Panasonic SCAKX18 Operating instructions

Panasonic SCAKX18 Operating instructions
Pridėti priedai
Patikrinkite ir identifikuokite pridėtus priedus.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Naudojimo instrukcijos
CD stereofoninė sistema
Naudokite numerius, nurodytus skliaustuose, kai
prašote pakeitimo dalių. (Gaminio numeriai yra
teisingi kaip 2014 m. vasario mėn.
Jie gali būti pakeisti.)
Australijai ir Naujajai Zelandijai
1 Kintamosios srovės maitinimo laidas
2 Kintamosios srovės maitinimo laidai
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Modelio nr.
SC-AKX18
(K2CT2YY00097)
Kitoms
(K2CQ2YY00119)
1 AM kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
1 FM vidaus antena
(RSAX0002)
1 Nuotolinio valdymo pultelio baterija
1 Nuotolinio valdymo pultelis
(N2QAYB000944)
Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 Antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
Pardavimo ir aptarnavimo informacija
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Klientų komunikacijos centras
• Klientams, esantiems JK: 0844 844 3899
• Klientams, esantiems Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadieniais – penktadieniais 9:00 – 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
• Dėl tolesnio aptarnavimo su jūsų gaminiu,
prašome apsilankykite mūsų internetiniame
puslapyje: www.panasonic.co.uk
Dėkojame jums, kad nusipirkote šį gaminį.
Dėl optimalaus veikimo ir saugumo, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas.
Prašome išsaugoti šį vadovą, jei ateityje reikėt pagalbos.
Gamintojas:
Importuotojas Europoje:
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japonija
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic korporacija
Internetinis puslapis: http://panasonic.net
Atlikite procedūras su nuotolinio valdymo pulteliu.
Jūs taip pat galite naudoti mygtukus ant pagrindinio
aparato, jei jie yra tokie patys.
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Šios naudojimo instrukcijos yra taikomos tolesnei sistemai.
Sistema
SC-AKX18
Pagrindinis aparatas
SA-AKX18
Garsiakalbiai
SB-AKX18
RQT9896-B
L0214LC0
© Panasonic Corporation 2014
Saugumo priemonės
ĮSPĖJIMAS!
Aparatas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
pažeidimo riziką,
– Saugokite šį aparatą nuo lietaus, drėgmės,
aplaistymo ar aptaškymo.
– Nedėkite ant šio aparato tokių objektų su skysčiais,
kaip vazos.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nepašalinkite dangtelių.
– Netaisykite šio aparato patys. Dėl aptarnavimo
kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo personalą.
• Neleiskite metaliniams objektams įkristi į šio aparato
vidų.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungimo įrenginys. Įrenkite šį
aparatą taip, kad maitinimo kištukas galėtų būti
atjungtas nuo lizdo nedelsiant.
ATSARGIAI!
Gaminio galinė dalis
Senos įrangos ir baterijų išmetimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims su perdirbimo
sistemomis
Šie simboliai ant gaminių, pakuočių ir/ar
lydinčių dokumentų reiškia, kad naudoti
elektriniai ir elektroniniai gaminiai, ir baterijos
neturi būti maišomos su bendromis buitinėmis
atliekomis.
Dėl tinkamo senų gaminių ir naudotų baterijų
apdorojimo, utilizavimo ir perdirbimo, prašome
juos atiduoti į specialius surinkimo punktus,
kaip nurodoma jūsų šalies teisės aktuose.
Teisingai juos šalindami jūs padėsite
išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti bet
kokių galimų neigiamų poveikių žmonių
sveikatai ir aplinkai.
Dėl daugiau informacijos apie surinkimą ir
perdirbimą, prašome susisiekti savo vietinėmis institucijomis.
Dėl neteisingo šių atliekų šalinimo gali būti
taikomos šalies teisės aktuose nurodytos
sankcijos.
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Tokiu atveju, jie atitinka
reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl
sąsajų su chemija.
Tiesioginiai pardavimai Panasonic JK
• Užsisakykite priedą ir naudotinus daiktus savo
gaminiui lengvai ir su pasitikėjimu, paskambinę
mūsų klientų komunikacijos centrui
pirmadieniais – penktadieniais 9:00 – 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
• Arba prisijunkite prie mūsų per internetinę priedų
užsakymo programą, puslapyje
www.pas-europe.com.
• Priimama dauguma kreditinių ir debetinių kortelių.
• Visi tyrimų susitarimai ir paskirstymo įrenginiai yra
aprūpinami tiesiogiai Panasonic JK.
• Negali būti paprasčiau!
• Taip pat galima per mūsų internetinę programą
tiesiogiai nusipirkti pagamintų gaminių, kurių yra
siūloma gausybė. Dėl daugiau detalių apsilankykite
mūsų internetiniame puslapyje.
Aparatas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
pažeidimo riziką,
– Neįrenginėkite ar nedėkite šio aparato knygų spintoje,
vidinėje spintelėje ar kitoje uždaroje vietoje.
Įsitikinkite, kad šis aparatas yra gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio aparato vėdinimo angų su laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nedėkite ant šio aparato tokių atviros liepsnos šaltinių
kaip uždegtos žvakės.
• Padėkite šį aparatą ant lygaus paviršiaus toliau nuo
tiesioginės saulės šviesos, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir pernelyg stiprios vibracijos.
• Šis aparatas yra sukurtas naudoti vidutinio klimato
sąlygomis.
• Šis aparatas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos sukelia
mobilieji telefonai naudojimo metu. Jei atsiranda tokie
trukdžiai, prašome padidinti atstumą tarp šio aparato ir
mobiliojo telefono.
• Šiame aparate yra naudojamas lazeris. Kitoks valdymo
naudojimas, reguliavimas ar procedūrų atlikimas nei
nurodyta čia, gali sukelti pavojingą radiacijos
spinduliavimą.
Baterija
• Egzistuoja sprogimo pavojus, jei baterija yra netinkamai
pakeičiama. Pakeiskite tik gamintojo rekomenduojamo
tipo baterijomis.
• Kai norite išmesti baterijas, prašome susisiekti su savo
vietinėmis institucijomis ar pardavėju ir paklausti apie
tinkamą išmetimo metodą.
• Nekaitinkite ar nelaikykite prie liepsnos.
• Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje tiesioginėje saulės
šviesoje ilgą laiko tarpą su uždarytomis durelėmis ir
langais.
• Neatidarykite ar nesukelkite baterijos trumpojo jungimosi.
• Neįkraukite šarminės ar mangano baterijos.
• Nenaudokite baterijos, jei padengimas buvo nuluptas.
• Išimkite bateriją, jei jūs nuotolinio valdymo pultelio
nenaudojate ilgą laiko tarpą. Saugokite vėsioje,
tamsioje vietoje.
Apie Bluetooth®
Panasonic neprisiima jokios atsakomybės dėl duomenų
ir/ar informacijos, kuri gali būti sukompromituota bevielio
persiuntimo metu.
Dažnio juosta
• Ši sistema naudoja 2.4 GHz dažnio juostą.
Liudijimas
• Ši sistema atitinka dažnio draudimus ir gavo liudijimą,
remiantis dažnio įstatymais.
Todėl, bevielio ryšio leidimas yra nebūtinas.
• Žemiau pateikti veiksmai yra baudžiami įstatymo:
– Pagrindinio aparato išardymas ar keitimas.
– Techninių duomenų indikacijų pašalinimas.
Naudojimo draudimai
• Bevielis persiuntimas ir/ar naudojimas su visais
Bluetooth® turinčiais įrenginiais yra
negarantuojamas.
• Visi įrenginiai turi atitikti standartus, nustatytus
Bluetooth SIG, Inc.
• Priklausomai nuo įrenginio techninių duomenų ir
nustatymų, jam gali nepavykti prisijungti ar kai
kurios operacijos gali būti kitokios.
• Ši sistema palaiko Bluetooth® saugumo ypatybes.
Bet priklausomai nuo veikimo aplinkos ir/ar
nustatymų, šis saugumas tikriausiai yra
nepakankamas. Persiųskite duomenis bevieliu
būdu į šį aparatą su atsargumu.
• Ši sistema negali persiųsti duomenų į Bluetooth®
įrenginį.
Naudojimas diapazonas
• Naudokite šį įrenginį daugiausia 10 m diapazone.
• Diapazonas gali sumažėti, priklausomai nuo
aplinkos, kliūčių ar trukdžių.
Atbilstības deklarācija (DoC)
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Šis izstrādājums ir paredzēts parastam patērētājam.
(3. kategorija)
Nuotolinio valdymo
pultelio paruošimas
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo
kištukui)
Dėl savo saugumo, prašome atidžiai perskaityti
tolesnį tekstą.
Šis aparatas yra pridedamas su nulietu trijų kontaktų
maitinimo kištuku dėl jūsų saugumo ir patogumo.
Šiame kištuke yra įrengtas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad
saugiklis pakeitimui būtų 5 amperų ir būtų patvirtintas
ASTA ar BSI pagal BS1362.
Ieškokite ASTA ženklo
ar BSI ženklo
ant
saugiklio korpuso.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, jūs turite
įsitikinti, kad jis yra iš naujo uždedamas, kai jūs
pakeičiate saugiklį. Jei pametate saugiklio dangtelį,
negalite naudoti kištuko, kol negaunate dangtelio
pakeitimui. Dangtelį pakeitimui galite įsigyti iš savo
vietinio pardavėjo.
Numatytas naudojimas
• Ši sistema yra skirta tik normaliam, bendram
naudojimui.
• Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje,
kuri yra jautri radijo dažnio trukdžiams (pavyzdžiui:
oro uostuose, ligoninėse, laboratorijose, t.t.).
Google Play ir Android yra Google Inc prekių ženklai.
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologijos licencija
gauta iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
Junkite kintamosios srovės maitinimo laidą tik, kai buvo atlikti visi kiti sujungimai.
Naudokite šarminę ar mangano bateriją.
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) susilygiuotų su
nuotolinio valdymo pultelyje esančiais poliais.
Garsiakalbių vieta
Į namų maitinimo
lizdą
1
Prijunkite AM kilpinę anteną.
Įstatykite anteną ant jos pagrindo, kol ji spragtelės.
Piešinys A
Piešinys B
Saugiklio
dangtelis
Piešinys A
Pastaba:
• Laikykite savo garsiakalbius daugiau nei 10 mm nuo
pagrindinio aparato dėl vėdinimo.
• Dėkite garsiakalbius ant lygaus saugaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinės apsaugos.
Nedėkite jų netoli televizorių, kompiuterių ar kitos įrangos,
kurią gali lengvai paveikti magnetizmas.
• Kai jūs grojate dideliu garsumu ilgą periodą, tai gali pažeisti
garsiakalbius ir sutrumpinti garsiakalbių veikimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, esant šioms sąlygoms, norint
išvengti pažeidimo:
– Kai garsas yra iškraipytas.
– Kai jūs reguliuojate garso kokybę.
Piešinys B
Saugiklis (5 amperų)
Saugiklis (5 amperų)
Priežiūra
Norint valyti šią sistemą, valykite su švelnia, sausa
šluoste.
• Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio ar
benzino, norint valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, atidžiai
perskaitykite prie šluostės pridėtas instrukcijas.
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, jūs galite pažeisti stiprintuvą ir
garsiakalbius, ir galite sukelti gaisrą. Pasikonsultuokite
su patvirtintu aptarnavimo personalu, jei atsiranda
pažeidimas ar, jei yra matomas greitas pasikeitimas
veikime.
• Atlikite procedūras, įtrauktas šiose naudojimo
instrukcijose, kai jūs tvirtinate garsiakalbius.
Techniniai duomenys
Stiprintuvo skyrius
Derintuvo, terminalų skyrius
Iš anksto nustatoma
FM 30 stočių
AM 15 stočių
Dažninė moduliacija (FM)
Dažnio diapazonas
Nuo 87.50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos terminalai
75 Ω (nesubalansuota)
Amplitudinė moduliacija (AM)
Dažnio diapazonas nuo
522 kHz iki 1629 kHz (9 kHz žingsnis)
Nuo 520 kHz iki 1630 kHz (10 kHz žingsnis)
Analoginio garso įvestis
Kontakto lizdas (1 sistema)
Disko skyrius
Grojamas diskas (8 cm ar 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Skaitymas
Bangų ilgis
790 nm (CD)
MPEG-1 Layer 3
Klasė
Palaikomi profiliai
Veikimo dažnis
Veikimo atstumas
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 viso greičio
Laikmenos rinkmenos formatas palaikymas
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio rinkmenos sistema
FAT12, FAT16, FAT32
USB jungties galia
500 mA (maks.)
Garsiakalbio skyrius
Garsiakalbio aparatas (-ai)
Žemų dažnių
Aukštų dažnių
16 cm kūgio tipo
6 cm kūgio tipo
Varža
Matmenys (P x A x G)
4
200 mm x 334 mm x 233 mm
Svoris
3 kg
Bendrai
Maitinimo tiekimas
Kintamoji srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Maitinimo suvartojimas
Matmenys (P x A x G)
50 W
230 mm x 335 mm x 243 mm
Svoris
2.7 kg
0°C iki +40°C
Veikimo drėgmės riba
Nuo 35% iki 80% RH (nėra kondensacijos)
Ver. 2.1 + EDR
2 klasė
A2DP, AVRCP, SPP
2.4 GHz juosta, FH-SS
10 m matymo linija
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Prijunkite FM vidaus anteną.
Dėkite anteną ten, kur priėmimas yra geriausias.
Energijos taupymas
Sistema suvartoja mažą energijos kiekį net, kai ji yra
parengties režime. Atjunkite maitinimo tiekimą, jei jūs
nenaudojate sistemos.
Kai kurie nustatymai bus prarasti, kai jūs atjungsite
sistemą. Jūs turite juos vėl nustatyti.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimas yra prastas.
FM lauko antena
(nepridėta)
75 Ω bendraašis (coaxial)
kabelis (nepridėtas)
Antenos kištuko adapteris
ATSARGIAI!
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams
nepasiekiamoje vietoje, norint išvengti prarijimo.
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos perkūnijos metu.
• Atjunkite lauko anteną, jei jūs nenaudojate sistemos.
Ribota garantija (Australijai)
Veikimo temperatūros riba nuo
Bluetooth® skyrius
Versija Bluetooth®
2
USB skyrius
RMS išvesties galia stereofoniniame režime
Priekinis kanalas (naudojami abu kanalai)
175 W kanalui (4 Ω), 1 kHz, 30% THD
Bendra RMS galia stereofoniniame režime
350 W (30% THD)
Prijunkite garsiakalbius.
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido iš
kitos įrangos.
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Jūs negalite pašalinti tinklelio nuo garsiakalbių.
Naudokite tik pridėtus garsiakalbius.
Jūs galite pažeisti sistemą ir sumažinti garso kokybę, jei
jūs naudojate kitus garsiakalbius.
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar pritvirtinkite
saugiklio dangtelį.
3
4
(Trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo
kištukui)
PERSKAITYKITE „Įspėjimą dėl kintamosios srovės
maitinimo laido” PRIEŠ SUJUNGIMĄ.
1. Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu.
Licencijos
Bluetooth® žodžio žymė ir logotipai priklauso Bluetooth
SIG, Inc. ir bet koks tokių ženklų naudojimas Panasonic
korporacijos yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir
prekiniai pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų.
Jungčių atlikimas
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios
srovės maitinimo kištuko tipo (piešinys A ir B). Įsitikinkite,
kad kintamosios srovės maitinimo kištukas paruoštas ir
sekite instrukcijomis žemiau. Iliustracijos gali skirtis nuo
faktinio kintamosios srovės maitinimo kištuko.
Trukdžiai iš kitų įrenginių
• Ši sistema gali tinkamai neveikti ir gali kilti tokios
problemos kaip triukšmas ir garso šokinėjimas dėl
radijo bangų trukdžių, jei šis aparatas yra per arti
kitų Bluetooth® įrenginių ar įrenginių, kurie naudoja
2.4 GHz juostą.
• Ši sistema gali tinkamai neveikti, jei radijo bangos
iš artimos transliavimo stoties, t.t. yra per stiprios.
1177
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām
Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Įspėjimas dėl kintamosios srovės
maitinimo laido
Maitinimo suvartojimas parengties režime
0.5 W (apytiksliai)
Maitinimo suvartojimas parengties režime
(Kai „BLUETOOTH STANDBY” yra nustatyta į „ON”)
0.6 W (apytiksliai)
Pastaba:
• Techniniai duomenys gali būti pakeisti be perspėjimo.
Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmoninis iškraipymas yra matuojamas su
skaitmeniniu spektro analizatoriumi.
Panasonic garantija
1. Gaminiui yra suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Atsižvelgiant į šios garantijos sąlygas, Panasonic ar jo įgaliotas
aptarnavimo centras atliks reikalingą gaminio taisymą be mokesčio už dalis ar darbą, jei Panasonic nuomone gaminys yra
pripažįstamas brokuotas garantinio periodo metu.
2. Ši garantija yra taikoma tik Panasonic gaminiams, pirktiems Australijoje ir parduotiems Panasonic Australijoje ar jo įgaliotų
platintojų, ar pardavėjų, ir tik ten, kur gaminai yra naudojami ir taisomi Australijoje ar jos teritorijose. Garantija yra taikoma tik
paslaugoms, kurias atliko Panasonic įgaliotas aptarnavimo centras ir tik, jei buvo pateiktas galiojantis pirkimo įrodymas, kai
buvo prašomas garantinis aptarnavimas.
3. Ši garantija yra taikoma tik, jei gaminys buvo įrengtas ir naudojamas, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas (kaip nurodyta
naudojimo instrukcijose), įprastu naudojimu ir su pagrįsta priežiūra (Panasonic nuomone). Garantija taikoma tik normaliam
naudojimui namuose ir netaikoma pažeidimui, gedimui ar sutrikimui, kuris atsirado dėl netinkamos įtampos, neteisingo įrengimo,
nelaimingo nutikimo, netinkamo naudojimo, neprižiūrėjimo, purvo ar dulkių susikaupimo, piktnaudžiavimo, netinkamo vartotojo
valdymo dalies reguliavimo, maitinimo tiekimo problemų, perkūnijos, vabzdžių ir kenkėjų užkrėtimo, neįgaliotų asmenų bandymų
ar taisymo (įskaitant neįgaliotus pakeitimus), smėlio, drėgmės ar skysčių patekimo, komercinio gaminio naudojimo, tokio kaip
viešbutyje, biure, restorane ar kitokio verslo ar nuomojimo naudojimo, nesaugojimo nuo neįprastų korozinių sąlygų, ar bet kokio
svetimkūnio ar medžiagos patekimo į gaminį.
4. Ši garantija netaikoma tolesniems daiktams, nebent sutrikimas ar defektas jau yra pirkimo metu:
(a) Korpuso daliai (-ims)
(e) DVD, Blu-ray ar įrašomiems diskams
(b) Vaizdo ar garso juostoms
( f ) Vaizdo / garso galvutėms dėl nusidėvėjimo ir įplėšimo, normalaus naudojimo metu
(c) SD kortelėms ar USB įrenginiams (g) Informacijai, saugomai kietajame diske, USB atmintyje ar SD kortelėje
(d) Naudotojo pakeičiamoms baterijoms (h) DTV priėmimo problemoms, kurias sukelia televizoriaus antena / kabeliai /
sienos lizdas (-ai), t.t.
5. Kai kurie gaminiai gali būti pridedami su „Ethernet“ ryšio technine įranga. Ši garantija yra ribota tokiems gaminiams ir nebus
taikoma
(a) Interneto ir ar DLNA ryšiui / problemoms, susijusioms su sąranka
(b) Prieigos mokesčiams ir ar išlaidoms už interneto ryšį
(c) Nesuderinamam programinės įrangos naudojimui ar programinei įrangai, kuri nėra specialiai nustatyta gaminio naudojimo
vadove; ir
(d) Bet kokioms netiesioginėms ar pasekminėms kainoms, susijusioms su neteisingu techninės įrangos naudojimu ar netinkamu
jos naudojimu, jo ryšiu prie interneto ar bet kokio kito įrenginio.
6. Norint reikalauti garantinio aptarnavimo, kai reikia, jūs turėtumėte:
Paskambinkite Panasonic klientų aptarnavimo centrui 132600 ar apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje, nurodytame
žemiau, ir naudokite aptarnavimo centro vietos ieškiklį, norint rasti artimiausio įgalioto aptarnavimo centro pavadinimą/adresą.
Siųskite ar nuvežkite gaminį į Panasonic įgaliotą aptarnavimo centrą kartu su savo pirkimo kvito įrodymu, kaip pirkimo datos
įrodymu. Prašome nepamiršti, kad jūs turite patys pasirūpinti daiktų pervežimu ir draudimu į ir/ar iš savo artimiausio įgalioto
aptarnavimo centro.
Nepamirškite, kad namų ar paėmimo/pristatymo paslauga yra galima tolesniems gaminiams daugumoje Australijos didmiesčių
vietų ar normaliai veikiančiose artimiausių įgaliotų aptarnavimo centrų vietose:
- Plazminiams /skystųjų kristalų televizoriams / vaizduokliams (ekrano dydis didesnis nei 103 cm)
7. Čia pateiktos garantijos netaikomos, ir išskiria bet kokias išlaidas, susijusias su gaminio įrengimu, išmontavimu ar įrengimu iš
naujo, įskaitant išlaidas, susijusias su bet kokio ekrano tvirtinimu, nuėmimu ar tvirtinimu iš naujo (ir bet kokiais kitais pagalbiniais
veiksmais), pristatymu, tvarkymu, nuvežimu, pervežimu ar gaminio, ar bet kurios dalies draudimu, ar pakeitimu, ir nėra taikoma,
ir išskiria bet kokį pažeidimą ar praradimą, atsiradusį dėl įrengimo, išmontavimo, įrengimo iš naujo ar pervežimo, jų metu, ar
susijusio su tuo.
Panasonic įgalioti centrai yra daugumoje didmiesčių vietų ir daugumoje Australijos regioninių centrų, tačiau taikomumas skirsis
priklausomai nuo gaminio. Dėl patarimo apie tikslių įgaliotų aptarnavimo centrų vietas savo gaminiui, prašome skambinti mūsų
klientų aptarnavimo centrui 132600 ar apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje, ir naudokitės aptarnavimo centro vietos
ieškikliu.
Be to, pagal šią garantiją, prie Panasonic gaminių yra pridedama vartotojų garantijos, kurios negali būti išskiriamos pagal Australijos
vartotojų įstatymą. Jei gaminyje yra didelis sutrikimas, jūs galite atsisakyti gaminio ir pasirinkti gauti pinigų grąžinimą, ar gaminio
pakeitimą, ar, jei norite jūs galite pasirinkti pasilikti daiktus ir gauti kompensaciją už daiktų vertės sumažėjimą. Jūs taip pat galite
prašyti gaminio remonto ar pakeitimo, jei gaminys nėra priimtinos kokybės ir gedimas nėra nepataisomas.
Jei gaminyje yra didelis gedimas, kuris negali būti pašalinamas, tada jūs privalote mums pranešti priimtino periodo metu,
susisiekdami su Panasonic klientų aptarnavimo centru. Jei gaminio gedimas nėra nepataisomas, tada Panasonic gali pasirinkti
taisyti ar pakeisti gaminį, ir padarys tai priimtino laiko periodo metu, nuo panešimo gavimo iš jūsų.
ŠI GARANTIJOS KORTELĖ IR PIRKIMO KVITAS
(AR PANAŠUS PIRKIMO ĮRODYMAS) TURĖTŲ BŪTI VISADA SAUGOMI KLIENTO
Jei jums reikalinga pagalba dėl garantijos sąlygų ar bet kokių kitų klausimų, prašome apsilankyti Panasonic Australijoje
internetiniame puslapyje www.panasonic.com.au ar susisiekite, paskambinę 132 600
Jei skambinate, prašome įsitikinkite, kad jūs turite galimas naudojimo instrukcijas.
Panasonic Australia Pty. Limited
ACN 001 592 187 ABN 83 001 592 187
1 Innovation Road, Macquarie Park NSW 2113
PRO-031-F11 Leidimas: 4.0
Valdymo apžvalga
Parengties/įjungimo jungiklis
Paspauskite, norėdami perjungti aparatą iš
įjungimo į parengties režimą ar atvirkščiai.
Parengties režime, aparatas vis tiek suvartoja
nedidelį energijos kiekį.
Pasirinkite garso šaltinį
Ant pagrindinio aparato:
Norint pradėti Bluetooth® poravimą, spauskite
ir laikykite [ –PAIRING], kai jūs
pasirenkate Bluetooth® šaltinį.
Pagrindinis atkūrimo valdymas
Laikmenos paruošimas
Paruošimas
Jei ši sistema yra prijungta prie Bluetooth® įrenginio,
atjunkite jį (t „Įrenginio atjungimas”).
Diskas
1
2
Įrenginio poravimas
Paspauskite [USB/CD], norint pasirinkti „CD”.
Paspauskite [CD
] (pagrindinis aparatas:
[ OPEN/CLOSE]), norint atidaryti disko dėklą.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
1
2
Sąrankos meniu peržiūra
Turinio informacijos peržiūra
3
Pasirinkties pasirinkimas ar patvirtinimas
Atidarykite ar uždarykite disko dėklą
Sumažinkite ekrano plokštės ryškumą
Norint atšaukti, paspauskite mygtuką dar kartą.
Reguliuokite garsumo lygį
Nutildykite garsą
Norint atšaukti, paspauskite mygtuką dar kartą.
„MUTE” yra taip pat atšaukiama, kai jūs
reguliuojate garsumą ar, kai jūs išjungiate
sistemą.
Grojimo meniu peržiūra
3
Paspauskite [CD
] (pagrindinis aparatas:
[
OPEN/CLOSE]) dar kartą, norint uždaryti disko
dėklą.
USB
Paruošimas
Prieš jums prijungiant USB įrenginį prie sistemos,
įsitikinkite, kad jūs sukūrėte duomenų kopiją.
Garso efektų pasirinkimas
1
Diskžokėjaus automatinio grotuvo pasirinkimas
2
USB B
USB jungtis (
)
USB statuso indikatorius
Ekrano plokštė
Disko dėklas
USB įrenginys
(nepridėtas)
1
2
Sumažinkite garsumą ir junkite USB įrenginį į
USB jungtį.
Laikykite pagrindinį aparatą, kai jungiate ar
atjungiate USB įrenginį.
Paspauskite [USB/CD], norint pasirinkti „USB A”
ar „USB B”.
Pastaba:
Nenaudokite USB ilginamojo kabelio. Sistema negali
atpažinti USB įrenginio, prijungto per kabelį.
Bluetooth®
Jūs galite sujungti ir groti garso įrenginį bevieliu būdu
per Bluetooth®.
Paruošimas
• Įjunkite įrenginio Bluetooth® ypatybę ir padėkite įrenginį
netoli sistemos.
• Dėl detalių, skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas.
Radijas
Paruošimas
Paspauskite [RADIO/AUX], norint pasirinkti „FM” ar „AM”.
Rankinis derinimas
1
2
3
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„TUNE MODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „MANUAL”, ir
tada spauskite [OK].
Paspauskite
ar
, norint ieškoti
stoties.
Norint automatiškai derinti, paspauskite ir palaikykite
mygtuką, kol dažnis ims greitai keistis.
„STEREO” yra rodoma, kai yra priimama stereofoninė
transliacija.
Pagrindinio aparato naudojimas
1
2
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Paspauskite
stoties.
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„FM STATUS” [OK].
ar
, norint ieškoti
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„A.PRESET”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „LOWEST” ar
„CURRENT”, ir tada spauskite [OK].
Derintuvas iš anksto nustato visas stotis, kurias jis
gali priimti į kanalus, didėjančia tvarka.
Norint atšaukti, spauskite
.
LOWEST
Derinimas prasideda nuo žemiausio dažnio.
CURRENT
Derinimas prasidedama nuo esamo dažnio.
Rankinis išankstinis nustatymas
2
3
4
5
1
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti „TUNE
MODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „MANUAL”, ir
tada spauskite [OK].
Paspauskite
stoties.
ar
, norint ieškoti
Paspauskite [OK].
Paspauskite
, norint pasirinkti iš anksto nustatytą
numerį, ir tada spauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norint nustatyti
daugiau stočių. Nauja stotis pakeičia bet kokią stotį,
kuri užima tą patį iš anksto nustatytą numerį.
Iš anksto nustatytos stoties
pasirinkimas
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„TUNE MODE”.
2 Paspauskite
, norint pasirinkti „PRESET”, ir
tada spauskite [OK].
3 Paspauskite
ar
, norint
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Pagrindinio aparato naudojimas
1
2
Kitoms
FM
Automatinis išankstinis nustatymas
1
Kai yra pasirinkta „FM”
Paspauskite [DISPLAY].
Jūs galite iš anksto nustatyti iki 30 FM ir 15 AM stočių.
2
1
Signalo statuso tikrinimas
Paspauskite [TUNE MODE], norint pasirinkti
„PRESET”.
Paspauskite
ar
, norint
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
FM signalas yra monofoninis.
Sistema nėra priderinta prie stoties.
FM ST
FM signalas yra stereofoninis.
FM MONO
„MONO” yra pasirinkta kaip „FM MODE”.
RDS (radijo duomenų sistemos)
transliavimas
Išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją
Ši sistema gali rodyti duomenis, siunčiamus radijo
duomenų sistemos (RDS), galimos kai kuriose vietose.
Paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos paslauga
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali būti negalima, jei priėmimas yra prastas.
AM paskyrimo nustatymas
Tik su pagrindiniu aparatu
Ši sistema taip pat gali priimti AM transliacijas, paskirtas
10 kHz žingsniais.
1
2
Paspauskite [RADIO/AUX], norint pasirinkti „AM”.
Paspauskite ir palaikykite [RADIO/AUX].
Po kelių sekundžių, ekrano plokštėje rodomas esamas
minimalus radijo dažnis. Paleiskite mygtuką, kai
minimalus dažnis pasikeičia.
• Norint grįžti į pradinį nustatymą, atlikite aukščiau
pateiktus žingsnius dar kartą.
• Iš anksto nustatyti dažniai yra ištrinami, kai jūs
pakeičiate nustatymą.
3
Paspauskite [ ].
Yra rodoma „BLUETOOTH READY”.
Pasirinkite „SC-AKX18” iš įrenginio Bluetooth®
meniu.
Prijungto įrenginio pavadinimas yra rodomas
kelias sekundes.
Pradėkite įrenginio atkūrimą.
Pastaba:
• Įrenginys turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Ši sistema vienu metu gali prisijungti tik prie vieno
įrenginio.
• Kai „BLUETOOTH” yra pasirinktas kaip šaltinis, ši sistema
automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto
įrenginio.
Pagrindinis atkūrimas
CD
USB
Play
Paspauskite
Stop
Paspauskite
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai yra 24 valandų laikrodis.
1
2
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „CLOCK”.
Paspauskite
spauskite [OK].
1
2
3
Paspauskite [
Pozicija yra įsimenama.
Yra rodoma „RESUME”.
Paspauskite dar kartą, norint visiškai
sustabdyti.
Skip
Pastaba:
Atstatykite laikrodį reguliariai, norint išlaikyti tikslumą.
Grojimo laikmatis
(Išskyrus Bluetooth® šaltiniui)
Jūs galite nustatyti laikmatį, kad jis įsijungtų tam tikru
laiku ir jus pažadintų.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti
„TIMER ADJ”.
Paspauskite
, norint nustatyti pradžios laiką,
ir tada spauskite [OK].
Paspauskite
albumą.
Search
Paspauskite ir palaikykite [
rodoma „PAIRING”.
–PAIRING], kol bus
Snaudimo laikmatis
2
2
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „SLEEP”.
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą
(minutėmis), ir tada spauskite [OK].
Norint atšaukti, pasirinkite „OFF”.
Pastaba:
• Ekrane yra visada rodomas likęs laikas. Ekranas laikinai
pasikeičia, kai jūs atliekate kitas operacijas.
• Grojimo ir snaudimo laikmatis gali būti naudojami kartu.
• Snaudimo laikmatis visada turi pirmenybę. Būkite tikri,
kad nenustatėte sutampančių laikmačių.
Išorinė įranga
Jūs galite prijungti įrašantį vaizdajuosčių leistuvą,
DVD leistuvą, t.t. ir klausyti garsą per šią sistemą.
Paruošimas
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
DVD leistuvas (nepridėtas)
Galinė šio
pagrindinio aparato
plokštė
Paspauskite
, norint pasirinkti šaltinį, kurį
jūs norite groti, ir tada spauskite [OK].
Pastaba:
• Laikmatis prasideda su mažu garsumu ir palaipsniui jį
didina iki iš anksto nustatyto lygio.
• Laikmatis ima veikti nustatytu laiku kiekvieną dieną, jei
laikmatis yra įjungtas.
• Jei jūs išjungiate sistemą ir tada vėl ją įjungiate, kol
laikmatis veikia, laikmatis pabaigos laiku nenustos
veikti.
Paspauskite [DISPLAY].
1
2
3
Prijunkite išorinę įrangą.
Paspauskite [RADIO/AUX], norint pasirinkti „AUX”.
Grokite išorinę įrangą.
Norint reguliuoti įvesties lygį
1
2
Paspauskite [SOUND], norint pasirinkti
„INPUT LEVEL”.
Paspauskite
, norint pasirinkti
„NORMAL” ar „HIGH”, ir tada spauskite
[OK].
Pastaba:
• Numatytas nustatymas yra „NORMAL”.
• Pasirinkite „NORMAL”, jei garsas yra iškreiptas
„HIGH” įvesties lygio metu.
• Komponentai ir kabeliai yra parduodami atskirai.
• Jei jūs norite prijungti kitą įrangą nei tą, kuri aprašyta,
kreipkitės į garso aparatūros pardavėją.
• Garso iškraipymas gali atsirasti, kai jūs naudojate
adapterį.
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
1-TRACK
Groti vieną pasirinktą takelį.
Paspauskite
ar
,
norint pasirinkti takelį.
Groti vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite
, norint pasirinkti
MP3 albumą.
1-ALBUM
1ALBUM
RANDOM
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
Groti visus takelius viename pasirinktame
MP3 albume atsitiktine tvarka.
Paspauskite
, norint pasirinkti
MP3 albumą.
REPEAT (Kartojimas)
OFF REPEAT
Atšaukti nustatymą.
ON REPEAT
Kartoti atkūrimą.
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu, jūs negalite peršokti į takelius,
kurie jau buvo groti.
• Nustatymas yra atšaukiamas, kai jūs atidarote disko dėklą.
Pastaba dėl USB įrenginio
• Ši sistema palaiko USB 2.0 viso greičio.
• Ši sistema gali palaikyti USB įrenginius iki 32 GB.
• Yra palaikoma tik FAT 12/16/32 rinkmenos
sistema.
Pastaba dėl MP3 rinkmenos
• Rinkmenos yra apibūdinamos kaip takeliai ir
aplankai yra apibūdinami kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį „.mp3” ar „.MP3”.
• Takeliai nebūtinai bus grojami tvarka, kuria
juos įrašėte.
• Kai kurios rinkmenos gali neveikti dėl
sektoriaus dydžio.
MP3 rinkmena diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 ar 2 lygį
(išskyrus išplėstus formatus).
MP3 rinkmena USB įrenginyje
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 takelių viename albume
Albumo
numeris
Takelio
numeris
Garso efektai
1
2
Sąsajos režimas
Nuo –4 iki +4
MID
Pagrindinio aparato naudojimas
1. Paspauskite [MANUAL EQ], norint
pasirinkti „BASS”, „MID” ar „TREBLE”.
2. Paspauskite
ar
, norint reguliuoti lygį.
TREBLE
D.BASS
SURROUND
MODE 2
Dėmesys garso kokybei.
„ON SURROUND” ar „OFF SURROUND”
Pastaba:
Numatytas nustatymas yra pabrauktas. Pakeisti nustatymai
bus išlaikomi, kol bus vėl pakeisti, nebent nurodyta kitaip.
Diskžokėjaus automatinis
grotuvas
USB
1
Spauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti „JUKEBOX”,
ir tada spauskite
, norint pasirinkti nustatymą.
Ar spauskite [DJ JUKEBOX] ant pagrindinio aparato,
norint pasirinkti nustatymą. Tęskit nuo 3 žingsnio.
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
Dėmesys ryšiui.
„ON D.BASS” ar „OFF D.BASS”
Pagrindinio aparato naudojimas
Paspauskite [D.BASS].
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„LINK MODE”.
MODE 1
Pasirinkite norimą iš anksto nustatyto
ekvalaizerio nustatymą.
Pagrindinio aparato naudojimas
Paspauskite [LOCAL PRESET EQ].
BASS
Paruošimas
Jei ši sistema yra prijungta prie Bluetooth® įrenginio,
atjunkite jį (t „Įrenginio atjungimas”).
2
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
PRESET EQ
Jūs galite pakeisti sąsajos režimą, kad tiktų ryšio tipui.
1
Paspauskite [SOUND], norint pasirinkti garso efektą.
Jūs galite naudoti diskžokėjaus automatinį grotuvą, norint
pridėti švelnaus perėjimo efektą tarp dainų. Jūs taip pat
galite naudoti papildomas ypatybes su „Panasonic MAX
Juke” programa (Z žiūrėti žemiau).
BLUETOOTH
Pastaba:
• Maksimalus ženklų kiekis, kuris gali būti rodomas:
CD USB : apytiksliai 32
BLUETOOTH : apytiksliai 16
• Ši sistema palaiko ver. 1.0 ir 1.1 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali
būti rodomi skirtingai.
• Pavyzdys: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
2
3
4
Pastaba:
Numatytas nustatymas yra „MODE 2”.
OFF CROSS FADE
Atšaukti švelnų perėjimą.
ON CROSS FADE
Pridėti švelnų perėjimą.
OFF
Išjungti diskžokėjaus
automatinį grotuvą.
Paspauskite [OK].
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„PLAYMODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
RANDOM REPEAT
Groti visus takelius atsitiktine
tvarka ir kartoti visus takelius.
RND
ALL TITLE REPEAT
Kita
Automatinis išjungimas
Ši sistema automatiškai išsijungs, kai jūs jos nenaudojate
apytiksliai 20 minučių.
1
2
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „AUTO OFF”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „ON”, ir tada
spauskite [OK].
Yra rodoma „A.OFF”.
Norint atšaukti, pasirinkite „OFF”.
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai jūs esate pasirinkę radijo šaltinį ar,
kai yra prijungtas Bluetooth® įrenginys.
Bluetooth® parengtis
1
2
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „BLUETOOTH
STANDBY”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „ON”, ir tada
spauskite [OK].
Norint atšaukti, pasirinkite „OFF”.
Programinės įrangos versija
Jūs galite patikrinti sistemos programinės įrangos versiją.
1
2
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „SW VER.”,
ir tada spauskite [OK].
Yra rodoma programinės įrangos versija.
Paspauskite [OK] dar kartą, norint išeiti.
Trikčių diagnostika ir
šalinimas
Prieš prašant aptarnavimo, atlikite tolesnes patikras.
Jei jūs nesate tikri dėl kai kurių patikros punktų ar, jei
pateikti sprendimai neišsprendžia problemos,
pasikonsultuokite su savo pardavėju dėl instrukcijų.
Aparatas neveikia.
Garso kabelis
(nepridėtas)
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
Pastaba dėl disko
• Ši sistema gali groti CD-R/RW su CD-DA ar MP3
formato turiniu.
• Kai kurie CD-R/RW diskai negali būti atkurti dėl
įrašymo sąlygų.
BLUETOOTH
Dažnos problemos
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti
„TIMER SET”.
Norint patikrinti nustatymą
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „TIMER ADJ”,
ir tada spauskite [OK].
Parengties režime, spauskite [DISPLAY] du kartus.
ar
Ši funkcija automatiškai įjungia sistemą, kai jūs sukuriate
Bluetooth® ryšį iš suporuoto įrenginio.
Atlikite 2 žingsnį dar kartą, norint nustatyti pabaigos
laiką.
Paspauskite
, norint pasirinkti „SET”, ir
tada spauskite [OK].
Yra rodoma „ ”.
Norint atšaukti, pasirinkite „OFF”.
Sistema turi būti išjungiama, kad laikmatis veiktų.
Paspauskite ir palaikykite
.
Jūs galite peržiūrėti galimą informaciją ekrano plokštėje.
Snaudimo laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
1
2
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti „PLAYMODE” ar „REPEAT”.
, norint praleisti MP3
Galimos informacijos peržiūra
CD USB
1
USB
1ALBUM RND
Pastaba:
Priklausomai nuo Bluetooth® įrenginio, kai kurios operacijos
gali neveikti.
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„DISCONNECT?”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „OK?
YES”, ir tada spauskite [OK].
Yra rodoma „BLUETOOTH READY”.
Norint atšaukti, pasirinkite „OK? NO”.
Norint pradėti laikmatį
1
Paspauskite
.
Paspauskite dar kartą, norint tęsti atkūrimą.
Paspauskite
ar
,
norint praleisti takelį.
CD USB
CD
1TR
].
Pagrindinio aparato naudojimas
, norint nustatyti laiką, ir tada
Norint patikrinti laiką
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „CLOCK”, ir tada
spauskite [OK].
Parengties režime, spauskite [DISPLAY].
.
.
USB
Pause
Grojimo meniu
PLAYMODE (Grojimo režimas)
BLUETOOTH
Įrenginio atjungimas
Pastaba:
Įrenginys yra atjungiamas, kai jūs:
• Pasirenkate kitą šaltinį.
• Patraukiate įrenginį iš maksimalaus diapazono.
• Išjungiate įrenginio Bluetooth® perdavimą.
• Išjungiate sistemą ar įrenginį.
Kai yra pasirinkta „FM”
Paspauskite [TUNE MODE], norint pasirinkti
„MANUAL”.
Išankstinis atminties
nustatymas
1
Garso kokybės gerinimas
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„FM MODE”.
2 Paspauskite
, norint pasirinkti „MONO”, ir tada
spauskite [OK].
Norint atšaukti, pasirinkite „STEREO”.
„MONO” yra taip pat atšaukiama, kai jūs pakeičiate
dažnį.
Norint įsiminti nustatymą
Tęskite nuo „Rankinio išankstinio nustatymo“ 4 žingsnio.
Pastaba:
Jūs galite poruoti iki 8 įrenginių su šia sistema. Jei yra
suporuojamas 9 įrenginys, ilgiausią laiko tarpą nenaudotas
įrenginys bus pakeistas.
Paruošimas
Jei ši sistema yra prijungta prie Bluetooth® įrenginio,
atjunkite jį (t „Įrenginio atjungimas”).
Garso efektų pasirinkimas
MP3 albumo ar takelio pasirinkimas
Paspauskite [ALBUM/TRACK], norint pasirinkti
albumą ar takelį.
Naršyti takeliuose ar albumuose
Pasukite [CONTROL], norint naršyti.
Norint pradėti atkūrimą nuo pasirinkimo,
paspauskite
.
Pasirinkite „SC-AKX18” iš įrenginio Bluetooth®
meniu. Jei prašoma rakto, įveskite „0000”.
Įrenginys susijungia su šia sistema automatiškai po
poravimo atlikimo.
Prijungto įrenginio pavadinimas yra rodomas kelias
sekundes.
Tolesnės žymės nurodo ypatybės galimumą.
CD :
CD-R/RW su CD-DA formatu ar su MP3
rinkmenomis.
USB :
USB įrenginys su MP3 rinkmenomis.
BLUETOOTH : Bluetooth® įrenginys.
Įrenginio jungimas
Nuotolinio valdymo jutiklis
Atstumas: ne daugiau kaip maždaug 7 m
Kampas: maždaug 20° į viršų ir į apačią,
30° į kairę ir į dešinę
USB A
4
Paspauskite [ ].
Jei yra rodoma „PAIRING”, tęskite nuo
4 žingsnio.
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„PAIRING”.
Ar spauskite ir laikykite [ –PAIRING] ant
pagrindinio aparato, kol yra rodoma „PAIRING”.
Tęskite nuo 4 žingsnio
Paspauskite
, norint pasirinkti „OK? YES”,
ir tada paspauskite [OK].
Yra rodoma „PAIRING”.
Norint atšaukti, pasirinkite „OK? NO”.
Laikmenos atkūrimas
• Buvo aktyvuotas saugumo įrenginys.
Atlikite tolesnius veiksmus:
1. Paspauskite
ant pagrindinio aparato, norint
perjungti aparatą į parengties režimą. Jei šis
aparatas nepersijungia į parengties režimą,
– Paspauskite ir palaikykite mygtuką mažiausiai
10 sekundžių. Ar,
– Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
vėl jį prijunkite.
2. Paspauskite
dar kartą, norint įjungti aparatą.
Jei problema kartojasi, pasikonsultuokite su savo
pardavėju.
Ekrano plokštė ima šviesti ir keičiasi nepertraukiamai
parengties režime.
• Paspauskite ir palaikykite [8] ant pagrindinio aparato,
norint pasirinkti „DEMO OFF”.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalima atlikti jokių
operacijų.
• Išsiaiškinkite, ar baterija yra tinkamai įdėta.
Garsas yra iškraipytas ar nėra garso.
• Reguliuokite sistemos garsumą.
Išjunkite sistemą, raskite ir ištaisykite priežastį, ir tada
vėl įjunkite. Tai gali sukelti garsiakalbių ištempimas dėl
pernelyg didelio garsumo ar galios ir, kai naudojate
sistemą karštoje aplinkoje.
Atkūrimo metu gali būti girdimas dūzgimo garsas.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas ar fluorescencinė
šviesa yra netoli kabelių.
Laikykite kitus prietaisus ir laidus toliau nuo šios sistemos
kabelių.
Garso lygis sumažėja.
• Apsauginė grandis buvo aktyvuota dėl nepertraukiamo
įvesties naudojimo dideliu garsumu. Taip yra dėl to, kad
siekiama apsaugoti sistemą ir išlaikyti garso kokybę.
Diskas
Radijas
Garsas yra iškraipytas.
• Naudokite pasirenkamą FM lauko anteną. Antena turėtų
būti įrengta kompetentingo techniko.
Yra girdimas daužymo garsas.
• Išjunkite televizorių ar patraukite jį toliau nuo sistemos.
• Patraukite mobiliuosius telefonus toliau nuo sistemos,
jei yra pastebimi trukdžiai.
AM transliacijos metu yra girdimas žemas dūzgimas.
• Patraukite anteną toliau nuo kitų kabelių ir laidų.
Rodoma pagrindiniame aparate
“ADJUST CLOCK”
• Laikrodis yra nenustatytas. Sureguliuokite laikrodį.
“ADJUST TIMER”
Ekranas yra neteisingai rodomas.
Atkūrimas neprasideda.
• Grojimo laikmatis yra nenustatytas.
Sureguliuokite grojimo laikmatį.
• Jūs neteisingai įdėjote diską. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas yra nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis yra subraižytas, deformuotas
ar nestandartinis.
• Yra atsiradusi kondensacija. Leiskite sistemai išdžiūti
nuo 1 iki 2 valandų.
“AUTO OFF”
Yra rodomas neteisingas bendras takelių skaičius.
Diskas negali būti skaitomas.
Yra girdimas iškreipta garsas.
• Jūs įdėjote diską, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į diską, kurį galima groti.
• Jūs įdėjote diską, kuris nebuvo užbaigtas.
USB
USB įrenginys ar jo turinys negali būti skaitomi.
• USB įrenginio formatas ar turinys jame yra
nesuderinamas su sistema.
• USB įrenginiai su didesne nei 32 GB saugojimo
galimybe, kai kuriomis sąlygomis negali veikti.
Lėta USB įrenginio operacija.
• Didelis turinio dydis ar didelės atminties USB
įrenginys reikalauja ilgesnio laiko nuskaitymui.
Bluetooth®
Poravimas negali būti atliktas.
Kartoti visus takelius.
Pastaba:
Diskžokėjaus automatinio grotuvo efektas yra atšaukiamas,
kai jūs išjungiate sistemą ar perjungiate į kitą šaltinį.
„Panasonic MAX Juke” programos naudojimas
Jūs galite parsisiųsti ir įdiegti nemokamą Android™
programą „Panasonic MAX Juke”, esančią Google
Play™, dėl tokių papildomų ypatybių kaip dainos
atkūrimo prašymas iš kelių įrenginių tuo pačiu metu.
“TEMP NG”
• Buvo aktyvuota temperatūros apsaugos grandinė ir
sistema išsijungs. Leiskite aparatui atvėsti prieš vėl jį
įjungiant.
• Patikrinkite ar aparato vėdinimo anga nėra uždengta.
• Įsitikinkite, kad šis aparatas yra gerai vėdinamas.
“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB įrenginys naudoja per daug energijos.
Atjunkite USB įrenginį, išjunkite sistemą ir tada vėl įjunkite.
• Sistema yra nenaudojama 20 minučių ir per minutę ji
išsijungs. Paspauskite bet kokį mygtuką, norint
atšaukti.
“VBR–”
“ERROR”
Nuotolinio valdymo pultelio
kodas
• Buvo atlikta neteisinga operacija. Perskaitykite
instrukcijas ir bandykite dar kartą.
“F61”
• Ištikite ir ištaisykite garsiakalbio laidų sujungimus.
• Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite sistemą ir tada vėl
ją įjunkite.
“F70”
• Ištirkite Bluetooth® ryšį.
• Atjunkite Bluetooth® įrenginį. Išjunkite sistemą ir
tada vėl ją įjunkite.
“F76”
• Yra problema su maitinimo tiekimu.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasikonsultuokite su savo pardavėju.
“F77”
• Sistema negali rodyti likusio grojimo laiko kintamo bitų
dažnio (VBR) takeliams.
Kai kita Panasonic įranga atsako į šios sistemos nuotolinio
valdymo pultelį, pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio
kodą šiai sistemai.
Paruošimas
Paspauskite [USB/CD], norint pasirinkti „CD”.
Norint nustatyti kodą į „REMOTE 2”
1
2
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasikonsultuokite su savo pardavėju.
“NO DISC”
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [USB/CD]
mažiausiai 4 sekundes.
Norint nustatyti kodą į „REMOTE 1”
“NODEVICE”
• USB įrenginys yra neprijungtas. Ištirkite ryšį.
Paspauskite ir palaikykite [USB/CD] ant pagrindinio
aparato ir [RADIO/AUX] ant nuotolinio valdymo
pultelio, kol bus rodoma „REMOTE 2”.
1
Paspauskite ir palaikykite [USB/CD] ant pagrindinio
aparato ir [USB/CD] ant nuotolinio valdymo pultelio,
kol bus rodoma „REMOTE 1”.
• Patikrinkite Bluetooth® įrenginio būseną.
• Įrenginys nepatenka į 10 m ryšio diapazoną.
Padėkite įrenginį arčiau sistemos.
• Jūs neįdėjote disko.
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
2
Įrenginys negali būti prijungtas
• Patikrinkite turinį. Jūs galite groti tik palaikomą
formatą.
• Rinkmenos USB įrenginyje gali būti sugadintos.
Formatuokite USB įrenginį ir vėl bandykite.
• Sistemoje gali būti problema. Išjunkite sistemą ir
tada vėl įjunkite.
Sistemos atminties
atstatymas
• Įrenginio poravimas buvo nesėkmingas.
Bandykite poruoti dar kartą.
• Įrenginio poravimas buvo pakeistas.
Bandykite poruoti dar kartą.
• Ši sistema gali būti prisijungusi prie kito įrenginio.
Atjunkite kitą įrenginį ir bandykite poruoti įrenginį
dar kartą.
Įrenginys yra prijungtas, bet garsas negali būti
girdimas per šią sistemą.
• Kai kuriems įrenginiams su įrengtu Bluetooth®, jūs
turite nustatyti garso išvestį į „SC-AKX18” rankiniu
būdu. Skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas dėl
detalių.
Garsas iš įrenginio yra nutraukiamas.
• Įrenginys nepatenka į 10 m ryšio diapazoną.
Padėkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp šios sistemos ir
įrenginio.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2.4 GHz dažnio
juostą (bevielis maršrutizatorius, mikrobangų
krosnelės, bevieliai telefonai, t.t.).
Pastatykite įrenginį arčiau sistemos ir toliau nuo
kitų įrenginių.
• Pasirinkite „MODE 1” stabiliam ryšiui.
“NO TRACK”
• USB įrenginyje nėra albumo ar takelio.
“PLAYERROR”
• Jūs grojate nepalaikomą MP3 rinkmeną.
Sistema praleis tą takelį ir gros tolesnį.
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Nuotolinis valdymo pultelis ir pagrindinis aparatas
naudoja skirtingus kodus. Pakeiskite nuotolinio
valdymo pultelio kodą.
– Kai yra rodoma „REMOTE 1”, paspauskite ir
palaikykite [OK] ir [ ] mažiausiai 4 sekundes.
– Kai yra rodoma „REMOTE 2”, paspauskite ir
palaikykite [OK] ir [USB/CD] mažiausiai
4 sekundes.
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [
4 sekundes.
] mažiausiai
Kai nutinka tolesnės situacijos, atstatykite atmintį:
• Kai yra spaudžiami mygtukai nėra jokio atsako.
• Jūs norite išvalyti ir atstatyti atminties turinį.
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Kol jūs spaudžiate ir laikote
ant pagrindinio
aparato, junkite kintamosios srovės maitinimo laidą
dar kartą.
Tęskite mygtuko spaudimą ir laikymą, kol bus
rodoma „– – – – – – – –”.
Paleiskite
.
Visi nustatymai yra grąžinami į pradinius
gamyklinius nustatymus.
Yra reikalinga nustatyti atminties elementus dar
kartą.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement