Panasonic RPHF400B Operating instructions

Panasonic RPHF400B Operating instructions
ROMÂNĂ
Instrucţiuni de utilizare
Căști wireless digitale stereo
Nr. model
RP-HF400B
EU
Produs de:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Importator pentru Europa:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525, Hamburg, Germania
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb 1
EU
TQBM0093
2017/0
:07:5
Stimate client,
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest
produs.
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni
cu atenţie înainte de a folosi produsul
şi să păstraţi acest manual pentru
consultări ulterioare.
Cuprins
Accesoriile
Măsurile de siguranţă
Vă rugăm să verificaţi şi să identificaţi
accesoriile furnizate.
■ Aparatul
… 1 cablu de încărcare USB
• Evitați utilizarea sau plasarea aparatului în apropierea surselor de căldură.
• Nu ascultați cu aparatul la volum maxim în locațiile unde trebuie să auziți
zgomotele din jurul vostru din motive de siguranță, precum la trecerile de
cale ferată și șantierele de construcții.
• Tensiunea caracteristică de bandă largă este egală sau mai mare de 75 mV.
AVERTISMENT:
Înainte de utilizare
Accesoriile.........................................2
Măsurile de siguranţă........................2
Întreținerea........................................3
Denumirea componentelor................3
Pregătirea
Încărcarea......................................... 4
Pornirea/oprirea.................................4
Conectarea unui dispozitiv
Bluetooth®.........................................4
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau avariere a produsului:
• Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.
• Nu amplasați obiecte pline cu lichide, precum vaze, pe această unitate.
• Utilizați numai accesoriile recomandate.
• Nu scoateți capacele.
• Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă
personalului calificat.
.
Funcționarea
Ascultarea muzicii..............................5
Realizarea unui apel..........................6
Funcții utile........................................ 6
.
Altele
Revenirea la setările din fabrică........6
Despre Bluetooth®............................7
Specificații.........................................7
Ghidul de rezolvare a problemelor....8
Drepturile de autor și altele............... 9
Îndepărtarea acumulatorului
înainte de depunerea la
deșeuri a aparatului...........................9
.
■ Alergiile
• Întrerupeți utilizarea dacă întâmpinați disconfort cu difuzoarele sau cu alte
componente, care intră direct în contact cu pielea.
• Utilizarea continuă poate provoca erupții cutanate sau alte reacții alergice.
■ Precauţiile pentru ascultarea la căști
• Nu utilizați căștile la un volum ridicat. Experții în ORL vă sfătuiesc să evitați
utilizarea pentru perioade îndelungate.
• Dacă întâmpinați un țiuit în urechi, reduceți volumul sau întrerupeți utilizarea.
• Nu utilizați căștile în timp ce conduceți un vehicul cu motor. Aceasta poate
provoca un pericol în trafic sau este ilegală în multe zone.
• Trebuie să acordați o atenție deosebită sau să întrerupeți temporar utilizarea
în situații potențial periculoase.
Acest aparat poate recepţiona interferenţe radio provocate de telefoanele mobile
în timpul utilizării.
Dacă apar asemenea interferenţe, măriţi distanța dintre aparat şi telefonul mobil.
TQBM0093
Acest aparat este destinat utilizării în locaţii cu climă moderată și tropicală.
2
2
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
2
2
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:32
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 2
Denumirea componentelor
Ștergeți aparatul cu o cârpă moale şi uscată.
1 Indicator luminos led*
• Numărul de clipiri sau culorile
vă informează despre
starea aparatului.
(*în continuare denumit „led”)
) ((
)
2 Alimentare (
• Nu utilizați solvenți, inclusiv benzină, diluant, alcool, detergent de vase, șervețele
chimice etc. Aceasta poate determina ca exteriorul carcasei să se deformeze sau
învelișul să se desprindă.
■ Plierea aparatului
Pliați căștile ca în imaginea de mai jos. Plierea necorespunzătoare poate duce
la o defecțiune.
Faceți
ROMÂNĂ
Întreținerea
Standby/Activare) / Buton
împerechere ( )
3 Port de încărcare
(DC IN)
Nu faceți
• Conectați cablul de încărcare
USB (furnizat) la acest
port când încărcați.
(→ P. 4)
1
2
4 Microfon
5 Redare/Pauză/Apel (
/Volum –
6 Anterior
)
Declaraţie de conformitate (DdC)
Prin prezenta, „Panasonic Corporation" declară că acest produs este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 2014/53/EU.
Clienții pot descărca o copie a originalei DdC pentru produsele RE de pe
serverul nostru DdC:
http://www.doc.panasonic.de
Contact reprezentant autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525, Hamburg, Germania
3
4
7
5
7 Următor
/Volum +
6
• Nu utilizați alte cabluri de încărcare USB, cu excepția celui furnizat.
• Când utilizați aparatul, nu acoperiți difuzorul din dreapta cu palma mâinii.
Conexiunea prin Bluetooth® poate fi blocată.
Ilustrațiile produsului pot fi diferite de produsul actual.
TQBM0093
■ Notă
3
3
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
3
3
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:32
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 2
Încărcarea
Acumulatorul reîncărcabil (instalat în acest aparat) nu este încărcat inițial.
Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizarea aparatului.
1 Conectați aparatul la un calculator,
Pregătirea
folosind cablul de încărcare USB.
Led
• Ledul va lumina roșu.
• Ledul luminează roșu când încărcarea
este în desfășurare. Când încărcarea
este terminată, ledul nu va mai fi
aprins deloc.
• Încărcarea va dura aproximativ 2,5 ore
de la starea de descărcare la
încărcarea completă.
Calculator
• Funcția Bluetooth® nu poate fi utilizată când aparatul este conectat la un
calculator folosind cablul de încărcare USB.
• Încărcați aparatul într-o cameră cu temperatura cuprinsă între 10°C și 35°C.
• Aparatul nu poate fi pornit în timpul încărcării.
• Nu utilizați alte cabluri de încărcare USB, cu excepția celui furnizat.
Atenție: Utilizați numai cablul de încărcare USB furnizat, când conectați aparatul la
un calculator.
Pornirea/oprirea
1 Când este oprit, apăsați și mențineți butonul
de pornire (
) a aparatului timp de
aproximativ 3 secunde, până când ledul
(albastru) clipește.
Butonul de
TQBM0093
• Se va auzi un bip, iar ledul
(albastru) va clipi încet.
4
pornire (
Oprirea
• Apăsați și mențineți butonul de pornire (
Se va auzi un bip, iar aparatul se va opri.
■ Notă
• Plasați dispozitivul Bluetooth® la o distanță de aproximativ 1 m de aparat.
• Verificați funcționarea dispozitivului, folosind instrucțiunile de utilizare la nevoie.
Împerecherea (Înregistrarea) aparatului cu dispozitivul
Bluetooth® pentru conectare
Cablu de încărcare USB
(furnizat)
■ Notă
Conectarea unui dispozitiv
Bluetooth®
1 Apăsați și mențineți butonul de pornire a aparatului, până când
ledul clipește.
La împerecherea dispozitivului pentru prima dată: aproximativ 3 secunde
La împerecherea unui al doilea dispozitiv sau a dispozitivelor ulterioare:
aproximativ 5 secunde
• Aparatul începe să caute dispozitive Bluetooth® pentru conectare, iar
ledul va clipi albastru și roșu în mod alternativ.
2 Porniți aparatul Bluetooth® și activați funcția Bluetooth®.
(Ex.)
3 Selectați „RP-HF400B” din meniul
dispozitivului Bluetooth®.
• Adresa MAC „□□□□□□” („□” vine de la
caracterul care este unic pentru fiecare set.)
poate apărea înainte ca „RP-HF400B” să fie
afișat.
• Dacă vi se solicită parola, introduceţi parola
„0000 (4 zerouri)” a aparatului.
4 Verificați conexiunea cu dispozitivul
Led
)
Bluetooth
Bluetooth ON
Device
RP-HF400B
Selectați
Bluetooth® pe aparat.
• Ledul va clipi albastru și roșu în mod alternativ, până când conexiunea
cu dispozitivul va fi realizată. Când ledul (albastru) clipește de două
ori la fiecare aproximativ 2 secunde, împerecherea (înregistrarea)
este realizată. (Conexiune stabilită)
■ Notă
) timp de aproximativ 3 secunde.
• Când aparatul nu este utilizat timp de aproximativ 5 minute, acesta se va opri
în mod automat. (Consultați „Oprirea automată” (→ P. 6))
• În cazul în care conexiunea la un dispozitiv nu este stabilită în
aproximativ 5 minute, aparatul se va opri. Realizați împerecherea din nou.
• 2 sau mai multe dispozitive Bluetooth® nu pot fi înregistrate la acest
aparat în același timp.
• Puteţi împerechea până la 8 dispozitive Bluetooth® cu acest aparat.
Dacă este împerecheat un al 9-lea dispozitiv, dispozitivul cu cea mai
lungă perioadă de neutilizare va fi înlocuit. Pentru a-l utiliza, realizați
împerecherea din nou.
4
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
4
4
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:32
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 2
aparatul.
1 Porniți
• Apăsați și mențineți butonul de pornire a aparatului timp de aproximativ
3 secunde, până când ledul (albastru) clipește.
• Se va auzi un bip, iar ledul (albastru) va clipi încet.
2 Realizați pașii 2 și 3 de la „Împerecherea (Înregistrarea)
aparatului cu dispozitivul Bluetooth® pentru conectare”
(→ P. 4).
• Când ledul (albastru) clipește de două ori la fiecare aproximativ 2 secunde,
împerecherea (înregistrarea) este realizată. (Conexiune stabilită)
■ Notă
• Aparatul reține ultimul dispozitiv conectat. Conexiunea poate fi stabilită
automat după pasul 1 (vedeți mai sus).
• În cazul în care conexiunea la un dispozitiv nu este stabilită în aproximativ
5 minute, aparatul se va opri. Realizați împerecherea din nou. (→ P. 4)
Ascultarea muzicii
Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® suportă profilurile Bluetooth® „A2DP” și
„AVRCP”, muzica poate fi redată cu funcțiile de control de la distanță a
aparatului.
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile (Profil avansat de distribuție
audio)): Transmite audio la aparat.
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile (Profil telecomandă audio/video)):
Permite controlarea de la distanță a dispozitivului, folosind aparatul.
ROMÂNĂ
Conectarea unui dispozitiv împerecheat Bluetooth®
1 Conectați dispozitivul Bluetooth® și aparatul (→ P. 4).
și redați muzica pe dispozitivul Bluetooth®.
2 Selectați
• Muzica selectată este redată prin difuzoarele aparatului.
Durata de funcționare a acumulatorului
Tipul de acumulator
Acumulator reîncărcabil (instalat în acest aparat)
Durata de funcționare
Aprox. 20 de ore
Durata de funcționare poate fi mai mică, în funcție de condițiile de utilizare.
■ Atenție
• Aparatul poate pierde din calitatea sunetului, în funcție de volumul la care se
ascultă.
• Când volumul este aproape de nivelul maxim, muzica poate părea distorsionată.
Reduceți volumul până când distorsiunea dispare.
Controlul de la distanță
Puteți controla dispozitivul Bluetooth® cu ajutorul aparatului.
• În funcție de dispozitivele Bluetooth®, unele funcții de mai jos nu funcționează
sau funcționează diferit prin operarea de la aparat.
Anterior/Următor/Volum
Mărește volumul
Apăsați
+ Apăsați și
Derulează la începutul
mențineți
următoarei piese
Reduce volumul
Apăsați
− Apăsați și
Revine la începutul
mențineți
piesei curente
■ Notă
Redare/Pauză/Apel
Volum –/
Anterior
Volum +/
Următor
• Volumul poate fi ajustat în 15 niveluri.
Când valoarea maximă sau minimă este atinsă, va fi emis un bip.
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
5
5
TQBM0093
(Exemplu de operare)
Redare/Pauză/Apel
Apăsați
Redare/Pauză/Apel
5
5
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:33
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 3
Realizarea unui apel
Puteți utiliza aparatul pentru apeluri telefonice cu telefoane cu funcție
Bluetooth® (telefoane mobile sau smartphone-uri), care suportă profilul
Bluetooth® „HSP” sau „HFP”.
• HSP (Headset Profile (Profil căști)):
Acest profil poate fi utilizat pentru primirea sunetelor monofonice sau stabilirea
unei comunicări pe două căi, folosind microfonul aparatului.
• HFP (Hands-Free Profile (Profil mâini libere)):
Pe lângă funcțiile HSP, acest profil are funcții de apel de intrare și de ieșire.
• Conectați telefonul cu funcție Bluetooth® și aparatul (→ P. 4).
1
La răspunderea la apelul de intrare
La realizarea unui apel de ieșire
Apăsați Apel (
) pe aparat
și răspundeți la apel.
Realizarea unui apel de
ieșire pe telefonul
cu funcție Bluetooth®
• În timpul unui apel de intrare,
soneria va suna prin difuzor, iar
ledul va clipi.
• (Doar HFP) Pentru a respinge un
apel de intrare, apăsați rapid de
două ori Apel (
).
Apel
TQBM0093
Funcții utile
Resetarea aparatului
Aparatul poate fi resetat când toate comenzile nu mai funcționează.
Pentru resetarea aparatului, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire (
)
timp de aproximativ 10 secunde sau mai mult. Toate operațiile anterioare vor
fi anulate. (Informațiile despre împerechere vor fi șterse.)
Oprirea automată
Dacă aparatul este silențios timp de aproximativ 5 minute, iar operațiile pentru
dispozitivele Bluetooth® sunt în repaus în acest timp, se va auzi un bip, iar
aparatul se va opri automat.
• În timpul unui apel de ieșire,
soneria va suna prin difuzor,
iar ledul va clipi.
• Pentru a anula apelul de ieșire,
apăsați Apel (
).
Se va auzi un bip.
• (Doar HFP) Când telefonul este
în repaus, apăsați și mențineți
Apel (
) timp de aproximativ
5 secunde. Un apel de ieșire
va fi realizat către ultimul
număr format. Se va auzi un
clic scurt prin difuzor, iar ledul
va clipi.
Când nivelul acumulatorului este redus în timpul utilizării aparatului, indicatorul
luminos led va deveni roșu*. Va fi emis un bip la fiecare 1 minut.
Când acumulatorul este epuizat, alimentarea se va întrerupe.
*Dacă apăsați și mențineți butonul de împerechere ( ) în timp ce nivelul
acumulatorului este redus, ledul va clipi doar roșu.
(Verificarea și pașii de utilizare a
aparatului sunt explicați mai jos)
• Volumul poate fi ajustat pe parcursul unui apel telefonic.
Pentru instrucțiunile de setare, consultați pagina 5.
• Se va auzi un bip.
• Pot exista situații în care setările de mâini libere trebuie realizate pe telefonul
cu funcție Bluetooth®.
• În funcție de telefonul cu funcție Bluetooth®, puteți auzi o sonerie de apel de
intrare și de ieșire de pe telefon pe aparat.
• (Doar HFP) Dispozitivul de apelare va fi schimbat între telefonul cu funcție
Bluetooth® și aparat. (Apăsați Apel (
) pe aparat rapid de două ori
pentru a schimba.)
• De asemenea, consultați
manualul de utilizare al telefonului cu funcție Bluetooth®.
să vorbiți.
2 Începeți
• Ledul va clipi în mod repetat de 2 ori pe parcursul unui apel.
3 Apăsați Apel
■ Notă
pentru a termina apelul telefonic.
Indicatorul luminos led
Revenirea la setările din
fabrică
Când doriți să ștergeți toate informațiile despre împerechere și altele, puteți
reveni la setările din fabrică ale aparatului (setările originale din momentul
achiziției). Încărcați acumulatorul înainte de resetarea aparatului.
1 Apăsați și mențineți butonul de pornire (
) timp de aproximativ
5 secunde.
• Porniți căutarea dispozitivelor Bluetooth® pentru conectare.
2 Apăsați și mențineți simultan + și − timp de 6 secunde sau mai mult
în timpul căutării.
• Ledul va clipi rapid albastru. Aparatul va reveni la setările din fabrică.
■ Atenție
• La împerecherea din nou a unui dispozitiv, ștergeți informațiile înregistrate
(Dispozitiv: „RP-HF400B”) din meniul dispozitivului Bluetooth® și înregistrați
din nou aparatul cu dispozitivul Bluetooth®. (→ P. 4)
6
6
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
6
6
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:33
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 3
■ Banda de frecvență utilizată
Acest aparat folosește banda de frecvență de 2,4 GHz.
■ Certificarea aparatului
• Acest aparat respectă restricţiile privind frecvenţa şi a fost certificat în baza
legilor privind frecvenţa. Prin urmare, nu este necesar un permis wireless.
• Acțiunile de mai jos sunt pedepsite de lege în unele țări:
– Desfacerea/modificarea aparatului;
– Îndepărtarea indicaţiilor cu specificațiile.
■ Restricțiile de utilizare
• Nu este garantată transmisia wireless şi/sau folosirea cu toate dispozitivele
dotate cu Bluetooth®.
• Toate dispozitivele trebuie să respecte standardele stabilite de
Bluetooth SIG, Inc.
• În funcţie de specificaţiile şi setările unui dispozitiv, este posibil ca acesta
să nu se conecteze sau ca anumite operaţii să fie diferite.
• Acest sistem suportă funcţiile de securitate Bluetooth®. Dar, în funcție de
mediul de utilizare și/sau de setări, este posibil ca această securitate să
nu fie suficientă. Transmiteți cu precauție date prin wireless către acest
sistem.
• Acest sistem nu poate transmite date unui dispozitiv Bluetooth®.
■ Distanţa de utilizare
Utilizaţi acest aparat la o distanţă maximă de 10 m.
Distanţa poate scădea în funcţie de mediu, obstacole sau interferenţe.
■ Interferențele de la alte dispozitive
• Este posibil ca acest aparat să nu funcţioneze corespunzător şi pot
apărea zgomote sau întreruperi de sunet din cauza interferenţei cu
undele radio, dacă aparatul este așezat prea aproape de alte dispozitive
Bluetooth® sau de dispozitivele care utilizează banda de 2,4 GHz.
• Este posibil ca acest aparat să nu funcţioneze corespunzător dacă
undele radio de la o staţie de transmisie din apropiere etc. sunt prea
puternice.
■ Destinaţia de utilizare
• Acest aparat este destinat doar utilizării normale, generale.
• Nu utilizaţi acest sistem în apropierea echipamentelor sau într-un
mediu sensibil la interferenţele cu frecvenţe radio
(de exemplu: aeroporturi, spitale, laboratoare etc.).
■ Informații generale
Durată de funcționare*1
Curent continuu (DC) 5 V, 330 mA
(Acumulator intern: 3,7 V
(Litiu-polimer 430 mAh))
Aprox. 20 de ore
Durată de încărcare*2 (25ºC)
Aprox. 2,5 ore
Interval temperatură de încărcare
De la 10°C la 35°C
Interval temperatură de utilizare
De la 0°C la 40°C
Interval umiditate de utilizare
De la 35% la 80% RH (fără condens)
Greutate
Aprox. 130 g
Alimentare electrică
ROMÂNĂ
Panasonic nu îşi asumă responsabilitatea pentru datele şi/sau informaţiile care
pot fi compromise în timpul unei transmisii wireless.
Specificații
*1 Durata de funcționare poate fi mai mică, în funcție de condițiile de utilizare.
*2 Durata necesară pentru încărcarea de la gol la plin.
■ Secţiune Bluetooth®
Specificații sistem Bluetooth®
Ver. 4.1
Clasificare echipament wireless
Clasa 2 (2,5 mW)
Bandă de frecvență
De la 2402 MHz la 2480 MHz
Putere maximă a frecvenței radio
4 dBm
Profiluri acceptate
A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codec acceptat
SBC
Distanţă de utilizare
Până la 10 m
■ Secțiune difuzor
Diametru mecanism
30 mm
■ Secțiune terminal
DC IN
Curent continuu (DC) 5 V, 330 mA
■ Secțiune microfon
Tip
Monofonic
■ Secțiune accesoriu
Cablu de încărcare USB
0.1 m
● Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
TQBM0093
Despre Bluetooth®
7
7
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
7
7
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:33
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 3
Ghidul de rezolvare a
problemelor
Înainte de a solicita asistență, efectuaţi următoarele verificări. Dacă aveţi dubii
privind unele puncte de verificare sau dacă soluţiile indicate în ghid nu rezolvă
problema, consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
Informații generale
Aparatul nu răspunde la comenzi.
• Aparatul poate fi resetat când toate comenzile nu mai funcționează.
Pentru resetarea aparatului, apăsați și mențineți
butonul de pornire timp
de 10 secunde sau mai mult.
Alimentarea electrică și încărcarea
Aparatul nu se încarcă.
• Asigurați-vă că este pornit calculatorul și că nu se află în modul standby sau
de repaus.
• Portul USB pe care îl utilizați în prezent funcționează corespunzător?
În cazul în care calculatorul dumneavoastră are și alte porturi USB, deconectați
conectorul din portul curent și introduceți-l într-unul din celelalte porturi.
• Dacă măsurile menționate mai sus nu sunt adecvate, deconectați cablul de
alimentare USB și conectați-l din nou.
• Dacă durata de încărcare și cea de funcționare devin mai scurte, este posibil
ca acumulatorul să se fi epuizat. (Numărul de cicluri de încărcare a
acumulatorului instalat: Aproximativ 500.)
Ledul nu se aprinde în timpul încărcării./Încărcarea durează mai
mult.
• Cablul de încărcare USB (furnizat) este conectat cu fermitate la portul USB
al calculatorului? (→ P. 4)
• Asigurați-vă că realizați încărcarea într-o cameră cu temperatura cuprinsă între
10°C și 35°C.
Aparatul nu pornește.
TQBM0093
• Aparatul este încărcat? Aparatul nu poate fi pornit în timpul încărcării. (→ P. 4)
8
Conectarea dispozitivului Bluetooth®
Dispozitivul nu poate fi conectat.
Sunetul și volumul audio
Fără sunet
•
•
•
•
•
Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul Bluetooth® sunt conectate corect. (→ P. 4)
Verificați dacă muzica este redată pe dispozitivul Bluetooth®.
Asigurați-vă că aparatul este pornit și că volumul nu este dat prea încet.
Împerecheați și conectați dispozitivul Bluetooth® și aparatul din nou. (→ P. 4)
Verificați dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® suportă profilul „A2DP”.
Pentru mai multe detalii despre profiluri, consultați „Ascultarea muzicii” (→ P. 5).
De asemenea, consultați manualul de utilizare pentru dispozitivul compatibil
Bluetooth®.
Volum redus
• Creșteți volumul pe aparat. (→ P. 5)
• Creșteți volumul pe dispozitivul Bluetooth®.
Sunetul dispozitivului este întrerupt./Calitatea sunetului este slabă.
• Sunetul poate fi perturbat dacă semnalul este blocat. Nu acoperiți în întregime
aparatul cu palma mâinii etc.
• Dispozitivul se poate afla în afara domeniului de comunicare de 10 m.
Apropiați dispozitivul de aparat.
• Îndepărtaţi orice obstacole dintre aparat şi dispozitiv.
• Opriți orice dispozitiv LAN wireless când nu este utilizat.
• O problemă de comunicare poate apărea dacă acumulatorul nu este complet
încărcat. Încărcați aparatul. (→ P. 4)
Apeluri telefonice
N-o puteți auzi pe cealaltă persoană.
• Asigurați-vă că aparatul și telefonul cu funcție Bluetooth® sunt pornite.
• Verificați dacă aparatul și telefonul cu funcție Bluetooth® sunt conectate.
(→ P. 4)
• Verificați setările audio ale telefonului cu funcție Bluetooth®.
Schimbați dispozitivul de apelare la aparat, dacă este setat la telefonul cu
funcție Bluetooth®. (→ P. 4)
• Dacă volumul celeilalte persoane este prea redus, creșteți volumul aparatului,
cât și al telefonului cu funcție Bluetooth®.
Nu pot realiza un apel.
• Verificați dacă dispozitivul compatibil Bluetooth® suportă profilul „HSP” sau
„HFP”. Pentru mai multe detalii despre profiluri, consultați „Ascultarea muzicii”
(→ P. 5) sau „Realizarea unui apel” (→ P. 6). De asemenea, consultați
manualul de utilizare pentru telefonul cu funcție Bluetooth®.
• Ștergeți informațiile de împerechere ale aparatului de la dispozitivul Bluetooth®,
apoi împerecheați-le din nou. (→ P. 4)
8
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
8
8
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:33
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 3
Îndepărtarea acumulatorului înainte de
depunerea la deșeuri a aparatului
● Marca şi logoul Bluetooth® sunt mărci comerciale
1 Îndepărtați buretele pentru 2 Îndepărtați cele 4 șuruburi;
urechea dreaptă;
● Alte nume de sisteme și nume de produse care apar
în acest document sunt, în general, mărci comerciale
și mărci înregistrate ale companiile respective care
le-au dezvoltat. Rețineți că marcajul ™ și marcajul ®
nu apar în acest document.
Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi
acumulatorilor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru
ţările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse,
ambalaje şi/sau documentele
însoţitoare indică faptul că produsele
electrice şi electronice, precum şi
acumulatorii uzați nu trebuie să fie
amestecate cu deşeurile menajere
obişnuite. Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzați, vă rugăm să le depuneţi la
punctele de colectare special amenajate,
în conformitate cu legislația națională.
Prin depunerea corespunzătoare a
acestora, veţi ajuta la economisirea unor
resurse valoroase şi veţi preveni
potenţiale efecte negative asupra
sănătăţii umane şi a mediului
înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre
colectare şi reciclare, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a
acestor deşeuri să fie pedepsită
conform legilor naţionale.
Notă pentru simbolul de acumulator
(simbolul din partea inferioară):
Acest simbol poate fi utilizat în
combinație cu un simbol chimic.
În acest caz, acesta este conform
cu cerinţele stabilite de Directiva
pentru elementul chimic în cauză.
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
9
9
Următoarele instrucțiuni nu sunt destinate reparării,
ci depunerii la deșeuri a aparatului. Aparatul nu mai
poate fi reparat odată ce a fost dezasamblat.
La depunerea la deșeuri a aparatului, îndepărtați
acumulatorul instalat în acesta și reciclați-l.
• Dezasamblați după ce acumulatorul este epuizat.
• Nu lăsați componentele dezasamblate la îndemâna copiilor.
Despre manevrarea acumulatorilor uzați
• Izolați terminalele cu bandă adezivă sau un material similar.
• Nu dezasamblați.
■ Acumulatorii
3
Îndepărtați cele 2
șuruburi și plăcuța;
4
Tăiați cu foarfeca firele
unul câte unul și
îndepărtați acumulatorul.
• Nu supraîncălziţi sau nu expuneţi la flacără.
• Nu lăsaţi acumulatorul(ii) în automobil expus(i) la razele
solare pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi
geamurile închise.
• Mânuirea necorespunzătoare a acumulatorului poate
provoca scurgerea electrolitului, care poate cauza
deteriorarea obiectelor cu care lichidul intră în contact.
Dacă electrolitul se scurge din baterie, consultați
distribuitorul. Spălați cu apă din abundență dacă
electrolitul intră în contact cu orice parte a corpului.
• Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau
distribuitorul pentru a întreba care este metoda de
eliminare corespunzătoare a acumulatorilor.
TQBM0093
înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice
utilizare a acestor mărci de către Panasonic
Corporation are loc sub licenţă. Celelalte mărci şi
denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.
ROMÂNĂ
Drepturile de
autor și altele
9
9
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:33
2017/03/17
2 1 :2 1 :3 3
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt disponibile la
www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri din reţele fixe (terestre)
Site web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2017
TQBM0093
M0317KZ0
R P -HF 4 0 0 B _E (T QB M0 0 9 3 ).indb
RP-HF400B_E(TQBM0093).indb
84
84
2 0 1 7 / 0 3 / 1 721:21:53
2017/03/17
2 1 :2 1 :5 3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement