Panasonic CQVD6505N User manual

Panasonic CQVD6505N User manual
Rendszerbővítési kézikönyv
Típus:
CQ-VD6505N
 A rendszer bővítése előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa azt könnyen elérhető helyen.
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
audio eszközének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából ered.
Figyelmeztetés
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre
és üzembe helyezési utasításra hívja fel a
figyelmet, melyek be nem tartása súlyos
sérülést vagy halált okozhat.
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben.
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat.
Mindig állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza be
a kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni vagy a berendezést
kezelni kezdené.
Megfelelő tápegységet használjon.
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V-os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne
24 V-os akkumulátorról.
A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket
és a szigetelőfilmet gyermekektől elzárva.
Az elemek és a szigetelőfilm lenyelhetők, ezért tartsa
azokat gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet vagy egy szigetelőfilmet, hívjon azonnal
orvosi segítséget.
Óvja a lejátszó mechanikát.
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szedje szét azt, ne módosítson azon és ne
kísérelje meg saját maga megjavítani. Ha a termék
javításra szorul, vegye fel a kapcsolatot szállítójával
vagy egy feljogosított Panasonic szervizzel.
Ne használja a készüléket annak működésképtelen
állapotában.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
A távvezérlő ne heverjen szanaszét az autóban.
Ha a távvezérlő szanaszét hever, vezetés közben
leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá és ez
forgalmi balesethez vezethet.
A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre.
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cseréltesse ki az előírt
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszerűtlen cseréje
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer
helyes használatához fontos, hogy teljesen megértse a
piktogramok a jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
Óvintéz- okozhat.
kedés
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál.
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához csatlakoztatott
állapotban végzi a vezetékezést és az üzembe helyezést,
az rövidzárat és ezzel áramütést vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor
csatlakozás megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELEKTROMOS
BIZTONSÁGI RENDSZER NEM SZÁNDÉKOLT
AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A JÁRMŰ
KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY
HALÁLT EREDMÉNYEZVE.
Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra.
Ne használja a jármű biztonsággal kapcsolatos részeit
(üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés, kormánykerék,
pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy tartozékainak
vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan
helyre szerelni, amely a légzsák működését gátolná.
A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az elektromos
vezetékeket és hasonlókat.
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat
ezektől távoli helyen fúrja ki.
Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre.
Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
berendezések tápellátására.
Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
többi elektromos berendezés normál működését.
Ha azok működtetését abnormális feltételek mellett
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat.
Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit.
Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést
és ne lötyögjenek.
A rövidzár elkerülése érdekében szigeteljen minden
szabadon futó vezetéket.
2
CQ-VD6505N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Tartsa a hangerőt megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelően alacsony szinten ahhoz, hogy
vezetés közben figyelni tudjon az útra és a forgalmi
viszonyokra.
Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze
vagy ujjai beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen
figyeljen a gyermekekre.
A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
Álló motorral ne használja a készüléket hosszú ideig.
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort.
Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfény és
erős hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék belső
hőmérséklete, ami füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet.
Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek
vagy pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség.
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést
képzett szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket
és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság
érdekében bízza annak telepítését a szállítójára. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni a készülék
sajátkezű üzembe helyezéséből eredő problémákért.
Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasítások be nem tartása
balesetet vagy tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A vezetékezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint
pl. az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy
csavarja azokat. Ha éles fémszéleken kell
keresztülhaladniuk, csavarja körül azokat műanyag
szalaggal vagy hasonló módon védje.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. Az szállított és előírt alkatrészektől eltérőek
használata a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás
üzembe helyezés balesetet, hibás működést vagy tüzet
okozhat.
Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét.
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet.
Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne.
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve.
Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy hogy
az előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos
szögben legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez.
A biztonság kedvéért viseljen kesztyűt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e.
A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
Egy hangszóró csatlakozóba csak egy
hangszórót csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
A távvezérlő elemeinek kezelésénél tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
● Csak előírt típusú elemet használjon (CR2025).
● Az elemet a helyes polaritással tegye be az elemtartó
(+) és (-) jelöléseihez.
● A kimerült elemet amint lehet, cserélje ki.
● Ha hosszú ideig nem használja, előtte vegye ki az
elemeket a távvezérlőből.
● Kiselejtezés vagy eldobás előtt szigetelje az elemeket
(műanyag zacskóba téve vagy szigetelőszalaggal
beburkolva azokat).
● Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat.
● Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
Ha az elem kifolyna
● Teljesen törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd
tegyen be új elemeket.
● Ha testére vagy ruhájára ráfolyna a folyadék,
mossa le bő vízzel.
● Ha a folyadék a szemébe kerülne, mossa ki bő vízzel
és forduljon azonnal orvosi segítségéért.
ÓVINTÉZKEDÉS:
• A VEZETÉKEZÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS AZ ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA SORÁN TARTSA BE A HELYI
ELŐÍRÁSOKAT.
CQ-VD6505N
3
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná
A Panasonic üdvözli elektronikus termékei tulajdonosainak folyamatosan növekvő táborában.
Törekszünk arra, hogy Önnek a precíz elektronikai és mechanikai gyártás előnyeit nyújtsuk. Gondosan válogatott
alkatrészeket használunk, termékeinket olyan emberek szerelik össze, akik büszkék vállalatunknál végzett munkájukra.
Biztosak vagyunk abban, hogy ez a termék sok örömet fog okozni Önnek és - miután megtapasztalta a beleépített
minőséget, értéket és megbízhatóságot - Ön is büszke lesz arra, hogy családunk tagja.
Ez a kézikönyv a rendszer bővítésére vonatkozik. Az alapműveleteket, a menü használatát, a műszaki adatokat és
egyéb tudnivalókat lásd a Kezelői kézikönyvben.
Rendszerbővítési példa
TV Tuner
(CY-TUP153N, kieg.)
Hátsó monitor
Főkészülék
CQ-VD6505N
iPod®
Kihangosító készlet
Bluetooth® technológiával
(CY-BT100N, kieg.)
Bővítőmodul
(CY-EM100N, kieg.)
CD váltó
(CX-DP880N, kieg.)
DVD váltó
(CX-DH801N, kieg.)
Autónavigációs rendszer
(CN-DV2300N, kieg.)
4
CQ-VD6505N
Csatlakoztatható eszközök
■ DVD váltó
■ Kihangosító
A kiegészítő adapterrel (CA-CC30N átalakító kábel a DVD/CD
váltóhoz) csatlakoztatható a kiegészítő Panasonic DVD-váltó
egység (CX-DH801N). A részleteket lásd a DVD-váltó kezelői
kézikönyvében.
Csatlakoztathatja a kiegészítő telefon kihangosítót.
(CY-BT100N típusú Bluetooth® technológiájú kihangosító készlet).
A részleteket lásd a kihangosító készlet kezelői kézikönyvében.
Megj.: A készüléket csak hívások fogadására
tervezték, hívások kezdeményezésére nem alkalmas.
■ CD váltó
A kiegészítő adapterrel (CA-CC30N átalakító kábel a DVD/CD
váltóhoz) csatlakoztatható a kiegészítő Panasonic CD-váltó
egység (CX-DP880N). A részleteket lásd a CD-váltó kezelői
kézikönyvében.
■ TV tuner
Csatlakoztathatja a kiegészítő Panasonic TV tunert (CYTUP153N). A részleteket lásd a TV tuner kezelői
kézikönyvében.
■ iPod®
A kiegészítő adapterrel (CA-DC300N közvetlen kábel iPod
számára) csatlakoztatható a kiegészítő iPod sorozat.
Kizárólag dokkoló csatlakozóval ellátott iPod csatlakoztatható.
A további tudnivalókat a csatlakoztatható iPod készülékekről
lásd alább.
Használható iPod szoftverváltozatok
 3rd generation iPod/ver. 2.3
 4th generation iPod/ver. 3.1
 5th generation iPod/ver. 1.2 (lásd az Óvintézkedések az
iPod videoval való használatához c. részt)
 iPod Photo/ver. 1.2.1
 iPod mini/ver. 1.4.1
 iPod nano/ver. 1.2
* A működést a 2006 szeptember végén rendelkezésre álló
szoftverrel ellenőriztük, a későbbi verziókkal való
együttműködést nem garantáljuk.
Az iPod az Apple Computer, Inc., Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
Bluetooth®
A Bluetooth világmárka és logo a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdona, melyet a Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.
engedéllyel használ. A dokumentumban más
tulajdonosok márkanevei is előfordulhatnak.
■ Bővítőmodul (központi egység)
Csatlakoztathatja a CY-EM100N típusú kiegészítő bővítőmodult
(központi egység). A bővítőmodul csatlakoztatásával lehetőség
van a fent említett kiegészítő eszközök valamint más AV
eszközök egyidejű csatlakoztatására. A részleteket lásd a
bővítőmodul kezelési leírásában.
Csatlakoztatható eszközök
 CD/DVD váltó (max. 1 db)
 iPod (max. 2 db)
 iPod videoval (max. 1 db)
 Telefonkihangosító készlet (max. 1 db)
 TV tuner (max. 1 db)
Megjegyzés: A csatlakoztatható kiegészítők
országonként és régiónként változhatnak. További
információkért forduljon a márkaképviselethez.
CQ-VD6505N
5
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná (folytatás)
Rendszerbővítési példa
■ Több eszköz egyidejű csatlakoztatása
CQ-VD6505N
CD-váltó
(CX-DP880N, kiegészítő)
DVD-váltó
(CX-DH801N, kiegészítő)
Rendszerbővítő csatlakozó
Rendszerbővítő csatlakozó
Csak 1 készülék
Átalakítókábel a DVD/CD-váltóhoz
(CA-CC30N, kiegészítő)
iPod
Max. 4 készülék
Közvetlen kábel az iPod sz.
(CA-DC300N, kiegészítő)
Bővítőmodul
(CY-EM100N, kiegészítő)
Megjegyzés:
 A csatlakoztatott eszközök telepítését és
kábelezését lásd az eszközök telepítési
kézikönyvében.
Mobil telefon
CY - B T 1 0 0 U
Bluetooth® technológiájú kihangosító
készlet
(CY-BT100N, kiegészítő)
TV Tuner
(CY-TUP153N, kiegészítő)
6
CQ-VD6505N
■ 5.1-csatornás Surround rendszer
A készüléknek 4-csatornás beépített erősítője van. Az 5.1-csatornás surround rendszer beállítását a DVD program jelenlét
érzetét nyújtó lejátszásához lásd alább.
Megjegyzés:
 A hangzás balanszának beállítása érdekében akkor is be kell állítani a hangszórókat, ha nem használ középsugárzót,
surround hangszórókat vagy mélynyomót.
Középsugárzó:
EAB-CF2
P a n a s o n ic
Teljesítményerősítő
CQ-VD6505N
Frontsugárzók:
CJ-DA1733
Surround sugárzók:
CJ-DA6923
Teljesítményerősítő
Mélynyomó:
CJ-SW3003
Tartalom
Általános
Biztonsági tudnivalók...........................................2
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná..........................4
Tartalom.................................................................7
Az érintőképernyő használatának áttekintése..8
Beállítások
Beállítások...........................................................20
Szükség esetén
Hibaelhárítás.......................................................22
A források
A TV Tuner kezelése...........................................10
A CD-váltó kezelése............................................12
A DVD-váltó kezelése .........................................13
Autónavigációs rendszer ...................................15
Bluetooth kihangosító készlet ..........................16
iPod kezelés.........................................................18
CQ-VD6505N
7
Az érintőképernyő használatának áttekintése
 Megjegyzések az érintőképernyőhöz
 Ne használjon ceruzát vagy más hegyes
szerszámot.
 Ne üsse meg az előlapot.
 Ennek be nem tartása az érintőpanel üvegének
sérülését vagy törését okozhatja.
Megjegyzés:
 A navigációs rendszer (CN-DV2300N típusú
kiegészítő) nem használható e készülék
érintőképernyőjével.
Használat előtt
 Tisztítsa meg az érintőképernyő felületét. (
Kezelői kézikönyv)
Használat
 Az érintőképernyőt csak az ujjaival használja.
 Ne nyomja erősen.
 Ne karcolja meg körmeivel vagy más kemény
tárggyal.
A kezelőképernyő állapota
Példa: CD-váltó
Megjegyzés:
 A következő kép a szemléltetés miatt részben el van sötétítve.
 A megjelenő funkciók és helyeik az üzemmódtól függően részben változnak. A részleteket lásd az egyes
üzemmódoknál.
Képernyő gomb
(
Forrás gomb
következő oldal)
Menü gomb
(Tartalma a forrástól
függően változik)
Megjeleníti a forráskiválasztó képernyőt.
Megjeleníti a menüképernyőt.
Forrásválasztó képernyő
Megjelenik a forráskiválasztó képernyő.
Nyomja le a kívánt gombot. Az
gomb megérintésével léphet ki.
Menüképernyő
Megjelenik a menüképernyő. Tegye meg a kívánt választást.
Menübeállítás ( Kezelői kézikönyv)
Nyomja le a [SRC] gombot
az üzemmód váltáshoz.
Megjegyzés:
 Ha egy
,
,
vagy
csatlakozik a
készülékhez bővítőmodul (CY- EM100N jelű kiegészítő)
nélkül, a fentiek bármelyike az AV2 pozícióban jelenik meg.
8
CQ-VD6505N
 Ha az
van kiválasztva bővítőmodul alkalmazása
esetén, a bővítőmodul AUDIO IN/VIDEO IN bemenetére
csatlakoztatott forrás hangja és képe jelenik meg.
Képernyőváltás
A képernyők között a
gomb megérintésével válthat az alábbiak szerint.
 A kezelőképernyő behívása
Forrás
Standard képernyő
Kezelőképernyő
CD-váltó
( 12. oldal)
iPod
( 18. oldal)
 Az OSD (képernyőmenü) visszavonása
Forrás
Standard képernyő
OSD kikapcsolva*2
TVtuner (* 1)
( 10. oldal)
DVD-váltó (* 1)
( 13. oldal)
* 1 A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
* 2 A kezelőképernyő nem használható video módban.
Megjegyzés:
 A kezelőképernyő használatát lásd az egyes üzemmódoknál.
CQ-VD6505N
9
A TV Tuner kezelése
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a TV tunert (CY-TUP153N típusú
kigészítő) a készülékhez.
 TV adás vételéhez TV-antennát kell felszerelni.
 TV adás vételéhez gépkocsiját olyan helyen állítsa
le, ahol zavartalan a vétel.
A TV mód kiválasztása
Forrás gomb Sávválasztás
[] []
 Érintse meg a forrás gombot.
TILT
CLOSE

 Érintse meg a
(TV) gombot a forrásválasztó képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott
eszközöktől függően
változik)
ASPECT
Nyomja le a [SRC] gombot a TV módba váltáshoz.
[SRC]
TV menü
Csatornaválasztás/ Programcsatorna
Csatornakeresés
választás [] []
ASP
OPEN / CLOSE
CQ -V D650 5N
P·M OD E
TILT
O/C
TEXT
CQ-VD7001U
VOL
ENTER
PW R
T
A
MUTE
Megjegyzés:
 A TV tuner távvezérlővel való kezeléséhez irányítsa azt a
készülék távvezérlő érzékelőjére.
 A TV tuner távvezérlőjével (CY-TUP153N típusú kiegészítő)
nem lehet a TV tunert be- és kikapcsolni.
NAVI
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
Hangolás
Műveletek
[BAND]
Sávválasztás
[ENTER]
END
DVD
V TR
-C
TV 1
Csatornaválasztás
Csatornakeresés
TV 2
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
TV menü
megjelenítés
Tétel kiválasztása
a TV menüben
—
[] []
[] []
[ ] [ ]
[ ] [ ]
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
10
CQ-VD6505N
—
Behívja a tuner menüjét.
Visszavonáshoz érintse meg újra.
Fel/le
Balra/jobbra
Programmemória
Műveletek
Automatikus
programmemória
Minden sávban 12 csatornát állít be a 12 legerősebb vételű állomással.
END
—
[BAND]
DVD
Válasszon sávot.
V TR
 Érintse meg/nyomja le és tartsa legalább 2 másodpercig.
 Ha a vehető csatornák száma 12-nél kevesebb, a “–” jelzés jelenik
meg. Az új csatornák felülírják az elmentett csatornákat.
Programcsatorna
beírás
A csatornák beállítása után a
kedvenc programcsatornák
beírhatók.
Válasszon egy sávot és egy csatornát.

[]
[]


 Megjelenik a programcsatorna-beíró
képernyő.
[ ] [ ]


[BAND]
—
Döntse el.
—
 Kilépés a programbeírásból.
[]
[]
Fel
[]
[]
Le
—
Programcsatorna
behívása
Programcsatorna
törlése
A csatornák beállítása után a
kedvenc programcsatornák
törölhetők.
[ ] [ ] Válassza ki a cserélni kívánt csatornát.

.Válasszon egy sávot és egy csatornát.

[]
[]


 Megjelenik a programcsatorna-törlő
képernyő.

[] []
[] []


[BAND]
—
Válassza ki a törölni kívánt csatornát.
—
Döntse el.
—
 Kilépés a programtörlésből..
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy legalább 2 másodpercig.
CQ-VD6505N
11
A CD-váltó kezelése
 A CD-váltó funkciókat a CX-DP880N típusú kiegészítő
Panasonic CD-váltó egység számára tervezték.
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a CD-váltót és tegyen be egy lemeztárat.
CD-váltó mód kiválasztása
Forrás gomb
”. Nyomja le a Forrás gombot.

Címgörgetés
Lemez száma Lemezválasztás
[] []
[SRC]
TILT
 Érintse meg a
(CH- C) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott
eszközöktől függően
változik)
CLOSE
ASPECT
OPEN / CLOSE
ASP
CQ -V D650 5N
P·M OD E
Számválasztás
CQ-VD7001U
Nyomja le a [SRC] gombot a belépéshez
CD-váltó módba.
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg
gombot.
ENTER
PW R
Most játszott szám
VOL
MUTE
TILT
O/C
Véletlen lejátszás [][]
Minták lejátszása
Lejátszás ismétlés
TEXT
Alapműveletek
Műveletek
[]
[]
Lemezválasztás
END
[]
Következő lemez
[]
Előző lemez
Következő szám
Most játszott szám eleje/Előző szám (kétszeri leny.)
Gyors előre
Engedje el a lejátszáshoz való visszatéréshez.
Gyors hátra. Engedje el a lejátszáshoz való
Fast
reverse
Release
visszatéréshez.
to resume
playback.
Számválasztás
[]
[]
[]
[]
Gyors előre/
Gyors hátra
[]
[]
DVD
V TR
[]
–
Lejátszás ismétlés
Lejátszás ismétlés
lemezen belül
*
–
Véletlen lejátszás
Visszavonáshoz érintse meg újra.
Visszavonáshoz érintse meg és tartsa úgy legalább
2 másodpercig.
–
Visszavonáshoz érintse meg újra.
–
–
Az összes lemez első 10 másodpercét játssza le.
Visszavonáshoz érintse meg és tartsa úgy legalább2 másodpercig.
–
–
–
–
Lemezminták lejátszása
–
–
*
Minták lejátszása
[]
Visszavonáshoz érintse meg újra.
–
Véletlen lejátszás
lemezen belül
*
Címgörgetés
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
12
CQ-VD6505N
–
–
–
Visszavonáshoz érintse meg és tartsa úgy legalább
2 másodpercig.
–
A címet eggyel görgeti.
* Az érintőpanel szimbólumok változnak az üzemmód szerint.
{D= DISC (lemez)}
,
,
A DVD-váltó kezelése
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a DVD-váltót és tegyen be egy lemeztárat.
 A CD-váltó funkciókat a CX-DH801N típusú
kiegészítő Panasonic CD-váltó egység számára
tervezték.
DVD-váltó mód kiválasztása
Forrás gomb
 Nyomja le a Forrás gombot.

[] []
[SRC]
 Érintse meg a
(CH- C) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott
eszközöktől függően
változik).
TILT
Nyomja le a [SRC] gombot a belépéshez
DVD-váltó módba.
CLOSE
ASPECT
OPEN / CLOSE
CQ -V D650 5N
ASP
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
A kezelőképernyő bekapcsolásához érintse meg a
képernyő közepét vagy nyomja le az [ENTER] gombot.
Kezelőgombok
CQ-VD7001U
VOL
[] []
ENTER
PW R
MUTE
SRC
SRC
T
A
NAVI
Lemez/mappa választás
Megjegyzés:
 Ne felejtse el a Panasonic DVD-váltó RCA (sárga)
(video)kábelét az AV2-IN bemenetre csatlakoztatni és
a CH VIDEO INPUT jellemzőt ON beállításba tenni ( 20. o.).
Egyébként a váltót nem lehet a készülékkel használni.
 Nézze meg a CX-DH801N készülék kezelési és
üzembe helyezési kézikönyveit is.
Alapműveletek
Műveletek
Műveletek
Szám/fájl választás
Kompatibilis
lemezek
DVD VCD
CD MP3
R A DI O
DVD VCD
CD MP3
MP3–
V TR
C H -C
[
–
––
–
[]
–
Gyors előre
Engedje el a lejátszáshoz való visszatéréshez.
Gyors hátra. Engedje el a lejátszáshoz való
visszatéréshez.
A sebesség a gomb lenyomva tartása esetén az alábbiak szerint változik. Normál
sebesség  2-szeres  5-szörös  10-szeres  30-szoros
Következő mappa
–
Előző mappa
–
DVD VCD
Állj
Most játszott szám/fájl eleje/Előző szám/fájl
(kétszeri leny.)
END
DVD
Mappa választás
–
Következő szám/fájl
Megjegyzés:  DVD lejátszásnál bizonyos eseteken 2 címre osztott fejezet
elejére nem lehet visszatérni. ( Kezelői kézikönyv)
DVD
Gyors előre/
Gyors hátra
–
[]
[]
[ ]
A lejátszás folytatásához érintse meg
/nyomja le a
/ [ ] gombot.
–
CD MP3
DVD VCD
Pillanatállj
–
A lejátszás folytatásához érintse meg
/nyomja le a
/ [ ] gombot.
CD MP3
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
CQ-VD6505N 13
3
A DVD-váltó kezelése (folytatás)
Alapműveletek (folytatás)
Lassú lejátszás
[
DVD VCD
[]
 Érintse meg/nyomja le és tartsa
pillanatállj módban.
A lejátszás a normál sebesség kb. 1 -e. A
normál lejátszáshoz érintse meg/nyomja
le a
/ [ ] gombot
Megj.:
 Lassú lejátszás visszafelé nem lehetséges.
Lemezkiválasztás
DVD VCD
–
–
Következő lemez
CD MP3
–
–
Előző lemez
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
Fejezet/cím/szám kiválasztás
Menü behívása és
tétel kiválasztása
* VCD megjegyzések:
VCD esetén nyomja le a
[RETURN] gombot a
[DVD MENU] helyett.
14
CQ-VD6505N
[DVDMENU]
–


[] [] [ [][]
DVD
VCD
*
–
 Megjelenik a menü.

 Válassza ki a kívánt tételt.
[] []

[] []

[ENTER]
-
 Döntse el a választást.
[RETURN]
–
Visszatér az előző képernyőhöz.

Autónavigációs rendszer
Előkészítés:
 Csatlakoztassa az autónavigációs rendszert.
 Adja meg azt a csatlakozót, ahová az autónavigációs rendszer csatlakozik.
 Ha a CN-DV2300N készülék van bekötve, állítsa be képernyőjének a pozícióját.
( lásd a CN-DV2300N leírásának 31. oldalát.)
NAVI INPUT
. ( 20. oldal)
Autónavigációs mód választás
TILT
CLOSE
A [NAVI] gomb lenyomásával váltson
autónavigációs módba.
A [NAVI] gomb ismételt lenyomásával vonja vissza.
A kezelőképernyőhöz való belépéshez nyomja le az [ENTER]
Gombot a távvezérlőn.
Megjegyzés:
 Ha a navigációs mód be van kapcsolva, csak a hang
vált, a videó nem változik.
. Az autónavigációs segítség hangereje beállítható
( 20. oldal).
 Nyomja le a [NAVI] gombot a készülék bekapcsolt
állapotában. A [NAVI] gomb megnyomása a készülék
kikapcsolt állapotában is lehetővé teszi a navigációs mód
bekapcsolását, de ez esetben a működés eltérő lehet.
 A navigációs képernyő helyzetének beállítása a
navigációs készülék oldalán történik.
ASPECT
OPEN / CLOSE
ASP
CQ -V D650 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
T
PW R
MUTE
SRC
TA
NAVII
[NAVI]
Panasonic típusú autónavigációs rendszert
csatlakoztasson (pl. CN-DV2300N típusú kiegészítő).
A Panasonic autónavigációs rendszert az RGB
bemenetre csatlakoztassa.
CQ-VD6505N
15
Bluetooth kihangosító készlet
Előkészítés:
 Csatlakoztassa a (CY-BT100N típusú )Bluetooth
kihangosító készletet és végezze el a párosítást.
További információhoz nézze meg a Bluetooth
kihangosító kézikönyvét.
A kiegészítő Bluetooth kihangosító bekötésével a
gépkocsiból kihangosított beszélgetést lehet folytatni
mobiltelefonon.
Megjegyzés:
 A CY-BT100N készüléket csak hívások fogadására
tervezték. Hívás nem kezdeményezhető vele.
Bluetooth kihangosító mód
Ez az üzemmódot nem kiválasztható a [SRC] gomb
lenyomásával vagy egy tétel megérintésével a képernyőn,
hanem a bejövő hívások aktiválják. (A telefon felvételéhez
nyomja le a [Hang-on] gombot a kihangosítón.)
[+] [-]
Megjegyzés:
 A hívó fél telefonszámát megjeleníti a készülék.
 Ha a hívó fél száma nem ismert, a “CONNECT” kiírás
jelenik meg.
 Nincs garancia a Bluetooth kapcsolatra előkészített
telefonok minden funkciójának a támogatására.
TILT
CLOSE
OPEN / CLOSE
ASPECT
ASP
CQ -V D650 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
ENTER
PW R
NAVI
MUTE
Kapcsoló
egység
Állapotjelző (Kék LED)
Világít: várakozó hívás
/Beszélgetés
Nem világít: nincs kapcsolat
Gyors villogás: bejövő hívás
Lassú villogás:
párosítás/újrakapcsolódás
[Hívásfogadás] /Kék LED
[Bontás] /Piros LED
Hívás fogadásakor...
Példa: DVD mód
16
CQ-VD6505N
SRC
TA
Hasznos funkciók
Művelet
Csengetési hangerő
beállítása
Állítsa be a hangerőt, amikor a hívás bejön.
END
DVD
V TR
R A DI O
Ha a csengetési hang
megegyezik a mobil
telefonéval
Ha a csengetési hang
nem egyezik meg a mobil
telefonéval (hanem
C H -C
–
[–]
–
[+]
[–]
[+]
le
fel
Állítsa be a hangerőt, amikor a hívás bejön.
[+]
készüléktől függő hang).
v.
[]
[–]
[+]
be
[–]
némítás
v. []
 Az
és
gombok csak a csengetés alatt láthatók. A beszélgetés
megkezdésekor a gombok eltűnnek.
A beszélgetés
hangerejének
beállítása
–
–
Vissza az előző
forráshoz
–
[–]
[–]
[+]
[+]
–
–
le
fel
 Nyomja le a [Bontás] gombot a kihangosítón.
 Ha lenyomja a [Bontás] gombot a kihangosítón, visszatér az előző üzemmód.
Megjegyzés:
 A kamera vagy a navigációs rendszer működése alatt
egy hívás fogadása nem hívja be a kihangosító
képernyőt, hanem csak a hívó fél telefonszámát jeleníti
meg. A [Bontás] gomb lenyomása törli a telefonszámot
a képernyőről. A
nem jelenik meg.
 Némítás alatti hívásfogadás ideiglenesen visszavonja a
némítás funkciót és letiltja a műveleteket. A
telefonbeszélgetés befejezése után a némítás visszatér.
 A forrásváltás és az AUDIO jellegű műveletek a
menüben hívás fogadása közben nem lehetségesek.
A hangerő azonban állítható és a készülék
kikapcsolható még hívás fogadása közben is.
 A készülék kikapcsolt állapotában való
hívásfogadás nem kapcsolja be a készüléket.
CQ-VD6505N 17
iPod kezelés
Előkészítés:
 Csatlakoztassa az iPod készüléket a csatlakozókábellel (CA-DC300N típusú kiegészítő).
iPod mód választás
Forrás gomb
 Érintse meg a Forrás gombot.

Jelenlegi szám/fájl
[SRC]
TILT
[] []
CLOSE
 Érintse meg az
(iPod) gombot a
forrásválasztó
képernyőn.
(A tartalom a
csatlakoztatott eszközöktől
függően változik).
OPEN / CLOSE
ASPECT
Nyomja le a [SRC] gombot a
belépéshez iPod módba.
ASP
CQ -V D650 5N
TILT
O/C
TEXT
P·M OD E
CQ-VD7001U
VOL
E
TA
NAVI
Kezelőgombok
szöveg/cím görgetése
[] []
Megjegyzés:
 Ha a következő problémák bármelyike előfordul, szüntesse
meg az iPod csatlakozást, indítsa újra az iPod készüléket,
majd csatlakoztassa azt újra: az iPod készüléket nem érzékeli
a főkészülék/az iPod önmagában vagy a főkészülékről nem
Megjegyzés:
kezelhető/a csatlakoztatott iPod képe vagy hangja nem
megfelelő.
A “NO iPod” üzenet jelenik meg, amíg csatlakoztatását
készülék
bekapcsolása
a forrás
 Akövetően,
“NO iPod”aüzenet
jelenik
meg, amígvagy
csatlakoztatását
választásaután
az iPod
eszközt érzékeli.
jelzi,választás
hogy
követően,
készülék
bekapcsolása
vagy aEz
forrás
minden
rendben
van
a fő egységnél.
után
az iPod
eszközt
érzékeli.
Ez jelzi, hogy minden rendben
a főkészüléknél.
van
Nem
garantáljuk a csatlakoztatandó iPod minden
 Nem
garantáljuk a csatlakoztatandó iPod minden funkcióját.
funkcióját.
Kizárólag
Kizárólagdokkoló
dokkolócsatlakozóval
csatlakozóvalellátott
ellátottiPod
iPodcsatlakoztatható
csatlakoztatható..
 A fájlnévként megjeleníthető karakterek száma korlátozott
(legfeljebb 252 bájt).
A kezelőképernyőhöz való belépéshez érintse meg a
gombot
Használható iPod szoftverváltozatok
 3rd generation iPod/ver. 2.3
 4th generation iPod/ver. 3.1
 5th generation iPod/ver. 1.2 (lásd az Óvintézkedések az
iPod videoval való használatához c. részt)
 iPod Photo/ver. 1.2.1
 iPod mini/ver. 1.4.1
 iPod nano/ver. 1.2
* A működést a 2006 szeptember végén rendelkezésre álló
szoftverrel ellenőriztük, a későbbi verziókkal való
együttműködést nem garantáljuk.
Alapműveletek
Műveletek
Szám/fájl választás
[]
[]
DVD
R A DI O
Gyors előre/
Gyors hátra
Title Scroll
Következő szám/fájl
[]
Most játszott szám/fájl eleje
/Előző szám/fájl (kétszeri leny.)
V TR
C H -C
[]
[]
[]
–
…… Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy
CQ-VD6505N
[]
[]
Pause
18
END
Gyors előre
Engedje el a lejátszáshoz való visszatéréshez.
Gyors hátra. Engedje el a lejátszáshoz való
visszatéréshez.
–
Eggyel görgeti a címet.
–
A visszatéréshez a lejátszáshoz
érintse meg/nyomja le a
/
[] gombokat újra.
Hasznos funkciók
Számok keverése
*–
Albumok keverése
*–
–
–
Visszavonáshoz nyomja le újra.
–
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Megjegyzés:
 Az iPod keverés funkciója megfelel e készülék RANDOM funkciójának.
Lejátszás ismétlése
–
–
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Megjegyzés:
Az iPod teljes lejátszás ismétlés funkciója mindig be van kapcsolva és erről a
készülékről nem kapcsolható ki.
Érintse meg/nyomja le és tartsa úgy * Az érintőképernyő szimbólum megváltozik az üzemmód szerint.
{A= ALBUM (album),
{S= SONG (dal)}
A
megérintésével a felhasználó a következő képernyők között válthat.
Standard képernyő
Fájl jelző. 999-ig terjedő szám.
Jelenlegi állapot
Fájl fel/le
Kezelőképernyő
Fájl jelző
999-ig terjedő szám.
Címgörgetés
Lejtászás/pillanatállj
Lejátszás beállítás
Fájl fel/le
Mappalista/Fájllista képernyő
Eggyel fentebbi könyvtár
Lejátszási kategória választó gomb
Lejátszás listáról (alapértelmezett)
Lejátszás albumonként
Lejátszás számonként
Lejátszás előadónként
Mappalista/fájllista
CQ-VD6505N 19
Beállítások
Ez a kézikönyv a rendszer bővítésére vonatkozik. Az alapműveleteket, a menü használatát, a műszaki adatokat és
egyéb tudnivalókat lásd a Kezelői kézikönyvben.
USER
SCREEN AUDIO DVD
INPUT/OUTPUT
RADIO
INPUT SELECT
Bemenetválasztás
NAVI SETUP (Navigáció beállítás)
NAVI INPUT
(Bemenetválasztás)
Navigáció beállítás
NAVI SP
(navigációs hangszóró)
BOTH
: Bal/jobb első hangszórók
L ch
: Csak bal első hangszóró
R ch
: Csak jobb első hangszóró
alapért.:
NAVI MUTE
BOTH
(navigáció némítási szint)
Előkészítés: Csatlakoztassa a navi némítás vezetéket.
OFF
RGB
: az RGB bemenetre csatlakozik, vagy nem
csatlakozik autónavigációs rendszer
AV1
: az AV1-IN bemenetre
csatlakozik
CH VIDEO INPUT
alapért.:
RGB
(videobemenet DVD-váltónak)
ON
: az AV2-IN bemenetre
OFF
: nem csatlakozik
alapért.:
Megj.:
OFF
 A hangkimenetet az AV2-IN bemenetre kell csatlakoztatni.
: változatlan
LEV 1
: –20 dB
LEV 2
: –30 dB
LEV 3
: nincs hang
CAMERA
(Hátsó kamera beállítása)
Hátsó kamera csatlakozásának kiválasztása.
Előkészítés: Csatlakoztassa a hátrameneti vezetéket.
( Üzembe helyezési kézikönyv)
alapért.:
LEV 1
Megjegyzés:
 A navigáció némítási szint akkor állítható be, ha az
RGB van kiválasztva a NAVI INPUT paraméternél.
ON
: bekötve a CAMERA-IN bemenetre
OFF
: nincs bekötve
Alapért.: OFF
NAVI VOLUME
(navigációs hangerő)
Az autónavigációs rendszer hangerőbeállítása.
 : le,
20
 : fel
CQ-VD6505N
Beállítási tartomány: 0 - 40
alapért.: 20
 Ügyeljen arra, hogy OFF legyen kiválasztva, amikor nem
csatlakozik kamera.
 A hátsó kamera képe éjszaka vagy sötét helyen homályos
lehet.
Megjegyzés:
OUTPUT SELECT
Kimenetválasztás
REAR MONITOR
(Hátsó monitor beállítása)
Az első és hátsó monitoron egyidőben különböző kép
és hang élvezhető.
Előkészítés: Csatlakoztasson egy kiegészítő hátsó monitort.
( Üzembe helyezési kézikönyv)
Ha a bővítőmodul (CY-EM100N jelű kiegészítő) nincs
csatlakoztatva:
AUTO
: azonos az első monitorral
DVD
: DVD/VCD/CD/MP3/WMA
AV1
: AV1
AV2
: AV2
alapért.:
 A fenti képernyő azt az esetet mutatja, amikor nem
csatlakozik eszköz a bővítőmodulhoz. Ebben az esetben
az addicionális gombok szürkék és nem kiválaszthatóak.
 A bővítőmodulból (CY-EM100N jelű kiegészítő) csak
egyetlen audio és video forrás érkezhet. Ezért, ha a
váltóból származó képet és hangot az első monitoron
játsszák le, a TV-ből jövő hang és kép nem játszható le
egyidejűleg a hátsó monitoron.
Példa:
Amikor egy DVD-váltó és TV csatlakozik a bővítőmodulhoz
(CY-EM100N jelű kiegészítő),
AUTO
Megjegyzés:
 Ezt a menüt billentyűt a
/[MENU]
megérintésével/lenyomásával és tartásával is el lehet
érni.
 DVD-váltó üzemmódban a képek nem jelennek meg a
hátsó monitoron akkor sem, ha az AUTO
beállítás van kiválasztva
Ha a bővítőmodul (CY-EM100N jelű kiegészítő)
csatlakoztatva van:

kiválasztható. A választás azonban nem
végrehajtható, mivel az első monitort a váltó
működteti.
 A TV lejátszásához a hátsó monitoron, válassza ki a
beállítást az első monitorra vagy válasszon
olyan forrást, amely nem a bővítőmodulról jön.
H-F SETUP (kihangosító beállítás)
Kihangosító beállítás
H-F SP
 A bővítőmodul (CY-EM100N jelű kiegészítő)
csatlakoztatása két további forrás gombot eredményez.
 A bővítőmodulhoz (CY-EM100N jelű kiegészítő) csak
hangforrást csatlakoztatnak, nem eredményez
kiegészítő forrás gombot.
(Kihangosító hangszóró)
Előkészítés: Csatlakoztassa a Bluetooth (CY- BT100N típusú)
kihangosító készletet . ( Üzembe helyezési kézikönyv)
BOTH
L ch
: Bal/jobb első hangszórók
R ch
: Csak jobb első hangszóró
: Csak bal első hangszóró
alapért.:
BOTH
CQ-VD6505N 21
Hibaelhárítás
Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel.
A terméket csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi
ellenőrzés eredményét adja át neki. A Panasonic nem tud
felelősséget vállalni semmilyen balesetért, amely az ellenőrzés
elmaradásából vagy azt követően a saját javítási kísérletből fakad.
Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt betűkkel a Valószínű
megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne.
Figyelmeztetés
 Ne használja az eszközt rendellenes
állapotban, például hang nélkül, füstképződés
vagy furcsa szag esetén, mert ezek tüzet vagy
áramütés okozhatnak. Azonnal hagyja abba a
használatot és lépjen kapcsolatba
márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kezűleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne.
■ Autónavigáció, videomagnó, kamkorder, hátsó kamera, hátsó monitor
Probléma
Az autónavigációs
rendszer képe nem jelenik
meg.
Avideomagnóvagyakamkorder
képenemjelenikmeg.
A hátsó kamera képe
nem jelenik meg.
A hátsó monitor képe
vagy hangja nem
kapcsolható.
Valószínű 
Valószínű megoldás
Az autónavigációs rendszer csatlakozása nem megfelelő.
 Csatlakoztassa megfelelően.
Az autónavigációs rendszer bemeneti beállítása nem megfelelő.
 Javítsa ki a bemeneti csatlakozást.
A videomagnó vagy a kamkorder csatlakozása nem megfelelő.
 Csatlakoztassa a videomagnót vagy a kamkordert megfelelően.
A hátsó kamera csatlakozása nem megfelelő.
 Csatlakoztassa a hátsó kamerát megfelelően.
A kamera bemeneti beállítása nem megfelelő.
 Javítsa ki a bemeneti csatlakozást.
Nem az AUTO beállítás van kiválasztva a hátsó monitornál.
 Válassza az AUTO beállítást
■ iPod vezérlés
Az iPod készüléket nem
érzékeli a főkészülék. Az
iPod önmagában vagy a
főkészülékről nem
kezelhető. A csatlakoztatott
iPod képe vagy hangja nem
megfelelő.
22
CQ-VD6505N
A kommunikáció a készülék és az iPod között átmenetileg megszakadt,
habár mindkettő aktív. Ez a jelenség nem jelenti a készülék hibáját.
 Szüntesse meg az iPod csatlakozást, indítsa újra az iPod készüléket, majd
csatlakoztassa azt újra.
Hibaüzenetek a képernyőn
■ CD-váltó/DVD-váltó kezelés
Üzenet
Valószínű ok 
Valószínű megoldás
A lemez piszkos vagy fényes felével felfelé tették be.
NON PLAYABLE DISC
 Ellenőrizze a lemezt.
A lemez karcos.
 Ellenőrizze a lemezt.
MECHANISM ERROR
Valamilyen ok miatt nem működik.
 Nyomja le a gombot. Ha a hiba még fennáll, nyomja le az újraindítás
kapcsolót. Ha ezzel sem oldódik meg, forduljon a márkaképviselethez vagy a
Panasonic szervizhez.
FILE ERROR
A kiválasztott típusú fájl nem támogatott.
PROTECTED
A WMA fájl védett.
NO DISC
NO MAGAZINE
REGION ERROR
 A védett fájl nem játszható le.
Nincs lemez a lejátszóban.
Nincs tár a váltóban.
 Ellenőrizze a lemezt.
 Tegyen be egy lemezt a nyílásba.
 Tegyen be egy lemezekkel feltöltött tárat.
A “2” vagy “ALL” régiókódtól eltérő kódú lemezt kísérelt meg lejátszani
 Nyomja le a gombot és ellenőrizze a lemezt.
Megjegyzés:
 Előfordulhat, hogy a “NON PLAYABLE DISC” kiírás előtt megjelennek a hibás számok.
 A kiírások és a hiba esetén teendő lépések váltóról váltóra változhatnak. A részleteket lásd a váltó kezelői kézikönyvében.
■ iPod kezelés
NO iPod
NO SONGS
Az iPod kábelét iPod módban kihúzták.
 Csatlakoztassa újra az iPod kábelét.
Az iPod nem tartalmaz lejátszható zenét.
 Töltsön le lejátszható zenét az iPod készülékre.
CQ-VD6505N
23
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weblap : http://panasonic.net
YFM284C680CA
PTW0107-2037
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement