Panasonic SCHC37EC, SCHC57EG Operating instructions

Panasonic SCHC37EC, SCHC57EG Operating instructions
Sistem Stereo Compact
Model Nr.
SC-HC57
SC-HC37
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs.
Pentru performanţe optime şi siguranţă, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
Instrucţiuni de instalare incluse (B 2, 6)
Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de către un specialist în instalare calificat.
Înainte de a începe lucrul, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de instalare, precum şi instrucţiunile de operare,
pentru a vă asigura de efectuarea corectă a instalării.
(Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni. Este posibil să aveţi nevoie de ele la întreţinerea sau mutarea acestui
aparat.)
EC
EG
RQT9685-R
M-SCHC57/37-RO
ROMÂNĂ
Instrucţiuni de operare
Măsuri de siguranţă
AVERTISMENT
Aparat
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare
sau de avariere a produsului,
− Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală,
picături sau stropiri.
− Niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele,
nu trebuie să fie aşezat pe aparat.
− Folosiţi numai accesoriile recomandate.
− Nu scoateţi capacele.
− Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat.
Pentru service, adresaţi-vă personalului calificat.
− Nu lăsaţi obiecte de metal să cadă în interiorul
aparatului.
− Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
Cablu de alimentare cu curent alternativ
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare
sau de avariere a produsului,
− Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare
corespunde tensiunii specificate pe acest aparat.
− Introduceţi fişa de alimentare complet în priza de
alimentare.
− Nu trageţi, nu îndoiţi şi nu aşezaţi obiecte grele
pe cablu.
− Nu manipulaţi fişa cu mâinile ude.
− Când deconectaţi cablul de alimentare, ţineţi de
fişa cablului.
− Nu utilizaţi o fişă deteriorată sau o priză slăbită.
• Instalaţi unitatea astfel încât cablul de alimentare să
poată fi deconectat de la priză imediat dacă apar
probleme.
Baterie de tip buton (Baterie cu Litiu)
• Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu reîncărcaţi,
dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare de
60°C şi nu incineraţi.
• Nu lăsaţi bateria de tip buton la îndemâna copiilor.
Nu introduceţi bateria în gură. În cazul în care
aceasta este înghiţită, apelaţi imediat la un medic.
ATENŢIE
Aparat
• Acest aparat utilizează un laser. Utilizarea elementelor
de control sau a reglajelor sau efectuarea de proceduri
altele decât cele specificate aici pot avea ca rezultat o
expunere periculoasă la radiaţii.
• Nu amplasaţi surse de flăcări deschise, precum
lumânări aprinse, pe aparat.
2
RQT9685
• Acest aparat poate recepţiona interferenţe radio
cauzate de telefoanele mobile în timpul utilizării.
Dacă apar asemenea interferenţe, măriţi distanţa
dintre aparat şi telefonul mobil.
• Acest aparat este destinat utilizării în locaţii cu climă
moderată.
Amplasare
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare
sau de avariere a produsului,
− Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o
bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii închise.
Asiguraţi-vă că aparatul este bine aerisit.
− Nu obstrucţionaţi deschiderile de aerisire ale
aparatului cu ziare, feţe de masă, perdele şi
obiecte similare.
− Nu expuneţi acest aparat la lumina directă a
soarelui, temperaturi ridicate, umiditate ridicată
sau vibraţii excesive.
Baterie de tip buton (Baterie cu Litiu)
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a
bateriei. Se va înlocui numai cu un tip recomandat
de producător.
• Vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră
locale pentru a afla care este metoda de eliminare
corespunzătoare a acumulatoarelor.
• Introduceţi cu polii aliniaţi.
• Manipularea incorectă a bateriilor poate cauza
scurgerea electrolitului, existând pericolul producerii
unui incendiu.
− Scoateţi bateria dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
telecomanda pentru o lungă perioadă de timp.
Depozitaţi-le într-un loc răcoros şi întunecos.
− Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
− Nu lăsaţi bateria(bateriile) într-un autovehicul
expus la lumină solară directă pentru o lungă
perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.
Marcajul de identificare a produsului este situat pe
placa de bază a aparatului.
Accesorii
Verificaţi accesoriile furnizate înainte de a utiliza aparatul.
1 Antenă FM de
interior
1 Cablu de curent
alternativ
Accesorii cu montare în perete
1 Suport de siguranţă
2 Suporturi cu
montare în perete
ROMÂNĂ
1 Telecomandă
(cu o baterie)
(N2QAYC000057)
1 Şurub
• Nu utilizaţi un cablu de curent alternativ provenit de la alte
echipamente.
• Numerele de produse furnizate în aceste instrucţiuni de
operare sunt valabile începând din ianuarie 2012.
Acestea se pot modifica.
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri a echipamentelor
vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că
produsele electrice şi electronice, precum şi bateriile folosite nu trebuie să fie amestecate cu
deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a bateriilor uzate, vă
rugăm să le depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia
dumneavoastră naţională şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şi acumulatoare, veţi ajuta la salvarea
resurselor valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra
mediului care, în caz contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi bateriilor vechi, vă rugăm
contactaţi autorităţile locale, serviciul dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de
vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul
sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în afara Uniunii
Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste
produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda
de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform
cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.
3
RQT9685
Cuprins
Măsuri de siguranţă.................................................. 2
Accesorii.................................................................... 3
Suport de redare ....................................................... 4
Ghid de referinţă comenzi........................................ 5
Fixarea aparatului pe un perete (opţional) ............. 6
Conexiuni................................................................... 8
Introducerea sau scoaterea suportului media....... 8
Operaţii de redare de pe suporturi media .............. 9
Ascultarea radio-ului .............................................. 10
Radio pe Internet .................................................... 10
Reglarea sunetului.................................................. 11
Ceas şi temporizator .............................................. 11
SC-HC57 AirPlay ..................................................... 12
Altele ........................................................................ 14
Ghid de rezolvare a problemelor........................... 16
Specificaţii ............................................................... 18
Întreţinerea aparatului şi a suporturilor media .... 19
Licenţe ..................................................................... 19
Operaţiile din aceste instrucţiuni sunt descrise folosind
telecomanda, dar puteţi efectua operaţiile utilizând
aparatul, dacă operaţiile sunt aceleaşi.
Suport de redare
• Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că Panasonic
declină orice responsabilitate pentru pierderea de
date şi/sau informaţii.
iPod/iPhone compatibil
pentru cuplare
iPod touch
Prima, a 2-a, a 3-a şi a 4-a generaţie
iPod nano
Generaţia a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a şi a 6-a
iPod classic
iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G /
iPhone
(din ianuarie 2012)
• Compatibilitatea depinde de versiunea software.
•
•
4
RQT9685
Actualizaţi-vă iPod-ul/iPhone-ul la ultima versiune de
software înainte de utilizarea cu acest aparat.
În funcţie de model, poate fi nevoie să scoateţi
iPod-ul/iPhone-ul şi să selectaţi albumul, artistul etc.
pe iPod/iPhone.
Asiguraţi-vă că utilizaţi un adaptor de cuplare compatibil
cu iPod-ul/iPhone-ul dvs. Pentru a achiziţiona un adaptor
de cuplare, consultaţi dealerul local de iPod/iPhone. Dacă
nu este disponibil un adaptor de cuplare, introduceţi şi
îndepărtaţi iPod-ul/iPhone-ul cu grijă.
Încărcarea iPod-ului/iPhone-ului
Încărcarea iPod-ului/iPhone-ului va începe după
conectarea la acest aparat.
• În modul standby, „IPOD CHARGING” (Încărcare
iPod) este afişat pe ecranul unităţii principale.
• Verificaţi iPod-ul/iPhone-ul pentru a verifica dacă
bateria este complet încărcată.
(Acumulatorul nu mai poate fi reîncărcat dacă este
deja încărcat complet.)
CD compatibil
• Un disc cu logoul CD.
• Acest aparat poate reda discuri care sunt
compatibile cu formatul CD-DA.
• Este posibil ca aparatul să nu redea anumite discuri
din cauza condiţiilor acestora de înregistrare.
Dispozitive USB
compatibile
• Acest aparat nu garantează conexiunea cu toate
dispozitivele USB.
• Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT12, FAT16 şi
FAT32.
• Acest aparat suportă standardul USB 2.0 full Speed.
• Acest aparat poate suporta dispozitive USB de până
la 32 de GB.
Fişiere MP3 compatibile
• Format acceptat: Fişiere cu extensia „.mp3” sau „.MP3”
• Rată de comprimare compatibilă: Între 64 kbps şi
320 kbps (stereo).
• În funcţie de modul în care aţi creat fişierele MP3, este
posibil ca acestea să nu fie redate în ordinea numerotată
de dumneavoastră sau să nu fie redate deloc.
Crearea de fişiere MP3 pe un CD-R/RW
• Numărul maxim de piese şi albume: 999 de piese şi
254 de albume (Se exclude folderul rădăcină).
• Formatele discurilor: ISO9660 nivel 1 şi nivel 2
(cu excepţia formatelor extinse).
• Dacă discul cuprinde atât date MP3 cât şi date audio
normale (CD-DA), aparatul le redă pe cele
înregistrate în partea interioară a discului.
• Acest aparat nu poate reda fişiere înregistrate
folosind scrierea pachet.
Crearea de fişiere MP3 pe un dispozitiv USB
• Numărul maxim de piese şi albume: 2500 de piese
şi 254 de albume (Se exclude folderul rădăcină).
• Doar un singur card de memorie va fi selectat la
conectarea unui cititor de carduri USB multiport, în
general primul card de memorie introdus.
Ghid de referinţă comenzi
Telecomandă
4
5
6
7
Pornirea şi oprirea aparatului
Selectarea sursei audio
Butoane de comandă redare de
bază
Intrare în meniul de configurare
Intrare în meniul iPod-ului/
iPhone-ului
Modificarea informaţiilor afişate
Deschiderea/închiderea uşii glisante
Ajustarea volumului
Pregătire
Îndepărtaţi folia de izolare
8
Dezactivare sunet
Dezactivează sunetul. Apăsaţi din
nou pentru a anula. Funcţia
"MUTE" (Dezactivare sunet) este,
de asemenea, anulată când
volumul este reglat sau când
aparatul este oprit.
9 Intrare în meniul de redare
10 Intrare în meniul de sunet
11 Selectare/OK
ROMÂNĂ
1
2
3
înaintea utilizării.
Pentru a înlocui o baterie de tip buton
1 În timp ce apăsaţi pe elementul
2 Fixaţi bateria de tip buton cu
marcajul (+) orientat în sus şi
de blocare
, trageţi suportul de
apoi introduceţi la loc suportul de
baterie spre exterior.
baterie.
Nu lăsaţi bateria de tip buton la
îndemâna copiilor, deoarece există
pericolul ca aceştia să o înghită.
Tip acumulator: CR2025 (baterie cu litiu)
• În mod normal, durata de viaţă a bateriei este de aproximativ 1 an, dar
depinde de frecvenţa de utilizare a aparatului.
Unitate principală
Vedere de sus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Întrerupător standby/pornire (
)
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit în
modul standby şi invers.
În modul standby, aparatul continuă să consume o
cantitate redusă de energie.
Deschiderea/închiderea uşii glisante (pentru iPod/iPhone)
Selectarea sursei audio
Butoane de comandă redare de bază
Reglaţi volumul la (0 (min) - 50 (max))
Deschiderea/închiderea uşii glisante (pentru discuri)
SC-HC57 buton înregistrare WPS (B 12)
SC-HC37 Selector de efect sonor Dynamic Bass (Bas dinamic)
Mufă cască
Tip fişă: Ø 3,5 mm stereo
Tip fişă recomandat: Fişă dreaptă
• Ascultarea muzicii la volum maxim pentru perioade
lungi de timp poate afecta urechile utilizatorului.
• O presiune sonoră excesivă în căşti poate duce la
pierderea auzului.
Port USB
Indicator stand-by
SC-HC57 Indicator stare Wi-Fi®
Afişaj
Uşă glisantă
Senzor de semnal telecomandă
Distanţă:
Aproximativ 7 m în faţă.
• Pentru a evita interferenţele, vă rugăm să nu aşezaţi
obiecte în faţa senzorului de semnal.
5
RQT9685
Fixarea aparatului pe un
perete (opţional)
Partea inferioară a aparatului
Suport
Accesorii de instalare
Accesorii furnizate
• 1 Suport de siguranţă
• 1 Şurub
• 2 Suporturi cu montare în perete
•
•
•
•
Şurub de fixare
Pătură moale sau cârpă
Accesorii disponibile în comerţ (nu sunt furnizate)
4 Şuruburi de fixare a suporturilor cu montare în perete
1 Şurub de fixare a suportului de siguranţă
1 Cablu de prevenire a căderii
1 Element de prindere
• Nu lăsaţi suportul de siguranţă la îndemâna
copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia
să-l înghită.
• Nu lăsaţi şuruburile la îndemâna copiilor, pentru
a preveni ingerarea.
• Nu lăsaţi suporturile de montare pe perete la
îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca
aceştia să le înghită.
Folosiţi şuruburi cu un diametru nominal de Ø 4 mm, potrivite
pentru materialul peretelui (de ex. lemn, oţel, beton etc)
Măsuri de siguranţă
Este necesară instalarea profesională.
Instalarea trebuie efectuată întotdeauna de către
un specialist în instalare calificat.
PANASONIC NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA
PENTRU DAUNE ŞI/SAU ACCIDENTĂRI, INCLUSIV
MOARTE REZULTATE DIN INSTALAREA
NECORESPUNZĂTOARE SAU MANIPULAREA
INCORECTĂ.
• Asiguraţi-vă că instalaţi acest aparat conform
indicaţiilor din instrucţiunile de operare.
Instrucţiuni de montare
pe perete
Înainte de instalare opriţi aparatul şi deconectaţi
cablul de alimentare cu curent alternativ de la
priza de alimentare.
1 Demontaţi suportul de la aparat.
Deşurubaţi şuruburile de fixare (2 piese) aflate în
partea inferioară a aparatului.
Trageţi uşor suportul de pe aparat, conform
figurii.
• Păstraţi şuruburile scoase şi suportul într-un loc sigur.
6
RQT9685
2 Măsuraţi şi marcaţi poziţia suporturilor cu montare în
perete (pe ambele părţi).
Folosiţi-vă de imaginile de mai jos pentru a
identifica poziţiile de înşurubare.
SC-HC57 Înainte de a decide asupra locului în
care doriţi să amplasaţi aparatul, verificaţi dacă
puterea semnalului Wi-Fi® este suficientă.
(B 12, 15)
Poziţia de ataşare a suporturilor de montare pe perete
Spaţiu necesar
perete suportul de montare pe perete.
(pe ambele părţi)
• Utilizaţi o nivelă cu bulă de aer pentru a vă asigura
că suporturile de montare pe perete sunt la acelaşi
nivel.
• Asiguraţi-vă că şurubul utilizat şi peretele au
rezistenţa necesară pentru a susţine o greutate de
cel puţin 33 kg.
6 Agăţaţi aparatul în siguranţă pe suporturile cu
montare cu ambele mâini.
• Conectaţi antena FM şi cablul de curent alternativ la
aparat înainte de a agăţa aparatul pe perete. (B 8)
• După agăţarea aparatului, eliberaţi-l cu atenţie
pentru a vă asigura că aparatul este fixat ferm pe
perete.
ROMÂNĂ
3 Folosind 2 şuruburi (nu sunt incluse), ataşaţi pe
Perete
Cel puţin 30 mm
Ø 7,5 mm Ø 9,4 mm
Ø 4 mm
Suport cu montare
în perete
4 Fixaţi suportul de siguranţă pe aparat cu ajutorul
şurubului (furnizat).
Cuplu de strângere: 50 N•cm - 70 N•cm.
Şurub
(furnizat)
7 Introduceţi şurubul suportului de siguranţă (nu este
inclus) pentru a fixa suportul de siguranţă pe perete.
• Asiguraţi-vă că şurubul utilizat şi peretele au
rezistenţa necesară pentru a susţine o greutate
de cel puţin 33 kg.
Suport de siguranţă
5 Ataşaţi cablul de prevenire a căderii (nu este inclus)
la acest aparat.
• Utilizaţi un cablu care este capabil să suporte
peste 33 kg
(cu un diametru de aproximativ 1,5 mm).
Fixat pe
perete
Şurub de fixare a suportului
de siguranţă (nu este inclus)
8 Ataşaţi cablul de prevenire a căderii (nu este inclus)
Cablu
(nu este furnizat)
la perete.
• Asiguraţi-vă că şurubul utilizat şi peretele au
rezistenţa necesară pentru a susţine o greutate
de cel puţin 33 kg.
• Asiguraţi-vă că aţi întins cablul.
Element de prindere
(nu este inclus)
Cablu
(nu este furnizat)
Perete
7
RQT9685
Conexiuni
Bandă adezivă
(nu este inclus)
Antenă FM de interior
(furnizat)
Conectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ după ce au fost realizate toate conexiunile.
Acest aparat consumă o cantitate mică de curent alternativ (B 18) chiar şi atunci când este oprit.
La priza de alimentare de la domiciliu
Cablu de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
•
Aceste boxe nu au ecranare magnetică. Nu le amplasaţi lângă un
televizor, calculator personal sau alte dispozitive care sunt uşor
influenţate de magnetism.
•
Folosind bandă adezivă, fixaţi antena pe un perete sau pe un
stâlp într-o poziţie cât mai lipsită de interferenţe. (Utilizaţi antena
exterioară dacă recepţia radio FM este slabă.)
Introducerea sau scoaterea unui suport media
iPod/iPhone
compatibil
(nu este inclus)
(Deschidere / Închidere)
(Deschidere / Închidere)
Adaptor pentru
bază de cuplare
(nu este inclus)
Dispozitiv USB
(nu este inclus)
*1: Asiguraţi-vă că înclinaţi discul astfel încât să nu atingeţi uşa glisantă.
*2: Nu împingeţi şi nu trageţi de baza de cuplare cu mâna.
*3: Când introduceţi sau înlăturaţi iPod-ul/iPhone-ul, înclinaţi uşor
baza de cuplare ţinând de colţul acesteia.
8
RQT9685
•
Asiguraţi-vă că aparatul nu cade atunci când introduceţi sau
îndepărtaţi suporturi media.
•
Asiguraţi-vă că aţi scos iPod-ul/iPhone-ul din cutia sa.
•
Când mutaţi acest aparat, asiguraţi-vă că aţi înlăturat toate
suporturile media şi aduceţi aparatul în modul standby.
•
Introduceţi dispozitivul USB direct în portul USB. Nu utilizaţi un
cablu de prelungire USB.
•
Pentru a scoate dispozitivul USB de stocare în masă, selectaţi o
sursă alta decât „USB”.
Următoarele marcaje indică disponibilitatea funcţiei.
CD: CD audio în format CD-DA şi un CD care
conţine fişiere MP3 (B 4)
iPod: iPod/iPhone compatibil (B 4)
USB: Dispozitive USB ce conţin fişiere MP3 (B 4)
Pregătire
• Porniţi aparatul.
• Introduceţi suportul media. (B 8)
• Apăsaţi [CD], [iPod] sau [USB] pentru a selecta
sursa audio.
iPod Pentru a naviga prin meniul iPod-ului/
iPhone-ului
• Deschideţi aplicaţia pentru muzică pentru a utiliza această
funcţie cu modelele de iPod touch/iPhone.
−
: Pentru a naviga prin elementele de meniu.
− [OK]: Pentru a trece la meniul următor.
− [iPod MENU] (Meniu iPod): Pentru a reveni la meniul
anterior.
• Pentru a vizualiza modul de operare, deschideţi uşa glisantă.
• Operarea poate varia între modelele de iPod/iPhone.
Moduri de redare (CD, USB)
ROMÂNĂ
Operaţii de redare
de pe suporturi media
Selectaţi modul de redare.
Redare de bază (CD, iPod, USB)
• Aceste moduri pot fi combinate cu funcţia de repetare a redării.
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod
repetat pentru a selecta „PLAYMODE” (Mod redare).
Redare
Apăsaţi
Stop
Apăsaţi
.
USB Piesa este memorată şi este afişat
„RESUME” (Reluare).
.
2 Apăsaţi
OFF PLAYMODE
(Mod redare dezactivat)
Pauză
Apăsaţi
.
Apăsaţi din nou pentru a reîncepe redarea.
1-TRACK
Salt
Apăsaţi
sau
a sări peste o piesă.
1-ALBUM
CD, USB Apăsaţi
sau
sări peste albumul MP3.
Căutare
pentru
pentru a selecta următorul mod şi
apăsaţi [OK].
(Este afişat „1,
”.)
Redă doar albumul MP3 selectat.
(Este afişat „1,
pentru a
În timpul redării
sau
.
Apăsaţi lung
iPod Căutarea înapoi este realizată doar în
cadrul piesei curente.
Redă conţinutul în mod aleatoriu.
(Este afişat „RND”.)
1-ALBUM RANDOM
(1 ALBUM
ALEATORIU)
(Este afişat „1,
Apăsaţi [VOL -] sau [VOL +] pentru a regla
volumul.
3 Apăsaţi
Dezactivare
sunet
Apăsaţi [MUTE] (Dezactivare sunet) pentru
dezactivarea sunetului.
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) în mod repetat în
timpul redării sau pauzei.
”.)
RANDOM (Aleatoriu)
Volum
CD, USB Vizualizare informaţii cuprins
Selectaţi pentru a anula setarea
pentru modul de redare.
Redă doar piesa selectată.
(Salt la piesa dorită (B stânga))
, RND”.)
Redă piesele de pe un album
MP3 selectat în mod aleatoriu.
• Apăsaţi
sau
pentru a
selecta albumul MP3.
pentru a începe redarea.
• Când utilizaţi iPod-ul/iPhone-ul, folosiţi setarea de pe
iPod/iPhone.
• În timpul redării aleatorii, nu puteţi sări la piesa anterioară.
• Acest mod de redare curent este anulat când deschideţi
uşa glisantă pentru discuri.
• Numărul maxim de caractere care pot fi afişate: aprox. 30
• Acest aparat suportă versiunea de etichete ID3 1.0, 1.1 şi
•
Redare repetată (CD, USB)
2.3. Textul care nu este recunoscut de această versiune
nu va fi afişat sau va fi afişat diferit.
Indicaţie album şi piesă pentru fişiere MP3.
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a
„A _ _ _”:
„T _ _ _”:
•„_”
„
”:
„
”:
Număr album MP3.
Număr piesă MP3.
reprezintă numărul albumului sau piesei.
Această indicaţie este, de asemenea, utilizată
pentru a face referire la un album.
Această indicaţie este, de asemenea, utilizată
pentru a face referire la o piesă.
selecta „REPEAT” (Repetare).
2 Apăsaţi
pentru a selecta "ON REPEAT"
(Repetare activată) şi apăsaţi [OK].
• Este afişat „
”.
• Când utilizaţi iPod-ul/iPhone-ul, folosiţi setarea de pe
iPod/iPhone.
• Pentru a anula repetarea redării, selectaţi „OFF REPEAT”
(Dezactivare repetare) în pasul 2.
(Modul este, de asemenea, anulat când deschideţi uşa
glisantă pentru discuri.)
9
RQT9685
Ascultarea radio-ului
Pentru a preseta canalul
5 În timp ce ascultaţi o transmisie radio Apăsaţi [OK].
6 Apăsaţi
pentru a selecta canalul şi apoi apăsaţi [OK].
Puteţi preseta până la 30 de canale.
Pregătire
Asiguraţi-vă că aţi conectat antena FM. (B 8)
Postul care ocupă un canal va fi suprascris atunci când un alt post
este presetat pe canalul respectiv.
Presetarea automată
a posturilor
1 Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta "FM".
2 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod
repetat pentru a selecta „A.PRESET” (Presetare
automată) şi apoi apăsaţi [OK].
Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului FM
1 În timp ce recepţionaţi emisii FM, apăsaţi [PLAY MENU]
(Meniu redare) în mod repetat pentru a selecta „FM MODE”
(Mod FM) şi apoi apăsaţi [OK].
pentru a selecta “MONO” şi apoi apăsaţi
2 Apăsaţi
butonul [OK].
• Această setare poate fi presetată şi memorată. Pentru
a proceda astfel, continuaţi la pasul 5 din „Acord şi
presetare manuală”.
•
•
•
Ascultarea unui canal
presetat
1 Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta "FM".
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
canalul.
Dacă este selectat „MONO”, indiferent de tipul de semnal pe care îl
recepţionează acest aparat, este afişat „FM MONO”. (B mai jos)
Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a afişa „FM
STATUS” (Stare FM) şi apoi apăsaţi [OK].
„FM ST”: Semnalul FM este în format stereo.
„FM MONO”: Semnalul FM este în format mono.
• „FM” este, de asemenea, afişat chiar dacă acest aparat
nu este setat la un post.
Pentru a afişa datele text RDS
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare) pentru a afişa datele text.
• La fiecare apăsare pe buton:
PS: Serviciu program
PTY: Tip program
FREQ: Afişare frecvenţă
•
„STEREO” este afişat când acest aparat face acordul la o
transmisie stereo.
•
Aparatul poate afişa informaţiile de tip text transmise prin
sistemele de informaţii radio (RDS) care sunt disponibile în
anumite zone. (Este posibil ca afişajele RDS să nu apară în cazul
în care transmisia este slabă.)
Pregătire
1 Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta "FM".
2 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod repetat
pentru a selecta „TUNEMODE” (Mod acord) şi apoi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta „PRESET” (Presetare)
3 Apăsaţi
şi apoi apăsaţi [OK].
„MONO” este anulat la schimbarea frecvenţei.
Pentru a afişa starea curentă a semnalului
3 Apăsaţi
pentru a selecta „LOWEST”
(Cea mai joasă) sau „CURRENT” (Curentă) şi apoi
apăsaţi [OK].
LOWEST (Minim):
Pentru a începe presetarea automată de la
frecvenţa minimă (FM 87,50).
CURRENT (Curent):
Pentru a începe presetarea automată cu frecvenţa
curentă.*
* Pentru modificarea frecvenţei, consultaţi „Acord şi
presetare manuală”.
Tunerul presetează toate posturile de radio pe care le
poate recepţiona în canale, în ordine crescătoare.
Selectaţi „STEREO” în pasul 2 pentru a reveni la transmisiile stereo.
Radio pe Internet
Acest aparat poate reda posturi de radio pe Internet
dacă aveţi instalat „vTuner for Panasonic” (vTuner
pentru Panasonic) pe iPhone/iPod touch.
Pregătire
• Instalaţi „vTuner for Panasonic” (vTuner pentru Panasonic)
pe iPhone/iPod touch.
Acord şi presetare manuală
Selectaţi o transmisie radio.
1 Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta "FM".
2 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) în mod repetat
pentru a selecta „TUNEMODE” (Mod acord) şi apoi
apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi
pentru a selecta „MANUAL” şi apoi
apăsaţi [OK].
4 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
postul dorit.
• Pentru a iniţia acordul automat, ţineţi apăsat
,
până când începe derularea
frecvenţei. Acordul se opreşte la găsirea unui post de
radio.
10
RQT9685
• Instalaţi iOS 5.0 sau o versiune mai recentă.
1 Conectaţi iPhone/iPod touch la acest aparat.
2 Apăsaţi [iPod] în mod repetat pentru a selecta „VTUNER”.
. “vTuner for Panasonic” (vTuner pentru Panasonic)
porneşte.
•
Vizitaţi site-ul Web de mai jos pentru informaţii despre „vTuner for
Panasonic” (vTuner pentru Panasonic):
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/
(Modele iPhone/iPod touch compatibile şi versiunile de software,
achiziţionarea, instalarea şi detaliile de operare).
•
Este posibil să apară o fereastră pop-up pe iPhone/iPod touch.
Respectaţi instrucţiunile indicate.
Următoarele efecte de sunet pot fi adăugate la ieşirea audio.
1 Apăsaţi [SOUND] (Sunet) în mod repetat pentru a
selecta efectul şi apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta setarea ş apoi
apăsaţi [OK].
Direct-Vocal
Surround
(D.SURROUND)
„LEVEL 1” (Nivel 1), „LEVEL 2” (Nivel 2)
sau „OFF” (Dezactivare).
• Setarea din fabrică este „OFF”
(Dezactivare).
Presetare EQ
(PRESET EQ)
„HEAVY” (Puternic), „SOFT” (Slab),
„CLEAR” (Clar), „VOCAL” (Vocal) sau
„FLAT” (Plat/dezactivat).
• Setarea din fabrică este „HEAVY”
(Puternic).
Sunete joase
(BASS) sau
înalte (TREBLE)
Ajustaţi nivelul (4 - +4).
Dynamic Bass
(Bas dinamic)*1
(D.BASS)
„ON D.BASS” (Bas dinamic activat)
sau „OFF D.BASS” (Bas dinamic
dezactivat).
• Presetarea din fabrică este „ON
D.BASS” (Bas dinamic activat).
1
* : SC-HC37 Această funcţie poate fi selectată şi cu ajutorul
butonului [D.BASS] (Bas dinamic) de pe aparat.
• Este posibilă o reducere a calităţii sunetului când aceste
efecte sunt folosite cu anumite surse. În astfel de situaţii,
dezactivaţi efectele de sunet.
Ceas şi temporizator
Temporizator de redare
Puteţi seta temporizatorul astfel încât aparatul să
pornească la o anumită oră în fiecare zi.
Pregătire
Setaţi ceasul (B stânga).
Setarea temporizatorului
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „TIMER ADJ” (Ajustare
temporizator) şi apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a seta ora de pornire
(„ON TIME” (Oră pornire)) şi apoi apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi
pentru a seta ora de finalizare
(„OFF TIME” (Oră finalizare)) şi apoi apăsaţi [OK].
ROMÂNĂ
Reglarea sunetului
•
Pentru a afişa setările temporizatorului, apăsaţi [SETUP]
(Configurare) în mod repetat pentru a selecta „TIMER ADJ”
(Ajustare temporizator) şi apoi apăsaţi [OK] o dată.
(În modul standby, apăsaţi [iPod MENU (Meniu iPod), DISPLAY
(Afişare)] de două ori.)
•
Sursa muzicii şi volumul vor fi, de asemenea, afişate dacă
temporizatorul este activat. (B mai jos)
Activaţi temporizatorul
1 Selectaţi sursa muzicii*2 şi setaţi volumul dorit.
2 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „TIMER SET” (Setare temporizator)
şi apoi apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi
pentru a selecta „SET” (Setare) şi
apoi apăsaţi [OK].
• Este afişat „ ”.
4 Apăsaţi
pentru a opri aparatul.
2
Setarea ceasului
Acesta este un ceas cu format de 24 de ore.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „CLOCK” (Ceas) şi apoi apăsaţi
[OK].
2 Apăsaţi
pentru a seta ora şi apoi apăsaţi
[OK].
* : „CD”, „USB”, „IPOD” şi „FM” poate fi setat ca sursă de muzică.
• Aparatul poate fi utilizat în mod normal după setarea
temporizatorului, însă:
• Aduceţi aparatul în modul standby înainte de ora de începere a
temporizatorului.
• Chiar dacă sursa audio sau volumul se modifică, temporizatorul
va utiliza în continuare sursa audio şi volumul setat în
momentul activării acestuia.
• Pentru a dezactiva temporizatorul, selectaţi „OFF” (Dezactivare) în
pasul 3.
• Aparatul va porni la ora presetată, cu volumul crescând treptat
până la nivelul presetat.
•
Pentru a afişa ceasul, apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod
repetat pentru a selecta „CLOCK” (Ceas) şi apoi apăsaţi [OK] o
dată. Ora este afişată timp de 10 secunde.
(În modul standby, apăsaţi [iPod MENU (Meniu iPod), DISPLAY
(Afişare)] o dată.)
•
Ceasul este resetat atunci când există o cădere de tensiune sau
când este deconectat cablul de curent alternativ.
•
Resetaţi ceasul în mod regulat pentru păstrarea preciziei acestuia.
Temporizatorul de oprire
automată
Temporizatorul de stare inactivă poate închide
aparatul la o oră setată.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat pentru a
selecta „SLEEP” (Inactiv) şi apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a seta ora de pornire (în minute)
şi apoi apăsaţi [OK].
(Inactiv 30) ↔ (Inactiv 60) ↔ (Inactiv 90) ↔ (Inactiv 120)
“SLEEP 30” ↔ “SLEEP 60” ↔ “SLEEP 90” ↔ “SLEEP 120”
OFF (Anulare)
•
•
Timpul rămas este indicat pe afişajul aparatului, exceptând
momentele când sunt efectuate alte operaţii.
Temporizatorul de redare şi cel de stare inactivă pot fi folosite împreună.
Temporizatorul de stare inactivă are întotdeauna prioritate.
11
RQT9685
SC-HC57 AirPlay
Metoda 1
Dacă routerul de reţea wireless suportă WPS*1.
Cu această funcţie puteţi transmite wireless muzică
spre boxele aparatului.
Utilizarea configuraţiei butonului WPS
Dispozitive compatibile
(începând cu ianuarie 2012)
AirPlay funcţionează cu;
• iOS 4.2 sau o versiune ulterioară (iPod touch (generaţia a
2-a, a 3-a şi a 4-a), iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPad 2, iPad)
• iTunes 10.2 sau o versiune ulterioară (Mac / PC)
Setări de reţea
Pentru a utiliza funcţia AirPlay, acest aparat trebuie să
fie în aceeaşi reţea wireless cu dispozitivul compatibil.
Este posibil ca routerele wireless
compatibile cu configuraţia butonului WPS
să aibă acest marcaj.
1 Ţineţi apăsat [- WPS] pe aparat.
„CONNECT” (Conectare) este afişat cu
intermitenţă pe ecran.
(Indicatorul de stare Wi-Fi® luminează intermitent
în albastru.)
• Efectuaţi pasul 2 în cel mult 2 minute.
2 Apăsaţi butonul WPS de pe routerul wireless.
Când este stabilită o legătură, „LINKING”
(Creare legătură) apare pe afişajul aparatului.
Când este finalizată configurarea, „SUCCESS”
(Reuşit) este indicat pe afişajul aparatului.
(Indicatorul de stare Wi-Fi® luminează intermitent
în albastru.)
3 Apăsaţi [OK] pe telecomandă pentru a finaliza
setarea.
• Acest aparat poate fi setat şi cu ajutorul codului PIN WPS.
Pregătire
Pentru acest aparat, există 2 metode pentru configurarea
conexiunii wireless. Determinaţi ce tip de router de reţea
wireless utilizaţi şi urmăriţi metoda care se potriveşte
dispozitivului dumneavoastră.
• Consultaţi instrucţiunile de operare ale routerului de reţea
wireless pentru detalii.
Dacă nu ştiţi ce tip de router de reţea wireless utilizaţi,
aplicaţi „Metoda 2”.
•
•
Înlocuiţi pasul 2 al „Metodei 1” cu următorii paşi.
(Înainte de a începe, consultaţi instrucţiunile de operare
ale routerului de reţea wireless pentru detalii cu privire la
introducerea codului PIN.)
1 Cât timp „CONNECT” (Conectare) luminează
intermitent, ţineţi apăsat [- WPS] din nou pentru a afişa
codul PIN de 8 cifre. (Indicatorul de stare Wi-Fi®
luminează intermitent în violet.)
2 Introduceţi codul PIN în routerul wireless.
Pentru a edita denumirea sistemului, este necesar să
utilizaţi „Metoda 2”.
Este posibil ca „FAIL” (Eşuat) să fie afişat în cazul în care
conexiunea nu a fost realizată în limita de timp setată.
Încercaţi din nou setarea. Dacă „FAIL” (Eşuat) încă este
afişat, încercaţi „Metoda 2”.
• Porniţi aparatul.
• Când efectuaţi setările de reţea, aşezaţi aparatul în
apropierea routerului wireless.
• Utilizarea simultană cu un cuptor cu microunde, un telefon
•
•
•
•
fără fir şi alte dispozitive de 2,4 GHz poate cauza
întreruperi ale conexiunii.
Imediat după pornirea aparatului, este posibil ca iniţierea
setărilor de reţea să dureze mai mult.
Acest aparat nu se poate conecta la o reţea wireless cu
ajutorul setărilor de securitate WEP cu „Metoda 1”. Utilizaţi
„Metoda 2” pentru a vă conecta la reţeaua wireless.
Pentru a anula această setare la jumătatea operaţiei,
pentru a opri aparatul.
apăsaţi
Pentru informaţii actualizate legate de compatibilitatea
routerului dumneavoastră wireless, consultaţi
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Metoda 2
Dacă routerul de reţea wireless nu suportă WPS*1.
Cu această metodă, veţi accesa setările de reţea
wireless ale acestui aparat din browser-ul de Internet
al dispozitivului compatibil.
• Ilustraţiile şi explicaţiile se bazează pe un iPhone.
Însă, cuvântul „iPhone” poate fi înlocuit cu dispozitivul
dumneavoastră compatibil.
Pregătire
• Verificaţi denumirea reţelei dumneavoastră
wireless de la domiciliu
(Denumirea reţelei (SSID)) şi parola pentru această
reţea. Acestea pot fi găsite de cele mai multe ori
chiar pe routerul wireless.
• Porniţi iPhone-ul.
*1: WPS înseamnă “Wi-Fi Protected SetupTM”.
12
RQT9685
mod repetat pentru a selecta „NET SETUP”
(Configurare reţea) şi apoi apăsaţi [OK].
„SETTING” (Setare) este indicat pe afişaj.
(Indicatorul de stare Wi-Fi® luminează intermitent
în violet.)
2 Conectaţi-vă iPhone-ul la reţeaua wireless a acestui
aparat, denumită „Setup _ _ _ _ _ _”*1, 2
(Configurare _ _ _ _ _ _).
• După ce aţi selectat „Setup _ _ _ _ _ _”*1, 2
(Configurare _ _ _ _ _ _), iPhone-ul este conectat
la acest aparat.
7 Selectaţi „JOIN” (Conectare) pentru a aplica setările.
În fereastra pop-up, selectaţi „OK” pentru a continua.
− Selectaţi „CANCEL” (Anulare) pentru a reveni la
fereastra de configurare.
Indicatorul de stare wireless luminează intermitent în
albastru.
− Acum puteţi închide browser-ul Safari.
Când este finalizată configurarea, „SUCCESS”
(Reuşit) este indicat pe afişajul aparatului.
Dacă este afişat „FAIL” (Eşuat), apăsaţi [OK].
Apoi verificaţi parola reţelei wireless şi alte setări şi
începeţi din nou de la pasul 1.
8 Apăsaţi [OK] pe telecomandă pentru a finaliza
setările.
9 Conectaţi iPhone-ul din nou la reţeaua
dumneavoastră wireless de la domiciliu.
ROMÂNĂ
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) pe telecomandă în
Setări alternative
3 Porniţi Safari pe iPhone-ul dumneavoastră şi
introduceţi „http://192.168.1.12/” în bara de adresă
URL pentru a afişa pagina.
În loc de paşii 4 şi 5:
Selectaţi „Setări manuale”.
1 Introduceţi denumirea reţelei dumneavoastră
wireless de la domiciliu în câmpul „Network name
(SSID) (Denumire reţea (SSID))”.
2 Selectaţi metoda de criptare din lista derulantă
„Security system” (Sistem de securitate).
3 Introduceţi parola în câmpul „Password” (Parolă) şi
apoi selectaţi „NEXT” (Următorul).
Este afişată fereastra de configurare a aparatului.
4 Selectaţi „Search wireless network”
(Căutare reţea wireless).
5 Selectaţi şi introduceţi detaliile.
Setări suplimentare
În pasul 6:
Dacă reţeaua dumneavoastră wireless de la domiciliu a
fost configurată să utilizeze adrese IP Address (Adresă
IP), Subnet Mask (Mască de subreţea), Default Gateway
(Gateway predefinit), Primary DNS (DNS primar) specifice
etc.
Selectaţi „Setări de reţea avansate”.
Introduceţi adresele necesare în fiecare câmp şi
selectaţi „OK”.
• Pentru a modifica setările înapoi la DHCP, selectaţi
„ON” (Activare) din lista derulantă „DHCP”.
Dacă doriţi să modificaţi denumirea aparatului afişată ca
boxe AirPlay.
Selectaţi „Edit STEREO SYSTEM name” (Editare
denumire sistem stereo).
Pot fi utilizate doar caractere ASCII.
Introduceţi o denumire nouă în câmpul „STEREO SYSTEM
name” (Denumire sistem stereo) şi selectaţi „OK”.
Selectaţi denumirea reţelei dumneavoastră
wireless de la domiciliu.*3
Introduceţi parola.
Selectaţi „NEXT” (Următorul).
6 Realizaţi „Setările suplimentare”. (B dreapta)
Dacă acestea nu se aplică, continuaţi cu pasul
următor.
• Activaţi Java şi Cookies în setările browser-ului
dumneavoastră.
• Pentru a anula această setare la jumătatea operaţiei,
apăsaţi
pentru a opri aparatul.
(Continuarea pe pagina următoare)
*1: „ _ ” reprezintă o cifră unică pentru fiecare set.
*2: Asiguraţi-vă că DHCP este activat pentru setarea de
reţea pe iPhone.
*3: Dacă aţi setat reţeaua wireless să fie invizibilă, selectaţi
„BACK” (Înapoi) şi consultaţi „Setări alternative”. (B mai sus)
13
RQT9685
Utilizarea AirPlay cu
boxele aparatului
Când acest aparat este conectat în aceeaşi reţea ca şi
dispozitivul compatibil, puteţi selecta acest aparat ca
boxe.
Pregătire
• Conectaţi aparatul la aceeaşi reţea ca şi dispozitivul
compatibil. (B 12)
• Porniţi dispozitivul compatibil.
1 Porniţi iTunes pe Mac/calculatorul personal sau
aplicaţia pentru muzică pe dispozitivul iOS.
• Dacă este utilizată aplicaţia pentru muzică de pe
dispozitivul iOS, selectaţi fişierul care trebuie redat.
2 Selectaţi acest aparat din pictograma AirPlay
din colţul din partea dreaptă jos a ecranului.
Verificaţi setările de volum înainte de a începe redarea.
•
(Când este utilizat AirPlay pentru prima dată, este
posibil ca volumul să fie redat la setarea maximă.)
Dacă nu aţi modificat denumirea, acest aparat va fi
afişat ca „Panasonic HC57 _ _ _ _ _ _”*1, 2.
Altele
Mod standby automat
Ca setare din fabrică, acest aparat se va opri
întotdeauna automat dacă nu este redat niciun sunet şi
nu este efectuată nicio operaţie timp de 30 de minute.
Pentru a anula această funcţie
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „AUTO OFF” (Oprire automată) şi
apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta „OFF”
(Dezactivare) şi apoi apăsaţi [OK].
• Pentru a activa modul standby automat, selectaţi „ON”
(Activare) în pasul 2.
• Această setare nu poate fi selectată când sursa este „FM”.
Luminozitatea afişajului
ex., iPhone iOS 5.0
Luminozitatea afişajului aparatului poate fi modificată.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „DIMMER” (Graduator luminozitate)
şi apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta "ON" (Activare) şi
apoi apăsaţi [OK].
ex., iTunes 10.5
(Dreapta jos)
Pentru a anula graduatorul de luminozitate, selectaţi
„OFF” (Dezactivare) în pasul 2.
Schimbarea codului unităţii
principale şi al telecomenzii
Când alte echipamente Panasonic răspund la
telecomanda furnizată, schimbaţi codul telecomenzii.
1 Apăsaţi [CD] pentru a selecta „CD”.
2 Ţineţi apăsat [CD] pe unitatea principală şi
3 Începere redare.
• Acest aparat poate fi setat să se pornească automat când
•
•
•
este selectată ca boxe de redare. (B 15)
Redarea altor surse audio va fi întreruptă, iar redarea
AirPlay va avea prioritate.
Modificările de volum pe dispozitivul iOS sau iTunes vor fi
aplicate aparatului. (Consultaţi secţiunea de Asistenţă
iTunes pentru setările necesare în iTunes.)
AirPlay nu va funcţiona când redaţi clipuri video pe iTunes.
*1: „ _ ” reprezintă o cifră unică pentru fiecare set.
*2: Denumirea afişată pentru acest aparat poate fi modificată
din setările „Edit STEREO SYSTEM name” (Editare
denumire sistem stereo) din „Metoda 2”. (B 13)
14
RQT9685
pe
telecomandă până când aparatul afişează
„REMOTE 2” (Cod telecomandă 2).
3 Ţineţi apăsat [OK] şi
pe telecomandă timp de
cel puţin 4 secunde.
Pentru a reveni la modul „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1),
cu
.
repetaţi paşii de mai sus, înlocuind
software
Ocazional, Panasonic poate lansa versiuni actualizate
de software pentru acest aparat care va adăuga funcţii
sau va îmbunătăţi modul în care o funcţie operează.
Aceste actualizări sunt disponibile gratuit.
Pregătire
Conectaţi acest aparat la reţeaua wireless. (B 12)
• Asiguraţi-vă că reţeaua wireless este conectată la Internet.
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „SW UPDATE” (Actualizare
software) şi apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta „UPDATE? Y”
(Actualizare? Da) şi apoi apăsaţi [OK] pentru a
începe actualizarea.
După finalizarea actualizării, „SUCCESS” (Reuşit)
apare pe afişaj.
3 Deconectaţi cablul de curent alternativ şi
reconectaţi-l după 3 minute.
• NU DECONECTAŢI cablul de curent alternativ cât timp
este afişat unul din mesajele următoare.
− „LINKING” (CORELARE), „UPDATING”
(ACTUALIZARE) sau „
%”
(„ ” indică un număr.)
• Dacă nu doriţi să actualizaţi aparatul, selectaţi „UPDATE?
•
•
SC-HC57 Standby
reţea
Aparatul poate porni automat din modul standby atunci
când este selectat ca boxe AirPlay.
Pregătire
Conectaţi acest aparat la reţeaua wireless. (B 12)
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „NET STNBY” (Standby reţea) şi
apoi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta "ON" (Activare) şi
apoi apăsaţi [OK].
• Pentru a anula această funcţie, selectaţi „OFF”
(Dezactivare) în pasul 2.
• Setarea din fabrică este „OFF” (Dezactivare).
Dacă această funcţie este setată la „ON” (Activare),
consumul de putere în modul standby va creşte.
SC-HC57 Adresă
IP/MAC
Pentru a verifica adresa IP/MAC a aparatului.
•
• Această funcţie nu va opera când este utilizat AirPlay.
ROMÂNĂ
SC-HC57 Actualizare
N” (Actualizare? Nu) şi apoi apăsaţi [OK] în pasul 2.
Dacă nu există actualizări, „NO NEED” (Nu este necesar)
apare pe afişaj după pasul 2.
În timpul procesului de actualizare nu pot fi efectuate alte
operaţiuni.
Descărcarea va necesita câteva minute. Este posibil ca
descărcarea să dureze mai mult sau să nu fie efectuată
corespunzător, acest lucru depinzând şi de mediul de
conectare.
Verificarea versiunii software
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat pentru a
selecta „SW VER” (Verificare software) şi apoi apăsaţi [OK].
Este afişată versiunea software-ului instalat.
2 Apăsaţi [OK] pentru a ieşi.
SC-HC57 Puterea
®
1 Apăsaţi [CD] pentru a selecta „CD”.
2 Ţineţi apăsat [- WPS] pe aparat şi
pe
telecomandă până când aparatul afişează adresa IP.
Adresa IP este afişată parţial.
• Pentru a afişa adresa MAC pe aparat, repetaţi paşii de
mai sus, înlocuind
cu
.
3 Apăsaţi
pe telecomandă pentru a afişa
restul adresei IP.
• Înlăturaţi discul din sertarul pentru discuri când verificaţi
adresa.
• Simbolul „ – ” afişat în partea stângă sus sau jos a
afişajului indică primul şi respectiv ultimul aparat.
semnalului
Wi-Fi
Pentru a verifica puterea semnalului Wi-Fi® în locul
unde este amplasat aparatul.
Pregătire
Conectaţi acest aparat la reţeaua wireless. (B 12)
1 Apăsaţi [SETUP] (Configurare) în mod repetat
pentru a selecta „SIG.LEVEL” (Nivel semnal) şi apoi
apăsaţi [OK].
• Afişajul aparatului indică „LEVEL ” (Nivel).
(„
” indică un număr.)
2 Apăsaţi butonul [OK] pentru a ieşi din acest mod de afişare.
• Este recomandat să aveţi o putere a semnalului egală
•
cu „3”. Modificaţi poziţia sau unghiul routerului reţelei
dumneavoastră wireless sau al aparatului dacă indicele
este „2” sau „1” şi verificaţi dacă aveţi o conexiune mai bună.
Dacă pe afişaj apare „LEVEL 0” (Nivel 0), aparatul nu
poate stabili o legătură cu routerul reţelei wireless. (B 17)
15
RQT9685
Identificarea şi remedierea
problemelor
Înainte de a solicita asistenţă, efectuaţi următoarele verificări.
Dacă aveţi dubii privind unele dintre elementele de verificare,
sau dacă soluţiile indicate în ghidul următor nu rezolvă
problema, consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
Pentru a restabili toate setările la presetările din fabrică
Când apar următoarele situaţii, resetaţi memoria:
• Nu există niciun răspuns atunci când butoanele sunt
apăsate.
• Doriţi să ştergeţi şi să resetaţi conţinutul memoriei.
1 Deconectaţi cablul de alimentare.(Aşteptaţi cel puţin
3 minute înainte de a trece la pasul 2.)
2 În timp ce apăsaţi şi ţineţi apăsat
pe aparat,
reconectaţi cablul de curent alternativ.
• “--------” este afişat pe ecran.
3 Eliberaţi
.
__________________________________________________________________________________
Toate setările sunt readuse la valorile presetate din
fabrică. Va fi nevoie să resetaţi elementele din memorie.
Operare lentă a unităţii flash USB.
• Este necesar un interval de timp mai lung pentru citirea
fişierelor mari sau a unităţilor flash USB de capacitate ridicată.
Timpul scurs afişat diferă de timpul real de redare.
• Copiaţi datele pe un alt dispozitiv USB sau realizaţi o copie
de rezervă a datelor şi reformataţi dispozitivul USB.
Radio
Se aude un sunet ca de bătaie sau un zgomot în
timpul recepţiei radio.
• Confirmaţi că antena FM este conectată corespunzător. (B 8)
• Reglaţi poziţia antenei.
• Încercaţi să păstraţi o anumită distanţă între antenă şi
cablul de curent alternativ.
• Încercaţi să utilizaţi o antenă de exterior dacă există clădiri
sau munţi în apropiere.
• Opriţi televizorul sau alt player audio sau separaţi-l de aparat.
• Ţineţi acest aparat la distanţă de telefoanele mobile dacă
sunt evidente interferenţe.
Operaţii iPod/iPhone
Încărcarea sau operarea nu pot fi efectuate.
• Verificaţi dacă aţi conectat ferm iPod-ul/iPhone-ul. (B 8)
• Acumulatorul iPod-ului/iPhone-ului este consumat.
Încărcaţi iPod-ul/iPhone-ul şi apoi încercaţi din nou.
• Dacă apare o operaţie neaşteptată la utilizarea
iPod/iPhone-ului, conectaţi iPod/iPhone-ul din nou sau
încercaţi să restartaţi iPod-ul/iPhone-ul.
SC-HC57 Aveţi instalată cea mai recentă versiune
de software?
SC-HC57 Operaţii
• Ocazional, Panasonic poate lansa versiuni actualizate de
software pentru acest aparat care va adăuga funcţii sau va
îmbunătăţi modul în care o funcţie operează. (B 15)
Probleme frecvente
În timpul redării se aude un huruit.
• Un cablu de curent alternativ sau un bec fluorescent se
află în apropierea cablurilor. Ţineţi alte echipamente şi
cabluri la distanţă de cablurile acestui aparat.
Fişierele MP3 nu pot fi citite.
• Este posibil să nu poată fi redate fişiere MP3 dacă aţi copiat un
Nu poate fi realizată conexiunea la reţea.
• Confirmaţi setările şi conexiunea de reţea. (B 12)
• Este posibil ca reţeaua dumneavoastră wireless să fie
•
•
Nu poate fi realizată conexiunea la aparat.
închideţi sesiunea.
Cantitatea de date de pe disc este prea mică.
Setaţi cantitatea de date să fie peste 5 MB.
• Dacă „NET STNBY” (Standby reţea) este setat la „OFF”
• Asiguraţi-vă că aparatul este conectat la aceeaşi reţea
wireless ca şi dispozitivul pe care încercaţi să-l utilizaţi. (B 12)
•
Operaţiuni pe disc
Afişajul este incorect sau redarea nu începe.
• Asiguraţi-vă că discul este compatibil cu acest aparat. (B 4)
• Există umezeală pe lentilă. Aşteptaţi aproximativ o oră şi
apoi încercaţi din nou.
Operaţiuni USB
Niciun răspuns când se apasă
• Dacă reţeaua este setată astfel încât să fie invizibilă,
configuraţia butonului nu funcţionează. În acest caz, fie setaţi
reţeaua wireless astfel încât să fie vizibilă cât timp configuraţi
reţeaua pentru aparat, fie utilizaţi „Metoda 2”. (B 12)
.
reporniţi aparatul alternativ.
Unitatea USB sau conţinutul său nu pot fi citite.
• Formatul unităţii USB şi/sau conţinutul său nu sunt
16
RQT9685
(Dezactivare), dispozitivul compatibil cu AirPlay nu poate fi
conectat când aparatul este oprit.
Opriţi setarea Wi-Fi® pe dispozitivul compatibil cu AirPlay,
setaţi „NET STNBY” (Standby reţea) la „OFF” (Dezactivare)
(B 15) şi apoi opriţi şi porniţi aparatul.
Reconectaţi dispozitivul compatibil la reţeaua Wi-Fi® şi
apoi selectaţi din nou acest aparat ca boxe AirPlay.
Routerul reţelei mele wireless este compatibil WPS
PBC, dar împerecherea nu este posibilă.
• Deconectaţi dispozitivul USB şi apoi reconectaţi-l. Opriţi şi
•
setată astfel încât să fie invizibilă. În acest caz, selectaţi
„Setări manuale” din „Metoda 2”. (B 13)
Acest aparat nu se poate conecta la o reţea wireless cu
ajutorul setărilor de securitate WEP cu metodele WPS
(„Metoda 1”). Utilizaţi „Metoda 2” pentru a vă conecta la
reţeaua wireless. (B 12)
Asiguraţi-vă că funcţia multicast a routerului reţelei
wireless este activată.
disc cu sesiune multiplă care nu are date între sesiuni.
• Când realizaţi un disc cu sesiune multiplă, este necesar să
•
AirPlay
compatibile cu aparatul. (B 4)
Funcţia gazdă USB a acestui produs nu operează cu unele
dispozitive USB.
Redarea nu începe.
Sunetul este întrerupt.
• Utilizarea simultană cu un cuptor cu microunde, un telefon fără
•
fir şi alte dispozitive de 2,4 GHz poate cauza întreruperi ale
conexiunii. Măriţi distanţa dintre aparat şi dispozitive.
Nu aşezaţi aparatul în interiorul unui dulap de metal deoarece
ar putea bloca semnalul Wi-Fi®.
•
aceeaşi reţea wireless cu aparatul, încercaţi să opriţi
celelalte dispozitive sau să reduceţi capacitatea acestora
de a utiliza reţeaua wireless.
Dacă aparatul este oprit şi pornit în timpul redării AirPlay,
este posibil să nu puteţi reda sunetul de la boxe. Selectaţi
un dispozitiv diferit dintre dispozitivele compatibile şi apoi
selectaţi din nou aparatul ca boxe.
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează corespunzător.
• Telecomanda şi aparatul utilizează un cod diferit.
(B dreapta, „REMOTE ”) (Cod telecomandă)
Mesaje
Următoarele mesaje sau numere de service pot apărea
pe afişajul aparatului.
“--:--”
• Aţi introdus pentru prima dată în priză cablul de alimentare
sau a existat recent o cădere de tensiune. Setaţi ora (B 11).
„ADJUST CLOCK" (Reglare ceas)
• Ceasul nu este setat. Reglaţi ceasul în mod corespunzător.
„ADJUST TIMER" (Reglare temporizator)
• Temporizatorul de redare nu este setat. Reglaţi
temporizatorul de redare în mod corespunzător.
„AUTO OFF” (Oprire automată)
• Aparatul este lăsat nefolosit de aproximativ 30 de minute şi
se va opri în aproximativ un minut. Apăsaţi orice buton
pentru a anula această funcţie.
SC-HC57 „CANNOT DISPLAY” (Imposibilit de afişat)
• Puterea semnalului Wi-Fi® nu poate fi afişată dacă „AIRPLAY”
este sursa selectată. Opriţi redarea AirPlay, selectaţi o sursă
diferită (de ex., „CD”) şi încercaţi din nou. (B 15)
„CANNOT SET” (Imposibilit de setat)
• Selectaţi o altă sursă audio în afară de „(SC-HC57)
AIRPLAY” sau „VTUNER”.
„CHECKING CONNECTION” (Verificarea conexiunii)
• Aparatul verifică iPod-ul/iPhone-ul conectat. Dacă acest
afişaj apare în continuare, asiguraţi-vă că iPod-ul/iPhone-ul
este introdus corect şi încercaţi din nou (B 8).
„ERROR” (Eroare)
• S-a efectuat o operaţie incorectă. Citiţi instrucţiunile şi
încercaţi din nou.
„F61”
• Există o problemă de alimentare. Consultaţi distribuitorul.
„ILLEGAL OPEN” (Deschidere ilegală)
• Uşa glisantă nu este în poziţia corectă. Opriţi şi apoi
reporniţi aparatul. Dacă acest afişaj apare din nou,
consultaţi distribuitorul.
„IPOD OVER CURRENT ERROR” (Eroare de supracurent iPod)
• iPod-ul/iPhone-ul consumă prea multă energie.
Deconectaţi iPod-ul/iPhone-ul şi opriţi şi reporniţi aparatul.
„NODEVICE” (Nu există un dispozitiv)
• Dispozitivul iPod/iPhone nu este introdus corect.
Citiţi instrucţiunile şi încercaţi din nou (B 8).
• Dispozitivul USB nu este introdus. Verificaţi conexiunea.
„NO DISC” (Nu există disc)
• Introduceţi discul pentru redare (B 8).
„NO PLAY” (Redare imposibilă)
• Este introdus un disc CD-ROM care nu este în format
CD-DA sau MP3. Acesta nu poate fi redat.
• Dacă sunt mai mult de 255 albume sau foldere (audio şi
non-audio), este posibil ca unele dintre fişierele MP3 din
aceste albume să nu poată fi citite şi redate. Transferaţi
aceste albume cu muzică pe un alt USB. Alternativ,
reformataţi dispozitivul USB şi salvaţi aceste albume cu
muzică înaintea salvării altor foldere non-audio.
ROMÂNĂ
• Aşezaţi aparatul mai aproape de routerul reţelei wireless.
• Dacă mai multe dispozitive wireless utilizează simultan
„NOT SUPPORTED” (Nu este suportat)
• Aţi introdus un iPod/iPhone care nu poate fi redat (B 4).
Introduceţi corect şi verificaţi din nou dacă iPod-ul/iPhone-ul
este compatibil.
• Dacă iPod-ul/iPhone-ul este compatibil, porniţi-l înainte de
a-l introduce în aparat.
„READING” (Citire)
• Aparatul verifică informaţiile de pe CD. După dispariţia
acestui afişaj, începeţi operarea.
„START ERROR” (Eroare de pornire)
• Verificaţi iPhone-ul/iPod touch.
Vizitaţi website-ul de mai jos pentru mai multe informaţii:
http://radio.vtuner.com/panasonic/en/
„REMOTE ” (Cod telecomandă) („ ” indică un număr.)
• Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite.
Schimbaţi codul pe telecomandă.
− Când este afişat „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1),
ţineţi apăsat [OK] şi
mai mult de 4 secunde.
− Când este afişat „REMOTE 2” (Cod telecomandă 2),
mai mult de 4 secunde.
ţineţi apăsat [OK] şi
„USB OVER CURRENT ERROR" (Eroare de supracurent USB)
• Dispozitivul USB consumă prea multă energie. Comutaţi la
modul „CD”, extrageţi dispozitivul USB şi opriţi aparatul.
SC-HC57 „NOCONNECT” (Conexiune imposibilă)
• Aparatul nu se poate conecta la reţea.
Verificaţi conexiunea la reţea. (B 12)
SC-HC57 „DL ERROR” (Eroare descărcare)
• Descărcarea software-ului a eşuat. Apăsaţi orice buton
pentru a ieşi. Încercaţi din nou mai târziu.
• Serverul nu poate fi găsit. Apăsaţi orice buton pentru a ieşi.
Asiguraţi-vă că reţeaua wireless este conectată la Internet.
SC-HC57 „FAIL” (Eşuat)
• Actualizarea sau setarea a eşuat. Citiţi instrucţiunile şi
încercaţi din nou.
SC-HC57 „LEVEL 0” (Nivel 0)
• Nu există conexiune între acest aparat şi routerul reţelei
wireless.
Încercaţi următoarele operaţii:
− Verificaţi dacă routerul reţelei wireless este pornit.
− Opriţi şi apoi reporniţi aparatul.
− Resetaţi setările reţelei wireless. (B 12)
Dacă problema persistă, consultaţi distribuitorul.
17
RQT9685
SECŢIUNE DISC
Specificaţii
GENERALITĂŢI
Consum de energie electrică
SC-HC57 29 W
SC-HC37 25 W
Consum putere electrică în mod standby
Disc redat (8 cm sau 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Laser
Lungime de undă
790 nm (CD)
Putere laser
CLASA 1
Ieşire audio (Disc)
Număr de canale
2 canale (FL, FR)
Aproximativ 0,2 W
SECŢIUNE SISTEM BOXE
SC-HC57
Consum putere electrică în mod standby
Tip
(Când „NET STNBY” (Standby reţea) este setat
la „ON” (Activare))
1 cale, 1 sistem de difuzoare (Radiator pasiv)
Unitate boxă(e)
Gamă completă
6,5 cm Tip con x 1 per canal
Radiator Pasiv
8 cm x 2 pe canal
Impedanţă
6Ω
Aproximativ 11 W
Alimentare
220 V - 240 V c.a., 50 Hz
Dimensiuni (lxHxg)
480 mm x 197 mm x 84 mm
(Adâncime fără suport 75 mm)
Masă
SC-HC57 Aprox. 2,6 kg
SC-HC37 Aprox. 2,5 kg
Domeniu temperatură de operare
0 °C - +40 °C
Domeniu umiditate de operare
35 % - 80 % RH (fără condens)
SECŢIUNE AMPLIFICATOR
Putere de ieşire
Putere ieşire mod stereo RMS
Canal faţă (ambele canale conduse)
20 W per canal (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Putere totală stereo RMS
40 W
SECŢIUNE TUNER
Memorie presetată
30 posturi FM
Modulaţie în frecvenţă (FM)
Gamă de frecvenţă
87,50 MHz - 108,00 MHz (pas de 50 kHz)
Terminalele antenei
75 Ω (neechilibrate)
SECŢIUNE TERMINALE
Port USB
USB Standard
USB 2.0 full speed
Format fişier media suportat
MP3 ( .mp3)
Sistem fişiere dispozitiv USB
FAT12, FAT16, FAT32
Putere port USB
DC OUT (Ieşire c.c.) 5 V 500 mA MAX
Conector iPod
Mufă jack
Terminal
18
RQT9685
DC OUT (Ieşire c.c.) 5 V 1,0 A MAX
Stereo, mufă cu diametrul Ø 3,5 mm
SC-HC57 SECŢIUNE Wi-Fi®/AirPlay
Wi-Fi®
Standarde WLAN
IEEE802,11b/g
Gamă de frecvenţă
bandă de 2,4 GHz
Securitate
WEP, WPATM, WPA2TM
Versiune WPS
Versiunea 2.0 (WEP nu este suportat)
• Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
• Distorsiunea armonică totală este măsurată cu
analizatorul de spectru digital.
Întreţinerea aparatului
şi a suporturilor media
Licenţe
SC-HC57
Înainte de întreţinere, scoateţi cablul de alimentare din priză.
Curăţaţi acest aparat cu o lavetă moale şi uscată
pentru a şterge murdăria şi apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.
• Ştergeţi carcasele boxelor cu o lavetă moale.
•
•
Nu utilizaţi şerveţele sau alte materiale (prosoape, etc.)
care se pot destrăma. Este posibil să se blocheze
particule mici în interiorul carcasei boxelor.
Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau benzină pentru a
curăţa acest aparat.
Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic, citiţi cu atenţie
instrucţiunile care însoţesc materialul respectiv.
Întreţinerea lentilei
• Curăţaţi lentila în mod regulat pentru a preveni defecţiunile.
•
•
•
Folosiţi un instrument de suflare pentru a îndepărta praful sau
un pămătuf din bumbac când lentila este foarte murdară.
Nu trebuie să utilizaţi un produs de curăţare pentru lentilă tip CD.
Nu lăsaţi deschisă uşa glisantă pentru perioade prelungite de
timp. Acest lucru va cauza murdărirea lentilei.
Aveţi grijă să nu atingeţi lentila cu degetele.
"Made for iPod" (Proiectat pentru iPod) şi "Made for
iPhone" (Proiectat pentru iPhone) înseamnă că un
accesoriu electronic a fost proiectat în mod specific pentru
conectare la iPod sau iPhone şi a fost certificat de către
dezvoltator ca îndeplinind standardele de performanţă
Apple.
Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui
dispozitiv sau conformitatea acestuia cu standardele de
reglementare şi siguranţă.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că utilizarea acestui
accesoriu cu un iPod sau iPhone poate afecta
performanţa wireless.
AirPlay, logoul AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod nano, şi iPod touch sunt mărci înregistrate ale Apple
Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
ROMÂNĂ
• Când este foarte murdar, stoarceţi bine cârpa umezită în apă
SC-HC57
Lentilă
Curăţarea discurilor
DA
NU
Ştergeţi cu o lavetă umedă şi apoi uscaţi.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED este o marcă de certificare a
Wi-Fi Alliance.
Marcajul Wi-Fi Protected Setup este o marcă de
certificare a Wi-Fi Alliance.
„Wi-Fi”, „Wi-Fi Protected Setup”, „WPA” şi „WPA2” sunt
mărci comerciale sau înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Măsuri de precauţie la manipularea discurilor
• Ţineţi discurile de margini, pentru a evita zgârieturile
•
•
•
accidentale sau amprentele pe disc.
Nu lipiţi pe discuri etichete sau autocolante.
Nu folosiţi sprayuri de curăţare a discurilor de pick-up,
benzină, diluant, lichide de prevenire a electricităţii statice
sau orice alt solvent.
Nu folosiţi următoarele discuri:
− Discuri cu adeziv expus în urma îndepărtării
autocolantelor sau a etichetelor (discuri închiriate etc).
− Discuri grav îndoite sau crăpate.
− Discuri de formă neregulată, cum sunt cele în formă de inimă.
Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 sub
licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Pentru depunerea la deşeuri sau transferul acestui
aparat
Acest aparat poate păstra informaţiile privind setările de
utilizator. Dacă vă debarasaţi de acest aparat fie prin
depunere la deşeuri, fie prin transferul proprietăţii, urmaţi
procedurile pentru a readuce toate setările la valorile
implicite, în vederea ştergerii setărilor de utilizator. (B 16,
„Pentru revenirea la setările din fabrică”)
• SC-HC57 Istoricul de operare poate fi înregistrat în
memoria aparatului.
19
RQT9685
20
RQT9685
21
RQT9685
PRODUS LASER
DIN CLASA 1
(Interiorul produsului)
UE
UE
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012
RQT9685-R
F0212KW0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement