Panasonic CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1313NW Operating instructions

Panasonic CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1313NW Operating instructions
Hrvatski
MP3 CD uređaj/prijemnik
Model:
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW
CD uređaj/prijemnik
Model:
CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
(CQ-C1323NW)
Upute za korištenje
TEXT
(Samo za
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
Molimo vas pročitajte ove upute pažljivo i u potpunosti prije korištenja te ih sačuvajte kao podsjetnik.
(Samo za
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
Sigurnosne informacije
Pročitajte upute za korištenje uređaja i svih ostalih komponenti vašeg audio sustava u automobilu, pažljivo prije korištenja sustava. One sadrže upute kako koristiti sustav sigurno
i efektivno. Panasonic ne preuzima odgovornost z bilo kakve
probleme koji mogu nastati zbog ne praćenja instrukcija koje
su navedene u ovim uputama.
Warning
Ovaj simbol vas upozorava na prisutnost važne
upute za rad ili ugradnju. Ukoliko ne obratite
pozornost na ovo upozorenje može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
Upozorenje
Pazite na slijedeća upozorenja kada koristite
ovaj uređaj.
Vozač ne smije gledati prikaz na monitoru ili
koristiti sustav za vrijeme vožnje.
Gledanjem monitora ili upravljanjem uređajem odvući će
pažnju vozača od gledanja prema naprijed i može uzrokovati
nezgodu. Uvijek zaustavite vozilo na sigurnoj lokaciji i
koristite ručnu kočnicu prije gledanja ili upravljanja
sustavom.
Koristite odgovarajuće napajanje.
Ovaj uređaj je napravljen za korištenje s negativno uzemljenim 12 V DC sustavom baterije. Nikada ne spajajte uređaj
na druge sustave baterija, posebno na 24 V DC bateriju.
Zaštitite mehanizam poklopca.
Ne ubacujte strane predmete u otvor uređaja.
Ne rastavljajte i ne modigicirajte uređaj.
Ne rastavljajte, ne modificirajte uređaj i ne pokušavajte ga
popraviti sami. Ukoliko uređaj treba popravak, savjetujte se
s ovlaštenim distributerom ili se obratite servisnom centru.
Ne koristite uređaj kada nije ispravan.
Ako uređaj nije ispravan (nema struje, nema zvuka) ili je
u neuobičajenom stanju (strani predmeti u uređaju, izložen
je vodi, dimi se i sl.), odmah ga isključite i savjetujte se
s vašim distributerom.
Ostavite zamjenu osigurača kvalificiranom
osoblju.
Ako osigurač pregori, uklonite uzrok i zamijenite osigurač
s onim koji je propisan za ovaj uređaj od strane servisnog
osoblja. Nepravilna zamjena osigurača može dovesti do
dimljenja, požara i oštećenja uređaja.
Ove upute koriste slikovne simbole kako bi vas uputili na
sigurno korištenje uređaja i kako bi vas upozorili na potencijalne opasnosti zbog nepravilnog spajanja i rada. Začenja ovih
slikovnih simbola su objašnjena dolje. Važno je da u potpunosti
razumijete značenja ovih simbola kako bi pravilno i sigurno
koristili ove upute u uređaj.
Ovaj simbol vas upozorava na prisutnost važne
upute za rad ili ugradnju. Ukoliko ne obratite
Caution pozornost na ovo upozorenje može rezultirati
materijalnim štetama ili ozljedama.
Pazite na slijedeća upozorenja za vrijeme ugradnje
Otpojite negativni pol s baterije (–) prije ugradnje.
Spajanje i ugradnja s negativnim polom baterije (–)
spojenim može dovesti do ozljede i oštećenja zbog kratkog spoja.
Neki automobili opremljeni s električnim sigurnosnim
sustavom imaju određeni postupak skidanja terminala.
AKO ZANEMARITE OVAJ POSTUPAK MOŽE DOVESTI DO
NEŽELJENE AKTIVACIJE ELEKTRIČNOG SIGURNOSNOG
SUSTAVA KOJI ĆE REZULTIRATI OŠTEĆENJEM VOZILA I
OSOBNIM OZLJEDAMA ILI SMRĆU.
Nikada ne koristite sigurnosne elemente za ugradnju,
uzemljenje ili slične funkcije.
Ne koristite sigurnosne dijelove uređaja (spremnik za gorivo,
kočnice, amortizere, upravljač, pedale, zračni jastuk, itd.) za
spajanje ili ugrađivanje uređaja i pribora.
Ugradnja uređaja na poklopac zračnog jastuka ili na
mjestima gdje može smetati zračnom jastuku je
zabranjena.
Provjerite cijevovode, spremnik za gorivo, instalacije
i stale dijelove prije ugradnje uređaja.
Ako trebate probušiti rupu na kućištu vozila kako bi učvrstili
ili povezali uređaj, prvo provjerite gdje prolaze instalacije,
spremnik za gorivo, cijevovodi i sl. Tada probušite rupu
ako je moguće izvana.
Nikada ne ugrađujte uređaj na mjestima gdje ometa
vaš vizualni pregled.
Nikada ne razdjeljujte kabel za napajanje kako bi
spojili neku drugu opremu na napajanje.
Nakon ugradnje i spajanja, morate provjeriti
normalan rad električne opreme.
Nastavak korištenja u neuobičajenom stanju može uzrokovati
požar, električni udar i prometnu nezgodu.
U slučaju ugradnje u auto opremljen sa zračnim
jastucima, pogledajte upozorenja i opreze na vozilu
od strane proizvođača, prije ugradnje.
Provjerite da li žice ometaju prilikom vožnje u
unutrašnjosti i van automobila.
Izolirajte sve ogoljene dijelove žice kako bi
spriječili kratki spoj.
Oprez
Pazite na slijedeće opreze kada koristite ovaj
uređaj.
Držite glasnoću na odgovarajućem nivou.
Držite glasnoću dovoljno tiho kako bi se koncentrirali na
cestovni promet za vrijeme vožnje.
Ovaj uređaj je napravljen isključivo za uporabu u
automobilima.
Ne koristite uređaj duže vrijeme s ugašenim motorom.
Korištenje uređaja duže vrijeme s ugašenim motorom
može potrošiti bateriju.
Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom svijetlu
i ne izlažite ga jakim izvorima topline.
U protivnom to će povisiti unutrašnju temperaturu uređaja i može
dovesti do dimljenja, požara ili drugim oštećenjima uređaja.
Ne koristite uređaj na mjestima gdje je izložen
vodi, vlazi ili prašini.
Izlaganje uređaja vodi, vlazi ili prašini može dovesti do dimljenja,
požara ili drugih oštećenja. Posebno provjerite da se uređaj ne
smoči u autopraonama ili za vrijeme kišnih dana.
Pazite na slijedeće upute kod ugradnje
Prepustite ugradnju i spajanje kvalificiranom osoblju.
Ugradnja ovog uređaja zahtjeva vještinu i iskustvo.
Za maksimalnu sigurnost prepustite ugradnju distributeru.
Panasonic nije odgovoran za bilo kakve probleme uzrokovane
zbog samostalnog i nestručnog ugrađivanja.
Pratite upute prilikom ugradnje i spajanja uređaja.
Ukoliko ne pratite upute prilikom ugradnje i spajanja uređaja
može dovesti do požara i nezgode.
Pazite da ne oštetite žice.
Kada spajate uređaj pazite da ne oštetite žice. Spriječite njihovo
zahvaćanje za kućište vozila, šarafe i pokretne dijelove poput
vodilica od sjedala. Ne grebite, povlačite i ne savijajte žice.
Ne postavljajte ih blizu izvora topline ili ispod teških predmeta.
Ako žice moraju prelaziti preko oštrih metalnih rubova, zaštitite
žice zamatanjem s vinilnom trakom ili slično.
Koristite predviđene dijelova i alate za ugradnju
Koristite dijelove iz pakiranja i predviđene dijelove kao i odgovarajući alat za ugradnju. Korištenje dijelova koji nisu u pakiranju
ili nisu predviđeni može uzrokovati unutarnja oštećenja na uređaju.
Pogrešna ugradnja može dovesti do nezgode, kvara ili požara.
Ne pokrivajte otvore za hlađenje na uređaju.
Zaklanjanjem tih dijelova dovest ćete do povećanja
unutarnje temperature, što će dovasti do kvara ili požara.
Ne ugrađujte uređaj na mjesta gdje je izložen jakim
vibracijama ili nije stabilan.
Izbjegavajte zavinute ili nepravilno oblikovane površine za
ugradnu. Ako uređaj nije stabilno ugrađen, uređaj može pasti
za vrijeme vožnje i može uzrokovati ozljede ili nezgodu.
Kut ugradnje.
Proizvod treba biti ugrađen u horizontalnoj poziciji s prednjim
krajem prema gore s laganim nagibom, ali ne većim od 30˚.
Korisnik treba imati na umu da u nekim zemljama postoje
zakonske regulative gdje se i kako uređaj smije ugraditi.
Savjetujte se s lokalnim distributerom za detalje.
Nosite rukavice za sigurnost. Provjerite da li su
spojevi završeni prije postavljanja uređaja.
Kako bi spriječili oštećenja uređaja, ne spajajte
konektor za napajanje prije nego što su obavljena
sva spajanja.
Ne spajajte više od jednog zvučnika na jedan par
žica za zvučnik. (osim visokotonskog zvučnika)
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Pazite na sljedeće upute kada koristite prednji
panel AUX.
Postavite glasnoću na dovoljno nisku razinu prije no
što su sva AUX spajanja završena.
Ukoliko to ne učinite, može se dogoditi da je prejaka
glasnoća na početku, što će oštetiti zvučnike i vaš sluh.
Ne spajajte direktno ovaj AUX sa zvučnicima ili slušalicama. Ukoliko ne pratite ove upute može se dogoditi da
se pokvari unutarnje pojačalo.
Informacije o odlaganju elektroničkog i električnog otpada (privatna domaćinstva)
Ovaj simbol na proizvodima i/ili pratećoj dokumentaciji znači da se iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne smiju
miješati s ostalim kućanskim otpadom.
Za pravilno odlaganje, obnavljanje i reciklažu, molimo vas odnesite ovaj proizvod na za to predviđena skupljališta,
gdje će biti besplatno prihvaćeni. Dodatno, u nekim zemljama možete vratiti vaš proizvod lokalnom prodavaču s
mogućnosti otkupa ekvivalentnog novog uređaja.
Pravilno odlaganje proizvoda pomoći će sačuvati vrijedne izvore sirovina i spriječiti potencijalno negativne efekte na
ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu konačno djelovati pojačano zbog nekontroliranog odlaganja. Molimo vas kontaktirajte lokalne
vlasti za detalje o najbližem odlagalištu otpada.
Kazne se mogu podijeliti zbog nepravilnog odlaganja ovakvog otpada, ovisno o lokalnim zakonima.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ukoliko želite odbaciti elektroničku i električnu opremu, molimo vas kontaktirajte vašeg dobavljača za dalje informacije.
Informacije o odlaganju u ostalim državama izvan EU
Ovaj simbol je važeći samo u Europskoj uniji.
Ukoliko želite odbaciti ovaj proizvod, molimo vas kontaktirajte lokalne vlasti ili distributera te se raspitajte za ispravno odlaganje.
Značenje naljepnica i njihove lokacije
CLASS 1 LASER PRODUCT
OPREZ
Laserski proizvod
LASERSKO ZRAČENJE KADA JE OTVORENO. NE
GLEDAJTE U ZRAKU LASERA.
Oprez
Caution Label
Ovaj proizvod koristi laser.
Korištenje kontrola, postavki ili izvođenje
postupaka koje nisu ovdje objašnjene može
rezultirati izlaganjem radijaciji.
Ne pokušavajte rastavljati uređaj ili
modificirati neke djelove sami.
Ovaj proizvod je vrlo kompliciran uređaj koji koristi
lasersko čitanje kako bi pokupio informaciju s površine
kompaktnog diska. Laser je pažljivo zaštićen tako da
njegove zrake ostaju unutar kućišta. Stoga, nikada ne
pokušavajte rastavljati ili modificirati uređaj ili neke
njegove dijelove jer se možete izložiti laserskom
zračenju i opasnim naponima.
Nosač (na gornjoj
strani uređaja)
Prije čitanja uputa za korištenje
Panasonic vas pozdravlja u našu rastuću obitelj vlasnika elektroničkih proizvoda.
Znamo da će vam ovaj proizvod pružiti puno sati zabave. Naša reputacija je izgrađena na bazi preciznog elektroničkog i mehaničkog injžinjerstva, a
naši proizvodi su proizvedeni s pažljivo odabranim komponentama i spojeni od strane ljudi koji su izuzetno ponosni na svoj rad. Jednom kada
otkrijete kvalitetu, pouzdanost vrijednost koju smo ugradili u ovaj proizvod i vi ćete biti ponosni što ste dio te obitelji.
Razlike između
6 modela
Ove upute za korištenje su za 6 modela CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW i CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW. Sve ilustracije
kroz ove upute predstavljaju model CQ-C1323NW osim ako nije drugačije naznačeno. Slijedeća tablica prikazuje razlike između
tih 6 modela.
Modeli
Mogućnosti
Konektor za pojačalo
Daljinski upravljač
AUX- ulaz
MP3 reprodukcija
Boja zaslona
Boja iluminacije tipki
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
1(straga)
Opcija
Da
Da
Plava
Crvena
1(straga)
Opcija
Da
Da
Crna
Crvena
1(straga)
Opcija
Da
Da
Crna
Zelena
Modeli
Mogućnosti
Konektor za pojačalo
Daljinski upravljač
AUX- ulaz
MP3 reprodukcija
Boja zaslona
Boja iluminacije tipki
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
Neo
Nije dostupno
Ne
Ne
Crna
Crvena
Ne
Nije dostupno
Ne
Ne
Crna
Zelena
Ne
Nije dostupno
Ne
Ne
Plava
Crvena
Pripreme
Prvo uključivanje
ključ za paljenje u poziciju
1 Postavite
ON ili kontakta (ACC)
ACC
ON
Za sat se koristi 24-satni sustav.
Napomene
Podesite sat kada je na zaslonu prikazano
“NO CT”.
Kada primate FM Radio Data System (RDS), sat
će se automatski podesiti preko Clock Time
usluge.
Držite tipku[< ] ili [> ] pritisnutu za brzu izmjenu.
Podešavanje sata
2 Pritisnite [SRC] (PWR:Napajanje)
1Odaberite AM režim rada . (> “Radio
(AM [LW/MW]/FM )”)
4 Podesite sat.
Sat unešen.
[> ]: podešava sat unaprijed.
[< ]: podešava sat unatrag.
5 Pritisnite [DISP].
Minute trepere.
6 Podesite minute.
Minute unešene.
2 Pritisnite [DISP].
[> ]: podešava minite unaprijed.
[< ]: podešava minute unatrag.
(prikaz sata)
3 Držite tipku [DISP] pritisnutu duže od
7 Pritisnite [DISP].
Završeno
2 sekunde.
Sat treperi
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 5
Općenito
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
[VOL]
(Glasnoća)
*AUX IN:
Senzor daljinskog upravljača
za opcionalni daljinskiupravljač (CA-RC80N).
[MUTE]
uključuje/isključuje prigušenje
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire tip zvuka (SQ).
(Držite pritisnuto duže od
1 sekunde.)
svijetli kada je zvuk
prigušen
[SRC] (Izvor)
odabire izvor zvuka.
[PWR] (Napajanje)
uključuje/iskljuluje
napajanje.
Postavite glasnoću dovoljno nisku prije spajanja AUX priključka.
Uključivanje/Isključivanje napajanja
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite [MUTE] ponovo.
Uključivanje: Pritisnite [SRC] (PWR).
Isključivanje: Držite [SRC] (PWR) duže od
1 sekunde.
SQ (Kvaliteta zvuka)
SQ je funkcija koja može pokrenuti razne modifikacije zvuka
pritiskom na tipku kada je potrebno za određene tipove
glazbe.
Držite tipku[SQ] duže od jedne sekunde kako bi odabrali
tip zvuka kako slijedi:
General Operations
Odabir izvora zvuka
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Pritisnite [SRC] kako bi promijenili izvor.
Radio
Disc Player
*
(FLAT) izjednačeno podešavanje frekvencije:
ne naglašava nijedno područje frekvencije.
(Tvornički)
AUX IN
(ROCK) brz i težak zvuk:
pojačava nisku i visoku frekvenciju zvuka.
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
Pritisnite [SRC] kako bi promijenili izvor.
Radio
[AUX] (AUX IN)
u izlazni priključak eksternog audio
uređaja.
(npr. audio player, HDD audio
player, itd.)
(za detalje
Upute za korištenje)
Prigušenje zvuka
Postavite ključ automobila u položaj ACC ili ON.
CQ-C1323NW
*
Oprez
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Disc Player
(POP) širokopojasni i težak zvuk:
lagano naglašava niske i visoke frekvencije.
(VOCAL) čisti zvuk:
pojačava srednje frekvencije zvuka i lagano
pojačava visoke tonove.
Podešavanje glasnoće
(Raspon podešavanja: 0 do 40, Tvornički: 18)
Okrenite [VOL] (Volume)
.
Up
Down
Napomena: Postavke SQ, niski i visoki tonovi utječu jedan
na drugi. Ako takav utjecaj prouzroči distorziju zvučnog
signala, podesite ponovo niske i visoke tonove.
6 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Radio (AM [LW,MW],FM)
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
[BAND]
Odabire područje frekvencije.
(APM) (Auto Preset Memory) Pohranjene postaje
aktivira pohranu radio postaja. (Držite tipku pritisnutu duže od 2 sekunde.)
[DISP] (Zaslon)(CT(Clock
Time))/PTY(Program Type))
mijenja informacije prikazane
na zaslonu.
podešava vrijeme.
odabire vrstu programa.
[SRC] (Izvor)
odabire izvor
Pritisnite tipke [1] do[6]
odabire pohranjenu radio postaju i
pohranjuje trenutno odabrnu frekvenciju. (Držite tipku pritisnutu duže
od 2 sekunde.)
(TA)/(AF)
uključuje/isključuje TA (prometne obavijesti)
odabire AF režim rada (automatski odabir frekvencije)
[TUNE < ] [TUNE > ]
pretraživanje frekvencije. (Držite duže
od pola sekunde i započet će automatsko
pretraživanje frekvencije.)
[PTY] (MONO/LOC)
uklj./isklj. PTY, odabire MONO/LOCAL za vrijeme režima
FM (Držite tipku pritisnutu duže od 2 sekunde.), također
uklj./isklj. LOCAL u AM (LW/MW) režimu.
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
[BAND]
Odabire područje frekvencije.
(APM) (Auto Preset Memory) Pohranjene postaje
aktivira pohranu radio postaja. (Držite tipku pritisnutu duže od 2 sekunde.)
[DISP] (Display)(CT(Clock
Time))
mijenja informacije prikazane
na zaslonu.
podešava vrijeme.
odabire vrstu programa.
SQ
H SEL
PUS
[SRC] (Izvor)
odabire izvor
1
TA
(TA)
uključuje/isključuje TA (prometne obavijesti)
Tijek operacije
TUNE / TRACK
VO
L
2
3
SRC / PWR
4
5
Pritisnite tipke [1] do[6]
odabire pohranjenu radio postaju i
pohranjuje trenutno odabrnu frekvenciju. (Držite tipku pritisnutu duže
od 2 sekunde.)
1 Pritisnite [SRC] kako bi odabrali radio.
Pritisnite [BAND] kako bi odabrali
2 područje
frekvencije.
[TUNE < ] [TUNE > ]
pretraživanje frekvencije. (Držite
od pola sekunde i započet će
automatsko pretraživanje
frekvencije.)
6
[AF] (REG)
Odabire AF režim, uklj./isklj.
REG
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE < ]: Niža
[TUNE > ]: Viša
Napomena: Držite jednu od ove dvije tipke duže od
pola sekunde kako bi započeli automatsko pretraživanje.
Odabir pohranjenih postaja
Pritisnite odgovarajuću tipku za postaju [1] do[6] kako bi
odabrali pohranjenu postaju.
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 7
svijetli kada primate čisti FM signal
Područje frek.
Frekvncija
Broj lokacije
Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite [DISP] kako bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) režim:
Područje i frekvencija
Prikaz radio postavki
CT (sat)
FM (bez RDS-a) režim:
Područje i frekvencija
PS
CT (sat)
RDS režim:
PS (Programme Service naziv)
Područje i frekvencija
CT (sat)
Do 6 postaja može se pohraniti u AM (LW/MW), FM1, FM2, i
FM3.
Pohranjene stanice mogu se jednostavno prizvati pritiskom na
odgovarajuću tipku postaje [1] do[6].
Memoriranje postaja
Auto Preset Memory (APM) (programiranje)
Ručno memoriranje postaja
1 Podesite frekvenciju.
2 Pritisnite i držite jednu od tipki od
[1] do [6] duže od 2 sekunde.
S ovom funkcijom sve postaje s kvlitetnim prijemom signala
mogu se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite područje frekvencije.
2 Držite tipku [BAND] (APM) duže od 2
sekunde.
(jednom će zatreptati)
Napomena:Nove snimljene postaje brišu postojeće na
istim lokacijama.
Memorirane postaje s najboljim uvjetima prijema će se
nakon programiranja aktivirati po 5 sekundi svaka.
(SCAN). Kako bi prekinuli skeniranje pritisnite od
[1] do[6].
Napomene:
Nove snimljene postaje brišu postojeće na istim lokacijama.
Kada pohranjujete postaju bez RDS signala, trebate isključiti
AF režim .( > AF Level)
8 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Odjel diska
Ladica
preuzima disk tako da je oslikana strana
diska prema gore.
Napomena: Diskovi koji imaju CD-DA
datoteke i MP3 datoteke ne mogu se
reproducirati normalno.
[< ] [> ]
preskakanje na prethodnu/
slijedeću pjesmu/datoteku za
vrijeme reprodukcije. Držite
jednu od tipki za pretraživanje.
Oslikana strana
[ ] (Vađenje)
izbacuje disk iz ladice.
(
) (Pauza/Repr.)
zaustavlja i aktivira
reprodukciju.
[DISP] (Zaslon)
mijenja informacije na
zaslonu.
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
[3] (SCROLL)
vrti informacije na zaslonu
[ ] [ ] CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
preskače na sljedeću/prethodnu mapu.
<
[SRC] (Izvor)
odabire izvor.
<
indikator
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
uključuje/isključuje režim reprodukcije
Oprez
Ne umećite disk kada indikator
svijetli.
Pogledajte “Napomene o disku” i “Napomene o
MP3-u”.
Ovaj uređaj ne podržava 8 cm diskove.
Ako umetnete 8 cm disk i ne možete ga izvaditi, isključite ACC
napajanje od auta te ga ponovo uključite i pritisnite EJECT tipku.
Ne umećite strane predmete u ladicu diska.
1 Pritisnite [SRC] kako bi odabrali reprodukciju
diska.
2 Odaberite željeni dio.
CQ-C1323NW
CQ-C1303NW
Odabir mape (MP3)
<
Odabir pjesme/datoteke
]/[
<
Disk Player (MP3 disk):
Pritisnite [
Tijek operacije
CQ-C1313NW
].
Preskače na prethodnu ili sljedeću mapu.
Pritisnte [ < ] / [ > ].
Napomena: Kako bi pretraživali unaprijed/unazad, pritisnite i držite jednu od tipki.
Disk Player (CD-DA disk):
Pauze
Pritisnite [BAND] (
).
Pritisnite ponovo kako bi prekinuli.
Prethodna/slijedeća pjesma.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Disk Player (MP3 disk):
Prethodna/slijedeća datoteka.
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 9
CQ-C1323NW
CD-DA prikazi
Indikator nasumične reprodukcije
Vrijeme reprodukcije
Broj pjesme
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite [DISP] kako bi promijenili prikaz.
Disk Player (CD-DA disk): Disk Player (MP3 disk):
Prikazi na zaslonu za CD
Indikator ponavljane reprodukcije
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
Normalan
Naslov
Vrijeme
Naziv
Mapa/
Album*
*
Sat
Datoteka/
Naziv,izvođač*
Sat
CQ-C1303NW
MP3 prikazi
svijetli kada su aktivirane funkcije random/repeat/scan.
Broj mape
Normalan
Broj datoteke
*ID3 Tag uklj./isklj.
Držite [3] pritisnut duže
od 2 sekunde.
Indikator ponavljane reprodukcije
Indikator nasumične reprodukcije
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
naslov albuma i naziv
pjesme/izvođača prikazani
su na zaslonu.
CQ-C1103NW
Promjena prikaza na zaslonu
Pritisnite [DISP] kako bi promijenili prikaz.
(Tvornički)
Naziv mape/datoteke
prikazani su na zaslonu.
Normalan
Napomene:
Za tekst, pritisnite [3] (SCROLL).
“NO TEXT” je prikazano kada datoteka ne sadržava
nikakve informacije.
Sat
CQ-C1323NW
Nasumična reprodukcija
Sve dostupne pjesme (pjesme/datoteke) reproduciraju se
nasumičnim odabirom.
Random, Repeat, Scan
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za prekid.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Nasumična reprodukcija mapa (MP3)
Sve dostupne datoteke u mapi reproduciraju se nasumičnim
odabirom.
Držite [4] (RANDOM) pritisnuto duže od
2 sekunde.
Ponovite za prekid.
Ponavljana reprodukcija
Trenutna pjesma (datoteka) se ponovo reproducira.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za prekid.
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Ponavljana reprodukcija mape (MP3)
Trenutna mapa se ponovo reproducira.
Držite [6] (REPEAT) pritisnuto duže
od 2 sekunde.
Ponovite za prekid.
Skenirana reprodukcija
Prvih 10 sekundi svake pjesme (datoteke) se reproducira
po redu.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za prekid.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Skenirana reprodukcija mapa (MP3)
Od sljedeće mape, prvih 10 sekundi svake datoteke u
svakoj mapi se reproducira po redu.
Držite [5] (SCAN) pritisnuto duže
od 2 sekunde.
Držite ponovo kako bi prekinuli.
10 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Postavke funkcija
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
[VOL]
oadabire vrijednost u izborniku funkcija.
(PUSH SEL) (Pritisnite za odabir)
odabire ikone u izborniku funkcija.
[DISP] (Zaslon)
izlazi iz izbornika
funkcija.
1 Držite [VOL] (PUSH SEL) duže od 2 sekunde kako bi prikazali izbornik funkcija na zaslonu.
Napomena: Ako ništa ne učinite duže od 5 sekundi u izborniku funkcija, zaslon se vraća na regularan rad.
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) kako bi
odabrali režim koji želite podešavati.
FM Mono
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na
satu ili obrnuto kako bi podesili.
MONO ISKLJUČENO
FM
Šumovi će se znatno smanjiti kada odaberete mono kod
FM radio postaja kojima je slab prijem.
(Tvornički: OFF)
FM Local
MONO UKLJUČENO
(
svijetli.)
LOCAL ISKLJUČENO
FM
Samo postaje s vrlo jakim signalom biti će odabrane kod
automatskog pretreživanja.
(Tvornički: OFF)
Izbornik funkcija
AM Local
LOCAL UKLJUČENO
(
svijetli.)
LOCAL ISKLJUČENO
AM
Samo postaje s vrlo jakim signalom biti će odabrane kod
automatskog pretreživanja.
(Tvornički: OFF)
Regija
LOCAL UKLJUČENO
(
svijetli.)
Frekvencija je promijenjena
kao i programi izvan
regije.
RDS
(Tvornički: OFF)
Napomena: Kada se režim regije isključi nakon uključivanja i obrnuto, AF režim se automatski aktivira.
PTY jezik
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
RDS
(Tvornički: ENGLISH)
Švedski
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
Odabir Mono/Local
FM postaje
Držite [PTY] (MONO/LOC) duže od 2
sekunde kako bi promijenili režim.
MONO OFF/LOCAL OFF
(Tvornički)
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
AM (LW/MW) postaje
Press [PTY] (LOC) to change the mode.
LOCAL OFF
(Tvornički)
LOCAL ON
AF raspon (Regija)
Držanjem [AF] (REG: Regija ) duže
od 2 sekunde uključujete ili isključujete regiju.
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 11
Audio postavke
[VOL]
odabire vrijednost u audio izborniku.
(PUSH SEL) (Pritisnite za odabir)
odabire ikone u audio izborniku.
[DISP] (Zaslon)
izlazi iz audio
izbornika.
1 Pritisnte [VOL] (PUSH SEL) kako bi prikazali audio izbornik
Napomena: Ako ništa ne učinite duže od 5 sekundi u audio izborniku (2 sekunde u glavnom podešavanju
glasnoće), zaslon se vraća na regularan rad.
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) kako bi
odabralu stavku koju želite podešavati.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na
satu ili obrnuto kako bi podesili.
Glasnoća
(Raspon podešavanja: 0 do 40, Tvornički: 18)
1 : glasnije
2 : tiše
Bas
Audio izbornik
(Raspon podešavanja: –12 dB do +12 dB po 2 dB,
Tvornički: 0 dB)
1 : pojačan
2 : smanjen
Visoki tonovi
(Raspon podešavanja: –12 dB do +12 dB po 2 dB,
Tvornički: 0 dB)
1 : pojačan
2 : smanjen
Balans zvuka
(Raspon podešavanja: 15 nivoa, Tvornički CNT
(centar))
1 : desna strana pojačana
2 : lijeva strana pojačana
Omjer zvučnika
(Raspon podešavanja: 15 nivoa, Tvornički CNT
(centar))
1 : prednja strana pojačana
2 : stražnja strana pojačana
Napomena: Ako je omjer zvučnika podešen na prednje, predpojačalo će oslabjeti.
12 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
TA (Prometne
obavijesti)
TA uključen/isključen
Pritiskom na [TA] uključujete i isključujete TA funkciju
(Tvornički: isključeno)
PTY uključeno/isključeno
Držanjem [DISP] (PTY) duže od 2 sekunde uključujete ili
isključujete PTY režim rada.
Pretraživanje programa po PTY
Programi se mogu pretraživati po PTY koji je već
originalno postavljen.
Pritisnite [1] do [6] kako bi odabrali PTY.
PTY (Tip programa)
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
VIJESTI
DOGAĐANJA, INFO, EDUKACIJA,
DRAMA, KULTURA, ZNANOST,
RAZNO, VRIJEME, FINANCIJE,
DJECA, SOCIJALNO, VJERA,
TELESHOW, PUTOVANJA,
DOKUMETNARNO, SLOBODNO
SPORT
POP MUZIKA
KLASIČNA GLAZBA
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Neka druga postaja s istim PTY potražit će se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
Kada nema nijedne postaje s odgovarajućim sadržajem
“NONE” će biti prikazano na zaslonu.
Željeni PTY pojavit će se 5 sekundi na zaslonu.
Sadržaj pohranjenih tipova može se promijeniti.
Samo prometne obavijesti (TA prigušenje)
Kako bi slušali samo prometne obavijesti, aktivirajte TA i podesite glasnoću na O u režimu radija.
Glasnoća zvuka automatski će se promijeniti na O kada se
prima TA u TA režimu (TA prigušenje.)
Detaljno PTY pretraživanje
1 Pritisnite [< ] ili [> ] kako bi odabrali PTY
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
2 Pritisnite [BAND].
Pretraživanje započinje.
Napomene:
Kako bi zaustavili pretraživanje, pritisnite [BAND] (SET).
Kada nema nijedne postaje s odgovarajućim sadržajem
“NONE” će biti prikazano na zaslonu.
Promjena PTY tipa
Originalni PTY mogu se promijeniti kako želite.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Pratite postupak klasičnog memoriranja
(> “Memoriranje postaja” u
“Radio (AM [LW/MW]/FM))”
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 13
Radio Data System (RDS) u FM sustavu
Korisne funkcije poput AF, TA, PTY dostupne su u RDS (Radio Data System) sustavu.
Neke FM postaje odašilju dodatne podatke kompatibilne s
RDS sustavom. Ovaj radio uređaj pruža neke korisne funkcije
korištenjem tih podataka.
Dostupnost RDS sustava ovisi o području. Molimo vas da
shvatite, ako RDS sustav nije dostupan u vašem kraju,
neće biti dostupne ni ove navedene funkcije.
Sljedeće funkcije su dostupne ako je RDS funkcija
dostupna.
AF (Alternativna frekvencija)
Što je RDS?
Sljedeće funkcije su dostupne ako je aktivna AF funkcija, pritom
svijetli (AF).
Kada ukvijeti prijema postanu slabi, postaja s boljim
prijemom automatski će se prebaciti.
Kada aktivirate APM, samo RDS postaje će se pohraniti.
Kada pozovete memoriranu postaju, postaja s najboljim
prijemom automatski se odabire. (BSR Best Stations
Research)
Napomene:
Osjetljivost AF može se podesiti.
AF raspon dostupnosti može se podesiti. (>“Postavke
funkcija”)
AF (Alternativna frekvencija)
TA (Prometne najave)
Postavljanjem TA funkcije dok uređaj radi u drugom režimu,
uređaj će se automatski prebaciti na radio režim rada i
prebaciti se na postaju s prometnim obavijstima kada one
započnu. Kada obavijesti o prometu završe, uređaj će se
vratiti na prethodni režim. (TA pripravno stanje)
PTY (Tip programa)
Sljedeće funkcije su dostupne kada je aktivna PTY funkcija.
Prikazat će se PTY od postaje.
Postaje se mogu pretraživati po PTY.
Napomena:Jezik PTY se može odabrati (”Postavke funkcija”)
Ostale RDS funkcije
CT (Sat)
Sat i točno vrijeme se automatski podešavaju.
PS (Naziv postaje)
Kao i frekvencija, naziv radio postaje prikazat će se na
zsalonu.
EON (Enhanced Other Network)
RDS informacije stalno se ažuriraju ovisno o lokaciji na
kojoj se nalazite.
EON-TA
Sljedeće funkcije su dostupne kada je aktivirana funkcija TA
( TA svijetli).
Informacije o stanju u prometu mogu se primati s
trenutne i ostalih radio postaja.
Automatski je odabrana postaja s TA funkcijom nakon što
je TA funkcija aktivirana i ako slušate postaju koja nema
TP funkciju ili je njen prijem slab.
Kada aktivirate pretraživanje ili APM, samo TP postaje
biti će pohranjene.
Prijem hitnih obavijesti
AF Nivo
Držite [TA] (AF) tipku duže od 2 sekunde kako bi odabrali
AF nivo
Prijem hitnih vijesti pojavit će se automatski na
zaslanu kada se prime takvi signali.
PI Seek (Traženje identifikacije programa)
Kada prijem postane slab za vrijeme prijema memorirane postaje pritisnite isti broj postaje. Ista postaja s boljim prijemom
biti će potražena.
Pritisnite ponovo isti broj kako bi prekinuli.
Niski nivo AF osjetljivosti. (Tvornički)
Visoki nivo AF osjetljivosti.
Napomena: Za PI Seek, prvo isključite TA režim, a zatim
aktivirajte PI Seek.
Kada AF mreža RDS postaje nije
potrebna.
14 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Rješavanje problema
Ako mislite da nešto nije u redu
Provjerite i poduzmite korake kako je opisano.
Ako opisane sugestije ne riješavaju vaš problem, preporučamo
da odnesete uređaj u najbliži Panasonic autorizirani servisni
centar. Proizvod mora biti popravljan od strane kvalificiranog
osoblja. Molimo vas prepustite provjere i popravke profesinalcima. Panasonic neće biti odgovoran za bilo kakve štete koje su
proizašle vlastitim provjerama i popravcima nastalih problema.
Upozorenje
• Ne koristite uređaj u neispravnom stanju, npr. bez zvuka,
nešto se dimi iz uređaja, čudan miris i ostalo što može
prouzročiti požar ili električni udar. Isključite odmah uređaj
i savjetujte se s ovlaštenim distributerom.
• Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj sami, jer je to
preopasno za vas.
Note: Sve što je otisnuto kurzivom u koloni “Provjere”, izvedite
operacije i provjere sami.
Problem
Provjera
Općenito
Nema
napajanja
Nema zvuka
Šum
Problem
Radio
Upalite motor. (Ili okrenite ključ
paljenja na ACC poziciju.)
Provjerite spojeve. (napajanje, uzemljenje itd.)
Osigurač pregorio (Kontaktirajte
Panasonic servisni centar.)
Obratite se stručnjacima za zamjenu.
Pazite da koristite istu jačinu osigurača.
Isključite prigušenje zvuka (MUTE).
Provjerite spojeve žica.
Pričekajte dok vlaga ne nestane prije
uključivanja uređaja.
Stalni šumovi
Obrisane su
memorirane
postaje
Podesite omjere zvučnika i balans.
Provjerite spojeve žica.
Lijevi i desni
zvučnici čuju
se obrnuto
Spojite kablove zvučnika pravilno.
Memorirane postaje su obrisane kako
bi se uređaj vratio na tvorničke postavke
nakon što je isključen s baterije auta
za napajanje.
(Disk izlazi automatski.)
Disk je prljav ili naopako umetnut.
Disk je izgreban.
Provjerite disk.
Nema rada iz nekog razloga
Ako se ne vrati normalan rad, savjetujte
se s distributerom ili ovlaštenim Panasonic centrom i zatražite servis.
Odjel diska
Umetnite disk pravilno.
Očistite disk.
Ugodite prijemnik na postaju koja ima
jači signal prijema.
Provjerite da je antena postavljena na
dobro mjesto i da je uzemljena.
Poruke greška na zaslonu
Provjerite da li je postavljeno uzemljenje na pravilan način.
Nema zvuka iz
prednjih i stražnjih zvučnika
Nema zvuka ili
se disk sam
izbacuje
Provjera
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Ne može pročitati datoteku.
Provjerite datoteku.
Zvuk preskače
slaba kvaliteta
zvuka
Očistite disk.
Zvuk preskače
zbog
vibracija
Maksimalan nagib protiv preskakanja je
30°.
Učvrstite uređaj.
Disk se ne
može izvaditi
Pritisnite EJECT tipku, ako disk još ne
izlaz savjetujte se s Panasonic servisnim
centrom.
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 15
Napomene o CD medijima (CD-R, RW i sl)
Napomene o diskovima
Ako koristite komercijalne CD-e, moraju imati
naljepnicu kao desno prikazano.
Neki CD-i zaštićeni od kopiranja ne mogu se
reproducirati.
Kako držati disk
•
•
•
•
Ne dodirujte donju stranu diska.
Ne grebite disk.
Ne savijajte disk.
Kada ga ne koristite, pospremite ga u košuljicu.
Oslikana strana
Ne koristite nepravilno oblikovane diskove.
Ne ostavljajte disk na slijedećim mjestima
•
•
•
•
Direktne sunčeve zrake
Blizu grijača u autu
Prljavim, prašnjavim ili vlažnim mjestima
Na sjedalima ili kontrolnoj ploči
Čišćenje diska
Koristite suhu i mekanu krpu i čistite iznutra prema van diska.
Ne stavljajte na CD naljepnice ili etikete.
Ne pišite po disku pisalima s keramičkom
kuglicom ili drugim tvrdim olovkama.
• Možete imati poteškoća kod reprodukcije CD-R/RW,
•
•
•
Napomene za
CD-R/RW-ove
TEXT
(Only for
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
•
•
DVD-R/RW diskova snimljenih na CD/DVD rekorderima
(CD-R/RW, DVD-R/RW uređajima), zbog njihovih
karakteristika, prljavštine, otisaka prsti, ogrebotina, itd.
CD-R/RW, DVD-R/RW diskovi su manje otporni na visoke
temperature ili vlagu nego što su obični CD-i. Ako ih ostavljate u autu duže vrijeme mogu se oštetiti.
Uređaj možda neće uspješno reproducirati CD-R/RW,
DVD-R/RW diskove koji su napravljeni kombinacijom
programa za snimanje, CD/DVD rekordera (CD-R/RW,
DVD-R/RW uređaja) i diska, a nisu kompatibilni.
Uređaj ne reproducira CD-R/RW, DVD-R/RW diskove
ako sesije nisu zatvorene (finalizirane).
Ovaj uređaj ne reproducira CD-R/RW diskove koji sadrže
drugačije podatke od CD-DA ili MP3/WMA.
Obavezno pratite upozorenja i savjete za korištenje CDR/RW, DVD-R/RW diskova.
Snimanje MP3 datoteka na CD
Preporučamo da smanjite slučajeve snimanja CD-DA
datoteka i MP3 datoteka na isti disk.
Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3, pjesme
se možda neće reproducirati željenim rasporedom ili
se možda neće uopće reproducirati.
Ne snimajte datoteke drugačije od MP3 datoteka i ne stvarajte nepotrebne mape na disku.
Naziv MP3 datoteke mora biti pridodano po pravilima
i opisima koja su dolje navedena te prema pravilima svakog
sustava datoteka.
Možete iskusiti poteškoće u reprodukciji MP3 datoteka ili
prikazu informacija o MP3 datotekama snimljenih s određenim programom za snimanje CD-a.
Ne stavljajte na CD
naljepnice ili etikete.
<Ispravno>
Ne koristite nepravilno
oblikovane diskove.
<Neispravno>
Ekstenzija datoteke “.mp3” mora biti pridodana svakoj
datoteci ovisno o formatu datoteke.
Ovaj uređaj ne podržava funkciju liste reprodukcije.
Iako je podržano snimanje više sesija, korištenje snimanja
disk-at-once je preporučljivo.
Podržani sustavi datoteka
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mode CD, CD Extra
nije podržano.
Formati kompresije
(Preporuka: “Što treba zapamtiti kada se snima
MP3 datoteka” desno.)
MPEG 1 audio layer 3
Bit rata: 32 k-320 kbps
VBR: Da
Frekvencija uzorka:
32, 44.1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3
Bit rata: 8 k-160 kbps
VBR: Da
Frekvencija uzorka:
16, 22.05, 24 kHz
16 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Napomene za MP3
CQ-C1323NW
Npomena: MP3 program za kodiranje i dekodiranje nije
sadržan u pakiranju s uređajem.
CQ-C1313NW
Redoslijed odabira mapa/Redoslijed reprodukcije
Početna mapa
(Root)
1
Što treba zapamtiti kada se snima MP3
2
MP3
Visoka bit rata i visoka kvaliteta frekvencije uzorka, preporučeni su za visoku kvalitetu zvuka.
Odabir VBR (Variable Bit Rate) nije preporučljiv zato što se
onda vrijeme reprodukcije ne prikazuje pravilno i zvuk može
preskakati.
Kvaliteta zvuka koja se reproducira ovisi o uvjetima kodiranja. Za detaljnija objašnjenja pogledajte upute za korištenje
vašeg programa za kodiranje ili snimanje.
Preporučljivo je postaviti bit ratu na “128 kbps ili više”
i “fixed”.
Oprez
Napomene za MP3
Nikada ne pridodajte “.mp3” ekstenziju datotekama koje nisu MP3 sadržaja.
To ne samo da će prouzročiti smetnje, oštetiti zvučnike, već može oštetiti i vaš sluh.
Informacije na zaslonu
Prikazane ikone
CD-TEXT
Naslov diska:
Naslov pjesme:
MP3 (ID3 tag)
Naziv albuma
Naziv pjesme/izvođača
MP3
Naziv mape
Naziv datoteke
Znakovi koji se mogu prikazivati
Nazivi datoteka i mapa u sukladnosti sa standardom svakog sustava datoteka. Pogledajte upute programa za
sniamnje za detaljnija objašnjenja.
ASCII set znakova i posebni znakovi u svakom jeziku
mogu se prikazati.
CQ-C1303NW
Odabir mapa
4
Redom
1
8
–
3
Odabir datoteke
Redom
–
5
6
8
7
Tree 1
Tree 2
Tree 3
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/mapa
Maksimalan broj datoteka: 999
Maksimalan broj datoteka u jednoj mapi: 255
Maksimalna dubina nivoa: 8
Maksimalan broj mapa: 255 (Uključujući početni.)
Napomene:
Ovaj uređajbroji mape bez obzira da li sadrže ili ne
sadrže MP3 datoteke.
Ako odabrana mapa ne sadrži MP3 datoteke, najbliža
MP3 datoteka u reposlijedu započet će s reprodukcijom.
Redoslijed reprodukcije može biti drugačiji kod drugih
MP3 playera čak i kada se koristi isti CD.
“ROOT” se pojavljuje kada se prikazuje početna mapa.
Zaštita od kopiranja
Zabranjeno je zakonom o zaštiti autorskih prava kopiranje,
distribuiranje i umnožavanje zaštićenih materijala poput
muzika, bez dozvole od vlasnika prava osim za privatne
potrebe.
Nema garancije
Svi gore navedeni opisi odnose se na podatke prema našim
istraživanjima do rujnan 2005. Ne postoji nikakva garancija
za kompatibilnost i reprodukciju MP3 datoteka.
Napomene:
S nekim programima u kojima su MP3 datoteke kodirane,
informacije o znakovima možda neće biti pravilno
prikazane.
Znakovi koji se ne mogu prikazati i simboli biti će preoblikovani u zvjezdicu (*).
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 17
Održavanje
Čišćenje
uređaja
Vaš proizvod je izrađen i proizveden kako bi osigurao minimalne potrebe za održavanjem Koristite suhu i mekanu krpu
za čišćenje vanjskih dijelova uređaja. Nikada ne koristite benzin, razređivač ili druge solvente.
Osigurač
Ako pregori osigurač u auto radiju, savjetujte se s ovlašenim distributerom ili Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
Koristite osigurače iste jačine (15 A). Korištenje zamjenskih ili jačih osigurača te spajanje uređaja direktno bez osigurača
može prouzročiti požar ili oštećenje uređaja. Ako i zamjenski osugurač pregori nazovite ovlaštenog distributera ili
Panasonic servisni centar.
Zaštita od krađe
Ovaj uređaj je opremljen s pločicom na skidanje. Skidanjem prednje pločice ovaj uređaj postaje potpuno neoperativan.
Oprez
• Ne dodirujte kontakte na prednjoj pločici i na glavnom
ili pretjeranoj vlazi.
• Ne skidajte pločicu dok vozite auto.
• Ne stavljajte pločicu na kontrolnu ploču ili pored područja
gdje se temperatura jako povisuje.
(Zaštita od krađe)
Prednja pločica - Skidanje/postavljanje
• Ova pločica nije vodootporna. Ne izlažite pločicu vodi
uređaju, jer to može rezultirati slabim kontaktom.
• Ako se na kontaktima nakupi prašina i prljavština, obrišite
s čistom i suhom krpom.
Skidanje pločice
Postavljanje pločice
1 Isključite napajanje.
2 Pritisnite [ ] . Pločica će se otvoriti.
3 Povicite van prema sebi.
4 Stavite prednju pločicu u kućište.
1 Postavite lijevu stranu pločice na mjesto.
2 Pritisnite desnu stranu prednje pločice dok
ne čujete “klik”.
[
]
18 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Specifikacije
Impedancija zvučnika
Napajanje predpojačala
Impedancija predpojačala
DC 12 V (11 – 16 V), test voltaža 14.4 V, negativno uzemljenje
Manje od 2.2 A (CD režim; 0.5 W x 4 kanala)
Bas: ±12 dB at 100 Hz, Visokotonac: ±12 dB at 10 kHz
178 x 50 x 155 mm
1.3 k g
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
50 W x 4 kanala (pri 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoće
22 W x 4 (DIN 45 324, pri 4 Ω)
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
45 W x 4 kanala (pri 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoće
20 W x 4 (DIN 45 324, pri 4 Ω)
4–8 Ω
2.5 V (CD režim, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
Prednji AUX ulaz
Ulazna impedancija
Dopuštena snaga ulaza
Priključak
10 k Ω
2.0 V
3.5 mm φ stereo mini-pin
Frekvencija uzorka
DA konverter
Način čitanja
Izvor svijetla
Dužina vala
Raspon frekvencije
Omjer signala i šuma
Harmonička distorzija
Eho i podrhtavanje
Separacija kanala
8 puta ponavljani uzorak
1 bit DAC sustav
Astigma 3 – zrake
Poluvodični laser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0.01 % (1 kHz)
CQ-C1323NW
Ispod mjernih limita
75 dB
CD odjel
Općenito
Napajanje
Potrošnja el. energije
Raspon podešavanja zvuka
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
Maksimalna snaga
izlaza
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
CQ-C1303NW
FM
Radio
Raspon frekvencije
Korisna osjetljivost
Stereo separacija
87.5 MHz – 108 MHz
6 dB/μV (S/N 30 dB)
35 dB (pri 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencije
Korisna osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/μV (S/N 20 dB)
AM (LW)
Raspon frekvencije
Korisna osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/μV (S/N 20 dB)
Napomene:
Specifikacije su podaci koji se zbog poboljšanja performansi uređaja mogu promijeniti bez najave.
Neke slike i ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog uređaja.
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW ......................................................................................... 19
Pribor
Pribor za ugradnju (ZZBISC1021N-J)
Pločice za otpuštanje
Upute za korišteje
Napomene:
Broj koji se nalazi ispod svakog dijela
pribora je oznaka modela za održavaKoličina: 2
nje i servis.
Pribor i nazivi dijelova su podaci koji
Stražnji utvrđivač
se mogu promijeniti bez prethodne
najave, radi unapređenja.
Količina: 1
Nosač radija i maska ugrađeni su na
Nosač radija
uređaj prilikom isporuke.
(FX0214C384ZA)
Količina: 1
Maska
Količina: 1 set
Upute za ugradnju
Količina: 1 set
Jamstveni list
Količina: 1
(YFC054C079YA)
Količina: 1
Konektor napajanja
(YEAJ02874)
Količina: 1
Kućište za prednju ploču
koja se skida
(YFC054C061ZB)
Količina: 1
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
(CA-RC80N)
Daljinski upravljač
(Opcija)
MUTE
PWR
VOL
[MODE]
odabire izvor zvuka (režim)
MODE
[BAND]
odabire frekvencijsko područje kod radija, započinje/zaustavlja reprodukciju i
aktivira APM na radiju.
(Držite tipku duže od 2 sekunde.)
BAND
TUNE
TRACK
CAR AUDIO
[MUTE]
uključuje/isključuje prigušenje.
[VOL ] [VOL ]
podešava glasnoću.
>
Napomena: Opcionalni daljinski upravljač može se nabaviti kod ovlaštenog
distributera (CA-RC80N)
POWER
<
Ove upute za korištenje objašnjavaju
operacije kojima se upravlja preko
tipki na glavnom uređaju. (Izostavljene
su različite operacije)
[PWR] (Napajanje)
uključuje/isključuje napajanje
[TUNE< ][TUNE> ]
pretražuje frekvenciju. (Držite pritisnuto
do 2 sekunde za automatsko ugađanje.)
[TRACK < ] [TRACK > ]
preskakanje na sljedeću/prethodnu
pjesmu za reprodukcije.
Držite pritisnuto za pretraživanje
unaprjed/unatrag.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
20 .............................................................................. CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW/CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement