Panasonic CQC1123NW, CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1103NW, CQC1113NW, CQC1313NW Operating instructions

Panasonic CQC1123NW, CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1103NW, CQC1113NW, CQC1313NW Operating instructions
CQ-1323/1313/1303NW 04-Hol-1 YFM284C509CA
Veiligheidsinformatie
Voorbereiding
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig
niet naar het display kijken of het systeem bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom
accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen
geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V
gelijkstroom accusysteem.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het
toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in
orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er
iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht
gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert
rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem op en
laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij
het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling,
brand en schade aan het product.
TEXT
(Alleen voor de
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
Gebruiksaanwijzing
(English
: YFM284C506CA)
(Deutsch : YFM284C507CA)
(Français : YFM284C508CA)
(Nederlands : YFM284C509CA)
(Svenska : YFM284C510CA)
(Italiano
: YFM284C511CA)
(Español
: YFM284C512CA)
(Dansk
: YFM284C513CA)
Installation kit (ZZBISC1021N-J)
Ontgrendelingsplaat
Opmerkingen:
¡ Het getal tussen haakjes onder elk
artikel is het onderdeelnummer voor
onderhoud en reparatie.
¡ Accessoires en onderdelennummers
kunnen vanwege verbeteringen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
¡ Af fabriek zijn de bevestigingskraag en
de afwerkingsrand op het hoofdtoestel
gemonteerd.
Hoev. 2
Bevestigingsbout
Hoev. 1
Bevestigingskraag
(FX0214C384ZA)
Hoev. 1 Set
Installatiehandleiding
Hoev. 1
Afwerkingsrand
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C518CA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C519CA)
(YFC054C079YA)
Hoev. 1
Stroomstekker
(YEAJ02874)
Hoev. 1 Set
Hoev. 1
Houder voor afneembaar
voorpaneel
Garantiekaart
Hoev. 1
(YFC054C061ZB)
Hoev. 1
CQ-C1303NW
(CA-RC80N)
Afstandsbediening
(optioneel)
[PWR] (In/uitschakelen)
schakelt de stroom aan/uit.
¡ Deze gebruiksaanwijzing gaat bij de
uitleg uit van de toetsen op het hoofdtoestel zelf. (Behalve waar anders vermeld.)
POWER
VOL
MODE
TUNE
TRACK
Opmerking: De afstandsbediening
(CA-RC80N) is verkrijgbaar bij uw dealer.
[BAND]
selecteert een radioband om op af te
stemmen, schakelt heen en weer
tussen weergave en pauze wanneer
de disc-speler is ingeschakeld, voor
de automatisch
voorgeprogrammeerde
radiozenders. (Tenminste 2
seconden ingedrukt houden.)
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben
(brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de
bedrading of het bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren op de
afdekking van de airbag of op een plek waar deze de werking van
de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande
elektrische bedrading en andere onderdelen voor u het product
gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te
bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de
bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich
bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar het uw
uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om andere apparatuur
van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
BAND
CAR AUDIO
[VOL}] [VOL{]
regelen het volume.
[TUNE ]] [TUNE []
frequentie lager/hoger. (Houd
tenminste 2 seconde ingedrukt en
laat los voor automatisch
afstemmen.)
[TRACK s] [TRACK d]
spring naar het vorige/volgende
fragment/bestand wanneer de discspeler is ingeschakeld.
Houd één hiervan ingedrukt om snel
achteruit/vooruit weer te geven.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C509CA PTW1205-2
Gedrukt in China (Y)
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor de
installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband
houdende waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het besturen van
het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid
wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring. Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen door
uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op
eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en bedraden van
het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor
dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het
chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails.
Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg
de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen
zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen
over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading
door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke
Vasthouden van de disc
TEXT
Schoonmaken van discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg van het midden in rechte lijn
naar de rand.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van bepaalde CD-R/RW’s opgenomen op bepaalde CDrecorders (CD-R/RW stations, vanwege de opnamekarakteristieken, of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het oppervlak van de disc.
¡ CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD’s.
Als u ze langere tijd in de auto bewaart, kunnen ze
beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze af te
spelen.
¡ Sommige CD-R/RW’s kunnen niet worden afgespeeld vanwege incompatibiliteit van de gebruikte software, CDrecorder (CD-R/RW station) of de disc zelf.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de
opname-sessie daarop nog niet is afgesloten.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen met andere
gegevens dan CD-DA of MP3.
¡ U moet tevens de aanwijzingen voor de CD-R/RW discs zelf
in acht nemen.
Opnemen van MP3 bestanden op CD
¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te voorkomen
dat er zowel CD-DA bestanden als MP3 bestanden op een
enkele disc staan.
¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als MP3
bestanden staan, is het mogelijk dat de weergave niet
plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat sommige
stukken zelfs helemaal niet kunnen worden
weergegeven.
¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan
MP3 bestanden op de disc op.
¡ De naam van een MP3 bestand dient te voldoen aan
bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer of de
bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker pas
aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer
u de AUX aansluiting op het voorpaneel gebruikt.
❑ Zet het volume voldoende laag voor u de AUX aansluiting
afrondt.
Doet u dit niet, dan kan er een luid geruis klinken hetgeen uw luidsprekers en zelfs uw gehoor kan beschadigen.
❑ Verbind de AUX aansluiting op het voorpaneel niet direct
met een luidspreker/hoofdtelefoon uitgangsaansluiting.
Doet u dit toch, dan kan het geluid vervormd raken en
kan de interne versterker kapot gaan.
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden
verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een
vergelijkbaar nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve
gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op
met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of
www.stibat.nl.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie
Opmerking: Met dit toestel wordt geen software
meegeleverd waarmee u MP3 bestanden kunt opnemen.
(Alleen voor de
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
<Correct>
Waar u aan moet denken wanneer u
MP3 bestanden opneemt
Rootmap
Root Folder
(Root-directory)
(Root Directory)
2
<Fout>
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet,
Romeo
Opmerking: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra worden
niet ondersteund.
Compressieformaten
(Aanbeveling: “Waar u aan moet denken wanneer u MP3
bestanden opneemt” rechts.)
Mappen
selecteren
Folder Selection
Op
volgorde
In the
order 1 –
4
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge
bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie
gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden
aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de
handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen.
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger”
en “vast” zetten.
Gebruik geen discs met
afwijkende vormen
Ondersteunde bestandssystemen
Kenmerken
¡ Geef in geen geval de extensie ".mp3" aan
bestanden die niet in de MP3 bestandsindeling zijn geformatteerd. Als u zich niet
hieraan houdt, kan er lawaai worden gereproduceerd dat niet alleen uw luidsprekers,
maar ook uw gehoor kan beschadigen.
Display informatie
Getoonde gegevens
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttitel
¡ MP3 (ID3 tekstgegevens)
Albumtitel
3
8
Bestanden
selecteren
File Selection
Op
volgorde
In the
order
–
5
AUX-ingangsaansluiting
MP3 weergave
Displaykleur
Kleur toetsverlichting
Kenmerken
Modellen
Uitgangsaansluiting voorversterker
Afstandsbediening/Toestel
AUX-ingangsaansluiting
MP3 weergave
Displaykleur
Kleur toetsverlichting
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
1 (Achter)
Optioneel
Ja
Ja
Blauw
Rood
1 (Achter)
Optioneel
Ja
Ja
Zwart
Rood
1 (Achter)
Optioneel
Ja
Ja
Zwart
Groen
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
Nee
Niet beschikbaar
Nee
Nee
Blauw
Rood
Nee
Niet beschikbaar
Nee
Nee
Zwart
Rood
Nee
Niet beschikbaar
Nee
Nee
Zwart
Groen
7
Tree11
Tak
Tree 2
2
Tak
Tree 33
Tak
Tree 44
Tak
Tak88
Tree
(Max.)
(max.)
Maximum aantal bestanden/mappen
¡ Maximum aantal bestanden: 999
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
Opmerkingen:
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er MP3
bestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen MP3 bestanden bevat,
zullen de dichtstbijzijnde MP3 bestanden op volgorde
worden afgespeeld.
¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere
MP3-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
Auteursrecht
¡ MP3
Mapnaam
Bestandsnaam
Te tonen tekens
Geen garantie
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg
de handleiding van de gebruikte software voor details
hieromtrent.
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de
diverse talen kunnen worden getoond.
Opmerkingen:
¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen
van MP3 bestanden is het mogelijk dat de tekstgegevens
niet naar behoren getoond kunnen worden.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden,
worden vervangen door een asterisk ( ).
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken per
September 2005. Hierin is geen garantie vervat met betrekking
tot het kunnen reproduceren van MP3 bestanden.
ACC
ON
De klok gebruikt de 24-uurs aanduiding.
Opmerkingen:
¡ U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO
CT” op het display verschijnt.
¡ Bij ontvangst van een RDS zender zorgt de kloktijdfunctie (CT) ervoor dat de klok automatisch wordt
gelijkgezet.
¡ Houd []] of [[] ingedrukt om de cijfers snel te
laten veranderen.
4 Stel de uren in.
Uren invoeren
[[]: uren vooruit.
[]]: uren terug.
5 Druk op [DISP].
Minuten knipperen
1Selecteer de AM radiofunctie. (a “Radio 6 Stel de minuten in.
(AM [LW/MW]/FM )”)
2
[[]: minuten vooruit.
[]]: minuten terug.
Druk op [DISP].
(tijdaanduiding)
3
Minuten invoeren
7 Druk op [DISP].
Klaar
Houd [DISP] tenminste 2 seconden ingedrukt.
De uren knipperen
Dit product is ontworpen en vervaardigd zo min mogelijk onderhoud nodig te hebben. Gebruik slechts een zachte doek
om regelmatig de buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum.
8
2 Druk op [SRC] (PWR: In/uitschakelen).
Technische gegevens
6
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals
muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
Titel/Naam artiest
Modellen
Uitgangsaansluiting voorversterker
Afstandsbediening/Toestel
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
MP3
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van MP3 bestanden of het tonen van de bijbehorende
gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde
CD-recorders.
¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende
extensie, “.mp3” nodig.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie.
¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund,
wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft gegeven. We
weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring wanneer u eenmaal
de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
Deze handleiding geldt voor 6 modellen CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW en CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW. Behalve
waar anders aangeduid, geven alle afbeeldingen in deze handleiding het model CQ-C1323NW weer. In de volgende tabel staan de
verschillen tussen de 6 modellen beschreven.
Onderhoud
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
1
Let op
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k-320 kbps
VBR: Ja
Bemonsteringsfrequentie:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bit rate: 8 k-160 kbps
VBR: Ja
Bemonsteringsfrequentie:
16, 22,05, 24 kHz
CQ-C1323NW
Deckmechaniek (in het
toestel, bovenzijde)
Voor u deze instructies gaat lezen
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.
Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
Laat uw discs niet liggen op de volgende plaatsen:
Plak geen stickers of labels op
uw discs.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik maakt
van een laser pickup om informatie af te lezen van de
oppervlakte van Compact Discs. Deze laser is zorgvuldig
afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of onderdelen
daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor blootgesteld
kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke spanningen.
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek
van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden
geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor meer details.
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)
Bedrukte zijde
¡ Raak de onderkant van de disc niet aan.
¡ Zorg ervoor dat er geen krassen op de disc komen.
¡ Verbuig de disc niet.
¡ Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
❑ Installatiehoek
Opmerkingen over MP3
Bij gebruik van in de handel verkrijgbare CD’s, moeten deze
voorzien zijn van de hier rechts afgebeelde logo’s.
Het is mogelijk dat bepaalde CD's met een kopieerbeveiliging
niet afgespeeld kunnen worden.
¡ In direct zonlicht.
¡ Bij de verwarming van de auto.
¡ Op vieze, stoffige of vochtige plekken.
¡ Op de stoelen of op het dashboard.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie. Als
het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot
rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel. Pas in
het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in
autowasstraten of wanneer het regent.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen
brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
MUTE
PWR
[MODE]
selecteert een functie (Signaalbron).
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf in geen geval op het label van de disc met een
balpen of ander schrijfgerei met harde punten.
[MUTE]
zet de geluidsweergave uit/aan.
Opmerkingen over CD-R/RW’s
CQ-C1313NW
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke
procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE ELEKTRISCHE
BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN
TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS
TOT DE DOOD.
Opmerkingen over discs
Opmerkingen over CD, CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Toebehoren
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los voor u
begint met de installatie.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het
niet stevig vast zit.
Waarschuwingslabel
Dit product maakt gebruik van een laser.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uitgevoerde handelingen anders dan die in deze handleiding beschreven staan kunnen leiden tot blootstelling
aan potentieel gevaarlijke stralen.
Instellen van de klok
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen,
hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade
aan het toestel.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot
brand of andere schade.
Let op
het contact van uw auto op ACC of
1 Zet
ON.
Stroombron
Stroomverbruik
Instelbereik toonregeling
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
Max. uitgangsvermogen
Algemeen
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
installatie.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de koelplaat
van het toestel niet geblokkeerd worden.
Luidspreker-impedantie
Voltage uitgang voorversterker
Impedantie uitgang voorversterker
Waarschuwing
¡ Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (15 A). Als u andere dingen of zekeringen met hogere vermogens
gebruikt, of het toestel direct, zonder zekering, aansluit, kan het toestel beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic servicecentrum.
AUX ingangsaansluiting op voorpaneel
Ingangsimpedantie
Toegestaan extern ingangsvermogen
Stekker
Anti-diefstalsysteem
Dit toestel is uitgerust met een verwijderbare voorplaat. Wanneer deze voorplaat verwijderd is, kan het toestel niet meer gebruikt worden.
Let op
¡Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op
het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen storingen
ontstaan.
¡Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze schoon te
maken met een schone, zachte doek.
¡ Het afneembaar voorpaneel is niet waterdicht. Stel het
niet bloot aan water of vocht.
¡ Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan het
rijden bent.
¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of
op andere plekken waar de temperatuur hoog kan
oplopen.
CD-speler
Nederlands
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de
motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
(Alleen voor de
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor
draait.
Bemonsteringsfrequentie
DA converter
Pick-up type
Lichtbron
Golflengte
Frequentierespons
Signaal-ruis verhouding
Totale harmonische vervorming
Wow en Flutter
Kanaalscheiding
12 V gelijkstroom (11 V – 16 V), Testspanning 14,4 V, Negatieve aarding
Minder dan 2,2 A (CD stand, 0,5 W 4 kanalen)
Bass: ±12 dB at 100 Hz, Treble: ±12 dB at 10 kHz
178 x 50 x 155 mm
1,3 kg
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
50 W x 4 (bij 1 kHz), volumeregeling maximum
22 W x 4 (DIN 45 324, bij 4 Ω)
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
45 W x 4 (bij 1 kHz), volumeregeling maximum
20 W x 4 (DIN 45 324, bij 4 Ω)
4–8Ω
2,5 V (CD stand, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
10 kΩ
2,0 V
3,5 mmφ Stereo ministekker
8 keer overbemonstering
1 bit DAC systeem
Astigmatisch, 3-stralen
Halfgeleiderlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz) CQ-C1323NW
Onder meetgrens
75 dB
CQ-C1303NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
FM
Verwijderen
Bevestigen
1 Schakel de stroom uit.
1 Pas eerst de kant met de contacten op zijn
2 Druk op [ ]. De voorplaat met het voorpa- plaats.
neel gaat nu open.
2 Druk vervolgens de andere kant van het
afneembare voorpaneel vast tot u een “klik”
3 Trek hem naar u toe.
hoort.
Doe
het
voorpaneel
in
de
houder.
4
[
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Stereoscheiding
Radio
Gebruiksaanwijzing
(CQ-C1323NW)
CQ-C1323NW
Let op
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven
van het verkeer om u heen.
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE STRAAL
STAREN.
Laserproducten
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke
aanwijzingen voor de bediening en de installatie.
Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of
materiële schade.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
KLASSE 1 LASERPRODUCT
LET OP
Verschillen tussen de 6 modellen
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot
Waarschuwing
ernstig letsel of zelfs de dood.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde onderdelen
en geschikt gereedschap bij de installatie van het product. Gebruik
van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of
brand.
Schoonmaken
van het toestel
CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Zekering
Model:
Aanduidingen op de waarschuwingslabels
en waar deze zich bevinden
beschermingsmaatregel.
Let op
(Anti-diefstalsysteem)
CD-speler/radio
hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op
mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven
het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u het systeem
gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en
doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht
nemen van de instructies uit deze handleiding.
Opmerkingen over MP3
Model:
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van
Voor het eerst de
stroom inschakelen
MP3 CD-speler/radio
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (s/r 30 dB)
35 dB (bij 1 kHz)
AM (MW)
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (s/r 20 dB)
AM (LW)
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (s/r 20 dB)
]
Opmerkingen:
¡ Technische gegevens en ontwerp kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
CQ-1323/1313/1303NW 04-Hol-2 YFM284C509CA
Radioband Frequentie Voorkeuzenummer
[DISP] (affichage)(CT(Clock
Time))/PTY(Program Type))
schakelt de informatie op het
display om.
stelt de tijd op de klok in.
selecteert een programmatype.
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
licht op wanneer de geluidsweergave is
uitgeschakeld.
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
[PWR] (In/uitschakelen)
schakelt de stroom aan/uit.
*[AUX] (AUX IN)
Let op
Zet het volume voldoende laag voor u de
AUX aansluiting afrondt.
Aan/uit
Naar een uitgang op lijnniveau van
externe geluids-/audio-apparatuur
(bijv. audiospelers met geheugenchips
of een harde schijf enz.)
(Voor details
Installatiehandleiding)
Geluid uit
Zet het contact van uw auto op ACC of ON.
AAN: Druk op [MUTE]. (
licht op.)
UIT: Druk nog eens op [MUTE].
Aan: Druk op [SRC] (PWR).
Uit: Houd [SRC] (PWR) tenminste 1 seconde ingedrukt.
(TA)
schakelt de TA functie aan/uit.
(POP) brede en diepe weergave:
geringe versterking van de lage en hoge
tonen.
Disc-speler
(VOCAL) heldere weergave:
versterking van de middentonen en een lichte
versterking van de hoge tonen.
Volumeregeling
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
Verdraai [VOL] (Volume).
Hoger
Opmerking: De SQ instellingen en die voor de lage en
hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door deze invloed
het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de
lage/hoge tonen of het volume aan te passen.
Normale bediening
(ROCK) vlotte en zware weergave:
extra versterking van de lage en hoge tonen.
1
Bedrukte zijde
CT (Klok-tijd)
FM (niet RDS) stand:
Band/frequentie
2
3
SRC / PWR
PS
Voorkeuzetoetsen [1] t/m [6]
kunt u een voorgeprogrammeerde
radiozender selecteren of de huidige zender voorprogrammeren. (Tenminste 2
seconden ingedrukt houden.)
Druk op [SRC] om over te schakelen naar
de radio.
2 Druk op [BAND] en selecteer de
gewenste radioband.
3
(y / 5) (Pauze/weergave)
schakelt heen en weer tussen
weergave en pauze wanneer de
disc-speler is ingeschakeld.
CT
indicator
[TUNE ]] [TUNE []
Frequentie lager/hoger. (Houd
tenminste 0,5 seconde ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen.)
[AF] (REG)
selecteert een AF functie, schakelt
de REG functie aan/uit.
Stem af op de gewenste zender.
Afstemmen op een frequentie
[TUNE ]]: Lagere frequenties
[TUNE []: Hogere frequenties
CT
Er kunnen maximaal 6 zenders worden voorgeprogrammeerd
onder respectievelijk AM (LW/MW), FM1, FM2, en FM3.
Voorkeuzezenders kunnen gemakkelijk worden opgeroepen
door op één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] te drukken.
Opmerking: Houd één hiervan tenminste 0,5 seconde
ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen.
Automatisch voorprogrammeren (APM)
Handmatig voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Houd één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m
[6] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Op deze manier kunnen zenders met een goede ontvangst
automatisch worden voorgeprogrammeerd
Te controleren
Algemeen
Geen geluid.
Ruis.
AF (Alternatieve Frequentie)
Te controleren
Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende. (
gaat branden.)
Radio
● Start de motor. (Zet het contact op de
“ACC” stand.)
● Controleer de bedrading. (accudraad,
stroomdraad, aarding enz.)
● Zekering doorgebrand (Neem contact op
met uw dichtstbijzijnde Panasonic
Service-centrum.)
● Vraag de vakman de zekering te vervangen.
● Zorg ervoor dat een zekering met hetzelfde vermogen wordt gebruikt.
● Schakel de geluidsweergave weer in
(mute).
● Controleer de bedrading.
● Wacht tot de condens verdwenen is
voor u het toestel weer aan zet.
Veelvuldige
ruis.
Voorgeprogra
mmeerde
gegevens zijn
gewist.
● Stel de juiste links-rechts en voorachter balans in.
● Controleer de bedrading.
De geluidsweergave
is links-rechts
verwisseld.
● Sluit de luidsprekerbedrading correct
aan.
● Doe de disc op de juiste manier in het
toestel.
● Maak de disc schoon.
Geluid slaat over,
slechte
geluidskwaliteit.
● Maak de disc schoon.
Geluid slaat
over vanwege
trillingen.
● Het toestel mag maximaal onder een
hoek van 30° gemonteerd worden.
● Zet het toestel goed vast.
De disc wordt
niet
uitgeworpen.
● Druk op [u]. Als de disc nog niet
wordt uitgeworpen, dient u contact op
te nemen met uw dichtstbijzijnde
Panasonic Service-centrum.
TA (Verkeersberichten)
Om de één of andere reden doet
het toestel het niet.
● Als het toestel niet naar behoren gaat
functioneren, dient u uw dealer te raadplegen of uw dichtstbijzijnde Servicecentrum om reparatie te verzoeken.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Het bestand kan niet worden gelezen.
● Controleer het bestand.
¡ Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal er automatisch
worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma
die wel goed ontvangen kan worden.
¡ Bij het automatisch voorprogrammeren (APM) zullen alleen
RDS zenders worden opgeslagen.
¡ Wanneer u een voorkeuzezender oproept, zal er automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst voor het gewenste programma. (BSR Opzoeken
van de sterkste zenders)
Opmerkingen:
¡ U kunt de gevoeligheid voor de AF functie instellen.
¡ U kunt het bereik voor de AF functie instellen.
(a “Functie-instellingen”)
(De disc wordt automatisch uitgeworpen.)
De disc is vuil of zit ondersteboven.
Er zitten krassen op de disc.
● Controleer de disc.
Disc-speler
Geen geluid, of disc
wordt automatisch
uitgeworpen.
● Het geheugen kan worden gewist en
teruggezet op de fabrieksinstellingen
wanneer de stroomstekker losraakt of
wanneer de accu wordt losgekoppeld.
Foutmeldingen
● Zorg voor een goede aarding.
Geen geluid uit de
linker, rechter, voor
of achter-luidspreker.
● Stem af op een andere zender die wel
een sterk signaal heeft.
● Controleer of de bevestiging van de
antenne goed geaard is.
Wat is RDS?
Geen stroom.
Probleem
AF (Alternatieve Frequentie)
Probleem
¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een
andere stand staat zal het toestel automatisch doen overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is
afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie)
PTY (Programmatype)
Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende.
1 Selecteer de gewenste radioband.
2 Houd [BAND] (APM) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
de disc-speler.
(knippert één keer)
Opmerking: Nieuwe voorkeuzezenders vervangen eventueel
reeds eerder voorgeprogrammeerde zenders.
Voorkeuzezenders met een goede ontvangst zullen elk 5
seconden lang worden weergegeven nadat de zenders zijn
voorgeprogrammeerd (SCAN). Druk op één van de
voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] om het scannen te stoppen.
Opmerking:
¡ Nieuwe voorkeuzezenders vervangen eventueel reeds
eerder voorgeprogrammeerde zenders.
¡ Wanneer u non-RDS zenders gaat voorprogrammeren,
moet u de AF functie uit zetten. (a AF niveau)
2 Selecteer indien gewenst een bepaald deel
van de disc.
Houd [TA] (AF) tenminste 2 seconden ingedrukt om het AF
niveau te selecteren.
Lage AF gevoeligheid. (Standaardinstelling)
Hoge AF gevoeligheid.
Wanneer er geen AF netwerk voor een RDS zender
vereist is.
Druk op [TA] om de TA functie aan of uit te zetten.
(Standaardinstelling: off)
Houd [DISP] (PTY) tenminste 2 seconden ingedrukt om de
PTY functie aan of uit te zetten.
Alleen luisteren naar verkeersberichten
(TA MUTE)
Als u alleen naar verkeersinformatie wilt luisteren, kunt u de
TA functie inschakelen en vervolgens het FM volume op 0
zetten.
Het audiovolume wordt automatisch op 0 gezet wanneer er
verkeersinformatie wordt ontvangen in de TA functie (TA
Mute).
Wanneer u heeft afgestemd op een voorkeuzezender en de
ontvangst slechter wordt, kunt u nog eens op dezelfde
voorkeuzetoets drukken. Er zal dan worden gezocht naar
dezelfde zender via een frequentie die wel goed ontvangen kan
worden.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te
annuleren.
Opmerking: Om de PI zoekfunctie te kunnen gebruiken,
moet u eerst de TA functie uitschakelen.
Normaal
Disctitel
Weergavetijd
MP3 functiedisplay
Fragmenttitel
licht op wanneer willekeurige weergave/herhaalde weergave/intro-weergave voor een map is ingeschakeld.
Klok
Mapnaam/
album*
Bestandsnaam/
titel, artiest*
Klok
CQ-C1313NW
Mapnummer
CQ-C1303NW
Bestandsnummer
*ID3 Tag aan/uit
Houd [3] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Herhaalde weergave indicator
Willekeurige weergave indicator
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
albumtitel en songtitel / artiestennaam worden getoond.
CQ-C1103NW
(Standaardinstelling)
mapnaam/bestandsnaam worden getoond.
Druk op [}] / [{].
Springt naar de vorige/volgende map.
Fragment/bestand selectie
Druk op [6] / [7].
Pauzeren
Opmerking: Houd één hiervan ingedrukt om snel
vooruit/achteruit weer te geven.
Druk op [BAND] (y / 5).
Disc-speler (CD-DA disc):
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Vorige/volgende fragment
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Opmerkingen:
¡ Druk op [3] (SCROLL) om de tekst over het display te schuiven.
¡ De aanduiding “NO TEXT” (Geen tekst) zal verschijnen wanneer er
geen tekstgegevens op de disc staan.
Klok
CQ-C1323NW
Willekeurige weergave
Alle beschikbare muziekstukken (fragmenten/bestanden)
worden in willekeurige volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
Druk nog eens om te annuleren.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Willekeurige weergave van een map (MP3)
Alle beschikbare bestanden in de huidige map worden in
willekeurige volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
Houd nog eens ingedrukt om te annuleren.
Het huidige muziekstuk (fragment/bestand) wordt herhaald.
2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en
selecteer de functie die u wilt instellen.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
Druk op één van de toetsen [1] t/m [6] om het
programmatype te selecteren in de PTY functie.
1
2
3
4
5
6
Programmatype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Inhoud
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druk vervolgens op [BAND] om een andere zender met
hetzelfde programmatype op te zoeken.
Opmerkingen:
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
¡ Het gewenste programmatype wordt 5 seconden lang op
het display getoond.
¡ U kunt zelf veranderen welk programmatype onder welke
voorkeuzetoets wordt opgeslagen.
2
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
Druk nog eens om te annuleren.
Het toestel gaat zoeken.
Opmerkingen:
¡ Druk op [BAND] (SET) om het zoeken weer te stoppen.
¡Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2
dB, Standaardinstelling: 0 dB)
(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling
CNT (midden))
de functie die u wilt instellen.
FM mono
q : Hoger
w : Lager
Veranderen van de voorgeprogrammeerde
programmatypes
U kunt als u dat wilt de onder de voorkeuzetoetsen
voorgeprogrammeerde programmatypes veranderen.
1 Selecteer het programmatype dat u onder
een andere toets wilt opslaan.
2 Volg de normale procedure voor het voor-
programmeren. (a “Zenders voorprogrammeren” onder “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling
CNT (midden))
Druk op [5] (SCAN).
Druk nog eens om te annuleren.
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Intro-weergave van een map (MP3)
Houd [5] (SCAN) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
Houd nog eens ingedrukt om te annuleren.
CQ-C1323NW
CQ-C1303NW
CQ-C1313NW
3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling te
wijzigen.
MONO OFF
Er zal beduidend minder ruis klinken bij ontvangst van
zwakke FM signalen. (Standaardinstelling: OFF (Uit))
q : Hoger
w : Lager
Fader
De eerste 10 seconden van elk muziekstuk
(fragmenten/bestanden) op de disc worden op volgorde
weergegeven.
FM
FM Lokaal
q : Rechts sterker
w : Links sterker
Intro-weergave
[DISP] (Display)
verlaat u het
audiomenu.
2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en selecteer
te wijzigen.
Balans
Houd nog eens ingedrukt om te annuleren.
Opmerking: Als er in het functiemenu 5 seconden lang geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar
de normale gebruiksfunctie.
3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling
q : Hoger
w : Lager
Houd [6] (REPEAT) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
1 Houd [VOL] (PUSH SEL) tenminste 2 seconden ingedrukt om het functiemenu te openen.
MONO ON
(
gaat branden.)
LOCAL OFF
FM
Bij het automatisch afstemmen wordt er alleen afgestemd
op zenders met een goede ontvangst.
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
Hoge tonen
Druk op [BAND].
De huidige map wordt herhaald.
[VOL]
selecteert een waarde in het functiemenu.
(PUSH SEL)
(Druk om te selecteren)
selecteert items in het functiemenu.
Lage tonen
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2
dB, Standaardinstelling: 0 dB)
CQ-C1303NW
Te beginnen met de volgende map zullen de eerste 10 seconden van het eerste bestand in elke map worden weergegeven.
Druk op [6] (REPEAT).
Volume
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
CQ-C1313NW
Herhaalde weergave van een map (MP3)
CQ-C1323NW
Herhaalde weergave
Functie-instellingen
Opmerking: Als er in het audiomenu 5 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling
wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie.
1 Druk op []] of [[] om het gewenste pro-
Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes
voorgeprogrammeerd.
EON (Verbetering andere netwerken)
PI Seek (Programma Identificatie zoekfunctie)
Disc-speler (MP3 disc):
[DISP] (Display)
verlaat u het audiomenu.
Selecteren van een gedetailleerd programmatype
Afstemmen op een programma via de PTY
functie
Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender
wordt getoond.
Zodra er een noodbericht wordt uitgezonden, zal dit worden
weergegeven en zal “ALARM” op het display verschijnen.
Selecteren van een map (MP3)
[VOL]
selecteert u een waarde in het
audiomenu.
(PUSH SEL) (Druk om te selecteren)
selecteert items in het audiomenu.
grammatype te selecteren.
PS (Programma Servicenaam)
Ontvangst van noodberichten
AF niveau
TA ON/OFF
PTY ON/OFF
De klok wordt automatisch gelijk gezet.
¡ Er wordt automatisch afgestemd op een TP zender zodra de
TA functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een nonTP zender of een TP zender met slechte ontvangst.
¡ Er wordt alleen afgestemd op TP zenders bij het opzoeken
van zenders, of bij automatisch voorprogrammeren.
Normaal
CQ-C1323NW
1 Druk op [VOL] (PUSH SEL) om het audiomenu te laten verschijnen.
CT (Klok)
Er kan worden afgestemd op verkeersberichten via het huidige
netwerk en via andere netwerken.
CQ-C1303NW
Audio-instellingen
Andere RDS functies
Wanneer u de TA functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende. (
gaat branden.)
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen.
Vorige/volgende bestand
Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het programmatype
wordt aangegeven. (a “Functie-instellingen”)
EON-TA
CQ-C1313NW
Disc-speler (MP3 disc):
¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal op het
display worden aangegeven.
¡U kunt afstemmen op programma’s door het programmatype op te geven.
De RDS gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de plek
waar u zich bevindt.
Veranderen van het display
Herhaalde weergave indicator
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
schakelt de weergavefunctie in/uit.
CQ-C1323NW
CQ-C1303NW
Disc-speler (CD-DA disc): Disc-speler (MP3 disc):
¡ Als u een 8 cm disc (CD-single) in het toestel heeft gedaan en
deze er niet meer uit kunt krijgen, zet dan de ACC stand van uw
auto uit en weer aan en druk vervolgens op [u] (Uitwerpen).
¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
1 Druk op [SRC] om over te schakelen naar
Audiomenu
Opmerking: Voor wat schuin gedrukt is in de “Te controleren”
kolom, Voer de beschreven handelingen en controles zelf uit.
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun
normale signalen mee. De radio in dit toestel kan gebruik
maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied
verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS
diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende
functies ook niet zullen werken.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt
afgestemd op een RDS zender.
¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid
wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur,
want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het
gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan
gevaarlijk zijn.
CQ-C1313NW
Veranderen van het display
¡ Probeer geen
in het toestel te doen wanneer deze
indicator brandt.
¡ Raadpleeg de paragrafen “Opmerkingen over discs”
en “Opmerkingen over MP3”.
¡ Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs (CD-singles).
Selecteren van een voorkeuzezender
TA
(Verkeersberichten)
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en
neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het
toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te
brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd
personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van
verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.
Willekeurige weergave indicator
Fragmentnummer Weergavetijd
Normaal
CQ-C1323NW
In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz.).
CQ-C1323NW
Let op
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
Waarschuwing
[}] [{] CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
springt naar de vorige/volgende map.
CD-DA functiedisplay
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen.
PTY (Programmatype)
Als het apparaat niet juist werkt
[SRC]
(Signaalbron)
selecteert een
signaalbron.
[3] (SCROLL)
schuift de informatie over het display.
Druk op de corresponderen voorkeuzetoets [1] t/m [6]
om af te stemmen op een voorgeprogrammeerde zender.
Verhelpen van storingen
[DISP] (Display)
schakelt de informatie op het display om.
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Band/frequentie
[DISP] (affichage)(CT(Clock
Time))
schakelt de informatie op het
display om.
stelt de tijd op de klok in.
selecteert een programmatype.
6
5
4
[u] (Uitwerpen)
werpt de disc uit.
PS (Programma Servicenaam)
TUNE / TRACK
H SEL
(FLAT) vlakke frequentierespons:
geen versterking. (Standaardinstelling)
AUX IN
Lager
1
TA
Houd [SQ] tenminste 1 seconde ingedrukt om het
muziektype als volgt in te stellen.
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
Druk op [SRC] om over te schakelen naar een andere signaalbron.
Radio
P US
*
[BAND]
selecteert een radioband om op af te stemmen.
(APM) (Automatisch voorprogrammeren)
voor de automatisch voorgeprogrammeerde radiozenders.
(Tenminste 2 seconden ingedrukt houden.)
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
Band/frequentie
[6] [7]
spring naar het vorige/volgende fragment/bestand wanneer de disc-speler
is ingeschakeld.
Houd één hiervan ingedrukt om snel
achteruit/vooruit weer te geven.
RDS functie:
VO
L
SQ is een functie waarmee u met een simpele druk op een
toets de geluidsweergave kunt afstemmen
op het soort muziek waar u naar luistert.
AM (LW/MW) stand:
[PTY] (MONO/LOC)
schakelt de PTY aan/uit, hiermee zet u MONO/LOCAL aan/uit wanneer de radio op FM staat (houd de toets tenminste 2 seconden
ingedrukt) en LOCAL aan/uit als de radio op AM (LW/MW) staat.
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
SQ (Toonkwaliteit)
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Druk op [SRC] om over te schakelen naar een andere signaalbron.
Disc-speler
[TUNE ]] [TUNE []
Frequentie lager/hoger. (Houd tenminste 0,5 seconde ingedrukt en laat
los voor automatisch afstemmen.)
SQ
Selecteren van de signaalbron
Radio
Voorkeuzetoetsen [1] t/m [6]
kunt u een voorgeprogrammeerde
radiozender selecteren of de huidige
zender voorprogrammeren.
(Tenminste 2 seconden ingedrukt
houden.)
(TA)/(AF)
schakelt de TA functie aan/uit.
selecteert een AF functie.
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen
Discsleuf
Doe hier een disc in met de bedrukte zijde
naar boven.
Opmerking: Een disc met zowel CD-DA
(gewone muziek-CD) als MP3 gegevens kan
vaak niet normaal worden weergegeven.
Willekeurige, herhaalde, Intro-weergave
[BAND]
selecteert een radioband om op af te stemmen.
(APM) (Automatisch voorprogrammeren)
voor de automatisch voorgeprogrammeerde radiozenders. (Tenminste 2
seconden ingedrukt houden.)
Veranderen van het display
Disc-speler display
licht op wanneer er een FM stereosignaal wordt ontvangen.
AM Lokaal
Functiemenu
[MUTE]
zet de geluidsweergave
uit/aan.
(SQ) (Toonkwaliteit)
selecteert een muziektype
(SQ). (Tenminste 1 seconde ingedrukt houden.)
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Radiodisplay
*AUX IN:
Sensor voor een
los verkrijgbare afstandsbediening (CA-RC80N).
Zenders voorprogrammeren
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
[VOL] (Volume)
Algemene bediening
Disc-speler
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Normale bediening
Algemeen
LOCAL ON
(
gaat branden.)
LOCAL OFF
AM
Bij het automatisch afstemmen wordt er alleen afgestemd
op zenders met een goede ontvangst.
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
Regionaal
LOCAL ON
(
gaat branden.)
De frequentie wordt ook
veranderd voor programma's
van buiten de regio.
RDS
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
Opmerking: Wanneer de Regionale wordt ingeschakeld
of uitgeschakeld, zal de AF functie automatisch in werking treden.
q : Voor sterker
w : Achter sterker
PTY taal
De frequentie wordt alleen
veranderd voor sterke zenders uit dezelfde regio.
Engels
RDS
(Standaardinstelling: ENGLISH (Engels))
Opmerking: Als de voor-achter balans teveel naar voren is ingesteld, zal de weergave via de achter-luidsprekers
minder hard klinken.
Zweeds
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
Mono/Lokale afstemfunctie
FM uitzendingen
Houd [PTY] (MONO/LOC) tenminste 2
seconden ingedrukt om de functie om te
schakelen.
MONO OFF/LOCAL OFF
(Standaardinstelling)
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
AM (LW/MW) uitzendingen
Druk op [PTY] (LOC) om de functie om te
schakelen.
LOCAL OFF
(Standaardinstelling)
LOCAL ON
AF bereik (Regio)
Als u [AF] (REG: Regio) tenminste 2 seconden ingedrukt houdt, kunt u de regionale
afstemfunctie aan/uit zetten.
Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.
●Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne
und Lautsprechern aus.
Exclusively operated with 12 V battery with negative (–) ground.
Connect the power lead (red) very last. (for non-ISO connector)
Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of
the battery or fuse block terminal (BAT). (for non-ISO connector)
Strip about 5 mm of the lead ends for connection.
Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.
(for non-ISO connector)
Vraag een vakman voor de installatie.
Apply insulating tape to bare leads.
Secure loosened leads.
Consult a professional for installation.
●Verify the radio using the antenna and speakers before installation.
●Vérifiez l’autoradio avant de procéder au montage.
●Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en
de luidsprekers.
MP3 CD Player/Receiver
Model:
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW
CD Player/Receiver
Model:
CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss
an Bordnetze mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme
an Masse bestimmt.
Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an
●Mounting angle side to side : horizontal
front to rear : 0 – 30°
English
Before Wiring/Vor der Verdrahtung/
Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading
Deutsch
Before Installation/Vor dem Einbau/
Avant l’installation/Voor de installatie
●Bevestigingshoek links/rechts : horizontaal
voor/achter : 0 – 30°
0 – 30°
(CQ-C1323NW)
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec
sa polarité négative (–) mise à la masse.
Raccorder le fil d’alimentation (rouge) en dernier.
●Mounting space
●Einbauöffnung
●Espace nécessaire pour le montage
●Benodigde ruimte
(pour un connecteur non-ISO)
Connectez le fil (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou
à la borne (BAT) de la boîte à fusibles. (pour un connecteur non-ISO)
Dénudez les extrémités de fil de 5 mm environ pour la connexion.
53 mm
(pour un connecteur non-ISO)
Nederlands
Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)
Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des
Sicherungsblocks an (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden
für den Anschluss (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.
Sichern Sie alle losen Leiter.
●Angle de montage latéral
: horizontal
longitudinal : 0 – 30°
Français
(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
●Montagewinkel seitlich
: horizontal
vorne-hinten : 0 – 30°
Recouvrez les fils nus d’un ruban isolant.
Resserrez les connexions de fils.
182 mm
Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem
met negatieve (–) aarding.
Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.
4.5 mm – 6.0 mm
Remove Mounting Collar q and Trim Plate r from the main
unit temporarily, which are already mounted at shipment.
Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung q und
Abdeckplatte r vorübergehend vom Gerät abmontieren.
Démontez provisoirement le cadre de montage q et la
plaque de garniture r de l’appareil principal, qui sont déjà
mis en place lors de l’expédition.
Verwijder de Bevestigingskraag q en de Afwerkingsrand r,
die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn,
tijdelijk van het hoofdtoestel.
(voor een niet-ISO aansluiting)
Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting van de
accu of van het zekeringenblok (BAT). (voor een niet-ISO aansluiting.)
Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden om de
verbinding tot stand te kunnen brengen. (voor een niet-ISO aansluiting.)
Isoleer blote draadeinden met isolatieband.
Zet loshangende draden vast.
Supplied Hardware/Mitgelieferte Hardware/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen
No.
Item
Mounting Collar
Einbauhalterung
Cadre de montage
Bevestigingskraag
Diagram
Q’ty No.
Trim Plate
Abdeckplatte
Plaque de garniture
Afwerkingsrand
1
FX0214C384ZA
Mounting Bolt (5 mm ø)
Befestigungsschraube (5 mm ø)
Boulon de fixation (5 mm ø)
Bevestigingsbout (5 mm ø)
1
Power Connector
Versorgungsstecker
Connecteur d’alimentation
Stroomstekker
1
Item
Diagram
Q’ty
1
YFC054C079YA
Lock Cancel Plate
Verriegelungsfreigabeplatte
Plaque anti-blocage
Ontgrendelingsplaat
(CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW)
(CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW)
●Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
●Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren
Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
●Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
●Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
2
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
YEAJ02874
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
w and t consist of a set. (ZZBISC1021N-J)
w et t constituent un jeu. (ZZBISC1021N-J)
w und t bestehen als Satz. (ZZBISC1021N-J)
w en t bestaan uit een set. (ZZBISC1021N-J)
YFM284C518CA PTW1205-1
Printed in China (Y)
Installation/Einbau/Montage/Installatie
How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel
Caution
● Wear gloves for safety.
● Make sure that wiring is completed
before installation.
Vorsicht
● Tragen Sie Handschuhe, um
sich vor Verletzungen zu
schützen.
● Achten Sie vor dem Einbau darauf,
Attention
● Porter des gants à des fins de sécurité.
● S’assurer que le câblage est terminé avant
Let op
● Draag handschoenen voor uw veiligheid.
● Controleer of de bedrading correct is
dass die Verdrahtung fertiggestellt ist.
l’installation.
1
Remove the cable from the battery negative terminal.
Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.
Retirer le câble de la borne négative de la batterie.
Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.
2
Mounting collar q insertion
Bend mounting tabs.
Einsetzen der Einbauhalterung q
Biegen Sie die Einbaulaschen ab.
Insertion du cadre de montage q
Replier les languettes de fixation
Inbrengen bevestigingskraag q
Buig bevestigingslipjes om.
3
Connection of power connector e
Anschluss des Versorgungssteckers e
Raccordement du connecteur d’alimentation e
Aansluiten van de stroomstekker e
Main unit securing
aangelegd voor u gaat installeren.
4
4
q
How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/
Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel
q
Bend appropriate tabs to secure the unit
without backlash.
Die entsprechenden Einbaulaschen so
umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum
fest sitzt.
Replier les languettes
de fixation appropriées
pour immobiliser
l’appareil sans
contrecoup.
Buig de juiste lipjes om
zodat het toestel vast
zit zonder speling.
q Schrauben Sie die Befestigungsschraube w
in das Hauptgerät.
w An der Feuerschutzwand sichern
e Lassen Sie die rechten und linken Federn in den
Löchern einschnappen.
Fixation de l’appareil
principal
q Visser le boulon de fixation w dans l’appareil
principal.
w Saisissage du pare-feu
e Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.
2
Remove the trim plate r.
Entfernen Sie die
Abdeckplatte r.
Enlevez la plaque de
garniture r.
Verwijder de
afwerkingsrand r.
3
Lock release
w
e
q Screw the mounting bolt w into the main unit.
w Securing to the fire wall
e Snap the right and left springs into each hole.
Befestigung des
Hauptgerätes
1
Remove the face plate.
Nehmen Sie das
Bedienteil ab.
Retirer le plaque de
façade.
Verwijder de voorplaat.
q
w
q
Vastzetten hoofdtoestel q Draai de bevestigingsbout w in het hoofdtoestel.
w Vastzetten aan het brandschot
e Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.
Verriegelungsfreigabe
q Setzen Sie die
Verriegelungsfreigabeplatte t
ein, bis Sie ein Klickgeräusch
vernehmen können.
w Ziehen Sie an dem Hauptgerät.
Caution
4
w
4
4
Securing to the fire wall
Befestigung an Brandschutzwand
Obtenir un pare-feu
Vastzetten aan het brandschot
Using the rear support strap (Option)
Verwendung der Einbauleiste (Option)
Utiliser de la barrette de support arrière (Option)
Gebruik van de achter-steunstrip (optioneel)
3 mm
When this unit is installed in dashboard,
ensure that there is sufficient air flow
around the unit to prevent damage from
overheating, do not block any ventilation
holes on the unit.
e
Using the rubber bushing (Option)
Verwendung der Gummibuchse (Option)
Utiliser la bague d’amortisseur en caoutchouc (Option)
Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Tapping Screw (Option)
Blechschraube (Option)
Vis taraudeuse (Option)
Zelftappende schroef
(optioneel)
Rubber Bushing (Option)
Gummibuchse (Option)
Bague en caoutchouc (Option)
Rubber stootkussen (optioneel)
Rear Support Strap (Option)
Hinterer Stützstreifen
(Option)
Barrette d’appui arrière (Option)
Steunstrip achter (optioneel)
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w Rear Support Bracket
Bevestigingsbout w (supplied with car)
Einbauleiste (vorhanden im
Fahrzeug)
Support arrière
Hexagonal nut (Option)
To the unit
(fourni avec votre voiture)
Sechskantmutter (Option) An das Gerät
Achter-steunbeugel
Ecrou hexagonal (Option) Côté appareil
(behorend bij de auto)
Zeskantige moer (optioneel) Naar het toestel
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w
Bevestigingsbout w
To the unit
An das Gerät
Côté appareil
Naar het toestel
w
Libération du verrouillage
q Introduisez la plaque antiblocage t jusqu’à entendre
un clic.
w Dégager l’appareil principal.
Vorsicht
Clank!
Snapping point
Einschnapppunkt
Position de rupture
Breekpunt
5
5
6
Trim plate r mounting
Anbringen der Abdeckplatte r
Installation de la plaque de garniture r
Bevestigen van de afwerkingsrand r
Battery cable reconnection
Wiederanschließen des Kabels
Rebranchement du câble
Opnieuw aansluiten kabel
q Insert the lock cancel plate
t until you hear a click.
w Pull the main unit.
Ontgrendeling
Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett
sollte darauf geachtet werden, dass der
Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist,
um Beschädigung durch Überhitzen zu
verhindern, und die Belüftungsöffnungen
des Geräts nicht blockiert sind.
q Steek de
ontgrendelingsplaat t naar
binnen tot u een klik hoort.
w Trek het hoofdtoestel naar
buiten.
Attention
Lorsque cet appareil est installé dans le
tableau de bord, assurez-vous qu’il y a une
circulation d’air suffisante autour de
l’appareil afin d’éviter tout endommagement
provoqué par une surchauffe et qu’aucun
trou d’aération de l’appareil n’est obturé.
Let op
Wanneer dit toestel in het dashboard wordt
geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat er
voldoende ventilatie is rond het toestel. Om
oververhitting te voorkomen mogen de
ventilatie-openingen in het toestel niet
afgedekt worden.
4
Pull out the unit with
both hands.
Ziehen Sie das Gerät mit
beiden Händen heraus.
Retirez l’appareil à deux
mains.
Trek het toestel met beide
handen naar buiten.
Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading
Caution
To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole
wiring is completed.
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
Vorsicht
1
3
2
Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den Versorgungsstecker
erst an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig beendet wurde.
Fuse (15 A) Refer fuse replacement to your nearest authorized Panasonic
Service Centre. Do not try fuse replacement by yourself.
Sicherung (15 A) Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung an eine autorisierte
Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Versuchen Sie nicht, den Austausch
selbst vorzunehmen.
Fusible (15 A) Confier le remplacement de fusible au centre de service de
service après-vente Panasonic agréé le plus proche. Ne pas essayer de
remplacer le fusible tout(e) seul(e).
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering over aan uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
Attention
Ne pas introduire la prise d’alimentation secteur dans l’appareil tant que le câblage n’est
pas complètement terminé afin de ne pas risquer d’endommager l’appareil.
Let op
Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten
wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
Antenna
Antenne
Antenne
Antenne
C1 :
C3 :
(R)/(R)/(D)/(R)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
External Remote Control Lead
When using a non-Panasonic external remote control,
refer to the manufacture for their product before connecting.
Leitungsdraht für externe Fernbedienung
Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic
hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller
des Produktes.
Fil de la télécommande extérieure
En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se
référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.
Externe afstandsbedieningsdraad
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is,
dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in
kwestie te raadplegen.
A5
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Preamp Out Connector (Rear)
Vorverstärker-Ausgang (Rückseite)
Connecteur de sortie de préamplificateur (arrière)
Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)
(Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/
(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)
ACC
BATTERY 15A
(Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)
External Mute Lead
To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation system
or car telephone mute lead.
Externe-Stummschaltungskabel
An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des
Panasonic Navigationssystems oder an das
Autotelefon-Stummschaltungskabel.
Fil de Mise en sourdine extérieure
A raccorder au fil Navi Mute du système de navigation automobile de
Panasonic ou au fil de mise en sourdine du téléphone pour véhicule.
Externe-geluiddempingsdraad
Naar de Navi Mute draad van een Panasonic auto-navigatiesysteem
of naar de dempingsdraad voor deautotelefoon.
A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
Power Lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.
Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.
Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.
Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, +12 V gelijkstroom.
A
B
- B8
B7 :
B8 :
Rear Left + (Green)
Hinten Links + (Grün)
Arrière gauche + (Vert)
Links achter + (Groen)
Rear Left – (Green w/black stripe)
Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)
Arrière gauche – (Vert à rayures noires)
Links achter – (Groen met zwarte streep)
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
B5 :
B
B
B
B
A
- B6
B5 +
B4 :
Front Right + (Gray)
Vorne Rechts + (Grau)
Avant droit + (Gris)
Rechts voor + (Grijs)
Front Right – (Gray w/black stripe)
Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)
Avant droit – (Gris à rayures noires)
Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)
B1 :
B2 :
Rear Right + (Violet)
Hinten Rechts + (Violett)
Arrière droit + (Violet)
Rechts achter + (Paars)
Rear Right – (Violet w/black stripe)
Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)
Arrière droit – (Violet à rayures noires)
Rechts achter – (Paars met zwarte streep)
- B2
B1 +
-
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
Silicon audio player, HDD audio player etc.
Silicon-Audio-Player, HDD-Player usw.
Lecteur audio silicone, lecteur HDD, etc.
Audiospeler met geheugenchips, harde schijf enz.
CQ-C1303NW
Front AUX IN (3.5 mm ø stereo)
AUX IN am Bedienteil (3,5 mm ø Stereo-Ministecker)
Avant AUX IN (mini-fiche stéréo de 3,5 mm ø)
AUX IN voorpaneel (3,5 mm ø stereo ministekker)
3.5 mm ø stereo plug-plug cable (Option)
3.5 mm ø Stereokabel Plug/Plug (Option)
Câble à fiches stéréo de 3,5 mm ø (Option)
3,5 mm ø stereo stekker-stekker kabel (Optioneel)
Stereo line out (3.5 mm ø)
Stereo-Ausgangsleitung
(3,5 mm ø Stereo-Ministecker)
Sortie de ligne
(mini-fiche stéréo de 3,5 mm ø)
Stereo lijn-uitgangsaansluiting
(3,5 mm ø stereo ministekker)
A5 : (Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)
External Amplifier Control Lead To Panasonic power amplifier. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of
amplifier)
Antenna Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power
antenna)
Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung an den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA)
(synchronisiert mit dem Ein/Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)
Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel
dient nicht für die Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)
Fil d’alimentation de commande de relais d’amplificateur à amplificateur de puissance Panasonic. (Max. 100 mA)
(synchronisé à l’application ou la coupure d’alimentation de l’amplificateur)
Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fil n’est pas conçu pour
l’usage avec l’antenne commandée par interrupteur.)
Versterker-relais Stuurstroomdraad naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de
eindversterker aan/uit)
Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet
bedoeld voor een gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)
- B4
Vorsicht
A7
A4
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(❈)
ACC
BATTERY 15A
(❈)
Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A
A4
A7
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
Attention
Let op
● When the high impedance output equipment such as old type audio
equipment with an output transformer is connected, sound may be
distorted or become extremely low levels.
● The connected audio equipment should be kept away from the
speakers.
● Vor Fertigstellung des AUX-Anschlusses die Lautstärke ausreichend niedrig einstellen.
Andernfalls kann sehr lauter Ton auftreten, der zu einer Beschädigung der Lautsprecher
und zu Gehörschäden führen kann.
● Die AUX-Buchse am Bedienteil nicht direkt an einen Lautsprecher-/Kopfhörerausgang
anschließen. Andernfalls kann es zu Tonverzerrungen und Zerstörung des eingebauten
Verstärkers kommen.
● Bei Anschluss eines hochohmigen Ausgangsgeräts, wie z.B. eines
Audiogeräts älteren Modells mit Transformator, kann es zu Tonverzerrungen
oder extrem niedriger Lautstärke kommen.
● Angeschlossene Audiogeräte müssen möglichst viel Abstand von den
Lautsprechern aufweisen.
● Régler le niveau de sortie du volume sur un niveau suffisamment faible avant de faire les
connexions AUX. Le fait de ne pas respecter ceci risque de délivrer un son puissant et ceci peut
endommager les haut-parleurs et l’appareil auditif.
● Ne pas raccorder les prises AUX avant directement à une sortie haut-parleur ou casque
d’écoute. Le fait de ne pas respecter ceci risque de déformer le son et détruire
l’amplificateur interne.
● Zet het volume voldoende laag voor u de AUX aansluiting afrondt. Doet u dit niet, dan
kan er een luid geruis klinken hetgeen uw luidsprekers en zelfs uw gehoor kan
beschadigen.
● Verbind de AUX aansluiting op het voorpaneel niet direct met een
luidspreker/hoofdtelefoon uitgangsaansluiting. Doet u dit toch, dan kan het geluid
vervormd raken en kan de interne versterker kapot gaan.
Precautions (ISO Connector)
●The pin arrangement of the power connector
conforms to ISO standard.
●Please check that the pin arrangement of the
connector in your car conforms to ISO standard.
●For car types A and B, change the wiring of the
red and yellow leads as shown at below.
●After connection, insulate the portions marked (❈)
with insulating tape.
Note: For cars other than types A and B, please
consult your local car shop.
BATTERY 15A
ACC
(❈)
Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B
A4
A7
No connection
Kein Anschluss
Aucune connexion
Geen aansluiting
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
L
(❈)
ACC
BATTERY 15A
(❈)
●De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de
ISO standaard.
●Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw
auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.
●Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading voor de rode
en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat aangegeven.
●Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (❈)
gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking: Voor andere auto’s dan die van type A en B
dient u uw garage te raadplegen.
● Use ungrounded speakers only.
Allowable input : 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) or more
Impedance : 4 – 8 Ω
● Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more
● Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.
Zulässige Belastbarkeit: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) oder mehr
Impedanz : 4 – 8 Ω
● Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr
Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)
Voorzorgen (ISO stekker)
● Wanneer er apparatuur met een hoge uitgangsimpedantie, zoals
oudere typen apparatuur met een uitgangstransformator, wordt
aangesloten, kan het geluid vervormd raken, of juist zeer zacht
worden.
● De aangesloten audio-apparatuur moet uit de buurt van de
luidsprekers gehouden worden.
Connect as follows.
Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.
Branchez les haut-parleurs comme suit.
Sluit de luidsprekers als volgt aan.
●Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht
dem ISO-Standard.
●Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung
des Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard
entspricht.
●Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die
Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß Abbildung.
●Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit (❈) markierten
Abschnitte mit Isolierband.
Hinweis: Für andere Fahrzeuge als Typ A und B,
wenden Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.
●La disposition des broches du connecteur d’alimentation
est conforme à la norme ISO.
●Veuillez vérifier si que la disposition des broches du
connecteur d’alimentation dans votre voiture est conforme
à la norme ISO.
●Pour les types de voiture A et B, changer le câblage des
fils rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.
●Après avoir fait les connexions, isoler les sections
marquées (❈) avec de la bande isolante.
Remarque: Pour les voitures autres que des types A et B,
veuillez consulter votre magasin de matériel automobile local.
● Lorsqu’un équipement de sortie à haute impédance tel qu’un ancien
équipement de type audio avec un transformateur de sortie est
connecté, une distorsion du son voire des niveaux de sortie
extrêmement faibles sont des phénomènes qui risquent de se
produire.
● L’équipement audio connecté doit être éloigné des haut-parleurs.
Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers
R
● Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.
Puissance d’entrée admissible: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) ou davantage
Impédance: 4 – 8 Ω
● Distance entre le haut-parleur et l’amplificateur: 30 cm ou davantage
● Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) of hoger
Impedantie: 4 – 8 Ω
● Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer
Précautions (Connecteur ISO)
(❈)
Notes: Hinweise: Remarques: Opmerkingen:
● Set the volume level to low enough before the AUX connection is completed. Failure to
observe this may cause loud noise and, consequently, damage your speakers and your
hearing.
● Do not connect this AUX directly with a speaker/headphone output. Failure to observe
this may distort sound and break the internal amplifier.
Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.
Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.
Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.
Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.
Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.
Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.
Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.
Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening +12 V gelijkstroom.
B3 +
Caution
A8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)
A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)
Front Left – (White w/black stripe)
Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)
Avant gauche – (Blanc à rayures noires)
Links voor – (Wit met zwarte streep)
B3 :
+
A
A
A
A
B6 :
B
Front Left + (White)
Vorne Links + (Weiß)
Avant gauche + (Blanc)
Links voor + (Wit)
B7 +
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
Caution
●Do not connect more than one speaker to
one set of speaker leads. (except for connecting to
a tweeter)
Vorsicht
●Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher
an einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei
Anschluss eines Hochtonlautsprechers)
Attention
●Ne raccorder pas plus d’un haut-parleur à un
ensemble de fils de haut-parleur. (Sauf lors du
raccordement à un tweeter)
Let op
●Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
●Do not use a 3-wire type speaker system
having a common earth lead.
●Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit
Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen
Erdungsleiter aufweist.
●Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur
de type à 3 fils ayant un fil de mise à la masse
commun.
●Gebruik geen luidsprekersysteem met drie
draden en een gedeelde aarddraad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement