Panasonic SCPMX82, SCPMX80 Operating instructions

Panasonic SCPMX82, SCPMX80 Operating instructions
Naudojimosi instrukcijos
CD stereo sistema
Modelio Nr.
Lentelė
Modelio pavadinimo priesaga „EB“ reiškia D. Britanijos rinkos modelį.
(* (% *1
SC-PMX82
SC-PMX80
Saugos reikalavimai....................................................................................2
Įspėjimas dėl AC maitinimo laido..............................................................3
Tiekiami priedai...........................................................................................3
Priežiūra.......................................................................................................3
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas..................................................3
Garsiakalbių išdėstymas............................................................................4
Jungčių sujungimas....................................................................................4
Valdymo įtaisų apžvalga.............................................................................5
Apie „Bluetooth®..........................................................................................6
„Bluetooth®“ operacijos..............................................................................6
Media informacija........................................................................................7
Media įdėjimas.............................................................................................8
Media atkūrimo valdymo įtaisai.................................................................8
FM radijas.....................................................................................................9
B74?#D DAB/DAB+........................................................................................9
Laikrodis ir laikmačiai...............................................................................10
Garso efektai..............................................................................................11
Papildomos įvesties naudojimas.............................................................11
PC įvesties naudojimas............................................................................11
Kita..............................................................................................................12
Trikčių šalinimas.......................................................................................12
Specifikacijos............................................................................................14
TQBJ0999
TQBJ0999
Dėkojame, kad pirkote šį produktą.
Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi produktu ir išsaugokite jas
ateičiai.
1
Saugos reikalavimai
DĖMESIO!
Atlikite procedūras su nuotolinio valdymo pulteliu.
Taip pat galite naudoti mygtukus ant pagrindinio
įrenginio, jei jie yra tokie patys.
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai. Šios
naudojimo instrukcijos yra taikomos šioms sistemoms.
Sistema
SC-PMX82
SC-PMX80
Pagrindinis blokas SA-PMX82
SA-PMX80
Garsiakalbiai
SB-PMX70
SB-PMX70
Jei nenurodyta kitaip, iliustracijos šioje instrukcijoje yra
skirtos SC-PMX82.
B74?#D: rodo, kad funkcijos, taikomos tik SC-PMX82.
B74?#D: rodo, kad funkcijos, taikomos tik SC-PMX80.
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologija licencijuojama iš
Fraunhofer IIS and Thomson.
„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių
ženklai, kurie priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir bet koks šių ženklų
naudojimas turi būti atliekamas pagal „Panasonic Corporation“
licenziją.
Kiti prekių ženklai ir prekių ženklų pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų nuosavybė.
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, nusikrėtimo elektra ar produkto
apgadinimo pavojų:
- Saugokite šį įrenginį nuo lietaus, drėgmės arba aptaškymo.
- Nedėkite daiktų pripildytų skysčiaus ant prietaiso, tokių, kaip
vazos ir pan.
- Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
- Nenuimkite dangčių.
- Neremontuokite šio prietaiso patys. Techninę priežiūrą turi
atlikti kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.
ATSARGIAI!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, nusikrėtimo elektra ar produkto
apgadinimo pavojų:
- Nemontuokite ir nestatykite šio prietaiso knygų lentynos,
integruotos lentynos ar kitos uždaros erdvės viduje.
Užtikrinkite, kad šis prietaisas būtų gerai vėdinamas.
- Neuždenkite prietaiso ventiliacijos ertmių laikraščiu, staltiese,
užuolaidomis ir panašiais daiktais.
- Nedėkite atviros liepsnos šaltinių, tokių, kaip uždegtos
žvakės, ant šio prietaiso.
• Šis įrenginys yra skirtas naudoti vidutiniame klimate.
• Maitinimo kištukas yra atjungimo įrenginys.
• Sumontuokite šį įtaisą taip, kad maitinimo kištuką galima būtų
išjungti iš lizdo nedelsiant.
• Šis įrenginys gali gauti radijo trukdžius, kuriuos sukelia
mobiliųjų telefonų naudojimas. Jei tokie trukdžiai atsirastų,
padidinkite atstumą tarp šio prietaiso ir mobiliojo telefono.
• Šis įrenginys naudoja lazerį. Jei naudosite čia neaprašytas
valdymo, reguliavimo ar eksploatavimo procedūras, rizikuojate
gauti pavojingą spinduliavimo dozę.
TQBJ0999
Baterija
2
„Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ ir „Made for iPad“ reiškia,
kad elektroninis priedas sukurtas specialiai prijungti „iPod“,
„iPhone“ ar „iPad“, arba atitinkamai buvo sertifikuotas kūrėjo,
kad atitiktu „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio
įrenginio veikimą arba jo atitikimą saugos ir teisės standartams.
Prašome atkreipti dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPod“,
„iPhone“ ar „iPad“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.
IPad, „iPod“, „iPhone“, „iPod touch“, „iPad Air“ ir „Retina„
yra“Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
„iPad mini“ ir „iPad Pro„ yra“Apple Inc.“ prekių ženklai.
•
•
•
•
•
Nelaužykite ir neužtrumpinkite baterijos.
Neįkraudinėkite šarminių arba mangano baterijų.
Nenaudokite baterijos, jei nusilupusi jos plėvelė.
Saugokite nuo karščio ir liepsnos.
Nepalikite baterijos (-ų) tiesioginiuose saulės spinduliuose
ilgesni laiką jei uždarytos durelės ir langai.
• Išimkite bateriją jei nenaudojate nuotolinio valdymo pultelio
ilgesnį laiką. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
• Jei bateriją neteisingai įdėsite, galite sukelti sprogimo pavojų.
Pakeiskite nauja baterija tik tokia, kuri yra rekomenduojama
gamintojo.
• Utilizuodami atitarnavusias baterijas informacijos pasiteiraukite
savivaldos įstaigose arba vietinio pardavėjo.
Skirta Kontinentinei Europai bei Didžiajai Britanijai ir Airijai
0700
Atitikties deklaracija (DoC)
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation“ pareiškia,
kad šis produktas atitinka būtinus reikalavimus ir kitas
atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas.
Vartotojai gali atsisiųsti šio originalaus DoC dokumento
kopiją apie mūsų R&TTE iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Kreipkitės į įgaliotą atstovą:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburgas, Vokietija
Atitarnavusios įrangos ir baterijų išmetimas
Tik Europos Sąjungai ir valstybėms su perdirbimo
sistemomis
Šie simboliai ant produkto, pakuotės ir/arba
pridedamų dokumentų reiškia, kad
draudžiama atitarnavusios elektros ir
elektronikos produktus bei baterijas išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo atitarnavusių produktų
ir baterijų surinkimo, perdirbimo ir
panaudojimo, pristatykite
į specialius surinkimo taškus pagal savo
nacionalinės teisės reikalavimus.
Tinkamai utilizuodami šiuos produktus padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą bei gamtą
nuo kenksmingo poveikio.
Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimą ir perdirbimą,
kreipkitės į vietos savivaldybę.
Dėl netinkamo atliekų šalinimo pagal nacionalinius teisės
aktus gali būti taikomos baudos.
Atkreipkite dėmesį į baterijos simbolį
(simbolis apačioje):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
chemikalų simboliu. Šiuo atveju jis atitinka
reikalavimus, nustatytus Direktyvoje dėl
cheminės medžiagos.
Įspėjimas dėl AC maitinimo laido
Tiekiami priedai
Priežiūra
(AC maitinimo kištukas iš trijų kontaktų)
Jūsų saugumui, prašome atidžiai perskaityti šį tekstą.
Šis prietaisas komplektuojamas su trijų kontaktų štampuotu
kištuku Jūsų saugumui ir patogumui
Kištuke sumontuotas 5 amperų saugiklis.
Jei reikėtų pakeisti saugiklį, prašome užtikrinti, kad
pakeitimo saugiklis būtų atitinkamai 5 amperų ir kad jis būtų
patvirtintas pagal ASTA arba BSI BS1362.
Patikrinkite, ar yra ASTA ženklas ¨ arba BS ženklas © ant
saugiklio korpuso.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio gaubtą, patikrinkite, kad
jis sumontuotas saugiklio keitimo metu.
Jei pamestumėte saugiklio gaubtą, kištuku nesinaudokite,
kol neuždėsite naujo gaubto.
Naują saugiklio gaubtą galite įsigyti iš savo vietinio
pardavėjo.
Patikrinkite ir identifikuokite tiekiamus priedus.
• Šią sistemą valykite minkšta, sausa šluoste.
• Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklių ar benzino
šios sistemos valymui.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę, atidžiai
perskaitykite instrukcijas, pateikiamas su šluoste.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi priklausomai nuo AC maitinimo
kištuko tipo (paveikslėliai A ir B). Patvirtinkite, kad AC
maitinimo kištukas įstatytas ir vykdykite žemiau pateiktus
nurodymus.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio AC maitinimo kištuko.
(Kontinentinei Europai)
1 x AC maitinimo laidas
(K2CQ2YY00107)
u
(Jungtinei Karalystei ir Airijai)
1 x AC maitinimo laidas
(K2CT2YY00089)
u
(Australijai ir Naujajai Zelandijai)
1 x AC maitinimo laidas
(K2CJ2YY00084)
u
1 x Nuotolinis pultelis
(N2QAYB001101)
u
1 x Nuotolinio pultelio baterija
u
2 x Garsiakalbio laidai
(REE1713)
R6/LR6, AA
u
(B74?#D) 1 x DAB antena
(N1CYYYY00022)
u
(B74?#D) 1 x FM kambarinė antena
(RSAX0002)
1. Atidarykite saugiklio dangtelį atsuktuvu.
Paveikslėlis B
Paveikslėlis A
Saugiklio
dangtelis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite arba uždėkite
saugiklio dangtelį.
Paveikslėlis A
Paveikslėlis B
Saugiklis
(5 amperų)
Saugiklis
(5 amperų)
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
• Produkto numeriai, kurie pateikti šiose instrukcijose,
nurodomi pagal 2016 m. gruodžio mėn. duomenis. Jie gali
būti keičiami.
• Naudokite šarminę arba mangano bateriją.
• Sumontuokite bateriją taip, kad poliai (+ ir –) susilygiuotų
su nuotolinio pultelio žymėmis.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelio sensorių nuo
kliūčių, maksimaliu 7 m atstumu tiesiogiai nuo pagrindinio
bloko, su kampu apie 30° į kairę ir dešinę.
Ženklai ant šio produkto (įskaitant priedus) yra tokie:
,
¦
AC
DC
klasės įranga
(produkto konstrukcija yra su dviguba izoliacija).
Įjungta
Budėjimo režimas
TQBJ0999
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties gaubtą.
u
3
Garsiakalbių išdėstymas
Aukštųjų dažnių
garsiakalbis
Jungčių sujungimas
2
Pajunkite garsiakalbius.
Pagrindinis įrenginys (galas)
Pajunkite AC maitinimo laidą tik tada, kai sujungsite
visas jungtis.
+: Varis
–: Sidabras
B74?#D
2
1
Garsiakalbius išdėstykite taip, kad aukštųjų dažnių
garsiakalbis būtų vidinėje dalyje. Kad nesugadintumėte
garsiakalbių, nesilieskite prie garsiakalbių vidinių konusų, jei
nuimsite tinklelius.
Į buitinio maitinimo lizdą
TQBJ0999
4
ATSARGIAI!
• Naudokite garsiakalbius tik su rekomenduojama
sistema. Jei ne, galite sugadinti stiprintuvą ir
garsiakalbius bei sukelti gaisrą. Pasikonsultuokite
su patvirtintu aptarnavimo personalu jei atsirastų
apgadinimas arba jei staiga pasikeistų prietaiso
veikimas.
• Atlikite procedūras, kurios pridedamos šioje
instrukcijoje, kada tvirtinate garsiakalbius.
2
1
Į buitinio maitinimo lizdą
1
Prijunkite anteną.
Padėkite anteną ten, kur priėmimas yra geriausias.
B74?#D
Kairysis garsiakalbis (galas)
Būkite atsargūs, kad nesuliestumėte
(neužtrumpintumėte) ar atvirkščiai nesujungtumėte
garsiakalbio polių, nes dėl to galite apgadinti
garsiakalbius.
B74?#D
Naudokite tik palaikomus garsiakalbius.
Pagrindinio bloko ir garsiakalbių derinys duoda geriausią
garsą. Galite apgadinti sistemą ir sumažinti garso kokybę jei
naudosite kitus garsiakalbius.
Pastaba:
• Užtikrinkite bent 10 mm atstumą nuo pagrindinio bloko
ventiliacijai.
• Garsiakalbius statykite ant plokščio saugaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinės apsaugos. Nestatykite
jų netoli televizoriaus, kompiuterio ar kitos įrangos, kurią
gali lengvai įtakoti magnetinis laukas.
• Kai grojate aukštais lygmenimis ilgą periodą, tai gali
sukelti apgadinimą sistemai ir sutrumpinti sistemos
tarnavimo laiką.
• Sumažinkite garsumą tokiomis sąlygomis, kad
išvengtumėte sugadinimo:
- Kai grojate iškraipytą garsą.
- Kai reguliuojate garso kokybę.
Į dešinįjį
garsiakalbį
(galas)
3
Pajunkite AC maitinimo laidą.
Nenaudokite šio AC maitinimo laido su kita įranga
Energijos tausojimas
Ši sistema naudoja nedidelį energijos kiekį (> 14) net
būdama parengties režime. Atjunkite maitinimą net jei
nesinaudojate sistema.
Kai kurie nustatymai bus prarasti, kai atjungsite sistemą.
Juos reikės vėl nustatyti.
Kitų įrenginių prijungimas
Galite prijungti VCR, DVD grotuvą ir t. t.
pvz., DVD grotuvą
Pagrindinis įrenginys (galas)
(nepridedamas)
Juosta
(nepridedama)
Įsitikinkite, kad iki galo
priveržėte veržlę.
B74?#D
Juosta
(nepridedama)
• Jei radijo signalas yra silpnas, naudokite lauko anteną
(nepridedama).
Audio laidas (nepridedamas)
Pastaba:
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą prieš
sujungimą.
• Išjunkite visus įrenginius ir perskaitykite atitinkamas
eksploatavimo instrukcijas.
• Komponentai ir kabeliai yra parduodami atskirai.
• Jei norite prijungti įrangą, kuri čia neaprašyta,
pasikonsultuokite su audio pardavėju.
• Garso iškraipymas gali įvykti, kai naudojate adapterį.
1
9
1
2
Skaitmenų mygtukai [1 - 9, 0, 510]
3
4
Ištrinti užprogramuotą takelį
Ant pagrindinio įrenginio
[SELECTOR]:
„CD“ → „BLUETHOOT“ → „DAB+“ (B74?#D)
„PC“ ← „USB“*1 ← „AUX“ ← „FM“ 10
2
11
3
4
CD/USB
5
6
14
15
DIMMER
8
16
17
6
VOLUME
BASS
1
4
18
TREBLE
11
SELECTOR
5V 2.1A
PAIRING
OPEN/CLOSE
Norint pasirinkti 2 skaitmenų numerį
Pavyzdys: 16: [510] → [1] → [6]
Norint pasirinkti 3 skaitmenų numerį
Pavyzdys: 124: [510] → [510] → [1] → [2] → [4]
5 Pagrindinis atkūrimo valdymas
6 Pasirinkite garso efektus
7 Nustatykite grojimo meniu punktą
8 Peržiūrėkite turinio informaciją
9 Laikrodžio ir laikmačio veikimas
10Nustatykite programos funkciją
11Sureguliuokite sistemos garsumą
12Išjunkite sistemos garsą.
13
7
•
•
Pasirinkti audio šaltinį
Ant nuotolinio pultelio
[ ]: „BLUETOOTH“
[CD/USB]: „CD“ ↔ „USB“*1
[RADIO, EXT-IN]: „DAB+“ (B74?#D) → „FM“
„PC“ ← „AUX“ 12
EXT-IN
RADIO
Parengties/budėjimo jungiklis [], [/I]
Spauskite norėdami perjungti įrenginį iš įjungto į
parengties režimą, arba atvirkščiai. Budėjimo režimu,
įrenginys vis dar naudos mažą energijos kiekį.
19
5
20
21
22
23
prietaisams
19„Bluetooth®“ suporinimo mygtukas
• Spauskite, kad pasirinktumėte „BLUETOOTH“ kaip audio
šaltinį.
• Spauskite ir laikykite norėdami įeiti į suporinimo režimą
(> 6) arba atjungti „Bluetooth®“ prietaisą (> 7).
20Atidarykite arba uždarykite diskų dėklą
21Ausinių lizdas ( )
• Kištuko tipas: 3,5 mm stereo (nepridedamas)
• Venkite klausymosi ilgesniam laikui, kad išvengtumėte
klausos sutrikimų.
• Per didelio garso spaudimas iš ausinių gali sukelti klausos
praradimą.
• Klausymasis visu garsu ilgą laiką gali pakenkti vartotojo
ausims.
22Diskų dėklas
• Nedėkite jokių daiktų priešais diskų dėklą.
23Nuotolinio valdymo sensorius.
*1: Ekranas automatiškai persijungs į „IPOD“, kai bus
prijungtas suderinamas „iPhone“/„iPad“/„iPod“ prie
„iPhone“/„iPad“/„iPod“ lizdo.
Dar kartą paspauskite mygtuką, jei norite atšaukti.
„MUTE“ (garso išjungimas) taip pat atšaukiamas jei
norite sureguliuoti garsumą arba kai išjungiate sistemą.
13Įeikite į sąrankos meniu
14Nustatykite radijo meniu punktą
15Pasirinkite pasirinktį
16Pritemdykite rodmenų skydelį
17Rodmenų skydelis
18Prievadas „iPhone“/„iPad“/„iPod“ ir USB
Dar kartą paspauskite mygtuką, jei norite atšaukti.
TQBJ0999
Valdymo įtaisų apžvalga.
5
Apie „Bluetooth®
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenų
ir/arba informacijos praradimą belaidžio perdavimo
metu.
„Bluetooth®“ operacijos
Naudojant „Bluetooth®“ ryšį, galite klausytis garso iš
„Bluetooth®“ garso įrenginio iš šios sistemos belaidžiu ryšiu.
• Žr. „Bluetooth®“ naudojimo instrukcijas dėl išsamesnės
informacijos.
Naudojamas dažnio diapazonas
• Ši sistema naudoja 2,4 Hz dažnių diapazoną.
Šio įrenginio sertifikavimas
• Šia sistema atitinka dažnio apribojimų ir gavo
sertifikavimo, pagrįstą dažnių įstatymus. Taigi, belaidžio
ryšio leidimas nėra būtinas.
• Žemiau nurodyti veiksmai baudžiama pagal įstatymą kai
kuriose šalyse:
- Šios sistemos išardymas arba modifikavimas.
- Specifinių indikacijų nuėmimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir/arba naudojimas su visais
„Bluetooth®“ įrenginiais nėra garantuotas.
• Visi prietaisai turi atitikti standartus, kuriuos nustatė
„Bluetooth SIG, Inc.“
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijos ir nustatymų,
jis gali ir neprisijungti arba tam tikros operacijos gali būti
skirtingos.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ apsaugines funkcijas.
Tačiau, priklausomai nuo darbinės aplinkos ir/
arba saugumo nustatymų, saugumas gali būti ir
nepakankamas. Perduokite duomenis į šią sistemą
atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“ įrenginį.
Naudojimo diapazonas
• Naudokite šį įrenginį, kai maksimalus diapazonas yra
10 m. Šis diapazonas gali sumažėti priklausomai nuo
aplinkos, kliūčių ar trikdžių.
TQBJ0999
Kitų įrenginių keliamų trikdžiai
• Ši sistema gali tinkamai neveikti ir turėti problemų, tokių,
kai0 triukšmas ir garso šokinėjimas dėl radijo bangų
trikdžių jei sistema yra arti kitų „Bluetooth®“ prietaisų arba
prietaisų, kurie naudoja 2,4 Hz dažnių diapazoną.
• Ši sistema gali neveikti tinkamai, jei radijo banga netoliese
transliuoja stipri radijo stotis.
6
Paskirtis
• Šia sistema skirta tik normaliam, bendram naudojimui.
• Nenaudokite šios sistemos šalia įrangos arba aplinkoje,
kuri jautri radijo dažnių trikdžiams (oro uostose,
ligoninėse, laboratorijose ir t.t.).
Prisijungimas per Bluetooth® meniu
Paruošimas
• Įjunkite prietaiso Bluetooth® funkciją ir pastatykite prietaisą
netoli šios įrangos.
Suporinimas su Bluetooth® prietaisais
1
Paspauskite [ ] norėdami pasirinkti “BLUETOOTH”.
Jei ekrane rodomas užrašas „PAIRING“, eikite į žingsnį
3.
2
Paspauskite [PLAY MENU] norėdami pasirinkti
„PAIRING“ ir tada spauskite [OK].
Taip pat galite spausti ir laikyti [ -PAIRING] ant
prietaiso.
3
4
Pasirinkite “SC-PMX82” arba “SC-PMX80” iš
Bluetooth® prietaiso Bluetooth® meniu.
MAC adresas (pvz., 6C:5A:B5:B3:1D:0F) gali būti
rodomas prieš “SC-PMX82” arba “SC-PMX80”
rodmenis.
Pajungto prietaiso pavadinimas rodomas ekrane kelias
sekundes.
Paleiskite atkūrimą Bluetooth® prietaise.
Suporinto Bluetooth® prietaiso pajungimas
1
Paspauskite [ ] norėdami pasirinkti “BLUETOOTH”.
Ekrane bus rodomas užrašas „READY“.
2
Pasirinkite “SC-PMX82” arba “SC-PMX80” iš
Bluetooth® prietaiso Bluetooth® meniu.
Pajungto prietaiso pavadinimas rodomas ekrane kelias
sekundes.
3
Paleiskite atkūrimą Bluetooth® prietaise.
Pastaba:
• Jei prašoma slaptažodžio, įveskite „0000“.
• Jūs galite registruoti iki 8 įrenginių su šiuo įrenginiu. Jeigu
9-ąjį įrenginys suporintas, juo bus pakeistas prietaisas,
kuris buvo nenaudotas ilgiausią laiką.
• Šis prietaisas gali būti prijungtas tik prie vieno įrenginio
vienu metu.
• Kai „BLUETOOTH“ pasirenkamas kaip šaltinis, šis
įrenginys automatiškai bandys prisijungti prie vėliausiai
naudoto Bluetooth® priedais. (Ekrane šio proceso metu
bus rodoma „LINKING“.) Jei bandymas nepavyko,
bandykite atlikti ryšį dar kartą.
„Bluetooth®“ perdavimo režimas
Jūs galite keisti perdavimo režimą siekdami prioritetizuoti
perdavimo kokybę arba garso kokybę.
Paruošimas
• Paspauskite [ ] norėdami pasirinkti „BLUETOOTH“.
• Jei Bluetooth® prietaisas jau pajungtas, atjunkite jį.
1
Paspauskite [PLAY MENU] kelis kartus, kad
pasirinktumėte „LINK MODE“.
2
Paspauskite [, ] norėdami pasirinkti režimą ir
tada spauskite [OK].
MODE 1: Pirmenybė ryšiui
MODE 2: Pirmenybė garso kokybei
Pastaba:
• Pasirinkite „MODE 1“ jei garsas trūkinėja.
• Mėgaujantis video turiniu su šia funkcija, video ir audio
išvestis gali būti nesinchronizuota. Šiuo atveju pasirinkite
„MODE 1“.
• Gamyklinis nustatymas yra „MODE 2“.
Paruošimas
• Prijunkite „Bluetooth“ įrenginį.
1
Paspauskite [PLAY MENU] kelis kartus, kad
pasirinktumėte „INPUT LEVEL“.
2
Paspauskite [, ] norėdami pasirinkti lygmenį ir
tada paspauskite [OK].
„LEVEL 0“ ↔ „LEVEL +1“ ↔ „LEVEL +2“
Pastaba:
• Pasirinkite „LEVEL 0“ jei garsas iškraipomas.
• Gamyklinis nustatymas yra „LEVEL 0“.
„Bluetooth®“ įrenginio atjungimas
1
2
Kai Bluetooth® prietaisas prijungtas: Spauskite
[PLAY MENU] kelis kartus, kad pasirinktumėte
„DISCONNECT?“.
Spauskite [, ] norėdami pasirinkti “OK? YES” ir
tada spauskite [OK].
Pastaba:
• Taip pat galite atjungti Bluetooth® prietaisą paspausdami ir
laikydami [ -PAIRING] ant įrenginio.
• Bluetooth® įrenginys bus atjungtas, jei naudosite skirtingą
audio šaltinį (pvz., „CD“).
Bluetooth® parengtis
Kai pasirenkama „SC-PMX82“ arba „SC-PMX80“ iš
suporinto Bluetooth® prietaiso Bluetooth® meniu, šis
prietaisas įsijungs automatiškai iš parengties režimo, kad
nustatytų Bluetooth® ryšį.
1
Spauskite [SETUP] kelis kartus norėdami pasirinkti
„BLUETOOTH STANDBY“.
2
Spauskite [, ] norėdami pasirinkti „ON“ ir tada
spauskite [OK].
Pastaba:
• Norėdami išjungti funkciją, pasirinkite „OFF“ etape 2.
• Gamyklinis nustatymas yra „OFF“. Jei ši funkcija nustatyta
į „ON“, budėjimo režimo energijos sąnaudos padidės.
Media informacija
• Atkreipiame dėmesį į tai, kad „Panasonic“ neprisiima
jokios atsakomybės dėl duomenų ir/arba informacijos
praradimo.
Suderinamas iPhone/iPad/iPod
iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus
/ iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s /
iPhone 5c / iPhone 5
iPad Pro (9.7 colių ir 12.9 colių) / iPad Air 2 / iPad Air /
iPad (4-os kartos) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini
2 (iPad mini with Retina display) / iPad mini
iPod touch (5-os ir 6-os kartos)
(2016 m. gruodžio mėn. duomenimis)
• Dėl naujausios informacijos, apsilankykite
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba.)
Pastaba:
• Neprijunginėkite aukščiau nenurodytų modelių.
Prietaisai gali veikti netinkamai.
• Suderinamumas priklauso nuo programinės įrangos
versijos. Atnaujinkite savo iPhone/iPad/iPod į naujausią
programinės įrangos versiją prieš naudodami šį įrenginį.
• Perskaitykite iPhone/iPad/iPod naudojimosi instrukciją.
Suderinamas CD
• Ši sistema gali leisti diskus, kurie atitinka CD-DA formatą.
• Ši sistema gali atkurti CD-R/RW, CD-DA arba MP3
formato turinį.
• Šis įrenginys gali negroti dėl kai kurių diskų dėl jų įrašymo
būklės.
• Prieš atkūrimą, reikia užbaigti („finalize“) diską į įrenginyje,
kuriame jis buvo įrašytas.
• Jei diske yra tiek MP3, tiek įprastų audio duomenų failų
(CD-DA), prietaisas gros tuos failus, kurie yra vidinėje
disko dalyje.
• Šis įrenginys negali atkurti failų, kurie įrašyti paketiniu
įrašymu.
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 ar 2 lygio reikalavimus
(išskyrus pratęstiems formatams).
Pastaba:
• Kai kurių CD-R/RW bus neįmanoma atkurti dėl įrašymo
būklės.
• MP3 failai yra apibrėžiami kaip takeliai, aplankai – kaip
albumai.
• Ši sistema gali pasiekti iki:
- CD-DA: 99 takelių
- MP3: 999 takelių, 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
• Įrašai bus paleidžiami nebūtinai ta seka, kokia juos
įrašėte.
Suderinami USB prietaisai
• Šis įrenginys negarantuoja ryšio su visais USB įrenginiais.
• Palaikomos FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemos.
• Šis įrenginys palaiko didelės spartos USB 2.0.
• USB laikmenos, kurių talpa 32 GB ir didesnė gali tam
tikromis sąlygomis neveikti.
• Palaikomi failų formatai ir plėtiniai: MP3 (“.mp3”), AIFF
(“.aiff”), FLAC (“.flac”), WAV (“.wav”), AAC (“.m4a”), DSD
(“.dff”, “.dsf”)
• Priklausomai nuo to, kaip sukūrėte failus, jie gali
nepasileisti ta seka, kaip juos sunumeravote, arba gali
visai nepasileisti.
Pastaba:
• Failai yra apibrėžiami kaip takeliai, o aplankai – kaip
albumai.
• Ši sistema gali pasiekti iki:
- 800 albumų (įskaitant pirminį aplanką)
- 8000 takelių
- 999 takelių viename albume
TQBJ0999
„Bluetooth®“ įvesties lygis
Jei garso įvesties lygis iš „Bluetooth®“ įrenginio yra per
žemas, pakeiskite įvesties lygio nustatymą.
7
Media įdėjimas
Media atkūrimo valdymo įtaisai
CD
Šie ženklai rodo funkcijos buvimą.
CD audio CD-DA formatu arba CD, kuriame yra
MP3 failai
BP7VKD:
Suderinamas iPhone/iPad/iPod pajungiamas
prie USB prievado.
B<:)D:
USB prietaisai, kuriuose yra MP3/AIFF/FLAC/
WAV/AAC/DSD failai
B)S\L[VV[OD: Pajungtas Bluetooth® prietaisas
B*+D:
Etikete į viršų
OPEN/CLOSE
OPEN/CLOSE
Paspauskite [CD/USB] kelis kartus, kad pasirinktumėte „CD“.
iPhone/iPad/iPod arba USB prietaisas
• Junkite tik suderinamus iPhone/
iPad/iPod modelius (> 7).
To nepadarius galite sukelti
netikėtą elgseną.
Paruošimas
• Įjunkite prietaisą.
• Įdėkite media arba prijunkite Bluetooth® prietaisą.
• Paspauskite [CD/USB] arba [ ] norėdami pasirinkti audio
šaltinį.
Pagrindiniai valdymo įtaisai B*+DBP7VKDB<:)DB)S\L[VV[OD
Paleisti
Spauskite [/].
Stabdyti
Spauskite [].
• B<:)D: Padėtis įsimenama ir rodoma
„RESUME“.
• B<:)D: Spauskite [] du kartus norėdami
visiškai išjungti paleidimą.
5V 2.1A
Spauskite [CD/USB] kelis kartus, kad pasirinktumėte
„USB“.
Ekranas automatiškai persijungia į „IPOD“, kada į lizdą
pajungiamas suderinamas iPhone/iPad/iPod.
Pauzė
Spauskite [/].
Paspauskite dar kartą, jei norite tęsti.
Praleisti
Spauskite [] arba [] norėdami praleisti
takelį. (pagrindinis blokas: [/] arba
[/])
TQBJ0999
8
Pastaba:
• Išimkite CD tada, kai jis nustos suktis.
• Pajunginėdami iPhone/iPad/iPod, naudokite specialų USB
laidą (nekomplektuojama).
• Įkiškite USB įrenginį tiesiogiai. Nenaudokite jokių USB
prailginimo laidų.
• Atjunkite USB įrenginį, kai baigsite juo naudotis.
• Prieš pašalindami USB prietaisą, pasirinkite kitą šaltinį,
nei „USB“.
Grojimo meniu B*+DB<:)D
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] norėdami pasirinkti
„PLAYMODE“ arba „REPEAT“.
Paspauskite [, ] norėdami pasirinkti nustatymą ir
tada spauskite [OK].
PLAYMODE
OFF PLAYMODE Zruší nastavenie režimu prehrávania.
1-TRACK
Groja tik pasirinktą takelį.
• Rodoma „1“, „ “.
(Praleiskite norimą takelį.)
1-ALBUM
Grojamas tik pasirinktas MP3/AIFF/
FLAC/WAV/AAC/DSD albumas.
• Spauskite [] arba [] norėdami
pasirinkti MP3/ AIFF/FLAC/WAV/AAC/
DSD albumą.
• Rodoma „1“, „ “.
RANDOM
Paleidžia turinį atsitiktine tvarka.
• Rodoma „RND“.
1-ALBUM
RANDOM
Groja takelius pasirinktame MP3/AIFF/
FLAC/WAV/AAC/DSD albume atsitiktine
tvarka.
• Spauskite [] arba [] norėdami
pasirinkti MP3/ AIFF/FLAC/WAV/AAC/
DSD albumą.
• Rodoma „1“, „ “, „RND“.
B*+D B<:)D: Spauskite [] arba [] norėdami
iPhone/iPad/iPod įkrovimas
Kai prietaisas įjungtas, įkrovimas prasideda tada, kai
iPhone/iPad/ iPod prijungiamas prie įrenginio.
• Po to, kai iPhone/iPad/iPod pradės krautis, galite perjungti
prietaisą į parengties režimą.
• Patikrinkite iPhone/iPad/iPod norėdami įsitikinti, ar baterija
visiškai įkrauta. (Kai bus visiškai įkrauta, atjunkite iPhone/
iPad/ iPod.)
Peržiūrėti turimą informaciją B*+DB<:)D B)S\L[VV[OD
Galite rodyti takelį, atlikėją, albumo pavadinimą, failo
tipą, spartą bitais ir kitą informaciją. (Informacija kinta
priklausomai nuo garso šaltinio.)
Paspauskite [DISPLAY] kelis kartus.
pvz., B<:)D (MP3)
„A“: Albumo numeris
„T“: Takelio numeris
(„“ reiškia skaičių.)
„ “: Albumas
„ “: Takelis
Pastaba:
• Maksimalus rodomas simbolių skaičius: apie 32
• Ši sistema palaiko ver. 1 ir 2 ID3 žymeles.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko, rodomi
skirtingai.
Paieška
praleisti MP3/AIFF/FLAC/WAV/AAC/DSD
albumą.
Grojimo arba pauzės metu
Paspauskite ir laikykite [] arba [].
(pagrindinis blokas: [/] arba [/])
• BP7VKD: Paieška atgal gali būti atlikta tik
esamame takelyje.
Pastaba:
• Paieškos operacijos metu nebus jokio garso grojant DSD
failus ties USB parinktuvu.
• Jei norite naudoti šio prietaiso nuotolinio valdymo pultelį
su Bluetooth® prietaisu, Bluetooth® prietaisas privalo
palaikyti AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
Priklausomai nuo įrenginio būsenos, tam tikri valdymo įtaisai
gali neveikti.
• Veikimo rezultatai gali skirtis priklausomai nuo iPhone/
iPad/ iPod modelio.
• B*+D B<:)D: Takelius galima pasirinkti skaitmenų
mygtukais.
REPEAT
ON REPEAT
Įjungia kartojimo režimą.
• Rodoma „7“ .
OFF REPEAT
Išjungia kartojimo režimą.
Programme playback B*+DB<:)D
Ši funkcija leidžia užprogramuoti iki 24 takelių.
B*+D (CD-DA)
FM radijas
Galima nustatyti iki 30 FM stočių.
Paruošimas
Spauskite [RADIO, EXT-IN] kelis kartus norėdami
pasirinkti „FM“.
Automatinis nustatymas
1
1
Spauskite [PROGRAM] sustabdymo režime.
„PROGRAM“ užrašas rodomas kelias sekundes.
2
2
Spauskite skaičių mygtukus norėdami pasirinkti
takelį.
Atlikite šį veiksmą dar kartą norėdami užprogramuoti
kitus takelius.
3
Paspauskite [/] norėdami paleisti grojimą.
B*+D (MP3), B<:)D
1
Spauskite [PROGRAM] sustabdymo režime.
„PROGRAM“ užrašas rodomas kelias sekundes.
2
3
Paspauskite [, ] norėdami pasirinkti albumą.
Paspauskite [] ir tada spauskite skaičių
mygtukus norėdami pasirinkti takelį.
4
Paspauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 2 iki 4 dar kartą norėdami
užprogramuoti kitus takelius.
5
Paspauskite [/] norėdami paleisti grojimą.
Patikrinkite
programos turinį
Paspauskite [] arba []
sustabdymo režime.
Išvalyti paskutinį
takelį
Paspauskite [DEL] sustabdymo režime.
Atšaukti
programavimo
režimą
Paspauskite [PROGRAM] sustabdymo
režime.
• „PGM OFF“ bus rodoma kelias
sekundes.
Išvalyti visus
užprogramuotus
takelius
Spauskite [] sustabdymo režime.
Rodoma „CLEAR ALL“. Per 5 sekundes
spauskite [] dar kartą.
Pastaba:
• Užprogramuota atmintis ištrinama tada, kai atidarote disko
dėklą arba išimate USB prietaisą.
3
Paspauskite [RADIO MENU] norėdami pasirinkti
„A.PRESET“.
Paspauskite [, ] norėdami pasirinkti „LOWEST“
(žemiausią) arba „CURRENT“ (esamą) dažnį.
LOWEST:
Norint pradėti automatinį nustatymą žemiausiu dažniu
(FM 87.50).
CURRENT:
Norint pradėti nustatymą esamu dažniu.*1
Spauskite [OK] norėdami pradėti nustatymą.
• Tiuneris pradės nustatyti visas stotis, kurios priimamos
didėjančia tvarka.
Norėdami atšaukti, spauskite [].
*1: Jei norite pakeisti dažnį, žr. „Rankinis derinimas ir
nustatymas“.
Rankinis derinimas ir nustatymas
1
Spauskite [] arba [] norėdami nustatyti stotį.
Norint derinti automatiškai, paspauskite ir laikykite
mygtuką, kol ims greitai keistis dažnis.
2
3
• Taip pat galite spausti [/] arba [/] ant
pagrindinio bloko, kada „MANUAL“ pasirenkama kaip
nustatymo režimas*2.
Paspauskite [PROGRAM].
Paspauskite skaičių mygtukus norėdami pasirinkti
nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 3 norėdami nustatyti daugiau
stočių. Nauja stotis pakeičia bet kokią stotį, kuri yra tuo
pačiu nustatytu numeriu.
Nustatytos stoties pasirinkimas
Spauskite skaičių mygtukus [] arba [] norėdami
pasirinkti nustatytą stotį.
• Arba spauskite [/] arba [/] ant pagrindinio
bloko, kada pasirinkta „PRESET“ kaip ieškos režimas*2.
*2 Norint pakeisti ieškos režimą
1Spauskite [RADIO MENU] kelis kartus, kad
pasirinktumėte „TUNE MODE“.
2Spauskite [, ] norėdami pasirinkti „MANUAL“ arba
„PRESET“ ir tada spauskite [OK].
Norint rodyti esamo FM signalo būklę
Kontinentinei Europai:
Spauskite [DISPLAY] kelis kartus, kad pasirinktumėte
„FM STATUS“. Kitiems:
Spauskite [DISPLAY].
„FM ST“:
FM transliavimas priimamas.
„FM - - - -“: Nepriimamas transliavimas arba FM
transliavimas priimamas silpnas arba
monofoninis.
„FM MONO“:Nustatėte „FM MODE“ režimą į „MONO“.
(> 12, “Jei triukšmas per didelis FM priėmimo metu.”)
Pastaba:
• „STEREO“ rodoma, kada įranga persijungia į stereo
transliavimą.
RDS transliavimas
(Tik kontinentinei Europai)
Ši sistema gali rodyti tekstinius duomenis, kurie perduodami
iš radijo duomenų sistemos (RDS), kuri veikia tam tikruose
regionuose.
Paspauskite [DISPLAY] kelis kartus.
„PS“:
Programos paslauga
„PTY“:
Programos tipas
„FREQ“:
Dažnis
Pastaba:
• RDS veikia tik stereo priėmimo režime.
• RDS gali neveikti, jei priėmimas prastas.
B74?#D
DAB/DAB+
Paruošimas
Spauskite [RADIO, EXT-IN] kelis kartus norėdami
pasirinkti “DAB+”.
Jei pasirinksite „DAB+“ pirmą kartą, sistema paleis „DAB
AUTO SCAN“ procedūrą.
Pastaba:
• Jei nebus rasta jokių stočių, bus rodoma „SCAN FAILED“.
Sureguliuokite anteną ir vėl pabandykite.
DAB/DAB+ automatinis skenavimas
1
Spauskite [RADIO MENU] norėdami pasirinkti
„AUTOSCAN“ ir tada spauskite [OK].
Rodoma “START?”.
Paspauskite [OK].
Rodoma „DAB AUTO SCAN“.
2
TQBJ0999
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu, negalėsite praleisti takelių, kurie
buvo grojami arba paspausti skaičių mygtukų.
• „Playmode“ funkcija neveikia su „Programme playback“.
• Režimas atšaukiamas, kada atidarote disko dėklą arba
išėmėte USB prietaisą.
9
DAB/DAB+ rankinė paieška
Norint nustatyti geriausią antenos padėtį, naudokite rankinę
paiešką ieškodami po DAB/DAB+ dažnių bloką.
1
Paspauskite [RADIO MENU] kelis kartus norėdami
pasirinkti „MANUAL SCAN“.
2
Paspauskite [, ] norėdami pasirinkti dažnių bloką
skenavimui ir tada spauskite [OK].
Atminties nustatymas
Esamos informacijos peržiūrėjimas
Galite peržiūrėti informaciją apie DAB/DAB+ transliavimą,
programos tipą, ansamblio etiketę, dažnį ir laiką.
Spauskite [DISPLAY] norėdami peržiūrėti informaciją.
DAB/DAB+ nustatymai
Paspauskite [] arba [] norėdami pasirinkti
stotį.
• Taip pat galite spausti [/] arba [/] ant
pagrindinio įrenginio, kada „STATION“ yra pasirinkta kaip
paieškos režimas*1.
2
3
Spauskite [, ] norėdami pasirinkti norimą
nustatymą ir tada spauskite [OK].
Norint patikrinti laiką
Spauskite [CLOCK/TIMER].
TQBJ0999
10
DAB SECONDARY
PRIMARY
Norint klausytis pirminės paslaugos.
SECONDARY
Norėdami klausytis antrinės paslaugos.
Rodoma „ “.
ON ADJUST
Pradėkite automatinio laikrodžio
reguliavimą.
OFF ADJUST
Atšaukti automatinio laikrodžio
reguliavimą.
*1: Norint pakeisti ieškos režimą
1Spauskite [RADIO MENU] kelis kartus, kad
pasirinktumėte „TUNE MODE“.
2Spauskite [, ] norėdami pasirinkti „STATION“ arba
„PRESET“, tada spauskite [OK].
Spauskite [, ] norėdami nustatyti laiką ir tada
spauskite [OK].
2
AUTO CLOCK ADJ
Spauskite skaičių mygtukus [] arba [] norėdami
pasirinkti nustatytą stotį.
• Taip pat galite spausti [/] arba [/] ant
pagrindinio įrenginio tada, kai „PRESET“ pasirenkama
paieškos režime*1.
Spauskite [CLOCK/TIMER] norėdami pasirinkti
„CLOCK“.
2
Paspauskite skaičių mygtukus norėdami pasirinkti
nustatytą numerį.
Atlikite žingsnius nuo 1 iki 3 norėdami nustatyti daugiau
stočių.
Nustatytos stoties pasirinkimas
1
Spauskite [RADIO MENU] kelis kartus norėdami
pasirinkti pasirinktį.
Paspauskite [PROGRAM].
Pastaba:
• Stotis, kuri anksčiau išsaugota, perrašoma tada, kai kita
stotis išsaugoma tuo pačiu numeriu.
• Negalėsite nustatyti stoties, kada stotis netransliuojama
arba kai pasirinkote antrinę paslaugą.
• Ankstesnė stočių atmintis ištrinama atliekant automatinį
skenavimą.
Laikrodžio nustatymas
Tai 24-ių valandų laikrodis.
1
Galite nustatyti iki 20 DAB/DAB+ stočių.
1
Laikrodis ir laikmačiai
DAB/DAB+ signalo kokybė
Kai reguliuojate anteną, galite patikrinti priėmimo kokybę.
1
Spauskite [RADIO MENU] kelis kartus norėdami
pasirinkti „SIGNAL QUALITY“.
2
Spauskite [, ] norėdami pasirinkti dažnį.
Rodomas esamas dažnio blokas ir tada rodoma
priėmimo kokybė.
Priėmimo kokybė
0 (prastas) iki 8 (puikus)
Pastaba:
• Reguliariai anuliuokite laikrodį norėdami palaikyti tikslumą.
Miego laikmatis
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
Spauskite [SLEEP] kelis kartus norėdami pasirinkti
nustatymą (minutėmis).
„SLEEP 30“ → „SLEEP 60“ → „SLEEP 90“ → „SLEEP 120“
„OFF (Atšaukti)“ Pastaba:
• Likęs laikas nurodomas ant prietaiso ekrano kiekvieną
minutę, kada atliekos kitos operacijos. „SLEEP 1“ visada
rodoma, kada lieka 1 minutė.
• Miego laikmatis gali būti naudojamas su grojimo
laikmačiu.
• Miego laikmatis įsijungia pirmiausia. Nenustatykite šių
laikmačių identiškai.
Grojimo laikmatis
Galite nustatyti laikmatį, kad jis įsijungtų tam tikru laiku ir Jus
pažadintų.
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
1
Spauskite [CLOCK/TIMER] kelis kartus norėdami
pasirinkti „TIMER ADJ“.
2
Spauskite [, ] norėdami nustatyti pradžios laiką
(„ON TIME“) ir tada spauskite [OK].
3
Spauskite [, ] norėdami nustatyti baigimo laiką
(„OFF TIME“) ir tada spauskite [OK].
4
Spauskite [, ] norėdami pasirinkti muzikos
šaltinį*1 ir tada spauskite [OK].
1
2
Paruoškite pasirinktą muzikos šaltinį ir nustatykite
norimą garsumą.
Spauskite [&, PLAY].
Bus rodoma „&“
Norėdami atšaukti spauskite [&, PLAY] dar kartą.
Sistema turi būti išjungta, kad veiktų laikmatis.
Norint patikrinti nustatymus
Spauskite [CLOCK/TIMER] kelis kartus norėdami pasirinkti
„TIMER ADJ“. (Parengties režime spauskite [CLOCK/
TIMER] du kartus.)
Pastaba:
• Laikmatis prasideda nedideliu garsumu ir pamažu didėja
iki nustatyto lygmens.
• Šis laikmatis įsijungia kiekvieną dieną nustatytu laiku, jei
jis nustatytas.
• Jei išjungiate sistemą ir vėl ją įjungiate, kada laikmatis
veikia, laikmatis nesustos pabaigos laiku.
*1: „CD“, „USB“, „DAB+“ B74?#D, ir „FM“ galima nustatyti
kaip muzikos šaltinį.
• Dėl laikmačio muzikos šaltinio per prievadą iPhone/
iPad/iPod ir USB prietaisams, pasirinkite „USB“.
Garso efektai
Garso kokybės keitimas
1
2
Spauskite [SOUND] kelis kartus norėdami pasirinkti
garso efektą.
Spauskite [, ] norėdami atlikti nustatymus.
BASS
TREBLE
Nuo -4 iki +4
SURROUND
„ON SURROUND“ arba „OFF
SURROUND“
Tik su pagrindine įranga
Pasukite [BASS] arba [TREBLE] norėdami sureguliuoti
lygmenį.
Preset EQ
Spauskite [PRESET EQ] kelis kartus norėdami pasirinkti
nustatymą.
HEAVY
SOFT
CLEAR
VOCAL
FLAT
Prideda akustikos rokui
Fono muzikai
Paryškina aukštesnius dažnius
Prideda efekto vokalui
Atšaukia garso efektus
D.BASS
Audio klausymasis iš PC
Ši funkcija leidžia mėgautis galingu boso efektu.
Spauskite [D.BASS] norėdami pasirinkti „ON D.BASS“
arba „OFF D.BASS“.
Papildomos įvesties naudojimas
1
2
Atjunkite AC maitinimo laidą.
Pajunkite pagrindinį bloką prie PC kompiuterio.
Pagrindinis įrenginys
(galas) USB-DAC lizdas
Galite pajungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. norėdami klausytis
audio per šią sistemą.
USB
Paruošimas
Pajunkite išorinę įrangą.
1
2
Spauskite [RADIO, EXT-IN] kelis kartus norėdami
pasirinkti „AUX“.
Tipas B
Grokite išorinę įrangą.
Prieš pajungiant prie PC
Sekite šiuos žingsnius.
• Žiūrėkite informaciją dėl rekomenduojamų OS versijų
Jūsų PC:
–Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
–OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
1 Atsisiųskite ir įdiekite dedikuotą tvarkyklę į PC. (Skirta
tik Windows OS)
Atsisiųskite ir įdiekite tvarkyklę iš žemiau nurodyto
tinklapio.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(Šis tinklapis yra tik anglų kalba.)
2 Atsisiųskite ir įdiekite dedikuotą programėlę
„Panasonic Audio Player 2“ (nemokama) į savo PC
kompiuterį.
(Skirta Windows OS ir OS X)
Atsisiųskite ir įdiekite programėlę iš žemiau nurodyto
tinklapio.
http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/
(Šis tinklapis yra tik anglų kalba.)
(2016 m. gruodžio mėn. duomenimis)
Tipas A
USB 2.0 laidas
(nekomplektuojama)
PC įvesties naudojimas
Galite groti muziką PC kompiuteryje per savo sistemos
garsiakalbius pajungdami PC kompiuterį į PC IN terminalą
pagrindiniame bloke.
Apie palaikomą formatą žr. „Specifikacijos“ (> 14).
PC
3
4
5
Pajunkite AC maitinimo laidą prie pagrindinio bloko
ir įjunkite šią sistemą.
Spauskite [RADIO, EXT-IN] kelis kartus norėdami
pasirinkti „PC“.
Paleiskite grojimą PC kompiuteryje.
Pastaba:
• Kai grojate aukštos rezoliucijos audio, rekomenduojame,
kad naudotumėte suderinamą USB 2.0 aukštos spartos
kabelį.
TQBJ0999
Laikmačio įjungimas
11
Kita
Automatinio išjungimo funkcija
Kaip gamyklinis pirminis nustatymas, ši įranga persijungs
į parengties režimą automatiškai jei nebus garso arba jei ji
nebus naudojama apie 20 minučių.
Norint atšaukti šią funkciją
1
2
Spauskite [SETUP] kelis kartus norėdami pasirinkti
„AUTO OFF“.
Spauskite [, ] norėdami pasirinkti „OFF“ ir tada
spauskite [OK].
Pastaba:
• Įjunkite funkciją ir pasirinkite „ON“ žingsnyje 2.
• Šis nustatymas negali būti pasirinktas, kada šaltinis yra
radijas.
• Kai pajungta prie Bluetooth® prietaiso, ši funkcija neveikia.
Programinės įrangos atnaujinimas
Retkarčiais Panasonic gali išleisti atnaujintą programinę
įrangą šiam blokui ir gali pridėti arba pagerinti tam tikras
funkcijas. Šie atnaujinimai yra nemokami. Dėl išsamesnės
informacijos, žiūrėkite žemiau nurodytą puslapį.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Šis puslapis yra tik anglų kalba.)
Programinės įrangos tikrinimas
Spauskite [SETUP] kelis kartus norėdami pasirinkti „SW
VER.“ ir tada spauskite [OK].
Bus rodoma įdiegtos programinės įrangos versija.
• Spauskite [OK] norėdami išeiti.
Trikčių šalinimas
TQBJ0999
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl tam tikrų patikros taškų arba
jei nurodyti sprendimai problemos neišsprendžia, susisiekite
su pardavėjų dėl instrukcijų.
12
Bendrosios problemos
Prietaisas neįsijungia.
• Kai pajungsite AC maitinimo laidą, palaukite apie 10
sekundžių prieš įjungdami įrangą.
Nepavyksta atlikti jokių operacijų nuotolinio valdymo
pulteliu.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Iškraipomas garsas arba nėra garso.
• Sureguliuokite sistemos garsumą.
• Išjunkite sistemą, nustatykite ir pašalinkite priežastį, tada
vėl įjunkite sistemą. Tai gali būti sukelta dėl per didelės
garsiakalbių apkrovos arba garsumo, arba naudojant
karštoje aplinkoje.
• Patikrinkite, ar garsiakalbio laidai tinkamai ir patikimai
pajungti. (> 4)
Girdisi „cypsintis“ garsas grojimo metu.
• Netoli kabelių yra AC maitinimo laidas arba dienos šviesos
lempa. Laikykite kitus prietaisus ir laidus atokiau nuo šios
sistemos.
Prietaisas neveikia.
• Galėjo aktyvuotis vienas iš prietaiso apsaugos elementų.
1Spauskite [/I] ant įrangos norėdami perjungti įrangą į
parengties būklę.
• Jei prietaisas neišsijungia, atjunkite AC maitinimo
laidą iš tinklo, palaukite apie 30 sekundžių ir vėl
įjunkite. Tada palaukite 10 sekundžių.
2Spauskite [/I] ant įrangos norėdami ją įjungti. Jei
įranga neveikia, pasikonsultuokite su pardavėju.
Girdimas triukšmas.
• „AUX“ režimo metu, kada prietaisas pajungtas prie abiejų
AUX IN kontaktų ir USB lizdo, priklausomai nuo prietaiso
gali pasigirsti triukšmas. Tokiu atveju ištraukite USB laidą
iš USB lizdo.
Diskas
Ekranas nerodomas tinkamai. Paleistis neįsijungia.
• Neteisingai įdėjote diską. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis apibraižytas, deformuotas arba
nestandartinis.
• Yra kondensacija. Leiskite sistemai džiūti nuo 1 iki 2
valandų.
Radijas
Prastas priėmimas arba girdisi bumbsėjimas.
• Laikykite anteną atokiau nuo kompiuterių, televizorių, kitų
kabelių ir laidų.
• Naudokite lauko anteną.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį toliau nuo sistemos.
Jei girdisi didelis triukšmas FM priėmimo metu.
• Pakeiskite audio išvesti į monofoninę.
1Spauskite [RADIO MENU] kelis kartus norėdami
pasirinkti „FM MODE“.
2Spauskite [, ] norėdami pasirinkti „MONO“ ir tada
spauskite [OK]. Garsas taps monofoniniu.
• Norėdami atšaukti pasirinkite „STEREO“ arba pakeiskite
dažnį. Esant įprastoms aplinkybėms pasirinkite
„STEREO“.
iPhone/iPad/iPod
Neįmanoma įkrauti arba naudoti.
• Patikrinkite, ar iPhone/iPad/iPod pajungtas tinkamai.
• Pajunkite iPhone/iPad/iPod dar kartą ir pabandykite iš
naujo įjungti iPhone/iPad/iPod.
• Parengties režime įkrovimas neprasidės iš USB laido
jungties.
Įjunkite šią įrangą ir patikrinkite, kad įkrovimas prasidėjo
prieš įjungiant šią įrangą į budėjimo režimą.
• Išsikrovusi iPhone/iPad/iPod baterija. Įkraukite iPhone/
iPad/iPod ir tada vėl naudokite.
–Kai naudojamas šis lizdas, įjunkite šią įrangą.
Neišjunkite šios įrangos, kol nepradės veikti iPhone/
iPad/iPod.
USB
Neįmanoma nuskaityti USB prietaiso arba jo turinio.
• USB prietaiso formatas arba jo turinys nėra suderinamas
su šia sistema.
Lėtas USB prietaiso veikimas.
• Didelis turinio failas arba didelė USB prietaiso atmintis, ką
trunka nuskaityti.
Praėjęs laikas skiriasi nuo faktinio grojimo laiko.
• Perkelkite duomenis į kitą USB prietaisą arba atlikite
rezervinę duomenų kopiją, arba performatuokite USB
prietaisą.
Bluetooth®
Neįmanoma atlikti suporinimo.
• Patikrinkite Bluetooth® prietaiso būklę.
Neįmanoma pajungti prietaiso.
• Prietaiso suporinimas buvo nesėkmingas arba registracija
buvo pakeista kitu prietaisu. Pabandykite suporinti
prietaisą dar kartą.
• Ši sistema gali būti prijungta prie skirtingo prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite suporinti jį dar kartą.
• Jei pasirinkta „MODE 2“ esant „LINK MODE“, pasirinkite
„MODE 1“. (> 6)
• Jei problema išlieka, išjunkite ir vėl įjunkite įrangą ir
bandykite dar kartą.
PC
PC neatpažįsta šios sistemos.
• Patikrinkite darbinę aplinką. (> 11)
• Perkraukite PC kompiuterį, išjunkite ir vėl įjunkite šią
sistemą ir iš naujo pajunkite USB kabelį.
• Naudokite kitą pajungto PC kompiuterio USB lizdą.
• Įdiekite dedikuotą tvarkyklę jei naudojate PC su Windows.
Pagrindinio bloko ekranai
„--:--“
• Jūs prijungėte AC maitinimo laidą pirmą kartą arba buvo
išsijungęs elektros maitinimas. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST CLOCK“
• Laikrodis nenustatytas. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“
• Grojimo laikmatis nenustatytas. Nustatykite atkūrimo
laikmatį.
„AUTO OFF“
• Įranga buvo palikta nenaudojama apie 20 minučių
ir išsijungs po minutės. Spauskite bet kurį mygtuką
norėdami atšaukti.
„CHECKING CONNECTION“
• Įranga tikrina pajungtą iPhone/iPad/iPod arba USB
prietaisą.
• Jei ekranas veikia, patikrinkite, ar neišsikrovusi iPhone/
iPad/iPod baterija ir ar iPhone/iPad/iPod įjungtas ir
pajungtas teisingai.
„ERROR“
• Atliktas neteisingas veiksmas. Perskaitykite instrukcijas ir
bandykite dar kartą.
„F“ / „F“ („“ reiškia skaičių.)
• Yra problema su šia įranga.
Atjunkite AC maitinimo laidą iš AC maitinimo lizdo, vėl
pajunkite laidą į lizdą po maždaug 30 sekundžių. Palaukite
10 sekundžių, tada įjunkite prietaisą. Jei problema
neišnyksta, atjunkite AC maitinimo laidą ir kreipkitės į
prekybos atstovą.
„NO DEVICE“
• Nepajungtas iPhone/iPad/iPod arba USB prietaisas.
Patikrinkite jungtį.
• Išsikrovusi iPhone/iPad/iPod baterija. Įkraukite iPhone/
iPad/iPod ir įjunkite prieš pajungdami.
„NO DISC“
• Neįdėjote disko arba įdėjote tokį diską, kurio neįmanoma
paleisti.
„NO PLAY“
• Patikrinkite turinį. Galite paleisti tik palaikomą formatą. (> 14)
• Failai USB prietaise gali būti apgadinti. Suformatuokite
USB prietaisą ir bandykite dar kartą.
• Prietaisas gali turėti problemą Išjunkite įrenginį ir po to vėl
įjunkite.
„NO PRESET“ (B74?#D)
• Nėra nustatyta DAB/DAB+ stočių pasirinkimui. Nustatykite
kai kuriuos kanalus.
„NO SIGNAL“ (B74?#D)
• Šios stoties neįmanoma priimti. Patikrinkite anteną.
„DEVICE NO RESPONSE“
„HUB NOT SUPPORTED“
„NOT SUPPORTED“
• Prijungėte iPhone/iPad/iPod, kuris negroja.
• Jei iPhone/iPad/iPod suderinamas, įjunkite jį ir pajunkite
teisingai.
• Jūs pajungėte nepalaikomą USB prietaisą.
„PC UNLOCKED“
• „PC“ pasirinkta, bet PC nepajungtas.
„PGM FULL“
• Užprogramuotų takelių skaičius didesnis nei 24.
„PLAYERROR“
• Bandėte paleisti nepalaikomą failą. Sistema praleis tokį
takelį ir gros sekantį.
„READING“
• Prietaisas tikrina CD informaciją. Po to, kai pranyks šis
užrašas, pradėkite naudoti.
• Grojant DSD failus, jų nuskaitymas gali užtrukti. Palaukite,
kol baigsis nuskaitymas.
„REMOTE “ („“ reiškia skaičių.)
• Nuotolinio valdymo pultelis ir šis prietaisas naudoja du
skirtingus kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio pultelio.
–Kai rodoma „REMOTE 1“, spauskite ir laikykite [OK] ir
[1] bent 4 sekundes.
–Kai rodoma „REMOTE 2“, spauskite ir laikykite [OK] ir
[2] bent 4 sekundes.
„SCAN FAILED“ (B74?#D)
• Neįmanoma priimti stočių. Patikrinkite anteną ir bandykite
DAB/DAB+ rankinę paiešką.
„USB OVER CURRENT ERROR“
• iPhone/iPad/iPod arba USB prietaisas naudoja per daug
galios. Ištraukite iPhone/iPad/iPod arba USB prietaisą.
Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„VBR“
• Sistema negali rodyti likusio grojimo laiko pagal esamą
bitų spartą (VBR) takeliams.
„WAIT“
• Tai rodoma, pavyzdžiui, kada šis prietaisas išjungtas.
Atminties perkrovimas (inicializacija)
Perkraukite atmintį, kada atsiras šios situacijos:
• Prietaisai nereaguoja į spaudžiamus mygtukus.
• Norite ištrinti ir perkrauti atminties turinį.
1
Atjungti AC maitinimo laidą.
Palaukite 30 prieš tęsdami žingsniu 2.
Tuo metu, kai paspaudėte ir laikote [/I] ant
pagrindinio bloko, vėl pajunkite AC pagrindinį įvadą.
Laikykite nuspaudę [/I], kol ekrane atsiras „---------“.
2
3
Atleiskite [/I].
Visi nustatymai pakeičiami atgal į gamyklinius
nustatymus. Reikės iš naujo nustatyti atminties
elementus.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
Kai „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos nuotolinio
pulto signalą, pakeiskite nuotolinio pulto kontrolės kodą.
Norėdami nustatyti kodą į „REMOTE 2“
1
2
3
Spauskite [SELECTOR] ant pagrindinio bloko
norėdami pasirinkti „CD“.
Spauskite ir laikykite [] ant pagrindinio bloko ir [2]
ant nuotolinio pultelio, kol bus rodoma „REMOTE
2“.
Spauskite ir laikykite [OK] ir [2] bent 4 sekundes.
• Gamyklinis nustatymas yra „REMOTE 1“.
• Norint pakeisti režimą atgal į „REMOTE 1“, pakartokite
aukščiau esančius žingsnius, bet pakeiskite mygtuką, kurį
spaudžiate ant nuotolinio pultelio, iš [2] į [1].
TQBJ0999
Prietaisas prijungtas, bet nesigirdi garso iš sistemos.
• Tam tikriems integruotiems Bluetooth® prietaisams, reikia
nustatyti audio išvestį į „SC-PMX82“ arba „SC-PMX80“
rankiniu būdu. Perskaitykite eksploatavimo instrukcijas
šiam prietaisui dėl detalių.
Garsas nutrūksta.
• Prietaisas yra už 10 komunikacijos diapazono.
Priartinkite Bluetooth® prietaisą arčiau šios sistemos.
• Pašalinkite bet kokias kliūtis tarp šios sistemos ir prietaiso.
• Kiti prietaisai, kurie naudoja 2.4 GHz dažnį (belaidis
maršrutizatorius, mikrobangų krosnelės, belaidžiai
telefonai ir pan.) gali kelti trikdžius. Pastatykite Bluetooth®
prietaisą arčiau šios sistemos ir didesniu atstumu nuo kitų
prietaisų.
• Pasirinkite „MODE 1“ stabiliai komunikacijai. (> 6)
13
Specifikacijos
Jungčių blokas
Bendrosios
Maitinimas
AC 220 V - 240 V, 50 Hz
Energijos sąnaudos
44 W
Matmenys (pagrindinis įrenginys)
(P x A x G) 211 mm x 114 mm x 267 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)
Apie 2,8 kg
Veikimo temperatūros diapazonas
nuo 0 °C iki +40 °C
Veikimo drėgmės diapazonas
nuo 35% iki 80% (be kondensacijos)
Energijos sąnaudos parengties režime*1, 2
0,35 W (apytikriai)
(Kada „BLUETOOTH STANDBY“ nustatyta į „ON“)*2
0,45 W (apytikriai)
Stiprintuvo blokas
RMS išvesties galia
Priekinis kan (abu kanalai maitinami)
60 W kanalui (3 ᾨ), 1 kHz, 10% THD
Bendra RMS galia
120 W
FM blokas
Nustatyta atmintis
30 stočių
Dažnio diapazonas
87,50 MHz - 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos terminalai
75 ᾨ (nesubalansuoti)
DAB blokas (B74?#D)
DAB atmintys
Dažnių juosta (bangos ilgis)
Juosta III
20 kanalų
5A - 13F
(174,928 MHz - 239,200 MHz)
Jautrumas *BER 4x10
Min reikalavimas
DAB išorinės antenos jungtis
TQBJ0999
-4
14
–98 dBm
F tipo (75 ᾨ)
Disko blokas
Grojami diskai (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*3)
Paėmimas
Bangos ilgis
790 nm (CD)
Bluetooth® blokas
USB lizdas
Jungties tipas: USB-A
USB lizdo maitinimas
DC OUT 5 V 2.1 A
USB standartinis
USB 2.0 didelės spartos
Media failų formato palaikymas
MP3*3 (*.mp3), AIFF (*.aiff), FLAC (*.flac),
WAV (*.wav), AAC (*.m4a), DSD (*.dff/*.dsf)
Auto failų formatas
MP3*3/AAC*4
Kvantavimo dažnis
32/44.1/48 kHz
Audio žodžio dydis
16 bitų
Kanalų skaičius
2 kan
5
AIFF/FLAC* /WAV
Kvantavimo dažnis
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Audio žodžio dydis
16 bitų/24 bitų
Kanalų skaičius
2 kan
DSD
2.8 MHz
USB prietaiso failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
PC IN (EXT-IN)*6
Jungties tipas: USB-B
USB standartinis
USB 2.0 didelės spartos
USB audioklasės specifikacija
USB Audio Class 2.0, asinchroninis režimas
Audio palaikymas formatas
LPCM
Kvantavimo dažnis
32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Audio žodžio dydis
16 bitų/24 bitų
Kanalų skaičius
2 kan
DSD
2.8 MHz
Ausinės
Stereo, 3.5 mm lizdas
AUX IN (EXT-IN)
Kontaktinis kištukas
Garsiakalbių skyrius
Garsiakalbio įrenginys (-iai)
Vidutiniai dažniai
14 cm konusinio tipo x 1
Aukštieji dažniai
1.9 cm kupolo tipo x 1
Aukščiausieji dažniai
1.5 cm pjezoelektrinio tipo x 1
Varža
Matmenys (P x A x G)
Svoris
3ᾨ
161 mm x 238 mm x 262 mm
Apie 2,6 kg
Versija
Klasė
Palaikomi profiliai
Dažnių diapazonas
Veikimo atstumas
Palaikomas kodavimas
Bluetooth® Ver.2.1+EDR
Class 2
A2DP, AVRCP
2.4 GHz diapazonas FH-SS
10 m tiesia linija
AAC, SBC
Pastaba:
• Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio
įspėjimo. Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmoninis iškraipymas apskaičiuotas
skaitmeninio spektro analizatoriumi.
*1: „BLUETOOTH STANDBY“ padėtyje „OFF“.
*2: Joks prietaisas nėra pajungtas prie USB prievado prieš
pereinant į parengties režimą.
*3: MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*4: Palaikomas tik AAC-LC profilis.
*5: Nesuglaudinti FLAC failai gali neveikti tinkamai.
Palaikykite bloko dydį nuo 1152 iki 4096.
*6: USB-DAC lizdas
FLAC dekoderis
Autorinės teisės (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,
2008,2009 Josh Coalson
Platinimas ir naudojimas kaip šaltinį ir kaip dvinares formas su
arba be modifikacijos, leidžiamas su sąlyga, kad įvykdomi šie
reikalavimai:
- Platinant šaltinio kodą reikia pridėti aukščiau nurodytą
autorinių teisių pranešimą, sąlygų sąrašą ir šį apsiribojimą nuo
atsakomybės.
- Platinant dvinare forma turi būti atliekamas pridedant šį autorinių
teisių pranešimą, šį sąlygų sąrašą ir šį apsiribojimą nuo
atsakomybės platinimo metu pridedamuose dokumentuose ir/
arba kitokioje medžiagoje.
- Jei Xiph.org Foundation, nei partnerių pavadinimai negali būti
naudojami siekiant reklamuoti produktus, kurie gauti iš šios
programinės įrangos, tam neturint išankstinio rašytinio sutikimo.
ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ JOS AUTORINIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI
IR PARTNERIAI TIEKIA TOKIĄ, „KOKIA YRA“ BE JOKIŲ
TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT,
TAČIAU NEAPSIRIBOJANT KOKIOMIS NORS NETIESIOGINĖMIS
GARANTIJOMIS DĖL PARDUODAMUMO ARBA TINKAMUMO
KONKREČIAM TIKSLUI. JOKIAIS ATVEJAIS FONDAS ARBA JO
PARTNERIAI NEBUS LAIKOMI ATYSAKINGAIS UŽ BET KOKIĄ
TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, INCIDENTINĘ, SPECIALIĄ,
SPECIFINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ (ĮSKAITANT, TAČIAU
NEAPSIRINOJANT, GARANTIJOMIS PAKEISTI PREKES AR
PASLAUGAS, NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ,
DALYKINĖS REPUTACIJOS SUGADINIMĄ AR VERSLO VEIKLOS
SUTRIKDYMĄ), KAS GALĖTŲ ĮVYKTI PAGAL BET KOKIĄ
ATSAKOMYBĖS TEORIJĄ, TIEK PAGAL KONTRAKTĄ, TIEK
PAGAL GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, TIEK PAGAL NETINKAMĄ
VEIKLĄ (ĮSKAITANT APLAIDUMĄ IR PANAŠIAI), KAS GALĖTŲ
BŪTI SUSIJĘ SU ŠIA PROGRAMINE ĮRANGA IR JOS
NAUDOJIMU, NET PRIEŠ TAI ĮSPĖJUS APIE TOKIOS ŽALOS
TIKIMYBĘ.
TQBJ0999
PRO-031-F11 Issue: 4.0
1 Innovation Road, Macquarie Park NSW 2113
ACN 001 592 187 ABN 83 001 592 187
Panasonic Australia Pty. Limited
01-01-2011
If you require assistance regarding warranty conditions or any other enquiries, please visit the Panasonic Australia
website www.panasonic.com.au or contact by phone on 132 600
If phoning in, please ensure you have your operating instructions available.
THIS WARRANTY CARD AND THE PURCHASE DOCKET (OR SIMILAR PROOF OF PURCHASE)
SHOULD BE RETAINED BY THE CUSTOMER AT ALL TIMES
If there is a major failure in regard to the product which cannot be remedied then you must notify us within a reasonable period by
contacting the Panasonic Customer Care Centre. If the failure in the product is not a major failure then Panasonic may choose to repair
or replace the product and will do so in a reasonable period of time from receiving notice from you.
1. The product is warranted for 12 months from the date of purchase. Subject to the conditions of this warranty Panasonic or its
Authorised Service Centre will perform necessary service on the product without charge for parts or labour, if in the opinion of
Panasonic, the product is found to be faulty within the warranty period.
2. This warranty only applies to Panasonic products purchased in Australia and sold by Panasonic Australia or its Authorised
Distributors or Dealers and only where the products are used and serviced within Australia or it's territories. Warranty cover only
applies to service carried out by a Panasonic Authorised Service Centre and only if valid proof of purchase is presented when
warranty service is requested.
3. This warranty only applies if the product has been installed and used in accordance with the manufacturer’s recommendations (as
noted in the operating instructions) under normal use and reasonable care (in the opinion of Panasonic). The warranty covers normal
domestic use only and does not cover damage, malfunction or failure resulting from use of incorrect voltages, incorrect installation,
accident, misuse, neglect, build-up of dirt or dust, abuse, maladjustment of customer controls, mains supply problems, thunderstorm
activity, infestation by insects or vermin, tampering or repair by unauthorised persons (including unauthorised alterations),
introduction of sand, humidity or liquids, commercial use such as hotel, office, restaurant, or other business or rental use of the
product, exposure to abnormally corrosive conditions or any foreign object or matter having entered the product.
4. This warranty does not cover the following items unless the fault or defect existed at the time of purchase:
(a) Cabinet Part(s)
(e) DVD, Blu-ray or Recordable Discs
(b) Video or Audio Tapes
(f) Video / Audio Heads from wear and tear in normal use
(c) SD cards or USB devices
(g) Information stored on Hard Disk Drive, USB stick or SD card
(d) User replaceable Batteries
(h) DTV reception issues caused by TV Aerial / Cabling / Wall socket(s)
etc
5. Some products may be supplied with Ethernet connection hardware. The warranty is limited on such products and will not cover
(a) Internet and or DLNA connection / setup related problems
(b) Access fees and or charges incurred for internet connection
(c) The use of incompatible software or software not specifically stipulated in the product operations manual;
and
(d) Any indirect or consequential costs associated with the incorrect use or misuse of the hardware, its connection to the internet or
any other device.
6. To claim warranty service, when required, you should:
Telephone Panasonic’s Customer Care Centre on 132600 or visit our website referred to below and use the Service Centre
Locator for the name/address of the nearest Authorised Service Centre.
Send or take the product to a Panasonic Authorised Service Centre together with your proof of purchase receipt as a proof of
purchase date. Please note that freight and insurance to and / or from your nearest Authorised Service Centre must be arranged
by you.
Note that home or pick-up/delivery service is available for the following products in the major metropolitan areas of Australia or the
normal operating areas of the nearest Authorised Service Centres:
Plasma/LCD televisions / displays (screen size greater than 103 cm)
7. The warranties hereby conferred do not extend to, and exclude, any costs associated with the installation, de-installation or
re-installation of a product, including costs related to the mounting, de-mounting or remounting of any screen, (and any other
ancillary activities), delivery, handling, freighting, transportation or insurance of the product or any part thereof or replacement of and
do not extend to, and exclude, any damage or loss occurring by reason of, during, associated with, or related to such installation,
de-installation, re-installation or transit.
Panasonic Authorised Service Centres are located in major metropolitan areas and most regional centres of Australia, however,
coverage will vary dependant on product. For advice on exact Authorised Service Centre locations for your product, please telephone
our Customer Care Centre on 132600 or visit our website and use the Service Centre Locator.
In addition to your rights under this warranty, Panasonic products come with consumer guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. If there is a major failure with the product, you can reject the product and elect to have a refund or to have
the product replaced or if you wish you may elect to keep the goods and be compensated for the drop in value of the goods. You are
also entitled to have the product repaired or replaced if the product fails to be of acceptable quality and the failure does not amount to a
major failure.
Panasonic Warranty
/LPLWHG:DUUDQW\21/<)25$8675$/,$
15
(Produkto nugarėlė)
„Panasonic“ gaminys
TQBJ0999
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite
atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinkle
16
Gamintojas:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonija
Importuotojas Europai:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija
EU
Panasonic Corporation
Tinklapis: http://www.panasonic.com/lt
© Panasonic Corporation 2016
TQBJ0999
F1216YM1017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement