Panasonic DP150FP Operating instructions

Panasonic DP150FP Operating instructions
Voor gebruik
Digitaal Document Systeem
Het maken van kopieën
Handleiding (Bij de kopieermachine)
Modelnr.
DP-150FP
DA-DS150
(Accessoire)
Lees voor het gebruik van het kopieersysteem
alle instructies aandachtig door en bewaar
deze handleiding als naslagwerk.
Nederlands
7
Overigen
Onderhoud
Accessoire
Accessoires
DA-DS150
DA-SM16B
Bedienings Overzicht
Algemene kenmerken
■ Kopiëren op ware grootte
Automatische
documenteninvoer
100%
Bedieningspaneel
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
1
FLASH
FOTO
DATA
3 DEF
WISSEN/STOP
2 in 1
FAX
2 ABC
AUTO
DONKER
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
ON LINE
ZOOM
(50~200%)
abc..
NUMMER
ZOEKEN
-
+
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
FUNCTIE
INSTELLEN
START
TEL/KIES
0
-/()
LICHT
1 2 (3)
Druk op de Kies
zet de stroomschakelaar Plaats origineel
C Te kopiëren
kopieertoets papiercassette
op AAN.
kant naar boven.
(zie pag. 9)
Voeg papier toe C tot 30 originelen
(80 g/m2), formaat:
(zie pag. 21)
A5 – B4⋅FLS
4
Aantal afdrukken
tot 99 instelbaar.
(Aantal afdrukken.
Tot maximaal 50
instelbaar)
Druk op start
5
■ Hoe u kunt kopiëren zonder ADF (automatische documenten invoer).
Plaats van de originelen
A4R
FLS B4
■ Geleider voor origineel
Plaats het origineel op de corresponderende lijnen (zie
schema).
A5R
FLS B4
A4R
A5R
A5R
A4R
C
Plaats het origineel met de tekst naar beneden.
C
Als het origineel niet juist op de glasplaat ligt kan op de
kopie een gedeelte van het origineel ontbreken.
FLS B4
■ Als de belichting handmatig wordt ingesteld:
C
Het kopieersysteem heeft automatische belichting
waardoor aanpassingen zelden nodig zijn.
FOTO
AUTO
Kies Foto om foto’s en zwart/wit afbeeldingen te
kopiëren.
Kies Auto om te kopiëren met automatische belichting.
DONKER
LICHT
Kies Donker om lichte originelen te kopiëren.
Kies Licht om originelen met gekleurde achtergrond te
kopiëren.
Normale positie
Opmerking
Niet geschikte originelen:
C
C
C
C
C
C
C
C
C
2
Papier met een glad oppervlak zoals gesatineerd papier
Overhead transparanten.
Opgeplakte originelen.
Originelen waarvan de invoerkant gevouwen is.
Drukgevoelig papier of papier met carbon ertussen
Opgekruld papier
Originelen met nietjes er doorheen
Originelen die vettig zijn
Verwijder de opgestapelde kopieën uit de opvang bak bij elke 200 vel.
Bedienings Overzicht
Overzicht
Overzicht
Gebruiksgemak voor het kantoor, meer dan vier functies
1
Kopieersysteem
C Er kan gekopieerd worden tot
formaat A4R.
C Beschikbaar om originelen met
tekst,foto of grijstinten te kopiëren.
2
Fax
3
Printen
4
Scanner
5
Applicatie software
C Document manager
C Document overzicht
C Document scanner
C Special functies (monitor status,
telefoonboek bewerken, standaard
instellingen bewerken)
C Super G3 fax op gewoon papier.
C Kan gebruikt worden als gewone
telefoon met de optionele handset
(m.u.v. Europa).
C Standaard digitale printer
controller; 300 of 600 dpi resolutie.
C zwart/wit originelen scanner
standaard, scanresolutie max 400
dpi.
DP-150FP Gebruikers handleiding
Deze kopieermachine heeft drie gebruikers handleidingen. Gebruik de juiste handleiding wanneer
dit noodzakelijk is.
<Kopieersysteem>
Gebruik de informatie in deze handleiding wanneer u een vraag heeft over
een copierfunctie. Bijvoorbeeld: hoe maak ik kopieën, het bijvullen van de
papiercassette, vervangen van toner etc.
<Fax>
Gebruik de informatie in de DP-150FP fax gebruikers handleiding
wanneer u vragen heeft over een fax functie. Bijvoorbeeld: hoe zend en
ontvang ik een fax, wat te doen als er een foutmelding verschijnt etc.
<Printer>
en
<andere eigenschappen>
Gebruik de gegevens van de meegeleverde CD voor een uitleg hoe u
gebruik kunt maken van de printer, scanner edit directory, standaard
instellingen en/of document management systeem.
3
Energy Star
Het DP-150FP kopieersysteem is in overeenstemming met Rang 2 van het “Environmental
Protection Agency’s Energy Star Program. Dit vrijwillige programma specificeert het energie
verbruik en de verbruiksstandaarden voor kopieersystemen. De DP-150FP zal automatisch
uitschakelen na een aangegeven periode waarin deze niet wordt gebruikt. Door het gebruik van
kopieersystemen met de “Energy Star” zal het stroomverbruik verminderd worden wat
uiteindelijk leidt tot een beter milieu.
De standaard instellingen kunnen worden veranderd afhankelijk van uw wensen. Neem contact
op met uw verkoper voor meer details.
4
Energy Star
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Voor gebruik
Overzicht ......................................................................................................................................... 3
Voorzorgsmaatregelen .................................................................................................................. 6
■ Extern/intern ......................................................................................... 9
Onderdelen
■ Bedieningspaneel ............................................................................... 10
Functie-instellingen ..................................................................................................................... 12
Kenmerken ................................................................................................................................... 13
Het maken van kopieën
Algemene kenmerken
Creatieve functies
■ Kopiëren op ware grootte ...................................................................... 2
■ Verkleinen of vergroten ....................................................................... 14
■ Kopiëren met de zoom instelling ......................................................... 15
■ Digitale sky-shot ................................................................................. 16
■ van 2 naar 1 kopiëren ......................................................................... 17
■ Sorteren ............................................................................................. 18
■ Gebruik van de handinvoer ................................................................. 19
Accessoire
Accessoire ................................................................................................................................... 20
Onderhoud
Behandeling
Controle
■ Papier toevoegen ................................................................................ 21
■ Verander papier formaat ..................................................................... 22
■ Toner Cartridge vervangen ................................................................. 23
■ Drum Unit vervangen .......................................................................... 24
■ Vastgelopen papier verwijderen (kopieermachine) ............................. 25
■ Vastgelopen origineel verwijderen (ADF) ............................................ 27
■ Vastgelopen papier verwijderen (2e papier cassette) .......................... 28
■ Het verhelpen van storingen ............................................................... 29
Overigen
Technische gegevens .................................................................................................................. 32
Lijst verbruiksmaterialen ............................................................................................................ 33
5
Voorzorgsmaatregelen
Voor uw veiligheid
■ Laser
LASER VEILIGHEID
Deze machine gebruikt een laser. Uitsluitend erkend, gekwalificeerd
onderhoudspersoneel mag deze machine repareren zodat oogletsel
wordt voorkomen.
Dit product maakt gebruik van een laser.
Als de bediening, aanpassingen of de uitvoering van procedures anders
geschieden dan hierin beschreven, bestaat het gevaar dat u wordt
blootgesteld aan straling.
LASER KLASSE 1
LASER CLASSE 1
RANGO LASER 1
CLASS
1 LASER PRODUCT
(
)
TO IEC 825
■ Waarschuwingslabels
6
ATTENTION:
Rayonnement laser invisible
dangereux en cas d’ouverture et
lorsque la sécurité est neutralisée.
EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
PELIGRO:
Cuando se abre y se invalida el bloqueo, se
producen radiaciones invisibles de láser.
EVÍTESE LA EXPOSICIÓN
DIRECTA A TALES RAYOS.
CAUTION:
Invisible laser radiation when
open and interlocks defeated.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.
VORSICHT:
Unsichtbare Laserstrahlung, wenn
Abdeckung geöffnet und
Sicherheitsverriegelung überbrückt.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
FFPTE2584
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
Behandeling
■ Kijk niet rechtstreeks in de belichtingslamp.
■ Schakel de stroom tijdens het kopiëren niet uit en
open het voorpaneel niet. (zie pag. 9)
C
Laat geen paperclips of andere metalen voorwerpen
in de kopieermachine vallen.
Toner en papier
■ Sla toner, developer en papier op in een koele
omgeving met een lage luchtvochtigheid.
C
Hoge kwaliteit papier van 60-90 g-m2 mag worden
gebruikt. Een door Panasonic aanbevolen merk
verzekert u van optimale prestaties.
C
Voor een optimale kopie kwaliteit raden wij u aan
toner van het merk Panasonic te gebruiken.
Ventilatie
■ Zorg ervoor dat de kopieermachine in een open of
goed geventileerde ruimte wordt opgesteld zodat
het ozongehalte niet oploopt. Omdat ozon zwaarder
is dan lucht is het verstandig om dicht bij de vloer
goed te ventileren.
7
Voorzorgsmaatregelen
Installatie
■ Plaats de kopieermachine niet in de volgende
ruimtes:
C Extreem hoge of lage temperatuur en hoge
luchtvochtigheid.
Omgeving
Temperatuur: 10°C – 30°C
Relatieve Luchtvochtigheid: 30% – 80%
C
Omgeving waar de temperatuur en luchtvochtigheid
snel kunnen veranderen.
C
Directe blootstelling aan zonlicht.
C
Direct in de luchtstroom van de airconditioning.
C
In stofrijke omgeving.
C
Slecht geventileerde omgeving.
C
Omgeving waar chemische dampen hangen.
C
Omgeving met extreme vibratie.
C
Onstabiele of ongelijke ondergrond.
Belangrijk
De hoofdschakelaar op dit kopieersysteem moet gebruikt worden om de spanning uit te schakelen.
Let erop dat deze schakelaar eenvoudig bereikbaar is.
8
Voorzorgsmaatregelen
Onderdelen
Onderdelen
Gebruik van de handinvoer
■ Extern
Uitvoerlade
Schuif de uitvoerlade uit
tijdens kopiëren.
Bedieningspaneel
ADF (automatische documenten invoer)
Rechter paneel
Handinvoer
Toets
Aan/Uit schakelaar
2de papier
invoermodule
(Accessoire)
AAN
uit
Druk hier om het rechter
paneel te sluiten.
Papierlade
(zie pag. 21, 22)
Voorpaneel
■ Intern
Knop
(zie pag. 26)
Toner Cartridge
(zie pag. 23)
Drum Unit
(zie pag. 24)
Fuser deksel
(zie pag. 25)
Drum oppervlak
C S.v.p. niet aanraken!
Overdrachtsroller
C S.v.p. niet aanraken!
9
Onderdelen
Bedieningspaneel
■ Functietoetsen voor het kopiëren.
(Functietoetsen voor de fax, zie fax gebruikers handleiding.)
Toets voor
Sorteer toets automatische
(zie pag. 18) belichting/foto-toets
(zie pag. 2)
2SIDED
SORTEREN
KOPIE
2 in 1
FAX
FOTO
DATA
ZOOM
SELECTEREN
AUTO
PAPIER
CASSETTE
DONKER
ON LINE
(50~200%)
-
LICHT
Kopieertoets
Belichtings
controle toets
Papier lade
toets
Toets voor vergroten of verkleinen
in vaste stappen
Scroll toets
NB: zie voor een verdere uitleg van de scroll
toets één van de volgende pagina’s. Daar
treft u een uitleg aan van de functie van de
boven, onder, linker en/of rechter toets.
Informatie display
2SIDED
SORTEREN
KOPIE
Sorteer indicator
(zie pag. 18)
2 in 1 kopiestand indicator
(zie pag. 17)
2 in 1
FAX
Gegevens
indicator
On line indicator
DATA
AUTO
DONKER
ON LINE
Aanduiding Papierstoring
(zie pag. 25-28)
10
FOTO
LICHT
Voeg papier toe indicator
(zie pag. 21)
S
Aanduiding
automatische
belichting/foto functie
(zie pag. 2)
Belichtingsaanduiding
(zie pag. 2)
Onderdelen
Mededelingendisplay
Energiebesparings toets
Herstel toets
Druk op deze toets om de
kopieermachine terug te
zetten in de basisinstelling.
C
HERH/
PAUZE
ENERGIE
SPAARSTAND
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
RESET
WISSEN/STOP
FLASH
abc..
NUMMER
ZOEKEN
+
FUNCTIE
INSTELLEN
START
TEL/KIES
0
Insteltoets
-/()
Toetsenbord
Start toets
WISSEN/Stop toets
C Druk op deze toets om een
kopieeropdracht te
onderbreken of het aantal
kopieën in het venster terug te
zetten op 1.
Door de Automatische Belichtingstoets in te drukken zal de Automatische
Belichting als volgt worden aangeduid.
Donkerder
Lichter
Normale
positie
Donker Donkerder
Lichter
Licht
11
Functie-instellingen
■ Energiebesparingsinstelling/Auto UIT mode
Energiebesparingsinstelling
# Functie aktiveren
Druk op de Energiebesparingstoets. Het indicatielampje zal gaan branden.
Activeert automatisch 15 minuten na de laatste kopie.
$ Om deze instelling te annuleren.
Druk nogmaals op de energiebesparings toets.
Auto UIT mode
# Activeert automatisch 30 minuten na de laatste kopie.
Stroomverbruik zal verminderen en de Energiebesparingsindcatie zal gaan branden.
$ Om deze instelling te annuleren..
Druk op de Energiebesparingstoets.
Als u bovenstaande instelling wilt wijzigen of meer informatie nodig heeft, neem dan contact op
met uw Panasonic geauthoriseerde dealer.
Stroomverbruik
Normale werking
Ongeveer 60 Wh
Energiebesparings functie Ongeveer 35 W
Auto UIT mode
Ongeveer 1,5 W
Opwarmtijd
Geen
5 sec.
25 sec.
■ Toner Bespaar Instelling
1) Dit werkt alleen in de kopieerstand. Indien u afdrukt via printer of fax functie, zal dit niet werken.
2) De Toner Bespaar Instelling bespaart tonerverbruik door donkere originelen lichter af te
drukken.
De belichtingsindicatie “LICHT” brandt als de Toner Bespaar Instelling ingeschakeld is.
3) Functie aktiveren:
# Druk op kopietoets
$ Druk op de functie toets
% Druk op toets “4” van het toetsenbord
& Druk op de INSTELLEN toets..
( Selecteer “TONERBESPARINGSMODUS 2: GELDIG”
Druk op toets “2” van het toetsenbord
) Druk op de INSTELLEN toets..
Om deze instelling te annuleren.: # Druk op kopietoets
$ Druk op de functie toets
% Druk op toets “4” van het toetsenbord
& Druk op de INSTELLEN toets.
( Selecteer “TONERBESPARINGSMODUS 1: ONGELDIG”
Druk op toets “1” van het toetsenbord
) Druk op de INSTELLEN toets..
■ Kopie reserveringsfunktie
Tijdens het opwarmen van de kopieermachine, kunt u uw origineel reeds neerleggen, uw
kopiewensen ingeven en op de startknop drukken. De wachtindicator (startknop) zal
knipperen totdat de opwarmtijd is afgelopen, en het kopieerproces zal automatisch worden
gestart.
NB: voer uw kopiewensen in als de boodschap: “OPSTARTEN. MAAK VAST UW KEUZE”
verschijnt op het display.
12
Functie-instellingen
Kenmerken
Kenmerken
■ Eigenschappenlijst
Verkleinen of vergroten
(zie pag. 14)
Kopiëren met vooraf ingestelde ratio’s.
Kopiëren met de zoom instelling
(zie pag. 15)
Kopiëren met variabele zoom ratio’s.
Digitale sky-shot
(zie pag. 16)
Kopiëren van kleine originelen zonder
donkere randen.
Van 2 naar 1 kopiëren
(zie pag. 17)
Kopiëren van twee enkelzijdige, naast
elkaar gelegen originelen naar
enkelzijdige kopieën.
Sorteren
(zie pag. 18)
Automatisch sorteren van meerdere
kopieën.
13
Algemene kenmerken
Verkleinen of vergroten
■ Er zijn drie vooraf ingestelde verkleiningstoetsen en één vooraf ingestelde vergrotingstoets.
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
Mededelingendisplay
2 in 1
FAX
DATA
AUTO
DONKER
SELECTEREN
(50~200%)
PAPIER
CASSETTE
ON LINE
abc..
NUMMER
ZOEKEN
-
+
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
WISSEN/STOP
FLASH
FOTO
ZOOM
1
FUNCTIE
INSTELLEN
START
TEL/KIES
0
-/()
LICHT
1
2
Plaats
origineel
Druk op
kopietoets
3
Selecteer papierlade of
handinvoer*
4 5
Aantal
Druk op start
afdrukken tot
99 instelbaar.
Kies het
kopieformaat
Selecteer het kopieer ratio/formaat
door op de % selectie toets te drukken
SELECTEREN
Toets voor vergroten
of verkleinen in vaste
stappen
100%
100%
82%
FLS⋅B4→A4
71%
A4→A5
58%
FLS⋅B4→A5
141%
A5→A4
Voorbeeld: verkleinen
Origineel formaat
Kopie formaat
B4
A4
De juiste instelling wordt automatisch gekozen.
Om verkleinings/vergrotings kopieën te annuleren, druk op
de reset toets.
Opmerking
∗ Als het kopieerformaat verschilt van het papierformaat in de papierlade, selecteer dan
C
14
de handinvoer door op de Papierlade toets te drukken en het papier in de handinvoer te
plaatsen. (zie pag. 19)
Zie pag. 22 voor het veranderen van het papierformaat in de papierlade.
Algemene kenmerken
Kopiëren met de zoom instelling
■ Een zoom faktor kan worden gekozen van 50% tot 200% in stappen van 1%.
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
Mededelingendisplay
AUTO
DATA
SELECTEREN
DONKER
ON LINE
PAPIER
CASSETTE
(50~200%)
abc..
NUMMER
ZOEKEN
-
+
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
WISSEN/STOP
FLASH
FOTO
ZOOM
2 ABC
FUNCTIE
INSTELLEN
START
TEL/KIES
0
-/()
LICHT
1
Plaats
origineel
2
Papier lade toets*
Druk op
kopietoets
3
Kies zoom factor.
4 5
Aantal
Druk op start
afdrukken tot
99 instelbaar.
Zoom ratio: 50% tot 200%
Houdt de F toets of G toets ingedrukt.
ZOOM
abc..
(50~200%)
NUMMER
ZOEKEN
Voor vergroten
Voor verkleinen
(Vergroten in stappen van 1%.)
Om zoom kopiëren te annuleren, druk op
de reset toets.
Opmerking
∗
C
Als het kopieerformaat verschilt van het papierformaat in de papierlade,
selecteer dan de handinvoer door op de Papierlade toets te drukken en het
papier in de handinvoer te plaatsen. (zie pag. 19)
Zie pag. 22 voor het veranderen van het papierformaat in de papierlade.
15
Algemene kenmerken
2 in 1
FAX
1
Creatieve functies
Digitale sky-shot
■ Kopiëren vanaf de glasplaat met de ADF omhoog. Het kopiëren van kleine
originelen zonder donkere randen.
Digitale skyhot stand staat normaal gesproken aan. Als dit niet het geval
is, volg dan de volgende stappen.
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
Mededelingendisplay
2 in 1
FAX
DATA
AUTO
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
DONKER
ON LINE
(50~200%)
-
abc..
NUMMER
ZOEKEN
+
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
WISSEN/STOP
FLASH
FOTO
ZOOM
1
FUNCTIE
INSTELLEN
START
TEL/KIES
0
-/()
LICHT
1
Leg het
origineel op
de glasplaat
2
Druk op
kopietoets
SKYSHOT DIGITL
1: ONGELDIG
3
Druk op de
functie toets
5A7
Druk op de
INSTELLEN
toets.
6 4 8
Selecteer
skyhot stand
Druk op
de “5”
toets
Druk op
start
Indien deze boodschap verschijnt.
(Mededelingendisplay)
Druk op de “2”
toets
Opmerking
C
C
C
16
SKYSHOT DIGITL
2: GELDIG
Miskopieën kunnen ontstaan als de kopieermachine niet goed de randen van het origineel
kan zien.
Miskopieën kunnen ontstaan als de kopieermachine is geplaatst direct onder en/of bij
een extreem heldere lichtbron.
Als de ADF gesloten is, zal de skyshot stand niet functioneren. Zie uitleg hierboven (6)
om dit uit te kunnen schakelen.
Creatieve functies
Van 2 naar 1 kopiëren
■ Voor van 2 naar 1 kopiëren.
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
Mededelingendisplay
2 in 1
FAX
DATA
AUTO
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
DONKER
ON LINE
abc..
(50~200%)
-
NUMMER
ZOEKEN
+
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
WISSEN/STOP
FLASH
FOTO
ZOOM
1
FUNCTIE
START
TEL/KIES
INSTELLEN
0
-/()
Creatieve functies
LICHT
Papier lade toets*
1
2
3
Leg de originlen Druk op
in de ADF
kopietoets
Selecteer 2 in
1 stand
4 5
Aantal
afdrukken tot
99 instelbaar.
Druk op
start
Hoe u de originelen in de ADF dient te leggen
Te kopiëren kant naar boven.
Druk op de H toets
om de 2 in 1 stand
te selecteren.
2SIDED
1 keer 2 in 1 stand
AAN
Van 2 naar 1
SORTEREN
2 in 1
FOTO
DATA
AUTO
DONKER
2 keer 2 in 1 stand
UIT
C
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
ZOOM
(50~200%)
-
abc..
NUMMER
ZOEKEN
+
INST
LICHT
Toets voor vergroten of
I toets
H toets
verkleinen in vaste stappen
Indien u in de 2 in 1 stand kopieert van A5 naar A4 of van B4 naar A4, selecteer dan het
vooraf ingestelde ratio met de % selectie toets.
Waarschuwing
C
C
C
C
Als het kopieerformaat verschilt van het papierformaat in de papierlade,
selecteer dan de handinvoer door op de Papierlade toets te drukken en het
papier in de handinvoer te plaatsen. (zie pag. 19)
Zie pag. 22 voor het veranderen van het papierformaat in de papierlade.
2 in 1 stand zal niet functioneren vanaf de glasplaat
Als er gekopieerd wordt in de 2 in 1 stand op A5 formaat, zal er informatie
verloren gaan.
17
Creatieve functies
Sorteren
■ Automatisch sorteren van meerdere kopieën.
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
Mededelingendisplay
2 in 1
FAX
DATA
AUTO
SELECTEREN
(50~200%)
PAPIER
CASSETTE
DONKER
ON LINE
-
abc..
NUMMER
ZOEKEN
+
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
WISSEN/STOP
FLASH
FOTO
ZOOM
1
FUNCTIE
START
TEL/KIES
INSTELLEN
0
-/()
LICHT
Wanneer de ADF gebruikt wordt
1
2 3
Leg de originlen Druk op
in de ADF
kopietoets
Druk op sorteertoets
C Het indicatorlampje knippert
4 5
Aantal
Druk op start
afdrukken tot
99 instelbaar.
Als het origineel op glasplaat wordt gelegd
1
2 3
Leg het origineel
op de glasplaat
Druk op
kopietoets
6
Als het kopiëren van het
eerste origineel gereed is,
kan het volgende origineel
geplaatst worden
■ Sorteren is:
Druk op sorteertoets
C Het indicatorlampje knippert
7
Druk op start
8
4 5
Aantal
Druk op start
afdrukken tot
99 instelbaar.
Ga door met stappen 6 en 7 tot
dat het laatste origineel
gekopieerd is. Druk dan op de
sorteertoets.
C Het indicatorlampje knippert
9
Druk op start
Kopieren van
de tweede set
zal beginnen.
Bijvoorbeeld: kopieer drie setjes van drie originelen
Zonder sorteerstand
Origineel
2
1
3
2
1
3
2
1
1
3
2
3
1
1
1
2
2
3
2
3
3
In de sorteerstand
In de sorteerstand zullen de kopieën in dezelfde
volgorde worden gelegd als het origineel.
Waarschuwing
18
C
C
Druk niet op de sorteertoets als het te kopiëren aantal 1 is.
ADF scanning zal stoppen als de maximale geheugencapaciteit bereikt is. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren bij het scannen van foto's. Is dit het geval, scan de niet gescande
originelen opnieuw in en volg de verdere stappen zoals aangegeven op het display.
Creatieve functies
Gebruik van de handinvoer
■ Voor dubbelzijdig kopiëren of om te kopiëren op briefpapier, etiketten
t.b.v. mailing, overhead transparanten of papier met afwijkende formaten
of om te gebruiken als extra papiercassette.
1
2
Plaats origineel
Kies het kopieformaat.
(zie pag. 14)
3
Creatieve functies
Open de handinvoer.
Maak de lade open.
Lade
# Plaats het papier in de lade.
(maximaal 50 vel)
Vul het papier bij tot het stopt.
4
niet verder vullen
dan hier.
Plaats het papier met de tekst
naar beneden om te kopiëren op
briefpapier of mailingetiketten.
Geleiders
$ Pas de zijgeleiding aan de
papierbreedte aan.
Foutieve instelling kan ertoe leiden dat het
papier kreukt, vastloopt of scheef trekt.
5
Opmerking
Selecteer handinvoer met de
papiercassette-keuzetoets.
C
C
Plaats niet meer dan 25 (80 g/m2) vel in de handinvoer als u dubbelzijdige
kopieën gebruikt.
Sommige adresstickers en overhead sheets kunnen uw machine beschadigen.
Neem contact op met uw servicedienst voor advies betreffende niet standaard
papiersoorten.
19
Accessoire
Accessoire
■ 2de papier invoermodule (DA-DS150)
Beschikbaar om de 250-vels cassette bij te vullen.
C
C
Voor installatie: zie de meegeleverde installatie instructies.
Voor het instellen en wijzigen van het papierformaat: zie pag. 22
De afbeelding is die van
de kopieermachine met
optionele 2e
papiercassette.
2de papier invoermodule
(DA-DS150)
20
Behandeling
Papier toevoegen
■ Volg deze stappen om papier bij te vullen.
1
Til de papierlade op en trek deze
zover mogelijk uit de copier.
2
Druk de bodemplaat naar
beneden totdat deze vergrendelt.
3
Plaats het papier in de lade.
Hoe papier te plaatsen:
Plaats het papier met de te kopiëren kant
naar boven.
4
Accessoire
niet verder vullen
dan hier.
Zorg ervoor dat het papier niet
verder dan de vol-indicator
bijgevuld wordt in de papierlade.
Vulmarkering
Enkelzijdige kopie
5
Opmerking
C
C
C
Behandeling
Plaats de papierlade terug in de
copier.
Speciaal papier, zoals glanzend papier, adresstickers en overhead sheets
kunnen niet in de papierlade geplaatst worden. Gebruik de handinvoer voor
speciaal papier.
Bij het maken van dubbelzijdige kopieën, gebruik dan de handinvoer.
Als de papierlade niet geheel gesloten is, zal de Papier Bijvullen indicatie op
het bedieningspaneel gaan branden, sluit dan de papierlade helemaal.
21
Behandeling
Verander papier formaat
■ Hierna volgt de procedure om het papierformaat van de cassette aan te passen op
het controle paneel. Dit is ook van toepassing voor de optionele 2e papiercassette.
2SIDED
HERH/
PAUZE
SORTEREN
ENERGIE
SPAARSTAND
RESET
KOPIE
Mededelingendisplay
2 in 1
FAX
AUTO
DATA
DONKER
SELECTEREN
(50~200%)
PAPIER
CASSETTE
ON LINE
NUMMER
abc..
ZOEKEN
-
+
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
WISSEN/STOP
FLASH
FOTO
ZOOM
1
FUNCTIE
INSTELLEN
START
TEL/KIES
0
-/()
LICHT
1 2 4A6A8 3A5A7 9A10
Druk op
kopietoets
3
5
7
Druk op de
functie toets
Druk op de
INSTELLEN toets.
Druk op de “3” toets
3: PAPIERFORMAAT ?
DRUK OP INSTELLEN
Druk op de toets
“1” of “2”
Druk op “1” om de standaard 250 vels papiercassette te selecteren
Druk op “2” om de optionele 2e papiercassette te selecteren.*1
Papierformaat selectie
via het toetsenbord
1: A4 4: FLS (8″ × 13″) 7: LEGAL
2: B5 5: FLS (8.5″ × 13″) 8: INVOICE
3: A5 6: LETTER
0: NIET GEINSTALLEERD*2
verschijnt in het display.
■ Na het wijzigen van het papierformaat op het controle paneel, wijzig dan
het papierformaat in de cassette volgens de volgende procedure.
# Til de papierlade op en trek
deze zover mogelijk uit de
copier.
9
$ Pas papiergeleider a aan aan
de papierlengte.
Papiergeleider a
# Pas papiergeleider b aan aan
de papierbreedte.
10
Schuif de eindstop om de
papiergeleider b op het juiste formaat
in te stellen.
Eindstop
Waarschuwing
22
Papiergeleider b
$ Plaats de papierlade terug in de
copier.
Het wijzigen van het papierformaat van de 2e cassette gaat volgens dezelfde
procedure.
1
Als
de optionele 2e papiercassette niet is geïnstalleerd, dient LADE 2 op nul (0) te
∗
worden gezet: NIET GEINSTALLEERD.
∗2 “LADE 2 0: NIET GEINSTALLEERD” is alleen beschikbaar als de optionele 2e
papiercassette is geselecteerd onder procedure 5.
C
Behandeling
Toner Cartridge vervangen
■ Deze boodschap zal in het display verschijnen als er toner moet worden bijgevuld.
1
Rechter paneel
Toets
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
Handinvoer
2
3
4
# Open het voorpaneel.
Haak
Het voorpaneel kan niet geopend worden
als het rechter paneel nog open is.
Zie procedure 1.
$ Trek aan de groene haak van
de toner cartridge.
Verwijder de toner cartridge.
# Schud de toner cartridge een
aantal keer.
$ Verwijder de beschermlaag van
de toner cartridge (wit plastic).
5
Waarschuwing
Hendel
C
Raak de magnetische roller niet aan!
# Plaats de nieuwe toner cartridge.
$ Druk op groene hendel totdat
deze blokkeert.
% Sluit het voorpaneel.
& Sluit het rechter paneel. (zie pag. 9)
( Sluit de handinvoer.
Gebruik de geadviseerde Panasonic toner cartridge voor een optimale
kopiekwaliteit. Bewaar toner op een koele donkere plaats. Installeer de toner
cartridge meteen nadat het zegel verwijderd is.
23
Behandeling
Plaats de toner cartridge niet op zijn kant!
Behandeling
Drum Unit vervangen
■ Deze boodschap zal in het display verschijnen als de drum moet worden
vervangen.
1
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop en open het
rechter paneel.
% Open het voorpaneel.
& Verwijder de toner cartridge.
Zie pag. 23 voor de gedetailleerde
procedure. (Procedure 1 t/m 3)
2
Verwijder de drum unit door aan
de hendel met het groene label te
trekken.
3
4
Neem de nieuwe drum unit uit de
plastic zak.
5
# Vervang de toner cartridge.
(zie pag. 23)
$ Sluit het voorpaneel.
% Sluit het rechter paneel.
(zie pag. 9)
& Sluit de handinvoer.
Waarschuwing
Plaats de nieuwe drum unit door
de pijlen op de drum unit in
dezelfde richting als die van de
copier te laten wijzen.
C
C
24
Gebruik de aanbevolen Panasonic Drum Unit voor optimale kopiekwaliteit. Bewaar de
drum unit op een koele donkere plaats. Verwijder voor gebruik niet het drumzegel.
Nadat het zegel is verwijderd dient u de drum unit zo snel mogelijk te gebruiken.
Raak de drum niet aan.
Behandeling
Vastgelopen papier verwijderen (kopieermachine)
■ Papiertransport en papiertoevoer gebieden
2SIDED
SORTEREN
2 in 1
FOTO
DATA
I
AUTO
DONKER
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
ZOOM
(50~20
-
Als het origineel is vastgelopen
# Papierstorings indicatorlampje
zal gaan branden.
$ Papierstorings boodschap zal
verschijnen in het display.
LICHT
Rechter paneel
Handinvoer
Verwijder het vastgelopen papier.
Voorzichtig,
heet
oppervlak
3
4
Waarschuwing
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
Als de storing in de fuser unit zit:
# Open de fuser bescherming.
$ Verwijder het verkeerd
ingevoerde papier.
Voorzichtig. Dit gebied kan heet zijn.
Sluit het rechter paneel.
Sluit de handinvoer.
C
C
Behandeling
1
2
Toets
Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit gaat, nadat het
vastgelopen papier is verwijderd.
De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in de kopieermachine
bevindt. Controleer opnieuw en verwijder al het vastgelopen papier.
Raak de drum niet aan.
25
Behandeling
Vastgelopen papier verwijderen (kopieermachine)
■ Papier uitvoer gebied
2SIDED
SORTEREN
2 in 1
FOTO
DATA
I
AUTO
DONKER
ZOOM
SELECTEREN
(50~20
PAPIER
CASSETTE
Als het origineel is vastgelopen
# Papierstorings indicatorlampje
zal gaan branden.
$ Papierstorings boodschap zal
verschijnen in het display.
-
LICHT
1
Rechter paneel
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
Toets
Handinvoer
2
Open het voorpaneel.
3
# Draai aan de knop.
$ Verwijder het vastgelopen
papier.
Het voorpaneel kan niet geopend worden
als het rechter paneel nog open is.
Zie procedure 1.
Knop
# Sluit het voorpaneel.
$ Sluit het rechter paneel.
(zie pag. 9)
% Sluit de handinvoer.
4
Waarschuwing
26
C
Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit gaat, nadat het vastgelopen
papier is verwijderd.
De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in de kopieermachine bevindt.
Controleer opnieuw en verwijder al het vastgelopen papier.
Behandeling
Vastgelopen origineel verwijderen (ADF)
■ ADF (automatische documenten invoer) gebied
2SIDED
SORTEREN
2 in 1
FOTO
AUTO
DATA
I
DONKER
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
ZOOM
(50~20
Als het origineel is vastgelopen
# Papierstorings indicatorlampje
zal gaan branden.
$ Papierstorings boodschap zal
verschijnen in het display.
-
LICHT
1
Papierinvoerklep
Papiertoevoer gebied:
Open de papier doorvoer klep van
de ADF.
Verwijder vastgelopen papier en
sluit de papier doorvoer klep.
2
Papier uitvoergebied:
Open de papier doorvoer klep van
de ADF.
Papierinvoerklep
Behandeling
Verwijder vastgelopen papier en
sluit de papier doorvoer klep.
Waarschuwing
C
Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit gaat, nadat het
vastgelopen papier is verwijderd.
De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in de kopieermachine
bevindt. Controleer opnieuw en verwijder al het vastgelopen papier.
27
Behandeling
Vastgelopen papier verwijderen (2e papier cassette)
■ Tweede papiercassette gebied
2SIDED
SORTEREN
2 in 1
FOTO
DATA
I
AUTO
DONKER
SELECTEREN
PAPIER
CASSETTE
ZOOM
(50~20
Als het origineel is vastgelopen
# Papierstorings indicatorlampje
zal gaan branden.
$ Papierstorings boodschap zal
verschijnen in het display.
-
LICHT
1
Open papier doorvoer klep.
2
Verwijder het verkeerd ingevoerde
papier.
3
Sluit papier doorvoer klep.
4
Rechter paneel
Toets
Handinvoer
Waarschuwing
C
C
28
De vastgelopen papier storings
indicator uitzetten.
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
& Sluit het rechter paneel.
( Sluit de handinvoer.
Controleer of de aanduiding voor vastgelopen papier uit
gaat, nadat het vastgelopen papier is verwijderd.
De aanduiding zal niet uit gaan als het papier zich nog in
de kopieermachine bevindt. Controleer opnieuw en
verwijder al het vastgelopen papier.
Niet de achterzijde van de tweede papiercassette module
openen. Ook de tandwielen niet aanraken. Vingers kunnen
klem komen te zitten tussen de tandwielen.
Controle
Het verhelpen van storingen
Controle
Actie
Licht het display op?
Kijk of de aan/uit schakelaar in de aanstand staat en of de stekker in het
stopcontact zit.
Brandt de energiebesparingstoets?
Druk op de energiebesparingstoets op het
bedieningspaneel.
Verschijnt de Papier bijvullen indicatie op
het display? (J)
Papier bijvullen. (Zie pag. 21) Of controleer
of de papierlade geheel gesloten is.
Als de 2e papiercassette niet geïnstalleerd
is, dient het papierformaat te staan op “0:
niet geïnstalleerd”. (zie pag. 22)
Verschijnt de Papierstoring indicatie op het
display? (I)
Verwijder het vastgelopen papier.
(zie pag. 25-28)
Verschijnt de boodschap: “SLUIT
RECHTERKLEP” op het display?
Rechter paneel is open. Sluit deze aub.
Verschijnt de boodschap: U19 op het
display?
Controleer of de toner cartridge goed is
geïnstalleerd. (zie pag. 23)
Verschijnt de boodschap: SLUIT ADF op
het display?
Sluit de ADF (automatische documenten
invoer)
Verschijnt de boodschap: U40 op het
display?
Leg papier in de handinvoer en druk op
start.
Verschijnt er een E#-## boodschap op het
display?
Zet de stroomschakelaar van de copier uit en dan
weer aan. Als de foutcode nogmaals verschijnt,
bel dan uw Panasonic geauthoriseerde dealer.
Verschijnt de boodschap: “INFO.
CODE=###” op het display?
Zie de informatiecodes in de
gebruikershandleiding (voor fax)
Verschijnt de boodschap: “17-JAN-2000”
op het display?
Vervang de Litium batterij; zie gebruikers
handleiding voor fax.
Behandeling
Controle
De kopieermachine werkt niet.
De kopieën zijn gevlekt
Is de glasplaat of de afdekplaat vies?
Maak de Plaat schoon.
(zie pag. 30)
Is de corona vuil?
De corona dient schoongemaakt te
worden. (zie pag. 31)
Is de achterzijde van de kopieën vuil?
Maak de rollen schoon. Zie hiervoor de
gebruikershandleiding Fax.
29
Controle
Het verhelpen van storingen
U heeft lichte kopieën
Geeft de belichtingsaanduiding licht aan?
Druk op de Auto/Foto Keuze toets om de
automatische instelling te kiezen.
(zie pag. 2)
Verschijnt de toner toevoegen indicatie?
Vervang de toner cartridge. (zie pag. 23)
Licht beeld aan de voorzijde van de copier
Voorbeeld van een kopiebeeld
Het beeld naar de
voorzijde van de
copier is licht.
Druk de groene hendel van de
tonercartridge naar rechts
Richting van papieruitvoer
■ Als bovenstaande maatregelen het probleem niet oplossen belt u dan de technische dienst.
Schoonmaken
■ Maak regelmatig, bijv. iedere week schoon.
witte
afdekplaat
# Poets het vuil weg met een doek en een
neutraal schoonmaak-middel.
$ Poets opnieuw met een droge doek.
glasplaat
Scanning gebied
■ Regelmatig schoonmaken, bijvoorbeeld 1x per maand
Papierinvoerklep
<Papier geleidings rollen>
# Open de papier toevoer klep.
$ Maak de papier geleidings rollen schoon met
een zachte doek en neutrale
schoonmaakvloeistof.
% Poets opnieuw met een droge doek.
Papier geleidings rollen
Waarschuwing
30
C
Gebruik geen benzine, thinner of andere vluchtige schoonmaakmiddelen.
Controle
■ Als de kopieën onduidelijk worden, maak dan de Corona schoon volgens deze procedure.
Beeldlijnen op de kopie.
ABCDEF
(Voorbeeld)
1
Rechter paneel
Toets
Handinvoer
# Open de handinvoer.
$ Druk op de knop.
% Open het rechter paneel.
& Open het voorpaneel.
( Trek aan de groene haak van
de toner cartridge.
2
# Verwijder de toner cartridge.
$ Verwijder de drum unit door aan
de hendel met het groene label
te trekken.
3
# Schuif de corona cleaner (groen)
verschillende keren heen en
weer.
$ Plaats de corona cleaner in de
basispositie.
Goed
Corona Cleaner
(Basis positie)
Controle
Fout
4
Herplaats de drum unit.
5
# Herplaats de toner cartridge.
$ Druk op groene hendel totdat
deze blokkeert.
% Sluit het voorpaneel.
& Sluit het rechter paneel. (zie pag. 9)
( Sluit de handinvoer.
Hendel
31
Technische gegevens
Kopieerfuncties
■ Kopieermachine
Model:
Desk top
Kopieer/print proces:
Laser/electrostatische fotografische methode
Proces:
Droog, new Magnefine High definition toner
Resolutie:
Max. 600 dpi
Snelheid meervoudige kopieën:
15 A4 formaat kopieën per minuut
Maximaal kopieerformaat:
B4 (257 × 364 mm)
Lege gebieden: max. 5,0 mm
Kopieerformaat:
A4R – A5R via papierlade
A4R – A5R via handinvoer
Verkleiningspercentages:
Vaste instellingen: 82%, 71%, 58%
Variablel: van 99% naar 50% in stappen van 1%
Vergrotingspercentages:
Vaste instellingen: 141%
Variablel: van 101% naar 200% in stappen van 1%
Papierinvoer:
250 vel papierlade plus 50 vel handinvoer
Hoeveelheidskeuze:
1 - 99, automatisch herhalen, automatisch terug naar 1
Papier gewicht:
60 – 90 g/m2 (Papierlade)
55 – 130 g/m2 (Handinvoer)
Belichting:
Automatisch/handmatig plus foto-instelling
Afmetingen:
496 (B) × 487 (D) × 383 (H) mm (met ADF)
Gewicht:
22,6 kg (inclusief ADF)
Elektrische aansluiting:
220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 4,5A
■ ADF (automatische documenten invoer)
Originelen capaciteit:
30 vel (80 g/m2)
Papier formaat:
A5R, A4R, B4
Papier gewicht:
50 – 105 g/m2
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
496 (B) × 487 (D) × 110 (H) mm
■ 2de papier invoermodule (DA-DS150) (Accessoire)
32
Papier formaat:
A5R, A4R
Papier gewicht:
60 – 90 g/m2
Papier capaciteit:
250 vel
Elektrische aansluiting:
Wordt op de kopieermachine aangesloten
Afmetingen:
496 (B) × 487 (D) × 90 (H) mm
Gewicht:
3,2 kg
Opm.:Om het totaal aantal kopieën te zien dient u de % keuzetoets ingedrukt te houden en op de
WISSEN/STOP toets te drukken.
Lijst verbruiksmaterialen
■ Lijst verbruiksmaterialen
Gebruik de juiste artikelnummers, als onder aangegeven, als u verbruiksmaterialen besteld.
Verbruiksartikel
Onderdeelnummer
Verbruik
Toner Cartridge
DQ-UG15A
Circa 5.000 vel*
Drum Unit
DQ-UH32A
Circa 30.000 vel
∗ Gebaseerd op het kopieren van een A4 formaat origineel met 6% zwartdekking.
33
Overigen
Opm.:Om het totaal aantal kopieën te zien dient u de % keuzetoets ingedrukt te houden en op de
WISSEN/STOP toets te drukken.
Om het totale aantal gemaakte kopieën te kunnen weergeven: houd de % selectie toets
ingedrukt en druk op de start toets.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Als u informatie, onderdelen of service nodig heeft, refereer dan aan het model- en serienummer van uw
machine. Het model- en serienummerplaatje (Basis naamplaat) is op de achterkant van de machine
geplaatst. Gemakshalve is hieronder ruimte opengelaten om belangrijke gegeven die u nodig zou
kunnen hebben te kunnen opschrijven.
Modelnr.
Serienummer
Aankoopdatum
Dealer
Adres
Telefoonnummer
(
)
Onderdelen telefoonnummer
(
)
Service telefoonnummer
(
)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka 542-8588, Japan
FFPTD10301 S0601-2
June 2001
Printed in Japan
Nederlands
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement