Panasonic DP3530, DP4530, DP6030, DP1520, DP2330, DP190, DP3030 Operating instructions

Panasonic DP3530, DP4530, DP6030, DP1520, DP2330, DP190, DP3030 Operating instructions
Kezelési útmutató
Bekapcsolás előtt
Szoftver
a 6-os verziójú Panasonic nyomtatórendszerhez
DP-180/190/1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030
Mielőtt használatba venné ezt a szoftvert, kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és tartsa keze ügyében később is, hogy
bármikor belenézhessen, ha az szükséges.
Magyar
Függelék
Troubleshooting
Hibaelhárítás
Nyomtató fejezet
Típusszám:
Az útmutatóban az alábbi védjegyeket és bejegyzett védjegyeket használjuk:
A Microsoft, MS-DOS, Windows és Windows NT a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
Az i386, i486 és Pentium az Intel Corporation védjegye.
A Centronics a Centronics Data Computer Corporation bejegyzett védjegye.
Az USB-IF logók a Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. bejegyzett védjegye.
A TrueType az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegye.
A PEERLESSPAGETM a PEERLESS System Corporation védjegye;
A PEERLESSPrint® és a Memory Reduction Technology a PEERLESS System Corporation bejegyzett
védjegyei; COPYRIGHT © 2000 PEERLESS System Corporation
Az Universal Font Scaling Technology (UFST) és az összes betűkép az Agfa Monotype-tól lett licencelve.
A Novell és a NetWare a Novell, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
Az ebben az útmutatóban említett, összes, egyéb védjegy az adott kereskedelmi védjegy
birtokosainak saját tulajdona.
Copyright © 2004 by Panasonic Communications Co., Ltd.
Minden jog fenntartva. A jogosulatlan másolást és forgalmazást a törvény bünteti.
Magyarországon nyomtatva.
A Kezelési útmutatóban foglaltak minden külön értesítés nélkül változhatnak.
2
Tartalomjegyzék
Bekapcsolás előtt
Rendszerkövetelmények ...............................................................................................
4
Nyomtató fejezet
A nyomtató illesztőprogram telepítése .......................................................................
„
„
„
„
„
5
A telepítés folyamata......................................................................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98) ...................................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me) .................................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000) ...............................................
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003) ..............
5
12
16
19
22
„
„
„
Windows 98/Windows Me ..............................................................................
Windows NT 4.0 .............................................................................................
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 ......................................
24
28
32
„
„
„
„
„
„
Windows 98/Windows Me ..............................................................................
Windows NT 4.0 (Rendszergazda) ................................................................
Windows NT 4.0 (Felhasználó) ......................................................................
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)..........
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Felhasználó) ...............
Közös beállítások az összes Windows rendszernél.......................................
36
48
60
61
74
75
„
„
„
„
Nyomtatás Windows alkalmazásokból ...........................................................
Nyomtatás hálózaton keresztül ......................................................................
Nyomtatás IPP-n (Internet Printing Protocol) keresztül..................................
Az IPP-n keresztüli nyomtatás beállítása .......................................................
89
90
92
92
„
„
„
„
„
„
Felhasználható papírtípus és papírméret ......................................................
Felhasználható papírsúly és kapacitás ..........................................................
Fóliák és címkék.............................................................................................
Borítékok (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)................................
Borítékok betöltése (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében) ................
Nyomtató paraméterek ..................................................................................
101
105
107
108
110
111
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése ......................................................... 24
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása .............................................. 36
Nyomtatási művelet ....................................................................................................... 89
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló) ................................................... 96
Műszaki paraméterek ..................................................................................................... 101
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás................................................................................................................... 112
„
„
Nyomtatási hiba.............................................................................................. 112
A dokumentumok nem megfelelően nyomtatódnak ki.................................... 113
Függelék
Függelék.......................................................................................................................... 114
„
„
Nyomtatási terület .......................................................................................... 114
Szimbólum táblázat ........................................................................................ 115
3
Before Starting
Rendszerkövetelmények
• Személyi szám.gép : IBM PC/AT vagy azzal kompatibilis (CPU Pentium II vagy jobb)
• Operációs rendszer : Windows 98*1, Windows Me*2, Windows NT 4.0*3, Windows 2000*4, Windows XP*5,
Windows Server 2003*6
• Rendszermemória : Minimálisan ajánlott memória az egyes operációs rendszerek esetén:
: 64 MB vagy több
Windows 98, Windows Me
Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0,
Windows Server 2003
: 128 MB vagy több
• Szabad lemezterület: 40MB vagy több (Nem tartalmazza a tárhelyet a vízjelezés funkcióhoz).
• CD-ROM meghajtó : A szoftver és a segédprogramok CD-ROM-ról történő telepítéséhez.
• Interfész
: 10Base-T/100Base-TX Ethernet port, USB port (kivéve DP-3530/4530/6030
esetén), párhuzamos port (csak DP-3530/4530/6030 esetén)
* 1 Microsoft® Windows® 98 operációs rendszer (a továbbiakban Windows 98)
* 2 Microsoft® Windows® Millennium Edition operációs rendszer (a továbbiakban Windows Me)
* 3 Microsoft® Windows NT® operációs rendszer Version 4.0 (a továbbiakban Windows NT 4.0)
* 4 Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer (a továbbiakban Windows 2000)
* 5 Microsoft® Windows® XP operációs rendszer (a továbbiakban Windows XP)
* 6 Microsoft® Windows Server ™ 2003 operációs rendszer (a továbbiakban Windows Server 2003)
4
Printer Section
A nyomtató illesztőprogram telepítése
A telepítés folyamata
Ebben az útmutatóban példákat talál a nyomtató illesztőprogram telepítésére és konfigurálására
vonatkozóan az egyes Windows operációs rendszerek esetében.
USB nyomtatóként való használat esetén:
Windows 98
: Kövesse a 12 - 15. oldalon lévő utasításokat. (Csatlakoztatás USB kábellel)
Windows Me
: Kövesse a 16 - 18. oldalon lévő utasításokat. (Csatlakoztatás USB kábellel)
Windows NT
: Ez a Windows verzió nem támogatja az USB nyomtató használatát.
Windows 2000
: Kövesse a 19 - 21. oldalon lévő utasításokat. (Csatlakoztatás USB kábellel)
Hálózati nyomtatóként való használat esetén:
Windows 98
: Kövesse a 6 - 11. oldalon lévő utasításokat (A nyomtató illesztőprogram
telepítése), majd a 24 - 27. oldalon lévő utasításokat. (Az LPR figyelő telepítése).
Windows Me
: Kövesse a 6 - 11. oldalon lévő utasításokat (A nyomtató illesztőprogram
telepítése), majd a 24 - 27. oldalon lévő utasításokat. (Az LPR figyelő telepítése).
Windows NT
: Kövesse a 6 - 11. oldalon lévő utasításokat (A nyomtató illesztőprogram
telepítése), majd a 28 - 31. oldalon lévő utasításokat. (Az LPR figyelő telepítése).
Windows 2000
: Kövesse a 6 - 11. oldalon lévő utasításokat (A nyomtató illesztőprogram
telepítése), majd a 32 - 35. oldalon lévő utasításokat. (Az LPR figyelő telepítése).
Windows XP/
: Kövesse a 6 - 11. oldalon lévő utasításokat (A nyomtató illesztőprogram
Windows Server 2003 telepítése), majd a 32 - 35. oldalon lévő utasításokat. (Az LPR figyelő telepítése).
5
Nyomtató fejezet
Windows XP/
: Kövesse a 22 - 23. oldalon lévő utasításokat. (Csatlakoztatás USB kábellel)
Windows Server 2003
A nyomtató illesztőprogram telepítése
1
2
Helyezze be a Panasonic Printing System
(Panasonic Nyomtatórendszer) CD-ROM-ot.
Kattintson a kívánt nyelvre.
Megj.: 1. Ha a CD-ROM nem indul el
automatikusan, kattintson kétszer a My
Computer (Sajátgép) ikonra az asztalon
vagy a Start menüben, majd kattintson
duplán a CD-ROM ikonra.
2. A kiválasztható nyelvek típustól függően
változnak.
3
Kattintson a
Next
gombra.
Megjegyzés Windows 98/Windows Me
felhasználóknak:
Ha a számítógépén nincs telepítve az LPR port
figyelő, a folytatás előtt hajtsa végre a 24. oldalon
lévő (Az LPR figyelő telepítése) utasításokat.
4
Kattintson az Install Printer Driver (Nyomtató
5
Válassza a Local Printer (Helyi nyomtató)
illesztőprogram telepítése) lehetőségre.
lehetőséget és kattintson a
Next
(Tovább)
gombra.
Megj.: Ha készüléke a hálózatra lett telepítve,
Search
kattintson a
(Keresés) gombra
a megkereséséhez. Válassza ki az elérhető
hálózati egységek közül, majd kattintson a
Next
6
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
6
Jelölje be a készülék típusához tartozó
négyzetet, majd kattintson a
Next
7
Válassza ki, hogy hálózati vagy USB
nyomtatóként kívánja használni készülékét.
Ha az USB nyomtatót választotta, kattintson a
Next
(Tovább) gombra és ugorjon a 12.
lépésre.
Megj.: 1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék
főkapcsolója OFF (KI) állásban van és az
USB kábel nincs csatlakoztatva a
számítógéphez.
2. Ha az előző lépésben a DP-3530/4530/
6030 típusokat választotta, ez az ablak
nem jelenik meg. Ugorjon a következő
lépésre.
8
Jelölje be az LPT1:-et és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Folytatás a következő oldalon...
7
Nyomtató fejezet
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
9
Kattintson a
Yes
(Igen) gombra, ha az
éppen telepített nyomtatót szeretné
alapértelmezettként használni.
Megj.: Ez a kérdés csak akkor jelenik meg, ha már
van másik nyomtató telepítve a
számítógépre.
10
Válassza ki az új alapértelmezett nyomtatót az
újonnan telepített nyomtatók listájáról (New Printer
List), majd kattintson a
Next
(Tovább)
gombra.
11
12a
A szükséges fájlok átmásolódnak.
<Windows 98, Windows Me>
Ha ez az ablak megjelenik, kapcsolja a készülék
főkapcsolóját ON (BE) állásba és csatlakoztassa a
készüléket egy szabad USB porthoz a
számítógépén.
Megj.: (Windows 98 felhasználóknak):
Ha számítógépe nem ismeri fel az eszközt, és
az USB kábel csatlakoztatása után nem
jelenik meg a felismerést nyugtázó ablak,
hajtsa végre a következőket:
1. Keresse meg a és futtassa le a
DrvUnIns.exe fájlt a CD-ROM
D:\Tools\DrvUnIns mappájában, a
nyomtató illesztőprogram törléséhez (ahol
"D:" a CD-ROM meghajtó).
2. Kövesse a 12 - 15. oldalon lévő
utasításokat a nyomtató illesztőprogram
újratelepítéséhez.
8
A nyomtató illesztőprogram telepítése
12b
<Windows 2000>
Yes
(Igen) gombra.
Amikor ez az üzenet megjelenik, kapcsolja a
készülék főkapcsolóját ON (BE) állásba és
csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy
USB kábellel.
Kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Yes
(Igen) gombra.
9
Nyomtató fejezet
Kattintson a
A nyomtató illesztőprogram telepítése
12c
<Windows XP/Windows Server 2003>
Amikor ez az üzenet megjelenik, kapcsolja a
készülék főkapcsolóját ON (BE) állásba és
csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy
USB kábellel.
Válassza az Install the software automatically
(A program automatikus telepítése) lehetőséget és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Ez az ablak megjelenhet, ha az
illesztőprogramnak egy korábbi verziója már
telepítve van a számítógépen.
Válassza a legújabb verziójú *.inf fájlt és kattintson
a
Next
Kattintson a
10
(Tovább) gombra.
Finish
(Befejezés) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
13
A telepítési folyamat végén a számítógép
újraindítására figyelmeztető ablak jelenik meg.
A számítógép újraindításához kattintson a
(Befejezés) gombra.
A Panasonic/Panafax Printer Driver (Panasonic/Panafax nyomtató illesztőprogram) telepítésre került, és a
Printer (nyomtató) mappába bekerül(nek) a Panasonic/Panafax Printer ikon(ok).
Ha a nyomtató illesztőprogramot hálózati nyomtatáshoz telepíti, kérjük vegye fel a kapcsolatot a hálózati
rendszergazdával, hogy megkapja tőle készülékének IP címét, és a számítógépe újraindítása után
folytassa a következő fejezet alapján az LPR Monitor (LPR Figyelő) szolgáltatásnak az Ön által használt
Windows verzió alatti telepítésével.
MEGJEGYZÉS
1. Ha Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 alatt telepít,
akkor a számítógépbe/hálózatba rendszergazda jogosultsággal kell belépnie.
2. Az illesztőprogram eltávolításához válassza a Panasonic DP-xxx-t a számítógép Control
Panel (Vezérlőpult) Add/Remove Programs Properties (Programok hozzáadása/
eltávolítása) részéből és kattintson az
gombra.
Add...
/
Remove
(Hozzáad.../Eltávolít)
11
Nyomtató fejezet
Finish
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
A nyomtató USB kábelen keresztüli kapcsolattal való használatához a következő lépések szerint telepítse a
nyomtató illesztőprogramot.
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez
egy USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
állásba.
2
A New Hardware Found (Új hardver)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd
utána rögtön az Add New Hardware Wizard
(Új hardver hozzáadása Varázsló)
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a
12
Next
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
3
Válassza a Search for the best driver for
your device (Az eszköznek leginkább
megfelelő illesztőprogram keresése.)
lehetőséget.
4
5
Next
(Tovább) gombra.
Helyezze be a PCL opcióhoz mellékelt CDROM lemezt.
Válassza a Specify a location (Hely
megadása) lehetőséget, és írja be:
D:\English\PCL\Driver\UsbDrv\Win9x (ahol
"D:" a CD-ROM meghajtó).
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
6
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
7
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra.
Folytatás a következő oldalon...
13
Nyomtató fejezet
Kattintson a
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
8
A New Hardware Found (Új hardver)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd
utána rögtön az Add New Hardware Wizard
(Új hardver hozzáadása Varázsló)
párbeszédablak jelenik meg.
Kattintson a
9
Next
(Tovább) gombra.
Válassza a Search for the best driver for
your device (Az eszköznek leginkább
megfelelő illesztőprogram keresése.)
lehetőséget.
Kattintson a
10
Next
(Tovább) gombra.
Válassza a Specify a location (Hely
megadása) lehetőséget, és írja be:
D:\English\PCL\Driver\Win9x (ahol "D:" a
CD-ROM meghajtó).
11
14
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 98)
12
Írja be a nyomtató nevét, majd kattintson a
13
Kattintson a
(Tovább) gombra.
Finish
(Befejezés) gombra.
END_USB_98
15
Nyomtató fejezet
Next
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me)
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez
egy USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
állásba.
2
A New Hardware Found (Új hardvert találtam)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd
utána rögtön az Add New Hardware Wizard
(Új hardver hozzáadása varázsló)
párbeszédablak jelenik meg.
Válassza a Specify the location of the driver
(Illesztőprogram helyének megadása)
lehetőséget.
Kattintson a
3
16
Next
(Tovább) gombra.
Helyezze be a PCL opcióhoz mellékelt CDROM lemezt.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me)
4
Válassza a Specify a location (Hely
megadása) lehetőséget és írja be:
D:\English\PCL\Driver\UsbDrv\Win9x (ahol
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
5
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
6
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra.
7
A New Hardware Found (Új hardvert találtam)
párbeszédablak egy pillanatra feltűnik, majd
utána rögtön az Add New Hardware Wizard
(Új hardver hozzáadása varázsló)
párbeszédablak jelenik meg.
Válassza a Specify the location of the driver
(Illesztőprogram helyének megadása)
lehetőséget.
Kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
17
Nyomtató fejezet
"D:" a CD-ROM meghajtó).
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows Me)
8
Válassza a Specify a location (Hely
megadása) lehetőséget és írja be:
D:\English\PCL\Driver\Win9x
(ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
9
18
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
10
Írja be a nyomtató nevét, majd kattintson a
11
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Finish
(Befejezés) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000)
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez
egy USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
állásba.
2
A Found New Hardware Wizard (Új hardver
Nyomtató fejezet
1
varázsló) párbeszédablak megjelenik.
Kattintson a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
19
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000)
3
Válassza a Search for a suitable driver for
my device (Keressen a hardver számára
megfelelő illesztőprogramot) lehetőséget.
Kattintson a
(Tovább) gombra.
4
Helyezze be a PCL opcióhoz mellékelt CD-
5
Válassza a Specify a location (Hely
ROM lemezt.
megadása) lehetőséget.
Kattintson a
6
Next
(Tovább) gombra.
Írja be: D:\English\PCL\Driver\WinXP-2K2003 (ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Kattintson az
20
Next
OK
gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
7
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
8
Kattintson a
Yes
(Igen) gombra.
9
Kattintson a
Finish
(Befejezés)
gombra.
21
Nyomtató fejezet
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows 2000)
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003)
1
Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez
egy USB kábellel.
Kapcsolja a készülék főkapcsolóját ON (BE)
állásba.
2
A Found New Hardware Wizard (Új hardver
telepítése varázsló) párbeszéd-ablak
megjelenik.
Válassza az Install from a list or specific
location (Advanced) (Telepítés listáról vagy
hely megadása (Haladó)) lehetőséget.
Kattintson a
22
Next
(Tovább) gombra.
A nyomtató illesztőprogram telepítése
Csatlakoztatás USB kábellel (Windows XP/Windows Server 2003)
3
Válassza az Include this location in the
search (Hely bevonása a keresésbe)
lehetőséget.
Írja be: D:\English\PCL\Driver\WinXP-2K2003 (ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Helyezze be a PCL opcióhoz mellékelt CDROM lemezt.
4
Next
(Tovább) gombra.
Ez az ablak megjelenhet, ha az
illesztőprogramnak egy korábbi verziója már
telepítve van a számítógépen.
Válassza a legújabb verziójú *.inf fájlt és
5
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Kattintson a
Finish
(Befejezés)
gombra.
23
Nyomtató fejezet
Kattintson a
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
1
2
Helyezze be a Panasonic Printing System
(Nyomtatórendszer) CD-ROM lemezt.
Kattintson a kívánt nyelvre.
Megj.: 1. 1. Ha a CD-ROM nem indul el
automatikusan, kattintson kétszer a My
Computer (Sajátgép) ikonra az asztalon
vagy a Start menüben, majd kattintson
duplán a CD-ROM ikonra.
2. A kiválasztható nyelvek típustól függően
változnak.
3
4
5
Kattintson a
(Tovább) gombra.
Kattintson az Install LPR Monitor (Az LPR figyelő
telepítése) lehetőségre.
Az M-LPR Port Monitor Setup párbeszédablak
megjelenik.
Kattintson az
24
Next
OK
gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
6
7
A telepítőprogram átmásolja a szükséges fájlokat a
számítógép merevlemezére.
A telepítési folyamat végén a számítógép
újraindítására figyelmeztető ablak jelenik meg.
Ajánlott a számítógép újraindítása annak érdekében,
hogy az LPR figyelő el tudjon indulni.
Kattintson a
Finish
(Befejezés) gombra.
Ha még nem telepítette a nyomtató
illesztőprogramot, kérjük hajtsa végre az 5. oldalon
"A nyomtató illesztőprogram telepítése" fejezetben
leírtakat.
8
A számítógép újraindítása után kattintson a Start
gombra, válassza a Settings (Beállítások)
menüponton belül a Printers (Nyomtatók)
lehetőséget.
A Printers (Nyomtatók) mappa megjelenik.
Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott nyomtató
ikonjára és az előugró menüből válassza a
Properties (Tulajdonságok) menüpontot.
Folytatás a következő oldalon...
25
Nyomtató fejezet
A szükséges fájlok átmásolódnak.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
9
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak megjelenik.
A következő lépéssel regisztrálja az LPR portot a
hálózaton keresztüli nyomtatáshoz.
Mielőtt elkezdené bizonyosodjon meg róla, hogy a
nyomtató telepítve van, csatlakoztatva van a
hálózathoz, be van kapcsolva és megfelelően
működik.
10
Válassza a Details (Részletek) fület és kattintson az
11
Az Add Port (Port hozzáadása) párbeszédablak
Add Port...
(Port hozzáadása...) gombra.
megjelenik. Válassza ki az Other (Egyéb)
jelölőgombot, majd válassza az M-LPR Port Monitor
lehetőséget a "Click the type of port you want to add:
(Kattintson a hozzáadni kívánt port típusára:)" listáról
és kattintson az
26
OK
gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 98/Windows Me
12
Az M-LPR Port Monitor párbeszédablak megjelenik.
Írja be a készülék IP címét a Host name or IP
address (Host név vagy IP cím) szövegmezőbe, és
a sor nevét (pl.: New105) a Queue name: (Sor név:)
szövegmezőbe.
Kattintson az
gombra. Ha a beállított IP
OK
eddig nem használt nevet, pl.: "New106".
13
Újból a “Printer Properties” (Nyomtató tulajdonságok)
párbeszédablak jelenik meg.
Ellenőrizze, hogy a "Print to the following port:"
(Nyomtatás a következő portra:) beállítása
megváltozott a 12. lépésben leírtaknak megfelelően,
majd először kattintson az
gombra, utána az
OK
Apply
(Alkalmaz)
gombra.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak bezáródik, és ezzel a nyomtató
hálózati nyomtatóként való beállítása véget ért.
MEGJEGYZÉS
1. A hálózaton keresztüli nyomtatáshoz az LPR figyelőnek telepítve kell lennie a számítógépen.
27
Nyomtató fejezet
címen már létezik ilyen nevű sor, válasszon másik,
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
Jelentkezzen be rendszergazda jogosultsággal.
1
Kattintson a Start gombra, válassza a Settings
(Beállítások) menüt és kattintson a Control Panel
(Vezérlőpult) menüpontra.
A Control Panel (Vezérlőpult) ablak megjelenik.
Kattintson duplán a Network (Hálózat) ikonra.
A Network (Hálózat) párbeszédablak megjelenik.
2
Kattintson a Services (Szolgáltatások) fülre.
Ellenőrizze, hogy az LPR szolgáltatás már telepítve
van-e.
(Ezt a Microsoft TCP/IP Printing (Microsoft TCP/IP
nyomtatás) jelöli a “Network Services” (Hálózati
szolgáltatások) listában.)
Ha már telepítve van, ugorjon a 7. lépésre.
Egyébként folytassa az LPR szolgáltatás telepítését.
28
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
3
Kattintson az
Add...
(Hozzáadás...) gombra a
Select Network Service (Hálózati szolgáltatások
kiválasztása) párbeszédablak megjelenítéséhez, és
válassza a Microsoft TCP/IP Printing (Microsoft
TCP/IP nyomtatás) lehetőséget.
4
OK
gombra.
A Windows NT Setup (Windows NT Telepítő)
párbeszédablak megjelenik.
Helyezze be a Windows NT 4.0 CD-ROM lemezt, és
írja be: D:\i386 (ahol "D:" a CD-ROM meghajtó).
Kattintson a
5
Continue
(Folytatás) gombra.
A fájloknak a számítógép merevlemezére történő
másolását követően újból a “Network” (Hálózat)
párbeszédablak jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a
“Microsoft TCP/IP Printing” (Microsoft TCP/IP
nyomtatás) szolgáltatás megjelent a ”Network
Services” (Hálózati szolgáltatások) listán.
Kattintson a
Megj.:
6
Close
(Bezár) gombra.
Ha az “OK” nem változik át “Close” (Bezár)
gombbá, távolítsa el és telepítse újra a
“Microsoft TCP/IP Printing” (Microsoft TCP/
IP nyomtatás) szolgáltatást.
Amikor a Network Settings Change (Hálózati
beállítások megváltoztatása) párbeszédablak
megjelenik, kattintson a
Yes
(Igen) gombra
a számítógép újraindításához.
Az LPR szolgáltatás telepítése befejeződött.
Folytatás a következő oldalon...
29
Nyomtató fejezet
Kattintson az
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
7
A számítógép újraindítását követően kattintson a
Start gombra, válassza a Settings (Beállítások)
menüt és kattintson a Printers (Nyomtatók)
menüpontra.
A Printers (Nyomtatók) mappa megjelenik.
Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott nyomtató
ikonjára és válassza a Properties (Tulajdonságok)
menüpontot az előugró menüből.
8
A következő lépés az LPR port létrehozása
hálózaton keresztüli nyomtatáshoz.
Mielőtt folytatná, ellenőrizze hogy a nyomtató
telepítve van, csatlakoztatva van a hálózathoz, be
van kapcsolva és megfelelően működik-e.
Válassza a Ports (Portok) fület és kattintson az
Add Port...
9
(Port hozzáadása...) gombra.
A Printer Ports (Nyomtatóportok) párbeszédablak
megjelenik.
Válassza az LPR Port lehetőséget és kattintson a
New Port ...
10
(Új port...) gombra.
Az Add LPR compatible printer (LPR kompatibilis
nyomtató hozzáadása) párbeszédablak megjelenik.
Írja be a nyomtató IP címét a felső mezőbe, és "lp"-t
a nyomtatósor nevéhez az alsó mezőbe.
Kattintson az
OK
gombra.
(Kérjük várjon, amíg a varázsló ellenőrzi az IP címet
és a kapcsolatot a hálózathoz)
30
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows NT 4.0
A Printer Ports (Nyomtatóportok) párbeszédablak
megjelenik.
Kattintson a
12
Close
(Bezárás) gombra.
Nyomtató fejezet
11
Válassza ki a nyomtatóportot és kattintson az
OK
gombra.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak bezárul, és ezzel sikeresen
beállította a nyomtatót hálózati nyomtatóként.
31
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
Jelentkezzen be rendszergazda jogosultsággal.
1
Nyissa ki a Printers (Nyomtatók) (Windows
XP/Windows Server 2003 esetében a
Printers and Faxes (Nyomtatók és Faxok))
mappát.
Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott
nyomtató ikonjára és válassza a Properties
(Tulajdonságok) menüpontot az előugró
menüből.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak megjelenik.
2
Válassza a Ports (Portok) fület és kattintson
az
Add Port...
(Port hozzáadása...)
gombra.
3
Válassza a Standard TCP/IP Port
lehetőséget és kattintson a
(Új port...) gombra.
32
New Port ...
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
4
Kattintson a
5
Írja be az IP címet és a port nevét, majd
Megj.:
6
Next
(Tovább) gombra.
(Tovább) gombra.
A port név automatikusan kitöltésre
kerül az IP címmel együtt. Ettől
függetlenül tetszés szerint
megváltoztatható.
<DP-180/190/1520P/1820P/1820E>
Válassza a Custom (Egyéni) lehetőséget és
kattintson a
Settings...
(Beállítások)
gombra.
vagy
<DP-2330/3030/3530/4530/6030>
Válassza a Standard lehetőséget és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Ugorjon a 9. lépésre.
Folytatás a következő oldalon...
33
Nyomtató fejezet
kattintson a
Next
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
7
1. A “Protocol” (Protokoll) részben válassza
az LPR lehetőséget.
2. Az “LPR Settings” (LPR beállítások)
részben írja be a sornevet (Queue
Name) (pl.: LPR1) és válassza az LPR
Byte Counting Enabled (LPR
bájtszámlálás engedélyezve)
lehetőséget.
3. Kattintson az
34
OK
gombra.
8
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
9
Kattintson a
Finish
(Befejezés)
gombra.
Az LPR (Line Printer Remote) figyelő telepítése
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
Kattintson a
11
Kattintson az
Kattintson az
Close
Apply
OK
(Bezárás) gombra.
(Alkalmaz) gombra.
gombra.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó
párbeszédablak bezáródik, és ezzel sikeresen
beállította a nyomtatót hálózati nyomtatóként.
35
Nyomtató fejezet
10
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató “Properties” párbeszédpanelét az
alábbi lépésekkel.
1
2
Kattintson a
(Beállítások)
menüpontot.
Start gombra, válassza
menüből
a
Printers
a Settings
(Nyomtatók)
Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott nyomtató
ikonjára a Printers (Nyomtatók) mappában, majd
válassza a Properties (Tulajdonságok) menüpontot az
előugró menüből.
A nyomtató tulajdonságait tartalmazó párbeszédablak
megjelenik.
36
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
General (Általános) fül
1. Comment (Megjegyzés)
Írjon be a nyomtatóhoz tartozó megjegyzést, ha kíván.
Ha a nyomtató megosztott használatakor egy másik felhasználó a számítógépéhez beállítja a nyomtatót,
akkor az itt megadott megjegyzés megjelenik azon a számítógépen is. A megjelent megjegyzés azonban
egy már beállított felhasználónál változatlan marad, még akkor is, ha a megjegyzést később
módosították.
2. Separator page (Elválasztó oldal)
Ez a szolgáltatás készülékén nem áll rendelkezésre. Használatát nem javasoljuk.
3. Print Test Page (Tesztoldal nyomtatása) gomb
Kinyomtat egy tesztoldalt. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó ellenőrizze a nyomtató megfelelő
telepítését.
37
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Details (Részletek) fül
1. Print to the following port (Nyomtatás a következő portra)
Kijelzi azt a portot, amelyhez a nyomtató csatlakozik, vagy megjeleníti a hálózati nyomtató útvonalat.
A nyomtatás célállomásának megváltoztatásához válassza ki a listából a nyomtatás célállomását, vagy
pedig írja be ide a hálózati útvonalat.
2. Print using the following driver (Nyomtatás a következő illesztőprogrammal)
Megjeleníti a nyomtató illesztőprogram típusát. Az éppen használt nyomtatót, vagy az éppen használt
nyomtatóval emulálható nyomtató típust adja meg.
3.
End Capture...
Capture Printer Port...
/
(Nyomtatóport átirányítása... / Átirányítás vége...) gomb
Kijelöl egy helyi portot a hálózathoz csatlakozó nyomtatóhoz, vagy törli a hálózati nyomtatóhoz kijelölt
helyi portot.
4. Timeout settings - Not selected (Időtúllépés beállítása - Nincs kijelölve)
Adja meg azt az időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató bekapcsolt (online) állapotba állásáig
eltelhet. Ha a nyomtató nem kapcsol be ez idő alatt, akkor hibaüzenet jelenik meg.
5. Timeout settings - Transmission retry (Időtúllépés beállítása - Átvitel ismétlése)
Adja meg azt az időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató nyomtatásra kész állapotba állásáig
eltelhet. Ha a nyomtató nem lesz nyomtatásra kész ez idő alatt, akkor hibaüzenet jelenik meg.
Növelje meg ezt az értéket, ha időtúllépési hiba áll elő, amikor nagyobb terjedelmű iratot nyomtat.
38
6.
Delete Port...
Add Port...
/
(Port hozzáadása... / Port törlése...) gomb
Egy új portot vagy egy új hálózati útvonalat ad hozzá/töröl.
7.
New Driver...
(Új illesztőprogram...) gomb
Frissíti vagy módosítja a nyomtató illesztőprogramot.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Spool Settings...
8.
(Nyomtatási sor beállítása...) gomb
Adja meg a programból a nyomtatóhoz történő adatok küldésének (sorbaállításának) módját.
9.
(Port beállítása...) gomb
Módosítja a nyomtató port beállításokat.
Nyomtató fejezet
Port Settings...
39
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Sharing (Megosztás) fül
1. Not Shared/Shared As (Nincs megosztva / Megosztva a következőként)
Válassza ki, hogy megjelenítse-e vagy használja-e a nyomtatót más számítógépekkel együtt.
2. Share Name (Megosztási név)
Adja meg a megosztott használatú nyomtató nevét. A megjelent nevet is használhatja, vagy egy új nevet
is megadhat. Az itt megadott név jelenik meg, amikor a többi felhasználó megtekinti a hálózaton a
nyomtatóra vonatkozó információt.
3. Comment (Megjegyzés)
Megadhatja a megosztott nyomtatóra vonatkozó megjegyzést (pl. a nyomtató típusát és a helyet, ahol
telepítették). Amikor a többi felhasználó megtekinti a hálózaton a nyomtatóra vonatkozó információt,
megjelenik az itt megadott megjegyzés.
4. Password (Jelszó)
Adjon meg egy jelszót, amikor más felhasználók is csatlakoznak a nyomtatóhoz.
Hagyja üresen a mezőt, ha nem kíván jelszót használni.
MEGJEGYZÉS
40
1. A Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelben a Sharing (Megosztás) fül nem jelenik meg,
csak akkor, ha a nyomtató megosztást specifikálta.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
1. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
2. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) gomb
Ha készüléke csatlakoztatva van a hálózathoz (TCP/IP), kattintson erre a gombra az opciók
konfigurációjának automatikus beállításához.
3. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
4. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
Folytatás a következő oldalon...
41
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
42
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-2330/3030 esetén)
1. Outer Option (Opcionális kimeneti egység)
Válassza ki a telepített opcionális kimeneti egységet.
2. Inner Tray (Belső tálca)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a belső tálca telepítve van.
3. Duplex Unit (Duplex-egység)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a duplex-egység telepítve van.
4. HDD (merevlemez)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a merevlemez telepítve van.
5. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) gomb
Ha készüléke csatlakoztatva van a hálózathoz (TCP/IP), kattintson erre a gombra az opciók
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Change Paper Tray (Papírkazetta váltás)
Az automatikus kiválasztás beállítása lehetőséget ad arra, hogy a papírkazetta kiürülésekor a készülék
automatikusan egy másik kazettából vegye a papírt, amennyiben a két kazettában beállított papírméret
megegyezik (Auto Tray Switching [Automatikus kazettaváltás]). Ha a Specified Tray (Meghatározott
kazetta) kiválasztásra kerül, a készülék a papír adott kazettában történő kifogyásakor leáll.
Folytatás a következő oldalon...
43
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)...
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
(Kapcsolat
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
44
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-3530/4530/6030 esetén)
1. Finisher
Válassza ki a finisher típust, amennyiben telepített finishert.
2. Punch Unit (Lyukasztó egység)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített lyukasztó egységet.
3. Large Capacity Paper Tray (LCT) (Nagykapacitású papíradagoló)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített nagykapacitású papíradagolót.
4. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
5. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) gomb
Ha készüléke csatlakoztatva van a hálózathoz (TCP/IP), kattintson erre a gombra az opciók
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Change Paper Tray (Papírkazetta váltás)
Az automatikus kiválasztás beállítása lehetőséget ad arra, hogy a papírkazetta kiürülésekor a készülék
automatikusan egy másik kazettából vegye a papírt, amennyiben a két kazettában beállított papírméret
megegyezik (Auto Tray Switching [Automatikus kazettaváltás]). Ha a Specified Tray (Meghatározott
kazetta) kiválasztásra kerül, a készülék a papír adott kazettában történő kifogyásakor leáll.
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
Folytatás a következő oldalon...
45
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
• URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
• URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
• Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
46
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 98/Windows Me
Paper/Output/Quality/Fonts/Watermark/Overlay/Secure (Papír/Kimenet/Minőség/
Fontok/Vízjel/Átfedés/Bizalmas) fül
Nyomtató fejezet
Lásd a „Közös beállítások az összes Windows rendszernél” fejezetet a 75 - 88. oldalon.
47
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
1
2
3
Lépjen be a számítógépbe/hálózatba rendszergazda
jogosultsággal. (Lásd az 1. megjegyzést.)
Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings
(Beállítások)”-ra, és kattintson a Printers (Nyomtatók)
ikonra.
Kattintson a jobb gombbal a Printers (Nyomtatók)
mappában a kívánt nyomtató ikonra, és az előugró
menüből válassza ki a „Properties (Tulajdonságok)”-at.
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanele.
MEGJEGYZÉS
48
1. A Windows NT 4.0-nál a tulajdonságok beállítása a bejelentkezett felhasználótól függ. Ez a
fejezet a rendszergazda által megadható tulajdonságokat írja le. A felhasználói
tulajdonságokra vonatkozó részleteket lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások
konfigurálása (Felhasználó)” fejezetben, a 60. oldalon.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
General (Általános) fül
1. Comment (Megjegyzés)
Adja be a tulajdonságokhoz a megjegyzést, ha van.
Ha a nyomtató megosztott használatakor egy másik felhasználó a számítógépéhez beállítja a nyomtatót,
akkor az itt megadott megjegyzés megjelenik azon a számítógépen is. A megjelent megjegyzés azonban
egy már beállított felhasználónál változatlan marad, még akkor is, ha a megjegyzést később
módosították.
2. Location (Hely)
Megadja a nyomtató helyét.
3. Driver (Illesztőprogram)
Megjeleníti az illesztőprogram típusát. Az éppen alkalmazott nyomtatót illetve az éppen használt
nyomtatóval emulálható nyomtató típust adja meg.
4.
New Driver...
(Új illesztőprogram...) gomb
Frissíti vagy módosítja a nyomtató illesztőprogramot.
5.
Separator Page...
(Elválasztó oldal…) gomb
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
6.
Print Processor...
(Nyomtatóprocesszor...) gomb
Adja meg a nyomtatáshoz alkalmazandó processzort [Print Processor (Nyomtatóprocesszor)] és az
adattípust [Default Data Type (Alapértelmezett adattípus)].
A processzor és az adattípus a nyomtató Windows NT-beli működését befolyásolja. Általában nem
szükséges megváltoztatni őket. Ha azonban a nyomtatót egy speciális alkalmazásnál használja, akkor
esetleg módosításokat kell eszközölnie.
7. Print Test Page (Tesztoldal nyomtatás) gomb
Kinyomtat egy tesztoldalt. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy ellenőrizze a nyomtató megfelelő telepítését.
49
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Ports (Portok) fül
1. Print to the following port(s) [Nyomtatás a következő port(ok)ra]
Megjeleníti a nyomtatásra rendelkezésre álló portok listáját (Port), azok állapotát [Description (Leírás)],
és az adott portokhoz csatlakozó nyomtatókat [Printer (Nyomtató)].
2.
Delete Port...
Add Port...
/
(Port hozzáadása… / Port törlése…) gomb
Egy új portot vagy egy új hálózati útvonalat ad hozzá/töröl.
3.
Configure Port... (Port konfigurálása...) gomb
Konfigurálja a kiválasztott portot. Párhuzamos port esetén, meg kell adni a „Transmission Retry (Átviteli
újrapróbálkozás)”-t. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
4. Enable bidirectional support (Kétirányú támogatás engedélyezése)
Ez a beállítás engedélyezi a nyomtatóból érkező konfigurációs adatok és állapot adatok vételét.
5. Enable printer pooling (Nyomtatókészlet engedélyezése)
A nyomtatókészlet lehetővé teszi az egyetlen logikai nyomtatóhoz küldött adatok vételét és
kinyomtatását két vagy több nyomtatón. Ha a nyomtatókészletet engedélyezte, a továbbított nyomtatási
feladat az első olyan nyomtatóhoz kerül, amely lehetővé teszi a nyomtatást.
MEGJEGYZÉS
50
1. Megadja azt a várakozási időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató nyomtatásra kész
állapotba állásáig eltelhet. Ha a nyomtató nem lesz nyomtatásra kész ez idő alatt, akkor
hibaüzenet jelenik meg.
2. Növelje meg ezt az értéket, ha gyakran áll elő időtúllépési hiba, amikor nagyobb terjedelmű
dokumentumot nyomtat.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Scheduling (Ütemezés) fül
1. Available (Szabad)
Ütemezi, hogy a nyomtató mikor áll működésre készen. Megadja az üzemidőt, amikor kiválasztja a
„From-To (Kezdés-vége)”-t.
2. Priority (Prioritás)
Beállítja a nyomtatási prioritást. A csúszka a prioritás 1 és 99 közötti beállítását teszi lehetővé.
3. Spool print documents… / Print directly to printer (Nyomtatási feladatok sorba állítása… /
Nyomtatás közvetlenül nyomtatóra)
Adja meg, hogy a dokumentumokat hogyan kell elküldeni az alkalmazásból a nyomtatóhoz.
4. Hold mismatched documents (Nem megfelelő dokumentumok visszatartása)
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
5. Print spooled documents first (Először a sorba állított dokumentumok nyomtatása)
Először mindig a sorban álló dokumentumokat nyomtatja ki, a nyomtatási prioritástól függetlenül.
6. Keep documents after they have printed (A dokumentumok nyomtatás utáni megőrzése)
A dokumentumokat még kinyomtatásuk után is megtartja a nyomtatási sorban. Ezeket a
dokumentumokat azután újra ki lehet nyomtatni, közvetlenül a sorból, tekintet nélkül az alkalmazás
állapotára.
51
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Sharing (Megosztás) fül
1. Not Shared/Shared As (Nincs megosztva / Megosztva)
Válassza ki, hogy megjelenítse-e, vagy használja-e ezt a nyomtatót más számítógépekkel.
2. Share Name (Megosztási név)
Adja meg a megosztott használatú nyomtató nevét. A megjelent nevet is használhatja, vagy egy új nevet
is beadhat. A most megadott név jelenik meg, amikor a többi felhasználó megtekinti a hálózaton lévő
nyomtatóra vonatkozó információt.
3. Alternate Drivers (Alternatív illesztőprogramok) (Lásd az 1. megjegyzést.)
Lehetővé teszi más operációs rendszerek nyomtató illesztőprogramjainak betöltését. Amikor ezen
operációs rendszereket alkalmazó felhasználók a nyomtatóhoz csatlakoznak, automatikusan betöltődik a
nyomtató illesztőprogram.
MEGJEGYZÉS
52
1. Amikor egy nyomtatót egy hálózaton megosztva használnak, akkor a többi számítógép a csak
a nyomtató szerveren telepítendő illesztőprogramot automatikusan átmásolja, és azt
használja.
Emiatt a nyomtató szervernek készen kell lennie a nyomtatót megosztva használó összes
számítógép operációs rendszeréhez alkalmazott, összes nyomtató illesztő alkalmazására.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Security (Adatbiztonság) fül
1.
Permissions (Engedélyek) gomb
Állítsa be a nyomtató elérési jogosultságokat.
2.
Auditing
(Naplózás) gomb
Megjeleníti a személyeket, akik nyomtatót használták, és azt, hogy hogyan használták.
3.
Ownership
(Tulajdonos) gomb
Állítsa be a nyomató tulajdonosát.
MEGJEGYZÉS
1. A szolgáltatások használatához Önnek a Felhasználókezelő házirendjéből előzőleg ki kell
választania az „Audit … (Naplózás …)”-t, és az Audit Policy (Naplórend) párbeszédpanelben
engedélyeznie kell a „File and Object Access (Fájlhozzáférés és Objektumhozzáférés)”-t.
53
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
1. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
2. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
3. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
4. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
54
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Nyomtató fejezet
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
55
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-2330/3030 esetén)
1. Outer Option (Opcionális kimeneti egység)
Válassza ki a telepített opcionális kimeneti egységet.
2. Inner Tray (Belső tálca)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a belső tálca telepítve van.
3. Duplex Unit (Duplex-egység)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a duplex-egység telepítve van.
4. HDD (merevlemez)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a merevlemez telepítve van..
5. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Change Paper Tray (Papírkazetta váltás)
Az automatikus kiválasztás beállítása lehetőséget ad arra, hogy a papírkazetta kiürülésekor a készülék
automatikusan egy másik kazettából vegye a papírt, amennyiben a két kazettában beállított papírméret
megegyezik (Auto Tray Switching [Automatikus kazettaváltás]). Ha a Specified Tray (Meghatározott
kazetta) kiválasztásra kerül, a készülék a papír adott kazettában történő kifogyásakor leáll.
56
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Nyomtató fejezet
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
57
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-3530/4530/6030 esetén)
1. Finisher
Válassza ki a finisher típust, amennyiben telepített finishert.
2. Punch Unit (Lyukasztó egység)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített lyukasztó egységet.
3. Large Capacity Paper Tray (LCT) (Nagykapacitású papíradagoló)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített nagykapacitású papíradagolót.
4. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
5. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Change Paper Tray (Papírkazetta váltás)
Az automatikus kiválasztás beállítása lehetőséget ad arra, hogy a papírkazetta kiürülésekor a készülék
automatikusan egy másik kazettából vegye a papírt, amennyiben a két kazettában beállított papírméret
megegyezik (Auto Tray Switching [Automatikus kazettaváltás]). Ha a Specified Tray (Meghatározott
kazetta) kiválasztásra kerül, a készülék a papír adott kazettában történő kifogyásakor leáll.
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)...
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
58
(Kapcsolat
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Rendszergazda)
• URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
• URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Nyomtató fejezet
• Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
59
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows NT 4.0 (Felhasználó)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
1
2
3
4
Az alkalmazás File (Fájl) menüjében válassza ki a „Print
(Nyomtatás)”-t.
A név lista mezőben válassza ki a nyomtató típusát.
Kattintson a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelben a
Properties...
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanele. Kattintson a párbeszédpanelben a
kívánt fülekre, és adja meg a tulajdonságokat.
(Lásd: 1. megjegyzés)
(Lásd: 75 - 88. oldal)
MEGJEGYZÉS
60
(Tulajdonságok…) gombra.
1. A Windows NT 4.0-nál a tulajdonságok beállítása a bejelentkező felhasználótól függ. Ez a
fejezet a felhasználó által, egy alkalmazásban végrehajtásra kerülő nyomtatási műveletnél
megadható tulajdonságokat írja le. A rendszergazda tulajdonságokra vonatkozó részleteket
lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása (Rendszergazda)” fejezetben, az
48. oldalon.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
3
Kattintson a Start gombra, válassza a Settings
(Beállítások) menüt és kattintson a Printers (Nyomtatók)
(Windows XP/Windows Server 2003:
Printers and Faxes [Nyomtatók és Faxok]) ikonra.
Kattintson a jobb gombbal a Printers (Nyomtatók)
mappában a kívánt nyomtató ikonra, és az előugró
menüből válassza ki a „Properties (Tulajdonságok)”-at.
Nyomtató fejezet
1
2
Lépjen be a számítógépbe/hálózatba rendszergazda
jogosultsággal.
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanele. (Lásd az 1. megjegyzést.)
MEGJEGYZÉS
1. A Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003-ban a tulajdonságok beállítása a
bejelentkezett felhasználótól függ. Ez a fejezet a rendszergazda által megadható
tulajdonságokat írja le. A felhasználói tulajdonságokra vonatkozó részleteket lásd
„A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása (Felhasználó)” fejezetben,
a 74. oldalon.
61
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
General (Általános) fül
1. Printer Name (Nyomtató neve)
Megjelenik a telepítésnél megadott nyomtató neve.
2. Location and Comment (Hely és Megjegyzés)
Adja meg a nyomtató telepítési helyére vonatkozó megjegyzést és a nyomtatóra vonatkozó információt.
Ha a nyomtató megosztott használatakor egy másik felhasználó a számítógépéhez beállítja a nyomtatót,
akkor az itt megadott hely és megjegyzés megjelenik azon a számítógépen is. A telepítés befejezése
után azonban ennek a megjegyzésnek a megváltoztatása a felhasználók számítógépein nem frissíti a
helyet és a megjegyzést.
3. Model (Modell)
Megjeleníti a nyomtató típust.
4. Features (Jellemzők)
Megjeleníti a nyomtató funkcióit és beállításait.
5.
Printing Preferences...
(Nyomtatási Beállítások…) gomb
Megváltoztatja az egyes felhasználókhoz megadható tulajdonságokat (Nyomtatási beállításokat).
A beállításokra vonatkozó részleteket olvassa el „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
(Felhasználó)” fejezetben, a 74. oldalon.
6. Print Test Page (Tesztoldal nyomtatás) gomb
Kinyomtat egy tesztoldalt. Ezzel a művelettel ellenőrizhető, hogy a nyomtató megfelelően lett-e telepítve.
62
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Sharing (Megosztás) fül
<Windows XP/Windows Server 2003>
Nyomtató fejezet
<Windows 2000>
1. Not Shared/Shared As (Nincs megosztva / Megosztva a következőként)
Válassza ki, hogy ez a nyomtató más felhasználók számítógépein megjelenjen-e, és használhassák-e.
Egy nyomtató megosztásához adja meg a megosztandó nyomtató megosztási nevét. Az itt megadott név
jelenik meg, amikor a hálózaton lévő, többi felhasználó megtekinti a nyomtatóra vonatkozó információt.
2.
Additional Drivers... (További illesztőprogramok…) gomb
Telepítsen a rendszerre további illesztőprogramokat. (Lásd az 1. megjegyzést.)
MEGJEGYZÉS
1. Amikor egy nyomtatót egy hálózaton megosztva használnak, akkor a többi számítógép a csak
a nyomtató szerveren telepítendő illesztőprogramot automatikusan átmásolja, és azt
használja. Emiatt a nyomtató szervernek készen kell lennie a nyomtatót megosztva használó
összes számítógép operációs rendszeréhez alkalmazott, összes nyomtató illesztő
alkalmazására.
2. Ha biztonsági okokból a Windows-t úgy állították be, hogy a számítógéphez történő távoli
hozzáférés nem lehetséges, a Windows kérni fogja a Network Setup Wizard (Csatlakozás a
hálózathoz varázsló) futtatását. Kövesse az üzeneteket a megosztás fül aktiválásához.
63
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Ports (Portok) fül
1. Print to the following port(s) [Nyomtatás a következő port(ok)ra]
Megjeleníti a nyomtatásra rendelkezésre álló portok listáját (Port), azok állapotát [Leírás (Description)],
és az adott portokhoz csatlakozó nyomtatókat.
2.
Delete Port...
Add Port...
/
(Port hozzáadása… / Port törlése…) gomb
Egy új helyi portot vagy egy új hálózati útvonalat ad hozzá/töröl.
3.
Configure Port... (Port konfigurálása...) gomb
Konfigurálja a kiválasztott portot. Párhuzamos port esetén, meg kell adni (másodpercben) az átviteli
újrapróbálkozás várakozási idejét. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
4. Enable bidirectional support (Kétirányú támogatás engedélyezése)
Ez a beállítás engedélyezi a nyomtatóból érkező konfigurációs adatok és állapot adatok vételét.
5. Enable printer pooling (Nyomtatókészlet engedélyezése)
A nyomtatókészlet lehetővé teszi az egyetlen logikai nyomtatóhoz küldött adatok vételét és
kinyomtatását két vagy több nyomtatón. Ha a nyomtatókészletet engedélyezte, a továbbított nyomtatási
feladat az első olyan nyomtatóhoz kerül, amely lehetővé teszi a nyomtatást.
MEGJEGYZÉS
64
1. Megadja azt a várakozási időtartamot (másodpercben), amely a nyomtató nyomtatásra kész
állapotba állásáig eltelhet. Ha a nyomtató nem lesz nyomtatásra kész ez idő alatt, akkor
hibaüzenet jelenik meg.
2. Növelje meg ezt az értéket, ha időtúllépési hiba áll elő, amikor nagyobb terjedelmű
dokumentumot nyomtat.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Advanced (Speciális) fül
1. Always available/Available from (Mindig elérhető / Elérhető a következő időponttól)
Adja meg a nyomtató működési ütemezését. Az Available from (Elérhető a következő időponttól) egy
működési időpont megadását teszi lehetővé.
2. Priority (Prioritás)
Adja meg a nyomtatási prioritást. A prioritás 1 és 99 között állítható be. A magasabb prioritású
dokumentumok hamarabb nyomtatódnak ki az alacsonyabb prioritásúaknál.
3. Driver (Illesztőprogram)
A nyomtató illesztőprogram típusokat jeleníti meg. Adja meg az éppen használt nyomtatót, vagy az
éppen használt nyomtatóval emulálható nyomtató típust.
4.
New Driver...
(Új illesztőprogram...) gomb
Frissíti vagy módosítja a nyomtató illesztőprogramot.
5. Spool print documents so program finishes printing faster (Nyomtatási feladatok sorba
rendezése - gyorsabb nyomtatás)
Adja meg, hogy az iratokat hogyan kell elküldeni a programból a nyomtatóhoz.
6. Print directly to the printer (Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra)
A dokumentumok közvetlenül a nyomtatóra kerülnek elküldésre és nem lesznek sorbarendezve. Állítsa
be, ha egyik sorbarendezési beállítással sem tud nyomtatni.
7. Hold mismatched documents (Nem megfelelő dokumentumok visszatartása)
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
8. Print spooled documents first (Először a sorba állított dokumentumok nyomtatása)
Először mindig a sorban álló iratokat nyomtatja ki, a nyomtatási prioritástól függetlenül.
9. Keep printed documents (Kinyomtatott dokumentumok megőrzése)
Nyomtatás után az iratok a nyomtatási sorban maradnak. Ezeket az iratokat azután újra ki lehet
nyomtatni, közvetlenül a sorból, tekintet nélkül az alkalmazás állapotára.
Folytatás a következő oldalon...
65
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
10. Enable advanced printing features (Speciális nyomtatási szolgáltatások engedélyezése)
Engedélyezi a speciális nyomtatási szolgáltatásokat. A nyomtató opcionális szolgáltatásai (lapsorrend,
brosúra nyomtatás, oldalszámozás) kerülnek engedélyezésre. A szolgáltatások letilthatók, ha probléma
lép fel a kompatibilitás következtében. A szolgáltatás letiltása a nyomtatási opciók letiltását is okozhatja.
11.
Printing Defaults... (Alapértelmezett nyomtatóbeállítások…) gomb
Az egyes felhasználók által megadható tulajdonságok standard (alapértelmezett) értékeit adja meg. Ha
egy helyi nyomtatót megosztva használnak, az itt beállítottak lesznek az alapértelmezett értékek a többi
felhasználó számára.
A beállításokra vonatkozó részleteket lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
(Felhasználó)” című fejezetben, a 74. oldalon.
12.
Print Processor...
(Nyomtatóprocesszor…) gomb
Adja meg a nyomtatáshoz alkalmazandó processzort és az adattípust.
A processzor és az adattípus a nyomtató Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003-beli
működését befolyásolja.
Általában nem szükséges megváltoztatni őket. Ha azonban a nyomtatót egy speciális alkalmazásnál
használja, akkor esetleg módosításokat kell eszközölnie.
13.
66
Separator Page...
(Elválasztó oldal...) gomb
Ez a szolgáltatás készülékén nem működik megfelelően. Használatát nem javasoljuk.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Nyomtató fejezet
Security (Adatbiztonság) fül
Megjeleníti a nyomtató-hozzáférésre kijelölt felhasználók és csoportok listáját. Megjelenik az egyes
csoportok illetve felhasználók standard engedélyezésének listája. Jelölje be vagy törölje a hozzáférés
engedélyezés illetve letiltás jelölõnégyzeteket. A szürke jelölõnégyzet a hozzáférési engedélyezés
öröklését jelenti.
1.
/ Remove (Hozzáadás… / Eltávolítás) gomb
Add...
Adjon hozzá, illetve töröljön egy felhasználót vagy csoportot a listához, illetve listáról.
2.
Advanced...
(Speciális…) gomb
Adja meg a hozzáférést a nyomtatóhoz, a vizsgálatot és a felhasználót (tulajdonost). (Lásd az 1. és 2.
megjegyzést.)
MEGJEGYZÉS
1. A Windows 2000 lehetőséget nyújt a különböző objektumok (pl. nyomtatók) elérésének kezelésére a felhasználóknál.
2. A hozzáférési engedélyre, vizsgálatra és tulajdonosra vonatkozó részleteket olvassa el a Windows 2000
kézikönyvében.
3. Ha a Security (Adatbiztonság) fül nem jelenik meg Windows XP/Windows Server
2003 alatt, olvassa el a kézikönyvben, hogyan tudja aktiválni számítógépén.
67
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz Opciók) fül (DP-180/190/1520P/1820P/1820E)
1. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
2. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
3. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
4. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
68
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
URL Title (URL címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Nyomtató fejezet
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
69
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz Opciók) fül (DP-2330/3030 esetén)
1. Outer Option (Opcionális kimeneti egység)
Válassza ki a telepített opcionális kimeneti egységet.
2. Inner Tray (Belső tálca)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a belső tálca telepítve van.
3. Duplex Unit (Duplex-egység)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a duplex-egység telepítve van.
4. HDD (merevlemez)
Válassza az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha a merevlemez telepítve van.
5. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Change Paper Tray (Papírkazetta váltás)
Az automatikus kiválasztás beállítása lehetőséget ad arra, hogy a papírkazetta kiürülésekor a készülék
automatikusan egy másik kazettából vegye a papírt, amennyiben a két kazettában beállított papírméret
megegyezik (Auto Tray Switching [Automatikus kazettaváltás]). Ha a Specified Tray (Meghatározott
kazetta) kiválasztásra kerül, a készülék a papír adott kazettában történő kifogyásakor leáll.
70
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
URL Title (URL Címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
URL
Nyomtató fejezet
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
71
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
Device Options (Eszköz opciók) fül (DP-3530/4530/6030 esetén)
1. Finisher
Válassza ki a finisher típust, amennyiben telepített finishert.
2. Punch Unit (Lyukasztó egység)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített lyukasztó egységet.
3. Large Capacity Paper Tray (LCT) (Nagykapacitású papíradagoló)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített nagykapacitású papíradagolót.
4. HDD (Merevlemez)
Válassza ki az Installed (Telepítve) lehetőséget, ha telepített merevlemezt.
5. Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) gomb
Ha a készülék csatlakoztatva van a TCP/IP hálózathoz, kattintson a gombra az opcionális kiegészítők
konfigurációjának automatikus beállításához.
6. Number of Paper Trays (Papírkazetták száma)
Válassza ki a nyomtatóban rendelkezésre álló papírkazetták számát, amennyiben az opcionális
papírkazettákat telepítette.
7. Change Paper Tray (Papírkazetta váltás)
Az automatikus kiválasztás beállítása lehetőséget ad arra, hogy a papírkazetta kiürülésekor a készülék
automatikusan egy másik kazettából vegye a papírt, amennyiben a két kazettában beállított papírméret
megegyezik (Auto Tray Switching [Automatikus kazettaváltás]). Ha a Specified Tray (Meghatározott
kazetta) kiválasztásra kerül, a készülék a papír adott kazettában történő kifogyásakor leáll.
72
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Rendszergazda)
8. Edit URL... (URL szerkesztés...) gomb (csak az USA-ba szánt modellek esetén)
A weboldal címének szerkesztése, mely akkor jelenik meg, amikor a Support Contacts (W)... (Kapcsolat
a támogatáshoz...) gombra kattint a Paper (Papír) fülön (lásd: 77. oldal).
• URL Title (URL Címe)
Írjon be egy alkalmazható URL címet.
• URL
Nyomtató fejezet
Írja be a Support Contacts (W)... (Kapcsolat a
támogatáshoz...) gombhoz rendelt URL címet.
• Contact (Kapcsolat)
Írjon be egy információt a kapcsolattartóhoz
(pl.: A kapcsolattartó email címe)
MEGJEGYZÉS
1. A Device Options (Eszköz opciók) fül az opcionális eszközök eszköz-specifikus beállításait
teszi lehetővé. Mielőtt kinyomtatna egy dokumentumot, bizonyosodjon meg róla, hogy a
Device Options (Eszköz opciók) fül megfelelő beállításokat tartalmaz, különben problémák
adódhatnak a nyomtatáskor.
73
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Felhasználó)
A nyomtató beállítások megváltoztatásához nyissa meg a nyomtató Properties (Tulajdonságok)
párbeszédpanelét az alábbi lépésekkel.
1
2
3
4
Az alkalmazás File (Fájl) menüjében válassza ki a „Print
(Nyomtatás)”-t.
A név lista mezőben válassza ki a nyomtató típusát.
Kattintson a jobb gombbal a kiválasztott nyomtató ikonján és válassza a
(Tulajdonságok...) menüpontot vagy kattintson a Preferences
(Preferenciák) gombra a Print (Nyomtatás) párbeszédablakban.
Properties...
Megjelenik a nyomtató Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanele. Kattintson a
párbeszédpanelben a kívánt fülekre, és adja meg a tulajdonságokat. (Lásd: 1.
megjegyzés) (Lásd: 75 - 88. oldal)
MEGJEGYZÉS
74
1. A Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003-ban a tulajdonságok beállítása a bejelentkezett
felhasználótól függ. Ez a fejezet a felhasználó által, egy alkalmazásban végrehajtott nyomtatási
műveletnél megadható tulajdonságokat írja le. A rendszergazda tulajdonságokra vonatkozó részleteket
lásd „A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása (Rendszergazda)" fejezetben, a 61. oldalon.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Nyomtató fejezet
Paper (Papír) fül
1. Paper Size (Papírméret)
Válassza ki a dokumentum méretét.
2. Copies (Példányszám) (1-999)
Adja meg a nyomtatandó példányszámot. Ha a nyomtatandó példányszám megadható az alkalmazáson
belül, akkor itt jelöljön ki egy példányt, és a példányszámot adja meg az alkalmazás nyomtatás (Print)
párbeszédablakában.
3. Orientation (Tájolás)
Válassza ki a dokumentum tájolását. A Portrait (Álló) esetén a papírt függőlegesen kell tartani,
Landscape (Fekvő) esetén pedig vízszintesen. A Rotate (Elforgat) 180 fokkal elforgatja a
dokumentumo(ka)t.
4. Output Size (Kimeneti méret)
Válassza ki a kimeneti papírméretet. A többféle felsorolt papírméret egyezik azokkal, melyeket a
nyomtató kezelni tud.
5. Zoom (Nagyítás) (25-400%)
Adja meg százalékban a nyomtatott dokumentumok nagyítását, illetve kicsinyítését. Ha a nagyítás/
kicsinyítés megadható az alkalmazáson belül, akkor itt jelöljön ki 100%-ot, és a nagyítás/kicsinyítés
százalékos értékét adja meg az alkalmazás nyomtatás (Print) párbeszédablakában.
Megjegyzés:
Ha a Quality (Minőség) fülnél a „Resolution (Felbontás)”-t „600 dpi”-re vagy „1200 dpi”-re állítja, a
nagyítási arány a papírmérettől függően változik.
Legal : 25 - 390%
Egyéb : 25 - 400%
6. Image Position (Kép pozíció)
Adja meg a kép pozíciót, amikor a nagyítási arányt beállítja.
7. Paper Type (Papírtípus)
A papírtípus beállítása.
Folytatás a következő oldalon...
75
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
8. Paper Source (Papírforrás)
Adja meg, hogy az Ön által használni kívánt papír hol található a készülékben. Ha Ön az „Auto Tray
Selection (Automatikus kazetta kiválasztás)”-t választja ki, akkor a nyomtató illesztőprogram
automatikusan kiválasztja a papírméretnek megfelelő kazettát.
Megj.: 1. Ha megfelelő papírméret nem található, a nyomtatóillesztő az 1. kazettát választja ki. (DP-180/190)
2. Ha megfelelő papírméret nem található, a nyomtatóillesztő a kézi adagolót választja ki. (DP-1520P/1820P/1820E)
3. 8K és 16K méretű papír csak az 1. kazettába töltve használható. (csak DP-1520P/1820P/1820E kínai modellek esetén)
9. Print Properties Status Icons (Nyomtató tulajdonságok állapot ikonok)
A következő jellemzők aktuális kijelölését mutatja meg:
• Paper Style (Papírtípus) (Kimeneti fül)
• N in 1 (N oldal 1-re) (Kimeneti fül)
• Sort (Szortírozás) (Kimeneti fül)
• Watermark (Vízjel)
• Overlay (Átfedés)
10.Pofile (Profil)
•
Edit... (Szerkesztés...) gomb
A nyomtató tulajdonságok beállításainak szerkesztése.
: Írja be a profil nevét és kattintson az
beállításainak elmentéséhez.
Add
Close
Add
(Hozzáadás) gombra a tulajdonságok
(Bezár): Bezárja a profil szerkesztés ablakot.
Import
: Az exportált nyomtató beállítások fájl importálása.
<Fájl típus>
DP-180/190/1520/1820: *.PR0
DP-2330/3030: *.l25
DP-3530/4530/6030: *.m25
Export
: A számítógépen elmentett nyomtatóbeállítások fájlba exportálása.
<Fájl típus>
DP-180/190/1520/1820: *.PR0
DP-2330/3030: *.l25
DP-3530/4530/6030: *.m25
•
Delete... (Törlés...) gomb
Törli a nyomtatási tulajdonságok beállításait.
11. Status Monitor (Állapotfigyelő) gomb
Behívja a Hálózati állapotfigyelőt.
76
About...
12.
(Névjegy...) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
13. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Az ablakon belül mindent visszaállít az alapértelmezett értékekre.
14. Support Contacts (W)... (Kapcsolat a támogatáshoz...) gomb (Csak az amerikai modellek esetén)
Megjeleníti a Support (Támogatás) ablakot. Az URL címek megjelennek, amennyiben be lettek írva a
-> Go
(Ugrás) gombra a weboldal
Nyomtató fejezet
Device Options (Eszköz Opciók) fülön. Kattintson a
megjelenítéséhez.
77
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Output (Kimeneti) fül
<DP-180/190/1520P/1820P/1820E>
<DP-3530/4530/6030>
<DP-2330/3030>
1. Paper Style (Papírstílus) (Kivéve DP-1520P/1820P esetén)
Válassza ki a duplex nyomtatást, ha a papír mindkét oldalára kíván nyomtatni. A következő nyomtatási
típusok közül választhat: 1-Side (Egyoldalas) / 2-Sided (Kétoldalas) [Long Edge (Hosszú él)] / 2-Sided
(Kétoldalas) [Long Edge Margin (Hosszú él margó)] / 2-Sided (Kétoldalas) [Short Edge (Rövid él)] / 2Sided (Kétoldalas) [Short Edge Margin (Rövid él margó)].
• Binding Position (Kötési pozíció)
Válassza ki a kötési oldalt (Long Edge/Short Edge – Hosszú él/Rövid él) a duplex nyomtatáshoz.
• Binding Margin (Kötési margó)
Válassza ki a kötési margót a duplex nyomtatáshoz. A kötési margó szélessége az eszközben kerül
megadásra.
2. Booklet (Brosúra) (Kivéve DP-1520P/1820P esetén)
A kész anyagot úgy formázza, hogy az irat összehajtható és/vagy könyvszerűen brosúrafűzhető legyen.
3. N in 1 (N oldal 1-re)
Adja meg a többoldalas irat elrendezési módját az egy papírlapra történő nyomtatásához.
Ha nem a „None” (Nincs) elemet választja ki, megjelenik az N-ről 1-re, ami lehetővé teszi, hogy
válasszon az alábbi mintákból.
78
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
5. Sort (Szortírozás)
Válassza ki, hogy a készülék a többpéldányos másolatok nyomtatásakor lerakjon vagy szortírozzon.
Megj.:
A Rotate Stack (Lerakás elforgatással) és a Rotate Sort (Szortírozás elforgatással) funkciók
használatakor mindkét irányú papírnak lennie kell a készülékben. (pl.: Letter és Letter-R, A4
és A4-R).
6. Staple (Tűzés) (Csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Válassza ki a tűzési pozíciót. Akkor áll rendelkezésre, ha a (DA-FS300, FS330, FS355, FS600 vagy
FS605 típusú) opcionális finisher telepítve van. Legfeljebb 30 lap esetén használható (Letter/A4).
Folytatás a következő oldalon...
79
Nyomtató fejezet
4. Poster (Poszter) (csak DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetén)
Határozza meg az elrendezés mintáját a poszter módban történő, több lapra nyomtatáshoz.
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
7. Punch (Lyukasztás) (Csak DP-3530/4530/6030 esetén)
Válassza ki a lyukasztási pozíciót. Akkor áll rendelkezésre, ha az opcionális lyukasztóegység (DA-SP31/
SP41) telepítve van.
A Rotate Stack (Elforgatva rak le) vagy a Rotate Sort (Elforgatva szortíroz) módok kiválasztásakor
lyukasztásra nincs lehetőség.
8. Finisher Bin (fiók) / Output Tray (Kiadótálca) (Csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Kiválaszthatja a kiadótálca vagy fiók típusát.
Akkor lehetséges, ha telepítette az opcionális finishert.
Megjegyzés: <DP-2330/3030 esetén>
Az Inner Upper Exit Tray (Belső-felső kiadótálca) kiválasztása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a
kiadótálca (DA-XN200) telepítve van.
80
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Advanced
(Speciális) gomb
Nyomtató fejezet
9.
1) Print All Text as Black (Minden szöveget feketében nyomtat)
Minden színes szöveget egyszínű feketében nyomtat.
2) Print Blank Pages (Üres oldalakat nyomtat)
Válassza ki, hogy nyomtasson-e üres oldalakat vagy sem.
3) Check Printer Status Prior to Printing (Nyomtató állapot ellenőrzése a nyomtatást megelőzően)
Ellenőrizze a hálózatra csatlakoztatott nyomtató állapotát az adatok nyomtatása előtt.
4) Duplex Notice (Kétoldalas figyelmeztetés) (Csak DP-2330/3030 esetén)
Jelölje be ha szeretné, hogy a "2-Sided Print" (“Kétoldalas nyomtatás”) felirat minden kétoldalas
nyomat első oldalának aljára kinyomtatásra kerüljön.
5) Copies (Printer controlled / Printer Driver controlled) [Másolatok (Nyomtató vezérelt / Nyomtató
illesztőprogram vezérelt)]
Amikor szortírozásos üzemmódban nagymennyiségű adatot nyomtat, a másológép memóriahiány
miatt esetleg nem képes nyomtatni.
Ilyen esetben válassza a Print Driver controlled (Nyomtató illesztőprogram által vezérelt)
lehetőséget, mivel a szortírozás a nyomtató illesztőprogramon belül kerül feldolgozásra. Ez a módszer
azonban hosszabb nyomtatási időt eredményezhet.
6) Front Cover (Elülső fedőlap)
Állítsa be, hogy a készülék egy üres lapot Elülső fedőlapként beillesszen. Adja meg, hogy a
használandó papír hol található a készülékben. Ha az „Auto Tray Selection (Automatikus kazetta
kiválasztás)”-t jelöli ki, a nyomtató illesztőprogram automatikusan kiválaszt egy alkalmas kazettát, a
kiválasztott papírméretnek megfelelően.
Folytatás a következő oldalon...
81
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
7) Back Cover (Hátsó fedőlap)
Állítsa be, hogy a készülék egy üres lapot Hátsó fedőlapként beillesszen. Adja meg, hogy a
használandó papír hol található a készülékben. Ha az „Auto Tray Selection (Automatikus kazetta
kiválasztás)”-t jelöli ki, a nyomtató illesztőprogram automatikusan kiválaszt egy alkalmas kazettát, a
kiválasztott papírméretnek megfelelően.
10. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
82
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Quality (Minőség) fül
<DP-2330/3030/3530/4530/6030>
Nyomtató fejezet
<DP-180/190/1520P/1820P/1820E>
1. Graphics Mode (Grafikus üzemmód)
Vector (Vektor)
Az összes információt grafikus adatként kezeli.
Raster (Raszter)
Az összes információt Bitmap (Bitkép) adatként kezeli.
2. Halftone (Féltónus)
Válassza ki a Normal (Normál) / Fine (Finom) / Coarse (Durva) egyikét.
3. Resolution (Felbontás)
Válassza ki a nyomtatási felbontást (300 dpi / 600 dpi / 1200 dpi nagyfelbontású beállítást) (Lásd az 1.
megjegyzést.)
4. Density (Denzitás) (Csak DP-180/190 esetén)
Határozza meg a papírra nyomtatott képpontok sötétségét.
5. Toner Save (Fetéktakarékos) (Csak DP-180/190/2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a grafikus üzemmód "Raster" (Raszter)-re van állítva. Kevesebb
festék használatával nyomtat, így csökkentve a festékfogyasztást a végső dokumentum nyomtatását
megelőző számos vázlatanyag nyomtatásakor.
6. Print Fine Patterns (Minőségi minta nyomtatása) (Csak DP-2330/3030/3530/4530/6030 esetén)
Állítsa be ezt az opciót, ha fájlok és minták nyomtatásakor nem várt eredményt kap. Ha ez az opció ON
(BE) állásban van, előfordulhat, hogy a képernyőn látható kép különbözik a nyomtatástól.
7.
About...
(Névjegy...) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
8. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
MEGJEGYZÉS
1. A dpi (dot per inch) az egy hüvelyken található pontok számát jelenti. Minél nagyobb ez az
érték, annál jobb a felbontás.
83
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Fonts (Fontok) fül
1. TrueType Mode (TrueType üzemmód)
Töltse le a PC fontokat (TrueType) bittérkép képként, vagy TrueType fontként.
2. Use Printer TrueType fonts (Használja a nyomtató TrueType fontokat)
Válassza ki, hogy a használja-e a nyomtató TrueType fontokat vagy sem.
3.
About...
(Névjegy...) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
4. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
84
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Nyomtató fejezet
Watermark (Vízjel) fül
1. Watermark (Vízjel)
A vízjel szolgáltatás engedélyezéséhez jelölje be a Watermark (Vízjel) jelölőnégyzetet.
2. Message (Közlemény)
Megjeleníti a kijelölt szöveget. [CONFIDENTIAL (Titkos), COPY (Másolat) stb.]
3.
Add
Delete... (Hozzáad) / (Törlés...) gomb
Adja hozzá vagy törölje a vízjeles közleményeket.
4. Text (Szöveg)
Adja be a szöveget, amelyet vízjelként hozzá akar adni, vagy frissítésként kíván használni.
5.
Update
(Frissítés) gomb
Frissítse a meglévő közlemény név szövegét.
6. Fonts (Betűtípusok)
Válassza ki a szöveg betűtípusát.
7. Style (Stílus)
Válassza ki a font stílusát.
8. Size (Méret)
8–400 pont.
9. Angle (Szög)
Válassza ki a szöget.
10. Density (Denzitás)
A világostól a sötétig változik.
Folytatás a következő oldalon...
85
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
11. Transparent Text (Átlátszó szöveg)
Használja a vízjel nyomtatást átlátszó szövegként.
12. As Outline Only (Csak körvonalként)
A vízjel karaktert körvonalképként nyomtatja.
13. First Page Only (Csak az első oldalon)
A vízjelet csak az első oldalon használja.
14. Position (Elhelyezés)
A beállításhoz adja meg a hüvelyk vagy metrikus egységet.
15.
Center
(Középre) gomb
A vízjelet az irat viszonylagos közepére helyezi.
16.
About...
(Névjegy...) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
17. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
86
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Nyomtató fejezet
Overlay (Átfedés) fül
1. Print Using Overlay File (Nyomtatás átfedéses fájl használatával)
Állítsa be az átfedés funkciót
2. Make Overlay File (Átfedéses fájl készítése)
Amikor átfedéses fájlt készít, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd írja be a fájlnevet az Overlay List
(Átfedés lista) mezőbe.
3. Overlay List (Átfedés lista)
Válassza ki az átfedéshez használandó fájlt.
4.
File
Delete...
(Fájl) / (Törlés...) gomb
Az átfedéses fájl könyvtárának beállításához kattintson a
Az átfedéses fájl törléséhez kattintson a
5.
Delete...
File
(Fájl) gombra.
(Törlés...) gombra.
About...
(Névjegy...) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak
verzióját.
6. Restore Defaults (Alapértékek visszaállítása) gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
87
A nyomtató illesztőprogram beállítások konfigurálása
Közös beállítások az összes Windows rendszernél
Secure (Bizalmas) fül
1. Mailbox (Postaláda) (Akkor áll rendelkezésre, ha telepítette a (DA-HD18/HD19/HD30/HD60 típusú)
opcionális merevlemezt)
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, és adja be a (legfeljebb 8 számjegyű) felhasználói azonosítót, amikor a
nyomtatási adatokat a másológép postaládájában kívánja tárolni.
Megj.: 1. DA-HD18: DP1520P/1820P/1820E esetén
DA-HD19: DP-180/190 esetén
DA-HD30: DP-2330/3030 esetén
DA-HD60: DP-3530/4530/6030 esetén
2. Ha a főkapcsolót OFF (KI) állásba kapcsolja egy nyomtatandó fájl postaládába történő tárolásakor (a
DATA jelzőfény villog), az a postaládában lévő összes adat elvesztését is eredményezheti.
2. Secure Mailbox (Bizalmas postaláda) (Akkor áll rendelkezésre, ha telepítette a (DA-HD18/HD19/
HD30/HD60 típusú) opcionális merevlemezt)
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, adja be a (legfeljebb 8 számjegyű) felhasználói azonosítót és a
(legfeljebb 4 számjegyű) jelszót, ha a nyomtatási adatokat a másológép bizalmas postaládájában kívánja
tárolni.
Megj.: 1. DA-HD18: DP1520P/1820P/1820E esetén
DA-HD19: DP-180/190 esetén
DA-HD30: DP-2330/3030 esetén
DA-HD60: DP-3530/4530/6030 esetén
2. Ha a főkapcsolót OFF (KI) állásba kapcsolja egy nyomtatandó fájl postaládába történő tárolásakor (a
DATA jelzőfény villog), az a postaládában lévő összes adat elvesztését is eredményezheti.
3. Dept counter mode On (Osztály számláló bekapcsolás)
Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, adja be az osztály kódot, ha rendszergazdája osztály kódot kér a
nyomtatáshoz.
4.
88
About...
(Névjegy...) gomb
Megjeleníti a szerzői jogokkal kapcsolatos információkat, valamint a nyomtató illesztőprogram fájljainak verzióját.
5. Restore Defaults gomb
Kattintson a gombra az ablakon belüli beállítások alapértékekre történő visszaállításáért.
Nyomtatási művelet
Nyomtatás Windows alkalmazásokból
Ha a nyomtató illesztőprogramot megfelelően telepítette, és a nyomtató beállításoknál egy nyomtatót
kiválasztott alapértelmezett nyomtatóként (lásd az 1. megjegyzést), akkor a nyomtatás bármelyik Windows
alkalmazásból egyszerű műveletekkel végrehajtható.
Nyomtató fejezet
A legtöbb Windows alkalmazásnál használja a nyomtatáshoz a File (Fájl) menü Print… (Nyomtatás…)
parancsát. A Print… (Nyomtatás…) parancs kiválasztása általában az alábbi párbeszédpanelt jeleníti meg:
A nyomtatandó nyomtatási tartomány és a másolatszám kiválasztása után, a nyomtatás indításához
kattintson az
OK
gombra.
Az iratok nyomtatása közben a nyomtató ikon a Tálcán, az óra mellett, a képernyő jobb alsó sarkában
jelenik meg. A nyomtatás befejezésekor az ikon eltűnik.
Ha a sorbaállítóban meg kívánja tekinteni a nyomtatási sor részletes adatait, akkor a megnyitáshoz
kattintson kettőt a tálcán a nyomtató kijelzésre.
MEGJEGYZÉS
1. Az alapértelmezett nyomtató beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
a) Kattintson a Start gombra, és a Settings (Beállítások) menüből válassza ki a „Printers
(Nyomtatók)”-at.
b) Az ablakban válassza ki a nyomtató ikont, és a jobb gombbal rákattintva válassza ki a
lenyíló menüből a „[Set As Default] (Alapértelmezettként beállít)”-ot. Ezután megjelenik a
bejelölés.
89
Nyomtatási művelet
Nyomtatás hálózaton keresztül
Egy nyomtató megosztásához, kapcsolatot kell létrehozni két számítógép között a számítógépek átkötő
kábellel vagy egy hub segítségével történő csatlakoztatásával. (Lásd az 1. és 2. megjegyzést.)
A számítógépek között létesített összeköttetés meglétét az Asztalon, a „Network Neighbourhood
(Hálózatok)”-ban megjelenő csatlakoztatott számítógépek jelzik.
A nyomtató megosztás beállításait az alábbi lépésekkel kell megadni:
Nyomtató szerver (Nyomtatóhoz csatlakoztatott PC)
1
2
3
4
5
Telepítse a nyomtató illesztőprogramot a készülékhez
csatlakoztatandó számítógépre.
Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings
(Beállítások)”-ra, majd kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
Kattintson a jobb gombbal a kívánt nyomtató ikonra, és az
előugró menüben válassza ki a „[Sharing…]
(Megosztás…)”-t.
A Properties (Tulajdonságok) párbeszédpanelben
válassza ki a „Shared as (Megosztva a következőként)”et.
Kattintson az
OK
gombra.
A beállítások befejezésekor az ikon formája megváltozik, hogy jelezze a megosztott beállításokat.
MEGJEGYZÉS
90
1. A számítógépek közötti csatlakozás létrehozásához olvassa el a hálózati kártyák kézikönyvét és a Windows
felhasználói útmutatóját.
2. Windows 98/Me esetén, a nyomtatóhoz csatlakozó számítógépet a nyomtató megosztás lehetővé tételéhez előre be
kell állítani, az alábbi műveletekkel:
a) A „Control Panel (Vezérlőpult)”-ban kattintson kettőt a Network (Hálózat) alkalmazásra,
majd a Network Configuration (Beállítás) fülön kattintson a File and Print Sharing... (Fájl és
nyomtatómegosztás…) gombra.
b) A File and Print Sharing (Fájl és nyomtatómegosztás) párbeszédpanelben jelölje be az [I want to be able to allow
others to print to my printer(s) (Mások is nyomtathassanak a nyomtató(i)mon)] jelölőnégyzetet.
Nyomtatási művelet
Nyomtatás hálózaton keresztül
Távoli számítógép (a másik számítógép nyomtatóját használó PC)
1
2
Kattintson a Start gombra, mutasson a „Settings
(Beállítások)”-ra, majd kattintson a „Printers
(Nyomtatók)”-ra.
A Printers (Nyomtatók) mappában kattintson kettőt az
„Add Printer (Nyomtató hozzáadása)”-ra.
Megjelenik az Add Printer Wizard (Nyomtató
hozzáadása varázsló).
3
4
Next
(Tovább) gombra.
Nyomtató fejezet
Kattintson a
Válassza ki a „Network Printer (Hálózati nyomtató)”-t.
Kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
A hálózati útvonal bevitelével adja meg a másik
számítógép nyomtatóját.
Ezután a Nyomtató hozzáadása varázsló utasításait
követve, fejezze be a telepítést.
A fenti műveletek lehetővé teszik az adatkivitelt a távoli számítógépből a nyomtató szerverhez
csatlakoztatott nyomtatóba.
91
Nyomtatási művelet
Nyomtatás IPP-n (Internet Printing Protocol) keresztül
Lehetővé teszi dokumentumok egy távoli helyen lévő számítógépről interneten keresztül történő
nyomtatását anélkül, hogy egy proxy szerver a kapcsolatot megakadályozná. Ez a tulajdonság csak
Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 használatával érhető el.
Kompatibilis modellek
• DP-1520P/1820P/1820E PCL nyomtatómodullal (DA-PC180) vagy PS nyomtatómodullal (DA-MC180)
• DP-180/190 PCL nyomtatómodullal (DA-PC188) vagy PS nyomtatómodullal (DA-MC188)
• DP-2310/3010 PCL nyomtatómodullal (DA-PC300) vagy PS nyomtatómodullal (DA-MC300)
• DP-2330/3030 PCL nyomtatómodullal (DA-PC301) vagy PS nyomtatómodullal (DA-MC301)
• DP-3510/3520/4510/4520/6010/6020 PCL nyomtatómodullal (DA-PC600/601) vagy PS nyomtatómodullal
(DA-MC600/601)
• DP-3530/4530/6030 PCL nyomtatómodullal (DA-PC602) vagy PS nyomtatómodullal (DA-MC602)
• UF-9000 PCL nyomtatómodullal (DA-PC190) vagy PS nyomtatómodullal (DA-MC190)
Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003
Az IPP-n keresztüli nyomtatás beállítása
1
Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakoztatva van
az internethez vagy az intranethez.
Indítsa el az “Add Printer Wizard (Nyomtatás
hozzáadása varázsló)”-t.
2
92
Válassza a “Network printer (Hálózati nyomtató)”-t
és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Nyomtatási művelet
Az IPP-n keresztüli nyomtatás beállítása
3
Válassza a Connect to a printer on the Internet or
on your Intranet (Kapcsolódás egy interneten vagy
az intraneten lévő nyomtatóhoz) lehetőséget és írja
be a távoli számítógép IP címét és a “/printer”-t az
URL ablakban.
(pl.: http://10.74.229.176/printer)
4
Next
(Tovább) gombra.
<csak Windows 2000 esetén>
Kattintson az
OK
gombra, ha ez az üzenet
megjelenik.
Ha nem, ugorjon a 11. lépésre.
5
1. Helyezze be az opcionális kiegészítőhöz mellékelt
CD-ROM lemezt.
2. Kattintson a
Have Disk...
(Saját lemez...)
gombra.
6
Az Install From Disk (Telepítés lemezről)
párbeszédablak megjelenik.
Kattintson a
Browse...
(Böngészés...) gombra.
D:\English\PCL\Driver\WinXP-2K-2003
(ahol "D" az Ön CD-ROM meghajtója).
7
Válassza ki a távoli készüléket.
Kattintson az
Folytatás a következő oldalon...
Open
(Megnyitás) gombra.
93
Nyomtató fejezet
Kattintson a
Nyomtatási művelet
Az IPP-n keresztüli nyomtatás beállítása
8
Kattintson az
9
Válassza ki a távoli készüléket.
10
OK
Kattintson az
OK
gombra.
gombra.
<Windows 2000>
Kattintson a
Yes
(Igen) gombra.
<Windows XP/Windows Server 2003>
Kattintson a Continue Anyway
mindenképpen) gombra.
94
(Folytatás
Nyomtatási művelet
Az IPP-n keresztüli nyomtatás beállítása
Válassza a “Yes (Igen)”-t ha meg kívánja változtatni
az alapértelmezett nyomtatót és kattintson a
Next
12
Kattintson a
(Tovább) gombra.
Finish
(Befejezés) gombra.
Az IPP nyomtatóillesztő telepítése befejeződött, és a nyomtató ikonja hozzáadásra került a nyomtató
mappába.
95
Nyomtató fejezet
11
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
Ha készülékét NetWare környezetben kívánja nyomtatóként használni, először telepítse a beállító
segédprogramot a Panasonic Document Management System (dokumentumkezelő rendszer) Custom
(egyéni) telepítését választva.
Kompatibilis modellek
• DP-2330/3030 IPX/SPX nyomtató modullal (DA-GC601, PC301, MC301)
• DP-3530/4530/6030 IPX/SPX nyomtató modullal (DA-GC601, PC602, MC602)
Megjegyzés: DA-GC601 az USA-ban és Kanadában nem áll rendelkezésre.
A segédprogram indításához a Start menüből válassza a Panasonic
Panasonic Document
Management System
IPX-SPX Setup Wizard menüpontot. Számítógépének NetWare környezethez
történő beállításához hajtsa végre a következőket:
1
A NetWare környezetben elérhető készülékek
megjelennek a listán.
Jelölje ki a kívánt készüléket és kattintson a
Next
2
(Tovább) gombra.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Do not use
NetWare (Ne használja a NetWare-t) nincs
kiválasztva.
Válassza ki a kívánt módot (NetWare mode)
és kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
1. NDS print server (NDS
nyomtatószerver)
2. Bindery print server (Bindery
nyomtatószerver)
3. Remote printer (Távoli nyomtató)
96
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
3
Válassza ki a keret típust (Frame type) és
kattintson a
(Tovább) gombra.
Automatic (Automatikus)
IEEE 802.2
IEEE 802.3
ETHERNET II
IEEE SNAP
Nyomtató fejezet
1.
2.
3.
4.
5.
Next
Folytatás a következő oldalon...
97
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
4a
<NDS nyomtatószerver esetén>
Állítsa be a Tree (Fa), Context (Környezet),
Print server name (Nyomtatószerver név),
Printer server password (Nyomtatószerver
jelszó) és Print port name (Nyomtatóport
név) mezőt az NDS nyomtatószerverhez és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
Megj.: Adminisztrátori jogokkal rendelkező
felhasználóként (Rendszergazdaként)
lépjen be a NetWare-be.
Írja be a nyomtatósor nevét (Print queue
name) és kattintson a
Next
(Tovább)
gombra.
Írja be a sor kötetet (Queue volume) és
kattintson a
98
Next
(Tovább) gombra.
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
4b
<Bindery nyomtatószerver esetén>
Állítsa be a File server (Fájl szerver), Print
server name (Nyomtatószerver név) és Print
server password (Nyomtatószerver jelszó)
mezőt a Bindery nyomtatószerverhez és
kattintson a
Next
(Tovább) gombra.
felhasználóként (Rendszergazdaként)
lépjen be a NetWare-be.
Írja be a nyomtatósort (Print queue) és
kattintson a
4c
Next
(Tovább) gombra.
<Távoli nyomtató esetén>
Állítsa be a Printer port name (Nyomtatóport
név) mezőt a távoli nyomtatóhoz és kattintson
a
Folytatás a következő oldalon...
Next
(Tovább) gombra.
99
Nyomtató fejezet
Megj.: Adminisztrátori jogokkal rendelkező
IPX-SPX Setup Wizard (IPX-SPX beállítás varázsló)
100
5
Megjelenik a beállítások listája.
6
A beállítások érvényesítéséhez kattintson az
7
Kattintson a
Kattintson a
OK
gombra.
Next
(Tovább) gombra.
gombra.
Finish
(Befejezés)
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-1520P/1820P/1820E
Normál papír
Vastag papír
Írásvetítő fólia
Címke
Boríték
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Ledger
Igen
Igen
Igen
Igen
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Igen
Igen
Igen
Igen
Invoice
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS1
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS2
Igen
Igen
Igen
Igen
A3
Igen
Igen
Igen
Igen
B4
Igen
Igen
Igen
Igen
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Igen
Igen
Igen
Igen
A5
Igen
Igen
Igen
Igen
8K
Igen
Nem
Nem
Igen
16K
Igen
Nem
Nem
Igen
Ledger
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A3
Nem
Igen
Nem
Nem
B4
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
8K
Nem
Nem
Nem
Nem
16K
Nem
Nem
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
#9
Nem
Nem
Nem
Nem
#10
Nem
Igen
Nem
Nem
Monarch
Nem
Nem
Nem
Nem
DL
Nem
Igen
Nem
Nem
C5
Nem
Nem
Nem
Nem
Folytatás a következő oldalon...
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Nyomtató fejezet
Papír típus
101
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-180/190
Papír típus
Normál papír
Vastag papír
Kartonpapír
Írásvetítő fólia
Címke
Boríték
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Igen
Igen
Igen
Igen
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Igen *1
Igen
Igen *1
Igen *1
A5
Igen *1
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Igen
Igen
Nem
Nem
Legal
Igen
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Igen
Igen
Nem
Nem
B5
Igen *1
Igen
Nem
Nem
A5
Igen *1
Igen
Nem
Nem
Letter
Igen
Igen
Nem
Nem
A4
Igen
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
#9
Nem
Igen
Nem
Nem
#10
Nem
Igen
Nem
Nem
Monarch
Nem
Igen
Nem
Nem
DL
Nem
Igen
Nem
Nem
C5
Nem
Igen
Nem
Nem
*1: Csak DP-180 esetén
102
Nyomtatás 2.
Nyomtatás
papírkazettából
kétoldalas
(opcionális)
üzemmódban
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-2330/3030
Normál papír
Vastag papír
Írásvetítő fólia
Címke
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Ledger
Igen
Igen
Igen
Igen
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Igen
Igen
Igen
Igen
Invoice
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS1
Igen
Igen
Igen
Igen
FLS2
Igen
Igen
Igen
Igen
A3
Igen
Igen
Igen
Igen
B4
Igen
Igen
Igen
Igen
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Igen
Igen
Igen
Igen
A5
Igen
Igen
Igen
Igen
Ledger
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A3
Nem
Igen
Nem
Nem
B4
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Folytatás a következő oldalon...
Nyomtató fejezet
Papír típus
103
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírtípus és papírméret
„ DP-3530/4530/6030
Papír típus
Normál papír
Vastag papír
Írásvetítő fólia
Címke
104
Papír méret
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Ledger
Nem
Igen
Igen
Igen
Letter
Igen
Igen
Igen
Igen
Legal
Nem
Igen
Igen
Igen
Invoice
Nem
Igen
Igen
Igen
FLS1
Nem
Igen
Igen
Igen
FLS2
Nem
Igen
Igen
Igen
A3
Nem
Igen
Igen
Igen
B4
Nem
Igen
Igen
Igen
A4
Igen
Igen
Igen
Igen
B5
Nem
Igen
Igen
Igen
A5
Nem
Igen
Igen
Igen
Ledger
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
Legal
Nem
Igen
Nem
Nem
Invoice
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS1
Nem
Igen
Nem
Nem
FLS2
Nem
Igen
Nem
Nem
A3
Nem
Igen
Nem
Nem
B4
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
B5
Nem
Igen
Nem
Nem
A5
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Letter
Nem
Igen
Nem
Nem
A4
Nem
Igen
Nem
Nem
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírsúly és kapacitás
„ DP-1520P/1820P/1820E
Papírsúlyok
Papírkapacitás
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Normál papír
16 –24 lb
(60 – 90 g/m2)
15 –34 lb
(55 – 133 g/m2)
16 –24 lb
(60 – 90 g/m2)
17–24 lb
(64 – 90 g/m2)
Vastag papír
Nem
25 –34 lb
(94 –133 g/m2)
Nem
Nem
Normál papír
20 lb (75 g/m2)
550 lap
50 lap
550 lap
550 lap
Írásvetítő fólia
Nem
10 lap
Nem
Nem
Címke
Nem
10 lap
Nem
Nem
Boríték
Nem
5 lap
Nem
Nem
Nyomtató fejezet
Papír típus
„ DP-180/190
Papír típus
Papírsúlyok
Papírkapacitás
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás kézi
adagolóból
Nyomtatás 2.
papírkazettából
(opcionális)
Normál papír
16 –28 lb
(60 –105 g/m2)
16 –28 lb
(60 –105 g/m2)
16 –28 lb
(60 –105 g/m2)
Vastag papír
Nem
29 –44 lb
(106 –165 g/m2)
Nem
Boríték
Nem
24 lb (90 g/m2)
Nem
Normál papír
20 lb (75 g/m2)
250 lap
1 lap
550 lap
Írásvetítő fólia
20 lap
1 lap
Nem
Címke
Nem
1 lap
Nem
Boríték
Nem
1 lap
Nem
Folytatás a következő oldalon...
105
Műszaki paraméterek
Felhasználható papírsúly és kapacitás
„ DP-2330/3030
Papír típus
Papírsúlyok
Papírkapacitás
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Normál papír
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
15 –24 lbs.
(55 – 90 g/m2)
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
17 –24 lbs.
(64 – 90 g/m2)
Vastag papír
Nem
15 –34 lbs.
(55 – 130 g/m2)
Nem
Nem
Normál papír
20lbs (75 g/m2)
550 lap
50 lap
550 lap
--
Írásvetítő fólia
Nem
10 lap
Nem
Nem
Címke
Nem
10 lap
Nem
Nem
Boríték
Nem
Nem
Nem
Nem
„ DP-3530/4530/6030
Papír típus
Papírsúlyok
Papírkapacitás
106
Nyomtatás
papírkazettából
Nyomtatás
kézi
adagolóból
Nyomtatás
Nyomtatás
opcionális
kétoldalas
papírkazettákból üzemmódban
Normál papír
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
15 –24 lbs.
(55 – 90 g/m2)
16 –24 lbs.
(60 – 90 g/m2)
17 –24 lbs.
(64 – 90 g/m2)
Vastag papír
Nem
15 –35 lbs.
(55 – 133 g/m2)
Nem
Nem
Normál papír
20lbs (75 g/m2)
1550+550 lap
50 lap
550 lap
--
Írásvetítő fólia
Nem
10 lap
Nem
Nem
Címke
Nem
10 lap
Nem
Nem
Boríték
Nem
Nem
Nem
Nem
Műszaki paraméterek
Fóliák és címkék
•
•
Papírtípus
Papírméret
Ajánlott típus
Írásvetítő fólia
Letter/A4
3M PP2500 (DP-1520P/1820P/1820E esetén)
3M CG3300 (DP-180/190 esetén)
3M PP2500 (DP-2330/3030 esetén)
3M PP2500 (DP-3530/4530/6030 esetén)
Címke
Letter
Avery 5160 – 5163, Avery 5660 – 5663 (DP-180/190 esetén)
A4
Avery L7159 –L7164 (DP-180/190 esetén)
A nyomtató sérüléseinek elkerülése érdekében ne használjon tintasugaras nyomtatókhoz készült fóliát.
Ne használjon olyan fóliát, melyre egyszer már nyomtattak.
Megj.: A címkéknek tökéletesen el kell fedniük a hordozó anyagot, ahogy a mellékelt ábra is mutatja.
YES
107
Nyomtató fejezet
Lehetősége van nyomtatni jó minőségű, kifejezetten lézernyomtatókhoz készült címkékre és írásvetítő
fóliákra is. A következő típusok használatát javasoljuk.
Műszaki paraméterek
Borítékok (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)
Javasoljuk, hogy csak jó minőségű, átlósan illesztett kialakítású borítékot használjon, ahogy az ábrán is
látható:
A jó minőségű borítékok a következő jellemzőkkel bírnak:
• Vékony, élesre hajtott kezdő él.
• 24 lb (90 g/m2) súlyú papír.
• Lapos, nem kunkorodik, nem gyűrődik, szakadástól mentes stb.
A következő tulajdonságok bármelyikével rendelkező borítékok használata nem javasolt (használata
papírelakadáshoz, vagy nyomtatási minőségi problémákhoz vezethet).
• Nem szabványos alakú borítékok
• Felkunkorodott, összegyűrődött, szakadt, megcsavarodott, szamárfüles vagy egyéb sérüléssel
rendelkező borítékok
• Oldallezárású borítékok
• Erősen mintázott vagy rendkívül fényes felületű borítékok
• Lehúzandó szalagos borítékok
• Egynél több füllel rendelkező borítékok
• Öntapadós borítékok
• Buggyos vagy nem élesre hajtott borítékok
• Dombornyomott borítékok
• Olyan borítékok, melyekre már nyomtattak lézernyomtatóval
• Borítékok, melyek belsejére korábban már nyomtattak
108
Műszaki paraméterek
Borítékok (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)
Nyomtató fejezet
Ne próbáljon meg nyomtatni a következő borítékok egyikére sem. Ezek károsíthatják a nyomtatót.
• Kapoccsal, patenttal vagy szalaggal/zsinórral ellátott (Lásd: 1. ábra)
• Átlátszó ablakos borítékok (Lásd: 2. ábra)
• Olyan borítékok, melyek elolvadhatnak, színüket veszthetik, megperzselődhetnek, elcsúszhatnak vagy
mérgező anyagokat bocsáthatnak ki, amennyiben 200 °C (392 °F) éri őket 0,1 másodpercig
• Olyan borítékok, melyek ragasztós felületét nem szükséges benedvesíteni, ellenben nyomás hatására a
felületek összetapadnak
Vásárlás előtt mindig kérjen mintát a borítékból, hogy kipróbálhassa. Ellenőrizze, hogy a boríték
megfelelően használható a nyomtatásra.
A legjobb nyomtatási eredmény érdekében
• Kerülje a nyomtatást magas páratartalom mellett.
A magas páratartalomtól a boríték felkunkorodhat és túl sok festéket vehet fel.
A magas páratartalom a boríték lezáródását is okozhatja.
• A borítékok tárolása nagyon fontos. Nedvességtől és páratartalomtól mentes helyen tárolja, sima
felületre fektetve, ahol az éleik nem hajolhatnak vagy sérülhetnek meg. A páratartalom ne legyen
magasabb 70%-nál.
109
Műszaki paraméterek
Borítékok betöltése (DP-180/190/1520P/1820P/1820E esetében)
„ DP-1520P/1820P/1820E
„ DP-180/190
110
Műszaki paraméterek
Nyomtatási sebesség
DP-1520P:
DP-180:
DP-1820P/1820E:
DP-190:
DP-2330:
DP-3030:
DP-3530:
DP-4530:
DP-6030:
15 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
18 lap/perc
(A4 méretű normál papír, egyoldalas)
18 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
19 lap/perc
(Letter méretű normál papír, egyoldalas)
23 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
30 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
35 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
45 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
60 lap/perc
(A4/Letter méretű normál papír, egyoldalas)
Felbontás (dpi)
300 x 300, 600 x 600, 1200 (megegyező) x 600
Csatolófelület
USB 1.1 (Kivéve DP-3530/4530/6030 esetén)
Párhuzamos port (Csak DP-3530/4530/6030 esetén)
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Támogatott operációs rendszerek
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (With Service Pack 3 vagy
újabb szükséges), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
Nyomtató memóriája
20 MB
111
Nyomtató fejezet
Nyomtató paraméterek
Troubleshooting
Hibaelhárítás
Nyomtatási hiba
Ha nem működik a nyomtatás, először az alábbi pontokat ellenőrizze:
• Az összekötő kábelek (az USB nyomtató kábel illetve az Ethernet LAN kábel) megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.
• Be van-e kapcsolva a készülék.
• Megfelelően van-e behelyezve a papír.
• Nem jelez-e ki hibaüzenetet a készülék.
A fenti pontok a tesztoldal kinyomtatásával ellenőrizhetők. Olvassa el az alábbiakat a tesztoldal
kinyomtatásához:
112
Windows 98/Windows Me
[General (Általános) fül]
(Lásd: 37. oldal)
Windows NT 4.0
[General (Általános) fül]
(Lásd: 49. oldal)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003
[General (Általános) fül]
(Lásd: 62. oldal)
Hibaelhárítás
A dokumentumok nem megfelelően nyomtatódnak ki
Probléma
Lehetséges ok / Teendő(k)
• A papírméret és a nyomtatás tájolásának beállítása nem azonos az
alkalmazások beállításánál és a nyomtató illesztőprogram beállításánál.
Adja meg újra a beállításokat.
• A karakterek a készülék nyomtatási területén kívül helyezkednek el.
Nem megfelelő betűtípus.
• Ellenőrizze, hogy a kiválasztott betűtípus telepítve van-e a számítógépen.
• Válassza a "Use Printer TrueType fonts" (A nyomtató TrueType
betűtípusainak használata) lehetőséget a Font (Betűtípus) fülön a Printer
Driver
Properties
(Nyomtató
illesztőprogram
tulajdonságok
párbeszédablakban.
A nyomtatás menet közben leáll.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen hálózati probléma.
Bár a nyomtatási adat átkerült
készülékbe, az mégsem nyomtat.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató Online állapotban van-e.
• Ellenőrizze, hogy a készülék nincs leállás üzemmódban. Nyomja meg az
ENERGY SAVER billentyűt a készenléti módból való visszatéréshez. A
részletekért olvassa el a másolóhoz és a hálózati lapolvasóhoz tartozó
kezelési útmutatót.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy az USB nyomtatókábel megfelelően van
csatlakoztatva.
• Állítsa helyre az áramellátást, ha az ON LINE LED nem világít még akkor
sem, ha az USB nyomtatókábel csatlakoztatva van.
Hibaelhárítás
Rossz a nyomtatási pozíció, vagy a
széleknél hiányzik a nyomtatás.
113
Appendix
Függelék
Nyomtatási terület
Amikor a készülékre nyomtat, a nem nyomtatható sáv mind a négy oldalnál 5 mm (0,2 hüvelyk) széles.
0,2 (5,0)
0,2 (5,0)
0,2 (5,0)
0,2 (5,0)
114
Függelék
Szimbólum táblázat
Szimbólum készlet
0
Legal (HP Legal)
1
ISO 4 (Egyesül Királyság)
2
ISO 6 (ANSI, ASCII)
3
ISO 11 (Svéd/Francia)
4
ISO 15 (Olasz)
5
ISO 17 (Spanyol)
6
ISO 21 (Német)
7
ISO 60 (Norvég, v.1)
8
ISO 69 (Francia)
9
ISO 8859/2 Latin 2
10
ISO 8859/2 Latin 5
11
PC-8 (IBM-8, 437-es kódlap)
12
PC-8 DN (Dán/Norvég)
13
PC-850 (IBM-850)
14
PC-8 TK (437T kódlap)
15
PC-852 Latin 2
16
Roman 8
17
Desk Top
18
ECMA 94 (Latin 1)
19
Macintosh
20
Math 8 (HP Math 8)
21
Microsoft Publishing
22
Pi Font (HP Pi Font)
23
PS Math
24
PS Text
25
Ventura International
26
Ventura Math
27
Ventura US
28
Windows
29
Windows 3.1
30
Windows 3.1 Latin 2
31
Windows 3.1 Latin 5
32
Symbol, Windows 3.1
33
Wingdings, Windows 3.1
34
Baltic (PC-1004)
35
Baltic (PC-775 Baltic)
Függelék
No.
115
Az Ön Panasonic szervize:
T0304-4094
DZSD002189-4
2004. november
Nyomtatva Magyarországon
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement