Panasonic SBMAX4000, SAMAX4000, SCMAX4000 Operating instructions

Panasonic SBMAX4000, SAMAX4000, SCMAX4000 Operating instructions
offset printing
MAX4000E.book Page 1 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr.
SC-MAX4000
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti mašiną, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
E
RQT0A38-D
offset printing
MAX4000E.book Page 2 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Šios naudojimo instrukcijos taikomos šiai sistemai.
Sistema
SC-MAX4000
Pagrindinis prietaisas
SA-MAX4000
Garsiakalbiai
SB-MAX4000
(1 KLASĖ
LAZERINIS GAMINYS)
Kita gaminio pusė
Turinio įrašymui ir atkūrimui šiame arba kituose
įrenginiuose gali prireikti turinio autorių arba kitų teisių
turėtojų leidimo. „Panasonic“ neturi įgaliojimų ir neteikia
tokių leidimų bei aiškiai atsisako bet kokių teisių,
bandymų arba ketinimų gauti tokį leidimą savo vardu.
Jūs patys atsakote už tai ir užtikrinate, kad šiuo ir kitais
panašiais prietaisais būtų pagal jūsų šalies autorinių
teisių aktus. Perskaitykite šiuos teisių aktus atidžiau,
nes juose rasite daugiau informacijos apie atitinkamus
įstatymus ir reglamentus, arba kreipkitės į turinio, kurį
norite įrašyti arba atkurti, teisių savininką.
RQT0A38
Turinys
2
2
Sauga ..............................................................................2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido ..........3
Pardavimų ir palaikymo informacija ................................3
Tiekiami priedai ...............................................................3
Garsiakalbių vieta............................................................4
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas..........................4
Sujungimai ......................................................................5
Valdiklių apžvalga............................................................6
Medijos paruošimas ........................................................8
Vyksta medijos atkūrimas ...............................................9
Radijo ryšys...................................................................11
Įrašymas ........................................................................12
Garso ir apšvietimo efektai............................................13
DJ funkcijos ...................................................................14
Mikrofono naudojimas ...................................................15
Laikrodis ir laikmačiai ....................................................15
Išorinė įranga.................................................................16
Kiti..................................................................................17
Techninė priežiūra.........................................................17
Gedimų šalinimas..........................................................18
Techniniai duomenys ....................................................20
Apie „Bluetooth®”............................................................21
Licencijos.......................................................................21
Sauga
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų
– Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašų
arba purslų.
– Nedėkite ant prietaiso indų su skysčiais, pvz.,
gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Patiems prietaiso remontuoti negalima.
Kreipkitės į kvalifikuotą remontininką.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
ATSARGIAI!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Nestatykite ir nemontuokite šio prietaiso knygų spintoje,
sieninėje spintelėje arba kitoje uždaroje erdvėje.
Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nedėkite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančios žvakės.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonoje.
• Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos
naudojimo metu sukelia mobilieji telefonai.
Tokių trukdžių atveju paėjėkite su mobiliuoju telefonu
toliau nuo šio prietaiso.
• Šis įrenginys naudoja lazerį. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba
procedūrų, galima patirti pavojingą spinduliuotę.
• Statykite įrenginį ant lygaus paviršiaus atokiau nuo
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir vibracijos.
• Maitinimo kištukas yra atjungiamasis įtaisas.
Įrenkite šį prietaisą taip, kad maitinimo kištuką būtų
galima nedelsiant išjungti iš elektros tinklo lizdo.
Baterija
• Neteisingai pakeitus bateriją kyla sprogimo pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos
institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti
tinkamą išmetimo būdą.
• Negalima kaitinti arba dėti į ugnį.
• Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje uždarytais langais
ir durimis, kur jos ilgai bus veikiamos tiesioginių saulės
spindulių.
• Neatidarykite ir neužtrumpinkite baterijos.
• Nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį
laiko tarpą. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
offset printing
MAX4000E.book Page 3 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais)
Savo saugumui atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas tiekiamas su
liejamojo formavimo būdu pagamintu maitinimo laido
kištuku su trimis kaiščiais.
Kištuke sumontuotas 5 amperų saugiklis.
Jei reikia pakeisti saugiklį, naujasis saugiklis turi būti
5 amperų ir patvirtintas ASTA arba BSI pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra
ASTA ženklas
arba BS ženklas .
Jei kištuke yra išimamas saugiklio dangtelis,
pakeitę saugiklį, būtinai vėl uždėkite dangtelį.
Pametus saugiklio dangtelį, kištuko naudoti negalima,
kol nebus uždėtas pakaitinis dangtelis.
Saugiklio dangtelį galima įsigyti iš vietinio prekybos
atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios
srovės maitinimo laido kištuko (A ir B pav.) tipą.
Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės maitinimo laido
kištukas, ir vadovaukitės toliau pateikimais nurodymais.
Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo kintamosios srovės
maitinimo kištuko vaizdo.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Pardavimų ir palaikymo
informacija
LIETUVIŲ K.
Įspėjimas dėl
kintamosios srovės
maitinimo laido
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Klientų informacijos centras
• Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
• Klientams Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadienis-penktadienis 09.00-17.00 val.
(išskyrus valstybinių švenčių dienas).
• Papildomos paramos apie gaminį rasite mūsų
interneto svetainėje: www.panasonic.co.uk
„Panasonic“ tiesioginių pardavimų skyrius
Jungtinėje Karalystėje
• Paprastai ir patikimai užsisakykite priedus ir
eksploatacines medžiagas savo gaminiui telefonu per
mūsų klientų ryšių centrą pirmadieniais-penktadieniais
9.00-17.00 val. (išskyrus švenčių dienas).
• Arba internetu per mūsų internetinę priedų užsakymo
programėlę, kurią rasite www.pas-europe.com.
• Priimame daugumą pagrindinių kredito ir debeto kortelių.
• Dėl užklausų, sandorių ir prekių paskirstymo kreipkitės
tiesiogiai į „Panasonic“ skyrių Jungtinėje Karalystėje.
• Nėra nieko paprasčiau!
• Taip pat internetu galima tiesiogiai įsigyti daug įvairių
gatavų prekių. Apsilankykite mūsų svetainėje, kur rasite
daugiau informacijos.
Tiekiami priedai
Patikrinkite, ar komplekte netrūksta detalių.
Naudokite skliausteliuose nurodytus numerius ieškodami
atsarginių dalių. (Šie prekių kodai taikomi nuo 2015 m.
gegužės mėn. Jie gali keistis).
 2 kintamosios srovės maitinimo laidai
Saugiklio dangteli
Jungtinei Karalystei ir Airijai
(K2CT2YY00097)
 1 kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
 1 FM kambarinė antena
(RSAX0002)
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite saugiklio
dangtelį.
A pav.
B pav.
 1 nuotolinio valdymo pultas
(N2QAYB001022)
 1 nuotolinio valdymo pulto baterija
 Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
Saugiklis (5 amperai)
ATSARGIAI!
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie neprarytų.
Pastaba:
Naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą, kuris tinka
jūsų namų tinklo lizdui.
RQT0A38
Saugiklis (5 amperai)
3
3
offset printing
MAX4000E.book Page 4 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Garsiakalbių vieta
Statykite garsiakalbius taip, kad aukštų dažnių
garsiakalbis būtų išorėje.
Aukštų dažnių garsiakalbis
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, galite sugadinti stiprintuvą ir
garsiakalbius arba sukelti gaisrą.
Pasitarkite su įgaliotu remonto personalu, jei
atsiranda žala arba jei staiga paaiškėja pasikeitimai.
• Nemodifikuokite garsiakalbių arba garsiakalbių
laidų, nes taip galite sugadinti sistemą.
• Jungdami garsiakalbius, vadovaukitės šiomis
instrukcijomis.
• Nelieskite garsiakalbio kūgio vibruojančių paviršių:
– Taip galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
– Garsiakalbio kūgis gali būti karštas.
• Būkite atsargūs, kai šalia yra kūdikiai arba vaikai.
• Nekraukite garsiakalbių į krūvą.
Naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
Galite sugadinti sistemą ir pabloginti garso kokybę,
jei naudojate kitus garsiakalbius.
Pastaba:
• Laikykite garsiakalbius daugiau nei 10 mm atstumu
nuo pagrindinio įrenginio ventiliacijos sumetimais.
• Saugiai pastatykite garsiakalbius ant lygaus paviršiaus.
• Perkelti, pakreipti arba nešioti garsiakalbius turi daugiau
nei vienas žmogus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo.
Nedėkite jų šalia televizorių, kompiuterių arba kitos
įrangos, kurią lengvai veikia magnetizmas.
• Ilgai grojant dideliu garsumu, galima sugadinti
garsiakalbius ir sutrumpinti jų tarnavimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią
gedimams:
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
Nuotolinio valdymo
pultelio paruošimas
Naudokite tik šarmines arba mangano baterijas.
RQT0A38
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) sutaptų su
nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
4
4
offset printing
MAX4000E.book Page 5 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
LIETUVIŲ K.
Sujungimai
Junkite maitinimo laidą tik sujungę visus kitus laidus.
Prijunkite AM kilpinę anteną.
Pastatykite anteną ant pagrindo, kol ji užsifiksuos.
2
Prijunkite FM kambarinę anteną.
Statykite anteną ten, kur geriausias signalo priėmimas.
Lipni juosta
(nepridedama)
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimo signalas prastas.
FM lauko antena
(nepridedama)
75 Ω koaksialinis kabe
(nepridedama)
Antenos kištuko adapteris
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos žaibuojant.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate sistemos.
3
Prijunkite garsiakalbius.
Prijunkite garsiakalbių laidus prie tos pačios
spalvos gnybtų.
4
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prieš jungdami perskaitykite skyrių „Atsargos
priemonės jungiant kintamosios srovės maitinimo
laidą“.
Buitinis
elektros
lizdas
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido su
kita įranga.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos net tada, kai ji yra
parengties būsenoje. Atjunkite maitinimą, jei
nenaudojate šios sistemos.
Atjungus sistemą kai kurie nustatymai bus prarasti.
Juos reikia vėl nustatyti.
RQT0A38
1
5
5
offset printing
MAX4000E.book Page 6 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Valdiklių apžvalga
Atlikite procedūras su nuotoliniu valdymu. Taip pat galima naudoti mygtukus ant pagrindinio įrenginio,
jei jie yra tokie patys.
① Budėjimas / įjungimo jungiklis [ ], [ / I ]
Paspauskite, jei norite įjungti prietaisą arba perjungti
jį į budėjimo režimą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant
laukimo režimu, jis vis tiek naudoja truputį energijos.
② Peržiūrėti turinio informaciją
③ Skaičių mygtukai
Pasirinkti 2 skaitmenų numerį
Pavyzdžiui: 16: [ 10]→[1]→[6]
④ Iš anksto automatiškai nustatykite radijo stotį
⑤ Pasirinkite garso šaltinį
Ant pagrindinio prietaiso
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą, paspauskite ir
laikykite nuspaudę [ -PAIRING].
⑥ Pagrindinis atkūrimo valdymas
⑦ Pasirikite garso efektus
⑧ Pasirikite apšvietimo efektus
⑨ Peržiūrėti nustatymų meniu
⑩ Įrašymo veiklos kontrolė
⑪ Atidaryti arba uždaryti disko dėklą
⑫ Sumažinti pulto ryškumą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
⑬ Nustatykite miego laikmatį
⑭ Sureguliuokite garsumą
⑮ Nutildykite garsą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
„MUTE“ taip pat atšaukiamas, kai reguliuojate
garsumą arba kai išjungiate sistemą.
⑯ Pasirinkite MP3 albumą arba įrašą
⑰ Pasirinkite „DJ jukebox”
⑱ Pasirinkite ir patvirtinkite parinktį
RQT0A38
⑲ Peržiūrėti atkūrimo meniu
6
6
offset printing
MAX4000E.book Page 7 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
LIETUVIŲ K.
Vaizdas iš viršaus
Vaizdas iš priekio
⑳ DJ funkcijos tiesioginiai mygtukai
Paspauskite [DJ JUKEBOX], [DJ SAMPLER] arba
[DJ EFFECT], kad įjungtumėte DJ funkciją.
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ant pagrindinio
įrenginio ir pasirinkite norimą funkciją.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite
pasirinktus nuo [DJ1] iki [DJ6].
Įjunkite DJ funkciją
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
Pasirinkite MP3 albumą arba įrašą
Paspauskite [ALBUM/TRACK] ir pasirinkite albumą
arba takelį.
Naršyti takelius ar albumus
Įjunkite [MULTI CONTROL], norėdami naršyti.
Norėdami pradėti atkūrimą iš atrankos,
paspauskite [/II].
DJ skirtas sukamasis stalas ir universalūs valdikliai
USB A
USB jungtis (
)
USB būsenos indikatorius
Groja MP3 takelius.
USB B
USB jungtis (
)
USB būsenos indikatorius
Groja MP3 takelius.
Įrašo garsą arba muzikos takelius.
NFC jutiklinė zona
AUX IN 2 lizdas
Mikrofono lizdas
Pakoreguokite mikrofono garso lygį
Diskų skyrelis
Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° į kairę ir dešinę
RQT0A38
Ekrano pultas
7
7
offset printing
MAX4000E.book Page 8 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Medijos paruošimas
Diskas
1
_ ] (pagrindinis įrenginys: [ 
_ OPEN/
Spauskite [CD 
CLOSE]), norėdami atidaryti diskų padėklą.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte disko lovelį.
2
Spauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami
pasirinkti „CD“.
USB
2
Pasirinkite „SC-MAX4000“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
-PAIRING],
Pastaba:
Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių.
Jei suporuotas 9-as įrenginys, prietaisas, kuris nebuvo
naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
█ Prietaiso prijungimas
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją („Įrenginio atjungimas“).
Paspauskite [ ].
Rodomas „BLUETOOTH READY.
1
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB įrenginį
prie USB prievado.
Prijungiant ar atjungiant USB įrenginį, prilaikykite
pagrindinį bloką.
2
Pasirinkite „SC-MAX4000“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
2
Spauskite [USB] (pagrindinis įrenginys: [MEMORY/
USB] ir pasirinkite „USB A“ arba „USB B“.
USB būsenos indikatorius užsidega raudona spalva,
kai jis yra pasirinktas.
3
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Galite prisijungti ir groti garso įrenginį belaidžiu būdu
per „Bluetooth®“.
Paruošimas
• Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite
prietaisą prie sistemos.
• Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
█ Įrenginio sujungimas
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją ( „Įrenginio atjungimas“).
RQT0A38
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
1
“Bluetooth®”
8
1
Paruošimas
Prieš prijungdami USB įrenginį prie sistemos, padarykite
atsarginę duomenų kopiją.
Pastaba:
Nenaudokite USB ilgintuvo. Sistema gali neatpažinti USB
įrenginio, jei jį prijungsite per kabelį.
8
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
Paspauskite [ ].
Jei rodomas „PAIRING“, tęskite nuo 4 veiksmo.
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„PAIRING“.
3
Paspauskite [◄,► ] ir pasirinkite „OK“ YES“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas „PAIRING“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK? NO“.
4
Pasirinkite „SC-MAX4000“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
Po paraginimo įveskite prieigos raktą „0000“.
Po sujungimo prietaisas jungiasi prie šios
sistemos automatiškai.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
Pastaba:
• Prietaisas turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Šį įrenginį galima jungti vienu metu tik prie vieno prietaiso.
• Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis, sistema
automatiškai bandys ir prisijungti prie paskutiniojo
prijungto „Bluetooth®“ prietaiso.
(Šio proceso metu ekrane rodoma „LINKING“).
█ Įrenginio atjungimas
1
2
3
Paspauskite [
].
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „DISCONNECT?“.
Paspauskite [ ◄,►] ir pasirinkite „OK“ TAIP“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas „BLUETOOTH READY.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK? NO“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
-PAIRING],
Pastaba:
Prietaisas yra atjungiamas, kai:
• Pasirinkite kitą šaltinį.
• Perkeliate įrenginį iš didžiausio diapazono.
• Išjungiate prietaiso perdavimo „Bluetooth®“.
• Išjungiate sistemą arba prietaisą.
offset printing
MAX4000E.book Page 9 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Tik NFC suderinamiems „Bluetooth®“ prietaisams
(„Android™“ prietaisai)
Tiesiog liesdami su NFC (artimojo lauko ryšiai) suderinamą
„Bluetooth®“ įrenginio ant įrenginio galite baigti pasiruošimą
– užregistruoti „Bluetooth®“ įrenginį ir nustatyti ryšį.
Žemesnei nei 4.1 „Android“ prietaiso versijai reikia
įdiegti programėlę „Panasonic MAX Juke“
(nemokama).
Vyksta medijos
atkūrimas
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
CD : CD-R/RW, CD-DA formatu arba su MP3 failais.
USB : USB įrenginys su MP3 failais.
BLUETOOTH : „Bluetooth®“ įrenginys.
MEMORY : 2 GB vidinė atmintis (žr. skyrių „Įrašymas“,
norėdami pridėti takelius į vidinę atmintį).
① Įveskite į paieškos laukelį „Google Play™“,
„Panasonic MAX Juke“, ieškokite, o radę pasirinkite
„Panasonic MAX Juke“.
② Paleiskite programėlę.
– Laikykitės instrukcijų ir atlikite nustatymus.
– Visada naudokite naujausią programėlės versiją.
Paruošimas
Įjunkite prietaiso NFC funkciją.
1
2
Paspauskite [
Pagrindinis atkūrimas
CD USB
BLUETOOTH
MEMORY
„Play“
Paspauskite [►/II].
„Stop“
Paspauskite [].
USB MEMORY
Padėtis įsimenama.
Rodomas „RESUME“.
Norėdami sustabdyti visai, paspauskite vėl.
].
Palieskite ir laikykite prietaisą pagrindinio
įrenginio [ ] NFC srityje.
LIETUVIŲ K.
█ Jungtis vienu prisilietimu (NFC)
„Pause“
Paspauskite [►/II].
Norėdami tęsti spauskite dar kartą.
„Skip“
Spauskite [] arba [] (pagrindinis įrenginys:
[
/ ] arba 
[ / ], norėdami praleisti takelį.
CD USB MEMORY
„Search“
3
– Laikykite prietaisą, kol jis ims pypsėti, vibruoti
arba pasirodys iškylantis langas, o tada perkelti
prietaisą atokiau nuo sistemos.
– Baigus prietaiso registraciją ir prijungimą, kelioms
sekundėms sistemoje pasirodo prijungto įrenginio
pavadinimas.
– Kai ryšys neužmegztas, net jei prietaisas palietė
NFC jutiklinį plotą, pakeiskite jo lietimo padėtį.
Ryšys gali pagerėti, naudojant „Panasonic MAX
Juke“ programa.
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Pastaba:
• Kol įrenginys prijungtas, galite prijungti kitą įrenginį
paliesdami ir laikydami jį ant pagrindinio įrenginio
NFC jutiklinio ploto. Anksčiau prijungtas įrenginys
bus automatiškai atjungtas.
• Priklausomai nuo įtaiso:
– Vienu prisilietimu įjungiamas ryšys gali neveikti.
– Įrenginio NFC jutiklinio ploto padėtis gali būti
skirtinga.
– Užmezgus ryšį, atkūrimas gali prasidėti
automatiškai.
Pastaba:
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso, kai kurios funkcijos
gali neveikti.
Turimos informacijos peržiūra
CD USB
BLUETOOTH
MEMORY
Galite peržiūrėti turimą informaciją, pavyzdžiui,
MP3 albumą ir takelio numerį ekrano skydelyje.
Paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
• Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti
rodomas: Apie 32
• Ši sistema palaiko versijų 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymės.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko,
gali būti rodomi kitaip.
RQT0A38
„Bluetooth®“ įrenginys (nepridedamas)
Paspauskite [▲,▼] ir praleiskite MP3 albumą.
Spauskite ir laikykite [] arba []
(pagrindinis įrenginys: [
/ ] arba [
/ ]).
9
9
offset printing
MAX4000E.book Page 10 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Groti meniu
CD USB
1
2
MEMORY
Paspauskite [PLAY MENU].
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
1-TRACK
Groja vieną pasirinktą takelį. Paspauskite
skaičių mygtukus ir pasirinkite takelį.
1
1-ALBUM
1
RANDOM
Groja vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite norimą
MP3 albumą.
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
1
RND
Groja visus pasirinkto MP3 albumo
takelius atsitiktine tvarka. Paspauskite
[▲,▼] ir pasirinkite norimą MP3 albumą.
ALL REPEAT
Kartoti visus takelius.
1-TRACK
REPEAT
Kartoti 1-TRACK.
1
1-ALBUM
REPEAT
Kartoti 1-ALBUM.
1
RANDOM
REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
1
Kartoti 1-ALBUM RANDOM.
RND
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie takelių,
kurie jau pagroti.
• Nustatymas atšaukiamas, kai atidarote disko dėklą.
Ryšio režimas
BLUETOOTH
Keičia režimą, kad atitiktų ryšio tipą.
RQT0A38
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio, atjunkite
ją ( „Įrenginio atjungimas“).
10
10
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „LINK MODE“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite režimą,
tada spauskite [OK].
MODE 1
Pirmenybė ryšiui.
MODE 2
Pirmenybė garso kokybei.
Pastaba:
Jei garsas trūkinėja, pasirinkite MODE 1.
█ Pastaba ant disko
• Sistema gali atkurti CD-R/RW su CD-DA arba
MP3 formato turinį.
• Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise,
kuriame jį įrašinėjate.
• Kai kurie CD-R/RW nerodomi dėl įrašymo sąlygų.
█ Pastaba ant USB įrenginio
• Ši sistema negarantuoja ryšio su visais USB
prietaisais.
• Ši sistema palaiko USB 2.0 „Full speed“.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB
prietaisus.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
█ Pastaba ant MP3 failo
• Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai,
rodomi kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį.mp3 arba.MP3.
• Įrašai nebūtinai grojami ta tvarka, kuria buvo
įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
MP3 failas diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
MP3 failas USB įrenginyje
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 vieno albumo takelius
offset printing
Radijo ryšys
Garso kokybės gerinimas
Paruošimas
Spauskite [/RADIO/AUX] norėdami pasirinkti „FM“ arba
„AM“.
1
Pasirinkus „FM“
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „FM MODE“.
2
Paspauskite [] arba [] nustatyti stotį.
Norėdami sureguliuoti automatiškai, paspauskite ir
laikykite nuspaudę mygtuką, kol dažnis pradės greitai
keistis. „STEREO“ yra rodomas, kai gaunama stereo
transliacija.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „MONO“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas, kai pakeičiate dažnį.
Norėdami įsiminti nustatymus
Tęskite nuo 2 veiksmo „Manual presetting“.
Pasirinkus „AM“
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„BEATPROOF“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Rankinė paieška
1
Spauskite [TUNE MODE] norėdami pasirinkti
„MANUAL“.
2
Paspauskite [
/ ] arba [
/ ]
nustatyti stotį.
Atminties nustatymas
Galite pasirinkti iki 30 DAB stočių.
█ Automatinis išankstinis
nustatymas
1
2
Paspauskite [AUTO PRESET] ir pasirinkite
„LOWEST“ arba „CURRENT“.
LOWEST
Derinimas prasideda nuo žemiausio
dažnio.
CURRENT
Derinimas prasideda nuo esamo
dažnio.
LIETUVIŲ K.
MAX4000E.book Page 11 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
AM paskirstymo nustatymas
Tik pagrindiniu bloku
Ši sistema taip pat gali gauti AM transliacijas kas
10 kHz žingsniais.
1
2
Spauskite [/RADIO/AUX] norėdami pasirinkti
„FM“ arba „AM“.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD/RADIO/AUX].
Po kelių sekundžių ekranas rodo esamą minimalų radijo
dažnį. Atleiskite mygtuką, kai minimalus dažnumas keičiasi.
• Norėdami grįžti į pradinį nustatymą, atlikite šiuos
veiksmus dar kartą.
• Iš anksto nustatyti dažniai bus ištrinti, jei po pakeiskite
nustatymą.
Paspauskite [OK], kad pradėtumėte nustatymą.
Imtuvas nustato visas stotis, kurias jis gali rasti,
kanalų didėjimo tvarka.
Norėdami atšaukti, paspauskite [  ].
█ Rankinis išankstinis nustatymas
1
Spauskite [] arba [] (pagrindinis įrenginys:
[
/ ] arba [
/ ], norėdami nustatyti stotį.
2
3
Spauskite [OK].
Paspauskite skaičių mygtukus, kad
pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 3 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių. Naujoji stotis pakeičia bet
kokią stotį, kuri užima tą pačią nustatytą skaičių.
█ Kaip pasirinkti iš anksto
nustatytą stotį
Paspauskite skaičių mygtukus, [] arba [],
kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą stotį.
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [
/ ] arba [
/ ], norėdami
pasirinkti stotį.
RQT0A38
Pagrindinio prietaiso naudojimas
11
11
offset printing
MAX4000E.book Page 12 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Įrašymas
Ši sistema gali įrašyti iki 800 aplankų (daugiausiai 999
albumo takelius), arba iš viso 8000 takelių, priklausomai
nuo turimos saugojimo talpos vidinėje atmintyje arba
USB įrenginio USB B.
Norėdami patikrinti atminties vietą
Sustabdymo režime paspauskite [DISPLAY].
• „UPDATE“ rodomas, kai sistema nuskaito įrenginį.
• „NO DEVICE” rodomas, jei nėra USB įrenginio,
prijungto prie USB B.
Pastaba:
• Visi įrašai yra MP3 formatu.
• Įrašinėti negalima, naudojant atsitiktinio atkūrimo
režimą.
• Įrašymo metu DJ funkcija yra išjungta.
• Įrašymo metu kartojimo atkūrimo režimas yra išjungtas.
• Kiekvieną kartą įrašant pridedamas naujas albumas.
• Po įrašymo albumų seka gali keistis.
• Įrašai saugomi aplanke, pavadintame „REC_DATA“
USB prietaise arba vidinėje atmintyje.
• USB įrašymo metu USB būsenos indikatorius mirksi
raudonai.
Pagrindinis įrašymas
1
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
CD-DA
Pasiruoškite disko atkūrimo režimą.
Įrašo visus
takelius
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
( „Grojimo meniu“).
Įrašykite
norimą
takelį
Pasirinkite „1-TRACK“
( „Grojimo meniu“).
Patikrinkite, ar diskas sustojo.
Radijo ryšys
Įsijunkite radijo stotį.
Išorinė įranga
Prijunkite ir grokite įrangą
( „Išorinė įranga“).
2
Norėdami pradėti įrašymą paspauskite
[MEMORY REC ●/II] arba [USB REC ●/II].
Rodomas aplanko, kuriame yra įrašas, pavadinimas.
Sustabdyti
įrašymą
Paspauskite [■].
Rodomas „WRITING“.
Pristabdyti
įrašymą
Įrašymo metu paspauskite [MEMORY
REC ●/II] arba [USB REC ●/II].
Norėdami įrašymą, spauskite dar kartą.
Pastaba:
Galite pristabdyti įrašymą iš radijo, AUX 1
arba AUX 2 (išskyrus „SYNCHRO“ režimu).
Kiekvieną kartą pristabdžius pridedamas
takelio ženklas („Takelio ženklų pridėjimas“).
RQT0A38
Pastaba:
12
12
• Prieš pradėdami įrašymą PALAUKITE keletą
sekundžių, kol sistema paruoš USB įrenginį.
• Kai įrašomas kitas disko takelis, tai bus parodyta ekrane.
█ Įrašinėjimas dideliu greičiu
CD-DA disko įrašymo greitis:
CD, CD-R: trigubas (3x) normalus greitis.
CD-RW: dvigubas (2x) normalus greitis.
1
2
Įdėkite norimą įrašyti diską.
3
Norėdami pradėti įrašymą paspauskite [USB
REC ●/II] arba [ATMIN MEMORY TIES REC ●/II].
Paspauskite [REC MODE] ir pasirinkite „NORMAL“
arba „HI-SPEED“, tada spauskite [OK].
Pastaba:
• Jei negalite įrašinėti didele sparta dėl disko būklės,
įrašinėkite normaliu greičiu.
• Didelės spartos įrašymo metu garsas nutildomas.
█ Takelio ženklų pridėjimas
Įrašant iš radijo arba išorinių įrenginių, galite padalinti
takelius naudodami įvairius režimus.
Prieš įrašant
Paspauskite [REC MODE], kad pasirinktumėte režimą.
MANUAL
SYNCHRO
(skirtas AUX 1
arba AUX 2
šaltiniui)
TIME MARK
Pridėkite takelio ženklą rankiniu būdu.
Įrašymo metu paspauskite [OK],
norėdami pridėti takelio ženklą.
Įrašymas prasideda automatiškai,
kai pradeda groti kita įranga.
Įrašymas pristabdomas, kai aptinkama,
kad tyla trunka 3 sekundes.
Takelis automatiškai suskirstomas
5 minučių intervalais.
Pastaba:
• Jei įrašymo metu paspausite [OK] arba pristabdysite
įrašymą, naudodami „TIME MARK” režimą, 5 minučių
skaitiklis bus nustatytas iš naujo.
• Takelio ženklų negalima pridėti rankiniu būdu
„SYNCHRO” režime.
offset printing
MAX4000E.book Page 13 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
1
2
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
Įrašo visus
takelius
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
( „Grojimo meniu“).
Įrašo norimą
albumą arba
takelį
Pasirinkite „1-ALBUM“ arba
„1-TRACK“
( „Grojimo meniu“).
Norėdami pradėti įrašymą paspauskite
[MEMORY REC ●/II] arba [USB REC ●/II].
Sustabdyti
įrašymą
Paspauskite [■].
Įrašymas sustoja, užpildžius įrašais
paskutinį takelio albumą. Pavyzdžiui, jei
sustabdysite įrašymą ketvirtajame
takelyje, bus įrašyti tik pirmieji trys
takeliai.
Jei neįrašoma jokių takelių, rodomas
užrašas „NO FILE RECORDED”.
Garso ir apšvietimo
efektai
Garso efektai
EQ nustatymas
1
Spauskite [EQ] (pagrindinis įrenginys:
[LOCAL EQ]), norėdami pasirinkti „PRESET EQ“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „EQ“, tada
spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
norimą nustatytą „EQ“ nustatymą.
Manual EQ
1
Spauskite [EQ] (pagrindinis įrenginys:
[LOCAL EQ]), norėdami pasirinkti „MANUAL EQ“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti garso efektą.
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], norėdami pasirinkti
garso efektą.
3
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Arba paspauskite [
/ ] arba [
/ ], norėdami
pasirinkti nustatymą.
Pastaba:
• Kai kuriuos takelius įrašyti trunka ilgiau.
• Kai kurių takelių negalima įrašyti dėl šaltinio būklės.
• Įrašant iš MP3 disko, įrašyto failo pavadinimas skiriasi
nuo originalaus.
• Įrašant iš USB A , įrašyto failo pavadinimas yra toks
pat kaip originalaus failo (ne daugiau kaip
32 simbolių).
Įrašytų takelių trynimas
1
MEMORY
Spauskite [MEMORY] (pagrindinis įrenginys:
[MEMORY/USB]) ir pasirinkite „MEMORY“.
USB B
Spauskite [USB] (pagrindinis įrenginys:
[MEMORY/USB]) ir pasirinkite „USB B“.
2
3
4
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite norimą albumą.
Paspauskite [] arba [], norėdami pasirinkti
kanalą.
Paspauskite [EDIT MODE], kad pasirinktumėte
režimą.
TRACK DEL
Ištrina vieną takelį.
ALBUM DEL
Ištrina vieną albumą (iki 999 takelių).
FORMAT
Formatuoja USB įrenginį.
ALL DEL
Ištrina visus albumus vidinėje
atmintyje.
5
Spauskite [OK].
Rodomas trynimui pasirinktas elementas.
6
Spauskite [OK].
Rodomas „SURE? NO“.
7
Spauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
„SURE? YES“, tuomet spauskite [OK].
Rodomas „WRITING“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „SURE? NO“.
LIETUVIŲ K.
Galite įrašyti MP3 takelius iš:
• MP3 disko į USB B arba vidinę atmintį
• USB A į USB B arba vidinę atmintį
• USB B į vidinę atmintį arba atvirkščiai
BASS/MID/TREBLE nuo -4 iki +4
SURROUND
„ON SURROUND“ arba
„OFF SURROUND“
D.Bass
1
Paspauskite [D.BASS] ir pasirinkite
„D.BASS LEVEL“ arba „D.BASS BEAT“.
Norėdami atšaukti, dar pasirinkite „OFF D.BASS“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
Pastaba:
D.BASS BEAT: Ši funkcija pabrėžia būgno ritmo lygį ir leidžia
išgauti energingą garsą. Priklausomai nuo takelio, efektas
gali būti nedidelis.
Apšvietimo efektai
Galima pakeisti sistemos apšvietimo efektą.
Paspauskite [ILLUMINATION], norėdami pasirinkti
norimą efektą.
COLOR
Apšvietimas viena spalva.
AUTO
Apšvietimas viena spalva.
Spalva keičiasi automatiškai.
OFF
Atšaukti efektą.
Taip pat galite paspausti [▲,▼] ir pasirinkti kitą arba
ankstesnį efektą.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Įjunkite [ILLUMINATION].
RQT0A38
MP3 takelių įrašymas
13
13
offset printing
MAX4000E.book Page 14 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
DJ funkcijos
DJ funkcijas galite naudoti pridėti garso efektui arba
garso pavyzdžiui tarp dainų.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Norėdami papildomų funkcijų, tokių kaip dainų grojimas
iš kelių įrenginių vienu metu, galite atsisiųsti ir įdiegti
„Android“ programą „Panasonic MAX Juke“ iš
„Google Play“.
Pastaba:
DJ funkcija yra išjungiama, kai išjungiate sistemą, pakeičiate
šaltinį arba įrašinėjimo metu.
„DJ jukebox”
USB MEMORY
Spauskite [JUKEBOX] (pagrindinis įrenginys:
[DJ JUKEBOX]).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
1
2
Paspauskite [DJ SAMPLER].
3
Įjunkite [MULTI CONTROL].
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ir pasirinkite
norimą garsą.
DJ efektas
RANDOM REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
ALL TITLE REPEAT
Kartoti visus takelius.
RANDOM MIX REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
Pavyzdžio garsas įtraukiamas
į visų takelių intervalus.
RND
(Išskyrus AUX 1 ir AUX 2 šaltinį)
Tik pagrindiniu bloku
Galite naudoti DJ efekto funkciją pridėti garso efektams.
1
2
Paspauskite [DJ SELECT].
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ir pasirinkite
efektą.
[DJ1]
PHASER
Prideda garsui erdvės ir dimensijos.
[DJ2]
FILTER
Sustiprina arba filtruoja tam tikrus garsų
diapazonus.
SOUND CHOPPER
Periodiškai nukerta garsą.
Kai rodomas „WAITING REQUEST“, galite pereiti prie
sekančio žingsnio nenaudodami „Panasonic MAX Juke“
programėlės.
[DJ3]
█ DJ „Jukebox“ efekto keitimas
[DJ4]
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ant pagrindinio
įrenginio ir pasirinkite efektą.
ELECTRO ECHO
Prideda garsui skaitmeninį aidą.
[DJ5]
PITCH SHIFTER
Nustato garso klavišus.
[DJ6]
HARMONIZER
Prideda garsui pastabas, siekiant sukurti
harmoniją.
[DJ1]
nuo [DJ2] iki
[DJ6]
Kryžminis tildymas: esamo takelio
garsumas palaipsniui tyla, o kito takelio
garsumas palaipsniui stiprėja.
Garso pavyzdžio miksas: Pavyzdžio
garsas įtraukiamas į visų takelių intervalus.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
Pastaba:
DJ „Jukebox“ efekto pasirinkti negalima, kai naudojamas
„RANDOM MIX REPEAT“ režimas.
RQT0A38
Tik pagrindiniu bloku
Sukdami [MULTI CONTROL], galite pridėti brūžinimo
garsą arba pavyzdžio garsą į grojamą takelį.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Sustabdymo režime įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą, ir tada spauskite [►/II].
14
(Išskyrus AUX 1 ir AUX 2 šaltinį)
Paspauskite [PLAY MENU].
█ Kartojimo nustatymų keitimas
14
DJ pavyzdžių parinkimas
Kaip atšaukti DJ pavyzdžių parinkimą
Paspauskite [DJ SAMPLER].
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Galite pakeisti pavyzdžio garsą programėlėje (Norėdami
grąžinti visus pavyzdžius į gamyklinius nustatymus,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [DJ Sampler], kai
DJ pavyzdžių parinkimas yra išjungtas).
Pastaba:
Sistema persijungia į kartojimo režimą automatiškai,
kai įjungiate DJ „Jukebox“.
1
2
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Galite iškviesti takelius, kuriuos norėsite groti
programėlėje.
• Kai rodomas „MAKING LIST“, galite iškviesti takelių
dalis.
• Kai rodomas „WAITING REQUEST“, galite iškviesti
takelius, kuriuos norėsite groti programėlėje
3
Įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
Kaip atšaukti DJ efektą
Paspauskite [DJ SELECT].
offset printing
Paruošimas
Prieš prijungdami arba atjungdami mikrofoną sumažinkite
sistemos garsumą iki minimumo.
1
Prijunkite mikrofoną (nepridedamas) į mikrofono
lizdą.
Kištuko tipas: Ø 6,3 mm mono
2
Pasukite [MIC VOL, MIN/MAX] ant pagrindinio
įrenginio, norėdami reguliuoti mikrofono garsumą.
5
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite šaltinį, iš kurio
norite groti arba įrašinėti, tada spauskite [OK].
6
Grojimo laikmačiui paspauskite [◄,►] ir
pasirinkite „MEMORY“ arba „USB B“, norėdami
palaikyti įrašymą, tada paspauskite [OK].
Kaip paleisti laikmatį
1
Grojimo
laikmatis
Jei norite dainuoti, grojant foninei muzikai.
3
Įrašinėjimo
laikmatis
Groti muzikos šaltinį ir reguliuoti sistemos
garsumą.
Pastaba:
• Jei skleidžiamas keistas garsas (kaukimas), perkelkite
mikrofoną toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite
mikrofono garsumą.
• Kai nenaudojate mikrofono, atjunkite jį nuo mikrofono
lizdo ir sumažinkite mikrofono garsumą iki „MIN“.
• Ši sistema negali įrašinėti iš mikrofono.
Paruoškite šaltinį, kurio norite
klausytis (diskas, USB, vidinė
atmintis arba radijas) ir nustatykite
garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie USB B
(USB įrašymui) ir nustatykite radijo
stotį.
2
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER SET“.
3
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Paruoškite šaltinį.
PLAY ON
Paleiskite grojimo laikmatį.
PLAY OFF
Atšaukite grojimo laikmatį.
REC ON
Paleiskite rekordinį laikmatį.
REC OFF
Atšaukti įrašinėjimo laikmatį.
Rodomas „“.
Norint, kad laikmatis veiktų, sistemą reikia išjungti.
Norėdami patikrinti nustatymus
Tai 24 valandų laikrodis.
1
1
2
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER ADJ“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „PLAY“ arba
„REC“, tada spauskite [OK].
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite laiką, tada
spauskite [OK].
Kaip patikrinti laiką
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
Budėjimo režime paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
Grojimo laikmatis ir
įrašinėjimo laikmatis
(Išskyrus „Bluetooth®“, AUX 1 ir AUX 2 šaltinį)
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku:
• Pažadinti jus (grojimo laikmatis).
• Įrašinėti iš radijo (įrašinėjimo laikmatis).
Grojimo ir įrašinėjimo laikmačiai negali būti naudojami
kartu.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER ADJ“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „PLAY“ arba
„REC“, tada spauskite [OK].
3
Paspauskite [◄,►], norėdami nustatyti pradžios
laiką, tada paspauskite [OK].
4
Vėl atlikite 3 veiksmą, norėdami nustatyti
pabaigos laiką.
Laukimo režime paspauskite [DISPLAY] du kartus.
Pastaba:
• Grojimo laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui
garsėja iki nustatyto lygio.
• Įrašinėjimo laikmatis pradeda veikti 30 sekundžių iki
nustatyto laiko. Jo garsas iš pradžių yra patildytas.
• Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku,
jei jis yra įjungtas.
• Jei išjungsite ir vėl įjungsite sistemą, o laikmatis bus
įjungtas, pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
Miego laikmatis
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Paspauskite [SLEEP], kad pasirinktumėte nustatymą
(minutėmis).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
30 MIN → 60 MIN → 90 MIN → 120 MIN → OFF
Pastaba:
• Likęs laikas visada rodomas ekrane. Ekranas laikinai
pasikeičia, kai atliekate kitus veiksmus.
• Grojimo laikmatis ir miego laikmatis arba įrašinėjimo
laikmatis ir miego laikmatis gali būti naudojami kartu.
• Miego laikmatis visada rodomas pirmas.
Nenustatykite taip, kad laikmačiai sutaptų.
RQT0A38
Mikrofono naudojimas
LIETUVIŲ K.
MAX4000E.book Page 15 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
15
15
offset printing
MAX4000E.book Page 16 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Išorinė įranga
Paruošimas
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
Pastaba:
Komponentai ir kabeliai parduodami atskirai.
Naudojant pagalbinė įvestis
Nešiojamosios garso įrangos
prijungimas
Galite klausytis muzikos iš nešiojamosios garso įranga.
Paruošimas
• Išjunkite nešiojamosios garso įrangos ekvalaizerį
(jei yra), norėdami išvengti garso iškraipymų.
• Sumažinkite sistemos ir nešiojamosios garso įrangos
garsumą prieš prijungdami arba atjungdami
nešiojamąją garso įrangą.
Galite prisijungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir klausytis
garso per šią sistemą.
DVD grotuvas
(nepridedamas)
Audio laidas
(nepridedamas)
Galinis šio
pagrindinio
įrenginio ekranas
Nešiojamoji garso įranga
(komplekte nėra)
Audio laidas
(nepridedamas)
1
Prijunkite grokite iš nešiojamosios garso įrangos.
Kištuko tipas: Ø 3,5 mm stereo
2
Spauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami pasirinkti
„AUX 2“.
Grokite iš nešiojamosios garso įrangos.
1
2
Prijunkite išorinę įrangą.
Spauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami
pasirinkti „AUX 1“.
3
3
Grokite iš išorinės įrangos.
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „INPUT LEVEL“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „NORMAL“ arba
„HIGH“, tada spauskite [OK].
Norint reguliuoti įvesties lygį
Pastaba:
• Jei norite prijungti kitą įrangą, išskyrus aprašytąją,
kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
• Naudojant adapterį gali būti iškraipytas garsas.
Pastaba:
RQT0A38
• Įrašymo metu negalima koreguoti įvesties lygio.
• Pasirinkite „NORMAL”, jei garsas yra iškraipomas
„HIGH” įvesties lygio metu.
• Perskaitykite išsamesnes nešiojamosios garso įrangos
naudojimo instrukcijas.
16
16
offset printing
MAX4000E.book Page 17 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Auto off
Ši sistema automatiškai išjungia, kai jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
1
2
Techninė priežiūra
LIETUVIŲ K.
Kiti
Valykite sistemą minkštu, sausu skudurėliu.
• Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba benzino
valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę, perskaitykite
ir laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „AUTO OFF“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai veikia radijo šaltinis arba kai
prijungtas „Bluetooth®“ įrenginys.
„Bluetooth®” budėjimo veiksena
Ši funkcija automatiškai įsijungia sistemą, kai sudaromas
„Bluetooth®“ ryšys iš prijungto prietaiso.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „BLUETOOTH STANDBY“.
2
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Kai kurie prietaisai gali trukti ilgiau, kol atsakys. Jei esate
prisijungę prie „Bluetooth®“ prietaiso prieš išjungdami sistemą,
palaukite bent 5 sekundes prieš prijungdami prie šios
sistemos savo „Bluetooth®“ prietaisą dar kartą.
Programinės įrangos versija
1
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „SW VER.“,
tada spauskite [OK].
Rodoma programinės įrangos versija.
2
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
RQT0A38
Galite patikrinti sistemos programinės įrangos versiją.
17
17
offset printing
MAX4000E.book Page 18 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Gedimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei nurodyti sprendimai nepadeda
išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
█ Bendros problemos
Prietaisas neveikia.
• Saugos įtaisas įjungtas. Atlikti šiuos veiksmus:
1. Paspauskite [ / I], norėdami perjungti pagrindinį
įrenginį į budėjimo režimą. Jei įrenginys
nepersijungia į budėjimo režimą,
– Paspauskite ir bent 10 sekundes laikykite
nuspaudę mygtuką. Arba,
– Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
vėl prijunkite.
2. Paspauskite [ / I] dar kartą, norėdami įjungti įrenginį.
Jei problema išlieka, pasitarkite su pardavėju.
Ekranas užsidega ir nuolat keičiasi laukimo režimu.
• Spauskite ir laikykite [■] ant pagrindinio įrenginio,
norėdami pasirinkti „DEMO OFF“.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalim atlikti jokių
veiksmų.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
• Nustatyti sistemos garsumą.
• Išjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį,
tada įjunkite sistemą iš naujo. Priežastis gali būti
garsiakalbių įtampa, per didelis arba galia, arba
sistema naudojama per šiltoje aplinkoje.
Grojant gali girdėtis dūzgiantis garsas.
• Šalia laidų yra kintamos srovės maitinimo laidas
arba fluorescencinės šviesos lempa. Laikykite kitus
įrenginius ir laidus atokiai nuo šios sistemos laidų.
Garso lygis sumažėja.
• Buvo įjungta grandinės apsauga dėl nepertraukiamo
naudojimo, esant aukštam išėjimo garsumui. Tai daroma,
siekiant apsaugoti sistemą ir išlaikyti garso kokybę.
█ Diskas
Ekranas rodo neteisingai.
Atkūrimas neprasideda.
Prietaiso negalima prijungti.
• Prietaiso sujungimas nepavyko.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Prietaiso sujungimas buvo pakeistas.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Galbūt sistema yra prijungta prie kito prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite prijungti dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl
įjunkite sistemą.
Prietaisas yra prijungtas, bet per šią sistemą
nesigirdi garso.
• Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ įtaisuose
reikia nustatyti garso išvestį į SC-MAX4000 rankiniu
būdu. Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
Garsas iš prietaiso yra nutrauktas.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp sistemos ir prietaiso.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas (belaidis maršrutizatorius, mikrobangų
krosnelė, mobilieji telefonai ir t.t.). Patraukite
įrenginį arčiau sistemos ir toliau nuo kitų prietaisų.
• Stabiliam ryšiui pasirinkite MODE 1.
Neveikia jungtis vienu prisilietimu (NFC).
• Patikrinkite, ar įjungta sistema ir prietaiso
NFC funkcija.
• Vėl palieskite ir laikykite prietaisą šios sistemos
pagrindinio įrenginio NFC srityje.
Atkūrimo vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami.
• Iš naujo paleiskite prietaiso atkūrimo programą.
• Prijunkite prietaisą prie sistemos naudodami
garso kabelį (nepridedamas).
█ Radijo ryšys
Garsas yra iškraipomas.
• Naudokite papildomą FM lauko anteną.
Anteną turi montuoti tik kompetentingas asmuo.
Neteisingas rodomų įrašų skaičius.
Disko nuskaityti negalima.
Girdisi iškraipytas garsas.
AM transliacijų metu girdisi tylus ūžesys.
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys jame.
RQT0A38
• Patikrinkite Bluetooth® įtaiso būklę.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
Girdisi iškraipytas garsas.
█ USB
18
Sujungti negalima.
• Blogai įdėtas diskas. Įdėkite jį teisingai.
• Jis nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas,
deformuotas arba nestandartinis.
• Susikaupė kondensatas.
Padžiovinkit sistemą 1-2 valandas.
• Įdėtas diskas, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į grojamą diską.
• Įdėtas diskas, kuris yra nebaigtas įrašinėti.
18
█ „Bluetooth®“
• USB prietaiso arba turinio formatas
nesuderinamas su sistema.
• USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa tam
tikromis sąlygomis negali veikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
• Didelis kiekis turinio arba didelė atmintis USB
įrenginyje, todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį nuo sistemos.
• Perkelkite mobiliuosius telefonus atokiau nuo
sistemos, jei yra trukdžių.
• Esant AM imtuvo režime, pasirinkite „BEATPROOF“
nustatymą, kuris užtikrina geriausią priėmimą.
• Perkelkite anteną atokiau nuo kabelių ir laidų.
█ Pagrindinio prietaiso ekranai
“ADJUST CLOCK”
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
“ADJUST TIMER”
Grojimo laikmatis ir/arba įrašinėjimo laikmatis nenustatytas.
Pakoreguokite grojimo laikmatį ir/arba įrašinėjimo laikmatį.
“ALB FULL”
• Albumų skaičius viršijo palaikomą didžiausią skaičių.
“AUTO OFF”
• Sistema buvo nenaudojama apie 20 minučių ir bus
išjungta po minutės. Norėdami atšaukti, paspauskite
bet kurį mygtuką.
offset printing
MAX4000E.book Page 19 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
“ERROR”
“TEMP NG”
• Įjungta temperatūros apsaugos grandinė, o sistema
bus išjungta. Tegul prietaisas atvėsta prieš jį vėl
naudojant.
• Patikrinkite, ar neuždengta ventiliacijos anga
prietaiso.
• Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite
instrukcijas ir bandykite dar kartą.
“TRK FULL”
“ERROR” (during recording)
“USB OVER CURRENT ERROR”
• Negalima pasirinkti kito atkūrimo šaltinio (pavyzdžiui:
radijo, USB ir t.t.) arba paspausti [] arba []
įrašymo metu. Sustabdo įrašymo funkciją.
• Negalima atidaryti disko dėklo, įrašinėjant iš AM
šaltinio.
“F61”
• Patikrinkite ir ištaisykite garsiakalbio laidų sujungimą.
• Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
“F70”
• Patikrinkite „Bluetooth®“ jungtį.
• Atjunkite „Bluetooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
“F76”
• Kilo maitinimo triktis.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasitarkite su pardavėju.
• Failų skaičius viršijo palaikomą didžiausią skaičių.
• USB įrenginys naudoja per daug energijos.
Atjunkite USB įrenginį, išjunkite sistemą ir tada vėl
įjunkite.
“VBR”
• Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo
srauto (VBR) takeliams.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios sistemos
nuotolinio valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Spauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami pasirinkti
„AUX 1“ arba „AUX 2“.
“F77”
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasitarkite su pardavėju.
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD/RADIO/AUX]
ant pagrindinio įrenginio ir [2] ant nuotolinio
valdymo pulto, kol pasirodys „REMOTE 2“.
2
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite
nuspaudę [OK] ir [2].
“NO DEVICE”
• USB įtaisas neprijungtas. Išnagrinėti ryšį.
• Negalima padaryti įrašo arba patikrinti turimos talpos,
nes USB įrenginys neprijungtas prie USB B .
“NO DISC”
• Blogai įdėtas diskas.
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD/RADIO/AUX]
ant pagrindinio įrenginio ir [1] ant nuotolinio
valdymo pulto, kol pasirodys „REMOTE 1“.
2
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite
nuspaudę [OK] ir [1].
• Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.
• Šio USB prietaise esančių failų duomenys gali būti
sugadinti. Suformatuokite USB įrenginį ir bandykite
dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
“NO TRACK”
• Nėra albumo arba takelio USB įrenginyje arba
vidinėje atmintyje.
“PLAY ERROR”
• Grojote nepalaikomą MP3 failą.
Sistema praleis tą takelį ir gros kitą.
“REC ERROR”
• Įrašymo metu atjungėte USB įrenginį.
Prijunkite USB įrenginį ir bandykite įrašyti dar kartą.
• USB įrašymo metu įvyko klaida.
Atjunkite USB prietaisą ir vėl jį prijunkite.
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys naudoja
skirtingus kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio
valdymo pulto.
– Kai rodomas „REMOTE 1“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [1].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [2].
LIETUVIŲ K.
• Negalima įrašinėti, nes likęs USB prietaiso įrašymo
laikas yra trumpesnis kaip bendras muzikos šaltinio
laikas. Pakeiskite į USB įrenginį, kuris turi pakankamai
įrašymo laiko, ir padarykite įrašą dar kartą.
Sistemos atminties atstata
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
• Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
• Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Spausdami ir laikydami [1] ant pagrindinio įrenginio
vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Toliau spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką,
kol rodomas „- – – – – – – – -“.
Atleiskite [ / I].
Visi nustatymai grįžta į gamyklinius nustatymus.
Dar kartą reikia nustatyti atminties elementus.
RQT0A38
“CAN’T REC”
“DEVICE FULL”
19
19
offset printing
MAX4000E.book Page 20 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Techniniai duomenys
█ Stiprintuvo skyrius
█ Lizdų skyrius
RMS išėjimo galia stereo režimu
Aukštas dažnis
350 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 „Full speed“
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
Vidutinis dažnis
350 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Žemas dažnis
500 W vienam kanalui (2 Ω), 100 Hz, 30% THD
Iš viso RMS stereo režimo galia
2400 W
█ Disko skyrius
Grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)
Kištuko lizdas
Stereo, 3,5 mm lizdas
Paleidimas
Bangos ilgis
Mikrofonas
Gnybtas
Mono, 6,3 mm lizdas
790 nm (CD)
Versija
Palaikomi profiliai
█ Garsiakalbių skyrius
Bluetooth Ver. 2.1 + EDR
®
2 klasė
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
Veikimo dažnis
2,4 GHz juosta FH-SS
Veikimo atstumas
10 m žvilgsnio linija
█ Tiunerio skyrius
Amplitudės moduliavimas (AM)
Nustatyta atmintis
15 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 522 kHz iki 1.629 kHz (9 kHz žingsnis)
nuo 520 kHz iki 1.630 kHz (10 kHz žingsnis)
█ Vidinės atminties skyrius
Atmintis
Atminties dydis
Laikmenų failo formatų palaikymas
Atminties įrašymas
Bitų dažnis
Atminties įrašymo greitis
Įrašomo failo formatas
Garsiakalbis (-ai)
Aukštų dažnių garsiakalbis
Bosinis garsiakalbis
Super bosinis garsiakalbis
Pilnutinė Varža
6 cm, kūgio tipo
20 cm, kūgio tipo
30 cm, kūgio tipo
Aukštas 3 Ω/vidutinis 3 Ω/žemas 2 Ω
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
407 mm x 709 mm x 389 mm
Masė
Dažnio moduliacija (FM)
Nustatyta atmintis
30 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 87,50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
RQT0A38
AUX IN 1
Garso įvedinys
*MPEG-1, 3 sluoksnis, MPEG-2, 3 sluoksnis
Klasė
20
128 kB/s
1x, 3x (tik CD)
MP3 (*.mp3)
AUX IN 2
Gnybtas
█ „Bluetooth®” dalis
20
USB įrašymas
Bitų dažnis
USB įrašymo greitis
Įrašomo failo formatas
2 GB
MP3 (*.mp3)
128 kB/s
1x, 3x maks. (tik CD)
MP3 (*.mp3)
19 kg
█ Įvadas
Maitinimas
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Galios sąnaudos
155 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
492 mm x 221 mm x 421 mm
Masė
Veikimo temperatūros intervalas
5,8 kg
nuo 0 ºC iki +40 ºC
Veikimo drėgmės intervalas
nuo 35% iki 80% sant. drėgmė (be kondensacijos)
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
0,4 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
(Kai „BLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“)
0,5 W
Pastaba:
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
pranešimo.
Masė ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas
skaitmeninio spektro analizatoriumi.
offset printing
MAX4000E.book Page 21 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis
ir / arba informaciją, kuri yra pažeista belaidžio
perdavimo metu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikavimas
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais.
Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau aprašyti veiksmai yra baudžiami pagal įstatymą:
– Prietaiso ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir / arba naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
• Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc.
standartus
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir
parametrų, gali nepavyksta prisijungti arba kai
kurios funkcijos gali būti kitokios.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir / arba
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti.
Perduoti duomenis bevieliu ryšiu prie šios
sistemos atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“
prietaisą.
Naudojimo sritis
• Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m atstumu.
• Veikimo diapazonas gali sumažėti, priklausomai
nuo aplinkos, kliūčių arba trukdžių.
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų
perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad
panaudotos elektros ir elektroninės
įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni
prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus
pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir
perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies
teisės aktus.
LIETUVIŲ K.
Apie „Bluetooth®”
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka
direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimą.
Trukdžiai iš kitų prietaisų
• Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai,
pvz., triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų
trukdžių, jei ši sistema yra pernelyg arti kitų
„Bluetooth®“ įrenginių arba prietaisų, kurie naudoja
2,4 GHz dažnių juostą.
• Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties, ir t.t.
Paskirtis
• Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
• Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams
(pavyzdžiui: oro prievadai, ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
Licencijos
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG“ Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių
ženklų naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų.
MPEG „Layer-3“ garso kodavimo technologija
licencijuota „Fraunhofer IIS ir Thomson“.
RQT0A38
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
21
21
offset printing
MAX4000E.book Page 22 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Lietuvių
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” deklaruoja,
kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos
1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių
originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu: „Panasonic“
„Marketing Europe“ GmbH, „Panasonic“ testavimo centras,
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas Vokietija
RQT0A38
Šis gaminys skirtas naudojimui buityje. (3 kategorija)
22
22
offset printing
MAX4000E.book Page 22 Tuesday, April 21, 2015 4:57 PM
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas Vokietija
En Ge
„Panasonic Corporation“
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2015
Fr
It
Po
Cz
RQT0A38-D
L0515CH0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement