Panasonic CQC8405N Operating instructions

Panasonic CQC8405N Operating instructions
CQ-C8405N
típusú AAC WMA MP3 CD lejátszó/felvevő
Kezelői kézikönyv
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
 Használat előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa azt könnyen elérhető helyen.
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
audiokészülékének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából ered.
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer helyes
használatához fontos, hogy teljesen megértse a piktogramok a
jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
melyek be nem tartása súlyos sérülést vagy halált
Figyelokozhat.
meztetés
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
❑ A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben .
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat.
Mindig állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza
be a kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni, vagy a
berendezést kezelni kezdené.
❑ Megfelelő tápegységet használjon .
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V -os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne
24 V-os akkumulátorról .
❑ A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
gyermekektől elzárva.
Az elemek és a szigetel őfilm lenyelhetők, ezért tartsa
azokat gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet vagy egy szigetel őfilmet, hívjon azonnal
orvosi segítséget.
❑ Óvja a lejátszó mechanikát.
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
❑ Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szedje szét azt, ne módos ítson azon és ne kísérelje
meg saját maga megjavítani. Ha a termék javításra
szorul, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy egy
feljogosított Panasonic szervizzel.
❑ Ne használja a készüléket annak működésképtelen
állapotában.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
❑ A távvezérlő ne heverjen szanaszét az autóban .
Ha a távvezérlő szanaszét hever, vezetés közben
leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá és ez
forgalmi balesethez vezethet .
❑ A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre.
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cserélt esse ki az előírt
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszer űtlen cseréje
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
Óvintézokozhat.
kedés
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
❑ Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál.
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához
csatlakoztatott állapotban végzi a vezetékezést és az
üzembe helyezést, az rövidzárat és ezzel áramütést
vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor csatlakozás
megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELEKTROMOS
BIZTONSÁGI RENDSZER NEM SZÁNDÉKOLT
AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A JÁRM Ű KÁROSODÁSÁT
ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT
EREDMÉNYEZVE .
❑ Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra.
Ne használja a jármű biztonsággal kapcsolatos részeit
(üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés, kormánykerék,
pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy tartozékainak
vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
❑ Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan helyre
szerelni, amely a légzsák működését gátolná.
❑ A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az elektromos
vezetékeket és hasonlókat.
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat ezektől
távoli helyen fúrja ki .
❑ Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre .
❑ Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
berendezések tápellátására.
❑ Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
többi elektromos berendezés normál működését.
Ha azok működtetését abnormális feltételek mellett
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat.
❑ Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit.
❑ Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést és
ne lötyögjenek.
❑ A rövidzár megelőzése érdekében minden
szabadon futó vezetéket szigeteljen.
2
CQ-C8405N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a következő
óvintézkedéseket.
❑ Tartsa a hangerőt megfelelő szinten. Tartsa a hangerőt
megfelelően alacsony szinten ahhoz, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a forgalmi viszonyokra.
❑ Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze
vagy ujjai beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen
figyeljen a gyermekekre .
❑ A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
❑ Álló motorral ne használja a készüléket hosszú ideig .
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort .
❑ Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfény és er ős
hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék bels ő
hőmérséklete, ami füstöléshez, t űzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet .
❑ Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek vagy
pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak t eszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség .
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
❑ Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést
képzett szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket és
tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében
bízza annak telepítését a szállítójára. A Panasonic nem
tud felelősséget vállalni a készülék sajátkez ű üzembe
helyezéséből eredő problémákért.
❑ Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és vezetékezésére
vonatkozó utasítások be nem tartása balesetet vagy tüzet
okozhat.
❑ Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol er ős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne .
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve .
❑ Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy, hogy az
előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos szögben
legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez .
❑ A biztonság kedvéért viseljen keszty űt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e.
❑ A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
❑ Egy hangszóró csatlakozóba csak egy hangszórót
csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
A távvezérlő elemeinek kezelésénél tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
● Csak előírt típusú elemet használjon (CR2025).
● Az elemet a helyes polaritással tegye be az elemtartó
(+) és (-) jelöléseihez .
● A kimerült elemet amint lehet, cserélje ki .
● Ha hosszú ideig nem használja, előtte vegye ki az
elemeket a távvezérlőből.
● Kiselejtezés vagy eldobás el őtt szigetelje az elemeket
(műanyag zacskóba téve vagy szigetel őszalaggal
beburkolva azokat).
● Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi el őírásokat .
● Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat t űzbe vagy vízbe.
Ha az elem kifolyna
● Teljesen törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd
tegyen be új elemeket .
● Ha testére vagy ruhájára ráfolyna a folyadék,
mossa le bő vízzel.
● Ha a folyadék a szemébe kerülne, mossa ki b ő vízzel
és forduljon azonnal orvosi segítségéért .
❑ Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A vezetékezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint
pl. az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy
csavarja azokat. Ha éles fémszéleken kell
keresztülhaladniuk, csavarja körül azokat m űanyag
szalaggal vagy hasonló módon védje .
❑ Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. Az szállított és előírt alkatrészektől eltérőek használata
a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás üzembe helyezés
balesetet, hibás működést vagy tüzet okozhat.
❑ Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét.
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet .
3CQ-C8405N
3
Biztonsági tudnivalók
(folytatás)
CLASS 1 LÉZERTERMÉK
Figyelmeztető címkék és elhelyezésük
ÓVINTÉZKEDÉS
KINYITÁS ESETÉN LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
Óvintézkedés:
CLASS 1 LÉZERTERMÉK.
AZ ITT LEÍRT ELJÁRÁSOKTÓL ELTÉRŐ MŰVELETEK
ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
ELVÉGZÉSE
VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT.
NE BONTSA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS NE P RÓBÁLJA
ÖNMAGA MEGJAVÍTANI. FORDULJON
SZERVIZSZAKEMBERHEZ.
Ne vigye el az egységet és ne módosítson
rajta.
CAUTION - LASER RADIATION W HEN OPEN.
AVOI D EXPO SURE TO
BEAM.
VO RSI CHT
LASERSTRAHLUNG,
W EN N
GEÖFFNET.
VERMEIDEN
SIE
EI N
AUSSETZE N
GEG ENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASE R SI
OUVERT, ÉVITE R TOUTE
EXPOSITION A U
FAISCEAU .
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DE R
ER ÅBNET. UNDG Å
UDSÆTTELSE FO R
STRÅLER.
Ez az egység bonyolult eszköz, amely lézer hangszedőt
használ az információ lekérdezésére a kompaktlemez
felületéről. A lézer gondosan árnyékolva van, így a
sugarak az egység belsejében maradnak.
Ezért soha ne kísérelje meg szétszedni a lejátszót vagy
annak bármely részét megváltoztatni, mivel ekkor
lézersugárzásnak és áramütésnek lenne kitéve.
VA RO I T U S – L AS E R SÄTEILYVAARA
AV A TT A ES S A. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVI K
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
A DV A RS E L – L AS E R ST R ÅLI NG .
U N NG Å
EK S PO NE RI NG
FO R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçé Ö
àáãìóÖ çà Ö
èêà
éíäêõíàà .
àáÅÖÜÄí ú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
A lejátszó teteje (felső oldal)
A kézikönyv elolvasása előtt
A Panasonic üdvözli elektronikus termékei tulajdonosainak folyamatosan növekv ő táborában.
Törekszünk arra, hogy Önnek a precíz elektronikai és mechanikai gyártás el őnyeit nyújtsuk. Gondosan válogatott alkatrészeket
használunk, termékeinket olyan emberek szerelik össze, akik büszkék vállalatunknál végzett munkájukra. Biztosak vagyunk
abban, hogy ez a termék sok örömet fog okozni Önnek és - miután megtapasztalta a beleépített min őséget, értéket és
megbízhatóságot - Ön is büszke lesz arra, hogy családunk tagja .
A kézikönyv két kötetből áll. Az egyik a Kezelői kézikönyv, amely a készülék használatát tartalmazza. A másik a Rendszerbővítési
kézikönyv, amely a kiegészítő eszközöket, pl. a CD váltót írja le.
4
CQ-C8405N
A kézikönyv elolvasása előtt (folytatás)
XX X X XX X X XX X XX
XX X X XX X
XX X
XX
X XX
XX X
XX
X
XX
XX X X XX X X
X
XX X X XX X X
XX X X XX
XX X
XX
X XX
XX X
XX
X
XX
XX
XX X X XX X X XX X XX
X
XX X
XX X X XX X X XX X XX X
XX X X XX X X XX X XX X
XX
OO-OOOOO
OO-OOOOO
Kezelői
kézikönyv
Rendszerbővítési
kézikönyv
(YFM284C658CA)
(YFM284C659CA)
1 db
1 db
Üzembe helyezési
kézikönyv
PÁNEURÓPAI
GARANCIA
(YFM294C087CA)
(YFM294C088CA)
(YFM294C089CA)
(garanciajegy)
1 db
1 készlet
POW ER SOURCE
MENU
SRC
SEL
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
R AN D O M
SC A N
3
R EPEA T
4
5
7
8
9
#
0
DIS P
T UN E
6
TUNE
N U MB E R
CARAUDIO
Távvezérlő
(elemmel együtt)
(CR2025)
Tápcsatlakozó
Tartókeret
Takarókeret
(EUR7641010)
(YGAJ021010)
(FX0214C384ZB)
(YEFC051013)
1 db
Rögzítésfeloldó
1 db
Csavarorsó
(5 mmø)
1 db
1 db
ISO antenna
adapter
(YEP0FZ5740)
1 készlet
Megjegyzések:
 Az egyes alkatrészeknél zárójelben szerepl ő szám a karbantartók és a szerviz
számára szolgáló azonosító.
 Az alkatrészek és azonosítószámaik a fejlesztések eredményeként
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
 A tartókeretet és a takarókeretet a kés zülékre erősítve szállítják.
Tároló tok a levehető
előlap számára
(YFC054C089CA)
1 db
5CQ-C8405N
5
Jellemzők
CQ-C8405N
AAC WMA MP3 CD lejátszó/felvevő
 CD váltó
A kiegészítő adapter (átalakítókábel a CA-CC30N
típusú DVD/CD váltóhoz) segítségével
csatlakoztatható a CX-DP880N típusú Panasonic
CD váltó egység.
 iPod®
A kiegészítő adapter (CA-DC300N típusú
közvetlen kábel az iPod számára) segít ségével
csatlakoztatható a kiegészítő iPod sorozat.
Kompatibilis az AAC formátummal
Ez a legújabb készülék az eddigi MP3 és a WMA fájlok mellett
kompatibilissá vált az AAC formátumú fájlokkal is.
Megjegyzés: Egyes AAC fájlok (mint pl. SD-Jukebox típus)
nem lejátszhatók.
Telefonkihangosító rendszer
A kiegészítő telefonkihangosító (CY-BT100N típusú Bluetooth®
technológájú kihangosító) segítségével a Bluetooth képességgel
ellátott mobiltelefonok kihangosítva használhatók.
Megjegyzés: A készüléket csak hívások fogadására
tervezték. Hívás nem kezdeményezhető vele.
Bluetooth®
A Bluetooth márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona,
melyek használata a Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
részéről engedéllyel történik. Más védjegyek és márkanevek is
előfordulhatnak.
Bővítőmodul (elosztó egység)
A bővítőmodul (CY-EM100N típusú elosztóegység) segítségével az
alábbi 4 kiegészítő eszközt csatlakoztathatja.
Megjegyzés: Ha csak egy kiegészítő eszközt csatlakoztatnak, a
bővítőmodul nem szükséges.
Bővítőeszközök széles választéka
A különféle kiegészítők révén a rendszer széleskörűen bővíthető,
bővítve a gépkocsiban élvezhető audiovizuális élményeket.
További részleteket lásd a Rendszerbővítési kézikönyvben.
 DVD váltó
Az iPod az Apple Computer, Inc., védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
Hangbeállítások
SQ (hangminőség)
Hat előre beállított üzemmód van (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ, CLUB), melyeket testreszabhat és egyetlen lépésben
előhívhat.
SQ7
7-sávos kiegyenlítő van 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k és 16 kHz
frekvenciapontokkal. Minden frekvenciasáv – 12 dB és 12 dB
között állítható 2 dB-es lépésekben.
Testreszabás
Az alaphelyzetben eltárolt álló- és mozgóképek ízlés szerint
szerkeszthetők. Az IMAGE STUDIO* program segítségével
digitális kameráról vagy más eszközökről származó képek
könnyedén feldolgozhatók. ( 33.oldal)
* A programot letöltheti a Panasonic weblapjáról
(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html)
A kiegészítő adapter (átalakítókábel a CA-CC30N típusú
DVD/CD váltóhoz) segítségével csatlakoztatható a CX DH801N típusú Panasonic DVD váltó egy ség.
Tudnivalók az elektromos vagy elektronikus berendezések kiselejtezésér ől (háztartások számára)
Ez a termékeken és/vagy kísérő dokumentumaikon szereplő szimbólum azt jelenti, hogy a használt
elektromos vagy elektronikus termék nem helyezhet ő el általános háztartási hulladékban .
A megfelelő kezelés, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében vigye e termékeket a kijelölt
gyűjtőhelyekre, ahol azokat díjmentesen átveszik . Bizonyos országokban a terméket helyi
kereskedőjének is visszaviheti, ahol azt hasonló új termék vásárlása esetén átveszik. A termék megfelel ő
kiselejtezése segíti az értékes er őforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészség és a környezet
potenciális károsodását, ami bekövetkezhetne a nem megfelel ő kiselejtezés esetén. További részletek
ügyében érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi kijelölt gy űjtőhelyen.
A hazai szabályozás értelmében e hulladék helytelen kezelése büntetést is maga után vonhat .
Európai Uniós üzleti felhasználók számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezését ki szeretné selejtezni, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy
márkaképviseletével .
Unión kívüli országok számára
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Ha ki szeretné selejtezni ezt a terméket, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy márkakeresked őjével és érdeklődjön a
kiselejtezés helyes módjáról .
6
CQ-C8405N
Tartalom
 Biztonsági tudnivalók
 A kézikönyv elolvasása előtt
 Jellemzők
 Kezelőszervek
 Előkészítés
 Alapműveletek
 Hangbeállítások
2
4
6
8
10
12
16
 Rádió
 Rádió adatrendszer (RDS) FM adásnál
 CD lejátszó
 MP3/WMA/AAC lejátszó
18
20
24
26
 Audio beállítások
 Funkcióbeállítások
 Kijelzőbeállítások
 A kijelező testreszabása
 Hibaelhárítás
 Hibaüzenetek a kijelzőn
 Tudnivalók a lemezekhez
 Karbantartás
 Műszaki adatok
30
31
32
33
35
39
40
40
41
CQ-C8405N
7
Kezelőszervek
Megjegyzés: Ez a rész a készüléken lévő kezelőszervek használatát mutatja be (bizonyos műveletek kivételével).
SQ Hangminőség ( 17. o.)
SOURCE Forrás
PWR Főkapcsoló
( 12-14. o.)
MENU ( 31-32. o.)
DIM Sötétítő ( 15. o.)
OPEN (lemezkiadás)
( 13. o.)
TILT
( 13. o.)
Távvezérlő érzékelője
TUNE
( 18. o.)
TRACK (FILE)
( 24-26.o.)
VOL
( 13. o.)
PUSH SEL Választás
( 30. o.)
SRS WOW
(16. o.)
MUTE (13. o.)
SBC-SW Super Bass
vezérlő – mélynyomó
( 17. o.)
P-SET Program ( 19. o.)
DISC ( Rendszerbővítési
kézikönyv, 8 - 10. o.)
FOLDER ( 26. o.)
LIST ( Rendszerbővítési
kézikönyv, 12. o.)
TA Forgalmi hirdetmény
( 22. o.)
AF Alternatív frekvencia
( 21. o.)
DISP
Kijelző
( 15. o.)
PTY
Programtípus
( 23. o.)
Feloldógomb
( 12. o.)
BAND ( 18. o.)
Pillanatálj/Lejátszás
( 24-26. o.)
APM Auto Preset Memory
( 19. o.)
lemeznyílás
8
9CQ-C8405N
Számgombok
–
0
#
NUMBER
9
szám
RANDOM
0-9
SEL Választás
MENU Menü
POWER
SRC (SOURCE)
RANDOM
4
VOL Hangerő
:Fel
:Le
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
SCAN
5
REPEAT
6
SCAN
REPEAT
BAND
Pillanatállj/Lejátszás
SET
APM Auto program
7
9
VOL
SET
BAND
MUTE
1
RANDOM
2
3
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
memória
TUNE
TUNE TRACK
(FILE)
8
MUTE
SBC-SW Szuperbasszus
mélynyomó vezérlő
TUNE
0
#
NUMBER
DISP
DISP Kijelző
CAR AUDIO
0
P·SET (Program)
DISC (FOLDER)
A legtöbb művelet a készüléken és a távvezérlővel
egyaránt elvégezhető. A kivételek az alábbiak.
A csak készüléken elvégezhető műveletek
 Előlap kinyitása, bezárás, megdöntése és levétele
( 13. o.)
 Lemez kiadása ( 13. o.)
 Sötétítés ( 15. o.)
 SRS WOW bekapcsolása, kikapcsolása és állítása ( 16. o.)
 SQ bekapcsolása, kikapcsolása és állítása (17. o.)
 AF bekapcsolása és kikapcsolása ( 21. o.)
 TA bekapcsolása és kikapcsolása ( 22. o.)
A csak távvezérlővel elvégezhető műveletek
 Beprogramozott állomás behívás billentyűnyomásra
( 19. o.)
 Közvetlen ugrás számokra a CD-n ( 25-27. o.)
 Véletlen és ismételt lejátszás billentyűnyomásra
( 25-27. o.)
 Minták lejátszása ( 25-27. o.)
 PI keresés ( 21. o.)
9CQ-C8405N
9
Előkészítés
Az első használatnál a következő képernyő jelenik
meg ismétlődően.
5 A [VOL] gomb elforgatásával (a távvezérlőn
a [] vagy a [] gombokkal) válassza a
1 Állítsa a gépkocsi gyújtáskapcsolóját
“DEMONSTRATION” lehetőséget.
készenléti vagy gyújtás állásba.
le a [SOURCE] (PWR: POWER)
2 Nyomja
gombot. Megjelenik a demonstrációs képernyő.
6 A [PUSH SEL] (a távvezérlőn a
[BAND] (SET)) gombbal állítsa “OFF”
3
állásba.
A [MENU] gomb lenyomásával
le a [MENU] gombot.
7 Nyomja
A távvezérlőn nyomja le a [SEL] (MENU) gombot
jelenítse meg a menüt.
legalább 2 másodpercre.
A távvezérlőn nyomja le a [SEL]
(MENU) gombot legalább 2 másodpercre.
Megjegyzés: A készülék a szokásos módon
használható akkor is, ha a bemutató mód be van állítva. A
bemutató képernyő automatikusan megjelenik, miután 1
percig nem volt művelet.
le a [] vagy a [] gombot a
4 Nyomja
DISPLAY menü megjelenítéséhez.
Előkészítés első használat előtt
Figyelmeztetés
Óvatosan húzza ki a
távvezérlő hátoldalánál a
szigetelőfilmet.
A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne egy
elemet, hívjon azonnal orvosi segítséget.
Szigetelőfilm
Óvintézkedések
Elemcsere
 A lemerült elemet azonnal vegye ki és selejtezze ki.
 Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
 Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat.
 Az elem helytelen használata esetén túlmelegedés,
robbanás, vagy gyulladás lehet, ami személyi sérülést
vagy tüzet okozhat.
Hegyes tárgy
Lapos felületre helyezve vegye
ki a távvezérlőből az
elemtartót.
 Illessze körmét a horonyba
és nyomja a tartót a nyíllal
jelzett irányba.
 A hegyes tárggyal ezzel
egyidejűleg húzza a nyíl
hátoldal
irányába.


(a távvezérlő tartozéka)
Elem élettartama: Kb. 6 hónap, normál használat
mellett. (szobahőmérsékleten )
 A (+) jelű oldalával felfelé tegye az elemet a tartóba.
 Tegye vissza a tartót .


10
CQ-C8405N
Megjegyzés:Tudnivalók az elemről:
Elem típusa: Panasonic lítiumelem (CR2025)
Óvintézkedés
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs
készenléti állás, állítsa OFF állásba. Ennek
elmulasztása az akkumulátor tönkremenetelét
okozhatja.
A készenléti gyújtáskapcsoló állással rendelkező
gépkocsiknál állítsa ON állásba. (31. o.) A
következő funkciók használhatók (alapbeállítás: OFF):
 A készülék automatikusan bekapcsol, amikor betesznek
egy lemezt.
 Az óra még kikapcsolt állapotban is megjeleníthető.
(15. o.)
OFF
ACC
IGN
A következő funkciók a Biztonsági funkció ON állásában
aktiválódnak. ( 31. o.)
 Az előlap levételénél a biztonsági jelző világít.
 A figyelmeztető hang és a képernyőüzenet figyelmeztet
az előlap levételére kikapcsoláskor. (A fenti jelenség
akkor fordul elő, amikor a készüléken az ACC beállítás
ON állásban van és a gyújtáskapcsoló alapállásban van
vagy amikor a készüléken az ACC beállítás OFF
állásban van és azt kikapcsolják.)
biztonsági jelző
A csatlakoztatott eszközöktől függően a következő
beállítások elvégzése lehet szükséges.
Mélynyomó használata
 Mélynyomó szintbeállítás ( 30. o.)
 Mélynyomó aluláteresztő szűrő ( 30. o.)
Megjegyzések:
 Ha a kijelzőn a “NO CT” üzenet megjelenik, állítsa be
az órát.
 FM RDS adás vételekor az órát az időbeállítás
szolgáltatás automatikusan beállítja. ( 20. o.)
1 A [MENU] gomb lenyomásával
jelenítse meg a menüképernyőt.
A távvezérlőn nyomja le a [SEL]
(MENU) gombot legalább 2 másodpercre.
[] vagy a [] gomb segítségével
2 Alépjen
a DISPLAY menüre.
] lenyomásával válassza a
3
VOL] elforgatásával (távvezérlőn a
3 AA [[VOL
4
4
“CLOCK ADJ” lehetőséget.
[] és [] gombokkal) válassza a
A [BAND] (SET) lenyomásával
“CLOCK ADJ” lehetőséget.
erősítse meg.
A [PUSH] (SEL) (távvezérlőn a
[BAND] (SET)) lenyomásával
erősítse meg.
5 Beállítás.
[]: A percek beállítása
[]: Az órák beállítása
: Előre
: Visszafelé
6 A [PUSH SEL] (a távvezérlőn a
[BAND] (SET)) gomb
lenyomásával erősítse meg.
le a [MENU] gombot.
7 Nyomja
A távvezérlőn nyomja le a [SEL]
(MENU) gombot legalább 2 másodpercre.
11CQ-C8405N
11
Alapműveletek
Ez a fejezet a bekapcsolást, kikapcsolást, hangerőszabályzást és egyéb műveleteket mutatja be.
Bekapcsolás
Nyomja le a [SOURCE] (PWR: POWER) gombot.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
TY
Kikapcsolás
Tartsa lenyomva a [SOURCE] (PWR:
POWER) gombot, amíg sípolást nem
hall, majd engedje fel.
A lopás megelőzése
érdekében leveheti az
előlapot.
be az előlapot
3 Tegye
a tartójába.
Levétel
Visszatétel
1 Kapcsolja ki a készüléket ( 12. o.)
le a [
]
2 Nyomja
feloldógombot).
1 Csúsztassa helyére az előlap
(Az előlap feloldását
egy kattanás jelzi.)
baloldalát.
CQ-C8405N
AF
TA
Feloldott állapotban 5 másodperc elteltével az előlap
automatikusan visszazáródik.
A készülék automatikusan kikapcsol.
Óvintézkedések:
12
2 Nyomja le az előlap jobb oldalát,
amíg kattanást nem hall.
 Ne tegye az előlapot a műszerfalra vagy túlzott
felmelegedésnek kitett helyre.
 Az előlap levétele vagy visszatétele annak álló
 Ne érjen hozzá az előlap vagy a készülék
helyzetében ajánlott.
Ne vegye le vagy tegye vissza azt mozgás közben.
 Az előlap nem vízálló. Kerülje a vizet vagy a túlzott
nedvességet.
 Vezetés közben ne vegye le az előlapot.
csatlakozóihoz, mivel az elektromos érintkezés
gyengülését okozhatja.
 Ha elpiszkolódik vagy idegen anyag kerülne a
csatlakozókra, tiszta száraz ruhával törölje le.
 Az előlap sérülését megelőzendő, levett
állapotában ne nyomja azt le és ne tegyen rá
semmit.
CQ-C8405N
Nyitás/Lemez kiadása
Nyomja le az
(OPEN) gombot.
Ha már van bent
CQ-C8405N
lemez, a készülék automatikusan kiadja azt.
AF
TA
DISP
PTY
Megdöntés
Óvintézkedések:
 Az előlap sérülését megelőzendő, levett
állapotában ne nyomja azt le és ne tegyen rá
semmit.
 Ne nyomja az előlapot ujjal vagy kézzel.
 Ne tegyen idegen tárgyat a lemeznyílásba.
 Az előlap automatikusan lezár az alábbi esetekben.
Ügyeljen, hogy ne kapja be az ujját.
 20 másodperc elteltével
 Amikor lemez van betéve
 Az előlap levételekor ( 12. o.)
 Kikapcsoláskor (ACC-off állásnál)
Bezárás
Nyomja le az [
gombot.
] (OPEN)
 Fel
 Le
Beállítási tartomány: 0 – 40 alapért: 18
A kijelző dőlésszöge 4 különböző beállítás között vált
minden alkalommal, amikor legalább 1 másodperce
lenyomja a [ ] (TILT) gombot, majd felengedi.
Megjegyzés:
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
A készülék megjegyzi az
utolsó kiválasztott
dőlésszöget még kikapcsolás
után is.
TILT OFF
Megjegyzések:
 A hangerő minden forráshoz külön beállítható. (Rádió
esetén egy hangerőbeállítás az AM (LW/MW), egy pedig
az összes FM adó számára).
 A hangerő nem állítható, amikor a kijelzőn hibaüzenet
van.
 A készülék minden forrás számára megjegyzi a
hangerőszintet. Állítsa be a hangerőszintet mindegyik
forráshoz, elkerülendő, hogy váltáskor a hangerő
nagymértékben változzon.
Elnémítás (halkítás)
Nyomja le a [MUTE] gombot.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
Visszavonás
Nyomja le a [MUTE] gombot ismét.
Megjegyzés: A halkítási mérték megadható.
( 31. o.)
13CQC8405N
Alapműveletek
A forrás a [SOURCE] (SOURCE) gomb
minden lenyomására vált.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
Rádió
FM1, FM2, FM3, AM (LW/MW) (  18. o.)
Rendszerbővítő csatlakozó
A készülék rendszerbővítő csatlakozójához eszköz
van kapcsolva.
Ha kiegészítő eszköz van csatlakoztatva:
Lépjen a csatlakoztatott eszközre
Ha bővítőmodul van csatlakoztatva:
Az 1 – 4 sz. portokhoz csatlakoztatott eszközök
aktivizálódnak sorra az AUX2 bemenetre váltás után (a
bővítőmodul AUX csatlakozójához kapcsolt eszköz).
Lejátszó
DVD váltó csatlakozása esetén
CD lemez betöltése esetén ( 24. o.)
CD váltó csatlakozása esetén
Tömörített audiofájl lemez betöltése esetén ( 26. o.)
AUX 1
iPod csatlakozása esetén
A készülék AUX bemenetéhez csatlakoztatott eszköz.
Bővítőmodul csatlakozása esetén
Megjegyzés: A csatlakoztatható eszközökről további
részleteket lásd a Rendszerbővítési kézikönyvben
vagy a csatlakoztatott eszköz kézikönyvében.
14
CQ-C8405N
A kijelző a [D] (DISP: DISPLAY) gomb minden
lenyomására a következő módon változik.
Megjegyzés: A grafikus minta és állókép választható.
( 32. o.)
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
Bekapcsoláskor:
Üzemmód
Mappa hierarchia (csak MP3/WMA mód)
Kijelző kikapcsolva (OFF)
Minden kijelzés megszűnik 5 másodpercen belül.
Normál kijelző + óra
Normál kijelző + grafikus minta
Csak grafikus minta
Csak állókép
Normál kijelző + állókép
Kikapcsoláskor:
Megjegyzés: Az óra csak ACC on beállítás esetén
jelenik meg. Óramegjelenítés (alapbeállítás)
Ki
A sötétítési szint a [MENU] (DIM: DIMMER) gomb minden
legalább 2 másodpercig történő lenyomására változik.
Fényes (alapbeállítás)
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
Közepes
Sötét
Megjegyzés: Ez a beállítás a távvezérlővel nem
végezhető el.
15CQ-C8405N
15
Hangbeállítások
Az SRS és az SQ a hangminőség ezen az oldalon leírt, egyszerű beállításának lehetőségét kínálja. A hangbeállítások (30. o.) az egyes
hangszórók és mélynyomó még aprólékosabb beállítását teszik lehetővé (a BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, SUB.W, LPF, HPF és REAR
beállításokat illetően).
Az SRS WOW™ 3-D hangtechnológia a HRTF
(Head Related Transfer Function) elven alapul. A
hagyományos audio rendszerektől eltérően a természetes
3-D hangteret, a gazdag mélyhangokat és az éles és tiszta
hangot egyszerre biztosítja széles térben a hangszórók
előtt.
A [VOL] (SRS WOW) gomb legalább 2 másodperces
lenyomása és elengedése vált az SRS WOW be- és
kikapcsolása között.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
Megjegyzés: A SRS WOW, engedélyezése esetén az
alábbi funkciók automatikusan letiltódnak:
SQ, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, HPF, SBC-SW
Világít, ha az SRS WOW be van kapcsolva.
Finombeállításokat végezhet az SRS WOW funkciónál.
SRS TruBass®
1 Állítsa be az SRS WOW módot.
2 Tartsa lenyomva az [SQ] gombot
: Mélyhangerősítés az orgona basszus visszaadási
technikájával alkalmazásával (alapbeállítás)
legalább 2 másodpercig az „SRS
WOW MENU” megjelenítéséhez.
: Nincs erősítés
SRS FOCUS®
CQ-C8405N
AF
TA
A hangkép mozgatása függőleges irányban a hang
élessé tételéhez
: magas (alapbeállítás)
: alacsony
: kikapcsolva
3 Forgassa el a [VOL] (a távvezérlőn
nyomja le a [] vagy a []) gombot a
beállítandó funkció kiválasztásához.
4 Nyomja le a [PUSH SEL] (a távvezérlőn
a [BAND] (SET) gombot a beállításhoz.
SRS®
:Surround funkció bekapcsolva (alapbeállítás)
: Surround funkció kikapcsolva
az SRS Labs, Inc. védjegye
DISP
PTY
5 Nyomja le a [D] (DISP: DISPLAY)
gombot a menüképernyőhöz való
visszatéréshez.
16
CQ-C8405N
A WOW technológiát az SRS Labs, Inc. engedélyével
használjuk.
Az ekvalizátorgörbe 6 előre beállított típusból választható
(FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ és CLUB) a hallgatott
anyagtól függően.
CQ-C8405N
AF
TA
Megjegyzés: Az SQ nem változtatható, ha az SRS WOW
engedélyezve van. ( 16. o.)
DISP
PTY
SQ váltás
Az SQ kategória az [SQ] (hangminőség) gomb minden
lenyomására vált.
Megjegyzés: Az SQ, mély/magas hangszín és hangerő
beállítása hatással van egymásra. Ha a fenti hatás torzítást
eredményez a hangnál, állítsa be újra a mély/magas
hangszínt és hangerőt. ( 30. o.)
Világít, ha az SQ be van kapcsolva.
Az SQ ízlésének megfelelően változtatható.
1 Tartsa lenyomva az [SQ] (SOUND
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
QUALITY) gombot legalább 2 másodpercig,
amikor az SRS WOW le van tiltva.
Beállítás után a „USER” megjelenik a kategória nevénél.
2 Nyomja le a [PUSH SEL] (a távvezérlőn
a [BAND]) gombot.
Megjelenik a megcélzott SQ beállítás.
Megjegyzés: Ha a [PUSH SEL] gombot legalább 2
másodpercre lenyomja az „SQ ADJUSMENT” képernyőnél,
az előhívott előbeállítás alapértékre kerülhet.
4 Nyomja le a [PUSH SEL] (a
be a sávokat.
3 Állítsa
Sávok: 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz)
távvezérlőn a [BAND]) gombot a
beállítás meghatározásához.
Az 1. lépéshez tartozó képernyő ismét megjelenik.
le a [DISP: DISPLAY] gombot.
5 Nyomja
Újra a normál képernyő jelenik meg.
[] []: Sávválasztás
 : Szint fel/le
A hátsó hangszóró helyettesítő mélynyomóként
használható, amikor nincs ilyen csatlakoztatva.
A [MUTE] (SBC-SW) gomb legalább 2
másodperce történő lenyomása vált az
SBC-SW be- és kikapcsolása között.
Ki (alapbeállítás)
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
TY
Be
Megjegyzés:
 Ha az ON van kiválasztva, a mélynyomó szintbeállítás
és az aluláteresztő szűrő bekapcsolódik.( 30. o.)
 Az SBC-SW nem választható, ha az SRS WOW
engedélyezve van. (16. o.)
Világít, ha az SBC-SW be van kapcsolva.
CQ-C8405N
17
Rádió
Ez a rész a rádió hallgatásának módját mutatja le.
1 Nyomja le a [SOURCE] gombot a
rádió üzemmód kiválasztásához.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
2 Nyomja le a [BAND] gombot a sáv
kiválasztásához.
3 Válasszon ki egy állomást.
Frekvenciabeállítás
[]: (TUNE): Alacsonyabb
[] (TUNE): Magasabb
Megjegyzés: Tartsa lenyomva legalább 0,5
másodpercig az állomáskereséshez.
Megjegyzés:
 Ha az állomáskeresésnél csak a jó vételű állomásokra
kíván hangolni, állítsa a LOCAL beállítását ON értékre.
( 19. o.)
 Ha az FM sztereo vétel gyenge, a zaj csökkentésére
állítsa a MONO beállítását ON értékre. ( 19. o.)
Sáv
Programállomás kiválasztás
[] (P·SET: PRESET): Alacsonyabb programszámok
[] (P·SET: PRESET): Magasabb programszámok
Megjegyzés:
 A távvezérlőn az [1] - [6] gombokkal közvetlen
választás lehetséges.
 Amikor a képernyőn a programlista látható, egy
programállomás a [VOL] gomb elforgatásával
is kiválasztható.
 Amikor a képernyőn a programlista látható, a
hangerő nem szabályozható.
Frekvencia
Programszám
Világít, amikor a LOCAL be
van kapcsolva. ( 19. o.)
Világít FM sztereo jelnél.
Világít, amikor a MONO be van kapcsolva.
( 19. o.)
18
CQ-C8405N
Legfeljebb 6 állomás programozható be AM (LW/MW),
FM1, FM2 és FM3 üzemmódban egyaránt.
A programállomások egyszerűen behívhatók a []
(P·SET) vagy a [] (P·SET) gombok lenyomásával.
Megjegyzések:
 A közvetlen programválasztás megtehető az [1] - [6]
gombokkal a távirányítón.
 Az FM programállomásoknál átválthat a 6 és a 18 FM
állomás között. (ALL BAND/EACH BAND)
Automatikus programozás (APM)
A jó vételű állomások automatikusan beprogramozhatók.
1 Válasszon ki egy sávot.
lenyomva a
2 Tartsa
[BAND] (APM)
gombot 2 vagy több
másodpercre.
DISP
PTY
A jó vételű programállomások a beállítást követően öt
másodpercenként követik egymást (SCAN).
Leállításához nyomja le a [] vagy a [] gombot.
Megjegyzések:
 Az új állomások felülírják a beállított állomásokat.
 Alapbeállításnál (AF ON) csak az RDS állomásokat menti el.
A nem RDS állomások elmentéséhez az AF/TA OFF beállítást
tegye meg. ( 21. o)
Manuális programozás
1 Hangoljon az állomásra.
2 Tartsa lenyomva a [] vagy a []
gombot legalább 2 másodpercig.
gomb elforgatásával válasszon ki
3 Aegy[VOL]
3
programhelyet.
lenyomva a [PUSH SEL] gombot
4 Tartsa
legalább 2 másodpercre a választás
megerősítéséhez.
Megjegyzések:
Megjegyzések:
 A 2. lépésnél egy állomás az [1] - [6] számgombok
legalább 2 másodperces lenyomásával
beprogramozhatók.
 Az állomásbeállításból a [DISP: DISPLAY] gomb
lenyomásával léphet ki.

A fenti művelet lehetővé teszi a beprogramozott állomás
megváltoztatását.
AM állomás vétele közben csak a LOCAL használható.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva
legalább 2 másodpercre a
[SEL](MENU) gombot.
MONO (Mono)
DISP
PTY
Zajcsökkentés gyenge vétel esetén
: Sztereo vétel (alapbeállítás)
: Mono vétel zajcsökkentéssel.
2 Forgassa el a [VOL] gombot (a
LOCAL
távvezérlőn a [] vagy a [] gombokat) a
Állomáskeresési beállítás
beállítandó mód kiválasztásához.
: Keresés a gyenge vételű állomások esetén
is (alapértelmezett)
: Csak a vételű állomások keresése.
DISP
PTY
PRESET
3
Nyomja le a [PUSH SEL]
(a távvezérlőn a [BAND] (SET) gombot.
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
PR
FM sávok beállítása
: FM1-3 együttes beállítása (alapértelmezett)
: Külön beállítás FM1-3 esetén
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
.
CQ-C8405N
19C
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásnál
A rádióadatrendszer (RDS) területeken olyan hasznos funkciók használhatók, mint az AF, TA, PTY.
Bizonyos FM állomások RDS-kompatibilis adatokat
sugároznak. Ez a rádiókészülék ezen adatokon
alapuló kényelmi funkciókat nyújt.
Az RDS szolgáltatások rendelkezésre állása
területenként változik. Ha az RDS szolgáltatás az Ön
területén nem áll rendelkezésre, a következ ő
szolgáltatásokat sem tudja élvezni.
A következő funkciók RDS állomások vétel ekor
használhatók.
AF (Alternatív frekvencia)
PTY (Programtípus)
A következő funkciók a PTY mód bekapcsolt állása mellett
használhatók ( 23. o.).
 A vett állomás PTY jelzése megjelenik.
 A programok PTY típus alapján kereshetők.
Megjegyzése: A PTY nyelve kiválasztható ( 23. o).
Egyéb RDS funkciók
A következő funkciók az AF mód bekapcsolt állása mellett
használhatók ( 21. o.).
CT (Óra)
 Gyenge vétel esetén automatikusan ráhangolódik egy
jobb vételű frekvenciára .
PS (Programnév)
 APM művelet során csak az RDS állomásokat választja ki.
 Programállomás behívásakor automatikusan a legtöbb
vételű állomást választja ki. (BSR legjobb állomás
újrakeresése)
Az óra automatikusan beállítódik.
A frekvencia mellett a program neve megjelenítődik.
EON (Enhanced Other Network)
Az RDS adatok folyamatosan frissülnek a helyzettől
függően.
Megjegyzések:
 Az AF érzékenység beállítható. ( 22. o.).
 Az AF tartomány beállítható ( 22. o.).
Világít EON jelek vételekor.
TA (Forgalmihirdetmény)
A következő funkciók a TA
mód bekapcsolt állása mellett
használhatók. ( 22. o)
 TA módban a TP (forgalmi
program) állomást a
készülék automatikusan
keresi és veszi és nem TP
állomás hallgatása közben
azonnal átkapcsol a
forgalmi programra.
 Állomáskeresés vagy APM műveletnél csak a TP
állomásokat választja ki.
 Ha a készülék más üzemmódjában beállította a TA-t, a
forgalmi hirdetmény kezdetekor az automatikusan
átkapcsol rádió módba. Annak befejeztével a készülék
visszatér a korábbi üzemmódba. (TA készenléti mód)
20
CQ-C8405N
EON-TA
Forgalmi információk a jelenlegi és más fogható
hálózati állomásokról .
Sürgősségi hirdetmények vétele
A sürgősségi hirdetmény vételkor automatikusan
megjelenik a kijelzőn.
Világít, ha a TA be van
kapcsolva.
Programnév
PTY jelző
Világít, ha a PTY be
van kapcsolva.
A vett állomás PTY típusa
TA vétel jelző
Világít, ha TP állomást vesz
(amely TA jelet sugároz).
Világít, ha az AF
aktív.
Világít, ha TA jelet vesz.
AF bekapcsolása/kikapcsolása
A [TA/AF] gomb lenyomása legalább 2 másodpercre vált
az AF ki- és bekapcsolása között. Kapcsolja ki nem RDS
állomások beállításakor.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
PTY
Megjegyzés: Ez a művelet a távvezérlővel nem
végezető el.
PI keresés (programazonosító keresés)
(csak távvezérlővel)
Ha egy beprogramozott állomás vétele közben a vétel
elromlik, nyomja meg ugyanazt a programszámot. A
POWER
SOURCE MENU
BAND
MUTE
készülék keresi ugyanazt az állomást jobb vételű frekvencián. .
VOL
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
1
RANDOM
2
3
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
TUNE
0
#
DISP
NUMBER
CAR AUDIO
Megjegyzés: PI keresés esetén először vonja
vissza a TA módot.
21CQ-C8405N
21
Rádió adatrendszer (RDS) FM adásnál (folytatás)
TA bekapcsolása/kikapcsolása
A [TA/AF] gomb lenyomásával be- és
Kikapcsolhatja a TA üzemmódot.
Megjegyzések:
 Ez a művelet a távirányítóval nem végezhető el.
 A forgalmi információk mono adásúak.
 A TA hangerőt csak a TA vétele során állítsa be.
CQ-C8405N
AF
TA
DISP
TY
Világít, ha a TA be van kapcsolva.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
AAtávvezérlőn
távvezérlőntartsa
tartsa
lenyomva legalább 2
lenyomva legalább 2
másodpercre
másodpercre a gombot.
[SEL](MENU)
[SEL](MENU)
gombot.
AF
DISP
PTY
Az AF érzékenység beállítása
:Azonnal átkapcsol, amint a vétel gyengévé
válik (külvárosi területen) (alapértelmezett)
(Az
2 Nyomja le a [VOL] (a távvezérlőn a []
:Nem kapcsol át, ha a vétel átmenetileg
gyengévé válik (akadály által gátolt vétel)
vagy a []) gombot a beállítandó mód
kiválasztásához.
DISP
PTY
3 Nyomja le a [PUSH SEL] (a
távvezérlőn a [BAND] (SET)) gombot..
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
22
CQ-C8405N
világít.)
(Az
világít.)
RÉGIÓ
Az AF tartomány beállítása
:A frekvencia régión kívüli programnál is vált.
(alapértelmezett)
: A frekvencia csak régión belüli programnál
vált.
PTY bekapcsolása/kikapcsolása
A [DISP] (PTY) gomb billentyű lenyomása legalább 2
másodpercre vált a PTY mód be- és kikapcsolása között.
2 Nyomja le a [BAND] (SET) gombot.
A keresés elindul.
DISP
PTY
Programkeresés PTY módban
Az eredetileg beállított programok PTY módban
kereshetők.
Nyomja le a [] vagy a [] gombot PTY
módban a programtípus kiválasztásához.
1
2
Programtípus
NEWS
SPEECH
Tartalom
hírek
Megjegyzések:
 A keresés leállításához nyomja le a [BAND] (SET) gombot.
 Ha nincs megfelelő programállomás a “NONE” kiírás jelenik
meg.
Az eredeti PTY beállítás igény szerint megváltoztatható.
1 Válassza ki a beállítandó programtípust.
2 Kövesse a normál beállítás lépéseit.
( 18. o.)
belföldi hírek, információ, oktatás,
dráma, kultúrák, tudomány, vegyes,
PTY nyelvválasztás
időjárás, gazdaság, gyermekműsor,
közösségi, vallás, betelefonálós,
Megjegyzés: A PTY nyelv csak akkor válaszható, amikor a PTY
utazás, hobbi,
jelzés megjelenik.
3
4
5
6
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
dokumentum
sport
popzene
komolyzene
rockzene, sláger, könnyű klasszikus
zene, más zene, jazz, countryzene,
nemzeti zene, slágermúzeum,
népzene
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
Ugyanazon programtípuson belül másik állomás a
[BAND] (SET) gomb lenyomásával kereshető.
Megjegyzések:
 A távvezérlőn az [1] - [6] gombok lenyomásával
közvetlenül elérhetők a programállomások.
 Ha nincs megfelelő programállomás a “NONE” kiírás
jelenik meg.
 A kívánt programtípus 5 másodpercen belül megjelenik.
 A beprogramozott állomások változtathatók.
Részletes programtípus választás
a [] vagy a [] gombokkal
1 Programtípust
választhat.
2 Nyomja le a [PUSH SEL] (a távvezérlőn a
[BAND] (SET)) gombot a beállításhoz.



:angol

:német
:spanyol

:svéd
:francia
:olasz

:francia
:holland  (vissza az angolhoz)
3 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
SPEECH
MUSIC
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M ROCK
M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS OTHER
M
WEATHER FINANCE
CHILDREN SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
PTY beállítás megváltoztatása
CQ-C8405N
23
CD lejátszó
Óvintézkedések:
 A készülék 8 cm-es lemezeket tud kezelni.
 Ne használjon szabálytalan formájú lemezeket. ( 40. o.)
 Ne használjon pecsétes vagy ragasztott címkéjű lemezeket.
 Az előlap sérülését megelőzendő, ne nyomja azt le és ne
helyezzen rá semmit annak nyitott állapotában.
 Kerülje, hogy mozgás közben ujját vagy kezét az előlap
becsípje.
 Ne tegyen a lemeznyílásba idegen tárgyakat.
 Olvassa el a Tudnivalók a lemezekhez (CD-ROM, CD-R, CDRW)” c. részt. ( 40.o.).
 A készülék nem tudja kezelni a vegyes módú CD lemezeket
(olyan lemezek, amelyek CD-DA és tömörített adatokat
egyaránt tartalmaznak). Ilyen CD lemez használata esetén
problémák léphetnek fel, pl. zavaros hangok lejátszása.
A CD üzemmódhoz nyomja le [SOURCE] gombot,
amikor a lemez már be van téve.
1 Nyomja le az [
OPEN] gombot az
előlap kinyitásához.
Amikor lemez van betéve a (a
világít), a
lemezt automatikusan kiadja a készülék.
2 Nyomtatott oldalával felfelé, tegyen be
egy lemezt.
Az előlap automatikusan bezárul, a készülék felismeri a
lemezt és a lejátszás is automatikusan indul.
nyomtatott oldal
3 Válassza ki a kívánt beállítást.
Számválasztás
[] (TRACK): Következő szám
[] (TRACK): Előző szám (nyomja le kétszer)
Megjegyzés: Gyors előre/hátra ugráshoz tartsa
lenyomva.
Pillanatállj
Nyomja le a [BAND]
. gombot.
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
4 Nyomja le az [
OPEN] gombot a
lemez kiadásához.
Megjegyzés: A panel 20 másodperc után
automatikusan bezáródik.
Lejátszott szám
CD-TEXT megjelenítés
Megjegyzések:
 A szöveg görgetéséhez nyomja le a [DISP:
megjelenítés] gombot legalább 2 másodpercre.
 Amikor nincs a lemezen szöveges információ, a “NO
TEXT” kiírás jelenik meg.
24
CQ-C8405N
Idő
Lejátszási mód jelzők
Világít, ha az egyes
üzemmódok be vannak
kapcsolva..
Világít, ha lemez van
betéve.
A véletlen és ismételt lejátszás beállítható.
1
RANDOM
Nyomja le a [MENU] gombot a menü
: Kikapcsolva (alapbeállítás)
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva
legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
: Véletlen lejátszás
ISMÉTLÉS
: Kikapcsolva (alapbeállítás)
: Most játszott szám ismételt lejátszása
TEXT (CD-TEXT)
: Bekapcsolva (alapbeállítás)
2 Forgassa el a [VOL] (a távvezérlőn
: Letiltva
nyomja le a [] vagy a []) gombot a
beállítandó mód kiválasztásához.
le a [PUSH SEL]
3 Nyomja
(a távvezérlőn a [BAND] (SET))
gombot a beállításhoz.
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
Lejátszási mód választás
A [RANDOM] vagy [REPEAT] gombok
használatával egyetlen gombnyomással kiválasztható a
számok lejátszási stílusa.
Véletlen lejátszás
Nyomja le a [RANDOM] gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Ismétlés
Nyomja le a [REPEAT] gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Minták lejátszása
Az egyes számokból 10 másodperces minta lejátszásával
megtalálhatja kedvenc számát.
Nyomja le a [SCAN] gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Közvetlen választás
Közvetlenül kiválasztható egy szám.
Példa: 5. szám
1
2
3
Nyomja le a [#] (NUMBER) gombot.
Nyomja le a [5] gombot.
Nyomja le a [SET] gombot.
Megjegyzés: A közvetlen választás felfüggesztéséhez
nyomja le a [DISP] (DISPLAY) gombot.
CQ-C8405N
25
MP3/WMA/AAC lejátszó
A készülék képes az MP3, WMA és AAC állományok (fájlok) lejátszására.
Nyomja le a [SOURCE] gombot, amikor a lemez már be
van téve.
1 Nyomja le az
(OPEN) gombot az
CQ-C8405N
AF
TA
előlap kinyitásához.
DISP
PTY
Amikor lemez van betéve (a
világít), a lemezt
automatikusan kiadja a készülék.
2 Nyomtatott oldalával felfelé, tegyen be egy 3 Válassza ki a kívánt beállítást.
lemezt.
Mappaválasztás
Az előlap automatikusan bezárul, a készülék felismeri a
lemezt és a lejátszás is automatikusan indul. (A
lejátszás elindulása néhány percet igénybe vehet olyan
lemeznél, amely túl sok állományt tartalmaz.)
nyomtatott oldal
[] (FOLDER): Következő mappa
[] (FOLDER): Következő mappa
Állományválasztás
[] (TRACK): Következő állomány
[] (TRACK): Előző állomány (nyomja le kétszer)
Megjegyzés: Gyors előre/hátra ugráshoz tartsa
lenyomva.
Pillanatállj
Nyomja le a [BAND]
. Gombot.
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
Megjegyzés: A panel 20 másodperc után
automatikusan bezáródik.
4 Nyomja le a [
] (OPEN) gombot a
lemez kiadásához.
Állomány sorszáma
Idő
Mappa sorszáma
Állománytípus jelző
Információs kijelző
Megjegyzések:
 A szöveg görgetéséhez nyomja le a [DISP:
megjelenítés] gombot legalább 2 másodpercre.
 Amikor nincs a lemezen szöveges információ, a “NO
TEXT” kiírás jelenik meg.
Lejátszási mód jelzők
Világít, ha az egyes
üzemmódok be vannak
kapcsolva.
(mappa véletlen)
(mappa ismétlés)
(mappa minták)
26
CQ-C8405N
Világít, ha lemez van
betéve.
Megjegyzések:
 Olvassa el a 28-29. oldalon leírt tudnivalókat).
 A készülék nem tudja kezelni a vegyes módú CD lemezeket (olyan lemezek, amelyek CD -DA és tömörített audiofájlokat egyaránt
tartalmaznak). Ilyen CD lemez használata esetén problémák léphetnek fel, pl. zavaros hangok lejátszása.
A véletlen és ismételt lejátszás beállítható.
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
VÉLETLEN MAPPALEJÁTSZÁS
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL]
(MENU) gombot.
: Véletlen lejátszás (mappa)
ISMÉTLÉS
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Most játszott állomány ismételt lejátszása
2 Forgassa el a [VOL] (a távvezérlőn
MAPPAISMÉTLÉS
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
nyomja le a [] vagy a []) gombot.
3
: Most játszott állomány ismételt lejátszása
KIÍRÁS
Nyomja le a [PUSH
: Mappa/Állomány neve (alapért.)
SEL] (a távvezérlőn a
[BAND] (SET)) gombot a beállításhoz.
: Album/Cím (címkeinformáció)
: Nincs kiírás
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 ]
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
RE-MASTER
A MP3/WMA/AAC eljárás során tömörített jelet
pontosabban reprodukálja.
Megjegyzések:
 Nagy bitsebességnél a Re-master funkció hatása
gyenge lehet.
 A Re-master funkció csak MP3/WMA/AAC állományok
lejátszásakor hatásos.
VÉLETLEN ÁLLOMÁNYLEJÁTSZÁS
: Digitális hangjavítás bekapcsolva (alapértelmezett)
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Digitális hangjavítás kiekapcsolva
: Véletlen lejátszás (lemez)
Lejátszási mód választás
A [RANDOM] vagy [REPEAT] gombok lenyomásával
egyetlen gombnyomással kiválasztható a lejátszási
stílus.
RANDOM, REPEAT
Nyomja le a gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT
Nyomja le a gombot legalább 2 másodpercre.
Visszavonáshoz tartsa lenyomva újra.
Minták lejátszása
Minden állományból 10 másodpercet játszik le.
SCAN (Összes állomány)
Nyomja le a [SCAN] gombot. Visszavonáshoz nyomja
le újra.
MAPPAMINTÁK (Az első állomány minden mappából)
Nyomja le legalább 2 másodpercre a [SCAN]
gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
Közvetlen választás
Közvetlenül kiválasztható egy állomány a mappán belül.
Példa: 5. állomány
1
2
3
Nyomja le a [#] (NUMBER) gombot.
Nyomja le a [5]gombot.
Nyomja le a [SET] gombot
Megjegyzések:
 A mappa kiválasztásához nyomja le kétszer a [#]
(NUMBER) gombot és adjon be egy számot.
 A közvetlen választás felfüggesztéséhez nyomja le a [DISP]
(megjelenítés) gombot.
27CQ-C8405N
27
MP3/WMA/AAC lejátszó (folytatás)
Az MP3 (MPEG Audio Layer-3) és WMA (Windows MediaTM Audio) és az AAC (Advanced Audio Coding) egyaránt
digitális hangtömörítési formátumok. Ezekkel a tömörítési formátumokkal kb. 10 zenei CD tartalma vehető fel egyetlen
CD-R/RW lemezre.
Megjegyzés: A kódolóprogramok egyike sem tartozéka ennek a készüléknek.
Beállítások a tömörítéshez
Általános
WMA
 A jó minőségű hang érdekében ajánlott a nagy
bitsebesség és nagy mintavételi frekvencia.
 A VBR (változó bitsebesség) nem ajánlott, mivel a
lejátszási idő megjelenítése nem megfelelő és a hang
akadozhat.
 A lejátszott hang minősége a kódolási körülményektől
függ. A részleteket lásd a kódoló és író
programcsomagjának leírásában.
 Ügyeljen arra, hogy a formátumnak megfelelő
kiterjesztést adjon a fájloknak.
 Ajánlott a bitsebességet 64 kbps vagy magasabb és
rögzített értékre beállítani.
 A lejátszás lehetővé tétele érdekében ne állítsa be a
WMA állományok másolásvédelmét.
MP3
 Ajánlott a bitsebességet 128 kbps vagy magasabb és
rögzített értékre beállítani.
Compression formats
AAC
 Ajánlott a bitsebességet 128 kbps vagy magasabb és
sztereo értékre beállítani.
 Az “.m4a” kiterjesztésű, iTunes version 6 programmal
készített fájlok játszhatók le a készüléken. Előfordulhat,
hogy egyes, más kódolókkal készített fájlok nem
lejátszhatók.
 Az Apple Lossless Encoder programmal készített fájlok
nem lejátszhatók.
 A szerzői joggal védett fájlok nem lejátszhatók.
Tömörítési eljárás
Bitsebesség
VBR
Mintavételi frekvencia
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Van
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Van
16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2.5 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Van
12, 11,205, 8 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 7, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Van
32, 44,1, 48 kHz
24 k – 320 kbps
Van
8, 11,205, 12, 16, 22,05,
24, 32, 44,1, 48 kHz
MPEG 4 AAC LC
* A WMA 9 Professional/LossLess/Voice nem támogatott.
Óvintézkedés
Soha ne adjon tömörített audiofájlt jelző kiterjesztést (mint “.mp3”, “.wma” vagy “.m4a”) más
fájloknak. Ez olyan zajt okozhat, amely nemcsak a hangszórót károsíthatja, hanem az Ön
hallását is.
Kijelzőinformációk
 Általános
Mappanév,
Fájlnév
 MP3
Albumnév,
Cím/előadó
(ID3 címke)
 WMA
Albumnév,
Cím/előadó
(WMA címke)
 AAC
Albumnév,
Cím/előadó
(AAC címke)
 Az állományokat és mappákat az egyes fájlrendszerek
szerinti szokványnak megfelelően nevezze el. A
részleteket lásd a szoftverek leírásaiban.
 Az ASCII karakterkészlet és az egyes nyelvek különleges
karakterei megjeleníthetők.
ASCII character set
A - Z, a - z, 0 – 9 és a követező szimbólumok:
(szóköz) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ
_`{|}~
Megjeleníthető karakterek
 Az állományok és mappák neveinek megjeleníthető
hossza 64 karakter. (A unicode formátumú nevek
megjeleníthető hossza ennek a fele.)
Megjegyzések:
 Bizonyos kódoló szoftver esetén a
karakterinformációk nem megfelelően jelennek meg.
 A megjeleníthetetlen karakterek és szimbólumok helyett
csillag ( ) jelenik meg.
*
28
CQ-C8405N
Tömörített audiofájlok írása
 Kerülje olyan lemezek készítését, amely CD-DA és
tömörített állományokat egyaránt tartalmaz. Ennek
be nem tartása lejátszási nehézségeket okozhat.
 Ha többféle tömörítési formátumú fájlokat ír egy
lemezre, használjon különböző mappákat.
 Ne vegyen fel az tömörített audio formátumtól eltérő
állományokat .
 A lejátszhatóság függhet az iróprogram és a meghajtó
kombinációjától.
 Ez a készülék nem támogatja a lejátszási lista funkciót.
 Ha másként nem szükséges, a fájlokat “disc-at-once”
manner módban vegye fel.
 Az adatok kiolvasása és lejátszása közötti időt a fájlok
vagy mappák számának, vagy a hierarchia mélységének
a csökkentésével lerövidítheti.
Mappaválasztási / fájl lejátszási sorrend
Fájlok, mappák maximális száma




Fájlok maximális száma: 511 (fájlok + mappák)
Fájlok maximális száma egy mappában: 255
Maximális famélység: 8
Mappák maximális száma: 255 (gyökérmappával
együtt.)
Root Folder
(Root Directory)
1
2
q
Folder Selection
4
e
In the order
–
8
1
3
w
File Selection
In the order
–
6
r
Támogatott fájlrendszerek
ISO
Apple3,Extension
to ISO 9660,
ISO 9660
9660 Level
Level 1/Level
1/Level 2,
2/Level
Joliet, Romeo
Joliet, Romeo
Megjegyzés: Az Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD és CD
Extra nem támogatott.
Szerzői jogok
A szerzői jogi törvények tiltják szerzői jogvédelem alatt álló
anyagok, mint a zene a tulajdonos engedélye nélküli
másolását, szétosztását vagy átadását, kivéve a
személyes használatot.
Garancia kizárása
A fenti leírás a 2006 októberi információknak megfelelő
állapotot tükrözi. Nem ad garanciát az MP3/WMA/AAC
lejátszhatóságára és megjeleníthetőségére.
8
t
7
y
Tree 1
Tree 2
Tree 3
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Meések:
 A készülék a tömörített audioállományoktól függetlenül
számolja a mappákat.
 Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz tömörített
audiofájlt, a lejátszás sorrendjében legközelebbi
tömörített állomány lejátszása indul el.
 A lejátszási sorrend különbözhet más tömörített fájl
lejátszóktól még ugyanazon lemez esetén is.
 A gyökérmappa megjelenítésekor a “ROOT” jelenik
meg.
Az iTunes az Apple Computer, Inc., védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban, régiókban.
A Windows Media és a
Windows logo Microsoft
Corporation védjegye és
bejegyzett védjegye
Egyesült Államokban és
más országokban,
régiókban.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát a
Fraunhofer IIS and Thomson licensze.
CQ-C8405N
29
Audiobeállítások
Ez a rész a hangszórók és a kiegészítő mélynyomó beállítását mutatja be.
1 Nyomja le a [PUSH SEL:
választás] (a
távvezérlőn a [SEL]
(MENU)) gombot az
AUDIO menü
megjelenítéséhez.
2 Nyomja le a [PUSH SEL: választás] (a
távvezérlőn a [SEL] (MENU)) gombot a
beállítandó üzemmód kiválasztásához.
3 Forgassa el a [VOL]
gombot az óramutató
járása szerint vagy azzal
ellentétesen a
beállításhoz.
Megjegyzések:
 Csak a fő hangerő, a mélynyomó hangereje, a
mélynyomó aluláteresztő szűrője és a hátsó hangszórók
szintje beállítható, amikor az SRS WOW engedélyezett.
( 16. o.)
Fő hangerő beállítása
(Beállítási tartomány: 0 - 40, Alapértelmezett: 18)
 : Növelés
 : Csökkentés
Mélyhangok beállítása
(Beállítási tartomány: -12 dB - +12 dB, 2 dB-es
lépésekben, Alapértelmezett: 0 dB)
 : Növelés
 : Csökkentés
Magashangok beállítása
30
Balansz beállítása
(Beállítási tartomány: L (bal)15 - R (jobb) 15 és középre,
Alapértelmezett: középre)
 : Jobb felé
 : Bal felé
Első-hátsó balansz beállítása
(Beállítási tartomány: L (bal)15 - R (jobb) 15 és
középre, Alapértelmezett: középre)
 : Első felé
 : Hátsó felé
Mélynyomó szint beállítása
(Beállítási tartomány: némított (- ), -6 dB - +6 dB, 2 dBes lépésekben, Alapértelmezett: 0 dB)
 : Növelés
 : Csökkentés
Mélynyomó aluláteresztő szűrője
(Beállítási tartomány: 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz,
Alapértelmezett: 80 Hz)
 : Növelés
 : Csökkentés
Mélynyomó kimeneti tartomány
Többi hangszóró kimeneti tartománya
Felüláteresztő szűrő
(Beállítási tartomány: Filter OFF, 90 Hz, 135 Hz, 180 Hz,
225 Hz, Alapértelmezett: Filter OFF = szűrő kikapcsolva)
 : Növelés
 : Csökkentés
Hátsó szint beállítása (SRS WOW)
(Beállítási tartomány: -12 dB - +12 dB, 2 dB-es
lépésekben, Alapértelmezett: 0 dB)
 : Növelés
 : Csökkentés
(Beállítási tartomány: 0 - –15, Alapértelmezett: –10)
 : Növelés
 : Csökkentés
Megjegyzés: A torzítást elkerülendő, ne alkalmazza
egyidejűleg az SQ beállítást kiemelt mély/magas esetén.
Megjegyzés: A hátsó szint csak az SRS WOW
engedélyezett állapotában állítható be. ( 16. o.)
CQ-C8405N
Funkcióbeállítások
Ez a rész a FUNCTION menü beállításait mutatja be.
MUTE (némítás) billentyű
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
A [MENU] gomb funkcióinak beállítása.
megjelenítéséhez.
: Némítás (alapbeállítás)
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL]
(MENU) gombot
:
10 lépésnyi hangerőcsökkentés
: 5 lépésnyi hangerőcsökkentés
.
EXT MUTE (külső némítás)
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
A hangerőcsökkentés mértéke megszakítás, pl. autónavigációs
jelek vétele esetén.
FUNCTION menü kiválasztásához.
Hangerő levétele 0-ra (alapbeállítás)
3
10 lépésnyi hangerőcsökkentés
Forgassa el a [VOL] gombot (a távvezérlőn nyomja le a [] vagy a [] gombot) a
beállítandó funkció kiválasztásához.
5 lépésnyi hangerőcsökkentés
Nincs hangerőváltozás
Külső némítás
jelzése
DISP
PTY
le a [PUSH SEL] (a távve4 Nyomja
zérlőn a [BAND] (SET)) gombot a
beállításhoz.
5 Nyomja le a [MENU] gombot a
menüképernyő bezárárához.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot.
BIZTONSÁG
A biztonsági funkció beállítása (11. o.)
: bekapcsolva (alapértelmezett)
: kikapcsolva
ACC
Gépkocsija típusától függően
: ACC funkcióval nem ellátott (alapértelmezett)
: ACC funkcióval ellátott
Óvintézkedés
Ha a gépkocsi gyújtáskapcsolóján nincs
készenléti állás, állítsa OFF állásba. Ennek
elmulasztása az akkumulátor
tönkremenetelét okozhatja.
BEÉPÍTETT ERŐSÍTŐ
Válthat a beépített erősítő és külső erősítő között.
: Erősítő bekapcsolva (alapértelmezett)
: Erősítő kikapcsolva
(külső erősítő alkalmazása esetén)
világít, ha ki van kapcsolva
CQ-C8405N
31
Kijelzőbeállítások
Ez a rész a DISPLAY menü beállításait mutatja be.
GRAFIKUS MINTA
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
(Alapértelmezett: All)
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL]
(MENU) gombot
A [VOL] gomb elforgatásával válasszon.
DISP
PTY
...
All:
A – D minták sorrendi kijelzése.
A-D minták
2 A [] vagy a [] gombokkal jelenítse
meg a DISPLAY menüt.
ÁLLÓKÉP
(Alapértelmezett: All)
A [VOL] gomb elforgatásával válasszon.
3 Forgassa el a [VOL] gombot (a
All:
1 – 10 minták sorrendi kijelzése.
1-10 minták
távvezérlőn nyomja le a a [] vagy a []
gombot) a funkció kiválasztásához.
4 Nyomja le a [PUSH
SEL] (a távvezérlőn a
[BAND] (SET)) gombot a
beállításhoz.
ISP
Y
5 Állítsa be az értéket.
6 Nyomja le a [PUSH SEL] (a
távvezérlőn a [BAND] (SET)) gombot.
7 Nyomja le a [MENU] gombot a
menüképernyő bezárásához.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2
másodpercre a [SEL] (MENU) gombot
DEMONSTRÁCIÓ
Kapcsolja be a [PUSH SEL] gombbal.
ON:
OFF:
ÓRABEÁLLÍTÁS
Megjegyzés: Amikor a kijelzőn a “NO CT” kiírás
jelenik meg, állítsa be az órát.
[]: Percek beállítása
[]: Órák beállítása
: Előre
: Hátra
Demonstrációs képernyő megjelenítése,
ha nincs művelet.
(alapértelmezett)
Normál kijelző
Megjegyzés:
 A grafikus minta és állókép változtatható.
(33. o.)
 Ha sérült adatot választ ki, a “DISPLAY FILE INCOMPLETE” üzenet jelenik meg. ( 34. o.)
32
CQ-C8405N
A kijelző testreszabása (Customize funkció)
Szerkesztheti a kezdetben a készülékben eltárolt álló és mozgóképeket. Ugyancsak használhatja a Panasonic weboldalról letöltött,
digitális kamerával vagy más eszközzel felvett és kizárólag az IMAGE STUDIO programmal szerkesztett adatokat. Lásd a Megjegyzések a
testreszabási funkcióhoz c. részt (  34 o.) is.Megjegyzés: További részletekért látogassa meg a Panasonic weboldalt
(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html).
Előkészítés:
Vegye kézbe a testreszabásra szánt
adatokat tartalmazó CD-R/RW lemezt.
1 Ha lemez van a készülékben, vegye
6 Válasszon ki egy állományt.
[][] :Választás
ki azt.
[PUSH] (SEL): Megerősítés
2 A [SOURCE] (PWR)
gombbal válassza ki
a CD módot.
DISP
PTY
3 Tartsa lenyomva a [PUSH SEL]
gombot legalább 4 másodperce a
menüképernyő megjelenítéséhez.
4 Tegye be az adatokat tartalmazó
CD-R/RW lemezt.
Megjegyzések:
 Időbe telhet, amíg a készülék azonosítja a CDR/RW lemezt.
 Csomagíró szoftverrel felvett lemez nem használható.
ki a testreszabandó tételt.
5 Válassza

: Választás
Megjegyzés:
 Az állományokat a kiterjesztésük alapján a készülék
automatikusan felismeri és az idetartozókat jeleníti
meg.
 “BACK” választása esetén az 5. lépés kijelzője
jelenik meg.
7 Mozgókép vagy állókép állományok
esetén válassza ki a mentés helyét.
[][] :Választás
[PUSH] (SEL): Megerősítés
Megjegyzések:
 A friss adatok felülírják a régieket.
 “BACK” választása esetén az 6. lépés kijelzője
jelenik meg.
8 Erősítse meg a változtatást.
[PUSH] (SEL): Megerősítés

:Választás
[PUSH] (SEL): Megerősítés
Megjegyzés: A testreszabási menüből kilépéshez
nyomja le a [PUSH SEL] gombot legalább 4 mp-re.
GRAFIKUS MINTA
Mozgókép (grafikus minta) adat ( 32. o.)
ÁLLÓKÉP
Állókép adat ( 32. o.)
NYITÓÜZENET
Mozgókép bekapcsoláskor
ZÁRÓÜZENET
Mozgókép kikapcsoláskor
A testreszabás befejeződött. Ne kapcsolja ki a készüléket
művelet közben. (548 kB méretű mozgókép esetén kb. 5
percig tart ez a művelet.) A művelet befejezés után az 5.
lépés kijelzője jelenik meg.
Megjegyzés: A “NO” választása esetén az 5. lépés kijelzője
jelenik meg.
9 Nyomja le az [OPEN] gombot a lemez
kiadásához.
10 Tartsa lenyomva a [PUSH SEL]
gombot legalább 4 másodperce.
A CD mód visszatér.
CQ-C8405N
33
A kijelző testreszabása (Customize funkció)
Tudnivalók a letöltési szolgáltatásról
A letöltési szolgáltatás előzetes értesítés nélkül
felfüggeszthető vagy megszüntethető. Bizonyos
területeken nem elérhető. További részletekért látogassa
meg a honlapot.
Panasonic webolda:
(http://www.panasonic.co.jp/global/)
Testreszabáskor
 Ha a testreszabás megszakad kikapcsolás,
motorleállítás, az előlap levétele miatt vagy más
okból, elvesztheti az adatokat. Ilyen esetben ismételje
meg a testreszabást.
 Az alapkép elérhető a Panasonic weblapon. Ha vissza
kívánja állítani, töltse le a képet onnan.
Letöltési hely:
Tudnivalók az IMAGE STUDIO programról
 Ez a letöltési szolgáltatás bizonyos területeken nem
elérhető. A részletekért látogassa meg a Panasonic
honlapot.
 Az IMAGE STUDIO csak az alábbi címről letölthető. A
program nincs a készülékhez csomagolva.
 Az IMAGE STUDIO program használatát olvassa el a
letöltött kezelői kézikönyvben.
Tudnivalók az állományról
 A testreszabásra alkalmas állomány az alábbi URL
címen letölthető. Az IMAGE STUDIO programmal, amely
ugyanazon URL címen érhető el, exkluzív állományokat
készíthet digitális kamerával vagy más eszközzel felvett
anyagokból.
 Ne változtassa meg a kiterjesztést, egyébként az
adatokat nem ismeri fel a készülék.
Lemez készítésekor
 Csak a testreszabásra szánt adatokat írja a lemezre.
 Mindent a gyökérkönyvtárba mentsen. A mappákban
található állományokat nem ismeri fel a készülék.
 A lemezre mentendő állományok tekintetében tartsa be
az alábbi táblázatot. Ne vegyen fel ennél több adatot.
 Csomagíró szoftverrel felvett lemezek nem
használhatók.
Típus
GRAFIKUS MINTA
34
Kiterjesztés
Max. szám
.pfm
10
ÁLLÓKÉP
.pfs
15
NYITÓÜZENET
.pfo
5
ZÁRÓÜZENET
.pfe
5
CQ-C8405N
http://panasonic.co.jp/pas/en/software/
customize/index.html
Hibakijelző üzenetek
NO FILES DETECTED
Nincs a lemezen testreszabásra használható állomány.
 Tegyen be egy olyan lemezt, amelyen van
testreszabásra alkalmas állomány.
CUSTOMIZING FAILED
A testreszabás sikertelen
 Ellenőrizze a kiterjesztéseket és az állományok
tartalmát.
DISPLAY FILE INCOMPLETE
A kívánt mozgókép vagy állókép sérült.
Végezze el a testreszabást újra és írja felül az
új állománnyal.
Hibaelhárítás
Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel.
A terméket csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi
ellenőrzés eredményét adja át neki. A Panasonic nem tud
felelősséget vállalni semmilyen balesetért, amely az ellen őrzés
elmaradásából vagy azt követően a saját javítási kísérletből fakad.
Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt betűkkel a Valószínű
megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne .
Probléma
A készülék nem
kap tápellátást.
Figyelmeztetés
 Ne használja az eszközt rendellenes állapotban,
például hang nélkül, füstképződés vagy furcsa
szag esetén, mert ezek tüzet vagy áramütés
okozhatnak. Azonnal hagyja abba a használatot és
lépjen kapcsolatba márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kez űleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne
Valószínű ok  Valószínű megoldás
A tápkábel (akkumulátor, táp és föld) rosszul van bekötve .
Ellenőrizze a vezetékezést .
A biztosíték kiolvadt .
Szüntesse meg a kiolvadás okát, és cserélje ki a biztosítékot .
Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.
Anémítás(MUTE) be van kapcsolva .
Kapcsolja ki OFF).
Nincs hang.
A külső némítóvezeték és a váz között rövidzárlat van.
 Kösse be megfelelően a külső némítóvezetéket. A nem használt vezetékeket
szigetelje.
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy érintkezési hiba
van.
A kapcsolási rajz alapján ellenőrizze a vezetékezést. (Üzembe helyezési kk. )
Elektromágneses hullámkeltő berendezés, pl. mobiltelefon van a közelben .
Tartsa távol az elektromágneses hullámkeltő berendezést, pl.
mobiltelefont. Ha ezt nem engedi meg a kábelezés, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével.
Zaj.
A testelési kontaktus gyenge .
Ügyeljen arra, hogy a földvezeték biztosan csatlakozzon a váz egyik
mázolatlan részéhez.
Gyorsulással
arányosan
növekvő zaj.
Generátorzaj jön a kocsiból .
 Változtassa meg a földvezeték helyét.
 Szereljen zajszűrőt a tápegységre.
CQ-C8405N
35
Hibaelhárítás
Probléma
Bizonyos műveletek
nem végrehajthatók .
A hangszóró(k)
nem szól(nak).
A hangszórókban fel
van cserélve a bal és
jobb csatorna.
A hangkép nem
tiszta sztereo
módban. A
középhangok
kiegyenlítetlenek.
A készülék
tápellátása ok
nélkül megszakad.
Gyenge vétel vagy
zaj.
Valószínű ok  Valószínű megoldás
Bizonyos műveletek nem végrehajthatók egyes üzemmódokban, mint a menü
mód.
 Gondosan tanulmányozza a kezelési leírást és lépjen ki az üzemmódból.
Ha most sem működik, lépjen kapcsolatba márkaképviseletével .
A BALANCE/FADER beállítás nem megfelelő.
Végezze el a BALANCE/FADER beállítást megfelel ően.
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy
érintkezési hiba van.
Ellenőrizze a hangszórók vezetékezését.
A hangszóró-vezetékezésnél fel vannak cserélve a hangszórók.
A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelel ően kösse be .
A hangszórók jobb és bal csatornájánál a pozitív és negatív pólusok fordítva vannak
bekötve.
 A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelel ően kösse be.
A biztonsági eszközök működésbe lépnek .
 Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy a legközelebbi
Panasonic szervizzel .
Az antenna felszerelése vagy kábelezése hibás .
Ellenőrizze, hogy az antenna felszerelési helye és kábelezése
megfelelő-e. Ezenfelül ellenőrizze, hogy az antenna testvezetéke
megfelelően rögzítve van-e az autó vázához.
Az antennaerősítő nem kap tápellátást (filmantenna, stb. használata esetén).
Ellenőrizze az antenna tápvezetékét .
Az FM sztereo
vétel csak
monoban jön.
Csak a jó vételű
állomások
hallhatók.
36
CQ-C8405N
A MONO mód aktív.
Vonja vissza a MONO módot .
A LOCAL mód aktív.
Vonja vissza a LOCAL módot .
Probléma
A beprogramozott
állomások száma
kevesebb, mint 6.
Valószínű ok  Valószínű megoldás
A vehető állomások száma kevesebb, mint 6.
 Vezessen olyan helyre, ahol a vehető állomások száma maximális és
végezze el a programozást újra.
Nem tárolhatók el
programállomások.
Az akkumulátorvezeték érintkezése gyenge, vagy nem mindig kap tápellátást.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorvezeték stabilan csatlakozzon és végezze
el a programozást újra.
A PS kód nem jelenik
meg még RDS
állomás vételekor
sem. (“NO PS”
jelzés látható.)
A PS kód gyenge vételi körülmények miatt nem fogható.
A PS kód megjelenik, ha a készülék veszi. Várjon, amíg a feltételek
megváltoznak.
Nem a beállított
PTY típusú
programot veszi.
Amikor az állomás programot vált, a készülék nem veszi a PTY kódot.
A megfelelő PTY kód vétele után a készülék megkeresi a megfelel ő
programot és ráhangol. Várjon, amíg ez megtörténik .
“NONE” kiírás jelenik
meg programtípus
választásnál.
Az óra (CT) nem
pontos.
Nem tud venni egy
AF állomást, pedig az
AF jelző világít.
A megadott PTY program nem vehet ő, ilyet nem sugároznak a tartózkodási
területén.
Válasszon másik PTY beállítást vagy várjon a kívánt programra .
A készülék nem megfelelő állomás időt vesz, vagy olyan állomást, amely nem
sugároz időt.
Vegyen olyan állomást, amely megfelel ő időadatot sugároz vagy
állítsa be az órát kézzel .
Különbség van a jelenlegi és az AF állomások vételi körülményeiben. Frissítse
az AF listát.
Várjon, amíg az AF lista frissül. Bizonytalan vétel esetén hangoljon
kézzel egy stabil állomásra .
CQ-C8405N
37
Hibaelhárítás
Probléma
Nem játssza le
vagy kiadja a
lemezt.
A hang akadozik
vagy zajos.
A hang a rezgés
miatt akadozik.
Nem adja ki a lemezt.
Valószínű ok  Valószínű megoldás
A lemezt fordítva tette be.
Tegye be a lemezt helyesen .
A lemez repedt vagy szennyeződött.
Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt .
A lemez repedt vagy szennyeződött.
Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt .
A készülék nincs megfelelően rögzítve.
Rögzítse a készüléket a konzolhoz .
A készülék 30˚-nál nagyobb szögben meg van döntve hátrafelé.
Tartsa be a legfeljebb 30˚-os szöget.
Valami akadályozza a lemez kiadását, pl. egy lefoszlott címke .
Nyomja le és tartsa úgy a [
(OPEN)] gombot legalább 10
másodpercre (erőltetett lemezkiadás). Ha nem működik, lépjen
kapcsolatba márkakereskedőjével
A készülék mikrokontrollere zaj vagy más ok miatt abnormálisan m űködik.
Húzza ki a tápvezetéket és csatlakoztassa újra. Ha ezután sem
működik, lépjen kapcsolatba márkaker eskedőjével.
Nem játssza le vagy
kiadja a lemezt
A lemezen lejátszhatatlan formátumú adatok vannak .
Ellenőrizze a fájlformátumokat.
Más készülékeken
lejátszható CD-R/RW
lemezek nem
játszhatók le.
Egyes CD-R/RW lemezek lejátszhatósága függhet a média, a felvev őprogram
és a felvevő eszköz kombinációjától még az esetben is, ha ezek más
eszközökön, pl. számítógépen lejátszhatók .
Miután a leírásnak utánanézett, alkalmazzon más média,
felvevőprogram és felvevő eszköz kombinációval készített CD-R/RW
lemezt.
A lemez repedt vagy szennyeződött.
Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt .
A hang akadozik
vagy zajos.
Zaj van a
„RE-MASTER”
bekapcsolt
állásában
38
CQ-C8405N
A VBR (változó bitsebességű) állományok lejátszásakor a hang akadozik.
Ne VBR formátumú állományokat játsszon le .
Egyes CD lemezeknél „RE-MASTER” bekapcsolt állása mellett kódolt CD
számok esetén a magastartományban zaj hallható tömörített audiofájlok
lejátszásakor.
 Zaj esetén kapcsolja ki a „RE-MASTER” funkciót („OFF” állás).
Probléma
Valószínű ok Valószínű megoldás
Az elem rossz irányban van betéve, van rossz elem van betéve.
 Tegyen be megfelelő elemet a megfelelő irányban.
Az elem gyenge.
 Cserélje ki az elemet újjal.
Nem reagál a gombok
lenyomására
A távvezérlőt nem a megfelelő irányba tartja.
Tartsa a távvezérlőt az érzékelő irányában és ekkor nyomja le a gombokat. .
Az érzékelőt közvetlen napfény éri. (Ebben az esetben a távvezérl ő nem
működik, ez nem jelent hibát.)
Zárja el az érzékelőt a közvetlen napfénytől.
Hibaüzenetek a kijelzőn
Valószínű ok  Valószínű megoldás
Kijelző
A lemez szennyeződött vagy fordítva van betéve.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez repedt.
 Ellenőrizze a lemezt.
Egyéb okből nem működik.
 Húzza ki a tápkábelt, majd csatlakoztassa újra. Ha ezután sem működik,
lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével. ( Üzembe helyezési kézikönyv)
A valamely okból nem tudja olvasni a lejátszandó állományt. (Nem támogatott
fájlrendszer, tömörítési formátum, adatformátum, állománynév kiterjesztés,
adatsérülés, stb.)
 Válasszon ki egy lejátszó által olvasható állományt. Ellen őrizze az adatok
típusát a lemezen. Szükség esetén készítsen új lemezt .
(5 másodperc után)
A WMA állomány szerzői jogokkal védett.
 Aszerzői jogokkal védett állomány nem lejátszható.
Aut. a következőre
Nincs betéve lemez.
Megjegyzés: A kiegészítő termékek illető hibaüzeneteket lásd a Rendszerbővítési kézikönyvben .
39CQ-C8405N
39
Tudnivalók a lemezekhez
Ha kereskedelmi forgalomban lévő CD
lemezeket használ, a jobboldali címkék
valamelyikének kell a lemezen lenni.
Bizonyos írásvédett zenét tartalmazó CD lemezek nem lejátszhatók.
Lemez kezelése
 Ne érintse a lemez alsó oldalát.
 Ne karcolja a lemezt.
 Ne hajlítsa a lemezt.
 Használaton kívül tartsa a tokjában .
TEXT
nyomtatott oldal
Ne használjon szabálytalan alakú lemezt.
Ne hagyja a lemezeket a következő
helyeken:
 Közvetlen napfény
 Autófűtés közelsége
 Piszkos, poros és dohos helyek
 Ülések és műszerfal
nyomtatóval készített címkék,
védőfilm vagy fólia
szabálytalan
formájú lemezek
A lemezek tisztítása
Száraz, puha kendővel törölje belülről kifelé.
<helyes>
<helytelen>
Ne tegyen a lemezre pecsétet vagy címkét. Ne
írjon a lemezre kemény tollal vagy golyóstollal .
öntapadó matricás
lemezek
sérült, karcos vagy hiányos
lemezek
 Egyes CD felvevőkben (CD-R/RW meghajtókban) felvett CD-R/RW lemezek lejátszása problémás lehet a felvételi
jellemzők vagy szennyeződés, ujjlenyomat, karcolások és egyéb, a lemez felületén lévő behatások miatt.
 A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas h őmérséklettel és a páratartalommal szemben, mint a
közönséges zenei CD lemezek. Ha hosszabb ideig az autóban maradnak, károsodhatnak és a lejátszás
lehetetlenné válhat .
 Az íróprogram, a CD-felvevő (CD-R/RW meghajtó) és a lemezek inkompatibilitása miatt egyes CD -R/RW
lemezeket nem tud lejátszani a készülék.
 A készülék nem játssza le a CD -R/RW lemezeket, ha a műveletet (session) nem zárták le .
 A készülék nem játszik le más CD -R/RW lemezeket, csak amelyen CD -DA vagy tömörített audio adatok
vannak.
 Tartsa be a CD- R/RW lemezek kezelésére vonatkozó utasításokat .
Karbantartás
Termékét úgy tervezték és gyártották, hogy az minimális karbantartást igényel. Az eszköz külsejét száraz
puha kendővel törölje le. Soha ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert .
Ha a biztosíték kiég, forduljon márkakereskedőjéhez vagy a Panasonic szervizhez.
Figyelmeztetés
 Ugyanolyan értékű (15 A) biztosítékot használjon. Nagyobb értékű biztosíték használata vagy annak kiiktatása
tüzet és a berendezés károsodását okozhatja. Ha a kicserélt biztosíték kiolvad, forduljon a Panasonic
szervizhez.
40
CQ-C8405N
Műszaki adatok, minőségtanúsítás
Tápellátás
12 V DC (11 V – 16 V), a spec. 14,4 V tápfeszültségre vonatkozik, negatív testelés
Hangszínbeállítás (mély/magas) Mély; ±12 dB 60 Hz-en, Magas; ±12 dB 16 kHz-en
Kiegyenlítő középfrekvenciái
60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k Hz
Kiegyenlítő szabályozási tart.
-12 dB - +12 dB (2 dB-es lépésekben)
Áramfelvétel
kisebb, mint 2.2 A (CD üzemmód, 0,5 W 4-hangszórós)
Max. kimeneti teljesítmény 50 W x 4 (1 kHz-en)
Teljesítménykimenet
23 W x 4 (DIN 45 324, 4 Ω-on)
Hangszóróimpedancia
4 – 8 Ω
Előfok kimeneti feszültség
5 V (CD üzemmód, 1 kHz, 0 dB)
Mélynyomó kimeneti feszültség 5 V (CD üzemmód, 1 kHz, 0 dB)
Előerősítő kimeneti impedancia 60 Ω
Mélynyomó kimeneti impedancia 60 Ω
Méretek
(szélesség:178) x (magasság: 50) x (mélység: 155 mm)
Tömeg (készülék)
1,6 kg
Mintavételi frekvencia
DA átalakító
Hangszedő típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvenciatartomány
Jel/zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Nyávogás és ingadozás
Áthallási csillapítás
8-szoros túlmintavételezés
4 DAC rendszer
Asztigmatikus 3-sugaras
Félvezető lézer
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Mérhető szint alatt
85 dB
FM sztereo rádió
Frekvenciasáv
87,5 MHz – 108 MHz
Zajhatárolt érzékenység 6 dB/µV (S/N 30 dB)
Áthallási csillapítás
30 dB (1 kHz-en)
AM (KH) rádió
Frekvenciasáv
531 kHz – 1 602 kHz
Zajhatárolt érzékenység 28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (HH) rádió
Frekvenciasáv
153 kHz – 279 kHz
Zajhatárolt érzékenység 32 dB/µV (S/N 20 dB)
Megjegyzés:
 A műszaki adatok a fejlesztések miatt el őzetes értesítés nélkül megváltozhatnak .
 E kézikönyv egyes ábrái és illusztrációi eltérhetnek az Ön termékét ől.
A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendele t alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy a
Panasonic CQ-C8405N típusú készülék megfelel a fenti m űszaki jellemzőknek.
41CQ-C8405N
41
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM284C658CA
NY0106-1126
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement