Panasonic TX29P300K, TX34P300K Operating instructions

Panasonic TX29P300K, TX34P300K Operating instructions
Televisyen Warna
Arahan Kendalian
No. Model
TX-2 9 P 3 0 0 K TX-3 4 P 3 0 0 K
Ini adalah gabungan manual Arahan Kendalian untuk semua
model di atas.
[ tau ]
T
DIGITAL
FLA
Sila baca arahan-arahan ini sebelum mengoperasi televisyen
anda dan simpan manual ini untuk rujukan di masa hadapan.
TQB4G0899
Kepada Para Pelanggan Panasonic
Penyertaan anda di dalam keluarga pelanggan Panasonic amat dialualukan. Diharap anda akan berpuashati menonton televisyen warna
Panasonic. Bagi memperolehi kepuasan tontonan maksimum, sila
patuhi Arahan Kendalian sebelum membuat sebarang pindaan. Anda
juga diingatkan supaya menyimpan Arahan Kendalian ini untuk
rujukan di masa hadapan di samping resit pembelian. Jangan lupa
untuk mencatat Nombor Model dan Siri di dalam ruangan penutup di
belakang Arahan Kendalian ini.
Jadual Kandungan
Amaran dan Peringatan
4~5
Sebelum Mengendalikan Set ini
6~7
Pemasangan Bateri ............................................................................................................................................................. 6
Penyambungan Kabel Antena pada Terminal Masukan “RF” .............................................................................................. 7
Penyambungan Palam ke Salur Keluar Dinding .................................................................................................................. 7
Cara Menghidupkan Suis Kuasa ......................................................................................................................................... 7
Lokasi Kawalan
8~9
Penghantar Kawalan Jauh ................................................................................................................................................... 8
Terminal dan Kawalan pada TV ........................................................................................................................................... 9
Sambungan
10~15
Cara Menyambungkan Terminal Masukan “AV1, 2, 3 atau 4” ............................................................................................ 10
Cara Menyambung Terminal Masukan DVD ...................................................................................................................... 11
Cara menyambungkan Terminal Monitor Keluaran AV kepada lain-lain kelengkapan. ...................................................... 11
Cara Menyambungkan Terminal Keluaran Audio ............................................................................................................... 12
Cara Menyambungkan Masukan Audio Berdigit ................................................................................................................ 12
Cara Menyambungkan Spiker Luaran ............................................................................................................................... 13
Cara Menyambungkan Terminal Masukan RGB ................................................................................................................ 14
Menyambungkan Fon Kepala ............................................................................................................................................ 15
2
Jadual Kandungan
Operasi Am
16~17
Untuk Menghidup atau Mematikan Kuasa/Mod Tunggu-sedia .......................................................................................... 16
Pemilihan Nombor Rancangan .......................................................................................................................................... 16
Pemilihan Nombor Rancangan Langsung ........................................................................................................................ 16
Pelarasan Kekuatan Bunyi ................................................................................................................................................. 17
Pemilihan Mod TV/AV ....................................................................................................................................................... 17
Butang Peredam Bunyi ...................................................................................................................................................... 17
Butang Ingatan .................................................................................................................................................................. 17
STR .................................................................................................................................................................................... 17
Pemilihan Fungsi ............................................................................................................................................................... 17
Pembetulan Geomagnetisme
18
Menggunakan Paparan Atas Layar
19
Menu Gambar
20~21
Menu Bunyi
22~23
Menu Setup
24~25
Menu Penalaan
26~29
Pemilihan Saluran .............................................................................................................................................................. 26
Menu Penalaan .................................................................................................................................................................. 27
Penalaan Automatik ........................................................................................................................................................... 28
Penalaan Automatik (melalui panel depan) ....................................................................................................................... 28
Penalaan Manual ............................................................................................................................................................... 29
Penalaan Manual (melalui panel depan) ........................................................................................................................... 29
Kawalan Aspek
Operasi Menu
30
31~32
Multi PIP ............................................................................................................................................................................ 31
Mencari saluran ................................................................................................................................................................. 32
Bunyi Keliling
33~35
Sistem Bunyi Keliling ......................................................................................................................................................... 34
Mod DTS / Dolby Berdigit dan Pro Logic ........................................................................................................................... 35
Mod Tiruan ......................................................................................................................................................................... 35
Pemasangan Tahap Spiker ................................................................................................................................................ 35
Operasi Penghantar Kawalan Jauh Lanjutan
36~39
Penerimaan Stereo ............................................................................................................................................................ 36
VCR / LD / DVD ................................................................................................................................................................. 37
TELE TEKS ........................................................................................................................................................................ 38
Penempatan Saluran
40
Menyelesaikan masalah
41
Spesifikasi
42~43
3
Amaran dan Peringatan
Amaran
Tanggalkan palam kuasa
jika berlaku kerosakan.
(skrin tiada gambar, tiada
bunyi, bunyi luarbiasa,
asap atau bau yang
mencurigakan).
Juga tanggalkan palam
kuasa jika bahan asing, air
memasuki unit atau set
anda terjatuh atau kabinetnya rosak.
JANGAN letakkan unit ini
berhampiran
dengan
kawasan basah (tab mandi
dan sebagainya).
Jangan letakkan barangan
berikut di atas unit:
Bekas bunga, pasu bunga,
cawan, objek-objek kecil
atau bekas kosmetik,
bahan kimia atau air.
JANGAN gunakan wayar
atau palam kuasa jika sudah
rosak, atau jika saiznya tidak
sepadan.
JANGAN masukkan objek
asing (logam atau bahan
mudah terbakar).
JANGAN gunakan volt selain
daripada yang ditetapkan.
BERHATI-HATI agar wayar
tidak dirosakkan.
JANGAN tanggalkan penutup
belakang kerana ini akan
mendedahkan anda kepada
bahaya aliran elektrik Voltan
Tinggi dan terkena renjatan
daripada bahagian hidup.
JANGAN sentuh kabel
antena atau unit ini semasa
petir.
JANGAN letakkan di atas
permukaan yang tidak stabil.
JAUHKAN set televisyen
anda daripada kawasan
lembap atau terdedah
kepada habuk, asap atau
wap.
JANGAN dedahkannya
kepada sinar matahari atau
lain-lain sumber haba.
JANGAN sentuh palam
kuasa jika tangan anda
basah.
Peringatan
4
Amaran dan Peringatan
Peringatan
JANGAN panjat atau letakkan objek berat di atas set TV.
Terutama keluarga yang
mempunyai anak-anak kecil.
Tempatkannya pada lokasi
yang selamat.
Pengudaraan yang mencukupi
adalah mustahak bagi mencegah kegagalan komponenkomponen elektrik. Jarak yang
kami syorkan ialah 10 sm (
)
dari setiap penjuru walaupun
ianya ditempatkan di antara rak
kabinet.
Matikan suis kuasa sebelum
menyambung
lain-lain
peralatan elektrik.
Tanggalkan palam kuasa
sebelum anda membersihkan
set ini.
JANGAN goyangkan unit ini.
Tanggalkan palam kuasa jika
set tidak digunakan untuk
jangka waktu yang agak lama.
Wakil Peniaga Servis
Televisyen boleh membantu
anda memasang sistem
antena yang sesuai.
Memandangkan sebahagian
besar unit ini diperbuat
daripada bahan plastik,
JANGAN gunakan cecair
benzena, alat penipis atau
lain-lain larutan kimia untuk
membersihkan set ini.
Habuk mudah terkumpul pada
permukaan skrin. Lap dengan
menggunakan kain yang
lembut dari masa ke semasa.
Jika anda menggunakan kain
rawatan kimia ikutilah
arahannya dengan teliti.
JAUHKAN racun serangga
atau lain-lain bahan cecair
berwap.
JANGAN biarkan unit ini
bersentuh terlalu lama
dengan barangan getah atau
vinyl.
Lap kotoran menggunakan
kain yang lembut. Walaupun
kotorannya tebal jangan
gunakan bahan pencuci
terus pada unit ini. Sebaikbaiknya rendam kain di
dalam larutan tersebut
kemudian
bilas
dan
seterusnya lap kotoran
sehingga bersih. Akhirnya lap
menggunakan kain yang
kering.
@A
Pembersihan
5
Sebelum Mengendalikan Set Ini
Pemasangan Bateri
1
2
Sila buka penutup.
Tekan penutup perlahan-lahan semasa menarik ke bawah.
Bateri: Gunakan dua biji bateri saiz “R6(AA)”.
Masukkan mengikut kekutuban yang betul.
Pengecaman dibuat mengikut simbol “+” dan “–” pada keduadua bateri dan juga di dalam ruangan bateri.
Dua saiz( “R6
) (AA)”
3
Kembalikan penutupnya dan masukkan sehingga terdengar
bunyi detap alat pengunci.
Jangan gunakan bateri caj semula (Ni-Cd).
Bentuk dan prestasinya berbeza dan boleh menggagalkan operasi sebenar.
Amaran Penggunaan Bateri
Penggunaan bateri yang tidak betul boleh menyebabkan kebocoran elektrod yang seterusnya menghakis Penghantar
Kawalan Jauh atau menyebabkan bateri merekah.
Bateri lama
Bateri baru
Ganti kedua-dua bateri serentak.
6
Jangan gabungkan pelbagai jenis bateri
(alkali dengan karbon, zink, dsb.)
Jangan caj semula.
Sebelum Mengendalikan Set Ini
Penyambungan Kabel Antena pada Terminal Masukan RF
Antena VHF
Antena UHF
PCM/AC-3
DIGITAL AUDIO INPUT
Penggabung
AUDIO-OUT
MONITOR
OUT
AV1
IN
AV2
IN
AV4
IN
OPTICAL
L
L
DVD
S-VIDEO
Kabel Sepaksi
75 Ohm
FRONT
R
R
R
L
W
SUB WOOFER
[Y-Pa-PR]
Y
VIDEO
MONO
C
CENTRE
VIDEO
Y
REAR
L
FRONT
DVD
[Y-Pa-PR]
COAXIAL
Terminal
Masukan RF
MONO
MONO
L
AUDIO
R
REAR
L
AUDIO
R
R
EXT.
Palam Antena Sepaksi
Untuk memperolehi gambar dan bunyi yang paling unggul mutunya, satu antena
luaran, jenis kabel yang betul (sepaksi 75 Ohm) dan palam terminal yang betul
merupakan ciri-ciri yang diperlukan.
Jika sistem antena bersepadu digunakan, anda mungkin perlu menggunakan
kabel dan palam penyambungan yang betul antara soket Antena dinding dengan
penerima televisyen anda.
Palam Antena Sepaksi
Terminal
Masukan
RF
Wakil Peniaga Servis Televisyen tempatan boleh membantu anda memperolehi
sistem Antena dan aksesori yang sesuai bagi kawasan anda.
Kabel Sepaksi 75 Ohm
Sebarang urusan pemasangan Antena, penaiktarafan sistem yang sedia ada
atau aksesori yang diperlukan serta kos yang terlibat adalah tanggungan
pelanggan.
Penyambungan Palam Kuasa ke Salur Keluar Dinding
Nota:
• Jenis Palam Kuasa berbeza-beza di antara negara. Palam kuasa di
dalam gambar mungkin tidak sesuai bagi set anda.
Cara Menghidupkan Suis Kuasa
Tekan suis kuasa pada Televisyen untuk menghidupkannya. (Rujuk
halaman 16)
100Hz PROGRE
7
Lokasi Kawalan
Penghantar Kawalan Jauh
Kuasa (Tunggu-sedia)
(rujuk halaman 16)
Menu Gambar (rujuk halaman 20)
Menu Bunyi (rujuk halaman 22)
Menu Setup (rujuk halaman 24)
Peredam Bunyi (rujuk halaman 17)
Nombor Rancangan Naik dan Turun
(rujuk halaman 16)
Kekuatan Bunyi Naik dan Turun
(rujuk halaman 17)
Pemilihan Mod TV/AV
(rujuk halaman 17)
PICTURE
SOUND
SET UP
TV/AV
Pemilihan Bunyi Stereo/Dwibahasa
(rujuk halaman 36)
Butang-butang berwarna bagi
Fungsi Aspek (rujuk halaman 30)
Fungsi Teleteks (rujuk halaman 38)
Pemilihan AV (rujuk halaman 17)
TELE TEKS (rujuk halaman 38)
Pemilihan Halaman TEKS Kegemaran
(rujuk halaman 39)
Pemilihan TV/TEKS
(rujuk halaman 32)
100Hz/PROGRE (rujuk halaman 21)
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
Indeks TEKS (rujuk halaman 39)
/Saluran Mencari (rujuk halaman 32)
Pegang TEKS (rujuk halaman 32)
/Pegun (rujuk halaman 32)
1
2
3
4
5
6
Pemilihan Nombor Rancangan Langsung
7
8
9
Pemilihan Nombor Rancangan
Dua Digit (rujuk halaman 16)
SURROUND
Keliling (rujuk halaman 22)
ASPECT
Aspek (rujuk halaman 30)
MULTI
PIP
0
Pemilihan Gambar Dalam Gambar
(rujuk halaman 31)
Ingatan (rujuk halaman 17)
Undur/Tinjau semula VCR/LD/DVD
(rujuk halaman 37)
Normalisasi
(rujuk halaman 21)
Main VCR/LD/DVD (rujuk halaman 37)
Maju Pantas/Penanda VCR/LD/DVD
(rujuk halaman 37)
REC
LD/DVD
VCR
N
Berhenti VCR/LD/DVD (rujuk halaman 37)
Kawalan VCR/LD/DVD (rujuk halaman 37)
STR HELP A DISC SIDE B
?
Simpanan (rujuk halaman 17)
8
Bantuan (rujuk halaman 19)
Lokasi Kawalan
Terminal dan Kawalan pada TV
L/MONO
R
RGB (31.5kHz)
AV3
IN
Main
L/MONO
STR
F
–/
+/
R
Sub.
AUDIO
S-VIDEO VIDEO
RGB (31.5kHz)
AV3
IN
TV/AV
Main
Sub.
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
STR
F
–/
+/
TV/AV
PCM/AC-3
DIGITAL AUDIO INPUT
AUDIO-OUT
MONITOR
OUT
AV1
IN
AV2
IN
AV4
IN
OPTICAL
L
L
FRONT
REAR
R
R
C
W
DVD
S-VIDEO
AUDIO-OUT
MONITOR
OUT
AV1
IN
AV2
IN
AV4
IN
CENTRE
OPTICAL
L
L
FRONT
REAR
R
R
C
W
DVD
S-VIDEO
R
CENTRE
SUB WOOFER
L
[Y-Pa-PR]
VIDEO
Y
Y
VIDEO
MONO
L
DVD
[Y-Pa-PR]
COAXIAL
L
FRONT
MONO
Pa
L
AUDIO
R
REAR
MONO
PR
AUDIO
MONO
PB
L
SUB WOOFER
AUDIO
PR
PB
PR
AUDIO
R
REAR
PR
MONO
L
R
Pa
L
Y
VIDEO
MONO
R
PCM/AC-3
DIGITAL AUDIO INPUT
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
L
FRONT
DVD
[Y-PB-PR]
COAXIAL
R
R
R
EXT.
EXT.
No. Perkara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fungsi
Rujuk Halaman
Fon Kepala Utama
15
Sub Fon Kepala
15
Masukan Terminal AV3
10
Masukan Terminal RGB
14
STR
Fungsi
17
17
Bunyi Turun (–)
Nombor Rancangan Turun (4)
16
Bunyi Naik (+)
Nombor Rancangan Naik (3)
16
Pemilihan TV/AV
17
No. Perkara
Ä
Å
Ç
É
Ñ
Ö
Ü
á
à
Fungsi
Rujuk Halaman
Terminal Antena
(Terminal Masukan RF)
7
Terminal Masukan Audio Berdigit
12
Terminal Keluaran Audio
12
Terminal Keluaran Monitor
11
Terminal Masukan AV1
10
Terminal Masukan AV2
10
Terminal Masukan AV4
10
Terminal Masukan DVD(Y•PB•PR)
11
Terminal Keluaran Spiker
13
9
Sambungan
Cara Menyambungkan Terminal Masukan “AV1, 2, 3 atau 4”
Sambungan Perakam video dan Lain-lain Kelengkapan
(Super-VHS VCR)
AV1
IN
Audio
R OUT
L
Video
OUT
S-Video
OUT
(
S Video
input
)
AUDIO-OUT
L
L
FRONT
MONO
MONITOR
OUT
AV1
IN
R
C
W
DVD
[Y-PB-PR]
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
Y
VIDEO
MONO
SUB WOOFER
AV4
IN
DVD
S-VIDEO
REAR
R
CENTRE
AV2
IN
MONO
PB
L
MONO
PB
L
AUDIO
PR
R
PR
AUDIO
R
VIDEO
AUDIO
(VHS VCR)
Audio
R OUT
L
Video
OUT
AV1
IN
AUDIO-OUT
L
FRONT
VIDEO
MONO
L
MONITOR
OUT
AV1
IN
R
R
C
W
CENTRE
SUB WOOFER
AV4
IN
DVD
S-VIDEO
DVD
[Y-PB-PR]
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
REAR
Y
VIDEO
MONO
AUDIO
AV2
IN
MONO
PB
L
AUDIO
R
MONO
PB
L
PR
AUDIO
PR
R
Nota:
• Apabila kabel S-Video disambungkan kepada terminal S-Video, masukan Video akan mati secara automatik untuk
mod AV berkenaan.
• Apabila VCR Monoaural digunakan, sambungkan kabel Monoaural Audio kepada terminal Audio “L” (Kiri).
• Pilih kedudukan masukan AV yang dikehendaki dengan menekan butang TV/AV. (Sila rujuk halaman 17)
• Masukan 3 terletak di bahagian depan unit.
• Terminal masukan audio AV2 dan AV4 bertindak sebagai terminal masukan audio untuk kedua-dua masukan Video
dan masukan DVD AV2.
10
Sambungan
Cara Menyambung Terminal Masukan DVD
Pemain DVD
R
Audio
OUT L
DVD(Y•PB•PR) OUT
PR
PB
Y
DVD
AUDIO-OUT
[Y-PB-PR]
Y
L
PB
MONO
AV1
IN
R
R
C
W
PR
AUDIO
CENTRE
AV4
IN
DVD
DVD
[Y-PB-PR]
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
REAR
Y
VIDEO
MONO
L
AV2
IN
S-VIDEO
L
FRONT
MONITOR
OUT
MONO
PB
SUB WOOFER
PB
MONO
L
L
AUDIO
PR
PR
AUDIO
R
R
R
Nota:
• Isyarat audio AV4 adalah sama bagi kedua-dua terminal isyarat masukan AV4 dan DVD.
• Terminal masukan isyarat DVD diberi keutamaan daripada terminal masukan isyarat video AV4.
• Sambungan yang serupa terdapat pada 2 terminal masukan COMPONENT VIDEO.
Cara Menyambungkan Terminal Monitor Keluaran AV kepada lain-lain kelengkapan
Terminal “Monitor Out” mengeluarkan isyarat yang sama dengan yang kelihatan pada layar TV dan bunyi dari spiker
pada ketika itu. Contohnya, rancangan atau isyarat TV dari masukan AV1, AV2, AV3 atau AV4.
Kelengkapan Rakaman
(VHS VCR)
R
Audio
IN L
MONITOR
OUT
Video
IN
S-VIDEO
AUDIO-OUT
VIDEO
L
FRONT
L
L
MONITOR
OUT
R
R
C
W
SUB WOOFER
AV4
IN
DVD
S-VIDEO
DVD
[Y-PB-PR]
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
Y
VIDEO
MONO
CENTRE
AV2
IN
REAR
AUDIO
R
AV1
IN
MONO
PB
L
AUDIO
R
MONO
PB
L
PR
AUDIO
PR
R
VIDEO
AUDIO
Nota:
• Jangan sekali-kali sambungkan perakam video yang sama dengan kedua-dua terminal iaitu terminal VIDEO IN dan
MONITOR OUT pada set TV kerana ini boleh menjejaskan operasi.
• Keluaran monitor ini memancarkan isyarat gambar video dan audio biasa.
• Paparan teleteks pada layar tidak akan dikeluarkan pada terminal MONITOR OUT.
• Walaupun televisyen dalam keadaan gambar dalam gambar, terminal MONITOR OUT akan mengeluarkan isyarat
yang sama seperti gambar utama pada layar, dan bunyi pada spiker. Gambar sub termasuk strobe, pegun, carian
saluran dan sebagainya tidak akan keluar pada terminal MONITOR OUT.
• Isyarat mod RGB dan isyarat DVD (Y•PB•PR) tidak dikeluarkan pada terminal MONITOR OUT.
11
Sambungan
Cara Menyambungkan Terminal Keluaran Audio
Soket Keluaran Audio di bahagian belakang TV membolehkan anda mereka sistem bunyi khas dengan
menggunakan amplifier dan spiker luaran.
Contohnya, anda boleh memutuskan untuk menggunakan DTS/Amplifier Berdigit Dolby luaran untuk menyambungkan
spiker kiri dan kanan depan luaran, spiker keliling kiri dan kanan belakang, spiker bahagian tengah dan subwoofer
(spiker LFE) seperti yang ditunjukkan di bawah.
L
L
FRONT
REAR
L
L
R
FRONT
REAR
R
R
C
W
R
AUDIO-OUT
AV1
IN
MONITOR
OUT
AV2
IN
DVD
S-VIDEO
W
CENTRE
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
VIDEO
MONO
PB
L
SUB WOOFER
PB
MONO
L
AUDIO
PR
R
CENTRE
DVD
[Y-PB-PR]
Y
MONO
C
AV4
IN
PR
AUDIO
R
SUB WOOFER
(L) (R)
Bahagian
Depan
Bahagian
Tengah
(R)
Bahagian
Belakang
Sub
woofer
(L)
Gunakan penyambung
Fono (RCA)
(tidak dibekalkan)
Spiker
bahagian
tengah
Spiker
subwoofer
Spiker
depan
kiri
DTS / Amplifier Berdigit Dolby
Ke Spiker
Spiker
depan
kanan
Spiker
keliling
kiri
belakang
Spiker
keliling
kanan
belakang
Cara Menyambung Masukan Audio Berdigit
Kelengkapan tambahan boleh disambungkan pada bahagian belakang AV1/AV2/AV3/AV4 dan melalui dua
soket audio berdigit (untuk masukan sepaksi atau optik).
Masukan Optik
Masukan Sepaksi
Perakam
Video
Masukkan ke soket audio berdigit (gunakan sama ada masukan
sepaksi atau optik, hanya daripada sumber DTS/Berdigit yang serasi)
OPTIK
PCM/AC-3
DIGITAL AUDIO INPUT
AUDIO-OUT
MONITOR
OUT
OPTICAL
SEPAKSI
Pemain DVD
L
L
FRONT
REAR
R
R
S-VIDEO
COAXIAL
VIDEO
L
FRONT
R
C
CENTRE
L
REAR
R
EXT.
KAMKORDER
Nota:
• Kelengkapan tambahan dan kabel yang ditunjukkan tidak dibekalkan dengan set TV ini.
12
W
SUB WOOFER
L
AUDIO
R
Sambungan
Cara Menyambungkan Spiker Luaran
Sambungan spiker luaran (EXT) pada bahagian belakang TV membolehkan anda mereka sistem anda
sendiri dengan menggunakan spiker luaran.
Sambungan disediakan untuk spiker bahagian depan dan belakang.
Spiker
Spiker
Nombor bahagian unit spiker luaran; TY-SP300
Contohnya, anda boleh memutuskan untuk
menyambungkan spiker kiri dan kanan depan
luaran dan spiker keliling kiri dan kanan belakang
seperti yang ditunjukkan di sini:
kiri depan
kiri depan
Spiker
keliling
kiri belakang
Spiker
keliling
kanan
belakang
TV mesti dimatikan sebelum menyambungkan kelengkapan luaran.
1
Putar hujung kabel sebelum dimasukkan.
2
Masukkan ke dalam terminal.
Pastikan kabel spiker tidak bersentuhan.
Tekan tuil
Masukkan kabel
PCM/AC-3
DIGITAL AUDIO INPUT
AUDIO-OUT
MONITOR
OUT
AV1
IN
AV2
IN
AV4
IN
OPTICAL
L
L
FRONT
REAR
R
R
C
W
DVD
S-VIDEO
CENTRE
L
SUB WOOFER
MONO
PB
L
AUDIO
R
REAR
Y
VIDEO
MONO
R
[Y-PB-PR]
VIDEO
Y
L
FRONT
DVD
[Y-PB-PR]
COAXIAL
MONO
PB
L
PR
AUDIO
PR
R
R
EXT.
Spiker depan
kanan
Spiker kiri depan
Speaker
Black (–) Red (+)
L
FRONT
R
L
REAR
R
Spiker keliling
kiri belakang
Spiker keliling
kanan belakang
13
Sambungan
Cara menyambungkan Terminal Masukan RGB
L/MONO
R
RGB (31.5kHz)
AV3
IN
Main
KOMPUTER
Sub.
AUDIO
S-VIDEO VIDEO
Penyesuai penukaran (sekiranya perlu)
D-SUB 15P
RGB
Kabel PC
Nota:
• Unit ini boleh disambungkan kepada PC dengan piksel 640 × 480 (31.5 kHz/60 Hz) atau 640 × 400 (31.5 kHz/70 Hz).
• Dalam sesetengah kes, lain-lain PC mungkin tidak boleh digunakan dengan set TV ini.
• Tidak ada isyarat audio dalam masukan RGB.
• Bunyi mod RGB digabungkan dengan isyarat audio AV3.
• Sesetengah model PC tidak boleh disambungkan kepada set TV ini.
• Alat penyesuai yang dijual secara komersil diperlukan untuk menggunakan kabel RGB (D-sub 15P) bagi menyambungkan
komputer siri PC-98 (yang mempunyai terminal D-sub 15P) atau komputer Macintosh kepada set TV.
• Tidak perlu menggunakan penyesuai untuk komputer dengan terminal D-sub 15P yang serasi dengan DPS/V.
Nama-nama isyarat untuk Penyambung D-sub 15P
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
15 14 13 12 11
Susun atur pin untuk
terminal masukan RGB
14
No. Pin
Nama isyarat
No. Pin
Nama isyarat
No. Pin
Nama isyarat
1
R
6
GND(Bumi)
11
GND(Bumi)
2
G
7
GND(Bumi)
12
NC
3
B
8
GND(Bumi)
13
HD/SYNC
4
GND(Bumi)
9
14
VD
5
GND(Bumi)
10
15
NC (tidak
disambungkan)
NC (tidak
disambungkan)
GND(Bumi)
Sambungan
Menyambungkan Fon Kepala
Sambungkan fon kepala seperti berikut.
L/MONO
R
RGB (31.5kHz)
AV3
IN
Main
Sub.
S-VIDEO VIDEO
AUDIO
(Palam 3.5mm)
(Pilihan)
(tidak dibekalkan)
Anda boleh mendengar bunyi dari setiap fon kepala seperti yang ditunjukkan di bawah.
Bunyi
Spiker
Fon Kepala
Utama
Fon Kepala
Sub
Keluaran
Monitor
A
(Stereo)
A
(Stereo)
A
(Mono)
A
(Stereo)
B
A
(Stereo)
A
(Stereo)
B
(Mono)
A
(Stereo)
A
B
(Stereo)
B
(Stereo)
A
(Mono)
B
(Stereo)
Keadaan Layar
Gambar tunggal/
Teleteks
A
Gambar dalam
gambar
A
Gambar dalam
gambar/TUKAR
B
Palam Fon Kepala Utama:
Gunakan Butang Kekuatan Bunyi Naik “+” atau Turun “–” untuk mengawal kekuatan bunyi.
Palam Fon Kepala Sub:
Untuk kawalan kekuatan bunyi Fon Kepala Sub, sila rujuk halaman 22.
15
Operasi Am
Untuk Menghidup atau Mematikan
Kuasa/Mod Tunggu-sedia
Set TV mestilah dihidupkan di salur keluar
dinding dan di bahagian suis kuasa utama.
(Sila rujuk halaman 7).
Tekan butang ini untuk Menghidupkan set
TV dari mod tunggu sedia.
Tekan sekali lagi untuk mematikannya.
1
100Hz PROGRESSIVE PIP TEXT
8
STR
2
9
F
TX-34P250T
–/
Penunjuk Kuasa
TUNGGU-SEDIA – MERAH
Kuasa DIHIDUPKAN – Tidak menyala
5
+/
Nota:
• Set TV ini boleh juga berada dalam keadaan
TUNGGU-SEDIA dengan menekan butang
“Pemilihan Nombor Rancangan Langsung”
(0-9) dan “Butang Nombor Rancangan Ke
Atas atau Ke Bawah” sama ada pada set
TV atau Penghantar Kawalan Jauh.
TV/AV
(Set TV)
1
2
4
6
PICTURE
Pemilihan Nombor Rancangan
Tekan Butang nombor rancangan Naik “3”
atau Turun “4 ” bagi memilih nombor
rancangan yang lebih tinggi atau lebih
rendah.
2
–/
+/
SOUND
SET UP
TV/AV
F.P.
TV/TEXT
100Hz/
PROGRE
3
5
INDEX HOLD
3
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
SURROUND
ASPECT
MULTI
PIP
0
Nombor Rancangan 8 ....... 8
7
Nombor Rancangan 12......
1
REC
LD/DVD
VCR
N
STR
Pemilihan
Nombor
Rancangan
Langsung (CH SELECT = POSITION)
Anda boleh memilih nombor secara langsung
dengan menekan Butang “Nombor 0-9” dan
nombor dua digit dengan menekan Butang
“Dua Digit” dan “Nombor Rancangan”.
2
, 1 , 2
Pemilihan
Nombor
Rancangan
Langsung (CH SELECT = DIRECT)
Anda boleh memilih Nombor Rancangan
Langsung dengan menekan butang nombor
rancangan berkenaan.
HELP A DISC SIDE B
?
8
Nombor Rancangan 8....... 8
Nombor Rancangan 36..... 3 , 6
Nombor Rancangan 124... 1 , 2 , 4
Nota:
• Apabila mengeset Nombor Rancangan 100
hingga 125, masa memilih saluran lebih
singkat, oleh itu anda tidak boleh masukkan
tiga digit serentak.
16
Operasi Am
4
Pelarasan Kekuatan Bunyi
Tekan Butang Kekuatan Bunyi Naik “+”
atau Turun “–” untuk meningkat atau
menurunkan paras bunyi.
7
Butang Ingatan
Tekan butang Ingatan bagi memaparkan status sistem semasa, contohnya,
nombor Rancangan, nombor Saluran,
mod Stereo, mod Aspek, menu
Gambar, menu Bunyi, mod Imbas dan
sistem Bunyi.
VOLUME
5
TV/AV
TV/AV
Pemilihan Mod TV/AV
Tekan butang TV/AV bagi memilih mod
isyarat masukan AV1, AV2, AV3, AV4,
RGB secara berurutan.
8
STR
Penghantar kawalan jauh:
Tekan butang TV/AV bagi memaparkan
AV1-AV4 pada bahagian bawah layar.
Tiap-tiap butang berwarna secocok
dengan tiap-tiap masukan. Contohnya,
tekan butang Merah untuk memilih AV1.
STR
Unit :
Digunakan untuk menyimpan
penalaan dan lain-lain pengesetan
fungsi. Juga digunakan untuk
memulakan demonstrasi menu.
STR
Penghantar kawalan jauh:
Menyimpan beberapa pengesetan
dalam menu TUNING.
Merah Hijau Kuning Biru
6
Butang Peredam Bunyi
Tekan butang ini untuk menghilangkan
bunyi.
Simbol “Peredam Bunyi” akan keluar.
9
F
Tekan butang sekali lagi bagi
mengembalikan paras bunyi sebelumnya dan membatalkan fungsi peredam
bunyi.
Pemilihan fungsi
Memaparkan fungsi paparan pada
layar. Gunakan berulang kali untuk
memilih daripada fungsi-fungsi yang
ada. Pelarasan berikut boleh
dilakukan secara langsung.
VOLUME
GEOMAGNETIC
CONTRAST
TUNING MODE
BRIGHTNESS
BALANCE
COLOUR
TREBLE
SHARPNESS
BASS
NTSC-TINT
Nota:
• NTSC-TINT
: Dipaparkan apabila menerima
isyarat NTSC.
• TUNING MODE : Tidak dipaparkan semasa mod AV.
• BALANCE
: Tidak dipaparkan semasa SURROUND
(Keliling) dihidupkan.
17
Pembetulan Geomagnetisme
Gambar mungkin akan menyenget sedikit atau tompokan warna mungkin timbul di empat penjuru layar (kebersihan
warna). Ciri Pembetulan Geomagnetik boleh digunakan untuk menghilangkan masalah tersebut sekiranya perlu.
Sumber kuasa mestilah dimatikan ketika
menentukan lokasi dan arah pemasangan. Sila
tentukan arah manakah layar TV akan dihalakan
(arah ditunjukkan oleh anak panah).
Tekan suis kuasa utama.
Pembetulan Geomagnetik boleh dilakukan dari penghantar kawalan jauh atau set TV.
Operasi dari penghantar kawalan jauh
Kuasa
DIHIDUPKAN
Operasi dari TV
PICTURE
SOUND
STR
F
–/
+/
TV/AV
SET UP
Penghantar Kawalan Jauh
SET UP
(Set TV)
1. Tekan butang SET UP
1. Tekan butang F (FUNCTION) untuk
masuk ke menu Geomagnetik.
F
GEOMAGNETIC CORRECTION
–, +
: ADJUST TILT
F
: TO EXIT
2. Pilih menu pembetulan Geomagnetik
dengan menekan
.
STR
F
–/
+/
TV/AV
GEOMAGNETIC CORRECTION
RETURN
TV/AV
ADJUST TILT
EXIT
–/
3. Tekan
+/
atau
+002
untuk melaraskan
kesengetan gambar
atau tompokan warna
sekiranya perlu.
TV/AV
4. Tekan butang TV/AV
untuk keluar dari
menu pembetulan
Geomagnetik.
Tontonan
Biasa
F
2. Tekan –/ atau +/
bagi melaraskan
kesengetan gambar
atau
tompokan
warna sekiranya
perlu.
3. Tekan butang F
(FUNCTION) untuk
keluar dari menu
pembetulan
Geomagnetik.
+002
–/+
F
:
:
Tontonan
Biasa
Petua Penting
1. Jika perubahan geomagnetik masih menyebabkan tompokan warna pada layar selepas TV dipasang, matikan sumber kuasa dan
hidupkan semula selepas kira-kira 30 minit.
2. Pelarasan bagi kesan geomagnetik seharusnya dijalankan setiap kali lokasi TV diubah.
3. Dalam sesetengah kes, tompokan warna tidak akan dapat dihilangkan sepenuhnya meskipun pelarasan dilakukan, khususnya di
dalam bangunan fero-konkrit dan lain-lain struktur yang mudah dipengaruhi kesan geomagnetisme. Dalam kes sedemikian, sila
buat pelarasan dengan mengubah lokasi pemasangan.
18
Menggunakan Paparan Atas Layar
Banyak ciri-ciri yang terdapat pada TV ini boleh digunakan melalui sistem menu Paparan Atas Layar. Gunakan
penghantar kawalan jauh seperti yang ditunjukkan di bawah untuk menggunakan dan melaraskan ciri-ciri yang
diperlukan.
PICTURE SOUND
SET UP
PICTURE
SOUND
SET UP
TV/AV
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
PICTURE
MENU
CONTRAST
BRIGHTNESS
COLOUR
SHARPNESS
PICTURE
NTSC-TINT
P-NR C. TEMP
AI
SCAN MODE
Butang PICTURE, SOUND dan SET UP digunakan
untuk membuka menu utama dan juga untuk
kembali kepada menu sebelumnya.
SOFT
WEAKSTANDARD
ON
AUTO
SOUND
MENU
VOLUME
BASS
TREBLE
HEADPHONE VOL.
SUB HEADPHONE
SOUND
SUBWOOFER
DIGITAL AUDIO
SURROUND MENU
STANDARD
NORMAL
OFF
ACCESS
SETUP MENU
TELETEXT
OFF TIMER
FLICKER REDUC.
STROBE
CH COLOUR SET
SETUP
MENU
VCR/GAME
TUNING
MENU
CHILD
LOCK
GEOMAGNETIC
LANGUAGE
FASTEXT
OFF
OFF
OFF
OFF
cth. mod. AV : COLOUR SYS
tidak dipaparkan.
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Butang kursor NAIK dan TURUN digunakan untuk
mengalihkan kursor ke atas dan bawah menu.
SURROUND
ASPECT
Butang kursor KIRI dan KANAN digunakan untuk masuk ke
menu, melaraskan tahap atau untuk memilih berbagai jenis
pilihan.
MULTI
PIP
0
STR
REC
LD/DVD
VCR
TV/AV
N
STR
Butang STR digunakan dengan beberapa ciri-ciri untuk
menyimpan pengesetan setelah pelarasan dilakukan atau
pilihan ditetapkan.
Butang TV/AV digunakan untuk keluar dari sistem menu dan
kembali kepada layar tontonan biasa.
HELP A DISC SIDE B
?
HELP
?
Butang HELP menjalankan demonstrasi menu paparan
pada layar yang ada.
Tekan butang HELP dan pilih salah satu pilihan.
HELP MENU
HOW TO USE THE MENUS
: MOVE BETWEEN
MENU OPTIONS
: ADJUST OR ACCESS
CHOSEN OPTION / MENU
: OPEN OR CLOSE THE MENUS
: GO BACK TO WATCHING
EXT. CONNECTION
MENU DEMO
Kotak Bantuan Pada Layar dipaparkan apabila suatu menu
dipaparkan pada TV. Kotak Bantuan ini menunjukkan butang mana
pada penghantar kawalan jauh yang digunakan untuk memandu
menu yang ditunjukkan. Sila rujuk di atas untuk maklumat
mengenai fungsi butang.
Kotak ‘Arahan’
BANTUAN PADA LAYAR
Nota:
• Kotak Bantuan tidak ditunjukkan dalam gambar menu dalam
buku arahan ini kerana ruang terhad.
PICTURE
MENU
CONTRAST
BRIGHTNESS
ACCESS
SELECT
CHANGE
TV/AV E X I T
SOFT
19
Menu Gambar
1 Tekan butang
PICTURE
.
2 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
PICTURE
atau
.
3 Laraskan pilihan yang dipilih atau masuk ke menu yang dipilih dengan
SOUND
menggunakan
SET UP
atau
.
TV/AV
TV/AV
Tekan butang
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
MENU
pada bila-bila masa untuk menonton TV kembali.
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
Setiap mod gambar boleh diubah tahap setiap fungsi (COLOUR,
NTSC-TINT, BRIGHT, CONTRAST, SHARPNESS).
Mod menu gambar akan diingati bagi setiap mod TV, AV1,
AV2, AV3 dan AV4.
Menu Gambar
Fungsi
DYNAMIC
Suasana tontonan yang lebih cerah.
Menu ini memilih tahap Kecerahan
dan Kontras yang melebihi kebiasaan.
STANDARD
Suasana tontonan biasa (terang
petang). Menu ini memilih tahap
Kecerahan dan Kontras biasa.
SOFT
Suasana tontonan dalam bilik yang
gelap. Menu ini mengurangkan tahap
Kecerahan dan Kontras.
KONTRAS, KECERAHAN, WARNA, KEJELASAN, NTSC-TINT
Menambah atau mengurangkan tahap pilihan CONTRAST (kontras),
BRIGHTNESS (kecerahan), COLOUR (warna) dan SHARPNESS
(kejelasan) mengikut pilihan peribadi anda.
Dengan sumber isyarat NTSC-TINT disambungkan kepada TV, warna
gambar boleh dilaraskan sesuai dengan cita rasa anda.
Perkara
Kesan
Kurang
Lebih
Lebih
gelap
Lebih
cerah
Melaraskan gambar yang gelap,
contohnya babak malam dan rambut.
Kurang
Lebih
Melaraskan sedikit ke warna yang
lebih terang.
Kurang
Lebih
COLOUR
Memaparkan gambar yang jelas.
SHARPNESS
Melaraskan warna kulit yang sesuai.
NTSC-TINT
Kemerahan Kehijauan
20
SOFT
STANDARD
MENU
DYNAMIC
MENU
STANDARD
MENU
SOFT
PICTURE
MENU
CONTRAST
BRIGHTNESS
COLOUR
SHARPNESS
NTSC-TINT
C. TEMP
SOFT
STANDARD
Melaraskan kontras.
CONTRAST
BRIGHTNESS
Fungsi
PICTURE
MENU
CONTRAST
BRIGHTNESS
COLOUR
SHARPNESS
NTSC-TINT
C. TEMP
Nota:
• Apabila mod Multi PIP dipilih, kedua-dua gambar
utama dan gambar sub akan dilaraskan serentak.
• Apabila TV sedang menerima isyarat NTSC,
NTSC-TINT akan dipaparkan dan pelarasan tahap
boleh dilakukan.
• Hanya CONTRAST dan BRIGHTNESS akan
dipaparkan semasa sambungan RGB.
• Hanya CONTRAST akan dipaparkan semasa mod
TEXT.
Menu Gambar
Membolehkan anda mengeset warna
keseluruhan gambar.
C. TEMP
(Suhu Warna)
Tekan
atau
STANDARD
P-NR
(Pengurangan Bunyi
Bising Gambar)
AI
SCAN MODE
(Mod Imbas)
untuk bertukar antara mod.
WARM
COOL
Mengurangkan bunyi bising gambar yang tidak
dikehendaki secara automatik.
PICTURE
MENU
CONTRAST
BRIGHTNESS
COLOUR
SHARPNESS
NTSC-TINT
C. TEMP
SOFT
STANDARD
PICTURE
P-NR
AI
SCAN MODE
WEAK
ON
AUTO
Menganalisis gambar yang diterima dan
memprosesnya secara automatik untuk
memberi kontras yang bertambah baik
dan kedalaman yang optimum.
PICTURE
P-NR
AI
SCAN MODE
WEAK
ON
AUTO
Membolehkan anda memilih cara menyegarkan layar:
PICTURE
P-NR
AI
SCAN MODE
WEAK
ON
AUTO
Tekan
atau
untuk bertukar antara mod.
OFF
STRONG
AUTO
WEAK
Tekan
atau
AUTO
untuk bertukar antara mod.
100 Hz MODE
MOD
PROGRESSIVE
Fungsi
AUTO
Perisian TV akan memilih mod yang terbaik
bagi isyarat yang ditonton.
100 Hz MODE
100Hz akan memberi gambar yang tetap
bagi kebanyakan penyiaran isyarat.
PROGRESSIVE
Disyorkan apabila menerima isyarat NTSC.
100Hz/
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
SURROUND
Pertukaran juga boleh dilakukan dengan menggunakan butang PROGRE pada penghantar
kawalan jauh.
Nota:
• Kami mengesyorkan anda mengeset mod Imbas dalam keadaan Progresif apabila
menonton siaran PAL 60 atau NTSC. Apabila menonton siaran PAL (kecuali PAL 60)
dengan mod Imbas dipilih dalam keadaan Progresif, layar akan berkelip-kelip, ini
bukanlah kerosakan.
Petua Penting (
Normalisasi)
Dengan menekan Butang Normal “N” pada Penghantar Kawalan Jauh, semasa menu Gambar dipaparkan, menu akan berubah
kepada Mod Normal.
Normalisasi tidak akan terpapar selagi Butang “N” tidak ditekan.
Keadaan mod “Normal” telah dipraset di kilang dan pengembalian kepada keadaan asal ini dipanggil “Normalisasi”.
21
Menu Bunyi
1 Tekan butang
SOUND
.
2 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
atau
.
3 Laraskan pilihan yang dipilih atau masuk ke menu yang dipilih dengan
PICTURE
SOUND
menggunakan
SET UP
atau
.
TV/AV
Layar menu Bunyi terdiri daripada 2 halaman.
Gunakan
dan
untuk mengubah halaman.
TV/AV
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
INDEX HOLD
Tekan butang
pada bila-bila masa untuk menonton TV kembali.
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SURROUND
Sesetengah ciri-ciri hanya boleh dipilih apabila ciri-ciri Keliling dimatikan.
SURROUND
Tekan butang
untuk bertukar antara Dimatikan dan Dihidupkan.
ASPECT
MENU
Anda boleh mengubah tahap setiap Fungsi (BASS,
TREBLE) bagi setiap Menu Bunyi.
Mod menu Bunyi akan diingati bagi setiap mod TV, AV1,
AV2, AV3 dan AV4.
MOD
SOUND
MENU
VOLUME
BASS
TREBLE
HEADPHONE VOL.
SUB HEADPHONE
SUBWOOFER
Fungsi
DYNAMIC
Menambah kekuatan bunyi dengan
frekuensi yang rendah dan
mengeluarkan bunyi yang optimum.
Bagi rancangan muzik umpamanya.
STANDARD
NORMAL
MENU
DYNAMIC
STANDARD
Bagi kegunaan biasa.
MENU
STANDARD
SOFT
Suara Manusia (pelarasan bunyi) agar
bunyi lebih jelas didengari.
MENU
SOFT
BALANCE
BALANCE bagi Operasi Bunyi
dipaparkan apabila Keliling dimatikan.
VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE, HEADPHONE VOL., SUB HEADPHONE
Perkara
Kesan
VOLUME
Lebih
Kurang
Lebih
Kurang
Lebih
Spiker
kiri
Spiker
kanan
Melaraskan kekuatan bunyi kiri
dan kanan.
Kurang
Lebih
Melaraskan kekuatan bunyi fon
kepala.
Kurang
Lebih
Melaraskan kekuatan bunyi fon
kepala sub.
Melaraskan bunyi rendah.
Melaraskan bunyi tinggi.
TREBLE
HEADPHONE VOL.
SUB HEADPHONE
22
Melaraskan kekuatan bunyi
keluaran.
Kurang
BASS
BALANCE
Fungsi
Nota:
• Apabila mod Multi PIP dipilih, bunyi utama dan
bunyi sub akan dilaraskan serentak.
• Apabila menggunakan salah satu ciri-ciri tingkap
berganda, perhatikan bahawa fon kepala akan
menyiarkan runut bunyi bagi rancangan dalam
tingkap utama, bukan tingkap yang lebih kecil.
Menu Bunyi
SUBWOOFER
Tekan butang
atau
untuk bertukar
antara mod.
OFF
NORMAL
FULL
OFF mematikan keluaran subwoofer,
NORMAL memberikan keluaran bes paras
tengah dan FULL memberikan kesan bes
yang bertambah.
DIGITAL AUDIO
Tekan butang
atau
untuk bertukar
antara mod.
OFF
AV1
AV4
SOUND
MENU
VOLUME
BASS
TREBLE
HEADPHONE VOL.
SUB HEADPHONE
SUBWOOFER
STANDARD
NORMAL
SOUND
DIGITAL AUDIO
SURROUND MENU
OFF
ACCESS
SOUND
DIGITAL AUDIO
SURROUND MENU
OFF
ACCESS
AV2
AV3
Sekiranya anda tidak mempunyai keluaran
audio berdigit, pilih OFF.
Sekiranya anda mempunyai keluaran audio
berdigit daripada kelengkapan luaran
contohnya alat main DVD, kelengkapan
tersebut biasanya akan disambungkan
kepada TV untuk mengeluarkan gambar dan
bunyi (contohnya: alat main DVD
disambungkan kepada AV2). Pilih daripada
AV1/AV2/AV3/AV4 (Contohnya: sekiranya
anda mempunyai alat main DVD yang
disambungkan ke soket AV2, dengan kabel
optik disambungkan bagi memberikan
keluaran audio berdigit, pilih AV2).
SURROUND MENU
Tekan butang
atau
untuk memilih
SURROUND ACCESS.
Membolehkan anda masuk ke menu Keliling,
di mana anda boleh mengubah pengesetan
yang berkaitan dengan sistem bunyi, seperti
yang diterangkan pada halaman 33 hingga
35).
Petua Penting (
Normalisasi)
Dengan menekan Butang Normal “N” pada Penghantar Kawalan Jauh, semasa menu Bunyi dipaparkan, menu akan berubah
kepada Mod Normal.
Normalisasi tidak akan terpapar selagi Butang “N” tidak ditekan.
Keadaan mod “Normal” telah dipraset di kilang dan pengembalian kepada keadaan asal ini dipanggil “Normalisasi”.
23
Menu Setup
1 Tekan butang
SET UP
.
2 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
PICTURE
atau
.
SOUND
3 Laraskan pilihan yang dipilih atau masuk ke menu yang dipilih dengan
SET UP
TV/AV
menggunakan
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
TELETEXT
INDEX HOLD
TV/AV
CH SEARCH STILL
Tekan butang
pada bila-bila masa untuk menonton TV kembali.
Membolehkan anda memilih 2 mod (Sila rujuk halaman 38).
FASTEXT
Mematikan TV dalam masa yang dipraset. Anda boleh
memilih masa praset antara 0 hingga 90 minit dalam
jarak waktu15 minit.
OFF
15
90
FLICKER
REDUCTION
.
Layar menu SET UP terdiri daripada 2 halaman.
Gunakan
dan
untuk mengubah halaman.
LIST
OFF TIMER
atau
30
45
75
SETUP MENU
TELETEXT
OFF TIMER
FLICKER REDUC.
STROBE
CH COLOUR SET
VCR/GAME
CHILD LOCK
FASTEXT
OFF
OFF
OFF
OFF
60
Membolehkan anda mengawal sebarang gerakan gambar. Pilih Dynamic untuk mengaktifkan
pampasan gerakan, agar imej tidak berbintil-bintil dan bagi menghilangkan gerakan gambar. Pilih
Normal untuk membetulkan gerakan gambar yang sedikit, atau sekiranya terdapat sedikit bayangan
apabila menggunakan pengesetan Dynamic. Pilih Off untuk membatalkan pengurangan kelipan,
sekali-sekala pengesetan ini menghasilkan siaran yang lebih baik.
OFF
NORMAL
DYNAMIC
STROBE
Membolehkan anda mengambil gambar rangka pegun daripada
suatu aksi (contohnya: bahagian penghabisan perlumbaan).
(Sila rujuk halaman 32).
CH COLOUR
SET
Kesan warna yang berbeza antara saluran penyiaran boleh
dilaraskan kepada tiga tahap bagi setiap saluran penerimaan.
VCR/GAME
Pengeluaran semula isyarat yang tidak tetap seperti
permainan TV tertentu dan pita video yang disewa boleh
diperbaiki.
TEXT SELECT
Memilih set huruf, supaya semua huruf yang diperlukan tersedia untuk teks pada halaman teleteks
(contohnya: huruf sirilik, dsb).
Bahasa Mod: ENGLISH/CIS/E.EUROPE
CHILD LOCK
(Kunci Kanakkanak)
Jika fungsi Child-Lock disetkan “ON”, gambar dan bunyi mod TV/AV yang sedang ditonton akan
hilang dan layar hitam akan muncul.
COLOUR
SYSTEM
Semasa mod AV, COLOUR SYSTEM (SISTEM WARNA) dipaparkan.
Sekiranya gambar yang terang dengan warna yang betul tidak dapat diperolehi apabila isyarat
Siaran atau AV diterima. Sistem warna akan berubah seperti berikut.
AUTO
NTSC3.58
PAL
SETUP MENU
TELETEXT
OFF TIMER
FLICKER REDUC.
STROBE
CH COLOUR SET
VCR/GAME
CHILD LOCK
FASTEXT
OFF
OFF
ACCESS
OFF
OFF
SECAM
NTSC4.43
Sistem PAL, SECAM dan NTSC 3.58 mempunyai isyarat warna pemancar siaran yang berbeza
di antara negara. NTSC 4.43 merupakan mod muslihat main semula yang digunakan di dalam
VCR khas untuk main semula pita video rakaman NTSC melalui peralatan televisyen PAL.
24
Menu Setup
TUNING MENU
Membolehkan anda menggunakan banyak ciri-ciri lain
termasuk pemilihan sistem dan penalaan Auto. (Sila rujuk
halaman 28). Tidak dipaparkan semasa mod AV.
SETUP MENU
TUNING MENU
GEOMAGNETIC
LANGUAGE
ACCESS
GEOMAGNETIC
Sekiranya anda nampak gambar menyenget sedikit atau
sekiranya ada tompokan warna di empat penjuru layar, gunakan
ciri-ciri ini untuk menghilangkannya. (Sila rujuk halaman 18).
LANGUAGE
Apabila anda pertama kalinya memasang TV, bahasa Paparan Atas Layar disetkan mengikut
pilihan negara anda. LANGUAGE membolehkan anda mengubah bahasa yang digunakan bagi
Paparan Atas Layar.
Semasa mod isyarat masukan “RGB”.
SET UP yang betul dipaparkan semasa sambungan RGB.
Butir-butir mengenai setiap fungsi adalah seperti berikut:
SETUP MENU
OFF TIMER
LANGUAGE
H-SIZE
V-SIZE
H-POS.
V-POS.
PARABOLA
OFF
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
Apabila kedudukan
ditekan
H-SIZE
V-SIZE
H-POS
V-POS
PARABOLA
25
Menu Penalaan
Pemilihan Saluran
Pilih kaedah pemilihan saluran yang paling mudah ditonton.
2ch
4ch
6ch
8ch
10ch
12ch
14ch
16ch
18ch
20ch
Contoh
Nombor
Rancangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paparan Penerimaan
Saluran
Saluran
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Nombor
Rancangan
Paparan
Saluran
Penerimaan
Saluran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
..
.
20
.
..
–
2
–
4
–
6
–
8
–
10
..
.
20
.
..
PEMILIHAN KEDUDUKAN
Apabila Pemilihan Saluran berada pada POSITION
(Kedudukan), dan Penalaan Auto telah dijalankan, unit
mengingat saluran yang ditala mengikut susunan dari
Rancangan No. 1.
Tekan butang
1
untuk menonton Saluran 2.
Tekan butang
2
untuk menonton Saluran 4.
Tekan butang
3
untuk menonton Saluran 6.
Semasa mod Kedudukan beberapa penerimaan
saluran boleh ditontoni.
Contoh
26
–
2
–
4
–
6
–
8
–
10
..
.
20
.
..
PEMILIHAN LANGSUNG
Apabila Pemilihan Saluran berada pada DIRECT
(Langsung), dan Penalaan Auto telah dijalankan, unit
mengingat nombor rancangan yang sama dengan
saluran yang ditala.
Kaedah ini membolehkan anda memilih saluran yang
dikehendaki dengan menekan nombor paparan saluran
secara terus menggunakan penghantar kawalan jauh
untuk memilih stesennya. Nombor paparan saluran
bagi stesen pemancar setiap negara tersenarai pada
halaman 27.
Menu Penalaan
1 Tekan butang
SET UP
.
2 Alihkan untuk memilih pilihan menu Penalaan dengan menggunakan
atau
PICTURE
.
3 Dapatkan menu Penalaan dengan menggunakan
SOUND
4 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
SET UP
atau
.
atau
.
TV/AV
5 Laraskan pilihan yang dipilih atau masuk ke menu yang dipilih dengan
menggunakan
TV/TEXT
F.P.
INDEX HOLD
.
pada bila-bila masa untuk menonton TV kembali.
Tekan butang
100Hz/
PROGRE
atau
TV/AV
CH SEARCH STILL
STR
setelah suatu ciri-ciri dilaraskan, pengesetan
Dengan menekan butang
tersebut akan disimpan menggantikan pengesetan kilang.
CH SELECT
(Pemilihan saluran)
Memilih kaedah pemilihan saluran yang paling
mudah ditonton. (Sila rujuk halaman 26).
SYS SELECT
(Pemilihan sistem)
Memilih sistem
CHINA
HK/UK
ASIA/M.EAST
NZ/INDONES
AUSTRALIA
JAPAN
CATV
AMERICA
SPECL VER
E.EUROPE
Pemilihan Sistem mengikut Negara
PEMILIHAN SISTEM
CHINA
HK/UK
ASIA/M.E
NZ/INA
AUS
E.EUROPE
SPECL
AMERICA
CATV
JAPAN
TUNING MENU
CH SELECT
SYS SELECT
AUTO TUNE
MANUAL TUNE
SOUND SYS
COLOUR SYS
FINE TUNE
SKIP
DIRECT
ASIA/M. EAST
5.5MHZ
AUTO
OFF
NEGARA
China
Hong Kong, Britain
Malaysia, Singapura, Negeri Thai, Negara-negara Asia, Kuwait, Arab Saudi,
Emeriyah Arab Bersatu, Negara-negara Timur Tengah, dll.
New Zealand, Indonesia, dsb.
Australia
CIS, Poland, dsb.
Afrika Selatan
U.S.A., Chile, Panama, Peru, Filipina, Taiwan, Venezuela, dll.
USA CATV
Jepun
AUTO TUNE
(Penalaan automatik)
Membolehkan anda menala semula TV secara automatik. Berguna sekiranya anda
berpindah rumah dan hendak menala semula TV anda untuk menerima siaran
setempat. (Sila rujuk halaman 28).
MANUAL TUNE
(Penalaan manual)
Membolehkan anda menala kedudukan rancangan masing-masing secara manual.
(Sila rujuk halaman 29).
SOUND SYSTEM
(Sistem Bunyi)
Anda boleh mengubah sistem bunyi yang digunakan bagi sesuatu saluran rancangan.
Pilih sistem bunyi yang diperlukan:
4.5 MHz
5.5 MHz
6.5 MHz
6.0 MHz
COLOUR SYSTEM
(Sistem warna)
Membolehkan anda memilih piawai penyiaran yang betul bagi isyarat siaran yang
sedang diterima.
FINE TUNE
Digunakan untuk membuat sedikit pelarasan kepada penalaan stesen masingmasing (berguna umpamanya apabila keadaan cuaca mempengarungi mutu
penerimaan sesuatu rancangan).
SKIP
Adalah mungkin untuk melangkau Nombor Rancangan yang siarannya tidak terdapat
pada stesyen TV. Fungsi ini hanya berkesan apabila memilih Nombor Saluran dengan
menekan butang Nombor Saluran NAIK atau TURUN sama ada pada set TV atau
penghantar kawalan jauh.
27
Menu Penalaan
Penalaan Automatik
Sebelum menjalankan Penalaan Automatik, setkan “SYSTEM SELECTION” dan mod “CHANNEL SELECT”.
1 Tekan butang
PICTURE
SOUND
SET UP
.
2 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
atau
3 Dapatkan menu Penalaan dengan menggunakan
.
atau
4 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
SET UP
atau
.
.
TV/AV
5 Pilih AUTO TUNE dengan menggunakan
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
atau
.
Nota:
• Jika anda terus menjalankan langkah seterusnya, semua data penalaan akan
dipadamkan (semua stesen dan kedudukan rancangannya yang disimpan dalam
memori TV anda akan dipadamkan supaya pengesetan baru boleh disimpan).
• Jika anda menghentikan prosedur selepas masa ini dan sebelum AUTO TUNE
siap, tidak ada maklumat stesen yang akan disimpan. Lakukan semula dan
selesaikan prosedur AUTO TUNE supaya TV ditala semula.
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
29
CH 29
6 Mulakan AUTO TUNE dengan menggunakan
atau
.
Selepas operasi siap, TV akan memaparkan rancangan yang kini disimpan
pada kedudukan rancangan 1.
AUTO SETUP IN PROGRESS
SEARCHING :
STORED CH29
TV/AV
SETUP : RETURN TO TUNING MENU
TV/AV : TO EXIT
Tekan butang
bila-bila masa untuk menonton TV semula (sila baca Nota
dalam prosedur di atas).
Penalaan Automatik (melalui panel depan)
Adalah mungkin untuk menggunakan butang panel kawalan pada bahagian depan TV untuk menala kedudukan
rancangan masing-masing.
1 Tekan butang
2 Tekan butang
100Hz PROGRESSIVE PIP TEXT
TX-34P250T
3 Tekan butang
4 Tekan butang
STR
F
–/
+/ TV/AV
F
–/
F
–/
(Panel Depan) sehingga mod Penalaan dicapai.
atau
+/
untuk memilih mod Penalaan.
Panel Depan) untuk memilih penalaan Automatik.
atau
+/
untuk memula carian.
Apabila stesen yang dikehendaki dijumpai, tekan butang
untuk disimpan.
STR
Kedudukan rancangan akan berkelip.
Ulang prosedur di atas untuk menala kedudukan rancangan lainnya.
Tekan butang
F
bila-bila masa untuk keluar dari menu Penalaan.
Petua Penting
1. Sekiranya gambar yang terang dengan warna yang betul tidak dapat diperolehi apabila isyarat Siaran atau AV diterima, sila rujuk
operasi “Pemilihan Sistem Warna” pada halaman 27.
2. Setelah selesai Penalaan Automatik, tekan butang Nombor Rancangan “Naik” untuk mengesahkan keadaan talaan bagi setiap
Nombor Rancangan. Jika sesetengah nombor Rancangan tidak digunakan, adalah mungkin untuk melangkau Nombor Rancangan
berkenaan. Sila rujuk pada halaman 27 untuk fungsi Rancangan Langkau.
28
Menu Penalaan
Penalaan Manual
Sebelum menjalankan Penalaan Manual, setkan “SYSTEM SELECTION” dan mod “CHANNEL SELECT”.
1 Tekan butang
SET UP
.
2 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
atau
.
PICTURE
3 Dapatkan menu Penalaan dengan menggunakan
SOUND
atau
.
4 Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
SET UP
atau
.
TV/AV
5 Pilih MANUAL TUNE dengan menggunakan
atau
.
6 Pilih kedudukan rancangan yang akan ditala dengan menggunakan
atau
.
7 Tekan berulang kali sehingga stesen yang dikehendaki dijumpai dengan
2
CH 2
menggunakan
atau
.
STR
RETURN
Apabila stesen yang dikehendaki dijumpai, tekan butang
Kedudukan rancangan akan berkelip.
PROGRAMME – /+
SEARCH – /+
TV/AV E X I T
’STR’ BUTTON STORE
untuk disimpan.
TV/AV
MANUAL TUNE
Tekan butang
bila-bila masa untuk menonton TV semula.
Penalaan Manual (melalui panel depan)
Adalah mungkin untuk menggunakan butang panel kawalan pada bahagian depan TV untuk menala kedudukan rancangan
masing-masing.
1 Tekan butang
(Panel Depan) sehingga mod Penalaan dicapai.
F
2 Tekan butang
100Hz PROGRESSIVE PIP TEXT
TX-34P250T
3 Tekan butang
–/
TV/AV
atau
+/
untuk memilih mod Penalaan.
untuk bertukar antara Mengubah rancangan, Carian
dan Mengubah sistem TV.
STR
F
–/
+/
TV/AV
4 Tekan butang
–/
atau
+/
untuk mengubah kedudukan rancangan
atau memula carian.
2
CH 2
5.5 MHz
Apabila stesen yang dikehendaki dijumpai, tekan butang
STR
:
:
:
:
SEARCH
MOVE CURSOR
TO STORE
TO EXIT
F
–/
+/
untuk disimpan.
Kedudukan rancangan akan berkelip.
Ulang prosedur di atas untuk menala kedudukan rancangan lainnya.
MANUAL TUNE (FRONT PANEL)
–/+
TV/AV
STR
F
STR
Tekan butang
F
bila-bila masa untuk keluar dari menu Penalaan.
TV/AV
Petua Penting
1. Sekiranya gambar yang terang tidak dapat diperolehi walaupun isyarat Siaran atau AV diterima, sila rujuk operasi “Pemilihan
Sistem Warna” pada halaman 27.
2. Setelah selesai Penalaan Manual, tekan butang Nombor Rancangan “Naik” untuk mengesahkan keadaan talaan bagi setiap Nombor
Rancangan. Jika sesetengah nombor Rancangan tidak digunakan, adalah mungkin untuk melangkau Nombor Rancangan berkenaan.
3. Apabila menggunakan VCR tanpa terminal masukan/keluaran video dan audio, adalah lebih mudah bagi anda menyambung kabel
antena sebagaimana yang ditunjukkan di dalam manual arahan VCR dan bagi mengeset saluran tertentu kepada nombor rancangan
“0”. Oleh yang demikian, lakukan penalaan manual selepas mengeset sistem warna dan sistem bunyi terlebih dahulu. Tambahan
pula, bagi VCR pelbagai sistem, adalah lebih mudah mengeset saluran tertentu kepada beberapa Nombor Rancangan.
29
Kawalan Aspek
ASPECT
Tekan butang
untuk memilih pilihan aspek:
4:3
TV/TEXT
F.P.
100Hz/
PROGRE
16:9
INDEX HOLD
AUTO
S-ZOOM
Nota:
ASPECT
• Tekan butang
untuk memaparkan maklumat mod pada bahagian kanan atas
layar.
• Gambar 16:9 telah digunakan untuk menjelaskan semua mod aspek yang diterangkan
dalam bahagian ini.
• Semasa mod AV, AUTO ditambahkan kepada pilihan yang dipaparkan di atas.
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SURROUND
ASPECT
MULTI
PIP
0
Kunci pemilih atas layar (secocok dengan keempat butang berwarna pada penghantar kawalan jauh) yang keluar bagi
sesetengah fungsi Aspek akan padam selepas beberapa saat. Sekiranya anda hendak memilih sesuatu operasi apabila
kunci tidak dipaparkan, tekan butang
ASPECT
sekali lagi dan kunci akan keluar semula.
Gambar
Mod
AUTO
16
Penjelasan
4
9
Isyarat 16:9
3
Terdapat berbagai-bagai perisian dengan nisbah
aspek dari 1.78:1 (16:9) hingga 2.35:1 (tontonan
pawagam).
Isyarat 4:3
4
4:3
Apabila isyarat layar lebar video khas dikesan oleh
Terminal S1-Video unit, nisbah Aspek disetkan kepada
layar 16:9 secara automatik.
4:3 akan memaparkan gambar 4:3 pada saiz 4:3
piawainya tanpa dibentang.
4:3
3
4
S-ZOOM
4
S-ZOOM
S-ZOOM
3
H-POS– H-POS+ V-POS– V-POS+
H-POS– H-POS+ V-POS– V-POS+
Butang biru telah ditekan
untuk
mengalihkan
gambar ke atas.
Zoom
16
16 : 9
16:9
9
30
3
S-Zoom memaparkan gambar pada pembesaran yang
lebih daripada mod Zoom.
Tekan butang merah atau hijau untuk mengalihkan
gambar secara mendatar. Tekan butang kuning atau
biru untuk mengalihkan gambar secara tegak.
16:9 memaparkan gambar pada saiz maksimum tetapi
sedikit terbentang. Jalur hitam boleh dilihat pada
bahagian atas dan bawah gambar.
Operasi Menu
Multi PIP
Tekan butang
MULTI
PIP
(semasa kunci pemilih atas layar dipaparkan pada layar) untuk bertukar antara menonton
MULTI
PIP
rancangan sekarang, ciri-ciri gambar dalam gambar, gambar di luar gambar dan gambar dan gambar.
Kunci pemilih atas layar (secocok dengan keempat butang berwarna pada penghantar kawalan jauh)
yang keluar bagi ciri-ciri berkenaan akan padam selepas beberapa saat. Sekiranya anda hendak
memilih sesuatu operasi apabila kunci tidak dipaparkan, tekan butang
MULTI
PIP
Merah Hijau Kuning Biru
sekali lagi dan kunci
akan keluar semula.
Mod gambar dalam gambar
Membolehkan dua gambar ditonton pada masa yang sama.
Tekan butang kuning untuk menukar isi kedua tingkap.
Gunakan penghantar kawalan jauh bagi memilih saluran TV
atau sumber AV untuk muncul dalam tingkap utama.
2
LOCATE
4
CHANGE
EXIT
4
LOCATE
2
CHANGE
EXIT
Mod gambar dalam gambar Kedua rancangan telah
ditukar, rancangan dalam
tingkap yang lebih kecil
menjadi
rancangan
tingkap utama.
Gambar di luar gambar
Ciri-ciri ini membolehkan dua rancangan ditonton pada masa
yang sama, sebagaimana gambar dalam gambar. Bezanya
adalah cara kedua rancangan dipaparkan: dalam gambar
dalam gambar, tingkap yang lebih kecil muncul dalam imej
utama; dalam gambar di luar gambar, tingkap yang lebih
kecil muncul di sebelah kanan imej utama.
Gunakan penghantar kawalan jauh untuk mengubah saluran
(sementara kunci pemilih atas layar masih dipaparkan).
Tekan butang kuning untuk menukar isi kedua tingkap.
Gunakan penghantar kawalan jauh bagi memilih saluran TV
atau sumber AV untuk muncul dalam tingkap utama.
Gambar dan gambar
Membolehkan dua gambar ditonton pada masa yang sama.
Tekan butang kuning untuk menukar isi kedua tingkap.
Gunakan penghantar kawalan jauh bagi memilih saluran TV
atau sumber AV untuk muncul dalam tingkap kiri.
4
2
CHANGE
EXIT
Mod gambar di luar gambar
2
4
CHANGE
EXIT
Mod gambar dan gambar
Nota:
• Operasi MULTI PIP tidak dapat dijalankan semasa mod RGB atau masukan isyarat progresif (Y•PB•PR).
31
Operasi Menu
Mencari saluran
INDEX
Tekan butang
CH SEARCH
INDEX
1
untuk mempamerkan rangka pegun
rancangan yang sedang disiarkan pada semua saluran yang
disimpan. Imej-imej ini akan dipaparkan berturut-turut ikut jam di
sekeliling tepi layar, bermula dari bahagian kiri atas.
Rancangan sekarang yang masih main dipaparkan pada bahagian
tengah layar.
Ciri-ciri tersebut beredar melalui saluran yang disimpan sehingga
STILL
3
4
5
4
6
INDEX
HOLD
CH SEARCH
STILL
SELECT
OK
EXIT
Carian saluran
HOLD
sama ada butang
2
CH SEARCH
ditekan untuk menghentikan carian atau
INDEX
butang CH SEARCH ditekan untuk keluar dari ciri-ciri tersebut.
Tekan butang merah untuk memilih rangka pegun setiap saluran bergilirgilir.
Tekan butang biru untuk menonton rancangan sekarang (dipaparkan di
bahagian tengah layar), dan keluar dari ciri-ciri tersebut.
Gambar dan teks
Tekan butang
Merah Hijau Kuning Biru
TV/TEXT
TV/TEXT
untuk beralih antara menonton rancangan
sekarang, melihat teleteks dan ciri-ciri gambar dan teks. Gambar
dan teks membolehkan anda menonton rancangan sekarang dan
halaman teleteks sebelah-menyebelah.
Semasa menggunakan ciri-ciri ini, penghantar kawalan jauh
mempengaruhi halaman teleteks; sekira
TV/TEXT
TELETEXT
TELETEXT
ingin mengubah
rancangan yang ditonton tekan TV/TEXT untuk menonton
semula rancangan tersebut sendiri lalu buat perubahan yang
dikehendaki.
Mod TELETEKS
Mod gambar dan teks
Pegun
HOLD
Press Tekan butang
STILL
HOLD
untuk mempamerkan gambar menjadi pegun,
STILL
tekan sekali lagi untuk menonton semula rancangan sekarang.
Strobe
(Dapatkan Strobe melalui menu Setup, sila rujuk muka surat 24).
Mengambil satu siri imej rangka pegun sebanyak 12 imej
(kelewatan satu saat antara setiap imej yang diambil) dari
rancangan yang ditonton sekarang. Ini dipaparkan berturut-turut
ikut jam di sekeliling tepi layar, bermula dari bahagian kiri atas.
Rancangan sekarang yang masih main dipaparkan pada bahagian
tengah layar.
HOLD
HOLD
STILL
EXIT
Untuk membuat Strobe menjadi pegun, tekan butang STILL pada
penghantar kawalan jauh, tekan sekali lagi untuk terus mengambil
rangka pegun. Untuk keluar dari ciri-ciri Strobe dan menonton
semula rancangan sekarang, tekan sebarang butang pada
penghantar kawalan jauh selain daripada butang STILL.
Mode TUKAR (CHANGE)
Apabila mod TUKAR dihidupkan, gambar utama akan
bertukar kepada gambar sub dan sebalknya.
Satu batang akan dipaparkan di bahagian bawah layar
apabila butang MULTI PIP ditekan. Tekan butang kuning
untuk bertukar kepada mod TUKAR.
32
Mod Strobe
4
Mod TV
2
Mod AV
2
Mod AV
4
Mod TV
Bunyi Keliling
Tekan butang
SOUND
SET UP
TV/AV
F.P.
100Hz/
PROGRE
2
3
4
5
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
untuk mengesahkan ciri-ciri Keliling telah dihidupkan. Sekiranya
pesan yang muncul menandakan Keliling dimatikan, tekan sekali lagi untuk
menghidupkan ciri-ciri tersebut.
Nota: Sekiranya Keliling dimatikan, keluaran bunyi merupakan stereo atau
mono dua saluran (iaitu kiri dan kanan).
SOUND
1 Tekan butang .
PICTURE
TV/TEXT
SURROUND
SURROUND
Pilih menu Keliling dengan menggunakan
Dapatkan menu Keliling dengan menggunakan
atau
.
atau
.
TV/AV
Tekan butang
untuk menonton TV semula.
Sekiranya masukan DTS/ Dolby berdigit dikesan, pilihan menu Keliling
Keluaran bahagian depan
Kod
Kanan
Tengah
Kiri
berubah serta-merta – mod Keliling tidak tersedia. Pastikan pilihan Audio
1+1
Dua keluaran mono
Berdigit dalam menu BUNYI disetkan kepada masukan AV yang betul
1/0
Keluaran mono
(sila rujuk halaman 23). Pesan yang dipaparkan di bahagian tengah
2/0
3/0
layar menunjukkan isyarat sama ada DTS atau Dolby berdigit, dan
2/1
memberikan kod menandakan saluran mana yang dikesan (sila rujuk
3/1
2/2
senarai di sebelah kanan). Keluaran subwoofer tidak disenaraikan; jika
3/2
saluran subwoofer dikesan, maka kandungannya akan dikeluarkan.
VOLUME
Pelarasan kekuatan bunyi mengeset semua kekuatan bunyi keluaran
Keliling.
SURROUND
MODE
Apabila masukan DTS/Dolby berdigit tidak dikesan pilihan ini tidak
diperlihatkan. Pilih antara PRO LOGIC dan SIMULATED. Mod yang
dipilih di sini menunjukkan pilihan menu seterusnya.
SPEAKER
SETTING/
SIMULATED
Sekiranya masukan DTS/ Dolby berdigit dikesan, atau jika
Pro Logic dipilih dalam mod Keliling, pilihan menu ini merupakan
pengesetan Spiker, membolehkan pilihan mod NORMAL,
PHANTOM atau 3 STEREO, sebagaimana yang dijelaskan
pada halaman 35. Jika Tiruan dipilih dalam mod Keliling, pilihan
menu ini merupakan pengesetan Spiker, membolehkan pilihan
mod DISCO, MOVIE atau STADIUM, sebagaimana yang
dijelaskan pada halaman 35.
SPEAKER
LEVEL
Membolehkan pelarasan kekuatan bunyi bagi setiap spiker,
sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 35.
JARAK DEPAN
Membolehkan pengesetan jarak antara kedudukan mendengar
dan spiker depan.
JARAK
BELAKANG
.
Alihkan untuk memilih pilihan menu dengan menggunakan
atau
.
Laraskan pilihan yang dipilih atau dapatkan menu yang dipilih dengan
menggunakan
ASPECT
atau
1M
2M
3M
4M
8M
7M
6M
5M
Membolehkan pengesetan jarak antara kedudukan mendengar
dan spiker belakang. Sekiranya spiker keliling belakang lebih
dekat dengan anda daripada spiker tengah, anda boleh
mendengar “kebocoran” perbualan dari spiker keliling belakang.
Anda mungkin perlu mengurangkan kekuatan bunyi spiker
belakang.
1M
2M
3M
4M
8M
7M
6M
5M
Keluaran keliling belakang
Kiri
Kanan
Keluaran mono
Keluaran mono
SURROUND MENU
VOLUME
SURROUND MODE
SIMULATED SET
SPEAKER LEVEL
SIMULATED
DISCO
ACCESS
Sekiranya masukan DTS/ Dolby berdigit
dikesan, menu Keliling adalah sebagai di
atas (mod Keliling tidak tersedia).
SURROUND MENU
VOLUME
SURROUND MODE
SIMULATED SET
SPEAKER LEVEL
SIMULATED
DISCO
Sekiranya masukan DTS/ Dolby
berdigit tidak dikesan, mod Keliling
muncul sebagai pilihan menu.
SPIKER DALAMAN Sekiranya anda tidak menyambung spiker tengah luaran,
setkan kepada ON. Jika anda ingin menyambung spiker
tengah luaran, setkan kepada OFF. Sila rujuk halaman 13
mengenai butir-butir sambungan.
33
Bunyi Keliling
Sistem Bunyi Keliling
Pengeluaran semula stereo biasanya menggunakan spiker kiri dan kanan, tetapi Digital Theater Systems (DTS), Dolby
Digital dan Dolby Pro Logic Surround menambahkan saluran tengah dan lainnya sehingga anda boleh terangkum
dalam kesan bunyi dan kesan khas.
Digital Theater Systems (DTS)/Dolby Digital (Dolby Berdigit)
Kedua-dua DTS dan Dolby berdigit membahagikan maklumat runut bunyi
kepada 6 saluran bunyi berasingan yang dikeluarkan melalui pemasangan
spiker: lima saluran penuh (kiri, tengah, kanan, keliling kiri, keliling kanan) dan
saluran bes ‘0.1’ (iaitu saluran terhad). Ini memberi anda mutu bunyi yang
sangat hebat daripada runut yang dikodkan DTS/Dolby berdigit apabila sistem
spiker yang serasi disambungkan kepada TV anda.
Kebanyakan perbualan datang daripada saluran tengah yang memperbaiki
dan memfokus perbualan sehingga nampaknya datang daripada aksi pada
layar. Saluran kiri dan kanan belakang yang berasingan memberi kesan
keluasan yang dramatik, dengan bunyi terdengar dari semua arah antara spiker
saluran depan, tengah dan belakang (contohnya: sebuah roket bermula
daripada bahagian kiri belakang anda dan meletup di sebelah kanan hadapan
anda). Saluran Kesan Frekuensi Rendah ‘0.1’ (LFE) memberi kesan yang hebat
kepada bunyi bes dan kesan khas (contohnya: bunyi terhempas tapak kaki
dinosaur atau bunyi dentam-dentum guruh).
Walaupun kedua-dua DTS dan Dolby Berdigit merupakan sistem keliling saluran
‘5.1’ yang berkualiti tinggi, kedua sistem ini berbeza dalam cara membahagikan
dan menyimpan maklumat bunyi.
Kedua-dua sistem tersebut juga berbeza dalam cara bekerja dengan
pemasangan spiker yang ada: Dolby Berdigit telah dikembangkan supaya serasi
terbalik dengan Dolby Pro Logic dan pemasangan stereo konvensional. DTS
sebaliknya memfokus pada keluaran keliling saluran 5.1 berkualiti tinggi dan
tidak dikembangkan agar serasi terbalik dengan sistem bunyi yang ada.
Nota:
• Kelengkapan luaran biasanya disambungkan kepada TV melalui salah satu terminal
AV untuk mengeluarkan gambar dan bunyi (contohnya: alat main VCR disambungkan
kepadaAV2). Untuk menerima runut bunyi yang dikodkan DTS/Dolby berdigit daripada
kelengkapan yang serasi (contohnya: alat main DVD, kotak atas set), anda juga perlu
menyambungkan kabel optik atau sepaksi kepada salah satu soket audio berdigit TV.
Sila rujuk muka surat 12 hingga 13 untuk butir-butir mengenai sambungan, dan juga
rujuk pilihan Audio Berdigit dalam menu BUNYI pada halaman 22.
Dolby Pro Logic
Keliling Dolby Pro Logic menggunakan empat saluran bunyi: saluran kiri,
kanan, tengah dan belakang, memberikan pengeluaran semula yang hebat
daripada runut yang dikodkan Pro Logic apabila sistem spiker yang serasi
disambungkan kepada TV anda. Kebanyakan perbualan datang daripada
saluran tengah yang memperbaiki dan memfokus perbualan sehingga
nampaknya datang daripada aksi pada layar. Saluran belakang digunakan
untuk merangkum anda sepenuhnya dalam suasana dan kesan khas, dan
keluaran yang sama dihantar kepada kedua-dua spiker belakang.
Sebagaimana dengan Dolby Berdigit, Pro Logic adalah serasi terbalik dengan
pemasangan spiker stereo konvensional.
Nota:
• Untuk memperolehi maklumat Pro Logic daripada rancangan TV yang
dikodkan Pro Logic, anda mesti dapat menerima penyiaran stereo. Jika
penyiaran stereo tidak disiarkan di kawasan anda, maka maklumat Pro Logic
tidak akan terdapat pada siaran TV dan menyahkod Pro Logic hanya akan
menghasilkan keluaran saluran tengah.
• Sila rujuk halaman 12 hingga 13 untuk butir-butir mengenai sambungan.
34
Subwoofer/
spiker LFE
Spiker Tengah
Spiker kiri
depan
Spiker kanan
depan
Spiker
keliling kiri
belakang
Spiker
keliling kanan
belakang
Pemasangan DTS/Dolby
Berdigit
Spiker Tengah
Spiker kiri
depan
Spiker kanan
depan
Spiker
keliling kiri
belakang
Spiker
keliling kanan
belakang
Pemasangan Dolby Pro Logic
Bunyi Keliling
Mod DTS/Dolby Berdigit dan Pro Logic
Dengan masukan DTS/Dolby Berdigit atau jika Pro Logic dipilih dalam mod Keliling, ketiga mod operasi berikut tersedia
sebagai pengesetan Spiker: Normal, Phantom, 3 Stereo.
Jika spiker depan dan belakang disambung, gunakan mod
NORMAL
Spiker kanan
Spiker kiri
Normal. Maklumat spiker tengah akan dihasilkan oleh spiker
depan
depan
dalaman kiri dan kanan TV. Dengan masukan DTS/Dolby Berdigit
5.1, maklumat spiker LFE dihasilkan oleh subwoofer dalaman
TV. Jika spiker dalaman dimatikan (rujuk halaman 33) dan spiker
Spiker
Spiker
tengah luaran digunakan, spiker mesti disambungkan dengan
keliling kiri
keliling kanan
belakang
belakang
menggunakan kabel RCA, melalui amplifier luaran (kalau tidak
sebarang bunyi tidak akan keluar). Sila rujuk halaman 12 untuk
Mod NORMAL
butir-butir mengenai sambungan.
PHANTOM
3 STEREO
Jika spiker kiri dan kanan depan tidak disambung, gunakan mod
Phantom. Maklumat kiri, kanan dan tengah sekarang akan
dihasilkan oleh spiker TV. Jika anda memilih untuk menggunakan
mod ini dengan mematikan spiker dalaman dan menyambungkan
spiker kiri dan kanan depan, ini mesti disambungkan dengan
menggunakan kabel RCA, melalui amplifier luaran (kalau tidak
sebarang bunyi tidak akan keluar). Sila rujuk halaman 12 untuk
butir-butir mengenai sambungan.
Ini merupakan mod terbaik untuk digunakan jika spiker belakang
tidak disambung. Apabila menggunakan mod ini, maklumat
keliling akan ditujukan semula kepada spiker kiri dan kanan
depan. Maklumat tengah dikeluarkan oleh spiker dalaman TV.
Jika spiker dalaman dimatikan (rujuk halaman 33) dan spiker
tengah luaran digunakan, spiker mesti disambungkan kepada
TV dengan menggunakan kabel RCA, melalui amplifier luaran
(kalau tidak sebarang bunyi tidak akan keluar). Sila rujuk halaman
12 untuk butir-butir mengenai sambungan.
Spiker
keliling kiri
belakang
Spiker
keliling kanan
belakang
Mod PHANTOM
Spiker kanan
depan
Spiker kiri
depan
Mod 3 STEREO
Mod Tiruan
Mod keliling Tiruan membolehkan kesan keliling dihasilkan melalui pelbagai cara dengan meniru kedua-dua bunyi langsung
sebagaimana yang terdengar oleh penonton dan bunyi yang dipantulkan semula daripada dinding sekitar, contohnya langitlangit dan lantai di dalam ruang seperti disko. Anda boleh memilih tiga kesan yang berbeza, setiap kesan memantulkan
suasana yang berbeza:
Pengesetan
Sumber yang berkenaan
Kesan
DISCO
Disko, tarian atau muzik jazz
Kelab malam yang penuh sesak
MOVIE
Semua wayang atau perisian muzik yang dirakam tanpa Keliling Dolby
Meniru rakaman bunyi keliling
STADIUM
Sebarang siaran sukan secara terus
Stadium sukan yang penuh sesak
Pemasangan Tahap Spiker
Tahap keluaran spiker dari pilihan yang berbeza, contohnya: kiri, depan, kanan,
SPEAKER LEVEL SETUP
kanan belakang dan kiri belakang hendaklah dilaraskan dari kedudukan
SURROUND
Test signal
mendengar anda yang biasa untuk memperolehi hasil terbaik. Tahap tersebut boleh
Off/On
disetkan menggunakan sama ada bunyi TV atau isyarat yang disediakan.
Nota:
VOLUME
• Pelarasan yang tersedia berbeza mengikut mod yang dipilih.
LEFT
• Jika anda mempunyai masukan DTS/Dolby Berdigit 5.1, dan menggunakan
CENTRE
subwoofer dalaman untuk menghasilkan maklumat LFE, anda boleh mengubah
RIGHT
kekuatan bunyi LFE dengan mengubah pengesetan Subwoofer dalam menu
REAR RIGHT
BUNYI. (Sila rujuk halaman 22).
REAR LEFT
• Apabila menggunakan kelengkapan stereo luaran, anda disyorkan untuk
Pemasangan tahap spiker – mod Pro Logik
mengeset tahap spiker kepada kedudukan tengah.
35
Operasi Penghantar Kawalan Jauh Lanjutan
Penerimaan Stereo
1
Apabila anda menerima sistem bunyi dwibahasa/stereo,
mod keluaran bunyi boleh dipilih dengan menekan butang
pilihan bunyi dwibahasa/stereo.
Isyarat Audio
Petunjuk Mod
STEREO
MAIN I
PICTURE
I
II
SUB II
MONO
SOUND
SET UP
TV/AV
1
Jenis Siaran
Siaran Biasa
(Audio Biasa)
F.P.
100Hz/
PROGRE
Tiada petunjuk
INDEX HOLD
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SURROUND
NICAM
TV/TEXT
Petunjuk Mod
Biasa
+
NICAM MONO I
(MAIN I )
I
NICAM STEREO
ASPECT
MULTI
PIP
0
NICAM DUAL MONO
(MAIN I / SUB II )
A2 (German)
Siaran Biasa
(Audio Biasa)
BILINGUAL atau DUAL
MONO : MAIN I /
SUB II
I
II
Tiada petunjuk
I
II
STEREO
Nota:
• Sistem penghantar bunyi TV dwibahasa/stereo “A2 (German)” digunakan dinegara-negara berikut; Australia, Malaysia,
Negara Thai, Indonesia, dsb.
Sistem penghantar bunyi TV stereo “NICAM” digunakan di negara-negara berikut: New Zealand, Singapura, China.
• Jika isyarat stereo kurang jelas atau keadaan penerimaan tidak optimum atau jika berlaku pertukaran automatik
STEREO: MONO, adalah disyorkan anda mengubah dari STEREO kepada MONO.
• Walaupun berlaku perubahan dalam kandungan isyarat penerimaan, tetapi pemilihan mod tidak berubah.
• Apabila keadaan penerimaan kurang jelas, pendengaran akan menjadi lebih mudah jika mod disetkan pada kedudukan
“MONO” menggunakan butang menu utama dan butang kedudukan seperti di atas.
• Di sesetengah negara “DUAL” yang juga dikenali sebagai “DUAL MONO” atau “DWIBAHASA” tetapi ia tidak lagi
dipancarkan.
36
Operasi Penghantar Kawalan Jauh Lanjutan
VCR / LD / DVD
Penghantar kawalan jauh dapat digunakan untuk mengoperasi sesetengah fungsi kelengkapan VCR, LD dan DVD
(Cakera Serba Guna Berdigit) pilihan Panasonic. Sesetengah kelengkapan VCR, LD dan DVD mempunyai fungsi yang
berbeza. Untuk memastikan keserasian sila rujuk buku arahan kelengkapan atau berunding dengan peniaga.
Butang
PICTURE
Fungsi
VCR
LD/DVD
1
Butang Main
2
Butang Undur/Tinjau semula
3
Butang Berhenti
SOUND
SET UP
TV/AV
F.P.
TV/TEXT
100Hz/
PROGRE
INDEX HOLD
4
CH SEARCH STILL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SURROUND
5
LD/DVD
VCR
REC
Butang Kuasa
VCR
Butang Kuasa
LD/DVD
Butang REC
(Rakaman)
ASPECT
MULTI
PIP
6
0
Butang Menunggu/Pegun
1
2
3
4
REC
LD/DVD
VCR
5
6
7
9
10
8
Butang Maju Pantas/Penanda
11
9
Butang Pemilihan VCR/LD, DVD
N
STR
7
Butang Pemilihan
Cakera Sebelah A
A DISC
8
HELP A DISC SIDE B
?
10
11
SIDE B
Butang Nombor
Rancangan Naik
dan Turun untuk
VCR
Butang Langkau
Rancangan
Butang Pegun
Lanjutan
Butang Pemilihan
Cakera Sebelah B
37
Operasi Penghantar Kawalan Jauh Lanjutan
TELE TEKS
• Ciri-ciri Teleteks berubah-ubah bergantung kepada Syarikat Penyiaran dan boleh
diperolehi jika saluran yang dipilih memancarkan Teleteks.
• Dengan menekan butang Gambar sementara dalam operasi Teleteks, fungsi kontras akan
PICTURE
SOUND
dipaparkan dengan batang warna cyan. Tekan
SET UP
TV/AV
TV/TEXT
F.P.
INDEX HOLD
100Hz/
PROGRE
CH SEARCH STILL
atau
untuk mengubah pengesetan
yang diperlukan.
Dengan menekan butang Setup sementara dalam operasi Teleteks, pilihan fungsi khas
akan dipaparkan pada bahagian bawah layar.
• Apabila dalam mod Teleteks, kekuatan bunyi masih boleh diubah kepada tahap mendengar
yang dikehendaki.
Apakah Mod LIST?
Di dalam mod Senarai, terdapat empat halaman berwarna berlainan yang dipaparkan pada sudut bawah layar. Setiap
nombor ini boleh diubahsuai dan disimpan ke dalam ingatan TV.
Apakah FASTEXT?
Dalam mod Fastext, empat jenis warna berlainan dipaparkan di bahagian bawah layar. Bagi mendapatkan keterangan lanjut mengenai perkara
tersebut, tekan butang warna yang tepat. Kemudahan ini membolehkan anda mendapat laluan segera kepada perkara yang ditunjukkan.
Nota:
• Huruf-huruf tidak akan dapat dibaca jika anda tidak memilih Bahasa Teks yang secocok dengan teks yang sedang
diterima. Pilih LANGUAGE yang betul (Sila rujuk halaman 25).
Mod TV/Teleteks
TV/TEXT
TV/TEXT
Tekan butang
untuk bertukar antara rancangan sekarang, teleteks dan gambar dan
ciri-ciri teks (membolehkan anda menonton rancangan sekarang dan teleteks sebelah
menyebelah, sila rujuk halaman 32).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SET UP
SET UP
Hijau
Merah
Merah Hijau Kuning Biru
Merah Hijau Kuning Biru
2
3
4
5
6
7
8
9
0
HOLD
38
untuk memaparkan fungsi khas, ikuti dengan butang Hijau.
Tekan butang
Tekan butang Hijau sekali lagi untuk mengembangkan bahagian BAWAH.
Tekan sekali lagi untuk kembali kepada saiz biasa (PENUH)
Menampakkan
SET UP
SET UP
1
Pemilihan Halaman
Halaman boleh dipilih melalui 2 cara:
a. Tekan butang
atau
untuk menambah atau mengurangkan nombor halaman
sebanyak satu halaman.
b. Dengan memasukkan nombor halaman, menggunakan 0–9 pada Penghantar Kawalan Jauh.
Penuh/Atas/Bawah
STR
Tekan butang
untuk memaparkan fungsi khas, ikuti dengan butang Merah untuk
menampakkan perkataan yang tersembunyi, contohnya jawapan halaman kuiz. Tekan
sekali lagi untuk menyembunyikannya.
Butang Merah/Hijau/Kuning/Biru
Dalam mod FLOF butang-butang ini secocok dengan subjek berwarna berkenaan.
Dalam mod LIST butang-butang ini secocok dengan nombor halaman berwarna berkenaan.
Senarai Simpanan
Dalam mod LIST keempat nombor halaman dapat diubah (kedudukan rancangan 1-25
sahaja).
Untuk melakukannya, tekan salah satu daripada keempat butang berwarna dan masukkan
nombor halaman baru.
STR
Tekan dan pegang butang
, nombor halaman akan berubah menjadi putih menandakan
halaman telah disimpan.
Pegang
Untuk memegang halaman Teleteks apabila menonton maklumat berbilang halaman.
Tekan sekali lagi untuk kembali kepada kemaskini halaman automatik.
Operasi Penghantar Kawalan Jauh Lanjutan
Adalah tidak mungkin untuk mengubah kedudukan rancangan apabila dalam operasi Berita Kilat, Kemaskini atau
Kemudahan Halaman Sub yang Dikodkan.
Biru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
STR
F.P.
Halaman Kegemaran
Menyimpan suatu halaman kegemaran dalam memori untuk dipanggil kembali dengan sertamerta. Untuk menyimpan halaman yang sedemikian, TV mesti dalam mod LIST, dan kedudukan
rancangan mesti dari 1-25.
STR
Tekan butang Biru, pilih nombor halaman, lalu tekan dan pegang butang
.
Nombor halaman disimpan sekarang.
F.P.
Tekan butang
untuk memanggil kembali halaman ini.
Paparan Kemaskini
SET UP
untuk memaparkan fungsi khas, ikuti dengan butang Kuning untuk menonton
Tekan butang
gambar TV sementara mencari suatu halaman Teleteks (ini tidak perlu apabila dalam mod gambar
dan teks kerana gambar dipaparkan pada bahagian kiri layar).
Apabila dijumpai, layar akan memaparkan nombor halaman pada bahagian kiri atas. Tekan
butang Kuning untuk melihat halaman tersebut.
TV/TEXT
SET UP
Kuning
Tekan butang
sekali lagi untuk kembali kepada operasi TV biasa.
Berita Kilat
SET UP
Apabila halaman berita kilat telah dipilih, tekan butang
, Kuning untuk menonton gambar TV.
Apabila kemaskini telah diterima, nombor halaman akan dipaparkan pada layar.
Tekan butang Kuning untuk memaparkan Berita Kilat.
TV/TEXT
Tekan butang
sekali lagi untuk kembali kepada operasi TV biasa.
Kemaskini
SET UP
, Kuning untuk melihat kemaskini maklumat pada halaman-halaman tertentu.
Tekan butang
Apabila kemaskini telah diterima, nombor halaman akan dipaparkan pada bahagian kiri atas layar.
Tekan butang Kuning untuk melihat halaman tersebut.
Tekan butang
SET UP
Biru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
sekali lagi untuk kembali kepada operasi TV biasa.
Kemudahan Halaman Sub yang Dikodkan.
Apabila maklumat Teleteks melebihi satu halaman, pengubahan automatik halaman sub
mungkin akan mengambil masa yang lama untuk mencapai halaman sub yang anda perlukan.
Adalah mungkin untuk memasukkan halaman sub yang anda perlukan dan terus menonton
rancangan biasa sehingga halaman sub yang betul dijumpai.
Pilih nombor halaman yang diperlukan dengan menggunakan butang 0-9.
Sekiranya bahagian atas halaman menunjukkan halaman sub sedang dihantar tetapi
halaman tidak berubah, maka nombor di atas halaman menandakan penyiar telah
mengemaskinikan kandungan halaman, dan tidak ada halaman sub.
SET UP
Tekan butang
diikuti dengan butang Biru; T**** akan dipaparkan pada bahagian kanan atas layar.
Masukkan nombor halaman sub yang dikehendaki sebelum T'''' padam. Untuk memilih
halaman 6 masukkan 0, 0, 0 dan 6. (Jika dalam mod LIST, ‘T’ akan muncul dalam kotak
sekarang pada bahagian bawah).
Tekan butang Kuning untuk menonton rancangan TV biasa – ini tidak perlu apabila dalam
mod gambar dan teks kerana gambar dipaparkan pada bahagian kiri layar. (Tekan butang
SET UP
Kuning
TV/TEXT
, Kuning dalam mod LIST).
Apabila halaman tersedia, tekan butang Kuning untuk melihat halaman tersebut.
Untuk memadamkan halaman, lakukan salah satu prosedur berikut:
SET UP
• Tekan butang
.
• Pilih nombor halaman baru.
• Tekan butang
untuk kembali kepada operasi TV biasa.
TV/TEXT
INDEX
Indeks
Apabila dalam operasi FLOP
INDEX
Tekan butang
untuk kembali kepada halaman indeks utama.
Bergantung kepada cara maklumat dihantarkan, ini mungkin mesti ditekan lebih daripada
satu kali untuk kembali kepada halaman indeks utama.
39
Penempatan Saluran
• Nombor-nombor saluran CATV (USA CATV) disyorkan oleh Persatuan Kejuruteraan EIA/NCTA dan diterbitkan
sebagai EIA INTERIM STANDARD No. 6-CABLE TELEVISION CHANNEL IDENTIFICATION PLAN-MAY 1983.
• Saluran penerimaan adalah seperti berikut:
PILIHAN SIS
CHINA
HK/UK
ASIA/M.E
NZ/INA
–
1
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21
–
–
2
–
1
2
11
12
–
–
–
–
–
–
–
21
11
–
–
–
–
–
–
–
–
21
PAPARAN SALURAN
0
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
12
13
19
20
21
22
23
24
AUSTRALIA EROPAH T. SPECL VER AMERIKA
PENERIMAAN SALURAN
–
0
1
2
3
4
5
S2
S10
6
9
9A
10
11
12
S11
–
1
2
–
1
2
11
12
–
–
–
–
–
–
–
21
11
12
13
–
–
–
–
–
–
21
–
–
2
CATV
JEPUN
–
1
2
–
1
2
12
13
13
14
28
57
58
59
62
63
62
63
62
63
62
63
62
63
62
63
73
74
75
76
77
78
79
80
81
69
–
–
–
S'1
S'2
S'3
–
–
–
S1
S2
69
–
–
–
S'1
S'2
S'3
–
–
–
S1
S2
69
–
–
–
S'1
S'2
S'3
–
–
–
S1
S2
69
–
–
–
S'1
–
–
–
–
–
S1
S2
69
–
–
–
S'1
S'2
S'3
–
–
–
S1
S2
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S10
–
–
–
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
117
118
Z37
–
–
–
–
–
S41
–
–
S41
–
–
69
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
62
63
69
70
120
125
40
S44
20
21
57
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Z1
S41
–
–
S41
–
–
S41
–
–
80
–
–
–
–
62
63
62
C13
99
100
C49
–
–
–
–
–
–
–
–
125
Menyelesaikan Masalah
Sebelum mendapatkan khidmat, tentukan tanda-tanda kerosakan dan lakukan beberapa pemeriksaan mudah seperti berikut:
Tanda-tanda
Gambar
Pemeriksaan
Bunyi
Bunyi Biasa Lokasi arah antena atau Sambungan
Gambar Berkabus
Bunyi Bising
Bunyi Biasa Lokasi arah antena atau Sambungan
Imej Berbilang
Bunyi Biasa
Kelengkapan elektrik,
Kereta/Motorsikal
Lampu Pendarfluor
Gangguan
Bunyi Bising
Bunyi
(Periksa sama ada fungsi bisu diaktifkan pada
Penghantar Kawalan Jauh.)
Gambar Biasa
Tiada Gambar
Tiada Bunyi
Tiada Bunyi
Palam tidak dipasang pada sesalur kuasa
Suis tidak dihidupkan. Pengesetan Kontras dan
Kecerahan/Kawalan Bunyi (periksa dengan
menekan suis kuasa atau butang Tunggu-Sedia
pada Penghantar Kawalan Jauh
Kawalan Warna
Tiada Warna
Bunyi Biasa
Tala-semula Saluran
Terkarau
Tompokan Warna
Bunyi Biasa atau Lemah
Bunyi Biasa
Gangguan Magnetik dari kelengkapan yang tidak
terlindung.
Alat terima bergerak ketika keadaan (HIDUP) mati
kaset selama 30 minit menggunakan suis “Kuasa”
pada set TV.
Sistem Bunyi (Rujuk halaman 22)
Sistem Warna (Rujuk halaman 20)
Tiada Warna
Bunyi Bising
41
Spesifikasi
Sumber Kuasa
AC Auto 110V-240V, 50/60Hz
Penggunaan Kuasa
TX-29P300K
TX-34P300K
209 W
Keadaan Tunggu-sedia 3.0 W
218 W
Keadaan Tunggu-sedia 3.0 W
Sistem Penerimaan
21 Sistem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Saluran
Penerimaan
PAL B,G,H
PAL I
PAL D, K
SECAM B,G
SECAM D,K
SECAM K1
NTSC M (NTSC 3.58/4.5 MHz)
NTSC 4.43/5.5 MHz
NTSC 4.43/6.0 MHz
NTSC 4.43/6.5 MHz
NTSC 3.58/5.5 MHz
NTSC 3.58/6.0 MHz
NTSC 3.58/6.5 MHz
SECAM I
PAL 60 Hz/5.5 MHz
PAL 60 Hz/6.0 MHz
PAL 60 Hz/6.5 MHz
SECAM 60 Hz/5.5 MHz
SECAM 60 Hz/6.0 MHz
SECAM 60 Hz/6.5 MHz
NTSC 50 Hz/4.5 MHz
TV Biasa
JALUR VHF
2-12 (PAL/SECAM B, K1)
0-12 (PAL B AUST.)
1-9 (PAL B N.Z)
1-12 (PAL/SECAM D)
1-12 (NTSC M Japan)
2-13 (NTSC M U.S.A)
Fungsi
Penerimaan siaran dan
main semula dari Perakam
pita
Main semula dari VCR
Khas sahaja
Main semula dari pemain
Cakera dan VCR Khas
sahaja
JALUR UHF
21-69 (PAL G, H, I/SECAM G, K, K1)
28-69 (PAL B AUST.)
13-57 (PAL D, K)
13-62 (NTSC M Japan)
14-69 (NTSC M U.S.A)
CATV
S1-S20 (OSCAR)
1-125 (U.S.A CATV)
C13-C49 (JAPAN)
S21-S41 (HYPER)
Z1-Z37 (CHINA)
5A,9A (AUST.)
Penerimaan Sistem
Stereo
42
NICAM I , NICAM B/G, NICAM D, A2 (German)
Spesifikasi
Sistem Penalaan
Gabungan Frekuensi
Penalaan Carian Auto
KEDUDUKAN
LANGSUNG
: 100 Kedudukan
: 125 Kedudukan
TX-29P300K
Tiub Gambar
Keluaran Audio
Fon Kepala
Galangan Antena
Ukuran pepenjuru keseluruhan tiub Gambar
Ukuran pepenjuru keluasan tontonan tiub gambar
Defleksi CRT
86 cm
80 cm
104°
64 W [ 2 hala, 4-spiker ; 12 W + 12 W, AFB woofer ; 12 W
Spiker Luaran ; 7 W + 7 W+ 7 W+ 7 W ] (10 % THD)
3.5 mm Plug
Sepaksi tidak terimbang 75 Ω
AV 1, 2, 3, 4
Terminal Video/Audio/
Komponen
TX-34P300K
72 cm
68 cm
104°
Keluaran Monitor
Masukan S-Video
Y:1 Vp-p, 75 Ω
C:0.3 Vp-p, 75 Ω
DVD(Y•PB•PR)
MasukanVideo
Masukan Audio
Keluaran Video
Keluaran Audio
1 Vp-p, 75 Ω
Kira-kira 0.4V 47K Ω
1 Vp-p, 75 Ω
Kira-kira 0.4V 1K Ω
Masukan AV1 (Belakang): Terminal S-Video, Video, Audio Kiri/Kanan
Masukan AV2 (Belakang): Terminal Video atau Y•PB•PR, Audio Kiri/Kanan
Masukan AV3 (Depan): Terminal S-Video, Video, RGB Audio Kiri/Kanan
Masukan AV4 (Belakang): Terminal Video atau Y•PB•PR, Audio Kiri/Kanan
Masukan Audio Berdigit: sepaksi, optik
Masukan RGB
Ketumpatan tinggi D-sub 15 pin
31.5 kHz / 60 Hz (640 × 480 titik) dan 31.5 kHz / 70 Hz (640 × 400 titik)
Pemancar penghantar
kawalan jauh
EUR511226
R6 (AA) Bateri × 2
Palam antena sepaksi 75 Ω
Dimensi
(P x L x T)
TX-29P300K
TX-34P300K
652 mm × 517 mm × 612 mm
762 mm × 558 mm × 706 mm
TX-29P300K
TX-34P300K
53 kg (Bersih)
74 kg (Bersih)
Berat (Keseluruhan)
Unit Spiker Luaran (kiri/kanan depan, keliling kiri/kanan belakang)
Nombor barang
TY-SP300
Konfigurasi
2 hala, 2 spiker, kepekaan bes (× 4 buah)
Kadar masukan
12 W (× 4 buah)
Dimensi
(P x L x T)
Berat
122 mm × 117 mm × 169 mm (× buah)
1 kg (× 4 buah)
Nota:
• Rekabentuk dan Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan. Berat dan Dimensi tidak mengikut
ukuran dan timbangan sebenar.
Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa pemberitahuan. Berat dan dimensi merupakan anggaran sahaja.
merupakan cap dagang Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic dan
Dibuat dengan mendapat kebenaran daripada Dolby Laboratories.
Dibuat dengan mendapat kebenaran daripada Digital Theater Systems, Inc. Nombor paten Amerika Syarikat 5,451,942 dan lain-lain paten di
seluruh dunia yang telah dan akan dikeluarkan. “DTS” dan “DTS Digital Surround” merupakan cap dagang Digital Theater Systems, Inc.
Copyright 1996 Digital Theater Systems, Inc. Hak cipta terpelihara.
43
Rekod Pengguna
Nombor siri dan model produk ini boleh didapati pada penutupnya. Pastikan anda mencatit nombor siri
di dalam ruangan yang disediakan di bawah dan simpan buku arahan kendalian ini bersama resit
pembelian sebagai rekod kekal pembelian sebagai pengenalan jika berlaku kecurian atau kehilangan,
juga untuk kegunaan Servis Jaminan.
No. Model
No. Siri
Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-8692, Japan
Dicetak di JEPUN
MBS100F2030(MS)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement