Panasonic SVMP100V Инструкции за работа

Panasonic SVMP100V Инструкции за работа
Цифров аудио плейър
SV-MP100V
SV-MP110V
SV-MP120V
Инструкция за употреба
Преди да инсталирате, настроите и използвате този продукт,
моля, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация.
Запазете я за бъдещи справки.
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
Благодарим ви, че избрахте този
продукт на Panasonic.
Функции на аудио плейъра:
•
Внимание:
•
Този продукт не е водоустойчив и не
трябва да стои в условия на повишена
влага.
•
•
•
СТАНДАРТНИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•
•
Аудио плейърът се продава комплектован
със следните стандартни принадлежности:
•
Windows Media Player (Version 9.0) свободно изтегляне от
http://www.microsoft.com/downloads/
Поддържа възпроизвеждане на MP3 и
WMA (DRM) музикални файлове
Вграден микрофон за запис на звук
Вграден FM тунер с функция за запис.
Портативно устройство за съхраняване
и пренос на данни (директно може да
се включи в персонален компютър)
Функция за изучаване на език.
Целият списък от заглавия (MUSIC, FM
RADIO, IC рекордер) може да включва
до 383 заглавия.
Стерео слушалки – LOBAB0000193
БАТЕРИЯ
Алкална батерия (LR03, AAA) 1 бр.
(не е включена в комплекта)
Поставяне на батерията
•
USB кабел – K1HA05AD0004
•
CD-ROM – USB driver
Индикатор за батерията
•
Ремък за врата – VFC4028
Внимание:
Позлвайте ремъка за врата с повишено
внимание. Неправилната му употреба
може да причини проблеми.
Ако използвате акумулаторни батерии,
тогава е препоръчително да използвате
батерии на Panasonic.
2
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
БАТЕРИЯ
•
•
•
•
•
УКАЗАНИЯ ЗА СЛУШАНЕ
Не отстранявайте покритието на
батерията и не използвайте
устройството с батерия, на която е
паднало покритието.
Поставете правилно батерията според
означенията за + и – полюси.
Отстранете батерията от гнездото, ако
устройството няма да бъде използвано
за по-дълъг период от време.
Не поставяйте устройството или
батерията близо до огън или
нагревателен уред, не ги
разглобявайте.
Дръжте батерията далеч от малки
деца. Поглъщането на батерията от
дете може да му причини стомашно
разстройство.
Не слушайте със слушалките на
устройството при увеличен докрай звук.
Експертите съветват настоятелно да не
правите това.
Ако ушите ви реагират със туптене или
звънене на увеличаването на звука,
веднага намалете силата на звука или
дори спрете да слушате.
Не слушайте музика, докато карате
превозно средство. Това може да създаде
опасни ситуации и е незаконно в повечето
случаи.
Трябва да обърнете специално внимание
на потенциално опасни ситуации, в които е
добре временно да не използвате
устройството.
Дори ако слушалките ви са специално
конструирани с отворена конструкция, така
че да можете да чувате звуци от външния
свят, не усилвайте докрай звука до степен
да не чувате нищо от случващото се
наоколо.
Човешкото ухо има способността да се
приспособява към силата на звука. След
време ухото ви свиква на по-високи нива
на звука, ако слушате само силен звук.
Така че онова, което ви звучи “нормално”,
може в действителност да е опасно или
вредно за ушите и нервите ви.
Можете да предотвратите това, като
настроите устройството си на безопасно
ниво на звука ПРЕДИ да привикне ухото ви
към по-висок звук.
За да намерите безопасно ниво на звука:
• Започнете бавно да увеличавате
силата на звука от минимума.
• Леко го увеличете така, че да го чувате
изчистен и ясен, без изкривявания.
• След като намерите удобното за вас
ниво на звука, оставете го така и не го
променяйте без основание.
УПОТРЕБА
•
•
•
•
•
Оставете леко хлабави кабелите на
слушалките и ремъка за врата, когато
устройството работи.
Не разглобявайте устройството, не го
изпускайте от високо, не допускайте да
се намокри.
Не го съхранявайте или използвайте
за дълго време на директна слънчева
светлина, не го излагайте на
влиянието на корозивни газове,
източник на топлина, или нагревателен
уред.
Не го използвайте или съхранявайте
на мръсни или прашни места.
Не усилвайте докрай звука, когато
използвате слушалките.
АЛЕРГИИ
Преустановете употребата, ако изпитвате
неудобство или дискомфорт от
слушалките или други части на
устройството, които директно се допират
до кожата. В подобни случаи
продължителната употреба може да
причини обрив или алергични реакции.
3
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
РЕМОНТИ
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БУТОНИТЕ
Устройството трябва да се занесе в
сервиз, ако:
• Е било залято от течност или са
попаднали предмети вътре.
• Устройството е попаднало под дъжд.
• Ако не функционира нормално или не
е в означените по-горе случаи, при
които е възможно потребителят да
реагира според инструкциите, описани
тук.
• Устройството е паднало или корпусът
се е повредил.
Изглед отпред:
Не опитвайте да поправяте уреда в
случаите, които не са указани в тези
инструкции. Занесете го в оторизиран
сервиз.
Индикаторът свети, когато устройството
работи в режим на ниска енергийна
консумация.
Изглед отзад:
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Ако се окаже, че е необходимо да се смени
компонент или част от устройството,
тогава се уверете, че се заменят с части
или компоненти, каквито е предвидил
производителят, с указаните от него
характеристики и качества.
Всяка друга замяна на част или компонент
може да причини пожар, ел.удар или други
непредвидени повреди.
ПРОВЕРКА НА УРЕДА
РЕЖИМ НА НИСКА
КОНСУМАЦИЯ
След всяка поправка в сервиз помолете
съответното лице да направи проверка за
правилното функциониране на уреда
Консумираната мощност се намалява в
известна степен, като се намали
осветяването на екрана (дисплея).
Възможно е да се зададе времето, за
което екранът е с намалена яркост на
задно осветяване в режим на намалена
консумация.
С натискане на кой да е бутон на
устройството се прекратява режима на
намалена консумация, екранът се
осветява и може да се продължи работата
с устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИСКА ОТ ПОЖАР,
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР ИЛИ ПОВРЕДА
НА УРЕДА, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД
НА ДЪЖД, ВЛАГА, НАМОКРЯНЕ ИЛИ
ЗАЛИВАНЕ С ТЕЧНОСТИ ИЛИ ВОДА, И
НЕ ПОСТАВЯЙТЕ НАБЛИЗО ИЛИ
ОТГОРЕ ПРЕДМЕТИ, ПЪЛНИ С ВОДА,
КАТО НАПРИМЕР ЧАШИ ИЛИ ВАЗИ.
4
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
СИМВОЛИ НА ДИСПЛЕЯ
персоналния компютър. (Малкият
накрайник на USB кабела има
означена стрелка. Ориентирайте го със
стрелката нагоре и го включете в
конектора на плейъра).
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИТЕ
След свързването:
За Windows ME, 2000 или XP:
Персоналният компютър автоматично
разпознава и инсталира драйвера за
плейъра.
За Windows 98SE:
Поставете CD-ROM диска с драйвера в CD
устройството на персоналния компютър и
следвайте инструкциите за инсталация на
драйвера. Плейърът ще се появи в
прозореца на MyComputer или в Windows
Explorer като допълнително дисково
устройство.
HOLD - бутон за заключване
(деактивиране) на бутоните
При включен бутон HOLD се игнорират
всички операции (бутоните стават
неактивни). Това предотвратява
неочаквано включване на устройството,
което може да изтощи батерията, или
прекъсвания на запис или
възпроизвеждане.
Прехвърляне на МР3 и WMA
файлове
СВЪРЗВАНЕ КЪМ
ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР И
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ
1. В MyComputer или в Windows Explorer
отворете папката на плейъра (тя
служебно е означена като дисково
устройство).
2. Отворете папката PLAYER . Копирайте
и прехвърляйте файловете или ги
издърпвате с мишката върху папката и
така ги прехвърляте от персоналния
компютър в плейъра. Ще се появи
съобщение “DOWNLOAD”, докато се
копират файловете. След като
прехвърлянето приключи, отново ще
се появи съобщението “USB
CONNECT”.
1. Натиснете и задръжте бутона за
Вкл/Изкл. Така ще включите
устройството. Изчакайте да се появи
екранът за избор на режим.
2. Свържете краищата на USB кабела
към устройството и компютъра.
Малкият накрайник - към плейъра,
големият - към USB порта на
5
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
3. Изключете USB кабела, както е
указано в инструкцията за употреба на
компютъра.
3
Забележки:
• Възможно е да създадете нова папка,
да я именовате и в нея да поставите
желаните файлове. После тази папка
можете да я прехвърлите в папката
PLAYER. Тази папка се приема като
подсписък на списъка със зададени
заглавия за възпроизвеждане, и се
появява на екрана.
• На дисплея на плейъра се появяват
първите 20 символа от заглавието,
както е зададено на персоналния
компютър.
• Някои символи не могат да бъдат
възпроизведени на дисплея на
плейъра поради ограниченията на
работата с шрифтове.
Изберете желания play list (списък за
възпроизвеждане.
За възпроизвеждане на записи
изберете FM RADIO play list.
4. Стартирайте възпроизвеждането
(натиснете бутона [►/■]).
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
МУЗИКАЛНИ ФАЙЛОВЕ
(РЕЖИМ МУЗИКА)
Възпроизвеждането ще приключи в
края на избрания play list
Подготовка:
• Прехвърлете музикалните файлове в
плейъра.
• Освободете заключването на бутоните.
Функции при възпроизвеждане
Функции
Регулиране
силата на
звука
Режим на възпроизвеждане
A-B
повторение
Прескачане
1. Включете уреда (натиснете и задръжте
бутона [►/■])
2
Търсене
С бутоните [◄◄] и [►►] изберете
“MUSIC”. Ако режимът “MUSIC”
(музика) вече е избран, пропуснете
тази стъпка.
Стоп
6
Действия
Натиснете [-VOL] за
намаляване или [VOL+]
за увеличаване
Натиснете и задръжте
[MODE]
Натиснете [MODE] в
началната точка (А) и в
крайната точка (B)
Натиснете[◄◄] или
[►►], съответно за
прескачане назад или
напред
При възпроизвеждане,
натиснете и задръжте
[◄◄] или [►►],
съответно за търсене
назад или напред
Натиснете [►/■]
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
Функции
Изключване
Икономия на
енергия
Сравняване на вашето
произношение със записа
(функция COMPARE)
Действия
Натиснете и задръжте
[►/■]
Плейърът се изключва
автоматично след 15
секунди неактивност.
Времето може да се
настрои от параметъра
“SYSTEM, AUTO OFF”
Тази функция ви позволява да сравнявате
записа на урока със запис на вашия глас.
1. Стартирайте възпроизвеждането.
2. Натиснете бутона [●REC/STOP].
3. Когато на дисплея се изпише
"RECORDING" (запис), говорете в
микрофона.
ИЗУЧАВАНЕ НА ЕЗИК
Режимът LEARN (изучаване на език) е
предназначен за улесняване изучаването
на език чрез възпроизвеждане на
специализирани аудиозаписи.
Подготовка:
• Прехвърлете в плейъра
специализирания аудиозапис за
изучаване на езика.
4. Натиснете бутона [●REC/STOP].
5. Когато на дисплея се изпише
"PLAYING" (възпроизвеждане),
слушайте и сравнявайте записа на
урока и записа на вашия глас.
Възпроизвеждането се повтаря 3 пъти.
Можете да зададете броя на
повторенията от настройката “LEARN,
REPEAT SET” (вижте по-долу).
Изберете режим LEARN и използвайте
описаните по-горе функции на
възпроизвеждане (същите, както при
режим музика).
Повторение на специфични части
от записа (функция TRACE BACK)
1. Активирайте функцията TRACE BACK
(вижте “LEARN, REPEAT SET” подолу).
СЛУШАНЕ НА FМ РАДИОТО
2. По време на възпроизвеждане,
натиснете бутона [MODE].
3. Слушайте записа. Възпроизвеждането
се връща с 6 секунди назад и се
повтаря 3 пъти.
1. Включете уреда (натиснете и задръжте
бутона [►/■]). Уредът ще се включи в
режима, който е използван последен.
7
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
2
Запис на приеманата радиопрограма
С бутоните [◄◄] и [►►] изберете “FM
RADIO” и натиснете и [►/■]. Ако
режимът “FM RADIO” (радио) вече е
избран, пропуснете тази стъпка.
Докато слушате желаната радио-станция,
натиснете бутона [●REC/STOP].
За прекратяване на записа, натиснете
бутона [●REC/STOP].
3
Натискайте бутона [MODE] , за да
изберете режима на работа на
радиото. При всяко натискане на
бутона режимът ще се превключва в
следната последователност: Ръчен
режим (няма надпис на дисплея) ->
FM1 (предварително запаметени
настройки 1) -> FM2 (предварително
запаметени настройки 2) -> Ръчен
режим и т.н. За да използвате
режимите FM1 и FM2, трябва
предварително да сте запаметили
настройките на радио-станциите
(вижте по-долу).
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ
НА РАДИО-СТАНЦИИТЕ
Можете да запаметите настройките на 20
станции в режим FM1 и на 10 станции в
режим FM2.
Автоматично запаметяване
1. Изберете режим FM1 или FM2 (в
стъпка 3 от горната процедура за
слушане на радио).
4. Изберете желаната радио-станция.
При FM1 или FM2: натискайте
бутоните [◄◄] и [►►].
При ръчен режим: натиснете и
задръжте един от бутоните [◄◄] и
[►►]. Радиоприемникът ще сканира
ефира и ще се настрои на първата
открита станция в съответната посока.
2. Натиснете и задръжте бутона [MODE].
3. Натиснете бутона [MODE].
4. Натиснете бутона [►/■]. Ще се появи
съобщение “Auto Preset?”
5. С бутона [◄◄] изберете “Yes” и
натиснете бутона [►/■]. Автоматичната
настройка и запаметяване на радиостанциите ще зпочне.
Функции при слушане на
радиото
Функции
Регулиране
силата на
звука
Други режими
Изключване
Действия
Натиснете [-VOL] за
намаляване или [VOL+]
за увеличаване на
звука
Натиснете и задръжте
[MODE]
Натиснете и задръжте
[►/■]
Ръчно запаметяване
1. Изберете режим FM1 или FM2 (в
стъпка 3 от горната процедура за
слушане на радио).
2. Натиснете бутона [►/■].
8
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
3. Настройте честотата на желаната
радиостанция (стъпка 4 от горната
процедура за слушане на радио)
ПРОМЯНА НАСТРОЙКИТЕ
НА УРЕДА
1. Изберете режима, чийто настройки ще
променяте: натиснете и задръжте
[MODE], с бутоните [◄◄] и [►►]
изберете желания режим и натиснете
[►/■].
4. Натиснете бутона [►/■].
5
С бутоните [◄◄] и [►►] изберете
номера на канала, под който желаете
да се запамети настроената станция.
2. За да се изобразят настройките на
избрания режим: натиснете и задръжте
[MODE], натиснете [MODE].
6. Натиснете бутона [►/■]. За
настройване на други станции,
повтаряйте стъпки от 2 до 6.
3. С бутоните [◄◄] и [►►] изберете
параметъра, който ще настройвате и
натиснете [►/■].
ЗАПИС НА ГЛАС
(РЕЖИМ IC RECORDER)
4. С бутоните [◄◄] и [►►] направете
желаните настройки на избрания
параметър.
5. Натиснете [►/■] за потвърждение.
Параметри и настройки при
отделните режими:
Режим MUSIC (музика):
PLAYLIST - списък за възпроизвеждане
SOUND MODE – звуков режим
PLAY MODE – режим на възпроизвеждане
INFO. MODE – информация за записите
ERASE MODE - изтриване
1. Включете уреда (натиснете и задръжте
бутона [►/■]). Уредът ще се включи в
режима, който е използван последен.
2
С бутоните [◄◄] и [►►] изберете
режим “IC RECORDER” и натиснете и
[►/■]. Ако режимът “IC RECORDER” (IC
рекордер) вече е избран, пропуснете
тази стъпка.
Режим IC RECORDER (IC рекодрер):
RECORD MODE – режим на запис
SPEED MODE – скорост на записа
ERASE MODE - изтриване
3. За старт на записа, натиснете бутона
[●REC/STOP].
Режим FM RADIO (радио):
AUTO PRESET – автоматична настройка
BAND STEP – стъпка при настройка
RECEPTION – изберете “City” при
приемане със смущения.
4. Говорете в микрофона.
•
•
•
•
За прекратяване на записа, натиснете
бутона [●REC/STOP].
За възпроизвеждане на записа,
натиснете бутона [►/■]
За избор на други режими, натиснете и
задръжте [MODE].
За изключване на уреда, натиснете и
задръжте [►/■].
Режим LEARN (изучаване на език):
PLAYLIST - списък за възпроизвеждане
PLAY MODE – режим на възпроизвеждане
REPEAT SET – настройки за повторение
SPEED MODE – скорост на записа
ERASE MODE - изтриване
9
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
Режим SYSTEM (системни настройки):
LANGUAGE - език
AUTO OFF – автоматично изключване
BACKLIGHT – задно осветяване на
дисплея
CONTRAST – контраст на дисплея
SOUND GRAPHIC – графичен режим
SLEEP TIME – автоматично изключване
след определено време
СТРУКТУРА НА ФАЙЛОВЕТЕ И ПАПКИТЕ, ИЗОБРАЗЯВАЩА
СЕ НА МОНИТОРА НА ПЕРСОНАЛНИЯ КОМПЮТЪР
Забележки:
• Максималният брой заглавия е 383.
Максималният брой папки е 20.
• MP3/WMA файлове, поставени в
друга папка, а не в папката Плейър
•
10
(Player), се изтриват при изключване
на USB кабела.
Не можете да прехвърляте
МР3/WMA файлове от папката
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
•
•
•
•
Плейър на този аудио плейър към
персонален компютър, но можете да
ги изтривате.
Не сваляйте батерията по време на
запис с IC рекордер или от FM
радиото, защото целия запис ще
бъде изтрит без възможност за
възстановяване.
При използването на IC рекордер
има един специфичен момент. Ако
се изтрие например запис Voice005 и
Voice016, от общ брой записи
Voice100, то изтритите записи се
означават като празни. Ако добавите
нови записи, тогава най-напред се
запълват празните записи в
началото на списъка, тоест Voice005
и съответно Voice016, след това
продължава поредната номерация
на записите.
Това устройство е съвместимо с
Windows Media Audio 9 (WMA9), но
не и с WMA9 Professional/Lossless
/Voice/ и MBR (Multiplay Bit Rate:
файл, който съдържа няколко
различни поредици битове,
пакетирани в един файл).
Ако използвате VBR формат на МР3
файлове, някои от функциите на
плейъра може да не работят
нормално.
СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ
NO TRACK PLAY – В аудио плейъра
няма записани данни
LOW BATTERY – Батерията е изтощена.
Сменете я.
HOLD – Бутоните са заключени
FULL MEMORY – Паметта е пълна
TRACK OVER – Опитвате се да
запишете повече от 383 файла
РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Преди да потърсите помощта на сервиз,
проверете дали не сте в някой от
следните случаи:
Устройството не работи:
• Изключете функцията HOLD.
• Сменете батерията, ако се е
изтощила.
Няма звук или има много шум:
• Проверете дали слушалките са
правилно включени.
• Почистете жака внимателно със суха
кърпичка.
• Увеличете звука.
• Дръжте устройството далече от
мобилни телефони.
Възпроизвеждането не се подновява
оттам, откъдето е спряно.
• Това се случва, когато: сте
прехвърлили или записвали или
изтривали файлове, или сте сменяли
батерията.
• Или ако е включена функцията за
случайно възпроизвеждане.
ЗАПИС НА ДАННИ
•
•
•
Данни, записани с това устройство с
IC рекордер и FM RADIO могат да
бъдат прехвърляни на персонален
компютър.
MP3 и WMA файлове от това
устройство не могат да бъдат
прехвърляни на персонален
компютър.
Можете да използвате това
устройство като допълнителен диск
към пероналния компютър, на който
искате да прехвърлите музика и
файлове, като свържете двете
устройства с USB кабел.
Възпроизвеждането не започва от
първия запис:
• Включена е функцията за случайно
възпроизвеждане.
• Обикновено възпроизвеждането се
подновява от мястото, на което е
спряло. Използвайте функцията
SKIP (пропускане), за да върнете
възпроизвеждането на първия запис.
11
Цифров аудио плейър SV-MP100V, SV-MP110V, SV-MP120V
Устройството не работи:
• Извадете за около 5 секунди
батерията и пак я поставете в
гнездото.
• Процедура RESET:
1. Плъзнете HOLD така, че да
светне индикатора.
2. Включете устройството.
3. Натиснете бутон MODE три пъти.
4. Натиснете бутон REDSTOP.
Паметта на устройството е изтрита.
които в момента обработва
устройството, възпроизвеждането може
да не започне веднага поради
необходимото време за обработка на
данните особено след прехвърляне или
запис на данни или смяна на батерията.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Почиствайте със суха мека кърпа.
Не използвайте никакъв вид абразивни
материали за почистване, или
прахообразни почистващи материали,
или течности от рода на бензин или
алкохол.
Дисплеят е твърде ярък или тъмен:
Регулирайте контраста и яркостта на
дисплея.
Възпроизвеждането не започва:
В зависимост от количеството данни,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СПЕЦИФИКАЦИИ
Капацитет на паметта:
SV-MP100V: 128 MB
SV-MP110V: 256 MB
SV-MP120V: 512 MB
Изходна мощност:
4,5 mW+4,5mW(16Ω, M3 жак)
Поддържани честоти на
дискретизация:
MP3: 32 kHz, 44,1 kHz; и 48 kHz.
Приблизително време на работа:
13 ч (музика)
7 ч (FM RADIO)
Поддържани битрейтове:
MP3: 8 kbps до 320 kbps (128 kbps е
препоръчително)
WMA: 32 kbps дo 192 kbps (96 kbps е
препоръчително)
Приблизително време на запис:
13 ч, (IC рекордер, HQ режим)
7 ч, (FM RADIO)
Захранване:
1,5 V
Размери на корпуса:
53,2х61,1х17,5 mm
Брой канали:
Стерео, 2 канала (музика, FM радио)
Моно, 1 канал (IC рекордер)
Тегло:
Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
•
Отношение сигнал/шум на
микрофона:
30 dB (IC рекордер, HQ режим)
•
•
•
Честотен обхват на радиото (FM):
87,90 MHz - 109,90 MHz (на стъпки от по
200MHz)
87,50 MHz - 108,00 MHz (на стъпки от по
50/100MHz)
12
41,7 гр с батерия
30,4 гр без батерия
Спецификациите на продукта могат
да се променят без предупреждение.
Указаното време на работа зависи от
условията, в които работи
устройството.
Теглото и размерите са
Този продукт е съвместим с Unicode.
Данните на дисплея може да не се
изобразяват правилно с други
стандартни кодове.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement