Panasonic CQC5355N Operating instructions

Panasonic CQC5355N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
Model:
CQ-C5355N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obsìugi
Návod k obsluze
Használati utasítások
Инструкция
Инструкци
я по эксплуатации
• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie
sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding
voor later gebruik.
• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
• Mielött használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassan el ezeket az előírásokat és a későbbiekben
felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.
• Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их
для последующего использования.
Biztonsági információ
A készülék használatánál tartsa be
következő utasításokat.
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos
Figyelmeztetés
sérülést vagy halált okozhat.
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést
Figyelmeztetés vagy anyagi kárt okozhat.
Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való
használatra tervezték.
Ne használja a készüléket huzamosabb ideig
úgy, hogy a motor kikapcsolt állapotban van.
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe
a következő figyelmeztetéseket.
Vezetés közben a vezetőnek nem szabad a
kijelzőt figyelnie vagy a rendszert működtetnie.
A kijelző figyelése vagy a rendszer működtetése
akadályozza a vezetőt abban, hogy a jármű elé figyeljen,
és ez balesetet okozhat. Mielőtt a kijelzőt figyeli vagy
a rendszert működteti, mindig állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen és húzza be a kéziféket.
Alkalmazzon megfelelő tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negatív
földeléssel ellátott 12 V egyáramú akkumulátorról
működjön. Sohase működtesse ezt a terméket
más akkumulátor rendszerekről, különösen 24 V
egyenáramú akkumulátor rendszerről.
Tartsa távol az elemeket és a szigetelő fóliát
kisgyermekektől.
Az elemeket és a szigetelő fóliát lenyelhetik, ezért
tartsa távol azokat kisgyermekektől. Ha a kisgyermek
lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
Védje a meghajtómechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék
nyílásába.
Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a
terméket ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ha
a készülék javításra szorul, akkor forduljon az eladó
márkakereskedőhöz vagy a javításra engedéllyel
rendelkező Panasonic szervizközponthoz.
Ne használja a készüléket, ha az működésképtelen.
Ha a készülék működésképtelen (nem kap
feszültséget, nincs hangja) vagy abnormális esetben
(idegen tárgy került bele, víz érte, füstöl vagy furcsa
szaga van), akkor azonnal kapcsolja ki és forduljon
az eladó márkakereskedőhöz.
A távvezérlő egységet mindig a megfelelő
helyen tartsa az autóban.
Ha a távvezérlő egység elkallódik az autóban,
vezetés közben leeshet a padlóra, beszorulhat a
fékpedál alá, és balesetet okozhat.
Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is
forduljon képzett szerviz szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg ennek okát
és képzett szakember segítségével cseréltesse ki
olyanra, amelyet ehhez a készülékhez előírnak. A
szakszerűtlen biztosítékcsere füstölést, tüzet és a
termék károsodását eredményezheti.
382
CQ-C5355N
A beszerelés során figyeljen a
következő figyelmeztetésekre!
Beszerelés előtt vegye le a sarut az
akkumulátor negatív (–) pólusárol.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a bekötés
és beszerelés - rövidzárlat kialakulása miatt - elektromos
áramütést és sérülést okozhat.
Számos személygépkocsinál, amelyek elektromos
biztonsági rendszerrel vannak felszerelve, az akkumulátor
pólusainak leválasztása különleges eljárást igényel.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM
TARTÁSA AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER
MŰKÖDÉSBE LÉPÉSÉT EREDMÉNYEZI, AMELY A
JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.
Soha ne használja gépkocsi biztonsági
berendezéseit a beszereléshez, földeléshez
vagy egyéb hasonló funkciókhoz.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit
vagy azok részegységeit (üzemanyagtartály, fék,
felfüggesztés, kormánykerék, pedálok, légzsák stb.)
a termék vagy annak tartozékainak bekötéséhez
vagy rögzítéséhez.
Tilos a termék beszerelése a légzsák fedőburkolatára, vagy
olyan helyre, ahol a légzsák működését akadályozhatja.
A termék beszerelése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, a benzintartályt, az elektromos
vezetékeket és egyéb alkatrészeket.
Ha a jármű karosszériáját ki kell lyukasztani ahhoz, hogy a
terméket odaerősítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor
előbb ellenőrizze a vezetékek, az üzemanyagtartály, illetve
az elektromos vezetékek elhelyezkedését. Amennyiben
lehetséges, akkor kívülről fúrja a szükséges lyukat.
Soha ne szerelje be a terméket olyan helyre,
ahol a kilátást zavarja.
Soha ne ágaztassa el a tápkábelt más
készülék energiával történő ellátására.
A beszerelés és bekötés után ellenőriznie kell a
többi elektromos eszköz helyes működését.
A készülék normálistól eltérő módon történő folyamatos használata
tüzet, elektromos áramütést vagy közlekedési balesetet okozhat.
Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni,
akkor a beszerelés előtt ellenőrizze a jármű
gyártójának figyelmeztetéseit és utasításait.
Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem akadályozzák
a vezetést és a járműbe történő be- és kiszállást.
Szigetelje le az összes szabadon lévő vezetéket,
hogy elkerülje a rövidzárlatot.
Figyelmeztetés
A hangerőt tartsa a megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a közlekedési viszonyokra.
A készülék hosszabb ideig tartó működtetése a motor
kikapcsolt állapotában az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napsütésnek vagy túlzott hőnek.
Ellenkező esetben a készülék belső hőmérséklete
megnövekedik, amely füstöléshez, tűzhöz és a
készülék egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol
víz, nedvesség vagy por érheti.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, akkor az füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra, hogy ne
érje víz a készüléket autómosáskor vagy esős napokon.
A hangerőt állítsa halkra, mielőtt az AUX
csatlakoztatást elvégezné.
Ennek elmulasztása esetén hangos zajt bocsáthatnak ki a
hangszórók, ami a hangszórók és hallása károsodását okozhatja.
Ha külső eszköz hangszóró-/fejhallgató kimenetét közvetlenül
csatlakoztatják hangerőszabályozó közbeiktatása nélkül, előfordulhat,
hogy a hang torzzá válik, illetve károsodik a külső eszköz.
Beszereléskor tartsa be a következő utasításokat.
A bekötés és beszerelés elvégzését kérje képzett
szervizbeli szakembertől.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet és
tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében,
a készüléket a márkakereskedőjével szereltesse be. A
Panasonic nem vállal felelősséget azokért a problémákért,
amelyek a készülék saját kezű beszereléséből erednek.
A termék beszelésénél és bekötésénél
kövesse az utasításokat.
A termék helyes beszerelésének és bekötésének
utasításaitól való eltérés balesetet és tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a vezetékeket.
Bekötéskor fordítson gondot arra, hogy a vezetékek ne
rongálódjanak meg. Óvja meg attól, hogy beszoruljanak a jármű
karosszériájába, csavarokba és mozgó alkatrészekbe, mint
például az ülés sínek. Ne sértse meg a szigetelő réteget, ne húzza,
ne hajlítsa és ne csavarja a vezetékeket. Ne vezesse a vezetékeket
hőforrás közelében és ne helyezzen rájuk nehéz tárgyakat. Ha a
vezetéket fémtárgyak éles szélein kell futtatnia, védje a vezetékeket
PVC-szalaggal vagy hasonló védőeszközzel körbecsavarva.
Az előírt alkatrészeket és eszközöket használja a
beszereléshez.
A mellékelt, illetve előírt alkatrészeket és a megfelelő
eszközöket használja a termék beszerelésekor. A mellékelt,
illetve előírt alkatrészektől eltérő alkatrészek használata a
készülék belső károsodásához vezethet. A hibás beszerelés
balesetet, hibás működést vagy tüzet eredményezhet.
Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve hűtőlemezeit.
Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol erős
rezgésnek van kitéve vagy elhelyezése instabil.
Beszerelésnél mellőzze a nem egyenes vagy erősen görbülő
felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil, akkor vezetés közben a
készülék leeshet és ez balesetet vagy sérülést eredményezhet.
Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülső oldalával
felfelé, kényelmes szögben kell beszerelni, de az ne
legyen több mint 30 fok.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó
előírások vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a
készüléket, hova és hogyan kell beszerelni. Forduljon
a kereskedőjéhez a további részletekért.
Biztonsága érdekében használjon kesztyűt.
Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy
a bekötés tökéletes.
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék
károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót
addig, amíg a teljes kábelezés nem kész.
Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót
egy hangszórókábel-szetthez. (kivéve, ha
magassugárzót csatlakoztat)
A távvezérlő egység elemeinek kezelésénél vegye
figyelembe a következő figyelmeztetéseket.
• Kizárólag előírt típusú elemet használjon (CR2025).
• A () és () polaritás jelölésnek megfelelő irányban
illessze be az elemet az elemtartóba.
• A kimerült elemet minél hamarabb cserélje ki.
• Ha huzamosabb ideig nem használja, akkor távolítsa
el az elemet a távvezérlő egységből.
• Kidobás vagy a tárolás előtt szigetelje le az elemet
(műanyag zacskóba helyezve vagy ragasztószalaggal).
• A helyi szabályozásnak megfelelően helyezze el a
használt elemet.
• Ne szedje szét, töltse újra, hevítse vagy zárja rövidre
az elemet. Ne dobja az elemet tűzbe vagy vízbe.
Az elem szivárgása esetén
• Alaposan törölje ki az elemből kijutott folyadékot az
elemtartóból és helyezzen bele új elemet.
• Ha a testére vagy a ruhájára kerül az elemből
kiszivárgott folyadék, akkor mossa le bő vízzel.
• Ha az elemből kijutott folyadék a szemébe kerül, akkor
bő vízzel mossa ki és kérjen azonnal orvosi segítséget.
Magyar
 Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos használatát
és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és működtetésből
eredő esetleges veszélyekre, a használati utasításban képekkel
illusztrált leírások találhatók. A képekhez tartozó szöveges magyarázat
lent található. Ahhoz, hogy a használati utasítást és magát a készüléket
helyesen tudja kezelni, fontos, hogy tökéletesen megértse a képekkel
illusztrált leírások tartalmát.
Biztonsági információ
 Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el a készülékre
és az Ön autós audiorendszerének egyéb alkotóelemeire
vonatkozó használati utasítást. Fontos információkat
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképpen használhatja a
készüléket biztonságosan és hatékonyan. A Panasonic nem
tehető felelőssé olyan problémákért, amelyek a kézikönyv
előírásainak be nem tartásából származnak.
USB-eszköz használatánál tartsa be
következő utasításokat:
• Ne csatlakoztasson USB-eszközt közvetlenül a
készülékhez. Ha az USB-eszköz közvetlenül a
készülékhez csatlakozik, és baleset vagy hirtelen fékezés
történik, a vezető vagy az utas hozzáütődhet az USBeszközhöz, és megsérülhet.
• Az USB-eszközt egy szabványos USB hosszabbító
kábelen (5 m vagy kevesebb) csatlakoztassa az autós
audiorendszerhez.
• Helyezze el úgy az USB-eszközt és az USB hosszabbító
kábelt, hogy ne akadályozzák a vezetésben.
• Csak USB-memóriát vagy USB-s zenelejátszót
csatlakoztasson a készülékhez. Ne csatlakoztasson
több eszközt az USB-csatlakozóhoz. A több eszköz
több energiát igényel, és ez túlmelegedéshez vezethet
és füstöt okozhat.
Ezeknek a részeknek az elzárása a készülék belsejének
túlmelegedését idézi elő és tüzet vagy más károsodást okozhat.
CQ-C5355N
383
Ezen utasítások elolvasása előtt
A címke jelzései és helyei
1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK
FIGYELEM
NYITOTT ÁLLAPOTBAN LÉZERSUGÁRZÁS.
NE NÉZZEN A SUGÁRBA!
Figyelmeztetés
Figyelmeztető címke
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
Ez az egység rendkívül bonyolult készülék,
amely lézer hangszedőt használ arra, hogy a
kompakt lemezek (CD) felületéről az információt
összegyűjtse. A lézert gondosan körülvették
védőburkolattal, ezért a sugár a készülékházon
belül marad.
Soha ne próbálja meg szétszedni a lejátszót
vagy megváltoztatni az alkatrészeit, mivel
lézersugárzás vagy veszélyes áramütés érheti.
Használati
utasítások
(YEFM285924)
Beszerelési
utasítások
(YEFM294293)
(YEFM294294)
(YEFM294295)
PAN EUROPEAN
GUARANTEE
(Garanciakártya)
Menny.: 1 készlet
Meghajtó
szerelvény (az
egységben,
felső oldal)
Zár kioldó
lemez
Rögzítő
csavar
(5 mm )
ISO
Antenna
adapter
(YEP0FZ5699)
Menny.: 1 készlet
Feszültség
csatlakozó
(YEAJ02874)
Utasításkészlet
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált
elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási hulladékkal.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a
kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen átveszik azokat. Más lehetőségként bizonyos országokban
a termékeket a helyi kiskereskedő is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti a
környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése
egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal további információért a legközelebbi
kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést
szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük lépjen kapcsolatba
kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve
kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
CQ-C5355N
Rendszerfejlesztési
kézikönyv
(YEFM262785)
Menny.: 1
Rögzítő keret
Szegélylemez
Eltávolítható
előlaplemez
doboza
(YEFX0217263A)
(YEFC051011)
(YEFA134246)
Menny.: 1
Menny.: 1
Menny.: 1
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
7
8
9
0
DISP
6
TUNE
TUNE
#
NUMBER
CAR AUDIO
Távirányító egység
(Benne lévő elem)
(CR2025)
(EUR7641010)
Menny.: 1
Megjegyzés:
• A minden egyes tartozék alatt zárójelben található szám megegyezik az
alkatrész karbantartási és szerviz számával.
• A tartozékok és azok alkatrészeinek számait a fejlesztés miatt, bármely
előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.
• A szegélylemezt és a rögzítő keretet a szállítás idejére a főegységre
rögzítették.
CQ-C5355N
Biztonsági információ, Ezen utasítások elolvasása előtt
Ne szedje szét a készüléket és saját
kezűleg ne kíséreljen meg semmiféle
változtatást rajta.
Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
384
A használati utasítás kézikönyv 2 könyvből áll. Az egyik “Használati utasítások”, leírja a fő egység működtetését.
A másik “Rendszerfejlesztési kézikönyv” leírja az opcionális eszközöket, mint pl. CD-váltót.
Kiegészítők
Lézertermék
Ez a termék lézert alkalmaz.
Az itt leírtakon kívüli más vezérlések
vagy beállítások vagy más folyamatok
kivitelezésének alkalmazása veszélyes
sugárzást okozhat.
A Panasonic üdvözli Önt az általa gyártott elektronikai termékek tulajdonosainak folyamatosan bővülő
családjában!
Arra törekszünk, hogy termékeinkkel a precíz elektronika és műszaki technika előnyeit kínáljuk Önnek, amelyet
gondosan kiválasztott alkatrészekből gyártunk és olyan szakemberek szerelnek össze, akik büszkék munkájuk
jó hírnevére, amelyet a társaságunknál végzett munkájukkal szereztek meg. Tudjuk, hogy ez a termék sok
élvezetes órát fog Önnek nyújtani, miután felfedezi azt a minőséget, értéket és megbízhatóságot, amelyet
beleépítettünk és Ön is büszke lesz, hogy a családunk tagjává vált.
Magyar
Biztonsági információ
385
Funkciók
A bővítő modul csatlakoztatása (hub egység,
CY-EM100N) lehetővé teszi a felhasználónak, hogy
az alábbi opcionális készülékek közül max. 4-et
csatlakoztasson.
A rendszerfejlesztéshez széles
komponens választék
Különböző opcionális komponensek lehetővé teszik a
felhasználó számára a rendszerfejlesztés széles skáláját.
A rendszer fejlesztése kiegyensúlyozott AV teret nyújt az
autóban. További információért tekintse meg a különálló
Rendszerfejlesztési kézikönyv.
• CD-váltó
Az opcionális adapter (átalakító kábel DVD/CDváltóhoz: CA-CC30N) lehetővé teszi, hogy az
opcionális Panasonic CD-váltó egységet
(CX-DP880N) csatlakoztassa.
• iPod
Az opcionális adapter (közvetlen kábel az iPod-hoz:
CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy az opcionális iPod
sorozatot csatlakoztassa.
Az iPod az Apple Computer, Inc. kereskedelmi
védjegye, az USA-ban és más országokban
bejegyezve.
• Hands-Free (kéz használata nélküli) telefon
rendszer
386
CQ-C5355N
SQ3 (3-sávos hangminőség)
A középfrekvencia és a szint beállítható mindhárom
sávon. Ez lehetővé teszi, hogy finomhangolja a
hangminőséget minden műfajhoz, hogy megfeleljen az
autó belsejének akusztikájának és az Ön személyes
preferenciájának. ( 393. oldal)
SRS WOW
TM
SRS WOW egy térhatású hangtechnológia, amely
a HRTF (Head Related Transfer Function - Fejfüggő
átviteli függvény) elméleten alapul. A hagyományos
hangrendszerekkel ellentétben “természetes térhatású
hangtér”, “gazdag basszus” és “erőteljes és tiszta hang”
érhető el egyidőben nagy területen a hangszórók előtt.
Руccкий
420
Magyar
• Biztonsági információ
• Ezen utasítások elolvasása előtt
• Funkciók
• A vezérlők elrendezése
• Előkészület (ACC beállítás stb.)
• Általános
• Hangvezérlés
382
385
386
388
389
390
392
• Rádió
• Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
• CD-lejátszó
• MP3/WMA lejátszó
• USB (MP3/WMA)
394
396
400
402
406
• Audió beállítás
• Funkciók beállítása
• Hibaelhárítás
• Hibaüzenetek
• Megjegyzés a lemezekről
• Karbantartás/Biztosíték
• Specifikációk
408
410
412
416
418
418
419
USB-csatlakozó
Az előlapon található az USB-csatlakozó.
Az USB-memória (nem tartozék) az USB-csatlakozóhoz
egy USB hosszabbító kábelen (USB 2.0, nem tartozék)
keresztüli csatlakoztatásával meghallgathatja az autóban
az MP3/WMA fájlokat, melyeket az USB-memórián tárolt
(nem tartozék). Csatlakoztathatja az USB-memóriát (nem
tartozék) egy USB hosszabbító kábel (USB 2.0, nem
tartozék) használatával, és lejátszhatja a zenét (MP3/
WMA fájlok), melyeket az USB-memórián tárolt (nem
tartozék).
Polski
Česky
2
40
78
116
154
192
230
268
306
344
Közös
Bővítő modul (hub egység)
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
6 előre beállított mód közül választhat (FLAT, ROCK,
POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Testre szabhatja ezeket a
beállításokat, és elmentheti őket a gyors visszatöltéshez.
Források
Az opcionális Hands Free telefonrendszerhez való
csatlakozás ( Bluetooth® technológiát alkalmazó HandsFree készlet: CY-BT100N) lehetővé teszi a felhasználónak,
hogy kihangosított mobiltelefonon beszéljen, ha
készüléke támogatja a Bluetooth funkciót.
Megjegyzés: Ez a készülék csak bejövő hívások
fogadására tervezett. Nem képes hívást indítani.
Bluetooth®
A Bluetooth védjegyet és logót a Bluetooth SIG,
Inc. birtokolja és ezeknek a használata a Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. általi bármilyen használata
engedélyezett. Más kereskedelmi védjegyek és
kereskedelmi nevek az illető tulajdonoshoz tartoznak.
SQ (Hangminőség)
Ha szükséges
Hands-Free (kéz használata nélküli)
telefon rendszer
Tartalomjegyzék
Kompatibilis USB-eszközök
• USB adattároló
Ez olyan USB-eszközt jelent, amelyet PC-hez
csatlakoztatva adattárolóként lehet használni különleges
meghajtóprogram vagy szoftver nélkül is. Az USBmemória/USB-hangeszköz gyártójától megtudhatja,
hogy az Ön készüléke kompatibilis-e az USB adattároló
szabvánnyal.
• USB szabvány kompatibilitás 1.1/2.0 Full Speed
• Fájlrendszer: FAT12/16/32
• Maximális áramfelvétel: kevesebb, mint 500 mA
• Maximális kapacitás: 4 GB (1 partíció)
Megjegyzések:
• Nem ajánlott olyan USB eszköz használata, amely MP3/
WMA formátumon kívül más adatfájlokat is tartalmaz.
• A lejátszás vagy a kijelzés nem minden esetben
lehetséges, függően az USB-eszköztől és a felvételi
körülményektől.
• Még, ha lehetséges is a lejátszás személyi
számítógépen, előfordulhat, hogy ezen az eszközön
mégsem lehetséges, mivel néhány USB-eszköz nem
felel meg az USB-szabványnak.
• Előfordulhat, hogy a lejátszás még abban az esetben
sem lehetséges, ha az USB-eszköz a háttértároló
osztályba tartozik.
CQ-C5355N
387
A vezérlők elrendezése
Előkészület
VOL Hangerő
( 391. oldal)
PUSH SEL
Kiválasztás
( 408., 410 oldal)
SRS WOW
( 392. oldal)
MUTE ( 391. oldal)
SQ Hangminőség ( 393. oldal)
Számgombok
#
Távirányító egység
NUMBER
9
0 és 9
Szám
SEL Kiválasztás
MENU
POWER
SRC (SOURCE)
VOL Hangerő
: Fel
: Le
POWER
SOURCE MENU
RANDOM
4
RANDOM
SEL
S
EL
SRC
S
RC
SCAN
5
REPEAT
6
7
VOL
VOL
SET
SCAN
REPEAT
9
TUNE
TRACK (FILE) (FÁJL)
BAND
Lejátszás/Szünet
SET
APM Automatikus
előrebeállítás
memória
BAND
B
AND
MUTE
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
DISP
TUNE
0
DISC (LEMEZ)
(FOLDER) (MAPPA)
LIST
388
CQ-C5355N
Megjegyzések:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Olvassa el a „Funkciók beállítása” című fejezetet
( 410. oldal).
• Ha a “NO DISC” vagy “NO USB” szöveg
olvasható, a Bemutató nem vonható vissza.
Figyelmeztetés
Tartsa távol az elemeket és a szigetelő fóliát
kisgyermekektől. Ha a kisgyermek lenyeli az
elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
Szigetelő film
Elemcsere
Húzza ki az elemtartót a
sima felületre helyezett
távirányítóból.
Erős, hegyes tárgy
 Helyezze
hüvelykujjának körmét
a vájatba, és nyomja a
tartót a nyíl irányába.
 Húzza ki a nyíl

irányába egy erős,

hegyes tárggyal.
Hátoldal
Tegyen egy elemet a
tartóba () felével felfelé.

Helyezze vissza az
elemtartót.

TUNE
#
A távvezérlő használatához nyomja meg a
[0] () gombot.
Figyelmeztetés
• Távolítsa el és dobja ki azonnal a régi elemet.
• Ne szerelje szét, töltse fel, melegítse fel vagy
zárja rövidre az elemet. Ne dobja az elemet
tűzbe vagy vízbe.
• Tartsa be a helyi előírásokat, amikor kidobja az elemet.
• Az elem nem megfelelő használta túlmelegedést,
robbanást, gyulladást okozhat, melynek sérülés
vagy tűz lehet az eredménye.
Megjegyzés: Elem információ:
Elemtípus: Panasonic lítiumelem (CR2025)
(Mellékelve a távirányítóban)
Elem élettartam: Körülbelül 6 hónap
normál használat esetén
(szobahőmérsékleten)
MUTE
NUMBER
CAR AUDIO
8
4
hogy megnyissa a menüképernyőt.
Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL:
kiválasztás) gombot a bemutató beállítás
kiválasztásához.
Húzza ki finoman a
szigetelő filmet a távirányító
hátoldalán.
A távirányító előkészítése
TUNE ( 394. oldal)
TRACK (FILE) ( 400., 402., 406. oldal)
–
Tartsa lenyomva a [VOL] (PUSH SEL:
3 kiválasztás)
gombot legalább 2 másodpercig,
Előkészítés az első használat előtt
USB csatlakozó
1 és 6 között ( 394. oldal)
3 (SCROLL) ( 401., 403., 407. oldal) (a borító alatt)
4 (RANDOM) ( 401., 403., 407. oldal) ( 391. oldal)
5 (SCAN) ( 401., 403., 407. oldal)
6 (REPEAT) ( 401., 403., 407. oldal)
a [VOL] gombot az
5 Forgassa
óramutató járásával ellentétes irányba.
Megjelenik a bemutató képernyő.
(Megjelenik a “DEMO” szöveg.)
Távirányító érzékelője
0
autójának indító kapcsolóját
1 Állítsa
ACC vagy Be állásba.
2 Nyomja meg a [PWR] (Üzemkapcsoló) gombot.
Magyar
OPEN ( 400., 402. oldal)
DISP Megjelenítés
ACC beállítás
Főegység
DISP Kijelző ( 390. oldal)
PTY Programtípus
( 399. oldal)
Az üzembe helyezéshez megjelenik a bemutató üzenet.
A vezérlők elrendezése, Előkészület
BAND ( 394. oldal)
SOURCE ( 391. oldal)
LIST ( Rendszerfejlesztési kézikönyv, 214. oldal)
PWR Üzemkapcsoló ( 390. oldal) DISC ( Rendszerfejlesztési kézikönyv, 210. oldal)
Lejátszás/Szünet
FOLDER ( 402., 406. oldal)
( 400., 402., 406. oldal)
APM Automatikus
TA Közlekedési hírek ( 398. oldal)
előrebeállítás memória
AF Alternatív frekvencia ( 397. oldal)
( 395. oldal)
Bemutató visszavonása
Megjegyzés: Ez a használati utasítás elmagyarázza a főegységen lévő gombok működését. (Ettől elterő működtetés kizárva)
Figyelmeztetés
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az OFF
tételt választja, ha az autónak nincs
ACC állása az indítókapcsolóján. Ennek
elmulasztása az akkumulátor lemerülését
eredményezheti.
OFF
ACC
Az ACC-vel felszerelt autóknál az ON (be) tételt
válassza. ( 411. oldal) A következő funkciók
érhetők el. (Alapbeállítás: ki)
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
• Az óra még a készülék kikapcsolt állapotában is
kijelezhető. ( 390. oldal)
: ACC-vel nincs
felszerelve
(Alapbeállítás)
: ACC-vel felszerelve
IGN
CQ-C5355N
389
Általános
(VOLUME)
Tápfeszültség ki
Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig
Alapbeállítás: 18
Megjegyzés: A hangerő szintet minden
egyes forrásra külön beállíthatja. (A rádiónál
egy hangbeállítás az AM sávra, illetve egy
hangbeállítás az összes FM sávra)
Figyelmeztetés
• Az előlap lemez nem vízálló. Ne tegye ki
víznek vagy túlzott nedvességnek.
• Vezetés közben ne távolítsa el az előlap lemezt.
• Ne helyezze az előlap lemezt a műszerfal
tetejére vagy olyan hely közelébe, ahol a
hőmérséklet túl magasra emelkedhet.
az előlap lemezt a főegységre úgy,
1 Illessze
hogy a bal oldalán lévő lyuk a főegység bal
oldalán lévő bütyökre illeszkedjék.
2
1 Nyomja meg a [PWR] (Üzemkapcsoló) gombot. 5
ki a rádió AM (LW/MW)
[]: Előre
2 Válassza
módját. ( 394. oldal)
[]: Vissza
Megjegyzések:
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [DISP]
3 gombot
• Akkor állítsa be az órát, amikor a “NO CT”
legalább 2 másodpercig.
jelenik meg a kijelzőn.
•
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [] vagy
be az órát, majd nyomja meg a
4 Állítsa
[] gombot a számok gyors görgetéséhez.
[DISP] gombot.
• Ha FM-rádió adatrendszer (RDS) adást fog,
akkor a Clock Time (óra idő) szolgáltatás
automatikusan beállítja az órát. ( 396. oldal)
[]: Előre
[]: Vissza
Magyar
MUTE (ATT: Halkítás)
Mégsem
Nyomja meg ismét a [MUTE] gombot.
Megjegyzés: Elnémítás és a halkítás közül
választhat. ( 411. oldal)
USB (Universal Serial Bus) csatlakozó
Ha az USB-memória csatlakozik az USBcsatlakozóhoz az USB-hosszabbító kábelen
keresztül, az eszközön tárolt MP3/WMA fájlokat
lejátssza a készülék.
• Ne érintse az előlap lemez és a főegység érintkezőit,
mivel ez ronthatja az elektromos érintkezést.
• Ha szennyeződés vagy más idegen anyag
kerül az érintkezőkre, akkor törölje le tiszta és
száraz törlőruhával.
• Ahhoz, hogy elkerülje az előlap lemez
sérülését, amikor nyitva van, ne nyomja lefelé,
illetve ne helyezzen rá semmiféle tárgyat.
Állítsa be a percet, majd nyomja meg a
[DISP] gombot a beállítás megerősítéséhez.
Nyomja meg a [MUTE] gombot.
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
A másik lyukat illessze a másik
bütyökre kissé megnyomva az előlapot.
Az óra 24 órás rendszerben mutatja az időt.
Hangerő ki (le)
Általános
balra az előlap
3 Tolja
lemezt.
Felhelyezés
Megjegyzés: A csatlakoztatható eszközökre
vonatkozó információkért tekintse meg a
Rendszerfejlesztési kézikönyv vagy az
egyes készülékek használati utasítását.
Rádió
(SOURCE)
1 Kapcsolja ki a készüléket. ( fent)
meg az [OPEN] gombot. Az
2 Nyomja
előlap lemez kinyílik.
4 Húzza ki maga felé.
be az előlap
5 Helyezze
lemezt a tokjába.
Hangerő ideiglenes
kikapcsolása (Le)
Tartsa lenyomva a [PWR] (Üzemkapcsoló)
gombot legalább 1 másodpercig.
Eltávolítás
(Lopásgátló rendszer)
Az előlap lemez eltávolítása/
felhelyezése
Hangerő
beállítás
Nyomja meg a [PWR] (Üzemkapcsoló)
gombot.
A lopás elkerülésére
eltávolíthatja az előlap lemezt.
Óra beállítás
 Fel
 Le
Tápfeszültség be
Forrás kiválasztás
(PWR: Üzemkapcsoló)
Üzemkapcsoló
(Be/Ki)
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan kapcsolja be és ki a készüléket, hogyan állítsa be a hangerőt stb.
USB-csatlakozó
Ha egy opcionális USB-memória van csatlakoztatva:
MP3/WMA adatok esetén ( 406. oldal)
Ha az opcionális USB-memória nincs csatlakoztatva:
FM1, FM2, FM3, AM ( 394. oldal)
Rendszer-be csatlakozó
Lejátszó
CD behelyezése esetén ( 400. oldal)
MP3/WMA lemez behelyezése esetén ( 402.
oldal)
Ha egy opcionális eszköz van
csatlakoztatva:
Váltás a csatlakoztatott eszközre
Ha CD-váltót csatlakoztat
390
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Ha iPod készüléket csatlakoztat
A kijelzés az alábbiak szerint megváltozik, valahányszor
megnyomja a [DISP] gombot. (ACC ON)
A készülék kikapcsolásakor:
Óra kijelzés (Alapbeállítás)
A kijelzés kikapcsolva
CQ-C5355N
A készülék bekapcsolásánál:
Ha a készülék BE van kapcsolva, olvassa el az
egyes jelforrás-üzemmódok leírását.
AUX1
VAGY
A készülék az egység AUX1 végződéséhez van
csatlakoztatva
Ha egy bővítőmodul van csatlakoztatva:
Miután az AUX2-re vált, az 1–4. portokhoz
csatlakozatott egységek sorrendben
aktiválódnak. (Az eszközök a bővítőegység AUX
végződéséhez vannak csatlakoztatva.)
CQ-C5355N
391
Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL: Kiválaszt)
2 gombot
a beállítani kívánt mód kiválasztásához.
A beállításhoz forgassa a
3 [VOL]
gombot az óramutató
járásával megegyező vagy
azzal ellentétes irányba.
Finomhangolhatja az SRS WOW hatást.
1
Kapcsolja be az SRS WOW
üzemmódot. ( fent)
meg a [VOL]
2 Nyomja
(PUSH SEL: Kiválaszt)
SRS WOW beállítás
gombot a menü
megnyitásához.
SRS FOCUS® beállítás
(Beállítási tartomány: High (magas), Low
(alacsony), Off (Ki), Alapbeállítás: Magas)
A hangkép mozgatása függőleges irányba, hogy a
hang tisztább legyen.
Magas
meg a [VOL] (PUSH SEL:
3 Nyomja
Kiválaszt) gombot a beállítani kívánt
Megjegyzések:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem működtetik
a kezelőszerveket a funkció menüben, a kijelző
visszatér normál üzemmódba.
Off (Ki)
SRS® térhatás beállítás
(Beállítási tartomány: On/Off (be/ki), Alapbeállítás:
On (be))
: On (Be)
: Off (Ki)
SRS TruBass® beállítás
(Beállítási tartomány: On/Off (be/ki), Alapbeállítás: On
(be))
: On (Be)
A nagyon mély hangok
kiemelése az orgonáknál
alkalmazott mélyhang
előállítási technika
alkalmazásával
: Off (Ki)
392
CQ-C5355N
az SRS Labs, Inc. védjegye.
A WOW technológiát az SRS Labs, Inc.
licence alapján építettük be.
(ROCK) dinamikus, dögös hang:
kihangsúlyozza a mély és magas tartományt.
Nyomja meg a [DISP] gombot, hogy visszatérjen
a normál módhoz.
(POP) nagy sávszélességű, testes hang:
enyhén kiemeli a mély és magas tartományt.
Megjegyzés: A [MUTE/SQ] gomb megnyomása
után kiválaszthatja a hangtípust az előbeállító
gombok megnyomásával [1] – [6].
(VOCAL) tiszta hang:
kiemeli a középtónusokat és kissé
kiemeli a magas tartományt.
(JAZZ) jazz-specifikus mélyhang:
kiemeli a cintányér élességét és
utánzengeti a szaxofont.
(CLUB) klub és disco-specifikus zene:
úgy érezheti magát, mintha egy klubban lenne.
SQ3 (3-sávos hangminőség)
mód kiválasztásához.
járásával megegyező vagy
azzal ellentétes irányba.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [MUTE/SQ]
(Hangminőség) gombot legalább 1 másodpercig
a hangzástípus (SQ) kiválasztásához, az alábbiak
szerinti módon:
Beállíthatja a jelenleg kiválasztott hangtípus (SQ)
jellemzőjét. ( fent)
Lehetőség van 5 különböző finomhangolt SQ
előbeállítására is.
Alacsony
A beállításhoz forgassa a
4 [VOL]
gombot az óramutató
SQ átkapcsolása
Magyar
gombot a menü
megnyitásához.
(FLAT) egyenletes frekvenciamenet:
nem emel ki egyetlen sávot sem.
(Alapbeállítás)
Hangvezérlés
meg a [VOL]
1 Nyomja
(PUSH SEL: Kiválaszt)
világít, ha az SRS WOW aktív.
Megjegyzések:
• Lásd a 408., 409. oldalt az egyes hangszórók
beállításához.
· Mélyhang-beállítás
· Balansz/hangerő beállítás
• Ha bekapcsolja az SRS WOW funkciót,
a következő funkciók automatikusan
kikapcsolnak:
· SQ
· Mélyhang-beállítás
· Balansz/hangerő beállítás
6 előre beállított mód közül választhat (FLAT,
ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Testre
szabhatja ezeket a beállításokat, és elmentheti
őket a gyors visszatöltéshez.
SQ (Hangminőség)
SRS WOW be-/kikapcsolás
(Beállítási tartomány: On/Off (be/ki), Alapbeállítás:
Off (Ki))
: On (Be)
: Off (Ki)
SQ beállítás
SRS WOW
SRS WOWTM egy térhatású hangtechnológia,
amely a HRTF (Head Related Transfer Function
- Fejfüggő átviteli függvény) elméleten alapul.
A hagyományos hangrendszerekkel ellentétben
"természetes térhatású hangtér", "gazdag
basszus" és "erőteljes és tiszta hang" érhető el
egyidőben nagy területen a hangszórók előtt.
SQ Műfajnak megfelelően választható
Hangvezérlés
A középfrekvencia és a szint beállítható mindhárom sávon.
Ez lehetővé teszi, hogy finomhangolja a hangminőséget
minden műfajhoz, hogy megfeleljen az autó belsejének
akusztikájának és az Ön személyes preferenciájának.
Tónus/SQ beállítható tartomány:
12 dB – 12 dB (2 dB lépésköz)
SQ alacsony/ ±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,
mély:
200 Hz)
SQ közép:
±12 dB (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
3 kHz)
SQ magas:
±12 dB (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,
15 kHz)
• A mély/magas vezérlési szint az egyes frekvenciákon
rögzítve van ahhoz a frekvenciához, amelyet
kiválasztott az SQ számára.
Egy átállított SQ visszaállítása a gyári értékre
 Tartsa lenyomva a [MUTE/SQ] gombot legalább
1 másodpercig, majd válassza ki azt az SQ-t,
amelyet vissza szeretne állítani. (Csak a főegységen)
 Nyomja meg és tartsa lenyomva a [BAND] gombot
legalább 2 másodpercig.
meg a [VOL] (PUSH SEL:
1 Nyomja
Kiválaszt) gombot a menü megnyitásához.
Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL: Kiválaszt)
2 gombot
a beállítani kívánt mód kiválasztásához.
Állítsa be az egyes sávokat.
3
/: középfrekvencia fel/le
[] []: Sávválasztás
[] []: Szint fel/le
Hullámsáv
Szint
Frekvencia
meg és tartsa lenyomva
4 Nyomja
valamelyik számgombot [2] – [6]-ig
legalább 2 másodpercig.
• A beállított SQ előbeállításként hozzárendelődött
a kiválasztott gombhoz, és visszatér a normál
üzemmód.
• Ha felfüggeszti az SQ előbeállítás meghatározását, minden szint a legutóbbi beállításon marad
addig, amíg egy új SQ előbeállítási műveletet nem
hajt végre, vagy behív egy SQ előbeállítást.
Megjegyzések:
• Nem tárolhat SQ előbeállítást az [1] gombra.
• Az SQ beállítások nem fogják megváltoztatni a
képernyős elnevezéseket (pl. ROCK, JAZZ).
• Ne aktiválja az SQ-t és a Mély/Magas funkciókat
egyszerre, mert ez hangtorzulást okozhat.
CQ-C5355N
393
Rádió
Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan hallgassa a rádiót.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Frekvencia beállítás
[] (TUNE): Magasabb
[] (TUNE): Alacsonyabb
Megjegyzés: Állomáskereséshez tartsa
lenyomva legalább 0,5 másodpercig és
eressze el.
Előre beállított állomás kiválasztása
FM (Nem RDS)
Frekvencia
Frekvencia
Óra idő (CT)*
PS (Program
szolgáltatás neve)
A kijelzés kikapcsolva
Óra idő (CT)*
* Akkor állítsa be az órát, amikor “NO CT” jelenik
meg a kijelzőn. (Óra beállítás  390. oldal)
Nyomja meg az [1] és [6] közötti
számgombokat.
Megjegyzések:
• Csak azokra az állomásokra való hangolásért,
ahol a vételi viszonyok jók a keresési módban,
állítsa a LOCAL tételt ON állásba. ( 410. oldal)
• A zaj csökkentése érdekében, ha gyenge FM
sztereó hullámsávot fog, állítsa az FM MONO
tételt ON állásba. ( 410. oldal)
Magyar
3 Válasszon állomást.
AM (LW/MW)
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Műveleti folyamat
meg a [SOURCE] gombot a
1 Nyomja
rádió üzemmód kiválasztásához.
meg a [BAND] gombot a
2 Nyomja
frekvenciasáv kiválasztásához.
A kijelzés kikapcsolva
Legfeljebb 6 állomás állítható be, külön az AM,
FM1, FM2 és FM3-nál.
Automatikus előrebeállítas
memória (APM)
Rádió mód kijelzés
Kigyullad, ha a LOCAL aktív. ( 410. oldal)
Hullámsáv
Fénykijelzés, ha az FM
sztereó jelet fog.
Frekvencia
Programhely száma
1 Válasszon hullámsávot.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [BAND]
2 (APM)
gombot legalább 2 másodpercig.
Rádió
Állomás programhely
Kigyullad, ha a MONO aktív.
( 410. oldal)
(APM: Automatikus előrebeállítas memória)
A jó vételt nyújtó állomások automatikusan
előrebeállításra kerülnek.
Az állomások beállítása után a legjobb vételi
viszonyt nyújtó, előre beállított állomások mindegyikét 5 másodpercig fogja (SCAN – Pásztázás). A pásztázás megállításához nyomja
meg valamelyik számgombot [1] – [6]-ig.
Megjegyzések:
• Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
• Az alapbeállításnál (AF ON) csak RDS állomások
kerülnek elmentésre. Nem RDS állomások
kiválasztásához állítsa az AF tételt OFF (KI)
helyzetbe. ( 397. oldal)
Állomások kézi beállítása
1 Hangoljon az állomásra.
meg és tartsa lenyomva
2 Nyomja
valamelyik számgombot [1] – [6]-ig
legalább 2 másodpercig.
394
CQ-C5355N
CQ-C5355N
395
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
Ha a PTY mód aktív, akkor a következő funkciók
állnak rendelkezésre. ( 399. oldal)
• A fogott állomás PTY-je megjelenik.
• A PTY alapján tud programokat keresni.
Kigyullad, ha a TA aktív.
Program szolgáltatás neve
Kigyullad, ha a PTY aktív.
Magyar
AF (Alternatív frekvencia)
PTY (Programtípus)
Kigyullad, ha az AF aktív.
Megjegyzés: A PTY nyelve választható. ( 410.
oldal)
Nyomja meg a [DISP] gombot.
CT (Óra idő)
PS (Programszolgáltatás neve)
Megjegyzés:
• Az AF érzékenység állítható. ( 397. oldal)
• Az AF rendelkezésére álló tartomány beállítható.
( 410. oldal)
Az aktuális és más hálózati állomásokról
származó közlekedési hírek is foghatók.
TA (Közlekedési hírek)
Ha a TA mód aktív, akkor a
következő funkciók állnak
rendelkezésre. ( 398. oldal)
• Ha nem TP (Közlekedési
program) állomást fog
vagy gyenge vételt nyújtó
állomásnál. A készülék a
TP állomást automatikusan
megkeresi és a TA módra
történő azonnali átváltással
fogja.
• Ha állomáskeresést hajt végre vagy APM-et,
akkor csak a TP állomásokat választja ki.
• A TA beállítása azt eredményezi, hogy
amikor elkezdődnek a közlekedési hírek,
akkor a készülék, bármilyen módban is van,
automatikusan rádió módba kapcsol és a
közlekedési híreket kezdi el sugározni. Amikor
a közlekedési hírek befejeződnek, akkor a
készülék automatikusan visszaáll az előző
módba. (TA készenléti mód)
396
CQ-C5355N
A frekvenciához hasonlóan a sugárzott állomás
neve is megjelenik.
EON (Kiemelt egyéb hálózat)
Az RDS információk az aktuális helyzetnek
megfelelően állandóan frissülnek.
EON-TA
PS (Programszolgáltatás
neve) (Alapbeállítás)
Frekvencia
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Ha vészhelyzeti bejelentés vételére kerül sor, az a
kijelzőn automatikusan megjelenik.
Alternatív frekvencia (AF) mód
Alternatív frekvencia (AF)
Mi az RDS?
Az óra automatikusan beállítódik.
A következő funkciók érhetők el, ha az AF
üzemmód aktív ( 397. oldal).
• Ha a vétel gyenge, akkor a készülék
automatikusan ráhangol a jobb vételi
viszonyokat nyújtó állomásra.
• Ha APM-et hajt végre, akkor csak az RDS
állomásokat választja ki.
• Ha előre beállított állomást hív elő, a legjobb
vétellel rendelkező állomásokat automatikusan
kiválasztja. (BSR Legjobb állomás keresése)
Kijelzés váltása
Az RDS egyéb funkciói
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [TA] (AF)
gombot legalább 2 másodpercig az alábbi AF
módok valamelyikének kiválasztásához.
AF ON:
AF, a Legjobb állomás keresése és a PI keresés
funkció aktív.
AF OFF:
Ha az RDS állomás AF hálózatára nincs szükség.
Alacsony szintű AF
működési érzékenység.
(Alapbeállítás)
Automatikus előrebeállítas
memória (AF ON beállítás)
Előrebeállított állomás hívása (Legjobb
állomás keresés)
Az AF önhangolás lehetővé teszi egy jól fogható
állomás kiválasztását ugyanazon a hálózaton, ha
az előrebeállítás hangolás aktív.
Gyenge vételi viszonyok esetén (PI keresés)
Ha az előre beállított állomásra hangolva a
program vétele gyengévé válik, nyomja meg ismét
ugyanazt az előre beállítást jelző gombot. Elindul
a jobb vételt nyújtó, ugyanazon állomás keresése.
Visszavonáshoz nyomja meg ugyanazt az
előrebeállított szám gombját.
Magas szintű AF
működési érzékenység.
Ha az RDS állomás
AF hálózatára nincs
szükség.
Megjegyzés: PI keresés esetében, törölje először
a TA módot, majd hajtsa végre a PI keresést.
CQ-C5355N
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
Némely FM adó sugároz olyan járulékos adatokat,
amelyek RDS kompatibilisek. Ilyen adatokat
használva ez a rádiókészülék hasznos funkciókat
kínál.
A rendelkezésre álló RDS szolgáltatás régiónként
eltérő lehet. Kérjük, fogadja el, hogy amennyiben
az Ön régiójában az RDS szolgáltatás nem áll
rendelkezésre, akkor a következő szolgáltatások
sem érhetők el.
A következő funkciók érhetők el, ha az RDS
szolgáltatás működik:
RDS mód kijelzés
Hasznos funkciók, mint pl. AF, TA, PTY elérhetők az RDS-sel (Rádió adatrendszer) rendelkező területeken.
397
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
TA Be/Ki
PTY Be/Ki
A [DISP] (PTY) gomb legalább 2 másodpercig
tartó lenyomásával ki-, illetve bekapcsolhatja a
PTY módot.
Programkeresés PTY alapján
Magyar
Programok kereshetők az eredetileg beállított PTY
alapján.
Nyomja meg a számgombokat [1] – [6]-ig
a PTY kiválasztásához PTY módban.
Programtípus Tartalomjegyzék
PTY
Csak közlekedési információk
(TA némítás)
Miközben egy olyan FM állomást hallgat, amelyen
éppen nincs közlekedési hírek, csavarja a [VOL]
gombot az óramutató járásával ellenkező irányba,
hogy 0 hangerőt állítson be. A közlekedési hírek a
TA hangerőszinten fog szólni.
NEWS
1
NEWS
2
SPEECH
3
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
A [BAND] megnyomásával ugyanazon PTY-ben
egy másik állomás kereshető.
Megjegyzés:
• Ha nincs megfelelő programtípusú állomás,
akkor a “NONE” felirat jelenik meg.
• A kívánt PTY 5 másodpercre jelenik meg.
• Az előre beállított tartalom változtatható.
Részletes PTY választás
meg a [] vagy a []
1 Nyomja
gombot a PTY kiválasztásához.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES








MUSIC 
SPORT 
SCIENCE 
EASY M 
WEATHER
RELIGION 
JAZZ

FOLK M 
NEWS

EDUCATE 
VARIED 
LIGHT M 
FINANCE 
PHONE IN 
COUNTRY 
DOCUMENT
AFFAIRS 
DRAMA 
POP M 
CLASSICS 
CHILDREN 
TRAVEL 
NATION M 
2 Nyomja meg a [BAND] gombot.
Elkezdődik a keresés.
Megjegyzés:
• A keresés leállításához nyomja meg a [BAND]
Az RDS egyéb funkciói
Kiemelt egyéb hálózat (EON)
398
Ha EON adatok foghatók, az EON kijelző
kigyullad és a TA és AF funkciók az alábbiak
szerint bővülnek.
TA:
Az aktuális és más hálózati állomásokról
származó közlekedési hírek is foghatók.
AF:
Az előre beállított RDS állomások frekvencialistája
EON adatokkal frissül.
Az EON lehetővé teszi a rádiónak, hogy
hatékonyabban kihasználja az RDS információt.
Folyamatosan frissíti az előre beállított állomások
AF listáját, beleértve azt is, amelyre éppen
hangolva van. Ha például az otthonától távol
rögzít egy állomást, később is tudja fogni
ugyanazt az állomást más frekvencián, illetve
egy másik állomást, amely ugyanazt a műsort
sugározza. Az EON továbbá nyomon követi
a helyben elérhető TP állomásokat is a gyors
hangolás érdekében.
CQ-C5355N
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Ha vészhelyzeti bejelentést sugároznak, a
készülék automatikusan arra az adásra vált
(akkor is, ha CD, MP3 vagy AUX módban van).
Vészhelyzeti bejelentés vételekor az “ALARM”
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Megjegyzés: A vészhelyzeti bejelentések TA
hangerőszinten hallhatóak. ( fent)
gombot.
• Ha nincs megfelelő programtípusú állomás,
akkor a “NONE” felirat jelenik meg.
Előre beállított PTY módosítása
Kívánsága szerint az eredeti PTY beállítások
módosíthatók.
1 Válassza ki a rögzítendő PTY tételt.
az általános rögzítési eljárást.
2 Kövesse
( 395. oldal)
PTY nyelvválasztás
A kijelzés nyelve módosítható. (Angol vagy Svéd)
( 410. oldal)
CQ-C5355N
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásoknál
Ha a TA mód aktív, akkor a következő funkciók
állnak rendelkezésre.
• Ha nem TP (Közlekedési program) állomást
fog, illetve gyenge vételt nyújtó TP állomásnál
a készülék a TP állomást automatikusan
megkeresi és a TA módra történő azonnali
átváltással fogja.
• Ha kereső hangolást hajt végre vagy APM-et,
akkor csak a TP állomásokat választja ki.
( 395. oldal: “Automatikus előrebeállítás
memória (APM)”)
• A TA keresés azt eredményezi, hogy amikor
elkezdődnek a közlekedési hírek, akkor
a készülék, bármilyen módban van is,
automatikusan rádió módba kapcsol és a
közlekedési híreket kezdi el sugározni. Amikor
a közlekedési hírek befejeződnek, akkor a
készülék automatikusan visszaáll az előző
módba. (TA készenléti mód)
(PTY: PROGRAMTÍPUS)
TA
(TA: KÖZLEKEDÉSI HÍREK)
A [TA] gomb megnyomása be-, illetve kikapcsolja
a TA módot.
(Alapbeállítás: OFF (KI))
399
CD-lejátszó
Címke oldal
3
Csukja be az előlap lemezt kézzel.
Megjegyzések:
• Az egység felismeri a lemezt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
Lemez kiadása
CD mód kijelzés
Nyomja meg az [OPEN] gombot.
Nyomja meg a [] gombot és vegye ki a lemezt.
Csukja be az előlap lemezt kézzel.
Zeneszám kiválasztás
[] (TRACK): Következő zeneszám
[] (TRACK): Előző zeneszám (nyomja
meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
Szünet
Nyomja meg a [] gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás
Ismétlés
Kigyullad, ha lemez van betöltve.
Zeneszám sorszáma
400
4
Válassza ki a kívánt részt.
CQ-C5355N
Idő
Magyar
(DISP: Kijelző)
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez cím
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha a szöveg legfeljebb 8 karakterből áll,
a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ a lemezen, a “NO TEXT”
(nincs szöveg) kerül kijelzésre.
Óra idő
A kijelzés
kikapcsolva
Véletlen sorrendű lejátszás
Minden elérhető zeneszám véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes zeneszámok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Ismétlő lejátszás
CD-lejátszó
[] (Kiadás)
Lemeznév/
Műsorszám cím
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Műveleti folyamat
Megjegyzés: Néhány másodpercbe telhet,
hogy elkezdje a lejátszást.
Kijelzés váltása
meg az [OPEN] gombot az
1 Nyomja
előlap lemez kinyitásához.
lemezt a nyomtatott oldalával felfelé
2 Ahelyezze
be.
Játékidő
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés,
ismétlés
Ha a lemezt már betöltötte, nyomja meg a
[SOURCE] gombot a CD mód kiválasztásához.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Csak a távirányítón
elérhető funkciók
Figyelmeztetés
• Ez a készülék nem támogatja a 8 cm lemezeket.
• Ne helyezzen be lemezt, ha a
kijelzés világít,
mivel azt már megtették.
• Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket. ( 418. oldal)
• Ne használjon védőburkolatos lemezeket, vagy címkével ellátottakat.
• Ahhoz, hogy elkerülje az előlap lemez sérülését,
amikor nyitva van, ne nyomja lefelé, illetve ne
helyezzen rá semmiféle tárgyat.
• Ne tegye oda az ujját vagy a kezét az előlap
lemezhez, mert az becsípheti.
• Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemez nyílásba.
• Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD adathordozókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című fejezetet ( 418. oldal).
• Előfordulhat, hogy a CD-DA és MP3/WMA adatokat
egyaránt tartalmazó lemez lejátszása nem történik
meg rendesen.
Megtörténik az aktuális zeneszám ismételt
lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Közvetlen elérés
Egy műsorszám közvetlenül kiválasztható.
Példa: 10. műsorszám
1 Nyomja meg a [#] (NUMBER) gombot.
2 Nyomja meg a [1] [0] gombot.
3 Nyomja meg a [SET] gombot.
Megjegyzések:
• A közvetlen kiválasztás felfüggesztéséhez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• A véletlen, ismétlő és pásztázó lejátszás
megszakad, ha megnyomja a [#] gombot.
CQ-C5355N
401
MP3/WMA lejátszó
Óra idő
Ha a mappa neve jelenik meg:
TAG ON: A lemez címe jelenik meg.
TAG OFF: A mappa neve jelenik meg.
Ha a fájlnév jelenik meg:
TAG ON: A címe/művész neve jelenik meg.
TAG OFF: A fájlnév jelenik meg.
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez cím
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha a szöveg legfeljebb 8 karakterből
áll, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ a lemezen, a “NO TEXT”
(nincs szöveg) kerül kijelzésre.
• ID3/WMA tag (címke) információnál kijelzett az
album neve és címe/művész neve.
Mappaválasztás
3 Csukja be az előlap lemezt kézzel.
Megjegyzések:
• Az egység felismeri a lemezt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
Szünet
Nyomja meg a [] gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Fájltípus
Mappa szám
Kigyullad, ha lemez van betöltve.
Fájl sorszáma
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (TRACK): Következő fájl
[] (TRACK): Előző fájl (nyomja meg
kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
Véletlen sorrendű lejátszás
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Véletlen sorrendű lejátszás,
keresés, ismétlés
Fájlválasztás
Nyomja meg az [OPEN] gombot.
Nyomja meg a [] gombot és vegye ki a
lemezt.
Csukja be az előlap lemezt kézzel.
MP3/WMA
mód kijelzés
Mappanév
(Albumnév*)/Fájlnév
(cím és az előadó
neve*)
[] (FOLDER): Következő mappa
[] (FOLDER): Előző mappa
Címke oldal
CQ-C5355N
(Adatbeolvasás)
4 Válassza ki a kívánt részt.
Lemez kiadása
402
(Alapbeállítás)
A kijelzés kikapcsolva
[] (Kiadás)
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű
lejátszás
Ismétlés
Mappa véletlen
sorrendű lejátszása,
ismétlése, keresése
Játékidő
Csak a
távirányítón
elérhető funkciók
Műveleti folyamat
Megjegyzés: Néhány másodpercbe telhet,
hogy elkezdje a lejátszást.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [3] (SCROLL)
gombot legalább 2 másodpercig.
Mappa véletlen sorrendű lejátszása
Minden fájl az aktuális mappában véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [4]
(RANDOM) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes fájlok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Közvetlen elérés
A jelenlegi mappában közvetlenül kiválasztható a
fájl.
Példa: 10. fájl
1 Nyomja meg a [#] (NUMBER) gombot.
2 Nyomja meg az [1] [0] gombot.
3 Nyomja meg a [SET] gombot.
Mappa pásztázó lejátszása
A soron következő mappától kezdve megtörténik
az egyes mappákban lévő első fájl első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5] (SCAN)
gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Mappa ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális mappa ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [6] (REPEAT) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa lenyomva.
MP3/WMA lejátszó
meg az [OPEN] gombot az
1 Nyomja
előlap lemez kinyitásához.
lemezt a nyomtatott oldalával felfelé
2 Ahelyezze
be.
*ID3/WMA Tag beállítás
Magyar
Ha a lemezt már betöltötte, nyomja meg
a [SOURCE] gombot az MP3/WMA mód
kiválasztásához.
Mappa/Fájl
(DISP: Kijelző)
Figyelmeztetés
• Ez a készülék nem támogatja a 8 cm lemezeket.
• Ne helyezzen be lemezt, ha a
kijelzés világít,
mivel azt már megtették.
• Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket. ( 418. oldal)
• Ne használjon védőburkolatos lemezeket, vagy
címkével ellátottakat.
• Ahhoz, hogy elkerülje az előlap lemez sérülését,
amikor nyitva van, ne nyomja lefelé, illetve ne
helyezzen rá semmiféle tárgyat.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Kijelzés váltása
• Ne tegye oda az ujját vagy a kezét az előlap
lemezhez, mert az becsípheti.
• Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemez nyílásba.
• Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD adathordozókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című fejezetet ( 418. oldal).
• Előfordulhat, hogy a CD-DA és MP3/WMA adatokat
egyaránt tartalmazó lemez lejátszása nem történik meg
rendesen.
• Olvassa el a “Megjegyzés az MP3/WMA formátummal
kapcsolatban” című fejezetet ( 404. oldal).
Megjegyzések:
• Egy mappa kiválasztásához írjon be egy számot
a [#] gomb kétszeri megnyomása után.
• A közvetlen kiválasztás felfüggesztéséhez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• A véletlen, véletlen mappa, keresés,
mappakeresés, ismétlés, mappaismétlés
üzemmódok megszakadnak, ha megnyomja a
[#] gombot.
CQ-C5355N
403
MP3/WMA lejátszó
Megjegyzés: Ehhez az egységhez nem
mellékelnek MP3/WMA kódoló és CD-író
szoftvert.
Az MP3/WMA fájlok készítésének
emlékeztető pontjai
Közös
• Magas bitráta és nagy mintavételi frekvencia
ajánlott a kiváló hangminőséghez.
• A VBR (Változó bitráta) nem ajánlott, mert
helytelen lesz a lejátszási idő kijelzése és a hang
ugrálhat.
• A lejátszott hang minősége a kódolási
körülményektől függően eltérő lehet. Részletes
információért nézze át saját kódoló és író
szoftverének használati utasítását.
MP3
• Ajánlott a bitráta beállítása “128 kbps vagy
több”, illetve ”rögzített” értékre.
WMA
• Ajánlott a bitráta beállítása “64 kbps vagy több”,
illetve ”rögzített” értékre.
• Annak érdekében, hogy a készülék lejátssza a
WMA fájlokat, ne állítsa őket másolásvédettre.
Figyelmeztetés
Soha ne adjon “.mp3”, vagy “.wma”
fájlkiterjesztést olyan fájlnak, amely nem
MP3/WMA formátumú. Ez nemcsak a
hangszóróban eredményezhet zajt, ami a
hangszórót rongálja, hanem a hallását is
károsíthatja.
Kijelzett tételek
• CD-TEXT
Lemez címe
Zeneszám címe
• MP3/WMA
Mappa neve
Fájl neve
• MP3 (ID3 tag)
Album neve
Címe/művész neve
• WMA (WMA tag)
Album neve
Címe/művész neve
Megjeleníthető karakterek
• A mappa/fájlnevek megjelenítési hossza:
legfeljebb 32 karakter. (A Unicode-dal megadott
fájl és mappanevek fele olyan hosszúak
lehetnek.)
• A fájlok és mappák elnevezése az egyes
fájlrendszerek szabványának megfelelően
történik. A részletekért tekintse meg a CD-író
szoftver utasításait.
• Az ASCII karakterkészlet és a speciális
karakterek minden nyelven megjeleníthetőek.
• Egyes cirill betűs Unicode karakterek is
megjeleníthetők.
Az ASCII karakterkészlet
A-tól Z-ig, a-tól z-ig, 0-tól 9-ig a számjegyek és a
következő szimbólumok:
(szóköz) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \
]ˆ_`{|}~
Különleges karakterek
ÀÁÂÃÅàáâãå
Ää
ÒÓÔÕÖòóôõö
ÙÚÛÜùúûü
Megjegyzés:
• Némely szoftver esetében, amellyel az MP3/
WMA formátumú fájlokat kódolták, előfordulhat,
hogy a karakterek nem jelennek meg helyesen.
• A nem megjeleníthető karakterek és
szimbólumok csillaggá ( ) lesznek átalakítva.
• A fájlnevet tanácsos 8-nál kevesebb karakterből
megadni (a fájlkiterjesztés kivételével).
A Windows Media és a
Windows embléma védjegyek,
illetve a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más
országokban/régiókban.
Szerzői jog
Nincs garancia
A szerzői jogi törvény alapján, a szerzői jog
tulajdonosának engedélye nélkül tilos az olyan,
szerzői jog által védett anyagok másolása, terjesztése
és kiadása, mint például a zene, kivéve ha az saját,
személyes szórakoztatására történik.
A fenti leírás megfelel 2006 szeptemberi
vizsgálatainknak. Nincs garancia az MP3/WMA
fájlok lejátszására és megjelenítésére.
• Ajánlott annak a lehetőségnek a minimalizálása,
hogy olyan lemezt készítsen, amelyen CD-DA
és MP3/WMA fájlok is vannak rögzítve.
• Ha az MP3 vagy WMA fájlokat tartalmazó lemez
CD-DA fájlokat is tartalmaz, akkor a dalokat
vagy nem tudja a kívánt sorrendben lejátszani,
vagy egyáltalán nem tudja lejátszani.
• Ha MP3 adatok és WMA adatok vannak
ugyanazon a lemezen, akkor használjon külön
mappát az egyes adattípusokhoz.
• Ne rögzítsen az MP3/WMA fájlokon kívül más fájlokat
és szükségtelen mappákat egyazon lemezre.
• Az MP3/WMA fájlokat a következőkben bemutatott
szabályok szerint kell hozzáadni és meg kell feleltetni
az egyes fájl rendszerre vonatkozó szabályoknak.
• A fájlformátumtól függően “.mp3” vagy “.wma”
fájlkiterjesztést kell adni az egyes fájloknak.
• Bizonyos CD-írókkal vagy író programokkal
rögzített MP3/WMA fájlok lejátszása és a
fájlokra vonatkozó információk kijelzése során
problémákkal találkozhat.
• A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
• Bár a többmenetes (Multi-session) lemezírás
támogatott, a lemez egyszerre (Disc-at-Once)
írása ajánlott.
Támogatott fájlrendszerek
CD-média
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO
9660, Joliet, Romeo
Megjegyzés: Az Apple HFS, UDF 1.50, vegyes
módú CD és CD Extra nem támogatott.
USB eszköz
Fájlrendszer: FAT12/16/32
Tömörítési formátumok
(Javaslat: “Az MP3/WMA fájlok készítésének emlékeztető pontjai” az előző oldalon)
Tömörítési rendszer
Bitráta
VBR
Mintavételi frekvencia
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Igen
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
* A WMA 9 Professional/LossLess/Voice nem támogatott.
Mappa kiválasztási sorrend/fájl lejátszási sorrend
Fájlok/Mappák maximális száma
• A fájlok maximális száma:
CD-média: 999
USB eszköz: 65 535
• Fájlok maximális száma egy mappán belül
CD-média: 255
USB eszköz: 999
• Maximális mappamélység: 8
• A mappák maximális száma: 255 (A
gyökérkönyvtárral együtt.)
Megjegyzés:
• A fájlok vagy a mappák, vagy a fájlhierarchia
mélységének csökkentésével rövidítheti az
adatolvasás és lejátszás közötti időtartamot.
• Ez a készülék az MP3/WMA fájlok jelenlététől
vagy hiányától függetlenül számolja a mappák
számát.
• Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz
semmiféle MP3/WMA fájlt, akkor a soron
következő MP3/WMA fájl kerül lejátszásra.
• A lejátszási sorrend ugyanazon lemez
használata esetén is különbözhet más MP3/
WMA lejátszókétól.
• A "ROOT" felirat jelenik meg a kijelzőn a
gyökérkönyvtár nevének kijelzésére.
• Az USB memórián található üres mappák nem
számítanak.
• Az USB-memóriától függően a számok
lejátszási sorrendje eltérhet a számok tárolási
sorrendjétől.
CD-média
1
CQ-C5355N
Gyökérkönyvtár
(Gyökérkönyvtár)
2
Mappaválasztás
Sorrendben 1
8
4
Fájlválasztás
Sorrendben
3
5
6
8
7
Fa 1
Fa 2
Fa 3
Fa 4
Fa 8 (Max.)
USB eszköz
Gyökérkönyvtár
(Gyökérkönyvtár)
1
Mappaválasztás
Sorrendben 1
2
5
Fájlválasztás
Sorrendben
3
4
5
Fa 1
404
Magyar
* Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia a
Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyével.
MP3/WMA fájlok rögzítése CD-re/USB eszköz
MP3/WMA lejátszó
Az MP3* (MPEG Audio Layer-3) és a WMA
(Windows MediaTM Audio) digitális audió tömörített
formátumok. Az előbbit az MPEG (Motion Picture
Experts Group), az utóbbit pedig a Microsoft
Corporation fejlesztette ki. Ezeket a tömörítési
formátumokat alkalmazva, kb. 10 zenei CD
tartalmát tudja egyetlen CD-re rögzíteni (Ezek
a számok 650 MB-os CD-R vagy CD-RW-re
olyan rögzített adatokra vonatkoznak, amelyeket
128 kbps bitrátánál és 44,1 kHz mintavételi
frekvenciával rögzítettek).
Kijelzési információk
Megjegyzés az MP3/WMA formátummal kapcsolatban (folytatás)
Megjegyzés az MP3/WMA formátummal kapcsolatban
Mi az az MP3/WMA?
Fa 2
Fa 3
Fa 4
Fa 5
CQ-C5355N
Fa 8 (Max.)
405
USB (MP3/WMA)
Megjegyzés:
2 Nyissa ki az USB-csatlakozó fedlapját.
Mappa/Fájl
(Alapbeállítás)
Mappanév
(Albumnév*)/Fájlnév
(cím és az előadó
neve*)
Óra idő
USB hosszabbító kábel (USB 2.0, nem tartozék)
[] (TRACK): Következő fájl
[] (TRACK): Előző fájl (nyomja meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
Szünet
Nyomja meg a [] gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
USB eltávolítás
Távolítsa el az USB-memóriát és az USB
hosszabbító kábelt.
USB-memória
(nem tartozék)
A típusú apa
USB mód
kijelzés
Megjegyzés: A készülék által felismert MP3/WMA
fájlokat a készülék automatikusan lejátssza.
406
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű
lejátszás
Ismétlés
Mappa véletlen
sorrendű lejátszása,
ismétlése, keresése
CQ-C5355N
Megjegyzések:
• Ne hagyja az USB-eszközt hosszú ideig az
autóban, mert felforrósodhat.
• A piszok és por az USB-csatlakozóba való
bejutásának megakadályozása érdekében tegye
fel a fedelet, ha nem használja a csatlakozót.
Fájltípus
Mappa szám
Kigyullad, ha USB-eszköz van betöltve.
Fájl sorszáma
Véletlen sorrendű lejátszás
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül
lejátszásra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Megjegyzések:
• Ha csatlakoztatja (eltávolítja) az USB-memóriát,
vegye le a készülék hangerejét.
• A kábelek csatlakoztatásakor ellenőrizze, hogy a
csatlakozó teljesen csatlakozik a bemenethez.
• Lehet, hogy a készülék nem működik
megfelelően, ha nem USB szabványú kábelt
használ, vagy ha a kábel teljes hossza több mint
5 m.
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés,
ismétlés
Fájlválasztás
készülékhez.
Csak a
távirányítón
elérhető funkciók
Műveleti folyamat
Mappaválasztás
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Mappa véletlen sorrendű lejátszása
Minden fájl az aktuális mappában véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [4]
(RANDOM) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes fájlok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Közvetlen elérés
A jelenlegi mappában közvetlenül kiválasztható a
fájl.
Példa: 10. fájl
1 Nyomja meg a [#] (NUMBER) gombot.
2 Nyomja meg az [1] [0] gombot.
3 Nyomja meg a [SET] gombot.
Ha a mappa neve jelenik meg:
TAG ON: A lemez címe jelenik meg.
TAG OFF: A mappa neve jelenik meg.
Ha a fájlnév jelenik meg:
TAG ON: A címe/művész neve jelenik meg.
TAG OFF: A fájlnév jelenik meg.
Magyar
(Adatbeolvasás)
4 Válassza ki a kívánt részt.
USB hosszabbító kábellel
3 Egy
csatlakoztassa az USB-memóriát a
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [3] (SCROLL)
gombot legalább 2 másodpercig.
Játékidő
A kijelzés kikapcsolva
[] (FOLDER): Következő mappa
[] (FOLDER): Előző mappa
*ID3/WMA Tag beállítás
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez cím
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha a szöveg legfeljebb 8 karakterből
áll, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ a lemezen, a “NO TEXT”
(nincs szöveg) kerül kijelzésre.
• ID3/WMA tag (címke) információnál kijelzett az
album neve és címe/művész neve.
Mappa pásztázó lejátszása
A soron következő mappától kezdve megtörténik
az egyes mappákban lévő első fájl első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5] (SCAN)
gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra.
Mappa ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális mappa ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [6] (REPEAT) gombot
legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
Visszavonáshoz nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
USB (MP3/WMA)
meg a [SOURCE] gombot az
1 Nyomja
USB mód kiválasztásához.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
(DISP: Kijelző)
• Ez a készülék az USB-memórián tárolt MP3/WMA
fájlokat játssza le.
• iPod csatlakoztatása az USB-csatlakozóhoz nem
támogatott. iPod csatlakoztatásához használja az opcionális
adaptert (Közvetlen kábel az iPodhoz: CA-DC300N) az iPod
a Rendszercsatlakozóhoz való csatlakoztatásához.
• Mentse el fontos adatait a csatlakoztatás előtt. Nem vállalunk
felelősséget semmiféle adatvesztésért.
• Olvassa el a “Kompatibilis USB-eszközök” című
fejezetet ( 386. oldal).
• Tekintse meg a “Megjegyzés az MP3/WMA formátummal
kapcsolatban” című fejezetet ( 404. oldal).
• Az 1 000 percet meghaladó játékidejű fájl lejátszása nem
történik meg helyesen a zeneszám végéig.
• Ne csatlakoztasson USB-eszközt közvetlenül a
készülékhez. Ha az USB-eszköz közvetlenül a
készülékhez csatlakozik, és baleset vagy hirtelen fékezés
történik, a vezető vagy az utas hozzáütődhet az USBeszközhöz, és megsérülhet.
• Az USB-eszközt egy szabványos USB hosszabbító kábelen
(5 m vagy kevesebb) csatlakoztassa az autós audiorendszerhez.
• Helyezze el úgy az USB-eszközt és az USB hosszabbító
kábelt, hogy ne akadályozzák a vezetésben.
• Csak USB-memóriát vagy USB-s zenelejátszót csatlakoztasson
a készülékhez. Ne csatlakoztasson több eszközt az USBcsatlakozóhoz. A több eszköz több energiát igényel, és ez
túlmelegedéshez vezethet és füstöt okozhat.
Kijelzés váltása
Figyelmeztetés
Megjegyzések:
• Egy mappa kiválasztásához írjon be egy számot
a [#] gomb kétszeri megnyomása után.
• A közvetlen kiválasztás felfüggesztéséhez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• A véletlen, véletlen mappa, keresés,
mappakeresés, ismétlés, mappaismétlés
üzemmódok megszakadnak, ha megnyomja a
[#] gombot.
CQ-C5355N
407
Audió beállítás
Az egyes hangszórók beállítása
mód kiválasztásához.
beállításhoz forgassa
3 Aa [VOL]
gombot az
Audió menü kijelzés
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
408
Megjegyzések:
• A beállítható tételek sorrendje és tartalma a
csatlakoztatott eszközök állapotától függően
eltérő lehet. További információkért lásd
a Rendszerfejlesztési kézikönyv vagy a
csatlakoztatni kívánt készülék használati
utasítását.
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem történik
művelet az audió beállítások menüben
(2 másodpercig a hangerő-beállításban,
10 másodpercig az SQ (hangminőség)
beállításban), akkor a kijelzés visszatér
alaphelyzetbe.
• A hangerőt a főegység [VOL] gombja
használatával közvetlenül is beállíthatja. ( 391.
oldal)
• Lásd a 393. oldalt az SQ előbeállítás
behívásához.
• Ha bekapcsolja az SRS WOW funkciót,
a következő funkciók automatikusan
kikapcsolnak:
· SQ
· Mélyhang-beállítás
· Balansz/hangerő beállítás
CQ-C5355N
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás: 18)
: Fel
: Le
( 393. oldal)
(Beállítható frekvencia:
12 dB – 12 dB (2 dB
lépésköz))
Beállítási tartomány:
SRS WOW be-/kikapcsolás
SQ alacsony/
mély:
SQ közép:
(Beállítási tartomány: On/Off (be/ki), Alapbeállítás:
Off (Ki))
: On (Be)
: Off (Ki)
SQ magas:
Lásd a 392. oldalt az SRS WOW beállításához.
Mélyhang beállítás
Balansz beállítás
(Beállítási tartomány: 12 dB – 12 dB, 2 dB-es
lépésköz, Alapbeállítás: Mély 0 dB)
: Fel
: Le
Magashang beállítás
(Beállítási tartomány: 12 dB – 12 dB, 2 dB-es
lépésköz, Alapbeállítás: Magas 0 dB)
: Fel
: Le
Megjegyzés: Ne aktiválja az SQ-t és a
Mély/Magas funkciókat egyszerre, mert ez
hangtorzulást okozhat.
±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,
200 Hz)
±12 dB (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,
3 kHz)
±12 dB (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,
15 kHz)
Magyar
meg a [VOL] (PUSH SEL:
2 Nyomja
Kiválaszt) gombot a beállítani kívánt
SQ beállítás
(Beállítási tartomány: L (bal) 15-től R (jobb) 15-ig
és Közép, Alapbeállítás: Közép)
: Jobb oldal
hangsúlyozott
: bal oldal
hangsúlyozott
Első/hátsó balansz beállítás
(Beállítási tartomány: R (hátul) 15-től F (elöl) 15-ig
és Közép, Alapbeállítás: Közép)
: Első rész
hangsúlyozott
: Hátsó rész
hangsúlyozott
Audió beállítás
gombot a menü
megnyitásához.
Hangerő-beállítás
Audió menü kijelzés (folytatás)
meg a [VOL]
1 Nyomja
(PUSH SEL: Kiválaszt)
CQ-C5355N
409
Funkciók beállítása
mód kiválasztásához.
beállításhoz forgassa
3 Aa [VOL]
gombot az
Funkció menü kijelzés
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Megjegyzések:
• A beállítható tételek sorrendje és tartalma a
csatlakoztatott eszközök állapotától függően
eltérő lehet. További információkért lásd
a Rendszerfejlesztési kézikönyv vagy a
csatlakoztatni kívánt készülék használati
utasítását.
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem működtetik
a kezelőszerveket a funkció menüben, a kijelző
visszatér normál üzemmódba.
Külső némítás
A kijelzőn megjelenítheti vagy elrejtheti a
bemutató képernyőt.
: Be (Alapbeállítás)
A zaj szintje jelentősen csökken, ha egy FM adó
jelét csak gyengén lehet fogni.
: MONO ON
: Ki
Megjegyzés: A főegységen vagy a távvezérlőn
egy gombot megnyomva a felhasználó bezárhatja
a bemutató képernyőt 20 másodpercig,
és bekapcsolt bemutató mód mellett is
engedélyezheti a kiválasztott műveletet.
: MONO OFF
(Alapbeállítás)
Hangolás helyi állomásra (rádió
mód)
Állomáskeresés alkalmával kizárólag a jól fogható
állomások érzékelése történik.
: LOCAL ON
: LOCAL OFF
(Alapbeállítás)
Régió (REG) mód (FM mód)
Az AF, Legjobb állomás keresés és PI keresés
kiválasztási tartományát módosíthatja.
: A frekvencia
csak a régión belüli
programokra változik
meg.
: A régión kívüli
programokra a
frekvencia szintén
megváltozik.
(Alapbeállítás)
Megjegyzés: Ha a REG módot OFF (Ki) értékről
ON (Be) értékre állítják vagy vissza, az AF mód
automatikusan bekapcsol.
PTY nyelvválasztás (RDS mód)
: Angol (English)
(Alapbeállítás)
Kijelző színének kiválasztása
Kiválaszthatja a kijelző színét:
Alapbeállítás: OCEAN (vízkék)
Lehetőségek: OCEAN (vízkék), SKY (égkék),
FOREST (zöld), ORANGE (borostyán), FIRE
(piros), PINK (mélyrózsaszín), ROSE (rózsaszín),
STORM (7 szín)
OCEAN
(vízkék)
Az aktuális jelforrást elnémíthatja, ha a Panasonic
navigációs rendszer hangos iránymutatást ad,
illetve ha kihangosítja a telefont az autóban.
(Beállítási tartomány: 0 - 2, OFF (Ki))
LV0 : Nincs hang (Alapbeállítás)
LV1 : Csökkentés 15 lépésben
LV2 : Csökkentés 10 lépésben
OFF : Változatlan
Ha a külső némítás akív
(Példa: MUTE LV0)
AUX1 átugrás
Magyar
meg a [VOL] (PUSH SEL:
2 Nyomja
Kiválaszt) gombot a beállítani kívánt
Bemutató
Ha az AUX1 bemenetet nem használják, az AUX1
mód átugrásra kerül jelforrás kiválasztásakor.
: Be (Átugrás letiltva.)
(Alapbeállítás)
: Ki (Átugrás
engedélyezve.)
ACC kiválasztása
ORANGE
(borostyán)
STORM
(7 szín)
Kulcsszín kiválasztása
Kiválaszthatja a kulcsszínt.
Alapbeállítás: GREEN (zöld)
Lehetőségek: GREEN (zöld), RED (piros)
: Zöld (Alapbeállítás)
ACC ON:
• A lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
• Az óra még a készülék kikapcsolt állapotában is
kijelezhető.
: Állítsa ON állásba,
ha autójának
van ACC állása a
gyújtáskapcsolón.
: Állítsa OFF
állásba, ha autójának
nincs ACC állása a
gyújtáskapcsolón.
(Alapbeállítás)
Funkciók beállítása
SEL: Kiválasztás)
gombot legalább
2 másodpercig,
hogy megnyissa a
menüképernyőt.
FM monó vétel (FM mód)
Funkció menü kijelzés (folytatás)
lenyomva
1 Tartsa
a [VOL] (PUSH
: Piros
Figyelmeztetés
Elnémítás/Lehalkítás
Elnémítás és csillapítás közül választhat.
: Hangerőcsökkentés
10 lépésben
• Bizonyosodjon meg arról, hogy az OFF
tételt választja, ha az autónak nincs
ACC állása az indítókapcsolóján. Ennek
elmulasztása az akkumulátor lemerülését
eredményezheti.
: Svéd (Swedish)
: Hang kikapcsolása
(Alapbeállítás)
410
CQ-C5355N
CQ-C5355N
411
Hibaelhárítás
Probléma
Nincs áramellátása
a készüléknek
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A feszültség kábel (akkumulátor, bekapcsolás és földelés) helytelenül
van bekötve.
 Ellenőrizze a bekötést.
Balansz/Fokozatos lehalkító beállítása nem megfelelő.
 Állítsa be újra a balanszt/hangerőszintet.
Nem jön hang a
hangszóró(k)ból.
Kiégett a biztosíték.
 Szüntesse meg a biztosíték kiégésének okát és cserélje ki a
biztosítékot egy újra. Forduljon a kereskedőjéhez.
A MUTE (elnémítás) ON-ra (be) van állítva.
 Állítsa a MUTE tételt OFF-ra (ki).
Zaj
A motor
működésével
összefüggésben
zaj keletkezik a
készülékben.
Generátorzaj jön az autóból.
 Cserélje meg a bekötési pontját.
 Szereljen fel egy zajszűrőt.
Némely művelet
nem végrehajtható.
Különleges módokban, mint pl. a menü módban némely művelet nem
hajtható végre.
 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást és kapcsolja ki az
üzemmódot. Ha a készülék még mindig működésképtelen, akkor
forduljon a kereskedőjéhez.
CQ-C5355N
A jobb és bal oldali hangszóró kábelezése fel lett cserélve.
 Ellenőrizze, hogy a bekötési diagrammnak megfelelő-e a
kábelezés.
A hangmező nem
tiszta sztereó
módban.
A középhangok
nem stabilak.
A hangszórók jobb és bal oldali csatornájánál a plusz és a mínusz pólus
fordítva lett csatlakoztatva.
 Ellenőrizze, hogy a bekötési diagrammnak megfelelő-e a
kábelezés.
Akaratlanul
megszűnik
az egység
áramellátása.
A biztonsági eszköz működésbe lép.
 Forduljon a kereskedőjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott
Panasonic szervizközponthoz.
Gyenge vétel vagy
zaj.
Elektromágneses hullámgenerátor, mint pl. mobiltelefon van a készülék
vagy elektromos vezetékei közelében.
 Tartsa távol az elektromágneses hullámot gerjesztő eszközt,
mint pl. mobiltelefont a készüléktől vagy annak elektromos
vezetékeitől. Ha a zaj ennek ellenére nem szűnik meg,
akkor az az autó vezetékeinek sérüléséből ered, forduljon a
kereskedőjéhez.
A földelés érintkezése gyenge.
 Ellenőrizze, hogy a földelés vezetéke biztonságosan van-e
csatlakoztatva a karosszéria festetlen részéhez.
412
A jobb és bal oldali
hangcsatorna
felcserélődött.
A hangszóróvezetékek bekötése nem helyes vagy megszakadt, illetve
gyenge az érintkezés.
 Ellenőrizze, hogy a bekötési diagrammnak megfelelő-e a
kábelezés. (Beszerelési utasítások)
Rádió
Közös
Nincs hang.
Szakadás, rövidzárlat, gyenge érintkezés vagy rossz kábelezés van a
hangszóró bekötésében.
 Ellenőrizze a bekötést.
Magyar
• A normálistól eltérő jelenségek jelentkezésekor ne
használja a készüléket, például, ha nincs hangja,
füstöl, vagy kellemetlen szagot bocsát ki, mert
ilyenkor tűz vagy áramütés fordulhat elő. Azonnal
hagyja abba a készülék használatát és forduljon a
kereskedőjéhez.
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket, mert ez veszélyes.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Az antenna beszerelése vagy az antennakábel bekötése hibás.
 Ellenőrizze, hogy az antenna rögzítési helye és bekötése helyese. Ellenőrizze továbbá, hogy az antenna földelés szorosan van-e
rögzítve a karosszériához.
Nincs feszültségellátása az antenna-erősítőnek (amikor fóliaantennát
stb. használ).
 Ellenőrizze az antenna tápkábel bekötését.
A sztereó FM adás
csak monóban szól.
A MONO üzemmód az aktív
 Kapcsolja ki a MONO üzemmódot.
Csak az erős jelű
állomásokat veszi a
készülék.
A LOCAL üzemmód az aktív
 Kapcsolja ki a LOCAL üzemmódot.
Az előre beállított
állomások száma
kevesebb mint 6.
A fogható állomások száma kevesebb mint 6.
 Menjen olyan területre ahol a fogható állomások száma
maximális és próbálja meg az előrebeállítást.
Az előre beállított
állomásokat nem
lehet tárolni.
Az akkumulátor kábelének érintkezése gyenge vagy az akkumulátor
kábele nem mindig kap feszültséget.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábele szorosan rögzített-e és
állítsa be újra az állomásokat.
CQ-C5355N
Hibaelhárítás
Ellenőrizze az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor
ajánlott a készülék átadása a legközelebbi hivatalos
Panasonic márkaszerviznek. A terméket csak képzett
szakember javíthatja. Tekintse meg a szakember általi
ellenőrzésre és javításra vonatkozó pontokat. A Panasonic
nem vállal felelősséget semmi olyan balesetért, amely a
készülék ellenőrzésének elmulasztásából vagy ellenőrzése
utáni saját kezű javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dőltbetűkkel vannak jelezve a
lent található "Lehetséges megoldás" című részben,
mert azok különösen veszélyesek lehetnek a
felhasználók számára, ha saját maguk végzik.
Probléma
Figyelmeztetés
Közös (folytatás)
Ha valami gyanúsat észlel
413
Hibaelhárítás
Amikor programok között állomást vált, a készülék nem tudja fogni a
PTY kódot.
 A megfelelő programot megkeresi és miután a megfelelő PTY
kódot fogja, ráhangolódik. Ezért várjon egy kicsit.
“NONE” jelenik
meg a PTY-t
választva.
Valamely meghatározott PTY programot nem tudja fogni. Az Ön
területén nincs sugárzása a kívánt programnak.
 Válasszon más PTY-t, vagy várjon addig amíg a kívánt program
elkezdődik.
Az óra idő (CT)
nem pontos.
Ha az egységen fogott állomás által sugárzott idő nem megfelelő Önnek
vagy az egység olyan állomást fog, amely nem sugároz időt.
 Fogjon olyan állomást, amelyen a sugárzott idő megfelel az Ön
régiójának, vagy manuálisan állítsa be az időt.
AF állomást nem
tud fogni, még
akkor sem, ha az AF
kijelzés kigyullad.
A vételi körülményekben kevés különbség van az aktuális állomás és az
AF állomások között. Az AF lista frissítése sikertelen.
 Várjon amíg az AF lista sikeresen frissül. Nem stabil vétel esetén
hangoljon kézzel az állomásra.
Hangugrás és zaj
Rezgésnek
köszönhető
hangugrás
A lemez fordítva lett betéve.
 Helyezze be helyesen a lemezt.
Anyaghiba vagy idegen tárgy van a lemezen.
 Távolítsa el az idegen tárgyat vagy használjon ép lemezt.
Anyaghiba vagy idegen tárgy van a lemezen.
 Távolítsa el az idegen tárgyat vagy használjon ép lemezt.
Az egység nem biztonságosan rögzített.
 Rögzítse az eszközt a konzoldobozban.
Az egység első-hátsó irányban 30 foknál nagyobb szögben van megdöntve.
 Állítsa be a szöget 30 fokra vagy kevesebbre.
Nincs lejátszás
vagy a lemezt
kidobja
A lemezen nem lejátszható formátumú adatok vannak.
 A lejátszható zenei adatok érdekében tekintse át az MP3/WMAról szóló leírást, kivéve a CD-DA (pl. zenei CD) esetét.
A CD-R/RW
lemezek,
amelyeket más
eszköz lejátszik,
nem játszhatók le
ezen a készüléken.
Némely CD-R/RW lemez lejátszhatósága függ az adathordozó, író
program és CD-író kombinációjától, még akkor is, ha ezek a CD-R/RW
lemezek lejátszhatóak más eszközökön, mint pl. PC-n.
 Azután, hogy áttekintette a MP3/WMA-ról szóló leírást, készítsen
CD-R/RW lemezeket más adathordozó, író program és CD-író
kombinációján.
Hangugrás és zaj
Magyar
A fogott állomás
PTY-je különbözik
attól, amelyet már
beállított.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Anyaghiba vagy idegen tárgy van a lemezen.
 Távolítsa el az idegen anyagot, vagy használjon ép lemezt. MP3/
WMA esetén lásd az MP3/WMA leírást.
VBR (Változó bitráta) fájlok lejátszása a hang ugrálását okozhatja.
 Játsszon le nem VBR fájlokat.
Az USB-eszköz és az USB hosszabbító kábel nem csatlakozik
megfelelően.
 Csatlakoztassa az USB-eszközt és az USB hosszabbító kábelt
megfelelően.
A zenét nem
játssza le a
készülék akkor
sem, amikor
az USB-eszköz
csatlakoztatva van.
Nincs olyan formátumú zene a készüléken, amelyet le lehet játszani.
 Ellenőrizze, hogy van-e olyan zenei anyag az USB-készüléken,
amit le lehet játszani.
Az USB-eszköz fájlrendszere nem kompatibilis ezzel a készülékkel.
 Használjon FAT12/16/32 fájlrendszerű USB-eszközt.
Az USB-eszköz áramfogyasztása meghaladja az 500 mA.
 Használjon olyan USB-eszközt, amely kevesebbet fogyaszt, mint
500 mA.
“READING” felirat
jelenik meg, de a
zenét nem játssza
le.
USB hubot csatlakoztatott.
 Ne használjon USB hubot.
Hibaelhárítás
A PS kód nem fogható a rossz vételi körülmények miatt stb.
 Ha veszi, a PS kód megjelenik. Várjon, amíg a körülmények
megváltoznak.
Probléma
MP3/WMA
A PS még akkor
sem jelenik meg, ha
RDS állomásra van
hangolva.
(“NO PS” jelenik meg.)
Nincs lejátszás
vagy a lemezt
kidobja
CD
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
USB (MP3/WMA)
RDS
Probléma
A rögzített mappák/fájlok száma.
 Ha sok mappát/fájlt rögzített, az összes fájl beolvasása hosszú
ideig tarthat.
Valami, mint pl. egy levált címke, akadályozza a lemezt a kiadásban.
 Forduljon a kereskedőjéhez.
A lemezt nem adja ki
414
CQ-C5355N
Az egység mikrovezérlője rendellenesen működik zaj vagy más tényezők
miatt.
 Húzza ki a tápfeszültség vezetéket és dugja be ismét. Ha a
készülék még mindig működésképtelen, akkor forduljon a
kereskedőjéhez.
CQ-C5355N
415
Hibaelhárítás
Hibaüzenetek
Megjelenítés
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Az USB-eszköz nincs csatlakoztatva, vagy a csatlakoztatott eszközt
nem lehet felismerni.
 Olyan USB-memóriát használjon, amely megfelel ehhez a
készülékhez.
Az elem rossz irányban van behelyezve. Rossz elem van behelyezve.
 Helyezzen be egy jó elemet a megfelelő irányban.
Nincs válasz a
gombok lenyomása
után
Nincs lejátszható fájl.
Egy nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott.
 Olyan USB-memóriát használjon, amely megfelel ehhez a
készülékhez.
 Olyan fájlokat rögzítsen az USB-memórián, amelyeket le lehet
játszani ezen a készüléken.
Nem jó irányba céloz a távirányítóval.
 Irányítsa a távirányítót a készülék érzékelőjére, és nyomja meg a
gombot.
Az érzékelőt közvetlen napfény éri. (A távirányító nem működhet, ha
az érzékelőt közvetlen napfény éri. Ebben az esetben a rendszer nem
hibás.)
 Takarja el a napfényt az érzékelő elől.
Egy olyan USB-eszközt csatlakoztatott, amelynek áramfelvétele
nagyobb, mint a megengedett.
Valamilyen ok miatt túláramot érzékelt a készülék.
 Olyan USB-eszközt használjon, amely kevesebbet fogyaszt, mint
500 mA.
 Nyomja meg a Source gombot, majd válassza ki újra az USB
(MP3/WMA) üzemmódot. (Normális, ha az USB-csatlakozó rész
kéken világít.)
 Ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozórész nem piszkos, és nincs
ott idegen anyag.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A lemez piszkos vagy fordítva van behelyezve.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcolt.
 Ellenőrizze a lemezt.
(5 másodperc után)
Valamilyen okból nincs működés.
 Húzza ki a tápfeszültség vezetéket és dugja be ismét. Ha a
készülék még mindig működésképtelen, akkor forduljon a
kereskedőjéhez. ( Beszerelési utasítások)
USB (MP3/WMA)
Hibaüzenetek
Megjelenítés
Kommunikációs hiba
 Nyomja meg a főkapcsolót vagy az ACC ON/OFF gombot. Ha ez
nem oldja meg a problémát, húzza ki a tápvezetéket és dugja
be újra. Ha a készülék még mindig működésképtelen, akkor
forduljon a kereskedőjéhez. ( Beszerelési utasítások)
(5 másodperc után)
Automatikusan a
következő fájlra lép
(5 másodperc után)
Automatikusan a
következő fájlra lép
A lejátszó valamilyen okból nem képes a fájlt olvasni, amelyet lejátszani
próbál. (A rögzített fájl nem támogatott fájlrendszerben, tömörítési
sémában, adatformátumban, fájlkiterjesztésben van, sérült az adat stb.)
 Válasszon olyan fájlt, amelyet a lejátszó be tud olvasni.
Ellenőrizze a lemezre rögzített adatok típusát. Készítsen új
lemezt, ha szükséges.
Magyar
Az elem lemerült.
 Cserélje ki az elemet egy újjal.
A lejátszó valamilyen okból nem képes a fájlt olvasni, amelyet lejátszani
próbál. (A rögzített fájl nem támogatott fájlrendszerben, tömörítési
sémában, adatformátumban, fájlkiterjesztésben van, sérült az adat stb.)
 Győződjön meg arról, hogy az USB-hosszabbító kábel
megfelelően csatlakozik, és csatlakoztassa újra amennyiben
nem. Válasszon olyan fájlt, amelyet a lejátszó be tud olvasni.
Ellenőrizze az USB-memórián tárolt adatok típusát. Szükség
esetén formázza az USB-memóriát.
Hibaelhárítás, Hibaüzenetek
Távirányító egység
Megjelenítés
CD/MP3/WMA
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
(5 másodperc után)
A WMA fájl szerzői joggal védett lehet.
 A szerzői joggal védett fájlok nem játszhatók le.
Automatikusan a
következő fájlra lép
(5 másodperc után)
A WMA fájl szerzői joggal védett lehet.
 A szerzői joggal védett fájlok nem játszhatók le.
Automatikusan a
következő fájlra lép
Megjegyzés: Tekintse meg a Rendszerfejlesztési kézikönyv az opcionális termékek hibaüzeneteit illetően.
416
CQ-C5355N
CQ-C5355N
417
Címke oldal
Ne hagyja a lemezeket a következő helyeken:
• Közvetlen napsütésben
• Gépkocsi fűtés közelében
• Piszkos, poros és nyirkos helyeken
• Üléseken és a műszerfalon
A lemez tisztítása
Használjon száraz, puha törlőruhát és azzal a
közepétől a széle felé haladva törölje le.
<Helytelen>
Olyan lemez, amelynek
Ne írjon a nyomtatott oldalára
a felületére matricát
golyóstollal vagy más hegyes végű tollal. vagy ragasztószalagot
ragasztottak.
Repedezett, karcos vagy
hiányos lemezek.
• A CD-írók használatával (CD-R/RW meghajtók) készített CD-R/RW lemez lejátszásánál problémák
adódhatnak, amelyek a rögzítés tulajdonságaival vagy a lemez felszínének szennyeződésével, illetve
karcolásával stb. hozhatók összefüggésbe.
• A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hőmérsékletnek, illetve páratartalomnak, mint a
zenei CD-k. Tartós tárolásuk az autóban károsíthatja őket és Lehetetlenné teszi lejátszásukat.
• A készülék némely CD-R/RW lemezt nem tud rendesen lejátszani az író programok, CD-írók (CD-R/
RW meghajtók) és a lemezek összeférhetetlensége miatt.
• Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket, ha a lemez nincs lezárva.
• Ez a lejátszó nem tudja lejátszani azon CD-R/RW lemezeket, amelyek a CD-DA vagy az MP3/WMA
adatoktól eltérő adatokat tartalmaznak.
• Mielőtt CD-R/RW lemezt használ, ellenőrizze az arra vonatkozó utasításokat.
Biztosíték
A készülék
tisztítása
Karbantartás/Biztosíték
418
A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy minimális karbantartást igényeljen. Használjon száraz,
puha törlőkendőt a megszokott külső tisztításhoz. Soha ne használjon benzint, hígítószert vagy más
oldószereket.
Ha a biztosítéka kiég, akkor forduljon a kereskedőjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott Panasonic
márkaszerviz központhoz.
CD-lejátszó
<Helyes>
Nyomtatóval készített
Szabálytalan alakú
címkék, védőfóliák vagy lemezek.
lapok.
Hangszóró impedancia
Az előerősítő kimeneti feszültsége
Az előerősítő kimeneti
impedanciája
USB-csatlakozó
USB szabvány kompatibilitás
Fájlrendszer
Maximális áramfelvétel
Lejátszható hangformátum
Ajánlott kapacitás
12 V egyenáram (11 V – 16 V), Tesztfeszültség 14,4 V, negatív földelés
Kevesebb mint 2,1 A (CD mód, 0,5 W 4 hangszóró)
50 W x 4 (1 kHz), a hangerő-szabályozó maximális értéke mellett
22 W x 4 (DIN 45 324, 4 )
SQ alacsony/mély: ±12 dB (60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ közép: ±12 dB (500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ magas: ±12 dB (8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)
4–8
2,5 V (CD mód: 1 kHz, 0 dB)
200 
1.1/2.0 Full Speed
FAT12/16/32
500 mA
MP3/WMA
Kevesebb, mint 4 GB (1 partíció)
AUX bemenet
Bemeneti impedancia
Maximális külső bemenet
10 k
2,0 V
Méretek (Főegység)
Tömeg (Főegység)
178 (Sz) x 50 (Ma) x 160 (Mé) mm
1,3 kg
Mintavételi frekvencia
DA konverter
Hangszedő típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvenciamenet
Jel-zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Ugatás és nyávogás
Csatorna-elválasztás
8-szoros túlmintavétel
1 bites DAC rendszer
Astigma 3 sugaras
Félvezető lézer
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Mérhető szint alatt
75 dB
FM sztereó rádió
Frekvenciatartomány
Hasznos érzékenység
Sztereó elválasztás
87,5 MHz – 108,0 MHz
6 dB/μV (jel-zaj arány 30 dB)
35 dB (1 kHz)
AM (MW) rádió
Frekvenciatartomány
Hasznos érzékenység
Magyar
• Ne érintse a lemez alsó oldalát.
• Ne karcolja meg a lemezt.
• Ne hajlítsa meg a lemezt.
• Ha nem használja, tegye vissza a tokjába.
TEXT
Általános
Hogyan fogja meg a lemezt
Tápfeszültség
Áramfogyasztás
Maximális teljesítmény
Teljesítmény kimenet
Tónus/SQ beállítható tartomány:
Megjegyzés a lemezekröl, Karbantartás/Biztosíték, Specifi kációk
Ha kereskedelmi CD-ket használ, akkor
ezeknek a jobb oldalon bemutatott jelzések
valamelyikével kell rendelkeznie.
Némely szerzői jogilag védett zenei CD nem
játszható le.
Specifikációk
Sztereó rádió
Megjegyzés a CD-R/
RW adathordozókkal
kapcsolatban
Megjegyzés a CD/CD adathordozókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Megjegyzés a lemezekről
531 kHz – 1 602 kHz
27 dB/μV (jel-zaj arány 20 dB)
AM (LW) rádió
Frekvenciatartomány
Hasznos érzékenység
153 kHz – 279 kHz
32 dB/μV (jel-zaj arány 20 dB)
Megjegyzés:
• A folyamatos fejlesztés miatt a jellemzők és a kivitel előzetes figyelmeztetés nélküli módosítás tárgyát
képezik.
• A kézikönyv némelyik ábrája és illusztrációja különbözhet az Ön által vásárolt terméktől.
Figyelmeztetés
• Használjon ugyanolyan teljesítményű biztosítékot (15 A). Helyettesítő biztosíték vagy nagyobb
teljesítményű biztosíték használata, vagy a készülék közvetlen csatlakoztatása biztosíték nélkül
tüzet okozhat vagy a készülék károsodását eredményezheti. Ha a kicserélt biztosíték kiég,
akkor forduljon a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszervizhez.
CQ-C5355N
CQ-C5355N
419
Memorandum
458
CQ-C5355N
Memorandum
CQ-C5355N
459
ATEST
8 SD
2131
Tento výrobek je shodný s typem
schváleným Ministerstvem dopravy
a spojů České republiky pod číslem
2131 č.j.1964/2004-150-SCH2
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM285924A
FT1106-1126
Printed in China
Instalaci by měl provádět odborný pracovník.
• Před instalací zkontrolujte funkčnost přístroje, antény a reproduktorů.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
• Beszerelés előtt az antenna és a hangszórók használatával ellenőrizze a rádiót.
По вопросу монтажа следует обращаться к специалисту.
• Перед монтажом проверьте радиоприемник с помощью антенны и
громкоговорителей.
• Kąt montażu od bloku do bloku
: horyzontalny
od przodu do tyłu : 0 – 30°
• Rögzítési szög
Két oldal irányban : vízszintes
Hátsó elülső irányban : 0 – 30°
•
•
•
•
0 – 30e
Polski
Odtwarzacz WMA MP3 CD/Amplituner
Přehrávač CD/MP3/WMA s rádiem
WMA MP3 CD lejátszó/rádióvevő készülék
WMA MP3 CD-плеер/ресивер
(dla złącza innego niż ISO)
Usuń około 5 mm izolacji z końców przewodów aby
podłączyć. (dla złącza innego niż ISO)
Wszystkie odizolowane przewody zabezpiecz taśmą izolującą.
Unieruchom poluzowane przewody.
Přístroj je napájen výhradně 12 V baterií s uzemněným
záporným (–) pólem.
Napájecí kabel (červený) zapojte až nakonec. (pro ne-ISO konektor)
Zapojte kabel baterie (žlutý) ke kladnému (+) pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5mm na konci kabelů kvůli zapojení.(pro ne-ISO konektor)
Obnažené kabely omotejte izolační páskou.
Zajistěte uvolněné kabely.
• Úhel montáže zleva doprava : horizontálně
zpředu dozadu : 0 – 30°
• Угол монтажа
в поперечной плоскости : горизонталь
в продольной плоскости : 0 – 30°
Przeznaczony wyłącznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Podłącz przewód zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych połączeń. (dla złącza innego niż ISO)
Podłącz przewód akumulatora (żółty) do dodatniego (+)
bieguna akumulatora lub do zespołu bezpieczników (BAT).
Model:
(CQ-C5355N)
Instrukcja instalacji
Návod k montáži
Beszerelési utasítások
Инструкция по монтажу
Kizárólagosan 12 V-os akkumulátorról működik negatív (–)
földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén csatlakoztassa.
(nem ISO csatlakozó dugók esetében)
Przestrzeń montażowa
Montážní prostor
Rögzítés helye
Площадь под монтаж
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Zdejmij z urządzenia głównego na czas montażu fabrycznie
założoną Kieszeń montażową  i obramowanie .
Dočasně odstraňte z hlavní jednotky montážní zásuvku  a
čelní rámeček , které byly nasazeny ve výrobě.
Ideiglenesen a fő egységről távolítsa el a rögzítő keretet
 és a szegélylemezt  amelyeket a szállítás idejére
rögzítettek
Временно снимите с главного блока прибора монтажную
раму  и обрамление , смонтированные при поставке
CQ-C5355N
CQ-C3355N
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végződéséhez vagy a biztosító blokk kimeneteléhez
(BAT). (nem ISO csatlakozó dugók esetében)
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelő szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
Работает только с питанием от 12 V {В} батареи с
отрицательной (–) землей.
Подсоединяют силовой выводной провод (красный)
последним. (Для разъема, не соответствующего ISO)
Подсоединяют выводной провод (желтый) к положительному
(+) выводу батареи и клемме блока плавких
предохранителей (BAT). (Для разъема, не соответствующего ISO)
С концов выводных проводов снимают изоляцию на
длине около 5 mm {мм} для соединения.
(Для разъема, не соответствующего ISO)
На обнаженные выводные провода
накладывают изоляционную ленту.
Фиксируют ослабленные выводные провода.
Akcesoria z wyposażenia/Dodávané montážní prvky/Hozzáadott eszközök/Детали, входящие в комплектацию поставки
Nr/ Č.
Element/ Motnážní prvek
Schemat/ Obrázek
Ilość/ Počet
Nr/ Č.
Element/ Motnážní prvek
Schemat/ Obrázek
Szám/ №. Tétel/ Наименование деталей Ábrázolás/ Эскизы Mennyiség/ Кол-во Szám/ №. Tétel/ Наименование деталей Ábrázolás/ Эскизы

Kieszeń montażowa
Montážní zásuvka
Rögzítő keret
Монтажная рама
YEFX0217263A

Złącze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
Силовой разъем
YEAJ02874

Obramowanie
Čelní rámeček
Szegélylemez
Обрамление
1
1
1
YEFC051011
Ilość/ Počet
Mennyiség/ Кол-во

Płytka zwalniania blokady
Odjišťovací destičky
Zár kioldó lemez
Пластина снятия стопорения


Śruba montażowa (5 mm )
Montážní šroub (5 mm )
Rögzítő csavar (5 mm )
Монтажный болт (5 mm {мм} )

1
Łącznik ISO anteny
Adaptér pro anténu ISO
ISO Antenna adapter
Антенный адаптер по ISO

1

2
TEXT
 , i  stanowią komplet. (YEP0FZ5699) , a  tvoří sadu. (YEP0FZ5699)
 , és  egy készletet alkot. (YEP0FZ5699) ,  и  составляют комплект. (YEP0FZ5699)
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
• Mielőtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az előírásokat és a későbbiekben felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
• Перед началом эксплуатации просим прочитать настоящую инструкцию внимательно и хранить ее на пользование на будущее.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YEFM294295 FT1106-0
Wydrukowano w Chinach
Vytištěno v Číně
Kínában nyomtatva
Отпечатано в Китае
Česky
• Przed montażem sprawdź działanie radia podłączonego prowizorycznie
do anteny i głośników.
Magyar
Skorzystaj z porad fachowca podczas montażu.
Przed połączeniami elektrycznymi/Před zapojením elektroinstalace/
Kábelre kötés előtt/Перед монтажом электропроводок
Русский
Przed montażem/Před instalací/
Beszerelés előtt/Перед монтажом
Montaż/Instalace/Beszerelés/Монтаж
Procedura montażowa/Instalace přístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/Как смонтировать прибор
Ostrzeżenie
• Pracuj w rękawiczkach, aby
uniknąć pokaleczenia się.
• Wykonaj połączenia elektryczne
przed rozpoczęciem montażu.
Upozornění
• Používejte ochranné rukavice.
• Před montáží zkontrolujte, zda je řádně
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés
Внимание
• Biztonsága érdekében viseljen kesztyűt.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés
előtt a kábelek bekötése megtörtént.
1
Odłącz przewód od ujemnego złącza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végződéséről.
Отсоедините кабель от отрицательного вывода батареи.
2
Wkładanie uchwytu Kieszeni montażowej 
Odegnij zaczepy montażowe.
Zasunutí montážní zásuvky 
Ohněte montážní západky.
Rögzítő keret behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítő füleket.
Вставьте монтажную раму .
Загните монтажные лапки.
• Следует надеть перчатки для безопасности.
• Следует убедиться, что монтаж электропроводок
завершен до монтажа прибора.
3
Podłączenie wtyku złącza zasilania 
Zapojte napájecí kabel 
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó dugót 
Подсоединение силового разъема 
Przymocowanie
głównego urządzenia
4
4
Připevnění hlavní
jednotky

A fő egység
biztosítása
Крепление
главного блока
Demontaż urządzenia/Odstranění přístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/Как снять прибор
Zdejmij płytę czołową.
Odstraňte čelní panel.
Távolítsa el az előlap
lemezt.
Снимите лицевую
панель прибора.
2
Zdejmij obramowanie .
Odstraňte čelní rámeček
.
Távolítsa el a
szegélylemezt .
Снимите обрамление .
3
Zwalnianie blokady

Wygnij odpowiednie języczki, aby urządzenie
pasowało ściśle.
Ohněte příslušné západky a zajistěte tak jednotku
na místě.
Hajlítsa ki a megfelelő
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
Загибанием
соответствующих лапок
зафиксируйте прибор
без зазора.
 Przykręć śrubę montażową  do głównego urządzenia.
 Przymocuj tył głównego urządzenia.
 Umieść lewy i prawy zatrzask w odpowiednich tworach.
 Zašroubujte montážní šroub  do hlavní jednotky.
 Připevnění k protipožární přepážce.
 Zaklapněte pružiny na levé a pravé straně do
příslušných otvorů.
 Csavarozza be a rögzítő csavart  a fő egységbe.
 Rögzítse a tűzfalhoz.
 Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetőt.
 Завертите Монтажный болт  в главный блок.
 Крепление к теплоизоляционной панели.
 Введите правую и левую пружины в отверстия под них.
1






Odjištění západek
Ostrzeżenie
Jeżeli instalujesz to urządzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza wokół urządzenia, aby nie dopuścić
do problemów powstałych z przegrzania, nie
zasłaniaj także otworów wentylacyjnych na
urządzeniu.
44

4
4
Przymocowanie do przegrody ogniotrwałej
Připevnění k protipožární přepážce
Rögzítés a tűzfalhoz
Крепление к теплоизоляционной панели
Przy użyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destičky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (Opcionális)
С помощью задней опорной планки (по опции)
3 mm
Tylny pasek mocujący (Opcja)
Zadní destička (volitelné)
Hátsó szorító lemez (Opcionális)
Задняя опорная планка (по опции)
Śruba montażowa 
Montážní šroub 
Rögzítő csavar 
Монтажный болт 
Nakrętka ośmiokątna (Opcja)
Šestihranná matice (volitelné)
Hatszögletű anyacsavar (Opcionális)
Шестигранная гайка (по опции)
Do urządzenia
K jednotce
Az egységhez
К прибору
Śruba montażowa 
Montážní šroub 
Rögzítő csavar 
Монтажный болт 
Ceownik
(znajdujący się w samochodzie)
Zadní držák
(dodávaný s automobilem)
Hátsó rögzítő konzol
(az autó tartozéka)
Задний опорный кронштейн
(поставляемый с автомобилем)
Do urządzenia
K jednotce
Az egységhez
К прибору
A zár kioldása
 INyomja be a zár kioldó
lemezt  addig amíg
kattanást nem hall.
 Húzza meg a fő egységet.
Снятие стопорения
 Втолкните пластину
снятия стопорения  до
щелчка.
 Вытащите главный блок.
Figyelmeztetés
Przy użyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vložky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (Opcionális)
С помощью резиновой втулки (по опции)
Wkręt samogwintujący (Opcja)
Samořezný šroub (volitelné)
Csapoló csavar (Opcionális)
Самонарезающий винт (по опции)

Pokud tento přístroj instalujete do palubní desky,
ujistěte se, že je zajištěna dostatečná ventilace
hlavní jednotky, aby nedošlo k přehřívání přístroje
a k jeho následnému poškození. Nezakrývejte
ventilační otvory na přístroji.
Clank!
Gumowa podkładka (Opcja)
Gumová vložka (volitelné)
Gumi hüvely (Opcionális)
Резиновая втулка (по опции)
 Zasuňte odjišťovací destičku
, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 Zatáhnout za hlavní
jednotku.
Upozornění

 Włóż płytę zwalniania
blokady  tak, aby
usłyszeć kliknięcie.
 Pociągnij urządzenie główne.
Miejsce odłamania
Značkovací bod
Nyomja be a fő
egységet
Установка
прибора со
щелчком
5
5
Zakładanie obramowania 
Instalace čelního rámečku 
A szegélylemez  rögzítése
Установка обрамления 
6
Podłączenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel isszakötése
Повторное подсоединение
кабеля к батарее
Ha ezt az egységet a műszerfalbe szereli
be, akkor annak érdekében, hogy elkerülje
a túlmelegedésből származó károsodást;
biztosítsa a készülék körül a megfelelő
levegőáramlást úgy, hogy a készülék egyetlen
szellőző nyílását se zárja el.
Внимание
При монтаже настоящего устройства на
панель приборов следует обеспечить
достаточный поток воздуха вокруг него
во избежание его повреждения из-за
перегрева, причем не следует закрывать
вентиляционные отверстия устройства.
4
Wyciągnij urządzenie
chwytając je oburącz.
Vytáhněte jednotku
oběma rukama.
Húzza kifelé a
készüléket mindkét
kezével.
Вытаскивайте прибор
обеими руками.
Połączenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/Монтаж электропроводок
Ostrzeżenie
Nie podłączaj złącza zasilania zanim nie wykonasz wszystkich pozostałych połączeń.
(P)/(P)/(J)/(П)
(Czerwony)/(Červený)/(Piros)/(Красный)
Upozornění
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k poškození přístroje.
Złącze wejścia AUX
Konektor vstupu AUX
AUX1-IN
Figyelmeztetés
AUX Bemeneti csatlakozó
(L)/(L)/(B)/(Л)
(Biały)/(Bílý)/(Fehér)/(Белый)
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót
addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
Разъем AUX-входа
Внимание
Во избежание повреждения прибора не следует подсоединять силовой разъем
до полного завершения монтажа электропроводок.
Konektor podwyższania systemu
Konektor pro modernizaci systému
Rendszer-be csatlakozó
Разъем для расширения системы
1
3
2
Antena
Anténa
Antenna
Антена
Bezpiecznik (15A) Wymień bezpiecznik w najbliższym autoryzowanym centrum
Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15A) Výměnu pojistek zajistěte v autorizovaném servisním středisku
Panasonic. Nepokoušejte se pojistku vyměnit sami.
Biztosíték (15A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel rendelkező
Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg a biztosíték cseréjét.
Плавкий предохранитель (на 15 А) За заменой плавкого предохранителя
следует обращаться к ближайшему авторизованному центру техобслуживания
«Panasonic».
Нельзя самому пытаться заменить плавкий предохранитель.
(L)/(L)/(B)/(Л)
(Biały)/(Bílý)/(Fehér)/(Белый)
C1 : (Pomarańczowy)/(Oranžový)/(Narancsszínű)/(Оранжевый)
C3 : (Brązowy w czarne prążki)/(Hnědý s černým proužkem)/
Łącznik ISO anteny
(Jeśli konieczny)
Adaptér pro anténu ISO
(podle potřeby)
ISO Antenna adapter
(Ha szükséges)
Антенный адаптер по ISO
(если требуется)
(Barna fekete csíkkal)/(Коричневый провод с черной полоской)
Przewód zewnętrznego zdalnego sterowania
Gdy używasz zdalnego sterowania innego niż firmy Panasonic,
przed podłączeniem zapoznaj się ze wskazówkami producenta tego
urządzenia.
Kabel externího dalkového ovládače
Pokud používáte externí dálkový ovládač od jiného výrobce, před zapojením
tohoto výrobce zkontaktujte.
Külső távirányító vezérlő vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás előtt forduljon
a gyártóhoz.
Выводной провод внешнего дистанционного управления
В случае использования внешнего дистанционного управления, иного, чем марки
«Panasonic», следует перед подключением обращаться к изготовителю продукции.
(P)/(P)/(J)/(П)
(Czerwony)/(Červený)/
(Piros)/(Красный)
Złącze wyjściowe przedwzmacniacza (Tył)
Výstupní konektor předzesilovače (zadní)
Előerősítő kimeneti csatlakozója (Hátsó)
Разъем выхода на предварительный усилитель (сзади)
Przewód tłumienia zewnętrznego
Do linii tłumika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do tłumika telefonu samochodowego.
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zařízení, které potřebuje ztlumit zvuk přístroje, například k
navigačnímu systému nebo telefonu.
Külső némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer (Navi mute) némító kábeljéhez
vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Внешний выводной провод для приглушения звука
К выводу Navi Mute автомобильной навигационной системы
«Panasonic» или выводу для приглушения звука для
автомобильного телефона.
A7 :(Czerwony)/(Červený)/(Piros)/(Красный)
\CQ-C5355N\
Złącze wyjściowe przedwzmacniacza (Przednie)
Výstupní konektor předzesilovače (přední)
Előerősítő kimeneti csatlakozója (elülső)
Разъем выхода на предварительный усилитель (переднее)
Przewód zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, +12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, +12 V egyenáram
Силовой выводной провод (АСС или IGN) к питанию АСС, +12 V пост.т.
A5
Łącznik ISO

ISO konektor

ISO csatlakozó 
Разъем по ИСО 
ACC
BATTERY 15A
A
A8 : (Czarny)/(Černý)/(Fekete)/(Черный)
Przewód masy Do czystej, metalowej części karoserii.
Zemnící kabel k čisté, obnažené kovové části podvozku automobilu.
A földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
Заземляющий провод к чистой обнаженной металлической части автомобильного шасси.
A4 : (Żółty)/(Žlutý)/(Sárga)/(Желтый)
Przewód akumulatora Do akumulatora samochodu, ciągłe zasilanie +12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepřetržité napájení + 12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Вывод батареи к автомобильной батарее, непрерывн. +12 V пост.т.
A5 : (Niebieski w białe prążki)/(Modrý s bílým proužkem)/(Kék fehér csíkkal)/(Синий провод с белой полоской)
B
A
Przewód sterowania przekaźnikiem silnika wysuwanej anteny do silnika anteny. (Maks. 100 mA) (Połączenie to nie jest przeznaczone dla
anteny uruchamianej przełącznikiem)
Przewód sterowania przekaźnikiem wzmacniacza – do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (zsynchronizowane z wyłącznikiem
zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény k mechanické anténě. (Max. 100 mA) (Tento kabel není určen k použití s anténou aktivovanou spínačem)
Zesilovač pro relé ovládající napájení výkonového zesilovače Panasonic. (Max. 100 mA) (synchronizován se zap./vyp. napájení zesilovače)
Motor antenna relé vezérlő kábel motor antennához. (Max.100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval működő, aktív antennához való
használatra szánták.)
Erősítő relévezérlő tápkábel Panasonic végerősítőhöz. (Max. 100 mA) (Az erősítő üzemkapcsolójához szinkronizálva)
Выводной провод релейного управления антенной с моторным приводом к антенне с моторным приводом. (Макс. 100 mA) (Этот
выводной провод не предназначен для применения с антенной с моторным приводом, включаемой переключателем)
Контакт управления переключением питания усилителя к усилителю мощности Panasonic. (Макс. 100 мА) (синхронизировано с включением/выключением усилителя)
Przykład rozbudowy systemu: Podłączenie zmieniacza CD/Příklad modernizace systému: Připojení měniče disků CD/
Rendszer kibővítési példa: CD váltóhoz való csatlakoztatás/Пример повышения функции системы: Соединение с CD-чейндежром
B7 :
CX-DP880N
(Opcja)
(volitelné)
(Opcionális)
(по опции)
CQ-C5355N/C3355N
[CQ-C3355N]
Kabel uziemienia
Uzemněný kabel
Földelés kijelző
Заземляющий провод
Konektor podwyższania systemu
Konektor pro modernizaci systému
Rendszer-be csatlakozó
Разъем для расширения
системы
Kabel akumulatora
Bateriový kabel
Elem kijelző
Батарейный провод
Przewód DIN
DIN kabel
DIN kábel
Шнур DIN
CHANGER IN
Kabel przejściowy dla zmieniacza DVD/CD.
Redukční kabel pro měnič disků DVD/CD.
Átalakító kábel DVD/CD váltóhoz.
Конверсионный кабель для
DVD/CD-чейнджера.
(P)/(P)/(J)/(П)
(Czerwony)/(Červený)/
(Piros)/(Красный)
(Biały)/(Bílý)/(Fehér)/(Белый)
(L)/(L)/(B)/(Л)
Przewód RCA
RCA kabel
RCA kábel
Шнур RCA
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne prążki)
Přední pravý – (Šedý s černým proužkem)
Jobb elülső – (Szürke fekete csíkkal)
Передний правый – (Серый провод с черной полоской)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní pravý + (Fialový)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínű)
Задний правый + (Фиолетовый)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne prążki)
Zadní pravý – (Fialový s černým proužkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínű fekete csíkkal)
Задний правый – (Фиолетовый провод с черной полоской)
Norma ISO/Standardní ISO/ISO standard/Стандарт ISO
A4
Akumulator 12 V (Napięcie podłączone na stałe)
Baterie 12 V (Nepřetržité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {В} батареи (с непрерывным питанием)
( )
Złącze do samochodu
Konektor boční strany automobilu
A kocsi csatlakozója
Разъем со стороны автомобиля
ACC
BATTERY 15A
( )
Samochód typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Автомобиль Тип А
IGN (zapłon) lub ACC
(akumulator) napięcie 12 V
Přívodní napětí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
feszültség
Питание 12 V {В} IGN
или АСС
A7
Akumulator 12 V (Napięcie podłączone na stałe)
Baterie 12 V (Nepřetržité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {В} батареи (с непрерывным питанием)
(
Złącze do samochodu
Konektor boční strany automobilu
A kocsi csatlakozója
Разъем со стороны автомобиля
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Ostrzeżenia (Złącze ISO)
• Układ igieł na złączu zasilania odpowiada
standardowi ISO.
• Sprawdź czy układ igieł złącza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
• W wypadku samochodów typu A i B, zmień
okablowanie dla przewodów czerwonego i żółtego
jak pokazano poniżej.
• Po wykonaniu podłączenia zaizoluj odcinki
oznaczone () taśmą izolacyjną.
Uwaga: W wypadku samochodów innych niż typ
A i B, skonsultuj się z lokalnym warsztatem
samochodowym.
• Konfigurace kolíků napájecího kabelu odpovídá
normě ISO.
• Zkontrolujte, zda konfigurace kolíků konektoru ve
vašem automobilu odpovídá normě ISO.
• U automobilů typu A a B změňte elektroinstalaci
červených a žlutých kabelů, jak je uvedeno níže.
• Po zapojení izolujte části označené () pomocí
izolační pásky.
• A feszültség csatlakozó tű elrendezése megfelel az
ISO standardnak
• Kérjük ellenőrizze, hogy kocsijának csatlakozó
tűinek elrendezése megfelel az ISO standardnak
• Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje meg
a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelően.
• Bekötés után, szigetelje a ()-al jelölt részt
szigetelő szalaggal.
Меры предосторожности (по разъему по ISO)
Złącze do samochodu
Konektor boční strany automobilu
A kocsi csatlakozója
Разъем со стороны автомобиля
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
R
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
A7
Akumulator 12 V (Napięcie podłączone na stałe)
Baterie 12 V (Nepřetržité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {В} батареи (с непрерывным питанием)
L
Poznámka: U automobilů jiných typů nežli A a B
konzultujte instalaci přístroje s prodejcem.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérő típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
Bez połączenia
Žádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
Без соединения
B1 +
Podłącz jak pokazano.
Zapojení proveďte následovně.
A következőeknek megfelelően csatlakoztassa.
Монтируют проводки так, как показано на рис. ниже.
Upozornění (konektor ISO)
Samochód typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Автомобиль Тип В
A4
- B2
-
- B4
B3 +
Podłączenie głośników/Zapojení reproduktorů/Hangszóró csatlakoztatás/Монтаж электропроводок громкоговорителей
Złącze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/Силовой разъем
A4
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Biały w czarne prążki)
Přední levý – (Bílý s černý proužkem)
Bal elülső – (Fehér fekete csíkkal)
Передний левый – (Белый провод с черной полоской)
Przedni prawy + (Szary)
Přední pravý + (Šedý)
Jobb elülső + (Szürke)
Передний правый + (Серый)
+
B7 +
B6 :
B3 :
(Opcja)(volitelné)(Opcionális)(по опции)
IGN (zapłon) lub ACC
(akumulator) napięcie 12 V
Přívodní napětí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
áramforrás
Питание 12 V {В} IGN
или АСС
- B8
Tylny lewy – (Zielony w czarne prążki)
Zadní levý – (Zelený s černým proužkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
Задний левый – (Зеленый провод с черной полоской)
B
Przedni lewy + (Biały)
Přední levý + (Bílý)
Bal elülső + (Fehér)
Передний левый + (Белый)
CA-CC30N
A7
B8 :
Łącznik ISO

ISO konektor

ISO csatlakozó 
Разъем по ИСО 
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní levý + (Zelený)
Bal hátsó + (Zöld)
Задний левый + (Зеленый)
• Расположение контактов (штырьков) на силовом
разъеме соответствует стандарту ISO.
• Следует проверить и убедиться, что расположение
контактов (штырьков) на силовом разъеме в Вашем
автомобиле соответствует стандарту ISO.
• Для автомобилей Типа А и Типа В следует
применить красную и желтую проводки так, как
показано на рис. ниже.
• По окончании монтажа проводок следует
изолировать участки, обозначенные знаком (),
изоляционной лентой.
Примечание: Для автомобилей иных типов, чем А и
В, следует консультироваться с местным магазином
или дилером по продаже автомобилей.
Ostrzeżenie
• Nie podłączaj więcej niż jednego zestawu głośnikowego
do jednej pary przewodów głośnikowych. (z wyjątkiem
gdy dla podłączenia do głośnika wysokotonowego)
Upozornění
• Nezapojujte k jednomu kabelu více než jeden
reproduktor. (kromě výškového reproduktoru)
Figyelmeztetés
• Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az egyes
hangszóró vezetékekre. (kivéve ha magas sugárzót
csatlakoztat)
Внимание
• Нельзя подсоединять два или более громкоговорителя
к одному набору выводных проводов громкоговорителя.
(за исключением случая подсоединения к
громкоговорителю для воспроизведения верхних частот)
• Używaj wyłącznie nieuziemionych głośników.
Dopuszczalne wejście mocy akustycznej: 50 W lub więcej
Impedancja: 4 – 8 Ω
Używanie głośników niezgodnych ze specyfikacją może
spowodować pojawienie się dymu, spalenie głośników lub
ich uszkodzenie.
• Odległość pomiędzy głośnikiem a wzmacniaczem: 30 cm lub więcej
• Používejte pouze neuzemněné reproduktory.
Přípustný příkon 50 W nebo více
Impedance: 4 – 8 Ω
Použití reproduktorů, které neodpovídají specifikacím, může
způsobit jejich spálení, výstup kouře nebo jiné poškození.
• Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovačem : 30 cm nebo více
• Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet: 50 W vagy több
Impedancia: 4 – 8 Ω
Az előírásnak nem megfelelő hangszórók használata tüzet,
füstölést vagy a hangszórók károsodását okozhatja.
• Az erősítő és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
• Следует применять только незаземленные громкоговорители.
Допускаемый вход: 50 W {Вт} или более
Импеданс: От 4 – 8 Ω {Ом}
Использование колонок, не соответствующих техническим
характеристикам, может привести к перегоранию,
возникновению дыма или повреждению колонок.
•Расстояние между громкоговорителями и усилителем:
30 cm {см} или более
• Nie używaj trójprzewodowych systemów głośnikowych ze
wspólnym przewodem masy.
• Nepoužívejte reproduktorový systém se třemi vodiči a společným
zemnícím kabelem.
• Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert, amelynek
közös földeléses vezetéke van.
• Не следует применять трехпроводную громкоговорительную
систему, имеющую общий заземляющий провод.
System Upgrade Guidebook
System-Upgrade-Handbuch
Guide pratique de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsgids
Guidebok om systemuppgradering
Guida per il potenziamento del sistema
Guía de mejora del sistema
Systemopgraderingsvejledning
Przewodnik rozbudowy systemu
Návod k modernizaci systému
Rendszerfejlesztési kézikönyv
Инструкция по расширению системьı
Model:
CQ-C5355N/
CQ-C3355N/
CQ-C3305N
• For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after
read.
• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce
manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er
later nog eens iets in op kunt zoeken.
• Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens efter
genomläsning.
• Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere
conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
• Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så
den kan anvendes til fremtidig reference.
• Zamin zaczniesz rozbudowę systemu, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu
zostać zachowana do dalszego uźytku w przyszłości.
• Předtím, než budete systém modernizovat, si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí
potřebu.
• Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után őrizze meg ezt a
kézikönyvet a jövőbeli információért.
• Для расширения Вашей системы просим тшательно читать данную перед использованием аппарата.
Данную инсрукцию следует хранить для дальнейшего польэования.
Biztonsági információ
A készülék használatánál tartsa be
következő utasításokat.
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos
Figyelmeztetés sérülést vagy halált okozhat.
Ez a szimbolikus kép fontos használati és
beszerelési utasításokra figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása sérülést
Figyelmeztetés vagy anyagi kárt okozhat.
Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való
használatra tervezték.
Ne használja a készüléket huzamosabb ideig
úgy, hogy a motor kikapcsolt állapotban van.
Figyelmeztetés
A hangerőt tartsa a megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a közlekedési viszonyokra.
A készülék hosszabb ideig tartó működtetése a motor
kikapcsolt állapotában az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe
a következő figyelmeztetéseket.
Vezetés közben a vezetőnek nem szabad a
kijelzőt figyelnie vagy a rendszert működtetnie.
A kijelző figyelése vagy a rendszer működtetése
akadályozza a vezetőt abban, hogy a jármű elé figyeljen,
és ez balesetet okozhat. Mielőtt a kijelzőt figyeli vagy
a rendszert működteti, mindig állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen és húzza be a kéziféket.
Alkalmazzon megfelelő tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negativ
földeléssel ellátott 12 V egyáramú akkumulátorról
működjön. Sohase működtesse ezt a terméket
más akkumulátor rendszerekről, különösen 24 V
egyenáramú akkumulátor rendszerről.
Tartsa távol az elemeket és a szigetelő fóliát
kisgyermekektől.
Az elemeket és a szigetelő fóliát lenyelhetik, ezért
tartsa távol azokat kisgyermekektől. Ha a kisgyermek
lenyeli az elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.
Védje a meghajtómechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék nyílásába.
Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a
terméket ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ha
a készülék javításra szorul, akkor forduljon az eladó
márkakereskedőhöz vagy a javításra engedéllyel
rendelkező Panasonic szervizközponthoz.
Ne használja a készüléket, ha az működésképtelen.
Ha a készülék működésképtelen (nem kap
feszültséget, nincs hangja) vagy abnormális esetben
(idegen tárgy került bele, víz érte, füstöl vagy furcsa
szaga van), akkor azonnal kapcsolja ki és forduljon
az eladó márkakereskedőhöz.
A távvezérlő egységet mindig a megfelelő
helyen tartsa az autóban.
Ha a távvezérlő egység elkallódik az autóban,
vezetés közben leeshet a padlóra, beszorulhat a
fékpedál alá, és balesetet okozhat.
Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is
forduljon képzett szerviz szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg ennek okát
és képzett szakember segítségével cseréltesse
ki olyanra, amelyet a készülékhez előírnak. A
szakszerűtlen biztosítékcsere füstölést, tüzet és a
termék károsodását eredményezheti.
202
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
A beszerelés során figyeljen a következő
figyelmeztetésekre!
Beszerelés előtt vegye le a sarut az
akkumulátor negatív (–) pólusárol.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a
bekötés és beszerelés - rövidzárlat kialakulása miatt
- elektromos áramütést és sérülést okozhat.
Számos személygépkocsinál, amelyek elektromos
biztonsági rendszerrel vannak felszerelve, az akkumulátor
pólusainak leválasztása különleges eljárást igényel.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM
TARTÁSA AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER
MŰKÖDÉSBE LÉPÉSÉT EREDMÉNYEZI, AMELY A
JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.
Soha ne használja gépkocsi biztonsági
berendezéseit a beszereléshez, földeléshez vagy
egyéb hasonló funkciókhoz.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit vagy
azok részegységeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák stb.) a termék vagy annak
tartozékainak bekötéséhez vagy rögzítéséhez.
Tilos a termék beszerelése a légzsák fedőburkolatára, vagy
olyan helyre, ahol a légzsák működését akadályozhatja.
A termék beszerelése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, a benzintartályt, az elektromos
vezetékeket és egyéb alkatrészeket.
Ha a jármű karosszériáját ki kell lyukasztani ahhoz, hogy a
terméket odaerősítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor
előbb ellenőrizze a vezetékek, az üzemanyagtartály, illetve
az elektromos vezetékek elhelyezkedését. Amennyiben
lehetséges, akkor kívülről fúrja a szükséges lyukat.
Soha ne szerelje be a terméket olyan helyre,
ahol a kilátást zavarja.
Soha ne ágaztassa el a tápkábelt más
készülék energiával történő ellátására.
A beszerelés és bekötés után ellenőriznie kell a
többi elektromos eszköz helyes működését.
A készülék normálistól eltérő módon történő
folyamatos használata tüzet, elektromos áramütést
vagy közlekedési balesetet okozhat.
Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni,
akkor a beszerelés előtt ellenőrizze a jármű
gyártójának figyelmeztetéseit és utasításait.
Győződjön meg arról, hogy a vezetékek nem akadályozzák
a vezetést és a járműbe történő be- és kiszállást.
Szigetelje le az összes szabadon lévő vezetéket,
hogy elkerülje a rövidzárlatot.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napsütésnek vagy túlzott hőnek.
Ellenkező esetben a készülék belső hőmérséklete
megnövekedik, amely füstöléshez, tűzhöz és a
készülék egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol
víz, nedvesség vagy por érheti.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, akkor az füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra, hogy ne
érje víz a készüléket autómosáskor vagy esős napokon.
A hangerőt állítsa halkra, mielőtt az AUX
csatlakoztatást elvégezné.
Ennek elmulasztása esetén a hangszórókból jövő hangos zaj
károsíthatja a hangszórókat és az Ön hallását. Ha külső eszköz
hangszóró-/fejhallgató kimenetét közvetlenül csatlakoztatják
hangerőszabályozó közbeiktatása nélkül, előfordulhat, hogy a
hang torzzá válik, illetve károsodik a külső eszköz.
Beszereléskor tartsa be a következő utasításokat.
A bekötés és beszerelés elvégzését kérje
képzett szervizbeli szakembertől.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet és
tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében,
a készüléket a márkakereskedőjével szereltesse be. A
Panasonic nem vállal felelősséget azokért a problémákért,
amelyek a készülék saját kezű beszereléséből erednek.
A termék beszelésénél és bekötésénél
kövesse az utasításokat.
A termék helyes beszerelésének és bekötésének
utasításaitól való eltérés balesetet és tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a vezetékeket.
Bekötéskor fordítson gondot arra, hogy a vezetékek ne
rongálódjanak meg. Óvja meg attól, hogy beszoruljanak a jármű
karosszériájába, csavarokba és mozgó alkatrészekbe, mint például
az ülés sínek. Ne sértse meg a szigetelő réteget, ne húzza, ne hajlítsa
és ne csavarja a vezetékeket. Ne vezesse a vezetékeket hőforrás
közelében és ne helyezzen rájuk nehéz tárgyakat. Ha a vezetéket
fémtárgyak éles szélein kell futtatnia, védje a vezetékeket PVCszalaggal vagy hasonló védőeszközzel körbecsavarva.
Az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja a beszereléshez.
A mellékelt, illetve előírt alkatrészeket és a megfelelő
eszközöket használja a termék beszerelésekor. A mellékelt,
illetve előírt alkatrészektől eltérő alkatrészek használata a
készülék belső károsodásához vezethet. A hibás beszerelés
balesetet, hibás működést vagy tüzet eredményezhet.
Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve
hűtőlemezeit.
Ezeknek a részeknek az elzárása a készülék
belsejének túlmelegedését idézi elő és tüzet vagy
más károsodást okozhat.
Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol
erős rezgésnek van kitéve vagy elhelyezése
instabil.
Beszerelésnél mellőzze a nem egyenes vagy erősen
görbülő felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil, akkor
vezetés közben a készülék leeshet és ez balesetet
vagy sérülést eredményezhet.
Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülső oldalával
felfelé, kényelmes szögben kell beszerelni, de az ne
legyen több mint 30 {fok}.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó
előírások vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a
készüléket, hova és hogyan kell beszerelni. Forduljon
a kereskedőjéhez a további részletekért.
Biztonsága érdekében használjon kesztyűt.
Beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy
a bekötés tökéletes.
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék
károsodását, ne csatlakoztassa a csatlakozót
addig, amíg a teljes kábelezés nem kész.
Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót
egy hangszórókábel-szetthez. (kivéve, ha
magassugárzót csatlakoztat)
A távvezérlő egység elemeinek
kezelésénél vegye figyelembe a
következő figyelmeztetéseket.
Magyar
 Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos használatát
és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és működtetésből
eredő esetleges veszélyekre, a használati utasításban képekkel
illusztrált leírások találhatók. A képekhez tartozó szöveges magyarázat
lent található. Ahhoz, hogy a használati utasítást és magát a készüléket
helyesen tudja kezelni, fontos, hogy tökéletesen megértse a képekkel
illusztrált leírások tartalmát.
Biztonsági információ
 Mielőtt használatba venné a terméket, olvassa el a készülékre
és az Ön autós audiorendszerének egyéb alkotóelemeire
vonatkozó használati utasítást. Fontos információkat
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképpen használhatja a
készüléket biztonságosan és hatékonyan. A Panasonic nem
tehető felelőssé olyan problémákért, amelyek a kézikönyv
előírásainak be nem tartásából származnak.
[CQ-C5355N\
• Kizárólag előírt típusú elemet használjon (CR2025).
• A () és () polaritás jelölésnek megfelelő irányban
illessze be az elemet az elemtartóba.
• A kimerült elemet minél hamarabb cserélje ki.
• Ha huzamosabb ideig nem használja, akkor távolítsa
el az elemet a távvezérlő egységből.
• Kidobás vagy a tárolás előtt szigetelje le az elemet
(műanyag zacskóba helyezve vagy ragasztószalaggal).
• A helyi szabályozásnak megfelelően helyezze el a
használt elemet.
• Ne szedje szét, töltse újra, hevítse vagy zárja rövidre
az elemet. Ne dobja az elemet tűzbe vagy vízbe.
Az elem szivárgása esetén
• Alaposan törölje ki az elemből kijutott folyadékot az
elemtartóból és helyezzen bele új elemet.
• Ha a testére vagy a ruhájára kerül az elemből
kiszivárgott folyadék, akkor mossa le bő vízzel.
• Ha az elemből kijutott folyadék a szemébe kerül, akkor
bő vízzel mossa ki és kérjen azonnal orvosi segítséget.
Tekintse meg az opcionális eszközök biztonsági információit is.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
203
Erről a könyvről
Ezen utasítások elolvasása előtt
Ez a könyv egy használati utasítási kézikönyv,
amely elmagyarázza, hogyan használja a
megvásárolt főegységét és távirányítóját,
mint segédeszközt, ha a főegység opcionális
eszközhöz van csatlakoztatva.
(Távvezérlő egység  Használati utasítások)
Tartalomjegyzék
A szóban forgó fejegységek
• CQ-C5355N
(Írásmód ebben a kézikönyvben: [CQ-C5355N\)
• CQ-C3355N/CQ-C3305N
(Írásmód ebben a kézikönyvben:
[CQ-C3355N/CQ-C3305N])
Ebben a kézikönyvben az összes ábra a
CQ-C3355N modellt mutatja be, hacsak
másképpen nincs meghatározva.
Főegység:
Monitor:
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CY-VM1500EX (opcionális)
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
Polski
Češky
2
22
42
62
82
102
122
142
162
182
Руccкий
222
Magyar
iPod
CD-váltó:
Hands-Free (kéz használata
nélküli) telefonrendszer:
CX-DP880N (opcionális)
( 210., 212. oldal)
CY-BT100N (opcionális)
( 218. oldal)
Bővítőmodul (hub egység):
Általános
( 214., 216. oldal)
• Biztonsági információ
• Ezen utasítások elolvasása előtt
202
204
• Általános
• CD-váltó
• iPod vezérlés
• Hands-Free (kéz használata nélküli) telefonrendszer
206
210
214
218
• Hibaelhárítás
220
Főegység:
CD-váltó
(CX-DP880N, opcionális)
Rendszer-be csatlakozó
Csak 1 egység
Átalakító kábel DVD/CD
váltóhoz
(CA-CC30N, opcionális)
iPod
Maximálisan
4 egység
Közvetlen kábel az iPod-hoz
(CA-DC300N, opcionális)
Bővítőmodul
(CY-EM100N, opcionális)
Mobiltelefon
CY-BT100U
Megjegyzés: A beszerelés és bekötés
részleteiért tekintse meg mindegyik készülék
egyedi utasítását és beszerelési kézikönyvét.
204
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Egyes források
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Ha szükséges
Rendszerbővítési példa
CY-EM100N (opcionális) ( 206. oldal)
Bluetooth® technológiát alkalmazó
Hands-Free készlet
(CY-BT100N, opcionális)
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
205
Általános
Ha egy Bővítőmodul csatlakozik
a Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Megjegyzés: Az opcionális eszközök piaci
elérhetősége országonként és régiónként
eltérő lehet. További információért forduljon a
kereskedőjéhez.
Rádió
Rádió
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
AUX1
AUX1
A Bővítőmodulhoz csatlakoztatott
jelforrások (CY-EM100N, opcionális)
Bővítőmodul (hub egység)
Csatlakoztathat opcionális Bővítőmodult
(hub egység) (CY-EM100N). A bővítőmodul
csatlakoztatása lehetővé teszi, hogy más AV
eszközökhöz hasonlóan a korábban említett
opcionális eszközöket csatlakoztassa. A
részletekért tekintse meg a Bővítőmodul használati
utasítását.
Csatlakoztatható eszközök
• CD-váltó (max. 1)
• iPod (max. 2)
• Hands Free telefonrendszer (max. 1)
Ha egy Opcionális Eszköz csatlakozik a
Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Magyar
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
Csatlakoztathat opcionális Hands-Free (kéz
használata nélküli) telefonrendszert
(Bluetooth® technológiát alkalmazó Hands-Free
készlet: CY-BT100N). A részletekért tekintse
meg a Bluetooth Hands-Free rendszer használati
utasítását. ( 218. oldal)
Megjegyzés: Ezt a készüléket csak bejövő
hívások fogadására tervezték. Nem képes hívást
indítani.
Bluetooth®
A Bluetooth kereskedelmi név és emblémája
a Bluetooth SIG, Inc. birtokában áll. Az ilyen
védjegyek bármilyen, a Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. általi használata engedéllyel
történik. Más kereskedelmi védjegyek és
kereskedelmi nevek az illető tulajdonoshoz
tartoznak.
AUX2
A Bővítőmodul AUX
bemeneti végződéséhez
csatlakoztatott
hangforrás
A Rendszerbővítő csatlakozóhoz
csatlakozó jelforrás (pl. CD-váltó)
Váltás a
csatlakoztatott
eszközre
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
Port 1 (pl. iPod 1)
Általános
Csatlakoztatható eszközök
iPod
Az opcionális adapter (közvetlen kábel az
iPod-hoz: CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy az
opcionális iPod sorozatot csatlakoztassa.
( 214., 216. oldal)
Kizárólag dokkoló csatlakozóval felszerelt
iPod csatlakoztatható. Az vezérelhető iPod-ra
vonatkozó további információk az alábbiakban
találhatók.
Vezérelhető iPod/szoftververzió
• Harmadik generációs iPod/ver. 2.3
• Negyedik generációs iPod/ver. 3.1.1
• Ötödik generációs iPod/ver. 1.2 (a
videolejátszás nem támogatott.)
• iPod Photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* A működés ellenőrzését 2006. szeptember
végétől forgalomban lévő szoftverrel végezték.
Működését nem garantáljuk jövőbeni
termékeink vagy továbbfejlesztett szoftver
vonatkozásában.
Az iPod az Apple Computer, Inc. kereskedelmi
védjegye, az USA-ban és más országokban
bejegyezve.
\CQ-C5355N]
(SOURCE)
Az opcionális adapter (átalakító kábel DVD/CD
-váltóhoz: CA-CC30N) lehetővé teszi, hogy az
opcionális Panasonic CD-váltó egységet
(CX-DP880N) csatlakoztassa. További részletekért
tekintse meg a CD-váltó készülék használati
utasítását. ( 210., 212. oldal)
Megjegyzés:
• Ez az egység nem támogatja a DVD-váltó
használatát, mivel csak kevés számjegyet tud
megjeleníteni, vagy egyéb okból.
Hands-Free (kéz használata
nélküli) telefonrendszer
Forrás kiválasztás
CD-váltó
Port 2 (pl. iPod 2)
Port 3 (pl. CD-váltó)
Port 4 (pl. Bluetooth hands-free készlet)
•Ez a tétel nem választható ki a [SOURCE]
gomb megnyomásával, hanem bejövő hívás
aktiválja.
Megjegyzések:
•A jelforrások az egyes csatlakoztatott
jelforrások portszáma szerinti sorrendben
változnak.
• A nem csatlakoztatot portok átugrásra
kerülnek.
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
206
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
207
[CQ-C3355N]
[CQ-C3305N]
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
A jelforrás az alábbiak szerint megváltozik,
valahányszor megnyomja a [SOURCE] gombot.
Ha egy Bővítőmodul csatlakozik
a Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Ha egy Opcionális Eszköz csatlakozik a
Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Ha egy Bővítőmodul csatlakozik
a Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Rádió
Rádió
Rádió
Rádió
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
CD vagy MP3/WMA lejátszó
AUX1
AUX1
AUX1
AUX1
Váltás a
csatlakoztatott
eszközre
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
Port 1 (pl. iPod 1)
AUX2
A Bővítőmodul
AUX bemeneti
végződéséhez
csatlakoztatott
hangforrás
(SOURCE)
A Bővítőmodul
AUX bemeneti
végződéséhez
csatlakoztatott
hangforrás
A Rendszerbővítő csatlakozóhoz
csatlakozó jelforrás (pl. CD-váltó)
Forrás kiválasztás
(SOURCE)
AUX2
A Rendszerbővítő csatlakozóhoz
csatlakozó jelforrás (pl. CD-váltó)
Váltás a
csatlakoztatott
eszközre
Általános
A Bővítőmodulhoz
csatlakoztatott jelforrások
(CY-EM100N, opcionális)
A Bővítőmodulhoz csatlakoztatott
jelforrások (CY-EM100N, opcionális)
Forrás kiválasztás
Ha egy Opcionális Eszköz csatlakozik a
Rendszerbővítő csatlakozóhoz
Magyar
Általános
Port 1 (pl. iPod 1)
Port 2 (pl. iPod 2)
Port 2 (pl. iPod 2)
Port 3 (pl. CD-váltó)
Port 3 (pl. CD-váltó)
Port 4 (pl. Bluetooth hands-free készlet)
•Ez a tétel nem választható ki a [SOURCE]
gomb megnyomásával, hanem bejövő
hívás aktiválja.
Megjegyzések:
•A jelforrások az egyes csatlakoztatott
jelforrások portszáma szerinti sorrendben
változnak.
• A nem csatlakoztatot portok átugrásra
kerülnek.
USB-csatlakozó ( Használati utasítások)
208
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Port 4 (pl. Bluetooth hands-free készlet)
•Ez a tétel nem választható ki a [SOURCE]
gomb megnyomásával, hanem bejövő
hívás aktiválja.
Megjegyzések:
•A jelforrások az egyes csatlakoztatott
jelforrások portszáma szerinti sorrendben
változnak.
• A nem csatlakoztatot portok átugrásra
kerülnek.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
209
CD-váltó
\CQ-C5355N]
Az opcionálisan csatlakoztatott DVD-váltó vezérelhető ezzel a készülékkel.
Műveleti folyamat
Az egység felismeri a lemeztárt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
2 Válassza ki a kívánt részt.
Zeneszám kiválasztás
CD-váltó mód
kijelzés
[] (TRACK): Következő zeneszám
[] (TRACK): Előző zeneszám (nyomja
meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors
előre-/visszalépéshez.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás
Ismétlés
Lemez véletlenszerű lejátszása, Lemez
ismétlése, Lemez pásztázó lejátszása
Zeneszám/Jatékidő/
Lemez száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Kigyullad, ha a váltó
csatlakoztatva van.
Játékidő
Lemez száma
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (DISC): Következő lemez
[] (DISC): Előző lemez
Minden elérhető zeneszám véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Csak távvezérlő egységgel
elérhető funkciók
Lemez kiválasztás
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés, ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás
Zeneszám
210
• Ez az egység nem támogatja a CD-váltón keresztül a
következőt:
• CD-RW lemez lejátszása. (kivéve ha a
CX-DP880N eszköz csatlakozik)
• MP3/WMA fájlok lejátszása.
• CD text kijelzés.
• A szünet funkció nem működik CD-váltó módban.
Lemez véletlen sorrendű lejátszása
Minden elérhető zeneszám az adott lemezen
véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[4] (RANDOM) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes zeneszámok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez pásztázó lejátszása
A soron következő lemeztől kezdve megtörténik
az összes lemezen lévő első zeneszám első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Magyar
Megjegyzés:
•CD-R lemezek lejátszásakor problémák léphetnek
fel. Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD
adathordozókról (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című
fejezetet. ( Használati utasítások)
Ha a tárt már betöltötte, nyomja meg
a [SOURCE] gombot a CD-váltó mód
kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5]
(SCAN) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális lemez ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a [6] (REPEAT) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
CD-váltó
1 Töltse be a tárt (lemezeket).
Közvetlen elérés
A lemez közvetlenül kiválasztható.
Példa: 5-ös számú lemez
1 Nyomja meg a [#] (NUMBER) gombot.
2 Nyomja meg a [5] gombot.
3 Nyomja meg a [SET] gombot.
Megjegyzések:
• A közvetlen kiválasztás felfüggesztéséhez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• A [#] gomb megnyomására a Véletlen sorrendű,
Lemez véletlen sorrendű, Pásztázó, Lemez
pásztázó, Ismétlő és Lemez ismétlő lejátszás
visszavonásra kerül.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
211
CD-váltó
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Az opcionálisan csatlakoztatott DVD-váltó vezérelhető ezzel a készülékkel.
Műveleti folyamat
Az egység felismeri a lemeztárt és a lejátszás
automatikusan elkezdődik.
• Ez az egység nem támogatja a CD-váltón keresztül a
következőt:
• CD-RW lemez lejátszása. (kivéve ha a
CX-DP880N eszköz csatlakozik)
• MP3/WMA lejátszás.
• CD text kijelzés.
• A szünet funkció nem működik CD-váltó módban.
2 Válassza ki a kívánt részt.
Zeneszám kiválasztás
CD-váltó mód
kijelzés
[] (TRACK): Következő zeneszám
[] (TRACK): Előző zeneszám (nyomja
meg kétszer)
Megjegyzés: Tartsa lenyomva a gyors előre/visszalépéshez.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű
lejátszás
Ismétlés
Lemez véletlenszerű
lejátszása, Lemez
ismétlése, Lemez
pásztázó lejátszása
Zeneszám
Játékidő
Lemez száma
Kigyullad, ha a váltó csatlakoztatva van.
Minden elérhető zeneszám véletlen sorrend
szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez véletlen sorrendű lejátszása
Minden elérhető zeneszám az adott lemezen
véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (DISC): Következő lemez
[] (DISC): Előző lemez
Véletlen sorrendű lejátszás, keresés, ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás
Lemez kiválasztás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[4] (RANDOM) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Pásztázó lejátszás
Megtörténik az egyes zeneszámok első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Nyomja meg az [5] (SCAN) gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez pásztázó lejátszása
A soron következő lemeztől kezdve megtörténik
az összes lemezen lévő első zeneszám első
10 másodpercének lejátszása sorrendben.
Magyar
Megjegyzés:
• CD-R lemezek lejátszásakor problémák léphetnek
fel. Tekintse meg a “Megjegyzés a CD/CD
adathordozókról (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” című
fejezetet. ( Használati utasítások)
Ha a tárt már betöltötte, nyomja meg
a [SOURCE] gombot a CD-váltó mód
kiválasztásához.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [5]
(SCAN) gombot legalább 2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
Ismétlő lejátszás
Megtörténik az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Lemez ismételt lejátszása
Megtörténik az aktuális lemez ismételt lejátszása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva
a [6] (REPEAT) gombot legalább
2 másodpercig.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
CD-váltó
1 Töltse be a tárt (lemezeket).
212
Zeneszám/Jatékidő/
Lemez száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
Kijelzés váltása
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Óra idő
A kijelzés kikapcsolva
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
213
iPod vezérlés
\CQ-C5355N]
1 Csatlakoztassa az iPod-ot.
2 Nyomja meg a [SOURCE] gombot
Megjegyzés: Ha a lejátszás nem indul automatikusan,
nyomja meg a [BAND] () gombot.
3 Válassza ki a kívánt részt.
Szünet
214
5 Nyomja meg a [VOL]
PLAYLIST: Lejátszás lejátszási lista
alapján (Alapértelmezett)
ARTIST:
Lejátszás előadó alapján
ALBUM: Lejátszás album alapján
3 Nyomja meg a [VOL]
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás (dalok)
Villog, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás (albumok)
Fájlkijelző (Aktuális fájl/Minden fájl)
Legfeljebb 999-ig jeleníthető meg szám.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
4 A lejátszani kívánt rész
(Adatbeolvasás)
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
(Adatbeolvasás) gombot. Ha legfeljebb 8 karakter jeleníthető
meg, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ, a “NO TEXT” kerül
Előadó neve/cím
kijelzésre.
neve
• Előfordulhat, hogy a cím nem jelenik meg
helyesen, ha több mint 250 alfanumerikus
karakterből áll.
Óra idő
Album neve/cím
neve
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Megjegyzés: A lejátszási mód 2. lépésben történő
kiválasztásához nyomja meg a [] (LIST) gombot.
Megjegyzések:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Az olyan lejátszási módban, amikor az album
vagy a művész neve egyenként kerül kiírásra,
az olyan fájlok, amelyek nem tartalmazzák az
album vagy az előadó nevét nem játszhatók le.
iPod száma, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Kigyullad, ha a Bővítőmodul
(CY-EM100N) csatlakoztatva van.
Világít, ha iPod közvetlen
kábel (CA-DC300N) van
csatlakoztatva.
iPod vezérlés
(LIST)
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Idő/iPod szám
kiválasztásához forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
2 A beállításhoz forgassa
• Az iPod készüléket a gyújtás kikapcsolása után
válassza le (az ACC OFF helyzetbe állításával).
Előfordulhat, hogy az iPod nem kapcsol ki, ami az
akkumulátor lemerülését okozhatja.
• Kérjük, ne csatlakoztassanak olyan iPod kiegészítőket,
mint például iPod távvezérlőt vagy fejhallgatót, ha a
készülékhez csatlakozik. Előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően.
• A készüléket akkor csatlakoztassa, miután lehalkította
az iPod hangerejét.
• A “NO IPOD” felirat jelenik meg, amíg az iPod készüléket
az egység fel nem ismeri annak csatlakoztatása, a
főegység üzemkapcsolójának bekapcsolása, vagy a
főegységen történő jelforrás-kiválasztás után. Ez nem
jelenti a főegység meghibásodását.
• Nem garantáljuk a csatlakoztatható eszközök
valamennyi funkciójának működőképességét.
Aktuális fájl/összes
fájl/iPod száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
a Lejátszási mód választás
aktiválásához.
iPod mód
kijelzés
Lejátszási mód választás
1 Nyomja meg a [] (LIST) gombot
Nyomja meg a [BAND] () gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Kijelzés váltása
Fájlválasztás
[]: Következő fájl
[]: Az aktuális fájl elejére ugrás
Az előző fájlra lépéshez nyomja meg
kétszer.
Megjegyzések:
• Tartsa lenyomva a gyors előre-/visszalépéshez.
• Ha a gyors előrecsévélés a fájl végére, illetve a gyors
visszacsévélés a fájl elejére ér, akkor is elkezdődik
a normál lejátszás, ha megnyomják a gyors
előrecsévélés, illetve gyors visszacsévélés gombot.
A kijelzés
kikapcsolva
Ismétlő lejátszás
Ismétlés, Véletlen
sorrendű lejátszás
Műveleti folyamat
a rádió jelforrás kiválasztásához. A
lejátszás elkezdődik.
Megjegyzés:
• Kizárólag dokkoló csatlakozóval felszerelt iPod
csatlakoztatható. További információt a vezérelhető
iPod készülékről az alábbiakban olvashat.
Vezérelhető iPod/szoftververzió
• Harmadik generációs iPod/ver. 2.3
• Negyedik generációs iPod/ver. 3.1.1
• Ötödik generációs iPod/ver. 1.2 (a videolejátszás
nem támogatott.)
• iPod Photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* A működés ellenőrzését 2006. szeptember végétől
forgalomban lévő szoftverrel végezték. Működését
nem garantáljuk jövőbeni termékeink vagy
továbbfejlesztett szoftver vonatkozásában.
Magyar
Az opcionális közvetlen kábel csatlakoztatása az iPod-hoz (CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy a készülék gombjaival
iPod-ot működtessen, beleértve a fájlkiválasztást és a fájl sorrend megváltoztatást is.
Véletlen sorrendű lejátszás
Az iPod véletlen sorrendű lejátszás funkciója
megfelel a készülék RANDOM funkciójának.
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Dalok
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Megjegyzés: Az iPod Összes tétel ismétlése
funkciója mindig aktív, ezért nem kapcsolható ki a
készülékről.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Albumok
Minden elérhető album véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
[4] (RANDOM) gombot legalább
2 másodpercig.
villog.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa
lenyomva.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
215
iPod vezérlés
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
1 Csatlakoztassa az iPod-ot.
2 Nyomja meg a [SOURCE] gombot
Megjegyzés: Ha a lejátszás nem indul automatikusan,
nyomja meg a [BAND] () gombot.
3 Válassza ki a kívánt részt.
PLAYLIST: Lejátszás lejátszási lista
alapján (Alapértelmezett)
ARTIST:
Lejátszás előadó alapján
ALBUM: Lejátszás album alapján
3 Nyomja meg a [VOL]
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Idő/iPod szám
4 A lejátszani kívánt rész
kiválasztásához forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
5 Nyomja meg a [VOL]
(Adatbeolvasás)
Cím neve
(Adatbeolvasás)
Album neve
(Adatbeolvasás)
Előadó neve
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Megjegyzés:
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha legfeljebb 8 karakter jeleníthető
meg, a szöveg nem gördül.
• Ha nincs információ, a “NO TEXT” kerül
kijelzésre.
• Előfordulhat, hogy a cím nem jelenik meg
helyesen, ha több mint 250 alfanumerikus
karakterből áll.
Óra idő/iPod szám
Megjegyzés: A lejátszási mód 2. lépésben történő
kiválasztásához nyomja meg a [] (LIST) gombot.
A kijelzés kikapcsolva
Megjegyzések:
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Az olyan lejátszási módban, amikor az album
vagy a művész neve egyenként kerül kiírásra,
az olyan fájlok, amelyek nem tartalmazzák az
album vagy az előadó nevét nem játszhatók le.
Lejátszási mód kijelzők
Kigyullad, ha valamelyik mód aktív.
Ismétlés
Véletlen sorrendű lejátszás (dalok)
Villog, ha valamelyik mód aktív.
Véletlen sorrendű lejátszás (albumok)
Fájlkijelző (Aktuális fájl/Minden fájl)
Legfeljebb 999-ig jeleníthető meg szám.
Világít, ha iPod közvetlen kábel
(CA-DC300N) van csatlakoztatva.
iPod száma, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Kigyullad, ha a Bővítőmodul (CY-EM100N) csatlakoztatva van.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Nyomja meg a [DISP] gombot.
Aktuális fájl/összes
fájl/iPod száma
(Alapértelmezett)
(DISP: Kijelző)
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
• Az iPod készüléket a gyújtás kikapcsolása után válassza le
(az ACC OFF helyzetbe állításával). Előfordulhat, hogy az iPod
nem kapcsol ki, ami az akkumulátor lemerülését okozhatja.
• Kérjük, ne csatlakoztassanak olyan iPod kiegészítőket,
mint például iPod távvezérlőt vagy fejhallgatót, ha a
készülékhez csatlakozik. Előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően.
• A készüléket akkor csatlakoztassa, miután lehalkította
az iPod hangerejét.
• A “NO IPOD” felirat jelenik meg, amíg az iPod készüléket
az egység fel nem ismeri annak csatlakoztatása, a
főegység üzemkapcsolójának bekapcsolása, vagy a
főegységen történő jelforrás-kiválasztás után. Ez nem
jelenti a főegység meghibásodását.
• Nem garantáljuk a csatlakoztatható eszközök
valamennyi funkciójának működőképességét.
iPod vezérlés
(LIST)
2 A beállításhoz forgassa
Nyomja meg a [BAND] () gombot.
A törléshez nyomja meg újra.
Kijelzés váltása
a Lejátszási mód választás
aktiválásához.
iPod mód
kijelzés
Lejátszási mód választás
1 Nyomja meg a [] (LIST) gombot
216
Szünet
Fájlválasztás
[]: Következő fájl
[]: Az aktuális fájl elejére ugrás
Az előző fájlra lépéshez nyomja meg
kétszer.
Megjegyzések:
• Tartsa lenyomva a gyors előre-/visszalépéshez.
• Ha a gyors előrecsévélés a fájl végére,
illetve a gyors visszacsévélés a fájl elejére
ér, akkor is elkezdődik a normál lejátszás, ha
megnyomják a gyors előrecsévélés, illetve
gyors visszacsévélés gombot.
Ismétlő lejátszás
Ismétlés, Véletlen
sorrendű lejátszás
Műveleti folyamat
a rádió jelforrás kiválasztásához. A
lejátszás elkezdődik.
Megjegyzés:
• Kizárólag dokkoló csatlakozóval felszerelt iPod
csatlakoztatható. További információt a vezérelhető
iPod készülékről az alábbiakban olvashat.
Vezérelhető iPod/szoftververzió
• Harmadik generációs iPod/ver. 2.3
• Negyedik generációs iPod/ver. 3.1.1
• Ötödik generációs iPod/ver. 1.2 (a videolejátszás
nem támogatott.)
• iPod Photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* A működés ellenőrzését 2006. szeptember végétől
forgalomban lévő szoftverrel végezték. Működését
nem garantáljuk jövőbeni termékeink vagy
továbbfejlesztett szoftver vonatkozásában.
Magyar
Az opcionális közvetlen kábel csatlakoztatása az iPod-hoz (CA-DC300N) lehetővé teszi, hogy a készülék gombjaival
iPod-ot működtessen, beleértve a fájlkiválasztást és a fájl sorrend megváltoztatást is.
Véletlen sorrendű lejátszás
Megtörténik az aktuális fájl ismételt lejátszása.
Az iPod véletlen sorrendű lejátszás funkciója
megfelel a készülék RANDOM funkciójának.
Nyomja meg a [6] (REPEAT) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Dalok
Minden elérhető fájl véletlen sorrend szerint kerül lejátszásra.
Megjegyzés: Az iPod Összes tétel ismétlése
funkciója mindig aktív, ezért nem kapcsolható ki a
készülékről.
Nyomja meg a [4] (RANDOM) gombot.
kigyullad.
A törléshez nyomja meg újra.
Albumok
Minden elérhető album véletlen sorrend szerint
kerül lejátszásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [4] (RANDOM)
gombot legalább 2 másodpercig.
villog.
A törléshez nyomja meg újra és tartsa lenyomva.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
217
Hands-Free (kéz használata nélküli) telefonrendszer
Használat előtt olvassa el a Hands-Free Telefonrendszer használati utasításának “Biztonsági információ” című fejezetét.
Állapotjelző (Kék LED)
Kigyullad: Hívásvárakoztatás/
Beszélgetés
Nem gyullad ki: Nincs
csatlakoztatva
Gyorsan villog: Hívás fogadása
Lassan villog: Párosítás/Újbóli
csatlakozás
[Hang-on]/(Hívás fogadása)/Kék LED
[Hang-up]/(Hívás befejezése)/Vörös LED
1 Nyomja meg a [Hang-on] gombot
Hands-Free Telefonrendszeren és
vegye fel a telefont.
A csengetési hangerő beállítása
Hívás visszautasítása
A bejövő hívás csengetési
hangerejének beállításához
forgassa a [VOL] gombot
az óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
A [Hang-up] gomb megnyomásával a felhasználó
visszautasíthatja a bejövő hívást.
Bluetooth kapcsolat bontása/
Újbóli csatlakoztatás
Magyar
Csatlakoztassa a Hands-Free telefonrendszert
(CY-BT100N) és hozza összeköttetésbe a
készülékeket. A részletekért tekintse meg a
Hands-Free Telefonrendszer használati utasítását.
Megjegyzés: Ezt a készüléket csak bejövő
hívások fogadására tervezték. Nem képes
hívást indítani.
• Nem garantáljuk a csatlakoztatható eszközök
valamennyi funkciójának működőképességét.
Átkapcsolás
Műveleti folyamat (folytatás)
Előkészítés
A Hands-Free (kéz használata nélküli)
telefonrendszer csatlakoztatása
Megjegyzés:
• Ez csupán vázlatos magyarázat. A részletekért
tekintse meg a Hands-Free Telefonrendszer használati
utasítását.
A [Hang-up] gomb megnyomásával a felhasználó
ideiglenesen bonthatja a kapcsolatot, amikor a
telefon várakozó állapotban van.
A [Hang-on] gomb megnyomásával a felhasználó
újból csatlakozhat, amikor a Bluetooth készülék
kapcsolata ideiglenesen bontva van.
: Fel
: Le
Megjegyzés:
• Az itt beállított hangerő hatással van a
beszélgetés hangerejére.
• A mobiltelefon-készülék típusától függően a
csengőhang a telefon főegységéből érkezik, de
előfordulhat, hogy nem hallható. Ilyen esetben a
hangerő nem módosítható bejövő telefonhívás
közben.
Bluetooth Hands-Free Készlet Mód
Ez a mód nem választható ki a [SOURCE] gomb
megnyomásával, hanem bejövő hívás aktiválja.
(A hívás fogadásához nyomja meg a [Hang-on]
gombot a Bluetooth Hands-Free készleten.)
Bejövő hívás esetén a “HANDS-FREE” szöveg
gördül végig a kijelzőn.
Megjelenik a hívófél telefonszáma.
(Beállítási tartomány: LEFT, BOTH, RIGHT,
alapértelmezett: BOTH)
SP LEFT: Hang a bal oldali
hangszóróból
SP BOTH: Hang mindkét
hangszóróból
(Alapértelmezett)
SP RIGHT: Hang a jobb oldali
hangszóróból
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a kiválasztáshoz.
Hands-Free Telefonrendszeren és
vegye fel a telefont.
Megjegyzés:
• Ha a hívófél adatai nem elérhetőek, a
“CONNECT”, kerül kijelzésre.
• A szöveg ismételt végiggörgetéséhez szöveg
kijelzésekor, nyomja meg a [3] (SCROLL)
gombot. Ha legfeljebb 8 karakter jeleníthető
meg, a szöveg nem gördül.
Hangszóró kiválasztás
1 Nyomja meg a [VOL]
2 Nyomja meg a [VOL]
Audió beállítás
Műveleti folyamat
2 Ha szükséges, állítsa be a hangerőt.
3 Nyomja meg a [Hang-up] gombot
(PUSH SEL: Kiválasztás)
gombot a beállítandó mód
kiválasztásához.
3 A beállításhoz forgassa
a [VOL] gombot az
óramutató járásával
megegyező vagy azzal
ellentétes irányba.
Hangerő-beállítás
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapértelmezett: 18)
\CQ-C5355N]
Megjegyzés:
• A hangerő a főegység [VOL] gombjának
használatával közvetlenül is állítható.
( Használati utasítások)
• A normál üzemmódhoz történő visszatéréshez
nyomja meg a [DISP] gombot.
• Ha több mint 5 másodpercig nem történik
művelet az audió beállítások menüben
(2 másodpercig a hangerő-beállításban), akkor a
kijelzés visszatér alaphelyzetbe.
: Fel
: Le
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
: Fel
: Le
218
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Hands-Free (kéz használata nélküli) telefonrendszer
A telefon fogadó állapotban van.
219
\CQ-C5355N]
Ha valami gyanúsat észlel
Ellenőrizze az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor
ajánlott a készülék átadása a legközelebbi hivatalos Panasonic
márkaszerviznek. A terméket csak képzett szakember javíthatja.
Tekintse meg a szakember általi ellenőrzésre és javításra
vonatkozó pontokat. A Panasonic nem vállal felelősséget
semmi olyan balesetért, amely a készülék ellenőrzésének
elmulasztásából vagy ellenőrzése utáni saját kezű javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dőltbetűkkel vannak jelezve a lent
található “Lehetséges megoldás” című részben, mert azok
különösen veszélyesek lehetnek a felhasználók számára,
ha saját maguk végzik.
Figyelmeztetés
• A normálistól eltérő jelenségek jelentkezésekor ne
használja a készüléket, például, ha nincs hangja,
füstöl, vagy kellemetlen szagot bocsát ki, mert
ilyenkor tűz vagy áramütés fordulhat elő. Azonnal
hagyja abba a készülék használatát és forduljon a
kereskedőjéhez.
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket, mert ez veszélyes.
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Ha valami gyanúsat észlel
Ellenőrizze az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor
ajánlott a készülék átadása a legközelebbi hivatalos Panasonic
márkaszerviznek. A terméket csak képzett szakember javíthatja.
Tekintse meg a szakember általi ellenőrzésre és javításra
vonatkozó pontokat. A Panasonic nem vállal felelősséget
semmi olyan balesetért, amely a készülék ellenőrzésének
elmulasztásából vagy ellenőrzése utáni saját kezű javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dőltbetűkkel vannak jelezve a lent
található “Lehetséges megoldás” című részben, mert azok
különösen veszélyesek lehetnek a felhasználók számára,
ha saját maguk végzik.
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Kijelzés
Kijelzés
A lemez piszkos vagy fordítva van behelyezve.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcolt.
 Vegye ki a tárat.
• Ellenőrizze a lemezt.
• Töltse be újra a lemezt.
Automatikusan a
következő lemezre lép
Valamilyen okból nincs működés.
 Vegye ki a tárat. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, nyomja
meg az alaphelyzetbe állító kapcsolót a CD-váltón. Amennyiben
nem állítható vissza a rendes működés, kérdezze meg
kereskedőjét vagy a legközelebbi Panasonic márkaszervizt a
javítást illetően.
Nincs lemez a CD-váltóban (tár).
 Tegyen lemezeket a CD-váltóba (tár).
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A lemez piszkos vagy fordítva van behelyezve.
 Ellenőrizze a lemezt.
(5 másodperc után)
CD-váltó vezérlés
CD-váltó vezérlés
(5 másodperc után)
Figyelmeztetés
• A normálistól eltérő jelenségek jelentkezésekor ne
használja a készüléket, például, ha nincs hangja,
füstöl, vagy kellemetlen szagot bocsát ki, mert
ilyenkor tűz vagy áramütés fordulhat elő. Azonnal
hagyja abba a készülék használatát és forduljon a
kereskedőjéhez.
• Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a
készüléket, mert ez veszélyes.
Magyar
Hibaelhárítás
A lemez karcolt.
 Vegye ki a tárat.
• Ellenőrizze a lemezt.
• Töltse be újra a lemezt.
Automatikusan a
következő lemezre lép
Valamilyen okból nincs működés.
 Vegye ki a tárat. Ha a hibajelenség továbbra is fennáll, nyomja
meg az alaphelyzetbe állító kapcsolót a CD-váltón. Amennyiben
nem állítható vissza a rendes működés, kérdezze meg
kereskedőjét vagy a legközelebbi Panasonic márkaszervizt a
javítást illetően.
Nincs lemez a CD-váltóban (tár).
 Tegyen lemezeket a CD-váltóba (tár).
A váltót váltó módban választották le a fejegységről.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
A váltót váltó módban választották le a fejegységről.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
Megjegyzés: A hibatáblázat teendők és megjelenítés részeiben említett üzenetek az egyes
váltótípusoknál eltérhetnek. A részletekért tekintse meg a CD-váltó készülék használati utasítását.
220
A rendszer nem ismerte fel helyesen az iPod eszközt.
 Ellenőrizze a csatlakozást.
 Állítsa vissza az iPod eszközt, majd csatlakoztassa újból.
Az Ön iPod készülékén nincs lejátszható zene.
 Töltsön át lejátszható zenét az Ön iPod készülékére.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
iPod vezérlés
iPod vezérlés
Kijelzés
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
Kijelzés
Lehetséges ok  Lehetséges megoldás
A rendszer nem ismerte fel helyesen az iPod eszközt.
 Ellenőrizze a csatlakozást.
 Állítsa vissza az iPod eszközt, majd csatlakoztassa újból.
Az Ön iPod készülékén nincs lejátszható zene.
 Töltsön át lejátszható zenét az Ön iPod készülékére.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Hibaelhárítás
Megjegyzés: A hibatáblázat teendők és megjelenítés részeiben említett üzenetek az egyes
váltótípusoknál eltérhetnek. A részletekért tekintse meg a CD-váltó készülék használati utasítását.
221
Memorandum
242
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Memorandum
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
243
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM262785B
FT1106-2027
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement