Panasonic SBPS800A, SBPF800, SBAFC800 Operating instructions

Panasonic SBPS800A, SBPF800, SBAFC800 Operating instructions
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
SB-PF800/
SB-AFC800/
SB-PS800A
Hangsugárzó-rendszer
SB-PF800
SB-AFC800
(SB-PC800, SB-PS800)
SB-PS800A
Használatbavétel elôtt, mielôtt csatlakoztatná, mûködtetné vagy beállítaná a hangsugárzókat,
kérjük, elôször figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg,
hogy a késôbbiekben is a segítségére lehessen.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Panasonic gyártmányú hangsugárzó-rendszert vásárolt.
A hangsugárzók szolgáltatásainak optimális kihasználása és biztonságos mûködtetése érdekében kérjük,
figyelmesen olvassa el az itt leírt útmutatásokat.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weblap: http://www.panasonic.co.jp/global/
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A hangsugárzó-rendszer üzembe helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A hangsugárzók elhelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Megjegyzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A rendszer egyedi hangsugárzói
Hangsugárzó-rendszer
SB-PF800
SB-AFC800
SB-PS800A
Hangsugárzó
Elsô hangsugárzó
SB-PF800
1 db
Középcsatorna sugárzó
SB-PC800
1 db
Háttérsugárzó
SB-PS800
2 db
Hátsó háttérsugárzó
SB-PS800A
1 db
A hangsugárzók doboza valódi fából készült, így az erezet és a szín dobozról-dobozra eltérô.
Mellékelt tartozékok
Kérjük, azonosítsa a következô tartozékokat és ellenôrizze a meglétüket.
SB-PF800
Mûanyag befogóelem (RKQC0002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
Csavar a mûanyag befogóelemhez (RHDC0011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
SB-AFC800
Hangsugárzó láb (RFA1388A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 levél (levelenként 4 db)
Állvány az SB-PC800 hangsugárzóhoz (RKA0175-K). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
Fém fali akasztólemez-készlet (RYQ0115-Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 db
Fém fali akasztólemez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 db
Csavar a fém fali akasztólemezhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 db
SB-PS800A
Hangsugárzó láb (RFA1388A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 levél (levelenként 4 db)
Fém fali akasztólemez-készlet (RYQ0115-Y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 db
Fém fali akasztólemez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 db
Csavar a fém fali akasztólemezhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 db
n Ajánlott erôsítô és beállítások
A fokozott hangélmény elérése érdekében, Panasonic AV erôsítô (külön megvásárolható) alkalmazását javasoljuk.
Az erôsítô ajánlott beállításai
HANGSUGÁRZÓK:
Elsô hangsugárzó:
Középcsatorna sugárzó:
Háttérsugárzó:
Hátsó háttérsugárzó:
Extra mélysugárzó:
Szûrô:
NAGY
KICSI
KICSI
IGEN
IGEN (amikor be van kapcsolva)
NEM (amikor nincs bekapcsolva)
100
Ha SB-PF800 típusú hangsugárzót alkalmaz háttér vagy középcsatorna sugárzóként, a megfelelô beállításnál értelemszerûen a NAGY (LARGE) beállítás a helyes.
1
A hangsugárzó-rendszer üzembe helyezése
Ä
Å
Ç
Távolítsa el a védôborítást. A hangsugárzó kezelésekor ügyeljen arra, hogy az elôlapot és az azt borító textíliát ne érje túlzott nyomás. Amikor valamilyen szerelési mûveletet akar végrehajtani, a hangsugárzót fektesse sík felületre, amelyre elôzôleg valamilyen puha textíliát tett.
Húzza meg szorosan a csavarokat.
Elsô hangsugárzók (SB-PF800)
Ä A stabilizáló vezeték rögzítése
Például:
a Mûanyag befogóelem
b Csavar a mûanyag befogóelemhez
c Vezeték (nem tartozék)
d Vezetékrögzítô (nem tartozék)
e Csavar (nem tartozék)
A csavart a fal megfelelôen vastag és erôs részébe csavarja.
A felület, amihez a hangsugárzót erôsíti, legyen képes 40 kg-nál nagyobb tömeg megtartására.
A hangsugárzó lábrészét nem lehet eltávolítani.
Középcsatorna-, háttér-, hátsó háttérsugárzók
Å Mellékelt állvány a középcsatorna sugárzóhoz (SB-PC800)
A középcsatorna sugárzót, az állványon, az ábra szerint különbözô szögekbe lehet állítani.
f A hangsugárzó vízszintesen helyezkedik el az állványon
g A hangsugárzó, kissé megbillentve, felfelé sugároz
h A hangsugárzó, nagyobb szögben megbillentve, sugároz felfelé (szög: kb. 12,5°)
Ç Gumilábak rögzítése, ha valamilyen felületre helyezzük a sugárzót
Háttérsugárzó (SB-PS800), hátsó háttérsugárzó (SB-PS800A)
A gumilábakat i rögzítse a hangsugárzó alaplapjára, megakadályozva azt, hogy rázkódás következtében
elmozduljon vagy felboruljon a sugárzó.
2
É
Ñ
Rögzítés a falhoz
É Középcsatorna sugárzó (SB-PC800)
Ñ Háttérsugárzó (SB-PS800), hátsó háttérsugárzó (SB-PS800A)
A négy gumilábat i rögzítse a hangsugárzó hátlapjához.
j A csavarok (nem tartozék) hossza 35 mm vagy annál hosszabb
k Csavarok (hangsugárzónként 4 db)
l Fém fali akasztólemez (hangsugárzónként 2 db)
A csavart a fal megfelelôen vastag és erôs részébe csavarja.
A felület legyen képes 30 kg-nál nagyobb tömeg megtartására.
• Ha szükséges, erôsítse meg a falat, és olyan csavart alkalmazzon, amelyik meg tudja tartani a hangsugárzót. Tanácsért forduljon képzett szakemberhez.
• Mivel a hangsugárzó basszreflex rendszerû, és a reflexnyílása a hátoldalán van, a falra szerelés befolyásolja a mély hangokat.
FIGYELEM!
A hangsugárzókat, az itt leírtaktól eltérô módon ne próbálja a falra szerelni!
3
Ä
A hangsugárzók elhelyezése
Ä
å
∫
ç
∂
´
ƒ
Elsô hangsugárzó (Bal)
Középcsatorna sugárzó
Elsô hangsugárzó (Jobb)
Háttérsugárzó (Jobb)
Háttérsugárzó (Bal)
Aktív extra mélysugárzó
SB-PF800
SB-PC800
SB-PF800
SB-PS800
SB-PS800
SB-WA800 (nem tartozék)
Az elsô-, a középcsatorna és a háttérsugárzókat a hallgatási helytôl kb. azonos távolságban kell elhelyezni.
Az ábrán látható szögek körülbelül értendôk.
• Az elsô hangsugárzókat a tv két oldalánál helyezze el.
• A háttérsugárzókat a hallgatási hely két oldalánál vagy attól kissé hátrább helyezze el.
• A középcsatorna sugárzót a tv-készülék fölé vagy alá helyezze, egy polcra vagy állványra, vagy rögzítse a falhoz. Ha a hangsugárzókat közvetlenül a tv-készülékre helyezi, az képtorzulást okozhat.
• Az aktív extra mélysugárzó (Subwoofer) bárhová helyezhetô, feltéve, hogy megfelelô távolságra van a
tv-készüléktôl. Úgy helyezze el, hogy legalább 5 cm távolságra legyen a faltól, mert a reflexnyílás a doboz hátoldalán van.
FIGYELEM!
•
•
4
Az aktív extra mélysugárzót ne szerelje a falra vagy a mennyezetre.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a mélysugárzóra.
Å
Å Hátsó háttérsugárzó (SB-PS800A) © alkalmazása esetén
A hangsugárzót közvetlenül a hallgatási hely mögé, kb. 1 m-rel a fülmagasság fölé helyezze.
• A háttérsugárzókat a hallgatási hely két oldalánál vagy attól kissé hátrább helyezze el.
A hangsugárzók elhelyezése, az akusztikai jellemzôk fokozása érdekében
A hangsugárzók elhelyezése befolyással van a mély hangokra és a hangtérre.
• Sík, vízszintes és biztonságos felületre helyezze a hangsugárzókat, megakadályozva a mozgásukat.
• Ha a hangsugárzókat túl közel helyezi a padlóhoz, a falakhoz vagy valamelyik sarokhoz, az a mély hangok túlzott megnövekedését eredményezi. Az SB-PF800 típus esetében azt tanácsoljuk, hogy tartson
legalább 50 cm-es távolságot.
• A falakat és ablakokat takaró vastag függöny csökkenti a túlzott visszaverôdést.
Megjegyzés
Ha a tv képernyôjén elszínezôdést tapasztal.
Bár a hangsugárzókat tv közeli használatra tervezték, ennek ellenére bizonyos tv-típusoknál és az elhelyezés függvényében elôfordulhat, hogy elszínezôdést okoznak a tv képernyôjén.
Ha ez elôfordul, kb. 30 percre kapcsolja ki a tv-t.
A tv-készülék automatikus lemágnesezô tulajdonsága megszünteti a színtorzulást. Ha ez továbbra is látható, vigye távolabb a tv-tôl a hangsugárzókat.
Ne érintse meg a membránt.
Ez esetleg torzítást okozhat.
Ne tartson mágneses tárgyakat a hangsugárzók közelében.
A mágneskártyák, bankkártyák, mágneses beléptetô kártyák stb. károsodhatnak, ha túl közel kerülnek a
hangszóró-mágnesekhez. A hangsugárzókban lévô mágnes az órákra is hatással lehet.
Elhelyezésnél kerülje a következô helyeket.
Amit közvetlen napsugárzás ér.
Fûtôtest vagy egyéb hôforrás közelségét.
Ahol nagy a páratartalom.
•
•
•
5
Csatlakoztatások
Ä
Å
Ç
Az elsô, a középcsatorna, a háttér- és a hátsó háttérsugárzókat csatlakoztassa 6 Ω impedanciájú hangsugárzók fogadására alkalmas rádióerôsítôhöz vagy erôsítôhöz (m).
A csatlakoztatás elôtt
Kapcsoljon ki minden készüléket.
A hálózati kábelt csak akkor csatlakoztassa a konnektorhoz, amikor már minden más vezetéket csatlakoztatott.
Å A vezeték végén a vezetékszálakat kb. 15 mm hosszúságban sodorja össze.
Az elsô å, ç és a középcsatorna sugárzót ∫ a rövid vezetékkel n (nem tartozék), a háttérsugárzókat ∂, ´ és a hátsó háttérsugárzót © a hosszú vezetékkel o (nem tartozék) csatlakoztassa az
erôsítôhöz.
Ç Ügyeljen arra, hogy a pozitív vezetékrészt q a pozitív (+) kivezetéshez, a negatív vezetékrészt r a
negatív (–) kivezetéshez kösse.
6
É
Ö
Ñ
Az SB-PF800 típusú hangsugárzó csatlakoztatása
• A fokozott hangélmény érdekében ügyeljen arra, hogy a pozitív kábelvégeket az erôsítô pozitív (+) HF
kivezetéséhez, a negatív kábelvégeket pedig a negatív (–) LF kivezetéshez kösse.
• A rövidre záró lemezeket p ne távolítsa el.
É Ha a kereskedelemben kapható 4 mm-es banándugóval s ellátott kábelt használ
A hangsugárzó kivezetéseknél lévô csavaros szorítót húzza meg teljesen, majd a kábelvégeken lévô banándugót dugja a csavaros szorító furatába.
FIGYELEM!
Ñ Arra gondosan ügyeljen, hogy a pozitív (+) és negatív (–) kivezetések ne záródjanak rövidre.
•
•
Amikor a hangsugárzó össze van kötve az erôsítôvel, ne mozgassa a hangdobozokat. Ez rövidzárlatot
okozhat.
Amikor áthelyezi a kábeleket, például egy zsineggel, kösse össze a vezetékeket.
Ö Kettôs bekötésû (Bi-wiring) csatlakoztatás (SB-PF800)
A hangsugárzónak kettôs, egymástól független kivezetése van, külön a középtôl a magas frekvenciatartomány (HF) lesugárzására, és külön a mélyfrekvenciás (LF) tartományra. Kettôs bekötés akkor lehetséges,
ha az erôsítôn szintén két [(A) ÉS (B)] hangsugárzó-csatlakozó van. Ily módon fokozott hangélményhez juthat, nagyobb jelenlétérzettel és terjedelemmel.
• A hangsugárzó-kábel csatlakoztatása elôtt távolítsa el a rövidzárat p, és tárolja biztos helyen.
• Az erôsítôn lévô kapcsolók lehetôvé teszik, hogy a jel az A és a B kimenetre egyaránt eljusson. (További információk érdekében tanulmányozza az erôsítô kezelési útmutatóját.)
t Hangsugárzó vezetékek (nem tartozék)
Védôáramkör
A hangsugárzókban lévô védôáramkör megvédi a hangszórókat a túl nagy, vagy rendellenes jel okozta károsodástól; amikor az áramkör túlzottan nagy jelet érzékel, automatikusan megszakítja a jel útját.
Ha megszûnik a hang …
1. Csökkentse a rádióerôsítô (vagy erôsítô) hangerejét.
2. Ellenôrizze, hogy nincs-e valamilyen probléma a hangforrásnál vagy a csatlakoztatásoknál. Ha
nincs, a védôáramkör egynéhány percen belül visszakapcsol.
A védôáramkör visszakapcsolása után …
Vigyázzon, hogy ne növelje túl nagyra a rádióerôsítô hangerejét.
7
Megjegyzések
Impedancia
Terhelhetôség
6 ohm
100 W (névleges)
FIGYELEM!
Csak olyan rádióerôsítôhöz vagy erôsítôhöz csatlakoztassa a hangsugárzókat, amelyiknek a névleges kimenôteljesítménye nem haladja meg az elôbbi táblázatban feltüntetett értéket.
A fenti értéknél nagyobb kimenôteljesítményû rádióerôsítô vagy erôsítô használata esetén, a túl nagy jel
következtében hangtorzulás keletkezhet, meghibásodhat az erôsítô vagy a hangsugárzók, valamint a tûz
keletkezésének a veszélye is fennáll. Ha meghibásodást tapasztal vagy a berendezés mûködésében hirtelen változást észlel, azonnal húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból és forduljon a szakszervizhez.
Túl nagy bemeneti jel
Károsodhatnak a hangsugárzók és csökkenhet az élettartamuk, ha hosszú ideig, túl nagy hangerôvel hallgat mûsorokat.
A károsodás elkerülése érdekében a következô esetekben csökkentse a hangerôt:
Amikor torzított hangú mûsort hallgat.
Amikor mikrofon vagy lemezjátszó használatakor akusztikai gerjedés lép fel, az URH rádióadás nagyon
zajos, vagy ha egy hanggenerátorból, mérôlemezrôl vagy elektronikus hangszerrôl folyamatos jel jut a
hangsugárzókra.
• Amikor bizonyos frekvenciatartományok kiemelésre kerülnek.
• Amikor be- vagy kikapcsolja az erôsítôt.
•
•
Karbantartás
Puha, száraz, tiszta ruhával végezze a tisztítást.
A felület megóvása érdekében rendszeresen végezze a tisztítást.
• Ne használjon alkoholt, festékhígítót vagy benzint a tisztításhoz.
• Ha vegyileg kezelt ruhát használ a tisztításhoz, gondosan tanulmányozza annak kezelési útmutatóját.
8
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk,
hogy a Panasonic SB-PF800/SB-PC800/SB-PS800/SB-PS800A típusú hangsugárzók
megfelelnek az alábbi mûszaki jellemzôknek.
n SB-PF800
Rendszer
Hangszórók
Mélysugárzó
Középsugárzó
Magassugárzó
Impedancia
Terhelhetôség (IEC)
Érzékenység
Keresztezési frekvencia
Frekvenciaátviteli sáv
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg
n SB-PC800/SB-PS800/SB-PS800A
Rendszer
Hangszórók
Mélysugárzó
Magassugárzó
Impedancia
Terhelhetôség (IEC)
Érzékenység
Keresztezési frekvencia
Frekvenciaátviteli sáv
Méretek (szélesség × magasság × mélység)
SB-PC800
SB-PS800, SB-PS800A
Tömeg
3 utas, 6 hangszórós, basszreflex doboz
4 db Ø 8 cm kónuszos
1 db Ø 8 cm kónuszos
1 db Ø 2,5 cm, féldóm
6 ohm
200 W (zenei) / 100 W (névl.)
83 dB/W (1.0 m)
500 Hz, 4 kHz
40 Hz–100 kHz (–16 dB)
44 Hz–75 kHz (–10 dB)
270 × 1084 × 280 mm (állvánnyal)
13,5 kg
2 utas, 3 hangszórós, basszreflex doboz
2 db Ø 8 cm kónuszos
1 db Ø 2,5 cm, féldóm
6 ohm
200 W (max) / 100 W (névl.)
81 dB/W (1.0 m)
2,5 kHz
55 Hz–50 kHz (–16 dB)
60 Hz–45 kHz (–10 dB)
380 × max. 174,5 × max. 230,5 mm (állvánnyal)
380 × 146 × 205 mm (állvány nélkül)
146 × 380 × 205 mm
4,8 kg
Megjegyzés
A mûszaki adatok megváltoztatásának jogát a gyártó elôzetes bejelentés nélkül, fenntartja.
A tömeg- és a méretadatok értékei közelítô értékek.
Felelôs kiadó: PANASONIC MAGYARORSZÁG KFT. • Minden jog fenntartva
Szedés, tördelés: HASZNOS Duett Bt. • Nyomás, kötés: PXP Digitális Nyomda Rt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement