Panasonic SVMP100V
Panasonic
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
SV-MP100V
SV-MP110V
SV-MP120V
Digitális audio lejátszó
Felelôs kiadó: PANASONIC MAGYARORSZÁG KFT. • Minden jog fenntartva
Nyomás, kötés: FISCHERMAN KFT.
B4
A készülék használatbavétele elôtt
figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót!
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy megvásárolta digitális audio lejátszónkat.
Használatbavétel elôtt, mielôtt csatlakoztatná, mûködtetné vagy beállítaná a
készüléket, kérjük olvassa el végig a kezelési útmutatót és ôrizze meg, hogy
a késôbbiekben is segítségére lehessen.
Szállított tartozékok
Ellenôrizze a csomagolódobozban az itt feltüntetett tartozékot.
• 1 db Sztereó fülhallgató
• 1 db USB-kábel
• 1 db CD-ROM
• 1 db Nyakba akasztható zsinór
Vigyázat!
Ha nyakba akasztható zsinórra függesztve
használja a készüléket, nagyon óvatosan
járjon el.
A helytelen használat fulladásveszélyes!
Tartalom
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ismertetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kezelôszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rögzítéskapcsoló (HOLD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tápfeszültség, elem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rendszerkövetelmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Számítógéphez történô csatlakoztatás és fájlok letöltése . . . . . . . 10
Csatlakoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Csatlakoztatás után . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MP3 és WMA fájlok letöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fájl- és mappafelépítés a számítógépen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adatmentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Mûsorrészek lejátszása [Zene (MUSIC) üzemmód] . . . . . . . . . . . . . 14
Nyelvtanulás [Tanulás (LEARN) üzemmód] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ismétlés és a bemutató felvétel meghallgatása (TRACE BACK) . . 17
A bemutató felvétel és a saját hangjának összehasonlítása
(COMPARE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
URH rádió üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rádiómûsor felvétele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rádióadók beprogramozása (FM1, FM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hangfelvétel [IC-hangrögzítô (IC RECORDER) üzemmód] . . . . . . . 25
Beállítási üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zene (MUSIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
IC-hangrögzítô (IC RECORDER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
URH rádió (FM RADIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tanulás (LEARN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rendszer (SYSTEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Hibaelhárítási útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kijelzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
BII
1
Óvintézkedések
• Ha a fülhallgató vezetékét vagy a nyakba akasztható vezetéktartót a készülék köré tekeri, ne feszítse meg a vezetéket, hagyja lazán.
Ne tegye a következôket:
• ne szedje szét, alakítsa át a készüléket, valamint ügyeljen arra, hogy ne
essen le vagy váljon nedvessé.
• ne használja vagy tárolja a készüléket közvetlenül napfénynek kitett helyen, korróziót okozó gázok, fûtô ventilátor vagy más fûtô alkalmatosság
közelében.
• ne mûködtesse vagy tárolja nedves vagy poros helyen.
• ne nyissa ki erôszakkal az elemtartó rekesz fedelét.
• ne használja túl nagy hangerôvel a fej- vagy fülhallgatót.
■ Elemek
• Az elemrôl ne távolítsa el a burkolatot, és ne tegyen olyan elemet a készülékbe, amelynek sérült a burkolata.
• Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes + és – polaritásra.
• Ha hosszabb ideig nem mûködteti a készüléket, vegye ki az elemet.
• Az elemet ne dobja tûzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne tegye ki
túl nagy hômérséklet hatásának.
• Olyan helyen tárolja az elemet, ahol gyermekek nem érhetik el. Az elem
véletlenszerû lenyelése gyomor és bélkárosodást okozhat.
A készülék és a mobiltelefonok között használat közben rádióinterferencia
alakulhat ki. Ha ez elôfordul, növelje a készülékek közötti távolságot.
Vigyázat!
• A készüléket csak a mellékelt interfész kábellel csatlakoztassa a számítógéphez.
• Fejhallgató-, fülhallgató- vagy mikrofonkábel által okozott rádiófrekvencia csökkentése érdekében csak olyan eszközt használjon, aminek a
kábelhosszúsága 3 m-nél rövidebb.
Vigyázat!
A készülék nem vízálló, ezért ne tegye ki túlzott nedvesség hatásának.
■ Allergia
Azonnal szüntesse meg a fülhallgató használatát, ha kényelmetlenséget
vagy bármilyen más kellemetlenséget tapasztal azért, mert a hallgató közvetlenül érintkezik a bôrével. A fülhallgató folyamatos használata viszketést,
vagy más allergiás panaszokat okozhat.
2
3
• Windows Media Player (Version 9.0). Szabadon letölthetô
http://www.microsoft.com/downloads/ oldalról.
• MP3 és WMA (DRM) zenei fájlok lejátszása
• Beépített mikrofon hangfelvételhez
• Beépített FM tuner felvételi lehetôséggel
• Hordozható adattárolási eszköz
(közvetlenül kapcsolható személyi számítógéphez)
• Nyelvtanulás ismétléssel és összehasonlítással
• A teljes lejátszási lista (zenei, URH rádió, IC-hangrögzítô) max.
383 mûsorrészt tartalmazhat.
A következô táblázatok megmutatják, hogy MUSIC (Zene), LEARN (Tanulás), FM RADIO (URH rádió), IC RECORDER (IC-hangrögzítô) és
SYSTEM (Rendszer) módban milyen menük állnak rendelkezésre.
■ MUSIC (Zene)
Mód
Lehetôségek
SOUND (Hang)
normál / rock / jazz / pop / klasszikus /
felhasználói
PLAY (Lejátszás)
normál / teljes ismétlés / 1 rész ismétlése /
véletlenszerû
INFO. (Tájékoztatás) információ (mûvész / fájlformátum / bit arány)
ERASE (Törlés)
egyetlen mûsorrész / lejátszási lista / teljes törlés
■ IC RECORDER (IC-hangrögzítô)
Mód
Lehetôségek
■ FM RÁDIÓ (URH rádió)
Mód
AUTO PRESET
(Automatikus
hangolás)
Lehetôségek
rádióadó beállítása / automatikus beprogramozása
BAND STEP
50 kHz / 100 kHz / 200 kHz
(Frekvenciatávolság)
■ LEARN (Tanulás)
Mód
Lehetôségek
PLAY (Lejátszás)
normál / teljes ismétlés / 1 rész ismétlése
REPEAT SET
(Ismétlések)
idô / szakasz /
mp a szakaszból
SPEED
(Sebesség)
lassított–normál
ERASE (Törlés)
egyetlen mûsorrész / lejátszási lista / minden
■ SYSTEM (Rendszer)
Mód
RECORD (Felvétel) HQ / SP / LP (jó minôségû / normál- / hosszú idejû)
SPEED (Sebesség) LOW-NOR (lassított–normál)
ERASE (Törlés)
4
egyetlen mûsorrész / minden hangfájl
Nyelv/automatikus kikapcsolódás/
backlight/kontraszt/
sound graphic/sleep time
5
Kezelôszervek
■ Kijelzés csökkentett teljesítményfelvételkor
• A kijelzô háttérmegvilágításának lecsökkentésével csökken a teljesítményfelvétel. Addig állíthatja be az óraidôt, amíg a kijelzô nem vált át
csökkentett teljesítményfelvételû állapotra. (➜ Rendszer, Háttérvilágítás)
• A készülék bármelyik gombjának megnyomására kikapcsolódik a csökkentett teljesítményfelvételi állapot. A következô mûveleteket akkor hajtsa
végre, amikor be van kapcsolva a háttérvilágítás.
Mikrofon
Fülhallgató-csatlakozó
(3,5 mm-es sztereó jack)
Üzemmód
Mûködést jelzô LED✻
Rögzítéskapcsoló
USB-csatlakozó
✻
Csökkentett teljesítményfelvételi állapotban a mûködésjelzô LED világít.
Kijelzô
(➜ lent)
Rögzítéskapcsoló (HOLD)
(hátlap)
A gombnyomásokra nem reagál a készülék. Ez megakadályozza:
• A készülék véletlenül történô bekapcsolódását, ami az elem kimerülését
okozná.
• A lejátszás vagy a felvétel megszakadását.
Felvétel/állj
Léptetés/keresés
Be-/kikapcsolás
(Nyomja meg és tartsa nyomva)
Lejátszás / állj
Elemtartó-rekesz fedele
Hangerôszabályozó
■ Kijelzô
Zene (➜ 14. oldal)
IC-hangrögzítô
(➜ 25. oldal)
6
Például: Zene
Rendszer
(➜ 32. oldal)
Tanulás
(➜ 31. oldal)
Rögzített
állapot
Kikapcsolva
(mûködtetés elôtt)
FM rádió
(➜ 30. oldal)
7
Tápfeszültség, elem (nem tartozék)
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer:
Microsoft® Windows® 98SE, Windows®Me, Windows® 2000 Professional,
Windows® XP Home Edition/Professional
1 db alkáli elem
(LR03, AAA)
Meghajtó: CD-ROM-meghajtó
• A készülék és az USB meghajtó Microsoft® Windows® 3.1, Windows®
95, Windows® 98, Windows® NT és Macintosh® programmal nem használható.
USB-meghajtó:
• Kibôvített operációs rendszer esetén a mûködés nem garantált.
• Más, az eredetileg telepítettôl eltérô operációs rendszerrel a mûködés
nem garantált.
• A több központi vezérlôegység vagy több kezdeti betöltés nem támogatott.
• A szoftver csak a rendszer adminisztrátorként bejelentett felhasználó számára áll rendelkezésre.
■ Tápfeszültség-jelzô
Ha tölthetô akkumulátorról kívánja
mûködtetni a készüléket, a Panasonic
gyártmányú akkumulátor az ajánlott.
Teljesen
feltöltve
8
Kimerült
Tegyen
be új
elemet.
9
Számítógéphez történô csatlakoztatás
■ Csatlakoztatás
Tartsa
nyomva
A készülék bekapcsolódik.
(Várjon, amíg meg nem jelenik
az üzemmód-kiválasztó kijelzés.)
USBcsatlakozóhoz
A hosszabb kábelvéget
a számítógéphez
A nyíllal jelölt oldal
nézzen felfelé.
■ Csatlakoztatás után
• Windows® ME, 2000 vagy XP:
A számítógép automatikusan megtalálja és telepíti a lejátszó számára a
meghajtót.
• Windows® 98SE:
A mellékelt CD-ROM-ot tegye a lemezmeghajtóba, majd a telepítés érdekében a képernyôn megjelenô útmutató szerint járjon el.
Az audio lejátszó a sajátgépnél (My Computer) vagy az intézônél (Explorer) jelenik meg, mint elmozdítható lemez vagy eszköz.
10
és fájlok letöltése
■ MP3 és WMA fájlok letöltése
1. A Sajátgép (My Computer) vagy az Intézô (Explorer) tálcán nyissa ki
a digitális audio lejátszó mappát (elmozdítható lemez vagy eszköz).
2. Nyissa ki a PLAYER (lejátszó) mappát.
3. Az MP3/WMA fájlokat másolás és beillesztés, vagy vidd és dobd
módon, a számítógép mappájából vigye át a PLAYER (lejátszó)
mappájába.
• A lejátszó kijelzôjén megjelenik a „DOWNLOAD” (letöltés) felirat. Amikor befejezôdik a letöltés, újra megjelenik az „USB CONNECT” (USB
összekapcsolás) felirat.
4. Távolítsa el az USB-kábelt, ha a számítógép kezelési útmutatójában
ez szerepel.
• A fájlokat elôször tegye egy új mappába, majd a mappát vigye a készülék
(PLAYER) mappájába. A készülék a mappákat melléklistaként kezeli, és
nevek akkor jelennek meg, ha kiválasztja a lejátszási listákat.
Megjegyzés
• A készülék kijelzôjén az Ön által, számítógépen létrehozott fájlnév elsô
20 karaktere jelenik meg.
• Van néhány karakter, amit bizonyos korlátozások miatt nem lehet megjelentetni.
• A készülék támogatja az MP3 ID3 V1, ID3 V2 és WMA karakterinformációkat.
• Ha nincs ID3 karakterinformáció, a kijelzôn a „filename.mp3” jelenik meg.
• Gondoskodjon arról, hogy az USB-kábel, amennyire csak lehet, egyenes
legyen. A túlzott meghajlítás balesetet okozhat.
• Az USB-meghajtó orsó vagy USB-toldókábel használata esetén nem garantált a mûködés.
• Az ID3 karakterinformációk nem jelennek meg helyesen, ha az MP3-lemezre felvett ID3 karakterinformáció nem olyan nyelvû, mint amit beállított a készülékre.
• Kompatibilis a WMA (DRM) formátummal.
• A letöltés befejeztével a készülék kikapcsolódik.
11
Fájl- és mappafelépítés a számítógépen
Eltávolítható lemez
vagy eszköz
(a készülék)
KÉSZÜLÉK
MP3/WMA fájlok átvitele a készülék-mappába másolás
és beillesztés vagy vidd és dobd módon.
• Fájlok és mappák elnevezése
A mappák és fájlok a letöltési sorrend szerint kerülnek lejátszásra.
Kiterjesztés
Alfanunerikus
karakterek
FM RÁDIÓ
FM RÁDIÓ felvételekor a fájlok
létrehozása és elmentése automatikusan történik.
IC-HANGRÖGZÍTÔ
IC RECORDER-rel készült felvételkor a fájlok létrehozása és elmentése automatikusan történik.
ÁTMENETI
Átmeneti fájl tanulási célra.
Semmilyen fájlt ne mentsen el
ebben a mappában.
• Adattárolás
Amikor nem MP3, WMA és WAV
fájlokat ment el, ilyen módon
hozza létre a mappákat.
12
Megjegyzés
• A mûsorrészek száma maximum 383, a mappák száma maximum 20 lehet.
• Az MP3/WMA fájlok más módon kerülnek elhelyezésre a készülék mappájában, és ezek az USB-kábel eltávolításakor törlôdnek.
• A készülék mappájából MP3/WMA fájlokat nem lehet áttölteni számítógépre, de törölni lehet ôket.
• IC-hangrögzítô mûködése vagy FM rádióról történô felvétel közben ne távolítsa el az elemet, mert ezzel minden felvett adat törlôdik.
• Az IC-hangrögzítô használatával például a felvételek száma Voice100. Ha
törli a Voice005 és Voice016 felvételt, mindkettô üres szám lesz. Ha
ezután felvételt készít, az a Voice005 számú lesz, a következô pedig a
Voice016-os.
• A készülék kompatibilis a Windows Media Audio 9 (WMA9) formátummal,
de a WMA9 Professional/Lossless/Voice és MBR* formátummal nem
* Multiple Bit Rate: Olyan fájl, ami ugyanazt tartalmazza különbözô bitaránnyal felvéve.
• VBR formátumú MP3 fájloknál a készülék néhány funkciója nem normál
módon megy végbe.
Adatmentés
• Az IC-hangrögzítôvel vagy FM rádióról történô felvétel áttölthetô számítógépre.
• A készülékkel létrehozott MP3 és WMA fájlok nem tölthetôk át számítógépre.
• Ha USB-kábellel számítógéphez csatlakoztatja a készüléket (➜ 4. oldal),
a készüléket eltávolítható lemezként használhatja, számítógépes adatok
elmentésére.
13
Mûsorrészek lejátszása [Zene (MUSIC)
üzemmód]
A lépéseket 10 másodpercen belül hajtsa végre.
Elôkészület:
Letöltés (➜ 11. oldalon) vagy mûsorrészek felvétele (➜ 22. oldalon)
3
Válassza ki a lejátszási listát (PLAYLIST).
• A felvételek lejátszása érdekében válasszon ki egy FM RADIO lejátszási listát.
Nyomja meg
Kapcsolja
ki
(mûködtetés elôtt)
1
Nyomja meg
Nyomja meg
Nyomja meg
Nyomja meg
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg
és tartsa
nyomva
A készüléken a legutoljára beállított üzemmód fog világítani.
2
Válassza ki a zene (MUSIC) üzemmódot.
Ezt a lépést hagyja ki, ha már ebben az üzemmódban van a készülék.
4
Indítsa el a lejátszást.
Lejátszási lista címe
Mûsorrész címe
Nyomja meg
Lejátszási idô
Mûsorrész száma
Nyomja meg
A lista végén megáll a lejátszás.
(Folytatás a következô oldalon.)
14
15
Mûsorrészek lejátszása [Zene (MUSIC) üzemmód] (folytatás)
A hangerô beállítása
Nyomja meg
vagy
A lépéseket 10 mp-en belül hajtsa végre.
Elôkészület: Töltse le a nyelvtanulási típusfelvételt.
Válassza a tanulást (LEARN), és kívánság szerint a lejátszás, léptetés, keresés, megállítás, folytatás és megváltoztatás üzemmódot, ahogyan a Zene
üzemmódban tette. (➜ az elôzôekben)
(0–25)
Hangerô
Üzemmódok kiválasztása
Egyéb üzemmódok
Nyomja meg és tartsa nyomva
Léptetés
Nyomja meg
hátrafelé,
.
Ismétlés és a bemutató felvétel meghallgatása
(TRACE BACK)
Egy meghatározott szakasz megismétlése és meghallgatás.
elôrefelé.
Keresés
Lejátszás közben nyomja meg és tartsa
nyomva.
hátrafelé,
elôrefelé
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa nyomva
A-B ismétlés
Lejátszáskor a két pont
közötti rész ismétlôdik.
A kezdô (A) pontnál nyomja meg a
gombot, majd a záró (B) pontnál ismét
nyomja meg.
Az ismétlést a
csolja ki.
Állj
Automatikus
kikapcsolódás
16
Nyelvtanulás [Tanulás (LEARN) üzemmód]
.
megnyomásával kap-
Nyomja meg az
gombot.
Folytatás Amikor legközelebb megnyomja
az
gombot, a lejátszás ott folytatódik,
ahol azt megállították.
1
2
3
Kapcsolja be a TRACE BACK üzemmódot. (➜ 31. oldal, „LEARN,
REPEAT SET”)
Lejátszás közben nyomja meg a
gombot.
Hallgassa meg a bemutató felvételt.
6 mp-nyi szakasz kerül lejátszásra és ismétlôdik háromszor.
Az ismétlésre kerülô szakasz hosszát és az ismétlések számát meg lehet változtatni. (➜ 31. oldal, „LEARN, REPEAT SET”)
Nyomja meg
Bemutató felvétel
Ismétlés (3 × 6 mp)
A készülék automatikusan kikapcsolódik,
ha kb. 15 mp telik el anélkül, hogy bármit
mûködtetne a készüléken.
• Ezt az idôtartamot meg lehet változtatni
(➜ 32. oldal, „Rendszer, Automatikus kikapcsolódás”)
17
Nyelvtanulás [Tanulás (LEARN) üzemmód]
5
A bemutató felvétel és a saját hangjának
összehasonlítása (COMPARE)
Folyamatosan lejátszhatja és összehasonlíthatja a bemutató felvételt a saját
felvett hangjával.
1
2
3
(folytatás)
Amikor megjelenik a „PLAYING” felirat, hallgassa meg a bemutató
felvételt és a saját felvett hangját.
Mindkettô folyamatosan 3-szor lejátszásra kerül. Az ismétlések száma
megváltoztatható. (➜ 31. oldal, „LEARN, REPEAT SET”)
Indítsa el a lejátszást.
Nyomja meg a
gombot.
bemutató felvétel
Amikor megjelenik a „RECORDING” felirat, beszéljen a mikrofonba.
saját felvétel
Ismétlés (3-szor)
Mikrofon
Megjegyzés
• Ismétlendô szakasz (TRACE BACK) és A–B ismétlés (A–B repeat) közben, ha megnyomja a
gombot, összehasonlítás (COMPARE) nem
lehetséges.
4
18
Nyomja meg a
gombot.
19
URH rádió üzemmód
A lépéseket 10 mp-en belül hajtsa végre.
Mivel a fülhallgató vezetéke
FM antennaként szolgál,
amennyire lehet,feszítse ki
a vezetéket, ne hagyja
összetekert állapotban.
Kapcsolja ki
(mûködtetés elôtt)
1
4
Válassza ki a kézi vagy a beprogramozott állapotot.
Válassza ki az adót.
Kézi
Válassza ki az URH rádió (FM RADIO) üzemmódot.
Ezt a lépést hagyja ki, ha már ebben az üzemmódban van a készülék.
• Kézi hangolásnál nyomja meg és addig tartsa nyomva a gombot,
amíg a frekvenciaértékek gyors változása nem jelzi az automatikus
hangolás megkezdését. Amikor egy adóhoz ér a hangolás, automatikusan megáll.
• Az egyes frekvenciaértékek közötti távolságot meg lehet változtatni.
(BAND STEP ➜ 30. oldalon)
Hangerôszabályozás
20
• FM1, FM2: Ezeket elôbb
be kell állítani. (➜ a továbbiakban „Rádióadók
beprogramozása”)
Kapcsolja be a készüléket.
A készüléken a legutoljára beállított üzemmód
fog világítani.
2
3
Nyomja meg a
(0–25)
vagy a
Üzemmódok
kiválasztása
Egyéb üzemmódok
Nyomja meg és tartsa nyomva
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa nyomva
gombot
21
URH rádió üzemmód (folytatás)
Rádiómûsor felvétele
Rádióadók beprogramozása (FM1, FM2)
Rádiómûsor hallgatásakor
FM1: 20 adó programozható be
Felvételi idôtartam
(Rendelkezésre álló
idôtartam ➜ a továbbiakban)
FM2: 10 adó programozható be
■ Automatikus
A felvétel lejátszása
Válassza a zene (MUSIC) üzemmódot, majd az URH rádió lejátszási listáját (➜ 15. oldal).
A rendelkezésre álló idôt mutatja.
Nyomja meg a
gombot.
Állj
Nyomja meg a
gombot.
A
-t válassza
Megkezdôdik az automatikus beállítás.
Amikor befejezôdik, automatikusan megjelenik a rádióvétel kijelzése.
(Folytatás a következô oldalon.)
22
23
URH rádió üzemmód (folytatás)
Rádióadók beprogramozása (FM1, FM2)
(folytatás)
■ Kézi
Hangfelvétel [IC-hangrögzítô
(IC RECORDER) üzemmód]
A lépéseket 10 mp-en belül hajtsa végre.
➩
Annyiszor ismételje, ahányszor szükséges.
1
Kapcsolja be a készüléket.
A készüléken a legutoljára beállított üzemmód
fog világítani.
➩
2
Kapcsolja ki
(mûködtetés
elôtt)
Válassza ki az IC-hangrögzítô üzemmódot.
Ezt a lépést hagyja ki, ha már ebben az üzemmódban van a készülék.
➩
Rendelkezésre
álló idô
Kilépés a menü
üzemmódból.
24
• Ha nincs fájl a
hangfelvételhez,
megjelenik a NO
TRACK
PLAY
felirat.
(Folytatás a következô oldalon.)
25
Hangfelvétel [IC-hangrögzítô
(IC RECORDER) üzemmód] (folytatás)
3
4
A lépéseket 10 mp-en belül hajtsa végre.
1. A kívánt mód kiválasztása
A hangfelvétel megkezdése.
Beszéljen a mikrofonba.
Beállítási üzemmód
Felvételi idôtartam
(Rendelkezésre álló
idôtartam ➜ a továbbiakban)
A rendelkezésre álló
idôt mutatja
Nyomja meg.
Újra nyomja meg, hogy a felvételi idô jelenjen
meg.
A felvétel megállítása.
Nyomja meg
A felvett hangfájl lejátszása
Nyomja meg
Amikor már minden felvett mûsorrész lejátszásra került, a készülék készenléti állapotba
kapcsolódik. Lejátszás közben, újra nyomja
meg, hogy visszaálljon a készenléti állapot.
Üzemmódok kiválasztása
Egyéb üzemmódok
Nyomja meg és tartsa nyomva.
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa nyomva.
Például: PLAY MODE
(MUSIC)
2. A kiválasztott mód kijelzésének beállítása
• Rendszernél (SYSTEM) ez
a lépés nem szükséges.
3. A kívánt rész kiválasztása
• A léptetés és keresés azonos a zene (MUSIC) üzemmódnál leírtakkal.
• Ha a készüléket több mint 5 percig készenléti állapotban hagyja, automatikusan kikapcsolódik.
26
(Folytatás
a következô oldalon.)
27
Beállítási üzemmód (folytatás)
4. Beállítás
5. Jóváhagyás
■
NORMAL:
ALL-REP:
ON-REP:
RANDOM:
• Nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot, hogy a beállítás kikapcsolódjon.
■
LEJÁTSZÁSI LISTA
(PLAYLIST)
(➜ Zene üzemmód, 3. lépés)
■
HANG FAJTÁJA
(SOUND MODE)
NORMAL: A hangban nincs változás
✻ : Be-/ki lehet kapcsolni a REMASTER-t ➜ a továbbiakban)
ROCK:
Lökést ad a zenének
JAZZ:
Klubhoz hasonló atmoszférát teremt
POP:
Tisztábbá teszi a
magas tartományt
28
CLASSIC: Koncertteremhez hasonló atmoszférát teremt
USER DEFINE (Felhasználó
szerinti):
A mély- és magashangok szintje –12
dB és +12 dB között
változtatható.
✻: REMASTER (Digital Re-master)
Visszaállítja a kompresszió folyamán
fellépô magasfrekvenciás veszteséget, a hang közel azonos lesz a
kompresszió elôttivel.
A be-/kikapcsolás érdekében nyomja meg a
, majd a
gombot.
Bekapcsolva: Kiemelt hangzás
Kikapcsolva: Energiatakarékos
üzemmód
LEJÁTSZÁSI MÓD (PLAY MODE)
Normál lejátszás
Egy lista minden mûsorrésze lejátszásra kerül
1mûsorrész ismétlése
Egy lista minden mûsorrésze véletlenszerûen lejátszásra kerül.
■
INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD (INFO. MODE)
A mûvészre és az adatokra vonatkozó információ jelenik meg.
■
TÖRLÉSI ÜZEMMÓD (ERASE MODE)
Törlés
• A teljes törlés választása esetén nyomja meg a
gombot.
(Igen), majd a
(Folytatás a következô oldalon.)
29
Beállítási üzemmód (folytatás)
2
■
IC HANGRÖGZÍTÔ (IC RECORDER)
FELVÉTELI MÓD (RECORD MODE)
Felvételi mód
4
Tanulás (LEARN)
■
LEJÁTSZÁSI LISTA (PLAYLIST)
(➜ Zene üzemmód, 3. lépés)
■
LEJÁTSZÁSI MÓD (PLAY MODE)
(Azonos a Zene üzemmódnál leírtakkal)
• Bár véletlenszerû (RANDOM) beállítás nincs.
[Tájékoztató a felvételi idôtartamokról (órában)]
(Rendelkezésre álló max. óraszám, amikor minden fájl üres.)
■
■
■
■
SEBESSÉG ÜZEMMÓD
(SPEED MODE)
A lejátszási sebesség
(Lassított–normál)
■
✻:
Ismétlések száma
Szakasz /A-B pont közötti rész
Másodperc a szakaszból
TRACE
A meghatározott ismétlendô szakasz megismétlése és meghallgatása.
A-B ismétlés
Két pont által meghatározott rész ismétlése
■
SEBESSÉG ÜZEMMÓD (SPEED MODE)
Azonos az IC-hangrögzítônél (IC RECORDER) leírtakkal.
■
TÖRLÉSI ÜZEMMÓD (ERASE MODE)
Azonos a zene (MUSIC) üzemmódnál leírtakkal.
FREKVENCIÁK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (BAND STEP)
Hangolásnál az egyes adók közötti lépésköz
A lépésközök megváltoztatásával minden korábban beprogramozott adó törlôdik.
30
TIME:
TRACE✻:
T.TIME:
✻:
TÖRLÉSI ÜZEMMÓD
(ERASE MODE)
[A zenével (MUSIC) leírtakkal
azonos]
• Lejátszási lista (PLAYLIST)
nincs.
AUTOMATIKUS BEPROGRAMOZÁS (AUTO PRESET)
(➜ 20–24. oldal, URH rádió üzemmód, Automatikus beprogramozás)
ISMÉTLÉSEK (REPEAT SET)
(Folytatás a következô oldalon.)
31
Beállítási üzemmód (folytatás)
■
HANG GRAFIKUS MEGJELENÍTÉSE (SOUND GRAPHIC)
A kijelzô grafikus megjelenítésének kiválasztására szolgál.
■
KÉSLELTETETT AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
(SLEEP TIME)
Annak az idôtartamnak a beállítására szolgál, melynek eltelte után
a készülék automatikusan kikapcsolódik.
NYELV (LANGUAGE)
A mûsorrész és a lejátszási lista címek nyelvének megváltoztatása.
Angol, hagyományos kínai, egyszerûsített kínai, japán, koreai, orosz
■
■
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÓDÁS (AUTO OFF)
Annak a mûködtetés nélküli idôtartamnak a beállítása, melynek eltelte után a készülék automatikusan kikapcsolódik.
• Ha be van állítva a késleltetett automatikus kikapcsolás, a kijelzôn
megjelenik a „.zZ” jelzés.
■
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS (BACKLIGHT)
Annak az idôtartamnak a meghatározására szolgál, aminek eltelte
után a kijelzô automatikusan megvilágosodik, ha megérint valamilyen gombot.
■
KONTRASZT (CONTRAST)
A kijelzô kontrasztjának beállítására szolgál.
32
33
Hibaelhárítási útmutató
Mielôtt a készülék javítását kéri, nézze meg az alábbi táblázatban a tapasztalt hiba lehetséges okát. Ha kétségei vannak az ellenôrzô pontokkal kapcsolatban, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem oldja meg a
problémát, forduljon a Panasonic kereskedôhöz vagy szakszervizhez.
Nem mûködik a készülék.
• Be van kapcsolva a rögzített állapot.
• Ha kimerült az elem, tegyen be újat.
Nincs hang, vagy nagy
a zaj.
• Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a fülhallgató
csatlakoztatása.
• Tiszta ruhával törölje meg a csatlakozót.
• Növelje a hangerôt.
• Tartsa távol a mobiltelefonoktól a készüléket.
A lejátszás nem attól a
mûsorrésztôl folytatódik, ahol megállították.
• Ez nem mûködik, ha:
Fájlokat letölt, felvesz vagy töröl, illetve ha
elemet cserél.
A véletlenszerû lejátszás továbbra is mûködik.
A lejátszás nem az elsô
mûsorrésszel kezdôdik.
• Valószínûleg be van kapcsolva a véletlenszerû lejátszás.
• A lejátszás általában attól a mûsorrésztôl
folytatódik, ahol megállították. Léptetéssel
térjen vissza az elsô mûsorrészhez.
34
A készülék mûködése
megállt.
• Kb. 5 mp-re vegye ki az elemet, majd tegye
be újra.
• Alaphelyzetbe állítás:
1. Tolja bekapcsolt (ON) helyzetbe a rögzítéskapcsolót.
2. Kapcsolja be a készüléket.
3. Nyomja meg háromszor a
gombot.
4. Nyomja meg a
gombot.
A készülék minden memóriája törlôdik.
Túl sötét, vagy túl világos a kijelzô.
• Állítsa be a kontrasztot. (➜ 33. oldalon)
Nem azonnal kezdôdik
el a lejátszás.
• A letöltés/felvétel vagy elemcsere után, az
adatmennyiségtôl függôen idôre van szükség, hogy elkezdôdjék a lejátszás.
35
Kijelzések
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
NO TRACK PLAY
• Nincsenek lejátszható audio adatok.
LOW BATTERY
• Az elem kimerült. Tegyen be újat.
HOLD
• Be van kapcsolva a rögzített állapot.
FULL MEMORY
• A memória megtelt.
TRACK OVER
• Több mint 383 mûsorrészt próbál felvenni
a lejátszási listára.
Karbantartás
A tisztítást puha, száraz ruhával végezze.
Ne használjon semmilyen csiszoló vagy dörzsölô anyagot, illetve oldószert,
mint például alkoholt vagy benzint.
36
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM számú együttes rendelet alapján
– mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy
a Panasonic SV-MP100V, SV-MP110V és SV-MP120V típusú
digitális audio lejátszók
megfelelnek az alábbi mûszaki jellemzôknek.
Memóriaméret:
SV-MP100V: 128 MB
SV-MP110V: 256 MB
SV-MP120V: 512 MB
Elfogadott mintavételi frekvencia:
MP3
Elfogadott bitsebesség:
MP3
Csatornák száma:
Sztereó, 2-csatornás
(Zene, FM rádió)
Mono, 1-csatornás
(IC-hangrögzítô)
Frekvenciaátviteli sáv:
20 Hz–20 000 Hz (+0 dB, –6 dB)
(zene)
300 Hz–4300 Hz (+0 dB, –7 dB)
(IC-hangrögzítô, HQ üzemmód)
Mikrofon jel/zaj arány:
30 dB
(IC-hangrögzítô, HQ üzemmód)
32 kHz, 44,1 kHz
és 48 kHz
WMA 8 kHz-tôl 44,1 kHz
8 kbit/s-tól 320 kbit/s
(ajánlott: 128 kbit/s)
WMA 32 kbit/s-tól 192 kbit/s
(ajánlott: 96 kbit/s
37
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok (folytatás)
Vételi sáv (FM):
87,50 MHz – 108,0 MHz
(50/100 kHz-es lépésekben)
Kimenô teljesítmény:
4,5 mW + 4,5 mW
(16 ohm, 3,5 mm-es jack)
Tápfeszültség:
Kb. lejátszási idôtartam:
Kb. felvételi idôtartam:
1,5 V egyen
(1 db alkáli elem)
Kijelzés
Karakterkód
ENGLISH (angol)
Egykódos
TRADITION (hagyományos) Egykódos Big5
SIMPLE (egyszerû)
Egykódos GB2312
JAPANESE (japán)
Egykódos JIS X0208
13 óra
(IC-hangrögzítô, HQ üzemmód)
7 óra (FM rádió)
KOREAN (koreai)
Egykódos CP949
RUSSIAN (orosz)
Egykódos Windows 1251
53,2 × 61,1 × 17,5 mm
Tömeg:
41,7 g elemmel
30,4 g elem nélkül
38
Nyelv
13 óra (zene)
7 óra (FM rádió)
Dobozméret:
(szélesség × magasság × mélység)
•
•
•
•
• A készülék a következô karakterkódokkal kompatibilis. Más karakterkóddal a kijelzô nem jelenik meg helyesen.
A mûszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
A feltüntetett lejátszási idôtartam a mûködési feltételektôl függ.
A tömeg- és méretadatok megközelítô értékek.
Az MB 1 millió byte-ot jelent. A felhasználható kapacitás ennél kevesebb.
• A Microsoft, a Microsoft logó, a Windows, a Windows logó, a Windows NT és a Windows Media
vagy védjegye, vagy bejegyzett védjegye a Microsoft Corporation-nek az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
• A WMA a Microsoft Corporation által kifejlesztett tömörítési eljárás.
Ugyanolyan hangminôséget biztosít, mint az MP3, de az MP3-nál kisebb fájlméret mellett.
• Az MPEG Layer-3 audio dekódoló technológia a Fraunhofer IIS és
Thomson multimédia licence.
• A kezelési útmutatóban említett miden más cég és termék megnevezése általában az adott gyártó védjegye vagy bejegyzett védjegye, akik a
vonatkozó terméket kifejlesztették vagy gyártották.
A kezelési útmutatóban a ™ és az ® jelzéseket nem használtuk a bejegyzett védjegy vagy a védjegy azonosítására.
39
A készülék típusszáma és gyártási száma a készülék hátoldalán
vagy a fenéklapján található.
Kérjük, hogy jegyezze fel az alábbi kijelölt helyre és ôrizze meg.
TÍPUSSZÁM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GYÁRTÁSI SZÁM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felelôs kiadó: PANASONIC MAGYARORSZÁG KFT. • Minden jog fenntartva
Nyomás, kötés: FISCHEMAN Kft.
40
BIII
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement