Panasonic CQRX300N, CQRX400N, CQRX101N, CQRX200N, CQRX103N, CQRX102N Operating instructions

Panasonic CQRX300N, CQRX400N, CQRX101N, CQRX200N, CQRX103N, CQRX102N Operating instructions
CQ-RX200N/CQ-RX103N/
CQ-RX102N/CQ-RX101N
Formålet med dette piktogram er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
Advarsel brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis
anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig
personskade eller dødsfald.
Advarsel
(CQ-RX400N/
CQ-RX300N)
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat
anvendes.
• Læs disse instruktioner grundigt, før produktet anvendes, og gem brugsvejledningen til senere reference.
RFøreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
Tilbehør
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
\CQ-RX200N\
Systemopgraderingsvejledning
(YGFM262851)
Installationsanvisninger
(English, Deutsch, Français,
Nederlands
: YGFM294417)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YGFM294418)
(Polski, Česky, Magyar
: YGFM294419)
Mængde
Installationssæt (YEP0FZ5700)
1 sæt
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han
ser på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan
resultere i en ulykke. Stop altid bilen på et sikkert sted, og træk
håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.
Mængde
Låseannulleringsplade
Monteringsbolt (5 mm œ)
RAnvend altid den rigtige strømforsyning.
1 sæt
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet
12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med
andre batterisystemer, især ikke et 24 V DC-batterisystem.
ROpbevar batterier og isoleringsfilm utilgængeligt for
børn.
Mængde
Monteringskrave
(YEFX0217263A)
Trimplade
1
Bemærk:
• Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er
delnummeret til vedligeholdelse og service.
• Tilbehørsdele og deres artikelnumre kan ændres uden
forudgående varsel pga. forbedringer.
• Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet
inden forsendelsen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på apparatet.
RApparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Netstik
(K1HY13YY0002)
PAN EUROPEAN GUARANTEE 1
(Garantibevis)
RBeskyt afspillermekanismen.
1
(YGFC051023)
1
Batterier og isoleringsfilm kan indtages og skal derfor opbevares
utilgængeligt for børn. Søg øjeblikkeligt læge, hvis et barn
indtager et batteri eller isoleringsfilm.
1
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette
henvendelse til din forhandler eller et autoriseret Panasonicservicecenter.
1
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Fjernbetjening (inklusive et
batteri)
(EUR7641010)
1
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Aftageligt forpladehylster
(YGFA134302)
1
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Anmodning om brug af det aftagelige forpladehylster:
• For at undgå problemer og sikre sikkerheden bør man anvende
det ekstra aftagelige forpladehylster (YGFA134302).
Tekniske specifikationer
RAnvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Dansk
Instruktionssæt
Brugsvejledning
(English:
YGFM286051)
(Deutsch:
YGFM286052)
(Français:
YGFM286053)
(Nederlands: YGFM286054)
(Svenska:
YGFM286055)
(Italiano:
YGFM286056)
(Español:
YGFM286057)
(Dansk:
YGFM286058)
(Polski:
YGFM286059)
(Česky:
YGFM286060)
(Magyar:
YGFM286061)
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i
en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand,
eller der udvikles røg eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det
og rette henvendelse til din forhandler.
RAnvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i
en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand,
eller der udvikles røg eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det
og rette henvendelse til din forhandler.
ROverlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret
fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eliminere årsagen og få sikringen
skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker. Fejlagtig udskiftning
af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af
produktet.
Forsigtig
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
RHold lydstyrken nede på et passende niveau.
Generelt
Diskafspiller
Strømforsyning
: DC 12 V (11 V – 16 V DC),
testspænding 14,4 V, negativ jord
Effektforbrug
: Under 2,1 A
(CD-indstilling; 0,5 W x 4 kanaler)
Maks. udgangseffekt
: 50 W x 4 kanaler (ved 1 kHz),
lydstyrke på maksimum
Udgangseffekt
: 22 W x 4 kanaler
(DIN 45 324 ved 4 j )
Tone-/SQ-justeringsområde : SQ Lav/Bas: ±12 dB
(ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mellem: ±12 dB
(ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/Diskant: ±12 dB
(ved 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz,
18 kHz)
Højttalerimpedans
:4 – 8 j
Forforstærkerudgangsspænding
: 2,0 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)
Forforstærkerudgangsimpedans
: 200 j
USB-stik \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
USB-standardkompatibilitet : 1.1/2.0 Fuld hastighed
Maksimal forbrugsstrøm : 500 mA
Forreste AUX-input
Indgangsimpedans
: 10 kj
Tilladt eksternt input
: 2,0 V
Stik
: 3,5 mm œ Stereo mini-pin
Mål (B x H x D)
: 178 x 50 x 160 mm
Vægt
: 1,2 kg
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
: 8 gange oversampling
: 1-bit DAC-system
: Astigma 3-strålers
: Halvlederlaser
: 790 nm
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
: 96 dB
: 0,01 % (1 kHz)
: Under den målelige grænse
: 85 dB
FM-radio
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
Stereoseparation
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
: 6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)
: 35 dB (ved 1 kHz)
AM (MB) Radio
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
AM (LB) Radio
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
Bemærk:
• Tekniske specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel i forbedringsøjemed.
• Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan være
anderledes end dit produkt.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og
trafikforholdene under kørslen.
RApparatet er udelukkende konstrueret til brug i biler.
RAnvend ikke apparatet i længere tid, når motoren er
standset.
Anvendelse af audiosystemet i længere tid med motoren standset
vil aflade batteriet.
RUdsæt ikke apparatet for direkte sollys og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt, og kan føre
til røgudvikling, brand og anden skade på apparatet.
RAnvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for
vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan det føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig påpasselig
med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
RIndstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før AUXforbindelsen tilsluttes.
Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som kan
beskadige højttalerne og din hørelse. Hvis højttalerne eller
hovedtelefonerne på et eksternt apparat tilsluttes uden noget
dæmpningsled, kan lyden blive forvrænget, eller det tilsluttede
eksterne apparat kan blive beskadiget.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
ROverlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver særlig uddannelse og erfaring.
Du opnår den største sikkerhed, hvis forhandleren installerer
apparatet. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som
skyldes, at du selv har installeret apparatet.
RFølg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke
følges, kan det medføre en ulykke eller brand.
RPas på ikke at beskadige ledningerne.
(CA-RC80N)
Dæmp/afbryd
Strøm
Indstilling
(Kilde)
Lydstyrke
Bemærk:
• Fjernbetjeningen til CQ-RX200N/CQ-RX103N/CQ-RX102N/
CQ-RX101N er ekstraudstyr (CA-RC80N).
• Fjernbetjeningen fås hos din forhandler. (CA-RC80N)
RAnvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Indstil
Valg af spor
Hurtigt fremad/hurtigt
tilbage
Bånd
Pause
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så
ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens
karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør.
Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke
ledningerne i nærheden af varmekilder, og anbring ikke tunge genstande
oven på dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger hen over skarpe
metalkanter, skal de først beskyttes ved, at de omvikles med vinyltape
eller lignende beskyttende materiale.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj
ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end
de medfølgende eller rigtige dele kan medføre, at apparatets
indre lider skade. Fejlagtig installation kan medføre en ulykke,
fejlfunktion eller brand.
RUndlad at blokere ventilationsåbningerne eller
apparatets køleplade.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YGFM286058A
FT1007-1117
Authorized Representative
[Requirements of the EMC directive]:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
Trykt i Kina
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet
med brand eller anden skade til følge.
Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom
på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og
installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke
Forsigtig
overholdes, kan det medføre personskade eller materiel
skade.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
RTag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal
tilsluttet kan medføre elektrisk stød og personskade på grund
af kortslutning. Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk
sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af
batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET
MEDFØRE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE
SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG PERSONSKADE
ELLER DØDSFALD TIL FØLGE.
Forsigtig:
Dette produkt anvender en laserstråle.
Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger
eller udførelse af andre procedurer end
de her specificerede, kan resultere i farlig
laserbestråling.
Advarselsetiket
Skil ikke dette apparat ad, og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
RProduktet må aldrig installeres på et sted, hvor det
begrænser dit udsyn.
RNetledningen må aldrig deles med det formål at forsyne
andet udstyr med strøm.
RNår installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat
anvendes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller en
trafikulykke.
RVed installation i en bil med airbag skal du kontrollere
bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden
installationen.
RSørg for, at netledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
RIsoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
RInstaller ikke produktet på et sted, hvor det vil blive
udsat for stærke vibrationer, eller hvor det er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt
buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned
under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.
Afspillerenhed (på
apparatets overside)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk
udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede
indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan
indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre
eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af
affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere
oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om,
hvordan du bedst kommer af med produktet.
Ved hjælp af det valgfri Bluetooth-apparat (CY-BT200N) og en Bluetooth-enhed
kan man opnå håndfri telefoni og lytte til Bluetooth Audio med dette apparat.
Bemærk: Denne enhed understøtter ikke CY-BT100N.
Bluetooth®
Navnet Bluetooth og Bluetooth-logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc., og al brug
af disse mærker af Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. sker under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.
AUX-indgangsterminalen er udstyret på forpladen.
Den bærbare audioafspiller og andet udstyr kan sluttes til dette apparat
uden problemer.
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet
af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers
fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Brugsvejledningen består af 2 bøger. Den ene er “Brugsvejledning”, der beskriver hovedapparatets funktioner.
Den anden er “Systemopgraderingsvejledning”, der beskriver ekstraudstyret, som for eksempel CD-skifteren.
Forskelle mellem 6 modeller
Denne brugsvejledning gælder for 6 modeller CQ-RX400N, CQ-RX300N, CQ-RX200N, CQ-RX103N, CQ-RX102N og CQ-RX101N. Alle illustrationer i hele denne
vejledning viser model CQ-RX400N, med mindre andet er angivet. Den følgende tabel beskriver forskellene mellem 6 modeller.
Modeller CQ-RX400N
Funktioner
Aftageligt forpladehylster
Medfølger
CQ-RX200N
CQ-RX103N
CQ-RX102N
CQ-RX101N
Medfølger
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Fjernbetjening
Medfølger
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Systemopgraderingsvejledning Medfølger
Medfølger
Medfølger
Medfølger ikke
Medfølger ikke
Medfølger ikke
System-up-stik
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet
Preamp Out-stik
2 (Forside/Bagside) 2 (Forside/Bagside) 1 (Bagside)
USB-stik
Understøttet (USB-iPod) Understøttet
AAC-afspilning
Understøttet
Understøttet
Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet
Farve på logoknap
Blå
Rød
Rød
Medfølger
CQ-RX300N
1 (Bagside)
1 (Bagside)
Rengøring
af apparatet
Dette apparat er konstrueret således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud til
rutinemæssig udvendig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Lydfil, der kan afspilles
CQ-RX400N
CQ-RX300N
CQ-RX200N
CQ-RX103N
CQ-RX102N
CQ-RX101N
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
Bemærkninger til AAC-afspilning er kun for modellen
CQ-RX400N/CQ-RX300N.
Hvad er MP3/WMA/AAC?
MP3* (MPEG Audio Layer-3) og WMA (Windows MediaTM
Audio) er kompressionsformater af digital lyd. Den førstnævnte
blev udviklet af MPEG (Motion Picture Experts Group), og den
sidstnævnte blev udviklet af Microsoft Corporation. Når du
bruger disse kompressionsformater, kan du optage indholdet af
op til 10 musik-CD'er på et enkelt CD-medie (Dette tal henviser
til dataen, der er optaget på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved
en fastsat bithastighed på 128 kbps og en samplingfrekvens på
44,1 kHz).
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler for
håndtering af batteriet til fjernbetjeningen.
*MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning er givet i licens fra
Fraunhofer.
AAC er en forkortelse for “Advanced Audio Coding”.
Det er blevet defineret som en standard for teknologi til
lydkompression ved hjælp af MPEG 2 og MPEG 4.
Bemærk: MP3/WMA/AAC-kodnings- og skrive-software
følger ikke med dette apparat.
Ting, man bør huske på ved oprettelse af
MP3/WMA/AAC-filer
Generelt
• Høj bithastighed og høj samplingsfrekvens anbefales, hvis
man ønsker lyd af høj kvalitet.
• Valg af VBR (variabel bithastighed) anbefales ikke, fordi
spilletiden ikke vises korrekt, og der kan være lydudfald.
• Kvaliteten af afspilningslyden varierer afhængigt af
kodningsforholdene. For yderligere oplysninger henviser vi
til brugsvejledningen for din kodningssoftware og skrivesoftware.
MP3
• Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps eller
mere” og “fastsat”.
WMA
• Det anbefales at indstille bithastigheden til “64 kbps eller
mere” og “fastsat”.
• Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til aktivering
af afspilning på dette apparat.
AAC
• Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps eller
mere” og “fastsat”.
• Formaterne og tilføjelserne for AAC-data varierer afhængig af
den anvendte kodningssoftware.
•
•
•
•
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
Mærkatside
Advarsel
• Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere
klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis
den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Tyverisikringssystem
Apparatet er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis forpladen fjernes, kan apparatet ikke anvendes.
Bemærk:
• Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller på
hovedapparatet, da dette kan medføre dårlig elektrisk
kontakt.
• Hvis der kommer snavs eller andre fremmedlegemer i
kontakterne, skal de tørres af med en ren, tør klud.
Aftagning
Montering
1
2 Tryk på [
]. Forpladen åbnes.
3 Træk den udad mod dig selv.
1 Skyd venstre side af forpladen på plads.
på højre side af forpladen, indtil der
2 Tryk
høres et “klik”.
Sluk for apparatet.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
4 Placér forpladen i æsken.
Grøn
Brug ikke disks, der passer til nogen af de nedenstående
beskrivelser. Brug af disse disks kan beskadige diskene
eller føre til, at apparatet ikke virker.
• Specielle disks i en form, der ikke er rund
•
•
•
•
Direkte sollys
I nærheden af varmeapparater
På steder med snavs, støv og fugt
På sæder og instrumentbrætter
Rengøring af disks
Helt transparente disks
• Anvend en tør, blød klud til at aftørre disken fra midten og
udefter.
Delvist transparente disks
Helt semi-transparente disks vil muligvis ikke blive
afspillet.
• Disks med påklæbede etiketter, etc. på dem
<Rigtigt>
Disks med påklæbede
mærkater eller tape
Etiketter, der er udskrevet på
en printer
<Forkert>
• Fastgør ikke tætninger eller etiketter til dine disks.
• Skriv ikke på diskens etikette med en fyldepen eller
kuglepen.
Angående CD-R/CD-RW-disks
Beskyttende film eller
plastik
Disks af dårlig kvalitet
1 (Bagside)
Isættelse af disk
Overfladerne på nye disks har en tendens til at være glatte.
Når du anvender en sådan disk for først gang, bliver den
derfor muligvis ikke indlæst ordentligt, selv når den er blevet
sat i apparatet. I sådanne tilfælde skal disken sættes så langt
ind i apparatet, som den kan komme, indtil den indlæses
korrekt.
• Når der isættes en disk, eller den skubbes ud og fjernes
fra apparatet, skal den sættes lige ind eller skubbes ud
og fjernes lige ud i parallel linje med apparatet.
Hold øje, da diskene kan blive ridsede eller mærkede i
processen.
• Når der isættes en disk, må der ikke lægges en disk oven
på en anden. Hvis du ikke gør dette, kan diskene sætte
sig fast.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
• Delvist eller helt transparente disks
Disk-tilbehør (stabilisatorer,
etc.)
• Beskadigede eller deformerede disks
Disks med revner eller ridser,
eller hvor dele mangler
Disks med ujævnheder
Fjen venligst ujævnhederne
før brug.
Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet
Blå
Rør ikke ved undersiden af en disk.
Undlad at ridse disken.
Undlad at bøje disken.
Opbevar altid en disk i kassetten, når den ikke anvendes.
Rød
• Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/
RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RWdrev), enten på grund af deres optagekarakteristik eller på
grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på diskens
overflade.
• CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige over for høje
temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musikCD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan
de lide skade, så afspilning ikke er mulig.
• Apparatet kan muligvis ikke afspille en CD-R/RW korrekt,
hvis denne blev lavet af en kombination af skrive-software,
en CD-optager (CD-R/RW-drev) og en disk, der er
inkompatible med hinanden.
• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis
sessionen ikke er lukket.
• Sørg altid for at følge anvisningerne for håndtering af
CD-R/RW-diskene.
• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, der
indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA/ACC-data
(Video CD osv.).
Fejlfinding
• AAC-filer, der kan afspilles på dette apparat, har tilføjelsen
“.m4a” og blev kodet med Apple iTunes® version 7.
• Filnavnstilføjelsen for filer, der er kodet med iTunes Apple
Lossless Encoder, er “.m4a”, men sådanne filer kan ikke
blive afspillet på denne afspiller.
• Ophavsrettighedsbeskyttede filer kan ikke afspilles.
Displayinformation
• CD-TEXT
• MP3 (ID3 tag)
Disktitel
Albumnavn
Sportitel
Titelnavn/kunstnernavn
• MP3/WMA/AAC
• WMA (WMA tag)
Mappenavn
Albumnavn
Filnavn
Titelnavn/kunstnernavn
• AAC (Sanginformation)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
Tildel aldrig “.mp3”-, “.wma”- eller “.m4a”filnavnstilføjelserne til filer, som ikke er i MP3/
WMA/AAC-format. Dette kan ikke blot frembringe
støj, der beskadiger højttaleren, men også føre til
høreskader.
Tegn, der kan vises
iTunes er et varemærke, der tilhører Apple Inc., og som er
registreret i USA og andre lande/regioner.
• Visbar længde af filnavn/mappenavn: inden for 32 tegn. (Filog mappenavne i Unicode kan have halvt så mange visbare
tegn.)
• Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med
standarden for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne
for skrivesoftware angående detaljer.
• ASCII-tegnsættet og specialtegn på hvert sprog kan vises.
• Nogle kyrilliske tegn i Unicode kan vises.
ASCII-tegnsæt
A til Z, a til z, cifre 0 til 9 og de følgende symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ `
{|}~
Specielle tegn
ÀÁÂÃÅàáâãå
Ää
ÒÓÔÕÖòóôõö
ÙÚÛÜùúûü
Bemærk:
• Med noget software, hvor filer i MP3/WMA/AAC-format er
kodet, vises tegninformationen muligvis ikke korrekt.
• Tegn og symboler, der ikke kan vises, ændres til en asterisk
( ).
• Det anbefales, at filnavnets længde er under 8 tegn
(eksklusive filnavnstilføjelsen).
• Det anbefales, at du minimerer risikoen for at oprette en
disk, der både indeholder CD-DA-filer og MP3/WMA/AACfiler.
• Hvis der er CD-DA-filer på en disk, som også indeholder
MP3-,WMA- eller AAC-filer, bliver filerne eller melodierne
muligvis ikke afspillet i den rigtige rækkefølge, eller nogle
melodier bliver muligvis slet ikke afspillet.
• Anvend forskellige mapper til hver type data, når der
gemmes MP3-data, WMA-data eller AAC-data på den
samme disk.
• Optag ikke andre filer end MP3/WMA/AAC-filer, og opret ikke
unødvendige mapper på en disk.
• Navnet på en MP3/WMA/AAC-fil bør tilføjes i
overensstemmelse med reglerne i nedenstående beskrivelse,
og det skal overholde reglerne for hvert filsystem.
• Filnavnstilføjelsen “.mp3”, “.wma” eller “.m4a” skal benyttes
til hver fil, afhængigt af filformatet.
• Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMA/AACfiler eller visning af oplysninger om MP3/WMA/AAC-filer,
som er optaget med bestemt skrive-software eller bestemte
CD-optagere.
• Dette apparat har ikke en funktion til afspilningsliste.
• Selvom multi-session-optagelse understøttes, anbefales
anvendelse af Disc-at-Once.
Understøttede filsystemer
QCD-medie
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO 9660,
Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD og CD Extra
understøttes ikke.
QUSB-enhed \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Filsystemet er FAT12/16/32
Kompressionsformater
(Anbefaling: “Ting, man bør huske på ved oprettelse af MP3/WMA/AAC-filer” «Venstre)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Kompressionsmetode
Bithastighed
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
32 k – 320 kbps Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2.5 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
Windows Media Audio Ver. 2B9*
64 k – 160 kbps Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 4 Advanced Audio Coding Low Complexity
(AAC LC)
16 k – 320 kbps Ja
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32,
44,1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.
VBR
Samplingfrekvens
Hvis du mener, at der er noget galt
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Optagelse af MP3/WMA/AAC-filer på
CD-medier/USB-enhed
Viste punkter
Forsigtig
Windows Media og Windowslogoet er varemærker eller
registrerede varemærker, der
tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande eller
områder.
Hvis du bruger kommercielle CD'er, skal de have en af disse etiketter på
den højre side.
Nogle kopibeskyttede musik-CD'ere kan ikke afspilles.
Håndtering af disks
Angående MP3/WMA/AAC
RBrug handsker af sikkerhedshensyn. Sørg for, at
tilslutningen er fuldført inden installationen.
RFor at forhindre beskadigelse af apparatet må man
ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
RTilslut ikke mere end én højttaler til den samme
højttalerledning. (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler)
• Slut ikke en USB-enhed direkte til dette apparat. Hvis USBenheden er direkte forbundet med denne enhed, og der indtræffer
et uheld, eller hvis der pludselig trykkes på bremserne, kan føreren
eller passageren støde ind i USB-enheden og dermed risikere
personskade.
• Placer USB-enheden og USB-forlængerkablet, så de ikke hindrer kørslen.
• Tilslut ikke nogen anden USB-enhed end en USB-hukommelse,
en USB-audioafspiller eller en iPod-serie (\CQ-RX400N\). Slut ikke
flere USB-enheder til USB-stikket. Strømtilførsel til flere USBenheder fra stikket kan forårsage overophedning og røg.
Den valgfri adapter (Direkte kabel til iPod: CA-DC300N) gør det
muligt at tilslutte den valgfri iPod-serie.
iPod er et varemærke, der tilhører Apple Inc., og som er
registreret i USA og andre lande.
• CD-skifter
Den valgfri adapter (konverteringskabel til DVD/CD-skifter:
CA-CC30N) gør det muligt at tilslutte den valgfri Panasonic
CD-skifterenhed (CX-DP880N).
• Bluetooth®
AUX-indgangsterminal (AUX1)
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private
husholdninger)
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden
opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30˚.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler for at få yderligere
oplysninger.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når der
anvendes en USB-enhed. \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
USB-stik
Inden du læser denne brugsvejledning
RInstallationsvinkel
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
• Anvend kun det angivne batteri (CR2025).
• Vend polerne på batteriet i overensstemmelse med mærkerne (A)
og (B) i batterirummet.
• Udskift et udtjen batteri så hurtigt som muligt.
• Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal anvendes i
længere tid.
• Isoler batteriet (ved at placere det i en plastikpose eller omvikle det
med vinyltape) før bortskaffelse eller oplagring.
• Bortskaf batteriet i overensstemmelse med den lokale lovgivning.
• Undlad at adskille, genoplade, opvarme eller kortslutte batteriet.
Udsæt ikke et batteri for ild eller vand.
Hvis batteriet lækker
• Tør omhyggeligt batterirummet af for batterivæske, og sæt et nyt
batteri i.
• Hvis nogen del af din krop eller dit tøj kommer i kontakt med
batterivæske, skal du skylle det af med rigeligt vand.
• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du vaske dem med rigeligt
vand og straks søge læge.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Forskellige valgfri komponenter gør det muligt for brugere at opnå
tilgængelighed af en lang række systemopgraderinger. Opgradering af
systemet giver et afslappet AV-rum i en bil. Vi henviser til den separate
Systemopgraderingsvejledning.
• iPod
Du kan lytte til musikfiler, der er lagret på iPod-serien i din bil, ved
at slutte den til et USB-stik via en USB-forlængerledning til iPod
(USB 2.0, medfølger ikke).
Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som
betjener sig af en laser-pickup til at hente information
fra overfladen af en CD. Laseren er omhyggeligt
afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af
kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at
ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du
udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank,
bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag osv.) til tilslutning eller
fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor
ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder
sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
En lang række kompenenter til systemopgradering
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
USB-stikket er placeret på forpladen.
(« Systemopgraderingsvejledning)
Hvis du slutter en USB-hukommelse (medfølger ikke) til USB-stikket
ved hjælp af en USB-forlængerledning (USB 2.0, medfølger ikke),
kan du lytte til MP3/WMA/AAC-filer, der er opbevaret på USBhukommelsen (medfølger ikke) i din bil.
\CQ-RX400N\
RAnvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation,
jording og andre lignende funktioner.
RInstallation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for airbag'en, er
forbudt.
RKontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre
apparater, før produktet installeres.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Når udvidelsesmodulet (hub-enhed, CY-EM100N) er tilsluttet, er det
muligt for brugere at tilslutte op til 4 valgfri apparater som vist nedenfor.
Angående disks
Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Model:
Udvidelsesmodul (Hub-enhed)
SQ (Lydkvalitet)
Der er 6 forudindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB).
Du kan tilpasse indstillingerne for disse og gemme dem til øjeblikkelig
genkaldelse.
SQ3 (3-båndet lydkvalitet)
Centerfrekvens og -niveau er justerbare i hvert af de 3 bånd. Dette
giver dig mulighed for at indstille hver genre nøjagtigt til bilens indre
akustik og dine personlige præferencer. (« “Lydkontrol”)
Sikring
(CQ-RX400N)
(Bunden af apparatet)
(Tyverisikringssystem)
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
Vedligeholdelse/Sikring
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
32 k – 320 kbps Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2.5 Audio Layer-3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
8, 11,025, 12 kHz
Windows Media Audio Ver. 2B9*
64 k – 160 kbps Ja
Kontrollér og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste
autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres
af en kvalificeret person. Overlad venligst eftersyn og reparation
til professionelle fagmænd. Panasonic påtager sig intet ansvar for
uheld, der skyldes mangelfuld kontrol af apparatet, eller at du selv
har repareret apparatet efter kontrol.
Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet
med kursiv tekst under “Mulig afhjælpning” herunder, da
det kan være farligt for brugeren at gøre dette selv.
Samplingfrekvens
32, 44,1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.
Rækkefølge af mappevalg/fil til afspilning
Maks. antal filer/mapper
Angående MP3/WMA/AAC (fortsat)
CQ-RX400N/CQ-RX300N
Etiketter og deres placering
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND I STRÅLEN.
Angående MP3/WMA/AAC (fortsat)
AAC WMA MP3 CD-afspiller/Receiver
Model:
w I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise,
hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og til at advare mod
potentiel fare, som kan følge af fejlagtige tilslutninger og betjeninger.
Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at
du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende
denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Laserprodukt
w Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre komponenter
i bilstereosystemet grundigt, inden systemet tages i brug. De
indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes
på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic
påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå
som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne
brugsvejledning.
Angående MP3/WMA/AAC
Brugsvejledning
Funktioner
Montering og afmontering af forpladen
Sikkerhedsinformation
• Maksimal dybde af træer: 8
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
• Maksimalt antal filer
CD-medie: 999
USB-enhed: 65 535
• Maksimalt antal filer i en mappe
CD-medie: 999
USB-enhed: 999
• Maksimalt antal mapper:
CD-medie: 256 (Rodmappe er inkluderet.)
USB-enhed: 255 (Rodmappe er inkluderet.)
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
• Maksimalt antal filer: 999
• Maksimalt antal filer i en mappe: 999
• Maksimalt antal mapper: 256 (Rodmappe er inkluderet.)
Bemærk:
• Du kan afkorte varigheden mellem dataaflæsning og
afspilning ved at mindske mængden af filer eller foldere eller
dybden af hierarkiet.
• Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset om de
indeholder MP3/WMA/AAC-filer eller ej.
• Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3/
WMA/AAC-filer, vil de nærmeste MP3/WMA/AAC-filer i
afspilningsrækkefølgen blive afspillet.
• Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre
MP3/WMA/AAC-afspillere, også selvom den samme disk
anvendes.
• “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
• Tomme mapper, der er lagret i USB-hukommelsen, bliver
ikke medtaget i mappetællingen.
• Den rækkefølge, filerne bliver afspillet i, kan være anderledes
end den rækkefølge, de blev lagret i, afhængig af den
tilsluttede USB-hukommelse.
QCD-medie
1
Problem
Rodmappe
(Rodkatalog)
Generelt
Valg af mappe
I rækkefølgen 1
2
4
8
•
Filvalg
I rækkefølgen
3
Ingen strøm
5
6
7
Træ 1 Træ 2 Træ 3 Træ 4
Træ 8 (Maks.)
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten,
undtagen til personlig brug.
Ingen lyd
Støj
Valg af mappe
I rækkefølgen 1
1
2
5
Filvalg
I rækkefølgen
3
til ACC-stillingen.)
Kontroller tilslutningen. (batteriledning,
strømledning, jordledning osv.)
Sikringen er sprunget (Kontakt det nærmeste
Panasonic-servicecenter.)
Få en fagmand til at skifte sikringen.
Sørg for at bruge en sikring med den
samme brudstyrke.
• Deaktiver dæmpningsfunktionen.
• Kontrollér tilslutningen.
• Vent, til duggen fordamper, før du tænder
for apparatet.
QUSB-enhed \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Rodmappe
(Rodkatalog)
•
•
•
8
Ingen lyd fra
forreste eller
bageste højttaler til
venstre eller højre
Venstre og højre
lyd er byttet om
4
• Sørg for, at jordforbindelsen er sluttet
korrekt.
• Indstil balance og fader.
• Kontrollér tilslutningen.
• Tilslut højttalerledningerne korrekt.
Træ 8 (Maks.)
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores
undersøgelser fra september 2007. Den indeholder ingen
garanti for reproducerbarhed og visbarhed af MP3/WMA/
AAC.
Diskafspiller
Ingen lyd, eller
disken skubbes
automatisk ud
• Sæt disken korrekt i.
• Rengør disken.
Lydudfald, dårlig
lydkvalitet
• Rengør disken.
Lydudfald på grund
af vibrationer
• Den største tilladte hældningsvinkel er 30°.
• Fastgør enheden.
Disken kan ikke
skubbes ud
Mulig afhjælpning
Hyppigt
forekommende
støj
Forvalgsdata
slettet
• Stil ind på en anden station med kraftigt
signal.
• Sørg for, at antennens monteringspunkt
er korrekt jordforbundet.
• Forvalgshukommelsen nulstilles til de
oprindelige fabriksindstillinger, når stikket
eller batteriet tages ud af forbindelse.
Fejldisplaymeddelelser (Diskafspiller)
(Disken skubbes automatisk ud.)
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
• Kontrollér disken.
(Disken skubbes automatisk ud.)
Der er ridser på disken.
• Kontrollér disken.
Ingen funktion af en eller anden årsag.
• Ret henvendelse til forretningen, hvor du
købte apparatet, eller til det nærmeste
servicecenter for at få apparatet
repareret, hvis normal funktion ikke
genoptages.
Filen kan ikke læses
• Kontrollér disken.
5
Træ 1 Træ 2 Træ 3 Træ 4 Træ 5
Problem
Radio
• Start motoren. (Eller drej tændingsnøglen
8, 11,025, 12 kHz
Copyright
Mulig afhjælpning
Advarsel
• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for
eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der udvikles røg
eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektrisk stød.
Hold øjeblikkeligt op med at anvende apparatet, og henvend dig
til din forhandler.
• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.
• Tryk på []. Kontakt et Panasonicservicecenter, hvis disken stadig ikke kan
skubbes ud.
En WMA/AAC-fil kan være ophavsretsligt
beskyttet.
• En fil, som er beskyttet af ophavsret, kan
ikke afspilles.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Bemærk: Vi henviser til din Systemopgraderingsvejledning for
fejlmeddelelser i forbindelse med valgfri produkter.
Indstilling af lydstyrken
2
Vælg Radio AM-indstillingen. (« “Radio
(AM [LW/MW]/FM)”).
Minuttallet blinker
6 Indstil minuttallet.
Tryk på [DISP].
Indstillet minuttal
(urdisplay)
3 Hold [DISP] nede i mere end 2 sekunder.
7 Tryk på [DISP].
4 Indstil timetallet.
Tryk på [SRC] for at ændre kilden.
QUSB-stik \CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Når der er tilsluttet en valgfri USB-hukommelse:
Når der lades MP3/WMA/AAC-data
Radio
System-up-stik
Diskafspiller
AUX 1*
USB-stik
(«Højre)
(«Højre)
Bemærk: Vælg USB Connector-tilstanden for at betjene den
iPod-serie, der forbundet med USB-stikket.
(« Systemopgraderingsvejledning)
\CQ-RX200N\
Radio
Diskafspiller
System-up-stik
AUX 1*
(«Højre)
Fuldført
Når der ikke er tilsluttet en valgfri USB-hukommelse:
QSystem-up-stik
Når der er tilsluttet et valgfrit apparat:
Skift til det tilsluttede apparat
Når CD-skifteren tilsluttes
\CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Radio
Diskafspiller
AUX*
• Når der modtages en FM Radio Data Systemudsendelse, bliver uret automatisk stillet af
urtidsfunktionen.
ELLER
Når der er tilsluttet et udvidelsesmodul:
De apparater, der er sluttet til portene 1 til 4, bliver aktiveret i
rækkefølge, når der er blevet skiftet til AUX2 (apparat sluttet
til AUX-terminalen i udvidelsesmodulet).
• Hold [] eller [] nede for at ændre tallene hurtigt.
Bemærk:
• Denne brugsvejledning forklarer betjeninger til brug med knapperne på hovedapparatet. (Forskellige betjeninger er ikke inkluderet)
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren og brug den.
[MENU] (SEL: Vælg)
vælger elementerne i lydmenuen.
[MUTE]
slår lyden til og fra.
(Kun for fjernbetjening)
Bemærk: Du kan vælge dæmpning
eller attenuation.
(« “Funktionsindstillinger”)
[DISP] (Display)
ændrer informationen på displayet og
afslutter lydmenuen.
Direkte adgang
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [BAND] (SET).
Funktioner
Bemærk:
• Tryk på [DISP] for at afbryde direkte valg.
• Indtast et nummer efter at have trykket [#] (NUMBER) to
gange for valg af mappe.
Funktioner, der kun findes på
hovedapparatet
De følgende funktioner er ikke tilgængelige på
fjernbetjeningen.
• Rul
• Udskubning af disk
• Tag til/fra
Læg et batteri i
kassen med (+)-siden
opad.
Sæt kassen tilbage.
Hvad er RDS?
[VOL] (lydstyrke)
indstillinger lydstyrken og vælger
værdien i lydmenuen, etc.
[] []
gå til forrige/næste spor/fil i afspilningstilstand. Hold
den nede for hurtigt tilbage/hurtigt frem.
Der kan vælges et spor (CD-indstilling), en fil, mappe (MP3/
WMA/AAC-indstilling) direkte.
Eksempel: Spor nummer 5
AF (alternativ frekvens)


Advarsel
Opbevar batterier og isoleringsfilm utilgængeligt for
børn.
Batterier og isoleringsfilm kan indtages og skal derfor
opbevares utilgængeligt for børn. Søg øjeblikkeligt læge,
hvis et barn indtager et batteri eller isoleringsfilm.
Hård, spids genstand
Fjern batteriholderen, mens
fjernbetjeningen ligger på et fladt
underlag.
Bemærk: Batteriinformation:
Stik din tommelfingernegl
Batteritype:
Panasonic lithiumbatteri (CR2025)
ind i furen, og skub
(inkluderet i fjernbetjeningen)
samtidig holderen ind i
Batteriets levetid: Cirka 6 måneder under normal brug (ved
pilens retning.
stuetemperatur)
2
Træk den ud i pilens
1
retning med en hård, spids
genstand.
Bagside
TA (trafikmeddelelser)
Følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er
aktiveret ( lyser).
• Der søges automatisk efter og stilles ind på en TP-station,
når TA-funktionen aktiveres, hvis du modtager en ikke-TPstation eller en TP-station med dårlig modtagelse.
• Når der udføres stationssøgning eller APM, vælges der kun
TP-stationer.
• Ved indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling,
skifter apparatet automatisk til radioindstilling og sender
trafikmeddelelser, når de begynder. Når trafikmeddelelsen
er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående
indstilling. (TA-standbyindstilling)
AF-niveau
Forsigtig
• Fjern og kassér et gammelt batteri med det samme.
• Du må hverken skille et batteri ad eller opvarme eller
kortslutte det. Kast ikke et batteri ind i ild eller vand.
• Følg de lokale regler, når du skal kassere et batteri.
• Ukorrekt brug af batterier kan forårsage overophedning,
en eksplosion eller antændelse, som kan resultere i
beskadigelse eller en brand.
Følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er
lyser).
aktiveret (
• Hvis modtageforholdene bliver dårlige, stilles der automatisk
ind på en station med bedre modtageforhold.
• Når APM udføres, vil der kun blive valgt RDS-stationer.
• Når der indstilles på en fast station, vælges stationen med
de bedste modtageforhold automatisk. (BSR Best Stations
Research)
Bemærk:
• AF-følsomheden kan reguleres.
• Det AF-område, der er til rådighed, kan reguleres.
(« “Funktionsindstillinger”)
Hold [TA] (AF) nede i mere end 2 sekunder for at vælge
AF-niveau.
Lavniveau AF-betjeningsfølsomhed. (Standard)
PTY (programtype)
De følgende funktioner er til rådighed, når PTY-funktionen er
aktiveret.
• PTY for modtagestationen vises.
• Der kan søges efter programmer med PTY.
Bemærk: Der kan vælges PTY-sprog.
(«“Funktionsindstillinger”)
3 Vælg en station.
2
Frekvensindstilling
[TUNE ]: Lavere
[TUNE ]: Højere
3
Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vælge
en indstilling, der skal ændres.
Drej [VOL] med uret eller mod uret for at
justere.
SQ-skift
SQ (Lydkvalitet)
Lydstyrke
Bemærk: Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at udføre
stationssøgning.
PS
(Programservicenavn)
Bånd/frekvens
PS
CT (Urtid)
CT
CT
Med denne operation kan stationer med gode modtageforhold
gemmes automatisk i forvalgshukommelsen.
1
[BAND] (APM) nede i mere end
2 Hold
2 sekunder.
Vælg et bånd.
De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i
5 sekunder hver, efter at stationerne er forudindstillet (SCAN).
Tryk på en af knapperne fra [1] til [6] for at stoppe søgningen.
TA til/fra
Bemærk:
• Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.
• Trafikinformation er til rådighed i mono.
• Reguler kun TA-lydstyrken, når der modtages en
TA-udsendelse.
EON (Enhanced Other Network = oplysninger om
andre stationer)
Tryk på [1] til [6] for at vælge PTY i PTYindstillingen.
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med
den aktuelle position.
1
NEWS
EON-TA
2
SPEECH
Programtype
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
(blinker)
Bemærk: For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først,
hvorefter PI-søgning udføres.
/: centerfrekvens op/ned
[] []: Valg af bånd
[] []: Niveau op/ned
: Højre fremhævet
: Venstre fremhævet
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard: CNT (center))
(POP) dyb lyd med stor spændvidde:
fremhæver bas og diskant let.
3
Drej [VOL] for at vælge lydtypen
som følgende.
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtoner og fremhæver diskant let.
[DISP] (Display)
afslutter funktionsmenuen.
: Forreste fremhævet
: Bageste fremhævet
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard: CNT (center))
Bemærk: Nye stationer overskriver de gamle,
indprogrammerede stationer.
Hvis du kun vil høre trafikinformation, skal du aktivere TA og
indstille lydstyrken til 0 i FM-indstilling.
Når trafikinformationen begynder, ændres lydstyrken til TAlydstyrken.
3
SPORT
4
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
Indhold
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Der søges efter en anden station i den samme PTY, når der
trykkes på [BAND].
Bemærk:
• Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende
programtype, vises “NONE”.
• En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
• Forudindstillet indhold kan ændres.
1
Bemærk:
• Lydstyrken kan også reguleres direkte ved hjælp af [VOL] på hovedapparatet. (« “Generelt”)
• For yderligere oplysninger om indstillinger for SQ (lydkvalitet) henvises til afsnittet “Lydkontrol”.
• Aktivér ikke SQ og Bas/Diskant samtidig for at undgå at skabe lydforvrængning.








MUSIC 
SPORT 
SCIENCE 
EASY M 
WEATHER
RELIGION 
JAZZ

FOLK M 
Bemærk: En disk, der både indeholder CD-DA-data og MP3/WMA/
AAC-data, kan muligvis ikke afspilles normalt.
Bemærk: Vi henviser til “Lydindstillinger” for indstillingen til
hver højttaler.
AFFAIRS 
DRAMA 
POP M 
CLASSICS 
CHILDREN 
TRAVEL 
NATION M 
2 Søgningen begynder.
Tryk på [BAND].
Bemærk:
• Tryk på [BAND] (SET) for at stoppe søgningen.
• Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende
programtype, vises “NONE”.
Ændring af PTY-forvalg
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
1 Vælg en PTY, som du vil forudindstille.
fremgangsmåden for almindelig
2 Følg
forindstilling. (« “Indstilling af faste stationer”
FM-mono [FM]
(CLUB) lyd, der er specifik for klub og disco:
realistisk gengivelse af atmosfæren i en klub.
Støjen reduceres væsentligt, når der modtages svage
signaler fra en FM-radiostation.
1
Tryk på [VOL] (PUSH SEL:
Vælg) for at åbne lydmenuen.
2
Tryk på [VOL] (PUSH SEL: Vælg) for at
vælge SQ SET.
Centerfrekvens og -niveau er justerbare i hvert af de 3 bånd.
Dette giver dig mulighed for at indstille hver genre nøjagtigt til
bilens indre akustik og dine personlige præferencer.
Tone-/SQ-justeringsområde: B12 dB til A12 dB (i trin på 2 dB)
SQ Lav/Bas:
±12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mellem:
±12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/Diskant: ±12 dB (ved 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
3
Indstil hvert bånd.
Der findes kun stationer med gode modtageforhold ved
søgeindstilling.
/: centerfrekvens op/ned
[] []: Valg af bånd
[] []: Niveau op/ned
Der findes kun stationer med gode modtageforhold ved
søgeindstilling.
Niveau
Frekvens
Region ]RDS]
• Bas/diskant-kontrolniveauet for hver frekvens er fastsat til
den frekvens, der er blevet valgt for SQ.
4
Returnering af en indstillet SQ til standardindstillingen
Vælg den SQ, som skal returneres til standardindstillingen.
(Følg trin 1 til 3 i “SQ-skift”. « Ovenfor)
Hold [BAND] nede i 2 sekunder eller mere.
• Den justerede SQ bliver forudindstillet i den valgte knaps
nummer og vender tilbage til den almindelige indstilling.
• SQ-indstillingen bliver ikke gemt, medmindre den er forvalgt.
Forvælg altid, når du har foretaget indstillinger.
[] []
gå til forrige/næste mappe.
[] (Skub ud)
skubber disken ud.
[SRC] (Kilde)
vælger en kilde.
[DISP] (Display)
ændrer informationen i displayet.
[] []
gå til forrige/næste spor/fil i
afspilningstilstand.
Hold en af disse nede for at gå hurtigt
tilbage/fremad.
Bemærk:
lyser.
• Sæt ikke en disk i, mens indikatoren
• Se i afsnittet “Angående disks” og “Angående MP3/WMA/
AAC”.
• Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
Hold den numeriske knap [2] til [6] nede i
2 sek. eller mere.
Valg af spor/fil
Tryk på [] / [].
Bemærk: Hvis du vil spole hurtigt fremad/tilbage, skal du
holde en af knapperne nede.
Diskafspiller (CD-DA-disk):
Forrige/næste spor
Diskafspiller (MP3/WMA/AAC-disk):
Forrige/næste fil
Valg af mappe (MP3/WMA/AAC)
Tryk på [] / [].
Bemærk: Når regionsindstillingen skiftes fra OFF til ON
eller omvendt, aktiveres AF-indstillingen automatisk.
PTY-sprog ]RDS]
Displayændring
Diskafspiller
(CD-DA-disk):
Normal
Afspilningstid
Spornummer
Indikatorer for
afspilningsindstilling
MP3/WMA/AAC-indstillingsdisplay
Mappenummer
Disktitel
Afspilningstid
Sportitel
Mappenavn/
Album*
Ur
Filnavn/titel,
kunstner*
*ID3/WMA/AAC Tag til/fra
Hold [3] nede i mere end
2 sekunder.
Filnummer
Indikatorer for afspilningsindstilling
Lyser, når mappe tilfældig/
gentagelse/scan er aktiveret.
albummets titel
og melodiens titel/
kunstnernavnet vises.
(Standard)
mappenavnet/filnavnet
vises.
Bemærk:
• Hvis du vil rulle tekst, skal du trykke på [3] (SCROLL).
• “NO TEXT” kommer frem, hvis der ikke er nogen information på disken.
Tilfældig afspilning
Alle de tilgængelige melodier (spor/filer) afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Pause
Tryk igen for at annullere.
Diskafspiller (MP3/WMA/
AAC-disk):
Normal
Ur
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
aktiverer eller deaktiverer hver afspilningstilstand.
[3] (SCROLL)
ruller informationerne på displayet.
Tryk på [BAND] ().
: MONO OFF
(Standard)
: LOCAL ON
(
lyser.)
: LOCAL OFF
(Standard)
: LOCAL ON
(
lyser.)
: LOCAL OFF
(Standard)
: Frekvensen
ændres kun for
programmer
inden for
regionen.
: Frekvensen
ændres også
for programmer
uden for
regionen.
(Standard)
: Engelsk
(Standard)
: Svensk
Tryk på [DISP] for at ændre displayet.
• Hvis du sætter en 8 cm-disk i og ikke kan skubbe den ud, skal du
slukke for ACC i bilen og tænde for den igen og derefter trykke på
[] (Skub ud).
• Stik ikke fremmedgenstande i disksprækken.
på [SRC] for at vælge diskafspiller1 Tryk
kilden.
2 Vælg det ønskede afsnit.
i “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
CD-DA-indstillingsdisplay
Lyser, når disken er sat i.
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
MP3/WMA
Bemærkninger til AAC-afspilning er kun for modellen
CQ-RX400N/CQ-RX300N.
() (Afspilning/Pause)
aktiverer eller deaktiverer pause/afspilning
i afspillerkilden.
AM lokal [AM]
: MONO ON
(
lyser.)
(«Fortsættes herunder)
Lydfil, der kan afspilles
CQ-RX400N
CQ-RX300N
CQ-RX200N
CQ-RX103N
CQ-RX102N
CQ-RX101N
Disksprække
sæt en disk i med den
trykte side opad.
NEWS

EDUCATE 
VARIED 
LIGHT M 
FINANCE 
PHONE IN 
COUNTRY 
DOCUMENT
den almindelige indstilling.
på [VOL] (PUSH SEL) for at vælge
[VOL] med uret eller mod uret for at
2 Tryk
3 Drej
en indstilling, der skal ændres.
justere.
(JAZZ) dyb lyd, der er specifik for jazz:
lyd med eftertryk på skarphed af high-hat og genlyd
af saxofon.
Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den almindelige
indstilling.
Demonstration
Tryk på [] or [] for at vælge PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
[VOL] (PUSH SEL) nede i 2 sek. eller mere for at åbne funktionsmenuen.
1 Hold
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 5 sekunder i funktionsindstilling, vil displayet gå tilbage til
Bemærk:
• Du kan ikke gemme nogen forudindstillet SQ-værdi i [1]knappen.
• Eventuelle SQ-indstillinger vil ikke ændre de viste
skærmnavne som for eksempel ROCK og JAZZ.
• Aktivér ikke SQ og Bas/Diskant samtidig for at undgå at
skabe lydforvrængning.
Fader
(blinker én gang)
Detaljeret PTY-valg
Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som
oprindeligt er forindstillet.
Hvis modtagelsen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast
station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap.
Der søges efter den samme station med bedre modtagelse.
Tryk på den samme forvalgsnummerknap igen for at annullere.
SQ-indstilling
Trykt side opad
PS (Programservicenavn)
PI-søgning
(programidentifikationssøgning)
(«“Lydkontrol”)
Balance
1 Stil ind på en station.
en af forvalgsknapperne fra [1] til [6]
2 Hold
nede i mere end 2 sekunder.
Kun trafikinformation (TA-dæmpning)
Ved tryk på [TA] aktiveres og deaktiveres TA.
Programsøgning med PTY
Uret justeres automatisk.
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de
modtages.
(Indstillingsområde: FLAT/ROCK/POP/VOCAL/JAZZ/CLUB,
Standard: FLAT)
Manuel indstilling af faste stationer
Bemærk: Nye stationer overskriver de gamle,
indprogrammerede stationer.
PTY til/fra
CT (urtid)
Modtagning af ekstraudsendelser
Tryk på [VOL] (PUSH SEL: Vælg) for at
vælge SQ.
SQ3 (3-båndet lydkvalitet)
SQ (Lydkvalitet)
(Tone-/SQ-justeringsområde: B12 dB til A12 dB (i trin på 2 dB))
Indstillingsområde:
SQ Lav/Bas:
±12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mellem:
±12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/Diskant: ±12 dB (ved 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
Der kan gemmes op til 6 stationer i AM-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.
Du kan stille ind på faste stationer ved blot at trykke på [1] til [6].
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
2
Du kan indstille karakteristikken af den aktuelle valgte lydtype
(SQ). (« Herover)
Det er også muligt at forudindstille op til 5 forskellige
indstillede SQ'er.
: Forøget
: Formindsket
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB i trin på 2 dB,
Standard: 0 dB)
RDS-indstilling:
(ROCK) hurtig og tung lyd:
fremhæver bas og diskant.
FM lokal [FM]
: Forøget
: Formindsket
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB i trin på 2 dB,
Standard: 0 dB)
Tryk på [DISP] for at ændre displayet.
FM (ikke RDS)-indstilling:
Bånd/frekvens
Tryk på [VOL] (PUSH SEL:
Vælg) for at åbne lydmenuen.
Bas
Tryk på den tilsvarende forvalgsknap mellem
[1] og [6] for at indstille på en fast station.
AM (LB/MB)-indstilling:
Bånd/frekvens
1
: Op
: Ned
(Indstillingsområde: 0 til 40, Standard: 18)
Valg af faste stationer
Hvis [DISP] (PTY) holdes nede i mere end 2 sekunder,
aktiveres eller deaktiveres PTY-indstilling.
Andre RDS-funktioner
Højniveau AF-betjeningsfølsomhed.
Når en RDS stations AF-netværk ikke er påkrævet.
TA
(trafikmeddelelser)
[SRC] (SOURCE)
vælger en kilde.
(POWER)
tænder/slukker for
strømmen.
gå til forrige/næste mappe i afspilningstilstand.
Batteriudskiftning
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner til brug
af sådanne data.
Tilgængeligheden af RDS-service varierer fra område til område. Vær opmærksom på, at hvis RDS-service ikke er tilgængelig i dit
område, er følgende service heller ikke tilgængelig.
Følgende funktioner er tilgængelige, når der modtages RDS-stationer.
AF (alternativ frekvens)
[0] til [9]
vælger en fast station (1 til 6),
forudindstiller den aktuelle station (Hold den nede i over
2 sekunder.),
indtaster nummeret i direkte valg.
[#] (NUMBER)
udfører det direkte valg.
[RANDOM] [SCAN] [REPEAT]
aktiverer eller deaktiverer hver afspilningstilstand.
[] []
frekvensen ned/op (Hold den nede i mere end
0,5 sekunder, og slip den for søgeindstilling.)
[] []
1 Tryk på [SRC] for at vælge radiokilden.
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
lydstyrkereguleringen, 10 sekunder i SQ-reguleringen), går displayet tilbage til den almindelige indstilling.
[VOL]
vælger en værdi i funktionsmenuen.
(PUSH SEL) (Tryk for at vælge)
vælger elementer i funktionsmenuen.
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del. (Standard)
Afspiller (diskafspiller)
Nyttige funktioner som f.eks. AF, TA, PTY er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
[BAND] (SET)
vælger et bånd i indstillingskilden, slår pause/play til eller fra i
afspilningskilden, udfører APM (Automatisk forvalgshukommelse) i
indstillingskilden (Hold den nede i mere end 2 sekunder).
på [VOL] (PUSH SEL) for at åbne lydmenuen.
1 Tryk
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 5 sekunder i lydindstillingen (2 sekunder i
Forvalgsknapper [1] til [6]
vælger en fast station i radiokilden, og forudindstiller den aktuelle station.
(Hold den nede i mere end 2 sekunder.)
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
PTY (programtype)
Fjernbetjening
[DISP] (Display)
afslutter lydmenuen.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Når Bluetooth-apparatet tilsluttes
• “NO CT” vises før indstilling af uret.
[]: stiller timetallet frem.
[]: stiller timetallet tilbage.
lyser, når et FM-stereosignal
modtages
Der er 6 forudindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ,
CLUB). Du kan tilpasse indstillingerne for disse og gemme
dem til øjeblikkelig genkaldelse.
Diskant
Når iPod'en tilsluttes
Bemærk:
Indstillet timetal
Drej på [VOL].
Valg af lydkilde
[]: stiller minuttallet frem.
[]: stiller minuttallet tilbage.
Timetallet blinker
(Indstillingsområde: 0 til 40, Standard: 18)
Frekvens
Bemærk:
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
• Rækkefølgen og indholdet af indstillingspunkterne
kan afhænge af tilstanden af de apparater, der
skal tilsluttes. For yderligere information henviser
vi til din Systemopgraderingsvejledning eller
brugsvejledningerne til de apparater, der skal tilsluttes.
\CQ-RX200N\ \CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\
\CQ-RX101N\
• Hvis fader er indstillet til forrest, formindskes
forforstærkerudgangen (bagest).
SQ-indstilling
Batteriinstallation
Indstilling af uret
1
Tænd: Tryk på [SRC] (PWR).
Sluk: Hold [SRC] (PWR) nede i mere end
1 sekund.
Generelle betjeninger
5 Tryk på [DISP].
Uret benytter 24-timerssystemet.
Funktionsindstillinger
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
Tilfældig afspilning af mappe (MP3/WMA/AAC)
Alle de tilgængelige filer i den aktuelle mappe afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i mere end
2 sekunder.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Gentaget afspilning
Den aktuelle melodi (spor/fil) gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
Tryk igen for at annullere.
Gentaget afspilning af mappe (MP3/WMA/AAC)
Den aktuelle mappe gentages.
Hold [6] (REPEAT) nede i mere end
2 sekunder.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/filer) afspilles i
rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen for at annullere.
Scan-afspilning af mappe (MP3/WMA/AAC)
Fra den næste mappe afspilles de første 10 sekunder af den
første fil i hver mappe i rækkefølge.
Hold [5] (SCAN) nede i mere end
2 sekunder.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Funktionsmenu
\CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\ \CQ-RX101N\
Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller i aktiveret stilling.
Bemærk: Batteriinformation:
Batteritype:
Panasonic lithiumbatteri (CR2025)
(inkluderet i fjernbetjeningen)
Batteriets levetid: Cirka 6 måneder under normal brug (ved
stuetemperatur)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
Træk den isolerende film
forsigtigt ud fra bagsiden af
fjernbetjeningen.
Bånd
[VOL]
vælger en værdi i lydmenuen.
(PUSH SEL) (Tryk for at vælge)
vælger elementer i lydmenuen.
SQ-valg baseret på genre
AUX IN*:
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Tænd/sluk
funktionsmenuen.
Forvalgsnummer
Display for afspillerkilde
[VOL] (PUSH SEL: Vælg)
3 Hold
nede i 2 sek. eller mere for at åbne
[DISP] (Display)
ændrer informationen i displayet.
[BAND]
vælger et bånd i radiokilden.
[APM] (Automatisk forvalgshukommelse)
udfører APM i radiokilden. (Hold den nede i
mere end 2 sekunder)
• Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før AUXforbindelsen tilsluttes.
Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som
kan beskadige højttalerne og din hørelse.
• Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den almindelige
indstilling.
• Vi henviser til afsnittet “Funktionsindstillinger”.
• Når “NO USB” (\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\) eller “NO
DISC” vises, kan demonstrationen ikke annulleres.
Radiokildedisplay
Bemærk: Stikket er mærket som “AUX1”, men det vises på
displayet som “<AUX IN>”. («Herunder)
[TA/AF]
(« “Radio Data System
(RDS) i FM-udsendelser”)
Forsigtig
Bemærk:
\CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
[SRC] (Kilde)
vælger en kilde.
[PWR] (Strøm)
tænder/slukker for strømmen.
[TUNE ] [TUNE ]
frekvensen ned/op. (Hold den nede i mere end
0,5 sekunder, og slip den for søgeindstilling.)
Tilfældig, Gentag, Scan
\CQ-RX400N\
Fjernbetjeningssensor
[VOL] (Lydstyrke)
[SRC] (Kilde)
vælger en kilde.
Lydmenu
Annullering af
demonstration
bilens tændingsnøgle i stilling ACC
1 Sæt
eller i aktiveret stilling.
på [SRC] (PWR: Strøm).
2 Tryk
Demonstrationsskærmen kommer frem.
AUX1-stik (3,5 mm œ stereo)
Fra linjeudgang af eksternt lyd/audioapparat (f.eks. Siliconaudioafspiller, HDD-afspiller osv.)
Bemærk: For information om udstyr, der kan sluttes til
apparatet, henviser vi til din Systemopgraderingsvejledning
eller instruktionsmanualen for hvert apparat.
Tryk på [VOL] (PUSH SEL: Vælg) for at
vælge DEMO.
Drej [VOL] mod uret.
Demonstrationsmeddelelsen vises ved
indledende brug.
Lydkontrol
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Tryk på [SRC] (PWR: Strøm).
4
5 Tryk på [0] () for at bruge fjernbetjeningen.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Lydindstillinger
Betjeningsforløb
2
ACC
ON
Betjeningsforløb
Sæt bilens tændingsnøgle i
stilling ACC eller i aktiveret
stilling.
Displayændring
1
Radio (AM [LB/MB]/FM)
Generelt
Indstilling af faste stationer
Første gang,
der tændes
for apparatet
Klargøring
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
Du kan sætte skærmen op til at vise eller gemme
demonstrationsskærmen.
: Til
(Standard)
: Fra
Bemærk: Betjeningen af knapperne med enten
hovedenheden eller fjernbetjeningen gør brugere i stand til
at annullere demonstrationsskærmen i 20 sekunder og at
aktivere den valgte funktion selv i demo-til-indstilling.
Dæmpning/
Attenuation
: Lydstyrken
ned i 10 trin
Du kan vælge dæmpning eller attenuation.
: Lydstyrke fra
(Standard)
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\
\CQ-RX200N\
AUX1-overspring
Hvis AUX1 ikke anvendes, bliver AUX1-indstillingen
sprunget over, når der vælges kilde.
\CQ-RX103N\ \CQ-RX102N\
\CQ-RX101N\
AUX-overspring
Hvis AUX ikke anvendes, bliver AUX-indstillingen sprunget
over, når der vælges kilde.
: Til
(Overspring
deaktiveret.)
(Standard)
: Fra
(Overspring
aktiveret.)
: Til
(Overspring
deaktiveret.)
(Standard)
: Fra
(Overspring
aktiveret.)
Bemærk:
• Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den almindelige indstilling.
\CQ-RX400N\ \CQ-RX300N\ \CQ-RX200N\
• Rækkefølgen og indholdet af indstillingspunkterne kan afhænge af tilstanden af de apparater, der skal tilsluttes. For
yderligere information henviser vi til din Systemopgraderingsvejledning eller brugsvejledningerne til de apparater, der skal
tilsluttes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement