Panasonic SCMAX7000 Operating instructions

Panasonic SCMAX7000 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr.
SC-MAX7000
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti mašiną, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
E
RQT0A73-R
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti kitaip.
Šios naudojimo instrukcijos taikomos šiai sistemai.
Sistema
SC-MAX7000
Prietaisas
SA-MAX7000
Garsiakalbiai
SB-MAF7000
SB-MAG7000
Žemų dažnių garsiakalbis
SB-MAW7000
kita gaminio pusė
Sauga
DĖMESIO!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir
purslų.
– Nedėkite ant šio prietaiso daiktų su skysčiais, pvz.,
gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į
kvalifikuotą remonto meistrą.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
ATSARGIAI!
Turinio įrašymui ir atkūrimui šiame arba kituose
įrenginiuose gali prireikti turinio autorių arba kitų teisių
turėtojų leidimo. „Panasonic“ neturi įgaliojimų ir neteikia
tokių leidimų bei aiškiai atsisako bet kokių teisių,
bandymų arba ketinimų gauti tokį leidimą savo vardu.
Jūs patys atsakote už tai ir užtikrinate, kad šiuo ir kitais
panašiais prietaisais būtų pagal jūsų šalies autorinių
teisių aktus. Perskaitykite šiuos teisių aktus atidžiau,
nes juose rasite daugiau informacijos apie atitinkamus
įstatymus ir reglamentus, arba kreipkitės į turinio, kurį
norite įrašyti arba atkurti, teisių savininką.
RQT0A73
Turinys
2
2
Sauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido . . . . . . 3
Nuorodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tiekiami priedai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Garsiakalbių vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sujungimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Valdiklių apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Medijos paruošimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyksta medijos atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Radijo ryšys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Įrašymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Garso ir apšvietimo efektai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DJ funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Karaokė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mikrofono naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Laikrodis ir laikmačiai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Išorinė įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Techninė priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gedimų šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Šio prietaiso nestatykite ir nedėkite ant knygų
lentynos, į sieninę spintą arba kitas uždaras erdves.
Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų laikraščiais,
staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais daiktais.
– Nestatykite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančių žvakių.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonose.
• Šis įrenginys gali priimti radijo trukdžius, kurie susidaro
naudojant mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju
padidinkite atstumą tarp šio įrenginio ir mobiliojo
telefono.
• Šis įrenginys naudoja lazerį. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba
procedūrų, galima patirti pavojingą spinduliuotę.
• Statykite įrenginį ant lygaus paviršiaus atokiau nuo
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir vibracijos.
• Nežiūrėkite tiesiai į LED lemputes, kad išvengtumėte
diskomforto akims.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungiantis įtaisas. Įdiekite šį
prietaisą taip, kad maitinimo kištuką nedelsiant būtų
galima atjungti nuo elektros tinklo.
Baterija
• Neteisingai įdėjus baterijų bloką, kyla sprogimo
pavojus. Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas
baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos
institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti
tinkamą išmetimo būdą.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės
atokaitoje, uždarytais langais ir durimis.
• Neatidarykite ir neužtrumpinkite baterijos.
• Nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį
laiko tarpą. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais)
Savo saugos labui atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Jūsų saugumui ir patogumui šis prietaisas turi įlietą trijų
jungčių maitinimo laido kištuką.
Šiame kištuke sumontuotas 13 amperų saugiklis.
Prireikus pakeisti saugiklį, patikrinkite, ar tai 5 amperų
saugiklis ir ar ASTA arba BSI jį patvirtino pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas
arba BSI ženklas
.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, pakeitę
saugiklį būtinai uždėkite dangtelį. Pametę saugiklio
dangtelį, kištuko nebenaudokite, kol negausite kito
dangtelio. Saugiklio dangtelį galite įsigyti iš vietinio
prekybos atstovo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Priklausomai nuo kintamosios srovės elektros lizdo
kištuko tipo (A ir B pav.), saugiklio vieta skiriasi.
Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės maitinimo laido
kištukas, ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Iliustracijose gali būti pavaizduotas kiek kitoks
kintamosios srovės maitinimo kištukas.
1. Atsuktuvu atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Saugiklio dangtelis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite
saugiklio dangtelį.
A pav.
Nuorodos
LIETUVIŲ K.
Įspėjimas dėl
kintamosios srovės
maitinimo laido
Apie „Bluetooth®”
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis ir
(arba) informaciją, kuri yra pažeista belaidžio perdavimo
metu.
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikavimas
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais.
Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau aprašyti veiksmai yra baudžiami pagal įstatymą:
– Prietaiso ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir (arba) naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
• Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc. standartus
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir parametrų,
gali nepavyksta prisijungti arba kai kurios funkcijos
gali būti kitokios.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir (arba)
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti.
Perduoti duomenis bevieliu ryšiu prie šios sistemos
atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“
prietaisą.
Naudojimo sritis
• Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m atstumu.
• Diapazonas gali sumažėti, priklausomai nuo
aplinkos, kliūčių arba trukdžių.
Trukdžiai iš kitų prietaisų
• Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai,
pvz., triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų
trukdžių, jei ši sistema yra pernelyg arti kitų
„Bluetooth®“ įrenginių arba prietaisų, kurie
naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
• Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties, ir t.t.
Paskirtis
• Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
• Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams
(pavyzdžiui: oro prievadai, ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
B pav.
Licencijos
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologija
licencijuota „Fraunhofer IIS ir Thomson“.
RQT0A73
Saugiklis (13 amperai)
Saugiklis (13 amperai)
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių
ženklų naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation”.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų
atitinkamų savininkų.
3
3
Tiekiami priedai
 2 Kintamosios srovės  16 garsiakalbių kojelės
maitinimo laidai
Jungtinei Karalystei
ir Airijai
(RKA0072-KJ)
 16 garsiakalbių statymo
(K2CT2YY00103)
 1 Ferito šerdis

(J0KG00000013)
 1 audinio gabalas
 2 varžtai
(XYN5+J14FJK)
(TMKD009)
 1 kilpinė antena
(N1DYYYY00011)
 1 FM kambarinė antena
(RSAX0002)
vienas ant kito kaiščiai
(RGQ0866-KJ)
2 laikikliai
(RGQ0877-K)

Jungtinei Karalystei
ir Airijai
1 antenos kištuko
adapteris
(K1YZ02000013)
 1 nuotolinio valdymo
pultas
(N2QAYB001022)
 1 nuotolinio valdymo
pulto baterija
ATSARGIAI!
Laikykite garsiakalbio kojeles, laikiklius, varžtus ir
antenos kištuko adapterį vaikams nepasiekiamoje
vietoje, kad jie neprarytų.
RQT0A73
Pastaba:
Naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą, kuris tinka
jūsų namų tinklo lizdui.
4
4
Statykite garsiakalbius taip, kad aukštų dažnių
garsiakalbis būtų išorėje.
2 nustatymas
Galite statyti garsiakalbius vertikalioje padėtyje arba
ant lentynos.
G
Garsiakalbių vieta
1 nustatymas
Aukštų dažnių garsiakalbis
█ Garsiakalbių kojelių tvirtinimas
Prieš statydami garsiakalbius (SB-MAF7000 ir
SB-MAG7000) vertikalioje padėtyje, pastatykite
garsiakalbius ant apsauginio sluoksnio ir priklijuokite
pateiktas garsiakalbių kojeles garsiakalbių apačioje.
█ Garsiakalbių statymas vienas
ant kito
Garsiakalbių
kojelės
Statykite garsiakalbius vienas
ant kito su pridedamais
kaiščiais. Įspauskite kaiščius
į garsiakalbius, kol jie bus
pritvirtinti reikiamoje padėtyje.
Apsauginis
sluoksnis
(komplekte nėra)
Garsiakalbių statymo
vienas ant kito kaištis
Naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
Jei naudojate kitus garsiakalbius, galite sugadinti
sistemą ir sumažinti garso kokybę.
Pastaba:
Varžtas
Laikiklis
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Kitaip galite sugadinti stiprintuvą ir
garsiakalbius ir galite sukelti gaisrą.
Pasitarkite su įgaliotu remonto personalu, jei
atsiranda žala arba jei staiga paaiškėja pasikeitimai.
• Nemodifikuokite garsiakalbių arba garsiakalbių
laidų, nes taip galite sugadinti sistemą.
• Jungdami garsiakalbius, vadovaukitės šiomis
instrukcijomis.
• Nelieskite garsiakalbio kūgio vibruojančių paviršių:
– Taip galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
– Garsiakalbio kūgis gali būti karštas.
RQT0A73
Sumontuokite pridedamą laikiklį, kaip parodyta
žemiau, norėdami pritvirtinti garsiakalbius.
• Laikykite garsiakalbius daugiau nei 10 mm atstumu
nuo pagrindinio įrenginio ventiliacijos sumetimais.
• Saugiai pastatykite garsiakalbius ant lygaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo.
Nedėkite jų šalia televizorių, kompiuterių arba kitos
įrangos, kurią lengvai veikia magnetizmas.
• Ilgai grojant dideliu garsumu, galima sugadinti
garsiakalbius ir sutrumpinti jų tarnavimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią
gedimams:
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
5
5
Sujungimai
Junkite maitinimo laidą tik sujungę visus kitus laidus.
TO SPEAKERS
R1
1
Prijunkite AM kilpinę anteną.
Pastatykite anteną ant pagrindo, kol ji užsifiksuos.
3
R2
R3
L3
L2
L1
Prijunkite garsiakalbius.
TO SPEAKERS
A
B
2
Prijunkite FM kambarinę anteną.
Statykite anteną ten, kur geriausias signalo priėmimas.
Prijunkite garsiakalbių laidus prie
tos pačios spalvos gnybtų.
Lipni juostelė
(nėra komplekte)
R1
R1
R2
R3
L3
L2
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimo signalas prastas.
FM lauko antena
(komplekte nėra)
75 Ω koaksialinis laidas
(nepridedamas)
Antenos kištuko adapteris
RQT0A73
Pastaba:
6
6
• Nenaudokite lauko antenos žaibuojant.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate sistemos.
Prijunkite atitinkamus
garsiakalbių apšvietimo
laidus pagal garsiakalbių
identifikavimo numerius.
L1
LIETUVIŲ K.
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Naudokite tik pridedamą kintamosios srovės
maitinimo laidą.
(Kintamosios srovės maitinimo kištukui su trimis
kaiščiais) Prieš jungdami perskaitykite skyrių
„Atsargos priemonės jungiant kintamosios srovės
maitinimo laidą“.
Įkiškite kintamosios srovės
maitinimo laidą iki ,
į tašką prieš pat apvalią
skylę.
Buitinis elektros lizdas
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos net tada, kai ji
yra parengties būsenoje. Atjunkite maitinimą,
jei nenaudojate šios sistemos.
Atjungus sistemą kai kurie nustatymai bus prarasti.
Juos reikia vėl nustatyti.
RQT0A73
4
7
7
Valdiklių apžvalga
Atlikite procedūras su nuotoliniu valdymu. Taip pat galima naudoti mygtukus ant pagrindinio įrenginio,
jei jie yra tokie patys.
① Budėjimo / įjungimo jungiklis [ ], [ ]
Paspauskite, jei norite perjungti įrenginį iš budėjimo
režimo arba atvirkščiai. Telefonui veikiant laukimo
režimu, prietaisas vis tiek naudoja šiek tiek energijos.
② Peržiūrėti turinio informaciją
③ Skaičių mygtukai
Pasirinkti 2 skaitmenų numerį
Pavyzdžiui: 16: [≧10] → [1] → [6]
④ Iš anksto automatiškai nustatykite radijo stotį
⑤ Pasirinkite garso šaltinį
Ant pagrindinio prietaiso
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [ -PAIRING].
⑥ Pagrindinis atkūrimo valdymas
⑦ Pasirikite garso efektus
⑧ Pasirikite apšvietimo efektus
⑨ Peržiūrėkite nustatymų meniu
⑩ Įrašymo veiklos kontrolė
⑪ Atidaryti arba uždaryti disko dėklą
⑫ Sumažinti pulto ryškumą
Apšvietimo efektas taip pat išjungiamas.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
⑬ Nustatykite miego laikmatį
⑭ Sureguliuokite garsumą
⑮ Nutildykite garsą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
„MUTE“ taip pat atšaukiamas, kai reguliuojate
garsumą arba kai išjungiate sistemą.
⑯ Pasirinkite MP3 albumą arba įrašą
⑰ Pasirinkite DJ „Jukebox“ arba karaokės „Jukebox“
⑱ Pasirinkite ir patvirtinkite parinktį
RQT0A73
█ Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
8
8
Naudokite tik šarmines arba mangano baterijas.
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir –) sutaptų su
nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
⑲ Peržiūrėti atkūrimo meniu
LIETUVIŲ K.
Vaizdas iš viršaus
Vaizdas iš priekio
NFC jutiklinė zona
DJ skirtas sukamasis stalas ir universalūs valdikliai
Pasirinkite MP3 albumą arba įrašą
Paspauskite [ALBUM/TRACK] ir pasirinkite
albumą arba takelį.
Naršyti takelius ar albumus
Įjunkite [MULTI CONTROL], norėdami naršyti.
Norėdami pradėti atranką, paspauskite [►/II].
USB A
USB prievadas (
)
USB būsenos indikatorius
Groja MP3 takelius.
USB B
USB prievadas (
)
USB būsenos indikatorius
Groja MP3 takelius.
Įrašykite garą arba muzikos takelius.
Pasirikite karaokės efektą
DJ funkcijos tiesioginiai mygtukai
Paspauskite [JUKEBOX] arba [EFFECT/SAMPLER],
kad įjungtumėte DJ arba karaokės funkciją.
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ant pagrindinio
įrenginio ir pasirinkite norimą funkciją.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite
pasirinktus nuo [DJ1] iki [DJ6].
Įjunkite karaokės arba DJ funkciją
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
AUX IN lizdas
Mikrofono lizdas
Sureguliuokite mikrofono garsumą
ATSARGIAI!
Laikykite mikrofono garso rankenėlę vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad neprarytų.
Diskų skyrelis
Ekrano pultas
Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° į kairę ir dešinę
RQT0A73
⑳
9
9
Medijos paruošimas
Diskas
1
2
Spauskite [CD
] (pagrindinis įrenginys:
[
OPEN/CLOSE]), norėdami atidaryti diskų
padėklą.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte disko lovelį.
Spauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami
pasirinkti „CD“.
USB
Paruošimas
Prieš prijungdami USB įrenginį prie sistemos,
padarykite atsarginę duomenų kopiją.
1
2
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB įrenginį
prie USB prievado.
Prijungiant ar atjungiant USB įrenginį, prilaikykite
pagrindinį bloką.
Spauskite [USB] (pagrindinis įrenginys:
[MEMORY/USB] ir pasirinkite „USB A“ arba
„USB B“.
USB būsenos indikatorius užsidega raudona spalva,
kai jis yra pasirinktas.
Pastaba:
Nenaudokite USB ilgintuvo. Sistema gali neatpažinti
USB įrenginio, jei jį prijungsite per kabelį.
“Bluetooth®”
Galite prisijungti ir groti garso įrenginį belaidžiu būdu
per „Bluetooth®“.
Paruošimas
• Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite
prietaisą prie sistemos.
• Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
█ Įrenginio sujungimas
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją (→ „Įrenginio atjungimas“).
1
2
RQT0A73
3
10
10
Spauskite [ ].
Jei rodomas „PAIRING“, tęskite nuo 3 veiksmo.
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„PAIRING“, tada spauskite [OK].
Pasirinkite „SC-MAX7000“ iš „Bluetooth®”
įrenginio meniu.
Po paraginimo įveskite prieigos raktą „0000“.
Po sujungimo prietaisas jungiasi prie šios
sistemos automatiškai.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
[ –PAIRING], kol rodomas „PAIRING“.
Pasirinkite „SC-MAX7000“ iš „Bluetooth®”
įrenginio meniu.
Pastaba:
Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių.
Jei suporuotas 9-as įrenginys, prietaisas, kuris
nebuvo naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
█ Prietaiso prijungimas
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją (→ „Įrenginio atjungimas“).
1
2
3
Spauskite [ ].
Rodomas „BLUETOOTH READY“.
Pasirinkite „SC-MAX7000“ iš „Bluetooth®“
įrenginio meniu.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Pastaba:
• Prietaisas turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Šį įrenginį galima jungti vienu metu tik prie vieno
prietaiso.
• Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis,
sistema automatiškai bandys ir prisijungti prie
paskutiniojo prijungto „Bluetooth®“ prietaiso.
(Šio proceso metu ekrane rodoma „LINKING“).
█ Įrenginio atjungimas
1
2
3
Spauskite [
].
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „DISCONNECT?“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „OK?“ YES“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas „BLUETOOTH READY.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK“. NO“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
kol rodomas „PAIRING“.
–PAIRING],
Pastaba:
Prietaisas yra atjungiamas, kai:
• Pasirinkite kitą šaltinį.
• Perkeliate įrenginį iš didžiausio diapazono.
• Išjungiate prietaiso perdavimo „Bluetooth®“.
• Išjungiate sistemą arba prietaisą.
Tik NFC suderinamiems „Bluetooth®“ prietaisams
(„Android™“ prietaisai)
Tiesiog liesdami su NFC (artimojo lauko ryšiai)
suderinamą „Bluetooth®“ įrenginio ant įrenginio galite
baigti pasiruošimą – užregistruoti „Bluetooth®“ įrenginį
ir nustatyti ryšį.
Žemesnei nei 4.1 „Android“ prietaiso versijai reikia
įdiegti programėlę „Panasonic MAX Juke“
(nemokama).
① Įveskite į paieškos laukelį „Google Play™“,
„Panasonic MAX Juke“, ieškokite, o radę
pasirinkite “Panasonic MAX Juke“.
② Paleiskite programėlę.
– Laikykitės instrukcijų ir atlikite nustatymus.
– Visada naudokite naujausią programėlės versiją.
Paruošimas
Įjunkite prietaiso NFC funkciją.
1
2
Spauskite [
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
CD-R/RW, CD-DA formatu arba su MP3
failais.
USB įrenginys su MP3 failais.
USB :
BLUETOOTH :„Bluetooth®“ įrenginys.
MEMORY : Vidinė atmintis (žr. skyrių „Įrašymas“ apie
tai, kaip pridėti takelius į vidinę atmintį).
CD :
Pagrindinis atkūrimas
CD USB
BLUETOOTH
Paleisti
Spauskite [►/II].
Stabdyti
Paspauskite [■].
Palieskite ir laikykite prietaisą ant pagrindinio
įrenginio NFC srities [ ].
– Laikykite prietaisą, kol jis ims pypsėti, vibruoti
arba pasirodys iškylantis langas, o tada perkelti
prietaisą atokiau nuo sistemos.
– Baigus prietaiso registraciją ir prijungimą kelioms
sekundėms sistemoje pasirodo prijungto
įrenginio pavadinimas.
– Kai ryšys neužmegztas, net jei prietaisas
palietė NFC jutiklinį plotą, pakeiskite jo lietimo
padėtį. Ryšys gali pagerėti, naudojant
„Panasonic MAX Juke“ programą.
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
MEMORY
USB MEMORY
Padėtis įsimenama.
Rodomas „RESUME“.
Norėdami sustabdyti visai, paspauskite vėl.
].
„Вluetooth®“ įrenginys (nepridedamas).
3
Vyksta medijos
atkūrimas
LIETUVIŲ K.
█ Jungtis vienu prisilietimu (NFC)
Pertrauka Spauskite [►/II].
Norėdami tęsti spauskite gerai.
Praleisti
Spauskite [I◄◄] arba [►►I] (pagrindinis
įrenginys: [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I]),
norėdami praleisti takelį.
CD USB MEMORY Paspauskite [▲,▼],
norėdami praleisti MP3 albumą.
Ieškoti
Spauskite ir laikykite [◄◄] arba [►►]
(pagrindinis įrenginys: [I◄◄/◄◄] arba
[►►/►►I]).
Pastaba:
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso, kai kurios funkcijos
gali neveikti.
Turimos informacijos peržiūra
CD USB
BLUETOOTH
MEMORY
Galite peržiūrėti turimą informaciją, pavyzdžiui,
MP3 albumą ir takelio numerį ekrano skydelyje.
Paspauskite [DISPLAY].
Pavyzdžiui: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
Pastaba:
Albumo
numeris
Takelio
numeris
Pastaba:
• Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti rodomas:
Apie 32.
• Ši sistema palaiko versijų 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko,
gali būti rodomi kitaip.
RQT0A73
• Kol įrenginys prijungtas, galite prijungti kitą įrenginį,
paliesdami ir laikydami jį ant pagrindinio įrenginio
NFC jutiklinio ploto. Anksčiau prijungtas įrenginys
bus automatiškai atjungtas.
• Priklausomai nuo įtaiso:
– Vienu prisilietimu įjungiamas ryšys gali neveikti.
– Įrenginio NFC jutiklinio ploto padėtis gali būti
skirtinga.
– Užmezgus ryšį, atkūrimas gali prasidėti
automatiškai.
11
11
Groti meniu
CD USB MEMORY
1
2
Paspauskite [PLAY MENU].
Paspauskite [◄,►] , norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Atšaukti nustatymą.
█ Pastaba apie USB įrenginį
1-TRACK
Groja vieną pasirinktą takelį. Paspauskite
skaičių mygtukus ir pasirinkite takelį.
• Ši sistema negarantuoja ryšio su visais USB
prietaisais.
• Ši sistema palaiko USB 2.0 „Full speed“.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB prietaisus.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
1-ALBUM
1
RANDOM
Groja vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
MP3 albumą.
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
1
RND
Groja visus pasirinkto MP3 albumo
takelius atsitiktine tvarka. Paspauskite
[▲,▼], norėdami pasirinkti MP3 albumą.
ALL REPEAT Kartoti visus takelius.
1-TRACK
REPEAT
Kartoti 1-TRACK
1
1-ALBUM
REPEAT
Kartoti 1-ALBUM
1
RANDOM
REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
1
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie takelių,
kurie jau pagroti.
• Nustatymas atšaukiamas, kai atidaromas disko dėklas
arba išimamas USB įrenginys.
Ryšio režimas
BLUETOOTH
Keičia režimą, kad atitiktų ryšio tipą.
Paruošimas
Jei ši sistema prijungta prie „Bluetooth®“ įrenginio,
atjunkite ją (→ „Įrenginio atjungimas“).
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „LINK MODE“.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti režimą,
tada spauskite [OK].
MODE 1
Pirmenybė ryšiui.
MODE 2
Pirmenybė garso kokybei.
RQT0A73
(numatytasis)
12
• Sistema gali atkurti CD-R/RW su CD-DA arba
MP3 formato turinį.
• Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise,
kuriame jį įrašinėjate.
• Kai kurie CD-R/RW nerodomi dėl įrašymo
sąlygų.
OFF
PLAYMODE
1
12
█ Pastaba ant disko
Pastaba:
• Priklausomai nuo prietaiso, atkuriamas vaizdas ir garsas
gali būti nesinchronizuoti. Tokiu atveju pasirinkite „MODE 1”.
• Jei garsas trūkinėja, pasirinkite „MODE 1“.
█ Pastaba ant MP3 failo
• Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai,
rodomi kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį .mp3 arba .MP3.
• Įrašai nebūtinai grojami ta tvarka, kuria buvo
įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
MP3 failas diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
MP3 failas USB įrenginyje
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 vieno albumo takelius
Garso kokybės gerinimas
Paruošimas
Spauskite [/RADIO/AUX] norėdami pasirinkti „FM“
arba „AM“.
1
Paspauskite [◄◄] arba [►►], norėdami nustatyti
stotį. Norėdami sureguliuoti automatiškai, paspauskite
ir laikykite nuspaudę mygtuką, kol dažnis pradės greitai
keistis. „STEREO“ yra rodomas, kai gaunama stereo
transliacija.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
2
Spauskite [TUNE MODE] norėdami pasirinkti
„MANUAL“.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
Atminties nustatymas
Galite pasirinkti iki 30 DAB stočių.
█ Automatinis išankstinis
1
2
nustatymas
Paspauskite [AUTO PRESET] ir pasirinkite
„LOWEST“ arba „CURRENT“.
LOWEST
Derinimas prasideda nuo žemiausio
dažnio.
CURRENT
Derinimas prasideda nuo esamo
dažnio.
Paspauskite [OK], kad pradėtumėte nustatymą.
Imtuvas nustato visas stotis, kurias jis gali rasti,
kanalų didėjimo tvarka.
Norėdami atšaukti, paspauskite [■].
█ Rankinis išankstinis nustatymas
1
2
3
Spauskite [◄◄] arba [►►] (pagrindinis
įrenginys: [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I])
norėdami nustatyti stotį.
Spauskite [OK].
Paspauskite skaičių mygtukus, kad
pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 3 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių. Naujoji stotis pakeičia bet
kokią stotį, kuri užima tą pačią nustatytą skaičių.
█ Kaip pasirinkti iš anksto
nustatytą stotį
Paspauskite skaičių mygtukus [I◄◄] arba [►►I],
norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Pasirinkus „FM“
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „FM MODE“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „MONO“,
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas, kai pakeičiate dažnį.
Kaip įsiminti nustatymus
Tęskite nuo 2 veiksmo „Manual presetting“.
Pasirinkus „AM“
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „B.PROOF“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite nustatymą,
kuriam esant priėmimas yra geriausias,
tada spauskite [OK].
Signalo būklės patikrinimas
Pasirinkus „FM“
Spauskite [DISPLAY], norėdami pasirinkti
„FM STATUS‘.
FM – – – –
FM signalas yra silpnas.
Sistema nėra pritaikyta stočiai.
FM ST
FM signalas nustatytas į stereo.
FM MONO
MONO pasirinktas kaip FM MODE.
FM signalas nustatytas į vienos ausies.
RDS transliacija
Kai kuriuose regionuose ši sistema gali rodyti teksto
duomenis, kuriuos perduoda radijo duomenų sistema
(RDS).
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos tarnyba
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali nebūti, jei priėmimo signalas yra silpnas.
AM paskirstymo nustatymas
Tik pagrindiniu bloku
Ši sistema taip pat gali gauti AM transliacijas kas
10 kHz žingsniais.
1
2
Spauskite [/RADIO/AUX] norėdami pasirinkti
„FM“ arba „AM“.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę
[CD/RADIO/AUX].
Po kelių sekundžių ekranas rodo esamą minimalų radijo
dažnį. Atleiskite mygtuką, kai minimalus dažnumas
keičiasi.
• Norėdami grįžti į pradinį nustatymą, atlikite šiuos
veiksmus dar kartą.
• Iš anksto nustatyti dažniai bus ištrinti, jei po
pakeiskite nustatymą.
RQT0A73
Rankinė paieška
LIETUVIŲ K.
Radijo ryšys
13
13
Įrašymas
Ši sistema gali įrašyti iki 800 aplankų (daugiausiai 999
albumo takelius), arba iš viso 8000 takelių, priklausomai
nuo turimos saugojimo talpos vidinėje atmintyje arba
USB įrenginio USB B .
Sustabdyti
įrašymą
Paspauskite [■].
Rodomas „WRITING“.
Pristabdyti
įrašymą
Įrašymo metu paspauskite
[MEMORY REC●/II] arba [USB REC●/II].
Norėdami įrašymą, spauskite dar kartą.
Pastaba:
Įrašymo metu galite pristabdyti įrašymą iš
radijo arba AUX (išskyrus „SYNCHRO“
režimu). Kiekvieną kartą pristabdžius
pridedamas takelio ženklas
(→ „Takelio ženklo pridėjimas“).
Norėdami patikrinti atminties
Sustabdymo režime paspauskite [DISPLAY].
Pavyzdžiui: Vidinėje atmintyje likęs įrašymo laikas.
Pastaba:
Vidinės atminties
šaltinis
Likęs įrašymo
laikas
• „UPDATE“ rodomas, kai sistema nuskaito įrenginį.
• „NO DEVICE” rodomas, jei nėra USB įrenginio,
prijungto prie USB B .
Pastaba:
• Visi įrašai yra MP3 formatu.
• Įrašinėti negalima, naudojant atsitiktinio atkūrimo
režimą.
• Įrašymo metu karaokės arba DJ funkcija yra išjungta.
• Įrašymo metu kartojimo atkūrimo režimas yra išjungtas.
• Kiekvieną kartą įrašant pridedamas naujas albumas.
• Po įrašymo albumų seka gali keistis.
• Įrašai saugomi aplanke, pavadintame „REC_DATA“
USB prietaise arba vidinėje atmintyje.
• USB įrašymo metu USB būsenos indikatorius mirksi
raudonai.
Pagrindinis įrašymas
1
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
CD-DA
Pasiruoškite disko atkūrimo režimą.
Įrašo visus
takelius
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
(→ „Grojimo meniu“).
Įrašykite
norimą
takelį
Pasirinkite „1-TRACK“
(→ „Grojimo meniu“).
Patikrinkite, ar diskas sustojo.
Radijo ryšys
Įsijunkite radijo stotį.
Išorinė įranga
Prijunkite ir grokite įrangą
(→ „Išorinė įranga“).
RQT0A73
2
14
14
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite
[MEMORY REC●/II] or [USB REC●/II].
Rodomas aplanko, kuriame yra įrašas,
pavadinimas.
• Prieš pradėdami įrašymą PALAUKITE keletą
sekundžių, kol sistema paruoš USB įrenginį.
• Kai įrašomas kitas disko takelis, tai bus parodyta
ekrane.
█ Įrašinėjimas dideliu greičiu
CD-DA disko įrašymo greitis:
CD, CD-R: trigubas (3x) normalus greitis.
CD-RW: dvigubas (2x) normalus greitis.
1
2
3
Įdėkite norimą įrašyti diską.
Paspauskite [REC MODE] ir pasirinkite „NORMAL“
arba „HI-SPEED“, tada spauskite [OK].
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite
[USB REC●/II] arba [MEMORY REC●/II].
Pastaba:
• Jei negalite įrašinėti didele sparta dėl disko būklės,
įrašinėkite normaliu greičiu.
• Didelės spartos įrašymo metu garsas nutildomas.
█ Takelio ženklų pridėjimas
Įrašant iš radijo arba išorinių įrenginių, galite padalinti
takelius naudodami įvairius režimus.
Prieš įrašant
Paspauskite [REC MODE], kad pasirinktumėte režimą.
MANUAL
SYNCHRO
(AUX šaltiniui)
TIME MARK
Pridėkite takelio ženklą rankiniu būdu.
Įrašymo metu paspauskite [OK],
norėdami pridėti takelio ženklą.
Įrašymas prasideda automatiškai,
kai pradeda groti kita įranga.
Įrašymas pristabdomas, kai aptinkama,
kad tyla trunka 3 sekundes.
Takelis automatiškai suskirstomas
5 minučių intervalais.
Pastaba:
• Jei įrašymo metu paspausite [OK] arba pristabdysite
įrašymą naudodami „TIME MARK” režimą 5 minučių
skaitiklis bus nustatytas iš naujo.
• Takelio ženklų negalima pridėti rankiniu būdu
„SYNCHRO” režime.
1
Pasirinkite šaltinį, iš kurio norite įrašinėti.
Įrašo visus
takelius
Pasirinkite „OFF PLAYMODE“
(→ „Grojimo meniu“).
Įrašykite
Pasirinkite „1-ALBUM“ arba
norimą albumą „1-TRACK“
arba takelį
(→ „Grojimo meniu“).
2
Norėdami pradėti įrašymą, paspauskite
[MEMORY REC●/II] or [USB REC●/II].
Norėdami patikrinti įrašymo eigą, paspauskite
[DISPLAY].
Sustabdyti
įrašymą
Paspauskite [■].
Įrašymas sustoja, užpildžius įrašais
paskutinį takelio albumą. Pavyzdžiui, jei
sustabdysite įrašymą ketvirtajame
takelyje, bus įrašyti tik pirmieji trys
takeliai. Jei neįrašoma jokių takelių,
rodomas užrašas „NO FILE
RECORDED”.
Pastaba:
• Kai kuriuos takelius įrašyti trunka ilgiau.
• Kai kurių takelių negalima įrašyti dėl šaltinio būklės.
• Įrašytas failo pavadinimas yra toks pat kaip pradinio
failo (ne daugiau kaip 32 simboliai).
Įrašytų takelių trynimas
1
Spauskite [USB] (pagrindinis įrenginys:
[MEMORY/USB]) ir pasirinkite „USB B“.
4
5
6
7
Garso efektai
EQ nustatymas
1
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite albumą.
Paspauskite [I◄◄] arba [►►I], norėdami
pasirinkti takelį.
Paspauskite [EDIT MODE], kad pasirinktumėte
režimą.
TRACK DEL
Ištrina vieną takelį.
ALBUM DEL
Ištrinti vieną albumą
(iki 999 takelių).
FORMAT
Formatuoja USB įrenginį.
ALL DEL
Ištrinti visus albumus vidinėje
atmintyje.
Spauskite [OK].
Rodomas trynimui pasirinktas elementas.
Spauskite [OK].
Rodomas užrašas „SURE? NO“.
Paspauskite [◄, ►], kad pasirinktumėte
„SURE? YES“, tada paspauskite [OK].
Rodomas „WRITING“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „SURE? NO“.
Spauskite [EQ] (pagrindinis įrenginys: [LOCAL
EQ]), norėdami pasirinkti “PRESET EQ”.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite išankstinį
EQ nustatymą, tada spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte norimą nustatytą „EQ“ nustatymą.
Manual EQ
1
2
3
Spauskite [EQ] (pagrindinis įrenginys: [LOCAL
EQ]), norėdami pasirinkti “MANUAL EQ”.
Paspauskite [▲,▼] , norėdami pasirinkti garso
efektą.
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], norėdami pasirinkti
garso efektą.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Arba paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami pasirinkti nustatymą.
BASS/MID/TREBLE -4 to +4
SURROUND
“ON SURROUND” or
“OFF SURROUND”
D.Bass
1
MEMORY
Spauskite [MEMORY] (pagrindinis įrenginys:
[MEMORY/USB]) ir pasirinkite „MEMORY“.
USB B
2
3
Garso ir apšvietimo
efektai
LIETUVIŲ K.
Galite įrašyti MP3 takelius iš:
• MP3 disko į USB B arba vidinę atmintį
• USB A į USB B arba vidinę atmintį
• USB B į vidinę atmintį arba atvirkščiai
2
Paspauskite [D.BASS] ir pasirinkite
„D.BASS LEVEL“ arba „D.BASS BEAT“.
Norėdami atšaukti, dar pasirinkite „OFF D.BASS“.
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Arba įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą.
Pastaba:
D.BASS BEAT: Ši funkcija pabrėžia būgno ritmo lygį ir
leidžia išgauti energingą garsą. Priklausomai nuo takelio,
efektas gali būti nedidelis.
Apšvietimo efektai
Galima pakeisti sistemos apšvietimo efektą.
Paspauskite [ILLUMINATION], norėdami pasirinkti
norimą efektą.
PATTERN Įsižiebia raštas su daug spalvų.
COLOR
OFF
Galima rinktis iš 60 skirtingų apšvietimo
spalvų ant garsiakalbių ir 6 skirtingų
apšvietimo spalvų ant pagrindinio įrenginio.
Atšaukti efektą.
Taip pat galite paspausti [▲,▼] ir pasirinkti kitą arba
ankstesnį efektą, tada spauskite [OK]. Arba įjunkite
[MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte efektą.
Pastaba:
Kad apšvietimo efektai būtų rodomi tinkamai, atitinkamai
statykite garsiakalbius, kaip parodyta skyriuje
„Garsiakalbių statymas“.
RQT0A73
MP3 takelių įrašymas
15
15
DJ funkcijos
DJ funkcijas galite naudoti pridėti garso efektui arba
garso pavyzdžiui tarp dainų.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Norėdami papildomų funkcijų, tokių kaip dainų grojimas
iš kelių įrenginių vienu metu, galite atsisiųsti ir įdiegti
„Android“ programą „Panasonic MAX Juke“ iš
„Google Play“. Daugiau informacijos apie programą žr.
svetainėje žemiau.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/
cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
Pastaba:
DJ funkcija yra išjungiama, kai išjungiate sistemą, pakeičiate
šaltinį arba įrašinėjimo metu.
„DJ jukebox”
USB MEMORY
Galite naudoti DJ „Jukebox“ funkciją pridėti nutildymo
efektą arba maišyti dainų garso pavyzdžius.
Paspauskite [JUKEBOX], norėdami pasirinkti
DJ „Jukebox“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF JUKEBOX“.
Pastaba:
Sistema persijungia į kartojimo režimą automatiškai,
kai įjungiate DJ ‚Jukebox“.
█ Kartojimo nustatymų keitimas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU].
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Galite iškviesti takelius, kuriuos norite groti
programoje.
DJ pavyzdžių parinkimas
(Išskyrus AUX šaltinį)
Tik pagrindiniu bloku
Sukdami [MULTI CONTROL], galite pridėti brūžinimo
garsą arba pavyzdžio garsą į grojamą takelį.
1
2
3
DJ efektas
(Išskyrus AUX šaltinį)
Tik pagrindiniu bloku
Galite naudoti DJ efekto funkciją pridėti garso efektams.
1
2
Kartoti atsitiktine tvarka.
[DJ2] FILTER
Sustiprina arba filtruoja tam tikrus garsų
diapazonus.
[DJ3] SOUND CHOPPER
Periodiškai nukerta garsą.
Kartoti visus takelius.
[DJ4] ELECTRO ECHO
Prideda garsui skaitmeninį aidą.
[DJ5] PITCH SHIFTER
Nustatykite graso klavišus.
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ant pagrindinio
įrenginio ir pasirinkite efektą.
[DJ6] HARMONIZER
Prideda garsui pastabas, siekiant sukurti
harmoniją.
nuo [DJ2] iki
[DJ6]
RQT0A73
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ir pasirinkite
efektą.
█ DJ „Jukebox“ efekto keitimas
[DJ1]
16
Paspauskite [EFFECT/SAMPLER] ir pasirinkite
„DJ EFFECT SELECT NUMBER“.
[DJ1] PHASER
Prideda garsui erdvės ir dimensijos.
RANDOM MIX REPEAT Kartojimas atsitiktine tvarka
RND
Pavyzdžio garsas įtraukiamas
į visų takelių intervalus.
16
Įjunkite [MULTI CONTROL].
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Galite pakeisti pavyzdžio garsą programėlėje (Norėdami
grąžinti visus pavyzdžius į gamyklinius nustatymus,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [EFFECT/SAMPLER],
kai DJ pavyzdžių parinkimas yra išjungtas).
RND
ALL TITLE REPEAT
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ir pasirinkite
norimą garsą.
Kaip atšaukti DJ pavyzdžių parinkimą
Paspauskite [EFFECT/SAMPLER] ir pasirinkite
„OFF EFFECT“.
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Sustabdymo režime įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą, tada spauskite [►/II].
RANDOM REPEAT
Paspauskite [EFFECT/SAMPLER] ir pasirinkite
„SAMPLER SELECT NUMBER“.
Kryžminis išnykimas: esamo takelio
garsumas palaipsniui tyla, o kito takelio
garsumas palaipsniui stiprėja.
Garso pavyzdžio miksas: Pavyzdžio
garsas įtraukiamas į visų takelių
intervalus.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
Pastaba:
DJ „Jukebox“ efekto pasirinkti negalima, kai naudojamas
„RANDOM MIX REPEAT“ režimas.
3
Įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
Kaip atšaukti DJ efektą
Paspauskite [EFFECT/SAMPLER] ir pasirinkite
„OFF EFFECT“.
Tik pagrindiniu bloku
Galite naudoti karaokės efekto funkciją pridėti garso
efektams.
Pastaba:
• Kai išjungiate sistemą arba pradedate įrašymą,
karaoke funkcija išjungiama.
• Kai įjungiate karaokės „Jukebox“, karaokės efektas
įjungiamas automatiškai.
1
2
Paspauskite [EFFECT/SAMPLER] ir pasirinkite
„KARAOKE EFFECT“.
Paspauskite nuo [DJ1] iki [DJ6] ir pasirinkite
efektą.
Karaokės „Jukebox“
[DJ1]
Paspauskite [JUKEBOX] ir pasirinkite
„KARAOKE JUKEBOX“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF JUKEBOX“.
[DJ2]
Pastaba:
Sistema persijungia į kartojimo režimą automatiškai,
kai įjungiate karaokės ‚Jukebox“.
█ Kartojimo nustatymų keitimas
Paspauskite [PLAY MENU].
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Pagrindinio prietaiso naudojimas
Sustabdymo režime įjunkite [MULTI CONTROL], kad
pasirinktumėte nustatymą, tada spauskite [►/II].
RANDOM REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
ALL TITLE REPEAT
Kartoti visus takelius.
RANDOM MIX REPEAT Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
Pavyzdžio garsas įtraukiamas
į visų takelių intervalus.
3
VOCAL CANCEL
Įjunkite arba išjunkite balso instrukcijas
(priklausomai nuo šaltinio).
ECHO
Prideda garsui aido efektą.
[DJ3]
KEY-CON
Keisti dainos mygtuką.
[DJ4]
TEMPO
Keisti dainos greitį.
[DJ5]
BGM LEVEL
Pakeisti fono muzikos garsumą.
[DJ6]
MIC EQ
Pasirinkti MILC EQ lygį.
Įjunkite [MULTI CONTROL], kad pasirinktumėte
nustatymą.
Kaip atšaukti karaokės efektą
Paspauskite [EFFECT/SAMPLER] ir pasirinkite
„OFF EFFECT“.
Pastaba:
Norėdami naudoti karaokės efektą AUX šaltinyje, nustatykite
„AUX MODE” į „MODE 1“. (→ „AUX mode“)
Mikrofono naudojimas
Paruošimas
Prieš prijungdami arba atjungdami mikrofoną
sumažinkite sistemos garsumą iki minimumo.
1
2
Prijunkite mikrofoną (nepridedamas) į mikrofono
lizdą.
Kištuko tipas: Ø 6,3 mm mono.
Pasukite [MIC VOL, MIN/MAX] ant pagrindinio
įrenginio, norėdami reguliuoti mikrofono
garsumą.
Jei norite dainuoti, grojant foninei muzikai.
3
Groti muzikos šaltinį ir reguliuoti sistemos
garsumą.
Pastaba:
• Jei skleidžiamas keistas garsas (kaukimas), perkelkite
mikrofoną toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite
mikrofono garsumą.
• Kai nenaudojate mikrofono, atjunkite jį nuo mikrofono
lizdo ir sumažinkite mikrofono garsumą iki „MIN“.
• Ši sistema negali įrašinėti iš mikrofono.
RQT0A73
Paruošimas
Pasirinkite muzikos šaltinį.
1
2
LIETUVIŲ K.
Karaokės efektas
Karaokė
17
17
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
1
2
6
Grojimo laikmačiui paspauskite [◄,►] ir
pasirinkite „MEMORY“ arba „USB B“, norėdami
palaikyti įrašymą, tada paspauskite [OK].
Kaip paleisti laikmatį
1
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „CLOCK“.
Paruoškite šaltinį.
Grojimo
laikmatis
Paruoškite šaltinį, kurio norite
klausytis (diskas, USB, vidinė
atmintis arba radijas) ir nustatykite
garsumą.
Įrašinėjimo
laikmatis
Prijunkite USB įrenginį prie USB B
(USB įrašymui) ir nustatykite radijo
stotį.
Paspauskite [◄,►] ir nustatykite laiką, tada
spauskite [OK].
Kaip patikrinti laiką
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „CLOCK“, tada
spauskite [OK].
Pastaba:
Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
Miego laikmatis
2
3
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Paspauskite [SLEEP], kad pasirinktumėte
nustatymą (minutėmis).
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti „TIMER SET“.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
PLAY ON
Paleiskite grojimo laikmatį.
PLAY OFF
Atšaukite grojimo laikmatį.
REC ON
Paleiskite rekordinį laikmatį.
REC OFF
Atšaukti įrašinėjimo laikmatį.
“  Rodomas„.
Norint, kad laikmatis veiktų, sistemą reikia išjungti.
Kaip patikrinti likusį laiką
Paspauskite [SLEEP].
Pastaba:
• Likęs laikas kaskart parodomas po kelias sekundes.
„SLEEP 1“ rodomas visada, kai lieka tik 1 minutė.
• Grojimo laikmatis ir miego laikmatis arba įrašinėjimo
laikmatis ir miego laikmatis gali būti naudojami kartu.
• Miego laikmatis visada rodomas pirmas.
Nenustatykite taip, kad laikmačiai sutaptų.
Grojimo laikmatis ir
įrašinėjimo laikmatis
(Išskyrus „Bluetooth®“ ir AUX šaltinį)
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku:
• Pažadinti jus (grojimo laikmatis).
• Įrašinėti iš radijo (įrašinėjimo laikmatis).
Grojimo ir įrašinėjimo laikmačiai negali būti
naudojami kartu.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
2
3
RQT0A73
4
18
18
5
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER ADJ“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „  PLAY“
arba „  REC“, tada spauskite [OK].
Paspauskite [◄,►] ir nustatykite pradžios
laiką, tada spauskite [OK].
Vėl atlikite 3 veiksmą, norėdami nustatyti
pabaigos laiką.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite šaltinį,
kurį norite groti, tada spauskite [OK].
Kaip patikrinti nustatymus
1
2
Spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER ADJ“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ PLAY“
arba „ REC“, tada spauskite [OK].
Laukimo režime paspauskite [DISPLAY] du kartus.
Pastaba:
• Grojimo laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui
garsėja iki nustatyto lygio.
• Įrašinėjimo laikmatis pradeda veikti 30 sekundžių iki
nustatyto laiko. Jo garsas iš pradžių yra patildytas.
• Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku,
jei jis yra įjungtas.
• Jei įjungsite ir vėl išjungsite sistemą, o laikmatis bus
įjungtas, pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
Paruošimas
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
Pastaba:
Komponentai ir kabeliai parduodami atskirai.
Nešiojamosios garso įrangos
prijungimas
LIETUVIŲ K.
Išorinė įranga
Galite klausytis muzikos iš nešiojamosios garso įranga.
Paruošimas
• Išjunkite nešiojamosios garso įrangos ekvalaizerį
(jei yra), norėdami išvengti garso iškraipymų.
• Sumažinkite sistemos ir nešiojamosios garso įrangos
garsumą prieš prijungdami arba atjungdami nešiojamąją
garso įrangą.
Naudojant pagalbinė įvestis
Galite prisijungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir klausytis
garso per šią sistemą.
Audio laidas
(nepridedamas)
Audio laidas
(nepridedamas)
Nešiojamoji garso įranga
(komplekte nėra)
1
Galinis šio pagrindinio
įrenginio ekranas
1
2
3
Prijunkite išorinę įrangą.
Paspauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami
pasirinkti „AUX 1“, „AUX 2“ arba „AUX 3“.
Grokite iš išorinės įrangos.
Pastaba:
• Jei norite prijungti kitą įrangą, išskyrus
aprašytąją, kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
• Naudojant adapterį gali būti iškraipytas garsas.
2
3
Prijunkite nešiojamąją garso įrangą.
Kištuko tipas: Ø 3,5 mm stereo
Spauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami
pasirinkti „AUX 4“.
Grokite iš nešiojamosios garso įrangos.
Norint reguliuoti įvesties lygį
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU]
norėdami pasirinkti „INPUT LEVEL“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „NORMAL“
arba „HIGH“, tada spauskite [OK].
Pastaba:
• Įrašymo metu negalima koreguoti įvesties lygio.
• Pasirinkite „NORMAL”, jei garsas yra iškraipomas
„HIGH” įvesties lygio metu.
• Perskaitykite išsamesnes nešiojamosios garso
įrangos naudojimo instrukcijas.
AUX režimas
1
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU], norėdami
pasirinkti „AUX MODE“.
Paspauskite [◄,►], norėdami pasirinkti režimą,
tada spauskite [OK].
MODE 1
Pasirinkite šį režimą, jei norite naudoti
(numatytasis) karaokės efekto funkciją.
MODE 2
Pasirinkite šį režimą, kai žiūrite
televizorių, filmus arba naudojate išorinį
grotuvą su karaokės funkcijomis.
RQT0A73
DVD grotuvas
(nepridedamas)
19
19
Kiti
Gedimų šalinimas
Auto Off
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei nurodyti sprendimai nepadeda
išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
Ši sistema automatiškai išjungia, kai jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „AUTO OFF“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai veikia radijo šaltinis arba kai
prijungtas „Bluetooth®“ įrenginys.
„Bluetooth®” budėjimo
veiksena
Ši funkcija automatiškai įsijungia sistemą, kai
sudaromas „Bluetooth®“ ryšys iš prijungto prietaiso.
1
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „BLUETOOTH STANDBY“.
Paspauskite [◄,►] ir pasirinkite „ON“, tada
spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Kai kurie prietaisai gali trukti ilgiau, kol atsakys. Jei esate
prisijungę prie „Вluetooth®“ prietaiso prieš išjungdami
sistemą, palaukite bent 5 sekundes prieš prijungdami
prie šios sistemos „Вluetooth®“ prietaisą dar kartą.
Programinės įrangos versija
Galite patikrinti sistemos programinės įrangos versiją.
1
2
Paspauskite [SETUP] ir pasirinkite „SW VER.“,
tada spauskite [OK].
Rodoma programinės įrangos versija.
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
Techninė priežiūra
Valykite sistemą minkštu, sausu skudurėliu.
• Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba benzino
valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę, perskaitykite
ir laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
█ Bendros problemos
Prietaisas neveikia.
• Saugos įtaisas įjungtas. Atlikti šiuos veiksmus:
1. Pagrindiniame įrenginyje paspauskite [
],
norėdami pasirinkti budėjimo režimą. Jei įrenginys
nepersijungia į budėjimo režimą,
– Paspauskite ir bent 10 sekundes laikykite
nuspaudę mygtuką. Arba,
– Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
vėl prijunkite.
2. Paspauskite [
] dar kartą, norėdami įjungti įrenginį.
Jei problema išlieka, pasitarkite su pardavėju.
Ekranas užsidega ir nuolat keičiasi laukimo režimu.
• Pagrindiniame įrenginyje nuspauskite ir laikykite [■],
norėdami pasirinkti „DEMO OFF“.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalim atlikti jokių
veiksmų.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
• Nustatyti sistemos garsumą.
• Įjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį,
tada įjunkite sistemą iš naujo. Priežastis gali būti
garsiakalbių įtampa, per didelis arba galia, arba
sistema naudojama per šiltoje aplinkoje.
Grojant gali girdėtis dūzgiantis garsas.
• Šalia laidų yra kintamos srovės maitinimo laidas arba
fluorescencinės šviesos lempa. Laikykite kitus
įrenginius ir laidus atokiai nuo šios sistemos laidų.
Garso lygis sumažėja.
• Buvo įjungta grandinės apsauga dėl nepertraukiamo
naudojimo, esant aukštam išėjimo garsumui.
Tai daroma, siekiant apsaugoti sistemą ir išlaikyti
garso kokybę.
█ Diskas
Ekranas rodo neteisingai. Atkūrimas neprasideda.
• Blogai įdėtas diskas. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, deformuotas
arba nestandartinis.
• Susikaupė kondensatas. Padžiovinkit sistemą
1-2 valandas.
Neteisingas rodomų įrašų skaičius. Disko nuskaityti
negalima. Girdisi iškraipytas garsas.
• Įdėtas diskas, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į grojamą diską.
• Įdėtas diskas, kuris yra nebaigtas įrašinėti.
█ USB
RQT0A73
Nenuskaitomas USB įrenginys arba turinys jame.
20
20
• USB prietaiso arba turinio formatas
nesuderinamas su sistema.
• USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa
tam tikromis sąlygomis negali veikti.
USB įrenginys lėtai veikia.
• Didelis kiekis turinio arba didelė atmintis USB
įrenginyje, todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
• Patikrinkite „Bluetooth®“ įrenginio būklę.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
Prietaiso negalima prijungti.
• Prietaiso sujungimas nepavyko. Atlikite poravimą
dar kartą.
• Prietaiso sujungimas buvo pakeistas.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Galbūt sistema yra prijungta prie kito prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite prijungti dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
Prietaisas yra prijungtas, bet per sistemą nesigirdi
garso.
• Kai kuriuose įmontuotuose „Вluetooth®” įrenginiuose
reikia nustatyti garso išvestį į SC-MAX7000 rankiniu
būdu. Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
Garsas iš prietaiso yra nutrauktas.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp sistemos ir prietaiso.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas (belaidis maršrutizatorius, mikrobangų
krosnelė, mobilieji telefonai ir t.t.). Patraukite
įrenginį arčiau sistemos ir toliau nuo kitų prietaisų.
• Stabiliam ryšiui pasirinkite „MODE 1“.
Neveikia jungtis vienu prisilietimu (NFC).
• Patikrinkite, ar įjungta sistema ir prietaiso
NFC funkcija.
• Vėl palieskite ir laikykite prietaisą šios sistemos
pagrindinio įrenginio NFC srityje.
Atkūrimo vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami.
• Iš naujo paleiskite prietaiso atkūrimo programą.
• Prijunkite prietaisą prie sistemos naudodami
garso kabelį (nepridedamas).
█ Radijo ryšys
Garsas yra iškraipomas.
• Naudokite papildomą FM lauko anteną. Anteną
turi montuoti tik kompetentingas asmuo.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį nuo sistemos.
• Perkelkite mobiliuosius telefonus atokiau nuo
sistemos, jei yra trukdžių.
• Esant AM imtuvo režime, pasirinkite „В.PROOF“
nustatymą, kuris užtikrina geriausią priėmimą.
AM transliacijų metu girdisi tylus ūžesys.
• Perkelkite anteną atokiau nuo kabelių ir laidų.
█ AUX
Atkūrimo vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami.
• Nustatykite „AUX MODE” į „MODE 2“.
Negalima naudoti karaokės efekto.
„ADJUST TIMER”
• Grojimo laikmatis ir/arba įrašinėjimo laikmatis
nenustatytas. Pakoreguokite grojimo laikmatį ir/arba
įrašinėjimo laikmatį.
„ALB FULL”
• Albumų skaičius viršijo palaikomą didžiausią skaičių.
„AUTO OFF”
• Sistema buvo nenaudojama apie 20 minučių ir bus
išjungta po minutės. Norėdami atšaukti, paspauskite
bet kurį mygtuką.
„CAN’T REC”
„DEVICE FULL”
• Negalima įrašinėti, nes likęs USB prietaiso įrašymo
laikas yra trumpesnis kaip bendras muzikos šaltinio
laikas. Pakeiskite į USB įrenginį, kuris turi pakankamai
įrašymo laiko, ir padarykite įrašą dar kartą.
„ERROR”
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukcijas
ir bandykite dar kartą.
„ERROR” (įrašymo metu)
• Negalima pasirinkti kito atkūrimo šaltinio (pavyzdžiui:
radijo, USB ir t.t.) arba paspausti [I◄◄] arba [►►I]
įrašymo metu. Sustabdo įrašymo funkciją.
• Negalima atidaryti disko dėklo, įrašinėjant iš AM
šaltinio.
„F61”
• Patikrinkite ir ištaisykite garsiakalbio laidų sujungimą.
• Atjunkite USB įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„F703”
• Patikrinkite „Bluetooth®“ jungtį.
• Atjunkite „Вluetooth®“ įrenginį. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
„F76”
• Kilo maitinimo triktis.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasitarkite su pardavėju.
„F77”
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasitarkite su pardavėju.
„NO DEVICE”
• Negalima padaryti įrašo arba patikrinti turimos talpos,
nes USB įrenginys neprijungtas prie USB B .
„NO DISC”
• Blogai įdėtas diskas.
„NO PLAY”
„UNSUPPORT”
• Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.
• Šio USB prietaise esančių failų duomenys gali būti
sugadinti. Suformatuokite USB įrenginį ir bandykite
dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite
sistemą.
„NO TRACK”
• Nėra albumo arba takelio USB įrenginyje arba
vidinėje atmintyje.
„PLAYERROR”
• Nustatykite „AUX MODE” į „MODE 1“.
• Grojamas nepalaikomas MP3 failas. Sistema praleis
tą takelį ir gros kitą.
█ Pagrindinis įrenginys rodo
„REC ERROR”
„ADJUST CLOCK”
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
LIETUVIŲ K.
Nevyksta poravimas.
• Įrašymo metu atjungėte USB įrenginį. Prijunkite
USB įrenginį ir bandykite įrašyti dar kartą.
• USB įrašymo metu įvyko klaida. Atjunkite USB
prietaisą ir vėl jį prijunkite.
RQT0A73
█ „Bluetooth®”
21
21
“REMOTE 1”
“REMOTE 2”
• Nuotolinio valdymo pultas ir šis įrenginys naudoja
skirtingus kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio
valdymo pulto.
– Kai rodomas СEMOTE 1“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [1].
– Kai rodomas „REMOTE 2“, paspauskite ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [2] .
Sistemos atminties atstata
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
• Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
• Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1
2
“TEMP NG”
• Įjungta temperatūros apsaugos grandinė, o sistema
bus išjungta. Tegul prietaisas atvėsta prieš jį vėl
naudojant.
• Patikrinkite, ar neuždengta ventiliacijos anga prietaiso.
• Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
“TRK FULL”
• Failų skaičius viršijo palaikomą didžiausią skaičių.
“USB A NO DEVICE”
“USB B NO DEVICE”
• USB įtaisas neprijungtas. Išnagrinėti ryšį.
“USB OVER CURRENT ERROR”
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite
USB įrenginį, išjunkite sistemą ir tada vėl įjunkite.
“VBR”
• Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo
srauto (VBR) takeliams.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios sistemos
nuotolinio valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Paspauskite [CD/RADIO/AUX], norėdami pasirinkti
„AUX 1“, „AUX 2“, „AUX 3“ arba „AUX 4“.
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
1
2
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD/RADIO/AUX]
ant pagrindinio įrenginio ir [2] ant nuotolinio
valdymo pulto, kol pasirodys „REMOTE 2“.
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite nuspaudę
[OK] ir [2].
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
1
RQT0A73
2
22
22
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [CD/RADIO/AUX]
ant pagrindinio įrenginio ir [1] ant nuotolinio
valdymo pulto, kol pasirodys „REMOTE 1“.
Paspauskite ir bent 4 sekundes laikykite nuspaudę
[OK] ir [1].
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Spausdami ir laikydami [
] ant pagrindinio
įrenginio vėl prijunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą.
Toliau spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką,
kol rodomas „- – – – – – – – -“.
Atleiskite [
].
Visi nustatymai grįžta į gamyklinius nustatymus.
Dar kartą reikia nustatyti atminties elementus.
Priekinis kanalas
350 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Priekinis kanalas
350 W vienam kanalui (3 Ω), 1 kHz, 30% THD
Žemų dažnių garsiakalbio kanalas
800 W vienam kanalui (6 Ω),100 Hz, 30% THD
3000 W
Iš viso RMS stereo režimo galia
█ Tiunerio skyrius
Amplitudės moduliavimas (AM)
Nustatyta atmintis
15 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 522 kHz iki 1.629 kHz (9 kHz žingsnis)
nuo 520 kHz iki 1.630 kHz (10 kHz žingsnis)
█ Disko skyrius
Grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
MPEG-1, 3 sluoksnis, MPEG-2, 3 sluoksnis
Paleidimas
Bangos ilgis
790 nm (CD)
█ „Bluetooth®” dalis
Bluetooth® Ver. 2.1 + EDR
Klasė
2 klasė
A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
Veikimo dažnis
2,4 GHz dažnių juosta FH-SS
Veikimo atstumas
10 m žvilgsnio linija
█ Vidinės atminties skyrius
Atmintis
Atminties dydis
Laikmenų failo formatų palaikymas
Atminties įrašymas
Bitų dažnis
Atminties įrašymo greitis
Įrašomo failo formatas
6 cm, kūgio tipo
20 cm, kūgio tipo
Varža
3Ω
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
407 mm x 260 mm x 258 mm
Svoris
5,5 kg
SB-MAW7000
Garsiakalbis (-ai)
Super bosinis garsiakalbis
30 cm, kūgio tipo
Varža
Dažnio moduliacija (FM)
Nustatyta atmintis
30 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 87,50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
6Ω
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
402 mm x 450 mm x 386 mm
Svoris
13 kg
█ Lizdų skyrius
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 „Full speed“
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
USB įrašymas
Bitų dažnis
USB įrašymo greitis
Įrašomo failo formatas
128 kb/s
1x, 3x (tik CD)
MP3 (*.mp3)
AUX IN 1, 2, 3
Garso įvedinys
Kištuko lizdas
AUX IN 4
Terminalas
Stereo, 3,5 mm lizdas
Mikrofonas
Terminalas
Mono, 6,3 mm lizdas (2 sistemos)
█ Bendrai
Maitinimas
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Galios sąnaudos
128 kb/s
1x, 3x maks. (tik CD)
MP3 (*.mp3)
340 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
460 mm x 234 mm x 409 mm
Svoris
Veikimo temperatūros intervalas
4 GB
MP3 (*.mp3)
LIETUVIŲ K.
RMS išėjimo galia stereo režimu
Palaikomi profiliai
SB-MAF7000 SB-MAG7000
Garsiakalbis (-ai)
Aukštų dažnių garsiakalbis
Bosinis garsiakalbis
█ Stiprintuvo skyrius
Versija
█ Garsiakalbių skyrius
6,0 kg
nuo 0 ºC iki +40 ºC
Veikimo drėgmės intervalas
nuo 35% iki 80% sant. drėgmė (be kondensacijos)
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
0,4 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
(Kai „ВLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“)
0,5 W
Pastaba:
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
pranešimo. Masė ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas
skaitmeninio spektro analizatoriumi.
RQT0A73
Techniniai duomenys
23
23
offset printing
MAX7000_E_en
MAX7000E_RQT0A73-R.book Page 24 Tuesday, April 19, 2016 1:12 PM
English
Declaration of Conformity (DoC)
Latviski
Atbilstības deklarācija (DoC)
Hereby, “Panasonic Corporation” declares that this
product is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām
saistošām Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Customers can download a copy of the original DoC to
our R&TTE products from our DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Magyar
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Ezennel a, “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen
termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú
követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC
másolatát a DoC szerverünkről:
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
Lietuviškai
Atitikties deklaracija (AD)
Bendrovė “Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis
gaminys tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos
kopiją klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe
GmbH”, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Vokietija
Slovensko
Izjava o skladnosti (DoC)
Slovensky
Vyhlásenie o zhode (DoC)
“Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento
výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a
ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
RQT0A73
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na
naše R&TTE výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
24
24
S pričujočo izjavo podjetje “Panasonic Corporation”
izjavlja, da so svoji izdelki skladni s poglavitnimi
zahtevami in drugimi odgovarjajočimi predpisi direktive
1999/5/ES.
Stranka lahko naloži izvod izvirnega DoC o naših izdelkih
R&TTE s strežnika DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Pooblaščeni zastopnik: Panasonic Marketing Europe
GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Nemčija
Eesti keel
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
Български
Декларация за съответствие (DoC)
“Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see
toode on vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi
1999/5/EÜ asjakohaste sätetega.
“Panasonic Corporation” декларира, че този продукт
съответства на съществените изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
DoC serverist:
http://www.doc.panasonic.de
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Потребителите могат да свалят копие от оригиналните
DoC към нашите продуктите от типа R&TTE от
сървъра, на който се съхраняват DoC:
http://www.doc.panasonic.de
За контакт с оторизиран представител: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия
Clienţii pot descărca o copie a DoC-ului original al
produselor noastre R&TTE de la adressa noastră DoC din
Internet:
http://www.doc.panasonic.de
Contact la Reprezentanţa autorizată: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Hrvatski
Deklaracija o podobnosti (DoC)
Ovime, “Panasonic Corporation ” izjavljuje da je ovaj
proizvod udovoljava osnovn im zahtjevima i ostalim
relevantnim uvjetima Smjernice 1999/5/EC.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne DoC za naše
R&TTE proizvode s našeg DoC poslužitelja:
http://www.doc.panasonic.de
Obratite se ovlaštenom predstavniku: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų
perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni
prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus
pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir
perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų
šalies teisės aktus.
LIETUVIŲ K.
Prin prezenta, societatea “Panasonic Corporation”
declară că produsul este conform cu cerinţele esenţiale şi
cu alte norme corespunzătoare Directivei 1999/5/EC.
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Šiuo atveju jis atitinka
direktyvos dėl cheminių atliekų reikalavimą.
RQT0A73
Român
Declaraţie de Conformitate (DoC)
25
25
„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas Vokietija
„Panasonic Corporation“
Tinklalapis: http://www.panasonic.com
© „Panasonic Corporation“ 2016
ES
Lt
RQT0A73-R
L0416CH0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement