Panasonic CQVD6505N Operating instructions

Panasonic CQVD6505N Operating instructions
TILT
CLOSE
Felnyíló dual DIN 6,5 hüvelykes szélesképernyős színes
LCD monitor/DVD Receiver
PWR
SRC
Típus:
MUTE
VOL
CQ-VD6505N
ENTER/ BAND
ENT
ASPECT
OPEN / CLOSE
CQ-VD6505N
ASP
TILT
O/C
TOPMENU
TEXT
P·MODE
RET
CQ - V D70 01U
RETURN
VDMENU
VO L
CAR AV
ENTER
PW R
M UT E
SRC
TA
N A VI
s
a ezelői
K
n
l
e
i
t
u
n
g
M
a
n
u
e
l
kézikönyv
d
’
i
 Használat előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa
n azt könnyen elérhető helyen.
s
t
r
u
c
t
i
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
audiokészülékének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából ered.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
Figyelmelyek be nem tartása súlyos sérülést vagy halált
meztetés
okozhat.
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben.
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat.
Mindig állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza be
a kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni vagy a berendezést
kezelni kezdené.
Megfelelő tápegységet használjon.
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V-os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne
24 V-os akkumulátorról.
A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
gyermekektől elzárva.
Az elemek és a szigetelőfilm lenyelhetők, ezért tartsa
azokat gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet vagy egy szigetelőfilmet, hívjon azonnal
orvosi segítséget.
Óvja a lejátszó mechanikát.
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szedje szét azt, ne módosítson azon és ne
kísérelje meg saját maga megjavítani. Ha a termék
javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot szállítójával
vagy egy feljogosított Panasonic szervizzel.
Ne használja a készüléket annak működésképtelen
állapotában.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
A távvezérlő ne heverjen szanaszét az autóban.
Ha a távvezérlő szanaszét hever, vezetés közben
leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá és ez
forgalmi balesethez vezethet.
A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre.
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cseréltesse ki az előírt
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszerűtlen cseréje
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer
helyes használatához fontos, hogy teljesen megértse a
piktogramok a jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
Óvintéz- üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
kedés melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
okozhat.
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál.
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához
csatlakoztatott állapotban végzi a vezetékezést és
az üzembe helyezést, az rövidzárat és ezzel
áramütést vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor
csatlakozás megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELEKTROMOS
BIZTONSÁGI RENDSZER NEM SZÁNDÉKOLT
AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A JÁRMŰ
KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY
HALÁLT EREDMÉNYEZVE.
Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra.
Ne használja a gépkocsi biztonsággal kapcsolatos
részeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy
tartozékainak vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan
helyre szerelni, amely a légzsák működését gátolná.
A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az
elektromos vezetékeket és hasonlókat.
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat
ezektől távoli helyen fúrja ki.
Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre.
Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
berendezések tápellátására.
Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
többi elektromos berendezés normál működését.
Ha azok működtetését abnomális feltételek mellett
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat.
Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit.
Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést
és ne lötyögjenek.
A rövidzár elkerülése érdekében szigeteljen minden
szabadonfutó vezetéket.
2
CQ-VD6505N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten
Tartsa a hangerőt megfelelően alacsony szinten ahhoz,
hogy vezetés közben figyelni tudjon az útra és a forgalmi
viszonyokra.
Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze
vagy ujjai beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen
figyeljen a gyermekekre.
A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
Álló motorral ne használja a készüléket hosszú ideig.
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort.
Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfényt és
erős hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék belső
hőmérséklete, ami füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek
vagy pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség.
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést
képzett szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket
és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság
érdekében bízza annak telepítését a szállítójára. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni a készülék
sajátkezű üzembe helyezéséből eredő problémákért.
Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasítások be nem tartása
balesetet vagy tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A vezetékezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint
pl. az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy
csavarja azokat. Ha éles fémszéleken kell
keresztülhaladniuk, csavarja körül azokat műanyag
szalaggal vagy hasonló módon védje.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. Az szállított és előírt alkatrészektől eltérőek
használata a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás
üzembe helyezés balesetet, hibás működést vagy tüzet okozhat.
Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét.
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne.
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve.
Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy hogy az
előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos szögben
legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez.
A biztonság kedvéért viseljen kesztyűt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e.
A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
Egy hangszóró csatlakozóba csak egy
hangszórót csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
A távvezérlő elemeinek kezelésénél tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
● Csak előírt típusú elemet használjon (CR2025).
● Az elemet a helyes polaritással tegye be az elemtartó
(+) és (-) jelöléseihez.
● A kimerült elemet amint lehet, cserélje ki.
● Ha hosszú ideig nem használja, előtte vegye ki az
elemeket a távvezérlőből.
● Kiselejtezés vagy eldobás előtt szigetelje az elemeket
(műanyag zacskóba téve vagy szigetelőszalaggal
beburkolva azokat).
● Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat.
● Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
Ha az elem kifolyna
● Teljesen törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd
tegyen be új elemeket.
● Ha testére vagy ruhájára ráfolyna a folyadék,
mossa le bő vízzel.
● Ha a folyadék a szemébe kerülne, mossa ki bő vízzel
és forduljon azonnal orvosi segítségéért.
ÓVINTÉZKEDÉS:
• A VEZETÉKEZÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS AZ ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA SORÁN TARTSA BE A HELYI
ELŐÍRÁSOKAT.
CQ-VD6505N
3
Biztonsági tudnivalók (folytatás)
Lézertermék
Figyelmeztető címkék és helyei
ÓVINTÉZKEDÉS
CLASS 1 LÉZERTERMÉK
KINYITÁS ESETÉN
LÉZERSUGÁRZÁS.
NE NÉZZEN A SUGÁRBA.
Figyelmeztető címkék
CAUTION - LASER RADIATION W HEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Óvintézkedés: A termék lézert használ.
Az itt leírt eljárásoktól eltérő műveletek és beállítások
elvégzése veszélyes sugárzást okozhat.
Ne vigye el az egységet és ne módosítson rajta.
Az egység bonyolult eszköz, amely lézer hangszedőt használ
az információ lekérdezésére a kompaktlemez felületéről. A
lézer gondosan árnyékolva van, így a sugarak az egység
belsejében maradnak.
Ezért soha ne kísérelje meg szétszedni a lejátszót vagy
annak bármely részét megváltoztatni, mivel ekkor
lézersugárzásnak és áramütésnek lenne kitéve.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
W ENN
GEÖFFNET.
VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER SI
OUVERT, ÉVITER TOUTE
EXPOSITION AU
FAISCEAU.
VA R O ITU S – LASE R SÄTEILYVAARA
AV A TTAE SSA. VA R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRALNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRALEN.
A DVA RSEL – LA SER S TRAL ING .
UNNGA
EK SP ONE R IN G F O R
STRALEN VED APNING. .
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NAR DER
ER ABNET. UNDGA
UDSA TTELSE FOR
STRALER.
A lejátszó teteje
(felső oldal)
A kézifék csatlakozás bekötése
A rendszert úgy tervezték, hogy
vezetés közben nem nézhet
mozgófilmet.
 Állítsa le gépkocsiját biztonságos helyen és
húzza be a kéziféket, mielőtt a monitort nézni
kezdené.
 A hátsó monitoron (kiegészítő) lehet vezetés
közben filmet nézni.
Megjegyzés:
 Feltétlenül kösse be a kézifék csatlakozást.
( Üzembe helyezési útmutató).
4
CQ-VD6505N
Megjegyzések a használathoz
Folyadékkristályos panel
 Óvja a folyadékkristályos panelt az ütésektől.
 A használati hőmérséklettartomány: 0 °C - 40 °C
Ha túl hideg vagy túl meleg van, előfordulhat, hogy a
kép nem tiszta vagy hullámzik. A kép kieshet a
szinkronból vagy a képminőség gyenge lehet. Mindez
nem jelent hibás működést.
 A folyadékkristályos panel kímélése érdekében
használaton kívül védje a közvetlen napfénytől.
Tudnivalók az elektromos vagy
elektronikus berendezések kiselejtezéséről
(háztartások számára)
Ez a termékeken és/vagy kísérő
dokumentumaikon szereplő szimbólum azt
jelenti, hogy a használt elektromos vagy
elektronikus termék nem helyezhető el
általános háztartási hulladékban.
A megfelelő kezelés, helyreállítás és
újrahasznosítás érdekében vigye e
termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol
azokat díjmentesen átveszik. Bizonyos
országokban a terméket helyi
kereskedőjének is visszaviheti, ahol azt hasonló új termék
vásárlása esetén átveszik.
A termék megfelelő kiselejtezése segíti az értékes
erőforrások megőrzését és megelőzi az emberi egészség és
a környezet potenciális károsodását, ami bekövetkezhetne
 Az utastérben az olyan hirtelen hőmérsékletváltozások,
amit a légkondicionáló vagy a fűtés bekapcsolása okoz,
páralecsapódást vagy vízcseppek kicsapódását
eredményezhetik, aminek hatására a panel működése
hibás lehet. Ha ezt tapasztalja, ne használja az eszközt.
Hagyja kikapcsolva kb. egy óráig, mielőtt használni
kezdené.
a nem megfelelő kiselejtezés esetén. További részletek
ügyében érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi
kijelölt gyűjtőhelyen.
A hazai szabályozás értelmében e hulladék helytelen
kezelése büntetést is maga után vonhat.
Európai Uniós üzleti felhasználók számára
Ha elektromos vagy elektronikus berendezését ki szeretné
selejtezni, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy
márkaképviseletével.
Unión kívüli országok számára
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Ha ki szeretné selejtezni ezt a terméket, vegye fel a
kapcsolatot a helyi hatósággal vagy márkakereskedőjével
és érdeklődjön a kiselejtezés helyes módjáról
Alkatrészek
TI
LT /
OPEN
CL
OSE
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
X XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
C Q -V D 6505N
OO-OOOOO
CQ -VD 7 00 1U
OPEN /
CLOSE
TIL T
O /C
X
E
T
ASPECT
ASP
P·MODE
1. Fő egység
(LCD monitor/DVD lejátszó)
1 db
2. Távvezérlő
<EUR7641060>
1 db
3. Törlőkendő
<YEFX9991793>
1 db
4. Kezelői kézikönyv
<YFM284C679ZA>
1 db
5. Rendszerbővítési kézikönyv
<YFM284C680ZA>
1 db
6. Üzembe helyezési kézikönyv
<YFM294C101ZA
1 db
VO L
MU TE
TA
P WR
NAV I
DI ENTER
SRC
VOL
SC
PWR
SRC
MUTE
TU
ENTER/BAND
ENT
7. Üzembe helyezési szerelékek
(csavarok, kábelek, stb.)
(Üzembe helyezési útmutató)
NE /
TR
AC
K
Megjegyzés:
 Az egyes alkatrészeknél zárójelben szereplő szám a
karbantartók és a szerviz számára szolgáló azonosító.
 Az alkatrészek és azonosítószámaik a fejlesztések.
eredményeként előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
CQ-VD6505N 5
RN
DVDMENU
CAR AV
Jellemzők
A Panasonic üdvözli elektronikus termékei tulajdonosainak folyamatosan növekvő táborában. Törekszünk arra, hogy Önnek
a precíz elektronikai és mechanikai gyártás előnyeit nyújtsuk. Gondosan válogatott alkatrészeket használunk, termékeinket
olyan emberek szerelik össze, akik büszkék vállalatunknál végzett munkájukra. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a termék
sok örömet fog okozni Önnek és - miután megtapasztalta a beleépített minőséget, értéket és megbízhatóságot - Ön is
büszke lesz arra, hogy családunk tagja.
A Rendszerbővítési kézikönyv c. külön dokumentumban nézzen utána, hogyan kell használni a kiegészítőként
csatlakoztatott eszközöket.
■ Nincs csatlakoztatva eszköz.  Ez a kézikönyv az alapvető műveleteket írja le.
■ Van csatlakoztatva kiegészítő eszköz.  Lásd ezenkívül a Rendszerbővítési kézikönyv c. leírást.
■
Több eszköz egyidejű csatlakoztatása
(a bővítőmodullal (központi egység))
Csatlakoztathatja a kiegészítő bővítőmodult (központi
egység) (CY-EM100N). A bővítőmodul
csatlakoztatásával lehetőség van a fent említett
kiegészítő eszközök valamint más AV eszközök
egyidejű csatlakoztatására. A részleteket lásd a
bővítőmodul kezelési leírásában.
Csatlakoztatható eszközök
 CD/DVD váltó (max. 1)
 iPod® (max. 2)
 iPod videoval (max. 1)
 Telefon kihangosító (max. 1)
 TV tuner (max. 1)
Megjegyzés:
 A csatlakoztatható kiegészítők országonként és
régiónként változhatnak. További információkért
forduljon a márkaképviselethez.
 Nem Panasonic gyártmányú készülék
csatlakoztatása esetén nem garantáljuk a működést.
 iPod video csatlakoztatása esetén csak egyetlen
iPod csatlakoztatható.
■
■
■
Monitor, FM/AM rádió, DVD Video/Video
CD lejátszó és CD/MP3/WMA lejátszó
Beépített AV bemeneti/kimeneti csatlakozók
A kényelmesebb csatlakoztatás és beállítás
érdekében minden csatlakozó magán az egységen
van.
Beépített Dolby Digital dekóder, DTS dekóder
Kiegészítő középsugárzó, teljesítményerősítő és
mélynyomó csatlakoztatásával élvezheti a nagyhatású
5.1 csatornás térhangzást.
■
Beépített DSP
7 sávos grafikus kiegyenlítő. ( 36 oldal)
■
■
GUI (Graphikus felhasználói felület)
A GUI a különböző jelzéseket színes szimbólumokkal
jelzi, megnövelve a láthatóságot, élvezhetőséget és
használhatóságot.
Lemeztípus és bemeneti jel automatikus
észlelése
Az automatikus észlelési funkció szabadságot ad a
használónak a PAL és NTSC közötti választáshoz . (A
kimeneti jelhez állítsa TV TYPE állásba. ( 40. oldal))
6
CQ-VD6505N
■
CS Auto (Circle Surround Automotive)
A CS Auto szolgáltatás az autó belsejét egy pillanat
alatt pompás hangtérré alakítja. Minden hangszóró
finomhangolható. ( 37. oldal)
az SRS Labs, Inc. védjegye
A CS Auto technológia az SRS Labs, Inc.
engedélyével használatos.
Megjegyzés:
 Ha engedélyezi a CS Auto beállítást, a következő
funkciók automatikusan letiltódnak:
GRAPHIC-EQ
■
CROSS OVER
,
DOWN MIX MULTI-CH
MU
( 36-41
oldal)
Érintőképernyős használat
Csaknem az összes funkció a képernyő egyszerű
megérintésével működtethető. A könnyen
használható menük és ikonok segítségével a legelső
naptól elkezdheti a rendszer használatát. Ez azt is
jelenti, hogy vezetés közben az útra figyelhet.
■
DVD–R, DVD–RW lejátszás
( részletek a 16, 52 oldalakon)
■
Azonosító kód
Négyjegyű azonosító kód a megnövelt biztonsághoz.
Töltse ki az emlékeztetőkártyát ( 50. oldal.).
Tartalom
 Biztonsági tudnivalók.................... 2
 Megjegyzések a használathoz....................... 5
 Alkatrészek .................................................... 5
 Jellemzők......................................................... 6
 Tartalom .......................................................... 7
 Előkészítés ..................................... 8
Beállítások, távvezérlő, a kézikönyvben használt
szimbólumok
 A kezelőszervek nevei és feladatai.............. 10
 Az érintőképernyő használatának áttekintése 12
 Alapműveletek.................................14
Bekapcsolás/kikapcsolás, képernyő nyitása/zárása,
forrás választás, hangerő, némítás, dőlésszög,
képernyő lehajtása
 Lemez lejátszása előtt.................... 16
 Lemezjátszó.................................... 18
 MP3/WMA tudnivalók.................................... 22
 Rádió.............................................. 24
 RDS (Rádió adatrendszer) ........... 26
 AV1/AV2 ......................................... 30
 Beállítások..................................... 32
Menüműveletek
Felhasználói, képernyő, hang, DVD, bemenet/kimenet,
rádió
 Hibaelhárítás ................................... 45
 Karbantartás .................................................. 51
 Tudnivalók a lemezekhez............................. 52
 Nyelvi kódok listája ...................................... 53
 Kifejezések meghatározása ..........................54
 Minőségtanúsítás, műszaki adatok............. 55
CQ-VD6505N
7
Előkészítés
Beállítások
A készülék használatát kiegészítő eszközök
csatlakoztatása esetén lásd a külön Rendszerbővítési
kézikönyv c. dokumentumban.
Távvezérlő
Előkészítés használat előtt
Húzza ki finoman a távvezérlő
hátlapjánál a szigetelőfilmet.
USER (felhasználói beállítások) (  34. oldal)
képernyő, óra, azonosító kód, memóriatörlés és mások
SCREEN (képernyőbeállítások) ( 36. oldal)
sötétítés, kép
Elemcsere
AUDIO (hangbeállítások) ( 36. oldal)
 Lapos felületre helyezve vegye ki a távvezérlőből az
elemtartót.
hangbeállítás, grafikus kiegyenlítő, CS Auto, hangszóróbeállítás, hangerő, időkiegyenlítés, forrás szintje,
keresztváltó
DVD
 Illessze körmét a horonyba és nyomja a tartót a
nyíllal jelzett irányba.
(DVD beállítások) ( 40. oldal)
nyelv, képernyő, pro logic, két csatornára keverés,
dinamikatartomány kompresszió, több csatorna
INPUT/OUTPUT (AV-IN/OUT beállítások) ( 41. o.)
 A hegyes tárggyal húzza a nyíl irányába.
Hegyes tárgy
Forrás átugrása
RADIO (rádió-beállítások) ( 42. o.)
FM beállítás, AM beállítás, helyi
Megjegyzés
 A használatról, beállításokról és a menüképernyő
más tudnivalóiról további információk a Beállítások c.
fejezetben ( 42. o.).
A csatlakoztatott eszköztől függően a következők
beállítása lehet szükséges.
 A (+) jelű oldalával felfelé tegye az elemet
a tartóba
 Tegye vissza a tartót.

Lítium elem
(CR2025: tartozék)
.
Mélynyomó
 Végezze el a SP SETUP (hangszóró-beállítás) és a
SP LEVEL (hangszóró szint) beállításokat. ( 38. o.)

Elemtartó
Figyelmeztetés
AV1/AV2 (kamkorder, videofelvevő, stb.)
 Állítsa be a SOURCE LEVEL értékét (AV1/AV2 bemeneti szint).
( 39. o.)
 Állítsa
SOURCE LEVEL
(AV1/AV2 bemeneti szint).
Figyelmeztetés
 Ha külső eszközt kapcsol az AV-1IN/AV-2IN
(AV1/AV2) bemenetre, ügyeljen arra, hogy be
legyen kötve a kézifék csatlakozója (Üzembe
helyezési utasítás).
8
CQ-VD6505N
 A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet, hívjon azonnal orvosi segítséget.
Óvintézkedések
 A lemerült elemet azonnal vegye ki és selejtezze ki.
 Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne
zárja rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe
vagy vízbe.
 Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi
előírásokat.
 Az elem helytelen használata esetén túlmelegedés,
robbanás, vagy gyulladás lehet, ami személyi sérülést
vagy tüzet okozhat.
Megjegyzés:
 Tudnivalók az elemről:
Elem típusa: Panasonic lítiumelem (CR2025)
Elem élettartama: Kb. 6 hónap normál használat mellett (szobahőmérsékleten)
A kézikönyvben használt szimbólumok
Piktogramok
A készülék bizonyos műveleteit többféle módon
végrehajthatja az érintőpanel vagy a távvezérlő
segítségével. Az alábbiakban táblázatos formában
bemutatjuk ezeket a műveleteket. A táblázatok tetejénél
lévő piktogramokkal kapcsolatban vegye figyelembe az
alábbiakat.
Compatible
Discs
Kompatibilis lemeztípusok
A megcélzott művelettel kompatibilis lemezek.
A lemezek jelölései
Az alábbi piktogramokat a lemezműveletek leírására
használják. ( 17-21 oldal)
DVD
: DVD
VCD
: VCD (Video CD)
CD
: CD
MP3
: CD-R/RWs MP3 fájlokkal
WMA : CD-R/RWs WMA fájlokkal
Művelet az érintőképernyővel
A szóban forgó műveletet elvégezheti az érintőképernyőn.
Ha a művelet az érintőképernyőn nem elvégezhető, azt “––”
jelzi.
Művelet a távvezérlővel
A szóban forgó műveletet elvégezheti a távvezérlőn.
Ha a művelet a távvezérlőn nem elvégezhető, azt “––”
jelzi.
Művelet a készüléken
A szóban forgó műveletet elvégezheti a készüléken.
Ha a művelet a készüléken nem elvégezhető, azt “––”
jelzi.
CQ-VD6505N
9
A kezelőszervek nevei és feladatai
Fő egység
 [SRC] (PWR)
(SOURCE/POWER)
PWR
SRC
 [TA]
 [+] [–]
(VOL)
 [MUTE]
VOL
TUNE
TRACK
MUTE
NAVI
 [] []
(TUNE TRACK)
 [NAVI]
P-MODE
ASPECT
 [ASP]
(P•MODE
(PRIVATE
MODE)
ASPECT)
 [
 [] []
(ALBUM FOLDER)
ALBUM
FOLDER
TA
ASP
TILT
CQ-VD6505N
Távvezérlő érzékelő
](TILT) Biztonsági LED
(
SECURITY LED

35.oldal)
Sötétségérzékelő
(
Fő egység
DIMMER

36. oldal)
(Panel felnyitva)
Lemeznyílás
Megjegyzés:
 A [MENU], [ASP], [NAVI], [
 [SRC]
(PWR)
 [TA]


Ki- és bekapcsolás.
Váltás a hang és kép módok között.
 [] [] 

(TUNE

TRACK)
Ugrás az elejére.
Gyors előre/gyors vissza.
Lassú lejátszás ([]).

TA mód be- és kikapcsolása.
 [NAVI]
Váltás a navigációs képernyőre és vissza.
 [+] [–] (VOL) 
 [MUTE]
 [ASP]
(P•MODE)
(ASPECT)
 [] []
(ALBUM
FOLDER)
10
CQ-VD6505N
] gombok csak a képernyőn találhatók.
Hangerőbeállítás.

Némítás.


Kiválasztja a nézetet.
Ki/be kapcsolja a privát módot.


Mappa vagy lemez kiválasztása.
Függőleges választás vagy egy tétel
beállítása.
 [

] (TILT)


Monitorpozíció beállítása.
Panel felnyitása/lezárása.
Lemez kivétele.
Távvezérlő
A távvezérlő célja a készülék működtetése a távvezérlő érzékelőn keresztül.
 [SRC] (PWR)
(FORRÁS/TÁP)
 [MUTE]
PWR
 [+] [–] (VOL)
MUTE
SRC
VOL

ENTER/ BAND
ENT
 [] []
TOPMENU
 [RET] (RETURN)
[  ] [ ]
[ENT](ENTER/BAND)
RET
RETURN
DVDMENU

Megjegyzés:
 A [ENT], [RET],
gombok csak a távvezérlőn találhatók.
 [SRC]
(PWR)


Készüléke be- és kikapcsolása.
Váltás a hang és kép módok között.
 [■ ]

Lejátszás leállítása.
[ ]

Szünet
[]

Lejátszás


Elejére ugrás.
Gyors előre/gyors hátra.
Lassú lejátszás ([]).
 [+] [–]
(VOL)

Hangerőbeállítás.
 [] []

Szám, fájl vagy állomás kiválasztása
vagy keresése.
Vízszintes választás vagy egy művelet
vagy tétel beállítása.

[] []


[:::]
(TOP MENU/DVD MENU)
CAR AV
[RET]
(RETURN)



Visszalépés az előzőhöz.
Szám újrabeadása.
VCD menü megjelenítése.
 [MUTE]

Némítás.
[] []

Függőleges választás vagy egy művelet
vagy tétel beállítása.
[ENT]
(ENTER/
BAND)


Sáv kiválasztása.
OSD megjelenítése.
Rádióállomások megkeresése és
automatikusa tárolása.
Művelet vagy tétel nyugtázása.


 [: : : ]
(TOP MENU/
DVD MENU)

DVD/főmenü megjelenítése. (A műveletek
a média típusától függően változnak.)
CQ-VD6505N
11
Az érintőképernyő használatának áttekintése
 Megjegyzések az érintőképernyőhöz
 Ne használjon ceruzát vagy más hegyes
szerszámot.
 Ne üsse meg az előlapot.
 Ennek be nem tartása az érintőpanel
üvegének sérülését vagy törését okozhatja.
Használat előtt
 Tisztítsa meg az érintőképernyő felületét. ( 51.
oldal)
Használat
 Az érintőképernyőt csak az ujjaival használja.
 Ne nyomja erősen.
 Ne karcolja meg körmeivel vagy más kemény tárggyal.
A kezelőképernyő állapota
Példa: DVD mód
Megjegyzés:
 A következő kép a szemléltetés miatt részben el van sötétítve.
 A megjelenő funkciók és helyeik az üzemmódtól függően részben változnak. A részleteket lásd az egyes
üzemmódoknál.
Hangerő
jelzés
Jelenlegi Lemez jelző
mód
(Ha lemez van betéve, világít)
Óra (
34. oldal)
Képernyő gomb
(
következő oldal)
Tiltás
Nem lehetséges, mivel a kezelő olyan
műveletet próbált végrehajtani, amelyet a
lemez tartalma nem tesz lehetővé.
Forrás gomb
Menü gomb
(Tartalma a forrástól
függően változik)
Megjeleníti a forráskiválasztó képernyőt.
Forrásválasztó képernyő
Megjelenik a forráskiválasztó
képernyő. Nyomja le a kívánt
gombot. Az
lenyomásával
léphet ki.
Megjeleníti a menüképernyőt.
Menüképernyő
Megjelenik a menüképernyő. Tegye meg a kívánt választást.
Menübeállítás, ( 32. oldal)
Nyomja le a [SRC] gombot
az üzemmód váltáshoz.
Megjegyzés:
 A fenti képernyő akkor jelenik meg, amikor nincs külső eszköz csatlakoztatva az AV1, AV2 bemenetre és a (CY-EM100N,
kiegészítő) bővítőmodulra.
12
CQ-VD6505N
Képernyőváltás
A Rendszerbővítési kézikönyv c. külön leírásban nézzen utána, hogyan kell használni a készüléket, amikor
kiegészítők vannak csatlakoztatva.
A képernyők között a
gomb megérintésével válthat az alábbiak szerint.
 A kezelőképernyő behívása
Forrás
Standard képernyő
Kezelőképernyő
Rádió
( 24. oldal)
Lemezjátszó (DVD/VCD
( 1)
* / CD/MP3/WMA)
( 18. oldal)
 Az OSD (képernyőmenü) visszavonása
Forrás
Standard képernyő
OSD kikapcsolva*2
AV1/AV2 (* 1)
( 30. oldal)
* 1 A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
* 2 A kezelőképernyő nem használható video módban.
Megjegyzés:
 A kezelőképernyő használatát lásd az egyes üzemmódoknál.
A képernyő rejtett részének megjelenítése.
Egyes tételeknek folytatása van. Ezeket a
vagy
gombokkal nézheti meg.
DVD mód
CQ-VD6505N 13
Alapműveletek
[SRC] (PWR: power)
ASPECT
CLOSE
ASP
OPEN
P·MODE
CQ-VD6505N
[] []
VOL
[+][-] (VOL)
ENTER
[MUTE]
MUTE
MU
TE
PWR
SRC
TA
N AVI
Távvezérlő érzékelő
[TILT]
Előkészítés: Kapcsolja a gépkocsi indítókulcsát készenléti vagy gyújtás állásba.
Alapműveletek
Műveletek
Táp
Táp
BE:
–
KI:
–
Képernyőnyitás/-zárás
Forrásválasztás
[SRC]
[SRC]
Megjegyzés:
 A távvezérlővel nem tudja bekapcsolni,
amikor az ACC SELECT OFF állásban van.
( ACC SELECT 35. oldal)
END
[SRC]
[SRC]
.
 Nyomja meg a kinyitáshoz, majd újra a záráshoz.
–
–
Megjegyzés:
 A képernyő nyitásakor vagy zárásakor három hangos sípolás hallatszik.
 Ha félúton megállna, nyomja le újra az [OPEN] gombot a teljes kinyitáshoz.
 A képernyő nyitása vagy zárása kikapcsolt állapotban is lehetséges.
( 12. oldal) [SRC]
[SRC]
RADIO (AM/FM)
(
24. oldal)
DVD (DVD/VCD (Video CD)/CD/MP3/WMA)
(
18. oldal)
AV1/AV2
(
30. oldal)
Források csatlakoztatva a
(CY-EM100N) bővítőmodulhoz * 1
( Rendszerbővítési kézikönyv)
* 1 Amikor a (CY-EM100N típusú kiegészítő) bővítőmodul csatlakoztatva
van. ( Rendszerbővítési kézikönyv)
Megjegyzés:
 Ha nincsenek külső források csatlakoztatva, beállítható, hogy az
AV1/AV2 mód átugrásra kerüljön. ( 41. oldal)
…… Érintse meg és tartsa megérintve legalább 2 másodpercig
14
CQ-VD6505N
[SRC] (PWR: power)
[MUTE]
PWR
MUTE
SRC
VOL
[+] [–]
(VOL)
ENTER/ BAND
ENT
[] []
TOPMENU
RET
RETURN
DVDMENU
CAR AV
Alapműveletek (folytatás)
Műveletek
Hangerő
–
Megjegyzés:
 Minden forrás
hangereje eltárolódik
a memóriában.
Némítás
[+]
[–]
[+]
[–]
Fel
Le
END
Beállítási tartomány: – 82 dB - 0 dB, alapértelmezett: – 40 dB
Megjegyzés:
 Minden forrás és lemezformátum hangereje függetlenül állítható be.
–
–
–
[MUTE]
–
[MUTE]
[TILT]
Elnémítja a hangot.
Visszavonásához nyomja meg újra.

Dőlési szög

v.
[] v. []
[] v. []
Nyomja le és tartsa lenyomva
legalább 2 másodpercig.
Nyomja le a beállításhoz. A beállítás
ugyanaz, mint a menüből.
Részletesen lásd 34.o. DISPLAY UNIT
Figyelmeztetés
 Ne érintse a készüléket, amikor a képernyő mozog. Kezek, ujjak vagy idegen tárgyak
betétele sérülést okozhat és károsíthatja a készüléket.
Megjegyzés:
 A dőlési szög beállítása után állítsa be a fényerőt is. ( 36. oldal)
 A gépkocsi típusától és a telepítéstől függően a monitor beállításának lehetnek
bizonyos korlátai.
CQ-VD6505N 15
Lemez lejátszása előtt
Lejátszható lemeztípusok
 Lemeztípus
 A tokon használt szimbólumok
(Példák a szimbólumokra)
LEMEZ
DVD
VCD
CD
Rec ordable
Jelzés/logo
Hangformátum
Régiókód
TE XT
ReWritable
LPCM
(CD-DA),
Dts
LPCM
(CD-DA),
MP3/
WMA
12 cm
Lemezméret
Videoformátum
CD-R/RW
NTSC/PAL
LPCM,
MPEG1,
MPEG2,
dts, Dolby
Digital
LPCM,
MPEG1

2
 2
 DVD–R/RW tudnivalók
 Csak videóra formázott lemez játszható le.
Videofelvételre formázott (VR) lemez nem lejátszható.
 Befejezetlen lemez nem lejátszható.
 Egyes lemezek lejátszhatatlanok a lemeztől, a
készüléktől, a meghajtótól és a felvételhez alkalmazott
szoftvertől függően.
: Hangsávok száma
3
: Nézőpontok száma
A számok jelzik a lemezre felvett nyelvek,
hangsávok, nézőpontok számát.
Képernyőméret (H:V képarány)


4:3
: 4:3 standard méret

LB
: Letterbox ( 40. oldal)
 16:9 széles méret
16:9 LB
: Lejátszás
LETTERBOX formátumban
standard (4:3) képernyőn.
16:9 PS
: Lejátszás PAN & SCAN ( 40. o.)
formátumban standard (4:3)
képernyőn.
2 (MIND)
Megjegyzés:
 Az egyes lemeztípusokkal kapcsolatban lásd a Tudnivalók a
CD-R/RW és DVD–R/RW lemezekről c. részt.( 52. o.).
 Egyes másolásvédett zenei CD lemezen nem lejátszhatók.
: Feliratnyelvek száma
Megj.:
 A képernyőn megjelenő kép mérete függ a képernyő
üzemmódjától (képarány  43. oldal) és a lemezen
lévő tartalom képméretétől.
 Régiómenedzsment
Ezt a terméket úgy tervezték és gyártották, hogy
kezelje a DVD lemezekre felvett régiómenedzsment
információt. Ha a lemezen lévő régiószám nem felel
meg a termék régiószámának, a készülék nem játssza
le a lemezt.
 Nem támogatott lemezek
16
A következő típusú lemezek ezen a készüléken
nem lejátszhatók.
 DVD-Audio
 DVD-ROM
 DVD-RAM
 DVD+R
 DVD+RW
 SVCD
 VSD
 CVD
 CD-G
 CD-ROM (kivéve MP3/WMA)
 CD-RW (kivéve MP3/WMA és CD-DA)
 CD-R (kivéve MP3/WMA és CD-DA)
 SACD
 Foto CD
 CDV
 Hibrid SACD (kivéve CD-DA)
 Divx videolemezek
 CD-EXTRA (csak a hang lejátszása lehetséges)
 A “2” vagy “ALL”-tól eltérő régiókódú DVD
lemezek
 Foto CD lemezek lejátszása a lemezekre felvett
adatok sérülését okozhatják .
CQ-VD6505N
Példa:
A termék régiókódja
“2” és “ALL”.
2
1 2
4 6
ALL
Lemez betétele és kivétele
PWR
SRC
TA
ALBUM
FOLDER
TUNE
TRACK
VOL
MUTE
NAVI
P-MODE
ASPECT
ASP
TILT
Figyelmeztetés
CQ-VD6505N
 Ne nyúljon a készülékhez a képernyő mozgása
alatt. Kéz, ujj vagy idegen tárgyak sérülést és a
készülék károsodását okozhatják.
[ ] (kivétel)
Lemez betétele
A képernyő kinyitásához nyomja
le az [ ] gombot.
Óvintézkedés
 Ne használjon szabálytalan alakú lemezt.
 Ne tegyen idegen tárgyakat a lemeznyílásba.
 Ez a készülék nem támogatja a 8-cm méretű
lemezeket. Ha véletlenül ilyet tenne be, azonnal
vegye ki és távolítsa el azt a nyílásból.
Nyomtatott oldal
Lemez kivétele
Nyomja le a [ ] gombot a lejátszás leállításához és a kivételhez.
(Nyomja le a [ ] gombot újra a visszatételhez.)
 Kiválasztódik a lemeznek megfelelő üzemmód és a
lejátszás elindul.
Megjegyzés:
 Ha a lemezt a kivétel után több, mint 30 másodpercig a
nyílásban hagyja, az három hangos sípolást követően
automatikusan visszatételre kerül.
Óvintézkedés
 A lemez betételénél vagy kivételénél a karcolások
megelőzése érdekében soha nem erőltesse azt sem
befelé, sem kifelé.
DVD VCD
 A hangformátumot automatikusan azonosítja.
( 16. oldal)
 Ha menüképernyő jelenik meg, lásd a Fejezet/szám
kiválasztása c. rész. a 20. oldalon.
DVD VCD
 Bizonyos lemezek korlátai miatt egyes DVD és VCD
(Video CD) lemezek nem az e kézikönyvben leírtak
szerint működnek. Lásd a lemezborítók további
részletekért.
 Ez a készülék nem támogatja a DVD és VCD (Video
CD) karaoke funkciót..
Ha van betéve lemez, váltson lemezjátszó módba
(CD, MP3, WMA, DVD vagy VCD (Video CD)) és a
lejátszás elindul.
Megjegyzés:
 A lemez betétele esetén a készülék automatikusan bekapcsol.
 A monitor lecsukott állapotában is lejátszhat lemezt.
DVD VCD
 A hang néhány másodpercre megakadhat, amíg a
hangformátumot a készülék azonosítja.
CQ-VD6505N
17
Lemezjátszó
Lemez mód (DVD) választása
[SRC] Forrás gomb
 Érintse meg a Forrás gombot.

TILT
CLOSE
[] []
A
(DVD) gombot
érintse meg a
forrásválasztó
képernyőn.
[] []
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg
a képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER]
gombot (csak video módban).
ASPECT
OPEN / CLOSE
SP
CQ -V D650 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
Nyomja le a [SRC] gombot a kívánt
módba lépéshez.
Video mód
SRC
SRC
T
A
NAVI
VCD (Video CD) módú megjelenítés
DVDmódú megjelenítés
Lejátszási idő
Forrás gomb
ENTER
PW R
MUTE
Lejátszási idő
Forrás gomb
Kezelőgombok
Kezelőgombok
Audio mód
 Mappa/fájl/szám választás
MP3/WMA módú megjelenítés
Forrás gomb
(Példa: MP3 mód)
Lejátszási idő
: Mappa
: MP3/WMA fájl
 Érintse meg a
mappa nevét a
mappa kiválasztásához.
,
: egy lappal feljebb/lejjebb görgeti
Cím/görgetés
Kezelőgombok
,
Mappa választás
DVD
CDmódú megjelenítés
Forrás gomb
Játszott szám
R A DI O
Lejátszási idő
18
CQ-VD6505N
Cím/Görgetés
V TR
C H -C
 Érintse meg a
lejátszáshoz.
Megj.:
Kezelőgombok
: egy sorral feljebb/lejjebb görgeti
END
fájl nevét a
 Nyomja le a [] [][] vagy []
gombot a mappa kiválasztásához.
[] []: a fák szintjei között mozog
[] []: a fán belül mozog
 Nyomja le az [ENTER] gombot.
 Az érintőpanelen megjelenített tartalom a körülményektől
függően változhat.
 A mappában lévő teljes fa és fájllista nem megjeleníthető.
Alapműveletek
Műveletek
Műveletek
Szám (fejezet)/fájl
kiválasztása
Kompatibilis
lemezek
[]
DVD VCD
CD
[]
[]
Következő szám/fájl
[]
Most játszott szám/fájl eleje.
END
MP3 WMA
DVD
Gyors előre/
Gyors hátra
DVD VCD
CD
MP3 WMA
DVD VCD
Előző szám/fájl (kétszeri érintés/lenyomás.)
Megjegyzés:  DVD lejátszásakor előfordulhat, hogy 2 címre osztott fejezet
elejére nem lehet visszatérni. ( 54 o.)
Mappa választása
MP3 WMA
Címgörgetés
mappa
érintése
[]
[]
Következő mappa
[]
[]
Előző mappa
CD MP3 WMA
DVD VCD
Állj
[]
Gyors előre
Elengedésre folytatódik a lejátszás.
Gyors hátra
[]
[]
Elengedésre folytatódik a lejátszás.
A gomb lenyomva tartására a sebesség változik:
Normál sebesség 1,5 X (DVD) 10 X (DVD) 20 X
[]
CD
-
-
[]
-
A lejátszás folytatásához érintse meg/
nyomja le a
/ [ ] gombot.
–
A lejátszás folytatásához érintse meg/
nyomja le a
/ [ ].gombot.
Eggyel lépteti a címet
MP3 WMA
Pillanatállj
DVD VCD
[
CD
]
MP3 WMA
Lassú lejátszás
[]
DVD VCD
[]
Megj.:
 Érintse meg/nyomja le és tartsa lenyomva. A
lejátszás a normál sebesség 1/3-a.
Normál lejátszáshoz való visszatéréshez érintse
meg/nyomja le újra a
/ [ ] gombot.
 Lassított lejátszás visszafelé nem lehetséges.
Lejátszás ismétlése
DVD VCD
CD
Lejátszás ismétlése
mappán belül
Minták lejátszása
*
–
A visszavonáshoz érintse meg újra.
–
A visszavonáshoz érintse meg és tartsa
legalább 2 másodpercig.
–
–
A visszavonáshoz érintse meg újra.
–
–
–
–
MP3 WMA
*
MP3 WMA
–
CD
CD
Véletlen lejátszás
*
A visszavonáshoz érintse meg újra.
MP3 WMA
Véletlen lejátszás
mappán belül
*
–
–
A visszavonáshoz érintse meg újra és tartsa.
MP3 WMA
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
* Az érintőpanel szimbólumok változnak az üzemmódtól függően.
,
{F= FOLDER (mappa)}
CQ-VD6505N
19
Lemezjátszó (folytatás)
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
Fejezet/cím kiválasztása
Műveletek
Műveletek
Kompatibilis
lemezek
Menümegjelenítése
megjelenítése és
Menü
tétel
kiválasztása
és választás
* 1 1Megj. VCD-hez:
* Megj. VCD-hez:
VCD-nél a
/ [RETURN]
érintse
gombot érintse
meg/nyomja
meg/nyomja le a
le a
/ [RETURN] gombot
/[DVD MENU] helyett.
a / [DVD MENU] helyett.
v.
END D V D
DVD
VCD
R A DI O
*1

–* 2

–* 2
–
Megj.:
Lejátszás
megadott fejezettől
vagy
címtőladott
Lejátszás
Érintse
megvagy
a számot
fejezettől
címtől
szám közvetlen
A megadásához
számot adja meg
közvetlenül a számbillentyű
megérintésével.
[DVD MENU]
v.
[RETURN]* 1
–
 Megjelenik a menü.
V TR
C H -C


[ ] [ ] [][]
 Kiválasztja a kívánt tételt.
[] []
[] []



 Eldönti a választást.
[ENTER]
–
Visszatér az előző képernyőhöz.
[RETURN]
–
 Ha a főmenü a [DVD MENU] gomb lenyomására sem jelenik meg,
nyomja le és tartsa úgy ugyanazt a gombot legalább 2 másodpercig.
Váltásaafejezetszám
fejezetszám,megadás,
a címszám
 Váltás
és a számbevitel között.
–
DVD

-
–
–
–

 Adja be a kívánt számot.


[ENTER] [ENTER]
 A lejátszás elkezdődik.
Megj:
 A számbeadás közben a választás újra megadásához érintse meg/nyomja le
a
/ [RETURN] gombot.
Megjegyzés:
 Ha
, gomb megérintése után 8 másodpercig nem végez műveletet, a kezelőgombok eltűnnek.
 Ha megadta a cím/fejezet számot és 2 másodpercig nem végez műveletet, a lejátszás a beadott címtől/fejezettől
kezdődik.
* 2 Képernyős közvetlen műveletek (csak DVD esetén)
Egyes DVD lemezek lehetővé teszik a DVD menü
érintőképernyős használatát.
Ilyen esetben, ha a megérinteni kívánt gomb túl közel van a
többi gombhoz, a képernyő egyrésze felnagyítható annak
érdekében, hogy biztosan meg tudja nyomni a gombot.
Megjegyzés:
 Ha a lejátszott lemez nem alkalmas közvetlen
képernyős műveletekre, kezelje azt a távvezérlőről
vagy a készülékről.
 A DVD menü közvetlen képernyős használata nem
lehetséges DVD váltós üzemmódban.
20
CQ-VD6505N
A forrás gomb és a menü gomb megjelenítése
Nyomja le az
gombot a forrás és a menü gombok
megjelenítéséhez.
Forrás gomb
( 12. o.) Menü gomb
( 12. o.)
A kezelőgombok mozgatása (csak DVD esetén)
Ha a kezelőgombok zavarják a használatot, nyomja le a
gombot. A gombok az alábbi módon vihetők át.
DVD módú megjelenítés
Lejátszás ismétlése DVD menü
Vissza
Fejezet/cím választás
Gyors előre/gyors hátra
Lejátszás/állj/pillanatállj
Hang nyelve/
Nézőpont/
Felirat nyelve
Hasznos funkció
Műveletek
Műveletek
Kompatibilis
lemezek
–
Felirat nyelve
DVD
Hang nyelve
–
DVD
Nézőpont
DVD
VCD
 Érintse meg lejátszás közben.
–
 Érintse meg lejátszás közben.
Ha többnyelvű hang van a lemezen, lejátszás közben a hang nyelvét át lehet
váltani.
–
–
 Érintse meg lejátszás közben.
Ha a DVD tartalmaz több nézőpontból felvett jeleneteket, ezeket a jeleneteket
a lejátszás során mindegyik nézőpontból meg lehet nézni.
( ANGLE MARK  40. o.)
–
Sztereo & Mono
–
Ha többnyelvű felirat van a lemezen, lejátszás közben a felirat nyelvét át lehet
váltani.
Megjegyzés:
 A felirat megjelenése előtt rövid késleltetés lehet.
–
A hangot át lehet kapcsolni a sztereo (térhatású) és a mono hang között.
(L vagy R).
STEREO

MONO.L

MONO.R
: sztereo hang
: mindkét oldali hangszóróból a bal csatorna hallható.
: mindkét oldali hangszóróból a jobb csatorna hallható.
Megjegyzés:
 Ha 10 másodpercig nem végez műveletet, vagy a
gombot megérinti, a kezelőgombok eltűnnek.
 A nyelvet csak akkor lehet átváltani, ha a készülék DVD menüben van ( előző oldal) vagy a DVD
beállításoknál. ( 40. oldal)
 Bekapcsolás vagy a lemez betétele után a DVD beállítások nyelve lesz az elsődleges.
 A nyelvek és a nézőpontok száma a lemeztől függ. Egyes lemezeken csak egyetlen nyelv van.
CQ-VD6505N 21
MP3/WMA tudnivalók
Mi az MP3/WMA?
Az MP3 (MPEG Audio Layer-3) és WMA (Windows MediaTM
Audio) a digitális hang tömörítési formátumai. Az előbbit az
MPEG (Mozgókép szakértői csoport) fejlesztette ki, az utóbbit
pedig a Microsoft Corporation. Ezekkel a tömörítési
formátumokkal kb. 10 zenei CD tartalma vehető fel egyetlen
CD lemezre. (Ez a szám 650 MB CD-R vagy CD-RW lemezre
vonatkozik, 128 kbps fix bitsebesség és 44,1 kHz mintavételi
frekvencia mellett).
*Az MPEG Leyer-3 hangkódolási technológia a Fraunhofer IIS
és Thomson cégtől licenszelve.
Megjegyzés:
 Az MP3/WMA kódoló és CD író programok nem tartozékai
ennek a készüléknek.
Mire kell figyelni MP3/WMAfájlokkészítésekor?
Általános
 A jó minőségű hang érdekében ajánlott a nagy bitsebesség és
nagy mintavételi frekvencia.
 A VBR (változó bitsebesség) nem ajánlott, mivel a lejátszási
idő megjelenítése nem megfelelő és a hang akadozhat.
 A lejátszott hang minősége a kódolási körülményektől függ. A
részleteket lásd a kódoló és író programcsomagjának
leírásában.
MP3
 Ajánlott a bitsebességet 128 kbps vagy magasabb és rögzített
értékre beállítani.
WMA
 Ajánlott a bitsebességet 64 kbps vagy magasabb és rögzített
értékre beállítani.
 A lejátszás lehetővé tétele érdekében ne állítsa be a WMA
fájlok másolásvédelmét.
Képernyőinformációk
Megjelenített tételek
 CD-TEXT
Lemez
Szám
 MP3/WMA
Mappa neve
Fájlnév
 MP3 (ID3 címke)
Album neve
Cím és előadó neve
 WMA (WMA címke)
Album neve
Cím és előadó neve
Megjeleníthető karakterek
 A fájlok és mappák neveinek megjelenítető hossza 64
karakter. (A unicode formátumú nevek megjeleníthető hossza
ennek a fele.)
 A fájlokat és mappákat az egyes fájlrendszerek szerinti
szokványnak megfelelően nevezze el. A részleteket lásd a
szoftverek leírásaiban.
 Az ASCII karakterkészlet és az egyes nyelvek különleges
karakterei megjeleníthetők.
 Egyes cirill karakterek Unicode formában jeleníthetők meg.
ASCII karakterkészlet
A - Z, a - z, 0 – 9 és a követező szimbólumok:
(szóköz) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` {
|}~
Megjegyzés:
 Bizonyos MP3/WMA formátumú fájlokat kódoló szoftver
esetén a karakterinformációk nem megfelelően jelennek
meg.
 A megjeleníthetetlen karakterek és szimbólumok helyett
csillag ( ) jelenik meg.
*
 Javasolt, hogy a fájlok nevei kiterjesztés nélkül ne haladják
meg a 8 karaktert.
Óvintézkedés
 Soha ne adjon “.mp3”, vagy “.wma” fájlnév
kiterjesztést olyan fájlnak, amely nem
MP3/WMA formátumban van. Ez olyan zajt
okozhat, amely nemcsak a hangszórót
károsíthatja, hanem az Ön hallását is.
22
CQ-VD6505N
A Windows Media és a Windos logo
a Microsoft Corporation védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más
országokban/régiókban.
MP3/WMAfájlokfelvételeCDlemezre
 Javasolt, hogy kerülje olyan lemezek készítését, amely CDDA és MP3/WMA fájlokat egyaránt tartalmaz.
 Ha CD-DA fájlok vannak ugyanazon a lemezen, amelyen az
MP3 vagy WMA fájlok, a számok nem a kívánt sorrendben
vagy egyesek egyátalán nem kerülhetnek lejátszásra.
 Ha MP3 és WMA adatokat ugyanazon a lemezen tárol,
használjon különböző mappákat.
 Ne vegyen fel az MP3/WMA formátumtól eltérő zenei fájlokat és
felesleges mappákat a lemezre.
 Az MP3/WMA fájlok nevei feleljenek meg az alábbi leírt és a
fájlrendszerek szabályainak.
 Minden fájlhoz a formátumtól függően az “.mp3” vagy “.wma”
kiterjesztést kell rendelni.
 Bizonyos íróprogramok vagy CD felvevők esetén problémák
lehetnek a MP3/WMA fájlok lejátszásában vagy az
információk megjelenítésében.
 A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
 Habár támogatott a „Multi-session” felvétel, javasolt a
„Disc-at-Once” alkalmazása.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660, Joliet,
Romeo
Megjegyzés:
 Az Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD és a CD Extra nem
támogatott.
Tömörítési formátumok (Ajánlás: Mire kell figyelni MP3/WMA fájlok készítésekor c. rész az előző oldalon.)
Tömörítési módszer
Bitsebesség
VBR
Mintavételi frekvencia
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Igen
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Igen
32, 44,1, 48 kHz
* A WMA 9 Professional/LossLess/Voice nem támogatott.
Mappaválasztási sorrend/fájl lejátszás
Fájlok/mappák maximális száma
Gyökérmappa
Gyökérmappa (gyökérkönyvtár)
(gyökérkönyvtárÖÖ)
1
 Fájlok maximális száma: 511 (fájlok és mappák)
 Fájlok maximális száma egy mappában: 255
 Fák maximális mélysége: 8
 Mappák maximális száma: 255 (gyökérrel együtt)
2
q
Mappakiválasztás
mappakiválasztás
Megjegyzés:
Megjegyzés:
Az
Azadatok
adatokbeolvasása
beolvasásaésésaalejátszás
lejátszásközötti
közöttiidőt
időtrövidítheti
rövidítheti a
fájlok vagy mappák számának vagy a fák mélységének a
fá
a
csökkentésével
vagyamappák
számának
a fák mélységének
aAfájlok
készülék
MP3/WMA
fájloktólvagy
függetlenül
számolja a a
csökkentésével
mappákat.
7 A
készülék
a MP3/WMA
függetlenül
számolja
a mappákat.
a kiválasztott
mappa fájloktól
nem tartalmaz
MP3/WMA
fájlt,
a
t Ha
lejátszás
sorrendjében
legközelebbi
MP3/WMA
fájl
lejátszása
 Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz MP3/WMA fájlt,
el. sorrendjében legközelebbi MP3/WMA fájl
aindul
lejátszás
lejátszása
A lejátszásiindul
sorrend
el. különbözhet más MP3/WMA lejátszóktól
ugyanazon
esetén is.
 Amég
lejátszási
sorrenlemez
különbözhet
más MP3/WMA
lejátszóktól
A gyökérmappa
megjelenítésekor
“ROOT”
még ugyanazon lemezaesetén
is. jelenik meg.
8
4
Sorrend
1
–
sorrend
Fájlkiválasztás
fájlkiválasztás
e
mappaválasztás
Sorrend
sorrend–
q
y
5
8
y
Tree 1
1.fa
Tree 2
2. fa
Tree 3
3. fa
Tree 4
Tree 8
(Max.)
4. fa
8. fa (max.)
 A gyökérmappa megjelenítésekor a “ROOT” jelenik meg.
Szerzői jogok
Garancia kizárása
A szerzői jogi törvények tiltják szerzői jogvédelem alatt álló A fenti leírás a 2005 decemberi információknak megfelelő
anyagok, mint a zene a tulajdonos engedélye nélküli
állapotot tükrözi. Nem ad garanciát az MP3/WMA
másolását, szétosztását vagy átadását, kivéve a személyes lejátszhatóságára és megjeleníthetőségére.
használatot.
CQ-VD6505N 23
Rádió
[][]
Rádió mód kiválasztása
 Érintse meg a Forrás gombot.
[] []
Frekvencia
[SRC] Forrás gomb

TILT
CLOSE
 Érintse meg a
(RADIO) gombot a
forrás kiválasztó
képernyőn.
ASPECT
OPEN / CLOSE
CQ -V D650 5N
ASP
Nyomja le a [SRC] gombot a kívánt
módba való belépéshez.
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
* Listaválasztás Beállított állomások
1
PW R
T
A
E
Sztereo jelző
NAVI
MUTE
Sávválasztás
Auto beállítás
42. oldal
* Megjelenik, ha
1
ALL
van kiválasztva. ( 42. o.)
MENU
Hangolás
Műveletek
Sávválasztás
*
2
[BAND]
* 2 Az érintőpanelen megjelenő
tartalom változik a
körülmények függvényében.
–
END
DVD
V TR
R A DI O
FM 1
Listaválasztás
C H -C
FM 2
FM 3
Előkészítés: Válassza az
AM
ALL
beállítást (42. oldal)
FM SETUP UTOPRESET
MENU
Lásd a következő oldalt.
*
2
LIST 1
[BAND]
–
LIST 2
LIST 3
AM
*3
* 2 Az érintőpanelen megjelenő
tartalom változik a
körülmények függvényében.
Minden listán 6 állomás van. A következő 6 állomást a listák közötti váltással érheti el.
* 3 Az érintőpanelről az 1-3 listák között válthat, de nem AM
.
sávban. Ehhez érintse meg a
gombot.
[]
[]
Fel
Állomás
választás
Hangolás
[]
[]
Le
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
Érintse meg/nyomja le legalább fél másodpercre, majd engedje el. A keresés elindul.
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
24
CQ-VD6505N
Programmemória
Manuálisan beállított
programmemória
Válasszon ki egy sávot és egy frekvenciát.
Minden sávban 6 állomás
programozható be.
...
–
–
egyet villan
 Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 A frekvencia egyet villan és a vevőállomás elmentésre kerül a memóriába. Az
új állomások felülírják az elmentett állomásokat.
Manuálisan beállított
programmemória
A
Előkészítés: Válassza EACH ( 42. oldal) (alapértelmezett: EACH )
.
e
FM SETUP AUTOPRESET
MENU
EACH / ALL
Válasszon sávot.
[BAND]
Minden sávhoz 6 állomás
automatikusan előre be van
állítva.
–
Minden sávban a 6 legerősebb jelű
állomás előre ki van választva.
 Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 Ha be van állítva, a beprogramozott állomásokat sorban keresi 5 másodpercenként.
(keresés) Az újak felülírják a meglévő elmentett állomásokat.
Megjegyzés:  Alapbeállításban (AF ON) csak az RDS állomásokat menti el. Nem RDS
állomások kiválasztásához állítsa az AF értéket OFF állásba. ( 27. o.)
Automatikusan
beállított memória
Előkészítés: Válassza az ALL beállítást ( 42. oldal).
B
.
Az első 18 legerősebb jelű FM állomást állítja be.
Összesen 18 állomás automatikusan előre be van állítva.
[BAND]
e
–
 Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
 Ha be van állítva, a beprogramozott állomásokat sorban keresi 5 másodpercenként.
(keresés) Az újak felülírják a meglévő elmentett állomásokat.
Megjegyzés:  Alapbeállításban (AF ON) csak RDS állomásokat tárol el . Nem RDS állomások kiválasztásához állítsa az AF paramétert OFF állásba. ( 27. oldal)
Program
behívása
Válasszon ki egy sávot vagy egy listát.
–
–
 Érintse meg a kívánt programgombot.
Programállomás
csere
Előkészítés: Válassza az ALL beállítást( 42. oldal)
.
MENU
A programállomások
cserélhetők.
M
SETUP
AUTOPRESET
 Válassza ki a lecserélni kívánt listát és programállomást
(lásd a fent a Program behívása c. részt).
 Válassza ki a célállomás programszámát és tartsa lenyomva legalább 2
másodpercig.
Az  lépésben kiválasztott program kicserélődik
–
–
a  lépésben kiválasztott programmal
(programállomás csere).
……
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
CQ-VD6505N 25
RDS (Rádió adatrendszer)
PTY/PS megjelenítő
TILT
CLOSE
PTY beállítás
AF be/ki beállítás
PTY be/ki beállítás
OPEN / CLOSE
[TA] Pillanatnyi állapot
CQ-V D6505N
TILT
O/ C
TEXT
CQ-VD7001U
ASPECT
ASP
P·MOD E
VOL
ENTER
MU T E
PW R
SRC
TA
TA
N AVI
RDS alapok
Bizonyos FM állomások RDS-kompatibilis adatokkal együtt
sugároznak. Ez a rádiókészülék ezen adatokat használó
kényelmi funkciókat nyújt.
Az RDS szolgáltatások rendelkezésre állása területenként
változik. Ha az RDS szolgáltatás az Ön területén nem áll
rendelkezésre, a következő szolgáltatásokat sem tudja
élvezni. Ez a fejezet az RDS szolgáltatások használatát
mutatja be.
A következő funkciók RDS állomások vételekor
használhatók.
Programszolgáltató nevének (PS) megjelenítése
Az állomás nevének megjelenítése.
Alternatív frekvencia (AF)
Gyenge vétel esetén automatikusan ráhangolódik
ugyanazon programot sugárzó másik RDS frekvenciára.
Forgalmi program (TP)
Bizonyos RDS FM állomások periodikusan forgalmi
hirdetményeket sugároznak.
Ezeket az RDS állomásokat forgalmi programnak (Traffic
Programme=TP) hívják.
Forgalmi hirdetmény (TA)
A forgalmi viszonyok rádióhirdetménye.
Idő (CT) szolgáltatás
RDS állomás vétele során a CT szolgáltatás automatikusan
beállítja az időt. ( 34 oldalon Az óra beállítása c. rész).
Programtípus (PTY) megjelenítése
Az RDS FM állomások programtípus azonosító jelet
sugároznak.
Példák: hírek, rock, klasszikus zene, stb. ( 28. oldal)
Programazonosítás (PI)
Minden programnak saját száma van. Ez felhasználható
másik frekvencia keresésére, amelyen ugyanazt a
programot sugározzák.
26
CQ-VD6505N
Régió (REG)
Minden régiónak saját száma van. Ez felhasználható az
éppen hallgatott állomás helyének azonosítására.
Egyéb RDS funkciók
Enhanced Other Networks (EON)
Ha a készülék EON adatot vesz, az EON jelző világít és a
TA és AF funkciók az alábbiak szerint bővülnek.
TA: Forgalmi információk a jelenlegi és más fogható
hálózati állomásokról.
AF: Az előre beállított RDS állomások frekvencialistáit az
EON adatok frissítik.
Az EON lehetővé teszi, hogy a rádió teljesebb módon
kihasználja az RDS információkat. Folyamatosan frissíti az
előre beállított állomások AF listáját, beleértve az éppen
hallgatott állomást. Ha például otthontól távol állít be egy
állomást, később képes lesz ugyanazt az állomást másik
frekvencián venni, vagy másik állomást, amely ugyanazt a
programot sugározza. Az EON szintén követi a a helyben
fogható TP állomásokat a gyors vétel érdekében.
Sürgősségi hirdetmények vétele
Amikor egy sürgősségi hirdetményt sugároznak, a készülék
automatikusan átkapcsol annak vételére (még akkor is, ha
másik üzemmódban van). A sürgősségi hirdetmény vétele
során a kijelzőn az “ALARM” jelzés jelenik meg.
Megjegyzés:
 A sürgősségi hirdetményeket a TA hangerőszinten
sugározzák ( 29. oldal).
 Forgalmi hirdetmény (TA)
TILT
ASPECT
A következő funkciók a TA mód aktív állapotában
használhatók.
 TA módban a TP (forgalmi program) állomást a
készülék automatikusan keresi és veszi és nem TP
állomás hallgatása közben azonnal átkapcsol a
forgalmi programra.
 Állomáskeresés vagy APM esetén csak a TP
állomásokat választja ki.
 Ha más üzemmódban a TA módot beállította a
készüléken, automatikusan rádió módba kapcsol és
hallhatóvá teszi a forgalmi hirdetményt, amikor az
elkezdődik. Annak befejeztével a készülék
visszakapcsol a korábbi üzemmódba (kivéve a
menüképernyőt).
CLOSE
OPEN / CLOSE
[TA]
VOL
CQ-V D6505N
ASP
P·MOD E
TILT
O/C
TEXT
CQ-VD7001U
ENTER
MU T E
PW R
SRC
TA
TA
N AVI
TA be/ki
(Csak a lejátszón lévő [TA] gombra vonatkozóan)
Nyomja le a [TA] gombot a TA módba
kapcsoláshoz az alábbiak szerint.
TA ON
: Forgalmi programok automatikus vétele.
TA OFF
: A TA nem aktív.
Csak forgalmi információ (TA némítás)
Ha csak forgalmi információkat kíván hallgatni,
kapcsolja be a TA üzemmódot és állítsa a hangerőt 0-ra
FM módban.
Ha a forgalmi hirdetmény elkezdődik, a hangerő a TA
hangerő szintjére áll ( 29. oldal).
Megjegyzés:
 A forgalmi információ mono formátumú.
 AF (Alternatív frekvencia)
AF be/ki
Érintse meg az
gombot az alábbiak szerint.
AF be/ki beállítás*
AF ON
AF OFF
: AF, a legjobb állomás keresése és a
PI kereső funkció aktív.
: Amikor nincs szükség egy RDS
állomás AF hálózatára.
*Az érintőpanelen megjelenő tartalom változik a
körülmények függvényében.
Megjegyzés:  A beállítás módja ugyanaz, mint a menüből
( 29. oldal).
A következő funkciók az AF mód bekapcsolt állapotában
használhatók.
 Ha a vételi feltételek elromlanak, automatikusan a jobb
vételű állomásra kapcsol.
 Az APM végrehajtása során csak az RDS állomásokat
választja ki.
 Beprogramozott állomás behívásakor automatikusan a
legjobb vételű állomásra kapcsol (BSR = Best Stations
Research).
PI keresés
(Programazonosító keresés)
Ha egy beprogramozott állomásra hangolás közben a
vétel elromlik, nyomja meg ugyanazt a programszámot.
Ekkor a jobb vételű állomást fogja keresni a készülék.
A visszavonáshoz nyomja meg újra a programszámot.
Megjegyzés:
 A PI kereséshez először érvénytelenítse a TA módot, majd
hajtsa végre a PI keresést.
CQ-VD6505N 27
RDS (Rádió adatrendszer) (folytatás)
 PTY (Programtípus)
TILT
PTY/PS jelző
CLOSE
PTY beállítás
[] []
AF be/ki beállítás
PTY be/ki beállítás
Jelenlegi állapot
OPEN / CLOSE
ASPECT
CQ-V D6505N
ASP
TILT
O/ C
TEXT
P·MOD E
CQ-VD7001U
VOL
MU T E
PW R
SRC
TA
N AVI
PTY be/ki
PTY program behívása
Érintse meg a
kikapcsolásához.
PTY ON
PTY OFF
gombot a PTY be és
: PTY jelző mód
A következő funkciók aktívak.
PTY
 Ha a PTY aktív, nem lehet sávváltást végezni. Ha
sávváltást kell végezni, kapcsolja ki a PTY módot.
 A beállítás ugyanaz, mint a menüből.
( 29. oldal)
Részletes PTY választás
SPEECH
/ MUSIC
/ NEWS
/
Information / Sport
/ Education
/
Cultures
/ Science
/ Varied Speech/
Rock Music / EasyListening/ Light ClassicsM/
Other Music / Weather &Metr/ Finance
/
Social Affairs/ Religion / Phone In
/
Leisure&Hobby/ Jazz Music / Country Music/
Oldies Music / Folk Music / Documentary
Current Affairs/
Drama
/
Pop Music /
SeriousClassics/
Children’sProgs/
Travel &Touring/
National Music/
 Érintse meg/nyomja le a
/
[] []gombokat a PTY választáshoz.
 Nyomja le és tartsa úgy az [ENTER] gombot a
távvezérlőn vagy a DVD lejátszón. A keresés elindul.
Megjegyzés:
 A keresés leállításához nyomja le az [ENTER]
gombot a távvezérlőn.
 Ha nincs megfelelő programú állomás, a “NONE”
kiírás jelenik meg.
CQ-VD6505N
A megfelelő programtípusra váltáshoz nyomja le az adott
programgombot:
(1) (6).
: PTY nem aktív.
Megjegyzés:
28
A programgombokhoz a memóriában tárolt
(1) - (6)
programtípusokat
lásd alább.
1
News
2
Speech
3
4
5
6
Sport
Pop M
Classics
MUSIC
Tartalom
hírek
belföldi hírek, információ, oktatás, dráma, kultúrák,
tudomány, Varied Speech, időjárás, gazdaság,
gyermekműsor, közösségi, vallás, betelefonálós,
utazás, hobbi, dokumentum
sport
popzene
komolyzene
rockzene, sláger, könnyű klasszikus zene, más
zene, jazz, countryzene, nemzeti zene,
slágarmúzeum, népzene
PTY programmemória
 Válasszon programtípust.
 Nyomja le és tartsa úgy az
(1) programgombot legalább 2 másodpercig.
(6)
Beprogramozott PTY keresése
Ha a programgomb lenyomásával a váltás sikertelen, a
programtípust az alábbi módon keresse.
 A beprogramozott PTY gombbal válassza ki a kívánt
programtípust.
 A beprogramozott program típusa 5 másodpercre
megjelenik a kijelzőn.
 Nyomja meg ugyanazt a programgombot még egyszer
(vagy tartsa lenyomva az [ENTER] gombot legalább 2
másodpercig) a kívánt programtípusú állomásra
hangoláshoz.
 Menüműveletek az RDS rendszerhez
A menü más pontjait lásd a Beállítások c. résznél. ( 32. oldal)
Az RDS menü megnyitása

Érintse meg a
gombot.

Érintse meg a
gombot.

Érintse meg a
gombot.
Példa: Rádió mód
RDS beállítás
PTY
(PTY be/ki beállítás)
Az RDS (Rádió adatrendszer) beállítása
AF
ON
(Alternatív frekvencia)
: AF, legjobb vételű állomás keresése és PI
keresési funkció aktív.
OFF
REGION
OFF
: PTY megjelenítés
OFF
: PTY nem aktív.
LANGUAGE : A PTY jelző nyelvválasztása
A
(
: Amikor nincs szükség egy RDS állomás
AF hálózatára.
alapért.:
ON
ON
ON
(régió)
: A műsorok frekvenciája csak régión belül
változik.
: A műsorok frekvenciája régiótól
függetlenül változik .
alapért.:
OFF
PTY LANGUAGE
alább)
alapért.:
OFF
Megjegyzés:
 Ha a PTY aktív, nem lehet sávváltást végezni. Ha
sávváltást kell végezni, kapcsolja ki a PTY módot.
PTY LANGUAGE
ENGLISH
: angol
DEUTSCH
: német
(PTY jelzés nyelvének kiválasztása)
NEDERLANDS : holland
TA VOLUME
 : le,
(Forgalmi hirdetmények
hangereje)
ESPANOL
: spanyol
FRANÇAIS : francia
 : fel
Beállítási tart: – 82 dB ... 0 dB
alapért.: – 40 dB
SVENSKA
: svéd
ITALIANO
: olasz
alapért.:
ENGLISH
CQ-VD6505N 29
AV1/AV2
A készülék használatát kiegészítő eszközök csatlakoztatása esetén lásd a külön Rendszerbővítési kézikönyv c.
dokumentumban.
Előkészítés:
 Csatlakoztasson egy külső készüléket az AV1/AV2 bemenetre.
AV mód kiválasztása
Forrás gomb
AV1/AV2 módban nézheti a képét és hallgathatja a hangját a
csatlakoztatott külső forrásnak.
TILT
[SRC]
CLOSE
 Érintse meg a Forrás gombot.

 Érintse meg az
vagy
(AV1/AV2) gombot
a forrásválasztó
képernyőn
ASPECT
OPEN / CLOSE
ASP
CQ -V D650 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
T
A
NAVI
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER]
gombot.
PW R
MUTE
Nyomja le a [SRC] gombot a kívánt
üzemmódba lépéshez.
Megjegyzés:
 Beállíthatja a rendszert, hogy az AV mód ne kerüljön
kiválasztásra (forrás átugrása). ( 41. oldal) (Az AV
beállítás a NAVI INPUT bemenethez még akkor sem
kerül átugrásra, ha a SOURCE SKIP ON állásban van).
 Ha 10 másodpercig nem végez műveletet vagy
megérinti a
gombot, a kezelőgombok eltűnnek.
 Az AV bemenetet nem használják Panasonic
autónavigációs rendszerhez. Lásd a NAVI SETUP
beállítást. ( Rendszerbővítési kézikönyv)
30
CQ-VD6505N
SR
CQ-VD6505N
31
Beállítások
USER
DISPLAY UNIT
CLOCK
ID-CODE
MEMORY CLEAR
OTHER
Felhasználói
Megjelenítő beállítások
Órabeállítás
Azonosítókód beállítás
Memóriatörlés
Egyéb beállítások
(
(
(
(
(
34. oldal)
34. oldal)
34. oldal)
35. oldal)
35. oldal)
SCREEN
DIMMER
PICTURE
Képernyő
Fényerőbeállítás
Képmegjelenítés
(
(
36. oldal)
36. oldal)
AUDIO
SOUND SETUP
GRAPHIC-EQ
CS Auto
SP SETUP
SP LEVEL
TIME ALIGNMENT
SOURCE LEVEL
CROSS OVER
Hang
Hangbeállítások
Grafikus kiegyenlítő beállítása
CS auto beállítás
Meglévő/hiányzó hangszórók beállítása
Hangszórók balanszának beállítása
Hangszórók időkésleltetésének beállítása
AV1/AV2 bemeneti szint beállítása
Vágási frekvencia
(
(
(
(
(
(
(
(
36. oldal)
36. oldal)
37. oldal)
38. oldal)
38. oldal)
39. oldal)
39. oldal)
39. oldal)
DVD
LANGUAGE
DISPLAY
DVD SOUND
MULTI-CH
DVD
Nyelvi beállítások
DVD kép megjelenése
DVD hang beállítás
Hangkimenet választás
(
(
(
(
40. oldal)
40. oldal)
41. oldal)
41. oldal)
INPUT/OUTPUT
NAVI SETUP
SOURCE SKIP
INPUT SELECT
OUTPUT SELECT
H-F SETUP
Bemenet/kimenet
Navigációs beállítás
Forrás átugrása
Bemenetválasztás
Kimenetválasztás
Kihangosító beállítások
RADIO
FM SETUP
AM SETUP
LOCAL
RDS SETUP
Rádió
FM állomások beállításai
AM állomások beállításai
Állomáskeresés beállításai
RDS beállításai
(*1) Lásd a Rendszerbővítési kézikönyvben.
32
CQ-VD6505N
(
(
(
(
(
(*1)
41. oldal)
(*1)
(*1)
(*1)
42. oldal)
42. oldal)
42. oldal)
29. oldal)
 Menükezelés
(Példa: DVD mód)


Érintse meg a

Érintse meg a kívánt beállítás gombját.
gombot a kezelőképernyőn.
(Példa: a DISPLAYUNIT beállítóképernyője  34. oldal)
Eldönti a beállítást és visszalép az előző menühöz.
Eldönti a beállítást és kilép a menüből.
Megjegyzés:
 Ha a beállítómenübe való belépés után 60 másodpercig nem végez műveletet, a képernyő visszatér az előző állapothoz.
[SRC]
(kilépés a menüből)
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ-VD6505N
TILT
O/C
TEXT
P·MODE
CQ-VD7001U
[] []
(kiválasztás/beállítás)
VOL
ENTER
MUTE
PWR
SRC
SRC
TA
NAVI
CQ-VD6505N
33
Beállítások (folytatás)
USER
SCREEN AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
MINUTE ADJUST
DISPLAY UNIT
Megjelenítő beállítások
TILT
1
2
2
 : perc visszaléptetése
(Dőlésszög beállítása)
3
4
(percbeállítás)
5
 : perc előreléptetése
6
Megjegyzés:
 Az órát a
/[SRC] érintésével/lenyomásával
állíthatja be.
 A nyári időszámítást kézzel állítsa be.
1
alapért:
OPEN/CLOSE
AUTO
MANUAL
(Monitorbeállítás bekapcsoláskor)
: a monitor automatikusan felnyílik, amikor
a kulcsot készenléti állásba forgatja.
: a monitor nem nyílik fel automatikusan.
alapért.:
MANUAL
Megjegyzés:
 A monitorállás beállítómenü azzal is megjeleníthető, ha
a képernyőegységen a [TILT] gombot legalább 2
másodpercre megnyomja. ( 15. oldal)
alapért.: HOUR ADJUST: 0
MINUTE ADJUST: 0
ID-CODE
Azonosító beállítás
Ajánlatos, hogy a készülék használata előtt állítson be egy
négyjegyű biztonsági azonosító kódot. Az azonosítókód
megadása után az eszköz az akkumulátorcsatlakozás
bontása majd újra csatlakoztatás után nem használható, ez
elektronikusan lezáródik.
A tolvaj csak a beállított kód ismeretében tudná használni
a készüléket.
Az azonosítókód műveleteket csak a tulajdonos
végezze el.
Hacsak a készülék autóakkumulátor-csatlakozását nem
szüntették meg, nem kell minden használat előtt az
azonosító kódot megadni.
CLOCK
Órabeállítás
0 - 9
DISPLAY
ON
OFF
(Óra megjelenítése)
alapért.: nincs
: óramegjelenítés bekapcsolva (az óra
beállításáig “0:00” jelenik meg.)
: óramegjelenítés kikapcsolva
Az azonosítókód beállítása (első alkalommal)
 Adja meg a négyjegyű azonosítókódot.
 Adja meg a négyjegyű azonosítókódot ismét.
alapért.:
CLOCK MODE
RDS
MANUAL
(Órapreferencia)
: a manuálisan beállított idő jelenik meg.
alapért:
 : óra visszaléptetése
 : óra előreléptetése
34
CQ-VD6505N
OFF
: az órát az RDS óraszolgáltató funkció
automatikusan beállítja. ( 26. oldal)
HOUR ADJUST
négyjegyű számkód
(Órabeállítás)
RDS
Az azonosítókód megváltoztatása
 Adja meg a beállított (régi) azonosítókódot. Ha nem a
megfelelőt adja be, új azonosítókód nem adható meg.
 Adja meg az új négyjegyű azonosítókódot.
 Adja meg az új négyjegyű azonosítókódot ismét.
Ismert azonosítókód törlése
 Adja meg a beállított (régi) azonosítókódot. Ha nem a
megfelelőt adja be, az azonosítókód nem törölhető.
 Érintse meg és tartsa úgy a
gombot, amíg a
“COMPLETED!” üzenet meg nem jelenik.
Az azonosítókód törlése ezzel kész, a készülék anélkül
használható.
Megjegyzés:
 Ha a készüléket szervizbe kell küldeni, előtte törölje az
azonosítókódot.
 Az azonosítókódot a memóriatörlési funkció nem törli.
 Biztonsági okból a beadott kódot nem jeleníti meg.
OTHER
Óvintézkedés
 Írja fel beállított azonosítókódját és tartsa
biztonságos helyen. (Töltse ki az azonosító
emlékeztetőkártyát ( 50. oldal).) Ha elfelejti,
nem tudja a készüléket használni. Ez esetben
vegye fel a kapcsolatot a Panasonic szervizzel.
Más beállítások
BEEP
(Hangjelzés beállítás)
ON
: kísérőhang (sípolás) bekapcsolva
OFF
: kísérőhang (sípolás) kikapcsolva
alapért.:
MEMORY CLEAR
Memóriatörlés
Minden beállítás az alapértelmezett értéket veszi fel.
Megjegyzés:
 Az azonosítókódot a memóriatörlés nem törli.
YES
NO
: törli a memóriát.
ACC SELECT
OFF
ON
OK
CANCEL
: törlés elindítása.
: nem törli a memóriát.
(készenléti állás be és ki)
: állítsa OFF állásba, ha gépkocsiján nincs
készenléti állás.
: állítsa ON állásba, ha gépkocsiján van
készenléti állás.
: nem törli a memóriát
A kijelző visszatér az előző állapothoz.
REALLY? jelenik meg a
YES választása esetén.
ON
alapért:
OFF
Megj.:
 A készenléti állással rendelkező gépkocsiknál állítsa
ON állásba. A következő funkciók vannak.
 A készülék automatikusan bekapcsol, amikor egy
lemezt behelyez.
 OFF beállításnál a távvezérlőről nem bekapcsolható.
Óvintézkedés
 Ügyeljen az OFF beállításra, ha a gépkocsijának
nincs akkumulátor készenléti állása. Ellenkező
esetben lemerülhet az akkumulátor.
Óvintézkedés
 Legyen tudatában, hogy ez a beállítás visszaállítja az
alapértelmezett beállításokat, azaz minden elvégzett
beállítás törlődik.
OFF
ACC
IGN
REMOTE CONTROL
(Távvezérlő beállítás)
FRONT
: fő egység távvezérlése
REAR
: hátsó monitor (kiegészítő) távvezérlése
alapért.:
SECURITY LED
OFF
ON
FRONT
(Biztonsági LED beállítás)
A LED jelző nem villog lemerült akkumulátor
esetén
A LED jelző villog lemerült akkumulátor esetén
Alapért.: ON
CQ-VD6505N
35
Beállítások (folytatás)
USER
SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
USER SCREEN
AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
(Display)
SOUND SETUP
DIMMER
Hangbeállítások
Fényerőbeállítás
AUTO
1
SOUND EFFECT
: automatikusan a környezeti
megvilágításhoz igazítja.
2
3
THROUGH : Nincs GEQ vagy CS Auto beállítás
4
GEQ
Sötétebb
(hangeffektus beállítások)
Világosabb
alapért.:
AUTO
CS Auto
: A GEQ beállításhoz lép
: A CS Auto beállításhoz lép
alapért.:
PICTURE
GRAPHIC-EQ (grafikus kiegyenlítő)
Képmegjelenítés
CONTRAST
THROUGH
(Képkontraszt beállítása)
 : csökkenti a fekete és fehér kontrasztját
 : növeli a fekete és fehér kontrasztját
Hat előre beállított kiegyenlítő már a szállításkor benne
van a készülékben. Ezeket az [1] - [6]. Programgombok lenyomásával hívhatja elő.
1 : (egyenletes) egyenletes frekvenciagörbe
2 : (rock) gyors és kemény hang
3 : (pop) széles tartományú és mély hang
BRIGHT


(Kép fényerejének beállítása)
4 : (ének) tiszta hang
: sötétít
5 : (jazz) jazz jellegű mély hang
: világosít
6 : (klub) klub és disco jellegű hang
Az alább leírt módot beállíthatja saját kiegyenlítőjét
vagy módosíthatja a gyári beállítást:
COLOR


(Kép színtelítettségének
beállítása)
: enyhíti a színtelítettséget
: erősíti a színtelítettséget
TINT
 : kiemeli a vöröset
 : kiemeli a zöldet
(Képtónus beállítása)
A beállítások szintjének szabályozása
Mind a 7 frekvenciasáv szintje beállítható.
 Válassza ki a módosítani kívánt programgombot.
 Érintse meg/nyomja le a
[][] gombokat az
egyes frekvenciák módosításához.
 Érintse meg/nyomja le ugyanazt a programgombot
legalább 2 másodpercre.
Frekvenciasáv
60
160
400
1k
3k
6k
16 k (Hz)
Beállítási tartomány: –12 dB - +12 dB (2 dB-es lépésekben)
alapért.: ± 0 dB mindegyik sávnál
Megjegyzés:
 Az új beállítás felülírja a korábbit.
 A gyári beállítások visszaállításához érintse meg és
tartsa úgy az
(INIT (inicializálás)) gombot
legalább 2 másodpercig.
36
CQ-VD6505N
 Az egyenletes szint beállításához érintse meg és tartsa
úgy a
(egyenletes) gombot legalább 2
másodpercig.
 A várható hatások változnak az alkalmazott hangformátumtól, a menübeállításoktól és más tényezőktől.
TruBass
(TruBass beállítások)
FRONT TruBass (Az első hangszórókra alkalmazva)
 : több
 : kevesebb
REAR TruBass (Ahátsó hangszórókra alkalmazva)
 : több
 : kevesebb
CS Auto
SUB-WTruBass (Amélynyomóra alkalmazva)
CS Auto beállítás
SELECT
FOCUS
(Beállítások testreszabása)
: több
: kevesebb
REAR FOCUS (Emeli a hátsó hangképet )


: kevesebb
Beállítási tartomány: off, + 1 ... + 10
alapért.: off
Megj.:
 TruBass®
A TruBass egy hangtechnológia, amely a síporgonáknál
használt basszushang visszaadást használja
elektronikusan, és a kiegyenlítőt egyátalán nem használja.
Így a hangszórókból gazdagabb a basszushang visszaadás.
: több
: kevesebb
Mixing
CENTER FOCUS (Emeli a középső hangképet )


: több
(Emeli a hangképet)
FRONT FOCUS (Emeli az első hangképet)




: több
: kevesebb
Beállítási tartomány: ki, + 1 ... - 10
alapért.: off
Megjegyzés:
 FOCUS®
A Focus egy hangtechnológia, amely a hangképet
függőlegesen kiterjeszti a hangszerek és ének
hangjainak tisztább visszaadása végett.
(Beállítja az SRS effektust)
FRONT TO REAR Mixing (Beállítja az SRS effektust (első)
a hátsó hangszórókon)


: több
: kevesebb
CENTER TO REAR Mixing


(Beállítja az SRS effektust (közép)
a hátsó hangszórókon)
: több
: kevesebb
Beállítási tartomány: off, + 1 ... - 10
alapért.: + 5
CQ-VD6505N
37
Beállítások (folytatás)
(HANG folytatás)
Hangszóró hiánya/megléte és mérete.
FRONT
(fázisbeállítás)
PHASE
SP SETUP (hangszóróbeállítás)
0°
(első hangszóró beállítás)
180°
SMALL : kis hangszórókhoz, vagy amikor basszus
visszaadás nem lehetséges
LARGE : nagy hangszórókhoz, vagy amikor basszus
: mélynyomó fázis 0 fok
: mélynyomó fázis 180 fokra invertálva
Megjegyzés:
 Ez a beállítás csak a
YES állásánál
végezhető.
SUB-W
visszaadás lehetséges (100 Hz vagy alatta)
alapért.:
CENTER
CENTER
NONE
(középső hangszóró beállítás)
: amikor nincs középsugárzó
SMALL : kis hangszórókhoz, vagy amikor basszus
LARGE
visszaadás nem lehetséges
nagy hangszórókhoz, vagy amikor basszus
visszaadás lehetséges (100 Hz vagy
alatta)
alapért:
alapért.:
NONE
SP LEVEL (hangszóró szint)
A hangszórók kimeneti balanszának beállítása.
(Bal első hangszóró kimeneti
FRONT L
balansz)

NONE
(Surround hangszóró beállítás)

visszaadás nem lehetséges


SUB - W
: amikor nem használ mélynyomót
YES
: amikor használ mélynyomót
Megjegyzés:
 Amikor a privát mód aktív, csak a
hangszóró állítható.
CQ-VD6505N
: fel,

: le
(Jobb első hangszóró
kimeneti balansz)
: fel,

: le
(Jobb surround hangszóró
kimeneti balansz)
: fel,

: le
(Bal surround hangszóró
kimeneti balansz)
: fel,

: le
(Mélynyomó hangszóró
kimeneti balansz)
SUB - W

: fel,

: le
Beállítási tartomány: – 10 dB ... + 10 dB (1 dB lépések)
alapértelmezett: ± 0 dB mindegyik hangszóróra
alapért: NO
* Egy mélynyomó (kiegészítő, CJ-SW3003 típus ajánlott)
szükséges. Egy teljesítményerősítő (kiegészítő) szintén
szükséges a mélynyomó csatlakoztatásához.
38

(Mélynyomó hangszóró beállítás)
NO
(Középső hangszóró kimeneti
balansz)
LSUR
visszaadás lehetséges (100 Hz vagy
alatta)
LARGE
: le
RSUR
LARGE : nagy hangszórókhoz, vagy amikor basszus
alapért:

FRONT R
: amikor nem használ surround hangszórót
SMALL : kis hangszórókhoz, vagy amikor basszus
: fel,
CENTER
* Egy középsugárzó (kiegészítő, EAB-CF2 típus ajánlott)
szükséges.
SUR
0°
LARGE
FRONT
 Ha a beállítás egy hangszórónál NONE
vagy NO , a tesztjelnek nincs kimenete
és a hangszóró nem választható ki.
 Forgassa a hangerőszabályzót vagy nyomja le [+]
vagy [–] (VOL) gombokat a vizsgálójel hangerejének
beállításához.
Note:
 Amikor a privát mód
aktív, csak a
FRONT L és a
FRONT R állítható be.
SOURCE LEVEL
Beállítja az AV1/AV2 bemeneti szintet
Ezt a beállítást akkor végezze el, ha a csatlakoztatott készülékről (a kimeneti oldalon) nem lehet a hangerőt szabályozni.
AV1 LEVEL
TEST TONE
(AV1 beállítása)
(teszthang kimenet)
ON
: engedélyezi a teszthangot
OFF
: letiltja azt
LOW
: alacsonyra állítja/nagyobb hangerő
HIGH
: magasra állítja/kisebb hangerő
alapért.:
alapért.:
OFF
 Amikor a teszthang be van kapcsolva, az (folyamatos
hangjelzés) kb. 2 másodpercre mindegyik hangszórón
megszólal.
A balanszot úgy állítsa be, hogy a hang minden
hangszóróból azonos hangerővel szóljon.
AV2 LEVEL
HIGH
(AV2 beállítása)
LOW
: alacsonyra állítja/nagyobb hangerő
HIGH
: magasra állítja/kisebb hangerő
TIME ALIGNMENT
Megj.:
 Ha az AV1/AV2 bemenetről a bemeneti szint túl
magas, a hang nem jut ki megfelelően.
 A bemeneti szint beállítása után
A hangerő beállítható a [+] vagy [–]
(VOL) gombok lenyomásával a távvezérlőn vagy a
készüléken lévő forgatógombbal.
alapért.
HIGH
default: HIGH
(Késleltetés beállítása a hangszórókhoz)
Annak az időzítésnek a beállítása, amikor a hang
megszólal a hangszórókból.
(Középsugárzó késleltetés
CENTER
beállítása)
Vágási frekvencia
A kimeneti balansz beállítása:
Állítsa a hangszórók hangerő szintjét a leghalkabban
hallható hangszóróhoz.

: fel,

LPF CUT OFF
: le
Beállítási tartomány: 0 ms - 5 ms (1 ms lépésekben)
1 ms = 0,001 s
alapért.: 0 ms
(Surround sugárzó késleltetés
beállítása)
SUR

: fel,
CROSS OVER
 : le
Beállítási tartomány: 0 ms - 15 ms (1 ms lépésekben)
1 ms = 0,001 s
alapért: 0 ms
 A beállítást a hang hallgatása közben végezze.
 A NONE beállítású hangszórók nem választhatók ki.
 Amikor a “PRO LOGIC” kiírás jelenik meg, a surround
hangszórókhoz automatikusan hozzáadódik 15 ms
késleltetés.

: fel,

(Mélynyomó aluláteresztő szűrője)
: le
Beállítási tart.: 63 Hz - 200 Hz
alapért:.: 125 Hz
HPF CUT OFF

: fel,

(Felüláteresztő szűrő)
: le
Beállítási tart.: off, 63 Hz - 200 Hz
alapért:.: off
Megj.:
 A beállítás nem végezhető el a”CS Auto” paraméter ”ON” állásában.
 HPF CUT OFF csak az első (R/L) és hátsó (L/R)
hangszóróknál lehetséges.
CQ-VD6505N 39
Beállítások (folytatás)
USER
SCREEN AUDIO
DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
LANGUAGE
DISPLAY
Képernyő nézet és DVD szoftver mód
Nyelvi beállítások
MENU
EN
FR
SP
GE
IT
OTHER
DVD ASPECT
(DVD menü nyelve)
NARROW
WIDE
: angol
: francia
: a videót 4:3 képernyőn játssza le.
: a videót széles (16:9) képernyőn játssza le.
: spanyol
alapért.:
: német
: olasz
LETTER BOX
: más nyelv. Adja be a nyelv kódját.
( 53. oldal)
alapért.:
SUBTITLE
EN
(felirat nyelve)
 Filmfeliratot és feliratot is tartalmazó lemezen ezek
átlapolódhatnak a képernyőn. Ez esetben kapcsolja ki a
feliratot.
(DVD szoftvermód)
módban játssza le (a kép bal és jobb
szélét levágja).
LETTER BOX : a szélesképernyős videót letterbox
módban játssza le (fekete sávok
jelennek meg a képernyő tetején és
alján.
alapért:
 A szoftverbeállítást a borítón lévő szimbólumnak
megfelelően állítsa be. ( 16. oldal)
 A DVD szoftvermód beállítást figyelmen kívül hagyja, ha
a PAN & SCAN vagy LETTER BOX már be van állítva a
szoftverben.
: angol
: francia
: spanyol
 A képernyő nézet a nézet beállításától ( 43. oldal) és
a DVD szoftver nézettől függően változik.
: német
: olasz
: más nyelv. Adja be a nyelv kódját.
( 53. oldal)
alapért:
AUDIO
EN
TV TYPE
(hang nyelve)
NTSC
Megj:
(AV-OUT kimenet beállítása)
: PAL az AV-OUT kimenetre kapcsolt
berendezésnek megfelelően.
: NTSC az AV-OUT kimenetre
kapcsolt berendezésnek
megfelelően.
 E beállítás után a lejátszás a lemez elejétől indul.
40
PAN & SCAN
Megjegyzés:
PAL
EN
FR
SP
GE
IT
OTHER
WIDE
PAN & SCAN : a szélesképernyős videót Pan & Scan
Megjegyzés:
EN
FR
SP
GE
IT
OTHER
(Képernyő nézet beállítás)
alapért.:
ANGLE MARK
: angol
(nézőpont beállítás)
: francia
A több nézőpontból felvett részeknél a nézőpont jelzés
látható.
: spanyol
: német
ON
OFF
: olasz
: más nyelv. Adja be a nyelv kódját.
( 53. oldal)
alapért.:
CQ-VD6505N
PAL
: bekapcsolja a jelzést
: kikapcsolja a jelzést
alapért.:
EN
ON
USER
DVDSOUND
SCREEN AUDIO DVD
ON
OFF
RADIO
NAVI SETUP (navigációs beállítás)
DVD hang beállítás
PRO LOGIC
INPUT/OUTPUT
( Rendszerbővítési kézikönyv)
(5.1 csatornás Dolby surround
hang)
: Pro Logic bekapcsolva.
SOURCE SKIP
Forrás átugrása
AV1 SKIP
(AV1 skip)
: Pro Logic kikapcsolva.
alapért:
OFF
Megj.:
 Ez a beállítás csak DVD/VCD/CD lejátszó módban
végezhető el.
 Az ON választás egyes audio beállításoknál
letilthatja a mélynyomót.
DOWN MIX
: Egyszerű sztereo lekeverés
(Lo = csak bal, Ro = csak jobb)
Lt/Rt
: Surround dekódolható lekeverés
(Lt = bal teljes, Rt = jobb teljes)
DR COMP
: AV1 átugrása
OFF
: nem ugorja át
AV2 SKIP
OFF
(AV2 átugrása)
Ha az AV2 nem használt, az AV2 módot a készülék
átugorja beállításkor.
Megj.:
 Ez a funkció csak “Dolby Digital” vagy “dts” forrás
lejátszása és csak ez első hangszórók kiválasztása
esetén használható.
.SP SETUP
alapért:
ON
alapért:
(A lekeverés funkcióhoz adja
meg annak típusát.)
Lo/Ro
Ha az AV1 nem használt, az AV1 módot a készülék
átugorja beállításkor.
Lt/Rt
(Dinamikatartomány kompresszió)
ON
: AV2 átugrása
OFF
: nem ugorja át
alapért: OFF
Megjegyzés:
 Amikor a bővítőmodulon keresztül (CY-EM100N,
kiegészítő) külső készülék van csatlakoztatva, az AV2
átugrása nem lehetséges, mivel a külső készüléket az
AV2 bemenethez csatlakozónak tekinti a készülék.
INPUT SELECT – Bemenet választás
( Rendszerbővítési kézikönyv)
A környezeti hatás fenntartása alacsony hangerőnél is.
OUTPUT SELECT – Kimenet választás
( Rendszerbővítési kézikönyv)
Tömörítési stílus választás
H-F SETUP
STD
: DR COMP ON
MIN
: a legnagyobb kompresszió, nagyjából a
TV adásnak felel meg.
OFF
: DR COMP OFF
alapért:
– HF beállítás
( Rendszerbővítési kézikönyv)
OFF
MULTI-CH
(többcsatornás ha)
Dolby Digital kétcsatornás hang minden hangszóróból
ON
: váltás 2 csatornáról 5.1 csatornára.
OFF
: a hang kétcsatornás hallgatása.
alapért:
OFF
CQ-VD6505N
41
Beállítások (folytatás)
USER
SCREEN AUDIO DVD INPUT/OUTPUT
RADIO
FM SETUP
RDS SETUP ( 29. oldal)
FM állomások
beállításai
NOISE SUPPRESSION (FM IF szűrő beállítása)
AUTO : automatikus
NARROW : csökkenti a frekvencia sávszélességet a
zaj csökkentése érdekében.
WIDE
: növeli a frekvencia sávszélességet a
hangminőség javítása érdekében.
alapért.:
AUTO PRESET
AUTO
(Auto programozás beállítása)
EACH : minden sávban eltárolja a beprogramozott
állomásokat.
ALL
: minden FM listán eltárolja a beprogramozott
állomásokat.
alapért.:
MONO
ALL
(Mono beállítás)
ON
: mono vétel, csökkentett zajjal
OFF
: sztereo vétel
alapért.:
OFF
AM SETUP
AM állomások beállításai
NOISE SUPPRESSION (Zajcsökkentés)
NARROW
MID
WIDE
: csökkenti a frekvencia sávszélességet a
zaj csökkentése érdekében.
beállítás a NARROW és WIDE
:
közötti értékre.
: növeli a frekvencia sávszélességet a
hangminőség javítása érdekében.
alapért.:
MID
LOCAL
Állomáskeresés beállítása
: csak a jó vételű állomásokat keresi
ON
OFF
: a gyenge vételű állomásokat is keresi
alapért.:
42
CQ-VD6505N
OFF
TILT
ASPECT
CLOSE
OPEN / CLOSE
CQ -V D6505N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-V D7001U
VOL
ENTER
M UT E
PW R
SR C
TA
NA V I
[ASP]
 Nézet
Az alapbeállítás: NORMAL
Módok: 4 típus
Nyomja le és tartsa úgy a képernyőegységen az [ASP]
gombot a nézet változtatásához az alábbi módon.
NORMAL
 Hagyományos képméret 4:3
értékű képaránnyal.
 Ebben a beállításban egy üres
terület marad a képernyő
bal és jobb szélén.
FULL
 A képet vízszintesen kinyújtja a
16:9 arány kihasználására.
 A nyújtási arány a kép
minden pontján azonos.
ZOOM
JUST
Note:
 Ezek a beállítások video módban általánosak.
 CD, MP3/WMA, rádió és CD váltós üzemmódban nem
változtathatja meg a menüképernyő nézetét. Ezeknél és a
navigációs képnél a “FULL” beállítás rögzített.
 Ha a hátsó kamerát a sebességváltó hátramenetbe
kapcsolásával működésbe hozza, a kép „FULL”
nézetben jelenik meg.
 Egyes esetekben a kiválasztott nézet miatt a kép
eltérhet az eredetitől.
Óvintézkedés
 Vegye figyelembe, hogy a nézet funkcióval a kép
kiterjesztése vagy összezsugorítása törvény által
védett szerzői jogokat sért.
 Ha a normál (4:3 arányú) képet “JUST”,
“ZOOM” vagy “FULL” nézetben a teljes képernyőre
kiterjeszti, nem látja a kép széleit vagy torzított képet
lát. Ezért a szerző által szándékolt eredeti kép
nézéséhez válassza a “NORMAL” módot
 A képet a 4:3 képarány mellett
teljesen kinyújtja.
 A kép alját és tetejét
kismértékben levágja.
 A képet vízszintesen kinyújtja a
16:9 arány kihasználására.
 A nyújtási arány a képernyő bal
és jobb széle felé növekszik.
CQ-VD6505N 43
Beállítások (folytatás)
TILT
CLOSE
[ASP] (PMODE)
ASPECT
OPEN / CLOSE
CQ -V D6505N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-V D7001U
VOL
ENTER
M UT E
PW R
SR C
TA
NA V I
 Privát mód
Szükség esetén elnémíthatja a hátsó hangszórókat. A
privát mód lehetővé teszi, hogy az első és a hátsó
monitoron egyidejűleg különböző műsorforrást nézzenek.
Alapértelmezett: Privát mód kikapcsolva
A “P • MODE” jelző
világít, amikor az be
van kapcsolva.
Nyomja le és tartsa úgy az [ASP](P•MODE) gombot a
kijelzőn legalább 2 másodpercig a privát mód
beállításaihoz vagy annak kikapcsolására.
Megjegyzés:
 Ne felejtse el kikapcsolni, amikor nem használja a privát
módot.
 Privát módban nem állítható be az Auto (
( 37. oldal) és
a
S
a TIME ALIGNMENT ( 39. oldal)
Privát mód
44
Privát mód
Ki
Be
Radio
Radio
DVD
DVD
Radio
Mute
CQ-VD6505N
Hibaelhárítás
 Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a kapcsolat
felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel. A terméket
csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi ellenőrzés eredményét
adja át neki. A Panasonic nem tud felelősséget vállalni semmilyen
balesetért, amely az ellenőrzés elmaradásából vagy azt követően a
saját javítási kísérletből fakad. Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt
betűkkel a Valószínű megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne.
Figyelmeztetés
 Ne használja az eszközt rendellenes
állapotban, például hang nélkül, füstképződés
vagy furcsa szag esetén, mert ezek tüzet vagy
áramütés okozhatnak. Azonnal hagyja abba a
használatot és lépjen kapcsolatba
márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kezűleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne.
■ Általános
Probléma
Valószínű 
Valószínű megoldás
A tápkábel (akkumulátor, táp és föld) rosszul van bekötve.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
Az eszköz nem kap
tápellátást
Nincs hang.
A biztosíték kiolvadt.
 Szüntesse meg a kiolvadás okát, és cserélje ki a biztosítékot.
Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.
A némítás (MUTE) be van kapcsolva.
 Kapcsolja ki ( OFF.
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy érintkezési hiba
van.
 A kapcsolási rajz alapján ellenőrizze a vezetékezést. (Telepítési kézikönyv)
Elektromágneses hullámkeltő berendezés, pl. mobiltelefon van a közelben.
Zaj
 Tartsa távol az elektromágneses hullámkeltő berendezést, pl.
mobiltelefont. Ha ezt nem engedi meg a kábelezés, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével.
A földelési kontaktus gyenge.
 Ügyeljen arra, hogy a földvezeték biztosan csatlakozzon a váz egyik
mázolatlan részéhez.
A gyorsítást zaj kíséri.
Bizonyos műveletek nem
végrehajthatók.
A hangszóró(k)
nem szól(nak)
A hangszórókban fel
van cserélve a bal és
jobb csatorna.
Az eszköz tápellátása
ok nélkül megszakad.
Generátorzaj jön a kocsiból.
 Változtassa meg a testvezeték helyét.
 Tegyen zajszűrőt a tápegységre.
Bizonyos műveletek nem végrehajthatók egyes üzemmódokban, mint a menü mód
 Gondosan tanulmányozza a kezelési leírást és lépjen ki az üzemmódból.
Ha most sem működik, lépjen kapcsolatba márkaképviseletével.
A hangszóróvezetékek bekötése nem megfelelő, elszakadt vagy érintkezési
hiba van.
 Ellenőrizze a hangszórók vezetékezését.
A hangszóró-vezetékezésnél fel vannak cserélve a hangszórók.
 A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően kösse be.
A biztonsági eszközök működésbe léptek.
 Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével vagy a legközelebbi Panasonic
szervizzel.
CQ-VD6505N
45
Hibaelhárítás (folytatás)
■ Rádió
Gyenge vétel vagy zaj
Az antenna felszerelése vagy kábelezése hibás.
 Ellenőrizze, hogy az antenna felszerelési helye és kábelezése megfelelő-e.
Ezenfelül ellenőrizze, hogy az antenna testvezetéke megfelelően rögzítve vane az autó vázához.
Az antennaerősítő nem kap tápellátást (filmantenna, stb. használata esetén).
 Ellenőrizze az antenna tápvezetékét.
Az FM sztereo vétel csak
monoban jön.
A MONO mód aktív.
 Vonja vissza a MONO módot.
Csak a jó vételű
állomások
hallhatók.
A LOCAL mód aktív.
 Vonja vissza a LOCAL módot.
A beprogramozott
állomások száma 6-nál
kevesebb.
Nem tárolhatók el a
programállomások.
A fogható állomások száma 6-nál kevesebb.
 Menjen olyan helyre, ahol a fogható állomások száma maximális és ismételje
meg az állomásprogramozást.
Az akkumulátorvezeték csatlakozása gyenge vagy nem kap állandó tápellátást.
 Ellenőrizze, hogy az akkumulátorcsatlakozás megfelelő-e és programozza
be az állomásokat újra.
■ RDS
A PS kód nem jelenik meg
még RDS állomás
vételekor sem. (“NO PS”
jelzés látható.)
A PS kód gyenge vételi körülmények miatt nem fogható.
 A PS kód megjelenik, ha a készülék veszi. Várjon, amíg a feltételek
megváltoznak.
Nem a beállított PTY
típusú programot veszi.
Amikor az állomás programot vált, a készülék nem veszi a PTY kódot.
 A megfelelő PTY kód vétele után a készülék megkeresi a megfelelő
programot és ráhangol. Várjon, amíg ez megtörténik.
“NONE” jelenik meg a
PTY választásakor.
Az óra (CT) nem pontos.
Nem tud venni egy AF
állomást, pedig az AF
jelző világít.
46
CQ-VD6505N
A megadott PTY program nem vehető, ilyet nem sugároznak a tartózkodási
területén.
 Válasszon másik PTY beállítást vagy várjon a kívánt programra.
A készülék nem megfelelő állomás időt vesz, vagy olyan állomást, amely nem
sugároz időt.
 Vegyen olyan állomást, amely megfelelő időadatot sugároz vagy állítsa
be az órát kézzel.
Különbség van a jelenlegi és az AF állomások vételi körülményeiben. Frissítse az
AF listát.
 Várjon, amíg az AF lista frissül. Bizonytalan vétel esetén hangoljon kézzel
egy stabil állomásra.
■ CD
Nem játssza le vagy
kiadja a lemezt
A hang akadozik vagy zajos
A hang a rezgés miatt
akadozik
Nem adja ki a
lemezt
■ MP3/WMA
Nem játssza le vagy
kiadja a lemezt
Más készülékeken
lejátszható CD-R/RW
lemezek nem játszhatók
le.
A hang akadozik vagy
zajos
A lemezt fényes felével felfelé tette be.
 Tegye be a lemezt helyesen.
A lemez repedt vagy szennyeződött.
 Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt.
A lemez repedt vagy szennyeződött.
 Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt.
A készülék nincs megfelelően rögzítve.
 Rögzítse a készüléket a konzolhoz.
A készülék 30?-nál nagyobb szögben meg van döntve hátrafelé.
 Tartsa be a legfeljebb 30?-os szöget.
Valami akadályozza a lemez kiadását, pl. egy levett címke.
 Nyomja le és tartsa úgy a
gombot legalább 10 másodpercre (erőltetett
lemezkiadás). Ha nem működik, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.
A készülék mikrokokontrollere zaj vagy más ok miatt abnormálisan működik.
 Húzza ki a tápvezetéket és csatlakoztassa újra. Ha ezután sem működik,
lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével.
A lemezen lejátszhatatlan formátumú adatok vannak.
 Nézzen utána az MP3/WMA leírásban a lejátszható formátumoknak, kivéve a
CD- DA (pl. zenei CD).
Egyes CD-R/RW lemezek lejátszhatósága függhet a média, a felvevőprogram és a
felvevő eszköz kombinációjától még az esetben is, ha ezek más eszközökön, pl.
számítógépen lejátszhatók.
 A MP3/WMA leírás átnézése után alkalmazzon más média, felvevőprogram
és felvevő eszköz kombinációval készített CD-R/RW lemezt .
A lemez repedt vagy szennyeződött.
 Távolítsa el a szennyeződést vagy használjon repedésmentes lemezt.
Nézzen utána a MP3/WMA leírásoknak.
A VBR (változó bitsebességű) fájlok lejátszásakor a hang akadozik.
 Nem VBR fájlokat játsszon le.
Megjegyzés:
 Lásd a MP3/WMA tudnivalók c. részt ( 22. oldal)
CQ-VD6505N
47
Hibaelhárítás (folytatás)
■ DVD
Nem vált a hang nyelve
/felirat, nyelv/nézőpont
között.
Nem alkalmazza a DVD
beállításnál választott
hangot/feliratot/nyelvet .
Egy DVD–R vagy DVD–RW
nem lejátszható.
■
Ha az adott nyelvű hang vagy felirat nincs felvéve a lemezre, nem kapcsol arra a
nyelvre. (Bizonyos lemezek megengedik a váltást a menüképernyőből. Nézze meg
a lemezhez adott leírást.)
A lemez még nincs lezárva.
 Zárja le a lemezt.
Lásd a Lemez lejátszása előtt ( 16. oldal) vagy más esetben a
Tudnivalók a lemezekről ( 52. oldal) c. részeket.
A lemez videofelvételi (VR) formátumú.
 Játsszon le videofelvételi formátumú lemezeket.
Lásd a Lemez lejátszása előtt ( 16. oldal) vagy más esetben a Tudnivalók a
lemezekről ( 52. oldal) c. részeket.
Képernyőbeállítások
A képernyő fényereje
ingadozik.
Aképsötét.
Aképvilágos.
Valami nemjó aképnél.
Aképszínei halványak.
48
 Ha a lemez nem tartalmaz többnyelvű hangot/feliratot/nézőpontot, nem lehet
ezek között váltani. (Nézze meg a lemezhez adott leírást.)
 Bizonyos lemezek megengedik a váltást a menüképernyőből.
 Néha a nézőpont váltása csak egyes jeleneteknél lehetséges.
CQ-VD6505N
AUTO A sötétítés “AUTO” állása van kiválasztva.
 Válassza valamelyik beállítást 1 és 4 között, hogy a sötétítés
beállítását függetlenné tegye a környezeti megvilágítástól.
A kép nincs megfelelően beállítva.
 Végezzen el minden beállítást a képernyőn.
■ Távvezérlő
Az elem rossz irányban van betéve, van rossz elem van betéve.
 Tegyen be megfelelő elemet a megfelelő irányba.
Az elem gyenge.
 Cserélje ki az elemet újjal.
Nem reagál a gombok
lenyomására
A távvezérlőt nem a megfelelő irányba tartja.
 Tartsa a távvezérlőt az érzékelő irányában és azután nyomja le a gombokat.
Az érzékelőt közvetlen napfény éri. (Ebben az esetben a távvezérlő nem működik, ez
nem jelent hibát.)
 Zárja el az érzékelőt a közvetlen napfénytől.
REAR van kiválasztva a távvezérlő beállításoknál.
 Válassza a FRONT beállítást.
A távvezérlővel a készülék
nem kapcsolható be.
OFF van kiválasztva a készenléti állapotnál.

Válassza a készenléti állapot ON állását.
 A [SRC] (PWR) gomb lenyomásával a készüléken kapcsolja be azt.
■ Hangbeállítások
A bal, jobb, első vagy
hátsó hangszóró nem
ad hangot.
A bal és jobb csatorna fel
van cserélve.
A hangszóró nem
szól.
A mélynyomó nem
szól.
A kábelek nincsenek megfelelően bekötve.
 Kösse be a kábeleket megfelelően.
A jobb és baloldal hangszóróvezetékei fel vannak cserélve.
 A hangszóróvezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően kösse be.
A hangszóró-beállítás NO vagy NONE .
 Állítsa be megfelelően.
Mélynyomó csatornát tartalmazó lemez lejátszása.
 A mélynyomó
NO beállításban van a hangszóróbeállításoknál.
 Állítsa be
YES állásba.
 A privát mód beállítása ON .
 Állítsa be
OFF állásba.
 A Pro Logic
 Állítsa be
ON . beállításban van.
OFF állásba.
CQ-VD6505N
49
Hibaelhárítás (folytatás)
 Hibaüzenetek a képernyőn
■ CD/MP3/WMA/DVD/VCD (Video CD)
Üzenet
Valószínű ok  Valószínű megoldás
NON PLAYABLE DISC
MECHANISM ERROR
A lemez piszkos vagy fényes felével felfelé tették be.
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcos.
 Ellenőrizze a lemezt.
Valamilyen ok miatt nem működik.
 Nyomja le a
gombot. Ha a hiba még fennáll, nyomja le az újraindítás
kapcsolót. Ha ezzel sem oldódik meg, forduljon a márkaképviselethez vagy a
Panasonic szervizhez.
FILE ERROR
A kiválasztott típusú fájl nem támogatott.
PROTECTED
A WMA fájl védett.
 Ellenőrizze a lemezt.
 A védett fájl nem játszható le.
Nincs lemez a lejátszóban.
 Tegyen be egy lemezt a nyílásba.
NO DISC
REGION ERROR
A “2” vagy “ALL” régiókódtól eltérő kódú lemezt kísérelt meg lejátszani.
 Nyomja le a
Megjegyzés:
 Előfordulhat, hogy a “NON PLAYABLE DISC” kiírás előtt megjelennek a hibás számok.
 Ha elfelejtené azonosítókódját......
Abban az esetben, ha elfelejtené azonosítóját, lépjen kapcsolatba a legközelebbi
Panasonic szervizzel.
Azonosító emlékeztetőkártya
Másolja ki az alábbi emlékeztetőkártyát, írja rá az azonosítókódot és tartsa elzárt helyen.
Típus: CQ-VD6505N
AZONOSÍTÓ
50
CQ-VD6505N
gombot és ellenőrizze a lemezt.
 A termék javítása
 Ha az eszköz nem működne...
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic
szervizzel. A terméket csak szakképzett személy javíthatja.
Újraindítás (reset) kapcsoló
Illesszen egy kemény, vékony pálcát a lyukba és nyomja meg a
kapcsolót.
 Biztosítékcsere
Használja az előírt értékű biztosítékokat (15 A). Más
helyettesítők, nem megfelelő értékű biztosíték használata,
vagy az eszköz közvetlen, biztosíték nélküli bekötése tüzet
vagy az eszköz károsodását okozhatja.
Ha a csere biztosíték tönkremegy, lépjen kapcsolatba a
legközelebbi Panasonic szervizzel.
Fontos
Csak akkor nyomja meg a kapcsolót, ha az eszköz egyik
gomb lenyomására sem reagál. (Az eltárolt beállítások
nem törlődnek.)
Ha az eszköz nem tér vissza normál állapotba, javítás
céljából lépjen kapcsolatba a legközelebbi Panasonic
szervizzel.
OPEN / CLOSE
TILT
O/C
TEXT
ENTER
újraindítás kapcsoló
Megjegyzés:
 Ha az azonosítókód be van már állítva, újraindítás után
közvetlenül a rendszer kéri az azonosító beadását.
Karbantartás
 Óvintézkedés a tisztításnál
 Az eszköz tisztítása
Ha piszkos, a tartozékként szállított törlőkendővel
törölje át a képernyő felületét.
Alkohol
Törlés más kendővel
Pesticide
Rovarirtó
WaxWax
Hígító
Benzine
Benzin
Termékét úgy tervezték és gyártották, hogy az minimális
karbantartást igényel. Az eszköz külsejét száraz puha
kendővel törölje le. Soha ne használjon benzint, hígítót
vagy más oldószert.
 Nedvesítse meg a száraz kendőt
szappanos vízzel és jól csavarja ki.
 Finoman törölje át, utána törölje meg
száraz kendővel.
Megjegyzés:
 Mivel vízcseppek juthatnának az eszközbe, ne tegyen
közvetlenül a felületre folttisztítót.
 Ne karcolja a képernyőt ujjával vagy más kemény
tárggyal. A karcok zavarossá teszik a képet.
Óvintézkedés
 Ha vízcseppek vagy más nedves anyag kerülne a
monitorba, az hibás működést eredményezne.
CQ-VD6505N 51
Tudnivalók a lemezekhez
Lemez kezelése
 Ne érintse a lemez alsó oldalát.
 Ne karcolja a lemezt.
 Ne hajlítsa a lemezt.
 Használaton kívül tartsa a tokjában.
nyomtatott oldal
Ne használjon az alábbi jellemzőknek megfelelő
lemezt, egyébként tönkreteheti a lemezt vagy a
készülék hibáját okozhatja.
 Nem korong alakú speciális lemezek
Lemez betétele
Az új lemezek felülete sikamlós lehet. Ezért előfordulhat,
hogy egy ilyen lemez betétele első használatnál nem
megfelelően működik. Ezért ilyenkor a lemezt amennyire
csak lehet, tolja be a készülék nyílásába, ameddig az be
nem veszi.
 A lemez betételénél és kivételénél a lemezt a
nyílással párhuzamosan mozgassa, egyébként
megkarcolódhat.
 A betétel során ne tegye a lemezt egy másikra. Ha
erre nem ügyel, a lemezek beszorulását okozhatja.
Ne hagyja a lemezeket a következő helyeken:
 Közvetlen napfény
 Autófűtés közelsége
 Piszkos, poros és dohos helyek
 Ülések és műszerfal
 Részben vagy teljesen átlátszó lemez
Teljesen átlátszó lemez*
Részben átlátszó lemez
A lemezek tisztítása
Száraz, puha kendővel törölje belülről kifelé. Ne tegyen
a lemezre pecsétet vagy címkét.
Ne írjon a lemezre kemény tollal vagy golyóstollal.
*A félig átlátszó lemez lejátszása is akadályba
ütközhet.
 Lemezek, amire bármi rá van ragasztva
<helyes>
<helytelen>
Tudnivalók a CD-R/RW, DVD–R/RWlemezekhez
Lemezek ráragasztott
címkével vagy szalaggal
Védőfilm vagy papír
Nyomtatóval készített címkék
Lemezkiegészítők
(stabilizátor, stb.)
 Sérült vagy deformált lemezek
Kivasalt lemezek
Sorjás szélű lemezek
Használat előtt távolítsa el
a sorját.
52
CQ-VD6505N
Repedt, karcolt vagy
hiányos lemezek
Bizonyos CD/DVD felvevőben (CD-R/RW, DVD–R/RW
meghajtókban) felvett CD-R/RW, DVD–R/RW lemezek
lejátszása problémás lehet akár a felvételi jellemzők, akár a
lemez felületén lévő szennyeződés, ujjlenyomat, karcok, stb.
miatt.
 A CD-R/RW, DVD–R/RW lemezek kevésbé ellenállóak
a magas hőmérséklettel és a páratartalommal
szemben, mint a közönséges zenei CD lemezek. Ha
hosszabb ideig az autóban maradnak, károsodhatnak
és a lejátszás lehetetlenné válhat.
 Előfordulhat, hogy a készülék bizonyos kombinációjú
íróprogram, CD/DVD felvevő (CD-R/RW, DVD–R/RW
és lemez kombinációjával készült lemezeket nem
játszik le, ha azok egymással inkompatibilisak.
 A készülék nem játssza le a CD-R/RW, DVD–
Rs/RWs lemezeket, ha a műveletet (session) nem
zárták le.
 Tartsa be a CD- R/RW, DVD–Rs/RWs lemezek
kezelésére vonatkozó utasításokat.
 A készülék nem játszik le más CD-R/RW lemezeket,
csak amelyen CD-DA vagy MP3/WMA adatok vannak.
Nyelvi kódok listája
Más esetekben... (
40. oldal)
Adja meg a négyjegyű nyelvi kódot a
- gombok
lenyomásával. Az
gomb lenyomásával döntse el.
DVD nyelvi menü ( 40. oldal)
Kód Nyelv
6565 Afar
6566 Abház
6570 Afrikai
6577 Ameharic
6582 Arab
6583 Assamese
6589 Aymara
6590 Azerbajdzsáni
6665 Baskír
6669 Belorussz
6671 Bolgár
6672 Bihari
6678 Bengáli; Bangla
6679 Tibeti
6682 Breton
6765 Katalán
6779 Korzikai
6783 Cseh
6789 Velszi
6865 Dán
6869 Német
6890 Butáni
6976 Görög
6978 Angol
6979 Eszperantó
6983 Spanyol
6984 Észt
6985 Baszk
7065 Perzsa
7073 Finn
7074 Fiji
7079 Faroese
7082 Francia
7089 Frisian
7165 Ir
7168 Scots Gaelic
7176 Galíciai
7178 Guarani
7185 Gujarati
7265 Hausa
7273 Hindi
7282 Horvát
7773 Maori
Megjegyzés:
 A beállítás kész és a kijelző visszatér a főmenühöz.
 A szám bevitele során a választás újrapróbáláshoz érintse megnyomja le a
/ [RETURN] gombot.
Kód
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7285
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Nyelv
Örmény
Interlingua
Indonéz
Izlandi
Olasz
Héber
Japán
Zsidó
Javanese
Georgian
Kazah
Grönladni
Kambodzsai
Kanadai
Koreai
Kashmír
Kurd
Kirgiz
Latin
Lingala
Laothian
Litván
Latvian, Lett
Malagasy
Magyar
Makedón
Malayalam
Mongol
Moldáviai
Marathi
Maláj
Maltese
Burmese
Nauru
Nepál
Holland
Norvég
Oriya
Pandzsabi
Lengyel
Pashto, Pushto
Portugál
Kecsua
Kód
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Nyelv
Rhéto-Román
Román
Orosz
Szanszkrit
Sindhi
Szerb-Horvát
Szingaléz
Szlovák
Szlovén
Szamoai
Shona
Szomáli
Albán
Szerb
Sundanese
Svéd
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Türkmén
Tagalog
Tonga
Török
Tatár
Twi
Ukrajnai
Urdu
Űzbég
Vietnámi
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kínai
Zulu
CQ-VD6505N 53
Kifejezések meghatározása
Dolby Digital
Teljesen diszkrét formátum, amely a zenei jeleket 5.1
csatornába osztja: bal első (L), jobb első (R), közép
(C), bal surround (LS), jobb surround (RS)
és mélynyomó (SW: 0.1 csatorna) a felvétel és a
lejátszás során. A felvett csatornák száma a szoftvertől
függ (1 - 5.1 csatorna)
A Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”,
engedélye alapján gyártva A kettős „D” jel a
Dolby Laboratories védjegye.
Dolby Pro Logic
Ez a formátum négy csatornából származó jeleket
[bal első (L), jobb első (R), közép (C) és mono
surround (S)] két csatornába veszi fel, amelyeket a
Dolby Pro Logic dekóderen keresztül dekódol és az
eredményül kapott jelet négy csatornára adja ki.
dts
A Dolby Digitalnál többet nyújtó formátum, amely
jobb minőségű térhatású hangvisszaadást
eredményez. A Dolby Digitalhoz hasonlóan a
teljesen diszkrét formátum a zenét 5.1 csatornára
bontja: bal első (L), jobb első (R), közép (C), bal
surround (LS), jobb surround (RS) és mélynyomó
(SW: 0.1 csatorna) a felvételhez és lejátszáshoz.
Interaktív DVD
Az interaktív DVD egy DVD szoftver,amely több
nézőpontot, válaszható cselekmény befejezést, stb.
tartalmaz.
Letterbox képernyő
Olyan kép, amelynél a szélesképernyős DVD vagy VCD
(Video CD) lemezek a tetejénél és az aljánál fekete
csíkokkal kísérten jelenik meg.
LPCM (Lineáris PCM hang)
Ennél a formánál a hangjelet digitális adattá alakítják
és veszik fel két csatornában tömörítés nélkül. Mivel a
DVD lemez kapacitása nagy, több és pontosabb adatok
tud hordozni, mint a CD lemez.
Pan & Scan képernyő
Olyan képernyő, amelynél a szélesképernyős DVD
vagy VCD (Video CD) lemezek képeinek bal és jobb
oldala le van vágva.
54
CQ-VD6505N
Lejátszásvezérlés (VCD (Video CD))
Ha a VCD (Video CD) “With Playback Control” vagy
más erre utaló jelzéssel van ellátva a lemez felületén
vagy a tokon, a látható (vagy hallható) információk
interaktívan nézhetők a képernyőn látható menü
segítségével.
Ezeknél a menüs lejátszást “menu play”-nek
nevezik a video CD lemezeknél. Ez a készülék
támogatja a Video CD lemezek lejátszás vezérlését.
Cím, fejezet (DVD)
A DVD lemezek nagyobb (címek) ill. kisebb
(fejezetek) részekre vannak osztva. Minden rész meg
van számozva, ezeket hívják címeknek vagy
fejezeteknek.
1. Cím
1. Fejezet 2. Fejezet
……
2. Cím
1. Fejezet
Szám (Video CD/CD)
A video CD vagy zenei CD lemezek kisebb részekre,
számokra vannak osztva. Ezen részek számai a
számok.
1. szám
2. szám
3. szám
szám
A “DTS” és a “DTS Digital Surround” a Digital Theater
Systems, Inc. bejegyzett védjegyei.
“Ez a termék az Egyesült Államokon belül
szabadalmaztatott, szerzői jogi védelem alatt álló
technológiákat és más szellemi javakra vonatkozó
jogokat tartalmaz. E védelem alatt álló technológia
tulajdonosa a Macrovision vállalat. A Macrovision
külön engedélye nélkül csak otthoni és hasonló jellegű
korlátozott felhasználásra szolgál. A technológia
eltulajdonítása vagy felfejtése tilos”
Minőségtanúsítás, műszaki adatok
A 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy a
Panasonic CQ-VD6505N típusú készülék megfelel a következő műszaki jellemzőknek:
Hangrész
Általános
 Tápellátás
:12 V DC (11 – 16 V), a
specifikáció 14,4 V
tápfeszültségre vonatkozik,
negatív testelés
 Áramfelvétel
: kisebb, mint 10 A (lemez
lejátszása során)
 Teljesítménykimenet
: 22 W x 4 csatorna
(DIN 45 324, 4 Ω-on)
 Max. kimeneti teljesítmény: 50 W x 4 csatorna
 Kompatibilis
hangszóróimpedancia
: 4 Ω
 Video bemeneti jel
: kompozit videojel,
1 Vp-p (75 Ω)
 Hangbemenet érzékenysége: 2 Vrms
 Video kimeneti jel
: kompozit videojel,
1 Vp-p (75 Ω)
 Előfok kimeneti feszültség : 2 Vrms
 Előerősítő kimeneti impedancia: kisebb, mint 600 Ω
 Méretek (Szélesség x
Magasság x Mélység) : 178 x 100 x 165 mm
 Tömeg
: 2,5 kg
FM sztereo rádió
 Frekvenciatartomány
: 87,5 MHz – 108 MHz
 Zajhatárolt érzékenység : 7 dB/µV
 Sztereo áthallási csillapítás : 40 dB (1 kHz)
 Jel/zaj viszony
: 63 dB
AM (KH) rádió
 Frekvenciatartomány
 Zajhatárolt érzékenység
 Kimeneti feszültség/Impedancia: 2 Vrms/600 Ω
 Frekvencia jellemzők
(“LARGE” beállításnál)
első L/R, közép, hátsó
(surround) L/R
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
 Késleltetési idő
• Dolby Digital
Közép
: 0 – 5 ms
Hátsó (surround) L/R : 0 – 15 ms
• Dolby Pro Logic
Hátsó (surround) L/R : 15 – 30 ms
• Torzítás
Első L/R
(1 kHz, 0 dB, PCM bemenet) : 0,01 %
Monitor
 Tárolási hőmérséklet
tartomány
: – 20 – + 80 °C
 Folyadékkristályos panel 6,5 hüvelyk (16,5 cm) széles
 Képernyő méretei
(Szélesség x Magasság
x Mélység):
143 x 79 x 164 mm
 Képpontok száma
: 280 880 képpont
(234 függőleges x 400 vízszintes x3)
 Működő képpontok aránya 99,99 % felett
 Megjelenítési mód
: Transparent color filter format
 Típus
: TFT (Thin Film Transistor)
aktív mátrix formátum
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 25 dB/µV
AM (RH) rádió
 Frekvenciatartomány
 Használható érzékenység
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV
Megjegyzés:
 A műszaki adatok a fejlesztések miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
 E kézikönyv egyes ábrái és illusztrációi eltérhetnek az Ön készülékétől.
CQ-VD6505N
55
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YFM284C679CA
PTW0107-1027
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement