Panasonic CQVD7005N User manual

Panasonic CQVD7005N User manual
Rendszerbővítési kézikönyv
Típus:
CQ-VD7005N
 A rendszer bővítése előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa azt könnyen elérhető helyen.
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
audio eszközének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából ered.
Figyelmeztetés
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre
és üzembe helyezési utasításra hívja fel a
figyelmet, melyek be nem tartása súlyos
sérülést vagy halált okozhat.
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben.
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat.
Mindig állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza be
a kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni vagy a berendezést
kezelni kezdené.
Megfelelő tápegységet használjon.
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V-os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne
24 V-os akkumulátorról.
A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
és a szigetelőfilmet gyermekektől elzárva.
Az elemek és a szigetelőfilm lenyelhetők, ezért tartsa
azokat gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet vagy egy szigetelőfilmet, hívjon azonnal orvosi
segítséget.
Óvja a lejátszó mechanikát.
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szedje szét azt, ne módosítson azon és ne kísérelje
meg saját maga megjavítani. Ha a termék javításra szorul,
vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy egy feljogosított
Panasonic szervizzel.
Ne használja a készüléket annak működésképtelen
állapotában.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
A távvezérlő ne heverjen szanaszét az autóban.
Ha a távvezérlő szanaszét hever, vezetés közben
leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá és ez
forgalmi balesethez vezethet.
A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre.
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cseréltesse ki az előírt
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszerűtlen cseréje
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer
helyes használatához fontos, hogy teljesen megértse a
piktogramok jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
Óvintéz- okozhat.
kedés
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál.
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához csatlakoztatott
állapotban végzi a vezetékezést és az üzembe helyezést,
az rövidzárat és ezzel áramütést vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor
csatlakozás megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELEKTROMOS
BIZTONSÁGI RENDSZER NEM SZÁNDÉKOLT
AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A JÁRMŰ
KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY
HALÁLT EREDMÉNYEZVE.
Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra.
Ne használja a gépkocsi biztonsággal kapcsolatos
részeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy
tartozékainak vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan
helyre szerelni, amely a légzsák működését gátolná.
A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az elektromos
vezetékeket és hasonlókat.
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat
ezektől távoli helyen fúrja ki.
Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre.
Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
berendezések tápellátására.
Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
többi elektromos berendezés normál működését.
Ha azok működtetését abnormális feltételek mellett
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat.
Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit.
Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést
és ne lötyögjenek.
A rövidzár elkerülése érdekében szigeteljen minden
szabadon futó vezetéket.
2
CQ-VD7005N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelően alacsony szinten ahhoz, hogy
vezetés közben figyelni tudjon az útra és a forgalmi
viszonyokra.
Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze
vagy ujjai beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen
figyeljen a gyermekekre.
A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
Álló motorral ne használja a készüléket hosszú ideig.
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort.
Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfény és
erős hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék belső
hőmérséklete, ami füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek
vagy pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség.
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést
képzett szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket
és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság
érdekében bízza annak telepítését a szállítójára. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni a készülék
sajátkezű üzembe helyezéséből eredő problémákért.
Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasítások be nem tartása
balesetet vagy tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A vezetékezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint
pl. az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy
csavarja azokat. Ha éles fémszéleken kell
keresztülhaladniuk, csavarja körül azokat műanyag
szalaggal vagy hasonló módon védje.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. Az szállított és előírt alkatrészektől eltérőek
használata a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás
üzembe helyezés balesetet, hibás működést vagy tüzet okozhat.
Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét.
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne.
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve.
Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy, hogy
az előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos
szögben legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez.
A biztonság kedvéért viseljen kesztyűt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e.
A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
Egy hangszóró csatlakozóba csak egy
hangszórót csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
A távvezérlő elemeinek kezelésénél tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
● Csak előírt típusú elemet használjon (CR2025).
● Az elemet a helyes polaritással tegye be az elemtartó
(+) és (-) jelöléseihez.
● A kimerült elemet amint lehet, cserélje ki.
● Ha hosszú ideig nem használja, előtte vegye ki az
elemeket a távvezérlőből.
● Kiselejtezés vagy eldobás előtt szigetelje az elemeket
(műanyag zacskóba téve vagy szigetelőszalaggal
beburkolva azokat).
● Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat.
● Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
Ha az elem kifolyna
● Teljesen törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd
tegyen be új elemeket.
● Ha testére vagy ruhájára ráfolyna a folyadék, mossa
le bő vízzel.
● Ha a folyadék a szemébe kerülne, mossa ki bő vízzel és
forduljon azonnal orvosi segítségéért.
ÓVINTÉZKEDÉS:
• A VEZETÉKEZÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS AZ ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA SORÁN TARTSA BE A HELYI
ELŐÍRÁSOKAT.
CQ-VD7005N
3
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná
A Panasonic üdvözli elektronikus termékei tulajdonosainak folyamatosan növekvő táborában.
Törekszünk arra, hogy Önnek a precíz elektronikai és mechanikai gyártás előnyeit nyújtsuk. Gondosan válogatott
alkatrészeket használunk, termékeinket olyan emberek szerelik össze, akik büszkék vállalatunknál végzett munkájukra.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez a termék sok örömet fog okozni Önnek és - miután megtapasztalta a beleépített
minőséget, értéket és megbízhatóságot - Ön is büszke lesz arra, hogy családunk tagja.
Ez a kézikönyv a rendszer bővítésére vonatkozik. Az alapműveleteket, a menü használatát, a műszaki adatokat és
egyéb tudnivalókat lásd a Kezelői kézikönyvben.
Rendszerbővítési példa
TV Tuner
(CY-TUP153N, kieg.)
Hátsó monitor
Főkészülék
CQ-VD7005N
iPod®
Kihangosító készlet
Bluetooth® technológiával
(CY-BT100N, kieg.)
Bővítőmodul
(CY-EM100N, kieg.)
CD váltó
(CX-DP880N, kieg.)
DVD váltó
(CX-DH801N, kieg.)
Autónavigációs rendszer
(CN-DV2300N, kieg.)
4
CQ-VD7005N
Csatlakoztatható eszközök
■ DVD váltó
■ Kihangosító
A kiegészítő adapterrel (CA-CC30N átalakító kábel a DVD/CD
váltóhoz) csatlakoztatható a kiegészítő Panasonic DVD-váltó
egység (CX-DH801N). A részleteket lásd a DVD-váltó kezelői
kézikönyvében.
Csatlakoztathatja a kiegészítő telefon kihangosítót.
(CY-BT100N típusú Bluetooth® technológiájú kihangosító készlet).
A részleteket lásd a kihangosító készlet kezelői kézikönyvében.
Megj.: A készüléket csak hívások fogadására tervezték,
hívások kezdeményezésére nem alkalmas.
■ CD váltó
A kiegészítő adapterrel (CA-CC30N átalakító kábel a DVD/CD
váltóhoz) csatlakoztatható a kiegészítő Panasonic CD-váltó
egység (CX-DP880N). A részleteket lásd a CD-váltó kezelői
kézikönyvében.
■ TV tuner
Csatlakoztathatja a kiegészítő Panasonic TV tunert (CYTUP153N). A részleteket lásd a TV tuner kezelői
kézikönyvében.
Megjegyzés:
 A CY-TUP153N analóg TV tuner.
 Ha azon a területen, ahol a készüléket használja, az analóg
műsorsugárzást felváltja a digitális műsorsugárzás, a TV
állomások nem foghatók.
 Ennek időpontjáról tájékozódjon a területileg illetékes
hatóságnál.
■ iPod®
A kiegészítő adapterrel (CA-DC300N közvetlen kábel iPod
számára) csatlakoztatható a kiegészítő iPod sorozat.
Kizárólag dokkoló csatlakozóval ellátott iPod csatlakoztatható.
A további tudnivalókat a csatlakoztatható iPod készülékekről
lásd alább.
Használható iPod szoftverváltozatok
 3rd generation iPod/ver. 2.3
 4th generation iPod/ver. 3.1.1
 5th generation iPod/ver. 1.2 (lásd a Tudnivalók az iPod
videóval való használatához c. részt)
 iPod Photo/ver. 1.2.1
 iPod mini/ver. 1.4.1
 iPod nano/ver. 1.2
* A működést a 2006 szeptember végén rendelkezésre álló
szoftverrel ellenőriztük, a későbbi verziókkal való
együttműködést nem garantáljuk.
Az iPod az Apple Computer, Inc., Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
Bluetooth®
A Bluetooth márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdona, melyet a Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.
engedéllyel használ. A dokumentumban más
tulajdonosok márkanevei is előfordulhatnak.
■ Bővítőmodul (központi egység)
Csatlakoztathatja a CY-EM100N típusú kiegészítő bővítőmodult
(központi egység). A bővítőmodul csatlakoztatásával lehetőség
van a fent említett kiegészítő eszközök valamint más AV
eszközök egyidejű csatlakoztatására. A részleteket lásd a
bővítőmodul kezelési leírásában.
Csatlakoztatható eszközök
 CD/DVD váltó (max. 1 db)
 iPod (max. 2 db)
 iPod videoval (max. 1 db)
 Telefonkihangosító készlet (max. 1 db)
 TV tuner (max. 1 db)
Megjegyzés: A csatlakoztatható kiegészítők
országonként és régiónként változhatnak. További
információkért forduljon a márkaképviselethez.
CQ-VD7005N
5
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná (folytatás)
Rendszerbővítési példa
■ Több eszköz egyidejű csatlakoztatása
CQ-VD7005N
CD-váltó
(CX-DP880N, kiegészítő)
DVD-váltó
(CX-DH801N, kiegészítő)
Rendszerbővítő csatlakozó
Csak 1 készülék
Átalakítókábel a DVD/CD-váltóhoz
(CA-CC30N, kiegészítő)
iPod
Max. 4 készülék
Közvetlen kábel az iPod sz.
(CA-DC300N, kiegészítő)
Bővítőmodul
(CY-EM100N, kiegészítő)
Megjegyzés:
 A csatlakoztatott eszközök telepítését és
kábelezését lásd az eszközök telepítési
kézikönyvében.
Mobil telefon
CY - B T 1 0 0 U
Bluetooth® technológiájú kihangosító
készlet
(CY-BT100N, kiegészítő)
TV Tuner
(CY-TUP153N, kiegészítő)
6
CQ-VD7005N
■ 5.1-csatornás Surround rendszer
A készüléknek 4-csatornás beépített erősítője van. Az 5.1-csatornás surround rendszer beállítását a DVD program jelenlét
érzetét nyújtó lejátszásához lásd alább.
Megjegyzés:
 A hangzás balanszának beállítása érdekében akkor is be kell állítani a hangszórókat, ha nem használ középsugárzót,
surround hangszórókat vagy mélynyomót.
Középsugárzó:
EAB-CF2
P a n a s o n ic
Teljesítményerősítő
CQ-VD7005N
Frontsugárzók:
CJ-DA1733
Surround sugárzók:
CJ-DA6923
Teljesítményerősítő
Mélynyomó:
CJ-SW3003
Tartalom
Általános
Biztonsági tudnivalók...........................................2
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná..........................4
Tartalom.................................................................7
Az érintőképernyő használatának áttekintése..8
Beállítások
Beállítások...........................................................20
Szükség esetén
Hibaelhárítás.......................................................22
A források
A TV Tuner kezelése...........................................10
A CD-váltó kezelése............................................12
A DVD-váltó kezelése .........................................13
Autónavigációs rendszer ...................................15
Bluetooth kihangosító készlet ..........................16
iPod kezelés.........................................................18
CQ-VD7005N
7
Az érintőképernyő használatának áttekintése
 Megjegyzések az érintőképernyőhöz
 Ne használjon ceruzát vagy más hegyes
szerszámot.
 Ne üsse meg az előlapot.
 Ennek be nem tartása az érintőpanel üvegének
sérülését vagy törését okozhatja.
Megjegyzés:
 A navigációs rendszer (CN-DV2300N típusú
kiegészítő) nem használható e készülék
érintőképernyőjével.
Használat előtt
 Tisztítsa meg az érintőképernyő felületét.
( Kezelői kézikönyv)
Használat
 Az érintőképernyőt csak az ujjaival használja.
 Ne nyomja erősen.
 Ne karcolja meg körmeivel vagy más kemény
tárggyal.
A kezelőképernyő állapota
Példa: CD-váltó
Megjegyzés:
 A következő kép a szemléltetés miatt részben el van sötétítve.
 A megjelenő funkciók és helyeik az üzemmódtól függően részben változnak. A részleteket lásd az egyes
üzemmódoknál.
Képernyő gomb
(
Forrás gomb
következő oldal)
Menü gomb
(Tartalma a forrástól
függően változik)
Megjeleníti a forráskiválasztó képernyőt.
Megjeleníti a menüképernyőt.
Forrásválasztó képernyő
Megjelenik a forráskiválasztó képernyő.
Nyomja le a kívánt gombot. Az
gomb megérintésével léphet ki.
Menüképernyő
Megjelenik a menüképernyő. Tegye meg a kívánt választást.
Menübeállítás ( Kezelői kézikönyv)
Nyomja le a [SRC] gombot
az üzemmód váltáshoz.
Megjegyzés:
 Ha egy
,
,
vagy
csatlakozik a
készülékhez bővítőmodul (CY- EM100N jelű kiegészítő)
nélkül, a fentiek bármelyike az AV2 pozícióban jelenik meg.
8
CQ-VD7005N
Nyomja le a [MENU] gombot a menüképernyő
megjelenítéséhez.
 Ha az
van kiválasztva bővítőmodul alkalmazása
esetén, a bővítőmodul AUDIO IN/VIDEO IN bemenetére
csatlakoztatott forrás hangja és képe jelenik meg.
Képernyőváltás
A képernyők között a
gomb megérintésével válthat az alábbiak szerint.
 A kezelőképernyő behívása
Forrás
Standard képernyő
Kezelőképernyő
CD-váltó
( 12. oldal)
iPod
( 18. oldal)
 Az OSD (képernyőmenü) visszavonása
Forrás
Standard képernyő
OSD kikapcsolva*2
TVtuner (* 1)
( 10. oldal)
DVD-váltó (* 1)
( 13. oldal)
* 1 A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
* 2 A kezelőképernyő nem használható video módban.
Megjegyzés:
 A kezelőképernyő használatát lásd az egyes üzemmódoknál.
CQ-VD7005N
9
A TV Tuner kezelése
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a TV tunert (CY-TUP153N típusú
kigészítő) a készülékhez.
 TV adás vételéhez TV-antennát kell felszerelni.
 TV adás vételéhez gépkocsiját olyan helyen állítsa
le, ahol zavartalan a vétel.
A TV mód kiválasztása
Forrás gomb
 Érintse meg a Forrás gombot.
TILT
CLOSE

 Érintse meg a
(TV) gombot a forrásválasztó képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott
eszközöktől függően
változik)
Csatornaválasztás/
Csatornakeresés
TV menü
Programcsatorna választás
Nyomja le a [SRC] gombot a TV módba váltáshoz.
Sávválasztás
OPEN / CLOSE
ASPECT
CQ -V D700 5N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
ENTER
PW R
T
A
MUTE
Megjegyzés:
 A TV tuner távvezérlővel való kezeléséhez irányítsa azt a
készülék távvezérlő érzékelőjére.
 A TV tuner távvezérlőjével (CY-TUP153N típusú kiegészítő)
nem lehet a TV tunert be- és kikapcsolni.
NAVI
[SRC]
[ENTER]
[ ] []
[] []
Hangolás
Műveletek
[BAND]
Sávválasztás
DVD
V TR
TV 1
Csatornaválasztás
Csatornakeresés
TV 2
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
TV menü
megjelenítés
Tétel kiválasztása
a TV menüben
—
CQ-VD7005N
—
Behívja a tuner menüjét.
Visszavonáshoz érintse meg újra.
[] []
[] []
Fel/le
[ ] [ ]
[ ] [ ]
Balra/jobbra
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
10
[ENTER]
END
Programmemória
Műveletek
Automatikus
programmemória
Minden sávban 12 csatornát állít be a 12 legerősebb vételű állomással.
END
[BAND]
DVD
[ENTER]
Válasszon sávot.
V TR
 Érintse meg/nyomja le és tartsa legalább 2 másodpercig.
 Ha a vehető csatornák száma 12-nél kevesebb, a “–” jelzés jelenik
meg. Az új csatornák felülírják az elmentett csatornákat.
Programcsatorna
beírás
A csatornák beállítása után a
kedvenc programcsatornák
beírhatók.
Válasszon egy sávot és egy csatornát.

[]
[]


 Megjelenik a programcsatorna-beíró
képernyő.

[] []
[] []


[BAND]
Programcsatorna
törlése
A csatornák beállítása után a
kedvenc programcsatornák
törölhetők.
[ENTER]
Döntse el.
—
 Kilépés a programbeírásból.
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
—
Programcsatorna
behívása
Válassza ki a cserélni kívánt csatornát.
.Válasszon egy sávot és egy csatornát.

[]
[]


 Megjelenik a programcsatorna-törlő
képernyő.

[] []
[] []


[BAND]
—
[ENTER]
—
Válassza ki a törölni kívánt csatornát.
Eldöntés.
 Kilépés a programtörlésből..
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
CQ-VD7005N
11
A CD-váltó kezelése
 A CD-váltó funkciókat a CX-DP880N típusú kiegészítő
Panasonic CD-váltó egység számára tervezték.
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a CD-váltót és tegyen be egy lemeztárat.
Forrás gomb
Most játszott szám
CD-váltó mód kiválasztása
”. Nyomja le a Forrás gombot.

Lemez száma
TILT
 Érintse meg a
(CH- C) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott
eszközöktől függően
változik)
CLOSE
Címgörgetés
Véletlen lejátszás
Minták lejátszása
ASPECT
OPEN / CLOSE
Nyomja le a [SRC] gombot a belépéshez
CD-váltó módba.
CQ -V D700 5N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
Lejátszás ismétlés
[] []
A kezelőképernyő behívásához nyomja le a
gombot.
PW R
VOL
MUTE
Lemezválasztás
Alapműveletek
[SRC]
Számválasztás
[] []
Műveletek
k
[]
[]
Lemezválasztás
END
[
[
]]
[
[
]]
DVD
Számválasztás
V TR
[]
[]
Következő lemez
Előző lemez
[]
[]
Következő szám
Most játszott szám eleje/Előző szám (kétszeri lenyomás)
Gyors előre
Engedje el a lejátszáshoz való visszatéréshez.
Gyors hátra.
Engedje
[]el a lejátszáshoz
[] való visszatéréshez.Fast .
Gyors előre/
Gyors hátra
–
Lejátszás ismétlés
–
Visszavonáshoz érintse meg újra.
Lejátszás ismétlés
lemezen belül
–
Visszavonáshoz érintse meg és tartsa úgy legalább
2 másodpercig.
–
–
Visszavonáshoz érintse meg újra.
–
–
Az összes lemez első 10 másodpercét játssza le.
Visszavonáshoz érintse meg és tartsa úgy legalább2 másodpercig.
*
Minták lejátszása
Lemezminták lejátszása
*
–
–
Véletlen lejátszás
Véletlen lejátszás
lemezen belül
–
*
Címgörgetés
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
Visszavonáshoz érintse meg újra.
–
–
–
Visszavonáshoz érintse meg és tartsa úgy legalább
2 másodpercig.
–
–
A címet eggyel görgeti.
* Az érintőképernyő szimbólumok változnak az üzemmód szerint.
,
12
CQ-VD7005N
,
{D= DISC (lemez)}
A DVD-váltó kezelése
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a DVD-váltót és tegyen be egy lemeztárat.
 A CD-váltó funkciókat a CX-DH801N típusú
kiegészítő Panasonic CD-váltó egység számára
tervezték.
DVD-váltó mód kiválasztása
 Nyomja le a Forrás gombot.

Forrás gomb
 Érintse meg a
(CH- C) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott
eszközöktől függően
változik).
TILT
CLOSE
Kezelőgombok
Nyomja le a [SRC] gombot a belépéshez
DVD-váltó módba.
Lemez/mappa
választás
ASPECT
OPEN / CLOSE
CQ -V D700 5N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
CQ-VD7001U
VOL
ENTER
PW R
MUTE
Megjegyzés:
 Ne felejtse el a Panasonic DVD-váltó RCA (sárga)
(video)kábelét az AV2-IN bemenetre csatlakoztatni és
a CH VIDEO INPUT jellemzőt ON beállításba tenni ( 20. o.).
SRC
SRC
T
A
NAVI
[SRC]
[ENTER]
[] []
[] []
Egyébként a váltót nem lehet a készülékkel használni.
 Nézze meg a CX-DH801N készülék kezelési és
üzembe helyezési kézikönyveit is.
Alapműveletek
Műveletek
Szám/fájl választás
Műveletek
Kompatibilis
lemezek
[]
[]
DVD VCD
DVD
R A DI O
DVD VCD
CD MP3
MP3
V TR
C H -C
[]
–
[]
–
Gyors előre
Engedje el a lejátszáshoz való visszatéréshez.
Gyors hátra. Engedje el a lejátszáshoz való
visszatéréshez.
A sebesség a gomb lenyomva tartása esetén az alábbiak szerint változik. Normál
sebesség  2-szeres  5-szörös  10-szeres  30-szoros seb.
Következő mappa
–
Előző mappa
–
DVD VCD
Állj
–
END
DVD
Mappa választás
Következő szám/fájl
Most játszott szám/fájl eleje/Előző szám/fájl
(kétszeri lenyomás)
Megjegyzés:  DVD lejátszásnál bizonyos eseteken 2 címre osztott fejezet
elejére nem lehet visszatérni. ( Kezelői kézikönyv)
CD MP3
Gyors előre/
Gyors hátra
–
[ ]
–
A lejátszás folytatásához érintse meg
/nyomja le a
/ [ ] gombot.
–
A lejátszás folytatásához érintse meg
/nyomja le a
/ [ ] gombot.
CD MP3
DVD VCD
Pillanatállj
CD MP3
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
CQ-VD7005N 13
3
A DVD-váltó kezelése (folytatás)
Alapműveletek (folytatás)
 Érintse meg/nyomja le és tartsa
pillanatállj módban.
Lassú lejátszás
[]
DVD VCD
[]
A lejátszás a normál sebesség kb. 1 -e. A
normál lejátszáshoz érintse meg/nyomja
le a
/ [ ] gombot
Megj.:
 Lassú lejátszás visszafelé nem lehetséges.
Lemezkiválasztás
DVD VCD
–
–
Következő lemez
CD MP3
–
–
Előző lemez
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
Fejezet/cím/szám kiválasztás
Menü behívása és
tétel kiválasztása
* VCD megjegyzések:
VCD esetén nyomja le a
[RETURN] gombot a
[DVD MENU] helyett.
14
CQ-VD7005N
[DVDMENU]
–


[] []
[] []
DVD
VCD
*
–
[] []

[] []

 Megjelenik a menü.

 Válassza ki a kívánt tételt.

[ENTER] [ENTER]
 Döntse el a választást.
[RETURN]
Visszatér az előző képernyőhöz.
–
Autónavigációs rendszer
Előkészítés:
 Csatlakoztassa az autónavigációs rendszert.
 Adja meg azt a csatlakozót, ahová az autónavigációs rendszer csatlakozik NAVI INPUT . ( 20. oldal).
 Ha a CN-DV2300N készülék van bekötve, állítsa be képernyőjének a pozícióját ( lásd a CN-DV2300N
leírásának 31. oldalát.)
Autónavigációs mód választás
TILT
CLOSE
A [NAVI] gomb lenyomásával váltson
autónavigációs módba.
A [NAVI] gomb ismételt lenyomásával vonja vissza.
A kezelőképernyőhöz való belépéshez nyomja le az [ENTER]
gombot.
Megjegyzés:
 Ha a navigációs mód be van kapcsolva, csak a hang
vált, a videó nem változik.
. Az autónavigációs segítség hangereje beállítható
( 20. oldal).
 Nyomja le a [NAVI] gombot a készülék bekapcsolt
állapotában. A [NAVI] gomb megnyomása a készülék
kikapcsolt állapotában is lehetővé teszi a navigációs mód
bekapcsolását, de ez esetben a működés eltérő lehet.
 A navigációs képernyő helyzetének beállítása a
navigációs készülék oldalán történik.
ASPECT
OPEN / CLOSE
CQ -V D700 5N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
PW R
MUTE
SRC
TA
NAVII
[NAVI]
[ENTER]
Panasonic gyártmányú autónavigációs rendszert
csatlakoztasson (pl. CN-DV2300N típusú kiegészítő).
A Panasonic autónavigációs rendszert az RGB
bemenetre csatlakoztassa.
CQ-VD7005N
15
Bluetooth kihangosító készlet
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a (CY-BT100N típusú )Bluetooth
kihangosító készletet és végezze el a párosítást.
További információhoz tanulmányozza a Bluetooth
kihangosító kézikönyvét.
A kiegészítő Bluetooth kihangosító bekötésével a
gépkocsiból kihangosított beszélgetést lehet folytatni
mobiltelefonon.
Megjegyzés:
 A CY-BT100N készüléket csak hívások fogadására
tervezték. Hívás nem kezdeményezhető vele.
Bluetooth kihangosító mód
Ez az üzemmódot nem kiválasztható a [SRC] gomb
lenyomásával vagy egy tétel megérintésével a képernyőn,
hanem a bejövő hívások aktiválják. (A telefon felvételéhez
nyomja le a [Hang-on] gombot a kihangosítón.)
TILT
Megjegyzés:
 A hívó fél telefonszámát megjeleníti a készülék.
 Ha a hívó fél száma nem ismert, a “CONNECT” kiírás
jelenik meg.
 Nincs garancia a Bluetooth kapcsolatra előkészített
telefonok minden funkciójának a támogatására.
CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ -V D700 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
ENTER
PW R
NAVI
Kapcsoló
egység
[VOL]
Állapotjelző (Kék LED)
Világít: várakozó hívás
/Beszélgetés
Nem világít: nincs kapcsolat
Gyors villogás: bejövő hívás
Lassú villogás:
párosítás/újrakapcsolódás
[Hívásfogadás] /Kék LED
[Bontás] /Piros LED
Hívás fogadásakor...
Példa: DVD mód
16
CQ-VD7005N
MUTE
SRC
TA
[] []
Hasznos funkciók
Művelet
Csengetési hangerő
beállítása
Állítsa be a hangerőt, amikor a hívás bejön.
END
DVD
V TR
R A DI O
Ha a csengetési hang
megegyezik a mobil
telefonéval.
C H -C
–
[–]
–
[+]
[VOL]
le
fel
[VOL]
Ha a csengetési hang
nem egyezik meg a mobil
telefonéval (hanem
Állítsa be a hangerőt, amikor a hívás bejön.
[+]
készüléktől függő hang).
v.
[]
be
[VOL]
vagy []
[–]
v.
némítás
[]
[VOL]
vagy []
 Az
és
gombok csak a csengetés alatt láthatók. A beszélgetés
megkezdésekor a gombok eltűnnek.
A beszélgetés
hangerejének
beállítása
–
le
[–]
[VOL]
fel
[+]
Vissza az előző
forráshoz
–
–
[VOL]
–
 Nyomja le a [Bontás] gombot a kihangosítón.
 Ha lenyomja a [Bontás] gombot a kihangosítón, visszatér az előző üzemmód.
Megjegyzés:
 A kamera vagy a navigációs rendszer működése alatt
egy hívás fogadása nem hívja be a kihangosító
képernyőt, hanem csak a hívó fél telefonszámát jeleníti
meg. A [Bontás] gomb lenyomása törli a telefonszámot
a képernyőről. A
nem jelenik meg.
 Némítás alatti hívásfogadás ideiglenesen visszavonja a
némítás funkciót és letiltja a műveleteket. A
telefonbeszélgetés befejezése után a némítás visszatér.
 A forrásváltás és az AUDIO jellegű műveletek a
menüben hívás fogadása közben nem lehetségesek. A
hangerő azonban állítható és a készülék kikapcsolható
még hívás fogadása közben is.
 A készülék kikapcsolt állapotában való hívásfogadás
nem kapcsolja be a készüléket.
CQ-VD7005N 17
iPod kezelés
Előkészítés:
 Csatlakoztassa az iPod készüléket a csatlakozókábellel (CA-DC300N típusú kiegészítő).
iPod mód választás
Forrás gomb
 Érintse meg a Forrás gombot.

Jelenlegi szám/fájl
TILT
CLOSE
 Érintse meg az
(iPod) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott eszközöktől függően változik).
szöveg/cím
görgetése
kezelőgombok
OPEN / CLOSE
ASPECT
Nyomja le a [SRC] gombot a
belépéshez iPod módba.
ASP
CQ -V D700 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
ENTER
TA
A kezelőképernyőhöz való belépéshez érintse meg a
gombot.
NAVI
[] []
SR
[SRC]
Megjegyzés:
 Ha a következő problémák bármelyike előfordul, szüntesse
meg az iPod csatlakozást, indítsa újra az iPod készüléket,
majd csatlakoztassa azt újra: az iPod készüléket nem érzékeli
a főkészülék/az iPod önmagában vagy a főkészülékről nem
kezelhető/a csatlakoztatott iPod képe vagy hangja nem
megfelelő.
 A “NO iPod” üzenet jelenik meg, amíg csatlakoztatását
követően, a készülék bekapcsolása vagy a forrás választás
után az iPod eszközt érzékeli. Ez jelzi, hogy minden rendben
van a főkészüléknél.
 Nem garantáljuk a csatlakoztatandó iPod minden funkcióját.
 Kizárólag dokkoló csatlakozóval ellátott iPod csatlakoztatható.
[] []
Használható iPod szoftverváltozatok
 3rd generation iPod/ver. 2.3
 4th generation iPod/ver. 3.1.1
 5th generation iPod/ver. 1.2 (lásd a Tudnivalók az iPod
videóval való használatához c. részt)
 iPod Photo/ver. 1.2.1
 iPod mini/ver. 1.4.1
 iPod nano/ver. 1.2
* A működést a 2006 szeptember végén rendelkezésre álló
szoftverrel ellenőriztük, a későbbi verziókkal való
együttműködést nem garantáljuk.
Alapműveletek
Műveletek
Szám/fájl választás
[]
[]
Következő szám/fájl
[]
[]
Most játszott szám/fájl eleje
/Előző szám/fájl (kétszeri leny.)
END
DVD
R A DI O
Gyors előre/
Gyors hátra
Title Scroll
[]
[]
[]
–
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
CQ-VD7005N
C H -C
[]
Pause
18
V TR
Gyors előre
Engedje el a lejátszáshoz való visszatéréshez.
Gyors hátra. Engedje el a lejátszáshoz való
visszatéréshez.
–
Eggyel görgeti a címet.
–
A visszatéréshez a lejátszáshoz
érintse meg/nyomja le a
/ []
gombokat újra.
Hasznos funkciók
Számok keverése
*–
–
–
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Albumok keverése
*–
–
–
Visszavonáshoz nyomja le újra és tartsa úgy.
Megjegyzés:
 Az iPod keverés funkciója megfelel e készülék RANDOM funkciójának.
Lejátszás ismétlése
–
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Megjegyzés:
Az iPod teljes lejátszás ismétlés funkciója mindig be van kapcsolva és erről a
készülékről nem kapcsolható ki.
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy * Az érintőképernyő szimbólumok változnak az üzemmód szerint.
{A= ALBUM (album),
A
{S= SONG (dal)}
megérintésével a felhasználó a következő képernyők között válthat.
Standard képernyő
Fájl jelző. 999-ig terjedő szám.
Jelenlegi állapot
Fájl fel/le
Kezelőképernyő
Fájl jelző
999-ig terjedő szám.
Címgörgetés
Lejtászás/pillanatállj
Lejátszás beállítás
Fájl fel/le
Mappalista/Fájllista képernyő
Eggyel fentebbi könyvtár
Lejátszási kategória választó gomb
Lejátszás listáról (alapértelmezett)
Lejátszás albumonként
Lejátszás számonként
Lejátszás előadónként
Mappalista/fájllista
CQ-VD7005N 19
Beállítások
Ez a kézikönyv a rendszer bővítésére vonatkozik. Az alapműveleteket, a menü használatát, a műszaki adatokat és
egyéb tudnivalókat lásd a Kezelői kézikönyvben.
USER
SCREEN AUDIO DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
INPUT SELECT
Bemenetválasztás
NAVI SETUP (Navigáció beállítás)
NAVI INPUT
(Bemenetválasztás)
Navigáció beállítás
NAVI SP
(navigációs hangszóró)
BOTH
: Bal/jobb első hangszórók
L ch
: Csak bal első hangszóró
R ch
: Csak jobb első hangszóró
alapért.:
NAVI MUTE
BOTH
(navigáció némitási szint)
Előkészítés: Csatlakoztassa a navi némítás vezetéket.
OFF
RGB
: az RGB bemenetre csatlakozik, vagy nem
csatlakozik autónavigációs rendszer
AV1
: az AV1-IN bemenetre
csatlakozik
CH VIDEO INPUT
alapért.:
RGB
(videobemenet DVD-váltónak)
ON
: az AV2-IN bemenetre
OFF
: nem csatlakozik
alapért.:
Megj.:
OFF
 A hangkimenetet az AV2-IN bemenetre kell csatlakoztatni.
: változatlan
LEV 1
: –20 dB
LEV 2
: –30 dB
LEV 3
: nincs hang
CAMERA
(Hátsó kamera beállítása)
Hátsó kamera csatlakozásának kiválasztása.
Előkészítés: Csatlakoztassa a hátrameneti vezetéket.
( Üzembe helyezési kézikönyv)
alapért.:
LEV 1
Megjegyzés:
 A navigáció némitási szint akkor állítható be, ha az
RGB van kiválasztva a NAVI INPUT paraméternél.
ON
: bekötve a CAMERA-IN bemenetre
OFF
: nincs bekötve
Alapért.: OFF
NAVI VOLUME
(navigációs hangerő)
Az autónavigációs rendszer hangerőbeállítása.
 : le,
20
 : fel
CQ-VD7005N
Beállítási tartomány: 0 - 40
alapért.: 20
 Ügyeljen arra, hogy OFF legyen kiválasztva, amikor nem
csatlakozik kamera.
 A hátsó kamera képe éjszaka vagy sötét helyen homályos
lehet.
Megjegyzés:
OUTPUT SELECT
Kimenetválasztás
REAR MONITOR
(Hátsó monitor beállítása)
Az első és hátsó monitoron egyidőben különböző kép
és hang élvezhető.
Előkészítés: Csatlakoztasson egy kiegészítő hátsó monitort.
( Üzembe helyezési kézikönyv)
Ha a bővítőmodul (CY-EM100N jelű kiegészítő) nincs
csatlakoztatva:
AUTO
: azonos az első monitorral*
DVD
: DVD/VCD/CD/MP3/WMA
AV1
: AV1
: AV2
AV2
* Az iPod video beleértve.
alapért.:
 A fenti képernyő azt az esetet mutatja, amikor nem
csatlakozik eszköz a bővítőmodulhoz. Ebben az esetben
az addicionális gombok szürkék és nem kiválaszthatóak.
 A bővítőmodulból (CY-EM100N jelű kiegészítő) csak
egyetlen audio és video forrás érkezhet. Ezért, ha a
váltóból származó képet és hangot az első monitoron
játsszák le, a TV-ből jövő hang és kép nem játszható le
egyidejűleg a hátsó monitoron.
Példa:
Amikor egy DVD-váltó és TV csatlakozik a bővítőmodulhoz
(CY-EM100N jelű kiegészítő),
AUTO
Megjegyzés:
 Ezt a menüt a
/[MENU] billentyű
megérintésével/lenyomásával és tartásával is el lehet
érni.
 DVD-váltó üzemmódban a kép nem jelenik meg a
hátsó monitoron akkor sem, ha az AUTO
beállítás van kiválasztva
Ha a bővítőmodul (CY-EM100N jelű kiegészítő)
csatlakoztatva van:

kiválasztható. A választás azonban nem
végrehajtható, mivel az első monitort a váltó
működteti.
 A TV lejátszásához a hátsó monitoron, válassza ki a
beállítást az első monitorra vagy válasszon
olyan forrást, amely nem a bővítőmodulról jön.
H-F SETUP (kihangosító beállítás)
Kihangosító beállítás
H-F SP
 A bővítőmodul (CY-EM100N jelű kiegészítő)
csatlakoztatása két további forrás gombot eredményez.
 A bővítőmodulhoz (CY-EM100N jelű kiegészítő) csak
hangforrást csatlakoztatnak, nem eredményez
kiegészítő forrás gombot.
(Kihangosító hangszóró)
Előkészítés: Csatlakoztassa a Bluetooth (CY- BT100N típusú)
kihangosító készletet . ( Üzembe helyezési kézikönyv)
BOTH
L ch
: Bal/jobb első hangszórók
R ch
: Csak jobb első hangszóró
: Csak bal első hangszóró
alapért.:
BOTH
CQ-VD7005N 21
Hibaelhárítás
Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel.
A terméket csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi
ellenőrzés eredményét adja át neki. A Panasonic nem tud
felelősséget vállalni semmilyen balesetért, amely az ellenőrzés
elmaradásából vagy azt követően a saját javítási kísérletből fakad.
Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt betűkkel a Valószínű
megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne.
Figyelmeztetés
 Ne használja az eszközt rendellenes
állapotban, például hang nélkül, füstképződés
vagy furcsa szag esetén, mert ezek tüzet vagy
áramütés okozhatnak. Azonnal hagyja abba a
használatot és lépjen kapcsolatba
márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kezűleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne.
■ Autónavigáció, videomagnó, kamkorder, hátsó kamera, hátsó monitor
Probléma
Valószínű 
Valószínű megoldás
Az autónavigációs
rendszer képe nem jelenik
meg.
Az autónavigációs rendszer csatlakozása nem megfelelő.
 Csatlakoztassa megfelelően.
Avideomagnóvagyakamkorder
képenemjelenikmeg.
A videomagnó vagy a kamkorder csatlakozása nem megfelelő.
 Csatlakoztassa a videomagnót vagy a kamkordert megfelelően.
A hátsó kamera képe
nem jelenik meg.
A hátsó monitor képe
vagy hangja nem
kapcsolható.
Az autónavigációs rendszer bemeneti beállítása nem megfelelő.
 Korrigálja a bemeneti csatlakozást.
A hátsó kamera csatlakozása nem megfelelő.
 Csatlakoztassa a hátsó kamerát megfelelően.
A kamera bemeneti beállítása nem megfelelő.
 Korrigálja a bemeneti csatlakozást.
Nem az AUTO beállítás van kiválasztva a hátsó monitornál.
 Válassza az AUTO beállítást
■ iPod vezérlés
Az iPod készüléket nem
érzékeli a főkészülék. Az
iPod önmagában vagy a
főkészülékről nem
kezelhető. A csatlakoztatott
iPod képe vagy hangja nem
megfelelő.
22
CQ-VD7005N
A kommunikáció a készülék és az iPod között átmenetileg megszakadt,
habár mindkettő aktív. Ez a jelenség nem jelenti a készülék hibáját.
 Szüntesse meg az iPod csatlakozást, indítsa újra az iPod készüléket, majd
csatlakoztassa azt újra.
Hibaüzenetek a képernyőn
■ CD-váltó/DVD-váltó kezelés
Üzenet
NON PLAYABLE DISC
MECHANISM ERROR
Valószínű ok 
Valószínű megoldás
A lemez piszkos vagy fényes felével felfelé tették be.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcos.
 Ellenőrizze a lemezt.
Valamilyen ok miatt nem működik.
 Nyomja le a gombot. Ha a hiba még fennáll, nyomja le az újraindítás
kapcsolót. Ha ezzel sem oldódik meg, forduljon a márkaképviselethez vagy a
Panasonic szervizhez.
FILE ERROR
A kiválasztott típusú fájl nem támogatott.
PROTECTED
A WMA fájl védett.
NO DISC
NO MAGAZINE
REGION ERROR
 A védett fájl nem játszható le.
Nincs lemez a lejátszóban.
Nincs tár a váltóban.
 Ellenőrizze a lemezt.
 Tegyen be egy lemezt a nyílásba.
 Tegyen be egy lemezekkel feltöltött tárat.
A “2” vagy “ALL” régiókódtól eltérő kódú lemezt kísérelt meg lejátszani
 Nyomja le a
gombot és ellenőrizze a lemezt.
Megjegyzés:
 Előfordulhat, hogy a “NON PLAYABLE DISC” kiírás előtt megjelennek a hibás számok.
 A kiírások és a hiba esetén megteendő lépések váltóról váltóra változhatnak. A részleteket lásd a váltó kezelői kézikönyvében.
■ iPod kezelés
NO iPod
NO SONGS
Az iPod kábelét iPod módban kihúzták.
 Csatlakoztassa újra az iPod kábelét.
Az iPod nem tartalmaz lejátszható zenét.
 Töltsön le lejátszható zenét az iPod készülékre.
CQ-VD7005N
23
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM284C674CA
PTW0107-2037
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement