Panasonic DP3530, DP4530, DP6030, DP1520, DP2330, DP190, DP3030 Operating instructions

Panasonic DP3530, DP4530, DP6030, DP1520, DP2330, DP190, DP3030 Operating instructions
Kezelési útmutató
Bekapcsolás előtt
Szoftver
DP-180/190/1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030
Mielőtt használatba venné ezt a szoftvert, kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és tartsa keze ügyében később is, hogy
bármikor belenézhessen, ha az szükséges.
Magyar
Függelék
Hibaelhárítás
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Típusszám:
Nyomtató fejezet
(a dokumentumkezelő rendszerhez és a nyomtatóhoz)
Az útmutatóban az alábbi védjegyeket és bejegyzett védjegyeket használjuk:
A Microsoft, MS-DOS, Windows és Windows NT a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az i386, i486 és Pentium az Intel Corporation védjegye.
A Centronics a Centronics Data Computer Corporation bejegyzett védjegye.
Az USB-IF logók a Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye.
A TrueType az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.
A Novell és a NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
Az ebben az útmutatóban említett, összes, egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy
birtokosainak saját tulajdona.
Copyright © 2004 by Panasonic Communications Co., Ltd.
Minden jog fenntartva. A jogosulatlan másolást és forgalmazást a törvény bünteti.
Magyarországon nyomtatva.
A Kezelési útmutatóban foglaltak minden külön értesítés nélkül változhatnak.
2
Tartalomjegyzék
Bekapcsolás előtt
A készülék kívülről és a kezelőpanel............................................................................
6
A készülék kívülről..........................................................................................
Kezelőpanel....................................................................................................
6
8
„
„
Rendszerkövetelmények ............................................................................................... 11
Nyomtató fejezet
A nyomtató illesztőprogram telepítése ........................................................................ 12
„
„
„
„
„
A telepítés folyamata......................................................................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98) ...................................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me) ..................................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000) ...............................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003) ..............
12
19
23
26
29
„
„
„
Windows 98/Windows Me ..............................................................................
Windows NT 4.0 .............................................................................................
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 ......................................
32
36
40
„
„
„
„
„
„
Windows 98/Windows Me ..............................................................................
Windows NT 4.0 (Rendszergazda) ................................................................
Windows NT 4.0 (Felhasználó) ......................................................................
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)..........
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Felhasználó) ...............
Közös beállítások az összes Windows rendszernél.......................................
44
56
68
69
82
83
„
„
„
Feladat várakozósor.......................................................................................
Nyomtatás Windows alkalmazásokból ...........................................................
Nyomtatás hálózaton keresztül ......................................................................
93
95
96
„
„
„
„
„
„
Általános leírás............................................................................................... 98
Fájl nyomtatása a postafiókból ...................................................................... 98
Fájl törlése a postafiókból .............................................................................. 99
Fájl nyomtatása a bizalmas postafiókból ....................................................... 100
Fájl törlése a bizalmas postafiókból .............................................................. 101
Fájl nyomtatása/törlése a bizalmas postafiókból............................................ 102
„
„
„
„
„
„
Felhasználható papírtípus és papírméret.......................................................
Felhasználható papírsúly és kapacitás ..........................................................
Fóliák és címkék.............................................................................................
Borítékok (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)................................
Borítékok betöltése (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében) ................
Nyomtató műszaki paraméterek.....................................................................
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése ......................................................... 32
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása .............................................. 44
Nyomtatási művelet ....................................................................................................... 93
Postafiók és bizalmas postafiók ................................................................................... 98
Műszaki paraméterek ..................................................................................................... 103
103
107
109
110
112
113
3
Tartalomjegyzék
Dokumentumkezelő rendszer fejezet
A dokumentumkezelő rendszer telepítése................................................................... 114
Document Manager (Dokumentumkezelő)................................................................... 118
„
„
„
„
„
„
„
„
Főablak ..........................................................................................................
Alapműveletek ...............................................................................................
Plug-in beállítás .............................................................................................
File (fájl) menü ...............................................................................................
Edit (szerkesztés) menü ................................................................................
View (nézet) menü .........................................................................................
Document (dokumentum) menü ....................................................................
Options (opciók) menü ...................................................................................
118
120
122
123
130
131
132
134
„
„
„
„
Általános leírás ..............................................................................................
Windows 98/Windows Me ..............................................................................
Windows NT 4.0.............................................................................................
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 ......................................
135
135
136
137
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Főablak ..........................................................................................................
Alapműveletek ...............................................................................................
Feliratozás funkció .........................................................................................
File (fájl) menü ...............................................................................................
Edit (szerkesztés) menü ................................................................................
Page (oldal) menü..........................................................................................
View (nézet) menü .........................................................................................
Annotation (feliratozás) menü ........................................................................
Window (ablak) menü ....................................................................................
138
140
141
142
147
148
151
152
161
„
„
„
Hálózati lapolvasó beállítások........................................................................ 162
Panasonic Communications Utility (kommunikációs segédprogram) ............ 165
Megosztott másolás ...................................................................................... 166
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Általános leírás ..............................................................................................
Csatlakozás konfigurálása (hálózati kapcsolat esetén) .................................
Csatlakozás konfigurálása (helyi kapcsolat esetén) ......................................
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén) .........................................
Telepítés és beállítás (helyi kapcsolat esetén) ..............................................
Főablak és eszköztár .....................................................................................
Dokumentum küldése ....................................................................................
Dokumentum vétele .......................................................................................
A személyes telefonkönyv rögzítése..............................................................
Fedőlap ..........................................................................................................
Configuration (konfiguráció) menü .................................................................
Adási napló / Vételi napló ..............................................................................
169
171
173
175
184
189
191
195
196
201
204
206
„
„
„
„
„
Network Device Locator (Hálózati eszközfigyelő) ..........................................
Feladat kijelzés ..............................................................................................
Tálca menü ....................................................................................................
Állapot részletes megjelenítése .....................................................................
Értesítés feladat elkészülésekor ....................................................................
209
211
212
213
218
Image Converter (Képátalakító) .................................................................................... 135
Document Viewer (Dokumentumnéző)......................................................................... 138
Hálózati lapolvasó .......................................................................................................... 162
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás).......................................................................... 169
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)........................................................ 209
4
Tartalomjegyzék
Dokumentumkezelő rendszer fejezet
Network Configuration Editor/Address Book Editor (Hálózati konfiguráció
szerkesztő / címjegyzék szerkesztő) ............................................................................ 220
„
„
„
„
„
„
Általános leírás...............................................................................................
Aktiválási eljárás.............................................................................................
Parancsikon hivatkozások létrehozása ..........................................................
Főablak...........................................................................................................
Alapműveletek................................................................................................
Bonyolultabb műveletek .................................................................................
220
221
222
223
225
228
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló) ................................................... 238
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás................................................................................................................... 244
„
„
„
Nyomtatási hiba.............................................................................................. 244
A dokumentumok nem megfelelően nyomtatódnak ki.................................... 245
A számítógépen megjelenő hibaüzenetek ..................................................... 246
Függelék
Függelék.......................................................................................................................... 247
„
Nyomtatási terület .......................................................................................... 247
5
Before Starting
A készülék kívülről és a kezelőpanel
A készülék kívülről
„ DP-180/190
í
„ DP-1520P/1820P/1820E
6
A készülék kívülről
„ DP-2330/3030
„ DP-3530/4530/6030
7
Bekapcsolás előtt
A készülék kívülről és a kezelőpanel
A készülék kívülről és a kezelőpanel
Kezelőpanel
„ DP-180/190
NYOMT. ON LINE
No.
Név
1
ON LINE LED
2
STOP billentyű
Funkció
Világít : A nyomtató üzemkész állapotban van.
Sötét : A nyomtató ki van kapcsolva.
A nyomtatási feladat törlésére használandó.
Megj.: Ellenőrizze, hogy a PRINT lámpa világít-e.
PRINT
Ha nem, először nyomja meg a
billentyűt, majd törölje a nyomtatási feladatot.
Postafiók
(Lásd: 98. oldal)
Bizalmas postafiók
(Lásd: 100. oldal)
Feladat vezérlés
1. Nyomtató állapot
• Online
• Offline
2. Nyomtatás leállítása
Nyomtató beállítások (Lásd: 1. megjegyzés alul)
(Olvassa el a másolóhoz és a hálózati lapolvasóhoz tartozó
kezelési útmutatót)
MEGJEGYZÉS
8
1. A funkció beállítások csak a készülék készenléti állapotában érhetők el.
Kezelőpanel
„ DP-1520P
„ DP-1820P/1820E
NYOMT. ON LINE
No.
Név
1
ON LINE LED
2
STOP billentyű
Funkció
Világít : A nyomtató üzemkész állapotban van.
Sötét : A nyomtató ki van kapcsolva.
A nyomtatási feladat törlésére használandó.
Megj.: Ellenőrizze, hogy a PRINT lámpa világít-e.
Ha nem, először nyomja meg a
PRINT
billentyűt, majd törölje a nyomtatási feladatot.
Postafiók
(Lásd: 98. oldal)
Bizalmas postafiók
(Lásd: 100. oldal)
Feladat vezérlés
1. Nyomtató állapot
• Online
• Offline
2. Nyomtatás leállítása
3. Feladat várakozósor (Lásd: 93. oldal)
Nyomtató beállítások (Lásd: 1. megjegyzés alul)
(Olvassa el a másolóhoz és a hálózati lapolvasóhoz tartozó
kezelési útmutatót)
9
Bekapcsolás előtt
A készülék kívülről és a kezelőpanel
A készülék kívülről és a kezelőpanel
Kezelőpanel
„ DP-2330/3030/3530/4530/6030
7
8
1
2
4
6
3
5
No.
10
Név
Funkció
1
MAIL BOX
Nyomtatási adatok kinyomtatására vagy törlésére szolgál. Ez a szolgáltatás
akkor áll rendelkezésre, ha az opcionális merevlemez egység (DA-HD30/HD60)
telepítve van. (Lásd: 98. oldal)
2
JOB CONTROL
Kiválasztja a nyomtatási feladatot.
3
OFF LINE
Kikapcsolja a nyomtatót. (A nyomtatót nem lehet kikapcsolt állapotba állítani,
amikor a DATA kijelző villog.)
4
ON LINE
A nyomtatót kikapcsolt (off-line) állapotból bekapcsolt (on-line) állapotba állítja át.
5
CANCEL PRINT
A folyamatban lévő nyomtatási feladat törlésére használatos.
6
JOB QUEUE
Kiválasztja a nyomtatási feladat elsőbbségét vagy törli a nyomtatási feladatot,
valamint az összes függőben lévő nyomtatási illetve másolási feladat
megtekintésére szolgál. (Lásd: 93. oldal)
7
ON LINE kijelző
Világít :
A nyomtató üzemkész állapotban van.
Nem világít : A nyomtató ki van kapcsolva.
8
DATA kijelző
Villog :
A készülék éppen adatokat vesz a PC-től.
Világít :
A nyomtatás folyamatban van.
Nem világít : A nyomtató készenléti állapotban van, vagy befejeződött a nyomtatás.
• Személyi szám.gép : IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis (CPU Pentium II vagy jobb)
• Operációs rendszer : Windows 98*1, Windows Me*2, Windows NT 4.0*3 (legalább Service Pack 3
szükséges), Windows 2000*4, Windows XP*5, Windows Server 2003*6
• Rendszermemória : Minimálisan ajánlott memória az egyes operációs rendszerek esetén:
Windows 98, Windows Me
: 64 MB vagy több
Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0,
Windows Server 2003
: 128 MB vagy több
• Szabad lemezterület: 100 MB vagy több
• CD-ROM meghajtó : A szoftver és a segédprogramok CD-ROM-ról történő telepítéséhez.
• Interfész
: 10Base-T/100Base-TX Ethernet port, USB port (kivéve DP-3530/4530/6030
esetén), párhuzamos port (csak DP-3530/4530/6030 esetén)
* 1 Microsoft® Windows® 98 operációs rendszer (a továbbiakban Windows 98)
* 2 Microsoft® Windows® Millennium Edition operációs rendszer (a továbbiakban Windows Me)
* 3 Microsoft® Windows NT® operációs rendszer 4.0-ás verzió (a továbbiakban Windows NT 4.0)
* 4 Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer (a továbbiakban Windows 2000)
* 5 Microsoft® Windows® XP operációs rendszer (a továbbiakban Windows XP)
* 6 Microsoft® Windows Server ™ 2003 operációs rendszer (a továbbiakban Windows Server 2003)
11
Bekapcsolás előtt
Rendszerkövetelmények
Printer Section
A nyomtató illesztőprogram telepítése
A telepítés folyamata
Ebben az útmutatóban példákat talál a nyomtató illesztőprogram telepítésére és konfigurálására
vonatkozóan az egyes Windows operációs rendszerek esetében.
USB nyomtatóként való használat esetén:
Windows 98
: Kövesse a 19 - 22. oldalon lévő utasításokat. (Csatlakoztatás USB kábellel)
Windows Me
: Kövesse a 23 - 25. oldalon lévő utasításokat. (Csatlakoztatás USB kábellel)
Windows NT
: Ez a Windows verzió nem támogatja az USB nyomtató használatát.
Windows 2000
: Kövesse a 26 - 28. oldalon lévő utasításokat (Csatlakoztatás USB kábellel)
Windows XP/
Windows Server 2003
: Kövesse a 29 - 30. oldalon lévő utasításokat (Csatlakoztatás USB kábellel)
Hálózati nyomtatóként való használat esetén:
Windows 98
: Kövesse a 13 - 18. oldalon lévő (A nyomtató illesztőprogram telepítése),
majd a 32 - 35. oldalon lévő utasításokat (Az LPR figyelő telepítése).
12
Windows Me
: Kövesse a 13 - 18. oldalon lévő (A nyomtató illesztőprogram telepítése),
majd a 32 - 35. oldalon lévő utasításokat (Az LPR figyelő telepítése).
Windows NT
: Kövesse a 13 - 18. oldalon lévő (A nyomtató illesztőprogram telepítése),
majd a 36 - 39. oldalon lévő utasításokat (Az LPR figyelő telepítése).
Windows 2000
: Kövesse a 13 - 18. oldalon lévő (A nyomtató illesztőprogram telepítése),
majd a 40 - 43. oldalon lévő utasításokat (Az LPR figyelő telepítése).
Windows XP/
Windows Server 2003
: Kövesse a 13 - 18. oldalon lévő (A nyomtató illesztőprogram telepítése),
majd a 40 - 43. oldalon lévő utasításokat (Az LPR figyelő telepítése).
1
Helyezze be a Panasonic Document
Management System (Panasonic
dokumentumkezelő rendszer) CD-ROM-ot.
2
Kattintson a kívánt nyelvre.
Megjegyzés:
1. Ha a CD-ROM nem indul el automatikusan,
kattintson kétszer a My Computer (Sajátgép)
ikonra az asztalon vagy a Start menüben, majd
kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
2. A kiválasztható nyelvek típustól függően
változnak.
3
Kattintson a
4
Kattintson
5
Megjegyzés Windows 98/Windows Me
a
Next
gombra.
Printer
Driver
(Nyomtató
illesztőprogram) lehetőségre.
felhasználóknak:
Ha a számítógépén nincs telepítve az LPR
port figyelő, a folytatás előtt hajtsa végre a 32.
oldalon lévő (Az LPR figyelő telepítése)
utasításokat.
Kattintson az Install Printer Driver (A
Nyomtató illesztőprogram telepítése)
lehetőségre.
Folytatás a következő oldalon...
13
Nyomtató fejezet
A nyomtató illesztőprogram telepítése
A nyomtató illesztőprogram telepítése
6
Válassza a Local Printer (Helyi nyomtató)
lehetőséget és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Megjegyzés:
Ha készüléke a hálózatra lett telepítve, kattintson a
Search
(Keresés) gombra a megkeresé-
séhez. Válassza ki az elérhető hálózati egységek
közül, majd kattintson a
Next
(Tovább)
gombra.
7
Jelölje be a készülék típusához tartozó
négyzetet, majd kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
8
Válassza ki, hogy hálózati vagy USB
nyomtatóként kívánja használni készülékét.
Ha az USB nyomtatót választotta, kattintson a
Next
(Tovább) gombra és ugorjon a
13. lépésre.
Megjegyzés:
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
főkapcsolója OFF (KI) állásban van és az USB
kábel nincs csatlakoztatva a számítógéphez.
2. Ha az előző lépésben a DP-3530/4530/6030
típusokat választotta, ez az ablak nem jelenik meg.
Ugorjon a következő lépésre.
9
14
Jelölje be az LPT1:-et és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
10
Kattintson a
az
éppen
Yes
telepített
(Igen) gombra, ha
nyomtatót
szeretné
alapértelmezettként használni.
Megjegyzés:
Ez a kérdés csak akkor jelenik meg, ha már van
11
Válassza ki az új alapértelmezett nyomtatót az
újonnan telepített nyomtatók listájáról (New
Printer List), majd kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
12
A szükséges fájlok átmásolódnak.
13a
Csak USB nyomtató esetén
<Windows 98, Windows Me>
Ha ez az ablak megjelenik, kapcsolja a
készülék főkapcsolóját ON (BE) állásba és
csatlakoztassa egy szabad USB porthoz a
számítógépén.
Megjegyzés (Windows 98 felhasználóknak):
Ha számítógépe nem ismeri fel az eszközt, és az
USB kábel csatlakoztatása után nem jelenik meg a
felismerést nyugtázó ablak, hajtsa végre a
következőket:
1. Keresse meg a DrvUnIns.exe fájlt a CD-ROM
D:\Tools\DrvUnIns\English mappájában, és
futtassa le a nyomtató illesztőprogram törléséhez
("D:" a CD-ROM meghajtó).
2. Kövesse a 19 - 22. oldalon lévő utasításokat a
nyomtató illesztőprogram újratelepítéséhez.
Folytatás a következő oldalon...
15
Nyomtató fejezet
másik nyomtató telepítve a számítógépre.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
13b
Csak USB nyomtató esetén
<Windows 2000>
Kattintson a
Yes
(Igen) gombra.
Amikor ez az ablak megjelenik, készüléke
főkapcsolóját kapcsolja ON (BE) állásba és
csatlakoztassa egy szabad USB porthoz a
számítógépén.
Kattintson a
16
Yes
(Igen) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
13c
Csak USB nyomtató esetén
<Windows XP/Windows Server 2003>
Kattintson a Continue Anyway
(Folytatás
Amikor ez az ablak megjelenik, készüléke
főkapcsolóját kapcsolja ON (BE) állásba és
csatlakoztassa egy szabad USB porthoz a
számítógépén.
Válassza az Install the software
automatically (a program automatikus
telepítése) lehetőséget és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Ez az ablak megjelenhet, ha az
illesztőprogramnak egy korábbi verziója már
telepítve van a számítógépen.
Válassza a legújabb verziójú *.inf fájlt és
kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
17
Nyomtató fejezet
mindenképpen) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
13c
Kattintson a Continue Anyway
(Folytatás
mindenképpen) gombra.
Kattintson a
Finish
(Befejezés)
gombra.
14
A telepítési folyamat végén a számítógép
újraindítására figyelmeztető ablak jelenik meg.
A számítógép újraindításához kattintson a
(Befejezés) gombra.
Finish
A Panasonic/Panafax Printer Driver (Panasonic/Panafax nyomtató illesztőprogram) telepítésre került, és a
Printer (nyomtató) mappába bekerül(nek) a Panasonic/Panafax Printer ikon(ok).
Ha a nyomtató illesztőprogramot hálózati nyomtatáshoz telepíti, kérjük vegye fel a kapcsolatot a hálózati
rendszergazdával, hogy megkapja tőle készülékének IP címét, és a számítógépe újraindítása után
folytassa a következő fejezet alapján az LPR Monitor (LPR Figyelő) szolgáltatásnak az Ön által használt
Windows verzió alatti telepítésével.
MEGJEGYZÉS
18
1. Ha Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 alatt telepít,
akkor a számítógépbe/hálózatba rendszergazda jogosultsággal kell belépnie.
2 Az illesztőprogram eltávolításához válassza a Panasonic DP-xxx-t a számítógép Control
Panel (Vezérlőpultjának) Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása/
eltávolítása) részéből és kattintson az
gombra.
Add...
/
Remove
(Hozzáad.../Eltávolít...)
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
A nyomtató USB kábelen keresztüli kapcsolattal való használatához a következő lépések szerint telepítse a
nyomtató illesztőprogramot.
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy
USB kábellel.
Nyomtató fejezet
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
állásba.
2
A New Hardware Found (Új hardver)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd utána
rögtön az Add New Hardware Wizard (Új hardver
hozzáadása Varázsló) párbeszédablak jelenik
meg.
Kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
19
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
3
Válassza a Search for the best driver for your
device (Az eszköznek leginkább megfelelő
illesztőprogram keresése.) lehetőséget.
Kattintson a
4
5
Next
(Tovább) gombra.
Helyezze be a készülékhez mellékelt CD-ROM
lemezt.
Válassza a Specify a location (Hely megadása)
lehetőséget, és írja be:
D:\English\PanaDMS\Driver\UsbDrv\Win9x
(ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
20
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
6
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
7
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
8
A New Hardware Found (Új hardver)
párbeszédablak egy pillanatra megjelenik, majd
utána rögtön az Add New Hardware Wizard (Új
hardver hozzáadása varázsló) párbeszédablak.
9
Next
(Tovább) gombra.
Válassza a Search for the best driver for your
device (Az eszköznek leginkább megfelelő
illesztőprogram keresése.) lehetőséget.
Kattintson a
10
Next
(Tovább) gombra.
Válassza a Specify a location (Hely megadása)
lehetőséget, és írja be:
D:\English\PanaDMS\Driver\Win9x (ahol "D:" a
CD-ROM meghajtó).
11
Folytatás a következő oldalon...
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
21
Nyomtató fejezet
Kattintson a
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
22
12
Írja be a nyomtató nevét, majd kattintson a
13
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra.
END_USB_98
Finish
(Befejezés) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me)
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy
USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
Nyomtató fejezet
állásba.
2
A New Hardware Found (Új hardvert találtam)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd utána
rögtön az Add New Hardware Wizard (Új hardver
hozzáadása varázsló) párbeszédablak jelenik
meg.
Válassza a Specify the location of the driver
(Advanced) (Illesztőprogram helyének megadása
(Haladó)) lehetőséget.
Kattintson a
3
Next
(Tovább) gombra.
Helyezze be a készülékhez mellékelt CD-ROM
lemezt.
Folytatás a következő oldalon...
23
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me)
4
Válassza a Specify a location (Hely megadása)
lehetőséget és írja be:
D:\English\PanaDMS\Driver\UsbDrv\Win9x
(ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
5
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
6
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra.
7
A New Hardware Found (Új hardvert találtam)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd utána
rögtön az Add New Hardware Wizard (Új hardver
hozzáadása varázsló) párbeszédablak jelenik
meg.
Válassza a Specify the location of the driver
(Advanced) (Illesztőprogram helyének megadása
(Haladó)) lehetőséget.
Kattintson a
24
Next
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me)
8
Válassza a Specify a location (Hely megadása)
lehetőséget és írja be:
D:\English\PanaDMS\Driver\Win9x (ahol "D:" a
9
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
10
Írja be a nyomtató nevét, majd kattintson a
11
Kattintson a
Finish
Nyomtató fejezet
CD-ROM meghajtó).
(Befejezés) gombra.
Finish
(Befejezés) gombra.
25
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000)
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez
egy USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
állásba.
2
A Found New Hardware Wizard (Új hardver
varázsló) párbeszédablak megjelenik.
Kattintson a
26
Next
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000)
3
Válassza a Search for a suitable driver for
my device (Keressen a hardver számára
megfelelő illesztőprogramot) lehetőséget.
Next
(Tovább) gombra.
4
Helyezze be a készülékhez mellékelt CD-
5
Válassza a Specify a location (Hely
ROM lemezt.
megadása) lehetőséget.
Kattintson a
6
Next
(Tovább) gombra.
Írja be <DP-180/190/1520P/1820P/1820E>:
D:\English\PanaDMS\Driver\WinXP-2K
vagy
<DP-2330/3030/3530/4530/6030>
D:\English\PanaDMS\Driver\WinXP-2K2003
(ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
27
Nyomtató fejezet
Kattintson a
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000)
28
7
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
8
Kattintson a
Yes
(Igen) gombra.
9
Kattintson
gombra.
a
Finish
(Befejezés)
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003)
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez
egy USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
Nyomtató fejezet
állásba.
2
A Found New Hardware Wizard (Új hardver
telepítése
varázsló)
párbeszéd-ablak
megjelenik.
Válassza az Install from a list or specific
location (Advanced) (Telepítés listáról vagy
hely megadása (Haladó)) lehetőséget.
Kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
29
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003)
3
Válassza az Include this location in the
search (Hely bevonása a keresésbe)
lehetőséget.
Írja be <DP-180/190/1520P/1820P/1820E>:
D:\English\PanaDMS\Driver\WinXP-2K
vagy
<DP-2330/3030/3530/4530/6030>
D:\English\PanaDMS\Driver\WinXP-2K2003
(ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Helyezze be a készülékhez mellékelt CDROM lemezt.
Kattintson a
4
Next
(Tovább) gombra.
Ez az ablak megjelenhet, ha az
illesztőprogramnak egy korábbi verziója már
telepítve van a számítógépen.
Válassza a legújabb verziójú *.inf fájlt és
kattintson a
5
30
Next
(Tovább) gombra.
Kattintson a Continue Anyway
mindenképpen) gombra.
(Folytatás
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003)
Kattintson a
Finish
(Befejezés)
gombra.
Nyomtató fejezet
6
31
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
1
2
Helyezze be a Panasonic Document Management
System CD-ROM lemezt.
Kattintson a kívánt nyelvre.
Megjegyzés:
1. Ha a CD-ROM nem indul el automatikusan, kattintson
kétszer a My Computer (Sajátgép) ikonra az asztalon
vagy a Start menüben, majd kattintson duplán a CD-ROM
ikonra.
2. A kiválasztható nyelvek típustól függően változnak.
3
32
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
4
illesztőprogram) lehetőségre.
5
telepítése) lehetőségre.
Kattintson a Printer Driver (Nyomtató
Kattintson az Install LPR Monitor (Az LPR figyelő
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
6
Az M-LPR Port Monitor Setup párbeszédablak
megjelenik.
OK
gombra.
Nyomtató fejezet
Kattintson az
7
A szükséges fájlok átmásolódnak.
8
A telepítőprogram átmásolja a szükséges fájlokat a
számítógép merevlemezére.
A telepítési folyamat végén a számítógép
újraindítására figyelmeztető ablak jelenik meg.
Ajánlott a számítógép újraindítása annak érdekében,
hogy az LPR figyelő el tudjon indulni.
Kattintson a
9
Finish
(Befejezés) gombra.
Ha még nem telepítette a nyomtató illesztőprogramot, kérjük hajtsa végre a 12. oldalon "A nyomtató
illesztőprogram telepítése" fejezetben leírtakat.
A számítógép újraindítása után kattintson a Start
gombra, válassza a Settings (Beállítások)
menüponton belül a Printers (Nyomtatók)
lehetőséget.
A Printers (Nyomtatók) mappa megjelenik.
Kattintson jobb gombbal a kiválasztott nyomtató
ikonjára és a megjelenő menüből válassza a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot.
Folytatás a következő oldalon...
33
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
10
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédablak megjelenik.
A következő lépéssel regisztrálja az LPR portot a
hálózaton keresztüli nyomtatáshoz.
Mielőtt elkezdené bizonyosodjon meg róla, hogy a
nyomtató telepítve van, csatlakoztatva van a
hálózathoz, be van kapcsolva és megfelelően
működik.
11
Válassza a Details (Részletek) fület és kattintson az
12
Az Add Port (Port hozzáadása) párbeszédablak
(Port hozzáadása...) gombra.
Add Port...
megjelenik.
Válassza
ki
az
Other
(Egyéb)
jelölőgombot, majd válassza az M-LPR Port Monitor
lehetőséget a "Click the type of port you want to add:
(Kattintson a hozzáadni kívánt port típusára:)" listáról
és kattintson az
34
OK
gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
13
Az M-LPR Port Monitor párbeszédablak megjelenik.
Írja be a készülék IP címét a Host name or IP
address (Host név vagy IP cím) ablakba, és a sor
nevét (pl.: New105) a Queue name: (Sor név:)
Kattintson az
gombra. Ha a beállított IP
OK
címen már létezik ilyen nevű sor, válasszon másik,
eddig nem használt nevet, pl.: "New106".
14
Újból a “Printer Properties” (Nyomtató tulajdonságok)
párbeszédablak jelenik meg.
Ellenőrizze, hogy a "Print to the following port:"
(Nyomtatás
a
következő
portra:)
beállítása
megváltozott a 13. lépésben leírtaknak megfelelően,
majd először kattintson az
Apply
gombra, utána az
gombra.
A
nyomtató
OK
tulajdonságait
(Alkalmaz)
tartalmazó
párbeszédablak bezáródik, és ezzel a nyomtató
hálózati nyomtatóként való beállítása véget ért.
MEGJEGYZÉS
1 A LAN-on keresztüli történő nyomtatáshoz az LPR figyelőnek telepítve kell lennie a
számítógépen.
35
Nyomtató fejezet
szövegmezőbe.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
Jelentkezzen be rendszergazda jogosultsággal.
1
Kattintson a Start gombra, válassza a Settings
(Beállítások) menüt és kattintson a Control Panel
(Vezérlőpult) menüpontra.
A Control Panel (Vezérlőpult) ablak megjelenik.
Kattintson duplán a Network (Hálózat)
alkalmazásra.
A Network (Hálózat) párbeszédablak megjelenik.
2
Kattintson a Services (Szolgáltatások) fülre.
Ellenőrizze, hogy az LPR szolgáltatás már telepítve
van-e.
(Ezt a Microsoft TCP/IP Printing (Microsoft TCP/IP
nyomtatás) jelöli a “Network Services” (Hálózati
szolgáltatások) listában.)
Ha már telepítve van, ugorjon a 7. lépésre.
Egyébként folytassa az LPR szolgáltatás telepítését.
3
Kattintson az
Add...
(Hozzáadás...) gombra a
Select Network Service (Hálózati szolgáltatások
kiválasztása) párbeszédablak megjelenítéséhez, és
válassza a Microsoft TCP/IP Printing (Microsoft
TCP/IP nyomtatás) lehetőséget.
Kattintson az
36
OK
gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
4
A Windows NT Setup (Windows NT Telepítő)
párbeszédablak megjelenik.
Helyezze be a Windows NT 4.0 CD-ROM lemezt, és
Kattintson a
5
Continue
(Folytatás) gombra.
A fájloknak a számítógép merevlemezére történő
másolását követően újból a “Network” (Hálózat)
párbeszédablak jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a
“Microsoft TCP/IP Printing” (Microsoft TCP/IP
nyomtatás) szolgáltatás megjelent a ”Network
Services” (Hálózati szolgáltatások) listán.
Kattintson a
Close
(Bezár) gombra.
Megjegyzés:
Ha az “OK” nem változik át “Close” (Bezár) gombbá,
távolítsa el és telepítse újra a “Microsoft TCP/IP Printing”
(Microsoft TCP/IP nyomtatás) szolgáltatást.
6
Amikor a Network Settings Change (Hálózati
beállítások megváltoztatása) párbeszédablak
megjelenik, kattintson a
Yes
(Igen) gombra
a számítógép újraindításához.
Az LPR szolgáltatás telepítése befejeződött.
7
A számítógép újraindítását követően jelentkezzen be
rendszergazda jogosultsággal, kattintson a Start
gombra, válassza a Settings (Beállítások) menüt és
kattintson a Printers (Nyomtatók) menüpontra.
A Printers (Nyomtatók) mappa megjelenik.
Kattintson jobb gombbal a kiválasztott nyomtató
ikonjára és válassza a Properties (Tulajdonságok)
menüpontot a megjelenő menüből.
Folytatás a következő oldalon...
37
Nyomtató fejezet
írja be: D:\i386 (ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
8
A következő lépés az LPR port létrehozása
hálózaton keresztüli nyomtatáshoz.
Mielőtt folytatná, ellenőrizze hogy a nyomtató
telepítve van, csatlakoztatva van a hálózathoz, be
van kapcsolva és megfelelően működik-e.
Válassza a Ports (Portok) fület és kattintson az
Add Port...
9
(Port hozzáadása) gombra.
A Printer Ports (Nyomtatóportok) párbeszédablak
megjelenik.
Válassza az LPR Port lehetőséget és kattintson a
New Port ...
10
(Új port...) gombra.
Az Add LPR compatible printer (LPR kompatibilis
nyomtató hozzáadása) párbeszédablak megjelenik.
Írja be a nyomtató IP címét a felső mezőbe, és "lp"-t
a nyomtatósor nevéhez az alsó mezőbe.
Kattintson az
OK
gombra.
(Kérjük várjon, amíg a varázsló ellenőrzi az IP címet
és a kapcsolatot a hálózathoz)
38
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
A Printer Ports (Nyomtatóportok) párbeszédablak
megjelenik.
Kattintson a
12
Close
(Bezárás) gombra.
Nyomtató fejezet
11
Válassza ki a nyomtatóportot és kattintson az
OK
gombra.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédablak bezárul, és ezzel sikeresen beállította a
nyomtatót hálózati nyomtatóként.
39
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
Jelentkezzen be rendszergazda jogosultsággal.
1
Nyissa ki a Printers (Nyomtatók) (Windows
XP/Windows Sever 2003 esetében a Printers
and Faxes (Nyomtatók és Faxok)) mappát.
Kattintson jobb gombbal a kiválasztott
nyomtató ikonjára és válassza a Properties
(Tulajdonságok) menüpontot az előugró
menüből.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak megjelenik.
2
Válassza a Ports (Portok) fület és kattintson
az
Add Port...
gombra.
40
(Port hozzáadása...)
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
3
Válassza
a
Standard
lehetőséget és kattintson a
TCP/IP
Port
New Port ...
4
Kattintson a
5
Írja be az IP címet és a port nevét, majd
kattintson a
Next
Next
(Tovább) gombra.
(Tovább) gombra.
Megjegyzés:
A port név automatikusan kitöltésre kerül az IP
címmel együtt. Ettől függetlenül tetszés szerint
megváltoztatható.
Folytatás a következő oldalon...
41
Nyomtató fejezet
(Új port...) gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
6
<DP-180/190/1520P/1820P/1820E>
Válassza a Custom (Egyéni) lehetőséget és
kattintson a
Settings...
(Beállítások)
gombra.
<DP-2330/3030/3530/4530/6030>
Válassza a Standard lehetőséget és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Ugorjon a 9. lépésre.
7
1. A “Protocol” (Protokoll) részben válassza
az LPR lehetőséget.
2. Az “LPR Settings” (LPR beállítások)
részben írja be a sornevet (Queue
Name) (pl.: LPR1) és válassza az LPR
Byte Counting Enabled (LPR
bájtszámlálás engedélyezve)
lehetőséget.
3. Kattintson az
8
42
Kattintson a
Next
OK
gombra.
(Tovább) gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
9
Kattintson a
10
Kattintson a
11
Kattintson az
Finish
(Befejezés)
Close
(Bezárás) gombra.
Kattintson az
Apply
OK
(Alkalmaz) gombra.
gombra.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak bezáródik, és ezzel sikeresen
beállította a nyomtatót hálózati nyomtatóként.
43
Nyomtató fejezet
gombra.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató “Properties” párbeszédpanelét az
alábbi lépésekkel.
1
2
Kattintson a
(Beállítások)
menüpontot.
Start gombra, válassza
menüből
a
Printers
a Settings
(Nyomtatók)
Kattintson jobb gombbal a kiválasztott nyomtató ikonjára
a Printers (Nyomtatók) mappában, majd válassza a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot a megjelenő
menüből.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédablak
megjelenik.
44
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
General (Általános) fül
1. Comment (Megjegyzés)
Írjon be a nyomtatóhoz tartozó megjegyzést, ha kíván.
Ha a nyomtató megosztott használatakor egy másik felhasználó a számítógépéhez beállítja a nyomtatót,
akkor az itt megadott megjegyzés megjelenik azon a számítógépen is. A megjelent megjegyzés azonban
egy már beállított felhasználónál változatlan marad, még akkor is, ha a megjegyzést később
módosították.
2. Separator Page (Elválasztó oldal)
Ez a szolgáltatás készülékén nem áll rendelkezésre. Használatát nem javasoljuk.
3. Print Test Page (Tesztoldal nyomtatása) gomb
Kinyomtat egy tesztoldalt. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó ellenőrizze a nyomtató megfelelő
telepítését.
45
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Details (Részletek) fül
1. Print to the following port (Nyomtatás a következő portra)
Kijelzi azt a portot, amelyhez a nyomtató csatlakozik, vagy megjeleníti a hálózati nyomtató útvonalat.
A nyomtatás célállomásának megváltoztatásához válassza ki a listából a nyomtatás célállomását, vagy
pedig írja be ide a hálózati útvonalat.
2. Print using the following driver (Nyomtatás a következő illesztőprogrammal)
Megjeleníti a nyomtató illesztőprogram típusát. Az éppen használt nyomtatót, vagy az éppen használt
nyomtatóval emulálható nyomtató típust adja meg.
3.
End Capture...
Capture Printer Port...
/
(Nyomtatóport átirányítása... / Átirányítás vége... ) gomb
Kijelöl egy helyi portot a hálózathoz csatlakozó nyomtatóhoz, vagy törli a hálózati nyomtatóhoz kijelölt
helyi portot.
4. Timeout settings - Not selected (Időtúllépés beállítása - Nincs kijelölve)
Adja meg azt az időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató bekapcsolt (online) állapotba állásáig
eltelhet. Ha a nyomtató nem kapcsol be ez idő alatt, akkor hibaüzenet jelenik meg.
5. Timeout settings - Transmission retry (Időtúllépés beállítása - Átvitel ismétlése)
Adja meg azt az időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató nyomtatásra kész állapotba állásáig
eltelhet. Ha a nyomtató nem lesz nyomtatásra kész ez idő alatt, akkor hibaüzenet jelenik meg.
Növelje meg ezt az értéket, ha időtúllépési hiba áll elő, amikor nagyobb terjedelmű iratot nyomtat.
6.
Delete Port...
Add Port...
/
(Port hozzáadása... / Port törlése...) gomb
Egy új portot vagy egy új hálózati útvonalat ad hozzá/töröl.
7.
New Driver...
(Új illesztőprogram...) gomb
Frissíti vagy módosítja a nyomtató illesztőprogramot.
8.
46
Spool Settings...
(Nyomtatási sor beállítása...) gomb
Adja meg a programból a nyomtatóhoz történő adatok küldésének (sorbaállításának) módját.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Port Settings...
(Port beállítása...) gomb
Módosítja a nyomtató port beállításokat.
Nyomtató fejezet
9.
47
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Sharing (Megosztás) fül
1. Not Shared/Shared As (Nincs megosztva / Megosztva a következőként)
Válassza ki, hogy megjelenítse-e vagy használja-e a nyomtatót más számítógépekkel együtt.
2. Share Name (Megosztási név)
Adja meg a megosztott használatú nyomtató nevét. A megjelent nevet is használhatja, vagy egy új nevet
is megadhat. Az itt megadott név jelenik meg, amikor a többi felhasználó megtekinti a hálózaton a
nyomtatóra vonatkozó információt.
3. Comment (Megjegyzés)
Megadhatja a megosztott nyomtatóra vonatkozó megjegyzést (pl. a nyomtató típusát és a helyet, ahol
telepítették). Amikor a többi felhasználó megtekinti a hálózaton a nyomtatóra vonatkozó információt,
megjelenik az itt megadott megjegyzés.
4. Password (Jelszó)
Adjon meg egy jelszót, amikor más felhasználók is csatlakoznak a nyomtatóhoz.
Hagyja üresen a mezőt, ha nem kíván jelszót használni.
MEGJEGYZÉS
48
1. A Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelben a Sharing (Megosztás) fül nem jelenik meg,
csak akkor, ha a nyomtató megosztást specifikálta..
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
1. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
2. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) gomb
Ha készüléke csatlakoztatva van a hálózathoz (TCP/IP), kattintson erre a gombra az opciók
konfigurációjának automatikus beállításához.
3. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
4. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
Folytatás a következő oldalon...
49
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
50
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-2330/3030 esetén)
1. Outer Option (Opcionális kimeneti egység)
Válassza ki a telepített opcionális kimeneti egységet.
2. Inner Tray (Belső tálca)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a belső tálca telepítve van.
3. Duplex Unit (Duplex-egység)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a duplex-egység telepítve van.
4. HDD (merevlemez)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a merevlemez telepítve van.
5. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) gomb
Ha készüléke csatlakoztatva van a hálózathoz (TCP/IP), kattintson erre e gombra az opciók
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
Folytatás a következő oldalon...
51
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
52
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-3530/4530/6030 esetén)
1. Finisher
Válassza ki a finisher típust, amennyiben telepített finishert.
2. Punch Unit (Lyukasztó egység)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített lyukasztó egységet.
3. Large Capacity Paper Tray (LCT) (Nagykapacitású papíradagoló)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített nagykapacitású papíradagolót.
4. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
5. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) gomb
Ha készüléke csatlakoztatva van a hálózathoz (TCP/IP), kattintson erre a gombra az opciók
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
Folytatás a következő oldalon...
53
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
• URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
• URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
• Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
54
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Paper/Output/Quality/Secure (Papír / Kimenet / Minőség / Bizalmas) fül
Nyomtató fejezet
Lásd a „Közös beállítások az összes Windows rendszernél” fejezetet a 83 - 92. oldalon.
55
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
1
2
3
Lépjen be a számítógépbe/hálózatba rendszergazda
jogosultsággal. (Lásd az 1. megjegyzést.)
Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings
(Beállítások)”-ra, és kattintson a „Printers (Nyomtatók)”ra.
Kattintson a jobb gombbal a Printers (Nyomtatók)
mappában a kívánt nyomtató ikonra, és az előugró
menüből válassza ki a „Properties (Tulajdonságok)”-at.
Megjelenik a nyomtató
párbeszédpanele.
MEGJEGYZÉS
56
Properties
(Tulajdonságok)
1. A Windows NT 4.0-nál a tulajdonságok beállítása a bejelentkezett felhasználótól függ. Ez a
fejezet a rendszergazda által megadható tulajdonságokat írja le.
A felhasználói tulajdonságokra vonatkozó részleteket lásd „A nyomtató illesztőprogram
beállítások konfigurálása (Felhasználó)” fejezetben, a 68. oldalon.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
General (Általános) fül
1. Comment (Megjegyzés)
Adja be a tulajdonságokhoz a megjegyzést, ha van.
Ha a nyomtató megosztott használatakor egy másik felhasználó a számítógépéhez beállítja a nyomtatót,
akkor az itt megadott megjegyzés megjelenik azon a számítógépen is. A megjelent megjegyzés azonban
egy már beállított felhasználónál változatlan marad, még akkor is, ha a megjegyzést később
módosították.
2. Location (Hely)
Megadja a nyomtató helyét.
3. Driver (Illesztőprogram)
Megjeleníti az illesztőprogram típusát. Az éppen alkalmazott nyomtatót illetve az éppen használt
nyomtatóval emulálható nyomtató típust adja meg.
4.
New Driver...
(Új illesztőprogram...) gomb
Frissíti vagy módosítja a nyomtató illesztőprogramot.
5.
Separator Page...
(Elválasztó oldal…) gomb
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
6.
Print Processor...
(Nyomtatóprocesszor) gomb
Adja meg a nyomtatáshoz alkalmazandó processzort [Print Processor (Nyomtatóprocesszor)] és az
adattípust [Default Data Type (Alapértelmezett adattípus)].
A processzor és az adattípus a nyomtató Windows NT-beli működését befolyásolja. Általában nem
szükséges megváltoztatni őket. Ha azonban a nyomtatót egy speciális alkalmazásnál használja, akkor
esetleg módosításokat kell eszközölnie.
7. Print Test Page (Tesztoldal nyomtatás) gomb
Kinyomtat egy tesztoldalt. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizze a nyomtató megfelelő telepítését.
57
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Ports (Portok) fül
1. Print to the following port(s) [Nyomtatás a következő port(ok)ra]
Megjeleníti a nyomtatásra rendelkezésre álló portok listáját (Port), azok állapotát [Description (Leírás)],
és az adott portokhoz csatlakozó nyomtatókat [Printer (Nyomtató)].
2.
Delete Port...
Add Port...
/
(Port hozzáadása… / Port törlése…) gomb
Egy új portot vagy egy új hálózati útvonalat ad hozzá/töröl.
3.
Configure Port... (Port konfigurálása...) gomb
Konfigurálja a kiválasztott portot. Párhuzamos port esetén, meg kell adni a „Transmission Retry (Átviteli
újrapróbálkozás)”-t. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
4. Enable bidirectional support (Kétirányú támogatás engedélyezése)
Ez a beállítás engedélyezi a nyomtatóból érkező konfigurációs adatok és állapot adatok vételét.
5. Enable printer pooling (Nyomtatókészlet engedélyezése)
A nyomtatókészlet lehetővé teszi az egyetlen logikai nyomtatóhoz küldött adatok vételét és
kinyomtatását két vagy több nyomtatón. Ha a nyomtatókészletet engedélyezte, a továbbított nyomtatási
feladat az első olyan nyomtatóhoz kerül, amely lehetővé teszi a nyomtatást.
MEGJEGYZÉS
58
1. Megadja azt a várakozási időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató nyomtatásra kész
állapotba állásáig eltelhet. Ha a nyomtató nem lesz nyomtatásra kész ez idő alatt, akkor
hibaüzenet jelenik meg.
2. Növelje meg ezt az értéket, ha gyakran áll elő időtúllépési hiba, amikor nagyobb terjedelmű
dokumentumot nyomtat.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Scheduling (Ütemezés) fül
1. Available (Szabad)
Ütemezi, hogy a nyomtató mikor áll működésre készen. Megadja az üzemidőt, amikor kiválasztja a
„From-To (Kezdés-vége)”-t.
2. Priority (Prioritás)
Beállítja a nyomtatási prioritást. A csúszka a prioritás 1 és 99 közötti beállítását teszi lehetővé.
3. Spool print documents… / Print directly to printer (Nyomtatási feladatok sorba állítása… /
Nyomtatás közvetlenül nyomtatóra)
Adja meg, hogy a dokumentumokat hogyan kell elküldeni az alkalmazásból a nyomtatóhoz.
4. Hold mismatched documents (Nem megfelelő dokumentumok visszatartása)
A sorbaállító a dokumentum-beállításokat összehasonlítja a nyomtató beállításokkal, és visszatartja a
dokumentum kinyomtatását, ha annak beállításai (papírméret, tájolás stb.) eltérnek a nyomtató
beállításaitól.
5. Print spooled documents first (Először a sorba állított dokumentumok nyomtatása)
Először mindig a sorban álló dokumentumokat nyomtatja ki, a nyomtatási prioritástól függetlenül.
6. Keep documents after they have printed (A dokumentumok nyomtatás utáni megőrzése)
A dokumentumokat még kinyomtatásuk után is megtartja a nyomtatási sorban. Ezeket a
dokumentumokat azután újra ki lehet nyomtatni, közvetlenül a sorból, tekintet nélkül az alkalmazás
állapotára.
59
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Sharing (Megosztás) fül
1. Not Shared/Shared As (Nincs megosztva / Megosztva)
Válassza ki, hogy megjelenítse-e, vagy használja-e ezt a nyomtatót más számítógépekkel.
2. Share Name (Megosztási név)
Adja meg a megosztott használatú nyomtató nevét. A megjelent nevet is használhatja, vagy egy új nevet
is beadhat. A most megadott név jelenik meg, amikor a többi felhasználó megtekinti a hálózaton lévő
nyomtatóra vonatkozó információt.
3. Alternate Drivers (Alternatív illesztőprogramok) (Lásd az 1. megjegyzést.)
Lehetővé teszi más operációs rendszerek nyomtató illesztőprogramjainak betöltését. Amikor ezen
operációs rendszereket alkalmazó felhasználók a nyomtatóhoz csatlakoznak, automatikusan betöltődik a
nyomtató illesztőprogram.
MEGJEGYZÉS
60
1. Amikor egy nyomtatót egy hálózaton megosztva használnak, akkor a többi számítógép a csak
a nyomtató szerveren telepítendő illesztőprogramot automatikusan átmásolja, és azt
használja.
Emiatt a nyomtató szervernek készen kell lennie a nyomtatót megosztva használó összes
számítógép operációs rendszeréhez alkalmazott, összes nyomtató illesztő alkalmazására.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Security (Adatbiztonság) fül
1.
Permissions (Engedélyek) gomb
Állítsa be a nyomtató elérési jogosultságokat.
2.
Auditing
(Naplózás) gomb
Megjeleníti a személyeket, akik nyomtatót használták, és azt, hogy hogyan használták.
3.
Ownership
(Tulajdonos) gomb
Állítsa be a nyomató tulajdonosát.
MEGJEGYZÉS
1. A szolgáltatások használatához Önnek a Felhasználókezelő házirendjéből előzőleg ki kell
választania a „Audit … (Naplózás …)”-t, és az Audit Policy (Naplórend) párbeszédpanelben
engedélyeznie kell a „File and Object Access (Fájlhozzáférés és Objektumhozzáférés)”-t.
61
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
1. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
2. Halftone Setup (Féltónus beállítás)
Halftone Setup...
(Féltónus beállítás…) gomb
Válassza ki az alkalmazandó féltónus üzemmódot (a féltónusok nyomtatófüggők).
Válassza ki a nyomat részletezettségének megfelelően, és az Ön igénye szerint.
• Halftone Pattern (Féltónus minták)
Válassza ki a féltónusoknál használt képpont méretet.
Minél nagyobb ez az érték, annál durvábbá válik a kép. Nagy területek nyomtatásához azonban
nagyobb érték a megfelelő.
A kibővített minta lehetővé teszi az ugyanolyan képpontszám melletti nagyobb felbontást. A minta
azonban a nyomtatandó képen rendellenes vonalakat, mintákat, moaré hatásokat stb. hozhat létre.
• Device Gamma (Eszköz gamma korrekció)
Állítsa be a nyomtatási képek gammáját. (szín intenzitását).
62
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
• Pixel Diameter (Képpont átmérő)
Állítsa be a nyomtatási kép sötétségét. Igazítsa be a csúszkával a képpont méretet. Ön választhat, hogy
a természetes nagyságot hüvelykben, vagy a nyomtató felbontására vonatkozóan, százalékban adja
meg.
3. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
4. Papírkazetták száma (Number of Paper Trays)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
5. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
63
Nyomtató fejezet
• Luminance (CIE Y) [Fényesség (CIE Y)]
Állítsa be a nyomtatási kép fényességét.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-2330/3030 esetén)
1. Outer Option (Opcionális kimeneti egység)
Válassza ki a telepített opcionális kimeneti egységet.
2. Inner Tray (Belső tálca)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a belső tálca telepítve van.
3. Duplex Unit (Duplex-egység)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a duplex-egység telepítve van.
4. HDD (merevlemez)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a merevlemez telepítve van.
5. Halftone Setup (Féltónus beállítás)
Halftone Setup... (Féltónus beállítás…) gomb
Válassza ki az alkalmazandó féltónus üzemmódot (a féltónusok nyomtatófüggők).
Válassza ki a nyomat részletezettségének megfelelően, és az Ön igénye szerint.
64
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
• Device Gamma (Eszköz gamma korrekció)
Állítsa be a nyomtatási képek gammáját. (szín intenzitását).
• Pixel Diameter (Képpont átmérő)
Állítsa be a nyomtatási kép sötétségét. Igazítsa be a csúszkával a képpont méretet. Ön választhat, hogy
a természetes nagyságot hüvelykben, vagy a nyomtató felbontására vonatkozóan, százalékban adja
meg.
• Luminance (CIE Y) [Fényesség (CIE Y)]
Állítsa be a nyomtatási kép fényességét.
6. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
7. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
65
Nyomtató fejezet
• Halftone Pattern (Féltónus minták)
Válassza ki a féltónusoknál használt képpont méretet.
Minél nagyobb ez az érték, annál durvábbá válik a kép. Nagy területek nyomtatásához azonban
nagyobb érték a megfelelő.
A kibővített minta lehetővé teszi az ugyanolyan képpontszám melletti nagyobb felbontást. A minta
azonban a nyomtatandó képen rendellenes vonalakat, mintákat, moaré hatásokat stb. hozhat létre.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-3530/4530/6030 esetén)
1. Finisher
Válassza ki a finisher típust, amennyiben telepített finishert.
2. Punch Unit (Lyukasztó egység)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített lyukasztó egységet.
3. Large Capacity Paper Tray (LCT) (Nagykapacitású papíradagoló)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített nagykapacitású papíradagolót.
4. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
5. Halftone Setup (Féltónus beállítás)
Halftone Setup... (Féltónus beállítás…) gomb
Válassza ki az alkalmazandó féltónus üzemmódot (a féltónusok nyomtatófüggők).
Válassza ki a nyomat részletezettségének megfelelően, és az Ön igénye szerint.
66
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
• Device Gamma (Eszköz gamma korrekció)
Állítsa be a nyomtatási képek gammáját. (szín intenzitását).
• Pixel Diameter (Képpont átmérő)
Állítsa be a nyomtatási kép sötétségét. Igazítsa be a csúszkával a képpont méretet. Ön választhat, hogy
a természetes nagyságot hüvelykben, vagy a nyomtató felbontására vonatkozóan, százalékban adja
meg.
• Luminance (CIE Y) [Fényesség (CIE Y)]
Állítsa be a nyomtatási kép fényességét.
6. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
7. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)...
gombhoz rendelt URL címet.
(Kapcsolat a támogatáshoz...)
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
67
Nyomtató fejezet
• Halftone Pattern (Féltónus minták)
Válassza ki a féltónusoknál használt képpont méretet.
Minél nagyobb ez az érték, annál durvábbá válik a kép. Nagy területek nyomtatásához azonban
nagyobb érték a megfelelő.
A kibővített minta lehetővé teszi az ugyanolyan képpontszám melletti nagyobb felbontást. A minta
azonban a nyomtatandó képen rendellenes vonalakat, mintákat, moaré hatásokat stb. hozhat létre.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Felhasználó)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
1
2
3
4
Az alkalmazás File (Fájl) menüjében válassza ki a „Print
(Nyomtatás)”-t.
A név lista mezőben válassza ki a nyomtató típusát.
Kattintson a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelben a
Properties...
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanele. Kattintson a párbeszédpanelben a
kívánt fülekre, és adja meg a tulajdonságokat.
(Lásd: 1. megjegyzés)
(Lásd: 83 - 92. oldal)
MEGJEGYZÉS
68
(Tulajdonságok…) gombra.
1. A Windows NT 4.0-nál a tulajdonságok beállítása a bejelentkező felhasználótól függ. Ez a
fejezet a felhasználó által, egy alkalmazásban végrehajtásra kerülő nyomtatási műveletnél
megadható tulajdonságokat írja le. A rendszergazda tulajdonságokra vonatkozó részleteket
lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása (Rendszergazda)” fejezetben, az
56. oldalon.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
3
Kattintson a Start gombra, válassza a Settings
(Beállítások) menüt és kattintson a Printers (Nyomtatók)
(Windows XP/Windows Server 2003:
Printers and Faxes [Nyomtatók és Faxok]) ikonra.
Nyomtató fejezet
1
2
Lépjen be a számítógépbe/hálózatba rendszergazda
jogosultsággal.
Kattintson a jobb gombbal a Printers (Nyomtatók)
mappában a kívánt nyomtató ikonra, és az előugró
menüből válassza ki a „Properties (Tulajdonságok)”-t.
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanele. (Lásd az 1. megjegyzést.)
MEGJEGYZÉS
1. A Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003-ban a tulajdonságok beállítása a
bejelentkezett felhasználótól függ. Ez a fejezet a rendszergazda által megadható
tulajdonságokat írja le. A felhasználói tulajdonságokra vonatkozó részleteket lásd „A nyomtató
illesztőprogram beállítások konfigurálása (Felhasználó)” fejezetben, a 84. oldalon.
69
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
General (Általános) fül
1. Printer Name (Nyomtató neve)
Megjelenik a telepítésnél megadott nyomtató neve.
2. Location and Comment (Hely és Megjegyzés)
Adja meg a nyomtató telepítési helyére vonatkozó megjegyzést és a nyomtatóra vonatkozó információt.
Ha a nyomtató megosztott használatakor egy másik felhasználó a számítógépéhez beállítja a nyomtatót,
akkor az itt megadott hely és megjegyzés megjelenik azon a számítógépen is. A telepítés befejezése
után azonban ennek a megjegyzésnek a megváltoztatása a felhasználók számítógépein nem frissíti a
helyet és a megjegyzést.
3. Model (Modell)
Megjeleníti a nyomtató típust.
4. Features (Jellemzők)
Megjeleníti a nyomtató funkcióit és beállításait.
5.
Printing Preferences...
(Nyomtatási Beállítások…) gomb
Megváltoztatja az egyes felhasználókhoz megadható tulajdonságokat (Nyomtatási beállításokat).
A beállításokra vonatkozó részleteket olvassa el „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
(Felhasználó)” fejezetben, a 84. oldalon.
6. Print Test Page (Tesztoldal nyomtatás) gomb
Kinyomtat egy tesztoldalt. Ezzel a művelettel ellenőrizhető, hogy a nyomtató megfelelően lett-e telepítve.
70
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Sharing (Megosztás) fül
<Windows XP/Windows Server 2003>
Nyomtató fejezet
<Windows 2000>
1. Not Shared/Shared As (Nincs megosztva / Megosztva a következőként)
Válassza ki, hogy ez a nyomtató más felhasználók számítógépein megjelenjen-e, és használhassák-e.
Egy nyomtató megosztásához adja meg a megosztandó nyomtató megosztási nevét. Az itt megadott név
jelenik meg, amikor a hálózaton lévő, többi felhasználó megtekinti a nyomtatóra vonatkozó információt.
2.
Additional Drivers... (További illesztőprogramok…) gomb
Telepítsen a rendszerre további illesztőprogramokat. (Lásd az 1. megjegyzést.)
Amikor eltérő Windows verziókat alkalmazó felhasználók osztják meg a nyomtató használatát, akkor
további illesztőprogramok telepítésével elkerülhető, hogy saját rendszerükön új illesztőprogramokat
kelljen telepíteniük.
MEGJEGYZÉS
1. Amikor egy nyomtatót egy hálózaton megosztva használnak, akkor a többi számítógép a csak a
nyomtató szerveren telepítendő illesztőprogramot automatikusan átmásolja, és azt használja.
Emiatt a nyomtató szervernek készen kell lennie a nyomtatót megosztva használó összes
számítógép operációs rendszeréhez alkalmazott, összes nyomtató illesztő alkalmazására.
2. Ha biztonsági okokból a Windows-t úgy állították be, hogy a számítógéphez történő távoli
hozzáférés nem lehetséges, a Windows kérni fogja a Network Setup Wizard (Csatlakozás
a hálózathoz varázsló) futtatását. Kövesse az üzeneteket a megosztás fül aktiválásához.
71
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Ports (Portok) fül
1. Print to the following port(s) [Nyomtatás a következő port(ok)ra]
Megjeleníti a nyomtatásra rendelkezésre álló portok listáját (Port), azok állapotát [Leírás (Description)],
és az adott portokhoz csatlakozó nyomtatókat.
2.
Delete Port...
Add Port...
/
(Port hozzáadása… / Port törlése…) gomb
Egy új helyi portot vagy egy új hálózati útvonalat ad hozzá/töröl.
3.
Configure Port... (Port konfigurálása...) gomb
Konfigurálja a kiválasztott portot. Párhuzamos port esetén, meg kell adni (másodpercben) az átviteli
újrapróbálkozás várakozási idejét. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
4. Enable bidirectional support (Kétirányú támogatás engedélyezése)
Ez a beállítás engedélyezi a nyomtatóból érkező konfigurációs adatok és állapot adatok vételét.
5. Enable printer pooling (Nyomtatókészlet engedélyezése)
A nyomtatókészlet lehetővé teszi az egyetlen logikai nyomtatóhoz küldött adatok vételét és
kinyomtatását két vagy több nyomtatón. Ha a nyomtatókészletet engedélyezte, a továbbított nyomtatási
feladat az első olyan nyomtatóhoz kerül, amely lehetővé teszi a nyomtatást.
MEGJEGYZÉS
72
1. Megadja azt a várakozási időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató nyomtatásra kész
állapotba állásáig eltelhet. Ha a nyomtató nem lesz nyomtatásra kész ez idő alatt, akkor
hibaüzenet jelenik meg.
2. Növelje meg ezt az értéket, ha időtúllépési hiba áll elő, amikor nagyobb terjedelmű
dokumentumot nyomtat.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Advanced (Speciális) fül
1. Always available/Available from (Mindig elérhető / Elérhető a következő időponttól)
Adja meg a nyomtató működési ütemezését. Az Available from (Elérhető a következő időponttól) egy
működési időpont megadását teszi lehetővé.
2. Priority (Prioritás)
Adja meg a nyomtatási prioritást. A prioritás 1 és 99 között állítható be. A magasabb prioritású
dokumentumok hamarabb nyomtatódnak ki az alacsonyabb prioritásúaknál.
3. Driver (Illesztőprogram)
A nyomtató illesztőprogram típusokat jeleníti meg. Adja meg az éppen használt nyomtatót, vagy az
éppen használt nyomtatóval emulálható nyomtató típust.
4.
New Driver...
(Új illesztőprogram...) gomb
Frissíti vagy módosítja a nyomtató illesztőprogramot.
5. Spool print documents so program finishes printing faster (Nyomtatási feladatok sorba
rendezése - gyorsabb nyomatás)
Adja meg, hogy az iratokat hogyan kell elküldeni a programból a nyomtatóhoz.
6. Print directly to the printer (Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra)
A dokumentumok közvetlenül a nyomtatóra kerülnek elküldésre és nem lesznek sorbarendezve. Állítsa
be, ha egyik sorbarendezési beállítással sem tud nyomtatni.
7. Hold mismatched documents (Nem megfelelő dokumentumok visszatartása)
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
8. Print spooled documents first (Először a sorba állított dokumentumok nyomtatása)
Először mindig a sorban álló iratokat nyomtatja ki, a nyomtatási prioritástól függetlenül.
9. Keep printed documents (Kinyomtatott dokumentumok megőrzése)
Nyomtatás után az iratok a nyomtatási sorban maradnak. Ezeket az iratokat azután újra ki lehet
nyomtatni, közvetlenül a sorból, tekintet nélkül az alkalmazás állapotára.
Folytatás a következő oldalon...
73
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
10.Enable advanced printing features (Speciális nyomtatási szolgáltatások engedélyezése)
Engedélyezi a speciális nyomtatási szolgáltatásokat. A nyomtató opcionális szolgáltatásai (lapsorrend,
brosúra nyomtatás, oldalszámozás) kerülnek engedélyezésre. A szolgáltatások letilthatók, ha probléma
lép fel a kompatibilitás következtében. A szolgáltatás letiltása a nyomtatási opciók letiltását is okozhatja.
11. Printing Defaults... (Alapértelmezett nyomtatóbeállítások…) gomb
Az egyes felhasználók által megadható tulajdonságok standard (alapértelmezett) értékeit adja meg. Ha
egy helyi nyomtatót megosztva használnak, az itt beállítottak lesznek az alapértelmezett értékek a többi
felhasználó számára.
A beállításokra vonatkozó részleteket lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
(Felhasználó)” című fejezetben, a 84. oldalon.
12.
Print Processor...
(Nyomtatóprocesszor…) gomb
Adja meg a nyomtatáshoz alkalmazandó processzort és az adattípust.
A processzor és az adattípus a nyomtató Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003-beli
működését befolyásolja.
Általában nem szükséges megváltoztatni őket. Ha azonban a nyomtatót egy speciális alkalmazásnál
használja, akkor esetleg módosításokat kell eszközölnie.
13. Separator Page... (Elválasztó oldal...) gomb
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
74
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Security (Adatbiztonság) fül
Megjeleníti a nyomtató-hozzáférésre kijelölt felhasználók és csoportok listáját. Megjelenik az egyes
csoportok illetve felhasználók standard engedélyezésének listája. Jelölje be vagy törölje a hozzáférés
engedélyezés illetve letiltás jelölőnégyzeteket. A szürke jelölőnégyzet a hozzáférési engedélyezés
öröklését jelenti.
1.
Add...
/ Remove (Hozzáadás… / Eltávolítás) gomb
Adjon hozzá, illetve töröljön egy felhasználót vagy csoportot a listához, illetve listáról.
2.
Advanced...
(Speciális…) gomb
Adja meg a hozzáférést a nyomtatóhoz, a vizsgálatot és a felhasználót (tulajdonost). (Lásd az 1. és 2.
megjegyzést.)
MEGJEGYZÉS
1. A Windows 2000 lehetőséget nyújt a különböző objektumok (pl. nyomtatók) elérésének
kezelésére a felhasználóknál.
2. A hozzáférési engedélyre, vizsgálatra és tulajdonosra vonatkozó részleteket olvassa el a
Windows 2000 kézikönyvében.
3. Ha a Security (Adatbiztonság) fül nem jelenik meg Windows XP/Windows Server 2003
alatt, olvassa el a kézikönyvben, hogyan tudja aktiválni számítógépén.
75
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz Opciók) fül (DP-180/190/1520P/1820P/1820E)
1. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
2. Halftone Setup
Halftone Setup...
(Féltónus üzemmód beállítása…) gomb
Válassza ki az eszköz leghűbb képet nyújtó féltónus üzemmódját (a féltónusok nyomtatófüggők).
Válassza ki a beállításokat a nyomtatási adatoknak megfelelően, és igény szerint.
76
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
• Device Gamma (Eszköz gamma korrekció)
Állítsa be a nyomtatási kép gammáját. (szín intenzitását).
• Pixel Diameter (Képpont átmérő)
Állítsa be a nyomtatási kép sötétségét. Igazítsa be a csúszkával a képpont méretet. Két módszer közül
választhat: a képpont valódi méretét hüvelykben, vagy a nyomtató felbontása szerint, (százalékban)
adhatja meg.
• Luminance (CIE Y) [Fényesség (CIE Y)]
Állítsa be a nyomtatási kép fényességét.
3. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
4. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
5. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
77
Nyomtató fejezet
• Halftone Pattern (Féltónus minták)
Válassza ki a féltónusnál használt képpont méretet.
Minél nagyobb méretű képpontokat választ ki, annál durvább képet kap. A nagyobb méret a nagyobb
területek nyomtatásához megfelelő.
A kibővített minta ugyanolyan képpontszám mellett nagyobb felbontást tesz lehetővé. A minta azonban
a nyomtatandó képtől függően, rendellenes vonalakat, mintákat, moaré hatásokat stb. hozhat létre.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz Opciók) fül (DP-2330/3030 esetén)
1. Outer Option (Opcionális kimeneti egység)
Válassza ki a telepített opcionális kimeneti egységet.
2. Inner Tray (Belső tálca)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a belső tálca telepítve van.
3. Duplex Unit (Duplex-egység)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a duplex-egység telepítve van.
4. HDD (merevlemez)
Válassza az Installed (telepítve) lehetőséget, ha a merevlemez telepítve van.
5. Halftone Setup
Halftone Setup... (Féltónus üzemmód beállítása…) gomb
Válassza ki az eszköz leghűbb képet nyújtó féltónus üzemmódját (a féltónusok nyomtatófüggők).
Válassza ki a beállításokat a nyomtatási adatoknak megfelelően, és igény szerint.
78
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
• Device Gamma (Eszköz gamma korrekció)
Állítsa be a nyomtatási kép gammáját. (szín intenzitását).
• Pixel Diameter (Képpont átmérő)
Állítsa be a nyomtatási kép sötétségét. Igazítsa be a csúszkával a képpont méretet. Két módszer közül
választhat: a képpont valódi méretét hüvelykben, vagy a nyomtató felbontása szerint, (százalékban)
adhatja meg.
• Luminance (CIE Y) [Fényesség (CIE Y)]
Állítsa be a nyomtatási kép fényességét.
6. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
7. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
URL Title (URL Címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben
problémák adódhatnak a nyomtatáskor.
79
Nyomtató fejezet
• Halftone Pattern (Féltónus minták)
Válassza ki a féltónusnál használt képpont méretet.
Minél nagyobb méretű képpontokat választ ki, annál durvább képet kap. A nagyobb méret a nagyobb
területek nyomtatásához megfelelő.
A kibővített minta ugyanolyan képpontszám mellett nagyobb felbontást tesz lehetővé. A minta azonban
a nyomtatandó képtől függően, rendellenes vonalakat, mintákat, moaré hatásokat stb. hozhat létre.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-3530/4530/6030 esetén)
1. Finisher
Válassza ki a finisher típust, amennyiben telepített finishert.
2. Punch Unit (Lyukasztó egység)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített lyukasztó egységet.
3. Large Capacity Paper Tray (LCT) (Nagykapacitású papíradagoló)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített nagykapacitású papíradagolót.
4. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
5. Halftone Setup (Féltónus beállítás)
Halftone Setup... (Féltónus beállítás…) gomb
Válassza ki az alkalmazandó féltónus üzemmódot (a féltónusok nyomtatófüggők).
Válassza ki a nyomat részletezettségének megfelelően, és az Ön igénye szerint.
80
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
• Device Gamma (Eszköz gamma korrekció)
Állítsa be a nyomtatási képek gammáját. (szín intenzitását).
• Pixel Diameter (Képpont átmérő)
Állítsa be a nyomtatási kép sötétségét. Igazítsa be a csúszkával a képpont méretet. Ön választhat, hogy a
természetes nagyságot hüvelykben, vagy a nyomtató felbontására vonatkozóan, százalékban adja
meg.
• Luminance (CIE Y) [Fényesség (CIE Y)]
Állítsa be a nyomtatási kép fényességét.
6. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
7.Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 84. oldal).
URL Title
(URL Címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a
Support Contacts (W)... (Kapcsolat a támogatáshoz...)
gombhoz rendelt URL címet.
Contact
(Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1 A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Bizonyosodjon meg róla, hogy a Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő
beállításokat tartalmaz, mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, különben
problémák adódhatnak a nyomtatáskor.
81
Nyomtató fejezet
• Halftone Pattern (Féltónus minták)
Válassza ki a féltónusoknál használt képpont méretet.
Minél nagyobb ez az érték, annál durvábbá válik a kép. Nagy területek nyomtatásához azonban
nagyobb érték a megfelelő.
A kibővített minta lehetővé teszi az ugyanolyan képpontszám melletti nagyobb felbontást. A minta
azonban a nyomtatandó képen rendellenes vonalakat, mintákat, moaré hatásokat stb. hozhat létre.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Felhasználó)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
1
2
3
4
Az alkalmazás File (Fájl) menüjében válassza ki a „Print
(Nyomtatás)”-t.
A név lista mezőben válassza ki a nyomtató típusát.
Kattintson a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelben a
Properties...
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanele. Kattintson a párbeszédpanelben a
kívánt fülekre, és adja meg a tulajdonságokat. (Lásd: 1.
megjegyzés)
(Lásd: 83 - 92. oldal)
MEGJEGYZÉS
82
(Tulajdonságok…) gombra.
1. A Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003-ban a tulajdonságok beállítása a
bejelentkezett felhasználótól függ. Ez a fejezet a felhasználó által, egy alkalmazásban
végrehajtott nyomtatási műveletnél megadható tulajdonságokat írja le. A rendszergazda
tulajdonságokra vonatkozó részleteket lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások
konfigurálása (Rendszergazda)" fejezetben, a 69. oldalon.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Nyomtató fejezet
Paper (Papír) fül
1. Paper Size (Papírméret)
Válassza ki a dokumentum méretét.
2. Copies (Példányszám) (1-999)
Adja meg a nyomtatandó példányszámot. Ha a nyomtatandó példányszám megadható az alkalmazáson
belül, akkor itt jelöljön ki egy példányt, és a példányszámot adja meg az alkalmazás nyomtatás (Printing)
párbeszédablakában.
3. Orientation (Tájolás)
Válassza ki a dokumentum tájolását. A Portrait (Álló) esetén a papírt függőlegesen kell tartani,
Landscape (Fekvő) esetén pedig vízszintesen.
4. Kimeneti méret (Output Size)
Válassza ki a kimeneti papírméretet. A többféle felsorolt papírméret egyezik azokkal, melyeket a
nyomtató kezelni tud.
5. Zoom (Nagyítás) (50-200)
Adja meg százalékban a nyomtatott dokumentumok nagyítását, illetve kicsinyítését. Ha a nagyítás/
kicsinyítés megadható az alkalmazáson belül, akkor itt jelöljön ki 100%-ot, és a nagyítás/kicsinyítés
százalékos értékét adja meg az alkalmazás nyomtatás (Printing) párbeszédablakában.
6. Paper Type (Papírtípus) (Csak DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
Válassza ki a használni kívánt papír típusát.
7. Paper Source (Papírforrás)
Adja meg, hogy az Ön által használni kívánt papír hol található a készülékben. Ha Ön az „Auto Tray
Selection (Automatikus kazetta kiválasztás)”-t választja ki, akkor a nyomtató illesztőprogram
automatikusan kiválasztja a papírméretnek megfelelő kazettát.
Megjegyzés:
1. Ha a papírméretekben nincs egyezőség, a nyomtató illesztőprogram az 1. kazettát választja (DP-180/190)
2. Ha a papírméretekben nincs egyezőség, a nyomtató illesztőprogram a kézi adagolót választja (DP-1520P/
1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)
3. A 8K és 16K méretű papírok csak az 1. kazettában használhatók (Csak DP-1520P/1820P/1820E kínai
modell esetén)
Folytatás a következő oldalon...
83
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
8. Print Properties Status Icons (Nyomtató tulajdonságok állapot ikonok)
A következő jellemzők nyomtatási állapotát mutatja meg:
• Paper Style (Papírtípus) (Kimeneti fül)
• N in 1 (N oldal 1-re) (Kimeneti fül)
• Sort (Szortírozás) (Kimeneti fül)
9. Állapotfigyelő (Status Monitor)
Behívja a Hálózati állapotfigyelőt. (Lásd: 209. oldal)
About...
10.
(Névjegy) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
11. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Click to restore all items in this window to the default settings.
12. Support Contacts (W)... (Kapcsolat a támogatáshoz...) gomb (Csak az amerikai modellek esetén)
Megjeleníti a Support (Támogatás) ablakot. Az URL címek megjelennek, amennyiben be lettek írva a
Device Options (Eszköz Opciók) fülön. Kattintson a
megjelenítéséhez.
84
(Ugrás) gombra a weboldal
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Output (Kimeneti) fül
é
é
Nyomtató fejezet
é
1. Paper Style (Papírstílus) (Csak DP-180/190//1820/2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Válassza ki a duplex nyomtatást, ha a papír mindkét oldalára kíván nyomtatni. A következő nyomtatási
típusok közül választhat: 1-Side (Egyoldalas) / 2-Sided (Kétoldalas) [Long Edge (Hosszú él)] / 2-Sided
(Kétoldalas) [Long Edge Margin (Hosszú él margó)] / 2-Sided (Kétoldalas) [Short Edge (Rövid él)] / 2Sided (Kétoldalas) [Short Edge Margin (Rövid él margó)].
• Binding Position (Kötési pozíció)
Válassza ki a kötési oldalt (Long Edge/Short Edge – Hosszú él/Rövid él) a duplex nyomtatáshoz.
• Binding Margin (Kötési margó)
Válassza ki a kötési margót a duplex nyomtatáshoz.
Megjegyzés:
A kötési margó szélessége az eszközben kerül megadásra (Csak DP-1820E esetén).
2. N in 1 (N oldal 1-re)
Adja meg a többoldalas dokumentum elrendezési módját az egy papírlapra történő nyomtatásához.
Folytatás a következő oldalon...
85
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
3. Sort (Szortírozás)
Válassza ki, hogy a készülék a többpéldányos másolatok nyomtatásakor lerakjon vagy szortírozzon.
Megjegyzés:
1. A nyomtató illesztőprogram ablakában elvégzett szortírozási beállítások elsőbbséget
élveznek.
Nem javasoljuk, hogy az alkalmazás ablakából állítsa be őket.
2. A Rotate Stack (Lerakás elforgatással) és a Rotate Sort (Szortírozás elforgatással) funkciók
használatakor mindkét irányú papírnak lennie kell a készülékben. (pl.: Letter és Letter-R, A4
és A4-R).
é
é
é
é
86
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
4. Staple (Tűzés) (Csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Válassza ki a tűzési pozíciót. Akkor áll rendelkezésre, ha a (DA-FS300, FS330, FS355, FS600 vagy
FS605) típusú opcionális finisher telepítve van. Legfeljebb 30 lap esetén használható (Letter/A4).
í ó
Nyomtató fejezet
Á ó
DA-FS300
Folytatás a következő oldalon...
87
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
5. Punch (Lyukasztás) (Csak DP-3530/4530/6030 esetén)
Válassza ki a lyukasztási pozíciót. Akkor áll rendelkezésre, ha az opcionális lyukasztóegység (DA-SP31/
SP41) telepítve van.
Ön a papír tájolásától függetlenül választhatja ki a bal/jobb/felső pozíciót.
6. Finisher Bin (fiók) / Output Tray (Kiadótálca) (Csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Kiválaszthatja a kiadótálca vagy fiók típusát.
Akkor lehetséges, ha telepítette az opcionális finishert.
Megjegyzés: <DP-2330/3030 esetén>
Az Inner Upper Exit Tray (Belső-felső kiadótálca) kiválasztása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a
kiadótálca (DA-XN201) telepítve van.
88
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Advanced...
(Speciális…) gomb
• Print All Text as Black (Minden szöveget feketében nyomtat) (csak Windows 98/Me esetén).
Minden színes szöveget egyszínű feketében nyomtat.
• Print Blank Pages (Üres oldalakat nyomtat)
Válassza ki, hogy nyomtasson-e üres oldalakat vagy sem.
• Duplex Notice (Kétoldalas figyelmeztetés) (Csak DP-2330/3030 esetén)
Jelölje be ha szeretné, hogy a "2-Sided Print" (“Kétoldalas nyomtatás”) felirat minden kétoldalas nyomat
első oldalának aljára kinyomtatásra kerüljön.
• Copies (Másolatok)
Amikor szortírozásos üzemmódban nagymennyiségű adatot nyomtat, a másológép memóriahiány miatt
esetleg nem képes nyomtatni.
Ilyen esetben válassza a Print Driver controlled (Nyomtató-illesztőprogrammal vezérelt) lehetőséget,
mivel a szortírozás a nyomtató illesztőprogramon belül kerül feldolgozásra. Ez a módszer azonban
hosszabb nyomtatási időt eredményezhet.
8.
(Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
Restore Defaults
Folytatás a következő oldalon...
89
Nyomtató fejezet
7.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Quality (Minőség) fül
<Windows 98/Windows Me/
<Windows 2000/Windows XP/
<Windows Server 2003>
<Windows NT>
1. Halftone (Féltónus) (Csak Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 esetén)
Válassza ki a None (Nincs) vagy a Dither (Összemosás) egyikét.
2. Resolution (Felbontás)
Válassza ki a nyomtatási felbontást (300 dpi / 600 dpi) (Lásd az 1. megjegyzést.)
3. Contrast (Kontraszt)
Állítsa be a nyomtatott kép kontrasztját. (Megjegyzés: Csak akkor, ha a Féltónust „None (Nincs)”-re állította.)
4.
90
Halftone Color Adjustment...
(Féltónus színbeállítás...) gomb (Csak Windows NT esetén)
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
• Contrast (Kontraszt)
Állítsa be a nyomtatási képek kontrasztját.
• Brightness (Világosság)
Állítsa be a nyomtatási képek világosságát.
• Dark Picture (Sötét kép)
Jelölje be, ha a sötét képeket világosabban kívánja kinyomtatni.
• Negative (Negatív)
Jelölje be, ha inverz képet kíván nyomtatni.
• Input RGB Gamma (Bemeneti RGB gamma)
Állítsa be a nyomtatási kép gammáját (szín intenzitását). A vörös, zöld és kék egyénileg is állítható.
• Black Ref/White Ref (Fekete referencia / Fehér referencia)
Állítsa be egy kép legsötétebb és legvilágosabb színe közötti különbséget. A fekete referencia érték
növelése, illetve a fehér referencia érték csökkentése fokozza a kép kontrasztját, de ugyanakkor
csökkenti a középszínek tartományát.
• Picture (Kép)
Válasszon ki egy teszt minta típust.
A jelölőnégyzetek kiválasztása megjeleníti a teszt mintában a féltónus beállítás eredményét.
5.
About...
(Névjegy) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
6.
(Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
Restore Defaults
MEGJEGYZÉS
1. A dpi (dot per inch) az egy hüvelyken található pontok számát jelenti. Minél nagyobb ez az
érték, annál jobb a felbontás.
91
Nyomtató fejezet
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Secure (Bizalmas) fül
1. Mailbox (Postaláda) (Akkor áll rendelkezésre, ha az opcionális merevlemez egység (DA-HD18/
HD19/HD30/HD60) telepítve van.)
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és adja be a (legfeljebb 8 számjegyű) felhasználói azonosítót, amikor a
nyomtatási adatokat a másológép postaládájában kívánja tárolni.
Megjegyzés:
1. DA-HD18: DP1520P/1820P/1820E esetén
DA-HD19: DP-180/190 esetén
DA-HD30: DP-2330/3030 esetén
DA-HD60: DP-3530/4530/6030 esetén
2 Ha a főkapcsolót OFF (KI) állásba kapcsolja egy nyomtatandó fájl postaládába történő tárolása
közben (a DATA kijelző villog), az a postaládában lévő összes fájl elvesztését eredményezheti.
2. Secure Mailbox (Bizalmas postaláda) (Akkor áll rendelkezésre, ha az opcionális merevlemez
egység (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) telepítve van.)
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, adja be a (legfeljebb 8 számjegyű) felhasználói azonosítót és a (legfeljebb
4 számjegyű) jelszót, amikor a nyomtatási adatokat a másológép bizalmas postaládájában kívánja tárolni.
Megjegyzés:
1. DA-HD18: DP1520P/1820P/1820E esetén
DA-HD19: DP-180/190 esetén
DA-HD30: DP-2330/3030 esetén
DA-HD60: DP-3530/4530/6030 esetén
2 Ha a főkapcsolót OFF (KI) állásba kapcsolja egy nyomtatandó fájl bizalmas postaládába történő
tárolása közben (a DATA kijelző villog), az az ott lévő összes fájl elvesztését eredményezheti.
3. Dept counter mode On (Osztályszámláló bekapcsolás)
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, adja be az osztály kódot, ha rendszergazdája osztálykódot kér a
nyomtatáshoz.
92
4.
About...
(Névjegy) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
5.
(Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
Restore Defaults
Nyomtatási művelet
Feladat várakozósor
(DP-1520P/1820P/1820E esetén)
1
NYOMT. ON LINE
2
3:FELADATSOR?
KIVALASZT:NYOMJA:SET
3
4
5
6
7
8
GÖRGETÉS: ∨ VAGY ∧
ÖSSZ. DOK.=nn
vagy
ismételten, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a nyomtatni kívánt fájl neve.
ADJA BE:JELSZO
„
Írja be a felügyeleti jelszót (3 számjegy)
ADJA BE:JELSZO
***
1:ELSÖBBSÉG 2:TÖRÖL
3:ÖSSZES TÖRLÉSE
1 a nyomtatási feladat prioritásának megváltoztatásához.
2 a nyomtatandó fájl törléséhez.
3 minden nyomtatandó fájl törléséhez.
Pl.: 2
9
(Panasonic) 10:11
(WORKiO.doc)
TÖRLI: DOKUMENTUM?
1:IGEN 2:NEM
NYOMT. ON LINE
93
Nyomtató fejezet
A nyomtatási feladatok ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
Nyomtatási művelet
Feladat várakozósor
(DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
A nyomtatási feladatok ellenőrzéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.
2
3
4
5
1
No.
94
Név
Funkció
1
Nyomtatási
feladatok
Megjeleníti az összes futó és/vagy várakozó nyomtatási feladatot.
2
KIVÁL:MIND
Kijelöli az összes nyomtatási feladatot.
3
ELSŐBBSÉG
Beállítja vagy megváltoztatja a nyomtatási feladat(ok) prioritását. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha az opcionális merevlemez egység (DA-HD30/HD60) telepítve van.
4
TÖRÖL
Törli a nyomtatási feladato(ka)t.
5
BEZÁR
Bezárja ezt a képernyőt.
Nyomtatási művelet
Nyomtatás Windows alkalmazásokból
Ha a nyomtató illesztőprogramot megfelelően telepítette, és a nyomtató beállításoknál egy nyomtatót
kiválasztott alapértelmezett nyomtatóként (lásd az 1. megjegyzést), akkor a nyomtatás bármelyik Windows
alkalmazásból egyszerű műveletekkel végrehajtható.
Nyomtató fejezet
A legtöbb Windows alkalmazásnál használja a nyomtatáshoz a File (Fájl) menü Print… (Nyomtatás…)
parancsát. A Print… (Nyomtatás…) parancs kiválasztása általában az alábbi párbeszédpanelt jeleníti meg:
A nyomtatandó nyomtatási tartomány és a másolatszám kiválasztása után, a nyomtatás indításához
kattintson az
OK
gombra.
Az iratok nyomtatása közben a nyomtató ikon a Tálcán, az óra mellett, a képernyő jobb alsó sarkában
jelenik meg. A nyomtatás befejezésekor az ikon eltűnik.
Ha a sorbaállítóban meg kívánja tekinteni a nyomtatási sor részletes adatait, akkor a megnyitáshoz
kattintson kettőt a tálcán a nyomtató kijelzésre.
MEGJEGYZÉS
1. Az alapértelmezett nyomtató beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
1)Kattintson a Start gombra, és a Settings (Beállítások) menüből válassza ki a „Printers
(Nyomtatók)”-at.
2)Az ablakban válassza ki a nyomtató ikont, és a jobb gombbal rákattintva válassza ki az
előugró menüből a „[Set As Default] (Alapértelmezettként beállít)”-ot. Ezután megjelenik a
bejelölés.
95
Nyomtatási művelet
Nyomtatás hálózaton keresztül
Egy nyomtató megosztásához, kapcsolatot kell létrehozni két számítógép között a számítógépek átkötő
kábellel vagy egy hub segítségével történő csatlakoztatásával. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
A számítógépek között létesített összeköttetés meglétét az Asztalon, a „Network Neighbourhood
(Hálózatok)”-ban megjelenő csatlakoztatott számítógépek jelzik.
A nyomtató megosztás beállításait az alábbi lépésekkel kell megadni:
Nyomtató szerver (Nyomtatóhoz csatlakoztatott PC)
1
2
3
4
5
Telepítse a nyomtató illesztőprogramot a nyomtatóhoz
(másológéphez) csatlakoztatandó számítógépre.
Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings
(Beállítások)”-ra, majd kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
Kattintson a jobb gombbal a kívánt nyomtató ikonra, és az
előugró menüben válassza ki a „[Sharing…]
(Megosztás…)”-t.
A Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelben
válassza ki a „Shared as (Megosztva a következőként)”et.
Kattintson az
OK
gombra.
A beállítások befejezésekor az ikon formája megváltozik, hogy jelezze a megosztott beállításokat.
MEGJEGYZÉS
96
1. A számítógépek közötti csatlakozás létrehozásához olvassa el a hálózati kártyák kézikönyvét
és a Windows felhasználói útmutatóját.
2. Windows 98/Me esetén, a nyomtatóhoz csatlakozó számítógépet a nyomtató megosztás
lehetővé tételéhez előre be kell állítani, az alábbi műveletekkel:
1)A „Control Panel (Vezérlőpult)”-ban kattintson kettőt a Network (Hálózat) alkalmazásra,
majd a Network Configuration (Beállítás) fülön kattintson a File and Print Sharing...
(Fájl és nyomtatómegosztás…) gombra.
2)A File and Print Sharing (Fájl és nyomtatómegosztás) párbeszédpanelben jelölje be az [I
want to be able to allow others to print to my printer(s) (Mások is nyomtathassanak a
nyomtató(i)mon)] jelölőnégyzetet.
Nyomtatási művelet
Nyomtatás hálózaton keresztül
Távoli számítógép (a másik számítógép nyomtatóját használó PC)
3
4
A Printers (Nyomtatók) mappában kattintson kettőt az
„Add Printer (Nyomtató hozzáadása)”-ra.
Megjelenik az Add Printer Wizard (Nyomtató
hozzáadása varázsló).
Nyomtató fejezet
1
2
Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings
(Beállítások)”-ra, majd kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
(For DP-180/190/1520P/1820P/1820E)
Válassza ki a „Network Printer (Hálózati nyomtató)”-t.
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
A hálózati útvonal bevitelével adja meg a másik
számítógép nyomtatóját.
Ezután a Nyomtató hozzáadása varázsló utasításait
követve, fejezze be a telepítést.
A fenti műveletek lehetővé teszik az adatkivitelt a távoli számítógépből a nyomtató szerverhez
csatlakoztatott nyomtatóba.
97
Postafiók és bizalmas postafiók
Általános leírás
Készüléke postafiókokkal rendelkezik, melyek lehetőséget adnak a nyomtatandó fájlok felhasználói
azonosítóval (User ID) való tárolására (legfeljebb 100 felhasználó). A fájl biztonságának megőrzésére
annak nyomtatásakor jelszó beírása szükséges (bizalmas postafiók). Ez a szolgáltatás csak akkor érhető
el, ha az opcionális merevlemez egység (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) telepítve van.
A postafiók és a bizalmas postafiók nyomtatandó fájlok tárolására való konfigurálásáért lapozzon a 92. oldalra.
Megjegyzés:
1. Ha a főkapcsolót OFF (KI) állásba kapcsolja egy nyomtatandó fájl postaládába történő tárolása
közben (a DATA kijelző villog), az a postaládában lévő összes fájl elvesztését eredményezheti.
2. A postafiók vagy bizalmas postafiók szolgáltatás használatakor egy felhasználói azonosítóval
legfeljebb 20 postafiókot kezelhet. Ha ennél több nyomtatási feladatot küld ugyanazzal a
felhasználói azonosítóval, a nyomtatási feladatok törlődnek a memóriából.
A nyomtatási feladatok akkor is törlődnek, ha az opcionális merevlemez megtelik.
Fájl nyomtatása a postafiókból
(DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
Egy, a készülék postafiókjában lévő fájl kinyomtatásához hajtsa végre a következő lépéseket.
1
2
3
4
5
6
Nyomtasson egy fájlt a postafiókba (legfeljebb 20
postafiók) a felhasználói azonosítóval (Lásd: 92. oldal).
NYOMT. ON LINE
ADJA BE:FELH.AZONOS.
„
Írja be a felhasználói azonosítót (legfeljebb 8 számjegy) a
billentyűzetről (pl.: 12345678)
ADJA BE:FELH.AZONOS.
12345678
GÖRGETÉS: ∨ VAGY ∧
ÖSSZ. DOK.=nn
vagy
folyamatosan, amíg a kijelzőn megjelenik a
nyomtatni kívánt fájl neve.
(Panasonic)
(Pana.doc)
10:11
ájl név
7
8
9
98
1:NYOMT.2:NYOMT.MIND
3:TÖRL. 4:ÖSSZ.TÖRL.
1 a megjelenített fájl kinyomtatásához.
2 adott felhasználói azonosító összes fájljának nyomtatása.
A készülék kinyomtatja a fájlt. A nyomtatás után a fájl
automatikusan törlődik.
* NYOMTATAS *
SZAMITOGÉP ADAT
NYOMT. ON LINE
(For DP-180/190/1520P/1820P/1820E)
Postafiók és bizalmas postafiók
Fájl törlése a postafiókból
(DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
1
NYOMT. ON LINE
2
ADJA BE:FELH.AZONOS.
„
3
4
5
6
7
8
Írja be a felhasználói azonosítót (legfeljebb 8 számjegy) a
billentyűzetről (pl.: 12345678)
ADJA BE:FELH.AZONOS.
12345678
GÖRGETÉS: ∨ VAGY ∧
ÖSSZ. DOK.=nn
vagy
folyamatosan, amíg a kijelzőn megjelenik a
törölni kívánt fájl neve.
(Panasonic)
(Pana.doc)
10:11
1:NYOMT.2:NYOMT.MIND
3:TÖRL. 4:ÖSSZ.TÖRL.
3 a megjelenített fájl törléséhez.
4 adott felhasználói azonosító összes fájljának törlése.
TÖRLI: DOKUMENTUM?
1:IGEN 2:NEM
NYOMT. ON LINE
99
Nyomtató fejezet
Egy, a készülék postafiókjában lévő fájl törléséhez hajtsa végre a következő lépéseket.
Postafiók és bizalmas postafiók
Fájl nyomtatása a bizalmas postafiókból
(DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
Egy, a készülék bizalmas postafiókjában lévő fájl kinyomtatásához hajtsa végre a következő lépéseket.
1
2
Nyomtasson egy fájlt a postafiókba (legfeljebb 20
postafiók) a felhasználói azonosítóval és jelszóval
(Lásd: 92. oldal).
NYOMT. ON LINE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
ADJA BE:FELH.AZONOS.
„
Írja be a felhasználói azonosítót (legfeljebb 8 számjegy) a
billentyűzetről (pl.: 12345678)
ADJA BE:FELH.AZONOS.
12345678
GÖRGETÉS: ∨ VAGY ∧
ÖSSZ. DOK.=nn
vagy
folyamatosan, amíg a kijelzőn megjelenik a
törölni kívánt fájl neve.
(Panasonic)
(Pana.doc)
10:11
ADJA BE:JELSZO
„
Írja be a jelszót (legfeljebb 4 számjegy) a billentyűzetről
(pl.: 1234)
ADJA BE:JELSZO
****
VÉDETT POSTAFIOK
1:NYOMTAT 2:TÖRÖL
* NYOMTATAS *
SZAMITOGÉP ADAT
A készülék kinyomtatja a fájlt. A nyomtatás után a fájl
automatikusan törlődik.
NYOMT. ON LINE
Postafiók és bizalmas postafiók
Fájl törlése a bizalmas postafiókból
(DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
1
NYOMT. ON LINE
2
ADJA BE:FELH.AZONOS.
„
3
4
5
6
7
8
9
10
Írja be a felhasználói azonosítót (legfeljebb 8 számjegy) a
billentyűzetről (pl.: 12345678)
ADJA BE:FELH.AZONOS.
12345678
GÖRGETÉS: ∨ VAGY ∧
ÖSSZ. DOK.=nn
vagy
folyamatosan, amíg a kijelzőn megjelenik a
törölni kívánt fájl neve.
(Panasonic) 10:11
(WORKiO.doc)
ADJA BE:JELSZO
„
Írja be a jelszót (legfeljebb 4 számjegy) a billentyűzetről
(pl.: 1234)
ADJA BE:JELSZO
****
VÉDETT POSTAFIOK
1:NYOMTAT 2:TÖRÖL
TÖRLI: DOKUMENTUM?
1:IGEN 2:NEM
NYOMT. ON LINE
101
Nyomtató fejezet
Egy, a készülék bizalmas postafiókjában lévő fájl törléséhez hajtsa végre a következő lépéseket.
Postafiók és bizalmas postafiók
Fájl nyomtatása/törlése a bizalmas postafiókból
Írja be a felhasználói azonosítót és nyomja meg az
OK
(DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
gombot.
2
3
4
5
1
No.
102
Név
Funkció
1
Nyomtatási
feladatok
Megjeleníti az összes futó és/vagy várakozó nyomtatási feladatot.
2
KIVÁL:MIND
Kijelöli az összes nyomtatási feladatot. (Csak a POSTALÁDA esetén)
3
NYOMTAT
Kinyomtatja a feladatot.
A készülék bekéri a 4 jegyű jelszót, ha a bizalmas postafiókból nyomtat.
4
TÖRÖL
Törli a nyomtatási feladato(ka)t.
A készülék bekéri a 4 jegyű jelszót, ha a bizalmas postafiókból nyomtat.
5
BEZÁR
Bezárja ezt a képernyőt.
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-1520P/1820P/1820E
Normál papír
Vastag papír
Írásvetítő fólia
Címke
Boríték
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Ledger
Igen
Igen
Igen
Igen
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Igen
Igen
Igen
Igen
Invoice
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS1
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS2
Igen
Igen
Igen
Igen
A3
Igen
Igen
Igen
Igen
B4
Igen
Igen
Igen
Igen
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Igen
Igen
Igen
Igen
A5
Igen
Igen
Igen
Igen
8K
Igen
Nem
Nem
Igen
16K
Igen
Nem
Nem
Igen
Ledger
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A3
Nem
Igen
Nem
Nem
B4
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
8K
Nem
Nem
Nem
Nem
16K
Nem
Nem
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
#9
Nem
Nem
Nem
Nem
#10
Nem
Igen
Nem
Nem
Monarch
Nem
Nem
Nem
Nem
DL
Nem
Igen
Nem
Nem
C5
Nem
Nem
Nem
Nem
Nyomtató fejezet
Papír típus
103
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-180/190
Papír típus
Normál papír
Vastag papír
Kartonpapír
Írásvetítő fólia
Címke
Boríték
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Igen
Igen
Igen
Igen
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Igen *1
Igen
Igen *1
Igen *1
A5
Igen *1
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Igen
Igen
Nem
Nem
Legal
Igen
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Igen
Igen
Nem
Nem
B5
Igen *1
Igen
Nem
Nem
A5
Igen *1
Igen
Nem
Nem
Letter
Igen
Igen
Nem
Nem
A4
Igen
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
#9
Nem
Igen
Nem
Nem
#10
Nem
Igen
Nem
Nem
Monarch
Nem
Igen
Nem
Nem
DL
Nem
Igen
Nem
Nem
C5
Nem
Igen
Nem
Nem
*1: Csak DP-180 esetén
104
Nyomtatás 2.
Nyomtatás
papírkazettából
kétoldalas
(opcionális)
üzemmódban
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-2330/3030
Normál papír
Vastag papír
Írásvetítő fólia
Címke
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Ledger
Igen
Igen
Igen
Igen
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Igen
Igen
Igen
Igen
Invoice
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS1
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS2
Igen
Igen
Igen
Igen
A3
Igen
Igen
Igen
Igen
B4
Igen
Igen
Igen
Igen
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Igen
Igen
Igen
Igen
A5
Igen
Igen
Igen
Igen
Ledger
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A3
Nem
Igen
Nem
Nem
B4
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Nyomtató fejezet
Papír típus
105
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-3530/4530/6030
Papír típus
Normál papír
Vastag papír
Írásvetítő fólia
Címke
106
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Ledger
Nem
Igen
Igen
Igen
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Nem
Igen
Igen
Igen
Invoice
Nem
Igen
Igen
Igen
FLS1
Nem
Igen
Igen
Igen
FLS2
Nem
Igen
Igen
Igen
A3
Nem
Igen
Igen
Igen
B4
Nem
Igen
Igen
Igen
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Nem
Igen
Igen
Igen
A5
Nem
Igen
Igen
Igen
Ledger
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A3
Nem
Igen
Nem
Nem
B4
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírsúly és kapacitás
„ DP-1520P/1820P/1820E
Papírsúlyok
Papírkapacitás
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Normál papír
16 – 24 lb
(60 – 90 g/m2)
15 – 35 lb
(55 – 133 g/m2)
16 – 24 lb
(60 – 90 g/m2)
17 – 24 lb
(64 – 90 g/m2)
Vastag papír
Nem
25 – 35 lb
(94 – 133 g/m2)
Nem
Nem
Normál papír
20 lb (75 g/m2)
550 lap
50 lap
550 lap
550 lap
Írásvetítő fólia
Nem
10 lap
Nem
Nem
Címke
Nem
10 lap
Nem
Nem
Boríték
Nem
5 lap
Nem
Nem
„ DP-180/190
Papír típus
Papírsúlyok
Papírkapacitás
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás kézi
adagolóból
Nyomtatás 2.
papírkazettából
(opcionális)
Normál papír
16 – 28 lb
(60 – 105 g/m2)
16 – 28 lb
(60 – 105 g/m2)
16 – 28 lb
(60 – 105 g/m2)
Vastag papír
Nem
29 – 44 lb
(106 –165 g/m2)
Nem
Boríték
Nem
24 lb (90 g/m2)
Nem
Normál papír
20 lb (75 g/m2)
250 lap
1 lap
550 lap
Írásvetítő fólia
20 lap
1 lap
Nem
Címke
Nem
1 lap
Nem
Boríték
Nem
1 lap
Nem
107
Nyomtató fejezet
Papír típus
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírsúly és kapacitás
„ DP-2330/3030
Papírsúlyok
Papírkapacitás
Papír típus
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Normál papír
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
15 –24 lbs.
(55 – 90 g/m2)
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
17 –24 lbs.
(64 – 90 g/m2)
Vastag papír
Nem
15 –34 lbs.
(55 – 130 g/m2)
Nem
Nem
550 lap
50 lap
550 lap
--
Írásvetítő fólia
Nem
10 lap
Nem
Nem
Címke
Nem
10 lap
Nem
Nem
Boríték
Nem
Nem
Nem
Nem
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Normál papír
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
15 –24 lbs.
(55 – 90 g/m2)
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
17 –24 lbs.
(64 – 90 g/m2)
Vastag papírr
Nem
15 –35 lbs.
(55 – 133 g/m2)
Nem
Nem
Normál papír
20lbs (75 g/m2)
1550+550 lap
50 lap
550 lap
--
Írásvetítő fólia
Nem
10 lap
Nem
Nem
Címke
Nem
10 lap
Nem
Nem
Boríték
Nem
Nem
Nem
Nem
Normál papír
20lbs (75 g/m2)
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
„ DP-3530/4530/6030
Papír típus
Papírsúlyok
Papírkapacitás
108
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Műszaki paraméterek
Fóliák és címkék
•
•
Papírtípus
Papírméret
Ajánlott típus
Írásvetítő fólia
Letter/A4
3M PP2500 (DP-1520P/1820P/1820E esetén)
3M CG3300 (DP-180/190 esetén)
3M PP2500 (DP-2330/3030 esetén)
3M PP2500 (DP-3530/4530/6030 esetén)
Címke
Letter
Avery 5160 – 5163, Avery 5660 – 5663 (DP-180/190 esetén)
A4
Avery L7159 –L7164 (DP-180/190 esetén)
A nyomtató sérüléseinek elkerülése érdekében ne használjon tintasugaras nyomtatókhoz készült fóliát.
Ne használjon olyan fóliát, melyre egyszer már nyomtattak.
Megjegyzés:
A címkéknek tökéletesen el kell fedniük a hordozó anyagot, ahogy a mellékelt ábra is mutatja.
YES
109
Nyomtató fejezet
Lehetősége van nyomtatni jó minőségű, kifejezetten lézernyomtatókhoz készült címkékre és írásvetítő
fóliákra is. A következő típusok használatát javasoljuk.
Műszaki paraméterek
Borítékok (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)
Javasoljuk, hogy csak jó minőségű, átlósan illesztett kialakítású borítékot használjon, ahogy az ábrán is
látható:
A jó minőségű borítékok a következő jellemzőkkel bírnak:
• Vékony, élesre hajtott kezdő él.
• 24 lb (90 g/m2) súlyú papír.
• Lapos, nem kunkorodik, nem gyűrődik, szakadástól mentes stb.
A következő tulajdonságok bármelyikével rendelkező borítékok használata nem javasolt (használata
papírelakadáshoz, vagy nyomtatási minőségi problémákhoz vezethet).
• Nem szabványos alakú borítékok
• Felkunkorodott, összegyűrődött, szakadt, megcsavarodott, szamárfüles vagy egyéb sérüléssel
rendelkező borítékok
• Oldalt illesztett kialakítású borítékok
• Erősen mintázott vagy rendkívül fényes felületű borítékok
• Letéphető szalaggal zárható borítékok
• Egynél több hajtókával rendelkező borítékok
• Öntapadós borítékok
• Buggyos vagy nem élesre hajtott borítékok
• Dombornyomott borítékok
• Olyan borítékok, melyekre már nyomtattak lézernyomtatóval
• Borítékok, melyek belsejére korábban már nyomtattak
110
Műszaki paraméterek
Borítékok (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)
Nyomtató fejezet
Ne próbáljon meg nyomtatni a következő borítékok egyikére sem. Ezek károsíthatják a nyomtatót.
• Kapoccsal, patenttal vagy szalaggal/zsinóral ellátott (Lásd: 1. ábra)
• Átlátszó ablakos borítékok (Lásd: 2. ábra)
• Olyan borítékok, melyek elolvadhatnak, színüket veszthetik, megperzselődhetnek, elcsúszhatnak vagy
mérgező anyagokat bocsáthatnak ki, amennyiben 200 °C (392 °F) éri őket 0.1 másodpercig
• Olyan borítékok, melyek ragasztós felületét nem szükséges benedvesíteni, ellenben nyomás hatására a
felületek összetapadnak
Vásárlás előtt mindig kérjen mintát a borítékból, hogy kipróbálhassa. Ellenőrizze, hogy a boríték
megfelelően használható a nyomtatásra.
A legjobb nyomtatási eredmény érdekében
• Kerülje a nyomtatást magas páratartalom mellett.
A magas páratartalomtól a boríték felkunkorodhat és túl sok festéket vehet fel.
A magas páratartalom a boríték lezáródását is okozhatja.
• A borítékok tárolása nagyon fontos. Nedvességtől és páratartalomtól mentes helyen tárolja, sima
felületre fektetve, ahol az éleik nem hajolhatnak vagy sérülhetnek meg. A páratartalom ne legyen
magasabb 70%-nál.
111
Műszaki paraméterek
Borítékok betöltése (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)
„ DP-1520P/1820P/1820E
„ DP-180/190
112
Műszaki paraméterek
Nyomtatási sebesség
DP-1520P:
DP-180:
DP-1820P/1820E:
DP-190:
15 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
18 lap/perc
(A4 méretű normál papír, egyoldalas)
18 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
19 lap/perc
(Letter méretű normál papír, egyoldalas)
DP-2330:23 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
DP-3030:30 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
DP-3530:35 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
DP-4530:45 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
DP-6030:60 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
Felbontás (dpi)
300 x 300, 600 x 600
Csatolófelület
USB 1.1 (Kivéve DP-3530/4530/6030 esetén)
Párhuzamos port (Csak DP-3530/4530/6030 esetén)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Támogatott operációs rendszerek
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (Service Pack 3 vagy
újabb szükséges), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Nyomtató memóriája
20 MB
113
Nyomtató fejezet
Nyomtató műszaki paraméterek
Document Management System Section
A dokumentumkezelő rendszer telepítése
1
Helyezze be a Panasonic Document
Management System (Panasonic iratkezelő
rendszer) CD-ROM-ot. (Lásd: 1. megjegyzés a
117. oldalon)
2
Válassza ki a nyelvet.
Megjegyzés:
1. Ha a CD-ROM nem indul el
automatikusan, kattintson kétszer a My
Computer (Sajátgép) ikonra az
asztalon vagy a Start menüben, majd
kattintson duplán a CD-ROM ikonra.
2. A kiválasztható nyelvek típustól
függően változnak.
114
3
Kattintson a
4
Kattintson a Panasonic-DMS -re.
5
Kattintson az Install Panasonic-DMS
Software -re.
Next
(Tovább) gombra.
A dokumentumkezelő rendszer telepítése
6
Kattintson a Typical (Tipikus) lehetőségre.
Megjegyzés (Kivéve DP-180/190 esetén):
A Panafax Desktop nem kerül telepítésre a
Typical Installation kiválasztásával.
Ha telepíteni szeretné, válassza a Custom
Installation lehetőséget és jelölje be a Panafax
Desktop melletti négyzetet.
7
Ellenőrizze a telepítés helyét és kattintson a
8
Ellenőrizze az adatmappa helyét és kattintson a
9
(Ha a Panafax Desktop telepítve van)
Next
(Tovább) gombra.
(Tovább) gombra.
Válassza a Network Connected Model
(Hálózati kapcsolat) lehetőséget és kattintson a
Next
Folytatás a következő oldalon...
(Tovább) gombra.
115
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Next
A dokumentumkezelő rendszer telepítése
10
Válassza a General User (Általános
felhasználó) lehetőséget és kattintson a
(Tovább) gombra.
Next
Megjegyzés:
Ha az Administrator (Rendszergazda)
lehetőséget választja, a hálózati konfiguráció
szerkesztő és a hálózati címjegyzék szerkesztő
is települni fog a számítógépére (Lásd: 220.
oldal).
11
Válassza a Start with Windows (Windows-zal
együtt indul) lehetőséget és kattintson a
Next
(Tovább) gombra, ha azt szeretné,
hogy a Panasonic Communications Utility
(kommunikációs segédprogram) a Windows-zal
együtt induljon.
12
Válassza a Document Viewer
(Dokumentumnéző) lehetőséget és kattintson a
Next
(Tovább) gombra, ha azt szeretné,
hogy a dokumentumnéző legyen az
alapértelmezett alkalmazás a TIFF fájlok
megnyitásához.
13
116
Írja be a program mappa nevét és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
A dokumentumkezelő rendszer telepítése
14
A szükséges fájlok átmásolódnak.
15
A telepítési folyamat befejeztével megjelenő
ablak a számítógép újraindítására hívja fel a
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra a
számítógép újraindításához.
A Panafax Desktop Windows 98/Windows NTre történő telepítésekor a számítógép
újraindítása után a Microsoft Data Access
Components automatikusan telepítésre kerül.
Telepítse a képernyőn megjelenő utasításoknak
megfelelően.
16
(Ha a Panafax Desktop telepítve van)
Kattintson az
OK
gombra az eszközök
beállításához a Panafax Desktop-hoz.
A részletes leírásért lapozzon a 176. oldalra.
A Panasonic Document Management System mappa hozzáadásra kerül a Program menühöz, és ezzel a
telepítés befejeződik.
MEGJEGYZÉS
1. Amikor Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 alatt telepít,
rendszergazda jogosultsággal lépjen be.
117
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
figyelmet.
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Főablak
A Document Manager (Dokumentumkezelő) képfájl kezelő alkalmazás. Ha a „Document Manager”-t
(Dokumentumkezelőt) és a „Document Viewer”-t (Dokumentumnézőt) (lásd a 138. oldalt) együtt használja,
számos dokumentumot (képfájlt) tud majd osztályozni, kezelni, böngészni és szerkeszteni.
Ha a Start menüben a Programs (Programok) -nál kiválasztja a Panasonic → Panasonic Document
Management System → Document Manager elemeket, akkor megjelenik a Document Manager
(Iratkezelő) főablaka.
1. Címsor
Megjeleníti az ablak címét.
2. Menüsor
Megjeleníti a Document Manager (Dokumentumkezelő) menüjét.
3. Eszközsor
Megjeleníti a Document Manager (Dokumentumkezelő) eszközgombjait. Az eszközgombok a menüsor
menük funkcióinak felelnek meg..
4. Mappa ablak
Fa formában jeleníti meg a dokumentumokat tartalmazó mappákat..
5. Csatolás ikon
Ha áthúz egy dokumentumot egy csatolás ikonra, akkor aktiválódik az ikon funkciójának megfelelő
alkalmazás.
6. Állapotsor
Olyan információk jelennek meg, mint pl. a mappában lévő dokumentumok száma, a kiválasztott
dokumentumok száma, a fájl méretek stb.
118
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Főablak
7. Dokumentum ablak
Megjeleníti a kiválasztott mappában lévő dokumentumok listáját.
A dokumentumokat bélyegképként jeleníti meg. A csoportosított (két vagy több oldalon kialakított)
képeknél a bélyegkép alatt megjelenik a lapszám valamint a
és
gomb.
• Képadat fájlok
Az irat bélyegképe jelenik meg.
• Alkalmazási adatfájlok
Az irat bélyegképe jelenik meg az eredeti alkalmazás ikonjával együtt (pl. Word, Excel és PowerPoint).
illetve
gombra kattintással.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Egy többoldalas iratban lapozhat a
119
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Alapműveletek
A Document Manager lehetővé teszi a bélyegképként megjelenő dokumentumok áthúzással történő
szerkesztését és kezelését. A funkció a következőkben leírt, különböző műveleteket teszi lehetővé:
• Dokumentumok kiválasztása
Az dokumentumokat a dokumentum ablakban lévő
bélyegképekre való kattintással választhatja ki. Két vagy több
dokumentum egyidejű kiválasztásához az ablakban az
egérkurzor húzásával jelölje ki őket, vagy kattintson rájuk úgy
az egérgombbal, hogy közben lenyomva tartja a Shift
gombot.
• Dokumentumok szerkesztése
Ha a dokumentum ablakban lévő bélyegképekre kettőt
kattint, azzal aktiválja a „Document Viewer”-t
(Dokumentumnézőt) (Lásd: 138. oldal), amely lehetővé teszi
a dokumentumok megnyitását és szerkesztését.
• Dokumentumok létrehozása
Ha bármilyen alkalmazás fájlt áthúz a Document Manager
(Dokumentumkezelő) ablakba, azzal egy új dokumentumot
hoz létre. Egy bélyegkép fájl jön létre, és megjelenik az
alkalmazás ikonja.
120
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Alapműveletek
• Dokumentumok másolása/mozgatása
Ha a dokumentum ablakban lévő bélyegképet áthúzza egy, a
mappa ablakban lévő mappára, azzal lehetővé válik az
dokumentumnak az adott mappába történő átvitele. Ha az
áthúzás közben lenyomva tartja a Ctrl gombot, akkor a
program átmásolja a dokumentumot.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Ha a dokumentum ablakban egy dokumentumot egy másik
dokumentumra húz át, azzal a két dokumentumot egy közös
csoportba teszi.
Ha egy dokumentumot áthúz egy csatolás ikonra, azzal az
adott ikon funkciójának megfelelő alkalmazást aktiválja.
A csatolás ikonok a File menü Launch To Another
Application → External Application Setup kiválasztásával
tárolhatók és törölhetők.
• Ha egy dokumentumot áthúz a „Shared Folder (Megosztott
mappá)”- ba, azzal lehetővé teszi, hogy a többi, ugyanarra a
hálózatra csatlakozó számítógép is hozzáférjen. A
megosztott mappák létrehozásának módját a „Shared
Folder”-ben való tallózással keresheti meg.
121
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Plug-in beállítás
• Dokumentum importálás (fájlból)
Ha a File menüben kiválasztja az Open menüpontot, azzal megjeleníti a fájlkiválasztás párbeszédpanelt.
A párbeszédpanel a számítógépben egy mappába elmentett képfájlok importálását teszi lehetővé.
Ha olyan fájlt próbál meg importálni, amelyet a dokumentumkezelő nem tud kezelni, akkor az alábbi
hibaüzenet jelenik meg. A fájl formátum azonosításához nyomja meg az OK gombot.
Ha áthúzza a kiválasztott dokumentumot az ablak alján lévő csatolás ikonra, azzal aktiválja az adott
csatolás ikon által meghatározott funkciót, és megnyitja a képfájlt.
A csatolás ikonok szabadon hozzáadhatók/eltávolíthatók a File menü Launch To Another Application
→ External Application Setup kiválasztásával.
A dokumentumkezelő célállomásaként az alábbi alkalmazások adhatók meg:
- Rajzoló/grafikus program (olyan alkalmazások, mint pl. az MS-Paint, Photoshop stb.)
- OCR (Optical Character Recogniser – Optikai karakterfelismerő) program (olyan alkalmazások, mint pl.
az e-Typist stb.)
- PC-FAX/Nyomtató
- E-Mail program (MAPI-kompatibilis levelező alkalmazás, pl. MS-Outlook, Netscape Messenger stb.)
- Egyebek
(Más alkalmazások iratai, pl. MS-Word, MS-Excel stb.)
MEGJEGYZÉS
122
1. A Dokumentumnéző egy olyan funkciót is biztosít, amellyel különböző grafikákat és
szövegeket adhat hozzá egy képhez.
A képhez hozzáadott grafikákat és szövegeket hívjuk „Feliratozás (Annotation)”-nak. A
feliratozásra vonatkozó részleteket lásd az „Annotation (Feliratozás)” menünél, a 152. oldalon.
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
• New Folder (Új mappa)
Új mappát hoz létre az éppen kiválasztott mappában.
Megadható a létrehozandó mappa elérési útja.
• Shared Folder (Megosztott mappa)
Új, megosztott mappát hoz létre. A megosztott mappában
lévő iratok megoszthatók a hálózat különböző számítógépei
között.
Megjegyzés:
Minden egyes, a számítógépen létrehozott
megosztott mappának külön elérési útvonalat
hozzon létre.
• Felszabadított megosztott mappa
Szabadítson fel egy megosztott mappát. A megosztott
mappában lévő iratok a hálózatból kerülnek felszabadításra.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Open (Megnyitás)
Egy, a számítógépben elmentett fájl dokumentumként a
mappába importálható.
• Save As (Mentés másként)
Egy dokumentum a megadott néven, hagyományos képfájl
formátumban kerül elmentésre.
• Rename (Átnevezés)
Változtassa meg egy dokumentum nevét.
Folytatás a következő oldalon...
123
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
• Properties (Tulajdonságok)
Megjeleníti a fájl tulajdonságait.
• Backup (Biztonsági másolat)
Biztonsági másolatot készít a kiválasztott mappában tárolt
dokumentumokról.
• Acquire Image
• Select Source
Ezek a menüpontok a most tárgyalt típusok esetén nem
érhetőek el.
• Print (Nyomtatás)
Kinyomtatja a dokumentumablakban kiválasztott
dokumentumot.
124
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
• Print Setup (Nyomtatóbeállítás) (Lásd az 1. megjegyzést.)
Megadja a nyomtatandó dokumentum elrendezését és
méretét.
1. Horizontal Position (Vízszintes helyzet) és Vertical
Position (Függőleges helyzet)
Beállítja a nyomtatási helyzetet az oldalon.
2. Print Size (Nyomtatási méret)
Kiválasztja, hogy a nyomtatás az eredeti méretben, vagy
az oldalméretnek megfelelően történjék.
3. N in 1 (N-ről 1-re)
Kiválasztja a kicsinyített oldalak egyetlen lapra
nyomtatását.
4. Multiple File Print (Többszörös fájl nyomtatás)
Kiválasztja, hogy nyomtatáskor egybefűzze-e a fájlokat, ha
a dokumentumkezelőben több fájl lett kiválasztva.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
5. Print Annotation (Felirat nyomtatása)
Kiválasztja, hogy a feliratok is nyomtatásra kerüljenek.
6. Print Label (Címke nyomtatása)
Kiválasztja, hogy a címkék is nyomtatásra kerüljenek.
7. Print Page Frame (Oldalkeret nyomtatása)
Kiválasztja, hogy az oldal kerettel kerüljön nyomtatásra.
8. Print Page Number (Oldalszám nyomtatása)
Kiválasztja, hogy az oldalszámok is nyomtatásra
kerüljenek.
9. Page Number Format (Oldalszám formátum)
Beállítja az oldalszám formátumát.
10.Rotate To Match Page Size (Elforgat az oldal
méretéhez igazításért)
Kiválasztja az elforgatást annak érdekében, hogy az oldal
méretéhez igazodjon.
MEGJEGYZÉS
1. A Print Setup (Nyomtatóbeállítás) megadja, hogy a Dokumentumnézőben szerkesztett
feliratozások nyomtatásra kerüljenek-e. A feliratozásokra vonatkozó részleteket lásd az
„Annotation (Feliratozás)” menünél a 152. oldalon.
Folytatás a következő oldalon...
125
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
• Launch to Another Application (Másik alkalmazás indítása)
A megadott alkalmazással megnyitja a dokumentumablakban
kiválasztott dokumentumot.
Az External Application Setup (Külső alkalmazás beállítása)
kiválasztása megjeleníti az alkalmazás hozzáadása
megváltoztatása/törlése párbeszédpanelt. (Lásd az 1.
megjegyzést.)
Ha rákattint az Add (Hozzáadás) gombra, megjelenik az Add
External Application (Külső alkalmazás hozzáadása)
párbeszédpanel.
1. Name (Név)
Ha egy külső alkalmazást ad meg, akkor ebben a mezőben
megjelenik a név egy csatolás ikonban.
2. Application Type (Alkalmazás típusa)
Megadja az alkalmazás típusát.
3. Program File (Programfájl)
Megadja az alkalmazás végrehajtás (exe) fájlját.
4. MAPI Compliant (MAPI megfelelő)
Jelölje be, ha az E-mail alkalmazás MAPI kompatibilis.
5. Printer (Nyomtató)
Adja meg a nyomtató illesztőprogramot ha “PC-FAX/Printer”-t
választott az alkalmazás típusaként.
MEGJEGYZÉS
126
1. A külső alkalmazás megadását lásd a „Plug-in beállításá”-nál a 122. oldalon.
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
Kattintson az Open Details (Részletek megnyitása) gombra az
alkalmazás megnyitásával kapcsolatos részletes paraméterek
beállításáért.
1. Annotation (Feliratozás)
Válassza a Paste (Beilleszt)-et, ha feliratokkal együtt nyitja
meg.
Válassza a Paste Label (Címkét beilleszt)-et, ha címke
feliratokkal nyitja meg.
2. File Format (Fájl formátum)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt fájl formátumot.
3. Compression (Tömörítés)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt tömörítési módot.
4. Image Quality (Képminőség)
Szabályozza a képminőséget, ha JPEG fájl formátumot
választotta.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
5. Image Type (Képtípus)
Állítsa be a kép típusát.
6. Halftone (Féltónus)
Állítsa be a féltónus módot, ha az Internet Fax TIFF fájl
formátumot választotta.
7. Resolution (Felbontás)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt adat felbontást.
8. Paper Size (Papírméret)
Állítsa be a papírméretet, ha az Internet Fax TIFF fájl
formátumot választotta.
9. Correct (Javítás)
Válassza az Eliminate Noise (Zajcsökkentés) vagy Correct
Skew (Dőlés korrekció) lehetőséget.
10.Original Document (Eredeti dokumentum)
Válassza ki, hogy a csatolt eredeti fájl is módosuljon-e, ha a
fájlt szerkeszti az alkalmazásban.
11.Parameter (Paraméter)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt paramétereket.
12.Transmission Check Message (Átvitel ellenőrző üzenet)
Válassza ki, hogy megjelenjen-e ellenőrző üzenet, ha adatot
küld az alkalmazásnak.
13.When Opening "xx" Number of Windows (“xx” számú
ablak nyitásakor)
Állítsa be a megnyitandó alkalmazás ablakok számának felső
határát. Ha a fájl megnyitásához a megadottnál több ablak
szükséges, egy jóváhagyó üzenet jelenik meg a fájl
megnyitása előtt.
Folytatás a következő oldalon...
127
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
• Trash Can (Lomtár)
- Open Trash Can (Lomtár megnyitása)
Megnyitja a lomtárat és megjeleníti a benne lévő fájlokat. Ha
Ön kiválasztja a dokumentumokat és rákattint az
Undo
(Visszavonás) gombra, azzal visszaállítja az
eldobott dokumentumokat.
Megjegyzés:
Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e hozzáféréssel ahhoz a
megosztott mappához, ahová a törölt fájl vissza kívánja
állítani, különben a fájlok a Network Scanner Image (Hálózati
szkenner képek) mappába kerülnek visszaállításra.
A kiválasztott dokumentumot a
kattintással törölheti.
Delete
(Törlés) gombra
- Empty Trash Can (Lomtár ürítése)
Törli a lomtárban lévő dokumentumokat. Ha a
dokumentumokat kiürítette a lomtárból, azok véglegesen
törlődnek, és tovább már nem tárolódnak.
128
Document Manager (Dokumentumkezelő)
File (fájl) menü
• Environment Setup (Környezeti beállítás)
- Thumbnail (Bélyegkép)
Állítsa be a Document Manager (Dokumentumkezelő)-ben
használt bélyegkép méretét.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
- Application File (Alkalmazás fájl)
Állítsa be a fájl importálásakor lezajló bélyegkép készítés
folyamatát.
- Dropout (Elhagyás, kihagyás)
Állítsa be a fájl dokumentum kezelőből egy másik mappába
történő mozgatása/másolásakor használt fájl formátumot.
1. Use same format as Document Manager (Ugyanazt a
formátumot használja, mint a dokumentumkezelő).
A fájl ugyanabban a formátumban kerül elmentésre (PNG,
BMP, TIFF, JPG).
2. File Format/Compression Format/Annotation (Fájl
formátum/Tömörítés formátum/Feliratozás).
Válassza ki a fájl formátumot, és hogy a feliratozás is
mentésre kerüljön-e.
3. Save the attached file (Csatolt fájl mentése)
Válassza ki a csatolt fájl mentéséhez.
129
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Edit (szerkesztés) menü
• Undo (Visszavonás)
Visszavonja az utoljára végzett szerkesztési műveletet.
• Cut (Kivágás)
Törli a mappából a kiválasztott dokumentumot, és bemásolja
a vágólapra.
• Copy (Másolás)
A kiválasztott dokumentumot bemásolja a vágólapra.
• Paste (Beillesztés)
A vágólapról a dokumentumot a kiválasztott mappába illeszti.
• Delete (Törlés)
Törli a kiválasztott dokumentumot, és a lomtárba teszi. A
törlésnél egy nyugtázást kérő üzenet jelenik meg.
• Select All (Mindet kijelöli)
A mappában lévő összes dokumentumot kiválasztja.
• Find (Keresés)
Megkeres egy dokumentumnévvel, létrehozási idővel vagy
egy, a dokumentumban lévő DD karaktersorral definiált
dokumentumot.
Megjegyzés:
A DD Code (DD kód) fül akkor érhető el, ha az Options
(Opciók) menüt a DD funkció engedélyezésére állította
be. (Lásd a 134. oldalt.)
130
Document Manager (Dokumentumkezelő)
View (nézet ) menü
• Eszközsor
Átkapcsol az eszközsor megjelenítése/elrejtése között.
• Állapotsor
Átkapcsol az állapotsor megjelenítése/elrejtése között.
• Lista formátum / Bélyegkép formátum
A dokumentumablakban átkapcsol a lista megjelenítés és
bélyegkép megjelenítés között.
• Feliratozás megjelenítése
Átkapcsol a feliratozás megjelenítése/elrejtése között.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Mappák rendezése
A dokumentummappákat név vagy dátum szerint rendezi.
• Dokumentumok rendezése
Az aktuális mappában a dokumentumokat a megadott
sorrend szerint rendezi (név, típus, méret vagy dátum).
- Auto Arrange (Automatikus rendezés)
A dokumentumokat automatikusan bélyegkép formába
rendezi.
- Line Up Documents (Dokumentumok felsorolása)
A dokumentumokat felsorolja a dokumentumablakban.
• Refresh (Frissítés)
A Document Manager (dokumentumkezelő) tartalmát frissíti.
131
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Document (dokumentum) menü
• Open (Megnyitás)
Megnyitja a kiválasztott dokumentumot, aktiválja a
dokumentumnézőt (lásd a 138. oldalt.), és szerkesztésre
megnyitja a dokumentumot.
• Duplicate (Másolat)
Másolatot készít a mappában kiválasztott dokumentumról.
• Rotate (Elforgatás)
Elforgatja a kiválasztott dokumentumot.
- Rotate Left (Balra forgatás)
- Rotate 180 Degrees (Elforgatás180 fokkal)
- Rotate Right (Jobbra forgatás)
• Group (Csoportosítás)
Csoportot képez a két, vagy több kiválasztott dokumentumból.
A csoportosított dokumentumoknál a bélyegkép alatt
megjelenik a lapszám, valamint a
és
gomb.
- Every Document (Valamennyi dokumentum)
A kiválasztott dokumentumokat csoportosítja.
- Every Page Alternately (Valamennyi oldal váltakozva)
Az oldalakat váltakozva csoportosítja.
- Every Page Reverse Alternately (Valamennyi oldal
ellenkező irányban váltakozva)
Az oldalakat váltakozva csoportosítja ellenkező irányban.
132
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Document (dokumentum) menü
• Ungroup (Csoportosítást megszüntet)
Törli a csoportosított dokumentumok csoportosítását.
Választhat, hogy minden lapot önálló dokumentumra bontson,
vagy csak a megadott dokumentumokat vegye ki a
csoportból.
• Enhancement (Tökéletesítés)
A kiválasztott dokumentumon az alábbi javításokat
alkalmazza:
- Correct Skew (Ferdeség javítása)
Érzékeli a dokumentum bármely dőlését, és automatikusan
korrigálja.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
- Enhance Edge (Él kiemelés)
Kiemeli a kép élét (határvonalait).
- Eliminate Noise (Zaj közömbösítés)
Eltávolítja a dokumentumról a zajt.
- Reverse Gradation (Szín invertálás)
Egy képet megfordított színekkel jelenít meg.
• Page (Oldal)
A csoportosított dokumentumok közül kiválasztja a
bélyegképekként megjelenítendő oldalakat.
A Rearrange Pages (Oldal átrendezése) kiválasztása megjeleníti
a Rearrange Pages (Lapszortírozó) párbeszédpanelt. Az oldalak
sorrendje a lapok kiválasztásával és áthúzásával változtatható
meg.
A lapsorrend megfordításához kattintson a Reverse Order
(Fordított sorrend) gombra.
• Attached File (Csatolt fájl)
Egy párbeszédpanelt nyit meg a kiválasztott melléklethez
kapcsolódó alkalmazás indításához.
• File Conversion (Fájl konverzió)
A kiválasztott melléklet képét hozza létre.
133
Document Manager (Dokumentumkezelő)
Options (opciók) menü
Megjegyzés: Az Options (opciók) menü csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén érvényes.
• Setup (Beállítás)
Kiválasztja a dokumentumkezelőnél rendelkezésre álló bővítő
szolgáltatás(oka)t.
A DD szerver szoftver bővítő szolgáltatásának engedélyezéséhez
válassza ki a „DD Function (DD funkció)”-t, és kattintson az
(Hozzáad) gombra.
Válassza ki a szerveren az adatmappát (DD mappát).
• [Options] - [DD Function] - [Print DD Cover]
Kinyomtatja a dokumentumablakban kiválasztott DD
fedőlapot.
134
Image Converter (Képátalakító)
Általános leírás
Miután telepítette a Panasonic-DMS programot, a Panasonic Document Manager (Image Converter)
[Panasonic dokumentumkezelő (Képátalakító)] is telepítésre kerül. Az illesztőprogram az alkalmazás fájlok,
Microsoft® Word vagy Microsoft® Excel fájlok raszterizálására szolgál, hogy betegye őket a „Document
Manager” (dokumentumkezelő)”-be. Az alapértelmezett tulajdonságok megváltoztatásához kövesse az
alábbi utasításokat.
Windows 98/Windows Me
1. Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings (Beállítások)”-ra, és kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
2. Kattintson a jobb gombbal a „Panasonic Document Manager (Panasonic dokumentumkezelő)”-re, és
az előugró menüből válassza ki a „Properties (Tulajdonságok)”-at.
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanele.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Paper/Layout (Papírméret / Elrendezés) fül
- Paper Size (Papírméret)
Beállítja a papírméretet.
- Orientation (Tájolás)
Beállítja a dokumentum tájolását.
- Resolution (Felbontás)
Beállítja a dokumentum felbontását.
• Quality (Minőség) fül
- Color (Szín)
Színesre vagy monokrómra állítja be a színes dokumentum
konverzióját.
- Monochrome (Monokróm)
A monokrómra konvertáláskor kiválasztja a Normal
(Normál) (Fekete-fehér) vagy a Grayscale
(Szürkeskálás) (Fotó) beállítást. A világosságot
(Brightness) és a kontrasztot (Contrast) is beállítja.
OK
3. Kattintson az
gombra, hogy elmentse a beállításokat, és bezárja a Properties
(Tulajdonságok) párbeszédpanelt.
135
Image Converter (Képátalakító)
Windows NT 4.0
1. Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings (Beállítások)”-ra, és kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
2. Kattintson a jobb gombbal a „Panasonic Document Manager (Panasonic dokumentumkezelő)”-re, és
az előugró menüből válassza ki a „Document Defaults (Alapértelmezett dokumentumbeállítások)”-at.
Megjelenik a Document Properties (Dokumentum tulajdonságok) párbeszédpanel.
• Page Setup (Oldalbeállítás) fül
- Paper Size (Papírméret)
Beállítja a papírméretet.
- Orientation (Tájolás)
Beállítja a dokumentum tájolását.
- Color Appearance (Szín megjelenés)
Beállítja, hogy a dokumentum színes
szürkeskálás legyen.
vagy
• Advanced (Speciális) fül
- Paper Size (Papírméret)
Beállítja a dokumentum papírméretét.
- Orientation (Tájolás)
Beállítja a dokumentum tájolását.
- Resolution (Felbontás)
Beállítja a dokumentum felbontását.
- Color Appearance (Szín megjelenés)
Beállítja, hogy a dokumentum színes
szürkeskálás legyen.
vagy
- Metafile Spooling (Metafájl nyomtatás/készlet)
- Halftone Color Adjustment (Félárnyék/Féltónus
színbeállítás)
3. Kattintson az
136
OK
gombra, hogy visszatérjen a Printers (Nyomtatók) mappához.
Image Converter (Képátalakító)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
1. Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings (Beállítások)”-ra, és kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
2. Kattintson a jobb gombbal a „Panasonic Document Manager (Panasonic dokumentumkezelő)”-re, és
az előugró menüből válassza ki a „Printing Preferences (Nyomtatási beállítások)”-at.
Megjelenik a Printing Defaults (Alapértelmezett nyomtatóbeállítások) párbeszédpanel.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Layout (Elrendezés) fül
Beállítja a dokumentum tájolását.
• Paper/Quality (Papír / Minőség) fül
Beállítja, hogy a dokumentum színes vagy szürkeskálás
legyen.
• Advanced (Speciális) gomb
Beállítja a papírméretet, a felbontást és a nyomtatás/készlet
tulajdonságokat.
3. Kattintson az
OK
gombra, hogy visszatérjen a Printers (Nyomtatók) mappához.
137
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Főablak
A Dokumentumnéző a Dokumentumkezelővel kezelhető (lásd a 118. oldalt) dokumentumok szerkesztésére
szolgáló alkalmazás. A hagyományos képszerkesztésen túlmenően ez a program számos
dokumentumszerkesztési lehetőséget, valamint a feliratozás funkciók széles választékát is biztosítja.
Ha a Document Manager (Dokumentumkezelő) ablakban kettőt kattint a (bélyegképes) dokumentumra,
vagy a Document (dokumentum) menüben kiválasztja az Open (Megnyitás) menüpontot, akkor megjelenik
a Document Viewer (Dokumentumnéző) főablaka. (Lásd az 1. megjegyzést.)
MEGJEGYZÉS
138
1. Ez a program úgy is aktiválható, ha a Start menüben a „Programs (Programok)”-nál
kiválasztja a Panasonic → Panasonic Document Management System → Document
Viewer elemeket.
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Főablak
1. Címsor
Megjeleníti az ablak címét, és az éppen kijelzett képfájl nevét.
2. Menüsor
Megjeleníti a Document Viewer (dokumentumnéző) menüit.
3. Eszközsor
Megjeleníti a Document Viewer (dokumentumnéző) eszközgombjait. Az eszközgombok a menüsor
menük funkcióinak felelnek meg.
4. Oldallista
A dokumentumok oldalait bélyegképekként jeleníti meg.
5. Méret sor
A képablakban lévő kijelzés skálázását állítja be.
7. Állapotsor
Olyan információk jelennek meg, mint pl. a képfájl neve, típusa és mérete.
8. Kép ablak
Megjeleníti a kiválasztott oldalak képeit és feliratozásait.
9. Vonalzó
Megjeleníti a kiválasztott kép aktuális méretét. A mértékegység a View menü Detailed Settings...→
Ruler elemével kapcsolható át.
139
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
6. Csatolás ikon
Ha áthúz egy dokumentumot egy csatolás ikonra, akkor aktiválódik az ikon funkciójának megfelelő
alkalmazás.
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Alapműveletek
• Oldalkiválasztás
Ha az oldallistában kattintással kiválaszt egy oldalt, akkor a
képablakban megjelenik a kiválasztott oldal képe.
Az oldallistában az oldalak sorrendjét az oldalak áthúzásával
változtathatja meg.
• Képszerkesztés
A képablakban megjelent kép az alábbi menüvel
szerkeszthető:
- Edit (Szerkesztés) menü
Olyan szerkesztési műveletek, mint pl. a képhez hozzáadott
felirat kivágása, másolása és beillesztése.
- Page – Adjust Page (Kép – Kép beállítása) menü
Kép korrekció, és a teljes oldal színkiegyenlítésének
beállítása.
• Területkiválasztás
Ha az egeret a képablakban húzza, azzal lehetővé válik a kép
egy adott területének kiválasztása. Ez a funkció egy adott
terület elmentéséhez vagy feliratozáshoz való kijelöléséhez
használatos.
140
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Feliratozás funkció
A Dokumentumnéző biztosítja azt a funkciót, hogy egy képhez különféle grafikákat és szövegeket adhat
hozzá. A képhez hozzáadott grafikákat és szövegeket hívjuk „Feliratozás (Annotation)”-nak.
A feliratozás funkció a szokásos képszerkesztési funkcióktól eltérően, a képet magát nem változtatja meg,
hanem a grafikát és a szöveget átfedéssel ráhelyezi a képre. A feliratozások és az eredeti kép egyetlen
képként jelennek meg.
A feliratozások a képadatoktól függetlenül kezelhetők. Ezért a Dokumentumnéző átkapcsolhatóan kijelzi
vagy elrejti a feliratozásokat.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Ha egy képet a Dokumentumnézővel szerkeszt, és exportál (elküld) egy másik képszerkesztő
alkalmazáshoz, akkor kiválaszthatja, hogy a feliratozásokat csatolja-e a képhez, vagy sem.
141
Document Viewer (Dokumentumnéző)
File (fájl) menü
• Open (Megnyitás)
Megnyit egy, a számítógépben elmentett képfájlt.
A Dokumentumnézőben az alábbi formátumú fájlok nyithatók
meg:
- DDM
Document Manager (Dokumentumkezelő) fájl formátum
- BMP
A Windows standard bittérkép formátuma.
- TIFF
Tagged Image File Format (TIFF).
- JPEG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) formátum.
- PNG
Portable Network Graphics formátum.
• Save (Mentés) (Lásd: 143. oldal 1. megjegyzés)
Elmenti a szerkesztés alatt álló dokumentumot.
• Save As (Mentés másként) (Lásd: 143. oldal 1. megjegyzés)
Egy dokumentum a megadott néven, hagyományos fájl
formátumban kerül elmentésre.
- All pages (Összes oldal)
A dokumentum összes oldalát elmenti.
- Select page (Kiválasztott oldal)
Csak a kiválasztott oldalt menti el.
- Specified area (Adott terület)
Csak a képablakban megadott részt menti el.
A Dokumentumkezelő a fájlokat az alábbi formátumokban menti
el:
- Többoldalas TIFF
Multipages Tagged Image File Format (TIFF).
- TIFF
Tagged Image File Format (TIFF).
- BMP
A Windows standard bittérkép formátuma.
- Internet Fax TIFF
Tagged Image File Format (TIFF) internet Fax formátummal.
Megj.: Ez a formátum csak monokróm képfájlok esetén
alkalmazható. Egy alkalmazás által (pl.: Microsoft
Word) létrehozott fájl mentésekor válassza a
Monochrome vagy Grayscale lehetőséget az Image
Converter (Képátalakító)-ban. (Lásd: 135-137. oldal)
- JPEG
Joint Photographic Experts Group (JPEG) formátum.
Megj.: Ez a formátum csak akkor érhető el, ha a Grayscale
vagy RGB fájl típust választotta a Page → Adjust
Page menüben. (Lásd: 149. oldal)
- PNG
Portable Network Graphics formátum.
- PDF
Adobe Portable Document Format (PDF).
142
- DDM
Document Manager (dokumentumkezelő) fájl formátum.
Document Viewer (Dokumentumnéző)
File (fájl) menü
• Print (Nyomtatás)
Kinyomtatja a szerkesztési művelet alatt álló dokumentumot. A
két vagy több oldalt tartalmazó dokumentumoknál a
nyomtatáshoz az oldalakat „from-to (tól-ig)” formátumban lehet
megadni.
• Print Setup (Nyomtatóbeállítás)
Megadja a nyomtatandó irat elrendezését, nyomtatási méretét
és a feliratozások nyomtatását.
1. Vertical Position (Függőleges helyzet) és Horizontal
Position (Vízszintes helyzet)
Állítsa be a nyomtatási helyzetet az oldalon.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
2. Print Size (Nyomtatási méret)
Válassza ki, hogy a nyomtatás az eredeti méretben, vagy
az oldalméretnek megfelelően történjék.
3. N in 1 (N-ről 1-re) nyomtatás
Válassza ki a két vagy több kicsinyített oldal egyetlen lapra
történő nyomtatását.
4. Print Annotation (Feliratozás nyomtatása)
Válassza ki, hogy a feliratozás is nyomtatásra kerüljön.
5. Print Label (Címke nyomtatása)
Válassza ki, hogy a címkék is nyomtatásra kerüljenek.
6. Print Page Frame (Oldalkeret nyomtatása)
Válassza ki, hogy az oldal kerettel együtt kerüljön
kinyomtatásra.
7. Rotate To Match Page Size (Elforgatás az oldalméretnek
megfelelően)
Válassza ki, hogy az oldalméretnek megfelelő legyen az
elforgatás.
Folytatás a következő oldalon...
MEGJEGYZÉS
1. Ha egy dokumentumot feliratozással együtt ment el, akkor mentse a dokumentumot Document Manager
(dokumentumkezelő) (DDM) fájl formátumban. Ez a formátum külön-külön (objektumokként)
menti el a feliratozásokat és a képadatokat, hogy később szerkeszthetők legyenek.
A más formátumban elmentett dokumentum is lehetővé teszi a további szerkesztést,
de a feliratozások nem vonhatók vissza, mert beolvadnak a fájlba.
143
Document Viewer (Dokumentumnéző)
File (fájl) menü
• Launch to Another Application (Másik alkalmazás
indítása)
A megadott alkalmazással megnyitja a
dokumentumablakban kiválasztott dokumentumot.
Az External Application Setup (Külső alkalmazás beállítása)
(lásd az 1. megjegyzést) kiválasztása megjeleníti az alkalmazás
hozzáadása/megváltoztatása/ törlése párbeszédpanelt.
Ha rákattint az Add (Hozzáadás) gombra, megjelenik az Add
External Application (Külső alkalmazás hozzáadása)
párbeszédpanel.
1. Name (Név)
Ha egy külső alkalmazást ad meg, akkor ebben a
mezőben megjelenik a név egy csatolás ikonban.
2. Application Type (Alkalmazás típusa)
Adja meg az alkalmazás típusát.
3. Program File (Programfájl)
Adja meg az alkalmazás végrehajtás (exe) fájlját.
4. MAPI Compliant (MAPI megfelelőség)
Jelölje be, ha az E-mail alkalmazás MAPI kompatibilis.
5. Printer (Nyomtató)
Adja meg a nyomtató illesztőprogramot, ha az alkalmazás
típusaként a PC-FAX/Printer lehetőséget választotta.
144
Document Viewer (Dokumentumnéző)
File (fájl) menü
Kattintson az Open Details (Részletek megnyitása) gombra
az alkalmazás megnyitásával kapcsolatos részletes
paraméterek beállításáért.
1. Annotation (Feliratozás)
Válassza a Paste (Beilleszt)-et, ha feliratokkal együtt nyitja meg.
Válassza a Paste Label (Címkét beilleszt)-et, ha címke
feliratokkal nyitja meg.
2. File Format (Fájl formátum)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt fájl formátumot.
3. Compression (Tömörítés)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt tömörítési módot.
4. Image Quality (Képminőség)
Szabályozza a képminőséget, ha JPEG fájl formátumot
választotta.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
5. Image Type (Képtípus)
Állítsa be a kép típusát.
6. Halftone (Féltónus)
Állítsa be a féltónus módot, ha az Internet Fax TIFF fájl
formátumot választotta.
7. Resolution (Felbontás)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt adat felbontást.
8. Paper Size (Papírméret)
Állítsa be a papírméretet, ha az Internet Fax TIFF fájl formátumot
választotta.
9. Correct (Javítás)
Válassza az Eliminate Noise (Zajcsökkentés) vagy Correct
Skew (Dőlés korrekció) lehetőséget.
10.Original Document (Eredeti dokumentum)
Válassza ki, hogy a csatolt eredeti fájl is módosuljon-e, ha a fájlt
szerkeszti az alkalmazásban.
11.Parameter (Paraméter)
Állítsa be az alkalmazás nyitásakor kívánt paramétereket.
12.Transmission Check Message (Átvitel ellenőrző üzenet)
Válassza ki, hogy megjelenjen-e ellenőrző üzenet, ha adatot küld
az alkalmazásnak.
13.When Opening "xx" Number of Windows (“xx” számú ablak
nyitásakor)
Állítsa be a megnyitandó alkalmazás ablakok számának felső
határát. Ha a fájl megnyitásához a megadottnál több ablak
szükséges, egy jóváhagyó üzenet jelenik meg a fájl megnyitása
előtt.
MEGJEGYZÉS
1. A külső alkalmazás megadását lásd a „Plug-in beállítás”-nál a 122. oldalon.
Folytatás a következő oldalon...
145
Document Viewer (Dokumentumnéző)
File (fájl) menü
• Trash Can (Lomtár)
- Open Trash Can (Lomtár megnyitása)
Megnyitja a lomtárat és megjeleníti a benne lévő fájlokat.
Undo
Ha Ön kiválasztja az oldalt és rákattint az
(Visszavonás) gombra, azzal visszaállítja az eldobott
oldalt.
Megj.: Ha kilép a Dokumentumnézőből, a lomtárban lévő
oldalak törlődnek.
- Empty Trash Can (Lomtár ürítése)
Törli a lomtárban lévő oldalakat. Ha az oldalt kiürítette a
lomtárból, az véglegesen törlődik, és tovább már nem
tárolódik a Windows Lomtárban.
146
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Edit (szerkesztés) menü
• Undo (Visszavonás)
Visszavonja az utoljára végzett szerkesztési műveletet.
• Cut (Kivágás)
• Törli a mappából a kiválasztott feliratozást, és bemásolja a
vágólapra.
• Copy (Másolás)
A kiválasztott feliratozást bemásolja a vágólapra.
• Paste (Beillesztés)
A vágólapról a feliratozást a kiválasztott oldalra illeszti be.
• Clear (Törlés)
Törli a kiválasztott feliratozást.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Select All (Az összes kijelölése)
A kiválasztott oldalon kijelöli az összes feliratozást.
147
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Page (oldal) menü
• Next (Következő)
Megjeleníti a következő oldalt.
• Previous (Előző)
Megjeleníti az előző oldalt.
• Top (Első)
Megjeleníti az első oldalt.
• Last (Utolsó)
Megjeleníti az utolsó oldalt.
• Select (Kiválaszt)
Megjelenít egy bizonyos oldalt.
• Auto Paging (Automatikus lapozás)
Automatikusan lapozza az oldalakat.
- Move Forward (Lépés előre)
Automatikusan előrefelé lépked az oldalakon.
- Move Backward (Lépés hátra)
Automatikusan hátrafelé lépked az oldalakon.
- Stop (Állj)
Leállítja az automatikus lapozást.
- Setup (Beállítás)
Beállítja az automatikus lapozást.
• Move Page (Oldal mozgatása)
Az oldalt a meghatározott pozícióba mozgatja.
- Next Page (Következő oldal)
Az aktuális oldalt a következő után mozgatja.
- Previous Page (Előző oldal)
Az aktuális oldalt az előző elé mozgatja.
- Top Page (Első oldal)
Az aktuális oldalt az első helyére mozgatja.
- Last Page (Utolsó oldal)
Az aktuális oldalt az utolsó helyére mozgatja.
- Select Page (Oldal kiválasztás)
Az aktuális oldalt a kiválasztott oldal helyére mozgatja.
• Delete Page (Oldal törlése)
Törli az aktuális oldalt.
148
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Page (oldal) menü
• Copy Page (Oldal másolása)
Lemásolja az aktuális oldalt.
• Add Page (Oldal hozzáadása)
Új oldalt ad hozzá egy fájlból a dokumentumhoz.
Új oldalt ad hozzá TWAIN lapolvasóról a dokumentumhoz.
(A TWAIN üzemmód ennél a modellnél nem érhető el.)
• Insert Page (Oldal beillesztése)
Új oldalt illeszt be egy fájlból az aktuális pozícióba.
Új oldalt illeszt be TWAIN lapolvasóról az aktuális pozícióba.
(A TWAIN üzemmód ennél a modellnél nem érhető el.)
• Replace Page (Oldal kicserélése)
Kicseréli az aktuális oldalt egy fájlból vett másikkal.
Kicseréli az aktuális oldalt TWAIN lapolvasóról vett másikkal
(A TWAIN üzemmód ennél a modellnél nem érhető el.)
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Rotate Page (Oldal elforgatása)
- Rotate Left (Forgatás balra)
Az oldalt elforgatja 90 fokkal az óramutató járásával
ellenkező irányban.
- Rotate 180 Degrees (Forgatás 180 fokkal)
Az oldalt elforgatja 180 fokkal.
- Rotate Right (Forgatás jobbra)
Az oldalt elforgatja 90 fokkal az óramutató járásának
megfelelően.
• Adjust Page (Oldal szabályozása)
- Correct Skew (Dőlés korrekció)
Megszünteti az oldal dőlését.
- Eliminate Noise (Zajcsökkentés)
Megszünteti az oldalon lévő zajt (szemcséket).
- Enhance Edge (Élkiemelés)
Kiemeli az éleket.
- Brightness/Contrast (Világosság/Kontraszt)
Szabályozza a Világosságot/Kontrasztot.
- Hue/Chroma (Színárnyalat/Színtelítettség)
Szabályozza a színárnyalatot és színtelítettséget.
- Reverse Gradation (Fordított árnyalat)
Megfordítja a színárnyalatokat.
- Monochrome (Monokróm) (Lásd: 1. megjegyzés)
Monokrómmá alakít át.
- Grayscale (Szürkeskála) (Lásd: 2. megjegyzés)
Szürkeskálássá alakít át.
- RGB
Teljes RGB színeket tartalmazóvá alakít át.
MEGJEGYZÉS
1. A monokrómmá alakítás során a szürkeskálás és RGB színeket tartalmazó képekben lévő
információ elveszik. Az elveszett információt nem lehet helyreállítani.
2. A szürkeskálássá alakítás során az RGB színeket tartalmazó képekben lévő információ
elveszik. Az elveszett információt nem lehet helyreállítani.
Folytatás a következő oldalon...
149
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Page (oldal) menü
• Copy Page to Clipboard (Oldal másolása a vágólapra)
A kiválasztott teljes oldal tartalmát a vágólapra másolja.
• Copy Select Area (Kiválasztott terület másolása)
A kiválasztott területet a vágólapra másolja.
• Select All Pages (Minden oldal kiválasztása)
Kijelöli az összes oldalt.
150
Document Viewer (Dokumentumnéző)
View (nézet) menü
• Drag Mode (Áthúzás mód)
Beállítja az Áthúzás módot.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Clip Mode (Vágás mód)
Beállítja a Vágás módot.
• Edit Mode (Szerkesztés mód)
Beállítja a Szerkesztés módot.
• Zoom In (Nagyítás)
Egy képet felnagyít.
• Zoom Out (Kicsinyítés)
Egy képet kicsinyít.
• Fits to Page Width (Az oldal szélességének megfelelően)
Kijelzés az oldal szélességnek megfelelően.
• Fits to Page Height (Az oldal magasságának megfelelően)
Kijelzés az oldal magasságának megfelelően.
• Full Page (Teljes oldal)
Kijelzés a teljes oldalméretnek megfelelően.
• 25% - 200%
Megjelenítés 25–200% méretben.
• Detailed Settings (Részletes beállítások)
A részletes beállításokat állítja be, pl. a bélyegkép vagy az oldalkép beállításokat.
151
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Show Annotation (Feliratozás megjelenítése)
A jelölőnégyzet bejelölése/törlése meghatározza, hogy az
oldallista bélyegképben megjelenjen-e a feliratozás.
• Set Annotation (Feliratozás beállítása)
Megvédi a feliratozást az átszerkesztéstől.
• Annotation Order (Feliratozási sorrend)
- Change Order To Top (Sorrendmódosítás legfelülre)
- Change Order To Last (Sorrendmódosítás utolsóra)
- Change Order To Previous (Sorrendmódosítás az
előzőre)
- Change Order To Next (Sorrendmódosítás a
következőre)
• Create Annotation (Feliratozás létrehozása)
- Text (Szöveg)
Szöveges feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Line (Vonal)
Vonalas feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Rectangle (Téglalap)
Téglalap alakú feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Ellipse (Ellipszis)
Ellipszis alakú feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- White block (Fehér blokk / Téglalap)
Fehér, téglalap alakú (egyszínű fehérrel kitöltött) feliratozást
hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Black block (Fekete blokk / Téglalap)
Fekete, téglalap alakú (egyszínű feketével kitöltött)
feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Marker (Jelölő)
Jelölő feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Label (Címke)
Címke feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Stamp (Bélyegző)
Bélyegző feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Date (Dátum)
Dátum feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
- Page No. (Oldalszám)
Oldalszám feliratozást hoz létre, és beilleszti az oldalra.
152
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Header (Fejléc)
Minden oldalra közös fejlécet hoz létre.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Footer (Lábjegyzet)
Minden oldalra közös lábjegyzetet hoz létre.
• Edit Text (Szöveg szerkesztése)
A kiválasztott feliratozásban beállítja a szöveg formátumát.
• Properties (Tulajdonságok)
Megjeleníti a feliratozási tulajdonságokat.
Folytatás a következő oldalon...
153
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Text (Szöveg)
Szöveges feliratozást hoz létre. Válassza ki a feliratozás
menüben a szöveges feliratozást (vagy tool/eszközök gomb),
és a kijelzési pozíció megadásához húzza az egeret a
képablakban.
Megjelenik egy párbeszédpanel a szöveg beállításhoz. Adja
be a megjelenítendő szöveget, majd adja meg a szöveg
színét és betűtípusát. (Lásd az 1. megjegyzést.)
• Line (Vonal)
Vonalas feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a vonalas feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb) (lásd a 2. megjegyzést), és a
vonal megrajzolásához húzza az egeret a képablakban.
• Rectangle (Téglalap)
Téglalap alakú feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a téglalap feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb) (lásd a 3. megjegyzést), és a
téglalap megrajzolásához húzza az egeret a képablakban.
MEGJEGYZÉS
154
1. A szöveg betűtípusának és színeinek megadásához válassza ki a megrajzolt szöveget, és az
Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a Properties (Tulajdonságok) menüpontot. Ha
a megrajzolt szövegre történő jobb egérgombos kattintásra megjelenő, előugró menüben is a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot választja ki, megjelenítheti a Text Format Setup
(Szövegformátum beállítása) párbeszédpanelt.
2 Egy vonal vastagságának és színének megadásához válassza ki a megrajzolt vonalat, majd
az Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a Properties (Tulajdonságok) menüpontot.
Ha a megrajzolt vonalra történő jobb egérgombos kattintásra megjelenő, előugró menüben is a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot választja ki, megjelenítheti a Graphics Format Setup
(Grafikus formátum beállítása) párbeszédpanelt.
3 A téglalap vastagságának és színeinek megadásához válassza ki a megrajzolt téglalapot, és
az Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a Properties (Tulajdonságok) menüpontot.
Ha a megrajzolt ábrára történő jobb egérgombos kattintásra megjelenő, előugró menüben is a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot választja ki, megjelenítheti a Graphic Format Setup
(Grafikus formátum beállítása) párbeszédpanelt.
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Ellipse (Ellipszis)
Ellipszis alakú feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben az ellipszis feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb) (lásd az 1. megjegyzést), és az
ellipszis megrajzolásához húzza az egeret a képablakban.
MEGJEGYZÉS
1. Az ellipszis vastagságának és színeinek megadásához válassza ki a megrajzolt ellipszist,
majd az Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a Properties (Tulajdonságok)
menüpontot. Ha a megrajzolt ábrára történő jobb egérgombos kattintásra megjelenő, előugró
menüben is a Properties (Tulajdonságok) menüpontot választja ki, megjelenítheti a Graphics
Format Setup (Grafikus formátum beállítása) párbeszédpanelt.
Folytatás a következő oldalon...
155
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• White block (Fehér Blokk / Téglalap)
Fehér, téglalap alakú (egyszínű fehérrel kitöltött) feliratozást
hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a white (fehér) feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb) (lásd az 1. megjegyzést), és a
fehér téglalap megrajzolásához húzza az egeret a
képablakban.
• Black block (Fekete Blokk / Téglalap)
Fekete, téglalap alakú (egyszínű feketével kitöltött)
feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a black (fekete) feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb) (lásd az 1. megjegyzést), és a
fekete téglalap megrajzolásához húzza az egeret a
képablakban.
MEGJEGYZÉS
156
1. A vonalak és színek egyszínű, fehér vagy fekete színének megadásához válassza ki a
megrajzolt, egyszínű, fehér téglalapot, és az Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot. Ha a megrajzolt ábrára történő jobb egérgombos
kattintásra megjelenő, előugró menüben is a Properties (Tulajdonságok) menüpontot
választja ki, megjelenítheti a Graphics Format Setup (Grafikus formátum beállítása)
párbeszédpanelt.
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Marker (Jelölő)
Jelző feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a marker (jelző)
feliratozást (vagy tool/eszközök gomb) (lásd az 1.
megjegyzést), és a jelző megrajzolásához húzza az egeret a
képablakban.
MEGJEGYZÉS
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Label (Címke)
Címke feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a label (címke) feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb) (lásd a 2. megjegyzést), és a
címke megrajzolásához húzza az egeret a képablakban. Ez
megjeleníti a Text Format Setup (Szövegformátum beállítása)
párbeszédpanelt. Adja be a szöveget, és adja meg a szöveg
színét és betűtípusát.
1. A jelölő színének, vagy a címke színének és betűtípusának megadásához válassza ki a
megrajzolt jelölőt vagy címkét, és az Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot. Ha a megrajzolt jelölőre vagy címkére történő jobb
egérgombos kattintásra megjelenő, előugró menüben is a Properties (Tulajdonságok)
menüpontot választja ki, megjelenítheti a Graphics Format Setup (Grafikus formátum
beállítása) párbeszédpanelt.
Folytatás a következő oldalon...
157
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Stamp (Bélyegző)
Bélyegző feliratozást hoz létre.
A bélyegző feliratozás egy másik képfájlt bélyegzésként
illeszt be. Válassza ki a feliratozás menüben a stamp
(bélyegző) feliratozást (vagy tool/eszközök gomb), és
OK
kattintson az
gombra, majd a bélyegző
párbeszédpanelt megjelenítő terület megadásához húzza az
egeret a képablakban.
Add
Ha rákattint az
(Hozzáadás) gombra, lehetővé
válik a bélyegzőként használandó képfájlok kiválasztása.
158
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Date (Dátum)
Dátum feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben a date (dátum) feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb), és a Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelt megjelenítő terület megadásához húzza az
egeret a képablakban. Adja meg a megjelenítendő dátum
formátumát, színét és betűtípusát.
(Lásd az 1. megjegyzést)
1. Font Name (Betűtípus)
Adja meg itt a betűtípust.
2. Style (Betűstílus)
Adja meg a betűstílust.
3. Size (Betűméret)
Adja meg a betűméretet.
4. Text Color (Szöveg színe)
Válassza ki a szöveg színét.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
5. Date (Dátum)
Adja meg itt a dátumot. Az adatbevitelnél használhatja a
naptárat, vagy közvetlenül be is írhatja.
6. Format (Formátum)
Adja meg itt a kijelzés formátumát.
7. Text Align (Szöveg igazítás)
Adja meg a szöveg igazítását.
MEGJEGYZÉS
1. A dátum színének és betűtípusának megadásához válassza ki a megrajzolt dátumot, és az
Annotation (Feliratozás) menüben válassza ki a Properties (Tulajdonságok) menüpontot. Ha
a megrajzolt ábrára történő jobb egérgombos kattintásra megjelenő, előugró menüben is a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot választja ki, megjelenítheti a Graphic Format
Setup (Grafika formátum beállítása) párbeszédpanelt.
Folytatás a következő oldalon...
159
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Annotation (feliratozás) menü
• Page No. (Oldalszám)
Oldalszám feliratozást hoz létre.
Válassza ki a feliratozás menüben az oldalszám feliratozást
(vagy tool/eszközök gomb), és a terület megadásához húzza
az egeret a képablakban. A beállítás párbeszédpanel
szövegének megjelenítéséhez kattintson kettőt a Page No.
(Oldalszám) területre.
Adja meg a megjelenítendő oldalszám formátumát, színét és
betűtípusát.
1. Font Name (Betűtípus)
Adja meg itt a betűtípust.
2. Style (Betűstílus)
Adja meg a betűstílust.
3. Size (Betűméret)
Adja meg a betűméretet.
4. Text Color (Szöveg színe)
Válassza ki itt a szöveg színét.
5. Text Align (Szöveg igazítás)
Adja meg a szöveg igazítását.
Kattintson a megrajzolt ábrára, és a vonalak vastagságának
valamint színének megváltoztatásához válassza ki a Properties
(Tulajdonságok) menüpontot.
1. Line Width (Vonalvastagság)
Adja meg itt a vonalak vastagságát.
2. Line Style (Vonal stílus)
Adja meg itt a vonalak típusát.
3. Line Color (Vonal szín)
Adja meg itt a vonalak színét.
4. Fill Color (Kitöltő szín)
Válassza ki itt az egyszínű festés színét.
5. Semitransparent (Félig átlátszó)
Állítsa be a kép átlátszóságát.
6. Arrow Style (Nyíl stílus)
Válassza ki a nyíl stílusát.
160
Document Viewer (Dokumentumnéző)
Window (ablak) menü
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Main Tool Bar (Fő eszközsor)
Megjeleníti/elrejti a Fő eszközsort.
• Page Tool Bar (Oldal eszközsor)
Megjeleníti/elrejti az Oldal eszközsort.
• Annotation Tool Bar (Feliratozás eszközsor)
Megjeleníti/elrejti a Feliratozás eszközsort.
• Image Tool Bar (Kép eszközsor)
Megjeleníti/elrejti a Kép eszközsort.
• Status Bar (Állapotsor)
Megjeleníti/elrejti az Állapotsort.
• Page List (Oldallista)
Megjeleníti/elrejti az Oldallistát.
• Ruler (Vonalzó)
Megjeleníti/elrejti a Vonalzót.
• Plugin
Megjeleníti/elrejti a plug-in opciót.
161
Hálózati lapolvasó
Hálózati lapolvasó beállítások
Indítsa el a Windows-t és a Start menüben a „Programs (Programok)”-nál válassza ki a Panasonic →
Panasonic Document Management System → Panasonic Communications Utility menüpontot.
Aktiválódik a Panasonic Communications Utility (Panasonic kommunikációs segédprogram) és a Tálcán
megjelenik az ikon.
• Lapolvasó vételi értesítés
Kattintson jobb egérgombbal a Panasonic Communications Utility ikonján, majd válassza ki a Scanner
reception Notification (Lapolvasó vételi értesítés) Popup Display (Előugró kijelzés) vagy Icon Display
(Ikon kijelzés) lehetőséget.
<Popup Display> (Előugró kijelzés)
Az alábbi üzenetet jeleníti meg, amikor a lapolvasó a képet veszi.
<Icon Display> (Ikon kijelzés)
Megváltoztatja az Állapotfigyelő ikont, amikor a lapolvasó a képet veszi.
<No Notice> (Nincs figyelmeztetés)
Semmilyen figyelmeztető üzenet nem jelenik meg a számítógép képernyőjén, még akkor sem amikor a
lapolvasó a képet veszi.
• Lapolvasó konfiguráció
Kattintson a jobb gombbal az ikonra és válassza ki a Scanner Configuration... (Lapolvasó konfiguráció...)
lehetőséget.
162
Hálózati lapolvasó
Hálózati lapolvasó beállítások
Megjelenik az alábbiakban látható Scanner Configuration (Lapolvasó konfiguráció) ablak.
• Launch application (Alkalmazás indítása)
Válassza ki a Document Manager (Iratkezelő) / Windows Explorer / Other (Egyéb) alkalmazás közül azt,
amelyik venni fogja a szkenner adatokat.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
• Application (Alkalmazás)
A beolvasott kép megnyitásához válassza ki az alkalmazás program útvonalát.
• Save As File Type (Mentés másként fájl típus)
Válassza ki a beolvasott kép mentéséhez a fájl típust.
• Save To (Mentés a következőbe)
Válassza ki a beolvasott kép mentéséhez az útvonalat.
• Scanner reception notice (Szkenner vételi értesítés)
Válassza ki a szkenner vételi értesítés megtekintési módját.
<Address Information> (Cím információ)
Válassza ki az alábbiak egyikét:
Auto Registration (Automatikus tárolás) - Az alábbi információ automatikusan az eszköz(ök)
címjegyzékébe tárolódik.
Manual registration at scanner (Manuális tárolás a szkennernél) - A számítógép címének manuális
beviteléhez az eszköz címjegyzékét kell használni.
Add Device (Eszköz hozzáadása) gomb (Csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
A számítógép címének a különböző alhálózaton lévő eszközökbe történő tárolásához kattintson az
Add Device gombra.
Kattintson a gombra és írja be az eszköz IP címét.
Folytatás a következő oldalon...
163
Hálózati lapolvasó
Hálózati lapolvasó beállítások
• Name (Név)
Állítsa be a számítógép eszköz(ök)ben elmentendő nevét.
• Key Name (Billentyűnév)
Állítsa be a számítógép az eszköz(ök) billentyűjén elmentendő nevét.
• Group ID (Csoport azonosító)
Állítsa be a csoport azonosítót a számítógép címének a hálózaton lévő eszköz(ök)ben történő
rögzítésének érdekében.
A csoport azonosító összehasonlításra kerül az eszköz(ök) általános beállításaiban lévő értékkel, amikor a
számítógéphez csatlakoznak.
Ha van egyezőség, a számítógép címe elmentésre kerül az eszköz(ök)ben.
Általános beállítások (Adminisztrátori üzemmód) : DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén
Állítsa be a 27-es paraméter "RHSZ CSOP. AZON." értékét (0-99) úgy, hogy egyezzen a lapolvasó
beállításaiban megadott csoport azonosítóval.
Általános beállítások (Adminisztrátori üzemmód) : DP-2330/3030 esetén
Állítsa be a 31-es paraméter "Címtár csoport ID" értékét (0-99) úgy, hogy egyezzen a lapolvasó
beállításaiban megadott csoport azonosítóval.
Általános beállítások (Adminisztrátori üzemmód) : DP-3530/4530/6030 esetén
Állítsa be a 34-es paraméter "Címtár csoport ID" értékét (0-99) úgy, hogy egyezzen a lapolvasó
beállításaiban megadott csoport azonosítóval.
• Address Renewal Interval (Címmegújítási időköz)
Állítsa be az eszköz cím információjának frissítési időközét.
164
Hálózati lapolvasó
Panasonic Communications Utility (kommunikációs segédprogram)
Kattintson a jobb gombbal a Tálcán a Panasonic Communication Utility (Panasonic kommunikációs
segédprogram) ikonra.
Megjelenik az alábbiakban látható Panasonic Communication Utility (Panasonic kommunikációs
segédprogram) ablak.
• Scanner Configuration (Lapolvasó konfiguráció)
Nyissa meg a Scanner Configuration (Lapolvasó konfiguráció) ablakot.
• Fax Recv log (Fax vételi napló) (Ha a Panafax Desktop telepítve van)
Nyissa meg a Fax Receive Log (Fax vételi napló) ablakot.
• Exit Panasonic Communications Utility (Kilépés a Panasonic kommunikációs segédprogramból)
A Panasonic Communications Utility (kommunikációs segédprogram) futása befejeződik.
• Other (Egyéb)
Kattintson a
Browse
(Tallózás) gombra az alkalmazás beállításához.
165
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Állítsa be az aktív programot, amikor kettőt kattint a Panasonic Communication Utility (Panasonic
kommunikációs segédprogram) ikonra.
Hálózati lapolvasó
Megosztott másolás
(Csak DP-180/190 esetén)
A Remote Copy (Megosztott másolás) segédprogram a Panasonic-DMS (Dokumentumkezelő rendszer)
részeként települ számítógépére.
A segédprogram használatával lehetősége van a DP-180/190 készüléken beolvasott dokumentumok
bármely nyomtatóra történő kinyomtatására. A DP-180/190 színes lapolvasási képességének
köszönhetően így lehetősége nyílik színes dokumentumok megosztott másolására.
A másolandó anyag DP-180/190-ről történő megérkezését követően a Remote Copy (Megosztott másolás)
segédprogram kiválasztja a számítógépen beállított nyomtatót, és az előzetesen konfigurált beállításokkal
kinyomtatja a dokumentumot.
Megj.:
166
1. Számítógépe az alapértelmezett nyomtatót választja ki, amennyiben másik nyomtató nem lett
előzetesen beállítva a segédprogram számára, miután a dokumentumkezelő rendszert
telepítette.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy számítógépén be van jelentkezve amikor ezt a funkciót
használja, máskülönben a nyomtatandó fájl nem kerül elküldésre a távoli nyomtatónak.
Hálózati lapolvasó
Megosztott másolás
(Csak DP-180/190 esetén)
1. Printer (Nyomtató)
Válassza ki a nyomtatót, melyre a beolvasott dokumentum(ok) kinyomtatásra kerül(nek).
2. Paper (Papír)
Válassza ki a dokumentum méretét.
3. Orientation (Tájolás)
Állítsa be a dokumentum pozícióját az oldalon. A Portrait (Álló) beállítás függőleges nyomtatást
eredményez. A Landscape (Fekvő) beállítás vízszintes nyomtatást eredményez. Amennyiben elérhető, a
Rotated Landscape (Elforgatott fekvő) a papírt 90 fokkal elforgatja az óramutató járásával ellenkező
irányban.
4. Print Job Setting (Nyomtatási feladat beállítások)
Nagyszámú színes oldal nyomtatásakor hosszú időt vehet igénybe az összes oldal kinyomtatása.
Ebben az esetben válassza a Print Each Page With Individual Print Job (Minden oldal külön
feladatként történő nyomtatása) lehetőséget annak érdekében, hogy az első oldalak gyorsabban
kinyomtatódjanak.
Az összes oldal kinyomtatásának időtartama mindkét esetben megegyezik.
Megj.: 1. Az N in 1 (N-ről 1-re) funkció nem érhető el, ha a Print Each Page With Individual Print Job
(Minden oldal külön feladatként történő nyomtatása) kiválasztásra kerül.
2. Egy dokumentum szürkeskálás vagy monokróm nyomtatásakor csak a Print All Pages With
One Print Job (Minden oldal egy feladatként történő nyomtatása) választása lehetséges a
Print Job Setting (Nyomtatási feladat beállítások)-nál.
5. Collation (Egyeztetés)
Sorbarendezi az oldalakat, ha egy dokumentumból több példányt nyomtat. A dokumentum egy teljes
példánya kinyomtatásra kerül, mielőtt a következő példány első oldala kinyomtatódna.
Megj: 1. Az egyeztetésre nincs lehetősége, ha a Print Each Page With Individual Print Job (Minden
oldal egy feladatként történő nyomtatása)-t választotta a Print Job Setting (Nyomtatási
feladat beállítások)-nál.
2. Az egyeztetés aktiválására csak a Remote Copy Configuration (Megosztott másolás
konfigurálása) ablakban van lehetőség akkor is, ha arra a nyomtató illesztőprogramon belül is
van mód.
Folytatás a következő oldalon...
167
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
A Start menü Programs (Programok) menüpontjának Panasonic → Panasonic Document Management
System → Remote Copy Configuration kiválasztása után megjelenik a konfigurációs ablak.
Hálózati lapolvasó
Megosztott másolás
(Csak DP-180/190 esetén)
6. Horizontal Position (Vízszintes pozíció) és Vertical Position (Függőleges pozíció)
Szabályozza a lapon a nyomtatási pozíciót.
7. Print Size (Nyomtatási méret)
Válassza ki, hogy az eredeti méretben, vagy a nyomtatási területre kicsinyítve kívánja végrehajtani a
nyomtatást.
8. Print Page Frame (Oldal keret nyomtatás)
Válassza ki, hogy kerettel együtt kívánja-e nyomtatni az oldalakat.
9. Rotate To Match Page Size (Elforgatás az oldalmérethez illeszkedve)
Válassza ki, hogy a nyomtatás az oldal méretéhez igazodva elforgatásra kerüljön-e.
168
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Általános leírás
A Panafax Desktop (Panafax asztal) egy, a Panasonic többfunkciós készülékeihez tervezett, kompatibilis
PC Fax alkalmazás.
A PC-n készített irat(ok) egyszerűen átfaxolható(k) a célállomásra, anélkül, hogy először papírra
kinyomtatná, és az elküldéshez a fax készülékbe helyezné az(oka)t. Ez a partner állomásnál javítja a vett
irat minőségét, és megtakarítja Önnek a faxolás előtti nyomtatás költségét és idejét.
Együttműködő készülékek
Hálózati csatolóval rendelkező modellek
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
1. csoport
- DP-180/190
- DP-1820P/1820E a Fax és Internet Fax opciókkal
- DP-2310/2330/3010/3030 a Fax és Internet Fax opciókkal
- DP-3510/3520/3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030 a Fax és Internet Fax opciókkal
- DX-600 / 800
- UF-7100/8000/8100 az Internet Fax/Email modullal
- UF-9000
2. csoport
- DP-1810F az Internet Fax opcióval
- DP-2000/2500/3000 a Fax és Internet Fax opciókkal
- DX-1000/2000
Helyi csatolóval rendelkező modellek
- UF-490/525 (USA UF-490: csak az önálló “Standalone” rendszer)
- UF-590/790
- UF-890/990 (csak adás)
- DP-1810F
Korlátozás(ok)
Közös
- Az adásra kerülő adat méretét az eszköz memóriájának mérete korlátozza. Az adás törlődik, ha a
készülék memóriája az adatok küldése során megtelik.
- Küldéskor a célállomások maximális száma 999.
Csak hálózati csatolóval rendelkező modellek esetén
- A fax üzenet célállomásainak maximális számát az eszköz közvetlen tárcsázású állomásainak
maximális száma határozza meg. Az adás törlődik, ha a célállomások száma meghaladja ezt az
értéket az adatok küldése során.
- Az egyszerű, csak küldésre alkalmas rendszerű, 2. csoportba tartozó eszközök esetén, a fax
adat folyamatosan kerül átvitelre a készülékbe anélkül, hogy a feladatot jóvá kellene hagyni. A
számítógépről a készülékbe történő adatátvitel megszakad, ha a célállomások vagy a feladatok száma
meghaladja a maximális értéket, vagy elfogy a szabad memória.
- Az egyszerű, csak küldésre vagy küldésre és fogadásra is alkalmas rendszerű, 1. csoportba
tartozó eszközök esetén a fax adat önállóan kerül átvitelre a Panafax Desktop-ból, miközben minden
egyes feladathoz bekéri a befejezés visszaigazolást vagy a feladat befejezéséről szóló üzenettel
(csak küldéskor), vagy a kommunikációs naplóval (küldéskor és fogadáskor).
Folytatás a következő oldalon...
169
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Általános leírás
Ha vírusvédelmi szoftvert használ, az összeütközhet a Panafax Desktop-pal, vagy meggátolhatja azt a fax
feladat az eszközbe megfelelő módon történő küldésében. Szükség lehet a vírusvédelmi szoftver ideiglenes
kiiktatására a Panafax Desktop használatakor. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
170
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Csatlakozás konfigurálása (hálózati kapcsolat esetén)
Hálózati csatolóval rendelkező modellek esetén
Két típusú Panafax Desktop konfiguráció létezik: egyszerű, csak küldésre alkalmas rendszer és
küldésre/fogadásra alkalmas, hálózaton megosztott rendszer.
PC Fax beállítás
Csak küldésre alkalmas rendszer
• Egyenrangú kapcsolat
• Email szerverre nincs szükség
• IP cím beállítás
• Relé adás jelszó beállítás
• Relé adás jelentés = KI beáll.*1
• Relé adás jelszó beállítás
Küldés/fogadás hálózaton
• Megosztott hálózati kapcsolat
• Email szerver és email vételi
fiók szükséges
• IP cím beállítások
• Relé adás jelszó beállítás
• Relé adás jelentés = Mindig
beállítás*2
• Internet Fax beállítás
• Fax átirányítás beállítás
• A szerver PC-nél
- Email cím beállítás
- Relé adás jelszó beállítás
- Szerver beállítás
- POP vétel beállítás
• A kliens PC-nél
- Megosztott szerver keresés
Megjegyzés:
*1: Az egyszerű, csak küldésre alkalmas rendszerű, 2. csoportba tartozó eszközök esetén (lásd az előző
részben lévő, a kompatibilis eszközöket tartalmazó listát) az Adási napló és az Adás nyugtázási
értesítés csak az eszközre irányuló átvitelt jelzi. Az eszköz kommunikációs naplója az egyetlen módja
annak, hogy ellenőrizni lehessen: a küldemény valóban elérte végső célját. (A kommunikációs napló
OLDALAK oszlopa egy kötőjelet "-" tartalmaz.)
*2: Az egyszerű, csak küldésre vagy küldésre és fogadásra is alkalmas rendszerű, 1. csoportba tartozó
eszközök és minden más, kompatibilis eszköz esetén az átvitel eredményét az Adási napló és az Adás
nyugtázási értesítés mutatja. (valójában elküldött oldalak)
Az egyszerű, csak küldésre alkalmas rendszer csatlakoztatási rajza
aaa
aaa
Folytatás a következő oldalon...
bbb
bbb
171
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Eszköz beállítás
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Csatlakozás konfigurálása (hálózati kapcsolat esetén)
Az egyszerű, csak küldésre vagy küldésre és fogadásra is alkalmas rendszer
csatlakoztatási rajza
172
aaa
bbb
ccc
ddd
ddd
ddd
aaa
bbb
ccc
ddd
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Csatlakoztatás konfigurálása (helyi kapcsolat esetén)
Helyi csatolóval rendelkező modellek esetén
Két típusú Panafax Desktop konfiguráció létezik: az önálló rendszer és a hálózati megosztott rendszer.
Eszköz beállítás
Önálló rendszer
- Önálló kapcsolat
PC Fax beállítás
- PC-FAX VÉTELI MOD = NYOMT. / TÖLT&NY / ÁTTÖLTÉS - Nincs
Hálózati megosztott rendszer - PC-FAX VÉTELI MOD = NYOMT. / TÖLT&NY / ÁTTÖLTÉS A szerver PC-nél
- Megosztott hálózati kapcs.
- Szerver beállítás
A kliens PC-nél
- Megosztott szerver keresés
aaa
aaa
ddd
ddd
Folytatás a következő oldalon...
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Önálló rendszer
173
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Csatlakoztatás konfigurálása (helyi kapcsolat esetén)
Hálózati megosztott rendszer
aaa
ddd
174
bbb
ddd
ccc
ddd
aaa
bbb
ccc
ddd
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
Hálózati csatolóval rendelkező modellek esetén
A Panafax Desktop az Ön hálózatához (LAN) csatlakozó Panasonic/Panafax típusokban lévő fax
modemet használja a fax kommunikációhoz.
Mielőtt használná Panafax Desktop-ot, aktiválnia kell a Fax modemet, és be kell állítania bizonyos
paramétereket. A Panafax Desktop beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
Telepítés
1
Ellenőrizze az alábbi készülék beállításokat.
Csak küldésre alkalmas rendszerek beállításai:
Csatlakozás a hálózathoz
Internet paraméterek beállítása:
- IP cím
- Alhálózati maszk
- Alapértelmezett átjáró IP címe
- Relé adás jelszó
Állítsa be a fax paramétereket:
- Állítsa a RELÉADÁS JELENT. = KI (143-as fax paraméter. Lásd a kezelési útmutatót a faxhoz és az internet
fax/email-hez)
2
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Küldésre/fogadásra alkalmas rendszerek beállításai:
Csatlakozás a hálózathoz
Internet paraméterek beállítása:
- IP cím
- Alhálózati maszk
- Alapértelmezett átjáró IP címe
- Email cím
- Email szerver név / IP cím
- Relé adás jelszó
Állítsa be a fax paramétereket:
- Állítsa a RELÉADÁS JELENT. = MINDIG (143-as fax paraméter.
Lásd a kezelési útmutatót a faxhoz és az internet fax/email-hez)
- Állítsa be a FAX ATIRANYITAS-t az email fiók fogadásához (054-es fax paraméter.
Lásd a kezelési útmutatót a faxhoz és az internet fax/email-hez)
Telepítse a Document Management System (Dokumentumkezelő rendszer) programot.
Olvassa el a kezelési útmutató telepítéssel kapcsolatos részét.
Megjegyzés:
A DP-1810F/DP-1810F (Hálózati PC Fax)/1820P/1820E/2000/2310/2330/2500/3000/3010/3030/3510/3520/3530/
4510/4520/4530/6010/6020/6030 típusoknál a Panafax Desktop nem telepítődik automatikusan a TYPICAL
(Tipikus) telepítéssel. Válassza a CUSTOM (Egyéni) telepítést és válassza ki, hogy telepítődjön a Panafax
Desktop.
A DP-1810F esetén két típusú Panafax Desktop kapcsolat létezik (párhuzamos és hálózati). A "DP-1810F
(Hálózati PC Fax)" modell nevet válassza ha a hálózatos verzióját használja a Panafax Desktop-nak és a "DP1810F" modell nevet válassza, ha a helyi (Párhuzamos) verzióját használja a Panafax Desktop-nak.
Folytatás a következő oldalon...
175
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
Alapvető beállítások (Egyszerű, csak küldő rendszer / Küldő és fogadó rendszer)
1
Kattintson kettőt a
ikonra a Windows Asztalon.
Megjelenik a Panasonic Communications Utility
(kommunikációs segédprogram).
Kattintson az
Megj.:
2
OK
gombra.
Ha a Panasonic Communication Utility már
aktiválva lett, a Panafax Desktop főablaka jelenik
meg a képernyőn. Válassza a PC Fax Device
Locator (eszközkereső) lehetőséget a Tools
menüből, a Device Search Ranges (Eszköz
keresési tartományok) ablak megjelenítéséhez.
Megjelenik a Device Search Ranges (Eszköz keresési
tartományok) ablak.
A hálózathoz csatlakoztatott eszközök (Network Connected
Devices) keresésének elindításhoz kattintson a
Search Now (Keresés most) gombra.
Megj.:
Az alapértelmezett alhálózaton belüli, összes
eszközt keresi. Finomítsa a keresési tartományt, ha
az alhálózathoz számos készülék csatlakozik, vagy
az alhálózaton kívüli eszközöket kíván
csatlakoztatni.
A keresési tartomány megváltoztatásához kattintson
Add
az
tartományt.
176
(Hozzáad) gombra, és adja meg a
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
3
Elindítja a PC fax készülékek keresését a hálózaton.
4
A hálózathoz csatlakozó PC fax készülék(ek) listáját
megjeleníti a PC Fax Device Locator (PC fax készülék
lokátor).
Válassza ki a kívánt készüléket, és a Device (Eszköz)
menüben kattintson kettőt a „Properties (Tulajdonságok)”-
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
ra.
Folytatás a következő oldalon...
177
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
5
Megjelenik a PC Fax Properties (PC fax tulajdonságok)
ablak.
<General> (Általános) fül
Adja be a PC fax beállításokat (PC Fax Settings)..
Csak küldő rendszer:
• Device’s Email Address (A készülék Email címe) Nem
feltétlenül szükséges bármilyen cím beállítása.
• Device’s Relay XMT Password (Készülék relé adási
jelszó) A készülék relé adási jelszava.
• Result Report Email Address (Eredmény jelentés
Email cím) Beállítása nem szükséges. (Lásd: 1. és 3.
megjegyzés)
Küldő és fogadó rendszer:
• Device’s Email Address (A készülék Email címe)
Állítsa be a készülék Email címét. (Lásd: 2. megjegyzés)
• Device’s Relay XMT Password (Készülék relé adási jelszó)
A készülék relé adási jelszava.
• Result Report Email Address (Eredmény jelentés Email cím)
Állítsa be az Email címet a vételhez. (Lásd: 3. megjegyzés)
Megj.: 1. Ha van saját Email címe, és készüléke készen áll az
Internet fax beállításra, állítsa be itt az Email címét. Ön
veheti a készülékről érkező eredmény jelentést. Ebben az
esetben állítsa a 143-as fax paramétert (RELÉADÁS
JELENT.) “MINDIG”-re.
2. Az email cím az eszköz megkülönböztetésére szolgál.
Pontosan írja be, különben a Device Name (Eszköznév)
és Device Location (Eszköz hely) a vételi naplóban nem
jelenik meg megfelelően.
3. Ha a Relay Domain (Relé domain) be van állítva az
eszköz felhasználói paramétereiben, a Result Report
(Eredmény jelentés) email cím domain-je (a @-tól jobbra
eső rész) meg kell hogy egyezzen a készülék email
címének domain-jével. Ha nincs egyezőség, a Panafax
Desktop-ról történő átvitel visszautasításra kerül.
<Transmission/Reception> (Adás / Vétel) fül
• Transmission Setting (Adási beállítások)
- Transmission Priority (Adási elsőbbség) Ha több készülék áll
rendelkezésére, beállíthatja a készülék adási elsőbbségét.
- Dept counter mode On (Osztály számláló mód Be) Amikor a
készüléknél használja az Osztály kód funkciót, jelölje be a
jelölőnégyzetet, és adja be az azonosító kódot.
- Start Status Monitor at sending (Az állapotfigyelő beállítása
adásnál) Adáskor automatikusan elindítja az Állapotfigyelőt.
Az eszköz állapota figyelemmel kísérhető. A 2. csoportba
tartozó eszközöknél ez a funkció nem áll rendelkezésre.
• Reception Setting (Vételi beállítások) (csak a Küldő és fogadó
rendszerhez)
- Makes Reception Effective (Engedélyezi a vételt) Jelölje be
ezt a jelölőnégyzetet, ha ezzel a készülékkel kíván venni.
• Acquires Phone Book data from the device (Telefonkönyv
adatok beolvasása a készüléktől)
- Device's Password (A készülék jelszava)
A készülék jelszava, hogy a készüléktől beolvassa a
telefonkönyv adatokat. A készülékkel azonos jelszót
kell beállítani.
Megj.: 1. A DX-800 távvezérlő jelszót használ. A DP-180/190/
1810F/1820P/1820E/2310/2330/3010/3030/3510/3520/
3530/4510/4520/4530/6010/6020/6030/UF-7000/7100/
8000/8100/9000 adminisztrátor jelszót használ.
2. A 2. csoportba tartozó eszközöknél ez a funkció nem áll
rendelkezésre.
Ha befejezte a beállítások bevitelét, kattintson az
178
OK
gombra.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
6
A PC Fax Device Locator (PC fax készülék lokátor)
segítségével ellenőrizze, hogy a készülék készenléti
állapotban van-e (ez egy kis időt vesz igénybe).
A PC Fax Device Locator (PC fax készülék lokátor)
bezárásához kattintson a x -ra vagy válassza ki a
Device (Eszköz) I Exit (Kilépés) menüpontot.
A Csak küldő rendszer esetében a beállítás
befejeződött.
A Küldő és fogadó rendszer esetében folytassa a
beállítást a „Vételi beállítás” részben.
Vételi beállítások (csak a Küldő és fogadó rendszernél)
Kattintson a
(Panafax asztal) ikonra a Windows
Asztalon.
Megjelenik a Panafax Desktop (Panafax asztal).
Válassza ki a fő menüből a Tools (Eszközök) I PC
Fax Device Locator (PC fax készülék lokátor)
menüpontot.
2
Megjelenik a PC Fax Device Locator (PC fax
készülék lokátor) ablak.
A menüből válassza a Device (Eszköz) | Detail
Settings (Részletes beállítások) menüpontot.
Folytatás a következő oldalon...
179
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
1
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
3
Megjelenik a Detail Settings (Részletes beállítások)
ablak.
• Fax Log Data Folder (Fax napló adatok mappa)
- Location (Hely)
Adja meg a Fax napló adatok mentésének
helyét. Az alapértelmezett beállítások általában
megfelelőek.
• Shared Server Settings (Megosztott szerver
beállítások)
- Shared and Account Name (Megosztott és fiók
név)
Állítsa be, ha a Panafax Desktop-ot megosztott
módban használja.
• POP Server Settings for PC Fax Reception (POP
szerver beállítások PC fax vételhez)
- Ez akkor kerül beállításra, amikor a Panafax
Desktop a vételi funkciót használja.
POP szerver beállítások és a vételi Email fiók.
• PC Fax Transmit Setting (PC fax adási
beállítások)
- Max. number of Multi-Station TX (A
többállomásos adás maximális száma)
Állítsa be a célállomások maximális számát,
amelyre a készülék egyetlen átviteli kérés alatt
továbbíthat.
Ha a célállomások száma túllépi ezt a számot,
akkor több átvitelre osztódik. Ha több átvitelre
osztódik, és más készülékek elérhetők, akkor
egy kérést továbbít a készülékcsoporthoz.
Ha befejezte a beállítások bevitelét, kattintson az
OK
gombra.
Megj.: 1. Ha számítógépe Windows NT/Windows
2000/Windows XP/Windows Server 2003
operációs rendszerrel működik, és a kliens
PC Windows 98/Windows Me operációs
rendszert futtat, akkor a Fax szerver funkció
használatához szükség van a Guest Account
(Vendég fiók) alkalmazására. Ha megjelenik
a "Do you want to use the Guest Account?"
(Használni kívánja a Vendég fiókot?) kérdés,
akkor a Vendég fiók alkalmazásához
kattintson [Yes] (Igen) lehetőségre.
2. Ha a vendég fiókot engedélyezi, egy
biztonsági probléma léphet fel.
-Lehetőség lesz a közös mappák elérésére
akkor is, ha nincs fiók a WIndows-ban
-A vendég fiókon keresztül vírus juthat a
számítógépbe.
Kérjük csak azután engedélyezze, hogy
egyeztetett a hálózati adminisztrátorral.
180
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
4
Válassza ki a kívánt eszközt és kattintson rajta
duplán, vagy a menüből válassza ki a Device
(Eszköz) I Detail Settings (Részletes beállítások)
menüpontot.
5
Megjelenik a PC Fax Properties (PC fax
tulajdonságok) ablak.
Kattintson a Transmission/Reception (Adás /
Vétel) fülre, és jelölje be a „Makes Reception
Effective” (Vétel engedélyezése) jelölőnégyzetet.
6
OK
gombra.
Ellenőrizze, hogy a Reception (Vétel) állapotánál
„Yes” (Igen) látható-e. Ez egy pillanatot vesz
igénybe.
Kattintson a x -ra vagy válassza ki a Device
(Eszköz) I Exit (Kilépés) menüpontot.
A Küldő és fogadó rendszer beállítása
befejeződött.
Folytatás a következő oldalon...
181
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Kattintson az
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
Kliens beállítások (Küldő és fogadó rendszer)
1
Kattintson a
(Panafax asztal) ikonra a Windows
Asztalon.
Megjelenik a Panasonic Communications Utility
segédprogram.
Kattintson az
2
OK
gombra.
Megjelenik a Device Search Ranges (Eszköz
keresési tartományok) ablak.
Kattintson a [Shared Network Connected
Device(s)] [Hálózathoz csatlakoztatott eszköz(ök)
megosztása] rádiógombra.
A megosztott szerver keresésének elindításhoz
kattintson a Search Now (Keresés most) gombra.
Megj.:A keresés néha hosszú ideig tart, ha
hálózatához sok PC csatlakozik. Ebben az
esetben azt javasoljuk, hogy a keresési idő
csökkentéséhez kattintson az [Add] (Hozzáad)
gombra, és adja meg a domaint (Domain) vagy
a munkacsoportot (Workgroup), illetve adja meg
a számítógép név (Computer Name) könyvtárat.
Look in (Keresés itt)
• Specified Domain or Workgroup (Megadott
domain vagy munkacsoport) Adja be az eszköz
domaint vagy munkacsoportot.
• Specified Computer Name (Megadott
számítógép név) Adja be a szerver számítógép
nevet.
• Shared Name (Megosztott név) Adja be a
szerver megosztott nevét, ha megváltoztatta az
alapértelmezett beállítást.
• Password (Jelszó) Adja be a szerver jelszót, ha
megváltoztatta az alapértelmezett beállítást.
182
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (hálózati kapcsolat esetén)
3
Elindítja a szerver keresését a hálózathoz
4
A szerveren keresztül a hálózathoz csatlakozó
csatlakoztatott eszközökhöz.
eszközök listáját megjeleníti a PC Fax Device
Locator (PC fax készülék lokátor).
Kattintson a x -ra vagy válassza ki a Device
Megj.:A Reception (Vétel) funkció állapota „Yes”
(Igen), ha a vételi funkció aktív. Ha nem kíván
faxot venni, válassza ki a készüléket, és
kattintson kettőt, vagy a menüben kattintson a
Device (Eszköz) I Properties (Tulajdonságok)
menüpontra. Megjelenik a PC Fax (Shared
Device) Properties [PC fax (osztott készülék)
tulajdonságok] ablak. Kattintson a
Transmission/Reception (Adás / Vétel) fülre,
és jelölje ki a „Makes Reception Effective” (Vétel
engedélyezése) jelölőnégyzetet. Kattintson az
OK
gombra.
183
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
(Eszköz) I Exit (Kilépés) menüpontot.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (helyi kapcsolat esetén)
Helyi csatolóval rendelkező modellek esetén
A Panafax Desktop az Ön számítógépéhez párhuzamos kábellel csatlakozó Panasonic/Panafax típusokban
lévő fax modemet használja a fax kommunikációhoz.
Mielőtt használná Panafax Desktop-ot, aktiválnia kell a Fax modemet, és be kell állítania bizonyos
paramétereket. A Panafax Desktop beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
Telepítés
1
Ellenőrizze az alábbi készülék beállításokat.
Ha faxot szeretne venni, állítsa át a 063-as fax
paramétert (PC-FAX VÉTELI MOD) “TÖLT&NY” vagy
“ÁTTÖLTÉS”-re.
2
Telepítse a dokumentumkezelő rendszert. Olvassa el
a kezelési útmutató telepítésre vonatkozó részét.
Megj.: 1. A DP-1810F típusnál a Panafax Desktop
vagy
nem telepítődik automatikusan a TYPICAL
(Tipikus) telepítéssel. Válassza a CUSTOM
(Egyéni) telepítést és válassza ki, hogy
telepítődjön a Panafax Desktop. A DP-1810F
esetén két típusú Panafax Desktop kapcsolat
létezik (párhuzamos és hálózati). A "DP1810F (Hálózati PC Fax)" modell nevet
válassza ha a hálózatos verzióját használja
a Panafax Desktop-nak és a "DP- 1810F"
modell nevet válassza, ha a helyi
(Párhuzamos) verzióját használja a Panafax
Desktop-nak.
2. A megosztott hálózatos rendszer esetén
telepítéskor a Select Setup Type (telepítés
típusának kiválasztása) ablakban válassza a
Client
184
(Kliens) gombot.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (helyi kapcsolat esetén)
Telepítés önálló rendszer esetén
Speciális beállításokra nincs szükség. A készülék a számítógéphez párhuzamos kábellel történő
csatlakoztatását és a Panafax Desktop elindítását követően készen áll faxok küldésére és fogadására.
Megj.:
Ellenőrizze, hogy a készülék ne legyen energiatakarékos vagy alvó módban, amikor a Panafax
Desktop-ot elindítja.
Telepítés hálózati megosztott rendszer esetén
Szerver PC
Szerver telepítés (Hálózati megosztott rendszer)
1
Kattintson a
(Panafax asztal) ikonra a Windows
Asztalon.
Megjelenik a Panafax Desktop ablak.
Locator menüpontot.
2
Megjelenik a PC Fax Device Locator (PC fax
készülék lokátor) ablak.
A menüből válassza a Device → Detail Settings
menüpontot.
3
Megjelenik a Detail Settings (Részletes beállítások)
ablak.
Jelölje be a “Shared Server Setting” (Megosztott
szerver beállítás) jelölőnégyzetet.
A beállítások befejezése után kattintson az
OK
gombra.
• Fax Log Data Folder (Fax napló adatok mappa)
Location (Hely)
Adja meg a Fax napló adatok mentésének
helyét. Az alapértelmezett beállítások általában
megfelelőek.
• Shared Folder Settings (Megosztott mappa
beállítások)
Állítsa be, ha a Panafax Desktop-ot megosztottan
kívánja használni.
Folytatás a következő oldalon...
185
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
A főmenüből válassza a Tools → PC Fax Device
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (helyi kapcsolat esetén)
Kliens PC
Kliens telepítés (Hálózati megosztott rendszer)
1
Kattintson duplán a Windows Asztalon lévő
ikonon.
Megjelenik a Panasonic Communications Utility
(kommunikációs segédprogram) ablaka.
Kattintson az
Megj.:
186
OK
gombra.
Ha a Panasonic Communication Utility már
aktiválva lett, a Panafax Desktop főablaka
jelenik meg a képernyőn. Válassza a PC Fax
Device Locator (eszközkereső) lehetőséget
a Tools menüből, a Device Search Ranges
(Eszköz keresési tartományok) ablak
megjelenítéséhez.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (helyi kapcsolat esetén)
2
Megjelenik a Device Search Ranges (Eszköz
keresési tartományok) ablak.
A megosztott szerver keresésének elindításához
kattintson a Search Now (Keresés most) gombra.
Megj.:A keresés néha hosszú ideig tart, ha
hálózatához sok PC csatlakozik. Ebben az
esetben azt javasoljuk, hogy a keresési idő
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Add
csökkentéséhez kattintson az
(Hozzáad) gombra és adja meg a domaint
(Domain) vagy a munkacsoportot (Workgroup),
illetve adja meg a számítógép név (Computer
Name) könyvtárat.
• Look in (Keresés itt)
- Specification of Domain or Workgroup (Domain
vagy munkacsoport megadása)
Adja be az eszköz domaint vagy
munkacsoportot.
- Specification of Computer Name (Számítógép
név megadása)
Adja be a szerver számítógép nevet.
- Shared Name (Megosztott név)
Adja be a szerver megosztott nevét, ha
megváltoztatta az alapértelmezett beállítást.
• Password (Jelszó)
Adja be a szerver jelszót, ha megváltoztatta az
alapértelmezett beállítást.
Folytatás a következő oldalon...
187
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Telepítés és beállítás (helyi kapcsolat esetén)
3
Elindítja a szerver keresését a helyileg csatlakoztatott
4
A szerveren keresztül a helyileg csatlakozó
eszközökhöz.
eszközök listáját megjeleníti a PC Fax Device
Locator (PC fax készülék lokátor).
Kattintson a x -ra vagy válassza ki a Device
(Eszköz) I Exit (Kilépés) menüpontot.
Megj.:A Reception (Vétel) funkció állapota „Yes”
(Igen), ha a vételi funkció aktív. Ha nem kíván
faxot venni, válassza ki a készüléket, és
kattintson kettőt, vagy a menüben kattintson a
Device → Properties menüpontra. Megjelenik a
PC Fax (Shared Device) Properties [PC fax
(osztott készülék) tulajdonságok] ablak.
Kattintson a Transmission/Reception (Adás /
Vétel) fülre, és jelölje ki a „Makes Reception
Effective” (Vétel engedélyezése) jelölőnégyzetet.
Kattintson az
188
OK
gombra.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Főablak és eszköztár
Főablak
(5)
(1)
(6)
(2)
(3)
(4)
(7)
(8)
(9)
(11)
(1)
Fax No. (fax
szám)
Adja be a célállomás fax számát.
(2)
Vonal
kiválasztás
Jelölje be a vonal típusát a telefonszám előtti, előre beállított kód tárcsázásához.
Lásd a Configuration (beállítás) menü Dialing Setting (Tárcsázás beállítás) fülét.
(3)
Recipient
(Címzett)
Amikor ezt beadja, megjelenik a címlapon.
(4)
Company
(Cég)
Amikor ezt beadja, megjelenik a címlapon.
(5)
recipient(s)
[címzett(ek)]
A beadott állomások számát jelzi.
(6)
Célállomás(ok) A beadott célállomás(oka)t jelzi.
(7)
Subject (Tárgy) Amikor ezt beadja, megjelenik a címlapon.
(8)
Memo mező
Amikor ezt beadja, megjelenik a címlapon.
(9)
Cover Sheet
(Fedőlap/
Címlap)
Válasszon a különböző címlapok közül, vagy ne küldjön címlapot.
(10)
Attachment
(Melléklet)
A mellékelt oldalszámot jelzi.
(11)
Resolution
(Felbontás)
Az aktuális adási felbontást jelzi.
Folytatás a következő oldalon...
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
(10)
189
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Főablak és eszköztár
Eszköztár
Az adás indítására szolgál.
(Küldés)
A címlap illetve az adási fájl megtekintésére szolgál.
(Nyomtatási kép)
Az elküldendő fájl kiválasztására szolgál.
(Fájl csatolás)
Az Adási / Vételi naplókezelő megjelenítésére szolgál.
(Adási / Vételi napló)
Az Ön Személyes telefonkönyvének megnyitására szolgál.
(Telefonkönyv)
A címlap létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.
(Címlap szerkesztő)
Az On-line súgó megjelenítésére szolgál.
(Súgó)
190
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Dokumentum küldése
Dokumentum küldése Windows alkalmazás segítségével
Ön bármely Windows alkalmazásból közvetlenül is küldhet faxot, egyszerűen a „Panafax Desktop Driver
(Panafax asztal illesztőprogram)”-mal történő nyomtatással.
Hozza létre például a szöveget az Ön szövegszerkesztőjével. Amikor befejezte, és készen áll a faxolásra a
célállomás felé, egyszerűen kövesse az alábbi eljárást.
1
Az aktuális alkalmazásnál a File (Fájl) menüből
2
Megjelenik a Print (Nyomtatás) párbeszédpanel.
A Printer Name (Nyomtató neve) menüből válassza ki a
„Panafax Desktop Driver (Panafax asztal
illesztőprogram)”-ot.
Az irat fax képpé konvertálásához kattintson az
OK
Folytatás a következő oldalon...
gombra.
191
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
válassza ki a „Print (Nyomtatás)”-t.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Dokumentum küldése
3
Adja be a címzett fax telefonszámát (Fax No.), nevét
(Recipient) és cégének nevét (Company), vagy válassza
ki az Ön Személyes telefonkönyvéből (Personal Phone
Book).
Megj.: Szünet beiktatásához használja a vesszőt: ",".
A címzett címlistába való felvételéhez kattintson a
gombra.
Ha kívánja, adjon be/válasszon ki egy újabb címzettet.
Adja meg a tárgyat a Subject (Tárgy) mezőben, és írja
be a rövid üzenetet, amelyet a címlapra kíván felvenni.
Ha készen áll a fax elküldésére, kattintson a
(Küldés) ikonra.
Megj.:A küldendő fax képének ellenőrzéséhez kattintson a
ikonra.
4
192
Az adás indításához kattintson az
OK
gombra.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Dokumentum küldése
Dokumentum küldése a Panafax Desktop (Panafax asztal) segítségével
Ön bármely Windows alkalmazásból közvetlenül is küldhet faxot, egyszerűen a fájlnak a Panafax Desktop
(Panafax asztal) segítségével történő megnyitásával.
Hozza létre például a szöveget az Ön szövegszerkesztőjével. Amikor befejezte, és készen áll a faxolásra a
célállomás felé, egyszerűen kövesse az alábbi eljárást.
1
A Windows „Desktop (Asztal)”-on kattintson a
(Panafax asztal) ikonra.
Megjelenik a Panafax Desktop (Panafax asztal)
ablak.
Kattintson a
(Fájl megnyitás) gombra, hogy
2
Az irat fax képpé konvertálásához válassza ki a fájlt,
3
Adja be a címzett fax telefonszámát (Fax No.), nevét
és kattintson az
Open
(Megnyitás) gombra.
(Recipient) és cégének nevét (Company), vagy
válassza ki az Ön Személyes telefonkönyvéből
(Personal Phone Book).
Megj.: Szünet beiktatásához használja a vesszőt: ",".
A címzett címlistába való felvételéhez kattintson a
gombra.
Ha kívánja, adjon be/válasszon ki egy újabb címzettet.
Adja meg a tárgyat a Subject (Tárgy) mezőben, és írja
be a rövid üzenetet, amelyet a címlapra kíván felvenni.
Ha készen áll a fax elküldésére, kattintson a
(Küldés) ikonra.
Megj.:A küldendő fax képének ellenőrzéséhez
kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
ikonra.
193
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
kijelölje a fájlt az adáshoz.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Dokumentum küldése
4
Az adás indításához kattintson az
OK
gombra.
Fax emlékeztető küldése a Panafax Desktop (Panafax asztal) segítségével
Ön a „Panafax Desktop (Panafax asztal)”-ról közvetlenül is küldhet fax emlékeztetőt. Ez az emlékeztető
gyorsan és egyszerűen elküldhető.
1
A Windows „Desktop (Asztal)”-on kattintson a
(Panafax asztal) ikonra.
Megjelenik a Panafax Desktop (Panafax asztal)
ablak.
2
Adja be a címzett fax telefonszámát (Fax No.), nevét
(Recipient) és cégének nevét (Company), vagy
válassza ki az Ön Személyes telefonkönyvéből
(Personal Phone Book).
Megj.: Szünet beiktatásához használja a vesszőt: ",".
A címzett címlistába való felvételéhez kattintson a
gombra.
Ha kívánja, adjon be/válasszon ki egy újabb címzettet.
Adja meg a tárgyat a Subject (Tárgy) mezőben, és írja
be a rövid üzenetet, amelyet a címlapra kíván felvenni.
Ha készen áll a fax elküldésére, kattintson a (Küldés)
ikonra.
Megj.:A küldendő fax képének ellenőrzéséhez
kattintson a
3
194
ikonra.
Az adás indításához kattintson az
gombra.
OK
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Dokumentum vétele
Vételi beállítás
1
2
Ellenőrizze, hogy látható-e a Panasonic
kommunikációs segédprogram ikon a Tálcán.
Kattintson a jobb gombbal a Panasonic
Communications Utility (Panasonic kommunikációs
segédprogram) ikonra, hogy megjelenítse a menüt, és
kiválassza a PC-fax vétel értesítést.
• Popup Display (Előugró kijelzés)
• Icon Display (Ikon kijelzés)
• No Notice (Nincs értesítés)
Amikor készüléke faxot vesz, az alábbi műveleteket hajtja végre:
A csatlakoztatott számítógépen megjelenik a
figyelmeztetés a vételre.
Kattintson a Receiving LOG (Vételi napló) gombra.
vagy
Megváltozik a Panasonic kommunikációs
segédprogram ikon.
Kattintson kettőt az ikonra.
2
Megjelenik a vételi napló.
Válasszon ki a naplóból egy átvitelt, majd a vett fax
megtekintéséhez kattintson a
(Előnézet)
gombra.
3
A vett fax megjelenik a PC-n.
195
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
1
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
A személyes telefonkönyv rögzítése
A címzett „Personal Phone Book (Személyes telefonkönyv)”-ben való tárolásához kövesse az
alábbi lépéseket:
1
A Phone Book (Telefonkönyv) párbeszédpanel
megnyitásához kattintson a
(Telefonkönyv)
gombra.
2
Kattintson a
(Új bejegyzés) gombra.
Megj.:1. Az eszköz telefonkönyvében lévő bejegyzések
áttöltéséhez kattintson a
Acquire Device's Phone Book gombra.
2. Az eszköz címjegyzékének áttöltéséhez
szükség van az adminisztrátori jelszóra. Lásd:
178. oldal “Transmission/Reception (Adás /
Vétel) fül → Acquires Phone Book data from
the device (Telefonkönyv adatok beolvasása a
készüléktől)”.
3. A cím szerkesztéséhez kattintson a
Personal Details
gombra.
4. A cím törléséhez kattintson a Delete
3
gombra.
<Contact> (Kapcsolat) fül
• Name (Név):
Adja meg a címzett nevét.
• Fax No. (Fax telefonszám):
Adja meg a fax telefonszámot.
• Call Type (Hívás típus):
Válassza ki, hogyan kell tárcsázni a hívást. A
készülék a fax telefonszám elején a „Tools/
Configuration/Dialling Settings (Eszközök /
Beállítás / Tárcsázási beállítások)”-nál beállított
kódot tárcsázza.
Megj.: Szünet beiktatásához használja a vesszőt: ",".
4
<Data Fields> (Adatmező) fül
Adja meg a telefax fedőlapon (címlapon)
alkalmazandó címzett cégének nevét (Company
name), osztályát (Department), beosztását (Job Title),
címét (Address), közvetlen telefonszámát (Direct
Phone No.) és mellékállomási hívószámát (Extension
Phone No.).
196
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
A személyes telefonkönyv rögzítése
5
OK
Az adatok elmentéséhez kattintson az
gombra.
Legfeljebb 2000 bejegyzést tud rögzíteni.
Ha újabb adatokat kíván bevinni, ismételje meg
az eljárást a 2. lépéstől.
A címzettek csoportjának tárolásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a
2
párbeszédpanel.
(Telefonkönyv) ikonra.
Megjelenik a Phone Book (Telefonkönyv)
Kattintson az
(Csoport szerkesztése)
gombra.
3
Megjelenik a Group Registration (Csoport tárolása)
párbeszédpanel.
Kattintson a
4
(Új) gombra.
Megjelenik az Add New Group Name (Új csoportnév
hozzáadása) párbeszédpanel.
Adja be a csoportnevet, és kattintson az
OK
gombra.
Folytatás a következő oldalon...
197
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
1
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
A személyes telefonkönyv rögzítése
5
Válassza ki a kívánt címzetteket.
6
A címzetteknek a Member (Tagok) listába viteléhez
kattintson a
gombra.
Az egyes csoportoknak legfeljebb 999 tagja lehet.
Ha újabb csoportot kíván hozzáadni, ismételje meg az
eljárást a 3. lépéstől.
Legfeljebb 100 csoportot hozhat létre.
Ha befejezte, a csoport tárolásból való kilépéshez
kattintson az
198
OK
gombra.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
A személyes telefonkönyv rögzítése
Lehetősége van a személyes telefonkönyvbe (-ből) adatok importálására (exportálására) CSV (Comma
Separated Value) fájlformátumban
Telefonkönyv adatokat tartalmazó CSV formátumú fájlt importálhat a személyes telefonkönyvbe és
ugyanígy az ott lévő adatokat exportálhatja egy CSV formátumú fájlba.
Megj.:
Bár általában a szünetet egy vessző (,) jelzi, a Panafax Desktop esetében ezt "p" jelöli, amikor a
CSV fájl importálja/exportálja. Szünethez kérjük írjon "p"-t, amikor CSV fájlt készít.
Importálás CSV fájlból
1
A Phone Book (Telefonkönyv) párbeszédpanelen a
2
Válassza ki az importálni kívánt fájl és kattintson az
3
Ellenőrizze, hogy a Data Field (Adat mező) mező és
Open
(Megnyitás) gombra.
az Addressbook Field (Telefonkönyv mező)
megegyezik.
Válassza ki az importálni kívánt adatmezőt.
A mező beállítás megváltoztatásához válassza ki az
elemet és kattintson a Change Mapping...
(Hozzárendelés megváltoztatása) gombra, ha az
adatmező és a telefonkönyv mező nem egyezik meg.
Ha befejezte, kattintson az
OK
gombra.
Megj.:1. A telefonkönyv mezők közül a Name (Név) és
a Fax No. (Fax szám) feltétlenül szükségesek
(nélkülözhetetlenek).
Távolítsa el a jelölést a szükségtelen
telefonkönyv mező(k) melletti négyzetből.
2. A Fax No. (Fax szám) mező kizárólag a
következőkben felsorolt karaktereket
tartalmazhatja.
Amennyiben a mező más karaktert is
tartalmaz, nem kerül importálásra.
Használható karakterek: 1234567890*#p-/s
p = szünet (Pause)
- = elválasztó (tárcsázásnál nem számít)
/ = Tone üzemmód váltó
s = alcím (Sub-address)
Folytatás a következő oldalon...
199
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
menüből válassza a File | Import... menüpontot.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
A személyes telefonkönyv rögzítése
Importálás CSV fájlból
4
A CSV fájl importálásra kerül a telefonkönyvbe.
Exportálás CSV fájlba
200
1
A Phone Book (Telefonkönyv) párbeszédpanelen a
2
Írja be a fájl nevét és kattintson az
menüből válassza a File | Export... menüpontot.
gombra a CSV fájl mentéséhez.
OK
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Fedőlap
A Cover Sheet [Telefax fedőlap (címlap)] minden elküldött fax irat első oldala elé kerül, és olyan
információkat tartalmaz, mint pl. a címzett neve, a feladó neve, a dátum, a cím stb.
Címlap készítése
1
Kattintson a
2
ablak.
(Címlap szerkesztő) ikonra.
Szerkessze meg a címlapot.
A File (Fájl) menüből válassza ki a Save as (Mentés
másként) menüpontot.
3
Megjelenik a Save as (Mentés másként)
párbeszédpanel.
Válassza ki az elmentendő mappát, vagy ha új
mappába kívánja menteni, kattintson a
(Új mappa) gombra, adja meg az új
mappa nevét, majd kattintson az
OK
gombra.
Folytatás a következő oldalon...
201
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Megjelenik Cover Sheet Editor (Címlap szerkesztő)
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Fedőlap
4
Adja be az új mappa nevét a Cover Sheet File Name
(Címlap fájlnév) mezőbe.
Ha kívánja, írja be megjegyzését a Comment
(Megjegyzés) mezőbe.
Az új címlap elmentéséhez kattintson a
(Mentés) gombra.
202
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Fedőlap
Undo (Visszavonás)
: Visszavonja az utolsó szerkesztési műveletet.
Cut (Kivágás)
: A kijelölt szövegrészt a vágólapra mozgatja.
Copy (Másolás)
: A kijelölt szövegrészt a vágólapja másolja.
Paste (Beillesztés)
: Beilleszti a vágólapon lévő szöveget vagy objektumot.
Delete Object
(Objektum törlése)
: Törli a kiválasztott objektumot.
Page Size (Oldalméret)
: Beállítja a címlap méretét.
Date Frame
(Dátum keret)
: Beilleszti a dátum mezőt.
Text Frame
(Szöveg keret)
: Beilleszt egy szövegdobozt.
Line/Box
(Vonal / Doboz)
: Beilleszt egy vonalat, illetve egy dobozt.
Image Frame
(Kép keret)
: Beilleszt egy meglévő képfájlt (bmp fájlt).
Recipient Details
(Címzett adatai)
Sender Details
(Feladó részletek)
:
Információkészletet illeszt be a Personal Address Book (Személyes címlista)
Contact
(Kapcsolat) és Data Fields (Adatmezők) fülébe.
: Információkészletet illeszt be a Tools (Eszközök) menü Sender Details (Feladó
adatai) fülébe.
Comment (Megjegyzés)
: Minden iratküldésnél beilleszti a rövid üzenet beírására szolgáló megjegyzés mezőt.
Subject (Tárgy)
: Minden iratküldésnél beilleszti a tárgy mezőt.
[View (Nézet)] menü
Show Grid
(Rács megjelenítés)
: Megjeleníti a rácsot.
Preview (Nyomtatási kép/
Előnézet)
: Megjeleníti a címlap nyomtatási (előnézeti) képét.
Show Status Bar
(Állapotsor megjelenítés)
: Megjeleníti az állapotsort.
Zoom (Nagyítás)
: Beállítja a címlap szerkesztő ablakának arányát.
Scale unit (Beosztás egység) : Beállítja a beosztás mértékegységét (cm / hüvelyk)
[Options (Beállítások)]
menü
Font (Betűtípus)
: Megadja a karakter betűtípusát.
Line Style (Vonal stílus)
: Megadja a vonal stílusát.
Text Alignment (Szöveg
igazítás)
: Beállítja a szöveg helyzetét.
Date Format (Dátum
formátum)
: Beállítja a dátum formátumát.
203
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
[Edit (Szerkesztés)] menü
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Configuration (konfiguráció) menü
Konfigurációs beállítások
A Configuration (Konfiguráció) ablak megnyitásához válassza ki a Tools (Eszközök) menüből a
Configuration... (Konfiguráció) menüpontot.
Send Option (Adási opciók) fül
Device Selection (Eszköz kiválasztás)
• Device Name (Készülék név):
Itt egy készüléknevet kell kiválasztani, amikor több,
hálózati csatlakozású eszköz csatlakozik.
Auto Selection (Automatikus kiválasztás)
A használt eszközt a prioritás szerint választja ki.
Rotation (Elforgatás)
A használt eszközt körforgás szerint választja ki.
(terhelés elosztás)
Device Name (Eszköz név)
Csak a meghatározott eszköz kerül kiválasztásra.
• Status/Location/Paper Size/Resolution (Állapot/
Helyszín/Papírméret/Felbontás):
Ha az eszköz ki van jelölve, az eszköz jellemzői
megjelennek.
Page Setup (Oldalbeállítás)
• Resolution (Felbontás):
Az átvitelhez használt felbontás.
A választható felbontások a számítógéphez
csatlakoztatott eszköz képességeitől függnek.
• Setup Quality (Minőség beállítás):
Állítsa be az adáskor használt minőséget.
• Use these as the default settings (Ezek
alapértelmezett beállításként való használata):
Ha be van jelölve, minden fax ezekkel a
beállításokkal kerül elküldésre.
Cover Sheet (Címlap) fül
A címlap használatának beállításai.
• Cover Sheet with specified fields (Címlap
meghatározott mezőkkel)
A cím információ a címlap TO (címzett) mezőjébe
kerül beillesztésre.
Az eszközbe történő áttöltés ideje néha hosszúra
nyúlhat, mert a kép többször kerül áttöltésre a
készülékbe, ha egyszerre több célállomásra küldi.
• Cover Sheet with No specified fields (Generic)
[Címlap nem meghatározott mezőkkel (Általános)]
A cím információ NEM kerül beillesztésre a címlap
TO (címzett) mezőjébe.
Az eszközbe történő áttöltés hatékony, mert a kép
csak egyszer kerül áttöltésre a készülékbe, és csak
a cím információ töltődik át többször, ha egyszerre
több célállomásra küldi.
204
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Configuration (konfiguráció) menü
Dialing Settings (Tárcsázási beállítások) fül
Adja meg a helyi hívások (local calls), távolsági hívások
(long distance calls) és társközponti vonal (inter-office
line) elérési számot (előválasztó kódot). Ezeket a
hozzáférési számokat a Személyes telefonkönyvben
tárolt telefonszámok előtt tárcsázza berendezés, a hívás
típus beállításaitól függően.
PIN Code (PIN kód) fül
Adja meg a PIN kód beállításokat, amikor azt kéri Öntől
a telefonrendszere.
Néhány országban ez a funkció nem támogatott.
Various Settings (Különféle beállítások) fül
• Device Phone Book (Eszköz telefonkönyv)
Ha ez a négyzet be van jelölve, indításkor a
telefonkönyv adatok lekérdezésre kerülnek a
készülékről és hozzáadódnak a személyes
telefonkönyvhöz.
Ha ezt a kliens & szerveren használja, a funkció
csak a szerver PC-n fog működni.
Hálózatra csatlakoztatott eszköz esetén az eszköz
jelszavát előre be kell állítani PC fax
tulajdonságoknál.
• Notification Message (Figyelmeztető üzenet)
Különféle figyelmeztetések állíthatók be.
205
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Sender Details (Feladó adatai) fül
Arra szolgál, hogy iratküldéskor Önt a címlapon többféle
információval azonosítsa.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Adási napló / Vételi napló
Adási napló / Vételi napló
Az adási és vételi napló ellenőrizhető.
1
2
Kattintson a
(Adási, Vételi napló) ikonra.
Megjelenik Send/Receive Log (Adási/vételi napló)
ablak.
Kattintson a Send Log (Adási napló) vagy a Receive
Log (Vételi napló) ikonra, hogy átkapcsolja a napló
ablakot.
Status (Állapot) oszlop
• Queuing (Várólista): Az elküldendő fax sorban áll.
• Executing (Végrehajtás): Továbbítja az adatokat a
készülékhez.
• Completed (Befejeződött): Az adatátvitel
befejeződött.
Result (Eredmény)
• OK:
• Hibakód:
A készüléktől a fax küldés
befejeződött.
A készüléktől a fax küldés sikertelen.
Megj.: 1. A 2. csoportba tartozó, hálózatos eszköz verziójú,
206
csak küldő rendszerű eszközöknél (kérjük olvassa
el a kompatibilis modellek listáját a kezelési
útmutató általános leírás részében) az Adási napló
csak azt mutatja, hogy az átvitel a készülékhez
sikeres volt-e (R-OK). “A fax küldése az eszközről
befejeződött” jelentés csak az eszköz
kommunikációs naplójában ellenőrizhető.
2. A hálózatos eszköz verziójú, csak küldő rendszer
esetén a vételi napló nem érhető el.
3. A hálózatos eszköz verziójú, küldő és fogadó
rendszer, valamint a helyi eszköz verziójú hálózatos
megosztott rendszer esetében megtekinthető a
Rendszergazda adási napló (Administrator Send
Log), amellyel ellenőrizhető az összes kliens adási
átvitel. Ha a saját Adási naplóját kívánja
megtekinteni, válassza ki a General User (Általános
felhasználó) rádiógombot, ha pedig a
Rendszergazda Adási naplót kívánja megnézni,
válassza az Administrator (Rendszergazda)
rádiógombot. A Rendszergazda Adási napló
biztonsága érdekében jelszót (Password) állíthat
be. A Rendszergazda Adási napló megtekintéséhez
jelentkezzen be rendszergazda módban, és
ellenőrizze a View | Displays All Users Send Logs
(Nézet | Minden felhasználó adási napló
megtekintése) menüpontot.
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Adási napló / Vételi napló
Napló mentése
Az Adási / Vételi naplót elmentheti egy különálló fájlba.
Az alapértelmezett beállítás szerint ha a naplóban lévő bejegyzések száma eléri a 999-et, a legrégebbi
bejegyzés automatikusan törlődik. A napló a következő lépések végrehajtásával menthető el.
Napló kézi mentése
1
A Log (Napló) ablakban jelölje ki a menteni kívánt
bejegyzéseket és kattintson a [Save Log] (Napló
mentése) ikonra.
2
Válassza ki a mappát, ahová menteni szeretné és
OK
gombra.
Új mappát a New Folder (Új mappa) gombra való
kattintással hozhat létre.
Megj.:A New Folder (Új mappa) gomb Windows NT/
Windows 98 alatt nem érhető el.
3
Döntse el, hogy a mentés után kívánja-e törölni a
4
A tiff adatot tartalmazó fájl (.tif) és a bejegyzéseket
bejegyzéseket.
tartalmazó információs fájl (.xml) együttesen kerülnek
elmentésre.
A napló lista fájlok (sendlog.html/recvlog.html) is
automatikusan létrejönnek ugyanabban a mappában.
Ezeket egy internet böngészővel (Internet Explorer
5.5 vagy jobb) tekintheti meg.
Folytatás a következő oldalon...
207
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
kattintson az
Panafax Desktop (PC-fax alkalmazás)
Adási napló / Vételi napló
Napló automatikus mentése
1
2
A Log (Napló) ablakban válassza a Tools | Options
(Eszközök | Opciók) menüpontot.
Megjelenik az Option (Opció) ablak.
Állítsa be a napló mentési beállításokat annak
megfelelően.
208
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Network Device Locator (Hálózati eszközfigyelő)
A Start menüben a “Programs (Programok)”-nál válassza ki a Panasonic → Panasonic Document
Management System → Network MFP Utilities → Network Device Locator menüpontot.
A Network Device Locator (hálózati eszközfigyelő) indításakor automatikusan megkeresi és megjeleníti a
csatlakoztatott nyomtatókat a listán.
Tétel
Állapot
Device Name (Eszköz név)
Az eszköz neve.
Location (Hely)
Az eszköz helye.
IP Address (IP cím)
A csatlakoztatott eszköz IP címe.
Make/Model (Gyártási/Típusszám) Az eszköz gyártási/típusszáma.
Condition (Állapot)
A csatlakoztatott eszköz állapotának érzékelése után a Normal (Normál),
Warning (Figyelmeztetés), Error (Hiba), Powersaving (Energiatakarékos) stb.
jelenik meg.
A menü megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az Ön készülékére.
1. Status Monitor (Állapotfigyelő)
Aktiválja az Állapotfigyelőt.
2. Configuration Editor (Konfiguráció szerkesztő)
Aktiválja a Hálózatos konfiguráció szerkesztőt. (Lásd: 220. oldal).
3. Address Book Editor (Címjegyzék szerkesztő)
Aktiválja a Címjegyzék szerkesztőt. (Lásd: 220. oldal).
4. Delete (Törlés)
Eltávolítja az eszközt a listáról.
5. Rename (Átnevezés)
Megváltoztatja az eszköz nevét.
6. Search (Keresés)
• Device Search (Eszköz keresés)
Keresse manuálisan az eszközöket.
• Device Search Ranges (Eszköz keresési tartományok)
Állítsa be az eszközök keresési feltételeit. (Lásd: 210. oldal).
7. Create Shortcut (Parancsikon létrehozás)
Program parancsikont hoz létre a kiválasztott eszközhöz.
8. Delete Shortcut (Parancsikon törlés)
Törli a kiválasztott parancsikont.
Folytatás a következő oldalon...
209
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
A lista tartalma
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Network Device Locator (Hálózati eszközfigyelő)
„ Device Search Condition (Eszköz keresési feltétel)
Válassza ki a Device (Eszköz) menüből a Search → Device Search Ranges menüpontot.
1. Panasonic Printers (Panasonic nyomtatók)
Válassza ki, ha csak a Panasonic nyomtatókat keresi.
2. All Printers (Az összes nyomtató)
Válassza ki, ha az összes nyomtatót keresi.
3. Add (Hozzáadás)
Adja hozzá az IP címek egy új keresési tartományát.
Kattintson az
címet.
Add
(Hozzáad) gombra, és adja be a kezdési (START) és a befejezési (END) IP
4. Edit (Szerkesztés)
Szerkessze a kiválasztott IP címtartományt.
5. Delete (Törlés)
Törölje a kiválasztott IP címtartományt.
6. Detail (Részlet)
Adja be a keresendő eszközök SNMP (Egyszerű hálózatmenedzselő protokoll) logikai csoport nevét.
210
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Feladat kijelzés
A Status Monitor (Állapotfigyelő) egy MFP (Multi Functional Product – Többfunkciós készülék)
segédprogram, amely figyeli, és megjeleníti a csatlakoztatott eszközök aktuális állapotát.
Aktiválás után a Tálcán, a Rendszeróra mellett megjelenik az Állapotfigyelő (legfeljebb 10 különböző
nyomtató).
Az Állapotfigyelő az eszköz állapotát az ikon lámpa színével jelzi ki, az alábbi lista szerint.
Zöld
Állapot
Az eszköz készenléti, nyomtatási, beolvasási vagy másolási állapotban működik.
Sárga
Az eszköz ellenőrzésére van szükség, papírbetöltés stb.
Piros
Festékpalack csere szükséges, nyitott fedél, papírellátási vagy eszköz hiba.
Szürke
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Lámpa
színe
A készülék energiatakarékos (alvó) üzemmódban van.
211
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Tálca menü
Ha a jobb gombbal rákattint a Tálcában az Állapotfigyelőre, az alábbiakban látható előugró menü jelenik
meg:
1. Open Status Monitor (Állapotfigyelő megnyitása)
Megjeleníti az eszköz aktuális állapotára vonatkozó részleteket.
2. Start the Configuration Editor (Konfiguráció szerkesztő indítás)
Aktiválja a "Configuration Editor (Konfiguráció szerkesztő)"-t. (Lásd: 220. oldal).
3. Start the Address Book Editor (Címjegyzék szerkesztő indítás)
Aktiválja az "Address Book Editor (Címjegyzék szerkesztő)"-t. (Lásd: 220. oldal).
4. Auto Start (Automatikus indítás)
Beállítja, hogy a PC újraindításánál az Állapotfigyelőt automatikusan indítsa az eszközre.
5. Job Completion Notice (Értesítés feladat elkészüléséről)
Beállítja a Job Completion Notice (Értesítés feladat elkészüléséről) üzemmódot. (Lásd: 218. oldal).
6. Message Display (Üzenet kijelzés)
Megjeleníti a Job Completion Notice (Értesítés feladat elkészüléséről) tartalmát (fájlnév stb.), amikor a
[No Notice (Nincs értesítés)] ikonra van állítva.
7. Pops-up When Error Occurs (Előugrik hiba esetén)
Ha a csatlakozó eszköznél hiba lép fel, akkor a kiválasztástól függetlenül egy hibaüzenet panel jelenik
meg.
8. About (Névjegy)
Megjeleníti a Status Monitor (Állapotfigyelő) verzió információját.
9. Exit (Kilépés)
Bezárja az Állapotfigyelőt.
212
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Állapot részletes megjelenítése
Ha a jobb gombbal rákattint a Tálcában az Állapotfigyelőre, és a legördülő menüben kiválasztja az Open
Status Monitor (Állapotfigyelő megnyitása) menüpontot, megjelenik az Állapotfigyelő párbeszédpanel.
Status (Állapot) fül
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
„
1. Model (Modell)
Megjeleníti a csatlakoztatott eszköz nevét és típusszámát.
2. Status (Állapot)
Megjeleníti az eszköz aktuális állapotát.
Ha két vagy több tételt érzékelt, a
/
gombra kattintással minden tételt megtekinthet.
3. Control Panel (Kezelőpanel)
Megjeleníti az információt, ahogyan az eszköz panelén megjelenik.
Ha két vagy több tételt érzékelt, a
/
gombra kattintással minden tételt megtekinthet.
4. Message (Üzenet)
Megjeleníti az eszköz aktuális állapotának részleteit.
Ha két vagy több tételt érzékelt, a
Folytatás a következő oldalon...
/
gombra kattintással minden tételt megtekinthet.
213
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Állapot részletes megjelenítése
„
Configuration (Konfiguráció) fül
1. Model (Modell)
Megjeleníti a csatlakoztatott eszköz nevét és típusszámát.
2. Configuration (Konfiguráció)
Megjeleníti az aktuális eszközkonfiguráció listáját (kiegészítő eszközök stb.).
3. Status (Állapot)
Megjeleníti az Állapotfigyelő és az eszköz közötti kommunikáció állapotát.
214
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Állapot részletes megjelenítése
Paper (Papír) fül
A Paper (Papír) fül megjeleníti a papír típusát, méretét és azt, hogy van-e papír betöltve az egyes
papírkazettákba. A felhasználó a Paper Type (Papírtípus) mezőbe bármilyen megjegyzést beírhat.
Folytatás a következő oldalon...
215
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
„
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Állapot részletes megjelenítése
„
Network (Hálózat) fül
1. Model (Modell)
Megjeleníti a csatlakoztatott eszköz nevét és típusszámát.
2. Network Information (Hálózati információ)
Megjeleníti az aktuális hálózati állapot listáját. (Adási/vételi csomagok száma stb.)
216
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Állapot részletes megjelenítése
Job List (Feladat lista) fül
1. Model (Modell)
Megjeleníti a csatlakoztatott eszköz nevét és típusszámát.
2. Job List (Feladat lista)
Megjeleníti az aktuális nyomtatási feladatokat, amennyiben telepítette a (DA-HD18/HD19/HD30/HD60)
opcionális merevlemezt.
217
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
„
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Értesítés feladat elkészülésekor
Mielőtt használná az „Értesítés feladat elkészüléséről”-t, állítsa be a „Status Monitor (Állapotfigyelő)”-t az
alábbiak szerint:
Pop up Display
: Az előugró üzenettel figyelmeztet.
(Előugró kijelzés)
[Ikon (Értesítés)]
: Az Asztalon megjelenő ikonnal, és az Állapotfigyelő ikon megváltoztatásával
figyelmeztet.
Icon (No Notice)
: Az Állapotfigyelő ikonnal figyelmeztet.
Icon (Notice)
[Ikon (Nincs értesítés)]
None
: Nem értesít.
(Nincs)
• Pop up Display (Előugró kijelzés)
A másolási és/vagy nyomtatási feladat befejezésekor az alábbi üzenetet jelzi ki.
218
Network Status Monitor (Hálózati állapotfigyelő)
Értesítés feladat elkészülésekor
• Icon (Notice) [Ikon (Értesítés)] és Icon (No Notice) [Ikon (Nincs értesítés)]
Az Ön Asztalán megjeleníti a
(Értesítés) ikont, ha kiválasztotta az Icon (Notice) [Ikon (Értesítés)]
lehetőséget, és megváltoztatja az Állapotfigyelő ikont.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Az üzenet megjelenítéséhez válassza ki a Message Display (Üzenet kijelzés) menüpontot.
219
Network Configuration Editor/Address Book Editor
(Hálózati konfiguráció szerkesztő / címjegyzék szerkesztő)
Általános leírás
Ezek a segédprogramok lehetővé teszik, hogy Ön az FTP protokoll segítségével a TCP/IP LAN hálózaton át
szerkessze az eszköz konfigurációját illetve címjegyzékét. A kívánt eszközt először ki kell választani a
Network Device Locator (Hálózati eszköz lokátor) eszközlistájából, majd elindítható a Network
Configuration Editor (Hálózati konfiguráció szerkesztő) illetve a Network Address Book Editor (Hálózati
címjegyzék szerkesztő).
Megjegyzés:
1. Mindkét segédprogram telepítésre kerül, ha a Panasonic-DMS (Panasonic iratkezelő rendszer)
telepítésekor az „Administrator” (Rendszergazda) módot választja ki. (Lásd a 116. oldalt.)
2. Ha a szoftver modulok nincsenek telepítve a számítógépre, az eszközről történő adatvétel során a
következő üzenet jelenik meg a képernyőn. Kattintson az
weboldalról történő letöltéséhez.
Update
(Frissítés) a modulok
A kompatibilis eszközök listája a "Supported Models List (Támogatott modellek listájá)"-ban
található.
A lista megnyitásához válassza a Help
Supported Models... (Súgó -> Támogatott modellek...)
menüpontot. A weboldalt az ablakon lévő
220
Update
(Frissítés) gombra történő kattintással érheti el.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Aktiválási eljárás
1
Indítsa el a Network Device Locator
(Hálózati eszköz lokátor) programot. (Lásd:
209. oldal)
2
Megjelenik a Network Device Locator
(Hálózati eszköz lokátor) ablaka.
Az Eszközsorból:
Válassza ki a listában a készüléket, és
kattintson a
vagy a
ikonra.
A Tools (Eszközök) menüből:
Válassza ki a listában a készüléket, és a
Tools (Eszközök) menüből válassza ki a
Configuration Editor (Konfiguráció
(Címjegyzék szerkesztő) menüpontot.
3
Megjelenik a Configuration Editor
(Konfiguráció szerkesztő) vagy az Address
Book Editor (Címjegyzék szerkesztő), és
lekéri az adatokat a eszköztől.
221
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
szerkesztő) vagy az Address Book Editor
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Parancsikon hivatkozások létrehozása
1
Indítsa el a Network Device Locator
(Hálózati eszköz lokátor) programot. (Lásd:
209. oldal)
2
Kattintson a készülékre, és a Tools
(Eszközök) menüből válassza ki a Create
Shortcut (Parancsikon létrehozás)
→ Configuration Editor (Konfiguráció
szerkesztő) vagy az Address Book Editor
(Címjegyzék szerkesztő) menüpontot.
3
Megjelenik a Shortcut Preparation
(Parancsikon készítés) ablak.
Válassza ki a Preparation Place (Elkészítés
helye) megfelelő rádiógombját, és kattintson a
Create
Megj.:
4
222
(Létrehoz) gombra.
Mivel a parancsikon illetve a menü
ikon magában foglalja az IP címet, a
parancsikon illetve a menü ikont
mindannyiszor újra létre kell hozni,
ha az eszköz IP címét egy hálózati
DHCP szerver segítségével kapja
meg.
A kiválasztott helyen létrejön a parancsikon
hivatkozás.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Súgó sor:
A beviteli vagy a működési útmutató súgót jelzi ki.
Állapotjelző:
A kommunikáció állapotát és az utolsó kommunikáció eredményét jelzi ki.
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Főablak
Menük és ikonok
Eszköztár
ikon
Menü
Leírás
File (Fájl)
New (Új)
Egy új, üres fájlt hoz létre.
Open (Megnyitás)
Megnyit egy meglévő fájlt.
Close (Bezár)
Bezárja az aktív fájlt.
Save (Mentés)
Elmenti a beállításokat egy fájlba az aktuális névvel.
Save As (Mentés másként)
Elmenti a beállításokat egy fájlba egy új névvel.
File Information (Fájl információ)
Megjeleníti vagy megváltoztatja az eszköz címeit.
Font (Betűtípus)
Kiválasztja a nyomtatott jelentések betűtípusát.
Print (Nyomtatás)
Kinyomtatja az aktív mappa tartalmát.
Delete (Törlés)
Törli a fájlt.
Export (Exportálás)
Az aktív mappa tartalmát egy szövegfájlba exportálja.
Import (Importálás)
Egy szövegfájlt importál az aktív mappába.
Exit (Kilépés)
Leállítja az alkalmazást.
Quit
Quit (Kilép)
Folytatás a következő oldalon...
223
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Főablak
Eszköztár
ikon
Menü
Edit
(Szerkesztés)
Leírás
Cut (Kivágás)
Eltávolítja a kiválasztott sorokat, és a vágólapra helyezi.
Copy (Másolás)
A kiválasztott sorokat a vágólapra másolja.
Paste (Beillesztés)
A sor beillesztési pontjánál beilleszti a vágólap
tartalmát.
Insert Line (Sor beillesztése)
A sor beillesztési pontjánál beilleszt egy sort.
Delete Line (Sor törlése)
A sor törlési pontjánál töröl egy sort.
Find Parameter (Paraméter keresés)
Az aktív fájlban keresi a megadott szöveget.
Set to default (Alapértelmezésre állítás)
Az aktív mappa összes beállítását az alapértelmezett
beállításra állítja.
List Mode (Lista mód)
Megjeleníti a lista módot.
Detail Mode (Részlet mód)
Megjeleníti a részlet módot.
Sort (Rendezés)
Kiválasztja a kijelzés rendezés módot.
Toolbar (Eszközsor)
Megjeleníti vagy elrejti az eszközsort.
Status Bar (Állapotsor)
Megjeleníti vagy elrejti az állapotsort.
Font (Betűtípus)
Kiválasztja a kijelzés betűtípusát.
Retrieve (Lekérés)
Lekéri az eszköztől az aktuális beállításokat.
Write (Írás)
Beírja a beállításokat az eszközbe.
Válassza az "All Data" (Minden adat) vagy "Department
Codes" (Osztálykódok) lehetőséget.
Display Log (Napló kijelzés)
Megjeleníti az átviteli naplót.
Device Address List (Eszköz címlista)
Megnyitja az Eszköz címlista párbeszédpanelt.
Device Group List (Eszköz csoportlista)
Megnyitja az Eszköz csoportlista párbeszédpanelt.
Options I General (Opciók I Általános)
Megnyitja az Általános beállítások párbeszédpanelt.
Options I FTP Configuration
(Opciók I FTP konfiguráció)
Megnyitja az FTP beállítások párbeszédpanelt.
Tile Horizontal (Mozaikszerűen egymás alatt)
A nyitott ablakokat kisebb méretben, úgy rendezi el,
hogy ugyanabban az ablakban, egymás alatt elférjenek.
Tile Vertical
A nyitott ablakokat kisebb méretben, úgy rendezi el,
hogy ugyanabban az ablakban, egymás mellett
elférjenek.
Cascade (Lépcsőzetesen)
Átfedéssel jeleníti meg az összes ablakot oly módon,
hogy mindegyik címsora látható legyen.
Close All (Mindent bezár)
Bezárja az összes, nyitott ablakot.
Help Topics (Súgótémakörök)
Megjeleníti a Súgótémaköröket.
Supported Models (Támogatott típusok)
Megjeleníti a támogatott típusok listáját.
About (Névjegy)
Megjeleníti a „Network Configuration Editor/Address
Book Editor (Hálózati konfiguráció szerkesztő /
címjegyzék szerkesztő)”-re vonatkozó információt.
View (Nézet)
Transfer
(Átvitel)
Tools
(Eszközök)
Window (Ablak)
Help (Súgó)
224
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Alapműveletek
Adat lekérés
1
Amikor a „Network Configuration Editor
(Hálózati konfiguráció szerkesztő)”-t illetve a
„Network Address Book Editor (Hálózati
címjegyzék szerkesztő)”-t a „Network Device
Locator (Hálózati eszköz lokátor)”-ból
vagy az előre telepített parancsikonnal indítja,
akkor az az eszközhöz kapcsolódik, lekéri az
adatokat, majd azután automatikusan
megjeleníti őket.
Az ablak jobb alsó sarkában megjelenik a
Megj.:
2
Ha a készülék jelszavát (Key
Operator Code) átállította a (000)
alapértelmezésről, nem lehet lekérni
az adatokat.
Ebben az esetben adja be előre a
jelszót alapértelmezésként (Default
Password) a Tools (Eszközök) →
Options (Opciók) → FTP
Configuration.... (FTP
Konfiguráció...) menüből.
Ha az eszközről ismét le kívánja kérni a
legújabb adatokat, kattintson a
ikonra,
vagy a Transfer (Átvitel) menüből válassza ki
a Retrieve (Lekérés) menüpontot.
Megj.:
Folytatás a következő oldalon...
Ha a készülék működési állapotban
van (másolás, nyomtatás stb.) nem
lehet lekérni az adatokat (Retrieving
error - Lekérési hiba). Próbálja meg
ismét később, miután a készülék
készenléti állapotba állt.
225
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Process (Feldolgozás) állapot.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Alapműveletek
Adat szerkesztés
1
Network Configuration Editor
Módosítsa a paramétereket a Network
(Hálózati konfiguráció szerkesztő)
Configuration Editor (Hálózati konfiguráció
szerkesztő) segítségével.
Amikor a bal oldali ablak mezőben kiválaszt
egy funkciót, megváltozik a jobb oldali mező.
Megj.:
2
A bal oldali mezők azt mutatják, hogy
melyik mező változott.
*: Olyan tétel, amely eltér az
alapértelmezett beállítástól.
#: Megváltoztatott tétel.
Network Address Book Editor
Módosítsa, adja hozzá vagy törölje a
(Hálózati címjegyzék szerkesztő)
Címjegyzék adatait az Address Book Editor
(Hálózati címjegyzék szerkesztő)
segítségével.
A megtekintendő Címjegyzék vagy az,
amelyikkel dolgozni kíván, a bal oldali
ablakmezőben van kiválasztva.
226
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Alapműveletek
Adat írás
1
Ha a megszerkesztett adatot be kívánja írni a
készülékbe, kattintson a
ikonra, vagy a
Transfer (Átvitel) menüben válassza ki a
Write (Írás) menüpontot.
2
A készülékbe való írás elindításához válassza
3
A folyamat állapota az ablak jobb alsó
(Igen) gombot.
Yes
sarkában látható.
Megj.:
Ha a készülék működési állapotban
van (másolás, nyomtatás stb.) nem
lehet írni az adatokat (Writing
error – Írási hiba). Próbálja meg
ismét később, miután a készülék
készenléti állapotba állt.
227
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
ki a
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
Lekért adatfájl mentése
1
A lekért beállítási adatok mentéséhez
kattintson a
ikonra, vagy a File (Fájl)
menüben válassza ki a Save As (Mentés
másként) menüpontot.
2
A fájl mentéséhez:
1. Válasszon ki egy meglévő fájlt a listából,
vagy adjon be egy új fájlnevet.
OK
2. Kattintson az
gombra. Az
adatok elmentődnek egy fájlba.
Elmentett fájl megnyitása
1
Egy elmentett fájl megnyitásához kattintson a
ikonra, vagy a File (Fájl) menüben
válassza ki az Open (Megnyitás) menüpontot.
Megj.:
2
A Network Configuration Editor (Hálózati
konfiguráció szerkesztő) illetve a Network
Address Book Editor (Hálózati
címjegyzék szerkesztő) indításához
kattintson a [Configuration Editor]
(Konfiguráció szerkesztő) illetve az
[Address Book Editor] (Címjegyzék
szerkesztő) lehetőségre anélkül, hogy a
készüléket kiválasztaná a „Network
Device Locator (Hálózati eszköz
lokátor)”-ban. A szerkesztő úgy
nyílik meg, hogy közben nem kéri le az
adatokat a készüléktől.
A fájl megnyitásához:
1. Válasszon ki egy meglévő fájlt a listából.
2. Kattintson az
228
OK
gombra.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
Új fájl létrehozása
1
Egy új fájl létrehozásához, például ahhoz,
hogy egy címjegyzék tárolását az eszközhöz
való csatlakozás nélkül hajtsa végre,
kattintson a
ikonra, vagy a File (Fájl)
Megj.:
2
A Network Configuration Editor (Hálózati
konfiguráció szerkesztő) illetve a Network
Address Book Editor (Hálózati
címjegyzék szerkesztő) indításához
kattintson a [Configuration Editor]
(Konfiguráció szerkesztő) illetve az
[Address Book Editor] (Címjegyzék
szerkesztő) lehetőségre anélkül, hogy a
készüléket kiválasztaná a „Network
Device Locator (Hálózati eszköz
lokátor)”-ban. A szerkesztő úgy
nyílik meg, hogy közben nem kéri le az
adatokat a készüléktől.
Megjelenik a File Information (Fájl információ)
ablak. A típusszám kiválasztásához kattintson
a
nyílra. Adja be a készülék nevét (Device
Name), helyét (Location) és IP címét (IP
Address) (opcionális).
Adja be a készülék belépési (login) jelszavát
(Password) (opcionális).
Kattintson az
3
OK
gombra.
Megjelenik a Save As (Mentés másként)
ablak.
Adja be az új fájlnevet.
Kattintson az
4
OK
gombra.
Megjelenik a szerkesztési ablak.
Szerkessze az adatokat szükség szerint.
Folytatás a következő oldalon...
229
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
menüben válassza ki a New (Új) menüpontot.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
A Device Address List (Eszköz címlista) tárolása
1
A Device Address List (Eszköz címlista)
megnyitásához kattintson a
2
ikonra.
Kattintson az/a:
Acquire
(Beolvasás) gombra:
A Network Device Locator (Hálózati eszköz
lokátor) hálózati címlistájának beolvasásához.
Add...
(Hozzáadás) gombra:
Egy új cím beállítás beviteléhez a
párbeszédablakokba.
Edit
(Szerkesztés) gombra:
A szerkesztendő cím kiválasztásához, és az
aktuális beállítások szerkesztéséhez.
Delete
(Törlés) gombra:
A törlendő cím kiválasztásához.
Connect
(Csatlakozás) gombra:
A lekérendő címhez való csatlakozáshoz és
az adatok megjelenítéséhez.
OK
gombra:
A változások hatásossá tételéhez, és az ablak
bezárásához.
Cancel
(Mégsem) gombra:
Az összes változtatás elvetéséhez, és az
ablak bezárásához.
230
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
A Group List (Csoport lista) tárolása
1
A Device Group List (Eszköz csoportlista)
megnyitásához kattintson a
2
ikonra.
A Group Name List (Csoport névlista) a tárolt
csoportokat tartalmazza.
New
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Kattintson az/a:
(Új) gombra:
Egy új csoport létrehozásához.
Adja be a nevet, és kattintson az
OK
gombra.
Update
(Frissítés) gombra:
A kiválasztott csoport nevének
megváltoztatásához.
Adja be az új nevet, és kattintson az
OK
Delete
gombra.
(Törlés) gombra:
A kiválasztott csoport törléséhez.
A Device Address List (Eszköz címlista) a tárolt
eszközök címeit tartalmazza.
Kattintson az:
Acquire
(Beolvasás) gombra:
Az Ön hálózati cím listájának beolvasásához,
amit a Network Device Locator (Hálózati eszköz
lokátor) érzékelt.
A Group Members (Csoporttagok) ablakrész a
kiválasztott csoport tárolt címeit tartalmazza.
A kiválasztott címnek a csoporttagokhoz való
hozzáadásához illetve a közülük való törléséhez
használja a
Folytatás a következő oldalon...
illetve
gombot.
231
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
A Device Address List (Eszköz címlista) Device Group List (Eszköz csoportlista) használata
A célállomás a Címlistában vagy a Csoportlistában adható meg.
1
Az adatok lekérése illetve írása előtt nyugtázó
ablak (Transfer Confirmation) jelenik meg.
Kattintson a
Change Dest.
(Célállomás
megváltoztatása) gombra.
2
Destinations (Célállomások) ablakrész:
Ez az éppen kiválasztott címeket mutatja.
Megj.:
3
Több célállomás csak akkor adható
be, ha a Transfer (Átvitel) → Write
(Írás) menüből csak a Dept Code
(Osztály kód) lett kiválasztva. Írási
opciónál az [Options...] (Opciók...)
jelenik meg.
Manual Input (Manuális bevitel) fül:
Adja be a címeket, és kattintson a
gombra, hogy a címet hozzáadja a
célállomáshoz.
4
Device Address List (Eszköz címlista) fül:
A Címlistában és a Csoportlistában tárolt
címek jelennek meg.
Válasszon ki egy címet, és az
illetve
gombra kattintással adja hozzá vagy
törölje azt.
5
Ha vissza kíván térni a nyugtázó (Transfer
Confirmation) ablakhoz, kattintson az
OK
232
gombra.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
A Department Code Counter (Osztálykód számláló) adat megváltoztatása
Az osztálykód számláló adat készülékbe írásához hajtsa végre a következő műveleteket.
.
1
Az adat beolvasása vagy írása előtt nyugtázó
ablak jelenik meg.
Kattintson a
Change Dest.
(Célállomás
megváltoztatása) gombra.
2
Kattintson az
Options...
(Opciók) gombra.
Megj.:Az osztálykód adat készülékbe írásához
3
Válassza a Dept. Codes and Counter Data
(Osztálykódok és számláló adat) lehetőséget
és kattintson az
4
OK
gombra.
A jóváhagyó ablakhoz való visszatéréshez
kattintson az
Folytatás a következő oldalon...
OK
gombra.
233
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Options...
kattintson az
(Opciók)
gombra és válassza a Dept. Codes and
Counter
Data
(Osztálykódok
és
számláló adat) lehetőséget.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
A Timer Communication (Időzített kommunikáció) használata
1
Az adatok lekérése illetve írása előtt nyugtázó
ablak jelenik meg.
Kattintson a
Change Dest.
(Célállomás
megváltoztatása) gombra.
2
Timer (Időzítés) ablakrész:
Kattintson az Enable (Engedélyezve)
jelölőnégyzetre, és válassza ki a
kommunikáció kezdési idejét.
A feladat létrehozásához kattintson az
OK
gombra, hogy hogy az az
indítási ideig készenlétben legyen a
sorkezelőben.
A Timer Communication (Időzített kommunikáció) törlése
1
2
A Sorkezelő megnyitásához kattintson az
eszközsorban a „Spooler (Sorkezelő)”-re.
Ha törölni kívánja a feladatot, válassza ki a
feladatot, és a Spooler (Sorkezelő) menüben
válassza ki a Delete (Törlés) menüpontot.
234
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
Az Address Book Editor (Címlista szerkesztő) szerkesztése – Címlista adatok
másolása és beillesztése
1
Nyissa meg a forrás adatfájlt és a cél adatfájlt.
(Lásd: 228. oldal, Elmentett fájl megnyitása)
Válassza ki a Window (Ablak) → Tile
Horizontal (Mozaikszerűen egymás alatt)
menüpontot.
2
Válassza ki a másolandó tartományt.
miközben lenyomva tartja a [Shift] gombot,
kattintson az utolsó másolandó számra.
vagy
Kattintson az első, másolandó számra, és
húzza az egeret, amíg el nem éri az utolsó,
másolandó számot.
3
Kattintson a jobb gombbal a kiválasztásra, és
válassza ki a „Copy (Másolás)”-t, vagy az Edit
(Szerkesztés) menüben válassza ki a Copy
(Másolás) menüpontot.
Folytatás a következő oldalon...
235
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Kattintson az első másolandó számra, majd
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
4
Kattintson az első számra, ahová be kívánja
illeszteni az adatokat.
5
Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a
„Paste (Beillesztés)”-t, vagy az Edit
(Szerkesztés) menüben válassza ki a Paste
(Beillesztés) menüpontot.
6
Az adatok a kijelölt pontnál beillesztésre kerülnek.
Megj.:
236
A megengedett címek maximális
számát túllépő adatok elvesznek.
Network Configuration Editor/Address Book Editor
Bonyolultabb műveletek
Az Address Book Editor (Címlista szerkesztő) szerkesztése – Címlista adatok
importálása más alkalmazásból
Más alkalmazás segítségével, pl. Microsoft® Excel programmal készített címlista adatok importálhatók.
1
Másolja át a Címlista adatokat egy másik
alkalmazásból.
Az adatformátum a következő kell legyen:
Cím (IP cím/Fax hívószám/Email cím) és
Célállomás név.
2
Kattintson arra a számra, ahová be kívánja
illeszteni az adatokat.
Kattintson a jobb gombbal, és válassza ki a
(Szerkesztés) menüben válassza ki a Paste
(Beillesztés) menüpontot.
3
Az adatok a kijelölt pontnál beillesztésre
kerülnek.
Megj.:
A megengedett címek maximális
számát túllépő adatok elvesznek.
237
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
„Paste (Beillesztés)”-t, vagy az Edit
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
Ha készülékét NetWare környezetben kívánja nyomtatóként használni, először telepítse a beállító
segédprogramot a Panasonic Document Management System (dokumentumkezelő rendszer) Custom
(egyéni) telepítését választva.
Kompatibilis modellek
• DP-2330/3030 IPX/SPX nyomtató modullal (DA-GC601, PC301, MC301)
• DP-3530/4530/6030 IPX/SPX nyomtató modullal (DA-GC601, PC602, MC602)
Megjegyzés: DA-GC601 az USA-ban és Kanadában nem áll rendelkezésre.
A segédprogram indításához a Start menüből válassza a Panasonic
Panasonic Document
Management System
IPX-SPX Setup Wizard menüpontot. Számítógépének NetWare környezethet
történő beállításához hajtsa végre a következőket:
1
A NetWare környezetben elérhető készülékek
megjelennek a listán.
Jelölje ki a kívánt készüléket és kattintson a
Next
2
(Tovább) gombra.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Do not use
NetWare (Ne használja a NetWare-t) nincs
kiválasztva.
Válassza ki a kívánt módot (NetWare mode)
és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
1. NDS print server (NDS
nyomtatószerver)
2. Bindery print server (Bindery
nyomtatószerver)
3. Remote printer (Távoli nyomtató)
238
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
3
Válassza ki a keret típust (Frame type) és
kattintson a
(Tovább) gombra.
Automatic (Automatikus)
IEEE 802.2
IEEE 802.3
ETHERNET II
IEEE SNAP
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
1.
2.
3.
4.
5.
Next
Folytatás a következő oldalon...
239
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
4a
<NDS nyomtatószerver esetén>
Állítsa be a Tree (Fa), Context (Környezet),
Print server name (Nyomtatószerver név),
Printer server password (Nyomtatószerver
jelszó) és Print port name (Nyomtatóport
név) mezőt az NDS nyomtatószerverhez és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Megj.:Adminisztrátori jogokkal rendelkező
felhasználóként lépjen be a NetWare-be.
Írja be a nyomtatósor nevét (Print queue
name) és kattintson a
Next
(Tovább)
gombra.
Írja be a sor kötetet (Queue volume) és
kattintson a
240
Next
(Tovább) gombra.
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
4b
<Bindery nyomtatószerver esetén>
Állítsa be a File server (Fájl szerver), Print
server name (Nyomtatószerver név) és Print
server password (Nyomtatószerver jelszó)
mezőt a Bindery nyomtatószerverhez és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Megj.:Adminisztrátori
jogokkal rendelkező
felhasználóként lépjen be a NetWare-be.
kattintson a
4c
Next
(Tovább) gombra.
<Távoli nyomtató esetén>
Állítsa be a Printer port name mezőt a távoli
nyomtatóhoz és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Folytatás a következő oldalon...
241
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
Írja be a nyomtatósort (Print queue) és
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
242
5
Megjelenik a beállítások listája
6
A beállítások érvényesítéséhez kattintson az
7
Kattintson a
Kattintson a
OK
gombra.
Next
(Tovább) gombra.
gombra.
Finish
(Befejezés)
Dokumentumkezelő
rendszer fejezet
jegyzetek
243
Troubleshooting
Hibaelhárítás
Nyomtatási hiba
Ha nem működik a nyomtatás, először az alábbi pontokat ellenőrizze:
• Az összekötő kábelek (az USB nyomtató kábel illetve az Ethernet LAN kábel) megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.
• Be van-e kapcsolva a készülék.
• Megfelelően van-e behelyezve a papír.
• Nem jelez-e ki hibaüzenetet a készülék. (Lásd az 1. megjegyzést.)
A fenti pontok a tesztoldal kinyomtatásával ellenőrizhetők. Olvassa el az alábbiakat a tesztoldal
kinyomtatásához:
Windows 98/Windows Me
[General (Általános) fül]
(Lásd: 45. oldal)
Windows NT 4.0
[General (Általános) fül]
(Lásd: 57. oldal)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 [General (Általános) fül]
(Lásd: 70. oldal)
MEGJEGYZÉS
244
1. Az eszköz állapota az állapotfigyelővel azonosítható (Lásd: 209. és 213. oldal).
Hibaelhárítás
A dokumentumok nem megfelelően nyomtatódnak ki
Probléma
Rossz a nyomtatási pozíció, vagy a
széleknél hiányzik a nyomtatás.
Lehetséges ok / Teendő(k)
• A papírméret és a nyomtatás tájolásának beállítása nem azonos az
alkalmazások beállításánál és a nyomtató illesztőprogram beállításánál. Adja
meg újra a beállításokat.
• A megadott papír nincs betöltve a készülékbe. Adja meg újra a beállításokat,
vagy töltsön be megfelelő papírt.
• Az irat margója nem elégséges. A készüléknél a szükséges margó a lap
szélétől számított kb. 5 mm, vagy annál több. (Ajánlott nyomtatási margó)
Állítsa be a margót megfelelően.
A nyomtató a dokumentumban nem
használt karaktereket és
szimbólumokat nyomtat.
Ellenőrizze, hogy nyomtató illesztőprogramként a készüléke lett-e kiválasztva.
A nyomtatás túlságosan hosszú
ideig tart.
A nyomtatási műveletekre való várakozás a nyomtatási sor beállításaitól függ.
• Referencia:
Windows 98/Windows Me
[Details (Részletek) fül]
(Lásd: 46. oldal)
Windows NT 4.0
[Scheduling (Ütemezés) fül] (Lásd: 59. oldal)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
[Advanced (Speciális) fül] (Lásd: 73. oldal)
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató Online állapotban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a készülék nincs leállás üzemmódban. Nyomja meg az
ENERGY SAVER billentyűt a készenléti módból való visszatéréshez. A
részletekért olvassa el a másolóhoz és a hálózati lapolvasóhoz tartozó kezelési
útmutatót.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB nyomtatókábel megfelelően van
csatlakoztatva.
• Állítsa helyre az áramellátást, ha az ON LINE LED nem világít még akkor sem,
ha az USB nyomtatókábel csatlakoztatva van.
A nyomtatás menet közben leáll.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen hálózati probléma.
Hibaelhárítás
Bár a nyomtatási adat átkerült a
készülékbe, az mégsem nyomtat.
245
Hibaelhárítás
A számítógépen megjelenő hibaüzenetek
Probléma
Lehetséges ok / Teendő(k)
Error writing to USB.
Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez.
Unable to write to the Specified Ellenőrizze, hogy a készülék táplálása be van-e kapcsolva.
device. (Hiba az USB-re íráskor. A
megadott eszközre nem lehet írni.)
Error writing to USB.
Printer timeout error occurred. (Hiba
az USB-re íráskor. A nyomtató
túllépte a várakozási időt.)
Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
A túlságosan sok adat vagy nagyszámú oldal esetleg túlcsordulást idézhet elő a
készülék memóriájában, miáltal az adatvétel letiltódik.
A tulajdonságoknál növelje meg az időzítési beállítást (az átvitel ismétlésénél).
• Referencia:
Windows 98/Windows Me
[Details (Részletek) fül] (Lásd: 46. oldal)
Windows NT 4.0
[Ports (Portok) fül]
(Lásd: 58. oldal)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
[Ports (Portok) fül]
(Lásd: 72. oldal)
Printing is disabled due to an error in Az alkalmazás és a nyomtató illesztőprogram között eltérések vannak, pl. a
the current printer settings. (A
papírméretben vagy a nyomtatás tájolásában.
nyomtató letiltásra került az aktuális Adja meg a pontos beállításokat.
nyomtató beállítások hibája miatt.)
246
Függelék
Nyomtatási terület
Amikor a készülékre nyomtat, a nem nyomtatható sáv mind a négy oldalnál 5 mm (0,2 hüvelyk) széles.
0.2 (5.0)
0.2 (5.0)
0.2 (5.0)
247
Függelék
0.2 (5.0)
Az Ön Panasonic szervize:
T0304-4094
DZSD002168-4
2004. szeptember
Nyomtatva Magyarországon
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement