Panasonic CQC1312NW Operating instructions

Panasonic CQC1312NW Operating instructions
Veiligheidsinformatie
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
PTY
TA/AF
DISP
6
Let op
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig
niet naar het display kijken of het systeem bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom
accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen
geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V
gelijkstroom accusysteem.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het
toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in
orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er
iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht
gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert
rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem op en
laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij
het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling,
brand en schade aan het product.
TEXT
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
Installation kit (YEP0FZ5700)
Ontgrendelingsplaat
Gebruiksaanwijzing
(English
: YEFM285817)
(Deutsch : YEFM285818)
(Français : YEFM285819)
(Nederlands : YEFM285820)
(Svenska : YEFM285821)
(Italiano
: YEFM285822)
(Español
: YEFM285823)
(Dansk
: YEFM285824)
Hoev. 2
Bevestigingsbout
Hoev. 1
Bevestigingskraag
(YEFX0217263)
Hoev. 1 Set
Installatiehandleiding
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM294179)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM294180)
Hoev. 1
Afwerkingsrand
Opmerkingen:
¡ Het getal tussen haakjes onder elk
artikel is het onderdeelnummer voor
onderhoud en reparatie.
¡ Accessoires en onderdelennummers
kunnen vanwege verbeteringen zonder
voorafgaande kennisgeving gewijzigd
worden.
¡ Af fabriek zijn de bevestigingskraag en
de afwerkingsrand op het hoofdtoestel
gemonteerd.
(YEFC05658)
Hoev. 1
Stroomstekker
(YEAJ02874)
Hoev. 1 Set
Hoev. 1
Garantiekaart
Hoev. 1
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los voor u
begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke
procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE ELEKTRISCHE
BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN
TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS
TOT DE DOOD.
Opmerkingen over CD-R/RW’s
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285820 NT1205-0
Gedrukt in China
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor
dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het
chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails.
Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg
de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen
zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen
over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading
door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke
beschermingsmaatregel.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen,
hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade
aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot
rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel. Pas in
het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in
autowasstraten of wanneer het regent.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie. Als
het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek
van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden
geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor de
installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband
houdende waarschuwingen en opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het besturen van
het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid
wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.
Opmerking: Met dit toestel wordt geen software
meegeleverd waarmee u MP3/WMA bestanden kunt opnemen.
Waar u aan moet denken wanneer u
MP3/WMA bestanden opneemt
¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te voorkomen
dat er zowel CD-DA bestanden als MP3/WMA bestanden
op een enkele disc staan.
¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als MP3
of WMA bestanden staan, is het mogelijk dat de weergave niet plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat
sommige stukken zelfs helemaal niet kunnen worden
weergegeven.
¡ Wanneer er zowel MP3 als WMA bestanden op dezelfde
disc staan, dient u voor beide soorten bestanden verschillende mappen te gebruiken.
¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden dan
MP3/WMA bestanden op de disc op.
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
Rootmap
Root Folder
(Root-directory)
(Root Directory)
1
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een hoge
bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie
gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden
aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de
handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen.
¡ In direct zonlicht.
¡ Bij de verwarming van de auto.
¡ Op vieze, stoffige of vochtige plekken.
¡ Op de stoelen of op het dashboard.
Opnemen van MP3/WMA bestanden op CD
gegevens niet naar behoren getoond kunnen worden.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden,
worden vervangen door een asterisk ( ).
Algemeen
Gebruik geen discs met afwijkende vormen
2
q
4
e
3
Mappen
selecteren
Folder Selection
Op
volgorde
In the
order 1 –
<Fout>
Ondersteunde bestandssystemen
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660, Joliet,
Romeo
Opmerking: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra worden
niet ondersteund.
Compressieformaten
(Aanbeveling: “Waar u aan moet denken wanneer u
MP3/WMA bestanden opneemt” rechts.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k-320 kbps
VBR: Ja
Bemonsteringsfrequentie:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bit rate: 8 k-160 kbps
VBR: Ja
Bemonsteringsfrequentie:
16, 22,05, 24 kHz
¡ Windows Media
Audio Ver. 2, 8
Bitsnelheid: 64 k-192 kbps
VBR: Nee
Bemonsteringsfrequentie:
32, 44,1, 48 kHz
2 Druk op [SRC] (PWR:
In/uitschakelen).
Het demonstratiescherm zal nu verschijnen.
Opmerking: Als u wilt dat de demonstratie verschijnt wanneer u de stroom inschakelt, moet u [SRC] (PWR) tenminste 4 sec. ingedrukt houden. (ACC ON)
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Deckmechaniek (in het
toestel, bovenzijde)
Voor u deze instructies gaat lezen
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met
zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft gegeven. We
weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring wanneer u eenmaal
de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
U moet OFF kiezen wanneer het contactslot van uw auto geen ACC stand heeft. Doet u dit niet, dan
kan de accu leeg lopen.
Kies ON (aan) als het contactslot van uw auto een ACC
stand heeft. (a “Functie-instellingen”) De volgende functies
zijn in dat geval beschikbaar.
¡ Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een disc in
gedaan wordt.
¡ De klok kan ook wanneer het toestel zelf uit staat worden
getoond.
De klok gebruikt de 24-uurs aanduiding.
Opmerkingen:
¡ U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO
CT” op het display verschijnt.
¡ Bij ontvangst van een RDS zender zorgt de kloktijdfunctie (CT) ervoor dat de klok automatisch wordt
gelijkgezet.
¡ Houd []] of [[] ingedrukt om de cijfers snel te
laten veranderen.
: Geen ACC functies (standaardinstelling)
: ACC functies ingeschakeld
[[]: uren vooruit.
[]]: uren terug.
5 Druk op [DISP].
Minuten knipperen
6 Stel de minuten in.
Minuten invoeren
1Selecteer de AM radiofunctie. (a “Radio
(AM [LW/MW]/FM )”)
[[]: minuten vooruit.
[]]: minuten terug.
7 Druk op [DISP].
Klaar
2 Druk op [DISP].
(tijdaanduiding)
3 Houd [DISP] tenminste 2 seconden ingedrukt.
De uren knipperen
Weergave van de klok wanneer het toestel uit staat
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen. (ACC
ON)
Display uit
w
5
q
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of hoger”
en “vast” zetten.
WMA
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “64 kbps of hoger” en
“vast” zetten.
¡ Stel in geen geval de kopieerbeveiliging van het WMA
bestand, want anders kan dit toestel het niet afspelen.
Let op
¡ Geef in geen geval de extensie “.mp3” of
“.wma” aan bestanden die niet in het
MP3/WMA formaat zijn. Hierdoor kan er
lawaai worden gereproduceerd dat niet
alleen uw luidsprekers, maar ook uw
gehoor kan beschadigen.
y
6
r
8
Tree11
Tak
Tree 2
2
Tak
Tree 33
Tak
t
Tree 44
Tak
Maximum aantal bestanden/mappen
¡ Maximum aantal bestanden: 999
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
Opmerkingen:
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er
MP3/WMA bestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen MP3/WMA bestanden
bevat, zullen de dichtstbijzijnde MP3/WMA bestanden op
volgorde worden afgespeeld.
¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere
MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
Getoonde gegevens
¡ MP3 (ID3 tekstgegevens)
Albumtitel
¡ MP3/WMA
Mapnaam
Bestandsnaam
¡ WMA (WMA tekstgegevens)
Albumtitel
Titel/Naam artiest
Titel/Naam artiest
Te tonen tekens
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem. Raadpleeg
de handleiding van de gebruikte software voor details
hieromtrent.
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de
diverse talen kunnen worden getoond.
Opmerkingen:
¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen
van MP3/WMA bestanden is het mogelijk dat de tekst-
Stroombron
Stroomverbruik
Max. uitgangsvermogen
Instelbereik toonregeling
Luidspreker-impedantie
Voltage uitgang voorversterker
Impedantie uitgang voorversterker
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
12 V gelijkstroom (11 V – 16 V), Testspanning 14,4 V, Negatieve aarding
Minder dan 2,2 A (CD stand, 0,5 W 4 kanalen)
50 W x 4 (bij 1 kHz), volumeregeling maximum
Lage tonen: ±12 dB bij 100 Hz, Hoge tonen: ±12 dB bij 10 kHz
4–8Ω
2,5 V (CD stand, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
178 x 50 x 160 mm
1,3 kg
Bemonsteringsfrequentie
DA converter
Pick-up type
Lichtbron
Golflengte
Frequentierespons
Signaal-ruis verhouding
Totale harmonische vervorming
Wow en Flutter
Kanaalscheiding
8 keer overbemonstering
1 bit DAC systeem
Astigmatisch, 3-stralen
Halfgeleiderlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Onder meetgrens
75 dB
Waarschuwing
¡ Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (15 A). Als u andere dingen of zekeringen met hogere vermogens
gebruikt, of het toestel direct, zonder zekering, aansluit, kan het toestel beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum.
Tak88
Tree
(Max.)
(max.)
Display informatie
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttitel
Dit product is ontworpen en vervaardigd zo min mogelijk onderhoud nodig te hebben. Gebruik slechts een zachte doek
om regelmatig de buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum.
y
7
Technische gegevens
8
Bestanden
selecteren
File Selection
Op
volgorde
In the
order
–
MP3
¡ De naam van een MP3/WMA bestand dient te voldoen aan
bepaalde regels en aan het ondersteunde bestandssysteem.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van MP3/WMA bestanden of het tonen van de bijbehorende
gegevens bij gebruik van bepaalde software of bepaalde
CD-recorders.
¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende
extensie, “.mp3” respectievelijk “.wma” nodig.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie.
¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund,
wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
Onderhoud
TEXT
Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
Laat uw discs niet liggen op de volgende plaatsen:
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van bepaalde CD-R/RW’s opgenomen op bepaalde CDrecorders (CD-R/RW stations, vanwege de opnamekarakteristieken, of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het oppervlak van de disc.
¡ CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD’s.
Als u ze langere tijd in de auto bewaart, kunnen ze
beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze af te
spelen.
¡ Sommige CD-R/RW’s kunnen niet worden afgespeeld vanwege incompatibiliteit van de gebruikte software, CDrecorder (CD-R/RW station) of de disc zelf.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de
opname-sessie daarop nog niet is afgesloten.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen met andere
gegevens dan CD-DA of MP3/WMA (Video CD enz.).
¡ U moet tevens de aanwijzingen voor de CD-R/RW discs zelf
in acht nemen.
weer opnieuw verschijnen.
Uren invoeren
Opmerkingen over MP3/WMA
<Correct>
op [DISP] (Display).
3 Druk
Het demonstratiescherm wordt geannuleerd en zal niet
Let op:
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat
gebruik maakt van een laser pickup om informatie af
te lezen van de oppervlakte van Compact Discs. Deze
laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen
binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of
onderdelen daarvan te modificeren, aangezien u
hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en
gevaarlijke spanningen.
ACC
ON
4 Stel de uren in.
Bedrukte zijde
Gebruik een droge, zachte doek en veeg van het midden in rechte lijn
naar de rand.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
het contact van uw
1 Zet
auto op ACC of ON.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer of de
bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker pas
aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen
brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
Schoonmaken van discs
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het
niet stevig vast zit.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar het uw
uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om andere apparatuur
van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
¡ Raak de onderkant van de disc niet aan.
¡ Zorg ervoor dat er geen krassen op de disc komen.
¡ Verbuig de disc niet.
¡ Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of
uitgevoerde handelingen anders dan die in deze
handleiding beschreven staan kunnen leiden tot
blootstelling aan potentieel gevaarlijke stralen.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot
brand of andere schade.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te
bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de
bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich
bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
Vasthouden van de disc
Waarschuwingslabel
Dit product maakt gebruik van een laser.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de koelplaat
van het toestel niet geblokkeerd worden.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren op de
afdekking van de airbag of op een plek waar deze de werking van
de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande
elektrische bedrading en andere onderdelen voor u het product
gaat installeren.
Bij gebruik van in de handel verkrijgbare CD’s, moeten deze
voorzien zijn van de hier rechts afgebeelde logo’s.
Het is mogelijk dat bepaalde CD's met een kopieerbeveiliging
niet afgespeeld kunnen worden.
Let op
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde onderdelen
en geschikt gereedschap bij de installatie van het product. Gebruik
van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of
brand.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben
(brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de
bedrading of het bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf in geen geval op het label van de disc met een
balpen of ander schrijfgerei met harde punten.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.
Opmerkingen over discs
Opmerkingen over CD, CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Toebehoren
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
installatie.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote
hitte.
Opmerkingen over MP3/WMA
Nederlands
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de
motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Volg de instructies voor het installeren en bedraden van
het product.
Voor het eerst de
stroom inschakelen
SCROLL
ACC instelling
2
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven
van het verkeer om u heen.
Instellen van de klok
1
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE
STRAAL STAREN.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring. Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen door
uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op
eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor
draait.
LET OP
Algemeen
MUTE/SQ
D·M
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.
KLASSE 1 LASERPRODUCT
Auteursrecht
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals
muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te leveren
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
Geen garantie
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken
per december 2005. Hierin is geen garantie vervat met
betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/WMA
bestanden.
Anti-diefstalsysteem
CD-speler
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke
aanwijzingen voor de bediening en de installatie.
Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of
materiële schade.
Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.
Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de
installatie.
Dit toestel is uitgerust met een verwijderbare voorplaat. Wanneer deze voorplaat verwijderd is, kan het toestel niet meer gebruikt worden.
Let op
¡ Het afneembaar voorpaneel is niet waterdicht. Stel het
niet bloot aan water of vocht.
¡ Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan het
rijden bent.
¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of
op andere plekken waar de temperatuur hoog kan
oplopen.
Verwijderen
¡Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op
het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen storingen
ontstaan.
¡Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze schoon te
maken met een schone, zachte doek.
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Stereoscheiding
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (s/r 30 dB)
35 dB (bij 1 kHz)
AM (MW)
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (s/r 20 dB)
AM (LW)
Bevestigen
1 Schakel de stroom uit.
1 Pas eerst de kant met de contacten op zijn
2 Druk op [ ]. De voorplaat met het voorpa- plaats.
neel gaat nu open.
2 Druk vervolgens de andere kant van het
afneembare voorpaneel vast tot u een “klik”
3 Trek hem naar u toe.
hoort.
4 Doe het voorpaneel in de houder.
2
1
1
2
FM
Radio
SRC
L
PUSH SEL
PWR
VO
E/TRACK
TUN
BAND
APM
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke
aanwijzingen voor de bediening en de installatie.
Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstig letWaarschuwing
sel of zelfs de dood.
Let op
(Anti-diefstalsysteem)
Gebruiksaanwijzing
hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op
mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.
Laserproducten
CQ-C1312NW
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven
Schoonmaken
van het toestel
het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u het systeem
gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en
doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht
nemen van de instructies uit deze handleiding.
Zekering
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
WMA MP3 CD-speler/radio
Voorbereiding
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (s/r 20 dB)
Opmerkingen:
¡ Technische gegevens en ontwerp kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
Klok
Disc-speler
[BAND]
selecteert een radioband om op af te stemmen.
(APM) (Automatisch voorprogrammeren)
voor de automatisch voorgeprogrammeerde radiozenders.
(Tenminste 2 seconden ingedrukt houden.)
Radioband Frequentie Voorkeuzenummer
Veranderen van het display
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen
AM (LW/MW) stand:
Band/frequentie
CT (Klok-tijd)
MUTE/SQ
SRC
1
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
REPEAT
TA/AF
6
PTY
PWR
DISP
SRC
VO
L
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
1
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
TA/AF
6
PTY
DISP
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
[TUNE ]] [TUNE []
Frequentie lager/hoger. (Houd tenminste 0,5
seconde ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen.)
Met [1] t/m [6]
kunt u een voorgeprogrammeerde radiozender selecteren of de huidige zender voorprogrammeren. (Tenminste 2 seconden ingedrukt houden.)
L
2 Druk op [BAND] en selecteer de
(VOCAL) heldere weergave:
versterking van de middentonen en een lichte
versterking van de hoge tonen.
AAN: Druk op [MUTE]. (
licht op.)
UIT: Druk nog eens op [MUTE].
Afstemmen op een frequentie
[TUNE ]]: Lagere frequenties
[TUNE []: Hogere frequenties
Opmerking: Houd één hiervan tenminste 0,5 seconde
ingedrukt en laat los voor automatisch afstemmen.
Selecteren van een voorkeuzezender
Druk op de corresponderen voorkeuzetoets [1] t/m [6]
om af te stemmen op een voorgeprogrammeerde zender.
Opmerkingen:
¡ Als er in de SQ keuzefunctie 5 seconden lang geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de
normale gebruiksfunctie.
¡ De SQ instellingen en die voor de lage en hoge tonen
hebben invloed op elkaar. Als door deze invloed het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de lage/hoge
tonen of het volume aan te passen.
APM
PWR
MUTE/SQ
SRC
Te controleren
AF (Alternatieve Frequentie)
Radio
● Schakel de geluidsweergave weer in
(mute).
● Controleer de bedrading.
● Wacht tot de condens verdwenen is
voor u het toestel weer aan zet.
● Zorg voor een goede aarding.
● Stel de juiste links-rechts en voor-achter
balans in.
● Controleer de bedrading.
● Sluit de luidsprekerbedrading correct
aan.
Disc-speler
● Doe de disc op de juiste manier in het
toestel.
● Maak de disc schoon.
Geluid slaat over,
slechte
geluidskwaliteit.
● Maak de disc schoon.
Geluid slaat
over vanwege
trillingen.
● Het toestel mag maximaal onder een
hoek van 30° gemonteerd worden.
● Zet het toestel goed vast.
De disc wordt
niet
uitgeworpen.
● Druk op [u]. Als de disc nog niet wordt
uitgeworpen, dient u contact op te
nemen met uw dichtstbijzijnde
Panasonic Service-centrum.
Veelvuldige
ruis.
Voorgeprogra
mmeerde
gegevens zijn
gewist.
● Stem af op een andere zender die wel
een sterk signaal heeft.
● Controleer of de bevestiging van de
antenne goed geaard is.
● Het geheugen kan worden gewist en
teruggezet op de fabrieksinstellingen
wanneer de stroomstekker losraakt of
wanneer de accu wordt losgekoppeld.
Wat is RDS?
● Start de motor. (Zet het contact op de
“ACC” stand.)
● Controleer de bedrading. (accudraad,
stroomdraad, aarding enz.)
● Zekering doorgebrand (Neem contact op
met uw dichtstbijzijnde Panasonic
Service-centrum.)
● Vraag de vakman de zekering te vervangen.
● Zorg ervoor dat een zekering met hetzelfde vermogen wordt gebruikt.
Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende. (
gaat branden.)
Foutmeldingen
(De disc wordt automatisch uitgeworpen.)
De disc is vuil of zit ondersteboven.
● Controleer de disc.
TA (Verkeersberichten)
(De disc wordt automatisch uitgeworpen.)
Er zitten krassen op de disc.
● Controleer de disc.
Om de één of andere reden doet
het toestel het niet.
● Als het toestel niet naar behoren gaat
functioneren, dient u uw dealer te raadplegen of uw dichtstbijzijnde Servicecentrum om reparatie te verzoeken.
Het bestand kan niet worden gelezen.
● Controleer het bestand.
Er kunnen auteursrechten rusten op een
WMA bestand.
● Een bestand met een auteursrechtelijke
beveiliging kan niet worden afgespeeld.
¡ Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal er automatisch
worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma
die wel goed ontvangen kan worden.
¡ Bij het automatisch voorprogrammeren (APM) zullen alleen
RDS zenders worden opgeslagen.
¡ Wanneer u een voorkeuzezender oproept, zal er automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst voor het gewenste programma. (BSR Opzoeken
van de sterkste zenders)
Opmerkingen:
¡ U kunt de gevoeligheid voor de AF functie instellen.
¡ U kunt het bereik voor de AF functie instellen.
(a “Functie-instellingen”)
AF (Alternatieve Frequentie)
Algemeen
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun
normale signalen mee. De radio in dit toestel kan gebruik
maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied
verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS
diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende
functies ook niet zullen werken.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt
afgestemd op een RDS zender.
¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid
wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur,
want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak het
gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan
gevaarlijk zijn.
Probleem
Disc-speler (CD-DA disc): Disc-speler (MP3/WMA disc):
Normaal
Normaal
Disctitel
Weergavetijd
Fragmenttitel
Mapnaam/
album*
Bestandsnaam/
titel, artiest*
Klok
5
REPEAT
TA/AF
[DISP] (Display)
schakelt de informatie op het
display om.
DISP
6
[}] [{]
springt naar de vorige/volgende map.
indicator
MP3/WMA functiedisplay
Klok
licht op wanneer willekeurige weergave/herhaalde
weergave/intro-weergave voor een map is ingeschakeld.
Mapnummer
Bestandsnummer
*ID3/WMA Tag aan/uit
Houd [3] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Indicators weergavefuncties
albumtitel en songtitel /
artiestennaam worden
getoond.
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
schakelt de weergavefunctie in/uit.
(SCROLL)
schuift de informatie over het display.
(Standaardinstelling)
mapnaam/bestandsnaam
worden getoond.
[6] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Op deze manier kunnen zenders met een goede ontvangst
automatisch worden voorgeprogrammeerd
1 Selecteer de gewenste radioband.
2 Houd [BAND] (APM) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
Selecteren van een map (MP3/WMA)
1 Druk op [SRC] om over te schakelen naar
de disc-speler.
(knippert één keer)
Opmerking: Nieuwe voorkeuzezenders vervangen eventueel
reeds eerder voorgeprogrammeerde zenders.
Voorkeuzezenders met een goede ontvangst zullen elk 5
seconden lang worden weergegeven nadat de zenders zijn
voorgeprogrammeerd (SCAN). Druk op één van de
voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] om het scannen te stoppen.
Opmerking: Nieuwe voorkeuzezenders vervangen eventueel
reeds eerder voorgeprogrammeerde zenders.
Druk op [{] / [}].
2 Selecteer indien gewenst een bepaald deel
van de disc.
Pauzeren
Druk op [BAND] (y / 5).
Fragment/bestand selectie
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Druk op [6] / [7].
Opmerking: Houd één hiervan ingedrukt om snel
vooruit/achteruit weer te geven.
Disc-speler (CD-DA disc):
Vorige/volgende fragment
¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een
andere stand staat zal het toestel automatisch doen overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is
afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA Standbyfunctie)
PTY (Programmatype)
Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende.
Wanneer er geen AF netwerk voor een RDS zender
vereist is.
Afstemmen op een programma via de PTY
functie
De klok wordt automatisch gelijk gezet.
PS (Programma Servicenaam)
Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes
voorgeprogrammeerd.
Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender
wordt getoond.
EON (Verbetering andere netwerken)
De RDS gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de plek
waar u zich bevindt.
EON-TA
Zodra er een noodbericht wordt uitgezonden, zal dit worden
weergegeven en zal “ALARM” op het display verschijnen.
PI Seek (Programma Identificatie zoekfunctie)
Wanneer u heeft afgestemd op een voorkeuzezender en de
ontvangst slechter wordt, kunt u nog eens op dezelfde
voorkeuzetoets drukken. Er zal dan worden gezocht naar
dezelfde zender via een frequentie die wel goed ontvangen kan
worden.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te
annuleren.
Opmerking: Om de PI zoekfunctie te kunnen gebruiken,
moet u eerst de TA functie uitschakelen.
BAND
APM
PWR
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
1
Selecteren van een gedetailleerd programmatype
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en
selecteer de functie die u wilt instellen.
1 Druk op []] of [[] om het gewenste pro-
Druk op één van de toetsen [1] t/m [6] om het
programmatype te selecteren in de PTY functie.
1
2
3
4
5
6
Programmatype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Inhoud
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druk vervolgens op [BAND] om een andere zender met
hetzelfde programmatype op te zoeken.
Opmerkingen:
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
¡ Het gewenste programmatype wordt 5 seconden lang op
het display getoond.
¡ U kunt zelf veranderen welk programmatype onder welke
voorkeuzetoets wordt opgeslagen.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
REPEAT
D·M
TA/AF
6
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2
dB, Standaardinstelling: 0 dB)
Opmerkingen:
¡ Druk op [BAND] (SET) om het zoeken weer te stoppen.
¡Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
U kunt als u dat wilt de onder de voorkeuzetoetsen
voorgeprogrammeerde programmatypes veranderen.
1 Selecteer het programmatype dat u onder
een andere toets wilt opslaan.
2 Volg de normale procedure voor het voor-
programmeren. (a “Zenders voorprogrammeren” onder “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
Houd nog eens ingedrukt om te annuleren.
Willekeurige weergave van een map (MP3/WMA)
Intro-weergave
Alle beschikbare bestanden in de huidige map worden in
willekeurige volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
De eerste 10 seconden van elk muziekstuk
(fragmenten/bestanden) op de disc worden op volgorde
weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Houd nog eens ingedrukt om te annuleren.
Druk nog eens om te annuleren.
Herhaalde weergave
Intro-weergave van een map (MP3/WMA)
Het huidige muziekstuk (fragment/bestand) wordt herhaald.
Te beginnen met de volgende map zullen de eerste 10 seconden van het eerste bestand in elke map worden weergegeven.
Druk op [6] (REPEAT).
Houd [5] (SCAN) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
Druk nog eens om te annuleren.
Houd nog eens ingedrukt om te annuleren.
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2
dB, Standaardinstelling: 0 dB)
(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling
CNT (midden))
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
TA/AF
6
D·M
[DISP] (Display)
verlaat u het
audiomenu.
PTY
DISP
1 Houd [VOL] (PUSH SEL) tenminste 2 seconden ingedrukt om het functiemenu te openen.
Opmerking: Als er in het functiemenu 7 seconden lang geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar
de normale gebruiksfunctie.
te wijzigen.
2 Druk op [VOL] (PUSH SEL) en selecteer
de functie die u wilt instellen.
q : Hoger
w : Lager
FM mono
FM
Er zal beduidend minder ruis klinken bij ontvangst van
zwakke FM signalen. (Standaardinstelling: OFF (Uit))
q : Hoger
w : Lager
q : Hoger
w : Lager
Balans
(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling
CNT (midden))
VO
L
BAND
APM
3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling
q : Rechts sterker
w : Links sterker
Fader
Veranderen van de voorgeprogrammeerde
programmatypes
Druk nog eens om te annuleren.
1
FM Lokaal
FM
Bij het automatisch afstemmen wordt er alleen afgestemd
op zenders met een goede ontvangst.
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
Hoge tonen
Het toestel gaat zoeken.
Houd [6] (REPEAT) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
SRC
[DISP] (Display)
verlaat u het audiomenu.
Lage tonen
2 Druk op [BAND].
De huidige map wordt herhaald.
Druk op [4] (RANDOM).
PWR
PTY
DISP
Volume
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
Herhaalde weergave van een map (MP3/WMA)
Alle beschikbare muziekstukken (fragmenten/bestanden) worden in willekeurige volgorde weergegeven.
[VOL]
selecteert een waarde in het functiemenu.
(PUSH SEL)
(Druk om te selecteren)
selecteert items in het functiemenu.
Opmerking: Als er in het audiomenu 7 seconden lang (2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling
wordt verricht, zal het display terugkeren naar de normale gebruiksfunctie.
grammatype te selecteren.
CT (Klok)
Ontvangst van noodberichten
Hoge AF gevoeligheid.
Houd [DISP] (PTY) tenminste 2 seconden ingedrukt om de
PTY functie aan of uit te zetten.
Andere RDS functies
¡ Er wordt automatisch afgestemd op een TP zender zodra de
TA functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een nonTP zender of een TP zender met slechte ontvangst.
¡ Er wordt alleen afgestemd op TP zenders bij het opzoeken
van zenders, of bij automatisch voorprogrammeren.
Lage AF gevoeligheid. (Standaardinstelling)
PTY ON/OFF
Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het programmatype
wordt aangegeven. (a “Functie-instellingen”)
Er kan worden afgestemd op verkeersberichten via het huidige
netwerk en via andere netwerken.
Houd [TA] (AF) tenminste 2 seconden ingedrukt om het AF
niveau te selecteren.
Als u alleen naar verkeersberichten wilt luisteren, dient u de
TA functie in te schakelen, af te stemmen op een FM zender
en vervolgens het normale volume op 0 te zetten.
Zodra er een verkeersbericht wordt uitgezonden, zal dit
worden weergegeven met het ingestelde TA volume. (a
“Audio-instellingen”)
[VOL] (Volume)
selecteert u een waarde in het
audiomenu.
(PUSH SEL) (Druk om te selecteren)
selecteert items in het audiomenu.
1 Druk op [VOL] (PUSH SEL) om het audiomenu te laten verschijnen.
¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal op het
display worden aangegeven.
¡U kunt afstemmen op programma’s door het programmatype op te geven.
Wanneer u de TA functie heeft ingeschakeld, verandert er het
volgende. (
gaat branden.)
AF niveau
Druk op [TA] om de TA functie aan of uit te zetten.
Alleen luisteren naar verkeersberichten
(TA MUTE)
Willekeurige weergave
Functie-instellingen
Audio-instellingen
TA ON/OFF
Opmerkingen:
¡ Druk op [3] (SCROLL) om de tekst over het display te schuiven.
¡ De aanduiding “NO TEXT” (Geen tekst) zal verschijnen wanneer er
geen tekstgegevens op de disc staan.
¡ Als u een 8 cm disc (CD-single) in het toestel heeft gedaan en
deze er niet meer uit kunt krijgen, zet dan de ACC stand van uw
auto uit en weer aan en druk vervolgens op [u] (Uitwerpen).
¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
PUSH SEL
Te controleren
SCAN
4
PTY
Vorige/volgende bestand
In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz.).
Waarschuwing
RANDOM
3
PUSH SEL
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en
neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het
toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te
brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd
personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van
verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.
Automatisch voorprogrammeren (APM)
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Houd één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
Verhelpen van storingen
SCROLL
2
D·M
Disc-speler (MP3/WMA disc):
TA
(Verkeersberichten)
Geluid uit
3 Stem af op de gewenste zender.
Handmatig voorprogrammeren
Audiomenu
(POP) brede en diepe weergave:
geringe versterking van de lage en hoge
tonen.
gewenste radioband.
Normale bediening
(ROCK) vlotte en zware weergave:
extra versterking van de lage en hoge tonen.
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
¡ Probeer geen
in het toestel te doen wanneer deze
indicator brandt.
¡ Raadpleeg de paragrafen "Opmerkingen over discs"
en "Opmerkingen over MP3/WMA".
¡ Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs (CD-singles).
Normale bediening
de radio.
Er kunnen maximaal 6 zenders worden voorgeprogrammeerd
onder respectievelijk AM (LW/MW), FM1, FM2, en FM3.
Voorkeuzezenders kunnen gemakkelijk worden opgeroepen
door op één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] te drukken.
Zenders voorprogrammeren
1 Druk op [SRC] om over te schakelen naar
(FLAT) vlakke frequentierespons:
geen versterking. (Standaardinstelling)
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
Verdraai [VOL].
Geen geluid, of disc
wordt automatisch
uitgeworpen.
VO
BAND
Druk op [DISP] om het display te doen veranderen.
Let op
muzieksoorten:
Volumeregeling
Als het apparaat niet juist werkt
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
Band/frequentie
Als u [SQ] meer dan 1 seconde ingedrukt
houdt, schakelt u de SQ keuzefunctie in.
Disc-speler
Radio
De geluidsweergave
is links-rechts
verwisseld.
PS (Programma Servicenaam)
CT
2 Druk op [SQ] en kies uit de volgende
Druk op [SRC] om over te schakelen naar een andere signaalbron.
Geen geluid uit de
linker, rechter, voor
of achter-luidspreker.
[u] (Uitwerpen)
werpt de disc uit.
RDS functie:
PTY (Programmatype)
1
Selecteren van de signaalbron
Ruis.
CT
SQ is een functie waarmee u met een simpele druk op een
toets de geluidsweergave kunt afstemmen
op het soort muziek waar u naar luistert.
Aan: Druk op [SRC] (PWR).
Uit: Houd [SRC] (PWR) tenminste 1 seconde ingedrukt.
Geen geluid.
(y / 5) (Pauze/weergave)
schakelt heen en weer tussen
weergave en pauze wanneer
de disc-speler is ingeschakeld.
PS
SQ
Zet het contact van uw auto op ACC of ON.
Geen stroom.
Band/frequentie
E/TRACK
TUN
[MUTE]
zet de geluidsweergave uit/aan.
(SQ)
selecteert een muziektype (SQ). (Tenminste 1
seconde ingedrukt houden.)
Aan/uit
Probleem
FM (niet RDS) stand:
PUSH SEL
[DISP] (Display)
schakelt de informatie op het
display om.
Veranderen van het display
Fragmentnummer Weergavetijd
Indicators weergavefuncties
1
[SRC] (Signaalbron)
selecteert een signaalbron.
(PWR) (In/uitschakelen)
schakelt de stroom aan/uit.
Algemene bediening
SCROLL
2
D·M
CD-DA functiedisplay
E/TRACK
TUN
PWR
BAND
APM
ER
LD
FO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
D·M
[6] [7]
spring naar het vorige/volgende
fragment/bestand wanneer de disc-speler is
ingeschakeld.
Houd één hiervan ingedrukt om snel
achteruit/vooruit weer te geven.
Willekeurige, herhaalde, Intro-weergave
CQ-C1312NW
Radiodisplay
L
E/TRACK
TUN
BAND
ER
LD
FO
E/TRACK
TUN
VO
Discsleuf
Doe hier een disc in met de bedrukte zijde
naar boven.
Opmerkingen:
¡ Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een disc in gedaan wordt bij ACC
ON.
¡ Een disc met zowel CD-DA (gewone
muziek-CD) als MP3/WMA gegevens kan
vaak niet normaal worden weergegeven.
Functiemenu
[VOL] (Volume)
licht op wanneer er een FM stereosignaal wordt ontvangen.
Disc-speler display
Radio (AM [LW/MW]/FM)
E/TRACK
TUN
Algemeen
AM Lokaal
AM
Bij het automatisch afstemmen wordt er alleen afgestemd
op zenders met een goede ontvangst.
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
wijzigen.
MONO OFF
MONO ON
(
gaat branden.)
LOCAL OFF
LOCAL ON
(
gaat branden.)
LOCAL OFF
LOCAL ON
(
gaat branden.)
Selecteer OFF als het contact
van uw auto geen ACC stand
heeft.
ACC keuze
q : Voor sterker
w : Achter sterker
3 Verdraai [VOL] om de huidige instelling te
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
(a “Voorbereiding”)
Selecteer ON als het contact van
uw auto een ACC stand heeft.
Externe demping
Stelt u in staat de geluidsweergave van de huidige
signaalbron uit te schakelen terwijl uw Panasonic
navigatiesysteem stembegeleiding geeft, of er een
telefoongesprek gevoerd wordt.
(Instelbereik: 0 (geen geluid), 1 (15 stappen
lager), 2 (10 stappen lager) en OFF (weergave
onveranderd), Standaardinstelling: 0)
q : Hoger
w : Lager
RDS
(Standaardinstelling: OFF (Uit))
Opmerking: Wanneer de Regionale wordt ingeschakeld
of uitgeschakeld, zal de AF functie automatisch in werking treden.
PTY taal
RDS
De frequentie wordt ook
veranderd voor programma's
van buiten de regio.
De frequentie wordt alleen
veranderd voor sterke zenders uit dezelfde regio.
Engels
(Standaardinstelling: ENGLISH (Engels))
TA volume instelling
(Instelbereik: 1 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
Regionaal
Zweeds
q : Hoger
w : Lager
Opmerking: Als de voor-achter balans teveel naar voren is ingesteld, zal de weergave via de achter-luidsprekers
minder hard klinken.
Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.
(for non-ISO connector)
Vraag een vakman voor de installatie.
Apply insulating tape to bare leads.
Secure loosened leads.
●Verify the radio using the antenna and speakers before installation.
Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.
●Vérifiez l’autoradio avant de procéder au montage.
●Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en
de luidsprekers.
WMA MP3 CD Player/Receiver
CQ-C1312NW
●Mounting angle side to side : horizontal
front to rear : 0 – 30°
BAND
APM
PWR
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
PUSH SEL
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss
an Bordnetze mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme
an Masse bestimmt.
Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
D·M
TA/AF
6
PTY
English
●Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne
und Lautsprechern aus.
Exclusively operated with 12 V battery with negative (–) ground.
Connect the power lead (red) very last. (for non-ISO connector)
Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of
the battery or fuse block terminal (BAT). (for non-ISO connector)
Strip about 5 mm of the lead ends for connection.
Consult a professional for installation.
Deutsch
Before Wiring/Vor der Verdrahtung/
Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading
E/TRACK
TUN
Before Installation/Vor dem Einbau/
Avant l'installation/Voor de installatie
DISP
●Bevestigingshoek links/rechts : horizontaal
voor/achter : 0 – 30°
0 – 30°
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec
sa polarité négative (–) mise à la masse.
Raccorder le fil d'alimentation (rouge) en dernier.
●Mounting space
●Einbauöffnung
●Espace nécessaire pour le montage
●Benodigde ruimte
(pour un connecteur non-ISO)
Connectez le fil (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou
à la borne (BAT) de la boîte à fusibles. (pour un connecteur non-ISO)
Dénudez les extrémités de fil de 5 mm environ pour la connexion.
53 mm
(pour un connecteur non-ISO)
Nederlands
Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)
Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des
Sicherungsblocks an (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden
für den Anschluss (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.
Sichern Sie alle losen Leiter.
●Angle de montage latéral
: horizontal
longitudinal : 0 – 30°
Français
(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
●Montagewinkel seitlich
: horizontal
vorne-hinten : 0 – 30°
Recouvrez les fils nus d’un ruban isolant.
Resserrez les connexions de fils.
182 mm
Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem
met negatieve (–) aarding.
Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.
4.5 mm – 6.0 mm
Remove Mounting Collar q and Trim Plate r from the main
unit temporarily, which are already mounted at shipment.
Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung q und
Abdeckplatte r vorübergehend vom Gerät abmontieren.
Démontez provisoirement le cadre de montage q et la
plaque de garniture r de l’appareil principal, qui sont déjà
mis en place lors de l’expédition.
Verwijder de Bevestigingskraag q en de Afwerkingsrand r,
die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn,
tijdelijk van het hoofdtoestel.
(voor een niet-ISO aansluiting)
Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting van de
accu of van het zekeringenblok (BAT). (voor een niet-ISO aansluiting.)
Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden om de
verbinding tot stand te kunnen brengen. (voor een niet-ISO aansluiting.)
Isoleer blote draadeinden met isolatieband.
Zet loshangende draden vast.
Supplied Hardware/Mitgelieferte Hardware/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen
No.
Item
Diagram
Mounting Collar
Einbauhalterung
Cadre de montage
Bevestigingskraag
Q'ty No.
1
YEFX0217263
Mounting Bolt (5 mmø)
Befestigungsschraube (5 mmø)
Boulon de fixation (5 mmø)
Bevestigingsbout (5 mmø)
Power Connector
Versorgungsstecker
Connecteur d’alimentation
Stroomstekker
Item
Trim Plate
Abdeckplatte
Plaque de garniture
Afwerkingsrand
Diagram
1
✽
TEXT
YEFC05658
Lock Cancel Plate
Verriegelungsfreigabeplatte
Plaque anti-blocage
Ontgrendelingsplaat
1
Q'ty
●Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
●Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren
Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
●Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
●Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
2
✽
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEAJ02874
YEFM294179 NT1205-0
✽ w and t consist of a set. (YEP0FZ5700) ✽ w und t bestehen als Satz. (YEP0FZ5700)
✽ w et t constituent un jeu. (YEP0FZ5700) ✽ w en t bestaan uit een set. (YEP0FZ5700)
Printed in China
Installation/Einbau/Montage/Installatie
How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel
Caution
● Wear gloves for safety.
● Make sure that wiring is completed
before installation.
Vorsicht ● Tragen Sie Handschuhe, um sich
1
Remove the cable from the battery negative terminal.
Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.
Retirer le câble de la borne négative de la batterie.
Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.
2
Mounting collar q insertion
Bend mounting tabs.
Einsetzen der Einbauhalterung q
Biegen Sie die Einbaulaschen ab.
Insertion du cadre de montage q
Replier les languettes de fixation
Inbrengen bevestigingskraag q
Buig bevestigingslipjes om.
3
Connection of power connector e
Anschluss des Versorgungssteckers e
Raccordement du connecteur d'alimentation e
Aansluiten van de stroomstekker e
Main unit securing
vor Verletzungen zu schützen.
● Achten Sie vor dem Einbau darauf,
How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/
Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel
q
1
Remove the face plate.
Nehmen Sie das
Bedienteil ab.
Retirer le plaque de
façade.
Verwijder de voorplaat.
2
Remove the trim plate r.
Entfernen Sie die
Abdeckplatte r.
Enlevez la plaque de
garniture r.
Verwijder de
afwerkingsrand r.
3
Lock release
dass die Verdrahtung fertiggestellt ist.
Attention ● Porter des gants à des fins de sécurité.
● S'assurer que le câblage est terminé avant
l'installation.
Let op
● Draag handschoenen voor uw veiligheid.
● Controleer of de bedrading correct is aangelegd
voor u gaat installeren.
4
4
q
Bend appropriate tabs to secure the unit
without backlash.
Die entsprechenden Einbaulaschen so
umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum
fest sitzt.
Replier les languettes
de fixation appropriées
pour immobiliser
l'appareil sans
contrecoup.
Buig de juiste lipjes om
zodat het toestel vast
zit zonder speling.
w
e
q Screw the mounting bolt w into the main unit.
w Securing to the fire wall
e Snap the right and left springs into each hole.
Befestigung des
Hauptgerätes
q Schrauben Sie die Befestigungsschraube w
in das Hauptgerät.
w An der Feuerschutzwand sichern
e Lassen Sie die rechten und linken Federn in den
Löchern einschnappen.
Fixation de l'appareil
principal
q Visser le boulon de fixation w dans l'appareil
principal.
w Saisissage du pare-feu
e Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.
q
w
q
Vastzetten hoofdtoestel q Draai de bevestigingsbout w in het hoofdtoestel.
w Vastzetten aan het brandschot
e Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.
44
w
4
4
Securing to the fire wall
Befestigung an Brandschutzwand
Obtenir un pare-feu
Vastzetten aan het brandschot
Using the rear support strap (Option)
Verwendung der Einbauleiste (Option)
Utiliser de la barrette de support arrière (Option)
Gebruik van de achter-steunstrip (optioneel)
3 mm
e
Clank!
Using the rubber bushing (Option)
Verwendung der Gummibuchse (Option)
Utiliser la bague d'amortisseur en caoutchouc (Option)
Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Tapping Screw (Option)
Blechschraube (Option)
Vis taraudeuse (Option)
Zelftappende schroef
(optioneel)
Rubber Bushing (Option)
Gummibuchse (Option)
Bague en caoutchouc (Option)
Rubber stootkussen (optioneel)
Rear Support Strap (Option)
Hinterer Stützstreifen
(Option)
Barrette d'appui arrière (Option)
Steunstrip achter (optioneel)
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w Rear Support Bracket
Bevestigingsbout w (supplied with car)
Einbauleiste (vorhanden im
Fahrzeug)
Support arrière
Hexagonal nut (Option)
To the unit
(fourni avec votre voiture)
Sechskantmutter (Option) An das Gerät
Achter-steunbeugel
Ecrou hexagonal (Option)
Côté appareil
(behorend bij de auto)
Zeskantige moer (optioneel) Naar het toestel
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w
Bevestigingsbout w
To the unit
An das Gerät
Côté appareil
Naar het toestel
Snapping point
Einschnapppunkt
Position de rupture
Breekpunt
5
5
6
Trim plate r mounting
Anbringen der Abdeckplatte r
Installation de la plaque de garniture r
Bevestigen van de afwerkingsrand r
Battery cable reconnection
Wiederanschließen des Kabels
Rebranchement du câble
Opnieuw aansluiten kabel
Caution
When this unit is installed in dashboard,
ensure that there is sufficient air flow
around the unit to prevent damage from
overheating, do not block any ventilation
holes on the unit.
Vorsicht
Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett
sollte darauf geachtet werden, dass der
Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist,
um Beschädigung durch Überhitzen zu
verhindern, und die Belüftungsöffnungen
des Geräts nicht blockiert sind.
Attention
Lorsque cet appareil est installé dans le
tableau de bord, assurez-vous qu'il y a une
circulation d'air suffisante autour de
l'appareil afin d'éviter tout endommagement
provoqué par une surchauffe et qu'aucun
trou d'aération de l'appareil n'est obturé.
Let op
Wanneer dit toestel in het dashboard wordt
geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat er
voldoende ventilatie is rond het toestel. Om
oververhitting te voorkomen mogen de
ventilatie-openingen in het toestel niet
afgedekt worden.
q Insert the lock cancel plate
t until you hear a click.
w Pull the main unit.
Verriegelungsfreigabe
q Setzen Sie die
Verriegelungsfreigabeplatte t
ein, bis Sie ein Klickgeräusch
vernehmen können.
w Ziehen Sie an dem Hauptgerät.
w
Libération du verrouillage
q Introduisez la plaque antiblocage t jusqu’à entendre
un clic.
w Dégager l'appareil principal.
Ontgrendeling
q Steek de
ontgrendelingsplaat t naar
binnen tot u een klik hoort.
w Trek het hoofdtoestel naar
buiten.
4
Pull out the unit with
both hands.
Ziehen Sie das Gerät mit
beiden Händen heraus.
Retirez l’appareil à deux
mains.
Trek het toestel met beide
handen naar buiten.
Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading
Caution
To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole
wiring is completed.
Vorsicht
Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den Versorgungsstecker
erst an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig beendet wurde.
Attention
Ne pas introduire la prise d'alimentation secteur dans l'appareil tant que le câblage n'est
pas complètement terminé afin de ne pas risquer d'endommager l'appareil.
Let op
Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten
wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
(L)/(L)/(G)/(L)
1
3
2
Fuse (15 A) Refer fuse replacement to your nearest authorized Panasonic
Service Centre. Do not try fuse replacement by yourself.
Sicherung (15 A) Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung an eine autorisierte
Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Versuchen Sie nicht, den Austausch
selbst vorzunehmen.
Fusible (15 A) Confier le remplacement de fusible au centre de service de
service après-vente Panasonic agréé le plus proche. Ne pas essayer de
remplacer le fusible tout(e) seul(e).
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering over aan uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
Antenna
Antenne
Antenne
Antenne
C1 :
C3 :
(R)/(R)/(D)/(R)
External Mute Lead
To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation system
or car telephone mute lead.
Externe-Stummschaltungskabel
An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des
Panasonic Navigationssystems oder an das
Autotelefon-Stummschaltungskabel.
Fil de Mise en sourdine extérieure
A raccorder au fil Navi Mute du système de navigation automobile de
Panasonic ou au fil de mise en sourdine du téléphone pour véhicule.
Externe-geluiddempingsdraad
Naar de Navi Mute draad van een Panasonic auto-navigatiesysteem
of naar de dempingsdraad voor deautotelefoon.
(Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/
(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)
External Remote Control Lead
When using a non-Panasonic external remote control,
refer to the manufacture for their product before connecting.
Leitungsdraht für externe Fernbedienung
Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic
hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller
des Produktes.
Fil de la télécommande extérieure
En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se
référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.
Externe afstandsbedieningsdraad
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is,
dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in
kwestie te raadplegen.
Preamp Out Connector (Rear)
Vorverstärker-Ausgang (Rückseite)
Connecteur de sortie de préamplificateur (arrière)
Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)
(Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)
A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
Power Lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.
Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.
Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.
Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, + 12 V gelijkstroom.
A5
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
ACC
A8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)
A
A
A
A
Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.
Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.
Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.
Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.
BATTERY 15A
A
A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)
Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.
Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.
Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.
Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening + 12 V gelijkstroom.
A5 : (Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)
B
Motor Antenna Relay Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power antenna)
Amp·Relay Control Power Lead To Panasonic power amplifier. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of amplifier)
Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel dient nicht für die
Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)
Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung an den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA) (synchronisiert mit dem
Ein/Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)
Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fil n’est pas conçu pour l’usage avec l’antenne
commandée par interrupteur.)
Fil d'alimentation de commande de relais d'amplificateur à amplificateur de puissance Panasonic. (Max. 100 mA)
(synchronisé à l'application ou la coupure d'alimentation de l'amplificateur)
Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een
gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)
Versterker-relais Stuurstroomdraad naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de eindversterker aan/uit)
A
B7 :
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
B5 :
B4 :
Front Right – (Gray w/black stripe)
Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)
Avant droit – (Gris à rayures noires)
Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)
B1 :
B2 :
Rear Right + (Violet)
Hinten Rechts + (Violett)
Arrière droit + (Violet)
Rechts achter + (Paars)
Rear Right – (Violet w/black stripe)
Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)
Arrière droit – (Violet à rayures noires)
Rechts achter – (Paars met zwarte streep)
A4
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(❈)
ACC
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
BATTERY 15A
(❈)
Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A
A4
A7
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
●The pin arrangement of the power connector
conforms to ISO standard.
●Please check that the pin arrangement of the
connector in your car conforms to ISO standard.
●For car types A and B, change the wiring of the
red and yellow leads as shown at below.
●After connection, insulate the portions marked (❈)
with insulating tape.
Note: For cars other than types A and B, please
consult your local car shop.
-
- B2
B1 +
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
)
Connect as follows.
Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.
Branchez les haut-parleurs comme suit.
Sluit de luidsprekers als volgt aan.
L
Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)
●Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht
dem ISO-Standard.
●Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung
des Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard
entspricht.
●Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die
Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß Abbildung.
●Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit (❈) markierten
Abschnitte mit Isolierband.
Hinweis: Für andere Fahrzeuge als Typ A und B,
wenden Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.
BATTERY 15A
ACC
(
)
Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B
●La disposition des broches du connecteur d'alimentation
est conforme à la norme ISO.
●Veuillez vérifier si que la disposition des broches du
connecteur d'alimentation dans votre voiture est conforme
à la norme ISO.
●Pour les types de voiture A et B, changer le câblage des
fils rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.
●Après avoir fait les connexions, isoler les sections
marquées (❈) avec de la bande isolante.
Remarque: Pour les voitures autres que des types A et B,
veuillez consulter votre magasin de matériel automobile local.
●Use ungrounded speakers only.
Allowable input : 50 W or more
Impedance : 4 – 8 Ω
●Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more
●Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.
Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr
Impedanz : 4 – 8 Ω
●Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr
●Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.
Puissance d'entrée admissible: 50 W ou davantage
Impédance: 4 – 8 Ω
●Distance entre le haut-parleur et l'amplificateur: 30 cm ou davantage
R
Caution
●Do not connect more than one speaker to
one set of speaker leads. (except for connecting to
a tweeter)
Vorsicht
A4
A7
No connection
Kein Anschluss
Aucune connexion
Geen aansluiting
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
Voorzorgen (ISO stekker)
●De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de
ISO standaard.
●Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw
auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.
●Voor auto's van type A en B, dient u de bedrading voor de rode
en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat aangegeven.
●Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (❈)
gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking: Voor andere auto's dan die van type A en B
dient u uw garage te raadplegen.
- B4
B3 +
Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers
●Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of hoger
Impedantie: 4 – 8 Ω
●Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer
Précautions (Connecteur ISO)
(
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
Precautions (ISO Connector)
- B6
B5 +
Front Left – (White w/black stripe)
Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)
Avant gauche – (Blanc à rayures noires)
Links voor – (Wit met zwarte streep)
Front Right + (Gray)
Vorne Rechts + (Grau)
Avant droit + (Gris)
Rechts voor + (Grijs)
Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Rear Left – (Green w/black stripe)
Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)
Arrière gauche – (Vert à rayures noires)
Links achter – (Groen met zwarte streep)
B
B
B
B
B
Front Left + (White)
Vorne Links + (Weiß)
Avant gauche + (Blanc)
Links voor + (Wit)
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
- B8
B8 :
Rear Left + (Green)
Hinten Links + (Grün)
Arrière gauche + (Vert)
Links achter + (Groen)
●Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher
an einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei
Anschluss eines Hochtonlautsprechers)
Attention
●Ne raccorder pas plus d'un haut-parleur à un
ensemble de fils de haut-parleur. (Sauf lors du
raccordement à un tweeter)
Let op
●Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
●Do not use a 3-wire type speaker system
having a common earth lead.
●Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit
Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen
Erdungsleiter aufweist.
●Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur
de type à 3 fils ayant un fil de mise à la masse
commun.
●Gebruik geen luidsprekersysteem met drie
draden en een gedeelde aarddraad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement