Panasonic CQC1311NW, CQC1301NW, CQC1321NW Operating instructions

Panasonic CQC1311NW, CQC1301NW, CQC1321NW Operating instructions
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za uporabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kod instalacije.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
PTY
DISP
6
Podešavanje ACC
5
Podešavanje sata
4
Oprez
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Upozorenje Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Oprez
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoæu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoæa se
mijenja na TA glasnoæu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuè eno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
Napomene o diskovima
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu isporuèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
WMA
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da mogu reproducirati na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroèiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, distribuiranje i isporuka autorskim pravom
zaštiæenih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje, što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o MP3/WMA
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Oprez
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje ACC
5
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoæa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Umetnite disk ispravno.
● Clean the disc.
● Oèistite disk
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
Zvuk
je 30°.
preskaèe
●
Uèvrstite ureðaj.
zbog vibracija
Ne možete
izbaciti disk
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièkupodešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranjane može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
izlaz iz funkcija
izbornika.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da za prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u naajbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izueèni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog ne
održavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrijeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroè iti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice na mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
Napomene o diskovima
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
WMA
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o MP3/WMA
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
Disk player
BFrek.podr. Frekven. Broj pohrane
Promjena prikaza
Pritisnite [DISP] za promejenu prikaza.
AM (LW/MW) mod:
4
5
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto
[SRC](PWR) dulje od 1 sekunde.
Odabir izvora
PTY
SRC
MUTE/SQ
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
1
2
3
SCROLL
4
RANDOM
5
SCAN
6
DISP
REPEAT
TA/AF
[1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije.
(Držite pritisnuto više od 0.5 sekundi i
otpustite za ugaðanje s traženjem .)
frekventno podruèje/frekvencija
PS
1 Pritisnite [SRC]da bi odabrali radio izvor. 3 Odaberite postaju.
2 Pritisnite [BAND] za odabir frekventnog podruèja.
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
Utišavanje
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
ON: Pritisnite [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje .
Prohranjene postaje mogu FM3 se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1] do [6].
Podešavanje frekvencije
[TUNE ]]: niža
[TUNE []:viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od 0.5
sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Automatska pohrana u memoriju (APM)
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
da bi ugodili pohranjenu postaju.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM ) dulje od 2
sekunde.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN). Za
zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od tipki
od [1] do [6].
Ruèna pohrana postaje
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
Mjesto provjere
Uobièajeno
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog, desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
● Iskljuè ite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèkajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balans i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Disk Player
Nnema zvuka ili
se disk automatski
izbacuje
Mjesto provjere
AF (Alternativna frekvencija)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli)
● Umetnite disk ispravno.
● Oè istite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Ne možete
izbaciti disk
● Pritisnite [u]. Ako disk nije izbaèen
posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Èeste
smetnje
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu
tvornièku podešenost, odpojen je
spojnik napajanja ili akumulator.
Što je RDS?
Nema zvuka
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraa na normalan postupak, nazovite
trgovinu gdje ste kupili ureðaj ili najbliži
Panasonic servisni centar i zatražite popravak.
WMA datoteka može biti zaštiæena.
● Datoteka koja je zaštiæena od
kopiranja ne može se reproducirati.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡ Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se odabire
postaja s najboljim prijemom.. (BSR Best Stations Research)
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijesti
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se vraæa
u prethodn i mod. (TA pripreman mod)
PTY ( Tip programa)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan.
PTY mod.
[}] [{]
skaèe na prethodni/iduæi folder.
naziv pjesme
naziv foldera/
albuma*
naziv datoteke/
naslova,izvoðaèa*
sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Držite pritisnuto [3] dulje od
2 sekunde.
indikatori moda reprodukcije
naziv albuma i naziv pjesme/
ime izvoðaèa je prikazano.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod
(SCROLL)
vrti informacije na prikazu.
(tvornièki)
naziv foldera/ime datoteke
je prikazano.
Odabir foldera (MP3/WMA)
Pritisnite [{] / [}].
2 Odaberite željeni dio.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Napomene:
¡ Za okretanje teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ Kada nema informacija na disku prikazano je
“NO TEXT” .
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC na
vašem vozilu i ponovo ukljueite, nakon toga pritisnite [u] (izbacivanje).
¡ Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
Pauza
Odabir naslova /datoteke
Pritisnite [BAND] (y / 5).
Pritisnite [6] / [7].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Disc Player (CD-DA disc):
Prethodni/iduæi naslov
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prethodna/iduæa datoteka
Reprodukcija nasumice
Reprodukcija foldera s ponavljanjem (MP3/WMA)
Sve raspoložive pjesme (naslovi/datoteke)
reproduciraju se nasumicesequence.
Ponavlja se trenutni folder.
Držite pritisnuto [6] (REPEAT) dulje od 2
sekunde.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija foldera nasumice (MP3/WMA)
Sve raspoložive daoteke u trenutnom folderu
reproduciraju se redom .
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija s traženjem
Prvih 10 sekundi svake pjesme (naslova/datoteke)
reproducira se redom .
Držite pritisnuto [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Reprodukcija folders s traženjem(MP3/WMA)
Reprodukcija s ponavljanjem
Od slijdeæeg foldera,prvih 10 sekundi prve datoteke
svakog folder reproducira se redom.
Ponavlja se trenutna pjesma (naslov/datoteka) .
Pritisnite [6] (REPEAT).
Držite pritisnuto [5] (SCAN) for more than 2
seconds.
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet. (a
“Podešavanja funkcija”)
Ostale funkcije RDS-a
Traženje programa s PTY
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1]do [6] za odabir PTY u PTY modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
1
2
EON-TA
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit ae se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Za slušanjesamo obavijesti o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoèu na 0 u FM mod.
Jednom kada poènu informacije o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanja zvuka”)
[VOL] (glasnoèa)
odabire se vrijednost na izborniku zvuka.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku zvuka.
BAND
[VOL]
odabire se vrijednost na izborniku funkcije.
(PUSH SEL) (gurnite za odabir)
odabire se toèka na izborniku funkcije.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
APM
PWR
SRC
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
BAND
TA/AF
APM
PWR
PTY
DISP
[DISP] (prikaz)
izlaz sa izbornika zvuka.
SRC
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
Napomene:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programske
postaje,prikazano je “NONE” “
¡Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
odabrali mod za podešavanje .
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornieki : 0 dB)
Traženje poèinje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE”
Promjena PTY pohrane
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB
po 2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,)
tvornièki: CNT središnji))
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 FSlijedite postupak uobièajene pohrane.
(a “ Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
FM Monaural
Fader
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji) )
q : pojaèavanje naprijed
w : pojaèavanje otraga
FM Local
AM Local
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (Display)
exits from the function
menu.
3 Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu
ili obratno da bi podesili.
MONO OFF
MONO ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
svijetli.)
LOCAL ON
(
(tvornièki: OFF)
(a “Priprema”)
Podesite na ON ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
RDS
(tvornièki: OFF)
Napomena:Kada se mod regije prebacuje iz OFF
na ON ili obrnuto, automatski se ukljuèuje AF mod .
RDS
Frekvencija se mijenja i za
programe izvan
regije.
Frekvencija se mijenja
samo za programe unutar
regije.
Engleski
(tvornièki: ENGLISH)
Švedski
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
Note:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
svijetli.)
Podesite na OFF ako vaše
vozilo ima ACC poziciju.
ACC Selection
PTY Language
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
6
LOCAL OFF
AM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
(tvornièki: OFF)
Region
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
REPEAT
LOCAL OFF
FM
Otkrivaju se samo postaje s dobrim prijemom u
ugaðanju s traženjem .
( tvornièki: OFF)
External Mute
Omoguæava vam da utišate trenutni izvor dok
vam Panasonic sustav za navigaciju osigurava
voðenje glasom ili je u tijeku telefonski razgovor u
vozili.(granice podešavanja: 0 (nema zvuka),
1 (smanjivanje 15 koraka), 2 (smanjivanje
10 koraka) i OFF(nepromijenjeno),tvornièki: 0)
FM
Smetnje se znaèajno smanjuju kada se primaju
slabi signali emitiranja FM postaje.
(tvornièki: OFF)
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
q : desno pojaèavanje
w : lijevo pojaèavanje
5
odabrali mod za podešavanje.
q : više
w : niže
Balance
SCAN
4
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi
obratno da bi podesili.
q : pojaèavanje
w : smanjivanje
RANDOM
3
Napomene:Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku funkcije , prikaz se vraæa na
regualaran mod.
3Okrenite [VOL] u smjeru kazaljke na satu ili
Treble
SCROLL
2
funkcije .
Bass
2 Pritisnite [BAND].
MUTE/SQ
D·M
1 Držite pritisnuto [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde da bi prikazali prikaz izbornika
Volume
(granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
osnovne glasnoèe ), prikaz se vraæa na regualaran mod.
1 Pritisnite []]ili [[] za odabir PTY.
VO
L
D·M
Napomena: Ako nema nikakvog postupka dulje od 7 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod podešavanja
Detaljiziran PTY odabir
iskljuèen PTY mod.
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Emergency Announcement Reception
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Izvodi se [TA] izmjenjivanje TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Sat se podešava automatski.
¡ TP postaja traži se automatski i odmah se prima.
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Držite pritisnuto [TA] (AF) dulje od 2 sekunde da bi F
odabralo AF nivo.level.
Traffic Information Only (TA Mute)
Pritiskom na [DISP] (PTY) izmjenjuje se ukljuèen i
CT (Clock Time)
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
AF nivo
TA On/Off
PTY On/Off
Note: PTY language can be selected. (a “Function Settings”)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Podešavanja funkcije
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) da bi prikazali prikaz izbornika zvuka.
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PS (Programme Service Name)
TA (Obavijesti o prometu)
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav, ili okrenut naopako.
● Provjerite disk.
Ne može se èitati datoteka
● Provjerite datoteku.
indikator
Podešavanja zvuka
TA (Obavijesti
o prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije koristeæi
podatke .
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do
podruèja. Imajte razumijevanja ako u vašem podruèju
nije dostupan RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
AF (Alternativna frekvencija)
Nema napajajnja
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
DISP
6
vrijeme reprodukcije
Ponovo držite pritisnuto za otkazivanje.
Radio
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
5
naziv diska
broj datoteke
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer, bez
zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
4
PTY
TA/AF
broj foldera
Normalno
sat
svijetli kada je ukljuèeno nasumice/s ponavljanjem/pretraživanje.
PUSH SEL
Problem
3
2
REPEAT
1 Pritisnite [SRC] za izbor izvora za
(bljeska jedanput)
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Upozorenje
SCAN
PUSH SEL
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi u tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo vam
da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni centar.
Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
RANDOM
disk player.
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
PTY (Tip programa)
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
SCROLL
¡ Nemojte umeteti disk kada o
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima” i
“Napomene o MP3/WMA”.
¡Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
od [1] do [6] dulje od 2 sekunde.
Napomene:
¡ Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi
u modu odabira SQ , prikaz se vraæa na regularan
mod.
¡ Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova utjeæu jedni
na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
Rješevanje problema
MUTE/SQ
Oprez
kako slijedi :
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Okrenite [VOL].
PWR
D·M
MP3/WMA mode display
Normalno
CT
2 Pritisnite [SQ] da bi odabrali tipzvuka (SQ)
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
frekventno podruèje/frekvencija
da bi odabrali mod odabira SQ .
Podešavanje glasnoèe
ER
LD
FO
CQ-C1321N
1
PS (ime servisnog programa)
1 Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde
Disc Player
BAND
APM
SRC
RDS mod:
SQ je funkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom glazbe
koju slušate .
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/
reprodukcija na playeru.
VO
L
CT
SQ (kvaliteta zvuka)
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Opæi postupci
6
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
prebacivanje utišavanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabire se tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
Radio
TA/AF
indikatori moda reprodukcije
E/TRACK
TUN
3
REPEAT
Pritisnite [DISP] da bi promijeili prikaz.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disk):
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SCAN
[u] (izbacivanje)
izbacuje disk.
FM (nije RDS) mod:
PUSH SEL
[SRC] (izvor)
odabire se izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
2
RANDOM
D·M
Promjena prikaza
broj naslova vrijeme reprodukcije
Izbornik funkcije
1
SCROLL
CQ-C1321N
CT (vrijeme na satu)
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
SRC
APM
Pohrana postaje
PWR
BAND
D·M
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
VO
L
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
L
Tijek postupka
VO
Prikaz radio izvora
frekventno podruèje/frekvencija
Prikaz CD-DA moda
[6] [7]
skaæe na prethodni/iduæi naslov na
disku u modu playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje prema
natrag /naprijed.
E/TRACK
TUN
senzor daljinskog upravljaèa
za opcioni daljinski upravljaè (CA-RC61EX).
svijetli kada se prima FM stereo signal.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom
okrenutom prema gore .
Napomene:
¡ Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk s ACC ON.
¡Disk koji ima CD-DA i MP3/WMA
podatke na sebi možda se neæe
normalno reproducirati.
Tijek postupka
[VOL] (glasnoèa)
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
Prikaz izvora playera
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Izbornik zvuka
Opæenito
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
pojavljuje.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[LW/MW]/FM )”)
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
bljeskaju sati
zelena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
poziciju.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testni napon 14.4 V, negativno uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoæe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta preko sempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo odvojenost
87.5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (S/N 30 dB)
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
WMA MP3 CD Player/prijemnik
RANDOM
SCAN
REPEAT
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
ozljede ili smrt.
TA/AF
(CQ-C1321NW)
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
Oprez
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa
može proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuæi, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta,zaštitite ih
žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroèiti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja kako i
gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome posavjetujte se
s vašim prodavaèem.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su žice
spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon toga
otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièvanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriène opreme.
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM293892)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM293893)
Jamstveni list
(YEFC051001)
kol: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kol: 1 set
kol: 1
Kutija za prednju
odvojnu ploèicu
kol: 1
(YEFA131839)
kol: 1
Daljinski upravljaè (Opcija)
¡Ovaj priruènik s uputama objašnjava postupke za uporabu ovih
tipki na glavnom ureðaju. (Postupci koji se razlikuju su iskljuèeni)
Napomena: Opcione daljinske upravljaèe možete kupiti
kod vašeg prodavaèa. (CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
napajanje
PWR
mod
(izvor)
frekventno podruèje
pauze
MUTE
MODE
VOL
PRG
utišavanje
glasnoèa
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ugaðanje
odabir naslova
prema naprijed/natrag
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡ Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod s
lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš Centar
za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 - 17:30.
(Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veæina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285600C NT1104-3124
Printed in China
Napomene o
CD-Rs/RW
Car Audio
Napomene o MP3/WMA
Napomaena: MP3/WMA software za dekodiranje i
pisanje nisu. isporueèeni sa ovim ureðajem
Što treba zapamtiti kada kreirate MP3/WMA datoteke
TEXT
Uobièajeno
Kako držati disk
¡ Ne dirajte donju stranu diska.
¡ Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡ Direktno izloženog sunevoj svjetlosti
¡ U blizini grijaèa vozila
¡ Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡ Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih
CD-R/RW diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima),zbog njihovih karakteristika
snimanja ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke
temperature i visoku vlažnost od obiènih glazbenih
CD-a. Ako ih ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti
vozila mogu se oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izme.u softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡ Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
Snimanje MP3/WMA datoteka na CD-medij
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“128 kbps ili više” i “fixed”.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
<ispravno>
<pogrešno>
¡Možete poveæati broj problema pri reprodukciji MP3/WMA
datoteka ili kod prikaza informacija o MP3/WMA datotekama koje su
snimljene sa odre.enim softwareom za pisanje ili CD snimaèima.
¡ Ekstenzija datoteke “.mp3” ili “.wma” treba pridružiti
svakoj datoteci ovisno o formatu datoteke.
¡ Ovaj ureðaj nema funkciju liste za reprodukciju.
¡ Premda je podržano Multi-session snimanje,
preporuèa se Disc-at-Once .
Podržani sustavi datoteke
WMA
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension do ISO 9660, Joliet,
Romeo
Napomena: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mod CD, CD
Extra inisu podržani.
Formati kompresije
(Preporuèa se: “Što treba zapamtiti kada kreirate
MP3/WMA datoteke” na desno.)
¡Preporuèamo vam da smanjite moguænost
¡ Windows Media
¡ MPEG 1 audio layer 3
kreiranja CD-DA i MP3/WMA datoteka na istom
Audio Ver. 2, 8
Gustoæa zapisa: 32 k-320 kbps
disku.
Gustoæa zapisa: 64 k-192 kbps
VBR:
da
¡Ako su CD-DA datoteke na istom disku kao i MP3 ili WMA
VBR: ne
Uzorkovana
frekvencija:
datoteke. Pjesme se možda neae izvoditi željenim
32, 44.1, 48 kHz
Uzorkovana frekvencija:
redoslijedom, a neke se pjesme možda uopæe neæe izvesti.
32, 44.1, 48 kHz
¡ Kada pohranjujete MP3 podatke i WMA podatke na istom ¡ MPEG 2 audio layer 3
Gustoæa zapisa: 8 k-160 kbps
disku, upotrijebite razlieite foldere za svaku vrstu podataka. data.
¡ Ne snimajte na disk datoteke koje nisu MP3/WMA
VBR: da
datoteke i ne snimajte nepotrebne foldere.
Uzorkovana frekvencija:
¡ Ime MP3/WMA datoteke treba biti dodano prema
16, 22.05, 24 kHz
pravilima prikazanim u slijedæem opisu i biti u skladu
s pravilima svakog sustava datoteke.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Prije èitanja ovih uputa
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da ae vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
Redoslijed odabira foldera/redoslijed reprodukcije datoteke
r
Root Folder
(Root Directory)
1
q
Folder Selection
4
e
¡ Preporuèa se podešavanje gustoæe zapisa na
“64 kbps ili više” i “fixed”.! .
¡ Nemojte postavljati zaštitu od kopiranja na WMA
datoteke da bi se mogle reproduciratio na ovom ureðaju.
Oprez
¡ Nikada ne pridružujte “.mp3” ili “.wma”
ekstenzije imenima onih datoteka koje
nisu u MP3/WMA formatu. To može
prouzroeiti ne samo smetnje nego i ošteæenje
zvuènika i ošteæenje vašeg sluha .
Prikaz informacija
In the order
1
–
8
3
w
File Selection
In the order
–
y
q
5
6
r
8
7
MP3
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Tree 1
Tree 2
Tree 3
t
y
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalan broj datoteka/fodera
¡ Maksimalan broj datoteka: 999
¡ Maksimalan broj datoteka u jednom folderu: 255
¡ Maksimalna dubina stabla: 8
¡ Maksimalan broj foldera: 255 (ukljuèeni su Root folderi.)
Napomene:
¡ Ureðaj broji foldere bez obzira na postojanje ili
nepostojanje MP3/WMA datoteka.
¡ Ako odabrani folder ne sadrži niti jednu MP3/WMA
datoteku, najbliže MP3/WMA datoteke reproducirat
æe se redom za reprodukciju.
¡ Redoslijed reprodukcije može se razlikovati od
drugih MP3/WMA playera premda se koristi isti disk.
¡ Kada se prikazuje ime root foldera pojavljuje se ''ROOT''.
Prikazane toèke
¡ CD-TEXT
naziv diska
naziv pjesme
¡ MP3 (ID3 tag)
naziv albuma
¡ MP3/WMA
naziv foldera
naziv datoteke
¡ WMA (WMA tag)
naziv albuma
naziv pjesme/ izvoðaèa
naziv pjesme/izvoðaèa
Znakovi koji se mogu prikazati
¡ Imena datoteka i foldera u skladu sa standardom
svakog sustava datoteke. Pogledajte u uputstva
softwarea za pisanje.
¡ ASCII znakovi i specijalni znakovi mogu se prikazati
u svakom jeziku.
Napomene:
¡ Kod nekih softwera s kojim su MP3/WMA datoteke
dekodirane, možda neæe biti dobro prikazane
informacije o znakovima.
¡Znakovi i simboli koji se ne mogu prikazati pretvaraju se
u zvjezdicu (
).
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1321NW, CQ-C1311NW i CQ-C1301NW. Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1321NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
Modeli
Funkcije
Windows Media, i Windows znak
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi za Microsoft Corporation u
Sjedinjenim državama i/ilidrugim državama.
Autorska prava
Zakonom o zaštiti autorskih prava zabranjeno je
kopiranje, rasparèavanje i isporuka autorskim pravom
zaštiæanih materijala bez dopuštenja vlasnika autorskih
prava, osim za osobnu uporabu.
ACC
ON
è za paljenje
1 Klju
postavite na ACC ili ON
CQ-C1321NW
Boja na prikazu
plava
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
crna
crna
crvena
[DISP] (prikaz).
3 Pritisnite
Demo zaslon je otkazan i više se ne
pojavljuje.
poziciju.
[SRC] (PWR: napajanje).
2 Pritisnite
Pojavljuje se demo zaslon.
Napomena: Ako želite ukljuèiti napajanje i želite da
se pojavi demo poruka, držite pritisnuto [SRC] (PWR)
više od 4 sekunde (ACC ON).
Oprez
Provjerite da li ste odabrali OFF kada vaše vozilo nema ACC poziciju na kljuèu za paljenje
Ako to ne napravite može se istrošiti akumulator.
Za sat se upotrebljava 24-satni sustav.
Napomene:
¡ Sat podesite kada se na prikazu pojavi
“NO CT” .
¡ Kada primate FM Sustav radio podataka
(RDS), sat automatski podešava CT
Clock Time servis.
¡ Držite pritisnuto []] ili [[] za brzu promjenu broja.
: ima ACC
[[]: sati se podešavaju prema naprijed.
[]]: sati se podešavaju prema natrag.
5 Pritisnite [DISP].
bljeskaju minuta
6 Podesite minute.
minute unešene
1 Odaberite AM mod. (a “Radio (AM
[[]: minute se podešavaju prema naprijed.
[]]: minute se podešavaju prema natrag.
[LW/MW]/FM )”)
7 Pritisnite [DISP].
2
završeno
Pritisnite [DISP].
(prikaz sata)
sekunde .
Prikaz sata kada je iskljuèeno napajanje
Cl
Pritisnite
[DISP] da bi promijenili prikaz . (ACC ON)
bljeskaju sati
zelena
: nema ACC (tvornièki)
Za vozilo koje ima ACC , odaberite ON. (a “Podešavanje
funkcija ”) Raspoložive su slijedeæe funkcije. (tvornièki:
iskljuèeno)
¡Kada umetnete disk napajanje se automatski
ukljuèuje.
¡ Sat može biti prikazan i kada je iskljuèeno napajanje.
3 Držite pritisnuto [DISP] više od 2
prikaz iskljuèen
4 Podesite sate
sati unešeni
Karakteristike
Održavanje
2
¡ Visoka gustoæa zapisa i visoka ukupna frekvencija
preporuèa se za visoku kvalitetu zvuka .
¡ Ne preporuèa se odabir VBR (Variable Bit Rate) jer
vrijeme reprodukcije nije toèeno prikazano i zvuk može
preskakati .
¡ Reproducirani zvuk se razlikuje što ovisi o uvjetima
dekodiranja. Opširnije proèitajte u uputama o vašem
softwareu za dekodiranje i pisanje.
otisnuta strana
Èišæenje diska
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Razlike izmeðu 3
modela
Napomene o diskovima
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja ne možete reproducirati.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Kut instalacije
Napomene o MP3/WMA
kol: 1 set
Upute za instalaciju
Pribor za instalaciju (YEP0FZ5700)
Napomene:
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja ¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
kol: 2
i servisiranje.
Vijak i matica za montažu ¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
kol: 1
¡ Okvir za montažu i odvojna ploèica
Okvir zamontažu
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
(YEFX0217263)
kol: 1
Odvojna ploèica
Napomene o CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
(English
: YEFM285600)
(Deutsch : YEFM285601)
(Français : YEFM285602)
(Nederlands : YEFM285603)
(Svenska : YEFM285604)
(Italiano
: YEFM285605)
(Español
: YEFM285606)
(Dansk
: YEFM285607)
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesreæe ili ozljede.
¡P rije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Upute za uporabu
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Pribor
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog
aparata koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
TEXT
Etikete s upozorenjima
Ovaj aparat koristi laser.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila za gorivo,
koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.) za
ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije
u normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimu
ili smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom
akumulatora može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog
kratkog spoja. Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za
struju imaju posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Zaštite mehanizma diska.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruæini.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe.
Uvijek zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V D C sustavom akumulatora.
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
niti upravljati sustavom.
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
Prvo ukljuèivanje napajanja
SCROLL
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
Upozorenje uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
PTY
DISP
6
Oprez
Podešavanje ACC
5
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu u vozilu. ❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
kada je iskljuèen motor vozila.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
Podešavanje sata
4
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i iskustvo.
Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira vaš prodavaè.
Panasonic nije odgovoran za nikakve probleme koji su
naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Opæenito
3
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj ons
OPREZ
kvalificiranom osoblju u servisu.
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testna voltaža 14.4 V, negativeo uzemljenje
Trenutna potrošnja
manje od 2.2 A (CD mode 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50 W x 4 (kod 1 kHz), maksimalna kontrola glasnoèe
Granice podešavanja zvuka
Bass: ±12 dB kod 100 Hz, Treble: ±12 dB kod 10 kHz
Otpor zvuènika
4–8Ω
Pre-amp izlazna voltaža 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-amp izlazni otpor
200 Ω
Dimenzije (Š x V x D)
178 x 50 x 160 mm
Težina
1.3 kg
Ako se osiguraè istroši, posavjetujte se s vašim prodavaèem ili najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili izravno
spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroeiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije zamjena
osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Protuprovalni sustav
Disc Player
MUTE/SQ
2
D·M
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Uzorkovana frekvencija
8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
1 bit DAC sustav
Pick-up tip
Astigma 3-beam
Izvor svjetla
laserski poluvodiè
Duljina vala
790 nm
Reakcija frekvencija
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na razinu buke
96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
ispod mjerljivih granica
Odvajanje kanala
75 dB
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv.
(Anti-Theft System)
1
upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da u
potpunosti razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno
upotrebljavali ovaj priruènik i sustav.
Èišæenje
ureðaja
CQ-C1321N
SRC
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo kako
Osiguraè
PUSH SEL
APM
PWR
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava za
vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog toga
što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku.
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Upute za upurabu
VO
L
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
Laserski proizvod
CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Oprez
Oprez
¡ Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju vodi
ili pretjeranoj vlazi.
¡ Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na ureðaju,
jer to može prouzroèiti lagani elektrièni udar.
¡Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
FM
Radio
Hrvatski
Priprema
Mjere opreza
Montaža
Raspon frekvencija
87.5 MHz – 108 MHz
Upotrebljiva osjetljivost 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Stereo odvojenost
35 dB (kod 1 kHz)
AM (MW)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèicena mjesto.
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti 2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok ne
3 Povucite prema sebi
èujete “klik”.
4 Odvojnu ploèicu stavite u kutiju .
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Napomena:
¡ Specifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez obavijesti zbog poboljšanjima.
¡ Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati od onih na vašem ureðaju.
2
1
Nema jamstva
Gornji opis udovoljava našim istraživanjima od
prosinca 2004. nema jamstva za reprodukciju i
prikaz MP3/WMA.
1
2
prikaz sata
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement