Panasonic SCHTB10EG Käyttö ohjeet

Panasonic SCHTB10EG Käyttö ohjeet
Käyttöopas
Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä
SC-HTB10
Kuvissa oleva laite saattaa olla
erilainen kuin ostamasi malli.
Hyvä asiakas
Kiitos, kun valitsit tämän laitteen.
Lue käyttöohjeet tarkasti, niin opit käyttämään laitetta oikein ja turvallisesti.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät laitetta tai säädät sen ominaisuuksia, lue käyttöohje
kokonaan. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Kuvissa oleva laite saattaa olla erilainen kuin kotimaassasi myytävä malli.
Mukana: Asennusohjeet
Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asiantuntija.
Ennen työhön ryhtymistä on huolellisesti luettava nämä asennusohjeet ja käyttöohjeet,
jotta asennus tehdään varmasti oikein.
(Säilytä nämä ohjeet. Saatat tarvita niitä, kun käytät tai siirrät laiteta.)
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin
tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Lue käyttöohje kokonaan ennen kytkentöjä ja käyttöä.
Säilytä ohje.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA:
TULIPALO-, SÄHKÖISKU- JA LAITEVAHINGON RISKIN VÄHENTÄMISEKSI,
- Suojaa laite sateelta, kosteudelta, tippu- ja roiskevedeltä. Älä laita laitteen päälle nestettä sisältävää esinettä, kuten
maljakkoa.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita.
- Älä avaa suojakuorta (tai takalevyä). Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huolettavia osia. Mikäli laite tarvitsee huoltoa, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VAROITUS
- Älä asenna tai laita tätä laitetta kabinettityppiseen kirjakaappiin tai muuhun suljettuun tilaan. Varmista, että laitteen
ympärillä on riittävän hyvä ilmankierto. Ylikuumenemisesta aiheutuvan sähköisku- ja tulipalovaaran välttämiseksi
sinun on varmistettava, ettei verho tai muu materiaali peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja lehdellä, liinalla, verholla tai muulla vastaavalla.
- Älä sijoita laitteen lähelle avotulta, kuten kynttilää.
- Hävitä paristot ympäristöystävällisesti.
Varoitus vakavasta vaarasta
Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä lataa, pura, lämmitä yli 60 oC-asteeseen tai polta.
Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja sen luo on oltava helppo pääsy. Verkkojohdon on oltava heti käsiteltävissä.
Jos haluat irrottaa laitteen sähköverkosta kokonaan, irrota verkkolaite pistorasiasta.
[Manner-Eurooppa, Australia ja Uusi-Seelanti]
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA ILMASTOSSA.
(Muut)
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI TROOPPISESSA ILMASTOSSA.
Tämä laite voi vastaanottaa matkapuhelimen radiotaajuisia häiriöitä käytön aikana. Jos häiriö on selvä, vie matkapuhelin
kauemmas tästä laitteesta.
[Aasia, Afrikka]
VAROITUS:
Verkkojännite on erilainen eri alueilla. Varmista, että käytössä on oikea jännite.
(Lisätietoja sivulla 11.)
Turvallisuustietoja
Lisenssit
Sijoitus
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne
saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia, minkä
seurauksena laitteen käyttöikä voi lyhentyä.
Älä sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. ”Dolby” ,”Pro
Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
Valmistettu lisenssillä U.S. patentit 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & muut yhdysvaltalaiset
ja maailmanlaajuiset patentit myönnetty & haettu.
Jännite/kapasiteetti:
Älä käytä suurjännitevirtalähdettä. Ylikuormitus voi vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti silloin, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön
käyttö on yleistä.
DTS ja symboli ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä & DTS
Digital Surround ja DTS-logot ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä.
Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään
raskasta sen päälle. Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät johdosta, voit saada
sähköiskun. Älä käsittele verkkojohdon pistoketta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
HDAVI Control™ on Panasonic Corporationin tavaramerkki.
Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua
sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.
Älä laita nestettä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos niin käy, irrota heti
verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään.
Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan
laitteen sisällä.
Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni ”pätkii”, etulevyyn ei
tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta,
josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon. Muun kuin tehtävään valtuutetun huoltajan
suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Sisältö
Turvallisuustietoja................................... 3
Lisenssit.............................................................. 3
Tarvikkeet........................................................ 5
Laitteen huolto............................................ 5
Ohjauspainikkeet......................................... 6
Tämä laite (edestä).............................................................6
Tämä laite (takaa)...............................................................6
Kauko-ohjain.................................................. 7
Nappipariston vaihtaminen.................................................7
Sijoitus................................................................ 8
Laitteen käyttöönotto.......................... 9
Kaatumisen estäminen........................................................9
Kytkennät......................................................... 10
Kytkennät televisioon.........................................................10
Peruskytkentä (jos televisio on ARC-yhteensopiva).....10
Peruskytkentä (televisioon, joka on yhteensopiva
optiseen digitaaliaudiokaapeliin).................................10
Kytkentä HDMI-yhteensopivasta laitteesta........................11
AC-verkkojohdon kytkentä.................................................11
Perustoiminnot............................................. 12
Audiolähteen ilmaisin ........................................................12
Äänenvoimakkuuden / subwooferin tason säätö.................12
Äänen mykistys...................................................................12
Audioformaatin ilmaisin.....................................................12
Äänitehosteet................................................ 13
Erilaiset äänitehosteet.........................................................13
Clear Mode -dialogi.....................................................13
Sound Effect -äänitehoste.............................................13
Dolby Virtual Speaker...................................................13
Äänitehosteen valinta..........................................................13
Yhteiskäyttö television kanssa....... 14
Kaiuttimien valinta..............................................................14
Automaattinen tulolähteen valinta......................................14
Automaattinen huulisyknronointi ......................................14
Tekniset tiedot.............................................. 15
Tietoja äänisignaalista.................................................15
Vianmääritys.................................................. 16
Yleistä .........................................................................16
Virta .........................................................................16
Ääni .........................................................................16
Tämän laitteen asetuksien muuttaminen.............................17
Kauko-ohjainkoodi.......................................................17
Infrapunasignaalien lähetin.............. 18
Osat
................................................................. 22
Asennus................................................................ 22
Seinäkiinnikkeiden kiinnitys...............................................22
Kytkennät .........................................................................23
Sijoitus .........................................................................23
Seinäkiinnitys......................................................................24
- Tämä käyttöohje on sovellettavissa eri alueilla myytävälle laitemallille SC-HTB10.
- Ellei toisin ilmoiteta, kuvissa on havainnekuva laitemallista, jota myydään Manner-Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
- Käyttöohjeessa neuvotaan käyttämään laitetta useimmiten kauko-ohjaimella, mutta voit käyttää keskusyksikön painikkeita, mikäli ohjaimet ovat samat.
- Joitakin tässä käyttöohjeessa mainittuja lisälaitteita ja erillislaitteita, joita ei toimiteta laitteen mukana, ei välttämättä ole
myynnissä tietyillä alueilla.
Tarvikkeet
Tarkasta ennen laitteen käyttöä, että sait vakiovarusteet laitteen mukana.
1 Kauko-ohjain (sisältää pariston)
(N2QAYC000027)
2 seinäkiinnikettä
2 ruuvia
AC-verkkojohto
Australia ja Uusi-Seelanti
(Muut)
Saudi Arabia ja Kuwait
Thaimaa
2 lukkosokka 1 infrapunalähetin
Tuotenumerot on tarkistettu huhtikuussa 2010. Niitä voidaan muuttaa.
Laitteen huolto
n Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
- Jos puhdistat kemiallisesti käsitellyllä liinalla, lue ensin liinan käyttöohjeet.
n Laitteen hävittäminen tai sen antaminen eteenpäin
Jos hävität tämän laitteen luopumalla siitä, palauta käyttöön perusasetukset seuraavien ohjeiden avulla, jotta käyttäjän
tallentamat tiedot häviäisivät muistista. (s. 16, “Perusasetuksien palautus”)
Ohjauspainikkeet
Tämä laite (edestä)
1 Valmiustila / toimintatilapainike (O/I)
Kytke laite valmiustilaan / toimintatilaan. Valmiustilassa laite käyttää vähän sähköä.
2 Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuus
3 Ohjelmalähteen valitsin TV - BD/DVD
4 LED-merkkivalo (12, 13)
A Audiolähteen ilmaisin
B Clear-dialogin ilmaisin
C Sound Effect -äänitehosteen ilmaisin
D Dolby Virtual Speaker -toiminnon ilmaisin
E Audioformaatin ilmaisin
5 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys
Etäisyys: Enint. 7 m Kulma:
Noin 10o ylös, 30o alas, 30o vasemmalle ja oikealle
Tämä laite (takaa)
Aasian ja
Afrikan mallit
1
2
3
4
5
6
AC-jännitteen valitsin ( 11)
AC IN -liitin (s. 11)
Infrapunajärjestelmän SYSTEM-liitin
(Vain mukana toimitetun infrapunalähettimen käyttöön (18))
HDMI AV OUT -liitin (s. 10)
OPTICAL DIGITAL AUDIO IN -liitin (s. 10):
HDMI AV IN -liitin (s. 11)
Kauko-ohjain
Poista eristekalvo A ennen käyttöä.
Nappipariston vaihtaminen
1
2
3
4
5
6
7
Kytkee laitteeseen virran - laitteesta virran pois (12)
Ohjelmalähteen valitsin (s. 12)
[TV]: Televisio
[BD/DVD]: HDMI AV IN -liittimeen kytketty laite
Clear-dialogi käyttöön - pois käytöstä (13)
Säädä tämän laitteen subwoofer-taso
Säädä tämän laitteen äänenvoimakkuus
Äänen mykistäminen
Dolby Virtual Speaker-toiminto käyttöön - pois käytöstä
(13)
8 Sound Effect -äänitehoste käyttöön - pois käytöstä (13)
1 Paina lukitsinta B samalla, kun vedät paristopidikkeen
ulos.
2 Laita nappiparisto (+) -merkki ylöspäin ja työnnä paristopidike takaisin paikalleen.
- Kun nappiparisto tyhjenee, vaihda se uuteen (osanumero CR2025). Paristo kestää normaalisti noin 1 vuoden,
mutta siihen vaikuttaa laitteen käyttö.
- Paristot eivät kestä lämpöä eivätkä tulta.
- Älä jätä paristoja autoon suoraan auringonpaisteeseen
pitkäksi aikaa, jos ovet ja ikkunat ovat kiinni.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä
käytetyt akut/paristot valmistajan ja jätehuollon ohjeiden
mukaan.
Varoitus vakavasta vaarasta
Säilytä paristo lasten ulottumattomissa. Älä missään
tapauksessa laita paristoa suuhun. Jos joku nielee
pariston, ota yhteys lääkäriin.
Sijoitus
Varoitus!
- Laite ja mukana toimitetut seinäkiinnikkeet on tarkoitettu käytettäväksi vain tässä käyttöohjeessa tai asennusohjeessa
kuvatulla tavalla. Muuten vahvistin ja kaiuttimet saattavat mennä rikki ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos laitteet vaurioituvat tai niiden toiminta muuttuu äkillisesti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä yritä kiinnittää tätä laitetta seinään muulla kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
Laitteen sijoittaminen voi vaikuttaa bassoäänien kuuluvuuteen ja äänikenttään.
Sijoita tämä laite lähelle televisiota.
Tämä laite olisi sijoitettava yhdensuuntaisesti istumapaikan kanssa.
Esim.
Seinällä
Telineessä*1, 2, 3
Pöydällä*1, 2, 3, 4, 5
Jos haluat kiinnittää tämän laitteen seinään, noudata asennusohjeita. (20)
Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asiantuntija.
*1 Sijoita tämä laite tasaiselle, vakaalle alustalle. (Älä sijoita tätä laitetta television jalustalle.)
*2 Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä vähintään 5 mm tyhjää
tilaa.
*3 Kiinnitä laite, jotta se ei putoa. (> 9)
*4 Älä sijoita tätä laitetta 3D-yhteensopivan television eteen. Tämä laite saattaa jäädä 3D-silmälaseille tarkoitetun lähettimen eteen.
*5 Älä sijoita tätä laitetta liian lähelle televisiota. Tämä laite saattaa häiritä televisiossa olevia antureita (ympäristön valoisuus jne.).
- Jos äänenvoimakkuus on suuri pitkään yhtäjaksoisesti, kaiuttimet voivat mennä rikki tai niiden käyttöikä voi lyhentyä.
- Jos kaiuttimet ovat liian lähellä lattiaa, seinää tai nurkkaa, bassot voivat kuulua liian voimakkaina. Peitä seinä ja ikkuna paksulla verholla.
nJos tämä laite peittää televisiossa olevan kauko ohjaussignaalien vastaanottimen.
n Jos televisiokuvassa on värivirheitä, sammuta
televisio noin 30 minuutiksi.
Yritä käyttää television kauko-ohjainta eri suunnasta. Ellei
ongelma häviä, käytä mukana toimitettua infrapunalähetintä välittääksesi signaalin televisioon. (> 18)
- Älä käytä infrapunalähetintä, jos tämä laite ei peitä televisiossa olevaa kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta.
Mikäli ongelma ei häviä, sijoita tämä laite kauemmas
televisiosta.
Laitteen käyttöönotto
Noudata seuraavia ohjeita, jos sijoitat tämän laitteen pöydälle tai telineeseen. Jos kiinnität laitteen seinään, katso asennusohjeet tämän ohjeen lopusta. ( 20)
Ammattimainen asennus on välttämätön.
Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asiantuntija.
Valmistelu
- Vältä vauriot ja naarmuttuminen levittämällä tasolle pehmeä liina ja käsittelemällä laitetta sen päällä.
- Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ne.
- Kannattele laitetta molemmin käsin, kun siirrät sitä, jotta se ei putoaisi ja aiheuttaisi vahinkoa.
Kaatumisen estäminen
1 Laitteen takana:
Sijoita seinäkiinnike kohdistamalla kiinnikkeessä olevat reiät ulkoneviin osiin A.
2 Ruuvaa seinäkiinnike tukevasti paikalleen.
- Ruuvin kiristysmomentti: 80 N*cm - 120 N*cm.
- Toista edelliset vaiheet, kun kiinnität toisen seinäkiinnikkeen.
3
Pujota naru (ei mukana) kummastakin seinäkiinnikkeestä.
- Käytä narua, joka kestää yli 20 kg:n painon.
A Tämän laitteen takalevy
B Kaatumisen estävä naru (ei mukana)
4 Kun olet tehnyt kaikki kytkennät (10)
Sijoita tämä laite haluamaasi paikkaan ja kiinnitä kumpikin naru telineeseen tai pöytään.
Esim.
-
-
A
B
C
D
Kiinnitä kumpikin naru erilliseen silmukkaruuviin.
Varmista, että narussa on löysää enintään 3 cm.
Tämä laite
Kaatumisen estävä naru (ei mukana)
Teline tai pöytä
Silmukkaruuvi (ei mukana)
Kiinnitä kohtaan, joka kestää yli 20 kg:n painon.
Kytkennät
Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. Lue laitteiden käyttöohjeet.
Kytke AC-verkkojohto vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki muut kytkennät.
Yhteensopiva FULL HD 3D -television ja Blu-ray-soittimen kanssa
- Tämä laite pystyy välittämään 3D-signaalin, jota tulee 3D-yhteensopivasta Blu-ray-soittimesta FULL HD 3D -televisioon.
Kytkennät televisioon
n OPTICAL IN
Kytke optinen digitaaliaudiokaapeli, ellei TV ole ARC-yhteensopiva (ks. alla).
nHDMI
HDMI-kytkentä tukee VIERA Link “HDAVI Control” -ohjausta (s. 14), jos käytössä on yhteensopiva Panasonic-televisio.
- Käytä vain HDMI-logolla merkittyä nopeaa HIGH
SPEED HDMI-kaapelia (logo on ohjeen kansilehdessä).
Suosittelemme Panasonicin HDMI-kaapelin käyttöä.
[Suositeltava osanumero: RP-CDHS15 (1,5m), RPCDHS30 (3,0m), RP-CDHS50 (5,0m), jne.
- HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita ei voi käyttää.
Peruskytkentä (jos televisio on ARC-yhteensopiva)
Peruskytkentä (televisioon, joka on yhteensopiva
optiseen digitaaliaudiokaapeliin)
ARC (Audio Return Channel)
(Käytettävissä vain, jos televisio on ARC-yhteensopiva)
Tämä toiminto mahdollistaa digitaaliaudiosignaalin vastaanottamisen televisiosta ilman audiokaapelien kytkentää.
- Lue television käyttöohjeesta, miten valitset televisioon
asetukset, joiden aikana eteenpäin lähtee digitaalinen
äänisignaali.
A HDMI-kaapeli (ei mukana)
B Optinen digitaalikaapeli (ei mukana)
- Jos olet tehnyt kytkennän ARC-yhteensopivaan televisioon, valitse asetukseksi “TV Audio” - “ARC Off”, mikäli
haluat ohjata audiosignaalin eteenpäin optista digitaaliaudiokaapelia pitkin. (s. 17, “TV Audio”)
A HDMI-kaapeli (ei mukana)
* Varmista, että teet kytkennän television ARC-yhteensopivaan liittimeen. (Lisätietoja television käyttöohjeesta).
- Jos kytkemäsi televisio on ARC-yhteensopiva, mutta
audiosignaali ei siirry tähän laitteeseen, tee kytkentä
optisella digitaaliaudiokaapelilla. (ks. oikealla, “Peruskytkentä (televisioon, joka on yhteensopiva optiseen
digitaaliaudiokaapeliin)
10
Kytkentä HDMI-yhteensopivasta laitteesta
Voit ohjata audiosignaalin kytkemästäsi HDMI-yhteensopivasta Blu-ray-soittimesta, DVD-soittimesta tms. tämän laitteen
kautta televisioon.
Valmistelu
- Kytke tämä laite televisioon. (s. 10)
Esim. Blu-ray-soitin
HDMI-kaapeli (ei mukana)
- Lue kytkemäsi HDMI-yhteensopivan laitteen käyttöohjeesta, mitkä asetukset on tehtävä, jotta video- ja audiosignaalit
lähtevä eteenpäin.
AC-verkkojohdon kytkentä
Jännitteenvalitsin on Aasian ja Afrikan malleissa.
A AC-verkkojohto (mukana)
Käytä vain mukana toimitettua verkkojohtoa.
B Pistorasiaan
- Kytke vasta sitten, kun kaikki muut kytkennät on tehty.
- Tämä laite käyttää vähän sähköä myös valmiustilassa (n. 0,2 W). Virtaa säästääksesi irrota verkkojohto pistorasiasta,
ellet aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
- Mukana toimitettu AC-verkkojohto on tarkoitettu vain tähän laitteeseen.
Älä kytke johtoa muihin laitteisiin. Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden johtoja.
11
Perustoiminnot
Valmistelu
- Kytke televisio toimintatilaan.
- Jos VIERA Link on otettu käyttöön sekä kytketystä televisiosta että tästä laitteesta, muista muuttaa television
asetukset tälle laitteelle. (s. 14, yhteistoiminnot television kanssa (VIERA Link “HDAVI ControlTM))
- Ellei VIERA Link -toimintoa ole otettu käyttöön tai televisio ei ole VIERA Link -yhteensopiva, säädä television
äänenvoimakkuus minimiin.
Audiolähteen ilmaisin
A Ilmaisee valitun audiolähteen
Vihreä:
Kun audiolähteenä on televisio
Punainen:
Kun audiolähteenä on HDMI AV IN -liittimeen kytketty
laite
Äänenvoimakkuuden / subwooferin
tason säätö
1 Kytke tämä laite toimintatilaan painamalla [O].
Toimintatila (äänilähde, käytössä olevat äänitehosteet
ja audioformaatti) näkyvät. Äänitehosteet ja audioformaatin ilmaisin sammuu 4 sekunnin kuluttua.
2 Valitse audiolähde painamalla [TV] tai [BD/DVD].
(ks. oikealla)
Jos olet valinnut [BD/DVD], varmista, että valitset televisiosta tämän laitteen kanavan, ja käynnistä toisto.
Ennen kuin sammutat tämän laitteen, säädä äänenvoimakkuus varmasti hiljaisemmaksi
Vaikka tämä laite olisi sammutettuna, HDMI AV IN
-liittimeen kytketystä laitteesta siirtyy audio- ja videosignaalia eteenpäin televisioon.
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuutta [VOL +/-]-painikkeella.
Säädä subwooferin tasoa [SUBWOOFER +/-]-painikkeella.
B Ilmaisimet vilkkuvat vasemmalta oikealle (+) tai oikealta
vasemmalle (-).
- Ilmaisimet eivät vilku, kun suurin tai pienin arvo on
saavutettu.
Äänen mykistys
Paina [MUTE].
B Ilmaisimet vilkkuvat samanaikaisesti äänenmykistyksen
aikana.
- Palauta ääni kuuluviin painamalla painiketta uudelleen
tai säätämällä äänenvoimakkuutta.
- Äänenmykistys kytkeytyy pois käytöstä, jos sammutat
tämän laitteen.
Audioformaatin ilmaisin
Paina [DD VS], niin näkyviin tulee audioformaatti.
C Nykyisen audioformaatin ilmaisin on näkyvissä noin 4
sekunnin ajan.
-
Vihreä: Dolby Digital
Punainen: DTS
Ei valoa: PCM tai LPCM
Audioformaatin ilmaisin toimii noin 4 sekunnin ajan
myös silloin, jos audioformaattia vaihdetaan valittuna
olevasta ohjelmalähteestä (TV, Blu-ray/DVD-soitin
tms.).
- Dolby Virtual Speaker (DD VS) -äänitehosteen käyttötila näkyy myös. (> 13)
12
Äänitehosteet
Erilaiset äänitehosteet
Äänitehosteen valinta
1
Clear Mode -dialogi
Dialogi erottuu taustasta ja kuulostaa tulevan television
keskeltä.
Paina kauko-ohjaimen vastaavaa painiketta.
A : Clear Mode -dialogi
B : Sound Effect -äänitehoste
C : Dolby Virtual Speaker (DD VS)
2 Valitsemasi äänitehosteen toimintatila näkyy ilmaisimessa 4 sekunnin ajan.
Sound Effect -äänitehoste
Pääset nauttimaan dynaamisesta äänestä, jossa on luontaista syvyyttä.
Dolby Virtual Speaker
A : Clear Mode -dialogi
B : Sound Effect -äänitehoste
C : Dolby Virtual Speaker (DD VS)
Käytössä:
Merkkivalo palaa.
Saat kuuluviin 5.1-kanavaista (Dolby Digital tai DTS) tilaääntä muistuttavan äänimaiseman mistä tahansa audiolähteestä.
Ei käytössä:
Merkkivalo vilkkuu.
3 Kun merkkivalo palaa tai vilkkuu, paina samaa painiketta uudestaan muuttaaksesi asetuksen.
- Kun kytket äänitehosteen toimintatilaan tai pois toimintatilasta, äänentoistossa saattaa olla hetken tauko. Se
on normaalia.
- Dolby Virtual Speaker (DD VS) kytkeytyy toimintatilaan
silloin, kun Sound Effect -äänitehoste kytketään käyttöön. (Se jää toimintaan, vaikka Sound Effect -äänitehoste sammutetaan.)
- Jos Dolby Virtual Speaker ( DD VS) kytketään pois käytöstä silloin, kun Sound Effect -äänitehoste on käytössä,
myös Sound Effect kytkeytyy pois käytöstä.
- Laite ilmaisee myös audioformaatin silloin, kun painat
[DD VS]. (s. 12)
13
Yhteiskäyttö television kanssa
VIERA Link “HDAVI ControlTM”
Kaiuttimien valinta
Mikä on VIERA Link“HDAVI Control”?
Viera Link ”HDAVI Control” on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän laitteen ja Panasonic VIERA-television
yhteisohjauksen VIERA Link HDAVI-ohjausjärjestelmällä.
Voit hyödyntää HDAVI-yhteisohjausta kytkemällä laitteet
toisiinsa HDMI-kaapelilla. Lisätietoja kytkettävien laitteiden
käyttöohjeissa.
Voit valita, kuuluuko ääni tämän laitteen kaiuttimista vai
television kaiuttimista. Tee valinta television asetusvalikon
kautta.
Home Cinema
Tämän laitteen kaiuttimet toistavat ääntä.
- Jos tämä laite on valmiustilassa silloin, kun valitset
television valikosta television kaiuttimien tilalle tämän
laitteen, tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan ja valitsee ohjelmalähteeksi “TV”.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta television kauko-ohjaimen äänenvoimakkuus- tai äänenmykistyspainikkeella.
- Jos sammutat tämän laitteen, television kaiuttimet kytkeytyvät automaattisesti toimintatilaan.
Valmistelu
1 Valitse asetukseksi “VIERA Link” - “On”. (Perusasetus:
ON).
2 Valitse HDAVI-ohjaustoiminnot kytketystä laitteesta
(esim. televisiosta).
3 Jotta “HDAVI Control” -toiminnot toimisivat ihanteellisella tavalla, muuta seuraavat asetukset kytkemästäsi
televisiosta1.
- Valitse tämä laite ensisijaisesti käytettäväksi kaiuttimeksi (äänentoistajaksi).2
- Määritä kaiuttimen valinta-asetukset tähän laitteeseen.
- Määritä digitaalisen audiolähdön asetukset niin, että ne
ovat yhteensopivia tämän laitteen kanssa. (> 15)
4 Kytke kaikki HDAVI-yhteensopivat laitteet toimintatilaan.
Valitse tämän laitteen tulokanavaksi se liitin, johon kytkit
television. Silloin HDAVI Control -ohjaustoiminto toimii
kunnolla.
5 Käynnistä toisto HDMI AV IN -liittimeen kytketystä laitteesta ja tarkasta, näkyykö kuva oikein.
TV
Television kaiuttimet ovat käytössä.
- Tämän laitteen äänenvoimakkuudeksi valikoituu pienin
mahdollinen arvo.
- Kun vaihdat äänentoistajaa (televisio >< kotiteatteri),
televisioruutu saattaa pimentyä useiksi sekunneiksi.
Automaattinen tulolähteen valinta
Kun käytät seuraavia toimintoja, tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan * ja valitsee tulokanavan automaattisesti oikein ohjelmalähteen perusteella.
- kun toisto käynnistetään HDMI-kaapelilla kytketystä
laitteesta.
- kun televisiokanavaa vaihdetaan.
* Vain, kun tämä laite on määritetty ääntä toistavaksi
laitteeksi.
- Jos “Power off link” (tahdistettu virransammutus) on
kytketty käyttöön television asetusvalikosta, tämä laite
sammuu silloin, kun televisio sammutetaan.
Jos muutat kytkentöjä tai asetuksia, tee tässä kuvatut vaiheet uudelleen.
*1 Asetusten saatavuus ja käyttö saattavat olla erilaisia eri
televisioissa. Lisätietoja television käyttöohjeessa.
*2 Jos televisiossa on oletuskaiutinasetus VIERA Link
-asetusten joukossa, tämän laitteen valinta oletuskaiuttimeksi muuttaa automaattisesti kaiutinvalinnan tähän
laitteeseen.
- VIERA Link ”HDAVI Control” perustuu HDMI-kytkennän
mahdollistamiin ohjaustoimintoihin. Toiminnot perustuvat standardiin HDMI CEC (Consumer Electronics
Control eli kulutuselektroniikan ohjaus). Se on ainutlaatuinen toiminto, jota olemme kehittäneet ja laajentaneet.
Siksi toimintaa muiden valmistajien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden kanssa ei voida taata.
- Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa. HDAVI
Control 5 on uusi standardi (joulukuussa 2009) Panasonicin HDAVI Control -yhteensopiville laitteille. Tämä
standardi on yhteensopiva Panasonicin tavallisiin HDAVI-laitteisiin.
- Lue lisätietoja VIERA Link -yhteensopivan laitteen
käyttöohjeesta.
Automaattinen huulisyknronointi
(HDAVI Control 3 tai uudempi versio)
Laitteisto korjaa automaattisesti kuvan ja äänen välillä
mahdollisesti olevan eron. Saat nauttia sujuvasti etenevästä ohjelmasta.
- Viiveinformaatio määrittyy automaattisesti, jos televisio on yhteensopiva VIERA Link “HDAVI Control 3 tai
uudempaan versioon” ja VIERA Link -toiminto on otettu
käyttöön (asetus “On”).
Ellei laitteisto pysty hakemaan viiveinformaatiota, audiosignaalin viiveeksi määrittyy 40 ms.
14
Tekniset tiedot
YLEISTÄ
Virrankulutus:30 W
Virrankulutus valmiustilassa
n. 0,2 W
Käyttöjännite
[Manner-Eurooppa, Australia ja UusiSeelanti]
AC 220 V - 240V, 50 Hz
(Muut)
AC 110 V - 127 V/220 V - 240V, 50/60 Hz
Mitat (lxkxS)
(Ilman seinäkiinnikettä)
800 mm x 108 mm x 58 mm
(Seinäkiinnikkeen kanssa) 800 mm x 108 mm x 80mm
Paino
(Ilman seinäkiinnikettä)
n. 3,2 kg
(Seinäkiinnikkeen kanssa)
n. 3,3 kg
Käyttöympäristön lämpötila:
0 oC - +40 oC
Käyttöympäristön kosteus:
20 % - 80 %RH (ei kondensaatiota)
KAIUTTIMET
ETUKAIUTTIMET (SISÄÄNRAKENNETUT)
Tyyppi
1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi)
Kokoäänialue
6,5 cm kartio x2
SUBWOOFER (SISÄÄNRAKENNETTU)
Tyyppi 1-tie, 1-kaiutinjärjestelmä (bassorefleksi) x2
Bassoelementti
8 cm kartio x 2
LIITTIMET
HDMI
Tämä laite tukee HDAVI Control 5 -toimintoa.
HDMI-tuloliitin
Tuloliitin
Tyyppi A (19 nastaa)
HDMI AV -lähtö
Lähtöliitin:
Tyyppi A (19 nastaa)
Digitaaliaudiotulo (vain TV)
Optinen digitaalitulo
Optinen liitin
Näytetaajuus: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Audioformaatti
LPCM, Dolby Digital
Infrapunalähetin
Liitin 1:3,5 mm-liitin
VAHVISTINOSA
Lähtöteho (RMS)
Etukanavat
30 W / kanava (4 ohm), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkanava
30 W / kanava (4 ohm), 100 Hz, 10 % THD
Yhteensä RMS Dolby Digital
120 W
[paitsi Manner-Eurooppa, Australia ja Uusi-Seelanti]
PMPO Lähtöteho:
980 W
1 Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Paino ja mitat ovat suuntaa antavia.
2 Harmoninen kokonaissärö mitattu digitaalispektrianalysaattorilla.
Tietoja äänisignaalista
n Yhteensopivat audioformaatit:
Tämä laite on yhteensopiva seuraavien formaattien
kanssa:
Dolby Digital, DTS Digital Surround, 2-kanavainen
LPCM ja monikanavainen LPCM.
- Kun käytät optista digitaaliaudiokaapelia, tämä järjestelmä ei pysty toistamaan audiota, jonka näytetaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
(Sound Effect-äänitehoste ja Dolby Virtual Speaker
-toiminto kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä, jos
audiosignaalin näytetaajuus on suurempi kuin 48 kHz.)
15
Vianmääritys
Virta
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko
tämän kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää
epäselväksi tai ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä.
Ei virtaa.
- Kytke verkkojohto kunnolla. (> 11)
- Jos tämän laitteen virrankytkennän jälkeen “TV, BD/
DVD” -ilmaisin tai “ D/DTS” -ilmaisin vilkkuu ja tämä
laite sammuu heti, irrota AC-verkkojohto ja ota yhteys
laitemyyjään.
Yleistä
Perusasetuksien palautus.
- Kun tämä laite on toimintatilassa, paina laitteessa olevaa [O/I]-painiketta yli 4 sekunnin ajan.
(Kaikki merkkivalot vilkahtavat kahdesti, kun tehdasasetukset on palautettu käyttöön.)
Tämän laitteen virta sammuu, kun television tulolähdettä vaihdetaan.
- Se on normaali toiminto, jos käytössä on VIERA Link
(HDAVI Control 4 tai uudempi). Lisätietoja television
käyttöohjeesta.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.
- Paristoa eristävää kalvoa ei ehkä ole poistettu. Poista
eristekalvo. (> 7)
- Kauko-ohjaimen ja tämän laitteen ohjauskoodi ei ole
sama. Vaihda kauko-ohjaimen koodi: (> 17)
- Jos olet vaihtanut paristot, sinun täytyy ehkä ohjelmoida
kauko-ohjainkoodi uudestaan. (> 17)
Ääni
Kun käytät jotakin kytkettyä laitetta, tämä laite toimii
ei-toivotusti.
- HDAVI Control -toiminnot saattavat käyttää eri signaaleja laitteen merkistä riippuen. Valitse silloin asetus
“VIERA Link” - ”Off”. (s. 17 VIERA Link)
Ei ääntä (tai kuvaa).
- Kytke mykistys pois käytöstä. (> 12)
- Tarkista kytkennät muihin laitteisiin. (> 10)
- Tarkasta tähän laitteeseen kytkemiesi laitteiden äänisignaalien lähtöasetukset.
- Sammuta tämä laite ja kytke se sitten takaisin toimintatilaan.
- Jos olet tehnyt kytkennän ARC-yhteensopivaan televisioon, varmista, onko televisiosta valittu kytkentäliitin
ARC-yhteensopiva.
- Jos kytkennät on tehty oikein, ongelma saattaa olla
kaapeleissa. Tee kytkentä uudestaan eri kaapeleilla.
- Kun käytät optista digitaaliaudiokaapelia, tämä järjestelmä ei pysty toistamaan audiota, jonka näytetaajuus on
suurempi kuin 48 kHz.
VIERA Link -toiminnot eivät toimi kunnolla.
- Tarkasta kytkettyjen laitteiden ”VIERA Link” -asetus.
- HDMI-kytkentöjen muuttamisen jälkeen, sähkökatkon
jälkeen tai AC-verkkojohdon irrottamisen jälkeen VIERA
Link -toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla.
Ääni ei kuulu, kun toistat DVD-Audio-levyä.
- Se saattaa johtua levyn digitaalisesta kopiosuojauksesta, jos käytät optista digitaaliaudiokaapelia. Tämä
laitteisto ei pysty toistamaan ääntä, jonka näytetaajuus
on suurempi kuin 48 kHz.
Laite ei toimi oikein.
- Jos HDMI-kaapeli on kytketty väärään liittimeen (HDMI
AV IN tai HDMI AV OUT), tämä laite ei toimi oikein.
Sammuta tämä laite, irrota AC-verkkojohto ja kytke
HDMI-kaapelit uudestaan. (> 10)
Jos “ D/DTS” -ilmaisin vilkkuu, irrota AC-verkkojohto
ja ota yhteys laitemyyjään.
16
Jos “TV, BD/DVD” -ilmaisin vilkkuu, yritä korjata vika
seuraavilla tavoilla. Ota yhteys laitemyyjään, mikäli
ongelma ei häviä.
- Sammuta kytketty laite ja kytke se sitten takaisin toimintatilaan.
- Sammuta tämä laite ja kytke HDMI-kaapelit uudestaan,
kytke sen jälkeen tämä laite takaisin toimintatilaan.
Valitse asetukseksi “VIERA Link” - “On”.
Pidä painettuna tässä laitteessa oleva [INPUT SELECTOR] -painike ja kauko-ohjaimessa oleva [SOUND
EFFECT]-painike yli 2 sekunnin ajan.
nTV Audio - Television äänentoisto
Jos tämä laite on kytketty muuhun kuin Panasonicin
ARC-yhteensopivaan televisioon, tee kytkentä optisella digitaaliaudiokaapelilla. (> 10)
- Kun olet tehnyt kytkennän optisella digitaaliaudiokaapelilla, tämän laitteen asetus on muutettava niin, että
audiotuloliitin on määritetty. (ks. oikealla, “TV Audio”)
Ääni toistuu television kaiuttimista mutta ei tämän
laitteen kaiuttimista.
- Jos olet tehnyt kytkennän VIERA Link (HDAVI Control)
-yhteensopivaan televisioon, muuta tämän laitteen
audiolähtöasetuksia. (> 14)
Valitse asetukseksi “TV Audio” - “ARC Off”.
Valitse asetukseksi “TV Audio” - “ARC Off” vain, jos
käytössä on optinen digitaaliaudiokaapeli ja ARC-yhteensopiva televisio. (s. 16)
Pidä painettuna tässä laitteessa oleva [INPUT
SELECTOR] -painike ja kauko-ohjaimessa oleva
[TV]-painike yli 2 sekunnin ajan.
Valitse asetukseksi “TV Audio” - “Auto”.
Pidä painettuna tässä laitteessa oleva [INPUT SELECTOR] -painike ja kauko-ohjaimessa oleva [CLEARMODE DIALOG]-painike yli 2 sekunnin ajan.
Kauko-ohjainkoodi
Tämän laitteen asetuksien
muuttaminen
Jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasonic-laitteita, muuta
kauko-ohjainkoodia tästä laitteesta ja kauko-ohjaimesta.
Katso vianmääritysohjeet (s. 16), ennen kuin muutat
seuraavia asetuksia.
Tekemäsi asetusmuutokset jäävät muistiin, vaikka kytkisit
soittimen valmiustilaan.
A vilkahtaa kerran vihreänä, kun asetus on muutettu.
Valmistelu
Sammuta kaikki muut Panasonic-laitteet.
Kytke tämä laite toimintatilaan.
Kauko-ohjainkoodin 2 valinta:
1 Osoita kauko-ohjaimella tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien tunnistinta.
2 Pidä painettuna tässä laitteessa oleva [CLEAR MODE
DIALOG] -painike ja kauko-ohjaimessa oleva [BD/
DVD]-painike yli 4 sekunnin ajan.
nVIERA Link
Asetusmuutos tulee käyttöön sen jälkeen, kun olet
sammuttanut ja kytkenyt takaisin toimintatilaan kaikki
kytkemäsi laitteet.
Valitse asetukseksi “VIERA Link” - “Off”.
Valitse asetukseksi “VIERA Link” - “Off”, ellet halua
käyttää “HDAVI Control” -toimintoa. (s. 16) Pidä painettuna tässä laitteessa oleva [INPUT SELECTOR]
-painike ja kauko-ohjaimessa oleva [BD/DVD]-painike
yli 2 sekunnin ajan.
A vilkahtaa kerran vihreänä, kun asetus on muutettu.
- Ellei laite toimi koodin vaihtamisen jälkeen, toista vaiheet 1 ja 2.
- Jos haluat muuttaa kauko-ohjainkoodiksi 1, toista edelliset vaiheet mutta käytä [BD/DVD]-painikkeen sijasta
[TV]-painiketta.
- Kun asetuksena on “Off”, ARC-toimintoa ei voi käyttää.
Tee kytkentä käyttämällä optista digitaaliaudiokaapelia.
(> 10)
17
Infrapunasignaalien lähetin
Infrapunalähetinkytkennän ansiosta voit lähettää tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanottimen vastaanottamat
infrapunasignaalit televisioon.
Käytä television kauko-ohjainta tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanottimen toiminta-alueella.
- Lisätietoja sivulla 6.
1 Kytke liitin tämän laitteen Ir SYSTEM -liittimeen.
2 Sijoita infrapunalähetin television kauko-ohjaussignaalien
vastaanottimen näköetäisyydelle.
Tarkasta television kauko-ohjaussignaalien vastaanottimen
sijainti television käyttöohjeesta.
3 Osoita television kauko-ohjaimella tämän laitteen kaukoohjaussignaalien vastaanotinta ja ohjaa televisiota.
- Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien vastaanottimen sijainInfrapunalähetin
nin näet sivulta 6.
- Puhdista pinta, johon aiot kiinnittää teipin.
- Jos irrotat teipin, pinta saattaa vaurioitua ja jäljelle saattaa jäädä liimaa. Kun olet varmistanut, että televisio toimii
oikein, kiinnitä teipillä.
- Mukana toimitettu infrapunalähetin on yhteensopiva vain Panasonic-televisioiden kanssa.
n Sijoitusesimerkki
Laitteen takana
Television kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Teippi
18
19
Asennusohje
Kotiteatterin äänentoistojärjestelmä
SC-HTB10
Turvallisuusohjeita
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Varmista, että asennuspaikka on riittävän kestävä pitkäaikaiseen sijoitukseen.
- Mikäli kestävyys heikkenee pitkäaikaisen käytön myötä, laite voi pudota ja mahdollisesti aiheuttaa vahinkoa.
Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu asiantuntija.
- Väärä asennus voi aiheuttaa laitteen putoamisen, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
Ota huomioon turvatekijä, kun lasket mahdollisen asennuspaikan kestävyyttä (noin 10 kertaa tuotteen paino).
- Ellei kestävyys ole riittävä, laite voi pudota, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
Älä asenna laitetta paikkaan, joka ei kestä sen painoa.
- Jos asennuspaikka ei ole riittävän kestävä, laite saattaa pudota.
Älä muuta seinäkiinnikkeitä.
- Muuten laite saattaa pudota ja vaurioitua, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
Asenna laite noudattamalla vain näissä ohjeissa kuvattuja vaiheita: älä asenna sitä millään muulla tavalla.
- Muuten laite saattaa pudota ja vaurioitua, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
Älä sijoita laitetta muualle kuin pystysuoraan seinään.
- Muuten laite saattaa pudota ja vaurioitua, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
VAROITUS
Älä asenna laitetta paikkaan, joka altistuu kosteudelle, pölylle, savulle, höyrylle tai kuumuudelle tai ilmastointilaitteen alle, jossa sen päälle voi pudota vettä.
- Sillä saattaa olla haitallinen vaikutus laitteeseen ja seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
Jätä tyhjää tilaa takalevyn ja seinän väliin.
- Laitteessa on ilmastointiaukot edessä ja takana. Niiden peittäminen saattaa johtaa tulipaloon.
Asenna kiinnitysruuvit ja verkkojohto sellaiseen paikkaan, etteivät ne ole kosketuksissa metalliesineisiin eikä
johdotuksiin seinän sisässä.
- Sähköisku voi aiheutua kontaktista metalliesineeseen seinän sisässä.
Käytä asennuksessa määrätarkoitukseen tehtyjä osia.
- Muuten laite saattaa pudota seinältä, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
Kun irrotat tämän laitteen, irrota myös kiinnitysruuvit.
- Muuten ruuvit saattavat jäädä kiinni johonkin, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
Jotta voisit käyttää tätä laitetta turvallisesti, asenna se oikealle korkeudelle.
- Muuten laite saattaa pudota, ja seurauksena saattaa olla henkilövahinko.
20
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
AMMATTIMAINEN ASENNUS ON VÄLTTÄMÄTÖN.
PANASONIC EI OTA VASTUUTA MISTÄÄN VARALLISUUSVAHINGOSTA JA/TAI VAIKEASTA VAMMASTA, MUKAAN
LUKIEN KUOLEMA, JOKA ON SEURAUSTA VÄÄRÄSTÄ ASENNUKSESTA TAI VIRHEELLISESTÄ KÄSITTELYSTÄ.
Käsittelyä koskevia kehotuksia:
1 Noudata huolellisuutta, kun valitset laitteelle paikkaa, koska valo ja lämpö saattavat aiheuttaa muutoksia laitteen väriin
tai rakenteeseen, mikäli se altistuu suoraan auringonvalolle tai sijaitsee lähellä lämmityslaitetta.
2 Puhdista seinäkiinnikkeet puhdistamalla ne pehmeällä, kuivalla liinalla (kuten puuvillalla tai flanellilla). Jos seinäkiinnikkeet ovat erittäin likaiset, poista lika käyttämällä neutraalia pesuainetta, joka on laimennettu vedellä, ja pyyhi ne
sitten puhtaiksi kuivalla liinalla.
Älä käytä bensiiniä, ohenninta tai huonekaluvahaa, sillä ne voivat aiheuttaa pinnoitteen irtoamisen.
(Lisätietoja laitteen puhdistamisesta laitteen käyttöohjeessa (5). Jos puhdistat laitteen kemiallisella puhdistusliinalla,
noudata liinan käyttöohjeita.)
Varotoimia seinäkiinnikkeiden kiinnittämiseen
- Seinäkiinnikkeet on tarkoitettu laitteen kiinnittämiseksi pystysuoraan seinään. Älä kiinnitä niitä mihinkään muuhun
pintaan kuin pystysuoraan seinään.
- Varmistaaksesi laitteen virheettömän toiminnan ja estääksesi ongelmat älä valitse sijoituspaikaksi mitään seuraavista:
- sprinklerin tai palo/savuilmaisimen lähelle
- paikkaan, jossa voi altistua tärinälle tai iskuille
- lähelle suurjännitelinjaa tai dynaamisen tehon lähdettä
- paikkaan, jossa voi altistua magnetismille, kuumuudelle, vesihöyrylle tai noelle.
- paikkaan, johon tulee ilmaa lämmityslaitteesta
- paikkaan, jossa voi tiivistyä vesipisaroita ilmastointilaitteesta tai muusta laitteesta.
- Kiinnitä käyttämällä tekniikoita, jotka sopivat asennuspaikan rakenteeseen ja materiaaleihin.
- Levitä pehmeä liina lattialle, jotta laitteeseen ja lattiaan ei jää jälkiä tai naarmuja kokoamis- ja asennustyön aikana.
- Kun ruuvaat osia kiinni, varmista, että ruuveja ei ruuvata liian löysään eikä liian kireälle.
- Varmista riittävän huolellisesti, että työskentelyalue on turvallinen, kun teet kokoamis- ja asennustyötä ja vaihdat paikkaa työn edetessä.
- Älä asenna laitetta kattovalon alle (kohdevalon, halogeenivalon tms.) Muuten laitteen suojakuori voi vääntyä tai vaurioitua kuumuuden takia.
Älä kytke tätä laitetta verkkosähköön asennuksen aikana.
Kun ruuvaat osia kiinni, varmista, että ruuveja ei ruuvata liian löysään eikä liian kireälle.
21
Osat
Tässä asennusohjeessa olevat kuvat on tarkoitettu vain havainnekäyttöön. Tarkasta mukana toimitetut osat ennen aloittamista.
2 seinäkiinnikettä
2 ruuvia
AC-verkkojohto
Australia ja Uusi-Seelanti
2 lukkosokkaa
Saudi Arabia ja Kuwait
Thaimaa
(Muut)
Erikseen myytävät osat (ei mukana)
- Ruuvit seinäkiinnikkeille
- Ruuvit putoamisen estävälle, seinään kiinnitettävälle narulle
- Putoamisen estävä naru
- Käytä erikseen myytäviä ruuveja, joiden nimellisläpimitta on 4.0mm ja jotka sopivat seinämateriaaliin (puu, teräsrakenne, betoni tms.), johon kiinnität seinäkiinnikkeet.
- Tuotenumerot on tarkistettu huhtikuussa 2010. Niitä voidaan muuttaa.
Asennus
Älä käytä asentamiseen mitään mutta kuin ilmoitettua tapaa
Seinäkiinnikkeiden kiinnitys
Valmistelu
- Vältä vauriot ja naarmuttuminen levittämällä tasolle pehmeä liina ja käsittelemällä laitetta sen päällä.
- Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ne.
- Kannattele laitetta molemmin käsin, kun siirrät sitä, jotta se ei putoaisi ja aiheuttaisi vahinkoa.
1 Laitteen takana:
Sijoita seinäkiinnike kohdistamalla kiinnikkeessä olevat reiät
ulkoneviin osiin A.
2 Ruuvaa seinäkiinnike tukevasti paikalleen.
Ruuvin kiristysmomentti: 80 N*cm - 120 N*cm.
Toista edelliset vaiheet, kun kiinnität toisen seinäkiinnikkeen.
22
Kytkennät
3 Tee kaikki tarvittavat kytkennät tähän laitteeseen. (> 10)
- Kytke AC-verkkojohto tähän laitteeseen, mutta älä kytke sitä pistorasiaan, ennen kuin asennus on valmis.
- Lisätietoja tämän laitteen käyttöohjeesta.
Sijoitus
4 Käytä alla annettuja mittoja paikantaaksesi ruuvien kohdat seinältä.
A 36 mm
B 72 mm
C 108.5 mm
D 583 mm
- Jätä vähintään 20 mm tyhjää tilaa laitteen päälle ja 100 mm tyhjää tilaa laitteen kummallekin puolelle. Muuten laitetta
ei voi kiinnittää seinään.
- Varmista, että laitteen yläpuolella on riittävästi tyhjää tilaa ja että ruuvin reikien kohdat ovat samassa tasossa, ennen
kuin kiinnität ruuvit seinään.
- Käytä vatupassia tarkistaaksesi, että molemmat ruuvauskohdat ovat vaakatasossa samassa tasossa.
5 Tarkasta asennuspaikan kestävyys.
- Tarkasta seinän kestävyys kahdesta ruuvauskohdasta. Mikäli jommankumman kohdan kestävyys on puutteellinen,
vahvista sitä riittävästi.
- Seinän täytyy ruuvin kiinnityskohdasta kestää 20 kg:n paino.
23
Seinäkiinnitys
6 Pujota naru (ei mukana) seinäkiinnikkeestä.
Käytä narua, joka kestää yli 20 kg:n painon.
A Tämän laitteen takalevy
B Putoamisen estävä naru (ei mukana)
7 Kiinnitä lukkosokat seinäkiinnikkeeseen.
- Lukkosokat on suunniteltu lukitsemaan seinäkiinnikkeet ruuveihin, joihin tämä laite on kiinnitetty. Näin ollen ne estävät
tätä laitetta putoamasta ruuvien varasta.
- Säilytä lukkosokat lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ne.
- Laita lukkosokat kuten alla olevassa kuvassa.
- Varmista, että lukkosokka ei jää kiinni putoamista estävään naruun.
A Älä työnnä lukkosokkaa tätä kohtaa pitemmälle.
8 Ruuvaa 2 ruuvia (ei mukana) ruuvauskohtiin, jotka paikansit vaiheessa 4.
A
B
C
D
E
Vähintään 30 mm
halk. 4.0 mm
halk. 7.8 mm - 9.4 mm
Seinä
5.0 mm - 6.0 mm
- Noudata huolellisuutta, kun kiinnität tämän laitteen seinään. Varmista aina, ettei sähköjohtoja tai putkia ole seinässä,
ennen kuin ripustat tämän laitteen.
- Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ne.
- Käytä tämän laitteen seinäkiinnitykseen erikseen myytäviä ruuveja, joiden nimellisläpimitta on 4.0mm, jotka sopivat
seinämateriaaliin (puu, teräsrakenne, betoni tms.) ja joista jokainen kannattelee yli 20 kg:n painon.
- Seinän täytyy ruuvin kiinnityskohdasta kestää 20kg:n paino.
- Väärä kiinnitys voi rikkoa seinän ja tämän laitteen.
24
9 Ripusta laite tukevasti kiinnitysruuvien varaan.
A Siirrä tätä laitetta niin, että ruuvi on tässä kohdassa.
- Varmista, että molemmat seinäkiinnikkeet ovat pitävästi kiinni ruuveissa.
- Jos tämä laite on kallistunut eteenpäin, irrota laite ruuvien varasta ja säädä kiristämällä ruuveja.
10Paina lukkosokat kokonaan paikalleen.
A Tämän laitteen takalevy
B Lukkosokka (mukana)
C Ruuvi (ei mukana)
Varmista, että kiinnität molemmat lukkosokat oikein.
11Kiinnitä naru seinään ruuvilla (ei mukana).
- Säilytä ruuvit lasten ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää niellä ne.
- Tarkasta asennuspaikan kestävyys. Seinän täytyy ruuvin kiinnityskohdasta kestää 20 kg:n paino. Mikäli jommankumman kohdan kestävyys on puutteellinen, vahvista sitä riittävästi.
Esim.
A Tämän laitteen takalevy
B Putoamisen estävä naru (ei mukana)
C Silmukkaruuvi (ei mukana)
25
Manner-Eurooppa
Tietoa kuluttajalle vanhojen laitteiden ja käytettyjen
paristojen keräyksestä ja hävityksestä
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat,
että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää
sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein,
jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on
säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC
ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat
säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä
ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu
määrätä rangaistus epäasianmukaisesta
jätteenhävityksestä.
SUOMI
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI
LAITTEISTON VAHINGOITTUMISEN VAARAA
-TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE,
KOSTEUDELLE, ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE
NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA
MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ
TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
- KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
- ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ
EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN
AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
VAROITUS!
- ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI
MUUHUN SULJETTUUN TILAAN, JOTTA
TUULETUS ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO
TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI HUONONNA
TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI
TULIPALOVAARA.
- ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA,
VERHOLLA TAI MUULLA VASTAAVALLA
ESINEELLÄ.
-ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA
AVOTULEN LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
- HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA
VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden
hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa.
Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI
LEUDOSSA ILMASTOSSA.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle
helppopääsyiseen paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti
käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
Muualla kuin Manner-Euroopassa
- Jos näet tämän merkin Tietoa laitteiden hävittämisestä EU:n
ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa.
Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta
EU:n ulkopuolella.
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
Panasonic Nordic
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
RQTX1160-B
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement