Panasonic HCV520EG Handleiding
VQC9465~Wi-FiGuide_dut.fm 1 ページ 2012年12月18日 火曜日 午後3時51分
Gids voor Wi-Fi-verbinding
High Definition videocamera
Modelnr.
HC-X920/HC-X929/HC-X920M
HC-V720/HC-V727/HC-V720M
HC-V520/HC-V520M
NEDERLANDS
Stap 3
Dit toestel kan niet gebruikt worden om de verbinding op een
openbaar draadloos LAN tot stand te brengen.
Stap 1
Installeer de “Image App”
Stap 2
Bevestig de Wi-Fi® verbindingsmethode
Stap 3
Breng de verbinding met Wi-Fi tot stand
Breng de verbinding met Wi-Fi tot stand
Het instelscherm van het draadloze toegangspunt wordt weergegeven als voor de eerste keer op de Wi-Fi-knop gedrukt
wordt.
Aansluiten op een draadloos
toegangspunt (draadloze LANrouter)
Verbinding met een smartphone
maken
A [Easy Connection (WPS)]
1
C [Directe verbinding]
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
[Wi-Fi setup] # [Draadl. toegangspunt inst.]

Om de Wi-Fi®-functie te kunnen gebruiken, moet een verbinding tussen dit toestel en een draadloos
toegangspunt of smartphone via Wi-Fi tot stand gebracht worden.
≥ Deze gids verstrekt een uitleg over de Wi-Fi-verbinding waarvoor de [Afst. Bedien.] gebruikt kan worden.




Stap 1
A
B
C
D
E
[Afst. Bedien.]
[Afsp. DLNA]
[Live zenden]
[Wi-Fi setup]
[Huis monitor]
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) van dit toestel voor
details over de instelling/werking van dit toestel.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat gebruikt wordt
voor details over de instelling/werking van het draadloze
toegangspunt of de smartphone.
Er wordt een omgeving vereist waarmee verbinding met het netwerk gemaakt kan worden.
[Android™]: Selecteer “Google Play™ Store”.
[iOS]: Selecteer “App StoreSM”.
Stap 2
2
3
Voer “Image App” in het zoekvak in.
Selecteer “Image App” en installeer het.
Bevestig de Wi-Fi® verbindingsmethode
Bevestig het draadloze toegangspunt en de smartphone die gebruikt worden.
Aansluiten op een draadloos
toegangspunt (draadloze LAN-router)
3
4
Verbinding met een smartphone
maken
Raak het deel zonder weergave van
een draadloos toegangspunt aan.
2
3
Raak [Easy Connection (WPS)] aan.
≥ De QR-code wordt op de scherm van dit toestel weergegeven.
Zet het draadloze toegangspunt op
wachten op WPS.
B [Handmatige verbinding]
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
[Wi-Fi setup] # [Draadl. toegangspunt inst.]
2
3
4
Raak het deel zonder weergave van
een draadloos toegangspunt aan.
Raak [Handmatige verbinding] aan.
Raak [Zoeken] aan.
Ga verder met C [Directe verbinding] van Stap 3
≥ Ga verder met 2 nadat de compatibiliteit bevestigd is.
2
Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel
is met WPS*.
Compatibel met WPS:
Ga verder met A [Easy Connection (WPS)] van Stap 3
Niet compatibel met WPS:
Ga verder met B [Handmatige verbinding] van Stap 3
* WPS is een afkorting van Wi-Fi Protected Setup™.
≥
≥
≥
≥
Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google, Inc.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” en “WPA2” zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi Alliance.
QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
6
4
5
Raak [Wijzig het type verbinding] aan.
Raak [QR code] aan.
Start de toepassing “Image App” van de smartphone.
Scan met de smartphone de QR-code die op dit toestel
weergegeven wordt.
≥ Wanneer een iOS-apparaat gebruikt wordt, zal het scherm voor de
installatie van het profiel op de smartphone weergegeven worden. Na de
installatie sluit u het weergegeven scherm door op de Home-knop te
drukken en "Image App" opnieuw te starten.
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
Verbinden met gebruik van NFC
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat gebruikt wordt
voor details over de instelling en de weergave van het draadloze
toegangspunt.
5
Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel
is met IEEE802.11b/g/n.

[Wissen]
[STOP]
Raak [Afst. Bedien.] en start de applicatie van
de smartphone “Image App”.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)
van dit toestel voor details over de instelling
wanneer [Handmatige Input] geselecteerd is.
1

A
B
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
1
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en stel Wi-Fi in.
[Wi-Fi setup] # [Directe verbinding]
≥ Er wordt een bericht op het scherm van het
toestel weergegeven als de verbinding volledig tot stand
gebracht is.
5
Installeer de “Image App”
Om dit toestel met de smartphone te verbinden, moet “Image App” in de gebruikte smartphone geïnstalleerd worden.
1
2
1

A
B

[Wissen]
[STOP]
Raak het draadloze toegangspunt aan waarmee
verbinding gemaakt moet worden.
HC-V720/HC-V727/HC-V720M/HC-V520/HC-V520M
Deze functie kan gebruikt worden met een NFC-compatibel apparaat met
Android (besturingsomgeving versie 2.3.3 of nieuwer) (met uitzondering van
bepaalde modellen).
NFC is een afkorting van Near Field Communication.
≥ Als dit toestel in het draadloze toegangspunt geregistreerd is en de
smartphone verbinding gemaakt heeft met het draadloze toegangspunt, is
het resultaat een draadloze toegangspuntverbinding. Alle andere zijn
rechtstreekse verbindingen.
1
2
Start de toepassing “Image App” van de smartphone.
Raak de smartphone aan op
van dit toestel als een
bericht op het scherm van de smartphone verschijnt
met de opdracht om het NFC-merk van het apparaat
aan te raken.
Raak [ENTER] aan.
≥ Als geen encryptiecode (password) ingesteld is, is de verbinding volledig
tot stand gebracht en wordt een bericht weergegeven.
7
(Wanneer een encryptiecode (password) aanwezig is)
Raak [INPUT] aan en voeg de encryptiecode
(password) van het draadloze toegangspunt in.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over de
invoering van karakters.
≥ Als de invoering voltooid is, raak dan [Enter] aan.
8
(Wanneer een encryptiecode (password) aanwezig is)
Raak [VOLG.] aan.
≥ Er wordt een bericht weergegeven als de verbinding volledig tot stand
gebracht is.
9
Raak [Afst. Bedien.] en start de applicatie van de
smartphone “Image App”.
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
≥ Ga verder met het tot stand brengen van de verbinding door de instructies
op het scherm van de smartphone te volgen.
≥ Als de verbinding volledig tot stand gekomen is, worden de beelden van
dit toestel op het scherm van de smartphone weergegeven.
≥ Als het toestel zelfs niet herkend wordt wanneer de smartphone
aangeraakt wordt, verander dan de posities en probeer het opnieuw.
≥ De NFC-functie kan niet op de gebruikte smartphone gebruikt worden als
geen bericht weergegeven wordt met de opdracht om het NFC-merk van
het apparaat aan te raken. Probeer dan andere verbindingsmethoden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement