Panasonic SCAKX16 Operating instructions

Panasonic SCAKX16 Operating instructions
Įspėjimas dėl kintamosios
srovės maitinimo laido
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar pritvirtinkite
saugiklio dangtelį.
Pridėti priedai
Ryšių sukūrimas
Piešinys A
Patikrinkite ir identifikuokite pridėtus priedus.
Naudokite numerius, nurodytus skliaustuose, kai
prašome dalių pakeitimui. (Gaminio numeriai yra
teisingi kaip 2012 gruodžio mėn.
Jie gali būti pakeisti.)
Junkite kintamosios srovės maitinimo laidą
po to, kai visa kita sujungta.
Piešinys B
Skirta Jungtinei Karalystei
Naudojimo instrukcijos
CD stereofoninė sistema
Modelio nr.
Dėkojame, kad jūs įsigijote šį gaminį.
SC-AKX16
Dėl optimalaus veikimo ir saugumo, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas.
Prašome išsaugoti šį vadovą, jei ateityje prireiktų pagalbos.
Dėl savo saugumo, prašome atidžiai perskaityti tolesnį
tekstą.
Šis aparatas yra pridedamas su nulietu trijų kontaktų
maitinimo kištuku dėl jūsų saugumo ir patogumo.
Šiame kištuke yra įrengtas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad
saugiklis pakeitimui būtų 5 amperų ir būtų patvirtintas
ASTA arba BSI pagal BS1362.
Ieškokite ASTA ženklo
ar BSI ženklo
ant saugiklio
korpuso.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, jūs turite
įsitikinti, kad jis yra iš naujo uždėtas, kai jūs pakeičiate
saugiklį. Jei jūs pametate saugiklio dangtelį, negalima
naudoti kištuko, kol nerandamas dangtelis pakeitimui.
Dangtelį pakeitimui galite įsigyti iš savo vietinio prekybos
atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, atsižvelgiant į kintamosios srovės
maitinimo kištuko tipą (piešinys A ir B). Įsitikinkite, jog
kintamosios srovės maitinimo kištukas yra parengtas ir
sekite žemiau esančiomis instrukcijomis.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio kintamosios srovės
maitinimo kištuko.
1. Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu.
Piešinys A
Saugiklio
dangtelis
Pagal taikomus ES įstatymus
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic korporacija
Internetinis puslapis: http://panasonic.net
Sistema
SC-AKX16
Pagrindinis aparatas
SA-AKX16
Garsiakalbiai
SB-AKX16
Saugumo priemonės
ĮSPĖJIMAS!
Aparatas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
sugadinimo riziką,
– Neleiskite lietui, drėgmei patekti ant šio aparato, taip
pat saugokite jį nuo aplaistymo ar aptaškymo.
– Nedėkite ant šio aparato objektų, pripildytų skysčio,
tokių kaip vazos.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Netaisykite šio aparato patys. Dėl aptarnavimo
kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo personalą.
• Neleiskite, kad metaliniai objektai įkristų į šio aparato
vidų.
ATSARGIAI!
Gaminio nugarėlė
En
E
RQT9791-B
Junkite FM vidinę anteną.
Padėkite anteną vietoje, kurioje yra geriausias
priėmimas.
3
Junkite garsiakalbius.
Junkite garsiakalbio kabelius į tos pačios spalvos
terminalus.
Lipni juosta
Raudona
2 x Kintamosios srovės maitinimo laidai
Saugiklis (5 amperų)
Saugiklis (5 amperų)
Skirta Jungtinei Karalystei
Juoda
(K2CT2YY00097)
B
Skirta kitoms šalims
Pardavimo ir aptarnavimo
informacija
(K2CQ2YY00119)
Skirta Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 x FM vidinė antena
(RSAX0002)
Skirta Jungtinei Karalystei
1 x AM kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
A
Junkite FM lauko anteną
Jei radijo priėmimas yra silpnas, naudokite pasirenkamą lauko anteną. Ši antena turėtų būti įrengta
kompetentingo techniko.
Būkite atsargūs ir nesukryžminkite (nepadarykite
trumpojo jungimosi) ar
nesumaišykite garsiakalbio
laidų poliariškumo, nes toks
elgesys gali pažeisti
garsiakalbius.
Klientų komunikacijos centras
• Klientams, esantiems JK: 0844 844 3899
• Klientams, esantiems Airijoje: 01289 8333
• Pirmadieniais – penktadieniais 9:00 - 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
• Dėl aptarnavimo su jūsų gaminiu, prašome aplankyti
mūsų internetinį puslapį: www.panasonic.co.uk
Tiesioginiai pardavimai Panasonic JK
FM lauko antena
(nepridėta)
1 x Nuotolinio valdymo pultelio baterija
1 x Nuotolinio valdymo pultelis
(N2QAYB000900)
Skirta Jungtinei Karalystei
1
75 Ω koaksialinis
kabelis (nepridėta)
Junkite AM kilpinę anteną.
Įstatykite anteną į jos stovą, kol ji spragtelės.
1 x Antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
4
Junkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Skirta Jungtinei Karalystei
Naudokite antenos
kištuko adapterį
(pridėtas).
• Užsisakykite priedą ir naudotinus daiktus savo gaminiui
lengvai ir su pasitikėjimu, paskambinę mūsų klientų
komunikacijos centrui pirmadieniais – penktadieniais
9:00 - 17:00 (Išskyrus valstybines šventes).
• Arba prisijunkite prie mūsų per internetinę priedų
užsakymo programą, internetiniame puslapyje
www.pas-europe.com.
• Priimama dauguma kreditinių ir debetinių kortelių.
• Visi tyrimų susitarimai ir paskirstymo įrenginiai yra
aprūpinami tiesiogiai Panasonic JK.
• Negali būti paprasčiau!
• Taip pat galima, naudojantis internetu, tiesiogiai nusipirkti
pagamintų gaminių, kurių yra siūloma gausybė.
Dėl daugiau detalių apsilankykite mūsų internetiniame
puslapyje.
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos perkūnijos metu.
• Atjunkite lauko anteną, kai aparatas yra
nenaudojamas.
PRIEŠ JUNGIANT PERSKAITYKITE ĮSPĖJIMĄ
DĖL KINTAMOSIOS SROVĖS MAITINIMO LAIDO.
Į namų maitinimo
lizdą
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido iš
kitos įrangos.
Energijos taupymas
Sistema suvartoja maždaug 0.4 W, kai esama
parengties režime. Atjunkite maitinimo tiekimą, jei jūs
nenaudojate sistemos.
Kai kurie nustatymai bus prarandami po to, kai jūs
atjungiate sistemą. Jūs turėsite juos vėl nustatyti.
L1212HH0
© Panasonic Corporation 2012
Atlikite procedūras su nuotolinio valdymo pulteliu.
Jūs taip pat galite naudoti mygtukus ant pagrindinio
aparato, jei jie yra tokie patys.
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Šios naudojimo instrukcijos yra pritaikomos toliau
nurodytai sistemai.
Piešinys B
2
Aparatas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
sugadinimo riziką,
– Neįrenginėkite ar nedėkite šio aparato knygų spintoje,
vidinėje spintelėje ar kitoje uždaroje erdvėje,
Įsitikinkite, kad šis aparatas yra tinkamai vėdinamas.
– Neuždenkite šio aparato vėdinimo angų su
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ar panašiais
daiktais.
– Nedėkite jokių atviros ugnies šaltinių, tokių kaip
uždegtos žvakės, ant šio aparato.
• Padėkite šį aparatą ant lygaus paviršiaus toliau nuo
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir pernelyg didelės vibracijos.
• Šis aparatas yra sukurtas naudoti vidutinio klimato
sąlygomis.
• Maitinimo kištukas yra atjungimo įrenginys. Įrenkite šį
aparatą taip, kad maitinimo kištukas galėtų būti
ištrauktas iš maitinimo lizdo nedelsiant.
• Šis aparatas gali priimti radijo bangų trikdžius, kuriuos
sukelia mobilieji telefonai naudojimo metu. Jei tokie
trikdžiai atsiranda, prašome padidinti atstumą tarp šio
aparato ir mobiliojo telefono.
• Šiame aparate yra įrengtas lazeris. Kitoks valdymo
naudojimas ar reguliavimai, ar procedūrų atlikimas nei
tas, kuris yra nurodytas čia, gali sukelti pavojingą
radiacijos spinduliavimą.
Baterija
• Egzistuoja sprogimo grėsmė, jei baterija yra
netinkamai įdėta.
Pakeiskite jas tik tokio tipo baterijomis, kurias
rekomenduoja gamintojas.
• Kai norite išmesti baterijas, prašome susisiekti su
savo vietinėmis institucijomis ar pardavėju ir
paklausti dėl tinkamo baterijų išmetimo metodo.
• Nekaitinkite ar nelaikykite prie liepsnos.
• Nepalikite baterijos (ų) automobilyje tiesioginėje saulės
šviesoje ilgą laiko periodą su uždarytomis durelėmis
ir langais.
• Neatidarykite baterijos ar nesukelkite trumpojo
jungimosi.
• Neįkraukite šarminių ar mangano baterijos.
• Nenaudokite baterijos, jei danga buvo nulupta.
• Išimkite bateriją, jei jūs nenaudojate nuotolinio
valdymo pultelio ilgą laiko periodą.
Laikykite vėsioje ir tamsioje vietoje.
Informacija vartotojams dėl senos įrangos ir naudotų
baterijų surinkimo ir šalinimo
Šie simboliai ant gaminių, pakuočių ir/ar
lydinčių dokumentų reiškia, kad panaudoti
elektriniai ar elektroniniai gaminiai ir baterijos
neturi būti maišomos su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo senų gaminių ir panaudotų
baterijų apdorojimo, atkūrimo ir perdirbimo,
atiduokite juos į specialius surinkimo punktus,
kaip nurodoma šalies teisės aktuose ir
direktyvose 2002/96/EC bei 2006/66/EC.
Teisingai šalindami šiuos gaminius ir baterijas,
jūs padėsite išsaugoti vertingus resursus ir
apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo bet
kokio potencialiai žalingo poveikio, kuris kitu
atveju galėtų atsirasti dėl netinkamo atliekų
tvarkymo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie
senų gaminių ir baterijų surinkimą ir
perdirbimą, prašome susisiekti su savo vietos
savivaldybe, savo šiukšlių išmetimo tarnyba
ar pardavimo vieta, kurioje pirkote daiktus.
Dėl netinkamo šių atliekų šalinimo, gali būti
pritaikomos šalies teisės aktuose nurodytos
sankcijos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei jūs norite išmesti elektrinį ar elektroninį
prietaisą, dėl išsamesnės informacijos
prašome susisiekti su savo tiekėju ar
pardavėju.
[Informacija apie atliekų šalinimą kitose
Europos Sąjungai nepriklausančiose
šalyse]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei jūs norite išmesti šiuos gaminius, prašome
kreiptis į savo vietines įgaliotas institucijas ar
pardavėją ir paklauskite apie tinkamą atliekų
šalinimo metodą.
Pastaba dėl baterijos simbolio
(dvejų apatinių simbolių pavyzdžiai):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Tokiu atveju jie atitinka
reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl
sąsajų su chemija.
Garsiakalbių išdėstymas
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
Valdymo apžvalga
Peržiūrėti turinio informaciją
Sumažinti ekrano plokštės ryškumą
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami
naudoti šią funkciją. Norėdami atšaukti,
paspauskite ir palaikykite mygtuką dar kartą.
Nustatyti laikrodį ir laikmatį
Nustatyti programos funkciją
Reguliuoti sistemos garsumą
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Jūs negalite nuimti tinklelių nuo garsiakalbių.
Naudokite tik pridėtus garsiakalbius.
Jūs galite sugadinti sistemą ir sumažinti garso kokybę, jei
jūs naudosite kitus garsiakalbius.
Pastaba:
• Dėl vedinimo laikykite savo garsiakalbius daugiau nei
10 mm atstumu nuo pagrindinio aparato.
• Padėkite garsiakalbius ant lygaus saugaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinės apsaugos.
Nedėkite jų netoli televizoriaus, asmeninio kompiuterio
ar kitų įrenginių, kuriuos gali lengvai paveikti
magnetizmas.
• Kai grojama dideliu garsu ilgą laiką, tai gali sugadinti
sistemą ar sumažinti sistemos veikimo laiką.
• Sumažinkite garsumą šiomis sąlygomis, kad būtų
išvengta žalos:
– Kai leidžiate groti iškraipytam garsui.
– Kai jūs reguliuojate garso kokybę.
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, jūs galite sukelti žalą stiprintuvui
ir garsiakalbiams bei galite sukelti gaisrą.
Pasikonsultuokite su įgaliotais aptarnavimo
specialistais, jei žala padaroma ar atsiranda
staigūs pasikeitimai veikime.
• Atlikite procedūras, įtrauktas šiose instrukcijose,
kai pridedate garsiakalbius.
Nutildyti sistemos garsumą
Paspauskite mygtuką dar kartą, norėdami
atšaukti. „MUTE” yra taip pat atšaukiama, kai
jūs reguliuojate garsumą ar, kai jūs išjungiate
sistemą.
Nustatyti grojimo meniu elementą
Naudokite šarminę ar mangano bateriją.
Nustatyti radijo meniu elementą
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir –) būtų sulygiuoti su tais,
kurie yra nuotolinio valdymo pultelyje.
Pasirinkti galimybę
Automatiškai išjungti sistemą
Kai jūs esate pasirinkę disko, USB ar AUX šaltinį,
automatinio išjungimo funkcija išjungia sistemą,
jei jūs nesinaudojate sistema 30 minučių.
Norėdami atšaukti, spauskite mygtuką dar kartą.
Parengties/įjungimo jungiklis
Paspauskite, norėdami perjungti aparatą iš
įjungimo į parengties režimą ar atvirkščiai.
Parengties režime aparatas vis tiek suvartoja
nedidelį energijos kiekį.
Skaičių mygtukai [nuo 1 iki 9, 0, 10]
Norint pasirinkti 2 skaitmenų numerį
Pavyzdys: 16: [ 10]→[1]→[6]
Ištrinti programuotą takelį
Pasirinkti garso šaltinį
Pagrindinis atkūrimo valdymas
Pasirinkti garso efektus
Automatinis išankstinis radijo stoties
nustatymas
Nuotolinio valdymo jutiklis
Atstumas: ne daugiau nei maždaug 7 m
Kampas: maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° kairėn ir dešinėn
Pasirinkite žemų dažnių, vidutinių juostų ar
diskanto efektą
USB lizdas (
)
Ekrano plokštė
Atidarykite ar uždarykite disko dėklą
Disko dėklas
Diskas
Disko grojimas
1
Paspauskite [ OPEN/CLOSE] ant pagrindinio
aparato, norėdami atidaryti disko dėklą.
Įdėkite diską taip, kad etiketė būtų viršuje.
Paspauskite [
OPEN/CLOSE] dar kartą, norint
uždaryti disko dėklą.
],
2 Paspauskite [CD] ir tada spauskite [
norėdami pradėti atkūrimą.
Paspauskite [ ].
Sustabdyti
atkūrimą
Programos atkūrimas
1
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„PLAYMODE” ar „REPEAT”.
Ši funkcija jums leidžia programuoti iki 24 takelių.
Paspauskite [
] ir tada spauskite [OK],
norint pasirinkti norimą režimą.
2
2
OFF
PLAYMODE
Groti visus takelius.
1-TRACK
Groti vieną pasirinktą takelį diske.
Paspauskite skaičių mygtukus,
norėdami pasirinkti takelį.
Groti vieną pasirinktą albumą diske.
Paspauskite [
], norint pasirinkti
albumą.
1TR
1-ALBUM
1ALBUM
].
RANDOM
Paspauskite [
] ar [
(pagrindinis aparatas: [
[
]).
Praleisti takelį
Ieškoti takelyje
Paspauskite ir laikykite [
(pagrindinis aparatas: [
[
]).
Groti diską atsitiktine tvarka.
RND
]
1-ALBUM
RANDOM
] ar
] ar [
] ar
]
1ALBUM RND
Groti visus takelius viename
pasirinktame albume atsitiktine tvarka.
Paspauskite [
], norint pasirinkti
albumą.
Kartojimas (REPEAT)
ON REPEAT
Pakartoti atkūrimą.
Jūs galite peržiūrėti prieinamą informaciją ekrano plokštėje.
OFF REPEAT
Atšaukti atkūrimo pakartojimą.
Paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Nustatymas yra grąžinamas prie numatyto
(„OFF PLAYMODE“), kai jūs atidarote disko dėklą.
Prieinamos informacijos peržiūra
Pastaba:
• Didžiausias ženklų skaičius, kuris gali būti rodomas:
apytiksliai 16
• Ši sistema palaiko vers. 1.0 ir 1.1 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali
būti rodomi kitaip.
Laikrodis ir laikmačiai
Grojimo laikmatis
Jūs galite nustatyti laikmatį, kuris prasidės tam tikru laiku,
kad jus pažadintų.
Laikrodžio nustatymas
Tai yra 24 valandų laikrodis.
1
2
Paspauskite [CLOCK/TIMER], norint pasirinkti
„CLOCK”.
Per 10 sekundžių spauskite [
], norint
nustatyti laiką.
3 Paspauskite [OK].
Paspauskite [CLOCK/TIMER]. norint matyti laikrodį
kelias sekundes.
Pastaba:
Reguliariai iš naujo nustatykite laikrodį, norėdami
išlaikyti tikslumą.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
Paspauskite [OK].
4
Atlikite 2 ir 3 žingsnius dar kartą, norint
nustatyti pabaigos laiką.
1
Snaudimo laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Paspauskite [SLEEP], norint pasirinkti nustatymą
(minutėmis).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF”.
60 MIN
90 MIN
Paspauskite [CLOCK/TIMER], norint nustatyti
„ PLAY”.
Per 10 sekundžių spauskite [
], norėdami
nustatyti pradžios laiką.
3
Paspauskite [PROGRAM] sustabdymo režime.
Yra rodoma „PGM”.
Paspauskite skaičių mygtukus, norint pasirinkti
norimą takelį.
Atlikite šį žingsnį dar kartą, norint programuoti kitus
takelius.
1. Paspauskite [
], norint pasirinkti
norimą albumą.
2. Paspauskite [
] ir tuomet paspauskite
skaičių mygtukus, norint pasirinkti norimą
takelį.
3. Paspauskite [OK].
Atlikite šiuos žingsnius dar kartą, norint programuoti
kitus takelius.
Paspauskite [
], norint pradėti atkūrimą.
Atšaukti programos režimą
Patikrinti programos turinį
Išvalyti paskutinį
takelį
Išvalyti visus
programuotus
takelius
120 MIN
OFF
Norint matyti likusį laiką
Paspauskite [SLEEP].
Pastaba:
• Snaudimo laikmatis gali būti naudojamas kartu su
grojimo laikmačiu.
• Snaudimo laikmatis visuomet turi pirmenybę.
Įsitikinkite, kad nenustatėte sutampančių laikmačių.
2
Paruoškite garso šaltinį, kurio jūs norite klausyti
(diskas, radijas, USB ar AUX) ir nustatykite
garsumą.
Paspauskite [PLAY ].
Yra rodoma „ ”.
Norint atšaukti, dar kartą spauskite [PLAY ].
Sistema turi būti išjungta, kad laikmatis imtų veikti.
Pastaba ant disko
• Ši sistema gali groti CD-R/RW diskus su CD-DA ar
MP3 formato turiniu.
• Kai kurie CD-R/RW diskai negali būti grojami dėl
įrašymo sąlygų.
• MP3 rinkmenos yra apibrėžiamos kaip takeliai, o
aplankai yra apibrėžiami kaip albumai.
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– CD-DA: 99 takelių
– MP3: 999 takelių, 255 albumų ir 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 ar 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
• Įrašai nebūtinai bus grojami ta tvarka, kokia jūs juos
įrašėte.
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologija licencijuota
iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
Paruošimas
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
DVD grotuvas (nepridėtas)
Galinė šio
pagrindinio
aparato plokštė
Garso kabelis
(nepridėtas)
1
Norint patikrinti nustatymus
Paspauskite [CLOCK/TIMER], norint pasirinkti
„ PLAY”.
2
Pastaba:
• Laikmatis prasideda su žemu garsumu ir palaipsniui
jis didinamas iki iš anksto nustatyto lygio.
• Laikmatis įsijungia nustatytu metu kiekvieną dieną, jei
laikmatis yra įjungtas.
• Jei jūs išjungiate sistemą ir dar kartą ją įjungiate, kol
laikmatis vis dar veikia, laikmatis nesustos veikti
atėjus pabaigimo laikui.
3
Prijunkite išorinę įrangą.
Paspauskite [RADIO, EXT-IN] (pagrindinis
aparatas: [RADIO/EXT-IN]), norint pasirinkti
„AUX”.
Paleiskite išorinę įrangą.
Pastaba:
• Komponentai ir kabeliai yra parduodami atskirai.
• Jei jūs norite prijungti įrangą, kitokią nei aprašyta,
kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
• Garso iškraipymas gali atsirasti, kai jūs naudojate
adapterį.
Jūs galite prijungti ir groti MP3 takelius iš savo USB
įrenginio.
Nenaudokite USB prailginimo kabelio. Sistema negali
atpažinti USB įrenginio, prijungto naudojant kabelį.
BASS
MID
TREBLE
1
Tik su pagrindiniu aparatu
1. Paspauskite [MANUAL EQ], norint
pasirinkti „BASS”, „MID” ar „TREBLE”.
2. Paspauskite [
] ar [
],
norint reguliuoti lygį.
SURROUND
1. Paspauskite [SOUND], norint
pasirinkti „SURROUND”.
2. Paspauskite [
], norint pasirinkti
„ON SURROUND” ar „OFF
SURROUND”.
INPUT LEVEL 1. Paspauskite [SOUND], norint
(Įvesties lygis
pasirinkti „INPUT LEVEL”.
(Papildomam
2. Paspauskite [
], norint pasirinkti
(AUX) šaltiniui))
„NORMAL” ar „HIGH”.
2
Sumažinkite garsumą ir junkite USB įrenginį į
USB lizdą.
Laikykite pagrindinį aparatą, kai jungiate ar
atjungiate USB įrenginį.
Paspauskite [USB] ir tada spauskite [
norint pradėti atkūrimą.
Sustabdyti
atkūrimą
],
Paspauskite [ ] atkūrimo metu.
Yra rodoma „RESUME”.
Paspauskite [
], norint tęsti atkūrimą.
AR
Paspauskite [ ] du kartus, norint
visiškai sustabdyti atkūrimą.
Pastaba:
• Rinkmenos yra apibrėžiamos kaip takeliai, o aplankai
yra apibrėžiami kaip albumai.
• Takelis turi turėti plėtinį „.mp3” ar „.MP3”.
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 takelių viename albume
• CBI („Control/Bulk/Interrupt“) protokolas yra
nepalaikomas.
• NTFS rinkmenos sistema yra nepalaikoma (yra
palaikoma tik FAT 12/16/32 rinkmenos sistema).
• Kai kurios rinkmenos gali neveikti dėl sektoriaus
dydžio.
Pastaba:
• Jūs negalite naudoti programos atkūrimo kartu su
„PLAYMODE” funkcija.
• Programos atmintis yra išvaloma, kai jūs atidarote disko
dėklą.
Jūs galite prijungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir klausyti
garso per šią sistemą.
Sound effects
Suderinami USB įrenginiai, kurie yra įvardijami kaip
masinio perdavimo klasė:
• USB įrenginiai, kurie palaiko masinį persiuntimą
(bulk-only).
• USB įrenginiai, kurie palaiko USB 2.0 viso greičio.
Paspauskite [ ] sustabdymo režime.
Yra rodoma „CLR ALL”. Per 5
sekundes spauskite dar kartą [ ].
Išorinė įranga
USB įrenginys
Dėl kitų operacijų, skaitykite skyrių „Diskas“.
Paspauskite [PROGRAM] sustabdymo
režime.
Paspauskite [
] ar [
] kai yra
rodoma „PGM” sustabdymo režime.
Paspauskite [DEL] sustabdymo režime.
Norint paleisti laikmatį
Snaudimo laikmatis
30 MIN
1
Grojimo režimas (PLAYMODE)
Laikinai
Paspauskite [
].
sustabdyti
Paspauskite dar kartą, norint tęsti
atkūrimą (pauzė) atkūrimą.
Praleisti albumą Paspauskite [
Grojimo meniu
Trikčių diagnostika ir
šalinimas
Prieš prašant aptarnavimo, atlikite toliau nurodytas
patikras. Jei jūs abejojate dėl kai kurių patikros punktų
ar, jei pateikti sprendimai neišsprendžia problemos,
pasitarkite su savo pardavėju dėl instrukcijų.
Dažnos problemos
Ekrano plokštė ima šviesti ir nuolatos keičiasi
parengties režime.
• Paspauskite ir palaikykite [ ] ant pagrindinio aparato,
norint pasirinkti „DEMO OFF”.
Negali būti atliktos jokios operacijos su nuotolinio
valdymo pulteliu.
• Išsiaiškinkite, ar baterija yra teisingai įdėta.
Garsas yra iškraipomas arba nėra jokio garso.
• Reguliuokite sistemos garsumą.
• Išjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį,
tuomet dar kartą įjunkite sistemą. Problemą gali
sukelti garsiakalbių įtempimas per didelį garsumą ar
galią ir, kai sistema yra naudojama karštoje aplinkoje.
Atkūrimo metu gali būti girdimas dūzgimo garsas.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas ar fluorescencinė
šviesa yra netoli kabelių. Laikykite kitus prietaisus ir
laidus toliau nuo šios sistemos kabelių.
Diskas
Ekranas nėra rodomas teisingai.
Atkūrimas neprasideda.
• Jūs neteisingai įdėjote diską. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas yra nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis yra subraižytas, deformuotas
ar nestandartinis.
• Yra atsiradusi kondensacija. Leiskite sistemai
išdžiūti nuo 1 iki 2 valandų.
Rodomas bendras takelių skaičius yra neteisingas.
Diskas negali būti skaitomas.
Yra girdimas iškraipytas garsas.
• Jūs įdėjote diską, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į diską, kuris gali būti grojamas.
• Jūs įdėjote diską, kuris nebuvo užbaigtas.
Radijas
Garsas yra iškraipytas.
• Naudokite pasirenkamą FM (dažninės moduliacijos)
lauko anteną. Antena turėtų būti įrengta
kompetentingo techniko.
Yra girdimas ritmiškas daužymo garsas.
• Išjunkite televizorių ar patraukite jį toliau nuo
sistemos.
Žemas ūžimas yra girdimas AM (amplitudinės
moduliacijos) transliacijų metu.
• Patraukite anteną toliau nuo kitų kabelių ir laidų.
USB įrenginys
USB įrenginys ar turinys jame negali būti skaitomas.
• USB įrenginio formatas ar turinys jame yra
nesuderinamas su sistema.
• USB įrenginiai su didesne nei 32 GB saugojimo
galimybe negali kai kuriomis sąlygomis veikti.
Lėtas USB įrenginio veikimas.
• Didelis turinio dydis ar didelės atminties USB
įrenginys reikalauja ilgesnio laiko nuskaitymui.
1. Paspauskite [SOUND], norint
pasirinkti „BASS”, „MID” ar „TREBLE”.
2. Paspauskite [
], norint reguliuoti
lygį (nuo -4 iki +4).
Pastaba:
Pasirinkite „NORMAL”, jei garsas yra
iškraipytas „HIGH” įvesties lygio metu.
RE-MASTER
PRESET EQ
D.BASS
1. Paspauskite [SOUND], norint
pasirinkti „RE-MASTER”.
2. Paspauskite [
], norint
pasirinkti „ON RE-MASTER” ar
„OFF RE-MASTER”.
Paspauskite [PRESET EQ], norint
pasirinkti „HEAVY”, „SOFT”, „CLEAR”,
„VOCAL” ar „FLAT”.
“PLAYERROR”
• Jūs grojate nepalaikomą MP3 rinkmeną.
Sistema praleis tą takelį ir gros tolesnį takelį.
“REMOTE 1” ar “REMOTE 2”
• Nuotolinio valdymo pultelis ir pagrindinis aparatas
naudoja skirtingus kodus. Pakeiskite nuotolinio
valdymo pultelio kodą.
– Kai yra rodoma „REMOTE 1”, spauskite ir laikykite
[OK] ir [1] mažiausiai 4 sekundes.
– Kai yra rodoma „REMOTE 2”, spauskite ir laikykite
[OK] ir [2] mažiausiai 4 sekundes.
“VBR–”
• Sistema negali rodyti likusio grojimo laiko kintamojo
duomenų srauto (VBR) takeliams.
Nuotolinio valdymo pultelio kodas
Kai kita Panasonic įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultelį, pakeiskite nuotolinio valdymo
pultelio kodą šiai sistemai.
Paruošimas
“F61”
• Ištirkite ir pataisykite garsiakalbio laidų ryšius.
• Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite sistemą ir tuomet
įjunkite ją dar kartą.
“NODEVICE”
• USB įrenginys yra neprijungtas. Ištirkite ryšį.
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
• Ištirkite turinį. Jūs galite leisti tik palaikomą formatą.
• Rinkmenos USB įrenginyje gali būti sugadintos.
Suformatuokite USB įrenginį ir bandykite dar kartą.
“NOT MP3 = ERROR”
• Jūs grojate nepalaikomą MP3 rinkmeną.
Sistema praleis tą takelį ir gros tolesnį takelį.
Norint nustatyto kodą į „REMOTE 2”
1
2
Paspauskite ir palaikykite [RADIO/EXT-IN] ant
pagrindinio aparato ir [2] ant nuotolinio valdymo
pultelio, kol bus rodoma „REMOTE 2”.
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [2] mažiausiai
4 sekundes.
Norint nustatyti kodą į „REMOTE 1”
1
2
Rankinė paieška
1
2
Paspauskite [RADIO, EXT-IN], norint pasirinkti
„FM” ar „AM”.
Paspauskite [
] ar [
], norint pasirinkti
reikiamos stoties dažnį.
Norėdami automatinės paieškos, paspauskite ir
palaikykite mygtuką, kol dažnis ima greitai keistis.
Pagrindinio aparato naudojimas
1
2
3
Paspauskite [RADIO/EXT-IN], norint pasirinkti
„FM” ar „AM”.
Paspauskite [TUNE MODE], norint pasirinkti
„MANUAL”.
Paspauskite [
] ar [
], norint
pasirinkti reikiamos stoties dažnį.
Paspauskite ir palaikykite [RADIO/EXT-IN] ant
pagrindinio aparato ir [1] ant nuotolinio valdymo
pultelio, kol bus rodoma „REMOTE 1”.
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [1] mažiausiai
4 sekundes.
Išankstinis atminties nustatymas
AM paskirstymo nustatymas
30 FM ir 15 AM stočių gali būti iš anksto nustatyta.
Automatinis išankstinis nustatymas
Tik naudojant pagrindinį aparatą
Ši sistema taip pat gali priimti AM (amplitudinės
moduliacijos) transliacijas paskirstytas 10 kHz žingsniais.
1
1
2
1
2
3
Kai yra pasirinktas „FM”
1
2
Paspauskite [RADIO MENU], norint pasirinkti
„FM MODE”.
Paspauskite [
], norint pasirinkti „MONO”,
ir tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, spauskite „STEREO”.
„MONO” yra taip pat atšaukiama, kai jūs pakeičiate
dažnį.
Atstatykite atmintį, kai nutinka tolesnės situacijos:
• Nėra jokio atsako, kai yra spaudžiami mygtukai.
• Jūs norite išvalyti ir atstatyti atminties turinį
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Kol jūs spaudžiate ir laikote [
] ant pagrindinio
aparato, dar kartą junkite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Ir toliau spauskite ir laikykite mygtuką (maždaug 10
sekundžių), kol yra rodoma „– – – – – – – –”.
Paleiskite [
].
Visi nustatymai yra grąžinami į pradinius
gamyklinius nustatymus.
Yra reikalinga nustatyti atminties elementus dar
kartą.
Priežiūra
Norėdami išvalyti šią sistemą, valykite su minkšta,
sausa šluoste.
• Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio ar
benzino šios sistemos valymui.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, atidžiai
perskaitykite instrukcijas, kurios buvo pridėtos prie
šluostės.
Paspauskite [AUTO PRESET], norint pradėti
išankstinį nustatymą.
Norint atšaukti, spauskite [ ].
Paspauskite [
] ar [
prie stoties.
Paspauskite [PROGRAM].
], norint derintis
Paspauskite skaičių mygtukus, norint
pasirinkti iš anksto nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 3 dar kartą, norėdami
iš anksto nustatyti daugiau stočių.
Naujos stotys pakeičia bet kokias stotis, kurios
užima tą patį iš anksto nustatytą numerį.
Iš anksto nustatytos stoties pasirinkimas
Paspauskite skaičių mygtukus [
] ar [
norint pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
],
Pagrindinio aparato naudojimas
1
2
Atminties atstatymas (iniciavimas)
Paspauskite [OK], norint pasirinkti „LOWEST”
ar „CURRENT” dažnį.
Rankinis išankstinis nustatymas
Garso kokybės gerinimas
Paspauskite [D.BASS], norint pasirinkti
„D.BASS”, „AUTO D.BASS” ar
„OFF D.BASS”.
Rodoma pagrindiniame aparate
“ERROR”
• Buvo atlikta neteisinga operacija. Perskaitykite
instrukcijas ir pabandykite dar kartą.
Radijas
Paspauskite [TUNE MODE], norint pasirinkti
„PRESET”.
Paspauskite [
] ar [
], norint
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Techniniai duomenys
Po kelių sekundžių, ekrano plokštėje bus rodomas
esamas minimalus radijo dažnis. Atleiskite mygtuką, kai
minimalus dažnis pasikeičia.
• Norėdami grįžti prie pradinio nustatymo, atlikite
aukščiau minimus žingsnius dar kartą.
• Po to, kai jūs pakeičiate nustatymą, iš anksto nustatyti
dažniai yra ištrinami.
RRadijo duomenų sistemos (RDS)
transliavimas
Ši sistema gali rodyti tekstinius duomenis, siunčiamus
radijo duomenų sistemos (RDS), prieinamus kai kuriose
vietovėse.
Paspauskite [DISPLAY].
PS
Stoties pavadinimas
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali būti neprieinama, jei priėmimas yra silpnas.
USB įrenginio dalis
Stiprintuvo dalis
RMS išvesties galia stereofoniniame režime
Priekinis kanalas (varomi abu kanalai)
175 W kanalui (4 Ω), 1 kHz, 30% THD
Visa RMS stereofoniniame režime galia
350 W (30% THD)
Derintojo, terminalų dalis
Išankstinė atmintis
2
Paspauskite [RADIO/EXT-IN], norint pasirinkti
„FM” ar „AM”.
Paspauskite ir palaikykite [RADIO/EXT-IN].
USB lizdas
USB standartas
USB 2.0 viso greičio
Laikmenos rinkmenos formatas palaiko
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio rinkmenos sistema FAT12, FAT16, FAT32
USB lizdo galia
500 mA (maks.)
Duomenų srautas nuo 16 kbps iki 320 kbps (atkūrimas)
Garsiakalbio dalis
FM 30 stočių
AM 15 stočių
Tipas
Dažninė moduliacija (FM)
Dažnio diapazonas
Nuo 87.50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos terminalai
75 Ω (nesubalansuota)
Garsiakalbio aparatas (ai)
Žemų dažnių garsiakalbis
Aukštų dažnių garsiakalbis
Amplitudinė moduliacija (AM)
Dažnio diapazonas
nuo 522 kHz iki 1629 kHz (9 kHz žingsnis)
Nuo 520 kHz iki 1630 kHz (10 kHz žingsnis)
Išvesties garso spaudimas
AAUX įvestis
RCA kontakto lizdas
Disko dalis
Grojamas diskas (8 cm ar 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Skaitymas
Bangos ilgis
Lazerio galia
Garso išvestis (diskas)
Kanalų skaičius
FL = priekinis kairysis kanalas
FR = priekinis dešinysis kanalas
MPEG-1 Layer 3 (3 sluoksniai)
790 nm (CD)
CLASS 1
2 kanalai (FL, FR)
būdų, 2 garsiakalbių sistema
(žemų dažnių alsuoklis)
16 cm kūgio tipo
6 cm kūgio tipo
Varža
4
85 dB/W (1 m)
Dažnio diapazonas
nuo 48 Hz iki 22 kHz (–16 dB)
nuo 52 Hz iki 20 kHz (–10 dB)
Matmenys (P x A x G)
200 mm x 334 mm x 193 mm
2.5 kg
Svoris
Bendra informacija
Maitinimo tiekimas
kintamoji srovė nuo 220 iki 240 V, 50 Hz
Maitinimo suvartojimas
58 W
Matmenys (P x A x G)
220 mm x 334 mm x 250 mm
Svoris
2.8 kg
Veikimo temperatūros riba
nuo 0°C iki +40°C
Veikimo drėgmės riba
Nuo 35% iki 80% RH (nėra kondensacijos)
Maitinimo suvartojimas parengties režime
0.4 W (apytiksliai)
Pastaba:
• Techniniai duomenys gali būti pakeičiami be perspėjimo.
Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmoninis iškraipymas yra matuojamas,
naudojant skaitmeninį spektro analizatorių.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement