Panasonic SCUA3, SCUA4 Operating instructions

Panasonic SCUA3, SCUA4 Operating instructions
Naudojimo instrukcija
CD stereo sistema
Modelio Nr.
SC-UA4
SC-UA3
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
E
TQBJ2015
Šios naudojimo instrukcijos taikomos modeliams
SC-UA3 ir SC-UA4.
SC-UA4 : nurodo savybes, taikytinas SC-UA4.
SC-UA3 : nurodo savybes, taikytinas SC-UA3.
Jei nenurodyta kitaip, šios naudojimo instrukcijos
iliustracijose vaizduojamas prietaisas SC-UA3.
Jūsų sistema ir iliustracijos gali atrodyti skirtingai.
1 KLASĖS
LAZERINIS GAMINYS
Kita gaminio pusė
Simboliai ant šio gaminio (įskaitant jo priedus) reiškia:
Kint. sr.
II klasės įranga
(gaminio konstrukcija yra dvigubai izoliuota).
ĮJUNGTA
Budėjimo režimas
Turinys
TQBJ2015
Sauga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido . . . . . 3
Pardavimų ir palaikymo informacija . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tiekiami priedai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Nuorodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Prietaiso gabenimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sujungimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Valdiklių apžvalga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nuotolinio valdymo pultelio paruošimas . . . . . . . . . . . . . 6
Medijos paruošimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vyksta medijos atkūrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAB+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radijo ryšys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Laikrodis ir laikmačiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Garso efektai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Apšvietimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
„Jukebox“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Karaokė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mikrofono naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Išorinė įranga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Techninė priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gedimų šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2
2
Sauga
DĖMESIO!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir
purslų.
– Nedėkite ant šio prietaiso daiktų su skysčiais,
pvz., gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Neremontuokite prietaiso patys.
Kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.
– Nedėkite metalinių daiktų po šiuo įrenginiu.
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Šio prietaiso nestatykite ir nedėkite ant knygų lentynos,
į sieninę spintą arba kitas uždaras erdves.
Prietaisas turi būti gerai vėdinamas.
– Neuždenkite šio prietaiso ventiliacijos angų
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir panašiais
daiktais.
– Nestatykite ant šio prietaiso atviros liepsnos šaltinių,
pavyzdžiui, degančių žvakių.
• Šis prietaisas skirtas naudoti vidutinio klimato zonose.
• Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kurie susidaro
naudojant mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju
padidinkite atstumą tarp šio prietaiso ir mobiliojo
telefono.
• Šiame prietaise yra lazeris. Nesilaikant šios instrukcijos
nurodymų dėl valdiklių naudojimo, derinimo arba
procedūrų, galima patirti pavojingą spinduliuotę.
• Statykite prietaisą ant lygaus paviršiaus atokiau nuo
tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros,
didelės drėgmės ir vibracijos.
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Maitinimo kištukas yra atjungiantis įtaisas. Įdiekite šį
prietaisą taip, kad maitinimo kištuką nedelsiant būtų
galima atjungti nuo elektros tinklo.
Baterija
• Neteisingai įdėjus baterijų bloką, kyla sprogimo
pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos
institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti
tinkamą išmetimo būdą.
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės
atokaitoje, uždarytais langais ir durimis.
• Neatidarykite ir neužtrumpinkite baterijos.
• Nekraukite šarminių arba mangano baterijų.
• Nenaudokite baterijos, jei dangtelis nuplėštas.
• Išimkite baterijas, kai prietaiso nenaudojate ilgesnį
laiko tarpą. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
Pardavimų ir palaikymo
informacija
(Kintamosios srovės maitinimo tinklo kištukui iš
trijų kaiščių)
Dėl savo paties saugumo atidžiai perskaitykite šį tekstą.
Į šį prietaisą jūsų patogumui ir saugumui įmontuotas
laidas su trijų jungčių kištuku.
Kištuke įtaisytas 5 amperų saugiklis.
Prireikus pakeisti saugiklį, patikrinkite, ar tai 5 amperų
saugiklis ir ar ASTA arba BSI jį patvirtino pagal BS1362.
Patikrinkite, ar ant saugiklio korpuso yra ASTA ženklas
arba BSI ženklas .
Jeigu ant kištuko yra nuimamas saugiklio dangtelis,
pakeitę saugiklį nepamirškite vėl uždėti dangtelio.
Jeigu saugiklio dangtelį pametėte, nenaudokite kištuko,
kol neįsigysite kito dangtelio.
Atsarginį saugiklio dangtelį galima nusipirkti iš vietinio
pardavėjo.
„Panasonic“ gaminys
LIETUVIŲ K.
Įspėjimas dėl kintamosios
srovės maitinimo laido
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį
galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo
ryšio tinklo
Tiekiami priedai
Patikrinkite, ar komplekte netrūksta detalių.
Jungtinei Karalystei ir Airijai
Parengimas naudoti
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Priklausomai nuo kintamosios srovės elektros lizdo
kištuko tipo (A ir B pav.), saugiklio vieta skiriasi.
Patikrinkite, ar yra kintamosios srovės maitinimo laido
kištukas, ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Iliustracijose gali būti pavaizduotas kiek kitoks
kintamosios srovės maitinimo kištukas.
1. Atsuktuvu atsukite ir atidarykite saugiklio dangtelį.
A pav.
B pav.
Naudokite skliausteliuose nurodytus numerius ieškodami
atsarginių dalių (Šie prekių kodai taikomi nuo 2017 m.
balandžio mėn. Jie gali keistis).
 2 kintamosios srovės maitinimo laidas
Jungtinei Karalystei ir Airijai
(K2CT2YY00089)
 1 nuotolinio valdymo pultas
(N2QAYB001149)
 1 nuotolinio valdymo pulto baterija
 SC-UA4
1 DAB antena
(RFA3664)
Saugiklio dangtelis

SC-UA3
1 FM kambarinė antena
(RSAX0002)
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar prisukite saugiklio
dangtelį.
A pav.
B pav.

SC-UA3 Jungtinei Karalystei ir Airijai
1 antenos kištuko adapteris
(K1YZ02000013)
Pastaba:
Naudokite kintamosios srovės maitinimo laidą,
kuris tinka jūsų namų tinklo lizdui.
Saugiklis
(5 amperų)
TQBJ2015
Saugiklis (5 amperų)
3
3
Nuorodos
Prietaiso gabenimas
Apie „Bluetooth®“
Paruošimas
Atjunkite visus prijungtus prietaisus ir laidus nuo
prietaiso.
Visuomet nešiokite prietaisą, kaip parodyta žemiau.
„Panasonic“ neprisiima atsakomybės už duomenis ir
(arba) informaciją, kuri yra pažeista belaidžio perdavimo
metu.
Laikykite už abiejų prietaiso pusių
Dažnių juosta
• Ši sistema naudoja 2,4 GHz dažnių juostą.
Sertifikavimas
• Ši sistema atitinka dažnio apribojimus ir jai suteikti
sertifikatai, remiantis dažnio įstatymais.
Taigi, belaidžio ryšio leidimas nėra būtinas.
• Toliau aprašyti veiksmai yra baudžiami pagal įstatymą:
– Prietaiso ardymas arba keitimas.
– Specifikacijų nuorodų pašalinimas.
Naudojimo apribojimai
• Belaidis perdavimas ir (arba) naudojimas su visais
„Bluetooth®“ turinčiais prietaisais negarantuojamas.
• Visi prietaisai turi atitikti „Bluetooth SIG“, Inc. standartus
• Priklausomai nuo prietaiso specifikacijų ir parametrų,
gali nepavyksta prisijungti arba kai kurios funkcijos gali
būti kitokios.
• Ši sistema palaiko „Bluetooth®“ saugumo funkcijas.
Tačiau priklausomai nuo darbo aplinkos ir (arba)
nustatymų, šios saugos funkcijos gali nepakakti.
Perduoti duomenis bevieliu ryšiu prie šios sistemos
atsargiai.
• Ši sistema negali perduoti duomenų į „Bluetooth®“
prietaisą.
Naudojimo sritis
• Naudokite šį prietaisą ne didesniu kaip 10 m atstumu.
• Diapazonas gali sumažėti, priklausomai nuo aplinkos,
kliūčių arba trukdžių.
Trukdžiai iš kitų prietaisų
• Sistema gali veikti netinkamai ir atsiras sutrikimai, pvz.,
triukšmas ir garso šuoliai dėl radijo bangų trukdžių,
jei ši sistema yra pernelyg arti kitų „Bluetooth®“
įrenginių arba prietaisų, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostą.
• Sistema gali veikti netinkamai, jei yra stiprios radijo
bangos iš netoliese esančios transliavimo stoties, ir t.t.
Paskirtis
• Ši sistema skirta naudoti tik įprastinėmis sąlygomis.
• Negalima naudoti šios sistemos šalia įrangos arba
aplinkoje, kuri yra jautri radijo dažnių trukdžiams
(pavyzdžiui: oro prievadai, ligoninės, laboratorijos ir t.t.).
Licencijos
TQBJ2015
„Bluetooth®“ žodžio ženklas ir logotipai yra registruoti
„Bluetooth SIG“ Inc.“ prekių ženklai ir bet koks tokių
ženklų naudojimą licencijuoja „Panasonic Corporation“.
Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų.
4
4
„Android“ ir „Google Play“ yra „Google“ Inc. prekių ženklai.
MPEG „Layer-3“ garso kodavimo technologija
licencijuota „Fraunhofer IIS ir Thomson“.
Laikykite už rankenėlės
Pastaba:
• Saugiai pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
• Šie garsiakalbiai neturi magnetinio ekranavimo.
Nedėkite jų šalia kompiuterių arba kitos įrangos,
kurią lengvai veikia magnetizmas.
• Ilgai grojant dideliu garsumu, galima sugadinti
garsiakalbius ir sutrumpinti jų tarnavimo laiką.
• Sumažinkite garsumą, norėdami užkirsti kelią gedimams:
– Kai garsas yra iškraipomas.
– Kai reguliuojate garso kokybę.
ĮSPĖJIMAS!
• Nelieskite garsiakalbio kūgio vibruojančių
paviršių:
– Taip galite sugadinti garsiakalbio kūgį.
– Garsiakalbio kūgis gali būti karštas.
• Nevilkite prietaiso horizontaliai, kad
nesugadintumėte jo apačios arba stalo
paviršiaus.
• Nedėkite prietaiso ant stalo krašto, kad jis
nenukris ir nesužeistų, ypač vaikų.
LIETUVIŲ K.
Sujungimai
Junkite maitinimo laidą tik sujungę visus kitus laidus.
SC-UA3 Jungtinei Karalystei ir Airijai
Prijunkite FM lauko anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimo signalas
prastas.
FM lauko antena
(nepridedama)
75 Ω koaksialinis kabelis
(nepridedama)
Antenos kištuko adapteris
ĮSPĖJIMAS!
Laikykite antenos kištuko adapterius vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.
Pastaba:
• Nenaudokite lauko antenos žaibuojant.
• Atjunkite lauko anteną, jei nenaudojate
sistemos.
2
SC-UA4
Prijunkite DAB anteną.
Gerai suveržkite veržlę.
Pasukite anteną į padėti
signalo priėmimą.
, kad pagerintumėte
Lipni juosta
(nepridedama)
Naudokite tik pridedamą DAB anteną.
Naudokite lauko anteną, jei priėmimo signalas
prastas.
(Kintamosios srovės maitinimo tinklo kištukui iš
trijų kaiščių)
Prieš jungdami perskaitykite skyrių „ATSARGOS
PRIEMONĖS JUNGIANT KINTAMOSIOS SROVĖS
MAITINIMO LAIDĄ“.
Energijos taupymas
Sistema vartoja šiek tiek energijos net tada, kai ji yra
parengties būsenoje. Atjunkite maitinimą, jei
nenaudojate šios sistemos.
Atjungus sistemą kai kurie nustatymai bus prarasti.
Juos reikia vėl nustatyti.
Pastaba:
Laikykite antenas toliau nuo kintamosios srovės laido,
kad išvengtumėte triukšmo.
SC-UA3
Prijunkite FM kambarinę anteną.
Statykite anteną. ten, kur geriausias signalo
priėmimas.
Lipni juosta
(nepridedama)
TQBJ2015
1
Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Naudokite tik pridedamus kintamosios srovės
maitinimo laidus.
5
5
UA3.4E_TQBJ2015.book Page 6 Thursday, April 20, 2017 4:15 PM
Valdiklių apžvalga
Atlikite procedūras su nuotoliniu valdymu. Taip pat galima naudoti mygtukus ant prietaiso, jei jie yra tokie
patys.
① Budėjimas / įjungimo jungiklis [ ], [ /I]
Paspauskite, jei norite perjungti prietaisą iš budėjimo
režimo arba atvirkščiai. Telefonui veikiant laukimo
režimu, prietaisas vis tiek naudoja šiek tiek energijos.
② Pasirinkite garso šaltinį
Ant prietaiso:
Norėdami pradėti „Bluetooth®“ sujungimą,
paspauskite ir laikykite nuspaudę [
].
③ Pagrindinis atkūrimo valdymas
⑬ Pasirinkite „Jukebox“
⑭ USB prievadas (
)
⑮ Diskų skyrelis
⑯ Ekrano pultas
⑰ Nuotolinio valdymo pultelio jutiklis
Atstumas: Maždaug 7 m atstumu
Kampas: Maždaug 20° aukštyn ir žemyn,
30° į kairę ir dešinę
④ Peržiūrėkite nustatymų meniu
⑤ Peržiūrėti turinio informaciją
⑥ Pasirinkite ir patvirtinkite parinktį
⑦ Atidaryti arba uždaryti disko dėklą
⑧ Sumažinti pulto ryškumą
Nuotolinio valdymo pultelio
paruošimas
Apšvietimas taip pat išjungiamas.
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
⑨ Sureguliuokite garsumą
⑩ Nutildykite garsą
Norėdami atšaukti, dar kartą paspauskite mygtuką.
„MUTE“ taip pat atšaukiamas, kai reguliuojate
garsumą arba kai išjungiate sistemą.
⑪ Peržiūrėti atkūrimo meniu
TQBJ2015
⑫ Pasirikite garso efektus
6
6
Naudokite tik šarmines arba mangano baterijas.
Įdėkite bateriją taip, kad poliai (+ ir -) sutaptų su
nurodytais ant nuotolinio valdymo pulto.
1
Spauskite [CD ▲
– ] (prietaisas: [ ▲
– ]) norėdami
atidaryti diskų padėklą.
Įdėkite diską su etikete, nukreipta į viršų.
Paspauskite dar kartą, kad uždarytumėte disko lovelį.
2
Pakartotinai paspauskite [CD/USB] ir
pasirinkite CD.
USB
Paruošimas
Prieš prijungdami USB prietaisą prie sistemos,
padarykite atsarginę duomenų kopiją.
1
Sumažinkite garsumą ir prijunkite USB prietaisą
prie USB prievado.
2
Pakartotinai paspauskite [USB/CD] ir pasirinkite
„USB“.
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
rodomas „PAIRING“.
2
Pasirinkite „SC-UA4“ arba „SC-UA3“, iš
„Bluetooth®“ prietaiso meniu.
], kol
Pastaba:
Su šiuo įrenginiu galite užregistruoti iki 8 įrenginių.
Jei suporuotas 9-as prietaisas, prietaisas, kuris nebuvo
naudojamas ilgiausiai, bus juo pakeistas.
█ Prietaiso prijungimas
Paruošimas
Jei sistema jau prijungta prie „Bluetooth®“ prietaiso,
atjunkite ją ( apačion).
1
Spauskite [
].
Rodomas užrašas „BLUETOOTH READY“.
2
Pasirinkite „SC-UA4“ arba „SC-UA3“, iš
„Bluetooth®“ prietaiso meniu.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
prietaiso pavadinimas.
3
Pradėkite atkūrimą įrenginiu.
Pastaba:
• Nenaudokite USB ilgintuvo. Sistema gali neatpažinti
USB prietaiso, jei jį prijungsite per kabelį.
• Prieš perkeldami ar pakreipdami prietaisą, visada
atjunkite USB prietaisą, pvz., jungdami išorinius
įrenginius ar mikrofonus.
• Kai kurių įrenginių įkrauti negalima, nes didžiausia USB
įkrovimo srovė yra tik 500 mA.
Pastaba:
• Prietaisas turi būti suporuotas, norint prisijungti.
• Šį prietaisą galima jungti vienu metu tik prie vieno prietaiso.
• Kai „BLUETOOTH“ yra pasirinktas kaip šaltinis, sistema
automatiškai bandys ir prisijungti prie paskutiniojo prijungto
„Bluetooth®“ prietaiso. (Šio proceso metu ekrane rodoma
„LINKING“).
„Bluetooth®“
█ Prietaiso atjungimas
Galite prisijungti ir groti garso prietaisą belaidžiu būdu
per „Bluetooth®“.
Paruošimas
• Įjunkite prietaiso „Bluetooth®“ funkciją ir pastatykite
prietaisą prie sistemos.
• Perskaitykite išsamesnes prietaiso naudojimo
instrukcijas.
█ Prietaiso sujungimas
Paruošimas
Jei sistema jau prijungta prie „Bluetooth®“ prietaiso,
atjunkite ją ( dešinėn).
1
Spauskite [
].
Jei rodomas „PAIRING“, tęskite nuo 3 veiksmo.
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„PAIRING“, tada paspauskite [OK].
3
Pasirinkite „SC-UA4“ arba „SC-UA3“, iš
„Bluetooth®“ prietaiso meniu.
Po paraginimo įveskite prieigos raktą „0000“ arba
„1234“.
Po sujungimo prietaisas jungiasi prie šios sistemos
automatiškai.
Ekrane kelioms sekundėms pasirodo prijungto
prietaiso pavadinimas.
LIETUVIŲ K.
Diskas
Prietaiso naudojimas
Kai „Bluetooth®“ prietaisas prijungtas
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „DISCONNECT LEVEL“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „OK? TAIP“,
tada paspauskite [OK].
Rodomas užrašas „BLUETOOTH READY“.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OK? NO“.
Prietaiso naudojimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [
„PAIRING“.
], kol rodomas
Pastaba:
Prietaisas yra atjungiamas, kai:
• Pasirinkite kitą šaltinį.
• Perkeliate prietaisą iš didžiausio diapazono.
• Išjungiate prietaiso perdavimo „Bluetooth®“.
• Išjungiate sistemą arba prietaisą.
TQBJ2015
Medijos paruošimas
7
7
Vyksta medijos atkūrimas
Groti meniu
CD USB
Šie ženklai rodo, kad funkcija yra aktyvi.
1
CD
Paspauskite [PLAY MENU].
CD :
CD-R/RW, CD-DA formatu arba su MP3 failais.
USB :
USB prietaisas su MP3 failais.
BLUETOOTH : „Bluetooth®“ prietaisas.
USB
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „PLAYMODE“.
2
Pagrindinis atkūrimas
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
CD USB BLUETOOTH
OFF
PLAYMODE
Atšaukti nustatymą.
Groti
Paspauskite [►/II].
1-TRACK
Stabdymas
Paspauskite [].
1
Groja vieną pasirinktą takelį.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I]
norėdami pasirinkti takelį.
Groja vieną pasirinktą MP3 albumą.
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
MP3 albumą.
Groti visus takelius atsitiktine tvarka.
Pauzė
Praleisti
Ieškoti
USB
Padėtis įsimenama.
Rodomas „RESUME“.
Norėdami sustabdyti visai, paspauskite vėl.
Paspauskite [►/II].
Norėdami tęsti spauskite gerai.
1-ALBUM
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I]
norėdami praleisti takelį.
1-ALBUM
RANDOM
CD USB
1
Paspauskite [▲,▼], norėdami praleisti MP3
albumą.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [I◄◄/◄◄]
arba [►►/►►I].
ALL REPEAT
Pastaba:
Priklausomai nuo „Bluetooth®“ prietaiso, kai kurios funkcijos
gali neveikti.
1
RANDOM
RND
RND
1-TRACK
REPEAT
Groja visus pasirinkto MP3 albumo
takelius atsitiktine tvarka. Paspauskite
[▲,▼], norėdami pasirinkti MP3 albumą.
Kartoti visus takelius.
Kartoti 1-TRACK.
1
1-ALBUM
REPEAT
Kartoti 1-ALBUM.
1
Turimos informacijos peržiūra
RANDOM
REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
CD USB BLUETOOTH
Galite peržiūrėti turimą informaciją, pavyzdžiui,
MP3 albumą ir takelio numerį ekrano skydelyje.
Paspauskite [DISPLAY].
Pavyzdys: MP3 albumo ir takelio numerio rodymas.
1-ALBUM
RANDOM
REPEAT
1
Kartoti 1-ALBUM RANDOM.
RND
Pastaba:
• Atsitiktinio atkūrimo metu negalima pereiti prie takelių,
kurie jau pagroti.
• Nustatymas atšaukiamas, kai atidaromas disko dėklas
arba išimamas USB prietaisas.
Albumo
numeris
Takelio
numeris
Pastaba:
TQBJ2015
• Didžiausias simbolių skaičius, kuris gali būti
rodomas: Apie 32
• Ši sistema palaiko versijų 1.0 ir 1.1 2.3 ID3 žymes.
• Tekstiniai duomenys, kurių sistema nepalaiko,
gali būti rodomi kitaip.
8
8
Ryšio režimas
SC-UA4
Keičia režimą, kad atitiktų ryšio tipą.
Paruošimas
Pakartotinai spauskite [RADIO, EXT-IN] norėdami
pasirinkti „DAB+“.
Paruošimas
Jei sistema jau prijungta prie „Bluetooth®“ prietaiso,
atjunkite ją ( 7 psl.).
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „LINK MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti režimą,
tada spauskite [OK].
MODE 1
Pirmenybė ryšiui.
MODE 2
(numatytasis)
Pirmenybė garso kokybei.
Pastaba:
• Peržiūrint vaizdo turinį su šia funkcija, vaizdo ir garso
išvesties negalima sinchronizuoti. Tokiu atveju pasirinkite
„MODE 1“.
• Jei garsas trūkinėja, pasirinkite „MODE 1“.
Pastaba:
Jei pirmą kartą pasirenkate „DAB+“, sistema nustatoma
automatiškai.
Rankinė paieška
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „MANUAL SCAN“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite dažnių bloką,
tada paspauskite [OK].
Jei neaptinkama jokia stotis, rodomas „SCAN FAILED“.
Sureguliuokite anteną ir bandykite dar kartą.
Kaip sureguliuoti automatiškai
1
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„AUTO SCAN“, tada paspauskite [OK].
Rodomas „START?“.
2
Paspauskite [OK], kad pradėtumėte nustatymą.
Rodomas „DAB AUTO SCAN“.
Jei neaptinkama jokia stotis, rodomas „SCAN FAILED“.
Sureguliuokite rankiniu būdu.
█ Pastaba ant disko
• Sistema gali groti CD-R/RW su CD-DA arba MP3
formato turiniu.
• Prieš atkūrimą užbaikite diską prietaise, kuriame
jį įrašinėjate.
• Kai kurie CD-R/RW nerodomi dėl įrašymo sąlygų.
LIETUVIŲ K.
DAB+
BLUETOOTH
Pastaba:
Iš anksto nustatyti dažniai bus ištrinti, jei atliksite automatinį
nustatymą.
Atminties nustatymas
• Ši sistema negarantuoja ryšio su visais USB prietaisais.
• Ši sistema palaiko USB 2.0 „Full speed“.
• Ši sistema gali palaikyti iki 32 GB USB prietaisus.
• Palaikoma tik FAT 12/16/32 failų sistema.
Galite pasirinkti iki 20 stočių.
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
„STATION“, tada spauskite [OK].
█ Pastaba ant MP3 failo
3
• Failai, apibrėžiami kaip takeliai ir aplankai,
rodomi kaip albumai.
• Takeliai turi turėti plėtinį .mp3 arba .MP3.
• Įrašai nebūtinai grojami ta tvarka, kuria buvo įrašyti.
• Kai kurie failai gali neveikti dėl sektoriaus dydžio.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
4
5
Spauskite [OK].
MP3 failas diske
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 255 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 999 takelių
– 20 sesijų
• Diskas turi atitikti ISO9660 1 arba 2 lygį
(išskyrus išplėstinius formatus).
MP3 failas USB prietaiso
• Ši sistema gali pasiekti iki:
– 800 albumų (įskaitant pagrindinį aplanką)
– 8000 takelių
– 999 vieno albumo takelius
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte iš anksto
nustatytą numerį, tada spauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių. Naujoji stotis pakeičia bet
kokią stotį, kuri užima tą pačią nustatytą skaičių.
Pastaba:
Stoties nustatyti negalima, kai stotis netransliuoja, arba
pasirinkus antrinę paslaugą.
█ Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą stotį
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
„PRESET“, tada spauskite [OK].
3
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
TQBJ2015
█ Pastaba apie USB prietaisą
9
9
Antrinės paslaugos
Radijo ryšys
Galite klausytis antrinių paslaugų, kai rodomas „
“.
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „DAB SECONDARY“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite antrines
paslaugas, tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „PRIMARY“.
Pastaba:
Pasirinkus kitas stotis, nustatymas atšaukiamas.
Turimos informacijos peržiūra
Ekrane galite peržiūrėti šią informaciją.
• Informacija apie DAB transliaciją
• Programos tipas
• Ansamblio etiketė
• Dažnis
• Laikas
Paspauskite [DISPLAY].
Paruošimas
Pakartotinai spauskite [RADIO, EXT-IN] norėdami
pasirinkti „FM“.
Rankinė paieška
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
„MANUAL“, tada spauskite [OK].
3
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
Norėdami sureguliuoti automatiškai, paspauskite ir
laikykite nuspaudę mygtuką, kol dažnis pradės greitai
keistis. „STEREO“ yra rodomas, kai gaunama stereo
transliacija.
Prietaiso naudojimas
1
2
Paspauskite [] ir pasirinkite „MANUAL“.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
Signalo būklės patikrinimas
Atminties nustatymas
Reguliuodami anteną, galite patikrinti signalo kokybę.
Galite pasirinkti iki 30 FM stočių.
1
Paspauskite [PLAY MENIU] ir pasirinkite
„SIGNAL QUALITY“, tada paspauskite [OK].
Rodomas dažnių blokas, po to rodoma signalo
priėmimo kokybė. Norėdami pasirinkti kitus dažnių
blokus, paspauskite [▲,▼].
█ Automatinis išankstinis nustatymas
1
2
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite „A.PRESET“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „LOWEST“ arba
„CURRENT“, tada spauskite [OK].
LOWEST
Dažnių
blokas
2
Dažnis
TQBJ2015
10
Imtuvas nustato visas stotis, kurias jis gali rasti,
kanalų didėjimo tvarka.
Norėdami atšaukti, paspauskite [].
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
Galite nustatyti, kad laikrodis būtų atnaujinamas
automatiškai.
10
CURRENT Derinimas prasideda nuo esamo
dažnio.
Priėmimo kokybė nuo
0 (blogos) iki 8 (puikios)
Automatinis laikrodžio reguliavimas
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „AUTO CLOCK ADJ“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „ON ADJUST“,
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF ADJUST“.
Derinimas prasideda nuo žemiausio
dažnio.
█ Rankinis išankstinis nustatymas
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
„MANUAL“, tada spauskite [OK].
3
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami nustatyti stotį.
4
5
Spauskite [OK].
Paspauskite [▲,▼], kad pasirinktumėte iš anksto
nustatytą numerį, tada spauskite [OK].
Atlikite žingsnius nuo 3 iki 5 dar kartą, norėdami
nustatyti daugiau stočių.
Naujoji stotis pakeičia bet kokią stotį, kuri užima
tą pačią nustatytą skaičių.
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „TUNE MODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
„PRESET“, tada spauskite [OK].
3
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Prietaiso naudojimas
1
2
Paspauskite [] ir pasirinkite „PRESET“.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I],
norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą stotį.
Garso kokybės gerinimas
Laikrodis ir laikmačiai
Laikrodžio nustatymas
Tai 24 valandų laikrodis.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „CLOCK“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite laiką, tada
spauskite [OK].
Kaip patikrinti laiką
Pakartotinai spauskite [SETUP] ir pasirinkite
„CLOCK“, tada spauskite [OK].
Budėjimo režime paspauskite [DISPLAY].
Pastaba:
Reguliariai reguliuokite laikrodį, norėdami palaikyti jo tikslumą.
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „FM REŽIMŲ“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami paryškinti
„MONO“, tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „STEREO“.
„MONO“ taip pat atšaukiamas, kai pakeičiate dažnį.
Grojimo laikmatis
Kaip įsiminti nustatymus
Tęskite nuo 4 veiksmo „Manual presetting“.
( 10 psl.)
Paruošimas
Nustatykite laikrodį.
(Išskyrus „Bluetooth®“ ir AUX ir D-IN šaltinį)
Galite nustatyti laikmatį, kad jis tam tikru laiku jus
pažadintų.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „TIMER ADJ“.
Signalo būklės patikrinimas
2
Spauskite [DISPLAY], norėdami pasirinkti
„FM STATUS“.
Paspauskite [▲,▼] ir nustatykite pradžios
laiką, tada spauskite [OK].
3
Vėl atlikite 2 veiksmą, norėdami nustatyti
pabaigos laiką.
4
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite šaltinį, kurį norite
groti, tada spauskite [OK].
FM – – – –
FM signalas yra silpnas.
Sistema nėra pritaikyta stočiai.
FM ST
FM signalas nustatytas į stereo.
FM MONO
MONO pasirinktas kaip FM MODE.
FM signalas nustatytas į vienos ausies.
RDS transliacija
Kai kuriuose regionuose ši sistema gali rodyti teksto
duomenis, kuriuos perduoda radijo duomenų sistema
(RDS).
Kelis kartus paspauskite [DISPLAY].
PS
Programos tarnyba
PTY
Programos tipas
FREQ
Dažnis
Pastaba:
RDS gali nebūti, jei priėmimo signalas yra silpnas.
LIETUVIŲ K.
1
Kaip paleisti laikmatį
1
Paruoškite šaltinį, kurio norite klausytis (diskas,
USB arba radijas) ir nustatykite garsumą.
2
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami pasirinkti
„TIMER SET“.
3
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „PLAY ON“,
tada spauskite [OK].
Rodomas „  “.
Norėdami atšaukti, pasirinkite „PLAY OFF“.
Norint, kad laikmatis veiktų, sistemą reikia išjungti.
Kaip patikrinti nustatymus
Pakartotinai spauskite [SETUP] ir pasirinkite
„TIMER ADJ“, tada spauskite [OK].
Laukimo režime paspauskite [DISPLAY] du kartus.
Pastaba:
• Laikmatis pradeda skambėti tyliai ir palaipsniui garsėja
iki nustatyto lygio.
• Laikmatis kiekvieną dieną įsijungia nustatytu laiku,
jei jis yra įjungtas.
• Jei įjungsite ir vėl išjungsite sistemą, o laikmatis bus
įjungtas, pasibaigus laikui laikmatis nesustos.
TQBJ2015
█ Kaip pasirinkti iš anksto nustatytą stotį
11
11
Miego laikmatis
Apšvietimas
Miego laikmatis išjungia sistemą po nustatyto laiko.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „SLEEP“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
nustatymą (minutėmis), tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
• Likęs laikas kaskart parodomas po kelias sekundes.
„SLEEP 1“ rodomas visada, kai lieka tik 1 minutė.
• Miego laikmatis visada rodomas pirmas.
Nenustatykite taip, kad laikmačiai sutaptų.
Sistemos apšvietimą galite įjungti arba išjungti.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „ILLUMINATION“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti „ON“,
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Kai įjungta pritemdymo funkcija, apšvietimas sistemoje ir
toliau nedega, nors įjungiate apšvietimo funkciją.
„Jukebox“
USB
Garso efektai
EQ nustatymas
1
2
Paspauskite [SOUND] ir pasirinkite „PRESET EQ“.
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite iš anksto
nustatytą EQ nustatymą, tada spauskite [OK].
Manual EQ
1
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
Prietaiso naudojimas
Paspauskite „JUKEBOX“ ir pasirinkite norimą
nustatymą.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti garso
efektą.
ON CROSSFADE
Pridėti lėtą nutildymą.
OFF
Išjunkite „Jukebox“.
3
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I] norėdami
pasirinkti nustatymą, tada spauskite [OK].
„ON SURROUND“ arba
„OFF SURROUND“
D.Bass
1
2
Kelis kartus paspauskite [SOUND], kad
pasirinktumėte „D.BASS“, tada paspauskite
[▲,▼], kad pasirinktumėte „D.BASS LEVEL“
arba „D.BASS BEAT“.
Norėdami atšaukti, dar pasirinkite „OFF D.BASS“.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I] norėdami
pasirinkti nustatymą, tada spauskite [OK].
Pastaba:
D.BASS BEAT: Ši funkcija pabrėžia būgno ritmo lygį ir
leidžia išgauti energingą garsą. Priklausomai nuo takelio,
efektas gali būti nedidelis.
TQBJ2015
Paspauskite [PLAY MENU] ir pasirinkite
„JUKEBOX“.
OFF CROSSFADE
SURROUND
12
1
Pakartotinai paspauskite [SOUND],
norėdami pasirinkti „MANUAL EQ“.
BASS/MID/TREBLE -4 iki +4
12
Galite naudoti „Jukebox“ pridėti lėto nutildymo efektą
tarp dainų. Taip pat galite naudoti papildomas funkcijas
su „Panasonic MAX Juke“ programa ( žemiau).
Atšaukti lėtą nutildymą.
Kartojimo nustatymų keitimas
1
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „PLAYMODE“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti
nustatymą, tada spauskite [OK].
RANDOM REPEAT
Kartoti atsitiktine tvarka.
RND
ALL TITLE REPEAT
Kartoti visus takelius.
Pastaba:
• Sistema persijungia į kartojimo režimą automatiškai,
kai įjungiate ‚Jukebox“.
• „Jukebox“ yra išjungiamas, kai išjungiate sistemą arba
pakeičiate šaltinį.
• Lėto nutildymo funkcija gali neveikti su dainomis, kurių
dažniai yra skirtingi.
„Panasonic MAX Juke“ programos naudojimas
Norėdami papildomų funkcijų, tokių kaip dainų grojimas
iš kelių įrenginių vienu metu, galite atsisiųsti ir įdiegti
„Android™“ programą „Panasonic MAX Juke“ iš
„Google Play™“. Galite iškviesti takelius, kuriuos norite
groti programoje. Daugiau informacijos apie programą
žr. svetainėje žemiau.
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/
cs/audio/app/max_juke/android/index.html
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
Paruošimas
Pasirinkite muzikos šaltinį.
Pastaba:
Kai išjungiate sistemą, Karaoke funkcija išjungiama.
Pasirikite karaokės efektą
Paspauskite [▲,▼], norėdami nustatyti
mikrofoną, tada spauskite [OK].
LIETUVIŲ K.
3
Karaokė
Jei norite dainuoti, grojant foninei muzikai.
4 Groti muzikos šaltinį ir reguliuoti sistemos
garsumą.
Pastaba:
• Jei skleidžiamas keistas garsas (kaukimas), perkelkite
mikrofoną toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite
mikrofono garsumą.
• Kai nenaudojate mikrofono, atjunkite jį nuo mikrofono
lizdo ir sumažinkite mikrofono garsumą iki minimumo.
Galite naudoti karaokės efekto funkciją pridėti garso
efektams.
1
Pakartotinai paspauskite [SOUND], norėdami
pasirinkti „KARAOKE EFFECT“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite efektą.
ATŠAUKTI
VOKALĄ
Įjunkite arba išjunkite balso
instrukcijas (priklausomai nuo
šaltinio).
Prideda garsui aido efektą.
AIDAS
PAGR. VALDYMO Keisti dainos mygtuką.
MYGTUKAS
TEMPO
CD USB
Keisti dainos greitį.
3
MUZIK. FONAS
Pakeisti fono muzikos garsumą.
MIC EQ
Pasirinkite MIC EQ lygį.
IŠJUNGTAS
Atšaukti efektą.
Išorinė įranga
Paruošimas
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
• Išjunkite visą įrangą ir perskaitykite atitinkamas
naudojimo instrukcijas.
Pastaba:
• Komponentai ir kabeliai parduodami atskirai.
• Naudojant adapterį gali būti iškraipytas garsas.
• Jei norite prijungti kitą įrangą, išskyrus aprašytąją,
kreipkitės į garso įrangos pardavėją.
Optinės įvesties naudojimas
Galite prisijungti TV, VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir
klausytis garso per šią sistemą.
Paspauskite [I◄◄/◄◄] arba [►►/►►I] norėdami
pasirinkti nustatymą, tada spauskite [OK].
TV (nepridedamas)
Pastaba:
Norėdami naudoti Karaoke efektą D-IN arba AUX šaltinyje,
nustatykite „D-IN MODE“ arba „SUX MODE“ į „MODE 1“.
( 14 psl.)
Mikrofono naudojimas
Paruošimas
Prieš prijungdami arba atjungdami mikrofoną
sumažinkite sistemos garsumą iki minimumo.
Galinis šio
prietaiso
ekranas
Optinis skaitmeninis optinis
skaitmeninis audio laidas
(nepridedamas)
Galinis šio
prietaiso ekranas
1
Prijunkite mikrofoną (nepridedamas)
į mikrofono lizdą.
Kištuko tipas: Ø 6.3 mm mono
2
Pakartotinai paspauskite [SOUND],
norėdami pasirinkti „MIC VOL“.
Prijunkite išorinę įrangą.
3
Grokite iš išorinės įrangos.
Pakartotinai spauskite [RADIO, EXT-IN]
norėdami pasirinkti „D-IN“.
Pastaba:
• Ši sistema gali aptikti tik linijinius PCM signalus.
• Pavyzdžių radijo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
iki 96 kHz.
• Garsas yra nutidomas, jei nepalaikomas signalo
formatas arba dažnis.
• Jei iš televizoriaus garsiakalbių sklinda garsas,
iki minimumo sumažinkite televizoriaus garsą.
TQBJ2015
Mikrofonas
(komplekte nėra)
1
2
13
13
Naudojant pagalbinė įvestis
Kiti
Galite prisijungti VCR, DVD grotuvą ir t.t. ir klausytis
garso per šią sistemą.
DVD grotuvas
(nepridedamas)
Galinis šio
prietaiso ekranas
Audio laidas
(nepridedamas)
Auto off
Ši sistema automatiškai išjungia, kai jos nenaudojate
maždaug 20 minučių.
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „AUTO OFF“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti „ON“,
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
• Ši funkcija neveikia, kai veikia radijo šaltinis arba kai
prijungtas „Bluetooth®“ prietaisas.
• SC-UA4
Ši funkcija neveikia, kai esate „DAB+“ šaltinyje.
1
2
Prijunkite išorinę įrangą.
Pakartotinai spauskite [RADIO, EXT-IN]
norėdami pasirinkti „AUX“.
„Bluetooth®“ budėjimo veiksena
3
Grokite iš išorinės įrangos.
Ši funkcija automatiškai įsijungia sistemą, kai sudaromas
„Bluetooth®“ ryšys iš prijungto prietaiso.
Norint reguliuoti įvesties lygį
1
Spauskite [PLAY MENU] norėdami pasirinkti
„INPUT LEVEL“.
2
Paspauskite [▲,▼] ir pasirinkite „NORMAL“
arba „HIGH“, tada spauskite [OK].
Pastaba:
Pasirinkite „NORMAL“, jei garsas yra iškraipomas „HIGH“
įvesties lygio metu.
D-IN režimas ir AUX režimas
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „BLUETOOTH STANDBY“.
2
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti „ON“,
tada spauskite [OK].
Norėdami atšaukti, pasirinkite „OFF“.
Pastaba:
Kai kurie prietaisai gali trukti ilgiau, kol atsakys. Jei esate
prisijungę prie „Вluetooth®“ prietaiso prieš išjungdami
sistemą, palaukite bent 5 sekundes prieš prijungdami prie
šios sistemos „Вluetooth®“ prietaisą dar kartą.
1
Pakartotinai spauskite [RADIO, EXT-IN]
norėdami pasirinkti „D-IN“ arba „AUX“.
Programinės įrangos naujinimas
2
Pakartotinai spauskite [PLAY MENU] norėdami
pasirinkti „D-IN MODE“ arba „AUX MODE“.
3
Paspauskite [▲,▼], norėdami pasirinkti režimą,
tada spauskite [OK].
Kartais „Panasonic“ gali išleisti atnaujintą programinę
įrangą šiam prietaisui, kuri gali papildyti arba pagerinti
funkcijas. Šie atnaujinimai suteikiami nemokamai.
Papildomos informacijos rasite šiame tinklalapyje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Ši svetainė yra tik anglų kalba).
MODE 1
MODE 2
Pasirinkite šį režimą, jei norite naudoti
karaokės efekto funkciją.
Pasirinkite šį režimą, kai žiūrite
(numatytasis) televizorių, filmus arba naudojate
išorinį grotuvą su karaokės funkcijomis.
█ Programinės įrangos versijos patikrinimas
1
Pakartotinai spauskite [SETUP], norėdami
pasirinkti „SW VER.“, tada paspauskite [OK].
Rodoma programinės įrangos versija.
2
Spauskite [OK] dar kartą, kad išeitumėte.
TQBJ2015
Techninė priežiūra
14
14
Valykite sistemą minkštu, sausu skudurėliu.
• Nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio arba benzino
valyti šią sistemą.
• Prieš naudodami cheminę dulkių šluostę, perskaitykite
ir laikykitės prie jos pridedamų instrukcijų.
Prieš kreipdamiesi dėl aptarnavimo, atlikite šiuos
patikrinimus. Jei abejojate dėl kai kurių patikrinimo
elementų arba jei nurodyti sprendimai nepadeda
išspręsti šios problemos, kreipkitės į prekybos atstovą.
█ Bendros problemos
Prietaisas neveikia.
• Saugos įtaisas įjungtas. Atlikti šiuos veiksmus:
1. Paspauskite [ /I] , norėdami perjungti prietaisą į
parengties režimą. Jei prietaisas nepersijungia į
budėjimo režimą, atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą.
2. Paspauskite [ /I] dar kartą, norėdami įjungti prietaisą.
Jei problema išlieka, pasitarkite su pardavėju.
Ekranas užsidega ir nuolat keičiasi laukimo režimu.
• Prietaise nuspauskite ir laikykite [], norėdami
pasirinkti „DEMO OFF“.
Su nuotolinio valdymo pulteliu negalim atlikti jokių
veiksmų.
• Patikrinkite, ar teisingai įdėta baterija.
Garsas iškraipomas arba nėra garso.
• Nustatyti sistemos garsumą.
• Įjunkite sistemą, nustatykite ir ištaisykite priežastį, tada
įjunkite sistemą iš naujo. Priežastis gali būti garsiakalbių
įtampa, per didelis arba galia, arba sistema naudojama
per šiltoje aplinkoje.
Grojant gali girdėtis dūzgiantis garsas.
• Šalia laidų yra kintamos srovės maitinimo laidas arba
fluorescencinės šviesos lempa. Laikykite kitus įrenginius
ir laidus atokiai nuo šios sistemos laidų.
█ „Bluetooth®“
Nevyksta poravimas.
• Patikrinkite „Bluetooth®“ prietaiso būklę.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite prietaisą arčiau sistemos.
Prietaiso negalima prijungti.
• Prietaiso sujungimas nepavyko.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Prietaiso sujungimas buvo pakeistas.
Atlikite poravimą dar kartą.
• Galbūt sistema yra prijungta prie kito prietaiso.
Atjunkite kitą prietaisą ir bandykite prijungti dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
• Jei iš „LINK MODE“ yra pasirinktas „MODE 2“,
pasirinkite „MODE 1“. ( 9 psl.)
Prietaisas yra prijungtas, bet per sistemą nesigirdi
garso.
• Kai kuriuose įmontuotuose „Bluetooth®“ prietaisuose
reikia nustatyti garso išvestį į „SC-UA4“ arba „SC-UA3“
rankiniu būdu. Perskaitykite išsamesnes prietaiso
naudojimo instrukcijas.
Garsas iš prietaiso yra nutrauktas.
• Prietaisas yra toliau nei 10 m ryšio diapazone.
Perkelkite prietaisą arčiau sistemos.
• Pašalinkite visas kliūtis tarp sistemos ir prietaiso.
• Trukdo kiti įrenginiai, kurie naudoja 2,4 GHz dažnių
juostas (belaidis maršrutizatorius, mikrobangų krosnelė,
mobilieji telefonai ir t.t.). Patraukite prietaisą arčiau
sistemos ir toliau nuo kitų prietaisų.
• Stabiliam ryšiui pasirinkite MODE 1. ( 9 psl.)
█ Radio, DAB+
Garso lygis sumažėja.
• Buvo įjungta grandinės apsauga dėl nepertraukiamo
naudojimo, esant aukštam išėjimo garsumui. Tai daroma,
siekiant apsaugoti sistemą ir išlaikyti garso kokybę.
DAB+ priėmimo signalas yra prastas.
• Laikykite anteną atokiai nuo kompiuterių, televizorių,
kitų kabelių ir laidų.
█ Diskas
Garsas yra iškraipomas.
• Naudokite optimalią lauko anteną. Anteną turi
montuoti tik kompetentingas asmuo.
Ekranas rodo neteisingai.
Atkūrimas neprasideda.
• Blogai įdėtas diskas. Įdėkite jį teisingai.
• Diskas nešvarus. Nuvalykite diską.
• Pakeiskite diską, jei jis subraižytas, deformuotas arba
nestandartinis.
• Susikaupė kondensatas.
Padžiovinkit sistemą 1-2 valandas.
Neteisingas rodomų įrašų skaičius.
Disko nuskaityti negalima.
Girdisi iškraipytas garsas.
• Įdėtas diskas, kurio sistema negali groti.
Pakeiskite į grojamą diską.
• Įdėtas diskas, kuris yra nebaigtas įrašinėti.
█ USB
LIETUVIŲ K.
Gedimų šalinimas
Girdisi iškraipytas garsas.
• Išjunkite televizorių arba nukelkite jį nuo sistemos.
• Perkelkite mobiliuosius telefonus atokiau nuo
sistemos, jei yra trukdžių.
█ D-IN, AUX
Atkūrimo vaizdas ir garsas nėra sinchronizuojami.
• Būdami D-IN šaltinyje, nustatykite „D-IN MODE“ į
„MODE 2“.
• Būdami AUX šaltinyje, nustatykite „AUX MODE“ į
„MODE 2“.
Negalima naudoti karaokės efekto.
• Būdami D-IN šaltinyje, nustatykite „D-IN MODE“ į
„MODE 1“.
• Būdami AUX šaltinyje, nustatykite „AUX MODE“ į
„MODE 1“.
USB prietaisas lėtai veikia.
• Didelis kiekis turinio arba didelė atmintis USB
prietaiso, todėl nuskaitymas užtrunka ilgiau.
TQBJ2015
Nenuskaitomas USB prietaisas arba turinys jame.
• USB prietaiso arba turinio formatas nesuderinamas
su sistema.
• USB įrenginiai su didesne kaip 32 GB talpa tam
tikromis sąlygomis negali veikti.
15
15
█ Prietaiso ekranai
„--:--“
• Takelio grojimo laikas viršija 99 minutes.
„ADJUST CLOCK“
• Nenustatytas laikrodis. Nustatykite laikrodį.
„ADJUST TIMER“
• Nenustatytas grojimo laikmatis. Nustatykite grojimo laikmatį.
„AUDIO UNSUPPORTED“
• Nepalaikomas signalo formatas ar dažnis.
• Ši sistema nepalaiko duomenų srauto signalų.
Pakeiskite išorinio prietaiso skaitmeninės garso
išvesties nustatymą į PCM.
• Ši sistema palaiko 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, iki 96 kHz
pavyzdžių dažnius. Prijungtai įrangai rinkitės tik
palaikomus pavyzdžių dažnius.
• Pabandykite prijungti išorinį prietaisą per papildomą
įvestį.
„USB OVER CURRENT ERROR“
• USB prietaisas naudoja per daug energijos.
Atjunkite USB prietaisą, išjunkite sistemą ir tada vėl
įjunkite.
„ERROR“
• Atlikta netinkama operacija. Perskaitykite instrukcijas ir
bandykite dar kartą.
Nuotolinio valdymo pulto kodas
„F76“
• Kilo maitinimo triktis.
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir pasitarkite
su pardavėju.
„F77“
• Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir pasitarkite
su pardavėju.
„NO DISC“
• Blogai įdėtas diskas.
„NO PLAY“
„UNSUPPORT“
• Nėra albumo arba įrašo USB prietaiso.
• Patikrinkite turinį. Galite groti tik palaikomą formatą.
• Šio USB prietaise esančių failų duomenys gali būti
sugadinti. Suformatuokite USB prietaisą ir bandykite
dar kartą.
• Sistema gali būti sugedusi. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
„NO PRESET“
• Neatliktas DAB atminties nustatymas.
„NO SIGNAL“
• Šios stoties negalima pasiekti. Nustatykite anteną.
„NOT SUPPORTED“
• Norėdami naudoti Karaoke efektą D-IN arba AUX šaltinyje,
nustatykite „D-IN MODE“ arba „SUX MODE“ į „MODE 1“.
TQBJ2015
„USB NO DEVICE“
• USB įtaisas neprijungtas. Išnagrinėti ryšį.
„VBR“
• Sistema negali rodyti likusio atkūrimo laiko kintamo
srauto (VBR) takeliams.
„F703“
• Patikrinkite „Bluetooth®“ jungtį.
• Atjunkite „Вluetooth®“ prietaisą.
Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
16
„SCAN FAILED“
• Stočoų negalima pasiekti. Nustatykite anteną arba
sureguliuokite rankiniu būdu.
„AUTO OFF“
• Sistema buvo nenaudojama apie 20 minučių ir bus
išjungta po minutės.
Norėdami atšaukti, paspauskite bet kurį mygtuką.
„F61“
• Sistemos stiprintuvas sugedo.
• Atjunkite USB prietaisą. Išjunkite ir vėl įjunkite sistemą.
16
„REMOTE 1“
„REMOTE 2“
• Nuotolinio valdymo pultas ir šis prietaisas naudoja
skirtingus kodus. Pakeiskite kodą ant nuotolinio valdymo
pulto.
– Kai rodomas „REMOTE 1“, paspauskite ir bent 4 sekundes
laikykite nuspaudę [OK] ir [
].
– Kai ant nuotolinio valdymo pulto rodomas „REMOTE 2“,
bent 4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [USB/CD].
„PLAYERROR“
• Grojamas nepalaikomas MP3 failas.
Sistema praleis tą takelį ir gros kitą.
Kai kita „Panasonic“ įranga reaguoja į šios sistemos
nuotolinio valdymo pultą, pakeiskite šios sistemos
nuotolinio valdymo pulto kodą.
Paruošimas
Pakartotinai paspauskite [CD/USB] ir pasirinkite „CD“.
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 2“
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [USB/CD] ant
prietaiso ir ant nuotolinio valdymo pulto
pasirodys „REMOTE 2“.
2
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [USB/CD].
█ Kaip nustatyti kodą „REMOTE 1“
1
Paspauskite ir laikykite nuspaudę [USB/CD] ant
prietaiso ir [
] ant nuotolinio valdymo pulto,
kol pasirodys „REMOTE 1“.
2
Paspauskite ant nuotolinio valdymo pulto ir bent
4 sekundes laikykite nuspaudę [OK] ir [
].
Sistemos atminties atstata
Atstatykite atmintį šiais atvejais:
• Nėra atsakymo spaudžiant mygtukus.
• Norite išvalyti ir iš naujo atstatyti atminties turinį.
1
2
3
Atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Spausdami ir laikydami [ /I] ant prietaiso vėl
prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
Toliau spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką,
kol rodomas „- – – – – – – – -“.
Atleiskite [ /I] .
Visi nustatymai grįžta į gamyklinius nustatymus.
Dar kartą reikia nustatyti atminties elementus.
█ Stiprintuvo skyrius
█ Garsiakalbių skyrius
RMS išėjimo galia stereo režimu
Garsiakalbis (-ai)
Žemų tonų garsiakalbis
Aukštų dažnių garsiakalbis
Priekinis kanalas (abu kanalai veikia)
150 W vienam kanalui (4 Ω), 1 kHz, 30% THD
Iš viso RMS stereo režimo galia
300 W
13 cm kūgio tipas x 2 vnt.
4 cm kūgio tipas x 4 vnt.
█ Lizdų skyrius
█ Tiunerio skyrius
Dažnio moduliacija (FM)
Nustatyta atmintis
30 stočių
Dažnių diapazonas
nuo 87,50 MHz iki 108.00 MHz (50 kHz žingsnis)
Antenos lizdai
75 Ω (nesubalansuotas)
█ DAB+ sekcija
USB jungtis
USB standartas
USB 2.0 visas greitis
Laikmenų failo formatų palaikymas
MP3 (* .mp3)
USB prietaiso failų sistema
FAT12, FAT16, FAT32
Skaitmeninė garso įvestis
Optinė skaitmeninė įvestis
Optinis terminalas
Pavyzdžių radijo dažnis
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Analoginė garso įvestis
Garso įvestis
SC-UA4
DAB atmintys
20 stočių
Naudojama dažnių juosta (bangų ilgis)
Grupės juosta III (Europe)
nuo 5 A iki 13F (nuo 174.928 MHz iki 239.200 MHz)
Jautrumas * BER 4x10-4
Min. reikalavimas
–98 dBm
DAB išorinė antena
Jungtys
1 versija
F-jungtis (75 Ω)
Mikrofonas
Jungtys
Kištukas (1 sistema)
Mono, 6,3 mm lizdas (2 sistemos)
█ Bendrai
Maitinimas
Kint. srovė nuo 220 V iki 240 V, 50 Hz
Galios sąnaudos
51 W
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)
650 mm x 196 mm x 274 mm
█ Disko skyrius
Svoris
Grojamas diskas (8 cm arba 12 cm)
CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3)
MPEG-1 sluoksnis 3
Veikimo drėgmės intervalas
35% – 80% (be kondensacijos)
Paleidimas
Bangos ilgis
790 nm (CD)
„Bluetooth®“ Ver. 2.1 + EDR
2 klasė
Palaikomi profiliai
A2DP, AVRCP, SPP
Nuo 2.402 MHz iki 2.480 MHz
Didžiausia galia (dBm e.i.r.p.)
Veikimo atstumas
6,1 kg
Nuo 0°C iki +40°C
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
0,5 W
Pastaba:
• Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Masė ir matmenys yra apytiksliai.
• Bendras harmonikų iškraipymas matuojamas skaitmeninio
spektro analizatoriumi.
10 dBm
10 m žvilgsnio linija
TQBJ2015
Klasė
Veikimo dažnis
Veikimo temperatūros intervalas
Energijos suvartojimas budėjimo režime (apytikris)
(Kai „ВLUETOOTH STANDBY“ yra nustatytas į „ON“) 0,6 W
█ „Bluetooth®“ dalis
Versija
LIETUVIŲ K.
Techniniai duomenys
17
17
Lietuvių k.
Atitikties deklaracija (DoC)
TQBJ2015
Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation“ deklaruoja, kad šis gaminys
MD-4 atitinka esminius direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas.
Klientai gali atsisiųsti mūsų RE gaminių originalaus DoC kopiją iš mūsų DoC serverio:
http://www.doc.panasonic.de
Susisiekite su įgaliotuoju atstovu:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Germany (Vokietija)
18
18
LIETUVIŲ K.
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų
perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų
negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni
prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti
tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus
pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių
sveikatą ir aplinką nuo galimo neigiamo
poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą
ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas,
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų
šalies teisės aktus.
TQBJ2015
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu
simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos
dėl cheminių atliekų reikalavimus.
19
19
Gamintojas:
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Germany (Vokietija)
„Panasonic Corporation“
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
© „Panasonic Corporation“ 2017
Lt
TQBJ2015
L0417CH0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement