Panasonic CQC1315N, CQC1325N Operating instructions

Panasonic CQC1315N, CQC1325N Operating instructions
CQ-C1325N / CQ-C1315N
MP3-, CD-lejátszós autórádió
Kezelési és beépítési
útmutató
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://panasonic.net
● A készülék használata elôtt kérjük, hogy gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen.
Tartalomjegyzék
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Biztonsági információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mielôtt ezt a kezelési útmutatót elolvassa . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elôkészületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az elsô bekapcsoláskor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Az óra beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Általános megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Általános mûködtetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rádiórész kezelése (AM [MW] / FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mûködtetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rádió üzemmód kijelzô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A memóriában tárolt rádióadók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CD-lejátszó kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Mûködtetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lemezlejátszás üzemmód kijelzô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Véletlenszerû, Ismételt, Belehallgatásos lejátszás . . . . . . . 10
Megjegyzések az MP3 mûsorokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Szempontok, amelyeket figyelembe kell venni
az MP3 fájlok felvételénél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kijelzô információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mappaválasztás sorrendje/Fájl lejátszási sorrend . . . . . . . . 11
Audiobeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Audiomenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Biztosító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lopás elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Az elôlap eltávolítása/visszahelyezése
(lopás elleni védelem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Megjegyzések a lemezekrôl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . hátsó fedél
Tartozékok
CQ-C1325N / CQ-C1315N
MP3-, CD-lejátszós autórádió
Kezelési és beépítési
útmutató
Kezelési és beépítési
útmutató
1 db
Garanciajegy
1 db
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://panasonic.net
Javasoljuk, hogy használja
az eltávolítható elôlaptartó tokját
Beépítési készlet (ZZBISC1021N-J)
Rögzítést oldó lapok
2 db
Felerôsítô csavarorsó
1 db
Tartókeret (FX0214C384ZB)
1 db
Takarókeret (YFC054C079YA)
1 db
Csatlakozó (YEAJ02874)
1 db
• A meghibásodások megelôzésére és a biztonság érdekében használja a külön megvásárolható eltávolítható elôlap tartótokot.
(YFC054C061ZB)
Az eltávolítható elôlap tartótokja
(YFC054C061ZB)
Megjegyzés
• Minden tartozék megnevezésénél a zárójelben lévô jelölés a karbantartáshoz és szervizeléshez szükséges kód.
• A beépítési keret és takarólap a készülékkel egybeépítve kerül szállításra.
• A tartozékok és azok kódjele elôzetes bejelentés nélkül megváltozhat, a mûszaki haladás érdekében.
1
Biztonsági információk
■ Gondosan olvassa el az errôl a készülékrôl, valamint autójának
egyéb audiokészülékérôl szóló kezelési útmutatókat, mielôtt használja az audiorendszert. Ezek az útmutatók felvilágosításokkal
szolgálnak a rendszer biztonságos és megfelelô használatáról.
A Panasonic nem vállal semmiféle felelôsséget az olyan problémákért, amelyek az ebben a kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyásából eredhetnek.
■ Ebben a kezelési útmutatóban piktogramok mutatják, hogy miként
használja biztonságosan a készüléket és figyelmezteti a lehetséges veszélyekre, amelyek a helytelen csatlakoztatásokból és mûködtetésekbôl eredhetnek. A piktogramok jelentését az alábbi magyarázatok ismertetik. Fontos, hogy ön teljes mértékben megismerje a piktogramok jelentését ennek a kezelési útmutatónak és
az audiorendszernek a megfelelô használatához.
Ez a piktogram fontos kezelési útmutatásokra és beépítési információkra utal. Az útmutatások figyelmen kívül
Veszély hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
Figyelmeztetés
Ez a piktogram fontos kezelési útmutatásokra és
beépítési információkra utal. Az útmutatások figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ügyeljen a következô veszélyekre,
amikor a készüléket telepíti.
Veszély
❏ Bontsa az akkumulátor negatív (–) pólusát, mielôtt beépíti a
készüléket.
Ha nem bontja az akkumulátor negatív (–) pólusát a bekötéseknél és a beépítésnél, az áramütést és sérülést okozhat rövidzárlat esetében. Bizonyos autók elektromos biztonsági rendszerrel
vannak ellátva, amelynél speciális eljárást kell követni az akkumulátor csatlakozásának bontásánál.
Ezeknek az eljárásoknak a nem megfelelô betartása esetében az elektromos biztonsági rendszer aktiválódhat, amely
a jármû sérülését és személyi sérülést vagy halált okozhat.
Ügyeljen a következô veszélyekre,
amikor használja ezt a készüléket.
❏ Vezetés közben az autót vezetô személy ne figyelje a kijelzôt és ne kezelje a készüléket.
A kijelzô figyelése vagy a készülék mûködtetése elvonja a vezetô figyelmét a jármû elôtti történésektôl és balesetet okozhat.
Minden esetben álljon le az autóval biztonságos helyen, használja a kéziféket, mielôtt a kijelzôt figyeli vagy kezeli a készüléket.
❏ Ne használjon biztonsággal összefüggô részeket a beépítéshez, testeléshez vagy egyéb más célra.
Ne használja az autó biztonsággal összefüggô részeit (üzemanyagtartály, felfüggesztések, fékek, kormánykerék, pedálok,
légzsák stb.) a kábelezés vagy a készülék, illetve tartozékainak
rögzítésére.
❏ Megfelelô tápfeszültséget használjon.
Ezt a készüléket negatív testelésû, 12 V egyenfeszültségû akkumulátorfeszültségre tervezték. Ne mûködtesse ezt a készüléket semmilyen egyéb akkumulátor rendszerrôl, mint például
24 V-os akkumulátor rendszer.
❏ A készülék lemezjátszó mechanikájának védelme.
Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülék lemeznyílásába.
❏ Tilos ezt a készüléket a légzsák borítójához vagy olyan
helyre beépíteni, ahol befolyásolja a légzsák mûködését.
❏ Ellenôrizze a csôrendszereket, üzemanyagtartály, elektromos vezetékezést és egyéb részeket, mielôtt beépíti ezt a
készüléket.
Ha lyukat kell készíteni az autó alvázán a készülék felerôsítésére vagy a vezetékezésére, elôször ellenôrizze, hogy hol vannak
az elektromos vezetékek, az üzemanyagtank, egyéb vezetékek.
Ha lehet, kívülrôl készítsen lyukat.
❏ Ne szedje szét, ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne próbálja megjavítani. Ha
a készüléket javítani kell, forduljon Panasonic márkaszervizhez.
❏ Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott.
Ha a készülék meghibásodott (nincs tápfeszültség, nincs hang
stb.) vagy rendellenesség történt (idegen tárgy jutott bele, víz
érte, füstöt vagy szokatlan szagot érez) azonnal kapcsolja ki és
forduljon a megfelelô szakszervizhez.
❏ Ne építse be olyan helyre a készüléket, ahol zavarja a kilátását.
❏ Ne ágaztassa el ennek a készüléknek a tápfeszültség-kábelét más készülék tápfeszültség-ellátására.
❏ A megadott értékû biztosítót szakképzett szerviz cserélje.
Ha a biztosító megszakadt, szüntesse meg az okát, és az erre
a készülékre elôírt értékûre cserélje ki szakképzett szerviz szakember. Nem megfelelô biztosító használata füstöt, tüzet vagy a
készülék károsodását okozhatja.
❏ A beépítés és a kábelek bekötése után ellenôrizze az egyéb
elektromos készülékek mûködôképességét.
Rendellenes körülmények közötti hosszabb használat tüzet,
elektromos áramütést, vagy közlekedési balesetet okozhat.
❏ Légzsákkal rendelkezô autóba történô beépítés elôtt egyeztesse az autó gyártójával a figyelembe veendô veszélyeket
és figyelmeztetéseket.
❏ Ügyeljen arra, hogy a vezetékek ne akadályozzák a vezetés
közben, a be- és kiszállásnál.
❏ Szigeteljen le minden szabad vezetéket a rövidzárlatok
megelôzésére.
2
Biztonsági információk (folytatás)
Figyelmeztetés
Ügyeljen a következô figyelmeztetésekre, amikor
használja ezt a készüléket.
❏ Az alkalmas hangerôszintet állítsa be.
Kellôen alacsony hangerôszintet állítson be, hogy vezetés közben figyelni tudjon az útra és a közlekedési körülményekre.
❏ Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban történô használatra tervezték.
❏ Ne mûködtesse hosszabb ideig ezt a készüléket, ha az autó motorja nem mûködik.
Az audiorendszer hosszabb ideig történô mûködtetése kikapcsolt autómotor esetében kimerítheti az akkumulátort.
❏ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy túlzott hô hatásának.
Ellenkezô esetben a készülék belsô részeinek hômérséklete
megnô, és füstképzôdést, tüzet vagy a készülék egyéb meghibásodását okozhatja.
❏ Ne használja ezt a készüléket ott, ahol víznek, nedvességnek vagy pornak van kitéve.
Füstképzôdést, tüzet vagy a készülék egyéb meghibásodását
okozhatja, ha a készülék víznek, nedvességnek, pornak van kitéve. Különösen ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje víz
autómosáskor vagy amikor esik az esô.
❏
❏
❏
❏
Ügyeljen a következô figyelmeztetésekre, amikor
beépíti a készüléket.
❏ A beépítést és a bekötést szakképzett szervizszakember
végezze.
A készülék beépítése speciális gyakorlatot és ismereteket igényel. A maximális biztonság érdekében célszerû a kereskedôtôl információt kérni a beépítést végzô szervizre vonatkozóan.
A Panasonic nem vállal semmiféle felelôsséget a saját maga
által történô beépítésbôl eredô problémákért.
❏ Kövesse a beépítésre és bekötésre vonatkozó utasításokat.
Az utasítások be nem tartásából eredô helytelen beépítés és
bekötés balesetet vagy tüzet okozhat.
❏ Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a vezetékeket.
A bekötésnél ügyeljen arra, hogy ne károsítsa a vezetékeket.
Figyeljen arra, hogy az autó fém részei, csavarok és mozgó ré-
❏
❏
❏
szek (mint például az ülések helyzetét állítható sínek) ne csíphessék be a vezetékeket. Ne sértse meg, ne húzza meg, ne
hajlítsa meg vagy ne tekerje meg a vezetékeket. Ne vezesse a
kábeleket hôforrás közelébe. Ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Ha a vezetéket éles fém éleknél kell vezetnie, szigetelôszalaggal vagy hasonlóval védje a vezetékeket.
A beépítéshez a megadott alkatrészeket és szerszámokat
használja.
A mellékelt vagy megnevezett tartozékokat használja, és alkalmas szerszámokat használjon a beépítéshez. A mellékelt vagy
javasolt tartozékok helyett másnak a használata a készülék
belsô meghibásodásához vezethet. Hibás beépítés balesetet
okozhat, meghibásodás vagy tüz keletkezhet.
Ne zárja el a levegôáramlást vagy a készülék külsô felületét.
Ezeknek a részeknek a szellôzéstôl való elzárása a készülék
belsejének túlmelegedését eredményezheti, amely tüzet vagy
egyéb meghibásodást okozhat.
Ne építse be olyan helyre ezt a készüléket, ahol erôs rezgésnek van kitéve vagy a felerôsítés nem stabil.
Ne építse be ezt a készüléket ferde vagy erôsen hajlított felületre. Ha a készülék beépítése nem stabil, a készülék leeshet
vezetés közben és ez balesetet vagy sérülést okozhat.
A készülék beépítésének szöge.
A készüléket lehetôleg vízszintes helyzetbe építse be úgy, hogy
az elôlapot megfelelô szögben lássa, de 30°-nál nem nagyobb
szögben. A használónak figyelembe kell vennie, hogy bizonyos
helyeken korlátozva lehet, hogy miként és hogyan építse be ezt
a készüléket. Forduljon a szakkereskedôhöz a további részletekért.
Viseljen kesztyût a biztonság érdekében. Ügyeljen arra,
hogy a kábelezést teljesen végezze el, mielôtt beépíti a készüléket.
A készülék meghibásodásának érdekében ne csatlakoztassa a tápfeszültség-ellátást, mielôtt a teljes bekötést
nem fejezte be.
Ne csatlakoztasson egynél több hangsugárzót egy hangsugárzó vezetékpárra (kivétel, ha magas hangsugárzót
használ).
Információk az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosainak számára
(otthoni felhasználás esetében)
Ez a szimbólum a termékeken és/vagy a hozzá tartozó dokumentációban azt jelenti, hogy az elhasználódott elektromos és
elektronikus termékeket nem szabad belekeverni az általános háztartási hulladékba. A megfelelô kezelés, újrahasznosítás,
visszanyerés érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket a kijelölt gyûjtôhelyeken helyezze el, ahol bérmentesen átveszik.
Más megoldás egyes országokban, hogy ezeket a termékeket a helyi kiskereskedônek juttatja vissza a hasonló új termék vásárlásakor.
Ezeknek a termékeknek a megfelelô kezelése segíteni fog az értékes anyagok megtakarításában, és megelôzi bármilyen, az
emberi egészségre káros hatásokat, valamint védi a környezetet a helytelen hulladékkezelésbôl eredô szennyezéstôl.
Kérjük, forduljon a helyi képviselethez a további részletekért, a legközelebbi kijelölt begyûjtési helyrôl.
Esetleg büntetést alkalmazhatnak az ilyen hulladékok nem megfelelô megsemmisítéséért, a nemzeti elôírások szerint.
Kereskedelmi felhasználók részére az Európai Unióban
Az elektromos vagy elektronikus készülékek hulladékként történô kezelése érdekében forduljon a kereskedôhöz vagy a szállítóhoz további információkért.
Hulladékkezelés az Európai Unión kívüli országokban
Ez a szimbólum csak az Európai Unió tagországai számára érvényes. Ha az elhasználódott készüléket hulladékként kívánja kezelni, forduljon
a helyi hatóságokhoz vagy kereskedôhöz és tájékozódjon a megfelelô hulladékkezelési eljárásról.
3
Lézert tartalmazó készülékre vonatkozó figyelmeztetések
Biztonsági információk (folytatás)
CLASS 1 LASER PRODUCT
A figyelmeztetô feliratok és azok elhelyezése
FIGYELEM
LÉZERSUGÁRZÁS LÉP FEL,
HA A BURKOLATOT ELTÁVOLÍTJA.
NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A SUGÁRBA.
• 1-es lézerteljesítmény osztályba tartozó készülék.
Figyelem
Ez a készülék 1-es lézerteljesítmény osztályba tartozik.
Ez a készülék lézert tartalmaz. Ha a készüléket másképpen kezeli vagy használja, mint ahogy az ebben a
kezelési útmutatóban le van írva, veszélyes sugárzás
léphet fel. Ne távolítsa el a burkolatot, és ne próbálja
saját maga megjavítani a készüléket. A javítást bízza a
szakszervizre.
Ne szedje szét a készüléket
és ne próbálja megjavítani.
A készülék igen bonyolult felépítésû és egy lézerletapogató egységet tartalmaz, amely a lemezek felületérôl kiolvassa az információt. A sugárzás gondosan van árnyékolva, hogy az a készülék belsejében maradjon, és onnét ne
juthasson ki. Ezért ne próbálja meg szétszedni a készüléket, ne cseréljen alkatrészeket, mert ez áramütést vagy
lézersugárzást eredményezhet.
A készülék nézete
(Felsô oldal)
Mielôtt ezt a kezelési útmutatót elolvassa
Különbség
a két típus között
A Panasonic üdvözli Önt, mint termékei vásárlóinak egyre bôvülô családjának a tagját.
Törekvésünk az, hogy korszerû, precíz elektronikai és mechanikai tervezésû, gondosan megválogatott alkatrészekbôl gyártott, és olyan szakemberek által készített terméket bocsássunk ki, akik büszkék az általuk gyártott készülékekre, hírnevükre. Tudjuk, hogy ez a készülék sok kellemes órát fog szerezni Önnek. A készülék minôségének, értékeinek, használhatóságának megismerése után Ön szintén büszke lesz, hogy
ehhez a családhoz tartozik.
Ez a kezelési útmutató két típushoz, a CQ-C1325N és a CQ-C1315N típusú készülékhez tartozik.
Ebben a kezelési útmutatóban a CQ-C1325N kerül ábrázolásra, egyéb megjegyzés nélkül. A következô táblázat mutatja
a két típus közötti különbséget.
Típus
CQ-C1325N
CQ-C1315N
Kék
Fekete
LCD-kijelzô háttér színe
4
Az elsô bekapcsoláskor
Elôkészületek
1
Állítsa autójának gyújtáskapcsolóját ACC vagy ON
helyzetbe.
2
Nyomja meg az [SRC] (PWR: bekapcsolás) gombot.
Az órakijelzés 24 órás rendszerben mûködik.
Megjegyzések
• Állítsa be az órát, ha az „ADJUST” (beállítás) jelenik meg a kijelzôn.
• Tartsa megnyomva a [<] vagy [>] gombot a számok gyors változtatásához.
1
Nyomja meg a [DISP] (kijelzô) gombot
4
Nyomja meg a [DISP] gombot
Az óra beállítása
(Óra kijelzés)
2
A perc jelzése villog.
Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva a [DISP] gombot.
5
Az óra jelzése villog.
3
Állítsa be az órát.
Az óra megadásra
kerül.
[>]: Az óraidôt növeli.
[<]: Az óraidôt csökkenti.
5
Állítsa be a percet.
A perc megadásra
kerül.
[>]: A perc értékét növeli.
[<]: A perc értékét csökkenti.
6
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Az óraidô beállítása
komplett.
Általános megjegyzések
(hangerô G/H)
Világít, ha a némítás be van kapcsolva.
[SRC] (jelforrás)
Jelforrások kiválasztása
(PWR) (be-/kikapcsoló)
A készülék be-/kikapcsolására
szolgáló nyomókapcsoló
[MUTE] (némítás)
Nyomógomb a némítás
be-/kikapcsolására.
A készülék be-/kikapcsolása
Hangzáskép (SQ = Sound Quality)
Állítsa az autó gyújtáskapcsolóját ACC vagy ON helyzetbe.
Bekapcsolás:
Nyomja meg az [SRC] (PWR) gombot.
Kikapcsolás:
Több mint 1 másodpercig tartsa megnyomva az [SRC] (PWR) gombot.
Jelforrás kiválasztása
Általános mûködtetés
[SQ] (hangzáskép)
A hangzáskép (SQ) kiválasztására szolgál.
Nyomja meg az [SRC] gombot a jelforrás megváltoztatására.
A hangzáskép funkcióval különbözô hangzásképeket tud
egyetlen gombbal kiválasztani az Ön által hallgatott zenétôl
függôen.
Nyomja meg az [SQ] gombot a következô hangzásképek kiválasztására.
(FLAT) (kiegyenlített) lineáris frekvenciaátvitel: semmilyen frekvenciasávban nem
tartalmaz kiemelést (gyári beállítás)
(ROCK) (rock) gyors, kemény hangzás:
kiemeli a mély és magas hangokat.
(rádió)
(lemez lejátszás)
(POP): széles sávú és mély hangzás;
enyhe mély és magas hang kiemelés.
Hangerô beállítása
(A hangerô beállítási tartománya: 0–40, gyári beállítás: 18.)
Nyomja meg a [VOLUME G] vagy [VOLUME H] gombot, a
hangerô növelésére vagy csökkentésére.
Fel
Megjegyzés
A hangzáskép beállításánál a mély és magas hangszínszabályozók beállításai befolyásolják egymást. Olyan esetekben, amikor ez torzítást okoz a hangjelben, újra állítsa be
a mély/magas hangszínt vagy a hangerôt.
Le
Némítás
Be:
Nyomja meg a [MUTE] gombot. (A
rat világít.)
Ki:
Újra nyomja meg a [MUTE] gombot.
(VOCAL) (vokál) tiszta hangzás: kiemeli a
közepes frekvenciájú hangokat és enyhén
emeli a magas hangokat.
feli-
6
Rádiórész kezelése (AM [MW] / FM)
[BAND] (vételi sáv)
kiválasztja a rádió vételi sávját.
(APM) (Auto Preset Memory) (automatikus rádióadó tárolás) a rádióadók
automatikus behangolására és a memóriában történô tárolására szolgál.
(Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva.)
AM [MW] / FM = AM [középhullám] / URH
[TUNE <] [TUNE >] (hangolás)
Frekvencia léptetése fel/le irányban. (Több mint 0,5 másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el a rádióadók
keresésére.)
Sztereóvétel kijelzô
[SRC] (jelforrás)
A jelforrások kiválasztására
szolgál.
[1] – [6] számgombok
Az elôválasztott rádióadók kiválasztására szolgálnak rádió
üzemmódban, illetve az éppen
beállított rádióadót tárolhatja.
(Több mint 2 másodpercig tartsa
nyomva.)
1
2
Nyomja meg az [SRC] gombot a rádióüzemmód kiválasztására.
Nyomja meg a [BAND] gombot a kívánt vételi sáv kiválasztására.
3
[DISP] (kijelzô) (ÓRA)
A kijelzôn megjeleníthetô információk átkapcsolására és az óraidô beállítására szolgál.
Válasszon ki egy rádióadót.
Frekvencia beállítása
[TUNE <]: csökkenô frekvenciákhoz
[TUNE >]: növekvô frekvenciákhoz.
Mûködtetés
Megjegyzés
Több mint 0,5 másodpercig tartsa nyomva, majd engedje el
a keresô hangoláshoz.
A memóriában tárolt rádióadók kiválasztása
Nyomja meg a megfelelô [1]-tôl [6]-ig terjedô számgombok
egyikét, ahol a kívánt rádióadót tárolta.
7
Rádiórész kezelése (AM [MW] / FM) (folytatás)
Világít,
URH sztereó
rádió vételnél
Rádió üzemmód kijelzô
Vételi sáv
Kijelzés váltása
Frekvencia
Elôválasztott
programhely
száma
Nyomja meg a [DISP] gombot a kijelzés megváltoztatására.
AM (MW) (középhullám) vételi sáv:
Vételi sáv/frekvencia
Óraidô
FM (URH) vételi sáv:
Vételisáv/frekvencia
Óraidô
A memóriában tárolt rádióadók
Maximum 6-6 rádióadó tárolható az FM1, FM2, FM3 és az
AM (középhullámú) sávokon a programhelyeken.
A tárolt rádióadók egyszerûen kihívhatók az [1]–[6] programhely gomb egyikének megnyomásával.
Automatikus rádióadó tárolás a memóriában
(APM)
Kézi rádióadó tárolás a memóriában
Egy rádióadó kézi tárolása a memóriában.
1
2
Válassza ki a vételi sávot és a frekvenciát.
Több mint 2 másodpercig tartsa nyomva valamelyik
programhely gombot [1]-tôl [6]-ig, a behangolt rádióadó
tárolására.
A jól vehetô rádióadók automatikusan tárolódnak az elôválasztható programhelyeken.
1
2
Válassza ki a vételi sávot.
(a kijelzô egyszer villan)
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [BAND]
(APM: Auto Preset Memory, azaz automatikus rádióadó tárolás memória) gombot.
A 6 legnagyobb térerôvel vehetô rádióadó automatikusan tárolódik a memóriában az [1]-tôl [6]-ig terjedô
programhelyeken és 5 másodpercig hallható lesz a behangolás után.
Megjegyzés
Az új rádióadók felülírják a memóriahelyeken már tárolt adókat a leírt eljárások során.
8
Megjegyzés
Az új rádióadót felülírják a memóriahelyen már tároltakat.
CD-lejátszó kezelése
Lemeznyílás
Helyezzen be egy lemezt, feliratos
oldalával felfelé.
Megjegyzés
Olyan lemezt, amelyen CD-DA
adatok és MP3 adatok is vannak,
esetleg nem játszhatók le megfelelôen.
[FF] [EE]
Lejátszás üzemmódban a következô/
elôzô mûsorszámra/fájlra lép.
Tartsa nomva az egyik gombot a gyors
elôre/gyors vissza irányú kereséshez.
Feliratos oldal
[▲] (Lemezkiadás)
Kiadja a lemezt.
[❙❙/E] (Szünet/lejátszás)
Lejátszás állásban átkapcsol
lejátszás/pillanat állj (szünet)
között.
[SRC] (jelforrás)
A jelforrás kiválasztására szolgál.
[DISP] (kijelzô)
Átkapcsolja a kijelzô információját.
Lemez
kijelzô
[3] (SCROLL)
Gördíti az információt a kijelzôn.
Léptetés az elôzô/következô mappára.
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
(véletlenszerû)/(belehallgatás)/(ismétlés) gombok
• Ne helyezzen be lemezt, ha a
jelzés világít.
• Vegye figyelembe a Megjegyzések a lemezekrôl címû
Figyelmeztetés
fejezetben leírtakat.
• Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezek lejátszását.
1
2
Nyomja meg az [SRC] gombot, a lemezlejátszás üzemmód kiválasztására.
• Ha 8 cm átmérôjû lemezt helyezett be, kapcsolja ki az
autó ACC kapcsolóját, majd újra kapcsolja be és ezután
nyomja meg a lemezkiadó gombot [▲] .
• Ne helyezzen idegen tárgyat a lemeznyílásba.
Mappaválasztás (MP3)
Lemezlejátszás (MP3 lemez):
Válassza ki a kívánt részt.
Nyomja meg a [∧] / [∨] gombot.
Elôzô/következô mappára történô léptetés.
Mûködtetés
Mûsorszám/fájl
kiválasztás
Mûsorszám/fájl
kiválasztás
Szünet (pillanat állj)
Nyomja meg a [❘FF] vagy [EE❘] gombot.
Nyomja meg a [BAND] (❙❙/E) gombot.
Megjegyzés
A gyors elôre-/visszakeresésre tartsa megnyomva az egyik
gombot.
Lemezlejátszás (CD-DA):
Elôzô/következô mûsorszámra történô léptetés.
Lemezlejátszás (MP3):
Elôzô/következô fájlra történô léptetés.
9
Nyomja meg újra a funkció törlésére.
CD-lejátszó kezelése (folytatás)
CD-DA üzemmód kijelzô
Kijelzés váltása
Nyomja meg a [DISP] (kijelzô) gombot a kijelzés váltására.
Lemezlejátszás üzemmód kijelzô
Véletlenszerû lejátszás kijelzô
Lejátszási idô
Mûsorszám
Lemezlejátszó (CD-DA):
Ismétlés kijelzô
MP3 üzemmód kijelzô
Lemezlejátszó (MP3):
Normál
Normál
Lemez
címe
Lejátszási idô
Mûsorszám
címe
Mappanév/
Album*
Óraidô
Fájlnév/
Cím, elôadó neve*
Véletlenszerû lejátszás kijelzô
Mappaszám
Fájlszám
Óraidô
*ID3 Tag be-/kikapcsolás
Több mint 2 másodpercig tartsa
megnyomva a [3] gombot.
Ismétlés kijelzô
Album címe és a mûsorszám
címe/elôadó neve kerül
kijelzésre
Megjegyzés
A véletlenszerû/ismételt lejátszás kijelzés villog, amikor a mappa véletlenszerû/ismételt lejátszás be van
kapcsolva.
(Gyári beállítás)
Mappanév/fájlnév kerül
kijelzésre
Véletlenszerû, Ismételt, Belehallgatásos lejátszás
Megjegyzés
• Nyomja meg a [3] (SCROLL) gombot a szöveg görgetésére.
• A „NO TEXT” (nincs szöveg) felirat jelenik meg, ha nincs információ a lemezen.
Véletlenszerû lejátszás
Mappa ismételt lejátszása (MP3)
Minden hozzáférhetô mûsorszám/fájl véletlenszerû sorrendben lejátszásra kerül.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
Nyomja meg újra a [4] (RANDOM) gombot a funkció törlésére.
Mappa véletlenszerû lejátszása (MP3)
Az éppen lejátszott mappa ismétlésre kerül.
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [6]
(REPEAT) gombot.
Tartsa újra megnyomva a [6] (REPEAT) gombot a funkció törlésére.
Belehallgatás a mûsorszámokba
Az aktuális mappa minden fájlja véletlenszerû sorrendben
lejátszásra kerül.
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva a [4]
(RANDOM) gombot.
Tartsa újra megnyomva a [4] (RANDOM) gombot a
funkció törlésére.
Ismételt lejátszás
Minden mûsorszám kezdô 10 másodperce sorra lejátszásra
kerül.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Nyomja meg újra az [5] (SCAN) gombot a funkció törlésére.
Mappa belehallgatásos lejátszás (MP3)
Az éppen lejátszott mûsorszám/fájl ismétlésre kerül.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
Nyomja meg újra a [6] (REPEAT) gombot a funkció törlésére.
10
A következô mappától kezdve minden egyes mappa elsô
fájljának kezdô 10 másodperce sorra lejátszásra kerül.
Több mint 2 másodpercig tartsa megnyomva az [5]
(SCAN) gombot.
Tartsa újra megnyomva az [5] (SCAN) gombot a funkció törlésére.
Megjegyzések az MP3 mûsorokról
Megjegyzés
Az MP3 kódoló és írószoftver nincs mellékelve ehhez a készülékhez.
Mappaválasztás sorrendje/
Fájl lejátszási sorrend
Szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie az MP3 fájSzempontok, amelyeket figyelembe kell vennie
lok felvételénél.
Gyökérmappa
(gyökérkatalógus)
az MP3 fájlok felvételénél
Mappaválasztás
sorrendben
MP3
Megjegyzések az MP3 mûsorokról
• A jobb hangminôség elérése érdekében magasabb bitsebességét, és nagyobb mintavételi frekvenciát javasolunk.
• A változó bitsebesség (Variable Bit Rate = VRB) választását nem javasoljuk, mivel a lejátszási idô nem megfelelôen kerül kijelzésre, és a hang esetleg ugorhat.
• A lejátszott hang minôsége függ a kódolási körülményektôl. A részleteket az Ön kódoló és felíró szoftverének kezelési útmutatójában találja meg.
• Azt javasoljuk, hogy a bitsebességet 128 kb/s vagy nagyobbra és „fix”-re válassza.
Figyelem
• Ne használja az „.mp3” fájlnév kiterjesztéseket a nem MP3 formátumoknál.
Ez nemcsak zajt okozhat a hangsugárzókból, vagy a hangsugárzók meghibásodását okozhatja, hanem károsítja az
Ön hallását is.
Kijelzô
információk
Kijelzô
információ
Kijelzett tételek
• CD-TEXT
Lemez címe
Mûsorszám címe
• MP3 (ID3 tag)
Album neve
Cím neve/Elôadó neve
• MP3
Mappa neve
Fájl neve
Fájlválasztás
sorrendben
Tree 1
Tree 2 Tree 3 Tree 4 ……………… Tree 8
(Max.)
A fájlok/mappák maximális száma
•
•
•
•
A fájlok maximális száma: 999
Egy mappában a fájlok maximális száma: 255
Maximum 8-szintû könyvtárstruktúra lehetséges.
A mappák maximális száma: 255 (a gyökérmappát is beleértve)
Megjegyzések
• Ez a készülék számlálja a mappák számát, függetlenül az
MP3 fájlok meglététôl vagy hiányától.
• Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz egyetlen MP3 fájlt
sem, a lejátszási sorrendben legközelebbi MP3 fájl kerül
lejátszásra.
• A lejátszási sorrend különbözô lehet más MP3-lejátszó
esetében, ugyanannak a lemeznek a lejátszásánál.
• A ROOT felirat jelenik meg, amikor a gyökérmappa megnevezése kerül kijelzésre.
Szerzôi
Szerzôi jogok
jogok
Kijelezhetô karakterek
• A megjeleníthetô fájlnév/mappanév max. 32 karakterû
lehet. (Egyszeres kódolású fájl- és mappanevek esetében
a kijelezhetô karakterek száma felezôdik.)
• A fájl- és mappanevek összhangban vannak minden
egyes fájlrendszer szabványával. Részleteket az írószoftver kezelési útmutatójában találhat.
• Az ASCII karakterkészlet és a speciális karakterek minden nyelven megjeleníthetôek.
Megjegyzések
• Bizonyos MP3 formátumba kódoló szoftverek esetében a
karakterek esetleg nem megfelelôen kerülnek kijelzésre.
• A nem megjeleníthetô karakterek és szimbólumok [ ]
(csillaggal) lesznek megjelenítve.
A szerzôi jogi törvények értelmében tilos terjeszteni és átadni a szerzôi jogvédelem alatt álló mûsorokat mint zenét, a jogosult szerzôi jog birtokosának engedélye nélkül a saját,
személyes felhasználáson kívül.
Nincs
Nincs garancia
garancia
A fenti leírások a 2006. decemberi állapotokat tükrözik.
Nincs garancia az MP3 reprodukálhatóságára és lejátszhatóságára.
Az MPEG Layer-3 audio kódoló technikája
a Fraunhofer IIS és Thomson licence.
11
Audiobeállítások
[SEL] (Választás)
Kiválaszthatja a tételeket
az audiomenüben.
[DISP] (Kijelzô)
Kilépés az
audiomenübôl.
Kiválasztja az audiomenü egy tételét.
1
Nyomja meg a [SEL] (Választás) gombot az audiomenü megjelenítésére a kijelzôben.
Megjegyzés
Ha több mint 5 másodpercig nem végez beállítást az audiomenüben (2 másodperc a fôhangerô beállításnál), a kijelzô
a normál kijelzésre tér vissza.
2
Nyomja meg a [SEL] (Választás) gombot a beállítani
kívánt funkció kiválasztására.
3
Nyomja meg a [G] vagy a [H] gombot a beállításra.
Hangerôszint
a Növelés
b Csökkentés
(Beállítási tartomány: 0 – 40.
Gyári beállítás: 18)
Audiomenü
Mély hangszín
(Beállítási tartomány: –12 dB-tôl +12 dB-ig, 2 dB-es
lépésekben. Gyári beállítás: 0 dB.)
a Kiemelés
b Csökkentés
Magas hangszín
(Beállítási tartomány: –12 dB-tôl +12 dB-ig, 2 dB-es
lépésekben. Gyári beállítás: 0 dB.)
a Kiemelés
b Csökkentés
Balansz
a Jobb csatorna szintjének növelése
b Bal csatorna szintjének növelése
(Beállítási tartomány: irányonként 15 szint.
Gyári beállítás: közép [CNT].)
Fader
a Elsô hangsugárzók szintjének növelése
b Hátsó hangsugárzók szintjének növelése
Fader (elsô–hátsó hangsugárzók balansza)
(Beállítási tartomány: irányonként 15 szint.
Gyári beállítás: közép [CNT].)
12
A készülék
tisztítása
Karbantartás
Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy a minimális karbantartást igényeljen. A készülék külsô burkolatának tisztítására száraz,
puha kendôt használjon. Ne használjon benzint, hígítót vagy más vegyi anyagot.
Biztosító
Ha a biztosító kiolvadt, forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez.
Veszély
• Csak a megadott áramértékû (15 A) olvadóbiztosítót használjon csere esetében. Nagyobb áramértékû olvadóbiztosító használata esetében vagy biztosító nélküli csatlakoztatásoknál a készülék meghibásodhat vagy
tûzveszély keletkezhet.
Ha csere után újra kiég a biztosító, forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez.
Lopás elleni védelem
Ez a készülék eltávolítható elôlappal rendelkezik. Az elôlapot eltávolítva a készülék teljesen mûködésképtelen lesz.
Figyelmeztetések
Ez az eltávolítható elôlap nem vízbiztos. Ne tegye ki víz vagy túlzott nedvesség hatásának.
Ne távolítsa el az eltávolítható elôlapot autóvezetés közben.
Ne helyezze az eltávolítható elôlapot a mûszerfalra vagy olyan környezetbe, ahol a hômérséklet magas lehet.
Ne érintse meg kézzel az eltávolítható elôlap vagy a készülék érintkezôit, mert ez bizonytalan elektromos
érintkezést okozhat.
• Ha az érintkezôk elszennyezôdtek vagy idegen anyag került az érintkezôkre, tiszta, száraz kendôvel tisztítsa meg azokat.
(Lopás elleni védelem)
Az elôlap eltávolítása/visszahelyezése
•
•
•
•
Eltávolítás
1
2
3
Visszahelyezés
Kapkcsolja ki a készüléket.
Nyomja meg a [
] gombot. Az elôlap kinyílik.
Húzza azt maga felé.
13
1
2
Tolja az elôlap bal oldalát a helyére.
Nyomja meg az elôlap jobb oldalát, amíg kattanó hangot nem hall.
Megjegyzések CD/CD-Média
(CD-ROM, CD-R, CD-RW) lemezekrôl
Megjegyzések a lemezekrôl
Ha közszükségleti CD-ket használ, azoknak a jobb oldali ábra szerinti egyik jelölést kell tartalmazniuk. Bizonyos másolásvédelemmel ellátott CD-t nem lehet
lejátszani.
Miként fogja a lemezeket
• Ne fogja meg a lemez mûsort hordozó felületet.
• Ne karcolja meg a lemez felületét.
• Ne hajlítsa meg a lemezt.
• Ha nem használja a lemezt, helyezze a tartótokjába.
Ne használjon nem szabványos alakú lemezeket.
Ne hagyja a lemezeket a következô helyeken:
• közvetlen napfénynek kitett helyen,
• gépkocsi fûtésének közelében,
• piszkos, poros és nyirkos környezetben,
• üléseken és a mûszerfalon.
Ne használjon nyomtatóval
készített címkét, védôfóliát
vagy védôréteget.
Ne használjon szabálytalan alakú lemezt.
Ne használjon felragasztott
címkéjû vagy szalagú
lemezt.
Ne használjon törött, sérült,
karcos, hiányzó részeket
tartalmazó lemezt.
Lemez tisztítása
A lemez felületét száraz, puha kendôvel törölje le, közepétôl
kifelé haladva.
Helyes
Rossz
Ne írjon a lemez feliratos oldalára erôs tollal vagy golyóstollal.
Megjegyzések a CD-R és CD-RW lemezekkel kapcsolatban
Feliratos oldal
• CD-felvevô készülékekkel felvett CD-R/RW lemezek
esetleg nem játszhatók le vagy azok felvételi tulajdonságai miatt, vagy amikor a lemez felülete szennyezett, ujjlenyomatot tartalmaz, karcos stb.
• A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hômérsékletnek és a magas légnedvességnek, mint a közönséges zenei CD-k. Ha hosszabb ideig hagyja a
lemezeket az autóban, megsérülhetnek, és nem lehetséges lejátszani azokat.
• Bizonyos CD-R/RW lemezeket nem lehet lejátszani megfelelôen a nem kompatibilis író szoftver, a CD-felvevô
(CD-R/RW) és a lemezek miatt.
• Ez a lejátszó készülék nem tudja lejátszani a finalizálás
(lezárás) nélküli CD-R/RW lemezeket.
• Ez a lejátszó készülék nem tudja lejátszani az olyan CDR/RW lemezeket, amelyek nem CD-DA vagy MP3 adatokat tartalmaznak.
• Vegye figyelembe a CD-R/RW lemezek kezelési útmutatóját, amikor használja azokat.
• Bizonyos író szoftverek vagy CD-felvevôk esetében a felvett MP3 fájlok lejátszása vagy az információk megjelenítése során zavarok léphetnek fel.
• A fájlformátumtól függôen minden fájlhoz hozzá kell rendelni az „.mp3” kiterjesztést.
• Ez a készülék nem rendelkezik lejátszási lista funkcióval.
• Bár a Multi-session (Több szekciós) felvétel támogatott,
de a Disc-at-Once (Lemez egyszerre) írási módszer az
ajánlott.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension az ISO 9660hoz, Joliet, Romeo
Megjegyzés
Az Apple HFS, UDF 1.50, MIX CD és a CD Extra nem támogatott.
Tömörítési formátumok
(Javaslat: „Szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie
az MP3 fájlok felvételeinél”,)
MP3 fájlok felvétele CD-médiára
• Azt javasoljuk, hogy ugyanarra a lemezre minimalizálja a CD-DA és az MP3 fájlok felvételét.
• Ha CD-DA fájlok is vannak ugyanazon a lemezen az
MP3 fájlokon kívül, a mûsorszámok esetleg nem a kívánt sorrendben kerülnek lejátszásra, vagy bizonyos
mûsorszámok nem kerülnek végig lejátszásra.
• Ugyanarra a lemezre ne vegyen fel más, vagy nem szükséges fájlokat az MP3 fájlokon kívül.
• Az MP3 fájl neve a következôkben bemutatott szabályok
szerint legyen hozzáadva, és feleljen meg minden egyes
fájlrendszer szabályának.
14
• MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k-320 kb/s
VBR: Igen
Mintavételi frekvencia:
32, 44.1, 48 kHz
• MPEG 2 audio layer
Bit rate: 8 k-160 kb/s
VBR: Igen
Mintavételi frekvencia:
16, 22.05, 24 kHz
Hibaelhárítás
Ha valamilyen hibát észlel
Ellenôrizze és végezze el a táblázatban leírt lépéseket.
Ha a táblázatban szereplô javaslatok nem hárítják el a problémát, azt
tanácsoljuk, hogy forduljon a legközelebbi Panasonic márkaszervizhez. A készüléket csak szakképzett szervizszakember javíthatja. A
Panasonic nem vállal felelôsséget semmilyen balesetért, amely a készülék ellenôrzésének figyelmen kívül hagyásából, vagy abból ered,
ha saját maga próbálja a készüléket megjavítani az ellenôrzések után.
Veszély
• Ne használja a készüléket rendellenes körülmények
között, mint amikor nincs hang, ha füstöt, szokatlan
szagot érez, mivel az tûz- és áramütésveszélyt
okozhat. Ilyen esetekben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a megfelelô szakszervizhez.
• Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ez balesetveszélyes.
Az „Ellenôrzés” pontjaiban a dôlt betükkel írt ellenôrzéseken kívül a többit ne saját maga, hanem szakember végezze, mert azok veszélyesek lehetnek a használó számára.
Hibajelenség
Ellenôrzés
Hibajelenség
Általános
Nincs
tápfeszültség
Ellenôrzés
CD-játszó
• Indítsa el az autót (vagy kapcsolja az
indítókulcsot ACC helyzetbe).
• Ellenôrizze az elektromos bekötéseket (például akkumulátorvezeték,
ACC vezeték, testelô vezeték stb.)
• Forduljon a márkaszervizhez, ha a
biztosító kiolvadt.
• Ügyeljen arra, hogy csak a megadott
áramértékû biztosítót használja.
• Biztosítócseréhez forduljon szakemberhez.
Nincs hang
• A némítás be van kapcsolva. (Kapcsolja ki.)
• Ellenôrizze a kábelezést.
• Várjon, amíg a nedvesség eltávozik a
készülék belsejébôl a bekapcsolás elôtt.
Zaj
• Ellenôrizze, hogy a testelô (földelô) vezeték megfelelôen van-e csatlakoztatva.
Nem hallható
hang a bal, jobb,
elsô vagy hátsó
hangsugárzókból
• Állítsa be megfelelôen a balanszot és
a fadert.
• Ellenôrizze a kábelezést.
A bal és jobb
csatorna mûsora
megcserélôdött.
• Megfelelôen csatlakoztassa a hangsugárzó-vezetéket.
Ismétlôdô
(gyakori) zaj
A beállított adatok
elvesznek.
• Az elôválasztott memóriában tárolt
adatok elvesznek és a gyári beállításra térnek vissza, ha a tápfeszültség
csatlakozását, vagy az akkumulátor
vezetékét bontja.
• Megfelelôen helyezze be a lemezt.
• Tisztítsa meg a lemezt.
A hang akadozik,
gyenge hangminôség
• Tisztítsa meg a lemezt.
A hang rezgésre
akadozik
• A készülék beépítésének szöge max.
30° lehet.
• Megfelelôen rögzítse a készüléket.
A lemez nem
adódik ki
• Nyomja meg a [▲] gombot.
Ha a lemez nem adódik ki, forduljon
a Panasonic márkaszervizhez.
Hibaüzenetek
(A lemez automatikusan kiadódik.)
A lemez szennyezett vagy fordítva van
behelyezve. A lemez karcos.
• Ellenôrizze a lemezt.
Bizonyos esetekben nincs mûködés.
• Ha a normál mûködés nem áll vissza,
forduljon a Panasonic márkaszervizhez a javítás érdekében.
Rádió
• Hangoljon egy másik, nagy térerôvel
rendelkezô rádióra.
• Ellenôrizze, hogy az antenna testelô
vezetéke megfelelôen van-e a testre
kötve.
Nincs hang, vagy
a lemez
automatikusan
kiadódik
Fájlt nem olvassa ki a készülék.
• Ellenôrizze a fájlt.
15
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
CD-játszó rész
Általános jellemzôk
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy
a Panasonic CQ-C1325N és CQ-C1315N típusú MP3-, CD-lejátszós autórádiók
megfelelnek a következô mûszaki jellemzôknek.
Tápfeszültség-ellátás:
12 V egyenfeszültség (11 V – 16 V); negatív testelés
(a specifikáció 14,4 V tápfeszültségre vonatkozik)
Áramfelvétel:
kevesebb, mint 2,2 A (CD üzemmódban;
0,5 W kimenôteljesítménynél, 4-hangszórós üzemmódban)
Maximális kimeneti teljesítmény:
4 × 45 W (1 kHz-en, max. hangerôszabályozó állásban)
Névleges kimeneti teljesítmény:
4 × 20 W (DIN 45 324 szerinti, 4 Ω-on)
Hangszínszabályozók hatásossága:
mély: ±12 dB 100 Hz-en
magas: ±12 dB 10 kHz-en
Hangsugárzó terhelô impedancia:
4–8Ω
Méretek (szélesség × magasság × mélység):
178 × 50 × 155 mm
Tömeg:
1,3 kg
Mintavételezési frekvencia:
8-szoros túlmintavételezéssel
DA konverter:
1 bit DAC System
Kiolvasófej rendszere:
Astigma 3-sugár
Fényforrás:
Félvezetô lézer
Fényforrás hullámhosszúsága:
790 nm
Frekvenciaátviteli sáv:
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Jel-zaj arány:
96 dB
Nyávogás:
a mérési határ alatt
Sztereó áthallási csillapítás:
75 dB
Rádió
URH (FM sztereó rádiórész)
Vételi sáv:
87,5 MHz – 108 MHz
Zajhatárolt érzékenység:
6 dB/µV (30 dB jel–zaj aránynál)
Sztereó áthallási csillapítás:
35 dB (1 kHz-en)
Középhullámú rádiórész (AM)
Vételi sáv:
531 kHz – 1602 kHz
Zajhatárolt érzékenység:
28 dB/µV (20 dB jel–zaj aránynál)
Megjegyzés
• A specifikáció és a konstrukció elôzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát a gyártó fenntartja
magának a mûszaki fejlesztés érdekében.
• Egyes ábrák és illusztrációk ebben a kezelési útmutatóban eltérhetnek a valós terméktôl.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://panasonic.net
Felelôs kiadó: PANASONIC MAGYARORSZÁG KFT. • Minden jog fenntartva.
Szedés, tördelés: SZIGNET KFT. • Nyomás, kötés: FISCHERMAN KFT.
B4
CQ-C1325N / CQ-C1315N
MP3-, CD-lejátszós autórádió
Beépítési útmutató
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://www.panasonic.net
● A készülék használata elôtt kérjük, hogy gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen.
17
Tartalomjegyzék
Beépítés elôtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A bekötés elôtt . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Szállított tartozékok . . . . . . . . . . . . . . 18
Beépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A készülék beépítése . . . . . . . . . 19
A készülék eltávolítása . . . . . . . 20
Beépítés elôtt
Elektromos csatlakoztatás . . . . . . . .
Tápfeszültség csatlakozó . . . . .
Bekötési vázlat . . . . . . . . . . . . . .
Hangszórók csatlakoztatása . . .
21
21
22
24
A bekötés elôtt
Ezt a készüléket csak 12 V-os, negatív (–) testelésû rendszerben
használja.
A beépítéshez forduljon szakemberhez.
• Ellenôrizze a készülék mûködését antennával és hangsugárzókkal.
A tápfeszültség vezetéket (piros) csak a legvégén csatlakoztassa
(ha nem ISO csatlakozót használ).
Az akkumulátor vezetéket (sárga) az akkumulátor pozitív (+) kivezetéséhez vagy a biztosító doboz (BAT) pontjához csatlakoztassa
(ha nem ISO csatlakozót használ).
Beépítési szög a vízszintestôl 0–30°
(elôlaptól a hátlapig).
Kb. 5 mm hosszúságban távolítsa el a szigeteléseket a vezetékek
végérôl (ha nem ISO csatlakozót
használ).
Szigeteljen le minden szigeteletlen
vezetékrészt.
Beépítési helyszükséglet
Rögzítse a szabadon lévô vezetékeket.
Ideiglenesen távolítsa el a készülékrôl a tartó keretet a, és a takarókeretet d, amelyek a gyári (szállított) állapotban fel vannak szerelve.
Szállított tartozékok
Tartókeret
Takarókeret
Felerôsítô csavarorsó (ø 5 mm)
Beépítést oldó lapok.
Csatlakozó szerelvény
✼ A b és e egy készletet képez (ZZBISC1021N-J).
18
Beépítés
A készülék beépítése
• Viseljen kesztyût biztonságának érdekében.
Figyelmeztetés
Bontsa az akkumulátor negatív (–) pólusát.
• Elôször az elektromos csatlakoztatásokat végezze el,
majd ellenôrizze azokat.
Építse be a tartókeretet a.
Ügyeljen arra, hogy
Hajlítsa ki a rögzítô lemezeket. a rögzítô lapok
fixen rögzítsék
a keretet.
Fontos
Ha a készüléket mûszerfalba építi, biztosítFigyelmeztetés sa, hogy a levegôáramlás megfelelô legyen
a készülék körül, megelôzve ezzel a túlmelegedésbôl eredô meghibásodásokat. Ne takarja le a készülék szellôzônyílásait.
Csatlakoztassa
a csatlakozót c.
A fô készülék
rögzítése.
1 Csavarja a készülékbe a csavarorsót b.
2 Rögzítse az autó tûzfalához.
3 Kattintsa be a bal és a jobb oldali rögzítô rugót a résbe.
A készülék hátoldalának rögzítése a tûzfalhoz
A hátsó tartópánt használatával
(külön tartozék)
Lemezcsavar
(külön tartozék)
Bekattanó pont
Gumibetét alkalmazásával
(külön tartozék)
Erôsítse fel a takarókeretet d.
Gumibetét
(külön tartozék)
Felerôsítô
csavarorsó b
Hátsó tartópánt
(külön tartozék)
Felerôsítô
A készülékhez
csavarorsó b Hátsó rögzítôrész
(az autóba van
beépítve)
Hatlapfejû anya
(külön tartozék) A készülékhez
19
Csatlakoztassa vissza
az akkumulátor negatív (–) pólusát.
Beépítés (folytatás)
A készülék eltávolítása
Távolítsa el az elôlapot.
Távolítsa el a takarókeretet d.
A rögzítés oldása
1 Helyezze be a rögzítést oldó lapot e, amíg kattanást nem hall.
2 Húzza kifelé a készüléket.
Húzza kifelé a készüléket mindkét kezével.
20
Elektromos csatlakoztatás
Tápfeszültség csatlakozó
Óvintézkedések (ISO csatlakozó)
• A készülék csatlakozó szerelvényének kialakítása és bekötése megfelel a szabványos ISO-csatlakozóknak.
• Kérjük ellenôrizze, hogy az Ön autójában a csatlakozó elrendezése és bekötése azonos-e a szabványos ISO csatlakozóéval.
• Abban az esetben, ha „A” vagy „B” típusú a bekötés, cserélje meg a piros és a sárga vezetéket, az ábra szerint.
• A csatlakoztatás után ❈ jelölésû részeket szigetelje el szigetelôszalaggal.
Megjegyzés
Ha autójának csatlakozója nem „A” vagy „B” szerinti, forduljon a szakkereskedôhöz.
Szabványos ISO csatlakozó
Gyújtás (IGN)
vagy ACC,
12 V-os táplálás
12 V, akkumulátor
(folyamatos táplálás)
Autó oldali csatlakozó
Az „A” típusú autó
Gyújtás (IGN)
vagy ACC,
12 V-os táplálás
12 V, akkumulátor
(folyamatos táplálás)
Autó oldali csatlakozó
A „B” típusú autó
Nincs bekötve
12 V, akkumulátor
(folyamatos táplálás)
Autó oldali csatlakozó
21
Elektromos csatlakoztatás (folytatás)
Bekötési vázlat
15 A-os biztosító
A biztosító cseréjéhez forduljon a
Panasonic márkaszervizhez. Ne
cserélje ki saját maga a biztosítót.
Antenna
(Narancs)
Nem használt
(Barna/fekete csíkkal)
Nem használt
Lásd 23. oldal
ábra
Lásd 23. oldal
22
ábra
Figyelmeztetés
A készülék meghibásodásának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa addig a tápfeszültségcsatlakozót, amíg minden kábelezést be nem fejezi.
A7: (Piros)
Tápfeszültség vezeték (ACC vagy IGN)., Az ACC ponthoz, +12 V egyenfeszültséghez
A8: (Fekete)
Test (földelô) vezeték, az autó jól testelt, tiszta fém részéhez.
A4: (Sárga)
Akkumulátorvezeték. Az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenfeszültséghez.
A5: (Kék/fehér csíkkal)
Motoros antenna relé vezérlô vezeték motoros antennához.
(Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket a kapcsoló nélkül mûködtetett motoros antennák számára szánták.)
Panasonic erôsítô tápfeszültség-ellátását biztosító relé mûködtetésére (max. 100 mA) szolgál. (Az
erôsítô tápfeszültségének be-/kikapcsolására alkalmas.)
Hátsó bal
+ (Zöld)
Elsô bal
+ (Fehér)
Elsô jobb
+ (Szürke)
Hátsó jobb
+ (Ibolya)
Hátsó bal
– (Zöld/fekete csíkkal)
Elsô bal
– (Fehér/fekete csíkkal)
Elsô jobb
– (Szürke/fekete csíkkal)
Elsô jobb
– (Ibolya/fekete csíkkal)
23
Elektromos csatlakoztatás (folytatás)
Hangszórók csatlakoztatása
A hangszórókat a következôképpen csatlakoztassa.
● Csak nem testelt hangsugárzókat használjon.
A megkívánt teljesítmény: legalább 45 W
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Ha olyan hangsugárzókat használ, amelyek nem
felelnek meg a fenti specifikációnak, az tüzet, füstöt, a hangsugárzók károsodását idézheti elô.
● Legalább 30 cm távolság legyen a hangszóró és az
erôsítô között.
Figyelmeztetés
● Ne csatlakoztasson egy hangsugárzónál többet egy
hangsugárzó vezetékpárra. (Kivéve, ha magassugárzót is
csatlakoztat.)
● Ne használjon 3-vezetékes hangsugárzó rendszert,
amely közös földvezetékkel rendelkezik.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement