Panasonic SCAKX200E Operating instructions

Panasonic SCAKX200E Operating instructions
Confidential
Until: 26 Feb 2015
NORSK
ADVARSEL!
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr.
SC-AKX200
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på
apparatet:
– Dette apparatet må ikke utsettes for regn, fuktighet,
drypp eller sprut.
– Ikke plasser objekter som er fylt med væske, som
vaser, på apparatet.
– Bruk kun anbefalt tilbehør.
– Fjern ikke deksler.
– Dette apparatet må ikke repareres på egen hånd.
Overlat servicearbeider til kvalifisert servicepersonell.
FORSIKTIG!
Produkt
• For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller skade på
apparatet:
– Ikke plasser apparatet i en bokhylle, et innebygget
kabinett eller et annet lukket sted. Pass på at apparatet
er godt ventilert.
– Apparatets ventilasjonsåpninger må ikke dekkes til med
aviser, duker, gardiner eller lignende.
– Plasser ikke åpen ild, slik som levende lys, oppå
apparatet.
• Dette apparatet er beregnet til bruk under moderate
klimaforhold.
• Dette apparatet anvender en laser. Betjening av kontroller,
justeringer eller andre inngrep enn de som er beskrevet i
denne bruksanvisning, kan føre til farlig bestråling.
Vekselstrømnett
• Støpselet er frakoblende enhet. Strømuttaket må befinne
seg i nærheten slik at støpselet lett kan kobles ut fra
uttaket umiddelbart.
Įspėjimas dėl kintamosios
srovės maitinimo laido
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti mašiną, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
„Panasonic Corporation“
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
E
GN
LT
RQT9971-B
L0215LC0
© Panasonic Corporation 2015
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais)
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas tiekiamas su
liejamojo formavimo būdu pagamintu maitinimo laido
kištuku su trimis kaiščiais.
Kištuke sumontuotas 5 amperų saugiklis.
Jei reikia pakeisti saugiklį, naujasis saugiklis turi būti
5 amperų ir patvirtintas ASTA arba BSI pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA
ženklas arba BS ženklas .
Jei kištuke yra išimamas saugiklio dangtelis, pakeitę
saugiklį, būtinai vėl uždėkite dangtelį.
Pametus saugiklio dangtelį, kištuko naudoti negalima,
kol nebus uždėtas pakaitinis dangtelis.
Saugiklio dangtelį galima įsigyti iš vietinio prekybos
atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios
srovės maitinimo laido kištuko (A ir B pav.) tipą.
Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės maitinimo laido
kištukas, ir vadovaukitės toliau pateikimais nurodymais.
Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo kintamosios srovės
maitinimo kištuko vaizdo.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio dangtelis
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Šios naudojimo instrukcijos taikomos šiai sistemai.
Sistema
SC-AKX200
Pagrindinis prietaisas
SA-AKX200
Garsiakalbiai
SB-AKX200
1 KLASĖ
LAZERINIS GAMINYS
Kita gaminio pusė
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų
perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad
panaudotos elektros ir elektroninės įrangos
ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni
prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus
pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą
ir perdirbimą teiraukitės vietos
savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies
teisės aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka
direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimą.
Licencijos
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG“ Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių ženklų
naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
MPEG „Layer-3“ garso kodavimo technologija licencijuota
„Fraunhofer IIS ir Thomson“.
A3 4 Portrait.indd 1
Sauga
ATSARGIAI!
Padalinys
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Nestatykite ir nemontuokite šio prietaiso knygų spintoje,
sieninėje spintelėje arba kitoje uždaroje erdvėje.
Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nedėkite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančios žvakės.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonoje.
• Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos
naudojimo metu sukelia mobilieji telefonai.
Tokių trukdžių atveju paėjėkite su mobiliuoju telefonu
toliau nuo šio prietaiso.
• Šis įrenginys naudoja lazerį. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba
procedūrų, galima patirti pavojingą spinduliuotę.
• Statykite įrenginį ant lygaus paviršiaus atokiau nuo
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungiamasis įtaisas.
Įrenkite šį prietaisą taip, kad maitinimo kištuką būtų
galima nedelsiant išjungti iš elektros tinklo lizdo.
Baterija
• Neteisingai pakeitus bateriją kyla sprogimo pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos
institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti
tinkamą išmetimo būdą.
• Negalima kaitinti arba dėti į ugnį.
• Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje uždarytais
langais ir durimis, kur jos ilgai bus veikiamos
tiesioginių saulės spindulių.
• Neatidarykite ir neužtrumpinkite baterijos.
• Nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį
laiko tarpą. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
Klientų informacijos centras
• Klientams Jungtinėje Karalystėje: 0344 844 3899
• Klientams Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadienis – penktadienis 9:00-05:00
(Išskyrus valstybinių švenčių dienas).
• Papildomos paramos apie gaminį rasite mūsų interneto
svetainėje: www.panasonic.co.uk
„Panasonic“ tiesioginių pardavimų skyrius
Jungtinėje Karalystėje
• Lengvai ir patikimai užsisakykite gaminio priedus ir
eksploatacines dalis telefonu mūsų klientų ryšių centre
Pirmadienis – penktadienis 9:00-05:00
(Išskyrus valstybinių švenčių dienas).
• Arba internetu per mūsų internetinę priedų užsakymo
programėlę, kurią rasite www.pas-europe.com.
• Priimame daugumą pagrindinių kredito ir debeto kortelių.
• Dėl užklausų, sandorių ir prekių paskirstymo kreipkitės
tiesiogiai į „Panasonic“ skyrių Jungtinėje Karalystėje.
• Nėra nieko paprasčiau!
• Taip pat internetu galima tiesiogiai įsigyti daug įvairių gatavų
prekių. Apsilankykite mūsų svetainėje, kur rasite daugiau
informacijos.
Tiekiami priedai
Patikrinkite, ar komplekte netrūksta detalių.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Naudokite skliausteliuose nurodytus numerius ieškodami
atsarginių dalių. Šie prekių kodai taikomi nuo 2015 m. vasario
mėn. Jie gali keistis.
Australijai ir Naujajai Zelandijai
1 Kintamosios srovės maitinimo laidas
Išskyrus Australijai ir Naujajai Zelandijai
2 Kintamosios srovės maitinimo laidas
A pav.
Saugiklis (5 amperai)
B pav.
Saugiklis (5 amperai)
Apie „Bluetooth®”
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis
ir / arba informaciją, kuri yra pažeista belaidžio
perdavimo metu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikavimas
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais. Taigi, belaidžio
ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau aprašyti veiksmai yra baudžiami pagal įstatymą:
– Prietaiso ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir / arba naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
• Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc. standartus.
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir parametrų,
gali nepavyksta prisijungti arba kai kurios funkcijos
gali būti kitokios.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir / arba
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti. Perduoti
duomenis bevieliu ryšiu prie šios sistemos atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“
prietaisą.
Naudojimo sritis
• Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m atstumu.
• Diapazonas gali sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių arba trukdžių.
Trukdžiai iš kitų prietaisų
• Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai,
pvz., triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų trukdžių,
jei ši sistema yra pernelyg arti kitų „Bluetooth®“ įrenginių
arba prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
• Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties, ir t.t.
Paskirtis
• Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
• Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams
(pavyzdžiui: oro prievadai, ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
Pastaba:
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Masė ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas skaitmeninio
spektro analizatoriumi.
Pastaba ant disko
• Sistema gali atkurti CD-R/RW su CD-DA arba MP3
formato turinį.
• Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise, kuriame
jį įrašinėjate.
• Kai kurie CD-R/RW nerodomi dėl įrašymo
sąlygų.
Pastaba ant USB įrenginio
• Ši sistema negarantuoja ryšio su visais USB
prietaisais.
• Ši sistema palaiko USB 2.0 „Full speed“.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB prietaisus.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
Pastaba ant MP3 failo
• Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai, rodomi
kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį.mp3 arba.MP3.
• Įrašai nebūtinai grojami ta tvarka, kuria buvo
įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
MP3 failas diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
Garsiakalbių vieta
Sujungimai
Kolonėlės kairėje ir dešinėje yra tokios pat.
Negalima nuimti garsiakalbių tinklo.
Junkite maitinimo laidą tik sujungę visus kitus laidus.
1 AM kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
Pastaba:
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Kitaip galite sugadinti stiprintuvą ir
garsiakalbius ir galite sukelti gaisrą. Pasitarkite su
įgaliotu remonto personalu, jei atsiranda žala arba
jei staiga paaiškėja pasikeitimai.
• Jungdami garsiakalbius, vadovaukitės šiomis
instrukcijomis.
Declaration of Conformity (DoC)
Hereby, “ Panasonic Corporation” declares that this product
is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 Antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
Customers can download a copy of the original DoC to our
R&TTE products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany
Techniniai duomenys
This product is intended for general consumer. (Category 3)
Stiprintuvo skyrius
RMS išėjimo galia stereo režimu
Priekinis kanalas (abu kanalai veikia)
200 W vienam kanalui (4 Ω), 1 kHz, 30% THD
400 W
Iš viso RMS stereo režimo galia
30 FM stočių
AM 15 stotys
Dažnio moduliacija (FM)
Dažnių diapazonas
nuo 87,50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
Amplitudės moduliavimas (AM)
Dažnių diapazonas
nuo 522 kHz iki 1.629 kHz (9 kHz žingsnis)
nuo 520 kHz iki 1.630 kHz (10 kHz žingsnis)
AUX
Skirtasis lizdas (1 kištukų)
Garso įvedinys
Disko skyrius
grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
MPEG-1 Layer 3
790 nm (CD)
790 nm (CD)
Ingen farlig straling sendes ut
USB sekcija
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 „Full speed“
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
„Bluetooth®” dalis
Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR
Klasė
2 klasė
Palaikomi profiliai
A2DP, AVRCP, SPP
Veikimo dažnis
2,4 GHz juosta, FH-SS
Veikimo atstumas
10 m žvilgsnio linija
Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbis (-ai)
Bosinis garsiakalbis
Aukštų dažnių garsiakalbis
16 cm, kūgio tipo
6 cm, kūgio tipo
Pilnutinė varža
4Ω
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
200 mm x 334 mm x 233 mm
Masė
3,3 kg
Įvadas
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Galios sąnaudos
60 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
348 mm x 193 mm x 251 mm
Masė
2,5 kg
Veikimo temperatūros intervalas
Veikimo drėgmės intervalas
Buitinis elektros lizdas
1
Prijunkite AM kilpinę anteną.
Pastatykite anteną ant pagrindo, kol ji užsifiksuos.
3
4
Prijunkite garsiakalbius.
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais)
Prieš jungdami perskaitykite skyrių „Atsargos
priemonės jungiant kintamosios srovės maitinimo laidą“.
Techninė priežiūra
Valykite sistemą minkštu, sausu skudurėliu.
• Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba benzino
valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę, perskaitykite
ir laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
2
Prijunkite FM kambarinę anteną.
Statykite anteną ten, kur geriausias signalo priėmimas.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido su kita
įranga.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos net tada, kai ji yra
parengties būsenoje. Atjunkite maitinimą, jei nenaudojate
šios sistemos.
Atjungus sistemą kai kurie nustatymai bus prarasti.
Juos reikia vėl nustatyti.
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
FM lauko antena
(komplekte nėra)
1 Nuotolinio valdymo pulto baterija
Paleidimas
Bangos ilgis
NORSK
Bølgelengde
Laserstyrke
1
4
Prijunkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimo signalas prastas.
1 Nuotolinio valdymo pultas
(N2QAYB001019)
Maitinimas
2
• Laikykite garsiakalbius daugiau nei 10 mm atstumu nuo
pagrindinio įrenginio ventiliacijos sumetimais.
• Saugiai pastatykite garsiakalbius ant lygaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo. Nedėkite
jų šalia televizorių, kompiuterių arba kitos įrangos, kurią
lengvai veikia magnetizmas.
• Ilgai grojant dideliu garsumu, galima sugadinti garsiakalbius
ir sutrumpinti jų tarnavimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią gedimams:
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
1 FM kambarinė antena
(RSAX0002)
Versija
3
Naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
Galite sugadinti sistemą ir pabloginti garso kokybę, jei
naudojate kitus garsiakalbius.
MP3 failas USB įrenginyje
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 vieno albumo takelius
Jungtinei Karalystei ir Airijai
(K2CT2YY00097)
Nustatyta atmintis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite saugiklio
dangtelį.
0,5 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
(Kai „BLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į ON) 0,6 W
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Derintuvas, terminalų skyrius
ĮSPĖJIMAS!
Padalinys
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašų arba
purslų.
– Nedėkite ant prietaiso indų su skysčiais, pvz., gėlių
vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Patiems prietaiso remontuoti negalima. Kreipkitės į
kvalifikuotą remontininką.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
Energijos suvartojimas budėjimo režime
(apytikris)
Pardavimų ir palaikymo
informacija
nuo 0°C iki +40°C
nuo 35% iki 80% sant. drėgmė
(be kondensacijos)
Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Ezennel a, “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen
termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú
követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC
másolatát a DoC szerverünkről:
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
A terméket általános fogyasztóknak szánták.
(3-askategória)
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento výrobok
je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na
naše R&TTE výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Tento produkt je určený pre všeobecného spotrebiteľa.
(Kategória 3)
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
S pričujočo izjavo podjetje “ Panasonic Corporation” izjavlja,
da so svoji izdelki skladni s poglavitnimi zahtevami in
drugimi odgovarjajočimi predpisi direktive 1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih
R&TTE s strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe
GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Nemčija
Този продукт е предназначен за обща употреба.
(Категория 3)
Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
Prin prezenta, societatea “ Panasonic Corporation” declară
că produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi cu alte
norme corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al
produselor noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din
Internet:
http://www.doc.panasonic.de
Contact la Reprezentanţa autorizată: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germania
Ovime, “Panasonic Corporation” izjavljuje da je ovaj
proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim uvjetima Smjernice 1999/5/EC.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše R&TTE
proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.doc.panasonic.de
Obratite se ovlaštenom predstavniku: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Njemačka
Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Ovaj proizvod je namijenjen za opću potrošnju.
(Kategorija3)
Kompānija “ Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām
Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Norsk
Samsvarserklæring (DoC)
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) sutaptų su nurodytais
ant nuotolinio valdymo pulto.
Потребителите могат да свалят копие от оригиналните
DoC към нашите продуктите от типа R&TTE от сървъра ,
на който се съхраняват DoC:
http://www.doc.panasonic.de
За контакт с оторизиран представител : Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия
Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
Šis izstrādājums ir paredzēts parastam patērētājam.
(3.kategorija)
Naudokite tik šarmines arba mangano baterijas.
“Panasonic Corporation ” декларира , че този продукт
съответства на съществените изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
“Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see toode
on vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi
1999/5/EÜ asjakohaste sätetega.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos žaibuojant.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate sistemos.
Български
Декларация за съответствие (DoC)
Acest produs a fost proiectat pentru clientela generală.
(Categoria 3)
See toode on mõeldud tavakasutajale. (III kategooria)
ATSARGIAI!
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie neprarytų.
Izdelek je namenjen splošni uporabi. (Razred 3)
Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
DoC serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germany
75 Ω koaksialinis
laidas
(nepridedamas)
Antenos kištuko adapteris
Herved erklærer “Panasonic Corporation” at dette produktet
samsvarer med de viktige kravene og andre relevante deler
av direktivet 1999/5/EC.
Kunder kan laste ned en kopi av det originale DoC til våre
R&TTE-produkter fra vår DoC-server:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt vår autoriserte representant: Panasonic Marketing
Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Tyskland
Dette produktet er tenkt for generelle kunder. (Kategori 3)
Bendrovė “ Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis
gaminys tenkina di rektyvos 1999/5/EB esminius
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos
kopiją klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe
GmbH”, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Vokietija
Šis gaminys skirtas bendrajam vartojimui. (3 kategorija)
13/02/2015 3:07:31 PM
Confidential
Until: 26 Feb 2015
Valdiklių apžvalga
Vyksta medijos atkūrimas
Radijo ryšys
Garso efektai
Atlikite procedūras su nuotoliniu valdymu. Taip pat galima naudoti mygtukus ant pagrindinio įrenginio,
jei jie yra tokie patys.
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
CD-R/RW, CD-DA formatu arba su MP3 failais.
CD
USB įrenginys su MP3 failais.
USB
BLUETOOTH „Bluetooth®“ įrenginys.
Paruošimas
Spauskite [RADIO/AUX] norėdami pasirinkti „FM“ arba „AM“.
EQ nustatymas
Rankinė paieška
2
Pagrindinis atkūrimas
CD USB BLUETOOTH
Spauskite [ / ].
„Stop“
(stabdyti)
Spauskite [ ].
Pertrauka
Praleisti
I
I ], [
① Budėjimas / įjungimo jungiklis [ 
/I ]
Paspauskite, jei norite įjungti prietaisą arba perjungti
jį į budėjimo režimą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant
laukimo režimu, jis vis tiek naudoja truputį energijos.
② Pasirinkite garso šaltinį
Ant pagrindinio prietaiso:
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [ -PAIRING].
③ Pagrindinis atkūrimo valdymas
⑬ Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° į kairę ir dešinę
⑦ Atidaryti arba uždaryti disko dėklą
⑧ Sumažinti pulto ryškumą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
⑨ Sureguliuokite garsumą
⑩ Nutildykite garsą

)
USB būsenos indikatorius
⑯ Ekrano pultas
⑰ Diskų skyrelis
Paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite „CD“.
2
4
Pasirinkite „SC-AKX100“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
Po paraginimo įveskite prieigos raktą „0000“.
Po sujungimo prietaisas jungiasi prie šios
sistemos automatiškai.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
[ -PAIRING], kol rodomas „PAIRING“.
Pasirinkite „SC-AKX200“ iš „Bluetooth®“
įrenginio meniu.
Pastaba:
Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių.
Jei suporuotas 9-as įrenginys, prietaisas, kuris nebuvo
naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
1
RND
Groja visus pasirinkto MP3 albumo takelius
atsitiktine tvarka. Paspauskite [ ,] ir
pasirinkite norimą MP3 albumą.
Kartoti visus takelius.
Kartoti 1-TRACK.
1
1-ALBUM
REPEAT
Kartoti 1-ALBUM.
RANDOM
REPEAT
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
Prietaiso prijungimas
1
1
2
3
Spauskite [ ].
Rodomas „BLUETOOTH READY.
Pasirinkite „SC-AKX100“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Pastaba:
• Prietaisas turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Šį įrenginį galima jungti vienu metu tik prie vieno prietaiso.
• Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis, sistema
automatiškai bandys ir prisijungti prie paskutiniojo prijungto
„Bluetooth®“ prietaiso.
.
Įrenginio atjungimas.
1
2
3
Spauskite [
].
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „DISCONNECT?“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „OK“ TAIP“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas „BLUETOOTH READY.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK“. NO“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
-PAIRING],
Pastaba:
Prietaisas yra atjungiamas, kai:
• Pasirinkite kitą šaltinį.
• Perkeliate įrenginį iš didžiausio diapazono.
• Išjungiate „Bluetooth®“ po prietaiso perdavimo.
• Išjungiate sistemą arba prietaisą.
1
2
Spauskite [TUNE MODE] norėdami pasirinkti
„MANUAL“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „EQ“, tada
spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
norimą nustatytą „EQ“ nustatymą.
Rankinis EQ
1 Spauskite [SOUND] (pagrindinis įrenginys:
[LOCAL EQ]), norėdami pasirinkti “MANUAL EQ”.
2
3
Atminties nustatymas
Galite pasirinkti iki 30 DAB stočių.
1
2
Automatinis išankstinis nustatymas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „A.PRESET“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „LOWEST” arba
„CURRENT”, tada spauskite [OK].
LOWEST
Derinimas prasideda nuo žemiausio dažnio.
CURRENT
Derinimas prasideda nuo esamo dažnio.
Imtuvas nustato visas stotis, kurias jis gali rasti, kanalų
didėjimo tvarka.
Norėdami atšaukti, paspauskite [  ].
Rankinis išankstinis nustatymas
1
2
3
4
5
1
2
3
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „MANUAL”, tada
spauskite [OK].
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ] nustatyti
stotį.
Spauskite [OK].
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „PRESET“,
tada spauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių. Naujoji stotis pakeičia bet
kokią stotį, kuri užima tą pačią nustatytą skaičių.
Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą
stotį
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „PRESET“, tada
spauskite [OK].
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ], norėdami
pasirinkti stotį.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ], norėdami
pasirinkti stotį.
Paspauskite [ , ], norėdami pasirinkti garso efektą.
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], norėdami pasirinkti
garso efektą.
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ] ir pasirinkite
nustatymą, tada spauskite [OK].
D.Bass
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ] nustatyti
stotį.
Kartoti atsitiktine tvarka.
Pasirinkus „FM“
Kartoti 1-ALBUM RANDOM.
2
RND
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją („Įrenginio atjungimas“).
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Spauskite [SOUND] (pagrindinis įrenginys:
[LOCAL EQ]), norėdami pasirinkti “PRESET EQ”.
Paspauskite [SOUND], norėdami pasirinkti „D.BASS“,
tada paspauskite [ , ] pasirinkite „D.BASS LEVEL“
arba „D.BASS BEAT“.
Arba paspauskite [D.BASS] ant pagrindinio įrenginio ir
pasirinkite D pasirinkite „D.BASS LEVEL“ arba „D.BASS
BEAT“. Norėdami atšaukti, dar pasirinkite „OFF D.BASS“.
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ] ir pasirinkite
nustatymą, tada spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
„DJ jukebox”
USB
Galite naudoti „DJ Jukebox“ pridėti lėto nutildymo efektą tarp
dainų. Taip pat galite naudoti papildomas funkcijas su
„Panasonic MAX Juke“ programa (  žemiau).
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „JUKEBOX“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Paspauskite [DJ JUKEBOX] ir pasirinkite nustatymą.
OFF CROSSFADE
Atšaukti lėto nutildymo efektą.
ON CROSSFADE
Pridėti lėto nutildymo efektą.
OFF
Išjunkite „DJ jukebox“.
Kartojimo nustatymų keitimas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite PLAYMODE.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
1
2
Paspauskite [ , ], norėdami nustatyti pradžios laiką,
tada paspauskite [OK].
Kaip patikrinti laiką
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „CLOCK“, tada
spauskite [OK].
Budėjimo režime paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
Miego laikmatis
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
1 Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„SLEEP“.
2 Paspauskite [ , ] ir pasirinkite nustatymą
(minutėmis), tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
• Likęs laikas visada rodomas ekrane. Ekranas laikinai
pasikeičia, kai atliekate kitus veiksmus.
• Miego laikmatis gali būti naudojamas kartu su grojimo
laikmačiu.
• Miego laikmatis visada rodomas pirmas. Nenustatykite
taip, kad laikmačiai sutaptų.
Grojimo laikmatis
(Išskyrus „Bluetooth “ ir AUX šaltinį)
®
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku jus
pažadintų.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
Paspauskite [ , ], norėdami nustatyti laiką, tada
paspauskite [OK].
Vėl atlikite 2 veiksmą, norėdami nustatyti pabaigos laiką.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite šaltinį, iš kurio
norite groti, tada spauskite [OK].
1
2
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „TIMER SET“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „PLAY ON“, tada
spauskite [OK].
“  Rodomas„.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite „PLAY OFF“.
Norint, kad laikmatis veiktų, sistemą reikia išjungti.
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
ALLTITLEREPEAT
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „TIMER ADJ“.
Kaip paleisti laikmatį
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Sustabdymo režime įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą.
RANDOMREPEAT
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
Kartoti visus takelius.
Pastaba:
„DJ Jukebox“ yra išjungiamas, kai išjungiate sistemą arba
pakeičiate kitą šaltinį.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Norėdami papildomų funkcijų, tokių kaip dainų grojimas iš
kelių įrenginių vienu metu, galite atsisiųsti ir įdiegti
„Android™“ programą „Panasonic MAX Juke“ iš
„Google Play™“.
Norėdami patikrinti nustatymus
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite TIMER ADJ“, tada
spauskite [OK].
Laukimo režime paspauskite [DISPLAY] du kartus.
Pastaba:
• Laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui garsėja
iki nustatyto lygio.
• Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku, jei jis
yra įjungtas.
• Jei išjungsite ir vėl įjungsite sistemą, o laikmatis bus
įjungtas, pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
Garso kokybės gerinimas
1
Įrenginio sujungimas
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „OK“ TAIP“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas „PAIRING“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK“. NO“.
Groja vieną pasirinktą takelį.
Paspauskite [I/ ] arba [ /I ],
norėdami pasirinkti takelį.
Groja vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite norimą
MP3 albumą.
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
1-TRACK
REPEAT
Paruošimas
• Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite prietaisą prie sistemos.
• Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo instrukcijas.
3
1-TRACK
ALLREPEAT
Galite prisijungti ir groti garso įrenginį belaidžiu būdu per „Bluetooth “.
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„PAIRING“.
Atšaukti nustatymą.
1
®
2
OFF
PLAYMODE
1-ALBUM
RANDOM
“Bluetooth®”
Spauskite [ ].
Jei rodomas „PAIRING“, tęskite nuo 4 veiksmo.
Paspauskite [, ] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
RND
Pastaba:
Nenaudokite USB ilgintuvo. Sistema gali neatpažinti USB įrenginio, jei jį prijungsite per kabelį.
1
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite PLAYMODE.
RANDOM
Paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite „USB A“ arba „USB B“.
USB būsenos indikatorius užsidega raudona spalva, kai jis yra pasirinktas.
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“
įrenginio, atjunkite ją (  „Įrenginio atjungimas“).
CD
Paspauskite [PLAY MENU].
1
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.
Prijungiant ar atjungiant USB įrenginį, prilaikykite pagrindinį bloką.
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ] nustatyti stotį.
Norėdami sureguliuoti automatiškai, paspauskite ir
laikykite nuspaudę mygtuką, kol dažnis pradės greitai
keistis.
„STEREO“ yra rodomas, kai gaunama stereo transliacija.
• Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti rodomas:
Apie 32
• Ši sistema palaiko versijų 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymės.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali būti
rodomi kitaip.
1-ALBUM
Paruošimas
Prieš prijungdami USB įrenginį prie sistemos, padarykite atsarginę duomenų kopiją.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „MANUAL”, tada
spauskite [OK].
Pastaba:
2
Spauskite [CD 
 OPEN/CLOSE]), norėdami atidaryti diskų padėklą.
] (pagrindinis įrenginys: [ 
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte disko lovelį.
3
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [DISPLAY].
USB
USB
1
Galite peržiūrėti turimą informaciją, pavyzdžiui, MP3
albumą ir takelio numerį ekrano skydelyje.
1
Diskas
2
Paspauskite ir laikykite [ I/] arba [ /I ].
CD USB
Medijos paruošimas
2
Paspauskite [ I/ ] arba [ /I ],
norėdami praleisti takelį. CD USB
Paspauskite [, ] ir praleiskite MP3 albumą.
Groti meniu
⑱ Pasirinkite „DJ jukebox”
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
MUTE taip pat atšaukiamas, kai reguliuojate
garsumą arba kai išjungiate sistemą.
1

CD USB BLUETOOTH
Paspauskite [ALBUM/TRACK] ir pasirinkite albumą
arba takelį.
Naršyti takelius ar albumus
Įjunkite [MULTI CONTROL], norėdami naršyti.
Norėdami pradėti atkūrimą iš atrankos, paspauskite [/ ].
⑮ USB jungtis (
Padėtis įsimenama.
Rodomas „RESUME“.
Norėdami sustabdyti visai, paspauskite vėl.
Spauskite [/ ].
Norėdami tęsti spauskite dar kartą.
Turimos informacijos peržiūra
⑭ Pasirinkite MP3 albumą arba įrašą
⑤ Peržiūrėti turinio informaciją
USB
Pastaba:
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso, kai kurios funkcijos
gali neveikti.
⑫ Pasirikite garso efektus
④ Peržiūrėti nustatymų meniu
⑥ Pasirinkite ir patvirtinkite parinktį
Paieška
⑪ Peržiūrėti atkūrimo meniu

Paleisti
1
1
Laikrodis ir laikmačiai
1
RND
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie takelių,
kurie jau pagroti.
• Nustatymas atšaukiamas, kai atidarote disko dėklą.
Ryšio režimas
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „FM MODE“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „MONO“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas, kai pakeičiate dažnį.
Norėdami patikrinti nustatymus
Tęskite nuo 4 veiksmo „Manual presetting“.
Pasirinkus „AM“
1
2
Išorinė įranga
Galite prisijungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir klausytis garso
per šią sistemą.
Paruošimas
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
DVD grotuvas (nepridedamas)
Galinis šio
pagrindinio
įrenginio ekranas
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „B.PROOF“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite nustatymą, tada
spauskite [OK].
BLUETOOTH
Kiti
„Auto Off“
Ši sistema automatiškai išjungia, kai jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„AUTO OFF“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai veikia radijo šaltinis arba kai prijungtas
„Bluetooth®“ įrenginys.
Keičia režimą, kad atitiktų ryšio tipą.
Signalo būklės patikrinimas
„Bluetooth®” budėjimo veiksena
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją.
( „Disconnecting a device”).
Pasirinkus „FM“
Ši funkcija automatiškai įsijungia sistemą, kai sudaromas
„Bluetooth®“ ryšys iš prijungto prietaiso.
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „LINK MODE“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite režimą, tada
spauskite [OK].
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Kitiems
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „PLAY ON“,
tada spauskite [OK].
FM – – – –
FM signalas nustatytas į vienos ausies.
Sistema nėra pritaikyta stočiai.
MODE1
Pirmenybė ryšiui.
FM ST
FM signalas nustatytas į stereo.
MODE2
Pirmenybė garso kokybei.
FM MONO
MONO pasirinktas kaip FM MODE.
Pastaba:
Jei garsas trūkinėja, pasirinkite MODE 1.
Audio laidas
(nepridedamas)
Paspauskite [DISPLAY].
RDS transliacija
Išskyrus Australijai ir Naujajai Zelandija
Kai kuriuose regionuose ši sistema gali rodyti teksto
duomenis, kuriuos perduoda radijo duomenų sistema (RDS).
Paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos tarnyba
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
1
2
3
Prijunkite išorinę įrangą.
Spauskite [RADIO /AUX], norėdami pasirinkti „AUX“.
Grokite iš išorinės įrangos.
Norint reguliuoti įvesties lygį
1
2
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „INPUT LEVEL“.
Paspauskite [ , ], norėdami pasirinkti „NORMAL
arba „HIGH“, tada paspauskite [OK].
Pastaba:
• Pasirinkite „NORMAL”, jei garsas yra iškraipomas
„HIGH” įvesties lygio metu.
• Komponentai ir kabeliai parduodami atskirai.
• Jei norite prijungti kitą įrangą, išskyrus aprašytąją,
kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
• Naudojant adapterį gali būti iškraipytas garsas.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH STANDBY“.
Paspauskite [ , ] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Kai kurie prietaisai gali trukti ilgiau, kol atsakys. Jei esate
prisijungę prie „Bluetooth®“ prietaiso prieš išjungdami sistemą,
palaukite bent 5 sekundes prieš prijungdami prie šios sistemos
savo „Bluetooth®“ prietaisą dar kartą.
Programinės įrangos versija
Galite patikrinti sistemos programinės įrangos versiją.
1
2
Gedimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo elementų arba jei
nurodyti sprendimai nepadeda išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
Bendros problemos
Prietaisas neveikia.
• Saugos įtaisas įjungtas. Atlikti šiuos veiksmus:
I
1. Paspauskite [
/I ], norėdami perjungti pagrindinį
įrenginį į budėjimo režimą. Jei įrenginys nepersijungia
į budėjimo režimą,
– Paspauskite ir bent 10 sekundes laikykite nuspaudę
mygtuką.
Arba,
– Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir vėl
prijunkite.
I
2. Paspauskite [ 
/I ] dar kartą, norėdami įjungti įrenginį.
Jei problema išlieka, pasitarkite su pardavėju.
Ekranas užsidega ir nuolat keičiasi laukimo režimu.
• Spauskite ir laikykite [ ] ant pagrindinio įrenginio,
norėdami pasirinkti „DEMO OFF“.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalim atlikti jokių veiksmų.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
• Nustatyti sistemos garsumą.
• Išjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį, tada
įjunkite sistemą iš naujo. Priežastis gali būti garsiakalbių
įtampa, per didelis arba galia, arba sistema naudojama
per šiltoje aplinkoje.
Grojant gali girdėtis dūzgiantis garsas.
• Šalia laidų yra kintamos srovės maitinimo laidas arba
fluorescencinės šviesos lempa. Laikykite kitus įrenginius
ir laidus atokiai nuo šios sistemos laidų.
Garso lygis sumažėja.
• Buvo įjungta grandinės apsauga dėl nepertraukiamo
naudojimo, esant aukštam išėjimo garsumui. Tai daroma,
siekiant apsaugoti sistemą ir išlaikyti garso kokybę.
Diskas
Ekranas rodo neteisingai.
Atkūrimas neprasideda.
• Blogai įdėtas diskas. Įdėkite jį teisingai.
• Jis nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, deformuotas arba
nestandartinis.
• Susikaupė kondensatas. Padžiovinkit sistemą 1-2 valandas.
Neteisingas rodomų įrašų skaičius.
Disko nuskaityti negalima.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Įdėtas diskas, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į grojamą diską.
• Įdėtas diskas, kuris yra nebaigtas įrašinėti.
USB
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys jame.
• USB prietaiso arba turinio formatas nesuderinamas su
sistema.
• USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa tam tikromis
sąlygomis negali veikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
• Didelis kiekis turinio arba didelė atmintis USB įrenginyje,
todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
“Bluetooth ”
®
Sujungti negalima.
Pagrindinio prietaiso ekranai
“ADJUST CLOCK”
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
“ADJUST TIMER”
• Nenustatytas grojimo laikmatis. Nustatykite grojimo laikmatį.
“AUTO OFF”
• Sistema buvo nenaudojama apie 20 minučių ir bus išjungta
po minutės. Norėdami atšaukti, paspauskite bet kurį mygtuką.
“ERROR”
• Atlikta netinkama operacija.
Perskaitykite instrukcijas ir bandykite dar kartą.
“F61”
• Patikrinkite ir ištaisykite garsiakalbio laidų sujungimą.
• Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
“F70”
• Patikrinkite „Bluetooth®“ jungtį.
• Atjunkite „Blietrooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
“F76”
• Kilo maitinimo triktis.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir pasitarkite su
pardavėju.
“F77”
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir pasitarkite
su pardavėju.
“NO DEVICE”
• USB įtaisas neprijungtas. Išnagrinėti ryšį.
“NO DISC”
• Blogai įdėtas diskas.
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
• Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
“NO TRACK”
• Nėra albumo arba įrašo USB įrenginyje.
“PLAY ERROR”
• Grojamas nepalaikomas MP3 failas.
Sistema praleis tą takelį ir gros kitą.
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys naudoja skirtingus
kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio valdymo pulto.
– Kai rodomas „REMOTE 1“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [ ].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [CD/USB].
“TEMP NG”
• Įjungta temperatūros apsaugos grandinė, o sistema
bus išjungta.
Tegul prietaisas atvėsta prieš jį vėl naudojant.
• Patikrinkite, ar neuždengta ventiliacijos anga prietaiso.
• Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite USB
įrenginį, išjunkite sistemą ir tada vėl įjunkite.
“VBR”
• Patikrinkite Bluetooth įtaiso būklę.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
®
Prietaiso negalima prijungti.
• Prietaiso sujungimas nepavyko.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Prietaiso sujungimas buvo pakeistas.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Galbūt sistema yra prijungta prie kito prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite prijungti dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
• Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo
srauto (VBR) takeliams.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios sistemos nuotolinio
valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite „CD“.
Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
Prietaisas yra prijungtas, bet per šią sistemą
nesigirdi garso.
1
Garsas iš prietaiso yra nutrauktas.
2
• Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ įtaisuose reikia
nustatyti garso išvestį į SC-AKX200 rankiniu būdu.
Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo instrukcijas.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp sistemos ir prietaiso.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas (belaidis maršrutizatorius, mikrobangų krosnelė,
mobilieji telefonai ir t.t.). Patraukite įrenginį arčiau
sistemos ir toliau nuo kitų prietaisų.
• Stabiliam ryšiui pasirinkite MODE 1.
Radijo ryšys
Garsas yra iškraipomas.
• Naudokite papildomą FM lauko anteną.
Anteną turi montuoti tik kompetentingas asmuo.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį nuo sistemos.
• Perkelkite mobiliuosius telefonus atokiau nuo sistemos,
jei yra trukdžių.
• Esant AM imtuvo režime, pasirinkite „B.PROOF“
nustatymą, kuris užtikrina geriausią priėmimą.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [USB/CD].
Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [USB/CD] ant
pagrindinio įrenginio ir [ ] ant nuotolinio valdymo
pulto, kol pasirodys „REMOTE 1“.
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite nuspaudę
[OK] ir [ ].
Sistemos atminties atstata
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
• Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
• Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1
2
AM transliacijų metu girdisi tylus ūžesys.
• Perkelkite anteną atokiau nuo kabelių ir laidų.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [USB/CD] ant
pagrindinio įrenginio ir [USB/CD] ant nuotolinio
valdymo pulto, kol pasirodys „REMOTE 2“.
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
I
Spausdami ir laikydami [ 
/I ] ant pagrindinio įrenginio
vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Toliau spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kol
rodomas „– – – – – – – – –“.
I
Atleiskite [
/I ].
Visi nustatymai grįžta į gamyklinius nustatymus.
Dar kartą reikia nustatyti atminties elementus.
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „SW VER.“,
tada spauskite [OK].
Rodoma programinės įrangos versija.
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
Pastaba:
RDS gali nebūti, jei priėmimo signalas yra silpnas.
AM paskirstymo nustatymas
Tik pagrindiniu bloku
Ši sistema taip pat gali gauti AM transliacijas kas 10 kHz
žingsniais.
1
2
Spauskite [RADIO/AUX] norėdami pasirinkti „FM“
arba „AM“.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [RADIO/AUX].
Po kelių sekundžių ekranas rodo esamą minimalų radijo dažnį.
Atleiskite mygtuką, kai minimalus dažnumas keičiasi.
• Norėdami grįžti į pradinį nustatymą, atlikite šiuos veiksmus
dar kartą.
• Iš anksto nustatyti dažniai bus ištrinti, jei po pakeiskite
nustatymą.
A3 4 Portrait.indd 2
13/02/2015 3:07:33 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement