Panasonic SCPM250 Operating instructions

Panasonic SCPM250 Operating instructions
Jungčių atlikimas
Garsiakalbių vieta
Junkite kintamosios srovės maitinimo laidą tik, kai buvo
atlikti visi kiti sujungimai.
Pateiktos iliustracijos yra modelio, skirto Australijai ir
Naujajai Zelandijai. Jūsų aparatas gali skirtis savo
išvaizda.
Atbilstības deklarācija (DoC)
Naudojimo instrukcijos
CD stereofoninė sistema
Modelio nr.
SC-PM250
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām saistošām
Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
http://www.doc.panasonic.de
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
1
Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra vienodi.
Jūs negalite pašalinti tinklelio nuo garsiakalbių.
4
Naudokite tik pridėtus garsiakalbius.
Jūs galite pažeisti sistemą ir sumažinti garso kokybę,
jei jūs naudojate kitus garsiakalbius.
Šis izstrādājums ir paredzēts parastam patērētājam.
(3. kategorija)
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, jūs galite pažeisti stiprintuvą ir
garsiakalbius, ir galite sukelti gaisrą. Pasikonsultuokite
su patvirtintu aptarnavimo personalu, jei atsiranda
pažeidimas ar, jei yra greitas matomas pasikeitimas
veikime.
• Atlikite procedūras, įtrauktas šiose naudojimo
instrukcijose, kai jūs tvirtinate garsiakalbius.
Garsiakalbiai
SB-PM02
Gaminio galinė dalis
Pridėti priedai
Patikrinkite ir identifikuokite pridėtus priedus.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Naudokite numerius, nurodytus skliaustuose, kai
prašote pakeitimo dalių. (Gaminio numeriai yra teisingi
kaip 2014 m. vasario mėn. Jie gali būti pakeisti.)
Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 Kintamosios srovės maitinimo laidas
(K2CT2YY00097)
Kontinentinei Europai, Australijai ir Naujajai Zelandijai
1 Kintamosios srovės maitinimo laidas
Azijai ir Vidurio Rytams
3 Kintamosios srovės maitinimo laidas
Saudo Arabijai
Tailandui
..........
Kitoms
Australijai ir Naujajai Zelandijai
1 AM kilpinė antena
Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 Antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
1 FM vidaus antena
(RSAX0002)
1 Nuotolinio valdymo pultelis
(N2QAYB000984)
(6 )
Raudonas
Juodas
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Būkite atsargūs ir nesukryžiuokite (nesukelkite
trumpojo jungimosi) ar
nepakeiskite garsiakalbio
laidų poliariškumo, nes
toks elgesys gali pažeisti
garsiakalbius.
Junkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimas yra prastas.
FM lauko antena
(nepridėta)
75 Ω bendraašis (coaxial)
kabelis (nepridėtas)
Antenos kištuko adapteris
4
(6 )
(6 )
Junkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
(Trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo kištukui)
PERSKAITYKITE „Įspėjimą dėl kintamosios srovės
maitinimo laido” PRIEŠ SUJUNGIMĄ.
Į namų
maitinimo lizdą
Nenaudokite kintamosios srovės maitinimo laido iš
kitos įrangos.
Energijos taupymas
Sistema suvartoja mažą energijos kiekį
(t „Techniniai duomenys”), kai yra parengties režime.
Atjunkite maitinimo tiekimą, jei jūs nenaudojate
sistemos.
Kai kurie nustatymai bus prarasti, kai jūs atjungsite
sistemą. Jūs turite juos vėl nustatyti.
RQT9926-B
L1402CH0
© Panasonic Corporation 2014
Pagrindinis aparatas SA-PM250
(6 )
Lipni juosta
(nepridėta)
Panasonic korporacija
Kadoma, Osaka, Japonija
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
SC-PM250
Sujunkite garsiakalbius.
Junkite FM vidaus anteną.
Dėkite anteną ten, kur priėmimas yra geriausias.
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos perkūnijos metu.
• Atjunkite lauko anteną, jei jūs nenaudojate sistemos.
Panasonic korporacija
Internetinis puslapis: http://panasonic.net
Sistema
(6 )
Laikykite antenos kištuko adapterį vaikams nepasiekiamoje vietoje, norint išvengti prarijimo.
„EB” nurodo Jungtinės Karalystės modelį.
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
Šios naudojimo instrukcijos yra taikomos tolesnei
sistemai.
(6 )
SPEAKERS
(SB-PM02)
ATSARGIAI!
Dėkojame jums, kad nusipirkote šį gaminį.
Dėl optimalaus veikimo ir saugumo, prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas.
Prašome išsaugoti šį vadovą, jei ateityje reikėt pagalbos.
Importuotojas Europoje:
1
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Junkite AM kilpinę anteną.
Įstatykite anteną ant jos pagrindą, kol
spragtelės.
3
3
Pastaba:
• Laikykite savo garsiakalbius daugiau nei 10 mm nuo
pagrindinio aparato dėl vėdinimo.
• Dėkite garsiakalbius ant lygaus saugaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinės apsaugos.
Nedėkite jų netoli televizorių, kompiuterių ar kitos įrangos,
kurią gali lengvai paveikti magnetizmas.
• Kai jūs grojate dideliu garsumu ilgą periodą, tai gali pažeisti
garsiakalbius ir sutrumpinti garsiakalbių veikimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, esant šioms sąlygoms, norint
išvengti pažeidimo:
– Kai garsas yra iškraipytas.
– Kai jūs reguliuojate garso kokybę.
Gamintojas:
2
2
Saugumo priemonės
ĮSPĖJIMAS!
Aparatas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
pažeidimo riziką,
– Saugokite šį aparatą nuo lietaus, drėgmės,
aplaistymo ar aptaškymo.
– Nedėkite ant šio aparato tokių objektų su skysčiais,
kaip vazos.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nepašalinkite dangtelių.
– Netaisykite šio aparato patys. Dėl aptarnavimo
kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo personalą.
– Neleiskite metaliniams objektams įkristi į šio aparato
vidų.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungimo įrenginys. Įrenkite šį
aparatą taip, kad maitinimo kištukas galėtų būti
atjungtas nuo lizdo nedelsiant.
ATSARGIAI!
Aparatas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar gaminio
pažeidimo riziką,
– Neįrenginėkite ar nedėkite šio aparato knygų spintoje,
vidinėje spintelėje ar kitoje uždaroje vietoje.
Įsitikinkite, kad šis aparatas yra gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio aparato vėdinimo angų su
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais
daiktais.
– Nedėkite ant šio aparato tokių atviros liepsnos šaltinių
kaip uždegtos žvakės.
• Azijai ir Vidurio Rytams
Šis aparatas yra sukurtas naudoti tropinio klimato
sąlygomis.
Įspėjimas dėl kintamosios srovės
maitinimo laido
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės maitinimo
kištukui)
Dėl savo saugumo, prašome atidžiai perskaityti
tolesnį tekstą.
Šis aparatas yra pridedamas su nulietu trijų kontaktų
maitinimo kištuku dėl jūsų saugumo ir patogumo.
Šiame kištuke yra įrengtas 5 amperų saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad
saugiklis pakeitimui būtų 5 amperų ir būtų patvirtintas
ASTA ar BSI pagal BS1362.
Ieškokite ASTA ženklo
ar BSI ženklo
ant
saugiklio korpuso.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, jūs turite
įsitikinti, kad jis yra iš naujo uždedamas, kai jūs
pakeičiate saugiklį.
Jei pametate saugiklio dangtelį, negalite naudoti
kištuko, kol negaunate dangtelio pakeitimui.
Dangtelį pakeitimui galite įsigyti iš savo vietinio
pardavėjo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, priklausomai nuo kintamosios
srovės maitinimo kištuko tipo (piešinys A ir B). Įsitikinkite,
kad kintamosios srovės maitinimo kištukas paruoštas ir
sekite instrukcijomis žemiau.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio kintamosios srovės
maitinimo kištuko.
1. Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu.
Piešinys A
Saugiklio
dangtelis
Šis aparatas yra sukurtas naudoti vidutinio klimato
sąlygomis.
• Šis aparatas gali priimti radijo trukdžius, kuriuos sukelia
mobilieji telefonai naudojimo metu. Jei atsiranda tokie
trukdžiai, prašome padidinti atstumą tarp šio aparato ir
mobiliojo telefono.
• Šiame aparate yra naudojamas lazeris. Kitoks valdymo
naudojimas, reguliavimas ar procedūrų atlikimas nei
nurodyta čia, gali sukelti pavojingą radiacijos spinduliavimą.
Baterija
• Egzistuoja sprogimo pavojus, jei baterija yra netinkamai
pakeičiama. Pakeiskite tik gamintojo rekomenduojamo
tipo baterijomis.
• Kai norite išmesti baterijas, prašome susisiekti su savo
vietinėmis institucijomis ar pardavėju ir paklausti apie
tinkamą išmetimo metodą.
• Nekaitinkite ar nelaikykite prie liepsnos.
• Nepalikite baterijos (-ų) automobilyje tiesioginėje saulės
šviesoje ilgą laiko tarpą su uždarytomis durelėmis ir langais.
• Neatidarykite baterijos ar nesukelkite baterijos trumpojo
jungimosi.
• Neįkraukite šarminių ar mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijų, jei padengimas buvo nuluptas.
• Išimkite baterijas, jei jūs nuotolinio valdymo pultelio
nenaudojate ilgą laiko tarpą. Saugokite vėsioje,
tamsioje vietoje.
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar pritvirtinkite
saugiklio dangtelį.
Piešinys A
Saugiklis (5 amperų)
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Tokiu atveju, jie atitinka
reikalavimus, nustatytus direktyvoje dėl
sąsajų su chemija.
Pardavimo ir aptarnavimo
informacija
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Piešinys B
Kitiems
Senos įrangos ir baterijų išmetimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims su perdirbimo
sistemomis
Šie simboliai ant gaminių, pakuočių ir/ar
lydinčių dokumentų reiškia, kad naudoti
elektriniai ir elektroniniai gaminiai, ir baterijos
neturi būti maišomos su bendromis buitinėmis
atliekomis.
Dėl tinkamo senų gaminių ir naudotų baterijų
apdorojimo, utilizavimo ir perdirbimo, prašome
juos atiduoti į specialius surinkimo punktus,
kaip nurodoma jūsų šalies teisės aktuose.
Teisingai juos šalindami jūs padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir išvengti bet kokių galimų
neigiamų poveikių žmonių sveikatai ir aplinkai.
Dėl daugiau informacijos apie surinkimą ir
perdirbimą, prašome susisiekti savo vietinėmis
institucijomis.
Dėl neteisingo šių atliekų šalinimo gali būti
taikomos šalies teisės aktuose nurodytos
sankcijos.
Piešinys B
Saugiklis (5 amperų)
Klientų komunikacijos centras
• Klientams, esantiems JK: 0844 844 3899
• Klientams, esantiems Airijoje: 01 289 8333
• Pirmadieniais – penktadieniais 9:00 – 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
• Dėl tolesnio aptarnavimo su jūsų gaminiu, prašome
apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje:
www.panasonic.co.uk
Tiesioginiai pardavimai Panasonic JK
• Užsisakykite priedą ir naudotinus daiktus savo gaminiui
lengvai ir su pasitikėjimu, paskambinę mūsų klientų
komunikacijos centrui pirmadieniais – penktadieniais
9:00 – 17:00 (Išskyrus valstybines šventes).
• Arba prisijunkite prie mūsų per internetinę priedų
užsakymo programą, puslapyje www.pas-europe.com.
• Priimama dauguma kreditinių ir debetinių kortelių.
• Visi tyrimų susitarimai ir paskirstymo įrenginiai yra
aprūpinami tiesiogiai Panasonic JK.
• Negali būti paprasčiau!
• Taip pat galima per mūsų internetinę programą
tiesiogiai nusipirkti pagamintų gaminių, kurių yra
siūloma gausybė. Dėl daugiau detalių apsilankykite
mūsų internetiniame puslapyje.
Ribota garantija (Australijai)
Techniniai duomenys
„ Stiprintuvo skyrius
„ Bluetooth® skyrius
RMS išvesties galia stereofoniniame režime
Priekinis kanalas (naudojami abu kanalai)
10 W kanalui (6 Ω), 1 kHz, 10% THD
Bendra RMS galia stereofoniniame režime
20 W
Versija Bluetooth®
Ver. 2.1 + EDR
Klasė
2 klasė
Palaikomi profiliai
A2DP, AVRCP
Veikimo dažnis
Azijai ir Vidurio Rytams
PMPO išvesties galia
220 W
2.4 GHz juosta FH-SS
Veikimo atstumas
10 m matymo linija
„ Derintuvas, terminalų skyrius
„ Garsiakalbio skyrius
Iš anksto nustatoma
Garsiakalbio aparatas (-ai)
Visas diapazonas
Australijai ir Naujajai Zelandijai
FM 30 stočių
AM 15 stočių
Dažninė moduliacija (FM)
Dažnio diapazonas
Nuo 87.50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos terminalai
75 Ω (nesubalansuota)
Varža
Australijai ir Naujajai Zelandijai
„ Bendrai
Amplitudinė moduliacija (AM)
Dažnio diapazonas nuo
522 kHz iki 1629 kHz (9 kHz žingsnis)
Nuo 520 kHz iki 1630 kHz (10 kHz žingsnis)
„ Disko skyrius
1.3 kg
Maitinimo tiekimas
Azijai ir Vidurio Rytams
Kintamoji srovė nuo 110 V iki 240 V, 50/60 Hz
Kintamoji srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Grojamas diskas (8 cm ar 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Skaitymas
Bangų ilgis
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Svoris
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 viso greičio
Laikmenos rinkmenos formatas palaiko
MP3 (*.mp3)
USB įrenginio rinkmenos sistema
FAT12, FAT16, FAT32
USB jungties galia
Nuolatinės srovės išvestis 5 V, 500 mA
139 mm x 224 mm x 136 mm
Svoris
Maitinimo suvartojimas
„ USB skyrius
10 cm kūgio tipo x 1 kanalui
6Ω
Matmenys (P x A x G)
Kitoms
790 nm (CD)
28 Feb 2014
Matmenys (P x A x G)
14 W
184 mm x 123 mm x 228 mm
Veikimo temperatūros ribos nuo
1.1 kg
0°C iki +40°C
Veikimo drėgmės ribos
Nuo 35% iki 80% RH (nėra kondensacijos)
Maitinimo suvartojimas parengties režime
(Kai „BLUETOOTH STANDBY” yra nustatyta į „OFF”)
0.2 W (apytiksliai)
Maitinimo suvartojimas parengties režime
(Kai „BLUETOOTH STANDBY” yra nustatyta į „ON”)
0.3 W (apytiksliai)
Pastaba:
• Techniniai duomenys gali būti pakeisti be perspėjimo.
Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmoninis iškraipymas yra matuojamas su
skaitmeniniu spektro analizatoriumi.
Panasonic garantija
1. Gaminiui yra suteikiama 12 mėnesių garantija nuo pirkimo datos. Atsižvelgiant į šios garantijos sąlygas, Panasonic ar jo įgaliotas
aptarnavimo centras atliks reikalingą gaminio taisymą be mokesčio už dalis ar darbą, jei Panasonic nuomone gaminys yra
pripažįstamas brokuotas garantinio periodo metu.
2. Ši garantija yra taikoma tik Panasonic gaminiams, pirktiems Australijoje ir parduotiems Panasonic Australijoje ar jo įgaliotų
platintojų, ar pardavėjų, ir tik ten, kur gaminai yra naudojami ir taisomi Australijoje ar jos teritorijose. Garantija yra taikoma tik
paslaugoms, kurias atliko Panasonic įgaliotas aptarnavimo centras ir tik, jei buvo pateiktas galiojantis pirkimo įrodymas, kai
buvo prašomas garantinis aptarnavimas.
3. Ši garantija yra taikoma tik, jei gaminys buvo įrengtas ir naudojamas, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas (kaip nurodyta
naudojimo instrukcijose), įprastu naudojimu ir su pagrįsta priežiūra (Panasonic nuomone). Garantija taikoma tik normaliam
naudojimui namuose ir netaikoma pažeidimui, gedimui ar sutrikimui, kuris atsirado dėl netinkamos įtampos, neteisingo įrengimo,
nelaimingo nutikimo, netinkamo naudojimo, neprižiūrėjimo, purvo ar dulkių susikaupimo, piktnaudžiavimo, netinkamo vartotojo
valdymo dalies reguliavimo, maitinimo tiekimo problemų, perkūnijos, vabzdžių ir kenkėjų užkrėtimo, neįgaliotų asmenų bandymų
ar taisymo (įskaitant neįgaliotus pakeitimus), smėlio, drėgmės ar skysčių patekimo, komercinio gaminio naudojimo, tokio kaip
viešbutyje, biure, restorane ar kitokio verslo ar nuomojimo naudojimo, nesaugojimo nuo neįprastų korozinių sąlygų, ar bet kokio
svetimkūnio ar medžiagos patekimo į gaminį.
4. Ši garantija netaikoma tolesniems daiktams, nebent sutrikimas ar defektas jau yra pirkimo metu:
(a) Korpuso daliai (-ims)
(b) Vaizdo ar garso juostoms
(c) SD kortelėms ar USB įrenginiams
(d) Naudotojo pakeičiamoms baterijoms
(e) DVD, Blu-ray ar įrašomiems diskams
(f) Vaizdo / garso galvutėms dėl nusidėvėjimo ir įplėšimo, normalaus naudojimo
metu. g) Informacijai, saugomai kietajame diske, USB atmintyje ar SD kortelėje (h)
DTV priėmimo problemoms, kurias sukelia televizoriaus antena / kabeliai / sienos lizdas (-ai), t.t.
5. Kai kurie gaminiai gali būti pridedami su „Ethernet“ ryšio technine įranga. Ši garantija yra ribota tokiems gaminiams ir nebus
taikoma
(a) Interneto ir/ar DLNA ryšiui / problemoms, susijusioms su sąranka
(b) Prieigos mokesčiams ir/ar išlaidoms už interneto ryšį
(c) Nesuderinamam programinės įrangos naudojimui ar programinei įrangai, kuri nėra specialiai nustatyta gaminio naudojimo
vadove; ir
(d) Bet kokioms netiesioginėms ar pasekminėms kainoms, susijusioms su neteisingu techninės įrangos naudojimu ar
netinkamu jos naudojimu, jo ryšiu prie interneto ar bet kokiu kitu įrenginiu.
6. Norint reikalauti garantinio aptarnavimo, kai reikia, jūs turėtumėte:
Paskambinkite Panasonic klientų aptarnavimo centrui 132600 ar apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje, nurodytame
žemiau, ir naudokite aptarnavimo centro vietos ieškiklį, norint rasti artimiausio įgalioto aptarnavimo centro pavadinimą/
adresą.
Siųskite ar nuvežkite gaminį į Panasonic įgaliotą aptarnavimo centrą kartu su savo pirkimo kvito įrodymu, kaip pirkimo
datos įrodymu. Prašome nepamiršti, kad jūs turite patys pasirūpinti daiktų pervežimu ir draudimu į ir/ar iš savo artimiausio
įgalioto aptarnavimo centro.
Nepamirškite, kad namų ar paėmimo/pristatymo paslauga yra galima tolesniems gaminiams daugumoje Australijos
didmiesčių vietų ar normaliai veikiančiose artimiausių įgaliotų aptarnavimo centrų vietose:
- Plazminiams /skystųjų kristalų televizoriams / vaizduokliams (ekrano dydis didesnis nei 103 cm)
7. Čia pateiktos garantijos netaikomos, ir išskiria bet kokias išlaidas, susijusias su gaminio įrengimu, išmontavimu ar įrengimu
iš naujo, įskaitant išlaidas, susijusias su bet kokio ekrano tvirtinimu, nuėmimu ar tvirtinimu iš naujo (ir bet kokiais kitais
pagalbiniais veiksmais), pristatymu, tvarkymu, nuvežimu, pervežimu ar gaminio, ar bet kurios dalies draudimu, ar pakeitimu,
ir nėra taikoma, ir išskiria bet kokį pažeidimą ar praradimą, atsiradusį dėl įrengimo, išmontavimo, įrengimo iš naujo ar
pervežimo, jų metu, ar susijusio su tuo.
Panasonic įgalioti centrai yra daugumoje didmiesčių vietų ir daugumoje Australijos regioninių centrų, tačiau taikomumas skirsis
priklausomai nuo gaminio. Dėl patarimo apie tikslių įgaliotų aptarnavimo centrų vietas savo gaminiui, prašome skambinti mūsų
klientų aptarnavimo centrui 132600 ar apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje, ir naudokitės aptarnavimo centro vietos
ieškikliu.
Be to, pagal šią garantiją, prie Panasonic gaminių yra pridedama vartotojų garantijos, kurios negali būti išskiriamos pagal
Australijos vartotojų įstatymą. Jei gaminyje yra didelis sutrikimas, jūs galite atsisakyti gaminio ir pasirinkti gauti pinigų grąžinimą,
ar gaminio pakeitimą, ar, jei norite jūs galite pasirinkti pasilikti daiktus ir gauti kompensaciją už daiktų vertės sumažėjimą.
Jūs taip pat galite prašyti gaminio remonto ar pakeitimo, jei gaminys nėra priimtinos kokybės ir gedimas nėra nepataisomas.
Jei gaminyje yra didelis gedimas, kuris negali būti pašalinamas, tada jūs privalote mums pranešti priimtino periodo metu,
susisiekdami su Panasonic klientų aptarnavimo centru. Jei gaminio gedimas nėra nepataisomas, tada Panasonic gali pasirinkti
taisyti ar pakeisti gaminį, ir padarys tai priimtino laiko periodo metu, nuo panešimo gavimo iš jūsų.
ŠI GARANTIJOS KORTELĖ IR PIRKIMO KVITAS (AR PANAŠUS PIRKIMO ĮRODYMAS)
TURĖTŲ BŪTI VISADA SAUGOMI KLIENTO
Jei jums reikalinga pagalba dėl garantijos sąlygų ar bet kokių kitų klausimų, prašome apsilankyti Panasonic Australijoje
internetiniame puslapyje www.panasonic.com.au ar susisiekite, paskambinę 132 600
Jei skambinate, prašome įsitikinkite, kad jūs turite galimas naudojimo instrukcijas.
Panasonic Australia Pty. Limited
ACN 001 592 187 ABN 83 001 592 187
1 Innovation Road, Macquarie Park NSW 2113
PRO-031-F11 Issue: 4.0
01-01-2011
Valdymo apžvalga
Atlikite procedūras su nuotolinio valdymo pulteliu. Jūs taip pat galite naudoti mygtukus ant pagrindinio
aparato, jei jie yra tokie patys.
Laikmenos
paruošimas
3
Diskas
1
4
Paspauskite [CD ] (pagrindinis aparatas: [
CLOSE]), norint atidaryti disko dėklą.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
OPEN/
Paspauskite
, norint pasirinkti „OK? YES”,
ir tada spauskite [OK].
Yra rodoma „PAIRING”.
Norint atšaukti, spauskite „OK? NO”.
Pasirinkite „SC-PM250” iš įrenginio Bluetooth®
meniu.
Jei prašome rakto, įveskite „0000”.
Įrenginys susijungia su šia sistema automatiškai
po poravimo atlikimo.
Prijungto įrenginio pavadinimas yra rodomas
kelias sekundes.
Pastaba:
Jūs galite poruoti iki 8 įrenginių su šia sistema.
Jei yra suporuojamas 9 įrenginys, ilgiausią laiko tarpą
nenaudotas įrenginys bus pakeistas.
Paruošimas
Jei ši sistema yra prijungta prie Bluetooth® įrenginio,
atjunkite jį (t „Įrenginio atjungimas”).
Paspauskite [USB/CD], norint pasirinkti „CD”.
USB
1
Parengties/įjungimo jungiklis
Paspauskite, norėdami perjungti aparatą iš
įjungimo į parengties režimą ar atvirkščiai.
Parengties režime, aparatas vis tiek suvartoja
nedidelį energijos kiekį.
Pasirinkite garso šaltinį
Ant nuotolinio valdymo pultelio:
Paspauskite atitinkantį mygtuką, norint pasirinkti šaltinį.
Ant pagrindinio aparato:
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Pagrindinis atkūrimo valdymas
Sąrankos meniu peržiūra
Turinio informacijos peržiūra
USB jungtis (
Sumažinkite garsumą ir junkite USB įrenginį į USB
lizdą.
Laikykite pagrindinį aparatą, kai jungiate ar atjungiate
USB įrenginį.
Disko dėklas
2
Pasirinkite „BLUETOOTH” kaip garso šaltinį
Norint pradėti Bluetooth® poravimą,
spauskite ir laikykite mygtuką.
Pastaba:
Nenaudokite USB ilginamojo kabelio. Sistema negali
atpažinti USB įrenginio, prijungto per kabelį.
Nuotolinio valdymo
pultelio paruošimas
Paspauskite [USB/CD], norint pasirinkti „USB”.
Sumažinkite ekrano plokštės ryškumą
Norint atšaukti, paspauskite mygtuką dar kartą.
Bluetooth®
1
2
Jūs galite sujungti ir groti garso įrenginį bevieliu būdu per
Bluetooth®.
3
(nepridėta)
Naudokite šarminę ar mangano bateriją.
Įdėkite baterijas taip, kad poliai (+ ir -) susilygiuotų
su nuotolinio valdymo pultelyje esančiais poliais.
Grojimo meniu peržiūra
2
Garso efektų pasirinkimas
Ekrano plokštė
Paspauskite [
].
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai,
norint pasirinkti „DISCONNECT?”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „OK?
YES”, ir tada spauskite [OK].
Yra rodoma „BLUETOOTH READY”.
Norint atšaukti, pasirinkite „OK? NO”.
1
USB :
USB įrenginys su MP3 rinkmenomis.
BLUETOOTH : Bluetooth® įrenginys.
Pagrindinis atkūrimas
CD
USB
Groti
Sustabdyti
Pauzė
Praleisti
.
.
Takelis yra įsimenamas.
Yra rodoma „RESUME”.
Paspauskite dar kartą, norint visiškai
sustabdyti.
Paspauskite
.
Paspauskite dar kartą, norint tęsti atkūrimą.
Paspauskite
ar
,
norint praleisti takelį.
USB
Paspauskite
albumą.
Ieškoti
, norint praleisti MP3
Paspauskite ir palaikykite
.
ar
Pastaba:
Priklausomai nuo Bluetooth® įrenginio, kai kurios operacijos
gali neveikti.
Galimos informacijos peržiūra
CD
USB
BLUETOOTH
Jūs galite peržiūrėti galimą informaciją ekrano plokštėje.
Paspauskite [ ].
Jei yra rodoma „PAIRING”, tęskite nuo 4 žingsnio.
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „PLAYMODE” ar „REPEAT”.
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
1-TRACK
Groti vieną pasirinktą takelį.
Paspauskite
ar
,
norint pasirinkti takelį.
Groti vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite
, norint pasirinkti
MP3 albumą.
Pastaba:
• Maksimalus ženklų kiekis, kuris gali būti rodomas:
CD USB : apytiksliai 32
BLUETOOTH : apytiksliai 16
• Ši sistema palaiko ver. 1.0, 1.1 ir 2.3 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, gali
būti rodomi skirtingai.
• Pavyzdys: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
–PAIRING], kol
Albumo
numeris
1-ALBUM
1ALBUM
RANDOM
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
RND
1-ALBUM
RANDOM
1ALBUM RND
Groti visus takelius viename pasirinktame MP3 albume atsitiktine tvarka.
Paspauskite
, norint pasirinkti
MP3 albumą.
REPEAT (Kartojimas)
OFF REPEAT
Atšaukti nustatymą.
ON REPEAT
Kartoti atkūrimą.
Jūs galite pakeisti įvesties lygio nustatymą, jei Bluetooth®
perdavimo garso įvesties lygis yra per mažas.
1
2
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu, jūs negali peršokti į takelius,
kurie jau buvo groti.
• Nustatymas yra atšaukiamas, kai jūs atidarote disko dėklą.
Sąsajos režimas
Jūs galite pakeisti sąsajos režimą, kad tiktų ryšio tipui.
Paruošimas
Jei ši sistema yra prijungta prie Bluetooth® įrenginio,
atjunkite jį (t „Įrenginio atjungimas”).
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „LINK MODE”.
Paspauskite
spauskite [OK].
, norint pasirinkti režimą, ir tada
MODE 1
Dėmesys ryšiui.
MODE 2
(numatytas)
Dėmesys garso kokybei.
Paruošimas
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Paspauskite [RADIO], norint pasirinkti „FM” ar „AM”.
Kitoms
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „INPUT LEVEL”.
Paspauskite [RADIO].
Paspauskite
spauskite [OK].
Rankinis derinimas
, norint pasirinkti režimą, ir tada
1
(numatytas)
Pastaba:
Pasirinkite „LEVEL 0”, jei garsas yra iškraipytas.
2
3
„ Pastaba dėl disko
• Ši sistema gali groti CD-R/RW su CD-DA ar MP3
formato turiniu.
• Kai kurie CD-R/RW diskai negali būti atkurti dėl
įrašymo sąlygų.
„ Pastaba dėl USB įrenginio
• Ši sistema palaiko USB 2.0 viso greičio.
• Ši sistema gali palaikyti USB įrenginius iki 32 GB.
• Yra palaikoma tik FAT 12/16/32 rinkmenos sistema.
„ Pastaba dėl MP3 rinkmenos
BLUETOOTH
Paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Įrenginys yra atjungiamas, kai jūs:
• Pasirenkate kitą šaltinį.
• Patraukiate įrenginį iš maksimalaus diapazono.
• Išjungiate įrenginio Bluetooth® perdavimą.
• Išjungiate sistemą ar įrenginį.
USB
1TR
USB
CD
2
Radijas
Įvesties lygis
BLUETOOTH
PLAYMODE (Grojimo režimas)
BLUETOOTH
Paspauskite
Paspauskite
Grojimo meniu
CD
CD-R/RW ir CD-DA formatas ar su
MP3 rinkmenomis.
Pradėkite įrenginio atkūrimą.
Paspauskite ir palaikykite [
bus rodoma „PAIRING”.
Paruošimas
Jei sistema yra prijungta prie Bluetooth® įrenginio,
atjunkite jį (t „Įrenginio atjungimas”).
1
CD :
Pagrindinio aparato naudojimas
„ Įrenginio poravimas
Reguliuokite garsumo lygį
Pasirinkite „SC-PM250” iš įrenginio Bluetooth®
meniu.
Prijungto įrenginio pavadinimas yra rodomas
kelias sekundes.
„ Įrenginio atjungimas
Paruošimas
• Įjunkite įrenginio Bluetooth® ypatybę ir padėkite
įrenginį netoli sistemos.
• Dėl detalių, skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas.
Atidarykite ar uždarykite disko dėklą
2
Paspauskite [
].
Yra rodoma „BLUETOOTH READY”.
Pastaba:
• Įrenginys turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Ši sistema vienu metu gali prisijungti tik prie vieno
įrenginio.
• Kai „BLUETOOTH” yra pasirinktas kaip šaltinis, ši
sistema automatiškai bandys prisijungti prie
paskutinio prijungto įrenginio.
USB įrenginys
(nepridėtas)
)
Pasirinkties pasirinkimas ar patvirtinimas
Nutildykite garsą
Norint atšaukti, paspauskite mygtuką dar kartą.
„MUTE” yra taip pat atšaukiama, kai jūs
reguliuojate garsumą ar, kai jūs išjungiate
sistemą.
1
3
Nuotolinio valdymo jutiklis
Atstumas: ne daugiau kaip maždaug 7 m
Kampas: maždaug 20° į viršų ir į apačią,
30° į kairę ir į dešinę
Tolesnės žymės nurodo ypatybės galimumą.
„ Įrenginio jungimas
Paspauskite dar kartą, norint uždaryti disko dėklą.
2
Laikmenos atkūrimas
• Rinkmenos yra apibūdinamos kaip takeliai ir aplankai
yra apibūdinami kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį „.mp3” ar „.MP3”.
• Takeliai nebūtinai bus grojami tvarka, kuria juos
įrašėte.
• Kai kurios rinkmenos gali neveikti dėl sektoriaus
dydžio.
MP3 rinkmena diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 ar 2 lygį
(išskyrus išplėstus formatus).
MP3 rinkmena USB įrenginyje
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 takelių viename albume
Išankstinis atminties
nustatymas
Jūs galite iš anksto nustatyti iki 30 FM stočių.
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Jūs galite iš anksto nustatyti iki 15 AM stočių.
„ Automatinis išankstinis nustatymas
1
2
Kai yra pasirinkta „FM”
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „FM MODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „MONO”, ir
tada spauskite [OK].
Norint atšaukti, pasirinkite „STEREO”.
„MONO” yra taip pat atšaukiama, kai jūs pakeičiate
dažnį.
Derintuvas iš anksto nustato visas stotis, kurias jis
gali priimti į kanalus, didėjančia tvarka.
Norint atšaukti, spauskite
.
„ Rankinis išankstinis nustatymas
1
2
3
4
5
Takelio
numeris
Norint įsiminti nustatymą
Tęskite nuo „Rankinio išankstinio nustatymo“ 4 žingsnio.
Signalo statuso tikrinimas
Kai yra pasirinkta „FM”
Kontinentinei Europai, Jungtinei Karalystei ir Airijai
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint pasirinkti
„FM STATUS”, ir tada spauskite [OK].
Kitoms
Paspauskite [DISPLAY].
FM
FM signalas yra monofoninis.
Sistema nėra priderinta prie stoties.
FM ST
FM signalas yra stereofoninis.
FM MONO
„MONO” yra pasirinkta kaip „FM MODE”.
RDS (radijo duomenų sistemos)
transliavimas
Kontinentinei Europai, Jungtinei Karalystei ir Airijai
Ši sistema gali rodyti duomenis, siunčiamus radijo
duomenų sistemos (RDS), galimos kai kuriose vietose.
Paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos paslauga
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali būti negalima, jei priėmimas yra prastas.
AM paskyrimo nustatymas
Australijai ir Naujajai Zelandijai
Pastaba:
Atstatykite laikrodį reguliariai, norint išlaikyti tikslumą.
Snaudimo laikmatis
Snaudimo laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
1
2
2
3
4
2
2
Paspauskite [SETUP], norint pasirinkti „SLEEP”.
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą
(minutėmis), ir tada spauskite [OK].
Norint atšaukti, pasirinkite „OFF”.
Pastaba:
• Ekrane yra visada rodomas likęs laikas. Ekranas laikinai
pasikeičia, kai jūs atliekate kitas operacijas.
• Snaudimo laikmatis gali būti naudojamas kartu su grojimo
laikmačiu.
• Snaudimo laikmatis visada turi pirmenybę. Būkite tikri, kad
nenustatėte sutampančių laikmačių.
Paspauskite [RADIO], norint pasirinkti „AM”.
Ši sistema automatiškai išsijungs, kai jūs jos nenaudojate
20 minučių.
1
Paspauskite
, norint pasirinkti pradžios laiką,
ir tada spauskite [OK].
2
Atlikite 2 žingsnį dar kartą, norint nustatyti pabaigos
laiką.
Paspauskite
, norint pasirinkti šaltinį, kurį jūs
norite groti, ir tada spauskite [OK].
Bluetooth® parengtis
Paspauskite
, norint pasirinkti „SET”, ir
tada spauskite [OK].
Yra rodoma „ ”.
Norint atšaukti, pasirinkite „OFF”.
Sistema turi būti išjungiama, kad laikmatis veiktų.
Ši funkcija automatiškai įjungia sistemą, kai jūs sukuriate
Bluetooth® ryšį, iš suporuoto įrenginio.
1
2
1
2
Garso efektai
TREBLE
D.BASS
SURROUND „ON SURROUND” ar
„OFF SURROUND” (numatytas)
• Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio ar
benzino, norint valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, atidžiai
perskaitykite prie šluostės pridėtas instrukcijas.
Prieš prašant aptarnavimo, atlikite tolesnes patikras.
Jei jūs nesate tikri dėl kai kurių patikros punktų ar, jei
pateikti sprendimai neišsprendžia problemos,
pasikonsultuokite su savo pardavėju dėl instrukcijų.
„ Dažnos problemos
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalima atlikti jokių
operacijų.
• Išsiaiškinkite, ar baterija yra tinkamai įdėta.
Garsas yra iškraipytas ar nėra garso.
• Reguliuokite sistemos garsumą.
• Išjunkite sistemą, raskite ir ištaisykite priežastį, ir tada
vėl įjunkite. Tai gali sukelti garsiakalbių ištempimas dėl
pernelyg didelio garsumo ar galios ir, kai naudojate
sistemą karštoje aplinkoje.
Atkūrimo metu gali būti girdimas dūzgimo garsas.
• Kintamosios srovės maitinimo laidas ar fluorescencinė
šviesa yra netoli kabelių.
Laikykite kitus prietaisus ir laidus toliau nuo šios
sistemos kabelių.
„ Diskas
Ekranas yra neteisingai rodomas.
Atkūrimas neprasideda.
• Jūs neteisingai įdėjote diską. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas yra nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis yra subraižytas, deformuotas
ar nestandartinis.
• Yra atsiradusi kondensacija. Leiskite sistemai išdžiūti
nuo 1 iki 2 valandų.
„ USB
USB įrenginys ar jo turinys negali būti skaitomi.
• USB įrenginio formatas ar turinys jame yra
nesuderinamas su sistema.
• USB įrenginiai su didesne nei 32 GB saugojimo
galimybe negali kai kuriomis sąlygomis veikti.
Lėta USB įrenginio operacija.
• Didelis turinio dydis ar didelės atminties USB įrenginys
reikalauja ilgesnio laiko nuskaitymui.
Praėjusio laiko rodymas yra kitoks nei faktinis
grojimo laikas.
• Perkelkite duomenis į kitą USB įrenginį ar padarykite
atsarginę duomenų kopiją ir iš naujo suformatuokite
USB įrenginį.
„ Radijas
• Naudokite pasirenkamą lauko anteną. Antena turėtų
būti įrengta kompetentingo techniko.
.
Nuo –4 iki +4 (numatytas: 0)
„ON D.BASS” (numatytas) ar
„OFF D.BASS”
Paspauskite [OK] dar kartą, norint išeiti.
Trikčių diagnostika ir
šalinimas
Garsas yra iškraipytas.
Nuo –4 iki +4 (numatytas: 0)
Pagrindinio aparato naudojimas
1. Paspauskite [TREBLE].
2. Paspauskite
ar
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„SW VER.”, ir tada spauskite [OK].
Yra rodoma programinės įrangos versija.
Norint valyti šią sistemą, valykite su minkšta, sausa
šluoste.
PRESET EQ „HEAVY” (numatytas), „SOFT”, „CLEAR”,
„VOCAL” ar „FLAT”
Pagrindinio aparato naudojimas
1. Paspauskite [BASS].
2. Paspauskite
ar
Paspauskite
, norint pasirinkti „ON”, ir tada
spauskite [OK].
Norint atšaukti, spauskite „OFF”.
Priežiūra
Paspauskite [SOUND] pakartotinai, norint pasirinkti
garso efektą.
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
BASS
Paspauskite [SETUP] pakarotinai, norint pasirinkti
„BLUETOOTH STANDBY”.
Programinės įrangos versijos
tikrinimas
Pastaba:
• laikmatis prasideda su mažu garsumu ir palaipsniui jį
didina iki iš anksto nustatyto lygio.
• Laikmatis ima veikti nustatytu laiku kiekvieną dieną, jei
laikmatis yra įjungtas.
• Jei jūs išjungiate sistemą ir tada vėl ją įjungiate, kol
laikmatis veikia, laikmatis pabaigos laiku nenustos
veikti.
2
Paspauskite
, norint pasirinkti „ON”, ir tada
spauskite [OK].
Norint atšaukti, spauskite „OFF”.
Pastaba:
Ši funkcija neveikia, kai jūs esate pasirinkę radijo šaltinį ar,
kai yra prijungtas Bluetooth® įrenginys.
Norint patikrinti nustatymą
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„TIMER ADJ”, ir tada spauskite [OK].
Parengties režime spauskite [DISPLAY] du kartus.
1
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„AUTO OFF”.
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„TIMER SET”.
Paspauskite ir palaikykite [SELECTOR] ant
pagrindinio aparato.
Po kelių sekundžių, ekrano plokštėje rodomas esamas
minimalus radijo dažnis. Paleiskite mygtuką, kai
minimalus dažnis pasikeičia.
• Norint grįžti į pradinį nustatymą, atlikite aukščiau
pateiktus žingsnius dar kartą.
• Iš anksto nustatyti dažniai yra ištrinami, kai jūs
pakeičiate nustatymą.
Automatinis išjungimas
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„TIMER ADJ”.
Ši sistema taip pat gali priimti AM transliacijas, paskirtas
10 kHz žingsniais.
1
2
Kita
Norint pradėti laikmatį
1
Paspauskite
ieškoti stoties.
ar
, norint
Paspauskite [OK].
Paspauskite
, norint pasirinkti iš anksto
nustatytą numerį, ir tada spauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norint
nustatyti daugiau stočių.
Nauja stotis pakeičia bet kokią stotį, kuri užima
tą patį iš anksto nustatytą numerį.
1
Laikrodžio nustatymas
1
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „TUNEMODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „MANUAL”, ir
tada spauskite [OK].
Ar spauskite ir laikykite [ –PAIRING] ant
pagrindinio aparato, kol yra rodoma „PAIRING”.
Tęskite nuo 4 žingsnio.
(Išskyrus Bluetooth® šaltiniui)
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„CLOCK”.
2 Paspauskite
, norint nustatyti laiką, ir tada
spauskite [OK].
Norint patikrinti laiką
Paspauskite [SETUP] pakartotinai, norint pasirinkti
„CLOCK”, ir tada spauskite [OK].
Parengties režime, paspauskite [DISPLAY].
Derinimas prasideda nuo žemiausio dažnio.
CURRENT Derinimas prasidedama nuo esamo dažnio.
„ Iš anksto nustatytos stoties
Grojimo laikmatis
1
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymą, ir
tada spauskite [OK].
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„PAIRING”.
Laikrodis ir laikmačiai
Tai yra 24 valandų laikrodis.
Paspauskite [PLAY MENU], norint pasirinkti
„A.PRESET”.
LOWEST
3
Garso kokybės gerinimas
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „TUNEMODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „MANUAL”, ir
tada spauskite [OK].
Paspauskite
ar
, norint ieškoti
stoties.
Norint automatiškai derinti, paspauskite ir palaikykite
mygtuką, kol dažnis ims greitai keistis.
„STEREO” yra rodoma, kai yra gaunama
stereofoninė transliacija.
.
Yra girdimas daužymo garsas.
• Išjunkite televizorių ar patraukite jį toliau nuo sistemos.
• Patraukite mobiliuosius telefonus toliau nuo sistemos,
jei yra pastebimi trukdžiai.
AM transliacijos metu yra girdimas žemas dūzgimas.
• Atskirkite sistemą nuo kitų kabelių ir laidų.
„ Bluetooth®
Poravimas negali būti atliktas.
• Patikrinkite Bluetooth® įrenginio būseną.
• Įrenginys nepatenka į 10 m ryšio diapazoną.
Padėkite įrenginį arčiau sistemos.
Įrenginys negali būti prijungtas
• Įrenginio poravimas buvo nesėkmingas.
Bandykite poruoti dar kartą.
• Įrenginio poravimas buvo pakeistas.
Bandykite poruoti dar kartą.
• Ši sistema gali būti prisijungusi prie kito įrenginio.
Atjunkite kitą įrenginį ir bandykite poruoti įrenginį
dar kartą.
Įrenginys yra prijungtas, bet garsas negali būti
girdimas per šią sistemą.
• Kai kuriems įrenginiams su įrengtu Bluetooth®, jūs
turite nustatyti garso išvestį į „SC-PM250” rankiniu
būdu. Skaitykite įrenginio naudojimo instrukcijas dėl
detalių.
Garsas iš įrenginio yra nutraukiamas.
• Įrenginys nepatenka į 10 m ryšio diapazoną.
Padėkite įrenginį arčiau sistemos.
• Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp šios sistemos ir
įrenginio.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2.4 GHz dažnio
juostą (bevielis maršrutizatorius, mikrobangų krosnelės,
bevieliai telefonai, t.t.). Pastatykite įrenginį arčiau
sistemos ir toliau nuo kitų įrenginių.
• Pasirinkite „MODE 1” stabiliam ryšiui.
Atkuriamas vaizdas ir garsas nėra sinchronizuoti.
• Iš naujo paleiskite įrenginio atkūrimo programą.
„ Rodoma pagrindiniame aparate
“ --:--”
• Jūs jungėte kintamosios srovės maitinimo laidą pirmą
kartą ar neseniai buvo nutrauktas maitinimas.
Nustatykite laikrodį.
“ NO PLAY”
• Patikrinkite turinį. Jūs galite groti tik palaikomą formatą.
• Sistemoje gali būti problema. Išjunkite sistemą ir
tada vėl įjunkite.
“ PLAYERROR”
• Jūs atjungėte USB įrenginį atkūrimo metu.
Dar kartą prijunkite USB įrenginį.
“ REMOTE 1”
“ REMOTE 2”
• Nuotolinis valdymo pultelis ir pagrindinis aparatas
naudoja skirtingu kodus. Pakeiskite nuotolinio valdymo
pultelio kodą.
– Kai yra rodoma „REMOTE 1”, paspauskite ir palaikykite
[OK] ir [ ] mažiausiai 4 sekundes.
– Kai yra rodoma „REMOTE 2”, paspauskite ir palaikykite
[OK] ir [USB/CD] mažiausiai 4 sekundes.
“ USB OVER CURRENT ERROR”
• USB įrenginys naudoja per daug energijos. Atjunkite USB
įrenginį, išjunkite sistemą ir tada vėl įjunkite.
“ –VBR–”
• Sistema negali rodyti likusio grojimo laiko kintamo bitų
dažnio (VBR) takeliams.
Nuotolinio valdymo pultelio
kodas
Kai kita Panasonic įranga atsako į šios sistemos nuotolinio
valdymo pultelį, pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio kodą
šiai sistemai.
Paruošimas
Paspauskite [USB/CD], norint pasirinkti „CD”.
„ Norint nustatyti kodą į „REMOTE 2”
1
Paspauskite ir palaikykite [SELECTOR] ant
pagrindinio aparato ir [USB/CD] ant nuotolinio
valdymo pultelio. Yra rodoma „REMOTE 2”.
“ ADJUST CLOCK”
• Laikrodis yra nenustatytas. Sureguliuokite laikrodį.
2
“ ADJUST TIMER”
• Grojimo laikmatis yra nenustatytas.
Sureguliuokite grojimo laikmatį.
„ Norint nustatyti kodą į „REMOTE 1”
“ AUTO OFF”
• Sistema yra nenaudojama 20 minučių ir per minutę ji
išsijungs. Paspauskite bet kokį mygtuką, norint atšaukti.
“ ERROR”
• Buvo atlikta neteisinga operacija. Perskaitykite
instrukcijas ir bandykite dar kartą.
“ F61”
“ F77”
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasikonsultuokite su savo pardavėju.
“ F70”
• Ištirkite Bluetooth® įrenginį.
• Atjunkite Bluetooth® įrenginį. Išjunkite sistemą
ir tada vėl įjunkite.
“ F76”
• Yra problema su maitinimo tiekimu.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
pasikonsultuokite su savo pardavėju.
“ NODEVICE”
• USB įrenginys yra neprijungtas. Ištirkite ryšį.
“ NO DISC”
• Jūs neįdėjote disko.
1
2
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [USB/CD]
mažiausiai 4 sekundes.
Paspauskite ir palaikykite [SELECTOR] ant
pagrindinio aparato ir [ ] ant nuotolinio valdymo
pultelio.
Yra rodoma „REMOTE 1”.
Paspauskite ir palaikykite [OK] ir [
4 sekundes.
] mažiausiai
Sistemos atminties atstatymas
Kai nutinka tolesnės situacijos, atstatykite atmintį:
• Kai yra spaudžiami mygtukai nėra jokio atsako.
• Jūs norite išvalyti ir atstatyti atminties turinį.
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Kol jūs spaudžiate ir laikote
ant pagrindinio
aparato, junkite kintamosios srovės maitinimo laidą
dar kartą.
Tęskite mygtuko spaudimą ir laikymą, kol yra
rodoma „– – – – – – – –”.
Paleiskite
.
Visi nustatymai yra grąžinami į pradinius gamyklinius
nustatymus. Yra reikalinga nustatyti atminties
elementus dar kartą.
pasirinkimas
Paspauskite [PLAY MENU] pakartotinai, norint
pasirinkti „TUNEMODE”.
Paspauskite
, norint pasirinkti „PRESET”, ir
tada spauskite [OK].
Paspauskite
ar
, norint
pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Apie Bluetooth®
Panasonic negali būti laikoma atsakinga dėl duomenų
ir/ar informacijos, kuri gali būti sugadinama bevielio
persiuntimo metu.
Dažnio juosta
• Ši sistema naudoja 2.4 GHz dažnio juostą.
Liudijimas
• Ši sistema atitinka dažnio draudimus ir gavo liudijimą,
paremtą dažnio įstatymais.
Todėl bevielis leidimas yra nebūtinas.
• Žemiau pateikti veiksmai yra baudžiami įstatymo:
– Pagrindinio aparato išardymas ar modifikavimas.
– Techninių duomenų indikacijų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Bevielis perdavimas ir/ar naudojimas su visais
įrenginiais, turinčiais Bluetooth®, yra negarantuojamas.
• Visi įrenginiai turi atitikti Bluetooth SIG, Inc nustatytus
standartus.
• Priklausomai nuo įrenginio techninių duomenų ir
nustatymų, jam gali nepavykti prisijungti ar kai kurios
operacijos gali būti skirtingos.
• Ši sistema palaiko Bluetooth® saugumo ypatybes.
Bet priklausomai nuo veikimo aplinkos ir/ar nustatymų,
šis saugumas yra galimai nepakankamas. Atsargiai
siųskite duomenis bevieliu būdu į šią sistemą.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į Bluetooth®
įrenginį.
Naudojimo diapazonas
• Naudokite šį įrenginį daugiausia 10 m diapazone.
• Diapazonas gali sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių ar trukdžių.
Trukdžiai iš kitų įrenginių
• Ši sistema gali tinkamai neveikti ir gali kilti tokios
problemos kaip triukšmas ir garso šokinėjimas dėl
radijo bangų trukdžių, jei šis aparatas yra padėtas
per arti kitų Bluetooth® įrenginių, ar įrenginių, kurie
naudoja 2.4 GHz juostą.
• Ši sistema gali tinkamai neveikti, jei radijo bangos iš
artimos transliavimo stoties, t.t. yra per stiprios.
Numatytas naudojimas
• Ši sistema yra skirta tik įprastam, bendram
naudojimui.
• Nenaudokite šios sistemos netoli įrangos ar aplinkoje,
kuri yra jautri radijo bangų trukdžiams
(pavyzdžiui: oro uostuose, ligoninėse, laboratorijose,
t.t.).
Licencijos
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologijos licencija
gauta iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
Bluetooth® žodžio žymė ir logotipai priklauso Bluetooth
SIG, Inc. ir bet koks tokių ženklų naudojimas Panasonic
korporacijos yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir
prekiniai pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement