Panasonic DP1510P, DP1810, DP1510 Operating instructions

Panasonic DP1510P, DP1810, DP1510 Operating instructions
Kezelési útmutató
Ismerkedés a
másológéppel
Digitális képkezelő rendszerek
(a másológéphez)
DP-1510P/1810P
Opciók
Másolatok
készítése
Bekapcsolás
előtt
Típusszám:
Magyar
Egyebek
Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt a kezelési utasítást és őrizze meg, mert
a későbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
FONTOS INFORMÁCIÓK
Amikor információt kér, fogyóanyagot vagy javítást rendel, hivatkozzon mindig készüléke típusszámára és a gyári számára. A készüléke típusszámát és gyári számát feltüntető tábla az
ábrán látható helyen található.
Az Ön kényelme érdekében az alábbiakban helyet biztosítottunk azon információk számára,
amelyekre a jövőben szüksége lehet.
Típusszám:
Gyári szám:
A vásárlás időpontja:
Forgalmazó cég:
Cím:
Telefonszám:
(
)
Fogyóeszközöket biztosító cég telefonszáma:
(
)
Szerviz telefonszám:
(
)
(Digitális másológép ADF opcióval)
Típusszám és gyári szám
Copyright © 2002 by Matsushita Graphic Communication Systems, Inc.
Minden jog fenntartva. A jogosulatlan másolást és forgalmazást a törvény bünteti. Magyarországon nyomtatva.
A Kezelési útmutatóban foglaltak minden külön értesítés nélkül változhatnak.
2
Ismerkedés a
másológéppel
Kezelési ábrák
Általános jellemzők és használat
T Alapműveletek
Eredeti
Tegyen be papírt.
Kapcsolja be a
másológépet.
Helyezze
el az eredetit.
ORIGINAL SIZE
(csak kicsinyítés /
nagyítás)
COPY SIZE
(csak
kicsinyítés /
nagyítás)
Állítsa be a
másolatok
számát.
Nyomja
meg a
START
gombot.
T Az eredeti elhelyezése
Eredetiskála
• Helyezze az eredetit írott oldalával (képpel) lefelé a
tárgyüvegre, vagy írott oldalával felfelé a lapadagolóba.
• Ha az eredeti nincs pontosan a helyén, a másolatról
hiányozhat a kép egy része.
• A számlánál kisebb méretű eredetiket helyezze az eredetiskála A5 méretén belülre, és válassza ki az A5-öt.
T Általánosan használt funkciók és működési eljárások
Teljes méretű másolás
Az eredetivel megegyező méretű
másolatot készít.
→
→
Kicsinyítés vagy nagyítás
Az eredetit fix kicsinyítési illetve
nagyítási aránnyal másolja.
→
→
(Lásd 12. old.)
→
→
(Lásd 13. old.)
T Memóriakapacitás
Ha a memória az eredeti beolvasása közben megtelik, az üzenet kijelzőn megjelenik a „Function
not available for lack of memory” üzenet. Ebben az esetben kövesse az üzenet kijelzőn megjelenő
utasításokat.
Ha memóriabővítésre van szüksége, forduljon a forgalmazóhoz.
3
Az Energy Star
A Panasonic az ENERGY STAR® partnereként kijelenti, hogy ez a termék megfelel az energiatakarékosságra vonatkozó ENERGY STAR® irányelveknek.
Ez az önkéntesen vállalt program bizonyos energiafogyasztási és használati szabványokat határoz meg. Ez a készülék automatikusan „kikapcsolódik” egy előre beállított időtartam után, ha
a berendezést nem használták. Az ENERGY STAR® jelet viselő készülék csökkentett energiafogyasztása hasznos a környezetvédelem szempontjából.
Az alapfunkciók a Panasonic szakszerviz segítségével az Ön irodájának igényeihez igazíthatók.
A részletekkel kapcsolatosan kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Panasonic forgalmazóval.
4
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Ismerkedés a másológéppel
Kezelési ábrák ........................................................................................................................................ 3
Általános jellemzők és használat ......................................................................... 3
Az Energy Star........................................................................................................................................ 4
Bekapcsolás előtt
Óvintézkedések ...................................................................................................................................... 7
Az Ön biztonsága érdekében............................................................................... 7
Kezelés ................................................................................................................ 8
Festék és papír .................................................................................................... 8
Szellőzés.............................................................................................................. 8
Üzembe helyezés ................................................................................................ 9
Kezelőpult ............................................................................................................................................. 10
Másolatok készítése
Alapvető másolási műveletek............................................................................................................. 12
Teljes méretű másolás ....................................................................................... 12
Kicsinyítés és nagyítás ...................................................................................... 13
Másolás zoom használatával............................................................................. 14
A kézitálca használata ....................................................................................... 15
Kreatív szolgáltatások ......................................................................................................................... 16
2-ről 1-re másolás .............................................................................................. 16
2 lapra másolás.................................................................................................. 17
Könyv / keret / margó üzemmód ........................................................................ 18
Munkamemória .................................................................................................. 19
Másolás szortírozással ...................................................................................... 20
Egyéb szolgáltatások........................................................................................................................... 21
Energiatakarékos / munkamegszakítás üzemmódok ........................................ 21
Skyshot üzemmód.............................................................................................. 22
Funkciók lehetséges kombinációi...................................................................................................... 24
Funkciók ............................................................................................................................................... 25
A másológép „TOTAL COUNTER”-jának ellenőrzése ....................................... 25
Általános funkciók .............................................................................................. 26
Másológép beállítások ....................................................................................... 27
Általános funkciók az adminisztrátor számára................................................... 28
Másológép beállítások az adminisztrátor számára............................................ 29
Funkciók beállítása ............................................................................................ 30
Funkciók beállítása az adminisztrátor számára................................................. 31
5
Tartalomjegyzék
Opciók
Tartozékok ............................................................................................................................................ 35
Kiegészítők ........................................................................................................ 35
Automatikus eredeti lapbehúzó (ADF)............................................................... 36
Problémamegoldás
Problémamegoldás.............................................................................................................................. 38
Papír feltöltés ( ).............................................................................................. 38
A festékpalack és a használt festék tartályának cseréje ( )............................ 39
Elakadt papír eltávolítása .................................................................................. 41
Hibaelhárítás ........................................................................................................................................ 46
Mielőtt a szervizhez fordulna ............................................................................. 46
Felhasználói hibakódok (U kódok) .................................................................... 48
Egyebek
Műszaki adatok .................................................................................................................................... 49
Opciók és fogyóanyagok .................................................................................................................... 51
6
Óvintézkedések
Az Ön biztonsága érdekében
T A lézerrel kapcsolatos biztonsági szabályok
A LÉZERREL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
A készülék lézert alkalmaz. Az esetleges szemsérülések elkerülése érdekében a berendezés szervizelését csak szakember végezheti.
Bekapcsolás előtt
VIGYÁZAT!
AZ EBBEN A KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELŐSZERV HASZNÁLAT, BEÁLLÍTÁS VAGY MŰVELET-VÉGREHAJTÁS KÖVETKEZTÉBEN VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁS LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBŐL.
T Figyelmeztető címkék
(Digitális másológép
ADF opcióval)
A készüléken lévő címke több nyelven
az alábbi figyelmezetést tartalmazza:
VIGYÁZAT! VESZÉLY! Nyitott
állapotban láthatatlan lézersugárzás
léphet fel. NE NÉZZEN A SUGÁRZÓ
RÉSZEKBE!
(Digitális másológép
ADF opcióval)
(A címke szövege: A termék a
gyártás időpontjában teljesíti a
DHHS 21 CFR előírás J
alfejezetében foglaltakat.)
A gyártó neve és címe
Gyári szám
7
Óvintézkedések
Kezelés
Másolás közben ne nézzen közvetlenül a megvilágító
lámpába!
Másolás közben ne áramtalanítson a hálózati kapcsolóval,
és ne nyissa le a gép előlapját!
∉8 Ne ejtsen iratkapcsot vagy egyéb fémtárgyat a
másológépbe!
Festék és papír
A festéket, a dobot és a papírt tárolja száraz, hűvös helyen!
• Használjon jó minőségű 60–90 g/m2 –es papírt!
(kézitálcából 56–128 g/m2)
∉8 Optimális minőségű másolatok érdekében a készülékben
mindig eredeti Panasonic márkájú fogyóeszközt használjon.
Szellőzés
A másológépet jól szellőztetett helyiségben használja, a levegő ózonsűrűségének csökkentése érdekében!
8
Óvintézkedések
Üzembe helyezés
A másológép nem használható az alábbi körülmények
között:
• Különösen magas vagy egészen alacsony hőmérséklet és
páratartalom mellett,
A környezeti hőmérséklet: 10–30 °C között,
a relatív páratartalom 45–85% között legyen.
Bekapcsolás előtt
• Gyorsan változó hőmérsékletű és páratartalmú helyen,
amely páralecsapódást okoz.
• Közvetlen napsugárzásnak kitett helyen.
• Légkondicionáló közvetlen légáramában.
• Nagyon poros légtérben.
• Rosszul szellőző helyiségben.
• Vegyi gőzökkel szennyezett légtérben.
• Erős rezgésnek kitett helyen.
• Nem stabil vagy egyenetlen padlózatú helyiségben.
A maximális teljesítményfelvétel 1,5 kW.
A másológép üzemeltetéséhez megfelelően földelt, 6,5 A terhelhetőségű, 220 V – 240 V hálózati
feszültséget biztosító, fali csatlakozó szükséges. Ne használjon hosszabbítót.
A hálózati feszültség teljes leválasztására a berendezés hálózati csatlakozó dugaszát kell használni. Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozóaljzat a berendezés közelében, könnyen hozzáférhető helyen legyen.
9
Kezelőpult
Csak a DP-181P típusnál
Szám
Tartalom
2 in 1 (2-ről 1-re másolás) gomb
• Két egyoldalas eredetiről, szomszédos elhelyezésben, egyoldalas másolatot
készít.
2 PAGE COPY (Kétlapos másolat) gomb
• Egy ledger (kartotékpapír) méretű eredetin lévő, két szomszédos lapról, két
különálló letter (levél) méretű lapra másol.
SORT (Rendezés) gomb
• Ha az elektronikus szortírozás üzemmódot használni kívánja, opcionális memóriára van szükség. (Csak a DP-1810P típusnál.)
MARGIN (Margó) gomb
• A képet/szöveget jobbra vagy balra tolja.
EDGE (Keret) gomb
• Üres keretet hoz létre.
BOOK (Könyvmásolás) gomb
• Kitörli a kötés belső sötét árnyékát.
Eredeti üzemmód választó gomb (PHOTO – Fotó, TEXT – Szöveg,
TEXT/PHOTO – Szöveg/Fotó)
Megvilágítás gomb (DARKER – Sötét, LIGHTER – Világos)
SET (Beállító) gomb
• Beállítja az aktuális választást.
FUNCTION (Funkció) gomb
• Használja ezt a gombot, ha módosítja a papírméretet, a funkciók kiindulási
értékeit (alapértelmezéseket) és az adminisztrátor beállításait.
CLEAR (Törlő) gomb
• Törli a másolatszámot a kijelzőn.
ENERGY SAVER (Energiatakarékos üzemmód) gomb
• Energiát takaríthat meg, ha a másológép nincs használatban.
RESET (Visszaállít) gomb
• Az összes jellemzőt visszaállítja a kezdeti, bekapcsolási állapotára.
MEGJEGYZÉSEK
•
•
10
Hol találja meg
16. old.
17. old.
20. old.
18. old.
18. old.
18. old.
12. old.
12. old.
--25–34. old.
--21. old.
---
A fenti kezelőpult csak a másoló funkciókat mutatja. A nyomtató kezelőpult funkciókat kérjük, olvassa el a Panasonic Document Management System (Panasonic
iratkezelő rendszer) CD-ROM-on található kezelési útmutatóban.
A fenti ábrán a DP-1810P típus kezelőpultja látható.
Kezelőpult
Bekapcsolás előtt
LCD kijelző
Figyelmeztető jelzések
Töltsön be papírt.
Töltsön be festéket.
Elakadás
Hívja a szervizt.
Szám
Tartalom
Hol találja meg
STOP (Leállító) gomb
• Leállítja a másolást.
START (Indító) gomb
• Egy művelet indítására szolgál.
INTERRUPT (Munkamegszakítás) gomb, MEMORY IN (Bevitel) gomb, M1/M2
gomb
Kurzor gombok
• Válassza ki a másolási arányt és a funkció üzemmódokat (a ▼∫
∫ vagy ▲
gomb segítségével).
PAPER TRAY (Papírkazetta) gomb
• A papírkazetta manuális kiválasztására szolgál.
COPY SIZE (Másolási méret) gomb
• Csak a nagyítás/kicsinyítés kiválasztására szolgál. A további részleteket lásd a
13. oldalon.
ORIGINAL SIZE (Eredetiméret) gomb
• Az eredeti méretének manuális kiválasztására használatos. A további
részleteket lásd a 13. oldalon.
PRINT (Nyomtató) gomb
• A nyomtató ON/OFF line üzemmódjának kiválasztása.
---
21
MEGJEGYZÉS
•
--19, 21. old.
---
-----
---
---
A fenti kezelőpult csak a másoló funkciókat mutatja. A nyomtató kezelőpult funkciókat kérjük, olvassa el a Panasonic Document Management System (Panasonic
iratkezelő rendszer) CD-ROM-on található kezelési útmutatóban.
11
Alapvető másolási műveletek
Teljes méretű másolás
T Másolás az eredetivel megegyező méretben (1:1)
A készülék a másolat méretét és a képminőséget automatikusan választja ki.
ORIGINAL SIZE
(Eredetiméret) gomb
Helyezze el az eredetit.
LCD kijelzés (minta)
CLEAR (Törlő)
gomb
Állítsa be a másolatok számát.*
Maximálisan 999
Nyomja meg
a START
**
gombot.
READY TO COPY
COPIES:001
Válassza ki az eredeti méretet az egységeken,
ADF opció használata nélkül.
T A megvilágítás vezérlés illetve az eredeti típus manuális kiválasztása:
Válassza ki az eredeti típusát.
PHOTO (Fotó)
: Az eredetik főként fotókat
tartalmaznak.
TEXT/PHOTO (Szöveg/Fotó) : Az eredetik szövegből és fotókból
állnak.
TEXT (Szöveg)
: Az eredetik főként szöveget
tartalmaznak.
Válassza ki a megvilágítás vezérlést.
Nyomja meg a DARKER (Sötét) / LIGHTER (Világos) gombot.
MEGJEGYZÉSEK
12
* Ha a másolatszámlálót törölni kívánja, használja a CLEAR (Törlő) gombot.
** A másológép felfűtése alatt behelyezheti a gépbe az eredetit, válassza ki a másolási munkákat, és nyomja meg a START (Indító) gombot. A felfűtési ciklus befejezéséig a kijelzőn a COPY JOB RESERVED szöveg látható, majd a másolás automatikusan elindul.
Alapvető másolási műveletek
Kicsinyítés és nagyítás
T Másolás szabványos, előre beállított aránnyal
Válassza ki az
eredetiméretet
(ORIGINAL SIZE).
Válassza ki a másolat
méretét (COPY SIZE).
Példa: kicsinyítés
Eredetiméret
Állítsa be a
másolatok
számát.
Nyomja meg
a START
gombot.
Másolat méret
ZOOM: 71% COPIES:001
A pontos arány automatikusan kiválasztódik.
Kicsinyítési és nagyítási arányok (%)
Eredetiméret
Másolatméret
• A papírméret megváltoztatásához nyomja
meg a PAPER TRAY (Papírkazetta) gombot.
MEGJEGYZÉSEK
•
•
Ha a kívánt másolatméret és a papír mérete eltérő, használhatja a kézitálcát is. Ez
megkíméli Önt a papírkazetták beállításától (lásd 15. old.).
A kicsinyítési illetve nagyítási mód törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít)
gombot.
13
Másolatok készítése
Helyezze el az
eredetit.
Reset (Visszaállít)
Alapvető másolási műveletek
Másolás zoom használatával
T Zoom
Különböző zoom arányokkal másol 50%-tól 200%-ig, 1%-os lépésekben.
Helyezze el az Válassza ki az eredetiméretet
eredetit.
(ORIGINAL SIZE) (az ADF
használat nélkül).
Válassza ki a Zoom arányt
a kurzor (▼ vagy ▲)
gombokkal.
Állítsa be a
másolatok
számát.
Reset
Nyomja meg
a START
gombot.
ZOOM: 125% COPIES:001
(Példa: 150%-os zoom)
14
FIGYELEM!
•
Ha a zoom arány beállítása után megváltoztatja a papírméretet, kérjük használja a
PAPER TRAY (Papírkazetta) gombot.
MEGJEGYZÉS
•
Az összes munkabeállítás törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
Alapvető másolási műveletek
A kézitálca használata
T Amikor speciális papírra vagy egyébre másol
Helyezze el az eredetit.
Nyissa le a kézitálcát.
Kézitálca
Másolatok készítése
Húzza ki a kézitálcát ütközésig.
(Csak A3 méretnél)
Tegye be a kézitálcába a papíradagot.
(max. kb. 50 db A4 méretű papírlap /
80 g/m2).
Ne töltse a jel fölé!
Terelők
Ütközésig tolja be a papírt.
Állítsa be a terelőket.
A pontatlan behelyezés meggyűrheti,
elferdítheti a papírt, vagy papírelakadást
okozhat.
Nyomja meg a START gombot.
FIGYELEM!
•
A papírelakadás elkerülése érdekében, ne töltsön be gyűrött papírt a kézitálcából.
MEGJEGYZÉS
•
A terelőket pontosan állítsa be, hogy elkerülje a papír elferdülését, meggyűrését
illetve elakadását.
15
Kreatív szolgáltatások
2-ről 1-re másolás
T 2-ről 1-re másolás
Két egyoldalas eredetiről, szomszédos elhelyezésben,
egyoldalas másolat készíthető.
(Elhelyezés)*
(Elhelyezés)*
(Elhelyezés)*
(Elhelyezés)*
Fekvő (Tájolás)*
Álló (Tájolás)*
T Az eljárás
ADF
Írott oldallal felfelé
Helyezze el az eredetit.
MEGJEGYZÉSEK
16
Nyomja meg
a 2 in 1 gombot.
COPY SIZE
(csak
kicsinyítés/
nagyítás)
Állítsa be
a másolatok
számát.
Nyomja
meg a
START
gombot.
•
A 2-ről 1-re másolásnál szükség van az ADF-re.
•
Az összes munkabeállítás törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
*
A „Tájolás” és az „Elhelyezés” a funkció üzemmódban állítható be (lásd 27. old.).
Kreatív szolgáltatások
2 lapra másolás
T 2 lapra másolás
Két szomszédos oldalról vagy egy A3-as méretű
eredetiről a két különálló, A4 méretű lap készíthető.
Másolatok készítése
T Az eljárás
Helyezze el
az eredetit.
Üveglap
Nyomja meg a
2 PAGE COPY
gombot.
ORIGINAL SIZE
(csak A4 vagy A3
méret)
Állítsa be a
másolatok
számát.
Nyomja
meg a
START
gombot.
A3 méretű eredeti
Könyv jelzés
A középvonal
jelek segítségével a könyvet
hosszában és
széltében is
helyezze
középre.
MEGJEGYZÉS
•
Az összes munkabeállítás törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
17
Kreatív szolgáltatások
Könyv / margó / keret üzemmód
T BOOK (Könyvmásolás) gomb
Kitörli a kötés belső, sötét árnyékát, amikor egy könyvből másol.
T EDGE (Keret) gomb
Üres keretet hoz létre.
T MARGIN (Margó) gomb
A képet/szöveget jobbra tolja.
T Az eljárás
Állítsa be az üres terület szélességét a kurzor
(▼ vagy ▲ gomb) lenyomásával, miközben a
gomb villog (kb. 5 másodperc).
• Az üres terület/margó szélessége: 5–99 mm
Helyezze el
az eredetit.
Nyomja meg a
Book, Edge vagy
Margin gombot.
Állítsa be a
másolatok
számát.
Nyomja meg a
START
gombot.
Könyv
* Az alapbeállítás (gyári beállítás): 20 mm
BOOK MARGIN
CENTER VOID = 20mm ∨∧
Keret
EQUAL RATE
VOID MARGIN = 5mm
* Az alapbeállítás (gyári beállítás): 5 mm és Equal Rate
∧
Margó**
* Az alapbeállítás (gyári beállítás): 10 mm és Left Margin
LEFT MARGIN
10mm ∨∧
MEGJEGYZÉSEK
*
*
•
18
Az alapbeállítás (gyári beállítás) a felhasználói üzemmód funkcióval módosítható
(lásd 27. old.)
Ha a margó üzemmód használatakor hiányzik a másolt kép egy része, kapcsolja
be (ON) a Keret csökkentést.
Az összes munkabeállítás törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
Kreatív szolgáltatások
Munkamemória
T A memóriába (M1, M2) két másolási munka programozható (tárolható), és
egy későbbi időpontban előhívható.
Munka tárolása a memóriába
Állítsa be a memóriában tárolni kívánt másolási munkát
oly módon, hogy először kiválasztja a másológép által
végrehajtandó, egyes funkciókat.
Nyomja meg a MEMORY IN (Bevitel) (F2) gombot.
Másolatok készítése
JOB MEMORY
PRESS M1,M2 TO STORE.
Nyomja meg az M1 (F3) vagy az M2 (F4) gombot.
Munka előhívása a memóriából
Helyezze el az eredetit.
Nyomja meg az M1 (F3) vagy az M2 (F4) gombot.
RECALL JOB MEMORY
LOADING...
Megjelenik a tárolt tartalom.
Nyomja meg a START gombot.
MEGJEGYZÉSEK
•
•
A Munkamemória tartalom nem törlődik még akkor sem, ha a hálózati kapcsolót kikapcsolja vagy áramszünet lép fel.
Amikor egy előzőleg már beprogramozott memóriába új munkát tárol, a tárolt munkát az új felülírja.
19
Kreatív szolgáltatások
Másolás szortírozással
T Másolás szortírozással
A rendezéses másolásnál a következő két elektronikus szortírozási funkció áll rendelkezésre:
Megjegyzés: Mielőtt használná a Másolás szortírozással szolgáltatást, a funkciójának beállításával először válassza ki a kívánt szortírozási üzemmódot (lásd 26. old.)
Szortíroz
Szortíroz-elforgat
A többpéldányos
másolatokat a
készülék
automatikusan
szortírozza.
A többpéldányos
másolatokat a készülék
automatikusan
szortírozza, és váltakozó
irányban lerakja.
(Max. A4 méretig)
Tárgyüveg
ADF
ADF:
Helyezze el az
eredetit.
Tárgyüveg: Helyezze el az
első eredetit.
Nyomja meg a SORT
gombot.
COPY SIZE
(csak
kicsinyítés/
nagyítás)
Állítsa be a
kívánt
másolatszámot.
Nyomja meg
a START gombot.
Csak a tárgyüvegről:
Another ORIGINAL?
1:YES 2:NO
Helyezze be a következő
eredetit.
Nyomja meg a
START gombot.
Nyomja meg az „1” gombot.
Ismételje meg a 6–7. lépést,
amíg az utolsó eredeti
beolvasása és memóriába
tárolása is be nem fejeződik.
MEGJEGYZÉSEK
20
Another ORIGINAL?
1:YES 2:NO
Nyomja meg a „2” gombot.
•
Ha az eredeti beolvasása közben megtelik a memória, az üzenet kijelzőn megjelenik az „OUT OF MEMORY….” üzenet. Ebben az esetben kövesse az üzenet kijelzőn látható utasításokat.
Ha memóriabővítésre van szüksége, forduljon a forgalmazóhoz.
•
Az összes munkabeállítás törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
Egyéb szolgáltatások
Energiatakarékos / munkamegszakítás üzemmódok
INTERRUPT (F1)
(Munkamegszakítás) gomb
ENERGY SAVER
(Energiatakarékos) gomb
T Ezek az üzemmódok energiát takarítanak meg, amikor a másológép nincs használatban.
ENERGY SAVER
(Energiatakarékos)
Másolatok készítése
Energiatakarékos üzemmód
Az üzemmód bekapcsolásához:
Nyomja meg az ENERGY SAVER (Energiatakarékos) gombot,
vagy pedig a másológép az utolsó másolat elkészítése után 15
perccel*, automatikusan Energiatakarékos üzemmódba áll.
Ekkor a jelzés villogni kezd.
Az üzemmód kikapcsolásához és a másoláshoz:
Nyomja meg ismét az ENERGY SAVER (Energiatakarékos)
gombot.
Alvó üzemmód
Az utolsó másolat elkészítése után 30 perccel automatikusan
működésbe lép. A teljesítményfelvétel lecsökken, és kigyullad
az Energiatakarékos jelzés.
Ha másolatokat kíván készíteni, nyomja meg az ENERGY
SAVER (Energiatakarékos) gombot.
INTERRUPT
(Munkamegszakítás)
Munkamegszakítás üzemmód
• Ez az üzemmód sürgős másolatok készítéséhez megszakítja az
éppen folyó másolást.
Nyomja meg az INTERRUPT (F1) (Munkamegszakítás) gombot,
kigyullad a Munkamegszakítás jelzés.
Végezze el az újabb másolást a tárgyüveg segítségével.
Az eredeti munka folytatásához nyomja meg újra az INTERRUPT
(F1) (Munkamegszakítás) gombot.
Megjegyzés: Megszakításnál az ADF nem használható
(Csak a tárgyüveget használhatja).
MEGJEGYZÉS
•
Az adminisztrátor megváltoztathatja az energiatakarékos üzemmódra kapcsolás
idejét (15 perc) és az alvó üzemmódba kapcsolás idejét (30 perc) is (lásd 28. o.).
Üzemmód
Normál üzemmód
Energiatakarékos üzemmód
Alvó üzemmód
Energiafogyasztás
kb. 90 Wh
kb. 38 Wh
kb. 2,2 Wh
Felfűtési idő
Nincs
17 sec feléledés
30 sec feléledés
21
Egyéb szolgáltatások
Skyshot üzemmód
T A Skyshot lehetővé teszi egy kézirat másolását, még nyitott tárgyüveg fedél
illetve ADF mellett is anélkül, hogy sötét keretet hozna létre.
A Skyshot üzemmód kiküszöböli az eredetik körül képződő sötét keret létrejöttét, ami különösen a
szokásostól eltérő méretű (általában kisebb) eredetik, pl. csekkek, vagy a szokatlan formájú (kerek, ovális) iratok másolásakor kényelmes. Ezek az iratok egyszerűen, nyitott fedéllel, úgy másolhatók, hogy a hasznos kép körül nem keletkezik felesleges, sötét mező.
Kétféle Skyshot üzemmódból választhat
Digitális skyshot üzemmód:
A letapogatási terület (mérete) nincs előre meghatározva.
Manuális skyshot üzemmód:
A letapogatási területet (méretét) előre tárolni kell a memóriában
(M1 és M2) (lásd 29. old.)
T Digitális skyshot üzemmód
Helyezze el az eredetit a
tárgyüvegre.
Állítsa be a
másolatok számát.
Nyomja meg a
START gombot.
Megjegyzés: A Digitális Skyshot üzemmód alapbeállítása a „NORMAL”. Ennél a beállításnál a készülék egyszer olvas be. Ha a másolatok körül fekete keret jelenik meg, a sötét keret
tompítására állítsa át a Digitális Skyshot üzemmódot „QUALITY”-re. Ennél a beállításnál a készülék kétszer tapogatja le az iratot.
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
A COPIER SETTINGS kiválasztásához nyomja
2:COPIER SETTINGS
PRESS SET TO SELECT
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
COPIER PARAM. (00-14)
ENTER NO. OR ∨ ∧
A DIGITAL SKYSHOT kiválasztásához nyomja
06 DIGITAL SKYSHOT
2:NORMAL
A Digitális Skyshot üzemmód kiválasztásához
meg a 2 gombot.
meg a 6 és a SET (Beállít) gombot.
nyomja meg az 1–3 gomb valamelyikét.
1: OFF
NONE
2: NORMAL Alapbeállítás (általában ezt az
üzemmódot kell kiválasztani).
3: QUALITY A képélesség javításához válassza a QUALITY üzemmódot.
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
Nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
MEGJEGYZÉSEK
•
•
22
Pontatlan megvilágítás léphet fel, ha az eredeti szélén fekete csík található, vagy a
másológép a Skyshot üzemmódban a képet feketének érzékeli.
Pontatlan eredeti helyzet érzékelés léphet fel, ha a Skyshot üzemmódban a tárgyüveget bármilyen erős fény éri.
Egyéb szolgáltatások
T Manuális Skyshot üzemmód
Ha ezt a funkciót használja, az egyéni méretet előre el kell tárolni a memóriában (M1, M2) (lásd 29.
old.).
Tárgyüveg
Bal felső
sarok
Válassza ki az egyéni
méretet (M1/F3 vagy
M2/F4).
Állítsa be a
másolatok
számát.
Nyomja
meg a
START
gombot.
Másolatok készítése
Helyezze el az
eredetit.
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2:COPIER SETTINGS
PRESS SET TO SELECT
A COPIER SETTINGS kiválasztásához nyomja
COPIER PARAM. (00-14)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
meg a 2 gombot.
A MANUAL SKYSHOT kiválasztásához nyomja
meg a 7 és a SET (Beállít) gombot.
07 MANUAL SKYSHOT
2:M1 ON
Az egyéni méret kiválasztásához nyomja meg a 2
vagy 3 gombot.
1: OFF
NONE
2: M1 ON
Az M1 méret ON*-ra van állítva.
3: M2 ON
Az M2 méret ON*-ra van állítva.
4: M1, M2 ON Mindkét méret ON*-ra van állítva.
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
Nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
MEGJEGYZÉSEK
*
•
•
•
Az alapméretek a következők: M1: 70(X) × 160(Y) mm, M2: 95(X) × 220(Y) mm
Amikor megváltoztatja az M1 vagy M2 méretet, kérjük forduljon az
adminisztrátorhoz.
Amikor a manuális Skyshot üzemmódot használja (az M1 és M2 „ON” állásban
van), más munkamemória nem használható.
Az összes munkabeállítás törléséhez nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
23
Funkciók lehetséges kombinációi
KÉTOLDALAS
EREDETI ► MÁSOLÁS
Egyéb
funkciók
2-ről 1-re másolás
2 lapra másolás
Könyv
Keret
Margó
Nem szortíroz
Szortíroz
Szortíroz-forgat
Manuális Skyshot
Behívás Munkamemóriából
Tárolás Munkamemóriába
Másolás zoommal
A
I
I
I
I
I
I
I
I
A
A
I
2-ről 1-re másolás
I
A
A
I
I
I
I
I
I
A
A
I
2 lapra másolás
I
A
A
I
I
I
I
I
I
A
A
I
Könyv
I
I
I
A
I
I
I
I
I
A
A
I
Keret
I
I
I
I
A
I
I
I
I
A
A
I
Margó
I
I
I
I
I
A
I
I
I
A
A
I
Nem szortíroz
I
I
I
I
I
I
A
A
A
A
A
I
Szortíroz
I
I
I
I
I
I
A
A
A
A
A
I
Szortíroz-forgat
I
I
I
I
I
I
A
A
A
A
A
I
Manuális Skyshot
I
X
X
I
I
I
–
–
–
A
A
X
Megszakítás
I
X
I
I
I
I
–
–
–
X
X
X
Egyéb funkciók
Szortíroz
Margó
Másolás zoommal
SZORTÍROZ
Első
kiválasztások
O:
X:
A:
–:
24
Margó
Kétoldalas eredeti
► másolás
Későbbi
kiválasztások
Lehetséges funkció kombinációk.
A funkció kombináció nem áll rendelkezésre.
A másológép a következő választást hajtja végre.
Azt jelzi, hogy a szortírozás üzemmód nem használható. A másológép nem szortíroz.
Megjegyzések
Funkciók
T A kiindulási másolási módok megváltoztatása a funkció üzemmódok
segítségével
Opciók
Általános
funkciók
Másológép
beállítások
LAN
beállítások
Nyomtató
beállítások
Adja be az azonosító kódot.
LAN beállítások
az
adminisztrátor
számára
Másológép
beállítások az
adminisztrátor
számára
Általános
funkciók az
adminisztrátor
számára
T Az eljárás
Nyomtató
beállítások az
adminisztrátor
számára
Másolatok készítése
FUNCTION (Funkció) gomb
RESET (Visszaállít) gomb
COPY SIZE PAPER TRAY
(Másolási méret) (Papírkazetta)
gomb gomb
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Nyomja meg a FUNCTION (Funkció) gombot.
Nyomja meg az 1 (GENERAL FUNCTIONS)
vagy a 2 (COPIER SETTING) gombot. Használhatja a (▼ vagy ▲) gombot is.
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
A funkció üzemmódokat válassza ki a hívóbillentyűzetről, vagy használhatja a (▼ vagy
▲) gombot is.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A beállítás után a funkció elindításához nyomja
meg a SET (Beállít) gombot.
T A másológép „TOTAL COUNTER”-jának ellenőrzése
A másológép „TOTAL COUNTER”-jának megjelenítéséhez nyomja meg a COPY SIZE (Másolási
méret) és a PAPER TRAY (Papírkazetta) gombot.
MEGJEGYZÉS
•
A funkciók beállítási lehetőségeit kérjük, olvassa el a megfelelő kezelési
utasításokban.
25
Funkciók
Általános funkciók
Sorszám
26
Üzemmódok
Funkció
Bekapcsolás
utáni helyzet
00
SORT MODE DEFAULT
Kiválasztja a szortírozási módot.
• NON-SORT, SORT
NON-SORT
05
SORT MEMORY USAGE
Kijelzi a panelen a használt szorter memória nagyságát.
• INVALID, VALID
INVALID
06
DEPT. COUNTER
A képernyőn megjelenik a kiválasztott osz- Hívja a szervizt.
tály másológép használata és a megszabott
másolási határa, valamint a teljes másológép használat.
08
SORT-ROTATE DEFAULT
Válassza ki a szortíroz-elforgat üzemmódot. ON
• OFF, ON
09
KEY OPERATOR MODE
Adja be az adminisztrátor azonosító kódját.
Funkciók
Másológép beállítások
Üzemmódok
Funkció
Bekapcsolás
utáni helyzet
00
MARGIN DEFAULT
Kiválasztja a margó pozícióját és az eltolás értékét.
• POSITION (Left, Right, Top, Bottom)
• VALUE (5–99 mm)
LEFT
10 mm
01
EDGE DEFAULT
Kiválasztja a keret üzemmódot (Equal Rate = ugyanazt az értéket állítja be az X és Y-hoz vagy
INDIVIDUAL = egyénileg állítja be az értéket az X és
Y-hoz) és a szélességet.
• EQUAL RATE (X & Y ), INDIVIDUAL
• 5–99 mm
EQUAL RATE
5 mm
02
BOOK MARGIN DEF.
Kiválasztja a könyv középvonalánál lévő üres terület
szélességét.
• 5–99 mm
20 mm
03
FRAME MARGIN
Margó üzemmódban kiválasztja a margó csökkentési
arányát.
• INVALID, VALID
INVALID
04
2-SIDED MODE DEF.
Ez a funkció beállítja a kétoldalas elsőbbségi módot.
• OFF, 1 Î 2, 2 Î 2, Book Î 2
OFF
05
2 in 1 WITH FRAME
Kiválasztja, hogy a kerettörlés le legyen-e tiltva.
• INVALID, VALID
INVALID
06
DIGITAL SKYSHOT
Engedélyezi vagy letiltja a Skyshot üzemmódot.
• OFF, NORMAL, QUALITY
NORMAL
07
MANUAL SKYSHOT
Engedélyezi vagy letiltja a manuális Skyshot
üzemmódot.
• OFF; M1 ON; M2 ON; M1, M2 ON
OFF
08
AUTO EXPOSURE
Automatikusan szabályozza a másolás denzitását a
szöveget és fotókat tartalmazó eredetikre.
• INVALID, VALID
INVALID
09
12 BINDING DEF.
Kiválasztja a kötés helyét az 1 Î 2 másoláshoz.
• LONG EDGE, SHORT EDGE
LONG EDGE
10
21 BINDING DEF.
Kiválasztja a kötés helyét a 2 Î 1 másoláshoz.
• LONG EDGE, SHORT EDGE
LONG EDGE
11
BOOK2 DEFAULT
Kiválasztja a lapsorrendet és a könyv formátumot a
Könyv Î 2 másoláshoz.
1. BOOK FORMAT (1: FACING, 2: FLIPPING)
2. PAGE ORDER (1: L Î R, 2: R Î L)
FACING
LÎR
12
2 in 1 DEFAULT
Kiválasztja a tájolást és elhelyezést a 2-ről 1-re
másoláshoz.
• ORIENTATION (Portrait, L-Scape)
• LAYOUT (L Î R, R Î L)
PORTRAIT
LÎR
13
2 PAGE MODE DEF.
Kiválasztja a két lapra másolás üzemmódot
• L Î R, R Î L
LÎR
14
KEY OPERATOR MODE Adja be az adminisztrátor azonosító kódját.
MEGJEGYZÉS
•
Másolatok készítése
Sorszám
Bizonyos funkciók és paraméterek csak akkor állnak rendelkezésre, ha a hozzájuk
tartozó opcionális egységet telepítették.
27
Funkciók
Általános funkciók az adminisztrátor számára
Sorszám
Üzemmódok
AUTO RESET TIME
02
ENERGY SAVER MODE Beállítja az energiatakarékos módot és időt.
• INVALID, ENERGY-SAVER, SLEEP
Energiatakarékos üzemmód időzítő: 1–120 perc
Alvó üzemmód időzítő: 1–120 perc
SLEEP
04
LANGUAGE DEFAULT
Kiválasztja a kijelző üzeneteinek nyelvét.
• A-ENGLISH, C-FRENCH, SPANISH
A-ENGLISH
05
SPECIAL TRAY 1
Beállítja a papírkazettát a speciális papírhoz (pl.:
színes).
• NONE, TRAY 1, TRAY 2, BYPASS
NONE
06
SPECIAL TRAY 2
Beállítja a papírkazettát a speciális papírhoz.
• NONE, TRAY 1, TRAY 2, BYPASS
NONE
09
KEY/TOUCH BEEP
Beállítja a gombnyomást nyugtázó hangot.
• OFF, SOFT, LOUD
SOFT
10
BYPASS SET BEEP
Beállítja a hangjelzés kiadását, amikor a papír(oka)t a
kézitálcába helyezte.
• 1: INVALID 2: VALID
INVALID
11
ORIG.SET BEEP ADF
Beállítja a hangjelzés kiadását, amikor a papír(oka)t
az ADF-be helyezte.
• 1: INVALID 2: VALID
VALID
14
DEPT. COUNTER
MODE
Figyeli az egyes osztályok másológép használatát.
(1) TOTAL COUNTER
(2) DEPT. COUNTER
(3) DEPT. COUNTER LIST
Forduljon a
szervizhez.
22
TCP/IP ADDRESS
* Beállítja a készülékéhez rendelt IP címet.
Forduljon a
• 4 × 3 számjegy (Az egyes 3 számjegyű tagok közé hálózati
ügyintézőhöz.
tegyen „.” (pontot) a MEMORY IN gomb
segítségével.)
23
TCP/IP SUBNET MSK
* Beállítja az alhálózat maszkot.
• 4×3 számjegy (Az egyes 3 számjegyű tagok közé
tegyen „.” (pontot) a MEMORY IN gomb
segítségével.)
Forduljon a
hálózati
ügyintézőhöz.
24
TCP/IP G/W ADDR.
* Beállítja az átjáró (gateway) címét.
• 4×3 számjegy (Az egyes 3 számjegyű tagok közé
tegyen „.” (pontot) a MEMORY IN gomb
segítségével.)
Forduljon a
hálózati
ügyintézőhöz.
25
COPY SETTING LIST
Kinyomtatja az aktuális beállítás és a standard
beállítás listáját.
•
•
*
Kiválasztja a kezelőpult alapba állítási idejét.
• OFF, 30 sec, 1 min., 2 min., 3 min.,4 min.
Bekapcsolás
utáni helyzet
01
MEGJEGYZÉSEK
28
Funkció
1 min.
Be kell adnia az adminisztrátor azonosító kódját, mielőtt az ezen az oldalon
található adatokat megváltoztatná.
Az 1. és 2. speciális kazetta nem választható ki automatikusan az átkapcsolási
módban.
Az alapkiépítésű nyomtatónál nem áll rendelkezésre, de a bonyolultabb
funkciókhoz szükséges opciók telepítése után már igénybe vehető (lásd 51. old.).
Funkciók
Másológép beállítások az adminisztrátor számára
Üzemmódok
Bekapcsolás
utáni helyzet
Funkció
00
PAPER SIZE
PRIOR.
Megadja a papírméretet a manuális papírméret A4
beállítás üzemmódban.
01
ORIGINAL (HOME)
Kiválasztja az eredeti beállítását.
• TEXT, T/P (Szöveg/Fotó), PHOTO
T/P
(Szöveg=Fotó)
02
TEXT CONTRAST
Kiválasztja a kontrasztot a szöveg módhoz.
• 1~5
3
03
T/P CONTRAST
Kiválasztja a kontrasztot a szöveg/fotó
módhoz.
• 1~5
3
04
PHOTO CONTRAST Kiválasztja a kontrasztot a fotó módhoz.
• 1~5
3
10
MAX. COPY
SETTING
Meghatározza, hogy korlátozva legyen-e a
másolatok száma.
• 1 ~ 999
999
12
M1, SIZE
Írjon be egy gyakran használt méretet az 1.
Memóriába.
• X: 5~432 / Y: 5~297 mm
(Lásd 22. old.)
70 × 160 mm
Írjon be egy gyakran használt méretet a 2.
Memóriába.
• X: 5~432 / Y: 5~297 mm
(Lásd 22. old.)
95 × 220 mm
(X) (Y)
(X)
(Y)
13
M2, SIZE
16
MEM. FULL ACTION Kiválasztja a memóriatúlcsordulási intézkedést. PRINT
• PRINT, CANCEL
MEGJEGYZÉS
•
Másolatok készítése
Sorszám
Be kell adnia az adminisztrátor azonosító kódját, mielőtt az ezen az oldalon
található adatokat megváltoztatná.
29
Funkciók
Funkciók beállítása
T Az automatikus megvilágítás beállításának megváltoztatása
Ön kiválaszthatja, hogy a másolás denzitása a szöveget illetve fotókat tartalmazó eredetiknél
automatikusan álljon-e be.
Nyomja meg a FUNCTION (Funkció) gombot.
Kövesse az alábbi eljárást:
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
2:COPIER SETTINGS
PRESS SET TO SELECT
COPIER PARAM. (00-14)
ENTER NO. OR ∨ ∧
08 AUTO EXPOSURE
2:VALID
A COPIER SETTINGS kiválasztásához nyomja
meg a 2 gombot.
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
Az AUTO EXPOSURE MODE kiválasztásához
nyomja meg a 8 és a SET (Beállít) gombot.
Az 1 illetve 2 gomb megnyomásával válassza ki,
hogy a másológép végrehajtsa-e az automatikus
megvilágítást.
Az AUTO EXPOSURE MODE beállításához
nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
A funkció üzemmódból való kilépéshez nyomja
meg a RESET (Visszaállít) gombot.
30
Funkciók
Funkciók beállítása az adminisztrátor számára
T A papírméret megváltoztatása
A papírkazettákat A5, A4, A4R, B4/FLS és A3 méretű papír befogadására készítettük. A papírméret
megváltoztatásához kövesse az alábbiakban látható lépéseket.
Nyomja meg a FUNCTION (Funkció) gombot.
Kövesse az alábbi eljárást:
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
tásához nyomja meg az 1 gombot.
1:GENERAL FUNCTIONS
PRESS SET TO SELECT
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Nyomja meg a 9 gombot.
A PAPER SIZE kiválasztásához nyomja
Másolatok készítése
A GENERAL FUNCTIONS kiválasz-
meg a 00 és az 1 vagy 2 gombot.
00 PAPER SIZE
1:TRAY-1 [A4 ]
A papírkazetta beállításához nyomja meg
a SET (Beállít) gombot, és a papírméret
beállításához nyomja meg a (▼ vagy ▲)
gombot.
A papírméret az alábbiak szerint változik.
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=-
Adja be az adminisztrátor azonosító kódját
(3 számjegy), és nyomja meg a SET
(Beállít) gombot.
KEY OPR. MODE (00-25)
ENTER NO. OR ∨ ∧
A PAPER SIZE beállításához nyomja meg
a SET (Beállít) gombot.
A funkció üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg a RESET (Visszaállít)
gombot.
31
Funkciók
Funkciók beállítása az adminisztrátor számára
A papírterelő és a papírméret jelző átállítása a papírkazettában.
Húzza ki a papírkazettát és vegye ki a
papírt.
Állítsa be az papírvezetőt a kívánt papír
hosszúságának megfelelően.
Állítsa be a papírvezetőt a kívánt papír
papírvezető
Ütköző
szélességének megfelelően.
A papírvezető mozgatásához fogja meg
az ütközőt.
papírvezető
Cserélje ki a papírméret jelzőt.
Papírméret
jelző
Csukja be a papírkazettát.
MEGJEGYZÉS
32
•
Ajánlatos a
papírvezetőt csavarokkal a helyére rögzíteni. A csavarozással
történő rögzítés részleteit tudakolja meg a forgalmazótól.
Funkciók
T Osztály számláló
Az adminisztrátor korlátozhatja az egyes osztályok által készített másolatok számát, átállíthatja
számlálóikat és kódszámaikat. (Az osztályok maximális száma: 50)
Nyomja meg a FUNCTION (Funkció) gombot.
Kövesse az alábbi eljárást:
A GENERAL FUNCTIONS
kiválasztásához nyomja meg az 1
gombot.
1:GENERAL FUNCTIONS
PRESS SET TO SELECT
Nyomja meg a SET (Beállít) gombot.
GENERAL PARAM. (0-9)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Adja be az adminisztrátor azonosító kódját
(3 számjegy), és nyomja meg a SET
(Beállít) gombot.
KEY OPR. MODE (00-25)
ENTER NO. OR ∨ ∧
A DEPT.COUNTER MODE
kiválasztásához nyomja meg a 14 és a
SET (Beállít) gombot.
Nyomja meg a 9 gombot.
09 KEY OPERATOR MODE
ENTER PASSWORD=-
MEGJEGYZÉSEK
•
A Funkció üzemmód visszaállításához nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
•
Az osztályszámláló szolgáltatás engedélyezésével kapcsolatosan forduljon a
forgalmazóhoz.
33
Másolatok készítése
FUNCTION MODE (1-2)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Funkciók
Funkciók beállítása az adminisztrátor számára
Válassza ki az osztályszámláló üzemmódot.
14 DEPT.COUNTER MODE
1:TOTAL COUNTER
DEPT. CODE (01-50)
ENTER NO. OR ∨ ∧
Nyomja meg a 2 és a SET (Beállít) gombot.
Változtassa meg az osztály kódszámot, korlátozza a másolatszámot és az osztályzámláló számát.
Az osztály kódszámát adja be a
I.D CODE
01:1234
hívóbillentyűzetről, és nyomja meg a
SET (Beállít) gombot.
01: 1234
Osztály kódszám
Osztály száma
A maximális másolatszámot adja be a
MAX COPIES
01:123456
hívóbillentyűzetről, és nyomja meg a
SET (Beállít) gombot.
01: 123456
Maximális másolatszám
(6 számjegy)
Osztály száma
Az osztály számát adja be a
DEPT.COUNTER
01:123456
hívóbillentyűzetről, és nyomja meg a
SET (Beállít) gombot (vagy válassza ki a
▼ illetve ▲ gombbal).
01: 123456
Számláló (6 számjegy)
Osztály száma
A számláló törléséhez nyomja meg a 0 és
a SET (Beállít) gombot (adjon be „0”-t).
MEGJEGYZÉS
34
•
A Funkció üzemmód visszaállításához nyomja meg a RESET (Visszaállít) gombot.
Tartozékok
Kiegészítők
ADF, automatikus eredeti lapbehúzó
(DA-AS180)
• Az eredetik automatikus
behúzásához.
• A 2-ről -1-re másoláshoz.
Lapmemória
(DA-SM16B/28B)
• 16/128 MB
• Az elektronikus szortírozás memóriakapacitásának növeléséhez.
PCL6 emulációs készlet
(DA-PC210)
• Nyomtató vezérlő a PCL6-hoz*
•
Az alábbi táblázatban a különböző funkciókhoz szükséges opciók láthatók.
•
Az opciók kombinálásával kapcsolatos részleteket tudakolja meg a
forgalmazótól.
ADF
2. Papírkazetta
Egyéb
funkciók
Manuális Skyshot
Szortíroz-forgat
Szortíroz
Nem szortíroz
SZORTÍROZÁS
Margó
Margó
Könyv
2 lapra másolás
2-ről 1-re másolás
Opciók
KÉTOLDALAS
EREDETI ► MÁSOLÁS
Keret
Funkció
Másolás zoommal
MEGJEGYZÉSEK
Opciók
10/100 Ethernet interfész/
Internet fax készlet
(DA-NE200)
• Hálózati interfész kártya
2. Papírbehúzó modul
(DA-DS182)
• A papíradagolási lehetőségek
és kapacitás növelésére.
Papírbehúzó modul × 1
(550 lap)
O
O
O: Szükséges
35
Tartozékok
Automatikus eredeti lapbehúzó (ADF)
T ADF (DA-AS180)
1. Szolgáltatások
Eredetik automatikus behúzása
• Az ADF tálca maximálisan 50 db, 80 g/m2 papírminőségű, A4 méretű eredetit képes tárolni
(maximálisan 30 db FLS/B4, A3 méretű eredeti).
A5–A3 méretű eredetiket helyezhet el benne.
• Automatikusan érzékeli az eredeti méretét.
2-ről 1-re másolás
• Egyoldalas (teljes méretű vagy kicsinyített) másolat készítése két egyoldalas eredetiről,
szomszédos képként.
2. Kiegészítők
• A behelyezett eredetik ne lépjék túl a felső
korlátot jelző nyílat.
ADF tálca
Eredeti terelők
Állítsa az eredeti szélességéhez.
36
Tartozékok
3. Használat
T Az eljárás
ADF
Írott oldallal felfelé
Helyezze el
az eredetit.
Állítsa be a
másolatok
számát.
•
•
•
•
•
Montázzsal készült eredetik
Nyomásra érzékeny és indigós papírok
Túlzottan összecsavarodott papírok
Tűzött eredetik
Lézernyomtatóból kivett, frissen
nyomtatott papír
Opciók
Nem megfelelő eredetik
• Sima felületű eredetik, fényes és
bevonatos papírok
• Vetítőfóliák
• Vezető szélükön gyűrött, hajtogatott,
lyukasztott vagy ragasztott eredetik
Nyomja
meg a
START
gombot.
MEGJEGYZÉS
•
Ilyen eredetik másolásakor használja inkább a tárgyüveget.
37
Problémamegoldás
Papír feltöltés (
)
T 550 lapos papírkazetta
Húzza ki a papírkazettát.
Helyezze be a papírt a másolandó
felületével felfelé.
Speciális papírok, pl. fényes felületű papír,
postai címkék és írásvetítő fóliák nem
használhatók a papírfiókból. A speciális
papírokhoz használja a kézitálcát.
Győződjön meg arról, hogy nem töltött
papírt a papírkazettában lévő túltöltésjelző fölé.
Óvatosan tolja vissza a papírkazettát
a másológépbe.
FIGYELEM!
•
•
38
Ne használjon hajtogatott vagy gyűrött papírt.
A papírkazetta papírméret megváltoztatásának részleteit lásd a 32. oldalon.
A nem használt papírt mindig légmentesen zárt tasakban kell tárolni.
Ha a papírt szabad levegőn tárolja, olyan problémák merülhetnek fel, mint a papír
összecsavarodása, elakadása, felkunkorodása vagy a másolási minőség romlása.
Problémamegoldás/U13
A festékpalack és a használt festék tartályának cseréje (
)
Nyissa ki az elülső fedelet.
A használt festék tartályt húzza ki
óvatosan balra, az ábra szerint.
Zárja le a tartályt a mellékelt kupakkal, és
szabaduljon meg tőle a helyi előírásoknak
megfelelően.
Kupak
Forgassa el az üres festékpalackot az
óramutató járásával ellentétes irányban, amíg meg nem akad. A festékpalack végén látható nyíl jelzés (Nyitva
szimbólum ) egy vonalba kerül a másológépen lévő nyíl jelzéssel.
Megjegyzés: A festék kiömlésének megakadályozására, mindig úgy vegye
ki a festékpalackot, hogy a rögzítőpecek felfelé nézzen.
Húzza ki az üres festékpalackot.
Megjegyzés: Ha a palack nem jön ki a másológépből, forgassa el kissé a
palackot valamelyik irányban,
hogy a rögzítőpecek kiszabaduljon, és próbálja meg újra.
FIGYELEM!
•
•
Optimális minőségű másolatok eléréséhez használjon eredeti Panasonic festéket.
Tárolja a festéket hűvös, száraz helyen. Használat előtt ne távolítsa el a
zárókupakot. Ha eltávolította, használja fel mielőbb a festéket.
Ha a kijelzőn az U13 kód jelenik meg, a „Töltsön be festéket” figyelmeztető jelzés
villogni kezd. Ez az üzenet azt közli Önnel, hogy a festékpalack már csaknem
kiürült (még kb. 300 oldal nyomtatható ki). Ez az üzenet folyamatosan látható,
amíg a palackot ki nem cseréli. Amikor a visszaszámláló eléri a 0-t, a másológép
működése leáll. Az üzenet törléséhez, és a másológép működőképessé tételéhez
cserélje ki az üres festékpalackot egy újra.
39
Problémamegoldás
A festékpalack és a használt festék tartályának cseréje (
)
Rázza fel az új festékpalackot
négyszer-ötször, hogy a tartalma
fellazuljon.
Vegye le a festékpalack kupakját.
Igazítsa a festékpalack rögzítőpeckét –
amit a végén látható nyíl jelzés (Nyitva
szimbólum ) is mutat – egy vonalba a
másológépen lévő nyíl jelzéssel.
Megjegyzés: A festék kiömlésének megakadályozására, mindig úgy tegye
be a festékpalackot, hogy a
rögzítőpecek felfelé nézzen.
Helytelen
Helyes
Tolja be ütközésig a festékpalackot,
majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban (160°-ot, kb.
fél fordulatot), hogy a helyére záródjon
(Zárva szimbólum ).
Megjegyzés: Ha a palackot nem tudja teljesen betolni a másológépbe, forgassa el kissé a palackot valamelyik irányban, hogy a rögzítőpecek beakadjon, és próbálja
meg újra.
Tegyen be egy új, használt festék tartályt.
Csukja be az elülső fedelet.
FIGYELEM!
40
•
Ne használja fel újra a tartályban lévő festéket a másológépben.
Problémamegoldás
Elakadt papír eltávolítása
T Elakadás jelzések és elakadási helyek
Papírelakadás esetén az elakadás jelzés és az elakadás helye(i) megjelenik
(megjelennek) a kezelőpult kijelzőn.
Elakadás jelzés
Papírelakadási helyek
A:
ADF (lásd 45. old.)
(J70, J71)
B:
Másológép (Papírkimeneti,
papírbemeneti/papírtovábbítási terület)
(lásd 42–43. old.)
(J51 – J59, J80)
C:
Papírbehúzó modul (lásd 44. old.)
(J00 – J50)
MEGJEGYZÉS
•
Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás jelzés az elakadt papír eltávolítása
után kialszik-e.
A Papírelakadás kijelzés nem alszik ki, ha a másológépben még mindig van elakadt papír. Ellenőrizze újra, és vegye ki az összes elakadt papírt.
41
Problémamegoldás
Elakadt papír eltávolítása
T Papírkimeneti terület
• Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás
jelzés az összes elakadt papír eltávolítása
után kialszik-e.
Távolítsa el az elakadt papírt.
FIGYELEM!
42
•
Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás jelzés az összes elakadt papír
eltávolítása után kialszik-e.
Problémamegoldás
Elakadt papír eltávolítása
T Papírbemeneti / Papírtovábbítási
terület
• Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás
jelzés az összes elakadt papír eltávolítása
után kialszik-e.
Nyissa le a jobb oldali fedelet.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Ha a másológép már mélyen behúzta a
másolópapírt:
Forgassa el a jobb oldali papíreltávolító
forgatógombot.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Nyissa ki a beégető görgő fedelét.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Csukja be a jobb oldali fedelet.
Vigyázat
forró
felület!
FIGYELEM!
•
Vigyázat: A beégető terület forró
lehet.
Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás jelzés az összes elakadt papír eltávolítása után kialszik-e.
43
Problémamegoldás
Elakadt papír eltávolítása
T Papírbehúzó modul
• Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás
jelzés az összes elakadt papír eltávolítása
után kialszik-e.
Húzza ki a papírkazettát.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Tolja vissza a papírkazettát az eredeti
pozíciójába.
Nyissa le a lapbehúzó fedelét.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Csukja be a lapbehúzó fedelét.
FIGYELEM!
44
•
Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás jelzés az összes elakadt papír eltávolítása után kialszik-e.
Problémamegoldás
Elakadt papír eltávolítása
T ADF
• Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás
jelzés az összes elakadt papír eltávolítása
után kialszik-e.
Nyissa fel a bemeneti fedelet.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Csukja le a bemeneti fedelet.
Nyissa fel az ADF fedelét.
Megjegyzés: Az eredetik károsodásának elkerülése érdekében nyissa fel az
ADF fedelét, mielőtt eltávolítaná
az elakadt eredeti(ke)t.
Távolítsa el az elakadt papírt.
Csukja le az ADF fedelét.
Csukja le az ADF-et.
FIGYELEM!
•
•
•
Az ADF fedelének lecsukásához nyomja le a közepén lévő
kiálló részt.
Győződjön meg róla, hogy a papírelakadás jelzés az összes elakadt papír
eltávolítása után kialszik-e.
Az eredeti(k) károsodásának elkerülése érdekében nyissa fel az ADF fedelét,
mielőtt eltávolítaná az elakadt eredeti(ke)t.
45
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna
Ellenőrizze
Teendő
A berendezés nem működik
Világít a kijelző?
(Nem)
Villog (vagy világít) az ENERGY SAVER
(Energiatakarékos) gomb és a kijelzések
eltűnnek? (lásd 20. old.)
(Nem)
Megjelenik valamelyik U## kód vagy
üzenet a kijelzőn?
(U01, U07, U13, U14, U16, U20 vagy
U21) (lásd 48. old.)
(Igen)
Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló be
van-e kapcsolva, és a hálózati dugasz az
aljzatban van-e.
Nyomja meg a kezelőpulton az ENERGY
SAVER (Energiatakarékos) gombot.
(Igen)
Hajtsa végre az egyes üzeneteknek
megfelelő műveleteket.
(Igen)
(Nem)
Megjelenik a Töltsön be papírt jelzés
vagy üzenet a kijelzőn? ( )*
(Nem)
Tegyen be papírt (lásd 38. old.).
(Igen)
Megjelenik az Elakadás jelzés vagy
üzenet a kijelzőn ( )?
(Nem)
Távolítsa el az elakadt papírt
(lásd 41. old.).
(Igen)
Megjelenik valamelyik E#-## jelzés
vagy hibaüzenet a kijelzőn?
Kapcsolja ki, majd be a másológépet. Ha a
kód újra megjelenik, hívja a szervizt.
(Igen)
Ha a Töltsön be festéket jelzés villogni kezd*, vagy világít, cserélje ki a festékpalackot egy újra. Ennek
a figyelmeztetésnek az aktiválása után a másológép mindig a Festékfeltöltés üzemmóddal (elvégzése
kb. 3 perc) indul, amikor a hálózati kapcsolót ki- majd bekapcsolja, vagy amikor az elülső/jobb oldali
fedelet kinyitja, majd becsukja.
Megjegyzés: *Ha a figyelmeztető jelzés villogni kezd, a 300 oldalas visszaszámláló aktiválódik, és
amint eléri a 0-t, a másológép működése leáll. A 300 oldalas visszaszámlálás 6%-os
képkitöltésen alapul; a nyomtatási sűrűségtől függően néhány oldal üresen
nyomtatódhat ki.
A másológép működése és a kijelzések az alábbiak szerint alakulnak:
1. Amikor bekapcsolja a hálózati kapcsolót, vagy kinyitja, majd becsukja az elülső/jobb oldali fedelet,
a másológép megkezdi a felfűtést, és az LCD kijelzőn a következő jelenik meg:
PLEASE WAIT...
46
Hibaelhárítás
2. Elindul a Festékfeltöltés üzemmód, és az LCD kijelzőn a következő jelenik meg:
CHARGING TONER
A Töltsön be festéket jelzés:
• Villog = A festékpalack csaknem üres.
• Világít = A festékpalack üres.
3. Ez az üzenet mintegy 200 másodpercig látható:
CHARGING TONER
......
*● Mindegyik „.” kb. 10 másodperc.
4. Az üzenet a felfűtési ciklus befejezése után is a kijelzőn marad. Ha kicseréli a festékpalackot, a
csere befejezése után a Töltsön be festéket jelzés automatikusan eltűnik.
Ellenőrizze
Teendő
A másolatok halványak
A megvilágítás jelző „LIGHTER-t
(Világost) mutat?
(Nem)
(Igen)
Megjelenik a Töltsön be festéket jelzés
vagy üzenet a kijelzőn? ( )
Nyomja meg a „DARKER” (Sötét) gombot,
amíg a kijelző LED a sötétebbre nem áll
(lásd 12. old.)
Cserélje ki a festékpalackot (lásd 39. old.)
(Igen)
A másolatok nem tiszták
Piszkos a másológép üveglapja vagy
fedele?
Tisztítsa meg az üveget vagy a fedelet
(lásd 48. old.).
47
Egyebek
(Igen)
Hibaelhárítás
Felhasználói hibakódok (U kódok)
Az öndiagnosztika funkciók észlelik a másológép fontos alkotóelemeinek meghibásodását. Ha
bármilyen hiba fordul elő, a másológép leáll.
Kód
Üzenet a kijelzőn
Ellenőrizze a következőket
U01
CLOSE FRONT/RT COVER
Nyitva van az elülső fedél.
U07
CLOSE FEED COVER
Nyitva van a lapbehúzó fedél.
U13
ADD TONER
NO WASTE TONER BOX
1. Nincs megfelelően betéve a festékpalack.
2. Kevés a festék.
U14
WASTE TONER BOX IS FULL
1. Nincs megfelelően betéve a használt festék tartály.
2. A használt festék tartály megtelt festékkel.
U16
NO WASTE TONER BOX
Nincs betéve használt festék tartály.
U20
CLOSE ADF COVER ADF
Nyitva van az ADF fedél.
U21
CLOSE PLATEN COVER
A másológép inicializálása közben nyitva volt az ADF
fedél. (Az opcionális ADF telepítve van.)
T Ha a fenti műveletek nem oldották meg a problémát, hívja a szervizt.
A másológép gondozása
T Hetente egyszer, rendszeresen tisztítsa meg.
Tárgyüveg
fedél
Tárgyüveg
48
Tárgyüveg / Tárgyüveg fedél
Semleges tisztítószerrel és törlőruhával
finoman törölje át.
Száraz ruhával finoman törölje át újra.
Műszaki adatok
T DP-1510P/1810P (Másológép)
Típus:
Asztali
Tárgyüveg típus:
Rögzített
Alkalmazható eredetik:
Egyedi lapok, könyvek (max. A3)
Másolási módszer:
Lézer elektrofotográfiai módszer
Rögzítési módszer:
Hőgörgős fixálás
Képalkotási módszer:
Száraz, egykomponenses festékporral
Felbontás:
Max. 600 dpi
Maximális másolat mérete:
A3
Üres terület:
Max. 5 mm
Felfűtési idő:
Kb. 30 másodperc (20 °C)
Első másolat ideje:
kb. 6,5 másodperc (A4
Folyamatos másolási
sebesség:
15 db A4 formátumú másolat/perc (DP-1510P)
18 db A4 formátumú másolat /perc (DP-1810P)
Nagyítási arányok:
Előre programozva: 115%, 122%, 141%, 173%, 200%
Változtatható: 101% és 200% között, 1%-os lépésekben
Kicsinyítési arányok:
Előre programozva: 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Változtatható: 99% és 50% között, 1%-os lépésekben
Papíradagolás:
Papírkazetta (550 lap × 1) + Kézitálca (50 lap)
2. Lapbehúzó egység (550 lap – opcionális)
Papír súly:
60–90 g/m2 (a kézitálcáról: 56–128 g/m2)
Példányszám beállítás:
Max. 999 lap (a kiadótálca kapacitása 250 lap)
Energiaigény:
AC 220–240 V, 50/60 Hz, 6,0 A
Fogyasztás:
Max. 1,2 kW, 2,2 Wh alvó üzemmódban
Méretek:
588 mm (széles) × 605 mm (mély) × 458 mm (magas)
Tömeg (súly):
41 kg
Üzemi környezet:
Hőmérséklet: 10–35 °C, Relatív légnedvesség: 45–85%
(A páratartalomnak azonban 70%-nak, vagy annál kevesebbnek kell
lennie 35 °C-os hőmérsékleten, illetve a hőmérsékletnek
30 °C-osnak, vagy alacsonyabbnak kell lennie 85%-os
légnedvesség mellett.)
, az 1. kazettából)
49
Egyebek
• A műszaki adatok minden előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Műszaki adatok
T ADF (DA-AS180)
DA-AS180
Tálca kapacitás:
A4, A5: 50 lap (70 g/m2)
A3, FLS/B4.: 30 lap (70 g/m2)
Papírméret:
A5/A4/ FLS/B4/A3
Papír súly:
50–110 g/m2
Energiaigény:
A másológép biztosítja.
Méretek:
552 mm (széles) × 520 mm (mély) × 135 mm (magas)
Tömeg (súly):
8,3 kg
T 2. Papírbehúzó modul (DA-DS182)
DA-DS182
Papírméret:
A5/A4/FLS/B4/A3
Papír súly:
60–90 g/m2
Energiaigény:
A másológép biztosítja.
Méretek:
550 mm (széles) × 155 mm (mély) × 585 mm (magas)
Tömeg (súly):
9,5 kg
• A műszaki adatok minden előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
50
Opciók és fogyóanyagok
T A DP-1510P/1810P típusú, digitális fénymásológép igen nagy tisztaságú képeket készít. Másolási
képességei jelentősen megnövelhetők az alábbi opciók és kiegészítők használatával. Reméljük,
hogy a választékok széles köre segítséget nyújt irodája termelékenységének és hatékonyságának
növelésében.
T Opciók
Részegységek neve
Típusszám
Megjegyzések
Automatikus eredeti lapbehúzó
DA-AS180
ADF-ként is hivatkozunk rá.
2. Papírbehúzó modul
DA-DS182
Lapmemória (16 MB)
DA-SM16B
Az elektronikus szortírozáshoz.
Lapmemória (128 MB)
DA-SM28B
Az elektronikus szortírozáshoz.
T A nyomtatóhoz
Részegységek neve
Típusszám
Megjegyzések
PCL6 emulációs készlet
DA-PC210
Nyomtató vezérlő a PCL6-hoz*
10/100 Ethernet interfész/Internet fax
készlet
DA-NE200
Hálózati interfész kártya
T Fogyóanyagok
Részegységek neve
MEGJEGYZÉS
Megjegyzések
DQ-TU10C
*
A PCL6 a Hewlett Packard cég lapleíró nyelve.
51
Egyebek
Festékpalack
Típusszám
Jegyzetek
52
Jegyzetek
53
Az Ön Panasonic szervize: ________________________________________________________
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
Osaka 542-8588, Japan
DZSD001626-0
2002. január
Nyomtatva Magyarországon
Magyar
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement