Panasonic PTAT5000E Operating instructions

Panasonic PTAT5000E Operating instructions
Kezelési utasítás
Funkcionális útmutató
LCD projektor
Típusszám:.
PT-AT5000E
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.
■ Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa végig figyelmesen az utasításokat (Alapinformáció
/ Funkcionális útmutató), és őrizze meg gondosan, később még hasznos lehet, ha utána kíván nézni
valaminek.
■ Kérjük, hogy a készülék használata előtt okvetlen tanulmányozza át az „Először ezt olvassa el!” fejezetet
( 6–13. oldal).
MAGYAR
TQBJ0397
Tisztelt Vásárló!
Kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági és kezelési óvintézkedésekre vonatkozó előírásokat. Az
alábbiakban megadott garanciális feltételek az itt leírtak betartása melletti, üzemszerű használatra
vonatkoznak. Az itt felsorolt körülményektől eltérő, nem rendeltetésszerű használat a garancia megvonásával
jár.
A készülékre a vásárlás dátumától számított 36 hónap javítási és alkatrész garanciát biztosítunk. Ez
alól kivételt képez az izzólámpa, melyre a garancia ideje a vásárlás dátumától számított 90 nap vagy
300 üzemóra és az LCD panel, melyre 2000 üzemóra.
A hosszantartó megbízható működés és a garancia érvényességének feltétele a rendszeres karbantartás.
Figyelem, a készülékre rendszeres karbantartás van előírva!
A ventilátor nyílások és a levegő szűrő kb. 100 óránként esedékes tisztítását a felhasználó is elvégezheti,
de az izzólámpa cseréjével keresse fel a garanciajegyen feltüntetett szórakoztató elektronikai szervizek
valamelyikét vagy az eladó üzletet.
A garanciális időn belüli izzólámpa csere (amennyiben normál elhasználódásról van szó) munkadíja ingyenes.
A további, szakembert igénylő karbantartásról a jelzett szervizek adnak felvilágosítást, ahol ezeket a munkákat
el is végzik.
Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep
A Panasonic / Technics termékek magyarországi forgalmazója
2 - MAGYAR
A projektor specialitásai
Igazi 3D jelenlét érzet
A projektort a különféle tartalmak
kiváló képminőségű élvezete
érdekében 3D technológiával (dupla
sebességű meghajtó a 3D, 2D – 3D
konverzióhoz) láttuk el.
Tökéletesített fényerő és
kontraszt
A fényerőt, a színreprodukálást és a
kontrasztot egy újonnan kifejlesztett,
nagy fényerősségű lámpa és egy
optikai rendszer bevezetésével
tökéletesítettük.
Tökéletes beszabályozási
funkció
A készülék parallaxis-szabályozás
monitor funkcióval rendelkezik,
amely automatikusan érzékeli
és állítja be a 3D bemenő jelek
látószög elhajlásának mértékét a
bal és jobb szemben.
Legfontosabb lépések
A részleteket lásd a vonatkozó oldalon.
1. Telepítse a projektort
( 21. oldal)
2. Csatlakoztassa a projektort
a többi készülékhez
( 26. oldal)
3. Csatlakoztassa a hálózati
kábelt
( 28. oldal)
4. Kapcsolja be a projektor
táplálását
( 29. oldal)
5. Válassza ki a bemenő jelet
( 31. oldal)
6. Állítsa be a képet
( 31. oldal)
MAGYAR - 3
Tartalomjegyzék

Feltétlenül tanulmányozza át az „Először ezt olvassa el!” fejezetet. ( 6–13. oldal)
Biztonsági
előírások
Biztonsági elõírások
A kép üzemmód kiválasztása........................................32
A kép beállítása..............................................................32
Először ezt olvassa el!.........................................6
Elmentett beállítás behívása.........................................33
Óvintézkedések a használathoz..................... 14
A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK KAPCSOLAT MENÜ)]
megjelenítése.......................................................................33
Óvintézkedések a szállításnál.......................................14
Óvintézkedések az elhelyezésnél.................................14
Óvintézkedések a használat során...............................16
Bevezetés
Ártalmatlanítás...............................................................16
Tartozékok......................................................................17
Opcionális tartozékok....................................................17
Bevezetés
A jelalak monitor megjelenítése....................................33
Visszaállítás az alapértelmezett értékekre...................33
Almenü...........................................................................34
A bemenő jel átkapcsolása...........................................34
A <FUNCTION> (Funkció) gomb használata.....................34
A [3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
megjelenítése.................................................................34
3D képek megtekintése.................................... 35
Az első lépések
A projektor részegységei................................. 18
3D képek nézése...........................................................35
Távirányító......................................................................18
Kommunikációs tartomány a 3D IR adó és a 3D
szemüveg között............................................................36
Projektor.........................................................................19
Az elsõ lépések
Üzembe helyezés.............................................. 21
Alapműveletek
Vetítési módok................................................................21
Alkatrészek a mennyezetre szereléshez (opcionális).. 21
Vetítéssel kapcsolatos méretek és távolságok.............22
Elülső állítható lábak és vetítési szög...........................23
Optikai tengely billentés és helyzet beállítás................24
Csatlakoztatások............................................... 26
Beszabályozás
és beállítások
Mielőtt bármilyen készüléket a projektorhoz
csatlakoztatna................................................................26
Csatlakoztatási példa: COMPONENT
IN/S-VIDEO IN/VIDEO IN.............................................26
Csatlakoztatási példa: HDMI IN/COMPUTER IN........27
3D IR adó (opcionális tartozék) csatlakoztatása..........27
Karbantartás
Alapmûveletek
A projektor be/kikapcsolása............................ 28
Hálózati kábel.................................................................28
Táplálás kijelző...............................................................28
A projektor táplálásának bekapcsolása........................29
A táplálás kikapcsolása.................................................30
Függelék
Kép kivetítése.................................................... 31
A bemenő jel kiválasztása.............................................31
A kép beállítása..............................................................31
Távirányítás........................................................ 32
A vetítőlencse vezérlési beállítások kezelése..............32
4 - MAGYAR
Óvintézkedések a 3D szemüveg használatánál..........36
Beszabályozás és beállítások
Navigálás a menükben..................................... 37
Navigálás a menün keresztül........................................37
Menü lista.......................................................................38
[PICTURE (KÉP)] menü.................................... 40
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)].........................40
[CONTRAST (KONTRASZT)].......................................40
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)].......................................40
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]................................40
[TINT (ÁRNYALAT)].......................................................40
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]...............................................41
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)].........................................41
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)].........................41
[WAVEFORM MONITOR (JELALAK MONITOR)].......41
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA)].44
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)].................45
[PICTURE MEMORY]...................................................55
[SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)]............................56
[POSITION (HELYZET)] menü......................... 57
[H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)]....................57
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES HELYZET)]...............57
[DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)]..........................57
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)].............................57
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]..................................58
[WSS (AUTOMATIKUS KÉP-.......................................60
MÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)]....................................60
[PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI MÓD)]..............74
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]...............................60
[TRIGGER 1/2 SETTING
(TRIGGER 1/2 BEÁLLÍTÁS)]........................................75
[LEFT/RIGHT SWAP (BAL/JOBB CSERE)]...............63
[LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)]........................77
[FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ GOMB)].................77
[3D PICTURE BALANCE (3D KÉP BALANSZ)]..........63
[VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK)]............................................................77
[2D TO 3D (2D – 3D)]....................................................66
[OTHER FUNCTIONS (EGYÉB FUNKCIÓK)]............79
[3D EYEWEAR BRIGHTNESS (3D SZEMÜVEG
FÉNYERŐ)]...................................................................67
[TEST PATTERN (TESZTÁBRA)]................................79
[3D IR TRANSMITTER (3D INFRA ADÓ)]...................67
[3D VIEWING MONITOR (3D HATÁS BEÁLLÍTÁS)]..68
[3D SAFETY PRECAUTIONS (3D BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK].................................................................68
[LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)]
menü............................................................... 69
[LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)].......................79
Karbantartás
A TEMP (Hőmérséklet) és a LAMP (Lámpa
állapot) kijelző............................................... 80
A kijelzett problémák kezelése......................................80
[ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)].............................69
Gondozás és csere........................................... 82
[LENS MEMORY LOAD (OPTIKAMEMÓRIA
BEHÍVÁSA)]...................................................................69
A projektor tisztítása előtt / alkatrészek cseréje............82
[LENS MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA
MENTÉSE)]...................................................................70
Alkatrészcsere................................................................84
[LENS MEMORY EDIT (OPTIKAMEMÓRIA
SZERK.)]........................................................................70
[AUTO SWITCHING (AUTOMATIKUS
ÁTKAPCSOLÁS)]..........................................................71
[H-AREA POSITION (VÍZSZINTES KÉPPOZÍCIÓ)]...72
[V-AREA POSITION (FÜGGŐLEGES
KÉPPOZÍCIÓ)]...............................................................72
[LEFT MASKING AREA (BAL MASZKOLÁSI SÁV)]...72
[RIGHT MASKING AREA
(JOBB MASZKOLÁSI SÁV)].........................................72
[UPPER MASKING AREA
(FELSŐ MASZKOLÁSI SÁV)]......................................72
[LOWER MASKING AREA
(ALSÓ MASZKOLÁSI SÁV)].........................................72
[OPTION (OPCIÓK)] menü............................... 73
[ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ MENÜ)]..........73
[BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN)]...............................73
[STARTUP LOGO (KEZDŐ LOGO)]............................74
Bevezetés
[3D INPUT FORMAT (3D BEMENET FORMÁTUM)].61
Az első lépések
[SCREEN SIZE (KÉPERNYŐ MÉRET)].....................61
[HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR
VEZÉRLÉS)]..................................................................76
Alapműveletek
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü........ 61
[SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)].........................76
A projektor tisztítása.......................................................82
Hibaelhárítás...................................................... 89
A mennyezeti konzol biztonsági
berendezései................................................. 90
Függelék
A VIERA Link használata................................. 91
A VIERA Link jellemzőinek összefoglalása..................91
VIERA Link „HDAVI Control”.........................................92
Beszabályozás
és beállítások
[AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLL.)].......................60
Műszaki információ........................................... 95
A beadható jelek listája..................................................95
A támogatott 3D videojelek listája.................................96
Soros csatlakozó............................................................97
Specifikáció...................................................... 100
Méretek........................................................................102
Karbantartás
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció...........60
Biztonsági
előírások
Tartalomjegyzék
Tárgymutató..................................................... 103
Függelék
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS BEMENET
KIVÁLASZTÁS)]............................................................74
[HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI JELSZINT)].................74
[FRAME RESPONSE (KÉPFRISSÍTÉSI
SEBESSÉG)].................................................................74
MAGYAR - 5
Először
ezt olvassa
el!
Először ezt olvassa
el!
FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!
Biztonsági
előírások
FIGYELEM: Tüzet vagy áramütést okozó károk elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának!
Gépzaj információs rendelet, 3. GSGV, 1991. január 18: Az ISO 7779 sz. szabványnak megfelelően a hangnyomás szint a kezelő helyén nem haladhatja meg a 70 dB (A)-t.
FIGYELEM:
1. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból.
2. Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje le a készülék burkolatát! A berendezés házilag nem
javítható alkatrészekből áll. Forduljon szakszervizhez!
3. Ne távolítsa el a földelő érintkezőt a készülék hálózati csatlakozó dugaszából! A berendezés háromérintkezős, földelt hálózati villásdugasszal rendelkezik. A dugasz csak földelt aljzatba csatlakoztatható.
Ez biztonsági szolgáltatás. Ha a dugaszt nem tudja csatlakoztatni a fali csatlakozó aljzatba, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz. Ne változtassa meg a földelt csatlakozó rendeltetését!
FIGYELMEZTETÉS:
6 - MAGYAR
Az állandó engedély biztosításához csak a mellékelt hálózati kábelt és árnyékolt
interfész kábelt szabad használnia, amikor a készüléket egy számítógéphez vagy
periféria eszközökhöz csatlakoztatja. Ha a projektor külső vezérlése esetén a
számítógép csatlakoztatásához soros portot használ, akkor opcionális, ferritmagos
RS-232C soros interfész kábelt kell használnia. A készüléken eszközölt, bármely
jogosulatlan változtatás vagy módosítás maga után vonja a felhasználó ezen
készülék működtetéséhez való jogának megszűntetését.
Biztonsági
előírások
Először ezt olvassa el!
Ez az oldal szándékosan maradt üresen.
MAGYAR - 7
Először ezt olvassa el!
Biztonsági
előírások
FIGYELEM:
„„ TÁPLÁLÁS
A fali hálózati csatlakozó aljzatot illetve a kapcsolót a készülék mellett, jól hozzáférhető helyre kell
telepíteni. Ha az alábbi probléma lép fel, azonnal szüntesse meg a táplálást.
Ha ilyen körülmények között folytatja a projektor működtetését, az tüzet vagy áramütést okozhat.
zz Ha bármilyen idegen tárgy vagy víz jut a projektor belsejébe, szüntesse meg a táplálást.
zz Ha a projektor leesik, illetve megsérül a burkolata, szüntesse meg a táplálást.
zz Ha a készülék füstöt illetve szokatlan szagot vagy zajt bocsát ki, szüntesse meg a táplálást.
Forduljon szakszervizhez a szükséges javítások elvégzéséhez, ne kísérelje meg a projektort házilagosan
megjavítani.
Vihar idején ne érintse meg a projektort sem a kábelt.
Ez elektromos áramütést okozhat.
Ne tegyen semmi olyat, amellyel a hálózati kábel illetve a hálózati csatlakozó dugasz sérülését
okozhatja.
Ha sérült hálózati kábelt használ, az áramütést, rövidzárat vagy tüzet okozhat.
zz Ne sértse meg, ne alakítsa át, ne helyezze el forró tárgyak közelében, ne hajlítsa túlzott mértékben, ne
csavarja, ne húzza a hálózati kábelt, ne helyezzen rá súlyos tárgyakat, és ne tekerje össze.
Ha a hálózati kábel javítására van szükség, forduljon szakszervizhez.
Ütközésig dugaszolja a hálózati dugaszt a fali csatlakozóba illetve a tápcsatlakozót a projektor
csatlakozó aljzatába
Ha a hálózati dugasz nem csatlakozik megfelelően az aljzatba, az áramütéshez vezethet vagy túlmelegedhet,
és tüzet okozhat.
zz Ha a csatlakozó dugasz sérült, vagy a fali aljzat fedele kilazult, ne használja azokat.
Ne használjon semmilyen más hálózati kábelt, csak a mellékeltet.
Ha mégis így tesz, áramütést szenvedhet.
Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati kábel dugaszát, hogy a por ne rakódhasson rá.
Ha ezt nem végzi el, az tüzet okozhat.
zz Ha a hálózati csatlakozó dugaszra por rakódik le, a beszívott nedvesség károsíthatja a szigetelést.
zz Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábel dugaszát a fali csatlakozó
aljzatból.
A hálózati aljzatból kihúzott kábelt rendszeresen tisztítsa meg száraz ruhával.
Ne érjen a hálózati csatlakozó kábel dugaszához, sem a hálózati csatlakozó aljzathoz nedves kézzel.
Ha mégis így tesz, áramütést szenvedhet.
Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót.
Ha túlterheli a tápcsatlakozót (pl. túlságosan sok átalakító adaptert használ) túlmelegedés léphet fel, és tűz
keletkezhet.
8 - MAGYAR
FIGYELEM:
„„ HASZNÁLAT/TELEPÍTÉS
Ne helyezze a projektort puha anyagra, pl. szőnyegre vagy szivacsos felületre.
Ha mégis ezt teszi, a készülék túlmelegedhet, és égési sérülést, tüzet okozhat, vagy a projektor károsodást
szenvedhet.
Biztonsági
előírások
Először ezt olvassa el!
Ne használja a projektort olyan helyen, ahol párának, pornak, olajos füstnek vagy vízgőznek van kitéve,
például fürdőszobában.
Ha a projektort ilyen körülmények között használja, tűz keletkezhet, vagy elektromos áramütést okozhat, illetve
az alkatrészek megrongálódhatnak.
Az alkatrészek (például a mennyezeti konzol) megrongálódása a mennyezetre szerelt projektor leesését
okozhatja.
Ne állítsa fel a projektort olyan helyen, amely nem képes annak teljes súlyát biztonságosan megtartani,
és ne helyezze instabil vagy ferde felületre.
Ha mégis így tesz, a készülék leeshet vagy felborulhat, ami komoly személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Ne fedje le a szellőzőnyílásokat (a levegő be- és kimenetet).
Ha mégis ezt teszi, a készülék túlmelegedhet, és tüzet okozhat, vagy a projektor károsodást szenvedhet.
zz Ne tegye a projektort olyan szűk, rosszul szellőző helyre, mint pl. egy beépített szekrény vagy könyvespolc.
zz Ne helyezze a projektort ruhadarabra vagy papírra, mert ezeket az anyagokat a levegő bemenet esetleg
beszippanthatja.
Ne tegye a kezét, sem idegen tárgyakat a kimeneti szellőzőnyílás közelébe.
Ha mégis ezt teszi, az a kezén égési sérülést , illetve a tárgyakban károsodást okozhat.
zz A szellőzőnyílásból forró levegő áramlik ki. Ne közelítse kezét, arcát sem bármilyen, hőre érzékeny tárgyat
a nyíláshoz, mert megéghet vagy a tárgy deformálódhat.
Ne nézzen bele, illetve ne érintkezzen a bőre a lencséből kibocsátott fénnyel a projektor használata alatt.
Égési sérülést illetve vakságot okozhat.
zz A vetítőlencséből igen erős fény sugárzik. Ne nézzen bele, illetve ne tegye a kezét közvetlenül ebbe a
fénybe.
zz Különösen arra ügyeljen, hogy kis gyermekek nehogy a lencsébe nézzenek. Továbbá, ha nincs a projektor
közelében, kapcsolja ki a táplálást és húzza ki a hálózati kábelt.
Soha ne próbálja meg átalakítani sem szétszerelni a projektort.
A projektor belsejében nagyfeszültségű egységek vannak, amelyek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
zz Műszaki ellenőrzéshez, beállításhoz vagy javításhoz kérjük, forduljon szakszervizhez.
Ne vetítsen ki képet, ha az optika védősapka (vetítőlencse fedél) fel van helyezve.
Ha mégis ezt teszi, az tüzet okozhat.
Vigyázzon, hogy ne kerüljön fém- vagy tűzveszélyes tárgy, illetve folyadék a projektor belsejébe. Ne
hagyja, hogy a projektort nedvesség érje.
Ha ez mégis bekövetkezik, rövidzár keletkezhet, illetve túlmelegedés léphet fel, amely tüzet, áramütést vagy a
projektor hibás működését okozhatja.
zz Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt, sem fémtárgyakat a projektor közelébe.
zz Ha folyadék kerül a projektor belsejébe, forduljon a forgalmazóhoz.
zz Különös gonddal kell felügyelni a gyermekekre.
A Panasonic által előírt mennyezeti konzolt használja.
A mennyezeti konzol meghibásodásai a projektor leesését, és ezzel balesetet okozhatnak.
zz Szerelje tartozék biztonsági kábelt a mennyezeti konzolra, hogy a projektor leesését megakadályozza.
A készülék felszerelését (pl. a mennyezeti konzol felszerelését) csak szakember végezheti.
Ha a telepítés nem biztonságosan és szakszerűen történik, az sérülést vagy balesetet, például áramütést
okozhat.
zz Csak a jóváhagyott mennyezeti konzolt használja.
zz Extra megelőző intézkedésként okvetlenül használja a szemescsavaros, tartozék huzalt, hogy a projektor
leesését megakadályozza. (Rögzítse a mennyezeti konzoltól eltérő helyen)
MAGYAR - 9
Először ezt olvassa el!
Biztonsági
előírások
FIGYELEM:
„„ TARTOZÉKOK
Az elemeket ne használja helytelenül, illetve kezelje őket az alábbiaknak megfelelően.
Ha ezt nem tartja be, az égési sérüléshez, az elemek szivárgásához, túlmelegedéséhez, robbanásához vagy
meggyulladásához vezethet.
zz Ne használjon a specifikációtól eltérő elemeket.
zz Ne szerelje szét, illetve csonkítsa meg a szárazelemeket.
zz Ne tegye ki hő hatásának, ne dobja vízbe sem tűzbe az elemeket.
zz Ne hagyja, hogy az elemek pozitív (+) és negatív (-) kivezetései olyan fémtárgyakkal kerüljenek
érintkezésbe, mint pl. egy nyaklánc vagy egy hajtű.
zz Ne tárolja együtt az elemeket fémtárgyakkal.
zz Tárolja az elemeket műanyag tasakban, és tartsa távol őket a fémtárgyaktól.
zz Ügyeljen a helyes polaritásra (+ és - jel) az elemek behelyezésekor.
zz Ne használjon együtt egy új és egy régi elemet, illetve ne keverje a különböző elemtípusokat.
zz Ne használjon letépett vagy eltávolított külső borítású elemeket.
Ha szivárog az elem, ne érjen hozzá puszta kézzel, és szükség esetén kövesse az alábbi lépéseket.
zz Az elemből kifolyó elektrolit a bőrére vagy a ruhájára kerülve bőrgyulladást vagy sérülést okozhat.
Öblítse le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
zz Az elemből kifolyó elektrolit a szemébe kerülve a látás elvesztését okozhatja.
Ilyen esetben soha ne dörzsölje meg a szemét. Öblítse ki tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
Ne szerelje szét a lámpaegységet.
Ha a lámpa összetörik, sérülést okozhat.
Lámpacsere
A lámpa nagynyomású gázt tartalmaz. Ha nem megfelelően kezeli, felrobbanhat és súlyos sérülést vagy
balesetet okozhat.
zz A lámpaegység könnyen felrobbanhat, ha kemény tárgynak ütődik, vagy leesik.
zz Mielőtt hozzáfogna a lámpacseréhez, okvetlenül győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel dugaszát
kihúzta-e a fali csatlakozóból.
zz Ha ezt nem teszi, áramütés érheti, vagy robbanás következhet be.
zz A lámpa cseréjekor kapcsolja ki a táplálást, és a lámpát hagyja legalább egy órát hűlni, mielőtt megfogná,
mert égési sérülést szenvedhet.
Ne hagyja, hogy a távirányítóhoz kis gyermekek vagy háziállatok véletlenül hozzáérjenek.
zz Használat után zárja el a távirányítót, nehogy kis gyerekek vagy háziállatok hozzáférjenek.
A mellékelt hálózati kábelt ne használja más készülékhez, csak a projektorhoz.
zz Ha a mellékelt hálózati kábelt más készülékekkel, és nem ezzel a projektorral használja, rövidzár
keletkezhet, illetve túlmelegedés léphet fel, amely áramütést vagy tüzet okozhat.
A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a távirányítóból.
zz Ha a készülékben hagyja őket, az az elemek elektrolitjának kiszivárgásához, túlmelegedéshez vagy
robbanáshoz vezethet.
10 - MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS:
„„ TÁPLÁLÁS
A hálózati csatlakozó kábel kihúzásakor okvetlen a dugaszt és a hálózati csatlakozót fogja, ne a kábelt
húzza!
Ha a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozót, a hálózati kábel megsérül, és tűz, rövidzár keletkezhet vagy súlyos
áramütés veszélye lép fel.
Biztonsági
előírások
Először ezt olvassa el!
Amikor hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozó dugaszt a fali
csatlakozó aljzatból, és távolítsa el az elemeket a távirányítóból.
Mindennemű tisztítási munka illetve egységcsere elvégzése előtt, húzza ki a hálózati csatlakozót a fali
csatlakozó aljzatból!
Ha ezt nem teszi meg, áramütés érheti.
„„ HASZNÁLAT/TELEPÍTÉS
Ne tegyen nehéz tárgyakat a projektor tetejére.
Ezáltal a projektor instabillá válik, és leeshet, ami kárral vagy személyi sérüléssel járhat. A projektor
megsérülhet vagy deformálódhat.
Ne nehezedjen (illetve ne lépjen) rá a projektorra.
Ön lecsúszhat, vagy a projektor eltörhet, ami sérüléshez vezethet.
zz Különösen arra ügyeljen, hogy kis gyermekek ne álljanak vagy üljenek rá a projektorra.
Ne helyezze el a projektort túlzottan meleg helyen.
Ez a készülékház illetve a belső alkatrészek károsodását idézheti elő, vagy tüzet okozhat.
zz Különösen kerülje a közvetlen napfénynek kitett, illetve a kályha melletti helyeket.
A készülék elmozdítása előtt győződjön meg róla, hogy az összes kábelt kihúzta-e.
Ha bármelyik kábel csatlakoztatva marad a készülék elmozdítása közben, a kábel megsérülhet, és tüzet vagy
elektromos áramütést okozhat.
„„ TARTOZÉKOK
Ne használja a régi lámpaegységet.
Ha mégis használja, az a lámpa felrobbanását okozhatja.
Ha a lámpa eltörött, azonnal szellőztesse ki a helyiséget. Ne érjen hozzá, illetve arca ne kerüljön közel a
szilánkokhoz.
Ha ezt nem teszi, belélegezheti a lámpa eltörésekor kiszabadult gázt, amely körülbelül annyi higanyt tartalmaz,
mint egy fénycső, a szilánkok pedig sérülést okozhatnak.
zz Ha a gázt véletlenül belélegzi vagy szemét, illetve a száját éri, azonnal forduljon orvoshoz.
zz Kérje meg a forgalmazót, hogy cserélje ki a lámpát, és vizsgálja át a projektor belsejét.
MAGYAR - 11
Először ezt olvassa el!
„„ 3D videó nézés
Biztonsági
előírások
Annak, aki kórosan túlérzékeny a fényre, szívproblémákkal küzd vagy gyenge az egészségi állapota,
nem szabad 3D képeket néznie.
Ez az egészségügyi problémák rosszabbodásához vezethet.
Ha a 3D szemüveggel történő nézés közben fáradságot, szorongást vagy más rendellenességet érez, ne
folytassa a használatát.
Ha folytatja a használatát, az egészségügyi problémákat okozhat. Szükség szerint tartson szünetet.
3D filmek nézésekor egyszerre csak egy filmet nézzen meg, és szükség szerint tartson szünetet.
3D nézésekor, például 3D játékok játszásakor vagy egy PC használatakor, amelynél megvalósítható a
kétirányú interakció, 30–60 percenként tartson kellő szünetet.
A hosszú ideig történő nézés kifáraszthatja a szemet.
A 3D videók nézésekor használjon 3D szemüveget.
3D szemüveges nézéskor ne billentse oldalra a fejét.
Akik távol vagy közellátók, akiknek egyik szeme gyengébb a másiknál, illetve akiknek
szemtengelyferdülése van, szemüveget kell viselniük, amikor 3D szemüveget használnak.
Ha a 3D videó nézése közben a kép határozottan duplán jelenik meg, szüneteltesse a használatot.
A hosszú ideig történő nézés kifáraszthatja a szemet.
A képet olyan távolságból nézze, ami a képernyő tényleges magasságának legalább háromszorosa.
Ajánlott távolság:
Képernyő méret 2,03 m (80”) (16:9): 3 m vagy több
Képernyő méret 2,54 m (100”) (16:9): 3,8 m vagy több
Ha az ajánlott távolságnál közelebbről nézi a képet, az kifáraszthatja a szemet. Ha, mint a filmek esetében, a
videó alsó és felső szélénél fekete csíkok láthatók, akkor a képet olyan távolságból nézze, ami a videó-rész
magasságának legalább háromszorosa.
„„ Az (opcionális) 3D szemüveg használata
Ne változtassa a helyét a 3D szemüveg viselése közben.
Ez a környezet elsötétedését okozhatja, így felbukhat valamiben stb., ami sérüléshez vezethet.
A 3D szemüveget kizárólag a javasolt célra használja.
Ne használjon törött 3D szemüveget.
Ez sérüléshez vagy a szem kifáradásához vezethet.
Ne helyezzen Önhöz közel törékeny tárgyakat, amikor 3D szemüveget használ.
A 3D videó összetéveszthető a tényleges tárgyakkal, és a kapcsolódó emberi mozgás károsíthatja a tárgyakat,
és sérüléshez vezethet.
5-6 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják a 3D szemüveget.
Mivel a gyerekek kifáradásra és szorongásra adott reakcióit nehéz felbecsülni, állapotuk hirtelen rosszabbodhat.
Ha egy gyermek használja a 3D szemüveget, a felügyelőjének kell vigyáznia arra, hogy a gyermek szeme ne
fáradjon el.
Ha probléma van a 3D szemüveggel vagy eltört, azonnal szüntesse be a használatát.
A további használata sérüléshez, a szem kifáradásához vagy egészségügyi problémákhoz vezethet.
Ha bőrén bármilyen különöset érez, szüntesse be a 3D szemüveg használatát.
Nagyon ritkán allergia léphet fel az arcfestékkel vagy az alapozóval.
Ha az orr vagy a halánték elvörösödik, illetve fájdalom vagy viszketés lép fel, szüntesse be a 3D
szemüveg használatát.
Ez a hosszú ideig tartó használat miatti nyomástól fordulhat elő, és leromlott egészségi állapothoz vezethet.
A mellékelt töltőkábelt ne használja másra, csak a 3D szemüveg töltésére.
Ha mégis ezt teszi, az melegedést, tüzet vagy sérülést okozhat.
Töltse a 3D szemüveget oly módon, hogy a 3D szemüveghez tartozékként kapott töltőkábel segítségével
egy 3D videót támogató Panasonic TV USB portjához vagy egy a Panasonic által hitelesített töltőhöz
csatlakoztatja.
Ha bármilyen más eszközzel tölti, az az akkumulátor szivárgását, melegedését vagy megrepedését okozhatja.
12 - MAGYAR
Először ezt olvassa el!
end of Read this first
Biztonsági
előírások
Az elem eltávolítása
Távirányító elem
1. Nyomja meg a fület, és emelje fel a
fedelet.
2. Vegye ki az elemeket.
Védjegyek
•• A VGA és az XGA az International Business Machines Corporation kereskedelmi védjegye.
•• Az SVGA, a Video Electronics Standards Association bejegyzett kereskedelmi védjegye.
•• A HDMI, a HDMI logo és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC kereskedelmi védjegye illetve
bejegyzett kereskedelmi védjegye.
•• A képernyőn megjelenő kijelzések betűkészlete Ricoh bittérkép font, amelyet a Ricoh Company, Ltd. gyárt és forgalmaz.
•• RealD 3D a RealD Inc. kereskedelmi védjegye.
•• Az útmutatóban használt minden más név, cégnév és terméknév az adott kereskedelmi védjegyek illetve bejegyzett
kereskedelmi védjegyek birtokosainak bejegyzett tulajdona.
Kérjük, ne feledje, hogy a kezelési utasítás nem tartalmazza az ® és TM szimbólumot.
A kezelési utasításban lévő ábrák
•• Vegye figyelembe, hogy a projektor ábrák eltérhetnek attól, amit ténylegesen lát.
Oldalhivatkozások
•• Ebben az utasításban az oldalhivatkozások a következő módon történnek: ( 00. oldal).
Elnevezés
•• Ebben az utasításban a „Vezeték nélküli távirányító egység” tartozékot „Távirányító”-nak nevezzük.
MAGYAR - 13
Óvintézkedések
a használathoz
Óvintézkedések a használathoz
Biztonsági
előírások
Óvintézkedések a szállításnál
●● Szállításnál okvetlen legyen fent a mellékelt optika védősapka (lencsefedél).
●● Szállításkor a projektort az aljánál fogja.
●● Ne szállítsa a projektort kijjebb csavart elülső állítható lábakkal. Ha mégis ezt teszi, az az elülső állítható lábak
sérülését okozhatja.
Óvintézkedések az elhelyezésnél
„„ Ne állítsa fel a projektort szabadban.
A projektort kizárólag beltéri használatra terveztük.
„„ Ne használja a készüléket az alábbi körülmények között.
●● Rezgésnek vagy ütéseknek kitett helyeken, például egy autóban vagy más közlekedési eszközben: Ez kárt tehet
a készülék belső alkatrészeiben, és meghibásodást okozhat.
●● Egy légkondicionáló berendezés levegőkimenete mellett: A használati feltételektől függően, a vetítőernyő
hullámozhat a levegőkimenetből távozó forró levegőtől, vagy a légkondicionáló berendezésből kijövő fűtött vagy
hűtött levegőtől. Vigyázzon, hogy a projektorból illetve más készülékekből, illetve a klímaberendezésből eltávozó
levegő ne fújjon a projektor elülső része felé.
●● Fényforrások (stúdiólámpák stb.) mellett, ahol nagy hőmérsékletváltozás lép fel (Lásd az „Üzemi környezet” részt,
 100. oldal):
Ha ezt nem veszi figyelembe, a lámpa élettartama lecsökkenhet, vagy a ház deformációját eredményezheti és
hibás működést okozhat.
●● Nagyfeszültségű vezetékek illetve motorok közelében: Ha mégis ilyen helyre telepíti, a projektor működését
elektromágneses interferencia zavarhatja.
„„ Lencse fókusz
A nagy fényerejű vetítőlencsék fókusza a fényforrásokból érkező fényből származó hő hatása miatt esetleg
nem stabil közvetlenül a táplálás bekapcsolása után. A lencse fókuszát 30 másodperccel a videó vetítésének
indítása után állítsa be.
„„ A [HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)] menüpontot okvetlen állítsa az [ON
(BE)] lehetőségre, amikor a projektort nagy tengerszint feletti magasságban, 1400–2700 m
között használja.
Ha ezt nem veszi figyelembe, a belső alkatrészek élettartama lecsökkenhet, és hibás működést okozhat.
„„ A [HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)] menüpontot okvetlen állítsa az [OFF
(KI)] lehetőségre, amikor a projektort 1400 m tengerszint feletti magasság alatt használja.
Ha ezt nem veszi figyelembe, a belső alkatrészek élettartama lecsökkenhet, és hibás működést okozhat.
„„ Ne telepítse a projektort 2700 m tengerszint feletti magasságban vagy annál magasabb
helyen.
Ha ezt nem veszi figyelembe, a belső alkatrészek élettartama lecsökkenhet,
és hibás működést okozhat.
„„ Ne döntse meg a projektort illetve ne fektesse az oldalára.
+30°
-30°
Ne döntse meg a projektort függőlegesen kb. ±30 °-nál illetve vízszintesen
±10 °-nál jobban. A túlzott megdöntés lecsökkentheti az alkatrészek élettartamát.
„„ Ne takarja el a levegő bemeneti/kimeneti nyílásokat, illetve ne tegyen semmit tőlük
100 mm távolságon belülre.
„„ Amikor a készüléket mennyezetre szereli okvetlen konzultáljon egy szakemberrel vagy a
forgalmazóval.
Ehhez opcionális mennyezeti konzolra van szükség.
Típusszám: ET-PKA110H (magas mennyezethez), ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)
„„ Az infravörös kommunikációs eszköz használatakor
Ha infravörös kommunikációs eszközöket (például infravörös zsinórnélküli fejhallgatókat vagy egy infravörös
vezeték nélküli mikrofont) használ, kommunikációs problémák (például zaj) léphetnek fel. Ezért az ilyen
eszközöket használja olyan távol a projektortól, hogy azok ne legyenek rá hatással, illetve telepítse az
eszközök vevőjét olyan helyre, ahol nem éri őket a projektorból jövő fény.
14 - MAGYAR
Óvintézkedések a használathoz
●● Ne helyezze a projektorokat egymásra.
●● Ne takarja el a projektor levegő bemeneti illetve levegő kimeneti nyílásait.
●● Telepítse úgy a projektort, hogy légkondicionáló berendezések hideg vagy forró levegője ne érje közvetlenül a levegő
bemeneti illetve kimeneti nyílást.
100 mm vagy több

Szellőzőnyílás
(levegőkimenet)
100 mm vagy több
Biztonsági
előírások
„„ Telepítési óvintézkedések
100 mm vagy több
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
●● Ne telepítse a projektort zárt helyre.
Ha a projektort zárt helyre kell telepítenie, biztosítson külön légkondicionáló vagy szellőztető berendezést.
A kibocsátott hő felgyülemlik, ha a szellőztetés nem megfelelő. Ez működésbe hozhatja a projektor védelmi áramkörét.
●● Ilyen esetekben csak asztalra vagy dobogóra telepítésnél és ferde beállításnál használja az elülső beállítható lábakat.
Ha a beállító lábakat bármilyen más célra használja, a beállítás elromolhat.
Állítható lábak
MAGYAR - 15
Óvintézkedések a használathoz
Biztonsági
előírások
Óvintézkedések a használat során
„„ Tiszta videoképek nézése érdekében
●● Tiszta, kiváló kontrasztú videó akkor látható, ha az ablakokat függönnyel lesötétítette, és a vetítőernyő közelében
a fényforrásokat kikapcsolta, hogy ne érje fény a vetítőernyőt.
●● A projektor használati környezetétől függően, néha előfordulhat, hogy a levegő-kimeneti szellőzőnyílásból kilépő
levegő illetve a légkondicionáló berendezésekből kiáramló forró/hideg levegő hatásának következtében vibrálás
jelenik meg a vetítőernyőn. Ne helyezze el úgy a projektort, hogy a belőle vagy más készülékekből eltávozó
levegő, illetve a légkondicionáló berendezésekből kilépő levegő a projektor előtt áramoljon.
●● A nagy fényerejű vetítőlencsék fókusza a fényforrásokból érkező fényből származó hő hatása miatt esetleg
nem stabil közvetlenül a táplálás bekapcsolása után. A fókusz a videovetítés indulása után 30 másodperccel
stabilizálódik.
„„ Puszta kézzel soha ne érintse meg a vetítőlencse felületét!
Ha a vetítőlencsén ujjlenyomatok illetve egyéb szennyeződés marad, a készülék azokat felnagyítva kivetíti a
képernyőre, és megakadályozza a tiszta videoképek nézését. Ha nem használja a projektort, a vetítőlencsére
tegye vissza az optika védősapkát.
„„ LCD panelek
Az LCD panelek igen nagypontosságú technológiával készülnek, de nagyon ritkán előfordulhat, hogy
képpontok hiányoznak, vagy mindig világítanak. Ez nem jelent hibát.
Ezenfelül, ha egy állóképet hosszú ideig vetít ki, az utóképként megmaradhat a folyadékkristályos (LCD)
panelen. Kérjük, legyen elővigyázatos, mert bizonyos esetekben ezek az utóképek esetleg nem tűnnek el
teljesen.
„„ Optikai alkatrészek
Ha a projektort magas hőmérsékletű illetve nagyon poros vagy dohányfüstös környezetben használja, az
optikai alkatrészek, például az LCD panelek és a polarizáló lemezek cseréje már 1 évnél rövidebb használat
után szükségessé válhat. Ha további részletekre kíváncsi, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.
„„ A lámpa
A készülékben fényforrásként nagy belső nyomású higanygőzlámpát használunk.
A nagy belső nyomású higanygőz lámpa az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
●● A fényerő csökken a használati idő múlásával.
●● Néhány esetben a lámpa erős hangjelenség mellett megrepedhet, vagy élettartama végére érhet és kialszik egy
ütés, sérülés illetve az elhasználódás okozta leromlás következtében.
●● Nagy különbségek fordulhatnak elő az élettartamban az egyedi tulajdonságoktól illetve a használat körülményeitől
függően. Különösen a 6 órás, folyamatos használat illetve a gyors ki- és bekapcsolás hat jelentősen az
élettartamra.
●● Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a lámpa már röviddel a vetítés indítása után megreped.
●● A repedésveszély növekszik, ha a lámpa az élettartama végéhez közelít.
●● Ha a lámpa megreped, a benne lévő gázt füstszerűen bocsátja ki magából.
●● Kérjük, biztosítson előre egy csere lámpát.
Ártalmatlanítás
Amikor ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve
kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
A lámpa higanyt tartalmaz. Amikor a használt lámpát ártalmatlanítani kívánja, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
16 - MAGYAR
Tartozékok
Kérjük, ellenőrizze, hogy projektorával együtt megkapta-e az alábbiakban látható, összes tartozékot.
Vezeték nélküli távirányító: Lencsefedél: 1 db
1 db
(TXFKK01REGZ)
(N2QAYB000680)
Hálózati kábel: 1 db
(TXFSX01RXQZ)
Hálózati kábel: 1 db
(TXFSX01RXRZ)
Biztonsági
előírások
Óvintézkedések a használathoz
(Alapállapotban a
projektorra helyezve.)
AA/R6 típusú elem: 2 db
CD-ROM: 1 db
(TXFQB02RWDZ)
(A távirányítóhoz)
Figyelem
●● A projektor kicsomagolása után a csomagolóanyagokat megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
●● Ha valamilyen tartozék hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
●● A tartozékok és az opcionális alkatrészek típusszámai minden külön értesítés nélkül változhatnak.
●● A kisméretű alkatrészeket és tartozékokat tartsa távol a kisgyermekektől.
Vigyázat
A mikor a projektort számítógéphez vagy más készülékhez csatlakoztatja, használja a szóbanfogó készülékhez
kapott hálózati kábelt, és egy, a kereskedelemben beszerezhető, árnyékolt kábelt.
Opcionális tartozékok
Opcionális tartozékok
(terméknevek)
Típusszám
Mennyezeti konzol
ET-PKA110H (magas mennyezethez), ET-PKA110S (alacsony
mennyezethez)
3D Infra adó
ET-TRM110
Csere lámpaegység
ET-LAA310
3D szemüveg
TY-EW3D3LE*1*2, TY-EW3D3ME*1*2, TY-EW3D3SE*1*2
TY-EW3D2LE*1*2, TY-EW3D2ME*1*2, TY-EW3D2SE*1*2
TY-EW3D10E*2
*1: Ha nem rendelkezik olyan Panasonic 3D TV-vel, amely támogatja a 3D videót, szemüvege töltéséhez
használjon SANYO eneloop Mobile Booster KBCL2 sorozatú töltőt. A KBC-L2 megnevezést követő kód attól
függ, melyik országban vásárolja meg a töltőt.
*2: A 3D szemüveg típusszáma végén lévő kód attól függ, melyik országban vásárolja meg.
MAGYAR - 17
A
projektor
részegységei
A projektor
részegységei
Távirányító
■■Felülnézet
Távirányító jeladó
Kibocsátja a távirányító jelet.
Használatakor mutasson a projektoron lévő
távirányító vevő részre.
Bevezetés
■■Elölnézet
Beállítja a zoomot és a fókuszt.
Megjeleníti a [PICTURE (KÉP)]
menüt vagy az [ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] menüt.
Amikor a hálózat be van
kapcsolva, ez a gomb kapcsol
át a készenléti és a kivetítés
üzemmód között.
Végiggörgeti a [PICTURE
MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
menüt.
Megjeleníti a [MEMORY
LOAD (BEHÍVÁS A
MEMÓRIÁBÓL)] menüt.
Megjeleníti a bemeneti jelformát.
Megjeleníti a [VIERA LINK
MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)]
menüt.
Megjeleníti a [3D SETTINGS
(3D BEÁLLÍTÁS)] menüt.
Az átállított menüértékeket
visszallítja a gyári alapértelmezett beállításra.
Megjeleníti a menü
képernyőt.
Megjeleníti a külső eszközök
menüit a VIERA Link
használatakor.
Megváltoztatja a pontokat a
gamma beállítás alatt.
A menüképernyő
művelethez használható.
Hozzárendelhetők a gyakran használt
műveletek, és billentyűparancs
gombként használható.
Átkapcsolja a bemenő
jeleket.
A távirányító elemek behelyezése és eltávolítása
Nyissa fel a fedelet.
Helyezze be az elemeket és
● Távolítsa el az elemeket
tegye vissza a fedelet (először a a behelyezéshez képest
végét helyezze be).
fordított sorrendben.
Figyelem
●● Vigyázzon, hogy a távirányító le ne essen.
●● Ne érje semmilyen folyadék sem nedvesség a távirányítót.
●● Ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a távirányítót.
Megjegyzések
●● A gombvilágítás kigyullad, amikor a távirányítón megnyom egy gombot.
A gombvilágítás elhalványul, ha kb. 5 másodpercig semmilyen műveletet nem végez, és ha ezután újabb 5 másodpercig
nem végez semmilyen műveletet, akkor kialszik.
●● A távirányító kb. 7 méteres távolságon belül használható, ha közvetlenül a projektor elején lévő távirányító vevőre mutat.
A távirányító függőlegesen/vízszintesen maximálisan ±30° szögben használható.
●● Ha a távirányító és a projektoron lévő vevő közé bármilyen akadály kerül, akkor a távirányító esetleg nem működik
megfelelően.
A projektor vezérlésénél kihasználhatja hogy a távirányítóból kilépő jeleket a vetítőernyő visszaveri, de a hatótávolság a
vetítőernyő anyagától függően csökken.
●● A távirányító esetleg nem használható, ha a jelvevőt fénycső világítja meg, vagy erős fény esik rá. Lehetőség szerint tartsa
távol a távirányítót a fényforrásoktól.
●● Amikor 3D képeket néz, a távirányító néhány esetben esetleg nem reagál megfelelően. ( 67. oldal)
18 - MAGYAR
A projektor részegységei
Projektor
■■Felülnézet és elölnézet
Színérzékelő ablak
Ebben a projektorban
nincs színérzékelő.
Bevezetés
Hőmérséklet kijelző
Lámpa állapot kijelző
Táplálás kijelző
Szellőzőnyílás
(levegőkimenet)
Távirányító
jelvevő
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
/ Légszűrő fedél
Vetítőlencse
Projektor
vezérlőpanel
Optikai tengely
billentő kar
Lencsefedél
A vetítőlencsét védi a portól és piszoktól.
Ha nem használja a projektort, a vetítőlencsére
tegye vissza az optika védősapkát.
Optikai tengely
billentő kar fedél
Figyelem
●● Ne tegye a kezét, sem idegen tárgyakat a kimeneti
szellőzőnyílás közelébe.
- Ne közelítse kezét, sem arcát.
- Ne helyezze hőre érzékeny tárgyak közelébe.
- Ha bedugja az ujját, az sérülést okozhat.
A szellőzőnyílásból forró levegő áramlik ki, ami égést, sérülést
vagy deformációt okozhat.
3D szemüveg adó
3D videók nézésekor
jeleket küld az
(opcionális tartozék) 3D
szemüvegnek. (Sötét
környezetben vörös
pontként látható.)
Figyelem
●● Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílásoknál (a levegő ki- és bemenetnél)
ne gyűljön össze szennyeződés.
●● Ne helyezzen tárgyakat a 3D szemüveg adó elé.
Ez a 3D szemüveg hibás működését okozhatja.
Amikor az optikai
tengely billentő kar
fedele a helyén van
Az optikai tengely billentő
kar fedél kinyitása
Nyomja meg, és
csúsztassa el a fedelet.

■■Projektor vezérlőpanel
Táplálás gomb
Amikor a hálózat be van
kapcsolva, ez a gomb kapcsol
át a készenléti és a kivetítés
üzemmód között.
A fókusz beállítására szolgál
A bemenet átkapcsolására
használható
A menüképernyő
művelethez használható
A képméret beállítására
szolgál
MAGYAR - 19
A projektor részegységei

■■Hátulnézet és alulnézet
Biztonsági zár
A biztonsági zár kompatibilis a Kensington
MicroSaver Security System nevű
rendszerével.
Szellőzőnyílás
(levegőbemenet)
Bevezetés
Csatlakozó
kivezetések
AC IN
(Hálózati csatlakozó
aljzat)
Csatlakoztassa ebbe
az aljzatba a tartozék
hálózati kábelt.
Hálózati kapcsoló
A projektort kapcsolja be/ki.
Elülső, állítható
láb
A kivetítési szög
beállításához
csavarja be/ki.
Lencsefedél
hozzáerősítési lyuk
■■Csatlakozó kivezetések
S-VIDEO IN/VIDEO IN csatlakozó
Kivezetés az S-VIDEO/VIDEO jel
beadásához.
COMPUTER IN csatlakozó
Egy számítógépből jövő RGB jel vagy YCBCR/
YPBPR jel bemenet kivezetése.
HDMI IN
csatlakozó
Csatlakoztassa
ide a HDMI
jelkábeleket.
ヒ
リワチヒ
リワチビ
リワチピ
SERIAL (Soros)
csatlakozó
Kivezetés a projektor számítógéppel
történő vezérléséhez.
COMPONENT IN csatlakozó
Csatlakoztasson ide egy színes komponens
jelkábelt. (YCBCR/YPBPR)
20 - MAGYAR
ビ
ヤヰヮヱヶヵユンチチリワ
ヴユンリモロ
ヴノヷリュユヰチリワ ヵンリヨヨユンチバ
ヷリュユヰチリワ ピュチヴラヶヵヵユンチヰヶヵ
ヤヰヮヱヰワユワヵ
リワ
TRIGGER / 3D SHUTTER
OUT csatlakozó
Kettőscélú vezérlőjel csatlakozó
a projektor és külső eszközök
vezérléséhez, valamint az
(opcionális tartozék) 3D IR adó
csatlakoztatásához és a 3D
szemüveg vezérléséhez.
Üzembe helyezés
Üzembe helyezés
Vetítési módok
Az alábbi négy vetítési mód bármelyikét használhatja. Válasszon ki egy, a projektor helyzetének megfelelő
vetítési módot.
A vetítési mód beállításait lásd az [OPTION (OPCIÓK)] menü [PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI MÓD)]
menüpontjánál. ( 74, oldal)
■■Asztalra/dobogóra helyezve és vetítés
hátulról (fényátbocsátó vetítőernyő
használatával)
Menü
Módszer
Menü
Módszer
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[FRONT/DESK
(ELÖL/ASZTALI)]
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[REAR/DESK
(HÁTUL/ASZTALI)]
■■ Mennyezetre szerelés és vetítés elölről
Menü
Módszer
[PROJECTION METHOD
[FRONT/CEILING
(VETÍTÉSI MÓD)]
(ELÖL/MENNYEZET)]
■■ Mennyezetre szerelés és vetítés hátulról
(fényátbocsátó vetítőernyővel)
Menü
Módszer
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
[REAR/CEILING
(HÁTUL/MENNY,)]
Alkatrészek a mennyezetre szereléshez (opcionális)
A projektort az opcionális mennyezeti konzol segítségével szerelheti a mennyezetre (típusszám: ET-PKA110H
(magas mennyezethez) és ET-PKA110S (alacsony mennyezethez).
●● Csak az ehhez a projektorhoz megadott mennyezeti konzolt használja.
●● Olvassa el a mennyezeti konzol telepítési útmutatóját, amikor a konzolt és a projektort telepíti.
Figyelem
A projektor teljesítőképességének és biztonságának biztosítása érdekében a mennyezeti konzol felszerelését a
forgalmazónak vagy szakembernek kell elvégeznie.
MAGYAR - 21
Az első lépések
■■Asztalra/dobogóra helyezve és vetítés
elölről
Üzembe helyezés
Vetítéssel kapcsolatos méretek és távolságok
Telepítse a projektort az alábbi ábra és a vetítési távolság figyelembevételével. A megjelenítési méretet és a
kijelzési pozíciót a képernyőméret és a vetítőernyő helyzete szerint állíthatja be.
Vetítőernyő
Vetítőernyő
L (LW - LT) *1
Vetítőernyő
Vetítési távolság (m)
SH
Vetítőernyő magasság (m)
SW
Vetítőernyő szélesség (m)
H
A vetítőlencse középpontja és a kép alsó széle közötti távolság (m)
Az első lépések
SD
A vetítőernyő átmérőjének hossza (m)
*** LW : Minimális vetítési távolság
LT : Maximális vetítési távolság
(Az alábbiakban látható összes méret közelítő érték, amely eltérhet a tényleges méretektől.)
Vetítőernyő méret
Vetítőernyő átló (SD)
16:9 méret
Minimális távolság
(LW)
Maximális távolság
(LT)
Magassági pozíció
(H)
1,02 m
(40")
1,16 m
(3' 10")
2,37 m
(7' 9")
-0,25 – 0,75 m
1,27 m
(50")
1,47 m
(4' 10")
2,98 m
(9' 9")
-0,31 – 0,93 m
1,52 m
(60")
1,77 m
(5' 10")
3,58 m
(11' 9")
-0,38 – 1,13 m
1,78 m
(70")
2,07 m
(6' 9")
4,18 m
(13' 9")
-0,44 – 1,31 m
2,03 m
(80")
2,37 m
(7' 9")
4,79 m
(15' 9")
-0,50 – 1,50 m
2,29 m
(90")
2,67 m
(8' 9")
5,39 m
(17' 8")
-0,56 – 1,68 m
2,54 m
(100")
2,98 m
(9' 9")
6,00 m
(19' 8")
-0,63 – 1,88 m
3,05 m
(120")
3,58 m
(11' 9")
7,20 m
(23' 7")
-0,75 – 2,24 m
3,81 m
(150")
4,49 m
(14' 9")
9,02 m
(29' 7")
-0,94 – 2,81 m
5,08 m
(200")
6,00 m
(19' 8")
12,04 m
(39' 6")
-1,25 – 3,74 m
7,51 m
(24' 8")
15,06 m
(49' 5")
-1,56 – 4,67 m
9,02 m
(29' 7")
18,08 m
(59' 4")
-1,87 – 5,61 m
6,35 m
(250")
*1
7,62 m
(300")
*1
Vetítőernyő méret
Vetítőernyő átló (SD)
2,35:1 méret
Minimális távolság
(LW)
Maximális távolság
(LT)
Magassági pozíció
(H)
1,02 m
(40")
1,23 m
(4' 0")
2,51 m
(8' 3")
-0,30 – 0,70 m
1,27 m
(50")
1,55 m
(5' 1")
3,15 m
(10' 4")
-0,37 – 0,87 m
1,52 m
(60")
1,87 m
(6' 2")
3,78 m
(12' 5")
-0,45 – 1,05 m
1,78 m
(70")
2,19 m
(7' 2")
4,42 m
(14' 6")
-0,52 – 1,22 m
2,03 m
(80")
2,51 m
(8' 3")
5,06 m
(16' 7")
-0,60 – 1,40 m
2,29 m
(90")
2,83 m
(9' 3")
5,70 m
(18' 8")
-0,67 – 1,57 m
2,54 m
(100")
3,15 m
(10' 4")
6,34 m
(20' 10")
-0,76 – 1,75 m
3,05 m
(120")
3,78 m
(12' 5")
7,61 m
(25' 0")
-0,90 – 2,09 m
3,81 m
(150")
4,74 m
(15' 7")
9,53 m
(31' 3")
-1,13 – 2,62 m
5,08 m
(200")
6,34 m
(20' 10")
12,72 m
(41' 9")
-1,50 – 3,49 m
6,35 m
(250")*1
7,93 m
(26' 0")
15,91 m
(52' 2")
-1,87 – 4,36 m
7,62 m
(300")
9,53 m
(31' 3")
19,10 m
(62' 8")
-2,25 – 5,23 m
22 - MAGYAR
*1
Üzembe helyezés
Vetítőernyő átló (SD)
*1:
*2:
16:9 2,35:1 méretnél*2
Minimális távolság
(LW)
Maximális távolság
(LT)
1,27 m
(50")
1,16 m
(3' 10")
2,37 m
1,52 m
(60")
1,40 m
(4' 7")
1,78 m
(70")
1,64 m
(5' 5")
Magassági pozíció
(H)
(7' 9")
-0,25 – 0,75 m
2,85 m
(9' 4")
-0,30 – 0,90 m
3,33 m
(10' 11")
-0,35 – 1,05 m
2,03 m
(80")
1,88 m
(6' 2")
3,82 m
(12' 6")
-0,40 – 1,20 m
2,29 m
(90")
2,13 m
(7' 0")
4,30 m
(14' 1")
-0,45 – 1,35 m
2,54 m
(100")
2,37 m
(7' 9")
4,78 m
(15' 8")
-0,50 – 1,49 m
3,05 m
(120")
2,85 m
(9' 4")
5,74 m
(18' 10")
-0,60 – 1,79 m
3,81 m
(150")
3,57 m
(11' 9")
7,19 m
(23' 7")
-0,75 – 2,24 m
5,08 m
(200")
4,78 m
(15' 8")
9,60 m
(31' 6")
-0,99 – 2,98 m
5,98 m
(19' 7")
12,02 m
(39' 5")
-1,24 – 3,73 m
7,19 m
(23' 7")
14,43 m
(47' 4")
-1,49 – 4,47 m
6,35 m
(250")
*1
7,62 m
(300")
*1
A vetítőernyő maximális mérete 3D megjelenítéshez: 5,08 m (200”).
Akkor használja, amikor 2,35:1 és 16:9 képméretarányú képek között kapcsol át, és 2,35:1 méretű vetítőernyőn nézi
őket.
Azokat a vetítési méreteket, amelyek nincsenek felsorolva a fenti táblázatban, kiszámíthatja az SD (m)
vetítőernyő méretből az alábbi formula segítségével.
Minden egység méterben értendő. (Az alábbi formulából származó értékek csekély hibát tartalmaznak.)
Ha a vetítőernyő méretét SD-nek fogadjuk el,
16:9 méret
2,35:1 méret
Vetítőernyő magasság (SH)
= SD (m) × 0,490
= SD (m) × 0,392
Vetítőernyő szélesség (SW)
= SD (m) × 0,872
= SD (m) × 0,920
Minimális távolság (LW)
= SD (m) × 1,189 − 0,04
= SD (m) × 1,256 − 0,04
Maximális távolság (LT)
= SD (m) × 2,378 − 0,05
= SD (m) × 2,512 − 0,05
Elülső állítható lábak és vetítési szög
A lábak az elülső állítható lábak elforgatásával meghosszabbíthatók az ábrán látható módon, illetve
visszahúzhatók az ellenkező irányba forgatással. (A vetítési szög függőlegesen állítható.)

Figyelem
●● A szellőzőnyílásból (levegőkimenetből) forró levegő áramlik ki. Az elülső, állítható lábak beállításakor ne érjen közvetlenül a
szellőzőnyíláshoz. ( 19. oldal)
●● Ha trapéztorzítás lép fel, állítsa be a [POSITION (HELYZET)] menü [KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció elemét.
( 60. oldal)
Megjegyzés
●● Húzza meg az elülső állítható lábakat, amíg a helyükre nem kattannak.
MAGYAR - 23
Az első lépések
Vetítőernyő méret
Üzembe helyezés
Optikai tengely billentés és helyzet beállítás
Ha a projektor nincs pontosan szemben a vetítőernyő közepével, a kivetített kép helyzetét a lencse eltolás
tartományon belül beállíthatja az Optikai tengely billentő kar mozgatásával.
■■Az optikai tengely billentés beállítása
1111 Távolítsa el az optikai tengely billentő kar fedelét.
●● Az optikai tengely billentő kar fedél kinyitásának módját lásd
„A projektor részegységei” ( 19. oldal) részben.
2222A zár kioldásához forgassa el az optikai tengely
billentő kart az ábrának megfelelő (az óramutató
járásával ellentétes) irányba.
3333 Állítsa be a vetítést az optikai tengely billentő kar segítségével.
●● Vízszintes billentés
Állítsa be a kivetítést az optikai tengely billentő kar vízszintes mozgatásával a
vetítőernyő és a projektor telepítési pozíciójának megfelelően.
Az első lépések
A vetítőernyő
maximálisan
kb. 26%-a
A vetítőernyő
maximálisan
kb. 26%-a
Vetítőernyő
Mozgassa az optikai tengely Mozgassa az optikai tengely
billentő kart „B” irányban
 billentő kart „A” irányban
●● Függőleges billentés
Állítsa be az optikai tengely billentő kar függőleges mozgatásával a vetítőernyő és a projektor telepítési
pozíciójának megfelelően.
A vetítőernyő
maximálisan
kb. 100%-a
Mozgassa az optikai
tengely billentő kart
„D” irányban
Vetítőernyő
A vetítőernyő
maximálisan
kb. 100%-a

Mozgassa az optikai tengely
billentő kart „C” irányban
Figyelem
●● Ne erőltesse az optikai tengely billentő kart. Ha túlzott erővel állítja, eltörhet.
4444 Forgassa el az optikai tengely billentő kart, hogy rögzítse.
5555 Helyezze vissza az optikai tengely billentő kar fedelét.
24 - MAGYAR
Üzembe helyezés
■■Projektor elhelyezési tartomány
A beállítási pozíció az alábbi tartományon belül állítható.
A vetítőernyő magasságának (SH) és szélességének (SW) beállítását lásd a „Vetítéssel kapcsolatos méretek és távolságok”
részben. ( 22. oldal)
●● A projektor beállítási tartománya, fix vetítőernyő helyzet mellett
Projektor
Projektor beállítási tartomány
(a lencse közepe)
Vetítőernyő
Az első lépések
A vetítőernyő függőleges közepe
A lencse közepe

●● A vetítőernyő elmozdítási tartománya, fix projektor helyzet mellett
A vetítőernyő
elmozdítási tartománya
Vetítési pozíció optikai tengely
billentés nélkül
Projektor

Eltolási irány
Maximális beállítási tartomány
Vízszintes (H)
A vetítőernyő szélesség körülbelül 26%-a (SW)
Függőleges (V)
A vetítőernyő magasság körülbelül 100%-a (SH)
Megjegyzések
●● Ha optimális minőségű vetítési képet akar kapni, helyezze el a projektort közvetlenül a vetítőernyővel szemben, és állítsa
középre az optikai tengelyt billentő kart.
●● Ha az optikai tengely billentő kar a mozgási tartományán belül vízszintes végállásában van, akkor a kart nem lehet
függőleges végállásba vinni. Hasonlóképpen, ha az optikai tengely billentő kar a mozgási tartományán belül függőleges
végállásában van, akkor a kart nem lehet vízszintes végállásba vinni.
●● Változtassa a lencse pozíciót a beállítási tartományon belül. Ha a lencse pozíciót a beállítási tartományon kívülre viszi, a
lencse nehezen mozgathatóvá válik, hogy megvédje az optikai alkatrészeket és a fókusz változásait.
MAGYAR - 25
Csatlakoztatások
Csatlakoztatások
Mielőtt bármilyen készüléket a projektorhoz csatlakoztatna
●● Olvassa el figyelmesen, és kövesse mindegyik periféria eszköz használati és csatlakoztatási útmutatóját.
●● Az összes periféria eszköznek kikapcsolva kell lennie.
●● Ha az adott készülékhez nincs gyárilag szállított, vagy opcióként kapható csatlakozó kábel, gondoskodjon a
csatlakoztatandó készülékhez megfelelő típusú rendszerkábel beszerzéséről, illetve elkészíttetéséről.
●● Ha a videojel forrás videojele túl sok dzsittert (képremegést) tartalmaz, a vetítőernyőn megjelenő kép remeghet. Ilyen
esetben időalap-korrektort (TBC – Time Base Corrector) kell csatlakoztatni.
●● A projektor csak a következő jeleket fogadja el: VIDEO, S-VIDEO, analóg RGB (TTL szinkr. szinttel) és digitális jelek.
●● Bizonyos számítógép típusok nem csatlakoztathatók a projektorhoz.
●● Nézze át „A beadható jelek listája” című részt, ha meg akarja ismerni a projektornál alkalmazható videojelek típusait.
( 95. oldal)
●● Az egyes külső eszközök audio kábeleit közvetlenül az audio reprodukáló rendszerhez kell csatlakoztatni.
Csatlakoztatási példa: COMPONENT IN/S-VIDEO IN/VIDEO IN
Az első lépések
ヒ
リワチヒ
リワチビ
リワチピ
ビ
ヤヰヮヱヶヵユンチチリワ
ヴユンリモロ
ヴノヷリュユヰチリワ ヵンリヨヨユンチババ
ヷリュユヰチリワ ピュチヴラヶヵヵユンチヰヶヵ
ヤヰヮヱヰワユワヵ
リワ
A COMPONENT
videokimenethez

26 - MAGYAR
DVD lejátszó
A VIDEO
kimenethez
Videomagnó
Az S-VIDEO
kimenethez
DVD lejátszó
Csatlakoztatások
Csatlakoztatási példa: HDMI IN/COMPUTER IN
ヒ
リワチヒ
リワチビ
リワチピ
ビ
ヤヰヮヱヶヵユンチチリワ
ヴノヷリュユヰチリワ ヵンリヨヨユンチババ
ヷリュユヰチリワ ピュチヴラヶヵヵユンチヰヶヵ
ヴユンリモロ
Számítógép kábel
(külön megvásárolandó)
ヤヰヮヱヰワユワヵ
ユ
リワ
HDMI kábel
(külön megvásárolandó)
Az RGB kimenethez

Számítógép
Blu-ray lejátszó
Megjegyzések
●● Használjon nagysebességű HDMI kábelt, amely megfelel a HDMI szabványnak. Ha a HDMI szabvánnyal nem kompatibilis
kábelt alkalmaz, akkor a videó megszakadhat, vagy esetleg egyáltalán nem jelenik meg.
●● Egy DVI eszköz is csatlakoztatható egy HDMI/DVI átalakító adapter segítségével, de néhány készüléknél esetleg nem
jelenik meg a kép megfelelően, vagy más működési hibák léphetnek fel.
●● Ha a soros csatlakozóhoz csatlakozik, lásd a „Soros csatlakozó” részt. ( 97. oldal)
●● Ha folytatás (utolsó memória állapot) funkcióval rendelkező számítógépet használ, akkor a működéshez esetleg
alaphelyzetbe kell állítania a funkciót.
3D IR adó (opcionális tartozék) csatlakoztatása
ヒ
リワチヒ
リワチビ
ビ
リワチピ
ヴノヷリュユヰチリワ ヵンリヨヨユンチバ
ヷリュユヰチリワ ピュチヴラヶヵヵユンチヰヶヵ
ヴユンリモロ
ヤヰヮヱヰワユワヵ
ユ
リワ
IR kábel
(a 3D IR adó tartozéka)
3D Infra adó
Figyelem
●● Mielőtt csatlakoztatná vagy eltávolítaná a kábelt a <TRIGGER/3D SHUTTER OUT> csatlakozóból, ellenőrizze, hogy a
projektor hálózati táplálása ki van kapcsolva.
Megjegyzés
●● Amikor egy 3D film megtekintéséhez egy ET-TRM110 típusú, külső 3D Infra adó (opcionális tartozék) van csatlakoztatva,
akkor azon a készüléken amelyhez csatlakozik, konfigurálni kell a megfelelő [TRIGGER 1/2 SETTING (TRIGGER 1/2
BEÁLLÍTÁS)] [3D SHUTTER OUT (3D LEZÁRÁS KI] menüpontját. ( 75. oldal)
MAGYAR - 27
Az első lépések
A HDMI kimenethez
A
projektor
be/kikapcsolása
A projektor
be/kikapcsolása
Hálózati kábel
Használja a mellékelt hálózati kábelt, hogy megakadályozza annak kicsúszását, és győződjön meg róla,
hogy ütközésig nyomta be a projektorba.
Mielőtt csatlakoztatja a hálózati kábelt, ellenőrizze, hogy a <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsoló <OFF> (Ki)
állásban van.
Használja a tartozék hálózati kábelt, és ellenőrizze, hogy ütközésig csatlakoztatta-e.
A hálózati kábel kezelésére vonatkozó részleteket olvassa el az „Először ezt olvassa el!” részben. ( 6–13. oldal)
■■Csatlakoztatás
Ütközésig dugaszolja be, amíg a jobb és
bal oldalán lévő karom be nem kattan.
■■A csatlakoztatás megszüntetése
Húzza ki, miközben nyomja a két
oldalán lévő fület.
Táplálás kijelző
Alapműveletek
A táplálás kijelző informálja Önt a táplálás állapotáról.
Mielőtt működteti a projektort, ellenőrizze a táplálás kijelző
<ON (G) / STANDBY (R)> (BE (Zöld) / KÉSZENLÉT (Piros))
állapotát.
A kijelző állapota
Nem világít, és nem villog
A hálózat ki van kapcsolva.
A hálózat ki van kapcsolva. (Készenléti üzemmód.)
A vetítés indításához nyomja meg a <POWER> (Táplálás) gombot.
* Nem működik, amikor a lámpa állapot kijelző és a hőmérséklet kijelző villog.
Villog
A hálózat ki van kapcsolva (készenléti üzemmód) és a VIERA Link
beállításoknál a [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpont az
[ON (BE)] lehetőségre van állítva.
A [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpontra vonatkozó
részleteket lásd: [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] ( 78. oldal).
Villog
A projektor felkészül a kivetítésre.
Rövid szünet után indul a kivetítés.
Világít
Kivetítés.
Világít
Felkészülés a táplálás kikapcsolására.
A táplálás egy kis idő múlva kikapcsol. (Átvált a készenléti üzemmódra.)
Villog
A <POWER (Táplálás)> gomb ismét be van kapcsolva a táplálás kikapcsolás
előkészítés üzemmódban.
Felkészülés a kivetítésre. Rövid szünet után indul a kivetítés.
Narancs
28 - MAGYAR
A projektor állapota
Világít
Piros
Zöld
Táplálás kijelző
A projektor be/kikapcsolása
Figyelem
●● A belső ventilátor működik és hűti a projektort, miközben az felkészül a táplálás kikapcsolására (mialatt a táplálás kijelző
narancs fénnyel világít). Ne kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, illetve ne húzza ki a hálózati kábelt.
Megjegyzések
●● Amikor megnyomja a <POWER> (Táplálás) gombot, miközben a projektor felkészül a táplálás kikapcsolására, kis időbe
telhet, mire vetítési üzemmódba lép.
●● A projektor körülbelül 0,08 W teljesítményt fogyaszt még akkor is, ha a táplálás ki van kapcsolva (amikor a táplálás kijelző
piros fénnyel világít).
●● Még akkor is, amikor a táplálás ki van kapcsolva, a teljesítményfelvétel csaknem azonos azzal, mint amikor a lámpa
pirosan világít.
A projektor táplálásának bekapcsolása
Mielőtt bekapcsolja a projektort, ellenőrizze a külső készülékek csatlakozását.
Táplálás kijelző
3)
5)
1111 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a
projektorhoz.
2222 Csatlakoztassa a hálózati dugaszt egy
csatlakozóaljzatba.
3333 A táplálás bekapcsolásához nyomja le a
<MAIN POWER> (Hálózati) kapcsoló <ON
(BE)>-vel jelölt oldalát.
●● A táplálás kijelző piros fénnyel kigyullad vagy villog.
4444 Távolítsa el a vetítőlencse fedelet.
●● A vetítés megkezdése előtt okvetlen vegye le az
optika védősapkát.
5555 Nyomja meg a <
/ | > (Táplálás) gombot.
●● A táplálás kijelző zöld fénnyel világít, miután kis
ideig villogott, és elindul a kivetítés.
Figyelem
●● Ha a projektort úgy használja, hogy az optika védősapka
még a vetítőlencsén van, az a készülék felmelegedését
eredményezi, és tüzet okozhat.
Megjegyzések
●● Indításkor a projektorból esetleg halk kopogó hang
hallatszik, vagy amikor a lámpa világít csilingelő hang
hallható, de ezek nem jelentenek hibát.
●● Kivetítés közben a hűtőventilátor üzemel, és
az üzemzajjal jár. A ventilátor zaja a környezeti
hőmérséklettel együtt változhat, és hangosabbá válik,
amikor a lámpa bekapcsol.
●● Ha az [OPTION (OPCIÓK)] menüben a [LAMP
POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] menüpontot az [ECO
(TAKARÉKOS)] lehetőségre állítja, azzal csökkenti az
üzemzajt. ( 77. oldal)
●● Amikor a lámpát kikapcsolja és azonnal újra bekapcsolja,
a vetítés indulásakor a kép a lámpa karakterisztikája
miatt átmenetileg kissé villoghat. Ez nem rendellenesség.
MAGYAR - 29
Alapműveletek
4)
A projektor be/kikapcsolása
A táplálás kikapcsolása
Működtetés előtt körültekintően ellenőrizze a táplálás kijelző állapotát.
4)
Táplálás kijelző
1) - 3)
1111 Nyomja meg a <
/ | > (Táplálás) gombot.
●● Megjelenik a nyugtázó képernyő.
2222 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
3333 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot (vagy nyomja meg ismét a <
(Táplálás) gombot).
/|>
Alapműveletek
●● A lámpa kialszik és a kép kivetítése leáll.
●● A hűtőventilátor továbbra is működik, és a táplálás
kijelző narancs fénnyel világít. Várja meg, amíg a
projektor táplálás kijelzője piros fényre vált, vagy
pirosan kezd villogni.
30 - MAGYAR
4444 A táplálás kikapcsolásához nyomja le a
<MAIN POWER> (Hálózati) kapcsoló <OFF
(KI)>-vel jelölt oldalát.
●● Soha ne kapcsolja ki a hálózatot, illetve ne húzza ki
a hálózati kábelt, amíg a hűtőventilátor működik.
Megjegyzések
●● A táplálás kikapcsolása képernyő bezárásához válassza
ki a [CANCEL (MÉGSEM)] lehetőséget vagy nyomja meg
a <MENU> (Menü) illetve <RETURN> (Vissza) gombot.
●● A táplálás úgy is kikapcsolható, ha a <POWER>
(Táplálás) gombot legalább 0,5 másodpercig lenyomva
tartja.
Kép kivetítése
Ellenőrizze a külső készülékek csatlakozását
( 26. oldal), a hálózati kábel csatlakozását
( 28. oldal) és a vetítés indításához kapcsolja
be a táplálást ( 29. oldal). Válassza ki a videót a
kivetítéshez, és állítsa be a vetített kép megjelenítését.
Kép kivetítése
3333 Állítsa be az optikai tengely billentést.
●● Állítsa be a vetítési pozíciót az optikai tengely
billentő karral.
A bemenő jel kiválasztása
1111 Kapcsolja be a külső készülékeket.
2222 Váltsa át a videobemenetet.
●● A projektor kivetíti az <INPUT SELECT> (Bemenet
kiválasztás) gombbal kiválasztott képet. ( 34. oldal)
Figyelem
●● A külső eszköztől illetve a lejátszott DVD-től vagy
videoszalagtól függően, a kép esetleg nem jelenik meg
megfelelően. Ilyen esetben állítsa be az [ADVANCED
MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] [TV-SYSTEM (TVRENDSZER)], [RGB/ YCBCR] vagy [RGB/YPBPR]
menüpontját. ( 54. oldal)
●● Ellenőrizze a vetítőernyő és a videó képoldalarányát,
és a [POSITION (HELYZET)] menü [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] menüpontjánál válassza ki a
legmegfelelőbb képméretarányt. ( 58. oldal)
●● Olvassa el az „Optikai tengely billentés és helyzet
beállítás” részt. ( 24. oldal)
4444 Forgassa el az optikai tengely billentő
kart az óramutató járásával megegyező
irányban, hogy rögzítse.
5555 Helyezze vissza az optikai tengely
billentő kar fedelét.
6666 Állítsa be a projektor szögét.
●● Csavarja be/ki az elülső állítható lábakat, és állítsa
be függőlegesen a szöget.
●● A részleteket olvassa el az „Elülső állítható lábak
és vetítési szög” részben. ( 23. oldal)
Alapműveletek
●● Egy külső berendezésen, például egy DVD
lejátszón, nyomja meg a lejátszás gombot.
Amikor az [OPTION (OPCIÓK)] menüben az
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS BEMENET
KIVÁLASZTÁS)] [ON (BE)] állásban van, a
projektor automatikusan kiválaszt egy bemenő
jelet, és indítja a vetítést. ( 74. oldal)
A kép beállítása
1111 Távolítsa el az optikai tengely billentő kar
fedelét.
7777 A vetítőlencse vezérlési beállítások kezelése
●● A beállításhoz a készülék kezelőszerveinél nyomja
meg a <FOCUS> (Fókusz) és <ZOOM> +/− gombot.
A vetítési méret megváltoztatásához nyomja meg a
<FOCUS> (Fókusz) gombot (+/-), a vetítési méret
finomhangolásához pedig nyomja meg ismét a
<ZOOM> gombot (+/-).
●● A részleteket olvassa el „Az optikai tengely billentő
kar fedél kinyitása” részben. ( 19. oldal)
2222 Az optikai tengely billentő kar zárószerkezetének kioldásához forgassa el az
optikai tengely billentő kart az óramutató
járásával ellentétes irányba.

<ZOOM> gomb
<FOCUS> (Fókusz) gomb
Megjegyzések
●● Javasoljuk, hogy a fókusz pontos beállításához jelenítse
meg a [LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menü
[ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)] tesztábráját ( 69.
oldal). Ez a távirányítóval is elvégezhető. ( 32. oldal)
●● 3D videó megjelenítésekor a beállításhoz a készülék
kezelőszerveinél nyomja meg a <ZOOM>< és FOCUS>
(Fókusz) gombot.
●● A Panasonic javasolja, hogy a fókusz beállítását legalább
30 másodperccel a kép megjelenítését követően végezze el.
MAGYAR - 31
Távirányítás
Távirányítás
A kép üzemmód kiválasztása
Átkapcsolhat a kívánt kép üzemmód beállításra.
Nyomja meg a
gombot.
(Kép üzemmód)
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az
alábbiak szerint változik.
[NORMAL
(NORMÁL)]
[GAME
(JÁTÉK)]
[DYNAMIC
(DINAMIKUS)]
[CINEMA2
(MOZI2)]
[CINEMA1
(MOZI1)]
[REC709]
[D-CINEMA
(D-MOZI)]
Megjegyzés
A projektort a távirányítóval 7 méteres tartományon
belülről működtetheti.
zzMűködtetés a projektorra mutatva
Gondoskodjon róla, hogy a távirányító adó szemben legyen
a projektor elején lévő távirányító vevővel (rámutasson).
zzA vetítőernyővel szemből
Alapműveletek
Győződjön meg róla, hogy a távirányító adó szemben van a
vetítőernyővel (rámutat), és nyomja meg a kívánt gombokat
a projektor működtetéséhez. A jelet a vetítőernyő visszaveri.
A hatótávolság a vetítőernyő anyagától függően változik. Ez a
funkció esetleg nem működik fényátbocsátó vetítőernyő esetén.
Megjegyzések
●● Ne hagyja, hogy a jelvevőre erős fény essen. A távirányító
erős fényben, például neonfényben esetleg nem működik
megfelelően.
●● Ha a távirányító és a távirányító jelvevő közé bármilyen
akadály kerül, akkor a távirányító esetleg nem működik
megfelelően.
●● Amikor 3D képeket néz, a távirányító néhány esetben
esetleg nem reagál megfelelően.
A vetítőlencse vezérlési
beállítások kezelése
Megjelenítheti a [ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)]
1. tesztábráját és beállíthatja a kivetített videó méretét
és fókuszát.
Ha a [LENS MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA
MENTÉSE)] menüpontnál elmentette az optikamemória beállításokat, a [LENS MEMORY LOAD
(OPTIKAMEMÓRIA BEHÍVÁSA)] menüben nyomja le
kétszer a <LENS> (Optika) gombot.
Nyomja meg a
gombot.
ICON (Optika)
Megjegyzések
●● A beállítás módjára vonatkozó részleteket olvassa el
a [LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menü
[ZOOM/ FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)] menüpontjánál.
( 69. oldal)
●● A <LENS> (Optika) gomb 3D videó megjelenítésekor
nem áll rendelkezésre.
32 - MAGYAR
●● A kép üzemmód beállításaira a képernyőn megjelenő
menü segítségével is átkapcsolhat.
A részleteket olvassa el a [PICTURE (KÉP)] menü
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] menüpontjánál.
( 40. oldal)
A kép beállítása
A képernyőn megjelenő menü [PICTURE (KÉP)] menüből
átkapcsolható beállítási elemei megjeleníthetők egy listában.
Nyomja meg a
gombot.
(Kép beállítás)
Nyomja meg a gombot a [PICTURE (KÉP)] menü és
az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] közötti
átkapcsoláshoz. A kívánt menü elem kiválasztásához nyomja
meg a ▲ ▼ gombot, a beállításhoz pedig a ◄ ► gombot.
●● [PICTURE (KÉP)] menü elemek
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)], [CONTRAST (KONTRASZT)],
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)], [COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)], [TINT
(ÁRNYALAT)], [COLOUR TEMPERATURE (SZÍNHŐMÉRSÉKLET)],
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)] és [DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)]
●● [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] elemek
[GAMMA HIGH (NAGY GAMMA)], [GAMMA MID (KÖZEPESGAMMA)],
[GAMMA LOW (KIS GAMMA)], [CONTRAST (KONTRASZT)],
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)], [NR (ZAJCSÖKKENTÉS)], [MPEG NR
(MPEG ZAJCSÖKKENTÉS)], [FRAME CREATION (KÉPALKOTÁS)],
[x.v.Colour (x.v. Szín)], [DETAIL CLARITY (RÉSZLETTISZTASÁG)],
[CINEMA REALITY] (Élethű mozi), [TV-SYSTEM (TV-RENDSZER)],
[RGB/YCBCR] és [RGB/YPBPR]
Megjegyzések
●● A beállítás módjára vonatkozó részleteket olvassa el a
[PICTURE (KÉP)] menünél ( 40. oldal) és az [ADVANCED
MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] menünél ( 45. oldal).
●● A beállítási képernyő törléséhez nyomja meg a <RETURN>
(Vissza) vagy a <MENU> (Menü) gombot, vagy várjon 7
másodpercet anélkül, hogy bármilyen műveletet végezne.
●● A [GAMMA HIGH (NAGY GAMMA)], [GAMMA
MID (KÖZEPESGAMMA)] és [GAMMA LOW (KIS
GAMMA)] beállításához állítsa az [ADJUSTMENT
MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] menüpontot a [SIMPLE
(EGYSZERŰ)] lehetőségre ( 48. oldal).
●● A beállítható [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] elemek az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] menüponttól
függően eltérőek.
[[SIMPLE (EGYSZERŰ)]: [SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[ADVANCED (SPECIÁLIS)]: [H-SHARPNESS (VÍZSZ. ÉLESSÉG)]
[V-SHARPNESS (FÜGG.ÉLESSÉG)]
Távirányítás
Megjeleníti a [MEMORY LOAD (BEHÍVÁS A
MEMÓRIÁBÓL)] menüt.
[FULL SCAN
(JELALAK
TELJESKÉP)]
Ellenőrzi, hogy a képernyő tetejétől az
aljáig vizsgált tetszőleges számú sor
jelalakjának Y- (fényerő), R- (vörös),
G- (zöld) és B- (kék) értéke az ajánlott
tartományon belül van-e.
Nyomja meg a
(Behívás a
memóriából) gombot.
Figyelem
●● A beállítás a képernyőn megjelenő menü segítségével is
elvégezhető.
A részleteket olvassa el a [PICTURE (KÉP)] menü
[MEMORY LOAD (OPTIKAMEMÓRIA BEHÍVÁSA)]
menüpontjánál. ( 56. oldal)
A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] megjelenítése
Ezzel a projektor távvezérléssel a külső berendezések
néhány funkcióját lehet vezérelni.
Nyomja meg a
gombot.
Megjegyzés
●● A részleteket olvassa el a „A VIERA Link használata”
részben. ( 91. oldal)
A jelalak monitor
megjelenítése
Ha egy csatlakoztatott külső eszközből érkező jelet
a jelalakkal jeleníti meg, ellenőrizheti, hogy a kimenő
videojel fényerősségi szintje a projektor ajánlott
tartományán belül van-e.
Nyomja meg a
monitor) gombot.
(Jelalak
A beállítás az <ENTER> (Bevitel) gomb minden egyes
lenyomására az alábbiak szerint változik.
[FULL SCAN (Y)
(JELALAK TELJESKÉP (Y))]
[FULL SCAN (R)
(JELALAK TELJESKÉP (R))]
[SINGLE LINE SCAN (B)
(SORSZELEKTOR (B))]
[FULL SCAN (G)
(JELALAK TELJESKÉP (G))]
[SINGLE LINE SCAN (G)
(SORSZELEKTOR (G))]
[FULL SCAN (B)
(JELALAK TELJESKÉP (B))]
[SINGLE LINE SCAN (R)
(SORSZELEKTOR (R))]
[SINGLE LINE SCAN (Y)
(SORSZELEKTOR (Y))]
A jelalak monitor eltűnik, ha újból megnyomja a
<WAVEFORM MONITOR> (Jelalak monitor) gombot.
Megjegyzés
●● A beállítás a képernyőn megjelenő menü segítségével is
elvégezhető. A részleteket olvassa el a [PICTURE (KÉP)]
menü [WAVEFORM MONITOR (JELALAK MONITOR)]
menüpontjánál. ( 41. oldal)
Ellenőrzi, hogy a teljes kép Y- (fényerő),
R- (vörös), G- (zöld) és B- (kék) értéke
az ajánlott tartományon belül van-e.
[SINGLE LINE SCAN
(SORSZELEKTOR)]
●● Részletesebb nyugtázást tesz lehetővé,
mint a [FULL SCAN (JELALAK
TELJESKÉP)].
●● A sor pozíció a ▲▼ gombbal
változtatható.
●● A [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] kijelzési pozíciója a sor
pozíciótól függően változik.
Megjegyzések
●● A jelalak monitorbeli, 0 %-nál alacsonyabb jelek a
kivetített képen ugyanúgy jelennek meg, mint a 0 %.
●● A [SINGLE LINE SCAN (SORSZELEKTOR)] a vízszintes vonalakat a képernyő tetejétől az aljáig terjedő
Y (fényerő), R (vörös), G (zöld) és B (kék) értékben
finomabban jelenítheti meg, mint a [FULL SCAN (JELALAK TELJESKÉP)], és minden egyes elem ugyanúgy
állítható, mint a [FULL SCAN (JELALAK TELJESKÉP)].
●● Amikor a [FULL SCAN (JELALAK TELJESKÉP)]
lehetőséget választja, a jelalak kijelzési pozíció a ▲▼ ◄
► gomb segítségével állítható be.
●● Azért, hogy a [PICTURE (KÉP)] menüpontban lévő
egyedi beállítási képernyő ne zavarja a jelalak monitort,
ennek a képernyőnek a pozícionálása, az akkori
körülményektől függően, eltérő.
●● A <DEFAULT> (Alapértelmezés) gomb megnyomásával
aktiválható a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] menü [AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS
BEÁLLÍTÁS)] menüpontja. ( 42. oldal)
●● A jelalak monitor kijelzése közben nem állíthatóak a
[COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)] beállítások.
●● Amikor a bemenetre 3D jel kerül (beleértve a 2D – 3D
konverziót is), a jelalak monitor nem jeleníthető meg.
●● Ha a bemenetre 3D jel kerül, mialatt a jelalak monitor
látható, a jelalak monitor eltűnik.
Visszaállítás az
alapértelmezett értékekre
Az almenük beállításainak illetve beszabályozási
értékeinek legtöbbje visszaállítható a gyári
alapértelmezett beállításra.
Nyomja meg a
(Alapértelmezés) gombot.
A részleteket olvassa el a „Navigálás a menükben”
fejezet „Navigálás a menün keresztül – A beállított
értékek visszaállítása az alapértelmezett beállításra”
részében. ( 37. oldal)
MAGYAR - 33
Alapműveletek
Elmentett beállítás behívása
Távirányítás
Almenü
Figyelem
Amikor a VIERA Link vezérlés engedélyezett,
megjeleníthetők a külső készülékek menü funkciói.
( 91. oldal)
Azonkívül a gamma beállítás pontjai is megváltoztathatók.
( 45. oldal)
Nyomja meg a
(Almenü) gombot.
A bemenő jel átkapcsolása
A vetítés bemenőjele átkapcsolható.
Nyomja meg az
kiválasztás) gombot.
(Bemenet
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az
alábbiak szerint változik.

[COMPONENT IN]
[COMPUTER IN]

[S-VIDEO IN]
[HDMI 3 IN]
Alapműveletek
[VIDEO IN]
[HDMI 2 IN]

[HDMI 1 IN]

A készülékből jövő COMPONENT
[COMPONENT jelek (YCBCR/ YPBPR) a
COMPONENT IN bemenetre
IN]
csatlakoztatva.
[S-VIDEO IN]
[VIDEO IN]
A készülékből jövő S-VIDEO
jel az S-VIDEO IN bemenetre
csatlakoztatva.
A készülékből jövő VIDEO jel a
VIDEO IN bemenetre csatlakoztatva.
A készülékből jövő HDMI jel a
[HDMI 1/2/3 IN] HDMI IN 1/HDMI IN 2/HDMI IN 3
bemenetre csatlakoztatva.
[COMPUTER
IN]
A készülékből jövő RGB és
COMPONENT jelek (YCBCR/ YPBPR)
a COMPUTER IN bemenetre
csatlakoztatva.
Amikor az [OPTION (OPCIÓK)] menüben az [INPUT
GUIDE (BEMENET MÓD MEGJELENÍTÉSE)] menüpont a [DETAILED (RÉSZLETES)] elemre van állítva
( 73. oldal), a kivetített kép jobb felső sarkában
grafikus útmutatás jelenik meg, és ellenőrizni lehet
az éppen kiválasztott bemeneti csatlakozót. (A kiválasztott bemeneti mód sárgával lesz kiemelve.)
A bemeneti módok közötti lépkedéshez nyomja meg
néhányszor a gombot, vagy nyomja meg a ▲ ▼ ◄ ►
gombot.
Időt vehet igénybe, amíg a bemenet átváltása után
átkapcsol a videó.
34 - MAGYAR
●● Adjon be egy, „A beadható jelek listája” című részben
szereplő jelet. ( 95. oldal)
Megjegyzések
●● A bemeneti portokat lásd a „Csatlakoztatások” részben.
( 26. oldal)
●● Ha mintegy 3 másodpercig nem végez semmilyen műveletet,
akkor a bemenet eligazító kijelzés automatikusan eltűnik.
●● Ha olyan portot választ ki, amelyiken nincs bemenet, az
egész bemeneti port grafika villog. Ez a grafika addig
látható, amíg van bemenet.
A <FUNCTION> (Funkció) gomb
használata
A gyakran használt funkciókat hozzárendelheti a
távirányító <FUNCTION> (Funkció) gombjához, és
azt billentyűparancs gombként használhatja.
Nyomja meg a
gombot.
(Funkció)
■■ Műveletek kiosztása a <FUNCTION>
(Funkció) gombhoz
1111 Nyomja meg a projektor vezérlőpanelén
vagy a távirányítón a <MENU> (Menü)
gombot, hogy megjelenítse a kiosztandó
menü elemeket (fő menüt, almenüt vagy
részletes menüt).
●● A képernyőn megjelenő menü használatát lásd a
„Navigálás a menün keresztül” részben.
( 37. oldal)
2222 Tartsa lenyomva a távirányítón a
<FUNCTION> gombot legalább 3
másodpercig.
●● A beállítás befejeztével a képernyőn megjelenő
menü alatt a kiosztott menü elemek jelennek meg.
A [3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)]
menü megjelenítése
Megjeleníthető a 3D beállítás képernyő.
( 61. oldal)
Nyomja meg a
gombot.
3D képek megtekintése
A projektort használhatja egy 3D Blu-ray lejátszón,
Blu-ray 3D kompatibilis lemezekről lejátszott, 3D
videók megtekintésére. Ez a projektor a videó
nézéshez 2D videókat is képes 3D-re konvertálni.
A térhatású 3D képek élvezetéhez szükség van egy
Panasonic 3D szemüvegre (opcionális kellék). A 3D
szemüveg nem tartozéka a projektornak.
A beadható 3D képjeleket tekintse meg a 95. oldalon.
Támogatott 3D szemüvegek
(2011. augusztustól kezdve)
TY-ED3D3 sorozat (újratölthető)
TY-ED3D2 sorozat (újratölthető)
TY-ED3D10 sorozat (eldobható elemes)
A 3D szemüveg termékszáma attól függ, melyik
országban vásárolja meg.
„„ 3D képek megtekintése
A projektort menüvezérlése segítségével állítsa be
úgy, hogy 3D képek jelenjenek meg.
●● 3D képeket az alábbi esetekben nézhet:
- Amikor egy 3D képet biztosító Blu-ray lemezt játszik
le egy 3D képet támogató lejátszóról/felvevőről,
amely egy HDMI kábel segítségével csatlakozik egy
3D képet támogató projektorhoz.
- 2D->3D (Szimulált 3D) ( 66. oldal)
1111 A 3D szemüveg viselése
●● Kapcsolja be a 3D szemüveg táplálását.
●● Tegye fel a 3D szemüveget
2222 Nézés
●● Ha a HDMI olyan információt kap, amelyben 3D
módot érzékel, automatikusan megjelennek a
jelnek megfelelő 3D képek.
●● Ha a 3D képek nem megfelelően jelennek meg,
illetve a képek rossz érzést okoznak, beállíthatja
a képeket a [3D INPUT FORMAT (3D BEMENET
FORMÁTUM)] segítségével.
3333 Használat után
Figyelem
●● Amikor 3D szemüveget használ, olvassa el a 3D
szemüveg használati útmutatóját is.
●● Amikor 3D videókat néz, feltétlenül állítsa be a [3D
IR TRANSMITTER (3D INFRA ADÓ)] menüpontot a
[STRONG (ERŐS)], [MEDIUM (KÖZEPES)] illetve
[WEAK (GYENGE)] egyikére. Ha külső 3D IR adót
(opcionális tartozék) csatlakoztat, állítsa be a megfelelő
[TRIGGER 1/2 SETTING (TRIGGER 1/2 BEÁLLÍTÁS)]
menüpontot a [3D SHUTTER OUT (3D LEZÁRÁS KI)]
lehetőségre. ( 75. oldal)
●● Amikor a 3D szemüveget szobában használja bekapcsolt
fénycsővilágítás (50 Hz) mellett, a fény villódzhat.
Ilyenkor kapcsolja ki a fénycsővilágítást.
●● Ha a 3D szemüveget megfordítva vagy visszafelé
használja, a 3D videó nem látható megfelelően.
●● Amikor 3D kijelzőt néz, kapcsolja be a 3D szemüveg
táplálását, és tegye fel.
●● Ne használjon erős elektromágneses sugárzást generáló
készülékeket (például mobiltelefont, zsebrádiót stb.)
a 3D szemüveg közelében. Ez a 3D szemüveg hibás
működését okozhatja.
●● A 3D szemüveg magas illetve alacsony hőmérsékleten
nem mutat megfelelő teljesítőképességet. Ne lépje túl
a 3D szemüveg használati útmutatójában megadott
hőmérséklettartományt.
●● A 3D szemüveg viselése közben nehézséget okozhat
más kijelzők megtekintése (például számítógép képernyő, digitális óra, számológép stb.). Vegye le a 3D
szemüveget, amikor nem 3D videót néz.
●● Amikor a projektort egy másik 3D kompatibilis kijelző
mellett helyezi el, a készülékek egy másra hatása miatt
a 3D videók esetleg duplán jelennek meg. A projektort
gondos mérlegelés után helyezze el a telepítési helyén.
Megjegyzések
●● Amikor 3D videót néz, a trapéztorzítás korrekció beállításai
inaktívvá válnak.
●● Ha a 3D szemüveget megfordítva vagy visszafelé
használja, a 3D videó nem látható megfelelően.
●● Amikor 3D kijelzőt néz, kapcsolja be a 3D szemüveg
táplálását, és tegye fel a szemüveget.
●● A 3D szemüveggel tapasztalt térhatás egyénenként
változhat.
●● A 3D videókat megjelenítő maximális vetítőernyő méret
5,08 m (200”).
●● Kapcsolja ki a 3D szemüveg táplálását.
●● Használat után a 3D szemüveget tárolja a mellékelt
tokban.
MAGYAR - 35
Alapműveletek
3D képek nézése
3D képek megtekintése
3D képek megtekintése
Kommunikációs tartomány a 3D IR
adó és a 3D szemüveg között
A 3D IR (infra) adóból sugárzott, a 3D szemüveget
vezérlő IR jelek a vetítőernyőről való visszaverődés
után elérik a 3D szemüveget. A 3D IR adó és a 3D
szemüveg közötti kommunikációs tartomány az
alábbiakban látható.
Vetítőernyő
35 °
Kb. 4 m
Kb. 5 m
3D szemüveg
35 °
Kb. 4 m

A fenti ábra az alábbi feltételek melletti kommunikációs
tartományt mutatja:
- Amikor a projektor és a vetítőernyő közötti távolság 6 m.
- Amikor a projektor a vetítőernyővel szemben helyezkedik
el, és nincs optikai tengely billentés végrehajtva.
Alapműveletek
Vetítőernyő
●● Ne használjon erős elektromágneses sugárzást generáló
készülékeket (például mobiltelefont, zsebrádiót stb.)
a 3D szemüveg közelében. Ez a 3D szemüveg hibás
működését okozhatja.
●● Ne tegye ki a 3D szemüveget közvetlen napfény, fénycsővilágítás vagy más erős fény hatásának, mert
bizonyos esetekben a 3D videó nem látható megfelelően.
●● A 3D szemüveg magas illetve alacsony hőmérsékleten
nem mutat megfelelő teljesítőképességet.
Ne lépje túl a 3D szemüveg használati útmutatójában
megadott hőmérséklettartományt.
●● Viselje a 3D szemüveget megfelelően. Ha a 3D szemüveget megfordítva vagy visszafelé használja, a szilárdtest kép nem látható megfelelően.
●● A 3D szemüveg viselése közben nehézséget okozhat
más kijelzők megtekintése (például számítógép
képernyő, digitális óra, számológép stb.). Vegye le a 3D
szemüveget, amikor nem 3D videót néz.
●● Az újratölthető 3D szemüveg nem tölthető ezzel a
projektorral. Ha nem rendelkezik olyan Panasonic 3D TVvel, amely támogatja a 3D videót, szemüvege töltéséhez
használjon SANYO eneloop Mobile Booster töltőt
( 17. oldal).
Megjegyzések
6m

- Egy 2,54 m (100”) méretű, [1]-es erősítési tényezőjű, diffuzor
vetítőernyő használatakor.
- Amikor a [3D IR TRANSMITTER (3D INFRA ADÓ)]
menüpont a [STRONG (ERŐS)] lehetőségre van állítva.
- Amikor nincs erős napfény illetve fénycsővilágítás hatás.
Ne feledje, hogy a kommunikációs tartomány a képernyő
típusától és anyagától függően, jelentősen eltérő lehet.
●● A 3D szemüveg esetleg nem veszi megfelelően az infravörös
vezérlő jelet az alábbi esetekben.
- Amikor valamilyen akadály van a projektor és a vetítőernyő
között.
- Amikor szennyeződés vagy por gyűlt össze a 3D szemüveg
adóján.
- Amikor a 3D szemüveg nem a vetítőernyő felé néz.
●● Távolítsa el az optikai tengely billentő kar fedelét, ha nem
látja a 3D videót. Megnőhet a kommunikációs tartomány.
●● Ha olyan környezetben kívánja nézni a 3D képeket,
amely nem teljesíti az előbbiekben megadott feltételeket,
kérjük, vásároljon egy külső (opcionális tartozék) 3D IR
adót.
●● Ha a 3D IR adó és a 3D szemüveg között megszűnik a
kommunikáció, töltse újra a 3D szemüveg akkumulátorát
vagy cserélje ki benne az elemet. ( 89. oldal)
36 - MAGYAR
Óvintézkedések a 3D
szemüveg használatánál
●● A 3D videó befejezése után, helyezze a 3D szemüveget
az üvegtokjába, és ne tárolja magas páratartalmú illetve
magas hőmérsékletű helyen.
●● A 3D szemüveg tisztítására vonatkozó utasításokat
olvassa el a 3D szemüveg használati útmutatójában.
●● Amikor 3D szemüveget visel és modulált fénycsővilágítás
mellett nézi a 3D filmeket, látómezeje 2-3 másodpercnyi
ciklusokra vörös vagy kék színezetűvé válhat. Változtassa
meg a világítás fényerejét, hogy az ne legyen semmilyen
hatással a filmnézésre.
Navigálás a menükben
4444 A kívánt almenü elem kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd a
beállításra/beszabályozásra kapcsoláshoz
nyomja meg a ◄ ► gombot.
Navigálás a menün keresztül
„„ Működtetési eljárás
(Menü) gombot.
1111 Nyomja meg a távirányítón vagy a
projektor vezérlőpanelén a <MENU>
(Menü) gombot.
H-POSITION
●● Megjelenik a fő menü.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
PICTURE MODE
CONTRAST
BRIGHTNESS
COLOUR
TINT
COLOUR TEMPERATURE
SHARPNESS
DYNAMIC IRIS
WAVEFORM MONITOR
SPLIT ADJUST
ADVANCED MENU
PICTURE MEMORY
NORMAL
0
0
0
0
0
SIMPLE
ON
●● Válassza ki a beállítandó elemet a 6 elem, a
[PICTURE (KÉP)], [POSITION (HELYZET)],
[LANGUAGE (NYELV)], [3D SETTINGS (3D
BEÁLLÍTÁS)], [LENS CONTROL (OPTIKA
BEÁLLÍTÁSA)] és [OPTION (OPCIÓK)] közül. A
kiválasztott elemet egy sárga kurzor jelzi, és a jobb
oldalon megjelenik az almenü.
0
0
16:9
ON
LENS CONTROL
OPTION
3333 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
●● Megjelenik az almenü, és az almenü elemek
kiválaszthatókká válnak.
0
●● Azoknál az elemeknél, amelyek csak nevek, az
<ENTER> (Bevitel) gomb megnyomása megjeleníti
a következő képernyőt, és speciális beállításokat
lehet végrehajtani.
Megjegyzések
●● Ha a menü képernyő látható, és megnyomja a
<RETURN> (Vissza) vagy a <MENU> (Menü) gombot,
azzal visszalép az előző képernyőre.
●● A jel bemenettől függően, bizonyos elemek esetleg nem
állíthatók, és néhány funkció esetleg nem használható.
●● Néhány elem még akkor is állítható, ha nincs bemenő jel.
●● Az almenü elemeket lásd a 38. oldalon.
■■ A beállított értékek visszaállítása az
alapértelmezett beállításokra
2222 A fő menü elemek kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot.
H-POSITION
PICTURE V-POSITION
ASPECT
POSITION WSS
OVER SCAN
LANGUAGE KEYSTONE
SCREEN AREA MEMORY
3D SETTINGS
●● Azoknál az elemeknél, ahol a beállítás átkapcsolt,
illetve amelyek vonalskálával rendelkeznek, eltűnik
a menü képernyő, és csak a kiválasztott elem
(egyedi beállítás képernyő) jelenik meg, az alábbi
ábrán látható módon.
0
0
Ha a beállított/beszabályozott értékeket vissza kívánja
állítani a gyári, alapértelmezett beállításokra, nyomja
meg a távirányítón a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot.
Nyomja meg a
(Alapértelmezés) gombot.
Ez a funkció a megjelent képernyőtől függően eltérő.
zz Amikor az almenü képernyő látható:
A megjelent almenü elemek visszaállnak
alapértelmezett beállításukra.
zz Amikor egy egyéni beállítási képernyő látható:
Csak az éppen állított elem tér vissza az
alapértelmezett beállításaira.
H-POSITION
0
Beszabályozás
és beállítások
Nyomja meg a
Navigálás a menükben
Megjegyzések
●● Az összes beállítás nem állítható vissza egyidejűleg az
alapértelmezett beállítására.
●● Néhány elem nem áll vissza az alapértelmezett
beállításaira, még akkor sem, ha megnyomja a
<DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot. Kérjük, állítsa be
ezeket az elemeket egyedileg.
●● Az egyéni beállítási képernyőn a vonalskála felett lévő
függőleges vonal a gyári, alapértelmezett beállítást jelzi.
A függőeleges vonal pozíciója a bemenő jeltől függően változik.
Alapértelmezett beállítás
0

Aktuális beállítás
MAGYAR - 37
Navigálás a menükben
■■[POSITION (HELYZET)]
Menü lista
A képernyőn megjelenő menü a projektor beállításaira
és beszabályozásaira szolgál.
A képernyőn megjelenő menü műveletre vonatkozó
részleteket olvassa el a „Navigálás a menün
keresztül” részben. ( 37. oldal)
Megjelenik a főmenü almenüje, és végrehajtható az
egyes elemek beállítása/beszabályozása.
■■[PICTURE (KÉP)]
zz S-VIDEO IN/VIDEO IN/COMPONENT (YCBCR/
YPBPR) jel bemenet/HDMI
Almenü elemek
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
40
[CONTRAST (KONTRASZT)]
[0]
40
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[0]
40
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]
[0]
40
[TINT (ÁRNYALAT)]
[0]
40
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
[0]
41
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[SIMPLE
(EGYSZERŰ)]
41
[ON (BE)]
[WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)]
zz S-VIDEO IN/VIDEO IN
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[H-POSITION (VÍZSZINTES
HELYZET)]
[0]
57
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
[0]
57
[AUTO
(AUTOMATIKUS)]
58
[ON (BE)]
60
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]
[+7]
60
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció
[0]
60
Almenü elemek
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
[WSS (AUTOMATIKUS
KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)] *1
*1: Csak PAL jel bemenetnél
zz COMPONENT IN/COMPUTER IN
Almenü elemek
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)]
[0]
57
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
[0]
57
[DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)] *1
[0]
57
41
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] *2
[0]
57
—
41
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
[16:9]
58
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)]
—
44
[WSS (AUTOMATIKUS
KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)] *3
[ON (BE)]
60
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)]
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)] *4
[0]
60
—
45
[0]
60
[PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)]
—
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció
[AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLL.)] *5
—
60
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)]
Beszabályozás
és beállítások
[SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)]*1
55
56
*1: Csak COMPONENT IN/HDMI IN esetén
zz COMPUTER (RGB) jel bemenet
Almenü elemek
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
40
[CONTRAST (KONTRASZT)]
[0]
40
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[0]
40
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
[0]
41
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[SIMPLE
(EGYSZERŰ)]
[DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)]
*1: Csak COMPUTER IN esetén (kivéve: 480i, 576i,
480p, 576p)
*2: Kivéve: 480i, 576i
*3: Csak COMPONENT IN (576i, 576p) esetén
*4: Csak COMPONENT IN és COMPUTER jel (videoformátumú jelek) bemenet esetén
*5: Csak COMPUTER IN (RGB) jelek esetén (kivéve a
video-formátumú jelek)
zz HDMI IN
Almenü elemek
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)]
[0]
57
41
[V-POSITION (FÜGGŐLEGES
HELYZET)]
[0]
57
[ON (BE)]
41
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
[16:9]
58
[WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)]
—
41
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]
[0]
60
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)]
—
44
[KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció
[0]
60
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)]
—
45
[PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)]
—
55
[SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)]
38 - MAGYAR
56
Megjegyzés
●● Az alapértelmezett beállítások a kép menütől függően
eltérőek lehetnek.
Navigálás a menükben
■■[LANGUAE (NYELV)]
■■ [LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)]
Nyelv
Almenü elemek
[DEUTSCH] (Német)
[ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)]
[LENS MEMORY LOAD
(OPTIKAMEMÓRIA BEHÍVÁSA)]
[LENS MEMORY SAVE
(OPTIKAMEMÓRIA MENTÉSE)]
[LENS MEMORY EDIT
(OPTIKAMEMÓRIA SZERK.)]
[AUTO SWITCHING (AUTOMATIKUS
ÁTKAPCSOLÁS)]
[H-AREA POSITION (VÍZSZINTES
KÉPPOZÍCIÓ)]
[V-AREA POSITION (FÜGGŐLEGES
KÉPPOZÍCIÓ)]
[LEFT MASKING AREA (BAL
MASZKOLÁSI SÁV)]
[RIGHT MASKING AREA (JOBB
MASZKOLÁSI SÁV)]
[UPPER MASKING AREA (FELSŐ
MASZKOLÁSI SÁV)]
[LOWER MASKING AREA (ALSÓ
MASZKOLÁSI SÁV)]
[FRANÇAIS] (Francia)
[ESPAÑOL] (Spanyol)
[ITALIANO] (Olasz)
[PORTUGUÊS] (Portugál)
[SVENSKA] (Svéd)
[NORSK] (Norvég)
[DANSK] (Dán)
[POLSKI] (Lengyel)
[ČEŠTINA] (Cseh)
[MAGYAR]
[РУССКИЙ] (Orosz)
[
] (Thai)
] (Koreai)
[ANGOL]
[ 中文 ] (Kínai)
[ 日本語 ] (Japán)
Almenü elemek
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
[203 cm (80
inches)]
61
[3D INPUT FORMAT (3D BEMENET
FORMÁTUM)]
[AUTO
(AUTOMATIKUS)]
61
[LEFT/RIGHT SWAP (BAL/JOBB
CSERE)]
[DEFAULT
(ALAPÉRTELMEZÉS)]
63
[3D PICTURE BALANCE (3D KÉP
BALANSZ)]
—
63
[OFF (KI)]
66
[3D EYEWEAR BRIGHTNESS (3D
SZEMÜVEG FÉNYERŐ)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
67
[3D IR TRANSMITTER (3D INFRA
ADÓ)]
[STRONG
(ERŐS)]
67
[3D VIEWING MONITOR (3D
HATÁS BEÁLLÍTÁS)]
—
68
[3D SAFETY PRECAUTIONS (3D
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK]
—
[SCREEN SIZE (KÉPERNYŐ
MÉRET)]
[2D TO 3D (2D - 3D)]
69
—
69
—
70
—
70
—
71
[0]
72
[0]
72
[0]
72
[0]
72
[0]
72
[0]
72
Alapértelmezett
beállítás
Oldal
—
73
[BLUE (KÉK)]
[ON (BE)]
73
74
[ON (BE)]
74
[NORMAL
(NORMÁL)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
[FRONT/DESK
(ELÖL/ASZTALI)]
74
[OFF (KI)]
75
[OFF (KI)]
75
[OFF (KI)]
76
[OFF (KI)]
76
[NORMAL
(NORMÁL)]
—
77
77
—
77
—
79
—
79
—
79
■■[OPTION]
■■[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)]
Almenü elemek
Oldal
68
[ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ
MENÜ)]
[BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN)]
[STARTUP LOGO (KEZDŐ LOGO)]
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
BEMENET KIVÁLASZTÁS)]
[HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI
JELSZINT)] *1
[FRAME RESPONSE
(KÉPFRISSÍTÉSI SEBESSÉG)]
[PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI
MÓD)]
[TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER 1
BEÁLLÍTÁS)]
[TRIGGER 2 SETTING (TRIGGER 2
BEÁLLÍTÁS)]
[SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)]
[HIGH ALTITUDE MODE
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
[LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)]
[FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ GOMB)]
[VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK)]
[OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)]
[TEST PATTERN (TESZTÁBRA)]
[LAMP RUNTIME (LÁMPA
ÜZEMIDŐ)]
74
74
Beszabályozás
és beállítások
[
Alapértelmezett
beállítás
—
*1: Csak HDMI IN esetén
Megjegyzés
●● Az almenü elemek megjelenítése és az alapértelmezett
beállítások a kiválasztott bemeneti porttól függően
változik.
MAGYAR - 39
[PICTURE
(KÉP)]
[PICTURE (KÉP)]
menü menü
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül”
( 37. oldal) fő menüjéből a [PICTURE (KÉP)]
menüpontot, és válasszon ki egy elemet az almenüből.
●● Az elem kiválasztása után a ◄► gombbal állítsa be a
képet.
Távirányító
Projektorvezérlőpanel
[CONTRAST (KONTRASZT)]
Beállíthatja a színek kontrasztját.
Gyengébb
Erősebb
●● Beállítási tartomány: -64 – +64
Figyelem
●● Ha szükséges, állítsa be előre a [BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)] paramétert.
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
A képforrástól illetve a vetítési környezettől függően
ezeket az előre beállított paramétereket a kép
kivetítésének optimalizálásához használhatja.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az
alábbiak szerint változik.
[NORMAL (NORMÁL)]
[GAME (JÁTÉK)]
[DYNAMIC (DINAMIKUS)]
[CINEMA2 (MOZI2)]
[CINEMA1 (MOZI1)]
[REC709]
[D-CINEMA (D-MOZI)]
Beszabályozás
és beállítások
[NORMAL
(NORMÁL)]
Szokásos képhez, például sportprogramhoz.
[DYNAMIC
(DINAMIKUS)]
Nagy fényerő és élesség melletti
képnézéshez.
[REC709]
HDTV szabvány szerinti (ITU-R BT.
709) 6500 K színhőmérséklethez,
a [PICTURE (KÉP)] menü elemek
alapértelmezett beállítása mellett.
[D-CINEMA
(D-MOZI)]
D-CINEMA szabvány szerinti (SMPTE
RP431-2) 6300 K színhőmérséklethez,
a [PICTURE (KÉP)] menü elemek
alapértelmezett beállítása mellett.
[CINEMA1
(MOZI1)]
A legjobb hollywoodi színkémikusok
által, egy egyenletes képminőségű film
nézéséhez hangolva.
[CINEMA2
(MOZI2)]
Ragyogó színű és csúcsminőségű
akciófilmek, animációs filmek stb.
nézéséhez.
[GAME
(JÁTÉK)]
Játékokkal való használathoz.
Megjegyzés
●● Egy kis ideig eltarthat, amíg a kép stabilizálódik a kép
üzemmód átváltása után.
40 - MAGYAR
Beállíthatja a kivetített kép sötét (fekete) részét.
Sötétebb
Világosabb
●● Beállítási tartomány: -32 – +32
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]
Beállíthatja a kivetített kép színtelítettségét.
Világosabb
Sötétebb
●● Beállítási tartomány: -32 – +32
Megjegyzések
●● Amikor a bemenet COMPUTER jel, csak a mozifilmalapú jelek állíthatók.
●● A video-formátumú jelek: 480i, 576i, 480p, 576p,
720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,
1080/50p és 1080/24p.
[TINT (ÁRNYALAT)]
Beállíthatja a kivetített kép testszíneit.
Kevésbé
zöldes
Kevésbé
vöröses
●● Beállítási tartomány: -32 – +32
Megjegyzések
●● Amikor a bemenet COMPUTER jel, csak a mozifilmalapú jelek állíthatók.
●● A video-formátumú jelek: 480i, 576i, 480p, 576p,
720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p,
1080/50p és 1080/24p.
[PICTURE (KÉP)] menü
2222 Válassza ki az elemet a ▲▼ gombbal, és
állítsa be a ◄► gombbal.
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
●● Ha beállítás közben megnyomja a ▲▼ gombot
a képernyőn, azzal átkapcsol a [H-SHARPNESS
(VÍZSZ. ÉLESSÉG)] illetve a [V-SHARPNESS
(FÜGG. ÉLESSÉG)] beállítás képernyőre.
Beállíthatja a színhőmérsékletet, ha a kivetített kép
fehér tartományai kékesek vagy vörösesek.
Kevésbé
kékes
H-SHARPNESS
V-SHARPNESS
Kevésbé
vöröses
●● A beállítási tartomány a kiválasztott kép üzemmódtól
és a bemenő jeltől függően változik.
[DYNAMIC IRIS
(DINAMIKUS ÍRISZ)]
●● Beállítási tartomány: -6 – +6
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
A bemenőjel figyelembe vételével állítsa be a videó
élességét a [SIMPLE (EGYSZERŰ)] menüpont
segítségével, amely egyidejűleg állítja be a vízszintes és
függőleges irányt, vagy az [ADVANCED (SPECIÁLIS)]
elem használatával, amely az egyes irányokat
egyedileg állítja be.
Be/kikapcsolhatja a lámpa és a lencse írisz automatikus
beállítását. Ezzel fokozódik a videó kifejezőereje,
mert egy fény és árnyék közötti, éles kontrasztú videó
ábrázolást hoz létre.
Beállítások
átváltása
Élesebb
[ON (BE)]
[OFF (KI)]
Megjegyzések
●● A beállítási tartomány a kiválasztott bemeneti jeltől
függően változik.
●● A [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] vagy a [SIMPLE (EGYSZERŰ)]
vagy az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem használatával
állítható be. A két beállítás egyidejűleg nem használható.
zzA [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] beállítása.
(Amikor az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS
MÓD)] menüpontnál a [SIMPLE (EGYSZERŰ)]
lehetőséget választotta ki.)
1111 A [SIMPLE (EGYSZERŰ)] elem kiválasztásához
nyomja meg a ◄► gombot.
PICTURE
POSITION
SHARPNESS
ADJUSTMENT MODE
SHARPNESS
H-SHARPNESS
V-SHARPNESS
SIMPLE
0
3D SETTINGS
2222 Válassza
ki a [SHARPNESS (ÉLESSÉG)] elemet
LENS CONTROL
a ▲▼ gombbal, és állítsa be a ◄► gombbal.
OPTION
(ÉLESSÉG)] beállítása.
zzA [SHARPNESS
(Amikor az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS
MÓD)] menüpontnál az [ADVANCED (SPECIÁLIS)]
lehetőséget választotta ki.)
1111 Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem
kiválasztásához nyomja meg a ◄► gombot.
POSITION
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
SHARPNESS
ADJUSTMENT MODE
SHARPNESS
H-SHARPNESS
V-SHARPNESS
Automatikus beállítás
Nincs beállítás
[WAVEFORM MONITOR
(JELALAK MONITOR)]
Ha egy, a kereskedelemben kapható, teszt lemezt használ
és egy csatlakoztatott külső készülék kimenetéből érkező
jel fényerősségi szintjét (fényerejét) ennek a projektornak
az ajánlott tartományán belülre állítja, végrehajthatja
a beszabályozást oly módon, hogy teljes mértékben
kihasználja a projektor megjelenítési teljesítményét.
1111 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] menü.
WAVEFORM MONITOR
OFF
FULL SCAN(Y)
FULL SCAN(R)
FULL SCAN(G)
FULL SCAN(B)
SINGLE LINE SCAN(Y)
SINGLE LINE SCAN(R)
SINGLE LINE SCAN(G)
SINGLE LINE SCAN(B)
MONITOR POSITION
AUTO ADJUST
●
LANGUAGE
PICTURE
Beállítások
átváltása
ADVANCED
0
0
Beszabályozás
és beállítások
Lágyabb
0
0
UPPER LEFT
2222 A kívánt elem kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼gombot.
●● Megjelenik a jelalak monitor.
●● A jelalak monitor bezárásához válassza az [OFF
(KI)] lehetőséget.
3333 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● A részleteket olvassa el a „Távirányítás” rész „A jelalak
monitor megjelenítése” szakaszában. ( 33. oldal)
MAGYAR - 41
[PICTURE (KÉP)] menü
■■ [MONITOR POSITION (JELALAK
MONITOR MEGJELENÍTÉSI HELYE]
A jelalak teljeskép megjelenítése alatt beállíthatja a
bemeneti jelalak megjelenítési pozícióját.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
■■[AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS
BEÁLLÍTÁS)]
●● Az [AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS)] beállításai a
képernyőn belüli szabványos jel 0%-án és 100%-án alapulnak,
így pontos beállítás nem lehetséges, ha túlpásztázás stb.
miatt a szabványos jelek nem jelennek meg a képernyőn,
vagy egy 0%-nál kisebb illetve egy 100%-nál nagyobb jel
jelenik meg a képernyőn.
●● Amikor 3D jel kerül megjelenítésre (beleértve a 2D – 3D
konverziót is), a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] nem hajtható végre.
■■A jelalak beállítása
Vetítse ki egy kereskedelemben kapható, teszt lemez
fényerő beállítás jelét (0% [0 IRE vagy 7,5 IRE] - 100% [100
IRE] ), és hajtsa végre a beállítást.
A csatlakoztatott külső eszközből érkező jel fényerősség
szintje az automatikus jelalak beállítás elemek beállításával
automatikusan beáll.
1111 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
2222 A kívánt elem kiválasztásához nyomja meg a
▲▼gombot.
Automatikus jelalak beállítás elem
[BLACK LEVEL ADJUST (FEKETE
SZINT BEÁLLÍTÁS)]
[WHITE LEVEL ADJUST (FEHÉR SZINT
BEÁLLÍTÁS)]
[RGB ADJUST (BLACK) (RGB
BEÁLLÍTÁS (FEKETE))]
[RGB ADJUST (WHITE) (RGB
BEÁLLÍTÁS (FEHÉR))]
CHANGE WF MODE
MOVE DISPLAY
RETURN
Alapértelmezett
beállítás
[ON (BE)]
[ON (BE)]
[OFF (KI)]
Állítsa 100%-ra
[OFF (KI)]
Jel (fényerő) szint
3333 A beállítás átkapcsolásához nyomja meg a
◄► gombot.
4444 A [START AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS
BEÁLLÍTÁS INDÍTÁS)] kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg
az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Állítsa 0 %-ra
5555 A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
6666 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
COMPUTER (kivéve 1080 jel) vagy
HDMI (Kiterjesztés)
Megfigyelési
pozíció
Állítsa 100%-ra
Megjegyzések
●● Amikor a [BLACK LEVEL ADJUST (FEKETE SZINT
BEÁLLÍTÁS)] elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel
Y (fényerő) értékének fekete szintje automatikusan a 0%
pozícióba áll.
●● Amikor a [WHITE LEVEL ADJUST (FEHÉR SZINT
BEÁLLÍTÁS)] elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel Y
(fényerő) értékének fehér szintje automatikusan a 100%
pozícióba áll.
●● Amikor az RGB ADJUST (BLACK) (RGB BEÁLLÍTÁS
[FEKETE]) elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel R
(Vörös), G (Zöld) és B (Kék) értékének fekete szintje
automatikusan a 0% pozícióba áll.
●● Amikor az RGB ADJUST (WHITE) (RGB BEÁLLÍTÁS [FEHÉR])
elem [ON (BE)] állásban van, a kijelző jel R (Vörös), G (Zöld)
és B (Kék) értékének fehér szintje automatikusan a 100%
pozícióba áll.
●● Az [AUTO ADJUST (AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS)] nem
hajtható végre, ha a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] ki van kapcsolva [OFF (KI)].
●● Vetítse ki egy kereskedelemben kapható, teszt lemez stb.
fényerő beállítás jelét, és hajtsa végre az automatikus beállítást.
Azonban pontos beállítás esetleg még akkor sem lehetséges,
ha a lemez maga is zajos, vagy a lejátszó készülék zajt generál.
42 - MAGYAR
Jel (fényerő) szint
Beszabályozás
és beállítások
●● A [PROCESSING (FELDOLGOZÁS)] üzenet jelenik
meg. Amikor a beállítás befejeződik, az eredmények
alkalmazásához egy nyugtázó képernyő jelenik meg.
Megjeleníthető
képtartomány
Megjeleníthető
képtartomány
Állítsa 0 %-ra
Megfigyelési
pozíció

Amikor a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK MONITOR]
látható, nyomja meg a távirányítón a <MENU> (Menü)
gombot, és végezze el a beállítást a képernyő menü
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)] és [PICTURE
(KÉP)] menüje segítségével.
[PICTURE (KÉP)] menü
1111 [FULL SCAN(Y) (JELALAK TELJES
KÉP(Y))] / [SINGLE LINE SCAN(Y)
(SORSZELEKTOR(Y))] beállítás.
●● Állítsa a [PICTURE (KÉP)] menüre, és használja
a ◄► gombot a [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)],
majd azután a [CONTRAST (KONTRASZT)]
beállításához.
[CONTRAST
(KONTRASZT)]
●● Beállítási tartomány:
-32 – +32
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100 %-ra
(100 IRE)
●● Beállítási tartomány:
-64 – +64
2222 [FULL SCAN(R) (JELALAK TELJES
KÉP(R))] / [SINGLE LINE SCAN(R)
(SORSZELEKTOR(R))] beállítás.
●● Állítsa az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] menüre, és használja a ◄► gombot a
[BRIGHTNESS R (R FÉNYERŐ)], majd azután a
[CONTRAST R (R KONTRASZT)] beállításához.
[BRIGHTNESS R
(R FÉNYERŐ)]
[CONTRAST R
(R KONTRASZT)]
[CONTRAST B
(B KONTRASZT)]
●● Beállítási tartomány:
-16 – +16
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
(100 IRE)
●● Beállítási tartomány:
-32 – +32
Megjegyzés
●● Amikor a bemenetre 3D jel kerül (beleértve a 2D – 3D
konverziót is), a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] nem hajtható végre.
●● Beállítási tartomány:
-16 – +16
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
(100 IRE)
●● Beállítási tartomány:
-32 – +32
●● Állítsa az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] menüre, és használja a ◄► gombot a
[BRIGHTNESS G (G FÉNYERŐ)], majd azután a
[CONTRAST G (G KONTRASZT)] beállításához.
[CONTRAST G
(G KONTRASZT)]
[BRIGHTNESS B
(B FÉNYERŐ)]
Állítsa a jelalak legalsó sorát
0%-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
Állítsa a jelalak legalsó sorát
0%-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
3333 [FULL SCAN(G) (JELALAK TELJES
KÉP(G))] / [SINGLE LINE SCAN(G)
(SORSZELEKTOR(G))] beállítás.
[BRIGHTNESS G
(G FÉNYERŐ)]
●● Állítsa az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] menüre, és használja a ◄► gombot a
[BRIGHTNESS B (B FÉNYERŐ)], majd azután a
[CONTRAST B (B KONTRASZT)] beállításához.
Beszabályozás
és beállítások
[BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)]
Állítsa a jelalak legalsó sorát
0 %-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
4444 [FULL SCAN(B) (JELALAK TELJES
KÉP(B))] / [SINGLE LINE SCAN(B)
(SORSZELEKTOR(B))] beállítás.
Állítsa a jelalak legalsó sorát
0%-ra
(0 vagy 7,5 IRE)
●● Beállítási tartomány:
-16 – +16
Állítsa a jelalak legfelső sorát
100%-ra
(100 IRE)
●● Beállítási tartomány:
-32 – +32
MAGYAR - 43
[PICTURE (KÉP)] menü
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)]
Képbeállítást végezhet bizonyos [PICTURE (KÉP)]
menü elemeknél, miközben a projektor egy osztott
ablakban a kimerevített kép egy adott területét vetíti ki.
1111 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] képernyő.
SPLIT ADJUST
PICTURE AREA SELECT
SPLIT ADJUST MODE
POSITION
Megjegyzés
●● Ha a ▲▼ gombbal kiválasztja a [SPLIT ADJUST
MODE (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA ÜZEMMÓD)]
menüpontot, és a [NORMAL (NORMÁL)] beállításról
átkapcsol a [REVERSE (FORDÍTOTT)] lehetőségre,
akkor az osztott képernyő megjelenítése alatt bal oldalon
látható képernyő megfordítható és beállítható.
5555 Nyomja meg a <MENU> (Menü) gombot, és
végezze el a beállításokat a [PICTURE (KÉP)]
menüvel.
●● Megjelenik a képernyőmenü. A képet beállíthatja az
optimális megjelenítésre.
NORMAL
PICTURE MODE
PICTURE CONTRAST
BRIGHTNESS
POSITION COLOUR
TINT
LANGUAGE COLOUR TEMPERATURE
SHARPNESS
3D SETTINGS DYNAMIC IRIS
WAVEFORM MONITOR
LENS CONTROL SPLIT ADJUST
ADVANCED MENU
OPTION PICTURE MEMORY
LANGUAGE
3D SETTINGS
2222 Az [AREA
SELECT (TERÜLET KIVÁLASZTÁS)]
kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼
LENS CONTROL
gombot, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel)OPTION
gombot.
MOVE AREA ENTER : GO TO SPLIT ADJUST RETURN : GO TO FREEZE SCREEN
Beszabályozás
és beállítások
Megjegyzés
●● Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot, és
megjelenik egy kimerevített képernyő.
Almenü elemek
[CONTRAST (KONTRASZT)]
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
[COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)]
[TINT (ÁRNYALAT)]
[COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)]
[SHARPNESS (ÉLESSÉG)]
[ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)]
Oldal
40
40
40
40
41
41
45
6666 Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot,
amíg vissza nem tér a beállítás képernyőre.
7777 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
SPLIT ADJUST
SAVE CHANGES?
●● Megkezdődik a megosztott képernyő megjelenítése.
YES
ENTER
SELECT
RETURN
MOVE AREA ENTER : GO TO SPLIT ADJUST RETURN : GO TO FREEZE SCREEN
F
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
RETURN
FUNCTION
●● Állítható elemek
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
[Amikor a [SPLIT ADJUST MODE (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA
ÜZEMMÓD)] menüpont [NORMAL (NORMÁL)] beállítású]
SIMPLE
ENTER
SELECT
●● A kép kimerevedik, és a beállításhoz megjelenik
egy terület. Az éppen kivetített képet a projektor
rögzíti, és kimerevített képként jeleníti meg.
3333 A beállítandó terület kiválasztásához
használja a ◄► gombot.
0
0
0
0
0
YES
NO
CANCEL
NO
: SAVE AND QUIT
: QUIT WITHOUT SAVING
: ADJUST AGAIN
CANCEL
(YES (IGEN): MENT ÉS KILÉP)
(NO (NEM): KILÉP MENTÉS NÉLKÜL)
( CANCEL (MÉGSEM): ÁLLÍTSA BE ÚJRA)
●● Megjelenik a nyugtázó képernyő. A ◄► gombbal
válassza ki a [YES (IGEN)] lehetőséget, és nyomja meg
az <ENTER> (Bevitel) gombot, hogy a változásokat
alkalmazza, és visszatérjen a kimerevített képernyőhöz.
A ◄► gombbal válassza ki a [NO (NEM)] lehetőséget,
és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot, hogy a
változások alkalmazása nélkül visszatérjen a kimerevített
képernyőhöz.
Megjegyzés
●● Ha vissza kíván térni a beállítási képernyőre, akkor a
nyugtázó képernyőn válassza ki a [CANCEL (MÉGSEM)]
gombot, és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
8888 Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot.
MOVE AREA ENTER : GO TO SPLIT ADJUST RETURN : GO TO FREEZE SCREEN

[Amikor a [SPLIT ADJUST MODE (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA
ÜZEMMÓD)] menüpont [REVERSE (FORDÍTOTT)] beállítású]
44 - MAGYAR
●● Ekkor már a kivetített videót az alkalmazott
beállításokkal nézheti.
[PICTURE (KÉP)] menü
[ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)]
Manuálisan részletesebb képbeállításokat végezhet.
●● Megjelenik az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)]
menü, és maximálisan 9 pont állítható be.
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
0%
50%
(A)
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot
●● Megjelenik az [ADVANCED MENU (SPECIÁLIS
MENÜ)] képernyő.
■■[GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA
BEÁLLÍTÁS)]
Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] mód illetve a
[SIMPLE (EGYSZERŰ)] mód 3 szintű (nagy,
közepes, alacsony) használatával aprólékosabban
állíthatja be az egyes bemenő jel szintek fény
intenzitását.
INPUT (BEMENET)
POINT (PONT)
zzA gammaérték beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál az [ADVANCED (SPECIÁLIS)]
lehetőséget választotta ki)
1111 Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] elem
kiválasztásához nyomja meg a ◄►
gombot.
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
3D SETTINGS R ADJUST
G ADJUST
LENS CONTROL B ADJUST
INITIALIZE
ADVANCED
5
INPUT (BEMENET) 50% OUTPUT (KIMENET)
0
Az éppen kiválasztott (A) pontra vonatkozó
információt jeleníti meg.
Alapértelmezett beállítás:
POINT (PONT) [5]
INPUT (BEMENET) [50 %]
OUTPUT (KIMENET) [0]
Megjegyzés
●● A [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)]
csak az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] vagy a [SIMPLE
(EGYSZERŰ)] üzemmódban végezhető el. A két beállítás
egyidejűleg nem használható.
100%
[POINT
(PONT)]
[1] – [9]
[INPUT
(BEMENET)]
[1%] –
[99%]
A jelenleg kiválasztott pont számot
mutatja.
A bemenő jel szint bal oldalánál az
1 – 9 szám jelenik meg.
A grafikonban a kiválasztott pont
sárgán jelenik meg.
A jelenleg kiválasztott pont bemeneti
szintjét mutatja.
Beállítási tartomány: 1 – 99 % között,
1 %-os lépésekben.
Alapértelmezett beállítások: 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %
A jelenleg kiválasztott pont kimeneti
[OUTPUT
szintjét mutatja.
(KIMENET)]
A beállítható tartomány a bemenő
[-252] –
szinttől függ.
[+252]
Alapértelmezett beállítás: 0
Beszabályozás
és beállítások
●● A beállítás képmegosztás alatt szürkével megjelenő
elemeket nem lehet állítani.
●● A [POSITION (HELYZET)] menü [KEYSTONE
(TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció eleme a beállítás
képmegosztás alatt inaktívvá válik.
●● Amikor a bemenetre 3D jel kerül (beleértve a 2D – 3D
konverziót is), a [SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] nem hajtható végre.
2222 Az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
OUTPUT (KIMENET)
Megjegyzések
5
OPTION
MAGYAR - 45
[PICTURE (KÉP)] menü
3333 Állítsa be a tónust a ▲▼ gombbal, az
<ENTER> (Bevitel) gombbal, a <SUB
MENU> (Almenü) gombbal vagy a
<DEFAULT> (Alapértelmezés) gombbal.
a. A kiválasztott pont módosítása
●● A távirányító használatával
A kiválasztási pont a <SUB MENU> (Almenü) gomb
minden egyes megnyomásakor egy ponttal jobbra lép.
Az alapértelmezett beállítás az 5-ös pont.
Pl.: 5 -> 6 ->...-> 9 -> 1 ->...
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
50%
100%
OUTPUT (KIMENET)
0%
b.A bemenő szint beállítása
●● A bemenő szint jelenlegi szintről való átállításához,
nyomja folyamatosan a ◄► gombot, amíg el nem
éri a kívánt szintet. (Balra és jobbra mozgatható.)
●● Beállítási tartomány: 1 – 99 % között,
1 %-os lépésekben. (Azonban nem állítható a
szomszédos pontokon túl.)
●● A bementi szint beállítása semmilyen
más menüben, csak az [Y ADJUST (Y
BEÁLLÍTÁS)] menüben érhető el. (A bemenő
szint nem állítható az [R/G/B ADJUST (R/G/B
BEÁLLÍTÁS)] képernyőn.)
Pl.: Nyomja meg az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)]
menüben a ◄ gombot, és vigye bal felé a
kiválasztott pontot.
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
INPUT (BEMENET)
POINT (PONT)
5
INPUT (BEMENET) 50%
OUTPUT (KIMENET)
+10
50%
100%
OUTPUT (KIMENET)
0%
INPUT (BEMENET)
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
POINT (PONT)
50%
5
INPUT (BEMENET)
50% OUTPUT (KIMENET)
0
100%
OUTPUT (KIMENET)
0%
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
INPUT (BEMENET)
Beszabályozás
és beállítások
POINT (PONT)
6
INPUT (BEMENET) 60%
OUTPUT (KIMENET)
0
50%
OUTPUT (KIMENET)
0%
100%
VIGYE BALRA
●● A projektor vezérlőpanel használatával
A [POINT (PONT)] közvetlenül a [GAMMA
ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)] menüből is
megváltoztatható.
A [POINT (PONT)] kiválasztásához használja a ▲▼
gombot, a pont módosításához pedig a ◄► gombot.
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
3D SETTINGS R ADJUST
G ADJUST
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
3D SETTINGS R ADJUST
G ADJUST
46 - MAGYAR
ADVANCED
5
ADVANCED
6
INPUT (BEMENET)
POINT (PONT)
5
INPUT (BEMENET)
44%
OUTPUT (KIMENET)
0
Beállítási tartomány: 1 – 99 %
[PICTURE (KÉP)] menü
c. A kimenő szint beállítása
●● A kimenő szint jelenlegi szintről való átállításához,
nyomja folyamatosan a ▲▼ gombot, amíg el nem
éri a kívánt szintet. (Felfelé és lefelé mozgatható.)
●● A kimenő szint az egyes színekre az [R/G/B
ADJUST (R/G/B BEÁLLÍTÁS)] képernyőn
állítható.
Pl.: Nyomja meg az [Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)]
menüben a ▲ gombot, és vigye felfelé a
kiválasztott pontot.
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
50%
100%
OUTPUT (KIMENET)
0%
d.A beállítás módosítása a különböző színtípusok
szerint
●● A beállítás az <ENTER> (Bevitel) gomb minden
egyes lenyomására az alábbiak szerint változik.
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
R ADJUST (R BEÁLLÍTÁS)
B ADJUST (B BEÁLLÍTÁS)
G ADJUST (G BEÁLLÍTÁS)
A [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)]
menün keresztül az egyes, különböző színbeállítási
menüket is átkapcsolhatja.
A [GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS)]
menüben válassza ki a ▲▼ gombbal a kívánt színbeállítást ([Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)], [R ADJUST
(R BEÁLLÍTÁS)], [G ADJUST (G BEÁLLÍTÁS)],
[B ADJUST (B BEÁLLÍTÁS)]), és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
3D SETTINGS R ADJUST
G ADJUST
LENS CONTROL B ADJUST
INITIALIZE
INPUT (BEMENET)
POINT (PONT)
5
INPUT (BEMENET) 50%
OUTPUT (KIMENET)
+10
Y ADJUST (Y BEÁLLÍTÁS)
ADVANCED
5
OPTION
OUTPUT (KIMENET)
0%
50%
100%
VIGYE
FELFELÉ
R ADJUST (R BEÁLLÍTÁS)
INPUT (BEMENET)
5
INPUT (BEMENET)
50%
OUTPUT (KIMENET)
+30
Beállítási tartomány: -252 – +252
100%
Beszabályozás
és beállítások
POINT (PONT)
50%
OUTPUT (KIMENET)
0%
INPUT (BEMENET)
POINT (PONT)
5
INPUT (BEMENET)
50%
OUTPUT (KIMENET)
+10
e. A kimenő szintek visszaállítása az
alapértelmezett beállításra
●● Ha a kiválasztott ponton vissza kívánja állítani
kimenő szintet az alapértelmezett „0” beállításra,
nyomja meg a távirányítón a <DEFAULT>
(Alapértelmezés) gombot.
Megjegyzés
●● Az egyéni bemenő szintek nem állíthatók vissza alapértelmezett beállításukra a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gomb megnyomásával. Ha szükséges, visszaállításukhoz
nyomja meg a ◄►gombot.
MAGYAR - 47
[PICTURE (KÉP)] menü
zzA gamma beállítási értékek inicializálása
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
3D SETTINGS R ADJUST
G ADJUST
LENS CONTROL B ADJUST
INITIALIZE
ADVANCED
GAMMA HIGH
0
GAMMA MID
0
GAMMA LOW
0
5
[ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] elemek
OPTION
1111 Az [INITIALIZE (ALAPHELYZETBE ÁLLÍT)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a gamma inicializálás nyugtázó
képernyője.
GAMMA ADJUSTMENT
[GAMMA HIGH (NAGY GAMMA)]
0
[GAMMA MID (KÖZEPES GAMMA)]
0
[GAMMA LOW (KIS GAMMA)]
0
●● Beállítási tartomány: -8 – +8
■■[CONTRAST (KONTRASZT)]
A színhőmérsékleteket főleg a fehérre összpontosítva
állíthatja be.
R (VÖRÖS), G (ZÖLD), B (KÉK)
-1
INITIALIZE GAMMA ADJUSTMENT.
Alapértelmezett
beállítás
+1
(GAMMA BEÁLLÍTÁS ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁSA)
OK
CANCEL
2222 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Az [ADVANCED (SPECIÁLIS)] módban
elvégzett gamma beállításai visszaállnak a
gyári alapértelmezett beállításukra.
Megjegyzés
Beszabályozás
és beállítások
zzA gammaérték beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál a [SIMPLE (EGYSZERŰ)]
lehetőséget választotta ki.)
1111 A [SIMPLE (EGYSZERŰ)] elem kiválasztásához nyomja meg a ◄► gombot.
SIMPLE
0
0
0
48 - MAGYAR
0
[CONTRAST G (G KONTRASZT)]
0
[CONTRAST B (B KONTRASZT)]
0
■■[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)]
A színhőmérsékleteket főleg a feketére összpontosítva
állíthatja be.
R (VÖRÖS), G (ZÖLD), B (KÉK)
-1
+1
Alapértelmezett
beállítás
[BRIGHTNESS R (R FÉNYERŐ)]
0
[BRIGHTNESS G (G FÉNYERŐ)]
0
[BRIGHTNESS B (B FÉNYERŐ)]
0
●● Beállítási tartomány: -16 – +16
●● A lineáris intenzitást 3 szintnél állíthatja (nagy,
közepes, alacsony). A kívánt gamma szint
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot.

[CONTRAST R (R KONTRASZT)]
[ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] elemek
2222 Válassza ki az elemet a ▲▼ gombbal, és
állítsa be a ◄► gombbal.
-1
Alapértelmezett
beállítás
●● Beállítási tartomány: -32 – +32
●● Az alaphelyzetbe állítás [SIMPLE (EGYSZERŰ)] módban
nem áll rendelkezésre.
GAMMA ADJUSTMENT
PICTURE ADJUSTMENT MODE
GAMMA HIGH
POSITION GAMMA MID
GAMMA LOW
LANGUAGE POINT
Y ADJUST
3D SETTINGS R ADJUST
G ADJUST
[ADVANCED MENU
(SPECIÁLIS MENÜ)] elemek
+1
■■[NR (ZAJCSÖKKENTÉS)]
Kiküszöbölheti a bemenő jel romlásakor fellépő zajt.
Csökkentés
●● Beállítási tartomány: 0 – +3
Növelés
[PICTURE (KÉP)] menü
■■[MPEG NR (ZAJCSÖKKENTÉS)]
Kiküszöbölheti az MPEG tömörítést használó videók
kivetítésénél fellépő zajt.
Csökkentés
Növelés
A kiválasztott [PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] menüpontnál, a [CURSOR (KURZOR)] móddal egyénileg állíthatja
be a kiválasztott színt, vagy állítsa be az [RGBCMY] móddal a
hat színösszetevőt (vörös, zöld, kék, cián, bíbor, sárga).
A beállítási eredmények profilként elmenthetők, és később
behívhatók.
zzÚj profil létrehozása
●● Beállítási tartomány: 0 – +3
Megjegyzések
●● MPEG videó vetítésekor használja a növelt beállítást.
●● A COMPUTER (RGB) jel nem támogatott.
■■[FRAME CREATION (KÉPALKOTÁS)]
Aktiválhatja a képalkotó rendszert a gyors mozgóképekhez, kevesebb utóképpel.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
[MODE1 (ÜZEMMÓD1)]
[MODE3 (ÜZEMMÓD3)]
[MODE2 (ÜZEMMÓD2)]
Inaktiválás
[MODE1
(ÜZEMMÓD1)]
Beállítás standard képhez
[MODE2
(ÜZEMMÓD2)]
Beállítás mozi képhez
[MODE3
(ÜZEMMÓD3)]
Beállítás gyors mozgóképhez
Megjegyzések
●● Bizonyos képeknél a különbséget nehéz meglátni az
eredményben.
●● Ha a [FRAME CREATION (KÉPALKOTÁS)] aktívra van
állítva, néhány esetben késik a videó. Ilyen esetben
válassza az [OFF (KI)] beállítást.
●● Ez nem aktiválható, amikor a [2D TO 3D (2D - 3D)] ( 66. oldal) engedélyezve van.
●● A [COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)]
alkalmatlan a beállításra a [PICTURE MODE (KÉP
ÜZEMMÓD)] [REC709] beállításával, amikor HDMI jel
van kiválasztva.
●● Ha beállítás közben átkapcsolja a bemenő jelet, a
beállítási adatokat nem menti el a projektor.
●● Ha ugyanazon a képernyőn van egy másik tartomány,
amelynek a színe pontosan ugyanolyan vagy hasonló a
célpontéval, akkor ezek a színek is beállításra kerülnek.
●● A fehéren, szürkén és feketén kívül az összes színt
állíthatja.
●● Ha egyetlen színt a többi színtől külön, egyedileg
szerkeszt, akkor esetleg nem érhető el a kívánt szín.
●● Amikor a bemenetre 3D jel kerül (beleértve a 2D
– 3D konverziót is), a [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)] nem hajtható végre.
zzA kiválasztott szín beállítása (amikor
az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS
MÓD)] menüpontnál a [CURSOR
(KURZOR)] van kiválasztva)
Válassza ki a kurzorral a kívánt színt, és állítsa be.
1111 Nyomja meg a ◄► gombot, hogy az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] menüpontnál kiválassza a [CURSOR (KURZOR)] elemet.
COLOUR MANAGEMENT
PROFILE
ADJUSTMENT MODE
START ADJUSTMENT
LOG
NORMAL
CURSOR
2222 A [START ADJUSTMENT (BEÁLLÍTÁS INDÍTÁS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Beszabályozás
és beállítások
Figyelem
[OFF (KI)]
■■[COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)]
●● Megjelenik a célkereszt kurzor (A), és a
projektor felveszi a kivetített képet.
 Vetítőernyő
3333 Egy szín kiválasztásához a ▲▼◄ és ► gomb
segítségével vigye a kurzort a kívánt helyre.
●● Vigye a célkereszt kurzor közepét a kivetített
képen a beállítandó pontra.
MAGYAR - 49
[PICTURE (KÉP)] menü
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [CURSOR (KURZOR)] menü (B)
és a kiválasztott szín (C).
CURSOR
DEFAULT
ENTER
SELECT
RETURN
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
Megjegyzések
●● Néhány esetben esetleg nem tudja elvégezni a beállítást,
amikor a vetítési tartomány legszélét választotta ki.
●● Csak akkor tud profilt létrehozni, amikor az [ADJUSTMENT
MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)] vagy a [CURSOR (KURZOR)]
vagy az [RGBCMY] lehetőségre van állítva. Mindkét
beállításból nem lehet profilt létrehozni.
●● A fehér, szürke és fekete nem szerkeszthető.
5555 Válasszon ki egy menü elemet a ▲▼
gombbal, és a ◄► gombbal állítsa be az
egyes elemek szintjét.
A szín élénkségét állítja be.
[COLOUR
●● Beállítási tartomány:
(SZÍNTELÍTETTSÉG)]
-30 – +30
[TINT (ÁRNYALAT)]
A szín árnyalatát állítja be.
●● Beállítási tartomány:
-30 – +30
A szín világosságát állítja be.
●● Beállítási tartomány:
-20 – +20
●● Az egyes elemek alapértelmezett beállítása: [0].
Beállítás után, megjelenik a beállított szín (D).
COLOUR MANAGEMENT
PROFILE
ADJUSTMENT MODE
START ADJUSTMENT
LOG
NORMAL
RGBCMY
2222 A [START ADJUSTMENT (BEÁLLÍTÁS
INDÍTÁS)] kiválasztásához nyomja meg
a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
3333 A kívánt szín kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
RGBCMYADJUSTMENT
RED
GREEN
BLUE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
ALLDELETE
Beszabályozás
és beállítások
●● Megjelenik a menü (B) és az alapszín (C).
CURSOR
ENTER
Válassza ki a színt a 6 különböző szín típus közül ([RED
(VÖRÖS)], [GREEN (ZÖLD)], [BLUE (KÉK)], [CYAN
(CIÁN)], [MAGENTA (BÍBOR)], [YELLOW (SÁRGA)]),
és állítsa be a [COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG)], [TINT
(ÁRNYALAT)] és [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] elemet.
1111 Nyomja meg a ◄► gombot, hogy az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál kiválassza az [RGBCMY]
elemet.
 Vetítőernyő
[BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)]
zzA kiválasztott szín beállítása (amikor az
[ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
menüpontnál az [RGBCMY] van kiválasztva)
DEFAULT
SELECT
RETURN
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
RED
ENTER
DEFAULT
SELECT
RETURN
 Vetítőernyő
6666 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Néhány másodpercig a [PROCESSING
(FELDOLGOZÁS)] felirat látható, és a projektor
elmenti az eredményt a [LOG (NAPLÓ)]
menüben.
Maximálisan 8 napló tárolható a [LOG (NAPLÓ)]
menüben. Ha vissza kíván térni az előző
menühöz, nyomja meg a <MENU (Menü)> vagy
a <RETURN (Vissza)> gombot. Ha további
beállításokat akar végezni, ismételje meg az
eljárást a 3) lépéstől.
7777 Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot,
vagy nyomja meg kétszer a <MENU> (Menü)
gombot.
●● Ezzel visszatér a [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)] menühöz.
50 - MAGYAR
 Vetítőernyő
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
[PICTURE (KÉP)] menü
●● A [CURSOR (KURZOR)] mód által létrehozott,
tárolt naplók kezelése
LOG
ADJUSTMENT MODE
PICTURE MODE
A szín élénkségét állítja be.
[COLOUR
●● Beállítási tartomány:
(SZÍNTELÍTETTSÉG)]
-30 – +30
[TINT (ÁRNYALAT)]
[BRIGHTNESS
(FÉNYERŐ)]
POINT1
POINT2
POINT3
POINT4
POINT5
POINT6
POINT7
POINT8
ALL DELETE
A szín árnyalatát állítja be.
●● Beállítási tartomány:
-30 – +30
A szín világosságát állítja be.
●● Beállítási tartomány:
-20 – +20
●● Az egyes elemek alapértelmezett beállítása: [0].
Beállítás után, megjelenik a beállított szín (D).

RED
ENTER
DEFAULT
SELECT
RETURN
COLOUR
TINT
BRIGHTNESS
0
0
0
Vetítőernyő
5555 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Néhány másodpercig a [PROCESSING
(FELDOLGOZÁS)] felirat látható, és a projektor
elmenti az eredményt a [LOG (NAPLÓ)] menüben.
Maximálisan 6 különböző, beállított színű kép
tárolható a [LOG (NAPLÓ)] menüben. Ha
további színeket kíván beállítani, nyomja meg
a <RETURN> (Vissza) gombot. Ha további
beállításokat akar végezni, ismételje meg az
eljárást a 3) lépéstől.
6666 Nyomja meg a <RETURN> (Vissza) gombot,
vagy nyomja meg kétszer a <MENU> (Menü)
gombot.
●● Ezzel visszatér a [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)] menühöz.
Megjegyzés
●● Az alapszín (C) és a beállított szín (D) (akkor jelenik meg,
amikor az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
az [RGBCMY] lehetőségre van állítva), csak referencia
színek.
zzNaplók szerkesztése/törlése
[POINT
(PONT)]
[1] - [8]
Kiválasztott
szín
: CURSOR
: NORMAL
COLOUR
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
TINT BRIGHTNESS
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
Beállított
szín
A szerkeszteni kívánt pont kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot, majd
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot, hogy megjelenítse a képernyőt
a [CHANGE (VÁLTOZTAT)] illetve a
[DELETE (TÖRÖL)] kiválasztásához.
[CHANGE (VÁLTOZTAT)]: Megjelenik
a [CURSOR (KURZOR)] menü, és
újra beállíthatja a színt.
[DELETE (TÖRÖL)]: Törli a pont
beállítási adatait.
A nyugtázó üzenet megjelenítéséhez
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
A ◄► gombbal válassza ki az
[OK]-t, majd a törléshez nyomja meg
az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Amikor a ▲▼ gombbal kiválasztotta
az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)]
lehetőséget, és megnyomja az
<ENTER> (Bevitel) gombot, megjelenik
[ALL
egy nyugtázó üzenet.
DELETE
A ◄► gombbal válassza ki az [OK]-t,
(MINDENT
majd az összes napló törléséhez nyomja
TÖRÖL)]
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Ha az összes napló törlésre került, a
[PROFILE (PROFIL)] beállításánál a
[NORMAL (NORMÁL)] lesz beállítva.
Beszabályozás
és beállítások
4444 Válasszon ki egy menü elemet a ▲▼
gombbal, a ◄ ► gombbal pedig állítsa be
az egyes elemek szintjét.
A tárolt naplókat szerkesztheti vagy törölheti.
A [LOG (NAPLÓ)] kiválasztásához nyomja meg
a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az ENTER
(Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [LOG (NAPLÓ)] menü.
MAGYAR - 51
[PICTURE (KÉP)] menü
●● Az [RGBCMY] mód által létrehozott, tárolt naplók
kezelése
LOG
ADJUSTMENT MODE
PICTURE MODE
RED
GREEN
BLUE
CYAN
MAGENTA
YELLOW
ALL DELETE
: RGBCMY
: NORMAL
COLOUR
+10
+10
+10
+10
+10
+10
TINT BRIGHTNESS
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
zzNapló beállítás mentése profilként
Mentsen el egy napló beállítást profilként.
Maximálisan 3 profilt menthet el.
1111 A [PROFILE SAVE (PROFILMENTÉS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PROFILE SAVE (PROFILMENTÉS)]
menü.
2222 Az elmentendő szám kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
PROFILE SAVE
ƭ USER1

Kiválasztott
szín
[RED
(VÖRÖS)]
[GREEN
(ZÖLD)]
[BLUE
(KÉK)]
[CYAN
(CIÁN)]
[MAGENTA
(BÍBOR)]
[YELLOW
(SÁRGA)]
Beállított
szín
A szerkeszteni kívánt szín
kiválasztásához nyomja meg a
▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot, hogy
megjelenítse a képernyőt a [CHANGE
(VÁLTOZTAT)] illetve a [DELETE
(TÖRÖL)] kiválasztásához.
[CHANGE (VÁLTOZTAT)]: Újra
beállíthatja a színt.
[DELETE (TÖRÖL)]: Törli a szín beállítás előzményeket.
A nyugtázó üzenet megjelenítéséhez
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
A ◄► gombbal válassza ki az
[OK]-t, majd a törléshez nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Beszabályozás
és beállítások
Amikor a ▲▼ gombbal kiválasztotta
az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget, és megnyomja
az <ENTER> (Bevitel) gombot,
megjelenik egy nyugtázó üzenet.
[ALL DELETE
A ◄► gombbal válassza ki az [OK]-t,
(MINDENT
majd az összes napló törléséhez
TÖRÖL)]
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Ha az összes napló törlésre került, a
[PROFILE (PROFIL)] beállításánál a
[NORMAL (NORMÁL)] lesz beállítva.
Megjegyzés
●● Ha az [ADJUSTMENT MODE (BEÁLLÍTÁS MÓD)]
az [RGBCMY] lehetőségre van állítva, a [COLOUR
(SZÍNTELÍTETTSÉG)], [TINT (ÁRNYALAT)] és
[BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] [0]-ra állítása és elmentése
az előzőleg tárolt beállítási értékekhez, törli azokat a
naplóból.
Ƭ USER2
ƭ USER3
★ : Amikor egy profil már el van mentve
☆ : Nincs elmentve
●● Megjelenik a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA
MENTÉS)] nyugtázó képernyő.
PROFILE SAVE
SAVE THE PROFILE DATA AS USER 1.
(PROFIL ADATOK MENTÉSE 1. FELHASZNÁLÓKÉNT)
OK
CANCEL
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PROFILE NAME INPUT
(PROFILNÉV BEVITEL)] képernyő.
PROFILE NAME INPUT
ALL DELETE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
5555 A karakterek kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼◄► gombot, majd a bevitelhez
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 14 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)]
lehetőséget, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot. Ha a távirányítón megnyomja
a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal
törölheti a beviteli mezőben a kurzorral éppen
kiválasztott karaktert.
6666 A ▲▼◄► gomb segítségével válassza ki
az [OK]-t.
7777 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([USER1 – 3 (FELHASZNÁLÓ1-3)].
52 - MAGYAR
[PICTURE (KÉP)] menü
zzProfil törlése
zzA profil nevek megváltoztatása
1111 A [PROFILE DELETE (PROFIL TÖRLÉSE)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PROFILE DELETE (PROFIL
TÖRLÉSE)] menü.
1111 A [PROFILE NAME CHANGE (PROFILNÉV
VÁLTÁS)] kiválasztásához nyomja meg
a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PROFILE NAME CHANGE
(PROFILNÉV VÁLTÁS)] menü.
PROFILE DELETE
PICTURE USER1
USER2
POSITION USER3
ALL DELETE
LANGUAGE
PROFILE NAME CHANGE
PICTURE USER1
USER2
POSITION USER3
LANGUAGE
OPTION
●● Ha az összes profilt törölni kívánja a ▲▼ gomb
megnyomásával válassza ki az [ALL DELETE
(MINDENT TÖRÖL)] lehetőséget.
●● Megjelenik a [PROFILE DELETE (PROFIL
TÖRLÉSE)] nyugtázó képernyő.
PROFILE DELETE
DELETE THE USER 1 DATA.
(FELHASZNÁLÓ1 ADATOK TÖRLÉSE)
OK
CANCEL
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● Ha minden profil törlésre kerül, a rendszer visszaáll a
[COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS)] menüre.
3D SETTINGS
2222 A megváltoztatandó
profilnév kiválasztásához
meg a ▲▼ gombot, majd
LENSnyomja
CONTROL
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
OPTION
●● Megjelenik a [PROFILE NAME INPUT
(PROFILNÉV BEVITEL)] képernyő.
PROFILE NAME INPUT
SCENE1
ALL DELETE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
3333 A kívánt karakter helyének megadásához
nyomja meg a ▲▼◄► gombot, és nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 14 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget, és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a távirányítón
megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a
kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
4444 A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza
ki az [OK]-t.
5555 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Beszabályozás
és beállítások
3D SETTINGS profil kiválasztásához nyomja
2222 A törlendő
megLENS
a CONTROL
▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([USER1-3 (FELHASZNÁLÓ1-3)].
MAGYAR - 53
[PICTURE (KÉP)] menü
■■[CINEMA REALITY] (Élethű mozi)
zzElmentett profilok behívása
Válasszon ki egy elmentett profilt (színbeállítás eredményt).
A profilban beállított beállítási értékeket a projektor
alkalmazza a [PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)]
menüben, és rögzíti.
1111 A [PROFILE (PROFIL)] kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot.
2222 A profil átkapcsolásához nyomja meg a
gombot.
[NORMAL (NORMÁL)]
[USER1 (FELHASZNÁLÓ1)]
[USER3 (FELHASZNÁLÓ3)]
[USER2 (FELHASZNÁLÓ2)]
[NORMAL
(NORMÁL)]
Alapértelmezett beállítás.
[USER
Akkor jelenik meg, ha el van
(FELHASZNÁLÓ)]
mentve a profil.
[1] – [3]
■■[x.v.Colour (x.v.Szín)]
A HDMI szabványt (x.v.Ycc) kielégítő jeleknél be/
kikapcsolhatja az automatikus beállító rendszert.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
Be/Kikapcsolhatja az automatikus képszinkronizálót,
a másodpercenként 24 képkocka eléréséhez, mint a
mozifilmeknél.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Az élethű mozi aktív
[OFF (KI)]
Az élethű mozi inaktív
Megjegyzés
●● [CINEMA REALITY] (Élethű mozi) csak a váltottsoros
jeleknél áll rendelkezésre.
■■[TV-SYSTEM (TV RENDSZER)]
[Csak VIDEO illetve S-VIDEO jel bemenetnél]
A projektor automatikusan érzékeli a bemenő jelet, de ha
nem stabil jel kerül a bemenetre, állítsa be a rendszert
manuálisan. Olyan rendszer formátummal állítsa be, amely
illeszkedik a bemenő jelhez.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az
alábbiak szerint változik.
[AUTO (AUTOMATIKUS)]
[NTSC]
[SECAM]
[NTSC4.43]
[PAL-N]
[PAL]
Megjegyzés
Beszabályozás
és beállítások
●● Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a HDMI bemeneti
csatlakozón keresztül HDMI szabványokat (x.v.Ycc)
támogató jel kerül a készülékbe, és a [PICTURE MODE
(KÉP ÜZEMMÓD)] a [REC709] lehetőségre van állítva.
■■[DETAIL CLARITY
(RÉSZLETTISZTASÁG)]
Figyelem
Beállíthatja a részlettisztaság (képrészlet élesítési)
rendszer szinteket.
A hatás
csökkentése
●● Beállítási tartomány: 0 – +7
54 - MAGYAR
[PAL-M]
A hatás
erősítése
●● Normál körülmények mellett állítsa ezt az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] lehetőségre.
●● Kapcsolja át a beállításokat a megfelelő TV
jelformátumokra.
Megjegyzés
●● Ha az [AUTO (AUTOMATIKUS)] lehetőséget állítja be,
akkor automatikusan választ az NTSC, NTSC4.43, PAL,
PAL-M, PAL-N, SECAM és PAL60 közül.
[PICTURE (KÉP)] menü
■■[RGB/YCBCR], [RGB/YPBPR]
Normál körülmények mellett állítsa ezt az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] lehetőségre. Ha a képek nem jelennek
meg helyesen, amikor ez az [AUTO (AUTOMATIKUS)]
lehetőségre van állítva, akkor a bemenő jelnek megfelelően
állítsa át az [RGB] vagy az [YCBCR], [YPBPR] lehetőségre.
Beállítások
átváltása
[PICTURE MEMORY]
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)]
menü.
PICTURE MEMORY
MEMORY SAVE
MEMORY LOAD
MEMORY DELETE
MEMORY NAME CHANGE
PICTURE
Beállítások
átváltása
POSITION
LANGUAGE
[AUTO (AUTOMATIKUS)]
[YPBPR]
[RGB]
3D SETTINGS
SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
■■[MEMORY
LENS CONTROL
A videók beállított értékei (beszabályozási értékei)
OPTION
kedvencként elmenthetők.
[YCBCR]
zzA COMPUTER bemenet használatakor
●● 480i, 480p, 576i, 576p vagy VGA60 bemenet
használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB], [YCBCR]
közül.
●● A fentiekben leírtaktól eltérő, video-formátumú jel
bemenet használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB], [YPBPR]
közül.
★:
☆:
1111 Az elmentendő szám kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA
MENTÉS)] nyugtázó képernyő.
MEMORY SAVE
zzA HDMI 1/2/3 bemenet használatakor
SAVE THE ADJUSTED VALUE AS MEMORY 1.
(A BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK MENTÉSE MEMÓRIA1-KÉNT)
●● Egy 480p vagy 576p bemenet használatakor:
OK
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB], [YCBCR]
közül.
●● A fentiekben leírtaktól eltérő, video-formátumú jel
bemenet használatakor:
Válasszon az [AUTO (AUTOMATIKUS)], [RGB], [YPBPR]
közül.
Megjegyzések
●● A jelekre vonatkozó részleteket olvassa el „A beadható
jelek listája” táblázatban. ( 95. oldal)
●● Néha a projektor esetleg nem működik megfelelően
egyes csatlakoztatott eszközökkel.
●● Ezek nem választhatók ki a COMPONENT bemeneti
csatlakozók használatával.
1/2
MEMORY SAVE
PICTURE ƭ MEMORY1
Ƭ MEMORY2
POSITION ƭ MEMORY3
ƭ MEMORY4
LANGUAGE ƭ MEMORY5
ƭ MEMORY6
ƭ MEMORY7
3D SETTINGS
Memória
már tárolt
adatokkal
ƭ MEMORY8
Nincs adat tárolva
LENS CONTROL ƭ MEMORY9
ƭ MEMORY10
OPTION ƭ MEMORY11
ƭ MEMORY12
ƭ MEMORY13
CANCEL
2222 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
3333 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [MEMORY NAME INPUT
(MEMÓRIANÉV BEVITEL)] képernyő.
MEMORY NAME INPUT
ALL DELETE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
Beszabályozás
és beállítások
A beállítás a gomb minden egyes lenyomására az
alábbiak szerint változik.
SPACE
CANCEL
4444 A kívánt karakter helyének megadásához
nyomja meg a ▲▼◄► gombot, és nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 16 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)]
lehetőséget, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot. Ha a távirányítón megnyomja
a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal
törölheti a beviteli mezőben a kurzorral éppen
kiválasztott karaktert.
MAGYAR - 55
[PICTURE (KÉP)] menü
■■[MEMORY NAME CHANGE
(MEMÓRIANÉV VÁLTÁS]
5555 A ▲▼◄► gomb megnyomásával
válassza ki az [OK]-t.
6666 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Szerkesztheti a memória név beállításokat.
Megjegyzés
PICTURE
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg beírása nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-16 (MEMÓRIA1-16]).
■■[MEMORY LOAD (BEHÍVÁS A
MEMÓRIÁBÓL)]
Elérheti a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
funkcióval elmentett adatokat.
MEMORY LOAD
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
MEMORY4
LANGUAGE MEMORY5
MEMORY6
3D SETTINGS MEMORY7
MEMORY8
LENS CONTROL MEMORY9
MEMORY10
OPTION MEMORY11
BekapcsolnakMEMORY12
a behívott
beállításai. MEMORY13
1/2
memória név videó
Megjegyzések
●● Ha a [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
menüpontnál nincs elmentett beállítás vagy végrehajtotta
az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)] funkciót, akkor a
[MEMORY LOAD (BEHÍVÁS A MEMÓRIÁBÓL)] menü
nem választható ki.
●● • A „Távirányítás” „Elmentett beállítás behívása” részében
megtalálja az arra vonatkozó részleteket, hogy ez hogyan
érhető el a távirányítóval. ( 33. oldal)
Beszabályozás
és beállítások
■■[MEMORY DELETE (MEMÓRIA
TÖRLÉSE)]
Törölheti a memória bejegyzéseket.
1/2
MEMORY DELETE
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
MEMORY4
LANGUAGE MEMORY5
MEMORY6
3D SETTINGS MEMORY7
MEMORY8
LENS CONTROL MEMORY9
MEMORY10
OPTION MEMORY11
MEMORY12 bejegyzés törléséhez válassza
Az összes memória
MEMORY13
ki a ▲▼ gombbal
az [ALL DELETE (MINDENT
1111 A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki
a törlendő memória nevét.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●●
TÖRÖL)] lehetőséget.
●● Megjelenik a [MEMORY DELETE (MEMÓRIA
TÖRLÉSE)] nyugtázó képernyő.
MEMORY DELETE
DELETE THE MEMORY 1 DATA.
(A MEMÓRIA1 ADATAINAK TÖRLÉSE)
OK
CANCEL
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
56 - MAGYAR
LANGUAGE
3D SETTINGS
1111 A ▲▼ gomb
megnyomásával válassza ki
a módosítandó
memória nevet.
LENS CONTROL
2222 Nyomja meg
OPTION az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a
INPUT
(MEMÓRIANÉV BEVITEL)] képernyő.
MEMORY NAME INPUT
1111 A ▲▼ gomb megnyomásával válassza ki
a behívandó memória nevét.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●●
POSITION
1/2
MEMORY NAME CHANGE
MEMORY1
MEMORY2
MEMORY3
MEMORY4
MEMORY5
MEMORY6
MEMORY7
MEMORY8
MEMORY9
MEMORY10
MEMORY11
MEMORY12
[MEMORY
NAME
MEMORY13
ALL DELETE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
3333 A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄►
gombot, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 16 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)]
lehetőséget, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot. Ha a távirányítón megnyomja
a <DEFAULT> (Alapértelmezés) gombot, azzal
törölheti a beviteli mezőben a kurzorral éppen
kiválasztott karaktert.
4444 A ▲▼◄► gomb megnyomásával
válassza ki az [OK]-t.
5555 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-16 (MEMÓRIA1-16]).
[SIGNAL MODE
(JEL ÜZEMMÓD)]
(Csak a COMPUTER IN/COMPONENT IN/HDMI IN
bemenetről érkező jeleknél áll rendelkezésre.)
Megjelenik az éppen kivetített jel neve.
Megjegyzés
●● A jelekre vonatkozó részleteket olvassa el „A beadható
jelek listája” táblázatban. ( 95. oldal)
[POSITION (HELYZET)] menü
[POSITION (HELYZET)] menü
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül”
( 37. oldal) fő menüjéből a [POSITION
(HELYZET)] menüpontot, és válasszon ki egy
elemet az almenüből.
●● Egy elem kiválasztása után, a képernyő pozíció
beállításához használja a ◄► gombot.
Távirányító
Projektorvezérlőpanel
[DOT CLOCK
(KÉPPONT ÓRAJEL)]
Csökkenti a csíkos mintázatok kivetítésekor fellépő zajt.
Amikor projektor egy, lent látható, csíkozott
mintázatfélét vetít ki, néha ismétlődő zaj lép fel. Ilyen
esetekben használja a ◄► gombot, hogy a beállítást
behangolja a zaj minimalizálásához.
Megjegyzés
Ha a vetítőernyőre kivetítetett kép helye eltérést
mutat, amikor a projektor és a vetítőernyő pozíciója
pontosan be van állítva, akkor mozgassa vízszintesen
a kép pozícióját.
Balra mozgat
Jobbra mozgat
[V-POSITION
(FÜGGŐLEGES HELYZET)]
Ha a vetítőernyőre kivetítetett kép helye eltérést mutat,
amikor a projektor és a vetítőernyő pozíciója pontosan
be van állítva, akkor mozgassa függőlegesen a kép
pozícióját.
Lefelé mozgat
Felfelé mozgat
Figyelem
●● [A DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)] beállítását a
[CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] beállítása előtt kell
elvégezni.
[CLOCK PHASE
(ÓRAJEL FÁZIS)]
[Csak a COMPUTER IN/COMPONENT IN
bemenetről érkező jeleknél áll rendelkezésre.]
Ha képvillódzás vagy a kontúrok elszíneződése fordul
elő, hajtsa végre a beállításokat az optimális kép
megjelenítésének biztosítása érdekében.
Használja a ◄► gombot, hogy a zaj ne legyen
szembetűnő.
Megjegyzések
●● Ha a kivetítés alatti jel képpont órajel frekvenciája
magasabb, mint 154 MHz, a [DOT CLOCK (KÉPPONT
ÓRAJEL)] illetve a [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)]
beállítás esetleg nem szünteti meg a zajt.
●● A [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] nem állítható 480i
illetve 576i COMPONENT (YPBPR) bemenő jelnél.
●● A [CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] nem állítható 480i
illetve 576i COMPUTER (RGB) bemenő jelnél.
●● Amikor digitális jelbemenetet használ, a beállítás nem
lehetséges.
Beszabályozás
és beállítások
[H-POSITION
(VÍZSZINTES HELYZET)]
●● Az órabeállítás a 480i, 576i, 480p és 576p jel bemenettől
eltérő COMPUTER (RGB) jeleknél hajtható végre.
MAGYAR - 57
[POSITION (HELYZET)] menü
[ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
Szükség esetén manuálisan is átkapcsolhatja a
képméretarányt.
A képméretarány a jelektől függ.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
■■ Amikor VIDEO/S-VIDEO jel van a bemeneten
[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60 bemenet]
[AUTO (AUTOMATIKUS)]
[4:3]
[16:9]
[ZOOM]
[JUST (VALÓS)]
[S16:9]
●● Az [AUTO (AUTOMATIKUS)] csak akkor engedélyezett,
amikor a VIDEO és S-VIDEO jeleknél is NTSC jel a
bemenet.
[PAL/PAL-N/SECAM bemenet]
[4:3]
[S16:9]
[14:9]
[JUST (VALÓS)]
[4:3]
[ZOOM1]
[ZOOM2]
[16:9]
Megjegyzés
Beszabályozás
és beállítások
●● Ha 1280 × 720/60, 1280 × 768/60, 1280 x 800/60,
WXGA+60, 1920 x 1080/50, 1920 x 1080/60 vagy
WUXGA60RB jelet alkalmaz, a képméretarány fix, tehát
ez nem kapcsolható át.
■■HDMI
[1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p,
720/60p, 720/50p bemenet]
[16:9]
[S16:9]
[H-FIT]
[4:3]
[ZOOM]
[V-FIT]
[S16:9]
[JUST]
[480p bemenet]
[4:3]
[ZOOM]
[576p bemenet]
[16:9]
[4:3]
58 - MAGYAR
[16:9]
[S16:9]
[H-FIT]
[4:3]
[ZOOM]
[V-FIT]
[AUTO (AUTOMATIKUS)]
[4:3]
[16:9]
[ZOOM]
[JUST (VALÓS)]
[S16:9]
[480i/480p bemenet]
[576i/576p bemenet]
[S16:9]
[4:3]
[S16:9]
[14:9]
[JUST (VALÓS)]
[ZOOM1]
[ZOOM2]
Figyelem
■■Amikor COMPUTER (RGB) jel van a
bemeneten
[16:9]
[1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p,
720/60p, 720/50p bemenet]
[16:9]
Megjegyzés
[16:9]
■■COMPONENT jel (YCBCR/PBPR) /
COMPUTER (RGB) jel
[14:9]
[JUST (VALÓS)]
[ZOOM1]
[ZOOM2]
●● Ha egy 4:3 képméretarányú videó 16:9 képoldal
arányban kerül kivetítésre, a szélek esetleg nem
lesznek láthatóak, vagy a kép formája megváltozhat.
Kérjük, vetítse ki a videókat olyan képméretaránnyal,
amely megfelel a 4:3 vetítésre készült kép alkotója
szándékainak.
Megjegyzések
●● Ha olyan képméretarányt választ, amely eltér a bemenő
jelben használt képoldal aránytól, akkor a videó másképp
fog kinézni, mint az eredeti.
●● Ha egy szerzői joggal védett képet az [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] funkció segítségével nagyítva
vagy torzítva vetít ki kereskedelmi céllal, egy étteremhez
vagy szállodákhoz hasonló, nyilvános helyen, akkor Ön a
szerzői jogokra vonatkozó törvények értelmében esetleg
megsértheti az eredeti tulajdonos szerzői jogát.
●● Amikor az [AUTO (AUTOMATIKUS)] lehetőségre van
állítva, a képméretarány automatikusan az optimális
képoldal arányra kapcsol, feltéve, hogy a bemenő jel
képméretarány azonosítót tartalmaz.
●● Az [AUTO (AUTOMATIKUS)] esetleg nem jeleníthető
meg, ha a bemenő jel VIDEO vagy COMPONENT (YCBCR/YPBPR).
●● A 16:9 képméretaránynál szélesebbre vetített (cinema
vision – panoráma-szélesvásznú) képeknél, a képernyő
tetején és alján keskeny fekete csík jelenhet meg.
●● Amikor olyan jel kerül a bemenetre, amely tengerentúli
közvetítési formátumot használ, a támogatott
képméretarányok különböznek a táblázatban láthatóktól.
●● Amikor a bemenet egy nem [S16:9] célú 3D jel *1, akkor
a projektor nem őrzi meg a 2D jel bemenethez beállított
képoldal arányt, és a megjelenítéshez a 16:9 arányt
használja. Amikor a bemenet egy 3D jel, az [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] beállítás nem kapcsolható át.
*1 Csak amikor a [3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
[2D TO 3D (2D–3D)] elemének beállítása [OFF (KI)]
[POSITION (HELYZET)] menü
Vetítőernyő
Bemenő jel
[4:3]
4:3 arányban vetíti ki.

Vetítőernyő
Bemenő jel
[16:9]
16:9 arányban vetíti ki.
(Vízszintesen
nagyítva)

Vetítőernyő
Képméretarány
[ZOOM]
Az eredeti arány
megtartásával nagyít.
A kivetített videó
néhány esetben
esetleg levágásra
kerül, de a
videó pontosan
reprodukálható.
A függőleges
állításhoz használja
a ▲▼ gombot.
(HDMI jelnél nem áll
rendelkezésre.)
[H-FIT]
Vízszintesen állítja be,
hogy illeszkedjen a
16:9 arányhoz.
(Vízszintesen
nagyítva)
Bemenő jel
[S16:9]
Egy 16:9 képméretarányú videót egy
4:3 képoldal arányú
vetítőernyőre vetít ki.

Vetítőernyő
Vetítőernyő
Bemenő jel

Vetítőernyő
Bemenő jel

Vetítőernyő
Bemenő jel
[V-FIT]
Függőlegesen állítja
be, hogy illeszkedjen a
16:9 arányhoz.
(Függőlegesen
nagyítva)
A függőleges állításhoz
használja a ▲▼
gombot.
(HDMI jelnél nem áll
rendelkezésre.)

Vetítőernyő
Beszabályozás
és beállítások
Képméretarány
Bemenő jel
[JUST (VALÓS)]
Vízszintesen állítja be,
hogy illeszkedjen a
16:9 arányhoz.
Egy 4:3 képméretarányú videó
kivetítésekor a
képernyő közepén
csökken a torzítás.
(Vízszintesen nagyítva)

Vetítőernyő
MAGYAR - 59
[POSITION (HELYZET)] menü
[WSS (AUTOMATIKUS KÉPMÉRETARÁNY ÉRZÉKELÉS)]
Az európai műsorszóró rendszereknél, ha a bemenő
jel azonosító jelet tartalmaz, a WSS automatikusan
átkapcsolja a képméretarányt a kívánt beállításra.
( 58. oldal)
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Automatikusan átkapcsol
[OFF (KI)]
Nem kapcsol át automatikusan
Megjegyzés
●● A képméretarány csak ezeknél a bemenő jeleknél
kapcsol át: PAL/625i (576i)/625p (576p)
[OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)]
Ha egy kép négy szélén egyes részek nem látszanak,
akkor a megfelelő beállításhoz és kivetítéshez ezt a
funkciót használhatja.
Kép
összenyomás
Kép
nagyítás
●● Beállítási tartomány: 0 – +10
Megjegyzés
Beszabályozás
és beállítások
●● A COMPUTER jel (kivéve a video-formátumú jeleket)
nem támogatott.
[KEYSTONE
(TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekció
Ha a projektor a vetítőernyőhöz képest nem
merőlegesen helyezkedik el, vagy a vetítőernyő
megdőlt, akkor Ön korrigálhatja a trapéztorzítást.
Kép
●● Beállítási tartomány: -32 – +32
60 - MAGYAR
Működés
Megjegyzések
●● A függőleges trapéztorzítás ± 30° dőlésszögig
korrigálható. Ha azonban túlkorrigálás történik, a
képminőség leromolhat, és homályossá válik. A jobb
minőségű kép érdekében azt ajánljuk, hogy a projektor
telepítésénél minimális legyen a torzítás.
●● Amikor a [KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)] korrekciót
alkalmaz, a képernyő függőleges középpontját és a
vetítőlencsét újra központosítani kell.
●● A trapéztorzítás korrekció eredménye hatással van a kép
méretére.
●● A trapéztorzítás korrekció nem funkcionál a menü
képernyőn.
●● Bizonyos torzítás felléphet az optikai tengely billentés
következtében.
●● A trapéztorzítás korrekció eredménye hatással lehet a
képméretarányra.
●● Amikor a bemenetre 3D jel kerül (beleértve a 2D – 3D
konverziót is), a [KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS)]
korrekció nem működik.
[AUTO SETUP
(AUTOMATA BEÁLL.)]
(Csak COMPUTER IN esetén)
Amikor kiválasztja az [AUTO SETUP (AUTOMATA
BEÁLL.)] lehetőséget, majd megnyomja az <ENTER>
(Bevitel) gombot, a [H-POSITION (VÍZSZINTES
HELYZET)], [V-POSITION (FÜGGŐLEGES HELYZET)],
[DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)] és a [CLOCK
PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)] a bemenő jelnek
megfelelően, automatikusan beáll.
[3D SETTINGS (3D
menü menü
[3DBEÁLLÍTÁS)]
SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)]
oldal) részben található fő menüből válassza ki a
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menüpontot, és
válassza ki az almenüből az elemet.
●● Az elem kiválasztása után a ▲▼◄ ► gombbal állítsa
be a képernyő pozíciót.
Távirányító
Remote
control
Projector controls
[3D INPUT FORMAT
(3D BEMENET FORMÁTUM)]
Abban az esetben, amikor a 3D videó nem jelenik
meg megfelelően 3D-ben, állítsa a projektor 3D
formátumát a csatlakoztatott lejátszóéval azonosra.
Ha a 3D videó nem jelenik meg megfelelően az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] beállítás használatakor, állítsa a
[SIDE BY SIDE (EGYMÁS MELLETT)] vagy a [TOP
AND BOTTOM (FENT ÉS LENT)] lehetőségre, a 3D
videó formátumnak megfelelően.
Beállítások
átváltása
[SCREEN SIZE
(KÉPERNYŐ MÉRET)]
Amikor 3D videót néz, állítsa be a képernyő méretet a
kivetítéshez.
[102 cm (40 coll)]
[152 cm (60 coll)]
[508 cm (200 coll)]
[203 cm (80 coll)]
[457 cm (180 coll)]
[254 cm (100 coll)]
[406 cm (160 coll)]
[305 cm (120 coll)]
[AUTO]
[SIDE BY SIDE
(EGYMÁS MELLETT)]
[NATIVE (NATÍV)]
[TOP AND BOTTOM
(FENT ÉS LENT)]
[AUTO
(AUTOMATIKUS)]
Beállítások
átváltása
Amikor 3D videojel érkezik,
automatikusan átvált 3D
videó meg-jelenítésre.
A 3D videó megjelenítéshez a [SIDE BY SIDE
[SIDE BY SIDE
(EGYMÁS MELLETT)]
(EGYMÁS MELLETT)] (kétképernyős konfiguráció
mindegyik oldalon)
formátumot használja.
[TOP AND BOTTOM
(FENT ÉS LENT)]
[356 cm (140 coll)]
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[NATIVE (NATÍV)]
A 3D videó megjelenítéshez a [TOP AND BOTTOM
(FENT ÉS LENT)] (kétképernyős konfiguráció
egymás alatt) formátumot
használja.
A 3D videót 2D videóként
jeleníti meg.
Beszabályozás
és beállítások
Nyomja meg a távirányítón a <3D> gombot,
vagy a „Navigálás a menün keresztül” ( 37.
Megjegyzések
●● Abban az esetben, amikor a vetítőernyő tényleges
mérete nem egyezik a menü mérettel, válasszon a
tényleges vetítőernyő mérettől kicsit nagyobb képernyő
méretet.
●● Ha a [LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menü
[AUTO SWITCHING (AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS)]
eleme a [2.35:1 IMAGE DETECTION (2,35:1
KÉPDETEKTÁLÁS)] lehetőségre van állítva, állítsa a
méretet a vetítéshez használt tényleges vetítőernyőnél
1,02 méterrel (40”) nagyobbra.
MAGYAR - 61
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
Megjegyzések
●● Ha az [AUTO (AUTOMATIKUS)]-tól eltérő beállítás van kiválasztva, amikor a bemenet HDMI-re van kapcsolva, akkor a [3D
INPUT FORMAT(3D BEMENET FORMÁTUM)] [AUTO (AUTOMATIKUS)]-ra vált, amikor a csatlakoztatott készüléken olyan
műveleteket végez, mint a táplálás ki/bekapcsolása, a bemenet átkapcsolása vagy a jel átkapcsolása.
Az alábbi táblázatban a beállításokat, a bemenő jeleket és a látható képet találja meg.
3D formátum
átváltás
[AUTO
(AUTOMATIKUS)]
Bemenő jel
[FRAME PACKING
(KÉPEGYESÍTÉS)]
[SIDE BY SIDE
(EGYMÁS
MELLETT)]
[TOP AND
BOTTOM (FENT
ÉS LENT)]
[SIDE BY SIDE
(EGYMÁS
MELLETT)]
[TOP AND BOTTOM
(FENT ÉS LENT)]
[NATIVE (NATÍV)]
(Normál 3D videó))
(Normál 3D videó *1)
(Normál 3D videó *1)
(Normál 3D videó)
(Normál 3D videó)
2D
*1 A jeltől függően be kell állítani a [3D INPUT FORMAT (3D BEMENET FORMÁTUM)] funkciót. ( 61. oldal)
Beszabályozás
és beállítások
●● 2D – 3D konverzió alatt a [3D INPUT FORMAT (3D BEMENET FORMÁTUM)] funkció nem hajtható végre.
●● A csatlakoztatott eszköztől függően, vannak esetek, amikor eltér a fentiekben leírt tartalomtól.
●● A FRAME PACKING (KÉPEGYESÍTÉS) jel egy 3D jel arra az esetre, amikor egy Blu-ray 3D kompatibilis lemezt egy
készülék, például egy HDMI segítségével csatlakoztatott, 3D kompatibilis Blu-ray lejátszó játszik le.
●● A SIDE BY SIDE (EGYMÁS MELLETT) jel két egymás mellé rendezett videót használ, és azokat 3D videóvá konvertálja.
●● A TOP AND BOTTOM (FENT ÉS LENT) jel két egymás alá rendezett videót használ, és azokat 3D videóvá konvertálja.
●● Amikor a kimerevítés funkciót használja, a [3D INPUT FORMAT (3D BEMENET FORMÁTUM)] nem hajtható végre.
●● A táblázatban szereplő „Normál 3D videó”-t illetően, a 3D videó akkor áll rendelkezésre, ha bekapcsolja a 3D szemüveg
táplálását.
Nem érhető el 3D hatás, ha a táplálás ki van kapcsolva.
62 - MAGYAR
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
■■Beállítási mód
[LEFT/RIGHT SWAP
(BAL/JOBB CSERE)]
Váltson át [REVERSE (FORDÍTOTT)] beállításra, ha
a 3D videó 3D szemüveges nézésekor szorongást
érez.
Beállítások
átváltása
●● A bal és a jobb szem számára készült videó a
bal és jobb oldalon látható. Az állítható elemek:
a kontraszt, a fényerő, a színtelítettség és az
árnyalat.
2222 Az érték változtatásához nyomja meg a
◄► gombot.
Beállítások
átváltása
[NORMAL
(NORMÁL)]
1111 Nyomja meg a ▲▼ gombot, és válassza
ki az elemet a jobb szem számára készült
videó beállításához.
[SWAPPED
(FELCSERÉLT)]
Ha a 3D videó a 3D szemüveg
[NORMAL viselése közben helyesen jelenik meg,
(NORMÁL)] ne váltson át a [NORMAL (NORMÁL)]
beállításokról.
[SWAPPED Válassza ezt, ha a 3D szemüveg
viselése közben a 3D videótól
(FELCSERÉLT)] szorongást érez.
●● A kontrasztra, a fényerőre, a színtelítettségre és
az árnyalatra vonatkozó részleteket olvassa el a
következő részekben [CONTRAST (KONTRASZT)]
( 40. oldal), [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] ( 40.
oldal), [COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG] ( 40.
oldal) és [TINT (ÁRNYALAT)] ( 40. oldal)
Az érték
változtatása
Az érték
változtatása
Megjegyzések
[3D PICTURE BALANCE
(3D KÉP BALANSZ)]
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [3D PICTURE BALANCE (3D KÉP
BALANSZ)] menü.
POSITION
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
3D PICTURE BALANCE
CONTRAST
CONTRAST R
CONTRAST G
CONTRAST B
BRIGHTNESS
BRIGHTNESS R
BRIGHTNESS G
BRIGHTNESS B
COLOUR
TINT
3D WAVEFORM MONITOR
PICTURE BALANCE MEMORY
A bal szem számára
készült videó aktuális
megjelenítése
(Fix)
RIGHT
A jobb szem számára
készült videó aktuális
megjelenítése
(Állítható)
Megjegyzések
A 3D videó bal és jobb szem számára készült videóját
illetően, a jobb szem számára készült videojelbeli
különbség a bal szem számára készült videojelre
alapozva állítható.
PICTURE
LEFT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
●● Ez a 3D videó kiegyenlítési funkciója, tehát ne használja
szándékosan azokat a beállításokat, amelyek felborítják
a balanszot. Kérjük, hogy ne tegye a balanszot túlzottan
egyenlőtlenné, mivel ez szorongásérzéshez vezethet.
●● Ez a beállítási funkció csak 3D bemenő jeleknél aktív, és
inaktív a 2D – 3D konvertált 3D videók esetén.
●● Abban az esetben, ha a bal szem számára készült videó
beállításai minimumon vannak, a jobb szem beállításai
nem állíthatók azok alá.
Abban az esetben, ha a bal szem számára készült videó
beállításai maximumon vannak, a jobb szem beállításai
nem állíthatók azok fölé.
●● Még akkor is, ha a [LEFT/RIGHT SWAP (BAL/JOBB
CSERE)] beállítást használja, a behangolás csak a jobb
szem számára készült bemenő jelen hajtható végre.
Beszabályozás
és beállítások
●● Ha a 3D videó helyesen jelenik meg három dimenzióban,
akkor a [LEFT/RIGHT SWAP (BAL/JOBB CSERE)]
beállításról a [SWAPPED (FELCSERÉLT)] beállításra
való átváltás a szorongásérzés drámai növekedéséhez
vezethet. Ellenőrizze a 3D videó megjelenését, és
használja megfelelően.
●● Amikor a projektor táplálását ki- és bekapcsolja, vagy
átváltja a bemeneti csatornát, a [LEFT/RIGHT SWAP
(BAL/JOBB CSERE)] menüpont átvált [NORMAL
(NORMÁL)] beállításra.
MAGYAR - 63
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
■■[3D WAVEFORM MONITOR
(3D JELALAK MONITOR)]
■■[PICTURE BALANCE MEMORY (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA)]
Az egyszerű balansz beállításhoz használjon olyan
videoeszközt, amely támogatja a 3D-t, és a bal és
jobb szem számára készült 3D videó kimeneti szintjét
(fényerejét) külön-külön megjeleníti.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA)] menü.
PICTURE BALANCE MEMORY
PICTURE MEMORY SAVE
MEMORY LOAD
POSITION MEMORY DELETE
MEMORY NAME CHANGE
LANGUAGE
1111 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [3D WAVEFORM MONITOR (3D
JELALAK MONITOR)] menü.
3D WAVEFORM MONITOR
OFF
SINGLE LINE SCAN(Y)
POSITION SINGLE LINE SCAN(R)
SINGLE LINE SCAN(G)
LANGUAGE SINGLE LINE SCAN(B)
MOVE LINE
3D SETTINGS
3D SETTINGS
PICTURE
LENS CONTROL
OPTION
LENS CONTROL
zz[PICTURE BALANCE MEMORY SAVE (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)]
OPTION
A videókhoz beállított balansz értékek (beállítási értékek)
kedvencekként elmenthetők.
2222 A kívánt elem kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
3333 Válassza ki a [MOVE LINE (VONAL
MOZGATÁS)] lehetőséget.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
5555 A ▲▼ gomb segítségével vigye a vonalat
a kívánt kimeneti (fényerő) szintre.
6666 Nyomja meg kétszer a <RETURN>
(Vissza) gombot.
Beszabályozás
és beállítások
100%
50%
0%
ENTER : CHANGE WF MODE
: MOVE LINE
1111 A [MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼ gombot,
majd nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY SAVE
(KÉP BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)] képernyő.
PICTURE BALANCE MEMORY SAVE
ƭ MEMORY1
Ƭ MEMORY2
POSITION ƭ MEMORY3
PICTURE
LANGUAGE
★ : Memória már tárolt adatokkal
3D SETTINGS
tárolva
☆ : Nincs adat
2222 Az elmentendő szám kiválasztásához
LENS CONTROL
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja
meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
OPTION
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY
SAVE (KÉP BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)]
nyugtázó képernyő.
PICTURE BALANCE MEMORY SAVE
SAVE THE ADJUSTED VALUE AS MEMORY 1.
(A BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK MENTÉSE MEMÓRIA1-KÉNT)
OK
LEFT
RIGHT
Megjegyzés
●● A jelalak monitor elrejtéséhez a [3D WAVEFORM
MONITOR (3D JELALAK MONITOR)] menüből válassza
ki az [OFF (KI)] beállítást, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki az [OK]-t.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY
NAME INPUT (KÉP BALANSZ MEMÓRIANÉV
BEVITEL)] képernyő.
PICTURE BALANCE MEMORY NAME INPUT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
$
~
%
(
!
"
#
_
`
|
6
OK
64 - MAGYAR
CANCEL
9
ALL DELETE
SPACE
7
8
0
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
CANCEL
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
5555 A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄►
gombot, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 16 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget, és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a távirányítón
megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a
kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
6666 A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza
ki az [OK]-t.
7777 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-3 (MEMÓRIA1-3)]).
zz[PICTURE BALANCE MEMORY LOAD
(BEHÍVÁS A KÉP BALANSZ MEMÓRIÁBÓL)]
Elérheti a [PICTURE BALANCE MEMORY SAVE (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)] funkcióval elmentett
adatokat.
1111 A [MEMORY LOAD (BEHÍVÁS A
MEMÓRIÁBÓL)] kiválasztásához nyomja
meg a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY
LOAD (BEHÍVÁS A KÉP BALANSZ
MEMÓRIÁBÓL)] menü.
zz[PICTURE BALANCE MEMORY DELETE
(KÉP BALANSZ MEMÓRIA TÖRLÉS)]
Törölheti a [PICTURE BALANCE MEMORY SAVE (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)] funkcióval elmentett
adatokat.
1111 A [MEMORY DELETE (MEMÓRIA
TÖRLÉSE)] kiválasztásához nyomja meg
a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY
DELETE (KÉP BALANSZ MEMÓRIA TÖRLÉS)]
képernyő.
PICTURE BALANCE MEMORY DELETE
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
ALL DELETE
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
2222 A törlendő memórianév kiválasztásához
OPTION
nyomja meg
a ▲▼ gombot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)]
kiválasztásához nyomja meg a ▲▼
gombot, hogy törölje a [PICTURE
BALANCE MEMORY SAVE (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)]
funkcióval elmentett, összes adatot.
●● Megjelenik egy [PICTURE BALANCE
MEMORY DELETE (KÉP BALANSZ
MEMÓRIA TÖRLÉS)] nyugtázó üzenet.
DELETE THE MEMORY 1 DATA.
(A MEMÓRIA1 ADATAINAK TÖRLÉSE)
OK
CANCEL
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
2222 A behívandó memórianév kiválasztásához
OPTION
nyomja meg a ▲▼ gombot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
Beszabályozás
és beállítások
PICTURE BALANCE MEMORY DELETE
PICTURE BALANCE MEMORY LOAD
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Bekapcsolnak a behívott memória név videó
beállításai.
Megjegyzés
●● Ha a [PICTURE BALANCE MEMORY SAVE (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)] funkcióval nem mentett
el beállítást, vagy az összes memória bevitelt törölte
a [PICTURE BALANCE MEMORY DELETE (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA TÖRLÉS)] funkcióval, akkor a
[PICTURE BALANCE MEMORY LOAD (BEHÍVÁS A KÉP
BALANSZ MEMÓRIÁBÓL)] menü nem jelenik meg.
MAGYAR - 65
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
zz[PICTURE BALANCE MEMORY NAME
CHANGE (KÉP BALANSZ MEMÓRIANÉV
VÁLTÁS)]
Szerkesztheti a [PICTURE BALANCE MEMORY SAVE
(KÉP BALANSZ MEMÓRIA MENTÉS)] funkcióval elmentett
adatokat.
1111 A [MEMORY NAME CHANGE (MEMÓRIANÉV
VÁLTÁS)] kiválasztásához nyomja meg
a ▲▼ gombot, majd nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE
MEMORY NAME CHANGE (KÉP BALANSZ
MEMÓRIANÉV VÁLTÁS)] menü.
PICTURE BALANCE MEMORY NAME CHANGE
PICTURE MEMORY1
MEMORY2
POSITION MEMORY3
[2D TO 3D (2D – 3D)]
A 2D videó kvázi 3D videóvá konvertálódik és
megjelenik.
Válasszon preferencia alapján a [MODE1 (MÓD1)] –
[MODE5 (MÓD5)] lehetőségből.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
[MODE1
(MÓD1)]
[MODE2
(MÓD2)]
[MODE5
(MÓD5)]
[MODE4
(MÓD4)]
[MODE3
(MÓD3)]
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
2222 A cserélendő memórianév kiválasztásához
nyomja meg
OPTION a ▲▼ gombot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [PICTURE BALANCE MEMORY
NAME INPUT (KÉP BALANSZ MEMÓRIANÉV
BEVITEL)] képernyő.
PICTURE BALANCE MEMORY NAME INPUT
ALL DELETE
Beszabályozás
és beállítások
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
_
`
|
OK
SPACE
CANCEL
3333 A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄►
gombot, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 16 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget, és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a távirányítón
megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a
kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
4444 A ▲▼◄► gomb megnyomásával válassza
ki az [OK]-t.
5555 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Megjegyzés
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([MEMORY1-3 (MEMÓRIA1-3)]).
66 - MAGYAR
[OFF (KI)]
A 2D videó nem alakul át 3D videóvá.
2D videóként élvezhető.
[MODE1
(MÓD1)] [MODE5
(MÓD5)]
A 2D videó 3D videóvá konvertálódik
és megjelenik.
Használja ezt a szolgáltatást az ön
által előnyben részesített móddal.
Megjegyzések
●● Amikor a projektorral olyan műveleteket végez, mint a
táplálás ki- vagy bekapcsolása, a bemenet átkapcsolása
vagy a jel átkapcsolása, a [2D TO 3D (2D - 3D)] átvált
[OFF (KI)] módra.
●● A videótól függően vannak esetek, amikor nem
konvertálódik megfelelően.
●● Amikor ezt a funkciót használja, a készülék-oldali
videó konverzión alapuló eredetivel összehasonlítva,
a videó nézés módjában különbségek vannak, ezért a
használatakor ezt tartsa szem előtt.
●● Ne feledje, hogy a vetítőernyő pozíció beállítása és a
vetítőlencse vezérlés helyzet beállítása különbségeket
idéz elő a videó nézés módjában.
●● Ez nem támogatja a VIDEO/S-VIDEO csatlakozóból
származó bemenetet.
●● Számítógép (RGB) jelek esetén csak az 1920 x 1080 és
1280 x 720 jeleket támogatja.
●● Ha egy szerzői joggal védett képet ezzel a funkcióval 2Dről 3D-re konvertál kereskedelmi céllal, egy étteremhez
vagy szállodákhoz hasonló, nyilvános helyen, akkor Ön a
szerzői jogokra vonatkozó törvények értelmében esetleg
megsértheti az eredeti tulajdonos szerzői jogát.
●● Amikor a menü eltűnik, a képernyő esetleg átmenetileg,
vízszintesen remeg.
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
Lehetővé teszi a 3D szemüveg fényerejének
beállítását.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[LIGHT
(VILÁGOS)]

[DARK
(SÖTÉT)]
[NORMAL
(NORMÁL)]

[LIGHT
Válassza ezt, ha világosítani akarja a
(VILÁGOS)] 3D videó megjelenítést.
[NORMAL
Válassza ezt standard 3D nézéshez
(NORMÁL)]
[DARK
(SÖTÉT)]
Válassza ezt a 3D videó utókép
csökkentéséhez.
Megjegyzés
●● Amikor átkapcsolja a 3D szemüveg fényerejét, a
képernyő átmenetileg zavarossá válhat.
[3D IR TRANSMITTER
(3D INFRA ADÓ)]
A projektorban lévő 3D IR (infravörös) adót vezérli.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
[WEAK
(GYENGE)]
[STRONG
(ERŐS)]
[MEDIUM
(KÖZEPES)]
[STRONG
(ERŐS)]
A 3D IR adó IR kimenetét
csúcsteljesítményre kapcsolja.
Válassza ezt, amikor 3D videót néz.
A 3D IR adó IR kimenetét közepes
teljesítményre kapcsolja. Válassza ezt,
[MEDIUM
amikor a projektor távirányítójának
(KÖZEPES)]
vagy a külső eszköznek gyenge a
reagálása.
A 3D IR adó IR kimenetét alacsony
teljesítményre kapcsolja.
Válassza ezt, amikor a távirányító
[WEAK
(GYENGE)] reagálása még akkor is gyenge, ha a
[MEDIUM (KÖZEPES)] lehetőségre
állította.
[OFF (KI)]
Kikapcsolja a 3D IR adó IR kimenetét.
Válassza ezt, amikor nem néz 3D
videót.
Megjegyzések
●● Ha úgy érzi, hogy a projektor távirányítójának illetve
a külső készülékeknek gyenge a reagálása, amikor a
beépített 3D IR adót használja, először állítsa a [MEDIUM
(KÖZEPES)] lehetőségre. Ha semmilyen javulás nem
látható, állítsa a [WEAK (GYENGE)] lehetőségre.
●● Ez a menü nem használható a külső 3D IR adó (opcionális
tartozék) vezérlésére.
Beszabályozás
és beállítások
[3D EYEWEAR BRIGHTNESS
(3D SZEMÜVEG FÉNYERŐ)]
MAGYAR - 67
[3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü
[3D VIEWING MONITOR
(3D HATÁS BEÁLLÍTÁS)]
A 3D videónál a vetítőernyő előtti és a vetítőernyőbeli
térhatás mélysége kerül beállításra, miközben
ellenőrzi a monitor kijelzést.
A megfelelő vonalak az alábbi részleteket mutatják.
Fehér (szaggatott
vonal)
Narancs (folytonos
vonal)
Fehér (folytonos
vonal)
Sárga (szaggatott
vonal)
Alapértelmezett, parallaxis
nélküli videó megjelenítés
A képernyőn belüli parallaxist
jeleníti meg
Egy szokásos 3D videó becsült
parallaxisát jeleníti meg
Egy 3D videó maximális becsült
parallaxisát jelzi ki, miközben a
parallaxis-szabályozás monitort
jeleníti meg
Képernyőbeli
parallaxis
Képernyő előtti
parallaxis
1111 Az optimális parallaxis kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼gombot.
●● Ha vissza kíván térni a behangolás előtti
beállításokhoz nyomja meg a <DEFAULT>
(Alapértelmezés) gombot.
●● A kimerevítéshez és a kimerevítés megszűntetéséhez
nyomja meg a <FUNCTION> (Funkció) gombot.
Mérés alatt, a képernyő előtti
maximális, becsült parallaxist jelzi.

Mérés alatt, a képernyő síkjában lévő
maximális, becsült parallaxist jelzi.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
3333 Amikor végzett a beállításokkal, nyomja
meg a <RETURN> (Vissza) gombot,
hogy visszatérjen a [3D SETTINGS (3D
BEÁLLÍTÁS)] menühöz.
Figyelem
: ADJUSTƷDEFAULT : RESETƷENTER : OKƷƷRETURN
* A rajz emlékeztet.
Megjegyzések
Beszabályozás
és beállítások
●● Azokban az esetekben, amikor a 3D videó bemenet
nagyon nagy parallaxisú, illetve a sötét jeleneteknél a
pontos parallaxis esetleg nem detektálható.
●● Ha a 3D videó parallaxishoz a térhatás a képernyő előtt
és a képernyő síkjában a célnál erősebbre van állítva, az
néhány egyénnél rendkívüli szorongás illetve fáradtság
érzetét kelti. Állítsa be úgy a parallaxist, hogy ne lépje túl
a cél megjelenítést (fehér (folytonos vonal)).
●● Ha a narancs (folytonos vonal) túl van a fehéren
(szaggatott vonal) a képernyő parallaxisnál (felső) és a
képernyő előtti parallaxisnál is (alsó), akkor vagy menjen
távolabb a képernyőtől vagy ne folytassa a használatot.
Megjegyzések
●● Amikor olyan műveleteket végez, mint a táplálás kiés bekapcsolása, a bemenet átkapcsolása vagy a jel
átkapcsolása, a behangolt parallaxis beállítás inaktívvá
válik.
●● Amikor a parallaxist a [3D VIEWING MONITOR (3D
HATÁS BEÁLLÍTÁS)] funkció használatával állítja be, a
videó mindkét oldalán maszkolásra kerül. Azt se feledje,
hogy a képméretarány változik.
: ADJUSTƷDEFAULT : RESETƷENTER : OKƷƷRETURN
* A rajz emlékezet.
[3D SAFETY PRECAUTIONS
(3D BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK]
Egy, a 3D nézésre vonatkozó, kívánság szerinti
üzenet.
68 - MAGYAR
[LENS CONTROL
(OPTIKA(OPTIKA
BEÁLLÍTÁSA)]
menü
[LENS CONTROL
BEÁLLÍTÁSA)]
menü
(OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menüpontot, és válasszon ki
egy elemet az almenüből.
●● Az elem kiválasztása után a ▲▼◄ ► gombbal állítsa
be a képernyő pozíciót.
Projektorvezérlőpanel
Távirányító
Megjegyzés
●● Amikor 3D jel kerül megjelenítésre (beleértve a
2D – 3D konverziót is), a [LENS CONTROL (OPTIKA
BEÁLLÍTÁSA)] nem hajtható végre. Hajtsa végre a
műveletet miután átkapcsolt 2D-re.
[ZOOM/FOCUS
(ZOOM/FÓKUSZ)]
Megjelenik a [ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)] 1.
tesztábra.
Állítsa be úgy, hogy a mintázat és a fókusz megfelelő
legyen.
PATTERN CHANGE
FOCUS
ZOOM
RETURN
1. tesztábra
Megjegyzések
●● Először az utolsó használatnál megjelenített [ZOOM/
FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)] tesztábra jelenik meg.
●● Ha a projektor vagy a vetítőernyő megdőlt, a kép felső és
alsó széle életlenné válik.
A fókuszt a kép közepénél állítsa be.
●● Ha trapéztorzítás lép fel, állítsa be a [POSITION
(HELYZET)] menü [KEYSTONE] (TRAPÉZTORZÍTÁS)
korrekció elemét.
( 60. oldal)
●● A „Távirányítás” „Elmentett beállítás behívása” részében
megtalálja az arra vonatkozó részleteket, hogy a lencse
hogyan vezérelhető a távirányítóval.
( 32. oldal)
●● Ha a bemenetre 3D videojel kerül, amikor a [ZOOM/
FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)] tesztábra látható, akkor
visszatér a normál képernyőre.
●● 3D videó megjelenítése közben, a zoomot és a fókuszt
a vezérlőpanel <ZOOM/FOCUS> (Zoom/Fókusz)
gombjával állíthatja be.
[LENS MEMORY LOAD
(OPTIKAMEMÓRIA BEHÍVÁSA)]
Behívhatja az elmentett zoom/fókusz beállítási
pozíciókat, vízszintes videó pozíciót, függőleges videó
pozíciót, maszk nagyság beállítási értékeket, illetve
képméretarány beállításokat.
LENS MEMORY LOAD
LENS MEMORY1
LENS MEMORY2
POSITION LENS MEMORY3
LENS MEMORY4
LANGUAGE LENS MEMORY5
LENS MEMORY6
3D SETTINGS
PICTURE
LENS CONTROL
OPTION
1111 A [ZOOM] beállításához nyomja meg
a ◄► gombot, a [FOCUS (FÓKUSZ)]
beállításához pedig a ▲▼ gombot.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a 2. tesztábra.
Ellenőrizze újra a fókuszt.
Nyomja meg még egyszer az <ENTER> (Bevitel)
gombot, hogy átkapcsoljon a bemeneten lévő
videóra, és nyomja meg újra, hogy visszatérjen az 1.
tesztábrához.
PATTERN CHANGE
FOCUS
RETURN
ZOOM
2. tesztábra
3333 Nyomja meg a <RETURN> (Vissza)
gombot vagy a <MENU> (Menü) gombot.
1111 Válassza ki a ▲▼ gombbal a behívandó
memória nevét.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Bekapcsolnak a behívott memória videó beállításai.
Beszabályozás
és beállítások
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül”
( 37. oldal) fő menüjéből a [LENS CONTROL
Megjegyzések
●● Nem garantáljuk 100%-ig, hogy ez az optika memória
funkció reprodukálja a beállításokat.
●● Ha a táplálást a [LENS MEMORY LOAD (OPTIKAMEMÓRIA BEHÍVÁSA)] funkció közben kapcsolja ki,
akkor a táplálás visszakapcsolásakor esetleg a táplálás
kikapcsolása előtti állapotban lesz. Ilyen esetben állítsa
be újra a zoomot és a fókuszt.
●● Ha a [LENS MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA
MENTÉSE)] menüpontnál nincs elmentett beállítás,
vagy a [LENS MEMORY DELETE (OPTIKAMEMÓRIA
TÖRLÉSE)] funkciónál az összes memóriát törölte,
akkor a [LENS MEMORY LOAD (OPTIKAMEMÓRIA
BEHÍVÁSA)] menü nem jelenik meg.
●● Ezzel visszatér a [LENS CONTROL (OPTIKA
BEÁLLÍTÁSA)] menühöz.
MAGYAR - 69
[LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menü
[LENS MEMORY SAVE
(OPTIKAMEMÓRIA MENTÉSE)]
Lehetővé teszi a zoom és fókusz beállítási pozíció, a
vízszintes videó pozíció, a függőleges videó pozíció,
a maszk beállítási nagyság és képméretarány
beállítások elmentését.
LENS MEMORY SAVE
ƭLENS MEMORY1
ƬLENS MEMORY2
POSITION ƭLENS MEMORY3
ƭLENS MEMORY4
LANGUAGE ƭLENS MEMORY5
ƭLENS MEMORY6
3D SETTINGS
Törölheti és szerkesztheti az elmentett optikamemória
beállítások nevét.
★ : Memória már tárolt adatokkal
CONTROL
adat
tárolva
☆ : NincsLENS
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
OPTION
1111 Válassza ki
a ▲▼ gombbal a behívandó
számot.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [LENS MEMORY SAVE
(OPTIKAMEMÓRIA MENTÉSE)] nyugtázó
képernyő.
OK
LENS CONTROL
CANCEL
OPTION
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [LENS MEMORY NAME INPUT
(OPTIKAMEMÓRIA NÉVBEAD.)] képernyő.
Beszabályozás
és beállítások
LENS MEMORY NAME INPUT
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
3
4
5
$
~
%
(
!
"
#
`
|
LENS MEMORY EDIT
PICTURE LENS MEMORY DELETE
LENS MEMORY NAME CHANGE
POSITION
3D SETTINGS
SAVE THE ADJUSTED VALUE AS LENS MEMORY 1.
(A BEÁLLÍTOTT ÉRTÉK MENTÉSE OPTIKAMEMÓRIA1-KÉNT)
_
●● Megjelenik a [LENS MEMORY (OPTIKAMEMÓRIA
SZERK.)] menü.
LANGUAGE
LENS MEMORY SAVE
2
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([LENS MEMORY1-6 (OPTIKAMEMÓRIA1-6)]).
●● Nem garantáljuk 100%-ig, hogy ez az optika memória
funkció reprodukálja a beállításokat.
●● Ha a táplálást a [LENS MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA
MENTÉSE)] alatt kikapcsolta, hajtsa végre újra a [LENS
MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA MENTÉSE)] funkciót.
[LENS MEMORY EDIT
(OPTIKAMEMÓRIA SZERK.)]
PICTURE
1
Megjegyzések
6
OK
9
ALL DELETE
SPACE
7
8
0
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
CANCEL
5555 A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄►
gombot, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 16 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT TÖRÖL)]
lehetőséget, és nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot. Ha a távirányítón megnyomja a <DEFAULT>
(Alapértelmezés) gombot, azzal törölheti a beviteli
mezőben a kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
6666 A ▲▼◄► gomb megnyomásával
válassza ki az [OK]-t.
7777 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
70 - MAGYAR
■■[LENS MEMORY DELETE
(OPTIKAMEMÓRIA TÖRLÉSE)]
1111 A ▲▼ gomb megnyomásával válassza
ki a törlendő optikamemória nevét.
LENS MEMORY DELETE
PICTURE LENS MEMORY1
LENS MEMORY2
POSITION LENS MEMORY3
LENS MEMORY4
LANGUAGE LENS MEMORY5
LENS MEMORY6
3D SETTINGS ALL DELETE
LENS CONTROL
OPTION
●● Az összes
optikamemória bejegyzés törléséhez
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget.
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik egy [LENS MEMORY DELETE
(OPTIKAMEMÓRIA TÖRLÉSE)] nyugtázó üzenet.
LENS MEMORY DELETE
DELETE THE LENS MEMORY 1 DATA.
(AZ OPTIKAMEMÓRIA1 ADATAINAK TÖRLÉSE)
OK
CANCEL
3333 A ◄► gomb segítségével válassza ki
az [OK]-t.
4444 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
[LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menü
■■[LENS MEMORY NAME CHANGE
(OPTIKAMEMÓRIA NÉVVÁLT.]
1111 A ▲▼ gomb megnyomásával válassza
ki a módosítandó optikamemória nevet.
LENS MEMORY NAME CHANGE
PICTURE LENS MEMORY1
LENS MEMORY2
POSITION LENS MEMORY3
LENS MEMORY4
LANGUAGE LENS MEMORY5
LENS MEMORY6
3D SETTINGS
[AUTO SWITCHING
(AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS)]
Ez a funkció képes a szélesvásznú jelet*1 illetve 16:9/4:3
arányt automatikusan azonosítani, és automatikusan
behívja az egyes képernyőméretekhez elmentett
memória beállításokat.
*1 : A szélesvásznú jelek a 2,35:1, 2,40:1, 2,50:1, 2,55:1
képoldal arányú jelek.
AUTO SWITCHING
PICTURE 2.35:1 IMAGE DETECTION
16:9 IMAGE DETECTION
POSITION
LENS CONTROL
OPTION
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
●● Megjelenik a [LENS MEMORY NAME INPUT
(OPTIKAMEMÓRIA NÉVBEAD.)] képernyő.
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
LENS MEMORY NAME INPUT
OPTION
ALL DELETE
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
i
j
k
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
$
~
%
&
'
⾹
+
-
/
=
?
@
\
^
(
)
<
>
[
]
{
}
,
.
:
;
!
"
#
`
|
f
OK
g
h
l
m
y
z
SPACE
CANCEL
3333 A kívánt, beadandó karakter helyének
megadásához nyomja meg a ▲▼◄►
gombot, és nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● Maximálisan 16 karaktert adhat be.
●● Ha az összes beadott szöveget törölni kívánja,
válassza ki az [ALL DELETE (MINDENT
TÖRÖL)] lehetőséget, és nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot. Ha a távirányítón
megnyomja a <DEFAULT> (Alapértelmezés)
gombot, azzal törölheti a beviteli mezőben a
kurzorral éppen kiválasztott karaktert.
4444 A ▲▼◄► gomb megnyomásával
válassza ki az [OK]-t.
5555 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Megjegyzés
●● Ha az <ENTER> (Bevitel) gombot szöveg bevitele nélkül
nyomja meg, akkor megtartja az alapértelmezett nevet
([LENS MEMORY1 (OPTIKAMEMÓRIA1)] – [LENS
MEMORY6 (OPTIKAMEMÓRIA6)]).
1111 Nyomja meg a ▲▼gombot, és válassza ki
az elemet az automatikus azonosításhoz.
2222 Nyomja meg a ◄► gombot, hogy a
kívánt optikamemóriát kiválassza az
automatikus azonosításhoz.
●● Egy adott időtartam után betöltődik a [2.35:1 IMAGE
DETECTION (2,35:1 KÉPDETEKTÁLÁS)]-hoz
kiválasztott [LENS MEMORY (OPTIKAMEMÓRIA)]
beállítás, amint a bemenő jel 16:9/4:3-ről átvált
2,35:1-re.
●● Egy adott időtartam után betöltődik a [16:9 IMAGE
DETECTION (16:9 KÉPDETEKTÁLÁS)]-hoz
kiválasztott [LENS MEMORY (OPTIKAMEMÓRIA)]
beállítás, amint a bemenő jel 2,35:1-ről átvált
16:9/4:3-ra.
●● Ha az [OFF (KI)] beállítást választja, a projektor
nem hajtja végre az automatikus azonosítást.
●● Amikor az [ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)]
beállításnál a [ZOOM] vagy a [V-FIT (FÜGG.
ILLESZTÉS)] elemet választja ki,ez a funkció
érvénytelenné válik.
Beszabályozás
és beállítások
A
_
OFF
OFF
Megjegyzések
●● Ha a [LENS MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA MENTÉSE)]
funkció használatával nem tárolta el a vetítőlencse
memóriát, akkor nem tudja kiválasztani az [AUTO
SWITCHING [AUTOMATIKUS ÁTKAPCSOLÁS] elemet.
●● A projektor a menü illetve a tesztábra megjelenítésekor nem
hatja végre az automatikus azonosítást.
●● A képek esetleg nem ismerhetők fel helyesen, ha a kép
zajos, vagy a külső készülék zajt generál. A videótól függően
esetleg a képek sem ismerhetők fel helyesen.
●● A képek esetleg nem ismerhetők fel helyesen, ha a
külső készülékből bejövő jel szintje nem a javasolt
értéktartományba lett állítva. Ilyen esetben állítsa be a
bemeneti jelszintet a [WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)] menü segítségével. ( 41. oldal)
●● A képek esetleg nem ismerhetők fel helyesen, ha a
képernyő pozíciója nincs megfelelően beállítva. Ilyen
esetben állítsa be a képernyő pozícióját a [POSITION
(HELYZET)] menü használatával. ( 57. oldal)
MAGYAR - 71
[LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)] menü
[H-AREA POSITION
(VÍZSZINTES KÉPPOZÍCIÓ)]
A képtartalom keretterületet vízszintesen mozgathatja,
hogy a jobb vagy a bal oldali szélét a képernyő
széléhez igazítsa.
[LEFT MASKING AREA
(BAL MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő bal szélén elhelyezhet egy üres sávot (maszkot).
Kisebb
Balra mozgat
Nagyobb
Jobbra mozgat
●● Beállítási tartomány: 0 – 70
Amikor például egy túlpásztázott, 16:9 képméretarányú filmet egy 4:3 képméretarányú vetítőernyőre
4:3 képoldal aránnyal vetít, behangolhatja a vetítőernyő pozíciója és a videó megjelenítés pozíciója
közötti vízszintes eltérést.
16:9 vetített kép
4:3 vetítőernyő
[RIGHT MASKING AREA
(JOBB MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő jobb szélén elhelyezhet egy üres sávot
(maszkot).
Kisebb
Nagyobb
●● Beállítási tartomány: 0 – 70

4:3 videó megjelenítési pozíció
[V-AREA POSITION
(FÜGGŐLEGES KÉPPOZÍCIÓ)]
A képtartalom keretterületet függőlegesen mozgathatja,
hogy a felső vagy az alsó szélét a képernyő széléhez
igazítsa.
[UPPER MASKING AREA
(FELSŐ MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő felső szélén elhelyezhet egy üres sávot
(maszkot).
Kisebb
Lefelé mozgat
Felfelé mozgat
Beszabályozás
és beállítások
Amikor például egy túlpásztázott, 16:9 képméretarányú
filmet egy 2,35:1 szélesvásznú vetítőernyőre 2,35:1
szélesvásznú filmként vetít, behangolhatja a vetítőernyő
pozíciója és a videó megjelenítés pozíciója közötti
függőleges eltérést.

16:9 vetített képméret
2,35:1 szélesvásznú képernyő
videó megjelenítési pozíció
Nagyobb
●● Beállítási tartomány: 0 – 70
[LOWER MASKING AREA
(ALSÓ MASZKOLÁSI SÁV)]
A képernyő alsó szélén elhelyezhet egy üres sávot
(maszkot).
Kisebb
Nagyobb
●● Beállítási tartomány: 0 – 70
Megjegyzések
2,35:1 szélesvásznú képméret
72 - MAGYAR
●● Ha ezt [0]-ra állítja, az egyes maszkolási funkciók
érvénytelenné válnak.
●● A [MASKING AREA (MASZKOLÁSI SÁV)] funkció
érvénytelenné válik, a [COLOUR MANAGEMENT
(SZÍNKEZELÉS)] illetve a [SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)] beállításakor, és a [TEST
PATTERN (TESZTÁBRA)] illetve a [WAVEFORM
MONITOR (JELALAK MONITOR)] megjelenítésekor,
vagy amikor nem érzékel jelet.
[OPTION (OPCIÓK)] menü[OPTION (OPCIÓK)] menü
Válassza ki a „Navigálás a menün keresztül”
( 37. oldal) fő menüjéből az [OPTION
(OPCIÓK)] menüpontot, és válasszon ki egy
elemet az almenüből.
●● Válassza ki az elemet, és a beállítások
átkapcsolásához nyomja meg a ◄► gombot.
Távirányító
■■[OSD DESIGN (KÉPERNYŐ MENÜ
TÍPUS)]
Beállítja a képernyőn megjelenő menü színét.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
Projektorvezérlőpanel
[TYPE1
(1. TÍPUS)]
Megjelenítés normál típussal
[TYPE2
(2. TÍPUS)]
Megjelenítés fekete-fehér
típussal
■■OSD POSITION (KÉPERNYŐ MENÜ
HELYZET)
Lehetővé teszi a vonatkozó ON-SCREEN DISPLAY
(KÉPERNYŐ MENÜ) beállítását.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik az [ON-SCREEN DISPLAY
(KÉPERNYŐ MENÜ)] menü.
PICTURE
POSITION
ON-SCREEN DISPLAY
INPUT GUIDE
OSD DESIGN
OSD POSITION
DETAILED
TYPE1
CENTRE
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
■■[INPUT GUIDE (BEMENET MÓD
MEGJELENÍTÉSE)]
Állítsa be a megjelenítési módot a pillanatnyilag kiválasztott
bemeneti port névhez. Ez jelenik meg a képernyő jobb
felső sarkában, amikor megnyomja az <INPUT SELECT>
(Bemenet kiválasztás) gombot. ( 34. oldal)
Beállítások
átváltása
[DETAILED
(RÉSZLETES)]
Beállítások
átváltása
A bemeneti csatlakozót
grafikusan jeleníti meg
[OFF (KI)]
Kikapcsolja a bemeneti mód
megjelenítését
[SIMPLE
(EGYSZERŰ)]
Csak a bemeneti csatlakozó
nevét jeleníti meg
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[CENTRE
(KÖZÉPEN)]
A vetítőernyő közepén
jeleníti meg
[LOWER LEFT (BAL
OLDALT LENT)]
A vetítőernyő alján, bal
oldalon jeleníti meg
[LOWER CENTRE
(KÖZÉPEN LENT)]
A vetítőernyő alján,
középen jeleníti meg
[LOWER RIGHT
(JOBB OLD. LENT)]
A vetítőernyő alján, jobb
oldalon jeleníti meg
[UPPER LEFT (BAL
OLDALT FENT)]
A vetítőernyő felső részén,
bal oldalon jeleníti meg
[UPPER CENTRE
(KÖZÉPEN FENT)]
A vetítőernyő felső részén,
középen jeleníti meg
[UPPER RIGHT
(JOBB OLD.T FENT)]
A vetítőernyő felső részén,
jobb oldalon jeleníti meg
[BACK COLOUR
(HÁTTÉRSZÍN)]
Beszabályozás
és beállítások
[ON-SCREEN DISPLAY
(KÉPERNYŐ MENÜ)]
Megváltoztathatja a képernyő menü (OSD) megjelenítési
helyét.
Állítsa be a vetítőernyő színét, amikor nincs jel a
bemeneten.
Beállítások
átváltása
[BLUE (KÉK)]
BLACK
(FEKETE)
Beállítások
átváltása
Az egész vetítőernyőt kéken
jeleníti meg
Az egész vetítőernyőt feketén
jeleníti meg
MAGYAR - 73
[OPTION (OPCIÓK)] menü
[STARTUP LOGO
(KEZDŐ LOGO)]
[FRAME RESPONSE
(KÉPFRISSÍTÉSI SEBESSÉG)]
Be/kikapcsolhatja, hogy a projektor indításakor
megjelenjen-e a Panasonic logo.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
Megjegyzés
●● A Panasonic logo 15 másodpercig látható.
[AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
BEMENET KIVÁLASZTÁS)]
Beállítja, hogy a projektor bekapcsolásakor
automatikusan megkeresse-e azokat a csatlakozókat,
amelyeken bemenő jel van.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
Figyelem
Beszabályozás
és beállítások
[HDMI SIGNAL LEVEL
(HDMI JELSZINT)]
Ha a videó nem jelenik meg megfelelően, amikor a
projektor HDMI összeköttetésen keresztül csatlakozik
egy külső készülékhez, kapcsolja át a beállításokat.
Beállítások
átváltása
[NORMAL
(NORMÁL)]
Szokásos külső készülékek által
használt jelszint
[EXPAND
(NÖVELT)]
Bizonyos külső készülékek által
használt, megnövelt jelszint
Megjegyzés
●● Bizonyos külső készülékeknél esetleg nem működik
megfelelően, és problémák léphetnek fel, például esetleg
nem jelenik meg a videó.
74 - MAGYAR
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[NORMAL
(NORMÁL)]
A képminőséget részesíti
előnyben
[FAST
(GYORS)]
A képfrissítési sebességet
részesíti előnyben
Megjegyzés
●● A [NORMAL (NORMÁL)] jobb minőségű kép nézést tesz
lehetővé.
[PROJECTION METHOD
(VETÍTÉSI MÓD)]
Állítsa be a vetítési módot a projektor elhelyezésének
megfelelően. Változtassa meg a vetítési módot, ha
a kép fejjel lefelé áll, vagy a megjelenítés fordított.
( 21. oldal)
Beállítások
átváltása
●● Normál körülmények mellett állítsa ezt az [ON (BE)]
lehetőségre.
●● Ha a projektor nem érzékel bemeneti jelet, akkor a
legutoljára használt bemenetet választja ki.
Beállítások
átváltása
Kapcsolja be ezt a beállítást, amikor a bemenetre
folyamatos jel kerül, és Ön csökkenteni kívánja a jel
beadása és a videó vetítőernyőn történő megjelenítése
között eltelt időt.
Beállítások
átváltása
[FRONT/DESK
Asztalra/dobogóra helyezve és
(ELÖL/ASZTALI)] vetítés elölről
[FRONT/
CEILING (ELÖL/
MENNYEZET)]
[REAR/DESK
(HÁTUL/
ASZTALI)]
Mennyezetre szerelve a (külön
megvásárolandó) mennyezeti
konzollal, és vetítés elölről
Asztalra/dobogóra helyezve és
vetítés hátulról (fényátbocsátó
vetítőernyő használatával)
Mennyezetre szerelve a (külön
[REAR/CEILING megvásárolandó) mennyezeti
(HÁTUL/
konzollal, és vetítés hátulról
MENNY.)]
(fényátbocsátó vetítőernyő
használatával)
[OPTION (OPCIÓK)] menü
2222 A bemenet/kimenet funkció kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼◄► gombot, majd
nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
A funkciót mindegyik trigger csatlakozópontra
beállíthatja. A projektor trigger csatlakozópontjai a
trigger funkció bemeneti/kimeneti csatlakozójaként
és a külső (opcionális tartozék) 3D IR adó kimeneti
csatlakozójaként is használhatóak. Ez menüből kerül
kiválasztásra.
●● Funkció beállítások
[OFF (KI)]
Megjegyzések
●● Maximálisan két külső (opcionális tartozék) 3D IR adót
csatlakoztathat.
●● Mielőtt csatlakoztatná vagy eltávolítaná a kábelt a trigger
csatlakozóból, ellenőrizze, hogy a projektor hálózati
táplálása ki van kapcsolva.
■■[OUTPUT (KIMENET)]
A projektor működésével összhangban állítsa be a [TRIGGER
1 SETTING (TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)] menüben, hogy a vezérlés
engedélyezéséhez a projektor egy trigger jelet küldjön ki
egy trigger kivezetéssel ellátott külső készülékhez.
■■INPUT (BEMENET)
Egy külső készülékből beérkező trigger jel lehetővé teszi
a projektor működésének a [TRIGGER 1 SETTING
(TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)] menüben beállított vezérlését.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
ON-SCREEN DISPLAY
BACK COLOUR
STARTUP LOGO
AUTO SEARCH
HDMI SIGNAL LEVEL
FRAME RESPONSE
PROJECTION METHOD
TRIGGER 1 SETTING
TRIGGER 2 SETTING
SLEEP
HIGH ALTITUDE MODE
LAMP POWER
FUNCTION BUTTON
VIERA LINK SETTINGS
1/2
BLUE
ON
ON
NORMAL
NORMAL
FRONT/DESK
OFF
OFF
OFF
OFF
NORMAL
1111 Válassza ki a [TRIGGER 1 SETTING
(TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)] vagy [TRIGGER
2 SETTING (TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)]
elemet a ▲▼ gombbal, majd nyomja meg
az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [TRIGGER SETTING (TRIGGER
BEÁLLÍTÁS)] menü.
PICTURE
POSITION
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
TRIGGER 1 SETTING
OFF
OUTPUT
POWER ON
SELECT LENS MEMORY 1
SELECT LENS MEMORY 2
SELECT LENS MEMORY 3
SELECT LENS MEMORY 4
SELECT LENS MEMORY 5
SELECT LENS MEMORY 6
BLANK
DELAY TIME
INPUT
POWER ON/OFF
3D SHUTTER OUT
SELECT 4:3 ASPECT
SELECT 16:9 ASPECT
SELECT S16:9 ASPECT
SELECT JUST ASPECT
SELECT ZOOM ASPECT
SELECT H-FIT ASPECT
SELECT V-FIT ASPECT
RS-232C COMMAND LINK
0 SEC.
BLANK
[3D SHUTTER
OUT (3D
LEZÁRÁS KI)]
Nem tudja kiadni a kimenő
trigger jelet. Még akkor sem
működik, ha bejövő trigger jelet
vesz. (Bejövő trigger jel vehető.)
A külső (opcionális tartozék) 3D
IR adó még akkor sem működik,
ha csatlakoztatva van.
Válassza ezt, amikor egy külső
(opcionális tartozék) 3D IR adót
csatlakoztat és használ.
Megjegyzés
●● Amikor 3D IR adót használ, olvassa el a külső (opcionális
tartozék) 3D IR adó használati útmutatóját.
●● Kimenet
[SELECT 4:3 ASPECT
[POWER ON (TÁPLÁLÁS
(4:3 KÉPOLDAL ARÁNY
BE)]
KIVÁLASZTÁSA)] *
[SELECT LENS MEMORY [SELECT 16:9 ASPECT
1 (OPTIKAMEMÓRIA 1
(16:9 KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)]
KIVÁLASZTÁSA)]
[SELECT LENS MEMORY [SELECT S16:9 ASPECT
2 (OPTIKAMEMÓRIA 2
(S16:9 KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)]
KIVÁLASZTÁSA)] *
[SELECT LENS MEMORY [SELECT JUST ASPECT
3 (OPTIKAMEMÓRIA 3
(VALÓS KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)]
KIVÁLASZTÁSA)]
[SELECT LENS MEMORY [SELECT ZOOM ASPECT
4 (OPTIKAMEMÓRIA 4
(ZOOM KÉPOLDAL ARÁNY
KIVÁLASZTÁSA)]
KIVÁLASZTÁSA)] *
[SELECT H-FIT ASPECT
[SELECT LENS MEMORY
(A VÍZSZINTES MÉRETHEZ
5 (OPTIKAMEMÓRIA 5
ILLESZTETT KÉPOLDAL
KIVÁLASZTÁSA)]
ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
[SELECT H-FIT ASPECT
[SELECT LENS MEMORY
(A FÜGGŐLEGES MÉRETHEZ
6 (OPTIKAMEMÓRIA 6
ILLESZTETT KÉPOLDAL
KIVÁLASZTÁSA)]
ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
[RS-232C COMMAND LINK
[BLANK (ÜRES)]
(RS-232C INTERFÉSZ
PARANCS LINK)]
Beszabályozás
és beállítások
[TRIGGER 1/2 SETTING
(TRIGGER 1/2 BEÁLLÍTÁS)]
Amikor a projektorban a [TRIGGER 1 SETTING
(TRIGGER 1 BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING
(TRIGGER 2 BEÁLLÍTÁS)] menüben beállított
elem kerül kiválasztásra vagy végrehajtásra, a
trigger kivezetés 12 V-ot ad ki.
Megjegyzés
●● Amikor az [ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)] menü
[POSITION (HELYZET)] menüpontjánál az [AUTO
(AUTOMATIKUS)] van kiválasztva, a videó, a bemenő
jeltől függően 4:3 vagy 16:9 képméretaránnyal,
automatikusan megjelenik, ha ez a képméretarány
pedig megfelel a [TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER
1 BEÁLLÍTÁS)]/[TRIGGER 2 SETTING (TRIGGER 2
BEÁLLÍTÁS)] beállításának (vagy a képoldal aránynak),
akkor 12 V-ot kerül a kimenetre.
MAGYAR - 75
[OPTION (OPCIÓK)] menü
•• [BLANK (ÜRES)]
Ha a [BLANK (ÜRES)] aktiválva van, a kimenet 12 V.
Ha a beállítást feloldja, a kimenet 0 V.
•• [RS-232C COMMAND LINK (RS-232C INTERFÉSZ
PARANCS LINK)]
Külső készüléktől vesz parancsokat ( 98. oldal), és
12 V-ot ad ki.
●● Bemenet
[POWER ON/OFF
(TÁPLÁLÁS BE/KI)
[BLANK (ÜRES)]
•• [POWER ON/OFF (TÁPLÁLÁS BE/KI)
Ha a trigger bemenetre a külső készülékből ékező
jel 0 V-ról 12 V-ra vált, akkor bekapcsol a projektor
táplálása. Ha pedig 12 V-ról 0 V-ra vált, a táplálás
kikapcsol.
•• [BLANK (ÜRES)]
Ha a trigger bemenetre a külső készülékből ékező jel
0 V-ról 12 V-ra vált, akkor a képernyő üresre áll. Ha
pedig 12 V-ról 0 V-ra vált, a [BLANK (ÜRES)] beállítás
feloldódik.
3333 A ▲▼◄► gomb megnyomásával vigye
a kurzort a [DELAY TIME (KÉSLELTETÉSI
IDŐ)] menüpontra
4444 A ◄► gombbal állítsa be a trigger
kimeneti jel késleltetési idejét
●● A késleltetési idő 2, 4, 6, 8, 10, 20 vagy 30
másodpercre állítható be.
●● A kimenő trigger jelet (12 V) a beállított idő
hosszával lehet késleltetni. (Csak akkor áll
rendelkezésre, ha a Trigger OUTPUT (KIMENET)
eleme van kiválasztva.)
Beszabályozás
és beállítások
Pl.) Válassza ki a trigger kimenet funkció [SELECT 4:3
ASPECT( 4:3 KÉPOLDAL ARÁNY KIVÁLASZTÁSA)]
elemét, és állítsa a késleltetési idő 10 másodpercre.

Állítsa a [POSITION (HELYZET)] menü [ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY)] elemét [4:3]-ra, és a projektor
10 másodperc múlva 12V-ot ad ki a trigger portból.
Megjegyzések
●● A trigger kivezetést nem szabad más készülékek
tápforrásaként használni.
●● A projektor nem fogadja el a trigger bemenetet, miközben
a táplálás bekapcsolása után felkészül a kivetítésre, és
miközben a vetítés után felkészül a leállásra. A trigger
jeleket adja be a vetítés indulása illetve a készenléti
üzemmódba állás után.
●● A 12 V nem adható ki a trigger kivezetésen amikor a
projektor készenléti üzemmódban van.
[SLEEP (KIKAPCSOLÁS
IDŐZÍTÉS)]
Állítsa be azt az időtartamot, amely után a táplálás
automatikusan kikapcsolandó.
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
[60MIN.
(60 PERC)]
[90MIN.
(90 PERC)]
[120MIN.
(120 PERC)]
[150MIN.
(150 PERC)]
[180MIN.
(180 PERC)]
[210MIN.
(210 PERC)]
[240MIN.
(240 PERC)]
Beállítások
átváltása
Inaktív
60 perc után kikapcsol a táplálás
90 perc után kikapcsol a táplálás
120 perc után kikapcsol a
táplálás
150 perc után kikapcsol a
táplálás
180 perc után kikapcsol a
táplálás
210 perc után kikapcsol a
táplálás
240 perc után kikapcsol a
táplálás
Megjegyzések
●● Amikor letelik a beállított időtartam, a táplálás
automatikusan kikapcsol (a táplálás kijelző piros fénnyel
világít).
●● 3 perccel a kikapcsolás előtt a jobb alsó sarokban
megjelenik a hátralévő percek száma.
●● Ha a [SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)] üzemmódot
még a megadott idő letelte előtt állítja [OFF (KI)] módba,
a beállítások törlődnek.
[HIGH ALTITUDE MODE
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
Amikor a projektort 1400 – 2700 méter közötti
tengerszint feletti magasságban használja, válassza
az [ON (BE)] beállítást.
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
[ON (BE)]
Beállítások
átváltása
Amikor 1400 m tengerszint feletti
magasságnál alacsonyabban
használja
Amikor nagy tengerszint feletti
magasságokban használja (1400
m és 2700 m között)
Megjegyzés
●● Ha az [ON (BE)] lehetőségre állítja, nő a ventilátor forgási
sebessége és működési zaja.
76 - MAGYAR
[OPTION (OPCIÓK)] menü
Kapcsolja át a lámpa fényerejét a projektor használati
környezetének és előirányzott használati módjának
megfelelően.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[VIERA LINK SETTINGS
(VIERA LINK BEÁLLÍTÁSOK)]
Konfigurálja a VIERA Linket.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [VIERA LINK SETTINGS (VIERA
LINK BEÁLLÍTÁSOK)] nyugtázó üzenet.
PICTURE
[NORMAL
(NORMÁL)]
Amikor nagy fényerőre van
szükség
[ECO
(TAKARÉKOS)]
Amikor kisebb fényerő is
elegendő
Megjegyzések
●● [ECO (TAKARÉKOS)] beállítás mellett csökken a
fényerő, amely lehetővé teszi az energiatakarékosságot
és az üzemzaj csökkentését. Javasoljuk az [ECO
(TAKARÉKOS)] beállítás használatát, amikor olyan
helyen nézi a videót, ahol a természetes fény le van
sötétítve, és nincs mesterséges világítás.
●● Amikor a projektor nem érzékel bemenő jelet, ez a
funkció le van tiltva.
[FUNCTION BUTTON
(FUNKCIÓ GOMB)]
Megjeleníti a távirányító <FUNCTION> (Funkció)
gombjához jelenleg hozzárendelt funkciót. Törli is a
hozzárendelt funkciót.
■■Hogyan kell törölni a funkció
hozzárendelést
1111 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ
GOMB)] nyugtázó üzenet.
FUNCTION BUTTON
FUNCTION BUTTON IS DISABLED.
(FUNKCIÓGOMB LETILTVA)
OK
POSITION
LANGUAGE
VIERA LINK SETTINGS
VIERA LINK
POWER ON LINK
POWER OFF LINK
STANDBY POWER SAVE
INTELLIGENT AUTO STANDBY
VERSION : HDAVI Control 5
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
■■[VIERA LINK]
Állítsa be, hogy a VIERA Link vezérlés aktív legyen-e.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[ON (BE)]
Aktív
[OFF (KI)]
Inaktív
Amikor a [VIERA LINK] menüpont [ON (BE)] állású, az
alábbi beállításokat lehet elvégezni.
[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)]
[POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS LINK)]
[STANDBY POWER SAVE
(KÉSZENLÉTI TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)]
Beszabályozás
és beállítások
[LAMP POWER
(LÁMPA TÁPLÁLÁS)]
[INTELLIGENT AUTO STANDBY
(INTELLIGENS AUTOMATA KÉSZENLÉT)]
CANCEL
2222 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t.
3333 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
Megjegyzés
●● A <FUNCTION> (Funkció) gombhoz tartozó műveletkiosztást olvassa el a „Távirányítás” fejezet „A
<FUNCTION> (Funkció) gomb használata” részében.
( 34. oldal)
MAGYAR - 77
[OPTION (OPCIÓK)] menü
■■[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS
LINK)]
Adja meg, hogy a készenléti üzemmódban lévő projektor
táplálását külső készülékek működtetésével be lehet-e
kapcsolni, vagy sem.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
■■[STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)]
Adja meg, hogy a külső készülékek üzemmódját át lehet-e
kapcsolni minimális teljesítményfelvételi üzemmódba,
amikor a projektor készenléti üzemmódba áll.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
Inaktív
[OFF (KI)]
Nem kapcsol át
[ON (BE)]
Kapcsolja be a projektor táplálását
a külső készülékekkel együtt
[ON (BE)]
A külső készülékek üzemmódját
átkapcsolja a minimális
teljesítményfelvételi üzemmódba
Megjegyzések
●● A projektor, a külső készüléktől függően, automatikusan
bekapcsolhat, amikor a csatlakoztatott készülékeken
bizonyos funkciókat használnak. (Csak készenléti
állapotban)
●● A projektor karakterisztikája miatt időt vesz igénybe, hogy
megkezdődjön a kivetítés. Kérjük, legyen tisztában azzal,
hogy a projektor tejes működése előtt a videó esetleg
már elindult.
■■[POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS
LINK)]
Adja meg, hogy a külső készülékek táplálását ki lehet-e
kapcsolni, amikor a projektor készenléti üzemmódba áll.
Beállítások
átváltása
Beállítások
átváltása
Beszabályozás
és beállítások
[ON (BE)]
A projektor táplálásával együtt
kapcsolja ki a külső készülékek
táplálását is
[OFF (KI)]
Ne kapcsolja ki a projektor
táplálásával együtt a külső
készülékek táplálását
Megjegyzések
●● Ez a funkció akkor működik, amikor a [POWER OFF
LINK (KIKAPCSOLÁS LINK)] beállítása [ON (BE)].
●● Amikor a projektor bekapcsol, a külső készülékektől
függően, az energiafogyasztás még a [STANDBY
POWER SAVE (KÉSZENLÉTI TAKARÉKOS
ÜZEMMÓD)] alatt is növekedhet, hogy gyorsabb indulást
érjen el.
■■[INTELLIGENT AUTO STANDBY
(INTELLIGENS AUTOMATA
KÉSZENLÉT)]
Adja meg, hogy a bemenethez választott külső készülékek
táplálása bekapcsolva maradjon-e, a ki nem választott
készülékek táplálása pedig kikapcsolódjon-e.
Ha az [ON (WITH REMINDER) (BE (EMLÉKEZTETŐVEL))]
lehetőséget választja ki, a funkció működése előtt egy
üzenet jelenik meg.
Beállítások
átváltása
[OFF (KI)]
Megjegyzések
●● Ez a funkció még akkor is működik, ha a projektor a
[SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)] funkción révén,
automatikusan áll készenléti üzemmódba.
●● Vannak azonban olyan esetek, amikor bizonyos külső
készülékeket az állapotuktól függően (éppen rögzítenek
stb.) nem lehet kikapcsolni.
Beállítások
átváltása
Megtartja azoknak a
készülékeknek a bekapcsolt
állapotát, amelyekhez nincs
kiválasztva bemenet
[ON (WITH
REMINDER) (BE
(EMLÉKEZTETŐVEL))]
A nyugtázó képernyő
megjelenése után azok a
készülékek, amelyekhez nincs
kiválasztva bemenet, készenléti
állapotba állnak
[ON (NO
REMINDER)
(BE (EMLÉKEZTETŐ
NÉLKÜL))]
Azok a készülékek, amelyekhez
nincs kiválasztva a bemenet,
készenléti állapotba állnak
Megjegyzés
●● Ez a funkció a külső berendezéstől függően, esetleg nem
működik megfelelően.
78 - MAGYAR
[OPTION (OPCIÓK)] menü
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik az [OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)] menü.
PICTURE
POSITION
OTHER FUNCTIONS
FREEZE
BLANK
VIERA LINK MENU
LANGUAGE
3D SETTINGS
LENS CONTROL
OPTION
■■FREEZE (ÁLLÓKÉP)
A külső készülék lejátszásától függetlenül, ideiglenesen
kimerevítheti a kivetített videót.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● A <RETURN> (Vissza) gomb megnyomása törli a
funkciót.
Megjegyzés
●● A kimerevített kép megjelenítése közben az <ENTER>
(Bevitel) gomb megnyomásával beléphet a [SPLIT
ADJUST (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA)] menü
[AREA SELECT (TERÜLET KIVÁLASZTÁS)]
üzemmódjába. Ha azonban a bemenetre 3D jel kerül
(beleértve a 2D – 3D konverziót is), akkor a [SPLIT
ADJUST (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA)] üzemmódba
való átmenet nem lehetséges. A részleteket olvassa
el a [PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] menü
[SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS KÉPMEGOSZTÁSA)]
menüpontjánál. ( 44. oldal)
■■[BLANK (ÜRES)]
Ha a projektor rövid időre nincs használatban, például
egy értekezlet szünetében, vagy egy összejövetel
előkészületekor, a videó ideiglenesen leállítható.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● A <RETURN> (Vissza) gomb megnyomása törli a
funkciót.
■■[VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)]
Működtethet egy HDMI-hez csatlakozó készüléket.
Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] menü.
[VIERA LINK
CONTROL (VIERA
LINK VEZÉRLÉS)]
[HOME CINEMA
VOLUME (HÁZIMOZI HANGERŐ)]
[HOME CINEMA
MUTE (HÁZIMOZI
NÉMÍTÁS)]
[OPERATE
OTHER DEVICE
(MÁS ESZKÖZ
MŰKÖDTETÉSE)]
Kiválasztja a működtetendő
készüléket, és átkapcsolja a
bemenetet
Beállítja a film hangerőt
Némítja a filmet
Más gyártó készülékét
működteti
●● A részleteket olvassa el a „VIERA Link (HDAVI Control)”
részben. ( 92. oldal)
[TEST PATTERN
(TESZTÁBRA)]
A hitelesítéshez 5-féle kép sablont jeleníthet meg.
Ha a többi ábrára kíván átkapcsolni, nyomja meg az
<ENTER> (Bevitel) gombot. A <RETURN> (Vissza)
gomb megnyomása törli a funkciót.
Megjegyzés
●● Amikor 3D jel kerül megjelenítésre (beleértve a 2D – 3D
konverziót is), a [TEST PATTERN (TESZTÁBRA)]
nem hajtható végre. Hajtsa végre a műveletet miután
átkapcsolt 2D-re.
[LAMP RUNTIME
(LÁMPA ÜZEMIDŐ)]
Beszabályozás
és beállítások
[OTHER FUNCTIONS
(EGYÉB FUNKCIÓK)]
Ellenőrizheti, hogy mennyi ideje használja a lámpát.
Figyelem
●● A lámpa cseréjekor kövesse „A lámpaegység cseréjének
lépései” ( 86. oldal) részben leírtakat, és állítsa az
üzemidőt [0]-ra.
Megjegyzés
●● Amikor a lámpaegység elérte élettartama végét, a
[LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)] menü villogó
vörössel és szürkével figyelmezteti a használati időre. Az
élettartamra vonatkozó leírást lásd a „Mikor kell cserélni
a lámpaegységet” részben ( 85. oldal).
MAGYAR - 79
A
TEMP(Hőmérséklet)
(Hőmérséklet)ésésa LAMP
a LAMP
(Lámpa
állapot)
kijelző
A TEMP
(Lámpa
állapot)
kijelző
A kijelzett problémák kezelése
Ha a projektorral esetleg probléma adódik, a <LAMP> (Lámpa állapot) és/vagy a <TEMP> (Hőmérséklet) kijelző
kigyullad vagy villog. Ellenőrizze a kijelző állapotát, és foglalkozzék a problémával az alábbiak szerint.
Figyelem
●● Amikor a problémákkal való foglalkozáshoz kikapcsolja a táplálást, okvetlen kövesse „A táplálás kikapcsolása”
( 30. oldal) részben leírt eljárást.
Megjegyzés
●● Ellenőrizze a táplálás állapotát a <ON (G) / STANDBY (R)> (BE (Zöld) / KÉSZENLÉT (Piros)) táplálás kijelzővel.
( 28. oldal)

Hőmérséklet kijelző
Lámpa állapot kijelző
■■<TEMP> (Hőmérséklet) kijelző
●● Vetítés közben piros fénnyel világít.
(Megjelenik a [REFER TO THE “TEMP indicator” SECTION IN THE OPERATION MANUAL. (OLVASSA
EL A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN A „TEMP (HŐMÉRSÉKLET) kijelző” RÉSZT.)] figyelmeztetés.)
●● Piros fénnyel villog amikor a táplálás ki van kapcsolva (a vetítés automatikusan leáll).
Kijelző
állapota
Probléma
Ok
Megoldás
A projektor belső és/vagy környezeti hőmérséklete rendellenesen magas.
A levegő bemeneti
vagy kimeneti
nyílásokat esetleg
elzárta valami.
A légszűrő túlzottan
A helyiség
A projektort nagy tengerszint
piszkos, és a
hőmérséklete
feletti magasságban (1400 m
szellőzés nem
túlságosan magas.
vagy a felett) használja.
megfelelő.
Távolítsa el a
tárgya(ka)t a
szellőzőnyílások
mellől, illetve
tegye szabaddá
a projektor körüli
területet.
Helyezze a
projektort olyan
környezetbe,
amelynek
hőmérséklete és
légnedvessége
megfelel a
specifikációnak.
( 100. oldal)
A projektor bekapcsolás után
csak két percig használható.
Tisztítsa meg
A projektor bekapcsolása
vagy cserélje ki a
után, két percen belül állítsa
légszűrő egységet. a [HIGH ALTITUDE MODE
( 82. oldal)
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
menüpontot az [ON (BE)]
opcióra. ( 76. oldal)
Megjegyzés
Karbantartás
●● Ha a <TEMP> (Hőmérséklet) kijelző annak ellenére világít vagy villog, hogy megtette a fenti intézkedéseket, kérjük
forduljon a forgalmazóhoz, hogy a projektorát megjavíttassa.
80 - MAGYAR
A TEMP (Hőmérséklet) és a LAMP (Lámpa állapot) kijelző
■■<LAMP> (Lámpa állapot) kijelző
Kijelző állapota
Probléma
Ok
Megoldás
Piros fénnyel világít
Piros fénnyel villog
Ideje cserélni a lámpaegységet. Világít, amikor
a lámpaegység elérte maximális élettartamát,
Lámpa áramkör hiba, rendellenes funkció vagy a
a 3800 órát (a [LAMP POWER (LÁMPA
lámpaegység tönkrement.
TÁPLÁLÁS)] [NORMAL (NORMÁL)] beállítása
mellett).
A táplálás bekapcsolásakor egy, a
lámpacserét javasló üzenet jelenik meg.
Lámpa áramkör hiba,
A táplálás a kikapcsolás
rendellenes funkció
után azonnal, újra be
vagy a lámpaegység
lett kapcsolva.
tönkrement.
Cserélje ki a lámpaegységet.
( 86. oldal)
Hagyja a
lámpaegységet lehűlni,
és kapcsolja be a
táplálást.
Kapcsolja ki a
hálózati táplálást „A
táplálás kikapcsolása”
( 30. oldal) szerint,
és forduljon a
forgalmazóhoz.
Megjegyzés
Karbantartás
●● Ha a <LAMP> (Lámpa állapot) kijelző annak ellenére világít vagy villog, hogy megtette a fenti intézkedéseket, kérjük
forduljon szakszervizhez, hogy a projektorát megjavíttassa.
MAGYAR - 81
Gondozás
és csere
Gondozás és csere
A projektor tisztítása előtt /
alkatrészek cseréje
Figyelem
●● A projektor tisztítása/alkatrészeinek cseréje előtt
kapcsolja ki a <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsolót, és
húzza ki a hálózati dugaszt a fali csatlakozóból.
●● A projektor kikapcsolásakor kövesse „A táplálás
kikapcsolása” részben leírt eljárást. ( 30. oldal)
A projektor tisztítása
■■A projektor külső felületének tisztítása
■■Légszűrő egység
Ha a túl sok szennyeződés gyűlik össze a légszűrőben,
a projektor belső hőmérséklete nem tartható a normál
szinten. A képernyőn nyugtázó üzenet jelenik meg, és
ugyanakkor a <TEMP> (Hőmérséklet) lámpa piros fénnyel
kigyullad. A táplálás egy kis idő múlva automatikusan
kikapcsol. Tisztítsa meg a légszűrőt minden 100 óra
használat után.
1111 Távolítsa el a légszűrő fedelet.
●● Egy kereszthornyos csavarhoz használható,
csillagfejű (Phillips típusú) csavarhúzó segítségével
lazítsa meg a légszűrő fedél rögzítőcsavart, és
távolítsa el a fedelet.
Légszűrő fedél
rögzítőcsavar
Törölje le finoman a szennyeződést és a port egy puha,
száraz ruhadarabbal.
●● Ha nehéz eltávolítani a szennyeződést, itassa át
vízzel a ruhadarabot, majd csavarja ki alaposan,
és törölje át a projektort. Tisztítás után egy száraz
ruhával törölje át a projektort.
●● Ne használjon mosóbenzint, hígítót, semmilyen
alkoholos oldószert, konyhai tisztítószert. Ha ilyen
anyagokat használ, az a projektor felszínének
megváltozását vagy károsodását okozhatja.
●● Ha vegyszerrel kezelt kendőt használ, kövesse
annak használati útmutatóját.
■■A vetítőlencse felületének tisztítása
Légszűrő fedél
2222 Távolítsa el a légszűrő egységet.
●● Fogja meg a légszűrő egységen lévő füleket, és
vegye ki a projektorból.
Légszűrő egység
Ha a szennyeződés összegyűlik a lencse felületén, az
felnagyítva a kivetített képen is megjelenik.
Törölje le finoman a szennyeződést és a port a lencse
elülső felületéről egy puha ruhadarabbal.
●● Ne használjon bolyhos rongyot, sem zsíros, nedves
vagy piszkos ruhadarabot.
●● Ne dörzsölje durván a lencsét, mert az károsíthatja a
felületét.
Figyelem
●● A vetítőlencse üvegből készült. Eltörhet vagy megrepedhet,
ha kemény tárgynak ütődik vagy durván megdörzsölik.
Kérjük, bánjon óvatosan a lencsével.
UP
Fülek (gravírozott
* A légszűrő egység kivétele után, távolítsa el a légszűrő
egység bemélyedésében és a projektor levegőbemeneti
nyílásában felhalmozódott, nagymennyiségű
szennyeződést illetve port.
3333 Használjon porszívót a légszűrő egységben
összegyűlt por eltávolításához.
●● Ne mossa le a légszűrő egységet.
Karbantartás
82 - MAGYAR
nyíl)
Gondozás és csere
4444 Helyezze be a légszűrő egységet a
projektorba.
●● Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba
a 2) lépés szerint, de fordított sorrendben.
* Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a
légszűrő egység keretén lévő, gravírozott nyílnak
UP
( ) megfelelő irányban, amíg a helyére nem
kattan.
5555 Helyezze vissza a légszűrő fedelet, és
gondosan húzza meg az (egy db) légszűrő
fedél rögzítőcsavart egy csillagfejű
(Phillips típusú) csavarhúzóval.
Figyelem
Karbantartás
●● A légszűrő egységnek mindig a helyén kell lennie a
projektorban.
Ha a projektort légszűrő nélkül használja, működési
zavarok léphetnek fel a projektorba jutott idegen anyagok,
például a szennyeződések és a por következtében.
●● Ne mossa ki vízzel a légszűrő egységet, mert az
csökkenti a porelnyelő képességét.
MAGYAR - 83
Gondozás és csere
Alkatrészcsere
■■Légszűrő és elektrosztatikus szűrő
A légszűrőt akkor kell kicserélni, ha a tisztítás már nem hatásos.
A csere légszűrő / elektrosztatikus szűrő külön szerezhető be (szerviz alkatrész).
Az opcionális légszűrővel és elektrosztatikus szűrővel kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz.
Kérjük, hogy a lámpaegység cseréjekor cserélje ki egyúttal a légszűrőt és az elektrosztatikus szűrőt is.
(Az [ET-LAA310] típusú csere lámpaegység tartozéka egy légszűrő és egy elektrosztatikus szűrő is.)
■■Lámpaegység
A lámpaegység fogyóeszköz. Az élettartamra vonatkozó leírást lásd a „Mikor kell cserélni a lámpaegységet” részben
( 85. oldal).
Ha csere lámpaegységet (ET-LAA310: szerviz alkatrész) kíván vásárolni, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Javasoljuk, hogy a lámpacserét szakképzett mérnök végezze. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Figyelem
●● Csere előtt várja meg, amíg a lámpaegység megfelelően lehűl (várjon legalább egy órát).
A lámpa burkolata nagyon forróvá válik, ha hozzáér, megégetheti magát.

■■A lámpaegység cseréje előtt
●● A csere elvégzéséhez egy csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzó szükséges. Fogja erősen a csavarhúzót.
●● A fényforrásként használt lámpa üveg alkatrész. Ha kemény
tárgyhoz üti, vagy leesik, eltörhet.
Bánjon óvatosan a fényforrásként használt lámpával.
●● Ne szerelje szét és ne alakítsa át a lámpaegységet.
●● A lámpaegységet a fogantyújánál fogja az eltávolításakor. A
lámpaegység néhány része éles, és sérülést okozhat.
●● A lámpa megrepedhet. Óvatosan cserélje ki a lámpaegységet,
nehogy a lámpa törött üvegdarabjai szétszóródjanak. A
lámpa törött üvegdarabjai különösen akkor eshetnek ki a
lámpaegységből, amikor a projektor a mennyezetre van
szerelve, ezért ne álljon közvetlenül a projektor alatt, illetve arcát
tartsa távol a projektortól.
●● A lámpa higanyt tartalmaz. A régi lámpa megfelelő
ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a helyi
önkormányzathoz vagy a képviselethez.
Megjegyzés
●● Semmiképpen ne használjon más típusú lámpaegységet, mint a megadott típust!
Karbantartás
84 - MAGYAR
Gondozás és csere
■■Mikor kell cserélni a lámpaegységet
A lámpaegység fogyóeszköz. A fényerő a használati idő folyamán csökken, ezért a lámpaegységet rendszeresen cserélni kell. A
hozzávetőlegesen becsült használati idő 4000 óra, de egy adott lámpa egyedi karakterisztikájától, a használat körülményeitől, a
folyamatos használat időtartamaitól és a környezeti feltételektől stb. függően a lámpa már a 4000 órás használat előtt is kiéghet.
Ezért ajánljuk, hogy tartson készenlétben tartalék izzót.
Mivel a lámpa eltörésének kockázata a 4000 óra eltelte után megnövekszik, ezért a lámpa automatikusan kikapcsol.
A képernyőn megjelenő kijelzés
Lámpa állapot kijelző
REPLACE LAMP
(CSERÉLJEN IZZÓT)
3800*1 óra
eltelte után
Az üzenet 30 másodpercig látható.
Ha a 30 másodpercen belül bármelyik
gombot megnyomja, az üzenet eltűnik.
4000*1 óra
eltelte után
Az üzenet mindaddig látható, amíg Ön
meg nem nyomja valamelyik gombot.
Piros fénnyel világít, készenléti
üzemmódban is.
*1: Ez annak az időértéke, amikor az [OPTION (OPCIÓK)] menü [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] eleme a [NORMAL
(NORMÁL)] lehetőségre van állítva ( 77. oldal). Ez különbözik az [OPTION (OPCIÓK)] menü [LAMP RUNTIME (LÁMPA
ÜZEMIDŐ)] eleménél kijelzett időtől. Ez az idő jelentősen megnövekszik, ha a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] elem az
[ECO (TAKARÉKOS)] lehetőségre van állítva.
Megjegyzések
Karbantartás
●● Ha a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)] elemet az [ECO (TAKARÉKOS)] lehetőségre állítja, az csökkent fényerőt
eredményez, de a lámpát hosszabb ideig használhatja.
●● A 4000 óra csak hozzávetőleges becslés, és nem garantált időtartam.
MAGYAR - 85
Gondozás és csere
■■A lámpaegység cseréje
Figyelem
●● Amint a lámpa használati ideje túllépte a 4000 órás
élettartamot (ha a [LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS)]
a [NORMAL (NORMÁL)] lehetőségre volt állítva), a
projektor a bekapcsolás után már csak kb. 10 percig
használható. ( 85. oldal)
Hajtsa végre az eljárás 20) – 23) lépését 10 percen belül.
●● Amikor a projektor a mennyezetre van szerelve, ne végezzen
semmilyen csereműveletet közvetlenül a lámpaegység
alatt, illetve arcát is tartsa távol a projektortól.
●● Csak akkor nyissa fel a felső fedelet, amikor a lámpaegységet cseréli.
●● Ne kapcsolja be a táplálást, amíg a felső fedél nyitva
van.
●● A lámpaegység cseréjekor mindig cserélje ki a légszűrőt
és az elektrosztatikus szűrőt is.
●● Gondosan helyezze be a lámpaegységet és a lámpa
fedelet.
1111 Kapcsolja ki a <MAIN POWER> (Hálózati
kapcsolót) ( 30. oldal), húzza ki a hálózati
csatlakozó dugaszt a fali csatlakozó
aljzatból, és várjon legalább egy órát, mielőtt
ellenőrzi, hogy a lámpaegység környezete
lehűlt-e.
2222 Húzza ki a csatlakozó kivezetéshez
kapcsolódó videokábelt.
4444 Használjon csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzót a lámpa fedél (egy db)
rögzítő csavarjának meglazításához,
majd távolítsa el a lámpa fedelet.
* Megfontoltan távolítsa el a lámpa fedelet a projektorból.
Lámpa
fedél
rögzítőcsavar
Lámpa fedél
5555 Használjon csillagfejű (Phillips típusú)
csavarhúzót a lámpa egység (2 db)
rögzítő csavarjának meglazításához.
6666 Fogja meg a lámpaegység fogantyúját,
és a lámpaegység reteszét a fekete nyíl
irányában tartva, óvatosan húzza ki
függőelegesen a projektorból.
モ
Figyelem
●● Ha teljesen kinyitja a felső panelt, az hozzáérhet a
csatlakozókhoz, például a videó csatlakozóhoz, ami a
videokábel törését okozhatja. Mielőtt kinyitja a felső panelt,
okvetlen húzza ki a csatlakoztatott videokábeleket stb.
3333 Fogja meg a projektor felső fedelének
elülső sarkán lévő kiálló részeket, és
felfelé nyomva nyissa ki a fedelet.
* Ha a projektor mennyezetre van szerelve, a felső
fedél nyitásakor/zárásakor álljon a projektor optika
oldalánál.
Kiálló rész
Fogantyú
Lámpaegység
rögzítőcsavarok
Lámpaegység
retesz
7777 Helyezze be az új lámpaegységet, vigyázva
arra, hogy a beillesztés a megfelelő
irányban történjék. Nyomja lefelé a
lámaegység tetejét, és győződjön meg
róla, hogy az egység biztonságosan a
helyére került. A lámpaegység (2 db)
rögzítőcsavarjának biztonságos
meghúzásához használjon (Phillips
típusú) csillagfejű csavarhúzót.
Karbantartás
●● A lámpaegység behelyezésekor nyomja lefelé
erősen az A részt.
Felső fedél
Figyelem
●● Vigyázzon, hogy ne nyissa ki túlságosan a felső panelt.
Ha arra kíváncsi, mi a teendő, ha leesik a felső fedél,
olvassa el a „Kezelési utasítás - Funkcionális útmutató”
„Gondozás és csere” fejezetét.
86 - MAGYAR
8888 Helyezze vissza a lámpa fedelet, és
szorítsa meg jól az (1 db) lámpaegység
fedél rögzítőcsavart egy csillagfejű
(Phillips típusú) csavarhúzóval.
9999 Csukja le a projektor felső fedelét.
●● Csukja le a felső fedelet a 3) lépéshez képest
fordított sorrendben, és nyomja meg a felső fedél
közepét.
11111 Csatlakoztassa ismét a 2) lépésben
kihúzott videokábelt a csatlakozó
kivezetéshez.
Gondozás és csere
11111 Távolítsa el a légszűrő fedelet.
Zárókarmok
●● Egy kereszthornyos csavarhoz használható,
csillagfejű (Phillips típusú) csavarhúzó segítségével
lazítsa meg a légszűrő fedél rögzítőcsavart, és
távolítsa el a fedelet.
Légszűrő keret
Légszűrő
(fekete)
Légszűrő fedél
rögzítőcsavar
Elektrosztatikus
szűrő
(fehér)
Kiálló részek
Légszűrő
ház
Légszűrő fedél
11111 Távolítsa el a légszűrő egységet.
●● Fogja meg a légszűrő egységen lévő füleket, és
vegye ki a projektorból.
Légszűrő egység
Bordák
11111 Szerelje össze a légszűrő egységet.
UP
Fülek (gravírozott
nyíl)
* A légszűrő egység kivétele után, távolítsa el a
légszűrő egység bemélyedésében és a projektor
levegőbemeneti nyílásában felhalmozódott,
nagymennyiségű szennyeződést illetve port.
11111 Nyomja meg a projektorból a fekete nyíl
irányában kivett légszűrő egység kiálló
részeit, és távolítsa el a légszűrő keretét.
●● Mielőtt a légszűrő keretét felszerelné, először
helyezze a (fehér) elektrosztatikus szűrőt a ház
közepére oly módon, hogy a szélei ne fedjék be a
bordák tetejét, majd illessze be a (fekete) légszűrőt,
hogy annak négy sarka a házon belülre kerüljön.
* Vigyázzon, hogy a légszűrő ne csípődjön be a
légszűrő keret és a ház közé.
* A légszűrő egység összeszerelésekor illessze
a légszűrő házon és a légszűrő kereten lévő
zárókarmokat és kiálló részeket. A légszűrő keret
felszerelésekor biztosítsa, hogy a 4 zárókarom
megfelelően illeszkedjék a légszűrő ház kiálló
részeihez, és a helyére kattanjon.
11111 Helyezze be a légszűrő egységet a
projektorba.
●● Cserélje ki egy újra a légszűrő egységben lévő
légszűrőt és elektrosztatikus szűrőt.
* Okvetlen a megfelelő sorrendben helyezze be az
elektrosztatikus szűrőt és a légszűrőt.
11111 Helyezze vissza a légszűrő fedelet, és
gondosan húzza meg az (egy db) légszűrő
fedél rögzítőcsavart egy csillagfejű
(Phillips típusú) csavarhúzóval.
11111 Dugaszolja be a hálózati dugaszt a
hálózati csatlakozóba, és a táplálás
bekapcsolásához nyomja le a <MAIN
POWER> (Hálózati) kapcsoló <ON (BE)>vel jelölt oldalát.
11111 A videó kivetítés indításához nyomja meg
a projektoron vagy a távirányítón lévő
< /|> (Táplálás) gombot.
MAGYAR - 87
Karbantartás
11111 Cserélje ki a légszűrőt/elektrosztatikus
szűrőt.
●● Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a
12) lépés szerint, de fordított sorrendben.
*Helyezze be a légszűrő egységet a projektorba a
légszűrő egység keretén lévő, gravírozott nyílnak
UP
( ) megfelelő irányban, amíg a helyére nem
kattan.
Gondozás és csere
22222 A menü képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a <MENU> (Menü) gombot,
válassza ki a ▲▼ gombbal az [OPTION
(OPCIÓK)] menüpontot, majd nyomja
meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
22222 A ▲▼ gombbal válassza ki a [LAMP
RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)]
lehetőséget.
22222 Tartsa lenyomva 3 másodpercig az
<ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)]
képernyő.
LAMP RUNTIME
LAMP RUNTIME RESET.
(LÁMPA ÜZEMIDŐ TÖRLÉSE.)
OK
CANCEL
22222 A ◄► gomb segítségével válassza ki az
[OK]-t, majd nyomja meg az <ENTER>
(Bevitel) gombot.
●● A LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ) visszaáll
„0”-ra, és a projektor táplálása kikapcsol. Rövid idő
múlva a projektor készenléti üzemmódba áll.
■■A felső fedél felerősítése
Fogja meg a felső fedelet az alábbi ábrán
látható módon, igazítsa a zsanért a
tartóhoz, és miközben a kart a (projektor
belsejében látható) nyíl irányába nyomja,
nyomja be a horonyba.
Kar
Tartó
Karbantartás
Zsanér
Horony
88 - MAGYAR
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ellenőrizze át ezeket a pontokat.
A részleteket lásd a vonatkozó oldalon.
A projektor nem
kapcsol be.
Ok
Oldal
●● A hálózati kábel esetleg nincs csatlakoztatva.
●● A projektor <MAIN POWER> (Hálózati) kapcsolója ki van kapcsolva.
●● Nincs feszültség a fali csatlakozó aljzatban.
●● Az áramkör megszakító kioldott.
●● <TEMP> (Hőmérséklet) vagy a <LAMP> (Lámpa állapot) kijelző világít vagy villog.
●● A lámpaegység nincs jól telepítve.
28
29
28
—
80
86
●● A bemenő jelforrás csatlakoztatása a kivezetéshez nem megfelelő.
●● A bemenet beállítását esetleg nem jól választotta ki.
●● A [BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)] beállítása a lehetséges minimum értékre van állítva.
Nincs kivetített kép.
●● A projektorhoz csatlakoztatott külső készülék esetleg nem működik megfelelően.
●● A [BLANK (ÜRES)] funkció esetleg be van kapcsolva.
●● Az optika védősapka esetleg még mindig a vetítőlencsén van.
26
34
42
—
79
19
A kép homályos.
●● A lencse fókusza nincs jól beállítva.
●● A projektor nem megfelelő távolságra van felállítva a vetítőernyőtől.
●● A vetítőlencse piszkos.
●● A projektor túlságosan megdőlt.
69
22
19
22
A színek túl
halványak vagy
szürkések.
●● A [COLOR (SZÍNTELÍTETTSÉG)] illetve a [TINT (ÁRNYALAT)] beállítása nem
megfelelő.
●● A projektorhoz csatlakoztatott készülék esetleg nincs jól beállítva.
40
A távirányító nem
működik.
●● Az elemek lemerültek.
●● Az elemek helytelenül vannak betéve.
●● Akadály van a távirányító és a projektor vezérlőjel-érzékelője között.
●● A távirányító a hatótávolságon kívül van.
●● Neonfény esik a jelérzékelőre és interferenciát okoz.
●● A 3D IR adó interferál.
—
18
18
18
—
67
●● A [TV-SYSTEM (TV RENDSZER)] és a [RGB/YCBCR, ] illetve az [RGB/YPBPR]
A projektor nem
nincs jól kiválasztva.
vetíti ki megfelelően
●● A videolejátszóval vagy az egyéb jelforrással van probléma.
a képet.
●● A bemenetre a projektorral nem kompatibilis jelet adott be.
—
54
—
—
●● A kábel túl hosszú. (A kábelnek 10 méternél rövidebbnek kell lennie.)
●● A személyi számítógép külső videokimenete nem megfelelő. (Ön esetleg meg tudja
változtatni a külső kimenet beállításait, ha egyszerre lenyomja az [Fn]+[F3] vagy az
[Fn]+[F10] gombot. Az aktuális mód a számítógép típusától függően változik, ezért
a további részleteket olvassa el a számítógépéhez tartozó dokumentációban.)
—
—
Nem jelenik meg a
HDMI kompatibilis
készülékből
érkező videó, vagy
zavarosan jelenik
meg.
●● Nincs rendesen dugaszolva a HDMI kábel.
●● Kapcsolja ki és be a projektor valamint a külső készülék táplálását.
●● A bemenetre a projektorral nem kompatibilis jelet adott be.
27
28
95
Egy 3D videó
nézése közben
megszakad a 3D
videó.
●● Esetleg lemerült az elem a 3D szemüvegben. Ha újratölthető 3D szemüveget
használ, töltse újra az akkumulátort a 3D szemüvegben. Ha eldobható elemes 3D
szemüveget használ, cserélje ki az elemet.
—
A számítógépből
jövő kép nem
jelenik meg.
* Ha a projektor a fenti pontok ellenőrzése után még mindig nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.
MAGYAR - 89
Karbantartás
Probléma
A
mennyezeti
konzol
biztonsági
berendezései
A mennyezeti
konzol
biztonsági
berendezései
●● Amikor a projektort az opcionális mennyezeti konzol segítségével szereli a mennyezetre, használja a Panasonic
által megadott mennyezeti konzolt (típusszám: ET-PKA110H (magas mennyezethez) és ET-PKA110S (alacsony
mennyezethez)).
●● A mennyezeti konzol felszerelését csak képzett szakember végezheti.
●● Még ha a garanciaidőn belül van is, a gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kockázatért illetve sérülésért, amelyet
olyan, mennyezetre szerelt konzol használata okozott, amelyet egy nem hivatalos forgalmazótól szerzett be, vagy amelyet
környezeti viszonyok okoztak.
●● A használaton kívüli mennyezeti konzolt egy szakembernek azonnal le kell szerelnie.
●● Okvetlen normál csavarhúzót vagy ahhoz hasonló szerszámot használjon. Ne használjon elektromos csavarhúzót sem
pneumatikus csavarhúzót.
●● A részleteket olvassa el a mennyezeti konzol telepítési útmutatójában.
●● A tartozékok és az opcionális alkatrészek típusszáma minden külön értesítés nélkül változhat.
Alulnézet
A mennyezeti konzol típusszáma: ET-PKA110H (magas mennyezethez)
ET-PKA110S (alacsony mennyezethez)
Lyukak a mennyezeti konzol
rögzítő csavarjaihoz
M4 × 0.7
9 mm
Nyomaték: 1,25 ± 0,2 N•m
Karbantartás
90 - MAGYAR
A VIERA Link használata
A VIERA Link használata
A VIERA Link (HDAVI Control) a projektort és a VIERA Link funkcióval rendelkező berendezést köti össze, és a
házimozi berendezés egyszerű vezérlését teszi lehetővé a projektor távirányítójával.
●● A projektor a „HDAVI Control 5” vezérlő funkciót támogatja.
Az elérhető szolgáltatások azonban a csatlakoztatott készülék HDAVI Control verziójától függnek. Kérjük, ellenőrizze a
csatlakoztatott készülék HDAVI Control verzióját.
●● Még más cégek által gyártott készülékek esetében is, ha azok HDMI specifikáció CEC kompatibilisek, vannak esetek, ahol
használható ugyanaz a funkció.
A VIERA Link jellemzőinek összefoglalása
■■VIERA Link (csak HDMI csatlakozás esetén)
DIGA felvevő
VIERA Link
funkcióval
DVD lejátszó/
Blu-ray lemez
lejátszó VIERA
Link funkcióval
HD videokamera/
LUMIX kamera
VIERA Link
funkcióval
Egyszerű lejátszás*1
○
○
○
[POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] ( 78.
oldal)
○
○
○
[POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS LINK)] ( 78.
oldal)
○
○
○
[STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)] ( 78. oldal)
○ *3
○ *3
○
[INTELLIGENT AUTO STANDBY (INTELLIGENS
AUTOMATA KÉSZENLÉT)] ( 78. oldal)
○ *2
○ *2
○
A csatlakoztatott készülék menüjének vezérlése
a projektor távirányítójával ( 93. oldal)
○ *2
○ *2
○ *2
—
—
—
Csatlakoztatott
készülék
Szolgáltatás
Hangszóró vezérlés
*1 : Ha a [POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpontot ( 78. oldal) az [ON (BE)] lehetőségre állította, a projektor
bemenete automatikusan bekapcsol, amikor a külső berendezésen, például egy DIGA készüléken megkezdődik lejátszás.
*2 : Olyan készülékeknél áll rendelkezésre, amelyek „HDAVI Control 2 vagy későbbi” vezérlő funkcióval rendelkeznek.
*3 : Olyan készülékeknél áll rendelkezésre, amelyek „HDAVI Control 4 vagy későbbi” vezérlő funkcióval rendelkeznek.
Csatlakoztatások
Erősítő használata
Hangszóró rendszer
HDMI kábel
DIGA felvevő/DVD lejátszó/
Blu-ray lemezes házimozi/Blu-ray lemez lejátszó/
Lejátszó házimozi/HD videokamera/
LUMIX kamera VIERA Link funkcióval
●● Ne használjon más kábelt, csak egy HDMI szabványokat
kielégítő, HDMI nagysebességű kábelt.
●● Amikor a projektort egy „VIERA Link” kompatibilis
készülékkel köti össze, csatlakoztassa a HDMI 1/2/3
bemeneti csatlakozóhoz.
●● Ami a projektoron kívüli, többi Panasonic terméket illeti,
ellenőrizze a csatlakoztatandó készülékek kézikönyvében
a „VIERA Link”-re vonatkozó leírást.
●● A VIERA Link csak egy kijelzővel (projektorral, TV-vel
stb.) használható.
HDMI
kábel
HD videokamera/
LUMIX kamera VIERA
Link funkcióval
HDMI
kábel
DIGA felvevő VIERA
Link funkcióval
MAGYAR - 91
Függelék
Megjegyzések
Erősítő
VIERA Link
funkcióval
A VIERA Link használata
■■Kompatibilis berendezés VIERA Link
vezérlése
„A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK KAPCSOLAT MENÜ)]
használata” ( 93. oldal)
●● Az alábbi táblázatban a VIERA Link Control segítségével
vezérelhető kompatibilis berendezések maximális száma
látható.
Ez tartalmazza a már a projektorhoz csatlakoztatott
berendezések kapcsolódásait is.
Például egy HDMI kábelen keresztül a projektorhoz
csatlakoztatott erősítőhöz kapcsolódó DIGA felvevő.
A berendezés típusa
Maximális
szám
Felvevő (DIGA felvevő stb.)
3
Lejátszó (DVD lejátszó, Blu-ray lemez
lejátszó, HD videokamera, LUMIX
kamera, digitális kamera, lejátszó
házimozi, Blu-ray lemez házimozi stb.)
3
Audio rendszer (lejátszó házimozi, bluray lemez házimozi, erősítő stb.)
1
Tuner (Set top box stb.)
4
VIERA Link „HDAVI Control”
Ha HDMI kábelekkel csatlakozik a berendezéshez
(DIGA felvevő, HD videokamera, lejátszó házimozi,
erősítő stb.), az lehetővé teszi, hogy automatikusan
csatolja őket.
Ezek a szolgáltatások azokra a típusokra
korlátozódnak, amelyek egyesítik a „HDAVI Control”
és a “VIERA Link” funkciót.
●● Néhány funkció nem áll rendelkezésre a berendezés
HDAVI Control vezérlés verziójától függően.
Kérjük, ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés HDAVI
Control verzióját. Néhány funkciót azonban nem lehet
végrehajtani, még akkor sem, ha a verziók azonosak.
●● A VIERA Link „HDAVI Control” a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control – Fogyasztói elektronika vezérlés)
néven ismert ipari szabvány, a HDMI által biztosított
vezérlő funkciókon alapuló, általunk fejlesztett és
hozzáadott egyedi funkció.
Ennélfogva az együttműködése nem garantálható más
gyártók HDMI CEC szabványt támogató berendezéseivel.
●● Kérjük, olvassa el az egyéb gyártók Link funkciót
támogató berendezéseinek saját útmutatóját.
●● Az alkalmazható Panasonic berendezésekkel kapcsolatosan
forduljon a helyi Panasonic forgalmazóhoz.
Függelék
92 - MAGYAR
■■Előkészületek
●● Használjon tisztán vezetékes HDMI kompatibilis kábelt.
Nem-HDMI-kompatibilis kábelek nem használhatók.
●● Telepítse a csatlakoztatott berendezést.
Kapcsolja be a csatlakoztatott berendezést.
Állítsa be a beállítás menüben a [POWER ON LINK
(BEKAPCSOLÁS LINK)] menüpontot.
(Ehhez a beállításhoz kérjük, olvassa el a berendezés
kézikönyvét.)
●● Telepítse a projektort.
Kapcsolja be a projektort.
Állítsa a bemeneti módot a [HDMI 1 IN], [HDMI 2 IN]
vagy [HDMI 3 IN] lehetőségre, és ellenőrizze, hogy a
kép megfelelően jelenik-e meg.
Az [OPTION (OPCIÓK)] menüben válassza ki a [VIERA
LINK SETTINGS (VIERA LINK BEÁLLÍTÁSOK)]
menüpontot.
Ha a [VIERA LINK] beállítása [ON (BE)], akkor először
ki kell választania az [OFF (KI)] beállítást, majd az [ON
(BE)] beállítás aktiválásához ismét be kell kapcsolnia
- [ON (BE)].
Megjegyzés
●● Ezt a beállítást az alábbi feltételek előfordulásakor mindig
el kell végezni:
- Amikor először használja a készüléket
- Amikor hozzáad vagy újra csatlakoztat egy berendezést
- Amikor megváltoztatja a beállítást
A VIERA Link használata
■■A [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] használata
A projektor vezérlőpaneléről vagy távirányítójával
vezérelheti a csatlakoztatott készülékek néhány funkcióját.
●● Ha nem tudja működtetni, ellenőrizze a készülék
beállításait.
●● A külső készülék működtetésére vonatkozó részleteket,
kérjük, olvassa el az adott készülék kézikönyvében.
4444 Használja a készülék menüjét.
●● Egyaránt használhatja a projektor vezérlőpanelét és a távirányító gombjait is. (Az Ön által
használt funkciók a csatlakoztatott készüléktől
függnek.)
Ha egy nem-VIERA Link típusú berendezést
ér el
VIERA LINK CONTROL
RECORDER 1
Megjelenik a csatlakoztatott készülék típusa.
Elérheti a készülék menüjét, de nem tudja
használni. A készülék működtetéséhez
használja annak saját távirányítóját.
Nyomja meg a <VIERA Link> gombot.
Másik lehetőség, hogy az [OPTION (OPCIÓK)]
menü [OTHER FUNCTIONS (EGYÉB
FUNKCIÓK)] menüpontjánál kiválasztja
a [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] lehetőséget, majd
megnyomja az <ENTER> (Bevitel) gombot.
●● Megjelenik a [VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)] menü.
VIERA LINK MENU
ENTER
SELECT
RETURN
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
RECORDER 1
zzA berendezések menüjének elérése és
működtetése
1111 A [VIERA LINK CONTROL (VIERA LINK
VEZÉRLÉS)] menüpont kiválasztásához
nyomja meg a ▲▼ gombot.
2222 A ◄► gombbal válassza ki a
csatlakoztatandó készülék típusát.
3333 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel) gombot.
Ha több felvevő vagy lejátszó van
csatlakoztatva
Egyidejűleg legfeljebb három felvevőt vagy
lejátszót csatlakoztathat.
VIERA LINK CONTROL
RECORDER 1
Felvevő 1 – 3/Lejátszó 1 – 3
A projektor a HDMI kivezetéseihez (1/2/3)
csatlakoztatott, azonos típusú készülékeket
a legkisebb számtól kezdődően, növekvő
sorrendben tárolja.
Ha például két felvevő csatlakozik a HDMI
2-höz és HDMI 3-hoz, akkor a HDMI 2-höz
csatlakoztatott felvevő „RECORDER11
(FELVEVŐ 1)”-ként, a HDMI3-hoz
csatlakoztatott felvevő pedig „RECORDER 2
(FELVEVŐ 2)”-ként jelenik meg.
Megjegyzés
●● A készülék típusától függően, esetleg néhány
művelet nem érhető el. Ebben az esetben a készülék
működtetéséhez használja annak saját távirányítóját.
(A színes-gombos műveletek, például a TV program
dátumának megváltoztatása a Blu-ray lemezes
felvevőnél, nem vezérelhető a projektor távirányítójával.)
(RECORDER (FELVEVŐ) / PLAYER (LEJÁTSZÓ)/
HOME CINEMA (HÁZIMOZI) / VIDEO CAMERA
(VIDEOKAMERA) / LUMIX / DIGITAL CAMERA
(DIGITÁLIS KAMERA) / OTHER (EGYÉB))
●● A [HOME CINEMA (HÁZIMOZI)] rendszert a
projektor tartalmazza, ami egy audio kimeneti
eszköz és egy videó kimeneti eszköz.
●● Az [OTHER (EGYÉB)] tunert (pl. set-top box-ot)
jelent
VIERA LINK MENU
SELECT
RETURN
VIERA LINK CONTROL
HOME CINEMA VOLUME
HOME CINEMA MUTE
OPERATE OTHER DEVICE
RECORDER 1
Függelék
ENTER

Megjelenik az elért készülék menüje.
(A bemeneti mód automatikusan vált át.)
MAGYAR - 93
A VIERA Link használata
zz[HOME CINEMA VOLUME (HÁZIMOZI
HANGERŐ)]
zz[OPERATE OTHER DEVICE (MÁS ESZKÖZ
MŰKÖDTETÉSE)]
Vezérelheti a házimozi hangszóróját a projektor
távirányítójával.
Amikor a HDMI bemenet segítségével egy VIERA Linket
támogató, harmadik fél által gyártott, külső készülék
videóját mutatja be, megjelenítheti a távirányító képernyőt,
és a külső készüléket a projektor távirányítójával
vezérelheti.
●● Ha nem tudja működtetni, ellenőrizze a készülék
beállításait.
1111 Válassza ki a ▲▼ gombbal a [HOME
CINEMA VOLUME (HÁZIMOZI
HANGERŐ)] menüpontot.
1111 A ▲▼ gomb segítségével válassza
ki az [OPERATE OTHER DEVICE
(MÁS ESZKÖZ MŰKÖDTETÉSE)]
menüpontot.
VIERALINKMENU
ENTER
SELECT
RETURN
VIERALINKCONTROL
HOMECINEMAVOLUME
HOMECINEMAMUTE
OPERATEOTHERDEVICE
RECORDER
VIERALINKMENU
ENTER
SELECT
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
RETURN
●● Megjelenik a hangerő-beállítás sáv.
Megjegyzés
●● A hangerő-beállítás sáv formája a csatlakoztatott
készüléktől függően eltérő lehet.
3333 A készülék hangerejének beállításához
nyomja meg a ◄► gombot.
Megjegyzések
●● A hangszóró funkciók a csatlakoztatott készülék típusától
függően, esetleg nem működnek megfelelően.
●● A kép illetve a hang esetleg nem érhető el a beviteli mód
átkapcsolása utáni első néhány másodpercben.
●● A HDAVI Control kompatibilis készülékek legújabb
Panasonic szabványa (2011 augusztusában) a HDAVI
Control 5.
zz[HOME CINEMA MUTE (HÁZIMOZI
NÉMÍTÁS)]
A projektor távirányítójával némíthatja a házimozi
hangszóróit.
●● Ha nem tudja némítani a hangszórókat, ellenőrizze a
készülék beállításait.
1111 Válassza ki a ▲▼ gombbal a [HOME
CINEMA MUTE (HÁZIMOZI NÉMÍTÁS)]
menüpontot.
VIERALINKMENU
ENTER
SELECT
RETURN
VIERALINKCONTROL
HOMECINEMAVOLUME
HOMECINEMAMUTE
OPERATEOTHERDEVICE
RECORDER
Függelék
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
94 - MAGYAR
RECORDER
2222 Nyomja meg az <ENTER> (Bevitel)
gombot.
64
HOMECINEMAVOLUME
VIERALINKCONTROL
HOMECINEMAVOLUME
HOMECINEMAMUTE
OPERATEOTHERDEVICE

●● A képernyőn megjelenik egy távirányító kép.
Használja ezt a képet a készülék
működtetéséhez.
Műszaki információ
Műszaki információ
A beadható jelek listája
Az alábbi táblázat megadja a projektorokba beadható jelek típusait.
Formátum: V: VIDEO, S: S VIDEO, R: RGB, Y: YCBCR/YPBPR, H: HDMI
Plug
Letapogatási frekvencia Képpont
órajel
and play
Formátum
H
V
frekvencia
kompatibilis
(kHz)
(Hz)
(MHz)
HDMI
Mód
[SIGNAL MODE
(JEL ÜZEMMÓD)]
Kijelzési
felbontás
(képpontok)*1
NTSC/NTSC 4,43/
PAL-M/PAL60
—
720 × 480i
15,7
59,9
—
PAL/PAL-N/SECAM
—
720 × 576i
15,6
50,0
—
525i (480i)
480i
720 × 480i
15,7
59,9
13,5
625i (576i)
576i
720 × 576i
15,6
50,0
13,5
525p (480p)
480p
720 × 483
31,5
59,9
27,0
○
625p (576p)
576p
720 × 576
31,3
50,0
27,0
○
750 (720)/60p
720/60p
1280 × 720
45,0
60,0
74,3
○
V/S
—
—
R/Y
—
—
750 (720)/50p
720/50p
1280 × 720
37,5
50,0
74,3
1125 (1080)/60i
1080/60i
1920 ×1080i
33,8
60,0
74,3
1125 (1080)/50i
1080/50i
1920 ×1080i
28,1
50,0
74,3
○
1125 (1080)/24p
1080/24p
1920 ×1080
27,0
24,0
74,3
○
1125 (1080)/60p
1080/60p
1920 ×1080
67,5
60,0
148,5
○
1125 (1080)/50p
1080/50p
VGA60
1920 ×1080
56,3
50,0
148,5
○
640 × 480
31,5
59,9
25,2
—
VGA75
640 × 480
37,5
75,0
31,5
—
VGA85
640 × 480
43,3
85,0
36,0
—
SVGA56
SVGA60
800 × 600
35,2
56,3
36,0
—
800 × 600
37,9
60,3
40,0
—
SVGA72
800 × 600
48,1
72,2
50,0
—
SVGA75
800 × 600
46,9
75,0
49,5
—
SVGA85
800 × 600
53,7
85,1
56,3
—
XGA60
XGA70
1024 × 768
48,4
60,0
65,0
—
1024 × 768
56,5
70,1
75,0
—
XGA75
1024 × 768
60,0
75,0
78,8
XGA85
1024 × 768
68,7
85,0
94,5
MXGA70
1152 × 864
64,0
70,0
94,2
—
MXGA75
1152 × 864
67,5
74,9
108,0
—
1280 × 720/60
1280 × 720
44,8
59,9
74,5
—
1280 × 768
1280× 768/60
1280 × 768
47,8
59,9
79,5
—
1280 × 800
SXGA
1280 × 800/60
SXGA60
1280 × 800
49,7
59,8
83,5
—
1280 × 1024
64,0
60,0
108,0
—
SXGA+
SXGA+60
1400 × 1050
65,2
60,0
122,6
—
WXGA+
WXGA+60
1440 × 900
55,9
59,9
106,5
—
1920 ×1080/60
1920 × 1080*2
66,6
59,9
138,5
—
1920 ×1080/50
WUXGA60RB
1920 × 1080
55,6
49,9
141,5
—
1920 × 1200*2
74,0
60,0
154,0
—
VGA
SVGA
XGA
MXGA
1280 × 720
1920 ×1080
WUXGA
○
R/Y/H
○
—
R
—
*1 : A felbontás utáni „i” váltott soros letapogatású jelet jelent.
*2 : VESA CVT-RB (Reduced Blanking – Csökkentett kioltás).
●● A PT-AT5000E típus kijelző képpontjainak száma 1920 x 1080.
●● Ha más felbontású jelet ad be, azt a készülék először konvertálja, hogy illeszkedjen a projektor megjelenítéséhez, és csak
azután vetíti ki.
●● Ha váltottsoros jeleket csatlakoztat, a kivetített képben villódzás léphet fel.
MAGYAR - 95
Függelék
Megjegyzések
Műszaki információ
A támogatott 3D videojelek listája
Amikor a [3D INPUT FORMAT (3D BEMENET FORMÁTUM)] az [AUTO (AUTOMATIKUS)] lehetőségre van
állítva, a projektor által támogatott 3D jelek az alábbi táblázatban lévő HDMI jelek.
3D videojelek formátuma
Mód
FRAME PACKING
(KÉPEGYESÍTÉS)
SIDE BY SIDE
(EGYMÁS MELLETT)
[TOP AND BOTTOM
(FENT ÉS LENT)]
750 (720)/60p
○*
○
○*
750 (720)/50p
○*
r
○*
1125 (1080)/60i
—
○*
—
1125 (1080)/50i
—
○*
—
1125 (1080)/24p
○*
○
○*
1125 (1080)/60p
—
○
—
1125(1080)/50p
—
r
—
*: A HDMI szabványoknak megfelelő, kötelező formátumú 3D jelet jelzi.
r: A 3D megjelenítés akkor lehetséges, amikor a [3D INPUT FORMAT (3D BEMENET FORMÁTUM)] menüpont
beállítása [SIDE BY SIDE (EGYMÁS MELLETT)].
Függelék
96 - MAGYAR
Műszaki információ
Soros csatlakozó
A projektor csatlakozópanelén lévő soros port megfelel az RS-232C interfész szabványnak, így a projektort egy,
ehhez a porthoz csatlakoztatott személyi számítógépről lehet vezérelni.
■■Csatlakoztatás
D-SUB 9 tűs csatlakozó (dugasz)
Soros csatlakozó (aljzat)
Számítógép
■■A csatlakozó kivezetéseinek kiosztása és a jelek neve
D-SUB 9 tűs csatlakozó
(nézeti kép)
(6)

(9)
(1)
(5)
Kivezetés
sorszám
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
A jel neve
Tartalma
—
TXD
RXD
—
GND
—
RTS
CTS
Nincs bekötve (NC)
Átvitt adat
Vett adat
Nincs bekötve (NC)
Föld
Nincs bekötve (NC)
—
Nincs bekötve (NC)
Belül összekötve
■■Kommunikációs beállítások
Jelszint
A szinkronizálás módja
Adatátviteli sebesség
Paritás
RS-232C
Aszinkron
9600 bit/sec
Nincs
Karakterhossz
Stop bit
X paraméter
S paraméter
8 bit
1 bit
Nincs
Nincs
■■Alapformátum
STX
Indítás bájt
(02h)
Parancs
:
Paraméter
1 bájt
3 bájt
1 bájt - 4 bájt
ETX
Vége
(03h)
A számítógépből az adatátvitel STX-szel kezdődik,
majd a parancs, a paraméter és végül az ETX kerül
kiküldésre.
A paraméterek szükség szerint adhatók hozzá.
Figyelem
●● A projektor a lámpa bekapcsolását követő 10 másodpercben nem tud semmilyen parancsot fogadni. Várjon 10
másodpercet a parancsküldés előtt.
●● Ha több parancsot küld, ellenőrizze, hogy a projektortól megérkezett-e a válasz az adott parancsra, mielőtt még elküldené
a következőt.
●● Ha olyan parancsot küld, amely nem igényel elküldendő paramétereket, a kettőspontra (:) nincs szükség.
Függelék
Megjegyzés
●● Ha helytelen parancsot küld, a projektor ER401 parancsot küld vissza a számítógépnek.
MAGYAR - 97
Műszaki információ
■■A kábel bekötése a csatlakozókban
(Amikor egy személyi számítógéphez csatlakozik)
Projektor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC (DTE)
■■Vezérlő parancsok
Amikor a projektort egy számítógépről vezérli, az alábbi parancsok állnak rendelkezésre:
<Működtető parancsok>
Parancs
A parancs funkciója
PON
POWER ON
(TÁPLÁLÁS BE)
POF
POWER OFF
(TÁPLÁLÁS KI)
IIS
SWITCH INPUT
(BEMENET
ÁTKAPCSOLÁS)
OMN
MENU (MENÜ)
Megjegyzések
Készenléti üzemmódban a PON parancson kívül minden más parancsot figyelmen kívül hagy.
A lámpa bekapcsolt ellenőrzési állapotában a PON-t nem veszi figyelembe.
●●Ha a lámpa kikapcsolása után, de még a hűtőventilátor működése alatt PON parancs
érkezik, a lámpa – védelme érdekében – nem kapcsol be újra azonnal, csak mintegy 85
másodperc eltelte után.
Paraméterek
CP1 = COMPONENT IN SVD = S-VIDEO IN
VID = VIDEO IN HD1 = HDMI 1 IN HD2 = HDMI 2 IN HD3 = HDMI 3 IN
RG1 = COMPUTER IN
Megjeleníti a fő menüt.
OEN
ENTER (BEVITEL)
A menü üzemmódban kiválasztott elemeket aktiválja.
OBK
RETURN (VISSZA)
Visszatér az előző képernyőre, illetve a menü üzemmódból való kilépésre szolgál.
OCU
OCD
OCL
OCR
Navigáció gombok
(▲▼◄►)
OCU = ▲ kurzor
OCL = ◄ kurzor
OLE
LENS (OPTIKA)
OST
DEFAULT
(ALAPÉRTELMEZÉS)
Visszaállítja a gyári, alapértelmezett értékeket. ( 33. oldal) OFZ
FREEZE (ÁLLÓKÉP)
A kivetített képet kimerevíti. ( 79. oldal)
0 = OFF (KI), 1= ON (BE)
FC1
FUNCTION BUTTON
Aktiválja a távirányító <FUNCTION> (Funkció) gombjához hozzárendelt funkciót.
(FUNKCIÓ GOMB)
OCD = ▼ kurzor
OCR = ► kurzor
Megjeleníti a tesztábrákat a [ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ)] beállításához.
(Befejezéskor [RETURN (VISSZA)] vagy [MENU (MENÜ)])
OSH
BLANK (ÜRES)
Ideiglenesen kikapcsolja a kivetítést.
Elküldi a parancsot az ON (BE) és OFF (KI) közötti átváltáshoz. ( 79. oldal)
Ne kapcsolgasson gyorsan az ON (BE)/OFF (KI) között.
OVM
PICTURE (KÉP)
Aktiválja a [PICTURE (KÉP)] menüt. Küldje el a parancsot a menü elemek átváltására.
( 40. oldal)
OWM
VS1
WAVEFORM
(JELALAK)
Paraméter
0 = OFF (KI) 1= FULL SCAN(Y) (JELALAK TELJES KÉP(Y)) 2 = FULL SCAN(R) (JELALAK
TELJES KÉP(R)) 3 = FULL SCAN(G) (JELALAK TELJES KÉP(G))
4 = FULL SCAN (B)(JELALAK TELJESKÉP (B)) 5 = SINGLE LINE SCAN (Y) (SORSZELEKTOR
(Y)) 6 = SINGLE LINE SCAN (R) (SORSZELEKTOR (R))
7 = SINGLE LINE SCAN (G) (SORSZELEKTOR (G)) 8 = SINGLE LINE SCAN (B)
(SORSZELEKTOR (B))
Átkapcsolja a képoldal arányt. A képméretarány a parancs elküldésekor, minden egyes
ASPECT
(KÉPMÉRETARÁNY) alkalommal átvált. ( 58. oldal)
Függelék
VPM
PICTURE MODE
(KÉP ÜZEMMÓD)
OOT
SLEEP
(KIKAPCSOLÁS
IDŐZÍTÉS)
98 - MAGYAR
Átkapcsolja a [PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)] elemet. ( 40. oldal)
Paraméter
NOR = NORMAL (NORMÁL) DYN = DYNAMIC (DINAMIKUS) 709 = REC709
DCN = D-CINEMA (D-MOZI) CN1= CINEMA1 (MOZI1) CN2 = CINEMA2 (MOZI2)
GM1= GAME (JÁTÉK)
Azt az időtartamot állítja be, amely után a táplálás automatikusan kikapcsol. ( 76. oldal)
0 = OFF (KI) 1= 60MIN. (60 PERC) 2 = 90MIN. (90 PERC) 3 = 120MIN. (120 PERC)
4 = 150MIN. (150 PERC) 5 = 180MIN. (180 PERC) 6 = 210MIN. (210 PERC)
7 = 240MIN. (240 PERC)
Műszaki információ
Parancs
A parancs funkciója
O3D
3D SETTINGS (3D
BEÁLLÍTÁS)
LENS MEMORY
LOAD (OPTIKAMEMÓRIA
BEHÍVÁSA)
Megjegyzések
Megjeleníti a [3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)] menü képernyőt.
Betölti a LENS MEMORY (OPTIKAMEMÓRIA) tartalmát.
LMLI0 = +00000 = LENS MEMORY 1 (OPTIKAMEMÓRIA 1) LMLI0 = +00001 = LENS MEMORY 2 (OPTIKAMEMÓRIA 2)
LMLI0 = +00002 = LENS MEMORY 3 (OPTIKAMEMÓRIA 3) LMLI0 = +00003 = LENS MEMORY 4 (OPTIKAMEMÓRIA 4)
LMLI0 = +00004 = LENS MEMORY 5 (OPTIKAMEMÓRIA 5) LMLI0 = +00005 = LENS MEMORY 6 (OPTIKAMEMÓRIA 6)
Beállítja az Y ADJUST. (OUTPUT) (Y BEÁLL. (KIMENET)) elemet.
AGOS0 = p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
VXX
GAMMA
ADJUSTMENT
(GAMMA
BEÁLLÍTÁS)
Beállítja az R ADJUST. (OUTPUT) (R BEÁLL. (KIMENET)) elemet.
AGOS0 = p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja a G ADJUST. (OUTPUT) (G BEÁLL. (KIMENET)) elemet.
AGOS2 = p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja a B ADJUST. (OUTPUT) (B BEÁLL. (KIMENET)) elemet.
AGOS3 = p1p2d1d2d3d4
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3d4 = OUTPUT (KIMENET) (0000 - 0255)
Beállítja a GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA BEÁLLÍTÁS (BEMENET)) elemet.
AGIS0 = p1p2d1d2d3
p1p2 = POINT (PONT) (01- 09)
d1d2d3 = INPUT (001- 099)
TRIGGER 1
(KIMENET)
Átkapcsolja a TRIGGER 1 (KIMENET) elemet, amikor a TRIGGER 1 SETTING (TRIGGER 1
BEÁLLÍTÁS) menüben az RS-232C COMMAND LINK (RS-232C INTERFÉSZ PARANCS LINK)
lehetőség van beállítva.
TROI0 = +00000 = LOW (ALACSONY)
TROI0 = +00001= HIGH (MAGAS)
TRIGGER 2
(KIMENET)
Átkapcsolja a TRIGGER 2 (KIMENET) elemet, amikor a TRIGGER 2 SETTING (TRIGGER 2
BEÁLLÍTÁS) menüben az RS-232C COMMAND LINK (RS-232C INTERFÉSZ PARANCS LINK)
lehetőség van beállítva.
TROI1 = +00000 = LOW (ALACSONY)
TROI1 = +00001= HIGH (MAGAS)
<Lekérdező parancsok>
Parancs
A parancs funkciója
QPW
A táplálás állapota
QIN
INPUT
(BEMENŐJEL)
állapot
QPM
PICTURE MODE
(KÉP ÜZEMMÓD)
állapot
QSH
BLANK (ÜRES)
állapot
QOT
QWM
001= ON (BE)
CP1= COMPONENT IN
SVD = S-VIDEO IN
VID = VIDEO IN HD1= HDMI 1IN HD2 = HDMI 2 IN HD3 = HDMI 3 IN
RG1= COMPUTER IN
NOR = NORMAL (NORMÁL)
DYN = DYNAMIC (DINAMIKUS)
709 = REC709
DCN = D-CINEMA (D-MOZI)
CN1= CINEMA1 (MOZI1) CN2 = CINEMA2 (MOZI2) GM1= GAME (JÁTÉK) ( 40. oldal)
0 = OFF (KI)
1= ON (BE) ( 79. oldal)
FREEZE (ÁLLÓKÉP)
0 = OFF (KI)
állapot
1= ON (BE) ( 79. oldal)
OFF TIMER
(KIKAPCSOLÁS
IDŐZÍTŐ) állapot
0 = OFF (KI)
1= 60MIN. (60 PERC) 2 = 90MIN. (90 PERC) 3 = 120MIN. (120 PERC)
4 = 150MIN. (150 PERC) 5 = 180MIN. (180 PERC) 6 = 210MIN. (210 PERC)
7 = 240MIN. (240 PERC) ( 76. oldal)
WAVEFORM
(JELALAK) állapot
Paraméter
0 = OFF (KI) 1= FULL SCAN (Y)(JELALAK TELJESKÉP (Y))
2 = FULL SCAN (R)(JELALAK TELJESKÉP (R)) 3 = FULL SCAN (G)(JELALAK TELJESKÉP (G))]
4 = FULL SCAN (B)(JELALAK TELJESKÉP (B)) 5 = SINGLE LINE SCAN (Y) (SORSZELEKTOR (Y))
6 = SINGLE LINE SCAN (R) (SORSZELEKTOR (R))
7 = SINGLE LINE SCAN (G) (SORSZELEKTOR (G))
8 = SINGLE LINE SCAN (B) (SORSZELEKTOR (B))
Függelék
QFZ
Paraméter
000 = OFF (KI)
MAGYAR - 99
Specifikáció
Specifikáció
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy a Panasonic
PT-AT5000E típusú LCD projektor megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:
Táplálás
100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Energiafogyasztás
Kevesebb, mint 285 W
Készenléti üzemben (álló ventilátorral): 0,08 W
Áramfelvétel
3,5 A – 1,3 A
LCD (folyadékkristályos)
vetítőpanel
A panel mérete
(átlóban mérve)
18,7 mm (0,74”)
Képméretarány
16 : 9
Megjelenítési mód
3 átlátszó LCD panel (RGB)
Vezérlési mód
Aktív mátrixos mód
Képelemek száma
2 073 600 (1920 x 1080) x 3 panel
Lencse
Motoros zoom (2x)/Motoros fókusz
F 1,9 - 3,2, f 22,4 mm – 44,8 mm
Lámpa
UHM (fém-halogén) lámpa (200 W)
Fényerő*1
2000 lm
Üzemi környezet
Letapogatási
frekvencia*2
(RGB jelekre)
Hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Amikor a [HIGH ALTITUDE MODE
(VENTILÁTOR VEZÉRLÉS)]
menüpont ( 76. oldal) beállítása
[ON (BE)]: 0 °C – 35 °C
Páratartalom
20% – 80% (páralecsapódás nélkül)
Vízszintes
letapogatási
frekvencia
15 kHz - 74 kHz
Függőleges
letapogatási
frekvencia
24 Hz - 85 Hz
Képpont órajel
frekvencia
Kisebb, mint 154 MHz
COMPONENT (YPBPR) jelek
525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 750 (720)/60p,
750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p,
1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p
Színkódoló rendszer
7 (NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)
Vetíthető képméret
Amikor 3D képeket vetít ki: 1,02 m – 5,08 m (40” – 200”)
Amikor 2D képeket vetít ki: 1,02 m – 7,62 m (40” – 300”)
Vetítési távolság
Amikor 3D képeket vetít ki: 1,2 m – 12,0 m (3’11” – 39’4”)
Amikor 2D képeket vetít ki: 1,2 m – 18,1m (3’11” – 59’5”)
Képernyő képméretaránya
16 : 9
A projektor elhelyezése
FRONT/DESK (ELÖL/ASZTALI), FRONT/CEILING (ELÖL/
MENNYEZET), REAR/DESK (HÁTUL/ASZTALI) és REAR/CEILING
(HÁTUL/MENNY.) vetítés (Menükezeléssel)
Függelék
**** A mérések, mérési feltételek és a jelölési mód megfelel az ISO21118 nemzetközi szabványoknak.
**** A projektorral kivetíthető videojelekre vonatkozó részleteket olvassa el „A beadható jelek listája” részben
( 95. oldal).
100 - MAGYAR
Specifikáció
S-VIDEO IN bemenet
1 db Mini DIN 4-tűs Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p], 75 Ω
VIDEO IN bemenet
1 db RCA tűs csatlakozó 1,0 Vp-p 75 Ohm
1 db D-sub HD 15-tűs (aljzat)
(RGB jel)
COMPUTER IN
bemenet
Csatlakozók
R.G.B.
0,7 V [p-p], 75 Ω
G.SYNC
1,0 V [p-p], 75 Ω
HD/SYNC*1
Nagyimpedanciás TTL,
automatikus pozitív/negatív
polaritáskompatibilis
VD*1
Nagyimpedanciás TTL,
automatikus pozitív/negatív
polaritáskompatibilis
(Y, PB/CB, PR/CR jel)
COMPONENT IN
bemenet
Y:
1,0 Vp-p (szinkronnal együtt), 75 Ohm
PB/CB, PR/CR
0,7 V [p-p], 75 Ω
1 db RCA tűs csatlakozó × 3
Y:
1,0 Vp-p (szinkronnal együtt), 75 Ohm
PB/CB, PR/CR
0,7 V [p-p], 75 Ω
HDMI IN bemenet
3 db 19-tűs HDMI csatlakozó
(HDCP/HDAVI Control Ver. 5 kompatibilis)
SERIAL (Soros)
1 db D-sub 9-tűs RS-232C kompatibilis
TRIGGER / 3D
SHUTTER OUT
2 db, monoaurális mini jack DC 12 V, max. 100 mA
(Bemenetként és kimenetként menü művelettel választható ki.)
Készülékház
Öntött műanyag (PC+ABS)
Méretek
Szélesség
470 mm
Magasság
151 mm
Hosszúság
364 mm
Súly (Tömeg)
Kb. 8,7 kg
Tanúsítványok
EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024
Távirányító
*2
Táplálás
3 V DC (AA/R6/LR6 elem × 2)
Hatótávolság
Kb. 7 m (szemből, közvetlenül a jelérzékelőre célozva)
Súly (Tömeg)
125 g (elemmel együtt)
Méretek
Szélesség
48 mm
Hosszúság
138 mm
Magasság
28,3 mm (a kiálló részek nélkül)
Függelék
**** A HD/SYNC és a VD csatlakozó nem fogadja el a háromszintű szinkronjeleket.
**** Átlagérték. Az egyes termékek súlya egyénileg változó.
MAGYAR - 101
140
(51/2")
470
(181/2")
Függelék
102 - MAGYAR
14
(9/16")
137
(513/32")
116
(49/16")
151
(515/16")
60
(23/8")
19
(3/4")
345
(1319/32")
Specifikáció
Méretek
Egység : mm
Tárgymutató
A
A jelalak monitor megjelenítése.................... 33
A kép beállítása............................................. 32
A kép üzemmód kiválasztása....................... 32
A projektor be/kikapcsolása.......................... 28
A projektor részegységei............................... 18
A támogatott 3D videojelek listája................. 96
A VIERA Link használata.............................. 91
ADVANCED MENU (SPECIÁLIS MENÜ)... 45
Alkatrészek cseréje....................................... 82
Ártalmatlanítás............................................... 16
ASPECT (KÉPMÉRETARÁNY)................... 58
AUTO SEARCH (AUTOMATIKUS
BEMENET KIVÁLASZTÁS)..................... 74
AUTO SETUP (AUTOMATA BEÁLLÍTÁS)........ 60
AUTO SWITCHING (AUTOMATIKUS
ÁTKAPCSOLÁS)...................................... 71
B
BACK COLOUR (HÁTTÉRSZÍN)................. 73
Beadható jelek....................................... 95, 100
Bemenet átkapcsolása................................. 34
BLANK (ÜRES)............................................. 79
BRIGHTNESS (FÉNYERŐ)................... 40, 48
C
CINEMA REALITY (Élethű mozi)................. 54
CLOCK PHASE (ÓRAJEL FÁZIS)............... 57
COLOUR (SZÍNTELÍTETTSÉG).................. 40
COLOUR MANAGEMENT (SZÍNKEZELÉS).... 49
COLOUR TEMPERATURE
(SZÍNHŐMÉRSÉKLET)........................... 41
CONTRAST (KONTRASZT).................. 40, 48
Cs
Csatlakoztatások........................................... 26
D
DETAIL CLARITY (RÉSZLETTISZTASÁG)...... 54
DOT CLOCK (KÉPPONT ÓRAJEL)............ 57
DYNAMIC IRIS (DINAMIKUS ÍRISZ)........... 41
E
Elektrosztatikus szűrő................................... 84
Elhelyezés..................................................... 24
Először ezt olvassa el!.................................... 6
Elülső, állítható láb........................................ 23
F
Fókusz........................................................... 32
FRAME CREATION (KÉPALKOTÁS)......... 49
FRAME RESPONSE (KÉPFRISSÍTÉSI
SEBESSÉG)............................................. 74
FREEZE (ÁLLÓKÉP).................................... 79
FUNCTION (FUNKCIÓ)............................... 34
FUNCTION BUTTON (FUNKCIÓ GOMB)........ 77
G
GAMMA ADJUSTMENT (GAMMA
BEÁLLÍTÁS)............................................. 45
H
Hálózati kábel................................................ 28
H-AREA POSITION (VÍZSZINTES
KÉPPOZÍCIÓ).......................................... 72
HDMI SIGNAL LEVEL (HDMI JELSZINT)......... 74
Hibaelhárítás................................................. 89
HIGH ALTITUDE MODE (VENTILÁTOR
VEZÉRLÉS).............................................. 76
H-POSITION (VÍZSZINTES HELYZET)...... 57
I
INPUT GUIDE (BEMENET MÓD
MEGJELENÍTÉSE).................................. 73
INTELLIGENT AUTO STANDBY
(INTELLIGENS AUTOMATA KÉSZENLÉT).78
K
KEYSTONE (TRAPÉZTORZÍTÁS) korrekció.... 60
Kép kivetítése................................................ 31
L
<LAMP> (Lámpa állapot) kijelző.................. 81
LAMP POWER (LÁMPA TÁPLÁLÁS).......... 77
LAMP RUNTIME (LÁMPA ÜZEMIDŐ)........ 79
LANGUAE (NYELV)...................................... 39
Lámpaegység................................................ 84
LEFT MASKING AREA (BAL MASZKOLÁSI
SÁV).......................................................... 72
LEFT/RIGHT SWAP (BAL/JOBB CSERE)........ 63
LENS CONTROL (OPTIKA BEÁLLÍTÁSA)......39, 69
LENS MEMORY EDIT (OPTIKAMEMÓRIA SZERK.)................................. 70
LENS MEMORY LOAD (OPTIKAMEMÓRIA BEHÍVÁSA)............................ 69
LENS MEMORY SAVE (OPTIKAMEMÓRIA MENTÉSE)............................ 70
Légszűrő egység........................................... 82
Légszűrő........................................................ 84
LOWER MASKING AREA (ALSÓ
MASZKOLÁSI SÁV)................................. 72
M
Megjelenítés 3D-ben..................................... 35
MEMORY DELETE (MEMÓRIA TÖRLÉSE)..... 56
MEMORY LOAD (BEHÍVÁS A
MEMÓRIÁBÓL)........................................ 56
MEMORY NAME CHANGE
(MEMÓRIANÉV VÁLTÁS)....................... 56
MEMORY SAVE (MEMÓRIA MENTÉS)..... 55
MENU (MENÜ).............................................. 37
Menü lista...................................................... 38
Méretek........................................................ 102
MPEG NR (ZAJCSÖKKENTÉS).................. 49
N
Navigálás a menükben................................. 37
NR (ZAJCSÖKKENTÉS).............................. 48
O
ON-SCREEN DISPLAY (KÉPERNYŐ MENÜ).73
Opcionális tartozékok.................................... 17
Optikai tengely billentés................................ 24
OPTION (OPCIÓK)....................................... 39
OSD DESIGN (KÉPERNYŐ MENÜ TÍPUS)..... 73
OSD POSITION (KÉPERNYŐ MENÜ
HELYZET)................................................. 73
OTHER FUNCTIONS (EGYÉB FUNKCIÓK).... 79
OVER SCAN (TÚLPÁSZTÁZÁS)................ 60
Ó
Óvintézkedések a használat során.............. 16
Óvintézkedések a használathoz................... 14
Óvintézkedések az elhelyezésnél................ 14
P
PICTURE (KÉP)............................................ 38
PICTURE BALANCE MEMORY (KÉP
BALANSZ MEMÓRIA)............................. 64
PICTURE MEMORY (KÉPMEMÓRIA)........ 55
PICTURE MODE (KÉP ÜZEMMÓD)........... 40
POSITION (HELYZET)................................. 38
POWER OFF LINK (KIKAPCSOLÁS LINK)...... 78
POWER ON LINK (BEKAPCSOLÁS LINK)...... 78
PROJECTION METHOD (VETÍTÉSI MÓD)..... 74
Projektor......................................................... 19
R
RGB/YCBCR................................................. 55
RGB/YPBPR................................................. 55
RIGHT MASKING AREA (JOBB
MASZKOLÁSI SÁV)................................. 72
S
SCREEN SIZE (KÉPERNYŐ MÉRET)....... 61
SHARPNESS (ÉLESSÉG)........................... 41
SIGNAL MODE (JEL ÜZEMMÓD)............... 56
SLEEP (KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉS)........... 76
Soros csatlakozó........................................... 97
Specifikáció................................................. 100
SPLIT ADJUST (BEÁLLÍTÁS
KÉPMEGOSZTÁSA)............................... 44
STANDBY POWER SAVE (KÉSZENLÉTI
TAKARÉKOS ÜZEMMÓD)...................... 78
STARTUP LOGO (KEZDŐ LOGO).............. 74
T
Táplálás kijelző.............................................. 28
Tartozékok..................................................... 17
Távirányító............................................... 18, 32
<TEMP> (Hőmérséklet) kijelző..................... 80
TEST PATTERN (TESZTÁBRA).................. 79
TINT (ÁRNYALAT)........................................ 40
Tisztítás.......................................................... 82
TRIGGER 1/2 SETTING (TRIGGER 1/2
BEÁLLÍTÁS)............................................. 75
TV-SYSTEM (TV RENDSZER).................... 54
U
UPPER MASKING AREA (FELSŐ
MASZKOLÁSI SÁV)................................. 72
Ü
Üzembe helyezés.......................................... 21
V
V-AREA POSITION (FÜGGŐLEGES
KÉPPOZÍCIÓ).......................................... 72
Vezérlő parancsok........................................ 98
VIERA LINK MENU (VIERA LINK
KAPCSOLAT MENÜ)......................... 77, 91
VIERA LINK SETTINGS (VIERA LINK
BEÁLLÍTÁSOK)........................................ 77
VIERA LINK................................................... 77
Visszaállítás az alapértelmezett értékekre.....33
V-POSITION (FÜGGŐLEGES HELYZET). 57
W
WAVEFORM MONITOR (JELALAK
MONITOR)................................................ 41
WSS (AUTOMATIKUS KÉPMÉRETARÁNY
ÉRZÉKELÉS)........................................... 60
X
x.v.Colour (x.v. Szín)...................................... 54
Z
Zoom.............................................................. 32
ZOOM/FOCUS (ZOOM/FÓKUSZ).............. 69
MAGYAR - 103
Függelék
Számok
2D TO 3D (2D - 3D)...................................... 66
3D EYEWEAR BRIGHTNESS (3D
SZEMÜVEG FÉNYERŐ)......................... 67
3D INPUT FORMAT (3D BEMENET
FORMÁTUM)........................................... 61
3D IR TRANSMITTER (3D INFRA ADÓ).... 67
3D PICTURE BALANCE (3D KÉP BALANSZ).63
3D SAFETY PRECAUTIONS (3D
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..................... 68
3D SETTINGS (3D BEÁLLÍTÁS)........... 34, 39
3D szemüveg................................................ 36
3D VIEWING MONITOR (3D HATÁS
BEÁLLÍTÁS)............................................. 68
3D WAVEFORM MONITOR (3D JELALAK
MONITOR)................................................ 64
Tárgymutató
Tájékoztató a felhasználók számára a régi berendezések és használt elemek
begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
Ha ezek a szimbólumok szerepelnek a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az
elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános háztartási
szeméttel. A helyes kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák
a régi termékeket és a használt akkumulátorokat az elérhető, kijelölt gyűjtőhelyekre, a hazai
törvényeknek valamint a 2002/96/EC és 2006/66/EC irányelvnek megfelelően.
Ezeknek a termékeknek és akkumulátoroknak a megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni
az értékes erőforrásokat és megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas
hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat.
Ha a régi termékek és a használt akkumulátorok begyűjtésére és újrahasznosítására
vonatkozó, további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyhatósággal, a legközelebbi hulladékhasznosítási szervvel vagy azzal a forgalmazóval, ahol
az árucikkeket vásárolta.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést
szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen
kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok
esetében
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban érvényesek. Amennyiben ezeket a termékeket
kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedőjével,
és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
Megjegyzés az elem szimbólumhoz (az alsó két szimbólum példa):
Ez a szimbólum esetleg együtt használatos a kémiai szimbólummal. Ebben az esetben teljesíti
a vonatkozó kémiai irányelvben foglaltakat.
ヱ㄂ㄏ㄂ㄔㄐㄏㄊ㄄チヤㄐㄓㄑㄐㄓ㄂ㄕㄊㄐㄏ
Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/
© Panasonic Corporation 2011
SS0911KM0 -KI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement