Panasonic SCPTX50 Operating instructions

Panasonic SCPTX50 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
DVD namų kino garso sistema
Modelio Nr.
SC-PTX50
Regiono numeris
Šiuo leistuvu galėsite peržiūrėti „DVD-Video“ diskus, pažymėtus
etiketėmis, kuriose nurodytas regiono numeris 2 arba simbolis „ALL“
(tinka visiems regionams).
Aukštos kokybės
vaizdas
Pavyzdžiui,
Suderinamumas su HDMI,
pažangesnis progresyvus
nuskaitymas ir dar daugiau.
„Dolby Virtual
Speaker“
Mėgaukitės erdvinio garso efektu su
daugybe šaltinių.
Suderinamumas
su USB
6
29
31
Prieš prijungdami, valdydami arba derindami šį gaminį, atidžiai
perskaitykite visą instrukciją. Saugokite šį vadovą, kad
prireikus galėtumėte pasiskaityti.
Gerbiamasis pirkėjau!
Dėkojame, kad įsigijote šį įrenginį. Atidžiai perskaitę instrukciją,
sužinosite, kaip išnaudoti visas funkcines įrenginio galimybes ir
saugiai juo naudotis.
Sistema
SC-PTX50
Pagrindinis įrenginys
Priekiniai garsiakalbiai
SA-PTX50
SB-HF100
Šioje instrukcijose aprašytos operacijos atliekamos daugiausia
nuotolinio valdymo pulteliu, bet jas taip pat galite atlikti
naudodami pagrindinio įrenginio valdiklius.
Žemųjų dažnių garsiakalbis
SB-HWX50
PERSPĖJIMAS!
Gaminys gali priimti radijo signalų trukdžius, skleidžiamus
naudojamų mobiliųjų telefonų. Jeigu atsiranda tokių trukdžių,
padidinkite atstumą tarp įrenginio ir mobiliojo telefono.
ŠIS GAMINYS NAUDOJA LAZERĮ.
NAUDOJANT MYGTUKUS IR REGULIATORIUS ARBA
ATLIEKANT VEIKSMUS NE PAGAL ŠIOJE INSTRUKCIJOJE
PATEIKTUS NURODYMUS, KYLA KENKSMINGO APŠVITINIMO
PAVOJUS.
NEARDYKITE GAMINIO IR NEBANDYKITE TAISYTI JO PATYS.
KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ.
ĮSPĖJIMAS!
KAD SUMAŽINTUMĖTE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ
IR NESUGADINTUMĖTE ĮRENGINIO:
• SAUGOKITE JĮ NUO LIETAUS, DRĖGMĖS, VANDENS LAŠŲ IR
PURSLŲ IR NESTATYKITE INDŲ SU VANDENIU, PAVYZDŽIUI,
VAZŲ, ANT ĮRENGINIO.
• NAUDOKITE TIK REKOMENDUOJAMUS PRIEDUS.
• NENUIMKITE DANGČIŲ (UŽPAKALINĖS SIENELĖS) – VIDUJE
NĖRA DALIŲ, KURIAS VARTOTOJAS GALĖTŲ TAISYTI PATS.
TAISYTI ARBA ATLIKTI TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ GALI TIK
KVALIFIKUOTAS SPECIALISTAS.
Maitinimo tinklo lizdas turi būti šalia įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
Maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
Norėdami atjungti įrenginį nuo kintamosios srovės šaltinio, ištraukite
maitinimo laido kištuką iš šakutės lizdo.
ŠIS ĮRENGINYS TINKAMAS NAUDOTI ŠVELNAUS KLIMATO
SĄLYGOMIS.
PERSPĖJIMAS!
• NEMONTUOKITE IR NESTATYKITE ŠIO ĮRENGINIO Į KNYGŲ
LENTYNĄ, ĮSTIKLINTĄ SPINTELĘ AR KITĄ UŽDARĄ VIETĄ.
UŽTIKRINKITE GERĄ ĮRENGINIO VENTILIACIJĄ. KAD
IŠVENGTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO ARBA GAISRO DĖL
ĮRENGINIO PERKAITIMO, SAUGOKITE, KAD UŽUOLAIDOS AR
KITOS MEDŽIAGOS NEDENGTŲ VENTILIACINIŲ ANGŲ.
• NEUŽDENKITE ĮRENGINIO VENTILIACIJOS ANGŲ
LAIKRAŠČIAIS, STALTIESĖMIS, UŽUOLAIDOMIS IR
PANAŠIAIS DAIKTAIS.
• ANT ĮRENGINIO NESTATYKITE DAIKTŲ, DEGANČIŲ ATVIRA
LIEPSNA, PAVYZDŽIUI, DEGANČIŲ ŽVAKIŲ.
• PANAUDOTAS BATERIJAS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI
APLINKOSAUGOS REIKALAVIMŲ.
1 KLASĖS
LAZERINIS GAMINYS
Gaminio šonas
Gaminio viduje
Standartinių priedų komplektas
Prašom patikrinti, ar yra visi į komplektą įeinantys priedai.
1 nuotolinis valdymo pultelis
(N2QAYB000097)
1 FM kambarinė antena
2 garsiakalbių laidai
2 nuotolinio valdymo pultelio
baterijos
2
1 kintamosios srovės
maitinimo laidas
TURINYS
Standartinių priedų komplektas .................................................. 2
1 žingsnis. Vietos parinkimas ...................................................... 4
2 žingsnis. Laidų prijungimas ...................................................... 5
Garsiakalbių prijungimas............................................................ 5
Radijo antenos prijungimas........................................................ 5
FM lauko antenos naudojimas (įsigyjama atskirai) ..................... 5
Garso ir vaizdo jungtys .............................................................. 6
Kiti vaizdo signalo prijungimo būdai vaizdo kokybei pagerinti..... 6
3 žingsnis. Kintamosios srovės maitinimo laido prijungimas .. 7
4 žingsnis. Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas ................ 8
5 žingsnis. Radijo stočių nustatymas ......................................... 8
6 žingsnis. Spartusis derinimas (QUICK SETUP) ...................... 9
Kiti garso signalo prijungimo būdai............................................. 7
5.1 kanalo stiprintuvo prijungimas .............................................. 7
Iš anksto nustatytų kanalų patvirtinimas..................................... 8
Valdymo mygtukų aprašymas ................................................... 10
Trikdžių, kuriuos sukelia kiti „Panasonic“ įrenginiai, pašalinimas . 10
Diskai, kuriuos galima naudoti .................................................. 12
Priežiūra ...................................................................................... 13
Pagrindinės atkūrimo operacijos .............................................. 14
Pagrindinis įrenginys................................................................ 14
Nuotolinio valdymo pultelis....................................................... 15
Patogiosios funkcijos ................................................................ 16
Atkurti visą grupę ..................................................................... 17
Programuotas atkūrimas (iki 32 elementų)............................... 17
Atsitiktinis atkūrimas ................................................................ 17
Duomenų diskų atkūrimas naudojantis naršymo meniu ......... 18
Elementų atkūrimas eilės tvarka (atkūrimo meniu) ..................... 18
Pasirinkto elemento atkūrimas (naršymo meniu)...................... 18
Elementų pasirinkimas iš sąrašo.............................................. 19
Programų atkūrimas................................................................. 19
Atkūrimo sąrašo peržiūra ......................................................... 19
Apie „DivX“ VOD įrašus ............................................................. 19
Naudojimasis ekrano meniu ...................................................... 20
Pagrindinis meniu („Main Menu“)
....................................... 20
Kiti nustatymai
................................................................. 20
Naudojimasis ekrano meniu ...................................................... 22
Apie „DivX“ subtitrų rodymą ..........................................................22
Leistuvo nustatymų keitimas .....................................................23
Kalbų kodų sąrašas ..................................................................25
„VIERA Link“ valdymo funkcijos „HDAVI ControlTM“
naudojimas ..................................................................................26
Atkūrimas vienu mygtuko paspaudimu......................................26
Automatinis įėjimo perjungimas ................................................26
Išsijungimo signalas..................................................................26
Garsiakalbių valdymas..............................................................27
„VIERA Link“ valdymas tik televizoriaus nuotolinio valdymo pultu
(„HDAVI Control 2“) ....................................................................27
FM radijas ....................................................................................28
Automatinis išankstinis stočių nustatymas ................................28
Iš anksto nustatytų kanalų pasirinkimas....................................28
Stočių paieška rankiniu būdu ....................................................28
RDS transliacija ........................................................................28
Garso efektų naudojimas............................................................29
Kitos įrangos valdymas ..............................................................30
Garso klausymasis per televizorių ............................................30
„Music Port“ jungties naudojimas ..............................................30
„iPod“ naudojimas.....................................................................30
Kabelinės televizijos dekoderio, skaitmeninių transliacijų ar
palydovinių transliacijų garso efektų nustatymas ......................31
Papildomo USB įtaiso prijungimas ir valdymas .........................31
Garsiakalbių montavimo variantai .............................................32
Trikčių šalinimas .........................................................................33
Atsargumo priemonės ................................................................37
Laikymas ..................................................................................37
Elektros įtampa .........................................................................37
Kintamosios srovės maitinimo laido apsauga............................37
Pašaliniai daiktai .......................................................................37
Priežiūra ...................................................................................37
Techniniai duomenys..................................................................38
Žodynėlis .....................................................................................39
3
1 žingsnis Vietos parinkimas
Šis įrenginys turi įdiegtą „Dolby Virtual“ garsiakalbių grandinę. Naudojant tik į komplektą įeinančius garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbį
atkuriami akustiniai efektai, labai panašūs į 5.1 kanalo erdvinį garsą, todėl galite mėgautis tikru namų kinu net ir riboto dydžio patalpoje.
Nuo garsiakalbių išdėstymo gali priklausyti garso sklidimas ir žemieji tonai. Atkreipkite dėmesį į šias rekomendacijas:
• Garsiakalbius statykite ant plokščių horizontalių pagrindų.
• Garsiakalbius pastatę per arti grindų, durų ir kampų, galite girdėti išryškintus žemuosius tonus. Sienas ir langus uždenkite storomis
užuolaidomis.
• Apie montavimą prie sienos skaitykite 32 psl.
Pastaba
• Garsiakalbius laikykite mažiausiai 10 mm atstumu nuo sistemos, kad aparatūra tinkamai vėdintųsi.
Išdėstymo pavyzdys
Žemųjų dažnių garsiakalbis
Priekiniai garsiakalbiai
Pagrindinis įrenginys
Kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius galima sukeisti vietomis.
Kad užtikrintumėte gerą ventiliaciją ir
sudarytumėte reikiamą oro srautą aplink
pagrindinį įrenginį, pastatykite jį palikdami
mažiausiai 5 cm laisvos vietos iš visų pusių.
Statykite jį televizoriaus
kairėje ar dešinėje ant grindų
arba ant tvirtos lentynos, kad
jo vibravimas neveiktų vaizdo
ir garso kokybės. Palikite
maždaug 30 cm tarpą nuo
televizoriaus.
Pastabos apie naudojimąsi garsiakalbiais
• Naudokite tik į komplektą įeinančius garsiakalbius
Naudojant kitus garsiakalbius, gali suprastėti garso kokybė ar net
sugesti įrenginys.
• Jeigu ilgai klausotės aukštųjų dažnių garsų, galite sugadinti
garsiakalbius ir sutrumpinti jų veikimo laiką.
• Kad išvengtumėte žalos, toliau išvardytais atvejais garsą pritildykite:
- Kai atkuriami iškraipyti garsai.
- Kai iš garsiakalbių sklinda triukšmas dėl vaizdo leistuvo, FM
radijo transliacijų ar nuolatinių signalų, kuriuos skleidžia
generatoriai, bandomieji diskai ar elektroniniai prietaisai.
- Kai reguliuojate garso kokybę.
- Kai įjungiate ar išjungiate įrenginį.
Dėmesio!
Nelieskite garsiakalbių tinklelio. Laikykite už šonų.
NEGALIMA
GALIMA
Kaip apsaugoti priekinius garsiakalbius, kad jie
nenuvirstų
• Jums reikės įsigyti žiedų, kurie tiktų prie sienų ir kolonų, prie kurių
juos tvirtinsite.
• Prieš tvirtindami žiedus prie betoninės sienos ar paviršių, kurie gali
būti nepakankamai tvirti, dėl reikalingų atlikti procedūrų pasitarkite
su kvalifikuotu specialistu. Netinkamai tvirtinant, galima apgadinti
sieną arba garsiakalbius.
4
Jeigu televizoriaus ekrane matomos neįprastos
spalvos
Priekiniai garsiakalbiai sukurti naudoti šalia televizoriaus, tačiau,
netinkamai išdėsčius garso sistemos įrangą televizoriaus atžvilgiu,
gali suprastėti vaizdo kokybė.
Jeigu taip atsitinka, išjunkite televizorių maždaug 30 minučių.
Triktį turėtų pašalinti televizoriaus išmagnetinimo funkcija. Jei
trikties pašalinti nepavyksta, patraukite garsiakalbius toliau nuo
televizoriaus.
Dėmesio!
• Pagrindinį įrenginį ir į komplektą įeinančius garsiakalbius
galima naudoti tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Priešingu atveju galite sugadinti stiprintuvą ir / arba
garsiakalbius bei sukelti gaisrą. Jeigu aparatūrą sugadinote
arba ji ėmė keistai veikti, susisiekite su kvalifikuotu serviso
specialistu.
• Nebandykite garsiakalbių montuoti prie sienos kitaip, nei
nurodyta šioje instrukcijoje.
Virvelė (į komplektą neįeina)
Perkiškite per ąselę sienoje ir
garsiakalbio ąselę ir tvirtai suriškite.
Siena
Varžto žiedas (į
Maždaug
komplektą neįeina) 150 mm
Užpakalinė garsiakalbio pusė
2 žingsnis Laidų prijungimas
Prieš sujungdami visus įrenginius išjunkite ir perskaitykite atitinkamas naudojimo instrukcijas.
Kintamosios srovės laidą prijunkite tik prijungę kitus laidus.
Pagrindinis įrenginys
1
Garsiakalbių prijungimas
• Negalima kryžiuoti (trumpai jungti) arba sumaišyti garsiakalbių laidų poliškumo. Taip galite sugadinti
garsiakalbius.
NEGALIMA
Iki galo įkiškite laidą.
+: baltas
-: mėlynas
Paspauskite!
PRIEKINIS
GARSIAKALBIS (D)
PRIEKINIS
GARSIAKALBIS (K)
Pagrindinis
įrenginys
+: baltas
ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ
GARSIAKALBIS
Laidus kiškite iki
izoliacijos.
-: mėlynas
Tinkamai įkiškite laidus.
2
Radijo antenos prijungimas
Lipnioji juostelė
FM kambarinė antena
(įeina į komplektą)
Anteną pritvirtinkite ten,
kur signalai priimami
geriausiai.
Pagrindinis įrenginys
FM lauko antenos naudojimas (įsigyjama atskirai)
Jei signalai priimami silpnai, naudokite lauko anteną.
• Kai įrenginio nenaudojate, anteną atjunkite.
• Perkūnijos metu lauko antenos nenaudokite.
Pagrindinis
įrenginys
75 Ω bendraašis kabelis
(į komplektą neįeina)
FM lauko antena
[TV antenos naudojimas
(į komplektą neįeina)]
• Atjunkite kambarinę FM
anteną.
• Anteną montuoti turėtų
kvalifikuotas technikas.
(Tęsinys kitame puslapyje)
5
2 žingsnis Laidų prijungimas
Pagrindinis įrenginys
3
Garso ir vaizdo jungtys
Pagrindinio jungimo pavyzdys
Televizorius
(į komplektą neįeina)
„Scart“ kabelis (į komplektą neįeina)
Televizijos garso klausymas per namų kino sistemą
• Nuotolinio valdymo pulte paspauskite [EXT-IN] (žr. 30 psl.) ir
pasirinkite „AV“ garso įėjimą.
• Televizoriuje pasirinkite tinkamą garso išėjimą (pvz.,
„Monitor“).
„Scart“ kabelis
(į komplektą neįeina)
Pagrindinis įrenginys
Norėdami pagerinti vaizdo kokybę, galite pakeisti vaizdo signalo išėjimą SCART (AV) lizdu.
• Sparčiojo derinimo (QUICK SETUP) meniu pasirinkite „RGB/No Output“ (tik RGB) (žr. 9 psl.).
• Vaizdo išėjimą „Video Mode“ nustatykite ties „Off“ (žr. HDMI, 25 psl.).
• Nenaudokite HDMI kabelio, kai įrangai sujungti naudojate „scart“ kabelį.
Palydovinis imtuvas arba
vaizdajuosčių leistuvas
(į komplektą neįeina)
Kiti vaizdo signalo prijungimo būdai vaizdo kokybei pagerinti
Televizoriaus lizdas
Reikalingas kabelis
(į komplektą neįeina)
Įrenginio lizdas
HDMI kabelis
Jungimas per šį lizdą užtikrina geriausią vaizdo kokybę.
• Vaizdo išėjimą „Video Mode“ nustatykite ties „On“
(žr. HDMI, 25 psl.).
• Nustatykite „Video Output Mode“ (žr. „Vaizdo
meniu“, 21 psl.).
Pastabos
• Su HDMI nesuderinamų kabelių
naudoti negalima.
• Rekomenduojame naudoti
„Panasonic“ HDMI kabelį.
Rekomenduojamų dalių numeriai:
RP-CDHG15 (1,5 m), RPCDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50
(5,0 m) ir t. t.
„VIERA Link“ (valdymas „HDAVI Control“)
Jei „Panasonic“ televizorius suderinamas su sąsaja
„VIERA Link“, televizoriaus valdymą galima
sinchronizuoti su namų kino sistema ir atvirkščiai (žr.
„VIERA Link“ valdymo funkcijos „HDAVI ControlTM“
naudojimas, 26 psl.).
• Norėdami naudoti „VIERA Link“ valdymo funkciją
HDAVI, sujunkite papildomą garso jungtį (žr. 7 psl.)
Vaizdo laidai
„Panasonic“ televizoriai,
turintys 625 (576) /
50i·50p, 525 (480) /
60i·60p įėjimo lizdus,
suderinami su
progresiniais signalais.
Jeigu turite kitos firmos
televizorių, pasitarkite su
gamintoju.
Funkcijos
• Junkite prie tos
pačios spalvos lizdų.
Vaizdas bus geresnės kokybės nei prijungus per
„SCART“ (AV) lizdą.
• Kai atliekate šį sujungimą, iš sparčiojo derinimo
(QUICK SETUP) meniu pasirinkite funkciją „S-Video/
YPbPr“ arba „Video/YPbPr“ (žr. 9 psl.). Jei
pasirenkamas „RGB/No Output“, RGB signalas
išvedamas SCART (AV) lizdu, bet joks signalas
neišvedamas komponentiniais vaizdo išėjimo lizdais.
Dar geresnės kokybės vaizdas
• Prijunkite prie progresinį išėjimą turinčio televizoriaus.
1 Vaizdo išėjimą „Video Mode“ nustatykite ties „Off“
(žr. HDMI, 25 psl.).
2 Nustatykite vaizdo išėjimo režimo („Video Output
Mode“) reikšmę „480 p“ arba „576p“ ir vykdykite
nurodymus meniu ekrane (žr. „Vaizdo meniu“, 21 psl.).
Pastabos
• Vaizdo laidų nejunkite per įrašomąjį vaizdajuosčių leistuvą.
Dėl apsaugos nuo kopijavimo vaizdą galite matyti netinkamai.
• Būtinas tik vienas vaizdo signalų sujungimas. Priklausomai nuo televizoriaus pasirinkite vieną iš aukščiau aprašomų sujungimų.
6
Kiti garso signalo prijungimo būdai
Televizoriaus arba
išorinio įrenginio
lizdas
Reikalingas kabelis
(į komplektą neįeina)
Įrenginio lizdas
Funkcijos
Šis įrenginys gali iškoduoti erdvinio garso signalą,
priimamą iš kabelinės televizijos dekoderio, skaitmeninių
transliacijų ar palydovinių transliacijų. Plačiau skaitykite
įrangos naudojimo instrukcijose. Šiuo jungimu gali būti
atkuriami tik „Dolby Digital“ ir „PCM“.
• Sujungę atlikite nustatymus ir pasirinkite garso efektus,
kurie tinka jūsų skaitmeninei įrangai (žr. 31 psl.).
Optinis skaitmeninis garso
kabelis
• Prijungdami stipriai nesulenkite.
Šis sujungimas leis namų kino garso sistema atkurti
garsą iš televizoriaus, kabelinės televizijos imtuvo ar
vaizdajuosčių.
Garso laidas
• Nuotolinio valdymo pulte paspauskite [EXT-IN] (žr. 30
psl.) ir pasirinkite „AUX“ garso įėjimą.
5.1 kanalo stiprintuvo prijungimas
Norėdami mėgautis 5.1 kanalo „DVD-Video“ erdviniu garsu, sujunkite šį įrenginį su stiprintuvu, turinčiu „Dolby Digital“ arba „DTS“ dekoderį,
naudodami optinį skaitmeninį garso laidą.
• Pasirinkite „PCM Digital Output“, „Dolby Digital“, „DTS Digital Surround“ ir „MPEG“ (žr. 24 psl.).
Stiprintuvas
(į komplektą neįeina)
Optinis skaitmeninis garso
laidas (į komplektą neįeina)
• Prijungdami stipriai nelenkite.
Iki galo kiškite šia
puse atsukta į viršų.
Pagrindinis
įrenginys
Pastaba
• Atlikus aukščiau aprašytus sujungimus, galima išvesti tik kompaktinių diskų (CD) arba DVD diskų garsą.
• Prieš įsigydami optinį skaitmeninį garso laidą, sužinokite, kokios formos kištukas tinka prijungiamai įrangai.
• Negalėsite naudoti „DTS Digital Surround“ dekoderio, kuris netinkamas DVD.
• Net jei pasirinksite šį įrangos sujungimo būdą, atkuriant DVD garso diskus garsas bus išvedamas tik per 2 kanalus.
3 žingsnis Kintamosios srovės maitinimo laido prijungimas
Į maitinimo tinklo lizdą
Pagrindinis įrenginys
Kintamosios srovės maitinimo laidas (įeina į komplektą)
Energijos taupymas
Šis įrenginys naudoja šiek tiek elektros energijos net tada, kai veikia
parengties režimu: maždaug 0,3 W. Norėdami taupyti elektros
energiją, ištraukite laidą iš elektros lizdo sienoje, jei kurį laiką
neketinate naudotis aparatūra. Vėl įkišus kištuką į maitinimo lizdą,
reikės iš naujo nustatyti kai kuriuos atminties elementus.
Pastaba
Komplekte esantis kintamosios srovės laidas skirtas naudoti tik su
pagrindiniu šios sistemos įrenginiu. Nejunkite juo jokių kitų prietaisų.
Taip pat nenaudokite su šiuo įrenginiu jokių kitiems prietaisams
skirtų laidų.
7
4 žingsnis Nuotolinio valdymo pulto paruošimas
Baterijos
Įdėkite baterijas taip, kad teigiamas ir neigiamas poliai (+ ir -)
atitiktų simbolius, pažymėtus ant nuotolinio valdymo pulto.
Paspauskite ir pakelkite.
Negalima:
• kartu naudoti naujų ir senų baterijų;
• tuo pat metu naudoti skirtingo tipo baterijų;
• ardyti baterijų ir sukelti trumpojo jungimo;
• pakartotinai krauti šarminių ar mangano baterijų;
• naudoti baterijų, kurių danga nuplėšta.
Jei baterijas naudosite netinkamai, iš jų gali ištekėti elektrolitas. Jis
gali sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
Jei kurį laiką neketinate naudotis nuotolinio valdymo pultu, baterijas
iš jo išimkite. Baterijas laikykite vėsioje tamsioje vietoje.
Uždėkite dangtelį.
PERSPĖJIMAS!
Netinkamai įdėjus bateriją, atsiranda sprogimo pavojus. Bateriją
galima pakeisti tik analogiška (gamintojo rekomenduojama) baterija.
Norint išmesti panaudotas baterijas, reikia vadovautis gamintojo
nurodymais.
• Nenaudokite pakartotinai įkraunamų baterijų.
• Baterijų nekaitinkite ir nedeginkite.
• Baterijos (-ų) ilgam nepalikite automobilyje su uždarytais langais ir
durimis, kai automobilio salonas apšviestas tiesioginių saulės
spindulių.
Naudojimas
Būdami priešais įrenginį ne didesniu kaip 7 m atstumu, nukreipkite
nuotolinio valdymo pultą tiesiai į nuotolinio valdymo pulto signalo
jutiklį (žr. 11 psl.).
5 žingsnis Radijo stočių nustatymas
Galima iš anksto nustatyti iki 30 radijo stočių.
1
2
Skaičių mygtukai
1
Paspauskite [FM]* mygtuką norėdami pasirinkti
„FM“.
Norėdami pasirinkti dažnį, spauskite [
,
].
• Norėdami nustatymus atlikti pagrindiniame įrenginyje, pirmiausia
paspauskite [-TUNE MODE] ir pasirinkite „MANUAL“, tada
paspauskite [ TUNING ] ir pasirinkite dažnį.
,
] mygtuką, kol dažniai
Paspauskite ir laikykite paspaudę [
pradės keistis ir prasidės automatinė stočių paieška. Radus stotį,
paieška nutrūks.
3
4
Klausydamiesi radijo stoties transliacijos
3
paspauskite [ENTER]* .
Kol dažnis ir „PGM“ mirksi ekrane
skaičių mygtukais įveskite norimos stoties
numerį.
• Kaip pasirinkti dviženklį skaičių:
Pavyzdžiui, 12: [≥10] → [1] → [2] → [2]
Arba paspauskite [ , ], tada
paspauskite [ENTER]*3.
Iš anksto nustatytų kanalų patvirtinimas
1
2
Instrukcijoje aprašytas radijo imtuvo valdymas naudojant nuotolinio
valdymo pultą. Tačiau galite naudoti ir atitinkamus įrenginio mygtukus.
*1 [SELECTOR] (parinkiklis)
*2 [ TUNING ] (derinimas)
*3 [MEMORY] (atmintis)
8
1
Paspauskite [FM]* mygtuką norėdami pasirinkti
„FM“.
Skaičių mygtukais įveskite norimo kanalo numerį.
• Kaip pasirinkti dviženklį skaičių, pavyzdžiui 12: [≥10] → [1] → [2]
Arba paspauskite [ , ].
• Norėdami nustatymus atlikti
pagrindiniame įrenginyje, pirmiausia
paspauskite [-TUNE MODE] ir
pasirinkite „PRESET“, tada
paspauskite [ TUNING ] ir pasirinkite kanalą.
6 žingsnis Spartusis derinimas (QUICK SETUP)
Sparčiojo derinimo lange galite pakoreguoti nustatymus.
Norėdami matyti vaizdus iš pagrindinio įrenginio, įjunkite televizorių ir pakeiskite vaizdo įėjimo režimą (pvz.
VIDEO 1, AV 1 ir pan.).
• Norėdami pakeisti televizoriaus vaizdo įėjimo režimą, žr. televizoriaus instrukciją.
• Nuotoliniu valdymo pultu galėsite atlikti kai kurias pagrindines televizoriaus valdymo operacijas (žr. 10 psl.)
Įjunkite įrenginį.
1
Pasirinkite „DVD/CD“.
2
Atsidarys sparčiojo
derinimo langas.
3
Vykdykite pranešimų
nurodymus ir atlikite
nustatymus.
4
Pasirinkti
• „Menu Language“ (meniu pateikimo
kalba)
• „TV Type“ (televizoriaus tipas)
• „TV Aspect“ (televizoriaus ekrano
kraštinių proporcijos)
• „Video Out (AV/Component)“
(vaizdo išėjimo signalas – garso /
vaizdo, komponentinis) (žr. toliau)
Užfiksuoti
Paspauskite, kad būtų
baigtas QUICK SETUP.
5
Paspauskite, norėdami
išeiti iš nustatymų.
6
Kaip šiuos nustatymus pakeisti vėliau
Skiltyje „Others“ pasirinkite QUICK SETUP (žr. 25 psl.).
Nustatymų aprašymas
„Menu Language“ (meniu pateikimo
kalba)
Pasirinkite ekrane rodomų pranešimų
kalbą.
• „English“ (anglų
kalba)
• „Nederlands“
(olandų kalba)
• „Francais“
(prancūzų kalba)
• „Svenska“
(švedų kalba)
• „Espanol“
(ispanų kalba)
• „Polski“ (lenkų
kalba)
„TV Type“ (televizoriaus tipas)
Pasirinkite televizoriaus tipą atitinkantį
nustatymą.
• „Standard (Direct View TV)“
(standartinis tiesioginio vaizdo
televizorius)
• „Projection TV“ (projekcinis
televizorius)
„TV Aspect“ (televizoriaus ekrano
kraštinių proporcija)
Pasirinkite labiausiai patinkančius ir
televizorių atitinkančius nustatymus.
• 4:3: televizorius, kurio ekrano kraštinių proporcija įprastinė
• 16:9: plačiaekranis televizorius
„Video Out (AV/Component)“
(vaizdo išėjimo signalas – garso /
vaizdo, komponentinis)
Pasirinkite vaizdo signalo formatą,
kuris bus perduodamas iš „SCART“
(AV) ir „COMPONENT VIDEO OUT“
išėjimo.
• „Video/YPbPr“
• „RGB/No Output“
• „CRT Projector“ (katodinio
vamzdžio projektorius)
• „Plasma TV“ (plazminis
televizorius)
• „Deutsch“
(vokiečių
kalba)
• „Italiano“ (italų
kalba)
• „LCD TV / Projector“
(skystųjų kristalų
televizorius arba
projektorius)
• „S-Video/YPbPr“
• Pabraukti elementai yra gamykliniai nustatymai.
9
Valdymo mygtukų aprašymas
Skliausteliuose nurodyti puslapiai, kuriuose rasite daugiau informacijos apie atitinkamą mygtuką.
Televizoriaus valdymas
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į
„Panasonic“ televizorių ir paspauskite
mygtuką.
[ TV]: televizoriaus maitinimo įjungimas ir
išjungimas
[TV/AV]: televizoriaus vaizdo signalų įėjimo
režimų perjungimas
[+, -]: garsumo reguliavimas
• Su kai kuriais modeliais nuotolinio valdymo
pultas gali tinkamai neveikti.
Įrenginio maitinimo įjungimas / išjungimas (9)
Pasirinkite šaltinį
[DVD]: DVD/CD (9)
[FM]: FM (8, 28)
[EXT-IN]: USB (31), AV (30), AUX (30), D-IN
(31), OPTION (30), MUSIC P. (30)
[>, < SELECT]: DVD/CD, USB, FM, AV, AUX,
MUSIC P., D-IN, OPTION
Pažymimas disko pavadinimo numeris / įvedami skaičiai
(15)
Atšaukti (15)
Reguliuoja pagrindinio įrenginio garsumą
Išsaugotos radijo stoties / kanalo pasirinkimas (8, 28)
Išsaugotos radijo stoties / kanalo rankinis
pasirinkimas (8, 28)
Bendras atkūrimo valdymas (14, 15)
Esamos atkūrimo būklės rodymas (16)
„Dolby Virtual Speaker“ režimo pasirinkimas
(29)
Peržiūra po vieną kadrą / nustatomas arba
užfiksuojamas meniu elementas televizoriaus
ekrane (15)
Automatinis įjungimas ir disko atkūrimas (15, 26)
Rodomas disko pagrindinis meniu (18) arba programų
sąrašas (19)
Rodomas disko meniu (18) arba atkūrimo sąrašas (19)
Rodomas meniu (20) arba pateikiami RDS
tekstiniai duomenys (28)
Grįžtama į ankstesnį langą (15)
Garso išjungimas
• Veikiant šiai funkcijai, pagrindinio įrenginio
ekrane mirksi „MUTING“.
• Norėdami atšaukti paspauskite mygtuką dar
kartą arba nustatykite garso stiprumą.
• Garso išjungimo funkcija atšaukiama, kai
įrenginį perjungiate į parengties režimą.
Įrenginio automatinis išjungimas (išsijungimo laikmatis)
• Didžiausias nustatymas – 120 min. (30 min. žingsniu)
• Norėdami patvirtinti įrenginio ekrane rodomą laiką, mygtuką
paspauskite dar kartą.
• Norėdami atšaukti, įrenginio ekrane pasirinkite „OFF“.
Trikdžių, kuriuos sukelia kiti „Panasonic“ įrenginiai, pašalinimas
Naudojant šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą, gali pradėti veikti
kiti „Panasonic“ garso ir vaizdo įrenginiai. Šį įrenginį galite valdyti
kitu režimu: nustatykite nuotolinio valdymo pulto režimą
„REMOTE 2“.
10
Pagrindiniam įrenginiui ir nuotolinio valdymo pultui turi būti
priskirtas tas pat režimas.
] bei
1. Paspauskite ir laikykite pagrindinio įrenginio mygtuką [
nuotolinio valdymo pulto mygtuką [2], kol įrenginio ekrane atsiras
„REMOTE 2“.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite [ENTER] ir [2] ir laikykite
mažiausiai 2 sekundes.
Norėdami vėl nustatyti režimą „REMOTE 1“, pakartokite abu
žingsnius, tačiau vietoj [2] spauskite [1].
Priekinį skydelį atidarykite / uždarykite
atsargiai, kad nepaspaustumėte parengties /
įjungimo mygtuko [ ].
Parengties / įjungimo mygtukas
[ ]
Paspauskite jį, norėdami perjungti
įrenginį iš veikimo į parengties
režimą ir atvirkščiai. Įrenginiui
veikiant parengties režimu vis tiek
eikvojama šiek tiek energijos. (14)
Kintamosios srovės
maitinimo šaltinio
indikatorius [AC IN]
Kai įrenginys prijungtas prie
kintamosios srovės maitinimo
tinklo, šis indikatorius šviečia.
/ -TUNE MODE / −FM MODE
Atkūrimo sustabdymas (14) /
derinimo režimo pasirinkimas
(8, 28 psl.)
Derinamas FM priėmimas (28)
►/MEMORY
Atkuria diskus (14) / įsimena
priimamas radijo stotis / kanalus
(8, 28)
„Dolby Virtual
Speaker“ indikatorius
/ TUNING
Praleidimas (14) / išsaugotos radijo
stoties / kanalo pasirinkimas (8, 28)
OPEN/CLOSE
Atidaryti / uždaryti disko dėtuvę (14)
Ausinės (įsigyjamos atskirai)
Ausinių kištuko tipas:
stereofoninis mini kištukas, 3,5
mm skersmens
• Sumažinkite garsą prieš
prijungdami.
• Garsas automatiškai
perjungiamas į 2 kanalų garso
išėjimo stereorežimą.
• Nuolatinis ilgas įrašų
klausymasis per ausines gali
pakenkti klausai.
Klausymas per ausines dideliu
garsu gali sukelti klausos
sutrikimą.
USB lizdas
USB įtaiso prijungimas
(31)
Parinkiklis
DVD/CD → USB → FM
→ AV → AUX →
MUSIC P. → D-IN →
OPTION → Grįžti į
DVD/CD
Prievadas
MUSIC PORT
Išorinio
įrenginio
prijungimas
(30)
VIRTUAL
SPEAKER
Mėgavimasis erdvinio
garso efektu (29)
Ekranas
Nuotolinio
valdymo
pulto signalo
jutiklis
Reguliuoja
pagrindinio
įrenginio
garsumą
Jei priekinis skydelis išsinėrė
1. Viena ranka laikydami užpakalinę įrenginio dalį, įtaikykite kairį
arba dešinį skydelio kabliuką į atitinkamą angelę įrenginyje.
2. Tvirtai spauskite kabliuką, kol spragtelėdamas jis užsifiksuos.
Tada spauskite kitus kabliukus, kol visi užsifiksuos.
3. Patikrinkite, ar skydelis gerai darinėjasi.
Jei ne, nuimkite jį ir pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus.
11
Diskai, kuriuos galima naudoti
Komerciniai diskai
Diskas
Logotipas
Šioje instrukcijoje pažymėtas simboliu
Pastabos
„DVD-Video“
Aukštos kokybės diskai su muzika ir filmais
„DVD-Audio“
Aukštos kokybės diskai su muzika*1
Muzikiniai diskai su vaizdo įrašais.
Įskaitant ir SVCD (atitinkančius IEC62107)
„Video CD“
CD
Muzikiniai diskai
Įrašyti diskai (O: galima atkurti, —: negalima atkurti)
Diskas
Logotipas
Įrašytas DVD įrašomuoju
leistuvu ir pan.
*3
*5
Įrašytas naudojant kompiuterį ir pan.
Užbaigimo
operacija *7
DVD-RAM
O
—
—
O
O
O
O
Nebūtina
DVD-R/RW
O
O
—
O
O
O
O
Būtina
DVD-R DL
O*3
O
—
—
—
—
—
Būtina
+R/+RW
—
—
(O)*6
—
—
—
—
—
Būtina
+R DL
—
—
(O)*6
—
—
—
—
—
Būtina
*1
CD-R/RW
—
—
—
O
O
O
O
O
Būtina*8
• Dėl diskų tipo, įrašymo sąlygų, įrašymo metodo ar rinkmenų sukūrimo būdo kai kuriais atvejais gali būti neįmanoma atkurti minėtųjų diskų (žr.
„Pastabos norintiems kurti duomenų diską“, 13 psl.).
*1 Kai kuriuose „DVD-Audio“ diskuose yra „DVD-Video“ turinio. Norėdami atkurti „DVD-Video“ rinkmenas, pasirinkite funkciją „Play as Data
Disc“ (atkurti kaip duomenų diską) iš „Other Menu“ (žr. 22 psl.).
*2 Šis įrenginys gali atkurti CD-R/RW diskus, įrašytus CD-DA arba „Video-CD“ formatu.
Šis įrenginys taip pat atkuria „HighMAT“ diskus.
*3 Diskai, įrašyti vaizdo įrašymo formato (suvienodintas vaizdo įrašymo standartas) 1,1 versija naudojant DVD įrašomuosius vaizdo leistuvus,
DVD vaizdo kameras.
*4 Diskai, įrašyti vaizdo įrašymo formato (suvienodintas vaizdo įrašymo standartas) 1.2 versija naudojant DVD įrašomuosius vaizdo leistuvus,
DVD vaizdo kameras.
*5 Diskai, įrašyti DVD vaizdo formatu naudojant DVD įrašomuosius vaizdo leistuvus, DVD vaizdo kameras.
*6 Įrašyti ne DVD vaizdo formatu. Tokiu atveju negalėsite naudoti kai kurių funkcijų.
*7 Procesas, leidžiantis peržiūrėti turinį suderinamu įrenginiu. Norint atkurti diskus, pažymėtus žodžiu „Būtina“, iš pradžių reikia atlikti jų
užbaigimo operaciją tuo įrenginiu, kurį naudojant jie buvo įrašyti.
*8 Užbaigus seansą jie taip pat veiks.
Pastaba dėl dvigubų diskų („DualDisc“) naudojimo
Dvigubų diskų skaitmeninis garso turinys neatitinka kompaktinio
disko skaitmeninio garso formato (CD-DA) techninių duomenų,
todėl gali nepavykti atkurti dvigubų diskų.
Su šiuo įrenginiu nesuderinami diskai
„Blu-ray“, HD DVD, AVCHD diskai, 1,0 versijos DVD-RW, DVDROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD ir „Photo“ CD, DVD-RAM tipų
diskai, kurių negalima išimti iš jų dėžučių, 2,6 GB ir 5,2 GB DVDRAM ir „Chaoji VCD“ tipo diskai, įskaitant CVD, DVCD ir SVCD
diskus, neatitinkančius IEC62107 standarto.
Vaizdo sistemos
- Šis įrenginys gali atkurti PAL ir NTSC tipo signalus, tačiau
televizorius turi atitikti sistemą, kuri buvo naudojama įrašant diską.
- Tinkamai peržiūrėti PAL tipo diskus per NTSC tipo televizorių
negalima.
- Šis įrenginys gali pakeisti NTSC signalus PAL 60 signalais,
kuriuos galima peržiūrėti per PAL tipo televizorių (pakoreguokite
meniu „Video“ nustatymą „NTSC Disc Output“ 24 psl.).
12
Diskų naudojimo atsargumo priemonės
• Neklijuokite ant diskų etikečių ar lipdukų – diskas gali deformuotis
ir nebetiks naudoti.
• Nerašykite ant titulinės disko pusės rašaliniais tušinukais ar
kitomis rašymo priemonėmis.
• Nenaudokite purškiamųjų užrašų valymo priemonių, benzino,
skiediklių, skysčių, saugančių nuo statinės elektros, ar kokių nors
kitokių tirpiklių.
• Nenaudokite nuo subraižymų saugančių dėklų ar dangtelių.
• Nenaudokite:
- Diskų, ant kurių paviršiaus likę klijų nuo nuklijuotų lipdukų ar
etikečių (išsinuomotų diskų ir pan.).
- Labai pažeistų ar įtrūkusių diskų.
- Nestandartinės formos diskų (pavyzdžiui, širdelės formos).
Pastabos norintiems kurti duomenų diską
Formatas
Diskas
Plėtinys
Nuorodos
CD-R/RW
„.WMA“ arba
„.wma“
• Suderinami suglaudinimo dažniai: tarp 48 Kb/s ir 320 Kb/s.
• Nuo kopijavimo apsaugotų WMA formato rinkmenų atkurti negalėsite.
• Šis įrenginys nesuderinamas su „Multiple Bit Rate“ funkcija (MBR – garso turinio kodavimo
procesas, kuris atkuria garsą iškoduodamas garso rinkmeną keliais skirtingais dažniais).
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
„.MP3“ arba
„.mp3“
• Šis įrenginys nesuderinamas su ID3 žymomis.
• Atkūrimo dažnis ir glaudinimo dažnis:
- DVD-RAM, DVD-R/RW: 11,02, 12, 22,05, 24 kHz (8–160 Kb/s), 44,1 ir 48 kHz (32–320 Kb/s)
- CD-R/RW: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24 kHz (8–160 Kb/s), 32, 44,1 ir 48 kHz (32–320 Kb/s)
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
„.JPG“, „.jpg“,
„.JPEG“ arba
„.jpeg“
• Rodomos JPEG rinkmenos, nufotografuotos skaitmeniniais fotoaparatais, atitinkančiais DCF
(Fotoaparato rinkmenų sistemos kūrimo taisyklės) standarto 1.0 versiją.
- Rinkmenos, kurios buvo perdirbtos, taisytos arba išsaugotos kompiuterine nuotraukų
taisymo programine įranga, gali būti nerodomos.
• Šiuo įrenginiu negalėsite peržiūrėti MOTION JPEG ir kitų panašių formatų filmuotų įrašų, taip
pat ne JPEG formato nuotraukų (pavyzdžiui, rinkmenų su plėtiniu „.TIFF“), be to, negalėsite
atkurti kartu su jais įrašytų garso takelių.
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
„.ASF“ arba
„.asf“
• Šiuo įrenginiu galima atkurti MPEG4 duomenis (suderinamus su SD VIDEO techninėmis
charakteristikomis (ASF standartas)/MPEG4 (vientiso vaizdo) vaizdo sistema/G.726 garso
sistema), įrašytus „Panasonic“ SD vaizdo kameromis arba DVD vaizdo įrašomaisiais leistuvais.
• Įrašymo data gali skirtis nuo realios datos.
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
„.DIVX“,
„.divx“, „.AVI“
arba „.avi“
• Atkuriamos visos „DivX®“ vaizdo įrašų versijos (tarp jų ir „DivX® 6“) („DivX“ vaizdo sistema/
MP3, „Dolby Digital“ arba MPEG garso sistema); standartinis „DivX®“ rinkmenų atkūrimas.
Papildomos funkcijos, naudojamos su „DivX Ultra“ įrašais, nepalaikomos.
• „DivX“ rinkmenos, didesnės nei 2 GB, ir tos, kurios neturi indekso, šiuo įrenginiu bus
atkuriamos netinkamai.
• Šis įrenginys nuskaito duomenis, kurių skiriamoji geba ne didesnė nei 720 x 480 (NTSC)/ 720
x 576 (PAL).
• Šis įrenginys leidžia pasirinkti iki 8 garso ir subtitrų tipų.
• Rodymo tvarka meniu lange ir kompiuterio ekrane gali skirtis.
• Šis įrenginys negali atkurti įrašų, įrašytų paketiniu būdu.
Aplankų ir rinkmenų pavadinimai
(Kalbant apie šį įrenginį, rinkmenos
laikomos turiniu, o aplankai –
grupėmis.)
Įrašymo metu rinkmenoms ir aplankams
priskirkite plėtinius. Tai turi būti
numeriai, turintys po tiek pat skaitmenų.
Plėtiniai turi būti pridedami tokia tvarka,
kokia norėsite atkurti įrašus (kartais tai
neveikia).
Pvz.: MP3
aplankų medis
DVD-RAM
• Diskai turi atitikti UDF 2.0 standartą.
DVD-R/RW
• Diskai turi atitikti „UDF bridge“ (UDF 1.02/ISO9660) standartą.
• Šis įrenginys nesuderinamas su daugkartinio įrašymo
kompaktiniais diskais. Atkuriamas tik numatytasis įrašas.
CD-R/RW
• Diskai turi atitikti ISO9660 standarte nurodytą 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
• Šis įrenginys suderinamas su daugkartinio įrašymo kompaktiniais
diskais, bet jei diske daug seansų, gali praeiti šiek tiek laiko, kol
leistuvas pradės atkūrimą. Kad šito išvengtumėte, pasistenkite
seansų kiekį apriboti iki minimumo.
Apie „DVD-Audio“
Kai kurie 5.1 kanalo „DVD-Audio“ diskai apsaugos nuo signalų jungimo (žr. 39 psl. „Žodynėlis“) visame ar dalyje jų turinio, jei taip numatė
gamintojas. Atkuriant tokius diskus ar tokias disko dalis, jei prijungtų garsiakalbių skaičius yra toks pat koks ir nurodytas disko kanalų
charakteristikose, garsas nebus tinkamai išvedamas (pvz.: trūks garso dalies, 5.1 kanalo garso nebus galima pasirinkti ir garsas bus išvedamas
2 kanalais). Plačiau skaitykite disko instrukcijoje.
Priežiūra
Kaip valyti diskus
Įrenginį valykite minkštu sausu skudurėliu.
Iš pradžių nuvalykite drėgnu skudurėliu, tada nušluostykite sausai.
GALIMA
NEGALIMA
• Įrenginiui valyti nenaudokite spirito, dažų skiediklio arba benzino.
• Prieš naudodami chemikalais apdorotus audinius, įdėmiai
perskaitykite su tokiais audiniais pateikiamas instrukcijas.
Nenaudokite lęšių valiklių, nes jie gali pažeisti įrenginį. Lęšio
valyti paprastai nereikia, tačiau tai priklauso nuo naudojimo
aplinkos.
Prieš gabendami įrenginį, patikrinkite, ar diskų dėtuvė tuščia.
To nepadarę rizikuojate stipriai sugadinti diską ir įrenginį.
13
Pagrindinės atkūrimo operacijos
Norėdami matyti vaizdus iš pagrindinio įrenginio, įjunkite televizorių ir pakeiskite vaizdo įėjimo režimą
(pvz. VIDEO 1, AV 1 ir pan.).
• Norėdami pakeisti televizoriaus vaizdo įėjimo režimą, žr. televizoriaus instrukciją.
Pagrindinis įrenginys
Įjunkite maitinimą.
Pasirinkite „DVD/CD“.
(Sustabdymas)
Paspauskite, norėdami praleisti.
Atidarykite disko dėtuvę.
Pradėkite atkūrimą.
Įdėkite diską.
• Nustatykite norimą
garsumą.
• Erdvinio garso efektu
galėsite mėgautis paspaudę
VIRTUAL SPEAKER] ir
[
pasirinkę režimą (žr. 29 psl.).
• Iš abiejų pusių įrašytus diskus dėkite
taip, kad viršuje būtų ta pusė, kurią
norite atkurti.
• Norėdami atkurti
DVD-RAM diską,
išimkite jį iš dėžutės.
Pastaba
• Kol rodomi meniu, diskai sukasi toliau. Baigę meniu peržiūrą, paspauskite [ ] (sustabdyti) – taip bus saugomas įrenginio varomasis
mechanizmas ir televizoriaus ekranas.
• Visas pavadinimas gali būti nerodomas tinkamai, kai leidžiamas +R/+RW disko įrašas.
14
Jeigu susiduriate su keblumais, peržiūrėkite skyrių „Trikčių šalinimas“ (33–36 psl.).
Nuotolinio valdymo pultelis
Pasirinkti
Pasirinkti
funkciją
ekrane
Skaičių mygtukai
Užfiksuoti
Pvz., pasirinkti 12:
[≥10] → [1] → [2]
su atkūrimo valdymo
galimybe
Paspauskite [ STOP],
norėdami atšaukti PBC
funkciją, tada paspauskite
skaičių mygtukus.
Įvesti numerį
Pvz., pasirinkti 123:
[1] → [2] → [3] → [ENTER]
• Skaičius ištrinsite,
spausdami atšaukimo
mygtuką [CANCEL].
Atkūrimas
vienu mygtuko
paspaudimu
Pagrindinis įrenginys
automatiškai įjungiamas ir
pradedamas disko,
esančio dėtuvėje,
atkūrimas.
Sustabdymas
Kai ekrane rodomas
užrašas „RESUME“,
pozicija įsimenama.
• Norėdami tęsti atkūrimą,
paspauskite mygtuką
[XPLAY] (atkurti).
• Norėdami atlaisvinti vietą,
paspauskite [ STOP]
mygtuką.
Pauzė
• Norėdami tęsti atkūrimą,
paspauskite mygtuką
[XPLAY] (atkurti).
Atidaromas disko meniu.
Paspauskite mygtuką
norėdami pamatyti atkūrimo
sąrašą (žr. 19 psl.).
Disko meniu
Atidaromas disko meniu.
Paspauskite mygtuką
norėdami pamatyti atkūrimo
sąrašą (žr. 19 psl.).
su atkūrimo valdymo
galimybe
Atidaromas disko meniu.
Grįžti į
ankstesnį langą
–
Rodomas laikas
↔ Rodoma informacija
•
Peršokimas
Paieška
(atkūrimo
metu)
Lėtas vaizdo
atkūrimas
(pristabdžius)
Peržiūra po
vieną kadrą
(pristabdžius)
(Programos atkūrimo arba
atkūrimo atsitiktine tvarka
metu ši funkcija neveikia
(žr. 17 psl.))
[S, T]: praleisti grupę
[W, X]: praleisti elementą
(Pvz.,
Programos numeris)
Pagrindinio
įrenginio
ekranas
Įjungus skaidrių
demonstravimo funkciją
(žr. 20 psl.):
SLIDE ↔ Turinio numeris
Išjungus skaidrių
demonstravimo funkciją:
PLAY ↔ Turinio numeris
• Iki 5 veiksmų.
• Norėdami pradėti
atkūrimą, paspauskite
mygtuką [XPLAY] (atkurti).
Sulėtinta vaizdo
•
peržiūra: galima peržiūrėti
tik į priekį.
Sulėtinta
•
vaizdo peržiūra: neveikia.
(Tik filmams)
•
Galima peržiūrėti tik
į priekį.
Informacijos
langas
Atkūrimas nuo
pasirinktos
grupės
Data → Vaizdo informacija
Be informacijos
Pasirinkti
Aplankai WMA/MP3,
MPEG4, JPEG ir DivX
diskuose laikomi grupe.
Užfiksuoti
15
Patogiosios funkcijos
30 sekundžių praleidimas į priekį
(išskyrus +R/+RW)
Patogu norint praleisti reklamą ir pan.
Skaičių mygtukai
Atkūrimo metu
Paspauskite [MANUAL SKIP].
• Priklausomai nuo atkūrimo pozicijos funkcija gali neveikti.
•
Neveikia, atkuriant nuotraukas arba atkūrimo sąrašą.
Titrų keitimas
(diskams su subtitrais keliomis kalbomis)
SVCD formato diskams)
(tik
Paspausdami [SUBTITLE] pasirinkite titrų kalbą.
Norėdami panaikinti / rodyti titrus
Paspauskite [W, X] išrinkti funkcijai „On“
(įjungta) arba „Off“ (išjungta)
• Kai paleisti +R/+RW diskų įrašai, ekrane gali
būti rodomi nerodomų subtitrų numeriai.
Pvz.,
(su titrų įjungimo / išjungimo informacija)
Paspauskite [SUBTITLE] išrinkti funkcijai „On“
(įjungta) arba „Off“ (išjungta)
• Titrų įjungimo / išjungimo informacijos negalima įrašyti „Panasonic“
DVD rašytuvais.
Apie „DivX“ subtitrų rodymą (žr. 22 psl.)
•
Esamos atkūrimo būklės rodymas
Paspauskite mygtuką [QUICK OSD].
Pagrindiniai dalykai
„off“ (ekrane rodinių nėra)
Išsamiau
Pagrindiniai dalykai
Pvz.,
Atkuriamas numeris Praėjęs atkūrimo laikas
Atkūrimo būklė
Garso takelio pakeitimas
(su keliais garso takeliais)
Keletą kartų paspauskite [AUDIO] ir pasirinkite garso takelį.
Šį mygtuką galite naudoti norėdami pasirinkti „L“, „R“ arba „LR“.
Realiai atliekamos operacijos priklauso nuo disko. Daugiau
informacijos rasite disko instrukcijoje.
Pvz.,
Atkūrimo režimas Dabartinė vieta
Išsamiau
Pvz., DVD-V
Garso informacija
Titrų informacija
Kampo informacija
Pasirinkto pavadinimo formatas
Bendras pasirinkto pavadinimo
atkūrimo laikas
Vaizdo ir garso informacija paieškos metu nerodoma.
Atkūrimo kartojimas
Galimas tik tuo atveju, jei rodomas praėjęs peržiūros laikas. Veikia
su visomis JPEG formato rinkmenomis.
Atkūrimo metu
Keletą kartų paspauskite [REPEAT] norėdami pasirinkti įrašą
pakartotiniam atkūrimui.
Signalo tipas / duomenys
Digital“/DTS/MP3/MPEG: signalo tipas
LPCM/PPCM/„
kHz (atkūrimo dažnis)/bit/ch (kanalų skaičius)
Pvz., 3/2 .1ch
.
1: žemojo dažnio tonų efektas
(jeigu signalo nėra, nustatymas nerodomas)
0: nėra erdvinio garso
1: monofoninis erdvinis garsas
2: stereofoninis erdvinis garsas (kairysis / dešinysis garsiakalbis)
1: centrinis garsiakalbis
2: priekinis kairysis + priekinis dešinysis
3: priekinis kairysis + priekinis dešinysis + centrinis
Atkūrimas gali užtrukti, jei pakeisite „DivX“ vaizdo diskų
•
garso nustatymą.
Greita pakartotinė peržiūra
Pvz.,
Paspauskite [QUICK REPLAY], norėdami peršokti
kelias sekundes atgal.
Rodomi elementai gali skirtis, priklauso nuo disko tipo ir atkūrimo
režimo.
16
• Priklausomai nuo disko įrašymo aplinkybių funkcija gali neveikti.
• Neveikia su +R/+RW diskais.
Vaizdo formato keitimas
Programuotas atkūrimas (iki 32 elementų)
Ši funkcija pakeičia vaizdą, kad jis būtų per visą ekraną.
1
Paspausdami [ZOOM] pasirinkite galimą formatą arba
„Auto“.
(
Norėdami pasirinkimą užregistruoti, paspauskite [ENTER].)
Skaičių mygtukais pasirinkite elementą.
Pvz.,
(su filmais)
„Auto“,„4:3 Standard“, „European Vista“, „16:9 Standard“, „American
Vista“, „Cinemascope1“, „Cinemascope2“
Pvz.,
Standartinis (x0,25 viso ekrano)
Originalus (įrašyto dydžio)
„Full“ (per visą ekraną)
• Priklausomai nuo disko įrašymo aplinkybių funkcija gali neveikti.
Tikslus nustatymas (didinimas rankiniu būdu)
Kai rodomas meniu paspauskite [W, X]. (Paspauskite ir palaikykite,
kad keistųsi greičiau.)
- norėdami padidinti nuo x 1,00 iki x 1,60 karto (po 0,01 vieneto)
- nuo x1,60 to x2,00 (intervalais po 0,02 vieneto)
)
- nuo x2,00 to x4,00 (intervalais po 0,05 vienetus) (tik
Gali būti neįmanoma padidinti iki „x4,00“, priklauso
•
nuo prijungto televizoriaus ir jo nustatymų.
Peržiūros kampo pasirinkimas ir
nuotraukų pasukimas / kitų rodymas
Paspausdami [ANGLE/PAGE] pasirinkite peržiūros
kampą arba pasukite / parodykite kitas nuotraukas.
(su keliais rodymo kampais): peržiūros kampo pasirinkimas
: nuotraukos pasukimas
Pvz.,
: kitos nuotraukos rodymas
Atkurti visą grupę / atkurti
užprogramuotus įrašus / atkurti
atsitiktine tvarka
• „Other“ meniu pasirinkite „Play as Data Disc“ (žr. 22 psl.), kai
naudojate:
– „HighMAT“ diskus nenaudodami „HighMAT funkcijos arba
– DVD-RAM ar DVD-R/RW diskus, kuriuose yra MP3, JPEG,
MPEG4 ar DivX rinkmenų.
Kai kurių elementų neįmanoma atkurti net juos
•
užprogramavus.
•
Kai kuriuose diskuose yra papildomo turinio grupių. Jeigu
pasirinkus grupę atidaromas slaptažodžio įvedimo ekranas, skaičių
mygtukais įveskite slaptažodį, kurio reikia papildomai grupei
peržiūrėti. Perskaitykite informaciją ir ant disko dėklo.
Sustabdę disko peržiūrą, kelis kartus paspauskite
[PLAY MODE].
Visos grupės, užprogramuotų įrašų ir atsitiktinio atkūrimo langai
rodomi eilės tvarka.
Visa grupė (
)→ Programuotas atkūrimas → Atsitiktinis atkūrimas
„off“ (Atšaukia visos grupės, užprogramuotų įrašų ir
atkūrimo atsitiktine tvarka nustatymus)
• Norėdami įvesti į atmintį kitus elementus, pakartokite šį veiksmą.
• Kaip pasirinkti dviženklį skaičių:
Pvz., pasirinkti 12: [≥10] → [1] → [2]
[1] → [2] → [3] → [ENTER]
2
Paspauskite [XPLAY].
Kaip pasirinkti visus elementus
Kai pažymėti „Chapter“, „Track“ arba
„Content“ laukeliai, paspausdami [S, T]
pasirinkite „ALL“. Norėdami užfiksuoti,
paspauskite [ENTER].
Pvz.,
Kaip pakeisti pasirinktą programą
1. Paspauskite [S, T] norėdami pasirinkti programos numerį.
2. Skaičių mygtukais pakeiskite kiekvieną elementą.
(
Norėdami pasirinkimą užregistruoti, paspauskite [ENTER].)
Kaip ištrinti pasirinktą programą
1. Paspauskite [S, T] norėdami pasirinkti programos numerį.
2. Paspauskite [CANCEL] (arba paspausdami [S, T, W, X]
pasirinkite „Clear“ ir paspauskite [ENTER]).
Kaip ištrinti visą programą
Spausdami mygtukus [S, T, W, X] pasirinkite komandą „Clear all“
(ištrinti viską) ir paspauskite [ENTER].
Visi programos elementai taip pat ištrinami atidarius disko dėtuvę,
išjungus įrenginį ar pasirinkus kitą šaltinį.
Atsitiktinis atkūrimas
1
Pasirinkite grupę arba pavadinimą paspausdami
skaičių mygtukus.
(
Norėdami pasirinkimą užregistruoti, paspauskite [ENTER].)
Pvz.,
• Norėdami įvesti visas grupes, mygtukais [W, X] pasirinkite
parametrą „All“ (visos grupės) ir paspauskite [ENTER].
• Norėdami atšaukti grupės pasirinkimą, paspauskite skaičių
mygtukus, atitinkančius grupę, kurią norite ištrinti.
2
Paspauskite [XPLAY].
Atkurti visą grupę
Paspauskite [XPLAY].
17
Duomenų diskų atkūrimas naudojantis naršymo meniu
• Paspauskite [ANGLE/PAGE], jei norite praleisti puslapį grupėje ar
turinio lauką.
• Norėdami klausytis WMA/MP3 garso įrašų, tuo pačiu metu ekrane
peržiūrint JPEG formato paveikslėlius, iš pradžių pasirinkite JPEG
formato rinkmeną, tada pasirinkite norimą atkurti garso įrašą.
(Pasirinkus atvirkštine tvarka, tuo pačiu metu klausytis garso įrašų ir
žiūrėti ekrane nuotraukas neįmanoma.)
Skaičių mygtukai
Submeniu naudojimas
1 Kai naršymo meniu rodomas ekrane (žr. kairėje)
Paspauskite [FUNCTIONS].
2 Spausdami mygtukus [S,T] pasirinkite norimą elementą ir
paspauskite [ENTER].
Rodomi elementai gali skirtis, priklauso nuo disko tipo.
Rodomos grupės ir jų turiniai.
Tik turinys
Tik grupės
Sumažinti vaizdai
Pereiti į kitą grupę
Grįžti į ankstesnę grupę
WMA/MP3, JPEG, MPEG4 ir „DivX“ vaizdo
rinkmenos
Tik WMA/MP3 rinkmenos
Duomenų diskų atkūrimas
Tik JPEG rinkmenos
Tik MPEG4 ir „DivX“ vaizdo rinkmenos
• „Other“ meniu pasirinkite „Play as Data Disc“ (žr. 22 psl.), kai
naudojate:
– „HighMAT“ diskus nenaudodami „HighMAT funkcijos arba
– DVD-RAM ar DVD-R/RW diskus, kuriuose yra MP3, JPEG,
MPEG4 ar DivX rinkmenų.
Elementų atkūrimas eilės tvarka (atkūrimo meniu)
1
Paspauskite [TOP MENU].
• Norėdami išjungti langą, paspauskite [TOP MENU].
Skirta pereiti nuo informacinių pranešimų prie
praėjusio atkūrimo laiko indikatoriaus ir atv.
Paieška pagal elemento ar grupės pavadinimą
(žr. toliau)
Paieška pagal turinio arba grupės pavadinimą
Norėdami rasti grupę pažymėkite grupės pavadinimą, norėdami
rasti jos turinį pažymėkite turinio pavadinimą.
1 Kai submeniu rodomas ekrane (žr. aukščiau)
Mygtukais [S,T] pasirinkite „Find“ ir paspauskite [ENTER].
Pvz.,
WMA/MP3/JPEG
WMA/MP3
JPEG
MPEG4 ir „DivX“ vaizdo formato
rinkmenos
2
Spausdami [S,T], pasirinkite „All“ (viskas),
„Audio“ (garso įrašai), „Picture“ (nuotraukos) arba
„Video“ (vaizdo įrašai) ir paspauskite [ENTER].
Pasirinkto elemento atkūrimas (naršymo meniu)
1
Paspauskite [MENU].
• Norėdami išjungti langą, paspauskite [MENU].
Pvz.,
Dabar atkuriama grupė
ir turinio numeris
: JPEG
: WMA/MP3
: MPEG4 ir „DivX“
vaizdo formato
rinkmenos
2
3
Takelio pasirinkimas naudojant
„CD Text“ funkciją
Pavadinimai rodomi tik atkuriant „CD Text“ diskus.
1
Paspauskite [TOP MENU] arba [MENU].
• Norėdami išjungti langą, paspauskite [TOP MENU] arba [MENU].
Pvz., „CD Text“
Dabartinis pasirinktas
numeris
Paspauskite [W], tada mygtukais [S,T] pasirinkite
grupę ir paspauskite [ENTER].
Norėdami atkurti grupės turinį eilės tvarka
Paspauskite [ENTER].
Pasirinkto turinio atkūrimas
Pasirinkite mygtukais [S,T] ir paspauskite [ENTER].
18
2 Mygtukais [S,T] pasirinkite simbolį ir paspauskite [ENTER].
• Norėdami įvesti kitą simbolį, veiksmą pakartokite.
• Paieška atliekama ir įvedus mažąsias raides.
• Norėdami įvesti A, E, I, O ir U, spauskite [
,
SLOW/SEARCH].
• Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite mygtuką [W].
• Žvaigždutę (*) palikite, kai atliekate pavadinimo paiešką įskaitant
įvestus simbolius.
• Jei norite ieškoti pavadinimų, prasidedančių įvestu simboliu,
žvaigždutę (*) ištrinkite. Norėdami pridėti žvaigždutę (*) dar kartą,
atidarykite submeniu dar kartą ir pasirinkite „Find“.
3 Mygtukais [X] pasirinkite „Find“ ir paspauskite [ENTER].
Pasirodys ekranas su paieškos rezultatais.
4 Mygtukais [S,T] pasirinkite įrašą arba grupę ir paspauskite
[ENTER].
2
Mygtukais [S,T] pasirinkite takelį ir paspauskite
[ENTER].
• Paspausdami [ANGLE/PAGE] praleisite puslapį.
• Paspauskite [FUNCTIONS], kad būtų rodoma atkūrimo būklė ir
esama pozicija.
„HighMATTM“ diskų atkūrimas
1
Paspauskite [TOP MENU].
• Norėdami išjungti langą, paspauskite [ STOP].
• Norėdami padaryti meniu foną tokį, koks įrašytas į diską,
paspauskite [FUNCTIONS].
2
Ši funkcija veikia tik tada, kai į diską įrašytas atkūrimo sąrašas.
1
Paspauskite [PLAY LIST].
• Norėdami uždaryti langą, paspauskite [PLAY LIST].
Pvz.,
Mygtukais [S, T, W, X] pasirinkite elementą ir
paspauskite [ENTER]
• Prireikus šį žingsnį pakartokite.
Pvz.,
Meniu: perkelia į kitą iš eilės meniu,
kuriame pateikiami atkūrimo
sąrašai, arba į kurį nors kitą meniu
Atkūrimo sąrašas: pradedamas
atkūrimas
Elementų pasirinkimas iš sąrašo
1
Atkūrimo sąrašo peržiūra
Atkūrimo metu
Paspauskite [MENU].
• Norėdami išjungti langą, paspauskite [MENU].
Pvz.,
2
Paspauskite [S, T] norėdami pasirinkti atkūrimo
sąrašą.
• Paspausdami [ANGLE/PAGE] praleisite puslapį.
3
Paspauskite [ENTER].
Apie „DivX“ VOD įrašus
„DivX“ „Video-on-Demand“ (VOD) įrašai koduojami, siekiant
apsaugoti autoriaus teises. Norėdami atkurti „DivX“ VOD įrašą šiuo
įrenginiu, iš pradžių privalote užregistruoti įrenginį.
Norėdami įsigyti „DivX“ VOD, vykdykite instrukcijas, pateikiamas
internete. Įveskite įrenginio registracijos kodą ir užregistruokite
įrenginį. Daugiau informacijos apie „DivX“ VOD rasite svetainėje
www.divx.com/vod.
2
3
Rodyti įrenginio registracijos kodą
(„DivX Registration“ („DivX“ registracija) meniu „Others“ (kiti
nustatymai), 25 psl.)
Norėdami pasirinkti „Playlist“ (atkūrimo sąrašas),
„Group“ (grupė) arba „Content“ (turinys),
spauskite [W], tada [S, T].
Paspauskite [X], tada mygtukais [S, T]
pasirinkite elementą ir paspauskite [ENTER].
• Paspausdami [ANGLE/PAGE] praleisite puslapį.
RAM ir DVD-R/-RW (DVD-VR)
diskų atkūrimas
• Pavadinimai rodomi tik tada, jei jie įrašyti į diską.
• Programų, atkūrimo sąrašų ir diskų pavadinimų pakeisti
negalėsite.
Programų atkūrimas
1
Paspauskite [DIRECT NAVIGATOR].
• Norėdami išjungti langą, paspauskite [DIRECT NAVIGATOR].
Pvz.,
2
Paspauskite [S, T] norėdami pasirinkti
programos numerį.
• Paspausdami [ANGLE/PAGE] praleisite puslapį.
• Norėdami matyti programos ir disko turinį paspauskite [X].
3
8 raidiniai skaitmeniniai
simboliai
• Rekomenduojame šį kodą užsirašyti, nes ateityje gali prireikti.
• Pirmą kartą atkūrus „DivX“ VOD įrašą, „DivX Registration“ („DivX“
registracija) lange bus rodomas kitoks registracijos kodas.
Norėdami įsigyti „DivX“ VOD įrašą, to registracijos kodo
nenaudokite. Jei tą kodą naudosite norėdami įsigyti „DivX“ VOD
įrašą ir tą įrašą atkursite šiuo įrenginiu, negalėsite daugiau atkurti
įrašų, įsigytų naudojant ankstesnį kodą.
• Jei „DivX“ VOD įrašų įsigysite naudodami ne šio įrenginio kodą,
šio įrašo atkurti negalėsite. (Bus rodomas pranešimas
„Authorization Error“.)
Apie „DivX“ įrašus, kurie gali būti atkuriami keletą kartų
Kai kurie „DivX“ VOD įrašai gali būti atkuriami keletą kartų. Atkuriant
tokius įrašus, rodomas likęs atkūrimo kartų skaičius. Įrašo atkurti
negalėsite, kai likęs atkūrimo kartų skaičius yra 0. (Rodomas
pranešimas „Rented Movie Expired“.)
Kai atkuriate tokius įrašus
• Likęs atkūrimo kartų skaičius sumažėja vienu, jei:
- paspaudžiate [ ] arba [SETUP].
- paspaudžiate [ STOP].
- paspaudžiate [
,
SKIP] arba [
,
SLOW/SEARCH]
ar pan. ir pereinate į kitą turinį.
• Įrašo atkūrimo atnaujinimo funkcija (žr. „ Sustabdyti“, 15 psl.)
neveikia.
Paspauskite [ENTER].
19
Naudojimasis ekrano meniu
1
2
Atidaromas pagrindinis
meniu.
Pereiti į
kitą iš
eilės
meniu
Pasirinkti
Skaičių mygtukai
Pasirinkite norimą meniu.
Pvz.,
Užfiksuoti
Grįžti į ankstesnį meniu
3
Pasirinkti
Įveskite nustatymus.
Pvz.,
Užfiksuoti
Paspauskite norėdami
uždaryti langą.
4
Pagrindinis meniu („Main Menu“)
Programuotas
atkūrimas
Grupė
Pavadinimas
Skyrius
Takelis
Atkūrimo
sąrašas
Turinys
Laikas
Vaizdas
Garsas
Leidžia pradėti nuo pasirinkto konkretaus
meniu elemento
Pvz.:
Norėdami pasirinkti 12-ą programą
paspauskite skaičių mygtukus: [1] → [2] →
[ENTER]
20
Nuotraukos
Numerio
pasirinkimas
Miniatiūros
Subtitrai
(Laiko poslinkio funkcija neveikia su +R/+RW
diskais)
Leidžia peršokti šiek tiek į priekį arba šiek
tiek atgal
(Laiko poslinkio funkcija tik atkūrimui)
1. Norėdami pamatyti laiko poslinkio
indikatorių, du kartus paspauskite [ENTER].
2. Mygtukais [S, T] pasirinkite laiką ir
paspauskite [ENTER].
• Norėdami greičiau pakeisti intervalą,
paspauskite ir palaikykite [S, T].
Leidžia pereiti nuo praėjusio prie likusio
peržiūros laiko rodinio ir atv.
Rodo vaizdo taškų skaičių
fps (kadrai per sekundę) taip pat rodomi.
(Žr. 16 psl. „Garso takelio pakeitimas“)
Leidžia peržiūrėti dabartinį
kanalą bei atkūrimo dažnį
Kiti nustatymai
Atkūrimo
greitis
Rodomi elementai gali skirtis, priklauso nuo disko tipo.
(filmams)
Leidžia pakeisti atkūrimo greitį
- nuo x0,6 iki x1,4
• Norėdami grįžti prie įprastinio atkūrimo,
paspauskite mygtuką [XPLAY].
• Pakeitus greičio nustatymus
- Garso išėjimas persijungia į PMC-2 kanalų režimą.
- 96 kHz dažnis pakeičiamas 48 kHz dažniu.
• Priklausomai nuo disko įrašymo aplinkybių
funkcija gali neveikti.
Žymė
(„Marker“
(VR))
Peržiūros
kampas
Vaizdo
pasukimas
Skaidrių
rodymas
Kiti
nustatymai
Įjungia nuotraukų peržiūros režimą
su atkūrimo valdymo galimybe
Kaip pasirinkti numerį
Kai rodomas disko meniu,
paspauskite [S, T], tada paspauskite [ENTER].
• Norėdami greičiau pakeisti intervalą,
paspauskite ir palaikykite [S, T].
Leidžia peržiūrėti miniatiūrų rodinius
(Žr. 16 psl. „Subtitrų pakeitimas“)
Leidžia peržiūrėti DVD vaizdo rašytuvais
įrašytas žymas
Paspauskite [S, T], tada paspauskite [ENTER].
(Nustatymas tinka diskams su peržiūros keliais
kampais galimybe)
Leidžia pasirinkti norimą vaizdo peržiūros kampą
(žr. 17 psl. „Peržiūros kampo pasirinkimas ir
nuotraukų pasukimas / kitų rodymas“)
Leidžia pasukti vaizdą
Įjungia arba išjungia skaidrių peržiūros
funkciją
„On“ (įjungta) ↔ „Off“ (išjungta)
Leidžia keisti skaidrių peržiūros intervalą
nuo 1 („greitai“) iki 5 („lėtai“)
(Žr. toliau)
Rodomi elementai gali skirtis, priklauso nuo disko tipo.
Atkūrimo meniu („Play Menu“)
Galimas tik tuo atveju, jei rodomas praėjęs peržiūros laikas. Veikia
su visomis JPEG formato rinkmenomis.
(Žr. 16 psl. „Atkūrimo kartojimas“)
Kartojimas
Konkrečios
vietos A–B
kartojimas
Išskyrus
(nuotraukos)
Leidžia nustatyti, kad būtų kartojama konkreti vieta
Ties pradžios ir pabaigos taškais paspauskite
[ENTER].
Norėdami nustatymą atšaukti, dar kartą
paspauskite [ENTER].
Kiti nustatymai
Rodomi elementai gali skirtis, priklauso nuo disko tipo.
Jei pasirinkote „xxx*p“ (progresyvusis) arba
„1080i“ (pakaitinis) (žr. kairėje), pasirinkite
progresyviojo išėjimo konvertavimo būdą,
tinkantį įrašo tipui.
• Atidarius disko dėtuvę, išjungus leistuvą ar
pasirinkus kitą šaltinį, bus grąžintas nustatymas
„Auto“ arba „Auto1“.
(Išskyrus nuotraukas)
Norimų
atkurti
pavadinimų
peržiūra
(Išskyrus +R/+RW)
Leidžia naršyti po diską ir pradėti atkūrimą nuo
pasirinktos pozicijos. „Disc“ meniu „Advanced
Disc Review“ galite pasirinkti „Intro Mode“ arba
„Interval Mode“ (žr. 23 psl.).
Kai surandate norimą atkurti
pavadinimą/programą,
Paspauskite [XPLAY].
• Kartais neveikia, priklauso nuo disko arba
atkūrimo būklės.
Neveikia atkuriant atkūrimo sąrašą
•
(žr. 19 psl.).
Vaizdo meniu („Picture Menu“)
Vaizdo
režimas
„Normal Cinema1“: tamsiose scenose
sušvelninami vaizdai ir išryškinamos detalės.
„Cinema2“: tamsiose scenose išryškinami vaizdai
ir detalės. „Animation“: tinka animacijai.
„Dynamic“: paryškinamas raiškaus vaizdo
kontrastingumas.
„User“: paspauskite [ENTER] ir pasirinkite vaizdo
koregavimo funkciją „Picture Adjustment“
(žr. toliau).
Duomenų
perdavimo
režimas
Atkuriant NTSC tipo diskus
„Auto2“: automatiškai aptinkamas filmo ir
vaizdo įrašo turinys ir atitinkamai
konvertuojamas.
„Auto2“: kaip ir „Auto1“, automatiškai
aptinkamas filmo ir vaizdo įrašo turinys ir
apytiksliai konvertuojamas, tik vaizdo turinys gali
būti skirtingų kadrų greičių.
Vaizdo įrašas: pasirinkite, kai naudojant „Auto1“
ir „Auto2“ vaizdas iškraipomas.
„Picture Adjustment“
„Contrast“: padidinamas šviesių ir tamsių vaizdo
dalių kontrastas.
„Brightness“: pašviesinamas vaizdas.
„Sharpness“: paryškinami horizontalių linijų galai.
„Colour“: paryškinamos spalvos.
„Gamma“: pakoreguojamas tamsių vietų
šviesumas.
„Depth Enhancer“: sumažinami fono trikdžiai ir
padidinamas vaizdo gilumo pojūtis.
Šaltinio
pasirinkimas
Tinkamos televizoriaus vaizdo kokybės
parinkimas
(Vaizdo įrašai pakeičiami ir atkuriami kaip didelės
raiškos vaizdo įrašai.)
Vaizdo
išėjimo
režimas
Veikia tada, kai naudojama HDMI jungtis ir „Video
Mode“ funkcijai (žr. HDMI skiltyje, 25 psl.) priskirta
„On“ (įjungta).
*480p/576p/720p/1080p (progresinis)
*480i/576i/1080i (pakaitinis)
• Pasirinkite vaizdo išėjimą su ženkleliu „*“.
Ženklelis „*“ rodo, kad vaizdo išėjimas
suderinamas su televizoriumi.
• Pasirinkus vaizdo išėjimą be ženklelio „*“,
vaizdas gali būti iškraipomas. Jei vaizdas
iškraipomas, paspauskite ir palaikykite mygtuką
[CANCEL], kol vaizdo kokybė pagerės. (Bus
grąžinta „576p“ arba „480“ reikšmė.)
• COMPONENT VIDEO OUT lizdu išvedamas
signalas bus „480i“ arba „576i“.
Veikia tada, kai nenaudojama HDMI jungtis ir
„Video Mode“ funkcijai (žr. HDMI meniu, 25 psl.)
priskirta „Off“ (išjungta).
*480p/576p (progresinis)
*480i/576i (pakaitinis)
• Pasirinkus „xxx*p“, bus rodomas patvirtinimo
langas. Pasirinkite „Yes“, jei įrenginį prijungiate
prie progresinį išėjimą turinčio televizoriaus.
* Skaičiai rodomi priklausomai nuo atkuriamo
disko. Bus rodomas vienas iš aukščiau pateiktų
skaičių.
Kai atkuriami PAL diskai, MPEG4 ir „DivX“ įrašai
„Auto“: automatiškai aptinkamas filmo ir vaizdo
įrašo turinys ir atitinkamai konvertuojamas.
Vaizdo įrašas: pasirinkite, kai
naudojate automatinį
nustatymą ir vaizdas yra
iškraipomas.
Filmas: pasirinkite, jei,
pasirinkus „Auto“, filmo vaizdo kontūrai
iškraipomi.
Tačiau jei vaizdas iškraipomas taip, kaip
parodyta iliustracijoje dešinėje, pasirinkite
„Auto“.
Funkcija
„HD Picture
Enhancer“
Kai pasirenkate „Auto“, DivX įrašo kodavimo
būdas automatiškai pažymimas ir išvedamas.
Jei vaizdas iškraipytas, pasirinkite „I (Interleace)“
arba „P (Progresive)“, atsižvelgdami į tai, koks
kodavimo būdas buvo pasirinktas įrašant į diską.
„Auto“ (automatinis), „I (Interlace)“
(kombinuotas), „P (Progressive)“
(progresinis)
Veikia tada, kai naudojama HDMI jungtis ir
„Video Mode“ funkcijai (žr. HDMI, 25 psl.)
priskirta „On“ (įjungta).
Kaip paryškinti „720p“, „1080i“ ir „1080p“
vaizdo kokybę:
„Off“ ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 (ryškiausias vaizdas)
Veikia tada, kai naudojama HDMI jungtis ir
„Video Mode“ funkcijai (žr. HDMI, 25 psl.)
priskirta „On“ (įjungta).
Funkcija
„HDMI
Colour
Space“
Tinkamų televizoriaus vaizdo spalvų
parinkimas
RGB
YCbCr (4:4:4)
YCbCr (4:2:2)
• Jei aukščiau nurodyti nustatymai nesuderinami
su televizoriumi, jie nerodomi.
• „RGB Range“ funkcija (žr. HDMI, 25 psl.)
galima tik pasirinkus „RGB“.
Garso nustatymų meniu („Audio Menu“)
Jei norite geriau girdėti filmų dialogus
„Dialogue
Enhancer“
(dialogų
ryškinimo
priemonė)
(„Dolby Digital“, DTS, MPEG, trijų ar
daugiau kanalų įrašai su dialogais, įrašytais
centriniu kanalu)
(„Dolby Digital“, trijų ar daugiau kanalų įrašai
su dialogais, įrašytais centriniu kanalu)
„On“ (įjungta) ↔ „Off“ (išjungta)
(Tęsinys kitame puslapyje)
21
Naudojimasis ekrano meniu
Kiti nustatymai
Rodomi elementai gali skirtis, priklauso nuo disko tipo.
Rodymo meniu („Display Menu“)
Informacija
„Subtitle Position“
(subtitrų išdėstymas)
„Subtitle Brightness“
(subtitrų ryškumas)
4:3 vaizdo formatas
„Just Fit Zoom“
(talpinti ekrane)
„Manual Zoom“
(didinimas rankiniu
būdu)
„Bit Rate Display“
(duomenų tankio
rodymas)
GUI „See-through“
(vartotojo sąsajos
peržiūra)
„GUI Brightness“
(vartotojo sąsajos
ryškumas)
„HDMI Status“ (HDMI
būsena)
„Quick OSD“ (greitas
informacijos
pateikimas)
„On“ (įjungta) ↔ „Off“
(išjungta)
nuo 0 iki -60 (po 2 vienetus)
Funkcija skirta pasirinkti, kaip 4:3
formato vaizdai bus rodomi
televizoriaus ekrane, kurio
formatas 16:9.
„Normal“: vaizdai ištempiami
horizontaliai.
„Auto“: ištempia 4:3 formato
vaizdus, kad jie užimtų didesnę
ekrano dalį. Kiti vaizdai rodomi
esamo dydžio, ekrano centre.
„Shrink“: vaizdai rodomi ekrano
centre.
„Zoom“: vaizdas ištempiamas iki 4:3
formato.
Jeigu televizoriuje yra panaši
funkcija, rekomenduojame naudoti ją
– taip gausite dar geresnį rezultatą.
Norint pasirinkti televizoriaus
ekraną atitinkantį vaizdo formatą
(žr. 17 psl. „Vaizdo formato keitimas“).
Leidžia didinti ir mažinti vaizdą
rankiniu būdu
(filmams)
„On“ (įjungta) ↔ „Off“ (išjungta)
Kaip ekrano meniu padaryti
permatomą:
„Off“ (išjungta), „ On“ (įjungta),
„Auto“ (automatinis)
Ekrano meniu ryškumo
nustatymas: nuo -3 iki +3
Prijungus per HDMI AV OUT lizdą,
rodoma įvairi informacija. (Žr. dešinėje
„HDMI informacijos patvirtinimas“)
Esamos atkūrimo būklės rodymas
„Off“ (išjungta), „Basics“
(pagrindiniai dalykai), „Details“
(išsamiau)
Pažymėję elementą, paspauskite
[RETURN], kad būtų rodomas
QUICK OSD langas (žr. 16 psl.).
Kiti meniu („Other Menu“ )
arba
Pasirinkite „Play as DVDAudio“ (atkurti kaip „DVDAudio“)
„Play as DVD-VR“ (atkurti
kaip DVD-RV formato
diską), „Play as HighMAT“
(atkurti kaip „HighMAT“
formato diską)
„Play as Data Disc“
(atkurti kaip duomenų
diską)
22
Pvz.,
Sujungimo būsena
„Auto“ (automatinis), nuo 0 iki -7
Nustatymas
Pasirinkite „Play as DVDVideo“ (atkurti kaip „DVDVideo“)
arba
HDMI informacijos patvirtinimas
(Žr. 23 psl.)
„DVD-Video“ įrašų „DVDAudio“ diske atkūrimas
Pasirinkite „Play as DVDVideo“ (atkurti kaip „DVDVideo“).
Duomenų diskų funkcijų
naudojimas (žr. 18 psl.)
(Jei norite peržiūrėti MP3,
JPEG, MPEG4 arba „DivX“
rinkmenas DVD-RAM ar DVDR/RW diske arba atkurti
„HighMAT“ diskus,
nenaudodami „HighMAT“
funkcijos.)
Pasirinkite „Play as Data Disc“
(atkurti kaip duomenų diską).
(Žr. „Video Output Mode“, 21 psl.)
(Žr. „HDMI spalvinė erdvė“, 21 psl.)
Garso kanalų skaičius
Išeinančio signalo tipas
Pastaba
• Nurodomi visi galimi išėjimo tipai.
• Esami „Audio Stream“, „Video Format“ ir „Colour Space“ išėjimai
pabraukti.
(Jei vaizdo išėjimą vaizdo meniu „Video Output Mode“ pasirinksite
be ženklelio „*“, pasirinktas vaizdo formatas nebus pabrauktas.)
• Jei „Audio Output“ (žr. HDMI meniu, 25 psl.) pasirinktas „Off“,
„Audio Stream“ ir Max Channel“ bus rodoma „- - -“.
Apie „DivX“ subtitrų rodymą
Šis įrenginys leidžia ekrane rodyti subtitrus, įrašytus į „DivX“ vaizdo
įrašų diską. Ši funkcija nesusijusi su subtitrais, nurodomais „DivX“
standartinėse specifikacijose, ir neturi aiškaus standarto. Priklausomai
nuo metodo, naudoto kuriant rinkmeną, funkcija gali neveikti.
Subtitrų rodymas
1. Atkūrimo metu paspausdami [FUNCTIONS] ir [S, T] pasirinkite
„Subtitle“.
• „DivX“ vaizdo įrašų rinkmenos, neturinčios užrašo „Text“, neturi
subtitrų. Subtitrai negali būti rodomi.
2. Mygtukais [W, X] pasirinkite „On“ ir paspauskite [ENTER].
• Jeigu subtitrai rodomi blogai, pakeiskite kalbos nuostatą (žr. toliau).
Subtitrų kalbos nustatymas
1. Atkūrimo metu paspauskite [SETUP].
2. Mygtukais [S, T] pasirinkite „Disc“ ir paspauskite [ENTER].
3. Paspauskite [S, T], pasirinkite „Subtitle Text (DivX)“ ir
paspauskite [ENTER].
4. Paspauskite [S, T], pasirinkite „Latin1“, „Latin2“, „Cyrillic“ arba
„Turkish“, tada paspauskite [ENTER].
• Numatytoji nuostata – „Latin2“.
• Norėdami uždaryti langą, paspauskite [SETUP].
Subtitrų rinkmenų, kurios gali būti rodomos, tipai
Šis įrenginys gali rodyti subtitrus, tenkinančius tokias sąlygas:
• Rinkmenų formatai: „MicroDVD“, „SubRip“ arba „TMPlayer“.
• Rinkmenų plėtiniai: „.SRT“, „.srt“, „.SUB“, „.sub“, „.TXT“ arba „.txt“.
• Rinkmenų pavadinimai: ne daugiau kaip 44 simboliai, neskaitant
rinkmenų plėtinių
• „DivX“ vaizdo įrašo rinkmena ir subtitrų rinkmena turi būti tame
pačiame aplanke, rinkmenų pavadinimai turi būti vienodi, išskyrus
rinkmenų plėtinius.
• Jeigu tame pačiame aplanke yra daugiau nei viena subtitrų
rinkmena, jos rodomos tokia tvarka: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
Šio įrenginio ribojimai
• Toliau nurodytais atvejais subtitrai negali būti rodomi, kaip jie yra
įrašyti. Be to, priklausomai nuo metodo, naudoto kuriant rinkmeną,
arba nuo įrašymo būsenos gali būti rodomos tik atskiros subtitrų
dalys arba subtitrai gali būti visai nerodomi.
- Kai į subtitrus įterpiama specialaus teksto arba simbolių.
- Kai rinkmenos dydis yra daugiau nei 256 KB.
- Kai į subtitrų duomenis įtraukiama tam tikro stiliaus simbolių.
Kodai, nurodantys simbolių stilių šiose rinkmenose, rodomi kaip
subtitrų simboliai.
- Kai skirtingų subtitrų duomenys yra keleto formatų.
• Jeigu „DivX“ vaizdo įrašo rinkmenos pavadinimas meniu lange
rodomas neteisingai (vietoj rinkmenos pavadinimo rodoma „_“),
subtitrai gali būti rodomi blogai.
• Subtitrai nerodomi, kai atliekama paieška, laiko poslinkio funkcija ir
kitos panašios operacijos.
• Subtitrai nerodomi, kai rodomi pranešimų ekrane meniu, naršymo
meniu ir kitų panašių meniu langai.
Leistuvo nustatymų keitimas
Atidaromas pagrindinis meniu.
1
Elementas
Nustatymas
Skaičių mygtukai
Meniu
Jei nesate nustatę „QUICK SETUP“ (žr. 9 psl.),
tada pasirodys „QUICK SETUP“ langas.
2
Pasirinkti
Pasirinkite norimą meniu.
Pereiti į dešinę
3
Pasirinkti
Pasirinkite norimą elementą.
Užfiksuoti
4
• Nustatymai išlieka nepakitę, net jeigu įrenginį perjungiate į
parengties režimą.
• Lentelėje pabraukti elementai yra gamykliniai nustatymai.
Pasirinkti
Įveskite nustatymus.
• Galite naudoti skaičių mygtukus.
Užfiksuoti
5
Paspauskite norėdami uždaryti langą.
Naudojantis sparčiojo derinimo (QUICK SETUP) meniu iš eilės įjungiami pilkai pažymėtų elementų nustatymai.
Disko meniu
AUDIO (garsas)
Pasirinkite garso įrašo kalbą.
Subtitrai
Pasirinkite subtitrų kalbą.
MENUS (meniu)
Pasirinkite disko meniu
kalbą. Meniu kalbos keitimas
iš sparčiojo derinimo (QUICK
SETUP) meniu šį nustatymą
taip pat pakeičia.
„Advanced Disc
Review“ (pažangi diskų
peržiūra) (žr. 21 psl.)
„Ratings“ (kategorijos)
• „English“ (anglų kalba)
• „Swedish“ (švedų
kalba)
• „Automatic*3“
(automatinis
nustatymas)
• „Dutch“ (olandų kalba)
• „English“ (anglų kalba)
• „Swedish“ (švedų
kalba)
• „French“
(prancūzų kalba)
• „Polish“ (lenkų
kalba)
• „English“ (anglų
kalba)
• „Swedish“
(švedų kalba)
• „French“
(prancūzų kalba)
• „Polish“ (lenkų
kalba)
• „Spanish“
(ispanų kalba)
• „Original*1“
(originalo kalba)
• „French“
(prancūzų kalba)
• „Polish“ (lenkų
kalba)
• „Spanish“
(ispanų kalba)
• Kitos*****2
• „German“
(vokiečių
kalba)
• Kitos*****2
• „Spanish“
(ispanų kalba)
• Kitos*****2
• „Italian“
(italų
kalba)
• „Dutch“
(olandų
kalba)
• „German“
(vokiečių
kalba)
• „Italian“
(italų
kalba)
• „German“
(vokiečių
kalba)
• „Italian“
(italų
kalba)
• „Dutch“
(olandų
kalba)
• „Intro Mode“ (įžanginis režimas): kiekvieno pavadinimo / programos peržiūra.
• „Interval Mode“ (intervalo režimas): kiekvieno pavadinimo / programos peržiūra, pavadinimo / programos 10
minučių peržiūra.
Kategorijų nustatymas (kai pasirinktas 8 lygis)
• „8 No Limit“ (be apribojimų)
• „1 to 7“ (nuo 1 iki 7 lygio)
• „0 Lock All“ (užrakinami visi lygiai): draudžiama peržiūrėti diskus be kategorijos lygio nustatymų.
Kai nustatote kategoriją, rodomas slaptažodžio langas.
vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
Nepamirškite savo slaptažodžio.
Jei įdedamas kategoriją viršijantis „DVD-Video“ diskas, rodomas pranešimas. Įveskite slaptažodį ir
vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.
*1
Pasirenkama originalo kalba, nustatyta diske.
*2
Įveskite atitinkamą kodą iš kalbų kodų sąrašo (žr. 25 psl.)
*3
Jeigu kalba, pasirinkta skiltyje „Audio“, negalima, ta kalba rodomi subtitrai (jeigu diske yra subtitrai ta kalba).
Nustatomas kategorijos
lygis, iki kurio bus ribojamas
„DVD-Video“ diskų
atkūrimas.
(Tęsinys kitame puslapyje)
23
Leistuvo nustatymų keitimas
Naudojantis sparčiojo derinimo (QUICK SETUP) meniu iš eilės įjungiami pilkai pažymėtų elementų nustatymai.
Vaizdo nustatymo meniu („Video menu“)
„TV Aspect“ (televizoriaus
ekrano kraštinių proporcija)
Pasirinkite labiausiai patinkančius ir
televizorių atitinkančius
nustatymus.
„TV Type“ (televizoriaus
tipas)
Pasirinkite televizoriaus tipą
atitinkantį nustatymą.
„Time Delay“ (laiko
poslinkis)
• „4:3 Pan&Scan“: televizorius, kurio ekrano kraštinių proporcija įprastinė (4:3)
Plačiaekranių vaizdų kraštai apkarpomi taip, kad vaizdas tilptų į ekraną (nebent šią
funkciją draudžia disko nustatymai).
• „4:3 Letterbox“: televizorius, kurio ekrano kraštinių proporcija įprastinė (4:3)
Plačiaekranių filmų vaizdas ekrane rodomas visas (neapkarpytas), viršuje ir apačioje
paliekamos juostos.
• 16:9: „Widescreen television“ (plačiaekranis televizorius – 16:9)
• „Standard (Direct View TV)“
• „CRT Projector“ (katodinio
vamzdžio projektorius)
(standartinis tiesioginio vaizdo
televizorius)
• „Plasma TV“ (plazminis
televizorius)
• „Projection TV“ (projekcinis
televizorius)
• „LCD TV / Projector“ (skystųjų
kristalų televizorius arba
projektorius)
• 0 ms
• 80 ms
• 20 ms
• 40 ms
• 60 ms
• 100 ms
Vaizdo nustatymo meniu („Video
menu“)
„Video Out (AV/Component)“
(vaizdo išėjimo signalas –
garso / vaizdo,
komponentinis)
• „Video/YPbPr“:
• „RGB/No Output“
• „S-Video/YPbPr“
Pasirinkite vaizdo signalo formatą,
kuris bus perduodamas iš „SCART“
(AV) ir „COMPONENT VIDEO
OUT“ išėjimo.
„Still Mode“ (nuotraukų
rodymo režimas)
Nurodykite, kokio tipo vaizdas bus
rodomas sustabdžius atkūrimą.
„NTSC Disc Output“ (NTSC
disko išėjimo signalas)
• „Automatic“ (automatinis)
• „Field*4“ (fono vaizdas): vaizdas nuotraukoje nesusiliejęs, tačiau nuotraukos kokybė ne itin gera.
• „Frame*4“ (kadras): vaizdas kokybiškas, tačiau nuotrauka gali būti kiek neryški.
• PAL60: prijungus prie PAL standarto televizoriaus.
• NTSC: prijungus prie NTSC standarto televizoriaus
Norėdami atkurti NTSC diskus,
galite pasirinkti PAL 60 arba NTSC
vaizdo išėjimo signalą (žr. 12 psl.,
„Vaizdo sistemos“).
„Picture/Video Output“
(nuotraukų/filmuoto vaizdo
išėjimas)
• „Automatic“ (automatinis)
• PAL
• NTSC/PAL60: išvedamas signalas priklausys nuo „NTSC Disc Output“ nustatymo (žr. aukščiau).
Pakeiskite vaizdo signalo formatą,
kuris bus išvedamas JPEG,
MPEG4 ir „DivX“ vaizdo formato
rinkmenoms, jei atkūrimo metu
vaizdas išvedamas netolygiai.
Garso nustatymų meniu („Audio Menu“)
„PCM Digital Output“ (PCM
skaitmeninis išėjimas)
Patikrinkite prijungtos per
„OPTICAL OUT“ lizdą įrangos
skaitmeninio įėjimo apribojimus ir
pasirinkite didžiausią PCM
skaitmeninio išėjimo diskretizavimo
dažnį.
„Dolby Digital“*
5
„DTS Digital Surround“*
MPEG*
• Bitų srautas
• PCM
5
5
Dinaminio diapazono spūda
*4
• Iki 48 kHz: kai prijungiamas įrenginys, suderinamas su 44,1 arba 48 kHz.
• Iki 96 kHz: kai prijungiamas įrenginys, suderinamas su 88,2 arba 96 kHz.
- Signalai iš apsaugotų nuo kopijavimo diskų pakeičiami 44,1 arba 48 kHz signalais.
- Kai kurie įrenginiai negali apdoroti 88,2 kHz signalų, nors gali apdoroti 96 kHz signalus. Daugiau
informacijos rasite atitinkamų įrenginių naudojimo instrukcijose.
• Bitų srautas
• PCM
• Bitų srautas
• PCM
Pasirinkite, kad atitiktų prie HDMI AV OUT arba OPTICAL OUT lizdo prijungto
įrenginio tipą.
Pasirinkite „Bitstream“, kai įrenginys gali iškoduoti bitų srautą (skaitmeninę 5.1
kanalo duomenų formą). Kitais atvejais pasirinkite „PCM“.
Jei bitų srautas išvedamas įrenginiu, neturinčiu dekoderio, atkuriamas aukšto
lygio garsas, kuris gali sugadinti garsiakalbius ir pažeisti klausą.
• „Off“ (išjungta):
„ON“ (įjungta): išvedamas aiškus signalas net tuo atveju, jei garsas silpnas. Nustatymas tinka žiūrint
įrašus vėlų metą. (Veikia naudojant „Dolby Digital“.)
Žr. žodynėlyje „Nejudamas kadras ir nejudamas laukas“ (39 psl.).
Kai garsas išvedamas per HDMI AV OUT lizdą ir prijungta įranga nesuderinama su pasirinktais parametrais, tikrasis atkūrimas priklauso nuo
prijungtos įrangos charakteristikų.
*5
24
Naudojantis sparčiojo derinimo (QUICK SETUP) meniu iš eilės įjungiami pilkai pažymėtų elementų nustatymai.
HDMI meniu
„RGB Range“ (RGB diapazonas)
Nustatykite parametrą „HDMI spalvinė
erdvė“ ties RGB (žr. „Vaizdo meniu“,
21 psl.).
Vaizdo režimas
„Audio Output“ (garso išėjimas)
Sąsaja„VIERA Link“
• „Standard“ (standartinis)
• „Enhanced“ (sustiprintas): kai balti ir juodi vaizdai neišsiskiria.
• „On“ (įjungta): kai prijungta per HDMI AV OUT lizdą. Vaizdas išvedamas per HDMI lizdą. Vaizdas
taip pat gali būti išvedamas per COMPONENT VIDEO OUT lizdą, tačiau tik 480i arba 576i
(pakaitiniu) režimu. Prijungus per SCART (AV) lizdą, RGB signalas neišvedamas.
• „Off“ (išjungta): kai prijungta per COMPONENT VIDEO OUT arba SCART (AV) lizdą. Vaizdas
išvedamas COMPONENT VIDEO OUT lizdu, atsižvelgiant į „Video Output Mode“ (žr. „Vaizdo
meniu“, 21 psl.) nustatymą, ar SVART (AV) lizdu, atsižvelgiant į „Video Out (AV/Component)“
nustatymą „Vaizdo“ meniu (žr. 24 psl.). Vaizdas taip pat gali būti išvedamas per HDMI AV OUT
lizdą, tačiau tik 480p ar 576p (progresyviniu) režimu.
• „On“ (įjungta): kai garsas išvedamas per HDMI AV OUT lizdą. (Atsižvelgiant į prijungtos įrangos
galimybes, garso išvedimas gali skirtis dėl garso nustatymų pagrindiniame įrenginyje.)
• „Off“ (išjungta): kai garsas išvedamas ne per HDMI AV OUT lizdą. (Garsas išvedamas naudojant
pagrindinio įrenginio nustatymus.)
• „On“ (įjungta): „VIERA Link“ valdymo funkcija „HDMI Control“ yra galima (žr. 26 psl.).
• „Off“ (išjungta)
Rodymo meniu („Display Menu“)
„Menu Language“ (meniu
pateikimo kalba)
Pranešimai ekrane
„Background during Play“
(atkūrimo metu rodomas fonas)
• „English“ (anglų
kalba)
• „Nederlands“
(olandų kalba)
• „On“ (įjungta)
• Juodas
• „Francais“
(prancūzų kalba)
• „Svenska“
(švedų kalba)
• „Off“ (išjungta)
• Pilkas
• „Espanol“
(ispanų kalba)
• „Polski“ (lenkų
kalba)
• „Deutsch“
(vokiečių kalba)
• „Italiano“ (italų
kalba)
Pasirinkite foną atkurdami JPEG,
MPEG4 ir „DivX“ vaizdo rinkmenas.
Kiti meniu („Others menu“)
„FL Dimmer“ (vaizdo šviesumo
reguliatorius)
Keičia įrenginio ekrano skaistį.
„DivX Registration“ („DivX“
registracija)
• „Bright“ (šviesinti)
• „Dim“ (pritemdyti)
• „Auto“ (automatinis nustatymas): ekranas pritemdytas, tačiau atliekant kokius nors veiksmus, jis
pašviesinamas.
Šio registracijos kodo reikia norint įsigyti ir atkurti „DivX“ „Video-on-Demand“ (VOD) įrašą (žr.
„Apie „DivX“ VOD įrašus“, 19 psl.).
Rodyti įrenginio registracijos kodą.
QUICK SETUP (sparčiojo
derinimo meniu)
„Re-initialize Setting“ (atkurti
numatytąsias nustatymų
reikšmes)
Visiems nustatymams grąžinamos
gamyklinės reikšmės.
• „Yes“ (taip)
• „No“ (ne)
• „Yes“ (atlikti): jeigu nustatyta funkcija „Ratings“ (kategorija, žr. 23 psl.), rodomas slaptažodžio
įvedimo ekranas. Įveskite tą patį slaptažodį. Kai iš ekrano dingsta užrašas „INIT“, įrenginį išjunkite
ir vėl įjunkite.
• „No“ (ne)
Kalbų kodų sąrašas
25
„VIERA Link“ valdymo funkcijos „HDAVI ControlTM“
naudojimas
Atkūrimas vienu mygtuko paspaudimu
Pagrindinį įrenginį ir televizorių galite įjungti bei pradėti disko
atkūrimą vieno mygtuko paspaudimu.
Paspauskite [ONE TOUCH PLAY].
Namų kino sistemos garsiakalbiai bus suaktyvinti automatiškai
(27 psl.).
• Ši funkcija taip pat veiks, jei, namų kino sistemai veikiant
parengties režimu, paspausite sistemos nuotolinio valdymo pulto
mygtuką [PLAY].
Pastaba
• Atkūrimas televizoriaus ekrane gali prasidėti ne iš karto. Jei
praleidote įrašo pradžią, paspausdami [
] arba [
] sugrįžkite
atgal į tą vietą, nuo kurios buvo pradėtas atkūrimas.
Automatinis įėjimo perjungimas
„VIERA Link“ (valdymas „HDAVI Control“)
„VIERA Link“ „HDAVI Control“ yra patogi funkcija, siūlanti per
„HDAVI Control“ susietą šio įrenginio ir „Panasonic“ televizoriaus
(VIERA) veikimą. Šią funkciją galite naudoti sujungę įrenginius
HDMI laidu. Išsamią informacija, kaip sujungti įrangą, rasite
prijungiamo įrenginio instrukcijoje.
• „VIERA Link“ „HDAVI Control“ yra paremta HDMI valdymo
funkcijomis, kurios yra industrinis standartas, dar kitaip vadinamas
HDMI CEC (Consumer Electronics Control), ir tai yra unikali
funkcija, kurią sukūrėme ir įdiegėme. Todėl kitų gamintojų įrenginių,
suderinamų su HDMI CEC, veikimas negarantuojamas.
• Šis įrenginys suderinamas su funkcija „HDAVI Control 2“.
Jei televizorius turi funkciją „HDAVI Control 2“, „VIERA Link“
valdomas tik naudojant televizoriaus nuotolinio valdymo pultą (žr.
„HDAVI Control 2“, 27 psl.)
„HDAVI Control 2“ yra naujausias standartas (nuo 2007 metų
vasario mėn.), skirtas „Panasonic“ įrenginiams suderinamiems su
„HDAVI Control“. Šis standartas suderinamas su įprastiniais
„Panasonic“ HDAVI įrenginiais.
Paruošimas
• Įsitikinkite, kad atlikote HDMI sujungimą (žr. 6 psl.) ir „scart“
kabelis atjungtas.
• „VIERA Link“ nustatykite ties „On“ (žr. HDMI meniu, 25 psl.).
• Norėdami tinkamai sujungti įrenginius ir suaktyvinti sujungimą,
išjunkite visus su „VIERA Link“ funkcija „HDAVI Control“
suderinamus įrenginius ir televizoriuje nustatykite namų kino
sistemai reikalingą HDMI įėjimo režimą.
Pakeitę sujungimus ar nustatymus, dar kartą patikrinkite aukščiau
aprašytus punktus.
26
• Kai televizoriaus įėjimą perjungiate į:
- Televizijos imtuvo režimą, namų kino sistema automatiškai
persijungia į „AUX“* arba „D-IN“*.
- HDMI įėjimo režimą namų kino sistemai, jei namų kino sistema
veikia „AUX“* arba „D-IN“* režimu, ji automatiškai persijungia į
„DVD/CD“ režimą.
• Pradėjus disko atkūrimą, televizorius automatiškai persijungs į
namų kino sistemos HDMI įėjimo režimą.
* Norėdami pakeisti režimą, su kuriuo ši funkcija turėtų veikti,
paspauskite [SETUP], kai pagrindinis įrenginys veikia „AUX“ arba
„D-IN“ režimu.
- Gamyklinis nustatymas yra „AUX“.
Išsijungimo signalas
Kai išjungiamas televizorius, namų kino sistema automatiškai ima
veikti parengties režimu.
• Ši funkcija veikia tik kai namų kino sistemoje pasirinktas
„DVD/CD“, „USB“, „AUX“* ar „D-IN“* šaltinis.
• Įjungus televizorių, namų kino sistema automatiškai neįsijungia.
(Maitinimo įjungimo ryšys negalimas.)
Pastaba
Kai norėdami išjungti namų kino sistemą paspaudžiate [ ],
išsijungia tik namų kino sistema. Kiti prijungti įrenginiai, suderinami
su „VIERA Link“ „HDAVI Control“, lieka įjungti.
• „AUX“ ir „D-IN“ režimams galima nustatyti maitinimo išjungimo
ryšį. Norėdami pakeisti režimą, su kuriuo ši funkcija turėtų veikti,
paspauskite [SETUP], kai pagrindinis įrenginys veikia „AUX“ arba
„D-IN“ režimu.
- Gamyklinis nustatymas yra „AUX“.
Garsiakalbių valdymas
Naudojant televizoriaus meniu nustatymus, galima pasirinkti, ar
garsas sklis iš namų kino sistemos ar televizoriaus garsiakalbių.
Plačiau apie tai skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
Namų kino teatras
Namų kino garsiakalbiai yra aktyvūs.
• Kai namų kino sistema veikia parengties režimu, televizoriaus
meniu pakeitus televizoriaus garsiakalbius namų kino sistemos
garsiakalbiais, automatiškai įsijungs namų kino sistema ir šaltiniu
bus nustatytas „AUX“* arba „D-IN“* režimas.
• Televizoriaus garsiakalbiai automatiškai išjungiami.
• Nustatyti garsumą arba išjungti garsą galimą televizoriaus
nuotolinio valdymo pulto mygtukais. (Garsumo lygis rodomas
pagrindinio įrenginio ekrane.)
• Norėdami atšaukti garso išjungimą, galite naudotis namų kino
sistemos nuotoliniu valdymo pultu (žr. 10 psl.).
• Jei išjungsite namų kino sistemą, automatiškai įsijungs
televizoriaus garsiakalbiai.
Televizorius
Televizoriaus garsiakalbiai yra aktyvūs.
• Namų kino sistemos garso lygis nustatomas ties „0“.
- Ši funkcija veikia tik kai namų kino sistemoje pasirinktas
„DVD/CD“, „USB“, „AUX“* arba „D-IN“* šaltinis.
• Garsas išvedamas 2 kanalais.
• Perjungiant tarp namų kino sistemos ir televizoriaus garsiakalbių,
televizoriaus ekranas keletą sekundžių gali nerodyti nieko.
* Norėdami pakeisti įėjimo šaltinį, kurį pagrindinis įrenginys
automatiškai įjungs, paspauskite [-SETUP], kai pagrindinis įrenginys
veikia „AUX“ arba „D-IN“ režimu.
- Gamyklinis nustatymas yra „AUX“.
„VIERA Link“ valdymas tik televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu („HDAVI Control 2“)
Jei kaip šaltinį naudojate „DVD/CD“ arba „USB“, namų kino
sistemos disko meniu galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu. Norėdami valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu,
remkitės toliau parodyta valdymo mygtukų iliustracija.
1. Naudodami televizoriaus meniu nustatymus, pasirinkite namų
kino sistemos valdymo meniu.
(Plačiau apie tai skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.)
• Kai namų kino sistema veikia „AUX“* arba „D-IN“* režimu, ji
automatiškai persijungs į „DVD/CD“.
* Norėdami pakeisti režimą, su kuriuo ši funkcija turėtų veikti,
paspauskite [SETUP], kai pagrindinis įrenginys veikia „AUX“ arba
„D-IN“ režimu.
- Gamyklinis nustatymas yra „AUX“.
2. Pasirinkite norimą elementą.
• „TOP MENU“ (pagrindinis meniu): rodomas pagrindinis disko
meniu (15, 18 psl.) arba programų sąrašas (19 psl.).
• „MENU“ (meniu): rodomas disko meniu (15, 18 psl.) arba
atkūrimo sąrašas (19 psl.).
• „Control Panel“ (valdymo skydelis): galimos pagrindinės diskų
valdymo operacijos.
Pastabos
• Priklausomai nuo meniu kai kurių televizoriaus nuotolinio valdymo
pulto mygtukų operacijos neveikia.
• „Control Panel“ (valdymo skydelį) galima pasirinkti tiesiogiai –
televizoriaus nuotolinio valdymo pulto mygtuku (pvz., [OPTION]).
• Televizoriaus nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais negalima
įvesti skaičių (nuo [0] iki [9]). Norėdami pasirinkti atkūrimo sąrašą ar
pan. naudokite šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą.
27
FM radijas
Jei girdimas triukšmas
Palaikykite nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką [—FM MODE],
kol ekrane pasirodys „MONO“.
Jeigu norite šį režimą išjungti, dar kartą
nuspauskite ir palaikykite mygtuką [—
FM MODE].
• Pakeitus dažnį, monofoninis režimas taip pat atšaukiamas.
Skaičių mygtukai
Stočių paieška rankiniu būdu
1
2
1
Paspauskite [FM]* mygtuką norėdami pasirinkti „FM“.
Norėdami pasirinkti dažnį, spauskite [
,
].
• Norėdami nustatymus atlikti pagrindiniame įrenginyje, pirmiausia
paspauskite [-TUNE MODE] ir pasirinkite „MANUAL“, tada
paspauskite [ TUNING ] ir pasirinkite dažnį.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę [
,
] mygtuką, kol
dažniai pradės keistis ir prasidės automatinė stočių paieška. Radus
stotį, paieška nutrūks.
Stočių įrašymas į atmintį
Galima iš anksto nustatyti iki 30 radijo stočių.
1 Klausydami radijo stoties transliacijos
paspauskite [ENTER]*3.
2 Kol dažnis ir „PGM“ mirksi ekrane
skaičių mygtukais įveskite norimos stoties numerį.
• Kaip pasirinkti dviženklį skaičių:
Pavyzdžiui, 12:
[≥10] → [1] → [2]
Instrukcijoje aprašytas radijo imtuvo valdymas naudojant nuotolinio
valdymo pultą. Tačiau galite naudoti ir atitinkamus mygtukus įrenginyje.
*1 [SELECTOR] (parinkiklis)
*2 [ TUNING ] (derinimas)
*3 [MEMORY] (atmintis)
Automatinis išankstinis stočių nustatymas
Galima iš anksto nustatyti iki 30 radijo stočių.
1
2
1
Paspauskite [FM]* mygtuką norėdami pasirinkti „FM“.
3
Paspauskite ir laikykite [ENTER]* .
Kai ekrane pamatysite nustatymą „FM AUTO“, mygtuką atleiskite.
Radijo stočių imtuvas nustatys žemiausią dažnį, užfiksuos visas stotis,
kurių signalus jis priima, ir išrikiuos kanalų numerius didėjimo tvarka.
• „SET OK“ rodoma, kai stotys yra nustatytos ir radijas persijungia į
paskutinę nustatytą stotį.
• Jeigu automatiškai nustatyti stočių nepavyksta, rodomas pranešimas
„ERROR“ (klaida). Stotis nustatykite rankiniu būdu (žr. dešinėje).
Iš anksto nustatytų kanalų pasirinkimas
1
2
1
Paspauskite [FM]* mygtuką norėdami pasirinkti „FM“.
Skaičių mygtukais įveskite norimo kanalo numerį.
• Kaip pasirinkti dviženklį skaičių:
Pavyzdžiui, 12: [≥10] → [1] → [2]
Arba paspauskite [ , ].
Arba paspauskite [ , ], tada paspauskite [ENTER]*3.
Anksčiau įrašyta radijo stotis pakeičiama kita, jei į jos vietą įrašoma
nauja stotis.
RDS transliacija
Šis įrenginys gali rodyti tekstinius duomenis, kuriuos kai kuriose
srityse transliuoja radijo duomenų sistema (RDS).
Jeigu stotis, kurios klausotės, transliuoja RDS signalus, ekrane
užsidega indikatorius „RDS“.
Kai pasirenkate „FM“
Norėdami peržiūrėti tekstinius duomenis, paspauskite
mygtuką [FUNCTIONS].
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
PS: programų tarnyba
PTY: programos tipas
FREQ: dažnis
NEWS (naujienos)
AFFAIRS (politika)
INFO (informacija)
SPORT (sporto
programos)
EDUCATE
(mokomosios
programos)
DRAMA (drama)
CULTURE (kultūra)
• Norėdami nustatymus atlikti pagrindiniame įrenginyje, pirmiausia
paspauskite [-TUNE MODE] ir pasirinkite „PRESET“, tada
paspauskite [ TUNING ] ir pasirinkite kanalą.
Jeigu priimami FM stoties transliuojami
signalai, ekrane atsiranda užrašas „ST“.
28
SCIENCE (mokslas)
Programos tipo (PTY) rodiniai
VARIED (įvairios) FINANCE
(finansai)
POP M (populiari CHILDREN
muzika)
(programos
vaikams)
ROCK M (rokas) SOCIAL A
(socialiniai reikalai)
M-O-R-M*
RELIGION
(religija)
LIGHT M
PHONE IN
(lengvoji muzika) (telefonas)
CLASSICS
(klasikinė
muzika)
OTHER M
(kitokia muzika)
WEATHER
(oras)
COUNTRY (kantri
muzika)
NATIONAL
(nacionalinė
muzika)
OLDIES (senos
dainos)
FOLK M (folkloras)
DOCUMENT
(dokumentika)
TRAVEL
(kelionės)
TEST (bandymai)
LEISURE
(laisvalaikis)
JAZZ (džiazas)
ALARM
(perspėjimas)
* „M-O-R- M“ = „Middle of the road“ stiliaus muzika (tinkanti kelionėms)
Pastaba
Jeigu signalas priimamas silpnai, RDS duomenys gali būti nerodomi.
Garso efektų naudojimas
Žemųjų dažnių kiekio koregavimas:
žemųjų dažnių garsiakalbio garso
lygis
Galima nustatyti žemųjų dažnių kiekį. Įrenginys automatiškai
parenka tinkamiausią nustatymą priklausomai nuo atkuriamo
šaltinio tipo.
Paspauskite [SUBWOOFER LEVEL].
Galite pasirinkti lygį nuo „SUB W 1“ (silpniausias) iki „SUB W 4“
(stipriausias).
• Norėdami patikrinti esamą nustatymą, paspauskite [SUBWOOFER
LEVEL].
• Atliktas nustatymas įsimenamas ir įjungiamas kiekvieną kartą
atkuriant to paties tipo šaltinį.
Mėgavimasis erdviniu garsu: „Dolby
Virtual Speaker“
Naudodami priekinius garsiakalbius ir žemųjų dažnių garsiakalbį, iš
bet kokio garso šaltinio galite mėgautis panašiu į 5.1 kanalo („Dolby
Digital“ ar DTS) erdvinio garso efektu. Taip pat erdvinio garso
efektu galėsite mėgautis klausydami stereofoninių garso šaltinių,
tokių kaip CD.
Pastabos
• Priklausomai nuo naudojamo šaltinio tipo arba prijungus ausines,
toliau aprašyti garso efektai gali būti neveiksmingi (žr. 11 psl.).
• Naudojant su tam tikrais šaltiniais, garso efektai gali pabloginti
garso kokybę. Tokiais atvejais pasirinktą garso efektą išjunkite.
Vienodintuvo funkcijos naudojimas
Paspauskite [
VS].
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
REFERENCE: standartinis režimas
WIDE: praplėstas režimas
Praplečia priekinių garsiakalbių akustinį lauką. Šis efektas geriau
veikia kai tarp garsiakalbių ne daug vietos.
OFF (išjungta): nepridedama jokių efektų.
Paspauskite [EQ].
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
FLAT: nepridedama jokių efektų.
HEAVY: paryškinamos roko melodijos.
CLEAR: išryškinami aukštųjų tonų garsai.
SOFT: skirta foninei muzikai.
• Norėdami patikrinti nustatymą, paspauskite [EQ].
Žemų tonų stiprinimas H.BASS
• Atvejai, kai „Dolby Virtual Speaker“ režimas neveikia ir rodomas
pranešimas „ERROR“:
- Kai parinkiklis nustatytas ties „DVD/CD“ ir garso šaltinis
atkuriamas 3.1, 3, 1.1 ar 1 kanalu.
- Kai atkuriate „DVD-Audio“ diskus, kurie neleidžia jungti signalų.
- Kai prijungiamos ausinės.
• „ PLII“ rodomas, kai įjungiamas „Dolby Virtual Speaker“ režimas
ir garsas atkuriamas 2 kanalais.
• „Dolby Virtual Speaker“ režimo indikatorius gali išsijungti
priklausomai nuo „FL Dimmer“ nustatymo (žr. 25 psl.).
Galima sustiprinti žemųjų tonų garsą taip, kad stiprūs bosai būtų
aiškiai girdimi, net esant prastoms kambario akustinėms savybėms.
Įrenginys automatiškai parenka tinkamiausią nustatymą
priklausomai nuo atkuriamo šaltinio tipo.
Paspauskite [-H.BASS].
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką:
H.BASS OFF (išjungta)
H.BASS ON (įjungta)
Atliktas nustatymas įsimenamas ir įjungiamas kiekvieną kartą
atkuriant to paties tipo šaltinį.
29
Kitos įrangos valdymas
„iPod“ naudojimas
Naudokite „iPod“ pritaikytą „Panasonic“ SH-PD10 „Universal Dock“
įrenginį.
Prijunkite „Universal Dock“ įrenginį
prie šio įrenginio užpakalinės pusės.
„iPod“ (į komplektą
neįeina)
• Tvirtai įstatykite
„iPod“ grotuvą.
Įstačius „iPod“
užsidega indikatorius
ir prasideda įkrova.
„Universal Dock“
įrenginys „iPod“
grotuvui
(į komplektą neįeina)
Kol įrenginys yra įjungtas, negalima atjungti
ar prijungti „Universal Dock“ terminalo.
„iPod“ grotuvo įkrovimas
Įkrovos laikas
Naudodami namų kino sistemą, galite atkurti išorinį garso šaltinį.
„iPod nano“ 2-os kartos (aliumininis)
„iPod“ 5-os kartos (su vaizdu)
„iPod nano“ 1-os kartos
Kol „iPod“ visiškai
įsikraus
Garso klausymasis per televizorių
„iPod“ 4-os kartos (spalvotas ekranas)
„iPod“ 4-os kartos
„iPod mini“
5 valandos (fiksuotas)
Paruošimas
Patikrinkite sujungimą per šio įrenginio SCART (AV) arba AUX
lizdą.
Pakartotinai paspauskite [EXT-IN] norėdami pasirinkti
„AV“* arba „AUX“*.
• Sumažinkite televizoriaus garso stiprumą iki minimalaus, garso
stiprumą reguliuokite pagrindiniu įrenginiu.
• Paspausdami [ VS] įjunkite „Dolby Virtual Speaker“ režimą (žr.
29 psl.) ir mėgaukitės erdviniu garso efektu.
* Kai naudojate „Scart“ lizdą pasirinkite „AV“ (žr. 6 psl.), o kai
naudojate AUX lizdą – „AUX“ (7 psl.).
Pastaba
• Kintamosios srovės laidas turi būti sujungtas su šiuo įrenginiu.
• Kai „iPod“ grotuvas kraunamas šiam įrenginiui veikiant parengties
režimu, įrenginio ekrane rodoma „OPTION*“. Pasibaigus įkrovai,
pranešimas dings.
„iPod“ grotuvo modelių, kurių įkrovos trukmė nurodyta „5 valandos
(fiksuotas)“, ekrane rodoma „OPTION“ net ir visiškai įkrovus. Šį
pranešimą galite išjungti ištraukdami „iPod“ grotuvą iš terminalo.
• Suderinamumas priklauso nuo „iPod“ grotuvo programinės įrangos
versijos.
• Daugiau informacijos ieškokite „iPod“ grotuvo arba SH-PD10
įrenginio instrukcijoje.
„Music Port“ jungties naudojimas
Paruošimas
• Kad garsas nebūtų iškreiptas, patikrinkite, ar išjungtos išorinio
įrenginio vienodintuvo funkcijos.
• Sumažinkite šio ir papildomo įrenginio garso stiprumą.
1
Prijunkite papildomą įrenginį (į komplektą
neįeina).
Garso takelių iš „iPod“ grotuvo atkūrimas
Paruošimas
• Nustatykite įprastinį „iPod“ grotuvo garso stiprumą.
• Sumažinkite pagrindinio įrenginio garsumą
• Įsitikinkite, kad „iPod“ grotuvas prijungtas (žr. aukščiau).
1
Kištuko tipas: stereofoninis mini kištukas, 3,5 mm skersmens
Pakartotinai paspauskite [EXT-IN] ir pasirinkite
„OPTION“.
„iPod“ grotuvas įsijungs.
2
Išorinis įrenginys
(pvz., MP3 grotuvas)
2
Pakartotinai paspauskite [EXT-IN] ir pasirinkite
„MUSIC P.“.
• Nustatykite įprastinį išorinio įrenginio garsumo lygį ir nustatykite
pagrindinio įrenginio garsą.
• Paspausdami [ VS] įjunkite „Dolby Virtual Speaker“ režimą
(žr. 29 psl.) ir mėgaukitės erdviniu garso efektu.
30
Paspauskite [XPLAY] mygtuką, kad būtų
atkuriami „iPod“ grotuve esantys įrašai.
• Garsumą reguliuokite pagrindiniu įrenginiu.
• Paspausdami [ VS] įjunkite „Dolby Virtual Speaker“ režimą
(žr. 29 psl.) ir mėgaukitės erdviniu garso efektu.
Arba paspauskite šio įrenginio [ ] mygtuką.
Norėdami
įjungti pauzę
Papildomo USB įtaiso prijungimas ir
valdymas
Norėdami
praleisti takelį
USB sąsaja leidžia prijungti ir atkurti rinkmenas iš USB duomenų
laikymo įtaisų,
Paprastai USB atminties prietaisų. (Duomenų perdavimas tik
dideliais kiekiais.)
(Atkūrimo metu / pristabdžius)
Arba paspauskite šio įrenginio [
(Atkūrimo metu / pristabdžius)
,
] mygtuką.
Arba paspauskite ir laikykite paspaudę
Norėdami
atlikti paiešką
esamame
takelyje
Paruošimas
• Prieš prijungdami bet kokį USB duomenų laikymo įtaisą prie šio
įrenginio, įsitikinkite, kad yra padarytos atsarginės USB duomenų
laikymo įtaise esančių duomenų kopijos.
1
Kai pasirenkate kitą garso šaltinį arba išjungiate šį įrenginį, „iPod“
grotuvas išsijungia.
Prijunkite USB duomenų laikymo įtaisą (į
komplektą neįeina).
Pastaba
Rodyti nuotraukas ir vaizdo įrašus per namų kino sistemą negalima.
Suderinami „iPod“ grotuvai
Pavadinimas
„iPod nano“ 2-os
kartos
(aliumininis)
„iPod“ 5-os
kartos (su
vaizdu)
„iPod“ 5-os
kartos (su
vaizdu)
„iPod nano“ 1-os
kartos
Atminties
dydis
2 GB,
4 GB,
8 GB
60 GB,
80 GB
30 GB
1 GB,
2 GB,
4 GB
Pavadinimas
„iPod“ 4-os
kartos (spalvotas
ekranas)
„iPod“ 4-os
kartos (spalvotas
ekranas)
„iPod“ 4-os
kartos
„iPod“ 4-os
kartos
Atminties
dydis
40 GB,
60 GB
20 GB,
30 GB
40 GB
Suderinamas su USB įtaisas
(į komplektą neįeina)
• Nerekomenduojame naudoti USB ilgintuvo – šis
įrenginys gali neatpažinti USB įtaiso.
2
Paspauskite [EXT-IN] ir pasirinkite „USB“.
• Garsumą reguliuokite pagrindiniu įrenginiu.
• Paspausdami [ VS] įjunkite „Dolby Virtual Speaker“ režimą
(žr. 29 psl.) ir mėgaukitės erdviniu garso efektu.
Pvz.,
20GB
„iPod mini“
4 GB,
6 GB
• Suderinamumas priklauso nuo „iPod“ grotuvo programinės įrangos
versijos.
Kabelinės televizijos dekoderio,
skaitmeninių transliacijų ar palydovinių
transliacijų garso efektų nustatymas
Paruošimas
Patikrinkite sujungimą per šio įrenginio OPTICAL IN garso lizdą
(žr. 7 psl.).
Keletą kartų paspauskite [EXT-IN] ir pasirinkite „D-IN“
(„Digital In“) kaip šaltinį.
Kai pasirenkate „D-IN“ šaltiniu, galite pasirinkti vieną iš šių garso
efektų. (Šios funkcijos veikia tik su „Dolby Digital“ arba „PCM“.)
„PCM FIX“ režimas
Paspauskite ir palaikykite [X].
PFIX ON: pasirinkite tik kai priimami PCM signalai.
PFIX OFF: pasirinkite, kai priimami „Dolby Digital“ ir „PCM“ signalai.
„Dynamic Range Compression“ (dinaminis diapazono
suglaudinimas)
Paspauskite ir palaikykite [W].
DRC ON: išvedamas aiškus signalas net tuo atveju, jei garsas
silpnas. Tai atliekama suglaudžiant žemiausio garso lygio ir
aukščiausio garso lygio diapazonus. Patogu žiūrint filmus vėlų
vakarą. (Funkcija veikia tik su „Dolby Digital“)
DRC OFF
Garso režimas (Ši funkcija veikia tik su „Dolby Digital Dual Mono“.)
Paspauskite ir palaikykite [S].
AUDIO ST (stereofoninis garsas), AUDIO L, AUDIO R
„Dolby Virtual Speaker“ (žr. 29 psl.)
Paspauskite [ VS].
Pastaba
Garsas, įvedamas per OPTICAL IN lizdą, negali būti išvedamas per
HDMI lizdą.
3
Pradėkite atkūrimą pasirinkdami takelį iš USB
duomenų laikymo įtaiso.
Norėdami grįžti į ankstesnį langą, paspauskite [RETURN].
Kitos valdymo funkcijos panašios į aprašytąsias skyriuje „Diskų
atkūrimas“ (žr. 14–25 psl.).
Suderinami prietaisai
Tai įtaisai, priskiriami USB duomenų saugojimo klasei:
- USB įtaisai, kuriems priimtinas duomenų persiuntimas tik
dideliais kiekiais.
- USB įtaisai, kuriems priimtina USB 2.0 didelė sparta.
Priimtini formatai
Formatas
Plėtinys
JPG
„.JPG“, „.jpg“, „.JPEG“ arba „.jpeg“
MP3
„.MP3“, „.mp3“, „.WMA“ arba „.wma“
WMA
Vaizdas
MPEG4*
„.ASF“ arba „.asf“
*
„Panasonic D-Snap“ / DIGA.
Nuotraukos
Muzika
Pastabos
• CBI („Control/Bulk/Interrupt“ – valdymas / didelis kiekis /
pertrauktis) nepalaikomas.
• Nepalaikomi skaitmeniniai fotoaparatai, kuriuose naudojamas PTP
(vaizdų duomenų perdavimo) protokolas arba kuriems būtina įdiegti
papildomą programą, norint juos prijungti prie kompiuterio.
• Nepriimtini įrenginiai, kurie naudoja NTFS rinkmenų sistemą.
(Priimtina tik FAT 12/16/32 (rinkmenų išdėstymo lentelė 12/16/32)
rinkmenų sistema).
• Priklausomai nuo sektoriaus dydžio kai kurios rinkmenos gali
neveikti.
• Įrenginys neveiks su „Janus“ įgalintais MTP (laikmenų persiuntimo
protokolas) įtaisais.
• Maksimalus aplankų skaičius: 400
• Maksimalus rinkmenų skaičius: 4000
• Maksimalus rinkmenos pavadinimo ilgis: 44 simbolių
• Maksimalus aplanko pavadinimo ilgis: 44 simbolių
• Prijungus daugiaprievadinį USB kortelių skaitytuvą, pasirenkama
tik viena atminties kortelė. Paprastai nuskaitoma pirmoji įdėta
atminties kortelė.
31
Garsiakalbių montavimo variantai
Montavimas prie sienos
Garsiakalbio stovų (į komplektą neįeina)
montavimas
Priekinius garsiakalbius galima pritvirtinti prie sienos.
• Siena arba kolona, ant kurios ruošiamasi kabinti garsiakalbius, turi
pajėgti išlaikyti 10 kg svorį ant kiekvieno varžto. Prieš tvirtindami
garsiakalbius prie sienos, pasitarkite su kvalifikuotu specialistu.
Netinkamai pritvirtinus, galima apgadinti sieną arba garsiakalbius.
(Tik priekiniams garsiakalbiams)
Prieš įsigydami stovus, pasižiūrėkite, ar jie atitinka šias sąlygas.
Patikrinkite varžtų skersmenį ir ilgį bei atstumą tarp varžtų, kad jie
atitiktų nurodytus schemoje.
1 Nuimkite stovą.
Išsukite 3 varžtus.
• Stovai turi išlaikyti didesnį kaip 10 kg svorį.
• Net jeigu garsiakalbiai pritvirtinti aukštai, stovai turi stovėti stabiliai.
Pvz.,
Varžtų angelės
Tvirtinimui prie garsiakalbio stovų
2 Į sieną įsukite varžtą (į komplektą neįeina).
Bent 30 mm.
4,0 mm
nuo 7,5 iki 9,4 mm
Siena arba kolona
nuo 7,0 iki 9,0 mm
• Įsitikinkite, kad varžtas sukamas bent 70 mm atstumu nuo lubų.
3 Garsiakalbį atsargiai pakabinkite ant sienos, įtaikydami
varžtą (-us) į angelę (-es).
Priekinis garsiakalbis
Pvz.,
NEGALIMA
32
Kai varžtas yra
tokioje padėtyje,
garsiakalbis,
pajudintas į
kairę ar į dešinę,
gali nukristi.
GALIMA
Pastumkite
garsiakalbį,
kad varžtas
būtų tokioje
padėtyje.
Plokštelės storis plius
7–10 mm.
5 mm, skersmuo 0,8 mm
Garsiakalbio
stovas
(į komplektą
neįeina)
Trikčių šalinimas
Prieš kreipdamiesi dėl įrenginio taisymo, imkitės toliau nurodytų veiksmų. Jeigu dėl kurių nors nurodymų abejojate arba lentelėje pateikti
nurodymai trikties pašalinti nepadėjo, daugiau informacijos teiraukitės pardavėjo.
Maitinimas
Nėra maitinimo.
• Gerai prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą
7
Automatiškai įsijungia įrenginio
parengties režimas.
• Galbūt suveikė išsijungimo laikmatis.
10
Ekranas tamsus.
• Kortelėje „Others“ parametrui „FL Dimmer“ (vaizdo šviesumo reguliatorius)
priskirkite reikšmę „Bright“ (šviesiau).
25
„NO PLAY“ (atkurti negalima)
• Įdėjote diską, kurio šis įrenginys negali atkurti. Įdėkite tinkamą diską.
• Įdėjote tuščią diską.
• Įdėjote diską, kuriam neatlikta užbaigimo operacija.
12
–
–
„NO DISC“ (disko nėra)
• Neįdėjote disko. Įdėkite jį.
•Diską įdėjote netinkamai; įdėkite jį gerai.
–
14
„OVER CURRENT ERROR“ (srovės
viršijimo klaida)
• USB įtaisas naudoja per daug energijos. Įjunkite DVD/CD režimą, atjunkite USB ir
išjunkite įrenginį.
–
„F61“
• Patikrinkite ir pataisykite garsiakalbio laidų sujungimus.
Jei tai nepadeda pašalinti trikties, kreipkitės į pardavėjus.
5
„F76“
• Maitinimo šaltinio problema. Pasitarkite su pardavėju.
–
„DVD U11“
• Diskas gali būti nešvarus. Nuvalykite diską.
13
„ERROR“ (klaida)
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukciją ir bandykite dar kartą.
–
„DVD H
“
„DVD F
“
rodomas vietoje skaičiaus.
• Įvyko sutrikimas. Po raidės H ir F rodomas skaičius priklauso nuo įrenginio
būsenos. Išjunkite šį įrenginį ir vėl jį įjunkite. Taip pat galite išjungti įrenginį, atjungti
kintamosios srovės jungiamąjį laidą, paskui jį vėl prijungti.
• Jeigu nepavyksta panaikinti aptarnavimo numerio, užsirašykite jį ir susisiekite su
kvalifikuotu specialistu.
–
Mirksi „D.MIX“.
• Signalų jungimas – tai 5.1 kanalo garso, kurį transliuoja kai kurie diskai, jungimas į
dviejų kanalų išėjimą. Diske yra vieno ar 5.1 kanalo signalų, kurių negalima tikroviškai
atkurti.
–
„U70 “
rodomas vietoje skaičiaus.
Numeris, esantis po „U70“, priklauso
nuo pagrindinio įrenginio būsenos.
• HDMI sujungimas veikia neįprastai.
- Prijungta su HDMI nesuderinama įranga.
- Naudokite HDMI kabelius, kurie pažymėti HDMI logotipu (nurodytas viršelyje).
- Per ilgas HDMI kabelis.
- Pažeistas HDMI kabelis.
„REMOTE 1“ arba „REMOTE 2“
• Suderinkite pagrindinio įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto režimus. Atsižvelgdami į
rodomą numerį („1“ arba „2“) paspauskite [ENTER] ir atitinkamą skaičiaus mygtuką
([1] arba [2]) ir palaikykite mažiausiai 2 sekundes.
10
• Šiuo įrenginiu galite atkurti tik tokius diskus, kurie nurodyti šioje instrukcijoje.
• Įrenginys gali tinkamai neveikti dėl žaibo, statinio elektros krūvio ar kurios nors kitos
išorinės priežasties. Išjunkite šį įrenginį ir vėl jį įjunkite. Taip pat galite išjungti įrenginį,
atjungti kintamosios srovės jungiamąjį laidą, paskui jį vėl prijungti.
• Galbūt susikaupė drėgmės. Palaukite vieną dvi valandas, kol susikaupusi drėgmė
išgaruos.
12
–
Paspaudus bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką, įrenginys
nereaguoja.
• Patikrinkite, ar tinkamai įdėtos baterijos.
• Galbūt išseko baterijos. Įdėkite naujas.
• Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo pulto signalo jutiklį ir
pabandykite paspausti kurį nors mygtuką.
8
8
11
Kiti įtaisai reaguoja į valdymą
nuotolinio valdymo pultu.
• Pakeiskite nuotolinio valdymo pulte valdymo režimą.
10
Nėra vaizdo arba garso.
• Patikrinkite vaizdo laidų ir garsiakalbių sujungimus.
• Patikrinkite prijungtos įrangos ir pagrindinio įrenginio maitinimo ir signalų įėjimo
nustatymus.
• Patikrinkite, ar diske yra įrašų.
5, 6
–
Pamiršote kategorijos nustatymo
slaptažodį.
Grąžinkite numatytąsias visų
nustatymų reikšmes.
• Sustabdę atkūrimą ir šaltiniu pasirinkę „DVD/CD“, paspauskite ir laikykite paspaudę
leistuvo mygtuką [ ] (Stop) ir nuotolinio valdymo pulto mygtuką [≥10], kol iš
televizoriaus ekrano išnyks „Initialised“ indikatorius. Įrenginį išjunkite ir vėl įjunkite.
Bus atkurtos visos numatytosios nustatymų reikšmės.
–
Neveikia „VIERA Link“ „HDAVI
Control“ valdymo funkcija
• Priklausomai nuo namų kino sistemos arba prijungtos įrangos gali tekti pakartoti tas
pačias operacijas, kad funkcija veiktų tinkamai.
26
Pranešimai ekrane
–
–
–
–
–
Bendras valdymas
Įrenginys nereaguoja nė į vieno
mygtuko paspaudimą.
–
–
(Tęsinys kitame puslapyje)
33
Trikčių šalinimas
Disko valdymas
Prieš prasidedant atkūrimui praeina
nemažai laiko.
• Kai MP3 takeliai įrašyti su nuotraukomis, atkūrimui pradėti reikia šiek tiek laiko. Net
prasidėjus takelio atkūrimui, tikslus atkūrimo laikas nerodomas. Tai normalu.
• Tai normalu atkuriant „DivX“ vaizdo įrašus.
–
Aplankai CD duomenų diske rodomi
netiksliai.
• Aplankai, esantys giliau už aštuntą lygį, rodomi kaip aštunto lygio aplankai.
–
Praleidžiant elementus ar atliekant
paiešką, atsiranda meniu langas.
• „Video CD“ formato diskams tai yra normalu.
–
Atkūrimo valdymo meniu nerodomas.
su atkūrimo valdymu
• Du kartus paspauskite [ STOP], tada paspauskite [XPLAY].
–
Neveikia programos ir atsitiktinis
atkūrimas.
• Šios funkcijos neveikia naudojant kai kuriuos „DVD-Video“ diskus.
–
Atkūrimas neprasideda.
• Šis įrenginys gali neatkurti WMA ir MPEG4 turinio, kuriame yra nuotraukų duomenų.
• Norėdami atkurti „DivX“ VOD įrašą, perskaitykite informaciją interneto svetainėje,
kurioje įsigijote įrašą. (pavyzdžiui, www.divx.com/vod) [DivX
• Jei diske yra CD-DA ir kito formato įrašų, tinkamas atkūrimas gali būti neįmanomas.
–
–
Pakeitus garso takelį, atkūrimas vėl
bus pradedamas iš pradžių.
• „DVD-Audio“ formato diskams tai normalu.
–
Subtitrai rodomi ne toje vietoje.
Subtitrai nerodomi.
• Nustatykite jų rodymo vietą. (Rodymo meniu nustatymas „Subtitle Position“)
• Įjunkite subtitrų rodymą. („Main Menu“ meniu „Subtitle“ nustatymas)
• Subtitrai gali būti nerodomi, priklauso nuo disko.
22
20
–
Taškas „B“ (galutinis taškas)
nustatomas automatiškai.
• Kai pasiekiama elemento pabaiga, ji ir laikoma B tašku.
–
Negalima įeiti į derinimo meniu.
• Šaltiniu pasirinkite „DVD/CD“.
• Atšaukite visos grupės, atkurti užprogramuotus ir atkūrimo atsitiktine tvarka
nustatymus.
–
17
Garsas iškraipytas.
• Atkuriant WMA rinkmenas gali girdėtis triukšmas.
• Kai naudojamas HDMI išėjimas, garso išvesti kitais lizdais negalima.
–
–
Neveikia efektai.
• Išvedant bitų srauto signalus OPTICAL OUT lizdu, garso efektai neveikia.
• Naudojant kai kuriuos diskus, kai kurie garso efektai neveikia arba yra mažiau
pastebimi.
–
–
Klausantis girdimas burzgimas.
• Kintamosios srovės laidas arba fluorescencinės šviesos šaltinis yra šalia pagrindinio
įrenginio. Laikykite kitus įrenginius ir kabelius atokiau nuo pagrindinio įrenginio.
–
Nėra garso.
• Keičiant atkūrimo greitį, garsas gali trūkčioti.
• Garsas gali būti negirdimas dėl rinkmenų sukūrimo aplinkybių.
• Garso galite negirdėti, kai HDMI kabeliais prijungta daugiau nei 4 įrenginiai.
Sumažinkite prijungtų įrenginių skaičių.
• Kai naudojate HDMI sujungimą, patikrinkite, ar „Audio Output“ kortelėje „HDMI“
nustatytas ties „On“.
–
–
–
–
–
Garsas
Pasirinkus garso takelį „2“, garsas
nepasikeičia.
34
• Net jeigu nėra įrašyto antrojo garso takelio, paprastai rodomi du skaičiai.
25
–
Vaizdas
Vaizdas televizoriaus ekrane rodomas
netiksliai arba išnyksta.
• Įrenginyje ir televizoriuje naudojamos skirtingos vaizdo sistemos. Naudokite kelių
vaizdo sistemų arba PAL vaizdo sistemos televizorių.
• Diske naudojama sistema neatitinka televizoriuje naudojamos sistemos.
– Tinkamai peržiūrėti PAL tipo diskus per NTSC tipo televizorių negalima.
– Šis įrenginys gali konvertuoti NTSC signalus į PAL 60, kuriuos galima peržiūrėti
per PAL tipo televizorių (pakoreguokite meniu „Video“ nustatymą „NTSC Disc
Output“).
• Patikrinkite, ar šis įrenginys su televizoriumi sujungtas tiesiogiai. Negalima jungti per
vaizdajuosčių leistuvą.
• Trikdžių gali atsirasti dėl veikiančių mobiliųjų telefonų įkroviklių.
• Jeigu esate prijungę kambarinę televizinę anteną, vietoj jos prijunkite lauko anteną.
• Televizinės antenos laidas per arti šio įrenginio. Patraukite jį nuo įrenginio.
• „Picture“ meniu pakeiskite „Source Select“ elemento nustatymą.
• Vaizdo galite nematyti, kai HDMI kabeliais prijungta daugiau nei 4 įrenginiai.
Sumažinkite prijungtų įrenginių skaičių.
• Jei namų kino teatro sistemą sujungėte su televizoriumi, kuris nesuderinamas su
progresiniu išėjimu, ir pasirinkote „COMPONENT VIDEO OUT“ lizdą, įsitikinkite, kad
pasirinkote ne progresinis išėjimą. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę [CANCEL],
kol vaizdas bus rodomas tinkamai. (Bus grąžinta „480i“ arba „576i“ reikšmė.)
• Kai naudojate HDMI AV OUT lizdą, įsitikinkite, kad nepasirinkote prijungto
televizoriaus netinkamo vaizdo išėjimo. Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę
[CANCEL], kol vaizdas bus rodomas tinkamai. (Bus grąžinta „576p“ arba „480“
reikšmė.)
• Kai naudojate SCART (AV) lizdą, HDMI meniu „Video Mode“ priskirkite „Off“.
–
–
24
6
–
–
21
–
21
21
25
–
Vaizdas sustoja.
• Vaizdas gali būti sustabdomas atkuriant „DivX“ rinkmenas, didesnes nei 2 GB.
Vaizdo dydis neatitinka ekrano.
• Pakeiskite meniu „Video“ nustatymą „TV Aspect“.
• Pakeiskite vaizdo kraštinių proporciją televizoriuje. Jei televizorius neturi tokios
funkcijos, pakeiskite „4:3 Aspect“, esantį rodymo meniu.
• Pakeiskite didinimo funkcijos („Zoom“) nustatymą. (Rodymo meniu nustatymas
„Just Fit Zoom“ arba „Manual Zoom“)
24
22
• Nustatykite didinimo koeficientą „x 1.00“. (Rodymo meniu nustatymas „Manual
Zoom“)
• Rodymo meniu nustatymui „Subtitle Position“ priskirkite „0“.
• Rodymo meniu nustatymui „4:3 Aspect“ priskirkite „Normal“.
22
• Išjunkite televizoriuje didinimo funkciją.
• Pasirinkite kitą iš anksto nustatytą vaizdų rodymo proporciją arba pakoreguokite
vaizdo rodinį rankiniu būdu.
• Didinimo funkcija gali tinkamai neveikti, ypač kai vaizdai yra tamsūs, ir gali visiškai
neveikti dėl disko tipo.
–
22
• Nustatykite vaizdo meniu parametrą „Transfer Mode“ ties „Auto“.
21
Netinkamai rodomas meniu.
Tinkamai neveikia automatinio
didinimo funkcija.
Atkuriant PAL diskus, vaizdas
iškraipytas.
22
22
22
–
„iPod“ su „Universal Dock for iPod“ (įsigyjami atskirai)
Įkrovimas ar valdymas negalimas net
jei ir stove šviečia indikatorius.
• Patikrinkite, ar gerai įstatytas „iPod“ grotuvas.
• „iPod“ grotuvo baterija išseko. Įkraukite „iPod“ grotuvą ir pabandykite dar kartą.
30
–
HDMI ar progresinis vaizdas
Kai įjungtas progresinio vaizdo arba
HDMI išėjimas, matomas dvigubas
vaizdas.
Vaizdai išvedami į ekraną ne
progresiniu vaizdo signalu.
• Ši triktis atsiranda dėl taisymo metodo arba „DVD-Video“ tipo diskuose įrašytos
medžiagos, tačiau persijungus į pakaitinį išėjimo signalą, triktis turėtų būti pašalinta.
- Kai naudojate „COMPONENT VIDEO OUT“ lizdą, įėję į vaizdo („Picture“) meniu,
vaizdo išėjimo režimo parametrui „Video Output Mode“ suteikite „480i“ arba „576i“
reikšmę. (Vėl paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [CANCEL] norėdami
pereiti tarp „480i“ ir „576i“ reikšmių.)
- Kai naudojate „COMPONENT VIDEO OUT“ lizdą, įėję į vaizdo („Picture“) meniu,
vaizdo išėjimo režimo parametrui „Video Output Mode“ suteikite „480i“ arba „576i“
reikšmę pažymėtą „*“. Arba atjunkite nuo HDMI AV OUT lizdo ir naudokite kitas
vaizdo jungtis. Nustatymus atlikite tokia tvarka:
1. „HDMI“ parametrui „Video Mode“ priskirkite „Off“.
2. Vaizdo meniu nustatykite „Video Output Mode“ ties „480i“ arba „576i“. (Vėl
paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [CANCEL] norėdami pereiti tarp
„480i“ ir „576i“ reikšmių.)
• Įėję į vaizdo („Picture“) meniu, vaizdo išėjimo režimo parametrui „Video Output
Mode“ suteikite „480i“ arba „576i“ reikšmę.
• Per įrenginio SCART (AV) lizdą perduodamas persipynęs signalas net ir tada, kai
rodomas „PRG“.
21
21, 25
21
6
(Tęsinys kitame puslapyje)
35
Trikčių šalinimas
Radijas
Girdimas iškreiptas garsas ar
triukšmas. „ST“ mirksi arba nešviečia.
• Pakoreguokite FM antenos padėtį.
• Naudokite lauko anteną.
5
Girdimas dundesys.
• Išjunkite televizorių arba patraukite jį nuo įrenginio.
–
• USB įtaiso formatas arba jo turinys nesuderinamas su sistema.
• Šio gaminio USB duomenų apsikeitimo funkcija gali neveikti su kai kuriais USB
įtaisais.
• USB įtaisai, kurių atmintinės talpa didesnė kaip 32 GB, kai kuriais atvejais gali
neveikti.
31
–
• USB įtaisui reikia daugiau laiko nuskaityti didesnėms rinkmenoms ir didesnės
apimties duomenims bei jiems parodyti televizoriaus ekrane.
–
USB
USB įtaisas arba jo turinys
nenuskaitomas.
Lėtas USB įtaiso veikimas.
–
Televizoriaus ekrano pranešimai
• Įrenginys arba diskas neleidžia atlikti tokios operacijos.
–
„Cannot play group xx, content xx“
(grupės xx turinio xx atkurti negalima)
„Cannot display group xx, content xx“
(grupės xx turinio xx parodyti
negalima)
• Bandote peržiūrėti nesuderinamą grupę ar turinį.
–
„Group xx, content xx is protected“
(grupė xx, turinys xx yra apsaugoti)
• Bandote peržiūrėti apsaugotą grupę ar turinį. Įrašo atkurti negalėsite.
–
„Check the disc“ (patikrinkite diską)
„This disc may not be played in your
region“ (šiame regione šio disko
atkurti negalima)
• Diskas gali būti nešvarus.
• Šis įrenginys gali atkurti tik tuos „DVD-Video“ diskus, kurių regioniniai numeriai
atitinka nurodytą užpakalinėje įrenginio pusėje.
„Due to copyright protection, audio
cannot be output from HDMI“ (dėl
autoriaus teisių apsaugos garsas
negali būti išvedamas per HDMI lizdą)
• Sujungus su įranga, kuri nesuderinama su CPPM (žr. žodynėlį, 39 psl.), garsas iš
apsaugotų nuo kopijavimo CPPM „DVD-Audio“ diskų negali būti išvedamas per HDMI
AV OUT lizdą.
–
Ekrane nieko nerodoma.
• Meniu „Display“ parametrui „On-Screen Messages“ priskirkite „On“ (funkcija
įjungta).
25
„Authorization Error“ (leidimo klaida)
• Bandote atkurti „DivX“ VOD įrašą, kurį įsigijote naudodami kitą registracijos kodą.
Tokio įrašo šiuo įrenginiu atkurti negalėsite.
19
„Rented Movie Expired“ (pasibaigė
filmo nuoma)
• „DivX“ VOD įrašo atkūrimo kartų skaičius pasiekė nulį. Įrašo atkurti negalėsite.
19
Lieka rodoma pagrindinio įrenginio
ekrano užsklanda.
• Naudojant HDMI jungtį, garso / vaizdo informacija nuolat perduodama iš pagrindinio
įrenginio į televizorių, neatsižvelgiant į tai, kuris šaltinis buvo pasirinktas
pagrindiniame įrenginyje. Tai normalu.
–
„
36
“
13
Viršelis
Atsargumo priemonės
Laikymas
Pašaliniai daiktai
Nelaikykite įrenginio, kur patenka tiesioginiai saulės spinduliai, yra
aukšta temperatūra, itin drėgna, didelė vibracija. Šie veiksniai gali
pakenkti įrenginio korpusui ir / arba kitoms jo detalėms. Dėl to gali
sutrumpėti įrenginio naudojimo laikas.
Nedėkite jokių pašalinių daiktų ant įrenginio viršaus.
Žiūrėkite, kad į įrenginio vidų nepatektų jokių metalinių daiktų. Tai
gali sukelti elektros smūgį ar didelių įrenginio gedimų.
Būkite ypač atsargūs, kad į įrenginio vidų nepatektų vandens ar kitų
skysčių. Tai gali sukelti elektros smūgį ar didelių įrenginio gedimų.
Jei taip atsitiktų, išjunkite įrenginį iš tinklo ir nedelsdami kreipkitės į
platintoją.
Nepurkškite ant įrenginio ar į jo vidų insekticidų. Jų sudėtyje yra
degiųjų dujų, kurios gali užsidegti.
Elektros įtampa
Nenaudokite aukštos įtampos kintamosios elektros srovės šaltinių.
Tai gali perkrauti įrenginį ir sukelti gaisrą.
Naudotis nuolatinės srovės šaltiniu draudžiama. Norėdami įrenginį
įjungti, visuomet atidžiai patikrinkite elektros srovės šaltinį, ypač
laivuose ar kitose vietose, kur naudojama nuolatinė elektros srovė.
Kintamosios srovės maitinimo laido
apsauga
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas tinkamai
prijungtas ir nepažeistas. Blogai prijungus laidą arba jį apgadinus
gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis. Laido nelankstykite,
netraukite ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
Norėdami ištraukti laidą iš elektros lizdo, tvirtai suimkite už kištuko.
Traukdami už laido, galite patirti elektros smūgį.
Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Gali ištikti elektros smūgis
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ suteiktą licenciją.
„Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby
Laboratories“ prekių ženklai.
„DTS“ ir „DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“ registruotieji prekių
ženklai.
U.S. patentų numeriai: 6,836,5496,381,7477,050,6986,516,132 ir
5,583,936.
Šiame gaminyje yra autorių teisių saugomos technologijos, kurios
yra saugomos JAV patentų ir kitų intelektualios nuosavybės teisių.
Norint naudoti tokią autorių teisių saugomą technologiją, reikalingas
„Macrovision“ sutikimas
technologija skirta naudoti tik namuose ir ribotose auditorijose, jeigu
„Macrovision“ nėra davusi sutikimo naudoti ją kaip nors kitaip.
Draudžiama savavališkai ardyti ir modifikuoti įrenginį.
„Windows Media“ ir „Windows“ logotipai yra bendrovės „Microsoft
Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir / arba kitose šalyse.
Šis produktas yra apsaugotas „Microsoft Corporation“ ir trečiųjų
šalių intelektinės nuosavybės teisėmis. Draudžiama naudoti ar
platinti šią technologiją kituose produktuose be „Microsoft“
kompanijos ar jos įgalioto atstovo bei trečių šalių licencijos.
WMA yra bendrovės „Microsoft Corporation“ sukurtas duomenų
glaudinimo formatas. Juo įrašomo garso kokybė prilygsta MP3
formato kokybei, tačiau rinkmena mažesnė negu atitinkama MP3
rinkmena.
Priežiūra
Nebandykite įrenginio taisyti patys. Jeigu garsas trūkinėja, nešviečia
indikatoriai, rūksta dūmai ar vyksta kokie nors kiti šioje instrukcijoje
neaprašyti dalykai, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir
susisiekite su pardavėju arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo
centru. Jeigu nepaisysite šio rimto įspėjimo, gali ištikti elektros
smūgis ar sutrikti įrenginio veikimas.
Jeigu įrenginio kurį laiką naudoti neketinate, būtinai išjunkite jį iš
elektros tinklo. Kitaip jo naudojimo laikas gali sutrumpėti.
Šiam gaminiui licenciją išdavė „MPEG-4 Visual patent portfolio“
asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui vartotojams, (i)
koduojantiems vaizdus pagal „MPEG-4 Visual Standard“ („MPEG-4
Video“) ir / arba (ii) iškoduojantiems MPEG-4 vaizdo įrašus, kurie
buvo koduoti asmeniniam arba nekomerciniam vartojimui ir / arba
buvo įsigyti iš vaizdo įrašų pardavėjo, licencijuoto „MPEG LA“ ir
galinčio pardavinėti „MPEG-4 Video“. Kitiems tikslams nei
tiesioginė, nei numanoma licencija neteikiama. Papildomos
informacijos, įskaitant susijusią su reklama, uždaru arba komerciniu
naudojimui ir licencijavimu, galite gauti iš MPEG LA, LLC. Žr.
http://www.mpegla.com.
„HighMAT™“ ir „HighMAT“ logotipas yra
bendrovės „Microsoft Corporation“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose ir / arba kitose šalyse.
Oficialus „DivX®“ sertifikuotas gaminys.
Atkuria visus „DivX®“ vaizdo įrašus (įskaitant „DivX®6“) su
standartiniu „DivX®“ rinkmenų atkūrimu.
„DivX“, „DivX Certified“ ir su jais susiję logotipai yra „DivX, Inc.“
prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.
HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai.
„HDAVI ControlTM“ yra „Matsushita Electric Industrial Co., Ltd“
prekių ženklas.
„iPod“ yra bendrovės „Apple Inc.“ prekių ženklas, registruotas
Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.
37
Techniniai duomenys
STIPRINTUVAS
VAIZDAS
„Dolby Virtual Speaker“ režimas (RMS)
Priekiniai kanalai
45 W kiekvienam kanalui (6 Ω), 1 kHz, 10 % THD
Žemųjų dažnių garsiakalbio kanalas
50 W kiekvienam kanalui (6 Ω), 100 kHz, 10 % THD
Bendra išėjimo galia
140W
„Dolby Virtual Speaker“ režimas (DIN)
Priekiniai kanalai
25 W kiekvienam kanalui (6 Ω), 1 kHz, 1 % THD
Žemųjų dažnių garsiakalbio kanalas
30 W kiekvienam kanalui (6 Ω), 100 kHz, 1 % THD
Bendra išėjimo galia
80 W
Vaizdo sistema
PAL 625/50, PAL 525/60, NTSC
Išvedamas komponentinio vaizdo signalas
Išėjimo lygis
1 Vp-p (75 Ω)
Lizdas
SCART lizdas (1 sistema)
Išvedamas „S-video“ signalas
Y išėjimo lygis
1 Vp-p (75 Ω)
C išėjimo lygis
PAL; 0,3 Vp-p (75 Ω)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 Ω)
Lizdas
SCART lizdas (1 sistema)
Komponentinio vaizdo signalo išėjimas
Y išėjimo lygis
1 Vp-p (75 Ω)
Išvedamojo PB signalo lygis
0,7 Vp-p (75 Ω)
Išvedamojo PR signalo lygis
0,7 Vp-p (75 Ω)
Lizdas
Su kontaktais (Y: žalias, PB: mėlynas, PR: raudonas) (1 sistema)
Išvedamas RGB vaizdo signalas
R parametro išėjimo lygis
0,7 Vp-p (75 Ω)
G parametro išėjimo lygis
0,7 Vp-p (75 Ω)
B parametro išėjimo lygis
0,7 Vp-p (75 Ω)
Lizdas
SCART lizdas (1 sistema)
HDMI AV išėjimas
Lizdas
A tipo lizdas (19 kontaktų)
HDAVI valdymas
Šis įrenginys suderinamas su funkcija „HDAVI Control 2“.
FM RADIJAS, LIZDAI
Iš anksto įrašomų stočių atmintis
30 FM dažnio stočių
Dažnių moduliacija (FM)
Dažnių diapazonas
87,50–108,00 MHz (50 kHz žingsniais)
Antenos lizdai
75 Ω (nebalansuoti)
Skaitmeninio garso įėjimas / išėjimas
Optinis skaitmeninis įėjimas
Optinis lizdas
Diskretizavimo dažnis
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Optinis skaitmeninis išėjimas
Optinis lizdas
Ausinių lizdas
Lizdas
3,5 mm, stereofoninis
Muzikinis lizdas (priekyje)
Jautris
100 µV, 1,4 kΩ
Lizdas
3,5 mm, stereofoninis
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0, „full speed“
Palaikomos terpės rinkmenos formatas
MP3 (*.mp3)
WMA (*.wma)
JPEG (*.Jpg,) (*.JPEG)
MPEG4 (*.asf)
USB įtaiso rinkmenų išdėstymo sistema FAT12, FAT16, FAT32
USB jungties galia
500 mA (didžiausia)
DISKAI
Atkuriami diskai (8 cm arba 12 cm)
(1) DVD („DVD-Video“, „DVD-Audio“, „DivX“*5,6)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, MP3*2, 5 , JPEG*4, 5, MPEG4*5, 7, „DivX“*5, 6)
(3) DVD-R („DVD-Video“, DVD-VR, JPEG*4, 5,, MP3*2, 5, „DivX“*5, 6,
MPEG4*5, 7)
(4) DVD-R DL („DVD-Video“, DVD-VR)
(5) DVD-R („DVD-Video“, DVD-VR, JPEG*4, 5,, MP3*2, 5, „DivX“*5, 6,
MPEG4*5, 7)
(6) +R/+RW („Video“)
(7) +R DL („Video“)
(8) CD, CD-R/RW (CD-DA, „Video CD“, SVCD*1, MP3*2, 5, WMA*3, 5,
JPEG*4, 5, MPEG4*4, 5, „DivX“*5, 6, „HighMAT Level 2“ (garsas ir
vaizdas))
*1 Atitinka IEC62107 standartą.
*2 MPEG-1 3 lygis, MPEG-2 3 lygis.
*3 Windows Media Audio Ver.9.0 L3.
Nesuderinamas su skirtingo tankio duomenų formatu (MBR)
*4
„Exif Ver 2.1 JPEG Baseline“ formato rinkmenos
Vaizdo raiška: nuo 160 x 120 iki 6144 x 4096 vaizdo taškų
(papildomas dalijimas yra 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2 arba 4:4:4) Labai
ilgos ir siauros nuotraukos gali būti neatkuriamos.
*5
Bendras maksimalus perskaitomų garso, nuotraukų ir vaizdo
įrašų bei grupių (kartu paėmus) skaičius: 4 000 garso, nuotraukų
ir vaizdo įrašų ir 400 grupių.
6
* Atkuria visus „DivX®“ vaizdo įrašus (įskaitant „DivX®6“) su
standartiniu „DivX®“ rinkmenų atkūrimu. Suderinamas su „DivX“
namų kino sistema.
*7
MPEG4 duomenys, įrašyti „Panasonic“ SD kameromis arba DVD
įrašomaisiais leistuvais
Atitinkančios SD VIDEO technines charakteristikas (ASF standartas) /
MPEG4 (paprasto profilio) vaizdo sistemos / G.726 garso sistemos
Signalo nuskaitymas
Bangos ilgis (DVD/CD)
Lazerio veikimo galia (DVD/CD)
Garso išėjimas (iš disko)
Kanalų skaičius
38
662/785 nm
CLASS 1/CLASS 1M
2,1 kanalai (PK, PD, ŽD)
GARSIAKALBIAI
Priekiniai garsiakalbiai SB-HF100
Tipas
2 juostos, 3 garsiakalbio sistema (bosų reflektorius)
Garsiakalbis (-iai)
Varža 6 Ω
1. Žemųjų dažnių garsiakalbis
6,5 cm, kūgio tipo x 2
2. Aukštųjų dažnių garsiakalbis
6 cm, kūgio tipo
Įeinamoji galia (IEC)
250 W*8 (daugiausia)
Išeinamojo garso signalo įtampa
83 dB/W (1,0 m)
Dažnių diapazonas
nuo 80 Hz iki 25 kHz (-16dB)
nuo 93 Hz iki 22 kHz (-10dB)
Matmenys (P x A x G)
121 mm x 328 mm x 129 mm
Svoris
1,7 kg
Žemųjų dažnių garsiakalbis [SB-HWX50]
Tipas
1 juostos, 1 garsiakalbio sistema (Kelton tipo)
Garsiakalbis (-iai)
Varža 6 Ω
1. Žemųjų dažnių garsiakalbis
16 cm, kūgio tipo
2. Pasyvus spinduolis
25 cm
Įeinamoji galia (IEC)
250 W (daugiausia)
Išeinamojo garso signalo įtampa
78 dB/W (1,0 m)
Dažnių diapazonas
nuo 35 Hz iki 200Hz (-16dB)
40 Hz 198 kHz (-10 dB)
Matmenys (P x A x G)
181 mm x 361 mm x 315 mm
Svoris
4,7 kg
BENDROJI INFORMACIJA
Maitinimo šaltinis
Kintamoji srovė – 230 V, 50 Hz
Energijos sunaudojimas
Pagrindinis įrenginys 50W
Matmenys (P x A x G)
325 mm x 87 mm x 320 mm
Svoris
Pagrindinis įrenginys – 3,5 kg
Darbinės temperatūros diapazonas
0 – +40 °C
Leistinos oro drėgnumo ribos
35–80 % santykinė drėgmė (be kondensacijos)
Parengties režimu išeikvojama maždaug 0,3 W elektros energijos
*8
Kategorija su stiprintuvu, turinčiu žemai nukirstą filtrą
Pastabos
1. Techniniai duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Svoris ir
matmenys nurodyti apytikriai.
2. Bendrasis harmoninis iškraipymas matuojamas skaitmeniniu
spektroskopu.
Žodynėlis
CPPM („Content Protection for Prerecorded Media“) (iš
anksto įrašytos medijos turinio apsaugos standartas)
Apsaugos nuo kopijavimo sistema, naudojama „DVD-Audio“
rinkmenoms. Šis įrenginys suderinamas su CPPM.
Dekoderis
Dekoderis atkuria užkoduotus garso signalus DVD diske ir paverčia
juos įprastais signalais. Tai vadinama dekodavimu.
„DivX“
„DivX“ – tai populiari vaizdo įrašymo technologija, sukurta „DivX,
Inc“. „DivX“ duomenų rinkmenose yra didelio suglaudinimo lygio
aukštos kokybės vaizdo medžiaga. Rinkmenos yra santykinai
mažos apimties.
„Dolby Digital“
Šį skaitmeninių signalų kodavimo metodą sukūrė įmonė „Dolby
Laboratories“. Koduoti galima ne tik stereofoninio (2 kanalų) garso
signalus, bet ir 5.1 kanalo garso signalus.
Signalų jungimas
Tai procesas, kurio metu 5.1 kanalo garso įrašas (erdvinis garsas)
kai kuriuose diskuose perduodamas dviem kanalais. Kai norite
klausytis DVD garso įrašo iš 5.1 kanalo skaitmeninio erdvinio
garsinio takelio per televizoriaus garsiakalbius, garsas bus
perduodamas dviem kanalais. Kai kurių daugiakanalių DVD įrašų
arba dalies disko įrašų iš viso negalima perduoti naudojant šią
sistemą. Naudojant tokius diskus arba tokio disko dalį, jeigu
prijungtų garsiakalbių skaičius nėra toks, koks nurodytas disko
kanalų specifikacijose, garsas bus atkuriamas netinkamai.
DTS (skaitmeninė kino teatro garso sistema)
Ši erdvinio garso sistema taip pat naudojama daugelyje pasaulio
kino teatrų. Kanalai gerai atskiriami vienas nuo kito, todėl galima
pasiekti tikroviškai skambančio garso efektą.
Dinaminis garso diapazonas
Dinaminis garso diapazonas yra skirtumas tarp žemiausio garso
lygio, kai garsas girdimas virš įrenginio triukšmo, ir aukščiausio
garso lygio, kai aukščiau garsas imamas iškraipyti.
Filmai ir vaizdo įrašai
„DVD-Video“ formato diskai įrašomi naudojant filmo arba vaizdo
įrašo formatą. Šis įrenginys gali atpažinti, kuris tipas naudojamas, ir
tada parinkti tinkamiausią progresinio išvedimo metodą.
Filmas:
įrašytas 25 kadrų per sekundę (PAL diskai) arba
24 kadrų per sekundę (NTSC diskai) greičiu.
(NTSC diskai gali būti įrašyti ir 30 kadrų per
sekundę greičiu).
Paprastai skirtas kino filmams.
Vaizdo įrašas: įrašytas 25 kadrų/50 laukų per sekundę (PAL
diskai) arba 30 kadrų/60 laukų per sekundę
(NTSC diskai) greičiu. Paprastai naudojami
televizijos serialams arba animacijai.
HDMI (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja)
HDMI yra ateinančios kartos skaitmeninė sąsaja, skirta
vartojamiems elektroniniams gaminiams. Kitaip nei įprastinės
jungtys, ji perduoda nesuspaustus skaitmeninio vaizdo ir garso
signalus vienu kabeliu. Šis įrenginys suderinamas su didelės
raiškos vaizdo išėjimu (720p, 1080i, 1080p) per HDMI AV OUT
lizdą. Norint mėgautis didelės raiškos vaizdu, būtinas didelės
raiškos televizorius.
JPEG (jungtinė fotografijos ekspertų grupė)
Tai sistema, naudojama spalvotiems nejudamiems vaizdams
glaudinti arba dekoduoti. JPEG mažiau iškreipia ir paveikia vaizdo
kokybę (atsižvelgiant į suspaudimo lygį).
Linijinė PCM (pulsinio kodo moduliacija)
Tai nesuglaudinti skaitmeniniai signalai, panašūs į įrašomus
kompaktiniuose diskuose.
MP3 (MPEG 3 garso lygis)
Garso glaudinimo metodas, kuris leidžia suglaudinti garso įrašą iki
maždaug vienos dešimtosios jo dydžio dalies beveik
nepakenkdamas įrašo garso kokybei.
MPEG4
Suglaudinimo sistema, skirta naudoti mobiliojoje įrangoje ar tinkle.
Ji leidžia sėkmingai įrašyti nedidele bitų sparta.
Atkūrimo valdymas (PBC)
Jeigu „Video CD“ formato diskams galima parinkti atkūrimo valdymo
funkciją, galite pasirinkti vaizdus ir informaciją iš meniu.
Progresinis / kombinuotas signalas
PAL vaizdo signalo standartą sudaro 576 kombinuotų (i)
nuskaitymo eilučių. Progresiniam nuskaitymui, vadinamam 576p,
naudojama dvigubai daugiau nuskaitymo eilučių. Kalbant apie
NTSC standartą, tai atitinkamai vadinama 480i ir 480p.
Naudodamiesi progresiniu išėjimu, galite mėgautis aukštos kokybės
vaizdais, įrašytais į tokias laikmenas kaip „DVD-Video“ formato
diskai. Televizorius turi būti suderinamas su progresinio signalo
priėmimo sistema.
Diskretizavimo dažnis
Diskretizavimo dažnio nustatymas yra aukštų garso bangų dažnių
(analoginio signalo) konvertavimas nustatytais periodais į
skaitmenis (naudojant skaitmeninį kodavimą). Diskretizavimo dažnis
yra imčių per sekundę skaičius, tad kuo didesnis šis skaičius, tuo
patikimesnis originalaus garso atkūrimas.
TM
WMA („Windows Media
Audio“)
WMA yra bendrovės „Microsoft Corporation“ sukurtas duomenų
glaudinimo formatas. Juo įrašomo garso kokybė prilygsta MP3
formato kokybei, tačiau rinkmena mažesnė negu atitinkama MP3
rinkmena.
Nejudamas kadras ir nejudamas laukas
Kadrais yra vadinami nejudantys vaizdai, kuriuos sujungus
gaunamas judamas vaizdas (filmas).
Kiekvieną sekundę parodoma maždaug 30 kadrų.
Vieną kadrą sudaro du laukai. Įprastinis televizorius šiuos laukus
rodo vieną po kito ir taip sukuria kadrus.
Nejudamas kadras rodomas tada, kai pristabdote judamą vaizdą.
Kadrą sudaro du vienas po kito einantys fono vaizdai, todėl vaizdas
gali atrodyti kiek neryškus, tačiau bendra įrašo kokybė aukšta.
Sustabdytas laukas neryškus, tačiau jame yra tik pusė kadro
informacijos, todėl pati vaizdo kokybė prastesnė.
39
Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninės įrangos
atliekų naikinimą (privačiuose namų ūkiuose)
Jei ant elektros ar elektroninio įrenginio ir / arba prie
jo pridedamuose dokumentuose nurodytas šis
simbolis, vadinasi, nebetinkamo įrenginio negalima
išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kad jis būtų
tinkamai apdorotas ir perdirbtas, prašom atiduoti jį į
numatytus priėmimo punktus, kur tokie įrenginiai
priimami nemokamai. Kai kuriose šalyse, perkant naują panašų
gaminį, senąjį galima grąžinti pardavėjui. Tinkamai pašalindami
gaminį, padėsite išsaugoti vertingus resursus ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo potencialaus neigiamo poveikio, kuris gali
atsirasti dėl netinkamo atliekų apdorojimo. Smulkesnės informacijos
apie numatytus priėmimo punktus prašom teirautis vietinės valdžios
įstaigų. Jei šios atliekos bus naikinamos ne įstatymų numatyta
tvarka, gali būti taikomos baudos.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ar elektroninius įrenginius, smulkesnės
informacijos prašom teirautis tiekėjo ar pardavėjo.
Informacija apie atliekų šalinimą šalyse, nepriklausančiose
Europos Sąjungai
Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šį gaminį, apie tinkamą naikinimo būdą
susižinosite susisiekę su vietinės valdžios įstaigomis ar pardavėju.
40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement