Panasonic SCBTT190 Valdymo instrukcijos

Panasonic SCBTT190 Valdymo instrukcijos
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 1 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Naudojimo instrukcija
„Blu-ray Disc™“ namų kino
garso sistema
Modelio Nr. SC-BTT195
SC-BTT190
Šiose naudojimo instrukcijose iliustracijos yra SC-BTT195 modelio, nebent nurodyta kitaip.
Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.
Dėl optimalaus veikimo ir saugumo, prašome įdėmiai perskaityti šią instrukciją.
Prašome pasilikti šį vadovą, jei ateityje reiktų pagalbos.
Modelio numerio priesaga “EB” nurodo JK modelį.
EB
EP
VQT4A16
until
2012/02/06
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 2 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Saugumo priemonės
ĮSPĖJIMAS
Garsiakalbis
•
Įrenginys
Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar įrenginio
pažeidimo riziką,
• Neleiskite lietui, drėgmei patekti ant šio įrenginio, taip pat
saugokite jį nuo aplaistymo ar aptaškymo.
• Nedėkite ant šio įrenginio objektų pripildytų skysčio, tokių
kaip vazos.
• Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
• Nenuimkite dangtelių/viršelių.
• Netaisykite šio įrenginio patys. Dėl aptarnavimo kreipkitės į
kvalifikuotus aptarnavimo specialistus.
• Neleiskite metaliniams objektams įkristi į įrenginio vidų.
• Nedėkite sunkių daiktų ant šio įrenginio.
Kintamosios srovės (AC) maitinimo laidas
Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
pažeidimo riziką,
• Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimo įtampa atitinka
ant šio įrenginio nurodytą įtampą.
• Pilnai įkiškite maitinimo kištuką į lizdą.
• Netraukite, nelankstykite ar nedėkite sunkių daiktų
ant laido.
• Nelieskite kištuko su šlapiomis rankomis.
• Laikykite patį maitinimo kištuką, kai norite ištraukti kištuką.
• Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko ar lizdo.
Įrenkite šį įrenginį taip, kad AC maitinimo laidas galėtų būti
ištrauktas iš lizdo nedelsiant, kilus bet kokiai problemai.
Mažas objektas
•
•
•
Laikykite atminties kortelę vaikams nepasiekiamoje vietoje,
kad būtų išvengta jos nurijimo
Laikykite varžtus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų
išvengta jų nurijimo.
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kad būtų išvengta jo nurijimo.
ATSARGIAI
Įrenginys
•
•
•
•
Šis įrenginys naudoja lazerį. Kitas valdymo naudojimas ar
reguliavimas, ar procedūrų atlikimas nei nurodyta šioje
instrukcijoje, gali sukelti pavojingą radiacijos spinduliavimą.
Nedėkite ant šio įrenginio atviros liepsnos šaltinių, tokių
kaip degančios žvakės.
Šis įrenginys gali priimti radijo trukdžius, kuriuos sukelia
mobilieji telefonai naudojimo metu. Jei tokie trukdžiai
atsiranda, padidinkite atstumą tarp šio įrenginio ir mobiliojo
telefono.
Šis įrenginys yra pritaikytas naudojimui vidutinio klimato
sąlygomis.
Vieta
Dėkite šį įrenginį ant lygaus paviršiaus.
Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
pažeidimo riziką,
• Neįrenginėkite ar nedėkite šio įrenginio knygų spintoje,
vidiniame kabinete ar kitoje uždaroje erdvėje. Įsitikinkite,
kad šis įrenginys yra gerai vėdinamas.
• Neuždenkite šio įrenginio vėdinimo angų su laikraščiais,
staltiesėms, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
• Nedėkite įrenginio vietoje, kurioje yra tiesioginė saulės
šviesa, aukšta temperatūra, didelė drėgmė ir didelė
vibracija.
2
VQT4A16
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik pridėtus garsiakalbius
Pagrindinis įrenginys ir pridėti garsiakalbiai turi būti
naudojami tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Darant priešingai gali kilti stiprintuvo ir/ar
garsiakalbių pažeidimą bei gali sukelti gaisro pavojų. Jei
atsiranda gedimas ar pajutote greitą veikimo pasikeitimą,
pasikonsultuokite su kvalifikuotu aptarnavimo specialistu.
Būkite atsargūs, kad nesukryžiuotumėte (nesutrumpintumėte) ar neapkeistumėte garsiakalbio laidų
poliariškumo, nes tai gali pažeisti garsiakalbius.
Nelaikykite garsiakalbio vienoje rankoje, kad
išvengtumėte sužeidimų, jei nešant numestumėte
garsiakalbį.
Jūs galite pažeisti savo garsiakalbius ir sutrumpinti jų
naudingo tarnavimo laiką, jei grosite labai garsiai ilgą
laiko periodą.
Nelieskite garsiakalbio priekinės tinklinės dalies.
Laikykite už šonų.
Kai nešate garsiakalbius, laikykite stovą ir pagrindines
dalis.
Padėkite garsiakalbius ant lygių, saugių paviršių.
Siekiant išvengti sužeidimų nukritus ar numetus
garsiakalbį, atsargiai padėkite garsiakalbio kabelius,
kad neužkliūtumėte ar neužkabintumėte.
Nestovėkite ant garsiakalbio pagrindo.
Būkite atsargūs, kai šalia yra vaikai.
Baterijos
Netinkamas baterijų naudojimas gali sukelti elektrolito
nutekėjimą ir gali sukelti gaisrą.
• Yra sprogimo pavojus, jei baterijos pakeitimui
neteisingai įdėtos. Pakeiskite tik tokio tipo baterijomis,
kurias rekomenduoja gamintojas.
• Kai norite išmesti baterijas, prašome susisiekti su savo
vietinėmis institucijomis ar tiekėju ir paklauskite apie
tinkamą išmetimo metodą.
• Nemaišykite naujų ir senų baterijų ar skirtingo tipo tuo
pačiu metu.
• Nekaitinkite ir nelaikykite prie liepsnos.
• Nepalikite baterijos(-ų) automobilyje tiesioginėje saulės
šviesoje ilgam laiko periodui su uždarytomis durelėmis
ir langais.
• Neardykite ir netrumpinkite.
• Neįkraukite šarminių ar mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijų, jei dangtelis buvo nuimtas.
Išimkite baterijas, jei Jūs planuojate ilgą laiką nenaudoti
nuotolinio valdymo pultelio.
Laikykite jas vėsioje, tamsioje vietoje.
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 3 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Atsargumas dėl AC maitinimo laido
(Jungtinei Karalystei ir Airijai)
Dėl savo saugumo, prašome atsargiai perskaityti tolesnį tekstą.
Šis prietaisas yra pridedamas su nulietu trijų kontaktų kištuku
dėl Jūsų saugumo ir patogumo.
Šiame kištuke įrengtas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad saugiklis
būtų 5 amperų ir būtų patvirtintas ASTA arba BSI pagal BS1362.
Ieškokite ASTA ženklo
ar BSI ženklo
ant pačio saugiklio.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, atsižvelgiant į AC maitinimo kištuko tipą
(iliustracijos A ir B). Įsitikinkite, jog AC maitinimo kištukas
parengtas ir sekite žemiau esančiomis instrukcijomis.
Iliustracijos gali skirtis nuo realaus AC maitinimo kištuko.
1
Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu.
Iliustracija A
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, turi įsitikinti, kad jis
iš naujo uždėtas, kai pakeičiate saugiklį.
Jei pametate saugiklio dangtelį, negalima naudoti kištuko, kol
nerandamas dangtelis pakeitimui.
Dangtelį pakeitimui galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
ATSARGIAI!
JEI ĮRENGTAS NULIETAS KIŠTUKAS YRA NETINKAMAS
LIZDUI, ESANČIAM JŪSŲ NAMUOSE, TUOMET SAUGIKLIS
TURĖTŲ BŪTI PAŠALINTAS IR KIŠTUKAS IŠTRAUKTAS IR
SAUGIAI IŠMESTAS.
YRA GALIMAS DIDELĖS ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS,
JEI IŠTRAUKTAS KIŠTUKAS YRA ĮKIŠAMAS Į BET KOKĮ
13 AMPERŲ LIZDĄ.
2
Iliustracija B
Saugiklio
dangtelis
Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba pritvirtinkite saugiklio
dangtelį.
Iliustracija A Saugiklis Iliustracija B Saugiklis
(5 amperų)
(5 amperų)
Jei ruošiamasi įrengti naują kištuką, prašome laikytis laidų
įrengimo principų, kaip nurodyta žemiau.
Jei kiltų bet kokių abejonių, prašome pasikonsultuoti su
kvalifikuotu elektriku.
SVARBU
Gyslos (laidai), esančios šiame maitinimo laide, yra spalvotos
pagal toliau esantį principą:
Mėlyna: Neutrali, Ruda: turinti įtampą.
Kadangi šios spalvos gali nesutapti su spalvotais žymėjimais,
nurodančius kontaktus Jūsų kištuke, tęskite kaip nurodyta:
Gysla, kuri yra mėlynos spalvos, turi būti sujungta su kontaktu,
kuris pažymėtas raide N arba yra juodos, ar mėlynos spalvos.
Gysla, kuri yra rudos spalvos, turi būti sujungta su kontaktu,
kuris pažymėtas raide L arba yra rudos, ar raudonos spalvos.
ĮSPĖJIMAS: NEJUNKITE BET KURIOS GYSLOS
PRIE ĮŽEMINIMO KONTAKTO, KURIS YRA
PAŽYMĖTAS RAIDE E, PRIE ĮŽEMINIMO SIMBOLIO
ARBA YRA ŽALIOS, AR ŽALIOS/GELTONOS
SPALVOS.
ŠIS KIŠTUKAS YRA NEATSPARUS VANDENIUI,
LAIKYKITE SAUSAI.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
VQT4A16
3
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 4 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Informacija vartotojams dėl senos įrangos ir naudotų baterijų surinkimo ir šalinimo
Šie simboliai ant gaminių, pakuočių ir/ar lydinčių dokumentų reiškia, kad panaudoti
elektriniai ar elektroniniai gaminiai ir baterijos neturi būti maišomos su buitinėmis
atliekomis.
Dėl tinkamo senų gaminių ir panaudotų baterijų apdorojimo, atkūrimo ir perdirbimo
atiduokite juos į specialius surinkimo punktus, kaip nurodoma šalies teisės aktuose
ir direktyvose 2002/96/EC bei 2006/66/EC.
Teisingai šalindami šiuos gaminius ir baterijas padedate išsaugoti vertingus resursus
ir apsaugote žmonių sveikatą ir aplinką nuo žalingo poveikio, kuris gali atsirasti dėl
netinkamo atliekų tvarkymo.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie senų gaminių ir baterijų surinkimą ir
perdirbimą, susisiekite su vietos savivaldybe, šiukšlių išmetimo tarnyba ar pardavimo
vieta, kurioje pirkote šiuos daiktus.
Dėl neteisingo atliekų šalinimo gali būti taikomos šalies teisės aktuose nurodytos
sankcijos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektrinį ar elektroninį prietaisą, dėl išsamesnės informacijos
susisiekite su tiekėju ar platintoju.
[Informacija apie atliekų šalinimą šalyse, nepriklausančiose Europos Sąjungai]
Šie simboliai galioja tik Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šiuos gaminius,
prašome kreiptis į vietines įgaliotas institucijas ar platintoją ir paklauskite apie
tinkamą atliekų šalinimo metodą.
Pastaba dėl baterijų ženklinimo (dviejų apatinių simbolių pavyzdžiai):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu. Tokiu atveju jie
atitinka direktyvos dėl sąsajų su chemija reikalavimus.
Cd
4
VQT4A16
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 5 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Turinys
•Lengvas nustatymas ...............................................17
•Lengvas tinklo nustatymas ......................................17
•Programinės aparatinės įrangos atnaujinimai .........18
Laikmenos įdėjimas ar išėmimas .....................19
Mėgavimasis televizija su įrenginio
garsiakalbiais ...................................................19
Pagrindinis (HOME) meniu .............................20
Kelių naudotojų režimas ...................................21
Atkūrimas
Atkūrimas .........................................................22
iPod/iPhone naudojimas ..................................24
Radijo klausymasis ............................................27
Pažangios operacijos
Mėgavimasis tinklo paslauga ............................28
Namų tinklo funkcija .........................................29
Pasirinkimo meniu ..........................................30
Nustatymo meniu ...............................................33
•Garsiakalbio nustatymai .......................................39
Mėgavimasis garso efektais iš visų
garsiakalbių ......................................................40
Garsiakalbio įrengimo pasirinkimas .................40
Informacija
Trikčių diagnostikos vadovas ...........................42
Pranešimai .......................................................46
Techniniai duomenys .......................................48
Papildoma informacija ......................................49
Informacija
•iPod/iPhone jungimas ...........................................24
•iPod/iPhone atkūrimas ..............................................24
•Mėgavimasis televizoriumi ir televizoriaus
priedėliu su įrenginio garsiakalbiais .........................26
Atkūrimas
1 ŽINGSNIS: Pozicijos parinkimas....................12
2 ŽINGSNIS: Garsiakalbių parengimas ...........13
3 ŽINGSNIS: Jungtys ......................................14
4 ŽINGSNIS: AC maitinimo laido prijungimas .16
5 ŽINGSNIS: Nustatymai ...............................17
VIERA sąsaja
“HDAVI ControlTM” ..........................................25
Televizorius ir
radijas
Paketo turinys ir priedai .................................6
Įrenginio ir laikmenų priežiūra ...............................7
Tinkamos leisti laikmenos ..................................8
Valdymo informacijos vadovas ........................10
Televizorius ir radijas
Pažangios
operacijos
Parengimas
Parengimas
Saugumo priemonės .......................................2
Atsargumas dėl AC maitinimo laido ................3
• Neteisėtai nukopijuoto turinio naudojimo apribojimas (→ 49)
•
Prašome nepamiršti, kad realus valdymas ir sudedamosios dalys, meniu piktogramos ir t.t. gali atrodyti skirtingai nuo tų,
kurie vaizduojami šios naudojimo instrukcijos iliustracijose.
VQT4A16
5
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 6 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Paketo turinys ir priedai
Getting started
Patikrinkite paketo turinį ir pridėtus priedus prieš pradedant naudoti šį įrenginį.
Paketo turinys
Pagrindinis įrenginys
Pagrindinis įrenginys
PRIEKIS
(Garsiakalbiai)
ERDVINIO GARSO
GARSIAKALBIAI
ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIS
CENTRAS
CENTRAS
(Garsiakalbio kabeliai)
(Garsiakalbio kabeliai)
(Stovai)
ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIS
PRIEKIS
ERDVINIO GARSO
GARSIAKALBIAI
(Pagrindai)
(Varžtai)
■ Dalių numeriai
Sistema
BTT195
BTT190
Stovai (su kabeliais)
RYP1714B-K: RED
RYP1714A-K: WHITE
-
Pagrindai
RYP1745-K x 2
-
Varžtai
XSN5+ 12FJK x 8
Garsiakalbio kabeliai
6
VQT4A16
REEX1268: GREEN
REEX1269: GREY
REEX1270: BLUE
REEX1266A: RED
REEX1267A: WHITE
REEX1268: GREEN
REEX1269: GREY
REEX1270: BLUE
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 7 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
1 Nuotolinio valdymo
pultelis
1 AC maitinimo
laidas
Jungtinei Karalystei ir
Airijai
(N2QAYB000728)
Jungtinei Karalystei ir
Airijai
(K2CZ3YY00005)
2 Baterijos nuotolinio
valdymo pulteliui
1 Garsiakalbio
kabelio lipduko
lapas
1 Antenos kištuko
adapteris
1 FM bangų
kambarinė antena
(RSAX0002)
Parengimas
Priedai
Išskyrus Jungtinę
Karalystę ir Airiją
(N2QAYB000729)
Išskyrus Jungtinę
Karalystę ir Airiją
(K2CQ2CA00007)
Jungtinei Karalystei ir
Airijai
(K1YZ02000013)
• Gaminio numeriai, nurodyti šioje naudojimo instrukcijoje yra 2012 sausio mėnesio. Jie gali būti pakeisti.
• Nenaudokite AC maitinimo laido su kita įranga.
Įrenginio ir laikmenų priežiūra
■ Valykite šį įrenginį su švelnia,
sausa šluoste
Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio
ar benzino, norėdami valyti šį įrenginį.
• Prieš naudojant chemiškai apdorotą šluostę,
įdėmiai perskaitykite instrukciją, kuri buvo
pridėta prie šluostės.
•
■ Atsargumo priemonės naudojant
diską ir kortelę
•
•
•
■ Šio įrenginio lęšis
Lęšių valiklis: RP-CL720AE
• Kai kuriose šalyse gali būti neįmanoma
nusipirkti šio lęšių valiklio, pvz. Negalima
nusipirkti Vokietijoje, prašome pasikonsultuoti
su savo Panasonic tiekėju dėl patarimo.
• Šis lęšių valiklis yra parduodamas kaip
specialių DIGA, tačiau gali būti naudojamas
ir su šiuo įrenginiu.
■ Nuvalykite diskus
VALYKITE
NEVALYKITE
Valykite su drėgna šluoste ir tuomet nuvalykite
su sausa.
•
•
Laikykite diskus už kraštų, kad būtų išvengta
netyčinių įbrėžimų ar pirštų antspaudų ant
disko.
Neklijuokite etikečių ar lipdukų ant diskų.
Nenaudokite disko valymo purškalų, benzino,
skiediklio, statinio elektros krūvio prevencijos
skysčių ar bet kokių kitų tirpiklių.
Nuvalykite bet kokias dulkes, vandenį ar kitą
svetimą medžiagą nuo galinėje kortelės
pusėje esančių terminalų/kontaktų.
Nenaudokite toliau nurodytų diskų:
– Diskų, ant kurių yra likę klijų nuo nuplėštų
lipdukų ar etikečių (nuomojami diskai
ir t.t.)
– Diskų, kurie yra labai pažeisti ar įtrūkę.
– Nestandartinės formos diskų, tokių kaip
širdelės formos.
■ Norint išmesti ar persiųsti
šį įrenginį
Įrenginys gali turėti naudotojo nustatymų
informaciją įrenginyje. Jei pašalinate šį įrenginį
išmesdami ar persiųsdami, tuomet sekite
procesą, kad visi nustatymai būtų grąžinti į
gamyklinius parametrus ir naudotojo
nustatymai ištrinti. (→ 42, „Visų nustatymų
grąžinimas į gamyklinius parametrus.”)
• Operacijų istorija gali būti įrašyta į šio
įrenginio atmintį.
VQT4A16
7
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 8 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Tinkamos leisti laikmenos
Prietaisas Disko žymėjimai
Prietaiso tipai
BD-Video
BD
Turinio formatas
Video
BD-RE
Video, JPEG, MPO
BD-R
Video, DivX®, MKV
DVD-Video
Video
DVD-R
DVD
DVD-R DL
Video, AVCHD, DivX®,
MKV, JPEG, MPO,
FLAC, MP3, WAV
DVD-RW
Video, AVCHD
—
+R/+RW/+R DL
Music CD
CD
—
DivX®, MKV, JPEG,
MPO, FLAC, MP3,
Music [CD-DA], WAV
SD atminties kortelė (nuo 8 MB iki 2 GB)
AVCHD, AVCHD 3D,
SDHC atminties kortelė (nuo 4 GB iki 32 GB)
MP4, MPEG2, JPEG,
SDXC atminties kortelė (48 GB, 64 GB)
(Suderinama su abiem, mini ir mikro, tipai) MPO
SD
USB
CD-R
CD-RW
Music [CD-DA]
—
USB prietaisai
(iki 2 TB)
DivX®, MKV, MP4,
MPEG, JPEG, MPO,
FLAC, MP3, WAV
• Žiūrėkite 9 ir 49 puslapį dėl detalesnės informacijos apie turinio tipus, kurie gali būti leidžiami.
8
VQT4A16
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
■ Diskai, kurie negali būti
leidžiami su šiuo įrenginiu
•
•
•
•
•
•
•
•
DVD-RAM
Super Audio CD
Nuotraukų CD
DVD-Audio
Video CD ir Super Video CD
WMA diskai
DivX Plus HD diskai
HD DVD
BD-Video
Šis įrenginys gali leisti BD-Video diskus
palaikant regiono kodą “B”.
Pavyzdys:
DVD-Video
Šis įrenginys gali leisti DVD-Video diskus
palaikant regiono numerį “2” ar “ALL”.
2
ALL
CD operacijos ir garso kokybė, kurios
neatitinka CD-DA specifikacijų (kopijavimo
kontrolės CD diskai, ir t.t..) negali būti
garantuoti.
■ SD kortelė
■ Regiono valdymo informacija
Pavyzdys:
■ Muzikos CD
Parengimas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 9 ページ
1
2
4
■ „Finalizavimas“
DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL ir CD-R/RW
įrašyti su įrašymo prietaisu ir t.t. turi būti
„finalizuotas“ įrašymo prietaiso, kad būtų
leidžiamas šiame įrenginyje. Prašome sekti
įrašymo prietaiso instrukcija.
■ BD-Video
Šis įrenginys palaiko didelės spartos audio
(„Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, „DTSHD High Resolution Audio“ ir „DTS-HD Master
Audio“) pritaikytą BD-Video.
• miniSD kortelės, microSD kortelės,
microSDHC kortelės ir mikroSDXC
kortelės gali būti naudojamos, bet
turi būti naudojamos su adapterio
kortele. Jos dažniausiai yra pridėtos
su tokiomis kortelėmis ar priešingu
atveju ja pasirūpina klientas.
• Norint apsaugoti kortelės turinį, pastumkite
įrašymo prevencijos poziciją (ant SD kortelės)
į “LOCK”.
• Šis įrenginys yra suderinamas su SD atminties
kortelėmis, kurios atitinka SD kortelės
specifikacijos FAT12 ir FAT16 formatus, taip
pat kaip ir SDHC atminties kortelėmis FAT32
formate (Nepalaiko ilgų rinkmenų pavadinimų.)
ir SDXC atminties korteles exFAT formate.
• Jei SD kortelė yra naudojama su
nesuderinamais kompiuteriais ar įrenginiais,
įrašytas turinys gali būti ištrintas kortelės
formatavimo metu ir t.t.
• Naudojama atmintis gali būti nežymiai
mažesnė nei kortelės talpa.
■ USB įrenginys
• Šis įrenginys negarantuoja sujungimo su
visais USB įrenginiais.
• Šis įrenginys nepalaiko USB įrenginio įkrovimo.
• FAT12, FAT16, FAT32 ir NTFS rinkmenų
sistemos yra palaikomos.
• Šis įrenginys palaiko didelio greičio
USB2.0.
• Šis įrenginys gali palaikyti HDD, suformatuotą
į FAT32 ir NTFS.
Kai kuriems HDD tipams gali būti reikalingas jų
išorinio maitinimo tiekimo prietaiso naudojimas.
■ 3D
■ BD-RE, BD-R
• 3D video ir 3D nuotraukos gali būti atkurtos,
kai šis įrenginys yra prijungtas prie
televizoriaus, palaikančio 3D, naudojant
didelio greičio HDMI kabelį.
• Galima mėgautis 2D video taip kaip 3D
virtualiai. (→ 33)
• Kai kuriais atvejais gali būti neįmanoma leisti aukščiau
Diskai, įrašyti DR režime naudojant Panasonic
Blu-ray diskų įrašymo prietaisą, gali tinkamai
neatkurti audio ir t.t.
•
minėtas laikmenas dėl laikmenos tipo, įrašymo sąlygų,
įrašymo metodo ir būdo, kuriuo rinkmenos buvo
sukurtos.
Diskų gamintojai gali kontroliuoti kaip diskai yra leidžiami,
todėl Jūs ne visuomet galite kontroliuoti leidimą kaip
nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
Atidžiai perskaitykite diskų instrukcijas.
VQT4A16
9
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 10 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Valdymo informacijos vadovas
Nuotolinis valdymo pultelis
1
2
13
1
2
14
3
15
16
17
18
4
3
4
5
6
7
8
9
10
5
19
6
11
12
20
21
7
8
9
22
10
11
23
12
24
17
(Išskyrus Jungtinę
Karalystę ir Airiją)
■ Nuotolinio valdymo pultelio
naudojimas
13
14
15
16
Įdėkite taip, kad poliai (+ ir -) atitiktų tuos,
kurie yra nuotolinio valdymo pultelyje.
17
R6/LR6, AA
(Šarminės ar mangano
baterijos)
Nukreipkite jį į nuotolinio valdymo signalo
jutiklį šiame įrenginyje. (→ 11)
10
VQT4A16
18
19
20
21
22
23
24
Įjunkite ir išjunkite įrenginį
Pasirinkite pavadinimų skaičius ir t.t./
Įveskite skaičius ar simbolius
[CANCEL]: Atšaukti
Pasirinkite šaltinį
Pagrindinio atkūrimo valdymo mygtukai (→ 22)
Pasirinkite iš anksto nustatytas radijo stotis (→ 27)
Rodyti statuso pranešimus (→ 22)
Rodyti pagrindinį „VIERA Connect“ (Home)
ekraną (→ 28)
[
] : Perkelkite paryškinimą
pasirinkimui [OK] : Patvirtinkite pasirinkimą
: Kadras po kadro (→ 22)
Rodyti pasirinkimų (OPTION) meniu (→ 30)
Spalvoti mygtukai (raudonas, žalias,
geltonas, mėlynas)
Naudojami įvairiems tikslams, priklausomai
nuo ekrano
Nustatyti garso režimą (→ 40)
Pasirinkti erdvinio garso efektus (→ 40)/
Nustatyti miego režimo laikmatį
Paspauskite ir palaikykite [-SLEEP].
Kol rodomas “SLEEP ∗∗” paspauskite
[-SLEEP] keletą kartų, norėdami
pasirinkti laiką (minutėmis).
• Laikmačio pasirinkimas yra iki 120 minučių.
• Pasirinkite “OFF”, kai norite atšaukti
nustatymą.
• Norėdami patvirtinti likusį laiką
Paspauskite ir palaikykite mygtuką vėl.
Televizoriaus operacijų mygtukai
[ TV]: Įjunkite ir išjunkite televizorių
[AV, INPUT]: Apkeiskite įvesties pasirinkimą
[+ - VOL] : Reguliuokite garsumą
Reguliuokite pagrindinio įrenginio garsumą
Pasirinkite audio (→ 22)
Išjunkite garsą
• “MUTE” mirksi ant įrenginio ekrano,
kol funkcija yra įjungta.
• Norėdami atšaukti, paspauskite mygtuką
dar kartą ar sureguliuokite garsumą.
• Garso išjungimas yra atšaukiamas, jei
įrenginys yra išjungtas.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Rodyti „NETFLIX“ ekraną (→ 28)
Išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją
Įjunkite/išjunkite antrą video
(Vaizdas vaizde)
Pasirinkite radijo stotis rankiniu būdu (→ 27)
Išeikite iš meniu ekrano
Rodyti pagrindinį (HOME) meniu (→ 20)
Rodyti iššokantį meniu/viršutinį meniu (→ 22)
Grįžti į ankstesnį ekraną
Pradėti video komunikaciją (→ 28)
Pasirinkti garsiakalbio kanalą (→ 40)
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 11 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
1
2
3
OPEN/CLOSE
VOL
Parengimas
Pagrindinis įrenginys (Priekis)
iPod
SD CARD
4
1
2
3
4
6
5
Parengties/įjungimo jungtukas (
) (→ 17)
Paspauskite norėdami perjungti įrenginį
iš įjungimo į parengties režimą ar
atvirkščiai. Parengties režime, įrenginys
vis tiek vartoja mažą kiekį energijos.
Atidarykite ar uždarykite disko dėklą (→ 19)
Reguliuokite pagrindinio įrenginio garsumą
Disko dėklas
5
6
7
8
7
8
SD kortelės anga (→ 19)
USB jungtis (→ 19, 24)
Nuotolinio valdymo pultelio signalo
jutiklis
Atstumas: ne daugiau kaip apyt. 7 m.
Kampas: Apyt. 20e į viršų ir apačią,
30e į kairę ir dešinę
Ekranas
Pagrindinis įrenginys (Galas)
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
AC IN terminalas (→ 16)
Garsiakalbių terminalai (→ 14)
Aušintuvas
LAN jungtis (→ 16)
USB jungtis (→ 16, 28)
HDMI AV OUT (ARC) terminalas (→ 14)
5
6
7 8
7
8
9
9
DIGITAL AUDIO IN terminalas (→ 14, 15)
AUX terminalas (→ 14)
FM radijo antenos terminalas (→ 15)
VQT4A16
11
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 12 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
1 ŽINGSNIS: Pozicijos parinkimas
Optimaliai pozicijai
Padėkite priekinius, centrinį ir erdvinio garso garsiakalbius apytiksliai tokiu pačiu atstumu nuo
sėdėjimo pozicijos.
• Reguliuokite garsumą, naudodami uždelsimo laiko (Delay time) funkciją, jei atstumas tarp kiekvieno
garsiakalbio ir sėdėjimo pozicijos yra nevienodas. (→ 39)
pvz., BTT195
60°
120°
Centrinis garsiakalbis
Padėkite ant stovo ar lentynos, kad
nesusikirstų su televizoriaus įvairiais
jutikliais (aplinkos šviesa, ir t.t.).
Vibracija, sukelta garsiakalbio, gali sutrikdyti
vaizdą, jei jis yra pastatytas tiesiai ant
televizoriaus.
•
Priekiniai garsiakalbiai
Žemų dažnių garsiakalbis
Erdvinio garso garsiakalbiai
• Padėkite garsiakalbius tokiame
pačiame aukštyje ar aukščiau nei
ausų lygis.
• Laikykite savo garsiakalbius mažiausiai 10 mm toliau nuo sistemos dėl tinkamo vėdinimo.
• Garsiakalbių padėjimas per arti grindų, sienų ar kampų gali sukelti pernelyg didelius žemus dažnius.
Uždenkite sienas ir langus su storomis užuolaidomis.
• Dėl pasirenkamo tvirtinimo prie sienos, žiūrėkite 40 puslapyje.
12
VQT4A16
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 13 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
2 ŽINGSNIS: Garsiakalbių parengimas
BTT195
1
Pritvirtinkite stovą prie pagrindo.
2
4
Pritvirtinkite garsiakalbį.
Saugiai suveržkite 3 varžtus
(pridėti).
Paslinkite garsiakalbio kabelį į
griovelį.
Perverkite
garsiakalbio kabelį
per pagrindą.
3
Parengimas
Priekinių garsiakalbių surinkimas
Saugiai suveržkite varžtą
(pridėtas).
Palikite laisvos
vietos apie
80 mm.
• Norėdami išvengti pažeidimo ar įbrėžimų, patieskite minkštą šluostę ir surinkimą atlikite ant jos.
Garsiakalbio kabelių jungimas
Pritvirtinkite garsiakalbio lipduką (pridėtas) ir junkite garsiakalbio kabelius į garsiakalbius
pvz., erdvinio garso garsiakalbis
+ : balta
- : mėlyna linija
SURROUND
Lch
Sujungėjas
Garsiakalbio kabelio lipdukas (pridėtas)
Paspauskite
Garsiakalbio indikacija
Garsiakalbio kabelio lipdukas Sujungėjas
FRONT Lch
BALTAS
FRONT Rch
RAUDONAS
SURROUND Lch
MĖLYNAS
SURROUND Rch
PILKAS
CENTER
ŽALIAS
SUBWOOFER
PURPURINIS
VQT4A16
13
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 14 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
3 ŽINGSNIS: Jungtys
Išjunkite visą įrangą prieš jungimą ir perskaitykite reikiamas naudojimo instrukcijas.
Nejunkite AC maitinimo laido tol, kol visi kiti sujungimai bus visiškai baigti.
Garsiakalbio jungimas
Sujunkite garsiakalbio kabelius į tos pačios spalvos terminalus.
Jungimas į televizorių
■ HDMI
• Naudokite didelio HDMI kabelius. Su HDMI nesuderinami kabeliai negali būti naudojami.
Yra rekomenduotina, kad Jūs naudotumėte Panasonic HDMI kabelį. Kai išvedamas 1080p
signalas, prašome naudoti HDMI kabelius 5.0 metrų ar mažiau.
Rekomenduojamos dalies numeris (Didelio greičio HDMI kabelis):
RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), ir t.t.
• Audio bus išvestas per sistemos garsiakalbius, kai yra pasirinktas “Off” “HDMI Audio Output” dalyje. (→ 35)
■ Televizoriaus audio
• Norint išvesti televizoriaus audio iš įrenginio garsiakalbių, Jums reikia perjungti rinkiklį. (→ 19)
■ OPTINIS ĮĖJIMAS
• Po skaitmeninio audio jungimo įvykdymo, padarykite, kad nustatymai tiktų audio tipą iš Jūsų
skaitmeninės įrangos. (→ 35)
HDMI kabelis (nepridėtas)
HDMI
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
L
R
Audio
kabelis*2
(nepridėtas)
Optinis skaitmeninio
audio kabelis*1
(nepridėtas)
*1
*2
Jei HDMI terminalas ant televizoriaus yra pažymėtas “HDMI (ARC)”, optinio skaitmeninio audio kabelio jungimas
nereikalaujamas.
Taip pat yra įmanoma naudoti audio kabelį vietoj optinio skaitmeninio audio kabelio. Šiuo atveju, junkite AUX terminalą
ant pagrindinio įrenginio su audio išvesties terminalu ant televizoriaus.
Kas yra ARC?
ARC yra audio grįžimo kanalo (Audio Return Channel) sutrumpinimas, taip pat žinomas kaip „HDMI ARC“.
Ši funkcija leidžia namų kino sistemai priimti ir leisti audio iš televizoriaus per signalo HDMI kabelį be
papildomų laidų.
14
VQT4A16
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 15 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Parengimas
FM antenos jungimas
Pritvirtinkite šį antenos galą prie sienos ar stovo, kur
signalas yra geriausias.
FM viduje naudojama antena (pridėta)
Antenos kištuko
adapteris (pridėtas)
• Naudokite FM lauko anteną, jei radijo signalas yra silpnas.
• Kai jungiate lauko anteną, naudokite antenos kištuko adapterį
kaip reikia (pridėtas).
Kitų įrenginių jungimas
pvz.,
OPTICAL
OUT
Televizoriaus
priedėlis ir t.t.
Optinis skaitmeninio
audio kabelis (nepridėtas)
VQT4A16
15
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 16 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Prisijungimas prie tinklo
Toliau išvardintos paslaugos gali būti naudojamos, kai šis įrenginys yra prijungtas prie plačiajuostės
radijo signalų sistemos.
• Integruota programinė aparatinė įranga
• Galite mėgautis „VIERA Connect“ (→ 28)
gali būti atnaujinta (→ 18)
• Jūs galite prisijungti prie kitų įrenginių
• Galite mėgautis „BD-Live“ (→ 23)
(Namų tinklas) (→ 29)
Dėl išsamesnės informacijos apie jungimo metodą, skaitykite instrukcijas, pridėtas prie jungiamos įrangos.
Bevielis LAN ryšys
Junkite bevielį LAN adapterį DY-WL5 (pasirinktinai). Gali būti naudojamas tik DY-WL5.
Skaitykite nuodugniai DY-WL5 naudojimo instrukcijas, kai naudojate jį.
Bevielis maršrutizatorius
ir t.t.
Internetas
• Dėl naujausios suderinamumo informacijos apie Jūsų bevielį maršrutizatorių, apsilankykite
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis tinklalapis yra tik anglų kalba.)
• Šis įrenginys yra nesuderinamas su viešomis bevielio LAN paslaugomis (Pramogų vietose ir t.t.),
kurios teikiamos oro uostuose, stotyse, kavinėse ir t.t.
LAN kabelio jungimas
LAN kabelis (nepridėtas)
plačiajuostės radijo signalų
Internetas
sistemos maršrutizatorius ir t.t.
• Naudokite 5 kategoriją ar tiesiog LAN kabelius (STP), kai jungiamasi prie periferinių
įrenginių.
• Kokio nors kito kabelio, o LAN kabelio kišimas į LAN terminalą, gali pažeisti įrenginį.
4 ŽINGSNIS: AC maitinimo laido prijungimas
Jungtinei Karalystei ir Airijai
ĮSITIKINKITE, KAD PERSKAITĖTE ĮSPĖJIMĄ APIE AC MAITINIMO LAIDĄ PRIEŠ JUNGIANT, 3 PUSLAPYJE.
Junkite tik po to, kai visi kiti jungimai yra visiškai baigti.
AC maitinimo laidas (pridėtas)
Į namų maitinimo lizdą
• Šis įrenginys suvartoja mažą kiekį kintamosios energijos galios ( 48), net kai yra išjungtas.
Elektros energijos taupymo sumetimais, jei Jūs ilgą laiko tarpą nenaudosite šio įrenginio,
galite jį atjungti.
16
VQT4A16
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
5 ŽINGSNIS: Nustatymai
Lengvas nustatymas
Pasirinkite “Search for wireless network”
ar “WPS (PUSH mygtukas)” ir paspauskite
[OK], tuomet sekite ekrane esančias
instrukcijas ir pritaikykite nustatymus.
Wireless Settings
Po savo naujo namų kino sistemos sujungimo
pirmą kartą ir paspaudus [ ], atsiras
pagrindinių nustatymų ekranas.
Select a connection method to wireless access point.
Please refer to the operating instructions of your wireless
access point about connection methods.
Search for wireless network
Paruošimas
Įjunkite televizorių ir pasirinkite tinkamą
video įvestį televizoriuje.
1
Paspauskite [
].
Atsiranda nustatymo ekranas.
2
Sekite ekrane esančias instrukcijas ir
pritaikykite nustatymus.
• Jūs galite atlikti šias pasirinktis bet kuriuo metu,
pasirinkus “Easy Setting” pasirinkčių meniu. (→ 37)
• Jei šis įrenginys yra sujungtas su Panasonic televizoriumi
(VIERA), palaikančiu „HDAVI Control 2“ ar vėliau per
HDMI kabelį, tuomet nustatymų informacija televizoriuje,
tokia kaip ekrano kalba “On-Screen Language” yra
įgyjama šio įrenginio.
WPS (PUSH button)
WPS (PUSH mygtukas):
pvz.,
Jei Jūsų bevielis maršrutizatorius
palaiko WPS (PUSH mygtuką),
Jūs galite lengvai atlikti
*2
nustatymus spausdami ant jo
WPS mygtuką.
WPS („Wi-Fi Protected SetupTM“ –
Wi-fi bevielio ryšio apsaugotas nustatymas)
yra standartas, kuris palengvina nustatymus,
susijusius su ryšiu ir bevielių LAN įrenginių
saugumu.
Paspauskite WPS mygtuką ar atitinkamą
bevielio maršrutizatoriaus mygtuką, kol
lemputė ims mirksėti.
• Dėl išsamesnės informacijos, žiūrėkite
bevielio maršrutizatoriaus naudojimo
instrukcijas.
Paspauskite [OK].
Lengvas tinklo nustatymas
Pilnai atlikus lengvus nustatymus “Easy Setting”,
Jūs galite atlikti lengvus tinklo nustatymus “Easy
Network Setting”.
Pasirinkite “Wired” ar “Wireless” ir paspauskite [OK].
Parengimas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 17 ページ
Bevielio tinklo paieška:
Kai Jūs pasirenkate “Search for wireless
network”, bus rodomi galimi bevieliai ryšiai.
Pasirinkite savo tinklo pavadinimą ir
paspauskite [OK].
– Jei Jūsų tinklo pavadinimas yra nerodomas,
paieškokite vėl, paspaudę raudoną mygtuką
ant nuotolinio valdymo pultelio.
– Slaptas SSID nebus rodomas, kai Jūs
pasirenkate ieškoti bevielio tinklo “Search for
wireless network”. Įveskite rankiniu būdu,
naudodami rankinius nustatymus “Manual
setting”.
(Paspauskite [HOME] → pasirinkite “Others” →
[OK] → pasirinkite “Setup” → [OK] →
pasirinkite “Network” → [OK] → pasirinkite
“Network Settings” → [OK] → pasirinkite
“Wireless Settings” → [OK] → pasirinkite
“Connection Setting” → [OK] → pasirinkite
“Manual setting” → [OK])
• Jei Jūsų bevielis ryšys yra šifruotas, šifravimo
rakto įvedimo ekranas bus rodomas.
Įveskite savo tinklo šifravimo raktą.
•
Easy Network Setting
Select a connection mode.
Current setting
: Wired
LAN cable connection:
Connect a LAN cable to the unit and select "Wired."
Wireless LAN connection:
Connect the Wireless LAN Adaptor (DY-WL5) to the USB
port and select "Wireless."
Wired
Wireless
OK
RETURN
■ “Wired” ryšys
Sekite ekrane esančias instrukcijas, norėdami
nustatyti ryšio nustatymus.
■ “Wireless” ryšys
Prieš pradedant bevielio ryšio nustatytą
• Įsigykite savo tinklo pavadinimą (SSID*1).
• Jei Jūsų bevielis ryšys yra šifruotas,
prašome įsitikinti, kad Jūs žinote savo
šifravimo raktą.
• Jei yra rodomas “Wireless LAN Adaptor is
not connected.”, patikrinkite ar bevielio LAN
adapteris yra pilnai įkištas. Arba galite atjungti
ir vėl jį įjungti. Jei vis dar nėra pasikeitimų
ekrane, pasikonsultuokite su savo prekybos
atstovu.
VQT4A16
17
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 18 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
• Naudokitės centro ar maršrutizatoriaus naudojimo
instrukcijomis.
• Jūs galite atlikti šį nustatymą bet kurio metu, pasirinkę
“Easy Network Setting” pasirinkčių meniu. (→ 36)
• Jūs galite iš naujo nustatyti šiuos nustatymus individualiai
naudodami „Tinklo nustatymus ”. (→ 36)
• Nenaudokite bevielio LAN adapterio, norėdami prisijungti
prie bet kokio kito bevielio ryšio, jei neturi jo naudojimo
teisių.
Automatinių paieškų bevielio ryšio aplinkoje metu,
bevielis ryšys (SSID), kurio naudojimo teisių neturite,
gali būti rodomas, tačiau tokių ryšių naudojimas gali
būti laikomas nelegaliu prisijungimu.
• Po ryšio nustatymų šiame įrenginyje atlikimo, bevielio
maršrutizatoriaus nustatymai (šifravimo lygis ir t.t.) gali
pasikeisti.
Kai Jums kyla sunkumų jungiantis tiesiogiai savo
kompiuteryje, atlikite ryšio nustatymus savo kompiuteryje,
remiantis bevielio maršrutizatoriaus nustatymais.
• Prašome nepamiršti, kad jungimasis prie ryšio be
šifravimo, gali lemti trečios šalies komunikacijos turinio
nelegalų peržiūrėjimą, ar duomenų, tokių kaip asmeninė
ar slapta informacija, nutekinimą.
*1
*2
SSID (Service Set Identification – tinklo tarnybos
identifikacija) yra pavadinimas, naudojamas bevielio
LAN, kad galėtų identifikuoti konkretų ryšį. Perdavimas
yra įmanomas, jei SSID atitinka abu įrenginius.
Bevielis maršrutizatorius suderinamas su „Wi-Fi
Protected SetupTM“ gali turėti žymę.
Nuotolinio valdymo pultelio
perprogramavimas
Jei Jūs turite daugiau nei vieną Panasonic
gaminių ir nuotolinis valdymo pultelis veikia su
abiem gaminiais vienu metu, Jums reikės
pakeisti nuotolinio valdymo pultelio valdymo
kodą, kad būtų išvengta tokių atsitikimų.
(→ 38, „Nuotolinio valdymo pultelis”)
Programinės aparatinės
įrangos atnaujinimai
Retkarčiais Panasonic gali išleisti atnaujintą
programinę aparatinę įrangą šiam įrenginiui,
kuri gali pridėti ar pagerinti funkcijų veikimo
būdą. Šie atnaujinimai yra galimi nemokamai.
Šis įrenginys sugeba automatiškai patikrinti
programinę aparatinę įrangą, kai yra
prijungiamas prie interneto per plačiajuostę
radijo signalų sistemos ryšio.
Kai nauja programinės aparatinės įrangos
versija yra galima, rodomas toliau esantis
pranešimas.
New firmware is available.
Please update firmware in Setup.
Norėdami atnaujinti programinę aparatinę įrangą
Paspauskite [HOME] → pasirinkite “Others”
→ [OK] → pasirinkite “Setup” → [OK] →
pasirinkite “System” → [OK] → pasirinkite
“Firmware Update” → [OK] → pasirinkite
“Update Now” → [OK]
NEATJUNKITE įrenginio nuo kintamosios srovės
energijos ar neatlikite jokių operacijų, kol vyksta
atnaujinimas. Po to, kai programinė aparatinė
įranga yra įdiegta, ant įrenginio ekrano bus
rodoma “FINISH”. Įrenginys pakartotinai įsijungs
ir toliau esantis ekranas bus rodomas.
The firmware has been updated.
Current Version: x.xx
OK
RETURN
18
VQT4A16
• Jei atsisiuntimas šiame įrenginyje sutrinka ar šis
įrenginys yra neprijungtas prie interneto, tuomet Jūs
galite parsisiųsti naujausią programinę aparatinę
įrangą iš toliau esančio tinklalapio ir įrašyti jį į CD-R
diską ir tuomet atnaujinti programinę aparatinę įrangą.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis tinklalapis yra tik anglų kalba.)
Norėdami matyti programinės aparatinės įrangos
versiją šiame įrenginyje. (→ 38, „Programinės
aparatinės įrangos versijos informacija”)
• Parsisiuntimas užtruks keletą minučių. Gali užtrukti
ilgiau ar gali tinkamai neveikti, priklausomai nuo
ryšio aplinkos.
• Jei Jūs nenorite ieškoti naujausios programinės aparatinės
įrangos versijos, nustatykite “Automatic Update Check” į
“Off”. (→ 38)
Laikmenos įdėjimas
ar išėmimas
OPEN/CLOSE
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Mėgavimasis televizija su
įrenginio garsiakalbiais
1
VOL
2
iPod
SD CARD
*
* (Dėl išsamesnės informacijos → 24)
• Kai įdedate laikmeną, įsitikinkite, kad ji
dedama tinkama puse į viršų.
• Kai norite išimti SD kortelę, paspauskite
kortelės centrą ir ištraukite ją.
• Jei Jūs jungiate Panasonic gaminį su
USB ryšio kabeliu, pasirinkčių ekranas
gali būti rodomas ant sujungtos įrangos.
Dėl išsamesnės informacijos, skaitykite
prijungtos įrangos instrukciją.
Sujunkite televizorių ir pagrindinį
įrenginį. (→ 14)
Paspauskite [EXT-IN] keletą kartų,
norėdami pasirinkti atitinkamą išorinį
įvesties režimą. (→ 20)
• Sumažinkite garsumą televizoriuje iki
minimalaus lygio ir tuomet reguliuokite
pagrindinio įrenginio garsumą.
Audio tipo pasirinkimas
Paspauskite [AUDIO] keletą kartų, norėdami
pasirinkti audio tipą. (M1, M2)
• Nustatykite “PCM-Fix” (→ 35) į “Off”.
• Veikia tik su „Dolby Dual Mono“.
• Jūs negalite pakeisti audio tipo, kai televizorius yra
sujungtas su šiuo įrenginiu per AUX terminalą.
• Naudokite priekinį USB jungtį, kai jungiate
iPod/iPhone, USB atmintį ar USB HDD.
USB jungtis galinėje plokštėje yra tik toliau
nurodytiems įrenginiams:
– Bevielis LAN adapteris
– Komunikacijos kamera
VQT4A16
19
Parengimas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 19 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 20 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Pagrindinis (HOME)
meniu
Pagrindinės šio įrenginio funkcijos gali būti
valdomos iš pagrindinio (HOME) meniu.
Paruošimas
Įjunkite televizorių ir pasirinkite atitinkamą
video įvestį televizoriuje.
1
2
Paspauskite [
], norėdami įjungti įrenginį.
Paspauskite [OK] ar [
norėdami pasirinkti elementą.
],
Video/Nuotraukos/Muzika
Diskas
SD kortelė
USB
Atkurti turinius.
(→ 22)
• Kai įrašyti keli turiniai,
pasirinkite turinio ar
pavadinimo tipus.
Garsas
Pasirinkite garso kokybę (ekvalaizerį). (→ 32)
• Jei yra dar kitų elementų, pakartokite
šį žingsnį.
iPod
Norint mėgautis muzika. (→ 24)
HOME
Home Cinema
EXT IN
Photos
Sound
OK
Network
FM Radio
Videos
Music
iPod
Others
Kiti
Register
1st user
EXT IN (Išorinė įvestis)
Kai norite išvesti išorinio įrenginio audio iš šio
įrenginio, pasirinkite terminalo pavadinimą, prie
kurio turite prijungę įrenginį.
AUX
AUX terminalas
ARC
HDMI AV išvesties (ARC)
terminalas
DIGITAL IN
SKAITMENINIO AUDIO IN
terminalas
Jei audio išvestis iš televizoriaus ar STB yra
pasirinkta, “(TV)” ar “(CABLE/SATELLITE)” yra
rodoma. (→ 35)
Tinklas
Rodo pagrindinį „VIERA
Network
Service (tinklo Connect“ ekraną. (→ 28)
paslauga)
DLNA klientas(→ 29)
Home
Network
(namų tinklas) Laikmenų grotuvas
(Media renderer) (→ 29)
FM radijas
Norint mėgautis FM radiju (→ 27)
20
VQT4A16
Pasirinktys
(→ 33)
SD kortelės
valdymas
(→ 23)
Fonas
Pakeičia pagrindinio
(HOME) meniu foną.
Kai norima, kad būtų rodomas pagrindinis
(HOME) meniu
Paspauskite [HOME].
• Elementai, kurie turi būti rodomi, gali skirtis priklausomai
nuo laikmenos.
• Kai parinkėjas yra perjungiamas, gali šiek tiek užtrukti,
kol bus atkurtas pasirinktas video ir/ar audio.
• Norint taupyti elektros energiją, įrenginys yra automatiškai
išjungiamas, jei nėra jokio veiksmo su mygtukais apie
30 minučių, kai nėra atkuriama (tokie kaip, kai nėra
paspausta pauzė, meniu rodymas, nuotraukų
rodymas ir t.t.).
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Kelių naudotojų režimas
Kelių naudotojų režimas yra funkcija, kuri
įgalina lengvą kelių funkcijų perjungimą. Iki 4
asmenų gali naudoti įrenginį su savo
nustatymais.
Toliau esantys nustatymai gali būti
individualizuoti.
• Naudotojo piktograma
• Pagrindinio meniu (HOME) meniu fonas
• Audio ir nuotraukų nustatymai. (→ 30, 33)
A
User 1
EXT IN
Network
FM Radio
Photos
Videos
Music
iPod
Others
Sound
OK
User 1
B
1
2
3
4
Išmanusis telefonas, naudojamas
kaip nuotolinio valdymo pultelis
gali būti užregistruotas atsižvelgiant į kiekvieną naudotoją.
• Keli naudotojai negali būti užregistruoti vienam išmaniajam
telefonui.
Pasirinkite “Confirm” ir paspauskite [OK].
Norint pakeisti individualizuotą naudotojo
informaciją
Pasirinkite “Naudotojo informacijos redagavimą”
iš pasirinkčių meniu. (→ 38)
HOME
Home Cinema
Register
Smartphone
(registruokite
išmanųjį
telefoną)
Register
2nd user
Naudotojo
(→ 38)
perjungimas
■ Naudojant spalvotus mygtukus
Paspauskite spalvotus mygtukus pagrindiniame (HOME) meniu, norėdami perjungti
naudotoją, kuris yra priskirtas tam mygtukui.
Naudotojo vardas ir piktograma, kurie yra
šiuo metu parinkti
Individualizuokite naują naudotoją ir perjunkite
naudotojus su spalvotais mygtukais.
■ Naudojant veido atpažinimą
Naujo naudotojo individualizavimas
2
Paspauskite [HOME].
3
Paspauskite spalvotą mygtuką, kuris
nurodo naujo naudotojo individualizaciją.
Pasirinkite elementą ir pakeiskite
nustatymus priklausomai nuo nurodymų.
įvesties
slapyvardis
Individualizuokite naudotojo vardą.
Individualizuokite naudotojo
piktogramą.
Pasirinkti iš iliustracijų
Vaizdas gali būti pasirinktas iš
paruoštų iliustracijų.
Sukurti
iš nuotraukų
Select Icon
(pasirinkite Jei komunikacijos kamera yra
piktogramą) prijungta, Jūs galite nufotografuoti
ir individualizuoti savo nuotrauką.
• Jūs taip pat galite pasirinkti
nuotrauką įrašomoje laikmenoje
kaip piktogramą.
(→ 30, “Piktogramos registracija”)
Select
Wallpaper
(pasirinkite
foną)
Individualizuokite pagrindinio
(HOME) meniu foną.
• Kitus nei paruoštus fonus, Jūs
taip pat galite pasirinkti
nuotrauką įrašomoje laikmenoje
kaip foną. (→ 30, „Fonas”)
(Tik, kai prijungta komunikacijos
kamera → 28)
1
Paspauskite [OPTION] pagrindiniame
(HOME) meniu.
Pasirinkite“Facial Recognition” ir
paspauskite [OK].
Pasukite veidą į komunikacijos kamerą.
Kamera nustato artimiausią veidą iš
individualizuotų naudotojų veidų nuotraukų
ir rodo rezultatus.
4
Paspauskite [OK].
• Norėdami iš naujo atlikti veido atpažinimą,
paspauskite [RETURN].
■ Naudojant registruotus išmaniuosius
telefonus
Kai įrenginys yra įjungtas, naudojant
registruotą išmanųjį telefoną, naudotojas,
kuris užregistravo išmanųjį telefoną bus
automatiškai pasirinktas.
• Atlikite “Nuotolinio valdymo pultelio
nustatymai”. (→ 37)
• Norint naudoti išmaniuosius telefonus kaip nuotolinio
valdymo pultelį, reikalingas skirtos programinės įrangos
įdiegimas. Dėl išsamesnės informacijos, apsilankykite
toliau nurodytame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis tinklalapis yra tik anglų kalba.)
VQT4A16
21
Parengimas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 21 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 22 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Atkūrimas
Playback
Praleidimas
1
Įdėkite laikmeną.
2
Atkūrimas prasidės priklausomai nuo
laikmenos.
Pasirinkite elementą, kurį norite leisti ir
paspauskite [OK].
Pakartokite šią procedūrą, jei reikia.
• DISKAI TOLIAU SUKASI, KOL MENIU YRA RODOMI.
•
•
Paspauskite [ STOP], kai Jūs baigiate atkūrimą, kad
apsaugotumėte įrenginio variklį, savo televizoriaus
ekraną ir taip toliau.
DivX ir MKV: Leidimas iš eilės yra neįmanomas.
Yra neįmanoma atkurti AVCHD ir MPEG2 video, kurie
buvo nutempti ir numesti, nukopijuoti ir įklijuoti į
laikmeną.
Operacijos atkūrimo metu
Toliau esančios funkcijos gali tinkamai neveikti
priklausomai nuo laikmenos ir turinio.
Paspauskite [ STOP].
Sustabdyta pozicija yra įsimenama.
Grįžti prie leidimo funkcijos
Paspauskite [ PLAY], norėdami pradėti iš
naujo nuo pažymėtos pozicijos.
• Pozicija yra ištrinama, jei dėklas yra atidaromas arba Jūs paspaudžiate keletą kartą
[ STOP], kad būtų rodomas “STOP” įrenginio
ekrane.
• Ant BD-Video diskų, įskaitant BD-J,
grįžimas prie leidimo funkcijos neveikia.
Pauzė
PLAY],
Paieška/Sulėtinimas
Paieška
Kol leidžiate, paspauskite [SEARCH
] ar
[SEARCH
].
• Muzika ir MP3: greitis yra užfiksuotas į vienintelį
žingsnį.
Sulėtinimas
Kol paspausta pauzė, paspauskite
[SEARCH
] ar [SEARCH
].
• BD-Video ir AVCHD: tik [SEARCH
].
Greitis didėja iki 5 žingsnių.
• Paspauskite [ PLAY], norėdami grįžti prie
normalaus atkūrimo greičio.
22
VQT4A16
Kadras po kadro
Kol paspausta pauzė, paspauskite [ ] (
)
ar [ ] (
).
• Paspauskite ir palaikykite, norėdami pakeisti
iš eilės į priekį ar atgal.
• Paspauskite [ PLAY], norėdami grįžti prie
normalaus atkūrimo greičio
• BD-Video ir AVCHD: tik [ ] (
).
Audio keitimas
Paspauskite [AUDIO].
Jūs galite pakeisti audio kanalo numerį ar garso
takelio kalbą ir t.t.
Meniu ir atkūrimo
informacijos rodymas
Sustabdymas
Paspauskite [ PAUSE].
• Paspauskite [ PAUSE] dar kartą ar [
norint iš naujo leisti.
Kol leidžiama ar paspausta pauzė, paspauskite
[
] ar [
].
Praleiskite pavadinimą, skyrių ar takelį.
Rodyti viršutinį/iššokantį meniu
Paspauskite [POP-UP MENU/TOP MENU].
Pasirinkite elementą ir paspauskite [OK].
Rodyti statuso pranešimus
Kol leidžiama, paspauskite [STATUS].
Statuso pranešimai Jums suteikia informaciją
apie tai, kas esamu laiku yra leidžiama/
grojama. Kiekvieną kartą, kai Jūs paspaudžiate
[STATUS], ekrano informacija gali pasikeisti
ar dings iš ekrano.
• Priklausomai nuo laikmenos ir turinio, ekranas
gali pasikeisti arba gali neatsirasti.
pvz., BD-Video
A
T1
B
C1
BD-Video
0:05.14
0:20.52
C
Play
D
T: pavadinimas, C: skyrius, PL: grojaraštis
Praėjęs laikas pavadinime
Esama pozicija
Visas laikas
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
pvz., JPEG
Date
11.12.2007
Size
500 x 375
Manufacturer
Equipment
Skaidrių peržiūra
1 / 26
Mėgavimasis 3D video ir
nuotraukomis
Paruošimas
Įjunkite televizorių, suderinamą su 3D į šio
įrenginio HDMI AV OUT terminalą, naudojant
didelio greičio HDMI kabelį. (→ 14)
• Atlikite reikalingus paruošimus televizoriui.
• Atkurkite sekdami instrukcijas rodomas
ekrane.
• 3D nustatymai (→ 33, 35)
Leiskite nuotraukų skaidrių peržiūrą ir darykite
įvairius nustatymus peržiūros metu.
1
2
3
Įdėkite laikmeną.
Pasirinkite “Photos”.
Pasirinkite elementą ir paspauskite žalią
mygtuką.
Toliau nurodyti elementai gali būti nustatyti.
Start
Slideshow
Pradėti skaidrių peržiūrą.
Jūs galite matyti nuotraukas
pažymėtame aplanke vieną
po kitos pastoviu intervalu.
Interval
Pakeisti ekrano intervalą.
Transition
Pasirinkite efektą, kai keičiasi
nuotraukos.
• Prašome susilaikyti nuo 3D vaizdų peržiūrėjimo, jei Jūs
•
•
gerai nesijaučiate ar patiriate regėjimo nuovargį. Tuo
atveju, jei patiriate galvos svaigimą, pykinimą ar kitus
nemalonius pojūčius žiūrint 3D vaizdus, nutraukite
naudojimą ir leiskite akims pailsėti.
3D video gali būti išvestas tokiu būdu, kuris yra
nustatytas “HDMI Video Format” ar “24p Output”
(→ 34).
Kai atkuriamos 3D nuotraukos iš “Photos” ekrano,
pasirinkite iš “3D” sąrašo. (Nuotraukos “2D” yra
atkuriamos 2D formatu.) Jei “2D” ir “3D” indikacijos nėra
rodomos, paspauskite raudoną mygtuką, norėdami
perjungti atkūrimo turinio vaizdą.
Repeat Play
Soundtrack
1
2
3
Atlikite ryšio jungimą ir nustatymus.
(→ 16, 17)
Įdėkite SD kortelę su 1 GB ar daugiau
laisvos vietos.
• SD kortelė yra naudojama kaip vietinė
saugojimo vieta.
Įdėkite diską.
Nustatykite ar norite, kad grotų
foninė muzika
• Jūs galite pasirinkti garso
takelį iš USB įrenginio,
muzikos CD ir iPod/iPhone.
• Kai kurios laikmenos negali
būti pasirinktos kaip šaltinis
priklausomai nuo konkretaus
atvejo.
Mėgavimasis „BD-Live“
Su “BD-Live” diskais Jūs galite mėgautis papildomu
turiniu, kuris naudoja internetinę prieigą.
Šiai BD-Live funkcijai reikalingas SD kortelės
įdėjimas, kartu su interneto ryšiu.
Nustatykite ar norite, kad skaidrių peržiūra būtų kartojama.
Soundtrack
Pasirinkite aplanką iš kurio bus
grojami muzikos rinkmenos.
Random
Fono muzika yra grojama
atsitiktine tvarka.
• Nuotraukos rodomos kaip “
•
” negali būti atkurtos
su šiuo įrenginiu.
Kai muzikos CD, USB įrenginys su įrašyta muzika ir
iPod/iPhone yra įdėti/sujungti su šiuo įrenginiu, iPod/
iPhone turi pirmenybę būti atkuriamais kaip fono
muzika.
■ Duomenų trynimas/SD
kortelės formatavimas
Pasirinkite “SD Card Management” pagrindiniame (HOME) meniu (→ 20), tuomet
pasirinkite “BD-Video Data Erase” ar
“Format SD Card” ir paspauskite [OK].
• Tinkamos naudoti funkcijos ir veikimo metodai gali skirtis
•
su kiekvienu disku, prašome skaityti instrukciją ant
disko ir/ar pasilankyti jų tinklalapyje.
“BD-Live Internet Access” gali būti reikalaujama pakeisti
tam tikriems diskams (→ 37).
VQT4A16
23
Atkūrimas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 23 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 24 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
iPod/iPhone
naudojimas
Suderinamas iPod/iPhone (kaip 2012 sausio mėnesio)
• Atnaujinkite savo iPod/iPhone su naujausia
programine įranga prieš naudojant šį įrenginį.
• Suderinamumas priklauso nuo Jūsų iPod/
iPhone programinės įrangos versijos.
• iPod/iPhone suderinamumas užtikrina šio
įrenginio kaip namų kino sistemos muzikos
atkūrimą ir baterijos įkrovimo funkciją.
iPod touch:
1-os, 2-os, 3-os ir 4-os kartos
iPod nano:
1-os, 2-os, 3-os, 4-os, 5-os ir 6-os kartos
iPod/iPhone atkūrimas
1
2
3
Paspauskite [HOME].
Pasirinkite “iPod” ir paspauskite [OK].
Pasirinkite elementą, kurį gros/leis.
• Pakartokite šią procedūrą, jei reikia.
Albumo iliustracija
iPod
Good morning
Ronaldo
Happy days
1:00
-2:30
45 of 1230
iPod classic
iPod: 5-os kartos
iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G /
iPhone
• Kai kuriose vietose iPhone priėmimo statusas gali būti
menkas, kai jis yra sujungtas su šiuo įrenginiu.
• Kai iPhone priima skambutį, kol yra sujungtas su šiuo
įrenginiu, atkūrimas ir t.t. iPhone gali sustoti.
Norėdami teikti operacijoms prioritetą su iPhone, sujungtu
su šiuo įrenginiu, nustatykite nustatymą taip, kad iPhone
nepriimtų skambučių.
• Venkite naudoti Wi-Fi režimą savo iPhone, kol tinklo
funkcijos šiame įrenginyje yra naudojamos be laido.
Apie baterijos įkrovimą
• iPod/iPhone nebus iš naujo įkraunamas po to, kai
baterijos įkrovimas baigtas.
• iPod/iPhone pradės įkrovimą, kai šis įrenginys yra
įjungtas.
iPod/iPhone ryšys
Paruošimas
• Išjunkite pagrindinį įrenginį ar sumažinkite
pagrindinio įrenginio garsumą iki minimumo.
1
Junkite iPod/iPhone.
Norint nusipirkti doko jungtį USB kabeliui,
pasikonsultuokite su savo iPod/iPhone
tiekėju.
iPod/iPhone (nepridėta)
Doko jungtis USB
kabeliui (nepridėta)
24
VQT4A16
• Jei albumo iliustracija nelaikoma
duomenyse,“
” atsiras televizoriuje.
• Priklausomai nuo Jūsų iPod/iPhone
programinės įrangos versijos, albumo
iliustracija gali tinkamai neatsirasti.
• Kai kurios operacijos gali neveikti, kol
skaitoma albumo iliustracija.
• Atkūrimo režimo nustatymas bus laikomas, kol bus
padaryti pakeitimai ant to paties iPod/iPhone.
• Erdvinio garso efektas ir garso režimas yra galimi.
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 25 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
VIERA sąsaja
“HDAVI Control™”
TV & Radio
Paruošimas
Nustatykite “VIERA Link” į “On” (→ 38).
(Numatytasis nustatymas yra “On”.)
Nustatykite “HDAVI Control” operacijas ant
sujungtos įrangos (pvz., televizorius).
Įjunkite visą “HDAVI Control” suderinamą
įrangą ir pasirinkite šio įrenginio įvesties
kanalą ant sujungto televizoriaus, kad
“HDAVI Control” funkcija tinkamai veiktų.
Taip pat, kai ryšys ar nustatymas yra
pakeičiamas, pakartokite šią procedūrą.
Automatinis įvesties keitimas
Įjungimo sąsaja
Kai toliau esančios operacijos yra atliekamos,
televizoriaus įvesties kanalas bus automatiškai
perjungtas ir šio įrenginio ekranas bus rodomas.
Kai televizorius yra išjungtas, televizorius
automatiškai įsijungs.
– Kai įrenginyje prasideda grojimas/leidimas
– Kai atliekamas veiksmas, kuris naudoja
displėjaus ekraną. (pvz., pagrindinis (HOME)
meniu)
• Ši funkcija neveikia, kai pasirenkamas iPod/
iPhone rinkiklis. (→ 24)
Nepertraukiamai grojama muzika, net kai
išjungiamas televizorius
Kai įrenginys sujungtas su Panasonic televizoriumi (VIERA), kuris palaiko“HDAVI Control 2“
ar vėlesnį.
Pasirinkite “Video”, esantį “Power Off Link”.
(→ 38)
Lengvas valdymas tik su VIERA
nuotolinio valdymo pulteliu
Tik kai televizorius palaiko “HDAVI Control 2”
ar vėlesnį
Naudojant televizoriaus nuotolinį valdymo pultelį,
Jūs galite atlikti įvairias atkūrimo operacijas ir
nustatymus.
Skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją dėl
išsamesnės informacijos.
• Mygtukai, kuriuos Jūs galite naudoti šiam įrenginiui,
•
•
•
•
skiriasi priklausomai nuo televizoriaus. Skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją dėl išsamesnės
informacijos.
Šio įrenginio operacija gali būti pertraukta, kai Jūs
paspaudžiate konkrečius mygtukus televizoriaus
nuotolinio valdymo pultelyje.
Šis įrenginys palaiko “HDAVI Control 5” funkciją.
“HDAVI Control 5” yra naujausias standartas (esamas,
kaip 2011 lapkritį) Panasonic „HDAVI Control“
suderinamai įrangai. Šis standartas yra suderinamas
su įprasta Panasonic HDAVI įranga.
VIERA sąsaja “HDAVI Control”, pagrįsta HDMI valdymo
funkcijomis, kuris yra industrijos standartas žinomas
kaip „HDMI CEC“ (vartotojo elektronikos valdymas),
yra unikali funkcija, kurią mes plėtojome ir pridėjome.
Iš esmės, jos operacija su kita gamintojo įranga, kuri
palaiko HDMI CEC negali būti garantuota.
Prašome skaityti individualius vadovus dėl kitų
gamintojų įrangos palaikančios VIERA sąsajos
funkciją.
VQT4A16
25
Atkūrimas
VIERA sąsaja “HDAVI Control” yra patogi
funkcija, kuri susies šio įrenginio operacijas
ir Panasonic televizorių (VIERA) su “HDAVI
Control”.
Jūs galite naudoti šią funkciją, sujungdami
įrangą su HDMI kabeliu. Skaitykite
sujungtos įrangos naudojimo instrukciją
dėl išsamesnės informacijos.
Visa sujungta įranga, suderinama su “HDAVI
Control”, įskaitant šį įrenginį, automatiškai
išsijungia kai Jūs išjungiate televizorių.
Televizorius ir
radijas
Kas yra VIERA sąsaja “HDAVI Control”?
Išjungimo sąsaja
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 26 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Mėgavimasis televizoriumi ir
televizoriaus priedėliu su
įrenginio garsiakalbiais
Jūs galite pasirinkti ar audio yra išvestis iš
įrenginio garsiakalbių ar televizoriaus garsiakalbių,
naudojant televizoriaus meniu nustatymus.
Perjunkite televizoriaus audio išvesties nustatymą
į šio įrenginio garsiakalbius.
Pasirinkite televizoriaus audio
Kai televizorius yra įjungtas, šis įrenginys taip
pat automatiškai įsijungs.
pvz.,
OPTICAL
OUT
Optinis skaitmeninio
audio kabelis
(nepridėtas)
Pasirinkite televizoriaus
priedėlio audio
Kai televizoriaus priedėlis yra įjungtas, šis
įrenginys ir televizorius automatiškai įsijungs.
Video yra išvestis iš televizoriaus ir audio yra
išvestis iš šio įrenginio garsiakalbių.
Optinio skaitmeninio audio kabelio jungimas
• Kai šis įrenginys ir televizoriaus priedėlis yra
sujungti optinio skaitmeninio garso kabelio,
žemiau esantys nustatymai yra reikalingi, kad
įgalintų audio išvestį iš šio įrenginio garsiakalbių.
pvz.,
HDMI kabelis
(nepridėtas)
Optinis skaitmeninio
audio kabelis
(nepridėtas)
Televizoriaus priedėlis ir t.t.
Paspauskite [HOME].
Paspauskite [
], norėdami
pasirinkti “Others” ir paspauskite [OK].
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“Setup” ir paspauskite [OK].
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“Sound” ir paspauskite [OK].
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“TV Audio Input” ir paspauskite [OK].
Paspauskite [
], norėdami perjungti
“AUX”, “ARC” ar “DIGITAL IN” ir
paspauskite [OK].
• Pasirinkite audio įvesties terminalą,
sujungtą su įrenginiu.
• Dėl išsamesnės informacijos, skaitykite televizoriaus
naudojimo instrukciją.
26
VQT4A16
Paspauskite [EXT-IN], norėdami pasirinkti
“D-IN”.
Paspauskite [STATUS], norėdami pasirinkti
“CABLE/SATELLITE AUDIO ON”.
Nustatykite į “CABLE/SATELLITE AUDIO OFF”,
kai šis įrenginys ir televizoriaus priedėlis yra
nesujungti optinio skaitmeninio audio kabelio.
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Automatinis iš ankstinis
stočių nustatymas
1
Paspauskite [RADIO], norėdami
pasirinkti “FM”.
2
Paspauskite ir palaikykite [STATUS],
norėdami pasirinkti “LOWEST” ar
“CURRENT”.
LOWEST -ŽEMIAUSIAS
Norint pradėti automatinį iš ankstinį
nustatymą su žemiausiu dažniu (FM87.50).
CURRENT - ESAMAS
Norint pradėti automatinį iš ankstinį
nustatymą su esamu dažniu.*
* Norint pakeisti dažnį, skaitykite „Rankinį
reguliavimą ir iš ankstinį nustatymą“.
3
Paspauskite ir palaikykite [OK].
Atleiskite mygtuką, kai rodomas “AUTO”.
Imtuvas pradeda nustatinėti visas stotis,
kurias jis gali priimti į kanalus didėjančia
tvarka.
Iš anksto nustatytų kanalų
klausymas
1
2
Paspauskite [RADIO], norėdami
pasirinkti “FM”.
Paspauskite skaičių mygtukus, norėdami
pasirinkti kanalą.
Pasirinkite radijo programą.
Paspauskite [RADIO], norėdami
pasirinkti “FM”.
Paspauskite [SEARCH
] ar [SEARCH
norėdami pasirinkti dažnį.
],
• Norint pradėti automatinį reguliavimą, paspauskite ir
palaikykite [SEARCH
], [SEARCH
] tol, kol
dažnis ims slinkti. Reguliavimas pasibaigs, kai bus rasta
stotis.
Norint iš anksto nustatyti kanalą
Kol klausotės radijo programos
Paspauskite [OK].
Kol ekrane mirksi “P”
Paspauskite skaičių mygtukus, norėdami
pasirinkti kanalą.
• Stotis, kuri buvo prieš tai išsaugota, bus pakeista kai kita
storis bus išsaugota to pačio kanalo nustatyme.
• Radijo nustatymai bus rodomi įrenginio ekrane.
(Kai kurie nustatymai taip pat yra rodomi televizoriaus
ekrane.)
■ RDS (radijo duomenų sistemos)
transliavimas
Jei stotis, kurios klausotės, perduoda RDS
signalus, programos paslauga ar programos
tipas gali būti rodomi ekrane.
Kol klausotės radijo programos
Paspauskite [STATUS], kad būtų rodomi
teksto duomenys.
Televizorius ir
radijas
Jūs galite iš anksto nustatyti iki 30 kanalų.
Paruošimas
Įsitikinkite, kad FM antena yra sujungta. (→ 15)
■ Rankinis reguliavimas ir iš
ankstinis nustatymas
Advanced
operations
Radijo klausymasis
PS: Programos paslauga
PTY: Programos tipas
OFF: Dažnio ekranas
Reference
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 27 ページ
Norint pasirinkti 1 skaitmens numerį
pvz., 1: [1] → [OK].
Norint pasirinkti 2 skaitmenų numerį
pvz., 12: [1] → [2].
Arba dar gali spausti [
] ar [
].
VQT4A16
27
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 28 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Mėgavimasis tinklo paslauga 1
Advanced operations
Jūs galite gauti informacijos paslaugas iš „VIERA
Connect“ pagrindinio (Home) ekrano per internetą.
„VIERA Connect“ suteikia pasirinktų
interneto paslaugų įvairovę, tokių kaip
toliau išvardinta.
• Internetinių filmų nuomos paslauga
• Video komunikacijos paslauga
• Video naršymo paslauga
*
Paspauskite [INTERNET].
• Video komunikacijos paslauga gali būti
pasiekta tiesiog paspaudus [
] mygtuką.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
• „NETFLIX“ gali būti pasiektas tiesiog
paspaudus [NETFLIX] mygtuką.
2
Pasirinkite elementą ir paspauskite [OK].
Norint uždaryti „VIERA Connect“
Paspauskite [EXIT], [HOME] ar [POP-UP
MENU/TOPP MENU].
• Kai leidžiate laikmenos turinį, „VIERA Connect“ negali
būti pasiekiama paspaudus [INTERNET].
Featured Videos
• Tolesniais atvejais, nustatymai yra įmanomi naudojant
MORE
Weather
BACK
TOMORROW
Featured Photos
Internetas
•
* Vaizdai yra dėl iliustracinių tikslų, turinys gali pasikeisti
be perspėjimo.
Paruošimas
• Tinklo ryšys (→ 16)
• Tinklo nustatymas (→ 17)
Norint mėgautis video komunikacija
(pvz. SkypeTM) :
• Sujunkite šį įrenginį su pasirenkama komunikacijos kamera (TY-CC20W ar TY-CC10W).
Priklausomai nuo Jūsų vietovės, ši
pasirenkama kamera gali būti neprieinama
nusipirkti. Prašome pasikonsultuoti su savo
vietiniu Panasonic prekiautoju dėl patarimo.
•
•
•
•
•
•
Komunikacijos
kamera TY-CC20W
ar TY-CC10W
• Kai šis įrenginys yra sujungtas bevieliu
LAN ryšiu, prijunkite komunikacijos
kamerą per USB jungtį, esančią šio
įrenginio priekyje.
• Dėl naudojimo metodo apsilankykite
tolesniame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis tinklalapis yra tik anglų kalba.)
28
VQT4A16
pasirinkčių meniu elementus.
– Kai ribojamas „VIERA Connect“ naudojimas
(→ 37, “Tinklo paslaugos užrakinimas”)
– Kai audio yra iškreiptas
(→ 36, “Audio automatinė stiprinimo kontrolė”)
– Kai rodomas netinkamas laikas
(→ 36, “Laiko zona”, “Vasaros laikas”)
Jei naudojate lėtą interneto ryšį, video gali būti
netinkamai rodomas. Didelio greičio interneto paslauga
su mažiausiai 6 Mbps greičiu yra rekomenduotina.
Būtinai atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kai
programinės aparatinės įrangos atnaujinimo įspėjimas
yra rodomas ekrane. Jei programinė aparatinė įranga
bus neatnaujinta, negalėsite naudotis „VIERA Connect“
funkcija. (→ 18)
„VIERA Connect“ pagrindinis (Home) ekranas yra
objektas, kuris gali būti pakeistas be perspėjimo.
Paslaugos per „VIERA Connect“ yra valdomos jų
atitinkamų paslaugų tiekėjų ir paslaugų tiekimas gali
būti laikinai nutrauktas ar visam laikui be perspėjimo.
Todėl, Panasonic negarantuos už jokį turinį ar
paslaugų tęstinumą.
Visos tinklalapių funkcijos ar paslaugų turinys gali
būti neprieinamos.
Tam tikras turinys gali būti netinkamas kai kuriems
žiūrovams.
Tam tikras turinys gali būti prieinamas tik tam tikrose
šalyse ir gali būti pateiktas konkrečiomis kalbomis.
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Pažangios operacijos
DLNA serverio turinio
atkūrimas
Jūs galite dalintis nuotraukomis, video ir muzika,
išsaugotais DLNA sertifikuotame laikmenų
serveryje (Kompiuteris su įdiegta Windows 7,
išmanusis telefonas ir t.t.), kuris sujungtas su
Jūsų namų tinklu, ir mėgautis turiniu su šia namų
kino sistema.
Jūs taip pat galite mėgautis video ir nuotraukų peržiūra,
jei jie įrašyti su Panasonic DLNA suderinamais įrašymo
prietaisais (DIGA). Rasite mūsų tinklalapyje apie
pardavimų sritis ir t.t. (→ dešinė)
Skaitmeninės laikmenos
kontrolieriaus naudojimas
Jūs galite naudoti išmaniuosius telefonus ir t.t.
kaip skaitmeninės laikmenos kontrolierių (DMC),
norint atkurti turinius iš DLNA serverio laikmenų
grotuve (šis įrenginys).
Galimos programos:
Kontrolierius
Namų kinas
Laikmenų grotuvas
Serveris
Paruošimas
Atlikite šio įrenginio tinklo jungimą (→ 16) ir
tinklo nustatymus (→ 17).
Atlikite prijungtos įrangos namų tinklo
nustatymus.
Kai prisijungta prie kažko kita nei DIGA,
Pridėkite turinį ir aplanką į Windows Media®
Player ar išmaniojo telefono ir t.t. bibliotekas
• Windows Media® Player grojaraštis gali
atkurti tik tuos turinius, kurie yra
išsaugoti bibliotekose.
Kai prisijungta prie DIGA,
Užregistruokite šį įrenginį į savo DIGA.
1
2
3
4
5
6
Paspauskite [HOME].
Pasirinkite “Network (tinklas)”.
Pasirinkite “Home Network
(namų tinklas)”.
Pasirinkite “DLNA Client
(DLNA klientas)”.
• Šis sąrašas gali būti atnaujintas
paspaudus raudoną mygtuką ant
nuotolinio valdymo pultelio.
Pasirinkite įrangą ir paspauskite [OK].
Pasirinkite elementą grojimui/leidimui
ir paspauskite [OK].
• Jums gali buti suteikta galimybė naudotis
patogias funkcijas priklausomai nuo
turinio, paspaudus [OPTION].
• Valdymo plokštė (→ 31) yra rodoma
viena kartą, kai prasideda atkūrimas.
Paspauskite [OK], jei valdymo plokštė
nerodoma, ir paspauskite [RETURN],
norėdami paslėpti valdymo plokštę.
*
Serveris
Laikmenų grotuvas
*
*
Serveris
+
Kontrolierius
* Turėtų būti įdiegta su DMC suderinama programinė įranga.
Paruošimas
Atlikite 1 ir 2 žingsnį. (→ kairė)
Pridėkite turinį ir aplanką į Windows Media®
Player ar išmaniojo telefono ir t.t. bibliotekas
• Windows Media® Player grojaraštis gali atkurti tik
tuos turinius, kurie yra išsaugoti bibliotekose.
Atlikite „Nuotolinio įrenginio
nustatymus”. (→ 37)
• Jūs galite užregistruoti iki 16 įrenginių.
1
2
3
4
Paspauskite [HOME].
5
Valdykite su DMC suderinamus įrenginius.
Pasirinkite “Network (tinklas)”.
Pasirinkite “Home Network (namų tinklas)”.
Pasirinkite “Media Renderer (laikmenų
grotuvas)”.
Norėdami uždaryti laikmenų grotuvo ekraną
Paspauskite [HOME].
Dėl išsamesnės informacijos, apsilankykite tolesniame
tinklalapyje ir skaitykite kiekvieno įrenginio naudojimo
instrukcijas.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis tinklalapis yra tik anglų kalba.)
• Priklausomai nuo turinio ir prijungtos įrangos, atkūrimas
gali būti neįmanomas.
• Elementai rodomi ekrane pilkai negali būti atkurti su šiuo
įrenginiu.
• Šis įrenginys gali būti atkurtas per prijungtą įrangą tik,
kai valdoma naudojant DMC.
Norint uždaryti namų tinklą
Paspauskite [EXIT], [HOME] ar [POP-UP MENU/
TOP MENU].
VQT4A16
29
Pažangios
operacijos
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 29 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 30 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Pasirinkimo meniu
Atkūrimo operacijų ir nustatymų įvairovė gali
būti atlikta šiame meniu.
Galimi pasirinkimai skiriasi priklausomai nuo
leidžiamo/grojamo turinio ir įrenginio būklės.
Apie kelių naudotojų režimą
:Elementų nustatymai su šia indikacija yra
išsaugomi atitinkamų registruotų naudotojų
pagrindiniame (HOME) meniu.
Prašome žiūrėti 21 puslapyje dėl išsamesnės
informacijos apie naudotojų registraciją ir
perjungimą.
1
Paspauskite [OPTION].
pvz., BD-Video
■ Pakartotinas leidimas/grojimas
(Tik, kai praėjęs laikas yra rodomas šio
įrenginio ekrane.)
Pasirinkite elementą, kurį norite kartoti.
• Rodomi elementai skiriasi priklausomai
nuo laikmenos tipo.
• Pasirinkite “Off”, norėdami atšaukti.
■ Atsitiktinis
Pasirinkite ar norite, kad būtų grojama atsitiktine
tvarka.
■ Pradėti skaidrių peržiūrą
Pradėkite skaidrių peržiūrą.
■ Statusas
Rodyti statuso pranešimus.
Operation Menu
Soundtrack
1 ENG DTS-HD MSTR Multi
Subtitle
Angle
1
Repeat Play
Off
Status
Secondary Video
■ Pasukti DEŠINĖN
■ Pasukti KAIRĖN
Pasukite nuotrauką.
Playback Information Window
Control Panel
Top Menu
Pop-up Menu
2
Pasirinkite elementą ir pakeiskite
nustatymus.
Norėdami uždaryti ekraną
Paspauskite [OPTION].
Dėl kalbos: (→ 49)
■ Fonas
Nustatykite nuotrauką kaip foną, pagrindiniame
(HOME) meniu. (→ 20)
■ Piktogramos registracija
Nustatykite nuotrauką kaip savo naudotojo
piktogramą. (→ 21)
■ Video
Atsiranda originalaus video įrašymo metodas.
■ Antrinis video
Operacijos meniu
■ Garso takelis
Rodyti ar pakeisti garso takelį.
■ Audio kanalas
Pasirinkite audio kanalo numerį.
■ Subtitrai
Pakeiskite subtitrų nustatymus.
■ Kampas
Pasirinkite kampo numerį.
30
VQT4A16
Video
Pasirinkite vaizdų įjungimą/
išjungimą. Atsiranda originalaus
video įrašymo metodas.
• Paieškos/sulėtinimo ar kadro
po kadro metu, rodomas tik
pirminis vaizdas.
Garso
takelis
Pasirinkite audio įjungimą/
išjungimą ir kalbą.
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
■ Informacijos lango atkūrimas
Rodo tolesnį.
Disko audio/video savybių informacija.
“Digital Audio Output” (skaitmeninės audio
išvesties) nustatymų statusas (→ 34).
HDMI išvesties informacija.
Paspauskite [RETURN], norėdami uždaryti.
■ Valdymo plokštė
Rodyti valdymo plokštę.
Atkūrimas, kol naudojama „VIERA Link“ ir t.t.
pvz.,
EXIT
Paspauskite [RETURN], norėdami paslėpti
valdymo plokštę.
■ Viršutinis meniu
Rodyti viršutinį meniu.
Vaizdo nustatymai
■ Vaizdo režimas
Pasirinkite vaizdo kokybės režimą leidimo/
grojimo metu.
• Jei pasirenkate naudotoją “User”, Jūs galite
pakeisti nustatymus “Vaizdo reguliavime”.
■ Vaizdo reguliavimas
Tam tikri vaizdo kokybės nustatymai gali būti
atlikti.
• 3D NR:
Sumažina nelygų triukšmą fone, kad būtų
sukurtas didesnis gylio pojūtis.
Kai “24p Output” yra nustatyta į “On”, ši
funkcija gali neveikti. (→ 34)
• Integruota NR:
Išlygina bloko triukšmą ir sumažina neaiškumą,
kuris atsiranda aplink kontrastingas vaizdo
dalis.
■ Chroma procesas
Aukštos skiriamosios gebos HDMI chroma
signalų apdorojimas sukuria aukštos skiriamosios
gebos vaizdą su aukšta vaizdo kokybe.
■ Iššokantis meniu
Rodyti iššokantį meniu.
■ Detalių aiškumas
Vaizdas yra aiškus ir detalus.
■ Meniu
Rodyti meniu.
■ Super skiriamoji geba
Normalios vaizdo kokybės vaizdai yra pataisomi
į aiškius ir detalius, kai išvestis yra 1080i/1080p
iš HDMI AV OUT.
Asmeninis skonis
Jūs galite pasiekti nustatymus ir mėgautis
specialiomis šio įrenginio savybėmis iš šios
kategorijos. Skaitykite “Vaizdo nustatymus” ir
“garso nustatymus”
(→ 32) dėl išsamesnės informacijos apie
kiekviena nustatymo elementą.
■ Progresyvus
Pasirinkite konversijos metodą progresyviai
išvesčiai, kuri atitiktų grojamos/leidžiamos
medžiagos tipą.
• Jei video sutrinka, kai pasirenkamas “Auto”,
pasirinkite arba “Video” ar “Film”, priklausomai
nuo atkuriamos medžiagos.
■ 24p
Filmai ir kita medžiaga, įrašyta DVD-Video su
24p, yra išvestis su 24p.
• Tik tuomet, kai Jūs pasirinkote “On”, esantį
“24p išvestyje” (→ 34) ir leidžiate diskus,
įrašytus 60 laikų per sekundę tempu.
• Tai gali neveikti su PAL turiniu.
■ Ekrano kraštinių santykis
Perjunkite ekrano režimą.
■ Numatytų vaizdo nustatymų atstatymas
Grąžinti vaizdo nustatymus į gamyklinius
nustatymus.
VQT4A16
31
Pažangios
operacijos
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 31 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 32 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Garso nustatymai
“Erdvinio garso efektai” ir “Garso efektai” gali būti
taip pat nustatyti, naudojant [SURROUND] ir
[SOUND] ant nuotolinio valdymo pultelio. (→ 40)
■ Erdvinio garso efektai
BD/DVD (kelių kanalų šaltinis):
Išplėskite garso lauką
3D Cinema
pirmyn, atgal, aukštyn,
Surround
dešinėn ar kairėn, sukuriant
(3D kino
garsą su gyliu ir jėga, kuri
erdvinis
garsas)
geriau atitinka 3D vaizdus.
7.1ch Virtual
Surround (7.1
kanalų virtualus erdvinis
garsas)
2ch Stereo
(2 kanalų
stereo)
Jūs galite mėgautis 6.1/7.1kanalų lyg erdvinio garso
efektu, naudojant 5.1-kanalų
garsiakalbius.
Jūs galite leisti/groti bet kokį
šaltinį stereo. Garsas bus
išvestas tik į priekinius
garsiakalbius ir žemų dažnių
garsiakalbį.
Skaitmeninis vamzdžio garsas:
Ši funkcija Jums suteikia šiltą garsą, tokį lyg būtų
pagamintas vakuuminio vamzdžio stiprintuvo.
Rekomenduojamas nustatymas:
Digital Tube
Sound 1
Aiškus, subtilus garsas
Digital Tube
Sound 2
Glaustas, hi-fi garsas
Digital Tube
Sound 3
Švelnus, puikus garsas
Digital Tube
Sound 4
Aiškus, galingas garsas
Digital Tube
Sound 5
Savitas vidutinio nuotolio
garsas
Digital Tube
Sound 6
Švelnus, gaubiantis
garsas
Visi:
Ekvalaizeris
TV/CD/iPod (2 kanalų šaltinis):
Galite mėgautis garsu iš
priekinių garsiakalbiu taip pat
kaip ir erdvinio garso garsiakalbių, net kai grojamas stereo
šaltinis.
Super
Jūs galite mėgautis garsu iš
Surround
visų garsiakalbių su stereo
(super erdvinis
šaltiniais.
Multi
Channel Out
(kelių kanalų
išvestis)
garsas)
Dolby Pro
Logic II
Movie („Dolby
Pro Logic II“
filmas)
Dolby Pro
Logic II
Music („Dolby
Pro Logic II“
muzika)
Tinkama filmų programinei
įrangai ar medžiagai įrašytai
„Dolby Surround“ būdu.
(išskyrus DivX)
Prideda 5.1-kanalų efektus
stereo šaltiniams.
(išskyrus DivX)
■ Garso efektai*1, 2, 3
TV/CD/iPod (2 kanalų šaltinis):
Originalo perdarymas (Re-master):
Ši funkcija Jums suteikia ryškesnį garsą,
padidinus audio aukšto dažnio dalis.
(Diskai, įrašyti su 48 kHz ar mažiau)
Rekomenduojamas nustatymas:
32
Re-master 1
Pop muzika ir rokas
Re-master 2
Džiazas
Re-master 3
Klasikinė muzika
VQT4A16
Žemų dažnių
garsiakalbis
H.Bass
(sunkus
bosinis
garsas)
Whisper-Mode
Surround
(šnabždesių
erdvinio garso
režimas)
Jūs galite pasirinkti garso kokybės
nustatymus.
Flat (vienodas)/Heavy (sunkus)/
Clear (aiškus)/Soft (švelnus)
Jūs galite sureguliuoti bosų kiekį.
Nuo 1 lygio (menkiausias
efektas) iki
4 lygio (stipriausias efektas)
• Lygiai gali būti nustatyti
šaltinio.
Jūs galite padidinti žemo dažnio
garsą taip, kad sunkus bosinis
garsas galėtų būti aiškiai
girdimas, net, jei akustika Jūsų
kambaryje nėra optimali.
Jūs galite padidinti erdvinio
garso efektą mažo garsumo
garsui. (Patogu vėlyvam
naktiniam žiūrėjimui.)
Jūs galite padaryti centrinį
Centre
kanalo garsą tokį, lyg jis
Focus (Centro atrodytų, kad sklinda iš
fokusavimas) televizoriaus.
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 33 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
■ Didelio aiškumo garsas plius
Kai atkuriamas muzikos turiniai, jis pagerina
garso kokybę, sustabdydamas video išvestį.
*1
*2
*3
Ne kiekviena funkcija gali būti nustatyta individualiai.
Kai audio yra išvedamas iš HDMI AV OUT terminalo, ši
funkcija yra efektyvi tik kai „Dolby D/Dolby D +/Dolby
TrueHD” ar „DTS/DTS-HD” yra nustatyta į “PCM”.
(→ 34)
Ši funkcija neturi jokio efekto, kai audio tipas yra
„Dolby Pro Logic II“.
3D nustatymai
■ Signalo formatas
Original (originalus)
Išlaikykite originalų vaizdo formatą.
Side by side
(šalia)
3D vaizdo formatas, susidedantis iš
kairės ir dešinės ekranų.
2D to 3D (iš 2D į
3D)
Keičia 2D vaizdus į 3D efektą.
Pasirinkčių meniu
Pakeiskite įrenginio nustatymus, jei būtina.
Nustatymai lieka nepakitę, net jei Jūs perjungiate
įrenginį į parengties režimą.
Kai kurie elementai pasirinkčių meniu yra bendri
su pasirinkimo meniu. Jūs galite gauti tokį patį
efektą su abiem meniu.
Apie kelių naudotojų režimą
: Elementų nustatymai su šia indikacija
yra išsaugoti atitinkamų registruotų naudotojų
pagrindiniame (HOME) meniu.
Prašome skaityti 21 puslapį dėl išsamesnės
informacijos apie naudotojų registraciją ir
perjungimą.
1 Paspauskite [HOME].
2
Paspauskite [
], norėdami
pasirinkti “Others” ir paspauskite [OK].
3
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“Setup” ir paspauskite [OK].
■ 3D vaizdo režimas
Setup
Atkuria vaizdus su normaliais
3D efektais.
Soft
(švelnus)
Jūs galite mėgautis 3D vaizdais su
platumo pojūčiu, sulaikant gilumo
suvokimą.
Picture
Picture Mode
Normal
Picture Adjustment
Sound
Chroma Process
Advanced
Detail Clarity
3D
Super Resolution
Language
Network
HDMI Output
Still Mode
Automatic
Seamless Play
Pažangios
operacijos
Normal
(normalus)
On
Ratings
System
Manual
(rankinis)
Atkurkite 3D vaizdus su “Rankinių
nustatymų” nustatymais.
■ Rankiniai nustatymai
Distance
(atstumas)
Nustatykite gylio suvokimo kiekį.
Screen Type
(ekrano tipas)
Parenka kaip ekranas atsiranda
3D atkūrimo metu (lygus ar
apskritas).
Frame Width
(kadro plotis)
Nustatykite ekrano krašto
spraustelio plotį.
Frame Colour
(kadro spalva)
Nustatykite ekrano krašto
spraustelio spalvą.
OK
RETURN
4
Pasirinkite elementą ir pakeiskite
nustatymus.
Norėdami uždaryti ekraną
Paspauskite [HOME].
Vaizdas
■ Vaizdo režimas (→ 31)
■ Vaizdo reguliavimas (→ 31)
■ Chroma procesas (→ 31)
■ Grafinis ekrano lygis
(Tik, kai “Full HD” yra pasirinktas “3D tipe”)
(→ 35)
3D pozicija pasirinkimo meniu ar pranešimų
ekrane ir t.t. gali būti reguliuojamas 3D atkūrimo
metu.
■ Detalių aiškumas (→ 31)
■ Super skiriamoji geba (→ 31)
(Tęsinys kitame puslapyje)
VQT4A16
33
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 34 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
■ HDMI išvestis
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
HDMI video formatas
Elementai, palaikomi sujungtų įrenginių, yra rodomi
ekrane kaip “∗”. Kai bet kuris elementas be “∗” yra
pasirinktas, vaizdas gali būti iškreiptas.
• Jei pasirenkamas automatinis “Automatic”,
geriausia tinkama išvesties raiška
sujungtam televizoriui yra automatiškai
parenkamas.
• Norint mėgautis gero ryškumo video pakeisto
į 1080p, Jums reikės sujungti įrenginį
tiesiogiai su 1080p palaikančiu HDTV (Gero
ryškumo televizoriumi). Jei šis įrenginys yra
sujungtas su HDTV per ktią įrangą, kita
įranga taip pat turi būti suderinama su 1080p.
24p išvestis
Kai šis įrenginys yra sujungtas su televizoriumi,
palaikančiu 1080/24p išvestį, naudojant HDMI
kabelį, filmai ir kita medžiaga, įrašyta 24p yra
išvedama 24p.
• Kai leidžiama DVD-Video, nustatykite į “On” ir
tada nustatykite “24p”, esantį “Vaizdo
nustatymuose” (→ 31) į “On”.
• Kai BD-Video vaizdai, kiti nei 24p, yra
leidžiami, vaizdai yra išvedami 60p.
• 24p: Progresyvus vaizdas, įrašytas 24 kadrų
per sekundę tempu (kino filmas).
Daug BD-Video filmų turinys yra įrašyti 24
kadrų/sekundę tempu, pagal filmo
medžiagą.
HDMI spalvos režimas
Šis nustatymas yra vaizdo signalo spalvų
erdvės pakeitimo pasirinkimui, kai įrenginys
yra sujungtas naudojant HDMI kabelį.
Gilios spalvos išvestis
Šis nustatymas yra pasirinkimui ar bus naudojamas gilios spalvos išvestis, kai yra sujungtas
televizorius, kuris palaiko gilias spalvas.
Turinio tipo vėliava
Priklausomai nuo atkuriamo turinio, televizorius
atliks išvesties reguliavimą į optimalų metodą,
kai televizorius, kuris palaiko šią funkciją, yra
sujungtas.
34
VQT4A16
■ Sustojimo režimas
Pasirinkite vaizdo tipą, kuris bus rodomas, kai
sustabdomas atkūrimas.
Automatic
(automatinis)
Automatiškai parenka rodomo
vaizdo tipą.
Field (laukas)
Pasirinkite , jei pasirinkus
“Automatic” atsiras drebėjimas.
Frame
(kadras)
Pasirinkite, jei mažas tekstas
ar smulkūs raštai negali būti
aiškiai matomi, kai pasirenkamas “Automatic”.
■ Vientisas leidimas
Skyriaus segmentai grojaraštyje yra leidžiami
vientisai.
• Pasirinkite “On”, kai vaizdas akimirkai sustingsta
skyriaus segmente grojaraštyje.
Garsas
■ Erdvinio garso efektai (→ 32)
■ Garso efektai (→ 32)
■ Dinamiškas diapazono suglaudimas
Jūs galite klausyti mažu garsumu, tačiau vis vien
girdėti aiškiai dialogus.
(Tik „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir „Dolby
TrueHD“)
• “Automatic” yra efektyvus tik, kai leidžiamas/
grojamas „Dolby TrueHD“.
■ Skaitmeninio audio išvestis
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD
DTS/DTS-HD
MPEG Audio
Pasirinkite audio signalą išvedimui.
• Pasirinkite “PCM”, kai sujungta įranga negali
dekoduoti atitinkamo audio formato.
Šis įrenginys dekoduoja audio formatą ir
persiunčia sujungtai įrangai.
• Tinkamų nustatymų nenustatymas gali sukelti
triukšmą.
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
BD-Video antrinis audio
Pasirinkite ar norite, kad būtų sumaišomas
pirminis ir antrinis audio (Įskaitant mygtuko
paspaudimo garsą).
• Jei pasirenkamas “Off” , įrenginys išveda tik
pirminį audio.
HDMI audio išvestis
Šis nustatymas parenka išvesti ar ne audio iš
HDMI.
• Audio bus išvestas per sistemos garsiakalbius, kai pasirenkamas “Off”.
■ Skaitmeninio audio išvestis
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
PCM-Fix
Parenka audio išvestį iš įrenginių, sujungtų su
šiuo įrenginiu.
• “On”: PCM yra galimas.
• “Off”: DTS, PCM ir „Dolby Digital“ yra galimi.
Pasirinkite “On” , jei garsas yra protarpiais
nutraukiamas.
■ Televizoriaus audio įvestis
Pasirinkite televizoriaus audio įvestį, norėdami
dirbti su „VIERA Link“ operacijomis.
■ Downmix (tiltavimas)
Pasirinkite kelių kanalų į 2-kanalų garso tiltavimo
sistemą.
• Pasirinkite “Surround encoded”, norėdami
mėgautis erdviniu garsu.
• Duomenų srauto audio signale nėra tiltavimo
efekto.
• Audio bus išvestas į “Stereo” tolesniais atvejais:
– AVCHD atkūrimas
– „Dolby TrueHD“ atkūrimas
– Antrinio audio atkūrimas (įskaitant mygtuko
paspaudimo garsą.).
■ Audio vėlavimas
Sinchronizacija tarp vaizdo ir garso yra automatiškai taisomas, reguliuojant audio išvesties
vėlavimo laiką.
■ Garsiakalbis
Žiūrėti 39 puslapyje.
3D
■ 3D BD-Video atkūrimas
Pasirinkite su 3D suderinamo video programinės
įrangos atkūrimo metodą.
■ 3D AVCHD išvestis
Pasirinkite 3D AVCHD video išvesties metodą.
■ 3D tipas
Pasirinkite sujungto televizoriaus formatą.
• Taip pat, pakeiskite nustatymus 3D televizoriuje,
kai “Side by side (šalia)” yra pasirinkta.
■ 3D atkūrimo pranešimas
Nustatykite rodyti ar slėpti 3D žiūrėjimo įspėjimo
ekraną, kai atkuriama su 3D suderinama video
programinė įranga.
■ Rankiniai nustatymai
(→ 33)
■ Grafinis ekrano lygis
(→ 33)
VQT4A16
35
Pažangios
operacijos
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 35 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 36 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Kalba
■ Garso takelio preferencija
Pasirinkite audio kalbą.
• Jei “Original” yra pasirinktas, kiekvieno disko
originali kalbas bus parinkta.
• Įveskite kodą (→ 49), kai pasirenkate
“Other ∗∗∗∗”.
■ Subtitrų preferencija
Pasirinkite subtitrų kalbą.
• Jei “Automatic” yra pasirinktas ir parinkta kalba
garso takelio preferencijai (“Soundtrack
Preference”) yra negalima, tos kalbos subtitrai
automatiškai atsiras, jei ji galima tame diske.
• Įveskite kodą (→ 49), kai pasirenkate
“Other ∗∗∗∗”.
■ Meniu preferencija
Pasirinkite disko meniu kalbą.
Bevielio tinklo nustatymai
Tai leidžia nustatyti bevielio maršrutizatoriaus ir
ryšio nustatymus. Esami ryšio nustatymai ir
ryšio būklė gali būti patikrinta.
Ryšio nustatymas
Bus rodomas bevielio maršrutizatoriaus ryšio
vedlys.
Dvigubo greičio režimo nustatymas
(2.4GHz)
Kai naudojamas 2.4 GHz bevielis formatas,
tai nustato ryšio greitį.
• Jei Jūs jungiatės naudojant “Double Speed
Mode (40MHz)”, 2 kanalai naudoja tą pačią
dažnio juostą ir todėl atsiranda didesnė
priėmimo trukdžių rizika. Tai gali lemti
ryšio greičio sumažėjimą ar tapti
nestabiliu.
IP adresas / DNS nustatymai
• Įveskite kodą (→ 49), kai pasirenkate
“Other ∗∗∗∗”.
Tai yra tinklo ryšio būsenos tikrinimui ir IP adreso
ir susijusių su DNS nustatymui.
Paspauskite [OK], norėdami matyti atitinkamą
nustatymą.
■ Subtitrų tekstas
Pasirinkite tinkamą elementą pagal kalbą,
naudojamą DivX ar MKV subtitrų tekstui.
• Šis elementas yra rodomas tik po rinkmenos
atkūrimo.
Proxy serverio nustatymai
Tai yra ryšio su Proxy serveriu būsenos
tikrinimui ir nustatymų atlikimui.
Paspauskite [OK], norėdami matyti atitinkamą
nustatymą.
■ Ekrane pasirodančių pranešimų kalba
Pasirinkite meniu ir ekrane pasirodančių
pranešimų kalbą.
Tinklo paslaugos nustatymai (→ 28)
(„VIERA Connect“)
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
Tinklas
■ Lengvas tinklo nustatymas (→ 17)
■ Tinklo nustatymai
Atlikite su tinklu susijusius nustatymus
individualiai.
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
LAN ryšio režimas
Pasirinkite LAN ryšio metodą.
Audio automatinė stiprinimo kontrolė
Garsas, kuris yra skirtingas priklausomai nuo
automatiškai reguliuojamo turinio į standartinį
garsumą, kol yra naudojamas „ VIERA Connect“.
• Priklausomai nuo turinio, šios funkcijos
efektas neveiks.
• Pasirinkite “Off”, kai audio yra iškreiptas.
Laiko zona
Pasirenkant laiko zoną, yra įmanoma
nustatyti įrenginio laiką, kuris atitiks Jūsų
vietovę.
• Kai kuriam „VIERA Connect“ turiniui
reikalingas įvykdytas laiko zonos
nustatymas. Nustatykite laiko zoną, jei
reikia.
Vasaros laikas
Pasirinkite “On”, kai naudojate vasaros laiką.
36
VQT4A16
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Tinklo tvarkyklės ryšys
Yra įmanoma pasiekti bendrai naudojamą
įrangos, kuri nesuderinama su DLNA, tokią
kaip Windows XP operacinė sistema, aplanką
ir atkurti video, nuotraukas bei muziką šiame
įrenginyje.
Dėl sujungtos nustatymo ir veikimo metodo,
apsilankykite tolesniame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis tinklalapis yra tik anglų kalba.)
Tolesni elementai naudoja tokį patį slaptažodį.
Nepamirškite savo slaptažodžio.
■ DVD-Video kategorijos
Nustatykite kategorijų lygį, norėdami apriboti
DVD-Video leidimą/grojimą.
Nuotolinio valdymo įrenginio
nustatymai (→ 29)
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
■ Tinklo paslaugos užrakinimas
Jūs galite apriboti „VIERA Connect“ naudojimą.
Nuotolinio valdymo įrenginio veikimas
Įgalinti valdyti su DMC.
• Jei yra pasirinkta “On”, “Quick Start” yra
užfiksuota “On”.
Įrenginio pavadinimo įvedimas
Nustatykite šio įrenginio pavadinimą, kuris
bus rodomas ant sujungtos įrangos.
Registracijos tipas
Automatic
(automatinis)
Leisti ryšį su visais
įrenginiais, kurie nori
gauti leidimą prisijungti
prie šio įrenginio.
Manual
(rankinis)
Nustatykite ryšio leidimą
individualiai įrangai, kuri
nori gauti leidimą prisijungti prie šio įrenginio.
Kategorijos
■ BD-Video kategorijos
Nustatykite BD-Video grojimo/leidimo amžiaus
limitą.
Sistema
■ Lengvas nustatymas
Jūs galite atlikti pagrindinius nustatymus.
■ Televizoriaus nustatymai
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
Televizoriaus kraštinių santykis
Nustatykite, kad sujungto televizoriaus tipas
atitiktų.
Kai sujungta su 4:3 kraštinių santykio televizoriumi ir grojamas/leidžiamas 16:9 kraštinių
santykio vaizdas:
4:3
Nuotolinio valdymo įrenginio sąrašas
Rodomos įrangos registravimas/
išregistravimas gali būti atliktas, kai rankinis
“Manual” “Registracijos tipe” yra pasirinktas.
BD-Live interneto prieiga (→ 23)
Jūs galite apriboti interneto prieigą, kai yra
naudojamos BD-Live funkcijos.
• Jei yra pasirinktas “Limit”, interneto prieiga
yra leidžiama BD-Live turiniams, kurie turi
turinio savininko sertifikatus.
Kraštai yra pašalinami, todėl
vaizdas užpildo
visą ekraną.
Kai leidžiamas/grojamas BDVideo, video yra išvedamas kaip
“4:3 Letterbox”.
Atsiranda juodi
4:3
kraštai vaizdo
Letterbox viršuje ir apačioje.
Kai sujungta su 16:9 plačiaekraniu televizoriumi
ir grojamas/leidžiamas 4:3 kraštinių santykio
vaizdas:
16:9
Video rodomas kai 4:3 kraštinių
santykio vaizdas ekrano centre.
Televizoriaus sistema
Atlikite nustatymą, kad jis atitiktų sujungto
televizoriaus TV sistemą.
(Tęsinys kitame puslapyje)
VQT4A16
37
Pažangios
operacijos
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 37 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 38 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Ekrano apsaugos funkcija
Tai skirta siekiant išvengti nuolatinio spalvų
pakitimo ekrane.
• Kai tai yra nustatyta į “On”:
Jei atkuriamo turinio sąrašas yra rodomas
ir nėra jokių operacijų 10 minučių ar ilgiau,
ekranas persijungia į pagrindinį (HOME)
meniu automatiškai.
• Kol leidžiama/grojama, spaudžiama pauzė
ir t.t. ši funkcija yra negalima.
Ekrane pasirodantys pranešimai
Pasirinkite ar norite matyti statuso pranešimus
automatiškai.
VIERA Link
Nustatykite, norėdami naudotis “HDAVI Control”
funkcija, kai sujungta per HDMI kabelį į įrenginį,
kuris palaiko “HDAVI Control”.
• Pasirinkite “Off”, kai Jūs nenorite naudoti
“HDAVI Control”.
Išjungimo sąsaja
Pasirinkite norimą šio įrenginio išjungimo
sąsajos nustatymą „VIERA Link“ operacijai
(→ 25). (Tai veikia priklausomai nuo sujungtos
VIERA Link “HDAVI Control” palaikančios
įrangos nustatymo.
Video/Audio
Kai televizorius yra išjungtas, šis įrenginys
automatiškai išsijungs.
Video
Kai atkuriamas tik audio turinys, šis
įrenginys automatiškai neišsijungs.
■ Įrenginio nustatymai
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
Priekinės plokštės ekranas
Keičia šio įrenginio ekrano ryškumą.
• Jei yra pasirinkta “Automatic”, ekranas yra
nustatytas į ryškų ir tik blausus tampa
atkūrimo metu.
Naudotojo informacijos redagavimas
Pakeiskite naudotojo informaciją, registruoto
pagrindiniame (HOME) meniu.
38
VQT4A16
■ Greita pradžia
Padidinamas veikimo pradžios iš parengties
režimo greitis.
• Kai nustatyta į “On”, vidinis valdymo įrenginys
ims veikti ir tuščios eigos elektros energijos
suvartojimas padidės, palyginus, kai nustatyta
į “Off”.
(Apie elektros energijos suvartojimą → 48)
■ Nuotolinis valdymo pultelis
Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio kodą, jei
kiti Panasonic gaminiai reaguoja į šį nuotolinio
valdymo pultelį.
■ Programinės aparatinės įrangos
atnaujinimas (→ 18)
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
Automatinio atnaujinimo patikrinimas
Kai šį įranga lieka sujungta su internetu, ji
patikrins ar atsirado naujesnė programinės
aparatinės įrangos versija, kai ji įjungta ir gali
atnaujinti, jei reikia.
Atnaujinkite dabar
Jūs galite atnaujinti programinę automatinę
įrangą rankiniu būdu, jei programinės
aparatinės įrangos atnaujinimas yra galimas.
■ Sistemos informacija
Paspauskite [OK], norėdami matyti tolesnius
nustatymus:
Programinės įrangos licencija
Informacija apie programinę įrangą, kurią
naudoja šis įrenginys, yra rodoma.
Programinės aparatinės įrangos versijos
informacija
Galite matyti šio įrenginio programinės
aparatinės įrangos versiją ir bevielio LAN
modulį.
■ DivX registracija
Jums reikia šio registracijos kodo, norint pirkti ir
leisti/groti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinį.
■ Numatytieji nustatymai
Tai grąžina visas pasirinkčių meniu ir pasirinkimo
meniu vertes į numatytus nustatymus, išskyrus
kai kuriuos tinklo, kategorijų, nuotolinio valdymo
pultelio, kalbos ir t.t. nustatymus.
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Garsiakalbio nustatymai
ms
0.0
L
C
Complete
dB
0
Test
dB
0
dB
0
ms
0.0
R
SW
dB
0
■ Vėlavimo laikas
Optimaliam klausymui su 5.1-kanalų garsu,
visi garsiakalbiai, išskyrus žemų dažnių
garsiakalbį, turėtų būti tokiu pačiu atstumu
nuo sėdimos vietos.
Jei kuris nors atstumas 1 ar 2 yra mažiau
nei 3, pamatuokite atstumą ir sureguliuokite
laiką, kad kompensuotumėte skirtumą
(žiūrėkite žemiau esančią lentelę).
:
C
LS
RS
C
L
R
1
SW
Garsumas (Kanalo balansas)
Centrinio garsiakalbio vėlavimo laikas
Erdvinio garso garsiakalbių vėlavimo laikas
2
LS
Garsumas gali būti sureguliuotas tarp
+6 dB ir -6 dB.
• Nustatykite kiekvieno garsiakalbio lygį
pagal priekio (L) garsiakalbio garsumą
ir atitinkamai priekio (R) garsiakalbio
garsumą.
3
Paspauskite [OK].
Bandymo signalas nutyla.
RS
LS
■ Garsiakalbio lygio reguliavimas
(Efektyvu, kai grojamas kelių kanalų audio)
1 Pasirinkite “Test” ir paspauskite [OK].
Išvedamas bandymo signalas.
2 Kol klausomasi bandymo signalo
Paspauskite [
], norėdami sureguliuoti kiekvieno garsiakalbio
garsumą ( dB0 ).
:
3
1
2
RS
: Pirminis klausymo atstumas
Reali garsiakalbio pozicija
Ideali garsiakalbio pozicija
Paspauskite [
], norėdami
pasirinkti atstumo langelį ( ms
) ir
0.0
paspauskite [OK].
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
nustatymą ir paspauskite [OK].
Centrinio garsiakalbio vėlavimo laikas
Atimkite atstumą
iš
Atstumas (Apyt.)
34 cm
68 cm
102 cm
136 cm
170 cm
Nustatymas
1.0 ms
2.0 ms
3.0 ms
4.0 ms
5.0 ms
Erdvinio garso garsiakalbių vėlavimo laikas
Atimkite atstumą
iš
Atstumas (Apyt.)
170 cm
340 cm
510 cm
Nustatymas
5.0 ms
10.0 ms
15.0 ms
Norėdami baigti garsiakalbio nustatymą
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“Complete” ir paspauskite [OK].
VQT4A16
39
Pažangios
operacijos
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 39 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 40 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Mėgavimasis garso
efektais iš visų
garsiakalbių
Dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieno
nustatymą, skaitykite “garso nustatymus”
pasirinkimo meniu. (→ 32)
Garsiakalbio įrengimo
pasirinkimas
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu statybos
rangovu, kai tvirtinate garsiakalbius prie sienos.
Netinkamas įrengimas gali lemti sienos ir
garsiakalbių pažeidimą, ir asmeninį sužeidimą.
Tvirtinimas prie sienos
Erdvinio garso efektai
Paspauskite [SURROUND].
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“MULTI CH SOURCE” ar “2CH SOURCE”,
ir tuomet paspauskite [OK].
pvz.,
Jūs galite tvirtinti visus garsiakalbius (išskyrus
žemų dažnių garsiakalbį) prie sienos.
• Siena ar kolona, ant kurių garsiakalbiai bus
įrengiami, turėtų būti pajėgus išlaikyti 10 kg
varžtui.
1
Mažiausiai 30 mm
Ø 4.0 mm
Ø 7.0 mm iki
Ø 9.4 mm
Siena ar stovas
5,5 mm iki 7,5 mm
Kol rodomas pasirinktas režimas
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
norimą nustatymą. (→ 32)
■ Garsiakalbio lygio reguliavimas grojimo metu
Paspauskite [CH SELECT], norėdami
aktyvuoti garsiakalbio nustatymo režimą.
Paspauskite [CH SELECT] keletą kartų,
norėdami pasirinkti garsiakalbį.
• Paspauskite [
], norėdami reguliuoti
priekinių garsiakalbių balansą.
Paspauskite [ ] (padidinti) ar [ ]
(sumažinti), norėdami reguliuoti garsiakalbio
lygį kiekvienam garsiakalbiui.
Nuo -6 dB iki +6 dB
Garso efektai
Paspauskite [SOUND].
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
“2CH SOURCE” ar “ALL SOURCE”, ir tuomet
paspauskite [OK].
pvz.,
Kol rodomas pasirinktas režimas
Paspauskite [
], norėdami pasirinkti
norimą nustatymą ir paspauskite [OK].
Pakartokite šią procedūrą, jei reikia.
(→ 32)
• Garso efektai/režimai gali būti negalimi ar neturi jokio
efekto su kai kuriais šaltiniais.
• Jūs galite pajusti garso kokybės sumažėjimą, kai šie
garso efektai/režimai yra naudojami su kai kuriais
šaltiniais. Jei taip atsitiktų, išjunkite garso efektus/režimus.
40
VQT4A16
Įsukite varžtą į sieną (nepridėta) į sieną.
2
Patalpinkite garsiakalbį saugiai
skylelėmis) ant varžto (ų).
pvz., BTT195 Priekinis garsiakalbis
NEDARYKITE
DARYKITE
• Šioje pozicijoje, tikėtina,
kad garsiakalbis nukris,
jei bus pajudintas kairėn
ar dešinėn.
• Judinkite garsiakalbį taip,
kad varžtas atsidurtų
šioje pozicijoje.
Naudokite žemiau nurodytus išmatavimus,
norėdami rasti varžto sukimo vietas sienoje.
• Palikite mažiausiai 20 mm laisvos vietos virš
garsiakalbio ir 10 mm kiekvienoje pusėje, kad
būtų palikta pakankamai vietos garsiakalbio
pritaikymui.
Centrinis garsiakalbis
18 mm
25 mm
230.5 mm
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 41 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
BTT195
Priekinis garsiakalbis
Pritvirtinkite prie sienos be pagrindo ir stovo.
Garsiakalbių nukritimo ar
numetimo išvengimas
Nukritimo išvengimas
BTT195 Priekinis garsiakalbis
Numetimo išvengimas
Priekinis garsiakalbis, erdvinio garso
garsiakalbis, centrinis garsiakalbis
1
Įverkite virvelę į garsiakalbį.
• Naudokite virvelę plonesnę nei Ø 2.0 mm, kuri
yra pajėgi išlaikyti daugiau nei 10 kg.
pvz., BTT195 Priekinis garsiakalbis
BTT195
Erdvinio garso garsiakalbis
BTT190
Priekinis garsiakalbis, erdvinio garso
garsiakalbis
Virvelė (nepridėta)
Garsiakalbio galas
2
Įverkite virvelę iš sienos į garsiakalbį ir
tvirtai suriškite.
Kai pastatytas ant žemės
Pažangios
operacijos
51 mm
64 mm
350 mm
Kai pritvirtintas prie sienos
40 mm
24 mm
Varžto kilpelė (nepridėta)
Siena
Apyt.150 mm
Mažiau nei 100 mm
VQT4A16
41
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 42 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Trikčių diagnostikos
vadovas
Reference
BTT195
Priekinio garsiakalbio surinkimo
variantas
Yra įmanoma sutrumpinti priekinio garsiakalbio
aukštį, tiesiogiai jungiant garsiakalbį prie
pagrindo be stovo naudojimo.
Paruošimas
Nuimkite garsiakalbio kabelį nuo stovo.
1
Įverkite nuimtą garsiakalbio kabelį per
pagrindą.
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą,
atlikite šiuos patikrinimus.
Jei problema lieka neišspręsta, paprašykite
savo prekybos atstovo instrukcijų.
Ar įdiegėte naujausią programinės aparatinės
įrangą?
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimai gali būti
išleisti, siekiant ištaisyti veikimo pažeidimus, kurie
yra atrandami su tam tikrais filmais. (→ 18)
Tolesni elementai neindikuoja šio įrenginio
problemos:
– Reguliarūs disko sukimo garsai.
– Vaizdo sutrikimas paieškos metu.
– Vaizdo sutrikimas, kai pakeičiami 3D diskai.
■ Įrenginys nereaguoja į nuotolinio
valdymo pultelio ar priekinės
plokštės mygtukus.
2
Pritvirtinkite garsiakalbį prie pagrindo
ir saugiai priveržkite varžtą (pridėtas).
Paspauskite ir palaikykite [
] pagrindiniame
įrenginyje 3 sekundes.
– Jei vis dar negali išjungti įrenginio, atjunkite AC
maitinimo laidą, palaukite 1 minutę, tuomet pakartotinai
įjunkite AC maitinimo laidą.
■ Negalite išimti disko.
Įrenginys gali turėti problemą.
Kol įrenginys išjungtas, paspauskite ir palaikykite
[OK], geltoną mygtuką ir mėlyną mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje tuo pačiu metu ilgiau
nei 5 sekundes.
- “00 RET” yra rodomas pagrindinio įrenginio ekrane.
3
Pakartotinai paspauskite [ ] (dešinė) nuotolinio
valdymo pultelyje ar [
] ant įrenginio, kol “06
FTO” bus rodomas pagrindinio įrenginio ekrane.
Paspauskite [OK] nuotolinio valdymo pultelyje
ar [
OPEN/CLOSE] ant įrenginio.
Prijunkite garsiakalbio kabelį prie
garsiakalbio ir pagrindinio įrenginio
terminalo. (→ 13, 14)
■ Pakartotinis garsiakalbio kabelio
tvirtinimas prie stovo
Ištiesinkite kabelį
ir leiskite į stovą.
42
VQT4A16
Ištraukite
kabelį per
skylę.
Bendras veikimas
Grįžimas prie gamyklinių nustatymų.
Pasirinkite “Yes” “Numatytuose nustatymuose” pasirinkčių meniu. (→ 38)
Visų nustatymų grąžinimas į gamyklinius
nustatymus.
Nustatykite įrenginį iš naujo, kaip nurodyta:
Kol įrenginys išjungtas, paspauskite ir palaikykite
[OK], geltoną mygtuką ir mėlyną mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje tuo pačiu metu ilgiau
nei 5 sekundes.
- “00 RET” yra rodomas pagrindinio įrenginio
ekrane.
Pakartotinai paspauskite [ ] (dešinė)
nuotolinio valdymo pultelyje ar [
] ant
įrenginio, kol “08 FIN” bus rodomas įrenginio
ekrane.
Paspauskite ir palaikykite [OK] nuotolinio
valdymo pultelyje ar [ OPEN/CLOSE] ant
įrenginio mažiausiai 3 sekundes.
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Nuotolinio valdymo pultelis tinkamai neveikia.
Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio
baterijas. (→ 10)
Nuotolinio valdymo pultelis ir pagrindinis
įrenginys naudoja skirtingus kodus.
Jei “SET ” yra rodoma įrenginio ekrane, kai
mygtukas nuotolinio valdymo pultelyje yra
paspaudžiamas, pakeiskite kodą nuotolinio
valdymo pultelyje. (→ 38, 47)
Televizoriaus kanalų perjungiklio režimas yra
nerodomas, kai televizorius yra įjungiamas.
Šis reiškinys gali atsirasti priklausomai nuo
televizoriaus nustatymo, kai “Quick Start” yra
nustatyta į “On”.
Priklausomai nuo televizoriaus, šio reiškinio
galima išvengti iš naujo jungiant HDMI kabelį
į skirtingą HDMI įvesties terminalą ar keičiant
HDMI automatinį ryšio nustatymą.
Jūs pamiršote savo kategorijų slaptažodį.
Jūs norite atšaukti kategorijų lygį.
Kategorijų lygis grąžinamas į gamyklinį
nustatymą.
Kol įrenginys yra įjungtas, paspauskite ir palaikykite [OK], geltoną mygtuką ir mėlyną mygtuką
nuotolinio valdymo pultelyje tuo pačiu metu
daugiau nei 5 sekundes.
- “00 RET” yra rodomas pagrindinio įrenginio
ekrane.
Pakartotinai paspauskite [ ] (dešinė)
nuotolinio valdymo pultelyje ar [
] ant
įrenginio, kol “03 VL” bus rodomas įrenginio
ekrane.
Paspauskite [OK] nuotolinio valdymo pultelyje
ar [
OPEN/CLOSE] ant įrenginio.
Šis įrenginys teisingai neatpažįsta USB ryšio.
Atjunkite ir pakartotinai junkite USB kabelį.
Jei jis vis dar neatpažįsta ryšio, išjunkite šį
įrenginį ir vėl jį įjunkite.
Šis įrenginys gali neatpažinti USB įrenginių,
kai sujungta naudojantis toliau nurodytais
elementais:
- ja USB šakotuvas
- ja USB prailginimo kabelis kitas, nei
pridėtasis su bevieliu LAN adapteriu
DY-WL5 (pasirinktinai)
Jei Jūs jungiate USB HDD į šį įrenginį,
naudokite USB kabelį, kuris yra pridėtas
HDD.
Įrenginys persijungia į parengties režimą.
Šis įrenginys automatiškai įsijungs į parengties
režimą po 30 minučių, jei yra neaktyvus. (→ 20)
Kai laikas nustatytas užmigimo laikmačiui praėjo,
įrenginys bus išjungtas. (→ 10)
Vienas iš įrenginio saugumo įrenginių yra
aktyvuotas. Paspauskite [
] pagrindiniame
įrenginyje, norėdami įjungti įrenginį.
Įrenginys neišsijungia.
Paspauskite ir palaikykite [
] ant
pagrindinio įrenginio 5 sekundes. (jei vis dar
negalite išjungti įrenginio, atjunkite AC
maitinimo laidą, palaukite 1 minutę ir tuomet
pakartotinai junkite AC maitinimo laidą.)
Atstatykite įrenginį kaip toliau nurodyta:
Kol įrenginys yra išjungtas, paspauskite ir
palaikykite [+ VOLUME], [ OPEN/CLOSE]
ir [
] ant pagrindinio aparato tuo pačiu
metu daugiau nei 5 sekundes.
Vaizdas
Vaizdai iš šio įrenginio neatsiranda televizoriuje.
Vaizdas yra iškreiptas.
Atsiranda drebėjimas.
Pasirinkta neteisinga raiška “HDMI video
formate”. Atstatykite nustatymą, kaip
nurodyta toliau:
Kol šis įrenginys yra įjungtas, paspauskite
ir palaikykite [OK], geltoną mygtuką ir mėlyną
mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje tuo
pačiu metu daugiau nei 5 sekundes.
Pažangios
operacijos
Šis įrenginys yra išjungtas, kai yra perjungiamas įvestis televizoriui.
Tai yra normalus reiškinys, kai naudojama
„VIERA Link“ („HDAVI Control 4“ ar vėlesnė).
Dėl išsamesnės informacijos prašome
skaityti televizoriaus naudojimo instrukciją.
- “00 RET” yra rodomas pagrindinio įrenginio ekrane.
Pakartotinai paspauskite [ ] (dešinė) nuotolinio
valdymo pultelyje ar [
] ant įrenginio, kol
„04 PRG“ bus rodomas įrenginio ekrane.
Paspauskite [OK] nuotolinio valdymo pultelyje
ar [ OPEN/CLOSE] ant įrenginio mažiausiai
3 sekundes. Nustatykite elementą dar kartą. (→ 34)
- Kai „Dolby Digital Plus“, „Dolby TrueHD“, ir
„DTS-HD“ audio yra neišvedama duomenų
srautu, pasirinkite “Yes” “Numatytuose
nustatymuose” ir atlikite tinkamus
nustatymus. (→ 38)
Įrenginys ir televizorius naudoja skirtingas
video sistemas.
Kol šis įrenginys yra įjungtas, paspauskite ir
palaikykite [OK], geltoną mygtuką ir mėlyną
mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje tuo pačiu
metu daugiau nei 5 sekundes.
– “00 RET” yra rodomas pagrindinio įrenginio ekrane.
Pakartotinai paspauskite [ ] (dešinė) nuotolinio
valdymo pultelyje ar [
] ant įrenginio, kol
“05 P/N“ bus rodomas įrenginio ekrane.
(Tęsinys kitame puslapyje)
VQT4A16
43
Nurodymas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 43 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 44 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Paspauskite ir palaikykite [OK] nuotolinio
valdymo pultelyje ar [
OPEN/CLOSE] ant
įrenginio mažiausiai 3 sekundes.
Sistema persijungia iš PAL į NTSC ar
atvirkščiai.
Sistema, naudojama diske, neatitinka Jūsų
televizoriaus.
- PAL diskai negali būti tinkamai peržiūrimi
NTSC televizoriuje.
Kai “3D BD-Video Playback”, esantis
pasirinkčių meniu yra nustatytas į “Automatic”,
vaizdai gali būti neišvedami priklausomai nuo
ryšio metodo. Išėmus diską iš šio įrenginio,
pasirinkite nustatymą prieš paleidimą “Set
before play”, esantį pasirinkčių meniu, ir
pasirinkite “2D Playback” rodomame pasirinkčių meniu, kai paleidžiami 3D diskai. (→ 35)
Jei Jūsų televizoriuje atsiranda nereguliarus
spalvingumas, išjunkite televizorių maždaug
30 min. Jei tai toliau tęsiasi, patraukite
garsiakalbius toliau nuo televizoriaus.
Video neišvedamas aukšta raiška.
Įsitikinkite, kad “HDMI video formatas”,
esantis pasirinkčių meniu yra nustatytas
tinkamai. (→ 34)
3D video neišvedamas.
Pakeiskite nustatymus, kaip reikia, pagal
sujungto televizoriaus formatą. (→ 35, “3D
tipas”)
Ar nustatymai šiame įrenginyje ir televizoriuje
yra teisingi? (→ 23)
Priklausomai nuo sujungto televizoriaus,
video, kuris yra atkuriamas, gali persijungti į
2D video, dėl pokyčių raiškoje ir t.t.
Patikrinkite 3D nustatymą televizoriuje.
Patikrinkite, kad televizoriuje būtų pasirinkta
tinkama HDMI video įvestis.
3D video išvedamas netinkamai kaip 2D.
Pasirinkite “Set before play”, esantį pasirinkčių
meniu, ir pasirinkite “2D Playback” rodomame
pasirinkčių meniu, kai paleidžiami 3D diskai.
(→ 35, “3D BD-Video atkūrimas”)
Diskai, kurie turi įrašytus pavadinimus su
principu šalia (Side by side) (2 ekranų
struktūra) ir kuriais galima mėgautis 3D, yra
atkuriami pagal televizoriaus nustatymą.
44
VQT4A16
Juoda juosta yra rodoma aplink ekrano
kraštą.
Kraštinių santykis ekrane yra neįprastas.
Įsitikinkite, kad televizoriaus kraštinės “TV
Aspect” yra tinkamai nustatytos. (→ 37)
Sureguliuokite kraštinių nustatymą
televizoriuje.
Garsas
Nėra garso.
Mažas garsumas.
Iškreiptas garsas.
Negalite girdėti norimo audio tipo.
Patikrinkite garsiakalbių ir kitos įrangos
sujungimą. (→ 13s16)
Įsitikinkite, kad garsiakalbio nustatymai Jūsų
garsiakalbiams yra teisingi. (→ 39)
Norint išvesti audio iš įrenginio, sujungto
HDMI kabeliu, nustatykite audio išvestį
“HDMI Audio Output” į “On” pasirinkčių
meniu. (→ 35)
Kai antrinis audio “BD-Video Secondary
Audio” yra nustatytas į “On”, „Dolby TrueHD“,
„Dolby Digital Plus“, „DTS-HD Master Audio“
ir „DTS-HD High Resolution Audio“ yra
išvedami kaip „Dolby Digital“ ar „DTS
Digital Surround“.
Audio perrašymas neveiks, jei duomenų
srauto signalas yra išvestis iš HDMI AV
OUT terminalo. (→ 32)
Priklausomai nuo sujungtos įrangos, garsas
gali būti iškreiptas, jei šis įrenginys
sujungtas HDMI kabeliu.
Kelių kanalų audio iš įrenginio, sujungto su
televizoriumi, yra išvedamas ne savo
natūralia kelių kanalų forma.
- Jei įrenginys turi optinį audio išvesties
terminalą, junkite įrenginį su šio įrenginio
DIGITAL AUDIO IN terminalu. (→ 15)
Nėra erdvinio garso.
Paspauskite [SURROUND], norėdami
pasirinkti erdvinio garso efektą. (→ 40)
Negalite perjungti audio.
Kai audio yra išvedamas iš HDMI AV OUT
terminalo, nustatykite “Dolby D/Dolby D +/
Dolby TrueHD”, “DTS/DTS-HD” ar “MPEG
Audio” į “PCM”. (→ 34)
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Nėra garso televizoriuje.
Paspauskite [EXT-IN], norėdami pasirinkti
atitinkantį šaltinį. (→ 19)
Kai jungiate įrenginį prie televizoriaus,
naudodami HDMI kabelį, patikrinkite ar
HDMI terminalas televizoriuje yra pažymėtas
“HDMI (ARC)”.
Jei taip nepažymėtas, junkite naudodami
HDMI kabelį kartu su optiniu skaitmeniniu
audio kabeliu. (→ 14)
Jei nėra garso iš įrangos, sujungtos su šio
įrenginio DIGITAL AUDIO IN terminalu,
prašome įsitikinti, kad įrangos optinė audio
išvestis yra nustatyta į PCM.
Atkūrimas
Diskas negali būti paleistas.
Diskas yra purvinas. (→ 7)
Nuotraukos (JPEG) neatkuriamos normaliai.
Vaizdai, kurie buvo redaguoti kompiuteryje,
tokie kaip „Progressive JPEG“ ir t.t., gali
būti neatkuriami.
Negalite atkurti „BD-Live“.
SD kortelė yra apsaugota nuo įrašymo. (→ 9)
Įsitikinkite, kad šis įrenginys yra sujungtas
su plačiajuosčiu internetu. (→ 16)
Patvirtinkite “BD-Live Internet Access”
nustatymus. (→ 37)
Įsitikinkite, kad SD kortelė yra įterpta į SD
kortelės angą. (→ 19)
iPod/iPhone veikimas
Negali įkrauti ar naudotis.
Patikrinkite ar iPod/iPhone yra tvirtai
sujungtas. (→ 24)
iPod/iPhone baterija yra išeikvota.
Įkraukite iPod/iPhone ir vėl bandykite
naudotis.
Kai netikėtos operacijos atsiranda, kol
naudojate iPod/iPhone, junkite iPod/iPhone
dar kartą ar pamėginkite iš naujo įjungti
iPod/iPhone.
Radijas
Girdimas iškreiptas garsas ar triukšmas.
Reguliuokite antenos poziciją.
Girdimas ritmiškas garsas.
Pamėginkite išlaikyti tam tikrą atstumą tarp
antenos ir televizoriaus.
Triukšmas yra pernelyg didelis.
Pakeiskite išvedamą audio į monofoninį.
Paspauskite [AUDIO] ir pasirinkite “MONO”.
Garsas taps monofoninis.
• Norėdami atšaukti, paspauskite mygtuką
dar kartą ar pakeiskite dažnį.
Normaliomis sąlygomis, pasirinkite “AUTO
STEREO”.
Nurodymas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 45 ページ
Alternatyvus garso takelis ir subtitrai negali
būti pasirenkami.
Kalbos nėra įrašytos diske.
Jums gali būti neleista naudotis pasirinkčių
meniu, norint pakeisti garso takelį ir subtitrus
kai kuriuose diskeliuose. Naudokite disko
meniu, norėdami daryti pakeitimus. (→ 22)
VQT4A16
45
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 46 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Tinklas
Negali prisijungti prie tinklo.
Patvirtinkite tinklo ryšį ir nustatymus.
(→ 16, 17, 36)
Patikrinkite kiekvieno įrenginio naudojimo
instrukcijas ir atitinkamai junkite.
Kai naudojamas bevielis LAN ryšys, video iš
DLNA sertifikuoto laikmenų serverio yra
neatkuriamas ar video kadrai sumažėjo
atkūrimo metu.
Aukštesnio persiuntimo greičio maršrutizatorius, toks kaip 802.11n (2.4 GHz) bevielis
maršrutizatorius, gali išspręsti problemą.
Jei Jūs naudojate 802.11n (2.4 GHz) bevielį
maršrutizatorių, yra būtina nustatyti
kodavimo tipą į “AES”.
Tuo pačiu metu mikrobangų krosnelės,
bevielio telefono ir t.t. naudojimas 2.4 GHz
dažniu, gali lemti ryšio sutrikimus ar kitas
problemas.
“Bevielio ryšio nustatymų” ekrane (→ 36),
nenutrūkstantis mažiausiai 4 ryšio
„Reception“ indikatorių švietimas yra
tikslingas stabilus ryšys. Jei 3 ar mažiau
indikatorių šviečia ar ryšys buvo pertrauktas,
pakeiskite savo bevielio maršrutizatoriaus
poziciją ar kampą ir tuomet pažiūrėkite ar
ryšio būklė pagerėjo. Jei nėra jokio
pagerėjimo, prijunkite laidinį ryšį ir atlikite
dar kartą “Lengvą tinklo nustatymą” (→ 17).
Pranešimai
Tolesni pranešimai ar paslaugos numeriai gali
atsirasti televizoriaus ar įrenginio ekrane.
Televizoriuje
Cannot play (negalima paleisti/groti).
Jūs įdėjote nesuderinamą diską.
Cannot play on this unit (negalima paleisti/
groti šiame įrenginyje).
Jūs mėginate paleisti nesuderinamą vaizdą.
Įsitikinkite, kad “SD” įrenginio ekrane yra
nerodomas ir iš naujo įdėkite kortelę.
No disc inserted (neįdėtas diskas).
Diskas gali būti įdėtas atvirkščiai.
This operation is not available
(ši operacija yra negalima).
Įrenginys nepaliko kai kurių operacijų
Pavyzdžiui;
- BD-Video: atkūrimo metu negalima
atvirkščias sulėtinimas ar atvirkščias kadras
po kadro.
IP address is not set
(nenustatytas IP adresas).
“IP Address”, “IP adrese / DNS nustatymuose” yra “---. ---. ---. ---”. Nustatykite “IP
Address”, “Subnet Mask”, ir “Gateway
Address”. (Pasirinkite automatinį adreso
įgijimą, jei būtina.)
Bevielis prieigos taškas esamu metu turi
žemą tinklo saugumo nustatymą.
Rekomenduotina pakeisti į aukštesnį
nustatymą.
Atpažinimo tipas bevieliui LAN yra nustatytas
į “Open system”, ar kodavimo tipas yra
nustatytas į “No encryption”.
Rekomenduotina koduoti dėl saugumo
sumetimų. Dėk išsamesnės informacijos,
skaitykite naudojamo bevielio maršrutizatoriaus naudojimo instrukciją. Kodavimas
yra reikalingas, kai atkuriamas video ir t.t.
iš įrenginių, suderinamų su DLNA.
46
VQT4A16
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
H
(“
No READ (neskaitoma)
Laikmena yra purvina ar labai subraižyta.
Įrenginys negali paleisti/groti.
ar F
” reiškia numerį.)
Patikrinkite ir ištaisykite garsiakalbio
kabelio sujungimus.
Yra kažkas neįprasta.
Patikrinkite įrenginį, naudojant trikčių
diagnostikos vadovą. Jei vis dar rodomas
paslaugos numeris, atlikite tolesnius
veiksmus.
Ištraukite kištuką iš namų maitinimo
lizdo, palaukite kelias sekundes ir
vėl įkiškite.
Paspauskite [
], norint įjungti įrenginį.
Jei paslaugos numeris vis dar rodomas
nepaisant atliktų veiksmų, prašykite pagalbos
iš pardavėjo.
Informuokite pardavėją apie paslaugos numerį,
kai prašote pagalbos.
PLEASE WAIT (prašome palaukti)
Įrenginys vykdo vidinius procesus. Tai nėra
gedimas. Jūs negalite naudotis įrenginiu,
kol “PLEASE WAIT” yra rodomas.
IPOD OVER CURRENT ERROR (iPod per
didelės srovės klaida)
iPod/iPhone naudoja per daug energijos.
Atjunkite iPod/iPhone ir išjunkite bei vėl
įjunkite įrenginį.
REMOVE (išimkite)
USB įrenginys naudoja per daug energijos.
Ištraukite USB įrenginį.
START (pradžia)
Sistema iš naujo paleidžiama dėl programinės
aparatinės įrangos atnaujinimo. Prašome
neišjungti įrenginio.
SET (nustatykite)
(“ ” reiškia numerį.)
Nuotolinio valdymo pultelis ir pagrindinis
įrenginys naudoja skirtingus kodus.
Pakeiskite kodą nuotolinio valdymo pultelyje.
UPD /
(“ ” reiškia numerį.)
Programinė aparatinė įranga yra atnaujinama.
Prašome neišjungti įrenginio.
Įrenginio ekrane
F99
Įrenginys tinkamai neveikia. Paspauskite [
pagrindiniame įrenginyje 3 sekundes,
norėdami perjungti įrenginį į parengties
režimą, tuomet vėl perjunkite.
NET
Kol bandoma jungtis prie tinklo.
No PLAY (nepaleidžiama)
Yra peržiūrėjimo apribojimas BD-Video ar
DVD-Video. (→ 37)
Paspauskite ir
palaikykite [OK] ir
nurodytą skaičiaus
mygtuką tuo pačiu
metu ilgiau nei 5 sekundes.
U59
Įrenginys yra karštas.
Įrenginys persijungia į parengties režimą dėl
saugumo priežasčių. Palaukite maždaug 30
minučių, kol pranešimas dings. Pasirinkite
poziciją su geru vėdinimu, kai įrengiate
įrenginį.
]
FINISH (pabaiga)
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas
įvykdytas.
NOT CONDITIONAL (nepriklauso)
Prašoma operacija negali būti atlikta.
SET OK (nustatymas geras)
Stotys yra nustatytos ir radijas persijungia į
paskutinę nustatytą stotį.
ERROR (klaida)
Automatinis nustatymas yra nesėkmingas.
Nustatykite stotis rankiniu būdu.
TUNED/STEREO (nustatyta/stereo)
Stereo transliavimas ar stereo garsas yra
pasirinktas.
TUNED (nustatyta)
Monofoninis transliavimas ar monofoninis
garsas yra pasirinktas.
VQT4A16
47
Nurodymas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 47 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 48 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Techniniai duomenys
GARSIAKALBIO SKYRIUS
BENDRAI
Energijos suvartojimas:
Energijos suvartojimas
parengties režime:
Energijos tiekimas:
Matmenys (PlxAxG):
Svoris:
Veikimo temperatūros
ribos:
Veikimo drėgmės ribos:
80 W
Apyt. 0.1 W
Nuo AC 220 V iki 240 V,
50 Hz
430 mm x 47 mm x 263 mm
Apyt. 2.4 kg
nuo 0 °C iki 40 °C
nuo 35 % iki 80 % RH
(jokios drėgmės)
STIPRINTUVO SKYRIUS
Visa RMS galios išvestis:
1000 W
1 kHz, 10 % bendro harmoninio
iškraipymo
PRIEKIS:
160 W kanalui (3 Ω)
CENTRAS:
160 W kanalui (3 Ω)
ERDVINIS GARSAS:
160 W kanalui (3 Ω)
100 Hz, 10 % bendro harmoninio
iškraipymo
ŽEMŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIS:
200 W kanalui (3 Ω)
Audio įvestis
AUX x 1
Skaitmeninė Audio įvestis
Optinis x 1
Duomenų skaitymo
(Sampling) dažnis:
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Audio formatas:
PCM, Dolby Digital, DTS
FM IMTUVO SKYRIUS
Dažnio diapazonas: nuo 87.50 MHz iki
108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos terminalai:
75 Ω (nesubalansuota)
Žemadažnis
KŪGIO TIPAS
(cm)
BTT195 BTT190
Priekis
Centras
Erdvinis
garsas
Žemų dažnių
Pilnas
diapazonas
KŪGIO TIPAS
(cm)
-
6.5
16
-
Super
aukštadažnis
-
6.5
Kupolo (Piezo) tipas
6.5
Svoris
(Apyt. kg)
Matmenys
(Pl (mm)xA (mm)xG (mm))
BTT195
Priekis
Centras
Erdvinis
garsas
Žemų dažnių
292 x 1185 x 292
280 x 84 x 78
80 x 139 x 71
2.42
0.53
0.37
145 x 289.5 x 258
3.0
80 x 139 x 71
280 x 84 x 78
80 x 139 x 71
0.37
0.53
0.37
145 x 289.5 x 258
3.0
BTT190
Priekis
Centras
Erdvinis
garsas
Žemų dažnių
* Visų garsiakalbių varža yra 3 Ω.
TERMINALO SKYRIUS
USB anga:
SD kortelės anga:
Ethernet:
USB2.0: 2 sistema
sujungėjas: 1 sistema
10BASE-T/100BASE-TX 1
sistema
VIDEO SKYRIUS
Signalo sistema: PAL/NTSC
HDMI AV išvestis*
Išvesties jungtis: Tipas A (19 kontaktų)
Lazerio specifikacija
Klasės 1 LASER gaminys
Bangų ilgis:
790 nm (CD diskai)/660 nm (DVD diskai)/
405 nm (BD diskai)
Lazerio galia:
Nespinduliuojama jokia pavojinga
spinduliuotė, jei yra apsauga.
* Šis įrenginys palaiko “HDAVI Control 5” funkciją.
Techniniai duomenys yra objektas, kuris gali keistis be
perspėjimo.
48
VQT4A16
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Rinkmenos formatas
Rinkmenos
formatas
MP3
JPEG
Plėtinys
“.MP3”, “.mp3”
“.JPG”, “.jpg”
“.DIVX”, “.divx”,
“.AVI”, “.avi”
DivX
Subtitrų teksto
rinkmena
“.SRT”, “.srt”,
“.SUB”, “.sub”,
“.TXT”, “.txt”
“.MKV”, “.mkv”
MKV
Subtitrų teksto
rinkmena
“.SRT”, “.srt”,
“.SSA”, “.ssa”,
“.ASS”, “.ass”
Nurodymas
Šis įrenginys palaiko ID3
žymes, bet tik pavadinimai,
atlikėjų vardai ir albumai
pavadinimai gali būti rodomi.
• MOTION JPEG ir
Progressive JPEG yra
nepalaikomi.
• Jums gali būti neleidžiama atkurti rinkmeną,
jei redagavote aplanko
struktūrą ar rinkmenos
vardą kompiuteryje ar
kitame įrenginyje.
• Video rinkmena ir
subtitrų teksto
rinkmena yra tame
pačiame aplanke ir
rinkmenos vardai yra
tokie patys, išskyrus
rinkmenų plėtinius.
• Kai kurios DivX ir MKV
rinkmenos gali būti
neatkuriamos priklausomai nuo video
raiškos ir kadravimo
dažnio būklės.
FLAC
“.flac”
Maksimalus duomenų
skaitymo (Sampling) dažnis:
192 kHz/24 bit
WAV
“.wav”
Maksimalus duomenų skaitymo
(Sampling) dažnis: 48 kHz/16 bit
MPO
“.mpo”
3D nuotrauka
• Su tam tikromis įrašymo būklėmis ir aplanko struktūromis,
paleidimo/grojimo eiliškumas gali skirtis arba atkūrimas
gali būti neįmanomas.
Apribojimas neteisėtai
kopijuoto turinio naudojimui
Šis įrenginys priima tolesnę technologiją dėl
autorių teisių apsaugos.
Cinavia pranešimas
Šis įrenginys naudoja Cinavia technologiją,
kad būtų apribotas kai kurių komercinių filmų,
video ir garso takelių neteisėtų kopijų
naudojimas. Kai aptinkamas draudžiamas
neteisėtų kopijų naudojimas, pasirodys
pranešimas ir atkūrimas ar kopijavimas bus
nutrauktas.
Daugiau informacijos apie Cinavia
technologiją yra suteikiama Cinavia
tiesioginiame vartotojų informacijos centre http://www.cinavia.com.
Norėdami paprašyti papildomos informacijos
apie Cinavia paštu, siųskite atvirlaiškį su savo
pašto adresu į:
Cinavia Consumer Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Papildoma informacija
■ Ekrano kalbų sąrašas
Ekrano Kalba
ENG
FRA
DEU
ITA
ESP
NLD
SVE
NOR
DAN
POR
RUS
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Italų
Ispanų
Olandų
Švedų
Norvegų
Danų
Portugalų
Rusų
Ekrano Kalba
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
THA
POL
CES
SLK
HUN
FIN
Japonų
Kinų
Korėjiečių
Malajų
Vietnamiečių
Tajų
Lenkų
Čekų
Slovakų
Vengrų
Suomių
Ekrano Kalba
ARA
HIN
PER
IND
MRI
BUL
RUM
GRE
TUR
Arabų
Hindi
Persų
Indonezijos
Maorių
Bulgarų
Rumunų
Graikų
Turkų
Kitos
■ Kalbų kodų sąrašas
Kalbos
Kodas Kalbos
Abchazų:
6566
Afarų (danakilų): 6565
Afrikanų:
6570
Albanų:
8381
Amharų:
6577
6582
Arabų:
7289
Armėnų:
Asamų:
6583
Aimarų:
6589
Azerbaidžaniečių:6590
Baškirų:
6665
Baskų:
6985
Bengalų:
6678
Butano:
Biharų:
Bretonų:
Bulgarų:
Birmiečių:
Baltarusių:
Kambodžos:
Katalonų:
Kinų:
Korsikiečių:
Kroatų:
Čekų:
Danų:
Olandų:
Anglų:
Esperanto:
Estų:
Fareriečių:
Fidžių:
Suomių:
Prancūzų:
Fryzų:
Galisų:
Gruzinų:
Vokiečių:
Graikų:
Grenlandų:
Gvaranių:
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
Gudžaratų:
Hausų:
Hebrajų:
Hindi:
Vengų:
Islandų:
Indoneziečių:
Interlingua:
Airių:
Italų:
Japonų:
Javiečių:
Kanadiečių:
Kašmyrų:
Kazachų:
Kirgizų:
Korėjiečių:
Kurdų:
Lao:
Lotynų:
Latvių:
Ngalų:
Lietuvių:
Makedonų:
Malagasių:
Malajų:
Malajalių:
Maltiečių:
Maorių:
Maračių:
Moldavų:
Mongolų:
Nauriečių:
Nepaliečių:
Norvegų:
Orijų:
Puštūnų:
Persų:
Lenkų:
Portugalų:
Pandžabų:
Kečujų:
Kodas Kalbos
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Kodas
Raeto-Romanų:
Rumunų:
Rusų:
Samojiečių:
Sanskrito:
Škotų gėlų:
Serbų:
Serbų-kroatų:
Šonų:
Švedų:
Sinhalų:
Slovakų:
Slovėnų:
Somaliečių:
Ispanų:
Sundų:
Svahilių:
Švedų:
Tagalų:
Tadžikų:
Tamilų:
Totorių:
Telugų:
Tajų:
Tibetiečių:
Tigrajų:
Tongiečių:
Turkų:
Turkmėnų:
Akanų:
Ukrainiečių:
Urdu:
Uzbekų:
Vietnamiečių:
Volapiuko:
Valų:
Volofų:
Kosų:
Jidiš:
Jorubų:
Zulų:
VQT4A16
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
49
Nurodymas
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 49 ページ
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 50 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
“AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD Progressive” ir “AVCHD 3D/Progressive” yra Panasonic korporacijos ir Sony korporacijos
prekės ženklai.
Java yra registruotas Oracle ir/ar filialų prekės ženklas.
Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.
Dolby, Pro Logic, ir dvigubas D simbolis yra Dolby Laboratories prekės ženklai.
Pagaminta pagal licenciją pagal JAV patentų numerius: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929;
7,212,872 ir kiti JAV bei pasaulio patentai išduoti ir laukiami. DTS-HD, simbolis, & DTS-HD ir simbolis karu yra registruoti &
DTS-HD Master Audio prekės ženklai | Essential yra DTS, Inc. Prekės ženklas. Gaminys turi programinę įrangą. © DTS, Inc.
Visos teisės rezervuotos.
HDMI, HDMI logotipas, ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC prekės ženklai ar registruoti prekės
ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
Šis gaminys yra licencijuotas pagal AVC patento aplanko licenciją ir VC-1 patento aplanko licenciją vartotojo asmeniniam ir
nekomerciniam vartotojo naudojimui (i) koduoti video kartu su AVC standartu ir su VC-1 standartu (“AVC/VC-1 Video ”) ir/arba (ii)
iškoduoti AVC/VC-1 video, kuris buvo užkoduotas vartotojo susijusio su asmenine ir nekomercine veikla ir/arba buvo gautas iš
licencijuoto AVC video tiekėjo. Licencija nesuteikiama ir nenumatoma jokiam kitam naudojimui. Papildomos informacijos galite
gauti iš MPEG LA, LLC.
Žiūrėti http://www.mpegla.com.
HDAVI Control™ yra Panasonic korporacijos prekės ženklas.
VIERA Connect yra Panasonic korporacijos prekės ženklas.
MPEG Layer-3 audio kodavimo technologija turi licenciją iš Fraunhofer IIS ir Thomson.
SDXC logotipas yra SD-3C, LLC. prekės ženklas.
“DVD Logo” yra DVD Format/Logo licencijavimo korporacijos prekės ženklas.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” ir “WPA2” yra Wi-Fi Aljanso ženklai ar registruoti ženklai.
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi korporacijos ar jos dukterinių įmonių prekės ženklai ir yra naudojami pagal
licenciją.
APIE DIVX VIDEO:
DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, LLC, Rovi korporacijos dukterinės įmonės. Tai yra oficialus DivX Certified®
įrenginys, kuris groja/paleidžia DivX video. Apsilankykite divx.com dėl išsamesnės informacijos ir programinės įrangos įrankių,
norint keisti savo rinkmenas į DivX video.
APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Šis DivX Certified® įrenginys turi būti užregistruotas, kad būtų galima paleisti/groti DivX Video-on-Demand (VOD) filmus.
Norėdami gauti savo registracijos kodą, raskite DivX VOD skyrių savo įrenginio pasirinkčių meniu.
Apsilankykite vod.divx.com dėl išsamesnės informacijos, kaip pilnai įvykdyti savo registraciją.
50
VQT4A16
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 51 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
DLNA, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED yra Digital Living Network Alliance prekės ženklai, paslaugos ženklai ar sertifikacijos
ženklai.
Windows yra Microsoft korporacijos prekės ženklas ar registruotas prekės ženklas Jungtinėse Valstijose ir/arba kitose šalyse.
Skype, susiję prekės ženklai ir logotipai ir “
” logotipas yra Skype Limited prekės ženklai.
Šis įrenginys turi tolesnę programinę įrangą:
(1) programinė įranga sukurta nepriklausomai ar Panasonic korporacijai,
(2) programinė įranga, priklausanti trečiajai šaliai ir licencijuota Panasonic korporacijai,
(3) programinė įranga, licencijuota pagal GNU bendrąją viešą licenciją, versiją 2 (GPL v2),
(4) programinė įranga, licencijuota pagal GNU LESSER bendrąją viešą licenciją, versiją 2.1 (LGPL v2.1) ir/ar,
(5) atvirai gaunama programinė įranga, kita nei programinė įranga, licencijuota pagal GPL v2 ir/ar LGPL v2.1
Dėl programinės įrangos, priskirtos kaip (3) ir (4), prašome skaityti GPL v2 ir LGPL v2.1nuostatas ir sąlygas, kai gali būti atvejis
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html ir
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
Papildomai, programinės įrangos, priskirtos kaip (3) ir (4), autorines teises turi keli individai. Prašome skaityti šių individų autorinių teisių
pranešimą
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
GPL/LGPL programinė įranga yra platinama su viltimi, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS, netgi be numanomos
PARDAVIMO garantijos ar TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI.
Bent tris (3) metus nuo prekių pristatymo, Panasonic suteiks bet kuriai trečiajai šaliai, kuri susisieks su mumis, žemiau pateiktą
kontaktinę informaciją už mokestį, nedidesnį nei mūsų sąnaudos dėl fiziškai atliekamo šaltinio kodo platinimo, visiškai
mechaniškai nuskaitomos atitinkamo šaltinio kodo, pagal GPL v2/LGPL v2.1., kopijos.
Kontaktinė informacija
cdrequest.bdplayer@gg.jp.panasonic.com
Šaltinio kodas taip pat yra laisvai prieinamas Jums ir bet kuriam kitam visuomenės nariui per mūsų tinklalapį, esantį žemiau.
http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPP12.html
Programinę įrangą, priskirtą kaip (5) sudaro kaip nurodyta.
1. Šis produktas turi programinę įrangą, sukurtą „OpenSSL Project“ naudojimui su „OpenSSL Toolkit“. (http://www.openssl.org/)
2. Šis produktas turi programinę įrangą, sukurtą Kalifornijos universiteto, Berklio, ir kitų dalyvių.
3. Nemokamo tipo kodas.
4. Nepriklausomos JPEG grupės JPEG programinė įranga.
(1)MS/WMA
Šis produktas yra apsaugotas Microsoft korporacijos ir trečiųjų šalių konkrečiomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Tokios
technologijos naudojimas arba platinimas ne šiame produkte be licencijos yra draudžiamas Microsoft arba įgaliotų Microsoft filialų.
(2)MS/PlayReady/Final Product Labeling
Šis produktas turi technologiją, atsižvelgiant į Microsoft intelektinės nuosavybės teises. Šios technologijos naudojimas arba
platinimas ne šiame produkte be atitinkamos licencijos (-ų) iš Microsoft yra draudžiamas.
(3)MS/PlayReady/End User Notices
Turinio savininkai naudoja Microsoft PlayReady ™ turinio prieigos technologiją, norėdami apsaugoti savo intelektinę nuosavybę,
įskaitant autorinių teisių saugomą turinį. Šis prietaisas naudoja PlayReady technologiją, kad būtų galima pasiekti PlayReady
saugomą turinį ir/arba WMDRM saugomą turinį.
Jei įrenginys negali tinkamai įgyvendinti turinio naudojimo apribojimų, turinio savininkai gali reikalauti, kad Microsoft panaikintų
įrenginio gebėjimą gauti PlayReady saugomą turinį.
Panaikinimas neturėtų turėti įtakos neapsaugotam turiniui ar turiniui, saugomam kitų turinio prieigos technologijų. Turinio savininkai
gali jūsų reikalauti atnaujinti/pagerinti PlayReady, norint gauti prieigą prie jų turinio. Jei atsisakysite atnaujinimo/pagerinimo,
negalėsite turėti prieigos prie turinio, kuriam reikia atnaujinimo/pagerinimo.
(4) Vorbis, FLAC, WPA Supplicant
Programinės įrangos licencijos bus rodomas, kai "Programinės įrangos licencija" pasirinkčių meniu bus pasirinkta. (→ 38)
© Kopijavimo teisės 2004-2010 Verance korporacijos. Cinavia™ yra Verance korporacijos prekės ženklas. Saugomas JAV patento
7,369,677 bei pasaulio patentų, išduotų ir laukiamų pagal licenciją iš Verance korporacijos. Visos teisės rezervuotos.
VQT4A16
51
Nurodymas
“Made for iPod” , ir “Made for iPhone” reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai sujungti iPod, ar iPhone
atitinkamai, ir buvo kūrėjo sertifikuota atitikti Apple veikimo charakteristikų standartus.
Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams.
Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su "iPod" ar "iPhone" gali paveikti bevielį ryšį.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, ir iPod touch yra Apple Inc. prekės ženklai, registruoti Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
SC-BTT195&190EBEP-VQT4A16_mst.book 53 ページ
2012年1月12日 木曜日 午前9時50分
Jungtinės Karalystės ir Airijos\klientams
Pardavimo ir aptarnavimo informacija
Klientų komunikacijos centras
• Klientams gyvenantiems JK: 0844 844 3899
• Klientams gyvenantiems Airijoje: 01 289 8333
• Apsilankykite mūsų tinklalapyje dėl informacijos apie gaminį:
www.panasonic.co.uk
Tiesioginiai Panasonic JK pardavimai
• Užsisakykite priedą ir naudotinus daiktus savo gaminiui lengvai ir su pasitikėjimu, paskambinę
mūsų klientų komunikacijos centrui pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 17.30,
penktadieniais nuo 9.30 iki 17.30 (išskyrus valstybinių švenčių dienomis)
• Arba prisijunkite prie mūsų internetinės priedų užsakymo programos tinklalapyje
www.pas-europe.com.
• Priimama didžioji dalis kreditinių ir debetinių kortelių.
• Visais susitarimais dėl užsakymų ir platinimo tiesiogiai rūpinasi Panasonic JK.
• Negali būti paprasčiau!
• Taip pat galima, naudojantis internetu, tiesiogiai nusipirkti gaminių, kurių siūloma gausybė.
Dėl išsamesnės informacijos pasilankykite mūsų tinklalapyje.
(Gaminio galinė dalis)
(Gaminio vidus)
EU
Pagal direktyvą 2004/108/EC, straipsnį 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Pb
Panasonic Corporation
Tinklalapis: http://panasonic.net
Panasonic Corporation 2012
VQT4A16
F0112SY0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement