Panasonic HCV110 Valdymo instrukcijos

Panasonic HCV110 Valdymo instrukcijos
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
1 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Pagrindinės naudojimo instrukcijos
Didelės raiškos vaizdo kamera
HC-V210
HC-V210M
HC-V110
Modelio nr.
Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas prieš imant naudoti šį gaminį ir išsaugokite šį vadovą,
jei ateityje reikėtų pagalbos.
Šis dokumentas paaiškina šio aparato pagrindines operacijas.
Dėl detalesnio paaiškinimo, prašome skaityti „Naudojimo instrukcijos
(PDF formatu)”, kurios yra įrašytos pridėtame CD-ROM diske.
Internetinis puslapis: http://www.panasonic-europe.com
VQT4T56
until
2013/1/17
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
2 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Informacija jūsų saugumui
Mielas pirkėjau,
1.
Mes norėtume pasinaudoti šia galimybe ir
padėkoti jums, kad įsigijote šią Panasonic didelės
raiškos vaizdo kamerą. Prašome atidžiai perskaityti
šias naudojimo instrukcijas ir pasilikti jas, jei ateityje
prireiktų pagalbos. Prašome atkreipti dėmesį į tai,
kad realus jūsų didelės raiškos vaizdo kameros
valdymas ir sudedamosios dalys, meniu
piktogramos ir kt. gali skirtis nuo to, kas nurodyta 2.
iliustracijose, esančiose šiose naudojimo
instrukcijose.
Tik „EB” vietovės kodo modeliui
/
„ Įspėjimai dėl kintamosios
srovės maitinimo laido
Dėl savo saugumo, prašome atidžiai perskaityti
tolesnį tekstą.
Šis prietaisas pridedamas su nulietu trijų kontaktų
kištuku dėl jūsų saugumo ir patogumo.
Šiame kištuke yra įrengtas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad
pakeitimui skirtas saugiklis būtų 5 amperų bei,
kad jis būtų patvirtintas ASTA ar BSI pagal
BS1362.
Ieškokite ASTA ženklo
ar BSI ženklo
ant
paties saugiklio.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, jūs
turite įsitikinti, kad jis būtų iš naujo uždėtas, kai
pakeičiate saugiklį.
Jei jūs pametate saugiklio dangtelį, kištukas
neturėtų būti naudojamas, kol nerandamas
dangtelis pakeitimui.
Dangtelį pakeitimui galite įsigyti iš vietinio
prekybos atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, atsižvelgiant į kintamosios
srovės maitinimo kištuko tipą (piešiniai A ir B).
Įsitikinkite, jog kintamosios srovės maitinimo
kištukas parengtas ir sekite žemiau esančiomis
instrukcijomis.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio kintamosios
srovės maitinimo kištuko.
2
VQT4T56
Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu.
Piešinys A
Piešinys B
Saugiklio dangtelis
Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba
pritvirtinkite saugiklio dangtelį.
Piešinys B
Piešinys A
Saugiklis
(5 amperų)
Saugiklis
(5 amperų)
ĮSPĖJIMAS:
Norėdami sumažinti gaisro, elektros iškrovos
ar gaminio pažeidimo riziką,
• Saugokite gaminį nuo lietaus, drėgmės,
lašėjimo ar aptaškymo.
• Ant aparato nedėkite objektų, kuriuose
būtų skysčių, tokių kaip vazos.
• Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
• Nepašalinkite dangtelių.
• Netaisykite šio aparato patys. Dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnaujantį
personalą.
ATSARGIAI!
Norėdami sumažinti gaisro, elektros iškrovos
ar gaminio pažeidimo riziką,
• Neįrenginėkite ar nedėkite šio aparato
knygų spintoje, vidiniame kabinete ar kitoje
uždaroje patalpoje. Įsitikinkite, kad šis
aparatas yra gerai vėdinamas.
• Neuždenkite šio aparato vėdinimo angų su
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir
panašiais daiktais.
• Nedėkite ant šio aparato atviros liepsnos
šaltinių, tokių kaip uždegtos žvakės.
Maitinimo laido kištukas yra išjungimo
įrenginys. Įrenkite šį aparatą taip, kad
maitinimo laido kištukas gali būti ištrauktas
nedelsiant iš elektros tinklo lizdo.
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
3 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
„ Dėl baterijos
Teisingai šalindami šiuos gaminius ir
baterijas, jūs padėsite išsaugoti vertingus
išteklius ir padėsite išvengti bet kokių
Įspėjimas
neigiamų efektų žmonių sveikatai ir aplinkai,
Egzistuoja gaisro, sprogimo ar nudegimo
kurie priešingu atveju gali kilti dėl
rizika. Neardykite, nekaitinkite virš 60 °C ar
nedeginkite.
netinkamo elgesio su atliekomis.
Dėl išsamesnės informacijos apie senų
gaminių ir baterijų surinkimą bei perdirbimą,
ATSARGIAI
prašome susisiekti su savo vietos
• Jei baterijos yra netinkamai įdėtos, yra
savivaldybe, savo atliekų šalinimo paslaugos
galimas sprogimo pavojus. Pakeiskite
tiekėju arba pardavimo vieta, kurioje įsigijote
baterijas tik tokio tipo baterijomis, kokias
gaminius. Dėl netinkamo šių atliekų šalinimo
rekomenduoja gamintojas.
gali būti taikomos šalies teisės aktuose
• Kai jūs norite išmesti baterijas, prašome
nurodytos sankcijos.
susisiekti su savo vietinėmis institucijomis
ar pardavėju ir paklauskite apie tinkamą
Verslo klientams
šalinimo metodą.
Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektrinę
„ EMC elektrinis ir magnetinis
ir elektroninę įrangą, dėl
suderinamumas
išsamesnės informacijos
Šis simbolis (CE) yra nurodytas reitingų lentelėje.
prašome susisiekti su savo
Gaminio identifikacijos
pardavėju ar tiekėju.
„
ženklinimas
Gaminys
Vieta
Didelės raiškos
vaizdo kamera
Baterijos laikiklis
Kintamosios srovės
adapteris
Apačia
„ Informacija vartotojams dėl
senos įrangos ir naudotų
baterijų surinkimo ir šalinimo
[Informacija apie atliekų šalinimą šalyse,
kurios nepriklauso Europos Sąjungai]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei jūs norite išmesti šiuos gaminius,
prašome susisiekti su savo vietinėmis
institucijomis ar pardavėju ir paklauskite
apie tinkamą atliekų šalinimo metodą.
Šie simboliai ant produktų,
pakuočių ir/ar lydinčių
dokumentų reiškia, kad
naudoti elektriniai ir
elektroniniai gaminiai ir
baterijos neturėtų būti maišomi
su pagrindinėmis buitinėmis
atliekomis.
Cd
Pastaba dėl baterijos
simbolio (dviejų apatinių
simbolių pavyzdžiai):
Šis simbolis gali būti
naudojamas kartu su cheminiu
simboliu. Šiuo atveju, tai
atitinka direktyvos dėl sąsajų
su chemija reikalavimus.
Dėl tinkamo elgesio su senais gaminiais ir
naudotomis baterijomis, jų atkūrimo ir perdirbimo,
prašome juos atiduoti specialiems surinkimo
punktams, kaip nurodama jūsų šalies teisės
aktuose ir direktyvose 2002/96/EC bei
2006/66/EC.
3
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
4 ページ
„ Įspėjimai naudojant
Laikykite šį aparatą kiek įmanoma toliau nuo
elektromagnetinių įrenginių (tokių kaip mikrobangų krosnelės, televizoriai, video žaidimai ir
pan.).
• Jei jūs naudojate šį aparatą ant ar netoli televizoriaus, nuotraukos ir/ar garsas šiame aparate
gali būti sutrikdyti elektromagnetinės bangos
radiacijos.
• Nenaudokite šio aparato netoli mobiliųjų
telefonų, nes toks naudojimas gali sukelti
triukšmą, kuris neigiamai paveiks
nuotraukas ir/ar garsą.
• Įrašyta medžiaga gali būti sugadinta arba
nuotraukos gali būti iškraipytos dėl stiprių
magnetinių laukų, kuriuos sukuria
garsiakalbiai arba dideli varikliai.
• Elektromagnetinės bangos radiacija, sukuriama
mikroprocesorių, gali neigiamai paveikti ši
aparatą, sutrikdydama nuotraukas ir/ar garsą.
• Jei šis aparatas yra neigiamai paveikiamas
elektromagnetinių įrenginių ir nustoja tinkamai
funkcionuoti, išjunkite šį aparatą ir išimkite
bateriją, ar atjunkite kintamosios srovės adapterį.
Tuomet iš naujo įdėkite bateriją, ar įjunkite
kintamosios srovės adapterį ir įjunkite šį aparatą.
Nenaudokite šio aparato netoli radijo
siųstuvų arba aukštos įtampos linijų.
• Jei jūs įrašinėjate netoli radijo siųstuvų arba
aukštos įtampos linijų, įrašytos nuotraukos
ir/ar garsas gali būti neigiamai paveikti.
Apie jungimą į televizorių
/
• Visuomet naudokite pridėtą HDMI mini kabelį
ar autentišką Panasonic HDMI mini kabelį
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: pasirinktinai).
• Nenaudokite jokių kitų AV kabelių, išskyrus
tą, kuris yra pridėtas.
• Visuomet naudokite autentišką Panasonic
HDMI mini kabelį (RP-CDHM15,
RP-CDHM30: pasirinktinai).
Apie jungimą į kompiuterį
• Nenaudokite jokių kitų USB kabelių,
išskyrus tą, kuris yra pridėtas.
4
VQT4T56
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
„ Apie įrašymo formatą vaizdo
įrašų įrašymui
Naudojant šį aparatą vaizdo įrašams įrašyti jūs
galite pasirinkti vieną iš šių formatų: AVCHD*1,
iFrame ar MP4.
*1
/
Yra suderinama su „AVCHD Progressive“
(1080/50p).
AVCHD:
Jis yra tinkamas peržiūrai didelės raiškos
televizoriuje ar saugojant diske *2.
*2
/
Norint išsaugoti vaizdą, įrašytą 1080/50p,
yra reikalinga kopijuoti į diską, naudojant
pridėtą programinę įrangą HD Writer LE 2.0.
iFrame:
Tai yra įrašymo formatas, tinkamas peržiūrai ir
redagavimui Mac operacinėje sistemoje
(iMovie’11).
• Jis yra nesuderinamas su vaizdo įrašais,
įrašytais AVCHD formatu.
MP4:
Tai yra įrašymo formatas, tinkamas peržiūrai
ir redagavimui kompiuteryje.
• Jis yra nesuderinamas su vaizdo įrašais,
įrašytais AVCHD formatu.
„ Garantijos dėl įrašyto turinio
Panasonic neprisiima jokios atsakomybės dėl
žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai, sukeltos bet
kokio tipo problemos, dėl kurios buvo prarastas
įrašomas arba redaguojamas turinys bei
negarantuoja jokio turinio, jei įrašymas ar
redagavimas tinkamai neveikia. Be to, aukščiau
minėta informacija taip pat yra taikoma tuo atveju,
kai yra atliktas bet koks aparato taisymas
(įskaitant bet kokias kitas ne su vidine atmintimi
susijusias dalis).
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
5 ページ
„ Apie kondensaciją
(Kai objektyvas ar skystųjų
kristalų vaizduoklis yra
aprasojęs)
Kondensacija atsiranda, kai aplinkos temperatūra ar drėgmė pasikeičia, pavyzdžiui tuomet, kai
paratas yra nešamas iš lauko ar iš šalto kambario
į šiltą kambarį. Prašome būti atsargiems, nes
aprasojimas gali objektyvą ar skystųjų kristalų
vaizduoklį sutepti, jis gali supelyti ar būti pažeistas.
Kai nešate aparatą į vietą, kurioje yra kitokia
temperatūra, kondensacijos galima išvengti, jei
aparatas yra priderinamas apie valandą prie
vietos temperatūros. (Kai temperatūrų skirtumas
yra labai didelis, įdėkite aparatą į plastikinį maišelį
ar į panašų, pašalinkite orą iš maišelio ir
hermetiškai uždarykite maišelį.)
Kai atsiranda kondensacija, išimkite bateriją
ir/ar kintamosios srovės adapterį ir palikite
aparatą taip maždaug valandai. Kai aparatas
būna pritaikytas prie supančios aplinkos,
aprasojimas natūraliai dings.
„ Kortelės, kurias jūs galite
naudoti su šiuo aparatu SD
atminties kortelė, SDHC
atminties kortelė ir SDXC
atminties kortelė
• 4 GB ar didesnės talpos atminties kortelės,
kurios neturi SDHC logotipo ar 48 GB ar
didesnės talpos atminties kortelės, kurios
neturi SDXC logotipo, nėra pagrįstos SD
atminties kortelės techniniais duomenimis.
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
„ Skirta šių naudojimo instrukcijų
tikslams
• SD atminties kortelė, SDHC atminties kortelė
ir SDXC atminties kortelė yra nurodomos
kaip „SD kortelė”.
• Funkcijos, kurios gali būti naudojamos vaizdo
įrašo įrašymui/vaizdo įrašo atkūrimui, šiose
naudojimo instrukcijose yra nurodomos
su
.
• Funkcijos, kurios gali būti naudojamos
nuotraukų įrašymui/nuotraukų atkūrimui, šiose
naudojimo instrukcijose yra nurodomos
su
.
• Scena (os) įrašytos su 1080/50p ar
1080/50i: „AVCHD scene(s)”
• Puslapiai dėl išsamesnės informacijos yra
nurodomi rodykle, pavyzdžiui: Î 00
Šios naudojimo instrukcijos yra sukurtos
naudojimui su modeliais
,
ir
. Nuotraukos gali
šiek tiek skirtis nuo originalo.
• Iliustracijos, naudojamos šiose naudojimo
instrukcijose, nurodo modelį
,
nepaisant to, paaiškinimo dalys nurodo
kitus modelius.
• Priklausomai nuo modelio, kai kurios
funkcijos yra negalimos.
• Ypatybės gali skirtis, todėl prašome atidžiai
skaityti.
• Ne visi modeliai gali būti prieinami, priklausomai nuo regiono, kuriame jūs perkate.
• Skaitykite 16 puslapį dėl išsamesnės
informacijos apie SD korteles.
5
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
6 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Turinys
„ Kaip atidaryti naudojimo instrukcijas (PDF formatu)
Kai jūs įdedate CD-ROM diską ir atidarote [INDEX.pdf] CD-ROM diske, bus rodomas naudojimo
instrukcijų sąrašas. Paspauskite naudojimo instrukcijų dokumento pavadinimą, kurį jūs norite
atidaryti.
• Adobe Reader yra reikalingas, norint peržiūrėti PDF rinkmeną. Prašome parsisiųsti
programą iš Adobe Systems Incorporated internetinio puslapio.
Informatcija jūsų saugumui............................ 2
Priedai [HC-V210]/[HC-V210M]...................... 8
Priedai [HC-V110]............................................ 9
Paruošimas
Energijos tiekimas........................................ 10
Baterijos įdėjimas/išėmimas................... 10
Baterijos įkrovimas.................................. 11
Įkrovimo ir įrašymo laikas........................ 14
Įrašymas į kortelę.......................................... 16
Kortelės, kurias jūs galite naudoti su
šiuo aparatu............................................ 16
SD kortelės įdėjimas/išėmimas............... 16
Aparato įjungimas/išjungimas.................... 17
Datos ir laiko nustatymas........................... 17
Pagrindinė informacija
Laikmenos įrašymui pasirinkimas
[HC-V210M]................................................. 18
Išmanusis automatinis režimas.................. 18
Vaizdo įrašų įrašymas.................................. 19
Nuotraukų įrašymas..................................... 19
Priartinimo naudojimas............................... 20
Vaizdo įrašo/Nuotraukos atkūrimas............. 20
Vaizdo įrašo/nuotraukų žiūrėjimas
savo televizoriuje................................. 22
Meniu lango naudojimas.............................. 22
Kalbos pasirinkimas................................ 23
Formatavimas......................................... 23
Kita
Techniniai duomenys.................................. 24
Apie autorines teises................................... 27
6
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
7 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Skirta Jungtinei Karalystei ir Airijai
Klientams
„ Pardavimo ir aptarnavimo
informacija
Klientų komunikacijos centras
• Klientams, esantiems JK:
0844 844 3899
• Klientams, esantiems Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadieniais - penktadieniais 9:00 - 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
• Dėl tolesnio aptarnavimo su jūsų gaminiu,
prašome apsilankyti mūsų internetiniame
puslapyje:
www.panasonic.co.uk
Tiesioginiai pardavimai Panasonic JK
• Užsisakykite priedą ir naudotinus daiktus
savo gaminiui lengvai ir su pasitikėjimu,
paskambinę mūsų klientų komunikacijos
centrui pirmadieniais – penktadieniais
9:00 - 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
• Arba prisijunkite prie mūsų per internetinę
priedų užsakymo programą, internetiniame
puslapyje www.pas-europe.com.
• Priimama dauguma kreditinių ir debetinių
kortelių.
• Visi tyrimų susitarimai ir paskirstymo
įrenginiai yra aprūpinami tiesiogiai
Panasonic JK.
• Negali būti paprasčiau!
• Taip pat galima, naudojantis internetu,
tiesiogiai nusipirkti pagamintų gaminių, kurių
yra siūloma gausybė. Dėl išsamesnės
informacijos apsilankykite mūsų
internetiniame puslapyje.
7
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
Priedai
8 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
[HC-V210]/[HC-V210M]
Prieš pradedant naudotis šiuo aparatu, patikrinkite visus priedus.
Laikykite priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta prarijimo.
Gaminio numeriai yra teisingi kaip 2012 m. gruodžio mėn. Jie gali būti pakeisti.
Baterijos paketas
VW-VBT190
Kintamosios srovės adapteris
VSK0781
Kintamosios srovės kabelis
(EB)
K2CT2YY00095
(EP)
K2CQ2YY00117
HDMI mini kabelis
K1HY19YY0021
Pasirenkami priedai
Kai kurie pasirenkami priedai, gali būti
neprieinami kai kuriose šalyse.
(EB)
Baterijos įkroviklis (VW-BC10EB)
(EP)
Baterijos įkroviklis (VW-BC10E)
Baterijos paketas (ličio/VW-VBT190)
Baterijos paketas (ličio/VW-VBT380)
HDMI mini kabelis (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Priedų adapteris (VW-SK12E)
(EB)
Priedų rinkinys (VW-ACT190EB)
USB kabelis
K2KYYYY00201
CD-ROM diskas
Programinė įranga
CD-ROM diskas
Naudojimo instrukcijos
VFF1155
8
VQT4T56
(EP)
Priedų rinkinys (VW-ACT190E)
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
Priedai
9 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
[HC-V110]
Prieš pradedant naudotis šiuo aparatu, patikrinkite visus priedus.
Laikykite priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta prarijimo.
Gaminio numeriai yra teisingi kaip 2012 m. gruodžio mėn. Jie gali būti pakeisti.
Baterijos paketas
VW-VBY100
Kintamosios srovės
adapteris
VSK0784
(EB)
(EP)
Pasirenkami priedai
Kai kurie pasirenkami priedai, gali būti
neprieinami kai kuriose šalyse.
(EB)
Baterijos įkroviklis (VW-BC10EB)
(EP)
Baterijos įkroviklis (VW-BC10E)
Baterijos paketas (ličio/VW-VBY100)
Baterijos paketas (ličio/VW-VBT190)
AV kabelis
K2KYYYY00223
USB kabelis
Baterijos paketas (ličio/VW-VBT380)
HDMI mini kabelis (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Priedų adapteris (VW-SK12E)
K2KYYYY00225
(EB)
Priedų rinkinys (VW-ACT190EB)
CD-ROM diskas
Programinė įranga
(EP)
Priedų rinkinys (VW-ACT190E)
CD-ROM diskas
Naudojimo instrukcijos
VFF1155
9
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
10 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Paruošimas
Energijos tiekimas
„ Apie baterijas, kurias jūs galite naudoti su šiuo aparatu
/
Baterija, kuri gali būti naudojama su šiuo aparatu yra VW-VBT190/VW-VBT380.
• Aparatas turi funkciją skiriamosioms baterijoms, kurios gali būti saugiai naudojamos.
Skirta baterija (VW-VBT190/VW-VBT380) palaiko šią funkciją. Vienintelės baterijos tinkamos
naudoti su šiuo aparatu yra autentiški Panasonic gaminiai ir baterijos, pagamintos kitų
kompanijų ir sertifikuotos Panasonic. Panasonic negali jokiu būdu garantuoti baterijų,
kurios yra pagamintos kitų kompanijų ir yra ne autentiški Panasonic gaminiai, kokybės,
veikimo ar saugumo.
Baterija, kuri gali būti naudojama su šiuo aparatu yra VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Buvo nustatyta, kad kai kuriose rinkose yra įmanoma nusipirkti padirbtų baterijų paketų,
kurie atrodo labai panašūs į autentiškus gaminius. Kai kurie iš tų baterijų paketų nėra
tinkamai apsaugoti su vidine apsauga, kad jie atitiktų reikiamus saugumo standartų
reikalavimus. Egzistuoja galimybė, kad dėl šių baterijų paketų gali kilti gaisras ar
sprogimas. Prašome prisiminti, kad mes nesame atsakingi dėl jokių nelaimingų nutikimų
ar gedimų, kurie atsiranda kaip pasekmė, naudojant padirbtą baterijos paketą. Siekiant
užtikrinti, kad būtų naudojami saugūs gaminiai, mes rekomenduojame, kad būtų
naudojamas autentiškas Panasonic baterijos paketas.
Baterijos įdėjimas/išėmimas
• Paspauskite maitinimo mygtuką, norint išjungti aparatą. (Î 17)
Įdėkite bateriją, įkišdami ją paveikslėlyje nurodyta kryptimi.
Baterijos išėmimas
Įsitikinkite, kad laikote nuspaudę žemyn maitinimo
mygtuką tol, kol statuso indikatorius nebešviečia.
Tuomet išimkite bateriją, kol laikote aparatą, kad būtų
išvengta jo numetimo.
Paslinkite baterijos atrakinimo svirtelę rodyklės
nurodyta kryptimi ir išimkite bateriją, kai ji atrakinta.
Baterijos laikiklis
Kiškite bateriją tol, kol pasigirs
spragtelėjimas ir ji bus užrakinta.
10
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
11 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Baterijos įkrovimas
Kai šis aparatas yra nuperkamas, baterija yra neįkrauta. Įkraukite bateriją kiek įmanoma,
prieš pirmą kartą pradedant naudotis šiuo aparatu.
„ Įkrovimas su kintamosios srovės adapteriu.
Aparatas yra parengties režime, kai kintamosios srovės adapteris yra įjungiamas. Pagrindinė
grandinė yra visuomet „gyva“ tol, kol kintamosios srovės adapteris yra įjungtas į elektros lizdą.
Svarbu:
• Yra rekomenduojama įkrauti bateriją temperatūroje tarp 10 °C ir 30 °C.
(Baterijos temperatūra taip pat turėtų būti tokia pati.)
/
• Naudokite pridėtą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio kintamosios
srovės adapterio.
• Nenaudokite kintamosios srovės kabelio su jokia kita įranga, nes kabelis yra sukurtas tik
šiam aparatui. Taip pat, nenaudokite su šiuo aparatu kintamosios srovės kabelio, kuris
yra skirtas kitai įrangai.
• Baterija nebus įkrauta, jei aparatas yra įjungtas.
• Kintamosios srovės adapteris ir USB kabelis yra skirti naudoti tik su šiuo aparatu.
Nenaudokite jų su kita įranga. Be to, nenaudokite kintamosios srovės adapterių ir
USB kabelių, skirtų kitai įrangai, su šiuo aparatu.
• Baterija negali būti įkraunama, kai maitinimas yra įjungtas. Paspauskite maitinimo
mygtuką, norint išjungti maitinimą. (→ 17)
/
1
Junkite kintamosios srovės
kabelį prie kintamosios srovės
adapterio, tuomet į kintamosios
srovės lizdą.
2
Junkite kintamosios srovės
adapterį į nuolatinės srovės
terminalą [DC IN].
• Būkite atsargūs ir nesugnybkite nuolatinės
srovės terminalo dangtelio.
• Statuso indikatorius ims mirksėti raudonai
2 sekundžių intervalu (apytiksliai 1 sekundę
nešvies, apytiksliai 1 sekundę švies), taip
nurodant, kad įkrovimas prasidėjo.
Jis išsijungs, kai įkrovimas bus baigtas.
Nuolatinės srovės įvesties terminala
• Įkiškite kištukus kiek įmanoma giliau.
11
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
12 ページ
1
2
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Atidarykite skystųjų kristalų
vaizduoklį.
Junkite USB kabelį į kintamosios
srovės adapterį.
• Patikrinkite, ar kintamosios srovės
adapterio kištuko dalis yra neatsilaisvinusi
ar netinkamai įkišta.
USB terminalas
Į kintamosios srovės lizdą
• Įkiškite kištukus kiek įmanoma giliau.
3
Įkiškite kintamosios srovės
adapterį į kintamosios srovės
lizdą.
4
Junkite USB kabelį į aparatą.
• Statuso indikatorius
ims mirksėti
raudonai 2 sekundžių intervalu (apytiksliai
1 sekundę nešvies, apytiksliai 1 sekundę
švies), taip nurodant, kad įkrovimas
prasidėjo.
Jis išsijungs, kai įkrovimas bus baigtas.
„ Jungimas į kintamosios srovės lizdą
Jei jūs įjungiate aparatą, kol sujungta su kintamosios srovės adapteriu, jūs galite naudoti aparatą
su energija, tiekiama iš lizdo.
Kai įrašinėjama ilgą laiko tarpą, laikykite kintamosios srovės adapterį prijungtą ir naudokite jį
kartu su baterija.
12
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
13 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
„ Jungimas į kompiuterį ir įkrovimas.
Įkraukite aparatą, jei jūs po ranka neturi kintamosios srovės adapterio.
/
1
2
Įjunkite kompiuterio maitinimą.
Junkite USB kabelį
• Statuso indikatorius
ims mirksėti raudonai
2 sekundžių intervalu (apytiksliai 1 sekundę
nešvies, apytiksliai 1 sekundę švies), taip
nurodant, kad įkrovimas prasidėjo.
Jis išsijungs, kai įkrovimas bus baigtas.
• Nenaudokite jokių kitų USB kabelių, išskyrus
tą, kuris yra pridėtas. (Veikimas nėra
garantuojamas su jokiais kitais USB
kabeliais.)
• Visuomet junkite tiesiogiai į kompiuterį.
• Jūs negalite įkrauti, kai statuso indikatorius
greitai mirksi, ar, kai jis visiškai neima šviesti.
Įkraukite, naudodami kintamosios srovės
adapterį. (→ 11)
• Užtruks 2 ar 3 kartus ilgiau, norint įkrauti,
palyginus, kai naudojate kintamosios
srovės adapterį.
USB kabelis (pridėtas)
• Įkiškite kištukus kiek įmanoma giliau.
• Paspauskite maitinimo mygtuką ir išjunkite aparatą.
(→ 17)
13
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Nenaudokite jokių kitų kintamosios srovės adapterių, išskyrus tą, kuris yra pridėtas.
Mes rekomenduojame naudoti Panasonic baterijas (→ 10).
Jei jūs naudojate kitas baterijas, mes negalime garantuoti šio gaminio kokybės.
Nekaitinkite ar saugokite nuo liepsnos.
Nepalikite baterijos (ų) automobilyje, jei jos ilgą laiką gautų tiesioginių saulės spindulių, o
durelės ir langai būtų uždaryti.
Jei jūs neketinate ilgą laiko periodą naudoti aparato, atjunkite USB kabelį nuo aparato dėl
saugumo sumetimų.
Įkrovimas gali būti neįmanomas priklausomai nuo naudojamo kompiuterio veikimo aplinkos
(pavyzdžiui pagal užsakymą pagaminti kompiuteriai).
Įkrovimas baigsis, kai bus išjungtas kompiuterio maitinimas ar jis bus įjungtas į snaudimo režimą.
Įkrovimas dar kartą prasidės, kai bus dar kartą įjungtas kompiuterio maitinimas, ar bus išjungtas
snaudimo režimas.
Aparatas bus įkrautas, jei jis bus sujungtas su Panasonic Blu-ray disko įrašančiu aparatu ar DVD
įrašančiu aparatu su USB kabeliu net, jei aparatas yra išjungtas.
Įkrovimo ir įrašymo laikas
„ Įkrovimo/įrašymo laikas
• Temperatūra: 25 °C/drėgmė: 60%RH
/
• Įkrovimo laikai skliaustuose yra tuomet, kai įkraunama iš USB terminalo.
HC-V210/HC-V210M
Baterijos modelio
numeris [Įtampa/talpa
(mažiausia)]
Pridėta baterija/VWVBT190 (pasirinktinai)
[3.6 V/1940 mAh]
14
VQT4T56
Įkrovimo
laikas
2 h 20 min
(5 h 20 min)
Įrašymo
režimas
Maksimalus
nuolatinio
įrašymo
laikas
Faktinis
įrašymo
laikas
[1080/50p]
2 h 20 min
1 h 10 min
[HA]
2 h 25 min
[HG], [HE]
2 h 30 min
iFrame
-
2 h 55 min
MP4
-
3h
Įrašymo
formatas
AVCHD
1 h 15 min
1 h 30 min
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
15 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
• Laikai skliaustuose yra įkrovimo laikai, kai šis aparatas yra sujungtas su kompiuteriu,
Panasonic Blu-ray disko įrašančiu aparatu, ar DVD įrašančiu aparatu.
HC-V110
Baterijos modelio
numeris [Įtampa/talpa
(mažiausia)]
Pridėta baterija/VWVBY100 (pasirinktinai)
[3.6 V/970 mAh]
Įkrovimo
laikas
2 h 20 min
(3 h 10 min)
Įrašymo
formatas
Įrašymo
režimas
Maksimalus
nuolatinio
įrašymo
laikas
Faktinis
įrašymo
laikas
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min
40 min
iFrame
-
1 h 25 min
MP4
-
1 h 30 min
50 min
• Šie laikai yra apskaičiuoti apytiksliai.
• Nurodytas įkrovimo laikas yra tuomet, kai baterija buvo visiškai iškrauta.
Įkrovimo laikas ir įrašymo laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų, tokių kaip
aukšta/žema temperatūra.
• Faktinis įrašymo laikas reiškia įrašymo laiką, kai pakartotinai pradedamas/sustabdomas įrašymas,
aparatas yra įjungiamas/išjungiamas, judinama priartinimo svirtelė ir pan.
„ Baterijos talpos indikacija
Baterijos talpos indikacija yra rodoma skystųjų kristalų vaizduoklyje.
• Rodymas keičiasi, kai baterijos talpa mažėja.
→
→
→
→
Jei baterija išsikrauna, tuomet
ims mirksėti raudonai. Iš naujo įkraukite bateriją ar
pakeiskite ją pilnai įkrauta baterija.
15
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
16 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Paruošimas
Įrašymas į kortelę
Aparatas gali įrašyti nuotraukas ar vaizdo įrašus į SD kortelę ar į vidinę atmintį. Norint įrašyti į SD
kortelę, skaitykite žemiau esančią informaciją.
Kortelės, kurias jūs galite naudoti su šiuo aparatu
Naudokite SD korteles, atitinkančias SD greičio klasės reitingo 4 klasę ar aukštesnę,
vaizdo įrašų įrašymui.
Prašome patvirtinti naujausią informaciją apie SD atminties korteles/SDHC atminties korteles/
SDXC atminties korteles, kurios gali būti naudojamos vaizdo įrašų įrašymui, žemiau nurodytame
internetiniame puslapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Šis internetinis puslapis yra tik anglų kalba.)
• Laikykite atminties kortelę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta jos prarijimo.
SD kortelės įdėjimas/išėmimas
Kai naudojama SD kortelė ne iš Panasonic, ar kortelė, naudota anksčiau kitoje įrangoje, pirmą
kartą šiame įrenginyje, formatuokite SD kortelę. (l 23) Kai SD kortelė yra suformatuota, visi
įrašyti duomenys yra ištrinami. Kai duomenys yra ištrinami, jie negali būti grąžinami.
Atsargiai:
Patikrinkite, ar prieigos lemputė išsijungė.
Prieigos lemputė
[ACCESS]
• Kai šis aparatas kuria
prieigą prie SD kortelės ar
vidinės atminties, prieigos
lemputė ima šviesti.
1
Atidarykite SD kortelės dangtelį ir įdėkite (išimkite) SD kortelę į (iš)
kortelės angą .
• Pusė su etikete C turi būti nukreipta iliustracijoje nurodyta kryptimi ir paspauskite ją
tiesiai į vidų tiek kiek įmanoma.
• Paspauskite SD kortelės centrą ir tuomet tiesiai ištraukite ją
2
Saugiai uždarykite SD kortelės dangtelį.
• Saugiai uždarykite jį, kol jis spragtelės.
16
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
17 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Paruošimas
Aparato įjungimas/išjungimas
Jūs galite įjungti ir išjungti aparatą, naudodami maitinimo mygtuką ar atidarydami ir uždarydami
skystųjų kristalų vaizduoklį.
Aparato įjungimas ir išjungimas su maitinimo mygtuku
Atidarykite skystųjų kristalų vaizduoklį ir paspauskite maitinimo mygtuką,
norėdami įjungti aparatą.
Norint išjungti aparatą
Palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką tol, kol statuso
indikatorius išsijungs.
Statuso indikatorius ima šviesti.
Aparatas yra įjungiamas, kai skystųjų kristalų vaizduoklis yra atidaromas ir aparatas yra išjungiamas,
kai jis yra uždaromas.
Paruošimas
Datos ir laiko nustatymas
Laikrodis pirkimo metu yra nenustatytas. Įsitikinkite, kad nustatote laikrodį.
‘ Pakeiskite režimą į
1
.
Pasirinkite meniu. (→ 22)
: [SETUP] → [CLOCK SET]
2
Pasirinkite datą ar laiką, naudodami
naudodami
.
ir nustatykite norimą vertę,
Pasaulio laiko nustatymo rodymas:
[HOME]/
[DESTINATION]
• Metai gali būti nustatyti tarp 2000 ir 2039.
3
Paspauskite ENTER mygtuką.
• Gali būti rodomas pranešimas, raginantis
pasaulio laiko nustatymą. Atlikite pasaulio laiko
nustatymą, spausdami ENTER mygtuką.
• Paspauskite MENU mygtuką, norėdami baigti nustatymą.
• Kai aparatas yra įjungtas pirmą kartą, atsiras pranešimas, kuriame bus jūsų prašoma nustatyti
datą ir laiką. Pasirinkite [YES] ir atlikite žingsnius nuo 2 iki 3, norint nustatyti datą ir laiką.
17
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
18 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Pagrindinė informacija
Laikmenos įrašymui pasirinkimas [HC-V210M]
Kortelė ir vidinė atmintis gali būti pasirenkamos atskirai, norint įrašyti vaizdo įrašus ar nuotraukas.
1
Pakeiskite režimą į
2
Pasirinkite meniu. (→ 22)
.
: [MEDIA SELECT]
3
Pasirinkite laikmeną vaizdo įrašų įrašymu ir laikmeną nuotraukų įrašymui,
naudodami
, ir spauskite ENTER mygtuką.
• Laikmena yra pasirenkama atskirai vaizdo
įrašams ar nuotraukoms, yra paryškinta
geltonai.
• Pasirinkite
ir spauskite ENTER
mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį langą.
(nustatymai nebus pakeisti)
4
Paspauskite MENU mygtuką, norėdami baigti nustatymus.
Pagrindinė informacija
Išmanusis automatinis režimas
Režimai (tinkami sąlygoms) yra nustatomi tiesiog nukreipus aparatą į tai, ką jūs norite įrašyti.
/MANUAL
Išmanusis automatinis/Rankinis
mygtukas
Paspauskite šį mygtuką, norėdami perjungti
išmanųjį automatinį režimą/rankinį režimą.
18
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
19 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Pagrindinė informacija
Vaizdo įrašų įrašymas
• Atidarykite objektyvo dangtelį prieš įjungdami
aparatą.
1
Pakeiskite režimą į
ir atidarykite
skystųjų kristalų vaizduoklį.
2
Paspauskite įrašymo pradėjimo/
sustabdymo mygtuką, norėdami
pradėti įrašymą.
3
Paspauskite įrašymo pradėjimo/sustabdymo mygtuką dar kartą, norėdami
įrašymą sustabdyti.
Kai jūs pradedate įrašymą,
pasikeičia į
.
Pagrindinė informacija
Nuotraukų įrašymas
• Atidarykite objektyvo dangtelį prieš įjungdami
aparatą.
1
Pakeiskite režimą į
ir atidarykite
skystųjų kristalų vaizduoklį.
2
Paspauskite
mygtuką.
• Nuotraukos veikiantis ekranas (
kol įrašote nuotraukas.
) taps raudonas,
19
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
20 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Pagrindinė informacija
Priartinimo naudojimas
‘ Pakeiskite režimą į
.
Priartinimo svirtelė
6 W
T pusė:
Įrašymas iš arti (priartinus)
W pusė:
Plataus kampo įrašymas (nepriartinus)
• Priartinimo greitis skiriasi priklausomai nuo
intervalo, kuriuo priartinimo svirtelė yra judinama.
T
Priartinimo juostelė
Priartinimo juostelė yra rodoma priartinimo operacijos metu.
Pagrindinė informacija
Vaizdo įrašo/Nuotraukos atkūrimas
15.11. 2013
0 h 00m15 s
Yra rodoma tik
1
2
Pakeiskite režimą į
/
.
Pasirinkite paleidimo režimo
pasirinkimo piktogramą
,
naudodami
ir spauskite
ENTER mygtuką.
• Tai taip pat gali būti nustatyta iš meniu.
[VIDEO SETUP] ar [PHOTO SETUP] → [MEDIA, VIDEO/PICTURE]
20
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
3
21 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
/
Pasirinkite nuotrauką
ar vaizdo įrašą
, kuriuos norite atkurti, naudodami
ir spauskite ENTER mygtuką.
Pasirinkite laikmeną
atkurti, naudodami
ir nuotrauką
ar vaizdo įrašą
, kuriuos norite
ir spauskite ENTER mygtuką.
• Jei jūs paspaudžiate MENU mygtuką ar pasirenkate vaizdo įrašą/nuotrauką ir spaudžiate
ENTER mygtuką, nustatymas yra baigiamas.
• Kai vaizdo įrašo elementas yra pasirenkamas, atsiras piktograma miniatiūrų ekrane. (
*
*
,
,
,
)
•
yra rodoma 1080/50p scenoje, kai [ALL AVCHD] yra pasirinkta.*
*
/
tik
4
Pasirinkite sceną ar nuotrauką,
kurią norite atkurti, naudodami
, tuomet spauskite
ENTER mygtuką.
15.11. 2013
0 h 00m15 s
• Kai jūs pasirenkate
/
ir spaudžiate
ENTER mygtuką, yra rodoma kitas
(ankstesnis) puslapis.
0h00m00s
5
Pasirinkite operacijos piktogramą,
naudodami
.
Operacijos piktograma
• Paspauskite ENTER mygtuką, norėdami
matyti/nematyti operacijos piktogramos.
• Paspauskite , norėdami pradėti/sustabdyti
vaizdo įrašų atkūrimą.
21
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
22 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Vaizdo įrašo/nuotraukų žiūrėjimas savo televizoriuje
/
Junkite šį aparatą prie televizoriaus,
naudodami HDMI mini kabelį (pridėtas) ar
AV kabelį (komerciškai prieinamas).
Junkite šį aparatą prie televizoriaus,
naudodami HDMI mini kabelį (pasirinktinai)
ar AV kabelį (pridėtas).
Pakeiskite režimą į
, norėdami atkurti.
HDMI mini jungtis [HDMI]
AV jungtis [A/V]
Pagrindinė informacija
Meniu lango naudojimas
1
2
22
Paspauskite MENU mygtuką.
3
Pasirinkite antro lygio meniu ,
naudodami
ir spauskite
ar spauskite ENTER mygtuką.
4
Pasirinkite norimą
elementą, naudodami
, ir spauskite
ENTER mygtuką,
norėdami nustatyti.
Paspauskite
, norėdami
pasirinkti viršutinį meniu
,
tuomet spauskite ENTER mygtuką.
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
23 ページ
Norėdami grįžti prie ankstesnio lango
Paspauskite 2 žymeklio mygtuke.
Norint išeiti iš menu lango
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Kalbos pasirinkimas
Jūs galite pasirinkti kalbą, kai rodomas langas
ir meniu lange.
Paspauskite MENU mygtuką.
:
„ Apie informacijos rodymą
Pasirinktų antro lygio meniu aprašymai ir
piktogramos rodytos 3 ir 4 žingsniuose yra
rodomos.
„ Apie operacijos piktogramos
/
:
Pasirinkite ir spauskite ENTER mygtuką,
norėdami perjungti puslapį.
:
Pasirinkite ir spauskite ENTER mygtuką,
norėdami grįžti prie ankstesnio lango.
[SETUP] → [LANGUAGE] →
norima kalba
Formatavimas
Prašome nepamiršti, jei laikmena yra
formatuojama, tuomet visi laikmenoje įrašyti
duomenys bus ištrinti, ir jų nebus įmanoma
susigrąžinti. Sukurkite svarbių duomenų kopiją
kompiuteryje, DVD diske ir t.t.
: [SETUP] → [FORMAT MEDIA] →
norimas nustatymas
[Built-inMemory]*1/[SD CARD]/[HDD]*2
*1
*2
tik
/
Rodoma, kai jungiama į USB HDD.
•
Laikmenos pasirinkimo langas yra negalimas,
kai USB HDD yra neprijungtas. Pasirinkite
[YES] ir spauskite ENTER mygtuką.
•
Laikmenos pasirinkimo langas yra nerodomas.
Pasirinkite [YES] ir spauskite ENTER mygtuką.
23
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
24 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Kita
Techniniai duomenys
Aukštos raiškos vaizdo kamera
Informacija jūsų saugumui
Energijos šaltinis:
nuolatinė srovė 5.0 V (Kai naudojamas kintamosios srovės
adapteris)
Nuolatinė srovė 3.6 V (Kai naudojama baterija)
Energijos suvartojimas:
Įrašymas;
Įkrovimas;
/
7.7 W
3.5 W
5.3 W
Vaizdo įrašo įrašymo formatas:
[AVCHD]; atitinka AVCHD formato versiją 2.0
(AVCHD Progressive*1)
[iFrame], [MP4]; atitinka MPEG-4 AVC
rinkmenos formatą (.MP4)
*1
/
tik
Vaizdo įrašo suspaudimas:
MPEG-4 AVC/H.264
Garso suspaudimas:
[AVCHD]; Dolby® Digital/2 kanalų
[iFrame], [MP4]; AAC/2 kanalų
Įrašymo režimas ir perdavimo sparta:
[1080/50p]; daugiausia 28 Mbps (VBR)*2
[HA]; vidutiniškai 17 Mbps (VBR)
[HG]; vidutiniškai 13 Mbps (VBR)
[HE]; vidutiniškai 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; daugiausia 28 Mbps (VBR)
[MP4]; vidutiniškai 1.5 Mbps (VBR)
*2
/
tik
Skaitykite naudojimo instrukcijas (PDF
formatu) dėl vaizdo dydžio ir vaizdo įrašo
įrašymo laiko.
Nuotraukos įrašymo formatas:
JPEG („Design rule for Camera File system“,
remiantis Exif 2.2 standartu)
Skaitykite naudojimo instrukcijas (PDF
formatu) dėl įrašomų nuotraukų skaičiaus.
24
VQT4T56
/
3.7 W
Įrašoma laikmena:
SD atminties kortelė
SDHC atminties kortelė
SDXC atminties kortelė
Skaitykite 16 puslapį dėl detalių apie SD
korteles, naudojamas su šiuo aparatu.
Vidinė atmintis; 16 GB
Vaizdo jutiklis:
1/5.8 tipo (1/5.8″) 1MOS vaizdo jutiklis
Viso; 2510 K
Efektyvūs pikseliai;
/
Vaizdo įrašas/nuotrauka; 2200 K (16:9)
Vaizdo įrašas/nuotrauka; 2070 K (16:9)
Objektyvas:
Automatinė diafragma (Iris), 38k optinis
priartinimas, nuo F1.8 iki F4.2
Židinio nuotolis;
Nuo 2.35 mm iki 89.3 mm
Makro (Viso atstumo automatinis
fokusavimas) 35 mm atitikmuo;
/
Vaizdo įrašas/nuotrauka; nuo 32.3 mm iki
1365 mm (16:9)
Vaizdo įrašas/nuotrauka; nuo 34.4 mm iki
1646 mm (16:9)
Minimalus fokusavimo atstumas;
Normalus; Apie 3 cm (Wide (Plotis))/Apie
1.6 m (Tele (Nuotolis))
/
Tele makro; Apie70 cm (Tele (Nuotolis))
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
25 ページ
Priartinimas:
/
i.Zoom IŠJUNGTAS 42x
i.Zoom IŠJUNGTAS 48x
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Matmenys:
53 mm (Pl)x60 mm (A)x114 mm (G)
(įskaitant išsikišančias dalis)
Svoris:
72x i.Zoom, 100x/2500x skaitmeninis priartinimas Apie 184 g
[be baterijos (pridėta) ir SD kortelės
Vaizdo stabilizatoriaus funkcija:
(pasirinktinai)]
/
Optinis (aktyvus režimas)
Apie 185 g
[be baterijos (pridėta)]
Elektroninis
Vaizduoklis:
6.7 cm (2.7″) pločio skystųjų kristalų vaizduoklis
(Apie 230 K taškų)
Mikrofonas:
Stereofoninis
Minimalus reikalingas apšvietimas:
Apie 4 liuksai (1/25 su mažo apšvietimo
režimu scenos režime)
Apie 1 liuksas su spalvoto nakties matymo
funkcija
AV jungties vaizdo išvesties lygis:
1.0 Vp-p, 75 Ω, PAL sistema
HDMI mini jungties vaizdo išvesties lygis:
HDMI™ 1080p*/1080i/576p
*
/
tik
AV jungties garso išvesties lygis (Linija):
251 mV, 600 Ω, 2 kanalai
HDMI mini jungties garso išvesties lygis:
[AVCHD]; Dolby Digital/Linijinė pulsinio kodo
moduliacija (Linear PCM)
[iFrame], [MP4]; Linijinė pulsinio kodo
moduliacija (Linear PCM)
USB:
Skaitymo funkcija
SD kortelė; tik skaitymui (Nėra autorinių
teisių apsaugos palaikymo)
Apie 181 g
[be baterijos (pridėta) ir SD kortelės
(pasirinktinai)]
Svoris veikimo metu:
Apie 229 g
[su baterija (pridėta) ir SD kortele
(pasirinktinai)]
Apie 228 g
[su baterija (pridėta)]
Apie 207 g
[su baterija (pridėta) ir SD kortele
(pasirinktinai)]
Veikimo temperatūra:
Nuo 0 °C iki 40 °C
Veikimo drėgmė:
Nuo 10%RH iki 80%RH
Baterijos naudojimo laikas:
Žiūrėkite 14 puslapį
Vidinė atmintis; tik skaitymui
/
Didelio greičio USB (USB 2.0), USB terminalo
tipas „Mini AB“
„USB host“ funkcija (skirta USB HDD)
Didelio greičio USB (USB 2.0), USB terminalo
tipas „Mini B“
Baterijos įkrovimo funkcija (Įkraunama iš
USB terminalo, kai pagrindinis aparatas
yra išjungtas)
25
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
26 ページ
Kintamosios srovės adapteris
Informacija jūsų saugumui
/
Energijos šaltinis:
Kintamoji srovė nuo 110 V iki 240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas:
12 W
Nuolatinės srovės išvestis:
Nuolatinė srovė 5.0 V, 1.6 A
Matmenys:
49 mm (Pl)x24 mm (A)x79 mm (G)
Mass:
Apie 91 g
Energijos šaltinis:
Kintamoji srovė nuo 110 V iki 240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas:
7W
Nuolatinės srovės išvestis:
Nuolatinė srovė 5.0 V, 1.0 A
(EB)
Matmenys:
49.7 mm (Pl)x49.0 mm (A)x80.9 mm (G)
Svoris:
Apie 64 g
(EP)
Matmenys:
48.9 mm (Pl)x32.8 mm (A)x95.6 mm (G)
Svoris:
Apie 58 g
26
VQT4T56
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
27 ページ
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
Kita
Apie autorines teises
„ Atidžiai laikykitės autorinių
teisių įstatymų
Jau įrašytų juostų ar diskų, ar kitos
paskelbtos, ar transliuotos medžiagos
įrašymas kitiems tikslams, nei asmeniniam
naudojimui, gali pažeisti autorinių teisių
įstatymus. Net ir asmeninio naudojimo
tikslams, tam tikros medžiagos įrašymas
gali būti draudžiamas.
„ Licencijos
• SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekės
ženklas
• „AVCHD”, „AVCHD Progressive”, „AVCHD”
logotipas ir „AVCHD Progressive” logotipas
yra Panasonic korporacijos ir Sony
korporacijos prekės ženklai.
• Pagaminta pagal licenciją iš Dolby
Laboratories.
Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby
Laboratories prekės ženklai.
• HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition
Multimedia Interface yra HDMI Licensing
LLC prekės ženklai ar registruoti prekės
ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
• Microsoft®, Windows® ir Windows Vista®
yra arba registruoti prakės ženklai ar
Microsoft korporacijos prekės ženklai
Jungtinėse Valstijose ir/ar kitose šalyse.
Šis gaminys yra licencijuotas pagal AVC
patento aplanko licenciją vartotojo asmeniniam
ir nekomerciniam naudojimui (i) koduoti vaizdo
įrašą kartu su AVC standartu („AVC Video”)
ir/arba (ii) iškoduoti AVC Video, kuris buvo
užkoduotas vartotojo, susijusio su asmenine
ir nekomercine veikla, ir/arba buvo gautas iš
licencijuoto AVC video tiekėjo. Jokia licencija
nesuteikiama ir nenumatoma jokiam kitam
naudojimui. Papildomos informacijos galite
gauti iš MPEG LA, LLC.
Žiūrėti http://www.mpegla.com.
/
Šis gaminys turi toliau norodytą programinę
įrangą:
(1)programinę įrangą, sukurtą nepriklausomai
Panasonic korporacijos ar sukurtą jai,
(2)programinę įrangą, kuri priklauso trečiai
pusei ir kuri suteikė licenciją Panasonic
korporacijai, ir/ar
(3)laisvai prieinamą programinę įrangą.
Programinei įrangai, kuri priskirta (3)
kategorijai, prašome skaityti detalesnes
nuostatas ir taisykles, kurios yra rodomos
pridėtame taikomosios programinės
įrangos CDROM diske.
• iMovie, Mac ir Mac OS yra Apple Inc.
prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose
šalyse.
• Kiti sistemų pavadinimai ir gaminių
pavadinimai minimi šiose instrukcijose yra
dažniausiai registruoti prekės ženklai arba
prekės ženklai gamintojų, kurie sukūrė
susijusią sistemą arba produktą.
27
VQT4T56
HC-V210&V210M&V110_EP_VQT4T56_mst.book
28 ページ
Pagal direktyvą 2004/108/EC, straipsnį 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
2013年1月15日 火曜日 午前10時40分
EU
Pagal taikomus ES įstatymus
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic korporacija
Internetinis puslapis: http://panasonic.net
© Panasonic korporacija 2012
VQT4T56
F0113YK0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement