Panasonic CQC8403N Operating instructions

Panasonic CQC8403N Operating instructions
WMA MP3 CD lejátszó/felvevő
Típus:
CQ-C8403N
AF
TA
CQ-C8403N
Kezelői kézikönyv
DISP
PTY
 Használat előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa azt könnyen elérhető helyen.
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer helyes
használatához fontos, hogy teljesen megértse a piktogramok a
jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
Figyel- melyek be nem tartása súlyos sérülést vagy halált
meztetés okozhat.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
Óvintéz- okozhat
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
❑ A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben .
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat . Mindig
állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza be a
kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni vagy a berendezést
kezelni kezdené.
❑ Megfelelő tápegységet használjon .
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V-os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne
24 V-os akkumulátorról.
❑ A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
gyermekektől elzárva .
Az elemek és a szigetelőfilm lenyelhetők, ezért tartsa
azokat gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet vagy egy szigetelőfilmet, hívjon azonnal
orvosi segítséget.
❑ Óvja a lejátszó mechanikát.
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
❑ Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szedje szét azt, ne módosítson azon és ne kísérelje
meg saját maga megjavítani. Ha a termék javításra
szorul, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy egy
feljogosított Panasonic szervizzel .
❑ Ne használja a készüléket annak működésképtelen
állapotában.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
❑ A távvezérlő ne heverjen szanaszét az autóban.
Ha a távvezérlő szanaszét hever, vezetés közben
leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá és ez
forgalmi balesethez vezethet .
❑ A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre.
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cseréltesse ki az előírt
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszerűtlen cseréje
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
2
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
audiokészülékének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából ered.
kedés
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
❑ Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál.
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához
csatlakoztatott állapotban végzi a vezetékezést és az
üzembe helyezést, az rövidzárat és ezzel áramütést
vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor csatlakozás
megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELEKTROMOS
BIZTONSÁGI RENDSZER NEM SZÁNDÉKOLT
AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT
ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT
EREDMÉNYEZVE .
❑ Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra.
Ne használja a jármű biztonsággal kapcsolatos részeit
(üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés, kormánykerék,
pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy tartozékainak
vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
❑ Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan helyre
szerelni, amely a légzsák működését gátolná .
❑ A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az elektromos
vezetékeket és hasonlókat.
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat ezektől
távoli helyen fúrja ki.
❑Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre .
❑ Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
berendezések tápellátására .
❑ Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
többi elektromos berendezés normál működését .
Ha azok működtetését abnormális feltételek mellett
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat .
❑ Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit.
❑ Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést és
ne lötyögjenek.
❑ A rövidzár megelőzése érdekében minden
szabadon futó vezetéket szigeteljen.
CQ-C8403N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a következő
óvintézkedéseket.
❑ Tartsa a hangerőt megfelelő szinten. Tartsa a hangerőt
megfelelően alacsony szinten ahhoz, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a forgalmi viszonyokra.
❑ Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze
vagy ujjai beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen
figyeljen a gyermekekre .
❑ A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
❑ Álló motorral ne használja a készüléket hosszú ideig .
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort.
❑ Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfényt és erős
hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék belső
hőmérséklete, ami füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet.
❑ Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek vagy
pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség .
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
❑ Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést
képzett szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket és
tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében
bízza annak telepítését a szállítójára. A Panasonic nem
tud felelősséget vállalni a készülék sajátkezű üzembe
helyezéséből eredő problémákért.
❑ Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és vezetékezésére
vonatkozó utasítások be nem tartása balesetet vagy tüzet
okozhat.
❑ Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne .
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve .
❑ Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy hogy az
előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos szögben
legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez .
❑ A biztonság kedvéért viseljen kesztyűt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e.
❑ A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
❑Egy hangszóró csatlakozóba csak egy hangszórót
csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
A távvezérlő elemeinek kezelésénél tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
● Csak előírt típusú elemet használjon (CR2025).
● Az elemet a helyes polaritással tegye be az elemtartó
(+) és (-) jelöléseihez .
● A kimerült elemet amint lehet, cserélje ki.
● Ha hosszú ideig nem használja, előtte vegye ki az
elemeket a távvezérlőből .
● Kiselejtezés vagy eldobás előtt szigetelje az elemeket
(műanyag zacskóba téve vagy szigetelőszalaggal
beburkolva azokat) .
● Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat .
● Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
Ha az elem kifolyna
● Teljesen törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd
tegyen be új elemeket .
● Ha testére vagy ruhájára ráfolyna a folyadék,
mossa le bő vízzel .
● Ha a folyadék a szemébe kerülne, mossa ki bő vízzel
és forduljon azonnal orvosi segítségéért .
❑ Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A vezetékezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint
pl. az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy
csavarja azokat. Ha éles fémszéleken kell
keresztülhaladniuk, csavarja körül azokat műanyag
szalaggal vagy hasonló módon védje .
❑ Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. Az szállított és előírt alkatrészektől eltérőek használata
a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás üzembe helyezés
.
balesetet, hibás működést vagy tüzet okozhat
❑ Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét.
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
.
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet
3
CQ-C8403N
3
Biztonsági tudnivalók
(folytatás)
CLASS 1 LÉZERTERMÉK
Figyelmeztető címkék és helyei
ÓVINTÉZKEDÉS
KINYITÁS ESETÉN LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
Óvintézkedés:
CLASS 1 LÉZERTERMÉK.
AZ ITT LEÍRT ELJÁRÁSOKTÓL ELTÉRŐ MŰVELETEK
ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
ELVÉGZÉSE
VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT.
NE BONTSA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS NE PRÓBÁLJA
ÖNMAGA MEGJAVÍTANI. FORDULJON
SZERVIZSZAKEMBERHEZ.
Ne vigye el az egységet és ne
módosítson rajta.
C A UT I O N - L A S E R R A D I A T I O N W H E N O P E N.
AVOI D E XP OS UR E TO
BEAM.
VO RSIC HT
LA SE RS T R A HL U N G ,
W E NN
GEÖFFNET.
VERMEIDEN
EI N
A US SE TZE N
SIE
GE GE NÜB ER
DEM
LASERSTRAHL.
A T T E NT IO N –
RA Y O N NE ME NT L A S E R S I
O UV E RT , É V IT E R T O UT E
E X P OS IT IO N A U
F A IS CE A U.
ADVARSEL – LASER
UD S E ND E S NÅ R D E R
E R Å B NE T . U N D G Å
UD S ÆT T E L S E F O R
STRÅLER.
Ez az egység bonyolult eszköz, amely lézer hangszedőt
használ az információ lekérdezésére a kompaktlemez
felületéről. A lézer gondosan árnyékolva van, így a
sugarak az egység belsejében maradnak.
Ezért soha ne kísérelje meg szétszedni a lejátszót vagy
annak bármely részét megváltoztatni, mivel ekkor
lézersugárzásnak és áramütésnek lenne kitéve.
V A R O I T US – L A S E R SÄTEILYVAARA
A V A T T A E SS A . V A R O
ALTISTUMI STA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIG HET –
LASERSTR ÅL NI NG I
ÖPP NAT LÄG E. UNDVIK
ATT UTS ÄTTAS FÖR
STRÅLE N.
A D V A R S E L – L A S ER S T R Å LI NG .
U N NG Å
E K S P O NE R I NG F O R
STRÅLE N VE D ÅP NI NG.
ÇçàåÄçàÖ –
ã Ä á Öê ç é Ö
à á ã ì ó Ö ç àÖ
èê à
éí ä ê õí à à.
à áÅ Ö ÜÄ í ú
Çé á ÑÖâ ëíÇà ü ãÄá Öê ç éÉ é
àáãì ó Öç àü.
A lejátszó teteje
(felső oldal)
A kézikönyv elolvasása előtt
A Panasonic üdvözli elektronikus termékei tulajdonosainak folyamatosan növekvő táborában.
Törekszünk arra, hogy Önnek a precíz elektronikai és mechanikai gyártás előnyeit nyújtsuk. Gondosan válogatott alkatrészeket
használunk, termékeinket olyan emberek szerelik össze, akik büszkék vállalatunknál végzett munkájukra. Biztosak vagyunk
abban, hogy ez a termék sok örömet fog okozni Önnek és - miután megtapasztalta a beleépített minőséget, értéket és
megbízhatóságot - Ön is büszke lesz arra, hogy családunk tagja .
A kézikönyv két kötetből áll. Az egyik a Kezelői kézikönyv, amely a készülék használatát tartalmazza. A másik a Rendszerbővítési
kézikönyv, amely a kiegészítő eszközöket, pl. a CD váltót írja le.
4
CQ-C8403N
A kézikönyv elolvasása előtt
X X XX X X X X X XX X XX
X X XX X X X X X XX XX XX
X
XX
XX X
XX
XX
XX
XX
X XX
XX X
XX
XX X
XX
X
X XX
XX
OO-OOOOO
X
X
XX
XXXX
XX
XX
XX
X
XX
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
XX
XX
XX
XXXX
XX
XX
X
XX
XX
XX
X
X
X XX
XX X
XX
OO-OOOOO
Kezelői
kézikönyv
Rendszerbővítési
kézikönyv
(YEFM285773)
(YEFM262688)
1 db
1 db
Üzembe helyezési
kézikönyv
(YEFM294139)
(YEFM294140)
(YEFM294141)
PÁNEURÓPAI
GARANCIA
(garanciajegy)
1 db
1 készlet
POWERSOURCE
MENU
SRC
SEL
VOL
SET
BAND
MU TE
1
RANDOM
TU N E
2
SC A N
5
7
#
8
N U M B ER
3
R E PEA T
4
6
T9U N E
DIS P
0
CAR A UDI O
Távvezérlő
(elemmel együtt)
(CR2025)
Tápcsatlakozó
Tartókeret
Takarókeret
(EUR7641010)
(YGAJ021010)
(YEFX0217314)
(YEFC051013)
1 db
Rögzítésfeloldó
1 db
Csavarorsó
(5 mmø)
1 db
1 db
ISO antenna
adapter
(YEP0FZ5740)
1 készlet
Megjegyzések:
 Az egyes alkatrészeknél zárójelben szereplő szám a karbantartók és a szerviz
számára szolgáló azonosító.
 Az alkatrészek és azonosítószámaik a fejlesztések eredményeként
.
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak
 A tartókeretet és a takarókeretet a készülékre erősítve szállítják.
Tároló tok a levehető
előlap számára
(YEFA134145)
1 db
5
CQ-C8403N
5
Jellemzők
CQ-C8403N
WMA MP3 CD lejátszó/felvevő
Telefonkihangosító rendszer
A kiegészítő telefonkihangosító (CY-BT100N típusú Bluetooth ®
technológájú kihangosító) segítségével a Bluetooth képességgel
ellátott mobiltelefonok kihangosítva használhatók.
Megjegyzés: A készüléket csak hívások fogadására
tervezték. Hívás nem kezdeményezhető vele.
Bluetooth®
A Bluetooth márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona,
melyek használata a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
részéről engedéllyel történik. Más védjegyek és márkanevek is
előfordulhatnak.
Bővítőmodul (elosztó egység)
A bővítőmodul (CY-EM100N típusú elosztóegység) segítségével az
alábbi 4 kiegészítő eszközt csatlakoztathatja.
Bővítőeszközök széles választéka
A különféle kiegészítők révén a rendszer széleskörűen bővíthető,
bővítve a gépkocsiban élvezhető audiovizuális élményeket.
További részleteket lásd a Rendszerbővítési kézikönyvben.
Hangbeállítások
SQ (hangminőség)
Hat előre beállított üzemmód van (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ, CLUB), melyeket testreszabhat és egyetlen lépésben
előhívhat.
SQ7
7-sávos kiegyenlítő van 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k és 16 kHz
frekvenciapontokkal. Minden frekvenciasáv – 12 dB és 12 dB
között állítható 2 dB-es lépésekben.
Testreszabás
Az alaphelyzetben eltárolt álló- és mozgóképek ízlés szerint
szerkeszthetők. Az IMAGE STUDIO* program segítségével
digitális kameráról vagy más eszközökről származó képek
könnyedén feldolgozhatók. ( 33.oldal)
* A programot letöltheti a Panasonic weblapjáról
(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html)
 DVD váltó
A kiegészítő adapter (átalakítókábel a CA-CC30N típusú
DVD/CD váltóhoz) segítségével csatlakoztatható a CXDH801N típusú Panasonic DVD váltó egység.
 CD váltó
A kiegészítő adapter (átalakítókábel a CA-CC30N típusú
DVD/CD váltóhoz) segítségével csatlakoztatható a CXDP880N típusú Panasonic CD váltó egység.
 iPod®
A kiegészítő adapter (CA-DC300N típusú közvetlen kábel
az iPod számára) segítségével csatlakoztatható a
kiegészítő iPod sorozat.
Az iPod az Apple Computer, Inc., védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Tudnivalók az elektromos vagy elektronikus berendezések kiselejtezéséről (háztartások számára)
Ez a termékeken és/vagy kísérő dokumentumaikon szereplő szimbólum azt jelenti, hogy a használt
elektromos vagy elektronikus termék nem helyezhető el általános háztartási hulladékban .
A megfelelő kezelés, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében vigye e termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyekre, ahol azokat díjmentesen átveszik . Bizonyos országokban a terméket helyi
kereskedőjének is visszaviheti, ahol azt hasonló új termék vásárlása esetén átveszik. A termék megfelelő
kiselejtezése segíti az értékes erőforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészség és a környezet
potenciális károsodását, ami bekövetkezhetne a nem megfelelő kiselejtezés esetén. További részletek
ügyében érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyen.
A hazai szabályozás értelmében e hulladék helytelen kezelése büntetést is maga után vonhat.
Európai Uniós üzleti felhasználók számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezését ki szeretné selejtezni, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy
márkaképviseletével .
Unión kívüli országok számára
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Ha ki szeretné selejtezni ezt a terméket, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy márkakereskedőjével és érdeklődjön a
kiselejtezés helyes módjáról.
6
CQ-C8403N
Tartalom
 Biztonsági tudnivalók
 A kézikönyv elolvasása előtt
 Jellemzők
 Kezelőszervek
 Előkészítés
 Alapműveletek
 Hangbeállítások
2
4
6
8
10
12
16
 Rádió
 Rádió adatrendszer (RDS) FM adásnál
 CD lejátszó
 MP3/WMA lejátszó
18
20
24
26
 Audio beállítások
 Funkcióbeállítások
 Kijelzőbeállítások
 A kijelező testreszabása
 Hibaelhárítás
 Hibaüzenetek a kijelzőn
 Tudnivalók a lemezekhez
 Karbantartás
 Műszaki adatok
30
31
32
33
35
39
40
40
41
CQ-C8403N
7
Kezelőszervek
Megjegyzés: Ez a rész a készüléken lévő kezelőszervek használatát mutatja be (bizonyos műveletek kivételével).
VOLUME ( 13. o.)
PUSH SEL Választás
( 30. o.)
SRS WOW ( 16. o.)
TUNE ( 18. o.)
MENU ( 31- 32. o.)
DIM Sötétítő ( 15. o.)
Pillanatállj/Lejátszás
( 24-26. o.)
BAND ( 18. o.)
SET ( 31-32. o.)
TRACK (FILE)
( 24-26. o.)
P·SET Program ( 19. o.)
DISC ( Rendszerbővítési
kézikönyv)
(lemezkiadás) TILT ( 13. o.)
OPEN ( 13. o.)
APM Auto programmemória
( 19. o.)
FOLDER ( 26. o.)
TA Forgalmi hirdetmény
( 22. o.)
AF Alternatív frekvencia
( 21. o.)
CQ-C8403N
AF
TA
DISP
PTY
SQ Hangminőség
( 17. o.)
MUTE ( 13. o.)
SBC-SW Szuper
basszus vezérlés mélynyomóhoz
( 17. o.)
D (DISP) Kijelző ( 17. o.)
PTY Programtípus ( 23. o.)
SRC
PWR
Feloldógomb 
( 12. o.)
Forrás ( 14. o.)
Főkapcsoló ( 12. o.)
Távvezérő érzékelő
lemeznyílás
8
CQ-C8403N
Számgombok
–
0
#
NUMBER
9
szám
0-9
SEL Választás
MENU Menü
POWER
SRC (SOURCE)
RANDOM
RANDOM
4
VOL Hangerő
:Fel
:Le
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
SCAN
5
REPEAT
6
SCAN
REPEAT
BAND
Pillanatállj/Lejátszás
SET
APM Auto program
memória
7
9
VOL
SET
BAND
1
RANDOM
MUTE
2
3
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
TUNE
TUNE TRACK
(FILE)
8
MUTE
SBC-SW Szuperbasszus
mélynyomó vezérlő
TUNE
#
0
DISP
NUMBER
DISP Kijelző
CAR AUDIO
0
P·SET (Program)
DISC (FOLDER)
A legtöbb művelet a készüléken és a távvezérlővel
egyaránt elvégezhető. A kivételek az alábbiak.
A csak készüléken elvégezhető műveletek
 Előlap kinyitása, bezárás, megdöntése és levétele
(  13. o.)
 Lemez kiadása (  13. o.)
 Sötétítés (  15. o.)
 SRS WOW bekapcsolása, kikapcsolása és állítása (  16. o.)
 SQ bekapcsolása, kikapcsolása és állítása ( 17. o.)
 AF bekapcsolása és kikapcsolása ( 21. o.)
 TA bekapcsolása és kikapcsolása ( 22. o.)
A csak távvezérlővel elvégezhető műveletek
 Beprogramozott állomás behívás billentyűnyomásra
(  19. o.)
 Közvetlen ugrás számokra a CD-n (  25-27. o.)
 Véletlen és ismételt lejátszás billentyűnyomásra
(
25-27. o.)

 Minták lejátszása (  25-27. o.)
21. o.)
 PI keresés (

9
CQ-C8403N
9
Előkészítés
Az első használatnál a következő képernyő jelenik
meg ismétlődően.
[] vagy a [] gombbal válassza a
5 A“DEMONSTRATION”
lehetőséget.
1 Állítsa a gépkocsi gyújtáskapcsolóját
készenléti vagy gyújtás állásba.
le a [SRC] (PWR: POWER)
2 Nyomja
gombot. Megjelenik a demonstrációs képernyő.
6 A [BAND] (SET) gombbal állítsa “OFF”
állásba.
le a [MENU] gombot.
7 Nyomja
A távvezérlőn nyomja le a [SEL] (MENU) gombot
3 A [MENU] gomb lenyomásával
legalább 2 másodpercre.
jelenítse meg a menüt.
Megjegyzés: A készülék a szokásos módon
használható akkor is, ha a bemutató mód be van állítva. A
bemutató képernyő automatikusan megjelenik, miután 1
percig nem volt művelet.
A távvezérlőn nyomja le a [SEL]
(MENU) gombot legalább 2 másodpercre.
le a [] vagy a [] gombot a
4 Nyomja
DISPLAY menü megjelenítéséhez.
Figyelmeztetés
Előkészítés első használat előtt
A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne egy
elemet, hívjon azonnal orvosi segítséget.
Óvatosan húzza ki a
távvezérlő hátoldalánál a
szigetelőfilmet.
Óvintézkedések
A lemerült elemet azonnal vegye ki és selejtezze ki.
 Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
szigetelőfilm
Elemcsere
Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat.
Az elem helytelen használata esetén túlmelegedés,
robbanás, vagy gyulladás lehet, ami személyi sérülést
vagy tüzet okozhat.
Lapos felületre helyezve vegye Hegyes tárgy
ki a távvezérlőből az
elemtartót.
 Illessze körmét a horonyba
és nyomja a tartót a nyíllal
jelzett irányba.
 A hegyes tárggyal ezzel
egyidejűleg húzza a nyíl
irányába.
:
Megjegyzés: Tudnivalók az elemről
Elem típusa: Panasonic lítiumelem (CR2025)


hátoldal

A (+) jelű oldalával felfelé tegye az elemet a tartóba.
.
 Tegye vissza a tartót
3
10
CQ-C8403N
(a távvezérlő tartozéka)
Elem élettartama: Kb. 6 hónap normál használat
mellett. (szobahőmérsékleten )
Óvintézkedés
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs
készenléti állás, állítsa OFF állásba. Ennek
elmulasztása az akkumulátor tönkremenetelét
okozhatja.
OFF
A készenléti gyújtáskapcsoló állással rendelkező
gépkocsiknál állítsa ON állásba. (( 31. o. ) A
következő funkciók használhatók (alapbeállítás: OFF):
 A készülék automatikusan bekapcsol, amikor betesznek
egy lemezt.
 Az óra még kikapcsolt állapotban is megjeleníthető.
( 15. o.)
ACC
IGN
A következő funkciók a Biztonsági funkció ON állásában
aktiválódnak. (  31. o.)
 Az előlap levételénél a biztonsági jelző világít .
 A figyelmeztető hang és a képernyőüzenet figyelmeztet
az előlap levételére kikapcsoláskor. (A fenti jelenség
akkor fordul elő, amikor a készüléken az ACC beállítás
ON állásban van és a gyújtáskapcsoló alapállásban van
vagy amikor a készüléken az ACC beállítás OFF
állásban van és azt kikapcsolják.)
biztonsági jelző
A csatlakoztatott eszközöktől függően a következő
beállítások elvégzése lehet szükséges.
Mélynyomó használata
 Mélynyomó szintbeállítás (  30. o.)
 Mélynyomó aluláteresztő szűrő (  30. o.)
Megjegyzések:
 Ha a kijelzőn a “NO CT” üzenet megjelenik, állítsa be
az órát.
 FM RDS adás vételekor az órát az időbeállítás
szolgáltatás automatikusan beállítja. (  20. o.)
1 A [MENU] gomb lenyomásával
jelenítse meg a menüképernyőt.
A távvezérlőn nyomja le a [SEL]
(MENU) gombot legalább 2 másodpercre.
[] vagy a [] gomb segítségével
2 Alépjen
a DISPLAY menüre.
3 A [] lenyomásával válassza a
“CLOCK ADJ” lehetőséget.
5 Beállítás.
[] : A percek beállítása
[] : Az órák beállítása
[] : Előre
[] : Visszafelé
6 A [BAND] (SET) lenyomásával
erősítse meg.
le a [MENU] gombot.
7 Nyomja
A távvezérlőn nyomja le a [SEL]
(MENU) gombot legalább 2 másodpercre.
4 A [BAND] (SET) lenyomásával
erősítse meg.
11
CQ-C8403N
11
Alapműveletek
Ez a fejezet a bekapcsolást, kikapcsolást, hangerőszabályzást és egyéb műveleteket mutatja be.
Bekapcsolás
Nyomja le a [SRC] (PWR: POWER) gombot.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Kikapcsolás
Tartsa lenyomva a [SRC] (PWR:
POWER) gombot, amíg sípolást nem
hall, majd engedje fel.
A lopás megelőzése
érdekében leveheti az
előlapot.
be az előlapot
3 Tegye
a tartójába.
Levétel
Visszatétel
1 Kapcsolja ki a készüléket (  12. o.)
le a [
]
2 Nyomja
feloldógombot).
(Az előlap feloldását
egy kattanás jelzi.)
1 Csúsztassa helyére az előlap
baloldalát.
CQ-C8403N
AF
TA
Feloldott állapotban 5 másodperc elteltével az előlap
automatikusan visszazáródik.
A készülék automatikusan kikapcsol.
Óvintézkedések:
 Az előlap levétele vagy visszatétele annak álló
helyzetében ajánlott.
Ne vegye le vagy tegye vissza azt mozgás közben.
 Az előlap nem vízálló. Kerülje a vizet vagy a túlzott
nedvességet.
Vezetés
közben ne vegye le az előlapot.

12
CQ-C8403N
2 Nyomja le az előlap jobb oldalát,
amíg kattanást nem hall.
 Ne tegye az előlapot a műszerfalra vagy túlzott
felmelegedésnek kitett helyre.
 Ne érjen hozzá az előlap vagy a készülék
csatlakozóihoz, mivel az elektromos érintkezés
gyengülését okozhatja.
 Ha elpiszkolódik vagy idegen anyag kerülne a
csatlakozókra, tiszta száraz ruhával törölje le.
Az
előlap sérülését megelőzendő, levett

állapotában ne nyomja azt le és ne tegyen rá
semmit.
Nyitás/Lemez kiadása
Nyomja le az
(OPEN) gombot.
Ha már van bent
CQ-C8403N
lemez, a készülék automatikusan kiadja azt.
AF
TA
DI SP
PT Y
Megdöntés
Övintézkedések:
 Az előlap sérülését megelőzendő, levett
állapotában ne nyomja azt le és ne tegyen rá
semmit.
 Ne nyomja az előlapot ujjal vagy kézzel.
 Ne tegyen idegen tárgyat a lemeznyílásba.
 Az előlap automatikusan lezár az alábbi esetekben.
Ügyeljen, hogy ne kapja be az ujját.
 20 másodperc elteltével
 Amikor lemez van betéve
 Az előlap levételekor (  12. o.)
 Kikapcsoláskor (ACC-off állásnál)
Bezárás
Nyomja le az [
gombot.
] (OPEN)
 Fel
 Le
Beállítási tartomány: 0 – 40 alapért: 18
A kijelző dőlésszöge 4 különböző beállítás között vált
minden alkalommal, amikor legalább 1 másodperce
lenyomja a [ ] (TILT) gombot, majd felengedi.
Megjegyzés:
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
A készülék megjegyzi az
utolsó kiválasztott
dőlésszöget még kikapcsolás
után is.
TILT OFF
Megjegyzések:
 A hangerő minden forráshoz külön beállítható. (Rádió
esetén egy hangerőbeállítás az AM (LW/MW), egy pedig
az összes FM adó számára)
 A hangerő nem állítható, amikor a kijelzőn hibaüzenet
van. (  39. o.)
A
 készülék minden forrás számára megjegyzi a
hangerőszintet. Állítsa be a hangerőszintet mindegyik
forráshoz, elkerülendő, hogy váltáskor a hangerő
nagymértékben változzon.
Elnémítás (halkítás)
Nyomja le a [MUTE] gombot.
CQ-C8403N
TA
AF
DI SP
PT Y
Visszavonás
Nyomja le a [MUTE] gombot ismét.
Megjegyzés: A halkítási mérték megadható.
31. o.)
(

13
CQ-
C8403N
Alapműveletek
A forrás a [SRC] (SOURCE) gomb
minden lenyomására vált.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Rádió
FM1, FM2, FM3, AM (LW/MW) (  18. o.)
Rendszerbővítő csatlakozó
A készülék rendszerbővítő csatlakozójához eszköz
van kapcsolva.
Ha kiegészítő eszköz van csatlakoztatva:
Lépjen a csatlakoztatott eszközre
Ha bővítőmodul van csatlakoztatva:
Az 1 – 4 sz. portokhoz csatlakoztatott eszközök
aktivizálódnak sorra az AUX2 bemenetre váltás után (a
bővítőmodul AUX csatlakozójához kapcsolt eszköz).
Lejátszó
DVD váltó csatlakozása esetén
CD lemez betöltése esetén (  24. o.)
CD váltó csatlakozása esetén
MP3/WMA lemez betöltése esetén (  26. o.)
AUX 1
iPod csatlakozása esetén
A készülék AUX bemenetéhez csatlakoztatott eszköz.
Bővítőmodul csatlakozása esetén
Megjegyzés: A csatlakoztatható eszközökről további
részleteket lásd a Rendszerbővítési kézikönyvbenvagy
a csatlakoztatott eszköz kézikönyvében.
14
CQ-C8403N
A kijelző a [D] (DISP: DISPLAY) gomb minden
lenyomására a következő módon változik.
Megjegyzés: A grafikus minta és állókép választható .
(  32. o.)
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Bekapcsoláskor:
Üzemmód
Mappa hierarchia (csak MP3/WMA mód)
Kijelző kikapcsolva (OFF)
Minden kijelzés megszűnik 5 másodpercen belül.
Normál kijelző + óra
Normál kijelző + grafikus minta
Csak grafikus minta
Csak állókép
Normál kijelző + állókép
Kikapcsoláskor :
Megjegyzés: Az óra csak ACC on beállítás esetén
jelenik meg. Óramegjelenítés (alapbeállítás)
Ki
A sötétítési szint a [MENU] (DIM: DIMMER) gomb minden
legalább 2 másodpercig történő lenyomására változik.
Fényes (alapbeállítás)
CQ-C8403N
TA
AF
DI SP
PT Y
Közepes
Sötét
Megjegyzés : Ez a beállítás a távvezérlővel nem
végezhető el.
15
CQ-C8403N
15
Hangbeállítások
Az SRS WOW™ is 3-D hangtechnológia a HRTF
(Head Related Transfer Function) elven alapul. A
hagyományos audio rendszerektől eltérően a természetes
3-D hangteret, a gazdag mélyhangokat és az éles és tiszta
hangot egyszerre biztosítja széles térben a hangszórók
előtt. A [VOLUME] (SRS WOW) gomb legalább 2
másodperces lenyomása és elengedése vált az SRS WOW
be- és kikapcsolása között.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Megjegyzés: A SRS WOW, engedélyezése esetén az
alábbi funkciók automatikusan letiltódnak:
SQ, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, HPF, SBC-SW
Világít, ha az SRS WOW be van kapcsolva.
Finombeállításokat végezhet az SRS WOW funkciónál.
SRS TruBass®
1 Állítsa be az SRS WOW módot.
2 Tartsa lenyomva az [SQ] gombot
: Mélyhangerősítés az orgona basszus visszaadási
technikájával alkalmazásával (alapbeállítás)
: Nincs erősítés
legalább 2 másodpercig az audio
menü megjelenítéséhez.
SRS FOCUS®
CQ-C8403N
AF
TA
A hangkép mozgatása függőleges irányban a hang
élessé tételéhez
: magas (alapbeállítás)
3 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
beállítandó funkció kiválasztásához.
: alacsony
: kikapcsolva
4 Nyomja le a [BAND] (SET) gombot a
SRS®
beállításhoz.
: Surround funkció kikapcsolva (alapbeállítás)
: Surround funkció bekapcsolva
DI SP
PT Y
az SRS Labs, Inc. védjegye
5 Nyomja le a [D] (DISP: DISPLAY)
gombot a beállítás
megerősítéséhez.
16
CQ-C8403N
A WOW technológiát az SRS Labs, Inc. engedélyével
használjuk.
Az ekvalizátorgörbe 6 előre beállított típusból választható
(FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ és CLUB) a hallgatott
anyagtól függően.
CQ-C8403N
AF
TA
Megjegyzés: Az SQ nem változtatható, ha az SRS WOW
engedélyezve van. (  16. o.)
DI SP
PT Y
SQ váltás
Az SQ kategória az [SQ] (hangminőség) gomb minden
lenyomására vált.
Megjegyzés: Az SQ, mély/magas hangszín és hangerő
beállítása hatással van egymásra. Ha a fenti hatás torzítást
eredményez a hangnál, állítsa be újra a mély/magas
hangszínt és hangerőt. (  30. o.)
Világít, ha az SQ be van kapcsolva.
Az SQ ízlésének megfelelően változtatható.
1 Tartsa lenyomva az [SQ] (SOUND
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
QUALITY) gombot legalább 2 másodpercig,
amikor az SRS WOW le van tiltva.
le a [BAND] gombot.
2 Nyomja
Megjelenik a megcélzott SQ beállítás.
4 Nyomja le a [BAND] gombot a
be a sávokat.
3 Állítsa
Sávok: 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz)
beállítás meghatározásához.
Az 1 pontbeli kijelző ismét megjelenik.
le a [D] (DISP: DISPLAY) gombot.
5 Nyomja
Újra a normál kijelző jelenik meg. Beállítás után a
[ ] [ ]: Sávválasztás
[ ] [ ]: Szint fel/le
“USER” megjelenik a kategória nevénél.
Megjegyzés: Ha a [BAND] gombot az SQ behívó
képernyőn legalább 2 másodpercre lenyomja, az
előhívott előbeállítás alapértékre kerülhet.
A hátsó hangszóró helyettesítő mélynyomóként
használható, amikor nincs ilyen csatlakoztatva.
A [MUTE] (SBC-SW ) gomb legalább 2
másodperce történő lenyomása vált az
SBC-SW be- és kikapcsolása között.
CQ-C8403N
Ki (alapbeállítás)
AF
TA
DI SP
PT Y
Be
Megjegyzés:
 Ha az ON van kiválasztva, a mélynyomó szintbeállítás
és az aluláteresztő szűrő bekapcsolódik.(
30. o.)

 Az SBC-SW nem választható, ha az SRS WOW
engedélyezve van. ( 16. o.)
CQ-C8403N
17
Rádió
Ez a rész a rádió hallgatásának módját mutatja le.
1 Nyomja le a [SRC] (SOURCE) gombot
a rádió üzemmód kiválasztásához.
2 Nyomja le a [BAND] gombot a sáv
kiválasztásához.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
3 Válasszon ki egy állomást.
Frekvenciabeállítás
[ ]: (TUNE): Alacsonyabb
[ ] (TUNE): Magasabb
Megjegyzés: Tartsa lenyomva legalább 0,5
másodpercig az állomáskereséshez.
Megjegyzés:
 Ha az állomáskeresésnél csak a jó vételű állomásokra
kíván hangolni, állítsa a LOCAL beállítását ON értékre.
(  19. o.)
 Ha az FM sztereo vétel gyenge, a zaj csökkentésére
állítsa a MONO beállítását ON értékre. (  19. o.)
Sáv
Programállomás kiválasztás
[ ] (P·SET: PRESET): Alacsonyabb programszámok
[ ] (P·SET: PRESET): Magasabb programszámok
Megjegyzés: A távvezérlőn az [1] - [6]
gombokkal közvetlen választás lehetséges.
Frekvencia
Programszám
Világít, amikor a LOCAL be
van kapcsolva. (  19. o.)
Világít FM sztereo jelnél.
Világít, amikor a MONO be van kapcsolva.
(  19. o.)
18
CQ-C8403N
Legfeljebb 6 állomás programozható be AM (LW/MW),
FM1, FM2 és FM3 üzemmódban egyaránt.
A programállomások egyszerűen behívhatók a [ ]
(P·SET) vagy a [ ] (P·SET) gombok lenyomásával.
Megjegyzések:
 A közvetlen programválasztás megtehető az [1] - [6]
gombokkal a távirányítón.
 Az FM programállomásoknál átválthat a 6 és a 18 FM
állomás között . (ALL BAND/EACH BAND)
Automatikus programozás (APM)
A jó vételű állomások automatikusan beprogramozhatók .
1 Hangoljon az állomásra.
2 Tartsa lenyomva a [ ] vagy a [ ]
gombot legalább 2 másodpercig.
[ ] vagy a [ ] gomb lenyomásával
3 Aválasszon
3
ki egy programhelyet.
Megjegyzés: Ha a [BAND] FM állomás vétele
közben megnyomja, az FM sáv FM 1 - FM 3 között
váltható.
lenyomva a [BAND] (SET)
4 Tartsa
gombot legalább 2 másodpercre a
1 Válasszon ki egy sávot.
2 Tartsa lenyomva a
[BAND] (APM)
gombot 2 vagy több
másodpercre.
Manuális programozás
választás megerősítéséhez.
Megjegyzések:
Megjegyzések:
 A 2. lépésnél egy állomás az [1] - [6] számgombok
legalább 2 másodperces lenyomásával
beprogramozhatók.
 Az állomásbeállításból a [D] (DISP: DISPLAY)
gomb lenyomásával léphet ki.
A jó vételű programállomások 5 a beállítást követően  A fenti művelet lehetővé teszi a beprogramozott állomás
másodpercenként követik egymást
(SCAN).
megváltoztatását.
Leállításához nyomja le a [ ] vagy a [ ] gombot.
DI SP
PT Y
Megjegyzések:
 Az új állomások felülírják a beállított állomásokat.
 Alapbeállításnál (AF ON) csak az RDS állomásokat menti el.
A nem RDS állomások elmentéséhez az AF OFF beállítást
tegye meg. (  19. o)
AM állomás vétele közben csak a LOCAL használható.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a
MONO (Mono)
[SEL](MENU)
gombot.
DI SP
PT Y
Zajcsökkentés gyenge vétel esetén
: Sztereo vétel (alapbeállítás)
: Mono vétel zajcsökkentéssel.
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
LOCAL
beállítandó mód kiválasztásához.
le a [BAND]
3 Nyomja
(SET) gombot.
4
DI SP
PT Y
PRESET
FM sávok beállítása
: FM1-3 együttes beállítása (alapértelmezett)
Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
Állomáskeresési beállítás
: Keresés a gyenge vételű állomások esetén
is (alapértelmezett)
Csak a jó vételű állomások keresése.
: Külön beállítás FM1-3 esetén
P
R
C
CQ-C8403N
19
C
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásnál
A rádióadatrendszer (RDS) területeken olyan hasznos funkciók használhatók, mint az AF, TA, PTY.
Bizonyos FM állomások RDS-kompatibilis adatokat
sugároznak. Ez a rádiókészülék ezen adatokon
alapuló kényelmi funkciókat nyújt.
Az RDS szolgáltatások rendelkezésre állása
területenként változik. Ha az RDS szolgáltatás az Ön
területén nem áll rendelkezésre, a következő
szolgáltatásokat sem tudja élvezni.
A következő funkciók RDS állomások vételekor
használhatók.
AF (Alternatív frekvencia)
PTY (Programtípus)
A következő funkciók a PTY mód bekapcsolt állása mellett
használhatók (  23. o.).
 A vett állomás PTY jelzése megjelenik.
 A programok PTY típus alapján kereshetők.
Megjegyzése: A PTY nyelve kiválasztható (  23. o).
Egyéb RDS funkciók
A következő funkciók az AF mód bekapcsolt állása mellett
használhatók (  21. o.).
CT (Óra)
 Gyenge vétel esetén automatikusan ráhangolódik egy
jobb vételű frekvenciára .
PS (Programnév)
 APM művelet során csak az RDS állomásokat választja ki.
 Programállomás behívásakor automatikusan a legtöbb
vételű állomást választja ki. ( BSR legjobb állomás
újrakeresése )
Az óra automatikusan beállítódik.
A frekvencia mellett a program neve megjelenítődik.
EON (Enhanced Other Network)
Az RDS adatok folyamatosan frissülnek a helyzettől
függően.
Megjegyzések:
 Az AF érzékenység beállítható. (  22. o.).
 Az AF tartomány beállítható (  22. o.).)
Világít EON jelek vételekor.
TA (Forgalmi hirdetmény)
A következő funkciók a TA
mód bekapcsolt állása mellett
használhatók . (  22. o )
 TA módban a TP (forgalmi
program) állomást a
készülék automatikusan
keresi és veszi és nem TP
állomás hallgatása közben
azonnal átkapcsol a
forgalmi programra.
 Állomáskeresés vagy APM műveletnél csak a TP
állomásokat választja ki.
 Ha a készülék más üzemmódjában beállította a TA-t, a
forgalmi hirdetmény kezdetekor az automatikusan
átkapcsol rádió módba. Annak befejeztével a készülék
visszatér a korábbi üzemmódba. (TA készenléti mód)
20
CQ-C8403N
EON-TA
Forgalmi információk a jelenlegi és más fogható
hálózati állomásokról .
Sürgősségi hirdetmények vétele
A sürgősségi hirdetmény vételkor automatikusan
megjelenik a kijelzőn.
Világít, ha a TA be van
kapcsolva.
Programnév
PTY jelző
Világít, ha a PTY be
van kapcsolva.
A vett állomás PTY típusa
TA vétel jelző
Világít, ha TP állomást vesz
(amely TA jelet sugároz).
Világít, ha az AF
aktív.
Világít, ha TA jelet vesz.
AF bekapcsolása/kikapcsolása
A [TA] (AF) gomb lenyomása legalább 2 másodpercre vált
az AF ki- és bekapcsolása között. Kapcsolja ki nem RDS
állomások beállításakor.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Megjegyzés: Ez a művelet a távvezérlővel nem
végezető el.
PI keresés (programazonosító keresés)
(csak távvezérlővel)
Ha egy beprogramozott állomás vétele közben a vétel
elromlik, nyomja meg ugyanazt a programszámot . A
POWER
SOURCE MENU
BAND
MUTE
készülék keresi ugyanazt az állomást jobb vételű frekvencián. .
VOL
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
1
RANDOM
2
3
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
TUNE
#
0
DISP
NUMBER
Megjegyzés: PI keresés esetén először vonja
vissza a TA módot .
CAR AUDIO
21
CQ-C8403N
21
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásnál
TA bekapcsolása/kikapcsolása
A [TA] gomb lenyomásával be- és
Kikapcsolhatja a TA üzemmódot.
Megjegyzések:
 Ez a művelet a távirányítóval nem végezhető el.
 A forgalmi információk mono adásúak.
 A TA hangerőt csak a TA vétele során állítsa be.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Világít, ha a TA be van kapcsolva.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a
[SEL](MENU)
gombot.
DI SP
PT Y
Az AF érzékenység beállítása
:Azonnal átkapcsol, amint a vétel gyengévé
válik (külvárosi területen) (alapértelmezett)
(Az
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
beállítandó mód kiválasztásához.
(Az
DI SP
PT Y
le a [BAND]
3 Nyomja
(SET) gombot.
4
Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
22
CQ-C8403N
világít.)
:Nem kapcsol át, ha a vétel átmenetileg
gyengévé válik (akadály által gátolt vétel)
világít.)
RÉGIÓ
Az AF tartomány beállítása
:A frekvencia régión kívüli programnál is vált.
(alapértelmezett)
: A frekvencia csak régión belüli programnál
vált.
PTY bekapcsolása/kikapcsolása
A [D] (PTY) gomb billentyű lenyomása legalább 2
másodpercre vált a PTY mód be- és kikapcsolása között.
2 Nyomja le a [BAND] (SET) gombot.
A keresés elindul.
DI SP
PT Y
Programkeresés PTY módban
Az eredetileg beállított programok PTY módban
kereshetők.
Nyomja le a [] vagy a [] gombot PTY
módban a programtípus kiválasztásához.
1
2
Programtípus
NEWS
SPEECH
Tartalom
hírek
belföldi hírek, információ, oktatás,
Megjegyzések:
 A keresés leállításához nyomja le a [BAND] (SET) gombot.
 Ha nincs megfelelő programállomás a “NONE” kiírás jelenik
meg.
PTY beállítás megváltoztatása
Az eredeti PTY beállítás igény szerint megváltoztatható.
1 Válassza ki a beállítandó programtípust.
2 Kövesse a normál beállítás lépéseit.
(  18. o.)
dráma, kultúrák, tudomány, vegyes,
időjárás, gazdaság, gyermekműsor,
PTY nyelvválasztás
közösségi, vallás, betelefonálós,
utazás, hobbi,
Megjegyzés: A PTY nyelv csak akkor válaszható, amikor a PTY
3
4
5
6
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
dokumentum
sport
popzene
komolyzene
rockzene, sláger, könnyű klasszikus
zene, más zene, jazz, countryzene,
nemzeti zene, slágermúzeum,
népzene
jelzés megjelenik.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
Ugyanazon programtípuson belül másik állomás a
[BAND] (SET) gomb lenyomásával kereshető.
Megjegyzések:
 A távvezérlőn az [1] - [6] gombok lenyomásával
közvetlenül elérhetők a programállomások.
 Ha nincs megfelelő programállomás a “NONE” kiírás
jelenik meg.
 A kívánt programtípus 5 másodpercen belül megjelenik.
 A beprogramozott állomások változtathatók.
Részlete programtípus választás
a [ ] vagy a [ ] gombokkal
1 Programtípust
választhat
SPEECH
MUSIC
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
SCIENCE
VARIED
POP M ROCK
CULTURE
M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS OTHER
WEATHER FINANCE
CHILDREN SOCIAL
M
RELIGION PHONE IN
TRAVEL LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
2 Nyomja le a [BAND] (SET) gombot a
beállításhoz.



:angol
:spanyol
:olasz
:holland 
:német

svéd

francia

(vissza az angolhoz)
3 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
23
CQ-C8403N
23
CD lejátszó
A CD üzemmódhoz nyomja le a [SRC] (SOURCE)
gombot, amikor a lemez már be van téve.
1 Nyomja le az
(OPEN)
gombot az előlap kinyitásához.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Amikor lemez van betéve a (a
világít), a
lemezt automatikusan kiadja a készülék.
2 Nyomtatott oldalával felfelé, tegyen be
egy lemezt.
Az előlap automatikusan bezárul, a készülék felismeri a
lemezt és a lejátszás is automatikusan indul.
nyomtatott oldal
3 Válassza ki a kívánt beállítást.
Számválasztás
[ ] (TRACK): Következő szám
[ ] (TRACK): Előző szám (nyomja le kétszer)
Megjegyzés: Gyors előre/hátra ugráshoz tartsa
lenyomva.
Pillanatállj
Megjegyzés: A panel 20 másodperc után
automatikusan bezáródik.
. gombot.
Nyomja le a [BAND]
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
4 Nyomja le a [
] (OPEN) gombot a
lemez kiadásához.
Idő
Lejátszott szám
CD-TEXT megjelenítés
Megjegyzések:
 A szöveg görgetéséhez nyomja le a [D] (DISP :
megjelenítés) gombot legalább 2 másodpercre.
 Amikor nincs a lemezen szöveges információ, a “NO
TEXT” kiírás jelenik meg.
24
CQ-C8403N
Lejátszási mód jelzők
Világít, ha az egyes
üzemmódok be vannak
kapcsolva.
Világít, ha lemez van
betéve.
Óvintézkedések:
 Olvassa el a Tudnivalók a lemezekhez (CD-ROM, CD-R, CDRW)” c. részt. (  40.o.).
 A készülék nem tudja kezelni a vegyes módú CD lemezeket
(olyan lemezek, amelyek CD-DA és MP3/WMA adatokat
egyaránt tartalmaznak). Ilyen lemez használata esetén CD,
problémák léphetnek fel, pl. zavaros hangok lejátszása.
 A készülék 8 cm-es lemezeket tud kezelni.
 Ne használjon szabálytalan formájú lemezeket. (  40. o.)
 Ne használjon pecsétes vagy ragasztott címkéjű lemezeket.
 Az előlap sérülését megelőzendő, ne nyomja azt le és ne
helyezzen rá semmit annak nyitott állapotában.
 Kerülje, hogy mozgás közben ujját vagy kezét az előlap
becsípje.
 Ne tegyen a lemeznyílásba idegen tárgyakat.
A véletlen és ismételt lejátszás beállítható.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva
VÉLETLEN LEJÁTSZÁS
legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
DI SP
PT Y
: Kikapcsolva (alapbeállítás)
: Véletlen lejátszás
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
ISMÉTLÉS
beállítandó mód kiválasztásához.
: Kikapcsolva (alapbeállítás)
: Most játszott szám ismételt lejátszása
DI SP
PT Y
TEXT (CD-TEXT)
: Bekapcsolva (alapbeállítás)
le a [BAND]
3 Nyomja
(SET) gombot a beállításhoz.
: Letiltva
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
Lejátszási mód választás
A [RANDOM] vagy [REPEAT] gombok
használatával egyetlen gombnyomással kiválasztható a
számok lejátszási stílusa .
Véletlen lejátszás
Nyomja le a [RANDOM] gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Ismétlés
Nyomja le a [REPEAT] gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Minták lejátszása
Az egyes számokból 10 másodperces minta
lejátszásával megtalálhatja kedvenc számát.
Nyomja le a [SCAN] gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Közvetlen választás
Közvetlenül kiválasztható egy
szám. Példa: 5. szám
1
2
3
Nyomja le a [#] (NUMBER) gombot.
Nyomja le a [5]gombot.
Nyomja le a [SET] gombot.
Megjegyzés: A közvetlen választás felfüggesztéséhez
nyomja le a [DISP] (DISPLAY) gombot.
CQ-C8403N
25
MP3/WMA lejátszó
Az MP3/WMA üzemmódhoz nyomja le a [SRC]
(SOURCE) gombot, amikor a lemez már be van téve.
1 Nyomja le az
(OPEN) gombot az
CQ-C8403N
AF
TA
előlap kinyitásához.
DI SP
PT Y
Amikor lemez van betéve a (a
világít), a lemezt
automatikusan kiadja a készülék.
2 Nyomtatott oldalával felfelé, tegyen be egy 3 Válassza ki a kívánt beállítást.
lemezt.
Az előlap automatikusan bezárul, a készülék felismeri a
lemezt és a lejátszás is automatikusan indul. (A
lejátszás elindulása néhány percet igénybe vehet olyan
lemeznél, amely túl sok állományt tartalmaz.)
nyomtatott oldal
Mappaválasztás
[] (FOLDER): Következő mappa
[] (FOLDER): Következő mappa
Állományválasztás
[ ] (TRACK): Következő állomány
[ ] (TRACK): Előző állomány (nyomja le kétszer)
Megjegyzés: Gyors előre/hátra ugráshoz tartsa
lenyomva.
Pillanatállj
Megjegyzés: A panel 20 másodperc után
automatikusan bezáródik.
. Gombot.
Nyomja le a [BAND]
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
4 Nyomja le a [
] (OPEN) gombot a
lemez kiadásához.
Állomány sorszáma
Idő
Mappa sorszáma
Állománytípus jelző
Információs kijelző
Megjegyzések:
 A szöveg görgetéséhez nyomja le a [D] (DISP:
megjelenítés) gombot legalább 2 másodpercre.
 Amikor nincs a lemezen szöveges információ, a “NO
TEXT” kiírás jelenik meg.
Az
 album neveként és a szám címe/előadó neveként
megjelenik a ID3/WMA címkeinformáció.
Lejátszási mód jelzők
Világít, ha az egyes
üzemmódok be vannak
kapcsolva.
(mappa véletlen)
(mappa ismétlés)
(mappa minták)
26
CQ-C8403N
Világít, ha lemez van
betéve.
Megjegyzések:
 Olvassa el a Tudnivalók az MP3/WMA állományokról c. részt ( 28. oldal).
 A készülék nem tudja kezelni a vegyes módú CD lemezeket (olyan lemezek, amelyek CD-DA és MP3/WMA adatokat egyaránt
tartalmaznak). Ilyen lemez használata esetén CD, problémák léphetnek fel, pl. zavaros hangok lejátszása.
A véletlen és ismételt lejátszás beállítható.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
VÉLETLEN ÁLLOMÁNYLEJÁTSZÁS
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL]
(MENU) gombot.
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Véletlen lejátszás (lemez)
DI SP
PT Y
VÉLETLEN MAPPALEJÁTSZÁS
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
: Véletlen lejátszás (mappa)
beállítandó mód kiválasztásához.
ISMÉTLÉS
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
DI SP
PT Y
: Most játszott állomány ismételt lejátszása
le a [BAND]
3 Nyomja
(SET) gombot a beállításhoz.
MAPPAISMÉTLÉS
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Most játszott szám ismételt lejátszása
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
Kiírás
: Mappa/Állomány neve (alapért.)
: Album/Cím (címkeinformáció)
: Nincs kiírás
Lejátszási mód választás
A [RANDOM] vagy [REPEAT] gombok lenyomásával
egyetlen gombnyomással kiválasztható a lejátszási
stílus.
RANDOM, REPEAT
Nyomja le a gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT
Nyomja le a gombot legalább 2 másodpercre.
Visszavonáshoz tartsa lenyomva újra.
Minták lejátszása
Minden állományból 10 másodpercet játszik le.
SCAN (Összes állomány)
Nyomja le a [SCAN] gombot. Visszavonáshoz
nyomja le újra.
MAPPAMINTÁK (Az első állomány minden mappából)
Nyomja le legalább 2 másodpercre a [SCAN]
gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
Közvetlen választás
Közvetlenül kiválasztható egy állomány a mappán belül.
Példa: 5. állomány
1
2
3
Nyomja le a [#] (NUMBER) gombot.
Nyomja le a [5]gombot.
Nyomja le a [SET] gombot.
Megjegyzések
 A mappa kiválasztásához nyomja le kétszer a [#]
(NUMBER) gombot és adjon be egy számot.
 A közvetlen választás felfüggesztéséhez nyomja le a [DISP]
(DISPLAY) gombot.
CQ-C8403N
27
MP3/WMA lejátszó
Kijelzőinformációk
Mi az MP3/WMA?
Az MP3 (MPEG Audio Layer-3) és WMA (Windows Media
Audio) a digitális hang tömörítési formátumai. Az előbbit az
MPEG (Mozgókép szakértői csoport) fejlesztette ki, az
utóbbit pedig a Microsoft Corporation. Ezekkel a tömörítési
formátumokkal kb. 10 zenei CD tartalma vehető fel
egyetlen CD lemezre. (Ez a szám 650 MB CD-R vagy CDRW lemezre vonatkozik, 128 kbps fix bitsebesség és 44,1
kHz mintavételi frekvencia mellett).
TM
Megjegyzés: Az MP3/WMA kódoló és CD író programok
nem tartozékai ennek a készüléknek.
Mire kell figyelni MP3/WMA fájlok készítésekor?
Általános
 A jó minőségű hang érdekében ajánlott a nagy
bitsebesség és nagy mintavételi frekvencia.
 A VBR (változó bitsebesség) nem ajánlott, mivel a
lejátszási idő megjelenítése nem megfelelő és a hang
akadozhat.
 A lejátszott hang minősége a kódolási körülményektől
függ. A részleteket lásd a kódoló és író
programcsomagjának leírásában.
MP3
 Ajánlott a bitsebességet 128 kbps vagy magasabb és
rögzített értékre beállítani.
WMA
 Ajánlott a bitsebességet 64 kbps vagy magasabb és
rögzített értékre beállítani.
 A lejátszás lehetővé tétele érdekében ne állítsa be a
WMA állományok másolásvédelmét.
Óvintézkedés
 Soha ne adjon “.mp3”, vagy “.wma”
állománynév kiterjesztést olyan állománynak,
amely nem MP3/WMA formátumban van. Ez
olyan zajt okozhat, amely nemcsak a
hangszórót károsíthatja, hanem az Ön hallását
is.
28
CQ-C8403N
Megjelenített tételek
 CD-TEXT
Lemez címe
Szám címe
 MP3 (ID3 címke)
Album neve
Cím és előadó neve
 MP3/WMA
 WMA (WMA címke)
Album neve
Cím és előadó neve
Mappa neve
Állomány neve
Megjeleníthető karakterek
 Az állományok és mappák neveinek megjeleníthető
hossza 64 karakter. (A unicode formátumú nevek
megjeleníthető hossza ennek a fele.)
 Az állományokat és mappákat az egyes fájlrendszerek
szerinti szokványnak megfelelően nevezze el. A
részleteket lásd a szoftverek leírásaiban.
 Az ASCII karakterkészlet és az egyes nyelvek
különleges karakterei megjeleníthetők.
ASCII karakterkészlet
A - Z, a - z, 0 – 9 és a követező szimbólumok:
(szóköz) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ
_`{|}~
Megjegyzések:
 Bizonyos MP3/WMA formátumú állományokat kódoló
szoftver esetén a karakterinformációk nem
megfelelően jelennek meg.
 A megjeleníthetetlen karakterek és szimbólumok helyett
csillag ( ) jelenik meg.
*
MP3/WMA állományok felvétele CD lemezre
 Javasolt, hogy kerülje olyan lemezek készítését,
amely CD-DA és MP3/WMA állományokat egyaránt
tartalmaz.
 Ha CD-DA állományok vannak ugyanazon a lemezen,
amelyen az MP3 vagy WMA állományok, a számok
nem a kívánt sorrendben vagy egyesek egyátalán
nem kerülhetnek lejátszásra.
 Ha MP3 és WMA adatokat ugyanazon a lemezen
tárol, használjon különböző mappákat.
 Ne vegyen fel az MP3/WMA formátumtól eltérő zenei
állományokat és felesleges mappákat a lemezre.
 Az MP3/WMA állományok nevei feleljenek meg az alábbi
leírt és a fájlrendszerek szabályainak.
 Minden állományhoz a formátumtól függően az “.mp3”
vagy “.wma” kiterjesztést kell rendelni.
Formátumtól függően az állományokhoz az “.mp3” vagy
“.wma” kiterjesztést kell rendelni.
A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
Habár támogatott a „Multi-session” felvétel, javasolt a
„Disc-at-Once” alkalmazása.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660,
Joliet, Romeo
Megjegyzés:
Az Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD és a CD Extra nem
támogatott .
Tömörítési formátumok
(Ajánlás: Mire kell figyelni MP3/WMA állományok készítésekor c. rész az előző oldalon)
Tömörítési módszer
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
Bitsebesség
32 k – 320 kbps
VBR
Igen
Mintavételi frekvencia
32, 44.1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Igen
16, 22.05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 7, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Igen
32, 44.1, 48 kHz
* A WMA 9 Professional/LossLess/Voice nem támogatott.
Mappaválasztási sorrend/állománylejátszás
Állományok/mappák maximális száma
Root Folder
(Root Directory)
 Állományok maximális száma: 511 ( mappákkal együtt)
 Állományok maximális száma egy mappában: 255
 Fák maximális mélysége: 8
 Mappák maximális száma: 255 (gyökérmappával
együtt)
q
Folder Selection
4
e
3
w
Tree 1
1
In the order
Tree 2
–
8
File Selection
5
Megjegyzések:
 Az adatok beolvasása és a lejátszás közötti időt
rövidítheti a állományok vagy mappák számának vagy
a fák mélységének a csökkentésével
 A készülék a MP3/WMA állományoktól függetlenül
számolja a mappákat.
 Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz MP3/WMA
állományt, a lejátszás sorrendjében legközelebbi
MP3/WMA állomány lejátszása indul el .
A
 lejátszási sorrend különbözhet más MP3/WMA
lejátszóktól még ugyanazon lemez esetén is.
A
 gyökérmappa megjelenítésekor a “ROOT” jelenik
meg.
In the order
Tree 3
Tree 4
–
Tree 8
(Max.)
Szerzői jogok
A szerzői jogi törvények tiltják szerzői jogvédelem
alatt álló anyagok, mint a zene a tulajdonos
engedélye nélküli másolását, szétosztását vagy
átadását, kivéve a személyes használatot.
Garancia kizárása
A fenti leírás a 2005 decemberi információknak megfelelő
állapotot tükrözi. Nem ad garanciát az MP3/WMA
lejátszhatóságára és megjeleníthetőségére.
CQ-C8403N
29
Audiobeállítások
Ez a rész a hangszórók és a kiegészítő mélynyomó beállítását mutatja be.
le a [VOLUME]
1 Nyomja
(PUSH SEL : választás)
gombot az AUDIO menü
megjelenítéséhez.
2 Nyomja le a [VOLUME] (PUSH SEL :
3
(Beállítási tartomány: L (bal)15 - R (jobb) 15 és középre,
Alapértelmezett: középre)
 : Jobb felé
 : Bal felé
Első-hátsó balansz beállítása
választás)gombot a beállítandó üzemmód
kiválasztásához.
(Beállítási tartomány: L (bal)15 - R (jobb) 15 és
középre, Alapértelmezett: középre)
Forgassa el a [VOLUME]
 : Első felé
 : Hátsó felé
gombot az óramutató
járása szerint vagy azzal
ellentétesen a
beállításhoz.
Megjegyzések:
 Ha az audio menüben 10 másodpercig nem történik
művelet (a fő hangerő beállításánál 2 másodpercig), a
kijelző visszatér a szokásos módba.
 Csak a fő hangerő, a mélynyomó hangereje, a
mélynyomó aluláteresztő szűrője és a hátsó hangszórók
szintje beállítható, amikor az SRS WOW engedélyezett.
(  16. o.)
Fő hangerő beállítása
(Beállítási tartomány: 0 - 40, Alapértelmezett: 18)
 : Növelés
 : Csökkentés
Mélyhangok beállítása
(Beállítási tartomány: -12 dB - +12 dB, 2 dB-es
lépésekben, Alapértelmezett: 0 dB)
 : Növelés
 : Csökkentés
Magashangok beállítása
(Beállítási tartomány: -12 dB - +12 dB, 2 dB-es
lépésekben, Alapértelmezett: 0 dB)
 : Növelés
 : Csökkentés
Megjegyzés: A torzítást elkerülendő, ne alkalmazza
egyidejűleg az SQ beállítást kiemelt mély/magas esetén.
30
Balansz beállítása
CQ-C8403N
Mélynyomó szint beállítása
(Beállítási tartomány : némított (- ), - 6 dB - +6 dB, 2
dB-es lépésekben, Alapértelmezett: 0 dB)
 : Növelés
 : Csökkentés
Mélynyomó aluláteresztő szűrője
(Beállítási tartomány: 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz,
Alapértelmezett: 80 Hz)
 : Növelés
 : Csökkentés
Mélynyomó kimeneti tartomány
Többi hangszóró kimeneti tartománya
Felüláteresztő szűrő
(Beállítási tartomány : Filter OFF, 90 Hz, 135 Hz, 180 Hz,
225 Hz, Alapértelmezett : Filter OFF = szűrő kikapcsolva)
 : Növelés
 : Csökkentés
Hátsó szint beállítása (SRS WOW)
(Beállítási tartomány: 0 - –15, Alapértelmezett: –10)
 : Növelés
 : Csökkentés
Megjegyzés: A hátsó szint csak az SRS WOW
engedélyezett állapotában állítható be. (
16. o.)

Funkcióbeállítások
Ez a rész a FUNCTION menü beállításait mutatja be.
MUTE (némítás) billentyű
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
A [MENU] gomb funkcióinak beállítása.
megjelenítéséhez.
: Némítás (alapbeállítás)
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL]
(MENU) gombot
:
10 lépésnyi hangerőcsökkentés
: 5 lépésnyi hangerőcsökkentés
.
EXT MUTE (külső némítás)
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
A hangerőcsökkentés mértéke megszakítás, pl. autónavigációs
jelek vétele esetén.
beállítandó mód kiválasztásához.
Hangerő levétele 0-ra (alapbeállítás)
3
10 lépésnyi hangerőcsökkentés
Nyomja le a [BAND]
(SET) gombot a beállítandó funkció
kiválasztásához.
5 lépésnyi hangerőcsökkentés
Nincs hangerőváltozás
Külső némítás
jelzése
DI SP
PT Y
le a [BAND]
4 Nyomja
(SET) gombot a beállításhoz.
5 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
BIZTONSÁG
A biztonsági funkció beállítása ( 11. o.)
: bekapcsolva (alapértelmezett)
: kikapcsolva
ACC
Gépkocsija típusától függően
: ACC funkcióval nem ellátott (alapértelmezett)
: ACC funkcióval ellátott
Óvintézkedés
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs
készenléti állás, állítsa OFF állásba. Ennek
elmulasztása az akkumulátor
tönkremenetelét okozhatja.
BEÉPÍTETT ERŐSÍTŐ
Válthat a beépített erősítő és külső erősítő között.
: Erősítő bekapcsolva (alapértelmezett)
: Erősítő kikapcsolva
(külső erősítő alkalmazása esetén)
világít, ha ki van kapcsolva
CQ-C8403N
31
Kijelzőbeállítások
Ez a rész a DISPLAY menü beállításait mutatja be.
GRAFIKUS MINTA
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
(Beállítási tartomány: 5 típus, Alapértelmezett: All)
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL]
(MENU) gombot
Átkapcsolás a [] vagy a [] gombokkal.
DI SP
PT Y
..
A – D minták sorrendi kijelzése.
All:
A-D minták
2 A [] vagy a [] gombokkal jelenítse
meg a DISPLAY menüt.
3 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
ÁLLÓKÉP
beállítandó mód kiválasztásához.
(Beállítási tartomány: 11 típus, Alapértelmezett:: All)
Átkapcsolás a [] vagy a [] gombokkal.
1 – 10 minták sorrendi kijelzése.
All:
1-10 minták
4 Nyomja le a [BAND]
(SET) gombot a
beállításhoz.
ISP
Y
5 Állítsa be az értéket.
6 Nyomja le a [BAND] (SET) gombot.
7 Nyomja le a [MENU] gombot
a beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot
ÓRABEÁLLÍTÁS
Megjegyzés: Amikor a kijelzőn a “NO CT” kiírás
jelenik meg, állítsa be az órát.
[]: Percek beállítása
[]: Órák beállítása
[]: Előre
[]: Hátra
DEMONSTRÁCIÓ
Kapcsolja be a [BAND] gombbal.
Demonstrációs képernyő megjelenítése,
ha nincs művelet.
(alapértelmezett)
ON:
OFF:
Normál kijelző
Megjegyzés:
 A grafikus minta és állókép változtatható.
( 33. o.)
 Ha sérült adatot választ ki, a “DISPLAY FILE INCOM34. o.)
PLETE” üzenet jelenik meg. (

32
CQ-C8403N
A kijelző testreszabása (Customize funkció)
Szerkesztheti a kezdetben a készülékben eltárolt álló és mozgóképeket. Ugyancsak használhatja a Panasonic weboldalról letöltött,
digitális kamerával vagy más eszközzel felvett és kizárólag az IMAGE STUDIO programmal szerkesztett adatokat. Lásd a Megjegyzések a
testreszabási funkcióhoz c. részt (  34 o.) is.Megjegyzés: További részletekért látogassa meg a Panasonic weboldalt
(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html).
Előkészítés:
Vegye kézbe a testreszabásra szánt
adatokat tartalmazó CD-R/RW lemezt.
1 Ha lemez van a készülékben, vegye
[][][][] :Választás
[BAND] (SET): Megerősítés
ki azt.
[SRC] (PWR)
2 Agombbal
válassza ki
a CD módot.
DI SP
PT Y
3 Tartsa lenyomva a [PUSH SEL]
gombot legalább 4 másodperce a
menüképernyő megjelenítéséhez.
4 Tegye be az adatokat tartalmazó
CD-R/RW lemezt.
Megjegyzések:
 Időbe telhet, amíg a készülék azonosítja a CDR/RW lemezt.
 Csomagíró szoftverrel felvett lemez nem használható.
5
6 Válasszon ki egy állományt.
Válassza ki a testreszabandó tételt.
[][]:
Választás
Megjegyzés:
 Az állományokat a kiterjesztésük alapján a készülék
automatikusan felismeri és az idetartozókat jeleníti
meg.
 “BACK” választása esetén az 5. lépés kijelzője
jelenik meg.
7 Mozgókép vagy állókép állományok
esetén válassza ki a mentés helyét.
[][][][] :Választás
[BAND] (SET): Megerősítés
Megjegyzések:
 A friss adatok felülírják a régieket.
 “BACK” választása esetén az 6. lépés kijelzője
jelenik meg.
8 Erősítse meg a változtatást.
[BAND] (SET): Megerősítés
Megjegyzés: A testreszabási menüből kilépéshez
nyomja le a [PUSH SEL] gombot legalább 4 mp-re.
GRAFIKUS MINTA
Mozgókép (grafikus minta) adat (
ÁLLÓKÉP
Állókép adat (

32. o.)
NYITÓÜZENET
Mozgókép bekapcsoláskor
ZÁRÓÜZENET
Mozgókép kikapcsoláskor

32. o.)
[][] :Választás
[BAND] (SET): Megerősítés
A testreszabás befejeződött. Ne kapcsolja ki a készüléket
művelet közben. (548 kB méretű mozgókép esetén kb. 5
percig tart ez a művelet.) A művelet befejezés után az 5.
lépés kijelzője jelenik meg.
Megjegyzés: A “NO” választása esetén az 5. lépés
kijelzője jelenik meg.
9 Nyomja le az [OPEN] gombot a lemez
kiadásához.
10 Tartsa lenyomva a [PUSH SEL]
gombot legalább 4 másodperce.
A CD mód visszatér.
CQ-C8403N
33
A kijelző testreszabása (Customize funkció)
Tudnivalók a letöltési szolgáltatásról
A letöltési szolgáltatás előzetes értesítés nélkül
felfüggeszthető vagy megszüntethető. Bizonyos
területeken nem elérhető. További részletekért látogassa
meg a honlapot.
Panasonic webolda:
(http://www.panasonic.co.jp/global/)
Testreszabáskor
 Ha a testreszabás megszakad kikapcsolás,
motorleállítás, az előlap levétele miatt vagy más
okból, elvesztheti az adatokat. Ilyen esetben ismételje
meg a testreszabást.
 Az alapkép elérhető a Panasonic weblapon. Ha vissza
kívánja állítani, töltse le a képet onnan.
Letöltési hely:
Tudnivalók az IMAGE STUDIO programról
 Ez a letöltési szolgáltatás bizonyos területeken nem
elérhető. A részletekért látogassa meg a Panasonic
honlapot.
 Az IMAGE STUDIO csak az alábbi címről letölthető. A
program nincs a készülékhez csomagolva.
 Az IMAGE STUDIO program használatát olvassa el a
letöltött kezelői kézikönyvben.
http://panasonic.co.jp/pas/en/software/
customize/index.html
Hibakijelző üzenetek
NO FILES DETECTED
Nincs a lemezen testreszabásra használható állomány.
 Tegyen be egy olyan lemezt, amelyen van
testreszabásra alkalmas állomány.
Tudnivalók az állományról
 A testreszabásra alkalmas állomány az alábbi URL
címen letölthető. Az IMAGE STUDIO programmal, amely
ugyanazon URL címen érhető el, exkluzív állományokat
készíthet digitális kamerával vagy más eszközzel felvett
anyagokból.
 Ne változtassa meg a kiterjesztést, egyébként az
adatokat nem ismeri fel a készülék.
CUSTOMIZING FAILED
A testreszabás sikertelen
 Ellenőrizze a kiterjesztéseket és az állományok
tartalmát.
DISPLAY FILE INCOMPLETE
A kívánt mozgókép vagy állókép sérült.
Lemez készítésekor
 Szabja testre újra és írja felül az új
 Csak a testreszabásra szánt adatokat írja a lemezre.
 Mindent a gyökérkönyvtárba mentsen. A mappákban
található állományokat nem ismeri fel a készülék.
 A lemezre mentendő állományok tekintetében tartsa be
az alábbi táblázatot. Ne vegyen fel ennél több adatot.
Csomagíró
szoftverrel felvett lemezek nem

használhatók.
Típus
GRAFIKUS MINTA
34
Kiterjesztés
.pfm
Max. szám
10
ÁLLÓKÉP
.pfs
15
NYITÓÜZENET
.pfo
5
ZÁRÓÜZENET
.pfe
5
CQ-C8403N
állománnyal.
Hibaelhárítás
Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel.
A terméket csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi
ellenőrzés eredményét adja át neki. A Panasonic nem tud
felelősséget vállalni semmilyen balesetért, amely az ellenőrzés
elmaradásából vagy azt követően a saját javítási kísérletből fakad .
Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt betűkkel a Valószínű
megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne .
 Ne használja az eszközt rendellenes állapotban,
például hang nélkül, füstképződés vagy furcsa
szag esetén, mert ezek tüzet vagy áramütés
okozhatnak. Azonnal hagyja abba a használatot és
lépjen kapcsolatba márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kezűleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne
Valószínű ok Valószínű megoldás
Probléma
A készülék nem
kap tápellátást.
Figyelmeztetés
A tápkábel (akkumulátor, táp és föld) rosszul van bekötve .
Ellenőrizze a vezetékezést .
A biztosíték kiolvadt.
 Szüntesse meg a kiolvadás okát, és cserélje ki a biztosítékot.
Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével .
A némítás (MUTE) be van kapcsolva.
Kapcsolja ki OFF) .
Nincs hang.
A külső némítóvezeték és a váz között rövidzárlat van.
 Kösse be megfelelően a külső némítóvezetéket. A nem használt vezetékeket
szigetelje.
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy érintkezési hiba
van .
 A kapcsolási rajz alapján ellenőrizze a vezetékezést. (Üzembe helyezési kk.)
Elektromágneses hullámkeltő berendezés, pl. mobiltelefon van a közelben.
Tartsa távol az elektromágneses hullámkeltő berendezést, pl.
mobiltelefont. Ha ezt nem engedi meg a kábelezés, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével.
Zaj.
A testelési kontaktus gyenge .
 Ügyeljen arra, hogy a földvezeték biztosan csatlakozzon a váz egyik
mázolatlan részéhez .
Gyorsulással
arányosan
növekvő zaj.
Generátorzaj jön a kocsiból.
 Változtassa meg a földvezeték helyét.
 Szereljen zajszűrőt a tápegységre.
CQ-C8403N
35
Hibaelhárítás
Probléma
Bizonyos műveletek
nem végrehajthatók.
Valószínű ok Valószínű megoldás
Bizonyos műveletek nem végrehajthatók egyes üzemmódokban, mint a menü
mód.
 Gondosan tanulmányozza a kezelési leírást és lépjen ki az üzemmódból.
Ha most sem működik, lépjen kapcsolatba márkaképviseletével .
A BALANCE/FADER beállítás nem megfelelő.
A hangszóró(k)
nem szól(nak).
A hangszórókban fel
van cserélve a bal és
jobb csatorna.
A hangkép nem
tiszta sztereo
módban. A
középhangok
kiegyenlítetlenek.
A készülék
tápellátása ok
nélkül megszakad.
Gyenge vétel vagy
zaj.
Az FM sztereo
vétel csak
monoban jön.
Csak a jó vételű
állomások
hallhatók.
36
CQ-C8403N
 Végezze el a BALANCE/FADER beállítást megfelelően.
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy
érintkezési hiba van.
Ellenőrizze a hangszórók vezetékezését.
A hangszóró-vezetékezésnél fel vannak cserélve a hangszórók.
A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően kösse be .
A hangszórók jobb és bal csatornájánál a pozitív és negatív pólusok fordítva vannak
bekötve.
 A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően kösse be .
A biztonsági eszközök működésbe lépnek.
 Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy a legközelebbi
Panasonic szervizzel .
Az antenna felszerelése vagy kábelezése hibás .
Ellenőrizze, hogy az antenna felszerelési helye és kábelezése
megfelelő-e. Ezenfelül ellenőrizze, hogy az antenna testvezetéke
megfelelően rögzítve van-e az autó vázához.
Az antennaerősítő nem kap tápellátást (filmantenna, stb. használata esetén).
 Ellenőrizze az antenna tápvezetékét .
A MONO mód aktív.
Vonja vissza a MONO módot .
A LOCAL mód aktív.
Vonja vissza a LOCAL módot .
Probléma
A beprogramozott
állomások száma
kevesebb, mint 6.
Valószínű ok Valószínű megoldás
A vehető állomások száma kevesebb, mint 6.
 Vezessen olyan helyre, ahol a vehető állomások száma maximális és
végezze el a programozást újra.
Az akkumulátorvezeték érintkezése gyenge, vagy nem mindig kap tápellátást.
Nem tárolhatók el
programállomások.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátorvezeték stabilan csatlakozzon és végezze
A PS kód nem jelenik
meg még RDS
állomás vételekor
sem. (“NO PS”
jelzés látható.)
A PS kód gyenge vételi körülmények miatt nem fogható.
 A PS kód megjelenik, ha a készülék veszi. Várjon, amíg a feltételek
megváltoznak .
Nem a beállított
PTY típusú
programot veszi.
Amikor az állomás programot vált, a készülék nem veszi a PTY kódot.
 A megfelelő PTY kód vétele után a készülék megkeresi a megfelelő
programot és ráhangol. Várjon, amíg ez megtörténik .
“NONE” kiírás jelenik
meg programtípus
választásnál.
Az óra (CT) nem
pontos.
Nem tud venni egy
AF állomást, pedig az
AF jelző világít.
el a programozást újra.
A megadott PTY program nem vehető, ilyet nem sugároznak a tartózkodási
területén .
 Válasszon másik PTY beállítást vagy várjon a kívánt programra .
A készülék nem megfelelő állomás időt vesz, vagy olyan állomást, amely nem
sugároz időt.
 Vegyen olyan állomást, amely megfelelő időadatot sugároz vagy
állítsa be az órát kézzel .
Különbség van a jelenlegi és az AF állomások vételi körülményeiben. Frissítse
az AF listát.
 Várjon, amíg az AF lista frissül. Bizonytalan vétel esetén hangoljon
kézzel egy stabil állomásra .
CQ-C8403N
37
Hibaelhárítás
Probléma
Valószínű ok Valószínű megoldás
Nem játssza le
vagy kiadja a
lemezt.
A lemezt fordítva tette be.
Tegye be a lemezt helyesen .
A lemez repedt vagy szennyeződött.
Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt .
A hang akadozik
vagy zajos.
A lemez repedt vagy szennyeződött .
Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt .
A hang a rezgés
miatt akadozik.
Nem adja ki a lemezt.
A készülék nincs megfelelően rögzítve.
Rögzítse a készüléket a konzolhoz .
A készülék 30˚-nál nagyobb szögben meg van döntve hátrafelé.
Tartsa be a legfeljebb 30˚-os szöget .
Valami akadályozza a lemez kiadását, pl. egy lefoszlott címke .
Nyomja le és tartsa úgy a [u] (OPEN) gombot legalább 10
másodpercre (erőltetett lemezkiadás). Ha nem működik, lépjen
kapcsolatba márkakereskedőjével
A készülék mikrokontrollere zaj vagy más ok miatt abnormálisan működik .
Húzza ki a tápvezetéket és csatlakoztassa újra. Ha ezután sem
működik, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével .
Nem játssza le vagy
kiadja a lemezt
Más készülékeken
lejátszható CD-R/RW
lemezek nem
játszhatók le.
A hang akadozik
vagy zajos.
A lemezen lejátszhatatlan formátumú adatok vannak .
 Nézzen utána az MP3/WMA leírásban a lejátszható formátumoknak,
kivéve a CD- DA (pl. zenei CD).
Egyes CD-R/RW lemezek lejátszhatósága függhet a média, a felvevőprogram
és a felvevő eszköz kombinációjától még az esetben is, ha ezek más
eszközökön, pl. számítógépen lejátszhatók .
A MP3/WMA leírás átnézése után alkalmazzon más média,
felvevőprogram és felvevő eszköz kombinációval készített CD-R/RW
lemezt .
A lemez repedt vagy szennyeződött .
Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt .
Nézzen utána az MP3/WMA leírásban.
A VBR (változó bitsebességű) állományok lejátszásakor a hang akadozik.
 Ne VBR formátumú állományokat játsszon le .
38
Valószínű ok Valószínű megoldás
Probléma
Az elem rossz irányban van betéve, van rossz elem van betéve.
 Tegyen be megfelelő elemet a megfelelő irányban.
Nem reagál a gombok
lenyomására
Az elem gyenge.
 Cserélje ki az elemet újjal.
A távvezérlőt nem a megfelelő irányba tartja.
 Tartsa a távvezérlőt az érzékelő irányában és ekkor nyomja le a gombokat.
Az érzékelőt közvetlen napfény éri. (Ebben az esetben a távvezérlő nem
működik, ez nem jelent hibát.)
 Zárja el az érzékelőt a közvetlen napfénytől.
Hibaüzenetek a kijelzőn
Kijelző
Valószínű ok Valószínű megoldás
A lemez szennyeződött vagy fordítva van betéve.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez repedt.
 Ellenőrizze a lemezt.
Egyéb ok.
 Húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa újra. Ha ezután sem működik,
lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével. ( Üzembe helyezési kézikönyv)
A valamely okból nem tudja olvasni a lejátszandó állományt. (Nem támogatott
fájlrendszer, tömörítési formátum, adatformátum, állománynév kiterjesztés,
adatsérülés, stb.)
 Válasszon ki egy lejátszó által olvasható állományt. Ellenőrizze az adatok
típusát a lemezen. Szükség esetén készítsen új lemezt.
(5 másodperc után)
A WMA állomány szerzői jogokkal védett.
 Aszerzői jogokkal védett állomány nem lejátszható.
Aut. a következőhöz.
Nincs betéve lemez.
Megjegyzés: A kiegészítő termékeket lásd a Rendszerbővítési kézikönyvben.
CQ-C8403N
39
Tudnivalók a lemezekhez
Ha kereskedelmi forgalomban lévő CD
lemezeket használ, a jobboldali címkék
valamelyikének kell a lemezen lenni.
Bizonyos írásvédett zenét tartalmazó CD lemezek nem lejátszhatók.
Lemez kezelése
 Ne érintse a lemez alsó oldalát.
 Ne karcolja a lemezt.
 Ne hajlítsa a lemezt.
 Használaton kívül tartsa a tokjában .
TEXT
nyomtatott oldal
Ne használjon szabálytalan alakú lemezt.
Ne hagyja a lemezeket a következő
helyeken:
 Közvetlen napfény
 Autófűtés közelsége
 Piszkos, poros és dohos helyek
 Ülések és műszerfal
A lemezek tisztítása
Száraz, puha kendővel törölje belülről kifelé .
Ne tegyen a lemezre pecsétet vagy címkét. Ne
írjon a lemezre kemény tollal vagy golyóstollal.
Nyomtatóval készített címkék Nem korong alakú lemez
<helyes>
<helytelen>
 Egyes CD felvevőkben (CD-R/RW meghajtókban) felvett CD-R/RW lemezek lejátszása problémás lehet a felvételi
jellemzők vagy szennyeződés, ujjlenyomat, karcolások és egyéb, a lemez felületén lévő behatások miatt.
 A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hőmérséklettel és a páratartalommal szemben, mint a
közönséges zenei CD lemezek. Ha hosszabb ideig az autóban maradnak, károsodhatnak és a lejátszás
lehetetlenné válhat .
 Az íróprogram, a CD-felvevő (CD-R/RW meghajtó) és a lemezek inkompatibilitása miatt egyes CD-R/RW
lemezeket nem tud lejátszani a készülék.
 A készülék nem játssza le a CD-R/RW lemezeket, ha a műveletet (session) nem zárták le .
 A készülék nem játszik le más CD-R/RW lemezeket, csak amelyen CD-DA vagy MP3/WMA adatok vannak .
 Tartsa be a CD- R/RW lemezek kezelésére vonatkozó utasításokat .
Karbantartás
Termékét úgy tervezték és gyártották, hogy az minimális karbantartást igényel. Az eszköz külsejét száraz
puha kendővel törölje le. Soha ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert.
Ha a biztosíték kiég, forduljon márkakereskedőjéhez vagy a Panasonic szervizhez.
Figyelmeztetés
 Ugyanolyan értékű (15 A) biztosítékot használjon. Nagyobb értékű biztosíték használata vagy annak kiiktatása
tüzet és a berendezés károsodását okozhatja. Ha a kicserélt biztosíték kiolvad, forduljon a Panasonic
szervizhez.
40
CQ-C8403N
Műszaki adatok
Tápellátás
12 V DC (11 V – 16 V), a spec. 14.4 V tápfeszültségre vonatkozik, negatív testelés
Hangszínbeállítás (mély/magas) Mély; ±12 dB 60 Hz-en, Magas; ±12 dB 16 kHz-en
60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k Hz
Kiegyenlítő középfrekvenciái
Kiegyenlítő szabályozási tart.
- 12 dB - 12 dB (2 dB-es lépésekben)
Áramfelvétel
kisebb, mint 2.2 A (CD üzemmód, 0,5 W 4-hangszórós)
Max. kimeneti teljesítmény 50 W x 4 (1 kHz-en)
Teljesítménykimenet
23 W x 4 (DIN 45 324, 4 Ω-on)
Hangszóróimpedancia
4 – 8 Ω
5 V (CD üzemmód, 1 kHz, 0 dB)
Előfok kimeneti feszültség
Mélynyomó kimeneti feszültség 5 V (CD üzemmód, 1 kHz, 0 dB)
Előerősítő kimeneti impedancia 60 Ω
Mélynyomó kimeneti impedancia 60 Ω
Méretek
(szélesség:178) x (magasság: 50) x (mélység: 15 mm)
1,6 kg
Tömeg ( készülék)
Mintavételi frekvencia
DA átalakító
Hangszedő típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvenciatartomány
Jel/zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Nyávogás és ingadozás
Áthallási csillapítás
8-szoros túlmintavételezés
4 DAC rendszer
Asztigmatikus 3-sugaras
Félvezető lézer
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Mérhető szint alatt
85 dB
FM sztereo rádió
Frekvenciasáv
87,5 MHz – 108 MHz
Zajhatárolt érzékenység 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Áthallási csillapítás
35 dB (1 kHz-en)
AM (KH) rádió
Frekvenciasáv
531 kHz – 1 602 kHz
Zajhatárolt érzékenység 28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (HH) rádió
Frekvenciasáv
153 kHz – 279 kHz
Zajhatárolt érzékenység 32 dB/µV (S/N 20 dB)
Megjegyzés:
 A műszaki adatok a fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
 E kézikönyv egyes ábrái és illusztrációi eltérhetnek az Ön termékétől.
41
CQ-C8403N
41
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285773A
NY0106-1125
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement