Panasonic SCCMAX5 Operating instructions

Panasonic SCCMAX5 Operating instructions
Aktyvių garsiakalbių sistema
LIETUVIŲ
Naudojimo instrukcija
ČESKY
Modelio Nr. SC-CMAX5
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite
šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
E
RQT0A52-R
Sauga
ĮSPĖJIMAS
Prietaisas
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį gaminį nuo lietaus, drėgmės, lašų arba
purslų.
– Nedėkite ant prietaiso indų su skysčiais, pvz., gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Patiems prietaiso remontuoti negalima.
Kreipkitės į kvalifikuotą remontininką.
● Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
● Maitinimo kištukas yra atjungiamasis įtaisas.
Įrenkite šį prietaisą taip, kad maitinimo kištuką būtų
galima nedelsiant išjungti iš elektros tinklo lizdo.
DĖMESIO
Prietaisas
● Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Nestatykite ir nemontuokite šio prietaiso knygų spintoje,
sieninėje spintelėje arba kitoje uždaroje erdvėje.
Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nedėkite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančios žvakės.
– Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių,
aukštos temperatūros, didelės drėgmės ir vibracijos.
● Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonoje.
● Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos
naudojimo metu sukelia mobilieji telefonai.
Tokių trukdžių atveju paėjėkite su mobiliuoju telefonu
toliau nuo šio prietaiso.
● Neleiskite vaikams lipti ant šio įrenginio.
● Nieko nekraukite ant šio įrenginio.
● Statykite šį prietaisą ant lygaus paviršiaus.
● Būkite atsargūs, kai keliate įrenginį.
– Įrenginį kelti galima dviese ar daugiau negu vienam
asmeniui, jei būtina.
● Nelieskite garsiakalbio kūgio vibruojančių paviršių:
– Taip galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
– Garsiakalbio kūgis gali būti karštas.
● Nekiškite kojų po įrenginiu arba jo ratais.
● Netinkamai naudojant arba transportuojant įrenginį,
jis gali nukristi ir t.t., sugesti ir sužaloti jus.
● Būkite atsargūs, kai šalia yra kūdikiai arba vaikai.
Baterija
● Neteisingai pakeitus bateriją kyla sprogimo pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
● Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba
pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.
● Negalima kaitinti arba dėti į ugnį.
● Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje uždarytais langais ir
durimis, kur jos ilgai bus veikiamos tiesioginių saulės spindulių.
● Neardykite, nes galimas trumpasis jungimas.
● Pakartotinai nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
● Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
● Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį laiko tarpą.
Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
Įspėjimas dėl kintamosios
srovės maitinimo laido
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui
su trimis kaiščiais)
Savo saugumui atidžiai perskaitykite šį tekstą. Jūsų
saugumui ir patogumui šis prietaisas tiekiamas su
liejamojo formavimo būdu pagamintu maitinimo laido
kištuku su trimis kaiščiais. Kištuke sumontuotas
5 amperų saugiklis.Jei reikia pakeisti saugiklį, naujasis
saugiklis turi būti 5 amperų ir patvirtintas ASTA arba
BSI pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA
ženklas
arba BSI ženklas .
Jei kištuke yra išimamas saugiklio dangtelis, pakeitę
saugiklį, būtinai vėl uždėkite dangtelį.
Pametus saugiklio dangtelį, kištuko naudoti negalima,
kol nebus uždėtas pakaitinis dangtelis. Saugiklio
dangtelį galima įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios
srovės maitinimo laido kištuko (A ir B pav.) tipą.
Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės maitinimo laido
kištukas, ir vadovaukitės toliau pateikimais nurodymais.
Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo kintamosios srovės
maitinimo kištuko vaizdo.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
B pav.
A pav.
Saugiklio
dangtelis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite
saugiklio dangtelį.
A pav.
2
2
RQT0A52
B pav.
Saugiklis
(5 amperai)
Saugiklis
(5 amperai)
Turinys
Garso šaltiniai
Sauga .................................................................2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo
laido ....................................................................2
Priedai ................................................................3
Garso šaltiniai ...................................................3
Licencijos ..........................................................3
Prietaiso priežiūra .............................................4
Apie „Bluetooth®”..............................................4
Įrenginio perkėlimas .........................................5
Trumpas informacinis vadovas .......................6
Prijunkite prie kintamosios srovės maitinimo
tinklo...................................................................7
USB įtaiso prijungimas .....................................8
„Bluetooth®“ funkcijos .....................................8
Laikmenų atkūrimo valdikliai ...........................9
Garso ir apšvietimo efektai ............................11
Įrašymas ( USB , AUX ) .................................11
Laikrodis ir laikmačiai ....................................13
Išorinė įranga ..................................................14
Mikrofono ar gitaros naudojimas ..................15
Kiti ....................................................................16
Gedimų šalinimas ...........................................17
Techniniai duomenys .....................................20
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
Apie šių instrukcijų aprašymus
● Nuorodos š puslapius rodomos kaip „→ OO“.
● Jei nenurodyta kitaip, aprašomos operacijos naudojant
nuotolinio valdymo pultą.
Priedai
Prieš naudodami šį įtaisą, patikrinkite pateiktus
priedus.
2 kintamosios srovės maitinimo laidas
Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams
(K2CT2YY00097)
Kontinentinei Europai
(K2CQ2YY00119)
1 baterija nuotolinio valdymo pultui
1 x Nuotolinio valdymo pultas
(N2QAYB001000)
USB įrenginiai su MP3 failais
(→ toliau)
Bluetooth : Prijungtas „Bluetooth®“ įrenginys (→ 8)
AUX :
Išorinė įranga prijungta prie AUX IN 1
arba AUX IN 2 terminalo (→ 14)
■ Suderinami USB įrenginiai
●
●
●
●
●
Šis įrenginys negarantuoja ryšio su visais
USB prietaisais.
Palaikomos FAT12, FAT16 ir FAT32 failų
sistemos.
Šis įrenginys palaiko USB 2.0 „Full speed“.
Šis įrenginys gali palaikyti iki 32 GB USB
prietaisus.
Jungiant daugiaprievadinį USB kortelių skaitytuvą
tik bus pasirinkta viena atminties kortelė,
paprastai pirmą kartą įdėta atminties kortelė.
LIETUVIŲ
USB :
■ Suderinami MP3 failai
Palaikomas formatas:
Takeliai turi turėti plėtinį „.mp3“ arba „.MP3“.
● Priklausomai nuo to, kaip kuriate MP3 failus,
jie gali būti negrojami įrašyta tvarka arba
negrojami visai.
● Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai,
rodomi kaip albumai.
● Ši sistema gali atkurti ar įrašyti iki 800 albumų
(daugiausiai 999 takelius albume), arba iš viso
8000 takelių, priklausomai nuo turimos atminties
talpos.
●
Licencijos
MPEG „Layer-3“ garso kodavimo technologija licencijuota
„Fraunhofer IIS ir Thomson“.
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG“ Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių ženklų
naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų.
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
● Prašome naudoti pridedamą kintamosios srovės maitinimo
laidą sieniniam elektros lizdui.
● Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido su kita įranga.
● Šioje instrukcijoje nurodyti produktų numeriai 2015 m
gegužės mėn. yra teisingi. Jie gali keistis.
3
3
RQT0A52
Prietaiso priežiūra
Kaip išvengti garsiakalbio gedimų
Ilgai grojant muziką dideliu garsumu, galima
sugadinti garsiakalbius ir sutrumpinti jų
tarnavimo laiką.
● Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią
gedimams:
●
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
Valykite sistemą minkšta,
sausa šluoste.
Apie „Bluetooth®”
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už
duomenis ir / arba informaciją, kuri yra
pažeista belaidžio perdavimo metu.
■ Dažnių juosta
●
■ Šio prietaiso sertifikavimas
Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai
suteikti sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais.
Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
● Toliau aprašyti veiksmai kai kuriose šalyse yra
baudžiami pagal įstatymą:
●
– Sistemos ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo prieš priežiūrą.
Kai yra daug nešvarumų, sudrėkinkite šluostę
vandenyje, gerai išgręžkite ir nuvalykite
nešvarumus, tada nušluostykite sausa šluoste.
● Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba
benzino valyti šį įrenginį.
● Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę,
perskaitykite ir laikykitės prie jos pridedamų
instrukcijų.
●
■ Kaip išmesti arba perduoti šį įtaisą
■ Naudojimo apribojimai
●
●
●
●
kitiems
Šis įtaisas saugo pagrindinio prietaiso vartotojo
nustatymų informaciją. Jei išmesite arba
perduosite prietaisą, atstatykite jį į gamyklinius
nustatymus ir ištrinkite naudotojo nustatymus.
(→ 17, „Kaip grįžti į gamyklinius nustatymus“)
●
Veiksmų istoriją galima įrašyti į šio prietaiso
atmintį.
Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
●
Belaidis perdavimas ir / arba naudojimas su
visais „Bluetooth®“ turinčiais prietaisais
negarantuojamas.
Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“,
Inc. standartus.
Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir
parametrų, gali nepavyksta prisijungti arba
kai kurios funkcijos gali būti kitokios.
Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo
funkcijas. Tačiau priklausomai nuo darbo
aplinkos ir / arba nustatymų, šios saugos
funkcijos gali nepakakti. Perduoti duomenis
bevieliu ryšiu prie šios sistemos atsargiai.
Ši sistema negali perduoti duomenų į
„Bluetooth®“ prietaisą.
■ Naudojimo sritis
●
Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip
10 m atstumu. Veikimo diapazonas gali
sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių arba trukdžių.
■ Trukdžiai iš kitų prietaisų
Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras
sutrikimai, pvz., triukšmas ir garso šuoliai dėl
radijo bangų trukdžių, jei ši sistema yra
pernelyg arti kitų „Bluetooth®“ įrenginių arba
prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
● Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios
radijo bangos iš netoliese esančios
transliavimo stoties, ir t.t.
●
■ Paskirtis
Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis
sąlygomis.
● Negalima naudoti šios sistemos šalia
įrangos arba aplinkoje, kuri yra jautri radijo
dažnių trukdžiams (pavyzdžiui: oro prievadai,
ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
●
4
4
RQT0A52
Įrenginio perkėlimas
Galite lengvai perkelti šį įrenginį ridendami jį ant ratukų.
Paruošimas
● Būtinai nuimkite visus prijungtus įrenginius ir kabelius nuo šio įrenginio.
LIETUVIŲ
Vežimėlio rankena
Ištraukite iki galo,
kol jis užsifiksuos.
●
●
●
●
●
●
Atsargiai vilkite ant stataus šlaito.
Venkite vilkti per šiurkščius arba netolygius paviršius.
Nevilkite laiptais.
Pakelkite įrenginį, veždami per kliūtis.
Gabendami visada stumkite vežimėlio rankeną iki galo.
Šioje garsiakalbių sistemoje nėra magnetinio ekranavimo.
Nedėkite jų prie televizoriaus, asmeninio kompiuterio arba kitų magnetinių prietaisų.
Įrenginio kėlimas
Norėdami pakelti įrenginį suimkite už viršutinių
rankenų ( ).
Priedų kišenės naudojimas (
)
Savo patogumui transportavimo metu galite į
šią kišenę įdėti keletą priedų.
5
5
RQT0A52
Trumpas informacinis vadovas
Galinis vaizdas
Nuotolinis valdiklis
Vaizdas iš viršaus
■ Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) sutaptų
su nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
Nukreipkite jį į šio įrenginio nuotolinio
valdymo jutiklį.
● Norėdami išvengti trukdžių, nedėkite prieš jutiklį
jokių daiktų.
6
6
RQT0A52
(Šarminės arba
6 mangano baterijos).
Budėjimo/įjungimo jungiklis [ ], [
]
Paspauskite, jei norite įjungti prietaisą arba
perjungti jį į budėjimo režimą arba atvirkščiai.
Prietaisui veikiant laukimo režimu, jis vis tiek
naudoja truputį energijos.
Pasirinkite garso šaltinį
Ant pagrindinio prietaiso
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [ -PAIRING],
būdami „Bluetooth®“ šaltinyje.
Pagrindiniai atkūrimo valdymo mygtukai
Eikite į sąrankos meniu
Pakeisti rodomą informaciją
Pasirinkimas/OK
Nustatykite miego laikmatį
Užtamsinkite pultą ir išjunkite apšvietimą
2
3
4
5
6
7
8
Paspauskite dar kartą, norėdami atšaukti.
9
Garsumo reguliavimas (nuo 0 (min.) iki
50 (maks.))
10 Nutildykite garsą
Paspauskite dar kartą, norėdami atšaukti. „MUTE“
taip pat atšaukiamas, kai reguliuojamas garsumas
arba įrenginys yra išjungtas.
11
12
13
14
15
16
Nustatyti atkūrimo meniu elementą
Įvesti garso meniu
Mikrofono lizdas 2/gitaros įvesties lizdas
Mikrofono lizdas 1
AUX IN 2 lizdas
AUX IN 1 lizdas
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AUDIO OUT lizdas
Eikite į KARAOKE režimą
Pasirinkite balso, aido arba rakto kontrolę
Pasirikite garso efektus
Įrašymo veiklos kontrolė
USB A
USB atkūrimui
USB būsenos indikatorius
USB B
USB įrašymui/atkūrimui
USB būsenos indikatorius
Nuotolinio valdymo signalo jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m tiesiai prieš prietaisą
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° į kairę ir dešinę
Nustatykite mikrofono 1 garsumą
Sureguliuokite mikrofono 2 arba gitaros
garsumą
Mikrofono 2 arba gitaros jungiklis (→ 15)
Pasirinkite „DJ Jukebox” (→ 10)
Pasirinkite MP3 albumų arba takelių
naršymo režimą (→ 9)
Pakeiskite apšvietimo nustatymą (→ 11)
Naršyti MP3 įrašus arba albumus (→ 9)
Pakeisti „DJ Jukebox“ atkūrimo režimą (→ 10)
Ekrano pultas
LIETUVIŲ
1
Prijunkite prie kintamosios srovės maitinimo tinklo
Šis įrenginys (galinė dalis)
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Buitinis
elektros lizdas
Kintamosios srovės maitinimo laidas (įeina į komplektą)
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos (→ 20) net tada, kai ji yra parengties būsenoje.
Atjunkite maitinimą, jei nenaudojate šios sistemos.
Atjungus sistemą kai kurie nustatymai bus prarasti. Juos reikia vėl nustatyti.
7
7
RQT0A52
USB įtaiso prijungimas
„Bluetooth®“ funkcijos
Paruošimas
● Prieš prijungdami USB įrenginį prie prietaiso,
padarykite atsarginę duomenų kopiją.
Naudodami „Bluetooth®“ ryšį, galite klausytis garso
iš šios sistemos „Bluetooth®“ audio prietaiso be laidų.
● Išsamiau skaitykite „Bluetooth®“ prietaiso
naudojimo instrukcijoje.
Šis įrenginys (viršus)
Prisijungimas per „Bluetooth®“
meniu
Paruošimas
Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir
pastatykite prietaisą prie šio įrenginio.
●
■ Jungimas su „Bluetooth®“ prietaisais
1
Spauskite [ ], norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH”.
 Jei ekrane rodomas užrašas „PAIRING“,
pereikite prie 4 veiksmo.
USB prietaisas
(komplekte nėra)
1
2
Norėdami įvesti jungimo režimą*
2
3
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB
įrenginį prie USB prievado.
Paspauskite [USB] ir pasirinkite „USB A“
arba „USB B“. Pasirinkus, atitinkamas USB
būsenos indikatorius užsidega žaliai.
● Įdėkite USB įrenginį tiesiogiai. Nenaudokite USB ilgintuvo.
● Atjunkite USB įrenginį, kai baigsite jį naudoti.
● Prieš atjungdami USB įrenginį, sustabdykite USB veikimą.
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„PAIRING“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „OK?“ YES“,
tada paspauskite [OK].
Norėdami sujungti su prietaisu
4
5
Pasirinkite „SC-CMAX5“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
 Prieš parodant „SC-CMAX5“, gali būti rodomas
MAC adresas (pvz., 6C:5A:B5:B3:1D:0F).
 Kelioms sekundėms ekrane pasirodo jungiamo
įrenginio pavadinimas.
Pradėkite atkūrimą „Bluetooth®“ įrenginiu.
* Taip pat galite įvesti poravimo režimą paspausdami ir
laikydami [ -PAIRING] ant įrenginio.
■ Prijungto „Bluetooth®“ įrenginio
1
2
3
8
8
RQT0A52
jungimas
Spauskite [ ], norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH”.
 Ekrane pasirodo užrašas „BLUETOOTH READY”.
Pasirinkite „SC-CMAX5“ iš „Bluetooth®“
įrenginio „Bluetooth®“ meniu.
 Kelioms sekundėms ekrane pasirodo jungiamo
įrenginio pavadinimas.
Pradėkite atkūrimą „Bluetooth®“ įrenginiu.
● O paraginimo įveskite prieigos raktą 0000.
● Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių.
Jei suporuotas 9-as įrenginys, prietaisas, kuris nebuvo
naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
● Šį įrenginį galima jungti vienu metu tik prie vieno prietaiso.
● Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis, šis įrenginys
automatiškai bandys ir prisijungti prie paskutiniojo prijungto
„Bluetooth®“ prietaiso. (Šio proceso metu ekrane rodomas
užrašas „LINKING“). Jei ryšio užmegzti nepavyksta,
pabandykite dar kartą.
● Peržiūrint vaizdo turinį su šia funkcija, vaizdo ir garso
išvestis negali būti sinchronizuojama.
Galite pakeisti perdavimo režimą ir nustatyti
pirmenybę perdavimo kokybei arba garso kokybei.
Paruošimas
● Spauskite [ ], norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH”.
● Jei „Bluetooth®“ įrenginys jau prijungtas,
atjunkite jį.
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „LINK MODE“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite režimą,
tada spauskite [OK].
MODE 1: Pirmenybė ryšio kokybei.
MODE 2: Pirmenybė garso kokybei.
● Jei garsas trūkinėja, pasirinkite „MODE 1“.
● Gamyklinis nustatymas yra „MODE 2“.
„Bluetooth®“ įrenginio
atjungimas.
1
2
Kai „Bluetooth®“ įrenginys prijungtas:
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „DISCONNECT?“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „OK?“ YES“,
tada paspauskite [OK].
● Taip pat galite atjungti „Bluetooth®“ įrenginį paspausdami ir
laikydami [ -PAIRING] ant įrenginio.
● „Bluetooth®“ įrenginys bus atjungtas, jei pasirinktas kitas
garso šaltinis (pvz., „USB A“).
Laikmenų atkūrimo
valdikliai
Paruošimas
● Įjunkite prietaisą.
● Įdėkite USB įtaisą arba prijunkite „Bluetooth®“
įrenginį.
● Paspauskite [USB] arba [
] ir pasirinkite garso
šaltinį.
Pagrindiniai valdikliai
( USB , Bluetooth )
Play
Stop
Pause
Skip
Search
LIETUVIŲ
„Bluetooth®“ perdavimo veiksena.
Paspauskite [►/II].
Paspauskite [■].
● USB Padėtis įsimenama ir rodomas
„RESUME“.
– Paspauskite [►/II] norėdami atnaujinti.
– Paspauskite [■] dar kartą, norėdami
išvalyti padėtį.
Paspauskite [►/II].
Norėdami toliau groti, paspauskite vėl.
Paspauskite [ /] arba
[/], norėdami praleisti takelį.
USB Paspauskite [▲] arba [▼],
norėdami praleisti MP3 albumą.
Peržiūros arba pauzės metu
paspauskite ir palaikykite [/]
arba [/].
■ Norėdami naršyti MP3 įrašus ar
albumus ( USB )
Tik įrenginiu
1 Paspauskite [ALBUM/TRACK] ir pasirinkite
albumą arba naršymo režimą.
2 Kol mirksi „ “ (albumas) arba „ “ (takelis),
pasukite [ILLUMINATION/CONTROL]
norėdami naršyti.
■ Norint parodyti informaciją
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
● Norint naudoti šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą su
„Bluetooth®“ prietaisu, „Bluetooth®“ įrenginys turi palaikyti
AVRCP (garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilis).
Priklausomai nuo prietaiso būsenos, kai kurie elementai
gali neveikti.
● Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti rodomas:
USB : apie 32
Bluetooth : apie 16
● Ši sistema palaiko versijas 1 ir 2 ID3 žymes. Nepalaikomi
tekstiniai duomenys nebus rodomi arba bus rodomi kitaip.
● Albumų ir takelio rodmuo MP3 failams.
pvz.
Albumo numeris Takelio numeris
9
9
RQT0A52
„DJ Jukebox“ ( USB )
Atkūrimo režimas ( USB )
Galite naudoti „DJ Jukebox“ pridėti lėto nutildymo
efektą tarp dainų. Taip pat galite naudoti
papildomas funkcijas su „Panasonic MAX Juke“
programa (→ žemiau).
Pasirinkite peržiūros režimą.
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU],
norėdami pasirinkti „JUKEBOX“.
1
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
2
2
OFF
Įjunkite „DJ Jukebox“ be kryžminio
CROSSFADE išblukimo efekto.
ON
Įjunkite „DJ Jukebox“ su kryžminio
CROSSFADE išblukimo efektu.
OFF
Išjunkite „DJ jukebox“.
Įrenginio naudojimas
Dar kartą paspauskite [DJ JUKEBOX] ir pasirinkite
nustatymą.
Paruošimas
Nustatykite „DJ Jukebox“ į išjungta.
●
Pakartotinai paspauskite [PLAY MENU] ir
pasirinkite „PLAYMODE“ arba „REPEAT“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
PLAYMODE
OFF
PLAYMODE
1-TRACK*
1-ALBUM*
Atšaukia atkūrimo režimo
nustatymą.
Groja tik pasirinktą takelį.
● Rodomas „1-TR“.
(Pereikite prie norimo takelio).
Groja tik pasirinktą MP3
albumą.
● Rodomas „1-ALB“.
■ „DJ Jukebox“ atkūrimo režimas
Kai „DJ Jukebox“ įjungtas, grojimo režimas
automatiškai persijungia į kartojimo režimą.
Pasirinkite pageidaujamus kartojimo nustatymus
1
2
Dar kartą paspauskite [PLAY MENU] ir
pasirinkite „PLAYMODE“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
RANDOM
REPEAT
ALL TITLE
REPEAT
Groti visus takelius atsitiktine
tvarka ir kartoti visus takelius.
● Rodomas užrašas „
RND“.
Kartoti visus takelius.
● Rodomas „
“.
Įrenginio naudojimas
STOP režime pasukite [ILLUMINATION/CONTROL].
RANDOM
1-ALBUM
RANDOM
Groja turinį atsitiktinai.
● Rodomas užrašas „RND“.
Groja pasirinkto MP3 albumo
takelius atsitiktine tvarka.
● Paspauskite [▲] arba [▼] ir
pasirinkite MP3 albumą.
● “Rodomas „1-ALB“, „RND“.
REPEAT
ON
REPEAT
Įjungia kartojimo režimą.
OFF
REPEAT
Išjungia kartojimo režimą.
● Rodomas užrašas „
“.
* Taip pat galite atlikti įrašymą naudodami šį nustatymą.
Nustatykite prieš pradėdami įrašymą.
OFF
PLAYMODE: Įrašo visus takelius.
1-TRACK:
Įrašo pasirinktą takelį.
1-ALBUM:
Įrašo pasirinktą albumą.
● „DJ Jukebox“ efektas atšaukiamas, kai išjungiate sistemą,
pakeičiate šaltinį arba įjungiate karaokės režimu.
● „DJ Jukebox“ neveikia įrašymo metu.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Norėdami papildomų funkcijų, tokių kaip dainų
grojimas iš kelių įrenginių vienu metu, galite
atsisiųsti ir įdiegti „AndroidTM“ programą
„Panasonic MAX Juke“ iš „Google PlayTM“.
10
10
RQT0A52
● Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie ankstesnio
takelio.
● Įrašinėti negalima, naudojant atsitiktinio atkūrimo režimą.
● Įrašymo metu kartojimo atkūrimo režimas yra išjungtas.
Pakartotinai paspauskite [SOUND],
norėdami pasirinkti garso efektą.
Galite įrašyti:
● MP3 takelius nuo USB A iki USB B .
● garsą nuo AUX IN 1 arba AUX 2 iki USB B .
Paruošimas
● Prijunkite USB įrenginį prie USB B ,
norėdami išsaugoti įrašus.
● Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
– Prijunkite USB įrenginį prie USB A arba prijunkite
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
1
Garso efektai
Į garso išvestį galima pridėti šiuos garso efektus.
1
2
Įrašymas ( USB , AUX )
Pasirinkite norimus EQ nustatymus.
PRESET EQ
2
išorinę įrangą.
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
(„USB A“, „AUX 1“ arba „AUX 2“).
Norėdami pradėti įrašinėjimą, ant įrenginio
paspauskite [USB REC ●/II].
● Pasirinkite „FLAT“, norėdami išjungti
nustatytą EQ.
● AUX
Įrenginio naudojimas
Paspauskite [
PRESET EQ].
pvz.: Įrašymas iš USB A
Pradėti atkūrimą per išorinę įrangą.
BASS
nuo -4 iki +4
MID
Įrašymo proceso
procentas
Albumas įrašomas
TREBLE
ĮĖJIMO
LYGIS
(„AUX 2“
šaltiniui)
SUPER
WOOFER
D.BASS
LIETUVIŲ
Garso ir apšvietimo
efektai
„NORMAL“ arba „HIGH“
● Pasirinkite „NORMAL”, jei garsas yra
iškraipomas „HIGH” įvesties lygio metu.
„SW1“, „SW2“, „SW3“ arba „OFF“
Įrenginio naudojimas
1 Paspauskite ir laikykite
[D D.BASS, -SUPER WOOFER]
norint parodyti esamą nustatymą.
2 Paspauskite [ /] arba
[/], norėdami reguliuoti
nustatymą.
„D.BASS BEAT“, „D.BASS OFF“
arba „D.BASS ON“
Įrenginio naudojimas
Paspauskite [D.BASS,
-SUPER WOOFER].
● D.BASS BEAT: Ši funkcija pabrėžia
būgno ritmo lygį ir leidžia išgauti
energingą garsą. Priklausomai nuo
takelio, efektas gali būti nedidelis.
● Garso kokybė gali sumažėti, kai šis poveikis naudojamas su
kai kuriais šaltiniais. Kai taip nutinka, išjunkite garso efektus.
Apšvietimo nustatymai
Tik įrenginiu
Galima pakeisti įtaiso apšvietimo spalvą.
Įjunkite [ILLUMINATION/CONTROL].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Sustabdyti
įrašymą
Pristabdyti
įrašymą
( AUX )
Paspauskite [■].
● Rodomas „WRITING“.
Įrašymo metu ant įrenginio
paspauskite [USB REC ●/II].
(mirksi „ “). Norėdami įrašymą,
spauskite dar kartą.
REC
„SYNCHRO” režimu to padaryti negalima.
(→ 12)
USB
● Jei sustabdysite įrašymą jam nesibaigus, tas takelis nebus
išsaugotas. Išsaugomi tik pilnai įrašyti takeliai.
(Jei neįrašoma jokių takelių, rodomas užrašas
„NO FILE RECORDED”).
● Galite įrašyti pasirinktus atkūrimo režimus (išskyrus grojimo
atsitiktine tvarka ir kartojimo režimus). (→ 10)
AUX
● Kiekvieną kartą, kai įrašymas sustabdomas, pridedamas
takelio ženklas. Taip pat galite pridėti takelio ženklus ir
kitais būdais. (→ 12)
■ Norėdami patikrinti atmintį
Sustabdymo režime vieną kartą paspauskite
[DISPLAY].
Bus rodoma turima USB prietaiso saugojimo vieta
arba likęs įrašymo laikas USB B .
● „UPDATE“ rodomas, kai įrenginys nuskaito prietaisą.
● Jei nėra USB prietaiso, USB B takelyje sekundes
rodomas užrašas „NODEVICE“.
11
11
RQT0A52
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Visi įrašai yra MP3 formatu.
Kiekvieną kartą įrašant pridedamas naujas albumas.
Po įrašymo albumų seka gali keistis.
Įrašai saugomi aplanke pavadinimu „REC_DATA“
USB prietaise.
Įrašymo metu USB B būsenos indikatorius mirksi
raudonai.
Kai kuriuos takelius įrašyti trunka ilgiau.
Kai kurių takelių negalima įrašyti dėl šaltinio būklės.
Įrašytas aplanko pavadinimas gali skirtis nuo originalaus
aplanko dėl automatinio pervardijimo funkcijos.
Įrašymo metu nuo USB A iki USB B jokios garso
išvesties nebus.
„Panasonic“ neatsako už vartotojų veiksmus
įrašant autorių teisėmis apsaugotą turinį, kurie
gali pažeisti autorių teises.
Takelio ženklų pridėjimas ( AUX )
Įrašant iš išorinių įrenginių, galite padalinti takelius
naudodami įvairius režimus.
Prieš įrašant
1
Pakartotinai paspauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „REC MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite nustatymą,
tada spauskite [OK].
MANUAL
Pridėkite takelio ženklą rankiniu būdu*.
SYNCHRO
Įrašymas prasideda automatiškai,
kai pradeda groti kita įranga.
Įrašymas pristabdomas, kai aptinkama,
kad tyla trunka 3 sekundes.
Takelis automatiškai suskirstomas
TIME MARK 5 minučių intervalais.
● Taip pat galite pridėti takelius rankiniu
būdu.*
* Norint pridėti takelio ženklą rankiniu būdu.
(išskyrus „SYNCHRO“ režime)
Įrašymo metu paspauskite [OK] ties norimu
ženklu.
Takelio ilgio riba
MANUAL: 60 min.
TIME MARK: 5 min.
Takeliui pasiekus maksimalų ilgį, bus pridėtas takelio ženklas,
o įrašymas tęsis.
(Takelio ilgio ribos skaitiklis yra atstatomas, kai takelio ženklas
pridedamas rankiniu būdu arba įrašymo pauzių metu).
12
12
RQT0A52
Registruotų takeli trynimas
( USB )
1
2
3
4
5
Paspauskite [USB], norėdami pasirinkti „USB B“.
Paspauskite [▲,▼], norėdami ir pasirinkti
albumą.
Paspauskite [/] arba [/],
norėdami pasirinkti takelį.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „BUZZER“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite norimą albumą.
TRK DEL
Ištrina vieną takelį.
ALB DEL
Ištrinti vieną albumą.
FORMAT
Formatuoja USB įrenginį.
6
7
Spauskite [OK].
Rodomas trynimui pasirinktas elementas.
Spauskite [OK].
Rodomas užrašas „SURE? NO“.
● Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite [OK].
8
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte
„SURE? YES“, tada paspauskite [OK].
Rodomas užrašas „WRITING“.
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „CLOCK“.
Paspauskite [▲,▼], norėdami nustatyti laiką,
tada spauskite [OK].
Laikmačio įjungimas
1
Grojimo
laikmatis
Įrašinėjimo
laikmatis
2
● Norėdami patikrinti laiką, pakartotinai paspauskite [SETUP]
ir pasirinkite „CLOCK“, tada vieną kartą spauskite [OK].
(Budėjimo metu vieną kartą paspauskite [DISPLAY]).
● Laikrodis yra atstatomas, kai sutrinka elektros tiekimas arba
kai ištraukiamas kintamosios srovės maitinimo laidas.
● Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo
tikslumą.
Miego laikmatis
3
4
Miego laikmatis gali išjungti prietaisą po nustatyto laiko.
Paspauskite [SLEEP], kad pasirinktumėte
nustatymą (minutėmis).
SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP120

OFF (Atšaukti)

● Norėdami patvirtinti likusį laiką, vieną kartą paspauskite
mygtuką [SLEEP].
● Grojimo laikmatis ir miego laikmatis arba įrašinėjimo laikmatis
ir miego laikmatis gali būti naudojami kartu. Miego laikmatis
visada yra pagrindinis įrenginio laikmatis.
Grojimo ir įrašinėjimo laikmatis
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku:
– pažadinti jus (grojimo laikmatis).
– įrašas iš išorinio įrenginio (įrašymo laikmatis)
Grojimo ir įrašinėjimo laikmačiai negali būti
naudojami kartu.
Paruošimas
Paruoškite pasirinktą muzikos šaltinį.
Paruoškite muzikos šaltinį, kurio
norite klausytis (USB arba išorinė
įranga) ir nustatykite garsumą.
Prijunkite USB įrenginį prie USB B
ir paruoškite išorinę įrangą.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „TIMER SET“.
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti „PLAY
ON“ arba „REC ON“, tada spauskite [OK].
LIETUVIŲ
Laikrodis ir laikmačiai
● Pasirenkamas „ 
PLAY“ arba „REC“.
● Norint įjungti laikmatį, paspauskite [▲,▼], norėdami
išvalyti „PLAY“ ir „REC“, tada paspauskite [OK].
Paspauskite [ ] ir įjunkite prietaisą į budėjimo
režimą. (Kad laikmatis veiktų, įrenginys turi būti
išjungtas anksčiau nei praeis laikmačio
paleidimo laikas).
Norėdami patikrinti nustatymus
1 Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „TIMER ADJ“.
2 Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
„PLAY“ arba „REC“, tada spauskite [OK].
(Budėjimo metu du kartus paspauskite [DISPLAY]).
● Grojimo laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui
garsėja iki nustatyto lygio.
● Įrašinėjimo laikmatis pradeda veikti 30 sekundžių iki nustatyto
laiko. Jo garsas iš pradžių yra patildytas.
● Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku, jei jis
yra įjungtas.
● Jei išjungsite ir vėl įjungsite sistemą, o laikmatis bus įjungtas,
pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
*
Juos galima nustatyti kaip muzikos šaltinius.
Grojimo laikmačiui: „AUX 1“, „AUX 2“, „USB A“, „USB B“
Dėl rekordiškai laikmatis: „AUX 1“, „AUX 2“
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
4
5
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „TIMER ADJ“.
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte
„FPLAY“ arba „FREC“, tada spauskite [OK].
Paspauskite [▲,▼], norėdami nustatyti
pradžios laiką, tada spauskite [OK].
Paspauskite [▲,▼], norėdami nustatyti
pabaigos laiką, tada spauskite [OK].
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte
muzikos šaltinį*, iš kurio norite groti arba
įrašinėti, tada spauskite [OK].
13
13
RQT0A52
Išorinė įranga
Paruošimas
● Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
● Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
VCR ir DVD grotuvo naudojimas
ir t.t.
Galite prisijungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir
klausytis garso per šią sistemą.
pvz.
Šis įrenginys (galinė dalis)
Nešiojamosios garso įrangos
naudojimas.
Galite klausytis muzikos iš nešiojamosios garso
įranga.
Paruošimas
● Išjunkite nešiojamosios garso įrangos ekvalaizerį
(jei yra), norėdami išvengti garso iškraipymų.
● Sumažinkite sistemos ir nešiojamosios garso
įrangos garsumą prieš prijungdami arba
atjungdami nešiojamąją garso įrangą.
pvz.
Nešiojamoji garso įranga
(komplekte nėra)
Šis įrenginys (galinė dalis)
DVD grotuvas
(nepridedamas)
Audio laidas
(nepridedamas)
Audio laidas
(nepridedamas)
1
2
Prijunkite išorinį prietaisą naudodami garso
kabelį (nepridedamas).
Spauskite [AUX], norėdami pasirinkti „AUX 1“
ir pradėkite atkūrimą prijungtame įrenginyje.
● Jei norite prijungti kitą įrangą, išskyrus aprašytąją,
kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
● Naudojant adapterį gali būti iškraipytas garsas.
14
14
RQT0A52
1
2
Prijunkite nešiojamą garso įrangą su garso
kabeliu (nepridedamas).
● Kištuko tipas: ų 3,5 mm stereo (komplekte nėra)
Spauskite [AUX], norėdami pasirinkti „AUX 2“
ir pradėkite atkūrimą prijungtame įrenginyje.
Prijungimas prie papildomo
SC-CMAX5 įrenginio
Galite prisijungti, norėdami groti garsą iš šio
įrenginio, prie papildomo SC-CMAX5 prietaiso.
Šis įrenginys (galinė dalis)
Mikrofono ar gitaros
naudojimas
Paruošimas
● Prieš prijungdami arba atjungdami mikrofoną
arba gitarą sumažinkite sistemos garsumą iki
minimumo.
LIETUVIŲ
pvz.
Šis įrenginys
(galinė dalis)
Audio laidas
(nepridedamas)
Papildomas SC-CMAX5
(galinis)
Mikrofonas arba
gitara
(komplekte nėra)
Mikrofonas
(komplekte nėra)
Tik įrenginiu
1
Prijunkite mikrofoną arba gitarą.
● Kištuko tipas: ų 6,3 mm mono
● Gitarą reikia jungti prie MIC 2/
Audio laidas (nepridedamas)
1
2
3
2
● Kai prijungta gitara:
Mygtukas turi būti stūmimo žemyn padėtyje. (
Ant papildomo SC-CMAX5 prietaiso:
Spauskite [AUX], norėdami pasirinkti „AUX 1“.
● Garso efektas bus kontroliuojamas atskirai kiekvienam
prietaisui. Atlikite tuos pačius garso nustatymus papildomam
prietaisui, jei reikia.
(Tik kai prijungtas MIC 2/
lizdas)
Pastumkite [ MIC
], kad
pasirinktumėte teisingą įvesties nustatymą.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, mygtuko padėtis
persijungs tarp stūmimo žemyn ir atleidimo padėties.
Prijunkite papildomą SC-CMAX5 įrangą su
garso kabeliu (nepridedamas).
Šiame įtaise:
Pradėkite norimą atkūrimą.
kištuko.
● Kai prijungtas mikrofonas:
Mygtukas turi būti atleidimo padėtyje. (
)
MIC)
Dėl neteisingo parametro garsumas bus per stiprus arba per tylus.
3
Sureguliuokite mikrofono arba gitaros garsumą.
Mikrofonui 1: Įjunkite [MIC1-VOL].
Mikrofonui 2 arba gitarai: Įjunkite [VOL-MIC2 /
4
].
Jei norite dainuoti, grojant foninei muzikai:
Groti muzikos šaltinį ir reguliuoti sistemos
garsumą.
● Norėdami dainuoti su karaokės funkcija, skaitykite
skyrių „Karaokė“. (→ 16)
● Jei skleidžiamas keistas garsas (kaukimas), perkelkite
mikrofoną / gitarą toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite
mikrofono / gitaros garsumą.
● Nustatykite mikrofono/gitaros garsą į „MIN“ ir po
naudojimo atjunkite mikrofoną/gitarą.
● Ši sistema negali įrašinėti iš gitaros arba mikrofono.
15
15
RQT0A52
Kiti
Karaokė
Galite naudoti karaokės funkcijas, tokias kaip
vokalo atšaukimas, aidas arba mygtukų kontrolė.
Automatinio išjungimo funkcija
Paruošimas
● Nustatykite mikrofoną (-us) ir muzikos šaltinį
dainavimui kartu. (→ 15)
Gamykloje šis įrenginys nustatytas automatiškai
pereiti į laukimo režimą, jei nėra garso ir jis
nenaudojamas maždaug 20 minučių.
Tik įrenginiu
Kaip atšaukti šią funkciją
1
2
3
4
Nustatykite [ MIC
padėtį ( MIC).
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, mygtuko padėtis
persijungs tarp stūmimo žemyn ir atleidimo padėties.
Įjunkite karaokės režimą paspausdami
[KARAOKE], norėdami pasirinkti
„ON KARAOKĖ“.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti AUTO OFF.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „OFF“,
tada spauskite [OK].
● Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF KARAOKE“.
Pakartotinai spauskite [VOCAL CANCEL/
ECHO/KEY-CON], norėdami parodyti esamą
vokalo, atšaukimo, aido arba rakto kontrolės
nustatymą.
(Kol rodomas esamas parametras)

Paspauskite [/] arba
[/ ],
norėdami reguliuoti nustatymą.
Vokalo
atšaukimas
Aidas
Mygtukų
valdymas
5
] į atleidimo
„OFF VOCAL CANCEL“,
„VOCAL CANCEL“, „L“ arba „R“
„ECHO OFF“, „ECHO 1“,
„ECHO 2“ arba „ECHO 3“
Nuo „KEYCON-6“ iki „KEYCON+6“
● Nustatymas grįžta į „KEYCON 0“,
kai pakeičiate į kitą šaltinį.
● Norėdami įjungti šią funkciją, 2 žingsnyje pasirinkite „ON“.
● Prijungus prie „Bluetooth®“ prietaiso, funkcija neveikia.
„Bluetooth®” budėjimo veiksena
Kai iš suporuoto „Bluetooth®“ įrenginio „Bluetooth®“
meniu yra pasirinktas „SC-CMAX5“, šis įrenginys
įsijungs automatiškai budėjimo režimu ir nustatys
„Bluetooth®“ ryšį.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „BLUETOOTH STANDBY“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „ON“,
tada spauskite [OK].
Pradėkite karaokės pasirodymą.
● Norėdami išjungti šią funkciją, 2 žingsnyje pasirinkite OFF.
● Karaoke funkcija bus atšaukta, jei:
– įrašinėjate.
– įjungiate „DJ Jukebox“.
– nustatote [ MIC
] į stūmimo žemyn padėtį
(
).
– išjungiate sistemą.
16
16
RQT0A52
Kartais „Panasonic“ gali išleisti atnaujintą
programinę įrangą šiam įrenginiui, kuri gali
papildyti arba pagerinti funkcijas.
Šie atnaujinimai suteikiami nemokamai.
Papildomos informacijos rasite šiame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
Gedimų šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei toliau nurodyti sprendimai
nepadeda išspręsti šios problemos, kreipkitės į
prekybos atstovą.
Norint grįžti į gamyklinius nustatymus.
■ Programinės įrangos versijos
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
Rodoma įdiegtos programinės įrangos versija.
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti SW VER. Tada paspauskite [OK].
 Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Palaukite bent 3 minutes prieš pereidami
prie  veiksmo).
 Paspaudę ir laikydami nuspaudę [
] ant
įrenginio, vėl prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
patikrinimas
● Spauskite [OK], kad išeitumėte.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios
sistemos nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite
šios sistemos nuotolinio valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Spauskite [AUX], norėdami pasirinkti „AUX 1“
arba „AUX 2“.
■ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
1
2
Paspaudę ir laikydami [USB] ant prietaiso,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [AUX] ant
nuotolinio valdymo pulto, kol įrenginio
ekranas parodys „REMOTE 2“.
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto ir
bent 4 sekundes laikykite nuspaudę [OK]
ir [USB].
■ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
1
2
Paspausdami ir laikydami [USB] ant įrenginio,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [USB] ant
nuotolinio valdymo pulto, kol įrenginio
ekranas parodys „REMOTE 1“.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [OK] ir
[ ] ant nuotolinio valdymo pulto
mažiausiai 4 sekundes.
● Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
● Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
● Laikykite nuspaudę [
pasirodo „--------“.
 Atleiskite [
LIETUVIŲ
Programinės įrangos naujinimas
], kol ekrane
].
● Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius parametrus.
Turėsite iš naujo perkrauti atminties elementus.
Įvadas
Atkūrimo metu girdisi dūzgesys.
● Jei netoli laidų yra kintamosios srovės maitinimo
laidas arba fluorescencinės lempos, laikykite
kitus prietaisus ir laidus atokiau.
Prietaisas neveikia.
● Galbūt įjungtas kuris nors iš įrenginio saugos
įtaisų.
Atstatykite įrenginį taip:
 Paspauskite [
], norėdami perjungti
įrenginį į parengties režimą.
● Jei įrenginys nepersijungia į parengties režimą,
paspauskite [
] ant įrenginio maždaug
10-čiai sekundžių. Įrenginys priverstinai
persijungia į parengties režimą. Arba atjunkite
kintamosios srovės maitinimo laidą, palaukite
bent 3 minutes, tada vėl jį prijunkite.
 Paspauskite [
] ant įrenginio, norėdami jį
įjungti. Jei įrenginio vis dar negalite naudoti,
kreipkitės į pardavėją.
Ekranas užsidega ir nuolat keičiasi laukimo
režimu.
● Spauskite ir laikykite [■] ant įrenginio, norėdami
pasirinkti „DEMO OFF“.
17
17
RQT0A52
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
● Nustatyti sistemos garsumą.
● Išjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite
priežastį, tada įjunkite sistemą iš naujo.
Priežastis gali būti garsiakalbių įtampa, per
didelis arba galia, arba sistema naudojama
per šiltoje aplinkoje.
Garso lygis sumažėja.
● Buvo įjungta grandinės apsauga dėl
nepertraukiamo naudojimo, esant aukštam
išėjimo garsumui. Tai daroma, siekiant
apsaugoti sistemą ir išlaikyti garso kokybę.
Nuotolinis valdiklis
Nuotolis valdiklis neveikia tinkamai.
● Baterija išseko arba neteisingai įdėta. (→ 6)
USB
Nėra atsakymo, paspaudus [►/II] mygtuką.
● Atjunkite USB prietaisą ir vėl jį prijunkite.
Arba išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį.
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys
jame.
● USB formatas arba jo turinys yra/nėra
suderinami su prietaisu (→ 3).
● USB priimanti funkcija šiuo produktu gali
neveikti su kai kuriais USB įrenginiais.
USB įrenginys lėtai veikia.
● Didelis failas arba didelė atmintis USB
įrenginyje, todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
Praėjęs laikas rodomas skiriasi nuo tikrojo
grojimo laiko.
● Perkelkite duomenis į kitą USB įrenginį arba
pasidarykite atsarginę duomenų kopiją ir
performatuokite USB įrenginį.
18
18
RQT0A52
“Bluetooth®”
Sujungimo užbaigti negalima.
Patikrinkite Bluetooth® įtaiso būklę.
●
Prietaiso negalima prijungti.
● Prietaiso prijungimas nesėkmingas arba
pakeista registracija.
Bandykite dar kartą susieti prietaisą. (→ 8)
● Galbūt šis įrenginys prijungtas prie kito prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite dar kartą
susieti prietaisą. (→ 8)
● Jei problema išlieka, išjunkite įrenginį ir
bandykite dar kartą.
Prietaisas yra prijungtas, bet per šį įrenginį
nesigirdi garso.
● Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ įtaisuose
reikia nustatyti garso išvestį į „SC-CMAX5“
rankiniu būdu. Perskaitykite išsamesnes
prietaiso naudojimo instrukcijas
Garsas trūkinėja.
● Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Patraukite „Bluetooth®“ įrenginį arčiau šio
prietaiso.
● Pašalinkite visas kliūtis tarp šio prietaiso ir
įtaiso.
● Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz
dažnių juostas: belaidis kelvedis, mikrobangų
krosnelė, mobilieji telefonai ir t.t. Patraukite
„Bluetooth®“ įrenginį arčiau šio įrenginio ir
nustatykite atstumą nuo kitų prietaisų.
● Stabiliam ryšiui pasirinkite „MODE 1“. (→ 9)
Įrenginio ekrane gali atsirasti šie pranešimai
arba paslaugų numeriai.
“A NO DEV”
“B NO DEV”
● USB įtaisas neteisingai įdėtas. Perskaitykite
instrukcijas ir bandykite dar kartą (→ 8).
“ADJUST CLOCK”
● Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
“ADJUST TIMER”
● Grojimo laikmatis ir/arba įrašinėjimo laikmatis
nenustatytas. Atitinkamai pakoreguokite grojimo
laikmatį ir/arba įrašinėjimo laikmatį.
“AUTO OFF” (mirksi)
● Įrenginys buvo nenaudojamas apie 20 minučių
ir bus išjungtas po minutės. Paspauskite bet
kurį mygtuką, kad atšauktumėte.
“CAN’T REC”
● Negalima įrašinėti, kai USB prietaisas yra
užrakintas. Atrakinkite USB įrenginį ir bandykite
dar kartą.
“DEVICE FULL”
● Negalima įrašinėti, nes likęs USB prietaiso
įrašymo laikas yra trumpesnis kaip bendras
muzikos šaltinio laikas. Pakeiskite į USB
įrenginį, kuris turi pakankamai įrašymo laiko,
ir padarykite įrašą dar kartą.
“INVALID”
● Jūs negalite pasirinkti vokalas atšaukti, ECHO ir
pagrindinį kontrolės, kai Karaokė režimas yra
išjungtas. Įrenginyje paspauskite [KARAOKE],
norėdami pasirinkti „ON KARAOKE”. (→ 16)
“NO PLAY”
“UNSUPPORT”
● Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą
formatą. (→ 3)
● Šio USB prietaise esančių failų duomenys gali
būti sugadinti. Suformatuokite USB įrenginį ir
bandykite dar kartą.
● Įrenginys gali būti sugedęs. Išjunkite ir vėl įjunkite.
LIETUVIŲ
Pranešimai
“NO TRACK”
● Nėra albumo arba įrašo USB įrenginyje.
“PLAYERROR”
● Grojote nepalaikomą MP3 failą. Sistema praleis
tą takelį ir gros kitą.
“REC ERROR”
● Įrašymo metu atjungėte USB įrenginį.
Prijunkite USB įrenginį ir bandykite įrašyti dar
kartą.
“REMOTE ” (“ ” reiškia skaičių.)
● Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys
naudoja skirtingus kodus. Pakeiskite kodą ant
nuotolinio valdymo pulto.
– Kai rodomas REMOTE 1, paspauskite ir bent 4 sekundes
laikykite nuspaudę [OK] ir [ ].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent 4 sekundes
laikykite nuspaudę [OK] ir [USB].
“ERROR”
● Neteisingas veikimas. Perskaitykite instrukcijas
ir bandykite dar kartą.
“TEMP NG”
● Įjungta temperatūros apsaugos grandinė,
o sistema bus išjungta. Tegul prietaisas
atvėsta prieš jį vėl naudojant.
“ERROR” (įrašymo metu)
● Patikrinkite, ar neuždengta ventiliacijos anga
● Negalima pasirinkti kito atkūrimo šaltinio (pvz.:
prietaiso.
USB ir t.t.) arba paspauskite [/] arba
[/] įrašymo metu. Sustabdo įrašymo funkciją. ● Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
“F
” (“ ” reiškia skaičių.)
● Įrenginys sugedo.
● Užsirašykite rodomą skaičių, atjunkite
maitinimo laidą ir kreipkitės į pardavėją.
“GUITAR SWITCH ON”
● Negalima naudoti karaokės funkcijos, kai
[ MIC
] nustatyta į stūmimo žemyn
padėtį. Pakeiskite jį į išlaisvinimo poziciją. (→ 16)
“USB OVER CURRENT ERROR”
● USB įtaisas naudoja per daug energijos.
Atjunkite USB įrenginį ir jį išjunkite.
“VBR”
● Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko
kintamo srauto (VBR) takeliams.
19
19
RQT0A52
Techniniai duomenys
■ BENDROJI DALIS
Galios suvartojimas
92 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime
Apie 0,4 W
(Kai BLUETOOTH STANDBY yra nustatytas į „ON“)
Apie 0,6 W
Maitinimas
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)*
378 mm x 724 mm x 436 mm
Masė
Apytiksliai 19,8 kg
Veikimo temperatūros intervalas
nuo 0 °C iki +40 °C
Veikimo drėgmės intervalas
nuo 35 % iki 80 % sant. drėgmė (be kondensacijos)
■ STIPRINTUVO SKYRIUS
Išvesties srovė
RMS išėjimo galia mono režimu
Priekinis aukštas kanalas
300 W vienam kanalui (3 Ω), 10 kHz, 30 % THD
Priekiniai vidutinis kanalas
300 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30 % THD
Žemų dažnių garsiakalbio kanalas
400 W vienam kanalui (2 Ω), 100 Hz, 30 % THD
Iš viso RMS mono režimo galia
1000 W (30 % THD)
■ LIZDŲ SKYRIUS
USB prievadas
USB standartas
USB 2.0 „Full speed“
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
USB prievado galia
500 mA (maks.)
USB įrašymas
Bitų dažnis
128 kb/s
USB įrašymo greitis
1x
Įrašomo failo formatas
MP3 (*.mp3)
Mikrofono lizdas/gitaros lizdas (2 sistemos)
Mono, 6,3 mm lizdas
Mikrofonas 1
Mono, 6,3 mm lizdas
Mikrofonas 2/gitara
Garso įvestis
AUX IN 1
Stereo, skirtasis lizdas (1 sistema)
AUX IN 2
Stereo, 3,5 mm lizdas
Garso išėjimas (Line Out)
AUDIO OUT
Stereo, skirtasis lizdas (1 sistema)
■ „BLUETOOTH®“ SKYRIUS
Versija
Klasė
Palaikomi profiliai
„Bluetooth®“ versija 2.1+EDR
2 klasė
A2DP, AVRCP, SPP
Veikimo dažnis
2,4 GHz dažnių juosta FH-SS
Veikimo atstumas
10 m žvilgsnio linija
■ GARSIAKALBIŲ SKYRIUS
Priekinis aukštas
Garsiakalbis (-ai)
Aukštų dažnių garsiakalbis
6 cm, kūgio tipo
Priekiniai vidutinis
Garsiakalbis (-ai)
Bosinis garsiakalbis
10 cm kūgio tipo x 2
Žemų dažnių garsiakalbis
Garsiakalbis (-ai)
Žemų dažnių garsiakalbis
25 cm, kūgio tipo
● Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
● Masė ir matmenys yra apytiksliai.
● Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas skaitmeninio
spektro analizatoriumi.
* Vežimėlio rankena visiškai žemyn nustumtoje padėtyje.
20
20
RQT0A52
LIETUVIŲ
21
21
RQT0A52
Lietuvių k.
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” deklaruoja,
kad šis gaminys MD-4 atitinka esminius direktyvos
1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų R&TTE gaminių
originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH,
„Panasonic“ bandymų centras, Winsbergring 15,
22525 Hamburgas, Vokietija
Šis gaminys skirtas naudojimui buityje. (3 kategorija)
22
RQT0A52
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies
teisės aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka
direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimą.
23
RQT0A52
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas Vokietija
„Panasonic Corporation“
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
„© Panasonic Corporation“
EU
Lt
RQT0A52-R
F0615BM0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement