Panasonic CQC1011NW, CQC1001NW, CQC1021NW Operating instructions

Panasonic CQC1011NW, CQC1001NW, CQC1021NW Operating instructions
Voor u deze instructies gaat lezen
Technische gegevens
: 12 V gelijkstroom (11 V – 16 V),
Negatieve aarding
Toonregeling (Lage tonen)
: ±12 dB (100 Hz)
Toonregeling (Hoge tonen)
: ±12 dB (10 kHz)
Stroomverbruik
: Minder dan 2,5 A (0,5 W 4 kanalen)
Max. uitgangsvermogen
: 45 W x 4 (4 Ω)
Luidspreker-impedantie
:4 – 8 Ω
Voltage uitgang voorversterker : 2,5 V (CD stand, 1 kHz, 0 dB)
Impedantie uitgang voorversterker : 200 Ω
Afmetingen (Hoofdtoestel)
: 178(b) x 50(h) x 160(d) mm
Gewicht (Hoofdtoestel)
: 1,3 kg
CD-speler
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Stereoscheiding
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 87,5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (s/r 30 dB)
: 35 dB (bij 1 kHz)
AM (MW) Radio
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (s/r 20 dB)
Gebruiksaanwijzing
AM (LW) Radio
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (s/r 20 dB)
BAND
PWR
SRC
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
SEL
UME
APM
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
VO L
Bemonsteringsfrequentie
:8 keer overbemonstering
DA converter
:1 bit DAC systeem
Pick-up type
:Astigmatisch, 3-stralen
Lichtbron
:Halfgeleiderlaser
Golflengte
:790 nm
Frequentierespons
:20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signaal-ruis verhouding
:96 dB
Totale harmonische vervorming :0,01 % (1 kHz)
Wow en Flutter
:Onder meetgrens
Kanaalscheiding
:75 dB
TA
6
Nederlands
Stroombron
CT
R
AF
EG
DISP
(CQ-C1021NW)
Opmerkingen:
¡ Technische gegevens en ontwerp kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
Deze handleiding geldt voor de 3 modellen CQ-C1021NW, CQ-C1011NW en CQ-C1001NW. Behalve waar anders aangeduid,
geven alle afbeeldingen in deze handleiding het model CQ-C1021NW weer. In de volgende tabel staan de verschillen tussen de 3
modellen beschreven.
veranderen.
Kenmerken
Displaykleur
Modellen
Toets/discsleuf verlichtingskleur
CQ-C1021NW
CQ-C1011NW
CQ-C1001NW
Blauw
Zwart
Zwart
Rood
Rood
Groen
Hour blinks
KLASSE 1 LASERPRODUCT
Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden
Toebehoren
(FX0214C385ZA)
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Hoev. 1 Set
Installatie-handleiding
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Hoev. 2
Bevestigingsbout
(YEJV014C002N)
Hoev. 1
Bevestigingskraag
(FX0214C384ZA)
Hoev. 1
Afwerkingsrand
(YFC054C079ZA)
Let op
Dit product maakt gebruik van een laser.
Laserproducten
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
Opmerkingen:
¡ Het getal tussen haakjes onder elk
artikel is het onderdeelnummer voor
onderhoud en reparatie.
¡ Accessoires en onderdelennummers
kunnen vanwege verbeteringen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
¡ Af fabriek zijn de bevestigingskraag en
de afwerkingsrand op het hoofdtoestel
gemonteerd.
Hoev. 1
Stroomstekker
(YEAJ02874)
Hoev. 1
Hoev. 1 Set
Garantiekaart
Hoev. 1
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
(a Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
ingedrukt.
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE
STRAAL STAREN.
Ontgrendelingsplaat
1 Selecteer de AM radiofunctie.
2 Houd [DISP] (CT) tenminste 2 seconden
LET OP
Gebruiksaanwijzing
De klok gebruikt de 24-uurs aanduiding.
Opmerkingen:
¡ U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO
CT” op het display verschijnt.
¡ Bij ontvangst van een RDS zender zorgt de kloktijdfunctie (CT) ervoor dat de klok automatisch wordt
gelijkgezet.
¡ Houd []] of [[] ingedrukt om de cijfers snel te laten
Waarschuwingslabel
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of
uitgevoerde handelingen anders dan die in deze
handleiding beschreven staan kunnen leiden tot
blootstelling aan potentieel gevaarlijke stralen.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat
gebruik maakt van een laser pickup om informatie af
te lezen van de oppervlakte van Compact Discs. Deze
laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen
binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of
onderdelen daarvan te modificeren, aangezien u
hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en
gevaarlijke spanningen.
3 Stel de uren in.
Instellen van de klok
FM Stereo Radio
Verschillen tussen de
3 modellen
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft gegeven. We
weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring wanneer u eenmaal
de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
CD-speler/radio
Algemeen
Voorbereiding
Uren invoeren
[[]: uren vooruit.
[]]: uren terug.
4 Druk op [DISP] (CT).
Minuten knipperen
5 Stel de minuten in.
Minuten invoeren
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: minuten vooruit.
[]]: minuten terug.
6 Druk op [DISP] (CT).
Klaar
Deckmechaniek (in het
toestel, bovenzijde)
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later
gebruik.
YFM284C457ZB TAMACO1004-1124
Gedrukt in China
Schoonmaken
van het toestel
Onderhoud
Verhelpen van storingen
Dit product is ontworpen en vervaardigd zo min mogelijk onderhoud nodig te hebben. Gebruik slechts een zachte
doek om regelmatig de buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen geval benzine, verfverdunner of andere
oplosmiddelen.
Als het apparaat niet juist werkt
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel
en neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u
aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door
bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het
gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen
reparatie na controle door uzelf.
Veiligheidsinformatie
Waarschuwing
¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid
wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde
geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak
het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan
gevaarlijk zijn.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum.
Zekering
Probleem
Algemeen
Waarschuwing
¡ Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (15 A). Als u andere dingen of zekeringen met hogere vermogens
gebruikt, of het toestel direct, zonder zekering, aansluit, kan het toestel beschadigd raken of kan er brand ontstaan. Als de
nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum.
Geen stroom.
Anti-diefstalsysteem
Dit toestel is uitgerust met een verwijderbare voorplaat. Wanneer deze voorplaat verwijderd is, kan het toestel niet meer gebruikt worden.
Geen geluid.
¡ Het afneembaar voorpaneel is niet waterdicht. Stel het
niet bloot aan water of vocht.
¡ Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan het
rijden bent.
¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of
op andere plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen.
Verwijderen
(Anti-diefstalsysteem)
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
Let op
¡Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op
het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen storingen ontstaan.
¡Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze schoon
te maken met een schone, zachte doek.
Bevestigen
1 Schakel de stroom uit.
1 Pas eerst de kant met de contacten op
zijn plaats.
2 Druk op [ ]. De voorplaat met het voorpaneel gaat nu open.
2 Druk vervolgens de andere kant van het
afneembare voorpaneel vast tot u een
3 Trek hem naar u toe.
“klik” hoort.
2
1
1
2
Te controleren
Ruis.
Probleem
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven
het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u het systeem
gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en
doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht
nemen van de instructies uit deze handleiding.
hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op
mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke
aanwijzingen voor de bediening en de installatie.
Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstig letWaarschuwing
sel of zelfs de dood.
Let op
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke
aanwijzingen voor de bediening en de installatie.
Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of
materiële schade.
Te controleren
● Schakel de geluidsweergave weer in (mute).
● Controleer de bedrading.
● Wacht tot de condens verdwenen is
voor u het toestel weer aan zet.
Geen geluid, of disc
wordt automatisch
uitgeworpen.
● Doe de disc op de juiste manier in het
toestel.
● Maak de disc schoon.
Geluid slaat over,
slechte
geluidskwaliteit.
● Maak de disc schoon.
Geluid slaat
over vanwege
trillingen.
● Het toestel mag maximaal onder een
hoek van 30° gemonteerd worden.
● Zet het toestel goed vast.
De disc wordt
niet
uitgeworpen.
● Druk op [u] Als de disc nog niet wordt uitgeworpen, dient u contact op te nemen met uw
dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum
● Zorg voor een goede aarding.
● Stel de juiste links-rechts en voorachter balans in.
● Controleer de bedrading.
De geluidsweergave
is links-rechts
verwisseld.
● Sluit de luidsprekerbedrading correct
aan.
Radio
Veelvuldige
ruis.
● Stem af op een andere zender die wel
een sterk signaal heeft.
● Controleer of de bevestiging van de
antenne goed geaard is.
Voorgeprogra
mmeerde
gegevens zijn
gewist.
● Het geheugen kan worden gewist en
teruggezet op de fabrieksinstellingen
wanneer de stroomstekker losraakt of
wanneer de accu wordt losgekoppeld.
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig
niet naar het display kijken of het systeem bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom
accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen
geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V
gelijkstroom accusysteem.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
Foutmeldingen
Geen geluid uit de
linker, rechter, voor
of achter-luidspreker.
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt
geven van het verkeer om u heen.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de
motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
Disc-speler
● Start de motor. (Zet het contact op de
“ACC” stand.)
● Controleer de bedrading. (accudraad,
stroomdraad, aarding enz.)
● Zekering doorgebrand (Neem contact op met
uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum.)
● Vraag de vakman de zekering te vervangen.
● Zorg ervoor dat een zekering met hetzelfde vermogen wordt gebruikt.
Let op
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
(De disc wordt automatisch uitgeworpen.)
De disc is vuil of zit ondersteboven.
Er zitten krassen op de disc.
● Controleer de disc.
Om de één of andere reden doet het toestel het niet.
● Als het toestel niet naar behoren gaat functioneren, dient u uw dealer te raadplegen of uw
dichtstbijzijnde Service-centrum om reparatie te
verzoeken.Centre to ask for repairs.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het
toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in
orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er
iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht
gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert
rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem op en
laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij
het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling,
brand en schade aan het product.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu
los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu
nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als
gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging
hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden om de
accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde
componenten voor het installeren, aarden en andere
dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te
maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen van het
product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren
op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze
de werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank,
bestaande elektrische bedrading en andere onderdelen voor
u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te
bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de
bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen
zich bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar het
uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om andere
apparatuur van stroom te voorzien.
❑Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen
brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor
de installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband
houdende waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het
besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar
buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote
hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen,
hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade
aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden
tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.
Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in
autowasstraten of wanneer het regent.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en
ervaring. Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten
doen door uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het
toestel door u of op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en bedraden
van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg
ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren
over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de
stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze
ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen
en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading
noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm
dan de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of via
een soortgelijke beschermingsmaatregel.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde onderdelen en
geschikt gereedschap bij de installatie van het product. Gebruik van
onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan leiden tot
schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan leiden tot
ongelukken, storingen of brand.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de koelplaat
van het toestel niet geblokkeerd worden.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot
brand of andere schade.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar
het blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of
waar het niet stevig vast zit.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie.
Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen
tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale
hoek van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden
geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer of
de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker pas
aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
Algemeen
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Audio-instellingen
BAND
CQ-C1021N
SEL
UME
APM
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
TA
6
[BAND]
selecteert een radioband om op af te stemmen.
(APM) (Automatisch voorprogrammeren)
voor de automatisch voorgeprogrammeerde radiozenders. (Tenminste 2 seconden ingedrukt houden.)
LOC
NO
MO
VO L
[▲] of [▼]
selecteert u een waarde in het
audiomenu.
[SEL] (Selecteren)
selecteert items in het audiomenu.
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
regelen het volume.
licht op wanneer mono weergave/lokale afstemfunctie is
ingeschakeld
CT
R
AF
DISP
EG
(MONO/LOC) (Mono/lokaal)
hiermee zet u MONO/LOCAL aan/uit wanneer
de radio op FM staat (houd de toets tenminste 2 seconden ingedrukt) en LOCAL aan/uit
als de radio op AM (LW/MW) staat.
licht op wanneer er een FM stereosignaal wordt ontvangen.
Radioband Frequentie Voorkeuzenummer
Veranderen van het display
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen.
AM (LW/MW) stand:
Band/frequentie
CT Klok-tijd
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
APM
SEL
PWR
CT
R
AF
EG
1
DISP
MUTE/SQ
SRC
1
Druk op [SEL] om het audiomenu te laten verschijnen..
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
BAND
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Opmerking: Als er in het audiomenu 5 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling
wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie.
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
(PWR) (In/uitschakelen)
schakelt de stroom aan/uit.
2 Druk op [SEL] en selecteer de functie
[MUTE]
zet de geluidsweergave uit/aan.
(SQ)
selecteert een muziektype (SQ). (Tenminste 1
seconde ingedrukt houden.)
die u wilt instellen.
3 Druk op [▲] of [▼] om de instelling te
wijzigen.
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
Volume
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
[▲]: Hoger
[▼]: Lager
Voorkeuzetoetsen [1] t/m [6]
kunt u een voorgeprogrammeerde radiozender selecteren of de huidige zender voorprogrammeren. (Tenminste 2 seconden ingedrukt houden.)
[DISP] (Display)
schakelt de informatie op het
display om.
FM (niet RDS) stand:
Radiodisplay
[DISP] (Display)
verlaat u het audiomenu.
Band/frequentie
PS
CT
[TUNE ]] [TUNE []
Frequentie lager/hoger. (Houd tenminste 0,5
seconde ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen.)
RDS functie:
PS Programma Servicenaam
Band/frequentie
CT
Lage tonen
SQ
(FLAT) vlakke frequentierespons:
geen versterking. (Standaardinstelling)
Druk op [SRC] om over te schakelen naar een andere signaalbron.
(ROCK) vlotte en zware weergave:
extra versterking van de lage en hoge tonen.
Disc-speler
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
Druk op [VOLUME▲] of [VOLUME▼].
AAN: Druk op [MUTE]. (
de radio.
2 Druk op [BAND] en selecteer de gewenste
Balans
(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling
CNT (midden))
(Instelbereik: 1 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
[▲]: Voor sterker
[▼]: Achter sterker
[▲]: Hoger
[▼]: Lager
Opmerking: Als de voor-achter balans teveel naar voren is ingesteld, zal de weergave via de achter-luidsprekers
minder hard klinken.
[TRACK s] [TRACK d]
spring vaar het vorige/volgende fragment
wanneer de discspeler als signaalbron wordt
gebruikt.
Houd één hiervan ingedrukt om snel
achteruit/vooruit weer te geven.
[u] (Uitwerpen)
werpt de disc uit.
[TUNE]]: Lagere frequenties
[TUNE[]: Hogere frequenties
Opmerking: Houd één hiervan tenminste 0,5 seconde
ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen.
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
AM (LW/MW) uitzendingen
Druk op [PTY] (LOC) om de functie om te
schakelen.
LOCAL OFF
(Standaardinstelling)
1 Stem af op de gewenste zender
2 Houd één van de voorkeuzetoetsen [1]
t/m [6] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Automatisch voorprogrammeren (APM)
Op deze manier kunnen zenders met een goede ontvangst
automatisch worden voorgeprogrammeerd.
1 Selecteer de gewenste radioband.
2 Houd [BAND] (APM) tenminste 2 seconden ingedrukt.
(knippert één keer)
Opmerking: Nieuwe voorkeuzezenders vervangen
eventueel reeds eerder voorgeprogrammeerde zenders.
Voorkeuzezenders met een goede ontvangst zullen elk 5
seconden lang worden weergegeven nadat de zenders
zijn voorgeprogrammeerd (SCAN). Druk op _n van de
voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] om het scannen te stoppen.
Opmerking: Nieuwe voorkeuzezenders vervangen
eventueel reeds eerder voorgeprogrammeerde zenders.
LOCAL ON
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (Display)
schakelt de informatie op het
display om.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
schakelt de weergavefunctie in/uit.
¡ Probeer geen
in het toestel te doen wanneer
deze indicator brandt.
¡ Raadpleeg de paragraaf “Opmerkingen over discs”.
¡ Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs (CD-singles).
¡Als u een 8 cm disc (CD-single) in het toestel heeft gedaan en
deze er niet meer uit kunt krijgen, zet dan de ACC stand van uw
auto uit en weer aan en druk vervolgens op [u] (Uitwerpen).
¡ Dit toestel is niet geschikt voor weergave van MP3
en WMA discs.
¡ Dit toestel is niet geschikt voor weergave van CD-Text.
¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
Druk op [SRC] om over te schakelen naar
de disc-speler
Selecteer indien gewenst een bepaald
deel van de disc.
Fragment selectie
Druk op [TRACK s] / [TRACK d].
Opmerking: Houd één hiervan ingedrukt om snel
vooruit/achteruit weer te geven.
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen.
Discspeler display (standaardinstelling)
Herhaalde weergave indicator
AF (Alternatieve Frequentie)
Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende. (
gaat branden.)
Tijdaanduiding
CT
R
indicator
Let op
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun normale signalen
mee. De radio in dit toestel kan gebruik maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied verschillen. Wij
wijzen u erop dat wanneer er geen RDS diensten worden aangeboden
in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt afgestemd op een RDS zender.
Willekeurige weergave
Alle beschikbare fragmenten worden in willekeurige volgorde
weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van elk fragment worden op volgorde
weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Wat is RDS?
1
In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz.).
Veranderen van het display
Druk nog eens om te annuleren.
Herhaalde weergave
Het huidige fragment wordt herhaald.
Wanneer u de TA functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende. (
gaat branden.)
Druk nog eens om te annuleren.
Druk op [6] (REPEAT).
¡ Er wordt automatisch afgestemd op een TP zender zodra de
TA functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een nonTP zender of een TP zender met slechte ontvangst.
¡ Er wordt alleen afgestemd op TP zenders bij het opzoeken
van zenders, of bij automatisch voorprogrammeren.
Druk nog eens om te annuleren.
Pauzeren
Druk op [BAND] (y / 5).
Opmerkingen over CD, CD Media
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Bij gebruik van in de handel verkrijgbare
CD’s, moeten deze voorzien zijn van de
hier rechts afgebeelde logo’s.
Het is mogelijk dat bepaalde CD’s met een kopieerbeveiliging niet afgespeeld kunnen worden.
Vasthouden van de disc.
¡ Raak de onderkant van de disc niet aan.
¡ Zorg ervoor dat er geen krassen op de disc komen.
¡ Verbuig de disc niet.
¡ Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
Laat uw discs niet liggen op de volgende plaatsen:
¡ In direct zonlicht
¡ Bij de verwarming van de auto
¡ Op vieze, stoffige of vochtige plekken
¡ Op de stoelen of op het dashboard
Schoonmaken van discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg van het midden in
rechte lijn naar de rand.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf in geen geval op het label van de disc met
een balpen of ander schrijfgerei met harde punten.
¡ Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal er automatisch
worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma
die wel goed ontvangen kan worden.
¡ Bij het automatisch voorprogrammeren (APM) zullen alleen
RDS zenders worden opgeslagen.
¡ Wanneer u een voorkeuzezender oproept, zal er automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst voor het
gewenste programma. (BSR Opzoeken van de sterkste zenders)
Opmerkingen:
¡ U kunt de gevoeligheid voor de AF functie instellen.
¡ U kunt het bereik voor de AF functie instellen.
TA (Verkeersberichten)
(knippert tijdens het scannen)
¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een andere
stand staat zal het toestel automatisch doen overschakelen naar
de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint.
Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie)
PTY (Programmatype)
Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld, verandert er het volgende.
¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal op het
display worden aangegeven.
¡ U kunt afstemmen op programma_s door het programmatype op te geven.
Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het
programmatype wordt aangegeven.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van bepaalde CD-R/RW’s opgenomen op bepaalde CDrecorders (CD-R/RW stations, vanwege de opnamekarakteristieken, of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het oppervlak van de disc.
¡ CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD’s.
Als u ze langere tijd in de auto bewaart, kunnen ze
beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze af te
spelen.
¡ Sommige CD-R/RW’s kunnen niet worden afgespeeld vanwege incompatibiliteit van de gebruikte software, CDrecorder (CD-R/RW station) of de disc zelf.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de
opname-sessie daarop nog niet is afgesloten.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW discs afspelen met andere
dan CD-DA gegevens (MP3/WMA, Video CD enz.).
¡ U moet tevens de aanwijzingen voor de CD-R/RW discs zelf
in acht nemen.
AF niveau
Druk op [AF] om het gewenste AF niveau in
te stellen
Lage AF gevoeligheid. (Standaardinstelling)
Hoge AF gevoeligheid.
Druk op [TA] om de TA functie aan of uit te
zetten.
PTY ON/OFF
Door op [PTY] te drukken zet u de PTY
(programmatype) functie aan/uit
CT (Klok)
Afstemmen op een programma via de
PTY functie
De klok wordt automatisch gelijk gezet.
PS (Programma servicenaam)
Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes
voorgeprogrammeerd.
Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender wordt getoond.
EON (Verbetering andere netwerken)
Druk op één van de toetsen [1] t/m [6] om het
programmatype te selecteren in de PTY functie.
De RDS gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de plek
waar u zich bevindt.
EON-TA
Er kan worden afgestemd op verkeersberichten via het huidige
netwerk en via andere netwerken
Ontvangst van noodberichten
Zodra er een noodbericht wordt uitgezonden, zal dit worden
weergegeven en zal “ALARM” op het display verschijnen.
AF bereik (Regio)
Als u [AF] (REG: Regio) tenminste 2 seconden ingedrukt houdt, kunt u de regionale
afstemfunctie aan/uit zetten
REG OFF: De frequentie wordt ook veranderd voor
programma's van buiten de regio.
(Standaardinstelling)
REG ON: De frequentie wordt alleen veranderd voor
programma's uit dezelfde regio.
PI Seek (Programma Identificatie zoekfunctie)
Wanneer er geen AF netwerk voor een RDS zender
vereist is.
TA ON/OFF
Andere RDS functies
Opmerkingen over CD-R/RW’s
AF (Alternatieve Frequentie)
MUTE/SQ
SRC
Willekeurige, herhaalde,
Intro-weergave
UME
PWR
Weergavetijd
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
SEL
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
Opmerkingen over discs
BAND
APM
Willekeurige
weergave indicator
Disc-speler display
Bedrukte zijde
Discsleuf
Doe hier een disc in met de bedrukte zijde naar
boven.
Opmerking: Het toestel gaat automatisch aan
wanneer er een disc in gedaan wordt.
Nomale bediening
Afstemmen op een frequentie
(Standaardinstelling)
Handmatig voorprogrammeren
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
Disc-speler
2
3 Stem af op de gewenste zender.
Druk op de corresponderen voorkeuzetoets [1] t/m [6]
om af te stemmen op een voorgeprogrammeerde zender.
UIT: Druk nog eens op [MUTE].
1
Mono: Vermindert ruis bij ontvangst van zwakke signalen.
Local: Bij automatisch afstemmen wordt alleen afgestemd op
sterke zenders.
FM uitzendingen
Houd [PTY] (MONO/LOC) tenminste 2
seconden ingedrukt om de functie om te
schakelen.
Selecteren van een voorkeuzezender
licht op wanneer de geluidsweergave tijdelijk is
uitgeschakeld (Mute).
(y / 5) (Pauze/weergave)
schakelt heen en weer tussen
weergave en pauze wanneer de
disc-speler is ingeschakeld.
Mono/Lokale afstemfunctie
radioband.
[▲]: Rechts sterker
[▼]: Links sterker
TA volume instelling
Opmerking: De SQ instellingen en die voor de lage en
hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door deze invloed
het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de
lage/hoge tonen of het volume aan te passen.
licht op.)
1 Druk op [SRC] om over te schakelen naar
[▲]: Hoger
[▼]: Lager
Fader
(VOCAL) heldere weergave:
versterking van de middentonen en een lichte
versterking van de hoge tonen.
Geluid uit
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2
dB, Standaardinstelling: 0 dB)
(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling
CNT (midden))
(POP) brede en diepe weergave:
geringe versterking van de lage en hoge
tonen.
Volumeregeling
Hoge tonen
TA
(Verkeersberichten)
Radio
Er kunnen maximaal 6 zenders worden voorgeprogrammeerd
onder respectievelijk AM (LW/MW), FM1, FM2, en FM3.
Voorkeuzezenders kunnen gemakkelijk worden opgeroepen
door op één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] te
drukken.
Wanneer u heeft afgestemd op een voorkeuzezender en de
ontvangst slechter wordt, kunt u nog eens op dezelfde
voorkeuzetoets drukken. Er zal dan worden gezocht naar dezelfde
zender via een frequentie die wel goed ontvangen kan worden.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te annuleren.
Opmerking: Om de PI zoekfunctie te kunnen gebruiken,
moet u eerst de TA functie uitschakelen.
1
2
PTY (Programmatype)
Algemene bediening
Selecteren van de signaalbron
[▲]: Hoger
[▼]: Lager
Zenders voorprogrammeren
Aan: Druk op [SRC] (PWR).
Uit: Houd [SRC] (PWR) tenminste 1 seconde ingedrukt.
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2
dB, Standaardinstelling: 0 dB)
Normale bediening
SQ is een functie waarmee u met een simpele druk op
een toets de geluidsweergave kunt afstemmen
op het soort muziek waar u naar luistert.
Houd [SQ] tenminste 1 seconde ingedrukt om het
muziektype als volgt in te stellen.
Zet het contact van uw auto op ACC of ON.
Audiomenu
Aan/uit
3
4
5
6
Programmatype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Inhoud
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druk vervolgens op [BAND] om een andere zender met
hetzelfde programmatype op te zoeken.
Opmerkingen:
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type
gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display
verschijnen
¡ Het gewenste programmatype wordt 5 seconden lang op
het display getoond.
¡ U kunt zelf veranderen welk programmatype onder welke
voorkeuzetoets wordt opgeslagen.
Alleen luisteren naar verkeersberichten
(TA MUTE)
Als u alleen naar verkeersberichten wilt luisteren, dient u de
TA functie in te schakelen, af te stemmen op een FM zender
en vervolgens het normale volume op 0 te zetten.
Zodra er een verkeersbericht wordt uitgezonden, zal dit
worden weergegeven met het ingestelde TA volume. (a
“Audio-instellingen”)
Selecteren van een gedetailleerd pro
grammatype
1 Druk op []] of [[] om het gewenste programmatype te selecteren
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Druk op [BAND].
Het toestel gaat zoeken.
Opmerkingen:
¡ Druk op [BAND] (SET) om het zoeken weer te stoppen.
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden
kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
Veranderen van de voorgeprogram
meerde programmatypes
U kunt als u dat wilt de onder de voorkeuzetoetsen
voorgeprogrammeerde programmatypes veranderen.
1 Selecteer het programmatype dat u onder
een andere toets wilt opslaan.
2 Volg de normale procedure voor het voor-
programmeren. (a “Zenders voorprogrammeren” onder “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
PTY taalkeuze
U kunt kiezen in welke taal u de gegevens voor het
programmatype op het display wilt lezen. (Engels of
Zweeds)
1 Houd [SEL] tenminste 2 seconden ingedrukt.
2 Druk op [▲] or [▼].
Exclusively operated with 12 V battery with negative (–) ground.
Connect the power lead (red) very last. (for non-ISO connector)
Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of
the battery or fuse block terminal (BAT). (for non-ISO connector)
Strip about 5 mm of the lead ends for connection.
●Verify the radio using the antenna and speakers before installation.
Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.
●Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne
und Lautsprechern aus.
Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
(for non-ISO connector)
●Vérifiez l’autoradio avant de procéder au montage.
Apply insulating tape to bare leads.
Secure loosened leads.
Vraag een vakman voor de installatie.
●Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en
de luidsprekers.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss
an Bordnetze mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme
an Masse bestimmt.
Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an
BAND
SEL
UME
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
6
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
VO L
●Mounting angle side to side : horizontal
front to rear : 0 - 30°
CD Player/Receiver
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
Consult a professional for installation.
TA
CT
RE
AF
G
English
Before Wiring/Vor der Verdrahtung/
Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading
Deutsch
Before Installation/Vor dem Einbau/
Avant l'installation/Voor de installatie
DISP
(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
●Bevestigingshoek links/rechts : horizontaal
voor/achter : 0 - 30°
30°
(CQ-C1021NW)
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec
sa polarité négative (–) mise à la masse.
Raccorder le fil d'alimentation (rouge) en dernier.
(pour un connecteur non-ISO)
Connectez le fil (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou
à la borne (BAT) de la boîte à fusibles. (pour un connecteur non-ISO)
Dénudez les extrémités de fil de 5 mm environ pour la connexion.
●Mounting space
●Einbauöffnung
●Espace nécessaire pour le montage
●Benodigde ruimte
53 mm
(pour un connecteur non-ISO)
Français
Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)
Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des
Sicherungsblocks an (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden
für den Anschluss (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.
Sichern Sie alle losen Leiter.
●Angle de montage latéral
: horizontal
longitudinal : 0 - 30°
Nederlands
●Montagewinkel seitlich
: horizontal
vorne-hinten : 0 - 30°
Recouvrez les fils nus d’un ruban isolant.
Resserrez les connexions de fils.
182 mm
Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem
met negatieve (–) aarding.
Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.
4.5 mm – 6.0 mm
Remove Mounting Collar q and Trim Plate r from the main
unit temporarily, which are already mounted at shipment.
Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung q und
Abdeckplatte r vorübergehend vom Gerät abmontieren.
Démontez provisoirement le cadre de montage q et la
plaque de garniture r de l’appareil principal, qui sont déjà
mis en place lors de l’expédition.
Verwijder de Bevestigingskraag q en de Afwerkingsrand r,
die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn,
tijdelijk van het hoofdtoestel.
(voor een niet-ISO aansluiting)
Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting van de
accu of van het zekeringenblok (BAT). (voor een niet-ISO aansluiting.)
Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden om de
verbinding tot stand te kunnen brengen. (voor een niet-ISO aansluiting.)
Isoleer blote draadeinden met isolatieband.
Zet loshangende draden vast.
Supplied Hardware/Mitgelieferte Hardware/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen
No.
Item
Diagram
Mounting Collar
Einbauhalterung
Cadre de montage
Bevestigingskraag
Q'ty No.
Trim Plate
Abdeckplatte
Plaque de garniture
Afwerkingsrand
1
FX0214C384ZA
Mounting Bolt (5 mmø)
Befestigungsschraube (5 mmø)
Boulon de fixation (5 mmø)
Bevestigingsbout (5 mmø) YEJV014C002N
1
Power Connector
Versorgungsstecker
Connecteur d’alimentation
Stroomstekker
1
Item
Diagram
Q'ty
1
YFC054C079ZA
Lock Cancel Plate
Verriegelungsfreigabeplatte
Plaque anti-blocage
Ontgrendelingsplaat
FX0214C385ZA
2
●Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
●Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren
Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
●Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
●Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEAJ02874
YFM284C466ZB
TAMACO1004-1124
Printed in China
Installation/Einbau/Montage/Installatie
How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel
Caution
● Wear gloves for safety.
● Make sure that wiring is completed
before installation.
Vorsicht ● Tragen Sie Handschuhe, um sich
1
Remove the cable from the battery negative terminal.
Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.
Retirer le câble de la borne négative de la batterie.
Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.
2
Mounting collar q insertion
Bend mounting tabs.
Einsetzen der Einbauhalterung q
Biegen Sie die Einbaulaschen ab.
Insertion du cadre de montage q
Replier les languettes de fixation
Inbrengen bevestigingskraag q
Buig bevestigingslipjes om.
3
Connection of power connector ③
Anschluss des Versorgungssteckers ③
Raccordement du connecteur d'alimentation ③
Aansluiten van de stroomstekker ③
Main unit securing
vor Verletzungen zu schützen.
● Achten Sie vor dem Einbau darauf,
How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/
Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel
q
1
Remove the face plate.
Nehmen Sie das
Bedienteil ab.
Retirer le plaque de
façade.
Verwijder de voorplaat.
2
Remove the trim plate ④.
Entfernen Sie die
Abdeckplatte ④.
Enlevez la plaque de
garniture ④.
Verwijder de
afwerkingsrand ④.
3
Lock release
dass die Verdrahtung fertiggestellt ist.
Attention ● Porter des gants à des fins de sécurité.
● S'assurer que le câblage est terminé avant
l'installation.
Let op
● Draag handschoenen voor uw veiligheid.
● Controleer of de bedrading correct is aangelegd
voor u gaat installeren.
4
4
4
w
4
4
Securing to the fire wall
Befestigung an Brandschutzwand
Obtenir un pare-feu
Vastzetten aan het brandschot
Using the rear support strap (Option)
Verwendung der Einbauleiste (Option)
Utiliser de la barrette de support arrière (Option)
Gebruik van de achter-steunstrip (optioneel)
3 mm
q
q Screw the mounting bolt w into the main unit.
w Securing to the fire wall
e Snap the right and left springs into each hole.
Befestigung des
q Schrauben Sie die Befestigungsschraube w
Hauptgerätes
in das Hauptgerät.
w An der Feuerschutzwand sichern
e Lassen Sie die rechten und linken Federn in den
Löchern einschnappen.
Fixation de l'appareil q Visser le boulon de fixation w dans l'appareil
principal
principal.
w Saisissage du pare-feu
e Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.
Vastzetten hoofdtoestel q Draai de bevestigingsbout w in het hoofdtoestel.
w Vastzetten aan het brandschot
e Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.
e
Clank!
Using the Rubber bushing (Option)
Verwendung der Gummibuchse (Option)
Utiliser la bague d'amortisseur en caoutchouc (Option)
Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Tapping Screw (Option)
Blechschraube (Option)
Vis taraudeuse (Option)
Zelftappende schroef
(optioneel)
Rubber Bushing (Option)
Gummibuchse (Option)
Bague en caoutchouc (Option)
Rubber stootkussen (optioneel)
Rear Support Strap (Option)
Hinterer Stützstreifen
(Option)
Barrette d'appui arrière (Option)
Steunstrip achter (optioneel)
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w Rear Support Bracket
Bevestigingsbout w (supplied with car)
Einbauleiste (vorhanden im
Fahrzeug)
Support
arrière
Hexagonal nut (Option)
To the unit
(fourni avec votre voiture)
Sechskantmutter (Option) An das Gerät
Achter-steunbeugel
Ecrou hexagonal (Option)
Côté appareil
(behorend bij de auto)
Zeskantige moer (optioneel) Naar het toestel
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w
Bevestigingsbout w
To the unit
An das Gerät
Côté appareil
Naar het toestel
Snapping point
Einschnapppunkt
Position de rupture
Breekpunt
5
5
6
Bend appropriate tabs to secure the unit
without backlash.
Die entsprechenden Einbaulaschen so
umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum
fest sitzt.
Replier les languettes
de fixation appropriées
pour immobiliser
l'appareil sans
contrecoup.
Buig de juiste lipjes om
zodat het toestel vast
zit zonder speling.
Trim plate ④ mounting
Anbringen der Abdeckplatte ④
Installation de la plaque de garniture ④
Bevestigen van de afwerkingsrand ④
Battery Cable reconnection
Wiederanschließen des Kabels
Rebranchement du câble
Opnieuw aansluiten kabel
Caution
When this unit is installed in dashboard,
ensure that there is sufficient air flow
around the unit to prevent damage from
overheating, do not block any ventilation
holes on the unit.
Vorsicht
Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett
sollte darauf geachtet werden, dass der
Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist,
um Beschädigung durch Überhitzen zu
verhindern, und die Belüftungsöffnungen
des Geräts nicht blockiert sind.
Attention
Lorsque cet appareil est installé dans le
tableau de bord, assurez-vous qu'il y a une
circulation d'air suffisante autour de
l'appareil afin d'éviter tout endommagement
provoqué par une surchauffe et qu'aucun
trou d'aération de l'appareil n'est obturé.
Let op
Wanneer dit toestel in het dashboard wordt
geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat er
voldoende ventilatie is rond het toestel. Om
oververhitting te voorkomen mogen de
ventilatie-openingen in het toestel niet
afgedekt worden.
w
e
q
w
q
q Insert the lock cancel plate
t until you hear a click.
w Pull the main unit.
Verriegelungsfreigabe
q Setzen Sie die
Verriegelungsfreigabeplatte t
ein, bis Sie ein Klickgeräusch
vernehmen können.
w Ziehen Sie an dem Hauptgerät.
w
Libération du verrouillage
q Introduisez la plaque antiblocage t jusqu’à entendre
un clic.
w Dégager l'appareil principal.
Ontgrendeling
q Steek de
ontgrendelingsplaat t naar
binnen tot u een klik hoort.
w Trek het hoofdtoestel naar
buiten.
4
Pull out the unit with
both hands.
Ziehen Sie das Gerät mit
beiden Händen heraus.
Retirez l’appareil à deux
mains.
Trek het toestel met beide
handen naar buiten.
Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading
Caution
To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole
wiring is completed.
Vorsicht
Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den Versorgungsstecker
erst an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig beendet wurde.
Attention
Ne pas introduire la prise d'alimentation secteur dans l'appareil tant que le câblage n'est
pas complètement terminé afin de ne pas risquer d'endommager l'appareil.
Let op
Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten
wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
(L)/(L)/(G)/(L)
1
3
2
Fuse (15 A) Refer fuse replacement to your nearest authorized Panasonic
Service Centre. Do not try fuse replacement by yourself.
Sicherung (15 A) Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung an eine autorisierte
Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Versuchen Sie nicht, den Austausch
selbst vorzunehmen.
Fusible (15 A) Confier le remplacement de fusible au centre de service de
service après-vente Panasonic agréé le plus proche. Ne pas essayer de
remplacer le fusible tout(e) seul(e).
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering over aan uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
Antenna
Antenne
Antenne
Antenne
C1 :
C3 :
(R)/(R)/(D)/(R)
External Mute Lead
To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation system
or car telephone mute lead.
Externe-Stummschaltungskabel
An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des
Panasonic Navigationssystems oder an das
Autotelefon-Stummschaltungskabel.
Fil de Mise en sourdine extérieure
A raccorder au fil Navi Mute du système de navigation automobile de
Panasonic ou au fil de mise en sourdine du téléphone pour véhicule.
Externe-geluiddempingsdraad
Naar de Navi Mute draad van een Panasonic auto-navigatiesysteem
of naar de dempingsdraad voor deautotelefoon.
(Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/
(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)
External Remote Control Lead
When using a non-Panasonic external remote control,
refer to the manufacture for their product before connecting.
Leitungsdraht für externe Fernbedienung
Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic
hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller
des Produktes.
Fil de la télécommande extérieure
En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se
référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.
Externe afstandsbedieningsdraad
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is,
dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in
kwestie te raadplegen.
Preamp Out Connector (Rear)
Vorverstärker-Ausgang (Rückseite)
Connecteur de sortie de préamplificateur (arrière)
Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)
(Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)
A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
Power Lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.
Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.
Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.
Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, + 12 V gelijkstroom.
A5
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
ACC
A8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)
A
A
A
A
Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.
Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.
Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.
Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.
BATTERY 15A
A
A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)
Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.
Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.
Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.
Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening + 12 V gelijkstroom.
A5 : (Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)
B
Motor Antenna Relay Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power antenna)
Amp·Relay Control Power Lead To Panasonic power amplifier. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of amplifier)
Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel dient nicht für die
Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)
Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung an den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA) (synchronisiert mit dem
Ein/Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)
Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fil n’est pas conçu pour l’usage avec l’antenne
commandée par interrupteur.)
Fil d'alimentation de commande de relais d'amplificateur à amplificateur de puissance Panasonic. (Max. 100 mA)
(synchronisé à l'application ou la coupure d'alimentation de l'amplificateur)
Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een
gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)
Versterker-relais Stuurstroomdraad naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de eindversterker aan/uit)
A
B7 :
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
B5 :
B4 :
Front Right – (Gray w/black stripe)
Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)
Avant droit – (Gris à rayures noires)
Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)
B1 :
B2 :
Rear Right + (Violet)
Hinten Rechts + (Violett)
Arrière droit + (Violet)
Rechts achter + (Paars)
Rear Right – (Violet w/black stripe)
Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)
Arrière droit – (Violet à rayures noires)
Rechts achter – (Paars met zwarte streep)
A4
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(❈)
ACC
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
BATTERY 15A
(❈)
Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A
A4
A7
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
●The pin arrangement of the power connector
conforms to ISO standard.
●Please check that the pin arrangement of the
connector in your car conforms to ISO standard.
●For car types A and B, change the wiring of the
red and yellow leads as shown at below.
●After connection, insulate the portions marked (❈)
with insulating tape.
Note: For cars other than types A and B, please
consult your local car shop.
-
- B2
B1 +
Connect as follows.
Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.
Branchez les haut-parleurs comme suit.
Sluit de luidsprekers als volgt aan.
L
Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)
●Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht
dem ISO-Standard.
●Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung
des Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard
entspricht.
●Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die
Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß Abbildung.
●Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit (❈) markierten
Abschnitte mit Isolierband.
Hinweis: Für andere Fahrzeuge als Typ A und B,
wenden Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.
(
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B
●La disposition des broches du connecteur d'alimentation
est conforme à la norme ISO.
●Veuillez vérifier si que la disposition des broches du
connecteur d'alimentation dans votre voiture est conforme
à la norme ISO.
●Pour les types de voiture A et B, changer le câblage des
fils rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.
●Après avoir fait les connexions, isoler les sections
marquées (❈) avec de la bande isolante.
Remarque: Pour les voitures autres que des types A et B,
veuillez consulter votre magasin de matériel automobile local.
●Use ungrounded speakers only.
Allowable input : 50 W or more
Impedance : 4 – 8 Ω
●Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more
●Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.
Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr
Impedanz : 4 – 8 Ω
●Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr
●Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.
Puissance d'entrée admissible: 50 W ou davantage
Impédance: 4 – 8 Ω
●Distance entre le haut-parleur et l'amplificateur: 30 cm ou davantage
R
Caution
●Do not connect more than one speaker to
one set of speaker leads. (except for connecting to
a tweeter)
Vorsicht
A4
A7
No connection
Kein Anschluss
Aucune connexion
Geen aansluiting
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
Voorzorgen (ISO stekker)
●De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de
ISO standaard.
●Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw
auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.
●Voor auto's van type A en B, dient u de bedrading voor de rode
en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat aangegeven.
●Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (❈)
gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking: Voor andere auto's dan die van type A en B
dient u uw garage te raadplegen.
- B4
B3 +
Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers
●Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of hoger
Impedantie: 4 – 8 Ω
●Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer
Précautions (Connecteur ISO)
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
Precautions (ISO Connector)
- B6
B5 +
Front Left – (White w/black stripe)
Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)
Avant gauche – (Blanc à rayures noires)
Links voor – (Wit met zwarte streep)
Front Right + (Gray)
Vorne Rechts + (Grau)
Avant droit + (Gris)
Rechts voor + (Grijs)
Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Rear Left – (Green w/black stripe)
Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)
Arrière gauche – (Vert à rayures noires)
Links achter – (Groen met zwarte streep)
B
B
B
B
B
Front Left + (White)
Vorne Links + (Weiß)
Avant gauche + (Blanc)
Links voor + (Wit)
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
- B8
B8 :
Rear Left + (Green)
Hinten Links + (Grün)
Arrière gauche + (Vert)
Links achter + (Groen)
●Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher
an einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei
Anschluss eines Hochtonlautsprechers)
Attention
●Ne raccorder pas plus d'un haut-parleur à un
ensemble de fils de haut-parleur. (Sauf lors du
raccordement à un tweeter)
Let op
●Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
●Do not use a 3-wire type speaker system
having a common earth lead.
●Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit
Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen
Erdungsleiter aufweist.
●Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur
de type à 3 fils ayant un fil de mise à la masse
commun.
●Gebruik geen luidsprekersysteem met drie
draden en een gedeelde aarddraad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement