Panasonic SCPM04 Operating instructions

Panasonic SCPM04 Operating instructions
Kasutusjuhend
CD-stereosüsteem
Täname, et ostsite selle toote!
Mudeli nr
SC-PM04
Lugege käesolev juhend hoolikalt läbi optimaalse
talitluse ja ohutuse tagamiseks.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.
Märkus:
“EB” pakendil tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EL
Vastav direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
EL
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2012
EB GN Et
RQT9698-B
L0512LL0
Hoiatus toitejuhtme kohta
Ühendkuningriigile
1. Avage kruvikeerajaga kaitsmekate.
Joonis A
Ühendkuningriigile ja Iirimaale
Lugege järgmine tekst hoolikalt läbi isikliku ohutuse
tagamiseks.
Sellel seadmel on kasutaja ohutuse ja mugavuse
tagamiseks valatud kolmekontaktiline toitepistik. Pistiku
sees on 5 A kaitse.
Kui kaitse on vaja välja vahetada, siis hoolitsege, et
asenduskaitse on 5-amprine ning et sellel on ASTA või
BSI heakskiit vastavalt standardile BS1362.
Kontrollige, et kaitsmel on heakskiidutähis ASTA või
BSI .
Kui toitepistikul on eemaldatav kaitsmekate,
siis hoolitsege, et see paigaldatakse kaitsme
väljavahetamisel kindlasti tagasi.
Kaitsmekatte kaotamisel ei tohi pistikut kasutada enne
uue katte ostmist ja paigaldamist.
Kaitsme asenduskatte saab osta kohalikult
edasimüüjalt.
Klienditeeninduskeskus
● Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
● Iirimaa klientidele: 01 289 8333
● Külastage meie veebisaiti täiendava tootetoe
saamiseks: www.panasonic.co.uk
Panasonic UK otsemüük
Joonis B
Kaitsmekate
2. Vahetage kaitse välja ja sulgege kaitsmekate.
Joonis A
Enne kasutamist
Eemaldage konnektori kate.
Kaitsme asendamine
Kaitsme asukoht võib olenevalt toitepistiku tüübist
olla erinev (joonised A ja B). Kontrollige paigaldatud
toitepistikut ja järgige järgmisi juhiseid.
Joonistel kujutatud toitepistik võib tegelikust erineda.
Müügi- ja tugiteenuste info
Kaitse (5 A)
Joonis B
Kaitse (5 A)
● Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote
jaoks lihtsalt ja mugavalt, helistades meie
klienditeeninduskeskusesse esmaspäevast kuni
neljapäevani 9.00 kuni 17.30, reedel 9.30 kuni 17.30.
(Välja arvatud riiklikel pühadel)
● Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse
kaudu, mille leiate veebisaidilt
www.pas-europe.com.
● Aktsepteeritud on suurem osa enamlevinud krediit- ja
deebetkaartidest.
● Kõikidele tehinguid ja tarnevõimalusi puudutavatele
päringutele annab vastuse Panasonic UK.
● See ei saaks olla lihtsam!
● Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid
tooteid. Sirvige meie veebisaiti täpsema info
saamiseks.
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige, et seadmega on kaasas kõik allpool
näidatud tarvikud.
Kasutage asendusosi tellides sulgudes antud numbreid.
(2012. aasta mai seisuga)
□ 1 toitejuhe
Ühendkuningriigile
□ 1 AM-raamantenn
(N1DYYYY00011)
Austraaliale ja Uus-Meremaale
FM-/AM-tuuner, ühenduspesad
Eelhäälestatud jaamad
□ 1 FM-siseantenn
(RSAX0002)
(K2CJ2DA00008)
□ 1 kaugjuhtimispult
(N2QAYB000555)
■
Võimendi
RMS-väljundvõimsus stereorežiimis
Esikanalid (üheaegselt testitud)
5 W kanali kohta (6 Ω), 1 kHz, 10%
koguharmoonmoonutus
Stereorežiimi RMS-koguvõimsus
10 W
■
(K2CZ3YY00024)
Ühendkuningriigile
□ 1 antennipistiku
adapter
(K1YZ02000013)
Kaugjuhtimispuldi töökorda
seadmine
R6/LR6, AA (ei kuulu komplekti)
Kasutage leelis- või mangaanpatareisid.
Sisestage patareid nii, et polaarsused (+ ja -) vastavad
puldile märgitud polaarsustele.
Suunake kaugjuhtimissignaali andurile.
Kaugus: kuni umbes 7 m.
Nurk: umbes 20° üles ja alla, 30° vasakule ja paremale.
■
Tehnilised andmed
30 FM-jaama
15 AM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)
Sageduspiirkond
87,50 MHz kuni 108,00 MHz (50 kHz sammuga)
Antennipesad
75 Ω (asümmeetrilised)
Amplituudmodulatsioon (AM)
Sageduspiirkond
522 kHz kuni 1629 kHz (9 kHz sammuga)
520 kHz kuni 1630 kHz (10 kHz sammuga)
Kuularite pesa
Pesa
Stereo, 3,5 mm pistik
Väljundtase (CD, 1 kHz, -20 dB)
0.7 mW + 0.7 mW, 32 Ω (maksimaalselt)
Muusikaport (seadme peal)
Tundlikkus
Tavaline
490 mV, 15 kΩ
Kõrge
100 mV, 15 kΩ
Pesa
Stereo, 3,5 mm pistik
■
Plaadimängija
Esitatavad plaadid (8 cm või 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*)
Lugemisseade
Lainepikkus
790 nm (CD)
Laseri võimsus
I KLASS
Audioväljund (plaadid)
Kanalite arv
2 kanalit (FL, FR)
FL = vasak esikanal
FR = parem esikanal
* MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
USB
USB-port
USB standard
USB 2.0 täiskiirus
Meediumifaili vormingu tugi
MP3 (*.mp3)
USB-seadme failisüsteem
FAT12, FAT16, FAT32
USB-pordi toide
500 mA (maksimaalselt)
■
Kõlarid
Tüüp
1-ribaline, 1 valjuhääldi (basside peegeldus)
Valjuhääldi(d)
Täisvahemik
10 cm koonusetüüpi
Impedants
6Ω
Väljundi helirõhk
83 dB/W (1 m)
Sageduspiirkond
61 Hz kuni 17 kHz (-16 dB)
95 Hz kuni 15 kHz (-10 dB)
Mõõdud (L x K x S)
139 mm x 224 mm x 136 mm
Kaal
1,3 kg
■
Üldist
Toide
Vahelduvvool, 220-240 V, 50 Hz
Energiatarve
12 W
Mõõdud (L x K x S)
184 mm x 123 mm x 228 mm
Kaal
1,1 kg
Töötemperatuur
0°C kuni +40°C
Tööniiskus
35-80% suhteline õhuniiskus (ilma kondensaadita)
Energiatarve ooteolekus:
0,3 W (ligilähedaselt)
1) Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette
teatamata. Kaal ja mõõdud on ligilähedased.
2) Koguharmoonmoonutust on mõõdetud digitaalse
spektrianalüsaatoriga.
Selles juhendis kirjeldatakse toimingute tegemist
peamiselt kaugjuhtimispuldiga, ent samade
juhtnuppude olemasolul saab vastavad toimingud
teha ka põhiseadmel.
Ohutusnõuded
Seade võib erineda pisut joonistel kujutatust.
Seade
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva
vedeliku eest.
– Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud
esemeid nagu vaase.
– Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
– Ärge eemaldage seadmelt katteid.
– Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd
tuleb lasta teha pädeval hooldustehnikul.
See kasutusjuhend kehtib järgmisele süsteemile:
Süsteem
SC-PM04
Põhiseade
SA-PM04
Kõlarid
SB-PM02
HOIATUS!
ETTEVAATUST!
Toote tagapaneel
Toote sees
Seade
● Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustamise ohu
vähendamiseks:
– Ärge paigaldage ega asetage seda seadet
raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega
muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on
hästi ventileeritud.
– Ärge katke seadme õhuavasid kinni ajalehtede,
laudlinade, kardinate ega muude sarnaste
esemetega.
– Ärge asetage seadmele põlevaid küünlaid ega
muid lahtise tule allikaid.
● See seade on ettenähtud kasutamiseks mõõdukate
klimaatiliste tingimustega piirkonnas.
● Paigaldage seade nii, et toitejuhtme pistiku saab
probleemide esinemisel viivitamata elektrivõrgu
pistikupesast lahti ühendada.
● See seade võib võtta vastu mobiiltelefonide poolt
kasutamise ajal tekitatavat raadiointerferentsi.
Palume teil sellise interferentsi tekkimisel kasutada
mobiiltelefoni sellest seadmest kaugemal.
● Seade kasutab laserit. Selles kasutusjuhendis
kirjeldatust erinev juhtseadiste kasutamine,
seadme reguleerimine või toimingute tegemine võib
põhjustada ohtlikku kokkupuudet kiirgusega.
Patarei
● Ärge patareid lühistage ega lahti võtke.
● Ärge püüdke laadida leelis- või mangaanpatareid.
● Ärge kasutage patareid, kui selle kate on maha
koorunud.
● Ärge patareid kuumutage ja kandke hoolt selle eest,
et patarei ei puutu kokku lahtise tulega.
● Patarei(si)d ei tohi jätta kauaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega
autos.
● Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti kaua aega, siis
võtke patarei kaugjuhtimispuldist välja. Hoidke
patareid jahedas ja pimedas kohas.
● Plahvatusoht patarei valesti asendamisel! Patarei
tohib asendada ainult tootja soovitatud tüüpi
patareiga.
● Kui patareid vajavad kasutuselt kõrvaldamist, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole info saamiseks nõuetekohase
kõrvaldamismeetodi kohta.
MPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia on
litsentseeritud firmadelt Fraunhofer IIS ja Thomson.
Info kasutajatele vanade seadmete ja patareide kogumise ja kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel,
pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel dokumentidel
tähendavad, et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning patareisid
ei tohi visata ära koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/
EÜ tuleb kasutatud tooted ja patareid
viia nõuetekohase käitlemise,
taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti.
Nende toodete ja patareide
nõuetekohane kõrvaldamine
aitab hoida kokku väärtuslikke
ressursse ning vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele
ja keskkonnale, mis võib nõudeid
eirava jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja
patareide kogumise ja ringlussevõtu
kohta saate kohalikust omavalitsusest,
oma prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele
võib selliste jäätmete nõuetevastane
kasutuselt kõrvaldamine olla
karistatav.
Kõlarite paigutamine
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud
elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava
seadme müüja või tarnija poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa
Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult
Euroopa Liidus. Kui soovite nendest
toodetest loobuda, siis pöörduge
kohalikku omavalitsusse või
seadme müüja poole, et saada infot
nende toodete nõuetele vastava
kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus patareisümboli kohta (kaks
alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada
koos keemilise elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see antud
kemikaali kohta direktiivis sätestatud
nõuetele.
Kõlarid on identsed, mistõttu ei ole tähtis, kumma neist
vasakule ja kumma paremale paigutate.
Eesmist kattevõrku ei saa kõlaritelt eemaldada.
Kasutage üksnes komplekti kuuluvaid kõlareid.
Muude kõlarite kasutamine võib seadet kahjustada ja
helikvaliteeti negatiivselt mõjutada.
● Paigutage kõlarid vähemalt 10 mm kaugusele
süsteemist nõuetekohase õhuringluse tagamiseks.
● Need kõlarid ei ole magnetiliselt varjestatud. Ärge
paigutage neid teleri, personaalarvuti ega muude
selliste seadmete lähedale, mida magnetväli
mõjutab.
● Kõlaritest kaua aega heli kõrgel helitugevusel
esitamine võib kõlareid kahjustada ja lühendada
nende kasulikku iga.
● Kahjustuste vältimiseks vähendage järgmistel
juhtudel helitugevust:
– moonutatud heli esitades;
– helikvaliteeti reguleerides.
Ettevaatust!
● Kasutage kõlareid ainult soovitatud
süsteemiga. Selle nõude eiramine võib
kahjustada võimendit ja kõlareid ning
põhjustab tuleohtu. Konsulteerige
kvalifitseeritud hooldustehnikuga kahjustuste
korral või kui seadme talitlus märkimisväärselt
muutub.
● Ärge kinnitage neid kõlareid seinale ega lakke.
Ühendamine
Ühendage toitejuhe alles pärast kõikide muude ühenduste tegemist.
1
Ühendage AM-raamantenn.
Seadke antenn alusele klõpsuga püsti.
3
Ühendage kõlarid.
Punane
Must
2
Olge ettevaatlik, et kõlarijuhtmeid
mitte ristamisi ühendada
(lühistada) või nende polaarsust
ümber pöörata. See võib kõlareid
kahjustada.
Ühendage FM-siseantenn.
Seadke antenn parima vastuvõtuga kohta.
Kasutage halva raadiovastuvõtu korral
lisavarustuse hulka kuuluvat välisantenni.
Ühendage sel juhul FM-siseantenn lahti.
FM-välisantenn
(ei kuulu komplekti)
75 Ω koaksiaalkaabel
(ei kuulu komplekti)
4
Ühendkuningriigile
Kasutage antennipistiku
adapterit (kuulub
komplekti).
Ühendage toitejuhe.
Muude seadmete toitejuhtmeid ei tohi kasutada.
Ühendkuningriigile
LUGEGE ENNE ÜHENDAMIST HOIATUST
TOITEJUHTME KOHTA.
● Välisantenn tuleb lasta paigaldada pädeval
tehnikul.
● Ühendage välisantenn lahti ajaks, kui seade
ei ole kasutusel.
● Ärge kasutage välisantenni äikesetormi ajal.
Elektrivõrgu pistikupessa
Energia säästmine
Süsteem tarbib ooteolekus umbes 0,3 W
elektrienergiat. Ühendage elektrivõrgust lahti,
kui te süsteemi ei kasuta.
Mõned seadistused kaovad mälust, kui seadme
elektrivõrgust lahti ühendate. Peate need uuesti
seadistama, kui seadet taas kasutama hakkate.
Juhtseadised
1. Ooteoleku/töörežiimi nupp
[ ], [ ]
Vajutage seda nuppu sisselülitatud
seadme lülitamiseks ooterežiimi või
vastupidi. Ooterežiimis tarbib seade
ikka pisut elektrienergiat.
Seadme peal
2. [DIMMER]
Muudab seadme näidiku hämaralt
valgustatuks. Tühistamiseks
vajutage uuesti.
3. Numbrinupud [1 kuni 9, 0, ≧10]
2-kohalise numbri valimiseks
Näide: 16: [≧10] [1] [6]
3-kohalise numbri valimiseks
Näide: 226: [≧10] [≧10] [2]
[2] [6]
4. [DEL]
5. [PROGRAM]
[REPEAT]
[PLAY MODE]
6. USB esitus- ja pausinupp
, USB]
[
CD esitus- ja pausinupp [
7. [
], [
]
8. [RE-MASTER]
9. [BASS]
]
10. [
Nuppudel [
] on sama
funktsioon nagu nuppudel
[
] ja [
].
[OK]
11. [DISPLAY]
12. [AUTO PRESET]
13. [TUNE MODE]
14. [ , PLAY]
15. [CLOCK/TIMER]
16. [SLEEP]
, CD]
17. [AUTO OFF]
See funktsioon lülitab seadme
automaatselt välja (välja arvatud
raadio kuulamise ajal), kui seda ei
kasutata umbes 30 min.
Tehasesättena on see funktsioon
väljalülitatud (sättel “AUTO OFF”).
Tühistamiseks vajutage nuppu
uuesti.
18. Helitugevuse reguleerimine
], [+/–, VOLUME]
[+/–, VOL
19. [MUTE]
Katkestab ajutiselt heliväljundi.
Heliväljundi taastamiseks vajutage
uuesti.
See funktsioon tühistatakse ka
helitugevuse reguleerimisel või
seadme väljalülitamisel.
20. [MUSIC PORT], [MUSIC P.]
21. [FM/AM]
22. [ ]
23. [D.BASS]
24. [PRESET EQ]
25. [TREBLE]
26. [SURROUND]
27. [INPUT LEVEL]
28. [FM MODE]
29. MUSIC P. ehk muusikaport
Kuularite pesa,
30. Näidik
31. Kaugjuhtimissignaali andur
32. USB-port,
33. [BASS/TREBLE]
34. [ , OPEN/CLOSE]
Plaadid
Programmi esitus
See funktsioon võimaldab programmeerida kuni 24
rada.
Peamised esitustoimingud
1
2
Vajutage põhiseadmel [ , OPEN/CLOSE]
plaadialuse avamiseks.
Seade lülitub sisse. Asetage plaat alusele, nii et
etikett jääb ülespoole.
Vajutage uuesti [ , OPEN/CLOSE] plaadialuse
sulgemiseks.
Vajutage [
1
2
3
, CD] esituse alustamiseks.
Esituse
seiskamine
Vajutage [ ].
4
Esituse pausile
lülitamine
Vajutage [
, CD]. Vajutage
uuesti esituse jätkamiseks.
3
4
Radade
vahelejätmine
Vajutage [
[
].
Läbi radade
otsimine
Hoidke [
] või [
]
esituse või pausi ajal vajutatuna.
Albumi
vahelejätmine
Vajutage [
] või
].
Esitusrežiimi funktsioon
Vajutage [PLAY MODE] soovitud režiimi valimiseks.
1-TRACK
1TR
1-ALBUM
1ALBUM
RANDOM
RND
1-ALBUM
RANDOM
1ALBUM RND
Esitab plaadilt üht valitud rada.
Valige rada numbrinuppudega.
5
6
7
Vajutage [
Vajutage numbrinuppe raja valimiseks.
Korrake seda toimingut muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage [
, CD] esituse alustamiseks.
Vajutage [
] albumi valimiseks.
Vajutage üks kord [
raja valimiseks.
● Programm kustub mälust plaadialuse avamisel.
● Programmi esituse või valitud esitusrežiimi
kordamiseks vajutage [REPEAT]. Tühistamiseks
vajutage uuesti.
Rajainfo vaatamine
Näidikult saab vaadata infot esitatava raja kohta.
] ja siis numbrinuppe
● See seade toetab versioonide 1.0 ja 1.1 ID3-silte.
● Seade ei kuva toetamata vormingus tekstiandmeid.
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 3-5 muude radade
programmeerimiseks.
Vajutage [
, CD] esituse alustamiseks.
Programmi
esituse
tühistamine
Vajutage seisatud olekus
[PROGRAM].
Programmi
uuesti
esitamine
Vajutage seisatud olekus
, CD].
[PROGRAM] ja siis [
Programmi sisu
kontrollimine
] või
Vajutage [
[
], kui seisatud olekus on
näidikul “PGM”.
Programmeerimise ajal
kontrollimiseks tehke nii: vajutage
kaks korda [PROGRAM] pärast
“PGM” näidikule ilmumist ning
vajutage siis [
] või
[
].
Esitab kõiki plaadile salvestatud
radasid juhuslikus järjestuses.
See funktsioon ei tööta koos programmi esitusega.
Vajutage seisatud olekus [ ].
Ekraanile ilmub “CLR ALL”. 5 s
jooksul vajutage nuppu uuesti
kõikide radade kustutamiseks.
Vajutage esituse või pausi ajal [DISPLAY].
Esitab plaadilt üht valitud albumit.
Vajutage [
] albumi valimiseks.
Esitab kõiki valitud albumi radasid
juhuslikus järjestuses.
Vajutage [
] albumi valimiseks.
, CD] ja siis [ ].
Vajutage [PROGRAM].
Näidikule ilmub “PGM”.
Kogu
programmi
kustutamine
Viimase raja
kustutamine
MÄRKUS DualDisc-plaadi kasutamise kohta
DualDisc-plaadi digitaalse audiosisuga pool ei vasta
Compact Disc Digital Audio (CD-DA) vormingu
tehnilistele nõuetele ning seega ei pruugi esitamine olla
võimalik.
MÄRKUS CD-plaatide kohta
Vajutage seisatud olekus [DEL].
● See süsteem suudab lugeda kuni 99 rada.
● Selle süsteemiga saab esitada MP3-faile ja CD-DA
vormingus audiot lõplikult vormistatud CD-R/RWplaatidelt.
● Salvestise seisundi tõttu ei pruugi see süsteem suuta
kõiki CD-R/RW-plaate esitada.
MÄRKUS MP3-failide kohta
● Faile käsitatakse radadena ja kaustu albumitena.
● See süsteem suudab lugeda kuni 999 rada, 255
albumit ja 20 seanssi.
● Plaat peab vastama ISO9660 tasemele 1 või 2 (välja
arvatud laiendatud vormingud).
● Kindlas järjekorras esitamiseks lisage sellele
vastavalt kaustade ja failide nimedele 3-numbrilised
eesliited.
MP3-failide esituspiirangud
● Kui MP3-failid on salvestatud CD-DA heliradadega
ühele plaadile, siis saab esitada ainult esimeses
seansis salvestamiseks kasutatud vormingut.
● Kõiki MP3-faile ei pruugi olla võimalik esitada plaadi
või salvestise seisundi tõttu.
● Seade ei pruugi salvestisi ilmtingimata esitada
järjekorras, milles need salvestasite.
Vajutage [DISPLAY], et kuvada:
FM-/AM-raadio
Jaama nimi
(PS)
Käsitsi häälestamine
1
2
3
Vajutage [FM/AM], et valida “FM” või “AM”.
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
Vajutage [
] või [
] soovitud
raadiojaama sageduse valimiseks.
Automaatselt häälestamiseks
] või [
] vajutatuna, kuni
Hoidke [
sagedus hakkab kiiresti muutuma.
● Liigse interferentsi korral võib automaatne
häälestumine katkeda.
● Automaatse häälestamise tühistamiseks vajutage
üks kord uuesti [
] või [
].
Programmi tüüp
(PTY)
Sagedus
(FREQ)
Halva vastuvõtu korral ei pruugi RDS-andmete
kuvamine olla võimalik.
Mällu eelhäälestamine
Eelhäälestada saab 30 FM- ja 15 AM-jaama.
Automaatne eelhäälestamine
1
2
Vajutage [PLAY MODE], et valida “CURRENT”
(aktiivne) või “LOWEST” (madalaim) sagedus.
Vajutage [AUTO PRESET] eelhäälestamise
alustamiseks.
Helikvaliteedi parandamiseks
Käsitsi eelhäälestamine
Kui valitud on “FM”
Vajutage [FM MODE], nii et näidikule ilmub
“MONO”.
1
2
Vajutage uuesti tühistamiseks.
● “MONO” tühistatakse ka sageduse muutmisel.
● Lülitage “MONO” tavaliselt kuulamiseks välja.
Kui valitud on “AM”
Hoidke [TUNE MODE] vajutatuna.
Iga kord, kui nuppu vajutatuna hoiate: BP 2
BP 1
RDS-saated
Ühendkuningriigile
Selle süsteemi näidikult saab vaadata
raadioandmesüsteemiga (RDS) edastatavaid
tekstiandmeid, mida teatud piirkondades kasutatakse.
3
4
5
Vajutage [TUNE MODE], et valida “MANUAL”.
Vajutage [
] või [
jaamale häälestumiseks.
] soovitud
Vajutage [PROGRAM].
Valige numbrinuppudega kanal.
Kanalile määratud jaam kustutatakse sellele kanalile
muu jaama eelhäälestamisel.
Korrake toiminguid 2-4 muude jaamade
eelhäälestamiseks.
Eelhäälestatud jaama valimine
1
2
Vajutage [TUNE MODE], et valida “PRESET”.
Vajutage [
valimiseks.
] või [
] kanali
Alternatiivina valige kanal numbrinuppudega.
AM-sagedussamm (ainult põhiseadmelt)
USB
Kell ja taimerid
Selle seadmega saab võtta vastu ka 10 kHz
sagedussammuga AM-saateid.
USB-ühenduvus võimaldab ühendada USBmassmäluseadme sellesse salvestatud MP3-radade
esitamiseks.
Hoidke [FM/AM] vajutatuna.
Mõne sekundi pärast ilmub näidikule praeguse vähima
sageduse näit. Vähima sageduse muutudes vabastage
nupp.
Ettevalmistused
Enne mis tahes USB-massmäluseadme selle
seadmega ühendamist hoolitsege, et USB-seadmesse
salvestatud andmed on varundatud.
● Esialgse sagedussammu taastamiseks korrake seda
protseduuri.
● Sätte muutmisel kustuvad mälust eelhäälestatud
jaamad.
Ärge kasutage USB-pikendusjuhet. See seade ei suuda
tuvastada juhtmega ühendatud USB-massmäluseadet.
1
2
Vähendage helitugevust ja ühendage USBmassmäluseade USB-porti.
Hoidke põhiseadmest kinni USB-massmäluseadme
ühendamise ja lahtiühendamise ajal.
Vajutage [
Esituse
seiskamine
Kellaaja seadmine
Sellel seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
1
2
3
Vajutage [CLOCK/TIMER], et valida “CLOCK”.
10 s jooksul vajutage [
seadistamiseks.
] kellaaja
Vajutage [OK].
● Vajutage [CLOCK/TIMER], et kuvada kellaaeg
mõneks sekundiks näidikule.
● Täpsuse säilitamiseks seadistage kell korrapäraselt
uuesti.
, USB] esituse alustamiseks.
Unetaimeri kasutamine
Vajutage [ ]. Näidikule ilmub
“RESUME”.
Seiskamisasend jääb seadme
mällu.
Vajutage [
, USB] esituse
jätkamiseks.
Vajutage uuesti [ ] seiskamisasendi mälust kustutamiseks.
Muud toimingud on sarnased neile, mida on
kirjeldatud peatükis “Plaadid”.
Ühilduvad seadmed
USB-massmäluseadmete klassi kuuluvad seadmed:
● Ainult massedastust toetavad USB-seadmed.
● USB 2.0 täiskiirust toetavad USB-seadmed.
Toetatud vormingud
● Raja laiendiks peab olema “.mp3” või “.MP3”.
● CBI (Control/Bulk/Interrupt) tugi puudub.
● NTFS-failisüsteemi tugi puudub.
[Seade toetab üksnes FAT 12/16/32
(failipaigutustabel 12/16/32) failisüsteeme.]
● Sektori suurusest sõltuvalt ei pruugi kõiki faile olla
võimalik kasutada.
● Maksimaalne albumite arv: 255 albumit
● Maksimaalne radade arv: 2500 rada
● Maksimaalne radade arv ühes albumis: 999 rada
Unetaimer lülitab seadme välja seadistatud aja
möödudes.
Vajutage [SLEEP] soovitud ajavahemiku (minutites)
valimiseks, mille möödudes lülitub seade välja.
30MIN
60MIN
90MIN
120MIN
OFF ehk
väljalülitatud
Vajutage [SLEEP] seadme väljalülitumiseni jäänud
aja vaatamiseks ja vajutage uuesti [SLEEP] soovitud
ajavahemiku valimiseks.
● Esitustaimer ja unetaimer on koos kasutatavad.
● Unetaimeril on eelisõigus. Ärge seadistage
taimeritele kattuvaid aegu.
Heli reguleerimine
Esitustaimeri kasutamine
Saate seadistada esitustaimeri seadet kindlal kellaajal
sisse lülitama ja teid üles äratama.
Lülitage seade sisse ja seadistage õige kellaaeg.
Valmistage ette muusikaallikas, mida soovite kuulata
(plaat, raadio, USB-porti või muusikaporti ühendatud
allikas) ja seadistage soovitud helitugevus.
1
2
3
4
Vajutage [PRESET EQ], et valida
“HEAVY” (rokk), “SOFT” (pehme),
“CLEAR” (selge), “VOCAL”
(vokaal) või “FLAT” (tühistatud).
Bassid või
kõrged helid
1) Vajutage [BASS] või [TREBLE]
(põhiseadmel: [BASS/
TREBLE]), et valida “BASS”
(bassid) või “TREBLE” (kõrged
helid).
] või
2) Vajutage [
] taseme
[
reguleerimiseks (-4 kuni +4).
Vajutage [CLOCK/TIMER] soovitud esitustaimeri
(„ PLAY 1”, „ PLAY 2” või „ PLAY 3”)
valimiseks.
10 s jooksul vajutage [
seadistamiseks.
] algusaja
Ruumiheli
Vajutage [OK].
Korrake toiminguid 2 ja 3 lõpuaja
seadistamiseks.
Taimeri aktiveerimiseks
5 Vajutage [ , PLAY], et lülitada sisse „
„ PLAY 2” või „ PLAY 3”.
Näidikule ilmub „ ”.
6
Eelseadistatud
ekvalaiser
PLAY 1”,
Vajutage [ ] seadme väljalülitamiseks.
Sätete
muutmine
Korrake toiminguid 1-4 ja 6 (
eespool).
Allika või
helitugevuse
muutmine
1) Vajutage kaks korda [ , PLAY],
nii et taimeritähis kaob näidikult.
2) Muutke allikat või helitugevust.
3) Tehke toimingud 5 ja 6
( vt eespool).
Vajutage [CLOCK/TIMER] soovitud
esitustaimeri („ PLAY 1”, „ PLAY
2” või „ PLAY 3”) valimiseks.
Tühistamine
Vajutage kaks korda [ , PLAY], nii
et taimeritähis kaob näidikult.
● Taimer lülitab seadme seadistatud ajal tööle, nii
et helitugevus suureneb järkjärgult eelseadistatud
tasemele.
● Seade peab olema ooteolekus, et taimer saaks
funktsioneerida.
Häirete vältimine Panasonicu muude
seadmete kasutamisel
Panasonicu muud audio-/videoseadmed võivad
funktsioneerida, kui juhite selle seadme tööd komplekti
kuuluva kaugjuhtimispuldiga.
Üksnes selle süsteemi töö juhtimiseks sünkroniseerige
põhiseade selle komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldiga
“REMOTE 2” režiimis toimimiseks.
1
2
Hoidke vajutatuna [MUSIC P.] põhiseadmel ja [2],
kuni näidikule ilmub “REMOTE 2”.
Hoidke [OK] ja [2] vähemalt 2 s vajutatuna.
Tagasi “REMOTE 1” režiimile lülitumiseks korrake
toiminguid 1 ja 2, ent vajutage [2] asemel [1].
Kantavad audioseadmed
Dünaamilised
bassid
Vajutage [D.BASS], et valida
“On D.BASS” (dünaamiline
bassifunktsioon sees) või
“Off D.BASS” (dünaamiline
bassifunktsioon väljas).
Lülitage välja kaasaskantava audioseadme ekvalaiser
(sellel olemasolul), enne kui selle muusikaporti MUSIC
P. ühendate. Vastasel korral võib kõlaritest kosta
moonutatud heli.
Taastamis–
funktsioon
Vajutage [RE-MASTER], et
valida “ON RE-MASTER”
(taastamisfunktsioon sees)
või “OFF RE-MASTER”
(taastamisfunktsioon väljas).
Vajutage [MUSIC PORT] (põhiseadmel: [MUSIC
P.]) ja alustage esitust kantaval audioseadmel.
vt
Sätete
kontrollimine
Vajutage [SURROUND], et valida
“ON SURROUND” (ruumiheli sees)
või “OFF SURROUND” (ruumiheli
väljas).
Tühistage ruumiheliefekt, kui
selle kasutamisel suureneb FMstereovastuvõtu interferents.
Lisaseadmed
1
2
Ühendage audiojuhe muusikaporti MUSIC P.
Helisisendi taseme reguleerimiseks
Vajutage [INPUT LEVEL], et valida “HIGH” (kõrge)
või “NORMAL” (normaalne).
● Valige “NORMAL”, kui sisendi tasemel “HIGH” on heli
moonutatud.
● Juhtmed ja seadmed ei kuulu selle seadme
komplekti.
● Üksikasjaliku info saamiseks lugege kantava
audioseadme kasutusjuhendit.
Kuularite ühendamine
Ühendage kuularid (ei kuulu komplekti) kuularite pessa.
Pistiku tüüp: Ø 3,5 mm stereo
● Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulareid kaua
aega järjest kasutage.
● Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kurdistumist.
● Pikaajaline maksimaalsel helitugevusel kuulamine
võib kahjustada kuulaja kõrvu.
Hooldus
Rikkeotsingu juhend
Pühkige põhiseadet puhastamiseks pehme kuiva
riidega.
● Ärge mingil juhul kasutage selle süsteemi
puhastamiseks alkoholi, värvivedeldit ega bensiini.
● Lugege enne keemiliselt töödeldud lappide
kasutamist hoolikalt nendega kaasasolevaid juhiseid.
Kontrollige järgmist enne hoolduskeskusesse
pöördumist. Kui kahtlete mõne punkti osas või kui
pakutud lahendused ei kõrvalda probleemi, siis
pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole.
■
Tavalised probleemid
Seade ei reageeri kaugjuhtimispuldi nuppude
vajutamisele.
● Kontrollige, et patareid on õigesti sisestatud.
Heli on moonutatud või puudub.
● Suurendage helitugevust.
● Lülitage seade välja. Tehke kindlaks ja kõrvaldage
põhjus. Lülitage seade uuesti sisse. Seda võib
põhjustada kõlarite kurnamine liigse helitugevuse
või võimsusega ning süsteemi kasutamine kuumas
keskkonnas.
Esitamisel kostab undamist.
● Seadme lähedal on toitejuhe või luminofoorlamp.
Paigutage muud seadmed ja juhtmed sellest
seadmest eemale.
■
Plaadid
Vale kuva või esitus ei alga.
● Plaat on valesti sisestatud. Sisestage plaat
nõuetekohaselt.
● Plaat võib olla määrdunud. Pühkige see puhtaks.
● Asendage kriimustatud, kõverdunud või
mittestandardne plaat.
● Tekkinud on kondensaat. Oodake 1-2 h, kuni see
aurub.
■
Raadio
Kostab tuikav heli.
● Lülitage teler välja või paigutage seadmest eemale.
● AM-tuuneri režiimis lülituge sättele BP 1 või BP 2.
AM-saadete ajal kostab madalat undamist.
● Paigutage antenn muudest kaablitest ja juhtmetest
eemale.
■
USB
Seade ei reageeri [
, USB] vajutamisele.
● Ühendage USB-seade esmalt selle seadme küljest
lahti ja ühendage siis uuesti seadmega. Alternatiivina
lülitage see seade esmalt välja ja siis uuesti sisse.
USB-seadet või selle sisu ei saa lugeda.
● USB-seadme vorming või sisu ei ühildu süsteemiga.
● Selle seadme USB-hostifunktsioon ei pruugi töötada
kõikide USB-seadmetega.
● 8 GB suurema mälumahuga USB-seadmete
kasutamine ei pruugi alati õnnestuda.
USB-seade töötab aeglaselt.
● Suure faili ja suure mahuga USB-välkmälu korral
kulub lugemiseks kauem aega.
■
Põhiseadme näidikule ilmuvad kuvad
“NO PLAY” ehk ei saa esitada
● Kontrollige sisu. Esitada saab ainult toetatud
vormingut.
● Kui albumeid või kaustu (audio ja muud andmed) on
üle 255, siis ei pruugi olla võimalik osasid MP3faile neist albumitest lugeda ja esitada. Teisaldage
need muusikaalbumid muusse USB-seadmesse.
Alternatiivina vormindage USB-seade ning
salvestage siis need muusikaalbumid enne muude
mitteaudioandmetega kaustade salvestamist.
“F61” või “F76”
● Kontrollige kõlarijuhtmete ühendusi. Ühendage
vajadusel uuesti. Kui probleem ei lahene sellega, siis
konsulteerige seadme müüjaga.
● Ühendage USB-seade lahti. Lülitage see seade
esmalt välja ja siis uuesti sisse.
“ERROR” ehk viga
● Tegite vale toimingu. Lugege juhiseid ja proovige
uuesti.
“ADJUST CLOCK” ehk seadistage kell
● Kell on seadistamata. Seadistage kell.
“ADJUST TIMER” ehk seadistage taimer
● Esitustaimer on seadistamata. Seadistage
esitustaimer.
“AUTO OFF” ehk automaatne väljalülitumine
● Seadet ei ole umbes 29 min kasutatud ning see
lülitub minuti pärast automaatselt välja. Automaatse
väljalülitumise tühistamiseks vajutage mis tahes
nuppu.
Mälu lähtestamine (algväärtustamine)
Lähtestage mälu allpool antud juhiseid järgides
järgmistes olukordades:
● Seade ei reageeri juhtnuppude vajutamisele.
● Soovite kustutada ja lähtestada mälu sisu.
Mälu lähtestamiseks
1) Ühendage toitejuhtme pistik elektrivõrgu
pistikupesast lahti. (Oodake vähemalt 3 min,
enne kui jätkate punktiga 2.)
2) Hoidke põhiseadmel [ ] vajutatuna ning
ühendage samal ajal toitejuhtme pistik uuesti
elektrivõrgu pistikupessa.
Hoidke nuppu jätkuvalt vajutatuna (umbes 10 s),
kuni näidikule ilmub “– – – – – – – –”.
3) Vabastage [ ].
Kõik sätted lähtestatakse tehasesätetele.
Peate mälu uuesti seadistama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement