Panasonic HCV250EF Handleiding
SQC0013~Wi-FiGuide_dut.fm 1 ページ 2013年12月19日 木曜日 午後6時53分
Gids voor Wi-Fi-verbinding
NEDERLANDS
Modelnr.
Stap 3
Dit toestel kan niet gebruikt worden om de verbinding op een
openbaar draadloos LAN tot stand te brengen.
High Definition videocamera
HC-W850/HC-W858/HC-W850M
HC-V750/HC-V757/HC-V750M
HC-V550/HC-V550M/HC-V250
Stap 1
Installeer de “Image App”
Stap 2
Bevestig de Wi-Fi® verbindingsmethode
Stap 3
Breng de verbinding met Wi-Fi tot stand
Breng de verbinding met Wi-Fi tot stand
Aansluiten op een draadloos
toegangspunt (draadloze LANrouter)
Verbinding met een smartphone
maken
A [Easy Connection (WPS)]
1
C [Directe verbinding]
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
[Wi-Fi setup] # [Draadl. toegangspunt inst.]




Om de Wi-Fi®-functie te kunnen gebruiken, moet een verbinding tussen dit toestel en een draadloos
toegangspunt of smartphone via Wi-Fi tot stand gebracht worden.
≥ Deze gids verstrekt een uitleg over de Wi-Fi-verbinding waarvoor de [Afst. Bedien.] gebruikt kan worden.
A
B
C
D



[Afst. Bedien.]
[Babymonitor]
[Huis monitor]
[Geschiedenis]
E
F
G
H
[Afsp. DLNA]
[Kopieer]
[Live zenden]
[Wi-Fi setup]

Stap 1
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDFformaat) van dit toestel voor details over de
instelling/werking van dit toestel.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
apparaat dat gebruikt wordt voor details
over de instelling/werking van het draadloze
toegangspunt of de smartphone.
Installeer de “Image App”
Er wordt een omgeving vereist waarmee verbinding met het netwerk gemaakt kan worden.
2
3
[Android™]: Selecteer “Google Play™ Store”.
[iOS]: Selecteer “App StoreSM”.
Stap 2
Bevestig de
Wi-Fi®
Voer “Panasonic Image App” in het zoekvak in.
Selecteer “Panasonic Image App” en installeer het.
verbindingsmethode
Bevestig het draadloze toegangspunt en de smartphone die gebruikt worden.
Aansluiten op een draadloos
toegangspunt (draadloze LAN-router)
3
4
2
Raak het deel zonder weergave van
een draadloos toegangspunt aan.

A
B

[Wissen]
[STOP]
≥ Er wordt een bericht op het scherm van het toestel weergegeven
als de verbinding volledig tot stand gebracht is.
5
Verbinding met een smartphone
maken
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
[Wi-Fi setup] # [Draadl. toegangspunt inst.]
3
Raak het deel zonder weergave van
een draadloos toegangspunt aan.
Raak [Zoeken] aan.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)
van dit toestel voor details over de instelling
wanneer [Handmatige Input] geselecteerd is.
4

A
B

[Wissen]
[STOP]
Raak het draadloze toegangspunt
aan waarmee verbinding gemaakt moet worden.
≥ Raak [ENTER] aan.
≥ Als geen encryptiecode (password) ingesteld is, is de verbinding volledig
tot stand gebracht en wordt een bericht weergegeven.
1
Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel
is met IEEE802.11b/g/n.
Ga verder met C [Directe verbinding] van Stap 3
≥ Ga verder met 2 nadat de compatibiliteit bevestigd is.
2
Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel
is met WPS*.
Compatibel met WPS:
Ga verder met A [Easy Connection (WPS)] van Stap 3
Niet compatibel met WPS:
Ga verder met B [Zoeken] van Stap 3
* WPS is een afkorting van Wi-Fi Protected Setup™.
≥
≥
≥
≥
Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” en “WPA2” zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
5
Start de toepassing “Image App” van de smartphone.
Selecteer [QR-code] op de smartphone en scan de QRcode die op het scherm van dit toestel weergegeven
wordt.
1 Selecteer de optie die u in staat stelt de app op het profielscherm
van de “Image App” weer te geven en volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Raak [Afst. Bedien.] en start de applicatie van
de smartphone “Image App”.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat gebruikt wordt
voor details over de instelling en de weergave van het draadloze
toegangspunt.
2
3
4
≥ Als een iOS-toestel gebruikt wordt, handel dan als volgt:
B [Zoeken]
1
Raak [Wijzig het type verbinding] aan en selecteer [QR
code].
≥ De QR-code wordt op de scherm van dit toestel weergegeven.
Raak [Easy Connection (WPS)] aan.
Zet het draadloze toegangspunt op
wachten op WPS.
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
[Wi-Fi setup] # [Directe verbinding]
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de
beelden van dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
Om dit toestel met de smartphone te verbinden, moet “Image App” in de gebruikte smartphone geïnstalleerd worden.
1
2
1
Druk op de home-knop om het weergegeven scherm te sluiten.
Na de netwerknaam (SSID) van dit toestel geselecteerd te hebben, start
u vanaf de Wi-Fi-instelling van de smartphone de “Image App”.
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
2
3
Verbinden met gebruik van NFC
Deze functie kan gebruikt worden met een NFC-compatibel apparaat met
Android (besturingsomgeving versie 2.3.3 of nieuwer) (met uitzondering van
bepaalde modellen).
NFC is een afkorting van Near Field Communication.
≥ Als dit toestel in het draadloze toegangspunt geregistreerd is en de
smartphone verbinding gemaakt heeft met het draadloze toegangspunt, is
het resultaat een draadloze toegangspuntverbinding. Alle andere zijn
rechtstreekse verbindingen.
1
2
Start de toepassing “Image App” van de smartphone.
Raak de smartphone aan op
van dit toestel als een
bericht op het scherm van de smartphone verschijnt
met de opdracht om het NFC-merk van het apparaat
aan te raken.
(Wanneer een encryptiecode (password) aanwezig is)
Voer de encryptiecode (password) van het draadloze
toegangspunt in.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over de
invoering van karakters.
≥ Als de invoering voltooid is, raak dan [Enter] aan.
6
Raak [Afst. Bedien.] en start de applicatie van de
smartphone “Image App”.
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
≥ Raak op het scherm van dit toestel [JA] aan en ga verder met de
verbinding door de instructies op het scherm van de smartphone te
volgen.
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
≥ Als het toestel zelfs niet herkend wordt wanneer de smartphone
aangeraakt wordt, verander dan de posities en probeer het opnieuw.
≥ De NFC-functie kan niet op de gebruikte smartphone gebruikt worden als
geen bericht weergegeven wordt met de opdracht om het NFC-merk van
het apparaat aan te raken. Probeer dan andere verbindingsmethoden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement