Panasonic SCALL3, SCALL8 Operating instructions

Panasonic SCALL3, SCALL8 Operating instructions
SC-ALL8&3_EBEG_mst_SQT0189.fm 1 ページ
2014年4月9日 水曜日 午後12時59分
Atsargos priemonės
ĮSPĖJIMAS
Naudotojo vadovas
<Sąranka>
Belaidė garsiakalbių sistema
Modelio Nr. SC-ALL8
SC-ALL3
Prietaisas
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir purslų.
– Nedėkite ant šio prietaiso daiktų su skysčiais, pvz., gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į kvalifikuotą remonto
meistrą.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
– Nedėkite ant šio įrenginio sunkių daiktų.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo
pavojų:
– Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant šio
prietaiso.
– Iki galo įkiškite šakutę į lizdą.
– Netraukite, nelankstykite laidų arba nedėkite ant laidų sunkių daiktų.
– Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
– Atjungdami laidą, laikykite už maitinimo laido kištuko korpuso,
o ne už laido.
– Nenaudokite pažeisto maitinimo laido kištuko arba elektros tinklo
lizdo.
● Maitinimo kištukas yra atjungiantis įtaisas.
Įdiekite šį prietaisą taip, kad maitinimo kištuką nedelsiant būtų
galima atjungti nuo elektros tinklo.
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Prieš naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
Šiame vadove pateikiama greito nustatymo informacija.
Išsamesnės instrukcijos pateiktos Savininko vadove <Pilna versija>, kurias galima parsisiųsti
iš žemiau esančių nuorodų.
http://panasonic.jp/support/
global/cs/audio/oi/
priedas
● Siekiant išvengti žalos, šis prietaisas turi būti saugiai pritvirtintas
prie sienos pagal montavimo instrukcijas.
● Saugos laikiklį, varžtus ir tvirtinimo prie sienos kronšteinus
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.
Modelio numerio priesaga „EB“ žymi Jungtinei Karalystei skirtą modelį.
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
© „Panasonic Corporation“ 2014
Savo saugos labui atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas turi įlietą trijų jungčių
maitinimo laido kištuką.
Šiame kištuke sumontuotas 5 amperų saugiklis.
Prireikus pakeisti saugiklį, patikrinkite, ar tai 5 amperų saugiklis ir
ar ASTA arba BSI jį patvirtino pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas arba
BSI ženklas.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę saugiklį
būtinai uždėkite dangtelį.
Pametę saugiklio dangtelį, kištuko nebenaudokite, kol negausite
kito dangtelio.
Saugiklio dangtelį galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Priklausomai nuo kintamosios srovės elektros lizdo kištuko tipo
(A ir B pav.), saugiklio vieta skiriasi. Patikrinkite, ar yra
kintamosios srovės maitinimo laido kištukas, ir vadovaukitės
toliau pateiktais nurodymais.
Iliustracijose gali būti pavaizduotas kiek kitoks kintamosios srovės
maitinimo kištukas.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio
dangtelis
Prietaisas
● Nestatykite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių, pavyzdžiui,
degančių žvakių.
● Šis įrenginys gali priimti radijo trukdžius, kurie susidaro naudojant
mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju padidinkite atstumą tarp šio
įrenginio ir mobiliojo telefono.
● Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonose.

EB EG
(Kintamosios srovės maitinimo tinklo kištukui iš trijų
kaiščių)
DĖMESIO
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
„Panasonic Corporation“
Tinklalapis: http://panasonic.net
Įspėjimas dėl kintamosios srovės
maitinimo laido
Lt
SQT0189
F0314BM0
Pastatymas
● Statykite šį prietaisą ant lygaus paviršiaus.
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Šio prietaiso nestatykite ir nedėkite ant knygų lentynos, į sieninę
spintą arba kitas uždaras erdves. Prietaisas turi būti gerai
vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos
temperatūros, didelės drėgmės ir vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite
saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklis
(5 amperai)
Saugiklis
(5 amperai)
Gaminio identifikacinis žymėjimas yra prietaiso
apačioje.
Gaminio identifikacinis žymėjimas yra prietaiso
gale.
● Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido su kita įranga.
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” deklaruoja, kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas
jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH, „Panasonic“ bandymų centras, Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
Šis gaminys skirtas naudojimui šiose šalyse.
GB, DE, AT, BE, DK, SE, FR, IT, ES, NL, FI, GR, PT, PL, HU, CZ, SK, EE, LV, LT, SI, BG, RO, MT, CY, IE, LU, HR, NO, CH, IS, LI, TR
Šis gaminys skirtas naudojimui buityje. (3 kategorija)
Šio gaminio WLAN funkcija išimtinai skirt naudojimui patalpose.
Šis gaminys pagal paskirtį jungiamas prie 2,4 GHz arba 5 GHz WLAN prieigos taško.
until
2014/04/30
Šis simbolis rodo atskirą elektros ir
elektroninės įrangos atliekų surinkimą.
Išsamesnė informacija pateikiama
Savininko vadovas < Pilna versija >.
SC-ALL8&3_EBEG_mst_SQT0189.fm 2 ページ
2014年4月9日 水曜日 午後12時59分
„Wi-Fi®“ ryšio vadovas
Priedų patikrinimas
Prietaiso įjungimas
 1 kintamosios srovės maitinimo laidas
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje
Kontinentinei Europai
1
Lietimas
„Wi-Fi Certified“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.
„Wi-Fi Protected Setup Mark“ yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo ženklas.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“,„WPA“ ir „WPA2“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklai
arba registruotieji prekių ženklai.
 1 varžtas
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
 1 apsauginis laikiklis
„App Store“ yra „Apple“ Inc. paslaugų ženklas.
Visi kiti prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai.
 Sieninis laikiklis
Belaidžio tinklo
nustatymas
● Šie paaiškinimai yra skirti
išmaniajam telefonui.
● Nejunkite LAN kabelio.
● Taip pat galite jungti šį prietaisą
prie tinklo naudodami WPS
palaikomą maršrutizatorių arba
LAN kabelį.
Išsamesnės informacijos rasite
savininko vadove < Pilna versija >.
Eiti į „Wi-Fi“ nustatymus.
● Pereikite prie kito žingsnio, kai tinklo
indikatorius pakeis spalvą iš mirksinčio
mėlynai ir raudonai į mirksintį mėlynai.
Pasirinkite „AllPlay
XXXXXX_AJ“, norėdami
prisijungti prie šio prietaiso.
Įveskite reikiamus duomenis nustatymų puslapyje.
iOS : Nustatymų puslapis bus
automatiškai rodomas interneto
naršyklėje.
Android : Atidarius interneto
naršyklę, bus rodomas nustatymų
puslapis.
Wi-Fi
Nustatymai
„Wi-Fi“ nustatymai
Įjunkite tinklo laukimo režimą.
● Prietaisas bus įjungtas automatiškai
iš parengties būsenos, kai yra
pasirinktas kaip išėjimo garsiakalbiai.
● Energijos suvartojimas budėjimo
režimu didės.
Palieskite ir palaikykite [-WPS] ir
[VOL +], kol vieną kartą sumirksės
režimo indikatorius (geltonas).
Kaip klausytis muzikos
Atsisiųskite programą „Panasonic Music Streaming“ (nemokamai), ir t.t.
iOS : „App Store“ parduotuvė
Android : „Google PlayTM“ įranga
● Daugiau informacijos apie programėlę. Norėdami gauti daugiau
informacijos, apsilankykite
www.panasonic.com/global/consumer/homeav/allseries/service
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
Dega mėlynai.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement