Panasonic CQC7703N Käyttö ohjeet

Panasonic CQC7703N Käyttö ohjeet
KÄYTTÖOPAS
MP3 WMA CD-soitin/viritin
CQ-C7703N/ C7303N
Copyright:
Kaukomarkkinat Oy
Kutojantie 4
02630 ESPOO
Finland
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin
tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
www.panasonic-europe.com
Käyttöohje
ONNITTELUT UUDEN PANASONIC-LAITTEEN OMISTAJALLE!
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen. Lue käyttöopas huolellisesti niin opit käyttämään laitteen kaikkia toimintoja.
Uskomme, että tulet olemaan tyytyväinen laitteen toimintaan. Laite on elektronisen ja mekaanisen suunnittelun tulos,
ja se on huolellisesti ja Pioneer-mainetta ajatellen ylpeydellä valmistettu tarkoin valituista komponenteista.
Tämä on kahden laitemallin käyttöohje: CQ-C7703N ja CQ-C7303N.
Kuvissa on CQ-C7703N tai jokin muu malli. Käyttöohjeessa on kolme osaa: ensimmäisessä osassa neuvotaan käyttämään keskusyksikköä, toisessa osassa lisälaitteita (kuten CD-vaihtajaa), kolmannessa osassa on
asennusohjeita.
CQ-C7703N
Digitaalinen
Vahvistin
Maksimi antoteho 70 W
40 W
Antoteho
Kyllä
AUX
CQ-C7303N
Analoginen
50 W
23 W
Ei
Turvallisuusohjeita .......................................... 3
Tarvikkeet ...................................................... 5
Laitteen rakenne ............................................. 7
Kauko-ohjain ....................................................................... 8
Vain keskusyksiköstä käytettävät toiminnot ...................... 8
Vain kauko-ohjaimella käytettävät toiminnot ...................... 8
Esittelytoiminnon sammuttaminen ...................................... 9
Käyttöönotto ................................................... 9
ACC / IGN .......................................................................... 10
Varkauden esto ..................................................................... 10
Muut asetukset .................................................................... 10
Kellonajan asetus ................................................................. 10
Subwoofer .......................................................................... 10
AV-laite (TV, VRT)[vain CQ-C7703N] ............................... 10
Radio AM (LW/MW) / FM ................................. 17
Radionäyttö ......................................................................... 17
Muistipaikat ........................................................................ 18
Radion asetukset .................................................................. 18
MONO - Monoääni ...................................................... 18
LOCAL Lähiasemat ...................................................... 18
AUTO PRESET - FM-asemien lukumäärä ................... 18
RDS-tiedot .......................................................................... 19
Muut RDS-tiedot ................................................................ 19
AF - automaattinen taajuustarkistus ................................... 20
AF ON /OFF ....................................................................... 20
PI SEEK .......................................................................... 20
PTY
.......................................................................... 20
TA - liikennetiedote ............................................................. 21
AF - Taajuustarkistuksen herkkyys .................................... 21
REGION - Tarkkailtava taajuusalue .................................... 21
PTY - ohjelmatyyppi ......................................................... 22
Haku laajan ohjelmatyypin perusteella ......................... 22
Haku tarkan ohjelmatyypin perusteella ........................ 22
Muistipaikka-asemat ..................................................... 22
Näytön käyttökielen valinta .......................................... 22
CD-soitin ...................................................... 23
CD-tiedot näytössä ............................................................. 23
Satunnaistoisto ja uusintatoisto ........................................... 24
Kauko-ohjaimella ohjattavat toiminnot ............................... 24
Satunnaistoisto .................................................................... 24
Uusintatoisto ....................................................................... 24
Esittelytoisto ....................................................................... 24
Raidan pikavalinta ............................................................... 24
Perustoiminnot ............................................... 11
Soitin toimintatilaan ............................................................. 11
Soitin pois toimintatilasta .................................................... 11
Etupaneelin painikelevyn irrotus ja asennus ....................... 11
Etupaneelin asennon säätö ................................................... 12
Avaa / Levy pois ........................................................... 12
Sulje
.......................................................................... 12
Kallistus ........................................................................ 12
Äänenvoimakkuus ............................................................... 12
Äänen mykistys .................................................................. 12
Ohjelmalähteen valinta ......................................................... 13
Radio .......................................................................... 13
CD-soitin ....................................................................... 13
AUX-liittimeen kytketty erillislaite .............................. 13
Järjestelmäliitin .............................................................. 13
Näyttökuvan vaihto ............................................................. 14
MP3/WMA-soitin ............................................. 25
MP3-tiedot näytössä ........................................................... 25
Tietoja levyistä .................................................................... 26
satunnaistoisto ja uusintatoisto ........................................... 26
kauko-ohjaimella ohjattavat toiminnot ................................ 26
Satunnaistoisto .................................................................... 26
Uusintatoisto ....................................................................... 26
RANDOM - Satunnaistoisto .............................................. 26
FOLDER RANDOM -Kansion satunnaistoisto ................. 26
REPEAT - Uusintatoisto ..................................................... 26
FOLDER REPEAT - Kansion uusintatoisto ....................... 26
TEXT - Tekstinäyttö .......................................................... 26
Esittelytoisto ....................................................................... 26
Raidan pikavalinta ............................................................... 26
Tietoja MP3 -tiedostoista ................................................... 27
Äänentoiston säätö ......................................... 15
SRS WOW .......................................................................... 15
SRS TruBass® .............................................................. 15
SRS FOCUS® ............................................................... 15
SRS ® .......................................................................... 15
SQ-ääniohjelma .................................................................... 16
SQ-Ääniohjelman hienosäätö ........................................ 16
Subwooferin korvaava kaiutin ............................................. 16
Äänentoiston asetukset .................................... 29
FUNCTION-valikon toimintoasetukset ................. 30
DISPLAY-valikon näyttöasetukset ....................... 31
AUX-laitteen käyttöasetus [vain cq-c7703N] ....... 33
Muun kuvan valinta näyttöön ............................ 34
Missä vika? .................................................... 36
Lisätietoa 39
Tekniset tiedot ................................................ 40
2
Käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEITA
Lue tämän laitteen ja muiden laitteiden käyttöohjeet huolellisesti,
ennen kuin otat autosi audiojärjestelmän käyttöön. Ohjeissa on
tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Panasonic ei ole
vastuussa ongelmista, jotka ovat seurausta ohjeiden noudattamatta
jättämisestä.
Käyttöohjeessa on varoituksia, joiden avulla opit käyttämään laitetta
turvallisesti. Varoitukset varoittavat vaarasta ja ilmoittavat erittäin
tärkeistä käyttö- ja kytkentäohjeista. On tärkeää, että ymmärrät
ohjeiden ja varoitusten merkityksen.
Varoitus vakavasta vaarasta!
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
vakavan onnettomuuden tai kuoleman vaaran.
Varoitus!
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
henkilö- tai esinevahingon vaaran.
Varoituksia vakavasta vaarasta!
Noudata näitä käyttöohjeita:
Varoituksia vakavasta vaarasta!
Noudata näitä asennusohjeita:
• Auton kuljettaja ei saa katsoa näyttöä tai käyttää
laitetta ajon aikana.
Katselu ja käyttö häiritsevät kuljettajan keskittymistä
ajamiseen ja eteenpäin katsomiseen. Seurauksena voi
olla liikenneonnettomuus. Pysäköi turvalliseen paikkaan
ja kytke seisontajarru, ennen kuin katsot näyttöä tai
käytät laitetta.
• Irrota akun miinusjohto (–) akusta ennen asennusta.
Jos miinusjohto on kiinni akun miinusnavassa (–),
oikosulun seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinko. Joissakin autoissa sähköturvajärjestelmä vaatii
erikoistoimenpiteitä, ennen kuin akun johtimen voi
irrottaa. JOS ET NOUDATA AUTOKOHTAISIA OHJEITA,
TURVAJÄRJESTELMÄ SAATTAA JOHTAA SÄHKÖTURVAJÄRJESTELMÄN TAHATTOMAAN LAUKEAMISEEN,
JOSTA VOI AIHEUTUA VAHINKO AUTOLLE TAI IHMISEN
KUOLEMA TAI LOUKKAANTUMINEN.
• Käytä sallittua virtalähdettä.
Ajoneuvossa on oltava 12 V DC -akku
(miinusnapamaado-tus). Älä käytä muita virtalähteitä,
etenkään 24 V DC -akkua.
• Säilytä paristo ja eristekalvo lasten ulottumattomis-
sa.
Jos lapsi nielaisee pariston, ota yhteys lääkäriin.
• Suojaa levytila.
Levytilaan saa laittaa vain CD-levyn.
• Älä pura tai muunna laitetta.
Älä pura, muunna tai yritä korjata laitetta. Huoltoa varten
on kysyttävä neuvoja jälleenmyyjältä tai valtuutetusta
Panasonic-huollosta.
• Älä käytä laitetta, jos se on rikki.
Jos laite on rikki (ei virtaa tai ääntä) tai se toimii
epänormaalisti, tai sen sisään on joutunut jotakin, se on
kastunut tai se savuaa tai käryää, kytke se heti pois
toiminnasta ja ota yhteys laitemyyjään.
• Älä jätä kauko-ohjainta autoon.
Jos kauko-ohjainta säilytetään autossa, se voi irtaimena
esineenä pudota lattialle ajon aikana, juuttua
jarrupolkimen alle ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden.
• Käytä vain samanarvoista sulaketta.
Pyydä asiantuntijaa vaihtamaan sulake.
Jos sulake palaa, määritä ja poista sulakkeen palamisen
aiheuttanut tekijä. Hanki sen jälkeen uusi sulake ja pyydä
asiantuntijaa vaihtamaan se. Väärä asennus saattaa
aiheuttaa käryämistä, tulipalon tai laitteen rikkoutumisen.
• Älä käytä turvallisuuteen liittyviä ajoneuvon osia
asennuksessa, maadottamisessa ja muissa vastaavissa toiminnoissa.
Älä käytä turvallisuuteen liittyviä ajoneuvon osia
(polttoainesäiliö, jarru, jousitus, ohjauspyörä, poljin,
turvatyyny jne), kun kytket ja asennat tätä laitetta ja sen
lisävarusteita.
• Laitetta ei saa asentaa turvatyynyn kannen päälle tai
paikkaan, jossa se häiritsee turvatyynyn toimintaa.
• Ennen kuin asennat laitteen, tarkasta, missä kohtaa
autoa on putket, polttoainesäiliö, sähköjohdot ja
muut vastaavat rakenteet.
Jos sinun on tehtävä ajoneuvon runkoon reikä laitteen
kiinnitystä tai johdon läpivientiä varten, varmista, ettet riko
mitään seinämän toiselta puolelta. Tee reikä ulkopuolelta,
jos mahdollista.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on häiritsevästi
näkökentässä.
• Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden
virransyöttöön.
• Tarkasta asennuksen ja kytkentöjen jälkeen
muiden sähkölaitteiden toiminta.
Jos käytät epänormaalisti toimivia sähkölaitteita, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai liikenneonnettomuus.
• Jos autossa on turvatyyny
perehdy ennen laitteen asentamista ajoneuvon valmistajan antamiin varoituksiin.
• Kytkentäjohdot eivät saa vaikeuttaa ajamista tai
ajoneuvosta poistumista tai sinne nousemista.
• Eristä kaikki paljaat johdot oikosulkujen välttämiseksi.
3
Käyttöohje
Varoituksia!
Noudata näitä käyttöohjeita:
Varoituksia!
Noudata näitä asennusohjeita:
• Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi.
Ajoneuvon kuljettajan täytyy kuunnella liikenteen
tapahtumia.
• Asennukset ja kytkennät saa tehdä vain tähän
tehtävään valtuutuksen saanut ammattilainen.
Toimet vaativat erityisiä ammattitaitoja ja kokemusta.
Turvallisinta on, jos hankit asennuspalvelun laitteen
sinulle myyneestä liikkeestä. Panasonic ei ole vastuussa
virheellisestä asennuksesta aiheutuvista ongelmista.
• Älä jätä sormia laitteen liikkuvien osien väliin.
Varo liikkuvia osia ja levytilaa. Varoita lapsia!
• Noudata kaikkia asennus- ja kytkentäohjeita.
Asennusohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa
tulipalo- tai vahinkovaaran.
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ajoneuvossa.
• Älä käytä laitetta kauan, jos auto ei ole käynnissä.
Jos käytät laitetta kauan, kun moottori ei ole käynnissä,
akku tyhjenee.
• Laite ei kestä auringonpaistetta eikä kuumuutta.
Jos laitteen sisälämpötila nousee liikaa, seurauksena voi
olla käryämistä, tulipalo tai laitteen rikkoutuminen muulla
tavalla.
• Suojaa laite vedeltä, kosteudelta ja pölyltä.
Jos laite altistuu vedelle, kosteudelle tai pölylle, seurauksena voi olla käryämistä, tulipalo tai laitteen rikkoutuminen muulla tavalla. Varmista erityisesti, ettei laite kastu
auton pesun aikana eikä sadesäällä.
LASERLAITE
VAROITUS
AVOIMENA SÄTEILEE LASERSÄTEILYÄ.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
• Estä johtojen vahingoittuminen.
Varo, etteivät johdot jää kiinni ajoneuvon kiinteisiin osiin
(kuten runkoon tai ruuveihin) tai liikkuviin osiin (kuten
istuimen kiskoon). Johtoja ei saa naarmuttaa, vetää,
taittaa eikä kiertää. Ne eivät kestä kuumaa eivätkä
raskasta painoa. Jos johto on pakko ohjata terävän
metallikulman yli, suojaa johto vinyyliteipillä tai muulla
vastaavalla materiaalilla.
• Käytä vain suositeltuja osia ja välineitä
asennuksessa.
Käytä mukana toimitettuja tai suositeltuja osia ja asianmukaisia työkaluja laitetta asentaessasi. Muuten laite voi
mennä rikki. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahingon,
toimintahäiriön tai tulipalon.
Varoitus - Laitteessa on laser.
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle.
• Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja tai
jäähdytyslevyä.
Näiden osien tukkiminen aiheuttaa laitteen sisäosien
ylikuumenemisen ja seurauksena voi olla tulipalo tai muu
vahinko.
Älä pura laitetta tai yritä muuttaa sitä.
Herkkä laite lukee laserlinssin avulla levyn pintaa. Laser on hyvin
suojattu laitteen rungon sisällä. Älä siis pura tai muuta laitetta
lainkaan, koska muuten voit altistua vaaralliselle säteilylle ja
jännitteelle.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se tärisee.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle.
Laitetta ei saa asentaa viistolle tai erittäin kaarevalle
alustalle. Jos laite ei ole tukevasti paikallaan, se saattaa
pudota ajon aikana ja aiheuttaa onnettomuuden.
Luokan I laserlaite
• Asennuskulma
Laitteen tulee olla leveyssuunnassaan vaakatasossa.
Etureuna saa olla käytön kannalta sopivassa kulmassa,
mutta ei yli 30° vaakatasosta. Käyttäjän tulee tarkastaa,
rajoittavatko laitteen käyttömaassa voimassa olevat
säännöt asennusta. Lisätietoja laitemyyjältä.
• Oman turvallisuutesi vuoksi sinun kannattaa käyttää
hansikkaita asennuksen aikana.
• Jotta laite ei vahingoittuisi, kytke virtajohto vasta
sitten, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
• Kytke vain yksi kaiutin yhteen kaiutinjohdinpariin.
Poikkeus: diskanttikaiutin.
Kauko-ohjaimen paristo!
• Käytä vain sallittua paristoa (CR2025).
• Laita paristo paristotilassa olevien napaisuusmerkkien suuntaisesti.
• Vaihda tyhjä paristo mahdollisimman pian uuteen.
• Ota paristo pois kauko-ohjaimesta, mikäli ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
• Eristä paristo (laita muovipussiin tai suojaa vinyyliteipillä), ennen kuin hävität sen.
• Hävitä paristo jätehuolto-ohjeiden mukaan.
• Älä pura, lataa tai kuumenna paristoa tai aiheuta sillä oikosulkua. Paristo ei kestä vettä
eikä tulta.
Jos paristo vuotaa
• Puhdista paristotila huolellisesti ja laita sinne uusi paristo.
• Jos vuotanutta ainetta pääsee iholle, huuhtele se pois runsaalla vedellä.
• Jos ainetta pääsee silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
4
Käyttöohje
TARVIKKEET
Käyttöopas
(keskusyksikkö)
Lkm 1
Kauko-ohjain
(mukana
paristo CR2025)
Lkm 1
Lukkolevy
(avaamiseen)
Käyttöopas
(lisälaitteet)
Asennusohje
Lkm 1
Lkm 1
Kiinnityspultti
(halk. 5 mm)
Lkm 1
Lkm 1
Verhoilulevy
Asennuskappale
Virtakaapeli
Takuutodistus
Lkm 1
Lkm 1
ISO-antennisovitin
Irrotettava
etulevy
Lkm 1
Asennustarvikepaketti
Huom!
• Tunnisteluku on huolto- ja varaosahankintoja varten.
• Varaosia ja tunnistelukuja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Asennuskappale ja verhoilulevy on kiinnitetty keskusyksikköön toimitusta varten.
Lkm 1
Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä
Tämä merkki tuotteessa ja/tai dokumenteissa tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saisi hävittää sekajätteenä.
Tuote käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat sen keräyspisteeseen, missä se otetaan vastaan ilmaiseksi.
Joissakin maissa laitteen saa palauttaa jälleenmyyjälle, jos ostat uuden laitteen. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat
säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita
vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Tiedon lähimmästä keräyspisteestä saat alueesi jäteneuvojalta. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja laitemyyjältä.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
5
Käyttöohje
OMINAISUUKSIA
Handsfree-puhelinlaite
Voit kytkeä lisävarusteena myytävän handsfree-puhelinjärjestelmän (handsfree-sarjassa Bluetooth ®-tekniikkaa,
CY-BT100N). Sen avulla voit käyttää Bluetooth-tekniikkaa
hyödyntävää puhelinta handsfree-toiminnolla.
Huom! Tämä laite on suunniteltu vain vastaanottamaan
puheluja. Se ei voi soittaa.
BluetoothR
Bluetooth sana merkki ja logo ovat Bluetooth SIG (Inc):in
omistamia ja Matsushita Electric Industrial Co.(Ltd)
käyttää kaikkia sellaisia merkkejä lisenssillä. Muut
tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden omistajien
omaisuutta.
T DVD-vaihtaja
Lisävarusteena myytävän sovittimen (sovitinkaapeli DVD/
CD-vaihtajalle CA-CC30N) avulla voit kytkeä laitteistoon
lisävarusteena myytävän Panasonic DVD-vaihtajan (CXDH801N).
T
TCD-vaihtaja
Lisävarusteena myytävän sovittimen (sovitinkaapeli DVD/
CD-vaihtajalle CA-CC30N) avulla voit kytkeä laitteistoon
lisävarusteena myytävän Panasonic CD-vaihtajan (CXDP880).
T
TiPod
Lisävarusteena myytävän sovittimen (suora kaapeli
iPodille CA-DC300N) avulla voit kytkeä laitteistoon
lisävarusteena myytävän iPod-laitteen. iPod on Apple
Computer (Inc):in tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Laajennusmoduuli (hub)
Voit kytkeä laajennusmoduuliin (hub, CY-EM100N) jopa 4
lisälaitetta.
Monipuoliset laajennusmahdollisuudet
Laitteistoa voi laajentaa monilla lisälaitteilla, jolloin autoon
saadaan miellyttävät ja monipuoliset AV-toiminnot.
Lisätietoja käyttöohjeen osassa “Lisälaitteistot”.
SQ-ääniohjelmat (Sound Quality)
Käytössä on kuusi valmista äänenmuokkausohjelmaa:
FLAT, POP, ROCK, VOCAL, JAZZ ja CLUB. Voit muokata
ohjelmia ja tallentaa muokatun version laitteeseen
muistipaikalle, josta saat ne kätevästi uudelleen käyttöön.
SQ7
7-kaistainen taajuuskorjain (60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k ja
16 kHz) Voit säätää jokaista kaistaa alueella -12dB 12dB, 2 dB:n tarkkuudella.
Säädä näyttö
Voit muokata laitteeseen jo tallennettuja liikkuvia kuvia ja
still-kuvia. IMAGE STUDIO* mahdollistaa kuvien tuomisen
helposti digitaalikamerasta tai muusta laitteesta.
* Ohjelmisto on ladattavissa Panasonicin verkkosivulta
(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/
index.html)
6
Käyttöohje
LAITTEEN RAKENNE
Huom!
• Toimintaohjeissa olevat painikenimet tarkoittavat
poikkeuksia lukuunottamatta keskusyksikössä olevia painikkeita.
KESKUSYKSIKKÖ
VOLUME Äänenvoimakkuus
PUSH SEL Paina (Valitse)
SRS WOW (s. 15)
TRACK (FILE) Raita (tiedosto)
TUNE Viritystaajuus
P.SET Muistipaikka
DISC (FOLDER) Levy (kansio)
MENU Valikko
II / > Toisto / tauko
BAND Taajuusalue
SET Valitse
APM Automaattinen
haku ja tallennus
muistipaikoille
TILT OPEN
Levy pois, Paneelin
kallistus, Avaa
TA Liikennetiedotus
AF Vaihtoehtotaajuus
SQ Ääniohjelma
MUTE Äänenvaimennus
SBC SW Subwooferin valinta
SRC Toimintatila
PWR Virta
DISP Näyttötietue
PTY Ohjelmatyyppi
Kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin
Etupaneelin painikelevyn
irrotuspainike
ETUPANEELI AUKI
Levyaukko
7
Käyttöohje
KAUKO-OHJAIN
NUMEROPAINIKKEET
SEL Valitse
MENU Valikko
Numerot
Numeron
näppäily
VOLUME Äänenvoimakkuus
SRC Toimintatila
PWR Virta
Satunnaistoisto
Esittelytoisto
Uusintatoisto
Viritystaajuus
Raita (tiedosto)
MUTE Äänenvaimennus
SBC SW Subwooferin valinta
AND Taajuusalue
SET Valitse
APM Automaattinen
haku ja tallennus
muistipaikoille
DISP Näyttötietue
PTY Ohjelmatyyppi
Muistipaikka
Levy (kansio)
Vaikka useimpia toimintoja voi ohjata sekä keskusyksikön että kauko-ohjaimen painikkeilla, seuraavat toiminnot
voidaan käynnistää vain toisella tavalla:
Vain keskusyksiköstä käytettävät
toiminnot
Vain kauko-ohjaimella käytettävät
toiminnot
-
-
Etulevyn avaaminen, sulkeminen, kallistus ja irrotus
Levyn ottaminen pois
SRS WOW on, off, säätö
SQ on, off, säätö
AF ON/OFF
TA ON/OFF
8
Muistipaikka-aseman haku yhdellä painikkeella
Raidan suoravalinta CD-levyltä
Satunnais- ja uusintatoisto yhdellä painikkeella
Esittelytoisto
PI seek -haku
Käyttöohje
KÄYTTÖÖNOTTO
ESITTELYTOIMINNON SAMMUTTAMINEN
1
Käännä auton virta-avain
ACC- tai ON-asentoon.
2
Paina [SOURCE (PWR)].
4
Valitse nuolilla [9:] kohta DISPLAY.
5
Valitse nuolilla [65]
kohta DEMONSTRATION.
6
Paina [BAND(SET)].
Näyttöön tulee DEMONSTRATION.
Näin valitset OFF (esittely pois).
3
Paina [MENU].
Vaihtoehtoisesti paina kauko-ohjeimen
SEL (MENU)-painiketta yli 2 sekuntia.
Näyttöön tulee valikko.
7
Paina [MENU].
Vaihtoehtoisesti paina kauko-ohjeimen
SEL (MENU)-painiketta yli 2 sekuntia.
• Toimintojen esittelyn aikana laitetta ei voi käyttää
normaalisti. Esitteytoiminto käynnistyy, mikäli
mitään toimintoa ei käytetä minuuttiin.
KAUKO-OHJAIMEN PARISTO [CQ-C3505N]
Irrota suojakalvo varovaisesti kauko-ohjaimen takaa.
1
Laita kauko-ohjain tasaiselle alustalle.
1) Työnnä peukalonkynsi uraan ja työnnä samalla
paristopesää nuolen osoittamaan suuntaan.
2) Vedä pesä ulos teräväkärkisen esineen avulla.
2
3
Laita paristo syvennykseen
+-puoli ylöspäin.
Työnnä pesä takaisin ohjaimeen.
Varoitus: Ohjeiden vastainen paristojen käyttö saattaa
aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen tai räjähdyksen,
josa voi aiheutua henkilövahinko tai tulipalo.
Huom!
• Säilytä paristo ja eristekalvo lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielaisee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
• Poista ja hävitä tyhjä paristo aikailematta.
• Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
• Paristot eivät kestä kuumutta eivätkä avotulen läheisyyttä.
• Hävitä paristo jätehuolto-ohjeiden mukaan.
• Paristotyyppi: Panasonic litium-paristo (CR2025),
1 kpl toimitetaan laitteen mukana. Pariston kestoikä on noin
6 kuukautta normaalissa käytössä (huonelämpötilassa).
9
Teräväkärkinen
esine
Takalevy
Käyttöohje
VIRRANOHJAUSASETUS (SÄHKÖNSYÖTTÖ) ACC / IGN
Varoitus: Valitse OFF, jos auton sytytysvirran
kytkimessä (virtalukossa) ei ole ACC-asentoa.
Muuten akku saattaa tyhjentyä.
Jos auton virtalukossa on ACC-merkintä (sytytysvirta), valitse
asetus ON ACC (s. 30). Sen jälkeen käytössäsi on seuraavat
toiminnot:
• Laite kytkeytyy toimintatilaan automaattisesti, kun laitat
soittimeen levyn.
• Kellonajan saa näkyviin, vaikka soitin ei ole toimintatilassa (s. 14).
VARKAUDEN ESTO
Seuraavat toiminnot aktivoituvat, kun valikkokohdassa SECURITY on asetus ON (s. 30).
Jos virranohjausasetuksena on ON (s. 30), niin nämä toiminnot toimivat, kun kytket keskusyksiköstä virran.
•
•
Turvatoiminnon merkkivalo syttyy,
kun etupaneeli irrotetaan.
Kun laite kytkeytyy pois toimintatilasta, merkkiääni
ja näyttöön tuleva viesti muistuttavat sinua
irrottamaan etulevyn. (Jos ACC-asetuksena on
ON ja virta-avain on ACC OFF-asennossa, tai jos
ACC-asetuksena on OFF eikä tässä laitteessa ole
virtaa).
Turvatoiminnon
merkkivalo
MUUT ASETUKSET
Saatat tarvita näitä asetuksia ennen käyttöönottoa, jos kytket keskusyksikköön tiettyjä laitteita:
Subwoofer
•
•
AV-laite (TV, VRT)[vain CQ-C7703N]
•
Subwooferin alipäästösuodatin (s. 29).
Subwooferin tasonsäätö (s. 29).
Jos kytket television AUX1-liittimeen,
valitse kohtaan AUX asetus TV (s.33).
KELLONAJAN ASETUS
Huom!
• Jos näyttöön tulee NO CT, säädä kello oikeaan aikaan.
• Kun viritin vastaanottaa RDS-FM lähetystä, niin RDStiedot ajastavat kellon automaattisesti oikeaan aikaan (s. 19).
1
5
Avaa valikko painamalla [MENU].
Aseta kello oikeaan aikaan.
[>]
[<]
[ ]
[ ]
> <
Jos käytät kauko-ohjainta,
paina yli kahden sekunnin ajan [SEL (MENU)].
Minuutit
Tunnit
Eteenpäin
Taaksepäin
2
Paina [:] tai [9].
niin näkyviin tulee DISPLAY-valikko.
3
Valitse kohta CLOCK ADJ
painamalla [6].
6
Paina [BAND (SET)].
Paina [BAND (SET)].
7
Paina [MENU].
4
Jos käytät kauko-ohjainta,
paina yli kahden sekunnin ajan [SEL (MENU)].
10
Käyttöohje
PERUSTOIMINNOT
TOIMINTATILA
Soitin toimintatilaan
1
Paina [SOURCE (PWR)].
Soitin pois toimintatilasta
1
Pidä painettuna [SOURCE (PWR)]
kunnes kuulet merkkiäänen.
ETUPANEELIN PAINIKELEVYN IRROTUS JA ASENNUS
Varkauden estämiseksi voit irrottaa soittimen etupaneelin painikelevyn.
Irrotus
1
Kytke laitteesta virta-
2
Paina painikelevyn irrotuspainiketta.
Asennus
Painikkeiden kuvaukset (s. 7).
Kun irrotat levyn,
kiinnityskohdista kuuluu pieni naksahdus.
1
Laita painikelevyn vasen reuna
paikalleen.
2
Paina oikeasta reunasta,
kunnes kuuluu pieni naksahdus.
Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti 5 sekunnin
kuluttua, jos paneeli on auki.
Soittimesta kytkeytyy virta, jos se on
toimintatilassa.
3
Laita painikelevy suojakoteloon.
Suojakotelo
Varoituksia!
• Painikelevy kannattaa irrottaa tai asentaa takaisin
paikalleen vain silloin, kun paneeli on kiinni. Älä irrota
tai asenna painikelevyä, jos paneeli liikkuu.
• Painikelevy ei kestä vettä.
Älä anna sen kastua tai kostua.
• Älä irrota painikelevyä ajon aikana.
• Älä jätä painikelevyä kojelaudalle tai muuhun helposti
kuumenevaan paikkaan.
• Älä koske painikelevyn tai paneelin liittimiä,
sillä liittimien sähköä johtavat pinnat vaurioituvat
helposti.
• Mikäli liittimet likaantuvat, puhdista ne puhtaalla,
kuivalla liinalla.
• Etupaneeli menee helposti rikki, jos se on auki
ja työnnät sitä alaspäin tai laitat jotakin sen päälle.
11
Käyttöohje
ETUPANEELIN ASENNON SÄÄTÖ
Avaa / Levy pois
1
•
Paina (OPEN).
Jos soittimessa on levy,
se tulee ulos.
Varoituksia!
• Etupaneeli menee helposti rikki, jos se on auki
ja työnnät sitä alaspäin tai laitat jotakin sen päälle.
• Älä työnnä sormiasi paneelin ja laitteen väliin.
• Älä laita levytilaan mitään sinne kuulumatonta.
• Seuraavissa tilanteissa etupaneeli sulkeutuu:
- jos mitään toimintoa ei ole tehty 20 sekunnin kuluessa
- jos soittimeen laitetaan levy
- jos olet irrottanut painikelevyn
- jos sammutat virran.
Kallistus
Näytön voit kallistaa neljään eri asentoon.
Valitsemasi asento jää käyttöön, vaikka kytket
laitteen pois toiminnasta.
1
Paina (TILT) noin sekunnin ajan.
Kallistuskulma vaihtuu joka painalluksella.
Sulje
1
Paina (OPEN).
ÄÄNENVOIMAKKUUS
1
2
Huom!
• Voit säätää eri äänenvoimakkuuden eri ohjelmalähteille. Esimerkiksi AM (LW/MW)- ja FM-alueen
äänenvoimakkuudet tallentuvat omille muistipaikoilleen.
• Äänenvoimakkuutta ei voi säätää,
jos näytössä on virheviesti (s. 38).
• Keskusyksikkö tallentaan kunkin ohjelmalähteen
äänenvoimakkuuden erikseen muistiin. Säädä heti
käyttöönoton alussa kunkin ohjelmalähteen äänenvoimakkuus sopivaksi, niin äänenvoimakkuus ei vaihtele
ohjelmalähdettä myöhemmin vaihdettaessa.
Lisää äänenvoimakkuutta.
Vähentää äänenvoimakkuutta.
Säätöalue:
Perusasetus:
0-40
18
ÄÄNEN MYKISTYS
1
2
Paina [MUTE].
Paina uudelleen,
niin ääni palautuu kuuluviin.
•
Huom!
• Voit määrittää, paljonko MUTE-painike
vaimentaa ääntä (s. 30).
12
Käyttöohje
OHJELMALÄHTEEN VALINTA
1
Painale [SOURCE].
Ohjelmalähde vaihtuu joka painalluksella.
•
Radio
Järjestelmäliitin
FM1, FM2, FM3, AM (MW/LW)
>
s. 18
Tämän laitteen järjestelmäliittimeen kytketty laite.
Kun lisälaite on kytkettynä:
Valitse kytketty laite.
Kun laajennusmoduuli on kytkettynä:
Liittimiin 1-4 kytketyt laitteet aktivoituvat järjestyksessä
sen jälkeen, kun olet valinnut AUX2:in (laittteet, jotka on
kytketty laajennusmoduulin AUX-liittimeen).
CD-soitin
CD-DA, MP3, WMA
>
DVD-vaihtaja
s. 23
Soittimessa CD
CD-vaihtaja
Soittimessa MP3/WMA
iPod
AUX-liittimeen kytketty erillislaite
Muu kuin TV
Laajennusmoduuli
TV [vain CQ-C7730N]
(s. 33)
Lisätietoja järjestelmään kytkettävissä olevista laitteista
käyttöohjeen toisessa osassa tai laitteen omassa
käyttöohjeessa.
13
Käyttöohje
NÄYTTÖKUVAN VAIHTO
1
•
Painele [DISP].
Näytössä oleva kuva vaihtuu joka painalluksella.
Huom!
• Voit valita soittimen muistista liikkuvan kuvan tai
still-kuvan (s. 32). Voit valita kuvan myös itse
koostetulta CD-R/RW-levyltä (s. 32).
• Kun soitin ei ole toimintatilassa, kellonaika tulee
näyttöön vain, jos ACC-virranohjausasetuksena on
ON.
Soitin toimintatilassa
Ohjelmalähde
OFF: kaikki kuvat häviävät 5 sek kuluessa
Perusnäyttö + kello
Tiedostorakenne (MP3/WMA)
Pelkkä still-kuva
Perusnäyttö + liikkuva kuva
Perusnäyttö + still-kuva
Pelkkä liikkuva kuva
Huom!
• Voit valita näyttöön 19-kaistaisen graafisen
taajuuskorjaimen, jos olet valinnut näyttöön
graafisen kuvaajan (s. 33).
Soitin ei toimintatilassa
Kello
Ei mitään
14
Käyttöohje
ÄÄNENTOISTON SÄÄTÖ
SRS WOW
SRS WOWTM on 3-D -äänitekniikka, jonka perustana on
HRTF (Head Related Transfer Function) -teoria.
Toisin kuin tavallisessa audiojärjestelmässä, ”luonnollinen
kolmiulotteinen äänikenttä”, ”syvät bassot” ja ”puhdas,
selkeä ääni” voidaan saavuttaa laajalle alueelle kaiuttimien
edessä.
1 Kytke SRS WOW toimintaan >< pois toimintatilasta
•
painamalla yli 2 sekuntia [VOLUME] (SRS WOW) painiketta.
Huom! Jos otat SRS WOW -toiminnon käyttöön, seuraavat toiminnot kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä:
SQ, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, HPF, SBC-SW.
SRS WOW käytössä
SRS WOW -SÄÄTÖ
Voit hienosäätää SRS WOW -toimintoa.
SRS TruBass®
1
Kytke SRS WOW toimintaan [ON].
ON
2
Avaa audioasetusten valikko painamalla
[SQ]-painiketta yli 2 sekuntia.
OFF
> Matalien bassojen tehostus soveltamalla
urkujen bassotoistotekniikkaa (perusasetus).
> Ei tehostusta
SRS FOCUS®
Äänikuvan siirtäminen pystysuunnassa äänen selkeyttämiseksi.
•
3
Valitse säädettävä asetus nuolilla [65].
4
Säädä painikkeella [BAND] (SET).
•
HIGH > suuri (perusasetus)
LOW > vähäinen
OFF > pois käytöstä
SRS ®
ON
OFF
> Surround-toiminto käytössä (perusasetus)
> Surround-toiminto pois käytöstä
on SRS Labs (Inc):in tavaramerkki.
WOW-tekniikkaa käytetään SRS Labs (Inc):in myöntämällä
lisenssillä.
5
Vahvista säätö painamalla
[D] (DISP: DISPLAY).
15
Käyttöohje
SQ-ÄÄNIOHJELMA
1
Painele [SQ].
Taajuuskorjain vaihtuu joka painalluksella.
FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB
Huom!
• SQ ei ole valittavissa, kun SRS WOW on käytössä.
• SQ-ääniohjelma ja basson/diskantin säätö vaikuttavat
toisiinsa. Säädä bassot/diskantit tai äänenvoimakkuus
uudestaan, jos ohjelmat yhdessä aiheuttavat
äänentoistoon säröä.
•
Näytössä, SQ-taajuuskorjain käytössä.
SQ ADJUSTMENT MODE - SQ-Ääniohjelman hienosäätö
1
Pidä [SQ] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
SRS WOW ei saa olla käytössä.
[SQ]
2
Paina [BAND].
Näkyviin tulee taajuuskorjauskäyrä.
3
Säädä taajuuskorjauskaista.
Taajuusalueet: 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz).
[9:]: valitse taajuusalue
[65]: säädä kuuluvuutta hiljaisemmaksi/kuuluvammaksi
4
Vahvista säätö painelemalla [BAND (SET)].
Näyttöön tulee sama tietue kuin vaiheess 1.
5
Paina [D] (DISP: DISPLAY).
Normaali näyttö palautuu. Kategorian nimeen tulee
USER säädön jälkeen.
Huom!
• Jos painat [BAND]-painiketta vähintään 2 sekuntia,
ohjelman perusarvot palautuvat käyttöön.
SUBWOOFERIN KORVAAVA KAIUTIN
SBC-SW: Suber Bass Control-Subwoofer
Takakaiutinta voi käyttää subwooferina,
jos järjestelmään ei kuulu subwooferia.
1
Paina [MUTE (SBC-SW)]
yli kahden sekunnin ajan.
SBC-SW kytkeytyy päälle tai pois.
•
Huom!
• Jos valitset toiminnon käyttöön, soitin aktivoi
subwooferin tason ja subwooferin alipäästösuodattimen asetukset (s. 29).
• Tätä toimintoa ei voi valita, jos SRS WOW on
käytössä.
Toiminto käytössä.
16
Käyttöohje
RADIO AM (LW/MW) / FM
Radion peruskäyttö
1
Valitse ohjelmalähteeksi radio painamalla [SRC].
2
Valitse taajuusalue (FM1, 2, 3, AM)
painelemalla [BAND].
T Haku viritystaajuuksilta
Painele [TUNE 9 ] tai [TUNE :].
Automaattihaku käynnistyy,
kun painat vähintään 0,5 sek ja päästät irti.
•
•
3
T Haku muistipaikoilta
Painele [6 ] tai [5].
Valitse taajuus.
Huom!
• Jos haluat, ettei radio hae kuuluviin huonosti kuuluvia
asemia, valitse LOCAL-toiminto käyttöön (ON) (s. 18).
• FM-lähetyksessä mahdollisesti kuuluvat häiriöt
vähenevät, kun valitset käyttöön FM MONO -äänen (s.
18).
Suoravalinnan voit voit tehdä
numeropainikkeilla 1-6.
RADIONÄYTTÖ
Muistipaikkanumero
Viritystaajuus
Taajuusalue
(FM > FM2 > FM3 > AM)
STEREO FM-lähetyksessä stereoääni
MONO
Lähetyksessä monoääni (s. 18)
17
LOCAL
Toiminto
käytössä (s. 18)
Käyttöohje
Muistipaikat
Voit tallentaa muistiin 6 radioasemaa jokaiselta taajuusalueelta: AM (MW/LW), FM1, FM2 ja FM3.
Valitse muistipaikka-asema kuunneltavaksi painamalla kauko-ohjaimen numeropainiketta (1-6) tai nuolipainiketta
(65 P.SET).
• Jos muistipaikalla on jo asema, uudet tiedot tallentuvat sen päälle.
• Voit valita automaattitallennettavaksi 6 tai 18 FM-asemaa (asetus EACH BAND /ALL BAND).
T AUTOMAATTITALLENNUS
T KÄYTTÄJÄN OHJAAMA TALLENNUS
1
Valitse taajuusalue painelemalla [BAND].
1
Valitse asema kuuluviin.
2
Pidä [BAND (AMP)] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
2
Pidä [6] tai [5] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
3
Valitse samoilla painikkeilla
muistipaikkanumero.
Huom. Jos painat [BAND] FM-aseman
kuuntelun aikana, voit vaihtaa kuuntelualuetta
FM1-FM3.
Radio soittaa jokaisen muistiin tallennetun aseman ohjelmaa noin 5 sekunnin
ajan. Jos haluat keskeyttää esittelyn,
paina nuolipainiketta [6] tai [5].
4
Paina yli 2 sekuntia [BAND (SET)].
Huom!
• Vaiheessa 2 voit tallentaa aseman suoraan muistipaikalle painamalla jotakin numeropainiketta 1-6
yli 2 sekuntia.
• Jos haluat keskeyttää tallentamisen, paina [DISP].
• The operation above allows users to replace the
current station with the station preset in the
selected number while selecting a preset station.
Huom!
• Jos muistipaikalla on jo asema,
uudet tiedot tallentuvat sen päälle.
• Perusasetuksen (AF ON) aikana radio hakee vain
RDS-asemat. Valitse AF OFF (s. 20), jos haluat
muistipaikoille muitakin kuin RDS-asemia.
RADION ASETUKSET
AM-asemien kuuntelun aikana valittuna on vain LOCAL.
1
MONO - Monoääni
Avaa valikko painamalla [MENU].
Jos käytät kauko-ohjainta,
paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
2
3
4
Monoääni parantaa heikkosignaalisen aseman
kuuluvuutta.
Valitse säädettävä asetus
nuolipainikkeilla [65].
OFF
ON
Valitse asetuksen toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
LOCAL Lähiasemat
Vahvista painamalla [MENU].
Valitse toiminto halutessasi
automaattisen asemahaun käyttöön.
Jos käytät kauko-ohjainta,
paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
•
•
> Stereoääni (perusasetus).
> Monoääni, kohina vaimenee.
OFF
ON
> Radio hakee myös verraten
huonosti kuuluvat asemat (perusasetus).
> Radio hakee vain erittäin
hyvin kuuluvat asemat.
AUTO PRESET - FM-asemien lukumäärä
Valitse, tallentaako automaattihaku 6 vai 18 FMasemaa.
•
ALL BAND > Radio hakee 6 asemaa muistipaikka
alueille FM1-3, eli yhteensä 18 asemaa,
yhdellä haulla (perusasetus).
EACH BAND > Tallentaa 6 hyvin kuuluvaa asemaa
valitsemallesi taajuusalueelle FM1-3.
18
Käyttöohje
RDS-TIEDOT
RDS (Radio Data System) on joidenkin alueiden radioasemien tarjoamaa lisätietoa kuten AF, TA ja PTY.
Eräät FM-asemat lähettävät radiosignaalien lisäksi dataa, jota RDS-laitteet, kuten tämä viritin, pystyvät vastaanottamaan. RDS-palvelut ovat aluekohtaisia. Jos alueesi asemat eivät lähetä RDS-palveluita, et voi käyttää näitä toimintoja.
AF - Automaattinen taajuustarkistus
PTY - Ohjelmatyyppi
Jos olet valinnut käyttöön AF-tiedon (s. 20),
käytössä ovat seuraavat toiminnot:
• Radio virittää kuuluviin paremmin kuuluvan aseman,
jos vastaanotto-olosuhteet huononevat.
• Radio hakee vain RDS-asemia, kun olet käynnistänyt
asemien automaattitallennuksen muistipaikoille (s.
18).
• Radio virittää kuuluviin parhaiten kuuluvan aseman
(BSR-haku, Best Stations Research), kun haet kuuluviin muistipaikalle tallentamasi aseman.
Jos olet valinnut käyttöön PTY-tiedon (s. 22),
käytössä ovat seuraavat toiminnot:
•
•
•
Parhaillaan kuunneltavan radioaseman
ohjelmatyypin tunnus tulee näyttöön.
Voit hakea tiettyä ohjelmatyyppiä.
Voit valita PTY-valikon kielen (s. 22).
Muut RDS-tiedot
CT - KELLON AIKA (Clock Time)
Radio säätää kellon automaattisesti oikeaan
aikaan.
Huom!
• Voit säätää taajuustarkistuksen tarkkuutta (s. 21).
• Voit rajata taajuustarkistustoiminnon tarkkailemaan
vain tiettyjä viritystaajuuksia (s. 21).
PS - RADIOASEMAN NIMI (Program Service Name)
Näyttöön tulee aseman nimi ja viritystaajuus.
EON - EON-TOIMINTO (Enhanced Other Networks)
RDS-tieto päivittyy automaattisesti.
TA - Liikennetiedote
Jos olet valinnut käyttöön TAtiedon (s. 21), käytössä ovat
seuraavat toiminnot:
• Radio virittää kuuluviin liikenneohjelmaa lähettävän aseman (TP)
heti, kun valitset TA-tiedon käyttöön
(,mikäli parhaillaan kuuntelet jotakin muuta kuin TPkanavaa).
• Radio hakee vain TP-ohjelmia lähettäviä asemia, kun
käynnistät automaattisen tallennuksen muistipaikoille
(s. 18) tai automaattisen viritystaajuuden haun.
• Keskusyksikkö valitsee radion ohjelmalähteeksi,
jos radio ei ole ohjelmalähteenä silloin, kun jokin
radio-asema alkaa lähettää TA-ohjelmaa. Kun ohjelma
päättyy, keskusyksikkö palauttaa kuuluviin alkuperäisen ohjelmalähteen. Radio on tällaisessa tapauksessa
TA-valmiustilassa.
Vastaanottaa EON-signaalia
EON TA - EON-LIIKENNETIEDOTE
TA-tiedon valinta tästä ja muista verkoista.
Jotkin RDS FM-asemat lähettävät ajoittain
liikennetiedotteita (TA). TA-tiedotteita lähettävää
kanavaa kutsutaan TP-kanavaksi.
ALARM - HÄLYTYS
Näyttöön tulee ALARM, kun radio tunnistaa
hälytyksen.
19
Käyttöohje
RDS-TIEDOT NÄYTÖSSÄ
PS-tieto käytössä
(radioaseman nimi)
PTY
TA-tieto käytössä
PTY-tieto käytössä
AF1
AF2
AF1 käytössä
AF2 käytössä
Viritettynä olevan
RDS-aseman ohjelmatyppi (PTY)
TA
Viritettynä TP-asema
(joka lähettää TA-tietoa)
Vastaanottaa TA-signaalia
AF - AUTOMAATTINEN TAAJUUSTARKISTUS
AF ON /OFF
1
PI SEEK
Huom!
• Vain kauko-ohjaimella.
Pidä [TA (AF)] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Toiminnon toimintatila vaihtuu joka
painalluksella.
Käytä tätä toimintoa, jos kuuntelet muistipaikalle
viritettyä asemaa ja aseman kuuluvuus heikkenee:
Huom!
• Valitse toiminto pois käytöstä (OFF), jos haluat
esim. tallentaa muistipaikoille muitakin kuin RDSasemia.
• Toimintatilaa ei voi valita kauko-ohjaimella.
1
Paina sitä numeropainiketta, jolla
valitsit kuuluviin muistipaikka-aseman.
Radio hakee paremmin kuuluvan
viritystaajuuden.
Jos painat numeropainiketta uudelleen,
automaattinen taajuustarkistus kytkeytyy pois
käytöstä.
•
Muista kytkeä ensin TA-toiminto pois käytöstä!
•
20
Käyttöohje
TA - LIIKENNETIEDOTE
1
•
Painele [TA].
Toiminnon toimintatila vaihtuu joka painalluksella.
Huom!
• Toimintatilaa ei voi valita kauko-ohjaimella.
• Liikennetiedote vastaanotetaan monoäänisenä.
• Säädä TA-äänenvoimakkuutta vain, kun radio
vastaanottaa TA-tiedotetta.
TA on käytössä
•
AF-TAAJUUSTARKISTUKSEN HERKKYYS / TARKKAILTAVA TAAJUUSALUE
•
•
FUNCTION
AF
REGION
MONO
FM
DISPLAY
AF1
OFF
OFF
•
1
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
2
3
4
Valitse säädettävä asetus
nuolipainikkeilla [qp].
AF - Taajuustarkistuksen herkkyys
AF1
Valitse asetuksen toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
Vahvista painamalla [MENU].
AF2
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
> Radio hakee paremmin kuuluvan taajuuden
heti, kun kuuluvuus heikkenee. Asetus sopii
käytettäväksi alueilla, joissa näkyvyys on hyvä
(ei korkeita rakennuksia, vuoria tms.).
(perusasetus).
> Radio sallii hetkelliset kuuluvuuden
heikentymät. Asetus sopii käytettäväksi
alueella, jossa et näe kauas ympärillesi,
esimerkiksi kaupungissa korkeiden
rakennusten keskellä.
Käytössä oleva asetus tulee näyttöön.
REGION - Tarkkailtava taajuusalue
OFF
ON
21
> Koko taajuusalue (perusasetus).
> Radio tarkkailee vain vyöhykkeen asemia.
Käyttöohje
PTY - OHJELMATYYPPI
1
•
Pidä [DISP (PTY)] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Toiminnon toimintatila vaihtuu joka painalluksella
ON >< OFF.
Haku laajan ohjelmatyypin perusteella
Haku tarkan ohjelmatyypin perusteella
Voit käynnistää tietyn ohjelmatyypin haun.
1
Valitse ohjelmatyyppi
nuolipainikkeilla [:9].
1
Valitse PTY-käyttöön.
2
2
Valitse ohjelmatyyppi
nuolipainikkeilla [65].
Paina [BAND (SET)], niin radio hakee
kuuluviin aseman, joka lähettää
valitsemaasi ohjelmatyyppiä.
3
Paina [BAND (SET)], niin radio hakee
kuuluviin toisen aseman, joka lähettää
valitsemaasi ohjelmatyyppiä.
Huom!
• Voit keskeyttää haun painamalla [BAND (SET)].
• Jos mikään asema ei lähetä valitsemaasi ohjelmaa, näyttöön tulee NONE.
Tämä ryhmittely on tallennettu muistiin.
Ohjelmatyyppi
1
2
3
4
5
6
NEWS uutiset
SPEECH puhe
SPORT uhreilu
POP M popmusiikki
CLASSICS klassinen
MUSIC musiikki
Sis. seuraavat ohjelmatyypit
NEWS uutiset
AFFAIRS ajankohtaiset, INFO sää,
EDUCATE kouluradio, DRAMA
kuunnelma, CULTURE kulttuuriohjelma, SCIENCE tiede ja
tekniikka, VARIED puheohjelma,
WEAHTER sää, FINANCE talous
ja kauppa, CHILDREN lastenohjelma, SOCIAL yhteiskunta,
RELIGION uskonto, PHONE IN
kuulijat voivat soittaa, TRAVEL
loma, LEISURE harraste,
DOCUMENT dokumentti
SPORT urheilu
POP M pop
CLASSICAL klassinen
ROCK M rock, EASY M matkamusiikki (yleismaun mukainen
musiikki), OTHER M muu musiikki,
JAZZ jazz, COUNTRY kantri,
NATIONAL M kotimainen pop,
OLDIES oldies, FOLK M kansanmusiikki
Huom!
• Voit valita ohjelmatyypin myös numeropainikkeella 1-6.
• Jos mikään asema ei lähetä valitsemaasi ohjelmaa,
näyttöön tulee NONE.
• Valitsemasi ohjelmatyypin tunnus näkyy näytössä 5
sekuntia.
• Voit muokata PTY-muistipaikkojen ohjelmatyyppejä.
Muistipaikka-asemat
1
Valitse ohjelmatyyppi,
jonka haluat tallentaa mustipaikoille.
2
Noudata automaattitallennusohjeita (s. 18).
Näytön käyttökielen valinta
1
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
FUNCTION
PTY
DISPLAY
DISPLAY LANGUAGE
ENGLISH
2
3
Valitse kieli
painelemalla [BAND (SET)].
ENGLISH > DEUTSCH > ESPANOL > SVENSKA
> ITALIANO > FRANCAIS > NEDERLANDS > ...
Vahvista painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
Huom!
• Voit valita kielen vain, kun näytössä on PTY.
22
Käyttöohje
CD-SOITIN
PERUSTOIMINNOT
•
1
•
Jos soittimessa on levy, voit valita CD-soittimen
ohjelmalähteeksi painelemalla [SRC].
Avaa etupaneeli
painamalla [OPEN].
Jos soittimessa on jo levy, näyttöön tulee
ja levy tulee esiin automaattisesti.
2
3
Laita levy etikettipuoli ylöspäin.
Etupaneeli sulkeutuu, soitin tunnistaa levyn
ja käynnistää toiston automaattisesti.
•
Valitse toiston aloituskohta.
RAIDAN VALINTA
etikettipuoli
[::I (TRACK)]
[I99 (TRACK)]
Seuraava raita.
Edellinen raita (paina 2x).
Pidä painike painettuna, niin pikahaku käynnistyy.
TOISTON KESKEYTYS
Voit keskeyttää toiston painamalla [BAND (II/:)].
Paina uudelleen, niin toisto jatkuu.
Huom!
• Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti 20 sekunnin
kuluttua.
4
Poista levy soittimesta
painamalla [OPEN].
CD-TIEDOT NÄYTÖSSÄ
Raidan numero
Toistoon kulunut
aika
Soittimessa on levy
CD-TEKSTIN NÄYTTÖ
• Vieritä tekstiä näytössä pitämällä [DISP]
painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
• Mikäli CD-levyllä ei ole CD-tekstiä,
näyttöön tulee NO TEXT.
Toistotavan ilmaisin
RANDOM
Satunnaistoisto
REPEAT
Uusintatoisto
SCAN
Esittelytoisto
23
Käyttöohje
Varoitus!
• Soitin ei toista levyä, jonka halkaisija on 8 cm.
• Älä laita soittimeen erikoismuotoiltua levyä.
• Älä laita soittimeen levyä, jossa on tarra.
• Etupaneeli menee helposti rikki, jos se on auki
ja työnnät sitä alaspäin tai laitat jotakin sen päälle.
•
•
•
•
Älä työnnä sormiasi paneelin ja laitteen väliin.
Älä laita levytilaan mitään sinne kuulumatonta.
Lue lisätietoja (s. 39): CD-ROM, CD-R, CD-RW.
Laite ei toista MIX CD -levyä (levyä, jossa on sekä
CD-DA että MP3/WMA-dataa). Jos laitat sellaisen
levyn soittimeen, laite ei pysty toistamaan levyä
välttämättä lainkaan.
SATUNNAISTOISTO JA UUSINTATOISTO
1
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
2
Valitse toistotapa
nuolipainikkeilla [65].
3
Valitse toistotavan toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
4
Vahvista painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
•
•
•
RANDOM - Satunnaistoisto
OFF
ON
>
>
Ei käytössä (perusasetus).
Soitin toistaa raidat satunnaisessa järjestyksessä.
REPEAT - Uusintatoisto
OFF
ON
>
>
Ei käytössä (perusasetus).
Soitin uusintatoistaa parhaillaan toistuvaa raitaa.
TEXT (CD-TEXT) - Tekstinäyttö
ON
OFF
>
>
Käytössä (perusasetus).
Ei käytössä.
KAUKO-OHJAIMELLA OHJATTAVAT TOIMINNOT
Raidan pikavalinta
Satunnaistoisto
1
Paina [RANDOM].
Soitin toistaa raidat satunnaisessa
järjestyksessä. Paina uudelleen, niin käyttöön
palautuu normaali toistotapa.
Esimerkkinä raidan 5 valinta:
1
2
3
Paina [# (NUMBER)].
Paina [5].
Paina [SET].
Uusintatoisto
1
Paina [REPEAT].
Soitin uusintatoistaa parhaillaan toistuvaa
raitaa. Paina uudelleen, niin käyttöön palautuu
normaali toistotapa.
Esittelytoisto
1
Paina [SCAN].
Soitin toistaa 10 sekuntia jokaisen raidan
alusta. Paina uudelleen, niin käyttöön palautuu
normaali toistotapa.
24
Paina [DISP], niin raidan pikavalintamahdollisuus
keskeytyy.
Käyttöohje
MP3/WMA-SOITIN
PERUSTOIMINNOT
•
Jos soittimessa on levy, voit valita CD-soittimen
ohjelmalähteeksi painelemalla [SRC].
1
•
Avaa etupaneeli
painamalla [OPEN ].
Jos soittimessa on jo levy, näyttöön tulee
ja levy tulee esiin automaattisesti.
2
3
Laita levy etikettipuoli ylöspäin.
Etupaneeli sulkeutuu, soitin tunnistaa levyn
ja käynnistää toiston automaattisesti.
•
Valitse toistoalue.
KANSION VALINTA
[5 (FOLDER)]
[6 (FOLDER)]
etikettipuoli
Seuraava kansio.
Edellinen kansio.
TIEDOSTON VALINTA
[::I (TRACK)]
[I99 (TRACK)]
Seuraava tiedosto.
Edellinen tiedosto (paina 2x).
Pidä painike painettuna, niin pikahaku käynnistyy.
TOISTON KESKEYTYS
Paina [BAND (II/:)].
Paina uudelleen, niin toisto jatkuu.
Huom!
• Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti 20 sekunnin
kuluttua.
4
Poista levy soittimesta
painamalla [OPEN].
MP3-TIEDOT NÄYTÖSSÄ
Toistoon kulunut
aika
Tiedoston (raidan) numero
Kansion numero
Tiedostotyyppi
MP3 / WMA
Soittimessa on levy
TIETONÄYTTÖ
1
Pidä [DISP] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Jokainen painallus vaihtaa tietueen.
Huom!
• Vieritä tekstiä näytössä pitämällä [DISP] painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
• Mikäli levyllä ei ole tekstitietoa, näyttöön tulee NO TEXT.
• Albumin, raidan ja esittäjän nimi on ID3/WMA-tunnisteen
mukainen.
25
Toistotavan ilmaisin
RANDOM
Satunnaistoisto
REPEAT
Uusintatoisto
SCAN
Esittelytoisto
F-RANDOM Kansion satunnaistoisto
F-REPEAT Kansion uusintatoisto
F-SCAN
Kansion esittelytoisto
Käyttöohje
TIETOJA LEVYISTÄ
•
Lue lisätietoja (s. 27): MP3/WMA.
• Laite ei toista MIX CD -levyä (levyä, jossa on sekä CD-DA että MP3/
WMA-formaattien mukaisia raitoja). Jos laitat soittimeen sellaisen levyn,
laite ei pysty toistamaan levyä välttämättä lainkaan.
SATUNNAISTOISTO JA UUSINTATOISTO
1
RANDOM - Satunnaistoisto
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
2
Valitse toistotapa
nuolipainikkeilla [65].
3
Valitse toistotavan toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
4
Vahvista painamalla [MENU].
OFF
ON
>
>
Ei käytössä (perusasetus).
Soitin toistaa levyn kaikki raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
FOLDER RANDOM Kansion satunnaistoisto
OFF
ON
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)]
vähintään 2 sek.
>
>
Ei käytössä (perusasetus).
Soitin toistaa valitun kansion raidat satunnaisessa järjestyksessä.
REPEAT - Uusintatoisto
•
OFF
ON
•
>
>
Ei käytössä (perusasetus).
Soitin uusintatoistaa parhaillaan toistuvan raidan.
FOLDER REPEAT - Kansion uusintatoisto
OFF
ON
>
>
Ei käytössä (perusasetus).
Soitin uusintatoistaa parhaillaan toistuvan kansion.
TEXT - Tekstinäyttö
•
FOLDER/FILE
>
ALBUM/TITLE
OFF
>
>
Kansion nimi / Tiedoston nimi
(perusasetus)
Albumin nimi / Nimike (tietue)
Ei tekstinäyttöä.
KAUKO-OHJAIMELLA OHJATTAVAT TOIMINNOT
Esittelytoisto
Satunnaistoisto
1
Paina [RANDOM].
Soitin toistaa levyn kaikki raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
Valitse kansion satunnaistoisto pitämällä
painike painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
1
Paina uudelleen, niin käyttöön
palautuu normaali toistotapa.
Paina [SCAN].
Soitin toistaa 10 sekuntia jokaisen raidan
alusta.
Valitse kansioiden esittelytoisto painamalla
painiketta vähintään 2 sekunnin ajan. Soitin
toistaa 10 sekuntia jokaisen kansion
ensimmäisestä raidasta.
Paina uudelleen, niin käyttöön palautuu
normaali toistotapa.
Uusintatoisto
Raidan pikavalinta
1
Paina [REPEAT].
Soitin uusintatoistaa parhaillaan toistuvaa
raitaa.
Valitse kansion uusintatoisto pitämällä
painike painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
Paina uudelleen, niin käyttöön palautuu
normaali toistotapa.
Esimerkkinä raidan 5 valinta
parhaillaan valittuna olevasta kansiosta.
1
2
3
•
•
26
Paina [# (NUMBER)].
Paina [5].
Paina [SET].
Voit valita kansion, jos painat kaksi kertaa [# (NUMBER)].
Paina [DISP], niin raidan pikavalintamahdollisuus
keskeytyy.
Käyttöohje
TIETOJA MP3 -TIEDOSTOISTA
Mikä on MP3/WMA3?
Näyttö
MP3 on lyhenne sanoista MPEG Audio Layer 3, WMA
sanoista Windows MediaTM Audio. Ne ovat digitaaliaudon
pakkausmenetelmiä. MP3-formaatin on kehittänyt MPEG
(Motion Picture Experts Group), WMA-formaatin
Microsoft. Näillä pakkausmenetelmillä cd-levylle mahtuu
10 cd-levyn verran musiikkia (650 MB CD-R/RW-levy,
muuttumaton tallennusnopeus 128 kbps, näytetaajuus
44,1 kHz).
TIETUEET
•
•
•
•
• Tämän laitteen mukana ei toimiteta CD-kirjoitusohjelmia eikä MP3/WMA-kooderia.
MERKIT
Yleistä
•
•
•
CD-TEXT
Levyn nimi, raidan nimi.
MP3 (ID3-tunniste)
Albumin nimi, raidan/esittäjän nimi.
MP3/WMA
Kansion nimi, tiedoston nimi.
WMA (WMA-tunniste)
Albumin nimi, raidan/esittäjän nimi.
•
Suuri bittinopeus ja näytetaajuus
säilyttävät äänenlaadun parhaiten.
Vaihtelevaa bittitaajuutta (VBR) ei kannata käyttää,
koska silloin toistoon kulunut aikatieto ei näy
oikein ja ääni saattaa “pätkiä”.
Tallenteen laatuun vaikuttavat tallennuslaitteisto ja
- ohjelmat. Lisätietoja muunnosohjelmiston
käyttöohjeista.
•
•
Tiedoston/kansion nimen enimmäispituus 64
merkkiä. Tiedostojen ja kansioiden unicode-nimet
lyhenevät puoleen.
Tiedoston ja kansion nimi näkyy kirjoitusohjelman
standardin mukaisesti. Lisätietoja käyttöohjeissa.
ASCII-merkit ja erikoismerkit näkyvät.
ASCII-MERKIT
A - Z, a - z, 0 - 9, (välilyönti) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . /
:;<=>[email protected][\]ˆ_‘{|}~
MP3
• Valitse bittinopeudeksi “fixed” (vakio) ja
“128 kpbs or more” (128 tai enemmän).
WMA
• Valitse bittinopeudeksi “fixed” (vakio) ja
“64 kpbs or more” (64 tai enemmän).
• Älä tallenna WMA-tiedostoon kopionninestoa,
koska siinä tapauksessa toisto ei välttämättä
onnistu.
Huom!
• Eräät kirjoitusohjelmat käyttävät merkkejä,
joita soittimen näyttö ei pysty näyttämään.
• Soitin laittaa tunnistamattoman merkin
tilalle asteriskin (*).
• Älä anna tiedostotunnistetta “.mp3” tai “.wma”
muulle kuin kyseisen formaatin mukaiselle
tiedostolle. Muuten soitin yrittää toistaa sitä, ja
silloin laite saattaa mennä rikki ja kuulosi
vaurioitua.
MP3/WMA-tiedostoja CD-levylle tallentaessasi
•
•
•
•
•
Ei ole suositeltavaa koostaa levyä, jossa on sekä
CD-DA-formaatin mukaisia tiedostoja että
MP3/WMA-tiedostoja.
Mikäli levyllä on sekä CD-DA- että MP3/WMAtiedostoja, tiedostot eivät välttämättä soi tiedostorakenteen mukaisessa järjestyksessä ja osa
tiedostoista saattaa jäädä toistumatta.
Jos levylle on välttämättä tallennettava sekä MP3- että
WMA-tiedostoja, tallenna tiedostot erillisiin kansioihin.
Nimeä MP3/WMA-tiedosto ohjeiden mukaan ja
tiedostojärjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaan.
Älä tallenna levylle muita kuin MP3/WMA-tiedostoja.
Älä luo tarpeettomia kansioita.
PAKKAUSFORMAATTI
Pakkausmenetelmä
MPEG1 audio layer 3 (MP3)
MPEG2 audio layer 3 (MP3)
Windows Media Audio ver. 2, 7,8,9*
Bittinopeus
32 k - 320 kbps
8 k - 160 kbps
64 k - 192 kbps
27
•
•
•
•
•
•
Jokaiseen tiedostoon pitää laittaa tiedostoformaatin mukainen tiedostotunniste (.mp3 /
.wma).
Eräät kirjoitusohjelmat tekevät tiedostoja, joiden
musiikkia tai tekstiä soitin ei pysty toistamaan.
Tällä soittimella ei voi laatia soitto-ohjelmaa.
Vaikka soitin tunnistaakin ns. multi session -levyt
(levyt, joille on tallennettu useammalla kerralla),
toisto onnistuu varmemmin, jos levy on tehty
yhdellä tallennuskerralla.
Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO 9660, level 1/
level2, Apple extension (ISO 9660), Joliet, Romeo
Seuraavia soitin ei tunnista: Apple HFS, UDF 1.50,
MIX9CD,
CD Extra.
*WMA
Professional/LossLess/Voice
eivät ole tuettuja.
VBR
kyllä
kyllä
kyllä
Näytetaajuus
32, 44.1, 48 kHz
16, 22.05, 24 kHz
32, 44.1, 48 kHz
Käyttöohje
TIEDOSTOJEN JA KANSIOIDEN LUKUMÄÄRÄ
•
•
•
•
Tiedostojen lkm enint. 511 (tiedostot + kansiot)
Tiedostojen lkm kansiossa: 255
Valikkotasojen lkm 8.
Kansioiden lkm 255 (sis. juurikansion).
ROOT (juurikansio/hakemisto)
TÄRKEITÄ TIETOJA
•
•
•
•
•
Kansioiden valinta
Järjestys 1-8
Voit nopeuttaa soittimessa tapahtuvaa levyn
tunnistusvaihetta vähentämällä tiedostojen tai
kansioiden luumäärää tai valikkorakenteen syvyyttä
(mahdollisimman vähän sisäkkäsiä tasoja).
Soitin laskee mukaan sellaisetkin kansiot, jotka eivät
sisällä MP3/WMA-tiedostoja.
Jos valitussa kansiossa ei ole MP3/WMA-tiedostoa,
soitin toistaa toistojärjestyksessä lähimmän MP3/
WMA-tiedoston.
Toistojärjestys saattaa olla erilainen muissa
MP3/WMA-soittimissa.
Näyttöön tulee ROOT, kun valittuna on juurikansio..
Tiedostojen
valinta
Järjestys 1-6
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 4... ...Taso 8
Tekijänoikeuslaki
Tekijänoikeuslain mukaan on laitonta kopioida, jakaa ja
siirtää tekijänoikeuslain nojalla suojattua aineistoa kuten
musiikkia ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa muuten
kuin omaan käyttöön.
Ei takuuta
Nämä tiedot on tarkastettu joulukuussa 2005. Niillä ei ole
takuuseen rinnastettavaa merkitystä, kun arvioidaan
WMA/MP3-tiedostojen toistokelpoisuutta ja näytettävien
tietojen käyttökelpoisuutta.
28
Käyttöohje
ÄÄNENTOISTON ASETUKSET
1
Paina [VOLUME (SEL)].
Näyttöön tulee asetusvalikko.
2
Valitse säädettävä asetus
painelemalla [VOLUME (SEL)].
3
Muuta asetuksen arvoa
kääntämällä [VOLUME (SEL)].
(1)
(3)
Käännä myötä- (1) tai vastapäivään (2).
Huom!
• Jos et käytä mitään toimintoa 10 sekunnin kuluessa (tai äänenvoimakkuudeen säätöä
2 sekunnin kuluessa, valikko sulkeutuu ja
perusnäyttö palautuu).
• Kun käytössä on SRS WOW, voit säätää
vain seuraavia asetuksia: volume, subwoofer level,
subwoofer low pass filter ja rear level.
FADER - Balanssi (taakse/eteen)
Säätöalue
Peruasetus
R15 - F15, CENTRE
CENTRE (tasapainossa)
(1) Eteen
(2) Taakse
SUBWOOFER LEVEL - Subwooferin taso
VOLUME - Äänenvoimakkuus
Säätöalue
Peruasetus
Säätöalue
Peruasetus
0-40
18
(1) Suurempi
(2) Pienempi
(1) Suurempi
(2) Pienempi
BASS - Bassojen kuuluvuus
Säätöalue
Peruasetus
Subwoofer LPF - Subwooferin alipäästösuodatin
Säätöalue
Peruasetus
-12 dB - +12 dB, 2 dB:n tarkkuus
0 dB
TREBLE - Diskanttien kuuluvuus
-12 dB - +12 dB, 2 dB:n tarkkuus
0 dB
Subwooferin toistoalue
Muiden kaiuttimien
toistoalue
Subwoofer HPF - Subwooferin ylipäästösuodatin
(1) Suurempi
(2) Pienempi
•
80 Hz, 120 Hz, 160 Hz
80 Hz
(1) Suurempi
(2) Pienempi
(1) Suurempi
(2) Pienempi
Säätöalue
Peruasetus
(- oo) [mykistys], -6 dB - +6 dB,
2 dB tarkkuudella
0 dB
Säätöalue
Peruasetus
OFF, 90 Hz, 135 Hz, 180 Hz, 225 Hz
OFF
(1) Suurempi
(2) Pienempi
Älä ota SQ-ääniohjelmaa ja basso/diskanttisäätöä
käyttöön samaan aikaan, sillä yhdessä ne saattavat säröyttää äänentoiston.
REAR LEVEL srs wow - Takaosan taso
BALANCE - Balanssi (oik/vas)
Säätöalue
Peruasetus
Säätöalue
Peruasetus
L15 - R15, CENTRE
CENTRE (tasapainossa)
0 - -15
-10
(1) Suurempi
(2) Pienempi
(1) Oikealle
(2) Vasemmalle
•
29
Säädettävissä vain, kun SRS WOW on
käytössä (s. x).
Käyttöohje
FUNCTION-VALIKON TOIMINTOASETUKSET
1
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
2
•
•
Valitse FUNCTION-valikko
nuolipainikkeilla [9:].
FUNCTION
MUTE KEY
EXT.MUTE
SECURITY
MP3/WMA DISPLAY
MUTE
LEVEL 0
ON
•
•
3
Valitse säädettävä asetus
nuolipainikkeilla [65].
4
Vahvista asetusmuutos
painamalla [BAND (SET)].
5
Sulje valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
MUTE KEY - Äänenmykistyksen taso
SECURITY - Turvatoiminto
Asetus määrittää, kuinka paljon MUTE-painike
vaimentaa äänentoistoa.
MUTE
>
ATT LV1 >
ATT LV2 >
Lisätietoja (s. 10).
Äänentoisto mykistyy (perusasetus).
Äänentoisto vaimenee 10 yksikköä.
Äänentoisto vaimenee 5 yksikköä.
Asetus määrittää, kuinka paljon keskusyksikkö
vaimentaa äänentoistoa, kun toinen laite (kuten
autonavigointijärjestelmä) aktivoituu.
>
>
>
>
>
>
Toiminto ei käytössä.
Toiminto käytössä. (perusasetus)
ACC - Virranohjausasetus (sähkönsyöttö)
Ks. myös (s. 10).
EXT. MUTE Vaimennus toisen laitteen käytön ajaksi
LEVEL 0
LEVEL 1
LEVEL 2
OFF
OFF
ON
Äänentoisto mykistyy (perusasetus).
Äänentoisto vaimenee 10 yksikköä.
Äänentoisto vaimenee 5 yksikköä.
Ei vaimennusta.
OFF
>
ON
>
Virtalukossa ei ACC-asentoa (auton
sytytysvirta. (perusasetus)
Virtalukossa ACC-asento.
Varoitus!
Valitse ehdottomasti OFF, jos auton virtalukossa
ei ole auton sytytysvirta ACC-asentoa. Muuten
akku saattaa tyhjentyä.
BUILT IN AMP - Vahvistin
MUTING LV 0
Näyttötietue
Kytke laitteen sisäinen vahvistin toimintaan tai pois
toiminnasta.
ON
OFF
>
>
Toiminto käytössä. (perusasetus)
Toiminto ei käytössä.
Näytössä, kun
asetuksena on OFF.
30
Käyttöohje
DISPLAY-VALIKON NÄYTTÖASETUKSET
1
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
2
Valitse DISPLAY-valikko
nuolipainikkeilla [9:].
3
Valitse säädettävä asetus
nuolipainikkeilla [65].
4
Vahvista valinta
painamalla [BAND (SET)].
5
Säädä asetus.
6
Vahvista asetusmuutos
painamalla [BAND (SET)].
7
Sulje valikko painamalla [MENU].
•
•
•
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
•
FUNCTION CD
DEMONSTRATION
COLOR
SCREEN
DISPLAY
ON
STORM
POSITIVE
DEMONSTRATION - Esittely
1
Valitse asetus painelemalla [BAND].
LEVEL ADJ - Tasonsäätö
Vaihtoehdot:
ON
Demonäyttö käytössä, kun laitetta ei käytetä
(perusasetus)
OFF Normaali näyttö
[9:] Valitse asetus
[65] Säädä asetuksen arvoa
COLOR - Näytön väri
Asetus valitsee näyttöön värin.
Vaihtoehdot
Perusasetus
1
10 erilaista
STORM
Valitse nuolipainikkeilla [65].
STORM
LEVEL
ajan mukaan vaihtuvat värit
reunavärit syttyvät ja sammuvat
basson äänenvoimakkuuden tahdittamina
FIRE
punainen
ORANGE kullanruskea (meripihka)
SKY
sininen
OCEAN merensininen
FOREST vihreä
SUN
keltainen
SNOW
valkoinen
CUSTOM käyttäjän säätämä väri
COLOR SELECTION - Valaistusväri
Vaihtoehdot: FIRE, ORANGE, SKY, OCEAN, FOREST,
SUN
Perusasetus: FIRE
VOLUME - Äänenvoimakkuus valaistuksen mukaan
Vaihtoehdot: LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3
Perusasetus: LEVEL 1
Jos äänessä on voimakas basso, reunavärit saattavat
palaa liian kauan. Valitse silloin LEVEL 1. Jos reunavärit
eivät syty juuri koskaan, valitse LEVEL 3.
31
Käyttöohje
CUSTOM ADJ - Värisävyjen säätö
CONTRAST - Kontrasti
Voit säätää jokaisen värin sävyjä.
Säätöalue
Perusasetus
1
2
Säätöalue
Peruasetus
0-100
R50 (punainen),
G50 (vihreä), B50 (sininen)
[9]
[:]
1-5
3
Katselukulmaa alaspäin.
Katselukulmaa ylöspäin.
Valitse nuolipainikkeilla [9:].
Säädä nuolipainikkeilla [65].
CLOCK ADJ - Kello
•
SCREEN - Näytön taustaväri
1
[9]
[:]
[6]
[5]
Valitse asetus painelemalla [BAND].
Vaihtoehdot:
POSITIVE
NEGATIVE
Valkoinen tausta (perusasetus)
Musta tausta.
Jos näyttöön tulee NO CT,
säädä kello oikeaan aikaan.
Tunnit.
Minuutit.
Taaksepäin.
Eteenpäin.
GRAPHIC PATTERN - Liikkuva kuva
Viisi vaihtoehtoa ja ALL ja spektri.
1
Huom!
• Näytön taustakuvan (liikkuvan tai pysäytyskuvan)
voit vaihtaa (s. 34).
• Jos valitset kuvan, jota näyttö ei pysty näyttämään,
näkyviin tulee teksti DISPLAY FILE
INCOMPATIBLE.
Valitse nuolipainikkeilla [9:].
Peruasetus
Vaihtoehdot
ALL
PATTERN A-E
S.A
ALL
Selaa kaikkia vaihtoehtoja.
Vaihtoehdot A, B, C, E.
19-kaistainen
spektrianalysaattori
STILL IMAGE - Pysäytyskuva
11 vaihtoehtoa.
1
Valitse nuolipainikkeilla [9:].
Peruasetus
ALL
Vaihtoehdot
ALL
Selaa kaikkia vaihtoehtoja 1-10.
1-10
Vaihtoehdot 1-10.
32
Käyttöohje
AUX-LAITTEEN KÄYTTÖASETUS
1
Valitse ohjelmalähteeksi AUX
painelemalla [SRC ].
2
Avaa valikko painamalla [MENU].
3
Vahvista valinta
painamalla [BAND (SET)].
AUX - AUX-laitteen määritys
AUX
TV
Muu kuin TV (perusasetus)
Televisio
33
[VAIN CQ-C7703N]
Käyttöohje
MUUN KUVAN VALINTA NÄYTTÖÖN
Voit editoida keskusyksikön muistissa olevia näyttökuvia (liikkuvia ja still-kuvia). Voit laittaa näyttöön kuvan, joka on
haettu Panasonicin web-sivuilta, otettu digitaalikameralla tai muulla laitteella ja editoitu IMAGE STUDIO -ohjelmalla.
Lisätietoja http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.htm
Valmistelu
Ota esille CD-R/RW-levy,
joka sisältää näytön haluamasi kuvan.
1
Jos soittimessa on levy, ota se pois.
2
Valitse ohjelmalähteeksi CD-soitin
painelemalla [SRC].
3
Paina [SEL] vähintään 4 sekunnin ajan.
Näyttöön tulee CUSTOMIZE MENU.
4
•
5
7
Laita soittimeen CD-R/RW-levy,
joka sisältää näytön haluamasi kuvan.
CD-R/RW-levyn tunnistaminen kestää jonkin
aikaa.
Soitin ei tunnista levyä, joka on koostettu ns.
packet write -ohjelmalla (ohjelmalla, joka tallentaa
dataa pienissä erilssä).
Valitse tallennuspaikka.
Tee valinta nuolipainikkeilla [965:].
Vahvista valinta painamalla [BAND (SET)].
Huom!
• Vanha kuva häviää muistista.
• Näyttö palautuu vaiheen 6 tilaan,
jos valitset [BACK].
8
Vahvista muutos.
Tee valinta nuolipainikkeilla [9:].
YES = kyllä, NO = ei.
Vahvista valinta painamalla [BAND (SET)].
Valitse kuva, jonka haluat korvata.
Tee valinta nuolipainikkeilla [65].
Vahvista valinta painamalla [BAND (SET)].
Jos haluat sulkea valikon tekemättä muutoksia,
paina [SEL] vähintään 4 sekunnin ajan.
Kun näyttöön tulee CUSTOMIZING COMPLETE,
uusi kuva on tallentunut muistiin. Tallennusaika
riippuu kuvan koosta. 168 kB:n liikkuvan kuvan
siirto kestää noin 1 minuutin. Sen jälkeen
näyttöön tulee vaiheen 5 näyttötietue. Älä
sammuta virtaa tallentamisen aikana.
GRAPHIC PATTERN
Liikkuva kuva (s. 32).
STILL IMAGE
Still-kuva (s. 32).
OPENING MESSAGE
Liikkuva käytönaloituskuva.
CLOSING MESSAGE
Liikkuva käytönlopetuskuva.
6
Jos valitset NO, näyttöön tulee vaiheen 5
näyttötietue.
Valitse tiedosto.
Esim. GRAPHIC PATTERN.
Tee valinta nuolipainikkeilla [659:].
Vahvista valinta painamalla [BAND (SET)].
Huom!
• Keskusyksikkö tunnistaa tiedostot tiedostotunnisteen perusteella ja näyttää vain sopivat
tiedostot.
• Näyttö palautuu vaiheen 5 tilaan,
jos valitset [BACK].
34
9
Paina [OPEN].
Ota levy pois soittimesta.
10
Paina [SEL] vähintään 4 sekunnin ajan.
Näyttöön palautuu CD-soittimen tiedot.
Käyttöohje
TÄRKEITÄ OHJEITA
Panasonicin web-sivut
Levylle tallentaessasi
•
• Tallenna vain tietoa, jonka olet käsitellyt oikein
(customize-specific).
• Tallenna kaikki tiedostot juurihakemistoon.
Kansioissa olevia tiedostoja laitteisto ei tunnista.
• Soitin ei tunnista levyä, joka on koostettu ns. packet
write -ohjelmalla (ohjelmalla, joka tallentaa dataa
pienissä erilssä).
• Noudata alla olevassa taulukossa olevia ohjeita:
Kuvien lataussivusto voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. Lataussivustoa ei voi käyttää eräissä
maissa. Lisätietoa Panasonicin kotisivuilta:
http://www.panasonic.co.jp/global
Image Studio -ohjelma
•
•
•
Ohjelma ei ole saatavilla kaikissa maissa.
Lisätietoa Panasonicin kotisivuilta.
Image Studio on ladattavissa
lopussa olevasta osoitteesta.
Sitä ei toimiteta tämän laitteen mukana.
Lataa sivulta myös ohjelman käyttöohje.
Ladattava muokkaustiedosto
•
•
Muokkaustiedosto (customize-specific file) on
ladattavissa alla olevasta osoitteesta. Voit luoda
taustakuvan digitaalikameralla tai muulla laitteella
tehdystä kuvasta samasta osoitteesta ladattavalla
Image Studio -ohjelmalla.
Älä muuta muokkaustiedoston ja muiden
tiedostojen tunnistetta. Muuten laitteistot eivät
tunnista ohjelman sisältöä.
Kuvan tyyppi
Tiedostotunniste
GRAPHIC PATTERN
Liikkuva kuva
STILL IMAGE
Still-kuva
OPENING MESSAGE
Käytönaloituskuva
(liikkuva kuva)
CLOSING
Käytönlopetuskuva
(liikkuva kuva)
Lkm (enint.)
.pfm
10
.pfs
15
.pfo
5
.pfe
5
Kuvan muuntaminen
• Jos kuvan lataaminen keskusyksikköön estyy, koska
virta kytketään pois, moottori sammuu, etupaneeli
irrotetaan keskusyksiköstä (tms.), tieto saattaa mennä
hukkaan. Aloita kuvan siirto uudelleen.
• Perusasetuksien mukaiset kuvat ovat Panasonicin
kotisivuilla. Jos haluat palauttaa ne soittimen käyttöön,
lataa ne ensin levylle osoitteesta:
http://panasonic.co.jp/pas/en/software/
customize/index.html
VIRHEVIESTIT
NO FILES DETECTED
Levyllä ei ole siirrettäväksi kelpaavaa aineistoa.
CUSTOMIZING FAILED
Siirto epäonnistui.
> Tarkista tiedostotunnisteet ja tiedostojen sisältö.
DISPLAY FILE INCOMPLETE
Siirrettävä kuva on vahingoittunut.
> Muokkaa kuva uudestaan. Tallenna uusi kuva vahingoittuneen tilalle.
35
Käyttöohje
MISSÄ VIKA?
•
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, lue vianmäärityskaavio ja toimi ohjeiden mukaan.
Laitetta saa huoltaa vain valtuutettu Panasonic-huolto. Panasonic ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat
seurausta laitteen tarkastuksen laiminlyönnistä tai itse tehdystä korjauksesta.
Sinä itse saat tehdä vain niitä toimenpiteitä, jotka on tässä luvussa merkitty kursiivilla.
Muut toimenpiteet ovat liian vaarallisia tehtäväksi itse.
Varoitus vakavasta vaarasta!
• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla (esim. jos äänentoisto on mykistynyt) tai laite savuaa tai käryää.
Sellaisessa tilassa laite voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Lopeta käyttö ja ota yhteys huoltoon.
• Oman turvallisuutesi vuoksi et saa yrittää huoltaa laitetta itse. Jos laite tarvitsee varaosia, huoltoa
tai sinulla on kysyttävää laitteesta, ota yhteys Panasonic-huoltoon.
Yleistä
MITÄ TAPAHTUU?
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
Laite ei kytkeydy toimintatilaan.
• Verkkoliitin (akku-, virta-, maajohto) on kytketty väärin.
> Tarkista kytkennät.
• Sulake on palanut.
> Poista sulakkeen palamisen aiheuttaja. Vaihda uusi sulake.
Ota yhteys laitemyyjään.
Ei ääntä.
• Äänenmykistys (MUTE) on käytössä (ON).
> Valitse se pois käytöstä (OFF).
• Väärät tai huonosti tehdyt kaiutinkytkennät.
> Tarkista kytkennät (ks. asennusohje).
Häiriöääniä.
• Keskusyksikön tai johtimien lähellä on sähkömagneettisia aaltoja
muodostava laite (esim. kännykkä).
> Vie häiriönaiheuttaja etäämmälle. Mikäli auton johtosarjat aiheuttavat
häiriötä, ota yhteys laitemyyjään.
• Maajohto on kytketty huonosti.
> Varmista, että johto on hyvin kytketty rungon maalamattomaan pintaan.
Häiriöäänet aiheuttaa moottorin
käyntinopeuden muutos.
• Vaihtovirtalaturi aiheuttaa äänen.
> Siirrä maajohto toiseen paikkaan.
> Kytke virtalähteeseen kohinanvaimennin.
Joitakin toimintoja ei voi käyttää.
• Eräät toimintatilat (kuten valikon avaaminen) estävät joidenkin toimintojen
käytön.
> Lue käyttöohjeet tarkasti. Mikäli laite ei todella toimi, kuten pitäisi,
ota yhteys laitemyyjään.
Ei ääntä kaiuttimista.
• BALANCE/FADER-asetus on väärä.
> Säädä asetusta.
• Kaiutinjohdot on kytketty väärin tai huonosti,
tai kytkennöissä on huono kontakti tai oikosulku.
> Tarkista kaiutinjohdotukset.
Oikea ja vasen kaiutin toistavat
väärää äänikanavaa.
• Kaiuttimet on kytketty vääriin liittimiin (vasen oikeaan kanavaan ja päinvastoin).
> Tarkista kaiutinkytkennät.
Stereoäänen äänimaisema on
epäselvä.
Keskiäänet eivät ole vakaita.
• Vasemman ja oikean kanavan plus- ja miinus-navat on kytketty ristiin.
> Tarkista kaiutinkytkennät. Erityisesti napaisuus.
Laitteesta kytkeytyy virta itsekseen.
• Laitteen sisäinen turvamekanismi kytkee virran pois.
> Ota yhteys laitemyyjään tai Panasonic-huoltoon.
36
Käyttöohje
Radio
MITÄ TAPAHTUU?
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
Huono kuuluvuus,
tai paljon häiriöitä.
• Antennijohdotus on väärin.
> Tarkista kytkennät. Varmista myös, että antennin maajohdin
on hyvin kiinnitetty auton runkoon.
• Antennin vahvistin (jos käytössä nauha-antenni) ei saa virtaa.
> Tarkista antennin akkujohdon kytkentä.
Sterolähetys kuuluu
vain monoäänisenä.
• Käytössä on MONO-ääni.
> Kytke MONO-ääni pois käytöstä.
Vain lähiasemat kuuluvat.
• Käytössä on LOCAL-toiminto.
> Kytke LOCAL-toiminto pois käytöstä.
Laite löytää vähemmän kuin 6
• Tallennettavaksi sopivia asemia löytyy vähemmän kuin 6.
asemaa, kun se hakee ja tallentaa
> Siirry alueelle, jossa asemia kuuluu enemmän.
automaattisesti asemia muistiin.
Asemia ei voi tallentaa
muistipaikoille.
• Akkujohdin on kytketty huonosti, tai akkujohto ei saa virtaa.
> Tarkista kytkennät.
RDS
MITÄ TAPAHTUU?
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
PS (aseman nimi) ei tule näkyviin
(näytössä NONE), vaikka viritettynä on RDS-asema.
• Huonot vastaanotto-olosuhteet.
> Odota.
Ohjelman PTY-ohjelmatyyppi on
eri kuin halusit kuunnella
.
• Kanavan ohjelma vaihtui, eikä radio ole vielä saanut PTY-koodia.
> Radio odottaa PTY-koodia. Se vaihtaa kanavaa, kun jokin kanava
alkaa lähettää hakemaasi ohjelmaa. Odota vähän aikaa.a.
PTY-ohjelmatyypin valinnan aikana • Yksikään asema alueellasi ei nyt lähetä kyseistä ohjelmatyyppiä.
näyttöön tulee NONE.
> Valitse toinen ohjelmatyyppi, tai odota lähetyksen alkamista.
Kellonaika on väärä.
• Radio virittyi toisella aikavyöhykkeellä olevan aseman aikaan,
tai asema ei lähetä oikeaa aikatietoa.
> Säädä kellonaika itse, tai valitse kuuluviin oman alueesi asema.
Radio ei tarkenna aseman
viritystaajuutta, vaikka AF on
käytössä.
• Aseman oman ja aseman varataajuuden laadussa ei ole suurtakaan eroa.
> Odota, että tukiasemien lista päivittyy automaattisesti. Jos vastaanottoolosuhteet ovat todella huonot, viritä asema kuuluviin itse.
CD
MITÄ TAPAHTUU?
Toisto ei käynnisty,
tai levy tulee ulos soittimesta.
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
• Levy on soittimessa väärin päin.
> Laita etikettipuoli ylöspäin.
• Levy on naarmuinen tai siinä on tarra, liimaa tms.
> Laita soittimeen vain puhdas, ehjä levy.
Ääni “pätkii”, tai paljon häiriöääniä. • Levy on naarmuinen tai siinä on tarra, liimaa tms.
> Laita soittimeen vain puhdas, ehjä levy.
Tärinä aiheuttaa ääneen toistohäiriöitä.
• Laite on huonosti asennettu.
> Asenna keskusyksikkö kunnolla.
• Laite on yli 30 asteen kulmassa (etu-takasuunnassa).
> Kallistuskulman tulee olla vähemmän kuin 30 astetta.
Levy ei tule ulos soittimesta.
• Levystä irronnut tarra tms. estää levyn liikkumisen.
> Ota yhteys laitemyyjään.
• Häiriöäänet tms. aiheuttavat laitteen mikro-ohjaimen toimintahäiriön.
> Irota hetkeksi verkkojohto.
Mikäli laite ei vieläkään toimi, ota yhteys laitemyyjään.
37
Käyttöohje
MP3/WMA
MITÄ TAPAHTUU?
Toisto ei käynnisty,
tai levy tulee ulos soittimesta.
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
• Levyllä on muun kuin toistokelpoisen formaatin mukaista ohjelmaa.
> Toistokelpoisuudesta tarkemmin tässä käyttöoppaassa.
Muissa laitteissa soivat CD-R/RW- • Toistokelpoisuuteen vaikuttavat tallennusvaiheen laitteisto ja ohjelmat.
levyt eivät soi tässä laitteessa.
Toistolaitteistot hyväksyvät erilaisia tallennusratkaisuja.
> Koosta levy eri laitteessa. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita.
Ääni “pätkii”, tai paljon häiriöääniä. • Levyssä on vika tai likaa.
> Laita soittimeen vain puhdas, ehjä levy.
> Noudata tässä oppaassa annettuja MP3/WMA-ohjeita.
• Vaihteleva bittinopeus (VBR) saattaa toimia näin.
> Käytä MP3-tiedostoja laatiessasi vakiobittinopeutta.
Kauko-ohjain
MITÄ TAPAHTUU?
Painikkeet eivät toimi.
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
• Paristo on väärin päin. Tai paristo on väärän tyyppinen.
> Laita oikea paristo oikein päin.
• Pariston teho on heikentynyt.
> Vaihda uusi paristo.
• Osoita kauko-ohjaimella oikeaan suuntaan.
> Osoita tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta.
• Kauko-ohjaussignaalien vastaanottimeen paistaa valo. Kauko-ohjain ei
välttämättä toimi silloin. Se ei ole toimintahäiriö.
> Suojaa vastaanotin auringonvalolta.
VIRHEVIESTIT
CD/ MP3/WMA -toiston aikana
VIRHEVIESTI
MIKSI? MITÄ VOIT TEHDÄ?
CD E1
• Levy on likainen tai väärin päin.
CD E2
• Levy on naarmuinen.
CD E3
• Käyttö estetty jostakin syystä.
> Irrota virtajohto hetkeksi. Mikäli vika ei korjaannu,
ota yhteys laitemyyjään tai Panasonic-huoltoon.
CD E4
• Tiedostoa ei voi lukea.
> Jos levyllä ei ole toistokelpoisia tiedostoja, näyttöön tulee E4. Ota levy
pois. Syy voi olla tiedostojärjestelmä, pakkaussuhde, data, tiedostotunniste.
PROTECTED
(5 sek. kuluttua) >
seuraava tiedosto
NO DISC
• WMA-raita on kopiosuojattu.
> Kopiosuojattuja raitoja ei voi toistaa.
• Ei levyä.
38
Käyttöohje
LISÄTIETOA
Valmiiksi äänitetyissä CD-levyissä tulee olla
toinen seuraavista merkeistä. Joitakin kopiosuojattuja levyjä ei voi toistaa.
Kaikki levyt
•
•
•
•
Älä koske levyn alapintaan.
Älä naarmuta levyä.
Älä taita levyä.
Säilytä levy levykotelossa.
Ei erikoismuotoiltuja levyjä
Levyn etikettipuoli
• Älä laita soittimeen erikoismuotoiltua
esim. sydämen muotoista levyä.
• Älä jätä levyä
- auringonpaisteeseen
- auton lämmityslaitteen lähelle
- likaiseen, pölyiseen tai kosteaan paikkaan
- istuimelle tai kojelaudalle.
Puhdistus
• Puhdista levy kuivalla, puhtaalla liinalla.
Pyyhkäise levyn keskeltä kohti reunaa.
Oikein
Väärin
• Älä kirjoita levyyn.
• Älä liimaa levyyn tarraa.
Ei levyjä, joissa on
tulostimella tehty etiketti.
• Älä kirjoita edes levyn etikettipuolelle kuulakärkikynällä
tai muulla kovalla kynällä.
CD-R/RW-levyt
• CD-tallentimella tai -kirjoittimella koostettu CD-R/RWlevy ei välttämättä soi tässä soittimessa. Syy saattaa
olla levyn pinnalla olevat sormenjäljet, naarmut tms. tai
tallennusohjelma.
• CD-R/RW-levy sietää kuumuutta ja kosteutta huonommin kuin tavallinen CD. Pitkäaikainen säilytys autossa
saattaa tuhota levyt.
• Kirjoitusvaiheen laitteistot ja ohjelmistot tai levy itse
saattavat tehdä levystä toistokelvottoman.
• Soitin ei toista avoimeksi jätettyä tallennuskertaa.
• Soitin ei toista levyä, jossa on muuta kuin CD-DA- tai
MP3/WMA-formaatin mukaista tietoa (esim. Video CDlevyt).
• Noudata CD-R/RW-levyn käyttöohjeita.
Laitteen puhdistus
Laite on valmistettu vähän huoltoa vaativaksi. Puhdista
ulko-osat säännöllisesti pehmeällä liinalla. Älä puhdista
bensiinillä, ohenteella tai muilla liuottimilla.
Sulakkeet
Jos sulake palaa, ota yhteys laitemyyjään tai Panasonichuoltoon.
Käytä vastaavaa sulaketta (15A). Muut sulakkeet tai
kytkentä ilman sulaketta saattaa aiheuttaa tulipalon tai
rikkoa laitteen.
Mikäli uusi sulake palaa pian, ota yhteys laitemyyjään.
39
Käyttöohje
TEKNISET TIEDOT
Yleistä
Käyttöjännite
DC 12 V (11V - 16 V), koejännite 14,4 V (miinus maa)
Sävynsäätimet
Basso
+/- 12 dB (60 Hz)
Diskantti
+/- 12 dB (16 kHz)
Taajuuskorjaimen
keskitaajuudet
60 - 160 - 400 - 1 000 - 3 000 - 6 000 - 16 000 (Hz)
Taajuuskorjaimen
säätöalue
-12 dB - +12 dB (2 dB tarkkuudella)
Virrankulutus
< 2,2 A (CD-soittimen käytön aikana, 0,5 W 4 kaiutinta)
Maksimiantoteho
70 W x 4 (CQ-C7703N, @ 1 kHz), 50 W x 4 (CQ-C7303N, @ 1 kHz)
Antoteho
40 W x 4 (CQ-C7703N, DIN 45 324, @ 4), 23 W x 4 (CQ-C7303N, DIN 45 324, @ 4)
Kaiuttimien impedanssi
4 - 8 ohm
Preamp-lähtöjännite
2.5 V (CD-soittimen käytön aikana, 1 kHz, 0 dB)
Subwoofer-lähtöjännite
2.5 V (1 kHz, 0 dB) (CD-soittimen käytön aikana)
Preamp-lähtöimpedanssi 200 ohm
Subwoofer-lähtöimpedanssi 200 ohm
Mitat (keskusyksikkö)
(l x k x s, mm)
178 x 50 x 155 mm
Paino (keskusyksikkö)
1.7 kg (CQ-C7703N), 1.6 kg (CQ-C7303N)
CD-soitin
Näytetaajuus
Lukupää
DA-muuntimia
Laser
Aallonpituus
Taajuusvaste
Häiriöetäisyys
Harmoninen kokonaissärö
Huojunta ja värähtely
Kanavaerottelu
8 x ylinäytteistys
Astigmaattinen, 3 sädettä
4
Puolijohde
790 nm
20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
alle mittatarkkuuden
85 dB (2 V)
Stereoradio
FM
Taajuusalue
Käyttökelpoinen herkkyys
Stereoerottelu
AM (MW)
Taajuusalue
Käyttökelpoinen herkkyys
AM (LW)
Taajuusalue
Käyttökelpoinen herkkyys
87,5 - 108 MHz
6 dB/uV (häiriöetäisyys 30 dB)
35 dB (1 kHz)
531 - 1 602 kHz
28 dB/uV (häiriöetäisyys 20 dB)
153 - 279 kHz
32 dB/uV (häiriöetäisyys 20 dB)
Tekniset tiedot saattavat muuttua
tuotekehityksen myötä.
Matsuhita Elecric Industrial Co. Ltd.
Copyright:
Kaukomarkkinat Oy
Kutojantie 4
02630 ESPOO
Finland
Kaikki oikeudet pidätetään.
Web site: http://www.panasonic.co.jp/global
40
LISÄLAITTEIDEN KÄYTTÖOPAS
MP3 WMA CD-soitin/viritin
CQ-C7703N/ C7303N
Copyright:
Kaukomarkkinat Oy
Kutojantie 4
02630 ESPOO
Finland
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin
tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
www.panasonic-europe.com
Lisälaitteiden käyttöohje
Käyttöohje
ONNITTELUT UUDEN PANASONIC-LAITTEEN OMISTAJALLE!
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen. Lue käyttöopas huolellisesti niin opit käyttämään laitteen kaikkia toimintoja.
Uskomme, että tulet olemaan tyytyväinen laitteen toimintaan. Laite on elektronisen ja mekaanisen suunnittelun tulos,
ja se on huolellisesti ja Pioneer-mainetta ajatellen ylpeydellä valmistettu tarkoin valituista komponenteista.
Tämä on kahden laitemallin käyttöohje: CQ-C7703N ja CQ-C7303N.
Kuvissa on CQ-C7703N tai jokin muu malli.
Turvallisuusohjeita ......................................... 3
IPOD
Laserlaite ....................................................................... 4
Esimerkkejä laitteistokokoonpanoista ........................... 5
...................................................... 12
Perustoiminnot .................................................................... 12
toistoalueen valinta .............................................................. 12
iPODIN tiedot näytössä ....................................................... 12
Toistotavat [levynvaihtajan valikkonäyttö] .......................... 13
RANDOM - Satunnaistoisto ......................................... 13
ALBUM RANDOM - Albumin satunnaistoisto ............ 13
Kauko-ohjaimella ohjattavat toiminnot ............................... 13
Uusinta- tai satunnaistoisto ........................................... 13
REPEAT - Uusintatoisto ................................................ 13
TEXT - Tekstinäyttö ...................................................... 13
Ominaisuuksia ............................................... 5
Peruskäyttö ................................................... 7
Levynvaihtaja [levynä CD tai mP3] .................. 8
Perustoiminnot .................................................................... 8
Vaihtajan tiedot näytössä ..................................................... 8
Tärkeää tietoa ....................................................................... 8
Uusinta- tai satunnaistoisto .................................................. 9
Toistotavat [levynvaihtajan valikkonäyttö] .......................... 9
RANDOM - Satunnaistoisto ......................................... 9
DISC RANDOM - Levyn satunnaistoisto [CD-vaihtaja] 9
Kauko-ohjaimella ohjattavat toiminnot ............................... 9
Levyn pikavalinta .......................................................... 9
Esittelytoisto .................................................................. 9
REPEAT - Uusintatoisto ................................................ 9
DISC REPEAT - Levyn uusintatoisto [CD-DA-levyt] .. 9
FOLDER REPEAT - Kansion uusintatoisto [MP3] ..... 9
Handsfree-laite .............................................. 14
Laitekytkentä ....................................................................... 14
Peruskäyttö .......................................................................... 14
Säädä soittoäänen voimakkuus ..................................... 14
Puhelun hylkääminen .................................................... 14
Bluetooth -kytkennän irrotus/takaisinkytkentä .............. 14
Kaiuttimien asetukset (handsfree-laitteen valikkonäyttö) .... 15
Kaiuttimien valinta ............................................................... 15
Missä vika? .................................................... 16
Levynvaihtaja [levynä dvd tai vcd] .................. 10
Perustoiminnot .................................................................... 10
Vaihtajan tiedot näytössä ............................................... 10
Toistotavat [levynvaihtajan valikkonäyttö] .................... 11
CHAPTER REPEAT - Kappaleen uusintatoisto ..... 11
TITLE REPEAT - Nimikkeen uusintatoisto ............ 11
Kauko-ohjaimella ohjattavat toiminnot ............................... 11
Uusintatoisto ................................................................. 11
REPEAT - Raidan uusintatoisto .............................. 11
DISC REPEAT - Levyn uusintatoisto ..................... 11
Levyn pikavalinta .......................................................... 11
Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä
Tämä merkki tuotteessa ja/tai dokumenteissa tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saisi hävittää sekajätteenä.
Tuote käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat sen keräyspisteeseen, missä se otetaan vastaan ilmaiseksi. Joissakin maissa laitteen saa palauttaa jälleenmyyjälle, jos ostat uuden laitteen. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat säästämään
arvokkaita luonnonvaroja ja estämään mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Tiedon lähimmästä keräyspisteestä saat alueesi jäteneuvojalta. Kansallisessa lainsäädännössä on
voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja laitemyyjältä.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
2
Lisälaitteiden Käyttöohje
käyttöohje
TURVALLISUUSOHJEITA
Lue tämän laitteen ja muiden laitteiden käyttöohjeet huolellisesti,
ennen kuin otat autosi audiojärjestelmän käyttöön. Ohjeissa on
tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita. Panasonic ei ole
vastuussa ongelmista, jotka ovat seurausta ohjeiden noudattamatta
jättämisestä.
Käyttöohjeessa on varoituksia, joiden avulla opit käyttämään laitetta
turvallisesti. Varoitukset varoittavat vaarasta ja ilmoittavat erittäin
tärkeistä käyttö- ja kytkentäohjeista. On tärkeää, että ymmärrät
ohjeiden ja varoitusten merkityksen.
Varoitus vakavasta vaarasta!
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
vakavan onnettomuuden tai kuoleman vaaran.
Varoitus!
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
henkilö- tai esinevahingon vaaran.
Varoituksia vakavasta vaarasta!
Noudata näitä käyttöohjeita:
Varoituksia vakavasta vaarasta!
Noudata näitä asennusohjeita:
• Auton kuljettaja ei saa katsoa näyttöä tai käyttää
laitetta ajon aikana.
Katselu ja käyttö häiritsevät kuljettajan keskittymistä
ajamiseen ja eteenpäin katsomiseen. Seurauksena voi
olla liikenneonnettomuus. Pysäköi turvalliseen paikkaan
ja kytke seisontajarru, ennen kuin katsot näyttöä tai
käytät laitetta.
• Irrota akun miinusjohto (–) akusta ennen asennusta.
Jos miinusjohto on kiinni akun miinusnavassa (–),
oikosulun seurauksena voi olla sähköisku tai henkilövahinko. Joissakin autoissa sähköturvajärjestelmä vaatii
erikoistoimenpiteitä, ennen kuin akun johtimen voi
irrottaa. JOS ET NOUDATA AUTOKOHTAISIA OHJEITA,
TURVAJÄRJESTELMÄ SAATTAA JOHTAA SÄHKÖTURVAJÄRJESTELMÄN TAHATTOMAAN LAUKEAMISEEN,
JOSTA VOI AIHEUTUA VAHINKO AUTOLLE TAI IHMISEN
KUOLEMA TAI LOUKKAANTUMINEN.
• Käytä sallittua virtalähdettä.
Ajoneuvossa on oltava 12 V DC -akku
(miinusnapamaado-tus). Älä käytä muita virtalähteitä,
etenkään 24 V DC -akkua.
• Säilytä paristo ja eristekalvo lasten ulottumattomis-
sa.
Jos lapsi nielaisee pariston, ota yhteys lääkäriin.
• Suojaa levytila.
Levytilaan saa laittaa vain CD-levyn.
• Älä pura tai muunna laitetta.
Älä pura, muunna tai yritä korjata laitetta. Huoltoa varten
on kysyttävä neuvoja jälleenmyyjältä tai valtuutetusta
Panasonic-huollosta.
• Älä käytä laitetta, jos se on rikki.
Jos laite on rikki (ei virtaa tai ääntä) tai se toimii
epänormaalisti, tai sen sisään on joutunut jotakin, se on
kastunut tai se savuaa tai käryää, kytke se heti pois
toiminnasta ja ota yhteys laitemyyjään.
• Älä jätä kauko-ohjainta autoon.
Jos kauko-ohjainta säilytetään autossa, se voi irtaimena
esineenä pudota lattialle ajon aikana, juuttua
jarrupolkimen alle ja aiheuttaa liikenneonnettomuuden.
• Käytä vain samanarvoista sulaketta.
Pyydä asiantuntijaa vaihtamaan sulake.
Jos sulake palaa, määritä ja poista sulakkeen palamisen
aiheuttanut tekijä. Hanki sen jälkeen uusi sulake ja pyydä
asiantuntijaa vaihtamaan se. Väärä asennus saattaa
aiheuttaa käryämistä, tulipalon tai laitteen rikkoutumisen.
• Älä käytä turvallisuuteen liittyviä ajoneuvon osia
asennuksessa, maadottamisessa ja muissa vastaavissa toiminnoissa.
Älä käytä turvallisuuteen liittyviä ajoneuvon osia
(polttoainesäiliö, jarru, jousitus, ohjauspyörä, poljin,
turvatyyny jne), kun kytket ja asennat tätä laitetta ja sen
lisävarusteita.
• Laitetta ei saa asentaa turvatyynyn kannen päälle tai
paikkaan, jossa se häiritsee turvatyynyn toimintaa.
• Ennen kuin asennat laitteen, tarkasta, missä kohtaa
autoa on putket, polttoainesäiliö, sähköjohdot ja
muut vastaavat rakenteet.
Jos sinun on tehtävä ajoneuvon runkoon reikä laitteen
kiinnitystä tai johdon läpivientiä varten, varmista, ettet riko
mitään seinämän toiselta puolelta. Tee reikä ulkopuolelta,
jos mahdollista.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on häiritsevästi
näkökentässä.
• Älä käytä virtajohtoa muiden laitteiden
virransyöttöön.
• Tarkasta asennuksen ja kytkentöjen jälkeen
muiden sähkölaitteiden toiminta.
Jos käytät epänormaalisti toimivia sähkölaitteita, seurauksena saattaa olla tulipalo, sähköisku tai liikenneonnettomuus.
• Jos autossa on turvatyyny
perehdy ennen laitteen asentamista ajoneuvon valmistajan antamiin varoituksiin.
• Kytkentäjohdot eivät saa vaikeuttaa ajamista tai
ajoneuvosta poistumista tai sinne nousemista.
• Eristä kaikki paljaat johdot oikosulkujen välttämiseksi.
3
Lisälaitteiden käyttöohje
Varoituksia!
Noudata näitä käyttöohjeita:
Varoituksia!
Noudata näitä asennusohjeita:
• Säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi.
Ajoneuvon kuljettajan täytyy kuunnella liikenteen
tapahtumia.
• Asennukset ja kytkennät saa tehdä vain tähän
tehtävään valtuutuksen saanut ammattilainen.
Toimet vaativat erityisiä ammattitaitoja ja kokemusta.
Turvallisinta on, jos hankit asennuspalvelun laitteen
sinulle myyneestä liikkeestä. Panasonic ei ole vastuussa
virheellisestä asennuksesta aiheutuvista ongelmista.
• Älä jätä sormia laitteen liikkuvien osien väliin.
Varo liikkuvia osia ja levytilaa. Varoita lapsia!
• Noudata kaikkia asennus- ja kytkentäohjeita.
Asennusohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa
tulipalo- tai vahinkovaaran.
• Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ajoneuvossa.
• Älä käytä laitetta kauan, jos auto ei ole käynnissä.
Jos käytät laitetta kauan, kun moottori ei ole käynnissä,
akku tyhjenee.
• Laite ei kestä auringonpaistetta eikä kuumuutta.
Jos laitteen sisälämpötila nousee liikaa, seurauksena voi
olla käryämistä, tulipalo tai laitteen rikkoutuminen muulla
tavalla.
• Suojaa laite vedeltä, kosteudelta ja pölyltä.
Jos laite altistuu vedelle, kosteudelle tai pölylle, seurauksena voi olla käryämistä, tulipalo tai laitteen rikkoutuminen muulla tavalla. Varmista erityisesti, ettei laite kastu
auton pesun aikana eikä sadesäällä.
• Lue lisälaitteiden käyttöturvallisuusohjeet.
Ne ovat lisälaitteiden käyttöohjeissa.
• Estä johtojen vahingoittuminen.
Varo, etteivät johdot jää kiinni ajoneuvon kiinteisiin osiin
(kuten runkoon tai ruuveihin) tai liikkuviin osiin (kuten
istuimen kiskoon). Johtoja ei saa naarmuttaa, vetää,
taittaa eikä kiertää. Ne eivät kestä kuumaa eivätkä
raskasta painoa. Jos johto on pakko ohjata terävän
metallikulman yli, suojaa johto vinyyliteipillä tai muulla
vastaavalla materiaalilla.
• Käytä vain suositeltuja osia ja välineitä
asennuksessa.
Käytä mukana toimitettuja tai suositeltuja osia ja asianmukaisia työkaluja laitetta asentaessasi. Muuten laite voi
mennä rikki. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahingon,
toimintahäiriön tai tulipalon.
• Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja tai
jäähdytyslevyä.
Näiden osien tukkiminen aiheuttaa laitteen sisäosien
ylikuumenemisen ja seurauksena voi olla tulipalo tai muu
vahinko.
Kauko-ohjaimen paristo!
• Käytä vain sallittua paristoa (CR2025).
• Laita paristo paristotilassa olevien napaisuusmerkkien
suuntaisesti.
• Vaihda tyhjä paristo mahdollisimman pian uuteen.
• Ota paristo pois kauko-ohjaimesta, mikäli ohjainta ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
• Eristä paristo (laita muovipussiin tai suojaa vinyyliteipillä),
ennen kuin hävität sen.
• Hävitä paristo jätehuolto-ohjeiden mukaan.
• Älä pura, lataa tai kuumenna paristoa tai aiheuta sillä
oikosulkua. Paristo ei kestä vettä eikä tulta.
Jos paristo vuotaa
• Puhdista paristotila huolellisesti ja laita sinne uusi paristo.
• Jos vuotanutta ainetta pääsee iholle, huuhtele se pois
runsaalla vedellä.
• Jos ainetta pääsee silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä
ja ota yhteys lääkäriin.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se tärisee.
Älä asenna laitetta epävakaalle alustalle.
Laitetta ei saa asentaa viistolle tai erittäin kaarevalle
alustalle. Jos laite ei ole tukevasti paikallaan, se saattaa
pudota ajon aikana ja aiheuttaa onnettomuuden.
• Asennuskulma
Laitteen tulee olla leveyssuunnassaan vaakatasossa.
Etureuna saa olla käytön kannalta sopivassa kulmassa,
mutta ei yli 30° vaakatasosta. Käyttäjän tulee tarkastaa,
rajoittavatko laitteen käyttömaassa voimassa olevat
säännöt asennusta. Lisätietoja laitemyyjältä.
• Oman turvallisuutesi vuoksi sinun kannattaa käyttää
hansikkaita asennuksen aikana.
• Jotta laite ei vahingoittuisi, kytke virtajohto vasta
sitten, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
• Kytke vain yksi kaiutin yhteen kaiutinjohdinpariin.
Poikkeus: diskanttikaiutin.
4
Lisälaitteiden käyttöohje
OMINAISUUKSIA
Esimerkkejä laitteistokokoonpanoista
Monitori
CY-VM1500EX (lisävaruste)
CQ-C7703N/C7303N
(keskusyksikkö)
iPod
DVD-vaihtaja
CX-DH801N
(lisävaruste)
Handsfree-puhelinlinkki:
CY-BT100N (lisävaruste)
Laajennusmoduuli
(hub): CY-EM100N
(lisävaruste)
Keskusyksikkö
CQ-C7703N/C7303N
CD-vaihtaja
(CX-DP880, lisävaruste)
Järjestelmäliitin
Vain 1 laite
Muunnoskaapeli DVD/CDvaihtajalle
(CA-CC30N, lisävaruste)
Enintään
4 laitetta
iPod
Suora kaapeli iPodille
(CA-DC300N, lisävaruste)
Laajennusmoduuli
(CY-EM100N, lisävaruste)
Handsfree-setti
Bluetooth ® -tekniikkaa
(CY-BT100N, lisävaruste)
Huom! Lue erillislaitteiden
asennus- ja käyttöohjeet niiden
omista käyttöohjeista.
Matkapuhelin
5
Lisälaitteiden käyttöohje
DVD-vaihtaja
Handsfree-puhelinlaite
Lisävarusteena myytävän sovittimen (sovitinkaapeli DVD/
CD-vaihtajalle CA-CC30N) avulla voit kytkeä laitteistoon
lisävarusteena myytävän Panasonic DVD-vaihtajan (CXDH801N). Lisätietoja DVD-vaihtajan käyttöohjeessa.
Voit kytkeä lisävarusteena myytävän handsfree-puhelinjärjestelmän (handsfree-setissä Bluetooth ®-tekniikka,
CY-BT100N). Lisätietoja handsfree-laitteen
käyttöohjeessa.
CD-vaihtaja
Huom! Tämä laite on suunniteltu vain vastaanottamaan
puheluja. Se ei voi soittaa.
Lisävarusteena myytävän sovittimen (sovitinkaapeli DVD/
CD-vaihtajalle CA-CC30N) avulla voit kytkeä laitteistoon
lisävarusteena myytävän Panasonic CD-vaihtajan (CXDP880). Lisätietoja CD-vaihtajan käyttöohjeessa.
iPod
®
Lisävarusteena myytävän sovittimen (suora kaapeli
iPodille CA-DC300N) avulla voit kytkeä laitteistoon
lisävarusteena myytävän iPod-laitteen. Telakalla varustettu iPod-laite on kytkettävissä.
Ohjattavat iPodit/ohjelmistoversiot
- 3. sukupolven iPod/ver. 2.3
- 4. sukupolven iPod/ver. 3.1
- iPod Photo/ver. 1.2
- iPod mini/ver. 1.4
- iPod nano/ver. 1.0
Bluetooth ®
Bluetooth sana merkki ja logo ovat Bluetooth SIG (Inc):in
omistamia ja kaikkien merkkien käyttö Matsushita
Electric Industrial Co (Ltd):n osalta on lisensoitua. Muut
tavaramerkit ja kauppanimet ovat niiden omistajien
omaisuutta.
Laajennusmoduuli (hub)
Voit kytkeä laitteistoon lisävarusteena myytävän
laajennusmoduulin (hubin) (CY-EM100N).
Laajennusmoduulin avulla voit kytkeä laitteistoon useita
edellä mainittuja lisävarusteita sekä muita AV-laitteita.
Lisätietoja laajennusmoduulin käyttöohjeessa.
Kytkettävissä olevat laitteet
- CD-vaihtaja (enint. 1)
- iPod (enint. 2)
- Handsfree-puhelinlaite (enint. 1)
* Toimintatarkastus on tehty ohjelmistoilla, jotka ovat
olleet saatavilla lokakuun lopussa 2005. Emme takaa
yhteensopivuutta tuleviin tuotteisiin tai päivitettyihin
ohjelmistoihin. iPod on Apple Computer (Inc):in tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Huom! Lisävarusteiden markkinointi on maa- ja
aluekohtaista. Lisätietoja laitemyyjältä.
6
Lisälaitteiden käyttöohje
PERUSKÄYTTÖ
Ohjelmalähde vaihtuu joka kerran, kun painat SRC.
Radio
Järjestelmäliitin
FM1, FM2, FM3, AM (> käyttöohjeen osa I, s. 17)
Tämän laitteen järjestelmäliittimeen kytketty laite.
Kun lisälaite on kytkettynä:
Valitse kytketty laite.
Kun laajennusmoduuli on kytkettynä:
Liittimiin 1-4 kytketyt laitteet aktivoituvat järjestyksessä sen jälkeen, kun olet valinnut AUX2:in
(laitteet, jotka on kytketty laajennusmoduulin AUXliittimeen).
Soitin
Soittimessa CD (> käyttöohjeen osa I, s. 23)
Soittimessa MP3/WMA (> käyttöohjeen osa I, s. 25)
DVD-vaihtaja
CD-vaihtaja
AUX 1
Tämän laitteen AUX-liittimeen kytketty laite.
iPod
Laajennusmoduuli
7
Lisälaitteiden käyttöohje
LEVYNVAIHTAJA [LEVYNÄ CD TAI MP3]
Voit ohjata tähän keskusyksikköön kytkettyä CD- tai DVD-vaihtajaa (laitteet myydään lisävarusteina).
Käytä näitä ohjeita, kun laitteessa on CD- tai MP3-levy.
PERUSTOIMINNOT
2
•
Valitse toiston aloituskohta.
LEVYN VALINTA
[5 ]
[6 ]
•
1
Seuraava levy.
Edellinen levy.
KANSION VALINTA [vain DVD-vaihtaja]
Laita makasiini soittimeen.
Jos soittimessa on jo levymakasiini,
valitse vaihtaja ohjelmalähteeksi painamalla [SRC].
[5 ]
Seuraava kansio.
[6 ]
Edellinen kansio.
Pidä painettuna yli 2 sek.
Soitin tunnistaa makasiinin
ja käynnistää toiston automaattisesti.
RAIDAN/TIEDOSTON VALINTA
[::I ]
[I99 ]
Seuraava raita/tiedosto.
Edellinen raita/tiedosto (paina 2x).
Pidä painike painettuna,
niin pikahaku käynnistyy.
TOISTON TAUKO
[(BAND) II/: ]
Paina uudestaan,
niin toisto jatkuu.
VAIHTAJAN TIEDOT NÄYTÖSSÄ
Toistoon kulunut
aika
Raidan /tiedoston numero
Levyn numero
Vaihtajan tunnistus
DVD Ch DVD-vaihtaja
CD Ch
CD-vaihtaja
Keskusyksikköön on
kytketty vaihtaja
Toistotavan ilmaisin
RANDOM
Satunnaistoisto
REPEAT
Uusintatoisto
SCAN
Esittelytoisto
D-RANDOM
Levyn satunnaistoisto [vain CD-vaihtaja]
D-REPEAT
Levyn uusintatoisto
D-SCAN
Levyn esittelytoisto [vain CD-vaihtaja]
TÄRKEÄÄ TIETOA
•
• CD-RW-toisto onnistuu, jos kytkettynä on
CX-DP880 tai CX-DH801N.
• CD-R-toistossa saattaa ilmetä ongelmia. Lue CDlevyjä koskevat ohjeet (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
jäljempänä käyttöohjeessa.
8
Tämä laite ei tue CD-vaihtajan kautta seuraavia
toimintoja:
- MP3-toisto.
Lisälaitteiden käyttöohje
TOISTOTAVAT [LEVYNVAIHTAJAN VALIKKONÄYTTÖ]
1
•
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
2
Valitse toistotapa
nuolipainikkeilla [65].
3
Valitse toistotavan toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
4
Vahvista painamalla [MENU].
••
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
•
RANDOM - Satunnaistoisto
REPEAT - Uusintatoisto
CD-DA
Valitun levyn satunnaistoisto (DVD -vaihtaja)
Levymakasiinien kaikkien levyjen satunnaistoisto
(CD-vaihtaja).
OFF
ON
MP3
Valittujen kansioiden satunnaistoisto
OFF
ON
OFF
ON
DISC REPEAT Levyn uusintatoisto
> Ei käytössä (perusasetus).
> Satunnaistoisto
DISC RANDOM Levyn satunnaistoisto
> Ei käytössä (perusasetus).
> Soitin uusintatoistaa
parhaillaan toistuvan raidan/tiedoston.
OFF
ON
[CD-vaihtaja]
[CD-DA-levyt]
> Ei käytössä (perusasetus).
> Soitin uusintatoistaa
parhaillaan toistuvan levyn.
.
FOLDER REPEAT Kansion uusintatoisto
> Ei käytössä (perusasetus).
> (Valitun levyn) satunnaistoisto
OFF
ON
[MP3]
> Ei käytössä (perusasetus)
> Soitin uusintatoistaa
parhaillaan toistuvan kansion.
KAUKO-OHJAIMELLA OHJATTAVAT TOIMINNOT
Uusinta- tai satunnaistoisto
Esittelytoisto
1
1
Käytä painiketta [REPEAT] ja [RANDOM].
Käytä painiketta [SCAN].
REPEAT (uusintatoisto), RANDOM (satunnaistoisto)
Käynnistä painamalla. Peru painamalla
uudestaan.
SCAN (esittelytoisto)
[CD-vaihtaja: kaikki raidat, DVD-vaihtaja: valittu levy]
Käynnistä painamalla. Peru painamalla uudestaan.
DISC REPEAT (levyn uusintatoisto), DISC RANDOM
(levyn satunnaistoisto), FOLDER REPEAT (kansion
uusintatoisto)
Käynnistä painamalla yli 2 sek. Peru painamalla
uudestaan.
DISC SCAN (levyn esittelytoisto)
[joka levyn 1 tiedosto, vain CD-vaihtaja]
Käynnistä painamalla yli 2 sek. Peru painamalla
uudestaan.
Levyn pikavalinta
Esimerkkinä levyn 5 valinta.
1
2
3
•
9
Paina [# (NUMBER)].
Paina [5].
Paina [SET].
Paina [DISP], niin levyn pikavalintamahdollisuus
keskeytyy.
Lisälaitteiden käyttöohje
LEVYNVAIHTAJA [LEVYNÄ DVD TAI VCD]
Voit ohjata tähän keskusyksikköön kytkettyä DVD-vaihtajaa (DX-DH801N), joka myydään lisävarusteena.
Käytä näitä ohjeita, kun laitteessa on DVD- tai VCD-levy.
PERUSTOIMINNOT
2
•
Valitse toiston aloituskohta.
LEVYN VALINTA
[5 ]
[6 ]
•
1
Seuraava levy.
Edellinen levy.
KAPPALEEN/RAIDANVALINTA
Laita makasiini soittimeen.
Jos soittimessa on jo levymakasiini,
valitse vaihtaja ohjelmalähteeksi painamalla [SRC].
[::I ]
[I99 ]
Seuraava raita/kappale.
Edellinen raita/kappale (paina 2x).
Pidä painike painettuna,
niin pikahaku käynnistyy.
Soitin tunnistaa makasiinin
ja käynnistää toiston automaattisesti.
Huom!
• Muita kuin tässä esitettyjä toimintoja (kuten DVDvalikkoa ja teksityskielen valintaa) voit ohjata
DVD-vaihtajan omalla kauko-ohjaimella.
• DVD-vaihtajan kauko-ohjain ei toimi kunnolla,
jos osoitat sillä tätä laitetta.
• Kun käytät DVD-vaihtajan kauko-ohjainta,
osoita sillä monitoria (CY-VM1500EX).
TOISTON TAUKO
[(BAND) II/: ]
Paina uudestaan,
niin toisto jatkuu.
VAIHTAJAN TIEDOT NÄYTÖSSÄ
Toistoon kulunut
aika
Kappaleen numero
Levyn numero
Vaihtajan tunnistus
Levytyyppi
Toistotavan ilmaisin
REPEAT
Uusintatoisto
D-REPEAT
Levyn uusintatoisto
C-REPEAT
Kappaleen uusintatoisto
T-REPEAT
Nimikkeen uusintatoisto
10
Keskusyksikköön on
kytketty vaihtaja
Lisälaitteiden käyttöohje
TOISTOTAVAT [LEVYNVAIHTAJAN VALIKKONÄYTTÖ]
1
•
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
2
Valitse toistotapa
nuolipainikkeilla [65].
3
Valitse toistotavan toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
4
Vahvista painamalla [MENU].
••
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
•
DVD-levyjen toisto
VCD-levyjen toisto
CHAPTER REPEAT Kappaleen uusintatoisto
REPEAT - Raidan uusintatoisto
OFF
ON
.
TITLE REPEAT - Nimikkeen uusintatoisto
OFF
ON
•
OFF
ON
> Ei käytössä (perusasetus).
> Soitin uusintatoistaa
parhaillaan toistuvan kappaleen.
DISC REPEAT - Levyn uusintatoisto
OFF
ON
> Ei käytössä (perusasetus)
> Soitin uusintatoistaa
parhaillaan toistuvan nimikkeen.
DVD-levy voi estää uusintatoiston.
> Ei käytössä (perusasetus).
> Soitin uusintatoistaa
parhaillaan toistuvan raidan.
> Ei käytössä (perusasetus).
> Soitin uusintatoistaa parhaillaan toistuvan
levyn.
• VCD-levy saattaa estää toiminnon käytön.
• Jos PBC-valikko on käytössä, toimintoja ei ehkä voi
käyttää.
KAUKO-OHJAIMELLA OHJATTAVAT TOIMINNOT
Uusintatoisto
1
Levyn pikavalinta
Käytä painiketta [REPEAT].
Esimerkkinä levyn 5 valinta.
CHAPTER REPEAT (kappaleen uusintatoisto),
RANDOM (satunnaistoisto)
Käynnistä painamalla. Peru painamalla
uudestaan.
1
2
3
•
TITLE REPEAT (nimikkeen uusintatoisto),
DISC REPEAT (levyn uusintatoisto)
Käynnistä painamalla yli 2 sek. Peru painamalla
uudestaan.
11
Paina [# (NUMBER)].
Paina [5].
Paina [SET].
Paina [DISP], niin levyn pikavalintamahdollisuus
keskeytyy.
Lisälaitteiden käyttöohje
IPOD
Voit ohjata tähän keskusyksikköön kytkettyä iPodia tämän laitteen painikkeilla (mm. valita tiedoston ja toistojärjestyksen), jos kytket laitteistoon lisävarusteena myytävän iPod-sovittimen (suora kaapeli iPodiin) (CA-DC300N).
PERUSTOIMINNOT
3
•
Valitse toiston aloituskohta.
TIEDOSTON VALINTA
[::I ]
[I99 ]
•
1
2
Seuraava raita/kappale.
Edellinen raita/kappale (paina 2x).
Pidä painike painettuna,
niin pikahaku käynnistyy.
Kytke iPod.
Valitse iPod ohjelmalähteeksi
painamalla [SRC].
TOISTON TAUKO
[(BAND) II/: ]
Soitin käynnistää toiston automaattisesti.
Ellei soitto käynnisty, paina [BAND II/:].
Paina uudestaan,
niin toisto jatkuu.
TOISTOALUEEN VALINTA
Paina 6 tai 5.
Valitse lajitteluperuste nuolilla 6 tai 5.
1
2
PLAY LIST
Soittolistat
ARTIST
Esittäjät
ALBUM
Albumit
Normaali näyttö palautuu, jos painat 9.
3
4
Vahvista valintasi painamalla [BAND].
Valitse toistettava kohde nuolilla 6 tai 5.
•
•
5
•
Jos valitset ARTIST, ALBUM tulee näkyviin
esittäjän nimen valinnan jälkeen.
Edellinen näyttö palautuu, jos painat 9.
Huom! Jos albumilla tai esittäjällä ei ole nimeä,
kyseisiä tiedostoja ei voi valita soitettavaksi
ARTIST- tai ALBUM-lajittelun kautta.
Vahvista valintasi painamalla [BAND].
IPODIN TIEDOT NÄYTÖSSÄ
Toistoon kulunut
aika
Tiedoston numero
iPodin numero
iPOD1
iPOD2
Kytkettynä suora
kaapeli iPodiin (CADC300N)
Toistotavan ilmaisin
RANDOM
Satunnaistoisto
REPEAT
Uusintatoisto
A-RANDOM
Albumien satunnaistoisto
12
Lisälaitteiden käyttöohje
• iPodin satunnaistoisto (shuffle) vastaa tämän laitteen
RANDOM-satunnaistoistoa.
• Säädä ensin iPodin äänenvoimakkuus hiljaiseksi,
kytke laitteet yhteen vasta sen jälkeen.
• ”NO iPod” on näkyvissä iPodin tunnistamiseen saakka
sen jälkeen, kun olet kytkenyt iPodin, kytkenyt
keskusyksikköön virran tai muuttanut ohjelmalähdettä
keskusyksikön sivusta. Se ei ole ilmoitus keskusyksikön toimintahäiriöstä.
• Emme takaa kaikkien keskusyksikköön kytkettävissä
olevien laitteiden toimivuutta.
Huom!
• Jos albumilla tai esittäjällä ei ole nimeä, kyseisiä
tiedostoja ei voi valita soitettavaksi ARTIST- tai
ALBUM-lajittelun kautta.
Ohjattavat iPodit/ohjelmistoversiot
- 3. sukupolven iPod/ver. 2.3
- 4. sukupolven iPod/ver. 3.1
- iPod Photo/ver. 1.2
- iPod mini/ver. 1.4
- iPod nano/ver. 1.0
* Toimintatarkastus on tehty ohjelmistoilla, jotka ovat
olleet saatavilla lokakuun lopussa 2005. Emme takaa
yhteensopivuutta tuleviin tuotteisiin tai päivitettyihin
ohjelmistoihin.
TOISTOTAVAT [LEVYNVAIHTAJAN VALIKKONÄYTTÖ]
1
•
Avaa valikko painamalla [MENU].
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
2
Valitse toistotapa
nuolipainikkeilla [65].
3
Valitse toistotavan toimintatila
painelemalla [BAND (SET)].
4
Vahvista painamalla [MENU].
••
Kauko-ohjain: paina [SEL (MENU)] vähintään 2 sek.
RANDOM - Satunnaistoisto
OFF
ON
REPEAT - Uusintatoisto
> Ei käytössä (perusasetus).
> (Kaikkien tiedostojen) satunnaistoisto
OFF
ON
ALBUM RANDOM Albumin satunnaistoisto
OFF
ON
•
TEXT - Tekstinäyttö
NAME/TITLE
ALBUM/TITLE
OFF
> Ei käytössä (perusasetus).
> (Valitun albumin tiedostojen) satunnaistoisto
KAUKO-OHJAIMELLA OHJATTAVAT TOIMINNOT
Uusinta- tai satunnaistoisto
1
> Ei käytössä (perusasetus).
> (Parhaillaan toistuvan tiedoston) uusintatoisto.
Käytä painiketta [REPEAT] ja [RANDOM].
REPEAT (uusintatoisto), RANDOM (satunnaistoisto)
Käynnistä painamalla. Peru painamalla
uudestaan.
ALBUM RANDOM (albumin satunnaistoisto)
Käynnistä painamalla yli 2 sek. Peru painamalla
uudestaan.
13
>
>
>
Nimi (perusasetus)
Albumin nimi
Ei käytössä
Lisälaitteiden käyttöohje
HANDSFREE-LAITE
Lue handsfree-laitteen käyttöohjeesta käyttöturvallisohjeet.
LAITEKYTKENTÄ
Kytke handsfree-puhelinlaite (CY-BT100N) ja varmista, että
laitteet tunnistavat toisensa. Lisätietoja handsfree-laitteen
käyttöohjeessa.
Kytkin
Huom! Tämä laite on suunniteltu vain vastaanottamaan
puheluja. Se ei voi soittaa.
Toimintatilan merkkivalo (sininen ledi
[valodiodi]):
Palaa:
puhelu odottaa /
puhelimeen puhutaan
ei pala:
ei yhteyttä
vilkkuu nopeasti:vastaanottaa puhelua
vilkkuu hitaasti: muodostaa yhteyttä/
palauttaa yhteyttä
[Hang-on]/sininen ledi - avaa
[Hang-up]/punainen ledi - sulje
PERUSKÄYTTÖ
1
Paina handsfree-puhelinlaitteen
[Hang-on]-painiketta.
Aloita puhelu. Puhelin on nyt vastaanottotilassa.
2
3
Säädä tarvittaessa äänenvoimakkuus.
Paina handsfree-puhelinlaitteen
[Hang-up]-painiketta.
•
Lopeta puhelu.
Säädä soittoäänen voimakkuus
Soittoäänen voimakkuuden voit säätää tämän laitteen
kautta.
(Säätöalue: OFF/LOW/MID/HIGH, perusasetus: MID)
6
5
vaimenna
voimista
Huom!
• Soittoäänen voimakkuutta voit säätää vain
vastaanottaessasi puhelua.
• Soittoäänen voimakkuutta voit säätää vain, kun
soittoääni toistuu keskusyksikön kautta.
Puhelun hylkääminen
Voit keskeyttää vastaanotettavan puhelun hälytyksen
painamalla [Hang-up] soittoäänen aikana.
Bluetooth -kytkennän irrotus/
takaisinkytkentä
Voit väliaikaisesti irrottaa puhelimen odotustilassa
painamalla [Hang-up]. Voit palauttaa puhelimen takaisin
Bluetooth-kytkentään painamalla [Hang-up].
14
Lisälaitteiden käyttöohje
Huom!
• Tätä laitetta ei voi valita käyttöön [SRC] (PWR:
POWER)-painikkeella. Handsfree-laite aktivoituu,
kun joku soittaa puhelimeen.
• Tässä luvussa on vain yleisohjeet laitteen käyttöön.
Lisätietoja handsfree-laitteen käyttöohjeessa.
• Äänenmykistystoiminto kytkeytyy automaattisesti
pois käytöstä, kun vastaanotat puhelun (vaikka
käytössä olisi MUTE ON).
• Tätä laitetta ei voi käyttää, jos puhelua vastaanotettaessa keskusyksikössä ei ole virtaa.
• Emme takaa kaikkien keskusyksikköön kytkettävissä
olevien laitteiden toimivuutta.
KAIUTTIMIEN ASETUKSET (HANDSFREE-LAITTEEN VALIKKONÄYTTÖ)
Huom!
Kaiuttimien äänenvoimakkuutta voit säätää vain
vastaanottaessasi puhelua.
1 Avaa AUDIO-valikko painamalla [VOLUME]
(PUSH SEL: vahvista valinta painamalla).
2 Valitse säädettävä asetus painelemalla
[VOLUME] (PUSH SEL: vahvista valinta painamalla).
Kaiuttimien valinta
3 Tee säätö kääntämällä [VOLUME]-säädintä
BOTH
myötä- tai vastapäivään.
Huom! Jos et säädä mitään asetusta 10 sekunnin kuluessa (2
sekunnin kuluessa, jos näytössä on äänenvoimakkuuden
säätö), valikko sulkeutuu ja näyttöön palautuu perustietue.
15
LEFT
RIGHT
Ääni molemmista kaiuttimista
(perusasetus)
Ääni vasemmasta kaiuttimesta
Ääni oikeasta kaiuttimesta
Huom! Ääni toistuu vain etukaiuttimista.
Lisälaitteiden käyttöohje
MISSÄ VIKA?
•
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, lue vianmäärityskaavio ja toimi ohjeiden mukaan.
Laitetta saa huoltaa vain valtuutettu Panasonic-huolto. Panasonic ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat
seurausta laitteen tarkastuksen laiminlyönnistä tai itse tehdystä korjauksesta.
Sinä itse saat tehdä vain niitä toimenpiteitä, jotka on tässä luvussa merkitty kursiivilla.
Muut toimenpiteet ovat liian vaarallisia tehtäväksi itse.
Varoitus vakavasta vaarasta!
• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla (esim. jos äänentoisto on mykistynyt) tai laite savuaa tai käryää.
Sellaisessa tilassa laite voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Lopeta käyttö ja ota yhteys huoltoon.
• Oman turvallisuutesi vuoksi et saa yrittää huoltaa laitetta itse. Jos laite tarvitsee varaosia, huoltoa
tai sinulla on kysyttävää laitteesta, ota yhteys Panasonic-huoltoon.
Levynvaihtajan käytön aikana
CHANGER E1
CHANGER E2
(5 sek. kuluttua) > seuraava levy
• Levy on likainen tai väärinpäin.
• Levy on naarmuinen
> Ota levymakasiini pois.
Tarkasta levy.
Laita levy takaisin.
CHANGER E3
• Käyttö estetty jostakin syystä.
> Ota levymakasiini hetkeksi pois. Mikäli laite ei toimi normaalisti,
ota yhteys laitemyyjään tai Panasonic-huoltoon.
CHANGER E6
• Virhe DVD-vaihtajan toiminnassa.
> Tarkasta DVD-vaihtajan virheviestit
(esim. REGION ERROR (väärä aluekoodi)).
NO DISC
• Ei levyä (makasiinia).
> Laita levy.
NOT CONNECTED
• Levynvaihtaja on jostain syystä kytkeytynyt irti.
> Tarkastuta kytkennät.
iPodin käytön aikana
NO iPOD
• iPOD-kaapeli irtosi iPODin käytön aikana.
> Kytke se uudestaan.
NO SONGS
• iPODissa ei ole toistokelpoista musiikkitiedostoa.
> Lataa soitettavaa musiikkia iPodiin.
Handsfree-laitteen käytön aikana
HF UNIT ERROR
• Laitteiden välinen tiedonsiirtohäiriö.
> Tarkasta handsfree-laitteen kytkentä.
> Tarkista, että laitteet tunnistavat toisensa.
16
ASENNUSOHJEITA
MP3 WMA CD-soitin/viritin
CQ-C7703N/ C7303N
Copyright:
Kaukomarkkinat Oy
Kutojantie 4
02630 ESPOO
Finland
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin
tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
www.panasonic-europe.com
Asennusohje
ASENNUSOHJE
ENNEN ASENTAMISTA
Anna ammattilaisen asentaa!
Varmista radion, antennin ja kaiuttimien toimivuus
ennen asennusta.
Laitteen sallitut kallistuskulmat
Sivusuunnassa
Etu-takasuunnassa
laitteen tulee olla vaakatasossa
0 - 30 o
53 mm
Laitteen vaatima tila
Asennustila
(ks. kuva)
182 mm
4,5 mm - 6,0 mm
MUKANA TOIMITETUT ASENNUSTARVIKKEET
(1)
Asennuskappale
YEFX0217222
(4)
Verhoilulevy
YEFC051013
(2)
Kiinnityspultti
(5)
ISO-antennisovitin*
(6)
Lukituksen avauslaatta
2 KPL*
(5 mm)*
(3)
Virtakaapeli
YGAJ021010
*2, 5, 6 toimitetaan yhdessä (YEP0FZ5711)
PAKKAUKSEN AVAAMINEN
ENNEN KUIN TEET KYTKENNÄT
• Irrota keskusyksikköön kuljetuksen ajaksi kiinnitetyt
asennuskappale (1) ja verhoilulevy (4).
• Vain: 12 V akku (negatiivinen maa).
• Kytke virtajohto (punainen) viimeksi (muu kuin ISOliitin).
• Kytke akkujohto (keltainen) akun plus-napaan
tai sulakeryhmään (BAT) (muu kuin ISO-liitin).
• Kuori eristettä noin 5 mm
jokaisen johtimen päästä (muu kuin ISO-liitinjohdin).
• Suojaa paljaat johtokohdat eristysnauhalla.
• Kiinnitä vapaat johdonpäät hyvin. Älä jätä niitä roikkumaan.
18
Asennusohje
ASENNUS
Varoitus!
Käytä turvallisuuden vuoksi käsineitä.
Tee johdotukset valmiiksi ennen
keskusyksikön asentamistamista.
1
Tärkeää!
Laite täytyy kiinnittää kojelautaan siten, että ilma pääsee
vapaasti kiertämään laitteen ympärillä. Ylikuumetessaan
laite saattaa mennä rikki. Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
Irrota kaapeli akun miinus-navasta.
Taivuta kielekkeitä riittävästi
niin, että asennuksesta tulee
tukeva.
Asennuskehikko (1).
Taivuta kiinnityskielet.
Virtajohdon (3) kytkentä.
1
Keskusyksikön kiinnitys:
1) Ruuvaa pultti (2) keskusyksikköön.
2) Kiinnitä keskusyksikön takaosa
moottoritilan ja matkustamon
väliseinään (tulipeltiin).
3) Napsauta oikea ja vasen lukituskieli
paikalleen.
Napsahduskohdat:
Naps!
Kiinnitä moottoritilan ja
matkustamon väliseinään
(tulipeltiin).
Takakiinnike (lisävaruste). Kumiholkki(lisävaruste).
Peltiruuvi
(lisävaruste).
Kumiholkki (lisävaruste).
Pultti (2)
Takakiinnike
(lisävaruste).
Laitteeseen
Takajousen kiinnike
(autossa).
Laitteeseen.
Laitteeseen
Pultti (2)
Kuusiomutteri
(lisävaruste).
19
Etupaneelin verhoilulevy (4).
Akkukaapelin uudelleenkytkentä.
Asennusohje
LAITTEEN IRROTTAMINEN
Irrota painikelevy etulevyn
paneelista.
Irrota verhoilulevy (4).
Lukituksen avaaminen:
1) Työnnä lukituksen avauslaatat (6)
väleihin (ks. kuva) niin pitkälle,
että kuulet naksahduksen.
2) Vedä laitetta itseäsi kohti.
Tartu laitteeseen molemmin käsin ja vedä.
20
Asennusohje
JOHDOTUKSET
Järjestelmän laajennusesimerkki:
CD-vaihtaja
CQ-C7703N/C7303N
CX-DP880N
(lisävaruste)
Järjestelmäliitin
Maajohdin
Akkujohdin
DIN-kaapeli
Punainen
(R) oikea
(L) vasen Valkoinen
RCA-johdin
Muunnoskaapeli
DVD/CD-vaihtajalle
CA-CC30N
(lisävaruste)
21
Asennusohje
Antenni
Kiinnitä muunnin ruuveilla jne.
Älä laita RCA-kaapeleita ja
antennijohtoa vierekkäin.
DC/DC-muunnin
(vain CQ-C7703N)
Varoitus!
Kytke laitteen virtakaapeli vasta sitten,
kun olet tehnyt kaikki
muut kytkennät.
Sulake (15A). Vaihdata
sulake valtuutetussa
Panasonic-huoltoliikkeessä.
Älä yritä vaihtaa sulaketta
itse.
Järjestelmäliitin
S-W-OUT
Subwooferlähtö
ISO Antennisovitin
(kytke tarvittaessa)
Erillisen vahvistimen
RCA-johdin.
Punainen (o)
Valkoinen (v)
AUX1-IN
Punainen (o)
Valkoinen (v)
C1 (oranssi)
Erillislaitteen toiminnan aktivoima
äänenmykistys.
Kytke esim.
Panasonic
autonavigointijärjestelmän
C3 (ruskea + musta raita) Navi Mute -johtimeen
Erillisen kauko-ohjaimen tai kännykän
johdin. Jos käytät muuta äänenmykistyskuin Panasonic-ohjainta, johtimeen.
lue ohjaimen käyttöopas
ennen kytkentää.
C4 (sininen + valkoinen raita)
Amp-relay control power
Vahvistinreleohjausvirta
Panasonic päätevahvistimeen
(max 100 mA). Synkronoitu
vahvistimen off/on-kytkentään.
PRE-OUT REAR
Pre-out -johdin (taakse)
Punainen
Valkoinen
PRE-OUT FRONT
Pre-out -johdin (eteen)
Punainen (o)
Valkoinen (v)
ISO-liitin
(A) ks.
seuraava
sivu
ISO-liitin (B)
ks. seuraava sivu
22
Asennusohje
ISO-liitin (A)
A7 (punainen)
Virranohjausjohdin (ACC tai IGN)
> ACC Power, +12V DC.
A8 (musta)
Maajohdin > puhtaaseen,
paljaaseen metalliosaan auton
rungossa.
A4 (keltainen)
Akkukaapeli
> akkuun, jatkuvatehoinen +12V
DC.
A5 (sininen + valkoinen raita)
Moottoriantennin ohjausjohdin
> moottoroantenniin
(max. 100 mA). Ei tarkoitettu
kytkinkäyttöisen antennin
ohjaamiseen.
ISO-liitin (B)
B8 Rear Left (vihreä + musta raita)
Takavasen
ISO-liitin (B)
B7 Rear Left + (vihreä)
Takavasen
B5 Front Left + (valkoinen)
Etuvasen
B6 Front Left (valkoinen + musta raita)
Etuvasen
B3 Front Right + (harmaa)
Etuoikea
B4 Front Right (harmaa + musta raita)
Etuoikea
B1 Rear Right + (violetti)
Takaoikea
+
-
23
B2 Rear Right (violetti + musta raita)
Takaoikea
Asennusohje
KAIUTTIMET
• Käytä vain maadoittamattomia kaiuttimia.
Sallittu tehonsyöttö: 70 W tai enemmän(CQ-C7703N)
50 W tai enemmän(CQ-C7303N)
Impedanssi:
4-8 ohm
• Kaiuttimen ja vahvistimen välissä täytyy olla väh. 30 cm.
Varoitus!
• Kytke vain yksi kaiutin yhteen kaiutinjohdinpariin
(poikkeus: diskanttikaiutin).
• Älä käytä 3-johdotettavia kaiuttimia,
joilla on yhteinen maajohdin.
VIRTAKYTKENTÄ
ISO-standardin mukainen
A7
IGN tai ACC, 12V
A4
12V akku (jatkuvatoiminen)
Auton puoleinen
liitäntä
Autotyyppi A
A4
IGN tai ACC, 12V
A7
12V akku (jatkuvatoiminen)
Auton puoleinen
liitäntä
Autotyyppi B
A4
Ei kytkentää
A7
12V akku (jatkuvatoiminen)
Auton puoleinen
liitäntä
24
Varoitus! ISO-liitin
• Virtaliittimen nastajärjestys on
ISO-standardin mukainen.
• Varmista, että autossa oleva liitin
on ISO-standardin mukainen.
• Autotyyppi A ja B: vaihda punaisen
ja keltaisen johtimen johdotus
kuten kuvassa.
• Mikäli autotyyppi ei ole A tai B,
ota yhteys asennusliikkeeseen.
• Eristä kytkennän jälkeen (*)merkillä kuvatut kohdat
eristysnauhalla.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement