Panasonic SCBT230 Käyttö ohjeet

Panasonic SCBT230 Käyttö ohjeet
Käyttöopas
BluRay-kotiteatteri
Kuvassa SC-BT735
SC-BT735,
SC-BT330, SC-BT230
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat
sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
Käyttöohjeessa kuvataan laitteen perustoiminnot.
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Käyttöohjeen kuvissa oleva laite ei välttämättä tarkalleen vastaa kotimaassasi myytävää mallia.
Turvallisuustietoja����������������������������������������������������5
START-VALIKKO�����������������������������������������������������������������23
Sijoitus�������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Jännite��������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Verkkojohto������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Vierasesineet����������������������������������������������������������������������������������������� 5
Huolto��������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Ohjelmalähteen valinta kauko-ohjaimella������������������������������������������ 23
KAIKKIEN KAIUTTIMIEN KÄYTTÖ & ÄÄNITEHOSTEET���������������������������������������������������������������������������������24
SURROUND - Tilaäänitehosteet�������������������������������������������������������� 24
Yksittäisten kaiuttimien voimakkuudensäätö toiston aikana�������������� 24
SOUND - Äänitehosteet��������������������������������������������������������������������� 24
Toimituspakkauksen sisältö���������������������������������6
Huolto����������������������������������������������������������������������������������7
Levyjen ja korttien käsittely�����������������������������7
VIDEO-Ohjelman toisto��������������������������������������������25
Levyn puhdistaminen���������������������������������������������������������������������������� 7
Levyn ja kortin käsittely����������������������������������������������������������������������� 7
Laitteen hävittäminen tai sen antaminen
eteenpäin�����������������������������������������������������������������������7
Valikot������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Toimintatilan tietue����������������������������������������������������������������������������� 25
Toiston perusohjaus���������������������������������������������������������������������������� 25
Hyödyllisiä toimintoja������������������������������������������������������������������������ 26
Ohjauspainikkeet����������������������������������������������������������8
BD-LIVE- tai BONUSVIEW-toiminnot BD-Videolevyltä ������������������������������������������������������������������������26
Kauko-ohjain����������������������������������������������������������������������������������������� 7
Kauko-ohjaimen painikkeet������������������������������������������������������������������ 8
Keskusyksikön painikkeet�������������������������������������������������������������������� 9
Liittimet takana������������������������������������������������������������������������������������� 9
Kuva kuvassa -toiminto���������������������������������������������������������������������� 26
BD-Live-levyt ja internet�������������������������������������������������������������������� 26
SD-kortin datan poistaminen/alustaminen����������������������������������������� 26
Laitteeseen sopivat levyt ja muistikortit ja USB-laitteet���������������������������������������������������������10
DivX���������������������������������������������������������������������������������������27
Tekstityksen näyttö������������������������������������������������������������������������������ 27
Levyt, joita ei voi toistaa��������������������������������������������������������������������� 11
Aluekoodit������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Viimeistely������������������������������������������������������������������������������������������ 11
BD-Video�������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Musiikki-CD��������������������������������������������������������������������������������������� 11
SD-kortit��������������������������������������������������������������������������������������������� 11
USB-laite��������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Musiikin toisto �������������������������������������������������������������27
Raidan valinta toisesta kansiosta�������������������������������������������������������� 27
valokuvien toisto �����������������������������������������������������28
STATUS - Kuvan ominaisuudet���������������������������������������������������������� 28
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana����������������������������������� 28
START SLIDESHOW - Kuvaesitys ����������������������������������������������������� 28
SLIDESHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset���������������������������� 28
SELECT FOLDER - Kansion valinta������������������������������������������������� 28
FOLDER - Kansion valinta���������������������������������������������������������������� 28
TO VIDEO - Videosisältöön���������������������������������������������������������������� 28
TO ALBUM VIEW - Albuminäkymään����������������������������������������������� 28
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)�������������������������� 28
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)���������������������� 28
ZOOM OUT - Pienennä kuvaa����������������������������������������������������������� 28
ZOOM IN - Poista zoomaus���������������������������������������������������������������� 28
KÄYTTÖÖNOTTO���������������������������������������������������������������12
Kaiuttimien kokoaminen��������������������������������������������������������������������� 12
Sijoittaminen��������������������������������������������������������������������������������������� 14
Kaiutinkytkennät��������������������������������������������������������������������������������� 15
Radioantennit�������������������������������������������������������������������������������������� 15
Kytkennät�������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Televisiokytkent������������������������������������������������������������������������������� 16
Verkkokytkent���������������������������������������������������������������������������������� 18
Verkkojohto����������������������������������������������������������������������������������������� 18
Helpot käyttöönottoasetukset - SMART SETUP / EASY SETUP����� 19
Langallinen kytkentä (“Wired”)��������������������������������������������������������� 20
Langaton kytkentä (“Wireless”)��������������������������������������������������������� 20
Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset�������������������������������� 20
Jos asetusten tekemisessä on ongelmia����������������������������������������������� 20
Access Point Connection Setting - Tukiaseman yhteysasetus������������� 20
Network Easy Setting (Connection Test) - Helpot verkkoasetukset
(yhteystesti)����������������������������������������������������������������������������������� 21
Network Easy Setting (Internet Connection Test)- Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti)����������������������������������������������������������� 21
Laiteohjelmiston päivitys�������������������������������������������������������������������� 21
Muut Panasonic-tuotteet��������������������������������������������������������������������� 22
Radion kuuntelu����������������������������������������������������������29
Radioasemien automaattihaku ja -tallennus muistipaikoille�������������� 29
Käyttäjän ohjaama aseman tallennus muistiin����������������������������������� 29
Aseman valinta muistista�������������������������������������������������������������������� 29
RDS����������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Televisio-ohjelman ääni tämän laitteen
kaiuttimiin�����������������������������������������������������������������30
Tilaäänitehosteet��������������������������������������������������������������������������������� 30
Äänen säätö����������������������������������������������������������������������������������������� 30
Laitteeseen tulevan digitaaliäänen asetukset�������������������������������������� 30
Tallenteen laittaminen/poistaminen�����������22
Yhteiskäyttö television kanssa ���������������������31
Toistettavan tallenteen valinta������������������������������������������������������������ 22
Kauko-ohjaimen ohjelmointi�������������������������������������������������������������� 22
TV:n ääni VIERA Link “HDAVI Control” -toiminnossa�������������������� 31
One touch play������������������������������������������������������������������������������������ 31
Kaiuttimien valinta������������������������������������������������������������������������������ 31
Power On Link - Laitteisto toimintatilaan������������������������������������������ 31
Automaattinen kuvan ja äänen tahdistus (HDAVI Control 3 tai uudempi)��� 32
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta��������������������������������� 32
Helppo ohjaus vain VIERA-kauko-ohjaimella����������������������������������� 32
iPod/iphone�����������������������������������������������������������������������32
Kytkent��������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Toisto��������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Musiikin/videon toisto������������������������������������������������������������������������� 33
Valokuvat �������������������������������������������������������������������������������������������� 33
Muut toistotavat���������������������������������������������������������������������������������� 33
Perusohjaus���������������������������������������������������������������������������������������� 33
VIERA CAST�������������������������������������������������������������������������34
Tässä laitteessa toistettava kansiorakenne �������������������������������������������������������������������������������������47
Lisätietoja�����������������������������������������������������������������������48
Videosignaalin tiedot�������������������������������������������������������������������������� 48
Äänisignaalin tiedot���������������������������������������������������������������������������� 48
Kielitunnukset������������������������������������������������������������������������������������� 48
Kielikoodit������������������������������������������������������������������������������������������ 48
Sanasto�������������������������������������������������������������������������������50
Tekniset tiedot�������������������������������������������������������������51
DISPLAY-valikon asetukset������������������������������������34
Tässä käyttööohjeessa kuvataan käyttöä pääasiassa
kauko-ohjaimella.
DISPLAY-valikon käyttö ������������������������������������������������������������������� 34
Disc - Levyasetukset������������������������������������������������������������������������� 34
Play - Toistoasetukset���������������������������������������������������������������������� 35
Picture - Kuva-asetukset���������������������������������������������������������������� 35
SOUND - Ääniasetukset��������������������������������������������������������������������� 35
Laiteohjelmiston päivitys s. 14.
SUOMI VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
DLNA��������������������������������������������������������������������������������������36
Ohjelman toistaminen tällä laitteella verkon välityksellä toisesta laitteesta��������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun aikana����������������������������������� 37
START SLIDE SHOW - Kuvaesitys ���������������������������������������������������� 37
SLIDE SHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset��������������������������� 37
STATUS - Kuvan tiedot ���������������������������������������������������������������������� 37
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)�������������������������� 37
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)���������������������� 37
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
- TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN ASETTAA
MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN
MALJAKKOA.
- KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
- ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON
SAA SUORITTAA VAIN AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
SETUP-valikko – Soitinasetukset�����������������������37
SETUP-valikon käyttö������������������������������������������������������������������������ 37
DISC - Levyasetukset������������������������������������������������������������������������� 37
PICTURE - Kuvan asetukset�������������������������������������������������������������� 38
SOUND - Äänen asetukset��������������������������������������������������������������� 38
DISPLAY - Näytön asetukset���������������������������������������������������������� 38
TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laite- kytkennät�������������������� 39
Network Settings -Verkkoasetukset�������������������������������40
GENERAL - Yleisasetukset���������������������������������������������������������������� 40
VAROITUS!
- ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN
SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI.
VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI
EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
- ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA
VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
- ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
- HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA
TAVALLA.
SPEAKER SETTINGS: Kaiutinasetukset��������������41
Viiveaika�������������������������������������������������������������������������������������������� 41
Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet������������������������������������������������ 41
Kaiuttimien kiinnitysvaihtoehdot�����������������42
Vianmääritys�����������������������������������������������������������������43
Yleist������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
Virta����������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
Etulevyn näyttö������������������������������������������������������������������������������������ 43
Kuva���������������������������������������������������������������������������������������������������� 43
Ääni����������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
iPod/iPhone����������������������������������������������������������������������������������������� 44
Radio��������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
Verkko�������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
Muita toistoon liittyviä ongelmia�������������������������������������������������������� 44
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen
paikkaan.
Viestit���������������������������������������������������������������������������������45
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
MP3/JPEG/DivX/ AVCHD/MPEG2-tiedostot�����������46
MP3����������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
JPEG��������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
DIVX��������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
DivX-tekstitys������������������������������������������������������������������������������������� 46
AVCHD����������������������������������������������������������������������������������������������� 46
MPEG2����������������������������������������������������������������������������������������������� 46
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Tämä laite saattaa vastaanottaa matkapuhelimen aiheuttamaa
radiohäiriöitä käytön aikana. Siinä tapauksessa vie laitteet
kauemmas toisistaan.
Turvallisuustietoja
Sijoitus
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat rikkoa laitteen
suojakuoren tai laiteosia, mikä voi lyhentää laitteen käyttöikää. Älä
sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
Jännite
Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta
ja aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet laivalla tai muualla, missä tasasähkön
käyttö on yleistä.
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä. Huonosti kytketty
tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä vedä tai
taivuta johtoa. Älä laita mitään raskasta sen päälle.
Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä pistokkeesta, älä johdosta. Jos
vedät johdosta, voit saada sähköiskun. Älä käsittele pistoketta, jos
kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun.
Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai
laitteen toimintahäiriö.
Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen
toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota
yhteys laitemyyjään.
Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä.
Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni “pätkii”, etulevyyn ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei ole mainintaa
tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys
laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin valtuutetun huoltajan
suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa
johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto pistorasiasta,
mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä
paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun
keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/EC. Kun hävität
tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja
ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai laitemyyjältä EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Blu-ray-kotiteatterin säätimet, osat, valikkokohdat jne. voivat näyttää erilaisilta kuin käyttöohjeen kuvissa.
Käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitetta useimmiten kauko-ohjaimella, mutta voit
käyttää keskusyksikön painikkeita, mikäli ohjaimet ovat samat.
Tämä käyttöohje on malleille SC-BT735, SC-BT330 ja SC-BT230. Ellei toisin ole mainittu,
kuvissa on malli SC-BT735. Kuvissa oleva laite on vain esimerkki; maassasi myytävä malli ei
välttämättä ole samanlainen kuin kuvien esimerkkilaite.
Järjestelmä
Keskusyksikkö
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Takakaiuttimet
Subwoofer
SC-BT735
SA-BT735
SB-HF730
SB-HC730
SB-HS735
SB-HW330
SC-BT330
SA-BT330
SB-HF330
SB-HC230
SB-HS230
SB-HW330
SC-BT230
SA-BT230
SB-HF230
SB-HC230
SB-HS230
SB-HW480
Joitakin malleja ei vielä ole myynnissä kaikilla markkina-alueilla.
Joitakin tässä käyttöohjeessa mainittuja lisälaitteita ja erillislaitteita, joita ei toimiteta laitteen
mukana, ei välttämättä ole myynnissä tietyillä alueilla.
Toimituspakkauksen sisältö
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana. Tarvittaessa voit hankkia korvaavan varusteen (tarkista osanumero jälleenmyyjältä). (Tuotenumerot on tarkistettu joulukuussa 2009. Niitä voidaan muuttaa).
[BT735] [BT330] [BT230]
1 Kauko-ohjain
(N2QAKB000090)
2 Paristot
kauko-ohjaimeen
[BT230]
1 Verkkojohto
(RFAX0024)
Käytä vain tässä
laittessa, älä kytke
muihin laitteisiin. Älä
kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden
verkkojohtoja.
[BT735]
2 Kaiutinkaapelia (etukaiutin)
[REEX1152A] punainen liitin
[REEX1153A] valkoinen liitin
2 Kaiutinkaapelia (takakaiutin)
[REEX1155] harmaa liitin
[REEX1156] sininen liitin
1 Arkki kaapelitarroja
1 Mikrofoni asetusten
automaattivalintan
(L0CBAY000051)
4 Kaiutinjalustaa (+ kaapeli)
[RYK1609-K] valkoinen liitin
[RYK1609A-K] punainen liitin
[RYK1609C-K] harmaa liitin
[RYK1609B-K] sininen liitin
[BT330]
4 Jalustan pohjalevyä
(RYK1610-K)
1 Videokaapeli
(K2KA2BA00001)
1 Mikrofoni asetusten
automaattvalintan
(L0CBAY000051)
1 FM-sisäantenni
(RSAX0002)
2 Kaiutinjalustaa (+ kaapeli)
[RYPX1041-KL] valkoinen liitin
[RYPX1041-KR] punainen liitin
1 Kaiutinkaapeli
(keskikaiutin)
[REEX1154]
vihreä liitin
2 Kaiutinkaapelia (takakaiutin)
[REEX1155] harmaa liitin
[REEX1156] sininen liitin
2 Jalustan pohjalevyä
(RYPX0389-K)
8 Ruuvia
(XTN5+10FFJK)
8 Ruuvia
(XTN5+10FFJK)
4 Ruuvia
(XYN5+J16FJK)
Huolto
•
•
•
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue ensin
liinan käyttöohjeet.
Linssinpuhdistaja: RP-CL720E
•
Lisävaruste ei välttämättä ole myynnissä kaikilla alueilla.
Esimerkiksi Saksassa ota yhteyttä laitemyyjään ja kysy
lisätietoja.
•
Linssinpuhdistaja myydään nimenomaisesti Panasonic
DIGA-laitteelle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän
laitteen puhdistajana.
Levyjen ja korttien käsittely
Levyn puhdistaminen
Pyyhi kostealla liinalla.
Kuivaa levy sen jälkeen.
Levyn ja kortin
käsittely
•
•
•
•
•
Tartu levyä aina reunoista, jotta et vahingossa naarmuttaisi
levyä tai jättäisi siihen sormenjälkiä.
Älä kiinnitä levyyn etikettejä tai tarroja.
Älä puhdista levyä sumutteella, bensiinillä, ohentimella,
staattisen sähkönmuodostuksen estävillä nesteillä tai muulla
liuotteella.
Poista pöly, vesi ja roskat kortin takaosassa olevista liitimistä.
Älä käytä seuraavia levyjä:
- Levyssä on jälkiä irrotetuista tarroista ja liimasta (tarkasta
vuokralevyt jne).
- Levy on pahasti vääntynyt ja halkeillut.
- Levy on erikoismuotoiltu (esim. sydämenmuotoinen).
Kauko-ohjain
Paristot
Laita paristot kauko-ohjaimessa olevien napaisuusmerkkien
suuntaisesti.
Alkali- tai mangaaniparistot.
Osoita kauko-ohjaimella tässä laitteessa olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta (s. 9).
Väärin käsiteltyinä paristot saattavat vuotaa elektrolyyttiä, joka
voi aiheuttaa esinevahinkoja ja tulipalovaaran.
•
•
•
•
•
•
Älä laita ohjaimeen sekä vanhoja että uusia paristoja.
Älä laita ohjaimeen erityyppisiä paristoja.
Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta.
Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen
pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.
Älä pura paristoja. Älä aiheuta paristoilla oikosulkua.
Älä yritä ladata alkali- tai mangaaniparistoja.
Älä käytä paristoa, jonka suojakuori on osittainkin irti.
Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja valottomassa paikassa.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan
suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot
valmistajan ja jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Laitteen hävittäminen tai sen
antaminen eteenpäin
Tämä laite saattaa tallentaa tietoja käyttämistäsi toiminnoista.
Jos hävität tämän laitteen hävittämällä sen tai luopumalla siitä,
palauta käyttöön perusasetukset seuraavien ohjeiden avulla,
jotta tallennetut tiedot häviäisivät muistista. (s. 43, “Perusasetuksien palautus”)
Toiston aikana laitteen muistiin saattaa tallentua tietoja käytetyistä toiminnoista.
Ohjauspainikkeet
Kauko-ohjaimen painikkeet
1 Kytke laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta (s. 19)
2 VIERA CAST -toimintojen HOME-valikko (s. 34)
3 Nimikkeen jne. valinta / Numeroiden ja kirjaimien näppäily (s. 34)
[CANCEL]: Toiminnon poistaminen
4 Toiston ohjauspainikkeet (s. 25)
5 Muistipaikka-asema (s. 29)
6 Toimintatilan tietue (s. 25)
7 Top menu/Direct Navigator-levyvalikko (s. 25)
8 [qtup]: Valikkokohdan valinta
[OK]: Valinnan vahvistus
[tu]: Muistipaikka-asema (s. 29)
[t] (tII) [u] (IIu): Kuva kerralla -toisto (s.25)
9 Avaa OPTION-valikko (s. 26)
10 Väripainikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen)
Näillä painikkeilla ohjataan seuraavia toimintoja:
- sellaisen BD-Video-levyn toistoa, jossa on JavaTM-sovelluksia (BD-J)
- “Title View” ja “Album View” -valikon avaaminen (s. 28)
- VIERA CAST-sisällön käyttö (s. 34)
11Äänitehosteen valina (s. 24)/Kaiutinkanavan valinta (s. 24)
12 Valitsee tilaäänen toistotavan (s. 24)
13 Television ohjauspainikkeet
Voit ohjata televisiota tämän soittimen kauko-ohjaimella.
[O]: Kytke televisio toimintaan/pois toiminnasta.
[AV]: Tulokanava.
[+ - VOL]: TV:n äänenvoimakkuuden säätö
14 Keskusyksikön äänenvoimakkuus.
15 Äänen mykistäminen
- MUTE vilkkuu etulevyn näytössä, kun ääni on mykistetty.
- Poista toiminto painamalla painiketta uudestaan tai säätämällä äänenvoimakkuutta.
- Äänenmykistys poistuu käytöstä, jos laite sammutetaan.
16 Toinen kuva (secondary ideo, kuva kuvassa) käyttöön / pois käytöstä (s.
26)
17 Ohjelmalähteen valitsin
[BD/SD]: Levyasematoiminnot tai SD-korttitoiminnot (s. 23).
[iPod]: Valitse iPod/iPhone (s. 23,33)
[RADIO/EXT-IN]: Ohjelmalähteeksi FM-viritin, USB-laite tai erillinen
audiolaite (s. 23, 29, 30)
18 Käyttäjän ohjaama radioaseman valinta (s. 29)
19 Valikkosivun sulkeminen
20 Avaa START-valikko (s. 23)
21Ponnahdusvalikko. (s. 25)
22Edellinen valikkosivu
23Ääniraita (s. 25)
24DISPLAY -valikko (s. 34)/Uniajastin
1 Pidä painettuna [-SLEEP].
2 Kun SLEEP ** näkyy,
valitse jäljelle jäävä toiminta-aika
(minuuteissa) painelemalla [-SLEEP]
Uniajastimen enimmäisaika on 120 minuuttia.
Uniajastin kytkeytyy pois käytöstä seuraavissa tilanteissa.
– Kun uniajastimen asetuksena on [off].
• Jos haluat tarkastaa jäljellä olevan toiminta-ajan
Pidä painettuna [-SLEEP].
•
•
Keskusyksikön painikkeet
Avaa etulevy
vetämällä alas.
1 Valmiustila- >< toimintatilapainike (O/I) (s. 19)
Kytke laite valmiustilaan / toimintatilaan. Valmiustilassa
laite käyttää vähän sähköä.
2 Virran merkkivalo
Merkkivalo palaa, kun laite on toimintatilassa.
3 Kytke iPod/iPhone (s. 32)
4 Keskusyksikön äänenvoimakkuus.
5 Avaa / sulje levykelkka (s. 22)
6 Levykelkka
7 SD-korttipaikka (s. 22)
8 USB-portti (s. 22)
9 [BT735] [BT330] Automaattisen kaiutinasetusvalinnan mikrofonin kytkentäliitin
10Näyttö
SRD (SURROUND) näkyy, jos ääni ohjautuu takakaiuttimiin.
11Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Etäisyys: Enintään n. 7 m
Kulma: Noin 20o ylös/alas, 30o vasemmalle/oikealle
12 Ohjelmalähteen valitsin (s. 23)
13STOP - Toiston lopetus (s. 25)
14PLAY - Toiston käynnistys (s. 25)
nJos laitteen etulevy irtoaa
1 Tartu keskusyksikköä takareunasta toisella kädellä ja kohdista
kannen vasemmassa tai oikeassa reunassa oleva uloke keskusyksikössä olevaan syvennykseen.
2 Paina uloketta tukevasti päin laitetta, kunnes se asettuu napsahtaen paikalleen. Paina sitten seuraavat ulokkeet yksitellen
paikalleen, kunnes kaikki ovat asettuneet paikalleen napsahtaen.
3 Tarkasta, että kansi liikkuu oikein.
Ellei liiku, irrota se ja toista edellä kuvatut vaiheet.
Liittimet takana
1
2
3
4
AC IN -liitin (s. 18)
SPEAKERS-kaiutinliittimet (s. 15)
Tuuletin
USB-liitin lisävarusteena myytävälle langattomalle sovittimelle (s. 18)
5 HDMI AV OUT -liitin (s. 17)
6 FM-radion antenniliitin (s. 15)
7 DIGITAL AUDIO IN -liittimet (s. 16, 17).
Liitin 1 on tarkoitettu televisiolle.
Liitin 2 sopii muiden laitteiden kuin digisovittimen kytkentään.
8 Digitaalilähettimen telakka (s. 14)
Kytke tähän digitaalilähetin, jos käytössäsi on lisävarusteena myytävä langaton yksikkö.
9 LAN-portti (s. 18)
10VIDEO OUT -liitin (s. 16)
11AUX -lisälaiteliitin (s. 16)
Laitteeseen sopivat levyt ja muistikortit ja USB-laitteet
Tyyppi Logo (esimerkki) Lisätietoja tyypistä
myös miniSD-kortti ja microSD-kortti
myös microSDHC-kortti
myös microSDXC-kortti
tilanne joulukuussa 2009
enint.
* Lisätietoja toistokelpoisesta sisällöstä sivuilla 11, 46-47.
10
Toistokelpoinen sisältö*
SD-kortit
Levyt, joita ei voi toistaa
Kaikki levyt, joita ei ole nimenomaisesti mainittu tuettaviksi tai
kuvattu edellä.
- 2,6 GB ja 5,2 GB DVD-RAM
- DVD-RAM, jota ei saa pois kotelosta
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD ja Super Video CD
- WMA-levyt
- HD DVD
Aluekoodit
BD-Video
Tämä laite toistaa BD-Video-levyjä, joissa on
aluekoodimerkintä B.
Esimerkki:
DVD-Video
Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä,
joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.
Esimerkki:
Viimeistely
Tallentavalla laitteella koostettu DVD-R/RW/RDL, +R/+RW/+R
DL ja CD-R/RW on viimeisteltävä tallentavassa laitteessa,
ennen kuin ne soivat tässä laitteessa. Lisätietoja tallentimen
käyttöohjeessa.
miniSD-, microSD-, microSDHC- ja microSDXCkortti on laitettava ennen käyttöä kortin mukana
toimitettuun tai erikseen ostettuun sovittimeen.
l Säilytä muistikortti lasten ulottumattomissa. Lapsi
voi yrittää niellä kortin.
l Laita kortin kirjoituslukko LOCK-kohtaan, jos haluat
suojata sisällön niin, ettei kukaan voi poistaa sitä
vahingossa.
l Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien
kanssa, jotka vastaavat SD-korttien spesifikaatioita FAT 12ja FAT 16-tiedostojärjestelmään alustettuina, SDHC-korttien
spesifikaatioita FAT 32-tiedostojärjestelmään alustettuina (Ei
tue pitkää tiedostonimeä.) ja SDXC-muistikortteja exFAT-tiedostojärjestelmään alustettuina.
l Jos SD-korttia käytetään epäyhteensopivassa tietokoneessa
tai laitteessa, tiedot voivat hävitä kortilta kortin alustamisen
(formatoinnin) yhteydessä jne.
l Käyttökelpoinen muistikapasiteetti saattaa olla hieman vähemmän kuin kortin kokonaiskapasiteetti.
l
USB-laite
Tähän laitteeseen voidaan kytkeä USB-muistilaite, digitaalikamera ja videokamera (Panasonicin valmistama) tms. Kaikkien USB-laitteiden toimivuutta tämän laitteen yhteydessä ei
taata.
l Tämä laite ei lataa USB-laitetta.
l Tiedostojärjestelmät FAT12, FAT16 ja FAT32 ovat tuettuja.
l Tämä laite tukee USB-standardia USB 2.0 High Speed.
l
BD-Video
Tämä laite pystyy käsittelemään BD-Video-levyn suuren bittinopeuden ääniraitoja, kuten Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio.
Lisätietoja näiden audioformaattien toistosta s. 38.
Musiikki-CD
Emme voi taata sellaisen CD-levyn toimintaa ja äänenlaatua,
joka ei vastaa CD-DA-spesifikaatioita (kopiosuojatut CD-levyt
jne.).
l
l
Mediatyyppi, tallennusvaihe, tallennusmenetelmä ja tiedostojen luomistapa saattavat estää levyn toiston.
Levyn sisällön valmistajat vaikuttavat siihen, miten levyjä voi toistaa. Et siis välttämättä voi käyttää käyttöohjeessa kuvattuja
toimintoja. Lue levyn käyttöohjeet tarkkaan.
11
Käyttöönotto
VAIHE 1 Kaiuttimien kokoaminen
[BT735] [BT330]
Varoitus
• Älä seiso jalustan päällä. Lasten läsnä ollessa on oltava varovainen.
• Kun kannat kaiuttimia, pidä kiinni jalustasta ja pohjasta.
Valmistelu
• Levitä lattialle pehmeä kangas ja kokoa jalustat sen päällä, jotta laitteet tai lattia eivät vahingoittuisi.
• Seinäkiinnitys (s. 42).
• Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ne.
[BT735]
[BT330]
2 etukaiutinta ja
2 takakaiutinta
4 jalustaa (+ kaapeli)
2 etukaiutinta
2 jalustaa (+ kaapeli)
2 kaiutinjalustan pohjalevyä
8 ruuvia
4 kaiutinjalustan
pohjalevyä
8 ruuvia(A)
4 ruuvia (B)
[BT735]
Jalustan alapuoli
Vedä kaapeli suoraksi ja pujota
uraan.
Ruuvi A
Kiristä kunnolla!
Työnnä kokonaan
sisään.
+ Valk
- Sin Paina!
Jätä n. 80 mm
Ruuvi B
Paina kaiutinkaapeli uraan.
Kiristä kunnolla!
[BT330]
Ruuvi
Paina kaiutinkaapeli uraan.
Jätä n. 120 mm
Paina kaiutinkaapeli
pohjan uraan.
Kiristä ruuvi kunnolla!
Työnnä kokonaan
sisään.
+ Valk
- Sin
Paina!
Paina kaiutinkaapeli uraan.
Kiristä kunnolla!
12
Kaiutinkaapelien tunnistetarrat ovat kätevä tapa tehdä kytkentöjä. Esim. etukaiutin (vasen)
Kaiutinkaapelien kytkeminen. Työnnä johdin kokonaan
sisään, mutta älä työnnä eristettä sisään. Esim. takakaiutin
[BT230]
+ Valk
- Sin
A Kaiutinkaapelitarra (mukana)
B Liitin
Kaiutinkaapelin tarra
1 FRONT (L)
2 FRONT (R)
3 SURROUND (L)
4 SURROUND (R)
5 CENTRE
6 SUBWOOFER
Väri
valkoinen
punainen
sininen
harmaa
vihreä
violetti
Paina!
Älä kytke kaiutinkaapeleita ristiin (oikosulku) tai kytke napaisuutta väärin. Seurauksena voi olla kaiuttimien vahingoittuminen.
• Älä käytä etukaiuttimia takakaiuttimina tai toisinpäin. Tarkasta kaiutintyyppi kaiuttimen takana olevasta tarrasta ennen
kaapelin kytkemistä.
• Estä kaiuttimen putoamisesta ja kaatumisesta johtuvat vahingot sijoittamalla kaiutinkaapelit niin, ettei niihin voi kompastua
eivätkä ne voi jäädä mihinkään kiinni.
• Kannattele kaiutinta molemmin käsin, kun siirrät sitä, jotta se
ei putoaisi ja aiheuttaisi vahinkoa.
•
Varmista, että tarran numero vastaa liittimen väriä.
Vaihtoehtoinen tapa
[BT330]
Pujota kaiutinkaapeli pohjalevyyn.
Jätä n. 120 mm
Kiinnitä
kaiutin
Työnnä kokonaan sisään.
Paina!
+ Valk - Sin
Paina uraan.
Kiristä kunnolla!
Sovita uraan.
Irrota kaiutinkaapeli jalustasta.
Kaapelin kiinnittäminen takaisin (s. 42).
[BT735] [BT330]
Estä kaiuttimia kaatumasta
• Kysy tarvittaessa neuvoa rakennustarvikeliikkeestä.
Varmista, että seinämateriaali on riittävän kestävä.
Huono kiinnitys voi aiheuttaa vahinkoa seinälle tai
kaiuttimille.
• •Käytä narua, jonka halkaisija on vähemmän kuin 2.0
mm, joka kannattelee 10 kg:n painon.
Esim. [BT735]
Naru (ei mukana)
Sido seinän ja kaiuttimen välille.
Tee tiukka solmu.
Noin 150 mm
Seinä
Koukku (ei mukana)
Kaiuttimen takalevy
13
VAIHE 2 Sijoittaminen
Varoitus
• Kaiuttimia ja keskusyksikköä saa käyttää vain tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Muuten vahvistin tai kaiuttimet saattavat
mennä rikki ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos laitteet vaurioituvat tai niiden toiminta muuttuu äkillisesti, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
• Älä koske kaiuttimien verkotettuun etuosaan. Tartu kiinni reunoista.
Kaiuttimien sijainti vaikuttaa oleellisesti äänimaiseman laatuun ja bassoäänten kuuluvuuteen.
n
Jos kaiuttimet aiheuttavat värihäiriötä televisioon
Sijoitusesimerkki
Sijoita etukaiuttimet, keskikaiutin ja takakaiuttimet suunnilleen
yhtä kauas istumapaikasta. Kuvassa näkyvät kulmat ovat likiarvoja.
[BT735] [BT330] Asetusten automaattivalinta (s. 19) on kätevä
tapa saada ihanteellinen äänikuva silloin, jos et voi sijoittaa kaiuttimia parhaisiin mahdollisiin paikkoihin.
Sulje TV siinä tapauksessa 30 minuutiksi. Television
demagnetointitoiminnon pitäisi poistaa ongelma. Muussa
tapauksessa sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
nPäivitä järjestelmä 7.1-kanavaiseksi
• Kaiuttimien ja keskusyksikön välissä on oltava vähintään 10
mm tyhjää tilaa, jotta ilma pääse kiertämään ja jäähdyttämään laitteet.
Keskusyksikkö pystyy toistamaan 7.1-kanavaista tilaääntä.
Saat enemmän teatterin äänimaisemaa muistuttavan vaikutelman, jos kytket kytket 2 yksikköä Panasonic langatonta
järjestelmää (SH-FX71) sekä 4 kaiutinta.
Tarvittavat varusteet
2 lisävarusteena myytävää Panasonic langatonta yksikköä
(SH-FX71)
2 lisäkaiutinta
[Impedanssi: 3 ohm - 6 ohm, Kaiuttimen tehonkesto: 100 W
(min)] Lisätietoja laitteen käyttöohjeesta.
(A) Keskikaiutin
Sijoita kaiutin telineeseen tai hyllyyn. Television päälle sijoitetun
kaiuttimen tärinä saattaa aiheuttaa häiriöitä tv-kuvaan.
(B) Etukaiuttimet
(C) Subwoofer
(D) Takakaiuttimet
Sijoita kaiuttimet kuten kuvassa ja laita ne korvien tasolle tai
korkeammalle.
Lisävarusteena myytävä Panasonic -langaton
yksikkö SH-FX71
Pääset nauttimaan tilaäänestä langattomasti, jos hankit lisävarusteeksi Panasonicin langattoman yksikön SH-FX71. Lue
lisäohjeita lisälaitteen käyttöohjeesta.
• Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia.
Muut kaiuttimet saattavat rikkoa keskusyksikön, ja äänentoisto on huonompi.
• Jos äänenvoimakkuus on suuri pitkään yhtäjaksoisesti, kaiuttimet voivat mennä rikki tai niiden käyttöikä voi lyhentyä.
• Kaiuttimien sijoittaminen eteen
Voit sijoittaa kaikki kaiuttimet kuunteluhuoneen etuosaan.
Ihanteellista tilaäänikenttää ei silloin kuitenkaan välttämättä
saada.
• Sijoita kaiuttimet tasaiselle, vakaalle alustalle.
• Jos kaiuttimet ovat liian lähellä seinää, lattiaa tai nurkkaa,
bassot voivat kuulua liian voimakkaina. Peitä seinä ja ikkuna paksulla verholla.
• Myös seinäkiinnitys on mahdollista (s. 42).
14
VAIHE 3 Kytkennät
Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. Lue laitteiden käyttöohjeet.
Kytke AC-verkkojohto vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
Kaiutinkytkennät
Yhdistä samanväriset liittimet toisiinsa.
Kaiutinkaapelien tunnistetarrat ovat kätevä tapa tehdä kytkentöjä.
6
5
2
1
4
3
Violetti
Vihreä
Punainen
Valkoinen
Harmaa
Sininen
Subwoofer
Keskikaiutin
Etukaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
Takakaiutin (oikea)
Takakaiutin (vasen)
Jos käytät lisävarusteena myytävää langatonta järjestelmää,
älä yritä kytkeä muita lisätaka- tai takatehostekaiuttimia
keskusyksikköön.
Keskusyksikkö
Radioantennit
FM-sisäantennin kytkentä
Tämä laite
(A) FM-sisäantenni (mukana)
(B) Teippi
Kiinnitä antennin tämä pää paikkaan, josta se antaa
parhaan kuuluvuuden.
FM-ulkoantennin kytkentä
Käytä ulkoantennia, jos radioasemat kuuluvat huonosti.
Tämä laite
(A) FM-ulkoantenni
[TV-antennin käyttö (ei mukana)]
Antennin saa asentaa alan ammattilainen.
(B) 75ohm koaksiaalikaapeli (ei mukana)
(C) Antennisovitin (UK, Irlanti)
• Säilytä sovitin lasten ulottumattomissa, sillä lapsi voi
yrittää niellä sen.
15
Televisiokytkentä
Peruskytkentäohjeet ovat mukana toimitetussa pikaohjeessa (Easy Setting Guide), mutta järjestelmän kaikkien ominaisuuksien
hyödyntämiseksi on tarjolla muitakin vaihtoehtoja.
Älä kytke laitetta kuvanauhurin ”kautta”.
Kopionestojärjestelmät saattavat estää kuvan näkymisen kunnolla.
l
Sammutakaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä.
l
OPTICAL IN
Digitaaliaudiokytkennän tekemisen jälkeen sinun on valittava
asetukset, jotka vastaavat digitaalilaitteesta tulevaa audiosignaalityyppiä (s. 30).
Käytä vain HDMI-logolla merkittyä nopeaa High Speed
HDMI-kaapelia (logo on ohjeen kansilehdessä). Suosittelemme Panasonicin HDMI-kaapelin käyttöä. Jos laite
antaa eteenpäin 1080p-signaalia, käytä enintään 5,0 metrin
pituista HDMI-kaapelia.
Suositeltava osanumero: RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30
(3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), jne.
l
HDMI
HDMI-kytkentä tukee VIERA Link “HDAVI Control” -ohjausta (s.
31), jos käytössä on yhteensopiva Panasonic-televisio.
nPeruskytkentä
(A) Videokaapeli (mukana)
(B) Audiokaapeli (ei mukana)
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista, valitse ohjelmalähteeksi AUX (TV) (s. 23).
nParempi ääni
(A) Videokaapeli (mukana)
(B) Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana)
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista, valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN1 (TV) tai D-IN 1 .
Ellei televisiossa ole VIDEO IN -liitintä, tee kytkentä scart-sovittimella (Scart—VIDEO IN).
A Scart-sovitin (ei mukana)
B Videokaapeli (mukana)
16
nKytkennät parhaaseen kuvaan ja ääneen
A HDMI-kaapeli (ei mukana)
B Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana)
Televisio-ohjelmien äänentoistoa varten voit lisäksi kytkeä audiokaapelin (ei mukana) AUX-liittimestä television AUDIO OUT -liittimeen.
•
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista, valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN 1 (TV) tai D-IN 1 (s. 23).
ARC (Audio Return Channel)
(Käytettävissä, jos televisio on ARC-yhteensopiva)
Tämä toiminto mahdollistaa digitaaliaudiosignaalin vastaanottamisen televisiosta ilman muiden audiokaapelien kytkentää.
• Valitse audiotulolähteeksi “ARC (TV)” (s. 23)
• Lue television käyttöohjeesta, miten valitset televisioon asetukset, joiden aikana eteenpäin lähtee digitaalinen äänisignaali.
nDigisovitin tms.
Lisätietoja erillislaitteen
käyttöohjeessa.
A Optinen digitaaliaudiokaapeli (ei mukana)
B Digisovitin, kuvanauhuri, DVD-tallennin tms.
•
Jos haluat kuunnella TV-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimista, valitse ohjelmalähteeksi DIGITAL IN 2 (CABLE/SAT) tai D-IN
2 (s. 23).
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS
• “HDMI Audio Output”: “Off” (S. 39)
17
Verkkokytkentä
Seuraavia toimintoja voi käyttää, kun tällä laitteella on
laajakaistayhteys verkkoon.
-
-
-
-
Laiteohjelmiston päivitys (s. 21)
Voit käyttää BD-Live-toimintoja (s. 26)
Voit käyttää VIERA CAST -toimintoja (s. 34)
DLNA-toiminto (s. 36)
Lisätietoja kytkentätavasta kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa.
- Tämä laite ei ole yhteensopiva julkiseen langattomaan LAN-palveluun, joita käytetään lentokentillä, asemilla, kahviloissa jne.
LAN (ethernet)-kytkentä
Langaton LAN-sovitin DY-WL10
Voit käyttää vain
langatonta LANsovitinta DY-WL10
(lisävaruste).
Langaton LAN-sovitin
Suora LAN-kaapeli
(ei mukana)
Laajakaistareititin
tms.
Langaton reititin
(tukiasema) tms.
Internet
•
•
Internet
Käytä vain suojattua LAN-kaapelia, kun teet kytkennän erillislaitteeseen.
Jos laitat LAN-liittimeen jonkin muun kuin LANkaapelin, laite voi mennä rikki.
•
•
Lue langattoman LAN-sovittimen (lisävarusteena
myytävä DY-WL10) ohjeet kokonaan, ennen
kuin käytät sitä.
Lisätietoja langattoman reittimesi (tukiasemasi)
yhteensopivuudesta: http://panasonic.jp/support/global/cs/
VAIHE 4 Verkkojohto
LUE VERKKOJOHTOA KOSKEVA VAROITUS S. 6
•
•
•
Kytke vasta sitten, kun kaikki muut kytkennät
on tehty.
Laite käyttää vähän sähköä myös valmiustilassa (kun asetuksena on “Quick Start” - “Off”,
[BT735] [BT330]: n. 0.1 W, [BT230]: n. 0,2 W).
Virtaa säästääksesi irrota verkkojohto pistorasiasta, ellet aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
Käytä vain mukana toimitettua verkkojohtoa.
A AC-verkkojohto (mukana)
B Pistorasiaan
18
VAIHE 5 Helpot käyttöönottoasetukset - SMART SETUP / EASY SETUP
SMART / EASY SETUP -valikkosivu auttaa sinua tekemään
välttämättömät asetukset.
Valitse asetukset noudattamalla kuvaruutuun tulevia ohjeita.
[BT735] [BT330]: Smart setup
[BT230]: Easy setup
1 Paina [
].
2 Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Valitse asetukset
nuolilla [qtup]. Paina [OK].
Language - Kieli
Valitse valikkokieli.
TV Aspect - Television kuvasuhde
Määritä televisiosi kuvasuhde (sivujen suhde).
Wireless System - Langaton yksikkö
Jos kytkettynä on digitaalilähetin, määritä asetukset.
Speakers Position - Kaiuttimien sijainti
Määritä kaiuttimien sijainti.
[BT230] Speaker check - Kaiuttimien tarkistus
Tarkasta, onko kaiuttimet kytketty oikein.
[BT735] [BT330] Auto Speaker Setup - Automaattinen asetusvalinta
Kaiutinasetusten automaattivalinta säätää kaiutintasot.
Speaker Output - Tilaääniasetukset
Tee tilaääniasetukset kaiuttimille.
Valmistelu
• Kytke televisio toimintatilaan. Valitse se videotulo (esim. VIDEO 1, AV 1, HDMI, tms.), johon kytkit tämän laitteen.
• [BT735] [BT330]: Sijoita mikrofoni todelliselle kuuntelupaikalle.
(Istumapaikalla istuvan ihmisen korvien korkeudelle).
[BT735]
Cinema Surround - Cinema-tilaääni
Toiminto luo virtuaalisesti tilaäänen ja tehostaa tilavaikutelmaa, aivan kuin ääni tulisi kaikista suunnista.
(Speakers position: vain Surround Layout)
(Vaikuttaa vain, jos video-ohjelmassa on 5.1/7.1-kanavainen
ääni)
TV Audio - Television äänentoisto
Valitse television äänen audiotuloliitin [se, jossa on ”(TV)”].
Quick start - Pikakäynnistys
Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan.
3 Paina [OK] riittävän monta kertaa, niin SMART / EASY
SETUP -käyttöönotto päättyy.
Kun olet tehnyt helpot käyttöönottoasetukset “Smart Setup/Easy
Setting”, voit tehdä helpot verkkoasetukset kohdasta “Network
Easy Setting”.
• Voit tehdä perusasetukset milloin tahansa uudestaan: valitse
Setup-valikosta ”Smart / Easy Setup” (s. 40).
• Jos tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla televisioon, joka
on “HDAVI Control 2 (tai uudempi) -yhteensopiva, valikkokieli
ja television kuvasuhde saadaan VIERA Link -linkin kautta.
• Automaattisäädön aikana on oltava mahdollisimman hiljaista.
Liiallinen taustahäly voi johtaa vääriin asetuksiin. Kaiuttimista
kuuluu voimakkaita testiääniä säädön aikana.
• Kaiuttimista kuuluu voimakasta testiääntä asetusvalinnan
aikana.
• Kun SMART SETUP on valmis, irrota mikrofoni ja säilytä se
seuraavaa käyttökertaa varten.
19
VAIHE 5 Network Easy Setting - Helpot verkkoasetukset
Valitse “Wired” (langallinen) tai “Wireless” (langaton).
Paina [OK].
Ellet löydä oikeaa verkkonimeä (SSID*2), valitse “Search again”
(hae uudestaan).
2 Paina [RETURN]. Paina sitten [OK].
Valitse seuraavalta valikkosivulta kohta, joka vastaa vaiheessa
1 (ks. vasen palsta) muistiin kirjoittamaasi todentamistyyppiä
(authentication).
Langallinen kytkentä (“Wired”)
Valitse asetukset kuvaruutuun tulevien ohjeiden avulla.
Ongelmatilanteessa lue lisää (ks. oikealla).
Valitse asetukset kuvaruutuun tulevien ohjeiden avulla.
Kirjoita langattoman reitittimen (tukiaseman) mukana toimitettu salausavain kohtaan “Encryption Key” (salausavain).
Langaton kytkentä (“Wireless”)
Jos asetusten tekemisessä on ongelmia
Jos valitset “Wireless” (langaton), ja näyttöön tulee “Wireless
LAN Adaptor is not connected.” (langaton LAN-sovitin ei ole
kytkettynä), tarkista, että langaton LAN-sovitin on kytketty kunnolla. Jos se on kytketty kunnolla, irrota se hetkeksi ja kytke se
uudestaan. Mikäli näyttöön tulee uudestaan sama viesti, pyydä
lisäohjeita laitemyyjältä.
Access Point Connection Setting - Tukiaseman yhteysasetus
Valitse “WPS (PUSH button)” (WPS-painike) tai “Search for access point” (etsi tukiasema) ja noudata ruutuun tulevia ohjeita.
1
nWPS (PUSH button) (WPS-painike)
Jos langaton reitittimesi (tukiasema) tukee WPS-toimintoa
(painike), voit helposti määrittää asetukset painamalla WPS
-painiketta. WPS (Wi-Fi Protected Setup) on standardi, joka
helpottaa langattomien LAN-laitteiden kytkentää ja turvallisuusasetuksia.
1 Paina langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta
(tai vastaavaa painiketta), kunnes merkkivalo alkaa vilkkua.
- Lisätietoja langattoman reitittimen (tukiaseman) käyttöohjeessa.
2 Paina [OK].
*1 Wi-Fi Protected Setup-yhteensopivassa langattomassa
reitittimessä (tukiasemassa) saattaa olla merkki.
Näytön tietue
A conflict with another
device occurred. (Tapahtui
tiedonsiirtovirhe toisen
laitteen kanssa)
Tarkasta seuraavat kohdat
Odota hetki ja yritä sitten uudestaan.
A time out error occurred.
(Tapahtui aikavirhe)
An authentication error or
a time out error occurred.
(Tapahtui todennusvirhe tai
aikavirhe)
Tarkasta langattoman reitittimen
(tukiaseman) MAC-osoite jne.
Signaali voi olla heikko. Käytä
mukana toimitettu USB-jatkokaapelia ja sijoita langaton
LAN-sovitin toiseen paikkaan.
Langattoman reitittimen (tukiaseman) SSID *2 ja salausavain.
Odota hetki ja yritä sitten uudestaan.
A device error occurred.
(Tapahtui laitevirhe).
Langattoman LAN-sovittimen
kytkentä. Ellei vika korjaannu,
ota yhteys laitemyyjään.
nSearch for access point (etsi tukiasema)
Käytettävissä olevat langattomat reitittimet (tukiasemat) etsitään ja listataan. Voit valita yhden listasta.
1 Valitse nuolipainikkeilla [qp] sen langattoman reitittimen
(tukiaseman) nimi (SSID)*2, johon haluat muodostaa yhteyden. Paina sitten [OPTION], niin saat lisätietoja valitsemastasi reitittimestä. Kirjoita muistiin todentamis- (authentication)
ja salaustyyppi (encryption).
20
Network Easy Setting (Connection Test) - Helpot verkkoasetukset (yhteystesti)
Näytön tietue
1. LAN cable connection or
Connection to access point
:Fail (LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan:
Epäonnistui)
2. IP address setting :Fail
(IP-osoite: Epäonnistui)
Tarkasta seuraavat
kohdat
LAN-kaapelien kytkentä (s. 18)
3. Connection to gateway :
Fail (Yhteydenmuodostus
yhdyskäytävään: Epäonnistui)
Näytön tietue
Cannot find the server.
(Palvelin ei löydy) (B019)
Tarkasta seuraavat kohdat
“Primary DNS”- ja “Secondary
DNS” -asetukset kohdasta “IP
Address / DNS Settings” (ensisijainen ja toissijainen DNS kohdassa
IP-osoite / DNS-asetukset) (s. 40)
Failed to connect to the
server. (Palvelimeen ei
saada yhteyttä.) (B020)
- Palvelin saattaa olla ruuhkainen
tai palvelu on tilapäisesti pois
käytöstä. Odota hetki ja yritä
sitten uudestaan.
- “Proxy Server Settings” (välityspalvelimen asetukset) (s. 40) ja
reititin
- Lisätietoja hubin ja reitittimen käyttöohjeessa.
- Voit tehdä tämän vaiheen uudestaan milloin tahansa: valitse SETUPvalikosta kohta “Network Easy Setting”. (s. 40)
- Voit muuttaa näitä asetuksia myös yksittäin kohdasta “Network Settings”. (s. 40)
- Älä kytke tätä laitetta sellaiseen langattomaan verkkoon, jonka käyttöoikeutta sinulla ei ole. Langattoman verkkoympäristön automaattihaku saattaa näyttää langattomia verkkoja (SSID*2), joihin sinulla ei
ole käyttöoikeutta. Sellaisen verkon käyttö voidaan tulkita laittomaksi.
- Kun olet määrittänyt tämän laitteen verkkoasetukset, langattoman
reitittimen (tukiaseman) asetukset (salaustaso jne.) voivat muuttua.
Mikäli sinulla on vaikeuksia muodostaa verkkoyhteyttä tietokoneella,
määritä tietokoneen verkkoasetukset langattoman reitittimen (tukiaseman) mukaisiksi.
*2 Tämän nimen avulla yksittäiset verkot tunnistetaan langattomassa
LAN-verkossa. Jos SSID on sama kahdessa laitteessa, dataa voidaan siirtää niiden välillä.
Laiteohjelmiston päivitys
1. LAN cable connection or Connection - Hubin ja reitittito access point :Pass(LAN-kaapelin kytmen kytkentä ja
kentä tai yhteys tukiasemaan: Onnistui)
asetukset
2. IP address setting :Fail (IP-osoite:
Epäonnistui)
- “IP Address / DNS
3. Connection to gateway :Fail (YhteySettings” (IPdenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonosoite / DNSnistui)
asetukset) (s.
40)
1. LAN cable connection or Connection
to access point :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan: Onnistui)
2. IP address setting:Home network available (IP-osoite: kotiverkko löytyi)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
1. LAN cable connection or Connection
to access point :Pass(LAN-kaapelin kytkentä tai yhteys tukiasemaan: Onnistui)
2. IP address setting :Pass(IP-osoite:
Löytyi)
3. Connection to gateway :Fail (Yhteydenmuodostus yhdyskäytävään: Epäonnistui)
Network Easy Setting (Internet Connection Test)
- Helpot verkkoasetukset (internet-yhteystesti)
Panasonic saattaa julkaista laiteohjelmistoon (firmware) päivityksiä,
jotka saattavat lisätä toimintoja tai parantaa olemassa olevia toimintoja.
Päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi.
Jos tällä laitteella on internet-laajakaistayhteys, se tarkistaa automaattisesti uusimman laiteohjelmistoversion aina virrankytkennän yhteydessä.
Kun saataville tulee uusi laiteohjelmistoversio, näkyviin tulee seuraava
ruutu.
•
Jos ohjelmiston lataaminen laitteeseen epäonnistuu tai tällä laitteella ei ole internetyhteyttä, voit ladata uusimman laiteohjelmiston
seuraavalta verkkosivulta ja tallentaa sen CD-R-levylle. http://panasonic.jp/support/global/cs/ (sivusto on vain englanniksi).
•
Voit tarkastaa, mikä laiteohjelmistoversio on käytössä kohdasta
”System Information” (järjestelmäasetukset) (s. 40)
Päivityksen aikana EI SAA IRROTTAA laitetta verkkosähköstä eikä käyttää muita toimintoja. Laiteohjelmiston päivityksen ja asentamisen jälkeen
näyttöön tulee FINISH (valmis). Laite käynistyy uudelleen ja näyttöön
tulee seuraava kuvaruutuviesti.
•
Voit tehdä tämän vaiheen uudestaan milloin tahansa: valitse SETUP-valikosta kohta “Firmware Update”. (s. 40)
•
Ohjelman lataamiseen kuluu useita minuutteja. Kytkentätyyppi
saattaa aiheuttaa sen, että lataus kestää sitäkin kauemmin tai että
internet-yhteyttä ei voida muodostaa.
•
Ellet halua laitteen tarkastavan uusinta laiteohjelmistoversiota
virrankytkennän jälkeen, valitse “Automatic Update Check” > “Off”.
(s. 40)
21
VAIHE 6 Kauko-ohjaimen ohjelmointi
Muut Panasonic-tuotteet
Jos käytössäsi on useampi kuin yksi Panasonic-soitin/tallennin
ja kauko-ohjain ohjaa niitä molempia samanaikaisesti, voit estää
yhteisohjauksen muuttamalla tämän laitteen kauko-ohjauskoodia. Kun olet muuttanut laitteen kauko-ohjauskoodin, sinun on
muutettava myös kauko-ohjaimen koodi. (s. 40)
Keskusyksikön koodin valinta
1
2
3
4
5
6
Kun soitin on perustilassa (stop), paina [START].
Valitse ”To Others” nuolella [qp]. Paina [OK].
Valitse ”Setup” nuolella [qp]. Paina [OK].
Valitse ”General” nuolella [qp]. Paina [OK].
Valitse ”Remote Control” nuolella [qp]. Paina [OK].
Valitse koodi (1 tai 2) nuolella [qp]. Paina [OK].
Kauko-ohjaimen koodin valinta
1 Pidä painettuna [OK].
Paina yli 5 sekunnin ajan sitä numeropainiketta (1 tai 2),
jonka valitsit vaiheessa 6.
2 Paina [OK].
Tallenteen laittaminen/poistaminen
•
•
•
•
Varmista, että tallenne on oikein päin.
Älä sammuta laitetta tai poista tallennetta silloin, kun tämän laitteen merkkivalo vilkkuu. Jos teet niin, seurauksena
voi olla tallenteen sisällön häviäminen.
Kun haluat poistaa SD-kortin soittimesta, paina kortin keskeltä ja vedä se sitten suoraan ulos laitteesta.
Jos kytket Panasonic-laitteen USB-kaapelilla, kytketyn
laitteen näyttöön saattaa tulla asetusvalikko. Lue lisätietoja
laitteen käyttöohjeesta.
Toistettavan tallenteen valinta
Valitse [BD/SD] tai [EXT-IN] -painikkeella “BD/DVD” tai
”SD” tai ”USB”.
Jos laitteeseen on perustilan (stop) aikana laitettu jokin
tallenne, laite valitsee automaattisesti käyttöön kyseisen
tallennetyypin toiminnot.
22
START-VALIKKO
Ohjelmalähteen valinta kauko-ohjaimella
Joitakin laitteen tärkeimpiä toimintoja voi käyttää
START-valikon kautta.
1 Paina [START].
BD/DVD tai SD (s. 25)
2 Valitse kohta painikkeilla [qp].
Paina [OK].
iPOD (iPod) (s. 32)
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
FM (s. 29)
AUX*1: Ääni AUX-liittimen kautta.
(s. 30)
USB (s. 25)
ARC*1: (s. 30)
D-IN1 (DIGITAL IN 1*1): (s. 30)
D-IN2 (DIGITAL IN 2*2): (s. 30)
Selitys
Kohta
Playback Viewing Picture
Käynnistä ohjelman toisto.
Top Menu
Menu
Network
Näyttää päävalikon. (s. 25)
Näyttää tallennusmedian sisältövalikon. (s. 25)
*1 “(TV)” näkyy niiden kohtien vieressä, jotka on valittu TV AUDIO
-tuloksi.
*2 “(CABLE/SAT)” näkyy DIGITAL IN
2 -kohdan vieressä, jos se on valittu CABLE/SAT AUDIO -tuloksi.
Verkkotoiminnot
Home
(s. 36)
Network (DLNA)
Internet VIERA CAST -perusvalikko (s. 34)
Content
Televisio-ohjelman äänen kuuntelu
Valitse ohjelmalähteeksi “AUX
(TV)”, “ARC (TV)” tai “DIGITAL IN
1 (TV)”.
Input Selection
Ohjelmalähteen valitsin.
BD/DVD/CD
SD-kortti
iPod
FM (radio, s. 29)
USB-laite
AUX *1
Voit kuunnella TV-ohjelman ääntä tähän laitteeseen kytketyistä kaiuttimista (s. 30).
arc *1
Voit kuunnella TV-ohjelman ääntä tähän laitteeseen kytketyistä kaiuttimista (s. 30).
Digital In 1 *1:
Voit kuunnella TV-ohjelman ääntä tähän laitteeseen kytketyistä kaiuttimista (s. 30).
Valikkonäkymä on tallennekohtainen.
*1 “(TV)” näkyy niiden kohtien vieressä, jotka on
valittu TV AUDIO -tuloksi.
Digital In 2 *2:
Voit kuunnella muiden laitteiden ääntä tähän
laitteeseen kytketyistä kaiuttimista (s. 30).
*2 “(CABLE/SAT)” näkyy DIGITAL IN 2 -kohdan
vieressä, jos se on valittu CABLE/SAT AUDIO
-tuloksi.
Televisio-ohjelman äänen kuuntelu
Valitse ohjelmalähteeksi “AUX (TV)”, “ARC
(TV)” tai “DIGITAL IN 1 (TV)”.
Sound (Equalizer)
Valitse taajuuskorjain (s. 24)
To Others
Playlists:
Voit toistaa soittolistoja, jotka on tallennettu
DVD-VR-levylle.
Setup:
Muuta laitteen asetuksia Setup-valikosta (s. 37)
Card Management:
SD-kortin hallinta (s. 26)
nSivun sulkeminen
Paina [START]
23
KAIKKIEN KAIUTTIMIEN KÄYTTÖ & ÄÄNITEHOSTEET
SOUND - Äänitehosteet
SURROUND - Tilaäänitehosteet
1 Valitse toiminto painelemalla [SOUND].
• Valitsemasi toiminto näkyy vain keskusyksikössä.
1 Valitse toiminto painelemalla [SURROUND].
STANDARD
Ääni toistuu sellaisena, kuin se on tallennettu/koodattu.
Kaiuttimien käyttö riippuu ohjelmalähteestä.
2 Kun toiminto näkyy Valitse asetus nuolilla [tu].
EQ Taajuuskorjain
Valitse äänenlaatuun vaikuttava taajuuskorjain.
FLAT
Ei lisättyä tehostetta
HEAVY
Korostaa rockin bassoja
CLEAR Selkeyttää korkeita ääniä.
SOFT Taustamusiikille
MULTI-CH
Etu- ja takakaiuttimet toistavat ääntä, vaikka ohjelmaläh-
teenä olisi 2-kanavainen ääni tai muu kuin tilaääni.
MANUAL
• Valitsemasi toiminto näkyy vain keskusyksikössä.
2 Jos valitset MANUAL-toiminnon, kun “MANUAL” näkyy
Valitse [tu] -painikkeilla haluamasi toimintatila.
SUB W - Subwoofer-tehostus
Voit tehostaa bassotoistoa.
1 (heikoin tehostus), 2, 3, 4 (voimakkain tehostus)
DOLBY PL II MOVIE (Dolby Pro Logic II Movie)
Sopiva elokuville ja Dolby Surround -äänelle. (ei [DivX])
CF (Centre Focus) - Keskikanavan kohdistus
(Vaikuttaa vain, jos tallenteessa on keskikanava)
Toiminnon käytön aikana keskikanavan ääni kuulostaa
tulevan televisiosta.
DOLBY PL II MUSIC (Dolby Pro Logic II Music)
5.1-kanavaiset tehosteet stereoääneen. (ei [DivX])
7.1CH VS (7.1CH Virtual Surround)
Kuulet 6.1/7.1-kanavaisen tilavaikutelman, vaikka
käytössä on vain 5.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä.
H.BASS - Bassotehostus
Toiminto tehostaa matalia taajuuksia. Näin bassot kuulu vat hyvin, vaikka huoneen akustiset ominaisuudet eivät
olisi parhaat mahdolliset.
- Asetus jää muistiin ja palautuu käyttöön aina, kun toistat
kyseistä ohjelmalähdettä.
S.SURROUND (Super Surround)
2-kanavaisen ohjelman ääni kaikista kaiuttimista.
2CH STEREO
Minkä tahansa ohjelmalähteen toisto stereona. Ääni
kuuluu vain etukaiuttimista ja subwooferista.
W.SRND (Whisper Surround) - Tilatehosteet kuuluviin
Hiljaisen monikanavaäänen tilatehosteet kuuluvat voimakkaammin. (Hyödyllinen toiminto illalla.)
Yksittäisten kaiuttimien
voimakkuudensäätö toiston aikana
1 Pidä painettuna [–CH SELECT].
Äänenkäsittelyohjelmat eivät välttämättä ole käytettävissä
tai niillä ei ole merkittävää vaikutusta, kun valittuna on tietty
ohjelmalähde.
l Joidenkin ohjelmalähteiden äänenlaatua nämä toiminnot
heikentävät. Jos niin käy, kytke äänitehosteet pois käytöstä.
l
2 Valitse kaiutin painelemalla [CH SELECT].
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
LR - C- RS - RB* - LB* - LS - SW
* Jos lisävarusteena myytävät takatehostekaiuttimet on kytketty.
Asetus jää muistiin ja palautuu käyttöön aina, kun toistat
kyseistä ohjelmalähdettä.
LR: Vasen ja oikea etukaiutin
C: Keskikaiutin
RS: Oikea takakaiutin
RB: Oikea takatehostekaiutin
LB: Vasen takatehostekaiutin
LS Vasen takakaiutin
SW: Subwoofer
nEtukaiuttimien tasapainon säätäminen (balanssi)
(Kun valittuna “LR” )
Säädä etukaiuttimien tasapaino nuolilla [tu].
– Ne kanavat eivät näy, joita parhaillaan toistuva äänitallenne ei
sisällä (poikkeuksena subwoofer, joka näkyy, vaikka tallenne
ei sisältäisi subwooferin toistamaa kanavaa).
3 Säädä tasoa nuolella [p] (voimista) tai [q] (hiljennä) .
Säätöalue: -6 dB - +6 dB
24
Video-ohjelman toisto
Toiston perusohjaus
Valmistelu
Kytke televisio toimintatilaan
ja valitse televisiosta oikea videotulolähde.
1 Kytke laite toimintatilaan painamalla painiketta [
Tallenne tai sen sisältö voi estää toiminnon käytön
].
2 Laita tallenne laitteeseen.
Toisto alkaa.
• Jos näkyviin tulee valikko, valitse toistettava kohta
nuolipainikkeilla ja paina [OK].
• Ellei toisto käynnisty, paina u (PLAY).
Valikot
Voit avata Top Menu -valikon (päävalikon), DIRECT NAVIGATOR -valikon (levysisältövalikon) tai Pop-up -valikon (ponnahdusvalikon).
Paina [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR] tai [POP-UP
MENU].
•
•
Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK].
Vaihtoehtoinen tapa: paina [OPTION] ja valitse ”Pop-up
menu”.
Lopetus
Paina [n].
Keskeytyskohta jää muistiin.
Jatka toistoa keskeytyskohdasta
Paina [u] (PLAY), niin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
•
Keskeytyskohta häviää muistista, jos avaat levykelkan tai
painat useita kertoja [n] (näyttöön tulee STOP).
•
[BD-V]: Jos BD-Video-levyllä on BD-J-sovelluksia (s.
49), toistoa ei voi jatkaa keskeytyskohdasta.
Paina [II].
Jatka toistoa painamalla [II] tai [u] (PLAY).
Taukotila
Haku / Hidastettu toisto
Toimintatilan tietue
Paina toiston aikana [STATUS].
Toimintatilan tietueessa näet tietoja parhaillaan toistuvasta
ohjelmasta. Tietueen sisältö vaihtuu (tai häviää näkyvistä) joka
painalluksella.
Esim. BD-V
T: Nimike/Raita C: Kappale PL: Soittolista
Nimikkeen toistoon
kulunut aika
Haku
Paina toiston aikana [SEARCH tt] tai [SEARCH uu].
•
[Musiikki, MP3] Vain yksi hakunopeus.
Hidastettu toisto
Paina toiston tauon aikana [SEARCH tt] tai [SEARCH uu].
•
[BD-V] [AVCHD] Vain eteenpäin [SEARCH uu].
5 nopeutta.
•
Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (PLAY).
Nykyinen sijainti
•
•
•
•
Kokonaisaika
PAL-levyn ohjelma lähtee eteenpäin PAL-signaalina.
NTSC-levyn ohjelma lähtee eteenpäin NTSC- tai PAL60signaalina. Voit valita NSTC-levyjen toistoa varten signaalityypiksi NTSC tai PAL60 kohdasta ”NTSC Contents
Output”. (s. 38)
Tallenne ja sen sisältö voivat aiheuttaa sen, että näyttötietue muuttuu tai ei välttämättä tule näkyviin.
DivX: Yhtäjaksoinen toisto ei ole mahdollista.
Laite ei voi toistaa AVCHD- ja MPEG2-videoita, jotka on
vedetty ja pudotettu tai kopioitu ja liitetty tallennemediaan.
Hyppy taakse/eteenpäin
Paina toiston tai taukotilan aikana [SKIPItt] tai [SKIPuuI],
niin laite siirtyy toistettavaksi haluamaasi nimikkeeseen,
kappaleeseen tai raitaan.
•
Jokainen painallus vastaa yhden ohjelmakokonaisuuden
ohitusta.
•
[DIVX] Vain taaksepäin [SKIP Itt].
Kuva kerralla -toisto
Paina taukotilan aikana [t] (tII) tai [u] (IIu).
•
Pidä painettuna, niin kuvien vaihtuminen jatkuu.
•
Normaali toisto jatkuu, kun painat [u] (play).
•
[BD-V, AVCHD] Vain eteenpäin [u] (IIu).
Ääniraidan valinta toiston aikana
Paina [AUDIO].
Ääniraita (kieli) vaihtuu joka painalluksella. (s. 47).
25
Hyödyllisiä toimintoja
1 Paina [OPTION].
2 Valitsee haluamasi kohta. Paina [OK].
Toiston aikana
Kun DIRECT NAVIGATOR -valikko on näkyvissä
Screen
Aspect
Jos kuvassa on mustat palkit
ylhäällä & alhaalla (vasemmalla
& oikealla), voit suurentaa kuvaa
peittämään ruudun kokonaan.
Properties
Ohjelman ominaisuudet (tallennuspäivä jne).
Top Menu
Top Menu -valikko avautuu.
Chapter View
Kappaleen valinta
Pop-up Menu
Pop-up -valikko avautuu.
To Picture
Stillkuvien toisto [s. 28]
Menu
Menu-valikko avautuu.
Folder
Toisen kansion valinta
Ohjelmasisältö määrää, onko “Screen Aspect” -asetuksen
muuttamisella vaikutusta.
l Jos asetuksena on “TV Aspect” (s. 39) - “4:3 ” tai “4:3 Letterbox”, “Zoom” -toimintoa ei voi käyttää.
l Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön.
l
BD-LIVE- tai BONUSVIEW-toiminnot BD-Video-levyltä
BD-Live-levyt ja internet
Mikä on BONUSVIEW?
BONUSVIEW mahdollistaa erilaisten toimintojen, kuten kuva
kuvassa- ja toisen ääniraidan käytön.
Blu-ray-levyn tarjoama BD-Live-ohjelma saattaa vaatia internettilin luomista, ennen kuin BD-Live-materiaalia voidaan käyttää.
Tee tili noudattamalla ruudun ohjeita tai levyn käyttöohjeita.
Mikä on BD-Live?
BONUSVIEW-toiminnon lisäksi BD-Live sallii sinun nauttia lisätoiminnoista kuten tekstityksistä, yksinoikeudella julkaistavista
kuvista ja verkkopeleistä internetin välityksellä.
1 Kytke laite verkkoon (s. 18)
2 Laita laitteeseen SD-kortti (jossa on vähintään 1Gt tai
enemmän tyhjää tilaa). SD-korttia käytetään paikallisena
tallennusmediana (s. 49).
Käytettävät toiminnot ja käyttötapa saattavat olla erilaisia eri
levyjen käytön aikana. Lisätietoja levyn käyttöohjeista ja ohjelmantarjoajan verkkosivulta.
3 Laita levy soittimeen.
Kuva kuvassa -toiminto
SD-kortin datan poistaminen/alustaminen
1
2
3
4
5
Toinen kuva käyttöön / pois käytöstä
Paina [PIP].
Toinen kuva
Laita SD-kortti.
Paina [START].
Valitse ”To Others” nuolella [qp]. Paina [OK].
Valitse ”Card Management” nuolella [qp]. Paina [OK].
Valitse “BD-Video Data Erase” (datan poisto) tai “Format SD
Card” (SD-kortin alustus) nuolilla [qp]. Paina [OK].
Ensisijainen kuva
Toinen ääni käyttöön / pois käytöstä
1 Paina [DISPLAY].
2 Valitse nuolilla [qp] “Disc”. Paina [u].
3 Valitse nuolilla [qp] “Signal Type”. Paina [OK].
4 Valitse nuolilla [qp] “Secondary Video” -“Soundtrack”. Paina [u].
5 Valitse nuolilla [qp] “On” tai “Off”.
Kun valittuna on “On”, paina nuolipainiketta [u] ja
valitse sitten kieli nuolipainikkeilla [qp].
6 Sulje painamalla [RETURN].
•
Haun, hidastetun toiston ja kuva kerralla -toiston aikana
näkyvissä on vain ensisijainen kuva.
•
Jos asetuksena on “Digital Audio Output” -“BD-Video Secondary Audio” - “Off”, toinen ääni ei kuulu (s. 38).
26
6 Valitse ”Yes” (kyllä) nuolella [tu]. Paina [OK].
7 Valitse ”Start” (aloita) nuolella [tu]. Paina [OK].
•
Jos haluat käyttää edellä kuvattuja toimintoja, sinun kannattaa alustaa eli formatoida kortti tässä laitteessa. Jos
käyttämäsi SD-kortti on formatoitu (alustettu), kaikki data
on hävinnyt kortilta. Dataa ei voi palauttaa.
•
“BD-Live Internet Access” -toimintoa on ehkä muutettava
joitakin levyjä varten (s. 38).
•
Kun toistat BD-Live-toimintoa tukevaa levyä, soittimen tai
levyn ID-tunnusnumero voidaan lähettää ohjelmasisällön
tarjoajalle internetin kautta.
DivX
Musiikin toisto
DivX-video
DivX® on digitaalivideoformaatti, jonka on luonut DivX, Inc.
Tämä on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videota. www.divx.com -sivustolta voit lukea lisätietoja formaatista ja
ohjelmistoista, joilla voit muuttaa tiedostot DivX-videoiksi.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Tämä DivX Certified ®-laite on rekisteröitävä, kun hankit ja
toistat DivX Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa. Rekisteröintikoodin laatimiseksi valitse [Setup]-valikosta kohta [DivX VOD].
Mene vod.divx.com -sivustolle ja viimeistele rekisteröinti siellä
tämän koodin avulla. Lue sivustolta myös lisätietoja DivX VOD
-formaatista.
(DVD-R/-R DL, CD-musiikkilevy, CD-R/RW, USB-laite)
1 Laita levy tai USB-laite soittimeen.
Jos näkyviin tulee valikko, valitse kohta nuolella [qp].
Paina [OK].
2 Valitse raita painikkeilla [qp]. Paina [OK].
DivX VOD -ohjelmaa ei voi toistaa USB-laitteesta.
Soittimen rekisteröintikoodin tarkastaminen
(s. 40, “General” - “DivX Registration” )
Nuottimerkki näyttää parhaillaan soivan raidan
10 merkkiä
Raidan valinta toisesta kansiosta
1 Kun “Music List” näkyy
Paina [OPTION].
- Sen jälkeen kun olet toistanut DivvX VOD -ohjelmaa ensimmäisen kerran, rekisteröintikoodi ei tule näkyviin.
- Jos hankit DivX VOD -ohjelmaa käyttämällä muuta kuin
tämän laitteen rekisteröintikoodia, et voi soittaa sitä ohjelmaa
tässä soittimessa. (Näkyviin tulee “Authorization Error”.)
2 Valitse ”Select Folder” nuolella [qp].
Paina [OK].
Soittimen rekisteröinnin poistaminen
(s. 40, “General” - “DivX Registration” )
Valitse ”Yes” (kyllä) nuolella [tu]. Käytä rekisteröinnin poistokoodia poistaaksesi rekisteröinnin www.divx.com -sivustolla.
DivX VOD -ohjelma, jonka toistomäärä on rajoitettu
DivX VOD -ohjelman toistokerrat on voitu määrätä ennakkoon.
Kun toistat ohjelmaa, näkyviin tulee jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärä. Et voi toistaa ohjelmaa, jos jäljellä on 0 toistokertaa.
(Näkyviin tulee “Rental Expired”).
- Jokainen toistokerta vähentää jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärää yhdellä. Jos keskeytyskohta on jätetty soittimen
muistiin, toiston jatkaminen keskeytyskohdasta ei vähennä
toistokertojen lukumäärää.
Tekstityksen näyttö
Tämä laite pystyy näyttämään DivX-videolevylle tallennetun
tekstityksen.
Tämä toiminto ei liity DivX-standardissa määriteltyyn tekstitykseen, eikä sillä ole selvää standardia. Tiedoston laatimistapa ja
tämän laitteen toimintatila (toisto, perustila tms.). voi aiheuttaa
sen, että toimintatapa on hieman erilainen tai että toiminto ei
toimi kunnolla.
Määritä asetus “Disc”- “Subtitle” (s. 34)
- DivX-videotiedostot jotka eivät näytä vaihtoehtoa “Text” eivät
sisällä tekstitystiedostoja.
- Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda kieliasetusta. (s. 38)
27
Et voi valita kansiota, joka ei sisällä soittimeen
yhteensopivia raitoja.
Valokuvien toisto
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun
aikana
(BD-RE, DVD-RAM/-R/-R DL, CD-R/RW, SD-kortti, USB-laite)
1 Laita levy, SD-kortti tai USB-laite laitteeseen.
Jos näkyviin tulee valikko, valitse toistettava kohta
nuolella [qp]. Paina [OK].
2 BD-RE, DVD-RAM
Valitse albumi nuolella [qtup]. Paina [OK].
1 Paina [OPTION].
2 Valitse kohta, paina [OK].
Kun näkyvissä on “Album View”- tai “Picture View”-valikko
START SLIDESHOW - Kuvaesitys
Voit käynnistää kuvaesittelyn, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyin väliajoin.
SLIDESHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset
DISPLAY INTERVAL - Kuvien vaihtumisnopeus
TRANSITION EFFECT - Näyttötavan valinta
3 Valitse kuva nuolella [qtup]. Paina [OK].
REPEAT PLAY - Kuvaesityksen uusintatoisto
SOUNDTRACK - Ääniraita
USB-laitteeseen, iPodiin/iPhoneen tai CD-musiikkilevylle
tallennetut musiikkitiedostot voivat olla kuvaesityksen taustamusiikkina.
SOUNDTRACK FOLDER - Ääniraidan kansio
Valitse, mistä USB-laitteen kansiosta MP3-raidat valitaan.
Valitse nuolella [qtup] kohta “Set”, paina [OK].
SELECT FOLDER - Kansion valinta
Valitse edellinen/seuraava kuva nuolella [tu].
Voit valita yläkansion.
- Vain jos laite tunnistaa useampia yläkansioita.
FOLDER - Kansion valinta
nValikon sulkeminen
Paina [TOP MENU/ DIRECT NAVIGATOR].
STATUS - Kuvan ominaisuudet
Valitse kuvia toisesta kansiosta.
TO VIDEO - Videosisältöön
Toista videotiedostoja (s. 25).
TO ALBUM VIEW - Albuminäkymään
Toiston aikana paina kaksi kertaa [STATUS].
Esim. DVD-RAM-levyllä JPEG
Kuvan ottamispvm
Voit siirtyä albuminäkymään.
Kun toisto on käynnissä (paitsi kuvaesitys)
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)
ZOOM OUT - Pienennä kuvaa
Sulje tietue painamalla [STATUS].
Toiminto on käytössä vain pienille kuville.
ZOOM IN - Peru ”zoom out”
•
•
•
28
Tallenne ja sisältö vaikuttavat valikon sisältöön.
Jos kuvissa on paljon pikseleitä, kuvien vaihtumisnopeus
saattaa hidastua. Vaihtumisnopeus ei välttämättä nopeudu,
vaikka muuttaisit asetusta.
Jos laitteessa on sekä CD-musiikkilevy että MP3-tiedostoja
sisältävä USB-laite tai iPod/iPhone, laite valitsee taustamusiikiksi ensisijaisesti iPodin/iPhonen.
Radion kuuntelu
Radioasemien automaattihaku ja -tallennus
muistipaikoille
Laite tallentaa enintään 30 asemaa.
1 Valitse “FM” painikkeella [RADIO].
2 Valitse [STATUS]-painikkeella automaattihaun aloituskohta.
LOWEST:
Aloita haku alimmasta taajuudesta (FM 87.50)
CURRENT:
Aloita haku valittuna olevasta taajuudesta.*
* Muuta taajuutta: käyttäjän ohjaama viritys (ks. alla).
3 Pidä painettuna [OK].
Päästä irti painikkeesta, kun ”AUTO” näkyy.
Viritin tallentaa muistiin kaikki löytämänsä asemat löytöjärjestyksessä.
• “SET OK” näkyy, kun asemat on tallennettu. Sitten radio virittää kuuluviin viimeiseksi tallennetun aseman.
• “ERROR” näkyy, jos automaattinen tallennus epäonnistui.
Tallenna asemat itse (ks. alla).
Aseman valinta muistista
1 Valitse “FM” painikkeella [RADIO].
2 Valitse kanava numeropainikkeilla.
Yksinumeroinen luku, esim. 1 : [1] > [OK].
Kaksinumeroinen luku, esim. 12 : [1] > [2].
Vaihtoehtoinen tapa: valitse asema painamalla [
[t,u].
] tai
RDS
Jos kuuntelemasi radioasema lähettää RDS-tietoja, etulevyn
näytössä näkyy ”RDS”.
Kun valittuna on radioasema
1 Tuo teksti näkyviin painamalla [DISPLAY].
Valinta vaihtuu jokaisella painalluksella:
PS: Nimi
PTY: Ohjelmatyyppi (PTY) (ks. alla)
OFF: Taajuus
Käyttäjän ohjaama aseman tallennus
muistiin
Valmistelu
Viritä asema kuuluviin.
1. Valitse FM painamalla [RADIO].
2. Valitse taajuus painikkeilla [SEARCH tt, uu].
• Automaattiviritys: Pidä painettuna [SEARCH tt, uu], kunnes viritystaajuus alkaa muuttua. Haku päättyy, kun asema
löytyy.
“M-O-R- M”=Middle of the road music
1 Kun kuuntelet asemaa
Paina [OK].
2
Sinä aikana kun ”P” vilkkuu näytössä
Valitse muistipaikkanumero numeropainikkeilla.
Yksinumeroinen luku, esim. 1 : [1] > [OK].
Kaksinumeroinen luku, esim. 12 : [1] > [2].
• Jos muistipaikalla oli kanava, sen tiedot häviävät.
nKeskusyksikön näyttötietue
TUNED/STEREO
Näkyvissä, kun laite vastaanottaa stereolähetystä.
TUNED
Näkyvissä, kun laite vastaanottaa monolähetystä tai
monoääni on valittu käyttöön.
nJos FM-lähetys kohisee liikaa
Paina [AUDIO], kunnes näkyviin tulee ”MONO”.
Ääni muuttuu monoksi.
Poista toiminto käytöstä painamalla painiketta uudelleen. Keskusyksikön etulevyn näyttöön tulee AUTO ST. Lähetystyyppi
määrää, valikoituuko käyttöön stereo- vai monoääni.
MONO-ääni kytkeytyy pois käytöstä, kun muutat taajuutta.
• Toimintatila voidaan tallentaa muistipaikalle kutakin asemaa
varten erikseen.
29
Televisio-ohjelman ääni tämän laitteen kaiuttimiin
Valmistelu
Kytke televisio toimintatilaan. Valitse tästä laitteesta se audiotulo (esim. [AUX, ARC, D-IN 1 tai D-IN 2), johon kytkit television. (s.
23)
Laitteeseen tulevan digitaaliäänen
asetukset
Tilaäänitehosteet
Saat stereoäänestä tilaäänen.
1 Valitse toiminto painelemalla [SURROUND].
2 Kun näkyvissä on “MANUAL”
Valitse toiminto nuolilla [tu].
n Televisio-ohjelmalle ja muille stereolähteille suositelta vat äänentoistotavat, kun ääni halutaan kuulumaan kai kista kaiuttimista
DOLBY PL II MOVIE
DOLBY PL II MUSIC
S.SURROUND
CINEMA SURROUND (s. 19)
Lisätietoja tästä toiminnosta (s. 24).
Äänen säätö
Valitse sopiva äänityyppi DIGITAL AUDIO IN -liittimeen tulevalle
äänelle.
1 Painele [EXT-IN], kunnes valittuna on “D-IN1” (DIGITAL
IN1) tai “D-IN2” (DIGITAL IN2).
nDIGITAL IN1 / DIGITAL IN2
Painele [AUDIO].
M1
M2
M1+M2 (stereo audio)
(Vaikuttaa vain Dolby Dual Mono -ääneen)
“M1” ja “M2” eivät ole valittavissa, jos asetuksena on “Digital
Audio Input” - “On” . (s. 38)
nDIGITAL IN2
Painele [STATUS].
CABLE/SAT AUDIO
2 Kun valitsemasi ohjelman tunnus näkyy
Valitse [tu] -painikkeilla haluamasi asetus.
Valitse, jos HDMI-kaapelilla kytketty digisovitin (tai muu STBlaite) on valittu televisiosta, ohjelmalähteeksi valikoituu automaattisesti ”D-IN2” (s. 31).
•
DIGITAL AUDIO IN- tai AUX-liittimeen tuleva ääni ei lähde
eteenpäin HDMI AV OUT -liitännästä.
Voit säätää ääntä ohjelmalähteeseen ja tilanteeseen sopivaksi.
1 Valitse toiminto painelemalla [SOUND].
Lisätietoja tästä toiminnosta (s. 24).
30
Yhteiskäyttö television kanssa
Viera Link ”HDAVI Control” on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän laitteen ja Panasonic VIERA-television tai toisen
laitteen yhteisohjauksen VIERA Link HDAVI-ohjausjärjestelmällä. Voit hyödyntää HDAVI-yhteisohjausta kytkemällä laitteet
toisiinsa HDMI-kaapelilla. Lisätietoja kytkettävien laitteiden
käyttöohjeissa.
Valmistelu
1) Valitse HDMI-valikosta asetus VIERA Link > On (s. 39).
(Perusasetus: ON).
2) Valitse HDAVI-ohjaustoiminnot kytketystä laitteesta (esim.
televisiosta).
3) Kytke kaikki HDAVI-yhteensopivat laitteet toimintatilaan.
Valitse television tulokanavaksi se liitin, johon kytkit tämän
laitteen. Silloin HDAVI Control -ohjaustoiminto toimii kunnolla.
Jos muutat kytkentöjä tai asetuksia, tee tässä kuvattu
vaihe uudelleen.
TV:n ääni VIERA Link “HDAVI Control” -toiminnossa
nTelevision äänen toisto
Kauko-ohjaimella
Valitse keskusyksikön ohjelmalähteeksi se audiotuloliitin,
johon kytkit television.
1 Paina [START]. Valitse ”To Others” nuolella [qp]. Paina
[OK].
2 Valitse ”Setup” nuolella [qp]. Paina [OK].
3 Valitse ”TV / Device Connection” nuolella [qp]. Paina
[OK].
4 Valitse nuolella [qp] kohta “TV Audio Input”.
5 Valitse nuolella [tu] “AUX”, “ARC” tai “DIGITAL IN 1”.
1 Valitse ohjelmalähteeksi D-IN2 painelemalla [EXT-IN]-painiketta.
2 Valitse [STATUS]-painikkeella “CABLE/SAT AUDIO ON”.
Jos muutat digisovittimen tms. kytkentäliitintä televisiossa
tai jos haluat vaihtaa yhteiskäyttöön valittua laitetta, valitse “CABLE/SAT AUDIO OFF” vaiheessa 2 edellä ja toista
sitten vaiheet 1 - 2.
•
•
One touch play
Kytke toimintatilaan tämä laite ja televisio sekä käynnistä ohjelman toisto – yhtä painiketta painamalla.
Kun tämä laite ja televisio ovat valmiustilassa:
Paina [u PLAY].
Kaiuttimien valinta
Voit valita, kuuluuko ääni tämän laitteen kaiuttimista vai television kaiuttimista. Tee valinta television asetusvalikon kautta.
Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Home Cinema
Tämän laitteen kaiuttimet toistavat ääntä.
• Jos tämä laite on valmiustilassa silloin, kun valitset television
valikosta television kaiuttimien tilalle tämän laitteen kaiuttimet, tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan ja
valitsee ohjelmalähteeksi “AUX”*1, “ARC”*1 tai “D-IN 1”
(DIGITAL IN 1)*1.
• Voit säätää ääntä television kauko-ohjaimella (äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet, MUTE-mykistyspainike).
• Jos sammutat tämän laitteen, television kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti toimintatilaan.
TV
Television kaiuttimet ovat käytössä.
• Tämän laitteen äänenvoimakkuudeksi valikoituu 0.
• Eteenpäin lähtevä ääni on 2-kanavaista.
Aina kun muutat kytkentöjä tai asetuksia, edellä mainitut
toimenpiteet on tehtävä uudelleen.
n Digisovittimen (STB-laitteen) äänen toisto
Kauko-ohjaimella
Valitse televisiosta digisovittimen (STB-laitteen) kanava.
•
VIERA Link “HDAVI ControlTM”
VIERA Link ”HDAVI Control” perustuu HDMI-kytkennän
mahdollistamiin ohjaustoimintoihin. Toiminnot perustuvat
standardiin HDMI CEC (Consumer Electronics Control eli
kulutuselektroniikan ohjaus). Se on ainutlaatuinen toiminto,
jota olemme kehittäneet ja laajentaneet. Siksi toimintaa
muiden valmistajien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden
kanssa ei voida taata.
Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa. HDAVI Control 5 on uusin standardi (joulukuussa 2009) Panasonicin
HDAVI Control -yhteensopiville laitteille. Tämä standardi on
yhteensopiva Panasonicin tavallisiin HDAVI-laitteisiin.
Lue lisätietoja VIERA Link -yhteensopivan laitteen käyttöohjeesta.
Kun vaihdat äänentoistajaa (televisio >< kotiteatteri), televisioruutu saattaa pimentyä useiksi sekunneiksi.
Power On Link - Laitteisto toimintatilaan
Kun käytät seuraavia toimintoja, televisio valitsee automaattisesti oikean kanavan ja näyttää käynnistämäsi toiminnon. Jos
televisio on pois toimintatilasta, televisio kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan.
- kun käynnistät ohjelman toiston
- kun avaat jonkin valikon (esim. Direct Navigator -valikon).
- [BD-V] [DVD-V] Kun ohjelman toisto loppuu, televisio palauttaa automaattisesti ohjelmalähteekseen tv-kanavat.
Kun valitset television ohjelmalähteeksi TV-virittimen, tämä
laite valitsee automaattisesti ohjelmalähteeksi “AUX”*1,
“ARC”*1 tai “D-IN 1” (DIGITAL IN 1)*1 tai “D-IN 2” (DIGITAL
IN 2)*2.
• Tämä toiminto ei toimi, jos ohjelmalähteenä on iPod/iPhone.
(s. 33)
•
31
iPod/iPhone
Automaattinen kuvan ja äänen tahdistus (HDAVI
Control 3 tai uudempi)
Laitteisto korjaa automaattisesti kuvan ja äänen välillä mahdollisesti olevan eron. Saat nauttia sujuvasti etenevästä ohjelmasta (s. 38, Audio Delay).
Kytkentä
Valmistelu
l Ennen kuin kytket / irrotat iPodin/iPhonen, sammuta tämä laite tai
säädä sen äänenvoimakkuus mahdollisimman hiljaiseksi.
l Tee videokytkentä videokaapelilla tähän laitteeseen, jos haluat
katsella valokuvia/videoita iPodista/iPhonesta.
• Tämä toiminto toimii vain, kun kotiteatterin ohjelmalähteenä on “BD/DVD”, “SD”, “USB”, “AUX”*1, “ARC”*1, “D-IN 1”
(DIGITAL IN 1)*1 tai “D-IN 2” (DIGITAL IN 2)*2.
*1 “AUX”, “ARC” ja “D-IN 1” toimivat riippuen siitä, mikä asetus
on kohdassa “TV:n ääni Viera Link HDAVI Control -toiminnossa”. (s. 31)
*2 “D-IN 2” toimii riippuen siitä, mikä asetus on kohdassa “Digisovittimen äänen toisto”. (s. 31)
1 Avaa iPodin / iPhonen paikan kansi painamalla
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta
Tämä laite
nMusiikin toiston jatkaminen television sammuttamisen jälkeen
Jos tämä laite on kytketty Panasonic VIERA-televisioon,
joka tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -ohjausta.
A Telakkasovitin (ei mukana)
Kiinnitä telakkasovitin, niin että se on tukevasti telakassa.
Sovitin on toimitettu iPodin/iPhonen mukana, ja se mahdollistaa laitteen vakaan käytön. Jos tarvitset sovittimen,
ota yhteys iPod/iPhone-jälleenmyyjään.
Vain televisio tukee HDAVI Control 2 (tai uudempaa) -toimintoa
Voit ohjata levyjen toistoa television kauko-ohjaimella ”Control
Panel” -valikon kautta ja avata levyn valikon (Top Menu, Pop-up
Menu jne).
• Toimii vain “BD/DVD”-, “SD”- ja ”USB”-toiston aikana ja jatkettaessa toistoa keskeytyskohdasta.
1 Paina [OPTION].
Kuvassa esim. BD-Video.
2
•
•
2 Kytke iPod/iPhone (ei mukana) hyvin.
Valitse POWER OFF LINK - VIDEO (s. 39).
Helppo ohjaus vain VIERA-kaukoohjaimella
•
iPod/iPhone
Kaikki ”HDAVI Control” -yhteensopivat laitteet (myös tämä laite)
sammuvat automaattisesti, kun sammutat television.
.
B iPod/iPhone-telakka
Akun lataaminen
l
iPodin/iPhonen akku alkaa latautua riippumatta siitä,
onko tämä laite toimintatilassa vai ei.
l Tämän laitteen näytössä näkyy ”iPod * ”, kun iPod/iPhone
latautuu tämän laitteen ollessa valmiustilassa.
l Täyteen latautumisen jälkeen laite ei enää lataudu.
nYhteensopivat iPodit/iPhonet (joulukuu 2009)
l Yhteensopivuuteen vaikuttaa iPodin/iPhonen ohjelmistoversio.
Nimi
Muistin koko
iPhone 3GS
16 GB, 32GB
iPhone 3G
8 GB, 16GB
iPod nano 5th generation (videokamera) 8GB, 16GB
iPod touch 2nd generation
8 GB, 16GB, 32GB,
64 GB
iPod classic
120GB, 160GB (2009)
iPod nano 4th generation (video)
8 GB, 16GB
iPod classic
160GB (2007)
iPod touch 1st generation
8 GB, 16GB, 32GB
iPod nano 3rd generation (video) 4 GB, 8GB
iPod classic
80 GB
iPod nano 2nd generation (aluminum) 2 GB, 4GB, 8GB
iPod 5th generation (video)
60 GB, 80GB
iPod 5th generation (video)
30 GB
iPod nano 1st generation
1 GB, 2GB, 4GB
iPod 4th generation (colour display) 40 GB, 60GB
iPod 4th generation (colour display) 20 GB, 30GB
iPod 4th generation
40 GB
iPod 4th generation
20 GB
iPod mini
4 GB, 6GB
Valitsee haluamasi kohta. Paina [OK].
Et välttämättä voi avata OPTION-valikkoa silloin, kun Top Menu -valikko (BDVideo, DVD-Video) on avattu.
Painikkeet, joilla voit ohjata tätä laitetta, ovat televisiokohtaisia. Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Tämän laitteen toiminta voi keskeytyä, jos painat television
kauko-ohjainpainiketta, joka ei sovi käytettäväksi.
Joidenkin valikkojen aikana et voi ohjata toimintoja television kauko-ohjaimella.
32
Toisto
Valmistelu
l
Valitse ohjelmalähteeksi “IPOD” painamalla [iPod].
l Videoiden/ valokuvien katselu iPodista/iPhonesta
– Valitse iPod/iPhone-valikosta televisioon sopivat valoku-
va/videoasetukset.
– Valtse televisiosta oikea kanava, niin kuva tulee näkyviin.
Musiikin/videon toisto
iPod/iPhone-hipaisutoiminnot
1 Paina iPodin/iPhonen HOME-painiketta.
2 Valitse hipaisutoiminto kosketusnäytöstä.
1 Valitse “IPOD” painamalla [iPod].
2 Valitse valikko painelemalla [STATUS]:
MUSIC - VIDEO
Muut toistotavat
1 Paina [START].
2 Valitse ”Menu” nuolella [qp]. Paina [OK].
3 Valitse ”Play Mode” nuolella [qp]. Paina [OK].
4 Valitse toiminto painikkeilla [qp]. Paina [OK].
Shuffle
Songs:
3 Valitse kohta painikkeilla [qp]. Paina [OK].
l Toisto alkaa valitusta kappaleesta tai videosta.
l Siirry edelliselle / seuraavalle sivulle painamalla [tu].
Albums:
Esim. musiikkitoiston näyttö
Repeat
One:
All:
Sulje valikko
Paina [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].
Valokuvat
3 Valitse television ohjelmalähteeksi videotulo.
4 Käynnistä kuvaesitys iPodista/iPhonesta.
Kuva näkyy televisiossa.
Voit ohjata iPodin/iPhonen valikkoa kauko-ohjaimella.
[qp]: Selaa valikkokohtia
[OK]: Mene seuraavaan valikkoon
[RETURN]: Palauta edellinen valikkotaso.
Kauko-ohjaimen käyttö voi olla iPod/iPhone-mallikohtaista.
Uusintatoisto
Yhden kappaleen/videon uusintatoisto
Kaikkien kappaleiden/videoiden uusintatoisto valitusta ryhmästä (esim.
Playlists, Albums).
5 Valitse asetus painikkeilla [qp]. Paina [OK].
iPodia/iPhonea varten valittu musiikin toistotapa on käytössä
niin kauan, kunnes muutat sitä samasta iPodista / iPhonesta.
l Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos valittuna on “Use iPod
display(All)”.
l
1 Valitse “IPOD” painamalla [iPod].
2 Painele [STATUS], kunnes “ALL” näkyy
keskusyksikössä.
Satunnaistoisto (vain musiikki)
Toista satunnaisessa järjestyksessä
kaikki iPod/iPhone kappaleet.
Toista satunnaisessa järjestyksessä
kaikki albumin kappaleet.
Perusohjaus
Musiikin ja videon toiston aikana voit käyttää seuraavia kaukoohjainpainikkeita.
Painike
[uPLAY]
[nSTOP]
[II PAUSE]
Toisto
Tauko
[SKIP IttuuI] Hyppy
(pidä painettuna)
[SEARCH ttuu] Haku
Voit käyttää tilaäänitoimintoa ja säätää äänenlaatua (s. 24).
33
VIERA CAST
DISPLAY-valikon asetukset
Voit muodostaa internetyhteyden VIERA CASTin Home-valikosta. Silloin saat tähän laitteeseen internetin hyödyt. Voit muodostaa yhteyden esimerkiksi YouTube- ja Picasa Web Album
-palveluihin. (joulukuu 2009)
Valmistelu
Verkkokytkentä (s. 18)
Verkkoasetukset (s. 20)
DISPLAY-valikon käyttö
1 Valitse ”BD/DVD” painamalla [BD/SD].
2 Avaa valikko painamalla [DISPLAY].
Esim. BD-Video
1 Paina [VIERA CAST].
Näkyviin tulee viesti, lue ohjeet ja paina [OK].
2 Valitse kohta nuolipainikkeilla. Paina [OK].
Voit ohjata VIERA CAST -toimintoja tämän laitteen kaukoohjaimen seuraavilla painikkeilla. [qtup], [OK], [RETURN],
väripainikkeet, numeropainikkeet.
VIERA CAST HOME -aloitusvalikko
valikko
asetuskohta
asetus
3 Valitse alavalikko nuolella [qp] . Paina [u].
4 Valitse kohta nuolella [qtup]. Paina [u].
5 Valitse asetus nuolilla [qp].
•
Joitakin asetuskohtia muutetaan painamalla [OK].
Valikon sulkeminen
Paina [DISPLAY].
•
•
Kuva on vain esimerkki. Sisältöä voidaan muuttaa ilman
erillistä ilmoitusta.
Paluu VIERA CAST Home -valikkosivulle
Paina [VIERA CAST].
VIERA CASTin sulkeminen
Paina [EXIT], [START] tai [TOP MENU/DIRECT NAVIGATOR].
l
Soittimen toimintatila (toisto, perustila jne.) ja tallenteen
sisältö saattaa aiheuttaa sen, että joitakin asetuskohtia ei
voi valita tai muuttaa.
Kieli-, audio- ja videokoodit (s. 47).
Disc - Levyasetukset
Signal Type
Primary video -Ensisijainen kuva
Kuva: Videon tallennustapa tulee näkyviin.
Ääni: Valitse äänityyppi tai kieli.
Secondary video - Toinen kuva
Kuva: Valitse kuvat ON/OFF.
Videon tallennustapa tulee näkyviin. Ääni: Valitse äänen ja kielen ON/OFF.
Kun Blu-ray-levylogo valitaan Home-valikosta, ohjelmalähde
muuttuu ja käyttöön valikoituu viimeksi käytössä ollut ohjelmalähde.
Video
Seuraavissa tapauksissa asetukset voi tehdä “Internet Content Settings” -asetuskohdasta (s. 40)
– VIERA CASTin käyttöä on rajoitettu.
– Ääni on säröinen.
– Näkyvissä on väärä kellonaika.
l Jos käytät hidasta internetyhteyttä, kuva ei välttämättä näy
kunnolla. Suosittelemme erittäin nopeaa internetyhteyttä
(vähintään 6 Mbps).
l
Videon tallennustapa tulee näkyviin.
Soundtrack
Tarkasta tai valitse äänityyppi tai kieli.
Subtitle
Kytke tekstitys käyttöön/pois käytöstä ja valitse kieli
(tallenne vaikuttaa valintamahdollisuuksiin).
Subtitle Style
Päivitä soittimen laiteohjelmisto, kun näyttöön tulee laiteohjelmiston päivityskehotus. Jos laiteohjelmistoa ei päivitetä, et
voi käyttää VIERA CAST-toimintoa. (s. 21)
l VIERA CAST Home -valikon sisältöä voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
l VIERA CAST -toiminnon kautta tarjotut palvelut ovat kyseisten palveluntarjoajien hallinnassa, ja palvelu voidaan
lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman ennakkoilmoitusta.
Siksi Panasonic ei anna takuuta sisällöstä eikä palvelun
jatkuvuudesta.
l Kaikki verkkosivujen toiminnot tai palvelun sisällöt eivät
välttämättä ole käytettävissä.
l Osa sisällöstä voi olla epäsopivaa joillekin käyttäjille.
l Osa sisällöstä voi olla käytettävissä vain tietyissä maissa tai
tietyillä kielillä.
l
Valitse tekstitystyyli.
Audio channel
Valitse ääniraidan numero. (s. 25)
Angle
Valitse kuvakulman numero.
Joitakin asetuksia voi muuttaa vain levyllä olevan levyvalikon kautta (s. 25)
34
Play - Toistoasetukset
Picture - Kuva-asetukset
Mode
Repeat Play
Valitse kuvanlaatu toiston aikana.
(Vain, jos toistoon kulunut aika näkyy soittimen
etulevyn näytössä)
Detail Clarity
Yksityiskohtien tarkkuus
Kuva on terävä ja tarkka.
Valitse uusintatoiston kohde. Vaihtoehdot ovat
levykohtaisia.
Valitse OFF, kun haluat palauttaa käyttöön normaalin toiston.
Random
Progressive
Valitse lomittamattoman kuvan muutostapa ohjelmatyypin perusteella.
Valitse satunnaistoisto käyttöön (On) tai pois käytöstä (Off).
Playback Information Window
•
24p
Jos AUTO vääristää kuvan, valitse VIDEO tai FILM
ohjelmatyypin perusteella.
Levyn audio/videotiedot.
Elokuvat ja muu DVD-Video-levylle 24 kuvan sekuntinopeudella tallennettu materiaali lähtee eteenpäin 24p-nopeudella.
“Digital Audio Output” -asetukset (s. 38)
•
Näkyviin tulevat seuraavat vaihtoehdot
HDMI-lähdön tiedot
Sulje painamalla [RETURN].
Vain, jos asetuksena on “24p Output” - “On” (s. 39)
ja laite toistaa levyä, joka on tallennettu kuvanopeudella 60 kenttää sekunnissa.
SOUND - Ääniasetukset
Sound Effects*1,2
(levy, jonka äänen näytetaajuus 48 kHz tai pienempi)
Toiminto lisää äänimaisemaan korkeita taajuuksia, joita
ei ole tallennettu raitaan. Ne saavat äänen kuulostamaan luonnollisemmalta.
Re-master 1
Re-master 2
Re-master 3
pop ja rock
jazZ
klassinen
Dialog Enhancer*1
Voimistaa keskikanavan kuuluvuutta, jotta puheosuudet
kuuluisivat paremmin.
High Clarity Sound
Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI AV OUT-liittimestä kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin
tämän toiminnon aikana.
•
Vain jos olet valinnut asetuksen “Enable” kohtaan
“High Clarity Sound” (s. 38)
*1 Jos ääni otetaan HDMI AV OUT -liittimestä, tätä
toimintoa voi käyttää vain, jos asetuksena on “Dolby
D/Dolby D +/Dolby TrueHD” tai “DTS/ DTS-HD” “PCM”. (s. 38)
*2 Tämä toiminto ei vaikuta, jos ääni on Dolby Pro
Logic II.
35
DLNA
Ohjelman toistaminen tällä laitteella
verkon välityksellä toisesta laitteesta
Voit toistaa kotiverkkoon kytketyltä, DLNA-sertifioidulta mediapalvelimelta (esim. PC, jossa Windows 7 -käyttöjärjestelmä
tms.) musiikkia, videoita ja kuvia tämän laitteen kautta.
Voit myös katsella niitä Panasonic DLNA-yhteensopivilla tallentimilla (DIGA).
1 Paina [START].
2 Valitse ”Network” nuolella [qp]. Paina [OK].
DIGA on saatavilla vain tietyissä maissa. Lisätietoja saatavuudesta: http://panasonic.jp/support/global/cs/
Lue verkkoon kytkettyjen laitteiden käyttöohjeet niiden omista
käyttöohjeista.
3 Valitse ”Home Network (DLNA)” nuolella [qp]. Paina [OK].
Näkyviin tulee lista kaikista verkkoon kytketyistä laitteista.
Voit päivittää listan painamalla kauko-ohjaimen punaista
painiketta.
Valmistelu
1 Tee verkkokytkentä (s. 18) ja verkkoasetukset (s. 20).
esim.
2 Kytke DLNA-sertifioitu mediapalvelin verkkoon.
Laajakaistareititin, langaton reititin
(tukiasema) jne.
4 Valitse laite nuolella [qp]. Paina [OK].
5 Valitse toistettava kohde (kansio) nuolipainikkeilla
[qtup]. Paina [OK].
LAN-kaapeli (suora)
- Valikkorakenne riippuu siitä, mikä laite on kytketty tähän laitteeseen. Valitse toistettava kohde toistamalla tätä vaihetta.
- Control Panel -hallintapaneeli tulee näkyviin, kun toisto alkaa. voit ohjata toimintoja seuraavilla painikkeilla [qtup],
[OK], [RETURN] ja [EXIT].
Control Panel, esim.
Internet
DLNA-sertifioitu mediapalvelin
Kun kytkettynä on Panasonic DLNA-yhteensopiva tallennin
(DIGA)
Suorita kotiverkon käyttöönotto Home Network (DLNA).
Kun näkyviin tulee viesti, joka pyytää laitteen toimintojen rekisteröintiä, tee vaiheet 1-4 (oikealla).
36
- Ellei Control Panel -ohjauspaneeli näy, paina [OK].
•
Levyjä ei voi toistaa. Toinen laite saattaa aiheuttaa myös
sen, ettei kuvia voi toistaa.
•
Tämä laite ei pysty toistamaan kohteita, jotka näkyvät
harmaina.
•
Tämän laitteen ohjelmaa ei voi toistaa verkkoon kytketyn
laitteen kautta.
•
Verkkoon kytketyn tietokoneen suorituskyky voi aiheuttaa
sen, että toiston aikana videosta jää puuttumaan yksittäisiä kuvia, tai ettei videota voi toistaa lainkaan.
SETUP-valikko –
Soitinasetukset
Hyödyllisiä toimintoja kuvien katselun
aikana
Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia, kun toistat kuvia verkkoon
kytketystä laitteesta.
Muuta soitinasetuksia tarvittaessa. Tekemäsi asetusmuutokset
tallentuvat muistiin, vaikka kytkisit soittimen valmiustilaan.
Kun näkyvissä on kuvaluettelo tai kansion kuvaluettelo
SETUP-valikon käyttö
1 Paina [OPTION].
2 Valitse kohta, paina [OK].
1 Paina [START] ja valitse ”To Others” nuolella [qp]. Paina [OK].
START SLIDE SHOW - Kuvaesitys
2 Valitse ”Setup” nuolella [qp]. Paina [OK].
Voit käynnistää kuvaesittelyn, jossa kuvat vaihtuvat automaattisesti tietyin väliajoin.
SLIDE SHOW SETTING - Kuvaesityksen asetukset
DISPLAY INTERVAL - Kuvien vaihtumisnopeus
REPEAT PLAY - Kuvaesityksen uusintatoisto
Valitse nuolella [qtup] kohta “Set”, paina [OK].
3 Valitse alavalikko nuolella [qp]. Paina [OK].
Kun toisto on käynnissä
4 Valitse asetuskohta nuolella [qp]. Paina [OK].
Toista tarvittaessa valinnat.
1 Paina [OPTION].
5 Valitse asetus nuolella [qtup]. Paina [OK].
2 Valitse kohta, paina [OK].
•
STATUS - Kuvan tiedot
Salasana
Seuraavat kohteet käyttävät samaa salasanaa.
Älä unohda salasanaa.
- “DVD-Video Ratings”
- “BD-Video Ratings”
- “Lock” (s. 40)
Katso (s. 28).
ROTATE (RIGHT) - Kuvan kääntäminen (oikealle)
Ei kuvaesityksen aikana.
DISC - Levyasetukset
ROTATE (LEFT) - Kuvan kääntäminen (vasemmalle)
Ei kuvaesityksen aikana.
Joitakin asetuksia säädetään hieman eri tavalla. Noudata
kuvaruutuun tulevia ohjeita.
DVD-Video Ratings - DVD-Video-toiston rajoitus
Soitin ei toista rajoitustason ylittäviä DVD Video-levyjä, jos rajoitustasotieto on tallennettu levylle.
Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy.
BD-Video Ratings - BD-Video-toiston rajoitus
BD-Video-toiston ikärajoitus.
Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan valikkosivu näkyy.
Soundtrack Preference - Ääniraita
37
Valitse kielivaihtoehto puheraidoille.
Original (alkuperäinen kieli).
Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 47).
l
l
Subtitle Preference - Tekstitys
BD-Video Secondary Audio - BD-Videon toinen ääni
Kytke käyttöön/ pois käytöstä valikon klikkausäänet ja kuva
kuvassa -toiminnon aikana näkyvän toisen kuvan ääni. (s.
18).
l Jos valitset ”Off”, vain ensisijainen ääni lähtee eteenpäin.
Valitse kielivaihtoehto tekstitykselle.
Jos valitset ”Automatic”, eikä puhekieleksi valittu kieli ei ole saatavilla, tekstitys tulee puhekieleksi valitulla kielellä.
l Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 47).
l
digital audiO INPUT - Laitteeseen tuleva digitaaliääni
Menu Preference - Valikko
Valitse kielivaihtoehto levyvalikoille.
l
Valitse, otetaanko digitaaliääni vastaan PCM-muodossa vai
alkuperäisen ääniformaatin muodossa. Valitse ”On”, jos ääni
pätkii.
Jos valitset “Other ****”, näppäile kielikoodi numeropainikkeilla (s. 47).
Downmix - Äänikanavien yhdistäminen
BD-Live Internet Access (s. 26) - BD-Live-yhteys
Voit rajoittaa internetyhteyden käyttöä BD-Live-toimintojen
käytön aikana.
Valitse äänikanavien yhdistämistapa monikanavaäänelle.
l l
l
l
Limit: Internetyhteys on sallittu vain niille BD-Live-sisällöil-
le, joilla on sisällönomistajan sertifikaatti.
DivX Subtitle Text - DivX-tekstitys
Valitse DivX-tekstitystä kuvaava kieliasetus (s. 27).
Tämä kohta näkyy vasta tiedoston toiston käynnistämisen
jälkeen.
Valitse ”Surround encoded”, jos haluat nauttia tilaäänestä.
Toiminto ei vaikuta “Bitstream”-ääneen.
Ääni lähtee eteenpäin stereona “Stereo” seuraavissa
tapauksissa.
– AVCHD-toisto
– Toisen (secondary) audion toisto (myös klikkausäänet).
7.1ch Audio Reformatting - 7.1-kanavaisen äänen
muuttaminen
PICTURE - Kuvan asetukset
STILL MODE - Pysäytyskuvan näyttötapa
Toiminto määrää pysäytyskuvan näyttötavan, kun keskeytät
toiston.
l AUTOMATIC: Automaattisesti oikea valinta.
l FIELD: Valitse, jos kuvassa on tärinää Automatic
asetuksen aikana.
l FRAME: Valitse, jos pienet kirjaimet tai kuviot eivät erotu Automatic-asetuksen aikana.
Jos tilaäänessä on äänikanavia 6.1 tai vähemmän, toiminto
lisää äänikanavia ja toistaa äänen 7.1-kanavaisena.
l
Jos valitset “Off”, soitin toistaa tallenteen alkuperäiset
äänikanavat. (Huomaa, että 6.1-kanavainen ääni toistuu
5.1-kanavaisena.)
Äänen muuntaminen on käytössä seuraavissa tapauksissa:
l Asetuksena on “Digital Audio Output” - “PCM”.
l Ääniformaatti on Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD tai LPCM.
SEAMLESS PLAY - Toistolistan (playlist) saumaton toisto
High Clarity Sound - Kirkas ääni
Toistolistan (playlist) kappaleiden keskeytyksetön toistotapa.
l Valitse ON, jos toistolistaan kuuluvien kappaleiden vaihtuessa kuvatoisto keskeytyy hetkeksi.
NTSC Contents Output - NTSC-ohjelman toistotapa
Valitse PAL60 tai NTSC, kun toistat NTSC-levyä.
Audio Delay - Äänisignaalin viive
SOUND - Äänen asetukset
DYNAMIC RANGE COMPRESSION - Dynamiikan supistus
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio
Valitse, mitä signaalia laite antaa eteenpäin.
l Valitse ”PCM” , jos kytketty laite ei pysty purkamaan
kyseistä äänityyppiä.
l Väärät asetukset voivat johtaa häiriöääniin.
s. 41
DISPLAY - Näytön asetukset
ON SCREEN MESSAGES - Kuvaruutuun tulevat viestit
DIGITAL AUDIO OUTPUT - Digitaalisten äänilähtöjen asetukset
Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset:
Toiminto korjaa kuva- ja äänisignaalin toistohetken mahdollisen virheen.
Speaker - Kaiuttimet
Toiminto supistaa äänen dynamiikkaa, eli hiljaiset kohdat
kuuluvat, vaikka äänenvoimakkuus olisi vähäinen.
(Vaikuttaa vain Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- ja Dolby
TrueHD-ääneen.)
l Auto : Vaikuttaa Dolby TrueHD -ääneen.
Kun laite on kytkettynä televisioon HDMI AV OUT-liittimestä
kuvan näyttämistä varten, ääni toistuu paremmin tämän
toiminnon aikana.
l Valitse ”Enable” ja sitten DISPLAY-valikon kohtaan
”Sound” - “High Clarity Sound”- “On”. (s. 35)
Toiminto määrää, tulevatko viestit kuvaruutuun automaattisesti vai ei.
ON SCREEN LANGUAGE - Kuvaruutuvalikkojen ja -viestien
kieli
38
Valitse valikkojen ja viestien kieli.
Screen Saver Function - Ruudunsäästäjä
Ruudunsäästäjä estää kuvan palamisen kiinni kuvaruutuun.
Kun asetuksena on “On”:
Ellei mitään toimintoa käytetä 5 minuuttiin, DIRECT NAVIGATOR -valikon tilalle tulee START-valikko.
l Toiston, tauon tms. aikana tämä toiminto ei toimi.
l Jos ohjelmana on musiikki-[CD-DA] tai MP3, tästä
asetuksesta riippumatta DIRECT NAVIGATOR -valikko muuttuu automaattisesti toiseen tilaan, ellei mitään
toimintoa ole käytetty vähään aikaan.
HDMI Colour Mode - HDMI-väritila
l
FL DISPLAY - Etulevyn näytön kirkkaus
Toiminto määrää soittimen etulevyn näytön kirkkauden.
l
AUTOMATIC: Näyttö himmenee, mutta kirkastuu, joidenkin toimintojen käytön ajaksi.
Software License - Ohjelmistolisenssi
Tietoa laitteen käyttämästä ohjelmistosta.
TV/DEVICE CONNECTION - TV- ja laitekytkennät
TV ASPECT - Television kuvasuhde
Valitse television kuvasuhdetta vastaava asetus.
Tavallinen (4:3) televisio ja 16:9-ohjelma
l 4:3: Laajakuvan reunasta leikataan reunat
pois, jotta kuva täyttäisi koko ruudun. BDVideo-kuva näkyy 4:3 Letterbox -muodossa
l HDMI AUDIO OUTPUT- Lähtevä audiosignaali
l l l l l l Sisältötunnisteita tukeva televisio voi joidenkin ohjelmatyyppien kohdalla tunnistaa ohjelmassa olevan tunnisteen ja valita
parhaat mahdolliset asetukset.
”Video/ Audio”: Kun sammutat television, myös tämä
laite sammuu.
l ”Video”: Kun sammutat television, myös tämä laite
sammuu, paitsi seuraavissa tapauksissa
– audiotoisto ([CD] [MP3])
– ohjelmalähteenä iPod / iPHONE
– ohjelmalähteenä radio
– ohjelmalähteenä “AUX”, ”ARC” tai “D-IN1” (DIGITAL IN 1)
(muu kuin TV-audioasetus VIERA Linkille)
– ohjelmalähteenä “D-IN2” (DIGITAL IN 2) (muu kuin CABLE/SAT-asetus VIERA Linkille)
l Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
TV Audio Input - Television audiotulo
Valitse television audiotulo VIERA Link -yhteistoimintoihin.
TV SYSTEM - Television kuvanormi
Valitse asetus television kuvanormia vastaavaksi.
NTSC-ohjelman toiston aikana signaali lähtee eteenpäin
asetuksen “NTSC Contents Output” mukaisena tästä
asetuksesta riippumatta.
l Kun tämä laite on kytketty HDMI-kaapelilla televisioon, joka
käsittelee 1080/24p-signaalia, elokuvat ja muu 24 kuvan
sekuntinopeudella kuvattu materiaali lähtee eteenpäin tästä
laitteesta 24p-nopeudella.
Valitse DVD-Video-toiston ajaksi asetukseksi “On” ja kohtaan
“24p” valikossa “Picture” (s. 35) asetus “On”
Muut kuin 24p-ohjelmat toistuvat 60p-nopeudella.
Määritä, haluatko käyttää Deep Colour -syvävärejä, kun laite
on kytketty syvävärejä tukevaan televisioon.
Valitse haluamasi virransammutustoiminto VIERA Link -toiminnoille (s. 32). (Toimintaan vaikuttaa kytketyn VIERA Link
“HDAVI Control” -yhteensopivan laitteen asetukset.)
24p Output - 24p -kuvan antaminen eteenpäin
Valitse ”Off”, jos et halua käyttää HDAVI Control -ohjausta.
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta
Laajakuvatelevisio (16:9) ja 4:3-ohjelma
l 16:9: Video näkyy 4:3-kuvana keskellä.
Valitse ”Automatic”, jos haluat laitteen valitsevan automaattisesti resoluution, joka sopii televisioon.
Jos haluat katsoa teräväpiirtoista videota skaalattuna 1080pmuotoon, sinun on kytkettävä laite suoraan 1080p-yhteensopivaan teräväpiirtotelevisioon (HDTV). Jos laite on kytketty teräväpiirtotelevisioon toisen laitteen kautta, toisenkin
laitteen on oltava 1080p -yhteensopiva.
Valitse ”HDAVI Control”, jos olet tehnyt HDMI-kaapelilla kytkennän laitteeseen, joka tukee HDAVI Control -laiteyhteisohjausta.
Contents Type Flag - Sisältötunnisteet
4:3 Letterbox: Musta raita ylä- ja alareunassa.
Kuvaruudussa on asetuksen vieressä tähtimerkki (*), jos
kytketty laite pystyy käyttämään kyseistä signaalityyppiä. Jos
valitset muun kuin tähtimerkillä merkityn asetuksen, kuva voi
vääristyä.
Valitse ”Off”, jos haluat ohjata äänen tämän järjestelmän
kaiuttimiin.
Deep Colour Output - Syvävärit
HDMI Video Format - HDMI-videoformaatti
Valitse, lähteekö audiosignaali eteenpäin soittimen HDMI-liittimestä.
VIERA LINK - VIERA Link -yhteisohjaus
HDMI CONNECTION - HDMI-kytkentä
Määritä kuvasignaalin väriavaruuden muunnos, mikäli laite
on kytketty HDMI-kaapelilla.
39
Network Settings -Verkkoasetukset
GENERAL - Yleisasetukset
Helpot verkkoasetukset (s. 20)
Remote Control - Kauko-ohjain
Network Settings - verkkoasetukset
Säädä verkkoasetukset yksitellen.
Paina [OK], niin saat näkyviin seuraavat asetukset.
Muuta koodia, jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasoniclaitteita.
Quick start - Pikakäynnistys *
LAN Connection Mode - LAN-kytkentä
Valitse kytkentätapa.
Laite käynnistyy nopeammin valmiustilasta toimintatilaan.
l Sisäinen hallintayksikkö saa virtaa, kun asetuksena on
”On”, joten seuraavat kohdat ovat erilaiset kuin asetuksen
”Off” aikana.
– Virrankulutus valmiustilassa kasvaa.
(Virrankulutus s. 50)
Access Point Connection Setting - Tukiaseman
yhteysasetus
Mahdollistaa langattoman reitittimen (tukiaseman) asetusten ja kytkentäasetusten tekemisen sekä nykyisten kytkentäasetusten ja kytkennän tilan tarkastamisen, kun käytössä
on langaton yhteys.
* Tuuletin saattaa käydä hitaasti estääkseen sisälämpötilaa
kohoamasta liikaa.
* Television virransäästötoiminto saattaa aiheuttaa sen, että
tällä toiminnolla on tavallista vähemmän vaikutusta, kun laite
käynnistetään yhteistoimintojen kautta. (s. 31)
Connection Setting - Yhteysasetus
Langattoman reitittimen (tukiaseman) kytkentävelho
tulee näkyviin.
IP Address / DNS Settings - IP-osoite / DNS-asetukset
Tarkasta verkkoyhteyden tila ja aseta IP-osoite ja DNS-asetukset.
Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia.
l ”Connection Speed Setting” on valittavissa vain, jos asetuksena “Connection Speed Auto-Config” - “Off”.
[BT735] [BT330] Smart setup / [BT230] Easy setupHelppo käyttöönotto (s. 19)
Välttämättömät käyttöönottoasetukset.
Default Settings - Perusasetukset
Proxy Server Settings - Välityspalvelinasetukset
Tee välityspalvelinasetukset ja tarkasta yhteyden tila.
Paina [OK], niin saat näkyviin lisää asetuksia.
INTERNET CONTENT SETTINGS (s.34) - Internetistä
käytettävien sisältöjen asetukset (VIERA CAST)
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
Perusarvo palautuu SETUP-valikon ja DISPLAY -valikon
asetuksiin, ei kuitenkaan kohtiin ”Remote Control”, “On-screen Language”, “IP Address / DNS Settings”, “Proxy Server
Settings”, ”Lock”, “DVD-Video Ratings” ja “BD-Video Ratings”.
DivX Registration (s. 27) - DivX-rekisteröinti
Lock - Verkkolukko
Voit rajoittaa VIERA CAST -toimintojen käyttöä.
l Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Kirjoita 4-numeroinen salasana numeropainikkeilla, kun salasanan
valikkosivu näkyy.
Tarvitset tätä rekisteröintikoodia, kun hankit ja toistat DivX
Video-on-Demand (VOD) -ohjelmaa.
System Information - Järjestelmätiedot
Audio Auto Gain Control - Audiosignaalin
automaattinen tasonsäätö
Jos ohjelmissa on erilainen äänenvoimakkuus, laitteisto
tasaa ne automaattisesti perusäänenvoimakkuuden
tasolle VIERA CASTin käytön aikana.
l Ohjelma voi estää tämän toiminnon käytön.
l Valitse “Off”, jos ääni säröytyy.
Tarkasta tämän laitteen laiteohjelmistoversio ja langattoman
LAN-sovittimen langattoman LAN-moduulin versio.
Firmware Update (s. 21) - Laiteohjelmiston päivitys
Paina [OK], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
Time Zone - Aikavyöhyke
Laite näyttää oikeaa aikaa, kun valitset oikean aikavyöhykkeen. Jotkin VIERA CAST -ohjelmat vaativat, että
aikavyöhyke on määritetty.
l Määritä aikavyöhyke tarvittaessa.
Summer Time - Kesäaika
l Valitse “On”, jos on kesäaika.
MAC Address - MAC-osoite
Voit tarkastaa tämän laitteen MAC-osoitteen.
40
Automatic Update Check - Automaattipäivitys
Jos tällä laitteella on internetyhteys, se tarkastaa virrankytkennän jälkeen laiteohjelmistopäivityksen saatavuuden.
Päivitä tarvittaessa.
Update Now - Päivitä nyt
Käynnistä manuaalisesti laiteohjelmiston päivitys, mikäli
päivitys on saatavilla.
SPEAKER SETTINGS: Kaiutinasetukset
Viiveaika
n Kun käytössä on 7.1-kanavainen
kaiutinjärjestelmä
Ihanteellisessa tapauksessa 5.1-kaiutinjärjestelmän kaikki kaiuttimet (subwooferia lukuun ottamatta) olisi sijoitettu yhtä kauas istumapaikasta.
1 Tarkasta etukaiuttimien ja takatehostekaiuttimien
etäisyyden ero istumapaikasta.
2 Säädä takatehostekaiuttimien viive.
Jos keski- ja takakaiuttimet on sijoitettu lähemmäs istumapaikkaa kuin etukaiuttimet, säädä viiveaikaa.
Jos etäisyys A tai B on pienempi kuin C (ks. alla), katso sopiva asetus taulukosta.
huoneen
mitat (noin)
Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet
(Vaikuttaa monikanavaäänen toistoon)
Kaiuttimen
todellinen
sijainti
1 Valitse “Test” . Paina [OK].
Kaiuttimet alkavat toistaa testiääntä.
Kaiuttimen
ihanteellinen
sijainti
2
.
-
Kuunteluetäisyys
ihanteellinen sijainti olisi
ympyrän kehällä
Säädä äänenvoimakkuus testiäänen toiston aikana
nuolipainikkeilla [qp].
Säätöalue: -6.0 dB - +6.0 dB
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus etukaiuttimien voimakkuutta
vastaavaksi.
Subwoofer ei toista testiääntä. Jos haluat säätää subwooferin äänenvoimakkuutta katso (s. 24)
3 Paina [OK].
Testiääni lakkaa kuulumasta.
1 Valitse nuolilla () aikakohta (esim. ms 0,0)
Esim. 5.1-kokoonpano
(A) Keskikaiutin (C)
(B) Vasen takakaiutin (LS), oikea takakaiutin (RS)
. Paina OK.
Esim. 7.1-kokoonpano
(C) Vasen takatehostekaiutin (LB), oikea takatehostekaiutin (RB)
Esim. 5.1-kokoonpano
(A) Keskikaiutin (C)
(B) Testiääni
(C) Vasen takakaiutin (LS), oikea takakaiutin (RS)
2 Valitse asetus nuolilla (). Paina OK.
A Keskikaiutin
Erotus
Noin 34 cm
Noin 68 cm
Noin 102 cm
Noin 136 cm
Noin 170 cm
B Takakaiuttimet
Asetus
1.0ms
2.0ms
3.0ms
4.0ms
5.0ms
Erotus
Noin 170 cm
Noin 340 cm
Noin 510 cm
Asetus
5.0 ms
10.0 ms
15.0 ms
nKaiutinasetusten tekemisen päättäminen
41
Valitse nuolipainikkeilla kohta ”Complete”. Paina [OK].
Kaiuttimien kiinnitysvaihtoehdot
[BT735] Keskikaiutin
Seinäkiinnitys
Voit kiinnittää kaiuttimet seinään (ei subwooferia).
• Seinämateriaalin on kestettävä 10 kg/ruuvi. Ennen kuin kiinnität kaiuttimet, pyydä neuvoa rakennusalan ammattilaiselta.
Virheellinen kiinnitysmenetelmä saattaa rikkoa seinää tai
kaiuttimen.
• Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
1 Kiinnitä seinään ruuvi (ei toimituspakkauksessa).
A
B
C
D
E
[BT330, 230] Keskikaiutin
K 117 mm
L 209 mm - 211mm
M 97 mm
N 18.8mm
O 17 mm
P 99 mm - 101mm
Vähintään 30 mm
Halk. 4.0 mm
Halk. 7.0mm - 9.4mm
Seinä tai pylväs
5.5mm - 7.5mm
2 Ripusta kaiutin ruuvin varaan takalevyn reiästä.
Esim. [BT735] Etukaiutin
EI!
KYLLÄ!
Tästä asennosta kaiutin luultavasti putoaa, jos
sitä tönäistään
vasemmalle tai
oikealle.
Kaiuttimen putoamisen estäminen
[BT735]: Etu-, keski-, takakaiutin
[BT330]: Etukaiutin
Siirrä kaiutinta niin,
että ruuvi on tässä
kohdassa.
[BT735]: Etukaiutin
[BT735] Etukaiutin, takakaiutin
[BT330] Etukaiutin
Kiinnitä seinään ilman pohjalevyä ja jalustaa.
A Naru (ei mukana)
B Silmukkaruuvi (ei mukana)
C Alle 10cm
D Kaiutin takaa
Ota yhteys rakennusalan asiantuntijaan, jotta vältät seinän
ja kaiuttimien vahingoittumisen kiinnitysvaiheessa.
l Käytä narua, jonka halkaisija on vähemmän kuin 2.0 mm ja
joka kannattelee vähintään10 kg:n painon.
l
Kaiutinkaapelien kiinnitys takaisin [BT330]
Jätä noin
120 mm
[BT330] Takakaiutin
[BT230] Etukaiutin, takakaiutin
Laita kaapeli
pohjasta.
F 97 mm
G 210 mm - 212mm
H 72 mm
I 349 mm - 351mm
J 26 mm
42
Vedä kaapeli reiästä
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko
tämän kappaleen ohjeista apua.
Rajoitustason salasana on unohtunut. Haluat muuttaa
rajoitustasoa.
Oletko asentanut uusimman laiteohjelmiston?
Laiteohjelmistopäivitys saatetaan julkaista korjaamaan toimintahäiriöitä, joita on havaittu ilmenevän joidenkin tiettyjen
elokuvien toiston aikana. (s.21)
>>>
Tarkasta seuraavat kohdat.
Ellei ongelma ratkea, ota yhteys laitemyyjään.
Merkkejä laitteen toimintavirheestä eivät ole:
- Normaali, levyn pyörimisestä aiheutuva ääni;
- Kuvan häiriöt hakutoiminnon aikana.
- > Kytke verkkojohto toimivaan pistorasiaan. (s. 18)
nKauko-ohjaimen tai etulevyn painikkeet eivät toimi
Pidä 5 sekuntia painettuna etulevyssä oleva [O/I].
– Ellet vieläkään pysty sammuttamaan laitetta, irrota verkkojohto, odota 1 minuutti ja kytke verkkojohto takaisin.
-> Uniajastimen aika on kulunut ja toiminto on sammuttanut
laitteen (s. 8).
-> Jokin laitteen suojamekanismeista on toiminut. Kytke laite
toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I].
nLevy ei tule pois soittimesta.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö:
Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna kauko-ohjaimen
painike [SKIP uuI] ja keskusyksikön painike [OPEN/CLOSE] samaan aikaan yli 5 sekunnin ajan.
Tämän laitteen virta sammuu, kun television tulolähdettä
vaihdetaan.
Virta
Ei virtaa.
Laite kytkeytyy itsekseen valmiustilaan.
-> Se on normaali toiminto, jos käytössä on VIERA Link (HDAVI
Control 4 tai uudempi). Lisätietoja television käyttöohjeesta.
Etulevyn näyttö
Yleistä
Palauta perusasetukset.
-> Valitse SETUP-valikosta “Default Settings” - “Yes”. (s. 40)
Näyttö on himmeä.
-> Muuta näytön kirkkautta muuttamalla SETUP-valikon asetusta FL DISPLAY. (s. 39)
Kuva
Palauta kaikki perusasetukset.
-> Kytke laitteesta virta pois. Pidä painettuna keskusyksikön
painikkeet [+ VOLUME], [OPEN/CLOSE] ja [O/I] samaan
aikaan yli 5 sekunnin ajan.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.
-> Kauko-ohjaimen ja soittimen ohjauskoodi ei ole sama. Muuta
kauko-ohjainkoodia. (s.22)
-> Toisinaan kauko-ohjainkoodi on ohjelmoitava uudestaan
paristojen vaihdon jälkeen. (s. 22)
Levyn toisto ei ole mahdollista.
-> Levy on likainen (s. 7).
-> Tarkasta aluekoodi.
Valokuvat (JPEG) eivät toistu kunnolla.
-> Laite ei välttämättä toista tietokoneella muokattuja kuvia,
kuten progressiivisia JPEG-kuvia jne.
TV-kuva ei näy, vaikka kytket television toimintatilaan.
-> Näin voi käydä television asetuksien takia, jos tämän laitteen
asetuksena on “Quick Start” - “On”.
–>Joissakin televisioissa tämän voi estää kytkemällä HDMIkaapelin toiseen HDMI-liittimeen tai muuttamalla HDMI-automaattikytkentäasetuksia.
USB-laitteen sisältöä ei voi lukea.
-> Jos kytket USB-laitteen toiston ollessa käynnissä, tämä laite
ei välttämättä tunnista USB-laitetta.
Kun levykelkka on tyhjä ja ohjelmalähteenä on “BD/DVD”,
pidä painettuna kauko-ohjaimen [SKIP I<<]-painike ja keskusyksikön [play >]-painike samanaikaisesti yli 5 sekunnin
ajan. Rajoitustasoon palautuu perusasetus.
Laitteen toistaman ohjelman kuva ei näy televisiossa.
Kuva on vääristynyt.
Kuva tärisee.
-> Väärä asetus kohdassa “HDMI Video Format”. Palauta perusasetus näin:
Kun levykelkka on tyhjä ja ohjelmalähteenä on “BD/DVD”,
pidä painettuna keskusyksikön [uplay] ja [nstop] -painike
samanaikaisesti yli 5 sekunnin ajan.
-> Jos Dolby Digital Plus-, Dolby TrueHD- ja DTS-HD-ääni ei
lähde eteenpäin bittivirtana, palauta perusasetukset valitsemalla asetus “Default Settings” - ”Yes” ja valitse sen jälkeen
oikeat asetukset. (s. 40)
-> Soittimen käytössä oleva kuvastandardiasetus on eri kuin televisiossa. Soitin perustilassa (stop): Paina etulevyssä olevia
painikkeita [n] ja [OPEN CLOSE] yli 5 sekuntia. Standardi
vaihtuu NTSC / PAL.
-> Levyn kuvastandardi on eri kuin television kuvastandardi.
– PAL-levyä ei voi katsella NTSC-televisiosta.
– Tämä laite muuttaa NTSC-signaalin PAL60-signaaliksi
PAL-televisiota varten (asetus ”Picture” - ”NTSC Contents Output”)
Kuvasignaali ei lähde eteenpäin.
-> Valitse DISPLAY-valikon kohtaan “High Clarity Sound” asetus
“Off”, jos haluat ottaa kuvasignaalin VIDEO OUT-liittimestä.
(s. 35)
Soittimesta ei saa teräväpiirtokuvaa.
-> Tarkasta, että seuraavat Setup-asetuskohdat ovat oikein:
“HDMI Video Format”. (s. 39)
43
Ruudun reunoissa on musta raita.
Kuvasuhde on epänormaali.
-> Tarkista asetus “TV Aspect”. (s. 39)
-> Säädä television kuvasuhdeasetusta. Voit säätää kuvasuhdetta myös tämän laitteen kautta, s. 26)
Television tulokanavaksi vaihtuu tahattomasti HDMI.
-> Kun keskusyksikkö on kytketty “HDAVI Control” -ohjattavaan televisioon ja VIDEO IN on valittu iPodin videoiden tai
valokuvien toistoa varten, television tulokanavaksi valikoituu
automaattisesti HDMI-tulokanava, kun painat [START].
– Valitse uudestaan television kanavaksi VIDEO IN.
Kun olet valinnut “Speaker selection” (käytettävät kaiuttimet)
- “Home Cinema” (kotiteatterin kaiuttimet) television kauko-ohjaimella, television tulolähde muuttuu.
Radio
-> Irrota HDMI-kaapeli televisiosta ja kytke se toiseen HDMI INliittimeen.
Ääni
Kuuluu säröytynyt ääni tai kohinaa.
-> Säädä antennin paikkaa.
-> Käytä ulkoantennia. (s. 15)
Kuuluu takovaa ääntä.
-> Sammuta TV tai siirrä se kauemmas tästä laitteesta.
Ei ääntä.
Ääni on hiljainen.
Ääni on säröytynyt.
Tiettyä äänityyppiä ei saa kuuluviin.
Verkko
-> Tarkasta kaiutin- ja laitekytkennät. (s. 12, 13,15-18)
-> Varmista, että kaiutinasetukset on tehty oikein. (s. 41)
Jos haluat ottaa audiosignaalin soittimen HDMI-liittimestä,
valitse SETUP-valikosta asetukseksi ”HDMI Audio Output
- On”. (s.39)
-> Jos asetuksena on “BD-Video Secondary Audio”- “On”, ääniformaatit Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master
Audio ja DTS-HD High Resolution Audio lähtevät eteenpäin
Dolby Digital- tai DTS Digital Surround-muodossa.
-> Remasterointi ei toimi, jos bittivirtamuotoista ääntä otetaan
HDMI AV OUT-liittimestä. (s. 35)
-> Kytketyn laitteen ominaisuudet saattavat aiheuttaa sen, että
ääni säröytyy HDMI-kytkennän aikana.
-> Televisioon kytketyn laitteen monikanavainen ääni ei lähde
eteenpäin alkuperäisessä monikanavaisessa muodossaan.
- Jos laitteessa on optinen audiolähtöliitin, tee siitä kytkentä
tämän laitteen “OPTICAL 2” -liittimeen. (s. 17,30)
Ei tilaääntä.
-> Valitse tilaäänitehoste painamalla [SURROUND]. (24)
-> (Kun käytössä on 7.1-kanavainen kaiutinjärjestelmä) Takatehostekaiuttimista ei saa ääntä, vaikka valitsisit käyttöön
Dolby Pro Logic II -äänentoiston.
Äänityyppiä ei voi vaihtaa.
-> Jos ääni otetaan HDMI AV OUT -liittimestä, valitse asetukseksi “Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD”, “DTS/DTS-HD” tai
“MPEG Audio” - “PCM”. (s. 38)
Ei ääntä televisiosta.
-> Valitse [EXT-IN]-painiketta painelemalla oikea ohjelmalähde.
(s. 23)
-> ARC (Audio Return Channel) -toiminto ei ole käytettävissä.
Siirrä television ääni tähän laitteeseen optisella digitaaliaudiokaapelilla tai audiokaapelilla. (s. 16, 17)
-> Jos televisio ei ole ARC-yhteensopiva ja vain HDMI-kytkentä
on tehty, sinun on välttämättä tehtävä erillinen audiokytkentä
(s. 16, 17).
iPod/iPhone
Verkkoyhteyttä ei voi muodostaa.
-> Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (s. 18, 40)
-> Tarkasta kunkin laitteen käyttöohjeet ja tee kytkennät niiden
mukaan.
Kun käytössä on langaton LAN-yhteys, DLNA-sertifioidusta
mediapalvelimesta tuleva video taiäänitoistuu pätkittäin,
ei toistu tai videosta puuttuu kuvia toiston aikana.
-> Nopeampaan siirtonopeuteen pystyvä reititin, kuten 802.11n
(2.4 GHz tai 5 GHz) langaton reititin (tukiasema), saattaa
ratkaista ongelman. Jos käytössä on 802.11n (2.4 GHz tai 5
GHz) langaton reititin (tukiasema), salaustyypiksi on valittava
“AES”.
Samanaikainen mikroaaltouunin, langattoman puhelimen
tms. käyttäminen taajuuskaistalla 2.4 GHz saattaa johtaa
yhteyden katkeamiseen tai muihin ongelmiin.
-> Kun näkyvissä on valikkosivu “Access Point Connection
Setting” (Tukiaseman yhteysasetus) (s. 20), vähintään neljän
“Reception” -valon yhtäjaksoinen palaminen on merkki
vakaasta yhteydestä. Jos valoja palaa 3 tai vähemmän tai
jos yhteys katkeaa, siirrä langaton reititin (tukiasema) toiseen
paikkaan tai käännä sitä hiukan, ja kokeile, paraneeko
yhteys. Ellei ongelma ratkea, kytke soitin verkkokaapelilla
kotiverkkoon ja tee uudestaan verkon käyttöönotto (s. 20).
USB-laitteen sisältöä ei voi lukea.
-> USB-laite, joka on kytketty muulla USB-jatkokaapelilla kuin
langattoman LAN-sovittimen DY-WL10 (lisävaruste) tai USBhubin mukana toimitetulla, ei välttämättä ole tämän laitteen
tunnistettavissa.
Muita toistoon liittyviä ongelmia
Soitin ei toista BD-Video- tai DVD-Video-levyä.
-> Varmista, että aluekoodi on oikea (katso käyttöohjeen kansi).
Varmista, ettei levy ole viallinen (s.11)
->Soitin ei toista eräitä BD-Video- ja DVD-Video-levyjä, jos
rajoitustaso on käytössä. Muuta asetusta. (s. 37)
->Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMI-kytkennän kautta.
Ei lataa eikä toimi.
-> Kytke laite oikein. (s.32)
-> iPodin/iPhonen akku on tyhjä. Lataa se ja yritä uudelleen.
BD Live-toimintoa ei voi käyttää BD-Video-levyn aikana.
-> SD-kortti on kirjoitussuojattu. (s. 11)
-> Varmista, että tällä laitteella on laajakaistyhteys (s. 18)
-> Tarkasta asetukset ”BD-Live Internet Access” (s. 38)
-> Varmista,että SD-korttipaikassa on SD-kortti (s. 22).
iPod/iPhone-videot/valokuvat eivät näy televisiossa.
- Varmista, että televisio on kytketty tämän laitteen VIDEO
OUT-liittimeen. (s. 16)
- Valitse iPod/iPhone-valikosta televisioon sopivat valokuva/videoasetukset. (Lisätietoja iPodin/iPhonen käyttöohjeessa). Puhekieltä (ääniraitaa) tai tekstitystä ei voi vaihtaa.
->Levyllä ei ole kielivaihtoehtoja.
->Jotkin levyt estävät ääniraidan ja tekstityksen valinnan
soittimen valikkojen kautta. Kielen voi valita vain levyn oman
valikon kautta. (s. 25)
Kuvakulma ei vaihdu.
44 -> Tässä kohdassa ohjelmaa ei ole vaihtoehtoisia kuvakulmia.
Viestit
Seuraavat viestit tai vikakoodit näkyvät televisiossa tai laitteen näytössä, jos käyttöönoton tai käytön aikana tapahtuu
jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
Televisiossa
Cannot play.
Cannot play on this unit.
•
•
Levy ei ole laitteistoyhteensopiva.
Kuva ei ole laitteistoyhteensopiva.
No disc is inserted.
•
Levy voi olla väärin päin.
(kieltomerkki) This operation is
not available.
•
Laite ei tue joidenkin toimintojen käyttöä. Esim:
– [BD-V]: Toiston aikana hidastettu toisto taaksepäin tai kuva kerralla -toisto taaksepäin ei ole mahdollista.
•
Kohdassa “IP Address / DNS Settings” - “IP Address” on asetus “---. ---. ---. ---“. Määritä
asetuskohdat “IP Address”, “Subnet Mask” ja “Gateway Address“. (Valitse tarvittaessa
käyttöön osoitteen automaattihaku.)
IP address is not set.
Jos käytössä lisävarusteena
myytävä langaton LAN-sovitin
(DY-WL10) The current security
setting of Wireless LAN is low.
It is recommended to change
the setting.
•
Langattoman LAN-verkon todennukseksi (authentication) on valittu asetus “Open system”
(avoin), tai salaukseksi (encryption type) on valittu “No encryption” (ei salausta). Suosittelemme käyttämään salausta turvallisuussyistä. Lue lisätietoja langattoman reitittimen
käyttöohjeesta. Salaus on välttämätön, jos haluat toistaa videota tms. DLNA-yhteensopivista laitteista.
No Video
•
iPod/iPhone saattaa estää valikon näkymisen televisiossa. Valitse tämän laitteen näytöstä
”ALL” ja ohjaa videotoistoa iPodin/iPhonen valikosta. (s. 33)
Laitteen etulevyn näytössä
F99
•
U59
•
U72
U73
•
•
•
•
•
•
HDMI ONLY
NET
No PLAY
No READ
PLEASE WAIT
REMOVE
Hxx tai Fxx
xx on numero
UPD xx (xx on numero)
IPOD OVER CURRENT ERROR
START
FINISH
NOT CONDITIONAL
SET x
x on numero
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite ei toimi kunnolla. Kytke laite valmiustilaan 3 sekunniksi painamalla laitteessa olevaa
painiketta [O/I]. Kytke laite toimintatilaan painamalla laitteessa olevaa painiketta [O/I].
Laite on kuuma.
Laite kytkeytyy valmiustilaan turvallisuussyistä. Odota noin 30 minuuttia. Virheilmoituksen
pitäisi hävitä itsekseen. Sijoita laite pysyvästi sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään hyvin. Laitteen takana ja sivussa olevaa tuulettimen puhallusaukkoa ei saa peittää.
HDMI-kytkentä toimii epänormaalisti.
- Sammuta tämä laite ja televisio.
- Irrota HDMI-kaapeli soittimen ja television välistä..
Joidenkin BD-Video-levyjen ohjelma näkyy vain HDMI-kytkennän kautta.
Näkyy, kun VIERA CAST käynnistyy.
Jos BD-Video- tai DVD-Video-toistoa varten on asetettu rajoitustaso (s. 37).
Levy on likainen tai erittäin naarmuinen. Soitin ei voi toistaa sitä.
Laite korjaa toimintojaan. Tämä ei ole toimintahäiriö.Et voi käyttää laitetta. Odota, kunnes
viesti häviää.
USB-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota USB-laite.
Tarkista ja korjaa kaiutinkytkennät.
Toimintahäiriö.
Lue vianmääritysohjeet. Mikäli et saa huolto-ohjenumeroa poistumaan, tee näin:
1. Irrota verkkojohto. Odota muutamia sekunteja. Kytke takaisin.
2. Kytke laite toimintatilaan painamalla [O/I].
Mikäli et saa huolto-ohjenumeroa poistumaan, pyydä jälleenmyyjältä ohjeet laitteen toimittamiseksi huoltoon. Ilmoita huoltoa pyydettäessä numero, joka oli etulevyn
näytössä.
Laiteohjelmisto päivittyy. Älä sammuta laitetta.
iPod/iPhone-laite käyttää liikaa virtaa. Irrota iPod/iPhone, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Laitteisto käynnistyy uudelleen laiteohjelmiston päivityksen aikana. Älä sammuta virtaa.
Laiteohjelmistopäivitys on valmis.
Pyydettyä toimintoa ei voi suorittaa.
Kauko-ohjain ja keskusyksikkö käyttävät eri ohjauskoodeja. Vaihda kauko-ohjaimen koodi (s.
22).
45
MP3/JPEG/DivX/ AVCHD/MPEG2-tiedostot
DivX-tekstitys
MP3
Tiedostoformaatti
MP3
Tiedostoformaatti
DivX-tekstitystiedostot
Tiedostopääte
Tiedostopääte ”.mp3” tai ”.MP3”.
Tiedostoformaatti
MicroDVD, SubRip ja TMPlayer
Pakkaus
32 kbps - 320 kbps
Tiedostopääte
Näytetaajuus
44,1 kHz / 48 kHz
Lisätietoja
Tiedostojen päätteen on oltava “.SRT”,
“.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” tai “.txt”
Lisätietoja
ID3-tunnisteet: versio 1, 2.2, 2.3, 2.4
(vain kappaleiden nimet ja artistin nimi)
JPEG
- DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto ovat samassa kansiossa
ja tiedostonimi on sama (lukuun
ottamatta tiedostopäätettä)..
- Tiedoston laatimiseen käytetty
menetelmä tai tallennuksen vaiheet
voivat aiheuttaa sen, että tekstitys
näkyy vain osittain tai ei ollenkaan.
Tiedostoformaatti
JPEG
Tiedostopääte
Tiedostopääte ”.jpg” tai ”.JPG”.
Kuvaresoluutio
34x34 - 8192x8192 pikseliä
(alinäytteistys 4:2:2 tai 4:2:0)
Tiedostoformaatti
Lisätietoja
DCF:n* mukainenJPEG on tuettu.
- MOTION JPEG ja Progressive
JPEG : ei tuettu.
AVCHD-formaatti (V1.0), jota käytetään
teräväpiirto (HD) -videokameroissa
(Panasonic ja eräät muut merkit)
Koodekki
MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD
- Levyn on täytettävä standardi UDF 2.5.
* Design rule for Camera File system: JEITAn (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)
laatima yhtenäisstandardi
- DVD-RAM-levyn on täytettävä standardi UDF 2.0.
- BD-RE-levyn on täytettävä standardi UDF 2.5.
MPEG2
DIVX
Tiedostoformaatti
DivX
Tiedostopääte
Tiedostopääte “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”
tai “.avi”.
Tiedostoformaatti
SD-Video-formaatti*, jota käytetään
tavallisen tarkkuuden (SD) videokamerassa
(Panasonic ja eräät muut mallit)
Koodekki
MPEG2
* SD-Video Entertainment Video Profile
Kuvaresoluutio
enintään 1920x1080 pikseliä
Lisätietoja
- DivX-sertifioitu toistamaan DivX-videoita, joiden resoluutio on enintään
HD 1080p, myös premium-sisältö.
Videosignaali
– Virtojen lukumäärä: enintään 1
– Koodekki: DIV3, DIV4, DIVX, DX50, DIV6
– FPS (kuvaa sekunnissa): enin-
tään 60 kuvaa / sekunti
Äänisignaali
– Virtojen lukumäärä: enintään 8
– Formaatti: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Monikanavaääni: Dolby Digital on mahdollinen.
MPEG multi on 2-kanavainen muunnos.
- GMC (Global Motion Compensation):
ei tuettu.
- DVD-R ja DVD-R DL -levyjen on täytettävä standardi UDF
1.02 (ei ISO 9660) ja UDF 1.5 (ja ISO9660).
- BD-R-levyn on täytettävä standardi UDF 2.5.
46
- Tietyt tallennusvaiheet ja kansiorakenteet voivat aiheuttaa
sen, että tiedostojen toistojärjestys muuttuu tai toisto epäonnistuu.
- CD-R, CD-RW : ISO9660 level 1 ja 2 (muut kuin extendedformaatit), Joliet. Tämä laite pystyy toistamaan levyt, joille on
tallennettu monta kertaa (ns. multi-session-levyt).
Laite ei tue ns. packet-write-ohjelmia (tallentavat dataa pienissä erissä).
- DVD-R, DVD-R DL (paitsi AVCHD) : ISO9660 taso 1 tai 2
(ei laajennetut extended-formaatit), Joliet, UDF bridge (UDF
1.02/ISO9660)
Tämä laite ei pysty soittamaan levyjä, joille on tallennettu
monta kertaa (multi-session).
Laite ei tue ns. packet-write-ohjelmia (tallentavat dataa pienissä erissä).
Tässä laitteessa toistettava kansiorakenne
Voit toistaa tässä laitteessa tiedostoja, jotka on järjestetty kansioihin seuraavalla tavalla. Levyn laatimistapa (kirjoitusohjelma) saattaa aiheuttaa sen, että kansiot eivät toistu numerojärjestyksessä.
: Kansio, jonka tämä laite pystyy näyttämään
***: Numerot
XXX: Kirjaimet
*1 *** : 001 - 999
*2 *** : 100 - 999
XXXXX: 5 merkkiä
*3 ****: 0001 - 9999
XXXX: 4 merkkiä
n Valokuvakansioiden (JPEG) rakenne
n MP3-kansiorakenne
DVD-R*4/DVD-R DL*4/CD-R*5/CD-RW*5-levyllä
Kansion sisällä tiedostot ovat päivitys- tai luomispäivämäärän mukaisessa järjestyksessä.
DVD-R/DVD-R DL/CD-R/CD-RW -levyllä/USB-laitteessa
Numeroi tiedostot haluamaasi toistojärjestykseen nimen
eteen laitettavalla 3-numeroisella luvulla.
root
root
BD-RE*6/DVD-RAM*4-levyllä
Kansiorakenne ei näy.
n DivX-kansiorakenne
BD-R*7/DVD-R*7/DVD-R DL*7/CD-R*7/CD-RW*7-levyllä/
USB-laitteessa*7
root
Kansion sisällä tiedostot ovat päivitys- tai luomispäivämäärän mukaisessa järjestyksessä.
root
SD-kortilla*4/USB-laitteessa*4
Näyttää JPEG-tiedostot kaikissa kansiossa.
Kansiorakenne ei näy.
*4 Kuvien ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 3000 kuvaa, 300 kansiota.
*5 Kuvien ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 999 kuvaa, 99 kansiota.
*6 Kuvien ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 9999 kuvaa, 300 kansiota.
*7 Tiedostojen ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 200 tiedostoa, 300 kansiota.
root
47
Lisätietoja
Videosignaalin tiedot
Näytössä MPEG-2/MPEG-4 AVC/VC-1
480/576/720/1080
24p/50i/60i/50p/60p
YCbCr4:2:2/YCbCr4:4:4/RGB
bps (bit per second)
Äänisignaalin tiedot
Näytössä Selitys
LPCM/ DD Digital/DD Digital+/
DD TrueHD/DTS/DTS 96/DTSHD HI RES/ DTS-HD MSTR/
MPEG
ch (kanava)
k (kHz)
b (bit)
bps (bit per second)
Videon tallennustapa
Videoformaatti
Kuvanopeus
Väriavaruus
Bittien siirtonopeus
Kielitunnukset
Kielikoodit
48
Selitys
Signaalityyppi
Kanavien lukumäärä
Näytetaajuus
Bittien lukumäärä
Bittien siirtonopeus
Java ja kaikki Java-pohjaiset tavaramerkit ja logot ovat Sun
Microsystems, Inc:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. ”Dolby”, ”Pro Logic”
kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä U.S. patentit 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & muut yhdysvaltalaiset ja
maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu.
DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTSHD, DTS-HD Master Audio | Essential ja DTS-logot ovat
DTS, Inc:n tavaramerkkejä. Tämä laite sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa hyväksytyt patentit ja muut immateriaalioikeudet. Tekniikan hyödyntäminen on sallittua vain Macrovision-yhtiön luvalla ja on
tarkoitettu vain kotikäyttöön ja tiettyihin muihin tarkoituksiin,
ellei Macrovision-yhtiö ole muuhun käyttöön antanut lupaa.
Tutkiminen käänteistekniikalla (purkaminen) ja kääntäminen
symboliselle konekielelle (esim. disassemblerilla) on kielletty.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tämä tuote on lisensoitu AVC- ja VC-1-patenttiportfolion lisenssin mukaisesti yksityiseen ja ei-kaupalliseen kuluttajakäyttöön, joka tarkoittaa lupaa (i) koodata videota AVC-standardin ja VC-1-standardin mukaisesti (”AVC/VC-1 Video”) ja/tai
(ii) purkaa AVC/VC-1-Videota, jonka on koodannut kuluttaja
yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai joka on
hankittu sellaiselta video-ohjelmantarjoajalta, joka on lisensoitu tarjoamaan AVC/VC-1 Videota. Lisenssiä ei myönnetä
suoraan eikä epäsuoraan mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
x.v.Colour™ on tavaramerkki
VIERA CASTTM on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
“AVCHD” ja “AVCHD” -logo ovat Panasonic Corporationin ja
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
”Blu-ray Disc” on tavaramerkki.
DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, ja sitä käytetään
lisenssillä.
“Made for iPod” tarkoittaa, että on elektroniikkalaite suunniteltu kytkettäväksi iPodiin ja
valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.
“Works with iPhone” tarkoittaa, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi
iPhoneen ja valmistaja on sertifioinut
laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin
standardeihin.
iPod on Apple Inc:in tavaramerkki, rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.
DLNA® , DLNA-logo ja DLNA CERTIFIEDTM ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat ohjelmistot.
(1) ohjelmisto, jonka Panasonic Corporation on itsenäisesti
kehittänyt tai teettänyt,
(2) ohjelmisto, jonka omistaa kolmas taho ja joka on lisensoitu
Panasonic Corporationille,
(3) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU General Public -lisenssillä, Version 2 (GPL v2),
(4) ohjelmisto, joka on lisensoitu GNU LESSER General Public
-lisenssillä, Version 2.1 (LGPL v2.1), ja/tai
(5) avoimen koodin ohjelmistot, jotka ovat muita kuin GPL v2
ja/tai LGPL v2.1 -lisensoituja
Kohdan (3) ja (4) mukaisesti lisensoituja ohjelmistoja varten
pyydämme lukemaan GPL v2 ja LGPL v2.1 -lisenssien ehdot
ja säännöt http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl2.0.html ja http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl2.1.html.
Lisäksi kohtien (3) ja (4) mukaiset ohjelmistot ovat useiden
yksityishenkilöiden tekijänoikeuden hallinnassa. Lue tällaisten henkilöiden tekijänoikeustiedot: http://www.am-linux.
jp/dl/JPRCBW98
GPL/LGPL-ohjelmisto annetaan hyötykäyttöön, mutta ILMAN
MITÄÄN TAKUUTA, jopa ilman hiljaista takuuta KAUPPAKELPOISUUDESTA tai SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Vähintään kolmen (3) vuoden ajan
laitteen toimituksesta Panasonic antaa kolmansille tahoille,
jotka ottavat yhteyttä alla mainittuun osoitteeseen, enintään
todellisia jakelukustannuksia vastaan täydellisen konelukukelpoisen version lähdekoodista joka on GPL v2/LGPL
v2.1-lisensoitu.
Yhteystiedot
cdrequest@am-linux.jp
Lähdekoodi on sinun ja kaikkien saatavilla verkkosivullamme:
http://www.am-linux.jp/dl/JPRCBW98
“BD-LIVE”-logo on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
“BONUSVIEW” on Blu-ray Disc Associationin tavaramerkki.
YouTube ja Picasa ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.
49
Sanasto
AVCHD
AVCHD on uusi formaatti (standardi) teräväpiirtoisille videokameroille, joilla voidaan tallentaa ja toistaa suuriresoluutioista
teräväpiirtokuvaa.
DTS-HD Master Audio | Essential
Tämä on häviötön audioformaatti, joka on yhteensopiva äänityypin 96 kHz/7.1ch (tai sitä pienemmän) ja 192 kHz/2ch kanssa.
Lisäksi master-ääniraidan uskollisen toiston mahdollistaa häviötön audiokoodaustekniikka. BD-Video tukee enintään 7.1-kanavaista ääntä.
BD-J
Joillakin BD-Video-levyillä on JavaTM-sovelluksia (BD-J). Voit
käyttää interaktiivisia toimintoja ja tavallisia toistotoimintoja.
Dynamiikka-alue
Tallenteen käyttökelpoinen ääniala: kohinarajan yläpuolella olevan hiljaisen äänenvoimakkuuden ja säröytymisrajan alapuolella
olevan kovan äänenvoimakkuuden välinen ero.
Dynamiikan supistaminen tarkoittaa tuon eron kaventamista.
Voit siis pitää äänenvoimakkuuden hiljaisena, mutta silti hiljaisetkin äänet (yleensä puheosuudet) kuuluvat hyvin.
DLNA (Digital Living Network Alliance)
DLNA on standardi, joka helpottaa DLNA-sertifioitujen elektroniikkalaitteiden käyttöä kotiverkossa.
Bittivirta (bitstream)
Monikanavaisen (esim. 5.1-kanavaisen) audiodatan digitaalinen
muoto. Dekooderi purkaa bittivirran erillisiin äänikanaviin.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä
HDMI on digitaaliliitäntä kulutuselektroniikkalaitteisiin. Toisin
kuin vanhat kytkentätyypit, HDMI välittää pakkaamatonta digitaalista video- ja audiosignaalia yhden kaapelin välityksellä.
Deep Colour -syvävärit
Tässä laitteessa on HDMI (v 1.4., Content Type) -tekniikkaa,
joka toistaa entistä paremmat värisävyt (4096 sävyä), kun laite
on kytketty yhteensopivaan televisioon.
Sinä saat nauttia poikkeuksellisen täyteläisistä, luonnollisista
väreistä, jotka liukuvat sävystä toiseen tasaisesti ja tarkasti.
Väriraitaumia on mahdollisimman vähän.
[Pienempi sävyasteikko (256 sävyä) ilman Deep Colour -syvävärejä toistuu, jos kytkentä tehdään televisioon, joka ei tue
Deep Colour -syvävärejä.
Laite valitsee automaattisesti sellaisen lähtösignaalin, joka sopii
televisioon.]
Paikallinen tallennemedia (local storage)
Tähän tallennusmediaan tallennetaan apuohjelmaa, jota tarvitaan BD-Videon virtuaalipaketin toistamiseksi.
LPCM (lineaarinen PCM)
PCM-äänen formaatti.
Pakkamaton digitaaliääni, samanlainen kuin CD-levyn ääni.
PCM (Pulse Code Modulation)
Pulssikoodimodulaatiolla muutetaan analoginen audiosignaali
digitaaliseksi audiosignaaliksi. Se mahdollistaa digitaaliäänen
kuuntelun.
Dolby Digital
Dolby Laboratoriesin kehittämä digitaaliäänen koodausmenetelmä. Stereoäänen (2-kanavaisen) lisäksi ääni voi olla monikanavaista ääntä.
P4HD (Pixel Precision Progressive Processing HD-kuvalle)
Tämä prosessori hyödyntää Panasonicin yksinoikeudella
käyttämää algoritmia. Se tukee erilaisia signaalinkäsittelytapoja,
esimerkiksi signaalin tasokas muunnos lomitetusta lomittamattomaksi ja perustarkkuuksisen (480i tai 576i) videosignaalin
muunnos 1080 HD-videosignaaliksi. Siksi tämä laite pystyy
näyttämään parhaan mahdollisen videoresoluution laiteeseen
kytketyssä televisiossa.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital Plus mahdollistaa monikanavaisen äänen ja
tavallista paremman äänenlaadun. BD-Video tukee enintään
7.1-kanavaista ääntä.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II mahdollistaa stereoäänen toiston 5.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on erittäin laadukas ääniformaatti, joka toistaa
studion masterlaatuisen äänen. BD-Video tukee enintään 7.1kanavaista ääntä.
Down-mixing, Äänikanavien yhdistäminen
Monikanavaisen äänen (tila- eli surroundäänen) äänikanavien
yhdistäminen alkuperäistä vähäisempään lukumäärään kanavia.
DTS (Digital Theater Systems)
Tämä monikanavaäänijärjestelmä on käytössä monissa elokuvateattereissa. Kanavaerottelu on hyvä, joten äänimaailmasta
tulee realistinen.
DTS-HD
DTS-HD on erittäin laadukas audioformaatti, jota käytetään elokuvateattereissa. Aiemmat DTS Digital Surround -yhteensopivat
laitteet toistavat DTS-HD-äänen DTS Digital Surround -äänenä.
BD-Video tukee enintään 7.1-kanavaista ääntä.
DTS-HD High Resolution Audio
Tämä signaaliformaatti saatiin tekemällä parannuksia sitä
edeltäviin formaatteihin DTS, DTS-ES ja DTS96/24. Se on
yhteensopiva näytetaajuuteen 96 kHz/48 kHz. BD-Video tukee
enintään 7.1-kanavaista ääntä.
50
x.v.Colour™
x.v.Colour™ tarkoittaa laitetta, joka pystyy käsittelemään
xvYCC-formaattia. Se on kansainvälinen standardi elokuvien
laajennetuille väreille ja noudattaa signaalilähetyksen sääntöjä. Nauti kirkkaasta ja laajasta väriskaalasta, joka tuo kuvaan
todentuntua, kun tämä laite on kytketty x.v.ColourTM -väritoistoa
tukevaan televisioon HDMI-kaapelilla.
24p
Lomittamaton kuva, jonka tallennusnopeus on 24 kuvaa sekunnissa (elokuvafilmi). Monet BD-Video-elokuvat kuvataan 24
kuvan sekuntinopeudella filmimateriaalin mukaisesti.
Tekniset tiedot
YLEISTÄ
Virrankulutus
Virrankulutus valmiustilassa
[BT735] [BT330]
[BT230]
Käyttöjännite
100 W
n. 0,1 W
n. 0,2 W
AC 220V - 240 V, 50 Hz
iPod/iPhone-liitin
Langaton lähiverkko (WLAN): DC OUT 5 V 500 mA MAX
DC OUT 5 V 500 mA
(USB 2.0 standard)
Mitat (lxkxS)
430 mm x 54 mm x 287 mm
Paino
n. 3,1 kg
(Mitat ja painot eivät sisällä kaiuttimia)
Käyttöympäristön lämpötila
0 oC - 40 oC
Käyttöympäristön kosteus: 35 % - 80% RH
(ei kondensaatiota)
VAHVISTINOSA
RMS TTL Lähtöteho 1000W
1 kHz, 10 % harmoninen kokonaissärö (THD)
FRONT
125 W / kanava (3 ohm)
CENTRE:
250 W / kanava (6 ohm)
SURROUND:
125 W / kanava (3 ohm)
100 Hz, 10% harmoninen kokonaissärö (THD)
SUBWOOFER :
250 W / kanava (6 ohm)
DIN TTL Lähtöteho 590 W
1 kHz, 1,0 % harmoninen kokonaissärö (THD)
FRONT
90 W / kanava (3 ohm)
CENTRE:
115W / kanava (6 ohm)
SURROUND:
90 W / kanava (3 ohm)
100 Hz, 1,0 % harmoninen kokonaissärö (THD)
SUBWOOFER :
115W / kanava (6 ohm)
FM-viritin
Muistipaikat Taajuusalue Antenniliittimet 30 asemaa
87,50 MHz - 108,00MHz, (50kHz tarkkuus)
75 ohm (balansoimaton)
KAIUTTIMET
Etukaiuttimet
[BT735] SB-HF730
Tyyppi
2-tie, 3- kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
3,5 cm x 10 cm kartio x 2
Diskanttielementti
2.5cm puolikalotti
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78dB/W (1m)
Taajuusalue
100Hz - 30 kHz (-16dB),
130Hz - 25 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
255mm x 1023mm x255 mm
Paino
n. 2,3 kg
[BT330] SB-HF330
Tyyppi
1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6.5 cm Kartio
Impedanssi 3 ohm
Lähtevän äänen paine 78dB/W (1m)
Taajuusalue
85Hz - 25 kHz (-16dB),
95Hz to 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
100mm x 530mm x78mm
Paino
n. 0,92 kg
Jalustan kanssa
Mitat (lxkxs)
Enintään
255mm x 1020mm x 255 mm
Vähintään:
255mm x 550mm x255 mm
Paino
n. 2,3 kg
[BT230] SB-HF230
Tyyppi
1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6.5 cm Kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78dB/W (1m)
Taajuusalue
105Hz - 25 kHz (-16dB),
130Hz - 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
80mm x 118.5 mm x 68 mm
Paino
n. 0,4 kg
Keskikaiutin
[BT735] SB-HC730
Tyyppi
2-teinen, 3-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
3.5cm x 10cm kartio x 2
Diskanttielementti
2,5 cm puolikalotti
Impedanssi
6 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
100 Hz - 30 kHz (-16dB),
130 Hz to 25 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxs)
424 mm x 59 mm x76mm
Paino
n. 1,06 kg
[BT330] [BT230] SB-HC230
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6,5cm, kartio
Impedanssi
6 ohm
Lähtevän äänen paine 79 dB/W (1m)
Taajuusalue
90 Hz - 25 kHz (-16dB),
115 Hz to 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
145 mm x 85 mm x 71.5 mm
Paino
n. 0,6 kg
Takakaiuttimet
[BT735] SB-HS735
Tyyppi
2-teinen, 3-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
3.5cm x 10cm kartio x 2
Diskanttielementti
2,5 cm puolikalotti
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1 m)
Taajuusalue
100 Hz - 30 kHz (-16dB),
130 Hz to 25 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
255 mm x 1023mm x255mm
Paino
n. 2,3 kg
[BT330] [BT230] SB-HS230
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Kokoäänialue
6,5cm, kartio
Impedanssi
3 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1 m)
Taajuusalue
105 Hz - 25 kHz (-16dB),
130 Hz to 22 kHz (-10dB)
Mitat (lxkxs)
80 mm x 118.5 mm x 68 mm
Paino
n. 0,4 k g
SUBWOOFER
[BT735] [BT330] SB-HW330
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä (Kelton tyyppi)
Bassoelementti
16cm Kartio
Passiivisäteilijä
25 cm
Impedanssi
6 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1m)
Taajuusalue
35 Hz - 180 Hz (- 16 dB),
40 Hz - 160 Hz (-10dB)
Mitat (lxkxS)
180.5mm x 322 mm x 351 mm
Paino
n. 4,6 kg
51
[BT230] SB-HW480
Tyyppi
1-teinen, 1-kaiutinjärjestelmä bassorefleksi
Bassoelementti
16 cm Kartio
Impedanssi
6 ohm
Lähtevän äänen paine 78 dB/W (1 m)
Taajuusalue
40 Hz - 220 Hz (- 16 dB),
45 Hz - 180 Hz (-10 dB)
Mitat (lxkxS)
145 mm x 289.5 mm x 258 mm
Paino
n. 2,8 kg
Video-osa
Signaalijärjestelmä
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
Videolähtö
Antotaso .
1,0 Vp-p (75 ohm)
Lähtöliitin:
RCA (1 liitin)
HDMI AV -lähtö
Lähtevän signaalin formaatti
480p (525p)/1080i (1125i)/
720p (750p)/1080p (1125p)
Lähtöliitin:
Tyyppi A (19 nastaa)
HDMI (V.1.4, Content Type)
Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa.
LASER :
Luokan I laserlaite.
Aallonpituus: 790 nm (CDs)/655 nm (DVDs)/ 405 nm (BDs)
Laserteho
Ei säteile vaarallisesti suojauksen ansiosta.
LIITTIMET
USB:
(Edessä)
USB 2.0 High Speed
USB-liittimen virta
enint. 500 mA
Bittinopeus:
Enintään 4Mbps (DivX)
(Takana)
USB 2.0
(käyttö vain langattoman LAN-lähettimen yhteydessä)
Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX 1system
SD-korttipaikka
Liitin 1 kpl
[BT735] [BT330] kalibrointimikrofoni
Herkkyys
Liitännät
100mV, 4.7kohm
Mono, 3.5 mm
Audiotulo
AUX:
Digitaaliaudiotulo
Optinen:
Näytetaajuus: Audioformaatti
x1
x2
32kHz, 44,1kHz, 48 kHz
PCM, Dolby Digital
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Verkkosivu: http://panasonic.net
VQT2Q52
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement