Panasonic PTAH1000E Használati utasítások

Panasonic PTAH1000E Használati utasítások
Kezelési utasítás
Funkcionális útmutató
LCD projektor
Típusszám:
PT-AH1000E
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.
■ Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa végig figyelmesen az utasításokat (Alapinformáció /
Funkcionális útmutató), és őrizze meg gondosan, később még hasznos lehet, ha utána kíván nézni valaminek.
■ Kérjük, hogy a készülék használata előtt okvetlen tanulmányozza át az „Először ezt olvassa el!” fejezetet
(
6–12. oldal).
MAGYAR
TQBJ0405
Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági és kezelési óvintézkedésekre vonatkozó előírásokat. Az alábbiakban
megadott garanciális feltételek az itt leírtak betartása melletti, üzemszerű használatra vonatkoznak. Az itt felsorolt
körülményektől eltérő, nem rendeltetésszerű használat a garancia megvonásával jár.
A készülékre a vásárlás dátumától számított 36 hónap javítási és alkatrész garanciát biztosítunk. Ez alól
kivételt képez az izzólámpa, melyre a garancia ideje a vásárlás dátumától számított 90 nap vagy 300
üzemóra és az LCD panel, melyre 2000 üzemóra.
A hosszantartó megbízható működés és a garancia érvényességének feltétele a rendszeres karbantartás.
Figyelem, a készülékre rendszeres karbantartás van előírva!
A ventilátor nyílások és a levegő szűrő kb. 100 óránként esedékes tisztítását a felhasználó is elvégezheti, de az
izzólámpa cseréjével keresse fel a garanciajegyen feltüntetett szórakoztató elektronikai szervizek valamelyikét
vagy az eladó üzletet.
A garanciális időn belüli izzólámpa csere (amennyiben normál elhasználódásról van szó) munkadíja ingyenes. A
további, szakembert igénylő karbantartásról a jelzett szervizek adnak felvilágosítást, ahol ezeket a munkákat el is
végzik.
Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep
A Panasonic / Technics termékek magyarországi forgalmazója
2 – MAGYAR
A projektor specialitásai
Összhang a vetítési
környezettel
A projektort olyan technológiával
láttuk el, hogy a képet a vetítési
környezet világításának megfelelően,
automatikusan állítsa be (fényerő,
színtelítettség).
Tökéletesített fényerő
Legfontosabb lépések
A részleteket lásd a vonatkozó oldalon.
1. Telepítse a projektort
( 20. oldal)
2. Csatlakoztassa a projektort a
többi készülékhez
( 25. oldal)
Egy újonnan kifejlesztett, nagy
fényerősségű lámpát és egy optikai
rendszert vezettünk be, hogy egy
világos nappali szobában is
szabadon élvezhető képet
biztosítsunk.
3. Csatlakoztassa a hálózati
kábelt
( 27. oldal)
A kép üzemmódok széles
skálája
4. Kapcsolja be a projektor
táplálását
( 28. oldal)
A projektort egyedülálló üzemmóddal láttuk el, a játékok és a
sporttartalom kiváló képminőségű
élvezetéhez.
5. Válassza ki a bemenő jelet
( 30. oldal)
6. Állítsa be a képet
( 30. oldal)
MAGYAR – 3
Tartalomjegyzék
Biztonsági előírások
Biztonsági
előírások
Először ezt olvassa el ....................................... 6
Óvintézkedések a használathoz .................... 13
Bevezetés
Óvintézkedések a szállításnál ...............................13
Óvintézkedések az elhelyezésnél .........................13
Óvintézkedések a használat során .......................15
Ártalmatlanítás.......................................................15
Tartozékok .............................................................16
Opcionális tartozékok ............................................16
Bevezetés
A projektor részegységei ............................... 17
Az első lépések
Távirányító .............................................................17
Projektor ................................................................18
Az első lépések
Üzembe helyezés ............................................ 20
Alapműveletek
Vetítési módok.......................................................20
Alkatrészek a mennyezetre szereléshez
(opcionális) ............................................................20
Vetítéssel kapcsolatos méretek és távolságok......21
Elülső állítható lábak és vetítési szög....................22
Optikai tengely billentés és helyzet beállítás......... 23
Csatlakoztatások............................................. 25
Beállítások
Mielőtt bármilyen készüléket a projektorhoz
csatlakoztatna........................................................25
Csatlakoztatási példa: COMPONENT IN/SVIDEO IN/VIDEO IN ..............................................25
Csatlakoztatási példa: HDMI IN/COMPUTER IN ..26
Alapműveletek
Feltétlenül tanulmányozza át az „Először ezt olvassa el!”
fejezetet ( 6–12. oldal)
Elmentett beállítás behívása..................................32
A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK MENÜ)]
menü megjelenítése ...............................................32
A jelalak monitor megjelenítése..............................32
Visszaállítás az alapértelmezett értékekre ............32
Almenü...................................................................33
A bemenő jel átkapcsolása....................................33
A <FUNCTION> (Funkció) gomb használata........33
Az [ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS
KEZELÉS)] menü megjelenítése...........................33
Beállítások
Navigálás a menükben....................................34
Navigálás a menün keresztül ................................34
Menü lista ..............................................................35
[PICTURE (KÉP)] menü ...................................37
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]...................37
[CONTRAST (KONTRASZT)]................................37
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] ................................37
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)] .........................37
[TINT (ÁRNYALAT)] ..............................................37
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]........................................38
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)] ..................................38
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)] ..................38
[LIGHT HARMONIZER
(FÉNYHARMONIZÁLÓ)] .......................................38
[WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] ...........................................................39
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] ............................................41
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] ............42
[PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)]................53
SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD).........................54
Karbantartás
A projektor be/kikapcsolása .......................... 27
[POSITION (HELYZET)] menü.........................55
Hálózati kábel ........................................................27
Táplálás kijelző ......................................................27
A projektor táplálásának bekapcsolása.................28
A táplálás kikapcsolása .........................................29
[H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)]...............55
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES HELYZET)]...........55
[DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)] ....................55
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] ......................55
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)] ...........................56
[WSS (AUTOMATIKUS KÉPMÉRETARÁNY
ÉRZÉKELÉS)] .......................................................58
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]............................58
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció ..........58
[AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLL.)] ..................58
[SCREEN AREA MEMORY
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA)] ........................59
Kép kivetítése .................................................. 30
A bemenő jel kiválasztása .....................................30
A kép beállítása .....................................................30
Függelék
Távirányítás ..................................................... 31
Gombvilágítás........................................................31
A kép üzemmód kiválasztása .....................................31
A kép beállítása .....................................................31
4 – MAGYAR
Tartalomjegyzék
A VIERA Link használata ................................82
A VIERA Link jellemzőinek összefoglalása ...........82
VIERA Link „HDAVI Control” ..................................83
Biztonsági
előírások
Függelék
Műszaki információ .........................................86
Specifikáció......................................................90
Méretek ..................................................................92
Tárgymutató .....................................................93
Bevezetés
A beadható jelek listája..........................................86
Soros csatlakozó....................................................87
Az első lépések
[ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ MENÜ)] ....63
[BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN)].........................63
[STARTUP LOGO (KEZDŐ LOGO)] ......................64
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS BEMENET
KIVÁLASZTÁS)] ....................................................64
[HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI JELSZINT)]...........64
[FRAME RESPONSE (KÉPFRISSÍTÉSI
SEBESSÉG)] .........................................................64
[PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI MÓD)] ........64
[TRIGGER 1/2 SETTING (TRIGGER 1/2
BEÁLLÍTÁS)]..........................................................65
[HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR
VEZÉRLÉS)] ..........................................................66
[LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] ..................66
[ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS
KEZELÉS)].............................................................67
[FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ GOMB)]...........68
[VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK)] ....................................................68
[OTHER FUNCTIONS (EGYÉB FUNKCIÓK)].......70
[TEST PATTERN (TESZTÁBRA)] .........................70
[LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)] ................70
Alapműveletek
[OPTION (OPCIÓK)] menü...............................63
Karbantartás
A TEMP (Hőmérséklet) és a LAMP (Lámpa
állapot) kijelző...................................................71
A kijelzett problémák kezelése ..............................71
Gondozás és csere..........................................73
Beállítások
A projektor tisztítása előtt / alkatrészek cseréje ....73
A projektor tisztítása ..............................................73
Alkatrészcsere .......................................................75
Hibaelhárítás....................................................80
Függelék
Karbantartás
A mennyezeti konzol biztonsági
berendezései....................................................81
MAGYAR – 5
Először ezt olvassa el!
Biztonsági előírások
Először ezt olvassa el
FIGYELEM:
A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!
Biztonsági
előírások
FIGYELEM:
Tüzet vagy áramütést okozó károk elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket eső
vagy nedvesség hatásának!
Gépzaj információs rendelet, 3. GSGV, 1991. január 18: Az ISO 7779 sz. szabványnak megfelelően a hangnyomás szint a kezelő helyén nem haladhatja meg a 70 dB (A)-t.
FIGYELEM:
1. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból.
2. Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje le a készülék burkolatát! A berendezés házilag nem javítható
alkatrészekből áll. Forduljon szakszervizhez!
3. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a készülék hálózati csatlakozó dugaszából! A berendezés háromérintkezős, földelt hálózati villásdugasszal rendelkezik. A dugasz csak földelt aljzatba csatlakoztatható. Ez
biztonsági szolgáltatás. Ha a dugaszt nem tudja csatlakoztatni a fali csatlakozó aljzatba, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz. Ne változtassa meg a földelt csatlakozó rendeltetését!
FIGYELMEZTETÉS: Az állandó engedély biztosításához csak a mellékelt hálózati kábelt és árnyékolt interfész
kábelt szabad használnia, amikor a készüléket egy számítógéphez vagy periféria eszközökhöz csatlakoztatja. Ha a projektor külső vezérlése esetén a számítógép csatlakoztatásához soros portot használ, akkor opcionális, ferritmagos RS-232C soros interfész kábelt
kell használnia. A készüléken eszközölt, bármely jogosulatlan változtatás vagy módosítás
maga után vonja a felhasználó ezen készülék működtetéséhez való jogának
megszüntetését.
6 – MAGYAR
Biztonsági
előírások
Először ezt olvassa el!
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
MAGYAR – 7
Először ezt olvassa el!
FIGYELEM:
Biztonsági
előírások
„ TÁPLÁLÁS
A fali hálózati csatlakozó aljzatot illetve a kapcsolót a készülék mellett, jól hozzáférhető helyre kell
telepíteni. Ha az alábbi probléma lép fel, azonnal szüntesse meg a táplálást.
Ha ilyen körülmények között folytatja a projektor működtetését, az tüzet vagy áramütést okozhat.
z Ha bármilyen idegen tárgy vagy víz jut a projektor belsejébe, szüntesse meg a táplálást.
z Ha a projektor leesik, illetve megsérül a burkolata, szüntesse meg a táplálást.
z Ha a készülék füstöt illetve szokatlan szagot vagy zajt bocsát ki, szüntesse meg a táplálást.
Forduljon szakszervizhez a szükséges javítások elvégzéséhez, ne kísérelje meg a projektort házilagosan
megjavítani.
Vihar idején ne érintse meg a projektort sem a kábelt.
Ez elektromos áramütést okozhat.
Ne tegyen semmi olyat, amellyel a hálózati kábel illetve a hálózati csatlakozó dugasz sérülését okozhatja.
Ha sérült hálózati kábelt használ, az áramütést, rövidzárat vagy tüzet okozhat.
z Ne sértse meg, ne alakítsa át, ne helyezze el forró tárgyak közelében, ne hajlítsa túlzott mértékben, ne
csavarja, ne húzza a hálózati kábelt, ne helyezzen rá súlyos tárgyakat, és ne tekerje össze.
Ha a hálózati kábel javítására van szükség, forduljon szakszervizhez.
Ütközésig dugaszolja a hálózati dugaszt a fali csatlakozóba illetve a tápcsatlakozót a projektor
csatlakozó aljzatába
Ha a hálózati dugasz nem csatlakozik megfelelően az aljzatba, az áramütéshez vezethet vagy túlmelegedhet, és
tüzet okozhat.
z Ha a csatlakozó dugasz sérült, vagy a fali aljzat fedele kilazult, ne használja azokat.
Ne használjon semmilyen más hálózati kábelt, csak a mellékeltet.
Ha mégis így tesz, áramütést szenvedhet, vagy tűz keletkezhet.
Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati kábel dugaszát, hogy a por ne rakódhasson rá.
Ha ezt nem végzi el, az tüzet okozhat.
z Ha a hálózati csatlakozó dugaszra por rakódik le, a beszívott nedvesség károsíthatja a szigetelést.
z Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali csatlakozó
aljzatból.
A hálózati aljzatból kihúzott kábelt rendszeresen tisztítsa meg száraz ruhával.
Ne érjen a hálózati csatlakozó kábel dugaszához, sem a hálózati csatlakozó aljzathoz nedves kézzel.
Ha mégis így tesz, áramütést szenvedhet.
Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót.
Ha túlterheli a tápcsatlakozót (pl. túlságosan sok átalakító adaptert használ) túlmelegedés léphet fel, és tűz
keletkezhet.
8 – MAGYAR
Először ezt olvassa el!
„ HASZNÁLAT/TELEPÍTÉS
Ne helyezze a projektort puha anyagra, pl. szőnyegre vagy szivacsos felületre.
Ha mégis ezt teszi, a készülék túlmelegedhet, és égési sérülést, tüzet okozhat, vagy a projektor károsodást
szenvedhet.
Ne használja a projektort olyan helyen, ahol párának, pornak, olajos füstnek vagy vízgőznek van kitéve,
például fürdőszobában.
Ha a projektort ilyen körülmények között használja, tűz keletkezhet, vagy elektromos áramütést okozhat, illetve az
alkatrészek megrongálódhatnak.
Az alkatrészek (például a mennyezeti konzol) megrongálódása a mennyezetre szerelt projektor leesését okozhatja.
Ne állítsa fel a projektort olyan helyen, amely nem képes annak teljes súlyát biztonságosan megtartani,
és ne helyezze instabil vagy ferde felületre.
Ha mégis így tesz, a készülék leeshet vagy felborulhat, ami komoly személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ne fedje le a szellőzőnyílásokat (a levegő be- és kimenetet).
Ha mégis ezt teszi, a készülék túlmelegedhet, és tüzet okozhat, vagy a projektor károsodást szenvedhet.
z Ne tegye a projektort olyan szűk, rosszul szellőző helyre, mint pl. egy beépített szekrény vagy könyvespolc.
z Ne helyezze a projektort ruhadarabra vagy papírra, mert ezeket az anyagokat a levegő bemenet esetleg
beszippanthatja.
Ne tegye a kezét, sem idegen tárgyakat a kimeneti szellőzőnyílás közelébe.
Ha mégis ezt teszi, az a kezén égési sérülést , illetve a tárgyakban károsodást okozhat.
z A szellőzőnyílásból forró levegő áramlik ki. Ne közelítse kezét, arcát sem bármilyen, hőre érzékeny tárgyat
a nyíláshoz, mert megéghet vagy a tárgy deformálódhat.
Ne takarja el a levegő bemeneti/kimeneti nyílásokat, illetve ne tegyen semmit tőlük 100 mm távolságon
belülre.
Ha mégis ezt teszi, a készülék túlmelegedhet, és tüzet okozhat, vagy a projektor károsodást szenvedhet.
Ne nézzen bele, illetve ne érintkezzen a bőre a lencséből kibocsátott fénnyel a projektor használata alatt.
Égési sérülést illetve vakságot okozhat.
z A vetítőlencséből igen erős fény sugárzik. Ne nézzen bele, illetve ne tegye a kezét közvetlenül ebbe a fénybe.
z Különösen arra ügyeljen, hogy kis gyermekek nehogy a lencsébe nézzenek. Továbbá, ha nincs a projektor
közelében, kapcsolja ki a hálózati táplálást.
Soha ne próbálja meg átalakítani sem szétszerelni a projektort.
A projektor belsejében nagyfeszültségű egységek vannak, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
z Műszaki ellenőrzéshez, beállításhoz vagy javításhoz kérjük, forduljon szakszervizhez.
Ne vetítsen ki képet, ha az optika védősapka (vetítőlencse fedél) fel van helyezve.
Ha mégis ezt teszi, az tüzet okozhat.
Vigyázzon, hogy ne kerüljön fém- vagy tűzveszélyes tárgy, illetve folyadék a projektor belsejébe. Ne
hagyja, hogy a projektort nedvesség érje.
Ha ez mégis bekövetkezik, rövidzár keletkezhet, illetve túlmelegedés léphet fel, amely tüzet, áramütést vagy a
projektor hibás működését okozhatja.
z Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt, sem fémtárgyakat a projektor közelébe.
z Ha folyadék kerül a projektor belsejébe, forduljon a forgalmazóhoz.
z Különös gonddal kell felügyelni a gyermekekre.
A Panasonic által előírt mennyezeti konzolt használja.
A mennyezeti konzol meghibásodásai a projektor leesését, és ezzel balesetet okozhatnak.
z Szerelje tartozék biztonsági kábelt a mennyezeti konzolra, hogy a projektor leesését megakadályozza.
A készülék felszerelését (pl. a mennyezeti konzol felszerelését) csak szakember végezheti.
Ha a telepítés nem biztonságosan és szakszerűen történik, az sérülést vagy balesetet, például áramütést
okozhat.
z Csak a jóváhagyott mennyezeti konzolt használja.
z Extra megelőző intézkedésként okvetlenül használja a szemescsavaros, tartozék huzalt, hogy a projektor
leesését megakadályozza. (Rögzítse a mennyezeti konzoltól eltérő helyen)
MAGYAR – 9
Biztonsági
előírások
FIGYELEM:
Először ezt olvassa el!
FIGYELEM:
Biztonsági
előírások
„ TARTOZÉKOK
Az elemeket ne használja helytelenül, illetve kezelje őket az alábbiaknak megfelelően.
Ha ezt nem tartja be, az égési sérüléshez, az elemek szivárgásához, túlmelegedéséhez, robbanásához vagy
meggyulladásához vezethet.
z Ne használjon a specifikációtól eltérő elemeket.
z Ne szerelje szét, illetve csonkítsa meg a szárazelemeket.
z Ne tegye ki hő hatásának, ne dobja vízbe sem tűzbe az elemeket.
z Ne hagyja, hogy az elemek pozitív (+) és negatív (-) kivezetései olyan fémtárgyakkal kerüljenek
érintkezésbe, mint pl. egy nyaklánc vagy egy hajtű.
z Ne tárolja együtt az elemeket fémtárgyakkal.
z Tárolja az elemeket műanyag tasakban, és tartsa távol őket a fémtárgyaktól.
z Ügyeljen a helyes polaritásra (+ és - jel) az elemek behelyezésekor.
z Ne használjon együtt egy új és egy régi elemet, illetve ne keverje a különböző elemtípusokat.
z Ne használjon letépett vagy eltávolított külső borítású elemeket.
Ha szivárog az elem, ne érjen hozzá puszta kézzel, és szükség esetén kövesse az alábbi lépéseket.
z Az elemből kifolyó elektrolit a bőrére vagy a ruhájára kerülve bőrgyulladást vagy sérülést okozhat.
Öblítse le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
z Az elemből kifolyó elektrolit a szemébe kerülve a látás elvesztését okozhatja.
Ilyen esetben soha ne dörzsölje meg a szemét. Öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
Ne szerelje szét a lámpaegységet.
Ha a lámpa összetörik, sérülést okozhat.
Lámpacsere
A lámpa nagynyomású gázt tartalmaz. Ha nem megfelelően kezeli, felrobbanhat és súlyos sérülést vagy
balesetet okozhat.
z A lámpaegység könnyen felrobbanhat, ha kemény tárgynak ütődik, vagy leesik.
z Mielőtt hozzáfogna a lámpacseréhez, okvetlenül győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel dugaszát
kihúzta-e a fali csatlakozóból.
z Ha ezt nem teszi, áramütés érheti, vagy robbanás következhet be.
z A lámpa cseréjekor kapcsolja ki a táplálást, és a lámpát hagyja legalább egy órát hűlni, mielőtt megfogná,
mert égési sérülést szenvedhet.
Ne hagyja, hogy a távirányítóhoz kis gyermekek vagy háziállatok véletlenül hozzáérjenek.
z Használat után zárja el a távirányítót, nehogy kis gyerekek vagy háziállatok hozzáférjenek.
A mellékelt hálózati kábelt ne használja más készülékhez, csak a projektorhoz.
z Ha a mellékelt hálózati kábelt más készülékekkel, és nem ezzel a projektorral használja, rövidzár
keletkezhet, illetve túlmelegedés léphet fel, amely áramütést vagy tüzet okozhat.
A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a távirányítóból.
z Ha a készülékben hagyja őket, az az elemek elektrolitjának kiszivárgásához, túlmelegedéshez vagy
robbanáshoz vezethet.
10 – MAGYAR
Először ezt olvassa el!
„ TÁPLÁLÁS
A hálózati csatlakozó kábel kihúzásakor okvetlen a dugaszt és a hálózati csatlakozót fogja, ne a kábelt
húzza!
Ha a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót, a hálózati kábel megsérül, és tűz, rövidzár keletkezhet vagy súlyos
áramütés veszélye lép fel.
Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozó dugaszt a fali
csatlakozó aljzatból, és távolítsa el az elemeket a távirányítóból.
Ha ezt nem teszi meg, az tüzet vagy áramütést okozhat.
Mindennemű tisztítási munka illetve egységcsere elvégzése előtt, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali
csatlakozó aljzatból!
Ha ezt nem teszi meg, áramütés érheti.
„ HASZNÁLAT/TELEPÍTÉS
Ne tegyen nehéz tárgyakat a projektor tetejére.
Ezáltal a projektor instabillá válik, és leeshet, ami kárral vagy személyi sérüléssel járhat. A projektor megsérülhet
vagy deformálódhat.
Ne nehezedjen (illetve ne lépjen) rá a projektorra.
Ön lecsúszhat, vagy a projektor eltörhet, ami sérüléshez vezethet.
z Különösen arra ügyeljen, hogy kis gyermekek ne álljanak vagy üljenek rá a projektorra.
Ne helyezze el a projektort túlzottan meleg helyen.
Ez a készülékház illetve a belső alkatrészek károsodását idézheti elő, vagy tüzet okozhat.
z Különösen kerülje a közvetlen napfénynek kitett, illetve a kályha melletti helyeket.
A készülék elmozdítása előtt győződjön meg róla, hogy az összes kábelt kihúzta-e.
Ha bármelyik kábel csatlakoztatva marad a készülék elmozdítása közben, a kábel megsérülhet, és tüzet vagy
elektromos áramütést okozhat.
„ TARTOZÉKOK
Ne használja a régi lámpaegységet.
Ha mégis használja, az a lámpa felrobbanását okozhatja.
Ha a lámpa eltörött, azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ne érjen hozzá, illetve arca ne kerüljön közel a
szilánkokhoz.
Ha ezt nem teszi, belélegezheti a lámpa eltörésekor kiszabadult gázt, amely körülbelül annyi higanyt tartalmaz,
mint egy fénycső, a szilánkok pedig sérülést okozhatnak.
z Ha a gázt véletlenül belélegzi vagy szemét, illetve a száját éri, azonnal forduljon orvoshoz.
z Kérje meg a forgalmazót, hogy cserélje ki a lámpát, és vizsgálja át a projektor belsejét.
MAGYAR – 11
Biztonsági
előírások
FIGYELMEZTETÉS:
Először ezt olvassa el!
Az elem eltávolítása
Biztonsági
előírások
Távirányító elem
1. Nyomja meg a fület, és emelje fel a fedelet.
2. Vegye ki az elemeket.
Védjegyek
•
•
•
•
•
A VGA és az XGA az International Business Machines Corporation kereskedelmi védjegye.
Az SVGA, a Video Electronics Standards Association bejegyzett kereskedelmi védjegye.
A HDMI, a HDMI logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC kereskedelmi védjegye illetve
bejegyzett kereskedelmi védjegye.
A képernyőn megjelenő kijelzések betűkészlete Ricoh bittérkép font, amelyet a Ricoh Company, Ltd. gyárt és forgalmaz.
Az útmutatóban használt minden más név, cégnév és terméknév az adott kereskedelmi védjegyek illetve bejegyzett
kereskedelmi védjegyek birtokosainak bejegyzett tulajdona.
Kérjük, ne feledje, hogy a kezelési utasítás nem tartalmazza az ® és TM szimbólumot.
A kezelési utasításban lévő ábrák
•
Vegye figyelembe, hogy a projektor ábrák eltérhetnek attól, amit ténylegesen lát.
Oldalhivatkozások
•
Ebben az utasításban az oldalhivatkozások a következő módon történnek: (
00. oldal).
Elnevezés
•
Ebben az utasításban a „Vezeték nélküli távirányító egység” tartozékot „Távirányító”-nak nevezzük.
12 – MAGYAR
Óvintézkedések a használathoz
„ A projektort csak a csomagolóanyagok, például a rögzítőszalagok és a védőlap
eltávolítása után kezdje használni.
Gondoskodjon az eltávolított csomagolóanyagok megfelelő ártalmatlanításáról.
Óvintézkedések a szállításnál
•
•
•
Szállításnál okvetlen legyen fent a mellékelt optika védősapka (lencsefedél).
Szállításkor a projektort az aljánál fogja.
Ne szállítsa a projektort kijjebb csavart elülső állítható lábakkal. Ha mégis ezt teszi, az az elülső állítható lábak sérülését
okozhatja.
Óvintézkedések az elhelyezésnél
„ Ne állítsa fel a projektort szabadban.
A projektort kizárólag beltéri használatra terveztük.
„ Ne használja a készüléket az alábbi körülmények között.
•
•
•
•
Rezgésnek vagy ütéseknek kitett helyeken, például egy autóban vagy más közlekedési eszközben: Ez kárt tehet a
készülék belső alkatrészeiben, és meghibásodást okozhat.
Egy légkondicionáló berendezés levegőkimenete mellett: A használati feltételektől függően, a vetítőernyő hullámozhat a
levegőkimenetből távozó forró levegőtől, vagy a légkondicionáló berendezésből kijövő fűtött vagy hűtött levegőtől.
Vigyázzon, hogy a projektorból illetve más készülékekből, illetve a klímaberendezésből eltávozó levegő ne fújjon a
projektor elülső része felé.
Fényforrások (stúdiólámpák stb.) mellett, ahol nagy hőmérsékletváltozás lép fel (Lásd az „Üzemi környezet” részt, 90. oldal):
Ha ezt nem veszi figyelembe, a lámpa élettartama lecsökkenhet, vagy a ház deformációját eredményezheti és hibás
működést okozhat.
Nagyfeszültségű vezetékek illetve motorok közelében: Ha mégis ilyen helyre telepíti, a projektor működését
elektromágneses interferencia zavarhatja.
„ Lencse fókusz
A nagy fényerejű vetítőlencsék fókusza a fényforrásokból érkező fényből származó hő hatása miatt esetleg nem stabil
közvetlenül a táplálás bekapcsolása után. A lencse fókuszát 30 másodperccel a videó vetítésének indítása után állítsa be.
„ A [HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)] menüpontot okvetlen állítsa az
[ON (BE)] lehetőségre, amikor a projektort nagy tengerszint feletti magasságban,
1400–2700 m között használja.
Ha ezt nem veszi figyelembe, a belső alkatrészek élettartama lecsökkenhet, és hibás működést okozhat.
„ A [HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)] menüpontot okvetlen állítsa az
[OFF (KI)] lehetőségre, amikor a projektort 1400 m tengerszint feletti magasság alatt
használja.
Ha ezt nem veszi figyelembe, a belső alkatrészek élettartama lecsökkenhet, és hibás működést okozhat.
„ Ne telepítse a projektort 2700 m tengerszint feletti magasságban vagy annál magasabb
helyen.
Ha ezt nem veszi figyelembe, a belső alkatrészek élettartama lecsökkenhet, és hibás
működést okozhat.
„ Ne döntse meg a projektort illetve ne fektesse az oldalára.
Ne döntse meg a projektort függőlegesen kb. ±30 °-nál illetve vízszintesen ±10°-nál jobban.
A túlzott megdöntés lecsökkentheti az alkatrészek élettartamát.
„ Ne takarja el a levegő bemeneti/kimeneti nyílásokat, illetve ne tegyen semmit tőlük 100
mm távolságon belülre.
„ Amikor a készüléket mennyezetre szereli, okvetlen konzultáljon egy szakemberrel
vagy a forgalmazóval.
Ehhez opcionális mennyezeti konzolra van szükség.
Típusszám: ET-PKA110H (magas mennyezethez), ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)
MAGYAR – 13
Biztonsági
előírások
Óvintézkedések a használathoz
Óvintézkedések a használathoz
„ Telepítési óvintézkedések
Biztonsági
előírások
•
•
•
Ne helyezze a projektorokat egymásra.
Ne takarja el a projektor levegő bemeneti illetve levegő kimeneti nyílásait.
Telepítse úgy a projektort, hogy légkondicionáló berendezések hideg vagy forró levegője ne érje közvetlenül a levegő
bemeneti illetve kimeneti nyílást.
100 mm vagy több
Szellőzőnyílás
(levegőkimenet)
•
•
100 mm vagy több
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
100 mm vagy több
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
Ne telepítse a projektort zárt helyre.
Ha a projektort zárt helyre kell telepítenie, biztosítson külön légkondicionáló vagy szellőztető berendezést.
A kibocsátott hő felgyülemlik, ha a szellőztetés nem megfelelő. Ez működésbe hozhatja a projektor védelmi áramkörét.
Ilyen esetekben csak asztalra vagy dobogóra telepítésnél és ferde beállításnál használja az elülső beállítható lábakat.
Ha a beállító lábakat bármilyen más célra használja, a beállítás elromolhat.
Állítható lábak
14 – MAGYAR
Óvintézkedések a használathoz
„ Tiszta videoképek nézése érdekében
•
•
•
Tiszta, kiváló kontrasztú videó akkor látható, ha az ablakokat függönnyel lesötétítette, és a vetítőernyő közelében a
fényforrásokat kikapcsolta, hogy ne érje fény a vetítőernyőt.
A projektor használati környezetétől függően, néha előfordulhat, hogy a levegő-kimeneti szellőzőnyílásból kilépő levegő
illetve a légkondicionáló berendezésekből kiáramló forró/hideg levegő hatásának következtében vibrálás jelenik meg a
vetítőernyőn. Ne helyezze el úgy a projektort, hogy a belőle vagy más készülékekből eltávozó levegő, illetve a
légkondicionáló berendezésekből kilépő levegő a projektor előtt áramoljon.
A nagy fényerejű vetítőlencsék fókusza a fényforrásokból érkező fényből származó hő hatása miatt esetleg nem stabil
közvetlenül a táplálás bekapcsolása után. A fókusz a videovetítés indulása után 30 másodperccel stabilizálódik.
„ Puszta kézzel soha ne érintse meg a vetítőlencse felületét!
Ha a vetítőlencsén ujjlenyomatok illetve egyéb szennyeződés marad, a készülék azokat felnagyítva kivetíti a képernyőre, és
megakadályozza a tiszta videoképek nézését. Ha nem használja a projektort, a vetítőlencsére tegye vissza az optika
védősapkát.
„ LCD panelek
Az LCD panelek igen nagypontosságú technológiával készülnek, de nagyon ritkán előfordulhat, hogy képpontok hiányoznak,
vagy mindig világítanak. Ez nem jelent hibát.
Ezenfelül, ha egy állóképet hosszú ideig vetít ki, az utóképként megmaradhat a folyadékkristályos (LCD) panelen. Kérjük,
legyen elővigyázatos, mert bizonyos esetekben ezek az utóképek esetleg nem tűnnek el teljesen.
„ Optikai alkatrészek
Ha a projektort magas hőmérsékletű illetve nagyon poros vagy dohányfüstös környezetben használja, az optikai alkatrészek,
például az LCD panelek és a polarizáló lemezek cseréje már 1 évnél rövidebb használat után szükségessé válhat. Ha
további részletekre kíváncsi, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.
„ A lámpa
A készülékben fényforrásként nagy belső nyomású higanygőzlámpát használunk. A nagy belső nyomású higanygőz lámpa
az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
• A fényerő csökken a használati idő múlásával.
• Néhány esetben a lámpa erős hangjelenség mellett megrepedhet, vagy élettartama végére érhet és kialszik egy ütés,
sérülés illetve az elhasználódás okozta leromlás következtében.
• Nagy különbségek fordulhatnak elő az élettartamban az egyedi tulajdonságoktól illetve a használat körülményeitől
függően. Különösen a 6 órás, folyamatos használat illetve a gyors ki- és bekapcsolás hat jelentősen az élettartamra.
• Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a lámpa már röviddel a vetítés indítása után megreped.
• A repedésveszély növekszik, ha a lámpa az élettartama végéhez közelít.
• Ha a lámpa megreped, a benne lévő gázt füstszerűen bocsátja ki magából.
• Kérjük, biztosítson előre egy csere lámpát.
Ártalmatlanítás
Amikor ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és
érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
A lámpa higanyt tartalmaz. Amikor a használt lámpát ártalmatlanítani kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal,
illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
MAGYAR – 15
Biztonsági
előírások
Óvintézkedések a használat során
Óvintézkedések a használathoz
Tartozékok
Biztonsági
előírások
Kérjük, ellenőrizze, hogy projektorával együtt megkapta-e az alábbiakban látható, összes tartozékot.
Vezeték nélküli távirányító:
1 db
(N2QAYB000681)
Lencsefedél: 1 db
(TEEC5524)
Hálózati kábel: 1 db
(TXFSX01RXQZ)
Hálózati kábel: 1 db
(TXFSX01RXRZ)
(Alapállapotban a projektorra
helyezve.)
AA/R6 típusú elem: 2 db
CD-ROM: 1 db
(TXFQB02RWEZ)
(A távirányítóhoz)
Figyelem
•
•
•
•
•
A projektor kicsomagolása után a csomagolóanyagokat megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
Ha valamilyen tartozék hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
A tartozékok és az opcionális alkatrészek típusszámai minden külön értesítés nélkül változhatnak.
A kisméretű alkatrészeket és tartozékokat tartsa távol a kisgyermekektől.
Tárolja a lencsefedelet megfelelően.
A lencsefedél védi a vetítőlencsét a portól és piszoktól.
Ha nem használja a készüléket tegye fel a lencsefedelet.
Opcionális tartozékok
Opcionális tartozékok
(terméknevek)
Típusszám
Mennyezeti konzol
ET-PKA110H (magas mennyezethez), ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)
Csere lámpaegység
ET-LAA110
16 – MAGYAR
A projektor részegységei
Bevezetés
A projektor részegységei
Távirányító
„ Felülnézet
Távirányító jeladó
Kibocsátja a távirányító jelet.
„ Elölnézet
Ki- illetve bekapcsolja a
távirányító gombvilágítását.
Amikor a projektor <MAIN POWER>
(Hálózati) kapcsolója <ON> (Be) állásban
van, ez a gomb kapcsol át a készenléti és
a kivetítés üzemmód között.
Megjeleníti a [PICTURE (KÉP)] menüt
vagy az [ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] menüt.
Megjeleníti a [MEMORY LOAD
(MEMÓRIA BEHÍVÁS)] menüt.
Végiggörgeti a [PICTURE
MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
menüt.
Megjeleníti a bemeneti jelformát.
Megjeleníti a [VIERA LINK
MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] menüt.
Megjeleníti az [ECO MANAGEMENT
(TAKARÉKOS KEZELÉS)] menüt.
Az átállított menüértékeket
visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításra.
Megjeleníti a menü képernyőt.
Megjeleníti a külső eszközök
menüit a VIERA Link
használatakor.
A menüképernyő művelethez
használható.
Megváltoztatja a pontokat a
gamma beállítás alatt.
Hozzárendelhetők a gyakran használt
műveletek, és billentyűparancs
gombként használható.
Átkapcsolja a
bemenő jeleket.
A távirányító elemek behelyezése és eltávolítása
Nyissa fel a fedelet.
Helyezze be az elemeket és
tegye vissza a fedelet (először
a
végét helyezze be).
• Távolítsa el az
elemeket a
behelyezéshez
képest fordított
sorrendben.
Figyelem
•
•
•
Vigyázzon, hogy a távirányító le ne essen.
Ne érje semmilyen folyadék sem nedvesség a távirányítót.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a távirányítót.
Megjegyzések
•
•
•
•
•
Amikor a gombvilágítás be van kapcsolva és a távirányítón megnyom egy gombot, akkor kigyullad a gombvilágítás.
A gombvilágítás elhalványul, ha kb. 5 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, és ha ezután újabb 5 másodpercig
nem végez semmilyen műveletet, akkor kialszik.
A távirányító kb. 7 méteres távolságon belül használható, ha közvetlenül a projektor elején lévő távirányító vevőre mutat. A
távirányító függőlegesen/vízszintesen maximálisan ±30° szögben használható.
Ha a távirányító és a projektoron lévő vevő közé bármilyen akadály kerül, akkor a távirányító esetleg nem működik megfelelően.
A projektor vezérlésénél kihasználhatja hogy a távirányítóból kilépő jeleket a vetítőernyő visszaveri, de a hatótávolság a
vetítőernyő anyagától függően csökken.
A távirányító esetleg nem használható, ha a jelvevőt fénycső világítja meg, vagy erős fény esik rá. Lehetőség szerint tartsa
távol a távirányítót a fényforrásoktól.
MAGYAR – 17
Bevezetés
Használatakor mutasson a projektoron lévő
távirányító vevő részre.
A projektor részegységei
Projektor
„ Felülnézet és elölnézet
Hőmérséklet kijelző
Fókusz gyűrű
Lámpa állapot kijelző
Zoom gyűrű
A fókuszt állítja be.
A zoomot állítja be.
Bevezetés
Táplálás kijelző
Szellőzőnyílás
(levegőkimenet)
Színérzékelő ablak
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
/ Légszűrő fedél
Távirányító jelvevő
Projektor vezérlőpanel
Vetítőlencse
Optikai tengely
billentő kar
Optikai tengely
billentő kar fedél
Figyelem
Ne tegye a kezét, sem idegen tárgyakat a kimeneti
szellőzőnyílás közelébe.
- Ne közelítse kezét, sem arcát.
- Ne helyezze hőre érzékeny tárgyak közelébe.
- Ha bedugja az ujját, az sérülést okozhat.
A szellőzőnyílásból forró levegő áramlik ki, ami égést, sérülést
vagy deformációt okozhat.
•
Amikor az optikai
tengely billentő kar
fedele a helyén van
Figyelem
•
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílásoknál (a levegő kiés bemenetnél) ne gyűljön össze szennyeződés.
Az optikai tengely
billentő kar fedél
kinyitása
Nyomja meg, és
csúsztassa el a fedelet.
„ Projektor vezérlőpanel
Táplálás gomb
Amikor a projektor <MAIN
POWER> (Hálózati) kapcsolója
<ON> (Be) állásban van, ez a
gomb kapcsol át a készenléti és a
kivetítés üzemmód között.
18 – MAGYAR
A bemenet átkapcsolására
használható
A menüképernyő művelethez
használható
A projektor részegységei
„ Hátulnézet és alulnézet
Biztonsági zár
A biztonsági zár kompatibilis a
Kensington MicroSaver Security System
nevű rendszerével.
Bevezetés
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
Csatlakozó kivezetések
AC IN
(Hálózati csatlakozó aljzat)
Csatlakoztassa ebbe az aljzatba
a tartozék hálózati kábelt.
Hálózati kapcsoló
A projektort kapcsolja be/ki.
Elülső, állítható
láb
A kivetítési
szög beállításához csavarja
be/ki.
„ Csatlakozó kivezetések
COMPUTER IN csatlakozó
Egy számítógépből jövő RGB jel vagy
YCBCR/ YPBPR jel bemenet kivezetése.
HDMI IN csatlakozó
Csatlakoztassa ide a
HDMI jelkábeleket.
S-VIDEO IN/VIDEO IN
csatlakozó
Kivezetés az S-VIDEO/VIDEO
jel beadásához.
TRIGGER csatlakozó
Vezérlőjel csatlakozó a projektor és
külső eszközök csatlakoztatásához és
vezérléséhez.
SERIAL (Soros) csatlakozó
Kivezetés a projektor
számítógéppel történő
vezérléséhez.
COMPONENT IN csatlakozó
Csatlakoztasson ide egy színes
komponens jelkábelt.
(YCBCR/YPBPR)
MAGYAR – 19
Üzembe helyezés
Az első lépések
Üzembe helyezés
Vetítési módok
Az alábbi négy vetítési mód bármelyikét használhatja. Válasszon ki egy, a projektor helyzetének megfelelő vetítési módot.
A vetítési mód beállításait lásd az [OPTION (OPCIÓK)] menü [PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI MÓD)] menüpontjánál.
( 74. oldal)
„ Asztalra/dobogóra helyezve és vetítés
elölről
„ Asztalra/dobogóra helyezve és vetítés
hátulról (fényátbocsátó vetítőernyő
használatával)
Az első lépések
Menü
Módszer
Menü
Módszer
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[FRONT/DESK
(ELÖL/ASZTALI)]
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[REAR/DESK
(HÁTUL/ASZTALI)]
„ Mennyezetre szerelés és vetítés elölről
„ Mennyezetre szerelés és vetítés hátulról
(fényátbocsátó vetítőernyővel)
Menü
Módszer
Menü
Módszer
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[FRONT/CEILING
(ELÖL/MENNY.)]
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[REAR/CEILING
(HÁTUL/MENNY.)]
Alkatrészek a mennyezetre szereléshez (opcionális)
A projektort az opcionális mennyezeti konzol segítségével szerelheti a mennyezetre (típusszám: ET-PKA110H (magas
mennyezethez) és ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)).
• Csak az ehhez a projektorhoz megadott mennyezeti konzolt használja.
• Olvassa el a mennyezeti konzol telepítési útmutatóját, amikor a konzolt és a projektort telepíti.
Figyelem
A projektor teljesítőképességének és biztonságának biztosítása érdekében a mennyezeti konzol felszerelését a forgalmazónak
vagy szakembernek kell elvégeznie.
20 – MAGYAR
Üzembe helyezés
Vetítéssel kapcsolatos méretek és távolságok
Telepítse a projektort az alábbi ábra és a vetítési távolság figyelembevételével. A megjelenítési méretet és a kijelzési pozíciót a
képernyőméret és a vetítőernyő helyzete szerint állíthatja be.
Vetítőernyő
Vetítőernyő
L (LW - LT) *1
SH
Vetítőernyő
Vetítési távolság (m)
Vetítőernyő magasság (m)
SW
Vetítőernyő szélesség (m)
H
A vetítőlencse középpontja és a kép alsó széle közötti távolság (m)
A vetítőernyő átmérőjének hossza (m)
Az első lépések
SD
*1 LW : Minimális vetítési távolság
LT : Maximális vetítési távolság
(Az alábbiakban látható összes méret közelítő érték, amely eltérhet a tényleges méretektől.)
Vetítőernyő méret
Vetítőernyő átló (SD)
1,02 m
1,27 m
1,52 m
1,78 m
2,03 m
2,29 m
2,54 m
3,05 m
3,81 m
5,08 m
6,35 m
7,62 m
(40")
(50")
(60")
(70")
(80")
(90")
(100")
(120")
(150")
(200")
(250")*1
(300")*1
16:9 méret
Minimális távolság
(LW)
Maximális távolság
(LT)
1,11 m
1,41 m
1,70 m
1,99 m
2,28 m
2,57 m
2,87 m
3,45 m
4,33 m
5,79 m
7,25 m
8,71 m
2,29 m
2,87 m
3,46 m
4,04 m
4,62 m
5,21 m
5,79 m
6,96 m
8,70 m
11,62 m
14,53 m
17,45 m
(3' 8")
(4' 8")
(5' 7")
(6' 6")
(7' 6")
(8' 5")
(9' 5")
(11' 4")
(14' 2")
(19' 0")
(23' 9")
(28' 7")
Vetítőernyő méret
Vetítőernyő átló (SD)
1,02 m
1,27 m
1,52 m
1,78 m
2,03 m
2,29 m
2,54 m
3,05 m
3,81 m
5,08 m
6,35 m
7,62 m
(40")
(50")
(60")
(70")
(80")
(90")
(100")
(120")
(150")
(200")
(250")*1
(300")*1
(7' 6")
(9' 5")
(11' 4")
(13' 3")
(15' 2")
(17' 1")
(19' 0")
(22' 10")
(28' 7")
(38' 1")
(47' 8")
(57' 3")
Magassági pozíció
(H)
-0,08 – 0,58 m
-0,09 – 0,71 m
-0,11 – 0,86 m
-0,13 – 1,00 m
-0,15 – 1,15 m
-0,17 – 1,29 m
-0,19 – 1,44 m
-0,22 – 1,71 m
-0,28 – 2,15 m
-0,37 – 2,86 m
-0,47 – 3,58 m
-0,56 – 4,30 m
2,35:1 méret
Minimális távolság
(LW)
Maximális távolság
(LT)
1,18 m
1,49 m
1,80 m
2,11 m
2,42 m
2,73 m
3,04 m
3,66 m
4,58 m
6,13 m
7,67 m
9,22 m
2,43 m
3,04 m
3,66 m
4,27 m
4,89 m
5,51 m
6,12 m
7,35 m
9,20 m
12,28 m
15,36 m
18,44 m
(3' 10")
(4' 11")
(5' 11")
(6' 11")
(7' 11")
(8' 11")
(10' 0")
(12' 0")
(15' 0")
(20' 1")
(25' 2")
(30' 3")
(8' 0")
(10' 0")
(12' 0")
(14' 0")
(16' 1")
(18' 1")
(20' 1")
(24' 1")
(30' 2")
(40' 3")
(50' 5")
(60' 6")
Magassági pozíció
(H)
-0,13 – 0,53 m
-0,15 – 0,65 m
-0,19 – 0,79 m
-0,22 – 0,92 m
-0,25 – 1,05 m
-0,28 – 1,18 m
-0,32 – 1,31 m
-0,37 – 1,56 m
-0,47 – 1,96 m
-0,62 – 2,61 m
-0,78 – 3,27 m
-0,94 – 3,92 m
MAGYAR – 21
Üzembe helyezés
Azokat a vetítési méreteket, amelyek nincsenek felsorolva a fenti táblázatban, kiszámíthatja az SD (m) vetítőernyő méretből az
alábbi formula segítségével.
Minden egység méterben értendő. (Az alábbi formulából származó értékek csekély hibát tartalmaznak.) Ha a vetítőernyő
méretét SD-nek fogadjuk el,
16:9 méret
2,35:1 méret
Vetítőernyő magasság (SH)
= SD (m) × 0,490
= SD (m) × 0,392
Vetítőernyő szélesség (SW)
= SD (m) × 0,872
= SD (m) × 0,920
Minimális távolság (LW)
= SD (m) × 1,1503 − 0,056
= SD (m) × 1,2169 − 0,054
Maximális távolság (LT)
= SD (m) × 2,2951 − 0,041
= SD (m) × 2,4248 − 0,037
Elülső állítható lábak és vetítési szög
Az első lépések
Helyezze a projektort egy sima felületre, elülső oldalával párhuzamosan a vetítőernyő felületével, hogy a képernyő téglalap
alakú legyen.
Ha a képernyő az alsó része felé dőlt, csavarja kifelé az állítható lábakat, hogy a képernyő téglalap alakú legyen. Ha a projektor
vízszintesen megdőlt, állítsa a projektort vízszintesbe az állítható lábak használatával.
A lábak az elülső állítható lábak elforgatásával meghosszabbíthatók az ábrán látható módon, illetve visszahúzhatók az
ellenkező irányba forgatással.
Figyelem
•
A szellőzőnyílásból (levegőkimenetből) forró levegő áramlik ki. Az elülső, állítható lábak beállításakor ne érjen közvetlenül a
szellőzőnyíláshoz. ( 18. oldal)
Megjegyzés
•
Húzza meg az elülső állítható lábakat, amíg a helyükre nem kattannak.
22 – MAGYAR
Üzembe helyezés
Optikai tengely billentés és helyzet beállítás
Ha a projektor nincs pontosan szemben a vetítőernyő közepével, a kivetített kép helyzetét a lencse eltolás tartományon belül
beállíthatja az Optikai tengely billentő kar mozgatásával.
„ Az optikai tengely billentés beállítása
1) Távolítsa el az optikai tengely billentő kar fedelét.
•
Az optikai tengely billentő kar fedél kinyitásának módját lásd „A projektor
részegységei” ( 18. oldal) részben.
2) A zár kioldásához forgassa el az optikai tengely billentő kart az
ábrának megfelelő (az óramutató járásával ellentétes) irányba.
3) Állítsa be a vetítést az optikai tengely billentő kar segítségével.
z Vízszintes billentés
Állítsa be a kivetítést az optikai tengely billentő kar vízszintes
mozgatásával a vetítőernyő és a projektor telepítési pozíciójának
megfelelően.
Mozgassa az optikai
tengely billentő kart
„A” irányban
A vetítőernyő
maximálisan
kb. 26%-a
Vetítőernyő
Az első lépések
A vetítőernyő
maximálisan
kb. 26%-a
Mozgassa az optikai
tengely billentő kart
„B” irányban
z Függőleges billentés
Állítsa be az optikai tengely billentő kar függőleges mozgatásával a vetítőernyő és a projektor telepítési pozíciójának
megfelelően.
Mozgassa az optikai tengely
billentő kart „D” irányban
A vetítőernyő
maximálisan kb.
65%-a
A vetítőernyő
maximálisan kb.
65%-a
Mozgassa az optikai tengely
billentő kart „C” irányban
Figyelem
•
Ne erőltesse az optikai tengely billentő kart. Ha túlzott erővel állítja, eltörhet.
4) Forgassa el az optikai tengely billentő kart, hogy rögzítse.
5) Helyezze vissza az optikai tengely billentő kar fedelét.
MAGYAR – 23
Üzembe helyezés
„ Projektor elhelyezési tartomány
A beállítási pozíció az alábbi tartományon belül állítható.
A vetítőernyő magasságának (SH) és szélességének (SW) beállítását lásd a „Vetítéssel kapcsolatos méretek és távolságok”
részben. ( 21. oldal)
z A projektor beállítási tartománya, fix vetítőernyő helyzet mellett
Projektor
Projektor beállítási tartomány
(a lencse közepe)
A vetítőernyő függőleges
közepe
Az első lépések
Vetítőernyő
A lencse közepe
z A vetítőernyő elmozdítási tartománya, fix projektor helyzet mellett
A vetítőernyő elmozdítási
tartománya
Vetítési pozíció optikai tengely
billentés nélkül
Projektor
Eltolási irány
Maximális beállítási tartomány
Vízszintes (H)
A vetítőernyő szélesség körülbelül 26%-a (SW)
Függőleges (V)
A vetítőernyő magasság körülbelül 65%-a (SH)
Megjegyzések
•
•
•
•
Ha optimális minőségű vetítési képet akar kapni, helyezze el a projektort közvetlenül a vetítőernyővel szemben, és állítsa
középre az optikai tengelyt billentő kart.
Ha az optikai tengely billentő kar a mozgási tartományán belül vízszintes végállásában van, akkor a kart nem lehet
függőleges végállásba vinni. Hasonlóképpen, ha az optikai tengely billentő kar a mozgási tartományán belül függőleges
végállásában van, akkor a kart nem lehet vízszintes végállásba vinni.
Változtassa a lencse pozíciót a beállítási tartományon belül. Ha a lencse pozíciót a beállítási tartományon kívülre viszi, a
lencse nehezen mozgathatóvá válik, hogy megvédje az optikai alkatrészeket és a fókusz változásait.
Ha a kivetített kép nem illeszthető be a képernyőre egyedül az optikai tengely billentéssel, állítsa be a vetítési szöget az
állítható lábakkal ( 22. oldal), majd a [POSITION (HELYZET)] menü [KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció
elemével korrigálja a trapéztorzítást ( 58. oldal).
24 – MAGYAR
Csatlakoztatások
Csatlakoztatások
Mielőtt bármilyen készüléket a projektorhoz csatlakoztatna
•
•
•
•
•
•
•
•
Olvassa el figyelmesen, és kövesse mindegyik periféria eszköz használati és csatlakoztatási útmutatóját.
Az összes periféria eszköznek kikapcsolva kell lennie.
Ha az adott készülékhez nincs gyárilag szállított, vagy opcióként kapható csatlakozó kábel, gondoskodjon a
csatlakoztatandó készülékhez megfelelő típusú rendszerkábel beszerzéséről, illetve elkészíttetéséről.
Ha a videojel forrás videojele túl sok dzsittert (képremegést) tartalmaz, a vetítőernyőn megjelenő kép remeghet. Ilyen
esetben időalap-korrektort (TBC – Time Base Corrector) kell csatlakoztatni.
A projektor csak a következő jeleket fogadja el: VIDEO, S-VIDEO, analóg RGB (TTL szinkr. szinttel) és digitális jelek.
Bizonyos számítógép típusok nem csatlakoztathatók a projektorhoz.
Nézze át „A beadható jelek listája” című részt, ha meg akarja ismerni a projektornál alkalmazható videojelek típusait.
( 86. oldal)
Az egyes külső eszközök audio kábeleit közvetlenül az audio reprodukáló rendszerhez kell csatlakoztatni.
Figyelmeztetés
Az első lépések
Amikor egy számítógépet vagy más készüléket csatlakoztat, használja a készülékkel kapott tápkábelt és egy, a
kereskedelemben kapható, szigetelt kábelt.
Csatlakoztatási példa: COMPONENT IN/S-VIDEO IN/VIDEO IN
A COMPONENT
videokimenethez
DVD lejátszó
A VIDEO
kimenethez
Az S-VIDEO
kimenethez
Videomagnó
DVD lejátszó
MAGYAR – 25
Csatlakoztatások
Csatlakoztatási példa: HDMI IN/COMPUTER IN
HDMI kábel
(külön megvásárolandó)
Számítógép kábel
(külön megvásárolandó)
Az RGB kimenethez
A HDMI kimenethez
Az első lépések
Blu-ray lejátszó
Számítógép
Megjegyzések
•
•
•
•
Használjon nagysebességű HDMI kábelt, amely megfelel a HDMI szabványnak. Ha a HDMI szabvánnyal nem kompatibilis
kábelt alkalmaz, akkor a videó megszakadhat, vagy esetleg egyáltalán nem jelenik meg.
Egy DVI eszköz is csatlakoztatható egy HDMI/DVI átalakító adapter segítségével, de néhány készüléknél esetleg nem
jelenik meg a kép megfelelően, vagy más működési hibák léphetnek fel.
Ha a soros csatlakozóhoz csatlakozik, lásd a „Soros csatlakozó” részt. ( 87. oldal)
Ha folytatás (utolsó memória állapot) funkcióval rendelkező számítógépet használ, akkor a működéshez esetleg
alaphelyzetbe kell állítania a funkciót.
26 – MAGYAR
A projektor be/kikapcsolása
Alapműveletek
A projektor be/kikapcsolása
Hálózati kábel
Használja a mellékelt hálózati kábelt, hogy megakadályozza annak kicsúszását, és győződjön meg róla, hogy ütközésig
nyomta be a projektorba.
Mielőtt csatlakoztatja a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy a <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsoló <OFF> (KI) állásban van.
Használja a tartozék hálózati kábelt, és ellenőrizze, hogy ütközésig csatlakoztatta-e.
A hálózati kábel kezelésére vonatkozó részleteket olvassa el az „Először ezt olvassa el!” részben. ( 6–12. oldal)
„ Csatlakoztatás
„ A csatlakoztatás megszüntetése
Ütközésig dugaszolja be, amíg a jobb és bal
oldalán lévő karom be nem kattan.
Húzza ki, miközben nyomja a két oldalán lévő
fület.
A táplálás kijelző informálja Önt a táplálás állapotáról.
Mielőtt működteti a projektort, ellenőrizze a táplálás kijelző <ON (G) /
STANDBY (R)> (BE (Zöld) / KÉSZENLÉT (Piros)) állapotát.
Táplálás kijelző
A kijelző állapota
Nem világít, és nem villog
A hálózat ki van kapcsolva.
Világít
A hálózat ki van kapcsolva. (Készenléti üzemmód.)
A vetítés indításához nyomja meg a táplálás
gombot.
* Nem működik, amikor a lámpa állapot kijelző vagy a hőmérséklet kijelző villog.
Villog
A hálózat ki van kapcsolva (készenléti üzemmód) és a VIERA Link beállításoknál a
[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpont az [ON (BE)] lehetőségre van
állítva.
A [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpontra vonatkozó részleteket lásd:
[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] ( 69. oldal).
Villog
A projektor felkészül a kivetítésre.
Rövid szünet után indul a kivetítés.
Világít
Kivetítés.
Világít
Felkészülés a táplálás kikapcsolására.
A táplálás egy kis idő múlva kikapcsol. (Átvált a készenléti üzemmódra.)
Villog
A táplálás
gomb ismét be van kapcsolva a táplálás kikapcsolás előkészítés
üzemmódban.
Felkészülés a kivetítésre. Rövid szünet után indul a kivetítés.
Piros
Zöld
A projektor állapota
Narancs
MAGYAR – 27
Alapműveletek
Táplálás kijelző
A projektor be/kikapcsolása
Figyelem
•
A belső ventilátor működik és hűti a projektort, miközben az felkészül a táplálás kikapcsolására (mialatt a táplálás kijelző
narancs fénnyel világít). Ne kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, illetve ne húzza ki a hálózati kábelt.
Megjegyzések
•
•
•
Amikor megnyomja a táplálás
gombot, miközben a projektor az előkészület a táplálás kikapcsolására üzemmódban
van, kis időbe telhet, mire vetítési üzemmódba lép.
A projektor körülbelül 0,08 W teljesítményt fogyaszt még akkor is, ha a táplálás ki van kapcsolva (amikor a táplálás kijelző
piros fénnyel világít).
Amikor a táplálás kijelző pirosan villog, a teljesítményfelvétel csaknem azonos azzal, mint amikor a lámpa pirosan világít.
A projektor táplálásának bekapcsolása
Mielőtt bekapcsolja a projektort, ellenőrizze a külső készülékek csatlakozását.
Táplálás kijelző
3)
5)
4)
Alapműveletek
1) Csatlakoztassa a hálózati kábelt a projektorhoz.
2) Csatlakoztassa a hálózati dugaszt egy
csatlakozóaljzatba.
3) A táplálás bekapcsolásához nyomja le a <MAIN
POWER> (Hálózati) kapcsoló <ON (BE)>-vel jelölt
oldalát.
•
A táplálás kijelző piros fénnyel kigyullad vagy villog.
4) Távolítsa el a vetítőlencse fedelet.
•
A vetítés megkezdése előtt okvetlen vegye le az optika
védősapkát.
5) Nyomja meg a
•
Figyelem
•
Megjegyzések
•
•
(Táplálás) gombot.
A táplálás kijelző zöld fénnyel világít, miután kis ideig
villogott, és elindul a kivetítés.
•
•
28 – MAGYAR
Ha a projektort úgy használja, hogy az optika védősapka
még a vetítőlencsén van, az a készülék felmelegedését
eredményezi, és tüzet okozhat.
Indításkor a projektorból esetleg halk kopogó hang
hallatszik, vagy amikor a lámpa világít csilingelő hang
hallható, de ezek nem jelentenek hibát.
Kivetítés közben a hűtőventilátor üzemel, és az üzemzajjal
jár. A ventilátor zaja a környezeti hőmérséklettel együtt
változhat, és hangosabbá válik, amikor a lámpa bekapcsol.
Ha az [OPTION (OPCIÓK)] menüben a [LAMP POWER
(LÁMPA TÁPLÁLÁS)] menüpontot az [ECO
(TAKARÉKOS)] lehetőségre állítja, azzal csökkenti az
üzemzajt. ( 66. oldal)
Amikor a lámpát kikapcsolja és azonnal újra bekapcsolja, a
vetítés indulásakor a kép a lámpa karakterisztikája miatt
átmenetileg kissé villoghat. Ez nem rendellenesség.
A projektor be/kikapcsolása
A táplálás kikapcsolása
Működtetés előtt körültekintően ellenőrizze a táplálás kijelző állapotát.
Táplálás kijelző
4)
1) – 5)
•
(Táplálás) gombot.
Megjelenik a nyugtázó üzenet.
2) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
3) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot (vagy
(Táplálás) gombot).
nyomja meg ismét a
•
•
A lámpa kialszik és a kép kivetítése leáll.
A hűtőventilátor továbbra is működik, és a táplálás
kijelző narancs fénnyel világít. Várja meg, amíg a
projektor táplálás kijelzője piros fényre vált, vagy
pirosan kezd villogni.
4) A táplálás kikapcsolásához nyomja le a <MAIN
POWER> (Hálózati) kapcsoló <OFF (KI)>-vel jelölt
oldalát.
•
Soha ne kapcsolja ki a hálózatot, illetve ne húzza ki a
hálózati kábelt, amíg a hűtőventilátor működik.
Megjegyzések
•
•
A táplálás kikapcsolása üzenet bezárásához válassza ki a
[CANCEL (MÉGSEM)] lehetőséget vagy nyomja meg a
<MENU> (Menü) illetve <RETURN> (Vissza) gombot.
A táplálás úgy is kikapcsolható, ha a
(Táplálás)
gombot legalább 0,5 másodpercig lenyomva tartja.
MAGYAR – 29
Alapműveletek
1) Nyomja meg a
Kép kivetítése
Kép kivetítése
Ellenőrizze a külső készülékek csatlakozását ( 25. oldal), a
hálózati kábel csatlakozását ( 27. oldal) és a vetítés
indításához kapcsolja be a táplálást ( 28. oldal). Válassza ki
a videót a kivetítéshez, és állítsa be a vetített kép
megjelenítését.
3) Az optikai tengely billentő kar zárószerkezetének kioldásához forgassa el az optikai
tengely billentő kart az óramutató járásával
ellentétes irányba.
A bemenő jel kiválasztása
1) Kapcsolja be a külső készülékeket.
•
Egy külső berendezésen, például egy Blu-ray lejátszón,
nyomja meg a lejátszás gombot. Amikor az [OPTION
(OPCIÓK)] menüben az [AUTO SEARCH
(AUTOMATIKUS BEMENET KIVÁLASZTÁS)] [ON
(BE)] állásban van, a projektor automatikusan kiválaszt
egy bemenő jelet, és indítja a vetítést. ( 64. oldal)
2) Váltsa át a videobemenetet.
•
A projektor kivetíti az <INPUT SELECT> (Bemenet
kiválasztás) gombbal kiválasztott képet. ( 33. oldal)
4) Állítsa be az optikai tengely billentést.
•
Állítsa be a vetítési pozíciót az optikai tengely billentő
karral.
•
Olvassa el az „Optikai tengely billentés és helyzet
beállítás” részt. ( 23. oldal)
Figyelem
•
•
Alapműveletek
A külső eszköztől illetve az éppen lejátszott DVD-től
függően, a kép esetleg nem jelenik meg megfelelően. Ilyen
esetben állítsa be az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] [TV-SYSTEM (TV-RENDSZER)], [RGB/ YCBCR]
vagy [RGB/YPBPR] menüpontját. ( 52. oldal)
Ellenőrizze a vetítőernyő és a videó képoldalarányát, és a
[POSITION (HELYZET)] menü [ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)] menüpontjánál válassza ki a legmegfelelőbb
képméretarányt. ( 56. oldal)
A kép beállítása
1) Állítsa be a projektor szögét.
•
•
•
Helyezze a projektort egy sima felületre, elülső
oldalával párhuzamosan a vetítőernyő felületével, hogy
a képernyő téglalap alakú legyen.
Ha a vetítőernyő kevésbé dőlt mint a képernyő,
csavarja kifelé az állítható lábakat, hogy a képernyő
téglalap alakú legyen.
A részleteket olvassa el az „Elülső állítható lábak és
vetítési szög” részben. ( 22. oldal)
5) Forgassa el az optikai tengely billentő kart az
óramutató járásával megegyező irányban, hogy
rögzítse.
6) Helyezze vissza az optikai tengely billentő kar
fedelét.
7) A zoom és a fókusz beállítása
•
A beállításhoz forgassa el a zoom gyűrűt és a fókusz
gyűrűt.
Fókusz gyűrű
Zoom gyűrű
2) Távolítsa el az optikai tengely billentő kar fedelét.
•
A részleteket olvassa el „Az optikai tengely billentő kar
fedél kinyitása” részben. ( 18. oldal)
Megjegyzések
•
•
30 – MAGYAR
A Panasonic javasolja, hogy a fókusz beállítását legalább
30 másodperccel a kép megjelenítését követően végezze
el.
Mivel a vetítési méret megváltozik, ha elforgatja a fókusz
gyűrűt, forgassa el újra a zoom gyűrűt a vetítési méret
finomhangolásához.
Távirányítás
Távirányítás
A kép üzemmód kiválasztása
Átkapcsolhat a kívánt kép üzemmód beállításra.
Nyomja meg a
(Kép üzemmód) gombot.
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az alábbiak
szerint változik.
[NORMAL
(NORMÁL)]
[DYNAMIC
(DINAMIKUS)]
[VIVID CINEMA
(VIVID MOZI)]
[GAME
(JÁTÉK)]
[CINEMA1
(MOZI1)]
[SPORTS
(SPORT)]
[REC709]
Megjegyzés
•
z Működtetés a projektorra mutatva
Gondoskodjon róla, hogy a távirányító adó szemben
legyen a projektor elején lévő távirányító vevővel
(rámutasson).
z A vetítőernyővel szemből
Győződjön meg róla, hogy a távirányító adó szemben van
a vetítőernyővel (rámutat), és nyomja meg a kívánt
gombokat a projektor működtetéséhez. A jelet a
vetítőernyő visszaveri. A hatótávolság a vetítőernyő
anyagától függően változik. Ez a funkció esetleg nem
működik fényátbocsátó vetítőernyő esetén.
Megjegyzések
•
•
Ne hagyja, hogy a jelvevőre erős fény essen. A távirányító
erős fényben, például neonfényben esetleg nem működik
megfelelően.
Ha a távirányító és a távirányító jelvevő közé bármilyen
akadály kerül, akkor a távirányító esetleg nem működik
megfelelően.
Gombvilágítás
A távirányítón bekapcsolhatja a gombvilágítást.
Nyomja meg a
(Világítás) gombot.
Ha ki akarja kapcsolni a gombvilágítást, nyomja meg ismét a
<LIGHT> (Világítás) gombot.
Megjegyzések
•
•
A gombvilágítás elhalványul, ha mintegy 5 másodpercig
semmilyen műveletet nem végez, majd kialszik, ha újabb 5
másodpercig nem végez semmilyen műveletet.
Miután a gombvilágítás automatikusan kialudt, ismét
automatikusan kigyulladnak, ha bármelyik gombot
megnyomja.
(Ha a <LIGHT> (Világítás) gombot a világítás
megkezdésétől számított 10 másodpercen belül
megnyomja, akkor a gombvilágítás kialszik, és már nem
gyullad ki automatikusan még akkor sem, ha megnyom
egy másik gombot.)
A kép üzemmód beállításaira a képernyőn megjelenő
menü segítségével is átkapcsolhat.
A részleteket olvassa el a [PICTURE (KÉP)] menü [PICTURE
MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] menüpontjánál. ( 37. oldal)
A kép beállítása
A képernyőn megjelenő menü [PICTURE (KÉP)] menüből
átkapcsolható beállítási elemei megjeleníthetők egy listában.
Nyomja meg a
(Kép beállítás) gombot.
Nyomja meg a gombot a [PICTURE (KÉP)] menü és az
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] menü közötti
átkapcsoláshoz. A kívánt menü elem kiválasztásához nyomja
meg a ▲ ▼ gombot, a beállításhoz pedig a ◄ ► gombot.
[PICTURE (KÉP)] menü elemek
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)], [CONTRAST
(KONTRASZT)], [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)], [COLOUR
(SZÍNTELÍTETTSÉG)], [TINT (ÁRNYALAT)], [COLOUR
TEMPERATURE (SZÍNHŐMÉRSÉKLET)], [SHARPNESS
(ÉLESSÉG)] és [DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)]
• [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] menü elemek
[GAMMA HIGH (NAGY GAMMA)], [GAMMA MID (KÖZEPESGAMMA)], [GAMMA LOW (KIS GAMMA)], [CONTRAST
(KONTRASZT)], [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)], [NR (ZAJCSÖKKENTÉS)], [MPEG NR (MPEG ZAJCSÖKKENTÉS)],
[MOTION EFFECT (MOZGÁSEFFEKT)], [x.v.Colour (x.v.
Szín)], [DETAIL CLARITY (RÉSZLETTISZTASÁG)], [CINEMA
REALITY] (Élethű mozi), [TV-SYSTEM (TV-RENDSZER)],
[RGB/YCBCR] és [RGB/YPBPR]
•
Megjegyzések
A beállítás módjára vonatkozó részleteket olvassa el a
[PICTURE (KÉP)] menünél ( 37. oldal) és az [ADVANCED
MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] menünél ( 42. oldal).
• A beállítási képernyő törléséhez nyomja meg a <RETURN>
(Vissza) vagy a <MENU> (Menü) gombot, vagy várjon 7
másodpercet anélkül, hogy bármilyen műveletet végezne.
• A [GAMMA HIGH (NAGY GAMMA)], [GAMMA MID (KÖZEPESGAMMA)] és [GAMMA LOW (KIS GAMMA)] beállításához
állítsa az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] menüpontot a [SIMPLE (EGYSZERŰ)] lehetőségre ( 42. oldal).
• A beállítható [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] elemek az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] menüponttól
függően eltérőek.
[[SIMPLE (EGYSZERŰ)]:
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[ADVANCED (SPECIÁLIS)]:
[H-SHARPNESS (VÍZSZ. ÉLESSÉG)]
[V-SHARPNESS (FÜGG. ÉLESSÉG)]
•
MAGYAR – 31
Alapműveletek
A projektort a távirányítóval 7 méteres tartományon belülről
működtetheti.
Távirányítás
Elmentett beállítás behívása
Megjeleníti a [MEMORY LOAD (MEMÓRIA BEHÍVÁS)]
menüt.
Nyomja meg a
A beállítás a képernyőn megjelenő menü segítségével is
elvégezhető.
A részleteket olvassa el a [PICTURE (KÉP)] menü
[MEMORY LOAD (MEMÓRIA BEHÍVÁS)] menüpontjánál.
( 54. oldal)
A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
MENÜ)] menü megjelenítése
Ezzel a projektor távvezérléssel a külső berendezések
néhány funkcióját lehet vezérelni.
Nyomja meg a
•
•
gombot.
Alapműveletek
A részleteket olvassa el a „A VIERA Link használata”
részben. ( 82. oldal)
A jelalak monitor megjelenítése
•
•
Ha egy csatlakoztatott külső eszközből érkező jelet a
jelalakkal jeleníti meg, ellenőrizheti, hogy a videojel
(fényerősségi) szintje a projektor ajánlott tartományán belül
van-e, és annak megfelelően beállíthatja.
•
Nyomja meg a
•
(Jelalak monitor) gombot.
A beállítás az <ENTER> (Bevitel) gomb minden egyes
lenyomására az alábbiak szerint változik.
A jelalak monitorbeli, 0 %-nál alacsonyabb jelek a kivetített
képen ugyanúgy jelennek meg, mint a 0 %.
A [SINGLE LINE SCAN (SORSZELEKTOR)] a vízszintes
vonalakat a képernyő tetejétől az aljáig terjedő Y (fényerő),
R (vörös), G (zöld) és B (kék) értékben finomabban
jelenítheti meg, mint a [FULL SCAN (JELALAK
TELJESKÉP)], és minden egyes elem ugyanúgy állítható,
mint a [FULL SCAN (JELALAK TELJESKÉP)].
Amikor a [FULL SCAN (JELALAK TELJESKÉP)]
lehetőséget választja, a jelalak kijelzési pozíció a ▲▼ ◄
► gomb segítségével állítható be.
Azért, hogy a [PICTURE (KÉP)] menüpontban lévő egyedi
beállítási képernyő ne zavarja a jelalak monitort, ennek a
képernyőnek a pozícionálása, az akkori körülményektől
függően, eltérő.
Amikor a jelalak látható, a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gomb megnyomására a készülék végrehajtja az [AUTO
ADJUST (AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS)] funkciót. ( 39.
oldal)
A jelalak monitor kijelzése közben nem állíthatóak a
[COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)] beállítások.
Visszaállítás az alapértelmezett
értékekre
[FULL SCAN (Y) (JELALAK
TELJESKÉP (Y))]
[FULL SCAN (R) (JELALAK
TELJESKÉP (R))]
[SINGLE LINE SCAN (B)
(SORSZELEKTOR (B)]]
[FULL SCAN (G) (JELALAK
TELJESKÉP (G))]
Az almenük beállításainak illetve beszabályozási értékeinek
legtöbbje visszaállítható a gyári alapértelmezett beállításra.
[SINGLE LINE SCAN (G)
(SORSZELEKTOR (G)]]
[FULL SCAN (B) (JELALAK
TELJESKÉP (B))]
Nyomja meg a
[SINGLE LINE SCAN (R)
(SORSZELEKTOR (R))]
[SINGLE LINE SCAN (Y)
(SORSZELEKTOR (Y))]
A jelalak monitor eltűnik, ha újból megnyomja a <WAVEFORM
MONITOR> (Jelalak monitor) gombot.
Megjegyzés
•
[SINGLE LINE
SCAN (SORSZELEKTOR)]
Ellenőrzi, hogy a képernyő tetejétől az
aljáig vizsgált tetszőleges számú sor
jelalakjának Y- (fényerő), R- (vörös),
G- (zöld) és B- (kék) értéke az ajánlott
tartományon belül van-e.
• Részletesebb nyugtázást tesz lehetővé, mint a [FULL SCAN (JELALAK
TELJESKÉP)].
• A sor pozíció a ▲▼ gombbal
változtatható.
• A [WAVEFORM MONITOR (JELALAK MONITOR)] kijelzési pozíciója
a sor pozíciótól függően változik.
Megjegyzések
Megjegyzés
•
Ellenőrzi, hogy a teljes kép Y- (fényerő),
R- (vörös), G- (zöld) és B- (kék) értéke
az ajánlott tartományon belül van-e.
(Memória behívás) gombot.
Figyelem
•
[FULL SCAN
(JELALAK
TELJESKÉP)]
A beállítás a képernyőn megjelenő menü segítségével is
elvégezhető. A részleteket olvassa el a [PICTURE (KÉP)]
menü [WAVEFORM MONITOR (JELALAK MONITOR)]
menüpontjánál. ( 39. oldal)
32 – MAGYAR
(Alapértelmezés) gombot.
A részleteket olvassa el a „Navigálás a menükben” fejezet
„Navigálás a menün keresztül – A beállított értékek
visszaállítása az alapértelmezett beállításra” részében.
( 34. oldal)
Távirányítás
Almenü
Figyelem
Amikor a VIERA Link vezérlés engedélyezett, megjeleníthetők
a külső készülékek menü funkciói. ( 82. oldal)
Azonkívül a gamma beállítás pontjai is megváltoztathatók.
( 42. oldal)
Nyomja meg a
(Almenü) gombot.
•
Megjegyzések
•
•
A bemenő jel átkapcsolása
A vetítés bemenőjele átkapcsolható.
Nyomja meg az
kiválasztás) gombot.
•
(Bemenet
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az alábbiak
szerint változik.
Adjon be egy, „A beadható jelek listája” című részben
szereplő jelet. ( 86. oldal)
A bemeneti portokat lásd a „Csatlakozó kivezetések”
részben. ( 19. oldal)
Ha mintegy 3 másodpercig nem végez semmilyen
műveletet, akkor a bemenet eligazító kijelzés
automatikusan eltűnik.
Ha olyan portot választ ki, amelyiken nincs bemenet, az
egész bemeneti port grafika villog. Ez a grafika addig
látható, amíg van bemenet.
A <FUNCTION> (Funkció) gomb
használata
A gyakran használt funkciókat hozzárendelheti a távirányító
<FUNCTION> (Funkció) gombjához, és azt billentyűparancs
gombként használhatja.
Nyomja meg a
(Funkció) gombot.
„ Műveletek kiosztása a <FUNCTION>
1) Nyomja meg a projektor vezérlőpanelén vagy a
távirányítón a <MENU> (Menü) gombot, hogy
megjelenítse a kiosztandó menü elemeket (fő
menüt, almenüt vagy részletes menüt).
•
A készülékből jövő COMPONENT jelek
[COMPONENT IN] (YCBCR/ YPBPR) a COMPONENT IN
bemenetre csatlakoztatva.
[S-VIDEO IN]
[VIDEO IN]
[HDMI 1/2 IN]
[COMPUTER IN]
2) Tartsa lenyomva a távirányítón a <FUNCTION>
gombot legalább 3 másodpercig.
•
A készülékből jövő S-VIDEO jel az
S-VIDEO IN bemenetre csatlakoztatva.
A készülékből jövő VIDEO jel a
VIDEO IN bemenetre csatlakoztatva.
A készülékből jövő HDMI jel a HDMI IN
1/HDMI IN 2 bemenetre csatlakoztatva.
csatlakoztatva.
A készülékből jövő RGB és
COMPONENT jelek (YCBCR/ YPBPR)
a COMPUTER IN bemenetre
csatlakoztatva.
Amikor az [OPTION (OPCIÓK)] menüben az [INPUT GUIDE
(BEMENET MÓD MEGJELENÍTÉSE)] menüpont a
[DETAILED (RÉSZLETES)] elemre van állítva ( 63. oldal), a
kivetített kép jobb felső sarkában grafikus útmutatás jelenik
meg, és ellenőrizni lehet az éppen kiválasztott bemeneti
csatlakozót. (A kiválasztott bemeneti mód sárgával lesz
kiemelve.)
A bemeneti módok közötti lépkedéshez nyomja meg
néhányszor a gombot, vagy nyomja meg a ▲ ▼ ◄ ►
gombot.
Időt vehet igénybe, amíg a bemenet átváltása után átkapcsol
a videó.
A képernyőn megjelenő menü használatát lásd a
„Navigálás a menün keresztül” részben. ( 34. oldal)
A beállítás befejeztével a képernyőn megjelenő menü
alatt a kiosztott menü elemek jelennek meg.
Megjegyzés
•
Amíg a menü látható, a projektor nem működik még akkor
sem, ha megnyomja a gombot.
Az [ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS KEZELÉS)] menü megjelenítése
Megjeleníthető az ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS
KEZELÉS) beállítási képernyő. ( 67. oldal)
Nyomja meg az
(Takarékos) gombot.
MAGYAR – 33
Alapműveletek
(Funkció) gombhoz
Navigálás a menükben
Beállítások
Navigálás a menükben
4) A kívánt almenü elem kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd a beállításra/
beszabályozásra kapcsoláshoz nyomja meg a ◄
► gombot.
Navigálás a menün keresztül
„ Működtetési eljárás
Nyomja meg a
•
(Menü) gombot.
1) Nyomja meg a távirányítón vagy a projektor
vezérlőpanelén a <MENU> (Menü) gombot.
•
Megjelenik a fő menü.
PICTURE MODE
PICTURE CONTRAST
BRIGHTNESS
POSITION COLOUR
TINT
LANGUAGE COLOUR TEMPERATURE
SHARPNESS
OPTION DYNAMIC IRIS
LIGHT HARMONIZER
WAVEFORM MONITOR
SPLIT ADJAST
ADVANCED MENU
PICTURE MEMORY
H-POSITION
NORMAL
•
0
0
0
0
0
•
•
•
2) A fő menü elemek kiválasztásához nyomja meg a
▲▼ gombot.
Válassza ki a beállítandó elemet a 4 elem, a [PICTURE
(KÉP)], [POSITION (HELYZET)], [LANGUAGE
(NYELV)] és [OPTION (OPCIÓK)] közül. A kiválasztott
elemet egy sárga kurzor jelzi, és a jobb oldalon
megjelenik az almenü.
Azoknál az elemeknél, amelyek csak nevek, az
<ENTER> (Bevitel) gomb megnyomása megjeleníti a
következő képernyőt, és speciális beállításokat lehet
végrehajtani.
Ha a menü képernyő látható, és megnyomja a
<RETURN> (Vissza) vagy a <MENU> (Menü) gombot,
azzal visszalép az előző képernyőre.
A jel bemenettől függően, bizonyos elemek esetleg nem
állíthatók, és néhány funkció esetleg nem használható.
Néhány elem még akkor is állítható, ha nincs bemenő
jel.
Az almenü elemeket lásd a 35. oldalon.
„ A beállított értékek visszaállítása az
alapértelmezett beállításokra
Ha a beállított/beszabályozott értékeket vissza kívánja állítani
a gyári, alapértelmezett beállításokra, nyomja meg a
távirányítón a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot.
Nyomja meg a
Beállítások
H-POSITION
PICTURE V-POSITION
ASPECT
POSITION WSS
OVER SCAN
LANGUAGE KEYSTONE
SCREEN AREA MEMORY
OPTION
0
Megjegyzések
SIMPLE
ON
•
•
Azoknál az elemeknél, ahol a beállítás átkapcsolt, illetve
amelyek vonalskálával rendelkeznek, eltűnik a menü
képernyő, és csak a kiválasztott elem (egyedi beállítás
képernyő) jelenik meg, az alábbi ábrán látható módon.
0
0
16:9
ON
Ez a funkció a megjelent képernyőtől függően eltérő.
z
0
0
(Alapértelmezés) gombot.
z
Amikor az almenü képernyő látható:
A megjelent almenü elemek visszaállnak alapértelmezett
beállításukra.
Amikor egy egyéni beállítási képernyő látható:
Csak az éppen állított elem tér vissza az alapértelmezett
beállításaira.
H-POSITION
0
Megjegyzések
•
3) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik az almenü, és az almenü elemek
kiválaszthatókká válnak.
•
•
Az összes beállítás nem állítható vissza egyidejűleg az
alapértelmezett beállítására.
Néhány elem nem áll vissza az alapértelmezett beállításaira, még akkor sem, ha megnyomja a <DEFAULT>
(Alapértelmezés) gombot. Kérjük, állítsa be ezeket az
elemeket egyedileg.
Az egyéni beállítási képernyőn a vonalskála felett lévő
függőleges vonal a gyári, alapértelmezett beállítást jelzi. A
függőeleges vonal pozíciója a bemenő jeltől függően
változik.
Alapértelmezett beállítás
Aktuális beállítás
34 – MAGYAR
Navigálás a menükben
„ [POSITION (HELYZET)]
A képernyőn megjelenő menü a projektor beállításaira és
beszabályozásaira szolgál.
A képernyőn megjelenő menü műveletre vonatkozó
részleteket olvassa el a „Navigálás a menün keresztül”
részben. ( 34. oldal)
Megjelenik a főmenü almenüje, és végrehajtható az egyes
elemek beállítása/beszabályozása.
„ [PICTURE (KÉP)]
z S-VIDEO IN/VIDEO IN/COMPONENT (YCBCR/ YPBPR)
jel bemenet/HDMI
Almenü elemek
[PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)]
[CONTRAST (KONTRASZT)]
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]
[TINT (ÁRNYALAT)]
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
Alapértelmezett
beállítás
[NORMAL
(NORMÁL)]
[0]
[0]
[0]
[0]
Oldal
37
37
37
37
37
[0]
38
[SIMPLE
(EGYSZERŰ)]
38
[ON (BE)]
38
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS
ÍRISZ)]
[LIGHT HARMONIZER
(FÉNYHARMONIZÁLÓ)
[WAVEFORM MONITOR
(JELALAK MONITOR)]
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)]
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)]
[PICTURE MEMORY
(KÉPMEMÓRIA)]
SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)*1
—
38
—
39
—
41
—
42
—
53
54
z S-VIDEO IN/VIDEO IN
Almenü elemek
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
[WSS (AUTOMATIKUS KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)] *1
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]
[KEYSTONE
(TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció
[SCREEN AREA MEMORY
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA)]
[PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)]
[CONTRAST (KONTRASZT)]
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS
ÍRISZ)]
[LIGHT HARMONIZER
(FÉNYHARMONIZÁLÓ)
[WAVEFORM MONITOR
(JELALAK MONITOR)]
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)]
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)]
[PICTURE MEMORY
(KÉPMEMÓRIA)]
SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)
[0]
Almenü elemek
[H-POSITION (VÍZSZINTES
HELYZET)]
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
[DOT CLOCK (KÉPPONT
ÓRAJEL)] *1
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] *2
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
[WSS (AUTOMATIKUS KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)] *3
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)] *4
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció
[AUTO SETUP (AUTOMATA
BEÁLL.)] *5
[SCREEN AREA MEMORY
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA)]
[ON (BE)]
38
–
38
—
39
—
41
—
42
—
53
54
55
[AUTO
(AUTOMATIKUS)]
56
[ON (BE)]
58
[+7]
58
[0]
59
–
59
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[0]
55
[0]
55
[0]
55
[0]
[16:9]
55
56
[ON (BE)]
58
[0]
58
[0]
58
—
58
—
59
Csak COMPUTER IN esetén (kivéve: 480i, 576i, 480p, 576p)
Kivéve: 480i, 576i
Csak COMPONENT IN (576i, 576p) esetén
Csak COMPONENT IN és COMPUTER jel (video-formátumú
jelek) bemenet esetén
*5: Csak COMPUTER IN (RGB) jelek esetén (kivéve a videoformátumú jelek)
z HDMI IN
Almenü elemek
38
38
[0]
*1:
*2:
*3:
*4:
37
[SIMPLE
(EGYSZERŰ)]
55
z COMPONENT IN/COMPUTER IN
Oldal
37
37
[0]
*1: Csak PAL jel bemenetnél
z COMPUTER (RGB) jel bemenet
Alapértelmezett
beállítás
[NORMAL
(NORMÁL)]
[0]
[0]
Oldal
[H- POSITION (VÍZSZINTES
HELYZET)]
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
*1: Csak COMPONENT IN/HDMI IN esetén
Almenü elemek
Alapértelmezett
beállítás
[H-POSITION (VÍZSZINTES
HELYZET)]
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció
[SCREEN AREA MEMORY
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA)]
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[0]
55
[0]
55
[16:9]
[0]
56
58
[0]
58
–
59
Megjegyzés
•
Az alapértelmezett beállítások a kép menütől függően
eltérőek lehetnek.
MAGYAR – 35
Beállítások
Menü lista
Navigálás a menükben
„ [LANGUAE (NYELV)]
„ [OPTION (OPCIÓK)]
Nyelv
[DEUTSCH] (Német)
[FRANÇAIS] (Francia)
[ESPAÑOL] (Spanyol)
[ITALIANO] (Olasz)
[PORTUGUÊS] (Portugál)
[SVENSKA] (Svéd)
[NORSK] (Norvég)
[DANSK] (Dán)
[POLSKI] (Lengyel)
[ČEŠTINA] (Cseh)
[MAGYAR]
[РУССКИЙ] (Orosz)
[
] (Thai)
[
] (Koreai)
[ANGOL]
[ 中文 ] (Kínai)
[ 日本語 ] (Japán)
Almenü elemek
[ON-SCREEN DISPLAY
(KÉPERNYŐ MENÜ)]
[BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN)]
[STARTUP LOGO (KEZDŐ
LOGO)]
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
BEMENET KIVÁLASZTÁS)]
[HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI
JELSZINT)] *1
[FRAME RESPONSE
(KÉPFRISSÍTÉSI SEBESSÉG)]
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER
1 BEÁLLÍTÁS)]
[TRIGGER 2 SETTING (TRIGGER
2 BEÁLLÍTÁS)]
[HIGH ALTITUDE MODE
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
[LAMP POWER (LÁMPA
TÁPLÁLÁS)]
[ECO MANAGEMENT
(TAKARÉKOS KEZELÉS)]
[FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ
GOMB)]
[VIERA LINK SETTINGS (VIERA
LINK BEÁLLÍTÁSOK)]
[OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)]
[TEST PATTERN (TESZTÁBRA)]
[LAMP RUNTIME (LÁMPA
ÜZEMIDŐ)]
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
—
63
[BLUE (KÉK)]
63
[ON (BE)]
64
[ON (BE)]
64
[NORMAL
(NORMÁL)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
[FRONT/DESK
(ELÖL/ASZTALI)]
64
[OFF (KI)]
65
[OFF (KI)]
65
64
64
[OFF (KI)]
66
[NORMAL
(NORMÁL)]
66
–
67
—
68
—
68
—
70
—
70
—
70
*1: Csak HDMI IN esetén
Megjegyzés
•
Beállítások
36 – MAGYAR
Az almenü elemek megjelenítése és az alapértelmezett
beállítások a kiválasztott bemeneti porttól függően változik.
[PICTURE (KÉP)] menü
[PICTURE (KÉP)] menü
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül” ( 34. oldal) fő
menüjéből a [PICTURE (KÉP)] menüpontot, és válasszon ki
egy elemet az almenüből.
• Az elem kiválasztása után a ◄► gombbal állítsa be a
képet.
Távirányító
[CONTRAST (KONTRASZT)]
Beállíthatja a színek kontrasztját.
Gyengébb
Projektor vezérlőpanel
•
Erősebb
Beállítási tartomány: -64 – +64
Figyelem
•
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
Beállíthatja a kivetített kép sötét (fekete) részét.
A képforrástól illetve a vetítési környezettől függően ezeket az
előre beállított paramétereket a kép kivetítésének
optimalizálásához használhatja.
Beállítások
átváltása
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az alábbiak
szerint változik.
[NORMAL
(NORMÁL)]
[DYNAMIC
(DINAMIKUS)]
[GAME
(JÁTÉK)]
Sötétebb
•
Beállítási tartomány: -32 – +32
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]
Beállíthatja a kivetített kép színtelítettségét.
[SPORTS
(SPORT)]
Világosabb
[VIVID CINEMA
(VIVID MOZI)]
[CINEMA1
(MOZI1)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
Szokásos képhez.
[DYNAMIC
(DINAMIKUS)]
Világosabb
Sötétebb
[REC709]
Nagy fényerő és élesség melletti
képnézéshez.
•
Megjegyzések
•
[GAME (JÁTÉK)] Játékokkal való használathoz.
•
[SPORTS
(SPORT)]
Sport-programhoz.
[REC709]
HDTV szabvány szerinti (ITU-R BT. 709)
6500 K színhőmérséklethez, a
[PICTURE (KÉP)] menü elemek
alapértelmezett beállítása mellett.
[CINEMA1
(MOZI1)]
A legjobb hollywoodi színkémikusok
által, egy egyenletes képminőségű film
nézéséhez hangolva.
[VIVID CINEMA
(ÉLÉNK MOZI)]
Nagy fényerejű, tiszta kép üzemmódú
használathoz.
Beállítási tartomány: -32 – +32
Amikor a bemenet COMPUTER jel, csak a videoformátumú jelek állíthatók.
A video-formátumú jelek: 480i, 576i, 480p, 576p, 720/60p,
720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p és
1080/24p.
[TINT (ÁRNYALAT)]
Beállíthatja a kivetített kép testszíneit.
Kevésbé zöldes
•
Kevésbé vöröses
Beállítási tartomány: -32 – +32
Megjegyzés
•
Egy kis ideig eltarthat, amíg a kép stabilizálódik a kép
üzemmód átváltása után.
Megjegyzések
•
•
Amikor a bemenet COMPUTER jel, csak a videoformátumú jelek állíthatók.
A video-formátumú jelek: 480i, 576i, 480p, 576p, 720/60p,
720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p és
1080/24p.
MAGYAR – 37
Beállítások
Beállítások
átváltása
Ha szükséges, állítsa be előre a [BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)] paramétert.
[PICTURE (KÉP)] menü
2) Válassza ki az elemet a ▲▼ gombbal, és állítsa
be a ◄► gombbal.
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
•
Beállíthatja a színhőmérsékletet, ha a kivetített kép fehér
tartományai kékesek vagy vörösesek.
Kevésbé kékes
H-SHARPNESS
V-SHARPNESS
Kevésbé vöröses
•
•
A beállítási tartomány a kiválasztott kép üzemmódtól és
a bemenő jeltől függően változik.
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)]
A bemenőjel figyelembe vételével állítsa be a videó élességét
a [SIMPLE (EGYSZERŰ)] menüpont segítségével, amely
egyidejűleg állítja be a vízszintes és függőleges irányt, vagy
az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem használatával, amely az
egyes irányokat egyedileg állítja be.
Lágyabb
Be/kikapcsolhatja a lámpa és a lencse írisz automatikus beállítását. Ezzel fokozódik a videó kifejezőereje, mert egy fény és
árnyék közötti, éles kontrasztú videó ábrázolást hoz létre.
Beállítások
átváltása
A beállítási tartomány a kiválasztott bemeneti jeltől
függően változik.
A [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] vagy a [SIMPLE (EGYSZERŰ)]
vagy az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem használatával
állítható be. A két beállítás egyidejűleg nem használható.
z A [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] beállítása. (Amikor
az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál a [SIMPLE (EGYSZERŰ)]
lehetőséget választotta ki.)
[ON (BE)]
Automatikus beállítás
[OFF (KI)]
Nincs beállítás
[LIGHT HARMONIZER
(FÉNYHARMONIZÁLÓ)]
A környezeti fényerőségnek és színnek megfelelően
optimalizálhatja a videót.
1) A [SIMPLE (EGYSZERŰ)] elem kiválasztásához
nyomja meg a ◄► gombot.
Beállítások
PICTURE
POSITION
Beállítások
átváltása
Élesebb
Megjegyzések
•
0
0
Beállítási tartomány: -6 – +6
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
•
Ha beállítás közben megnyomja a ▲▼ gombot a
képernyőn, azzal átkapcsol a [H-SHARPNESS (VÍZSZ.
ÉLESSÉG)] illetve a [V-SHARPNESS (FÜGG.
ÉLESSÉG)] beállítás képernyőre.
SHARPNESS
ADJUSTMENT MODE
SHARPNESS
H-SHARPNESS
V-SHARPNESS
PICTURE
LIGHT HARMONIZER
MODE
MANUAL ADJUST
MANUAL
0
POSITION
SIMPLE
0
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
LANGUAGE
OPTION
2) Válassza ki a [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] elemet a
▲▼ gombbal, és állítsa be a ◄► gombbal.
z A [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] beállítása. (Amikor
az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál az [ADVANCED (SPECIÁLIS)]
lehetőséget választotta ki.)
1) Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem
kiválasztásához nyomja meg a ◄► gombot.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
OPTION
38 – MAGYAR
SHARPNESS
ADJUSTMENT MODE
SHARPNESS
H-SHARPNESS
V-SHARPNESS
Fényharmonizáló bekapcsolva (automa[AUTO
tikus augmentáció). A színérzékelő
(AUTOMATIKUS)] detektálja a környezet fényerejét, és
automatikusan fokozza a videokijelzést.
[MANUAL
(MANUÁLIS)]
[OFF (KI)]
Fényharmonizáló bekapcsolva
(manuális beállítás). Amikor a [MANUAL
(MANUÁLIS)] van kiválasztva, a
[MANUAL ADJUST (MANUÁLIS
BEÁLLÍTÁS)] a ◄► gombbal állítható
(beállítási tartomány: 0 – +3).
A fényharmonizáló ki van kapcsolva.
ADVANCED
0
0
Megjegyzés
•
Az [AUTO (AUTOMATIKUS)] mód esetleg nem működik
megfelelően, ha a színérzékelő előtt valamilyen tárgy van
( 18. oldal), vagy a projektort egy bemélyedésben
helyezte el.
[PICTURE (KÉP)] menü
[WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)]
Ha egy, a kereskedelemben kapható, teszt lemezt használ és
egy csatlakoztatott külső készülék kimenetéből érkező jel
fényerősségi szintjét (fényerejét) ennek a projektornak az
ajánlott tartományán belülre állítja, végrehajthatja a beszabályozást oly módon, hogy teljes mértékben kihasználja a
projektor megjelenítési teljesítményét.
„ [AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS
BEÁLLÍTÁS)]
A csatlakoztatott külső eszközből érkező jel fényerősség
szintje az automatikus jelalak beállítás elemek beállításával automatikusan beáll.
1) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
2) A kívánt elem kiválasztásához nyomja meg a
▲▼gombot.
1) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Automatikus jelalak beállítás elem
Megjelenik a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] menü.
•
WAVEFORM MONITOR
OFF
FULL SCAN(Y)
FULL SCAN(R)
FULL SCAN(G)
FULL SCAN(B)
SINGLE LINE SCAN(Y)
SINGLE LINE SCAN(R)
SINGLE LINE SCAN(G)
SINGLE LINE SCAN(B)
MONITOR POSITION
AUTO ADJUST
[BLACK LEVEL ADJUST (FEKETE
SZINT BEÁLLÍTÁS)]
[WHITE LEVEL ADJUST (FEHÉR
SZINT BEÁLLÍTÁS)]
[RGB ADJUST (BLACK) (RGB
BEÁLLÍTÁS (FEKETE))]
[RGB ADJUST (WHITE) (RGB
BEÁLLÍTÁS (FEHÉR))]
●
UPPER LEFT
2) A kívánt elem kiválasztásához nyomja meg a
▲▼gombot.
•
•
Megjelenik a jelalak monitor.
A jelalak monitor bezárásához válassza az [OFF (KI)]
lehetőséget.
3) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Alapértelmezett
beállítás
[ON (BE)]
[ON (BE)]
[OFF (KI)]
[OFF (KI)]
3) A beállítás átkapcsolásához nyomja meg a ◄►
gombot.
4) A [START AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS
BEÁLLÍTÁS INDÍTÁS)] kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
•
A [PROCESSING (FELDOLGOZÁS)] üzenet jelenik
meg. Amikor a beállítás befejeződik, az eredmények
alkalmazásához egy nyugtázó üzenet jelenik meg.
5) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
6) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
A részleteket olvassa el a „Távirányítás” rész „A jelalak
monitor megjelenítése” szakaszában. ( 32. oldal)
„ [MONITOR POSITION (JELALAK
•
MONITOR MEGJELENÍTÉSI HELYE]
A FULL SCAN (JELALAK TELJESKÉP) megjelenítése
alatt beállíthatja a bemeneti jelalak megjelenítési
pozícióját.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
•
•
•
•
•
Amikor a [BLACK LEVEL ADJUST (FEKETE SZINT
BEÁLLÍTÁS)] elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel Y
(fényerő) értékének fekete szintje automatikusan a 0%
pozícióba áll.
Amikor a [WHITE LEVEL ADJUST (FEHÉR SZINT
BEÁLLÍTÁS)] elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel Y
(fényerő) értékének fehér szintje automatikusan a 100%
pozícióba áll.
Amikor az RGB ADJUST (BLACK) (RGB BEÁLLÍTÁS
[FEKETE]) elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel R
(Vörös), G (Zöld) és B (Kék) értékének fekete szintje
automatikusan a 0% pozícióba áll.
Amikor az RGB ADJUST (WHITE) (RGB BEÁLLÍTÁS
[FEHÉR]) elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel R
(Vörös), G (Zöld) és B (Kék) értékének fehér szintje
automatikusan a 100% pozícióba áll.
Az [AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS)] nem
hajtható végre, ha a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] ki van kapcsolva [OFF (KI)].
Vetítse ki egy kereskedelemben kapható, teszt lemez stb.
fényerő beállítás jelét, és hajtsa végre az automatikus
beállítást. Azonban pontos beállítás esetleg még akkor
sem lehetséges, ha a lemez maga is zajos, vagy a lejátszó
készülék zajt generál.
Az [AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS)]
beállításai a képernyőn belüli szabványos jel 0%-án és
100%-án alapulnak, így pontos beállítás nem lehetséges,
ha túlpásztázás stb. miatt a szabványos jelek nem
jelennek meg a képernyőn, vagy egy 0%-nál kisebb illetve
egy 100%-nál nagyobb jel jelenik meg a képernyőn.
MAGYAR – 39
Beállítások
Megjegyzések
Megjegyzés
[PICTURE (KÉP)] menü
„ A jelalak beállítása
Vetítse ki egy kereskedelemben kapható, teszt lemez
fényerő beállítás jelét (0% [0 IRE vagy 7,5 IRE] - 100%
[100 RE] ), és hajtsa végre a beállítást.
1) [FULL SCAN(Y) (JELALAK TELJES KÉP(Y))] /
[SINGLE LINE SCAN(Y) (SORSZELEKTOR(Y))]
beállítás.
•
CHANGE WF MODE
MOVE DISPLAY
RETURN
Állítsa 100%-ra
[BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)]
Állítsa a jelalak legalsó sorát 0 %-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
• Beállítási tartomány:
-32 – +32
[CONTRAST
(KONTRASZT)]
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
(100 IRE)
• Beállítási tartomány:
-64 – +64
2) [FULL SCAN(R) (JELALAK TELJES KÉP(R))] /
[SINGLE LINE SCAN(R) (SORSZELEKTOR(R))]
beállítás.
•
Jel (fényerő) szint
Állítsa a [PICTURE (KÉP)] menüre, és használja a ◄►
gombot a [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)], majd azután a
[CONTRAST (KONTRASZT)] beállításához.
Megjeleníthető
képtartomány
Állítsa az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)]
menüre, és használja a ◄► gombot a [BRIGHTNESS
R (R FÉNYERŐ)], majd azután a [CONTRAST R (R
KONTRASZT)] beállításához.
[BRIGHTNESS R
(R FÉNYERŐ)]
Állítsa 0%-ra
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
[CONTRAST R
(100 IRE)
(R KONTRASZT)]
• Beállítási tartomány:
-32 – +32
Állítsa 100%-ra
Beállítások
Jel (fényerő) szint
COMPUTER (kivéve 1080 jel)
vagy HDMI (Kiterjesztés)
Megfigyelési
pozíció
Megjeleníthető
képtartomány
3) [FULL SCAN(G) (JELALAK TELJES KÉP(G))] /
[SINGLE LINE SCAN(G) (SORSZELEKTOR(G))]
beállítás.
•
Állítsa 0%-ra
Megfigyelési
pozíció
Amikor a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK MONITOR)]
látható, nyomja meg a távirányítón a <MENU> (Menü)
gombot, és végezze el a beállítást a képernyő menü
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] és [PICTURE
(KÉP)] menüje segítségével.
40 – MAGYAR
Állítsa a jelalak legalsó sorát 0%-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
• Beállítási tartomány:
-16 – +16
Állítsa az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)]
menüre, és használja a ◄► gombot a [BRIGHTNESS
G (G FÉNYERŐ)], majd azután a [CONTRAST G (G
KONTRASZT)] beállításához.
[BRIGHTNESS G
(G FÉNYERŐ)]
Állítsa a jelalak legalsó sorát 0%-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
• Beállítási tartomány:
-16 – +16
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
[CONTRAST G
(100 IRE)
(G KONTRASZT)]
• Beállítási tartomány:
-32 – +32
[PICTURE (KÉP)] menü
4) [FULL SCAN(B) (JELALAK TELJES KÉP(B))] /
[SINGLE LINE SCAN(B) (SORSZELEKTOR(B))]
beállítás.
•
Állítsa az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)]
menüre, és használja a ◄► gombot a [BRIGHTNESS
B (B FÉNYERŐ)], majd azután a [CONTRAST B (B
KONTRASZT)] beállításához.
[BRIGHTNESS B
(B FÉNYERŐ)]
Állítsa a jelalak legalsó sorát 0%-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
• Beállítási tartomány:
-16 – +16
MENU : GO TO PICTURE MENU ENTER : ADJUSTMENT COMPLETE RETURN : GO TO AREA SELECT
[Amikor a [SPLIT ADJUST MODE (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA
ÜZEMMÓD)] menüpont [NORMAL (NORMÁL)] beállítású]
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
[CONTRAST B
(100 IRE)
(B KONTRASZT)]
• Beállítási tartomány:
-32 – +32
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)]
MENU : GO TO PICTURE MENU ENTER : ADJUSTMENT COMPLETE RETURN : GO TO AREA SELECT
[Amikor a [SPLIT ADJUST MODE (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA
ÜZEMMÓD)] menüpont [REVERSE (FORDÍTOTT)] beállítású]
Képbeállítást végezhet bizonyos [PICTURE (KÉP)] menü
elemeknél, miközben a projektor egy osztott ablakban a
kimerevített kép egy adott területét vetíti ki.
1) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] menü.
SPLIT ADJUST
PICTURE AREA SELECT
SPLIT ADJUST MODE
POSITION
NORMAL
LANGUAGE
Megjegyzés
•
Ha a ▲▼ gombbal kiválasztja a [SPLIT ADJUST MODE
(BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA ÜZEMMÓD)] menüpontot,
és a [NORMAL (NORMÁL)] beállításról átkapcsol a
[REVERSE (FORDÍTOTT)] lehetőségre, akkor az osztott
képernyő megjelenítése alatt bal oldalon látható képernyő
megfordítható és beállítható.
5) Nyomja meg a <MENU> (Menü) gombot, és
végezze el a beállításokat a [PICTURE (KÉP)]
menüvel.
•
2) Az [AREA SELECT (TERÜLET KIVÁLASZTÁS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megkezdődik a megosztott képernyő megjelenítése.
Megjelenik a képernyőmenü. A képet beállíthatja az
optimális megjelenítésre.
A kép kimerevedik, és a beállításhoz megjelenik egy
terület. Az éppen kivetített képet a projektor rögzíti, és
kimerevített képként jeleníti meg.
PICTURE MODE
PICTURE CONTRAST
BRIGHTNESS
POSITION COLOUR
TINT
LANGUAGE COLOUR TEMPERATURE
SHARPNESS
OPTION DYNAMIC IRIS
LIGHT HARMONIZER
WAVEFORM MONITOR
SPLIT ADJAST
ADVANCED MENU
PICTURE MEMORY
3) A beállítandó terület kiválasztásához használja a
◄► gombot.
Beállítások
•
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
0
0
0
0
0
SIMPLE
ENTER
SELECT
F
DISABLE
RETURN
FUNCTION
•
MOVE AREA ENTER : GO TO SPLIT ADJUST RETURN : GO TO FREEZE SCREEN
Megjegyzés
•
Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot, és
megjelenik egy kimerevített képernyő.
Állítható elemek
Almenü elemek
[CONTRAST (KONTRASZT)]
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]
[TINT (ÁRNYALAT)]
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)]
Oldal
37
37
37
37
38
38
42
6) Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot, amíg
vissza nem tér a beállítás képernyőre.
MAGYAR – 41
[PICTURE (KÉP)] menü
7) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
SPLIT ADJUST
SAVE CHANGES?
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)]
Manuálisan részletesebb képbeállításokat végezhet.
YES
ENTER
SELECT
RETURN
•
NO
CANCEL
Megjelenik a nyugtázó üzenet. A ◄► gombbal
válassza ki a [YES (IGEN)] lehetőséget, és nyomja meg
az <ENTER> (Bevitel) gombot, hogy a változásokat
alkalmazza, és visszatérjen a kimerevített képernyőhöz.
A ◄► gombbal válassza ki a [NO (NEM)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot, hogy a
változások alkalmazása nélkül visszatérjen a
kimerevített képernyőhöz.
Megjegyzés
•
Ha vissza kíván térni a beállítási képernyőre, akkor a
nyugtázó üzenetben válassza ki a [CANCEL (MÉGSEM)]
gombot, és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
8) Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot.
•
Ekkor már a kivetített videót az alkalmazott
beállításokkal nézheti.
Megjegyzések
•
•
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot
•
YES
: SAVE AND QUIT
(IGEN: MENT ÉS KILÉP
NO
: QUIT WITHOUT SAVING (NEM: KILÉP MENTÉS NÉLKÜL)
(MÉGSEM: ÁLLÍTSA BE ÚJRA)
CANCEL : ADJUST AGAIN
A beállítás képmegosztás alatt szürkével megjelenő
elemeket nem lehet állítani.
A [POSITION (HELYZET)] menü [KEYSTONE
(TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció eleme a beállítás
képmegosztás alatt inaktívvá válik.
Beállítások
42 – MAGYAR
Megjelenik az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] menü.
„ [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA
BEÁLLÍTÁS)]
Az egyes bemenő jel szintek fény intenzitását az
[ADVANCED (SPECIÁLIS)] mód használatával
aprólékosabban állíthatja be, vagy állítsa be a [SIMPLE
(EGYSZERŰ)] mód 3 szintjével (nagy, közepes, alacsony).
Megjegyzés
•
A [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)] csak
az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] vagy a [SIMPLE
(EGYSZERŰ)] üzemmódban végezhető el. A két beállítás
egyidejűleg nem használható.
z A gammaérték beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál az [ADVANCED (SPECIÁLIS)]
lehetőséget választotta ki)
1) Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem
kiválasztásához nyomja meg a ◄► gombot.
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
OPTION R ADJUST
G ADJUST
B ADJUST
INITIALIZE
ADVANCED
5
[PICTURE (KÉP)] menü
2) Az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)] kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)] menü, és
maximálisan 9 pont állítható be.
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
3) Állítsa be a tónust a ▲▼ ◄► gombbal, az
<ENTER> (Bevitel) gombbal, a <SUB MENU>
(Almenü) gombbal vagy a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombbal.
a. A kiválasztott pont módosítása
• A távirányító használatával
A kiválasztási pont a <SUB MENU> (Almenü) gomb
minden egyes megnyomásakor egy ponttal jobbra lép.
Az alapértelmezett beállítás az 5-ös pont.
Pl.: 5 -> 6 ->...-> 9 -> 1 ->...
[INPUT
(BEMENET)]
[1%] – [99%]
A jelenleg kiválasztott pont
bemeneti szintjét mutatja.
Beállítási tartomány: 1 – 99 %
között, 1 %-os lépésekben.
Alapértelmezett beállítások: 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %
[OUTPUT
(KIMENET)]
[-252] – [+252]
A jelenleg kiválasztott pont kimeneti
szintjét mutatja.
A beállítható tartomány a bemenő
szinttől függ.
Alapértelmezett beállítás: 0
•
A projektor vezérlőpanel használatával
A [POINT (PONT)] közvetlenül a [GAMMA
ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)] menüből is
megváltoztatható.
A [POINT (PONT)] kiválasztásához használja a ▲▼
gombot, a pont módosításához pedig a ◄► gombot.
MAGYAR – 43
Beállítások
[POINT (PONT)]
[1] – [9]
A jelenleg kiválasztott pont számot
mutatja.
A bemenő jel szint bal oldalánál az
1 – 9 szám jelenik meg.
A grafikonban a kiválasztott pont
sárgán jelenik meg.
OUTPUT (KIMENET)
Az éppen kiválasztott (A) pontra vonatkozó információt
jeleníti meg.
Alapértelmezett beállítás:
POINT (PONT) [5] INPUT (BEMENET) [50 %] OUTPUT
(KIMENET) [0]
[PICTURE (KÉP)] menü
b. A bemenő szint beállítása
• A bemenő szint jelenlegi szintről való átállításához,
nyomja folyamatosan a ◄► gombot, amíg el nem éri a
kívánt szintet. (Balra és jobbra mozgatható.)
• Beállítási tartomány: 1 – 99 % között, 1 %-os
lépésekben. (Azonban nem állítható a szomszédos
pontokon túl.)
• A bementi szint beállítása semmilyen más képernyőn,
csak az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)] képernyőn
érhető el. (A bemenő szint nem állítható az [R/G/B
ADJUST (R/G/B BEÁLLÍTÁS)] képernyőn.)
c. A kimenő szint beállítása
• A kimenő szint jelenlegi szintről való átállításához,
nyomja folyamatosan a ▲▼ gombot, amíg el nem éri a
kívánt szintet. (Felfelé és lefelé mozgatható.)
• A kimenő szint az egyes színekre az [R/G/B ADJUST
(R/G/B BEÁLLÍTÁS)] képernyőn állítható.
Pl.: Nyomja meg az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)]
képernyőn a ▲ gombot, és vigye felfelé a
kiválasztott pontot.
Pl.: Nyomja meg az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)]
képernyőn a ◄ gombot, és vigye bal felé a
kiválasztott pontot.
Beállítások
Beállítási tartomány: -252 – 252
Beállítási tartomány: 1 – 99 %
44 – MAGYAR
[PICTURE (KÉP)] menü
d. A beállítás módosítása a különböző színtípusok
szerint
• A beállítás az <ENTER> (Bevitel) gomb minden egyes
lenyomására az alábbiak szerint változik.
Y ADJUST
(Y BEÁLLÍTÁS)
z A gamma beállítási értékek inicializálása
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
OPTION R ADJUST
G ADJUST
B ADJUST
INITIALIZE
R ADJUST
(R BEÁLLÍTÁS)
B ADJUST
(B BEÁLLÍTÁS)
G ADJUST
(G BEÁLLÍTÁS)
A [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)]
menün keresztül az egyes, különböző színbeállítási
menüket is átkapcsolhatja.
A [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)]
menüben válassza ki a ▲▼ gombbal a kívánt színbeállítást ([Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)], [R ADJUST (R
BEÁLLÍTÁS)], [G ADJUST (G BEÁLLÍTÁS)], [B
ADJUST (B BEÁLLÍTÁS)]), és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
OPTION
5
1) Az [INITIALIZE (ALAPHELYZETBE ÁLLÍT)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
GAMMA ADJUSTMENT
ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
GAMMA MID
GAMMA LOW
POINT
Y ADJUST
R ADJUST
G ADJUST
B ADJUST
INITIALIZE
ADVANCED
Megjelenik a gamma inicializálás nyugtázó üzenete.
ADVANCED
5
2) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] módban elvégzett
gamma beállításai visszaállnak a gyári alapértelmezett
beállításukra.
Megjegyzés
Az alaphelyzetbe állítás [SIMPLE (EGYSZERŰ)] módban
nem áll rendelkezésre.
Beállítások
•
e. A kimenő szintek visszaállítása az alapértelmezett
beállításra
• Ha a kiválasztott ponton vissza kívánja állítani kimenő
szintet az alapértelmezett „0” beállításra, nyomja meg a
távirányítón a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot.
Megjegyzés
•
Az egyéni bemenő szintek nem állíthatók vissza alapértelmezett beállításukra a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gomb megnyomásával. Ha szükséges, visszaállításukhoz
nyomja meg a ◄►gombot.
MAGYAR – 45
[PICTURE (KÉP)] menü
„ [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
z A gammaérték beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál a [SIMPLE (EGYSZERŰ)]
lehetőséget választotta ki.)
A színhőmérsékleteket főleg a feketére összpontosítva
állíthatja be.
R (VÖRÖS), G (ZÖLD), B (KÉK)
1) A [SIMPLE (EGYSZERŰ)] elem kiválasztásához nyomja meg a ◄► gombot.
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
OPTION R ADJUST
G ADJUST
-1
SIMPLE
0
0
0
2) Válassza ki az elemet a ▲▼ gombbal, és
állítsa be a ◄► gombbal.
•
A lineáris intenzitást 3 szintnél állíthatja (nagy,
közepes, alacsony). A kívánt gamma szint
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot.
-1
+1
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] menü elemek
Alapértelmezett
beállítás
[BRIGHTNESS R (R FÉNYERŐ)]
0
[BRIGHTNESS G (G FÉNYERŐ)]
0
[BRIGHTNESS B (B FÉNYERŐ)]
0
•
Beállítási tartomány: -16 – +16
„ [NR (ZAJCSÖKKENTÉS)]
Kiküszöbölheti a bemenő jel romlásakor fellépő zajt.
+1
Csökkentés
•
Növelés
Beállítási tartomány: 0 – +3
„ [MPEG NR (ZAJCSÖKKENTÉS)]
Kiküszöbölheti az MPEG tömörítést használó videók
kivetítésénél fellépő zajt.
[ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] elemek
Alapértelmezett
beállítás
Beállítások
[GAMMA HIGH (NAGY GAMMA)]
0
[GAMMA MID (KÖZEPES GAMMA)]
0
[GAMMA LOW (KIS GAMMA)]
0
•
•
Beállítási tartomány: -8 – +8
A színhőmérsékleteket főleg a fehérre összpontosítva
állíthatja be.
R (VÖRÖS), G (ZÖLD), B (KÉK)
-1
[ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] menü elemek
+1
Alapértelmezett
beállítás
[CONTRAST R (R KONTRASZT)]
0
[CONTRAST G (G KONTRASZT)]
0
[CONTRAST B (B KONTRASZT)]
0
Beállítási tartomány: -32 – +32
46 – MAGYAR
Növelés
Beállítási tartomány: 0 – +3
Figyelem
„ [CONTRAST (KONTRASZT)]
•
Csökkentés
•
•
MPEG videó vetítésekor használja a növelt beállítást.
A COMPUTER (RGB) jel nem támogatott.
[PICTURE (KÉP)] menü
„ [MOTION EFFECT (MOZGÁSEFFEKT)]
A sok mozgást tartalmazó videók is nézhetők éles képpel.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
A MOTION EFFECT (MOZGÁSEFFEKT)
inaktiválva van.
[ON (BE)]
A MOTION EFFECT (MOZGÁSEFFEKT)
aktiválva van.
z A kiválasztott szín beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál a [CURSOR (KURZOR)] van
kiválasztva)
Válassza ki a kurzorral a kívánt színt, és állítsa be.
1) Nyomja meg a ◄► gombot, hogy az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] menüpontnál kiválassza a [CURSOR (KURZOR)]
elemet.
COLOUR MANAGEMENT
PROFILE
ADJUSTMENT MODE
START ADJUSTMENT
LOG
Megjegyzés
•
Bizonyos képeknél a különbséget nehéz meglátni az
eredményben.
„ [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)]
NORMAL
CURSOR
2) A [START ADJUSTMENT (BEÁLLÍTÁS INDÍTÁS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
A kiválasztott [PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] menüpontnál, a [CURSOR (KURZOR)] móddal egyénileg
állíthatja be a kiválasztott színt, vagy állítsa be az
[RGBCMY] móddal a hat színösszetevőt (vörös, zöld, kék,
cián, bíbor, sárga).
A beállítási eredmények profilként elmenthetők, és később
behívhatók.
Megjelenik a célkereszt kurzor (A), és a projektor
felveszi a kivetített képet.
z Új profil létrehozása
Vetítőernyő
Megjegyzések
•
•
•
•
A [COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)]
alkalmatlan a beállításra a [PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)] [REC709] beállításával, amikor HDMI jel van
kiválasztva.
Ha beállítás közben átkapcsolja a bemenő jelet, a
beállítási adatokat nem menti el a projektor.
Ha ugyanazon a képernyőn van egy másik tartomány,
amelynek a színe pontosan ugyanolyan vagy hasonló a
célpontéval, akkor ezek a színek is beállításra kerülnek.
A fehéren, szürkén és feketén kívül az összes színt
állíthatja.
Ha egyetlen színt a többi színtől külön, egyedileg
szerkeszt, akkor esetleg nem érhető el a kívánt szín.
3) Egy szín kiválasztásához a ▲▼◄ és ► gomb
segítségével vigye a kurzort a kívánt helyre.
•
Vigye a célkereszt kurzor közepét a kivetített képen a
beállítandó pontra.
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [CURSOR (KURZOR)] menü (B) és a
kiválasztott szín (C).
CURSOR
ENTER
DEFAULT
SELECT
RETURN
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
Vetítőernyő
Megjegyzések
•
•
•
Néhány esetben esetleg nem tudja elvégezni a beállítást,
amikor a vetítési tartomány legszélét választotta ki.
Csak akkor tud profilt létrehozni, amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] vagy a
[CURSOR (KURZOR)] vagy az [RGBCMY] lehetőségre
van állítva. Mindkét beállításból nem lehet profilt létrehozni.
A fehér, szürke és fekete nem szerkeszthető.
MAGYAR – 47
Beállítások
•
[PICTURE (KÉP)] menü
5) Válasszon ki egy menü elemet a ▲▼ gombbal,
és a ◄► gombbal állítsa be az egyes elemek
szintjét.
A szín élénkségét állítja be.
[COLOUR
(SZÍNTELÍTETTSÉG)] • Beállítási tartomány:
-30 – +30
•
[TINT
(ÁRNYALAT)]
A szín árnyalatát állítja be.
• Beállítási tartomány:
-30 – +30
[BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)]
A szín világosságát állítja be.
• Beállítási tartomány:
-20 – +20
z A kiválasztott szín beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál az [RGBCMY] van kiválasztva)
Válassza ki a színt a 6 különböző szín típus közül ([RED
(VÖRÖS)], [GREEN (ZÖLD)], [BLUE (KÉK)], [CYAN
(CIÁN)], [MAGENTA (BÍBOR)], [YELLOW (SÁRGA)]), és
állítsa be a [COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)], [TINT
(ÁRNYALAT)] és [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] elemet.
1) Nyomja meg a ◄► gombot, hogy az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál kiválassza az [RGBCMY] elemet.
COLOUR MANAGEMENT
PROFILE
ADJUSTMENT MODE
START ADJUSTMENT
LOG
Az egyes elemek alapértelmezett beállítása: [0].
Beállítás után, megjelenik a beállított szín (D).
NORMAL
RGBCMY
CURSOR
ENTER
DEFAULT
SELECT
RETURN
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
2) A [START ADJUSTMENT (BEÁLLÍTÁS INDÍTÁS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
3) A kívánt szín kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
RGBCMY ADJUSTMENT
RED
GREEN
BLUE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
6) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Néhány másodpercig a [PROCESSING
(FELDOLGOZÁS)] felirat látható, és a projektor elmenti
az eredményt a [LOG (NAPLÓ)] menüben.
Maximálisan 8 napló tárolható a [LOG (NAPLÓ)]
menüben. Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) vagy a
<MENU> (Menü) gombot a többi szín beállításához. Ha
további beállításokat akar végezni, ismételje meg az
eljárást a 3) lépéstől.
•
Megjelenik a menü (B) és az alapszín (C).
Beállítások
7) Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot, vagy
nyomja meg kétszer a <MENU> (Menü) gombot.
•
Ezzel visszatér a [COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)] menühöz.
RED
ENTER
DEFAULT
SELECT
RETURN
Vetítőernyő
48 – MAGYAR
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
[PICTURE (KÉP)] menü
[COLOUR
(SZÍNTELÍTETTSÉG)]
•
A szín élénkségét állítja be.
•
Beállítási tartomány:
-30 – +30
[TINT
(ÁRNYALAT)]
A szín árnyalatát állítja be.
• Beállítási tartomány:
-30 – +30
[BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)]
A szín világosságát állítja be.
• Beállítási tartomány:
-20 – +20
Az egyes elemek alapértelmezett beállítása: [0].
Beállítás után, megjelenik a beállított szín (D).
RED
ENTER
DEFAULT
SELECT
RETURN
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
Vetítőernyő
5) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Néhány másodpercig a [PROCESSING
(FELDOLGOZÁS)] felirat látható, és a projektor elmenti
az eredményt a [LOG (NAPLÓ)] menüben. Maximálisan
6 különböző, beállított színű kép tárolható a [LOG
(NAPLÓ)] menüben. Ha további színeket kíván
beállítani, nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot.
Ha további beállításokat akar végezni, ismételje meg az
eljárást a 3) lépéstől.
6) Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot, vagy
nyomja meg kétszer a <MENU> (Menü) gombot.
•
Ezzel visszatér a [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)] menühöz.
Megjegyzés
•
Az alapszín (C) és a beállított szín (D) (akkor jelenik meg,
amikor az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] az
[RGBCMY] lehetőségre van állítva), csak referencia színek.
z Naplók szerkesztése/törlése
A tárolt naplókat szerkesztheti vagy törölheti.
A [LOG (NAPLÓ)] kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
• Megjelenik a [LOG (NAPLÓ)] menü.
•
A [CURSOR (KURZOR)] mód által létrehozott, tárolt
naplók kezelése
LOG
ADJUSTMENT MODE
PICTURE MODE
POINT1
POINT2
POINT3
POINT4
POINT5
POINT6
POINT7
POINT8
ALL DELETE
Kiválasztott
szín
: CURSOR
: NORMAL
COLOUR
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
TINT BRIGHTNESS
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
Beállított
szín
A szerkeszteni kívánt pont kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot, hogy megjelenítse
a képernyőt a [CHANGE
(VÁLTOZTAT)] illetve a [DELETE
(TÖRÖL)] kiválasztásához.
[CHANGE (VÁLTOZTAT)]:
Megjelenik a [CURSOR
[POINT (PONT)]
(KURZOR)] menü, és újra
[1] – [8]
beállíthatja a színt.
[DELETE (TÖRÖL)]:
Törli a pont beállítási adatait.
A nyugtázó üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
A ◄► gombbal válassza ki az
[OK]-t, majd a törléshez
nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
[ALL DELETE
(MINDENT
TÖRÖL)]
Amikor a ▲▼ gombbal kiválasztotta
az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget, és megnyomja
az <ENTER> (Bevitel) gombot,
megjelenik egy nyugtázó üzenet.
A ◄► gombbal válassza ki az [OK]-t,
majd az összes napló törléséhez
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Ha az összes napló törlésre került, a
[PROFILE (PROFIL)] beállításánál a
[NORMAL (NORMÁL)] lesz beállítva.
RED
MAGYAR – 49
Beállítások
4) Válasszon ki egy menü elemet a ▲▼ gombbal, a
◄ ► gombbal pedig állítsa be az egyes elemek
szintjét.
[PICTURE (KÉP)] menü
•
Az [RGBCMY] mód által létrehozott, tárolt naplók
kezelése
LOG
ADJUSTMENT MODE
PICTURE MODE
RED
GREEN
BLUE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
ALL DELETE
z Napló beállítás mentése profilként
Mentsen el egy napló beállítást profilként.
Maximálisan 3 profilt menthet el.
: RGBCMY
: NORMAL
COLOUR
+10
+10
+10
+10
+10
+10
1) A [PROFILE SAVE (PROFILMENTÉS)] kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot, majd
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
TINT BRIGHTNESS
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
•
Megjelenik a [PROFILE SAVE (PROFILMENTÉS)] menü.
2) Az elmentendő szám kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
PROFILE SAVE
☆ USER1
★ USER2
Kiválasztott
szín
[RED
(VÖRÖS)]
[GREEN
(ZÖLD)]
[BLUE
(KÉK)]
[CYAN
(CIÁN)]
[MAGENTA
(BÍBOR)]
[YELLOW
(SÁRGA)]
Beállítások
[ALL DELETE
(MINDENT
TÖRÖL)]
☆ USER3
Beállított
szín
A szerkeszteni kívánt szín
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot, hogy
megjelenítse a képernyőt a
[CHANGE (VÁLTOZTAT)] illetve a
[DELETE (TÖRÖL)] kiválasztásához.
[CHANGE (VÁLTOZTAT)]:
Újra beállíthatja a színt.
[DELETE (TÖRÖL)]:
Törli a színbeállítás
előzményeket.
A nyugtázó üzenet megjelenítéséhez nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
A ◄► gombbal válassza ki
az [OK]-t, majd a törléshez
nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
Amikor a ▲▼ gombbal kiválasztotta
az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL]
lehetőséget, és megnyomja az
<ENTER> (Bevitel) gombot, megjelenik egy nyugtázó üzenet.
A ◄► gombbal válassza ki az [OK]-t,
majd az összes napló törléséhez
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Ha az összes napló törlésre került, a
[PROFILE (PROFIL)] beállításánál a
[NORMAL (NORMÁL)] lesz beállítva.
: Amikor egy profil már el van mentve
œ: Nincs elmentve
•
3) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Ha az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] az
[RGBCMY] lehetőségre van állítva, a [COLOUR
(SZÍNTELÍTETTSÉG], [TINT (ÁRNYALAT)] és
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] [0]-ra állítása és elmentése
az előzőleg tárolt beállítási értékekhez, törli azokat a
naplóból.
Megjelenik a [PROFILE NAME INPUT (PROFILNÉV
BEVITEL)] képernyő.
PROFILE NAME INPUT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ALL DELETE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
*
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
5) A karakterek kiválasztásához nyomja meg a
▲▼◄► gombot, majd a bevitelhez nyomja meg
az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
Megjegyzés
•
Megjelenik a [PROFILE SAVE (PROFIL MENTÉS)]
nyugtázó üzenet.
Maximálisan 14 karaktert adhat be.
Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja, válassza
ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a
távirányítón megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a kurzorral
éppen kiválasztott karaktert.
6) A ▲▼◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
7) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
•
50 – MAGYAR
Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([USER1 – 3 (FELHASZNÁLÓ1-3)]).
[PICTURE (KÉP)] menü
z Profil törlése
1) A [PROFILE DELETE (PROFIL TÖRLÉSE)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [PROFILE DELETE (PROFIL TÖRLÉSE)]
menü.
z A profil nevek megváltoztatása
1) A [PROFILE NAME CHANGE (PROFILNÉV
VÁLTÁS)] kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
•
Megjelenik a [PROFILE NAME CHANGE (PROFILNÉV
VÁLTÁS)] menü.
PROFILE DELETE
PICTURE USER1
USER2
POSITION USER3
ALL DELETE
LANGUAGE
2) A törlendő profil kiválasztásához nyomja meg a
▲▼ gombot, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
•
•
Ha az összes profilt törölni kívánja válassza ki az [ALL
DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget.
Megjelenik a [PROFILE DELETE (PROFIL TÖRLÉSE)]
nyugtázó üzenet.
PROFILE NAME CHANGE
PICTURE USER1
USER2
POSITION USER3
LANGUAGE
2) A megváltoztatandó profilnév kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [PROFILE NAME INPUT (PROFILNÉV
BEVITEL)] képernyő.
PROFILE NAME INPUT
SCENE1
3) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ALL DELETE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
"
#
&
'
*
+
-
/
=
?
@
\
^
`
|
$
~
%
_
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
OK
SPACE
CANCEL
Megjegyzés
Ha minden profil törlésre kerül, a rendszer visszaáll a
[COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)] menüre.
3) A kívánt karakter helyének megadásához nyomja
meg a ▲▼◄► gombot, és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
Maximálisan 14 karaktert adhat be.
Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja, válassza
ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a
távirányítón megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a
kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
4) A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza ki az
[OK]-t.
5) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
•
Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([USER1-3 (FELHASZNÁLÓ1-3)]).
MAGYAR – 51
Beállítások
•
[PICTURE (KÉP)] menü
z Elmentett profilok behívása
Válasszon ki egy elmentett profilt (színbeállítás
eredményt). A profilban beállított beállítási értékeket a
projektor alkalmazza a [PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)] menüben, és rögzíti.
„ [CINEMA REALITY] (Élethű mozi)
Be/Kikapcsolhatja az automatikus képszinkronizálót, a
másodpercenként 24 képkocka eléréséhez, mint a
mozifilmeknél.
1) A [PROFILE (PROFIL)] kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot.
2) A profil átkapcsolásához nyomja meg a gombot.
[NORMAL
(NORMÁL)]
[USER
(FELHASZNÁLÓ)]
[1] – [3]
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Az élethű mozi aktív
[OFF (KI)]
Az élethű mozi inaktív
Megjegyzés
Alapértelmezett beállítás.
Akkor jelenik meg, ha el van mentve
a profil.
•
„ [TV-SYSTEM (TV RENDSZER)]
[Csak VIDEO illetve S-VIDEO jel bemenetnél]
A projektor automatikusan érzékeli a bemenő jelet, de ha
nem stabil jel kerül a bemenetre, állítsa be a rendszert
manuálisan. Olyan rendszer formátummal állítsa be,
amely illeszkedik a bemenő jelhez.
„ [x.v.Colour (x.v.Szín)]
A HDMI szabványt (x.v.Ycc) kielégítő jeleknél
be/kikapcsolhatja az automatikus beállító rendszert.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
[CINEMA REALITY] (Élethű mozi) csak a váltottsoros
jeleknél áll rendelkezésre.
Beállítások
átváltása
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az alábbiak
szerint változik.
Megjegyzés
Beállítások
•
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a HDMI
bemeneti csatlakozón keresztül HDMI szabványokat
(x.v.Ycc) támogató jel kerül a készülékbe, és a [PICTURE
MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] a [REC709] lehetőségre van
állítva.
„ [DETAIL CLARITY
(RÉSZLETTISZTASÁG)]
Beállíthatja a részlettisztaság (képrészlet élesítési)
rendszer szinteket.
A hatás
csökkentése
A hatás
erősítése
Figyelem
•
•
Normál körülmények mellett állítsa ezt az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] lehetőségre.
Kapcsolja át a beállításokat a megfelelő TV
jelformátumokra.
Megjegyzés
•
Beállítási tartomány: 0 – +7
52 – MAGYAR
•
Ha az [AUTO (AUTOMATIKUS)] lehetőséget állítja be,
akkor automatikusan választ az NTSC, NTSC4.43, PAL,
PAL-M, PAL-N, SECAM és PAL60 közül.
[PICTURE (KÉP)] menü
„ [RGB/YCBCR], [RGB/YPBPR]
Normál körülmények mellett állítsa ezt az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] lehetőségre. Ha a képek nem jelennek
meg helyesen, amikor ez az [AUTO (AUTOMATIKUS)]
lehetőségre van állítva, akkor a bemenő jelnek
megfelelően állítsa át az [RGB] vagy az [YCBCR], [YPBPR]
lehetőségre.
[PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)]
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)]
menü.
PICTURE MEMORY
MEMORY SAVE
MEMORY LOAD
MEMORY DELETE
MEMORY NAME CHANGE
PICTURE
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az alábbiak
szerint változik.
POSITION
LANGUAGE
„ [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
A videók beállított értékei (beszabályozási értékei) kedvencként
elmenthetők.
z A COMPUTER bemenet használatakor
•
•
480i, 480p, 576i, 576p vagy VGA60 bemenet
használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB],
[YCBCR] közül.
A fentiekben leírtaktól eltérő, video-formátumú jel
bemenet használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB],
[YPBPR] közül.
: Memória már tárolt adatokkal
œ: Nincs adat tárolva
1) Az elmentendő szám kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
nyugtázó üzenet.
•
•
Egy 480p vagy 576p bemenet használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB],
[YCBCR] közül.
A fentiekben leírtaktól eltérő, video-formátumú jel
bemenet használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB],
[YPBPR] közül.
Megjegyzések
•
•
•
A jelekre vonatkozó részleteket olvassa el „A beadható
jelek listája” táblázatban. ( 86. oldal)
Néha a projektor esetleg nem működik megfelelően egyes
csatlakoztatott eszközökkel.
Ezek nem választhatók ki a COMPONENT bemeneti
csatlakozók használatával.
2) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
3) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [MEMORY NAME INPUT (MEMÓRIANÉV
BEVITEL)] képernyő.
MEMORY NAME INPUT
ALL DELETE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
*
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
4) A kívánt karakter helyének megadásához nyomja
meg a ▲▼◄► gombot, és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
Maximálisan 16 karaktert adhat be.
Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja, válassza
ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a
távirányítón megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a kurzorral
éppen kiválasztott karaktert.
MAGYAR – 53
Beállítások
z A HDMI 1/2 bemenet használatakor
[PICTURE (KÉP)] menü
5) A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza ki az
[OK]-t.
6) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
„ [MEMORY NAME CHANGE
(MEMÓRIANÉV VÁLTÁS]
Szerkesztheti a memória név beállításokat.
Megjegyzés
•
Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg beírása nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-16 (MEMÓRIA1-16]).
„ [MEMORY LOAD (MEMÓRIA BEHÍVÁS)]
Elérheti a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)] funkcióval
elmentett adatokat.
MEMORY LOAD
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
MEMORY4
LANGUAGE MEMORY5
1/2
1) A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki a
módosítandó memória nevet.
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Bekapcsolnak a behívott memória név videó beállításai.
Megjegyzések
•
•
Ha a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)] menüpontnál nincs elmentett beállítás, vagy végrehajtotta az
[ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] funkciót, akkor a
[MEMORY LOAD (MEMÓRIA BEHÍVÁS)] menü nem
választható ki.
A „Távirányítás” „Elmentett beállítás behívása” részében
megtalálja az arra vonatkozó részleteket, hogy ez hogyan
érhető el a távirányítóval. ( 32. oldal)
Beállítások
1/2
1) A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki a
törlendő memória nevét.
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
Az összes memória bejegyzés törléséhez válassza ki
az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget.
Megjelenik a [MEMORY DELETE (MEMÓRIA
TÖRLÉSE)] nyugtázó üzenet.
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ALL DELETE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
*
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
SPACE
CANCEL
3) A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄► gombot,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
TÖRLÉSE)]
Törölheti a memória bejegyzéseket.
A
OK
„ [MEMORY DELETE (MEMÓRIA
MEMORY DELETE
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
MEMORY4
LANGUAGE MEMORY5
Megjelenik a [MEMORY NAME INPUT (MEMÓRIANÉV
BEVITEL)] képernyő.
MEMORY NAME INPUT
1) A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki a
behívandó memória nevét.
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
1/2
MEMORY NAME CHANGE
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
MEMORY4
LANGUAGE MEMORY5
Maximálisan 16 karaktert adhat be.
Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja, válassza
ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a
távirányítón megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben
a kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
4) A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza ki az
[OK]-t.
5) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
•
Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-16 (MEMÓRIA1-16]).
SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)
(Csak a COMPUTER IN/COMPONENT IN/HDMI IN
bemenetről érkező jeleknél áll rendelkezésre.)
Megjelenik az éppen kivetített jel neve.
Megjegyzés
•
3) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
54 – MAGYAR
A jelekre vonatkozó részleteket olvassa el „A beadható
jelek listája” táblázatban. ( 86. oldal)
[POSITION (HELYZET)] menü
[POSITION (HELYZET)] menü
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül” ( 34. oldal) fő
menüjéből a [POSITION (HELYZET)] menüpontot, és
válasszon ki egy elemet az almenüből.
• Egy elem kiválasztása után, a képernyő pozíció
beállításához használja a ◄► gombot.
Távirányító
Projektor vezérlőpanel
[DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)]
Csökkenti a csíkos mintázatok kivetítésekor fellépő zajt.
Amikor projektor egy, lent látható, csíkozott mintázatfélét vetít
ki, néha ismétlődő zaj lép fel. Ilyen esetekben használja a
◄► gombot, hogy a beállítást behangolja a zaj
minimalizálásához.
Megjegyzés
Ha a vetítőernyőre kivetítetett kép helye eltérést mutat, amikor
a projektor és a vetítőernyő pozíciója pontosan be van állítva,
akkor mozgassa vízszintesen a kép pozícióját.
Balra mozgat
Jobbra mozgat
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
Ha a vetítőernyőre kivetítetett kép helye eltérést mutat, amikor
a projektor és a vetítőernyő pozíciója pontosan be van állítva,
akkor mozgassa függőlegesen a kép pozícióját.
•
Figyelem
•
[A DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)] beállítását a
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] beállítása előtt kell
elvégezni.
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)]
[Csak a COMPUTER IN/COMPONENT IN bemenetről
érkező jeleknél áll rendelkezésre.]
Ha képvillódzás vagy a kontúrok elszíneződése fordul elő,
hajtsa végre a beállításokat az optimális kép megjelenítésének biztosítása érdekében.
Használja a ◄► gombot, hogy a zaj ne legyen szembetűnő.
Megjegyzések
•
Lefelé mozgat
Az órabeállítás a 480i, 576i, 480p és 576p jel bemenettől
eltérő COMPUTER (RGB) jeleknél hajtható végre.
Felfelé mozgat
•
•
•
Ha a kivetítés alatti jel képpont órajel frekvenciája
magasabb, mint 154 MHz, a [DOT CLOCK (KÉPPONT
ÓRAJEL)] illetve a [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)]
beállítás esetleg nem szünteti meg a zajt.
A [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] nem állítható 480i
illetve 576i COMPONENT (YCBCR) bemenő jelnél.
A [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] nem állítható 480i
illetve 576i COMPUTER (RGB) bemenő jelnél.
Amikor digitális jelbemenetet használ, a beállítás nem
lehetséges.
MAGYAR – 55
Beállítások
[H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)]
[POSITION (HELYZET)] menü
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
Szükség esetén manuálisan is átkapcsolhatja a képméretarányt.
A képméretarány a jelektől függ.
Beállítások
átváltása
„ COMPONENT jel (YCBCR/YPBPR) /
COMPUTER (RGB) jel
[1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 720/60p,
720/50p bemenet]
Beállítások
átváltása
„ Amikor VIDEO/S-VIDEO jel van a
[480p bemenet]
bemeneten
[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60 bemenet]
[576i/576p bemenet]
Megjegyzés
•
Az [AUTO (AUTOMATIKUS)] csak akkor engedélyezett,
amikor a VIDEO és S-VIDEO jeleknél is NTSC jel a
bemenet.
Figyelem
[PAL/PAL-N/SECAM bemenet]
•
„ Amikor COMPUTER (RGB) jel van a
bemeneten
Megjegyzés
Beállítások
•
Ha 1280 × 720/60, 1280 × 768/60, 1280 x 800/60,
WXGA+60, 1920 x 1080/50, 1920 x 1080/60 vagy
WUXGA60RB jelet alkalmaz, a képméretarány fix, tehát ez
nem kapcsolható át.
„ HDMI
[1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 720/60p,
720/50p bemenet]
Megjegyzések
•
•
•
•
•
[480i/480p bemenet]
[576p bemenet]
56 – MAGYAR
Ha egy 4:3 képméretarányú videó 16:9 képoldal arányban
kerül kivetítésre, a szélek esetleg nem lesznek láthatóak,
vagy a kép formája megváltozhat. Kérjük, vetítse ki a
videókat olyan képméretaránnyal, amely megfelel a 4:3
vetítésre készült kép alkotója szándékainak.
•
Ha olyan képméretarányt választ, amely eltér a bemenő
jelben használt képoldal aránytól, akkor a videó másképp
fog kinézni, mint az eredeti.
Ha egy szerzői joggal védett képet az [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] funkció segítségével nagyítva vagy
torzítva vetít ki kereskedelmi céllal, egy étteremhez vagy
szállodákhoz hasonló, nyilvános helyen, akkor Ön a
szerzői jogokra vonatkozó törvények értelmében esetleg
megsértheti az eredeti tulajdonos szerzői jogát.
Amikor az [AUTO (AUTOMATIKUS)] lehetőségre van
állítva, a képméretarány automatikusan az optimális
képoldal arányra kapcsol, feltéve, hogy a bemenő jel
képméretarány azonosítót tartalmaz.
Az [AUTO (AUTOMATIKUS)] esetleg nem jeleníthető meg,
ha a bemenő jel VIDEO vagy COMPONENT
(YCBCR/YPBPR).
A 16:9 képméretaránynál szélesebbre vetített (cinema
vision – panoráma-szélesvásznú) képeknél, a képernyő
tetején és alján keskeny fekete csík jelenhet meg.
Amikor olyan jel kerül a bemenetre, amely tengerentúli
közvetítési formátumot használ, a támogatott
képméretarányok különböznek a táblázatban láthatóktól.
[POSITION (HELYZET)] menü
Vetítőernyő
Képméretarány
Bemenő jel
Bemenő jel
[4:3]
4:3 arányban vetíti ki.
Vetítőernyő
[ZOOM]
Az eredeti arány
megtartásával nagyít.
A kivetített videó néhány
esetben esetleg levágásra
kerül, de a videó pontosan
reprodukálható.
A függőleges állításhoz
használja a ▲▼ gombot.
(HDMI jelnél nem áll
rendelkezésre.)
Vetítőernyő
[H-FIT]
Vízszintesen állítja be, hogy
illeszkedjen a 16:9 arányhoz.
(Vízszintesen nagyítva)
Bemenő jel
[S16:9]
Egy 16:9 képméret- arányú
videót egy 4:3 képoldal
arányú vetítőernyőre vetít ki.
Vetítőernyő
Vetítőernyő
Bemenő jel
Bemenő jel
[16:9]
16:9 arányban vetíti ki.
(Vízszintesen nagyítva)
Vetítőernyő
Vetítőernyő
Bemenő jel
[V-FIT]
Függőlegesen állítja be, hogy
illeszkedjen a 16:9 arányhoz.
(Függőlegesen nagyítva)
A függőleges állításhoz
használja a ▲▼ gombot.
(HDMI jelnél nem áll
rendelkezésre.)
Vetítőernyő
Bemenő jel
[JUST (VALÓS)]
Vízszintesen állítja be, hogy
illeszkedjen a 16:9 arányhoz.
Egy 4:3 képméret- arányú
videó kivetítésekor a
képernyő közepén csökken a
torzítás.
(Vízszintesen nagyítva)
Vetítőernyő
MAGYAR – 57
Beállítások
Képméretarány
[POSITION (HELYZET)] menü
[WSS (AUTOMATIKUS KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)]
Az európai műsorszóró rendszereknél, ha a bemenő jel
azonosító jelet tartalmaz, a WSS automatikusan átkapcsolja a
képméretarányt a kívánt beállításra. ( 56. oldal)
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Automatikusan átkapcsol
[OFF (KI)]
Nem kapcsol át automatikusan
Megjegyzés
•
A képméretarány csak ezeknél a bemenő jeleknél kapcsol
át: PAL/625i (576i)/625p (576p)
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]
Ha egy kép négy szélén egyes részek nem látszanak, akkor a
megfelelő beállításhoz és kivetítéshez ezt a funkciót
használhatja.
Kép összenyomás
•
Kép nagyítás
Beállítási tartomány: 0 – +10
Megjegyzés
•
Beállítások
A COMPUTER jel (kivéve a video-formátumú jeleket) nem
támogatott.
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció
Ha a projektor a vetítőernyőhöz képest nem merőlegesen
helyezkedik el, vagy a vetítőernyő megdőlt, akkor Ön
korrigálhatja a trapéztorzítást.
Kép
•
Beállítási tartomány: -32 – +32
58 – MAGYAR
Működés
Megjegyzések
•
•
•
•
•
•
A függőleges trapéztorzítás ± 30° dőlésszögig korrigálható.
Ha azonban túlkorrigálás történik, a képminőség
leromolhat, és homályossá válik. A jobb minőségű kép
érdekében azt ajánljuk, hogy a projektor telepítésénél
minimális legyen a torzítás.
A trapéztorzítás korrekció eredménye hatással van a kép
méretére.
A trapéztorzítás korrekció nem funkcionál a menü
képernyőn.
Amikor a [KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekciót
alkalmaz, a képernyő függőleges középpontját és a
vetítőlencsét újra kell igazítani.
Bizonyos torzítás felléphet az optikai tengely billentés
következtében.
A trapéztorzítás korrekció eredménye hatással lehet a
képméretarányra.
[AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLL.)]
(Csak COMPUTER IN esetén)
Amikor kiválasztja az [AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLL.)]
lehetőséget, majd megnyomja az <ENTER> (Bevitel) gombot,
a [H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)], [V-POSITION
(FÜGGŐLEGES HELYZET)], [DOT CLOCK (KÉPPONT
ÓRAJEL)] és a [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] a bemenő
jelnek megfelelően, automatikusan beáll.
[POSITION (HELYZET)] menü
[SCREEN AREA MEMORY
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA)]
A [SCREEN AREA MEMORY (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA)] menü megjelenítéséhez nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
OPTION
SCREEN AREA MEMORY
MEMORY LOAD
MEMORY SAVE
MEMORY EDIT
AUTO SWITCHING
H-AREA POSITION
V-AREA POSITION
LEFT MASKING AREA
RIGHT MASKING AREA
UPPER MASKING AREA
LOWER MASKING AREA
ASPECT
0
0
0
0
0
0
16:9
„ [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
Lehetővé teszi a vízszintes videó pozíció, a függőleges videó
pozíció, a maszk beállítási nagyság és képméretarány
beállítások elmentését.
: Memória már tárolt adatokkal
œ: Nincs adat tárolva
1) Válassza ki a ▲▼ gombbal az elmentendő
memóriát.
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
„ [MEMORY LOAD (MEMÓRIA BEHÍVÁS)]
•
Behívhatja a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
funkcióval ( 59. oldal) elmentett vízszintes és
függőleges videó pozíciót, maszk nagyság beállítási
értékeket illetve képméretarány beállításokat.
Megjelenik a [SCREEN AREA MEMORY SAVE
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA MENTÉS)] nyugtázó
üzenet.
SCREEN AREA MEMORY SAVE
SAVE THE ADJUSTED VALUE AS MEMORY 1.
(A BEÁLLÍTOTT ÉRTÉKEK MENTÉSE MEMÓRIA1-KÉNT)
OK
3) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
1) Válassza ki a ▲▼ gombbal a behívandó
memória nevét.
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Bekapcsolnak a behívott memória videó beállításai.
Ha a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
menüpontnál nincs elmentett beállítás, vagy a [LENS
MEMORY DELETE (MEMÓRIA TÖRLÉSE)] funkciónál az
összes memóriát törölte, akkor a [MEMORY LOAD
(MEMÓRIA BEHÍVÁS)] menü nem jelenik meg.
Megjelenik a [SCREEN AREA MEMORY NAME INPUT
(KÉPERNYŐMASZK MEM. NÉV BEVITEL)] képernyő.
SCREEN AREA MEMORY NAME INPUT
Megjegyzés
•
CANCEL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
ALL DELETE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
*
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
5) A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄► gombot,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
Maximálisan 16 karaktert adhat be.
Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja, válassza
ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a
távirányítón megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben
a kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
6) A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza ki az
[OK]-t.
7) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
•
Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-6 (MEMÓRIA1-6)]).
MAGYAR – 59
Beállítások
SCREEN AREA MEMORY LOAD
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
MEMORY4
LANGUAGE MEMORY5
MEMORY6
OPTION
[POSITION (HELYZET)] menü
„ [MEMORY EDIT (MEMÓRIA
SZERKESZTÉSE)]
Törölheti a memóriában tárolt adatokat, és szerkesztheti a
memórianév beállításokat.
z [MEMORY NAME CHANGE (MEMÓRIA NÉV
VÁLTÁS]
1) A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki a
módosítandó memória nevet.
SCREEN AREA MEMORY EDIT
PICTURE MEMORY DELETE
MEMORY NAME CHANGE
POSITION
POSITION
LANGUAGE
LANGUAGE
OPTION
OPTION
z [MEMORY DELETE (MEMÓRIA TÖRLÉSE)]
1) A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki a
törlendő memória nevét.
SCREEN AREA MEMORY NAME CHANGE
SCREEN 1
MEMORY2
MEMORY3
MEMORY4
MEMORY5
MEMORY6
PICTURE
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [SCREEN AREA MEMORY NAME INPUT
(KÉPERNYŐMASZK MEM. NÉV BEVITEL)] képernyő.
SCREEN AREA MEMORY NAME INPUT
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
OPTION
•
SCREEN AREA MEMORY DELETE
MEMORY1
MEMORY2
MEMORY3
MEMORY4
MEMORY5
MEMORY6
ALL DELETE
Az összes memória bejegyzés törléséhez válassza ki
az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget.
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
H
i
I
j
k
l
m
x
y
z
ALL DELETE
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
*
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik egy [SCREEN AREA MEMORY DELETE
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA TÖRLÉS)] nyugtázó
üzenet.
3) A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄► gombot,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
•
SCREEN AREA MEMORY DELETE
DELETE THE MEMORY 1 DATA.
(A MEMÓRIA1 ADATAINAK TÖRLÉSE
OK
CANCEL
Beállítások
3) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
4) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Maximálisan 16 karaktert adhat be.
Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja, válassza
ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a
távirányítón megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben
a kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
4) A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza ki az
[OK]-t.
5) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
•
60 – MAGYAR
Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-6 (MEMÓRIA1-6)]).
[POSITION (HELYZET)] menü
„ [AUTO SWITCHING (AUTO.
ÁTKAPCSOLÁS)]
Ez a funkció képes a szélesvásznú jelet*1 illetve 16:9/4:3
arányt automatikusan azonosítani, és automatikusan behívja
az egyes képernyőméretekhez elmentett memória
beállításokat.
*1: A szélesvásznú jelek a 2,35:1, 2,40:1, 2,50:1, 2,55:1
képoldal arányú jelek.
SCREEN AREA MEMORY AUTO SWITCHING
OFF
PICTURE 2.35:1 IMAGE DETECTION
16:9 IMAGE DETECTION
OFF
POSITION
LANGUAGE
„ [H-AREA POSITION (VÍZSZINTES
KÉPPOZÍCIÓ)]
A képtartalom keretterületet vízszintesen mozgathatja, hogy a
jobb vagy a bal oldali szélét a képernyő széléhez igazítsa.
Balra mozgat
Jobbra mozgat
Amikor például egy túlpásztázott, 16:9 képméret- arányú
filmet egy 4:3 képméretarányú vetítőernyőre 4:3 képoldal
aránnyal vetít, behangolhatja a vetítő- ernyő pozíciója és a
videó megjelenítés pozíciója közötti vízszintes eltérést.
16:9 vetített kép
4:3 vetítőernyő
OPTION
1) A ▲▼gombbal válassza ki az elemet az
automatikus azonosításhoz.
2) Nyomja meg a ◄► gombot, hogy a kívánt
memóriát kiválassza az automatikus
azonosításhoz.
•
•
•
Egy adott időtartam után betöltődik a [2.35:1 IMAGE
DETECTION (2,35:1 KÉPDETEKTÁLÁS)]-hoz
kiválasztott memória beállítás, amint a bemenő jel
16:9/4:3-ről átvált 2,35:1-re.
Egy adott időtartam után betöltődik a [16:9 IMAGE
DETECTION (16:9 KÉPDETEKTÁLÁS)]-hoz
kiválasztott memória beállítás, amint a bemenő jel
2,35:1-ről átvált 16:9/4:3-ra.
Ha az [OFF (KI)] beállítást választja, a projektor nem
hajtja végre az automatikus azonosítást.
Amikor az [ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)] beállításnál
a [ZOOM] vagy a [V-FIT (FÜGG. ILLESZTÉS)] elemet
választja ki,ez a funkció érvénytelenné válik.
Megjegyzések
•
•
•
•
•
Ha a [SCREEN AREA MEMORY (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA)] menü [MEMORY SAVE (MEMÓRIA
MENTÉS)] funkciójának használatával nem tárolta el a
memóriát, akkor nem tudja kiválasztani az [AUTO
SWITCHING [AUTO. ÁTKAPCSOLÁS] elemet.
A projektor a menü illetve a tesztábra megjelenítésekor
nem hatja végre az automatikus azonosítást.
A képek esetleg nem ismerhetők fel helyesen, ha a kép
zajos, vagy a külső készülék zajt generál. A videótól
függően esetleg a képek sem ismerhetők fel helyesen.
A képméret esetleg nem ismerhető fel helyesen, ha a
külső készülékből bejövő jel szintje nem a javasolt
értéktartományba lett állítva. Ilyen esetben állítsa be a
bemeneti jelszintet a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] menü segítségével. ( 39. oldal)
A képméret esetleg nem ismerhető fel helyesen, ha a
képernyő pozíciója nincs megfelelően beállítva. Ilyen
esetben állítsa be a képernyő pozícióját a [POSITION
(HELYZET)] menü használatával. ( 55. oldal)
4:3 videó megjelenítési pozíció
„ [V-AREA POSITION (FÜGGŐLEGES
KÉPPOZÍCIÓ)]
A képtartalom keretterületet függőlegesen mozgathatja, hogy a
felső vagy az alsó szélét a képernyő széléhez igazítsa.
Lefelé mozgat
Felfelé mozgat
Amikor például egy túlpásztázott, 16:9 képméretarányú filmet
egy 2,35:1 szélesvásznú vetítőernyőre 2,35:1 szélesvásznú
filmként vetít, behangolhatja a vetítőernyő pozíciója és a
videó megjelenítés pozíciója közötti függőleges eltérést.
16:9 vetített képméret videó
megjelenítési pozíció
2,35:1 szélesvásznú
képernyő
2,35:1 szélesvásznú képernyő
MAGYAR – 61
Beállítások
•
[POSITION (HELYZET)] menü
„ [LEFT MASKING AREA (BAL
MASZKOLÁSI SÁV)]
„ [ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
Megjelenik az aktuális videó képoldal aránya.
A képernyő bal szélén elhelyezhet egy üres sávot (maszkot).
Megjegyzés
Kisebb
•
Nagyobb
Beállítási tartomány: 0 – 70
„ [RIGHT MASKING AREA (JOBB
MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő jobb szélén elhelyezhet egy üres sávot (maszkot).
Kisebb
•
Nagyobb
Beállítási tartomány: 0 – 70
„ [UPPER MASKING AREA (FELSŐ
MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő felső szélén elhelyezhet egy üres sávot
(maszkot).
Kisebb
•
Nagyobb
Beállítási tartomány: 0 – 70
„ [LOWER MASKING AREA (ALSÓ
MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő alsó szélén elhelyezhet egy üres sávot (maszkot).
Beállítások
Kisebb
•
Nagyobb
Beállítási tartomány: 0 – 70
Megjegyzések
•
•
Ha ezt [0]-ra állítja, az egyes maszkolási funkciók
érvénytelenné válnak.
A [MASKING AREA (MASZKOLÁSI SÁV)] funkció
érvénytelenné válik, a [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)] illetve a [SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] beállításakor, és a [TEST PATTERN
(TESZTÁBRA)] illetve a [WAVEFORM MONITOR
(JELALAK MONITOR)] megjelenítésekor, vagy amikor
nem érzékel jelet.
62 – MAGYAR
•
A képméretarányra vonatkozó részleteket lásd az
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)] menüpontnál.
( 56. oldal)
[OPTION (OPCIÓK)] menü
[OPTION(OPCIÓK)]menü
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül” ( 34.
oldal) fő menüjéből a [POSITION (HELYZET)]
menüpontot, és válasszon ki egy elemet az almenüből.
• Válassza ki az elemet, és a beállítások átkapcsolásához
nyomja meg a ◄► gombot.
Távirányító
Projektor vezérlőpanel
„ [OSD DESIGN (KÉPERNYŐ MENÜ
TÍPUS)]
Beállítja a képernyőn megjelenő menü színét.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[TYPE1
(1. TÍPUS)]
Megjelenítés normál típussal
[TYPE2
(2. TÍPUS)]
Megjelenítés fekete-fehér típussal
„ OSD POSITION (KÉPERNYŐ MENÜ
[ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ
MENÜ)]
Lehetővé teszi a vonatkozó képernyő menü beállítását.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
Megjelenik az [ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ
MENÜ)] menü.
PICTURE
POSITION
ON-SCREEN DISPLAY
INPUT GUIDE
OSD DESIGN
OSD POSITION
DETAILED
TYPE1
CENTRE
LANGUAGE
A vetítőernyő közepén jeleníti
meg
[LOWER LEFT (BAL
OLDALT LENT)]
A vetítőernyő alján, bal oldalon
jeleníti meg
[LOWER CENTRE
(KÖZÉPEN LENT)]
OPTION
„ [INPUT GUIDE (BEMENET MÓD
MEGJELENÍTÉSE)]
Állítsa be a megjelenítési módot a pillanatnyilag kiválasztott
bemeneti port névhez. Ez jelenik meg a képernyő jobb felső
sarkában, amikor megnyomja az <INPUT SELECT>
(Bemenet kiválasztás) gombot. ( 33. oldal)
Beállítások
átváltása
[CENTRE (KÖZÉPEN)]
Beállítások
átváltása
A vetítőernyő alján, középen
jeleníti meg
[LOWER RIGHT (JOBB A vetítőernyő alján, jobb oldalon
OLD. LENT)]
jeleníti meg
[UPPER LEFT (BAL
OLDALT FENT)]
A vetítőernyő felső részén, bal
oldalon jeleníti meg
[UPPER CENTRE
(KÖZÉPEN FENT)]
A vetítőernyő felső részén,
középen jeleníti meg
[UPPER RIGHT (JOBB A vetítőernyő felső részén, jobb
OLD. FENT)]
oldalon jeleníti meg
[BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN)]
Állítsa be a vetítőernyő színét, amikor nincs jel a bemeneten.
[DETAILED
(RÉSZLETES)]
[OFF (KI)]
[SIMPLE
(EGYSZERŰ)]
A bemeneti csatlakozót grafikusan
jeleníti meg
Kikapcsolja a bemeneti mód
megjelenítését
Csak a bemeneti csatlakozó nevét
jeleníti meg
Beállítások
átváltása
[BLUE (KÉK)]
[BLACK
(FEKETE)]
Beállítások
átváltása
Az egész vetítőernyőt kéken jeleníti
meg
Az egész vetítőernyőt feketén jeleníti
meg
MAGYAR – 63
Beállítások
•
HELYZET)
Megváltoztathatja a képernyő menü (OSD) megjelenítési
helyét.
[OPTION (OPCIÓK)] menü
[STARTUP LOGO (KEZDŐ LOGO)]
Be/kikapcsolhatja, hogy a projektor indításakor megjelenjen-e
a Panasonic logo.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
[FRAME RESPONSE (KÉPFRISSÍTÉSI
SEBESSÉG)]
Kapcsolja be ezt a beállítást, amikor a bemenetre folyamatos
jel kerül, és Ön csökkenteni kívánja a jel beadása és a videó
vetítőernyőn történő megjelenítése között eltelt időt.
Beállítások
átváltása
Megjegyzés
•
A Panasonic logo 15 másodpercig látható.
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
BEMENET KIVÁLASZTÁS)]
Beállítja, hogy a projektor bekapcsolásakor automatikusan
megkeresse-e azokat a csatlakozókat, amelyeken bemenő jel
van.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
Beállítások
átváltása
[NORMAL
(NORMÁL)]
Szokásos külső készülékek által
használt jelszint
[EXPAND
(NÖVELT)]
Bizonyos külső készülékek által
használt, megnövelt jelszint
Megjegyzés
•
A [NORMAL (NORMÁL)] jobb minőségű kép nézést tesz
lehetővé.
[PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI
MÓD)]
Állítsa be a vetítési módot a projektor elhelyezésének
megfelelően. Változtassa meg a vetítési módot, ha a kép fejjel
lefelé áll, vagy a megjelenítés fordított. ( 20. oldal)
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
Figyelem
•
Beállítások
•
Normál körülmények mellett állítsa ezt az [ON (BE)]
lehetőségre.
Ha a projektor nem érzékel bemeneti jelet, akkor a
legutoljára használt bemenetet választja ki.
[HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI
JELSZINT)]
Ha a videó nem jelenik meg megfelelően, amikor a projektor
HDMI összeköttetésen keresztül csatlakozik egy külső
készülékhez, kapcsolja át a beállításokat.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[NORMAL
(NORMÁL)]
A képminőséget részesíti előnyben
[FAST (GYORS)]
A képfrissítési sebességet részesíti
előnyben
Megjegyzés
•
Bizonyos külső készülékeknél esetleg nem működik
megfelelően, és problémák léphetnek fel, például esetleg
nem jelenik meg a videó.
64 – MAGYAR
[FRONT/DESK Asztalra/dobogóra helyezve és vetítés
(ELÖL/ASZTALI)] elölről
[FRONT/ CEILING Mennyezetre szerelve a (külön
(ELÖL/
megvásárolandó) mennyezeti konzollal,
MENNYEZET)] és vetítés elölről
[REAR/DESK
(HÁTUL/
ASZTALI)]
[REAR/CEILING
(HÁTUL/
MENNY.)]
Asztalra/dobogóra helyezve és vetítés
hátulról (fényátbocsátó vetítőernyő
használatával)
Mennyezetre szerelve a (külön
megvásárolandó) mennyezeti konzollal,
és vetítés hátulról (fényátbocsátó
vetítőernyő használatával)
[OPTION (OPCIÓK)] menü
2) A bemenet/kimenet funkció kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼◄► gombot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
z Funkció beállítások
A funkciót mindegyik trigger csatlakozópontra beállíthatja
Figyelem
•
[OFF (KI)]
Mielőtt csatlakoztatná vagy eltávolítaná a kábelt a trigger
csatlakozóból, ellenőrizze, hogy a projektor <MAIN
POWER> (Hálózat) kapcsolója ki van kapcsolva (<OFF>).
z Kimenet
„ [OUTPUT (KIMENET)]
A projektor működésével összhangban állítsa be a
[TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)]/
[TRIGGER 2 SETTING (TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)]
menüben, hogy a vezérlés engedélyezéséhez a projektor
egy trigger jelet küldjön ki egy trigger kivezetéssel ellátott
külső készülékhez.
„ INPUT (BEMENET)
Egy külső készülékből beérkező trigger jel lehetővé teszi a
projektor működésének a [TRIGGER 1 SETTING
(TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)] menüben beállított vezérlését.
1/2
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
OPTION
ON-SCREEN DISPLAY
BACK COLOUR
STARTUP LOGO
AUTO SEARCH
HDMI SIGNAL LEVEL
FRAME RESPONSE
PROJECTION METHOD
TRIGGER 1 SETTING
TRIGGER 2 SETTING
HIGH ALTITUDE MODE
LAMP POWER
ECO MANAGEMENT
FUNCTION BUTTON
VIERA LINK SETTINGS
BLUE
ON
ON
NORMAL
NORMAL
FRONT/DESK
OFF
OFF
OFF
NORMAL
Megjelenik a [TRIGGER SETTING (TRIGGER
BEÁLLÍTÁS)] menü.
TRIGGER 1 SETTING
OFF
OUTPUT
POWER ON
POSITION
SCREEN AREA MEMORY 1
SCREEN AREA MEMORY 2
LANGUAGE
SCREEN AREA MEMORY 3
SCREEN AREA MEMORY 4
OPTION
SCREEN AREA MEMORY 5
SCREEN AREA MEMORY 6
BLANK
DELAY TIME
INPUT
POWER ON/OFF
SELECT 4:3 ASPECT
SELECT 16:9 ASPECT
SELECT S16:9 ASPECT
SELECT JUST ASPECT
SELECT ZOOM ASPECT
SELECT H-FIT ASPECT
SELECT V-FIT ASPECT
RS-232C COMMAND LINK
0 SEC.
BLANK
[SELECT 4:3 ASPECT (4:3
KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)] *
[SCREEN AREA MEMORY
1 (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA 1)]
[SELECT 16:9 ASPECT
(16:9 KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)]
[SCREEN AREA MEMORY
2 (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA 2)]
[SELECT S16:9 ASPECT
(S16:9 KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)] *
[SCREEN AREA MEMORY
3 (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA 3)]
[SELECT JUST ASPECT
(VALÓS KÉPOLDAL
ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
[SCREEN AREA MEMORY
4 (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA 4)]
[SELECT ZOOM ASPECT
(ZOOM KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)] *
[SCREEN AREA MEMORY
5 (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA 5)]
[SELECT H-FIT ASPECT (A
VÍZSZINTES MÉRETHEZ
ILLESZTETT KÉPOLDAL
ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
[SCREEN AREA MEMORY
6 (KÉPERNYŐMASZK
MEMÓRIA 6)]
[SELECT H-FIT ASPECT (A
FÜGGŐLEGES MÉRETHEZ
ILLESZTETT KÉPOLDAL
ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
[BLANK (ÜRES)]
[RS-232C COMMAND LINK
(RS-232C INTERFÉSZ
PARANCS LINK)]
Megjegyzés
•
PICTURE
[POWER ON (TÁPLÁLÁS
BE)]
Amikor a projektorban a [TRIGGER 1 SETTING
(TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)] menüben beállított elem kerül
kiválasztásra vagy végrehajtásra, a trigger kivezetés
12 V-ot ad ki.
1) Válassza ki a [TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER 1
BEÁLLÍTÁS)] vagy [TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)] elemet a ▲▼ gombbal,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Nem tudja kiadni a kimenő trigger
jelet. Még akkor sem működik, ha
bejövő trigger jelet vesz.
(Bejövő trigger jel vehető.)
Amikor a [POSITION (HELYZET)] menü [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] menüpontjánál az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] van kiválasztva, a videó, a bemenő
jeltől függően 4:3 vagy 16:9 képméretaránnyal,
automatikusan megjelenik, ha ez a képméretarány pedig
megfelel a [TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER 1
BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING (TRIGGER 2
BEÁLLÍTÁS)] beállításának (vagy a képoldal aránynak),
akkor 12 V-ot kerül a kimenetre.
• [BLANK (ÜRES)]
Ha a [BLANK (ÜRES)] aktiválva van, a kimenet 12 V.
Ha a beállítást feloldja, a kimenet 0 V.
• [RS-232C COMMAND LINK (RS-232C INTERFÉSZ
PARANCS LINK)]
Külső készüléktől vesz parancsokat ( 88. oldal), és
12 V-ot ad ki.
MAGYAR – 65
Beállítások
[TRIGGER 1/2 SETTING (TRIGGER 1/2
BEÁLLÍTÁS)]
[OPTION (OPCIÓK)] menü
z Bemenet
[POWER ON/OFF
(TÁPLÁLÁS BE/KI)]
[BLANK (ÜRES)]
•
[POWER ON/OFF (TÁPLÁLÁS BE/KI)
Ha a trigger bemenetre a külső készülékből ékező jel 0
V-ról 12 V-ra vált, akkor bekapcsol a projektor táplálása.
Ha pedig 12 V-ról 0 V-ra vált, a táplálás kikapcsol.
•
[BLANK (ÜRES)]
Ha a trigger bemenetre a külső készülékből ékező jel 0
V-ról 12 V-ra vált, akkor a képernyő üresre áll. Ha pedig
12 V-ról 0 V-ra vált, a [BLANK (ÜRES)] beállítás
feloldódik.
[HIGH ALTITUDE MODE
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
Amikor a projektort 1400 – 2700 m közötti tengerszint feletti
magasságban használja, válassza az [ON (BE)] beállítást.
Beállítások
átváltása
3) A ▲▼◄► gomb megnyomásával vigye a kurzort
a [DELAY TIME (KÉSLELTETÉSI IDŐ)]
menüpontra
4) A ◄► gombbal állítsa be a trigger kimeneti jel
késleltetési idejét
•
•
A késleltetési idő 2, 4, 6, 8, 10, 20 vagy 30 másodpercre állítható be.
A kimenő trigger jelet (12 V) a beállított idő hosszával
lehet késleltetni. (Csak akkor áll rendelkezésre, ha a
trigger kimenet elem van kiválasztva.)
Pl.) Válassza ki a trigger kimenet funkció [SELECT 4:3
ASPECT( 4:3 KÉPOLDAL ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
elemét, és állítsa a késleltetési idő 10 másodpercre.
Állítsa a [POSITION (HELYZET)] menü [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] elemét [4:3]-ra, és a projektor
10 másodperc múlva 12 V-ot ad ki a trigger portból.
•
Beállítások
•
[OFF (KI)]
Amikor 1400 m tengerszint feletti
magasságnál alacsonyabban használja
[ON (BE)]
Amikor nagy tengerszint feletti
magasságokban használja (1400 m és
2700 m között)
Megjegyzés
•
Ha az [ON (BE)] lehetőségre állítja, nő a ventilátor forgási
sebessége és működési zaja.
[LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)]
Kapcsolja át a lámpa fényerejét a projektor használati
környezetének és előirányzott használati módjának
megfelelően.
Beállítások
átváltása
Megjegyzések
•
Beállítások
átváltása
A trigger kivezetést nem szabad más készülékek
tápforrásaként használni.
A projektor nem fogadja el a trigger bemenetet, miközben
a táplálás bekapcsolása után felkészül a kivetítésre, és
miközben a vetítés után felkészül a leállásra. A trigger
jeleket adja be a vetítés indulása illetve a készenléti
üzemmódba állás után.
A 12 V nem adható ki a trigger kivezetésen amikor a
projektor készenléti üzemmódban van.
[NORMAL
(NORMÁL)]
[ECO
(TAKARÉKOS)]
Beállítások
átváltása
Amikor nagy fényerőre van
szükség
Amikor kisebb fényerő is elegendő
Megjegyzések
•
•
66 – MAGYAR
[ECO (TAKARÉKOS)] beállítás mellett csökken a fényerő,
amely lehetővé teszi az energiatakarékosságot és az
üzemzaj csökkentését. Javasoljuk az [ECO
(TAKARÉKOS)] beállítás használatát, amikor olyan helyen
nézi a videót, ahol a természetes fény le van sötétítve, és
nincs mesterséges világítás.
Amikor a projektor nem érzékel bemenő jelet, ez a funkció
le van tiltva.
[OPTION (OPCIÓK)] menü
[ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS
KEZELÉS)]
A lámpa-teljesítmény használati hely szerinti optimalizálásával
csökkentheti az energiafogyasztást.
„ [AMBIENT LIGHT DETECTION
(KÖRNYEZETI MEGVILÁGÍTÁS
ÉRZÉKELÉS)]
A lámpa teljesítményt a telepítési helyszín világosságának
megfelelően állíthatja be.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik az [ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS
KEZELÉS)] menü.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
ECO MANAGEMENT
AUTO POWER SAVE
AMBIENT LIGHT DETECTION
SIGNAL DETECTION
BLANK DETECTION
SLEEP
ON
ON
ON
ON
OFF
Beállítja a lámpa táplálást
Nem állítja be a lámpa táplálást
ÉRZÉKELÉS)]
Csökkentheti a lámpa teljesítményt, amikor nincs jel a
bemeneten.
Megjegyzések
•
[ON (BE)]
[OFF (KI)]
„ [SIGNAL DETECTION (JEL
OPTION
•
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
A [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] esetleg nem
csökken automatikusan az alábbi esetekben:
• Amikor a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)]
menüpont [ECO (TAKARÉKOS)] beállítású.
• Azonnal a lámpa kigyulladása illetve a [LAMP POWER
(LÁMPA TÁPLÁLÁS)] beállítása után.
Amikor az [AUTO POWER SAVE (AUTOMATIKUS
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)] menüpont beállítása [OFF
(KI)], az [AMBIENT LIGHT DETECTION (KÖRNYEZETI
MEGVILÁGÍTÁS ÉRZÉKELÉS)], [SIGNAL DETECTION
(JEL ÉRZÉKELÉS)] és a [BLANK DETECTION
(KÉPLEZÁRÁS DETEKTÁLÁS)] nem állítható be.
„ [AUTO POWER SAVE (AUTOMATIKUS
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Beállítja a lámpa táplálást
[OFF (KI)]
Nem állítja be a lámpa táplálást
„ [BLANK DETECTION (KÉPLEZÁRÁS
DETEKTÁLÁS)]
Csökkentheti a lámpa teljesítményt, amikor a jel le van zárva.
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)]
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Az energiatakarékos beállítások
aktívak.
[OFF (KI)]
Az energiatakarékos beállítások
inaktívak.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Beállítja a lámpa táplálást
[OFF (KI)]
Nem állítja be a lámpa táplálást
Megjegyzés
•
A beállításokat nem lehet elvégezni, amikor a [LAMP
POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] menüpont [ECO
(TAKARÉKOS)] beállítású.
MAGYAR – 67
Beállítások
Beállítja, hogy az [AMBIENT LIGHT DETECTION]
(KÖRNYEZETI MEGVILÁGÍTÁS ÉRZÉKELÉS), [SIGNAL
DETECTION] (JEL ÉRZÉKELÉS) és a [BLANK DETECTION
(KÉPLEZÁRÁS DETEKTÁLÁS)] funkció aktív legyen-e.
[OPTION (OPCIÓK)] menü
„ [SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)]
Állítsa be azt az időtartamot, amely után a táplálás
automatikusan kikapcsolandó.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
[60MIN.
(60 PERC)]
[90MIN.
(90 PERC)]
[120MIN.
(120 PERC)]
[150MIN.
(150 PERC)]
[180MIN.
(180 PERC)]
[210MIN.
(210 PERC)]
[240MIN.
(240 PERC)]
•
•
60 perc után kikapcsol a táplálás
•
Megjelenik a [VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK)] nyugtázó üzenet.
PICTURE
LANGUAGE
120 perc után kikapcsol a táplálás
150 perc után kikapcsol a táplálás
VIERA LINK SETTINGS
VIERA LINK
POWER ON LINK
POWER OFF LINK
STANDBY POWER SAVE
INTELLIGENT AUTO STANDBY
VERSION : HDAVI Control 5
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OPTION
„ [VIERA LINK]
Állítsa be, hogy a VIERA Link vezérlés aktív legyen-e.
180 perc után kikapcsol a táplálás
210 perc után kikapcsol a táplálás
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
240 perc után kikapcsol a táplálás
Beállítások
[FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ
GOMB)]
Megjeleníti a távirányító <FUNCTION> (Funkció) gombjához
jelenleg hozzárendelt funkciót. Törli is a hozzárendelt funkciót.
„ Hogyan kell törölni a funkció
hozzárendelést
1) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjelenik a [FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ GOMB)]
nyugtázó üzenet.
FUNCTION BUTTON
FUNCTION BUTTON IS DISABLED.
(FUNKCIÓGOMB LETILTVA.)
OK
CANCEL
2) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
3) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
•
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
POSITION
90 perc után kikapcsol a táplálás
A projektor automatikusan belép az előkészület a táplálás
kikapcsolására üzemmódba (a táplálás kijelző narancs
fénnyel világít), majd készenléti üzemmódba áll (a táplálás
kijelző piros fénnyel világít vagy villog). ( 27. oldal)
3 perccel a kikapcsolás előtt a jobb alsó sarokban
megjelenik a hátralévő percek száma.
Ha a [SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)] üzemmódot
még a megadott idő letelte előtt állítja [OFF (KI)] módba, a
beállítások törlődnek.
•
Konfigurálja a VIERA Linket.
Inaktív
Megjegyzések
•
[VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK)]
A <FUNCTION> (Funkció) gombhoz tartozó műveletkiosztást olvassa el a „Távirányítás” fejezet „A <FUNCTION>
(Funkció) gomb használata” részében. ( 33. oldal)
68 – MAGYAR
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
Amikor a [VIERA LINK] menüpont [ON (BE)] állású, az
alábbi beállításokat lehet elvégezni.
[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)]
[POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS LINK)]
[STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI TAKARÉKOS
ÜZEMMÓD)]
[INTELLIGENT AUTO STANDBY (INTELLIGENS
AUTOMATA KÉSZENLÉT)]
[OPTION (OPCIÓK)] menü
„ [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS
„ [STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI
LINK)]
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)]
Beállítások
átváltása
Adja meg, hogy a külső készülékek üzemmódját át lehet-e
kapcsolni minimális teljesítményfelvételi üzemmódba, amikor
a projektor készenléti üzemmódba áll.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
Inaktív
[OFF (KI)]
Nem kapcsol át
[ON (BE)]
Kapcsolja be a projektor táplálását a
külső készülékekkel együtt
[ON (BE)]
A külső készülékek üzemmódját
átkapcsolja a minimális
teljesítményfelvételi üzemmódba
Megjegyzések
•
•
A projektor, a külső készüléktől függően, automatikusan
bekapcsolhat, amikor a csatlakoztatott készülékeken
bizonyos funkciókat használnak. (Csak készenléti
állapotban)
A projektor karakterisztikája miatt időt vesz igénybe, hogy
megkezdődjön a kivetítés. Kérjük, legyen tisztában azzal,
hogy a projektor tejes működése előtt a videó esetleg már
elindult.
„ [POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS
Megjegyzések
•
•
Adja meg, hogy a külső készülékek táplálását ki lehet-e
kapcsolni, amikor a projektor készenléti üzemmódba áll.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
A projektor táplálásával együtt kapcsolja
ki a külső készülékek táplálását is
[OFF (KI)]
Ne kapcsolja ki a projektor táplálásával
együtt a külső készülékek táplálását
(INTELLIGENS AUTOMATA
KÉSZENLÉT)]
Adja meg, hogy a bemenethez választott külső készülékek
táplálása bekapcsolva maradjon-e, a ki nem választott
készülékek táplálása pedig kikapcsolódjon-e.
Ha az [ON (WITH REMINDER) (BE (EMLÉKEZTETŐVEL))]
lehetőséget választja ki, a funkció működése előtt egy üzenet
jelenik meg.
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
Megjegyzések
•
Ez a funkció még akkor is működik, ha a projektor a
[SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)] funkción révén,
automatikusan áll készenléti üzemmódba.
Vannak azonban olyan esetek, amikor bizonyos külső
készülékeket az állapotuktól függően (éppen rögzítenek
stb.) nem lehet kikapcsolni.
Ez a funkció akkor működik, amikor a [POWER OFF LINK
(KIKAPCSOLÁS LINK)] beállítása [ON (BE)].
Amikor a projektor bekapcsol, a külső készülékektől
függően, az energiafogyasztás még a [STANDBY POWER
SAVE (KÉSZENLÉTI TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)] alatt is
növekedhet, hogy gyorsabb indulást érjen el.
„ [INTELLIGENT AUTO STANDBY
LINK)]
•
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
Megtartja azoknak a készülékeknek a
bekapcsolt állapotát, amelyekhez nincs
kiválasztva bemenet
A nyugtázó üzenet megjelenése után
[ON (WITH
azok a készülékek, amelyekhez nincs
REMINDER) (BE
kiválasztva bemenet, készenléti
(EMLÉKEZTETŐVEL))]
állapotba állnak
[ON (NO REMINDER) Azok a készülékek, amelyekhez nincs
(BE (EMLÉKEZTETŐ kiválasztva a bemenet, készenléti
NÉLKÜL))]
állapotba állnak
Megjegyzés
•
Ez a funkció a külső berendezéstől függően, esetleg nem
működik megfelelően.
MAGYAR – 69
Beállítások
Adja meg, hogy a készenléti üzemmódban lévő projektor
táplálását külső készülékek működtetésével be lehet-e
kapcsolni, vagy sem.
[OPTION (OPCIÓK)] menü
[OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)]
„ [VIERA LINK MENU (VIERA LINK MENÜ)]
Működtethet egy HDMI-hez csatlakozó készüléket.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik az [OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)] menü.
PICTURE
POSITION
OTHER FUNCTIONS
FREEZE
BLANK
VIERA LINK MENU
LANGUAGE
OPTION
„ FREEZE (ÁLLÓKÉP)
A külső készülék lejátszásától függetlenül, ideiglenesen
kimerevítheti a kivetített videót.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
A <RETURN> (Vissza) gomb megnyomása törli a
funkciót.
Megjegyzés
•
A kimerevített kép megjelenítése közben az <ENTER>
(Bevitel) gomb megnyomásával beléphet a [SPLIT
ADJUST (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA)] menü [AREA
SELECT (TERÜLET KIVÁLASZTÁS)] üzemmódjába. A
részleteket olvassa el a [PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)] menü [SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] menüpontjánál. ( 41. oldal)
„ [BLANK (ÜRES)]
Ha a projektor rövid időre nincs használatban, például egy
értekezlet szünetében, vagy egy összejövetel
előkészületekor, a videó ideiglenesen leállítható.
[VIERA LINK
Kiválasztja a működtetendő
CONTROL (VIERA
készüléket, és átkapcsolja a bemenetet
LINK VEZÉRLÉS)]
[HOME CINEMA
VOLUME (HÁZI- Beállítja a film hangerőt
MOZI HANGERŐ)]
[HOME CINEMA
MUTE (HÁZIMOZI Némítja a filmet
NÉMÍTÁS)]
[OPERATE
OTHER DEVICE
Más gyártó készülékét működteti
(MÁS ESZKÖZ
MŰKÖDTETÉSE)]
•
A részleteket olvassa el „A VIERA Link használata”
részben. ( 82. oldal)
[TEST PATTERN (TESZTÁBRA)]
A hitelesítéshez 5-féle kép sablont jeleníthet meg. Ha a többi
ábrára kíván átkapcsolni, nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot. A <RETURN> (Vissza) gomb megnyomása törli a
funkciót.
[LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)]
Ellenőrizheti, hogy mennyi ideje használja a lámpát.
Figyelem
•
Beállítások
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [VIERA LINK MENU (VIERA LINK MENÜ)]
menü.
Az üres módból bármelyik gomb lenyomásával kiléphet.
A lámpa cseréjekor kövesse „A lámpaegység cseréjének
lépései” ( 77. oldal) részben leírtakat, és állítsa az
üzemidőt [0]-ra.
Megjegyzés
•
70 – MAGYAR
Amikor a lámpaegység elérte élettartama végét, a [LAMP
RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)] menü villogó vörössel és
szürkével figyelmezteti a használati időre. Az élettartamra
vonatkozó leírást lásd a „Mikor kell cserélni a lámpaegységet” részben ( 76. oldal).
A TEMP (Hőmérséklet) és a LAMP (Lámpa állapot) kijelző
Karbantartás
A TEMP (Hőmérséklet) és a LAMP (Lámpa állapot) kijelző
A kijelzett problémák kezelése
Ha a projektorral esetleg probléma adódik, a <LAMP> (Lámpa állapot) és/vagy a <TEMP> (Hőmérséklet) kijelző kigyullad vagy
villog. Ellenőrizze a kijelző állapotát, és foglalkozzék a problémával az alábbiak szerint.
Figyelem
•
Amikor a problémákkal való foglalkozáshoz kikapcsolja a táplálást, okvetlen kövesse „A táplálás kikapcsolása” (
részben leírt eljárást.
29. oldal)
Megjegyzés
•
Ellenőrizze a táplálás állapotát a <ON (G) / STANDBY (R)> (BE (Zöld) / KÉSZENLÉT (Piros)) táplálás kijelzővel.
( 27. oldal)
Hőmérséklet kijelző
Lámpa állapot kijelző
„ <TEMP> (Hőmérséklet) kijelző
Vetítés közben piros fénnyel világít.
(Megjelenik az [REFER TO THE “TEMP indicator” SECTION IN THE OPERATION MANUAL.
(OLVASSA EL A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN A „TEMP (HŐMÉRSÉKLET) kijelző” RÉSZT.)]
figyelmeztetés.)
• Piros fénnyel villog amikor a táplálás ki van kapcsolva (a vetítés automatikusan leáll).
A projektor belső és/vagy környezeti hőmérséklete rendellenesen magas.
Kijelző állapota
Probléma
Ok
Megoldás
A levegő bemeneti
vagy kimeneti
nyílásokat esetleg
elzárta valami.
A helyiség
hőmérséklete
túlságosan magas.
A légszűrő túlzottan
piszkos, és a
szellőzés nem
megfelelő.
A projektort nagy tengerszint feletti
magasságban (1400 m vagy a
felett) használja.
Távolítsa el a
tárgya(ka)t a
szellőzőnyílások
mellől, illetve tegye
szabaddá a projektor
körüli területet.
Helyezze a projektort
olyan környezetbe,
amelynek hőmérséklete és légnedvessége megfelel a specifikációnak.
( 90. oldal)
Tisztítsa meg vagy
cserélje ki a légszűrő
egységet.
( 73. oldal)
A projektor bekapcsolás után csak
két percig használható. A projektor
bekapcsolása után, két percen
belül állítsa a [HIGH ALTITUDE
MODE (VENTILÁTOR
VEZÉRLÉS)] menüpontot az [ON
(BE)] opcióra. ( 66. oldal)
Megjegyzés
•
Ha a <TEMP> (Hőmérséklet) kijelző annak ellenére világít vagy villog, hogy megtette a fenti intézkedéseket, kérjük forduljon
a forgalmazóhoz, hogy a projektorát megjavíttassa.
MAGYAR – 71
Karbantartás
•
A TEMP (Hőmérséklet) és a LAMP (Lámpa állapot) kijelző
„ <LAMP> (Lámpa állapot) kijelző
Kijelző állapota
Probléma
Ok
Megoldás
Piros fénnyel világít
Piros fénnyel villog
Ideje cserélni a lámpaegységet. Világít, amikor a
lámpaegység elérte maximális élettartamát, az 1800 Lámpa áramkör hiba, rendellenes funkció vagy a
lámpaegység tönkrement.
órát (a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)]
[NORMAL (NORMÁL)] beállítása mellett).
A táplálás bekapcsolásakor egy, a lámpacserét
javasló üzenet jelenik meg.
Lámpa áramkör hiba,
A táplálás a kikapcsolás
rendellenes funkció vagy
után azonnal, újra be lett
a lámpaegység
kapcsolva.
tönkrement.
Cserélje ki a lámpaegységet. (
Nyomja meg a <MAIN
POWER> (Hálózati)
kapcsoló <OFF> (KI)
Hagyja a lámpaegységet
oldalát, hogy a táplálást
lehűlni, és kapcsolja be a
„A táplálás kikapcsolása”
táplálást.
( 29. oldal) szerint
kikapcsolja, és forduljon
a forgalmazóhoz.
77. oldal)
Megjegyzés
•
Ha a <LAMP> (Lámpa állapot) kijelző annak ellenére világít vagy villog, hogy megtette a fenti intézkedéseket, kérjük
forduljon szakszervizhez, hogy a projektorát megjavíttassa.
Karbantartás
72 – MAGYAR
Gondozás és csere
A projektor tisztítása előtt /
alkatrészek cseréje
„ Légszűrő egység
Ha a túl sok szennyeződés gyűlik össze a légszűrőben, a
projektor belső hőmérséklete nem tartható a normál
szinten. A képernyőn nyugtázó üzenet jelenik meg, és
ugyanakkor a <TEMP> (Hőmérséklet) lámpa piros fénnyel
kigyullad. A táplálás egy kis idő múlva automatikusan
kikapcsol. Tisztítsa meg a légszűrőt minden 100 óra
használat után.
Figyelem
•
•
A projektor tisztítása/alkatrészeinek cseréje előtt kapcsolja
ki a <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsolót, és húzza ki a
hálózati dugaszt a fali csatlakozóból.
A projektor kikapcsolásakor kövesse „A táplálás
kikapcsolása” részben leírt eljárást. ( 29. oldal)
1) Távolítsa el a légszűrő fedelet.
•
A projektor tisztítása
Légszűrő fedél rögzítőcsavar
„ A projektor külső felületének tisztítása
Törölje le finoman a szennyeződést és a port egy puha,
száraz ruhadarabbal.
• Ha nehéz eltávolítani a szennyeződést, itassa át vízzel
a ruhadarabot, majd csavarja ki alaposan, és törölje át a
projektort. Tisztítás után egy száraz ruhával törölje át a
projektort.
• Ne használjon mosóbenzint, hígítót, semmilyen
alkoholos oldószert, konyhai tisztítószert. Ha ilyen
anyagokat használ, az a projektor felszínének
megváltozását vagy károsodását okozhatja.
• Ha vegyszerrel kezelt kendőt használ, kövesse annak
használati útmutatóját.
Légszűrő fedél
2) Távolítsa el a légszűrő egységet.
•
Ha a szennyeződés összegyűlik a lencse felületén, az
felnagyítva a kivetített képen is megjelenik.
Törölje le finoman a szennyeződést és a port a lencse
elülső felületéről egy puha ruhadarabbal.
• Ne használjon bolyhos rongyot, sem zsíros, nedves
vagy piszkos ruhadarabot.
• Ne dörzsölje durván a lencsét, mert az károsíthatja a
felületét.
•
A vetítőlencse üvegből készült. Eltörhet vagy megrepedhet,
ha kemény tárgynak ütődik vagy durván megdörzsölik.
Kérjük, bánjon óvatosan a lencsével.
Fogja meg a légszűrő egységen lévő füleket, és vegye
ki a projektorból.
Légszűrő egység
„ A vetítőlencse felületének tisztítása
Figyelem
Egy kereszthornyos csavarhoz használható, csillagfejű
(Phillips típusú) csavarhúzó segítségével lazítsa meg a
légszűrő fedél rögzítőcsavart, és távolítsa el a fedelet.
Fülek (
*
gravírozott nyíl)
A légszűrő egység kivétele után, távolítsa el a légszűrő egység
bemélyedésében és a projektor levegőbemeneti nyílásában
felhalmozódott, nagymennyiségű szennyeződést illetve port.
3) Használjon porszívót a légszűrő egységben
összegyűlt por eltávolításához.
•
Ne mossa le a légszűrő egységet.
Karbantartás
Gondozás és csere
MAGYAR – 73
Gondozás és csere
4) Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba.
•
Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a 2)
lépés szerint, de fordított sorrendben.
* Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a légszűrő
egység keretén lévő, gravírozott nyílnak (
irányban, amíg a helyére nem kattan.
) megfelelő
5) Helyezze vissza a légszűrő fedelet, és gondosan
húzza meg az (egy db) légszűrő fedél rögzítőcsavart egy csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzóval.
Figyelem
•
•
A légszűrő egységnek mindig a helyén kell lennie a
projektorban.
Ha a projektort légszűrő nélkül használja, működési
zavarok léphetnek fel a projektorba jutott idegen anyagok,
például a szennyeződések és a por következtében.
Ne mossa ki vízzel a légszűrő egységet, mert az csökkenti
a porelnyelő képességét.
Karbantartás
74 – MAGYAR
Gondozás és csere
Alkatrészcsere
„ Légszűrő és elektrosztatikus szűrő
A légszűrőt akkor kell kicserélni, ha a tisztítás már nem hatásos.
A csere légszűrő / elektrosztatikus szűrő külön szerezhető be (szerviz alkatrész).
Az opcionális légszűrővel és elektrosztatikus szűrővel kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.
Kérjük, hogy a lámpaegység cseréjekor cserélje ki egyúttal a légszűrőt és az elektrosztatikus szűrőt is.
(Az [ET-LAA110] típusú csere lámpaegység tartozéka egy légszűrő és egy elektrosztatikus szűrő is.)
„ Lámpaegység
A lámpaegység fogyóeszköz. Az élettartamra vonatkozó leírást lásd a „Mikor kell cserélni a lámpaegységet” részben
( 76. oldal).
Ha csere lámpaegységet (ET-LAA110: szerviz alkatrész) kíván vásárolni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Javasoljuk, hogy a lámpacserét szakképzett mérnök végezze. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Figyelem
•
Csere előtt várja meg, amíg a lámpaegység megfelelően lehűl (várjon legalább egy órát). A lámpa burkolata nagyon forróvá
válik, ha hozzáér, megégetheti magát.
„ A lámpaegység cseréje előtt
•
•
•
•
•
•
A csere elvégzéséhez egy csillagfejű (Phillips típusú) csavarhúzó
szükséges. Fogja erősen a csavarhúzót.
A fényforrásként használt lámpa üveg alkatrész. Ha kemény
tárgyhoz üti, vagy leesik, eltörhet.
Bánjon óvatosan a fényforrásként használt lámpával.
Ne szerelje szét és ne alakítsa át a lámpaegységet.
A lámpaegységet a fogantyújánál fogja az eltávolításakor. A
lámpaegység néhány része éles, és sérülést okozhat.
A lámpa megrepedhet. Óvatosan cserélje ki a lámpaegységet,
nehogy a lámpa törött üvegdarabjai szétszóródjanak. A lámpa
törött üvegdarabjai különösen akkor eshetnek ki a
lámpaegységből, amikor a projektor a mennyezetre van szerelve,
ezért ne álljon közvetlenül a projektor alatt, illetve arcát tartsa
távol a projektortól.
A lámpa higanyt tartalmaz. A régi lámpa megfelelő
ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a helyi
önkormányzathoz vagy a képviselethez.
Megjegyzés
Semmiképpen ne használjon más típusú lámpaegységet, mint a megadott típust!
Karbantartás
•
MAGYAR – 75
Gondozás és csere
„ Mikor kell cserélni a lámpaegységet
A lámpaegység fogyóeszköz. A fényerő a használati idő folyamán csökken, ezért a lámpaegységet rendszeresen cserélni
kell. A hozzávetőlegesen becsült használati idő 2000 óra, de egy adott lámpa egyedi karakterisztikájától, a használat
körülményeitől, a folyamatos használat időtartamaitól és a környezeti feltételektől stb. függően a lámpa már a 2000 órás
használat előtt is kiéghet. Ezért ajánljuk, hogy tartson készenlétben tartalék izzót.
Mivel a lámpa eltörésének kockázata a 2000 óra eltelte után megnövekszik, ezért a lámpa automatikusan kikapcsol.
A képernyőn megjelenő kijelzés
1800*1 óra eltelte
után
Az üzenet 30 másodpercig látható.
Ha a 30 másodpercen belül bármelyik gombot
megnyomja, az üzenet eltűnik.
2000*1 óra eltelte
után
Az üzenet mindaddig látható, amíg Ön meg nem
nyomja valamelyik gombot.
Lámpa állapot kijelző
Piros fénnyel világít, készenléti üzemmódban is.
*1: Ez annak az időértéke, amikor az [OPTION (OPCIÓK)] menü [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] eleme a [NORMAL (NORMÁL)]
lehetőségre van állítva ( 66. oldal). Ez különbözik az [OPTION (OPCIÓK)] menü [LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)] eleménél
kijelzett aktuális időtől. Ez az idő jelentősen megnövekszik, ha a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] elem az [ECO (TAKARÉKOS)]
lehetőségre van állítva.
Megjegyzések
•
•
Ha a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] elemet az [ECO (TAKARÉKOS)] lehetőségre állítja, az csökkent fényerőt
eredményez, de a lámpát hosszabb ideig használhatja.
A 2000 óra csak hozzávetőleges becslés, és nem garantált időtartam.
Karbantartás
76 – MAGYAR
Gondozás és csere
Figyelem
•
•
•
•
•
•
Amint a lámpa használati ideje túllépte a 2000 órás
élettartamot (ha a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] a
[NORMAL (NORMÁL)] lehetőségre volt állítva), a projektor
a bekapcsolás után már csak kb. 10 percig használható.
( 76. oldal)
Hajtsa végre az eljárás 20) – 23) lépését 10 percen belül.
Amikor a projektor a mennyezetre van szerelve, ne
végezzen semmilyen csereműveletet közvetlenül a
lámpaegység alatt, illetve arcát is tartsa távol a projektortól.
Csak akkor nyissa fel a felső fedelet, amikor a
lámpaegységet cseréli.
Ne kapcsolja be a táplálást, amíg a felső fedél nyitva van.
A lámpaegység cseréjekor mindig cserélje ki a légszűrőt
és az elektrosztatikus szűrőt is.
Gondosan helyezze be a lámpaegységet és a lámpa
fedelet.
1) Nyomja meg a <MAIN POWER> (Hálózati)
kapcsoló <OFF> (KI) oldalát, hogy a táplálást „A
táplálás kikapcsolása” ( 29. oldal) szerint
kikapcsolja, húzza ki a hálózati csatlakozó
dugaszt a fali csatlakozó aljzatból, és várjon
legalább egy órát mielőtt ellenőrzi, hogy a
lámpaegység környezete lehűlt-e.
4) Használjon csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzót a lámpa fedél (egy db) rögzítő
csavarjának meglazításához, majd távolítsa el a
lámpa fedelet.
* Megfontoltan távolítsa el a lámpa fedelet a projektorból.
Lámpa fedél
rögzítőcsavar
Lámpa fedél
5) Használjon csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzót a lámpa egység (2 db) rögzítő
csavarjának meglazításához.
6) Fogja meg a lámpaegység fogantyúját, és a
lámpaegység reteszét a fekete nyíl irányában
tartva, óvatosan húzza ki függőelegesen a
projektorból.
2) Húzza ki a csatlakozó kivezetéshez kapcsolódó
videokábelt.
Lámpaegység
rögzítőcsavarok
Figyelem
•
Ha teljesen kinyitja a felső panelt, az hozzáérhet a
csatlakozókhoz, például a videó csatlakozóhoz, ami a
videokábel törését okozhatja. Mielőtt kinyitja a felső panelt,
okvetlen húzza ki a csatlakoztatott videokábeleket stb.
3) Fogja meg a projektor felső fedelének elülső
sarkán lévő kiálló részeket, és felfelé nyomva
nyissa ki a fedelet.
* Ha a projektor mennyezetre van szerelve, a felső fedél
nyitásakor/zárásakor álljon a projektor optika oldalánál.
Kiálló rész
Fogantyú
7) Helyezze be az új lámpaegységet, vigyázva arra,
hogy a beillesztés a megfelelő irányban történjék.
Nyomja lefelé a lámaegység tetejét, és győződjön meg róla, hogy az egység biztonságosan a helyére került. A lámpaegység (2 db) rögzítőcsavarjának biztonságos meghúzásához használjon
(Phillips típusú) csillagfejű csavarhúzót.
•
Felső fedél
Lámpaegység
retesz
A lámpaegység behelyezésekor nyomja lefelé erősen
az „A” részt.
8) Helyezze vissza a lámpa fedelet, és szorítsa meg
jól az (1 db) lámpaegység fedél rögzítőcsavart
egy csillagfejű (Phillips típusú) csavarhúzóval.
9) Csukja le a projektor felső fedelét.
•
Csukja le a felső fedelet a 3) lépéshez képest fordított
sorrendben, és nyomja meg a felső fedél közepét.
10) Csatlakoztassa ismét a 2) lépésben kihúzott
videokábelt a csatlakozó kivezetéshez.
Figyelem
•
Vigyázzon, hogy ne nyissa ki túlságosan a felső panelt. Ha
arra kíváncsi, mi a teendő, ha leesik a felső fedél, olvassa
el „A felső fedél felerősítése” ( 79. oldal) részt.
MAGYAR – 77
Karbantartás
„ A lámpaegység cseréje
Gondozás és csere
Zárókarmok
11) Távolítsa el a légszűrő fedelet.
•
Egy kereszthornyos csavarhoz használható, csillagfejű
(Phillips típusú) csavarhúzó segítségével lazítsa meg a
légszűrő fedél rögzítőcsavart, és távolítsa el a fedelet.
Légszűrő keret
Légszűrő
(fekete)
Légszűrő fedél
rögzítőcsavar
Elektrosztatikus
szűrő (fehér)
Kiálló részek
Légszűrő ház
Légszűrő fedél
12) Távolítsa el a légszűrő egységet.
•
Fogja meg a légszűrő egységen lévő füleket, és vegye
ki a projektorból.
Légszűrő egység
Bordák
15) Szerelje össze a légszűrő egységet.
•
Fülek (
gravírozott nyíl)
* A légszűrő egység kivétele után, távolítsa el a légszűrő egység
bemélyedésében és a projektor levegőbemeneti nyílásában
felhalmozódott, nagymennyiségű szennyeződést illetve port.
13) Nyomja meg a projektorból a fekete nyíl
irányában kivett légszűrő egység kiálló részeit,
és távolítsa el a légszűrő keretét.
Mielőtt a légszűrő keretét felszerelné, először helyezze
a (fehér) elektrosztatikus szűrőt a ház közepére oly
módon, hogy a szélei ne fedjék be a bordák tetejét,
majd illessze be a (fekete) légszűrőt, hogy annak négy
sarka a házon belülre kerüljön.
* Vigyázzon, hogy a légszűrő ne csípődjön be a légszűrő keret
és a ház közé.
* A légszűrő egység összeszerelésekor illessze a légszűrő
házon és a légszűrő kereten lévő zárókarmokat és kiálló
részeket. A légszűrő keret felszerelésekor biztosítsa, hogy a 4
zárókarom megfelelően illeszkedjék a légszűrő ház kiálló
részeihez, és a helyére kattanjon.
16) Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba.
•
Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a 12)
lépés szerint, de fordított sorrendben.
* Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a légszűrő
egység keretén lévő, gravírozott nyílnak ( )megfelelő
irányban, amíg a helyére nem kattan.
14) Cserélje ki a légszűrőt/elektrosztatikus szűrőt.
•
Cserélje ki egy újra a légszűrő egységben lévő
légszűrőt és elektrosztatikus szűrőt.
* Okvetlen a megfelelő sorrendben helyezze be az
elektrosztatikus szűrőt és a légszűrőt.
Karbantartás
78 – MAGYAR
17) Helyezze vissza a légszűrő fedelet, és gondosan
húzza meg az (egy db) légszűrő fedél
rögzítőcsavart egy csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzóval.
18) Dugaszolja be a hálózati dugaszt a hálózati
csatlakozóba, és a táplálás bekapcsolásához
nyomja le a <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsoló
<ON (BE)>-vel jelölt oldalát.
19) A videó kivetítés indításához nyomja meg a
projektoron vagy a távirányítón lévő
(Táplálás) gombot.
Gondozás és csere
20) A menü képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
a <MENU> (Menü) gombot, és a ▲▼ gombbal
válassza ki az [OPTION (OPCIÓK)] menüpontot.
21) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot, és a
▲▼ gombbal válassza ki a [LAMP RUNTIME
(LÁMPA ÜZEMIDŐ)] lehetőséget.
22) Tartsa lenyomva 3 másodpercig az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
Megjelenik a [LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)]
nyugtázó üzenet.
•
23) A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
A LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ) visszaáll „0”-ra, és
a projektor táplálása kikapcsol. Rövid idő múlva a projektor
készenléti üzemmódba áll.
„ A felső fedél felerősítése
Fogja meg a felső fedelet az alábbi ábrán látható
módon, igazítsa a zsanért a tartóhoz, és miközben a kart a nyíl irányába nyomja (a projektor
belseje felé), nyomja be a horonyba.
Kar
Tartó
Horony
Karbantartás
Zsanér
MAGYAR – 79
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ellenőrizze át ezeket a pontokat.
A részleteket lásd a vonatkozó oldalon.
Probléma
Ok
Oldal
A projektor nem
kapcsol be.
•
•
•
•
•
•
A hálózati kábel esetleg nincs csatlakoztatva.
A projektor <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsolója ki (<OFF>) van kapcsolva.
Nincs feszültség a fali csatlakozó aljzatban.
Az áramkör megszakító kioldott.
<TEMP> (Hőmérséklet) vagy a <LAMP> (Lámpa állapot) kijelző világít vagy villog.
A lámpaegység nincs jól telepítve.
27
28
––
—
71
77
Nincs kivetített kép.
•
•
•
•
•
•
A bemenő jelforrás csatlakoztatása a kivezetéshez nem megfelelő.
A bemenet beállítását esetleg nem jól választotta ki.
A [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] beállítása a lehetséges minimum értékre van állítva.
A projektorhoz csatlakoztatott külső készülék esetleg nem működik megfelelően.
A [BLANK (ÜRES)] funkció esetleg be van kapcsolva.
Az optika védősapka esetleg még mindig a vetítőlencsén van.
25
33
37
—
70
18
A kép homályos.
•
•
•
•
A lencse fókusza nincs jól beállítva.
A projektor nem megfelelő távolságra van felállítva a vetítőernyőtől.
A vetítőlencse piszkos.
A projektor túlságosan megdőlt.
30
21
18
21
•
37
•
A [COLOR (SZÍNTELÍTETTSÉG)] illetve a [TINT (ÁRNYALAT)] beállítása nem
megfelelő.
A projektorhoz csatlakoztatott készülék esetleg nincs jól beállítva.
•
•
•
•
•
Az elemek lemerültek.
Az elemek helytelenül vannak betéve.
Akadály van a távirányító és a projektor vezérlőjel-érzékelője között.
A távirányító a hatótávolságon kívül van.
Neonfény esik a jelérzékelőre és interferenciát okoz.
—
17
17
17
—
•
A [TV-SYSTEM (TV RENDSZER)] és a [RGB/YCBCR], illetve az [RGB/YPBPR] nincs
jól kiválasztva.
A videolejátszóval vagy az egyéb jelforrással van probléma.
A bemenetre a projektorral nem kompatibilis jelet adott be.
52, 53
•
•
A kábel túl hosszú. (A kábelnek 10 méternél rövidebbnek kell lennie.)
A személyi számítógép külső videokimenete nem megfelelő. (Ön esetleg meg tudja
változtatni a külső kimenet beállításait, ha egyszerre lenyomja az [Fn]+[F3] vagy az
[Fn]+[F10] gombot. Az aktuális mód a számítógép típusától függően változik, ezért a
további részleteket olvassa el a számítógépéhez tartozó dokumentációban.)
—
—
•
•
•
Nincs rendesen dugaszolva a HDMI kábel.
Kapcsolja ki és be a projektor valamint a külső készülék táplálását.
A bemenetre a projektorral nem kompatibilis jelet adott be.
26
27
86
A színek túl halványak
vagy szürkések.
A távirányító nem
működik.
A projektor nem vetíti
ki megfelelően a
képet.
A számítógépből jövő
kép nem jelenik meg.
Karbantartás
Nem jelenik meg a
HDMI kompatibilis
készülékből érkező
videó, vagy zavarosan
jelenik meg.
•
•
* Ha a projektor a fenti pontok ellenőrzése után még mindig nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.
80 – MAGYAR
—
—
86
A mennyezeti konzol biztonsági berendezései
A mennyezeti konzol biztonsági berendezései
•
•
•
•
•
•
Amikor a projektort az opcionális mennyezeti konzol segítségével szereli a mennyezetre, használja a Panasonic által
megadott mennyezeti konzolt (típusszám: ET-PKA110H (magas mennyezethez) és ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)).
A mennyezeti konzol felszerelését csak képzett szakember végezheti.
Még ha a garanciaidőn belül van is, a gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kockázatért illetve sérülésért, amelyet olyan,
mennyezetre szerelt konzol használata okozott, amelyet egy nem hivatalos forgalmazótól szerzett be, vagy amelyet
környezeti viszonyok okoztak.
A használaton kívüli mennyezeti konzolt egy szakembernek azonnal le kell szerelnie.
Okvetlen normál csavarhúzót vagy ahhoz hasonló szerszámot használjon. Ne használjon elektromos csavarhúzót sem
pneumatikus csavarhúzót.
A részleteket olvassa el a mennyezeti konzol telepítési útmutatójában.
A tartozékok és az opcionális alkatrészek típusszáma minden külön értesítés nélkül változhat.
Alulnézet
A mennyezeti konzol típusszáma:
ET-PKA110H (magas mennyezethez)
ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)
Lyukak a mennyezeti konzol rögzítő
csavarjaihoz
Nyomaték: 1,25 ± 0,2 N•m
Karbantartás
•
MAGYAR – 81
A VIERA Link használata
Függelék
A VIERA Link használata
A VIERA Link (HDAVI Control) a projektort és a VIERA Link funkcióval rendelkező berendezést köti össze, és a házimozi
berendezés egyszerű vezérlését teszi lehetővé a projektor távirányítójával.
• A projektor a „HDAVI Control 5” vezérlő funkciót támogatja.
Az elérhető szolgáltatások azonban a csatlakoztatott készülék HDAVI Control verziójától függnek. Kérjük, ellenőrizze a
csatlakoztatott készülék HDAVI Control verzióját.
• Még más cégek által gyártott készülékek esetében is, ha azok HDMI specifikáció CEC kompatibilisek, vannak esetek, ahol
használható ugyanaz a funkció.
A VIERA Link jellemzőinek összefoglalása
„ VIERA Link (csak HDMI csatlakozás esetén)
Csatlakoztatott készülék
Szolgáltatás
Egyszerű lejátszás*1
DIGA felvevő
VIERA Link
funkcióval
DVD lejátszó/ Bluray lemez lejátszó
VIERA Link
funkcióval
HD videokamera/
LUMIX kamera
VIERA Link
funkcióval
○
○
○
[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] (
69. oldal)
○
○
○
[POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS LINK)] (
69. oldal)
○
○
○
[STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI TAKARÉKOS
ÜZEMMÓD)] ( 69. oldal)
○ *3
○ *3
○
[INTELLIGENT AUTO STANDBY (INTELLIGENS
AUTOMATA KÉSZENLÉT)] ( 69. oldal)
○ *2
○ *2
○
A csatlakoztatott készülék menüjének vezérlése a projektor
távirányítójával ( 84. oldal)
○ *2
○ *2
○ *2
Hangszóró vezérlés
—
—
—
*1: Ha a [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpontot ( 69. oldal) az [ON (BE)] lehetőségre állította, a projektor bemenete
automatikusan bekapcsol, amikor a külső berendezésen, például egy DIGA készüléken megkezdődik lejátszás.
*2: Olyan készülékeknél áll rendelkezésre, amelyek „HDAVI Control 2” vagy későbbi vezérlő funkcióval rendelkeznek.
*3: Olyan készülékeknél áll rendelkezésre, amelyek „HDAVI Control 4” vagy későbbi vezérlő funkcióval rendelkeznek.
Csatlakoztatások
Erősítő használata
DIGA felvevő/DVD lejátszó/
Blu-ray lemezes házimozi/Blu-ray lemez
lejátszó/Lejátszó házimozi/HD videokamera/
LUMIX kamera VIERA Link funkcióval
Hangszóró rendszer
HDMI kábel
Erősítő
VIERA Link
funkcióval
Megjegyzések
•
•
•
Függelék
•
Ne használjon más kábelt, csak egy HDMI szabványokat
kielégítő, HDMI nagysebességű kábelt.
Amikor a projektort egy „VIERA Link” kompatibilis
készülékkel köti össze, csatlakoztassa a HDMI 1/2/3
bemeneti csatlakozóhoz.
Ami a projektoron kívüli, többi Panasonic terméket illeti,
ellenőrizze a csatlakoztatandó készülékek kézikönyvében
a „VIERA Link”-re vonatkozó leírást.
A VIERA Link csak egy kijelzővel (projektorral, TV-vel stb.)
használható.
82 – MAGYAR
HDMI kábel
HD videokamera/
LUMIX kamera
VIERA Link
funkcióval
HDMI kábel
DIGA felvevő VIERA
Link funkcióval
A VIERA Link használata
„ Kompatibilis berendezés VIERA Link
vezérlése
„A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK KAPCSOLAT
MENÜ)] használata” ( 84. oldal)
•
Az alábbi táblázatban a VIERA Link Control segítségével
vezérelhető kompatibilis berendezések maximális száma
látható.
Ez tartalmazza a már a projektorhoz csatlakoztatott
berendezések kapcsolódásait is.
Például egy HDMI kábelen keresztül a projektorhoz
csatlakoztatott erősítőhöz kapcsolódó DIGA felvevő.
A berendezés típusa
„ Előkészületek
•
Használjon tisztán vezetékes HDMI kompatibilis kábelt.
Nem-HDMI-kompatibilis kábelek nem használhatók.
•
Telepítse a csatlakoztatott berendezést.
Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezést.
Állítsa be a beállítás menüben a [POWER ON LINK
(BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpontot.
(Ehhez a beállításhoz kérjük, olvassa el a berendezés
kézikönyvét.)
•
Telepítse a projektort.
Kapcsolja be a projektort.
Állítsa a bemeneti módot a [HDMI 1 IN] vagy [HDMI 2
IN] lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a kép
megfelelően jelenik-e meg.
Az [OPTION (OPCIÓK)] menüben válassza ki a [VIERA
LINK SETTINGS (VIERA LINK BEÁLLÍTÁSOK)]
menüpontot.
Ha a [VIERA LINK] beállítása [ON (BE)], akkor először
ki kell választania az [OFF (KI)] beállítást, majd az [ON
(BE)] beállítás aktiválásához ismét be kell kapcsolnia [ON (BE)].
Maximális
szám
Felvevő (DIGA felvevő stb.)
3
Lejátszó (DVD lejátszó, Blu-ray lemez
lejátszó, HD videokamera, LUMIX kamera,
digitális kamera, lejátszó házimozi, Blu-ray
lemez házimozi stb.)
3
Audio rendszer (lejátszó házimozi, blu-ray
lemez házimozi, erősítő stb.)
1
Tuner (Set top box stb.)
4
Megjegyzés
•
VIERA Link „HDAVI Control”
Ha HDMI kábelekkel csatlakozik a berendezéshez (DIGA
felvevő, HD videokamera, lejátszó házimozi, erősítő stb.), az
lehetővé teszi, hogy automatikusan csatolja őket.
Ezt a beállítást az alábbi feltételek előfordulásakor mindig
el kell végezni:
- Amikor először használja a készüléket
- Amikor hozzáad vagy újra csatlakoztat egy berendezést
- Amikor megváltoztatja a beállítást
Ezek a szolgáltatások azokra a típusokra korlátozódnak,
amelyek egyesítik a „HDAVI Control” és a “VIERA Link”
funkciót.
•
•
•
Néhány funkció nem áll rendelkezésre a berendezés
HDAVI Control vezérlés verziójától függően.
Kérjük, ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés HDAVI
Control verzióját. Néhány funkciót azonban nem lehet
végrehajtani, még akkor sem, ha a verziók azonosak.
A VIERA Link „HDAVI Control” a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control – Fogyasztói elektronika vezérlés)
néven ismert ipari szabvány, a HDMI által biztosított
vezérlő funkciókon alapuló, általunk fejlesztett és
hozzáadott egyedi funkció.
Ennélfogva az együttműködése nem garantálható más
gyártók HDMI CEC szabványt támogató berendezéseivel.
Kérjük, olvassa el az egyéb gyártók Link funkciót támogató
berendezéseinek saját útmutatóját.
Az alkalmazható Panasonic berendezésekkel
kapcsolatosan forduljon a helyi Panasonic forgalmazóhoz.
Függelék
•
MAGYAR – 83
A VIERA Link használata
„ A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
4) Használja a készülék menüjét.
•
MENÜ)] használata
A projektor vezérlőpaneléről vagy távirányítójával
vezérelheti a csatlakoztatott készülékek néhány funkcióját.
• Ha nem tudja működtetni, ellenőrizze a készülék
beállításait.
• A külső készülék működtetésére vonatkozó részleteket,
kérjük, olvassa el az adott készülék kézikönyvében.
Egyaránt használhatja a projektor vezérlőpanelét és a
távirányító gombjait is. (Az Ön által használt funkciók a
csatlakoztatott készüléktől függnek.)
Ha egy nem-VIERA Link típusú berendezést ér el
VIERA LINK CONTROL
RECORDER 1
Megjelenik a csatlakoztatott készülék típusa.
Elérheti a készülék menüjét, de nem tudja használni. A
készülék működtetéséhez használja annak saját
távirányítóját.
Ha több felvevő vagy lejátszó van csatlakoztatva
Egyidejűleg legfeljebb három felvevőt vagy lejátszót
csatlakoztathat.
VIERA LINK CONTROL
RECORDER 1
Felvevő 1 – 3/Lejátszó 1 – 3
A projektor a HDMI kivezetéseihez (1/2) csatlakoztatott,
azonos típusú készülékeket a legkisebb számtól
kezdődően, növekvő sorrendben tárolja.
Ha például két felvevő csatlakozik a HDMI 1-hez és
HDMI 2-höz, akkor a HDMI 1-hez csatlakoztatott felvevő
„RECORDER 1 (FELVEVŐ 1)”-ként, a HDMI2-höz
csatlakoztatott felvevő pedig „RECORDER 2 (FELVEVŐ
2)”-ként jelenik meg.
Nyomja meg a <VIERA Link> gombot. Másik
lehetőség, hogy az [OPTION (OPCIÓK)] menü [OTHER
FUNCTIONS (EGYÉB FUNKCIÓK)]
menüpontjánál kiválasztja a [VIERA LINK MENU
(VIERA LINK KAPCSOLAT MENÜ)] lehetőséget,
majd megnyomja az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjelenik a [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] menü.
Megjegyzés
VIERA LINK MENU
ENTER
SELECT
RETURN
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
RECORDER
z A berendezések menüjének elérése és
működtetése
1) A [VIERA LINK CONTROL (VIERA LINK
VEZÉRLÉS)] menüpont kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot.
2) A ◄► gombbal válassza ki a csatlakoztatandó
készülék típusát.
3) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
(RECORDER (FELVEVŐ) / PLAYER (LEJÁTSZÓ)/ HOME
CINEMA (HÁZIMOZI) / VIDEO CAMERA (VIDEOKAMERA) / LUMIX / DIGITAL CAMERA (DIGITÁLIS
KAMERA) / OTHER (EGYÉB))
• A [HOME CINEMA (HÁZIMOZI)] rendszert a projektor
tartalmazza, ami egy audio kimeneti eszköz és egy
videó kimeneti eszköz.
• Az [OTHER (EGYÉB)] tunert (pl. set-top box-ot) jelent.
VIERA LINK MENU
ENTER
Függelék
SELECT
RETURN
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
RECORDER
Megjelenik az elért készülék menüje.
(A bemeneti mód automatikusan vált át.)
84 – MAGYAR
•
A készülék típusától függően, esetleg néhány művelet nem
érhető el. Ebben az esetben a készülék működtetéséhez
használja annak saját távirányítóját.
(A színes-gombos műveletek, például a TV program
dátumának megváltoztatása a Blu-ray lemezes felvevőnél,
nem vezérelhető a projektor távirányítójával.)
A VIERA Link használata
z [HOME CINEMA VOLUME (HÁZIMOZI
HANGERŐ)]
Vezérelheti a házimozi hangszóróját a projektor
távirányítójával.
• Ha nem tudja működtetni, ellenőrizze a készülék
beállításait.
1) Válassza ki a ▲▼ gombbal a [HOME CINEMA
VOLUME (HÁZIMOZI HANGERŐ)] menüpontot.
VIERA LINK MENU
ENTER
SELECT
RETURN
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
z [OPERATE OTHER DEVICE (MÁS ESZKÖZ
MŰKÖDTETÉSE)]
Amikor a HDMI bemenet segítségével egy VIERA Linket
támogató, harmadik fél által gyártott, külső készülék
videóját mutatja be, megjelenítheti a távirányító képernyőt,
és a külső készüléket a projektor távirányítójával
vezérelheti.
1) A ▲▼ gomb segítségével válassza ki az
[OPERATE OTHER DEVICE (MÁS ESZKÖZ
MŰKÖDTETÉSE)] menüpontot.
RECORDER
VIERA LINK MENU
ENTER
SELECT
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
RETURN
RECORDER
Megjelenik a hangerő-beállítás sáv.
64
HOME CINEMA VOLUME
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
•
Megjegyzés
•
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
A képernyőn megjelenik egy távirányító kép.
Használja ezt a képet a készülék működtetéséhez.
A hangerő-beállítás sáv formája a csatlakoztatott
készüléktől függően eltérő lehet.
3) A készülék hangerejének beállításához nyomja
meg a ◄► gombot.
Megjegyzések
•
•
•
A hangszóró funkciók a csatlakoztatott készülék típusától
függően, esetleg nem működnek megfelelően.
A kép illetve a hang esetleg nem érhető el a beviteli mód
átkapcsolása utáni első néhány másodpercben.
A HDAVI Control kompatibilis készülékek legújabb
Panasonic szabványa (2011 augusztusában) a HDAVI
Control 5.
z [HOME CINEMA MUTE (HÁZIMOZI NÉMÍTÁS)]
A projektor távirányítójával némíthatja a házimozi
hangszóróit.
• Ha nem tudja némítani a hangszórókat, ellenőrizze a
készülék beállításait.
1) Válassza ki a ▲▼ gombbal a [HOME CINEMA
MUTE (HÁZIMOZI NÉMÍTÁS)] menüpontot.
VIERA LINK MENU
ENTER
SELECT
RETURN
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
RECORDER
2) Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
A némítás törléséhez nyomja meg ismét az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
Függelék
•
MAGYAR – 85
Műszaki információ
Műszaki információ
A beadható jelek listája
Az alábbi táblázat megadja a projektorokba beadható jelek típusait.
Formátum: V: VIDEO, S: S VIDEO, R: RGB, Y: YCBCR/YPBPR, H: HDMI
Mód
NTSC/NTSC 4,43/
PAL-M/PAL60
PAL/PAL-N/SECAM
525i (480i)
625i (576i)
525p (480p)
625p (576p)
750 (720)/60p
750 (720)/50p
1125 (1080)/60i
1125 (1080)/50i
1125 (1080)/24p
1125 (1080)/60p
1125 (1080)/50p
VGA
SVGA
XGA
MXGA
1280 × 720
1280 × 768
1280 × 800
SXGA
SXGA+
WXGA+
1920 ×1080
WUXGA
Letapogatási
frekvencia
Képpont
Plug and
órajel
play
Formátum
frekvencia
kompatibilis
(MHz)
HDMI
[SIGNAL MODE
(JEL ÜZEMMÓD)]
Kijelzési felbontás
(képpontok)*1
—
720 × 480i
15,7
59,9
—
—
480i
576i
480p
576p
720/60p
720/50p
1080/60i
1080/50i
1080/24p
1080/60p
1080/50p
VGA60
VGA75
VGA85
SVGA56
SVGA60
SVGA72
SVGA75
SVGA85
XGA60
XGA70
XGA75
XGA85
MXGA70
MXGA75
1280 × 720/60
1280× 768/60
1280 × 800/60
SXGA60
SXGA+60
WXGA+60
1920 ×1080/60
1920 ×1080/50
WUXGA60RB
720 × 576i
720 × 480i
720 × 576i
720 × 483
720 × 576
1280 × 720
1280 × 720
1920 ×1080i
1920 ×1080i
1920 ×1080
1920 ×1080
1920 ×1080
640 × 480
640 × 480
640 × 480
800 × 600
800 × 600
800 × 600
800 × 600
800 × 600
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1152 × 864
1152 × 864
1280 × 720
1280 × 768
1280 × 800
1280 × 1024
1400 × 1050
1440 × 900
1920 × 1080*2
1920 × 1080
1920 × 1200*2
15,6
15,7
15,6
31,5
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
27,0
67,5
56,3
31,5
37,5
43,3
35,2
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
64,0
67,5
44,8
47,8
49,7
64,0
65,2
55,9
66,6
55,6
74,0
50,0
59,9
50,0
59,9
50,0
60,0
50,0
60,0
50,0
24,0
60,0
50,0
59,9
75,0
85,0
56,3
60,3
72,2
75,0
85,1
60,0
70,1
75,0
85,0
70,0
74,9
59,9
59,9
59,8
60,0
60,0
59,9
59,9
49,9
60,0
—
13,5
13,5
27,0
27,0
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
148,5
148,5
25,2
31,5
36,0
36,0
40,0
50,0
49,5
56,3
65,0
75,0
78,8
94,5
94,2
108,0
74,5
79,5
83,5
108,0
122,6
106,5
138,5
141,5
154,0
H (kHz) V (Hz)
V/S
R/Y
R/Y/H
R
—
—
—
—
○
○
○
○
○
○
○
○
○
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*1: A felbontás utáni „i” váltott soros letapogatású jelet jelent.
*2: VESA CVT-RB (Reduced Blanking – Csökkentett kioltás) kompatibilis.
Függelék
Megjegyzések
•
•
A PT-AH1000E típus kijelző képpontjainak száma 1920 x 1080.
Ha más felbontású jelet ad be, azt a készülék először konvertálja, hogy illeszkedjen a projektor megjelenítéséhez, és csak
azután vetíti ki.
Ha váltottsoros jeleket csatlakoztat, a kivetített képben villódzás léphet fel.
86 – MAGYAR
Műszaki információ
Soros csatlakozó
A projektor csatlakozópanelén lévő soros port megfelel az RS-232C interfész szabványnak, így a projektort egy, ehhez a porthoz
csatlakoztatott személyi számítógépről lehet vezérelni.
„ Csatlakoztatás
D-SUB 9 tűs csatlakozó (dugasz)
Soros csatlakozó
(aljzat)
Számítógép
„ A csatlakozó kivezetéseinek kiosztása és a jelek neve
D-SUB 9 tűs csatlakozó
(nézeti kép)
Kivezetés
sorszám
A jel neve
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
—
TXD
RXD
—
GND
—
RTS
CTS
Nincs bekötve (NC)
Átvitt adat
Vett adat
Nincs bekötve (NC)
Föld
Nincs bekötve (NC)
(9)
—
Nincs bekötve (NC)
Tartalma
Belül összekötve
„ Kommunikációs beállítások
Jelszint
RS-232C
Karakterhossz
8 bit
A szinkronizálás módja
Aszinkron
Stop bit
1 bit
Adatátviteli sebesség
9600 bit/sec
X paraméter
Nincs
Paritás
Nincs
S paraméter
Nincs
„ Alapformátum
A számítógépből az adatátvitel STX-szel kezdődik, kiküldésre.
A paraméterek szükség szerint adhatók hozzá.
•
•
•
A projektor a lámpa bekapcsolását követő 10 másodpercben nem tud semmilyen parancsot fogadni. Várjon 10 másodpercet
a parancsküldés előtt.
Ha több parancsot küld, ellenőrizze, hogy a projektortól megérkezett-e a válasz az adott parancsra, mielőtt még elküldené a
következőt.
Ha olyan parancsot küld, amely nem igényel elküldendő paramétereket, a kettőspontra (:) nincs szükség.
Megjegyzés
•
Ha helytelen parancsot küld, a projektor ER401 parancsot küld vissza a számítógépnek.
MAGYAR – 87
Függelék
Figyelem
Műszaki információ
„ A kábel bekötése a csatlakozókban
(Amikor egy személyi számítógéphez csatlakozik)
Projektor
PC (DTE)
„ Vezérlő parancsok
Amikor a projektort egy számítógépről vezérli, az alábbi parancsok állnak rendelkezésre:
<Működtető parancsok>
Parancs
PON
POF
IIS
OMN
OEN
OBK
OCU
OCD
OCL
OCR
A parancs funkciója
Megjegyzések
POWER ON (TÁPLÁLÁS BE)
Készenléti üzemmódban a PON parancson kívül minden más parancsot figyelmen
kívül hagy. A lámpa bekapcsolt ellenőrzési állapotában a PON-t nem veszi figyelembe.
• Ha a lámpa kikapcsolása után, de még a hűtőventilátor működése alatt PON
POWER OFF (TÁPLÁLÁS KI)
parancs érkezik, a lámpa – védelme érdekében – nem kapcsol be újra azonnal,
csak mintegy 85 másodperc eltelte után.
Paraméterek
CP1 = COMPONENT IN SVD = S-VIDEO IN
SWITCH INPUT (BEMENET
ÁTKAPCSOLÁS)
VID = VIDEO IN HD1 = HDMI 1 IN HD2 = HDMI 2 IN HD3 = HDMI 3 IN
RG1 = COMPUTER IN
MENU (MENÜ)
Megjeleníti a fő menüt.
ENTER (BEVITEL)
A menü üzemmódban kiválasztott elemeket aktiválja.
RETURN (VISSZA)
Visszatér az előző képernyőre, illetve a menü üzemmódból való kilépésre szolgál.
Navigáció gombok (▲▼◄►)
OCU = ▲ kurzor
OCL = ◄ kurzor
OST
DEFAULT
(ALAPÉRTELMEZÉS)
Visszaállítja a gyári, alapértelmezett értékeket. (
OFZ
FREEZE (ÁLLÓKÉP)
A kivetített képet kimerevíti. (
0 = OFF (KI), 1= ON (BE)
FC1
FUNCTION BUTTON
(FUNKCIÓ GOMB)
Aktiválja a távirányító <FUNCTION> (Funkció) gombjához hozzárendelt funkciót.
OSH
BLANK (ÜRES)
OCD = ▼ kurzor
OCR = ► kurzor
32. oldal)
70. oldal)
Ideiglenesen kikapcsolja a kivetítést.
Elküldi a parancsot az ON (BE) és OFF (KI) közötti átváltáshoz. (
Ne kapcsolgasson gyorsan az ON (BE)/OFF (KI) között.
70. oldal)
Amíg a BLANK (ÜRES) funkció be van kapcsolva (ON), ez kikapcsol (OFF), amikor
bármilyen parancsot vesz.
Függelék
OVM
PICTURE (KÉP)
OWM
WAVEFORM (JELALAK)
VS1
ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)
VPM
PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)
OOT
SLEEP (KIKAPCSOLÁS
IDŐZÍTÉS)
88 – MAGYAR
Aktiválja a [PICTURE (KÉP)] menüt. Küldje el a parancsot a menü elemek átváltására.
( 37. oldal)
Paraméter
0 = OFF (KI) 1= FULL SCAN(Y) (JELALAK TELJES KÉP(Y)) 2 = FULL SCAN(R)
(JELALAK TELJES KÉP(R)) 3 = FULL SCAN(G) (JELALAK TELJES KÉP(G))
4 = FULL SCAN (B)(JELALAK TELJESKÉP (B)) 5 = SINGLE LINE SCAN (Y)
(SORSZELEKTOR (Y)) 6 = SINGLE LINE SCAN (R) (SORSZELEKTOR (R))
7 = SINGLE LINE SCAN (G) (SORSZELEKTOR (G)) 8 = SINGLE LINE SCAN (B)
(SORSZELEKTOR (B))
Átkapcsolja a képoldal arányt. A képméretarány a parancs elküldésekor, minden egyes
alkalommal átvált. ( 56. oldal)
Átkapcsolja a [PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] elemet. ( 37. oldal)
Paraméter
NOR = NORMAL (NORMÁL) DYN = DYNAMIC (DINAMIKUS) GM1= GAME (JÁTÉK)
SP=SPORTS (SPORT) 709 = REC709 CN1= CINEMA1 (MOZI1) VCN = VIVID
CINEMA (ÉLÉNK MOZI)
Azt az időtartamot állítja be, amely után a táplálás automatikusan kikapcsol.
( 68. oldal)
0 = OFF (KI) 1= 60MIN. (60 PERC) 2 = 90MIN. (90 PERC) 3 = 120MIN. (120 PERC)
4 = 150MIN. (150 PERC) 5 = 180MIN. (180 PERC) 6 = 210MIN. (210 PERC)
7 = 240MIN. (240 PERC)
Műszaki információ
Parancs
OEC
A parancs funkciója
ECO MANAGEMENT
(TAKARÉKOS KEZELÉS)
GAMMA ADJUSTMENT
(GAMMA BEÁLLÍTÁS)
VXX
TRIGGER 1 (KIMENET)
TRIGGER 2 (KIMENET)
Megjegyzések
Megjeleníti az [ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS KEZELÉS)] menüt.
Beállítja az Y ADJUST. (OUTPUT) (Y BEÁLL. (KIMENET)) elemet. AGOS0 =
p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja az R ADJUST. (OUTPUT) (R BEÁLL. (KIMENET)) elemet. AGOS0 =
p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja a G ADJUST. (OUTPUT) (G BEÁLL. (KIMENET)) elemet. AGOS2 =
p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja a B ADJUST. (OUTPUT) (B BEÁLL. (KIMENET)) elemet. AGOS3 =
p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja a GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS (BEMENET)) elemet. AGIS0
= p1p2d1d2d3
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3 = INPUT (001- 099)
Átkapcsolja a TRIGGER 1 (KIMENET) elemet, amikor a TRIGGER 1 SETTING
(TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS) menüben az RS-232C COMMAND LINK (RS-232C
INTERFÉSZ PARANCS LINK) lehetőség van beállítva.
TROI0 = +00000 = LOW (ALACSONY)
TROI0 = +00001= HIGH (MAGAS)
Átkapcsolja a TRIGGER 2 (KIMENET) elemet, amikor a TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS) menüben az RS-232C COMMAND LINK (RS-232C
INTERFÉSZ PARANCS LINK) lehetőség van beállítva.
TROI1 = +00000 = LOW (ALACSONY)
TROI1 = +00001= HIGH (MAGAS)
<Lekérdező parancsok>
QPW
QIN
QPM
QSH
QFZ
QOT
QWM
A parancs funkciója
Paraméter
A táplálás állapota
000 = OFF (KI)
001= ON (BE)
CP1= COMPONENT IN
SVD = S-VIDEO IN
INPUT (BEMENŐJEL) állapot VID = VIDEO IN
HD1= HDMI 1IN HD2 = HDMI 2 IN HD3 = HDMI 3 IN
RG1= COMPUTER IN
NOR = NORMAL (NORMÁL) DYN = DYNAMIC (DINAMIKUS) GM1= GAME (JÁTÉK)
SP=SPORTS (SPORT)
PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD) állapot
709 = REC709 CN1= CINEMA1 (MOZI1) VCN = VIVID CINEMA (ÉLÉNK MOZI)
( 37. oldal)
BLANK (ÜRES) állapot
0 = OFF (KI)
1= ON (BE) ( 70. oldal)
FREEZE (ÁLLÓKÉP) állapot 0 = OFF (KI)
1= ON (BE) ( 70. oldal)
0 = OFF (KI) 1= 60MIN. (60 PERC) 2 = 90MIN. (90 PERC) 3 = 120MIN. (120 PERC)
OFF TIMER (KIKAPCSOLÁS
4 = 150MIN. (150 PERC) 5 = 180MIN. (180 PERC) 6 = 210MIN. (210 PERC)
IDŐZÍTŐ) állapot
7 = 240MIN. (240 PERC) ( 68. oldal)
Paraméter
0 = OFF (KI) 1= FULL SCAN (Y) (JELALAK TELJESKÉP (Y)) 2 = FULL SCAN (R)
(JELALAK TELJESKÉP (R)) 3 = FULL SCAN (G) (JELALAK TELJESKÉP (G))]
WAVEFORM (JELALAK)
4 = FULL SCAN (B) (JELALAK TELJESKÉP (B)) 5 = SINGLE LINE SCAN (Y)
állapot
(SORSZELEKTOR (Y)) 6 = SINGLE LINE SCAN (R) (SORSZELEKTOR (R))
7 = SINGLE LINE SCAN (G) (SORSZELEKTOR (G)) 8 = SINGLE LINE SCAN (B)
(SORSZELEKTOR (B))
Függelék
Parancs
MAGYAR – 89
Specifikáció
Specifikáció
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy a Panasonic PT-AH1000E típusú
LCD projektor megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
Táplálás
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Energiafogyasztás
Kevesebb, mint 350 W
Készenléti üzemben (álló ventilátorral): 0,08 W
Áramfelvétel
4,2 A – 1,5 A
A panel mérete
(átlóban mérve)
LCD (folyadékkristályos)
vetítőpanel
Képméretarány
16 : 9
Megjelenítési mód
3 átlátszó LCD panel (RGB)
Vezérlési mód
Aktív mátrixos mód
Képelemek száma
2 073 600 (1920 x 1080) x 3 panel
Manuális zoom (2x)/Manuális fókusz
F 2,0 - 3,4, f 21,5 mm – 43,0 mm
Lencse
Lámpa
Fényerő
18,7 mm (0,74”)
UHM (fém-halogén) lámpa (280 W)
*1
2800 lm
Üzemi környezet
Letapogatási
frekvencia*2
(RGB jelekre)
Hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Amikor a [HIGH ALTITUDE MODE
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
menüpont ( 66. oldal) beállítása [ON
(BE)]: 0 °C – 35 °C
Páratartalom
20% – 80% (páralecsapódás nélkül)
Vízszintes
letapogatási
frekvencia
15 kHz - 74 kHz
Függőleges
letapogatási
frekvencia
24 Hz - 85 Hz
Képpont órajel
frekvencia
Kisebb, mint 154 MHz
525i (480i), 625i (576i), 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p,
COMPONENT (YPBPR) jelek
750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p,
1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p
Színkódoló rendszer
7 (NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)
Vetíthető képméret
1,02 m – 7,62 m (40” – 300”)
Vetítési távolság
1,1 m – 17,5m (3’8” – 57’3”) (16:9 méret)
Képernyő képméretaránya
16 : 9
A projektor elhelyezése
FRONT/DESK (ELÖL/ASZTALI), FRONT/CEILING (ELÖL/MENNYEZET),
REAR/DESK (HÁTUL/ASZTALI) és REAR/CEILING (HÁTUL/MENNY.) vetítés
(Menükezeléssel)
*1. A mérések, mérési feltételek és a jelölési mód megfelel az ISO21118 nemzetközi szabványoknak.
*2. A projektorral kivetíthető videojelekre vonatkozó részleteket olvassa el „A beadható jelek listája” részben (
Függelék
90 – MAGYAR
86. oldal).
Specifikáció
S-VIDEO IN bemenet
1 db Mini DIN 4-tűs Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p], 75 Ω
VIDEO IN bemenet
1 db RCA tűs csatlakozó 1,0 Vp-p 75 Ohm
COMPUTER IN
bemenet
1 db D-sub HD 15-tűs (aljzat) (RGB jel)
R.G.B.
0,7 V [p-p], 75 Ω
G.SYNC
1,0 V [p-p], 75 Ω
Nagyimpedanciás TTL,
HD/SYNC*1
automatikus pozitív/negatív
polaritáskompatibilis
Nagyimpedanciás TTL,
VD*1
automatikus pozitív/negatív
polaritáskompatibilis
(Y, PB/CB, PR/CR jel)
Y:
1,0 Vp-p (szinkronnal együtt), 75 Ohm
PB/CB, PR/CR
0,7 V [p-p], 75 Ω
COMPONENT IN
bemenet
1 db RCA tűs csatlakozó × 3
Y:
PB/CB, PR/CR
HDMI IN bemenet
2 db 19-tűs HDMI csatlakozó
(HDCP/HDAVI Control Ver. 5 kompatibilis)
SERIAL (Soros)
1 db D-sub 9-tűs RS-232C kompatibilis
TRIGGER
2 db, monoaurális mini jack DC 12 V, max. 100 mA (Bemenetként és
kimenetként menü művelettel választható ki.)
Csatlakozók
Készülékház
Öntött műanyag (PC+ABS)
Méretek
Szélesség
Magasság
Hosszúság
Súly (Tömeg)
Kb. 8,6 kg*2
Tanúsítványok
Távirányító
1,0 Vp-p (szinkronnal együtt), 75 Ohm
0,7 V [p-p], 75 Ω
470 mm
151 mm
380 mm
EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Táplálás
3 V DC (AA/R6/LR6 elem × 2)
Hatótávolság
Kb. 7 m (szemből, közvetlenül a jelérzékelőre célozva)
Súly (Tömeg)
125 g (elemmel együtt)
Méretek
Szélesség
Hosszúság
Magasság
48 mm
138 mm
28,3 mm (a kiálló részek nélkül)
Függelék
*1. A HD/SYNC és a VD csatlakozó nem fogadja el a háromszintű szinkronjeleket.
*2. Átlagérték. Az egyes termékek súlya egyénileg változó.
MAGYAR – 91
Specifikáció
Méretek
Egység : mm
Függelék
92 – MAGYAR
Tárgymutató
A
A felső fedél felerősítése......................................79
A jelalak monitor megjelenítése ..........................32
A kép beállítása....................................................31
A kép üzemmód kiválasztása..............................31
A mennyezeti konzol biztonsági
berendezései........................................................81
A projektor be/kikapcsolása.................................27
A projektor részegységei .....................................17
A VIERA Link használata ....................................82
ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ) .........42
Alkatrészek cseréje ..............................................73
Almenü..................................................................33
AMBIENT LIGHT DETECTION
(KÖRNYEZETI MEGVILÁGÍTÁS
ÉRZÉKELÉS).......................................................67
Ártalmatlanítás......................................................15
ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)..........................56
AUTO POWER SAVE (AUTOMATIKUS
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD) .................................67
AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
BEMENET KIVÁLASZTÁS) ................................64
AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLLÍTÁS) ........58
AUTO SWITCHING (AUTO.
ÁTKAPCSOLÁS) .................................................61
H
P
Hálózati kábel .......................................................27
H-AREA POSITION (VÍZSZINTES
KÉPPOZÍCIÓ) ......................................................61
HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI JELSZINT) .........64
Hibaelhárítás.........................................................80
HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR
VEZÉRLÉS) .........................................................66
H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)............ 55
PICTURE (KÉP)...................................................35
PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)..............53
PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD) .................37
POSITION (HELYZET)........................................35
POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS LINK) ......69
POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK).......69
PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI MÓD)......64
Projektor................................................................18
I
R
INPUT GUIDE (BEMENET MÓD
MEGJELENÍTÉSE)..............................................63
INTELLIGENT AUTO STANDBY
(INTELLIGENS AUTOMATA KÉSZENLÉT)......69
RGB/YCBCR .........................................................53
RGB/YPBPR..........................................................53
RIGHT MASKING AREA (JOBB
MASZKOLÁSI SÁV) ............................................62
K
S
Kép kivetítése .......................................................30
KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)
korrekció ...............................................................58
SCREEN AREA MEMORY
(KÉPERNYŐMASZK MEMÓRIA) ......................59
SHARPNESS (ÉLESSÉG)..................................38
SIGNAL DETECTION (JEL ÉRZÉKELÉS)........67
SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD) .....................54
SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS) .................68
Soros csatlakozó..................................................87
Specifikáció...........................................................90
SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA) ...........................................41
STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD) .................................69
STARTUP LOGO (KEZDŐ LOGO)....................64
L
BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN) .......................63
Beadható jelek............................................... 86, 90
Bemenet átkapcsolása ........................................33
BLANK (ÜRES)....................................................70
BLANK DETECTION (KÉPLEZÁRÁS
DETEKTÁLÁS).....................................................67
BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)......................... 37, 46
<LAMP> (Lámpa állapot) kijelző .........................72
LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)................66
LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)...............70
Lámpaegység.......................................................75
LANGUAE (NYELV) ............................................36
LEFT MASKING AREA (BAL
MASZKOLÁSI SÁV) ............................................62
Légszűrő egység..................................................73
Légszűrő ...............................................................75
LIGHT HARMONIZER
(FÉNYHARMONIZÁLÓ)......................................38
LOWER MASKING AREA (ALSÓ
MASZKOLÁSI SÁV) ............................................62
C
M
CINEMA REALITY (Élethű mozi)........................52
CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS) .....................55
COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG) ........................37
COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS) ................................................. 47
COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET).......................................38
CONTRAST (KONTRASZT)........................ 37, 46
Csatlakoztatások..................................................25
MEMORY DELETE (MEMÓRIA
TÖRLÉSE)............................................................. 4
MEMORY EDIT (MEMÓRIA
SZERKESZTÉSE) ...............................................60
MEMORY LOAD (MEMÓRIA BEHÍVÁS) ... 54, 59
MEMORY NAME CHANGE (MEMÓRIA
NÉV VÁLTÁS)......................................................54
MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS) .... 53, 59
MENU (MENÜ).....................................................34
Menü lista..............................................................35
Méretek.................................................................92
MOTION EFFECT (MOZGÁSEFFEKT).............47
MPEG NR (ZAJCSÖKKENTÉS) ........................46
B
D
DETAIL CLARITY (RÉSZLETTISZTASÁG) ......52
DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)...................55
DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ) .................38
E
ECO MANAGEMENT (TAKARÉKOS
KEZELÉS) ..................................................... 33, 67
Elektrosztatikus szűrő ..........................................75
Elhelyezés ............................................................23
Elmentett beállítás behívása ...............................32
Először ezt olvassa el! ...........................................6
Elülső, állítható láb ...............................................22
F
FRAME RESPONSE (KÉPFRISSÍTÉSI
SEBESSÉG).........................................................64
FREEZE (ÁLLÓKÉP)...........................................70
FUNCTION (FUNKCIÓ) ......................................33
FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ GOMB).........68
G
GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA
BEÁLLÍTÁS) .........................................................42
Gombvilágítás.......................................................31
N
Navigálás a menükben ........................................34
NR (ZAJCSÖKKENTÉS).....................................46
O
ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ
MENÜ) ..................................................................63
Optikai tengely billentés .......................................23
OPTION (OPCIÓK)..............................................36
Opcionális tartozékok...........................................16
OSD DESIGN (KÉPERNYŐ MENÜ TÍPUS) .....63
OSD POSITION (KÉPERNYŐ MENÜ
HELYZET) ............................................................63
OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)..........................................................70
OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)........................ 8
Óvintézkedések a használat során.....................15
Óvintézkedések a használathoz .........................13
Óvintézkedések a szállításnál .............................13
Óvintézkedések az elhelyezésnél.......................13
T
Táplálás kijelző ......................................................27
Tartozékok............................................................16
Távirányító ......................................................17, 31
<TEMP> (Hőmérséklet) kijelző ...........................71
TEST PATTERN (TESZTÁBRA)........................70
TINT (ÁRNYALAT) ..............................................37
Tisztítás.................................................................73
TRIGGER 1/2 SETTING (TRIGGER 1/2
BEÁLLÍTÁS) .........................................................65
TV-SYSTEM (TV RENDSZER) ..........................52
U
UPPER MASKING AREA (FELSŐ
MASZKOLÁSI SÁV) ............................................62
Üzembe helyezés ................................................20
V
V-AREA POSITION (FÜGGŐLEGES
KÉPPOZÍCIÓ) ......................................................61
Vetítési módok......................................................20
Vetítéssel kapcsolatos méretek és
távolságok.............................................................21
Vezérlő parancsok ...............................................88
VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ) ....................................32, 70
VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK) ...................................................68
VIERA LINK..........................................................68
Visszaállítás az alapértelmezett értékekre .........32
V-POSITION (FÜGGŐLEGES HELYZET)........55
W
WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR) ...........................................................39
WSS (AUTOMATIKUS
KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS) ...................58
X
x.v.Colour (x.v. Szín)............................................52
MAGYAR – 93
Függelék
Tárgymutató
Tájékoztató a felhasználók számára a régi berendezések és használt elemek begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
Ha ezek a szimbólumok szerepelnek a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált
elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási szeméttel. A helyes
kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák
a régi termékeket és a használt akkumulátorokat az elérhető, kijelölt gyűjtőhelyekre, a hazai törvényeknek
valamint a 2002/96/EC és 2006/66/EC irányelvnek megfelelően.
Ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes
erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat.
Ha a régi termékek és a használt akkumulátorok begyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó, további
információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyhatósággal, a legközelebbi
hulladékhasznosítási szervvel vagy azzal a forgalmazóval, ahol az árucikkeket vásárolta.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba
kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok esetében
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Amennyiben ezeket a termékeket kívánja
ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az
ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
Megjegyzés az elem szimbólumhoz (az alsó két szimbólum példa):
Ez a szimbólum esetleg együtt használatos a kémiai szimbólummal. Ebben az esetben teljesíti a vonatkozó
kémiai irányelvben foglaltakat.
Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2011
M1011KM0 –KI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement