Panasonic CQVD5005N Operating instructions

Panasonic CQVD5005N Operating instructions
Dual DIN felnyíló 7 hüvelykes szélesképernyős színes
LCD monitor/DVD Receiver
Típus:
CQ-VD5005N
N
MUTE
VOL
DIMMER
SRC/PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
K
Keezzeellőőii kkéézziikköönnyyvv
 Használat előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa azt könnyen elérhető helyen.
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
audiokészülékének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek az e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából
ered.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
Figyel- melyek be nem tartása súlyos sérülést vagy halált
meztetés okozhat.
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
 A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben.
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat.
Mindig állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza be
a kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni vagy a berendezést
kezelni kezdené.
 Megfelelő tápegységet használjon.
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V-os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne
24 V-os akkumulátorról.
Óvja a lejátszó mechanikát.
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
 Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szedje szét azt, ne módosítson azon és ne
kísérelje meg saját maga megjavítani. Ha a termék
javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot szállítójával
vagy egy feljogosított Panasonic szervizzel.
 Ne használja a készüléket annak működésképtelen
állapotában.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
 A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre.
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cseréltesse ki az előírt
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszerűtlen cseréje
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer
helyes használatához fontos, hogy teljesen megértse a
piktogramok a jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
Óvintéz- melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
kedés okozhat.
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
 Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál.
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához
csatlakoztatott állapotban végzi a vezetékezést és
az üzembe helyezést, az rövidzárat és ezzel
áramütést vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor
csatlakozás megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ
ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER NEM
SZÁNDÉKOLT AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A
JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST
VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZVE.
 Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra.
Ne használja a jármű biztonsággal kapcsolatos részeit
(üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés, kormánykerék,
pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy tartozékainak
vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
 Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan
helyre szerelni, amely a légzsák működését gátolná.
 A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az
elektromos vezetékeket és hasonlókat.
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat
ezektől távoli helyen fúrja ki.
 Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre.
 Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
berendezések tápellátására.
 Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
többi elektromos berendezés normál működését.
Ha azok működtetését abnormális feltételek mellett
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat.
 Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit.
 Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést
és ne lötyögjenek.
 A rövidzár elkerülése érdekében szigeteljen
minden szabadon futó vezetéket.
2
CQ-VD5005N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
 Tartsa a hangerőt megfelelő szinten
Tartsa a hangerőt megfelelően alacsony szinten ahhoz,
hogy vezetés közben figyelni tudjon az útra és a forgalmi
viszonyokra.
 Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze
vagy ujjai beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen
figyeljen a gyermekekre.
 A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
 Álló motorral ne használja a készüléket hosszú ideig.
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort.
 Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfény és
erős hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék belső
hőmérséklete, ami füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet.
 Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek
vagy pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség.
 Az AUX bemenethez csatlakoztatás előtt állítsa a
hangerőt megfelelően alacsony szintre.
Ha ezt nem tartja be, nagy hangerejű zaj keletkezhet,
ami a hangszórók és az Ön hallásának károsodását
okozhatja. A hangszóró vagy fejhallgató kimenet
közvetlen csatlakoztatása külső eszközhöz csillapítás
nélkül, a hang torzulását és a csatlakoztatott eszköz
károsodását okozhatja.
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
 Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A kábelezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint
pl. az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy
csavarja azokat. Ha éles fémszéleken kell
keresztülhaladniuk, csavarja körül azokat műanyag
szalaggal vagy hasonló módon védje.
 Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. A szállított és előírt alkatrészektől eltérőek használata
a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás üzembe helyezés
balesetet, hibás működést vagy tüzet okozhat.
 Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét.
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet.
 Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne.
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve.
 Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy, hogy az
előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos szögben
legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez.
 A biztonság kedvéért viseljen kesztyűt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e.
 A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
 Egy hangszóró csatlakozóba csak egy
hangszórót csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
 Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést
képzett szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket
és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság
érdekében bízza annak telepítését a szállítójára. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni a készülék
sajátkezű üzembe helyezéséből eredő problémákért.
 Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasítások be nem tartása
balesetet vagy tüzet okozhat.
ÓVINTÉZKEDÉS:
• A KÁBELEZÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS AZ ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA SORÁN TARTSA BE A HELYI
ELŐÍRÁSOKAT.
CQ-VD5005N
3
Biztonsági tudnivalók (folytatás)
Lézertermék
Figyelmeztető címkék és helyei
ÓVINTÉZKEDÉS
KINYITÁS ESETÉN
LÉZERSUGÁRZÁS.
NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
CLASS 1 LÉZERTERMÉK
Figyelmeztető címkék
CAUTION - LASER RADIATION W HEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Óvintézkedés: A termék lézert használ.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
W ENN
GEÖFFNET.
VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Az itt leírt eljárásoktól eltérő műveletek és beállítások
elvégzése veszélyes sugárzást okozhat.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER SI
OUVERT, ÉVITER TOUTE
EXPOSITION AU
FAISCEAU.
Ne vigye el az egységet és ne módosítson rajta.
Az egység bonyolult eszköz, amely lézer hangszedőt használ
az információ lekérdezésére a kompaktlemez felületéről. A
lézer gondosan árnyékolva van, így a sugarak az egység
belsejében maradnak.
Ezért soha ne kísérelje meg szétszedni a lejátszót vagy
annak bármely részét megváltoztatni, mivel ekkor
lézersugárzásnak és áramütésnek lenne kitéve.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NAR DER
ER ABNET. UNDGA
UDSA TTELSE FOR
STRALER.
VA R O ITU S – LASE R SÄTEILYVAARA
AV A TTAE SSA. VA R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRALNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRALEN.
A DVA RSEL – LA SER S TRAL ING .
UNNGA
EK SP ONE R IN G F O R
STRALEN VED APNING. .
A lejátszó teteje
(felső oldal)
A kézifék csatlakozás bekötése
A rendszert úgy tervezték, hogy
vezetés közben nem nézhet
mozgóképet.
 Állítsa le gépkocsiját biztonságos helyen és
húzza be a kéziféket, mielőtt a monitort nézni
kezdené.
 A hátsó monitort (kiegészítő) lehet vezetés
közben filmet nézni.
Megjegyzés:
 Feltétlenül kösse be a kézifék csatlakozást.
( Üzembe helyezési kézikönyv).
4
CQ-VD5005N
Megjegyzések a használathoz
Folyadékkristályos panel
 Óvja a folyadékkristályos panelt az ütésektől.
 A használati hőmérséklettartomány: 0 °C - 40 °C
Ha túl hideg vagy túl meleg van, előfordulhat, hogy a
kép nem tiszta vagy hullámzik. A kép kieshet a
szinkronból vagy a képminőség gyenge lehet. Mindez
nem jelent hibás működést.
 A folyadékkristályos panel kímélése érdekében
használaton kívül védje a közvetlen napfénytől.
Tudnivalók az elektromos vagy
elektronikus berendezések kiselejtezéséről
(háztartások számára)
Ez a termékeken és/vagy kísérő
dokumentumaikon szereplő szimbólum azt
jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termék nem helyezhető el
általános háztartási hulladékban.
A megfelelő kezelés, helyreállítás és
újrahasznosítás érdekében vigye a
termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol
azokat díjmentesen átveszik. Bizonyos
országokban a terméket helyi
kereskedőjének is visszaviheti, ahol azt hasonló új termék
vásárlása esetén átveszik.
A termék megfelelő kiselejtezése segíti az értékes
erőforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészség és
a környezet potenciális károsodását, ami bekövetkezhetne
 Az utastérben az olyan hirtelen hőmérsékletváltozások,
amit a légkondicionáló vagy a fűtés bekapcsolása okoz,
páralecsapódást vagy vízcseppek kicsapódását
eredményezhetik, aminek hatására a panel működése
hibás lehet. Ha ezt tapasztalja, ne használja az eszközt.
Hagyja kikapcsolva kb. egy óráig, mielőtt használni
kezdené.
a nem megfelelő kiselejtezés esetén. További részletek
ügyében érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi
kijelölt gyűjtőhelyen.
A hazai szabályozás értelmében e hulladék helytelen
kezelése büntetést is maga után vonhat.
Európai Uniós üzleti felhasználók számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezését ki szeretné
selejtezni, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy
márkaképviseletével.
Unión kívüli országok számára
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Ha ki szeretné selejtezni ezt a terméket, vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal vagy márkakereskedőjével
és érdeklődjön a kiselejtezés helyes módjáról
Alkatrészek
1. Fő készülék
(LCD monitor/DVD lejátszó)
N
MUTE
VOL
DIMMER
SRC/PWR
TA
TUNE/TRCK
Db: 1
TILT
XXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
2. Kezelői kézikönyv
<YFM284C683ZA>
OO-OOOOO
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
Megjegyzés:
Note:
 Az egyes alkatrészeknél zárójelben szereplő szám a
! The number in parenthesis underneath each accessory
karbantartók és a szerviz számára szolgáló azonosító
part name is the part number for maintenance and
 Az alkatrészek és azonosítószámaik a fejlesztések
service.
eredményeként előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
! Accessories and their parts numbers are subject to
modification without prior notice due to improvements.
Db: 1
3. Üzembe helyezési kézikönyv
<YFM294C103ZA>
Db: 1
4. Üzembe helyezési szerelékek
(csavarok, kábelek, stb.)
( Üzembe helyezési kézikönyv)
CQ-VD5005N 5
Jellemzők
A Panasonic üdvözli elektronikus termékei tulajdonosainak folyamatosan növekvő táborában.
Törekszünk arra, hogy Önnek a precíz elektronikai és mechanikai gyártás előnyeit nyújtsuk. Gondosan válogatott
alkatrészeket használunk, termékeinket olyan emberek szerelik össze, akik büszkék vállalatunknál végzett munkájukra.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez a termék sok örömet fog okozni Önnek és - miután megtapasztalta a beleépített
minőséget, értéket és megbízhatóságot - Ön is büszke lesz arra, hogy családunk tagja.
■
■
Monitor, FM/AM rádió, DVD Video/Video
CD lejátszó és CD/MP3/DivX lejátszó
együttese
Beépített AV Bemeneti/Kimeneti csatlakozók
A kényelmesebb csatlakozás és beállítás érdekében
minden csatlakozó magán a készüléken van elhelyezve.
Megjegyzés:
 Nem Panasonic gyártmányú készülék
csatlakoztatása esetén nem garantáljuk a
működést.
■
SQ (Hangminőség)
6 előre beállított üzemmód van (Flat, Rock, Pop, Vocal,
Jazz, Club). Ezeket a beállításokat (a Flat kivételével)
testreszabhatja és elmentheti, és később behívhatja.
SQ3 (3-sávos hangminőség)
A középfrekvencia és szint mind a 3 sávban beállítható.
Ezzel a hangminőséget minden műfajnál a gépkocsi
belső akusztikájához és ízléséhez igazíthatja. ( 39.
oldal)
■
GUI (Grafikus felhasználói felület)
A GUI a különböző jelzéseket színes szimbólumokkal
jelzi, megnövelve a láthatóságot, élvezhetőséget és
használhatóságot.
■
Lemeztípus automatikus észlelése
Az automatikus észlelési funkció szabadságot ad a
használónak a PAL és NTSC közötti választáshoz .
(A kimeneti jelhez állítsa TV Type állásba.)
( 40. oldal)
.
6
CQ-VD5005N
■
Érintőképernyős működés
Csaknem az összes funkció a képernyő egyszerű
megérintésével működtethető. A könnyen
használható menük és ikonok segítségével „érintsd
meg és válaszd ki” módon a legelső naptól
elkezdheti a rendszer használatát. Ez azt is jelenti,
hogy vezetés közben az útra figyelhet.
■
DVD–R, DVD–RW lejátszás
( 16., 50. oldalt a részletekért)
■
Azonosítókód
Négyjegyű azonosító kód a megnövelt biztonsághoz.
Töltse ki az emlékeztetőkártyát ( 48. oldal).
Tartalom
 Biztonsági tudnivalók.................... 2
 Megjegyzések a használathoz....................... 5
 Alkatrészek...................................................... 5
 Jellemzők......................................................... 6
 Előkészítés ..................................... 8
Beállítások, a kézikönyvben használt
szimbólumok
 A kezelőszervek nevei és feladatai.............. 10
 Lopásgátló rendszer..................................... 11
 Az érintőképernyő használat áttekintése....12
 Alapműveletek.................................14
Bekapcsolás/kikapcsolás, képernyő nyitása/zárása,
forrásválasztás, hangerő, némítás, dőlésszög,
képernyő átmeneti lehajtása
 Lemez lejátszása előtt.................... 16
 Lemezjátszó.................................... 18
 MP3/DivX tudnivalók..................................... 22
 Rádió.............................................. 24
 RDS (Rádió adatrendszer) ........... 26
 TV tuner kezelés ........................... 30
 AV1/AV2 ......................................... 32
 Beállítások..................................... 34
Beállítási műveletek
Felhasználói, képernyő, hang, DVD, rádió
 A DivX VOD tartalomról................................ 42
 Hibaelhárítás ................................. 43
 Karbantartás .................................................. 49
 Tudnivalók a lemezekhez............................. 50
 Nyelvi kódok listája ...................................... 51
 Kifejezések meghatározása ..........................52
 Minőségtanúsítás, műszaki adatok............. 53
CQ-VD5005N
7
Előkészítés
Beállítások
User (felhasználói beállítások) (  36. oldal)
óra, azonosító kód, bemenetválasztás, memóriatörlés és mások
Screen (képernyőbeállítások) ( 38. oldal)
sötétítés, kép, nézet
Audio (hangbeállítások) ( 39. oldal)
SQ3, mély/magas, balansz/fader
DVD (DVD beállítások) ( 40. oldal)
nyelv, képernyő, pro logic, hangkép, dinamikatartomány
kompresszió, DivX regisztráció
Radio
(rádió-beállítások) ( 41. o.)
FM beállítás, helyi , RDS beállítás
Megjegyzés
 A használatról, beállításokról és a menüképernyő más
tudnivalóiról további információk a Beállítások c.
fejezetben ( 34. o.).
A csatlakoztatott eszköztől függően a következők
beállítása lehet szükséges.
AV1/AV2 (kamkorder, videofelvevő, stb.)
 Állítsa
.
Input Select
állásba ( 37. o).
Figyelmeztetés
 Ha külső eszközt kapcsol az (AV-1IN/AV-2IN
(AV1/AV2) bemenetre, ügyeljen arra, hogy be legyen
kötve a kézifék csatlakozója (Üzembe helyezési
kézikönyv).
8
CQ-VD5005N
A kézikönyvben használt szimbólumok
Piktogramok
A készülék bizonyos műveleteit többféle módon
végrehajthatja az érintőpanel vagy a távvezérlő
segítségével. Az alábbiakban táblázatos formában
bemutatjuk ezeket a műveleteket. A táblázatok tetejénél
lévő piktogramokkal kapcsolatban vegye figyelembe az
alábbiakat.
Kompatibilis
lemezek
Kompatibilis lemeztípusok
A megcélzott művelettel kompatibilis lemezek.
A lemezek jelölései
Az alábbi piktogramokat a lemezműveletek leírására
használják. ( 17-21. oldal)
DVD
: DVD
VCD
: VCD (Video CD)
CD
: CD
MP3
: CD-R/RW MP3 fájlokkal
DivX : CD-R/RW vagy DVD-R/RW DivX fájlokkal
Művelet az érintőképernyővel
A szóban forgó műveletet elvégezheti az érintőképernyőn.
Ha a művelet az érintőképernyőn nem elvégezhető, azt “––”
jelzi.
Művelet a készüléken
A szóban forgó műveletet elvégezheti a készüléken.
Ha a művelet a készüléken nem elvégezhető, azt “––”
jelzi.
CQ-VD5005N
9
A kezelőszervek nevei és feladatai
 [TILT]
(Felnyitott képernyő)
DIMMER
TILT
CLOSE
 [OPEN]
(CLOSE)
IN-DASH 7" WIDESCREEN COLOR LCD MONITOR / DVD RECEIVER
 [DIM] (sötétítő)
Képernyő
Lemeznyílás
 [VOL]
(PUSH SEL)
CQ-VD5005N
DIMMER
DIM
 [MUTE]
CQ-VD5005W
TEXT
TILT
 AV1 IN
OPEN
AV1 IN
VOL
PUSH
SEL
TUNE/TRACK
POWER
MUTE
TA
SOURCE

 [TA]
[
]
 [SOURCE] (POWER)

[] [] (TUNE/TRACK)
 [TILT]
(Lezárt képernyő)
DIM
DIMMER
 [DIM] (sötétítő)
CQ-VD5005N
TILT
OPEN
 [OPEN] (CLOSE)
AV1 IN
VOL
PUSH SEL
TUNE/TRACK
POWER
MUTE
TA
SOURCE
Távvezérlő érzékelő
 [DIM]
(DIMMER)
 A képernyő fényereje átvált a beállított szint
 [VOL]
(PUSH SEL)
 Hangerőbeállítás.
 [MUTE]
 [TA]
 [SOURCE]
(POWER)
 [] []
(TUNE/TRACK)
CQ-VD5005N
[
]
 A külső audio/video készülék vonali
 AV1 IN
 Némítás.
 TA mód be- és kikapcsolása.
 Készülék be- és kikapcsolása.
 Váltja a hang és kép üzemmód között.
 Kiválaszt vagy keres a sávra, fájlra vagy
állomásra.
 Gyors előre, gyors hátra.
].
 A lemez kiadása.
Megjegyzés:
 Ha kéken világít, lemez van betéve.
 Hangbeállítások.
 Lassú lejátszás [
10

és a legnagyobb fényerő között.

[OPEN]
(CLOSE)
 [TILT]
kimenetéről. (
kézikönyv)
Üzembehelyezési
 Monitor nyitása/zárása.
 Monitorpozíció beállítása.
 Monitor átmeneti megdöntése.
Lopásgátló rendszer
A készüléknek levehető előlapja van, amelynek
eltávolítása használhatatlanná teszi a készüléket.
DIMMER
DIM
CQ-VD5005N
TILT
OPEN
AV1IN
VOL
PUSH
POWER
SEL
MUTE
TA
TUNE/TRACK
SOURCE
Levehető előlap
Az előlap levétele




Kapcsolja ki a készüléket
.
Közepénél fogja meg az előlapot és húzza maga felé.
Vegye le az előlapot.
Tegye az előlapot a tartójába és vigye magával,
amikor kiszáll a gépkocsiból.


Az előlap visszatétele

 Illessze az előlap hátoldalának besüllyesztett részeit
(A) a készülék kiemelkedő részeihez (B).
 Emelje fel és nyomja az előlapot a készülékhez,
amíg egy kattanást nem hall az (A) és (B) részek
összeilleszkedése során.
Érzékelő kapcsoló
(B)
(A)
(B)
(A)

Előlap levételi riasztás
Ez a riasztás figyelmezteti arra, hogy ne felejtse el az
előlapot levenni, mielőtt kiszáll a gépkocsiból.
Ez a funkció be van kapcsolva a Security Alarm jellemző
On állásában. ( 37. oldal)
Óvintézkedés
 A fent leírtaknak megfelelően gondosan illessze az előlapot. A nem megfelelő módszer mint az erőltetett visszatétel
a homorú és domború részek pontos illesztése nélkül, problémát okozhat.
 Ügyeljen arra, hogy az előlap visszatételénél ne sérüljön az érzékelő kapcsoló. Ennek be nem tartása problémát
okozhat.
 Ügyeljen arra, hogy a levett előlapot ne nyomja meg erősen a szállítás vagy tárolás során. Ennek be nem tartása
problémát okozhat. Ajánlatos, hogy a levett előlapot ne tegye közvetlenül a zsebébe, hanem használja a kiegészítő
tároló tokot (YEFA134269). (Beszerzéséhez forduljon márkakereskedőjéhez.)
 Az előlap nem vízálló, kerülje, hogy azt víz vagy nedvesség érje.
 Vezetés közben ne vegye le az előlapot.
 Ne tegye az előlapot a kalaptartóra vagy más magas hőmérsékletű helyre.
CQ-VD5005N 11
Az érintőképernyő használatának áttekintése
 Megjegyzések az érintőképernyőhöz
Használat előtt
 Tisztítsa meg az érintőképernyő felületét. ( 49. oldal)
Használat
 Az érintőképernyőt csak az ujjaival használja.
 Ne nyomja erősen.
 Ne karcolja meg körmeivel vagy más kemény
tárggyal.
 Ne használjon ceruzát vagy más hegyes
szerszámot.
 Ne üsse meg az előlapot.
 Ennek be nem tartása az érintőpanel
üvegének sérülését vagy törését okozhatja.
A kezelőképernyő állapota
Példa: DVD mód
Megjegyzés:
 A következő kép a szemléltetés miatt részben el van sötétítve.
 A megjelenő funkciók és helyeik az üzemmódtól függően részben változnak. A részleteket lásd az egyes üzemmódok
leírásainál.
Nézet gomb ( 38. oldal)
(csak video forrásnál)
Jelenlegi
mód
Lemezjelző ( 17. oldal)
(Ha lemez van betéve, világít)
Tiltás
Nem lehetséges, mivel a kezelő olyan
műveletet próbált végrehajtani, amelyet a
lemez tartalma nem tesz lehetővé.
Óra ( 36. oldal)
Forrás gomb
Beállítás gomb
(Tartalma a forrástól
függően változik)
Megjeleníti a forráskiválasztó képernyőt.
Forráskiválasztó képernyő
Megjelenik a forráskiválasztó képernyő.
Nyomja le a kívánt gombot. Az
gomb lenyomásával léphet ki.
Nyomja le a [SRC/PWR] gombot
az üzemmód váltáshoz.
Megjegyzés:
 A fenti képernyő akkor jelenik meg, amikor nincs
külső eszköz csatlakoztatva az AV1, AV2
bemenetre.
12
CQ-VD5005N
Megjeleníti a beállítóképernyőt.
Beállítóképernyő
Megjelenik a beállítóképernyő. Végezze el a kívánt beállítást.
Beállítómenü ( 34. oldal)
Képernyőváltás
Megjegyzés:
 Nézzen utána a források leírásainak.
Hangforrás
CD
Érintse
.
Érintse
.
Kezelőképernyő
Listaképernyő
MP3
Érintse
.
Érintse
1. sz. kezelőképernyő
(mappa/fájlnév)
.
2. sz. kezelőképernyő
(ID3 tag)
Érintse
Listaképernyő
.
Videoforrás
Megjegyzés:
 A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a képernyő közepét. (Kilépéshez érintse meg az
 Ha több, mint 10 másodpecig a behívott kezelőképernyőn nincs művelet, a kezelőképernyő kikapcsol.
gombot)
DVD
Érintse
.
Érintse
.
Érintse
.
Érintse
.
1. sz. kezelőképernyő
2. sz. kezelőképernyő
3. sz. kezelőképernyő
DivX
Érintse
.
Érintse
Érintse
1. sz. kezelőképernyő
.
.
2. sz. kezelőképernyő
Érintse
Listaképernyő
.
CQ-VD5005N 13
Alapműveletek
MUTE
[MUTE]
VOL
DIMMER
[+] [–] (VOL)
SRC/PWR
TA
TUNE/TRCK
[SRC/PWR]
TILT
[u TILT]
Előkészítés: Kapcsolja a gépkocsi indítókulcsát készenléti vagy gyújtás állásba.
Alapműveletek
Műveletek
Táp
BE :
–
[SOURCE]
KI:
–
[SOURCE]
–
[OPEN]
Táp
Képernyő nyitása/zárása
 Nyomja meg a kinyitáshoz, majd a záráshoz újra.
Megjegyzés:
 A képernyő nyitása és zárása során három hangos sípolás hallatszik.
 Ha félúton megállna, nyomja le az [OPEN] gombot a teljes kinyitáshoz.
 A képernyő kikapcsolt állapotban is nyitható/zárható.
Forrásválasztás
( 12. oldal)
[SOURCE]
RADIO (AM/FM)
(
24. oldal)
DVD (DVD/VCD (Video CD)/CD/MP3/DivX)
(
18. oldal)
AV1/AV2
(
32. oldal)
Megjegyzés::
 Ha nincsenek külső források csatlakoztatva, beállítható, hogy az
AV1/AV2 mód átugrásra kerüljön. ( 37. oldal)
Hangerő
Megjegyzés:
 A források hangerejét
eltárolja a készülék.
.
–
 Fel
 Le
Beállítási tartomány: 0 - 40, alapértelmezett: 18
Megjegyzés:
 A hangerő minden forrás és minden lemezformátum számára
egymástól függetlenül beállítható.
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa legalább 2 másodpercig
14
CQ-VD5005N
Alapműveletek (folytatás)
Műveletek
–
Némítás
[MUTE]
END
DVD
R A DI O
Dőlési szög
–
vagy
Hang némítása.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
V TR
C H -C
[TILT]

Nyomja le és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.
[]
vagy
[]

Nyomja le a beállításhoz.
Beállítási tartomány: 1 - 5
alapértelmezett: 5
AUTO
–
a monitor gyújtásra automatikusan nyílik.
MANUAL
–
a monitor nem nyílik automatikusan.
alapért.:
MANUAL
Figyelmeztetés
1
5
 Ne érintse a készüléket, amikor a képernyő mozog. Ne tegye be kezét, ujját vagy
idegen tárgyat, mert ezzel sérülést okozhat és károsíthatja a készüléket.
Megjegyzés:
 A dőlésszög (TILT) megőrződik a memóriában, ezért a monitor a következő kinyításkor
automatikusan az előzőleg beállított szögbe áll be.
 A dőlés beállítása után állítsa be a fényerőt is. ( 38. oldal)
 A gépkocsi típusától és a telepítéstől függően a monitor beállításának lehetnek
bizonyos korlátai.
A képernyő
átmeneti
lehajtása
–
[TILT]
A képernyő kinyitásához nyomja meg újra.
Megj.:
 A képernyő átmeneti lehajtása még kikapcsolt állapotban is elvégezhető.
Óvintézkedés
 Kerülje a monitor rázását.
 Ne tegyen semmit a képernyőre és ne tegye ki erőhatásnak.
 Ne mozgassa a képernyőt erővel.
 A monitor mozgási tartományát a gépkocsi típusa, a felszerelés helye és egyéb
tényezők korlátozhatják.
CQ-VD5005N 15
Lemez lejátszása előtt
Lejátszható lemeztípusok
Lemeztípus
LEMEZ
DVD
(Video CD)
VCD
CD
CD-R/RW
A DivX formátumról
 A CD-R/RW és DVD-R/RW lemezekre felvett DivX fájlok
lejátszhatók. Lásd a “MP3/DivX tudnivalók” c. részt
további részletekért. ( 22. oldal)
Recordable
Jelölés/logó
A tokon használt szimbólumok
TE XT
Hang
formátum
Régiókód
(Példák a szimbólumokra)
(IEC62107)
12 cm
Lemezméret
Video
formátum
ReWr itable
2

LPCM,
MPEG1,
LPCM
(CD-DA* 1),
MPEG2,
Dolby
Digital
2, ALL*2
MPEG1,
MPEG2
(SVCD)
: Feliratnyelvek száma
2
NTSC / PAL

LPCM (CD-DA*1),
MP3
* CD-DA : Általános zenei CD formátum.
Megjegyzés:
Csak a „Jelölés/logó” sorbeli lemezek lejátszhatók.
A CD-R és CD-RW lemeztípusokkal kapcsolatban,
lásd a Tudnivalók a CD-R/RW és DVD–R/RW
lemezekről c. részt ( 50. oldal)
Egyes másolásvédett zenei CD-k nem lejátszhatók.
dts DVD vagy dts CD lejátszásakor az analóg hang nem
lejátszható.
1

: Hangsávok száma
3
: Nézőpontok száma
A számok jelzik a lemezre felvett nyelvek, hangsávok,
nézőpontok számát.
Képernyőméret (H:V képarány)

4:3
: 4:3 standard méret

LB
: Letterbox (
40. oldal)
 16:9 méretű kép
: : Lejátszás letterbox formátumban standard
(4:3) képernyőn.
Pan & Scan
(pan and scan)
( 40. oldal) formátumban standard
(4:3) képernyőn.
DVD–R/RW tudnivalók
Ne vegyítsen egy lemezen DVD-Video formátumú adatokat
Megj.:
más formátummal.
 Videofelvételre (VR) formázott lemez nem lejátszható.
 A képernyőn megjelenő kép mérete függ a képernyő
 Lezáratlan lemez nem lejátszható
 A DVD-R DL (double-layer) lemezeknél disc-at-once felvételt üzemmódjától ( Aspect  38. oldal) és a lemezen lévő
tartalom képméretétől.
alkalmazzon.
 Egyes lemezek lejátszhatatlanok a lemeztől, a készüléktől, a
Régiómenedzsment
meghajtótól és a felvételhez alkalmazott szoftvertől függően. Ezt a terméket úgy tervezték és gyártották, hogy kezelje a
DVD lemezekre felvett régiómenedzsment információt. Ha
Nem támogatott lemezek
a lemezen lévő régiószám nem felel meg a termék
A következő típusú lemezek ezen a készüléken nem
régiószámának, a készülék nem játssza le a lemezt.
lejátszhatók.
DVD-Audio
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD+R
DVD+RW
VSD
CVD
CD-G
CD-ROM (kivéve MP3)
CD-RW (kivéve MP3/DivX és CD-DA)
CD-R (kivéve MP3/DivX és CD-DA)
SACD
Foto CD
CDV
Hibrid SACD (kivéve CD-DA)
CD-EXTRA (csak hang lejátszás lehetséges)
A“2” vagy“ALL”-tól eltérő régiókódú DVD lemezek*2
Foto CD lemezek lejátszása a lemezekre felvett
adatok sérülését okozhatják.
16
CQ-VD5005
* 2A termék régiókódja“2” vagy “ALL”.
Példa:
2
1 2
3 4
ALL
Lemez behelyezése és kivétele
■ Ha lemez van a lejátszóban…
DIMMER
TILT
CLOSE
TILT
OPEN
IN-DASH 7" WIDESCREEN COLOR LCD MONITOR / DVD RECEIVER
nyomtatott oldal
CQ-VD5005N
TEXT
DIMMER
Óvintézkedés
PUSHSEL
 Lemez betétele és kivétele során a karcolások
megelőzése érdekében soha nyomja lefelé a lemezt.
Lemez behelyezése DVD VCD
DIM
CD MP3 DivX
Kiválasztódik a lemeznek megfelelő üzemmód és elindul a
lejátszás.
DVD VCD
 Automatikusan azonosítja a hangformátumot.
( 16. oldal)
 Ha megjelenik a menüképernyő, lásd a Fejezet/jelenet
választás c. részt a 20. oldalon.
Ha van lemez a lejátszóban, váltson lejátszás
üzemmódba (CD, MP3, DIVx, DVD vagy VCD (Video
CD)) és a lejátszás megkezdődik.
Megjegyzés:
 Ne tegyen be lemezt, ha a
gomb világít, mert már
van betéve egy.
 A készülék a lemez behelyezére automatikusan
bekapcsol.
 A monitor lecsukott állapotában is lejátszhat lemezt.
CQ-VD5005W
MUTE
TA
VOL
SOURCE
POWER
Ne tegyen be lemezt, ha a
betéve egy.
Lemez kivétele
[ ] (kivétel)
világít.
TUNE/ TRACK
AV1 IN
gomb világít, mert már van
DVD VCD CD MP3 DivX
Nyomja le a [ ] gombot a lejátszás leállításához és a kivételhez.
(Nyomja le a [ ] gombot újra a visszatételhez.)
Megjegyzés:
 Ha a lemezt a kivétel után több, mint 30 másodpercig a
nyílásban hagyja, az három hangos sípolást követően
automatikusan visszatételre kerül.
DVD VCD
 Bizonyos lemezek korlátai miatt egyes DVD és VCD
(Video CD) lemezek nem a kézikönyvben leírtak
szerint működnek. Lásd a lemezborítót a további
részletekért.
 Ez a készülék nem támogatja a DVD és VCD (Video
CD) karaoke funkciót.
DVD VCD
 A hang néhány másodpercre megakadhat, amíg a
hangformátumot a készülék azonosítja.
Óvintézkedés
 Ne használjon szabálytalan formájú lemezeket.
 Ne tegyen idegen tárgyat a lemeznyílásba.
 Ez a készülék nem támogatja a 8-cm-es
lemezeket. Ha ilyet tenne be, adassa ki és vegye
ki a nyílásból azonnal.
CQ-VD5005N 17
Lemezjátszó
Forrás gomb
Forrásválasztás
 Nyomja le a “Forrás”gombot.
N

 Érintse meg a
(DVD) gombot
a forrásválasztó
képernyőn.
MUTE
Nyomja le a [SOURCE] gombot a
kívánt módba kapcsoláshoz.
VOL
SRC/PWR
DIMMER
TA
[SOURCE]
TUNE/TRCK
TILT
[] []
Ismétlés/véletlen jelző
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét. (Csak video mód esetén)
Video mód
DVD
Forrás gomb
VCD (Video CD)
Lejátszási idő
Forrás gomb
Kezelőgombok
DivX
Lejátszási idő
Kezelőgombok
Audio mód
Forrás gomb
Kezelőgombok
Lista (Mappa/Fájl/Szám) választás
MP3
Lejátszási idő
Lejátszási idő
(Példa: MP3 mód)
: Mappa
Forrás gomb
: MP3/DivX fájl

Mappaválasztás
Cím/szöveg
görgetés
Kezelőgombok
Megj.:
Érintse meg a
gombot a képernyő váltásához.
( 13. oldal)
CD
Most játszott szám
18
CQ-VD5005N
Forrás gomb
Lejátszási idő
Kezelőgombok
Érintse meg a
gombot (mappanév) egy mappa kiválasztásához.
,
: 1 oldallal görgeti a fájllistát
felfelé és lefelé.
,
: 1 sorral görgeti a fájllistát
felfelé és lefelé.
 Érintse meg a
gombot (fájlnév) a lejátszáshoz.
Megjegyzés:
 A [] és [] gombok a főkészüléken a
fájllistát egy oldallal fel és le görgetik.
 Nem lehetséges a teljes fát és fájllistát egy mappában
megjeleníteni.
 Az érintőképernyőn megjelenített tartalom a
körülményektől függően változik.
Cím/szöveg görgetés
Alapműveletek
Műveletek
Műveletek
Szám/fájl kiválasztása
Kompatibilis
lemezek
DVD VCD
CD
[]
Következő szám/fájl
[]
Most játszott szám/fájl eleje
Előző szám/fájl (kétszeri érintés/lenyomás)
MP3
3 DivX
DVD
Gyors előre/
Gyors hátra
Megjegyzés:  DVD lejátszásakor előfordulhat, hogy 2 címre osztott
fejezet elejére nem lehet visszatérni.
DVD VCD
s
[]
Gyors előre
Elengedésre folytatódik a lejátszás.
[]
Gyors hátra
Elengedésre folytatódik a lejátszás.
CD
MP3 DivX
DVD VCD DivX
A gyors előre és gyors hátra sebessége a megfelelő gomb lenyomására
négy lépcsőben nő.
Mappaválasztás
Következő mappa
–
MP3 DivX
Előző mappa
Cím/szöveg görgetés
CD MP3 DivX
–
Eggyel lépteti a címet
–
A lejátszás folytatásához érintse meg a
–
A lejátszás folytatásához érintse meg vagy érintse meg
újra a
gombot.
DVD VCD
Állj
CD
gombot.
MP3 DivX
Pillanatállj
DVD VCD
CD
MP3 DivX
Lassú lejátszás
 Érintse meg/nyomja le és tartsa lenyomva szünet
módban. A lejátszási sebesség a normál sebesség
kb. 1/3-a. A normál lejátszásához való
visszatéréshez nyomja le a
gombot.
Megj.:  Lassú lejátszás visszafelé nem lehetséges.
[]
DVD
CD DivX
Lejátszás ismétlése
DVD VCD
CD
–
–
MP3 DivX
Lejátszás ismétlése
mappán belül
*
*
A visszavonáshoz érintse meg újra és tartsa úgy
legalább 2 másodpercig.
MP3 DivX
Minták lejátszása
CD
*
–
MP3 DivX
Véletlen lejátszás
mappán belül
MP3 DivX
A visszavonáshoz érintse meg újra.
–
CD
Véletlen lejátszás
A visszavonáshoz érintse meg újra.
*
*
A visszavonáshoz érintse meg újra.
–
A visszavonáshoz érintse meg újra és tartsa úgy.
–
–
–
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
* Az érintőpanel szimbólumok változnak az üzemmód szerint.
,
(
= mappa)
CQ-VD5005N 19
Lemezjátszó (folytatás)
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a képernyő közepét.
Fejezet/cím kiválasztása
Műveletek
Műveletek
Kompatibilis
lemezek
Menü megjelenítése
és tétel kiválasztása
DVD
* 1 Megj. VCD-hez:
VCD-nél a
gombot érintse meg a
helyett.
vagy * 1
*1

–
 Kiválasztja a kívánt tételt.

 Eldönti a választást.
–
Visszatér az előző képernyőhöz.
–
d
*2
 Megjelenik a menü.

VCD

Lejátszás adott
fejezettől vagy
címtől
A számot adja meg
közvetlenül a számbillentyű
megérintésével
–
–

 Adja be a kívánt számot.

DVD
-
VCD

 Váltás a fejezetszám, a címszám
és a számbevitel között”.
–

 A lejátszás elkezdődik.
–
Megj:
 A számbeadás közben a választás újra megadásához érintse meg a
gombot.
Megj.:
 Ha a
gomb megérintése után 8 másodpercig nem végez műveletet, a kezelőgombok eltűnnek.
 Ha megadta a cím/fejezet számot és 8 másodpercig nem végez műveletet, a lejátszás a beadott címtől/fejezettől
kezdődik.
* 2 Képernyős közvetlen műveletek (csak DVD
esetén)
Egyes DVD lemezek lehetővé teszik a DVD menü
érintőképernyős használatát.
A forrás gomb és a menü gomb megjelenítése
Nyomja le az
gombot a forrás és a menü gombok
megjelenítéséhez
Forrás gomb
(12. oldal.)
Beállító gomb
( 12. oldal)
A kezelőgombok mozgatása (csak DVD esetén)
Ha a kezelőgombok zavarják a használatot, nyomja le a
gombot. A gombok az alábbi módon vihetők át.
20
CQ-VD5005N
DVD módú megjelenítés
Fejezet/jelenetválasztás
Gyors előre/gyors hátra
Érintse
.
Érintse
.
Érintse
.
Érintse
.
Ismételt lejátszás
Állj/Pillanatállj/Lejátszás
Visszatérés
Hang nyelve/
Nézőpont/Felirat nyelve
DVD menü
Hasznos funkció
Műveletek
Műveletek
Kompatibilis
lemezek
Felirat nyelve
–
DVD
DivX
Hang nyelve
Ha többnyelvű felirat van a lemezen, lejátszás közben a felirat nyelvét át
lehet váltani.
Megjegyzés:
 A felirat megjelenése előtt rövid késleltetés lehet.
–
DVD
DivX
 Érintse meg lejátszás közben.
Ha többnyelvű hang van a lemezen, lejátszás közben a hang nyelvét át lehet
váltani.
Nézőpont
–
DVD
 Érintse meg lejátszás közben.
 Érintse meg lejátszás közben.
Ha a DVD tartalmaz több nézőpontból felvett jeleneteket, ezeket a jeleneteket
a lejátszás során mindegyik nézőpontból meg lehet nézni.
( Angle Mark  40. oldal)
Sztereo & Mono
–
VCD
A hangot át lehet kapcsolni a sztereo (térhatású) és a mono hang között
(L vagy R).
ST

L-ch

R-ch
: sztereo hang
: mindkét oldali hangszóróból a bal csatorna hallható.
: mindkét oldali hangszóróból a jobb csatorna hallható.
Megjegyzés:
 Ha 10 másodpercig nem végez műveletet, vagy az
gombot megérinti, a kezelőgombok eltűnnek.
 A nyelvet csak akkor lehet átváltani, ha a készülék DVD menüben ( előző oldal) vagy a DVD
beállításoknál van ( 40. oldal).
 Bekapcsolás vagy a lemez betétele után a DVD beállítások nyelve lesz az elsődleges.
 A nyelvek és a nézőpontok száma a lemeztől függ. Egyes lemezeken csak egyetlen nyelv van.
CQ-VD5005N 21
MP3/DivX tudnivalók
Mi az MP3/DivX?
Képernyőinformációk (a főkészüléken)
MP3*: Az MP3* (MPEG Audio Layer-3) a digitális audio
Megjelenített tételek
tömörítési formátuma. Az MPEG (Mozgókép szakértői csoport)
fejlesztette ki. Ezzel a tömörítési formátummal kb. 10 zenei CD
tartalma vehető fel egyetlen CD lemezre.
(Ez a szám 650 MB CD-R vagy CD-RW lemezre vonatkozik, 128
kbps fix bitsebesség és 44,1 kHz mintavételi frekvencia mellett).
 CD-TEXT
Lemezcím
Számcím
 MP3/DivX
Mappanév
Fájlnév
*Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia a Fraunhofer IIS és
a Thomson cégek engedélyével.
 MP3 (ID3 tag)
Albumnév
Cím és előadó neve
Megjeleníthető karakterek
DivX: A DivX, Inc. által kifejlesztett videotömörítési formátum a
videofájlokat a képminőség számottevő romlása nélkül tömöríti.
Megjegyzés:
 Az MP3/DivX kódoló és CD-író programok nem tartozékai
ennek a készüléknek.
Mire kell figyelni MP3/DivX fájlok készítésekor?
Általános
 A jó minőségű hang érdekében ajánlott a nagy bitsebesség és
nagy mintavételi frekvencia.
 A VBR (változó bitsebesség) nem ajánlott, mivel a
előfordulhat, hogy a lejátszási idő megjelenítése nem
megfelelő és a hang akadozhat.
 A lejátszott hang minősége a kódolási körülményektől függ. A
részleteket lásd a kódoló és író programcsomagjának
leírásában.
MP3
 Ajánlott a bitsebességet 128 kbps vagy magasabb és rögzített
értékre beállítani.
DivX
 Előfordulhat, hogy a DivX 2 GB méretűnél nagyobb vagy index
nélküli DivX fájlokat készülék nem megfelelően játssza le.
 A készülék 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL) maximális
értékig minden felbontást támogat.
 A készüléken legfeljebb 8-féle típusú hangot és feliratot
választhat ki.
 A GMC (Global Motion Compensation) nem támogatott.
Óvintézkedés
 Soha ne adjon “.mp3” kiterjesztést nem MP3formátumú anyagnak vagy “.DIVX”, “.divx”,
“.AVI”, és “.avi” kiterjesztést nem DivX
formátumú anyagnak . Ez olyan zajt okozhat,
amely nemcsak a hangszórót károsíthatja,
hanem az Ön hallását is.
22
CQ-VD5005N
 A fájlok és mappák neveinek megjelenítető hossza 64
karakter. (A unicode formátumú nevek megjeleníthető hossza
ennek a fele.)
 A fájlokat és mappákat az egyes fájlrendszerek szerinti
szokványnak megfelelően nevezze el. A részleteket lásd a
szoftverek leírásaiban.
 Az ASCII karakterkészlet és az egyes nyelvek különleges
karakterei megjeleníthetők.
 Egyes cirill karakterek Unicode formában jeleníthetők meg.
ASCII karakterkészlet
A - Z, a - z, 0 – 9 és a követező szimbólumok:
(space) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
Megjegyzés:
 Bizonyos MP3/DivX formátumú fájlokat kódoló szoftver
esetén a karakterinformációk nem megfelelően jelennek
meg.
 A megjeleníthetetlen karakterek és szimbólumok helyett
csillag ( ) jelenik meg.
*
 Javasolt, hogy a fájlok nevei kiterjesztés nélkül ne haladják
meg a 8 karaktert.
MP3/DivX fájlok felvétele CD/DVD lemezre
 Javasolt, hogy kerülje olyan lemezek készítését, amely kettő
vagy több formátumú fájlokat tartalmaz.
 Ha CD-DA fájlok vannak ugyanazon a lemezen, amelyen az
MP3 vagy DivX fájlok, a számok nem a kívánt sorrendben
vagy egyesek egyátalán nem kerülhetnek lejátszásra.
 Ha MP3 és DivX adatokat ugyanazon a lemezen tárol,
használjon különböző mappákat.
 Ne vegyen fel az MP3/DivX formátumtól eltérő zenei fájlokat és
felesleges mappákat a lemezre.
 Az MP3/DivX fájlok nevei feleljenek meg az alábbi leírt és a
fájlrendszerek szabályainak.
 Az MP3 fájlokhoz “.mp3” kiterjesztést kell rendelni.
 A DivX fájlokhoz “.DIVX”, “.divx”, “.AVI” vagy “.avi”
kiterjesztést kell rendelni.
 Bizonyos íróprogramok vagy CD/DVD felvevők esetén
problémák lehetnek a MP3/DivX fájlok lejátszásában vagy az
információk megjelenítésében.
 A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
 Habár támogatott a „Multi-session” felvétel, javasolt a
„Disc-at-Once” alkalmazása.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660, Joliet,
Romeo
Megjegyzés:
 Az Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD és a CD Extra nem
támogatott.
Tömörítési formátumok (Ajánlás: Mire kell figyelni MP3/DivX fájlok készítésekor c. rész az előző oldalon.)
Tömörítési módszer
Bitsebesség
VBR
Mintavételi frekvencia
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Igen
16, 22,05, 24 kHz
DivX data created using ver.3.11, 4.x, 5.x*
8 k – 320 kbps
Igen
8 k - 48 kHz
* DivX video system/MP2, MP3.
Megj.: A VBR nem ajánlott.
Mappaválasztási sorrend/fájl lejátszás
Fájlok/mappák maximális száma
 Fájlok maximális száma: 999 (fájlok és mappák)
 Fájlok maximális száma egy mappában: 999
 Fák maximális mélysége: 8
 Mappák maximális száma: 255 (gyökérrel együtt)
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Az
beolvasása
és és
a lejátszás
közötti
időt időt
rövidítheti
Azadatok
adatok
beolvasása
a lejátszás
közötti
rövidítheti
a fájlok vagy mappák számának vagy a fák mélységének a
fácsökkentésével.
a
vagyamappák
számának
vagy a fák mélységének
aAfájlok
készülék
MP3/DivX
fájloktól függetlenül
számolja a a
csökkentésével
mappákat.
7 A
készülék
a MP3/WMA
függetlenül
számolja
a kiválasztott
mappa fájloktól
nem tartalmaz
MP3/DivX
fájlt,aamappákat.
t Ha
lejátszás
sorrendjében
legközelebbi
MP3/DivX
fájl
lejátszása
 Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz MP3/WMA fájlt,
el. sorrendjében legközelebbi MP3/WMA fájl lejátszása
aindul
lejátszás
indul
A lejátszási
sorrend különbözhet más MP3/DivX lejátszóktól
el.
ugyanazon
lemez
esetén is.más MP3/WMA
 Amég
lejátszási
sorrend
különbözhet
lejátszóktól
A gyökérmappa
megjelenítésekor
“ROOT”
még ugyanazon lemezaesetén
is. jelenik meg.
Gyökérmappa
Gyökérmappa (gyökérkönyvtár)
(gyökérkönyvtárÖÖ)
1
2
q
Mappakiválasztás
mappakiválasztás
8
4
Sorrend
1
–
sorrend
Fájlkiválasztás
fájlkiválasztás
e
mappaválasztás
Sorrend
sorrend–
q
y
5
8
y
Tree 1
1.fa
Tree 2
2. fa
Tree 3
3. fa
Tree 4
4. fa
Tree 8
(Max.)
8. fa (max.)
 A gyökérmappa megjelenítésekor a “ROOT” jelenik meg.
Szerzői jogok
A szerzői jogi törvények tiltják szerzői jogvédelem alatt álló
anyagok, mint a zene a tulajdonos engedélye nélküli
másolását, szétosztását vagy átadását, kivéve a személyes
használatot.
Garancia kizárása
A fenti leírás a 2006 decemberi információknak
megfelelő állapotot tükrözi. Nem ad garanciát az
MP3/DivX lejátszhatóságára és megjeleníthetőségére.
CQ-VD5005N 23
Rádió
Forrás gomb
Frekvencia
Forrásválasztás
Each
/
All
jelző
 Nyomja le a Forrásgombot.

N
 Érintse a
(RADIO) gombot a
*Listaválasztás
forrásválasztó
Sávválasztás
képernyőn.
Programállomások
MUTE
VOL
DIMMER
Nyomja le a [SOURCE] gombot a
kívánt módra váltáshoz.
SRC/PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
[SOURCE]
[] []
* Csak akkor, ha az
rradio
Setup 
All
FM Setup
a kiválasztott. ( 41. oldal)

Auto Preset 
Each /
Automatikus programozás
All
Hangolás
Operations
Sávválasztás
–
Listaválasztás
Lásd a következő oldalt.
Each
FM 1
All
FM
FM 2
FM 3
AM
AM
Előkészítés:
Válassza
Előkészítés:
Válassza
All.All beállítást
41. o.)
Előkészítés:
Válassza
az aaz
All beállítást
( (
41. oldal)
Setup
Setup
Auto
Preset
–
FM 1 (list 1)
FM 2 (list 2)
FM 3 (list 3)
Minden listában 6 állomás van. A következő 6 állomást a listák közötti váltással érheti el.
Állomásválasztás
Hangolás
–
CQ-VD5005N
Fel
[]
Le
[]
Fel
Le
–
[]
Nyomja le és tartsa legalább fél másodpercig. A hangolás elkezdődik.
Érintse meg/nyomja le és tartsa.
24
[]
Programmemória
Manuálisan beállított
programmemória
Válasszon ki egy sávot és egy frekvenciát.
Minden sávban 6 állomás
programozható be.
...
–
egyet villan
 Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 A frekvencia egyet villan és a vevőállomást elmenti a memóriába. Az új
állomások felülírják az elmentett állomásokat.
Automatikusan
beállított memória
A
Előkészítés: Válassza EACH ( 41. oldal) (alapértelmezett:
.
e
FM SETUP AUTOPRESET
MENU
Válasszon sávot.
–
Minden sávhoz 6 állomás
automatikusan előre be van
állítva.
EACH
)
Minden sávban a 6 legerősebb jelű
állomás előre lesz kiválasztva.
 Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 Ha be van állítva, a beprogramozott állomásokat sorban keresi 5 másodpercenként.
(keresés) Az újak felülírják a meglévő elmentett állomásokat.
Megjegyzés:  Alapbeállításban (AF ON) csak az RDS állomásokat menti el. Nem RDS
állomások kiválasztásához állítsa az AF értéket OFF állásba. ( 27. o.)
Automatikusan
beállított memória
Előkészítés: Válassza az ALL beállítást ( 41. oldal).
B
.
Az első 18 legerősebb jelű FM állomást állítja be.
Összesen 18 állomás automatikusan előre be van állítva.
–
e
 Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 Ha be van állítva, a beprogramozott állomásokat sorban keresi 5 másodpercenként.
(keresés) Az újak felülírják a meglévő elmentett állomásokat.
Megjegyzés:  Alapbeállításban (AF ON) csak RDS állomásokat tárol el . Nem RDS állomások kiválasztásához állítsa az AF paramétert OFF állásba. ( 27. oldal)
Program
behívása
Válasszon ki egy sávot vagy egy listát.
–
 Érintse meg a kívánt programgombot.
Programállomás
csere
Előkészítés: Válassza az ALL beállítást( 41. oldal)
.
MENU
A programállomások
cserélhetők.
M
SETUP
AUTOPRESET
 Válassza ki a lecserélni kívánt listát és programállomást
(lásd a fent a Program behívása c. részt).
 Válassza ki a célállomás programszámát és tartsa lenyomva legalább 2
másodpercig.
Az  lépésben kiválasztott program kicserélődik a
–
 lépésben kiválasztott programmal (programállomás
csere).
……
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
CQ-VD5005N 25
RDS (Rádió adatrendszer)
RDS alapok
Bizonyos FM állomások RDS-kompatibilis adatokkal együtt
sugároznak. Ez a rádiókészülék ezen adatokat használó
kényelmi funkciókat nyújt.
Az RDS szolgáltatások rendelkezésre állása területenként
változik. Ha az RDS szolgáltatás az Ön területén nem áll
rendelkezésre, a következő szolgáltatásokat sem tudja
élvezni. Ez a fejezet az RDS szolgáltatások használatát
mutatja be.
A következő funkciók RDS állomások vételekor
használhatók.
Programszolgáltató nevének (PS) megjelenítése
Az állomás nevének megjelenítése.
Alternatív frekvencia (AF)
Gyenge vétel esetén automatikusan ráhangolódik
ugyanazon programot sugárzó másik RDS frekvenciára.
Forgalmi program (TP)
Bizonyos RDS FM állomások időszakosan forgalmi
hirdetményeket sugároznak.
Ezeket az RDS állomásokat forgalmi programnak (Traffic
Programme=TP) hívják.
Forgalmi hirdetmény (TA)
A forgalmi viszonyok rádióhirdetménye.
Idő (CT) szolgáltatás
RDS állomás vétele során a CT szolgáltatás automatikusan
beállítja az időt. . ( 36. oldalon Az óra beállítása c. rész)
Programtípus (PTY) megjelenítése
Az RDS FM állomások programtípus azonosítójelet
sugároznak.
Példák: hírek, rock, klasszikus zene, stb. ( 28. oldal)
Programazonosítás (PI)
Minden programnak saját száma van. Ez felhasználható
másik frekvencia keresésére, amelyen ugyanazt a
programot sugározzák.
Régió (REG)
Minden régiónak saját száma van. Ez felhasználható az
éppen hallgatott állomás helyének azonosítására.
26
CQ-VD5005N
Egyéb RDS funkciók
Enhanced Other Networks (EON)
Ha a készülék EON adatot vesz, az EON jelző világít és a
TA és AF funkciók az alábbiak szerint bővülnek.
TA: Forgalmi információk a jelenlegi és más fogható
hálózati állomásokról.
AF: Az előre beállított RDS állomások frekvencialistáit az
EON adatok frissítik.
Az EON lehetővé teszi, hogy a rádió teljesebb módon
kihasználja az RDS információkat. Folyamatosan frissíti az
előre beállított állomások AF listáját, beleértve az éppen
hallgatott állomást. Ha például otthontól távol állít be egy
állomást, később képes lesz ugyanazt az állomást másik
frekvencián venni, vagy másik állomást, amely ugyanazt a
programot sugározza. Az EON szintén követi a helyben
fogható TP állomásokat a gyors vétel érdekében.
Sürgősségi hirdetmények vétele
Amikor egy sürgősségi hirdetményt sugároznak, a készülék
automatikusan átkapcsol annak vételére (még akkor is, ha
másik üzemmódban van). A sürgősségi hirdetmény vétele
során a kijelzőn az “ALARM” jelzés jelenik meg.
Megjegyzés:
 A sürgősségi hirdetményeket a TA hangerőszinten
sugározzák ( 29. oldal).
AF (Alternatív frekvencia)
AF be/ki
Érintse meg az
gombot az alábbiak szerint.
AF be/ki beállítás*
AF jelző
AF On
: AF, a legjobb állomás keresése és
a PI kereső funkció aktív.
AF Off
: Amikor nincs szükség egy RDS
állomás AF hálózatára.
*Az érintőpanelen megjelenő tartalom különböző a
körülményektől függően.
A következő funkciók az AF mód bekapcsolt állapotában
használhatók.
 Ha a vételi feltételek elromlanak, automatikusan a jobb
vételű állomásra kapcsol.
 Az APM végrehajtása során csak az RDS állomásokat választja
ki.
 Beprogramozott állomás behívásakor automatikusan a
legjobb vételű állomásra kapcsol (BSR = Best Stations
Research).
PI keresés
(Programazonosító keresés)
Ha egy beprogramozott állomásra hangolás közben a
vétel elromlik, nyomja meg ugyanazt a programszámot.
Ekkor a jobb vételű állomást fogja keresni a készülék.
A visszavonáshoz nyomja meg újra a programszámot.
Megjegyzés:
 A PI kereséshez először érvénytelenítse a TA módot,
majd hajtsa végre a PI keresést.
Megjegyzés:
 A beállítás módja ugyanaz, mint a menüből ( 29. oldal).
Forgalmi hirdetmény (TA)
N
MUTE
VOL
DIMMER
SRC/PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
TA/TP jelző
[TA]
TA be/ki
(Csak a lejátszón lévő [TA] gombra vonatkozóan)
Nyomja le a [TA] gombot a TA módba
kapcsoláshoz az alábbiak szerint.
TA ON
: Forgalmi programok automatikus vétele.
TA OFF
: A TA nem aktív.
A következő funkciók a TA mód aktív állapotában
használhatók.
 TA módban a TP (forgalmi program) állomást a
készülék automatikusan keresi és veszi és nem TP
állomás hallgatása közben azonnal átkapcsol a forgalmi
programra.
 Állomáskeresés vagy APM esetén csak a TP
állomásokat választja ki.
 Ha más üzemmódban a TA módot beállította a
készüléken, automatikusan rádió módba kapcsol és
hallhatóvá teszi a forgalmi hirdetményt, amikor az
elkezdődik. Annak befejeztével a készülék
visszakapcsol a korábbi üzemmódba (kivéve a
menüképernyőt).
Csak forgalmi információ (TA némítás)
Ha csak forgalmi információkat kíván hallgatni,
kapcsolja be a TA üzemmódot és állítsa a hangerőt 0-ra
FM módban.
Ha a forgalmi hirdetmény elkezdődik, a hangerő a TA
hangerő szintjére áll ( 29. oldal).
Megjegyzés:
 A forgalmi információ mono formátumú.
CQ-VD5005N 27
RDS (Rádió adatrendszer) (folytatás
PTY (Programtípus)
N
PTY/PS jelző
PTY beállítás
PTY be/ki beállítás
MUTE
VOL
SRC/PWR
DIMMER
TA
TUNE/TRCK
TILT
[] []
PTY be/ki
PTY program behívása
Érintse meg a
kikapcsolásához.
gombot a PTY be és
PTY On
: PTY jelző mód
A következő funkciók aktívak.
PTY Off
: PTY nem aktív.
Részletes PTY választás
Current Affairs/
Drama
/
Pop Music /
SeriousClassics/
Children’sProgs/
Travel &Touring/
National Music/
 Nyomja le a [] vagy [] gombot a PTY
kiválasztásához.
 Nyomja le és tartsa úgy az
gombot legalább
2 másodpercre. A keresés elindul.
Megjegyzés:
 A keresés leállításához nyomja le az
gombot.
 Ha nincs megfelelő programú állomás, a “NONE” kiírás
jelenik meg.
28
CQ-VD5005N
A megfelelő programtípusra váltáshoz nyomja le az adott
programgombot.
PTY
Megj.:
 Ha a PTY aktív, nem lehet sávváltást végezni. Ha
sávváltást kell végezni, kapcsolja ki a PTY módot.
 A beállítás ugyanaz, mint a beállítómenüből.
( 29. oldal)
SPEECH
/ MUSIC
/ NEWS
/
Information / Sport
/ Education
/
Cultures
/ Science
/ Varied Speech/
Rock Music / EasyListening/ Light ClassicsM/
Other Music / Weather &Metr/ Finance
/
Social Affairs/ Religion / Phone In
/
Leisure&Hobby/ Jazz Music / Country Music/
Oldies Music / Folk Music / Documentary
A programgombokhoz a memóriában tárolt
programtípusokat lásd alább.
1
2
News
3
4
5
6
Sport
Pop M
Classics
MUSIC
Tartalom
hírek
SPEECH belföldi hírek, információ, oktatás, dráma,
kultúra, tudomány, beszélgető, időjárás,
gazdaság, gyermekműsor, közösségi, vallás,
betelefonálós, utazás, hobbi, dokumentum
sport
popzene
komolyzene
rockzene, sláger, könnyű, klasszikus zene,
egyéb zene, jazz, countryzene, nemzeti zene,
slágermúzeum, népzene
PTY programmemória
 Válasszon programtípust.
 Nyomja le és tartsa úgy az
program-gombok
egyikét legalább 2 másodpercig a programtípus
tárolásához.
Beprogramozott PTY keresése
Ha a programgomb lenyomásával a váltás sikertelen, a
programtípust az alábbi módon keresse.
 A beprogramozott PTY gombbal válassza ki a kívánt
programtípust.
 A beprogramozott program típusa 5 másodpercre
megjelenik a kijelzőn.
 Nyomja meg ugyanazt a programgombot mégegyszer
(vagy tartsa lenyomva az
gombot legalább 2
másodpercre) a kívánt állomásra hangoláshoz.
 Menüműveletek az RDS rendszerhez
A menü egyéb pontjait lásd a Beállítások c. résznél. ( 34. oldal)
Az RDS menü megnyitása

Érintse meg a
gombot.  Érintse meg a
gombot.

Érintse meg:
Példa: Rádió mód
RDS beállítás
PTY
(PTY be/ki beállítás)
Az RDS (Rádió adatrendszer) beállítása
AF
(Alternatív frekvencia)
ON
: AF, legjobb vételű állomás keresése és PI
keresési funkció aktív.
Off
: Amikor nincs szükség egy RDS állomás
AF hálózatára.
alapért.:
REGION
ON
(régió)
ON
: A műsorok frekvenciája csak régión belül
változik.
Off
: A műsorok frekvenciája régiótól
függetlenül változik .
alapért.:
OFF
On
: PTY megjelenítés
Off
: PTY nem aktív.
Language
: A PTY jelző nyelvválasztása
A
PTY Language
alább)
(
alapért.:
OFF
Megjegyzés:
 Ha a PTY aktív, nem lehet sávváltást végezni. Ha
sávváltást kell végezni, kapcsolja ki a PTY módot.
PTY LANGUAGE
ENGLISH
: angol
DEUTSCH
: német
(PTY jelzés nyelvének kiválasztása)
NEDERLANDS : holland
(Forgalmi hirdetmények
TA Volume
ESPANOL
hangereje)
 : le,
:: spanyol
FRANÇAIS : francia
 : fel
Beállítási tart: 0 - 40
alapért.: 18
SVENSKA
: svéd
ITALIANO
: olasz
alapért.:
ENGLISH
CQ-VD5005N 29
TV Tuner kezelés
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a TV tunert (CY-TUP153N jelű
kiegészítő) a készülékhez.
A
TV beállítást válassza ki az AV2 bemenet .
kiválasztása mellett ( 37. oldal).
 A televízióvételhez antennát kell felszerelni.
 A televízióvételhez olyan helyen állítsa le gépkocsiját,
ahol nincs akadályoztatva a televízióvétel.
Forrás gomb
Forrásválasztás
 Nyomja le a “Forrás” gombot.

 Érintse a
(TV) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom az eszköztől
függően változó)
N
Csatornaválasztás/
Csatornakeresés
TV menü
Programcsatorna
választás
MUTE
VOL
DIMMER
TUNE/TRCK
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét.
[SOURCE]
[] []
Megjegyzés:
 A CY-TUP153N analóg TV-tuner.
 Ha az Ön területén az analóg sugárzást digitálissal
váltották fel, a TV állomásokat nem tudja venni.
 Érdeklődjön a helyi hatóságoknál ezzel kapcsolatban.
 A TV tuner távvezérlős használatához irányítsa a
távvezérlőt a készülék érzékelőjéhez.
 A (CY-TUP153N típusú kiegészítő) TV tuner
távvezérlőjével a TV tuner nem kapcsolható be és ki.
Hangolás
Műveletek
Sávválasztás
–
–
TV 1
TV 2
Csatorna
választás
[]
Fel
[]
Le
Csatornakeresés
[]
Fel
[]
Le
A TV menü
megjelenítése
–
Tétel kiválasztása
a TV menüben
–
Behívja a tuner menüjét.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Balra/jobbra
Fel/le
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa
30
CQ-VD5005N
TILT
Sávválasztás
Nyomja le a [SOURCE] gombot a TV
módba kapcsoláshoz.
Programmemória
Műveletek
Automatikus
programozás
Minden sávban beprogramozza a 12 legjobb vételű állomást.
–
Válasszon sávot.
 Érintse meg és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 Ha a fogható csatornák száma kevesebb, mint 12, a “–” jel jelenik meg.
Az új csatornák felülírják az eltárolt csatornákat.
Programcsatorna
beírása
A beállított
programcsatornák
beírhatók a kedvenc
helyekre.
Válasszon sávot és csatornát.
–

 Megjelenik a programcsatorna beíró
képernyő.
–
Válassza ki a lecserélni kívánt csatornát.
–
Döntse el.
–
 Kilépés a programcsatorna beírásból.

Programcsatorna
behívása
Le
–
Fel
Programcsatorna
törlése
Válasszon sávot és csatornát.
–
A kedvenc programcsatornák törölhetők.

 Megjelenik a programcsatorna
törlő képernyő.
–
Válassza ki a törölni kívánt programcsatorna számát.
–
Döntse el.
–
 Kilépés a programcsatorna törlésből.

…… Érintse meg/nyomja le és tartsa legalább 2 másodpercig
CQ-VD5005N
31
AV1/AV2
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a kiegészítő külső eszközt az AV1/AV2 bemenetre.
Forrásválasztás
Forrás gomb
DIMMER
AV1/AV2 módban nézheti a képét és hallgathatja a
hangját a csatlakoztatott külső forrásnak.
TILT
CLOSE
TILT
OPEN
IN-DASH 7" WIDESCREEN COLOR LCD MONITOR / DVD RECEIVER
 Érintse meg a “Forrás” gombot.

 Érintse meg az
/
(AV1/AV2) gombot
a forrásválasztó
képernyőn.
CQ-VD5005N
DIMMER
DIM
TEXT
CQ-VD5005W
AV1 IN
VOL
PUSHSEL
POWER
MUTE
TA
[SOURCE]
Nyomja le a [SOURCE] gombot a
kívánt üzemmódba lépéshez.
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse
meg a képernyő közepét.
Megjegyzés:
 Beállíthatja a rendszert, hogy az AV mód ne kerüljön
kiválasztásra (forrás átugrása). ( Input Select  37. ol)
 Ha 10 másodpercig nem végez műveletet vagy
megérinti az
gombot, a kezelőgombok eltűnnek.
 Csak az AV 1 IN átalakító kábelre szerelt vagy azonos
bekötésű jack csatlakozó használható (lásd 1. ábra).
 Ezzel a kábellel csak zene élvezhető, a képernyőháttér
sötét marad.
32
CQ-VD5005N
TUNE/ TRACK
SOURCE
<1. ábra>
Hang (B)
Hang (J)
Video
Föld
AV1 IN
CQ-VD5005N
33
Beállítások
34
User
Clock
ID-Code
Input Select
Memory Clear
Other
Felhasználói
Órabeállítás
Azonosítókód beállítás
AV1/AV2 Input Selection
Memóriatörlés
Egyéb beállítások
(
(
(
(
(
36. oldal)
36. oldal)
37. oldal)
37. oldal)
37. oldal)
Screen
Dimmer
Picture
Aspect
Képernyő
Fényerőbeállítás
Képmegjelenítés
Képarány beállítás
(
(
(
38. oldal)
38. oldal)
38. oldal)
Audio
SQ3
Bass/Treble
Balance/Fader
Hang
SQ3 beállítás
Mély/magas beállítás
Balansz/fader beállítás
(
(
(
39. oldal)
39. oldal)
39. oldal)
DVD
Language
Display
Down Mix
DR COMP
DivX Registration
DVD
Nyelvi beállítások
DVD kép megjelenése
Hangkép típus kiválasztása
Tömörítési stílus kiválasztása
DivX regisztráció
(
(
(
(
(
40. oldal)
40. oldal)
41. oldal)
41. oldal)
41. oldal)
Radio
FM Setup
Local
RDS Setup
Rádió
FM állomások beállításai
Állomáskeresés beállításai
RDS beállítások
(
(
(
41. oldal)
41. oldal)
29. oldal)
CQ-VD5005N
Beállító műveletek
(Példa: DVD mód)


Érintse meg a kívánt beállítást.
gombot a kezelőképernyőn.
Érintse a

(Példa:
Input Select
 37. oldal)
Eldönti a beállítást és visszamegy az előző
menühöz .
Eldönti a beállítást és kilép a menüből.
Megjegyzés:
 Ha a beállítómenübe való belépés után 60 másodpercig nem végez műveletet, a képernyő visszatér az előző állapothoz.
 A lemez típusától és a készülék állapotától függően előfordulhat, hogy egy tételt átmenetileg nem tud kiválasztani. Ilyen
esetben váltson forrást és kísérelje meg a beállítást újra.
[DIM] (Sötétítő)
(A képernyő fényereje átvált a beállított
szint és a maximális fényerő között.)
DIMMER
MUTE
VOL
SRC/PWR
TA
TUNE/TRCK
TILT
[SOURCE]
(Kilép a menüből)
[VOL] (PUSH SEL)
CQ-VD5005N
35
Beállítások (folytatás)
User
Screen
Audio
DVD
Radio
Clock
ID-Code
Órabeállítás
Display
(Óra megjelenítése)
On
: óramegjelenítés bekapcsolva (az óra
beállításáig “– –:– –” jelenik meg.)
Off
: óramegjelenítés kikapcsolva
alapért.:
Hour Adjust


Off
(Órabeállítás)
Azonosító beállítás
Ajánlatos, hogy a készülék használata előtt állítson be egy
négyjegyű biztonsági azonosító kódot. Az azonosítókód
megadása után az eszköz az akkumulátorcsatlakozás
bontása majd újra csatlakoztatás után nem használható, ez
elektronikusan lezáródik. A tolvaj csak a beállított kód
ismeretében tudná használni a készüléket.
Az azonosítókód beállító műveleteket csak a tulajdonos
végezze.
Hacsak a készülék autóakkumulátor-csatlakozását nem
szüntették meg, nem kell minden használat előtt az
azonosító kódot megadni.
: visszaléptetés.
: előreléptetés.
Minute Adjust
0 ... 9
(Percbeállítás)
négyjegyű számkód
alapért.: nincs

: visszaléptetés.
Az azonosítókód beállítása (első alkalommal)

: előreléptetés.
 Adja meg a négyjegyű azonosítókódot.
 Adja meg a négyjegyű azonosítókódot ismét.
Clock Mode
Az azonosítókód megváltoztatása
(Órapreferencia)
RDS
: az óra automatikusan az RDS
óraszolgáltatás szerint állítódik be. (
26. oldal)
Manual
: a manuálisan beállított idő jelenik meg.
alapért.:
Megj.:
Az óra indításához nyomja le/érintse meg az
[SRC/PWR] gombot.
 A téli/nyári időszámítás váltást kézzel állítsa be.
RDS
 Adja meg a beállított (régi) azonosítókódot. Ha nem a
megfelelőt adja be, új azonosítókód nem adható meg.
 Adja meg az új négyjegyű azonosítókódot.
 Adja meg az új négyjegyű azonosítókódot ismét.
Ismert azonosítókód törlése
 Adja meg a beállított (régi) azonosítókódot. Ha nem a
megfelelőt adja be, az azonosítókód nem törölhető.
 Érintse meg és tartsa úgy az
gombot, amíg a
“Completed!” üzenet meg nem jelenik. Az azonosítókód
törlése ezzel kész, a készülék anélkül használható.
/
alapért.: Órabeállítás: 0
Percbeállítás: 0
Megjegyzés:
 Ha a készüléket szervizbe kell küldeni, előtte törölje az
azonosítókódot.
 Az azonosítókódot a memóriatörlési funkció nem törli.
 Biztonsági okból a beadott kódot nem jeleníti meg.
Óvintézkedés
 Jegyezze fel beállított azonosítókódját és tartsa
biztonságos helyen. (Töltse ki az azonosító
emlékeztetőkártyát  48. oldal) Ha elfelejti,
nem tudja a készüléket használni. Ez esetben
vegye fel a kapcsolatot a Panasonic szervizzel.
36
CQ-VD5005N
Input Select
Really?
AV1/AV2 bemenetválasztás
AV1
Yes
(AV1 bemenetválasztás)
AV1
: az AV1 bemenetre külső eszköz csatlakozik.
Skip
: AV1 átugrása.
Cancel
alapért.:
AV2
: nem törli a memóriát.
Óvintézkedés
(AV2 bemenetválasztás)
: az AV2 bemenetre külső eszköz csatlakozik.
TV
: az AV2 bemenetre TV tuner csatlakozik.
: AV2 átugrása.
alapért.:
: törlés elindítása.
AV1
AV2
Skip
OK
jelenik meg, ha a
a választás.
AV2
 Legyen tudatában, hogy ez a beállítás visszaállítja az
alapértelmezett beállításokat, azaz minden
elvégzett beállítás törlődik.
Other
Egyéb beállítások
Camera
(hátsó kamera beállítása)
ACC Select
Annak a bemenetnek a kiválasztása, amelyhez a hátsó
kamera csatlakozik.
On
Előkészítés: Csatlakoztassa a hátrameneti vezetéket.
( Üzembe helyezési kézikönyv)
On
: a CAMERA IN bemenetre csatlakozik
Off
: nem csatlakozik
alapért.:
Off
Off
Megjegyzés:
 Ügyeljen arra, hogy Off Beállítás legyen, ha nem
csatlakozik kamera.
 A hátsó kamera képe éjjel vagy sötét helyen elmosódott
lehet.
Memory Clear
Memóriatörlés
Minden beállítás az alapértelmezett értéket veszi fel.
Megjegyzés:
 Az azonosítókódot a memóriatörlés nem törli.
Yes
: törli a memóriát.
No
: nem törli a memóriát.
A kijelző visszatér az előző állapothoz.
(készenléti állás be és ki)
: állítsa ON állásba, ha gépkocsiján van
készenléti állás.
: állítsa OFF állásba, ha gépkocsiján nincs
készenléti állás.
alapért.: Off
Megj.:
 A készenléti állással rendelkező gépkocsiknál állítsa
ON állásba. A következő funkciók működnek.
 A készülék automatikusan bekapcsol, amikor egy
lemezt vagy tárat behelyez.
 Off beállításnál a távvezérlőről nem bekapcsolható
a főkészülék.
Óvintézkedés
 Ügyeljen az OFF beállításra, ha a gépkocsijának
nincs akkumulátor készenléti állása. Ellenkező
esetben lemerülhet az akkumulátor.
OFF
ACC
IGN
CQ-VD5005N 37
Beállítások (folytatás)
User
Screen
Audio
DVD
Radio
(képernyő)
Dimmer
Aspect
Fényerőbeállítás
1
2
Képméretarány beállítás
Normal
3
Sötétebb Világosabb
alapért.: 1
Megjegyzés:
 A [DIM] gomb lenyomására a képernyő fényereje a fent
beállított szint és a maximális fényerő között vált.
Full
 A Hagyományos képméret
vízszintes:függőleges képaránya
4:3.
 Ebben a beállításban egy üres
terület marad a képernyő bal és
jobb szélén.
 A képet vízszintesen kinyújtja a 16:9
arány kihasználására.
 A nyújtási arány a kép minden
pontján azonos.
Picture
Képmegjelenítés
Contrast
Zoom
(Képkontraszt beállítása)
 A képet a 4:3 képarány mellett
teljesen kinyújtja.
 A kép alját és tetejét kis
mértékben levágja.
 : csökkenti a fekete és fehér kontrasztját.
 : növeli a fekete és fehér kontrasztját.
Just
Bright
(Kép fényerejének beállítása)
 A képet vízszintesen kinyújtja a 16:9
arány kihasználására.
 A nyújtási arány a képernyő bal
és jobb széle felé növekszik.
 : sötétít.
 : világosít.
Color
alapért.:
(Kép színtelítettségének beállítása)
 : enyhíti a színtelítettséget.
 : erősíti a színtelítettséget.
Tint
(Képtónus beállítása)
 : kiemeli a vöröset.
 : kiemeli a zöldet.
Beállítási tartomány: –15 ... +15
alapért.: ±0
CQ-VD5005N
Megj.:
 A képarány beállító képernyő behívható az Aspect
gomb megérintésével, amikor az látható ( 12. oldal).
 Ezek a beállítások video módban általánosak.
 CD, M3 és rádió üzemmódban nem változtathatja meg a
menüképernyő nézetét. Ezeknél és a navigációs képnél a
“FULL” beállítás rögzített.
 Ha a hátsó kamerát a sebességváltó hátramenetbe
kapcsolásával működésbe hozza, a kép „FULL”
nézetben jelenik meg.
 Egyes esetekben a kiválasztott nézet miatt a kép
eltérhet az eredetitől.
Óvintézkedés
Megjegyzés:
 Ha a videojel PAL/SECAM formátumú, ez a beállítás
nem végezhető el.
38
Normal
 Vegye figyelembe, hogy a nézet funkcióval a kép
kereskedelmi vagy haszonszerzési célú kihúzása
vagy összenyomása törvény által védett szerzői
jogokat sérthet.
 Ha a normál (4:3 arányú) képet “JUST”,
“ZOOM” vagy “FULL” nézetben a teljes
képernyőre kiterjeszti, nem látja a kép széleit vagy
torzított képet lát. Ezért a szerző által szándékolt
eredeti kép nézéséhez válassza a “NORMAL”
módot.
User
Screen
Audio
DVD
Radio
SQ3
Balance/Fader
Balansz/fader beállítás
SQ3 beállítások
Hat SQ profil készülék leszállításakor már rendelkezésre
áll.
Flat : egyenletes frekvenciaátvitel
Balance


Pop : széles tartományú és mély hangzás
(hangerőbeállítás megoszlás a balés jobboldali hangszórók között)
: jobb oldal kiemelve
: bal oldal kiemelve
Rock : ritmusos és kemény hangzás
Beállítási tart.: Jobb 15 - Bal 15
alapért.: Center
Jazz : jazz jellegű mély hangzás
Club : klub és disco jellegű hangzás
Vocal : tiszta hangzás
alapért.:
Flat
Beállíthatja saját SQ profilját vagy módosíthatja
bármelyik gyári profilt az alábbi lépésekkel:
A szintek beállítása az egyes profilokban
 Válassza ki a beállítani kívánt SQ profilt.
 Érintse a
vagy a
gombot egy
frekvenciasávban a frekvencia kiválasztásához
(BASS/MID/TRE).
 Érintse a
vagy a
gombot a frekvenciák
beállításához. Beállítási tartomány: –12 dB - +12
dB
Beállítható frekvenciák:
BASS; 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz
MID; 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz
TRE; 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz
Megjegyzés:
 Az újonnan beállított szintek felülírják a korábban
beállítottakat.
 A gyári beállítás visszaállításához nyomja le és tartsa a
Default
(hangerőbeállítás megoszlás a
első és hátsó hangszórók
között)
Fader

: első kiemelve

: hátsó kiemelve
Beállítási tart.: Első 15 - Hátsó 15
alapért.: Center
Hangbeállítások a [VOL] (PUSH SEL)
gombbal a készüléken
Fader

A Bass , Treble , Balance és
beállíthatók a [VOL] (PUSH SEL) gombbal.
Nyomja le a [VOL] (PUSH SEL) gombot a beállítandó
tétel kiválasztásához.
(szokásos mód)

gombot legalább 2 másodpercre.
Bass
Bass/Treble

Mély/magas beállítás
Bass



Balance
: több
: kevesebb
Treble


Treble
(Mélybeállítás)

Fader
(Magasbeállítás)
: több

: kevesebb
A [VOL] gomb elforgatásával végezze el a beállítást.
Beállítási tart.: –12 dB ... +12 dB
alapért.: 0 dB
CQ-VD5005N
39
Beállítások (folytatás)
User
Screen
Audio
DVD
Radio
Language
Display
Nyelvi beállítások
Menu
EN
FR
SP
GE
Képernyőnézet és DVD szoftver mód
DVD Aspect
(DVD menü nyelve)
Narrow
Wide
: Angol
: Francia
: Spanyol
: a videot 4:3 arányú képernyőn játssza le.
: a videot széles (16:9 arányú) képernyőn
játssza le.
alapért.:
: Német
IT
Other
: Olasz
Letter Box
: egyéb nyelvek. Adja meg a nyelv kódját.
( 51. oldal)
alapért.:
Subtitle
EN
FR
SP
GE
IT
Other
Letter Box
(Felirat nyelve)
: Spanyol
: Német
: Olasz
EN
TV Type
PAL
(Hang nyelve)
NTSC
Megj.:
 Ezen beállítások esetén a lejátszás a lemez elejétől
kezdődik.
EN
FR
SP
GE
IT
Other
módban játssza le (amelynél a képernyő
bal és jobb szélét levágja).
: a szélesképernyős videot letterbox
módban játssza le (amelynél a képernyő
tetején és alján fekete csík marad).
(VIDEO OUT kimenet beállítás)
: PAL beállítás a VIDEO OUT kimenetre
csatlakoztatott berendezés nem megfelelően.
: NTSC beállítás a VIDEO OUT kimenetre
csatlakoztatott berendezés nem megfelelően.
alapért.:
: Angol
Angle Mark
: Francia
PAL
(Nézőpont jelzés beállítás)
A nézőpont jelzés a több nézőpontból felvett részek
jelzésére szolgál.
: Spanyol
: Német
: Olasz
On
: bekapcsolja a jelzést.
: más nyelvek. Adja meg a nyelv kódját.
( 51. oldal)
alapért.:
Off
: kikapcsolja a jelzést.
CQ-VD5005N
Pan & Scan
Megj.:
 A szoftverbeállítást a tokon lévő jelölésnek
megfelelően végezze el. ( 16. oldal)
 A beállítást figyelmen kívül hagyja, ha a Pan & Scan
vagy Letter Box már be van állítva a szoftverben.
 A képernyő aránya a nézet beállítás ( 38. oldal) és a
DVD szoftver nézetnek megfelelően változik.
: Francia
Audio
(DVD szoftver mód)
alapért.:
: Angol
: más nyelvek. Adja meg a nyelv kódját.
( 51. oldal)
alapért.:
Wide
Pan & Scan : a szélesképernyős videot Pan & Scan
EN
Megj.:
 Ha egy lemezen filmfelirat és felirat is van, ezek a
képernyőn átfedhetik egymást. Ebben az esetben
kapcsolja ki a feliratot.
40
(Képernyőnézet beállítás)
alapért.:
EN
On
User
Down Mix
Screen
Audio
DVD
Radio
FM Setup
FM állomások beállítása
A hangkép funkcióhoz adja meg a típust.
Lt/Rt
: surround hangkép
(Lt = Teljes bal, Rt = Teljes jobb)
Lo/Ro
: egyszerű sztereo
(Lo = Csak bal, Ro = Csak jobb)
Auto Preset
Each
All
(Automatikus programozás)
: minden sávban elmenti a programállomásokat.
: sávtól függetlenül menti el a programállomásokat.
Megj.:
 Ez a funkció csak “Dolby Digital”
forrás lejátszása esetén használható.
Mono
alapért.:
Lt/Rt
DR COMP (Dinamikatartomány kompresszió)
On
: vétel monóban, a zajszint
csökkentése
Off
: vétel sztereóban
Off
: DR COMP kikapcsolva
alapért.:
Off
Local
Kompresszió stílus kiválasztása
: DR COMP bekapcsolva
All
(Mono beállítás)
A térhatású hangzás megtartása kis hangerő esetén is.
STD
MIN
alapért.:
Állomáskeresés beállítása
: csak a jó vételű rádióállomások
On
keresése
: legnagyobb tömörítés, durván a TV
adásnak felel meg.
alapért.:
Off
: az összes rádióállomás keresése,
beleértve a gyenge vételűket is
alapért.:
Off
Off
DivX Registration
DivX regisztrációs kód megjelenítése ( 42. oldal)
RDS Setup ( 29. o.)
CQ-VD5005N
41
A DivX VOD tartalomról
A DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom másolásvédelmi célokból titkosítva van. Ahhoz, hogy a DivX VOD tartalmat
lejátszhassa, először regisztrálni kell azt.
Kövesse a DivX VOD tartalom megvásárlása során kapott on-line utasításokat a készülék regisztrációs kódjának
megadásánál és regisztrálja a készüléket. További részletekért látogassa meg a www.divx.com/vod weblapot.
A készülék regisztrációs
kódjának megjelenítése
 Érintse meg a
gombot.
 Érintse meg a .DVD gombot
 Érintse meg a D
. ivX Registration gombot
8 alfanumerikus karakter
Megjegyzés:
 Ajánlatos ezt a kódot feljegyezni, mivel a jövőben
szüksége lehet rá.
 DivX VOD tartalom első lejátszása alkalmával a “DivX
Registration” menüben másik regisztrációs kód jelenik
meg. Ne használja ezt a DivX VOD tartalom
megvásárlásához. Ha ezt használja a DivX VOD
tartalom vásárlásához, majd megkísérli azt lejátszani a
készüléken, többé nem tud lejátszani semmilyen
tartalmat, amit az előző kóddal vásárolt.
 Ha a készülék regisztrációs kódjától eltérő kóddal
vásárol DivX VOD tartalmat, nem tudja lejátszani azt.
(“Authorization Error” hibaüzenet jelenik meg.)
42
CQ-VD5005N
Tudnivalók a korlátozott
alkalommal lejátszható DivX
tartalomról
Egyes DivX VOD tartalmak korlátozott alkalommal
játszhatók le. Ezen tartalmak lejátszása során megjelenik a
hátralévő alkalmak száma. Ha ez a szám nulla, nem
játszhatja le ezt a tartalmat.
(“Rental Expired” hibaüzenet jelenik meg.)
A lejátszás során
 A hátralévő alkalmak száma eggyel csökken, ha
- lenyomja a [SOURCE] gombot.
- lenyomja a [] / [] ( / ) gombot
stb. és másik tartalomhoz vagy a lejátszott tartalom
elejére érkezik.
Hibaelhárítás
Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel.
A terméket csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi
ellenőrzés eredményét adja át neki. A Panasonic nem tud
felelősséget vállalni semmilyen balesetért, amely az ellenőrzés
elmaradásából vagy azt követően a saját javítási kísérletből fakad.
Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt betűkkel a Valószínű
megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne.
Figyelmeztetés
 Ne használja az eszközt rendellenes
állapotban, például hang nélkül,
füstképződés vagy furcsa szag esetén, mert
ezek tüzet vagy áramütés okozhatnak.
Azonnal hagyja abba a használatot és lépjen
kapcsolatba márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kezűleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne.
■ Általános
Probléma
Az eszköz nem kap
tápellátást.
Nincs hang.
Valószínű 
Valószínű megoldás
A tápkábel (akkumulátor, táp és föld) rosszul van bekötve.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
A biztosíték kiolvadt.
 Szüntesse meg a kiolvadás okát, és cserélje ki a biztosítékot.
Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.
A némítás (MUTE) be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki (OFF).
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy érintkezési
hiba van.
 A kapcsolási rajz alapján ellenőrizze a vezetékezést (l. Üzembe hely. KK).
Elektromágneses hullámkeltő berendezés, pl. mobiltelefon van a közelben.
Zaj
A gyorsítást zaj
kíséri.
Bizonyos műveletek
nem végrehajthatók.
A hangszóró(k)
nem szól(nak)
 Tartsa távol az elektromágneses hullámkeltő berendezést, pl.
mobiltelefont. Ha ezt nem engedi meg a kábelezés, lépjen
kapcsolatba márkakereskedőjével.
A testelési kontaktus gyenge.
 Ügyeljen arra, hogy a testvezeték biztosan csatlakozzon a váz
egyik mázolatlan részéhez.
Generátorzaj jön a kocsiból.
 Változtassa meg a testvezeték helyét.
 Szereljen zajszűrőt a tápegységre.
Bizonyos műveletek nem végrehajthatók egyes üzemmódokban, mint a
menü mód.
 Gondosan tanulmányozza a kezelési leírást és lépjen ki az
üzemmódból. Ha most sem működik, lépjen kapcsolatba márka
képviseletével.
A hangszóróvezeték elszakadt, bekötése nem megfelelő, vagy
érintkezési hiba van.
 Ellenőrizze a hangszóróvezetékeket.
CQ-VD5005N
43
Hibaelhárítás (folytatás)
■ Általános (folytatás)
A hangszórókban fel
van cserélve a bal
és jobb csatorna.
Az eszköz tápellátása
ok nélkül megszakad.
A kép/hang kimenet
nincs/torz.
■
A hangszórók bekötésénél fel vannak cserélve a hangszórók.
 A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően kösse
be.
A biztonsági eszközök működésbe léptek.
 Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy a legközelebbi
Panasonic szervizzel.
Nem a tartozék AV1 IN átalakítókábelt használja.
 Hasznája a tartozék AV1 IN átalakítókábelt.
Képernyőbeállítások
A kép sötét. A kép
világos. Valami nem jó
a képnél. A kép színei
halványak.
A képernyő nem
záródik vissza a
készülékbe.
A képernyő nincs megfelelően beállítva.
 Végezzen el minden beállítást a képernyőn.
A képernyő megáll az alapállásba állás során.
 Nyomja meg az [OPEN] gombot.
■ Rádió
Gyenge vétel vagy zaj.
Az FM sztereo vétel
csak monóban jön.
A MONO mód aktív.
 Vonja vissza a MONO módot.
Csak a jó vételű
állomások
hallhatók.
A LOCAL mód aktív.
 Vonja vissza a LOCAL módot.
A beprogramozott
állomások száma
6-nál kevesebb.
A fogható állomások száma 6-nál kevesebb.
 Menjen olyan helyre, ahol a fogható állomások száma maximális
és ismételje meg az állomásprogramozást.
Nem tárolhatók el a
programállomások.
44
Az antenna felszerelése vagy kábelezése hibás.
 Ellenőrizze, hogy az antenna felszerelési helye és kábelezése
megfelelő-e. Ezenfelül ellenőrizze, hogy az antenna testvezetéke
megfelelően rögzítve van-e az autó vázához.
Az antennaerősítő nem kap tápellátást (filmantenna, stb. használata
esetén).  Ellenőrizze az antenna tápvezetékét.
CQ-VD5005N
Az akkumulátorvezeték csatlakozása gyenge vagy nem kap állandó
tápellátást.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátorcsatlakozás
megfelelő-e és programozza be az állomásokat újra.
■ RDS
A PS kód nem jelenik
meg még RDS állomás
vételekor sem. (“NO
PS” jelzés látható.)
Nem a beállított PTY
típusú programot
veszi.
“NONE” jelenik meg a
PTY választásakor.
Az óra (CT)
nem pontos.
Nem tud venni egy
AF állomást, pedig
az AF jelző világít.
A PS kód gyenge vételi körülmények miatt nem fogható.
 A PS kód megjelenik, ha a készülék veszi. Várjon, amíg a
feltételek megváltoznak.
Amikor az állomás programot vált, a készülék nem veszi a PTY kódot.
 A megfelelő PTY kód vétele után a készülék megkeresi a megfelelő
programot és ráhangol. Várjon, amíg ez megtörténik.
A megadott PTY program nem vehető, ilyet nem sugároznak a
tartózkodási területén.
 Válasszon másik PTY beállítást vagy várjon a kívánt programra.
A készülék olyan állomást vesz, amely nem megfelelő időadatot
sugároz vagy nem sugároz időt.
 Fogjon olyan állomást, amely megfelelő időadatot sugároz vagy
állítsa be az órát kézzel.
Különbség van a jelenlegi és az AF állomások vételi körülményeiben.
Frissítse az AF listát.
 Várjon, amíg az AF lista frissül. Bizonytalan vétel esetén hangoljon
kézzel egy stabil állomásra.
CQ-VD5005N
45
Hibaelhárítás (folytatás)
■ CD
Nem játssza le vagy
kiadja a lemezt
A hang akadozik, zajos
A hang a rezgés
miatt akadozik
Nem adja ki a lemezt
A lemezt fordítva tette be.
 Tegye be a lemezt helyesen.
A lemez repedt vagy szennyeződött.
 Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes
lemezt.
A lemez repedt vagy szennyeződött.  Távolítsa el a szennyeződést
vagy használjon repedésmentes lemezt.
A készülék nincs megfelelően rögzítve.
 Rögzítse a készüléket a konzolhoz.
A készülék 30 foknál nagyobb szögben meg van döntve hátrafelé.
 Tartsa be a legfeljebb 30 fokos szöget.
Valami akadályozza a lemez kiadását, pl. egy leváló címke.
 Nyomja le és tartsa úgy a
gombot legalább 10 másodpercre
(erőltetett lemezkiadás). Ha nem működik, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével.
A készülék mikrokontrollere zaj vagy más ok miatt rendellenesen működik.
 Húzza ki a tápvezetéket és csatlakoztassa újra. Ha ezután sem
működik, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.
■ MP3/DivX
Nem játssza le vagy
kiadja a lemezt
Más készülékeken
lejátszható
CD-R/RW/DVD-R/RW
lemezek nem
játszhatók le.
A hang akadozik
vagy zajos.
A kép megáll.
A lemezen lejátszhatatlan formátumú anyag van.
 Nézzen utána az MP3/DivX formátum leírásának.
Egyes CD-R/RW/DVD-R/RW lemezek lejátszhatósága függhet a média, a
felvevőprogram és a felvevő eszköz kombinációjától még az esetben is,
ha ezek más eszközökön, pl. számítógépen lejátszhatók.
 Az MP3/DivX leírás átnézése után alkalmazzon más média,
felvevőprogram és felvevő eszköz kombinációval készített CDR/RW/DVD-R/RW lemezt .
A lemez repedt vagy szennyeződött.
 Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes
lemezt. MP3/DivX esetén nézzen utána a leírásnak.
A VBR (változó bitsebességű) fájlok lejátszásakor a hang akadozik.
 Ne VBR fájlokat játsszon le.
A kép leállhat, ha a DivX fájlok mérete meghaladja a 2 GB értéket.
 Tartsa a fájlméretet 2 GB alatt.
Megjegyzés:
 Lásd az MP3/DivX tudnivaló c. részt ( 22. oldal).
46
CQ-VD5005N
■ DVD
Nem tud váltani a
hang nyelve/felirat
nyelve/nézőpont között
Nem alkalmazza a DVD
beállításnál választott
hangot/feliratot/nyelvet
Egy DVD–R vagy
DVD–RW lemez nem
játszható le
Nincs hang
 Ha a lemez nem tartalmaz többnyelvű hangot/feliratot/nézőpontot, nem
lehet ezek között váltani. (Nézze meg a lemezhez adott leírást.)
 Bizonyos lemezek megengedik a váltást a menüképernyőből.
 Néha a nézőpont váltása csak egyes jeleneteknél lehetséges.
Ha az adott nyelvű hang vagy felirat nincs felvéve a lemezre, nem kapcsol
arra a nyelvre. (Bizonyos lemezek megengedik a váltást a
menüképernyőből. Nézze meg a lemezhez adott leírást.)
A lemez még nincs lezárva.
 Zárja le a lemezt.
Lásd a Lemez lejátszása előtt ( 16. oldal) vagy más esetben a
Tudnivalók a lemezekről ( 50. oldal) c. részeket.
A lemez videofelvételi (VR) formátumú.
 Játsszon le videofelvételi formátumú lemezeket.
Lásd a Lemez lejátszása előtt ( 16. oldal) vagy más esetben a
Tudnivalók a lemezekről ( 50. oldal) c. részeket.
A hangkimenet ezen a készüléken nem megengedett, mint pl. dts esetén.
 Használjon olyan lemezt, ahol a hangkimenet megengedett.
Lásd a Lemez lejátszása előtt ( 16. oldal) vagy más esetben a
Tudnivalók a lemezekről ( 50. oldal) c. részeket.
CQ-VD5005N 47
Hibaelhárítás (folytatás)
Hibaüzenetek a képernyőn
■ CD/MP3/DivX/DVD/VCD (Video CD)
Üzenet
Valószínű ok  Valószínű megoldás
Non Playable Disc
A lemez piszkos vagy fordítva tették be.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcos.
 Ellenőrizze a lemezt.
Mechanism Error
Valamilyen ok miatt nem működik.
 Nyomja le a
gombot. Ha a hiba még fennáll, nyomja le az újraindítás
kapcsolót. Ha ezzel sem oldódik meg, forduljon a márkaképviselethez
vagy a Panasonic szervizhez.
File Error
No Disc
Region Code Error
A kiválasztott típusú fájl nem támogatott.
 Ellenőrizze a lemezt.
Nincs lemez a lejátszóban.
 Tegyen be egy lemezt a nyílásba.
A lemez régiókódja nem felel meg ennek a készüléknek.
 Nyomja le a
gombot és ellenőrizze a lemezt.
Más regisztrációs kóddal megvásárolt DivX VOD tartalmat próbál
lejátszani.
 E készülék regisztrációs kódjával vásárolja meg a DivX VOD
tartalmat. ( 42. oldal)
A DivX VOD tartalom nem játszható le többször.
 Vásárolja meg újra vagy játsszon le mást. ( 42. oldal)
Megjegyzés:
 Előfordulhat, hogy a “NON PLAYABLE DISC” kiírás előtt megjelennek a hibás számok.
Ha elfelejtené az
azonosítókódját......
Abban az esetben, ha elfelejtené azonosítóját,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi Panasonic
szervizzel.
Azonosító emlékeztetőkártya
Másolja ki az alábbi emlékeztetőkártyát, írja rá
az azonosítókódot és tartsa elzárt helyen.
48
CQ-VD5005N
Típus: CQ-VD5005N
AZONOSÍTÓ
A termék javítása
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic
szervizzel. A terméket csak szakképzett személy javíthatja.
Biztosítékcsere
Használja az előírt értékű biztosítékokat (15 A). Más
helyettesítők, nem megfelelő értékű biztosíték használata,
vagy az eszköz közvetlen, biztosíték nélküli bekötése tüzet
vagy az eszköz károsodását okozhatja.
Ha a csere biztosíték tönkremegy, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Panasonic szervizzel.
Ha az eszköz nem működne...
Újraindítás (reset) kapcsoló
Vegye le az előlapot ( 11. o) és illesszen egy kemény,
vékony pálcát a lyukba és nyomja meg a kapcsolót.
Fontos
Csak akkor nyomja meg a kapcsolót, ha az eszköz
egyik gomb lenyomására sem reagál. (Az eltárolt
beállítások nem törlődnek.)
Ha az eszköz nem tér vissza normál állapotba, javítás
céljából lépjen kapcsolatba a legközelebbi Panasonic
szervizzel.
DIMMER
SRC/PWR
TA
T
újraindítás kapcsoló
Megjegyzés:
 Ha az azonosítókód be van már állítva, újraindítás után
közvetlenül a rendszer kéri az azonosító beadását.
Karbantartás
Óvintézkedés a tisztításnál
Termékét úgy tervezték és gyártották, hogy az minimális
karbantartást igényel. Az eszköz külsejét száraz puha
kendővel törölje le. Soha ne használjon benzint, hígítót
vagy más oldószert.
Makacs szennyeződések eltávolítása
 Nedvesítse meg a száraz kendőt
szappanos vízzel és jól csavarja ki.
 Finoman törölje át, utána törölje meg
száraz kendővel.
AlcoholAlkohol
Pesticide
Rovarirtó
WaxWax
Hígító
Benzine
Benzin
Megjegyzés:
 Ne tegyen közvetlenül a felületre folttisztítót, mivel a
készülék belsejébe vízcseppek juthatnak be.
 Ne karcolja a képernyőt ujjával vagy más kemény
tárggyal. A karcok zavarossá teszik a képet.
Óvintézkedés
 Ha vízcseppek vagy más nedves anyag kerülne a
monitorba, az hibás működést eredményezne.
CQ-VD5005N 49
Tudnivalók a lemezekhez
Lemez kezelése
 Ne érintse a lemez alsó oldalát.
 Ne karcolja a lemezt.
 Ne hajlítsa a lemezt.
 Használaton kívül tartsa a tokjában.
nyomtatott oldal
Ne használjon az alábbi jellemzőknek megfelelő
lemezt, egyébként tönkreteheti a lemezt vagy a
készülék hibáját okozhatja.
 Nem korong alakú speciális lemezek
Lemez behelyezése
Az új lemezek felülete sikamlós lehet. Ezért előfordulhat,
hogy egy ilyen lemez behelyezése első használatnál nem
megfelelően működik. Ezért ilyenkor a lemezt amennyire
csak lehet, tolja be a készülék nyílásába, ameddig az be
nem veszi.
 A lemez behelyezésénél és kivételénél a lemezt a
nyílással párhuzamosan mozgassa, egyébként
megkarcolódhat.
 A behelyezés során ne tegye a lemezt egy másikra.
Ha erre nem ügyel, a lemezek beszorulását
okozhatja.
Ne hagyja a lemezeket a következő helyeken:
 Közvetlen napfény
 Autófűtés közelsége
 Piszkos, poros és dohos helyek
 Ülések és műszerfal
 Részben vagy teljesen átlátszó lemez
Teljesen átlátszó lemez*
Részben átlátszó lemez
*A félig átlátszó lemez lejátszása is akadályba ütközhet.
A lemezek tisztítása
Száraz, puha kendővel törölje belülről kifelé. Ne
tegyen a lemezre pecsétet vagy címkét.
Ne írjon a lemezre kemény tollal vagy golyóstollal.
 Lemezek, amire bármi rá van ragasztva
<helyes>
Lemezek ráragasztott
Nyomtatóval készített
címkék
címkével vagy szalaggal
Védőfilm vagy papír
Tudnivalók a CD-R/RW,
DVD–R/RW lemezekhez
Lemezkiegészítők
(stabilizátor, stb.)
 Sérült vagy deformált lemezek
Kivasalt lemezek
Repedt, karcolt vagy
hiányos lemezek
Sorjás szélű lemezek
Használat előtt szedje le a
sorját.
50
CQ-VD5005N
<helytelen>
íróprogram, CD/DVD
felvevő (CD-R/RW, DVD–
 Bizonyos CD/DVD felvevőben (CD- R/RW, DVD–R/RW
meghajtókban) felvett CD-R/RW, DVD–R/RW lemezek
lejátszása problémás lehet akár a felvételi jellemzők,
akár a lemez felületén lévő szennyeződés, ujjlenyomat,
karcok, stb. miatt.
 A CD-R/RW, DVD–R/RW lemezek kevésbé ellenállóak
a magas hőmérséklettel és a páratartalommal szemben,
mint a közönséges zenei CD lemezek. Ha hosszabb
ideig az autóban maradnak, károsodhatnak és a
lejátszás lehetetlenné válhat.
 Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos kombinációjú
íróprogram, CD/DVD felvevő (CD-R/RW, DVD–R/RW
meghajtó) és lemez kombinációjával készült lemezeket
nem játszik le, ha azok egymással inkompatibilisek.
 A készülék nem játssza le a CD-R/RW, DVD–R/RW
lemezeket, ha a műveletet (session) nem zárták le.
 Tartsa be a CD- R/RW, DVD–R/RW lemezek
kezelésére vonatkozó utasításokat.
 A készülék nem játszik le más CD-R/RW, DVD-R/RW
lemezeket, csak amelyen CD-DA vagy MP3/DivX
adatok vannak.
Nyelvi kódok listája
Más esetekben... (
40. oldal)
Adja meg a négyjegyű nyelvi kódot a
- gombok lenyomásával.
Az
gomb lenyomásával döntse el..
DVD nyelvi menü ( 40. oldal)
Kód Nyelv
6565 Afar
6566 Abház
6570 Afrikai
6577 Ameharic
6582 Arab
6583 Assamese
6589 Aymara
6590 Azerbajdzsáni
6665 Baskír
6669 Belorussz
6671 Bolgár
6672 Bihari
6678 Bengáli; Bangla
6679 Tibeti
6682 Breton
6765 Katalán
6779 Korzikai
6783 Cseh
6789 Velszi
6865 Dán
6869 Német
6890 Butáni
6976 Görög
6978 Angol
6979 Eszperantó
6983 Spanyol
6984 Észt
6985 Baszk
7065 Perzsa
7073 Finn
7074 Fiji
7079 Faroese
7082 Francia
7089 Frisian
7165 Ir
7168 Scots Gaelic
7176 Galíciai
7178 Guarani
7185 Gujarati
7265 Hausa
7273 Hindi
7282 Horvát
7773 Maori
Megjegyzés:
 A beállítás kész és a kijelző visszatér a főmenühöz.
 A szám bevitele során a választás újrapróbáláshoz érintse meg/nyomja le a
gombot.
Kód
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7285
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Nyelv
Örmény
Interlingua
Indonéz
Izlandi
Olasz
Héber
Japán
Zsidó
Javanese
Georgian
Kazah
Grönladni
Kambodzsai
Kanadai
Koreai
Kashmír
Kurd
Kirgiz
Latin
Lingala
Laothian
Litván
Latvian, Lett
Malagasy
Magyar
Makedón
Malayalam
Mongol
Moldáviai
Marathi
Maláj
Maltese
Burmese
Nauru
Nepál
Holland
Norvég
Oriya
Pandzsabi
Lengyel
Pashto, Pushto
Portugál
Kecsua
Kód
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Nyelv
Rhéto-Román
Román
Orosz
Szanszkrit
Sindhi
Szerb-Horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szamoai
Shona
Szomáli
Albán
Szerb
Sundanese
Svéd
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Türkmén
Tagalog
Tonga
Török
Tatár
Twi
Ukrajnai
Urdu
Űzbég
Vietnámi
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kínai
Zulu
CQ-VD5005N 51
Kifejezések meghatározása
Dolby Digital
Teljesen diszkrét formátum, amely a zenei jeleket 5.1
csatornába osztja: bal első (L), jobb első (R), közép
(C), bal surround (LS), jobb surround (RS)
és mélynyomó (SW: 0.1 csatorna) a felvétel és a
lejátszás során. A felvett csatornák száma a szoftvertől
függ (1 - 5.1 csatorna)
A Dolby Laboratories engedélye alapján
gyártva.
A “Dolby” és a kettős „D” jel a Dolby Laboratories
védjegye.
Bizalmas nem publikált munkák. Copyright
1992–1997 Dolby Laboratories. Minden jog
fenntartva.
Interaktív DVD
Az interaktív DVD egy DVD szoftver, amely több
nézőpontot, válaszható cselekmény befejezést, stb.
tartalmaz.
Letterbox képernyő
Olyan kép, amelynél a szélesképernyős DVD vagy VCD
(Video CD) lemezek a tetejénél és az aljánál fekete
csíkokkal kísérten jelenik meg.
LPCM (Lineáris PCM hang)
Ennél a formánál a hangjelet digitális adattá alakítják
és veszik fel két csatornában tömörítés nélkül. Mivel a
DVD lemez kapacitása nagy, több és pontosabb adatot
tud hordozni, mint a CD lemez.
Pan & Scan képernyő
Olyan képernyő, amelynél a szélesképernyős DVD
vagy VCD (Video CD) lemezek képeinek bal és jobb
oldala le van vágva.
52
CQ-VD5005N
Lejátszásvezérlés (VCD (Video CD))
Ha a VCD (Video CD) “With Playback Control” vagy
más erre utaló jelzéssel van ellátva a lemez felületén
vagy a tokon, a látható (vagy hallható) információk
interaktívan nézhetők a képernyőn látható menü
segítségével.
Ezeknél a menüs lejátszást “menu play”-nek
nevezik a video CD lemezeknél. Ez a készülék
támogatja a Video CD lemezek lejátszás vezérlését.
DivX
A DivX egy népszerű médiatechnológia, mely a DivX,
Inc. tulajdona. A DivX médiafájlok nagytömörítésű
videot tartalmaznak magas képminőségben,
viszonylag kis fájlméret mellett. A DivX fájlok fejlett
médiaszolgáltatásokat tartalmazhatnak, mint menük,
feliratok és választható hangsávok. Sok DivX
médiafájl letölthető, melynek segítségével saját
személyes műsort és könnyen használható
szolgáltatásokat állíthat össze DivX.com weblapról.
Ez a termék az Egyesült Államokon belül
szabadalmaztatott, szerzői jogi védelem alatt álló
technológiákat és más szellemi javakra vonatkozó
jogokat tartalmaz. E védelem alatt álló technológia
tulajdonosa a Macrovision vállalat. A Macrovision
külön engedélye nélkül csak otthoni és hasonló
jellegű korlátozott felhasználásra szolgál. A
technológia eltulajdonítása vagy felfejtése tilos.
Official DivX® Certified product
A DivX® media fájlok standard lejátszása során
lejátssza valamennyi DivX® video verziót (beleértve a
DivX® 6 verziót). A DivX,DivX Certified és a
kapcsolódó logok a DivX, Inc. védjegyei, melyeket
engedéllyel használunk.
Minőségtanúsítás, műszaki adatok
A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy a
Panasonic CQ-VD5005N típusú készülék megfelel a következő műszaki jellemzőknek:
Általános
FM sztereo rádió
 Tápellátás
 Frekvenciatartomány
: 87,5 MHz – 108 MHz
 Zajhatárolt érzékenység : 7 dB/µV
 Sztereo áthallási csillapítás : 30 dB (1 kHz)
 Jel/zaj viszony
: 62 dB
: 12 V DC (11 – 16 V), a
specifikáció 14,4 V
tápfeszültségre vonatkozik,
negatív testelés
 Áramfelvétel
: kisebb, mint 10 A (lemez
lejátszása során)
 Teljesítménykimenet
: 20 W x 4 csatorna
(DIN 45 324, 4 Ω-on)
 Max. kimeneti teljesítmény: 45 W x 4 csatorna
 Kompatibilis
hangszóróimpedancia
: 4 Ω
 Video bemeneti jel
: kompozit videojel,
1 Vp-p (75 Ω)
 Hangbemenet érzékenysége: 2 Vrms
 Video kimeneti jel
: kompozit videojel,
1 Vp-p (75 Ω)
 Előfok kimeneti feszültség : 2 Vrms
 Előfok kimeneti impedancia: kisebb, mint 600 Ω
 Méretek (Szélesség x:
Magasság x Mélység): 178 x 50 x 165 mm
 Tömeg
: 2,4kg
Front AV bemenet (AV1 IN)
 Bemeneti impedancia
: 47 kΩ
 Megengedett külső bemenet : 2,0 V
 Csatlakozó
: 3,5 mm-es sztereo mini
(videobemenet csatlakozóval ellátva)
 Video bemeneti jel
: kompozit videojel,
1 Vp-p (75 Ω)
 Hangbemenet érzékenysége: 2 Vrms
AM (KH) rádió
 Frekvenciatartomány : 531 kHz – 1 602 kHz
 Zajhatárolt érzékenység : 28 dB/µV
AM (RH) rádió
 Frekvenciatartomány
 Zajhatárolt érzékenység
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV
Hangrész
 Kimeneti feszültség/Impedancia: 2 Vrms/600 Ω
 Frekvencia
karakterisztika
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
 Dinamikatartomány
: 96 dB (CD lejátszáskor)
 Jel/zaj viszony
: 95 dB (CD lejátszáskor)
Monitor
 Folyadékkristályos panel : 7-hüvelyk (17,8 cm) széles
 Képernyő méretei
(Szélesség x Magasság
x Mélység):
: 154 x 87 x 177 mm
 Képpontok száma
: 336 960 képpont (234 függőleges
x 480 vízszintes x 3)
 Működő képpontok aránya 99,99 % felett
 Megjelenítési mód
: Transparent colour filter format
 Típus
: TFT (Thin Film Transistor)
aktív mátrix formátum
Megjegyzés:
 A műszaki adatok a fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
 E kézikönyv egyes ábrái és illusztrációi eltérhetnek az Ön készülékétől.
CQ-VD5005N 53
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weboldal: http://panasonic.net
YFM284C683CA
PTW0107-2037
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement