Panasonic CQC3305N Operating instructions

Panasonic CQC3305N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
Model:
CQ-C3305N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati utasítások
• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie
sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding
voor later gebruik.
• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
• Mielött használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassan el ezeket az előírásokat és a későbbiekben
felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.
Biztonsági információ
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe a
következő figyelmeztetéseket.
 Vezetés közben a vezetőnek nem szabad a kijelzőt
figyelnie vagy a rendszert működtetnie.
A kijelző figyelése vagy a rendszer működtetése
akadályozza a vezetőt abban, hogy a jármű elé figyeljen,
és ez balesetet okozhat. Mielőtt a kijelzőt figyeli vagy
a rendszert működteti, mindig állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen és húzza be a kéziféket.
 Alkalmazzon megfelelő tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negativ földeléssel
ellátott 12 V egyáramú akkumulátorról működjön.
Sohase működtesse ezt a terméket más akkumulátor
rendszerekről, különösen 24 V egyenáramú akkumulátor
rendszerről.
 Védje a meghajtómechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék
nyílásába.
 Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a
készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a
terméket ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ha
a készülék javításra szorul, akkor forduljon az eladó
márkakereskedőhöz vagy a javításra engedéllyel
rendelkező Panasonic szervizközponthoz.
 Ne használja a készüléket, ha az
működésképtelen.
Ha a készülék működésképtelen (nem kap feszültséget, nincs
hangja) vagy abnormális esetben (idegen tárgy került bele, víz
érte, füstöl vagy furcsa szaga van), akkor azonnal kapcsolja ki
és forduljon az eladó márkakereskedőhöz.
 A távvezérlő egységet mindig a megfelelő
helyen tartsa az autóban.
Ha a távvezérlő egység elkallódik az autóban, vezetés
közben leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá, és
balesetet okozhat.
 Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is
forduljon képzett szerviz szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg ennek okát és
képzett szakember segítségével cseréltesse ki olyanra,
amelyet ehhez a készülékhez előírnak. A szakszerűtlen
biztosítékcsere füstölést, tüzet és a termék károsodását
eredményezheti.
322
CQ-C3305N
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést
Figyelmeztetés vagy anyagi kárt okozhat.
A beszerelés során figyeljen a következő
figyelmeztetésekre!
 Beszerelés előtt vegye le a sarut az
akkumulátor negatív (–) pólusárol.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a
bekötés és beszerelés - rövidzárlat kialakulása miatt
- elektromos áramütést és sérülést okozhat.
Számos személygépkocsinál, amelyek elektromos biztonsági
rendszerrel vannak felszerelve, az akkumulátor pólusainak
leválasztása különleges eljárást igényel.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM TARTÁSA
AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER MŰKÖDÉSBE
LÉPÉSÉT EREDMÉNYEZI, AMELY A JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT
ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.
 Soha ne használja gépkocsi biztonsági
berendezéseit a beszereléshez, földeléshez
vagy egyéb hasonló funkciókhoz.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit vagy
azok részegységeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák stb.) a termék vagy annak
tartozékainak bekötéséhez vagy rögzítéséhez.
 Tilos a termék beszerelése a légzsák
fedőburkolatára, vagy olyan helyre, ahol a
légzsák működését akadályozhatja.
 A termék beszerelése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, a benzintartályt, az elektromos
vezetékeket és egyéb alkatrészeket.
Ha a jármű karosszériáját ki kell lyukasztani ahhoz, hogy a
terméket odaerősítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor
előbb ellenőrizze a vezetékek, az üzemanyagtartály, illetve
az elektromos vezetékek elhelyezkedését. Amennyiben
lehetséges, akkor kívülről fúrja a szükséges lyukat.
 Soha ne szerelje be a terméket olyan helyre,
ahol a kilátást zavarja.
 Soha ne ágaztassa el a tápkábelt más
készülék energiával történő ellátására.
 A beszerelés és bekötés után ellenőriznie kell
a többi elektromos eszköz helyes működését.
A készülék normálistól eltérő módon történő folyamatos
használata tüzet, elektromos áramütést vagy
közlekedési balesetet okozhat.
Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni,
akkor a beszerelés előtt ellenőrizze a jármű
gyártójának figyelmeztetéseit és utasításait.
 Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem
akadályozzák a vezetést és a járműbe történő
be- és kiszállást.
 Szigetelje le az összes szabadon lévő
vezetéket, hogy elkerülje a rövidzárlatot.
Figyelmeztetés
A készülék használatánál tartsa be
következő utasításokat.
A hangerőt tartsa a megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten, hogy vezetés
közben figyelni tudjon az útra és a közlekedési
viszonyokra.
Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való
használatra tervezték.
Ne használja a készüléket huzamosabb ideig
úgy, hogy a motor kikapcsolt állapotban van.
A készülék hosszabb ideig tartó működtetése a motor
kikapcsolt állapotában az akkumulátor lemerüléséhez
vezet.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napsütésnek vagy túlzott hőnek.
Ellenkező esetben a készülék belső hőmérséklete
megnövekedik, amely füstöléshez, tűzhöz és a
készülék egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol
víz, nedvesség vagy por érheti.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, akkor az füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra,
hogy ne érje víz a készüléket autómosáskor vagy esős
napokon.
A hangerőt állítsa halkra, mielőtt az AUX
csatlakoztatást elvégezné.
Ennek elmulasztása esetén hangos zajt bocsáthatnak
ki a hangszórók, ami a hangszórók és hallása
károsodását okozhatja. Ha külső eszköz hangszóró/fejhallgató kimenetét közvetlenül csatlakoztatják
hangerőszabályozó közbeiktatása nélkül, előfordulhat,
hogy a hang torzzá válik, illetve károsodik a külső
eszköz.
Beszereléskor tartsa be a következő
utasításokat.
A bekötés és beszerelés elvégzését kérje képzett
szervizbeli szakembertől.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet
és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság
érdekében, a készüléket a márkakereskedőjével
szereltesse be. A Panasonic nem vállal felelősséget
azokért a problémákért, amelyek a készülék saját
kezű beszereléséből erednek.
A termék beszelésénél és bekötésénél kövesse
az utasításokat.
A termék helyes beszerelésének és bekötésének
utasításaitól való eltérés balesetet és tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a
vezetékeket.
Bekötéskor fordítson gondot arra, hogy a vezetékek
ne rongálódjanak meg. Óvja meg attól, hogy
beszoruljanak a jármű karosszériájába, csavarokba
és mozgó alkatrészekbe, mint például az ülés sínek.
Ne sértse meg a szigetelő réteget, ne húzza, ne
hajlítsa és ne csavarja a vezetékeket. Ne vezesse
a vezetékeket hőforrás közelében és ne helyezzen
rájuk nehéz tárgyakat. Ha a vezetéket fémtárgyak
éles szélein kell futtatnia, védje a vezetékeket
PVC-szalaggal vagy hasonló védőeszközzel
körbecsavarva.
Az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja a beszereléshez.
A mellékelt, illetve előírt alkatrészeket és a megfelelő
eszközöket használja a termék beszerelésekor. A
mellékelt, illetve előírt alkatrészektől eltérő alkatrészek
használata a készülék belső károsodásához vezethet. A
hibás beszerelés balesetet, hibás működést vagy tüzet
eredményezhet.
Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve
hűtőlemezeit.
Ezeknek a részeknek az elzárása a készülék
belsejének túlmelegedését idézi elő és tüzet vagy
más károsodást okozhat.
Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol
erős rezgésnek van kitéve vagy elhelyezése
instabil.
Beszerelésnél mellőzze a nem egyenes vagy erősen
görbülő felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil, akkor
vezetés közben a készülék leeshet és ez balesetet
vagy sérülést eredményezhet.
Magyar
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos
Figyelmeztetés sérülést vagy halált okozhat.
 Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos
használatát és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és
működtetésből eredő esetleges veszélyekre, a használati utasításban
képekkel illusztrált leírások találhatók. A képekhez tartozó szöveges
magyarázat lent található. Ahhoz, hogy a használati utasítást és
magát a készüléket helyesen tudja kezelni, fontos, hogy tökéletesen
megértse a képekkel illusztrált leírások tartalmát.
Biztonsági információ
 Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el a készülékre
és az Ön autós audiorendszerének egyéb alkotóelemeire
vonatkozó használati utasítást. Fontos információkat tartalmaz
arra vonatkozóan, hogy miképpen használhatja a készüléket
biztonságosan és hatékonyan. A Panasonic nem tehető felelőssé
olyan problémákért, amelyek a kézikönyv előírásainak be nem
tartásából származnak.
Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülső oldalával
felfelé, kényelmes szögben kell beszerelni, de az ne
legyen több mint 30 {fok}.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó
előírások vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a
készüléket, hova és hogyan kell beszerelni. Forduljon
a kereskedőjéhez a további részletekért.
Biztonsága érdekében használjon kesztyűt.
Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy
a bekötés tökéletes.
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék
károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót
addig, amíg a teljes kábelezés nem kész.
Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót
egy hangszórókábel-szetthez (kivéve, ha
magassugárzót csatlakoztat).
CQ-C3305N
323
Ezen utasítások elolvasása előtt
Biztonsági információ
1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FIGYELEM!
NYITOTT ÁLLAPOTBAN LÉZERSUGÁRZÁS.
NE NÉZZEN A SUGÁRBA!
Figyelmeztető címke
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
Használati
utasítások
(YEFM285930)
Ne szedje szét a készüléket és saját
kezűleg ne kíséreljen meg semmiféle
változtatást rajta.
Ez az egység rendkívül bonyolult készülék, amely
lézer hangszedőt használ arra, hogy a kompakt
lemezek (CD) felületéről az információt összegyűjtse.
A lézert gondosan körülvették védőburkolattal, ezért a
sugár a készülékházon belül marad.
Soha ne probálja meg szétszedni a lejátszót
vagy megváltoztatni az alkatrészeit, mivel
lézersugárzás vagy veszélyes áramütés érheti.
Rendszerfejlesztési
kézikönyv
(YEFM262785)
Beszerelési
utasítások
(YEFM294302)
(YEFM294303)
(YEFM294304)
PAN EUROPEAN
GUARANTEE
(Garanciakártya)
Meghajtó
szerelvény
(az egységben,
felső oldal)
Menny.: 1 készlet
Zár kioldó
lemez
Rögzítő
csavar
(5 mm )
ISO
Antenna
adapter
(YEP0FZ5699)
Menny.: 1 készlet
Feszültség
csatlakozó
(YEAJ02874)
Utasításkészlet
Kiegészítők
Lézertermék
Magyar
A használati utasítás kézikönyv 2 könyvből áll. Az egyik “Használati utasítások”, leírja a fő egység működtetését. A
másik “Rendszerfejlesztési kézikönyv” leírja az opcionális eszközöket, mint pl. CD-váltót.
Figyelmeztetés
Ez a termék lézert alkalmaz.
Az itt leírtakon kívüli más vezérlések
vagy beállítások vagy más folyamatok
kivitelezésének alkalmazása veszélyes
sugárzást okozhat.
A Panasonic üdvözli Önt az általa gyártott elektronikai termékek tulajdonosainak folyamatosan bővülő családjában!
Arra törekszünk, hogy termékeinkkel a precíz elektronika és műszaki technika előnyeit kínáljuk Önnek, amelyet
gondosan kiválasztott alkatrészekből gyártunk és olyan szakemberek szerelnek össze, akik büszkék munkájuk
jó hírnevére, amelyet a társaságunknál végzett munkájukkal szereztek meg. Tudjuk, hogy ez a termék sok
élvezetes órát fog Önnek nyújtani, miután felfedezi azt a minőséget, érteket és megbízhatóságot, amelyet
beleépítettünk és Ön is büszke lesz, hogy a családunk tagjává vált.
Menny.: 1
Rögzítő keret
Szegélylemez
Eltávolítható
előlaplemez
doboza
(YEFX0217263A)
(YEFC051011)
(YEFA131839A)
Menny.: 1
Menny.: 1
Menny.: 1
Megjegyzés:
Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált
elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a
kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik azokat. Más lehetőségként bizonyos országokban
a termékeket a helyi kiskereskedő is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a
környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése
egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal további információért a legközelebbi
kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.
• A minden egyes tartozék alatt zárójelben található szám megegyezik az alkatrész karbantartási és
szerviz számával.
• A tartozékok és azok alkatrészeinek számai a fejlesztés miatt, bármely előzetes értesítés nélkül
megváltoztathatjuk.
• A szegélylemezt és a rögzítő keretet a szállítás idejére a főegységre rögzítették.
Biztonsági információ, Ezen utasítások elolvasása előtt
A címke jelzései és helyei
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük lépjen kapcsolatba
kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve
kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
324
CQ-C3305N
CQ-C3305N
325
Funkciók
Hands-Free (kéz használata nélküli)
telefon rendszer
Az opcionális Hands Free telefonrendszerhez való
csatlakozás (Bluetooth® technológiát alkalmazó HandsFree készlet: CY-BT100N) lehetőve teszi a felhasználónak,
hogy kihangosított mobiltelefonon beszéljen, ha
készüléke támogatja a Bluetooth funkciót.
Megjegyzés: Ez a készülék csak bejövő hívások
fogadására tervezett. Nem képes hívást indítani.
Bluetooth®
A Bluetooth védjegyet és logót a Bluetooth SIG,
Inc. birtokolja és ezeknek a használata a Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. általi bármilyen használata
engedélyezett. Más kereskedelmi védjegyek és
kereskedelmi nevek az illető tulajdonoshoz tartoznak.
Tartalomjegyzék
SQ (Hangminőség)
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
Polski
Češky
Az SQ funkció segítségével különféle hangzástípusokat
lehet előhívni egyetlen gombnyomásra, az Ön ízlésének
megfelelően.
AUX (AUX1) bemeneti csatlakozó
Az előlapon található az AUX bemeneti csatlakozó.
Hordozható audiólejátszót és egyéb eszközöket
csatlakoztathat könnyedén ehhez az egységhez.
2
34
66
98
130
162
194
226
258
290
Magyar
Bővítő modul (hub egység)
Különböző opcionális komponensek lehetőve teszik a
felhasználó számára a rendszerfejlesztés széles skáláját.
A rendszer fejlesztése kiegyensúlyozott AV teret nyújt az
autóban. További információért tekintse meg a különálló
Rendszerfejlesztési kézikönyv.
• CD-váltó
Az opcionális adapter (átalakító kábel DVD/CDváltóhoz: CA-CC30N) lehetővé teszi, hogy az
opcionális Panasonic CD-váltó egységet
(CX-DP880N) csatlakoztassa.
• iPod
Az opcionális adapter (közvetlen kábel az iPod-hoz:
CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy az opcionális iPod
sorozatot csatlakoztassa.
Az iPod az Apple Computer, Inc. kereskedelmi
védjegye, az USA-ban és más országokban
bejegyezve.
Egyes forrás
A rendszerfejlesztéshez széles
komponens választék
Közös
A bővítő modul csatlakoztatása (hub egység,
CY-EM100N) lehetőve teszi a felhasználónak, hogy
az alábbi opcionális készülékek közül max. 4-et
csatlakoztasson.
Ha szükséges
• Hands-Free (kéz használata nélküli) telefon rendszer
326
CQ-C3305N
• Biztonsági információ
• Ezen utasítások elolvasása előtt
• Funkciók
• A vezérlők elrendezése
• Előkészület (ACC beállítás stb.)
• Általános
322
325
326
328
329
330
• Rádió
• Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
• CD-lejátszó
• MP3/WMA lejátszó
332
334
338
340
• Audió beállítás
• Funkciók beállítása
• Hibaelhárítás
• Hibaüzenetek
• Megjegyzés a lemezekről
• Karbantartás/Biztosíték
• Specifikációk
344
346
348
351
352
352
353
CQ-C3305N
327
A vezérlők elrendezése
Előkészület
Megjegyzés: Ez a használati utasítás elmagyarázza a főegységen lévő gombok műkodését. (Ettől elterő működtetés
kizárva)
SOURCE ( 331. oldal)
PWR Üzemkapcsoló
( 330. oldal)
LIST ( Rendszerfejlesztési kézikönyv 216. oldal)
DISC ( Rendszerfejlesztési kézikönyv 212. oldal)
FOLDER ( 340. oldal)
TA Közlekedési hírek ( 336. oldal)
AF Alternatív frekvencia ( 335. oldal)
VOL Hangerő
( 331. oldal)
PUSH SEL
Kiválasztás
( 344., 346.
oldal)
Megjelenik a bemutató képernyő.
Tartsa lenyomva a [VOL] (PUSH SEL:
3 kiválasztás)
gombot legalább 2 másodpercig,
hogy megnyissa a menüképernyőt.
meg a [VOL] (PUSH SEL:
4 Nyomja
kiválasztás) gombot a bemutató
Megjegyzés:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Olvassa el a „Funkciók beállítása” című fejezetet
( 346. oldal).
• Ha a “NO DISC” szöveg olvasható, a Bemutató
nem vonható vissza.
beállítás kiválasztásához.
MUTE ( 331. oldal)
SQ Hangminőség ( 345. oldal)
Figyelmeztetés
ACC beállítás
TUNE ( 332. oldal)
TRACK (FILE) ( 338., 340. oldal)
AUX1
1 és 6 között ( 332. oldal)
3 (SCROLL) ( 339., 341. oldal) ( 331. oldal)
4 (RANDOM) ( 339., 341. oldal)
5 (SCAN) ( 339., 341. oldal)
6 (REPEAT) ( 339., 341. oldal)
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az OFF
tételt választja, ha az autónak nincs
ACC állása az inditókapcsolóján. Ennek
elmulasztása az akkumulátor lemerülését
eredményezheti.
OFF
Az ACC-vel felszerelt autóknál az ON (be) tételt
válassza. ( 347. oldal.) A következő funkciók
érhetők el: (Alapbeállítás: KI)
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
• Az óra még a készülék kikapcsolt allapotában is
kijelezhető. ( 330. oldal)
: ACC-vel nincs felszerelve
(Alapbeállítás)
ACC
: ACC-vel felszerelve
IGN
Megjegyzés:
• A CQ-C3305N távvezérlő egysége külön megvásárolható (CA-RC80N).
• A távvezérlőt helyi forgalmazójától megvásárolhatja. (CA-RC80N)
Az óra 24 órás rendszerben mutatja az időt.
(CA-RC80N)
Üzemkapcsoló
Üzemmód
(Forrás)
Hullámsáv
Szünet
Elnémítás/hangerőszabályozás
Hangerő
Hangolás
Zeneszám kiválasztás
Gyors előrecsévélés/
gyors visszacsévélés
meg a [PWR] (Üzemkapcsoló)
1 Nyomja
gombot.
ki a rádió AM (LW/MW)
2 Válassza
módját. (332. oldal)
meg és tartsa lenyomva a [DISP]
3 Nyomja
gombot legalább 2 másodpercig.
be az órát, majd nyomja meg a
4 Állítsa
[DISP] gombot.
Megjegyzés:
• Akkor állítsa be az órát, amikor a “NO CT”
jelenik meg a kijelzőn.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] vagy
[] gombot a számok gyors görgetéséhez.
A vezérlők elrendezése, Előkészület
(Megjelenik a “DEMO” szöveg.)
Táviranyító érzékelője
Távirányító egység (Opcionális)
OPEN ( 338., 340.
oldal)
Óra beállítás
Főegység
DISP Kijelző ( 330. oldal)
PTY Programtípus
( 337. oldal)
autójának indító kapcsolóját
1 Állítsa
ACC vagy Be állásba.
meg a [PWR] (Üzemkapcsoló)
2 Nyomja
gombot.
a [VOL] gombot az
5 Forgassa
óramutató járásával ellentétes irányba.
Magyar
BAND ( 332. oldal)
Lejátszás/Szünet
( 338., 340. oldal)
APM Automatikus
előrebeállítas memória
( 333. oldal)
Bemutató visszavonása
Az üzembe helyezéshez megjelenik a
bemutató üzenet.
• Ha FM-rádió adatrendszer (RDS) adást fog, akkor
a Clock Time (óra idő) szolgáltatás automatikusan
beállítja az órát. ( 334. oldal)
[]: Előre
[]: Vissza
Állítsa be a percet, majd nyomja meg a
5 [DISP]
gombot a beállítás megerősítéséhez.
[]: Előre
[]: Vissza
328
CQ-C3305N
CQ-C3305N
329
Általános
330
(Lopásgátló rendszer)
Eltávolítás
Felhelyezés
1 Kapcsolja ki a készüléket. ( fent)
meg az [OPEN] gombot. Az
2 Nyomja
előlap lemez kinyílik.
az előlap lemezt a főegységre
1 Illessze
úgy, hogy a bal oldalán lévő lyuk a
balra az előlap
3 Tolja
lemezt.
másik lyukat illessze a másik
2 Abütyökre
kissé megnyomva az előlapot.
főegység bal oldalán lévő bütyökre
illeszkedjék.
4 Húzza ki maga felé.
be az
5 Helyezze
előlap lemezt a
A kijelzés az alábbiak szerint megváltozik, valahányszor
megnyomja a [DISP] gombot. (ACC ON)
A készülék kikapcsolásakor:
Óra kijelzés
(alapbeállítás)
A kijelzés kikapcsolva
CQ-C3305N
Magyar
Nyomja meg a [MUTE] gombot.
Mégsem
Nyomja meg ismét a [MUTE] gombot.
Megjegyzés: Elnémítás és csillapítás közül
választhat. ( 347. oldal)
Figyelmeztetés
• A hangerőt állítsa halkra, mielőtt az AUX
csatlakoztatást elvégezné.
Ennek elmulasztása esetén a
hangszórókból jövő hangos zaj
károsíthatja a hangszórókat és az Ön
hallását.
AUX1 (AUX1 be) (3,5 mm  sztereó)
Külső hang-/audióeszköz vonalszintű
kimenetéről (pl. memóriakártyás lejátszó,
merevlemezes lejátszó stb.)
A készülék bekapcsolásánál:
(SOURCE)
• Ne érintse az előlap lemez és a főegység
érintkezőit, mivel ez ronthatja az elektromos
érintkezést.
• Ha szennyeződes vagy más idegen anyag
kerül az érintkezőkre, akkor törölje le tiszta és
száraz törlőruhával.
• Ahhoz, hogy elkerülje az előlap lemez
sérülését, amikor nyitva van, ne nyomja lefelé,
illetve ne helyezzen rá semmiféle tárgyat.
Forrás kiválasztás
Figyelmeztetés
• Az előlap lemez nem vízálló. Ne tegye ki
víznek vagy túlzott nedvességnek.
• Vezetés közben ne távolítsa el az előlap lemezt.
• Ne helyezze az előlap lemezt a műszerfal
tetejére vagy olyan hely közelébe, ahol a
hőmérséklet túl magasra emelkedhet.
Hangerő ki (le)
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
tokjába.
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Az előlap lemez eltávolítása/felhelyezése
A lopás elkerülésére
eltávolíthatja az előlap lemezt.
Megjegyzés: A hangerő szintet minden egyes
forrásra külön beállíthatja. (A rádiónál egy
hangbeállítás az AM (LW/MW) sávra, illetve egy
hangbeállítás az összes FM sávra)
Általános
Tartsa lenyomva a [PWR] (Üzemkapcsoló)
gombot legalább 1 másodpercig.
MUTE (ATT: Csillapítás)
Tápfeszültség ki
Beállítási tartomány: 0 – 40
Alapértelmezett: 18
(VOLUME)
Nyomja meg a [PWR]
(Üzemkapcsoló) gombot.
 Fel
 Le
Hangerő ideiglenes
kikapcsolása (Le)
Hanger -beállítás
Tápfeszültség be
(PWR: Tápfeszültség)
Üzemkapcsoló
(Be/Ki)
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan kapcsolja be és ki a készüléket, hogyan allítsa be a hangerőt stb.
Rádió
Rendszer-be csatlakozó
FM1, FM2, FM3, AM ( 332. oldal)
Ha egy opcionális eszköz van
csatlakoztatva:
Váltás a csatlakoztatott eszközre
Ha CD-váltót csatlakoztat
Lejátszó
Ha CD-t tölt be ( 338. oldal)
Ha iPod készüléket csatlakoztat
Ha MP3/WMA lemezt tölt be ( 340. oldal)
VAGY
AUX1
Ha egy bővítőmodul van csatlakoztatva:
Miután az AUX2-re vált, az 1–4. portokhoz
csatlakozatott egységek sorrendben
aktiválódnak. (Az eszközök a bővítőegység AUX
végződéséhez vannak csatlakoztatva.)
Ha a készülék BE van kapcsolva, olvassa el az
egyes jelforrás-üzemmódok leírását.
A készülék az egység AUX1 végződéséhez van
csatlakoztatva
Megjegyzés: A csatlakoztatható eszközökre
vonatkozó információkért tekintse meg a
Rendszerfejlesztési kézikönyv vagy az egyes
készülékek használati utasítását.
CQ-C3305N
331
Rádió
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan hallgassa a rádiót.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Frekvencia beállítás
[] (TUNE): Magasabb
[] (TUNE): Alacsonyabb
Megjegyzés: Állomáskereséshez tartsa
lenyomva legalább 0,5 másodpercig és
eressze el.
Nyomja meg az [1] és [6] közötti
számgombokat.
PS (Program
szolgáltatás neve)
A kijelzés kikapcsolva
Óra idő (CT)*
A kijelzés kikapcsolva
Kigyullad, ha a MONO aktív.
( 346. oldal)
1 Válasszon hullámsávot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [BAND]
2 (APM)
gombot legalább 2 másodpercig.
Rádió
Programhely száma
Állomás programhely
A jó vételt nyújtó állomások automatikusan
előrebeállításra kerülnek.
(APM: Automatikus előrebeállítás memória)
Rádió mód kijelzés
Óra idő (CT)*
Automatikus előrebeállítás
memória (APM)
Kigyullad, ha a LOCAL aktív.
( 346. oldal)
Fénykijelzés, ha az FM sztereó jelet fog.
Frekvencia
Legfeljebb 6 állomás állítható be, külön az AM,
FM1, FM2 és FM3-nál.
Megjegyzés:
• Csak azokra az állomásokra való hangolásért,
ahol a vételi viszonyok jók a keresési módban,
állítsa a LOCAL tételt ON állásba. ( 346. oldal)
• A zaj csökkentése érdekében, ha gyenge FM
sztereó hullámsávot fog, állítsa az FM MONO
tételt ON állásba. ( 346. oldal)
Frekvencia
Frekvencia
* Akkor állítsa be az órát, amikor “NO CT” jelenik
meg a kijelzőn. (Óra beállítás  329. oldal)
Előre beállított állomás
kiválasztása
Hullámsáv
FM (Nem RDS)
Magyar
3 Válasszon állomást.
AM (LW/MW)
(DISP: Kijelzés)
Kijelzés váltása
Műveleti folyamat
meg a [SOURCE] gombot a
1 Nyomja
rádió üzemmód kiválasztásához.
meg a [BAND] gombot a
2 Nyomja
frekvenciasáv kiválasztásához.
Az állomások beállítása után a legjobb vételi
viszonyt nyújtó, előre beállított állomások
mindegyikét 5 másodpercig fogja (SCAN
– Pásztázás). A pásztázás megállításához
nyomja meg valamelyik számgombot
[1] – [6]-ig.
Megjegyzés:
• Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
• Az alapbeállításnál (AF ON) csak RDS állomások
kerülnek elmentésre. Nem RDS állomások
kiválasztásához állítsa az AF tételt OFF (KI)
helyzetbe. ( 335. oldal)
Állomások kézi beállítása
1 Hangoljon az állomásra.
meg és tartsa lenyomva
2 Nyomja
valamelyik számgombot [1] – [6]-ig
legalább 2 másodpercig.
332
CQ-C3305N
CQ-C3305N
333
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
Ha a PTY mód aktiv, akkor a következő funkciók
állnak rendelkezésre. ( 337. oldal)
• A fogott állomás PTY-je megjelenik.
• A PTY alapján tud programokat keresni.
Program szolgáltatás neve
Kigyullad, ha a TA aktív.
Kigyullad, ha az AF aktív.
Magyar
AF (Alternatív frekvencia)
PTY (Programtípus)
Kigyullad, ha a PTY aktív.
Megjegyzés: A PTY nyelve választható.
( 346. oldal)
Az RDS egyéb funkciói
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Ha az AF mód aktív, akkor a következő funkciók
állnak a rendelkezésére ( 335. oldal).
• Ha a vétel gyenge, akkor a készülék
automatikusan ráhangol a jobb vételi
viszonyokat nyújtó állomásra.
• Ha APM-et hajt végre, akkor csak az RDS
állomásokat választja ki.
• Ha előre beállított állomást hív elő, a legjobb
vétellel rendelkező állomásokat automatikusan
kiválasztja. (BSR Legjobb állomás keresése)
PS (Programszolgáltatás neve)
Megjegyzés:
• Az AF érzékenység állítható. ( 335. oldal)
• Az AF rendelkezésére álló tartomány beállítható.
( 346. oldal)
Az aktuális és más hálózati állomásokról
származó közlekedési hírek is foghatók.
TA (Közlekedési hírek)
Ha a TA mód aktív, akkor a
következő funkciók állnak
rendelkezésre. ( 336. oldal)
• Ha nem TP (Közlekedési
program) állomást fog
vagy gyenge vételt nyújtó
állomásnál. A készülék a
TP állomást automatikusan
megkeresi és a TA módra
történő azonnali átváltással
fogja.
• Ha állomáskeresést hajt végre vagy APM-et,
akkor csak a TP állomásokat választja ki.
• A TA beállítása azt eredményezi, hogy
amikor elkezdődnek a közlekedési hírek,
akkor a készülék, bármilyen módban is van,
automatikusan rádió módba kapcsol és a
közlekedési híreket kezdi el sugározni. Amikor
a közlekedési hírek befejeződnek, akkor a
készülék automatikusan visszaáll az előző
módba. (TA készenléti mód)
334
CQ-C3305N
A frekvenciához hasonlóan a sugárzott állomás
neve is megjelenik.
EON (Kiemelt egyéb hálózat)
Az RDS információk az aktuális helyzetnek
megfelelően állandóan frissülnek.
PS
(Programszolgáltatás
neve) (Alapbeállítás)
Frekvencia
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
EON-TA
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Ha vészhelyzeti bejelentés vételére kerül sor, az a
kijelzőn automatikusan megjelenik.
Alternatív frekvencia (AF) mód
Alternatív frekvencia (AF)
Mi az RDS?
Az óra automatikusan beállítódik.
Kijelzés váltása
CT (Óra idő)
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [TA] (AF)
gombot legalább 2 másodpercig az alábbi AF
módok valamelyikének kiválasztásához.
AF ON:
AF, a Legjobb állomás keresése és a PI keresés
funkció aktív.
AF OFF:
Ha az RDS állomás AF hálózatára nincs szükség.
Alacsony szintű AF
működési érzékenység.
(Alapbeállítás)
Magas szintű
AF működési
érzékenység.
Automatikus előrebeállítas
memória (AF ON beállítás)
Előrebeállított állomás hívása (Legjobb
állomás keresés)
Az AF önhangolás lehetővé teszi egy jól fogható
állomás kiválasztását ugyanazon a hálózaton, ha
az előrebeállítás hangolás aktív.
Gyenge vételi viszonyok esetén (PI keresés)
Ha az előre beállított állomásra hangolva a
program vétele gyengévé válik, nyomja meg ismét
ugyanazt az előre beállítást jelző gombot. Elindul
a jobb vételt nyújtó, ugyanazon állomás keresése.
Visszavonáshoz nyomja meg ugyanazt az
előrebeállított szám gombját.
Megjegyzés: PI keresés esetében, törölje először
a TA módot, majd hajtsa végre a PI keresést.
Ha az RDS állomás
AF hálózatára nincs
szükség.
CQ-C3305N
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
Némely FM adó sugároz olyan járulékos adatokat,
amelyek RDS kompatibilisek. Ilyen adatokat
használva ez a rádiókészülék hasznos funkciókat
kínál.
A rendelkezésre álló RDS szolgáltatás régiónként
eltérő lehet. Kérjük, fogadja el, hogy amennyiben
az Ön régiójában az RDS szolgáltatás nem áll
rendelkezésre, akkor a következő szolgáltatások
sem érhetők el. Az RDS állomások vételével a
következő funkciók állnak a rendelkezésére.
RDS mód kijelzés
Hasznos funkciók, mint pl. AF, TA, PTY elérhetők az RDS-sel (Rádió adatrendszer) rendelkező területeken.
335
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
TA Be/Ki
PTY Be/Ki
A [DISP] (PTY) gomb legalább 2 másodpercig
tartó lenyomásával ki-, illetve bekapcsolhatja a
PTY módot.
Programkeresés PTY alapján
Nyomja meg a számgombokat [1] – [6]-ig
a PTY kiválasztásához PTY módban.
Az RDS egyéb funkciói
336
Ha EON adatok foghatók, az EON kijelző
kigyullad és a TA és AF funkciók az alábbiak
szerint bővülnek.
TA:
Az aktuális és más hálózati állomásokról
származó közlekedési hírek is foghatók.
AF:
Az előre beállított RDS állomások frekvencialistája
EON adatokkal frissül.
Az EON lehetővé teszi a rádiónak, hogy
hatékonyabban kihasználja az RDS információt.
Folyamatosan frissíti az előre beállított állomások
AF listáját, beleértve azt is, amelyre éppen
hangolva van. Ha például az otthonátol távol
rögzít egy állomást, később is tudja fogni
ugyanazt az állomást más frekvencián, illetve
egy másik állomást, amely ugyanazt a műsort
sugározza. Az EON továbbá nyomon követi
a helyben elérhető TP állomásokat is a gyors
hangolás érdekében.
CQ-C3305N
PTY
Ha olyan FM állomást hallgat, amely éppen nem
sugároz közlekedési híreket, forgassa a [VOL]
gombot az óramutató járásával elletétes irányba
a hangerő 0-ra állításához. A közlekedési hírek TA
hangerőszinten hallhatóak.
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Ha vészhelyzeti bejelentést sugároznak, a
készülék automatikusan arra az adásra vált
(akkor is, ha CD, MP3 vagy AUX módban van).
Vészhelyzeti bejelentés vételekor az “ALARM”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés: A vészhelyzeti bejelentések TA
hangerőszinten hallhatóak. ( fent)
Tartalom
NEWS
1
NEWS
2
SPEECH
3
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
A [BAND] megnyomásával ugyanazon PTY-ben
egy másik állomás kereshető.
Megjegyzés:
• Ha nincs megfelelő programtípusú állomás,
akkor a “NONE” felirat jelenik meg.
• A kívánt PTY 5 másodpercre jelenik meg.
• Az előre beállított tartalom változtatható.
Részletes PTY választás
meg a [] vagy []
1 Nyomja
gombot a PTY kiválasztásához.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES








MUSIC 
SPORT 
SCIENCE 
EASY M 
WEATHER
RELIGION 
JAZZ

FOLK M 
NEWS

EDUCATE 
VARIED 
LIGHT M 
FINANCE 
PHONE IN 
COUNTRY 
DOCUMENT
AFFAIRS 
DRAMA 
POP M 
CLASSICS 
CHILDREN 
TRAVEL 
NATION M 
2 Nyomja meg a [BAND] gombot.
A keresés elkezdődik.
Megjegyzés:
• A keresés leállításához nyomja meg a [BAND]
gombot.
• Ha nincs megfelelő programtípusú állomás,
akkor a “NONE” felirat jelenik meg.
Előre beállított PTY módosítása
Kívánsága szerint az eredeti PTY beállítások
módosíthatók.
1 Válassza ki a rögzítendő PTY tételt.
az általános rögzítési eljárást.
2 Kövesse
( 333. oldal)
PTY nyelvválasztás
A kijelzés nyelve módosítható. (English vagy
Swedish) ( 346. oldal)
CQ-C3305N
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
Programtípus
Csak közlekedési információk
(TA némítás)
Kiemelt egyéb hálózat (EON)
Magyar
Programok kereshetők az eredetileg beállított PTY
alapján.
Ha a TA mód aktív, akkor a következő funkciók
állnak rendelkezésre.
• Ha nem TP (Közlekedési program) állomást fog, illetve
gyenge vételt nyújtó TP állomásnál a készülék a TP
állomást automatikusan megkeresi és a TA módra
történő azonnali átváltással fogja.
• Ha kereső hangolást hajt végre vagy APM-et,
akkor csak a TP állomásokat választja ki.
( 333. oldal: “Automatikus előrebeállítás
memória (APM)”)
• A TA keresés azt eredményezi, hogy amikor
elkezdődnek a közlekedési hírek, akkor a készülék,
bármilyen módban van is, automatikusan rádió
módba kapcsol és a közlekedési híreket kezdi el
sugározni. Amikor a közlekedési hírek befejeződnek,
akkor a készülék automatikusan visszaáll az előző
módba. (TA készenléti mód)
(PTY: PROGRAM TYPE)
TA
(TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
A [TA] gomb megnyomása be-, illetve kikapcsolja
a TA módot.
(Alapbeállítás: KI)
337
CD-lejátszó
meg az [OPEN] gombot az
1 Nyomja
előlap lemez kinyitásához.
lemezt a nyomtatott oldalával felfelé
2 Ahelyezze
be.
Lemez címe
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez cím
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha a szöveg legfeljebb 8 karakterbőll áll
a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ a lemezen, a “NO TEXT”
(nincs szöveg) kerül kijelzésre.
Zeneszám címe
Magyar
Ha a lemezt már betöltötte, nyomja meg a
[SOURCE] gombot a CD mód kiválasztásához.
Játékidő
(DISP: Kijelző)
• Előfordulhat, hogy a CD-DA és MP3/WMA adatokat
egyaránt tartalmazó lemez lejátszása nem történik
meg rendesen.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Kijelzés váltása
Figyelmeztetés
• Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezeket.
• Ne helyezzen be lemezt, ha a
kijelzés világít,
mivel azt már megtették.
• Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket. ( 352. oldal)
• Ne használjon védőburkolatos lemezeket, vagy cimkével
ellátottakat.
• Ahhoz, hogy elkerülje az előlap lemez sérülését, amikor nyitva
van, ne nyomja lefelé, illetve ne helyezzen rá semmiféle tárgyat.
• Ne tegye oda az ujját vagy a kezét az előlap lemezhez,
mert az becsípheti.
• Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemez nyílásba.
• Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD adathordozókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)” ( 352. oldal).
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
Megjegyzés: Néhány másodpercbe telhet,
hogy elkezdje a lejátszást.
Véletlen sorrendű lejátszás
Minden elérhető zeneszám véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Címke oldal
Lemez kiadása
CD mód kijelzés
Nyomja meg az [OPEN] gombot.
Nyomja meg a [] gombot és vegye ki a lemezt.
Csukja be az előlap lemezt kézzel.
338
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik
mód aktív.
Véletlen sorrendű
lejátszás
Ismétlés
4 Válassza ki a kívánt részt.
Zeneszám kiválasztás
[] (TRACK): Következő zeneszám
[] (TRACK): Előző zeneszám (nyomja
meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
Szünet
Nyomja meg a [] gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Zeneszám sorszáma Idő
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes zeneszámok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
CD-lejátszó
Megjegyzés:
• Az egység felismeri a lemezt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
3 Csukja be az előlap lemezt kézzel.
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés, ismétlés
Műveleti folyamat
[] (Kiadás)
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális zeneszám ismételt
lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Kigyullad, ha lemez van betöltve.
CQ-C3305N
CQ-C3305N
339
MP3/WMA lejátszó
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Mappa/Fájl
[] (Kiadás)
Mappa választás
[] (FOLDER): Következő mappa
[] (FOLDER): Előző mappa
Fájl-kiválasztás
Címke oldal
3 Csukja be az előlap lemezt kézzel.
Megjegyzés:
• Az egység felismeri a lemezt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
[] (TRACK): Következő fájl
[] (TRACK): Előző fájl (nyomja meg
kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
(Adatbeolvasás)
Mappa neve/Lemez
címe*
(Adatbeolvasás)
(DISP: Kijelző)
Műveleti folyamat
Megjegyzés: Néhány másodpercbe telhet,
hogy elkezdje a lejátszást.
Játékidő
Kijelzés váltása
4 Válassza ki a kívánt részt.
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
Szünet
Nyomja meg a [] gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Véletlen sorrendű lejátszás
340
CQ-C3305N
Kigyullad, ha lemez van betöltve.
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül
lejátszásra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Fájl sorszáma
Véletlen sorrendű lejátszás,
keresés, ismétlés
MP3/WMA
mód kijelzés
Nyomja meg az [OPEN] gombot.
Nyomja meg a [] gombot és vegye ki a
lemezt.
Csukja be az előlap lemezt kézzel.
Mappa szám
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha a szöveg legfeljebb 8 karakterből
áll, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ a lemezen, a “NO TEXT”
(nincs szöveg) kerül kijelzésre.
• ID3/WMA tag (cimke) információnál kijelzett az
album neve és címe/művész neve.
Fájl neve/címe, előadó
neve*
Lemez kiadása
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód
aktív.
Véletlen sorrendű
lejátszás
Ismétlés
Mappa véletlen
sorrendű lejátszása,
ismétlése, keresése
Magyar
(Alapbeállítás)
Ha a lemezt már betöltötte, nyomja meg
a [SOURCE] gombot az MP3/WMA mód
kiválasztásához.
meg az [OPEN] gombot az
1 Nyomja
előlap lemez kinyitásához.
lemezt a nyomtatott oldalával felfelé
2 Ahelyezze
be.
Ha a mappa neve jelenik meg:
TAG ON: A lemez címe jelenik meg.
TAG OFF: A mappa neve jelenik meg.
Ha a fájlnév jelenik meg:
TAG ON: A címe/művész neve jelenik meg.
TAG OFF: A fájlnév jelenik meg.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Mappa véletlen sorrendű lejátszása
Minden fájl az aktuális mappában véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [4]
(RANDOM) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes fájlok első 10 másodpercének
lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
MP3/WMA lejátszó
Figyelmeztetés
• Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezeket.
• Ne helyezzen be lemezt, ha a
kijelzés világít,
mivel azt már megtették.
• Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket. ( 352. oldal)
• Ne használjon védőburkolatos lemezeket, vagy cimkével
ellátottakat.
• Ahhoz, hogy elkerülje az előlap lemez sérülését, amikor
nyitva van, ne nyomja lefelé, illetve ne helyezzen rá
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [3]
(SCROLL) gombot legalább
2 másodpercig.
*ID3/WMA
Tag beállítás
semmiféle tárgyat.
• Ne tegye oda az ujját vagy a kezét az előlap lemezhez,
mert az becsípheti.
• Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemez nyílásba.
• Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD adathordozókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című fejezetet ( 352. oldal).
• Előfordulhat, hogy a CD-DA és MP3/WMA adatokat egyaránt
tartalmazó lemez lejátszása nem történik meg rendesen.
• Tekintse meg a “Megjegyzés az MP3/WMA formátummal
kapcsolatban” című fejezetet ( 342. oldal).
Mappa pásztázó lejátszása
A soron következő mappától kezdve megtörténik az
egyes mappákban lévő első fájl első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5]
(SCAN) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Mappa ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális mappa ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [6]
(REPEAT) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa lenyomva.
CQ-C3305N
341
MP3/WMA lejátszó
Megjegyzés: Ehhez az egységhez nem
mellékelnek MP3/WMA kódoló és CD-író
szoftvert.
Az MP3/WMA fájlok készítésének
emlékeztető pontjai
Általános
• Magas bitráta és nagy mintavételi frekvencia
ajánlott a kiváló hangminőséghez.
• A Változó bitráta (VBR) nem ajánlott, mert
helytelen lesz a lejátszási idő kijelzése és a hang
ugrálhat.
• A lejátszott hang minősége a kódolási
körülményektől függően eltérő lehet. Részletes
információért nézze át saját kódoló és író
szoftverének használati utasítását.
MP3
• Ajánlott a bitráta beállítása “128 kbps vagy
több”, illetve “rögzített” értékre.
Figyelmeztetés
Soha ne adjon “.mp3”, vagy “.wma”
fájlkiterjesztést olyan fájlnak, amely nem
MP3/WMA formátumú. Ez nemcsak a
hangszóróban eredményezhet zajt, ami a
hangszórót rongálja, hanem a hallását is
károsíthatja.
342
• CD-TEXT
Lemez címe
Zeneszám címe
• MP3/WMA
Mappa neve
Fájl neve
• MP3 (ID3 tag)
Album neve
Címe/művész neve
• WMA (WMA tag)
Album neve
Címe/művész neve
Megjeleníthető karakterek
• Fájlnév/mappa név megjeleníthető hossza:
32 karakteren belül. (Az unicode rendszerben
írott fájl- és mappa megnevezésének kiírásakor
a megjelenő karakterek száma a felére csökken.)
• A fájlok és mappák elnevezése az egyes
fájlrendszerek szabványának megfelelően
történik. A részletekért tekintse meg a CD-író
szoftver utasításait.
• Az ASCII karakterkészlet és a speciális
karakterek minden nyelven megjeleníthetőek.
• Egyes cirillbetűs Unicode karakterek is
megjeleníthetők.
Az ASCII karakterkészlet
A-tól Z-ig, a-tól z-ig, 0-tól 9-ig a számjegyek és a
következő szimbólumok:
(szóköz) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]
ˆ_`{|}~
Különleges karakterek
ÀÁÂÃÅàáâãå
Ää
ÒÓÔÕÖòóôõö
ÙÚÛÜùúûü
CQ-C3305N
Megjegyzés:
• Némely szoftver esetében, amellyel az MP3/
WMA formátumú fájlokat kódolták, előfordulhat,
hogy a karakterek nem jelennek meg helyesen.
• A nem megjeleníthető karakterek és
szimbólumok csillaggá ( ) lesznek átalakítva.
• A fájlnevet tanácsos 8-nál kevesebb karakterből
megadni (a fájlkiterjesztés kivételével).
A Windows Media és a
Windows embléma védjegyek,
illetve a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban/régiókban.
• Ajánlott annak a lehetőségnek a minimalizálása,
hogy olyan lemezt készítsen, amelyen CD-DA és
MP3/WMA fájlok is vannak rögzítve.
• Ha az MP3 vagy WMA fájlokat tartalmazó lemez
CD-DA fájlokat is tartalmaz, akkor a dalokat vagy
nem tudja a kívánt sorrendben lejátszani, vagy
egyáltalán nem tudja lejátszani.
• Ha MP3 adatok és WMA adatok vannak
ugyanazon a lemezen, akkor használjon
külön mappát az egyes adattípusokhoz.
• Ne rögzítsen az MP3/WMA fájlokon kívül más fájlokat
és szükségtelen mappákat egyazon lemezre.
• Az MP3/WMA fájlokat a következőkben bemutatott
szabályok szerint kell hozzáadni és meg kell feleltetni
az egyes fájl rendszerre vonatkozó szabályoknak.
• A fájlformátumtól függően “.mp3” vagy “.wma”
fájlkiterjesztést kell adni az egyes fájloknak.
• Bizonyos CD-írókkal vagy író programokkal rögzített
MP3/WMA fájlok lejátszása és a fájlokra vonatkozó
információk kijelzése során problémákkal találkozhat.
• A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
• Bár a többmenetes (Multi-session) lemezírás
támogatott, a lemez egyszerre (Disc-at-Once)
írása ajánlott.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO
9660, Joliet, Romeo
Megjegyzés: az Apple HFS, UDF 1,50, vegyes
módú CD és CD Extra nem támogatott.
Magyar
Kijelzett tételek
WMA
• Ajánlott a bitráta beállítása “64 kbps vagy több”,
illetve “rögzített” értékre.
• Annak érdekében, hogy a készülék lejátssza a
WMA fájlokat, ne állítsa őket másolásvédettre.
MP3/WMA fájlok rögzítése a CD-re
Tömörítési formátumok
(Javaslat: “Az MP3/WMA fájlok készítésének emlékeztető pontjai” az előző oldalon)
Tömörítési rendszer
Bitráta
VBR
Mintavételi
frekvencia
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Igen
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
* A WMA 9 Professional/LossLess/Voice nem támogatott.
Mappa kiválasztási sorrend/fájl lejátszási sorrend
Fájlok/Mappák maximális száma
• Fájlok maximális száma: 999
• Fájlok maximális száma egy mappán belül: 255
• Katalógusfa maximális mélysége: 8
• Maximális mappaszám: 255 (A gyökérmappát is
beleértve.)
1
Gyökérkönyvtár
(Gyökérkönyvtár)
2
Mappaválasztás
Sorrendben
1
Fájlválasztás
Sorrendben
3
Megjegyzés:
• A fájlok vagy a mappák, vagy a fájlhierarchia
mélységének csökkentésével rövidítheti az
adatolvasás és lejátszás közötti időtartamot.
• Ez a készülék az MP3/WMA fájlok jelenlététől vagy
hiányától függetlenül számolja a mappák számát.
• Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz
semmiféle MP3/WMA fájlt, akkor a soron
következő MP3/WMA fájl kerül lejátszásra.
• A lejátszási sorrend ugyanazon lemez
használata esetén is különbözhet más MP3/
WMA lejátszókétól.
• A “ROOT” felirat jelenik meg a kijelzőn a
gyökérkönyvtár nevének kijelzésére.
8
4
5
6
8
7
Fa 1
Fa 2
Fa 3
Fa 4
Fa 8
(Max.)
Szerzői jog
Nincs garancia
A szerzői jogi törvény alapján, a szerzői jog
tulajdonosának engedélye nélkül tilos az olyan,
szerzői jog által védett anyagok másolása, terjesztése
és kiadása, mint például a zene, kivéve ha az saját,
személyes szórakoztatására történik.
A fentiekben leírtak a 2006 szeptemberében
végzett vizsgálatainknak felelnek meg.
Nem szolgál garanciaként az MP3/WMA
hangvisszaadó képességére és kijelzési
képességére.
CQ-C3305N
MP3/WMA lejátszó
Megjegyzés az MP3/WMA formátummal kapcsolatban
*Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia a
Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyével.
Kijelzési információk
Megjegyzés az MP3/WMA formátummal kapcsolatban (folytatás)
Mi az a MP3/WMA?
Az MP3* (MPEG Audio Layer-3) és a WMA
(Windows MediaTM Audio) digitális audió tömörített
formátumok. Az előbbit az MPEG (Motion Picture
Experts Group), az utóbbit pedig a Microsoft
Corporation fejlesztette ki. Ezeket a tömörítési
formátumokat alkalmazva, kb. 10 zenei CD
tartalmát tudja egyetlen CD-re rögzíteni (Ezek
a számok 650 MB-os CD-R vagy CD-RW-re
olyan rögzített adatokra vonatkoznak, amelyeket
128 kbps bitrátánál és 44,1 kHz mintavételi
frekvenciával rögzítettek).
343
Audió beállítás
Beállítás minden egyes hangszóróra és egy kiegészítő mélysugárzóra.
(Beállítási tartomány: L (bal) 15-től R (jobb) 15-ig
és Közép, alapbeállítás: Közép)
: Jobb oldal
hangsúlyozott
: Bal oldal
hangsúlyozott
SQ átkapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [MUTE/SQ]
(Hangminőség) gombot legalább 1 másodpercig
a hangzástípus (SQ) kiválasztásához, az alábbiak
szerinti módon:
kiválasztásához.
Hangerő-beállítás
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, alapbeállítás: 18)
: Fel
: Le
Mélyhang beállítás
(Beállítási tartomány: 12 dB-től 12 dB-ig,
2 dB-es lépésenként, alapbeállítás: Mélyhang
0 dB)
: Fel
: Le
(FLAT) egyenletes frekvenciamenet:
nem emel ki egyetlen sávot sem.
(Alapbeállítás)
(ROCK) dinamikus, dögös hang:
kihangsúlyozza a mély és magas
tartományt.
(POP) nagy sávszélességű, testes
hang:
enyhén kiemeli a mély és magas
tartományt.
SQ (Hangminőség)
Megjegyzés:
• A beállítható tételek sorrendje és tartalma a
csatlakoztatott eszközök állapotától függően
eltérő lehet. További információért tekintse
meg a Rendszerfejlesztési kézikönyv vagy a
csatlakoztatott eszközök használati utasítását.
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem történik
művelet az audió beállítások menüben
(2 másodpercig a hangerő-beállításban), akkor a
kijelzés visszatér alaphelyzetbe.
• A hangerőt a főegység [VOL] gombja
használatával közvetlenül is beállíthatja.
( 331. oldal)
(Beállítási tartomány: R (hátul) 15-től F (elöl) 15-ig
és Közép, alapbeállítás: Közép)
: Elöl hangsúlyozott
: Hátul hangsúlyozott
SQ Műfajnak megfelelően választható
Audió menü kijelzés
3
Első/hátsó balansz beállítás
A beállításhoz forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Magyar
meg a [VOL] (PUSH SEL:
2 Nyomja
Kiválasztás) gombot a beállítandó mód
Az ekvalizátor görbe négy előre beállított típus
közül választható (FLAT, ROCK, POP és VOCAL),
a hallgatott zene kategóriájától függően.
Balansz beállítás
(VOCAL) tiszta hang:
kiemeli a középtónusokat és kissé
kiemeli a magas tartományt.
Nyomja meg a [DISP] gombot, hogy visszatérjen
a normál módhoz.
Megjegyzés: Az SQ beállításánál a mélyhang/
magas hang és hangerő befolyásolja egymást.
Ha az említett befolyásolás az audió jel torzulását
okozza, akkor állítsa be újra a mélyhangot/magas
hangot vagy a hangerőt. ( 344. oldal)
Audió beállítás
1
Nyomja meg a [VOL]
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a menü
megjelenítése érdekében.
Magas hang beállítás
(Beállítási tartomány: 12 dB-től 12 dB-ig,
2 dB-es lépésenként, alapbeállítás: Magas hang
0 dB)
: Fel
: Le
Megjegyzés: Az SQ beállításánál a mélyhang/
magas hang és hangerő befolyásolja egymást.
Ha az említett befolyásolás az audió jel torzulását
okozza, akkor állítsa be újra a mélyhangot/magas
hangot vagy a hangerőt. ( 345. oldal)
344
CQ-C3305N
CQ-C3305N
345
Funkciók beállítása
Elnémítás/Csillapítás
Az AF, Legjobb állomás keresés és PI keresés
kiválasztási tartományát módosíthatja.
Elnémítás és csillapítás közül választhat.
: Hangerő-csökkentés
10 lépésben
: A frekvencia
csak a régión belüli
programokra változik
meg.
: Hangerő ki
(Alapbeállítás)
meg a [VOL] (PUSH SEL:
2 Nyomja
Kiválasztás) gombot a beállítandó mód
beállításhoz forgassa
3 Aa [VOL]
gombot az
Funkció menü kijelzés
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Megjegyzés:
• A beállítható tételek sorrendje és tartalma a
csatlakoztatott eszközök állapotától függően
eltérő lehet. További információért tekintse
meg a Rendszerfejlesztési kézikönyv vagy a
csatlakoztatott eszközök használati utasítását.
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem működtetik
a kezelőszerveket a funkció menüben, a kijelző
visszatér normál üzemmódba.
FM monó vétel (FM mód)
: A régión kívüli
programokra a
frekvencia szintén
megváltozik.
(Alapbeállítás)
Megjegyzés: Ha a REG módot OFF (Ki) értékről
ON (Be) értékre állítják vagy vissza, az AF mód
automatikusan bekapcsol.
PTY nyelvválasztás (RDS mód)
: English (Alapbeállítás)
: Swedish
Bemutató
A kijelzőn megjelenítheti vagy elrejtheti a
bemutató képernyőt.
: Be (Alapbeállítás)
A zaj szintje jelentősen csökken, ha egy FM adó
jelét csak gyengén lehet fogni.
: MONO ON
: Ki
: MONO OFF
(Alapbeállítás)
Megjegyzés: A főegységen vagy a távvezérlőn
egy gombot megnyomva a felhasználó bezárhatja
a bemutató képernyőt 20 másodpercig,
és bekapcsolt bemutató mód mellett is
engedélyezheti a kiválasztott műveletet.
Hangolás helyi állomásra (rádió
mód)
Állomáskeresés alkalmával kizárólag a jól fogható
állomások érzékelése történik.
: LOCAL ON
Külső némítás
Szintkijelző megjelenítési minták
(PATTERN)
Választék: 4 típus, OFF
: Kikapcsolt
: 1. minta (Alapbeállítás)
: 2. minta
: 3. minta
: 4. minta
Funkció menü kijelzés (folytatás)
kiválasztásához.
Figyelmeztetés
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az OFF
tételt választja, ha az autónak nincs
ACC állása az inditókapcsolóján. Ennek
elmulasztása az akkumulátor lemerülését
eredményezheti.
Magyar
SEL: Kiválasztás) gombot
legalább 2 másodpercig
a menü megjelenítése
érdekében.
Régió (REG) mód (FM mód)
Az aktuális jelforrást elnémíthatja, ha a Panasonic
navigációs rendszer hangos iránymutatást ad,
illetve ha kihangosítja a telefont az autóban.
(Beállítható tartomány: 0-től 2-ig, OFF (KI))
LV0: Nincs hang (alapbeállítás)
LV1: 15 lépés csökkentés
LV2: 10 lépés csökkentés
OFF: Változatlan
Ha a külső némítás akív
(Példa: MUTE LV0)
AUX1 átugrás
Ha az AUX1 bemenetet nem használják, az AUX1
mód átugrásra kerül jelforrás kiválasztásakor.
: Be (átugrás letiltva.)
(Alapbeállítás)
Funkciók beállítása
meg és tartsa
1 Nyomja
lenyomva a [VOL] (PUSH
: Ki (Átugrás
engedélyezve.)
ACC kiválasztása
ACC ON:
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
• Az óra még a készülék kikapcsolt allapotában is
kijelezhető.
: ON állásra kell
állítani ha az Ön
járműve rendelkezik
ACC állással.
: OFF állásra
kell állítani ha az
Ön járműve nem
rendelkezik ACC
állással. (Alapbeállítás)
: LOCAL OFF
(Alapbeállítás)
346
CQ-C3305N
CQ-C3305N
347
Hibaelhárítás
Nincs áramellátása
a készüléknek
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A feszültség kábel (akkumulátor, bekapcsolás és földelés) helytelenül
van bekötve.
 Ellenőrizze a bekötést.
Kiégett a biztosíték.
 Szüntesse meg a biztosíték kiégésének okát és cserélje ki a
biztosítékot egy újra. Forduljon a kereskedőjéhez.
Némely művelet
nem végrehajtható.
Balansz/Fokozatos lehalkító beállítása nem megfelelő.
 Állítsa be újra a balansz/fokozatos lehalkítót.
A MUTE (elnémítás) ON-ra (be) van állítva.
 Állítsa a MUTE tételt OFF-ra (ki).
Zaj
Elektromágneses hullámgenerátor, mint pl. mobiltelefon van a készülék
vagy elektromos vezetékei közelében.
 Tartsa távol az elektromágneses hullámot gerjesztő eszközt,
mint pl. mobiltelefont a készüléktől vagy annak elektromos
vezetékeitől. Ha a zaj ennek ellenére nem szűnik meg,
akkor az az autó vezetékeinek sérüléséből ered, forduljon a
kereskedőjéhez.
A földelés érintkezése gyenge.
 Ellenőrizze, hogy a földelés vezetéke biztonságosan van-e
csatlakoztatva a karosszéria festetlen részéhez.
A motor működésével
összefüggésben
zaj keletkezik a
készülékben.
348
CQ-C3305N
Nem jön hang a
hangszóró(k)ból.
Szakadás, rövidzárlat, gyenge érintkezés vagy rossz kábelezés van a
hangszóró bekötésében.
 Ellenőrizze a hangszóró bekötését.
A jobb és bal oldali
hangcsatorna
felcserélődött.
A jobb és bal oldali hangszóró kábelezése fel lett cserélve.
 Hajtsa végre a hangszórók bekötését a bekötési diagrammnak
megfelelően.
A hangmező nem
tiszta sztereó
módban.
A középhangok
nem stabilak.
A hangszórók jobb és bal oldali csatornájánál a plusz és a mínusz pólus
fordítva lett csatlakoztatva.
 Hajtsa végre a hangszórók bekötését a bekötési diagrammnak
megfelelően.
Akaratlanul
megszűnik az egység
áramellátása.
A biztonsági eszköz működésbe lép.
 Forduljon a kereskedőjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott
Panasonic szervizközponthoz.
A hangszóróvezetékek bekötése nem helyes vagy megszakadt, illetve
gyenge az érintkezés.
 Ellenőrizze, hogy a bekötési diagrammnak megfelelő-e a
kábelezés. ( Beszerelési utasítások)
Generátorzaj jön az autóból.
 Cserélje meg a földelővezeték bekötési pontját.
 Szereljen fel egy zajszűrőt.
Gyenge vétel vagy
zaj.
Rádió
Közös
Nincs hang.
Különleges módokban, mint pl. a menü módban némely művelet nem
hajtható végre.
 Figyelmesen olvassa el a használati utasítást és törölje az
üzemmódot. Abban az esetben, ha még mindig nem működik,
forduljon a kereskedőjéhez.
Magyar
• A normálistól eltérő jelenségek jelentkezésekor ne
használja a készüléket, például, ha nincs hangja, füstöl,
vagy kellemetlen szagot bocsát ki, mert ilyenkor tűz vagy
áramütés fordulhat elő. Azonnal hagyja abba a készülék
használatát és forduljon a kereskedőjéhez.
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket, mert ez veszélyes.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Az antenna beszerelése vagy az antennakábel bekötése hibás.
 Ellenőrizze, hogy az antenna rögzítési helye és bekötése helyese. Ellenőrizze továbbá, hogy az antenna földelés szorosan van-e
rögzítve a karosszériához.
Nincs feszültségellátása az antenna-erősítőnek (amikor fóliaantennát
stb. használ).
 Ellenőrizze az antenna tápkábel bekötését.
A sztereó FM adás
csak monóban szól.
A MONO üzemmód az aktív
 Kapcsolja ki a MONO üzemmódot.
Csak az erős jelű
állomásokat veszi a
készülék.
A LOCAL üzemmód az aktív
 Kapcsolja ki a LOCAL üzemmódot.
Az előre beállított
állomások száma
kevesebb mint 6.
A fogható állomások száma kevesebb mint 6.
 Menjen olyan területre ahol a fogható állomások száma
maximális és próbálja meg az előrebeállítást.
Az előre beállított
állomásokat nem
lehet tárolni.
Az akkumulátor kábelének érintkezése gyenge vagy az akkumulátor
kábele nem mindig kap feszültséget.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábele szorosan rögzített-e és
állítsa be újra az állomásokat.
CQ-C3305N
Hibaelhárítás
Probléma
Probléma
Figyelmeztetés
Általános (folytatás)
Ha valami gyanúsat észlel
Ellenőrizze az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát,
akkor ajánlott a készülék átadása a legközelebbi
hivatalos Panasonic márkaszerviznek. A terméket
csak képzett szakember javíthatja. Tekintse meg a
szakember általi ellenőrzésre és javításra vonatkozó
pontokat. A Panasonic nem vállal felelősséget semmi
olyan balesetért, amely a készülék ellenőrzésének
elmulasztásából vagy ellenőrzése utáni saját kezű
javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dőltbetűkkel vannak jelezve a
lent található “Lehetséges megoldás” című részben,
mert azok különösen veszélyesek lehetnek a
felhasználók számára, ha saját maguk végzik.
349
Hibaelhárítás
Amikor programok között állomást vált, a készülék nem tudja fogni a
PTY kódot.
 A megfelelő programot megkeresi és miután a megfelelő PTY
kódot fogja, ráhangolódik. Ezért várjon egy kicsit.
“NONE” jelenik
meg a PTY-t
választva.
Valamely meghatározott PTY programot nem tudja fogni. Az Ön
területén nincs sugárzása a kívánt programnak.
 Válasszon más PTY-t, vagy várjon addig amíg a kívánt program
elkezdődik.
Az óra idő(CT) nem
pontos.
Ha az egységen fogott állomás által sugárzott idő nem megfelelő Önnek
vagy az egység olyan állomást fog, amely nem sugároz időt.
 Fogjon olyan állomást, amelyen a sugárzott idő megfelel az Ön
régiójának, vagy manuálisan állítsa be az időt.
AF állomást nem
tud fogni, még
akkor sem, ha az AF
kijelzés kigyullad.
A vételi körülményekben kevés különbség van az aktuális állomás és az
AF állomások között. Az AF lista frissítése sikertelen.
 Várjon amíg az AF lista sikeresen frissül. Nem stabil vétel esetén
hangoljon kézzel az állomásra.
Nincs lejátszás
vagy a lemezt
kidobja
A lemezen nem lejátszható formátumú adatok vannak.
 A lejátszható zenei adatok érdekében tekintse át az MP3/WMAról szóló leírást, kivéve a CD-DA (pl. zenei CD) esetét.
A CD-R/RW lemezek,
amelyeket más
eszköz lejátszik, nem
játszhatók le ezen a
készüléken.
Némely CD-R/RW lemez lejátszhatósága függ az adathordozó, író
program és CD-író kombinációjától, még akkor is, ha ezek a CD-R/RW
lemezek lejátszhatóak más eszközökön, mint pl. PC-n.
 Azután, hogy áttekintette a MP3/WMA-ról szóló leírást, készítsen
CD-R/RW lemezeket más adathordozó, író program és CD-író
kombinációján.
Hangugrás és zaj
Anyaghiba vagy idegen tárgy van a lemezen.
 Távolítsa el az idegen tárgyat vagy használjon ép lemezt. Az MP3/WMA
megismerése érdekében tekintse át az MP3/WMA-ról szóló leírást.
Változó bitráta (VBR) fájlok lejátszása a hang ugrálását okozhatja.
 Játsszon le nem VBR fájlokat.
Hibaüzenetek
Megjelenítés
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A lemez piszkos vagy fordítva van behelyezve.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcolt.
 Ellenőrizze a lemezt.
CD
Hangugrás és zaj
Rezgésnek
köszönhető
hangugrás
A lemez fordítva lett betéve.
 Helyezze be helyesen a lemezt.
Anyaghiba vagy idegen tárgy van a lemezen.
 Távolítsa el az idegen tárgyat vagy használjon ép lemezt.
Az egység nem biztonságosan rögzített.
 Rögzítse az eszközt a konzoldobozban.
Az egység első-hátsó irányban 30 {foknál} nagyobb szögben van
megdöntve.
 Állítsa be a szöget 30 {fokra} vagy kevesebbre.
Valami, mint pl. egy levált címke, akadályozza a lemezt a kiadásban.
 Forduljon a kereskedőjéhez.
A lemezt nem adja
ki
350
CQ-C3305N
(5 másodperc után)
Anyaghiba vagy idegen tárgy van a lemezen.
 Távolítsa el az idegen tárgyat vagy használjon ép lemezt.
Az egység mikrovezérlője rendellenesen működik zaj vagy más tényezők
miatt.
 Húzza ki a tápfeszültség vezetéket és dugja be ismét. Ha a
készülék még mindig működésképtelen, akkor forduljon a
kereskedőjéhez.
CD/MP3/WMA
Nincs lejátszás
vagy a lemezt
kidobja
Magyar
A PS kód nem fogható a rossz vételi körülmények miatt stb.
 Ha veszi, a PS kód megjelenik. Várjon, amíg a körülmények
megváltoznak.
A fogott állomás
PTY-je különbözik
attól, amelyet már
beállított.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Probléma
(5 másodperc után)
Automatikusan a
következő fájlra lép
(5 másodperc után)
Valamilyen okból nincs működés.
 Húzza ki a tápfeszültség vezetéket és dugja be ismét. Ha a
készülék még mindig működésképtelen, akkor forduljon a
kereskedőjéhez. ( Beszerelési utasítások)
A lejátszó valamilyen okból nem képes a fájlt olvasni, amelyet lejátszani
próbál. (A rögzített fájl nem támogatott fájlrendszerben, tömörítési
sémában, adatformátumban, fájlkiterjesztésben van, sérült az adat stb.)
 Válasszon olyan fájlt, amelyet a lejátszó be tud olvasni.
Ellenőrizze a lemezen rögzített adatok típusát. Ha szükséges,
készítsen új lemezt.
Hibaelhárítás, Hibaüzenetek
RDS
A PS még akkor
sem jelenik meg, ha
RDS állomásra van
hangolva.
(“NO PS” jelenik meg.)
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
MP3/WMA
Probléma
A WMA fájl szerzői joggal védett lehet.
 A szerzői joggal védett fájlok nem játszhatók le.
Automatikusan a
következő fájlra lép
Megjegyzés: Tekintse meg a Rendszerfejlesztési kézikönyv az opcionális termékek hibaüzeneteit illetően.
CQ-C3305N
351
Címke oldal
Ne hagyja a lemezeket a következő
helyeken:
• Közvetlen napsütésben
• Gépkocsi fűtés közelében
• Piszkos, poros és nyirkos helyeken
• Üléseken és a műszerfalon
A lemez tisztítása
Nyomtatóval készített címkék, Szabálytalan alakú
védőfóliák vagy lapok.
lemezek.
<Helyes>
<Helytelen>
Olyan lemez, amelynek
Ne írjon a nyomtatott oldalára
a felületére matricát
golyóstollal vagy más hegyes végű tollal. vagy ragasztószalagot
Repedezett, karcos vagy
hiányos lemezek.
ragasztottak.
• A CD-írók használatával (CD-R/RW meghajtók) készített CD-R/RW lemez lejátszásánál problémák
adódhatnak, amelyek a rögzítés tulajdonságaival vagy a lemez felszínének szennyeződésével, illetve
karcolásával stb. hozhatók összefüggésbe.
• A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hőmérsékletnek, illetve páratartalomnak, mint a
zenei CD-k. Tartós tárolásuk az autóban károsíthatja őket és lehetetlenné teszi a lejátszásukat.
• A készülék némely CD-R/RW lemezt nem tud rendesen lejátszani az író programok, CD-írók (CD-R/
RW meghajtók) és a lemezek összeférhetetlensége miatt.
• Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket, ha a lemez nincs lezárva.
• Ez a lejátszó nem tudja lejátszani azon CD-R/RW lemezeket, amelyek a CD-DA vagy az MP3/WMA
adatoktól eltérő adatokat tartalmaznak.
• Mielőtt CD-R/RW lemezt használ, ellenőrizze az arra vonatkozó utasításokat.
A készülék
tisztítása
Karbantartás/Biztosíték
A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy minimális karbantartást igényeljen. Használjon száraz,
puha törlőkendőt a megszokott külső tisztításhoz. Soha ne használjon benzint, hígítószert vagy más
oldószereket.
CD-lejátszó
Használjon száraz, puha törlőruhát és azzal a
közepétől a széle felé haladva tisztítsa.
12 V egyenáram (11 V – 16 V), Tesztfeszültség 14,4 V, negatív földelés
Kevesebb mint 2,1 A (CD mód, 0,5 W 4 hangszóró)
50 W x 4 (1 kHz-en), a hangerő-szabályozó maximális értéke mellett
22 W x 4 (DIN 45 324, 4 )
Mélyhang: ±12 dB (100 Hz-en), Magas: ±12 dB (10 kHz-en)
4–8
2,5 V (CD mód, 1 kHz, 0 dB)
200 
Első AUX bemenet
Bemeneti impedancia
Maximális külső bemenet
Csatlakozó
Méretek (Főegység)
Tömeg (Főegység)
10 k
2,0 V
3,5 mm  Sztereó mini érintkezős
178 (Sz) x 50 (Ma) x 160 (Mé) mm
1,3 kg
Mintavételi frekvencia
DA konverter
Hangszedő típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvenciamenet
Jel-zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Ugatás és nyávogás
Csatorna-elválasztás
8-szoros túlmintavétel
1 bites DAC rendszer
Astigma 3 sugaras
Félvezető lézer
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Mérhető szint alatt
75 dB
Magyar
• Ne érintse a lemez alsó oldalát.
• Ne karcolja meg a lemezt.
• Ne hajlítsa a lemezt.
• Ha nem használja, tegye vissza a tokjába.
Tápfeszültség
Áramfogyasztás
Maximális teljesítmény
Teljesítmény kimenet
Hangszín-beállítási tartomány
Hangszóró impedancia
Az előerősítő kimeneti feszültsége
Az előerősítő kimeneti impedanciája
FM sztereó rádió
Frekvenciatartomány
Hasznos érzékenység
Sztereó elválasztás
87,5 MHz – 108,0 MHz
6 dB/μV (jel-zaj arány 30 dB)
35 dB (1 kHz-en)
AM (MW) rádió
Frekvenciatartomány
Hasznos érzékenység
531 kHz – 1 602 kHz
27 dB/μV (jel-zaj arány 20 dB)
AM (LW) rádió
Frekvenciatartomány
Hasznos érzékenység
153 kHz – 279 kHz
32 dB/μV (jel-zaj arány 20 dB)
Megjegyzés:
• A folyamatos fejlesztés miatt a jellemzők és a kivitel előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás tárgyát
képezik.
• A kézikönyv némelyik ábrája és illusztrációja különbözhet az Ön által vásárolt terméktől.
Megjegyzés a lemezekröl, Karbantartás/Biztosíték, Specifikációk
Hogyan fogja meg a lemezt?
TEXT
Általános
Ha kereskedelmi CD-ket használ, akkor ezeknek a
jobb oldalon bemutatott jelzések valamelyikével kell
rendelkeznie.
Némely szerzői jogilag védett zenei CD nem játszható le.
Specifikációk
Sztereó rádió
Megjegyzés a CD-R/RW
adathordozókkal
kapcsolatban
Megjegyzés a CD/CD adathordozókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Megjegyzés a lemezekről
Biztosíték
Ha a biztosítéka kiég, akkor forduljon a kereskedőjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz központhoz.
352
Figyelmeztetés
• Használjon ugyanolyan teljesítményű biztosítékot (15 A). Helyettesítő biztosíték vagy nagyobb
teljesítményű biztosíték használata, vagy a készülék közvetlen csatlakoztatása biztosíték nélkül
tüzet okozhat vagy a készülék károsodását eredményezheti. Ha a kicserélt biztosíték kiég,
akkor forduljon a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszervizhez.
CQ-C3305N
CQ-C3305N
353
Memorandum
354
CQ-C3305N
Memorandum
CQ-C3305N
355
ATEST
8 SD
2131
Tento výrobek je shodný s typem
schváleným Ministerstvem dopravy
a spojů České republiky pod číslem
2131 č.j. 1964/2004-150-SCH2.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM285930A
FT1106-1116
Printed in China
• Przed montażem sprawdź działanie radia podłączonego prowizorycznie
do anteny i głośników.
Instalaci by měl provádět odborný pracovník.
• Před instalací zkontrolujte funkčnost přístroje, antény a reproduktorů.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
• Beszerelés előtt az antenna és a hangszórók használatával ellenőrizze a
rádiót.
• Kąt montażu od bloku do bloku
: horyzontalny
od przodu do tyłu : 0 – 30°
• Úhel montáže
Przeznaczony wyłącznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Podłącz przewód zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych połączeń. (dla złącza innego niż ISO)
Podłącz przewód akumulatora (żółty) do dodatniego (+)
bieguna akumulatora lub do zespołu bezpieczników (BAT).
Odtwarzacz WMA MP3 CD/Amplituner
Přehrávač CD/MP3/WMA s rádiem
WMA MP3 CD lejátszó/rádióvevő készülék
(dla złącza innego niż ISO)
Usuń około 5 mm izolacji z końców przewodów aby
podłączyć (dla złącza innego niż ISO).
Wszystkie odizolowane przewody zabezpiecz taśmą izolującą.
Unieruchom poluzowane przewody.
Model:
Přístroj je napájen výhradně 12 V baterií s uzemněným
záporným (–) pólem.
Napájecí kabel (červený) zapojte až nakonec. (pro ne-ISO konektor)
Zapojte kabel baterie (žlutý) ke kladnému (+) pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5mm na konci kabelů kvůli zapojení.(pro ne-ISO konektor)
Obnažené kabely omotejte izolační páskou.
Zajistěte uvolněné kabely.
zleva doprava : horizontálně
zpředu dozadu : 0 – 30°
• Rögzítési szög
Két oldal irányban : vízszintes
Hátsó elülső irányban : 0 – 30°
0 – 30e
Instrukcja instalacji
Návod k montáži
Beszerelési utasítások
Kizárólagosan 12 V-os akkumulátorról működik negatív (–)
földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén csatlakoztassa.
(nem ISO csatlakozó dugók esetében)
• Przestrzeń montażowa
• Montážní prostor
• Rögzítés helye
53 mm
CQ-C3305N
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végződéséhez vagy a biztosító blokk kimeneteléhez
(BAT). (nem ISO csatlakozó dugók esetében)
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelő szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Zdejmij z urządzenia głównego na czas montażu fabrycznie
założoną Kieszeń montażową  i obramowanie .
Dočasně odstraňte z hlavní jednotky montážní zásuvku  a
čelní rámeček , které byly nasazeny ve výrobě.
Ideiglenesen a fő egységről távolítsa el a rögzítő keretet
 és a szegélylemezt  amelyeket a szállítás idejére
rögzítettek
Akcesoria z wyposażenia/Dodávané montážní prvky/Hozzáadott eszközök
Nr/Č./
Szám
Element/Motnážní prvek/
Tétel

Kieszeń montażowa
Montážní zásuvka
Rögzítő keret

Złącze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó

Obramowanie
Čelní rámeček
Szegélylemez
Schemat/Obrázek/
Ábrázolás
Ilość/Počet/
Mennyiség
1
Nr/Č./
Szám
Element/Motnážní prvek/
Tétel

Płytka zwalniania blokady
Odjišťovací destičky
Zár kioldó lemez

Śruba montażowa (5 mm )
Montážní šroub (5 mm )
Rögzítő csavar (5 mm )

Łącznik ISO anteny
Adaptér pro anténu ISO
ISO Antenna adapter
Ilość/Počet/
Mennyiség
2

YEFX0217263A
1
YEAJ02874
TEXT
1

1
YEFC051011
Schemat/Obrázek/
Ábrázolás
1
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
• Mielőtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az előírásokat és a későbbiekben felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.

 , i  stanowią komplet. (YEP0FZ5699) , a  tvoří sadu. (YEP0FZ5699)
 , és  egy készletet alkot. (YEP0FZ5699)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YEFM294304 FT1106-0
Wydrukowano w Chinach
Vytištěno v Číně
Kínában nyomtatva
Česky
Skorzystaj z porad fachowca podczas montażu.
Polski
Przed połączeniami elektrycznymi/Před zapojením elektroinstalace/
Kábelre kötés előtt
Magyar
Przed montażem/Před instalací/
Beszerelés előtt
Montaż/Instalace/Beszerelés
Procedura montażowa/Instalace přístroje/Hogyan szerelje be a készüléket
Ostrzeżenie
• Pracuj w rękawiczkach, aby
uniknąć pokaleczenia się.
• Wykonaj połączenia elektryczne
przed rozpoczęciem montażu.
Upozornění
• Používejte ochranné rukavice.
• Před montáží zkontrolujte, zda je řádně
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés
• Biztonsága érdekében viseljen kesztyűt.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés
előtt a kábelek bekötése megtörtént.
1
Odłącz przewód od ujemnego złącza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végződéséről.
2
Wkładanie uchwytu Kieszeni montażowej 
Odegnij zaczepy montażowe.
Zasunutí montážní zásuvky 
Ohněte montážní západky.
Rögzítő keret behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítő füleket.
3
Demontaż urządzenia/Odstranění přístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet
4
4
Připevnění hlavní
jednotky

A fő egység
biztosítása


4
4
Przymocowanie do przegrody ogniotrwałej
Připevnění k protipožární přepážce
Rögzítés a tűzfalhoz
Przy użyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destičky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (Opcionális)
3 mm
Wkręt samogwintujący (Opcja)
Samořezný šroub (volitelné)
Csapoló csavar (Opcionális)
Tylny pasek mocujący (Opcja)
Zadní destička (volitelné)
Hátsó szorító lemez (Opcionális)
Śruba montażowa 
Montážní šroub 
Rögzítő csavar 
Nakrętka ośmiokątna (Opcja)
Do urządzenia
K jednotce
Šestihranná matice (volitelné)
Hatszögletű anyacsavar (Opcionális) Az egységhez
Śruba montażowa 
Montážní šroub 
Rögzítő csavar 
Ceownik
(znajdujący się w
samochodzie)
Zadní držák
(dodávaný s automobilem)
Hátsó rögzítő konzol
(az autó tartozéka)
Do urządzenia
K jednotce
Az egységhez
Miejsce odłamania
Značkovací bod
Nyomja be a fő
egységet
 Włóż płytę zwalniania
blokady  tak, aby
usłyszeć kliknięcie.
 Pociągnij urządzenie główne.
Odjištění západek
 Zasuňte odjišťovací destičku
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 Zatáhnout za hlavní
jednotku.

A zár kioldása
 INyomja be a zár kioldó
lemezt  addig amíg
kattanást nem hall.
 Húzza meg a fő egységet.
Figyelmeztetés
Clank!
Gumowa podkładka (Opcja)
Gumová vložka (volitelné)
Gumi hüvely (Opcionális)
Zwalnianie blokady
Pokud tento přístroj instalujete do palubní desky,
ujistěte se, že je zajištěna dostatečná ventilace
hlavní jednotky, aby nedošlo k přehřívání přístroje
a k jeho následnému poškození. Nezakrývejte
ventilační otvory na přístroji.

Przy użyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vložky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (Opcionális)
3
2
Ostrzeżenie
44
Zdejmij obramowanie .
Odstraňte čelní rámeček
.
Távolítsa el a
szegélylemezt .
1

Upozornění
2


 Przykręć śrubę montażową  do głównego urządzenia.
 Przymocuj tył głównego urządzenia.
 Umieść lewy i prawy zatrzask w odpowiednich tworach.
 Zašroubujte montážní šroub  do hlavní jednotky.
 Připevnění k protipožární přepážce.
 Zaklapněte pružiny na levé a pravé straně do
příslušných otvorů.
 Csavarozza be a rögzítő csavart  a fő egységbe.
 Rögzítse a tűzfalhoz.
 Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetőt.
Jeżeli instalujesz to urządzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza wokół urządzenia, aby nie dopuścić
do problemów powstałych z przegrzania, nie
zasłaniaj także otworów wentylacyjnych na
urządzeniu.
Zdejmij płytę czołową.
Odstraňte čelní panel.
Távolítsa el az előlap
lemezt.

Wygnij odpowiednie języczki, aby urządzenie
pasowało ściśle.
Ohněte příslušné západky a zajistěte tak jednotku
na místě.
Hajlítsa ki a megfelelő
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
Podłączenie wtyku złącza zasilania 
Zapojte napájecí kabel 
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó dugót 
Przymocowanie
głównego urządzenia
1
5
5
Zakładanie obramowania 
Instalace čelního rámečku 
A szegélylemez  rögzítése
6
Podłączenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel isszakötése
Ha ezt az egységet a műszerfalbe szereli
be, akkor annak érdekében, hogy elkerülje
a túlmelegedésből származó károsodást;
biztosítsa a készülék körül a megfelelő
levegőáramlást úgy, hogy a készülék egyetlen
szellőző nyílását se zárja el.
4
Wyciągnij urządzenie
chwytając je oburącz.
Vytáhněte jednotku
oběma rukama.
Húzza kifelé a
készüléket mindkét
kezével.
Połączenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés
Ostrzeżenie
Nie podłączaj złącza zasilania zanim nie wykonasz wszystkich pozostałych połączeń.
Upozornění
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót
addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
(L)/(L)/(B)
(Biały)/(Bílý)/(Fehér)
Konektor podwyższania systemu
Konektor pro modernizaci systému
Rendszer-be csatlakozó
1
Bezpiecznik (15A) Wymień bezpiecznik w najbliższym autoryzowanym centrum
Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15A) Výměnu pojistek zajistěte v autorizovaném servisním středisku
Panasonic. Nepokoušejte se pojistku vyměnit sami.
Biztosíték (15A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel rendelkező
Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg a biztosíték cseréjét.
3
2
Antena
Anténa
Antenna
C1 : (Pomarańczowy)/(Oranžový)/(Narancsszínű)
(P)/(P)/(J)
(Czerwony)/(Červený)/(Piros)
C3 : (Brązowy w czarne prążki)/(Hnědý s černým proužkem)/
(Barna fekete csíkkal)
Łącznik ISO anteny
(Jeśli konieczny)
Adaptér pro anténu ISO
(podle potřeby)
ISO Antenna adapter
(Ha szükséges)
Przewód zewnętrznego zdalnego sterowania
Gdy używasz zdalnego sterowania innego niż firmy Panasonic,
przed podłączeniem zapoznaj się ze wskazówkami producenta tego
urządzenia.
Kabel externího dalkového ovládače
Pokud používáte externí dálkový ovládač od jiného výrobce, před zapojením
tohoto výrobce zkontaktujte.
Külső távirányító vezérlő vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás előtt forduljon
a gyártóhoz.
Przewód tłumienia zewnętrznego
Do linii tłumika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do tłumika telefonu samochodowego.
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zařízení, které potřebuje ztlumit zvuk přístroje, například k
navigačnímu systému nebo telefonu.
Külső némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer (Navi mute) némító kábeljéhez
vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Złącze wyjściowe przedwzmacniacza (Tył)
Výstupní konektor předzesilovače (zadní)
Előerősítő kimeneti csatlakozója (Hátsó)
A7 : (Czerwony)/(Červený)/(Piros)
Przewód zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, +12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, +12 V egyenáram
A5
Łącznik ISO

ISO konektor

ISO csatlakozó 
ACC
BATTERY 15A
A
A8 : (Czarny)/(Černý)/(Fekete)
Przewód masy Do czystej, metalowej części karoserii.
Zemnící kabel k čisté, obnažené kovové části podvozku automobilu.
A földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
A4 : (Żółty)/(Žlutý)/(Sárga)
Przewód akumulatora Do akumulatora samochodu, ciągłe zasilanie +12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepřetržité napájení + 12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
A5 : (Niebieski w białe prążki)/(Modrý s bílým proužkem)/(Kék fehér csíkkal)
B
A
Przewód sterowania przekaźnikiem silnika wysuwanej anteny do silnika anteny. (Maks. 100 mA) (Połączenie to nie jest przeznaczone dla
anteny uruchamianej przełącznikiem)
Przewód sterowania przekaźnikiem wzmacniacza – do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (zsynchronizowane z wyłącznikiem
zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény k mechanické anténě. (Max. 100 mA) (Tento kabel není určen k použití s anténou aktivovanou
spínačem)
Zesilovač pro relé ovládající napájení výkonového zesilovače Panasonic. (Max. 100 mA) (synchronizován se zap./vyp. napájení zesilovače)
Motor antenna relé vezérlő kábel motor antennához. (Max.100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval működő, aktív antennához való
használatra szánták.)
Erősítő relévezérlő tápkábel Panasonic végerősítőhöz. (Max. 100 mA) (Az erősítő üzemkapcsolójához szinkronizálva)
Przykład rozbudowy systemu: Podłączenie zmieniacza CD/Příklad modernizace systému: Připojení měniče disků CD/
Rendszer kibővítési példa: CD váltóhoz való csatlakoztatás
B7 :
CX-DP880N
(Opcja)
(volitelné)
(Opcionális)
CQ-C3305N
Kabel uziemienia
Uzemněný kabel
Földelés kijelző
Konektor podwyższania
systemu
Konektor pro modernizaci
systému
Rendszer-be csatlakozó
Kabel akumulatora
Bateriový kabel
Elem kijelző
Przewód DIN
DIN kabel
DIN kábel
CHANGER IN
Kabel przejściowy dla zmieniacza DVD/CD.
Redukční kabel pro měnič disků DVD/CD.
(P)/(P)/(J)
Átalakító kábel DVD/CD váltóhoz.
(Czerwony)/(Červený)/(Piros)
(Biały)/(Bílý)/(Fehér)
(L)/(L)/(B)
Przewód RCA
RCA kabel
RCA kábel
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne prążki)
Přední pravý – (Šedý s černým proužkem)
Jobb elülső – (Szürke fekete csíkkal)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní pravý + (Fialový)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínű)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne prążki)
Zadní pravý – (Fialový s černým proužkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínű fekete csíkkal)
+
-
Ostrzeżenia (Złącze ISO)
A4
Akumulator 12 V (Napięcie podłączone na stałe)
Baterie 12 V (Nepřetržité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
( )
Złącze do samochodu
Konektor boční strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ACC
BATTERY 15A
( )
Samochód typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi
A7
Akumulator 12 V (Napięcie podłączone na stałe)
Baterie 12 V (Nepřetržité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
(
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samochód typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi
Bez połączenia
Žádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
• Układ igieł na złączu zasilania odpowiada
standardowi ISO.
• Sprawdź czy układ igieł złącza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
• W wypadku samochodów typu A i B, zmień
okablowanie dla przewodów czerwonego i żółtego
jak pokazano poniżej.
• Po wykonaniu podłączenia zaizoluj odcinki
oznaczone () taśmą izolacyjną.
Uwaga: W wypadku samochodów innych niż typ
A i B, skonsultuj się z lokalnym warsztatem
samochodowym.
Podłącz jak pokazano.
Zapojení proveďte následovně.
A következőeknek megfelelően csatlakoztassa.
L
Upozornění (konektor ISO)
• Konfigurace kolíků napájecího kabelu odpovídá
normě ISO.
• Zkontrolujte, zda konfigurace kolíků konektoru ve
vašem automobilu odpovídá normě ISO.
• U automobilů typu A a B změňte elektroinstalaci
červených a žlutých kabelů, jak je uvedeno níže.
• Po zapojení izolujte části označené () pomocí
izolační pásky.
R
• Używaj wyłącznie nieuziemionych głośników.
Dopuszczalne wejście mocy akustycznej: 50 W lub więcej
Impedancja: 4 – 8 Ω
Używanie głośników niezgodnych ze specyfikacją może
spowodować pojawienie się dymu, spalenie głośników lub
ich uszkodzenie.
• Odległość pomiędzy głośnikiem a wzmacniaczem: 30 cm lub więcej
• Používejte pouze neuzemněné reproduktory.
Přípustný příkon: 50 W nebo více
Impedance: 4 – 8 Ω
Použití reproduktorů, které neodpovídají specifikacím, může
způsobit jejich spálení, výstup kouře nebo jiné poškození.
• Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovačem : 30 cm nebo více
• Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet: 50 W vagy több
Impedancia: 4 – 8 Ω
Az előírásnak nem megfelelő hangszórók használata tüzet,
füstölést vagy a hangszórók károsodását okozhatja.
• Az erősítő és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
Poznámka: U automobilů jiných typů nežli A a B
konzultujte instalaci přístroje s prodejcem.
A7
Akumulator 12 V (Napięcie podłączone na stałe)
Baterie 12 V (Nepřetržité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
• A feszültség csatlakozó tű elrendezése megfelel az
ISO standardnak
• Kérjük ellenőrizze, hogy kocsijának csatlakozó
tűinek elrendezése megfelel az ISO standardnak
• Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje meg
a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelően.
• Bekötés után, szigetelje a ()-al jelölt részt
szigetelő szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérő típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
Ostrzeżenie
• Nie podłączaj więcej niż jednego zestawu głośnikowego
do jednej pary przewodów głośnikowych. (z wyjątkiem
gdy dla podłączenia do głośnika wysokotonowego)
Upozornění
• Nezapojujte k jednomu kabelu více než jeden
reproduktor. (kromě výškového reproduktoru)
(
Złącze do samochodu
Konektor boční strany automobilu
A kocsi csatlakozója
- B4
B3 +
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
Złącze do samochodu
Konektor boční strany automobilu
A kocsi csatlakozója
A4
- B2
B1 +
Podłączenie głośników/Zapojení reproduktorů/Hangszóró csatlakoztatás
Norma ISO/Standardní ISO/ISO standard
IGN (zapłon) lub ACC
(akumulator) napięcie 12 V
Přívodní napětí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
feszültség
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Biały w czarne prążki)
Přední levý – (Bílý s černý proužkem)
Bal elülső – (Fehér fekete csíkkal)
Przedni prawy + (Szary)
Přední pravý + (Šedý)
Jobb elülső + (Szürke)
Złącze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó
A4
- B8
B7 +
B6 :
B3 :
(Opcja)(volitelné)(Opcionális)
IGN (zapłon) lub ACC
(akumulator) napięcie 12 V
Přívodní napětí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
áramforrás
Tylny lewy – (Zielony w czarne prążki)
Zadní levý – (Zelený s černým proužkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
B
Przedni lewy + (Biały)
Přední levý + (Bílý)
Bal elülső + (Fehér)
CA-CC30N
A7
B8 :
Łącznik ISO

ISO konektor

ISO csatlakozó 
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní levý + (Zelený)
Bal hátsó + (Zöld)
Figyelmeztetés
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
• Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az egyes
hangszóró vezetékekre. (kivéve ha magas sugárzót
csatlakoztat)
• Nie używaj trójprzewodowych systemów głośnikowych ze
wspólnym przewodem masy.
• Nepoužívejte reproduktorový systém se třemi vodiči a společným
zemnícím kabelem.
• Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert, amelynek
közös földeléses vezetéke van.
System Upgrade Guidebook
System-Upgrade-Handbuch
Guide pratique de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsgids
Guidebok om systemuppgradering
Guida per il potenziamento del sistema
Guía de mejora del sistema
Systemopgraderingsvejledning
Przewodnik rozbudowy systemu
Návod k modernizaci systému
Rendszerfejlesztési kézikönyv
Инструкция по расширению системьı
Model:
CQ-C5355N/
CQ-C3355N/
CQ-C3305N
• For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after
read.
• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce
manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er
later nog eens iets in op kunt zoeken.
• Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens efter
genomläsning.
• Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere
conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
• Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så
den kan anvendes til fremtidig reference.
• Zamin zaczniesz rozbudowę systemu, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu
zostać zachowana do dalszego uźytku w przyszłości.
• Předtím, než budete systém modernizovat, si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí
potřebu.
• Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után őrizze meg ezt a
kézikönyvet a jövőbeli információért.
• Для расширения Вашей системы просим тшательно читать данную перед использованием аппарата.
Данную инсрукцию следует хранить для дальнейшего польэования.
Biztonsági információ
A készülék használatánál tartsa be
következő utasításokat.
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos
Figyelmeztetés sérülést vagy halált okozhat.
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést
Figyelmeztetés vagy anyagi kárt okozhat.
Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való
használatra tervezték.
Ne használja a készüléket huzamosabb ideig
úgy, hogy a motor kikapcsolt állapotban van.
Figyelmeztetés
A hangerőt tartsa a megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a közlekedési viszonyokra.
A készülék hosszabb ideig tartó működtetése a motor
kikapcsolt állapotában az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe
a következő figyelmeztetéseket.
Vezetés közben a vezetőnek nem szabad a
kijelzőt figyelnie vagy a rendszert működtetnie.
A kijelző figyelése vagy a rendszer működtetése
akadályozza a vezetőt abban, hogy a jármű elé figyeljen,
és ez balesetet okozhat. Mielőtt a kijelzőt figyeli vagy
a rendszert működteti, mindig állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen és húzza be a kéziféket.
Alkalmazzon megfelelő tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negativ
földeléssel ellátott 12 V egyáramú akkumulátorról
működjön. Sohase működtesse ezt a terméket
más akkumulátor rendszerekről, különösen 24 V
egyenáramú akkumulátor rendszerről.
Tartsa távol az elemeket és a szigetelő fóliát
kisgyermekektől.
Az elemeket és a szigetelő fóliát lenyelhetik, ezért
tartsa távol azokat kisgyermekektől. Ha a kisgyermek
lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
Védje a meghajtómechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék nyílásába.
Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a
terméket ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ha
a készülék javításra szorul, akkor forduljon az eladó
márkakereskedőhöz vagy a javításra engedéllyel
rendelkező Panasonic szervizközponthoz.
Ne használja a készüléket, ha az működésképtelen.
Ha a készülék működésképtelen (nem kap
feszültséget, nincs hangja) vagy abnormális esetben
(idegen tárgy került bele, víz érte, füstöl vagy furcsa
szaga van), akkor azonnal kapcsolja ki és forduljon
az eladó márkakereskedőhöz.
A távvezérlő egységet mindig a megfelelő
helyen tartsa az autóban.
Ha a távvezérlő egység elkallódik az autóban,
vezetés közben leeshet a padlóra, beszorulhat a
fékpedál alá, és balesetet okozhat.
Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is
forduljon képzett szerviz szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg ennek okát
és képzett szakember segítségével cseréltesse
ki olyanra, amelyet a készülékhez előírnak. A
szakszerűtlen biztosítékcsere füstölést, tüzet és a
termék károsodását eredményezheti.
202
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
A beszerelés során figyeljen a következő
figyelmeztetésekre!
Beszerelés előtt vegye le a sarut az
akkumulátor negatív (–) pólusárol.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a
bekötés és beszerelés - rövidzárlat kialakulása miatt
- elektromos áramütést és sérülést okozhat.
Számos személygépkocsinál, amelyek elektromos
biztonsági rendszerrel vannak felszerelve, az akkumulátor
pólusainak leválasztása különleges eljárást igényel.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM
TARTÁSA AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER
MŰKÖDÉSBE LÉPÉSÉT EREDMÉNYEZI, AMELY A
JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.
Soha ne használja gépkocsi biztonsági
berendezéseit a beszereléshez, földeléshez vagy
egyéb hasonló funkciókhoz.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit vagy
azok részegységeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák stb.) a termék vagy annak
tartozékainak bekötéséhez vagy rögzítéséhez.
Tilos a termék beszerelése a légzsák fedőburkolatára, vagy
olyan helyre, ahol a légzsák működését akadályozhatja.
A termék beszerelése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, a benzintartályt, az elektromos
vezetékeket és egyéb alkatrészeket.
Ha a jármű karosszériáját ki kell lyukasztani ahhoz, hogy a
terméket odaerősítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor
előbb ellenőrizze a vezetékek, az üzemanyagtartály, illetve
az elektromos vezetékek elhelyezkedését. Amennyiben
lehetséges, akkor kívülről fúrja a szükséges lyukat.
Soha ne szerelje be a terméket olyan helyre,
ahol a kilátást zavarja.
Soha ne ágaztassa el a tápkábelt más
készülék energiával történő ellátására.
A beszerelés és bekötés után ellenőriznie kell a
többi elektromos eszköz helyes működését.
A készülék normálistól eltérő módon történő
folyamatos használata tüzet, elektromos áramütést
vagy közlekedési balesetet okozhat.
Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni,
akkor a beszerelés előtt ellenőrizze a jármű
gyártójának figyelmeztetéseit és utasításait.
Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem akadályozzák
a vezetést és a járműbe történő be- és kiszállást.
Szigetelje le az összes szabadon lévő vezetéket,
hogy elkerülje a rövidzárlatot.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napsütésnek vagy túlzott hőnek.
Ellenkező esetben a készülék belső hőmérséklete
megnövekedik, amely füstöléshez, tűzhöz és a
készülék egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol
víz, nedvesség vagy por érheti.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, akkor az füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra, hogy ne
érje víz a készüléket autómosáskor vagy esős napokon.
A hangerőt állítsa halkra, mielőtt az AUX
csatlakoztatást elvégezné.
Ennek elmulasztása esetén a hangszórókból jövő hangos zaj
károsíthatja a hangszórókat és az Ön hallását. Ha külső eszköz
hangszóró-/fejhallgató kimenetét közvetlenül csatlakoztatják
hangerőszabályozó közbeiktatása nélkül, előfordulhat, hogy a
hang torzzá válik, illetve károsodik a külső eszköz.
Beszereléskor tartsa be a következő utasításokat.
A bekötés és beszerelés elvégzését kérje
képzett szervizbeli szakembertől.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet és
tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében,
a készüléket a márkakereskedőjével szereltesse be. A
Panasonic nem vállal felelősséget azokért a problémákért,
amelyek a készülék saját kezű beszereléséből erednek.
A termék beszelésénél és bekötésénél
kövesse az utasításokat.
A termék helyes beszerelésének és bekötésének
utasításaitól való eltérés balesetet és tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a vezetékeket.
Bekötéskor fordítson gondot arra, hogy a vezetékek ne
rongálódjanak meg. Óvja meg attól, hogy beszoruljanak a jármű
karosszériájába, csavarokba és mozgó alkatrészekbe, mint például
az ülés sínek. Ne sértse meg a szigetelő réteget, ne húzza, ne hajlítsa
és ne csavarja a vezetékeket. Ne vezesse a vezetékeket hőforrás
közelében és ne helyezzen rájuk nehéz tárgyakat. Ha a vezetéket
fémtárgyak éles szélein kell futtatnia, védje a vezetékeket PVCszalaggal vagy hasonló védőeszközzel körbecsavarva.
Az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja a beszereléshez.
A mellékelt, illetve előírt alkatrészeket és a megfelelő
eszközöket használja a termék beszerelésekor. A mellékelt,
illetve előírt alkatrészektől eltérő alkatrészek használata a
készülék belső károsodásához vezethet. A hibás beszerelés
balesetet, hibás működést vagy tüzet eredményezhet.
Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve
hűtőlemezeit.
Ezeknek a részeknek az elzárása a készülék
belsejének túlmelegedését idézi elő és tüzet vagy
más károsodást okozhat.
Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol
erős rezgésnek van kitéve vagy elhelyezése
instabil.
Beszerelésnél mellőzze a nem egyenes vagy erősen
görbülő felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil, akkor
vezetés közben a készülék leeshet és ez balesetet
vagy sérülést eredményezhet.
Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülső oldalával
felfelé, kényelmes szögben kell beszerelni, de az ne
legyen több mint 30 {fok}.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó
előírások vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a
készüléket, hova és hogyan kell beszerelni. Forduljon
a kereskedőjéhez a további részletekért.
Biztonsága érdekében használjon kesztyűt.
Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy
a bekötés tökéletes.
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék
károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót
addig, amíg a teljes kábelezés nem kész.
Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót
egy hangszórókábel-szetthez. (kivéve, ha
magassugárzót csatlakoztat)
A távvezérlő egység elemeinek
kezelésénél vegye figyelembe a
következő figyelmeztetéseket.
Magyar
 Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos használatát
és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és működtetésből
eredő esetleges veszélyekre, a használati utasításban képekkel
illusztrált leírások találhatók. A képekhez tartozó szöveges magyarázat
lent található. Ahhoz, hogy a használati utasítást és magát a készüléket
helyesen tudja kezelni, fontos, hogy tökéletesen megértse a képekkel
illusztrált leírások tartalmát.
Biztonsági információ
 Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el a készülékre
és az Ön autós audiorendszerének egyéb alkotóelemeire
vonatkozó használati utasítást. Fontos információkat
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképpen használhatja a
készüléket biztonságosan és hatékonyan. A Panasonic nem
tehető felelőssé olyan problémákért, amelyek a kézikönyv
előírásainak be nem tartásából származnak.
[CQ-C5355N\
• Kizárólag előírt típusú elemet használjon (CR2025).
• A () és () polaritás jelölésnek megfelelő irányban
illessze be az elemet az elemtartóba.
• A kimerült elemet minél hamarabb cserélje ki.
• Ha huzamosabb ideig nem használja, akkor távolítsa
el az elemet a távvezérlő egységből.
• Kidobás vagy a tárolás előtt szigetelje le az elemet
(műanyag zacskóba helyezve vagy ragasztószalaggal).
• A helyi szabályozásnak megfelelően helyezze el a
használt elemet.
• Ne szedje szét, töltse újra, hevítse vagy zárja rövidre
az elemet. Ne dobja az elemet tűzbe vagy vízbe.
Az elem szivárgása esetén
• Alaposan törölje ki az elemből kijutott folyadékot az
elemtartóból és helyezzen bele új elemet.
• Ha a testére vagy a ruhájára kerül az elemből
kiszivárgott folyadék, akkor mossa le bő vízzel.
• Ha az elemből kijutott folyadék a szemébe kerül, akkor
bő vízzel mossa ki és kérjen azonnal orvosi segítséget.
Tekintse meg az opcionális eszközök biztonsági információit is.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
203
Erről a könyvről
Ezen utasítások elolvasása előtt
Ez a könyv egy használati utasítási kézikönyv,
amely elmagyarázza, hogyan használja a
megvásárolt főegységét és távirányítóját,
mint segédeszközt, ha a főegység opcionális
eszközhöz van csatlakoztatva.
(Távvezérlő egység  Használati utasítások)
Tartalomjegyzék
A szóban forgó fejegységek
• CQ-C5355N
(Írásmód ebben a kézikönyvben: [CQ-C5355N\)
• CQ-C3355N/CQ-C3305N
(Írásmód ebben a kézikönyvben:
[CQ-C3355N/CQ-C3305N])
Ebben a kézikönyvben az összes ábra a
CQ-C3355N modellt mutatja be, hacsak
másképpen nincs meghatározva.
Főegység:
Monitor:
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CY-VM1500EX (opcionális)
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
Polski
Češky
2
22
42
62
82
102
122
142
162
182
Руccкий
222
Magyar
iPod
CD-váltó:
Hands-Free (kéz használata
nélküli) telefonrendszer:
CX-DP880N (opcionális)
( 210., 212. oldal)
CY-BT100N (opcionális)
( 218. oldal)
Bővítőmodul (hub egység):
Általános
( 214., 216. oldal)
• Biztonsági információ
• Ezen utasítások elolvasása előtt
202
204
• Általános
• CD-váltó
• iPod vezérlés
• Hands-Free (kéz használata nélküli) telefonrendszer
206
210
214
218
• Hibaelhárítás
220
Főegység:
CD-váltó
(CX-DP880N, opcionális)
Rendszer-be csatlakozó
Csak 1 egység
Átalakító kábel DVD/CD
váltóhoz
(CA-CC30N, opcionális)
iPod
Maximálisan
4 egység
Közvetlen kábel az iPod-hoz
(CA-DC300N, opcionális)
Bővítőmodul
(CY-EM100N, opcionális)
Mobiltelefon
CY-BT100U
Megjegyzés: A beszerelés és bekötés
részleteiért tekintse meg mindegyik készülék
egyedi utasítását és beszerelési kézikönyvét.
204
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Egyes források
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Ha szükséges
Rendszerbővítési példa
CY-EM100N (opcionális) ( 206. oldal)
Bluetooth® technológiát alkalmazó
Hands-Free készlet
(CY-BT100N, opcionális)
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
205
Általános
Ha egy Bővítőmodul csatlakozik
a Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Megjegyzés: Az opcionális eszközök piaci
elérhetősége országonként és régiónként
eltérő lehet. További információért forduljon a
kereskedőjéhez.
Rádió
Rádió
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
AUX1
AUX1
A Bővítőmodulhoz csatlakoztatott
jelforrások (CY-EM100N, opcionális)
Bővítőmodul (hub egység)
Csatlakoztathat opcionális Bővítőmodult
(hub egység) (CY-EM100N). A bővítőmodul
csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy más AV
eszközökhöz hasonlóan a korábban említett
opcionális eszközöket csatlakoztassa. A
részletekért tekintse meg a Bővítőmodul használati
utasítását.
Csatlakoztatható eszközök
• CD-váltó (max. 1)
• iPod (max. 2)
• Hands Free telefonrendszer (max. 1)
Ha egy Opcionális Eszköz csatlakozik a
Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Magyar
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
Csatlakoztathat opcionális Hands-Free (kéz
használata nélküli) telefonrendszert
(Bluetooth® technológiát alkalmazó Hands-Free
készlet: CY-BT100N). A részletekért tekintse
meg a Bluetooth Hands-Free rendszer használati
utasítását. ( 218. oldal)
Megjegyzés: Ezt a készüléket csak bejövő
hívások fogadására tervezték. Nem képes hívást
indítani.
Bluetooth®
A Bluetooth kereskedelmi név és emblémája
a Bluetooth SIG, Inc. birtokában áll. Az ilyen
védjegyek bármilyen, a Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. általi használata engedéllyel
történik. Más kereskedelmi védjegyek és
kereskedelmi nevek az illető tulajdonoshoz
tartoznak.
AUX2
A Bővítőmodul AUX
bemeneti végződéséhez
csatlakoztatott
hangforrás
A Rendszerbővítő csatlakozóhoz
csatlakozó jelforrás (pl. CD-váltó)
Váltás a
csatlakoztatott
eszközre
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
Port 1 (pl. iPod 1)
Általános
Csatlakoztatható eszközök
iPod
Az opcionális adapter (közvetlen kábel az
iPod-hoz: CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy az
opcionális iPod sorozatot csatlakoztassa.
( 214., 216. oldal)
Kizárólag dokkoló csatlakozóval felszerelt
iPod csatlakoztatható. Az vezérelhető iPod-ra
vonatkozó további információk az alábbiakban
találhatók.
Vezérelhető iPod/szoftververzió
• Harmadik generációs iPod/ver. 2.3
• Negyedik generációs iPod/ver. 3.1.1
• Ötödik generációs iPod/ver. 1.2 (a
videolejátszás nem támogatott.)
• iPod Photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* A működés ellenőrzését 2006. szeptember
végétől forgalomban lévő szoftverrel végezték.
Működését nem garantáljuk jövőbeni
termékeink vagy továbbfejlesztett szoftver
vonatkozásában.
Az iPod az Apple Computer, Inc. kereskedelmi
védjegye, az USA-ban és más országokban
bejegyezve.
\CQ-C5355N]
(SOURCE)
Az opcionális adapter (átalakító kábel DVD/CD
-váltóhoz: CA-CC30N) lehetővé teszi, hogy az
opcionális Panasonic CD-váltó egységet
(CX-DP880N) csatlakoztassa. További részletekért
tekintse meg a CD-váltó készülék használati
utasítását. ( 210., 212. oldal)
Megjegyzés:
• Ez az egység nem támogatja a DVD-váltó
használatát, mivel csak kevés számjegyet tud
megjeleníteni, vagy egyéb okból.
Hands-Free (kéz használata
nélküli) telefonrendszer
Forrás kiválasztás
CD-váltó
Port 2 (pl. iPod 2)
Port 3 (pl. CD-váltó)
Port 4 (pl. Bluetooth hands-free készlet)
•Ez a tétel nem választható ki a [SOURCE]
gomb megnyomásával, hanem bejövő hívás
aktiválja.
Megjegyzések:
•A jelforrások az egyes csatlakoztatott
jelforrások portszáma szerinti sorrendben
változnak.
• A nem csatlakoztatot portok átugrásra
kerülnek.
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
206
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
207
[CQ-C3355N]
[CQ-C3305N]
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
Ha egy Bővítőmodul csatlakozik
a Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Ha egy Opcionális Eszköz csatlakozik a
Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Ha egy Bővítőmodul csatlakozik
a Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Rádió
Rádió
Rádió
Rádió
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
AUX1
AUX1
AUX1
AUX1
Váltás a
csatlakoztatott
eszközre
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
Port 1 (pl. iPod 1)
AUX2
A Bővítőmodul
AUX bemeneti
végződéséhez
csatlakoztatott
hangforrás
(SOURCE)
A Bővítőmodul
AUX bemeneti
végződéséhez
csatlakoztatott
hangforrás
A Rendszerbővítő csatlakozóhoz
csatlakozó jelforrás (pl. CD-váltó)
Forrás kiválasztás
(SOURCE)
AUX2
A Rendszerbővítő csatlakozóhoz
csatlakozó jelforrás (pl. CD-váltó)
Váltás a
csatlakoztatott
eszközre
Általános
A Bővítőmodulhoz
csatlakoztatott jelforrások
(CY-EM100N, opcionális)
A Bővítőmodulhoz csatlakoztatott
jelforrások (CY-EM100N, opcionális)
Forrás kiválasztás
Ha egy Opcionális Eszköz csatlakozik a
Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Magyar
Általános
Port 1 (pl. iPod 1)
Port 2 (pl. iPod 2)
Port 2 (pl. iPod 2)
Port 3 (pl. CD-váltó)
Port 3 (pl. CD-váltó)
Port 4 (pl. Bluetooth hands-free készlet)
•Ez a tétel nem választható ki a [SOURCE]
gomb megnyomásával, hanem bejövő
hívás aktiválja.
Megjegyzések:
•A jelforrások az egyes csatlakoztatott
jelforrások portszáma szerinti sorrendben
változnak.
• A nem csatlakoztatot portok átugrásra
kerülnek.
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
208
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Port 4 (pl. Bluetooth hands-free készlet)
•Ez a tétel nem választható ki a [SOURCE]
gomb megnyomásával, hanem bejövő
hívás aktiválja.
Megjegyzések:
•A jelforrások az egyes csatlakoztatott
jelforrások portszáma szerinti sorrendben
változnak.
• A nem csatlakoztatot portok átugrásra
kerülnek.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
209
CD-váltó
\CQ-C5355N]
Az opcionálisan csatlakoztatott DVD-váltó vezérelhető ezzel a készülékkel.
Műveleti folyamat
Az egység felismeri a lemeztárt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
2 Válassza ki a kívánt részt.
Zeneszám kiválasztás
CD-váltó mód
kijelzés
[] (TRACK): Következő zeneszám
[] (TRACK): Előző zeneszám (nyomja
meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors
előre-/visszalépéshez.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás
Ismétlés
Lemez véletlenszerű lejátszása, Lemez
ismétlése, Lemez pásztázó lejátszása
Zeneszám/Jatékidő/
Lemez száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Kigyullad, ha a váltó
csatlakoztatva van.
Játékidő
Lemez száma
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (DISC): Következő lemez
[] (DISC): Előző lemez
Minden elérhető zeneszám véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Csak távvezérlő egységgel
elérhető funkciók
Lemez kiválasztás
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés, ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás
Zeneszám
210
• Ez az egység nem támogatja a CD-váltón keresztül a
következőt:
• CD-RW lemez lejátszása. (kivéve ha a
CX-DP880N eszköz csatlakozik)
• MP3/WMA fájlok lejátszása.
• CD text kijelzés.
• A szünet funkció nem működik CD-váltó módban.
Lemez véletlen sorrendű lejátszása
Minden elérhető zeneszám az adott lemezen
véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[4] (RANDOM) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes zeneszámok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez pásztázó lejátszása
A soron következő lemeztől kezdve megtörténik
az összes lemezen lévő első zeneszám első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Magyar
Megjegyzés:
•CD-R lemezek lejátszásakor problémák léphetnek
fel. Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD
adathordozókról (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című
fejezetet. ( Használati utasítások)
Ha a tárt már betöltötte, nyomja meg
a [SOURCE] gombot a CD-váltó mód
kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5]
(SCAN) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális lemez ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a [6] (REPEAT) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
CD-váltó
1 Töltse be a tárt (lemezeket).
Közvetlen elérés
A lemez közvetlenül kiválasztható.
Példa: 5-ös számú lemez
1 Nyomja meg a [#] (NUMBER) gombot.
2 Nyomja meg a [5] gombot.
3 Nyomja meg a [SET] gombot.
Megjegyzések:
• A közvetlen kiválasztás felfüggesztéséhez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• A [#] gomb megnyomására a Véletlen sorrendű,
Lemez véletlen sorrendű, Pásztázó, Lemez
pásztázó, Ismétlő és Lemez ismétlő lejátszás
visszavonásra kerül.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
211
CD-váltó
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Az opcionálisan csatlakoztatott DVD-váltó vezérelhető ezzel a készülékkel.
Műveleti folyamat
Az egység felismeri a lemeztárt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
• Ez az egység nem támogatja a CD-váltón keresztül a
következőt:
• CD-RW lemez lejátszása. (kivéve ha a
CX-DP880N eszköz csatlakozik)
• MP3/WMA lejátszás.
• CD text kijelzés.
• A szünet funkció nem működik CD-váltó módban.
2 Válassza ki a kívánt részt.
Zeneszám kiválasztás
CD-váltó mód
kijelzés
[] (TRACK): Következő zeneszám
[] (TRACK): Előző zeneszám (nyomja
meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű
lejátszás
Ismétlés
Lemez véletlenszerű
lejátszása, Lemez
ismétlése, Lemez
pásztázó lejátszása
Zeneszám
Játékidő
Lemez száma
Kigyullad, ha a váltó csatlakoztatva van.
Minden elérhető zeneszám véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez véletlen sorrendű lejátszása
Minden elérhető zeneszám az adott lemezen
véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (DISC): Következő lemez
[] (DISC): Előző lemez
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés, ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás
Lemez kiválasztás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[4] (RANDOM) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes zeneszámok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez pásztázó lejátszása
A soron következő lemeztől kezdve megtörténik
az összes lemezen lévő első zeneszám első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Magyar
Megjegyzés:
• CD-R lemezek lejátszásakor problémák léphetnek
fel. Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD
adathordozókról (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című
fejezetet. ( Használati utasítások)
Ha a tárt már betöltötte, nyomja meg
a [SOURCE] gombot a CD-váltó mód
kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5]
(SCAN) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális lemez ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a [6] (REPEAT) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
CD-váltó
1 Töltse be a tárt (lemezeket).
212
Zeneszám/Jatékidő/
Lemez száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
213
iPod vezérlés
\CQ-C5355N]
1 Csatlakoztassa az iPod-ot.
2 Nyomja meg a [SOURCE] gombot
Megjegyzés: Ha a lejátszás nem indul automatikusan,
nyomja meg a [BAND] () gombot.
3 Válassza ki a kívánt részt.
Szünet
214
5 Nyomja meg a [VOL]
PLAYLIST: Lejátszás lejátszási lista
alapján (Alapértelmezett)
ARTIST:
Lejátszás előadó alapján
ALBUM: Lejátszás album alapján
3 Nyomja meg a [VOL]
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás (dalok)
Villog, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás (albumok)
Fájlkijelző (Aktuális fájl/Minden fájl)
Legfeljebb 999-ig jeleníthető meg szám.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
4 A lejátszani kívánt rész
(Adatbeolvasás)
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
(Adatbeolvasás) gombot. Ha legfeljebb 8 karakter jeleníthető
meg, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ, a “NO TEXT” kerül
Előadó neve/cím
kijelzésre.
neve
• Előfordulhat, hogy a cím nem jelenik meg
helyesen, ha több mint 250 alfanumerikus
karakterből áll.
Óra idő
Album neve/cím
neve
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Megjegyzés: A lejátszási mód 2. lépésben történő
kiválasztásához nyomja meg a [] (LIST) gombot.
Megjegyzések:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Az olyan lejátszási módban, amikor az album
vagy a művész neve egyenként kerül kiírásra,
az olyan fájlok, amelyek nem tartalmazzák az
album vagy az előadó nevét nem játszhatók le.
iPod száma, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Kigyullad, ha a Bővítőmodul
(CY-EM100N) csatlakoztatva van.
Világít, ha iPod közvetlen
kábel (CA-DC300N) van
csatlakoztatva.
iPod vezérlés
(LIST)
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Idő/iPod szám
kiválasztásához forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
2 A beállításhoz forgassa
• Az iPod készüléket a gyújtás kikapcsolása után
válassza le (az ACC OFF helyzetbe állításával).
Előfordulhat, hogy az iPod nem kapcsol ki, ami az
akkumulátor lemerülését okozhatja.
• Kérjük, ne csatlakoztassanak olyan iPod kiegészítőket,
mint például iPod távvezérlőt vagy fejhallgatót, ha a
készülékhez csatlakozik. Előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően.
• A készüléket akkor csatlakoztassa, miután lehalkította
az iPod hangerejét.
• A “NO IPOD” felirat jelenik meg, amíg az iPod készüléket
az egység fel nem ismeri annak csatlakoztatása, a
főegység üzemkapcsolójának bekapcsolása, vagy a
főegységen történő jelforrás-kiválasztás után. Ez nem
jelenti a főegység meghibásodását.
• Nem garantáljuk a csatlakoztatható eszközök
valamennyi funkciójának működőképességét.
Aktuális fájl/összes
fájl/iPod száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
a Lejátszási mód választás
aktiválásához.
iPod mód
kijelzés
Lejátszási mód választás
1 Nyomja meg a [] (LIST) gombot
Nyomja meg a [BAND] () gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Kijelzés váltása
Fájlválasztás
[]: Következő fájl
[]: Az aktuális fájl elejére ugrás
Az előző fájlra lépéshez nyomja meg
kétszer.
Megjegyzések:
• Tartsa lenyomva a gyors előre-/visszalépéshez.
• Ha a gyors előrecsévélés a fájl végére, illetve a gyors
visszacsévélés a fájl elejére ér, akkor is elkezdődik
a normál lejátszás, ha megnyomják a gyors
előrecsévélés, illetve gyors visszacsévélés gombot.
A kijelzés
kikapcsolva
Ismétlő lejátszás
Ismétlés, Véletlen
sorrendű lejátszás
Műveleti folyamat
a rádió jelforrás kiválasztásához. A
lejátszás elkezdődik.
Megjegyzés:
• Kizárólag dokkoló csatlakozóval felszerelt iPod
csatlakoztatható. További információt a vezérelhető
iPod készülékről az alábbiakban olvashat.
Vezérelhető iPod/szoftververzió
• Harmadik generációs iPod/ver. 2.3
• Negyedik generációs iPod/ver. 3.1.1
• Ötödik generációs iPod/ver. 1.2 (a videolejátszás
nem támogatott.)
• iPod Photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* A működés ellenőrzését 2006. szeptember végétől
forgalomban lévő szoftverrel végezték. Működését
nem garantáljuk jövőbeni termékeink vagy
továbbfejlesztett szoftver vonatkozásában.
Magyar
Az opcionális közvetlen kábel csatlakoztatása az iPod-hoz (CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy a készülék gombjaival
iPod-ot működtessen, beleértve a fájlkiválasztást és a fájl sorrend megváltoztatást is.
Véletlen sorrendű lejátszás
Az iPod véletlen sorrendű lejátszás funkciója
megfelel a készülék RANDOM funkciójának.
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Dalok
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Megjegyzés: Az iPod Összes tétel ismétlése
funkciója mindig aktív, ezért nem kapcsolható ki a
készülékről.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Albumok
Minden elérhető album véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[4] (RANDOM) gombot legalább
2 másodpercig.
villog.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
215
iPod vezérlés
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
1 Csatlakoztassa az iPod-ot.
2 Nyomja meg a [SOURCE] gombot
Megjegyzés: Ha a lejátszás nem indul automatikusan,
nyomja meg a [BAND] () gombot.
3 Válassza ki a kívánt részt.
PLAYLIST: Lejátszás lejátszási lista
alapján (Alapértelmezett)
ARTIST:
Lejátszás előadó alapján
ALBUM: Lejátszás album alapján
3 Nyomja meg a [VOL]
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Idő/iPod szám
4 A lejátszani kívánt rész
kiválasztásához forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
5 Nyomja meg a [VOL]
(Adatbeolvasás)
Cím neve
(Adatbeolvasás)
Album neve
(Adatbeolvasás)
Előadó neve
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha legfeljebb 8 karakter jeleníthető
meg, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ, a “NO TEXT” kerül
kijelzésre.
• Előfordulhat, hogy a cím nem jelenik meg
helyesen, ha több mint 250 alfanumerikus
karakterből áll.
Óra idő/iPod szám
Megjegyzés: A lejátszási mód 2. lépésben történő
kiválasztásához nyomja meg a [] (LIST) gombot.
A kijelzés kikapcsolva
Megjegyzések:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Az olyan lejátszási módban, amikor az album
vagy a művész neve egyenként kerül kiírásra,
az olyan fájlok, amelyek nem tartalmazzák az
album vagy az előadó nevét nem játszhatók le.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás (dalok)
Villog, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás (albumok)
Fájlkijelző (Aktuális fájl/Minden fájl)
Legfeljebb 999-ig jeleníthető meg szám.
Világít, ha iPod közvetlen kábel
(CA-DC300N) van csatlakoztatva.
iPod száma, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Kigyullad, ha a Bővítőmodul (CY-EM100N) csatlakoztatva van.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Aktuális fájl/összes
fájl/iPod száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
• Az iPod készüléket a gyújtás kikapcsolása után válassza le
(az ACC OFF helyzetbe állításával). Előfordulhat, hogy az iPod
nem kapcsol ki, ami az akkumulátor lemerülését okozhatja.
• Kérjük, ne csatlakoztassanak olyan iPod kiegészítőket,
mint például iPod távvezérlőt vagy fejhallgatót, ha a
készülékhez csatlakozik. Előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően.
• A készüléket akkor csatlakoztassa, miután lehalkította
az iPod hangerejét.
• A “NO IPOD” felirat jelenik meg, amíg az iPod készüléket
az egység fel nem ismeri annak csatlakoztatása, a
főegység üzemkapcsolójának bekapcsolása, vagy a
főegységen történő jelforrás-kiválasztás után. Ez nem
jelenti a főegység meghibásodását.
• Nem garantáljuk a csatlakoztatható eszközök
valamennyi funkciójának működőképességét.
iPod vezérlés
(LIST)
2 A beállításhoz forgassa
Nyomja meg a [BAND] () gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Kijelzés váltása
a Lejátszási mód választás
aktiválásához.
iPod mód
kijelzés
Lejátszási mód választás
1 Nyomja meg a [] (LIST) gombot
216
Szünet
Fájlválasztás
[]: Következő fájl
[]: Az aktuális fájl elejére ugrás
Az előző fájlra lépéshez nyomja meg
kétszer.
Megjegyzések:
• Tartsa lenyomva a gyors előre-/visszalépéshez.
• Ha a gyors előrecsévélés a fájl végére,
illetve a gyors visszacsévélés a fájl elejére
ér, akkor is elkezdődik a normál lejátszás, ha
megnyomják a gyors előrecsévélés, illetve
gyors visszacsévélés gombot.
Ismétlő lejátszás
Ismétlés, Véletlen
sorrendű lejátszás
Műveleti folyamat
a rádió jelforrás kiválasztásához. A
lejátszás elkezdődik.
Megjegyzés:
• Kizárólag dokkoló csatlakozóval felszerelt iPod
csatlakoztatható. További információt a vezérelhető
iPod készülékről az alábbiakban olvashat.
Vezérelhető iPod/szoftververzió
• Harmadik generációs iPod/ver. 2.3
• Negyedik generációs iPod/ver. 3.1.1
• Ötödik generációs iPod/ver. 1.2 (a videolejátszás
nem támogatott.)
• iPod Photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* A működés ellenőrzését 2006. szeptember végétől
forgalomban lévő szoftverrel végezték. Működését
nem garantáljuk jövőbeni termékeink vagy
továbbfejlesztett szoftver vonatkozásában.
Magyar
Az opcionális közvetlen kábel csatlakoztatása az iPod-hoz (CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy a készülék gombjaival
iPod-ot működtessen, beleértve a fájlkiválasztást és a fájl sorrend megváltoztatást is.
Véletlen sorrendű lejátszás
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Az iPod véletlen sorrendű lejátszás funkciója
megfelel a készülék RANDOM funkciójának.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Dalok
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Megjegyzés: Az iPod Összes tétel ismétlése
funkciója mindig aktív, ezért nem kapcsolható ki a
készülékről.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Albumok
Minden elérhető album véletlen sorrend szerint
kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [4] (RANDOM)
gombot legalább 2 másodpercig.
villog.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa lenyomva.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
217
Hands-Free (kéz használata nélküli) telefonrendszer
Használat előtt olvassa el a Hands-Free Telefonrendszer használati utasításának “Biztonsági információ” című fejezetét.
Állapotjelző (Kék LED)
Kigyullad: Hívásvárakoztatás/
Beszélgetés
Nem gyullad ki: Nincs
csatlakoztatva
Gyorsan villog: Hívás fogadása
Lassan villog: Párosítás/Újbóli
csatlakozás
[Hang-on]/(Hívás fogadása)/Kék LED
[Hang-up]/(Hívás befejezése)/Vörös LED
1 Nyomja meg a [Hang-on] gombot
Hands-Free Telefonrendszeren és
vegye fel a telefont.
A csengetési hangerő beállítása
Hívás visszautasítása
A bejövő hívás csengetési
hangerejének beállításához
forgassa a [VOL] gombot
az óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
A [Hang-up] gomb megnyomásával a felhasználó
visszautasíthatja a bejövő hívást.
Bluetooth kapcsolat bontása/
Újbóli csatlakoztatás
Magyar
Csatlakoztassa a Hands-Free telefonrendszert
(CY-BT100N) és hozza összeköttetésbe a
készülékeket. A részletekért tekintse meg a
Hands-Free Telefonrendszer használati utasítását.
Megjegyzés: Ezt a készüléket csak bejövő
hívások fogadására tervezték. Nem képes
hívást indítani.
• Nem garantáljuk a csatlakoztatható eszközök
valamennyi funkciójának működőképességét.
Átkapcsolás
Műveleti folyamat (folytatás)
Előkészítés
A Hands-Free (kéz használata nélküli)
telefonrendszer csatlakoztatása
Megjegyzés:
• Ez csupán vázlatos magyarázat. A részletekért
tekintse meg a Hands-Free Telefonrendszer használati
utasítását.
A [Hang-up] gomb megnyomásával a felhasználó
ideiglenesen bonthatja a kapcsolatot, amikor a
telefon várakozó állapotban van.
A [Hang-on] gomb megnyomásával a felhasználó
újból csatlakozhat, amikor a Bluetooth készülék
kapcsolata ideiglenesen bontva van.
: Fel
: Le
Megjegyzés:
• Az itt beállított hangerő hatással van a
beszélgetés hangerejére.
• A mobiltelefon-készülék típusától függően a
csengőhang a telefon főegységéből érkezik, de
előfordulhat, hogy nem hallható. Ilyen esetben a
hangerő nem módosítható bejövő telefonhívás
közben.
Bluetooth Hands-Free Készlet Mód
Ez a mód nem választható ki a [SOURCE] gomb
megnyomásával, hanem bejövő hívás aktiválja.
(A hívás fogadásához nyomja meg a [Hang-on]
gombot a Bluetooth Hands-Free készleten.)
Bejövő hívás esetén a “HANDS-FREE” szöveg
gördül végig a kijelzőn.
Megjelenik a hívófél telefonszáma.
(Beállítási tartomány: LEFT, BOTH, RIGHT,
alapértelmezett: BOTH)
SP LEFT: Hang a bal oldali
hangszóróból
SP BOTH: Hang mindkét
hangszóróból
(Alapértelmezett)
SP RIGHT: Hang a jobb oldali
hangszóróból
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Hands-Free Telefonrendszeren és
vegye fel a telefont.
Megjegyzés:
• Ha a hívófél adatai nem elérhetőek, a
“CONNECT”, kerül kijelzésre.
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha legfeljebb 8 karakter jeleníthető
meg, a szöveg nem gördül.
Hangszóró kiválasztás
1 Nyomja meg a [VOL]
2 Nyomja meg a [VOL]
Audió beállítás
Műveleti folyamat
2 Ha szükséges, állítsa be a hangerőt.
3 Nyomja meg a [Hang-up] gombot
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a beállítandó mód
kiválasztásához.
3 A beállításhoz forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Hangerő-beállítás
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapértelmezett: 18)
\CQ-C5355N]
Megjegyzés:
• A hangerő a főegység [VOL] gombjának
használatával közvetlenül is állítható.
( Használati utasítások)
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem történik
művelet az audió beállítások menüben
(2 másodpercig a hangerő-beállításban), akkor a
kijelzés visszatér alaphelyzetbe.
: Fel
: Le
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
: Fel
: Le
218
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Hands-Free (kéz használata nélküli) telefonrendszer
A telefon fogadó állapotban van.
219
\CQ-C5355N]
Ha valami gyanúsat észlel
Ellenőrizze az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor
ajánlott a készülék átadása a legközelebbi hivatalos Panasonic
márkaszerviznek. A terméket csak képzett szakember javíthatja.
Tekintse meg a szakember általi ellenőrzésre és javításra
vonatkozó pontokat. A Panasonic nem vállal felelősséget
semmi olyan balesetért, amely a készülék ellenőrzésének
elmulasztásából vagy ellenőrzése utáni saját kezű javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dőltbetűkkel vannak jelezve a lent
található “Lehetséges megoldás” című részben, mert azok
különösen veszélyesek lehetnek a felhasználók számára,
ha saját maguk végzik.
Figyelmeztetés
• A normálistól eltérő jelenségek jelentkezésekor ne
használja a készüléket, például, ha nincs hangja,
füstöl, vagy kellemetlen szagot bocsát ki, mert
ilyenkor tűz vagy áramütés fordulhat elő. Azonnal
hagyja abba a készülék használatát és forduljon a
kereskedőjéhez.
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket, mert ez veszélyes.
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Ha valami gyanúsat észlel
Ellenőrizze az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor
ajánlott a készülék átadása a legközelebbi hivatalos Panasonic
márkaszerviznek. A terméket csak képzett szakember javíthatja.
Tekintse meg a szakember általi ellenőrzésre és javításra
vonatkozó pontokat. A Panasonic nem vállal felelősséget
semmi olyan balesetért, amely a készülék ellenőrzésének
elmulasztásából vagy ellenőrzése utáni saját kezű javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dőltbetűkkel vannak jelezve a lent
található “Lehetséges megoldás” című részben, mert azok
különösen veszélyesek lehetnek a felhasználók számára,
ha saját maguk végzik.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Kijelzés
Kijelzés
A lemez piszkos vagy fordítva van behelyezve.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcolt.
 Vegye ki a tárat.
• Ellenőrizze a lemezt.
• Töltse be újra a lemezt.
Automatikusan a
következő lemezre lép
Valamilyen okból nincs működés.
 Vegye ki a tárat. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, nyomja
meg az alaphelyzetbe állító kapcsolót a CD-váltón. Amennyiben
nem állítható vissza a rendes működés, kérdezze meg
kereskedőjét vagy a legközelebbi Panasonic márkaszervizt a
javítást illetően.
Nincs lemez a CD-váltóban (tár).
 Tegyen lemezeket a CD-váltóba (tár).
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A lemez piszkos vagy fordítva van behelyezve.
 Ellenőrizze a lemezt.
(5 másodperc után)
CD-váltó vezérlés
CD-váltó vezérlés
(5 másodperc után)
Figyelmeztetés
• A normálistól eltérő jelenségek jelentkezésekor ne
használja a készüléket, például, ha nincs hangja,
füstöl, vagy kellemetlen szagot bocsát ki, mert
ilyenkor tűz vagy áramütés fordulhat elő. Azonnal
hagyja abba a készülék használatát és forduljon a
kereskedőjéhez.
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket, mert ez veszélyes.
Magyar
Hibaelhárítás
A lemez karcolt.
 Vegye ki a tárat.
• Ellenőrizze a lemezt.
• Töltse be újra a lemezt.
Automatikusan a
következő lemezre lép
Valamilyen okból nincs működés.
 Vegye ki a tárat. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, nyomja
meg az alaphelyzetbe állító kapcsolót a CD-váltón. Amennyiben
nem állítható vissza a rendes működés, kérdezze meg
kereskedőjét vagy a legközelebbi Panasonic márkaszervizt a
javítást illetően.
Nincs lemez a CD-váltóban (tár).
 Tegyen lemezeket a CD-váltóba (tár).
A váltót váltó módban választották le a fejegységről.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
A váltót váltó módban választották le a fejegységről.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
Megjegyzés: A hibatáblázat teendők és megjelenítés részeiben említett üzenetek az egyes
váltótípusoknál eltérhetnek. A részletekért tekintse meg a CD-váltó készülék használati utasítását.
220
Az iPod kábelt kihúzták iPod módban.
 Csatlakoztassa újra az iPod kábelt.
Az Ön iPod készülékén nincs lejátszható zene.
 Töltsön át lejátszható zenét az Ön iPod készülékére.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
iPod vezérlés
iPod vezérlés
Kijelzés
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Kijelzés
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Az iPod kábelt kihúzták iPod módban.
 Csatlakoztassa újra az iPod kábelt.
Az Ön iPod készülékén nincs lejátszható zene.
 Töltsön át lejátszható zenét az Ön iPod készülékére.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Hibaelhárítás
Megjegyzés: A hibatáblázat teendők és megjelenítés részeiben említett üzenetek az egyes
váltótípusoknál eltérhetnek. A részletekért tekintse meg a CD-váltó készülék használati utasítását.
221
Memorandum
242
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Memorandum
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
243
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM262785A
FT1106-1116
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement