Panasonic SCPMX5EG Operating instructions

Panasonic SCPMX5EG Operating instructions
Instrucţiuni de operare
Sistem stereo cu CD
Model Nr.
SC-PMX5
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs.
Pentru performanţe optime şi siguranţă, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
EG
RQT9672-E
M-SCPMX5-RO
ROMÂNĂ
Efectuaţi procedurile cu telecomanda. Puteţi utiliza şi
butoanele de pe unitatea principală dacă sunt aceleaşi.
Măsuri de siguranţă
Sistemul dumneavoastră poate arăta diferit de ilustraţii.
Aceste instrucţiuni de operare sunt aplicabile următorului sistem.
AVERTISMENT!
Aparat
Sistem
SC-PMX5
Unitate principală
SA-PMX5
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de
avariere a produsului,
Boxe
SB-PMX5
−
Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau
stropiri.
−
Niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu trebuie
să fie aşezat pe aparat.
−
−
−
Folosiţi numai accesoriile recomandate.
•
Nu scoateţi capacele.
Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru
service, adresaţi-vă personalului calificat.
ATENŢIE!
Partea din spate a produsului
Aparat
•
PRODUS LASER
DIN CLASA 1
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de
avariere a produsului,
−
Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă, pe
rafturi sau în alte spaţii închise. Asiguraţi-vă că aparatul este
bine aerisit.
−
Nu obstrucţionaţi deschiderile de aerisire ale aparatului cu
ziare, feţe de masă, perdele şi obiecte similare.
−
Nu amplasaţi surse de flăcări deschise, precum lumânări
aprinse, pe aparat.
•
•
Acest aparat este destinat utilizării în locaţii cu climă moderată.
•
Acest aparat poate recepţiona interferenţe radio cauzate de
telefoanele mobile în timpul utilizării. Dacă apar asemenea
interferenţe, măriţi distanţa dintre aparat şi telefonul mobil.
Instalaţi aparatul astfel încât cablul de curent alternativ să poată
fi deconectat de la priză imediat dacă apar probleme.
•
Acest aparat utilizează un laser. Utilizarea elementelor de control sau
a reglajelor sau efectuarea de proceduri altele decât cele specificate
aici pot avea ca rezultat o expunere periculoasă la radiaţii.
Baterie
•
•
•
•
•
Interiorul produsului
Nu desfaceţi sau scurtcircuitaţi bateria.
Nu încărcaţi bateria alcalină sau cu mangan.
Nu folosiţi bateria dacă are stratul de protecţie uzat.
Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără.
Nu lăsaţi acumulatorul(ii) în automobil expus(i) la razele solare
pentru o lungă perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.
•
Scoateţi bateria dacă nu utilizaţi telecomanda pentru o lungă
perioadă de timp. Depozitaţi-o într-un loc răcoros şi întunecos.
•
Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a
acumulatorului.
Se va înlocui numai cu un tip recomandat de producător.
•
Vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru
a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare a
acumulatoarelor.
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje
şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că
produsele electrice şi electronice, precum şi
bateriile folosite nu trebuie să fie amestecate cu
deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi
reciclarea produselor vechi şi a bateriilor uzate,
vă rugăm să le depuneţi la punctele de
colectare corespunzătoare, în conformitate cu
legislaţia dumneavoastră naţională şi cu
Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a
acestor produse şi acumulatoare, veţi ajuta la
salvarea resurselor valoroase şi la prevenirea
efectelor potenţial negative asupra sănătăţii
umane şi asupra mediului care, în caz contrar,
pot apărea din cauza procesării
necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi
reciclarea produselor şi bateriilor vechi, vă
rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau
punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat
produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri
să fie pedepsită în conformitate cu legile
naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul
Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi
electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul
sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii
suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la
deşeuri pentru alte ţări situate în afara
Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea
Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste
produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile
dumneavoastră locale pentru a afla care este
metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de baterie
(ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu
un simbol chimic. În acest caz, acesta este
conform cu cerinţele stabilite de Directivă
pentru elementul chimic în cauză.
Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 sub licenţă de
la Fraunhofer IIS şi Thomson.
Accesorii furnizate
ROMÂNĂ
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi
depunerea la deşeuri a echipamentelor vechi şi a
bateriilor uzate
Verificaţi şi identificaţi accesoriile furnizate.
1 x cablu de alimentare de
curent alternativ
1 x telecomandă
(N2QAYB000640)
1 x antenă FM de interior
1 x baterie telecomandă
1 x antenă cadru AM
2 x Cabluri boxe
(Proiectat pentru)
"Made for iPod" (Proiectat pentru iPod) şi "Made for iPhone"
(Proiectat pentru iPhone) înseamnă că un accesoriu electronic a
fost proiectat în mod specific pentru conectare la iPod sau
iPhone şi a fost certificat de către dezvoltator ca îndeplinind
standardele de performanţă Apple.
Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui dispozitiv
sau conformitatea acestuia cu standardele de reglementare şi
siguranţă.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că utilizarea acestui accesoriu
cu un iPod sau iPhone poate afecta performanţa wireless.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano şi iPod touch sunt mărci
înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
Cuprins
Măsuri de siguranţă ........................................................ 2
Accesorii incluse............................................................. 3
Pregătirea telecomenzii .................................................. 3
Amplasarea boxelor ........................................................ 4
Stabilirea conexiunilor.................................................... 4
Prezentare generală a comenzilor ................................. 5
Disc................................................................................... 6
Utilizarea iPod-ului/iPhone-ului...................................... 7
Radio ................................................................................ 7
Ceas şi temporizatoare ................................................... 8
Efecte de sunet................................................................ 9
Echipamentul extern ....................................................... 9
Întreţinere......................................................................... 9
Ghid de rezolvare a problemelor.................................. 10
Specificaţii ..................................................................... 11
Pregătirea telecomenzii
Utilizaţi baterie alcalină sau cu mangan.
Instalaţi bateria astfel încât polii (+ şi -) să se alinieze cu cei din
telecomandă.
Îndreptaţi telecomanda către senzorul de semnal al telecomenzii,
evitând obstacolele, la un interval maxim de 7 m, direct în faţa
unităţii principale.
ROMÂNĂ
Amplasarea boxelor
Stabilirea conexiunilor
Tweeter
2 Conectaţi antena FM de interior.
Amplasaţi antena într-o locaţie unde recepţia este optimă.
Conservarea energiei
Sistemul consumă aproximativ 0,4 W când este în modul standby.
Deconectaţi sursa de alimentare dacă nu utilizaţi sistemul.
Unele setări vor fi pierdute după deconectarea sistemului.
Trebuie să le efectuaţi din nou.
Bandă
(BOXE)
3 Conectaţi boxele.
Amplasaţi boxele astfel încât tweeter-ul să fie spre interior.
Pentru a preveni deteriorarea boxelor, nu atingeţi pâlniile boxelor
dacă înlăturaţi plasa de protecţie.
Negru
(Intrare
curent continuu)
Roşu
Roşu
Folosiţi numai boxele furnizate.
Combinaţia dintre unitatea principală şi boxe oferă cel mai bun
sunet. Puteţi deteriora sistemul şi reduce calitatea sunetului dacă
utilizaţi alte boxe.
Notă:
•
Ţineţi boxele la peste 10 mm distanţă faţă de unitatea principală
pentru ventilaţie.
•
•
Aşezaţi boxele pe o suprafaţă plană sigură.
Aceste boxe nu au ecranare magnetică. Nu le amplasaţi lângă
televizoare, calculatoare personale sau alte echipamente care
sunt uşor influenţate de magnetism.
•
Atunci când redaţi la niveluri ridicate de volum pentru o
perioadă lungă de timp, puteţi deteriora sistemul şi reduce
durata de viaţă a acestuia.
•
Reduceţi volumul în următoarele condiţii, pentru a preveni
deteriorarea:
− Când sunetul este distorsionat.
− Când reglaţi calitatea sunetului.
ATENŢIE!
• Folosiţi boxele numai cu sistemul recomandat. În caz
•
contrar, puteţi deteriora amplificatorul şi boxele şi puteţi
cauza un incendiu.
Consultaţi personalul de service autorizat în cazul în care
apare o problemă sau dacă sistemul prezintă o schimbare
bruscă în ceea ce priveşte calitatea funcţionării.
Efectuaţi procedurile incluse în aceste instrucţiuni, atunci
când ataşaţi boxele.
Negru
La priza de alimentare de la domiciliu
1 Conectaţi antena AM în buclă.
Amplasaţi antena vertical pe suport până la auzirea unui clic.
Cupru
Argint
Aveţi grijă să nu intersectaţi (scurtcircuit) sau să inversaţi
polaritatea cablurilor boxelor, deoarece această operaţie
poate duce la deteriorarea boxelor.
4 Conectaţi cablul de alimentare.
Nu utilizaţi un cablu de alimentare provenit de la alte echipamente.
Vedere de sus
ROMÂNĂ
Prezentare de ansamblu a elementelor de control
Operare ceas şi temporizator
Setare funcţie program
Reglare volum sistem
Dezactivare sunet sistem
Apăsaţi din nou pe buton pentru a anula.
Funcţia „MUTE” (Dezactivare sunet) este, de asemenea,
anulată atunci când reglaţi volumul sau când opriţi sistemul.
Setare element meniu de redare
Setare element meniu radio
Selectare opţiune
Oprire automată a sistemului
Această funcţie opreşte sistemul (cu excepţia sursei radio)
dacă nu utilizaţi sistemul timp de aproximativ 30 de minute.
Pentru anulare, apăsaţi butonul din nou.
Întrerupător standby/pornire
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit în modul
standby şi invers. În modul standby, aparatul continuă să
consume o cantitate redusă de energie.
Butoane numerice [1 - 9, 0, ≧10]
Pentru a selecta un număr din 2 cifre
Bază de cuplare pentru iPod/iPhone
Mufă cască (
Tip fişă: Ø 3,5 mm stereo (nu este inclusă)
•
O presiune sonoră excesivă în căşti poate provoca
pierderea auzului.
•
Ascultarea la volum maxim pentru perioade lungi de timp
poate afecta auzul utilizatorului.
•
Asiguraţi-vă că folosiţi căştile furnizate sau recomandate.
Exemplu: 16: [≧10] → [1] → [6]
Ştergerea unei piese programate
Selectare sursă audio
Redare de bază
Selectare efecte sonore
)
•
•
Evitaţi să ascultaţi perioade prelungite de timp pentru a
evita afecţiuni ale auzului.
Panou de afişare
Port USB (
)
Senzor de telecomandă
Vizualizare meniu iPod
Sertar de disc
Vizualizare informaţii cuprins
Reducerea luminozităţii panoului de afişare
Ţineţi apăsat butonul pentru a utiliza această funcţie.
Pentru anulare, ţineţi apăsat butonul din nou.
Deschideţi sau închideţi sertarul de disc
ROMÂNĂ
Disc
PLAYMODE (Mod redare)
OFF PLAYMODE
Redarea discurilor
1 Apăsaţi [
, OPEN/CLOSE] (Deschidere/Închidere) pe
unitatea principală pentru a deschide sertarul pentru disc.
Introduceţi un disc cu eticheta în sus.
, OPEN/CLOSE] (Deschidere/Închidere) din nou
Apăsaţi [
pentru a deschide sertarul de disc.
2 Apăsaţi [CD] şi apoi apăsaţi
pentru a începe redarea.
.
Oprire redare
Apăsaţi
Întrerupere
redare
Apăsaţi
.
Apăsaţi din nou pentru a relua redarea.
Omitere
album
Omitere piesă
2 Apăsaţi
1-ALBUM
1ALBUM
Redarea unui album selectat de pe disc.
Apăsaţi
pentru a selecta
albumul.
4 Apăsaţi [OK].
RANDOM
(Aleatoriu)
RND
Redarea unui disc aleatoriu.
1-ALBUM
RANDOM
.
1ALBUM RND
Apăsaţi
sau
REPEAT (Repetare)
ON REPEAT
sau
(Unitate principală:
Ţineţi apăsat
OFF REPEAT
sau
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
: Piesă
: Album
TAG (Etichetă): Etichete ID3
Notă:
• Caractere maxime care pot fi afişate: aproximativ 32
• Acest aparat suportă versiunea de etichete 1.0, 1.1 şi 2.3 ID3.
• Este posibil ca datele text pe care sistemul nu le suportă să fie
afişate diferit.
Meniu de redare
1 Apăsaţi [PLAY MENU] (Meniu redare) pentru a selecta
„REPEAT” (Repetare)
şi apoi apăsaţi [OK] pentru a selecta
modul dorit.
şi apoi apăsaţi butoanele numerice pentru
a selecta piesa dorită.
Repetaţi paşii 2-4 pentru a programa şi alte piese.
5 Apăsaţi
Apăsaţi [PROGRAM] în modul oprit.
Toate piesele de pe un album selectat
în mod aleatoriu.
pentru a selecta
Apăsaţi
albumul.
Verificarea
conţinutului
programului
sau
când se
Apăsaţi
afişează „PGM” în modul oprire.
Eliminare ultima
piesă
Apăsaţi [DEL] în modul oprit.
Repetare redare.
Renunţare la toate
piesele programate
în modul de oprire.
Apăsaţi
Este afişat mesajul „CLR ALL”
(Ştergere toate). Într-un interval de
din nou.
5 secunde, apăsaţi
Anulare redare repetată.
Notă:
Acest program de memorare este încheiat când deschideţi
sertarul discului.
Notă:
•
•
•
În timpul redării aleatorii, nu puteţi sări la piese care au fost
redate şi nu puteţi apăsa butoane numerice.
Funcţia modului de redare nu poate fi utilizată cu „Program
playback” (Redare program).
Setarea revine la modul implicit „OFF PLAYMODE” (Mod
redare dezactivat) atunci când deschideţi uşa glisantă.
Notă pe disc
•
•
•
Redare program
Această funcţie vă permite să programaţi până la 24 de piese.
•
Este afişat „PGM”.
2 Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta piesa dorită.
Repetaţi acest pas pentru a programa alte piese.
pentru a începe redarea.
Acest sistem poate reda discuri CD-R/RW cu conţinut în format
CD-DA sau MP3.
Unele discuri CD-R/RW nu pot fi redate din cauza calităţii
înregistrării.
Fişierele MP3 sunt definite ca piese, iar folderele sunt definite
ca albume.
Acest sistem poate citi până la:
−
−
1 Apăsaţi [PROGRAM] în modul oprit.
3 Apăsaţi
pentru a începe redarea.
Anulare mod
program
(Repetare
dezactivată)
).
pentru a selecta albumul dorit.
3 Apăsaţi
(Repetare activată)
sau
(Unitate principală:
Puteţi vizualiza informaţiile disponibile pe panoul de afişare.
Este afişat „PGM”.
Redarea unei piese selectate de pe disc.
Apăsaţi butoanele numerice pentru a
selecta piesa.
Apăsaţi
Vizualizarea informaţiilor disponibile
2 Apăsaţi
1 Apăsaţi [PROGRAM] în modul oprit.
1-TRACK
1TR
(1 ALBUM ALEATORIU)
).
Căutare
printre piese
Redare a tuturor pieselor.
(Mod redare dezactivat)
•
•
CD-DA: 99 de piese
MP3: 999 piese, 255 albume (inclusiv folderul de bază)
şi 20 de sesiuni
Discul trebuie să îndeplinească standardul ISO9660 nivelul 1
sau 2 (cu excepţia formatelor extinse).
Înregistrările nu vor fi redate în mod obligatoriu în ordinea în
care le-aţi înregistrat.
•
•
•
În funcţie de model, poate fi nevoie să scoateţi iPod-ul/iPhone-ul
şi să selectaţi albumul, artistul etc. pe iPod/iPhone.
Rezultatele operaţiilor pot varia în funcţie de modelele de
iPod/iPhone.
Citiţi Ghidul utilizatorului iPod/iPhone pentru instrucţiuni de
operare.
iPod/iPhone compatibil
Începând cu ianuarie 2012
Conector
1 Apăsaţi pentru a deschide capacul şi introduceţi un disc
compatibil cu suportul de adaptare.
iPod/iPhone
(nu este inclus)
Radio
Aparatul poate memora 30 de posturi în banda FM, respectiv 15
posturi în banda AM.
Pregătire
Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta „FM" sau „AM".
Presetare automată
1 Apăsaţi [RADIO MENU] (Meniu Radio) pentru a selecta
„A.PRESET" (Presetare automată).
Actualizaţi-vă iPod/iPhone-ul la ultima versiune de software
înainte de utilizarea cu acest sistem.
2 Apăsaţi
iPod touch
3 Apăsaţi [OK] pentru a începe presetarea.
Prima, a 2-a, a 3-a şi a 4-a generaţie
ROMÂNĂ
Notă:
Utilizarea unui iPod/iPhone
pentru a selecta frecvenţa „LOWEST”
(Cea mai joasă) sau „CURRENT” (Curentă).
Pentru a anula, apăsaţi
.
iPod nano
A 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a şi a 6-a generaţie
Adaptor pentru baza de cuplare
(nu este inclus)
iPod classic
iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone
Încărcarea unui iPod/iPhone
Un iPod/iPhone este încărcat automat când este conectat la
sistem (chiar şi atunci când sistemul este în mod standby).
•
2 Conectaţi ferm iPod-ul/iPhone-ul.
Asiguraţi-vă ca aţi scos iPod-ul/iPhone-ul din cutia sa.
Asiguraţi-vă că aţi aliniat iPod-ul/iPhone-ul cu conectorul atunci
când îl introduceţi.
Utilizaţi un adaptor de bază de cuplare compatibil.
Dacă nu este disponibil un adaptor pentru baza de cuplare,
introduceţi şi îndepărtaţi iPod-ul/iPhone-ul cu grijă.
3 Apăsaţi [iPod] şi apoi apăsaţi
pentru a începe redarea.
Întrerupere redare
Apăsaţi
sau
Omitere piesă
Apăsaţi
sau
•
•
Consultaţi afişajul iPod-ului/iPhone-ului pentru starea încărcării
bateriei.
Deconectaţi iPod-ul/iPhone-ul dacă acesta nu este utilizat o
perioadă îndelungată după încărcare.
Încărcarea se opreşte atunci când bateria este încărcată
complet. Bateria se va descărca în mod natural.
Acord şi presetare manuală
1 Apăsaţi
sau
pentru a selecta postul.
Pentru acordarea automată, ţineţi apăsat butonul până când
frecvenţa se schimbă rapid.
2 Apăsaţi [PROGRAM].
3 Apăsaţi pe butoanele numerice pentru a selecta un număr
presetat.
Repetaţi paşii 1-3 pentru a programa mai multe posturi.
Noul post de radio înlocuieşte postul care ocupă acelaşi număr
presetat.
Selectarea unui post presetat
Apăsaţi butoanele numerice,
(unitate principală:
selecta staţia de presetare.
sau
sau
) pentru a
.
(Unitate principală:
).
sau
Căutaţi piesa curentă
Ţineţi apăsat
sau
(Unitate principală:
sau
Vizualizare meniu iPod
Selectarea unui
element
).
Apăsaţi [iPod MENU] (Meniu iPod).
Apăsaţi
şi apoi apăsaţi [OK].
ROMÂNĂ
Îmbunătăţirea calităţii sunetului
Ceas şi temporizatoare
Temporizator de redare
Când este selectat „FM”
1 Apăsaţi [RADIO MENU] (Meniu Radio) pentru a selecta "FM
MODE" (Mod FM).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „MONO” şi apoi apăsaţi
butonul [OK].
Pentru a anula, selectaţi „STEREO”.
"MONO" este, de asemenea, anulat când schimbaţi frecvenţa.
Puteţi seta temporizatorul să pornească la o anumită oră pentru a
vă trezi.
Setarea ceasului
Acesta este un ceas cu format de 24 de ore.
1 Apăsaţi [CLOCK/TIMER] (Ceas/Temporizator) pentru a
selecta „CLOCK” (Ceas).
2 Într-un interval de 10 secunde, apăsaţi
1 Apăsaţi [CLOCK/TIMER] (Ceas/Temporizator) pentru a
3 Apăsaţi [OK].
Apăsaţi [CLOCK/TIMER] (Ceas/Temporizator) pentru a afişa
ceasul pentru câteva secunde.
Difuzare RDS
Acest aparat poate afişa informaţiile de tip text transmise prin
sistemele de informaţii radio (RDS) care sunt disponibile în
anumite zone.
PTY
Tipul programului
FREQ
Frecvenţă
Notă:
Este posibil ca RDS să nu fie disponibil în cazul în care transmisia
este slabă.
Setarea alocării AM
Doar de la unitatea principală
Acest sistem poate, de asemenea, recepţiona transmisii AM
alocate in paşi de 10 kHz.
1 Apăsaţi [RADIO] pentru a selecta „FM” sau „AM”.
2 Ţineţi apăsat [RADIO].
După câteva secunde panoul de afişare se schimbă pentru a
indica frecvenţa radio minimă curentă. Eliberaţi butonul când
frecvenţa minimă se modifică.
3 Apăsaţi [OK].
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a seta ora de oprire.
1 Pregătiţi sursa audio pe care doriţi să o ascultaţi şi setaţi
volumul.
Resetaţi ceasul în mod regulat pentru păstrarea preciziei acestuia.
2 Apăsaţi [
Numele postului de radio
Pentru a reveni la setarea iniţială, repetaţi paşii de mai sus.
După modificarea setării, frecvenţele presetate sunt şterse
pentru a
seta ora de pornire.
Temporizatorul de oprire automată
PS
PLAY” (Redare).
2 Într-un interval de 8 secunde, apăsaţi
Pentru a porni temporizatorul
Notă:
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
•
•
selecta „
pentru a
seta ora.
Pentru a memora setarea
Continuaţi cu paşii 2 şi 3 din „Acord şi presetare manuală”.
Pregătire
Setaţi ceasul.
Este afişat „
Apăsaţi [SLEEP] (Stare inactivă) pentru a selecta setarea
(în minute).
30MIN → 60MIN → 90MIN → 120MIN → OFF (Dezactivare)
Pentru a verifica setările
Apăsaţi [CLOCK/TIMER] (Ceas/Temporizator) pentru a selecta
„
PLAY” (Redare).
Pentru a afişa timpul rămas
Notă:
Apăsaţi [SLEEP] (Inactiv).
•
Notă:
•
•
•
Temporizatorul de închidere automată poate fi utilizat împreună
cu temporizatorul de redare.
Temporizatorul de închidere automată are întotdeauna
prioritate. Aveţi grijă ca setările temporizatoarelor să nu se
suprapună.
PLAY” (Redare).
Pentru a anula, apăsaţi [
, PLAY] (Redare) din nou.
Pentru ca temporizatorul să funcţioneze, sistemul trebuie să fie
închis.
Temporizatorul de închidere automată opreşte sistemul după
timpul setat.
Pentru a anula, selectaţi „OFF” (Dezactivare).
, PLAY] (Redare).
•
Temporizatorul porneşte la un volum redus şi creşte treptat la
nivelul presetat.
Temporizatorul se activează în fiecare zi, la ora setată, dacă
este pornit.
Dacă opriţi şi porniţi sistemul cât timp este activat
temporizatorul, acesta nu se va opri la ora de oprire.
Echipamentul extern
USB
Modificarea calităţii sunetului
1 Apăsaţi [SOUND] (Sunet) pentru a selecta un efect de
sunet.
2 Apăsaţi
BASS
TREBLE
SURROUND
şi selectaţi setarea dorită.
-4 - +4
Utilizarea intrării auxiliare
Puteţi conecta şi reda piese MP3 de pe dispozitivul USB.
Nu utilizaţi un cablu de prelungire USB. Sistemul nu poate
recunoaşte un dispozitiv USB, conectat prin cablul.
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
Puteţi conecta un video recorder, un DVD player etc. şi asculta
sunetul prin sistem.
Pregătire
•
•
2 Apăsaţi [EXT-IN] (Extern-Intern) pentru a selecta „USB” şi
apoi apăsaţi
„ON SURROUND” (Surround activat) sau
„OFF SURROUND” (Surround dezactivat)
Oprire redare
pentru a începe redarea.
Apăsaţi
Deconectaţi cablul de alimentare de curent alternativ.
Opriţi toate echipamentele şi citiţi instrucţiunile de operare
corespunzătoare.
DVD player (nu este inclus)
.
Panoul din spate al
unităţii principale
Este afişat „RESUME” (Reluare).
pentru a continua
Apăsaţi
redarea de la începutul piesei.
SAU
Doar de la unitatea principală
Rotiţi [BASS] (Sunete înalte) sau [TREBLE] (Sunete joase)
pentru a regla nivelul.
de două ori pentru a opri
Apăsaţi [
complet redarea.
Egalizator presetat
Apăsaţi [PRESET EQ] (Presetare egalizator) pentru a selecta
o setare.
HEAVY (Puternic)
Adaugă impact muzicii rock
SOFT (Slab)
Pentru muzică de fundal
CLEAR (Clar)
Evidenţiază frecvenţele înalte
VOCAL
Evidenţiază vocea
FLAT (Plat)
Anulează efectul de sunet.
D.BASS (Bas dinamic)
Această funcţie vă oferă un efect de bas puternic.
ROMÂNĂ
Efecte de sunet
Pentru alte operaţii, consultaţi „Disc”.
Dispozitive USB compatibile definite ca aparţinând clasei de
stocare în masă:
•
•
Dispozitive USB care permit numai transferul de masă.
Dispozitive USB compatibile cu standardul USB 2.0 full speed.
Notă:
Cablu audio (nu este furnizat)
1 Conectaţi echipamentul extern.
2 Apăsaţi [EXT-IN] (Extern-intern) pentru a selecta „AUX”.
3 Redaţi de pe echipamentul extern.
Notă:
•
Fişierele sunt definite ca piese, iar folderele sunt definite ca
albume.
•
•
Piesele trebuie să aibă extensia „.mp3” sau „.MP3”.
•
•
Acest sistem poate citi până la:
•
−
−
−
Apăsaţi pe [D.BASS] (Bas dinamic) pentru a selecta „ON
D.BASS” (Activare Bas dinamic) sau „OFF D.BASS”
(Dezactivare Bas dinamic).
255 albume (inclusiv folderul rădăcină)
Componentele şi cablurile sunt vândute separat.
Dacă doriţi să conectaţi alte echipamente decât cele descrise,
consultaţi distribuitorul audio.
Distorsiunile de sunet pot apărea atunci când utilizaţi un
adaptor.
2500 de piese
999 de piese într-un album
•
•
CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este suportat.
•
Este posibil ca unele fişiere să nu funcţioneze din cauza
dimensiunii sectorului.
Sistemul de fişiere NTFS nu este suportat (doar sistemul de
fişiere FAT 12/16/32 este suportat).
Întreţinere
Pentru a curăţa acest sistem, ştergeţi-l cu o lavetă moale şi uscată.
•
•
Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau benzină pentru a curăţa
acest sistem.
Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic, citiţi cu atenţie
instrucţiunile care însoţesc materialul respectiv.
ROMÂNĂ
Identificarea şi remedierea problemelor
Înainte de a solicita asistenţă, efectuaţi următoarele verificări.
Dacă aveţi dubii privind unele dintre elementele de verificare, sau
dacă soluţiile indicate nu rezolvă problema, consultaţi distribuitorul
pentru instrucţiuni.
Probleme frecvente
Nu pot fi efectuate operaţii cu telecomanda.
•
Reglaţi volumul sistemului.
Opriţi sistemul, determinaţi şi corectaţi cauza, apoi reporniţi
sistemul. Cauza poate fi reprezentată de suprasolicitarea
difuzoarelor prin volum sau putere excesivă, precum şi
utilizarea sistemului într-un mediu cu temperaturi ridicate.
Se aude un brum în timpul redării.
•
Nu puteţi porni iPod-ul/iPhone-ul.
•
•
•
Un cablu de alimentare cu curent alternativ sau un bec
fluorescent se află în apropierea cablurilor.
Separaţi alte echipamente şi cabluri de cablurile acestui sistem.
Disc
Afişajul nu este redat corect.
Redarea nu începe.
Opriţi iPod-ul/iPhone-ul şi sistemul înainte de a conecta iPod-ul/
iPhone-ul. Conectaţi iPod-ul/iPhone-ul şi încercaţi din nou.
Opriţi iPod-ul/iPhone-ul şi scoateţi-l din sistem.
Conectaţi iPod-ul/iPhone-ul la sistem, porniţi-l şi redaţi din nou
de pe acesta.
iPod-ul/iPhone-ul nu se încarcă.
•
Verificaţi conexiunea.
USB
Dispozitivul USB sau conţinutul acestuia nu poate fi citit.
•
Formatul dispozitivului USB sau conţinutul acestuia este
incompatibil cu sistemul.
•
Dispozitivele USB cu capacitate de stocare de peste 32 GB nu
funcţionează în unele condiţii.
Funcţionare lentă a dispozitivului USB.
•
Dimensiunea mare a conţinutului sau dispozitivul USB de mare
capacitate necesită un timp mai mare de citire.
•
•
•
Nu aţi introdus discul corect. Introduceţi-l corect.
Timpul scurs afişat este diferit de timpul real de redare.
Discul este murdar. Curăţaţi discul.
•
•
Există condens. Lăsaţi sistemul să se zvânte între 1 şi 2 ore.
Înlocuiţi discul dacă este zgâriat, deformat sau nu corespunde
standardului.
Transferaţi datele pe un alt dispozitiv USB sau realizaţi copii de
rezervă ale datelor şi reformataţi dispozitivul USB.
Afişajul unităţii principale
“--:--”
Radio
•
Se aude un sunet ca de bătaie.
•
Opriţi aparatul TV sau separaţi-l de sistem.
Se aude un bâzâit slab în timpul emisiunilor difuzate în
bandă AM.
•
Ţineţi antena separat de alte cabluri şi fire.
Aţi conectat pentru prima dată cablul de alimentare sau a
existat recent o cădere de tensiune. Setaţi ceasul.
„ADJUST CLOCK" (Reglare ceas)
•
Ceasul nu este setat. Reglaţi ceasul în mod corespunzător.
„ADJUST TIMER" (Reglare temporizator)
•
„AUTO OFF” (Oprire automată)
•
Verificaţi dacă bateria iPod-ului/iPhone-ului nu este consumată.
Fără sunet.
Verificaţi dacă bateria este instalată corect.
Sunetul este distorsionat sau nu există sunet.
•
•
iPod/iPhone
Temporizatorul de redare nu este setat. Reglaţi temporizatorul
de redare în mod corespunzător.
Aparatul a fost lăsat nefolosit de aproximativ 30 de minute şi se
va opri în aproximativ un minut. Apăsaţi orice buton pentru a
anula această funcţie.
„CHECKING CONNECTION” (Verificarea conexiunii)
• Aparatul verifică iPod-ul/iPhone-ul conectat. Dacă acest afişaj
apare în continuare, asiguraţi-vă că iPod-ul/iPhone-ul este
introdus corect şi încercaţi din nou.
„ERROR” (Eroare)
A fost efectuată o operaţie incorectă. Citiţi instrucţiunile şi
încercaţi din nou.
•
„F61” sau „F76”
• Există o problemă de alimentare.
„IPOD OVER CURRENT ERROR” (Eroare de supracurent
iPod) sau „USB OVER CURRENT ERROR” (Eroare de
supracurent la USB)
• iPod-ul/iPhone-ul sau dispozitivul USB consumă prea multă
energie. Înlăturaţi iPod-ul/iPhone-ul sau dispozitivul USB. Opriţi
şi apoi reporniţi sistemul.
„NODEVICE” (Nu există un dispozitiv)
iPod-ul/iPhone-ul sau dispozitivul USB nu este conectat.
Verificaţi conexiunea.
•
„NO DISC” (Nu există disc)
• Nu aţi introdus un disc sau aţi introdus un disc care nu poate fi
redat de sistem.
„NO PLAY” (Redare imposibilă)
• Verificaţi conţinutul. Puteţi reda doar formate suportate.
• Dacă sunt mai mult de 255 albume sau foldere (audio sau nonaudio), unele dintre fişierele MP3 din aceste albume nu pot fi
citite şi redate. Transferaţi aceste albume cu muzică pe un alt
dispozitiv USB. Alternativ, reformataţi dispozitivul USB şi salvaţi
aceste albume cu muzică înaintea salvării altor foldere nonaudio.
„NOT MP3/ERROR” (Lipsă MP3/Eroare)
Un format MP3 nesuportat. Sistemul va omite acea piesă şi o
va reda pe următoarea.
•
„NOT SUPPORTED” (Nu este suportat)
Aţi introdus un iPod/iPhone care nu poate fi redat.
Opriţi iPod-ul/iPhone-ul şi sistemul înainte de a conecta iPod-ul/
iPhone-ul. Conectaţi iPod-ul/iPhone-ul şi încercaţi din nou.
•
•
•
„READING” (Citire)
•
Aparatul verifică informaţiile de pe disc şi de pe dispozitivul
USB. După dispariţia acestui afişaj, începeţi operarea.
„–VBR–”
•
Sistemul nu poate afişa timpul de redare rămas pentru piese cu
rată de biţi variabilă (VBR).
Resetarea memoriei (iniţializare)
Resetaţi memoria când apar următoarele situaţii:
•
•
Specificaţii
Secţiune disc
Numărul de piese programate este mai mare de 24.
Nu există niciun răspuns atunci când butoanele sunt apăsate.
Doriţi să ştergeţi şi să resetaţi conţinutul memoriei.
1 Deconectaţi cablul de alimentare de curent alternativ.
Aşteptaţi 3 minute înainte de a continua cu pasul 2.
2 În timp ce ţineţi apăsat
pe unitatea principală,
conectaţi din nou cablul de alimentare de curent alternativ.
Este afişat „– – – – – – – –”.
3 Eliberaţi
.
Toate setările sunt readuse la valorile presetate din fabrică.
Este necesară resetarea elementelor de memorie.
Cod telecomandă
Când un alt echipament Panasonic răspunde la telecomanda
acestui sistem, modificaţi codul de telecomandă pentru sistem.
Pentru a seta codul la „REMOTE 2” (Cod telecomandă 2).
1 Ţineţi apăsat [CD] de pe unitatea principală şi [2] pe
unitatea telecomenzii, până când este afişat „REMOTE 2”
(Cod telecomandă 2).
Disc redat (8 cm sau 12 cm)
Secţiune amplificator
Putere ieşire mod stereo RMS
Canal faţă (ambele canale conduse)
60 W per canal (3 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Putere totală stereo RMS
120 W
Secţiune tuner
Posturi memorate
30 posturi FM
15 posturi AM
Modulaţie în frecvenţă (FM)
Gamă de frecvenţă
87,50 MHz - 108,00 MHz (pas de 50 kHz)
Terminalele antenei
75 Ω (neechilibrate)
Modulaţie în amplitudine (AM)
Gamă de frecvenţă
522 kHz - 1629 kHz (pas de 9 kHz)
520 kHz - 1630 kHz (pas de 10 kHz)
Secţiune terminale
Port USB
Standard USB
Format fişier media recunoscut
Sistem fişiere dispozitiv USB
Alimentare port USB
Mufă căşti
Terminal
Intrare AUX (posterior)
USB 2.0 full speed
MP3 (*.mp3)
FAT12, FAT16, FAT32
500 mA (max)
Mufă stereo, 3,5 mm
Mufă cu pini RCA
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3 )
Laser
Lungime de undă
790 nm (CD)
Putere de ieşire laser
CLASA 1
Ieşire audio (Disc)
Număr de canale
2 canale (FL, FR)
FL = Canal stânga faţă
FR = Canal dreapta faţă
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Secţiune boxe
Tip
Sistem cu 3 căi, 3 difuzoare (bass reflex)
Unitate boxă(e)
Woofer
14 cm tip conic
Tweeter
1,9 cm tip soft dome
Super tweeter
1,5 cm tip piezo
Impedanţă
3Ω
Nivel presiune sonoră de ieşire
81 dB/W (1 m)
Gama de frecvenţă
41 Hz - 43 kHz (–16 dB)
48 Hz - 36 kHz (–10 dB)
Dimensiuni (l x H x g)
161 mm x 238 mm x 262 mm
Masă
2,6 kg
Generalităţi
Sursă de alimentare
220 - 240 V c.a., 50 Hz
Consum energie
40 W
Dimensiuni (l x H x g)
210 mm x 120 mm x 266 mm
Masă
3 kg
Domeniu temperatură de operare
între 0°C şi +40°C
Domeniu umiditate de operare
35% - 80% RH (fără condens)
2 Ţineţi apăsat [OK] şi [2] timp de cel puţin 4 secunde.
Consum putere electrică în mod standby
0,4 W (aproximativ)
Pentru a seta codul la „REMOTE 1” (Cod telecomandă 1).
1 Ţineţi apăsat [CD] de pe unitatea principală şi [1] pe
unitatea telecomenzii, până când este afişat „REMOTE 1”
(Cod telecomandă 1).
2 Ţineţi apăsat [OK] şi [1] timp de cel puţin 4 secunde.
ROMÂNĂ
„PGM FULL” (Număr piese programate depăşit)
Notă:
•
•
Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
Distorsiunea armonică totală este măsurată cu analizatorul de
spectru digital.
UE
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net
RQT9672-E
L0212LL0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement