Panasonic DP1510 Operating instructions

Panasonic DP1510 Operating instructions
Handleiding
DP-1810P
with Options
(Bij de kopieermachine)
DP-2010E
with Options
DP-1510P/1810P/2010E
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Accessoires
Het maken van
kopieën
Modelnr.
Voor het gebruik
Digitale Document Systemen
Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, gelieve eerst de instructies grondig door te nemen
en te bewaren voor toekomstige vragen.
Nederlands
P01_1810_2010_GAP(nld).p65
1
6/20/02, 10:12 AM
Overigen
J
?
I
BELANGRIJKE INFORMATIE
Als u informatie, onderdelen of service nodig heeft, refereer dan aan het model- en serienummer van uw
machine. Het model- en serienummerplaatje (Basis naamplaat) is op de achterkant van de machine
geplaatst. Gemakshalve is hieronder ruimte opengelaten om belangrijke gegeven die u nodig zou
kunnen hebben te kunnen opschrijven.
Modelnr.
Serienummer
Aankoopdatum
Dealer
Adres
Telefoonnummer
(
)
Onderdelen telefoonnummer
(
)
Service telefoonnummer
(
)
(Digitale Documentsysteem met ADF optie)
Model en serie nummer
Copyright  2002 Matsushita Graphic Communications Systems Inc.
Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd kopieren en distibueren is strafbaar. Gedrukt in japan.
De inhoud van deze gebruikershandleiding kunnen worden gewijzijgd wanneer nodig.
2
P02-03_1810_2010_GAP(nld).p65
2
6/20/02, 10:12 AM
Meer te weten komen
over uw kopieermachine
Bedieningsoverzicht
Algemene kenmerken en gebruik
■ Standaard Bediening
Origineel
1
Leg papier in
papiercassette
Plaats
origineel
2
Origineel formaat
(alleen verkleinen/
vergroten)
Zet schakelaar op Aan
■ Plaats van de originelen
vanaf de glasplaat
Geleider voor
A5
Origineel geleiders
Stel deze af op de breedte
van de originelen.
FLS1
A5
A4
FLS2
B4
A3
FLS
B4
A3
A3
A4
A4
FLS·B4
ADF Lade
A4
A5
A4 R
A5
A5
A5 R
vanaf de ADF
3 4 5
Kopie formaat
(alleen
verkleinen/
vergroten)
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar
Druk op
start
C Plaats de originelen omlaag op de
glasplaat of omhoog op de ADF.
C Als het origineel niet juist op de
glasplaat ligt kan op de kopie een
gedeelte van het origineel
ontbreken.
C Voor originelen kleiner dan
rekeningformaat, moet u het
origineel binnen de ruimte voor A5
leggen en rekening kiezen.
■ Algemene functies en procedures voor bediening
Kopiëren op ware grootte
Voor het maken van een kopie met
dezelfde afmeting als het origineel
Verkleinen of vergroten
Voor het kopiëren van het origineel
met een vastgestelde waarde voor
de vergroting of verkleining
1 4 5
1 2 3 4 5
(zie pag. 12)
(zie pag. 13)
■ Geheugen capaciteit
Als het geheugen vol raakt gedurende het scannen van originelen, zal de melding ‘geheugen
vol’ in het display verschijnen.
In dit geval, volg de instructies op in het display.
3
P02-03_1810_2010_GAP(nld).p65
3
6/20/02, 10:12 AM
Energy Star
Als partner in het ENERGY STAR® programma, heeft Panasonic besloten dat dit product
voldoet aan de eisen gesteld in de regelgeving voor de ENERGY STAR®.
Dit vrijwillige programma specificeert energieverbruik en gebruikstandaarden. Dit product zal
uitschakelen nadat het een periode niet is gebruikt.
Het gebruik van dit aan het ENERGY STAR® compliant zijnde product zal het energieverbuik
verminderen en ten goede komen aan het milieu.
De standaard instellingen kunnen worden veranderd afhankelijk van uw wensen. Neem contact
op met uw verkoper voor meer details.
4
P04-05_1810_2010_GAP(nld).p65
4
6/20/02, 10:12 AM
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Meer te weten komen over uw kopieermachine
Bedienings Overzicht ..................................................................................................................... 3
■ Algemene kenmerken en gebruik ......................................................... 3
Energy Star ..................................................................................................................................... 4
Voor het gebruik
Voorzorgsmaatregelen ................................................................................................................... 7
■ Voor uw veiligheid ................................................................................. 7
■ Behandeling ......................................................................................... 8
■ Toner en papier ..................................................................................... 8
■ Ventilatie ............................................................................................... 8
■ Installatie .............................................................................................. 9
Bedieningspaneel ......................................................................................................................... 10
Het maken van kopieën
Basis menu ................................................................................................................................... 12
■ Kopiëren op ware grootte .................................................................... 12
■ Verkleinen of vergroten ....................................................................... 13
■ Kopiëren met de zoom instelling ......................................................... 14
■ Gebruik van de handinvoer ................................................................. 15
Creatieve functies ......................................................................................................................... 16
■ Van 2 naar 1 kopiëren ......................................................................... 16
■ 2 pag. kopie ........................................................................................ 17
■ Boek/Kader/Marge .............................................................................. 18
■ Dubbelzijdig origineel/Enkelzijdige kopie ............................................ 19
■ 1 \ 2/2 \ 1/2 \ 2 ............................................................................. 20
■ Boek \ 2 kopiëren ............................................................................. 21
■ Werk Geheugen ................................................................................. 22
■ Sorteren ............................................................................................. 23
Overige functies ........................................................................................................................... 24
■ Energiebesparing/Onderbrekingsinstelling ......................................... 24
■ Skyshot functie ................................................................................... 25
Tabel met te combineren functies ............................................................................................... 27
Functie .......................................................................................................................................... 28
■ Controleren van de tellerstand ............................................................ 28
■ Algemene functies .............................................................................. 29
■ Instellingen van het kopieersysteem ................................................... 30
■ Algemene functies voor de systeembeheerder ................................... 31
■ Gebruikersinstellingen ........................................................................ 32
■ Functie-instelling ................................................................................. 33
■ Functie-instelling voor systeembeheerder .......................................... 34
5
P04-05_1810_2010_GAP(nld).p65
5
6/20/02, 10:12 AM
Inhoudsopgave
Accessoires
Accessoires .................................................................................................................................. 39
■ Accessoires ........................................................................................ 39
■ Automatische documenteninvoer ........................................................ 40
Printer kan niet afdrukken
Printer kan niet afdrukken ........................................................................................................... 42
■ Papier toevoegen (J) ......................................................................... 42
■ Toevoegen van toner en plaatsen van de toner-afvalbak (?) ............. 43
■ Vastgelopen papier verwijderen .......................................................... 45
Het verhelpen van storingen ....................................................................................................... 52
■ Voordat u de technische dienst belt .................................................... 52
■ Foutcodes voor de gebruiker .............................................................. 54
Overigen
Technische gegevens ................................................................................................................... 55
Systeem informatie ...................................................................................................................... 57
6
P06-07_1810_2010_GAP(nld).p65
6
6/20/02, 10:12 AM
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
■ Laser
Voor het gebruik
LASER VEILIGHEID
Deze machine gebruikt een laser. Uitsluitend erkend, gekwalificeerd
onderhoudspersoneel mag deze machine repareren zodat oogletsel
wordt voorkomen.
Dit product maakt gebruik van een laser.
Als de bediening, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders
geschieden dan hierin beschreven, bestaat het gevaar dat u wordt
blootgesteld aan straling.
■ Waarschuwingslabel
(Digitale Documentsysteem met ADF
optie)
7
P06-07_1810_2010_GAP(nld).p65
7
6/20/02, 10:12 AM
Voorzorgsmaatregelen
Behandeling
■ Kijk niet rechtstreeks in de belichtingslamp.
■ Schakel de stroom tijdens het kopiëren niet uit en
open het voorpaneel niet.
C Laat geen paperclips of andere metalen voorwerpen
in de kopieërmachine vallen.
Toner en papier
■ Sla toner, developer en papier op in een koele
omgeving met een lage luchtvochtigheid.
C Hoge kwaliteit papier van 60-90 g/m2 mag worden
gebruikt. Een door Panasonic aanbevolen merk
verzekert u van optimale prestaties.
C Voor een optimale kopie kwaliteit raden wij u aan
toner van het merk Panasonic te gebruiken.
Ventilatie
■ Zorg ervoor dat de kopieermachine in een open of
goed geventileerde ruimte wordt opgesteld zodat
het ozongehalte niet oploopt. Omdat ozon zwaarder
is dan lucht is het verstandig om dicht bij de vloer
goed te ventileren.
8
P08-09_1810_2010_GAP(nld).p65
8
6/20/02, 10:12 AM
Voorzorgsmaatregelen
Installatie
■ Plaats de kopieermachine niet in de volgende
ruimtes:
Voor het gebruik
C Extreem hoge of lage temperatuur en hoge
luchtvochtigheid.
Omgeving
Temperatuur: 10°C – 35°C
Relatieve Luchtvochtigheid: 45% – 85%
C Omgeving waar de temperatuur en luchtvochtigheid
snel kunnen veranderen.
C Direkte blootstelling aan zonlicht.
C Direkt in de luchtstroom van de airconditioning.
C In stofrijke omgeving.
C Slecht geventileerde omgeving.
C Omgeving waar chemische dampen hangen.
C Omgeving met extreme vibratie.
C Onstabiele of ongelijke ondergrond.
Belangrijk
De hoofdschakelaar op dit kopieersysteem moet gebruikt worden om de spanning uit te schakelen.
Let erop dat deze schakelaar eenvoudig bereikbaar is.
9
P08-09_1810_2010_GAP(nld).p65
9
6/20/02, 10:12 AM
Bedieningspaneel
(Alleen voor de DP-2010E)
Nr.
Inhoud
2 in 1 Toets
C Van twee enkelzijdige originelen, naast elkaar, naar enkelzijdige kopieën.
2 pagina kopie toets
C Van dubbelzijdige originelen naar enkelzijdige kopieën.
Sorteer toets
C Indien electronisch sorteren gebruikt wordt, is optioneel geheugen
vereist.
Kijk op
&
Kantlijn toets C Verschuift het beeld naar links of rechts.
pag. 18
(
Kader toets
C Maakt een blanco kader om de kopie.
pag. 18
)
Boek toets
C Elimineert schaduwvorming bij de binding van het origineel.
pag. 18
*
Foto, tekst/foto, tekst toetsen
C selecteer het type origineel voor het aanpassen van de beelddichtheid
Foto
: Originelen bestaan grotendeels uit fotomateriaal.
Tekst/Foto : Originelen met zowel tekst als fotomateriaal.
Tekst
: Originelen bestaan grotendeels uit tekst.
pag. 12
+
Belichtingsstand (licht/donker)
pag. 12
-
Insteltoets
#
$
%
C Installeer de huidige selectie.
/
0
Energiebesparings toets
C Kan stroom besparen als het kopieerapparaat niet wordt gebruikt.
1
Herstel toets C Herstelt alle functies tot aan de beginstand.
Opmerking
10
pag. 23
pag. 28 – 37
——
pag. 24
——
C Het afgebeelde bedieningspaneel laat alleeen kopieerfuncties zien. SVP kijk in de
bedieningshandleiding PDMS CD ROM voor de printer control functies.
C de afbeelding laat het bedieningspaneel van de DP-2010E zien
10
P10-11_1810_2010_GAP(nld).p65
pag. 17
——
Functietoets
C Voor het veranderen van papierformaat, standaardwaarden voor
functies (basiswaarden) en instellingen voor systeembeheerder.
Clear toets
C Wist het aantal kopieën in het display.
.
pag. 16
6/20/02, 10:12 AM
Bedieningspaneel
Voor het gebruik
LCD Display
Waarschuwings indicaties
J Papier toevoegen
? Toner toevoegen
I Doorvoerfout
2 Bel voor service
Voor DP-1510P/1810P
Nr.
Inhoud
Kijk op
2
Stop toets
C Stopt het kopiëren.
——
3
Start toets
C Te gebruiken voor de start van een handeling.
——
4
Onderbrekings toets, Geheugen toets, M1/M2 toetsen
C Onderbrekingstoets onderbreekt andere kopieeropdrachten terwijl afdrukken worden gemaakt.
C Geheugen toets slaat twee kopieeropdrachten op voor het oproepen op een later tijdstip.
C M1/M2 toetsen worden gebruikt om opdrachten op te slaan in het geheugen of het oproepen van een opgeslagen opdracht.
5
Cursortoetsen
6
Papier lade toets C Te gebruiken voor handmatige selectie van de papier lade.
7
Kopiegrootte toets
C Te gebruiken voor vergroting/verkleining. Voor aanvullende details, zie bladzijde 13.
Origineelgrootte toets
C Te gebruiken voor handmatig kiezen van originele grootte. Voor aanvullende details, zie bladzijde 13.
8
C Selecteer copy ratio en functie mode (G of F).
9
Print toets
:
Dubbelzijdig origineel/Enkelzijdige kopie toets
C Gebruikt voor het selecteren van 1 \ 2, 2 \ 2, 2 \ 1 en Boek \ 2 kopiëren
Opmerking
C Indien de printer on/off line geselecteerd wordt.
pag. 22, 24
——
——
——
——
——
——
C Het afgebeelde bedieningspaneel laat alleen kopieersfuncties zien. SVP kijk
in de bedieningshandleiding PDMS CD ROM voor de printer control functies.
11
P10-11_1810_2010_GAP(nld).p65
11
6/20/02, 10:12 AM
Basis menu
Kopiëren op ware grootte
■ Kopiëren op hetzelfde formaat als het origineel
Kopie formaat en belichting worden automatisch geselecteerd.
Clear toets
Origineelgrootte
toets
1
2 3
Plaats origineel
LCD Display (Voorbeeld)
A4 ->A4B
[A4B ]
ZOOM:100% EXEMPL:001
Aantal
Druk op start**
tot 999
instelbaar*
B
Wanneer de A4 originelen geplaatst worden
■ Indien belichting of origineel formaat handmatig worden gekozen:
# Selecteer het type origineel
Foto
: Originelen bestaan grotendeels uit
fotomateriaal.
Tekst/Foto : Originelen met zowel tekst als fotomateriaal.
Tekst
: Originelen bestaan grotendeels uit tekst.
$ Kies belichting
Druk op de donkerder/lichter toets om de belichting aan te
passen.
Opmerking
∗ Gebruik de “Clear” toets om het kopie-aantal op te heffen.
∗∗ Terwijl de kopieermachine aan het opwarmen is kunt u het origineel op de glasplaat
leggen, de opdracht instellen en op de startknop drukken. De startknop blijft
knipperen tot het kopieersysteem is opgewarmd. Daarna wordt de opdracht
automatisch uitgevoerd.
12
P12_1810_2010_GAP(nld).p65
12
6/20/02, 10:12 AM
Basis menu
Verkleinen of vergroten
■ Kopiëren met voorgeprogrammeerde instellingen
2
Kies het
origineel
formaat
3
4 5
Het maken van
kopieën
1
Plaats
origineel
Herstel toets
Kies kopieformaat Aantal
Druk op
afdrukken tot start
999
instelbaar
Voorbeeld: verkleinen
Origineel formaat
Kopie formaat
A3
A4
A3 ->A4B
[A4B ]
ZOOM: 71% EXEMPL:001
De juiste instelling wordt automatisch gekozen.
Verkleinings en vergrotings instellingen. (%)
Kopie formaat
Origineel
formaat
A3
A3
B4
A4
141
122
100
71
A5
200
173
141
100
B4
A4
A5
100
87
71
50
115
100
82
58
C Raak de PAPER TRAY toets aan wanneer
u het papierformaat wilt veranderen.
Opmerking
C Indien u wilt kopiëren op een ander formaat dan de formaten in de lade,
gebruik dan hiervoor de hand-invoer. (zie pag. 15)
C Druk op de hersteltoets om de functie voor vergroten of verkleinen te
annuleren.
13
P13-15_1810_2010_GAP(nld).p65
13
6/20/02, 10:12 AM
Basis menu
Kopiëren met de zoom instelling
■ Zoom
Kopieën met variabele zoom percentages van 50% tot 200% in stappen van 1%. Herstel toets
1
2
Plaats
origineel
3
Kies het origineel
formaat
(zonder gebruik
van ADF)
4 5
Druk op de cursortoetsen
(G of F) om de
afbeeldingsmaatstaf in te
stellen.
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar
Druk op
start
A4
->A4B
[A4B ]
ZOOM:125% EXEMPL:001
B
(Voorbeeld: 125% Zoom)
Waarschuwing
Opmerking
C Gebruik de cassette toets als u het papierformaat verandert nadat het
zoompercentage is ingesteld.
C Druk op de hersteltoets om de functie voor vergroten of verkleinen te annuleren.
14
P13-15_1810_2010_GAP(nld).p65
14
6/20/02, 10:12 AM
Basis menu
Gebruik van de handinvoer
■ Als u kopieert op speciaal papier
1
Plaats origineel.
Open de handinvoer.
2
Trek de cassette van de
handinvoer naar buiten tot deze
blokkeert.
(Alleen voor A3 formaat)
3
# Plaats het papier in de
cassette. (Circa 50 A4 vel)
niet verder vullen
dan hier.
Geleiders
Vul het papier bij tot het stopt.
$ Stel de geleiders in op het
juiste formaat.
Foutieve instelling kan ertoe leiden dat
het papier kreukt, vastloopt of scheef
trekt.
Druk op start.
Waarschuwing
C Voer geen gekreukt papier in via de handinvoer om verkeerde invoer te
voorkomen.
Opmerking
C Stel de zijkant geleiders juist in zodat een scheve, gekreukelde of foute
toevoer wordt voorkomen.
15
P13-15_1810_2010_GAP(nld).p65
15
6/20/02, 10:12 AM
Het maken van
kopieën
Handinvoer
Creatieve functies
Van 2 naar 1 kopiëren
■ Van 2 naar 1 kopiëren
Van twee 1-zijdige originelen, zij aan zij, naar 1-zijdige
pagina’s.
1 \ 2 (Layout)*
1 \ 2 (Layout)*
2 \ 1 (Layout)*
2 \ 1 (Layout)*
Landschap (Richting)*
Portret (Richting)*
■ Procedure
ADF/i-ADF
Te kopiëren kant naar boven.
1
Plaats
originelen
Opmerking
2
Druk op de 2
in 1 toets
(3 )
Kopie formaat
(alleen
verkleinen/
vergroten)
16
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar
C De ADF/i-ADF is nodig voor het maken van 2 in 1 kopieën.
C Druk op de hersteltoets om de functie voor vergroten of verkleinen te
annuleren.
C Nummers tussen haakjes geven weer dat een extra handeling vereist is om
een kenmerk te activeren
∗ De richting en de lay-out kunnen worden bepaald via de instelfunctie.
(zie pag. 30)
16
P16-17_1810_2010_GAP(nld).p65
4 5
6/20/02, 10:12 AM
Druk op
start
Creatieve functies
2 pag. kopie
■ 2 pag. kopie
Van dubbelzijdige originelen naar enkelzijdige kopieën.
Het maken van
kopieën
■ Procedure
1
Plaats
originelen
glasplaat
2
3
Druk op de 2
Page Copy
toets
Origineel formaat
(Alleen A4 formaat)
4 5
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar
Druk op
start
A3 origineel formaat
Boek aanduiding
midden v/h boek
(lengte/breedte)
volgens de
markering
A4
Opmerking
C Druk op de Reset toets om alle instellingen terug te zetten.
17
P16-17_1810_2010_GAP(nld).p65
17
6/20/02, 10:12 AM
Creatieve functies
Boek/Kader/Marge
■ Boek toets
Elimineert schaduwvorming bij de binding van het origineel.
■ Kader toets
Maakt een blanco kader om de kopie.
■ Kantlijn toets
Schuift het beeld naar rechts of links.
■ Procedure
3
2
1
Plaats
origineel
Druk op cursor (G of F) om de
“Blanco kader” aan te passen als de
knop flikkert. (Ongeveer 5 sec.)
Cmarge (breedte) in 5 - 99 mm
Druk op de Boek,
Kader of Kantlijn
toets
Boek
BOEK MARGE
CENTER VOID = 20mm ∨∧
Kader
ZELFDE MATE
VOID MARGIN = 5mm ∧
Marge**
LINKERMARGE
Opmerking
10mm ∨∧
4 5
Aantal
Druk op
afdrukken start
tot 999
instelbaar
∗
∗
∗
Oorspronkelijke instelling (fabrieksinstelling): 20 mm
Oorspronkelijke instelling (fabrieksinstelling): 5 mm en
zelfde mate
Oorspronkelijke instelling (fabrieksinstelling): 10 mm en
linkermarge
∗
De oorspronkelijke instelling (fabrieksinstelling) kan aangepast worden in de
Gebruikers Mode functie.
(zie pag. 30)
∗∗ Indien een gedeelte van het gekopieerde beeld ontbreekt bij gebruik van de kantlijn
functie, moet u de kantlijn reductie op ON stellen.
(zie pag. 30)
CDruk op de hersteltoets om de functie voor vergroten of verkleinen te annuleren.
18
P18_1810_2010_GAP(nld).p65
18
6/20/02, 10:12 AM
Creatieve functies
Dubbelzijdig origineel/Enkelzijdige kopie (Voor DP-2010E)
■ Toetsbediening
Druk op de toets voor dubbelzijdige/enkelzijdige kopieën (circulatie) en selecteer een
kopieerfunctie voor dubbelzijdig/enkelzijdig kopiëren.
1\2
Van enkelzijdige originelen naar
dubbelzijdige kopieën.
(zie pag. 20)
2\2
Van dubbelzijdige originelen naar
dubbelzijdige kopieën.
(zie pag. 20)
Van boek originelen naar dubbelzijdige
kopieën
(zie pag. 21)
Van dubbelzijdige originelen naar
enkelzijdige kopieën.
(zie pag. 20)
Boek \ 2
2\1
Opmerking
Het maken van
kopieën
Dubbelzijdig origineel/Enkelzijdige kopie toets
C Dubbelzijdige originelen kunnen ofwel handmatig, ofwel met gebruik van de
i-ADF (DA-AR201) worden aangelegd.
C Dubbelzijdig origineel/Enkelzijdige kopieerfunctie is alleen voor DP-2010E.
19
P19_1810_2010_GAP(nld).p65
19
6/20/02, 10:12 AM
Creatieve functies
1 \ 2 / 2 \ 1 / 2 \ 2 kopie (Voor DP-2010E)
■ 1 \ 2 kopiëren
■ 2 \ 1 kopiëren
Van enkelzijdige originelen
naar dubbelzijdige kopieën.
(via glasplaat & i-ADF/ADF/
Automatisch duplex unit)
■ 2 \ 2 kopiëren
Van dubbelzijdige originelen
naar enkelzijdige kopieën.
(Met gebruik van de
optionele i-ADF.)
Van dubbelzijdige originelen
naar dubbelzijdige kopieën.
(Met gebruik van de optionele iADF./Automatisch duplex unit)
Lang (Positie binding)*
Lang (Positie binding)*
Lang (Positie binding)
Kort (Positie binding)*
Kort (Positie binding)*
Kort (Positie binding)
■ Procedure
ADF
Te kopiëren kant naar boven.
1
Plaats
originelen
2
(3 )
Druk op de
Dubbelzijdige/
enkelzijdige kopie toets
(circulatie) en selecteer
1 \ 2, 2 \ 2 or 2 \ 1
POS.ENCADERN:LONGO
PRIMA < > P/SELECC
Kopieerformaat
(alleen
verkleinen/
vergroten)
4 5
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar.
Druk op
start
Druk op de I of H toets om de
bindpositie in te stellen.
(Wanneer u 1 \ 2 of 2 \ 1 kopie kiest)
Opmerking
C Druk op de Reset toets om alle instellingen terug te zetten.
De oorspronkelijke instelling voor de bindpositie voor 1 \ 2 kopie en 2 \ 1 kopie
(lange zijde of korte zijde) kan worden ingesteld via de instelfunctie. (zie pag. 30)
C 1 \ 2, 2 \ 2, 2 \ 1 kopieerfunctie is alleen voor DP-2010E.
∗
20
P20_1810_2010_GAP(nld).p65
20
6/20/02, 10:12 AM
Creatieve functies
Boek \ 2 kopiëren (Voor DP-2010E)
■ Boek \ 2 kopiëren
Van boek originelen naar dubbelzijdige kopieën
A3 formaat origineel. (Met gebruik van de ADU)
Aan ommezijde (Boekformaat)*
Het maken van
kopieën
Boek (Boekformaat)*
1
2
Plaats origineel
op de glasplaat
(3 )
Druk op de
Dubbelzijdige/
enkelzijdige kopie toets
(circulatie) en selecteer
Book \ 2.
Kopieerformaat
(alleen verkleinen/
vergroten*)
4 5
Aantal
Druk op
afdrukken tot start
999
instelbaar.
glasplaat A3 origineel formaat
Boek aanduiding A3
midden v/h boek
(lengte/breedte)
volgens de
markering
A4
Opmerking
C Druk op de Reset toets om alle instellingen terug te zetten.
C A3 en B4 formaat kopiëren kunnen niet worden gekozen.
∗ Het boekformaat en de pagina-volgorde kunnen worden bepaald via de
instelfunctie. (zie pag. 30)
C Boek \ 2 kopieerfunctie is alleen voor DP-2010E.
21
P21_1810_2010_GAP(nld).p65
21
6/20/02, 10:12 AM
Creatieve functies
Werkgeheugen
■ In het geheugen kunnen twee kopieerprogramma’s worden opgeslagen
(M1, M2) zodat deze later kunnen worden opgeroepen.
Een programma opslaan in het
geheugen
# Stel het programma in dat opgeslagen moet
worden in het geheugen.
TAAKGEH
DRUK M1,M2 VOOR MEM.
$ Druk op de geheugen toets (F2).
% Druk op de M1 (F3) of M2 (F4) toets.
Het oproepen van een functie.
& Plaats origineel.
TAAKGEHEUGEN OPR
LOADING...
( Druk op de M1 (F3) of M2 (F4) toets.
De opgeslagen inhoud zal worden getoond.
) Druk op start.
Opmerking
C In het geheugen opgeslagen programma’s blijven bewaard, ook als de stroom wordt
uitgeschakeld.
C Als een nieuw programma wordt opgeslagen wordt automatisch het voorgaande
overschreven.
22
P22_1810_2010_GAP(nld).p65
22
6/20/02, 10:12 AM
Creatieve functies
Sorteren
■ Sorteren
De sorteerkopie heeft 2 electronische sorteerfuncties:
Voetnoot: voordat de sorteerknop gebruikt wordt, eerst de gewenste sorteervorm selecteren
(zie pag. 29).
Sorteren(Sort)
sorteren/draaien
Meervoudige
kopieën worden
automatisch
gesorteerd.
1
1
1
Meervoudige kopieën
automatisch
gesorteerd en
gestapeld in
afwisselende
richtingen.
1
1
Glasplaat
Making Copies
1
ADF/i-ADF
1
2
ADF/i-ADF: Plaats originelen
glasplaat: Plaat het eerste
origineel
(3)
Kies sorteer
mode
Kopie formaat
(alleen
verkleinen/
vergroten)
4 5
Aantal
Druk op
afdrukken start
tot 999
instelbaar
Alleen vanaf de glasplaat:
6
9
Ander origineel?
1: Ja 2: Nee
Druk op de “1” toets.
Herhaal stap 6 en 7
totdat alle originelen zijn
gescand en opgeslagen
in het geheugen.
Opmerking
7
10
Plaats het volgende
origineel
8
Druk op start
Ander origineel?
1: Ja 2: Nee
Druk op de “2” toets.
CAls het geheugen vol raakt gedurende het scannen van originelen, zal de
melding ‘geheugen vol’ in het display verschijnen. In dit geval, volg de
instructies op in het display.
CDruk op de Reset toets om alle instellingen terug te zetten.
CElectronische sorteerfunctie is alleen voor DP-1810P/2010E.
23
P23_1810_2010_GAP(nld).p65
23
6/20/02, 10:12 AM
Overige functies
Energiebesparing/Onderbrekingsinstelling
Onderbrekingstoets
ENERGY SAVER
Energiebesparings toets
■ Deze functie bespaart energie als de
kopieermachine niet in gebruik is.
Energie Spaar Stand
# Functie aktiveren
Druk op de energiebesparings toets, het
indicatielampje gaat branden.
$ Annuleren van deze functie en weer kopieën maken.
Druk nogmaals op de energiebesparings toets.
Auto UIT mode
# 30 Minuten na de laatste kopie zal de stroom van het
kopieerapparaat terugvallen en het indicatielampje
gaan branden.
$ Druk op de energiebesparingstoets om te kopieëren.
Onderbrekingsinstelling
INTERRUPT
C Het gebruik hiervan kan andere kopieerhandelingen
onderbreken.
# Druk op de onderbrekingstoets (F1), de indicator
zal oplichten.
$ Geef een kopieeropdracht in.
% Druk nogmaals op de onderbrekingstoets om de
originele kopieerhandeling te vervolgen.
Opmerking: De ADF/i-ADF kan niet met onderbreking
worden gebruikt.
(Gebruik uitsluitend de glasplaat.)
Opmerking
∗
De tijdsduur voor de Energiespaarfunctie (15 minuten) en de tijdsduur voor het automatisch uitschakelen
(30 minuten) kunnen worden veranderd door de systeembeheerder. (zie pag. 31)
Modes
Normale werking
Energie Spaar Stand
Auto UIT mode
Stroomverbruik
Ongeveer
90 W
Ongeveer
38 W
Ongeveer
2,2 W
24
P24_1810_2010_GAP(nld).p65
24
6/20/02, 10:12 AM
Opwarmtijd
N/A
17 sec. Herstel
30 sec. Herstel
Overige functies
Skyshot functie
■ Sky shot kopieëren maakt het mogelijk om kopieën te maken zonder
zwarte randen, zelfs als het deksel of de ADF/i-ADF geopend is.
Sky shot optie verwijdert donkere randen om het origineel en is geschikt voor het kopieëren van
kleine originelen als bankcheques of documenten met ongebruikelijke vormen (rond, ovaal).
Deze documenten kunnen worden gereproduceerd zonder onnodige zwarte randen
Twee typen Sky shot mogelijkheden kunnen worden geselecteerd;
Het instellen van sky-shot
: Het scan gebied (grootte) is niet vooraf bepaald.
Handmatige sky-shot instelling: Het scan gebied (grootte) is vooraf geinstalleerd in het
geheugen (M1en M2). (zie pag. 30)
1
Plaats origineel op de
glasplaat (Het openen
van de afdekplaat/ADF/
i-ADF)
2
3
Aantal
afdrukken tot
999 instelbaar.
Druk op de print
toets
Voetnoot: De standaard instelling van de digitale sky shot optie is “normaal”. In deze instelling scant
de kopieermachine 1 keer. Indien er zwarte randen rond het origineel bevinden, installeer
de digitale sky shot optie op “kwaliteit”. Nu zal de kopieermachine 2x scannen.
# Druk op de functietoets.
FUNCTIEMODUS
(1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
$ Druk op de 2 toets om de kopieer-instellingen
(COPIERINSTELL) te selecteren.
2:COPIERINSTELL
DRUK OP INSTELLEN
% Druk op de INSTELLEN toets.
COPIER
(00-14)
DRUK OP NR.=_
& Druk op 6 en op de Set toets om DIGITAL
SKYSHOT te selecteren.
06 SKYSHOT DIGITL
2:NORMAAL
( Druk op de toetsen 1-3 om de digitale Skyshot
functie te selecteren.
1: uit
Geen
2: Normaal
Normale weergave.
3: KWALITEIT Voor betere definitie, selecteer de
kwaliteitsoptie.
) Druk op de INSTELLEN toets.
* Druk op de reset knop.
Opmerking
C Er kan een foutieve verwijdering optreden als er een zwarte lijn op de hoek
van het origineel of beeld staat, wat door de kopieermachine geïnterpreteerd
kan worden als een zwart patroon in de sky shot instelling.
C Als er fel licht op de glasplaat schijnt tijdens de sky-shot instelling kan de
originele positie detectie niet correct uitgevoerd worden.
25
P25_1810_2010_GAP(nld).p65
25
6/20/02, 10:12 AM
Het maken van
kopieën
■ Het instellen van sky-shot
Overige functies
Skyshot functie
■ Handmatige sky-shot instelling
In geval deze functie wordt gebruikt, de gewone afmeting moet vooraf worden geregistreerd in
het geheugen. (M1/M2) (zie pag. 32)
glasplaat
Linkerbovenhoek
1
Plaats
origineel
2
Selecteer de normale
afmeting (M1 of M2)
3 4
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar
Druk op
start
# Druk op de functietoets.
2
FUNCTIEMODUS
(1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
$ Druk op de 2 toets om de kopieer-instellingen
(COPIERINSTELL) te selecteren.
2:COPIERINSTELL
DRUK OP INSTELLEN
% Druk op de INSTELLEN toets.
COPIER
(00-14)
DRUK OP NR.=_
07 SKYSHOT HANDM
1:UIT
& Druk op 7 en op de Set toets om MANUAL
SKYSHOT te selecteren.
( Druk op 2 of 3 knop om de standaard afmeting te
selecteren.
1: uit
Geen
2: M1 AAN
M1 formaat is AAN*
3: M2 AAN
M2 formaat is AAN*
4: M1, M2 AAN Formaat voor beide is AAN
) Druk op de INSTELLEN toets.
* Druk op de reset knop.
Opmerking
∗
De standaard afmeting voor M1 is 70(X) × 160(Y) mm en M2 is: 95(X) ×
220(Y) mm
C Raadpleeg de systeembeheerder wanneer u de M1 of M2 afmetingen wilt veranderen.
C Wanneer u de handmatige skyshot functie gebruikt (M1 en M2 zijn ingeschakeld),
kan het geheugen voor andere handelingen niet worden gebruikt.
C Druk op de hersteltoets om de functie voor vergroten of verkleinen te
annuleren.
26
P26_1810_2010_GAP(nld).p65
26
6/20/02, 10:12 AM
Tabel met te combineren functies
Kader
Marge
Niet sorteren
Sorteren(Sort)
sorteren/draaien
Handmatige sky-shot
Job geheugen Terughalen
Job geheugen Vastleggen
O
O
A
A
O
Van 2 naar 1 kopiëren O
A A O A A A O
O
O
O
O
O
A
A
O
2 pag. kopie
O
A A A A A A O
O
O
O
O
O
A
A
O
1\2
O
O A A A A A O
O
O
O
O
O
A
A
O
2\2
O
O A A A A A O
O
O
O
O
O
A
A
O
Boek \ 2
O
O A A A A A O
O
O
O
O
O
A
A
O
2\1
O
O A A A A A O
O
O
O
O
O
A
A
O
Boek
O
O O O O O O A
O
O
O
O
O
A
A
O
Kader
O
O O O O O O O
A
O
O
O
O
A
A
O
Marge
O
O O O O O O O
O
A
O
O
O
A
A
O
Niet sorteren
O
O O O O O O O
O
O
A
A
A
A
A
O
Sorteren(Sort)
O
O O O O O O O
O
O
A
A
A
A
A
O
sorteren/draaien
O
O O O O O O O
O
O
A
A
A
A
A
O
Handmatige skyshot
O
✕ ✕ A A A A O
O
O
–
–
–
A
A
✕
Onderbreken
O
✕ O ✕ ✕ ✕ ✕ O
O
O
–
–
–
✕
✕
✕
2 originelen
kopie
Marge
SORTEREN
Marge
Opmerkingen
Het maken van
kopieën
Boek
O
Boek \ 2
2\1
O
2\2
O
1\2
O O O O O O O
Zoom kopie
2 pag. kopie
Van 2 naar 1 kopiëren
A
Eerste keuze
Andere
functies
SORTEREN Andere
functies
Zoom kopie
2 originelen
kopie
Latere keuze
O : Functies die te combineren zijn.
✕ : Niet-beschikbare gecombineerde functies.
A : De volgende keuze wordt uitgevoerd.
– : Toont dat de SORTEER functie niet kan worden gebruikt. De niet-sorteerfunctie
wordt uitgevoerd.
27
P27_1810_2010_GAP(nld).p65
27
6/20/02, 10:12 AM
Functie
■ Gebruik van functie-instellingen voor het veranderen van de standaard
kopieerfuncties
Accessoires
Algemene
functies
Instellingen
kopieermachine
LAN
instellingen
Printer
instellingen
Invoer identificatie code
Algemene functies
voor de
systeembeheerder
Instellingen
kopieermachine voor
de systeembeheerder
■ Procedure
LAN
instellingen voor
“key operator”
Printer instellingen
voor de
systeembeheerder
Functietoets
Herstel toets
Kopiegrootte Papier
toets
lade toets
FUNCTIEMODUS
(1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
# Druk op de functietoets.
$ Druk op toets 1 (Algemene functies) of toets
2 (Instellingen van het kopieerapparaat).
% Druk op de INSTELLEN toets.
& Druk op het pad om de functie te selecteren
of gebruik de cursortoetsen.
( Volg de instructies in het display.
) Druk na het instellen op de Set toets om de
functie-instelling definitief te maken.
■ Controleren van de tellerstand
Om de tellerstand te laten zien, druk tegelijkertijd op “kopieerafmeting” en “papiercassette”.
Opmerking
C Zie de gegeven aanwijzingen voor de optie functie-instellingen.
28
P28-29_1810_2010_GAP(nld).p65
28
6/20/02, 10:12 AM
Functie
Algemene functies
Nr.
Modes
Functie
Standaard
instelling
STNDRD SORT MODUS
Selecteer de sorteer optie.
ONGESOR
C ONGESOR, Sorteren (Sort) (Voor DP-1810P/2010E)
05
GEBR SORTEERGEH
Toont de hoeveelheid gebruikt
sorteergeheugen op het paneel.
C UIT, DISPLAY
(Voor DP-1810P/2010E)
UIT
06
AFDELINGSTLLR
Het kopieverbruik en de kopielimiet van de
geselecteerde afdeling plus het totale
kopieverbruik zal in het beeld verschijinen.
08
SORT-OMK DEF.
Selecteer de Sorteer-Roteer functie.
C UIT, AAN
(Voor DP-1810P/2010E)
Raadpleeg
de
technische
dienst.
UIT
09
TOETSBED. MODUS
Geef de systeembeheerder identificatie code
in.
Het maken van
kopieën
00
29
P28-29_1810_2010_GAP(nld).p65
29
6/20/02, 10:13 AM
Functie
Instellingen kopieermachine
Nr.
Modes
Functie
00
MARGE DEF.
Selecteert de margepositie en de shiftwaarde.
C POSITIE (Links, rechts, bovenkant, onderkant)
C WAARDE (5 - 99 mm)
Links
10 mm
01
RAND DEF.
ZELFDE
MATE
5 mm
02
DEF BOEKWAARDE
electeert de rand mode (gelijke waarde =
dezelfde waarde voor X als voor Y; individueel
= X en Y individueel instellen) en breedte
C ZELFDE MATE (X & Y), VERT./HORIZ.
C 5 - 99 mm
selecteert de marge voor het midden van het boek
C 5 - 99 mm
03
MARGEREDUCTIE
bepaalt de verkleiningsfaktor in de marge (kantlijn) instelling.
C ONGELDG, AAN
ONGELDG
04
DEF DUBBELZ MODUS
UIT
Functie stelt de duplex prioriteit stand in.
CUIT, 1 \ 2, 2 \ 2, Boek \ 2 (Voor DP-2010E)
05
VERKL RUIMTE 2 in 1
Kiest of er wel of geen rand verwijdering plaats moet vinden
C ONGELDG, AAN
ONGELDG
06
SKYSHOT DIGITL
schakelt het gebruik van de sky-shot functie in of uit.
C UIT, NORMAL, KWALIT
UIT
07
SKYSHOT HANDM
Wel of geen handmatige sky-shot instelling.
C UIT; M1 AAN; M2 AAN; M1, M2 A
UIT
08
AUTOM BELICHT
Stelt automatisch de kopieerdichtheid voor
tekst en fotografische originelen in.
C ONGELDG, AAN
AAN
09
1 \ 2 INBIND DEF.
LANGEZIJDE
Selecteert de bindpositie voor 1 \ 2 kopie.
C LANGEZIJDE, KORTE ZIJDE (Voor DP-2010E)
10
2 \ 1 INBIND DEF.
Selecteert de bindpositie voor 2 \ 1 kopie.
LANGEZIJDE
C LANGEZIJDE, KORTE ZIJDE (Voor DP-2010E)
11
BOEK \ 2 DEF.
AAN
OMMEZIJDE
L\R
12
2 in 1 DEF.
Selecteert de paginavolgorde en het
boekformaat voor boek 2 kopie.
1. Boekformaat (1: Zij aan zij, 2: Aan ommezijde)
2. Paginavolgorde (1: L \ R, 2: R \ L) (Voor DP-2010E)
Selecteert de richting en de lay-out voor 2 in 1 kopie.
C Richting (AFDRUKSTAND, landschap)
C LAYOUT (L \ R, R \ L)
13
2 PAGINAST. DEF.
Selecteert de 2 pagina functie.
C L \ R, R \ L
L\R
14
TOETSBED. MODUS
Geef de systeembeheerder identificatie code in.
Opmerking
C Bepaalde functies/parameters zijn te gebruiken alleen wanneer de
respectievelijk optie is geinstalleerd.
30
P30_1810_2010_GAP(nld).p65
Standaard
instelling
30
6/20/02, 10:13 AM
20 mm
AFDRUKSTAND
L\R
Functie
Algemene functies voor de systeembeheerder
Modes
Functie
Stelt het papierformaat in voor elk van de
papierbakken.*
C Lade-1, Lade-2, Lade-3, Lade-4
Bepaalt de reset tijd.
C UIT, 30 sec., 1 min., 2 min., 3 min., 4 min.
Stelt de energiebesparingsfunctie en tijd in.
C ONGELDG, ENERGIE, SLEEP
energiebesparingsstand timer: 1-120 minuten,
slaapstand timer: 1-120 minuten
Standaard
instelling
Raadpleeg de
technische
dienst.
1 min.
00
PAP FORMT
01
AUTOM RESETTIJD
02
ENERGIEBESP MODUS
04
STANDAARDTAAL
05
SPEC LADE 1
06
SPEC LADE 2
Stelt de papierbak ijn voor speciaal papier.
C GEEN, LADE-1, LADE-2, BYPASS
GEEN
09
TTS/AANR TOON
Stelt het geluid voor het touch screen display in.
C UIT, ZACHT, HARD
ZACHT
10
BYP PIEPTOON INST
ONGELDG
11
TN ORIG INST ADF
Installeert het geluid in geval papier op de bypass in geplaatst.
C 1: ONGELDG 2: AAN
Installeert het geluid in geval papier op de ADF is geplaatst
C 1: ONGELDG 2: AAN
14
MODUS AFD TELLER
Raadpleeg
de
technische
dienst.
15
TOTAL COUNT
Geeft het kopiegebruik van elke afdeling in beeld
(1) Kopieën teller
(2) AFDELINGSTLLR
(3) afdelingstellerlijst
Totale print volume vanaf de copier.
16
PC PRINT COUNT
Totale print volume vanaf de PC.
22
TCP/IP-ADRES
∗
Selecteert het IP adres toegewezen aan de kopieermachine.
C 3 posities × 4 (Gebruik de geheugentoets “in” om de “ . ”
in te geven tussen iedere set van 3-cijferige nummers)
Neem contact
op met de
netwerk
beheerder.
23
SUBNETMSKR TCP/IP
∗ Stelt de subnet mask in.
C 3 posities × 4 (Gebruik de geheugentoets “in” om de “ . ”
in te geven tussen iedere set van 3-cijferige nummers)
Neem contact
op met de
netwerk
beheerder.
24
TCP/IP G/W-ADRES
∗ Stelt de subnet mask in.
C 3 posities × 4 (Gebruik de geheugentoets “in” om de “ . ”
in te geven tussen iedere set van 3-cijferige nummers)
Neem contact
op met de
netwerk
beheerder.
25
KOPIEER INSTELL.
Kopieert de lijst met huidige setings en
standaard settings.
Opmerking
SLEEP
Bepaalt de taal die in het display gebruikt wordt. ENGELS
C CFRANS, DUITS,ITALIAANS, NEDERLANDS, ENGELS
Stelt de papierbak ijn voor speciaal papier (bijv. gekleurd). GEEN
C GEEN, LADE-1, LADE-2, BYPASS
AAN
C Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de
systeembeheerder in te geven voordat de onderwerpen van deze bladzijde
veranderd kunnen worden.
C De speciale lade 1 en 2 zijn niet automatisch te kiezen tijdens de
schakelfunctie.
∗ Niet verkrijgbaar voor alleen kopieermachine, maar is voorhanden indien
opties voor geavanceerde functies wordt geinstalleerd. (zie pag. 57)
31
P31_1810_2010_GAP(nld).p65
31
6/20/02, 10:13 AM
Het maken van
kopieën
Nr.
Functie
Instellingen kopieermachine voor de systeembeheerder
Nr.
Modes
Functie
01
ORIG(STNDRD)
02
CONTRAST TKST
03
CONTRAST T/F
04
TEKST FOTO
10
INST MAX KOPIEEN
12
M1,FRMT
13
M2,FRMT
voert een afmeting in geheugen 2 in voor
frequent gebruik.
C X: 5-432/Y: 5-297 mm
(zie pag. 22)
16
WAARSCH GEH FOUT
Kiest de geheugen vol waarschuwing
C AFDRUKK, ANNULRN
Opmerking
Kies de originele instelling
C TEKST, T/F (Tekst/Foto), Foto
Voor het kiezen van het contrast voor de
tekstfunctie
C1 ~ 5
Kiest het contrast voor de tekst/foto mode
C1 ~ 5
Kiest het contrast voor de foto mode
C1 ~ 5
Bepaalt of aantal kopieën gelimiteerd wordt
(1~99) of niet.
C 1 ~ 999
voert een afmeting in geheugen 1 in voor
frequent gebruik.
C X: 5-432/Y: 5-297 mm
(zie pag. 22)
32
T/F
(Tekst/Foto)
3
3
3
999
70 × 160 mm
(X) (Y)
95 × 220 mm
(X) (Y)
AFDRUKK
C Het is noodzakelijk om eerst de identificatiecode van de systeembeheerder
in te geven voordat de onderwerpen van deze bladzijde veranderd kunnen
worden.
32
P32-33_1810_2010_GAP(nld).p65
Standaard
instelling
6/20/02, 10:13 AM
Functie
Functie-instelling
■ Veranderen van de instelling voor automatische belichting
U kunt kiezen of de kopieerdichtheid voor tekst en fotografische originelen automatisch moet
worden ingesteld.
1
Druk op de functietoets
2
Ga verder volgens de volgorde van het scherm:
FUNCTIEMODUS
(1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
# Druk op de 2 toets om de kopieer-instellingen
(COPIERINSTELL) te selecteren.
2:COPIERINSTELL
DRUK OP INSTELLEN
$ Druk op de INSTELLEN toets.
COPIER
(00-14)
DRUK OP NR.=_
% Druk op 8 en op de Set toets om de
AUTOMATISCHE BELICHTINGSFUNCTIE te
selecteren.
08 AUTOM BELICHT
2:AAN
& Druk op de 1 of op de 2 toets om te bepalen of
de automatische belichting gebruikt moet
worden of niet.
Het maken van
kopieën
Functietoets
( Druk op de Set toets om de automatische
belichtingsfunctie in te stellen.
) Druk nogmaals op de gebruikersinstelling toets
en verlaat deze mode
33
P32-33_1810_2010_GAP(nld).p65
33
6/20/02, 10:13 AM
Functie
Functie-instelling voor systeembeheerder
■ Controleer het papierformaat
De papierladen zijn ontworpen om A5, A4, A4R, B4·FLS en A3 formaat papier te kunnen
herbergen.
Volg de volgende stappen, zoals hieronder aangegeven, om het papierformaat te wijzigen.
1
Druk op de functietoets
2
Ga verder volgens de volgorde van het scherm:
Functietoets
FUNCTIEMODUS
(1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
# Druk op de 1 toets en selecteer de
algemene functies (ALGEMENE FUNTIES).
1:ALGEMENE FUNTIES
DRUK OP INSTELLEN
$ Druk op de INSTELLEN toets.
ALGEMEEN (0-9)
DRUK OP NR.=_
( Druk op 00 en 1 of 2 om het
papierformaat te selecteren.
00 PAP FORMT
1:LADE-1[A3#]
) Druk op Set om de papiercassette te
selecteren en druk op (G of F) om het
papierformaat te selecteren.
Papierformaat verandert in de volgende
volgorde.
A3
% Druk op de 9 toets.
09 TOETSBED. MODUS
_❚❚
& Voer de ID code voor de systeembeheerder
in (3 cijfers) en druk op de Set toets.
TOETSBEDIEN. (00-25)
DRUK OP NR.=_
FLS2
FLS1
34
A5
A4
B5R
B5
A4R
* Druk op de Set toets om het
papierformaat in te stellen.
+ Druk nogmaals op de gebruikersinstelling
toets en verlaat deze mode.
34
P34-35_1810_2010_GAP(nld).p65
B4
6/20/02, 10:13 AM
Functie
3
Verander de papiergeleider in de papierlade en de papierformaat
indicator
$ Pas papiergeleider a aan aan de
papierlengte.
Eindstop
Papiera
geleidera
Papierb
geleiderb
% Pas papiergeleider b aan aan de
papierbreedte.
Houd stopper vast om papiergeleider
te verplaatsen b
& Verander de papierformaat aanduiding.
Formaataanduiding
( Sluit de papierlade.
Opmerking
C De papiergeleider b dient bij voorkeur op zijn plaats met schroeven te
worden vastgezet. Raadpleeg een erkend onderhoudscentrum voor het
vastzetten met gebruik van schroeven.
35
P34-35_1810_2010_GAP(nld).p65
35
6/20/02, 10:13 AM
Het maken van
kopieën
# Trek de papierlade uit en verwijder het
papier.
Functie
Functie-instelling voor systeembeheerder
■ Afdelingscode
De systeembeheerder kan de kopielimiet, tellingen en code nummers voor elke afdeling
beheren. (Maximum aantal afdelingen: 50)
1
Druk op de functietoets
2
Ga verder volgens de volgorde van het scherm:
Functietoets
FUNCTIEMODUS
(1-2)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
# Druk op de 1 toets en selecteer de
algemene functies (ALGEMENE FUNTIES).
1:ALGEMENE FUNTIES
DRUK OP INSTELLEN
$ Druk op de INSTELLEN toets.
ALGEMEEN (0-9)
DRUK OP NR.=_
& Voer de ID code voor de systeembeheerder
in (3 cijfers) en druk op de Set toets.
TOETSBEDIEN. (00-25)
DRUK OP NR.=_
( Druk op 14 en op de Set toets om de
afdelings tellerfunctie (MODUS AFD
TELLER) te selecteren.
% Druk op de 9 toets.
09 TOETSBED. MODUS
_❚❚
Opmerking
C Druk op de hersteltoets om de functie-instellingen terug te stellen.
C Raadpleeg een erkend onderhoudscentrum voor het activeren van de teller
voor een afdeling.
36
P36-37_1810_2010_GAP(nld).p65
36
6/20/02, 10:13 AM
Functie
MODUS AFD TELLER
1:TELLER TOTAAL
DEPT. CODE (1-50)
DRUK OP NR. OF ∨ ∧
4
Druk op 2 en op de Set toets.
Wijzig de afdelings ID code, beperk het maximaal aantal kopieën en
afdelings tellerstand.
ID-CODE
01:1234
# Druk op de cijfertoetsen en op de Set toets om de ID
code van de betreffende afdeling in te voeren.
01: 1234
ID code van de afdeling
Afdelingsnummer
MAX KOPIEEN
01:123456
$ Druk op de cijfertoetsen en op de Set toets om het
maximale aantal kopieën in te voeren.
01: 123456
Beperkt aantal kopieën (6 cijfers)
Afdelingsnummer
DEPT. TELLER
01:123456
% Druk op de cijfertoetsen en op de Set toets (of de G
F toetsen) om het afdelingsnummer te selecteren.
01: 123456
Tellingen (6 cijfers)
Afdelingsnummer
& Druk op 0 en op de Set toets (voer “0” in) om de teller
terug te zetten.
Opmerking
C Druk op de hersteltoets om de functie-instellingen terug te stellen.
37
P36-37_1810_2010_GAP(nld).p65
37
6/20/02, 10:13 AM
Het maken van
kopieën
3
Selecteer de afdelings tellerstand.
aantekeningen
38
P38_1810_2010_GAP(nld).p65
38
6/20/02, 10:13 AM
Accessoires
Accessoires
i-ADF (Inverse automatische documenteninvoer)
(DA-AR201)
C Om de originelen automatisch door te voeren.
C Dubbelzijdig kopiëren
C Van 2 - 1 kopiëren
C Van 2 naar 1 kopiëren
DP-1810P
with Options
DP-2010E
with Options
ADF (automatische documenten invoer)
(DA-AS180)
C Om de originelen automatisch door te
voeren.
C Van 2 naar 1 kopiëren
Beeldgeheugen
(DA-SM08B/SM16B/SM64B/SM28B)
C 8/16/64/128 MB
C Voor het verhogen van de
geheugencapaciteit voor electronisch
sorteren en gesorteerd printen.
DP-1510P/1810P
(Voor DP-1810P/2010E)
C Voor het verhogen van de
geheugencapaciteit voor gesorteerd
printen (Voor DP-1510P)
2de/4de papiertoevoer-module
(DA-DS182)
C Papierformaten in te voeren.
Papiertoevoer module 1
(550 vel)
PCL6 Emulatie kit
(DA-PC210)
C Printerbediening voor PCL6*
3de papiertoevoer module
(DA-DS183)
C Papierformaten in te voeren.
Papiertoevoer module 1
(550 vel)
Accessoires
DP-2010E
10/100 Ethernet Interface/
Internet Fax kit
(DA-NE200)
C Netwerk Interface Kaart
∗
PCL6 is de Pagina beschrijvingstaal van de H.P. Company
C De tabel hieronder toont de opties die voor diverse functies vereist zijn.
C Raadpleeg uw erkende onderhoudscentrum voor details aangaande combinaties van opties.
Handmatige sky-shot
sorteren/draaien
Sorteren(Sort)
Andere
Sorteren(Sort) functies
Niet sorteren
Marge
Kader
Margin
Boek
2\1
Boek \ 2
2\2
1\2
Accessoires
2 originelen kopie
2 pag. kopie
Functie
Zoom kopie
Van 2 naar 1 kopiëren
Opmerking
ADF
i-ADF
:Vereist
39
P39-40_1810_2010_GAP(nld).p65
39
6/20/02, 10:13 AM
Accessoires
Automatische documenteninvoer
■ ADF (DA-AS180) / i-ADF (DA-AR201)
1. Kenmerken
# Automatische originelen invoer
C In de ADF/i-ADF kunt u tot 50 originelen van 80 g/m2 plaatsen (30 originelen B4, A3).
Originelen van A5 tot A3 formaat.
C Automatische origineel formaat herkenning.
$ Van 2 naar 1 kopiëren
C Voor het maken van een enkelzijdige kopie (ware grootte of verkleind), van 2 enkelzijdige
originelen afgedrukt naast elkaar op 1 kant.
% Dubbelzijdig kopiëren (DA-AR201)
C D.m.v. de i-ADF kunt u op 2 manieren automatisch dubbelzijdig kopieën maken.
2. Accessoires
C Plaats originelen tot de bovenste limietpijl.
ADF (DA-AS180)
i-ADF (DA-AR201)
ADF Lade
Origineel geleiders
Stel deze af op de breedte van
de originelen.
i-ADF Lade
Origineel geleiders
Stel deze af op de breedte van
de originelen.
40
P39-40_1810_2010_GAP(nld).p65
40
6/20/02, 10:13 AM
Accessoires
3. Bediening
■ Bedieningsmethode
ADF/i-ADF
Te kopiëren kant naar boven.
1
Plaats
origineel
(2)
34
Voor duplex kopieën
(Indien vereist)
Druk op
start
C Opgeplakte originelen.
C Drukgevoelig papier of papier met carbon ertussen
C Opgekruld papier
C Originelen met nietjes er doorheen
C Nieuw afgedrukte kopieën van een
laserprinter
Accessoires
Niet geschikte originelen:
C Papier met een glad oppervlak zoals
gesatineerd papier
C Overhead transparanten.
C Originelen waarvan de invoerkant gevouwen
is.
Aantal
afdrukken
tot 999
instelbaar
Opmerking
C Gebruik de afdekplaat voor het kopieëren van deze originelen.
41
P41_1810_2010_GAP(nld).p65
41
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
J)
Papier toevoegen (J
■ 550-vel papierlade
1
Trek de papiercassette er uit.
2
Plaats papier met kopieerkant
omhoog.
3
Drukgevoelig papier of papier met
carbon ertussen.
4
Druk de papierlade goed in de
kopieermachine.
Waarschuwing
Speciaal papier zoals gesatineerd papier,
etiketten en overheadsheets kunnen niet
in de onderzetkast gebruikt worden.
Gebruik hiervoor de handinvoer.
C Gebruik geen papier met kreukels of vouwen.
Zie pagina 35 voor details aangaande het veranderen van het papierformaat voor de
papierlade.
C Niet-gebruikt papier moet altijd terug in de zak worden geplaatst en vouw de zak
dicht voor opslag.
Indien het papier niet in de zak wordt geplaatst, zal het gaan krullen, vastlopen,
kreukelen of zal de kwaliteit van het kopie slechter zijn.
42
P42_1810_2010_GAP(nld).p65
42
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken/U13
?)
Toevoegen van toner en plaatsen van de toner-afvalbak (?
1
Open het tonerafval klepje.
2
Verwijder het toner-afvalbakje door het
langzaam naar links te trekken zoals
afgebeeld.
3
Verzegel het afvalbakje met
bijgevoegd deksel en gooi het in de
afvalcontainer.
Deksel
4
1
2
# Draai de lege tonerfles tegen de
klok in totdat het stopt.
De pijlmarkering, zichtbaar op het
eind van de tonerfles, komt overeen
met de pijlmarkering op de
kopieermachine.
Voetnoot:
$ Trek de lege tonerfles uit de
kopieermachine.
Voetnoot: Indien de fles niet uit de
machine komt, draai de fles
voorzichtig in beide
richtingen en probeer het
opnieuw.
Vervolg op volgende bladzijde...
Waarschuwing
C Gebruik de door Panasonic voorgeschreven toner voor optimale kopie kwaliteit.
Bewaar de toner op een koele donkere plaats. Maak de toner niet open voordat u de
toner werkelijk gebruikt.
C Indien U13 is afgebeeld zal het lampje voor toevoegen van toner beginnen te branden. Dit
bericht geeft aan dat de toner moet worden bijgevuld; de gebruiker kan nog ± 300
afdrukken maken. Het bericht zal worden weergegven totdat de toner is bijgevuld.
Wanneer de 0 is bereikt zal de kopieermachine stoppen; vervanging van de toner maakt het weer mogelijk te kopieëren
43
P43_1810_2010_GAP(nld).p65
43
6/20/02, 10:13 AM
J
?
Printer kan niet afdrukken
?)
Toevoegen van toner en plaatsen van de toner-afvalbak (?
5
# Schud de nieuwe tonerfles vier
of vijf keer zodat de inhoud
loskomt.
2
1
$ Verwijder het deksel van de
tonerfles.
6
1
2
2-1
2-3
Incorrect
Correct
2-2
# Richt de sleutel op de tonerfles,
zie de pijlmarkering op de
tonerfles, gelijk met de
pijlmarkering op de
kopieermachine.
Voetnoot: Om tonerverspilling te
voorkomen, zorg er dan voor
dat de sleutel naar boven
wijst voordat de tonerfles
geinstalleerd wordt.
$ Steek de tonerflesin het
apparaat zo ver als gaat, daarna
draaien met de klok mee (160 graden =
1/2 draai) totdat het sluit.
Voetnoot: Indien de tonerfles niet geheel
in de machine is gestoken
zoals afgebeeld, draai de
tonerfles dan voorzichtig en
probeer opnieuw.
7
Installeer een nieuw toner
afvalbakje.
8
Sluit het tonerafvalklepje.
Waarschuwing
C Gebruik de toner uit de toner afvalbak niet opnieuw.
44
P44_1810_2010_GAP(nld).p65
44
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
Vastgelopen papier verwijderen
■ Papier doorvoerfouten indicatoren en locaties
Wanneer er een papier doorvoerfout optreedt, zullen de doorvoerfout indicator
en de locatie(s) van de doorvoerfout op het display worden getoond.
I Doorvoerfout indicator
Voor DP-1510P/1810P
Voor DP-2010E
Posities voor vastgelopen papier
A: ADF (zie pag. 51), i-ADF(zie pag. 50)
(J70, J71)
B: Kopieermachine gebied (papieruitvoer,
papier invoer/transport, Automatisch duplex
unit) (zie pag. 46 - 48)
(J51 - J59, J80)
C: Papiertoevoer module (zie pag. 49)
(J00 - J50, J81 - J89)
I
Opmerking
C Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit gaat, nadat het
vastgelopen papier is verwijderd.
C De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in de kopieermachine
bevindt. Controleer opnieuw en verwijder al het vastgelopen papier.
45
P45-46_1810_2010_GAP(nld).p65
45
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
Vastgelopen papier verwijderen
■ Papier uitvoergebied
C Controleer of de indicatieboodschap
verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
Voor DP-1510P/1810P
1
Waarschuwing
Voor DP-2010E
Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
C Controleer of de indicatieboodschap verdwijnt nadat het verkeerd ingevoerde papier
verwijderd is.
46
P45-46_1810_2010_GAP(nld).p65
46
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
■ Papier invoer/transport
gebied
C Controleer of de indicatieboodschap
verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
Voor DP-1510P/1810P
Voor DP-2010E
1
Open het rechter paneel.
2
Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
3
Als het papier verderop in de
kopieermachine zit.
# Draai de rechtse papiervrijmaakknop.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
4
# Open de afdekking van de hitteroller.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Sluit het rechter paneel.
Voorzichtig,
heet
oppervlak
Waarschuwing: Het fuser gebied
kan warm zijn.
I
Waarschuwing
C Controleer of de indicatieboodschap verdwijnt nadat het verkeerd ingevoerde
papier verwijderd is.
47
P47-48_1810_2010_GAP(nld).p65
47
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
Vastgelopen papier verwijderen
■ ruimte van de ADU
(Alleen voor de DP-2010E)
C Controleer of de indicatieboodschap
verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
1
Open het rechter paneel.
2
Verwijder het verkeerd ingevoerde papier.
3
Als het papier al ver in de kopieermachine zit.
# Als het papier als ver in de
kopieermachine is ingevoerd, draai
dan aan de rechter knop zoals op het
plaatje is weergegeven.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
4
Sluit het rechter paneel.
48
P47-48_1810_2010_GAP(nld).p65
48
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
■ Papiertoevoer module
C Controleer of de indicatieboodschap
verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
Voor DP-1510P/1810P
Voor DP-2010E
1
# Verwijder de papierlade.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Plaats de papierlade weer terug op de
oorspronkelijke plaats.
2
# Open de afdekking van de toevoer.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Sluit de afdekking van de toevoer.
I
Waarschuwing
C Controleer of de indicatieboodschap verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
49
P49_1810_2010_GAP(nld).p65
49
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
Vastgelopen papier verwijderen
■ i-ADF (Alleen voor de
DP-2010E)
C Controleer of de indicatieboodschap
verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
1
# Open de invoerklep.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Sluit de invoerklep.
2
# Open de afdekking van de ADF.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Sluit de afdekking van de ADF.
& Open en sluit de 'entry cover' om de
fout te herstellen.
3
# Druk de ADF invoerlade omhoog.
$ Open de uitvoer klep.
% Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
& Sluit de uitvoerklep.
( Sluit de ADF invoerlade.
Waarschuwing
C Druk op de
tab middenop de ADF klep om deze te sluiten.
C Om schade aan originelen te voorkomen, zorg er voor dat de ADF geopend is
voordat foutief getransporteerde originelen worden verwijderd.
50
P50_1810_2010_GAP(nld).p65
50
6/20/02, 10:13 AM
Printer kan niet afdrukken
■ ADF
C Controleer of de indicatieboodschap
verdwijnt nadat het verkeerd
ingevoerde papier verwijderd is.
Voor DP-1510P/1810P
1
# Open de invoerklep.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Sluit de invoerklep.
2
# Open de afdekking van de ADF.
Voetnoot: Om schade aan originelen te
voorkomen, zorg er voor dat de
ADF geopend is voordat de
foutief getransporteerde
originelen worden verwijderd.
$ Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
% Sluit de afdekking van de ADF.
& Sluit het ADF.
I
Waarschuwing
C Om schade aan originelen te voorkomen, zorg er voor dat de ADF geopend
is voordat foutief getransporteerde originelen worden verwijderd.
51
P51-52_1810_2010_GAP(nld).p65
51
6/20/02, 10:13 AM
Het verhelpen van storingen
Voordat u de technische dienst belt
Actie
Controle
De kopieermachine werkt niet.
Controleer of de Powerschakelaar is
ingeschakeld en of het electriciteitssnoer in
het apparaat is geplaatst.
Licht het display op?
(Nee)
(Ja)
Druk op de energiebesparingstoets op het
bedieningspaneel.
Knippert de energiebesparingstoets?
(zie pag. 24)
(Nee)
Verschijnt een van de U## codes en
boodschappen in het scherm?
(U01, U07, U13, U14, U20, U21 etc.)
(zie pag. 54)
(Ja)
Handel volgens de instructie in de
betreffende boodschap.
(Ja)
(Nee)
Verschijnt de aanduiding en boodschap
papier toevoegen op het scherm? (J)∗
(Nee)
Voeg papier toe. (zie pag. 42)
(Ja)
Verschijnt de aanduiding en boodschap
vastgelopen papier op het scherm? (I)
(Nee)
Verwijder het verkeerd ingevoerde papier.
(zie pag. 45)
(Ja)
Zet de kopieermachine een keer uit en
aan. Als de storingscode niet verdwijnt bel
dan de technische dienst.
Verschijnt een van de E#-## aanduidingen
en boodschappen op het scherm?
(Ja)
Indien de machine aangeeft dat toner moet worden bijgevuld, verwijder de oude fles en plaats een
nieuwe. Na deze waarschuwing zal de melding voor het bijvullen van toner verschijnen: iedere keer
als de machine wordt ingeschakeld en iedere keer als aan de voorzijde het rechter klepje open en
dicht gaat.
Voetnoot: * Indien het waarschuwingslampje aangaat, wordt een teller geactiveerd die 300
afdrukken aftelt. Bij 0 zal de machine stoppen met afdrukken.
Machine handelingen en displays zijn alsvolgt:
1. Indien de Powerschakelaar is ingeschakeld of de klep aan de rechtervoorzijde open en dicht is
gemaakt, zal de machine starten met opwarmen:
EVEN GEDULD...
52
P51-52_1810_2010_GAP(nld).p65
52
6/20/02, 10:13 AM
Het verhelpen van storingen
2. De toner vulstatus start:
Vullen met toner
Waarschuwingslampje voor het vullen van toner:
C Lampje flikkert = Tonerfles is bijna leeg
C Lampje aan = Tonerfles is leeg
3. Deze boodschap wordt gedurende 200 seconden weergegeven.
Vullen met toner
❚❚❚❚❚
∗
Elke “❚” is circa 10 seconden.
4. Deze boodschap zal continue worden weergegeven totdat de warm up tijd is afgesloten/totdat de
vervanging van de tonerfles is gecompleteerd.
Controle
Actie
U heeft lichte kopieën
Druk op de “donker” toets totdat de LED
indicator “donker” aangeeft. (zie pag. 12)
Geeft de belichtingsaanduiding licht aan?
(Nee)
(Ja)
Verschijnt de aanduiding toner toevoegen
als boodschap op het scherm? (?)
Toner toevoegen (zie pag. 43)
(Ja)
Gemarkeerder kopieën
Maak de Plaat schoon.
(zie pag. 54)
Is de glasplaat of de afdekplaat vies?
53
P53-54_1810_2010_GAP(nld).p65
53
6/20/02, 10:13 AM
Overigen
(Ja)
Het verhelpen van storingen
Foutcodes voor de gebruiker
De zelf diagnostiserende functies ontdekken problemen in de belangrijkste componenten van de
kopieermachine. Indien een probleem plaatsvindt, stopt de machine.
Code
U01
U07
Weergegeven boodschap
SLUIT VOOR/RECHTS
SLUIT INVOERKLEP 1
TONER IS BIJNA OP
RECYCLING TONERBOX
Controlepunten
Klep voorzijde staat open.
toevoer staat open
1. Tonercartridge is niet goed geinstalleerd.
2. Lage toner-status of geen tonerafvalbakje aanwezig.
U14
AFVALBAK TONER IS VOL
1. Toner afvalbakje is niet correct geinstalleerd.
2. Toner afvalbakje is vol.
U20
SLUIT KLEP ADF
U21
SLUIT KLEP ADF
U13
ADF staat open.
Terwijl de kopieermachine start met kopieren, is de
ADF geopend (optionele ADF is geinstalleerd).
■ Indien de maatregelen zoals bovenstaand het probleem niet oplossen, neem dan contact op met
de Service provider.
Schoonmaken
■ Maak regelmatig, bijv. iedere week schoon.
afdekplaat
glasplaat
Glasplaat/afdekplaat
# Poets het vuil weg met een doek en een
neutraal schoonmaak-middel.
$ Poets opnieuw met een droge doek.
54
P53-54_1810_2010_GAP(nld).p65
54
6/20/02, 10:13 AM
Technische gegevens
■ DP-1510P/1810P/2010E (Kopieermachine)
Model
Desk top
Type glasplaat
Vast
Geschikte originelen
Vellen, Boeken (max. A3)
Kopieermethode
Laser elektrofotografie
Fixeermethode
Hitteroller fixering
Beeldmethode
Droog-type enkel component imaging
Resolutie
Max. 600 dpi
Maximaal kopieerformaat
A3
Lege gebieden
Max. 5 mm
Opwarmtijd
Ongeveer 30 seconden (20°C)
Tijd eerste kopie
6,5 seconden (A4
Snelheid meervoudige
kopieën
15 A4 formaat kopieën per minuut: DP-1510P
18 A4 formaat kopieën per minuut: DP-1810P
20 A4 formaat kopieën per minuut: DP-2010E
Vergrotingspercentages
Vaste instellingen: 115%, 122%, 141%, 173%, 200%
Variablel: van 101% naar 200% in stappen van 1%
Verkleiningspercentages
Vaste instellingen: 87%, 82%, 71%, 58%, 50%
Variablel: van 99% naar 50% in stappen van 1%
, van 1ste lade)
Papierinvoer
Papierlade (550 vel × 1) + Vel bypass (50 vel)
toevoereenheid (optie)
3de papiertoevoer module (optie)
4de papiertoevoer module (optie)
Papier gewicht
Papierlade: 60 - 90 g/m2
(Handinvoer: 56 - 128 g/m2)
Hoeveelheidskeuze
Max. 999 vel (uitvoerlade capaciteit is 250 vel)
Stroomverbruik
AC220-240, 50/60 Hz, 6,0A
Energieverbruik
Max. 1,2 kW, 2,2 Wh in Auto Off functie
Afmetingen
DP-1510P/1810P: 588 × 605 × 458 mm
DP-2010E: 588 × 605 × 458 mm
Gewicht
DP-1510P/1810P: 41 kg
DP-2010E: 42 kg
Gebruiksomstandigheden
Temperatuur: 10°C - 35°C relatieve vochtigheid: 45% - 85%
(Vochtigheid dient echter 70% of lager te zijn bij een temperatuur van 35°C,
en temperatuur dient 30°C of lager te zijn bij een vochtigheid van 85%.)
55
P55_1810_2010_GAP(nld).p65
55
6/20/02, 10:13 AM
Overigen
C Wijzigingen voorbehouden.
Technische gegevens
■ ADF (DA-AS180)
DA-AS180
Capaciteit lade
A4, A5: 50 vel (70 g/m2)
FLS/B4, A3: 30 vel (70 g/m2)
Papierformaat
A5/A4/FLS/B4/A3
Papier gewicht
50 – 110 g/m2
Elektrische aansluiting
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen
558 × 501 × 112 mm
Gewicht
5.0 kg
■ i-ADF (DA-AR201)
DA-AR201
Capaciteit lade
A4, A5: 50 vel (70 g/m2)
FLS/B4, A3: 30 vel (70 g/m2)
Papierformaat
A5/A4/FLS/B4/A3
Papier gewicht
50 – 110 g/m2
Elektrische aansluiting
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen
552 × 520 × 135 mm
Gewicht
9.3 kg
■ 2de/4de papiertoevoer-module (DA-DS182)
DA-DS182
Papierformaat
A5/A4/FLS/B4/ A3
Papier gewicht
60 – 90 g/m2
Elektrische aansluiting
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen
550 ×155 × 585 mm
Gewicht
9,5 kg
■ 3de papiertoevoer module (DA-DS183)
DA-DS183
Papierformaat
A5/A4/FLS/B4/ A3
Papier gewicht
60 – 90 g/m2
Elektrische aansluiting
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen
550 ×155 × 585 mm
Gewicht
9,5 kg
C Wijzigingen voorbehouden.
56
P56_1810_2010_GAP(nld).p65
56
6/20/02, 10:13 AM
Systeem informatie
■ De DP-1510P/1810P/2010E is een digitaal fotokopieersysteem voor beelden en afdrukken van hoge
kwaliteit. De functies van deze kopieermachine kunnen aanzienlijk worden uitgebreid door het
toevoegen van de volgende opties en middelen.
Wij hopen dat het scala aan mogelijkheden met deze kopieermachine de efficiency en productie in uw kantoor zal verbeteren.
■ Accessoires
Naam onderdeel
Artikelnummer
Opmerkingen
Automatische documenteninvoer
DA-AS180
Wordt tevens ADF genoemd
Inverting Automatische Document toevoer-eenheid
DA-AR201
Wordt tevens i-ADF genoemd (Alleen voor de DP-2010E)
2de/4de papiertoevoer-module
DA-DS182
4e papiercassette is alleen voor DP-2010E.
3de papiertoevoer module
DA-DS183
3e papiercassette is alleen voor DP-2010E.
DA-SM8B
Voor electronisch sorteren en gesorteerd printen.
(Voor DP-1810P/2010E)
en voor gesorteerd printen (Voor DP-1510P)
DA-SM16B
Voor electronisch sorteren en gesorteerd printen.
(Voor DP-1810P/2010E)
en voor gesorteerd printen (Voor DP-1510P)
DA-SM64B
Voor electronisch sorteren en gesorteerd printen.
(Voor DP-1810P/2010E)
en voor gesorteerd printen (Voor DP-1510P)
DA-SM28B
Voor electronisch sorteren en gesorteerd printen.
(Voor DP-1810P/2010E)
en voor gesorteerd printen (Voor DP-1510P)
Beeldgeheugen (8 MB)
Beeldgeheugen (16 MB)
Beeldgeheugen (64 MB)
Beeldgeheugen (128 MB)
■ Voor printer
Naam onderdeel
PCL6 Emulatie kit
Artikelnummer
DA-PC210
Opmerkingen
Printerbediening voor PCL6
(Voor printen in het netwerk, is installatie van de DA-NE200 vereist)
■ Voor printen in het netwerk
Naam onderdeel
10/100 Ethernet Interface/
Internet Fax kit
Artikelnummer
DA-NE200
Opmerkingen
Netwerk Interface Kaart
■ Supplies
Naam onderdeel
DQ-TU10C
Opmerking
∗
Opmerkingen
Inclusief afvalbakje voor toner
PCL6 is de Pagina beschrijvingstaal van de H.P. Company
57
P57_1810_2010_GAP(nld).p65
57
6/20/02, 10:13 AM
Overigen
Toner fles
Artikelnummer
aantekeningen
58
P58-59_1810_2010_GAP(nld).p65
58
6/20/02, 10:13 AM
aantekeningen
59
P58-59_1810_2010_GAP(nld).p65
59
6/20/02, 10:13 AM
Service wordt verleend door:
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka 542-8588, Japan
S0602-0
DZSD001735-0
June 2002
Printed in Japan
Nederlands
P60_1810_2010_GAP(nld).p65
60
6/20/02, 10:13 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement