Panasonic CQC1312NW Operating instructions

Panasonic CQC1312NW Operating instructions
CQ-C1312NW
MP3-, WMA-, CD-lejátszós autórádió
Kezelési útmutató
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://www.panasonic.co.jp/global/
● A készülék használata elôtt kérjük, hogy gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen.
Tartalomjegyzék
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Biztonsági információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mielôtt ezt a kezelési útmutatót elolvassa . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Elôkészületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az elsô bekapcsoláskor (bemutató üzemmód) . . . . . . . . . . . 6
ACC beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Általános megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Általános mûködtetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rádiórész kezelése (AM [LW/MW] / FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mûködtetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádió üzemmód kijelzô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A memóriában tárolt rádióadók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rádiós adatrendszer (RDS) adásainak vétele az FM sávban 10
Az RDS alapelve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
AF (Alternative Frequency: alternatív frekvencia) . . . . . . . . 10
TA (Traffic Announcement: Közlekedési közlemények) . . . . . 11
Mûsorszámtípus szerinti vétel (PTY: Programme Type) . . . 11
Lemezlejátszó kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mûködtetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Lemezlejátszás üzemmód kijelzô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Véletlenszerû, Ismételt, belehallgatásos lejátszás . . . . . . . 13
Megjegyzések az MP3/WMA mûsorokról . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Szempontok, amelyeket figyelembe kell venni
az MP3/WMA fájlok felvételénél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Funkciók beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funkció menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Audiobeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Audiomenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Biztosító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lopás elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Az elôlap eltávolítása/visszahelyezése
(lopás elleni védelem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Megjegyzések a lemezekrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tartozékok
CQ-C1312NW
CQ-C1312NW
MP3-, WMA-, CD-lejátszós autórádió
MP3-, WMA-, CD-lejátszós autórádió
Kezelési útmutató
Beépítési útmutató
Kezelési útmutató
1 db
Beépítési útmutató
1 db
Garanciajegy
1 db
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http:/www.panasonic.co.jp/global/
● A készülék használata elôtt kérjük, hogy gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen
● A készülék használata elôtt kérjük hogy gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg hogy a késôbbiekben is segítségé
Megvásárolható tartozék
Beépítési készlet (YEP0FZ5700)
Rögzítést oldó lapok
2 db
Felerôsítô csavarorsó
1 db
Tartókeret (YEFX0217263)
1 db
Takarókeret (YEFC05658)
1 db
Csatlakozó (YEAJ02874)
1 db
• Az eltávolítható elôlap tartótokja
(YEFA131839)
• A meghibásodások megelôzésére és a biztonság érdekében használja a külön megvásárolható eltávolítható elôlap tartótokot.
(YEFA131839)
Megjegyzés
• Minden tartozék megnevezésénél a zárójelben lévô jelölés a karbantartáshoz és szervizeléshez szükséges kód.
• A beépítési keret és takarólap a készülékkel egybeépítve kerül szállításra.
• A tartozékok és azok kódjele elôzetes bejelentés nélkül megváltozhat, a mûszaki haladás érdekében.
2
Biztonsági információk
■ Gondosan olvassa el az errôl a készülékrôl, valamint autójának
egyéb audiokészülékérôl szóló kezelési útmutatókat, mielôtt használja az audiorendszert. Ezek az útmutatók felvilágosításokkal
szolgálnak a rendszer biztonságos és megfelelô használatáról.
A Panasonic nem vállal semmiféle felelôsséget az olyan problémákért, amelyek az ebben a kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredhetnek.
Veszély
■ Ebben a kezelési útmutatóban piktogramok mutatják, hogy miként
használja biztonságosan a készüléket és figyelmezteti a lehetséges veszélyekre, amelyek a helytelen csatlakoztatásokból és mûködtetésekbôl eredhetnek. A piktogramok jelentését az alábbi magyarázatok ismertetik. Fontos, hogy ön teljes mértékben megismerje a piktogramok jelentését ennek a kezelési útmutatónak és
az audiorendszernek a megfelelô használatához.
Ez a piktogram fontos kezelési útmutatásokra és beépítési információkra utal. Az útmutatások figyelmen kívül
hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
Figyelmeztetés
Ez a piktogram fontos kezelési útmutatásokra és
beépítési információkra utal. Az útmutatások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ügyeljen a következô veszélyekre,
amikor a készüléket telepíti.
Veszély
❏ Bontsa az akkumulátor negatív (–) pólusát, mielôtt beépíti a
készüléket.
Ha nem bontja az akkumulátor negatív (–) pólusát a bekötéseknél és a beépítésnél, az áramütést és sérülést okozhat rövidzárlat esetében. Bizonyos autók elektromos biztonsági rendszerrel
vannak ellátva, amelynél speciális eljárást kell követni az akkumulátor csatlakozásának bontásánál.
Ezeknek az eljárásoknak a nem megfelelô betartása esetében az elektromos biztonsági rendszer aktiválódhat, amely
a jármû sérülését és személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ügyeljen a következô veszélyekre,
amikor használja ezt a készüléket.
❏ Vezetés közben az autót vezetô személy ne figyelje a kijelzôt és ne kezelje a készüléket.
A kijelzô figyelése vagy a készülék mûködtetése elvonja a vezetô figyelmét a jármû elôtti történésektôl és balesetet okozhat.
Minden esetben álljon le az autóval biztonságos helyen, használja a kéziféket, mielôtt a kijelzôt figyeli vagy kezeli a készüléket.
❏ Ne használjon biztonsággal összefüggô részeket a beépítéshez, testeléshez vagy egyéb más célra.
Ne használja az autó biztonsággal összefüggô részeit (üzemanyagtartály, felfüggesztések, fékek, kormánykerék, pedálok,
légzsák stb.) a kábelezés vagy a készülék, illetve tartozékainak
rögzítésére.
❏ Megfelelô tápfeszültséget használjon.
Ezt a készüléket negatív testelésû, 12 V egyenfeszültségû akkumulátorfeszültségre tervezték. Ne mûködtesse ezt a készüléket semmilyen egyéb akkumulátor rendszerrôl, mint például
24 V-os akkumulátor rendszer.
❏ A készülék lemezjátszó mechanikájának védelme.
Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülék lemeznyílásába.
❏ Tilos ezt a készüléket a légzsák borítójához vagy olyan
helyre beépíteni, ahol befolyásolja a légzsák mûködését.
❏ Ellenôrizze a csôrendszereket, üzemanyagtartály, elektromos vezetékezést és egyéb részeket, mielôtt beépíti ezt a
készüléket.
Ha lyukat kell készíteni az autó alvázán a készülék felerôsítésére vagy a vezetékezésére, elôször ellenôrizze, hogy hol vannak
az elektromos vezetékek, az üzemanyagtank, egyéb vezetékek.
Ha lehet, kívülrôl készítsen lyukat.
❏ Ne szedje szét, ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne próbálja megjavítani. Ha
a készüléket javítani kell, forduljon Panasonic márkaszervizhez.
❏ Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott.
Ha a készülék meghibásodott (nincs tápfeszültség, nincs hang
stb.) vagy rendellenesség történt (idegen tárgy jutott bele, víz
érte, füstöt vagy szokatlan szagot érez) azonnal kapcsolja ki és
forduljon a megfelelô szakszervizhez.
❏ Ne építse be olyan helyre a készüléket, ahol zavarja a kilátását.
❏ Ne ágaztassa el ennek a készüléknek a tápfeszültség-kábelét más készülék tápfeszültség-ellátására.
❏ A megadott értékû biztosítót szakképzett szerviz cserélje.
Ha a biztosító megszakadt, szüntesse meg az okát, és az erre
a készülékre elôírt értékûre cserélje ki szakképzett szerviz szakember. Nem megfelelô biztosító használata füstöt, tüzet vagy a
készülék károsodását okozhatja.
❏ A beépítés és a kábelek bekötése után ellenôrizze az egyéb
elektromos készülékek mûködôképességét.
Rendellenes körülmények közötti hosszabb használat tüzet,
elektromos áramütést, vagy közlekedési balesetet okozhat.
❏ Légzsákkal rendelkezô autóba történô beépítés elôtt egyeztesse az autó gyártójával a figyelembe veendô veszélyeket
és figyelmeztetéseket.
❏ Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne akadályozzák a vezetésbe, a be- és kiszállásnál.
❏ Szigeteljen le minden szabad vezetéket a rövidzárlatok
megelôzésére.
3
Biztonsági információk (folytatás)
Ügyeljen a következô figyelmeztetésekre,
amikor beépíti a készüléket.
Figyelmeztetés
❏ A beépítést és a bekötést szakképzett szervizszakember
végezze.
A készülék beépítése speciális gyakorlatot és ismereteket igényel. A maximális biztonság érdekében célszerû a kereskedôtôl
információt kérni a beépítést végzô szervizre vonatkozóan.
A Panasonic nem vállal semmiféle felelôsséget a saját maga által történô beépítésbôl eredô problémákért.
Ügyeljen a következô figyelmeztetésekre,
amikor használja ezt a készüléket.
❏ Az alkalmas hangerôszintet állítsa be.
Kellôen alacsony hangerôszintet állítson be, hogy vezetés közben figyelni tudjon az útra és a közlekedési körülményekre.
❏ Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban történô használatra
tervezték.
❏ Kövesse a beépítésre és bekötésre vonatkozó utasításokat.
Az utasítások be nem tartásából eredô helytelen beépítés és
bekötés balesetet vagy tüzet okozhat.
❏ Ne mûködtesse hosszabb ideig ezt a készüléket, ha az autó
motorja nem mûködik.
Az audiorendszer hosszabb ideig történô mûködtetése kikapcsolt autómotor esetében kimerítheti az akkumulátort.
❏ Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezetékeket.
A bekötésnél ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a vezetékeket. Figyeljen arra, hogy az autó fém részei, csavarok és mozgó részek (mint például az ülések helyzetét állítható sínek) ne csíphessék be a vezetékeket. Ne sértse meg, ne húzza meg, ne hajlítsa meg vagy ne tekerje meg a vezetékeket. Ne vezesse a kábeleket hôforrás közelébe. Ne helyezzen rá nehéz tárgyat. Ha a
vezetéket éles fém éleknél kell vezetnie, szigetelôszalaggal
vagy hasonlóval védje a vezetékeket.
❏ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy túlzott hô hatásának.
Ellenkezô esetben a készülék belsô részeinek hômérséklete
megnô, és füstképzôdést, tüzet vagy a készülék egyéb meghibásodását okozhatja.
❏ Ne használja ezt a készüléket ott, ahol víznek, nedvességnek vagy pornak van kitéve.
Füstképzôdést, tüzet vagy a készülék egyéb meghibásodását
okozhatja, ha a készülék víznek, nedvességnek, pornak van kitéve. Különösen ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje víz autómosáskor vagy amikor esik az esô.
❏ A beépítéshez a megadott alkatrészeket és szerszámokat
használja.
A mellékelt vagy megnevezett tartozékokat használja, és alkalmas szerszámokat használjon a beépítéshez. A mellékelt vagy
javasolt tartozékok helyett másnak a használata a készülék belsô meghibásodásához vezethet. Hibás beépítés balesetet
okozhat, meghibásodás vagy tüz keletkezhet.
❏ Ne zárja el a levegôáramlást vagy a készülék külsô felületét.
Ezeknek a részeknek a szellôzéstôl való elzárása a készülék
belsejének túlmelegedését eredményezheti, amely tüzet vagy
egyéb meghibásodást okozhat.
❏ Ne építse be olyan helyre ezt a készüléket, ahol erôs rezgésnek van kitéve vagy a felerôsítés nem stabil.
Ne építse be ezt a készüléket ferde vagy erôsen hajlított felületre. Ha a készülék beépítése nem stabil, a készülék leeshet vezetés közben és ez balesetet vagy sérülést okozhat.
❏ A készülék beépítésének szöge.
A készüléket lehetôleg vízszintes helyzetbe építse be úgy, hogy
az elôlapot megfelelô szögben lássa, de 30°-nál nem nagyobb
szögben. A használónak figyelembe kell vennie, hogy bizonyos
helyeken korlátozva lehet, hogy miként és hogyan építse be ezt
a készüléket. Forduljon a szakkereskedôhöz a további részletekért.
❏ Viseljen kesztyût a biztonság érdekében. Ügyeljen arra,
hogy a kábelezést teljesen végezze el, mielôtt beépíti a készüléket.
❏ A készülék meghibásodásának érdekében ne csatlakoztassa a tápfeszültség-ellátást, mielôtt a teljes bekötést nem fejezte be.
❏ Ne csatlakoztasson egynél több hangsugárzót egy hangsugárzó vezetékpárra (kivétel, ha magas hangsugárzót használ).
4
Lézert tartalmazó készülékre vonatkozó figyelmeztetések
Biztonsági információk (folytatás)
A figyelmeztetô feliratok és azok elhelyezése
CLASS 1 LASER PRODUCT
• 1-es lézerteljesítmény osztályba tartozó készülék.
FIGYELEM
LÉZERSUGÁRZÁS LÉP FEL,
HA A BURKOLATOT ELTÁVOLÍTJA.
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A SUGÁRBA.
Figyelem
Ez a készülék 1-es lézerteljesítmény osztályba tartozik.
Ez a készülék lézert tartalmaz. Ha a készüléket másképpen kezeli vagy használja, mint ahogy az ebben a
kezelési útmutatóban le va írva, veszélyes sugárzás
léphet fel. Ne távolítsa el a burkolatot, és ne próbálja
saját maga megjavítani a készüléket. A javítást bízza a
szakszervizre.
Ne szedje szét a készüléket
és ne próbálja megjavítani.
A készülék igen bonyolult felépítésû és egy lézerletapogató egységet tartalmaz, amely a lemezek felületérôl kiolvassa az információt. A sugárzás gondosan van árnyékolva, hogy az a készülék belsejében maradjon, és onnét ne
juthasson ki. Ezért ne próbálja meg szétszedni a készüléket, ne cseréljen alkatrészeket, mert ez áramütést vagy lézersugárzást eredményezhet.
A készülék nézete
(Felsô oldal)
Információk az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosainak számára
(otthoni felhasználás esetében)
Ez a szimbólum a termékeken és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelenti, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket nem szabad belekeverni az általános háztartási hulladékba. A megfelelô kezelés, újrahasznosítás, visszanyerés érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket a kijelölt gyûjtôhelyeken helyezze el, ahol bérmentesen átveszik. Más megoldás
egyes országokban, hogy ezeket a termékeket a helyi kiskereskedônek juttatja vissza a hasonló új termék vásárlásakor.
Ezeknek a termékeknek a megfelelô kezelése segíteni fog az értékes anyagok megtakarításában, és megelôzi bármilyen, az emberi egészségre káros hatásokat, valamint védi a környezetet a helytelen hulladékkezelésbôl eredô szennyezéstôl.
Kérjük, forduljon a helyi képviselethez a további részletekért, a legközelebbi kijelölt begyûjtési helyrôl.
Esetleg büntetést alkalmazhatnak az ilyen hulladékok nem megfelelô megsemmisítéséért, a nemzeti elôírások szerint.
Kereskedelmi felhasználók részére az Európai Unióban
Az elektromos vagy elektronikus készülékek hulladékként történô kezelése érdekében forduljon a kereskedôhöz vagy a szállítóhoz további információkért.
Hulladékkezelés az Európai Unión kívüli országokban
Ez a szimbólum csak az Európai Unió tagországai számára érvényes. Ha az elhasználódott készüléket hulladékként kívánja kezelni, forduljon a
helyi hatóságokhoz vagy kereskedôhöz és tájékozódjon a megfelelô hulladékkezelési eljárásról.
Mielôtt ezt a kezelési útmutatót elolvassa
A Panasonic üdvözli Önt, mint termékei vásárlóinak egyre bôvülô családjának a tagját.
Törekvésünk az, hogy korszerû, precíz elektronikai és mechanikai tervezésû, gondosan megválogatott alkatrészekbôl gyártott, és olyan szakemberek által készített terméket bocsássunk ki, akik büszkék az általuk gyártott készülékekre, hírnevükre. Tudjuk, hogy ez a készülék sok kellemes órát fog szerezni Önnek. A készülék minôségének, értékeinek, használhatóságának megismerése után Ön szintén büszke lesz, hogy
ehhez a családhoz tartozik.
5
ACC beállítás
Az elsô bekapcsoláskor
(bemutató üzemmód)
Elôkészületek
Az elsô használatkor a bemutató üzenet fog megjelenni a kijelzôben. Nyomja meg a [DISP] gombot a normál üzemmódhoz
történô átkapcsolásra.
1
Állítsa autójának gyújtáskapcsolóját ACC vagy ON
helyzetbe.
2
Nyomja meg az [SRC] (PWR: bekapcsolás) gombot. A bemutató képernyô megjelenik.
Figyelmeztetés
3
Megjegyzés
Ha be akarja kapcsolni a készüléket, és szeretné látni a bemutató üzenetet, kb. 4 másodpercig tartsa megnyomva az
[SRC] (PWR: bekapcsolás) gombot. (ACC bekapcsolt állapotában).
Ügyeljen arra, hogy OFF (Ki) állásba kapcsolja, ha autója gyújtáskapcsolója nem rendelkezik ACC
helyzettel. Ellenkezô esetben az akkumulátor lemerülhet.
ACC kapcsoló állással rendelkezô autó esetében válassza az ON
(be) beállítást (➜ lásd késôbb). A következô funkciók lehetségesek
[gyári beállítás: ki (OFF)].
• A készülék automatikusan bekapcsolódik, ha lemezt helyez be.
• Az órakijelzés a készülék kikapcsolása után is kijelzésre kerülhet.
Az órakijelzés 24 órás rendszerben mûködik.
Megjegyzések
• Állítsa be az órát, ha a „NO CT” (nincs óraidô) jelenik meg
a kijelzôn.
• Ha az FM sávban Radio Data System (DS) rádióadót
vesz, az óraidô automatikusan kerül beállításra az RDS
rádióadó által.
• Tartsa megnyomva a [<] vagy [>] gombot a számok
gyors változtatásához.
Az óra beállítása
Nyomja meg a [DISP] (kijelzô) gombot.
A bemutató képernyô törlôdik, és többet nem jelenik
meg.
1
5
6
3
Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva a [DISP] gombot.
Állítsa be a percet.
[>]: A perc értékét növeli.
[<]: A perc értékét csökkenti.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Az óraidô beállítása
komplett.
(óra kijelzés)
Az óra jelzése villog.
4
Nyomja meg a [DISP] gombot
A perc megadásra
kerül.
7
2
: Van ACC gyújtáskapcsoló állás.
A perc jelzése villog.
Válassz az AM rádió vételt (lásd késôbb, Rádiórész kezelése).
Nyomja meg a [DISP] (kijelzô) gombot
: Nincs ACC gyújtáskapcsoló állás.
Állítsa be az órát.
Az óraidô kijelzése kikapcsolás után
Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelzô váltására (bekapcsolt ACC helyzetben).
Kijelzô kikapcsolva
Az óra megadásra
kerül.
[>]: Az óraidôt növeli.
[<]: Az óraidôt csökkenti.
Óraidô kijelzés
6
Általános megjegyzések
[VOL] (hangerô)
[MUTE] (némítás)
Nyomógomb a némítás be-/kikapcsolására
(SQ) (hangzáskép)
A hangzáskép (SQ) kiválasztására szolgál. (Több mint 1 másodpercig tartsa nyomva.)
[SRC] (jelforrás)
Jelforrások kiválasztása
(PWR) (be-/kikapcsoló)
A készülék be-/kikapcsolására
szolgáló nyomókapcsoló
A készülék be-/kikapcsolása
Hangzáskép (SQ = Sound Quality)
Állítsa az autó gyújtáskapcsolóját ACC vagy ON helyzetbe.
Bekapcsolás:
Nyomja meg az [SRC] (PWR) gombot.
Kikapcsolás:
Több mint 1 másodpercig tartsa megnyomva az [SRC] (PWR) gombot.
Általános mûködtetés
Jelforrás kiválasztása
Nyomja meg az [SRC] gombot a jelforrás megváltoztatására.
(rádió)
(A hangerô beállítási tartománya: 0–40, gyári beállítás: 18.)
Fordítsa el a [VOL] (hangerô) gombot.
Némítás
Ki:
Újra nyomja meg a [MUTE] gombot.
Több mint 1 másodpercig tartsa nyomva az [SQ] gombot, a hangzáskép funkció aktiválására.
Nyomja meg az [SQ] gombot a következô hangzásképek kiválasztására.
(FLAT) (kiegyenlített) lineáris frekvenciaátvitel: semmilyen frekvenciasávban nem tartalmaz kiemelést (gyári beállítás)
(POP): széles sávú és mély hangzás; enyhe
mély és magas hang kiemelés.
Hangerô beállítása
Nyomja meg a [MUTE] gombot. (A
világít.)
1
2
(ROCK) (rock) gyors, kemény hangzás:
kiemeli a mély és magas hangokat.
(lemez lejátszás)
Be:
A hangzáskép funkcióval különbözô hangzásképeket tud
egyetlen gombbal kiválasztani az Ön által hallgatott zenétôl
függôen.
felirat
7
(VOCAL) (vokál) tiszta hangzás: kiemeli a
közepes frekvenciájú hangokat és enyhén
emeli a magas hangokat.
Megjegyzések
• Ha hangzáskép funkció üzemmódban 5 másodpercen
belül nem végez beállítást, a kijelzô normál üzemmódra
tér vissza.
• A hangzáskép beállításánál a mély és magas hangok befolyásolják egymást. Olyan esetekben, amikor ez torzítást
okoz a hangjelben, újra állítsa be a mély/magas hangszínt vagy a hangerôt.
Rádiórész kezelése (AM [LW/MW] / FM)
[BAND] (vételi sáv)
kiválasztja a rádió vételi sávját.
(APM) (Auto Preset Memory) (automatikus rádióadó tárolás) a rádióadók
automatikus behangolására és a memóriában történô tárolására szolgál.
(Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva.)
AM [LW/MW] / FM =
AM [hosszú-/középhullám] / URH
[DISP] (kijelzô)
A kijelzôn megjeleníthetô információk átkapcsolására
szolgál.
[SRC] (jelforrás)
A jelforrások kiválasztására szolgál.
1
2
[1] – [6]
Számgombok
Az elôválasztott rádióadók kiválasztására szolgálnak rádió
üzemmódban, illetve az éppen
beállított rádióadót tárolhatja.
(Több mint 2 másodpercig tartsa
nyomva.)
Nyomja meg az [SRC] gombot a rádióüzemmód kiválasztására.
Nyomja meg a [BAND] gombot a kívánt vételi sáv kiválasztására.
[TUNE <] [TUNE >] (hangolás)
Frekvencia léptetése fel/le irányban. (Több
mint 0,5 másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el a rádióadók keresésére.)
3
Válasszon ki egy rádióadót.
Frekvencia beállítása
[TUNE <]: csökkenô frekvenciákhoz
[TUNE >]: növekvô frekvenciákhoz.
Mûködtetés
Megjegyzés
Több mint 0,5 másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el
a keresô hangoláshoz.
A memóriában tárolt rádióadók
Nyomja meg a megfelelô [1]-tôl [6]-ig terjedô számgombok
egyikét, ahol a kívánt rádióadót tárolta.
8
Rádiórész kezelése (AM [LW/MW] / FM) (folytatás)
Világít,
URH sztereó
rádió vételnél
Vételi sáv
Kijelzés váltása
Frekvencia
Elôválasztott
programhely
száma
Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelzés megváltoztatására.
AM (LW/MW) (hosszú-/középhullám) vételi sáv.
Rádió üzemmód kijelzô
Vételi sáv/frekvencia
CT (óraidô)
FM (URH) vételi sáv
Vételisáv/frekvencia
PS (Rádióadó neve)
CT (óraidô)
RDS üzemmód
PS (rádióadó neve)
Vételi sáv/frekvencia
CT (óraidô)
A memóriában tárolt rádióadók
Maximum 6-6 rádióadó tárolható az FM1, FM2, FM3 és az
AM (hosszú-/középhullámú) sávokon a programhelyeken.
A tárolt rádióadók egyszerûen kihívhatók az [1]–[6] programhely gomb egyikének megnyomásával.
Automatikus rádióadó tárolás a memóriában
(APM)
Kézi rádióadó tárolás a memóriában
Egy rádióadó kézi tárolása a memóriában.
1
2
Válassza ki a vételi sávot és a frekvenciát.
Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva valamelyik
programhely gombot [1]-tôl [6]-ig, a behangolt rádióadó
tárolására.
A jól vehetô rádióadók automatikusan tárolódnak az elôválasztható programhelyeken.
1
2
Válassza ki a vételi sávot.
(a kijelzô egyszer villan)
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [BAND]
(APM: Auto Preset Memory, azaz automatikus rádióadó tárolás memória) gombot.
A 6 legnagyobb térerôvel vehetô rádióadó automatikusan tárolódik a memóriában az [1]-tôl [6]-ig terjedô
programhelyeken.
A behangolás után a készülék sorra léptet a programhelyeken, 5 másodperces idôtartamokkal.
Megjegyzés
Az új rádióadók felülírják a memóriahelyeken már tárolt adókat a leírt eljárások során.
9
Megjegyzés
Az új rádióadót felülírják a memóriahelyen már tároltakat.
Rádiós adatrendszer (RDS) adásainak vétele az FM sávban
RDS = Radio Data System, azaz rádiós adatrendszer. Azok a kényelmes funkciók, mint az AF, TA, PTY csak RDS-adással lefedett körzetekben lehetségesek.
Bizonyos URH rádióadók a mûsorok mellett RDS adatokat is
sugároznak. Ez a készülék lehetôséget nyújt ezeknek az
adatoknak a kényelmes hozzáféréséhez.
Az RDS szolgáltatások hozzáférése körzetenként változik.
Amennyiben az Ön körzetében nincs RDS szolgáltatású rádióadó, a következô szolgáltatások sem elérhetôk.
A következô funkciók RDS rádióadó vétele esetében elérhetôk.
Az RDS alapelve
AF
Frequency:
alternativ
frekvencia)
AFAlternative
(Alternative
Frequency:
alternatív
frekvencia)
A következô funkciók lehetségesek, ha az AF funkció aktív
(
jelzés világít).
• Ha a vételi körülmények rosszak, úgy a jobb vételt biztosító adó automatikusan kerül behangolásra.
• Ha az automatikus rádióadó tárolás a memóriában (APM)
volt kiválasztva, csak az RDS adók kerültek tárolásra a
memóriában.
• Ha egy programhelyen tárolt adót választott ki, a legjobb
vételt biztosító rádióadó automatikusan kiválasztásra kerül. (BSR = Best Stations Research: legjobban vehetô rádióadó keresés)
Megjegyzések
• Az AF érzékenység beállítható.
• Az AF lehetséges tartománya beállítható. (➜ lásd a Funkciók beállítása címû fejezet)
TATA(Traffic
Announcement:
közlekedési
közlemény)
(Traffic
Announcement:
közlekedési
közlemény)
A következô funkciók lehetségesek, ha a TA funkció aktív
(
jelzés világít).
• TP (közlekedési közlemények) rádióadót automatikusan keres a készülék és átkapcsol TA üzemmódra, ha addig nem
TP rádióadót vett, vagy a TP rádióadó vétele gyenge volt.
• Ha rádióadó keresést végez, vagy az APM funkciót használta, csak TP rádióadók kerülnek kiválasztásra.
AF (Alternative Frequency:
alternatív frekvencia)
AF-szint beállítás
Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva a [TA] (AF) gombot,
az AF-szint beállításra.
Alacsony AF mûködési érzékenység (gyári beállítás)
• Ha a TA ON (TA be) funkciót választotta ki, a készülék automatikusan rádió üzemmódra vált (még ha más üzemmódot választott ki), amikor közlekedési közlemények
kezdôdnek. Amikor a közlekedési közlemények befejezôdtek, a készülék visszatér az elôzô üzemmódhoz. (TA
készenléti üzemmódra kapcsolódik.)
PTY
Type: mûsorszám
típus)
PTY(Program
(Programme
Type: mûsorszámtípus)
A következô funkciók lehetségesek, ha a PTY funkció aktív.
• A behangolt rádióadó által sugárzott mûsor mûsorszámtípusa kijelzésre kerül (PTY).
• Lehetséges a mûsorszámtípus szerinti programok keresése (PTY).
Megjegyzés
A mûsorszámtípus (PTY) kijelzés nyelvének kiválasztására
van mód. (➜ lásd a „Funkciók beállítása” címû fejezetnél.
AzAz
RDS
egyéb
funkciói
RDS
egyéb
funkciói
CT (Clock Time: óraidô)
Az óraidô automatikusan beállításra kerül.
PS (Programme Service Name: rádióadó neve)
A rádióadó frekvenciája, valamint a neve is megjelenik.
EON (Enhanced Other Network: más adóhálózatokról
kiemelt információ)
Az RDS információk folyamatosan megújításra kerülnek, a
pillanatnyi helyzettôl függôen.
EON-TA
Közlekedési információk vétele az éppen kiválasztott és más
adóhálózatok rádióadóitól.
Rendkívüli közlemények vétele
Rendkívüli közlemények vételénél automatikusan megjelenik a kijelzôben az ALARM felirat.
PI Seek (Programme Identification Seek:
Mûsorazonosító keresés)
Ha a rádióvétel gyenge az elôválasztott rádióadók esetében, nyomja meg ugyanazt a számú programhely gombot.
Megkezdôdik a jobb vételt biztosító rádióadó keresése.
Újra nyomja meg ugyanazt a programhely gombot a keresés
törlésére.
Magas AF mûködési érzékenység
Megjegyzés
PI kereséshez elôször a TA funkciót kell törölni, majd a
PI keresés ezután lép életbe.
Amikor az RDS rádióadó AF hálózatot
nem kívánja használni.
10
TA (Traffic Announcement:
Közlekedési közlemények)
Rádiós adatrendszer (RDS) adásainak vétele az FM sávban (folytatáás)
TA be-/kikapcsolás
Csak közlekedési információknál (TA némítás)
Nyomja meg a [TA] gombot a TA funkció be- és kikapcsolására.
PTY be-/kikapcsolása
Ha csak közlekedési információkat akar hallgatni, aktiválja a
TA funkciót és állítsa a hangerôt minimumra (0-ra) FM
üzemmódban.
Amikor a közlekedési információk megkezdôdnek, a hangerô a TA funkciónál beállított szintre fog állítódni. (➜ lásd az
„Audiobeállítások” címû fejezetnél)
Részletes mûsorszámtípus szerinti választás
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [DISP] (PTY)
gombot a PTY funkció be- és kikapcsolására.
1
Nyomja meg a [<] vagy a [>] gombot a mûsorszámtípus kiválasztására.
2
Nyomja meg a [BAND] gombot.
A keresés megkezdôdik.
Mûsorszámtípus szerinti vétel (PTY: Programme Type)
Mûsorszámtípus szerinti keresés (PTY Search)
A PTY funkció segítségével lehetséges a különbözô mûsorszámtípusokat keresni, amelyek eredetileg be vannak programozva.
Nyomja meg az [1] vagy [6] gombot a mûsorszámtípus kiválasztására, PTY üzemmódban.
Mûsorszámtípus
Tartalom
1
Hírek
Hírek
2
Beszéd
Események, információ, oktatás,
dráma, kultúra, tudomány, vegyes,
idôjárás, pénzügy, gyermekmûsor, társasági mûsor, vallás,
telefonos mûsor, utazás, szabadidô, dokumentum
3
Sport
Sportok
4
Popzene
Popzene
5
Komolyzene
Komolyzene
6
Zene
Rockzene, szórakoztató zene,
könnyûzene, egyéb zene,
dzsessz, country, nemzeti,
oldies, népzene
Hasonló mûsorszámtípusú rádióadó keresésére nyomja
meg a [BAND] gombot.
Megjegyzések
• Ha nem található megfelelô mûsorszámtípusú rádióadó,
a NONE (nincs) kijelzés jelenik meg.
• A kívánt mûsorszámtípus megnevezése 5 másodpercig
megjelenik.
• A programhelyek tartalma cserélhetô.
11
Megjegyzés
• A keresés megállítására nyomja meg a [BAND] (SET:
beállítás) gombot.
• Ha nem található megfelelô mûsorszám típusú rádióadó,
a NONE (nincs) kijelzés jelenik meg.
A PTY elôválasztott mûsorszámtípusok
cseréje
Az eredetileg beállított mûsorszámtípusokat tetszés szerint
megcserélheti.
1
2
Válasszon ki egy mûsorszámtípust, amelyet elôre akar
programozni.
Kövesse az eredeti programozási eljárást. (➜ lásd
A memóriában tárolt rádióadók címû részben)
Lemezlejátszó kezelése
[FF] [EE]
Lejátszás üzemmódban a következô/
elôzô mûsorszámra/fájlra lép.
Tartsa nyomva az egyik gombot a gyors
elôre/gyors vissza irányú kereséshez.
Lemeznyílás
Helyezzen be egy lemezt, feliratos oldalával
felfelé.
Megjegyzés
• A készülék automatikusan bekapcsolódik,
amikor lemezt helyez be, bekapcsolt ACC
gyújtáskapcsoló állásnál.
• Olyan lemezt, amelyen CD-DA adatok és
MP3/WMA adatok is vannak, esetleg nem
játszhatók le megfelelôen.
[▲] (Lemezkiadás)
Kiadja a lemezt.
(❙❙/E) (Szünet/lejátszás)
Lejátszás állásban átkapcsol
lejátszás/pillanat állj (szünet)
között.
[SRC] (jelforrás)
A jelforrás kiválasztására szolgál.
[DISP] (kijelzô)
Átkapcsolja a kijelzô
információját.
Lemez kijelzô
Léptetés az elôzô/következô mappára.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
(véletlenszerû)/(belehallgatás)/(ismétlés) gombok
(SCROLL) (gördítés)
Gördíti az információt a kijelzôn.
• Ne helyezzen be lemezt, ha a
jelzés világít.
• Vegye figyelembe a Megjegyzések a lemezekrôl címû
Figyelmeztetés
fejezetben leírtakat.
• Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezek lejátszását.
1
2
Nyomja meg az [SRC] gombot, a lemez lejátszás
üzemmód kiválasztására.
Mappaválasztás (MP3/WMA)
Nyomja meg a [∧] / [∨] gombot.
Válassza ki a kívánt részt.
Mûsorszám/fájl
kiválasztás
Mûsorszám/fájl
kiválasztás
Mûködtetés
• Ha 8 cm átmérôjû lemezt helyezett be, kapcsolja ki az autó ACC kapcsolóját, majd újra kapcsolja be és ezután
nyomja meg a lemezkiadó gombot [▲] .
• Ne helyezzen idegen tárgyat a lemeznyílásba.
Szünet (pillanat állj)
Nyomja meg a [❘FF] vagy [EE❘] gombot.
Nyomja meg a [BAND] (❙❙/E) gombot.
Megjegyzés
A gyors elôre-/visszakeresésre tartsa megnyomva az egyik
gombot.
Lemezlejátszás (CD-DA):
Elôzô/következô mûsorszámra történô léptetés.
Lemezlejátszás (MP3/WMA):
Elôzô/következô fájlra történô léptetés.
12
Nyomja meg újra a funkció törlésére.
Lemezlejátszó kezelése (folytatás)
CD-DA üzemmód kijelzô
Mûsorszám
Kijelzés váltása
Lejátszási idô
Nyomja meg a [DISP] (kijelzô) gombot a kijelzés váltására.
Lemezlejátszás üzemmód kijelzô
Lemezlejátszó (CD-DA):
A lejátszási üzemmód kijelzô
MP3/WMA üzemmód kijelzô
Világít, amikor mappa véletlenszerû/ismétlés/
keresés be van kapcsolva
Mappaszám
Lemezlejátszó (MP3/WMA):
Normál
Normál
Lemez
címe
Lejátszási idô
Mûsorszám
címe
Mappanév/
Album*
Óraidô
Fájlnév/
Cím, elôadó neve*
Óraidô
Fájlszám
*ID3/WMA Tag be-/kikapcsolás
Több mint 2 másodpercig tartsa
megnyomva a [3] gombot.
A lejátszási üzemmód kijelzô
Album címe és a mûsorszám
címe/elôadó neve kerül
kijelzésre
(Gyári beállítás)
Mappanév/fájlnév kerül
kijelzésre
Véletlenszerû, Ismételt, belehallgatásos lejátszás
Megjegyzés
• Nyomja meg a [3] (SCROLL) gombot egy másik gördítési ciklus
indítására, amikor egy cím kijelzésre kerül.
• A „NO TEXT” (nincs szöveg) felirat jelenik meg, ha nincs információ a lemezen.
Véletlenszerû lejátszás
Mappa ismételt lejátszása (MP3/WMA)
Minden hozzáférhetô mûsorszám/fájl véletlenszerû sorrendben lejátszásra kerül.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
Nyomja meg újra a [4] (RANDOM) gombot a funkció törlésére.
Mappa véletlenszerû lejátszása (MP3/WMA)
Az aktuális mappa minden fájlja véletlenszerû sorrendben
lejátszásra kerül.
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [4]
(RANDOM) gombot.
Több mint 2 másodpercig tartsa újra megnyomva a [4]
(RANDOM) gombot a funkció törlésére.
Ismételt lejátszás
Az éppen lejátszott mappa ismétlésre kerül.
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [6]
(REPEAT) gombot.
Több mint 2 másodpercig tartsa újra megnyomva a [6]
(REPEAT) gombot a funkció törlésére.
Belehallgatás a mûsorszámokba
Minden mûsorszám kezdô 10 másodperce sorra lejátszásra
kerül.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Nyomja meg újra az [5] (SCAN) gombot a funkció törlésére.
Mappa belehallgatásos lejátszás (MP3/WMA)
Az éppen lejátszott mûsorszám/fájl ismétlésre kerül.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
Nyomja meg újra a [6] (REPEAT) gombot a funkció törlésére.
13
A következô mappától kezdve minden egyes mappa elsô
fájljának kezdô 10 másodperce sorra lejátszásra kerül.
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva az [5]
(SCAN) gombot.
Több mint 2 másodpercig tartsa újra megnyomva az [5]
(SCAN) gombot a funkció törlésére.
Megjegyzések az MP3/WMA mûsorokról
Megjegyzés
Az MP3/WMA kódoló és írószoftver nincs mellékelve ehhez
a készülékhez.
Mappaválasztás sorrendje/
Fájl lejátszási sorrend
Szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie az
Szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie
MP3/WMA fájlok felvételénél.
Gyökérmappa
az MP3/WMA fájlok felvételénél
Általános
Mappaválasztás
sorrendben
• A jobb hangminôség elérése érdekében magasabb bitsebességét, és nagyobb mintavételi frekvenciát javasolunk.
• A változó bitsebesség (Variable Bit Rate = VRB) választását nem javasoljuk, mivel a lejátszási idô nem megfelelôen kerül kijelzésre, és a hang esetleg ugorhat.
• A lejátszott hang minôsége függ a kódolási körülményektôl. A részleteket az Ön kódoló és felíró szoftverének kezelési útmutatójában találja meg.
Fájlválasztás
sorrendben
Tree 1
Megjegyzések az MP3/WMA mûsorokról
MP3
• Azt javasoljuk, hogy a bitsebességet 128 kb/s vagy nagyobbra és „fix”-re válassza.
Tree 2 Tree 3 Tree 4 ……………… Tree 8
(Max.)
A fájlok/mappák maximális száma
WMA
• Azt javasoljuk, hogy a bitsebességet 64 kb/s vagy nagyobbra és „fix”-re válassza.
• Ne aktiválja a másolás elleni védelmet a WMA fájlnál,
hogy a készülék képes legyen a lejátszásra.
• Ne használja az „.mp3” vagy „.wma” fájlnév kiterjesztéseket a nem MP3/WMA forFigyelem
mátumoknál. Ez nemcsak zajt okozhat a
hangsugárzókból, vagy a hangsugárzók
meghibásodását okozhatja, hanem károsítja az Ön hallását is.
Kijelzô
információk
Kijelzô
információ
•
•
•
•
A fájlok maximális száma: 999
Egy mappában a fájlok maximális száma: 255
Maximum 8-szintû könyvtárstruktúra lehetséges.
A mappák maximális száma: 255 (a gyökérmappát is beleértve)
Megjegyzések
• Ez a készülék számlálja a mappák számát, függetlenül az
MP3/WMA fájlok meglététôl vagy hiányától.
• Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz egyetlen
MP3/WMA fájlt sem, a lejátszási sorrendben legközelebbi
MP3/WMA fájl kerül lejátszásra.
• A lejátszási sorrend különbözô lehet más MP3/WMA lejátszó esetében, ugyanannak a lemeznek a lejátszásánál.
• A ROOT felirat jelenik meg, amikor a gyökérmappa megnevezése kerül kijelzésre.
Kijelzett tételek
• CD-TEXT
Lemez címe
Mûsorszám címe
• MP3 (ID3 tag)
Album neve
Cím neve/Elôadó neve
• MP3/WMA
Mappa neve
Fájl neve
• WMA (WMA tag)
Album neve
Cím neve/Elôadó neve
Kijelezhetô karakterek
• A fájl- és mappanevek összhangban vannak minden
egyes fájlrendszer szabványával. Részleteket az írószoftver kezelési útmutatójában találhat.
• Az ASCII karakterkészlet és a speciális karakterek minden nyelven megjeleníthetôek.
Megjegyzések
• Bizonyos MP3/WMA formátumba kódoló szoftverek esetében a karakterek esetleg nem megfelelôen kerülnek kijelzésre.
• A nem megjeleníthetô karakterek és szimbólumok [ ]
(csillaggal) lesznek megjelenítve.
14
Szerzôi jogok
A szerzôi jogi törvények értelmében tilos terjeszteni és átadni a szerzôi jogvédelem alatt álló mûsorokat mint zenét, a jogosult szerzôi jog birtokosának engedélye nélkül a saját,
személyes felhasználáson kívül.
Nincs garancia
A fenti leírások a 2005. decemberi állapotokat tükrözik.
Nincs garancia az MP3/WMA reprodukálhatóságára és lejátszhatóságára.
Funkciók beállítása
[VOL] (Hangerô)
Kiválaszt egy értéket a funkció menüben.
(PUSH SEL) (Nyomja meg
a kiválasztáshoz)
Kiválaszthatja a tételeket
a funkció menüben.
[DISP] (Kijelzô)
Kilépés
a funkció menübôl.
1
Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva a [VOL] (PUSH SEL) gombot a funkció menü megjelenítésére a kijelzôben.
2
Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL) gombot a beállítani
kívánt üzemmód kiválasztására.
Megjegyzés
Ha több mint 7 másodpercig nem végez beállítást a funkció menüben, a kijelzô a normál kijelzésre tér vissza.
FM (URH) mono üzemmód
A zaj erôteljesen csökkenni fog, amikor az FM sávban
gyenge térerejû sztereó adót vesz.
(Gyári beállítás: ki)
Funkció menü
FM (URH) helyi vétel
3
Fordítsa el a [VOL] gombot az óramutató járásával
egyezô vagy ellentétes irányba a beállítás elvégzésére.
Mono üzemmód: Ki
Mono üzemmód: Be
(
jelzés világít)
Helyi vétel: Ki
Csak a jó vételi körülményekkel rendelkezô rádióadókat
hangolja be a keresô hangolásnál.
(Gyári beállítás: ki)
AM (hosszú-/középhullám)
helyi vétel
Csak a jó vételi körülményekkel rendelkezô rádióadókat
hangolja be a keresô hangolásnál.
(Gyári beállítás: ki)
Helyi vétel: Be
(
jelzés világít)
Helyi vétel: Ki
Helyi vétel: Be
(
jelzés világít)
Válassza a kikapcsolt (OFF)
állapotot, ha autójának nincs
ACC kapcsoló állása.
ACC választás
(Gyári beállítás: ki)
(➜ lásd az Elôkészületek címû fejezetnél)
Válassza a bekapcsolt (ON)
állapotot, ha autójának van
ACC kapcsoló állása.
Régió (körzet)
(Gyári beállítás: ki)
Megjegyzés: Ha a régió üzemmódot kikapcsolt (OFF)
állásnál bekapcsolja (ON) vagy fordítva, az AF üzemmód automatikusan bekapcsolódik.
A frekvencia az adott körzeten kívüli programoknál is
fog változni.
A frekvencia csak az adott
körzeten belüli programok
esetében fog változni.
Angol
PTY nyelve
(Gyári beállítás: angol)
Svéd
15
Audiobeállítások
[VOL] (Hangerô) Kiválaszt egy értéket az audiomenüben.
(PUSH SEL) (nyomja meg a kiválasztáshoz)
Kiválaszthatja a tételeket
az audiomenüben.
[DISP] (Kijelzô)
Kilépés az audiomenübôl.
1
Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL) gombot az audiomenü megjelenítésére a kijelzôben.
Megjegyzés
Ha több mint 7 másodpercig nem végez beállítást az audiomenüben (2 másodperc a fôhangerô beállításnál), a kijelzô
a normál kijelzésre tér vissza.
2
Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL) gombot a beállítani
kívánt funkció kiválasztására.
3
Fordítsa el a [VOL] gombot az óramutató járásával
egyezô vagy ellentétes irányba a beállítás elvégzésére.
Hangerôszint
a Növelés
b Csökkentés
(Beállítási tartomány: 0 – 40.
Gyári beállítás: 18)
Mély hangszín
(Beállítási tartomány: –12 dB-tôl +12 dB-ig, 2 dB-es
lépésekben. Gyári beállítás: 0 dB.)
a Kiemelés
b Csökkentés
Audiomenü
Magas hangszín
(Beállítási tartomány: ±12 dB, 2 dB-es lépésekben.
Gyári beállítás: 0 dB.)
a Kiemelés
b Csökkentés
Balansz
a Jobb csatorna szintjének növelése
b Bal csatorna szintjének növelése
(Beállítási tartomány: irányonként 15 szint.
Gyári beállítás: közép [CNT].)
Fader
Fader (elsô–hátsó hangsugárzók balansza)
(Beállítási tartomány: irányonként 15 szint.
Gyári beállítás: közép [CNT].)
a Elsô hangsugárzók szintjének növelése
b Hátsó hangsugárzók szintjének növelése
Külsô némítás
Arra szolgál, hogy némítsa az éppen hallgatott jelforrást, amikor a Panasonic navigációs rendszer hangirányításokat ad vagy mobiltelefonkapcsolat esetében.
Beállítási tartomány: 0 (nincs hang), 1 (a hangerôt
15 szinttel csökkenti), 2 (a hangerôt 10 szinttel csökkenti) és kikapcsolva (OFF) (hangerô változatlan
marad). (Gyári beállítás: 0.)
a Kiemelés
b Csökkentés
TA hangerôbeállítás
a Növelés
b Csökkentés
(RDS vételnél)
(Beállítási tartomány: 1–40. Gyári beállítás: 18.)
Megjegyzés
Ha a fader beállítás az elsô hangsugárzókra történik, az elôerôsítô kimenet (hátsó csatornák) kimenô szintje csökken.
16
A készülék
tisztítása
Karbantartás
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy a minimális karbantartást igényeljen. A készülék külsô burkolatának tisztítására száraz,
puha kendôt használjon. Ne használjon benzint, hígítót vagy más vegyi anyagot.
Biztosító
Ha a biztosító kiolvadt, forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez.
Veszély
• Csak a megadott áramértékû (15 A) olvadóbiztosítót használjon csere esetében. Nagyobb áramértékû olvadóbiztosító használata esetében vagy biztosító nélküli csatlakoztatásoknál a készülék meghibásodhat vagy
tûzveszély keletkezhet.
Ha csere után újra kiég a biztosító, forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez.
Lopás elleni védelem
Ez a készülék eltávolítható elôlappal rendelkezik. Az elôlapot eltávolítva a készülék teljesen mûködésképtelen lesz.
Figyelmeztetések
Ez az eltávolítható elôlap nem vízbiztos. Ne tegye ki víz vagy túlzott nedvesség hatásának.
Ne távolítsa el az eltávolítható elôlapot autóvezetés közben.
Ne helyezze az eltávolítható elôlapot a mûszerfalra vagy olyan környezetbe, ahol a hômérséklet magas lehet.
Ne érintse meg kézzel az eltávolítható elôlap vagy a készülék érintkezôit, mert ez bizonytalan elektromos
érintkezést okozhat.
• Ha az érintkezôk elszennyezôdtek vagy idegen anyag került az érintkezôkre, tiszta, száraz kendôvel tisztítsa meg azokat.
(Lopás elleni védelem)
Az elôlap eltávolítása/visszahelyezése
•
•
•
•
Eltávolítás
1
2
3
4
Visszahelyezés
Kapkcsolja ki a készüléket.
Nyomja meg a [
] gombot. Az elôlap kinyílik.
Húzza azt maga felé.
Helyezze az elôlapot tárolótokba (megvásárolható tartozék).
17
1
2
Tolja az elôlap bal oldalát a helyére.
Nyomja meg az elôlap jobb oldalát, amíg kattanó hangot nem hall.
Megjegyzések CD/CD-Média
(CD-ROM, CD-R, CD-RW) lemezekrôl
Megjegyzések a lemezekrôl
Ha közszükségleti CD-ket használ, azoknak a jobb oldali ábra szerinti egyik
jelölést kell tartalmazniuk. Bizonyos másolásvédelemmel ellátott CD-t nem
lehet lejátszani.
Miként fogja a lemezeket
• Ne fogja meg a lemez mûsort hordozó felületet.
• Ne karcolja meg a lemez felületét.
• Ne hajlítsa meg a lemezt.
• Ha nem használja a lemezt, helyezze a tartótokjába.
Feliratos oldal
Ne használjon nem szabványos alakú lemezeket.
Ne hagyja a lemezeket a következô helyeken:
• közvetlen napfénynek kitett helyen,
• gépkocsi fûtésének közelében,
• piszkos, poros és nyirkos környezetben,
• üléseken és a mûszerfalon.
Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket.
Lemez tisztítása
A lemez felületét száraz, puha kendôvel törölje le, közepétôl
kifelé haladva.
Helyes
Rossz
Ne ragasszon pecsétet, címkét a lemezekre.
Megjegyzések a CD-R és CD-RW lemezekkel kapcsolatban
Ne írjon a lemez feliratos oldalára erôs tollal, vagy golyóstollal.
• CD-felvevô készülékekkel felvett CD-R/RW lemezek
esetleg nem játszhatók le vagy azok felvételi tulajdonságai miatt, vagy amikor a lemez felülete szennyezett, ujjlenyomatot tartalmaz, karcos stb.
• A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hômérsékletnek és a magas légnedvességnek, mint a közönséges zenei CD-k. Ha hosszabb ideig hagyja a
lemezeket az autóban, megsérülhetnek, és nem lehetséges lejátszani azokat.
• Bizonyos CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani megfelelôen a nem kompatibilis író szoftver, a CD-felvevô
(CD-R/RW) és a lemezek miatt.
• Ez a lejátszó készülék nem tudja lejátszani a finalizálás
(lezárás) nélküli CD-R/RW lemezeket.
• Ez a lejátszó készülék nem tudja lejátszani az olyan CDR/RW lemezeket, amelyek nem CD-DA vagy MP3/WMA
adatokat tartalmaznak (Video CD stb.).
• Vegye figyelembe a CD-R/RW lemezek kezelési útmutatóját, amikor használja azokat.
• Bizonyos író szoftverek vagy CD-felvevôk esetében a felvett MP3/WMA fájlok lejátszása vagy az információk
megjelenítése során zavarok léphetnek fel.
• A fájlformátumtól függôen minden fájlhoz hozzá kell rendelni az „.mp3” vagy „.wma” kiterjesztést.
• Ez a készülék nem rendelkezik lejátszási lista funkcióval.
• Bár a Multi-session (Több szekciós) felvétel támogatott,
de a Disc-at-once (Lemez egyszerre) írási módszer az
ajánlott.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension az ISO 9660hoz, Joliet, Romeo
Megjegyzés
Az Apple HFS, UDF 1.50, MIX CD és a CD Extra nem támogatott.
Tömörítési formátumok
(Javaslat: „Szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie
az MP3/WMA fájlok felvételeinél”, lásd a 14. oldalon.)
MP3/WMA fájlok felvétele CD-médiára
• Azt javasoljuk, hogy ugyanarra a lemezre minimalizálja a CD-DA és az MP3/WMA fájlok felvételét.
• Ha CD-DA fájlok is vannak ugyanazon a lemezen az
MP3 vagy WMA fájlokon kívül, a mûsorszámok esetleg nem a kívánt sorrendben kerülnek lejátszásra,
vagy bizonyos mûsorszámok nem kerülnek végig lejátszásra.
• Ha egy lemezen MP3 és WMA adatokat is tárol,
mindegyikhez külön mappát használjon.
• Ugyanarra a lemezre ne vegyen fel más, vagy nem szükséges fájlokat az MP3/WMA fájlokon kívül.
• Az MP3/WMA fájl neve a következôkben bemutatott szabályok szerint legyen hozzáadva, és feleljen meg minden
egyes fájlrendszer szabályának.
18
• MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k-320 kb/s
VBR: Igen
Mintavételi frekvencia:
32, 44.1, 48 kHz
• MPEG 2 audio layer
Bit rate: 8 k-160 kb/s
VBR: Igen
Mintavételi frekvencia:
16, 22.05, 24 kHz
• Windows Media Audio
Ver. 2,8
Bit rate: 64 k-192 kb/s
VBR: Nem
Mintavételi frekvencia:
32, 44,1 48 kHz
Hibaelhárítás
Ha valamilyen hibát észlel
Ellenôrizze és végezze el a táblázatban leírt lépéseket.
Ha a táblázatban szereplô javaslatok nem hárítják el a problémát, azt
tanácsoljuk, hogy forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez. A készüléket csak szakképzett szervizszakember javíthatja. A
Panasonic nem vállal felelôsséget semmilyen balesetért, amely a készülék ellenôrzésének figyelmen kívül hagyásából, vagy abból ered,
ha saját maga próbálja a készüléket megjavítani az ellenôrzések után.
Hibajelenség
Veszély
Ellenôrzés
Hibajelenség
Általános
Nincs
tápfeszültség
• Ne használja a készüléket rendellenes körülmények
között, mint amikor nincs hang, ha füstöt, szokatlan
szagot érez, mivel az tûz- és áramütésveszélyt
okozhat. Ilyen esetekben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a megfelelô szakszervizhez.
• Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ez balesetveszélyes.
Ellenôrzés
Rádió
• Indítsa el az autót (vagy kapcsolja az
indítókulcsot ACC helyzetbe).
• Ellenôrizze az elektromos bekötéseket (például akkumulátorvezeték,
ACC vezeték, testelô vezeték stb.)
• Forduljon a márkaszervizhez, ha a
biztosító kiolvadt.
• Ügyeljen arra, hogy csak a megadott
áramértékû biztosítót használja.
Nincs hang
• A némítás be van kapcsolva. (Kapcsolja ki.)
• Ellenôrizze a kábelezést.
• Várjon, amíg a nedvesség eltávozik a
készülék belsejébôl a bekapcsolás elôtt.
Zaj
• Ellenôrizze, hogy a testelô (földelô) vezeték megfelelôen van-e csatlakoztatva.
Nem hallható
hang a bal, jobb,
elsô vagy hátsó
hangsugárzókból
• Állítsa be megfelelôen a balanszot és
a fadert.
• Ellenôrizze a kábelezést.
A bal és jobb
csatorna mûsora
megcserélôdött.
• Megfelelôen csatlakoztassa a hangsugárzó-vezetéket.
Ismétlôdô
(gyakori) zaj
• Hangoljon egy másik, nagy térerôvel
rendelkezô rádióra.
• Ellenôrizze, hogy az antenna testelô
vezetéke megfelelôen van-e a testre
kötve.
A beállított adatok
elvesznek.
• Az elôválasztott memóriában tárolt
adatok elvesznek és a gyári beállításra térnek vissza, ha a tápfeszültség
csatlakozását, vagy az akkumulátor
vezetékét bontja.
Hibaüzenetek
(A lemez automatikusan kiadódik.)
A lemez szennyezett, vagy fordítva van
behelyezve.
• Ellenôrizze a lemezt.
(A lemez automatikusan kiadódik.)
A lemez karcos.
• Ellenôrizze a lemezt.
Bizonyos esetekben nincs mûködés.
• Ha a normál mûködés nem áll vissza,
forduljon a Panasonic márkaszervizhez a javítás érdekében.
CD-játszó
Nincs hang, vagy
a lemez
automatikusan
kiadódik
• Megfelelôen helyezze be a lemezt.
• Tisztítsa meg a lemezt.
A hang akadozik,
gyenge hangminôség
• Tisztítsa meg a lemezt.
A hang rezgésre
akadozik
• A készülék beépítésének szöge max.
30° lehet.
• Megfelelôen rögzítse a készüléket.
A lemez nem
adódik ki
• Nyomja meg a [▲] gombot. Ha a
lemez nem adódik ki, forduljon a
Panasonic márkaszervizhez.
Fájlt nem olvassa ki a készülék.
• Ellenôrizze a fájlt.
Egy WMA-fájl védett lehet.
• A lejátszási védelemmel ellátott fájl
nem játszható le.
19
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
CD-játszó rész
Általános jellemzôk
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy
a Panasonic CQ-C1312NW típusú MP3-, WMA-, CD-lejátszós autórádió
megfelel a következô mûszaki jellemzôknek.
Tápfeszültség-ellátás:
12 V egyenfeszültség (11 V–16 V); negatív testelés
(a specifikáció 14,4 V tápfeszültségre vonatkozik)
Áramfelvétel:
kevesebb, mint 2,2 A (CD üzemmódban;
0,5 W kimenôteljesítménynél, 4-hangszórós üzemmódban)
Maximális kimeneti teljesítmény:
4 × 50 W (1 kHz-en, max. hangerôszabályozó állásban)
Hangszínszabályozók hatásossága:
mély: ±12 dB 100 Hz-en
magas: ±12 dB 10 kHz-en
Hangsugárzó terhelô impedancia:
4–8Ω
Elôerôsítô kimeneti feszültsége:
2,5 V (CD üzemmódban, 1 kHz, 0 dB)
Elôerôsítô kimeneti impedanciája:
200 Ω
Méretek (szélesség × magasság × mélység):
178 × 50 × 160 mm
Tömeg:
1,3 kg
Mintavételezési frekvencia:
8-szoros túlmintavételezéssel
DA konverter:
1 bit DAC System
Kiolvasófej rendszere:
Astigma 3-sugár
Fényforrás:
Félvezetô lézer
Fényforrás hullámhosszúsága:
790 nm
Frekvenciaátviteli sáv
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Jel-zaj arány:
96 dB
Teljes harmonikus torzítás:
0,01% (1 kHz-en)
Nyávogás:
a mérési határ alatt
Sztereó áthallási csillapítás:
75 dB
Rádió
URH (FM sztereó rádiórész)
Vételi sáv:
87,5 MHz – 108 MHz
Zajhatárolt érzékenység:
6 dB/µV (30 dB jel–zaj aránynál)
Sztereó áthallási csillapítás:
35 dB (1 kHz-en)
Középhullámú rádiórész
Vételi sáv:
531 kHz – 1602 kHz
Zajhatárolt érzékenység:
28 dB/µV (20 dB jel–zaj aránynál)
Hosszúhullámú rádiórész
Vételi sáv:
153 kHz – 279 kHz
Zajhatárolt érzékenység:
32 dB/µV (20 dB jel–zaj aránynál)
Megjegyzés
• A specifikáció és a konstrukció elôzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát a gyártó fenntartja
magának a mûszaki fejlesztés érdekében.
• Egyes ábrák és illusztrációk ebben a kezelési útmutatóban eltérhetnek a valós terméktôl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://www.panasonic.co.jp/global/
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement