Panasonic CQC1505N Operating instructions

Panasonic CQC1505N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
CQ-C1505N
Tehnički priručnik
Model:
Pročitajte ovaj tehnički priručnik prije uporabe, te ga spremite na sigurno mjeto za daljnju uporabu.
Sigurne napomene
■ Pročitajte sve tehničke priručnike komponenti koje spajate na ovaj
sistem. Oni sadrže informacije kako na najbolji mogući način koristiti
opremu koju posjedujete. Panasonic ne preuzima odgovornost za
bilo kakvu štetu nastalu zbog nepoštivanja podataka u ovom
tehničkom priručniku.
Ovaj znak u priručniku vas želi upozoriti na važnu
stvar.
Ako ne poštujete ovakva upozorenja može doći do
teških ozljeda, pa čak i smrti.
■ Ovaj priručnik koristi slike koje vam označavaju kako da koristite
pojedine dijelove uređaja.
Značenje pojedinih sibmola je prikazano dolje.
Važno je da u potpunosti razumijete značenje pojedinog
simbola.
Ovaj simbol označava važnost neke radnje.
Nepoštivanje pravila može prouzročiti
Caution ozljede i kvarove uređaja
in severe injury or death
Upozorenja
Obratite pažnju na sljedeća upozorenja kod
korištenja uređaja.
❑ Vozač nebi smio gledati u zaslon, ili upravljati
uređajem dok vozi.
Gledanje zaslona, ili upravljanje uređajem može omesti vozača od
gledanja prema naprijed te uzrokovati nesreću. Parkirajte uato
tijekom upravljanja uređajem.
❑Koristite pravilno napajanje.
Ovaj proizvod je namjenjen za rad sa ne negativno uzemljenih
12 V DC. Nikada ne upravljajte ovim proizvodom sa drugim
sistemom napajanje, posebno sa
24 V DC sistemom.
❑ Zaštitite mehanizam otvaranja.
Ne umećite strane objekte u mehanizam uređaja.
❑Ne rastavljajte ili modificirajte uređaj.
Nikada ne rastavljajte, ili modificirajte uređaj
Ako uređaj treba biti popravljen
Savjetujte se sa ovlaštenim serviserom
Panasonicovog Servisnog centra.
❑Ne koristite uređaj kada ne radi.
Ako uređaj ne radi (nema napajanja, nema zvuka)
i slične stvari, isključite uređaj i zovite servisera.
❑ Daljinski upravljač nebi se smio nalaziti na prednjoj strani
automobila.
Daljinski upravljač može pasti n apod, te time blokirati
mogućnost pritiska određenih pedala, i time uzrokovati
nesreću.
❑Ako dođe do pregaranja osigurača.
Ako dođe do pregaranja osigurača, zamijenite ga sa
istim modelom odmah nakon što dođe do pregorenja.
Obratite pažnju na sljedeća upozorenja kod
instalacije.
❑Odspojite kabel sa negativnog pola napajanja.
Prilikom uklanjanja uređaja, prvo odspojite negativni pol
napajanja iz uređaja
AKO NE SLIJEDITE OVU PROCEDURU, MOŽE DOĆI DO
AKTIVACIJE SIGURNOSNOG SISTEMA VOZILA I
DOVESTI DO OZLJEDE.
❑Nikada ne koristite pomoćne dijelove automobila za
podešavanje pozicije urešaja.
Ne koristite pomoćne dijelove automobila za fiksaciju
uređaja (rezervoar benzina, kočnica, suspenzija,
trokut, itd.).
❑U slučaju instalacije opreme u automobile sa
zračnim jastucima i osigurnajem protiv krađe, prvo
provjerite sigurnosne napomene.
❑ Nakon instalacije uređaja provjerite dali su sve rupe, kao
što su npr. rezervoar, ili ulje dostupne zbog instalacije
uređaja.
❑ Nikada ne instalirajte ovaj uređaj u mjesta gdje interferira sa
vašim poljem pogleda.
❑Nakon što ste spojili opremu, provjerite dali se ostale
operacije normalno izvode.
Ako to nije tako, mogu se desiti velike nezgode.
❑ U slučaju instalacije uređaja u automobile sa zračnim
jastucima, proučite upozorenja prije instalacije.
❑ Uvjertite se da kablovi uređaj ane vire izvan
automobila.
❑ Izolirajte sve neizolirane žice.
Upozorenje
Vodite računa o sljedećem kada upotrebljavate uređaj.
❑Ugasite napajanje prije izrade promjena na
uređaju.
❑Održavajte nivo zvuka na odgovarajućem nivou.
Održavajte glasnoću na onom nivou koji vam neće smetati prilikom
vožnje.
❑Uređaj je dizajniran posebno za automobile.
❑Ne koristite uređaj duže vrijeme kada je motor ugašen.
Ako to učinite, nakon dužeg vremena će se akumulator
isprazniti.
❑Ne izlažite uređaj direktnom suncu ili visokoj
temperaturi.
U protivnom će se povećati temperatura uređaja, te
može doći do pojave dima i čak i požara.
❑Koristite isporučene dijelove za instalaciju.
Koristite samo isporučene dijelove, i origginalni alat za spajanje
dijelova. Korištenje vlastitih dijelova, tj. Onih koji nisu isporučeni
mogu izazvati kvarove uređaja. Loša instalacija može dovesti do
otećenja uređaja, požara i težih ozljeda.
❑ Ne blokirajte rupe ventilacije uređaja.
Blokiranje ovih uređaja može uzrokovati požar.
❑Ne postavljajte proizvod na mjesta gdje bi mogao
biti izložen vibracijama.
Izbjegavajte jako nagnute površine za instalaciju ovog
uređaja. Ako instalacija nije na stabilnom mjestu, uređaj bi
mogao uslijed vožnje pasti i pritom ozljediti nekog.
❑Toplo preporučamo da nosite rukavice prilikom
instalacije ovog uređaja, za izbjegavanje
moguućih ozljeda.
❑ Za sprječavanje štete uređaja, ne spajajte uređaj na
napajenje dok sve ostale konekcije nisu izvršene.
❑Ne koristite uređaj na mjestima gdje može biti izložen
vlazi
Izloženost vlazi ili vodi može donijeti da uređaj prestane
funkcionirati.
Obratite pažnju na sljedeća upozorenja.
❑Ostavite instalaciju uređaja ljudima koji su
kvalificirani.
Instalacija ovog uređaja zahtjeva vještinu i iskustvo. Za
maksimalnu sigurnost, neka uređaj instalira vaš dobavljač.
Panasonic nije odgovoran za probleme koji su nastali
krivom instalacijom uređaja.
❑Slijedite instrukcije za instalaciju proizvoda.
Ako ne slijedite upute za instalaciju, može doći do pojave
požara.
❑Vodite računa da ne osštetite kablove.
Spriječite da ih ne prekinu kotači, vijci, pomični dijelovi u
automobilu, itd.
Informacije o odlaganju proizvoda kada ga više ne koristite
Ovaj simbol govori da proizvod prilikom njegovog odlaganja ne smijete miješati sa drugim kućanskim aparatima, ili kućnim
otpadom.
Za ispravno postupanje, provjerite regule i zakone vaše zemlje, te se pridržavajte zakona u skladu sa njima.
Odlaganje ovog proizvoda na ispravan način sprječava potencijalne ozljede ljudi, i ugrožavanje okoliša, Molimo da kontaktirate
autorizirane osobe za daljnje informacije.
Možete platiti kaznu ako na ispravan način ne doložite ovaj proizvod.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Ako želite odložiti ovaj proizvod, konzultirajte najbližeg dobavljača opreme.
Za korisnike izvan Europske Unije
Ovaj simbol vrijedi jedino u zemljama EU-a.
Indikacije labela i lokacija
CLASS 1 LASER PRODUCT
UPOZORENJE
RADIJACIJA LASERA- KADA JE OTVORENO.
NE GELDAJTE U ZRAKU.
Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži laser.
Ne koristite procedure podešavanja uređaja,
drugačije od onih navedenih u priručniku. To može
uzrokovati opasno zračenje lasera.
Nikada ne otvarajte ovaj uređaj
samostalno.
Ovaj uređaj sadrži lasersku zraku koja učitava podatke
sa površine diskova.
Ona je pažljivo pohranjena u kućište da bi se spriječila
vanjska radijacija.
Otvaranjem ovog uređaja možete pokvariti kućište, te
prouzrokovati širenje radijacije izvan uređaja.
Caution Label
Priprema
1 Podesite ključ paljenja
automobila na ACC ili ON
poziciju.
Pritisnite [SOURCE] (PWR:
2 Power).
24-satni sistem se koristi za sat.
Savjeti:
¡ Prilagodite sat kada se “NO CT” prikazuje na ekranu.
• Kada je prijenos FM Radio Data Systema primljen,
sat se automatski prilagođuje prema
Clock Time servisu.
• Držite [
] ili [
] za brzu promjenu
brojeva.
AM mode. ( “Radio (AM
1 Odaberite
[LW/MW]/FM )”)
2 Pritis. [DISP].
(clock display)
[DISP] dulje od 2
3 Držite
sekunde.
Sat blinka
4 Prilagodite sat.
[
[
Unos sata
]: pomaknite sat - naprijed.
]:pomaknite sat - natrag.
5 Pritisnite [DISP].
Minute blinkaju
6 Prilagodite minute
[
[
Unos minuta
]: pomaknite minute - naprijed.
]:pomaknite minute - natrag.
7 Pritisnite [DISP].
Završeno
Dodaci
Tehnički priručnik
Instalacija (YEP0FZ5700)
Kol: 1 set
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
(Polski
(Česky
(Magyar
(Pуccкий
: YEFM285908)
: YEFM285909)
: YEFM285910)
: YEFM285911)
: YEFM285912)
: YEFM285913)
: YEFM285914)
: YEFM285915)
: YEFM285916)
: YEFM285917)
: YEFM285918)
: YEFM285919)
Kol: 1 set
Tehnički priručnik
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM294288)
(Svenska, Italiano, Español,
: YEFM294289)
Dansk
(Polski, Česky, Magyar,
Pуccкий
: YEFM294290)
Kol: 1 set
Zaključavanje
Notes:
• Brojevi u zagradama označavaju model
svakog dodatka.
• Serijski brojevi dodataka se mogu
mijenjati bez prethodne najave .
Vijci (5 mm )
Utori
(YEFX0217263A)
Kol: 1
Okvir
(YEFC051020)
Kol: 1
Konektor napajanja
(YEAJ02874)
Kol: 1
Promjenjiva maska
Case
(YEFA131839A)
Kol: 1
PAN EUROPSKA
GARANCIJA
(Warranty Card)
(CA-RC80N)
Kol: 1
Gašenje zvuka
Napajanje
Mode
(Source)
Savjeti:
• Daljinski upravljač za CQ-C1505N je opcionalan (CA-RC80N).
Band
Pause
Glasnoća
Tune
Odabir pjesme
Premotavanje
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM285908B FT1006-2116
Printed in China
Savjeti o disku
Ako koristite komercijalne CD-a,
moraju imati naljepnice prikazane desno.
Kako držati disk
¡ Ne dodirujte donju stranu diska.
¡ Ne grebite disk.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ga ne koristite, držite disk u torbici.
Labela
Ne kristite nepravilne diskove.
Ne ostavljajte diskove u sljedećim prostorima:
¡ Direktnoj sunčevoj svjetlosti
¡ U blizini grijača automobila
¡ Prljavim, prašnjavim prostorima
¡ Na sjedalima
Labele izrađene sa prnterom Nepravilni diskovi
.
<Točno>
<Netočno>
Diskovi sa vrpcom
Snimanje MP3/WMA filea na CD-mediju
¡ Preporučljivo je da ne miješate CD-a sa snimkama CD-DA
datoteka i MP3/WMA datoteka.
¡ Ako su CD-DA datoteke na istom mjestu kao i MP3 ili
WMA pjesme se neće reproducirati u željenom
redoslijedu, a neke se uopće neće reproducirati.
¡ Kod pohrane MP3 i WMA podataka na isti disk, koristite
različite mape za sve podatke.
Diskovi sa napuklinama ili
ogrebotinama
• Možete iskusiti poteškoće u reprodukciji MP3/WMA fileova ili prikazu
informacija o MP3/WMA fileovima koji su snimljeni na
određene CD-e, pod određenim okolnostima.
Podržani formati
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660, Joliet,
Romeo
Savjet: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mode CD, CD Extra nije
podržan.
Formati kompresije
• MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k–320 kbps
VBR: Da
Sampling frequency:
32, 44.1, 48 kHz
• MPEG 2 audio layer 3
Bit rate: 8 k–160 kbps
VBR: Da
Sampling frequency:
16, 22.05, 24 kHz
• Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9*
Bit rate: 32 k–192 kbps
VBR: Da
Sampling frequency:
32, 44.1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice nisu podržane.
Savjeti o MP3/WMA
Savjet: MP3/WMA encoding i software za pisanje na CD nisu isporučeni.
Sajet:
• Neki software u kojem se MP3/WMA format enkodira, neće biti
Osnovno
ispravno prikazani svi znakovi.
MP3 (MPEG Audio Layer-3) i WMA (Windows MediaTM
• Znakovi koji se ne mogu točno prikazati, bit će prikazani
Audio) su kompresijksi formati digitalnog audia. Proizvođač MPEG
na displayu kao ( ).
(Motion Picture Experts Group), je Microsoft Corporation.
Koristeći ovaj format, možete snimiti 10 glazbenih CDa na
Odabir tijeka reprodukcije
O MP3/WMA fileovima
jedan CD .
1
MP3*
Korijenski direktorij
Odabir mape
U smjeru
2
• Preporučljivo je podesiti “128 kbps or more”
4
i “fixed”.
* MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from
Fraunhofer IIS and Thomson.
5
• Preporučljivo je podesiti“64 kbps or more” i “fixed”.
6
8
Odabir filea
U smjeru
3
WMA
1
8
Upozorenje
7
¡ Nikada ne stavljajte “.mp3” u ostale MP3formatirane diskove ili “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, i
“.avi” na ostale od DivX-formatirane diskove.
Tree 1
Prikazane opcije
• CD-TEXT
• MP3 (ID3 tag)
Disc title
Track title
• MP3/WMA
Folder name
File name
Album name
Title name/Artist name
• WMA (WMA tag)
Album name
Title name/Artist name
Znakovi koji se mogu prikazati
• Duljina prikaza znakova je:
32.
• Imena datoteka i mapa odgovaraju sistemu koji je prilagođen na
računalu prilikom snimanja.
• ASCII zakovi se mogu prikazati.
Tree 3
Tree 4 ......................... Tree 8
(Max.)
Maksimalni broj mapa/datoteka
•
•
•
•
Display Informacije
Tree 2
Maksimalni broj datoteka: 999
Maksimalni broj datoteka u jednoj mapi: 255
Maksimalna dubina stabla: 8
Maksimalni broj mapa: 255 (Uključen korijenski direktorij)
Održavanje/Osigu.
Ovaj uređaj je dizajniran tako da ne zahtjeva velika održavanja. Obrišite ga sa suhom krpicom ako dođe do
zapraljanja.
Ako osigurač pregori, kontaktirajte najbliži Panasonicov servis.
Upozorenje
¡Koristite osigurače sa istim karakteristikama (15 A). Uporaba osigurača sa višim vrijednostima, ili kod spajanja
uređaja direktno na uređaj može uzrokovati kvar.
Anti-Theft Sistem
Uređaj je opremljen sa prednjom stranicom koja se može mijenjati.
¡ Ne vadite prednju stranicu dok vozite automobil.
¡ Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje temperatura
naglo raste.
¡ Ako prašina, ili praljvoća dođe u kontakt sa
uređajem, obrišite ga mokrom krpicom.
Savjet:
¡Uvijek ugasite napajanje prije vađenja prednje stranice.
¡Ne uklanjajte stranicu kad je vozilo u pokretu.
¡ Prednja stranica nije vodootporna. Ne izlažite uređaj
vodi.
Vađenje
Postavljanje
1 Ugasitenapajanje.
2 Pritisnite [ ].
3 Povucite prema naprijed.
4 Skinite pokrov.
1 Postavite pokrov.
dok se
2 Pritisnite
“click” ne čuje.
[
]


Specifikacije
Napajanje
DC 12 V (11 – 16 V), testni napon 14.4 V
Potrošnja struje
Manje od 2.1 A (CD mode; 0.5 W 4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga 50
Potrošnja
Opseg prilagodbe
Impedancija zvučnika
Pre-amp izlazni napon
W
x
4
4–8
2.5 V (CD mode, 1 kHz, 0 dB)
200
Dimenzije (W x H x D)
Masa
178 x 50 x 160 mm
1.3 kg
Prednji AUX ulaz
Ulazna impedancija
10 k
Dostupan vanjski
ulaz
Konektor
2.0 V
3.5 mm
Stereo mini-pin
Frekvencija sempliranja
8 times oversampling
DA converter
Valna duljina
1 bit DAC System
Astigma 3-beam
Semiconductor laser
790 nm
Frekvencijski opseg
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal na noise ratio
96 dB
0.01 % (1 kHz)
Ispod granice mjerenja
75 dB
Izvor svjetla
Ukupna harmonička distorzija
Wow i flutter
Separacija kanala
FM
Frekvencijski opseg
Osjetljivost
Stereo Separacija
1
kHz),
22 W x 4 (DIN 45 324, na 4 )
Bass: ±12 dB na 100 Hz, Treble: ±12 dB na 10 kHz
Pre-amp izlazna
impedancija
Pick-up tip
(na
87.5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (S/N 30 dB)
35 dB (na 1 kHz)
AM (MW)
Frekvencijski opseg
531 kHz – 1 602 kHz
Osjetljivost
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
Frekvencijski opseg
153 kHz – 279 kHz
Osjetljivost
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Osnovno
[VOL] (Glasnoća)
[SOURCE] (Source)
Odabir izvora.
(PWR) (Power)
[TA/AF]
( “Radio Data
System (RDS) u FM
Broadcasting”)
[MUTE]
Gasi zvuk.
(SQ) (Sound Quality)
Odabir tipa zvuka (SQ).
Senzor upravljača
Upozorenje
• Podesite glasnoću na
Minimalnu prije AUX
konekcije.
*[AUX] (AUX IN) (3.5 mm stereo)
From line output of external sound/audio
device (ex. Silicon-audio player, HDD player,
etc.)
*AUX IN:
Power On/Off
SQ (Sound Quality)
Podesite ključ automobila na ACC ili ON poziciju.
Upaljeno: Pritisnite [SOURCE] (PWR).
Isključeno: Držite [SOURCE] (PWR) dulje od
1 sekunde.
SQ je funkcija koja mjenja ugođaj glazbe koju slušate.
Pritisnite i držite [MUTE] (SQ) držite dulje od jedne
sekunde, te gledajte kako se mijejna zaslon:
Source Selection
Pritisnite [SOURCE] za promjenu izvora. *
Radio
Disc Player
AUX IN
(FLAT) ravan frekv.odziv:
Izvorni zvuk. (Default)
(ROCK) brzi i žestok zvuk:
Pojačava bass i treble.
Volume Adjustment
(Opcija: 0 do 40, Tvornički: 18)
Okrenite [VOL].
Mute
ON: Pritis [MUTE]. (
svijetli.)
OFF: Pritisnite [MUTE] ponovno.
(POP) široki spektar:
Smanjuje bass i treble.
(VOCAL) čisti zvuk:
Pojačava srednje frekvencije.
Radio (AM [LW/MW]/FM)
[SOURCE] (Izvor)
Odabir izvora.
[DISP] (Display)
switches the information on the display.
[BAND]
Odabir izvora radia.
(APM) (Auto Preset Memory)
[TUNE]
Promjena frekvencije.
1 Pritisnite[SOURCE] za odabir izvora.
2 Pritisnite [BAND] za odabir banda.
[1] do [6]
Odabir radio izvora
Prilagodba frekvencije
[TUNE ]
Savjet: Držite pritisnuto na 0.5 sek. Za pretragu postaja.
Odabir postaje
Pritisnite željeni gumb [1] do [6] za postaju.
3 Odabir postaje.
Band
Frekvencija
Broj
Promjena zaslona
Pritisnite [DISP] za promjenu.
AM (LW/MW) mode:
Band/frekvencija
CT (Sat)
Svjetli kod prijema FM stereo signala.
FM (ne RDS) mode:
Band/frekvencija
PS
CT
RDS mode:
PS (Programme Service name)
Band/frekvencija
CT
Do 6 postaja se može pohraniti u FM1, FM2, FM3 i AM (LW/MW) bandovima.
Auto Preset Memory (APM)
Sa ovom operacijom, postaje sa dobrim prijemom
se mogu pohraniti automatski.
Ručna pohrana
Sa ovom funkcijom, postaje se mogu pohraniti ručno.
1 Odaberite frekvenciju.
2 Pritisnite i držite jedan od gumbiju [1] do [6]
1 Odaberite band. (Prijašnja stranica)
2 Pritisnite i držite [BAND] (APM) duže od 2 sekunde.
(svjetli jednom)
Savjet: Nove postaje brišu prijašnje pohranjene.
Player (Disc Player)
Disc slot
Umetnite disk sa printanom stranom prema
gore.
Savjet: Disk koji sadrži CD-DA podatke i
MP3/WMA podatke se neće reproducirati
dobro.
(Eject)
Vađenje diska
[SOURCE] (Source)
Odabir izvora.
) (Play/Pause)
(
Reprodukcija/pauza.
[DISP] (Display)
Promjena informacija na
zaslonu.
]
[
Preskakanje sljedeće/prijašnje
pjesme.
Upozorenje
• Ne umećite disk kada svijetli
indikator.
• Pogledajte “Notes on Discs” i “Notes on
MP3/WMA”.
• Uređaj ne podržava 8 cm diskove.
[] []
Prijašnja/sljedeća mapa.
• Ako umetnete 8 cm disk i ne možete ga izvaditi, okrenite ACC
vašeg auta na OFF poziciju, te ga ponovnu upalite i
pritisnite (Eject).
1 Pritisnite [SOURCE] za odabir Disc Player
izvora.
2 Odaberite željenu pjesmu.
Odabir pjesme
Pritisnite [
].
Disc Player (CD-DA disk):
Prijašnja/sljedeća pjesma
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prijašnji/sljedeći file
Odabir mape (MP3/WMA)
Pritisnite [
] / [
].
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
[3] (SCROLL)
.
Pause
Pritisnite [BAND]
Pritisnite ponovno za poništavanje.
CD-DA mode display
Broj pjesme
Promjena displaya
Vrijeme
Pritisnite [DISP] za promjenu displaya.
Disc Player (CD-DA disk): Disc Player (MP3/WMA disc):
Svijetli kada je
disk umetnut .
Play Mode
indikator
Normal
Normal
Titl
Vrijeme
Titl pjesme
Ime mape/
Album*
Sat
Ime/
Titl, izvođ.*
MP3/WMA mode display
Broj mape
Broj datoteke
Sat
*ID3/WMA Tag On/Off
Svijetli kod random
funkcije.
Držite [3] dulje od
2 sekunde.
Play Mode
indikatori
Titl imena i pjesme
(Default)
Savjet:
• Za skroling teksta, pritisnite [3] (SCROLL).
• “NO TEXT” je prikazano kada nema informacija na disku.
Random play
Sve dostupne pjesme (tracks/files) se reproduciraju u
random poretku.
Pritisnite [4] (RANDOM). Pritisnite
ponovno za poništavanje.
Folder random play (MP3/WMA)
Sve dostupne datoteke unutar mape se reproduciraju u
random redoslijedu.
Pritisnite [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Držite pritisnuto za poništavanje.
Repeat play
Trenutna pjesma se ponavlja.
Pritisnite [6] (REPEAT). Pritisnite
ponovno za poništavanje.
Folder repeat play (MP3/WMA)
Trenutna mapa se ponavlja.
Pritisnite [6] (REPEAT) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite ponovno za poništavanje.
Scan play
Prvih 10 sekunde svake pjesme (tracks/files) se reproducira
kao sekvenca.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovno za poništavanje.
Folder scan play (MP3/WMA)
Iz svake mape se reproducira prva pjesma.
Pritisnite [5] (SCAN) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite ponovno za poništavanje.
Greške
❑ Ako nešto ne valja
Provjerite korake opisane dolje.
Problem
Moguće rješenje
Osnovno
Upozorenje
¡Ne koristite uređaj u uvjetima kvarova, ako što su, uvjeti
kada nema zvuka, kada dim izlazi iz uređaja, itd.
¡Ako se to dogodi, odnesite uređaj serviseru, a nikada
sami ne pokušavajte popraviti uređaj.
Problem
Radio
• Pokrenite motor.
• Provjerite spajanja. (akumulator,
Nema
napajanja
Nema zvuka
Moguće rješenje
uzemljenje, itd.)
• Osigurač je pregorio (Kontaktirajte najbliži
servis.)
• Potražite pomoć prilikom zamjene
osigurača.
• Ugasite funkciju „mute“.
• Provjerite konekcije.
• Promijenite na novu postaju.
Buka
Podaci
postaja se
brišu
• Uvjerite se da je antena na ispravan
način uzemljena.
• Pohranjena memorija se resetira
na tvorničke postavke kada se
baterija isprazni (akumulator).
Porukeogrešci
(Disk se automatski izbacuje
Smetnje
Nema zvuka sa
prednjeg,
zadnjeg
lijevog ili desnog
zvučnika
Lijevi i desni
zvučnik je
zamijenjen
• Uvjerite se da je uzemljenje ispravno
spojeno.
• Podesite balans.
• Pogledajte konekcije.
• Spojite kabele zvučnika ispravno.
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk ima ogrebotina.
• Provjerite disk.
Nema operacija.
• Ako se normalne operacije ne
povrate, konzultirajte najbližeg
servisera.
Ne može se pročitati podatak
• Provjerite disk..
Disc Player
Nema zvuka,
ili se CD
automatski
izbacuje
Zvuk
preskače, loša
kvaliteta
• Provjerite disk.
• Umetnite disk ispravno.
• Očistite disk.
• Očistite disk.
Zvuk preskače
zbog vibracije
• Maksimalan kut nagiba je
Disk se ne
izbacuje
• Pritisnite gumb za izbacivanje – eject, ako
30°.
• Osigurajte uređaj.
ovo ne pomogne, obratite se najbližem
serviseru
WMA file može biti zaštićen.
• Zaštićeni file se ne može reproducirati.
Radio Data System (RDS) u FM prijenosu
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY su dostupne u RDS (Radio Data System)-područjima.
Neke FM postaje emitiraju podatke kompatibilne sa RDS. Te radio postaje nude razne mogućnosti povezane sa RDS
signalom. Dolje navedeno su neke od mogućnosti RDS signala:
AF (Alternative Frequency)
Sljedeće funkcije su omogućene kada je AF mode aktivan
(
svijetli).
• Kada prijem postane loš, tada se postaja sa boljim prijemom
automatski traži.
• Kod APM, samo su RDS postaje odabrane.
• Kod pozivanja pohranjene postaje, postaja sa najboljim
prijemom se automatski bira. (BSR Best Stations Research)
Savjet:
• AF osjetljivost se može prilagoditi.
• AF dostupan opseg se može prilagoditi. (“Function
Settings”)
TA (Traffic Announcement)
Sljedeće funkcije su omogućene kada je TA mode aktivan
(
svijetli).
• TP postaja se automatski pronalazi dok je uređaj u TA
modeu.
PTY (Programme Type)
Sljedeće funkcije su omogućene kada je PTY mode aktivan.
• PTY prijemne postaje se pojavljuje.
• Programi se mogu pretraživati preko PTY.
Savjet: PTY jezik se može odabrati.
Ostale funkcije RDS
CT (Clock Time)
Sat se automatski prilagođuje.
PS (Programme Service Name)
Pojavljuje se ime postaje.
EON (Enhanced Other Network)
RDS informacije se konstantno downloadaju i
„updateaju“.
EON-TA
Informacije o prometu se mogu primati sa trenutne
postaje koju slušate.
Emergency Announcement Reception
Informacije o hitnosti se automatski pojavljuju na displayu
kada su dostupne.
AF Level
Pritisnite [TA] (AF) dulje od 2 sekunde za odabir AF
levela.
PI Seek (Programme Identification Seek)
Ako prijem postane loš prilikom traženja postaje,
pritisnite isti brojčani gumb. Ista postaja, sa boljim prijemom će
se potražiti.
Niski nivo AF osjetljivosti. (Tvornički)
Visoki nivo AF osjetljivosti.
(blinka)
Savjet: Za PI Seek, poništite TA mode prvo, te izvršite PI
Seek.
Kada AF mreža RDS postaje nije potrebna.
TA On/Off
Traffic Information samo (TA Mute)
Pritisak na [TA] pali/gasi TA.
Savjet:
• Ova operacija s ene može prilagoditi upravljačem.
Ako želite slušati samo informacije o prometu, aktivirajte TA i
podesite glasnoću na 0 u FM modeu.
Kada informacije počnu, glasnoća se mijenja na TA
glasnoću.
• Informacije o prometu se emitiraju u mono tehnici.
• Prilagodite TA glasnoću kod prijema TA.
PTY On/Off
Detaljna PTY Selekcija
Pritisnite [DISP] (PTY) dulje od 2 sekunde
Programme Search by PTY
Programi se mogu pretraživati za PTY
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY mode.
Programski Tip
1
NEWS
2
SPEECH
Sadržaj
1 Odaberite PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
MUSIC
SPORT
SCIENCE
EASY M
WEATHER
RELIGION
JAZZ
FOLK M
NEWS
EDUCATE
VARIED
LIGHT M
FINANCE
PHONE IN
COUNTRY
DOCUMENT
AFFAIRS
DRAMA
POP M
CLASSICS
CHILDREN
TRAVEL
NATION M
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
3
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
[BAND].
2 Pritisnite
Pretraga počinje.
Savjet:
• Za prestanak pretrage, pritisnite [BAND] (SET).
• Kada nema odgovarajuće postaje,
“NONE” je prikazano.
PTY Preset Promjena
Original PTY se može mijenjati kako želite.
1 Odaberite PTY koji želite.
2 Slijedite proceduru normalne pohrane.
Audio opcije
[VOL] (Glasnoća)
Odabir vrijednosti u meniju.
(PUSH SEL) (Pritisnite za odabir)
Odabir opcija.
[DISP] (Display)
Izlaz iz menija.
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) za prikaz audio menija.
Savjet: Ako se 7 sekundi ne izvršavaju operacije u funkcijskom meniju, display odlazi u regularan mode.
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) za odabir modea 3 Okrenite [VOL] za prilagodbu.
Volume
(Opcija: 0 do 40, Tvornički: 18)
: Gore
: Dolje
Bass
(Opcija: –12 dB do +12 dB po 2 dB,
Tvornički: 0 dB)
: Povećaj
: Smanji
Treble
(Opcija: –12 dB do +12 dB po 2 dB,
Tvornički: 0 dB)
: Povećaj
: Smanji
Balance
(Opcija: 15 nivoa svaki, Tvornički CNT (centralni))
: Desni pojačan
: Lijevi pojačan
Fader
(Opcija: 15 nivoa svaki, Tvornički CNT (centralni))
: Prednji pojačan
: Stražnji pojačan
Opcije funkcije
[VOL]
Odabir vrijednosti u meniju.
(PUSH SEL) (Pritisnite za odabir)
Odabir opcija u funkcijskom meniju.
[DISP] (Display)
Izlaz iz funkcijskog menija.
1 Držite [VOL] (PUSH SEL) dulje od 2 sekunde za prikaz funkcijskog menija.
Savjet: Ako se 7 sekundi ne izvršavaju operacije u funkcijskom meniju, display odlazi u regularan mode.
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) za odabir
modea kojeg prilagođujete.
FM Monaural [FM]
Smetnje se pojavljuju kada primate loši signal
FM postaje.
(Tvornički: OFF)
LOCAL OFF
Samo postaje sa dobrim prijemom se pronalaze.
(Tvornički: OFF)
LOCAL ON
svjetli.)
(
LOCAL OFF
AM Local [AM]
Samo postaje sa dobrim prijemom se pronalaze
(Tvornički: OFF)
LOCAL ON
svjetli.)
(
RDS
(Tvornički: OFF)
Savjet: Kada je Region mode podešen iz OFF na ON ili
obrnuto, AF mode se automatski pali.
PTY Language
MONO OFF
MONO ON
(
svjetli.)
FM Local [FM]
Region
[VOL] clockwise or counterclockwise
3 Turn
to adjust.
RDS
Frekvencija se
mijenja za
programe izvan
regije.
Frekvencija se
mijenja samo za
programe unutar
regije.
English
(Tvornički: ENGLISH)
Swedish
Promjena u boji gumba
Možete odabrati boju gumbiju koja svjetli.
(Tvornički: Zeleno)
AUX Skip
Ako se AUX ne koristi, AUX mode se preskače
kod odabira izvora.
(Tvornički: ON (Skip onemogućeno))
Zeleno
Crveno
Skip onemogućeno.
Skip omogućeno.
Prije instalacije
Prije spajanja
Uređaj radi sa 12 V baterijom sa negativnim (–)
uzemljenjem.
Spojite kabel napajanja (crveni) zadnji. (za ne-ISO konektore)
Spojite kabel napajanja (žuti) na pozitivni (+) terminal
akumulatora (BAT). (za ne-ISO konektor)
Uklonite oko 5 mm konektora.
Konzultirajte profesionalca za instalaciju.
WMA MP3 CD Player/Receiver
(za ne-ISO konektore)
• Kut instalacije
Model:
: horizontalno
: 0 – 30°
kut
CQ-C1505N
Instalacijski pprriirruuččnniikk
0 – 30e
• Prostor za
uređaj
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Uklonite kućište  i Trim Plate
sa glavnog uređaja.
Isporučeni Hardware
Br.
Opcija
Dijagram
Kol
Utor
Br
Opcija
Dijagram
Kol
Zaključivači
1

2
YEFX0217263A
TEXT
Vijak (5 mm )
Konektor napajanja
1
1
• Molimo da u potpunosti pročitate ovaj priručnik.
YEAJ02874
Okvir
1
YEFC051020
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YEFM294288 FT1006-0
Printed in China
Gedruckt in China
Imprimé en Chine
Gedrukt in China
Instalacija
Kako instalirati uređaj
Upozorenje•
Kako izvaditi uređaj
Nosite rukavice
Uklonite kabel sa negativnog terminala akumulatora.
Uklonite prednji dio.

Dobro sklopite uređaj.
Umetanje vijka
Spajanje konektora napajanja
4
4
Učvršćivanje
Uklonite pokrov..
.



3
Otpuštanje locka
 Umetnite poništivač dok ne
čujete klik
Upozorenje
Kada spojite uređaj, uvjerite se da ima dobru
ventilaciju.
4
4
Spajanje uređaja
Clank!
Koristite remen (Opcionalno)
Uporaba remena
3 mm
Vijak (Opcija)
Pozadinski remen (Opcija)
Gumica (Opcija)
Remenica
Rupa
Pozadinski utor
Heksa vijak
Na uređaj
Na uređaj
5
6
Umetanje okvira
Rekonekcija kabela
akumulatora
Izvucite uređaj sa
obje ruke.
Spajanje
Upozorenje
Za sprječavanje štete, nikada ne uključujte glavni kabel napajanja prije nego što su ostali kabeli spojeni.
(L)/(L)/(G)/(L)
(Bijela
Osigurač (15 A) Nikada ne zamijenjujte osigurač sami, uvijek se savjetujte sa
Panasonic servisom.
1
3
2
Antena
C1 : (Narančasta)
Vanjski kabel
.
(Crvena)
C3
(R)/(R)/(D)/(R)
: (Smeđa)
Konektor predpojačala (Stražnji)
A7 : (Crvena)/
Napajanje (ACC ili IGN) Na ACC napajanje, +12 V DC.
A5
ISO Konektor
ACC
A8 : (Crna)/
Uzemljenje – na čisti dio kućišta.
BATTERY 15A
A
A4 : (Žuto)
Napajanje na akumulator - kontinuirano +12 V DC.
A5 : (Plavo)
Spojite na antenu. (Max. 100 mA)
B
A
B7 :
B5 :
Prednji lijevi – (Bijelo/crne pruge)
B4 :
Prednje desno + (Sivo)
Prednje desno – (Sivo/crno)
B1 :
B2 :
Stražnje desni +
(Ljubičasto)
Stražnje desno – (Ljubičasta sa crnim prugama)
+
A4
IGN ili ACC 12 V napajanje
- B2
-
B1 +
- B4
B3 +
Konekcije zvučnika
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
A7
- B6
B5 +
B6 :
B3 :
Konektor napajanja
B7 +
Stražnji lijevi – (Zeleno/crne pruge)
B
Prednje lijevo +
(Bijelo)
- B8
B8 :
ISO Konektor
Stražnje lijevo +
(Zeleno)
12 V baterije (Kontinuirano napajanje)
Upozorenja (ISO konektor)
• Raspored pinova konektora zadovoljava
ISO standard.
• Molimo da provjerite dali raspored pinova u
vašem automobilu zadovoljava ISO standard.
• Za automobile tipa A i B, zamijenite spajanja žute i
crvene žice, kao što je prikazano dolje.
• Nakon konekcija, izolirajte dijelove ( )
Sa izolacionom trakom.
Savjet: Za automobile tipa koji nisu A i B, molimo da
konzultirate vaš lokalni servis.
Konektor
Spojite kako slijedi.
• Koristite uzemljene zvučnike.
Dostupan ulaz : 50 W ili više
Impedancija : 4 – 8
Uporaba zvučnika koji ne zadovoljavaju specifikacije može
dovesti do požara i ozbiljnih oštećenja.
• Udaljenost između zvučnika i pojačala: 30 cm ili više
L
( )
ACC
( )
BATTERY 15A
Car Tip A
R
A7
A4
IGN ili ACC 12 V
napajanje
12 V baterije (Kontinuirano napajanje)
(
)
BATTERY 15A
Car-side connector
ACC
Car Tip B
A4
Nema konekcije
Car-side connector
• Ne koristite 3-žičane sisteme zvučnika koji imaju obično
A7
12 V baterije (Kontinuirano napajanje)
(
(
)
)
ACC
BATTERY 15A
Upozorenje
• Ne spajajte više od jednog seta zvučnika na jednu žicu.
(osim za spajanje tweetera)
uzemljenje.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement